Sunteți pe pagina 1din 47

ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ ͣCAROL DAVILA͟,FOCŞANI

DOMENIUL:SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ


CALIFICARE PEDAGOGICĂ:ASISTENT MEDICAL GENERALIST
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:ZI
c
c
c
c
c

c
cc c

Coordonator:
As.Med.Zlota Violeta

Absolventă:
Anton Lenuţa

c
Focşani 2009

c
c
ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI CU
MENINGITĂ MENINGOCOCICĂ
c

c
c
c
c
c
cccccc
c
c
c
c c 

c c
c

cc
c
c
 cc c
ccccccccccccccccccc c
cccccccccccccccccc c
cccccccccccccccccc cc
c
! c " ##ccc
c
!
 c
c
c
ccccc
c

c
c
I.ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA MENINGELUI

1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE

cccccccc c c


 cc  c c c c 
c c

 cc 
c
c c c c c
 cc cc c !"c c
cc c c
 c c
 #c
ccccccc$ c  c c c c %c c c&#c
ccccccc cc cc&'c
(#) ** c cc+ c c
c +c c c
,#* *-")*c
cc. c
/#0** c
ccc c  c c
c

1.2 MENINGELE CEREBRALE

cccccccc c
+c cc
 1
c
c 
c
 cc
c

 ccc c c

  c #c


Xc Dura mater cerebral c +cc
c  c
c
cc c
c c
c
 2 c  c cc
c
+cc c
 cc c 
c  c # c
ccccccc c c cc c c cc cc c

+ c
c c 
c cc  c1
#c c
 c
 c
 c c c
  c cc3c 
c
 cc
  c
+#c 
 c 
c
c
3 cc c #c
cccccc) cccc c c c
+cc
+ c

 c
+ #)c ccc c% 
c c
 c
+c ccc c c c
 c
+ #c c
 c

 cc1 c 2 cc


 c
 #) cc c c
+ c
 %c c c
 c
+ #c
cccccc"cc cc cc1c c3 c c c
 
#c

c
c
cccccc$ c c cc c 
c
 c

cc 2 c c
 
 c c +c c c c cc
 c#c
Xc c
ccc,%c+ cc 
cc
 c arahnoida#$ c
 ccc3 c cc c +  + cc cc

 c+ #c
Xc c+ c
èia mater
cc cc
#$ c
3 cc cc cc c +3 c
c
  c. #0c
ccc cc cc c 
c
+ c
 c
+c c 
c 
c. #*
 c c +cc
 c

c c0
3  c c
 c c
 c#c
cccccccc c  c
  c c c c
 c
c

 c. #cc

c
c

1.3 LICHIDUL CEFALORAHIDIAN

ccc

c
c
c#.# #c c c
3c4
c
c cc 2
5
c cc c c  c
+3 c 
+cc 
2cc c
c  c 
c
 c 
c(,/6cc
 c #c
ccc. cc
3c
3 c cc(,7%(87c
9#c
ccc 
c#.# #c c c
 #c
ccc. c
3
'%
 c:,8%:67c;cccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc%
c787%7<7c;c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc%+ c7(8%7,8;c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc % c77<%7(7c;c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc %
c(%/=9c
 c#.# c c c  c +3 c c
  cc c

c,7c

c #c
 c#.# #c c 
cc
 cc ccc
3c c1 cc
 cc cc

c
 ccc c
cc cc c cc
c
 c cc
  c
3 ##.# #ccc cc cc+c c c3#)c cc
c
cc cc+ c c cc c  cc
+  #c
.c c
c  >3  c c3  c
 
 ? 
cc
c
 c
3
c c 2 
c c cc
 c  c c
 cc c + c
 c#cc
ccccccccccccccccccccccccccc c
c

CAPITOLUL 2

MENINGITA MENINGOCOCICĂ

c
c
2.1 DEFINIŢIE

ccccc c c 
 c ccc+
 c

c c c

cc  ccc c +3 # c c
cc c
 c cc cc
 cc c
#c
c
2.2 ETIOLOGIE

 c  c c ccc ++cc c
++cc

 c c c %cc
 # cc c c
 
c
c 
c 
 1 cc
cc
 c #c
c
2.3 EPIDEMIOLOGIE

ccc c  c c


 c %c c  
2 c cc
c 
c %c c+,%(8;c c c
  
 1c
c
c c

c cc
 cc c
 
cc c c 
>(7%/7;?
  c 
 c cc 
#c
p 
c cc
 c cc c c c
cc+ c

c c
 c c c(%,ccc
+cc c
cc+ 2 cc c c
c +
# c
 c c  c
 
c
#c

c c 1c 
c 2 c cc
 #c
c
c

2.4 PATOGENIE

ccà cc
 c
 c %  c c
 # c c
 c 
 c 
 c cc+
c c
 c c
 c 

cc+ cc
 c cc

 c  #$ c
 c c 
 c 

ccc
 c

 
c cc 
c ccc
 c 2 c
 


c
cc$ c c c
c > cc c c

c
c
 cc c  c
 c

 
 c1
cc ccc c
 c+2 c c

 cc  c
  +c
 
%
+
   ? 
c c c 

  
 
c
cc) c 

ccc c
 c % c c
c c
c
  
>
c 3 ?cc  > #
?c cc

+c#c
c
2.5 TABLOU CLINIC

ccIncubaţia ccc/%8c cc


c c c  c
 cc
 cc #c
Debutul cc+
c+

c cc
c 2 cc,%/c+ c
 2 '+c 
c
c 
c  c c
  c
3 c+# c+ c c+ c
c
+
  cc
#c
Perioada de stare c

c c 
 cc+c/c c
1'  c  
 cc
c

#c
cc@+c c >/A%67B? cc    c
 
 c  #c
ccSindromul meningian c+ c c
 
#-  c 
 c c
 c 'c
cc%
c 
  5 c

5Cc
cc% c 5
 5 
ccCc
cc%+

c c 
c 
Cc
cc%+Cc
cc%++c  
cc 
c c c c
 c 
c
c
 c cc c
cc3#c
cc.  c 
cc  c  c c c c cc
 c  'c
cc%cc
%+ c c c
+c c  ccc
c

 c c
 c cc
c Cc
cc% cD 
3cc
%
c c cc

3Cc
cc% c

>@ ?%
ºc c cCc
cc% cE cc
3 %
cc2 c c c c c c
c c

3 cc
 c c cc c ccc
3Cc

c
c
cc% c  %+ c c c c cc 1 c c2 
c
3c

Cc
cc% c  % c c2 + c cc c c
c+ c

3c
Cc
cc% cE cc+c % cccc+c c
c+ c c ccc
3Cc
cc% cD 
3c
 %+ c

 c
c c+c c

 cc
 c c+ c c 3c c c cc
cc c
> 2 c c
3cc
2 c

 ?
c c ccc

3 c
 Cc
cc% c
  c

 %
  c c
c c


cc c

 c
 # c
ccc cccc c c  c  c
c3 c
+c c c+ 
c
c c  >c cc
 c 
c cc c ?#c
cc0c+  c c c c4 c

cc 
 5 c
+c
cc
+c ccc
3 3 c
  c
cc c

 c 
cc
#c
ccSindromul encefalic c c 
 c cc c
.+ c 2 c '  c 2 cc
c
3 cc cc c
 c cc cc c
 cc c 
#c c 2 
c c  c  #c
ccEruèţia èeteşială c c  
c
c cc/%(7cc cc c
c >+cc
 ?#c cc 2 c c

c 

 
c
c
 c4 c
5
c c 
c
 c c
 c c 
ccc cc
c
 
 cc
cc 
c  %  cF3 %
@
3 #c
cc$ c
 
 c
 c c+ c
 
c c
. c c #c

Forme clinice:
 
 
c c
c c 
c

  

 

c
 c c(7%,G;c c

 cc
c 
 #c
p 
c c 2 c c c 
c
c
 
c c c 
c 


#* 
c 

c cc
c
 
c
c.) c3
c c 
3   c

c
c
 3
 c 
 cc #. c cc
c c 
 
c

c
 c cc
 c cc+
 #)
 c c c8%:7;c c

 #c
   c c 
'+ c cc
  c c
  c c c
cc # c cc c
 c c c  c c
 # c % 
c c

 cc c c c


c
c3c
c
c+
#c 
c c
 +c
#c
cc%
 c
 c c cc +
 c c
 c  c
 ccc c #. c c
c c 
 
c

2c cc
 =9
c cc1c 
# c
cc  ccc c
 
c cc c 
 c
c c
c. #c
c
2.6 COMPLICAŢII

cc*
 c c c c c 
 c c c c c
 c c c cc
 cc cc c c c

 cc c

c'c
ccccc%+
 c
+
c cc
>
  c
 cc cc
 c  cc
 ?Cc
ccccc% c 
ccc c
 c
 c
c

cc Cc
ccccc%

c + c
 c
cc Cc
ccccc%
 c
c 
c3
c Cc
ccccc%++c 
 Cc
ccccc% 
#c
 
 
c c c
'
3  #c
cc
3c c c cc(7;c c+ '3 
c c c %c c
+ cc c c
+c
c
c
 3
3
 #c
cc
c ccc  c c
c #c
c
2.7 EVOLUŢIE ŞI PROGNOSTIC

cc$ c cG7;c c
 c c 
c
 #$ cc 
c
c c
c

c cc c c c
 
cc c

3#@c c cc  c+c c  c

 c cc 
3c  3
c1#. c c c
 c
 #c

c
c
cc$ c  c cc(%(7;c c
 #c
c
2.8 DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC POZITIV
)
c c +c
c c ccc 
c
 c c
2c c
 c 
c 
 c c/7%<7c #$ c
 c
 c 
cc
 

c
2 c c c 

cc
 
>+ c+
c
c
+ 

   c  ?# c
 
c c

c c

 
#c
ccc. c 
 c cc 
c
c 
c
c
+ 
cc c  cc
3c c.   ccc 1c
 c
 c
 
c 
 #. c c3  + 
3c
 >4cc5?# cc 
 c c+ c c
c cc

#c
ccc. c
c c c 2 c c ccc
 c
cc
 c
cc
+c c #. c c c c(,%,6c %
c cc<7%A7;#.
 c
 c+

 c

c c

c
/7c c c
 c 
 c cc

cc c %c
c
 c c 
cc

 
#c
cccc 

 c c c
c c c c c 2 >3
 ?c
c c c cccc cc + #cc
-
 c c cc/7;c c+ c
c c 


ccc87%
:8;c c
c
cc 

cc
#c
ccc 
 
c 0 Hc  c  3c c (Ic c

c c c c 

=9(77c 0
3c c
 >7c c c

? c
 c c
c 
 3c -c 
c c
c

 c

cc 
#cc
ccc-
 c

 
c

c
c !-c

#c
ccc$ c c 
+ c ' c c +  c c
+
+  
c c c c
+ 
c+
# c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
)*&" .c)@ *c c
c
'c
Xc  c  c 
#c
Xc c #c
Xc  #c
Xc 
#c
Xc 
c  c
c 
c #c
Xc  c +
 #c
Xc c
 %
+#c
Xc c
+#c
Xc 0  #c
Xc c 
 c #c
Xc 
#c
ccc$ c cc+ cc 
c c c
 c
 
c
 c c
c
c c+ c 
 
c
 3 c
c +c #c
ccc"cc
c c  c  c 
c,c c

 ' c
ccc$ c c c cc
 c cc3  c 
 # c
ccc$ cc c c
 c
c+ c
cc 
 cc

c. c c c '. c
cc. c  #cc
ccc c+
 cc
c c. c
c
c

 cc

 cc #c
ccc c 
c 
c c

 
 c
  c3
#c
ccc cc c c. c(777%,777c

=9
3ccc
 3c
C 3c
ccc +c(I
 c  c+
c c
  c  c ccc 
c c cc+ #c

c
c
cc c +
 c c c c+ c 
c cc
 c 

 
cc+ c
 
ccc c
 
> + ?

 c
c  
c. c

#c
cc c 
c c. c 
  c
c c c
 cc
.H 


c  c c


 

 
c c
 c c
c
c cc c c c
c
c& # c
cc c
 c+c  c c 
c
c
0 c
c
#c
c
c
2.9 TRATAMENTc
 c+ c c 

cc c c/7cc c c
 c 
  #$ c
c c+ c cc

cc
 #c
+  c c
c c c
c
c 
2 c c c c*cc+c
 +# c %
c c cc c
 cc
 c

ccc  c c c cc
 cc
 c
c c
 %3%3c c c cc
 
c +#c
cc  c c 


c c
 '
 
cc
 
#c
cc(# c
c +
c c c
c c c,c c 'c
%
cc c
c 


 c 
c c
c 
 c
c&c
 c(7%(,c#=c c,77c777c=E=c
  c##cc<%
Gc cc8%:c c
cc c
 
ccc. cc c
 c
c c c## c  c 
c
c 
 c c
ccc 
 c&c 2 cc,7c# =c
 cc/77c777c=E=c
 #* '
 c c
#$ c
 c
cc 
 c c
 
c/=c (77c=E=c

 
c
c #c
%
c c c
c c c
 c c

#* '
 c c
 Jc
c
 
> c
  c 
 c 3 ?# c c c c c
 c
 #
 c 
c 
 c&> c 
 ?Jc
 
 c

 c 
c c 
 cc1c #
 c
  c +
c
c
c
 
'c c
 
c+ c c  c  #cc
c
c. ' c 
c c. 
c  cc

c
c
 
c 2 cc cccc
3
c
 3#c
cc$ c
 c c +
 
c cc. c c cc
 c
 #'
 c cc 
c,%6c=c C:8%(77=E=c
  c

c,ccG=cc ,77c=E=c
 #) c
 c c  cc
 

c
c c+ c c +c cc 
 c
+c
 c +# c
,# c 
c c c

 c
 c 'c
% c
c c(7%,7;(=E=
c3  c

cc
 Cc
% c  > 
 
 
 ?#c
% 
  > ++ ?# c
% c  c 

3+ c3%


c
c8%(7; c

 cc+
+ cc cG6;Cc
% c  cc cD>#D(

+#D<D(,?Cc
cc$ cc 
c cF3 %@
3  c 
'c
%

 cc
c > c78c=E=c c3

 cc
3
 c(7c=E=?Cc
%3 c 

 c+ >,7c777%67c777ccc ?cc c c
 c cc
c.)Cc
%

c
c+
Cc
% cc c

cc Cc
% #c
cc c
 c c c 
c
 cc c.ccc c cc
 c  #* cc c.c

 c
 c
  c+c c+#c
/#
c 
c
+c+ 
 #c
cc$ c
 
 c
 c cc c c cD 
c
c
 > 

  ?#c
c

2.10 PROFILAXIE
cc
c 
 

cc%c 2 2c c Cc
cc% 
c c >
 ?Cc
cc%

c
 
c c c c c  c ccc c
cc cc 
Cc

c
c
cc
  c  c c  cc 

cc
 
 c
+ c
cc

c c c 


c 
c
c c
 c c*
c
+ 3 # 
 c c c

 c >*.KFc(/8?#c c


78cc## c #
# c 
 c +c2 cc,c #c

 c c


 !"
I.CULEGEREA DE DATE:
Nume şi èrenume:cL##c
Vârsta:<7c c
Sex:
 c
cccccOcuèaţia:  c
cccccDomiciliul: c
cccccStarea civilă:
 c

Conditii de viata:#
c c
c c c %c
 c
c,c
%c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccc c
 c +
cc
 #cc

Obisnuinte de viata' c c 


> c 2
c +cc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
 c c 
3cc=
 c
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc #c

Parametrii functionali'c #*#M(,7=:8c-c


ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc *#!#M(,7c = #c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc #M,7c= #c
cccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccc #M/AB.ccc
Semne èarticulare'c c(<8c
C c<GcEcc

c
c
DATE SUBIECTIVE:
Motivele internarii:
 +1 c
c   #c
Istoricul bolii: $ c c
cc+ cc cc c c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc c
cccccccccccccccccccccccccc
c    +
 #
cccccccccccccccccccccccccccc cccc cc
 cc c
cc
cccccccccccccccccccccccccc %c 
c c 2 c cc cc
cccccccccccccccccccccccccc
cc+cc
 #c
D cc
 c c cc c 
c c
cccccccccccccccccccccccccc c
c+ cc #c

DIAGNOSTIC DE INTERNARE'c) "c&*c

II.ÎNGRIJIREA PROPRIU-ZISĂ:c

NEVOI AFECTATE:
1.Nevoia de a evita èericolele
)#! +ccc 
c
2.Nevoia de a menţine temèeratura corèului în limite normale
)#- c
3.Nevoia de a resèira şi a avea o bună circulaţie
)#(c.
c 
c
)#,c) c
4.Nevoia de a se alimenta şi hidrata
)#* c 
c c
c
5.Nevoia de a elimina
)#! c
6.Nevoia de a se mişca şi a avea o bună èostură
)#0 c 
c
7.Nevoia de a dormi şi a se odihni
)#)
c ccccc c3 c
8.Nevoia de a comunica

c
c
)#. 
c 
 cc c
c
9.Nevoia de a învăţa cum să-ti èastrezi sănătatea
)# c
c
c

PLAN DE ÎNGRIJIRE-Ziua I de boală


Data şi ora NEVOIA AFECTATĂ OBIECTIVE INTERVENŢII
(<#":#7Ac 1.NEVOIA DE A EVITA D c c+ 
cc c %
 
c (
G77 PERICOLELE cc  cccc + c c D
DN:Vulnerabilitate faţă de 
c c c
èericole: %
c
 cc c c c *
%
c c
 
cc c
 c 
+c c
%3
c(,7c = #c c 
c 
cc
c
 c %c
% >,?c c1c c c %
% >3 c % c cc  cc %
M,7= #?c c
 c %
%c %
c+c 
 c 1
%3 *M(,7=:8c-c % c
ccc %
c c %
%+c
c>/AB.?c
c
c 
%
cc
 
'c %
c
c
ccccccc% c

c + c -
ccccccc% c 
ccc 
c %
ccccccccc c
 c 
1c 
ccccccc%3
c % cc c %
ccccccc%++c 
cc %
ccccccc 
 c % c c !
ccccccc% 
c  c %
ccccccc%c +  
%
cc
 
c
'c 
c c %
ccccccc%
c  c %
ccccccc%3 c c c %
ccccccc% c cc 
ccccccc% c
 
c 
%
cc 
c 
cc %
c 0

c
c
%
cc
 
c c
 c@#"#% 
-&!-+ 
 cc 

c

+ c c
c /

 c (

c
3 c c *

 cc

cc
. #c %
%
c 

 c 
@#"# c
 c c %
cc c
% 
c 
c %

 c c 
c

 c
 1 c
+ c c
 c

 #c
% c

 c
@#"#0##!#

c(7;%877c
ccc
 c
D(D<D(,c
cc

 cc

 c
##,ccGcc
% 
c
 

c
c
cc

 c
 cc #c
%
 c
c3 
c
 c
 c

cc
 cc
  #c
% 
c

c

 
c
 c
% 3c
 c  c
+ c
%
c
 cc
c+cc
c c

 #c
c
G77c 2.NEVOIA DE A-ŞI PĂSTRA D c cc
 cc %
c
 c (
TEMPERATURA ÎN LIMITE  c c
 c c cc D
NORMALE c
c c
2cc c
DN:Hièertermie:  cc
c %c %
-+c
c/AB.c +  c 
% c 1c
c %
%
c c+ +
c %
% c 1 c c
cc c
% c
c c
c (
 c c
%c
 c c
 c c
%
c
c c
+ c
 
c

1c

c
c
% cc c
 c
% 
c

 c
c c
 >/:B.?c
% c

 c
@#"#0##!#%

c(7;%
877c
C
 c
,ccGcc
cc
#D(D<D(c
cc

 c##c
%cc
3c

 cc
%c
 c
+  ccc

3+c 1c
c
 cc
G77c 3.NEVOIA DE A RESPIRA ŞI A D c cc
 cc % 
c (
AVEA O BUNĂ CIRCULAŢIE  c
cc c 
 

DN1:Circulaţie inadecvată: c
c c
2cc c
 c *
% *M(,7=:8c-c  cc
#c cc
%3
c(,7c = c c
% c c % c c
DN2:Disènee: + c %c (
% c c
%3 c,7c= c

c *

cccc

1c
%c
 c c
 c
% cc c

c
c

cc
% c

c

 cc

'
c
(7;%877cCc
cc
#DD<D(,Cc
cc

 c
% 
c

 c

 
c
%
c 2 c
 c
+'-&
!-+ c
%
c
 cc
c+cc
c c

 c
A77c 4.NEVOIA DE A SE ALIMENTA D c cc
3+c % c c (
ŞI HIDRATA 3

cc  c c cc %
DN:Alimentaţie inadecvată c cc3c c3cc 
èrin deficit:
 c c c +  c %
%  c c % c
% c
 c %
% c
c @#"# #% %
% +
 c 
c(7;%
877cCcc 
c
#D(D<D(,Cc
% cc c
 c
% cc c

3c
 c c

c
c
c

 cc
+  c
 %
c
% 3c
+ c
 c
c
 cc
c
3c c

cc
 c
ccc

 >c

 cc
c
 
?c

 c


cc

c
 c
 #c
A77c 5.NEVOIA DE A ELIMINA c #c %c+ c (
DN:Vărsătură: D c c c c c
+c %
% c c1c c 
#c c
c
 c 
c

+c %c c 
% 
c %
c 

 c %

 c 
 c %
1 c c c

 c
%c 3cc

 c
% 
c
 c
 cc c
% 
c
+ cc c

c
c
%
 c
+ c
 %
c

G77c 6.NEVOIA DE A SE MIŞCA ŞI D c c


c c % c (
A AVEA O BUNĂ POSTURĂ
 +cc 
c c + c c c D
DN:Postură inadecvată: 
cc c #c c
+c

% cc 5

cc c
c
 c

5c %c c 
%
cc %c cc
%
 c
 c

 c
%c
 c
 c
%c 
c
 c
  cc
cc
c c
c

3+c
cc

c,cc
%c 
c

 c

c c
c c
c

 c
 c
(8/7c 7.NEVOIA DE A DORMI ŞI A D c c+ 
cc c %
c
c %
SE ODIHNI c3 cc c c + ccc %
DN:Dificultate în a dormi şi a 3 
c
 c c 
c 
se odihni: cc
3+c 3
#c 
 c %
%+ c 3 ccc 
%c  c %
% +
 c c
% c c c
%  c cc
%+c + c c

c
c

3+ c 3
c
%
c
 c
 c c
c

 c

 > 
c

 

 c c

c
+ 
c

c c
 ?c
% 3c
  c
+ + 
cc c
 c
 #c

A77c 8.NEVOIA DE A COMUNICA D c c


 
c
 c
c % c %
DN:Comunicare ineficientă  c
3 c cc 
la nivel afectiv: c 1 c 
c c c
 cc %
% c c c c +  
 %
%c  

#c 
cc
c c cc
c c c

cc

 2
cc c
c+ c
 c
 c
%
c
c
+ c

1c cc
 c
 c
% c

c
c

 c
 c
c
  #c
Ziua a II-a de boală
Data şi ora NEVOIA AFECTATĂ OBIECTIVE INTERVENŢII
(:#7:#7Ac 1.NEVOIA DE A EVITA D c c %c cc (,77c
G77c PERICOLELE: + 
cc
 c+  c D 
DN:Vulnerabilitate faţă de c cc %
c
cc *M(/7
èericole:   c 
1ccc c *!MG/
% c
c ccc c c M(Gc
%  c 
c % cc c M/:8
%3
cA,c = c %
c 
cc %+ 
% >3 c,7c= ?c 
 cc %c 3c c %

%+cc/G,B.c
 
cc  
c %c
%3 *M(,8=:8c-c c c c

%
cc
 
'c 
 cc  cc cc
ccccccccc% c  c 
c  c cc c
ccccccccc%+
 c
+c 
cc
 
c (8/7c
ccccccccc% c 
ccc c % c
 c *M(/"
cc %
c @#"#0##!#
c *!MG<
cccccccccc
 cc +c (7;%877cccc M(Ac=
ccccccccc%3
c c % c #D(D<D(,cc M/:G
ccccccccc%++c c
c c
  
c %+ 
 
 c c &c
 c(7ccc % c c
ccccccccc%c ##ccGc#c +
%
cc
 
c
'c % 
c % 
ccccccccc%
c  cc P
ccccccccc%3 c 
 c cc %c
ccccccccc% c c c

ccccccccc% ccccc %
 cc c
%
cc
 
c c 3 
c c
 c
%
cc 
c 
 
cc cc
  cc
% 
c
c

 c
 c
% 3c c
 c+  c

c
c
8,00 2.NEVOIA DE A ÎŞI PĂSTRA "+ c c %
c
 c c (,77c
TEMPERATURA ÎN LIMITE 
3+ c c c D 
FIZIOLOGICE 

2cc %c+  c M/:8
DN:Hièertermie:  cc 1c
c c %
%+cc/G,B.c 
c + +
c1 c c %

% c 
cc c % 
% c
c
c c c
% c 
 c c (8/7c
% c
 %
c
cc M/:G

1c
% cc c
 c
% 
c
 c
c c
 >/:B.?c
% c
 c
@#"# #
c(7;%
877c
C#D(D<D(,C(c
cc
 cc
 
 c&c
 c
(7c##Q#cGc#c
%c 3c

 c
%c c
+  ccc
3+c
 1cc
 #c
8,00 3.NEVOIA DE A RESPIRA ŞI A D c cc % 
c (,77c
AVEA O BUNĂ CIRCULAŢIE 
 cc 
 
c *M(/7
DN1:Circulaţie inadecvată:  c
 c cc *!MG/
%3 *M(,8=:8c-c 
cc c M(Gc=
%3
%A,c = c c c %
c
c+ cc M/:8
% c c 
c c c
1c c
DN2:Disènee:
2cc % cc c (8/7c
%3 c,7c= c  cc 
cc *M(/7

c % c *!MG<

c 
 c M(Ac=
c
'
c M/:G
(7;%877c c

c
c
C#D(D<D(,C(c
cc

 C 
 c
&c
 c(7c
###cGc#c
% 
c
 c

 c
9,00 4.NEVOIA DE A SE ALIMENTA ŞI D c cc % c cc (677c
HIDRATA 
3+c cc3cc D 
DN:Alimentaţie inadecvată èrin 3

c +  c %c % c
deficit: c  c % c
 c 
%  c c cc @#"c #
c(7;% %c
% 3c 877cCcc % 
c
 c #D(D<D(,c 
c c #c % cc c #
c c
c % cc c

3c c c
c
 c
+  c %

c
%cc+  c c
 ,ccc
2 cccc

 cc
#c
% 3c

 c+ cc

c c
 #c
8,00 5.NEVOIA DE A SE MIŞCA ŞI A D c c %c1 c c
cc (6/7c
AVEA O BUNĂ POSTURĂ 
c c c
c c D 
DN:Postură inadecvată:
 +cc c cc c 

%
cc 
c c
 c c +
%
 
cc %c 
c c
c #c  cccc

c cc

3+c cc

c,cc
%c 
c 
 c

c
c

c c c
 cc
 c
 #c
15,00 6.NEVOIA DE A DORMI ŞI A SE D c c %
c
c+ cc %+ 
ODIHNI + 
cc c 
c c (</7c
DN:Dificultate în a dormi şi a se c c 3 ccc  c %+ 
odihni: 3 cc c c c c % 
-slăbiciune c3 
c c % 
-iritabilitate
 c %
c
 c c
-insomnie c c  c
 c
c
3+c 
 > 
c
3
#c 
 
 c
 c
c
+ 
c
 c
 c
 ?c
% 3c
  c
+ + cc
c c
 #c
c
8,00 7.NEVOIA DE A ELIMINA D c c % 3c c (,77c
Suèravegherea eliminărilor c
 c+ c %+ 
 c cc+ c 

c c c %c
 c c

%c 
%c 
cc c c
c
 c
 c
% cc c
 c  cc

 c+ c
3
#c
c
c 8.NEVOIA DE A ÎNVĂŢA CUM SĂ- D c c %
c
c+ c (</7c
ŞI PĂSTREZE SĂNĂTATEA

c  c D 

c
c
DN:Ignoranţă:  c
cc 
c +
%+
 c c cc cc cc c
% c 
c
 cc 3 c
 cc cc %c
cc
 c
 
 c c
c

 c 
cc+
 c
 c c
  #c % 
c 
 c
 
c cc
cc
3+c
%ccc
 c c

c
   cc
 c

3+c
Ziua a III-a de boala
Data si NEVOIA OBIECTIVE INTERVENTII EVALUARE
ora AFECTATA
18.07. 1.NEVOIA DE %+ c c %c cc
 c ((77c
09 A EVITA + 
c +  
c
cccc D c
8,00
PERICOLELE c c c 
1c 'c
DN:Vulnerabili c % cc c
c *M(67=:8c
tate faţă de  c c -c
èericole: ccc %c 3c c *!MG7c
%3
c 
c  c = c
A7 = c %
c % c
 c M(<c= c
% c
c 
 cc @#"#0##!#
c(7;%877c M/:,B.c
3 c,7c
 
c ccc %+ c c
= c c #D(D<D(,ccc 
c
% ++c c 
  
 c&c c
/:8B.c 
 cc
 c(,c#c##,cc %cc c
%3 *M(/7=:8c 
c Gc#c (87ccc
c-c 
c % 
c c cc
% c c c cc c 
c c

c %
c %
 cc3 
c c

 c
%  c +c
 c 
cc c c
%
cc % c  c c,77c

 
'c % 
c
 c *M(/8=G7c

c
c
ccccccccc% c c
c 
 c -c
  c c  c *!MG8c
ccccccccc%+
 c = c

+c M(Gc= c
ccccccccc% c M/:6B.c

ccc %+ c c
c
 c 
 
ccccccccc% c
3
c % c c+ c
 c  c
ccccccccc% c
++c +c
 
 c
 
c
ccccccccc%c % c
%
cc c

 
c  c

'c %c c
ccccccccc% ,77cc c

c c 
c c
ccccccccc%3 c

 c
ccccccccc% c c
ccccccccc%
 c
%
cc

 
c
 c
%
cc 
c
 
c
c

8,00 2.NEVOIA DE "+ c %


c
 c cc (,77c
A ÎŞI PĂSTRA c c D c
TEMPERATUR 
3+ c %c cc
 c 'c
A ÎN LIMITE 

2c +  c M/:B.c
FIZIOLOGICE c c  c
3+c % c
DN:Hièertermi c
#c 1cc
 cc c1 c c
e: c
cc c %
c
% ++c
 +c c
/:8B.c %
c
cc
1c c

c
c
% c % cc c ,77c

c  c M/:,B.c
% c % c
 c
% c @#"#0##!#
c(7;%877c

 ccc

 #D(D<D(,cc
 
 c&c
 c(7c
##Q#,ccGcc
%c 3c c
 c
8,00 3.NEVOIA DE D c c %
c
 c cc ((77c
A RESPIRA ŞI A c
 c  
c
 c *M(67=:8c
AVEA O BUNĂ c c %
c
c+ ccc -c
CIRCULAŢIE 
c 
1c *!MG7c
DN:Circulaţie c c % cc c
c = c
inadecvată: c c M(<c= c
%3 *M(/7=:8c 
#c % c
 c M/:,B.c
-c @#"#0##!#
c(7;%877c c
%3
% ccc c
A7 = 
 #D(D<D(, ,77c
 
 c&c
 c(7c *M(68=:8c
##Q#,ccGc#c -c
% 
c
 c *!MG7c

 c = c
M(<c= c
M/:,B.c

9,00 4.NEVOIA DE D c c % c cc c (677c


A SE c
3+c c3cc+  c %+ cc
ALIMENTA ŞI 3
 % c
 c c/77cc
HIDRATA 
cc @#"#0##!#
c(7;%877c 
3c
DN:Alimentaţi  #D(D<D(,c %c % c
e inadecvată c c % cc c c  c
èrin deficit: c % cc c
3c 877cc c
%  c c3c c cc +c

c
 
 c+  c %c c
% c c  %
c 877cc c
#c %cc+  cc c % c
c ccc
 cc
c cc
 
c 2
cc

c
c
% 3c
 c c
+ cc 
c c
 c % c
 
 cc

cc

c
c
8,00 5.NEVOIA DE D c c % 3c
 c (,77c
A ELIMINA c + c cc %+ cc c
Suèraveghere c + c c c c
a eliminărilor 
c  c c 
cc
%c 
cc c
c  c
+ 
 c c %c c
% cc c c ,77cc c
 cc
 c+  c c 
c c
 %
c

 c
8,00 6.NEVOIA DE D c c %c cc
 c ,77c
A SE MIŞCA ŞI 
c c1 c c
cc c %+ c
A AVEA O c
c c c 
c c
BUNĂ
 +c %
 c
c c
 +c
POSTURĂ c  c c c
DN:Postură 
c  c
c 
 
inadecvată: c
cc %c 
c 
 c c cc
%
c c c 
ccc c c
c +#c
c 
c cc #c
%
 

c
c
$%&c'&()('c)*+c

I.CULEGEREA DE DATE:
Nume şi èrenume:.##
Vârsta:,/cc c
Ocuèaţia:  c
Domiciliul: + c
Starea civilă: 
 c
Condiţii de viaţă:+ #
c c
c c % c c
cccccccccccccccccccccccccc c
cccccccccccccccccccccccccccccc/c

cc
 #c
Obişnuinţe de viaţă: c cc3c 
> c 2
 cc
cccccccccccccccccccccccccccc ccccccccc c
 c
3c 
 cc+c,c
 cc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c?#cc
Parametrii funcţionali: *MA7=<8c-c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc*!M87 = c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc M,7= cccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc M/A,B.c
Semne èarticulare:% c(<Gc
c
ccccccccccccccccccccccccccccc% c8GcEc
ccccccccccccccccccccccccccccc % c cc
cc 
c c
 c
Date subiective:

Motivele internării:
c 1+  c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc    c
  c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc #c
Istoricul bolii:* cc
c c c
cc+ c cc
ccccccccccccccccccccccccc  
#c -c c
 cccc
ccccccccccccccccccccccccc
 c
3#) c c3  cc #c
cccccccccccccccccccccccccc 
c 
 cc+ cc c cc #D cc
ccccccccccccccccccccccccc c cc 
cc+c 
%
 c
c %c
ccccccccccccccccccccccccc
c cc c  #ccc cc
c
DIAGNOSTIC DE INTERNARE:) "c&*

c
c
II.Îngrijirea èroèriu-zisă:

NEVOI AFECTATE:
1.Nevoia de a evita èericolele
)'! +ccc 
c
2.Nevoia de a menţine temèeratura în limite fiziologice
)'- c
3.Nevoia de a resèira şi a avea o bună circulaţie
)('.
c 
c
),') c
4.Nevoia de a se alimenta şi hidrata
)'* cc3c 
c c
c
5.Nevoia de a elimina
)'! c
6.Nevoia de a se mişca şi a avea o bună èostură
)'0 c 
c
7.Nevoia de a dormi şi a se odihni
)')
 c
G#cccc 
c ccc
)')
c cc cc
9.Nevoia de a învăţa cum să-ţi èăstrezi sănătatea
)' c

PLAN DE INGRIJIRE-Ziua I de boala

c
c
OBIECTIVE INTERVENTII EVALUARE

D c c %
 
c+ c c c (,77c
e:c + 
c c c c c c D c 'c
c 
c cc *M(77=88c-c
c c
 cc *!M<7 = c
cc % c
c
c+ c M(A= c
  c  cc c M/:GB.c
ccc   ccc %
c c

 c 
c c
3 cc %c cc 
c 1c c  cc 1c c
 c
c

3+c
+c
c
 c %c c,77cc 
3
 c % c c c
c 
c

 c


 c c ccc c+'c


c  c -&'c
%
c %
c +cc %3c68c=9c

 c 
 cc +c 
cc %

cG/77=9c

 
c 
c
 c %+
c,87c=
c @#"#'-&!-+ c !-M/7c=c
c % 
c+ c c @+ M/77c=(7

 cc c
 c
c c
 
c 3 c c
 cc c cc 
 
 
cc. c %03c88c
c c %
 c c  c % c(7/8c
 c c cc c %c
 c c
 c % 
cc c
 c c 
 c cc ,77c

c
 c c1 c c D c 'c
+c c
 c cc c c *M(77=<8c-c
 3c
c cc *!M<7 = c
c
c  c% c
c c M,7c= c
c % c
 c M/G,B.c
@#"#
'  c c 
3c  c %. cc 
c + c
 c '
c %
c0 Hc c
(7;%877c
c c
1 ' c %+ 3c677c
D(D<D(,(ccc % 'cc

 c c 
 c&c
 1c

c
c

 c(7cc##cc<c c
>,=?c %
3c/7c;c
%
 c cc % -c:c
 
c c %+ c cc 
 c c c ccc % c c+ c 
 c c +c
 

%
 cc3 
c % cc c


c c
 c 
c
  
c c c  c c
% 3c c %c c c
 c c
 c c cc 
c
+ 
c
 c

 c

 c c c
 c
 
c
%
c ccc
+c cc c

 c
TURA CORPULUI IN LIMITE FIZIOLOGICE 
c % 
c
 
3+c (,77c
+c 1cc c D c 'c
D c % %cc+ c 1c M/:GB.c
c
 c
c c+ +
c1 c % c c
c % c c
cc c
c c
 c %c 
c
 c %
c c
  >/:8B.?c c c % c
 
c
 c % c cc c c

cc  c ,77c
 cc c c
c M/G,B.c
c c c
c %c
 c c c
% c c c c
 c
% c
 c
#@#"#0##!#
c
(7; cD(D<D(,c
cc

 
c
>,=?%(7c#c##c<c
c
%
c
c+ c

c
c
 
c
1c
%c 
c 
 c c

 c

cc
3c
c
c
cc

 c cc
 c c

 cc
c c
 c
% 
c c
 c
A O BUNA CIRCULATIE D c c % 
c
 
c (,77c
 c
 c
 c cc D c 'c
c c > c c *M(77=88c-c

c  c
cc *!M<7 = c
c c #,77c.
c c M(Ac= c
c +  ?c M/:GB.c

c % c+ c c c c
 c
cc 
 c cc ,77c
 cc 
c ccc *M(78=<8c-c

#c c *!M<7c = c
%
c
cc
1c M,7c= c

 c c M/G,B.c
% c c c
c c
c (8/7c
* c
 c *M(78=<8c-c
@#"#0##!#
c(7;%877c *!M<8c = c
 cD(D<D(,c M(Gc= c
ccC
 c c M/:6B.c

c(7c###cc<c
>,c=?c
% 
c
 c

 c
%
c c  c
+c
 c
@#"#'-&!-+ c
%
 c c  c
 c cc c
%
c ccc
+c cc c

 c

c
c
c

IDRATA D c c % c cc c c (677c


cvata èrin deficit: c 3cc+ c D cc c,77

3+c % c
 c 
3c
3% @#"#
c(7;% %c % c c877c


c 877 cD(D<D(,c c +c
c % c c %c c877c 
  cc
 c % c  
c c c c
c
c
 c c
 c %c
c3c
 c c
 cc

 
cc c
cc
c c c
#c % c c c
3c
 c cc

 c+  c
 %
c
% 3c+ c c

c c
 
 c %
c
c+ c (8/7c
 c 
1c 
c %+ ccc 
c

+ c D c c %c1 c c c c  c c1ccc(
 c c c c %c c/77c 
 c c 
c

 c

 %c 
c c

  cc
3c
c
c
cc

 c c c

 c %c
 c c

 cc
cc
 c
cc
 
c c

c
c
 c
% 
c c c
 c
% c
 c
@#"#
c(7;%877c c
 cD(D<D(,cc
%
 c+ c %

c
% c c c
c
c
EA O BUNA POSTURA D c c % c+ c c c (8/7c

c 
c
 c %+ c
c c
5c c  c c

 
c+

 + %c 
c 
 c %

 c+ 
c c  cc cc
c 1 
 
c cc
3+c
 c
c cc
c,cc
c c 1 c
 c %c 
c 
 c

 cc 
c c c c
+c c
 c
 c
% 
c+ cc c
 cc c
%
 c 1c c c
 c

c
 cc c
c
HNI D c c %
c
c+ c  c (877c
c c
cc cc+ c %+ c cc 
3 
c %c 
c c ccc
c c 3 c cc  cc %+ c c
c
c %
c
 c cc c
c
 c 3 > 
c % c c

 c 
 
 c c  #c
c
c+ 
c
c c
 c ?c
% 3c+ c c

c
c
 c cc
 
cc #

Ziua a II-a de boala


Data si NEVOIA AFECTATA OBIECTIVE INTERVENTII
ora
17.07.09 1.NEVOIA DE A 0
 c c %c cc
 c+ c (,77
EVITA PERICOLELE + 
cc %
c
cc
1c 
c *M(
DN:Vulnerabilitate c cc c c *!M<
fata de èericole:  cc % c c c
cc M(G
% c
c cc % c
 c M/:
%+c 
c @#"#0##!#
c(7;%877cc %

% +
 c 
c cc cD(D<D(,cc % 
% cc 
 cc c
 
 c&c
 c %c
%+c
 
c c ##(7c###c<c>,c=?c 
%  c c %
 c cc 
c


% c
c 
 cc cc c c c cc c
% %3 c 
c c c ,77
,7c= #c 
c c %
 cc3 
c c
 c *M(
%  c c 
cc c c  c *!M<
%+cc 
c % 3c c  c M(A
/G6B.c +c + 
c
 c M/G
%3M(77=87c-c c 
 c c c %+
%
cc
 
'c 
c  c cc
 
 % c
ccccccccc%+
 c
+c 
ccccccccc% c +

c cc c % 

 c 
ccccccccc%3
c %
 c %c
ccccccccc%++c 
 
 c


ccccccccc%c
%
cc
 
c

'c
ccccccccc%
cc
ccccccccc%3 c
ccccccccc% c
ccccccccc% c

c
c
%
cc 
c
 
c
%
cc
 
c
 cc
8,00 2.NEVOIA DE A "+ c c %
c
 c cc c (,77
MENTINE 
3+ c % c c+ c
c c %+
TEMPERATURA IN 
c
cc  c c c c
c cc M/:
LIMITE FIZIOLOGICE  cc c 1c
c c+ +
c % 
DN:Hièertermie: 
c %c1 c c
cc c
c 
%+cc c cc
 c c %

/G6B.c %
c
c+ c
1 c %
% c % c c c c

%
c %c 
c
 c >/:B.?c c c
% c c ,77
 

 % c
 c M/G
@#"#0##!#
c(7;%877c
 cD(D<D(,ccc

 c c 
 c&c
 c
##(7c###c<c>,c=?c
8,00 3.NEVOIA DE A D c c c % 
c
 
c
 c (,77
RESPIRA SI A AVEA
 c c cc c *M(
O BUNA CIRCULATIE  c %
c
c+ c
1 c *!M<
DN1:Circulatie 
cc % c c c
cc M(G
inadecvata: c c % c
c 
 cc M/:
%3M(77=87c-c 
c c 

 c@#"#'
c(7;% c
% c c
cc 877cccc c ,77
DN2:Disènee:  cc D(D<D(,ccc *M(
%3 c,7c= c 
c cc 
  
 c&c
 c *!M<
% c
3+c ##(7c###c<c>,c=?c M(A
3
c M/G
c
(8/7
*M(
*!M<
M(G
M/:
9,00 4.NEVOIA DE A SE D c cc % c cc c c (677
ALIMENTA SI 
3+c 3cc+ c %+
HIDRATA 3% % c
 c@#"#
c (87c

c
c
DN:Alimentatie si 

c c (7;%877c cD(D<D(, c %c %
hidratare inadecvata  c % c c c
3c c c 877c
èrin deficit: c c c
 c+  c 
%  c c3c  %
c % 
% c
 c % 
c+ c c 
% c
 c c
  cc
3cc
c

cc
 c c
c
 c %c
 c c

 cc
cc c

cc c
% 3c+ c c 
c
 c 
8,00 5.NEVOIA DE A D c c % 3c c
 c (<77
ELIMINA c + c cc c %+
 3c c  c c 
 c 
c %c 
cc c cc 

 c c cc
 c %c
% c c c c 
%
 c+ c %
c%c 

8,00 6.NEVOIA DE A SE D c c %1 c+ cc+ c (8/7
MISCA SI A AVEA O 
c c % c
 
c
cc %+
BUNA POSTURA 
c c 
 c c
DN:Postura 
cc %

c c+ c
c cc % 
inadecvata: c c c 

% c4

 cc
5c 
 cc %c 
cc c cc
%
cc +c c
%
 %c 
c c  c cc

c cc
3+c
cc
c cc
%c 
c 
 c
c c
c cc c
2,30 7.NEVOIA DE A D c c %
c
c+ c 
c %+
DORMI SI A SE + 
cc  c3 c cc  c 3
ODIHNI 3 c c c c c c c % 
DN:Disconfort:
 c %
c
 c c  c
 c 
%c c c 
 > 
c
 
 c % 
%  c  c
c+ 
c 

c
c
% +
 c c c % 
%+ ?c 
% 3c  c
+ + c c c c
 
10,00 8.NEVOIA DE A FI D c c %
c
cc
1c %+
PREOCUPAT IN c %c c c+c
c c 

VEDEREA REALIZARII 
 c  c
c 
DN:Dificultate in a 
c %c 
c c cc

se realize: cc c cc c c c

%
 
ccc c  % c  c 

 c 
c +
c
%  c c c
% 
cc

 c

Ziua a III-a de boala


Data NEVOIA OBIECTIVE INTERVENTII EVALUARE
si AFECTATA
ora
G77c 1.NEVOIA DE A D c c %c cc (,77c
EVITA + 
cc
 c+ c *M(,7=<8c
PERICOLELE c cc %
c
c+ c -c
DN:Vulnerabili  c 
1c c c *!M:7c = c
tate fata de ccc c c c M(<c= c
èericole: 
c  c cc M/:,B.c
% ++c c  cc c c % c
/:<B.c 
c 
c c c
c
% c
c 
+ c %c c,87c
% c % c c c c cc
   + 
cc 
c c
c c % c
 c

 c

c
c
% +
 c 
c @#"#0##!#
c % cc
%+c 
 cc (7;%877cccc  c c
%
cc
 
c c 
 ccc
cc

 
'c c c c
ccccccccc%+
 c 
 cc D(D<D(, 
 c c

+c 
c &c
 c##(7c c
ccccccccc% c 
c ###c<c>,c=?c (677c

c cc c # %
 c cc *M((8=<8c
c
 c 
c -c
ccccccccc% c c c *!M:8c = c
3
c c ccc M(Gc= c
 c  c M/:8B.c
ccccccccc% %
 cc
++c 3 
c c
 c
 
 c 
cc c c
ccccccccc%c  c
%
cc % 3c c

 
c  c

'c + 
c
ccccccccc% 
 c

c 
 c
ccccccccc%3 c  c
ccccccccc% c  c c
ccccccccc%  c c
 c c
 
c
%
cc 
c
 
c
%
cc

 
c
 
G77c 2.NEVOIA DE A D c % c %
c
 c c (,77c
MENTINE + 
c c D c
TEMPERATUR c c c %c+ c 'c
A IN LIMITE  c 1c
c c M/:,B.c
FIZIOLOGICE
 c c + +
c % c
DN:Hièertermi c %c1 c c
cc c
e: 
c c
c c c c
% ++c % c c c %
c
/:<B.c  c c

c
c
% c
c % c
 c % c
% c @#"#0##!#
c c

 (7;%877c c c
D(D<D(,ccc (677c

 c c M/:8B.c
 
 c&c
 c
##(7c###c<c
>,c=?
G77c 3.NEVOIA DE A D c c %c
c
 cc (,77c
RESPIRA SI A cc 

 
c *M(,7=<8c
AVEA O BUNA c c 
 c -c
CIRCULATIE

c %c1 c c
cc *!M:7c = c
 3c 
c c
c c M(Gc= c

cc c
 c M/:,B.c
 c c
c c
+c (677c
% c c c *M((8=<8c

cc -c
% c *!M:8c = c

c 
 c M(Gc= c
c

 c M/:8B.c
@#"#0##!#
c c
(7;%877cccc (8/7c

 ccc *M(,7=:7c
 c -c
D(D<D(, 
 c *!M:,c = c
&c
 c##(7c M(<c= c
###c<c>,c=? M/:°.
A77c 4.NEVOIA DE A D c cc % c cc (677c
SE ALIMENTA 
3+c c c3cc %c c,77c
SI HIDRATA 3% + c c
3c
DN:Alimentati 

c c % c
 c %c % c
e si hidratare c c @#"#
c(7;%877c  c
inadecvata c3c ccc c 877cc c
èrin deficit:
 c D(D<D(,c +c
%  c c c % c c c % c c
% c 
3c c c
 c
% c c
 c  c

 +  c % 
c

c
c

c
%cc+ cc

 c
c c cc
1 ccc
% 3c+ c
c 
c c
 c
G77c 5.NEVOIA DE A D c c % 3c c (,77c
ELIMINA c
 c+ c %+ c cc
 3c c cc c c 
cc
 c 
c  c  c
 c %c c,87c
%c
 
ccc c cc
 c 
c 
c c
c
c
 c

 c
c c %c c c
% c c c
 c c
 c  cc
 c

 c+ c > #/
 %
c 7?
G77c 6.NEVOIA DE A D c c %c1 c c
cc (8/7c
SE MISCA SI A 
c c c
c c %+ c
c
AVEA O BUNA
 +c c c cc c
POSTURA 
c c
 cc
 +c c
DN:Postura 
cc %c
 c
c 
 c
inadecvata: c c c cc+c cc
%
c 
 c c c 
cc c c +c
c c c c 
 c c
% +
 c 
 c c c
 c

c +c %c 
c 
 c
%
 
 c 
c c c

 
c cc
c
c 
 c
%c 
c c
 c c
3c
c
(87 7.NEVOIA DE A D c cc %
c
c+ c (8/7c

c
c
7c INVATA CUM  cc  c %+ c
SA-SI cc
 c c 
c c c
PASTREZE cc cc c  
SANATATEA c c c c c
 cc

DN:Ignoranta: c 
 c %c
cc
 c
%+
 c
 c 
c 
cc
 c  c +
 c
% c c  c c
3c %c 
c 
 c
 
c 
c c

c c ccc

 
3+c
%ccc
 c cc
 c
 c

c
c