Sunteți pe pagina 1din 4

NIVEL I: GUPA MIJLOCIE

TEMA ANUALĂ: 2 CINE SUNT/ SUNTEM?”


TEMA SĂPTĂMÂNII: „ FAMILIA MEA”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi liber alese – ALA I
MOD DE REALIZARE: Activităţi şi jocuri pe centre de interes
1. ŞTIINŢĂ
2. BIBLIOTECĂ
3. IMAGINAŢIE
4. CONSTRUCŢII
TEMA: 1. “CINE ESTE ŞI CE FACE?”
2.” IMAGINI CU FAMILIA MEA”
3. “E ZIUA FRATELUI MEU”
4. “MOBILIERUL DIN CAMERA MEA”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
OBIECTIV DE REFERINŢĂ: Stimularea imaginaţiei creatoare a copilului, în
iniţierea şi desfăşurarea jocurilor;
STRATEGII: Metode şi procedee-explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea
Mijloace de învăţământ:- albume, jetoane, truse Arco, truse bucătărie,
fişe.
Forme de organizare: pe grupuri mici şi individual

CENTRE DE INTERES

ŞTIINŢĂ

Tema: “Cine este ş ce face”


Mijloc de realizare: Sortare de jetoane ce reprezintă activităţi ale membrilor familiei;
Obiective operaţionale: - să denumească membrii familiei;
- să cunoască responsabilităţile pe care le are fiecare membru
în familie;
- să coloreze corect fişa de lucru.
Strategii didactice: Metode şi procedee- conversaţia, observaţia, explicaţia
Mijloace de învăţământ : jetoane cu imagini
Forme de organizare: în grupuri mici şi individual;
Sarcini de lucru: - să sorteze imaginile care arată diferite activităţi desfăşurate de
mama- tata în familie;
- să recunoască activităţi pe care le desfăşoară copilul în familie.
- Să coloreze corect fişa- “ familia ursuleţilor”

1
BIBLIOTECĂ

Tema: “Familia ma”


Mijloc de realizare: Citire de imagini din albume de familie
Obiective operaţionale: - să-şi însuşească deprinderi corecte de folosire a akbumelor;
- să citească imagini foto, unde sunt ilustraţi membrii fmiliei;
- să recunoască şi să denumească membrii familiei.
Strategii didactice: Metode şi procedee- observaţia, conversaţia, explicaţia
Mijloace didactice- albume cu poze de familie
Forme de organizare: în grupuri mici;
Sarcini de lucru: să răsfoiască albumele recunoscând şi denumind membrii familiei în
diferite momente din viaţa de familie ( zile de naştere, excursi, sărbători de iarnă);

IMAGINAŢIE

Tema:”E ziua fratelui meu”


Mijloc de realizare: Joc de rol
Obiective operaţionale: - să realizeze unele activităţi specifice zilei de naştere;
- să respecte reguli de politeţe în situaţii concrete (la masă)
- să interpreteze din propria imaginaţie roluri;
- să aranjeze masa de sărbătoare;
Strategii: Metode şi procedee- conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea
Mijloace didactice: aragaz, veselă, şerveţele, trese de bucătărie.
Forme de organizare: în grupuri mici;

CONSTRUCŢII

Tema: Mobilierul din camera mea


Mijloc de realizare: Îmbinarea jucăriilor pe veticală şi orizontală
Obiective operaţionale ;- să compună în mod original şi individual prin îmbinare pwe
verticală şi orizontală tema sugerată.
- să cunoască şi să diferenţieze materielul de lucru;
Strategii didactice: Metode şi procedee- explicaţia, conversaţia demonstraşia, exerciţiul,
Mijloace didactice- Truse Arco, cuburi
Forme de organizare: în grupuri mici şi în perechi.

EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


2
DIDACTIC DIDACTICE

1. Moment Se asigură condiţiile necesare unei bune


organizatoric desfăşurări a activităţii;
Pregătirea şi aşezrea materialului didactic
pentru fiecare centru

2. Captarea După întâlnirea de dimineaţă abordată într-o Conversaţia


atenţiei manieră optimistă şi plină de energie, se va Explicaţia
purta cu copii o scurtă conversaţie legată de Materiale diferite
familie făcând apel la cunoştinţele pe care pentru fiecare sector
aceştia le au despre familie.
Atenţia lor va fi dirijată spre centrele de lucru,
unde sunt aşezate materialele

3. Anunţarea Se vor prezenta centrele unde copii vor lucra Observaţia


temelor şi a denumind în acelaşi timp temele şi intuind Explicaţia
obiectvelor materialele. Conversaţia
Li se va explica ce sarcini vor avea de
indeplinit la fiecare centru enunţând
obiectivele.

4. Desfăşurarea
activităţii Sector Ştiinţă
Copiiicitesc imaginile, le vor descrie, apoi le Observaţia Observarea
vor aranja în funţie de activităţile desfăşurate Explicaţia comportamentului
de mama în familie ( găteşte, spală, face Problematizarea copiilor
curăţenie, profesia mamei) - tata ( face piaţa,
repară diferite obiecte, se joacă cu copiii)-
bunica ( spune poveşti nepoţilor, impleteşte,
îngrijeşte florile din grădină)

Sector Bibliotecă
Li se explică copiilor ce înseamnă un album de Explicaţia
familie, prin ce se aseamănă cu o carte şi prin Demonstraţia
ce se deosebeşte. Copiii vor recunoaşte şi Exerciţiul
descrie membrii familiei. Vor colora fişe cu
familia ursuleţilor (mama, tata şi copiii ).
Voi supraveghea modul de lucru al copiilor.

Sector Imaginaţie
Cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie,
copiii, vor trebui să participe la activitatea de Conversaţia
grup, interpretând roluri din familie respectând Exerciţiul
tema „E ziua fratelui meu „ vor interacţiona cu Explicaţia
personajele implicate în joc pentru a se adapta
la rolul şi decorul creat, respectând regulile
jocului. Vor creea o admosferă de sărbătoare,
aramjând o masă festivă.

Sector Construcţii

3
Această zonă va fi amenajată ca un atelier în
care sunt prezentate copiilor materialele de Observarea
lucru puse la dispoziţie în funcţie de tema Explicaţia comportamentului
„ Mobilierul din camera mea „Copii vor reda Demonstraţia copiilor
din trusa Arco, şi cuburi – dulap, masă, rafturi,
pat.
Se va dirija activitatea din fiecare sector
oferindu-se sprijin şi explicaţii pentru ca toţi
copii să înţeleagă şi să aplice corespunzător
sarcinile de lucru
Se are în vedere implicarea tuturor copiilor în
activitate

După trecerea timpului de lucru, copiii vor fi


Evaluare întrebaţi ce au realizat la sectorul respectiv, Conversaţia Aprecieri verbale
dacă şi-au dus sarcina la bun sfârşit, să-şi Explicaţia
analizeze produsele activităţii.
Se vor face aprecieri individuale şi colective,
făcând referire asupra modului de lucru.
Copiii vor trece de la un sector la altul
analizând produsele activităţii.

Încheierea Se va fixa tema de la fiecare sector; se va face


activităţii tranziţia spre activităţile pe domenii
experienţiale.

Tranziţie:
În familie suntem mici
Dar aici suntem voinici
Noi cu asta ne mândrim
De lecţii ne pregătim