Sunteți pe pagina 1din 47

ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA”,FOCŞANI

DOMENIUL:SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ


CALIFICARE PEDAGOGICĂ:ASISTENT MEDICAL GENERALIST
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:ZI

PROIECT DE
CERTIFICARE

Coordonator:
As.Med.Zlota Violeta

Absolventă:
Anton Lenuţa
Focşani 2009

ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI CU
MENINGITĂ MENINGOCOCICĂ
CUPRINS

I.ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA MENINGELUI…………………………pag.1

II.NOŢIUNI DESPRE BOALĂ………………………………………………..pag.4

III.STUDIU DE CAZ:
-CAZ.I………………………………………………………………pag.13
-CAZ.II………………………………………………………………
pag.30
-CAZ.III…………………………………………………………....pag.48

IV.FIŞE
TEHNICE……………………………………………………………….pag.66

V.BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………….pag.111
I.ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA MENINGELUI

1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Totalitatea organelor constituite predominant din ţesut nervos specializat în


receptarea,transmiterea şi prelucrarea excitaţiilor sau informaţiilor din mediul
intern şi extern formează SISTEMUL NERVOS pe care îl găsim în compoziţia tuturor
organismelor.
Întreg sistemul nervos este învelit într-o pieliţă numită MENINGE.
Există trei tipuri de MENINGE:
1.DURAMATER groasă şi fibroasă situată direct sub ţesut osos
2.ARAHNOIDA scăldată de LCR
3.PIAMATER care aderă la suprafaţa ţesutului nervos

1.2 MENINGELE CEREBRALE

Meningele cerebrale sunt foiţele conjunctive care învelesc encefalul şi care


continuă de la nivelul găurii occipitale,meningele spinale.
 Dura mater cerebral,se deosebeşte de cea spinal,prin aceea că aderă intim
la oasele cutiei craniene,formând periostul intern al cutiei cerebrale, şi se
prelungeşte la nivelul suturilor,cu periostul extern.
La nivelul regiunilor temporale,există o zonă unde dura mater este mai uşor
decolabilă,în care se găsesc ramurile arterei meningine mijlocii.La nivelul acestei
zone,în cursul unor traumatisme craniene,se pot forma hematoame extradurale,cu
fenomene de compresiune cerebrală.Ele necesită trepanaţie,cu evacuarea
hematomului şi ligatura vasului.
Dura mater trimite o prelungire între emisferele cerebrale şi cerebel,numită
cortul cerebelului.De asemenea trimite o prelungire medio-sagitală,care separă
emisferele cerebrale între ele şi se inseră pe cortul cerebelului.Se numeşte coasa
creierului şi ajunge până la corpul calos.Dura mater separă emisferele cerebeloase
printr-o prelungire numită coasa cerebelului.
O altă prelungire a durai mater,delimitează loja glandei hipofize,la nivelul şeii
turceşti.
În grosimea durei mater se găsesc canalele colectoare ale sângelui venos
intracranian,formate prin dedublarea durei mater,numite sinusurile venoase ale
durei mater.
 Urmează cea de a 2-a membrană de protecţie a creierului arahnoida.Între
dura mater şi arhnoidă se află spaţiul subdural,virtual,străbătut de vase şi
tracturi fibroase.
 Urmează membrana vasculară,pia mater,care aderă intim la encefal.Între
arhnoidă şi pia mater se află spaţiul subarhnoidian care conţine LCR.Pia
mater trimite o serie de prelungiri la nivelul ventriculilor cerebrali,numite
plexuri coroide,bogate în vase,care secretă LCR.Acesta se resoarbe la
nivelul corpusculilor meningiali Pachioni,situaţi în vecinătatea sinusurilor
durei mater.
La nivelul depresiunilor encefalului,pia mater generează nişte cisterne ce
conţin LCR.

1.3 LICHIDUL CEFALORAHIDIAN


L.C.R. este un lichid “clar ca apa de stâncă”,care se află în interiorul spaţiului
subarhnoidian pericerebral şi perimedular,cât şi în cavităţile sistemului nervos,adică
în ventriculii 1,2,3,4 şi canalul ependimar.
Cantitatea de lichid cefalorahidian este de 120-150 cm³.
Reacţia L.C.R. este uşor alcalină.
Compoziţia chimică:-cloruri 7,25-7,40 g%
-glucoză 0,50-0,60 g%
-albumină 0,15-0,25g%
-uree 0,06-0,10 g%
-limfocite 1-3/mm³
Tensiunea L.C.R în interiorul spaţiului subarhnoidian este constantă,în medie egală
cu 20 cc apă.
Rolul L.C.R. este protector,el constituie o masă de lichid în jurul centrilor nervoşi
cu scopul de a atenua orice lovitură de pereţii osoşi ai cutiei craniene şi ai canalului
rahidian.L.C.R. are şi un rol nutritiv datorită bogăţiei sale în zahăr.De asemenea rol
de excreţie,de a elimina şi debarasa ţesutul nervos de unii produşi ai
metabolismului.
Creşterea sau scăderea presiunii(hipertensiunea sau hipotensiunea
intracraniană)precum şi modificarea compoziţiei chimice se întâlnesc în inflamaţii şi
tumorile sistemului nervos central şi determină tulburări funcţionale grave.

CAPITOLUL 2

MENINGITA MENINGOCOCICĂ
2.1 DEFINIŢIE

Este un proces inflamator de etiologie bacteriană caracterizat prin inflamaţii


acute a leptomeningelui şi a spaţiilor subarahnoidine.Este meningita cel mai des
întalnită în ţara noastră şi constituie o urgenţă medicală.

2.2 ETIOLOGIE

Neisseria meningitidis este un coc gram negativ,aerob,imobil,de forma unei


boabe de cafea,frecvent dispus în diplo,intra- şi extracelular.Este fragil în mediul
extern,ceea ce explică procentajul relativ mic de culturi pozitive.

2.3 EPIDEMIOLOGIE

Neisseria meningitidis poate coloniza oro- sau nasofaringele,inducând starea de


purtator asimptomatic într-o proporţie variabilă,2-15% din populaţia
sănatoasă,procentaj care creşte în colectivităţi,mai ales de copii şi adulţi
tineri,precum şi în zonele endemice(10-30%),constituind principala sursă de infecţie.
Sursa de infecţie este mai frecvent reprezentată de purtătorii sănătoşi faringonazali
şi de bolnavul acut,care este contagios din ultimile 1-2 zile ale incubaţiei şi în
perioada de boală,până la instituierea terapiei cu antibiotic.
Transmiterea este aerogenă,prin contact direct.
Receptivitatea este generală,majoritatea infecţiilor apărând însă la copii.

2.4 PATOGENIE

Poarta de intrare o constituie mucoasa rino-faringiană,transmiterea fiind


aerogenă.Esenţială în declanşarea procesului infecţios este ataşarea bacteriilor prin
intermediul pililor,la receptorii specifici de membrane ai celulelor epiteliale ale
mucoasei rinofaringiene.În cazul apariţiei anticorpilor specifici şi a eficienţei
fagocitozei,multiplicarea germenilor şi infecţia sunt limitate la acest nivel,realizând
angina meningococica.
În prezenţa unor factori favorizanţi(serotipul şi virulenţa germenului,
expunerea la temperaturi extreme,trumatisme craniene,malformaţii
congenitale,carenţa mijloacelor de apărare ale gazdei,mai ales deficitul dobândit sau
congenital al sistemului complementului,boli cronice-
diabet,ciroză,nefropatii,etilism,imunodepresie),infecţia evoluează spre meningită
acută purulentă sau infecţie sistematică.
Diseminarea meningococilor de la nivelul mucoasei nazo-faringiene se face pe cale
sanguină,limfatică(limfaticile faringorahidiene) şi perinervos(n.olfactiv) prin lama
cribiformă etmoidială.

2.5 TABLOU CLINIC

Incubaţia,în medie de 3-5 zile,este mai scurtă în prezenţa traumatismului cranian şi


în formele severe.
Debutul este de obicei brusc,cu durată de cateva ore,până la 2-3 zile,bolnavul
prezentând:febră asociată cu frisoane,cefalee difuză,somnolenţă sau
agitaţie,vărsături,disfagie,uşoară coriză,herpes labial.Uneori debutul este brutal cu
febră,mialgii,convulsii şi comă.
Perioada de stare se caracterizează prin intricarea,în grade variabile,a 3 sindroame
majore:sindromul meningian,infecţios şi facultativ encefalic.
Febra este înaltă(39-40°),însoţită de frisoane,nelinişte,somnolenţă,
polipnee,facies vultuos.
Sindromul meningian este bine exprimat clinic.Hipertensiunea intracraniană este
exprimată prin:
-cefalee intensă,continuă,difuză,”în cască”;
-vărsături,de tip”central”,neprecedate de greaţă;
-bradicardie,care determină disociaţie sfigotermică;
-fotofobie;
-bombarea fontanelei,patognomică la sugar,care poate lipsi în cazul asocierii cu
vărsături repetate şi sindrom acut de dezhidratare.
Componenta neuroradiculară a sindromului meningian este pusă în evidenţă de
semnele meningiene:
-redoarea de ceafă-bolnavul este în decubit,la tentativa examinatorului de a flecta
capul pe torace,opune rezistenţă şi acuză durere;
-semnul Brudzinschi al cefei-aceeaşi manevră,mai rapidă,determină flexia
genunchilor;
-semnul nucomidiatric(Flatau)-aceea şi manevră determină midriaza;
-semnul Kernig al trunchiului-cu o mână în zona omoplaţilor se tentează ridicarea
trunchiului la vertical,,manevra este dureroasă şi se însoţeşte de flexia genunchilor;
-semnul trepiedului-bolnavul poate sta în şezut doar sprijinit pe mâini,cu genunchii
flectaţi;
-semnul sărutului-în poziţie şezândă,bolnavul nu îşi poate atinge cu buzele
genunchii flectaţi;
-semnul Kernig al membrelor inferioare-tentativa de flexie a membrelor inferioare
pe abdomen este însoţită de flexia genunchilor;
-semnul Brudzinschi contralateral-bolnavul culcat,se flectează unilateral gamba pe
coapsă şi coapsa pe abdomen în unghi drept,apoi se imprimă o mişcare de extensie
forţată(apăsând pe genunchi şi ridicând călcaiul),care este însoţită de flexia
genunchiului contralateral;
-semnul compresiunii cuadricepsului-compresiunea masei musculare determină
fasciculaţii la nivelul cuadricepsului contralateral.
La sugar,de o reală valoare este prezenţa semnului suspendării cu hiperflexia
membrelor superioare pe bazin,asociat cu semnul resortului(la extinderea lor
sugarul ţipă,cu revenire la poziţie iniţială).
Poziţia bolnavului în pat este “în cocoş de puşcă”,în decubit lateral,cu flexia
membrelor inferioare şi a trunchiului,hiperextensia capului,orientat cu faţa spre
colţul întunecat al camerei.
Sindromul encefalic exteriorizează extinderea procesului inflamator la nivelul
SNC,bolnavul putând prezenta:somnolenţă până la comă,delir,agitaţie
psihomotorie,pareze şi paralizii ale nervilor cranieni,alte pareze şi paralizii de tip
neuron motor sau periferic.La sugar,se întâlnesc plafonarea privirii,ţipătul
encefalic,convulsii.
Erupţia peteşială este patognomonică cu elemente de 3-10 mm,mai ales la nivelul
extremităţilor inferioare(gambe şi coapse).Ea poate fi generalizată,evoluând spre
placarde necrotice,asociate cu vezicule,sau “în coardă”cu zonă periferică
eritematoasă,în prezenţa coagulării diseminate intravasculare şi a semnelor de şoc
infecţios,,în formele toxice ale meningocemiei fulminante-sindromul Waterhouse-
Friderichsen.
În convalescenţă,în cazul evoluţiei favorabile,simptomatologia clinică diminuă,iar
LCR se normalizează.

Forme clinice:
-Forma septicemică evoluează cu metastaze septice
articulare,tegumentare,endocardice,pericardită,cu decese în 10-28% din
cazuri,determinate de şocul infecţios.
-Sindromul Waterhouse-Friderichsen se întâlneşte în meningita asociată cu
meningocemie sau în septicemia meningicocica.Asociază precoce semne de şoc
endotoxic cu CID,erupţie hemoragică în placarde,hipotensiune,manifestări
neuropsihice,multiple insuficienţe de organ.LCR poate fi clar sau opalescent,cu
reacţie celulară minimă,fiind o cultură pură de bacterii.Decesele survin în 5-70% din
cazuri.
-Forma sugarului evoluează atipic:debutul poate fi convulsiv sau convulsiile apar în
perioda de stare.Sindromul menigian este incomplet sau semnele meningiene pot
lipsi.Sindromul digestivo-dispeptic este accentuat şi antrenează rapid sindrom acut
de dezhidratare cu acidoză metabolică.Se asociază manifestări
respiratorii,instabilitate termică.
-Meningita decapitată,în cazul administrării anterioare de antibiotice,prezintă un
sindrom meningian incomplet şi mai puţin exprimat.LCR este clar sau opalescent,cu
câteva sute de celule/mm³,care pot fi majoritatea mononucleare.
-Forma frustă,foarte rară,are o simptomatologie clinică atenuată şi este precizată
doar prin modificarile LCR.

2.6 COMPLICAŢ II

Acestea pot surveni prin extinderea procesului inflamator supurativ în masa


nervoasă sau prin fenomene de cloazonare şi diseminare a germenilor,mai ales în
cazurile tardive sau incorect tratate:
-abces cerebral,cu semne de focalizare(convulsii localizate,pareze şi paralizii de
tip neuron motor central);
-nevrite periferice şi de nervi cranieni,mai frecvent cu cecitate şi surditate;
-colecţii subdurale,la copilul mic şi sugar;
-cloazonări cu piocefalie ,hidrocefalie internă;
-tromboflebite endocraniene;
-endocardite,artrite.
Complicaţiile toxice se manifestă ca:miocardită,hepatită,nefrită,suprarenalită.
Sechelele pot să apară la 10% din bolnavi:hipoacuzie sau surditate uni- sau
bilateral,pareze şi paralizii diverse,atrofie cerebrală cu deficit
neuropsihic,hidrocefalee,epilepsie.
Recidivele,foarte rare,sunt favorizate de persistenţa unor focare nesterilizate.

2.7 EVOLUŢIE ŞI PROGNOSTIC

În peste 80% din cazurile tratate,survine vindecarea completă.În formele severe,ca


şi în cele incorect sau tardiv tratate,pot să apară complicaţii şi ulterior
sechele.Foarte rar,evoluţia poate fi spontan favorabilă spre remisiune,însoţită
frecvent însă de sechele neuropsihice majore.Cazurile netratate evoluează,de
regulă,spre deces.
În prezent,proporţia este de 1-10% din cazuri.

2.8 DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC POZITIV
Deorece este posibil ca evoluţia să fie foarte rapidă,cu deces în câteva ore,se
impune precizarea diagnosticului în 30-60 minute.În acest scop,se asociază datele
epidemiologice,atunci când se pot preciza,cu datele clinice(debut brusc cu
febră,vărsături,cefalee,convulsii,sindrom meningian).Examenul clinic atent
decelează erupţia caracteristică.
Confirmarea diagnosticului pozitiv şi precizarea etiologică implică puncţia
lombară,precedată de examenul fundului de ochi sau CT,pentru a evita angajarea
amigdaliană,în cazul complicaţiilor endocraniene.LCR este hipertensiv,tulbure,chiar
purulent(“zeamă de varză”).Rar,poate fi opalescent în debut sau clar în formele
toxice.
LCR recoltat steril se însemânţează rapid pe medii de cultură încălzite la
temperatura camerei şi incubate apoi rapid.Culturile se pozitivează în 12-24 ore,într-
o proporţie de 60-90%.Concomitent,se efectuiază bacterioscopia directă,care în cca
30 minute poate confirma diagnosticul,prin evidenţierea de coci gram negativi intra-
şi extracelulari,dispuşi în diplo,cu formă caracteristică.
Izolarea meningococului se poate face şi din exudatul nazal,din sânge(hemoculturi)
şi din elementele eruptive şi va fi urmată de antibiogramă.
Hemocultura este pozitivă la 30% din bolnavii cu meningită meningococică şi la 50-
75% din cei cu forme septicemice şi toxice.
Modificările LCR:reacţia Pandy intens pozitivă,proteinorahie peste 1g‰,mii sau
zeci de mii de leucocite/mm³,100 PMN,glicorahie mult scăzută(0 în formele
toxice)prin consum de către germeni,clorurorahie normală,pH acid prin creşterea
acidului lactic şi piruvic.
Hematologic,este caracteristică leucocitoza cu neutrofile,VSH crescut.
În formele toxice,trebuie determinate:timpul de protrombină,numărul de
trombocite,fibrinogenul,produşii de degradare ai fibrinei,acidoza metabolică.
DIAGNOSTICUL DIFERENTIAL se face cu:
 Meningite purulente secundare.
 Menigite seroase.
 Meningism.
 Neurotoxicoză.
 Infecţiile intestinale acute, toxiinfecţia alimentară.
 Meningita tuberculoasă.
 Traumele cranio-cerebrale.
 Tumorile cerebrale.
 Pneumonie.
 Maladiile infecţioase eruptive.
 Septicemie.
În perioada de debut diagnosticul diferenţial este dificil,simptomatologia clinică
fiind asemănătoare cu cea din debutul gripei,scarlatinei,toxinfecţiilor
alimentare,hepatitei acute virale,febrei tifoide,leptospirozei.
O dată cu instalarea sindromului meningian,se parcurg 2 etape successive:
În prima etapă,se elimină alte afecţiuni însotiţe de hipertensiune endocraniană.
În a doua etapă,după efectuarea puncţie lombare,în funcţie de aspectul şi
modificările LCR,se diferenţiază două situaţii:LCR clar şi LCR purulent.
Meningitele bacteriene forme toxice au LCR clar,fără reacţie leucocitară,fiind o
cultură de germeni.
Meningita leptospirotică asociază mialgii,sindrom icteric,insuficienţă
renală,sindrom hemoragic.
Meningitele virale au în LCR 1000-2000 leucocite/mm³,glicorahia şi clorurorahia
normale;proteinorahia creşte la valori sub 1g‰,culturile pentru bacterii sunt
negative,sindromul meningian este mai estompat,cu stare generală relativ bună.
Meningita tuberculoasă se individualizează prin debut prelungit,cu semne de
impregnare specifică,asocierea la tabloul clinic a semnelor
neurologice(strabism),concomitenţa localizărilor pulmonare,modificări LCR
particulare.
Meningitele fungice au LCR opalescent,în care se evidenţiază celulele de
Cryptococcus neoformans,rotunde sau ovale,încapsulate,caracteristice pe
preparatul nativ colorat cu tuş de India sau frotiu colorat cu Giemsa.
Meningita recurentă Mollaret,boală autolimitată,prezintă iniţial pleiocitoză cu
PMN,apoi cu limfocite.

2.9 TRATAMENT
Tratametul trebuie instituit precoce,de dorit în primele 30 de minute după
internarea pacientului.În acelaşi timp,el trebuie sa fie corect şi complet.Izolarea
bolnavului se face în spital cu declarare nominală,făcând parte din grupa A a bolilor
transmisibile.Regimul igieno-dietetic impune repaus la pat,în condiţii de confort
termic şi de umiditate,asigurarea unei igiene riguroase a mucoaselor şi
tegumentelor,dieta cu alimentaţie lacto-hidro-zaharată în primele zile,apoi fără
restricţii deosebite.
Tratamentul meningitei meningococice este complex:etiologic,patogenic şi
simptomatic.
1.Terapia cu antibiotic iniţială se face diferenţiat în 2 situaţii,şi anume:
-dacă etiologia este cert meningococică,se indică monoterapie cu penicilină
G cristalină 10-12 mil.UI/zi,la adult,şi 200 000 UI/Kg/zi,la copil,administrate i.v. la 6-
8 ore,timp de 5-7 zile,în funcţie de evoluţia clinică şi a LCR,fără a diminua
dozele,eventual cu alternarea administrării i.m.Existenţa tulpinilor secretoare
de penicilinază determină creşterea dozelor de penicilină G până la 20 mil.UI/zi,la
adult şi 300 000 UI/Kg/zi,la copil.Alternativ:ceftriaxonă sau cefotaximă.În cazul
alergiei la penicilină,se administrează cloramfenicol 3g/zi,la adulţi,100 mg/Kg/zi,la
copil,cu aceeaşi durată.
-dacă iniţial,nu se cunoaşte etiologia,se administrează ceftriaxonă sau
cefotaximă.Alternativă:amoxacilină sau amoxacilină+ acid clavulanic(eventual,la
adult,plus gentamicină intrarahidian).Unii autori,mai ales în lipsa cefalosporinelor
gen.III,recomandă asocierea penicilină G(sau ampecilină)+ cloramfenicol,deşi
această asociere este nerecomandată de majoritatea autorilor.Eficienţa
tratamentului antibiotic recunoaşte criterii clinice:ameliorarea stării
generale,scăderea febrei,diminuarea intensităţii sindromului meningian.Mai fidele
sunt modificările LCR:apariţia mononuclearelor în LCR,scăderea numărului de
elemente,creşterea până la normalizare a valorilor glicorahiei,scăderea
proteinorahiei.
În cazul evoluţiei nefavorabile,clinică sau a LCR,se poate administra o cefalosporină
gen.III:ceftriaxonă în doză unică 2-4 g/zi,la adult;75-100mg/Kg/zi,la copil,sau
cefotaximă 2g la 8/zi la adult,200 mg/Kg/zi,la copii.Din cauza apariţie tulpinilor de
meningococ cu rezistenţă absolută sau sensibilitate intermediară la peniciline,este
obligatorie efectuarea antibiogramei.
2.Terapia patogenică se instituie concomitent,în cazurile severe:
-depleţie cu manitol 10-20%,1g/Kg/zi,glucoză hipertonă,eventual succedată de
furosemid;
-antiinflamatoare nesteroidiene(aspirină,diclofenac,indometacină).
-sedative,anticonvulsivante(fenobarbital,diazepam).
-asigurarea aportului energetic,echilibrului hidro-electrolitic,cu glucoză 5-10%,ser
fiziologic,soluţie de bicarbonat de sodiu 8,4%;
-vitamine neurotrope de grup B(vit.B1,cocarboxilază,vit.B6,B12);
În formele severe,cu sindrom Waterhouse-Friderichsen,se asociază:
-corticoterapie de scurtă durată(dexametazonă 0,5 mg/Kg/zi sau hemisuccinat de
hidrocortizon 10 mg/Kg/zi);
-heparină precoce,înaintea fibrinolizei(20 000-40 000 U la adult) şi eventual plasmă
proaspătă în formele cu CID;
-corectarea acidozei metabolice;
-măsuri de susţinere cardiovasculară şi respiratorie;
-oxigenoterapie.
Studii recente au evidenţiat implicarea deficienţei de proteină C şi S în patogenia
purpurei fulminans.Administrarea de proteină C concentrată,în aceste
forme,influenţează favorabil evoluţia bolii.
3.Medicaţia simptomatică combate febra,vărsăturile,constipaţia.
În convalescenţă,se continuă administrarea de vitamine din grupul B,asociate cu
neurotrope(piracetam,lecitină,piritinol).

2.10 PROFILAXIE

Măsuri ce se impun în focar:


-izolarea neântârziată în spital;
-dezinfecţie terminală sumară(curăţenie,aerisire);
-cercetarea contacţilor apropiaţi prin exudat faringian pentru depistarea
sursei de infecţie;
-chimioprofilaxia pentru purtători nazofaringieni de meningococ şi contacţilor
bolnavilor
Vaccinarea în situaţii epidemiologice speciale,aşa cum este cazul în Africa
subsahariană.Recent,a apărut un vaccin tetravalent(A,C,Y,W 135).Se administrează
0,5 ml i.m.sau s.c.Este ineficient sub vârsta de 2 ani.

III.CAZURI CLINICE
CAZ.I
I.CULEGEREA DE DATE:
Nume şi prenume: Ş.I.
Vârsta:60 ani
Sex:masculin
Ocupaţia:pensionar
Domiciliul:rural
Starea civilă:căsătorit

Conditii de viata:medii.Locuieşte împreună cu soţia sa într-o casă cu 2 ca-


mere,locuinţă salubră,cu dotări corespunzătoare.

Obisnuinte de viata:se alimentează neadecvat(nu mănâncă dimineaţa,bea


cafea,fumează un pachet de ţigări/zi,consumă alcool
moderat.

Parametrii functionali: T.A.=120/75 mmHg


A.V.=120 p/min.
R.=20 r/min.
T.=39°C
Semne particulare: înălţime 165 cm;greutate 68 Kg

DATE SUBIECTIVE:
Motivele internarii:cefalee,vărsături,fotofobie,vertij,ameţeală,frisoane,
agitaţie,anxietate,inapetenţă,sete.
Istoricul bolii: În urmă cu trei zile,bolnavul a prezentat o stare generală uşor
alterată,cu indispoziţie,inapetenţă,sete,slăbiciune.
Ieri a simţit ameţeli şi o stare de disconfort toată ziua care
s-a intensificat spre dimineaţă,ameliorând starea de moment
cu o tabletă de codamin.
Bolnavul a început să verse,să i se înrăutăţească starea,fiind
adus cu ambulanţa la spital.

DIAGNOSTIC DE INTERNARE: SINDROM MENINGIAN

II.ÎNGRIJIREA PROPRIU-ZISĂ:

NEVOI AFECTATE:
1.Nevoia de a evita pericolele
DN.Vulnerabilitate faţă de pericole
2.Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale
DN.Hipertermie
3.Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie
DN.1 Circulaţie inadecvată
D.2 Dispnee
4.Nevoia de a se alimenta şi hidrata
DN.Alimentaţie inadecvată prin deficit
5.Nevoia de a elimina
DN.Vărsătură
6.Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură
DN.Postură inadecvată
7.Nevoia de a dormi şi a se odihni
DN.Dificultate în a dormi şi a se odihni
8.Nevoia de a comunica
DN.Comunicare ineficientă la nivel afectiv
9.Nevoia de a învăţa cum să-ti pastrezi sănătatea
DN.Ignoranţă

PLAN DE ÎNGRIJIRE-Ziua I de boală


Data şi ora NEVOIA AFECTATĂ OBIECTIVE INTERVENŢ
16.O7.09 1.NEVOIA DE A EVITA Bolnavul să beneficieze de un -conduc
8,00 PERICOLELE mediu de siguranţă,sa fie ferit de bolnavul în
DN:Vulnerabilitate faţă de pericole salon,îl insta
pericole: -reducerea riscului de în pat în
-cefalele difuză complicaţii şi suprimarea riscului decubit dors
-tahicardie 120 p/min. de infecţii nosocomiale şi cu capul într
-vărsături(2) în jet iatrogene parte,mă
-dispnee(tahipnee -suprimarea vărsăturii şi asigur de
r=20/min.) anxietăţii confortul
-agitaţie -reducerea febrei acestuia
-hTA=120/75 mmHg -normalizarea funcţiilor vitale -creez un
-febră ridicată (39°C) climat adecv
-risc de complicaţii: -discut cu
-sindrom encefalic bolnavul,îl
-nevrite periferice şi liniştesc,îl
de nervi cranieni încurajez
-hidrocefalie -măsor şi no
-tromboflebite funcţiile vita
endocraniene -supravegez
-endocardite permanenţă
-artrite bolnavul,urm
-risc de complicaţii toxice: esc evoluţia
-miocardită manifestăril
-hepatită şi eventuale
-nefrită semne de
-suprarenalită complicaţii
-risc de infecţii nosocomiale -recoltez
-risc de complicaţii iatrogene conform F.O
HLG,VSH,fib
ogen şi
pregătesc
bolnavul în
vederea
efectuării
puncţiei
rahidiene în
scop de
recoltare al
LCR.
-recoltez
conform
F.O.urină
pentru exam
sumar de ur
-pregătesc
materealele
necesare în
vederea
captării
vărsăturii,aju
bolnavul în
timpul
acesteia.
-administrez
conform
F.O.P.E.V.glu
ză 10%-500
ml,o fiolă de
vitamina
B1,B6,B12,o
fiolă de
algolcamin ş
ceftriaxonă
i.v.2g la 8 or
-urmăresc
eliminările,m
or şi
notez,captez
urina la pat.
-efectuiez
toate tehnic
în condiţii
perfecte de
asepsie şi
antisepsie.
-urmăresc
efectele
medicament
or
administrate
-supraveghe
în permanen
bolnavul
-aduc
rezultatele d
la laborator
le prezint
medicului.

8,00 2.NEVOIA DE A-ŞI PĂSTRA Bolnavul să îşi recapte şi -creez condi


TEMPERATURA ÎN LIMITE menţină temperatura corpului în optime de
NORMALE limite fiziologice sau cât mai mediu
DN:Hipertermie: aproape de fiziologic -ofer
-febră ridicată 39°C bolnavului
-frisoane lenjerie cura
-cefalee din bumbac,
-sete ajut să ocup
-tegumente calde poziţie como
în pat
-îi recomand
repaus
-discut cu
bolnavul,îl
liniştesc,îl
încurajez
-măsor şi no
temperatura
-aplic
comprese
umede pe
frunte(37°C)
-adminstrez
conform
F.O.P.E.V.-
glucoză 10%
500
ml;ceftriaxo
2g la 8 ore,o
fiolă de
vit.B1,B6,B1
fiolă de
algolcamin i
- îl
supraveghez
continuu
-şterg
tegumentele
bolnavului ş
schimb lenje
de corp
8,00 3.NEVOIA DE A RESPIRA ŞI A Bolnavul să îşi recapete şi -aerisesc
AVEA O BUNĂ CIRCULAŢIE menţină funcţiile vitale în încăperea,cr
DN1:Circulaţie inadecvată: parametrii fiziologici sau cât mai z condiţii
-TA=120/75 mmHg aproape de fiziologic. optime de
-tahicardie 120 p/minut mediu
-tegumente palide -instalez
DN2:Dispnee: bolnavul înt
-anxietate poziţie
-tahipnee 20 r/minut comodă,disc
cu el şi îl
încurajez
-îi recomand
repaus
-măsor şi no
funcţiile vita
-administrez
medicaţia
prescrisă de
medic:gluco
10%-500 ml
fiolă de
vit.BI,B6,B12
fiolă de
algolcamin
-urmăresc
efectul
medicament
or
-recoltez sân
pentru
laborator:HL
VSH,fibrinog
-aduc
rezultatele d
la laborator
le prezint
medicului
9,00 4.NEVOIA DE A SE ALIMENTA Bolnavul să fie echilibrat -evaluez sta
ŞI HIDRATA hidroelectrolitic şi nutriţional,să de nutriţie ş
DN:Alimentaţie inadecvată se alimenteze şi hidrateze de hidratare
prin deficit: corespunzător stării sale bolnavului
-inapetenţă -administrez
-sete conform
-tegumente uscate F.O.pev.-
-slăbiciune glucoză 10%
500 ml;o fio
de
vit.B1,B6,B1
-măsor şi no
diureza
-măsor şi no
lichidele
ingerate în
vederea
efectuării
bilanţului
ingesta-excr
-supraveghe
bolnavul,iar
după
suprimarea
vărsăturilor
ofer lichide
funcţie de
preferinţele
sale şi îi
recomand(o
cană de ceai
îndulcit)
consum
crescut şi
urmăresc
toleranţa
alimentară.
9,00 5.NEVOIA DE A ELIMINA Suprimarea vărsăturii. -aşez bolnav
DN:Vărsătură: Bolnavul să prezinte eliminări în decubit
-vărsături în jet,fără senzaţie fiziologice. dorsal cu ca
de greaţă,incoercibile într-o parte
-pregătesc
matereale
necesare
captării
vărsăturii,îl
ajut în timpu
acesteia
-îl supravegh
continuu
-urmăresc
eliminările,le
măsor şi not
-deservesc
bolnavul la p
-efectuiez
bilanţul
ingesta-excr

8,00 6.NEVOIA DE A SE MIŞCA ŞI Bolnavul să ocupe poziţii -instalez


A AVEA O BUNĂ POSTURĂ confortabile şi anatomice în bolnavul în p
DN:Postură inadecvată: funcţie de starea sa. în decubit
-poziţie forţată în”cocoş de dorsal cu ca
puşcă” într-o parte
-mişcări limitate -mă asigur d
-disconfort confortul
acestuia
-îi recomand
repaus
-îi explic
importanţa
repausului d
şi a mişcării
vederea
schimbării
poziţiei la
fiecare 2 ore
-îi explic
necesitatea
ocupării uno
poziţii în
vederea
efectuării
investigaţiilo
15,30 7.NEVOIA DE A DORMI ŞI A Bolnavul să beneficieze de un -discut cu
SE ODIHNI somn odihnitor şi să se bolnavul şi î
DN:Dificultate în a dormi şi a odihnească conform nevoilor explic
se odihni: sale,să fie echilibrat psihic. necesitatea
-oboseală odihnei şi a
-ameţeală somnului
-slăbiciune privind
-anxietate evoluţia stăr
-somnolenţă sale şi
-iritabilitate obţinerea un
echilibru psi
-creez condi
optime în
vederea
acestui
lucru(aerise
încăperea,re
mand linişte
celorlalţi
bolnavi,inte
vizitele,dimi
ez intensitat
stimulilor)
-supraveghe
îndeaproape
bolnavul,ob
v şi notez
evoluţia
manifestăril

9,00 8.NEVOIA DE A COMUNICA Bolnavul să comunice eficient cu -explorez


DN:Comunicare ineficientă restul echipei nivelul de
la nivel afectiv: de îngrijire,să reuşească să se cunoştinţă a
-nelinişte integreze în mediul bolnavului,c
-agitaţie intraspitalicesc. acităţile de
înţelegere şi
mă adresez
funcţie de
acestea,ado
nd o atitudin
de bună
voinţă,de
înţelegere
-discut cu
bolnavul,îl
încurajez să
exprime
dorinţele
-explorez
cauzele
manifestăril
de
dependenţă
Ziua a II-a de boală
Data şi ora NEVOIA AFECTATĂ OBIECTIVE INTERVENŢII
17.07.09 1.NEVOIA DE A EVITA Bolnavul să -mă asigur de 1
8,00 PERICOLELE: beneficieze de confortul bolnavului B
DN:Vulnerabilitate faţă de un mediu de -discut cu el,îl T
pericole: singuranţă,să încurajez şi îl deserves A
-uşoară cefalee fie ferit de la pat R
-inapetenţă pericole -măsor şi notez T
-tahicardie 92 p/minut -reducerea funcţiile vitale -
-dispnee(tahipnee 20 r/minut) riscului de -îl supraveghez în -
-febră moderată 38,2°C complicaţii şi permanenţă,urmăresc -
-hTA=125/75 mmHg suprimarea evoluţia u
-risc de complicaţii: riscului de manifestărilor şi
-sindrom meningian infecţii eventualele semne de
-abces cerebral nosocomiale şi complicaţii 1
-nevrite periferice şi de iatrogene -administrez conform T
nervi -reducerea F.O.P.E.V.glucoză A
cranieni febrei 10%-500 ml,o fiolă de R
-hidrocefalie internă -normaliza vit.B1,B6,B12,o fiolă T
-tromboflebite rea funcţiilor de algolcamin,penicilă -
endocraniene vitale G cristalină 10 ml de -
-artrite U.I. la 8 ore. p
-risc de complicaţii toxice: -urmăresc -
-miocardită eliminările,măsor şi u
-hepatită notez,captez urina la -
-nefrită pat u
-suprarenalită -efectuiez toate
-risc de complicaţii iatrogene tehnicile în condiţii
-risc de infecţii nosocomiale perfecte de asepsie şi
antisepsie
-urmăresc efectele
medicamentelor
administrate
-supraveghez în
permanenţă bolnavul
8,00 2.NEVOIA DE A ÎŞI PĂSTRA Obţinerea unui -creez condiţii optime 1
TEMPERATURA ÎN LIMITE echilibru de mediu B
FIZIOLOGICE termic,cât mai -ofer bolnavului T
DN:Hipertermie: aproape de lenjerie curată din -
-febră moderată 38,2°C fiziologic bumbac,îl ajut să -
-frisoane ocupe o poziţie -
-uşoară cefalee comodă în
-sete pat,recomand repaus 1
-tegumente calde -discut cu el,îl T
încurajez
-măsor şi notez
temperatura
-aplic comprese
umede pe
frunte(37°C)
-administrez conform
F.O.pev.glucoză 10%-
500
ml;vit.B1,B6,B12;1
fiolă de algolcamin şi
penicilină G cristalină
10 mil.U.İ.la 8 ore.
-îl supraveghez
continuu
-şterg tegumentele
bolnavului şi îi schimb
lenjeria de corp.
8,00 3.NEVOIA DE A RESPIRA ŞI A Bolnavul să îşi -aerisesc 1
AVEA O BUNĂ CIRCULAŢIE recapete şi încăperea,creez T
DN1:Circulaţie inadecvată: menţină condiţii optime de A
-hTA=125/75 mmHg funcţiile vitale mediu R
-tahicardie-92 p/minut în parametrii -discut cu bolnavul şi T
fiziologici sau
-tegumente palide cât mai îl încurajez
DN2:Dispnee: aproape de -măsor şi notez 1
-tahipnee 20 r/minut fiziologic funcţiile vitale T
-administrez A
medicaţia prescrisă R
de medic:glucoză T
10%-500
ml;vit.B1,B6,B12;1
fiolă de
algolcamin;penicilină
G cristalină 10
mil.U.I.la 8 ore.
-urmăresc efectul
medicamentelor
9,00 4.NEVOIA DE A SE ALIMENTA ŞI Bolnavul sa fie -evaluez starea de 1
HIDRATA echilibrat nutriţie şi hidratare a B
DN:Alimentaţie inadecvată prin hidroelectrolitic bolnavului -
deficit: şi nutriţional,să -administrez conform p
-inapetenţă se alimenteze şi F.O pev.glucoză 10%- -
-sete hidrateze 500 ml;o fiolă -
corespunzător vit.B1,B6,B12 s
stării sale. -măsor şi notez s
diureza
-măsor şi notez
lichidele ingerate în
vederea efectuării
bilanţului ingesta-
excreta
-îi ofer bolnavului un
iaurd,2 feli de
pâine,un măr şi o
cană de ceai.
-supraveghez
continuu bolnavul şi
urmăresc toleranţa
alimentară.
8,00 5.NEVOIA DE A SE MIŞCA ŞI A Bolnavul să -îl ajut să ocupe o 1
ocupe poziţii
AVEA O BUNĂ POSTURĂ confortabile şi poziţie comodă în B
DN:Postură inadecvată: anatomice în pat,mă asigur de în
-mişcări limitate funcţie de confortul lui m
-disconfort starea sa. -îi explic importanţa
repausului dar şi a
mişcării în vederea
schimbării poziţiei la
fiecare 2 ore
-îi explic necesitatea
ocupării unor poziţii
în vederea efectuării
investigaţiilor.
15,00 6.NEVOIA DE A DORMI ŞI A SE Bolnavul să -discut cu bolnavul şi -
ODIHNI beneficieze de îi explic importanţa 1
DN:Dificultate în a dormi şi a se un somn odihnei şi a somnului -
odihni: odihnitor şi să privind evoluţia stării -
-slăbiciune se odihnească sale -
-iritabilitate conform -creez condiţii optime
-insomnie nevoilor sale,să pentru acest
fie echilibrat lucru(aerisesc
psihic. încăperea,recomand
linişte celorlalţi
bolnavi,interzic
vizitele,diminuez
intensitatea
stimulilor)
-supraveghez
îndeaproape
bolnavul,observ şi
notez evoluţia
manifestărilor.

8,00 7.NEVOIA DE A ELIMINA Bolnavul să -supraveghez în 1


Supravegherea eliminărilor prezinte continuare bolnavul -
eliminări în vederea observării v
adecvate apariţiei eventualelor -
vărsături u
-îl deservesc la pat în -
vederea captării
urinei
-măsor şi notez
eliminările pentru a
efectua bilanţul
hidric.

8.NEVOIA DE A ÎNVĂŢA CUM SĂ- Bolnavul să -discut cu bolnavul 1


ŞI PĂSTREZE SĂNĂTATEA cunoască importanţa B
DN:Ignoranţă: importanţa cunoaşterii şi aplicării în
-obiceiuri dăunătoare metodelor de metodelor de igienă a
-alimentaţie inadecvată calitativ păstrare a alimentaţiei,odihnei
sănătăţii şi să le -îi aduc la cunoştinţă
respecte,să despre efectele
capete nocive ale obiceiurilor
deprinderi dăunătoare
noi,sănătoase. -explic necesitatea
respectării unui regim
de viaţă echilibrat
-îi ofer matereale
informative privind
nocivitatea
fumatului,privind o
alimentaţie
echilibrată
Ziua a III-a de boala
Data NEVOIA OBIECTIVE INTERVENTII EVALUARE
si ora AFECTATA
18.07. 1.NEVOIA DE -bolnavul să -mă asigur de confortul 11,00
09 A EVITA beneficieze bolnavului,discut cu el şi îl
8,00 Bolnavul
PERICOLELE de un mediu încurajez prezintă:
DN:Vulnerabili de -măsor şi notez funcţiile TA=140/75
tate faţă de siguranţă,să vitale mmHg
pericole: fie ferit de -îl supraveghez în AV=80
-tahicardie pericole permanenţă p/minut
90p/minut -reducerea -administrez conform R=16 r/minut
-dispnee cu riscului de F.O.P.E.V.glucoză 10%-500 T=37,2°C
tahipnee 20 complicaţii ml,o fiolă de -bolnavul este
r/minut şi vit.B1,B6,B12,o fiolă de liniştit,cefalee
-subfebrilitate suprimarea algolcamin,penicilină G diminuată
37,5°C riscului de cristalină 12 mil.de U.I.2g la - a eliminat
-hTA=130/75 infecţii 8 ore. 150 ml de
mm Hg nosocomile -urmăresc eliminările,le urină de
-uşoară şi iatrogene măsor şi notez aspect uşor
cefalee -reducerea -efectuiez toate tehnicile în concentrat
-inapetenţă febrei condiţii perfecte de asepsie
-risc de - şi antisepsie 2,00
complicaţii: normalizare -urmăresc efectul TA=135/80
-sindrom a funcţiilor medicamentelor mmHg
meningian vitale administrate AV=85
-abces p/minut
cerebral R=18 r/minut
-nevrite T=37,4°C
periferice şi de -bolnavul este
nervi cranieni liniştit,cooper
ează
-hidrocefalie
-nu se observă
internă
manifestări
-tromboflebite privind
endocraniene posibile
-artrite complicaţii
-risc de -prezintă
ccomplicaţii uşoară
toxice: inapetenţă
-a eliminat
-miocardită 200 ml urină
-hepatită de aspect uşor
-nefrită concentrat

-suprarenalită
-risc de
complicaţii
iatrogene
-risc de infecţii
nosocomiale
8,00 2.NEVOIA DE Obţinerea -creez condiţii optime de 12,00
A ÎŞI PĂSTRA unui mediu Bolnavul
TEMPERATUR echilibru -mă asigur de confortul prezintă:
A ÎN LIMITE termic,cât bolnavului,şterg T=37°C
FIZIOLOGICE mai aproape tegumentele,îi schimb -transpiraţii
DN:Hipertermi de fiziologic. lenjeria de corp şi pat,îl ajut moderate
e: să ocupe o poziţie -cefalee
-subfebrilitate confortabilă suprimată
37,5°C -discut cu el,îl încurajez
-uşoară -măsor şi notez 2,00
cefalee temperatura T=37,2°C
-sete -administrez conform
-tegumente F.O.P.E.V.glucoză 10%-500
calde ml,o fiolă de
algolcamin,vit.B1,B6,B12 şi
penicilină G cristalină 10
mil.U.İ.2g la 8 ore
-îl supraveghez în continuu
8,00 3.NEVOIA DE Bolnavul să -creez condiţii optime de 11,00
A RESPIRA ŞI A îşi recapete mediu,aerisesc încăperea TA=140/75
AVEA O BUNĂ şi menţină -discut cu bolnavul şi îl mmHg
CIRCULAŢIE funcţiile încurajez AV=80
DN:Circulaţie vitale în -măsor şi notez funcţiile p/minut
inadecvată: parametrii vitale R=16 r/minut
-hTA=130/75 fiziologici. -administrez conform T=37,2°C
mmHg F.O.P.E.V.glucoză 10%-500
-tahicardie- ml,o fiolă de
90p/minut algolcamin,vit.B1,B6,B12,p 2,00
enicilină G cristalină 10 TA=145/75
mil.U.İ.2g la 8 ore. mmHg
-urmăresc efectul AV=80
medicamentelor p/minut
R=16 r/minut
T=37,2°C

9,00 4.NEVOIA DE Bolnavul să -evaluez starea de nutriţie 14,00


A SE fie echilibrat şi hidratare a bolnavului -bolnavul a
ALIMENTA ŞI -administrez conform ingerat 300 ml
HIDRATA hidroelectro F.O.P.E.V.gucoză 10%-500 lichide
DN:Alimentaţi litic şi ml,vit.B1,B6,B12 -i s-au
e inadecvată nutriţional,s -măsor şi notez diureza administrat
prin deficit: ă se -măsor şi notez lichidele 500 ml soluţie
-inapetenţă alimenteze ingerate în vederea perfuzabilă
selectivă şi hidrateze efectuării bilanţului -a eliminat
-sete corespunzăt ingesta-excreta 500 ml urină
or stării -îi ofer bolnavului o supă -prezenţa
sale. de legume şi o cană de ceai poftei de
îndulcit mâncare şi
-supraveghez continuu sete
bolnavul şi urmăresc diminuată
toleranţa alimentară -preferă
dulciuri şi
sucuri de
fructe

8,00 5.NEVOIA DE Bolnavul să -supraveghez încontinuu 12,00


A ELIMINA prezinte bolnavul în vederea -bolnavul nu
Supraveghere eliminări observării apariţiei a prezentat
a eliminărilor adecvate eventualelor vărsături nici o
-îl deservesc la pat cu vărsătură
bazinet,captez urina -a eliminat
-măsor şi notez eliminările 200 ml urină
pentru a efectua bilanţului de aspect uşor
ingesta-excreta concentrat
8,00 6.NEVOIA DE Bolnavul să -mă asigur de confortul 2,00
A SE MIŞCA ŞI ocupe lui,îl ajut să ocupe o poziţie -bolnavul
A AVEA O poziţii comodă în pat ocupă poziţii
BUNĂ confortabile -efectuiez mişcări pasive confortabile
POSTURĂ şi pentru menţinerea în
DN:Postură anatomice tonusului muscular pat,coopereaz
inadecvată: în funcţie de -îi explic necesitatea ă în vederea
-mişcări starea sa mişcării şi îl învăţ să facă mobilizării.
limitate exerciţii uşoare la pat.
-disconfort
Cazul clinic nr.2

I.CULEGEREA DE DATE:
Nume şi prenume:C.M.
Vârsta:23 de ani
Ocupaţia:studentă
Domiciliul:urban
Starea civilă:necăsătorită
Condiţii de viaţă:bune.Locuieşte împreună cu parinţii într-un apartament cu
3 camere,cu dotări corespunzătoare.
Obişnuinţe de viaţă:se alimentează şi hidratează neadecvat(nu mănâncă
dimineaţa,nu consumă lichide suficiente şi bea 2 căni
de cafea pe zi).
Parametrii funcţionali:TA=90/65 mmHg
AV=50p/minut
R=20r/minut
T=39,2°C
Semne particulare:-înălţime 1,68 cm
-greutate 58 Kg
-nu se ştie alergic la nici un medicament
Date subiective:

Motivele internării:cefalee difuză,vertij,fotofobie,ameţeală,frisoane,anxietate


polipnee,somnolenţă,vărsături,uşoară coriză,inapetenţă,
sete.
Istoricul bolii:Aparţinătorii afirmă că în urmă cu trei zile,bolnava prezentat
inapetenţă,ameţeli,cefalee.I s-a administrat algolcamin şi a
consumat lichide.Dimineaţă prezintă hipotensiune şi vărsătură.
Se solicită serviciul de ambulanţă şi este adusă la spital.Bolnava
este internată la secţia de boli infecto-contagioase cu diagnos-
ticul prezumtiv de sindrom meningian.

DIAGNOSTIC DE INTERNARE:SINDROM MENINGIAN


II.Îngrijirea propriu-zisă:

NEVOI AFECTATE:
1.Nevoia de a evita pericolele
DN:Vulnerabilitate faţă de pericole
2.Nevoia de a menţine temperatura în limite fiziologice
DN:Hipertermie
3.Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie
DN1:Circulaţie inadecvată
DN2:Dispnee
4.Nevoia de a se alimenta şi hidrata
DN:Alimentaţie şi hidratare inadecvată prin deficit
5.Nevoia de a elimina
DN:Vărsătură
6.Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură
DN:Postură inadecvată
7.Nevoia de a dormi şi a se odihni
DN:Disconfort
8.Nevoia de a fi preocupat în vederea realizării
DN:Dificultate în a se realiza
9.Nevoia de a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătatea
DN:Ignoranţă

PLAN DE INGRIJIRE-Ziua I de boala


OBIECTIVE INTERVENTII EVALUARE

Bolnavul sa -conduc bolnava in salon,o 12,00


beneficieze instalez in pat in pozitie Bolnava prezinta:
de patognomica,ma asigur de TA=100/55 mmH
un mediu confortul ei AV=60p/minut
de -port discutii cu bolnava R=19r/minut
siguranta,sa pentru ai inlatura T=37,8°C
fie ferit de anxietatea,pentru ai mari -cefalee diminuat
pericole,sa increderea in echipa de -a prezentat o va
fie ingrijire si pentru a jet in cantitate m
echilibrata colabora cu aceasta -a eliminat 200 m
psihic,sa -masor si notez functiile aspect concentra
accepte vitale in foaia de Rezultate laborat
spitalizarea temperatura HLG:
-reducerea -recoltez probele de -hematii 45 mil/m
nieni riscului de laborator solicitate de -leucocite 8300/m
complicatii medic conform -trombocite 250
si F.O.:HLG,VSH,fibrinogen VSH=30 mm/ora
suprimarea -pregatesc bolnava in Fibrinogen=300 m
riscului de vederea efectuarii punctiei sange
infectii rahidiene in scop de Examen sumar de
nosocomial recoltare a LCR -Ph 5,5
e si -captez urina pentru -densitate 1035
iatrogene examen sumar de urina -rare celule epite
Suprimarea -pregatesc materealele
varsaturii si necesare in vederea 2,00
reducerea captarii varsaturii,o ajut in Bolnava prezinta:
febrei timpul acesteia si ii dau un TA=100/65 mmH
Normalizar pahar cu apa aromata AV=60p/minut
ea functiilor pentru a-si clati gura R=20 r/minut
vitale -administrez conform T=38,2°C
F.O.medicatia:pentru Rezultatele exam
rehidratarea organismului -LCR de aspect tu
dupa varsaturi:glucoza -reactie Pandy int
10%-500 ml,medicatia pozitiva
adjuvanta:vitamina -albuminorahie 4
B1,B6,B12,1 fiola de -sediment:mii de
algolcamin si penicilina G celulare,majorita
cristalina 10 mil U.I. la 6 neutrofile
ore(2g/zi) -glicorahie 30 mg
-captez urina la -pH 7
pat,urmaresc eliminarile,le -bolnava este ma
masor si notez in foia de -nu se observa m
temperatura privind posibile c
-efectuiez toate tehnicile -prezinta o usoar
corect in conditii perfecte coriza,somnolent
de asepsie si antisepsie tenta
-supraveghez in -a eliminat un sca
permanenta ml urina de aspec
bolnava,urmaresc efectul concentrat
medicamentelor si
eventualele complicatii
-aduc rezultatele de la
laborator si le prezint
medicului
RA CORPULUI IN LIMITE FIZIOLOGICE Scaderea -aerisesc incaperea,schimb 12,00
febrei lenjeria de pat Bolnava prezinta:
Bolnava sa- -ii ofer bolnavei lenjerie T=37,8°C
si recapete curata din bumbac,o ajut -prezinta transpir
si sa-si sa ocup o pozitie comoda moderate
mentina -ii aplic comprese -cefalee diminuat
temperatur umede(37,5°C) pe frunte -tegumente calde
a corpului -avand in vedere aparitia
cat mai frisonului 2,00
aproape de suplimentez invelitoarea cu T=38,2°C
valorile paturi
normale -ii recomand repaus
-masor si notez
temperature
-administrez conform
.F.O.P.E.V.glucoza
10%,vitamina B1,B6,B12,o
fiola de
algolcamin,cefotaxima
(2g/zi)-10 mil.de U.I.la 6
ore
-discut cu bolnava,o
linistesc,o incurajez
-ii explic necesitatea unui
consum crescut de lichide,ii
ofer ceai cu lamiae,ii
recomand sa le consume in
cantitate foarte mica si
repetat
-urmaresc tolerant
digestiva
BUNA CIRCULATIE Bolnava sa -aerisesc incaperea,creez 12,00
isi recapete conditii optime de Bolnava prezinta:
si mentina mediu(umiditatea si TA=100/55 mmH
functiile temperatura camerei de AV=60p/minut
vitale in aprox.200 C,adecvate starii R=19 r/minut
parametrii bolnavului) T=37,8°C
fiziologici -instalez bolnava in pozitie
sau cat mai patognomica,in asa fel 2,00
aproape de incat sa ii favorizeze TA=105/65 mmH
fiziologic. respiratia AV=60 p/minut
-discut cu ea,o incurajez,ii R=20 r/minut
recomand repaus T=38,2°C
-masor si notez functiile
vitale 15,30
Administrez conform TA=105/65 mmH
F.O.P.E.V.glucoza 10%-500 AV=65 p/minut
ml,vitamina B1,B6,B12,o R=18 r/minut
fiola de al;golcamin si T=37,4°C
cefotaxima 10 mil.U.I. la 6
ore(2 g/zi)
-urmaresc efectul
medicamentelor
-recoltez sange pentru
laborator conform
F.O.:HLG,VSH,fibrinogen
-captez urina pentru
examen sumar de urina
-aduc rezultatele de la
laborator si le prezint
medicului
ATA Bolnava sa -evaluez stare de nutritie si 14,00
a prin deficit: fie hidratare a bolnavei Bolnava a ingerat
echilibrata -administrez conform lichide
hidro- F.O.glucoza 10%- -i s-au administra
electrolitic 500ml,vitamina B1,B6,B12 solutie perfuzabil
si -dupa suprimarea -a eliminat 500m
nutritional, varsaturii,ii ofer conform -prezinta sete,ina
sa se preferintei sale ceai cu
alimenteze lamaie,ii recomand sa-l
si hidrateze consume in cantitati foarte
corespunza mici la intervale scurte de
tor starii timp
sale. -masor si notez lichidele
ingerate in vederea
efectuarii bilantului
ingesta-excreta
-supraveghez bolnava si
urmaresc toleranta
alimentara
Suprimarea -discut cu bolnava,o 15,30
varsaturilor incurajez,o linistesc -bolnava a mai pr
ata,incoercibile Bolnava sa -o ajut in timpul varsaturii varsatura in jet la
prezinte si pastrez produsul -a eliminat 300m
eliminari eliminate aspect concentra
fiziologice -ii explic importanta
consumului de lichide,ii
ofer ceai cu lamaie
conform preferintei sale,ii
recomand sa-l consume in
cantitati foarte mici la
interval scurte de
timp,urmaresc tolerant
alimentara
-urmaresc si notez
eliminarile
-administrez conform
F.O.glucoza 10%-500ml si
vitamina B1,B6,B12
-efectuiez bilantul ingesta-
excreta
-masor si notez functiile
vitale
BUNA POSTURA Bolnava sa -instalez bolnava in pozitie 15,30
ocupe patognomica,ii recomand -bolnava ocupa p
pozitii repaus fortata caracteris
confortabil -ii explic necesitatea -accepta mobiliza
e si repausului dar si a miscarii ajutor
anatomice in vederea schimbarii
in functie pozitiei la fiecare 2 ore,o
de starea ajut
sa,sa -ii explic necesitatea
participe la ocuparii unor pozitii in
mobilizare vederea efectuarii
investigatiilor
-deservesc bolnava la pat
in vederea eliminarilor
-efectuiez masaje usoare in
sensul circulatiei
venoase,de la nivelul
extremitatilor
Bolnava sa -discut cu bolnava pentru 15,00
se ai crea o stare de bine -bolnava este ma
odihneasca -ii explic importanta dormit o ora
si sa odihnei si a somnului -imbunatatirea st
doarma cat -creez conditii optime de dispozitie
mai eficient odihna(aerisesc -prezinta usoara
conform incaperea,recomand liniste somnolenta.
nevoilor celorlalti bolnavi,interzic
sale vizitele,diminuez
intensitatea stimulilor)
-supraveghez bolnava si
evaluez gradul de
satisfacere al nevoii.

Ziua a II-a de boala


Data si NEVOIA AFECTATA OBIECTIVE INTERVENTII
ora
17.07.09 1.NEVOIA DE A Pacienta sa -ma asigur de confortul bolnavei
EVITA PERICOLELE beneficieze de -discut cu ea,o incurajez,o desrvesc
DN:Vulnerabilitate un mediu de la pat
fata de pericole: siguranta,sa fie -masor si notez functiile vitale
-usoara cefalee ferita de -administrez conform
-fotofobie pericole F.O.P.E.V.glucoza 10%-500 ml,o
-slabiciune Reducerea fiola de vitamina B1,B6,B12,o fiola
-pozitie fortata riscului de de algolcamin,pecilina G cristalina
-iritabilitate complicatii si i.v.10 mil.U.I.la 6 ore(2 g/zi)
-sete,inapetenta suprimarea -captez urina la pat,urmaresc
-usoara coriza riscului de eliminarile ,le masor si notez in foia
-dispnee-tahipnee infectii de temperatura
20 r/min. nosocomiale si -efectuiez toate tehnicile in conditii
-neliniste iatrogene perfecte de asepsie si antisepsie
-febra moderata Reducerea -supravreghez in permanenta
38,4°C febrei bolnava,urmaresc efectul
-hta=100/50 mmHg Normalizarea medicamentelor administrate si
-risc de complicatii: functiilor vitale eventualele semne de complicatii
-abces cerebral
-nevrite
periferice si de nervi
cranieni
-hidrocefalee
interna
-tromboflebite
endocraniene
-artrite
-risc de complicatii
toxice:
-miocardita
-hepatita
-nefrita
-suprarenalita
-risc de infectii
nosocomiale
-risc de complicatii
iatrogene
8,00 2.NEVOIA DE A Obtinerea unui -creez conditii optime de mediu
MENTINE echilibru -sterg tegumentele bolnavei cu un
TEMPERATURA IN termic cat mai prosop inmuiat in apa calda si ii
LIMITE FIZIOLOGICE aproape de ofer lenjerie curata din bumbac
DN:Hipertermie: fiziologic -o ajut sa ocupe o pozitie comoda
-febra moderata in pat, ii recomand repaus
38,4°C -discut cu bolnava,o incurajez
-frisoane -masor si notez temperature
-cefalee -ii aplic comprese umede(37°C) pe
-tegumente frunte
rosii,calde,uscate -administrez conform
F.O.P.E.V.glucoza 10%-500
ml,vitamina B1,B6,B12,o fiola de
algolcamin si penicilina G cristalina
i.v.10 mil.U.I.la 6 ore(2 g/zi)
8,00 3.NEVOIA DE A Bolnava sa isi -aerisesc incaperea,creez conditii
RESPIRA SI A AVEA capete si optime de mediu
O BUNA CIRCULATIE mentina -discut cu bolnava,o incurajez
DN1:Circulatie functiile vitale -masor si notez functiile vitale
inadecvata: in parametrii -administrez medicatia prescrisa de
-hta=100/50 mmHg fiziologici sau medic,conform F.O.:glucoza 10%-
-tegumente palide cat mai 500 ml,o fiola de vitamina
DN2:Dispnee: aproape de B1,B6,B12,o fiola de
-tahipnee 20 r/min fiziologic sis a algolcamin,penicilina G cristalina
-anxietate fie echilibrata i.v.10 mil.U.I.la 6 ore(2 g/zi)
psihic

9,00 4.NEVOIA DE A SE Bolnava sa fie -evaluez starea de nutritie si


ALIMENTA SI echilibrata hidratare a bolnavei
HIDRATA hidro- -administrez conform F.O.glucoza
DN:Alimentatie si electrolitic si 10%-500 ml,vitamina B1,B6,B12
hidratare inadecvata nutritional,sa -masor si notez lichidele ingerate in
prin deficit: se alimenteze vederea efectuarii bilantului
-inapetenta si hidrateze ingesta-excreta
-sete corespunzator -explic bolnavei importanta
-tegumente uscate starii sale consumului de lichide,ii ofer ceai
cu lamaie conform preferintei
sale,ii recomand sa-l consume in
cantitati foarte mici la intervale
scurte de timp
-supraveghez bolnava si urmaresc
toleranta alimentara
8,00 5.NEVOIA DE A Bolnava sa -supraveghez in continoare
ELIMINA prezinte bolnava in vederea aparitiei
Supravegherea eliminari eventualelor varsaturi
eliminarilor adecvate -o deservesc la pat in vederea
captarii urinei si a scaunului
-masor si notez eliminarile
-efectuiez bilantul ingesta-excreta

8,00 6.NEVOIA DE A SE Bolnava sa -ajut bolnava la mobilizare


MISCA SI A AVEA O ocupe pozitii -evaluez capacitatile fizice ale
BUNA POSTURA anatomice in acesteia
DN:Postura functie de -incerc sa obtin ocuparea unei alte
inadecvata: starea sa,sa pozitii
-in “cocos de pusca” participle la -o deservesc la pat in vederea
-miscari limitate mobilizare eliminarilor
-disconfort -ii explic importanta repausului si a
miscarii in vederea schimbarii
pozitiei la fiecare doua ore
-ii explic necesitatea ocuparii unor
pozitii in vederea examinarilor
2,30 7.NEVOIA DE A Bolnava sa -discut cu bolnava,ii explic
DORMI SI A SE beneficieze de importanta odihnei si a somnului
ODIHNI odihna si somn privind evolutia starii sale
DN:Disconfort: corespunzator -creez conditii optime pentru acest
-ameteala nevoilor sale lucru(aerisesc incaperea,recomand
-somnolenta liniste celorlalti bolnavi,interzic
-slabiciune vizitele,diminuez intensitatea
-iritabilitate stimulilor)
-supraveghez indeaproape
bolnava,observ si notez evolutia
manifestarilor
10,00 8.NEVOIA DE A FI Bolnava sa -discut cu ea,o incurajez
PREOCUPAT IN inteleaga -o determin sa aiba incredere in
VEDEREA REALIZARII necesitatea personalul medical
DN:Dificultate in a recuperarii -ii explic importanta starii de
se realize: starii de sanatate privind realizarile din plan
-incapacitate de a isi sanatate,sa-si profesional
termina proiectele stabileasca
-neliniste prioritatile in
-agitatie functie de
aceasta

Ziua a III-a de boala


Data NEVOIA OBIECTIVE INTERVENTII EVALUARE
si AFECTATA
ora
8,00 1.NEVOIA DE A Bolnava sa -ma asigur de 12,00
EVITA beneficieze de confortul bolnavei TA=120/65
PERICOLELE un mediu de -discut cu bolnava,o mmHg
DN:Vulnerabili siguranta,sa incurajez sa isi AV=70 p/minut
tate fata de fie ferita de exprime gandurile si R=16 r/minut
pericole: pericole sentimentele si o T=37,2°C
-subfebrilitate Normalizarea deserves la pat in -prezinta
37,6°C functiilor satisfacerea nevoilor usoara cefalee
-usoara cefalee vitale,combat sale -a eliminat 250
- erea -masor si notez ml urina de
sete,inapetent linistii,iritabilit functiile vitale aspect usor
a atii -administrez conform concentrat
-slabiciune Reducerea F.O.P.E.V.glucoza -este mai
-iritabilitate riscului de 10%-500 ml,o fiola de linistita din
-risc de complicatii si algolcamin,o fiola de punct de
complicatii: suprimarea vitamina vedere
-abces riscului de B1,B6,B12,penicilina emotional
cerebral infectii G cristalina i.v.10
-nevrite nosocomiale mil.U.I.la 6 ore(2 g/zi) 14,00
periferice si de si iatrogene. -captez urina la TA=115/65
nervi cranieni pat,urmaresc mmHg
eliminarile,le masor si AV=75 p/minut
-hidrocefalee notez in foaia de R=18 r/minut
interna temperatura T=37,5°C
-efectuiez toate
-tromboflebite
tehnicile in conditii
endocraniene
perfecte de asepsie si
-artrite
antisepsie
-risc de
-supraveghez in
complicatii
permanenta
toxice:
bolnava,urmaresc
-miocardita efectul
-hepatita medicamentelor
-nefrita administrate,evolutia
manifestarilor si
-suprarenalita eventualele semne
-risc de infectii de complicatii
nosocomiale
-risc de
complicatii
iatrogene
8,00 2.NEVOIA DE A Bolnava sa-si -creez conditii optime 12,00
MENTINE redobandeasc de mediu Bolnava
TEMPERATUR a si mentina -ofer bolnavei prezinta:
A IN LIMITE temperatura lenjerie curata din T=37,2°C
FIZIOLOGICE corpului in bumbac -prezinta
DN:Hipertermi limite -o ajut sa ocupe o usoare
e: fiziologice pozitie comoda in pat transpiratii
-subfebrilitate -masor si notez -cefalee
37,6°C temperature diminuata
-usoara cefalee -administrez conform -tegumente
-tegumente F.O.P.E.V.glucoza umede
calde 10%-500 ml,vitamina
B1,B6,B12,o fiola de 14,00
algolcamin si T=37,5°C
penicilina G cristalina
i.v.10 mil.U.I.la 6
ore(2 g/zi)
8,00 3.NEVOIA DE A Bolnava sa -ii creez conditii de 12,00
RESPIRA SI A prezinte o microclimate,aerisesc TA=120/65
AVEA O BUNA respiratie si incaperea mmHg
CIRCULATIE circulatie -o ajut sa ocupe o AV=70 p/minut
Supravegherea fiziologica pozitie comoda in R=18 r/minut
functiilor vitale pat,ii recomand T=37,2°C
repaus alternativ cu
mobilizare 14,00
-masor si notez TA=115/65
functiile vitale mmHg
-administrez AV=75 p/minut
medicatia prescrisa R=18 r/minut
de medic,conform T=37,5°C
F.O.P.E.V.glucoza
10%-500 ml,o fiola de 15,30
algolcamin,o fiola de TA=120/70
vitamina mmHg
B1,B6,B12,penicilina AV=72 p/minut
G cristalina i.v.10 R=16 r/minut
mil.U.I.la 6 ore(2 g/zi) T=37°C
9,00 4.NEVOIA DE A Bolnava sa fie -evaluez starea de 14,00
SE ALIMENTA echilibrata nutritie si hidratare a -a ingerat 200
SI HIDRATA hidro- bolnavei ml lichide
DN:Alimentati electrolitic ,sa -administrez conform -i s-au
e si hidratare se alimenteze F.O.glucoza 10%-500 administrat 500
inadecvata si hidrateze ml,o fiola de vitamina ml solutie
prin deficit: corespunzator B1,B6,B12 perfuzabila
-inapetenta starii sale -masor si notez -prezinta in
-sete lichidele ingerate in continoare
-tegumente vederea efectuarii sete,inapetenta
uscate bilantului ingesta- selectiva
excreta
-ii ofer bolnavei o
cana cu lapte si o
prajitura de mere
-supraveghez bolnava
si urmaresc toleranta
alimentara
8,00 5.NEVOIA DE A Bolnava sa -supraveghez in 12,00
ELIMINA prezinte continuoare bolnava -bolnava nu a
Supravegherea eliminari in vederea aparitiei prezentat nici o
eliminarilor adecvate eventualelor varsatura
varsaturi -a eliminat 250
-o conduc la toaleta ml urina de
pentru satisfacerea aspect usor
nevoilor atunci cand concentrate
e nevoie -a eliminat un
-masor si notez scaun in
eliminarile pentru a cantitate
efectua bilantul redusa(aprox.3
ingesta-excreta 0g)
8,00 6.NEVOIA DE A Bolnava sa -o ajut sa ocupe o 15,30
SE MISCA SI A ocupe pozitii pozitie comoda in -bolnava ocupa
AVEA O BUNA confortabile si pat,ma asigur de pozitii
POSTURA anatomice in confortul ei confortabile in
DN:Postura functie de -ii efectuiez exercitii pat,coopereaza
inadecvata: starea sa,sa isi usoare de mobilizare in vederea
-miscari recapete la pat,o solicit si pe mobilizarii
limitate tonusul ea sa participe in
-slabiciune muscular,sa se vederea acestora
musculara mobilizeze -ii explic necesitatea
-disconfort conform ocuparii unor pozitii
capacitatilor in vederea
sale fizice examinarilor,tratame
ntului
-o insotesc in
deplasare,o sustin,o
supraveghez

15,0 7.NEVOIA DE A Bolnava sa fie -discut cu bolnava 15,30


0 INVATA CUM interesata de importanta -bolnava
SA-SI metodele de cunoasterii si aplicarii intelege, este
PASTREZE pastrare a metodelor de igiena interesata,parti
SANATATEA sanatatii si sa si alimentative cipa la discutii
DN:Ignoranta: le respecte,sa -ii aduc la cunostinta
-obiceiuri capete efectele nocive ale
daunatoare deprinderi obiceiurilor
-alimentatie si noi,sanatoase daunatoare
hidratare -ii explic necesitatea
inadecvata respectarii unui
calitativ si regim de viata
cantitativ echilibrat
-ii ofer matereale
informative privind o
alimentatie
sanatoasa

S-ar putea să vă placă și