Sunteți pe pagina 1din 19

Introducere in Evaluarea

Psihologica

À 

c 
c  
Evaluarea Psihologica

c 
c  
›efinitie si Scop
 Evaluarea psihologica (psychological assessment) reprezinta o ramura a stiintelor
comportamentale

 Scop:
 identificarea asemanarilor si deosebirilor dintre caracteristicile personale si capacitatile
indivizilor (Weiner, Naglieri, 2004) ² diferentele individuale
 clasificarea functionarii individuale
 Ê comportamentala (Niolon, 2005)

c 
c  

Evaluarea Psihologica vs Testare Psihologica
{ ² proces general de  
 

0 reprezinta o modalitate a


  de adunare a
informatiilor.

Àlte metode de adunare a informatiilor ² interviul, observatii, istoric


personal, date biografice

Metodele pot fi combinate, impreuna un aport informational mai


consistent

c 
  c 

›espre teste psihologice
 Un test reprezinta o colectie de mostre de comportament utilizate
pentru a extrage inferente generale cu privire la comportamentul
unui individ

 mostre de comportament = Itemi = Intrebari = ´Àm multi prieteniµ

 Item1 + item2 + item3 +«.itemx = o scala (Sociabilitate, Extraversie,


Responsabilitate etc)

c 
  c 

›espre teste psihologice
 Raspunsurile la un test sunt de obicei colectate in tabele statistice
care permit specialistului sa compare scorul obtinut de un individ
cu cele obtinute de un anumit grup de referinta

 obtinute de un anumit grup de referinta = etalonul sau normele

 cea mai frecventa eroare in Romania ² Sisteme Normative


Àmericane/ Internationale

c 
  c 

@one de evaluare
 Evaluarea personalitatii : NEO ² PI ² R, CPI, EPQ etc

 Evaluarea functionarii intelectuale: SB, GÀMÀ, WÀIS, MÀB,


Woodcock-Johnson

 Evaluarea intereselor: JVIS, HOLLÀN›

 Evaluarea motivatiei: ÀMI

 Evaluare stres, neuropsihologica etc

c 
  c 

Metaanalize: Hunter & Hunter (1984); Schmidt & Hunter
(1998)
Interpretarea Scorurilor
 Scala de evaluare a responsabilitatii

 À: - 80
 B: - 38

 Scorul maxim ce poate fi obtinut ² 100

 Care dintre cei doi poate fi caracterizat ca fiind un individ,


constiincios care isi finalizeaza sarcinile si care manifesta un
comportament etic?

c 
  c 

Norm ² reference
 Un scor brut nu are o semnificatie individuala

 Semnificatia acestuia este desprinsa prin raportarea la un anumit


grup

 ›e ex: In Romania ² media populatiei se afla la valoarea 80 pt


scala de Responsabilitate

 Prin raportarea scorului la media unui grup ² desprinderea


interpretarilor - ´À manifesta un comportament etic in aceeasi
masura ca majoritatea indivizilor din populatia generalaµ

c 
  c 

Evaluarea cu doua instrumente
 Instrumentul x ² scorul maxim 50
 Instrumentul y ² scorul maxim 100

 2 persoane evaluate

 À: obtine 37
 B: obtine 60

 Cum comparam cele doua scoruri ??

c 
  c 

Scoruri Standardizate
 Cel mai frecvent ² scoruri T (media 50 , ab st. 10)

 Àlte tipuri de scoruri:


 Percentile

 Stanine

 @ Scores

 IQ Scores

c 
  c 

Scoruri T & Percentile

c 
  c 

Scoruri IQ

c 
  c 

Fidelitatea
Exista mai multe tipuri de fidelitate:

 Consistenta interna (Àlpha Cronbach)


 Ex: Interviurile sau Testele care masoara constructe
unidimensionale ² corelatii mari

 0aa a Ê 


 Ex: acelasi respondent, conditii identice ² aceleasi raspunsuri
›e ce este relevanta ??
 Scala ² Evaluarea Flexibilitatii (scorare in 7 trepte)

 Respondentul poate fi incadrat in categorii diferite (cu toate ca se


respecta aceleasi conditii)

 Stabilitatea unei metode de evaluare limiteaza sursele de eroare


intra-metoda

 High-Stake decisions (over .90)

 Àbility testing
Validitatea
Exista mai multe tipuri de validitate:

 Validitatea predictiva So/›evianta (Gough, 1996)

 Validitatea de criteriu Cs/ÀHS

 Validitatea convergenta (Interviu ›o/ Scala ›o)

 Validitatea de construct
›e ce este relevanta ???
 À. Validitatea predictiva ² singura pe baza careia se pot face predictii
valide (verificate)

 B. Validitatea de criteriu ² asigura ca metoda de evaluare face


adecvat distinctia intre mai multe persoane raportat la un anumit
criteriu

 C. Validitatea convergenta ² metoda folosita masoara acelasi


construct masurat si de alte metode

 ›. Valididtatea de Construct ² se va masura ›ominanta, iar nu


Sociabilitatea
Face Validity & ›istorsiune
 Validitatea de Àspect sau de fatada

 Relevanta in ›istorsiune

 Face Validity mare = mai usor de distorsionat

c 
  c