Sunteți pe pagina 1din 13

Informatica

specializarea matematica – informatica

item indicatii
subiectul
5. Se declară o matrice cu 10 linii şi 10 coloane. O rezolvare posibilă
E_INFO_C_SII_001
citeşte de la tastatură valoarea lui n şi parcurge matricea,
E_INFO_PASCAL_SII_001 completând elementele conform cerinţei impuse. In final matricea va
fi afişată pe ecran, în formatul cerut.
5. Se citeşte şirul de la tastatură, apoi se parcurge: fiecare literă se
E_INFO_C_SII_002
transformă în litera mare corespunzătoare, utilizându-se relaţiile între
E_INFO_PASCAL_SII_002 codurile caracterelor. Se afişează apoi pe ecran cuvântul obţinut.
5. Se declară o matrice cu 24 linii şi 24 coloane. O rezolvare posibilă
E_INFO_C_SII_003
citeşte de la tastatură valoarea lui n şi parcurge matricea,
E_INFO_PASCAL_SII_003 completând elementele conform cerinţei impuse. In final matricea va
fi afişată pe ecran, în formatul cerut.
5. Se declară o matrice cu 24 linii şi 24 coloane. O rezolvare posibilă
E_INFO_C_SII_004
citeşte de la tastatură valoarea lui n şi parcurge matricea,
E_INFO_PASCAL_SII_004 completând elementele conform cerinţei impuse. In final matricea va
fi afişată pe ecran, în formatul cerut.
5. Se declară o matrice cu 10 linii şi 10 coloane. O rezolvare posibilă
E_INFO_C_SII_005
citeşte de la tastatură valoarea lui n şi parcurge matricea,
E_INFO_PASCAL_SII_005 completând elementele conform cerinţei impuse. In final matricea va
fi afişată pe ecran, în formatul cerut.
5. O rezolvare posibilă realizează citirea textului într-o variabilă şir de
E_INFO_C_SII_006
caractere, parcurgerea şirului de caractere şi înlocuirea primului
E_INFO_PASCAL_SII_006
caracter al fiecărui cuvănt cu litera mare corespunzătoare. Pot fi
folosite funcţii ce prelucrează şiruri de caractere.
5. O rezolvare posibilă realizează citirea textului într-o variabilă şir de
E_INFO_C_SII_007
caractere, parcurgerea şirului de caractere citit, determinarea
E_INFO_PASCAL_SII_007 ultimului caracter ce reprezintă o consoană şi afişarea acestuia. Pot fi
folosite funcţii ce prelucrează şiruri de caractere.
5. Se declară o matrice cu 20 linii şi 20 coloane. O rezolvare posibilă
E_INFO_C_SII_008
citeşte de la tastatură valoarea lui n şi p, atribuie fiecărui element al
E_INFO_PASCAL_SII_008 matricei pătratul numărului impar corespunzător. În final sunt afişate
elementele matricei în formatul cerut.
5. Se declară o matrice cu 23 linii şi 23 coloane. O rezolvare posibilă
E_INFO_C_SII_009
citeşte de la tastatură valoarea lui n şi elementele matricei. Sunt
E_INFO_PASCAL_SII_009 parcurse în această ordine: linia 1, coloana n, linia n, coloana 1,
afişându-se elementele acestora.
5. Se declară o matrice cu 20 linii şi 20 coloane. O rezolvare posibilă
E_INFO_C_SII_010
citeşte de la tastatură valoarea lui n şi p, atribuie fiecărui element al
E_INFO_PASCAL_SII_010 matricei pătratul numărului par corespunzător. În final sunt afişate
elementele matricei în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_011 5. Se parcurge matricea linie cu linie şi se determină minimul de pe linia
curentă. Valoare obţinută pentru fiecare linie este apoi afişată pe
E_INFO_Pascal_SII_011
ecran.
E_INFO_C_SII_012 5. Se declară o matrice de cel puţin 50 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi apoi parcurge matricea, completând
E_INFO_Pascal_SII_012
fiecare element respectând regulile indicate în enunţ. La final se va
afişa matricea în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_013 5. Se declară o matrice de cel puţin 50 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi apoi parcurge matricea, linie cu linie,
E_INFO_Pascal_SII_013
elementele aflate pe o linie la stânga diagomalei secundare fiind
completate cu 1, elementul de pe diagonala secundară fiind
completat cu 0 iar elementele aflate la dreapta diagonalei secundare
fiind completate cu valoarea 2. La final se va afişa matricea în
formatul cerut.
E_INFO_C_SII_014 5. Se declară o matrice cu patru linii şi coloane. Se citeşte valoarea
numărului de la tastatură. Se completează prima coloană a matricii
E_INFO_Pascal_SII_014
cu cifra unităţilor numărului citit, apoi a doua coloană cu cifra zecilor
numărului citit etc. La final se va afişa matricea în formatul solicitat.
E_INFO_C_SII_015 5. Se declară o matrice cu cinci linii şi coloane. Se citeşte valoarea
numărului de la tastatură. Se completează prima linie a matricii cu
E_INFO_Pascal_SII_015
cifra unităţilor numărului citit, apoi a doua linie cu cifra zecilor
numărului citit etc. La final se va afişa matricea în formatul solicitat.
E_INFO_C_SII_016 3. Se are în vedere principiul de funcţionare al stivei „primul intrat,
ultimul ieşit”
E_INFO_PASCAL_SII_016
E_INFO_C_SII_016 4. Secvenţa de program afişează şirul de caractere memorat în
variabila a, iar pe rândul următor afişează literele mici din şir.
E_INFO_PASCAL_SII_016
E_INFO_C_SII_016 5. Se declară o matrice de cel puţin 15 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n, parcurge întreaga matrice şi pentru
E_INFO_PASCAL_SII_016
fiecare element verifică apartenenţa sau neapartenenţa lui la una
dintre cele 2 diagonale, completând elementul cu valoarea
corespunzătoare zonei din care face parte, iar apoi afişează matricea
în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_017 3. Se are în vedere principiul de funcţionare al stivei „primul intrat,
ultimul ieşit”
E_INFO_PASCAL_SII_017
E_INFO_C_SII_017 4. Secvenţa de program afişează lungimea şirul de caractere memorat
în variabila a, iar pe rândul următor afişează primul şi ultimul caracter
E_INFO_PASCAL_SII_017
din şir separate prin caracterul *.
E_INFO_C_SII_017 5. Se declară o matrice de cel puţin 19 linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n, completează prima linie a matricei cu
E_INFO_PASCAL_SII_017
valorile 1,2,3,..,n, completează celelalte elemente, astfel încât fiecare
element să fie mai mare cu o unitate decât elementul aflat deasupra
lui, iar apoi afişează matricea în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_018 3. Se are în vedere principiul de funcţionare al stivei „primul intrat,
ultimul ieşit”
E_INFO_PASCAL_SII_018
E_INFO_C_SII_018 4. Orice condiţie care verifică dacă a[i] este vocală
E_INFO_PASCAL_SII_018
E_INFO_C_SII_018 5. Se declară o matrice de cel puţin 19 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n, parcurge matricea şi completează
E_INFO_PASCAL_SII_018
elemente matricei conform regulei precizate în enunţ, iar apoi
afişează matricea în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_019 3. Se afişează caracterele din şirul memorat în variabila x, începând cu
caracterul aflat pe a treia poziţie, iar apoi se afişează întreg şirul
E_INFO_PASCAL_SII_019
memorat în variabila x.
E_INFO_C_SII_019 4. Se are în vedere principiul de funcţionare al unei cozi „primul intrat,
primul ieşit”
E_INFO_PASCAL_SII_019
E_INFO_C_SII_019 5. Se declară o matrice de cel puţin 19 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n, parcurge matricea şi completează
E_INFO_PASCAL_SII_019
elemente conform regulei precizate în enunţ.
E_INFO_C_SII_020 3. Se are în veredere principiul de funcţionare al unei cozi „primul intrat,
primul ieşit”
E_INFO_PASCAL_SII_020
E_INFO_C_SII_020 4. Contorul instrucţiunii for trebuie să primească valori în ordine
descrescătoare începând cu poziţia ultimului caracter din şirul
E_INFO_PASCAL_SII_020
memorat în variabila a şi terminând cu poziţia primului caracter din
acest şir.
E_INFO_C_SII_020 5. Se declară o matrice de cel puţin 19 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n, parcurge matricea şi verifică pentru
E_INFO_PASCAL_SII_020
fiecare element dacă se află sau nu pe prima linie sau coloană,
completându-l conform regulei precizate în enunţ.
E_INFO_C_SII_021 3. Un câmp al variabilei ev se accesează cu ev.nume_câmp, iar dacă
câmpul respectiv este tot de tip înregistrare, conţinând câmpurile
E_INFO_PASCAL_SII_021
zi,luna,an se accesează cu ev.nume_câmp.zi sau ev.nume_camp.
luna sau ev.nume_camp.an
E_INFO_C_SII_021 4. Se execută operaţiile date succesiv, pornind cu S=(1,2,3,4) si
C=(1,2,3,4), la SÆC se şterge ultimul element din S şi se scrie la
E_INFO_PASCAL_SII_021
sfârşit în C, iar la CÆS se şterge primul element din C şi se scrie la
sfârşit în S.
E_INFO_C_SII_021 5. Se parcurge textul, verificând dacă litera de pe poziţia i este egală cu
cea de pe poziţia i-1 şi diferită de ’*’ pentru i de la 1 (Pascal) sau 0
E_INFO_PASCAL_SII_021
(C/C++) până la sfârşitul textului.
E_INFO_C_SII_022 3. Se cere lungimea şirului s după modificarea acestuia prin copierea
unui subşir care începe de la al treilea caracter.
E_INFO_PASCAL_SII_022
E_INFO_C_SII_022 4. Reprezentarea grafică a acestui graf este un poligon cu 6 laturi la
care se duc toate diagonalele din vârful 6. Trebuie numărat câte
E_INFO_PASCAL_SII_022
triunghiuri se formează.
E_INFO_C_SII_022 5. Pentru construirea tabloului se poate folosi un algoritm:
k=m*n
E_INFO_PASCAL_SII_022
pt. i=1,m
pt. j=1,n
Aij = k; k=k-1
sau direct Aij = m*n-(i-1)*n-j
E_INFO_C_SII_023 3. Se reprezintă grafic arborele, pornind de la rădăcină (nodul 3)
E_INFO_PASCAL_SII_023
E_INFO_C_SII_023 4. a este un tablou cu 10x10 componente, fiecare componentă
memorând câte două numere întregi
E_INFO_PASCAL_SII_023
E_INFO_C_SII_023 5. Se iniţializează prima linie şi prima coloană cu numerele naturale
1,2,3,... apoi tabloul se completează după relaţia de recurenţă dată
E_INFO_PASCAL_SII_023
pt. i=1,m A[i,1]=i
pt. i=1,n A[1,i]=i
pt. i=2,m pt. j=2,n A[i,j]=A[i-1,j]+A[i,j-1]
E_INFO_C_SII_024 3. Se copiază în şirul dat subşirul de la al treilea caracter până la sfârşit
E_INFO_PASCAL_SII_024
E_INFO_C_SII_024 4. O variantă: pt. i=1,n
pt. j=1,n
E_INFO_PASCAL_SII_024
Aij = (i+j) mod n + 1
E_INFO_C_SII_024 5. poz=0; n1=lungime(sir1); n2=lungime(sir2)
cât timp sir1[n1-poz] = sir2[n2-poz] poz=poz+1
E_INFO_PASCAL_SII_024
pt. i=poz+1,0,-1 scrie sir1[n1-i]
E_INFO_C_SII_025 3. Se folosesc funcţiile matematice pentru modul şi pentru rădăcina
pătrată. Pentru 1/x în C/C++ se va scrie 1.0/x
E_INFO_PASCAL_SII_025
E_INFO_C_SII_025 4. cifra=0;
E_INFO_PASCAL_SII_025 pt. i=0, lungime(s) dacă ’0’≤s[i]≤’9’ cifra=1
Dacă cifra
E_INFO_C_SII_025 5. O rezolvare posibilă foloseşte un vector care memorează numărul de
cifre 2 pentru fiecare coloană sau valoarea -1 dacă există cel puţin
E_INFO_PASCAL_SII_025
un 0 pe coloana respectivă
pt. i=1,n
Vi=0
pt. j=1,m
dacă Aij=0 Vi=-1altfel dacă Aij=2 şi Vi>=0 Vi=Vi+1
max=0; pt. i=1,n dacă Vi>max max=Vi
pt. i=1,n dacă Vi=max scrie i
E_INFO_C_SII_026 5. Problema se poate rezolva calculând pentru fiecare element Aij
produsul celorlalte elemente aflate pe coloana j urmând să le afişăm
E_INFO_PASCAL_SII_026
doar pe cele care sunt egale cu acest produs
Putem evita calculul acestui produs la fiecare pas dacă facem
următoarea observaţie: un element Aij este egal cu produsul
celorlalte elemente de pe coloana j dacă îndeplineşte condiţia
Aij=A1j*A2j*...*Ai-1,j*Ai+1,j*...*Ain, ceea ce implică Aij* Aij=
A1j*A2j*...*Ain. Această condiţie nu este verificată şi în cazul
elementelor nule şi de aceea acestea sunt afişate doar în cazul în
care pe acea coloană mai există cel puţin o valoare nulă.
E_INFO_C_SII_027 5. Se completează cu valoarea 1 toate elementele de pe prima linie,
cele de pe prima coloană şi de pe ultima coloană. Celelalte elemente
E_INFO_PASCAL_SII_027
Aij primesc valoarea Ai-1,j-1+Ai+1,j+Ai-1,j+1.
E_INFO_C_SII_028 5. Pentru afişarea clonelor şirului s este suficient ca pentru fiecare
vocală care apare în şir să se parcurgă şirul şi se afişeze doar
E_INFO_PASCAL_SII_028
caracterele diferite de aceasta (se afisează şirul iniţial din care am
eliminat toate apariţiile vocalei)
E_INFO_C_SII_029 5. Un element x este pivot pentru coloana j dacă x=A1j/A11 şi oricare
alt element Aij de pe coloana j îndeplineşte condiţia Ai1*x=Aij.
E_INFO_PASCAL_SII_029
După citirea elementelor matricei verificăm această relaţie pentru
toate elementele x=A1j/A11 (1≤j≤n)şi actualizăm produsul
elementelor pivot.
E_INFO_C_SII_030 5. Se completează cu valoarea 1 elementele aflate pe prima linie sau
pe prima coloană. Celelalte elemente Aij primesc valoarea Ai,j-1+Ai-
E_INFO_PASCAL_SII_030
1,j.
E_INFO_C_SII_031 3. Se declară o structură neomogenă de date, ale cărei componente
respectă specificaţiile din enunţ.
E_INFO_PASCAL_SII_031

E_INFO_C_SII_031 4. Se urmăresc valorile care se vor memora şi şterge din stivă, luând în
considerare modul specific de operare asupra unei structuri de date de
E_INFO_PASCAL_SII_031
tip stivă.
E_INFO_C_SII_031 5. Se declară o matrice cu 10 de linii şi 7 coloane. O rezolvare posibilă
citeşte de la tastatură elementele matricei şi apoi pentru calculul sumei
E_INFO_PASCAL_SII_031
elementelor de pe conturul acesteia se vor parcurge doar prima şi
ultima linie, prima şi ultima coloană.
E_INFO_C_SII_032 3. Se urmăresc operaţiile specificate, prin adăugarea şi ştergerea
valorilor din structura de date de tip coadă.
E_INFO_PASCAL_SII_032
E_INFO_C_SII_032 4. Se urmăresc valorile pe care le vor lua elementele matricei în funcţie
de expresia specificată în instrucţiunea de atribuire.
E_INFO_PASCAL_SII_032
E_INFO_C_SII_032 5. Se citesc de la tastatură datele specificate. O soluţie posibilă de
rezolvaqre presupune parcurgerea caracter cui caracter a textului şi
E_INFO_PASCAL_SII_032
înlocuirea fiecărei apariţii a caracterului c1 cu c2 şia fiecărei apariţii a
caracterului c2 cu c1.
E_INFO_C_SII_033 3. Se declară o structură neomogenă de date, ale cărei componente
respectă specificaţiile din enunţ.
E_INFO_PASCAL_SII_033

E_INFO_C_SII_033 4. Se urmăresc valorile pe care le vor lua toate elementele matricei.


E_INFO_PASCAL_SII_033

E_INFO_C_SII_033 5. Se citeşte de la tastatură o frază, se contorizează numărul cuvintelor


din frază ştiind ca acestea pot fi despărţite doar prin câte un spaţiu. Se
E_INFO_PASCAL_SII_033
parcurg apoi toate consoanele alfabetului şi se verifică pentru fiecare
consoană dacă a apărut sau nu în fraza citită.
E_INFO_C_SII_034 3. Se urmăresc operaţiile specificate, prin adăugarea şi ştergerea
valorilor din structura de date de tip coadă.
E_INFO_PASCAL_SII_034

E_INFO_C_SII_034 4. Se urmăresc valorile variabilelor în urma executării secvenţei de


program date.
E_INFO_PASCAL_SII_034

E_INFO_C_SII_034 5. Se declară o matrice de cel mult 20 de linii şi coloane. O rezolvare


posibilă citeşte valoarea n şi generează în ordine crescătoare numere
E_INFO_PASCAL_SII_034
naturale pare care nu sunt divizibile cu 3, numere ce se vor atribui
elementelor matricei. Se va afişa apoi matricea în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_035 3. Se urmăresc valorile variabilelor în urma executării secvenţei de
program.
E_INFO_PASCAL_SII_035

E_INFO_C_SII_035 4. O reprezentare grafică a grafului neorientat definit va evidenţia


răspunsul corect al problemei enunţate.
E_INFO_PASCAL_SII_035
E_INFO_C_SII_035 5. Se declară o matrice de cel mult 50 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi toate elementele matricei, apoi parcurge
E_INFO_PASCAL_SII_035
coloanele matricei şi pentru fiecare coloană determină valoarea
minimă memorată în matrice.
E_INFO_C_SII_036 5. Se declară o matrice de cel mult 30 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi toate elementele matricei, apoi parcurge
E_INFO_PASCAL_SII_036
matricea şi determină minimul fiecărei coloane în parte; elementele
care respectă condiţiile enunţului vor fi afişate în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_037 5. Se declară un sir cu cel mult 255 caractere. O rezolvare posibilă
citeşte şirul de caractere, apoi parcurge şirul identificând primul şi
E_INFO_PASCAL_SII_037
ultimul caracter din fiecare cuvânt, caractere pe care le modifică
corespunzător enunţului.
E_INFO_C_SII_038 5. Se declară o matrice de cel mult 30 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi toate elementele matricei, apoi parcurge
E_INFO_PASCAL_SII_038
matricea şi determină minimul fiecărei coloane în parte; dacă minimul
este egal cu elementul de pe diagonala secundară corespunzător
coloanei respective se adaugă la un produs.
E_INFO_C_SII_039 5. Se declară un sir cu cel mult 255 caractere. O rezolvare posibilă
citeşte şirul de caractere, apoi parcurge şirul identificând fiecare
E_INFO_PASCAL_SII_039
cuvânt, care va fi afişat invers dacă începe cu o vocală.
E_INFO_C_SII_040 5. Se declară un sir cu cel mult 255 caractere. O rezolvare posibilă
citeşte şirul de caractere, reţine primul cuvânt apoi parcurge şirul
E_INFO_PASCAL_SII_040
identificând fiecare cuvânt, cuvinte care va fi afişate dacă sunt
diferite de primul cuvânt din frază.
E_INFO_C_SII_041 5. Se declară o matrice de cel puţin 23 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi apoi construieşte matricea astfel încât
E_INFO_PASCAL_SII_041
fiecare element va fi egal cu suma dintre indicele liniei şi cel al
coloanei.
E_INFO_C_SII_042 3. Se declară un vector de cel puţin 100 de elemente. O rezolvare
posibilă citeşte valorile n şi k iar apoi elementele vectorului. Se
E_INFO_PASCAL_SII_042
sorteazǎ descrescǎtor vectorul şi se calculeazǎ suma primelor k
elemente.
E_INFO_C_SII_042 5. Se declară un şir de cel puţin 40 de caractere. O rezolvare posibilă
citeşte şirul şi apoi îl parcurge caracter cu caracter şi verifica dacǎ
E_INFO_PASCAL_SII_042
acestea sunt vocale litere mici caz în care afişeazǎ caracterul
respectiv.
E_INFO_C_SII_043 5. Se declară o matrice de cel puţin 23 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi apoi construieşte matricea astfel încât
E_INFO_PASCAL_SII_043
fiecare element sǎ respecte cerinţa problemei.
E_INFO_C_SII_044 5. Se declară o matrice de cel puţin 23 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi apoi construieşte matricea astfel încât
E_INFO_PASCAL_SII_044
fiecare element sǎ respecte cerinţa problemei.
E_INFO_C_SII_045 5. Se declară un şir de cel puţin 40 de caractere. O rezolvare posibilă
citeşte şirul şi apoi afişeazǎ şirurile cerute prin eliminarea succesivǎ
E_INFO_PASCAL_SII_045
a câte unui caracter din şirul iniţial.
E_INFO_C_SII_046 5. Se citeşte şirul de caractere. Se parcurge şi fiecare vocală se
înlocuieşte cu caracterul imediat următor alfabetic.
E_INFO_PASCAL_SII_046
E_INFO_C_SII_047 4. Se obţine punctaj pentru accesare corectă a câmpului din
înregistrare şi pentru condiţie corectă (restul împărţirii la k să fie 0).
E_INFO_PASCAL_SII_047
E_INFO_C_SII_047 5. Se declară o matrice de cel puţin 11 linii şi 11 coloane. Se citesc m şi
n, apoi se completează matricea cu date de la tastatură. Fiecare
E_INFO_PASCAL_SII_047
element de pe liniile de indice de la 1 la [m/2], lin, se înlocuieşte cu
elementul de pe linia având ca indice dublul liniei curente (2*lin).
Numărul de linii se înjumătăţeşte. Se afişează matricea astfel
transformată.
E_INFO_C_SII_048 4. Se obţine punctaj pentru accesare corectă a câmpului din
înregistrare şi pentru expresie corectă (distanţa de la un punct la
E_INFO_PASCAL_SII_048
origine).
E_INFO_C_SII_048 5. Se declară o matrice de cel puţin 10 linii şi 10 coloane. Se citeşte n.
Se iniţializează o variabilă val cu 2. Fiecare element al matricei
E_INFO_PASCAL_SII_048
primeşte valoarea variabilei val, care apoi se măreşte cu 2. Se
afişează matricea.
E_INFO_C_SII_049 3. Se obţine punctaj pentru accesare corectă a câmpului din
înregistrare şi pentru expresie corectă (media anuală este un număr
E_INFO_PASCAL_SII_049
real!).
E_INFO_C_SII_049 5. Se citeşte cuvântul s. Fiecare caracter care nu este vocală se
înlocuieşte cu caracterul imediat următor până când sunt eliminate
E_INFO_PASCAL_SII_049
toate consoanele. Se afişează cuvântul s transformat.
E_INFO_C_SII_050 4. a este caracterul determinat pe ramura else.
E_INFO_PASCAL_SII_050
E_INFO_C_SII_050 5. Se citeşte cuvântul s. Se determină poziţia primei vocale. Se
înlocuiesc toate caracterele de la această poziţie până la sfârşit cu
E_INFO_PASCAL_SII_050
caracterul de pe poziţia imediat următoare. Se determină poziţia
ultimei vocale. Se înlocuiesc toate caracterele de la această poziţie
până la sfârşit cu caracterul de pe poziţia imediat următoare. Se pot
folosi funcţiile specifice limbajului studiat. Se afişează pe ecran
cuvântul s transformat.
E_INFO_C_SII_051 Se numara in variabila k caracterele sirului care sunt litere si spatiu si
5
apoi se verifica daca k coincide cu lungimea sirului.
k=0;
for( int i=0;i<strlen(s);i++)
if(s[i]>=’a’ && s[i]<=’z’ && s[i]>=’A’ && s[i]<=’Z’ && s[i]==’ ‘)k++;

E_INFO_C_SII_052 5 Se determina cuvintele din care este compus sirul. Pentru fiecare
cuvant x se afiseaza x[0].

E_INFO_C_SII_053 5 for(int j=1;j<=n;j++)


{aux=a[x][j];
a[x][j]=a[y][j];
a[y][j]=aux;}

E_INFO_C_SII_054 5 for(i=1;i<=n;i=i+2)
for(j=1;j<=n;j++)
a[i][j]=x/10;
for(i=2;i<=n;i=i+2)
for(j=1;j<=n;j++)
a[i][j]=x%10;

E_INFO_C_SII_055 5 Se construieste un sir ce contine caracterele care nu sunt caractere


cifra.
k=-1;
for( int i=0;i<strlen(s);i++)
if(strchr(“0123456789”,s[i])==0) x[++k]=s[i];
x[++k]=’\0’;

E_INFO_C_SII_056 3. Se construieşte arborele conform definiţiei vectorului de taţi şi se


determină frunzele.
E_INFO_PASCAL_SII_056
E_INFO_C_SII_056 4. O rezolvare posibilă este compararea lui c cu ‘a’ şi ‘z’.
E_INFO_PASCAL_SII_056
E_INFO_C_SII_056 5. Se declară o matrice cu cel mult 24 de linii şi cel mult 24 de coloane
şi se completează element cu element conform enunţului. Se poate
E_INFO_PASCAL_SII_056
parcurge întreaga matrice, verificându-se fiecare element în ce zonă
se află sau se pot parcurge cele 2 zone separat. Se afişează pe
ecran matricea astfel obţinută.
E_INFO_C_SII_057 3. Se construieşte arborele conform definiţiei vectorului de taţi şi se
determină nodul cu numărul cel mai mare de descendenţi direcţi.
E_INFO_PASCAL_SII_057
E_INFO_C_SII_057 4. O rezolvare posibilă este compararea lui c cu toate vocalele ‘a’, ‘e’,
‘i’, ‘o’, şi ‘u’(disjuncţia a 5 egalităţi legate). Problema poate fi rezolvată
E_INFO_PASCAL_SII_057
şi folosind funcţii specifice şirurilor de caractere.
E_INFO_C_SII_057 5. Se declară o matrice cu cel mult 24 de linii şi cel mult 24 de coloane
şi se completează element cu element conform enunţului. Se poate
E_INFO_PASCAL_SII_056
parcurge întreaga matrice, verificându-se fiecare element în ce zonă
se află sau se pot parcurge cele 3 zone separat. Se afişează pe
ecran matricea astfel obţinută.
E_INFO_C_SII_058 3. Se urmăreşte evoluţia stivei ţinându-se cont de principiul de
organizare al acesteia (ultimul element introdus este primul extras).
E_INFO_PASCAL_SII_058
E_INFO_C_SII_058 4. Suma dintre indicele liniei şi indicele coloanei oricărui element de pe
diagonala secundară a matricei este 11.
E_INFO_PASCAL_SII_058
E_INFO_C_SII_058 5. Se citeşte şi apoi se parcurge şirul, verificându-se pentru fiecare
caracter în parte dacă este literă (pentru a fi literă caracterul trebuie
E_INFO_PASCAL_SII_058
să fie plasat între a şi z în codul ASCII).
E_INFO_C_SII_059 3. Se construieşte arborele conform definiţiei vectorului de taţi şi se
determină nodul cu numărul cel mai mare de descendenţi direcţi.
E_INFO_PASCAL_SII_059
E_INFO_C_SII_059 4. aij se află pe penultima linie (linia 9) dacă şi numai dacă i=9.
E_INFO_PASCAL_SII_059
E_INFO_C_SII_059 5. Se foloseşte un vector de frecvenţe f, cu 10 componente numerotate
începând cu 0, construit după regula: f[i]=numărul de apariţii în text
E_INFO_PASCAL_SII_059
ale cifrei i.
E_INFO_C_SII_060 3. Numărul minim de frunze se obţine atunci când fiecare vârf are cel
mult un descendent direct.
E_INFO_PASCAL_SII_060
E_INFO_C_SII_060 4. Conform expresiei pe baza căreia sunt calculate elementele matricei,
pe ultima linie vom avea: 5,10,15,20,25.
E_INFO_PASCAL_SII_060
E_INFO_C_SII_060 5. Se foloseşte un vector de frecvenţe f, cu 26 de componente
numerotate începând cu 0, construit după regula: f[i]=numărul de
E_INFO_PASCAL_SII_060
apariţii în text ale literei cu numărul de ordine i în alfabet
(f[0]=numărul de apariţii ale lui a, f[1]=numărul de apariţii ale lui b
etc.).
E_INFO_C_SII_061 Se declară o matrice cu 100 linii şi 100 coloane. O rezolvare
5
E_INFO_PASCAL_SII_ posibilă citeşte valoarea n, umple matricea cu valoarea 0 şi
061 atribuie elementelor de pe linia n din matrice valorile 1,2,3,…,n,
şi apoi completează pe fiecare din liniile n-1, n-2,…1, elementele
situate sub diagonala, conform cerinţei.

E_INFO_C_SII_062 Se citeşte de la tastură textul. O rezolvare posibilă utilizează un


5
E_INFO_PASCAL_SII_ vector pentru a număra de câte ori apare fiecare litera mică în
062 text. Textul se va parcurge o singură dată , o literă din text se va
afişa dacă a fost utilizată în text pentru prima oară şi nu se va
afişa în celelalte situaţii.

E_INFO_C_SII_063 Se declară o matrice cu 50 linii şi 50 coloane. O rezolvare


5
E_INFO_PASCAL_SII_ posibilă citeşte valoarile n şi m , şi atribuie elementelor de pe
063 fiecare coloană din matrice o valoare k , iniţializată cu 0 şi
incrementată cu 1 înaintea fiecărei atribuiri. Coloanele sunt
completate începând cu elementul de pe prima linie .
E_INFO_C_SII_064 Se citeşte de la tastatură textul. O rezolvare posibilă extrage
5
E_INFO_PASCAL_SII_ fiecare cuvânt din şir şi verifică dacă prima , respectiv ultima
064 literă din cuvânt este vocală. În acest scop se pot folosi
subprograme specifice prelucrării şirurilor de caractere din
limbajul de programare studiat.

E_INFO_C_SII_065 Se declară o matrice cu 50 linii şi 50 coloane. O rezolvare


5
E_INFO_PASCAL_SII_ posibilă citeşte valoarile n şi m , şi atribuie elementelor de pe
065 fiecare linie din matrice o valoare k , iniţializată cu 0 şi
incrementată cu 1 înaintea fiecărei atribuiri. Liniile impare sunt
completate începând cu prima coloană iar liniile pare începând
cu ultima coloană.

E_INFO_C_SII_066 5. Se declară un şir de cel mult 50 de caractere. O rezolvare posibilă


citeşte şirul, calculează lungimea şirului, apoi se parcurge şirul şi se
E_INFO_PASCAL_SII_066
afişează prefixele acestuia în ordine crescătoare a lungimii lor.
E_INFO_C_SII_067 5. Se declară un şir de cel mult 50 de caractere. O rezolvare posibilă
citeşte şirul, calculează lungimea şirului, apoi se parcurge şirul şi se
E_INFO_PASCAL_SII_067
afişează sufixele acestuia în ordine crescătoare a lungimii lor.
E_INFO_C_SII_068 3. Subprogramul poate determina numărul cerut parcurgând toate
cifrele din număr de la dreapta la stânga şi determinând care este
E_INFO_PASCAL_SII_068
cifra care respectă condiţia impusă.
E_INFO_C_SII_068 5. Se declară o matrice de cel mult 50 de linii şi 50 de coloane. O
rezolvare posibilă citeşte valoarea m şi n şi toate elementele matricei,
E_INFO_PASCAL_SII_068
apoi parcurge matricea verificând pentru fiecare element
proprietatea cerută. Se calculează şi se afişează produsul
elementelor care respectă proprietatea cerută.
E_INFO_C_SII_069 3. Subprogramul poate determina numărul cerut parcurgând toate
cifrele din număr de la dreapta la stânga şi determinând care este
E_INFO_PASCAL_SII_069
diferenţa, în valoare absolută, dintre numărul de cifre pare şi numărul
de cifre impare.
E_INFO_C_SII_069 5. Se declară o matrice de cel mult 50 de linii şi 50 de coloane. O
rezolvare posibilă citeşte valoarea n şi toate elementele matricei,
E_INFO_PASCAL_SII_069
apoi se parcurge matricea verificând proprietatea cerută. Se afişează
mesajul corespunzător proprietăţii cerute.
E_INFO_C_SII_070 3. Subprogramul poate determina numărul cerut parcurgând toate
cifrele din număr de la dreapta la stânga şi reţinând doar cifrele care
E_INFO_PASCAL_SII_070
respectă condiţia impusă.
E_INFO_C_SII_070 5. Se declară o matrice de cel mult 100 de linii şi 100 de coloane. O
rezolvare posibilă citeşte valorile m şi n şi toate elementele matricei,
E_INFO_PASCAL_SII_070
apoi se parcurge matricea verificând proprietatea cerută. Se afişează
mesajul corespunzător proprietăţii cerute.
E_INFO_C_SII_071 5. Se declară o matrice de cel puţin 100 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n, apoi parcurege matricea coloană cu
E_INFO_PASCAL_SII_071
coloană şi atribuie elementului curent valoarea unei variabile k,
variabilă ce se inţializează cu 1 apoi după fiecare atribuire se
incrementeză. Elementele matricei astfel obţinute vor fi afişate în
formatul cerut.
Se declară o matrice de cel puţin 100 de linii şi coloane. O rezolvare
E_INFO_C_SII_072 5.
posibilă citeşte valoarea n, apoi parcurge matricea linie cu linie până
E_INFO_PASCAL_SII_072 pe diagonala secundară, inclusiv aceasta şi atribuie elementului
curent valoarea unei variabile k, variabilă ce se iniţializează cu 1 apoi
după fiecare atribuire se incrementează. Se completează elementele
de sub diagonala secundară respectând condiţia de simetrie.
Elementele matricei astfel obţinute vor fi afişate în formatul cerut.
Se declară un şir de caractere cu dimensiunea necesară. O posibilă
E_INFO_C_SII_073 5.
rezolvare ar fi: se citeşte textul cuvânt cu cuvânt şi se incrementează
E_INFO_PASCAL_SII_073 , de fiecare, dată o variabilă ce se iniţializează cu valoare 0 şi va
memora numărul de cuvinte din text. Accesând primul caracter al
fiecărui cuvânt se vor număra cuvintele ce au primul caracter vocală.
Afişarea se va face în formatul cerut.
Se declară o matrice de cel puţin 100 de linii şi coloane. O rezolvare
E_INFO_C_SII_074 5.
posibilă citeşte valoarea n, apoi parcurge matricea linie cu linie şi
E_INFO_PASCAL_SII_074 atribuie elementului curent valoarea indicată. Elementele matricei
astfel obţinute vor fi afişate în formatul cerut.
Se declară o matrice de cel puţin 100 de linii şi coloane. O rezolvare
E_INFO_C_SII_075 5.
posibilă citeşte valoarea n apoi construieşte matricea conform
E_INFO_PASCAL_SII_075 enunţului. O posibilă idee de constructie a elementelor matricei este:
ai,j = 0 dacă i%4 = 1 sau i%4 = 2, respectiv ai,j = 1 dacă i%4 = 3 sau
i%4 = 0. Matricea se va afişa în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_076 5. Se declară un şir de 20 de caractere După citirea şirului se elimină
primul şi ultimul caracter al ţirului citit şi se afişează rezultatul obţinut.
E_INFO_PASCAL_SII_076
Procedeul se repetă cât timp şirul este nevid.
E_INFO_C_SII_077 5. Se declară un şir de 50 de caractere După citirea şirului, se parcurge
şi se transformă toate literele care urmează unui caracter spaţiu în
E_INFO_PASCAL_SII_077
majusculă. Aceeaşi transformare se va aplica şi primei litere din şir.
E_INFO_C_SII_078 5. Se declară două şiruri de caractere cu 100 şi respectiv 15 caractere.
Se citesc cele două şiruri şi apoi se localizează apariţiile cuvântului în
E_INFO_PASCAL_SII_078
şirul de caractere citit şi inserează după fiecare apariţie a sa
caracterul „?”.
E_INFO_C_SII_079 5. O rezolvare posibilă constă în construirea unui nou şir de caractere
ăncare se copiază toate caracterele din şirul citit şi după fiecare
E_INFO_PASCAL_SII_079
vocală, se memorează caracterul *.
E_INFO_C_SII_080 5. Se citeşte cuvîntul, se determină numărul de caractere şi se
construieşte un nou cuvînt obţinut din cel citit prin inversarea primei
E_INFO_PASCAL_SII_080
părţi cu cea de a doua. Acest lucru se poate realiza înlocuind
caracter cu caracter sau separând cele două părţi.
E_INFO_C_SII_081 5. Se declară un tablou cu cel mult 10 linii şi 10 coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi toate elementele tabloului, apoi
E_INFO_PASCAL_SII_081
parcurge tabloul calculând minimul şi maximul; interschimbă
elementele care respectă condiţia impusă şi apoi afişează tabloul în
formatul cerut.
E_INFO_C_SII_082 5. Se declară un tablou cu cel mult 10 linii şi 10 coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi toate elementele tabloului, apoi
E_INFO_PASCAL_SII_082
parcurge tabloul calculând minimul şi maximul de pe diagonala
principală; interschimbă elementele care respectă condiţia impusă şi
apoi afişează tabloul în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_083 5. Se declară un tablou cu cel mult 10 linii şi 10 coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi toate elementele tabloului, apoi
E_INFO_PASCAL_SII_083
parcurge tabloul calculând minimul şi maximul de pe diagonala
secundară; interschimbă elementele care respectă condiţia impusă şi
apoi afişează tabloul în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_084 5. Se declară o matrice de cel puţin 10 de linii şi coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi toate elementele matricei, apoi parcurge
E_INFO_PASCAL_SII_084
matricea calculând produsul numerelor pare de pe diagonala
principală dacă există astfel de numere.Se afişează pe ecran
produsul sau mesajul imposibil dacă nu există astfel de numere.
E_INFO_C_SII_085 5. Se declară două tablouri de cel mult 10 linii şi 10 coloane. O
rezolvare posibilă citeşte valoarea n şi toate elementele tablourilor,
E_INFO_PASCAL_SII_085
apoi parcurge simultan tablourile A,B construind în memorie tabloul
C care îndeplineşte condiţiile cerute.
E_INFO_C_SII_086 4. Se declară o matrice de n linii şi n coloane. O soluţie posibilă constă
în construirea elementelor matricei în funcţie de paritatea numărului
E_INFO_PASCAL_SII_086
de ordine al liniei în care se calculează o valoare, utilizând două
cicluri imbricate. Se va lua în considerare o formulă adecvată pentru
liniile cu număr de ordine impar, respectiv o altă formulă pentru
elementele din liniile cu număr de ordine par. Odată calculată,
valoarea curentă se poate afişa imediat pe ecran, evitându-se astfel
parcurgerea repetată a elementelor matricei.
E_INFO_C_SII_087 5. Se declară o matrice de n linii şi n coloane, având elementele
numere întregi. Se citesc elementele matricei de la tastatură şi
E_INFO_PASCAL_SII_087
simultan se verifică cele două condiţii. Dacă elementul citit este strict
pozitiv şi numărul de ordine al liniei este strict mai mare decât
numărul de ordine al coloanei curente, atunci elementul citit se adună
la suma elementelor ce se iau în considerare, şi se incrementează
contorul în care se reţine numărul elementelor corespunzătoare
cerinţelor. Dacă numărul elementelor astfel determinate este strict
pozitiv, atunci se afişează pe ecran media aritmetică obţinută
(suma/contor).
E_INFO_C_SII_088 5. Se declară o matrice de n linii şi n coloane, având elementele
numere întregi. Se citesc elementele matricei de la tastatură şi
E_INFO_PASCAL_SII_088
simultan se verifică cele două condiţii. Dacă elementul citit este strict
pozitiv şi numărul de ordine al liniei este strict mai mic decât numărul
de ordine al coloanei curente, atunci elementul citit se adună la suma
elementelor ce se iau în considerare, şi se incrementează contorul în
care se reţine numărul elementelor corespunzătoare cerinţelor. Dacă
numărul elementelor astfel determinate este strict pozitiv, atunci se
afişează pe ecran media aritmetică obţinută (suma/contor).
E_INFO_C_SII_089 5. Se declară o matrice de n linii şi n coloane, având elementele
numere întregi (de tip long respectiv longint). Se poate utiliza un
E_INFO_PASCAL_SII_089
subprogram recursiv (numit, de exemplu, fibo) pentru calcularea
elementelor şirului Fibonacci. Se va construi matricea cerută, în
memorie, prin calcularea fiecărui element, utilizând două structuri
repetitive imbricate, în care se apelează, în rândurile impare fibo(k),
unde k este numărul de ordine al elementului curent al matricei (k va
fi incrementat de fiecare dată când se construieşte un nou element),
iar în rândurile pare fibo(i*n-j), unde i este numărul de ordine al liniei
curente şi j este numărul de ordine al coloanei curente.
E_INFO_C_SII_090 5. Se declară o matrice de n linii şi n coloane, având elementele
numere întregi. Se citesc elementele matricei de la tastatură şi
E_INFO_PASCAL_SII_090
simultan se verifică condiţiile din enunţ. Dacă elementul citit este
strict pozitiv şi numărul de ordine al liniei este strict mai mic decât
numărul de ordine al coloanei curente, atunci elementul citit se adună
la s1, şi se incrementează contorul în care se reţine numărul acestor
elemente, t1. Dacă elementul citit este strict pozitiv şi numărul de
ordine al liniei este strict mai mare decât numărul de ordine al
coloanei curente, atunci elementul citit se adună la s2, şi se
incrementează contorul în care se reţine numărul acestor elemente,
t2. Dacă t1 este strict pozitiv, atunci se calculează m1=s1/t1, altfel
m1 va fi 0. Dacă t2 este strict pozitiv, atunci se calculează m2=s2/t2,
altfel m2 va fi 0. Se afișează pe ecran diferenţa m1-m2.
E_INFO_C_SII_091 3. Elementul care se adaugă sau se elimină din stivă este pe ultima
poziţie
E_INFO_PASCAL_SII_091
E_INFO_C_SII_091 4. Se afişează cacacterele de pe poziţiile corespunzătoare valorii
indicelui i (eroare la varianta Pascal!)
E_INFO_PASCAL_SII_091
E_INFO_C_SII_091 5. max=0
pt. j=1,m
E_INFO_PASCAL_SII_091
s=0
pt. i=1,n s=s+Aij
dacă s>max max=s; col=j
E_INFO_C_SII_092 3. Pentru fiecare descendent dat în liste se scrie direct tatăl lui, iar
pentru nodul care nu apare în liste tatăl este 0
E_INFO_PASCAL_SII_092
E_INFO_C_SII_092 4. Sunt 4 condiţii de egalitate a valorilor câmpurilor. Câmpurile se
accesează sub forma v.origine.x ...
E_INFO_PASCAL_SII_092
E_INFO_C_SII_092 5. Se parcurge o dată matricea pentru a determina minimul:
min=A11; lin=1; col=1
E_INFO_PASCAL_SII_092
pt. i=1,m pt. j=1,n
dacă Aij<min min=Aij; lin=i; col=j
după care de deplasează fiecare linie >lin cu o poziţie în sus şi
ifecare coloană > col cu o poziţie spre stânga:
pt. i=lin+1, m pt. j=1,n Ai-1,j = Ai,j
pt. j=col+1,n pt. i=1,m Ai,j-1=Aij
E_INFO_C_SII_093 3. Un singur nod are 4 muchii incidente cu el
E_INFO_PASCAL_SII_093
E_INFO_C_SII_093 4. Oricare două elemente consecutive din listă au cmmdc=2
E_INFO_PASCAL_SII_093
E_INFO_C_SII_093 5. Se parcurg simultan cele două şiruri şi pentru orice poziţie în care
avem în ambele şiruri vocale scriem *, pentru orice poziţie în care în
E_INFO_PASCAL_SII_093
ambele şiruri avem consoane scriem # iar pe poziţiile rămase scriem
?.
E_INFO_C_SII_094 5 Folosim două variabile, s1,s2 şiruri de minim 20 caractere în Pascal,
respectiv minim 21 caractere în C/C++; citim datele de intrare în s1 şi
E_INFO_PASCAL_SII_094
construim caracter su caracter şirul cerut în s2. Problema se poate
rezolva şi prin utilizarea subprogramelor şi operaţiilor predefinite
pentru prelucrarea şirurilor de caractere (concatenare, extragere
subşir etc)

E_INFO_C_SII_095 5 Folosim două variabile, s1,s2 şiruri de minim 20 caractere în Pascal,


respectiv minim 21 caractere în C/C++. Citim şirul de intrare în s1 şi
E_INFO_PASCAL_SII_095
construim caracter cu caracter şirul cerut în s2. Problema se poate
rezolva şi prin utilizarea subprogramelor şi operaţiilor predefinite
pentru prelucrarea şirurilor de caractere (concatenare, extragere
subşir etc)

E_INFO_C_SII_096 5 folosim variabilele s1,s2 şiruri de minimum 20 caractere în Pascal,


respectiv minimum 21 caractere în C/C++ şi s3 de minimum 40
E_INFO_PASCAL_SII_096
caractere în Pascal, respectiv minimum 41 caractere în C/C++. Citim
în s1 şi s2 cele datele de intrare, apoi construim caracter cu caracter
şirul cerut în s3. Problema se poate rezolva şi prin utilizarea
subprogramelor şi operaţiilor predefinite pentru prelucrarea şirurilor
de caractere (concatenare, extragere subşir etc).
E_INFO_C_SII_097 4. Se declară o matrice de cel puţin 50 de linii şi coloane. O rezolvare
E_INFO_PASCAL_SII_097 posibilă citeşte valorile n şi m şi toate elementele matricei, apoi
inversează prima cu ultima linie, a doua cu penultima, ş.a.m.d. La
final elementele matricei vor fi afişate în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_098 4. Se declară o matrice de cel puţin 50 de linii şi coloane. O rezolvare
E_INFO_PASCAL_SII_098 posibilă citeşte valoarea n şi completează valorile elementelor
matricei cu valoarea unei variabile x, a cărei valoare creşte la fiecare
iteraţie cu 2. La final elementele matricei vor fi afişate în formatul
cerut.
E_INFO_C_SII_099 4. Se declară o matrice de cel puţin 50 de linii şi coloane. O rezolvare
E_INFO_PASCAL_SII_099 posibilă citeşte valoarea n şi completează valorile elementelor
matricei minimul dintre valorile indicilor corespunzători. La final
elementele matricei vor fi afişate în formatul cerut.
E_INFO_C_SII_100 4. Se declară o matrice de 100 de linii şi 100 de coloane. O rezolvare
posibilă citeşte valoarea n şi toate elementele matricei, apoi parcurge
E_INFO_PASCAL_SII_100
matricea verificând pentru fiecare element proprietatea cerută (se vor
lua în considerare toţi vecinii existenţi ai elementului verificat);
elementele care respectă condiţia impusă vor fi afişate în formatul
cerut.