Sunteți pe pagina 1din 1

Probleme P.A.C. I.

Craifaleanu

STRUCTURĂ ÎN CADRE DE BETON ARMAT


P + 4 E; Hparter=5m; Hetaj=4m

Beton: ρm=2.548 t/m3; ρw=25kN/m3


SE SE SD SE Eb = 30000 N/mm2
Stâlpi: SE 70 x 70 cm (stâlp perimetral crt.)
SI 90 x 90 cm (stâlp interior)
SD 90 x 70 cm (stâlp în axul C3)
SI SI
SE SE
Grinzi: perimetrale: GE
interioare: GI
Planşeu: 15 cm grosime
GE GI

3hp 3hp 3hp


hp=15 cm
hp=15 cm
SE SE SE SE 60 60

25 30

Factori de modificare a caracteristicilor Calculul coeficientului seismic global (metoda


secŃionale: forŃelor seismice statice echivalente)
Stâlpi: 0.8 EbIstâlp ag
Grinzi: 0.6 EbIgrindă c s = γ I Sd (T1 )λ = γ I β * (T1 )λ
g
Cazuri de încărcare: γI=1, ag=0.24g, β=2.75, q=6.75, λ=0.85
GP – greutatea proprie
PCF – încărcări cvasipermanente (pardoseli, Palierul spectrului se află la valoarea β * = β / q
compartimentări, faŃade): Spectrul β *
U – încărcare utilă
SX – seism direcŃia X, excentricitate accidentală 0.05 LY β*
SY – seism direcŃia Y, excentricitate accidentală 0.05 LX
1
Alte ipoteze:
- încastrare la bază;
- noduri rigide (Rigid End Factor=1) β/q
- diafragme rigide de nivel
- surse de masă: din combinaŃia “GS” 0 TB=0.16s TC=1.6s T
Structura este amplasată în Bucureşti (TC = 1.6s)
Încărcări
 Cazul PCF
− pe planşeele intermediare: 2.5 kN/m2 (din pardoseli şi compartimentări)
− pe planşeul de la terasă: 5 kN/m2 (din straturi terasă)
− pe grinzile perimetrale, la toate nivelurile: 4 kN/m (din faŃadă + atic)
 Cazul U
− pe planşeele intermediare: 2 kN/m2
− pe planşeul de la terasă: 1 kN/m2
CombinaŃii de încărcări:
GF – gruparea fundamentală = GP x 1.35 + PCF x 1.35 + U x 1.5
GS – gruparea specială (încărcările verticale) = GP x 1.0 + PCF x 1.0 + U x 0.5
GSXP – gruparea specială, inclusiv seismul = GS + SX
GSXN – “ = GS – SX
GSYP – “ = GS + SY
GSYN – “ = GS – SY
INF – înfăşurătoarea combinaŃiilor GF, GSXP, GSXN, GSYP, GSYN