Sunteți pe pagina 1din 2

Realizează un eseu de 1-2 pg.

-exemplificarea a două particularităţi ale


pentru a încadra textul După melci speciei date;
în specia baladei având în vedere -ilustrarea celor două planuri real şi ireal din
următoarele: text;
-prezentarea structurii baladei şi -caracterizarea personajului principal al
identificarea a două momente ale baladei notând minim 4-5 trăsături ale
subiectului; acestuia;
-exemplificarea a două particularităţi ale
speciei date;
-ilustrarea celor două planuri real şi ireal Realizează un eseu de 1-2 pg. pentru
din text; a încadra textul După melci în
-caracterizarea personajului principal al specia baladei având în vedere
baladei notând minim 4-5 trăsături ale următoarele:
acestuia; -prezentarea structurii baladei şi
identificarea a două momente ale
subiectului;
Realizează un eseu de 1-2 pg. -exemplificarea a două particularităţi ale
pentru a încadra textul După melci speciei date;
în specia baladei având în vedere -ilustrarea celor două planuri real şi ireal din
următoarele: text;
-prezentarea structurii baladei şi -caracterizarea personajului principal al
identificarea a două momente ale baladei notând minim 4-5 trăsături ale
subiectului; acestuia;
-exemplificarea a două particularităţi ale
speciei date;
-ilustrarea celor două planuri real şi ireal Realizează un eseu de 1-2 pg. pentru
din text; a încadra textul După melci în
-caracterizarea personajului principal al specia baladei având în vedere
baladei notând minim 4-5 trăsături ale următoarele:
acestuia; -prezentarea structurii baladei şi
identificarea a două momente ale
Realizează un eseu de 1-2 pg. subiectului;
pentru a încadra textul După melci -exemplificarea a două particularităţi ale
în specia baladei având în vedere speciei date;
următoarele: -ilustrarea celor două planuri real şi ireal din
-prezentarea structurii baladei şi text;
identificarea a două momente ale -caracterizarea personajului principal al
subiectului; baladei notând minim 4-5 trăsături ale
-exemplificarea a două particularităţi ale acestuia;
speciei date;
-ilustrarea celor două planuri real şi ireal
din text; Realizează un eseu de 1-2 pg. pentru
-caracterizarea personajului principal al a încadra textul După melci în
baladei notând minim 4-5 trăsături ale specia baladei având în vedere
acestuia; următoarele:
-prezentarea structurii baladei şi
identificarea a două momente ale
Realizează un eseu de 1-2 pg. subiectului;
pentru a încadra textul După melci -exemplificarea a două particularităţi ale
în specia baladei având în vedere speciei date;
următoarele: -ilustrarea celor două planuri real şi ireal din
-prezentarea structurii baladei şi text;
identificarea a două momente ale
subiectului;
-caracterizarea personajului principal al
baladei notând minim 4-5 trăsături ale
acestuia;

Realizează un eseu de 1-2 pg.


pentru a încadra textul După melci
în specia baladei având în vedere
următoarele:
-prezentarea structurii baladei şi
identificarea a două momente ale
subiectului;
-exemplificarea a două particularităţi ale
speciei date;
-ilustrarea celor două planuri real şi ireal
din text;
-caracterizarea personajului principal al
baladei notând minim 4-5 trăsături ale
acestuia;

Realizează un eseu de 1-2 pg.


pentru a încadra textul După melci
în specia baladei având în vedere
următoarele:
-prezentarea structurii baladei şi
identificarea a două momente ale
subiectului;
-exemplificarea a două particularităţi ale
speciei date;
-ilustrarea celor două planuri real şi ireal
din text;
-caracterizarea personajului principal al
baladei notând minim 4-5 trăsături ale
acestuia;

Realizează un eseu de 1-2 pg.


pentru a încadra textul După melci
în specia baladei având în vedere
următoarele:
-prezentarea structurii baladei şi
identificarea a două momente ale
subiectului;
-exemplificarea a două particularităţi ale
speciei date;
-ilustrarea celor două planuri real şi ireal
din text;
-caracterizarea personajului principal al
baladei notând minim 4-5 trăsături ale
acestuia;

S-ar putea să vă placă și