Sunteți pe pagina 1din 36

Unica ÎntrerupŸtoare 250 V c.a.

InformaÍii tehnice

Domeniul de aplicaÍie Date tehnice


ÎntrerupŸtoare Ûi ÁntrerupŸtoare selectoare Aparate: 250 V c.a., 10 A; 250 V c.a., 16 A, 20 A Ûi 32 A (25 A) (adecvate Ûi pentru lŸmpi cu
Comenzile (ON/OFF) pe circuitele cu sarcini rezistive, sarcini fluorescenÍŸ).
inductive Ûi circuite de motoare mici (iluminat cu lŸmpi n conexiune rapidŸ fŸrŸ Ûuruburi (10 A) sau cu Ûuruburi (16, 20 Ûi 32 A).
fluorescente Ûi incandescente, transformatoare, ventilatoare, n contacte cu mare capacitate de rupere.
aspiratoare, prize de forÍŸ, etc.). n conform EN 60.669-1 pentru ÁntrerupŸtoarele duble, curentul nominal este considerat cel de
Dispozitivele de comandŸ cu lampŸ de veghe conÍin un bec pe faza comunŸ (suma curenÍilor Án 2 circuite).
cu neon conectat Án interiorul aparatului. Aceste dispozitive n becul cu neon poate fi schimbat cu uÛurinÍŸ de pe partea frontalŸ prin scoaterea
sunt disponibile Án 2 versiuni: ÁntrerupŸtorului cu revenire.
n dispozitive cu o lampŸ de veghe albastrŸ pentru identificare n mecanismul pentru jaluzele cuprinde un sistem de blocare de siguranÍŸ, ÁmpiedicÊnd astfel
Án timpul nopÍii Án condiÍii de iluminat redus sau complet Án comanda simultanŸ Án ambele direcÍii.
Ántuneric, de exemplu coridoare, scŸri, etc. n adecvat Ûi pentru jaluzelele echipate cu un sistem de comandŸ electronicŸ.
(referinÍa se terminŸ Án N). În acest caz, indicatorul aprins
aratŸ cŸ sarcina este conectatŸ dar este pe poziÍia de
rezervŸ: atunci cÊnd consumatorul este Án funcÍiune,
indicatorul este stins. Standarde
n dispozitive cu lampŸ de veghe de culoarea chihlimbarului Conform standardului EN 60.669-1 Ûi directivelor de JT Ûi EMC.
pentru indicarea consumatorului Án funcÍiune (referinÍa se n distanÍŸ de deschidere a contactelor: > 3 mm.
terminŸ Án S). Indicatorul aprins aratŸ de la care ÁntrerupŸtor n rezistenÍŸ de izolaÍie: 5 MΩ /500 V.
este acÍionat. n rezistenÍŸ dielectricŸ: > 2000 V.
NotŸ: a se vedea referinÍa: MGU0.822.A (chihlimbar) Ûi n capacitate de rupere minimŸ:
MGU0.822.AZ (albastru). o 200 Ántreruperi la 1,25 x In Ûi 1,1 x Vn, Án care factorul de putere (cos ϕ) = 0,3
o 200 Ántreruperi la1,25 x In Ûi Vn cu lŸmpi cu filament de tungsten (nu se aplicŸ la
ÎntrerupŸtoare cu revenire Ántrerupatoare cu revenire).
n comandŸ sonerii. n duratŸ de viaÍŸ minimŸ:
n comandŸ auxiliarŸ a regulatoarelor luminoase, releelor cu o 40.000 schimbŸri de poziÍie la In Ûi 250 V, Án care factorul de putere (cos ϕ) = 0,6 (aparate
temporizare Ûi a ÁntrerupŸtoarelor de comandŸ a detectoarelor de 10 Ûi 16 A)
de prezenÍŸ (teleruptoare). o 10.000 schimbŸri de poziÍie la In Ûi 250 V, Án care factorul de putere (cos ϕ) = 0,6 (aparate
n comanda releelor cu impulsuri. de 20 si 32 A)
n utilizabile drept comenzi Ûi pentru alte sisteme cu impulsuri. o 10.000 schimbŸri de poziÍie cu lŸmpi fluorescente (aparate 10 A)
n ÁntrerupŸtoarele cu revenire cu lampŸ de veghe de o 5.000 schimbŸri de poziÍie cu lŸmpi fluorescente (aparate 16 A).
identificare pe timpul nopÍii conÍin un bec cu neon pentru
condiÍii de iluminat redus sau complet Án Ántuneric, de
exemplu coridoare, scŸri, etc. În acest caz lumina este
totdeauna aprinsŸ pÊnŸ cÊnd ÁntrerupŸtorul cu revenire
este apŸsat.

Mecanisme pentru jaluzele


250 V c.a., 10 A (comandŸ motoare 2,5 A). Utilizat pentru a
comanda jaluzelele acÍionate cu motor, obloane acÍionate
cu motor, etc.
Aceste dispozitive sunt disponibile Án 2 game:
n ÁntrerupŸtoare: pentru pornirea directŸ a motoarelor fŸrŸ
sistem de automatizare (cu limitator de cursŸ).
n ÁntrerupŸtoare cu revenire: pentru comenzi motoare prin
sisteme de automatizare sau cu limitatoare de cursŸ.

Caracteristici specifice montajului


n aceste aparate se pot monta Ûi demonta cu uÛurinÍŸ de pe
un suport prin Ánclichetare ON Ûi OFF. În timpul asamblŸrii un
sunet de tip “click” informeazŸ cŸ aparatul a fost plasat corect
Án suport.
n toate ÁntrerupŸtoarele Ûi capacele sunt rezistente la
acÍiunea produselor de curŸÍat Ûi la expunerea la radiaÍii UV.
n materiale: tehnopolimeri cu proprietŸÍi de autostingere cu
excelentŸ rezistenÍŸ la Ûoc Ûi care nu conÍin halogeni.
n conexiuni terminale Án partea din spate pentru conectoare
rigide sau flexibile.
n conectare rapidŸ a aparatelor de 10 A cu conectoare
de pÊnŸ la 2,5 mm2.
n conexiune cu Ûurub pentru aparate de 16 A Ûi 20 A pentru
conductoare de pÊnŸ la 4 mm2 Ûi de 6 mm2 pentru 32 A.
n cod de culori pentru identificarea rapidŸ a terminalelor Án
versiunile de conexiune rapidŸ.
n atenuarea zgomotului la aparatele de 10 A Ûi de 16 A.

60
Exemple de conexiune

N N
L L

ÎntrerupŸtor ÎntrerupŸtor dublu

N N
L L

ÎntrerupŸtor cu indicator luminos ÎntrerupŸtor cu indicator de control


(MGU.XX.YYYllN) (MGU.XX.YYYllS)

N N
L L

ÁntrerupŸtor cruce

ÎntrerupŸtor pentru comandŸ jaluzele 2 ÁntrerupŸtoare cap scarŸ + 1 ÁntrerupŸtor cruce

61
Unica ÎntrerupŸtoare 250 V c.a.
InformaÍii tehnice (Cont.)

N N
L L

2 ÁntrerupŸtoare cap scarŸ cu indicator luminos 2 ÁntrerupŸtoare cap scarŸ cu indicator de control
(MGU.XX.YYYllN) (MGU.XX.YYYllS) acÍionÊnd o sarcinŸ din 2
locuri diferite

N N N
L L L

ÁntrerupŸtor cruce

2 ÁntrerupŸtoare cap scarŸ cu indicator luminos (MGU.XX.YYYllN) ÎntrerupŸtor cu revenire + intrerupŸtor cu revenire
+ 1 ÁntrerupŸtor cruce cu indicator luminos (MGU.XX.YYYllN) cu indicator luminos (MGU.XX.YYYllN)

Dimensiuni (mm)
21,7 21

33,8 33

ÎntrerupŸtoare, 10 A ÎntrerupŸtoare, 16 A

62
Variatoare rotative electronice
de tensiune
MGU50(U3).510.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n reglajul lŸmpilor fluorescente cu balast electronic cu
variaÍie de tensiune (1-10 V) pentru locuinÍe Ûi clŸdiri.
n posibilitatea conexiunii cu ÁntrerupŸtoare cruce
convenÍionale Ûi un comutator selector de la care sarcinile
pot fi conectate sau deconectate (reglajul este posibil numai
de la variator).
n adecvat pentru renovŸri ÁntrucÊt permite Ánlocuirea unui
comutator sau a unui comutator selector cu un variator
fŸrŸ a trebui sŸ schimbe conductorii.
n ÁntrucŸt variatorul reduce curentul care alimenteazŸ
sarcina, se poate economisi energie.

Date tehnice
n pentru tuburi fluorescente cu Ø26 Ûi 38 mm, cu balast
electronic reglabil de 1-10 V.
n pentru 10 balasturi de 1-10 V cu tuburi fluorescente de
36 W, sau 5 balasturi de 1-10 V cu 2 tuburi fluorescente de
18 W, Ø26 Ûi 30 mm.
n comandŸ exterioarŸ releu: max. 50 balasturi de 1-10 V.
n siguranÍe 230 V c.a., 4 Ah, 5 x 20 mm.
n curent maxim de comandŸ: 200 mA.
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 sau 3 aparate:

Conexiuni

Conectoare: terminale (4) pentru cabluri de 2 x 2,5 mm2.

Standarde
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR.
n standarde EN 60669-2-1.

Dimensiuni (mm)

Tabel de sarcini

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare.

63
Unica Variatoare rotative
InformaÍii tehnice de tensiune
MGU50(U3).511.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n reglajul lŸmpilor cu incandescenÍŸ, lŸmpilor cu halogeni
de 230 V c.a. Ûi al lŸmpilor cu halogeni de joasŸ tensiune cu
transformator feromagnetic, pentru locuinÍe Ûi clŸdiri.
n adecvat pentru renovŸri ÁntrucÊt permite Ánlocuirea unui
ÁntrerupŸtor sau al unui ÁntrerupŸtor cap scarŸ cu un variator
fŸrŸ a trebui sŸ se schimbe conductorii.
n ÁntrucÊt variatorul reduce curentul care alimenteazŸ
sarcina sunt posibile considerabile economii de energie.

Date tehnice
n posibilitatea conectŸrii cu ÁntrerupŸtor cap scarŸ.
n siguranÍe fuzibile: 4 h - 230 V c.a., 4 A, 5 x 20 mm.
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 sau 3 aparate:

Conectoare: terminale (4) pentru cabluri de 2 x 2,5 mm2.

Standarde
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR.
n standarde EN 60669-2-1. Conexiuni

Tabel de sarcini

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare. Dimensiuni (mm)

64
Variatoare rotative electronice
de tensiune
MGU50.512.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n reglajul lŸmpilor cu incandescenÍŸ, lŸmpilor cu halogeni
de 230 V c.a., lŸmpilor cu halogeni de joasa tensiune cu
transformator feromagnetic, lŸmpi fluorescente cu
transformator Ûi motoare de preÁncalzire (monofazate)
pentru locuinÍe si clŸdiri.
n adecvat pentru renovŸri ÁntrucÊt permite Ánlocuirea unui
ÁntrerupŸtor sau al unui ÁntrerupŸtor cap scarŸ cu un variator
fŸrŸ a trebui sŸ se schimbe conductorii.
n ÁntrucÊt variatorul reduce curentul care alimenteazŸ
sarcina sunt posibile considerabile economii de energie.

Date tehnice
n pentru lŸmpi incandescente, lŸmpi cu halogeni de
230 V c.a., lŸmpi cu halogeni de joasŸ tensiune cu
transformator feromagnetic, lŸmpi fluorescente cu
transformatoare Ûi motoare de preÁncŸlzire (monofazate).
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 sau 3 aparate:

Conectoare: terminale (4) pentru cabluri de 2 x 2,5 mm2.

Standarde
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR.
n standarde EN 60669-2-1.

Tabel de sarcini
Conexiuni

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare.

Dimensiuni (mm)

65
Unica Variatoare de tensiune
InformaÍii tehnice cu acÍionare prin apŸsare
MGU50(U3).515.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n reglajul lŸmpilor cu incandescenÍŸ, lŸmpilor cu halogeni
de 230 V c.a., lŸmpilor cu halogeni de joasŸ tensiune cu
transformator feromagnetic, toroidal sau electronic, lŸmpilor
fluocompact cu intensitate variabilŸ, ventilatoare Ûi rezistenÍe
de ÁncŸlzire pentru locuinÍe Ûi clŸdiri.
n adecvat pentru renovŸri ÁntrucÊt permite Ánlocuirea unui
ÁntrerupŸtor sau al unui ÁntrerupŸtor cap scarŸ cu un variator,
fŸrŸ a trebui sŸ se schimbe conductorii.
n ÁntrucÊt variatorul reduce curentul care alimenteazŸ
sarcina sunt posibile considerabile economii de energie.

Date tehnice
n echipament auxiliar: ÁntrerupŸtoare cu revenire
convenÍionale cu sau fŸrŸ lampŸ indicatoare:
o numŸr maxim de ÁntrerupŸtoare cu revenire fŸrŸ lampŸ
indicatoare: 25;
o numŸr maxim de ÁntrerupŸtoare cu revenire cu lampŸ
indicatoare: 5 (1,5 A).
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 sau 3 aparate:

Conectoare: terminale (4) pentru cabluri de 2 x 2,5 mm2.

Standarde
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR.
n standarde EN 60669-2-1.

Dimensiuni (mm) Conexiuni

Tabel de sarcini

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare
8 Convectoare.

66
ÎntrerupŸtoare cu temporizare
MGU50(U3).535.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n instalare Án toalete, pe coridoare, scŸri, etc.
n conectare cu impulsuri a sarcinii Ûi deconectare automatŸ
cÊnd limita timpului programat a expirat.
n lampŸ indicatoare pe timp de noapte, ÁncorporatŸ.

Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V c.a. ±10%, 50 Hz.
n tehnologie: cu releu.
n sarcinŸ maximŸ: 8 A.
n setare a timpului de conectare cu potenÍiometru.
n echipament auxiliar: ÁntrerupŸtoare cu revenire
convenÍionale cu sau fŸrŸ lampŸ indicatoare:
o numŸr maxim de ÁntrerupŸtoare cu revenire fŸrŸ lampŸ
indicatoare: 25,
o numŸr maxim de ÁntrerupŸtoare cu revenire cu lampŸ
indicatoare: 5
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ 2 sau
3 aparate:

Conectoare: terminale (4) pentru cabluri de 2 x 2,5 mm2.

Standarde
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR.
n standarde EN 60669-2-1.

Dimensiuni (mm) Conexiuni

Tabel de sarcini

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare
8 Convectoare.

67
Unica Detectoare de miÛcare 300 W
InformaÍii tehnice MGU50(U3).524.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n detectorul de miÛcare conecteazŸ consumatorii Ûi la
trecerea unei persoane prin zona de acÍiune a senzorului.
n adecvat pentru lŸmpi incandescente, lŸmpi cu halogeni
de 230 V c.a. Ûi rezistenÍe de ÁncŸlzire.
n poate fi instalat Án interior, Án instalaÍii Ángropate sau Án
cutii montate aparent.
n detectorul de miÛcare permite realizarea de economii
considerabile de energie, ÁntrucÊt sarcina este alimentatŸ
numai Án prezenÍa unei persoane.

Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V c.a. ±10%, 50 Hz.
n zonŸ de detecÍie a miÛcŸrii: 9 x 18 m (ÁnŸlÍimea de montaj
a senzorului: 2,15 m).
n zonŸ de detecÍie a prezenÍei: 6 x 12 m (ÁnŸlÍimea de montaj
a senzorului: 2,15 m).
n unghi de detecÍie: 180° complet, 90° parÍial stÊnga sau
dreapta.
n moduri de selecÍie:
o manual: sarcina este comandatŸ printr-un ÁntrerupŸtor cu
revenire;
o automat: sarcina este comandatŸ de detecÍia unei miÛcŸri
Ûi a unui prag de luminozitate predefinit.
n se pot utiliza doi detectori Án paralel, ceea ce permite M: manual: sarcina este comandatŸ de un ÁntrerupŸtor cu revenire.
acoperirea unei zone de detecÍie mai mari. A: automat: sarcina este comandatŸ de detecÍia de miÛcare Ûi de un prag
n temporizare: reglabilŸ de la 2 s la 20 min. de luminozitate predefinit.
n prag de luminozitate: reglabil de la 5 la 1000 lux.

Standarde
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR.
n standarde EN 60669-2-1.

Tabel de sarcini
Exemple de Ánlocuire
Schema de cablaj funcÍioneazŸ numai dacŸ neutrul este distribuit

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare
8 Convectoare.
9 Contactori.

68
Conexiuni ZonŸ de detecÍie

SuprafaÍŸ de detecÍie
Montate Án paralel permit acoperirea unei suprafeÍe mai mari
SuprafaÍŸ de detecÍie prezentŸ
SuprafaÍŸ de detecÍie miÛcare
ÎnŸlÍimea maximŸ de montaj: 2,15 m.

NumŸr de detectoare
Án paralel 2 3 4 5
SarcinŸ max. 300 W 300 W 300 W 300 W
SarcinŸ min. 50 W 80 W 100 W 140 W

Dimensiuni (mm)

69
Unica Detectoare de miÛcare 2300 W
InformaÍii tehnice MGU50(U3).525.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n detectorul de miÛcare conecteazŸ consumatorii Ûi la
trecerea unei persoane prin zona de acÍiune a senzorului.
n adecvat pentru lŸmpi incandescente, lŸmpi cu halogeni
de 230 V c.a., lŸmpi cu halogeni de joasŸ tensiune cu
transformator feromagnetic, lŸmpi fluorescente cu balast
convenÍional, lŸmpi cu halogeni de joasŸ tensiune cu
transformator electronic, lŸmpi fluocompact cu intensitate
variabilŸ, ventilatoare, rezistenÍe de ÁncŸlzire Ûi contactoare.
n poate fi instalat Án interior Án instalaÍii Ángropate sau Án cutii
montate aparent.
n detectorul de miÛcare permite realizarea de economii
considerabile de energie, ÁntrucÊt sarcina este alimentatŸ
numai Án prezenÍa unei persoane.

Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V c.a. ±10%, 50 Hz.
n zonŸ de detecÍie a miÛcŸrii: 9 x 18 m (ÁnalÍime de montaj a
senzorului: 2,15 m).
n zonŸ de detecÍie a prezenÍei: 6 x 12 m (ÁnalÍime de montaj
a senzorului: 2,15 m).
n unghi de detecÍie: 180° complet, 90° parÍial stÊnga sau
dreapta.
n moduri de selecÍie:
o manual: sarcina este comandatŸ printr-un ÁntrerupŸtor cu
revenire M: manual: sarcina este comandatŸ de un ÁntrerupŸtor cu revenire
o automat: sarcina este comandatŸ de detecÍia unei miÛcŸri A: automat: sarcina este comandatŸ de detecÍia de miÛcare Ûi de un prag
Ûi a unui prag de luminozitate predefinit de luminozitate predefinit.
o “Slave”: detectorii pe post de “Slave” se utilizeazŸ
ÁmpreunŸ cu un detector pe post de“Master” ceea ce
permite acoperirea unei zone mai mari.
n temporizare: reglabilŸ de la 2 s la 20 min.
n prag de luminozitate: reglabil de la 5 la 1000 lux.

Standarde
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR.
n standarde EN 60669-2-1.

Tabel de sarcini
Exemple de Ánlocuire
Schema de cablaj funcÍioneazŸ numai dacŸ neutrul este distribuit

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare
8 Convectoare.
9 Contactori.

70
Conexiuni ZonŸ de detecÍie

Se utilizeazŸ max. 5 ÁntrerupŸtoare cu revenire


cu contact normal Ánchis

SuprafaÍŸ de detecÍie
Aparatele “Slave” permit acoperirea unei suprafeÍe mai mari
SuprafaÍŸ de detecÍie prezentŸ
SuprafaÍŸ de detecÍie miÛcare
ÎnŸlÍimea maximŸ de montaj: 2,15 m.

n maxim 5 aparate “Slave” la 1 aparat “Master”.


n maxim 5 ÁntrerupŸtoare cu revenire la 1 aparat “Slave”.
n se utilizeazŸ ÁntrerupŸtoare cu revenire cu contact normal deschis.
n ÁntrerupŸtoarele cu revenire sunt opÍionale cu detectorul Master Án
modul automat.
n temporizarea de la detectoarele “Slave” trebuie sŸ fie mai micŸ decÊt
temporizarea de la detectorul “Master”.

Dimensiuni (mm)

71
Unica Termostate programabile
InformaÍii tehnice sŸptŸmÊnal
MGU50(U3).505.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n sector rezidenÍial: Date utilitare
o locuinÍe cu ÁncŸlzire localŸ; n AUTO: FuncÍia automatŸ de termostat porneÛte sau opreÛte ÁncŸlzirea sau aerul condiÍionat
o locuinÍe cu ÁncŸlzire centralŸ; la temperaturile Ûi duratele pre-programate.
o locuinÍe cu instalaÍie localŸ de aer condiÍionat. n MAN: FuncÍia manualŸ de termostat permite selectarea temperaturii dorite Án orice moment.
n sector terÍiar: Anuleaza funcÍia automatŸ.
o medii ambiante cu aer condiÍionat/ventilaÍie; n Tmin: Tmin este aÛa-numita temperaturŸ economicŸ, Ûi anume temperatura la care mediul
o medii ambiante cu ÁncŸlzire centralŸ Ûi clapete zonale. ambiant este menÍinut pe durata absenÍei utilizatorului sau pentru scopuri de confort minim.
n se poate utiliza la un boiler, pe circuitul unei pompe În teorie se utilizeazŸ ziua sau noaptea. Valorile pentru aceastŸ categorie de temperaturŸ sunt
de circulaÍie (ÁncŸlzire) sau pe un circuit electric de aer Án mod normal Ántre 18 Ûi 20° C.
condiÍionat. n Tmax: Tmax este aÛa-numita temperaturŸ de confort.
Este temperatura aleasŸ pentru a da o senzaÍie de confort maxim. Valorile temperaturii de
confort sunt normale Ántre 21 Ûi 22° C.
Date tehnice n SUITCASE: FuncÍia de oprire a termostatului se utilizeazŸ pentru perioadele de vacanÍŸ sau
n aplicaÍia nr. 1: ÁncŸlzirea este conectatŸ la terminalele perioadele de absenÍŸ, cÊnd este activatŸ numai funcÍia de protecÍie Ámpotriva ÁngheÍului. Ziua
C (comun) Ûi NO (normal deschis). Án care aceastŸ funcÍie urmeazŸ sŸ intre Án funcÍiune se poate seta Án modul AUTO.
n aplicaÍia nr. 2: aerul condiÍionat este conectat la terminalele n CAL: Calibrarea senzorului de temperaturŸ: temperatura mŸsuratŸ de termostat este reglatŸ
C (comun) Ûi NC (normal Ánchis). ca sŸ corespundŸ temperaturii efective Án cazul Án care echipamentul este afectat de surse de
n programare standard (modificabilŸ de cŸtre utilizator). cŸldurŸ din apropiere. Temperatura poate fi crescutŸ sau coborÊtŸ permanent pÊnŸ la 5° C.
n numŸr maxim de setŸri ale programului sŸptŸmÊnal: 1. n DIF: DiferenÍial: diferenÍialŸ este variaÍia de temperaturŸ necesarŸ pentru a conecta sau
n numŸr maxim de modificŸri programabile: fŸrŸ limitŸ. deconecta termostatul. Valorile pentru acest parametru sunt Án mod normal 0,3° C. Cu alte
n ÁncŸlzirea (Heat) sau aerul condiÍionat (Cool) se pot cuvinte, dacŸ este programatŸ o diferenÍialŸ de 0,5° C, iar temperatura de confort este 22° C,
programa Án INSTALLER PARAMETERS. termostatul cupleazŸ la 21,5° C Ûi decupleazŸ la 22° C.
n memorie fŸrŸ alimentare de 230 V c.a.: 7 zile. n ProtecÍie la ÁngheÍ: Aceasta este temperatura de protecÍie la ÁngheÍ, Ûi anume
n umiditate relativŸ de funcÍionare: 20 la 85%. temperatura la care se cupleazŸ ÁncŸlzirea, chiar dacŸ termostatul este decuplat sau se aflŸ
n gamŸ de reglaj: +5 la +30° C. Án modul SUITCASE.
n temperaturi programabile: Tmax, Tmin, protecÍie la ger Ûi Temperatura este de obicei 6° C. În acest fel, atunci cÊnd termostatul mŸsoarŸ o temperaturŸ
diferenÍialŸ. de 6° C, el cupleazŸ ÁncŸlzirea pentru a Ámpiedica Íevile sau alte pŸrÍi ale instalaÍiei Án cauzŸ
n ecran pentru temperatura ambiantŸ a camerei: 0 la 45° C sŸ ÁngheÍe.
(0,1° C)
n valoare de referinÍŸ selectabilŸ a temperaturii: incrementŸri
de 0,5° C.
n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C.
n game de reglaj: -5 la 55° C. Taste
n conexiune: 230 V c.a., 50/60 Hz. Menu/ On-Off
n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru), AceastŸ tastŸ se utilizeazŸ pentru a selecta diferitele stŸri de programare pe
NO (normal deschis), C (comun) Ûi NC (normal Ánchis). rÊnd. Se apasŸ OK pentru a accesa diferitele stŸri. Se apasŸ aceastŸ tastŸ
n capacitate de rupere a contactului de releu: timp de 5 s (numai din modul AUTO sau MANUAL) pentru a decupla programul
o 8 A rezistiv; sŸptŸmÊnal. Se apasŸ din nou pentru a reporni termostatul.
o 5 A inductiv.
n tip de contact: fŸrŸ potenÍial. Increase values/ SELECT
n terminale de conexiune: max. 1,5 mm2. Modul de programare (PRG) se utilizeazŸ pentru a selecta Tmax, Tmin Ûi
n tip de aparat conform EN 60730: tip 1 B. protecÍia anti-ÁngheÍ ( ) pe rÊnd.
n clasŸ program: A.
n clasŸ aparat: II. Decrease values/ COPY
Modul de programare (PRG) se utilizeazŸ pentru a copia orarul zilei curente Án
Standarde ziua urmŸtoare. CÊnd COPY pÊlpÊie, se apasŸ OK pentru confirmare.

n mŸrcii de calitate: è Ûi AENOR (Án pregŸtire). Confirm values and actions/ Holiday mode
n standarde EN 60730-2-9. Se apasŸ aceastŸ tastŸ timp de 5 s (numai din modul AUTO sau MANUAL)
pentru a comuta Án modul SUITCASE (deconectare temporizatŸ pentru
vacanÍŸ).

Se apasŸ simultan tastele MENU Ûi OK timp de 10 s (numai din modul AUTO)


pentru a restabili parametrii originali. Se apasŸ tastele ( ) Ûi ( ) timp de 5 s
(numai din modul AUTO) pentru a accesa INSTALLER PARAMETERS.

Se apasŸ tastele ( ) Ûi ( ) timp de 5 s (numai din modul AUTO) pentru a


accesa INSTALLER PARAMETERS.

72
1 2 3 Programarea automatŸ a ÁncŸlzirii
1 Temperatura ambiantŸ a camerei Án °C.
4 2 Indicatorul zilei.
3 Indicatorul timpului.
5 4 Indicatorul AUTO. FuncÍie automatŸ.
5 Indicatorul ÎncŸlzire ON ( ).
6
6 Indicatorul Tmax: indicatorul temperaturii de confort.
7 7 Indicatorul protecÍiei la ÁngheÍ ( ).
8 Indicatorul Tmin: indicatorul temperaturii economice.
8 9 Bara indicatoare temperaturŸ/timp (0 – 24):
Tmax
9 Tmin
ProtecÍie la ÁngheÍ ( ).

1 2 3 Programarea automatŸ a aerului condiÍionat


1 Temperatura ambiantŸ a camerei Án °C.
4 2 Indicatorul zilei.
3 Indicatorul timpului.
5 4 Indicatorul AUTO. FuncÍie automatŸ.
5 Indicatorul Tmax: indicatorul temperaturii de confort.
6 Indicatorul aer condiÍionat.
7 Indicatorul Tmin: indicatorul temperaturii economice.
6 8 Bara indicatoare temperaturŸ/timp (0 – 24):
Tmax
7 Tmin
ProtecÍie la ÁngheÍ ( ).
8

Conexiuni
ÎncŸlzire Aer condiÍionat

Instalare Dimensiuni (mm)

NO

> 1,5 m

NO NO

73
Unica Temporizatoare programabile
InformaÍii tehnice sŸptŸmÊnal
MGU50(U3).541.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n temporizator programabil ce se utilizeazŸ pentru a n AUTO: FuncÍie automatŸ de ÁntrerupŸtor temporizat programabil care conecteazŸ sau
comanda consumatorii Án conformitate cu un program reglat deconecteazŸ sarcina conform intervalelor de timp programate.
pe intervale de timp. n MAN: FuncÍie manualŸ de ÁntrerupŸtor temporizat programabil care permite conectarea
n un interval poate reprezenta conectarea sau deconectarea, unei sarcini la o orŸ care nu este programatŸ.
depinde de ora Ûi ziua programatŸ. n INTERVAL: PerioadŸ de timp Ántre conectare Ûi deconectare, Án funcÍie de ziua Ûi ora
n intervalele sunt afiÛate pe ecran. programatŸ.
n SUITCASE: AceastŸ funcÍie ÁmpiedicŸ ÁntrerupŸtorul temporizat sŸ fie setat Án perioadele
de vacanÍŸ sau Án perioadele de absenÍŸ. Ziua Án care aceastŸ funcÍie urmeazŸ sŸ intre Án
Date tehnice funcÍiune poate fi setatŸ Án modul AUTO.
n numŸr maxim de intervale: 28 (56 de cuplŸri/decuplŸri).
n memorie fŸrŸ sursŸ de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile.
n umiditate relativŸ de funcÍionare afiÛatŸ: 20 la 85%.
n temperatura ambiantŸ afiÛatŸ din Áncapere : 0 la 50 °C Taste
(0,1° C).
Menu/ On-Off
n durata minimŸ a unui interval: 1 min.
AceastŸ tastŸ se utilizeazŸ pentru a selecta diferitele stŸri de programare pe
n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C.
rÊnd. Se apasŸ OK pentru a accesa diferitele stŸri. Se apasŸ aceastŸ tastŸ timp
n temperaturŸ de depozitare: -5 la 55° C.
de 5 s Án modul AUTO pentru a trece Án modul MANUAL. Modul MANUAL se
n conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz.
utilizeazŸ pentru a conecta sau deconecta sarcina.
n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru), C (comun),
NO (normal deschis) Ûi NC (normal Ánchis).
Increase values/ SELECT
n capacitate de Ántrerupere contact releu: a se vedea Án tabel
În timpul programŸrii aceastŸ funcÍie se utilizeazŸ pentru a alege secvenÍial
de sarcini.
Ántre ON Ûi OFF. Atunci cÊnd se afiÛeazŸ MEM (memorie), se poate alege Ántre
n tip de contact: fŸrŸ potenÍial.
MOD (modificŸ memoria) Ûi DEL (Ûtergere parÍialŸ a programului).
n terminale de conexiune: max. 1,5 mm2.
n tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B.
Decrease values/ COPY
n clasŸ program: A.
Modul de programare (PRG) se utilizeazŸ pentru a copia orarul zilei curente Án
n clasŸ aparat: II.
ziua urmŸtoare. CÊnd COPY pÊlpÊie, se apasŸ OK pentru confirmare.

Tabel de sarcini Confirm values and actions/ Holiday mode


Se apasŸ aceastŸ tastŸ timp de 5 s (numai din modul AUTO) pentru a comuta
Tip de iluminat Putere max. pe contact Án modul SUITCASE (deconectare temporizatŸ pentru vacanÍŸ).
LampŸ cu incandescenÍŸ 230 V c.a. 1200 VA
LampŸ cu halogen, 230 V c.a. 1200 VA
LampŸ cu halogen 12 V c.a. 1000 VA
cu transformator standard Ecran cu modul AUTOMAT
NotŸ: Pentru sarcini mai mari sau diferite decÊt cele
menÍionate se va utiliza un releu.
1 2 3 1 Temperatura ambiantŸ camerŸ
Án °C.
2 Indicatorul zi.
Standarde 3
4
Indicatorul timp.
Indicatorul AUTO.
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR (Án pregŸtire). 4 FuncÍie automatŸ.
n standarde EN 60669-2-3. 5 Indicatorul sarcinŸ conectatŸ.
5
( ). Indicator sarcinŸ deconectatŸ
(nici o indicaÍie).
6 Indicatorul sarcinŸ/timp.
6 7 Indicatorul activare sarcinŸ.

Instalare Conexiuni Dimensiuni (mm)

NO

> 1,5 m

NO NO

L
N

74
Termostate 8 A
MGU50(U3).501.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n sector rezidenÍial:
o locuinÍe cu ÁncŸlzire localŸ;
o locuinÍe cu ÁncŸlzire centralŸ;
o locuinÍe cu aer condiÍionat la nivel local.
n sector terÍiar:
o spaÍii cu aer condiÍionat;
o spaÍii cu ÁncŸlzire centralŸ Ûi clapete zonale.
n se poate utiliza pe circuitul unui boiler sau al unei pompe de
circulaÍie apŸ (ÁncŸlzire) sau pe circuitul de forÍŸ de la aerul
condiÍionat.

Date tehnice
n game de reglaj: + 5 la + 30° C.
n temperatura de confort se regleazŸ cu ajutorul unui cadran
gradat de pe panoul frontal.
n capacitate de rupere:
o 8 A (circuit rezistiv);
o 8 A la cos ϕ = 0,8 (circuit inductiv).
n sensibilitate: 0,5° C.
n conectoare: terminale (5) pentru conductori 2 x 2,5 mm2.

Standarde
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR.
n standarde EN 60669-2-1.

Dimensiuni (mm) Conexiuni


ÎncŸlzire

Aer condiÍionat

75
Unica StaÍie meteo
InformaÍii tehnice MGU50(U3).546.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n ecranul staÍiei meteo afiÛeazŸ ora Ûi ziua, temperatura,
umiditatea, presiunea atmosfericŸ, fazele lunii precum Ûi Taste
temperaturile maxime Ûi minime din ultimele douŸ sŸptŸmÊni.
Are, de asemenea, o funcÍie care prognozeazŸ vremea Án Weather station menu/ On-Off
conformitate cu modificŸrile presiunii atmosferice. Gradul de Acest meniu se utilizeazŸ pentru a selecta afiÛorul care poate fi secvenÍial sau
precizie al funcÍiei de prognozare a vremii este Án proporÍie fix. Pentru a deconecta staÍia meteo se apasŸ acest buton mai mult de 15 s.
de 75%.
n utilizatorul poate seta urmŸtorii parametrii: fie ecranul se
modificŸ secvenÍial la fiecare 15 s, fie rŸmane neschimbat. Increase values/ SELECT
n utilizatorul poate deconecta staÍia meteo pe durata AceastŸ obÍiune se utilizeazŸ pentru a creÛte caracterele valorii afiÛate. Pentru a
vacanÍei, ori Án perioada absenÍei de acasŸ. deschide meniul INSTALLER PARAMETERS se apasŸ buton mai mult de 5 s.

Date tehnice Decrease values


n memorie fŸrŸ sursŸ de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile.
n umiditate relativŸ de funcÍionare afiÛatŸ: 20 la 90%.
n presiune atmosfericŸ: 700 la 1075 hP/mbar. Confirm values and actions
n temperaturŸ ambiantŸ afiÛatŸ din ÁncŸpere: 0 la 50° C (cu
pas de 0,1° C).
n timp de stabilizare dupŸ conectarea la prizŸ: 6 ore.
n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C.
n temperaturŸ de depozitare: -5 la 55° C. Ecran cu modul AUTOMAT
n conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz.
n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru). 1 Prezicere vreme cu soare.
n terminale de conexiune: capacitate i1,5 mm2. 2 InformaÍii despre lumina soarelui.
n tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B. 3, 8 Indicatori AM/PM.
n clasŸ program: A. 4, 5 Umiditate relativŸ exprimatŸ Án %.
n clasŸ aparat: II. 6 TemperaturŸ Án interior, Án °C.
7 Prognozarea condiÍiilor
atmosferice.
Standarde 9, 10 TendinÍa presiunii atmosferice.
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR. 11 Presiunea atmosfericŸ Án
n Standarde EN 60669-2-3. hPa/mbar (hecto pascal
sau milibar).

Instalare Conexiuni Dimensiuni (mm)

NO

> 1,5 m

NO NO L

76
Ceas deÛteptŸtor
MGU50(U3).545.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n pe ecranul ceasului deÛteptŸtor se afiÛeazŸ timpul,
temperatura, Ûi semnalizŸrile programate Án timpul zilei. Taste
Utilizatorul poate seta 9 semnalizŸri pentru diferite ore Ûi zile.
n de asemenea se pot seta funcÍiile “SNOOZE” Ûi repetarea Weather station menu/ On-Off
semnalizŸrilor pentru un anumit numŸr de minute. ClopoÍelul Acest buton se utilizeazŸ pentru a selecta diferitele stŸri, pe rÊnd. Pentru a
care apare pe ecran ( ) aratŸ cŸ cel puÍin o semnalizare a accesa diferitele stŸri se apasŸ OK. Pentru a deconecta ceasul deÛteptŸtor se
fost setatŸ Án timpul sŸptŸmÊnii. Íine apŸsat acest buton mai mult de 15 s.
n funcÍia “Data-An” este ÁncorporatŸ Án ceasul deÛteptŸtor Ûi
permite ca modificarea orei iarnŸ/varŸ sŸ se execute automat.
n atunci cÊnd se declanÛeazŸ alarma, aceasta poate fi opritŸ Increase values / SELECT
apŸsÊnd oricare tastŸ. DacŸ este setatŸ funcÍia “SNOOZE”, AceastŸ obÍiune se utilizeazŸ pentru a alege secvenÍial Ántre pornirea Ûi oprirea
tasta OK opreÛte alarma permanent. Pentru a activa funcÍia alarmei pe durata programŸrii.
“alarm repeat”, care Áncepe dupŸ ce numŸrul de minute setate
cu funcÍia “SNOOZE” a expirat, se apasŸ unul din
ÁntrerupŸtoarele cu revenire: “Meniu”, ( ) Ûi ( ). Decrease values

Date tehnice Confirm values and actions


n numŸrul de semnalizŸri programabile: 9.
n memorie fŸrŸ sursŸ de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile.
n umiditate relativŸ de funcÍionare afiÛatŸ: 20 la 90%.
n temperaturŸ ambiantŸ afiÛatŸ Án incŸpere: 0 la 50° C (cu Ecran cu modul AUTOMAT
pas de 0,1° C).
n timp de stabilizare dupŸ conectarea la prizŸ: 6 ore. 1 2 3 1 Temperatura Án interior, Án °C.
n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C. 2 Indicatorul de zi.
n temperaturŸ de depozitare: -5 la +55° C. 3 Indicatorul de timp.
n conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz. 4 Indicatorul alarmŸ setatŸ ( ).
n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru). Indicatorul funcÍie sonorŸ
n terminale de conexiune: max. 1,5 mm2. activatŸ ( ).
n tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B. 4 5 Indicatorul timp (0 - 24).
n clasŸ program: A. 6 Indicarea alarmei.
n clasŸ aparat: II.
6
Standarde 5
n mŸrci de calitate: è Ûi AENOR (Án pregŸtire).
n standarde EN 60669-2-3.

Instalare Conexiuni Dimensiuni (mm)

NO

> 1,5 m

L
NO NO
N

77
Unica ÎntrerupŸtoare cu cartele
InformaÍii tehnice MGU50(U3).540.XX (cu temporizare 8 A)
MGU50(U3).283.XX (10 A)

Domeniu de aplicaÍie Instalare


n recomandate Án special pentru camerele de hotel.
MGU3.540.XX
n comandŸ circuitele de iluminat.

Date tehnice
MGU3.540.XX (8 A cu temporizare)
n un LED care pÊlpÊie aratŸ cŸ temporizarea s-a terminat.
n timpul de deconectare poate avea orice valoare Ántre 10 s
Ûi 3 minute.
n tip de cartelŸ: 54 x 86 x 0,85 mm (max.) cu inserÍie
verticalŸ.
n cu indicator luminos de culoarea chihlimbarului. Unica Basic Ûi Unica Colors Unica Plus
n fuzibil: electronic.
n protecÍie la supratensiuni Ûi la suprasarcini termice.
n contactul releului: fŸrŸ potenÍial.
n ÁntrerupŸtor cu cartelŸ temporizat de 8 A, 250 V c.a.
n conform standardelor EN 60669-2-1 Ûi certificare AENOR.

Tabel de sarcini (numai pentru MGU3.540.XX)


1 2 3 4 5 6 7

Unica Allegro

Se monteazŸ numai Ántr-un suport de 2 module (universal/dreptunghiular).


Dimensiunea sa frontalŸ longitudinalŸ este 60 mm (ne-modularŸ cu celelalte mecanisme).
1 LŸmpi incandescente.
2 LŸmpi cu halogeni 230 V c.a.
3 LŸmpi cu halogeni de JT, cu transformator feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast feromagnetic.
5 LŸmpi cu halogeni de JT, cu transformatoare electronice.
6 Nu se aplicŸ la lŸmpi fluorescente cu bobine de reactanÍŸ
electronice reglabile (1 - 10 V).
7 Motoare (monofazate).

MGU3.283.XX (10 A)
n ÁntrerupŸtor cu cartelŸ de 10 A, 250 V c.a..
n tip de cartelŸ: 54 x 86 x 0,85 mm (max.) cu inserÍie
verticalŸ.
n cu indicator luminos de culoarea chihlimbarului. 1 2 3
n alimentarea se Ántrerupe atunci cÊnd cartela este scoasŸ
(lŸÍime de la 45 la 54 mm).
n conform standardului EN 61 058-1.
n la lŸmpile fluorescente cu factor de putere corect sarcina
trebuie comandatŸ cu un releu corespunzŸtor. MGU3.283.XX

Unica Basic Ûi Unica Colors Unica Allegro Ûi Unica Plus

Se monteazŸ numai Ántr-un suport de 2 module (universal/dreptunghiular).


Dimensiunea sa frontalŸ longitudinalŸ este 60 mm (ne-modularŸ cu celelalte mecanisme).

78
Conexiuni
MGU3.540.XX
≤8A
maxim
15 5

L
L
N
L
N
2 x 2,5 mm2

L
>8A

N L C

NO

MGU3.283.XX

Faston max. 6 A Ciocan de lipit max. 10 A

Dimensiuni (mm)
13,7 13,7

34,5 36
ÎntrerupŸtor cu cartelŸ pentru rame ÎntrerupŸtor cu cartelŸ pentru rame
Unica Allegro Ûi Unica Plus Unica Basic Ûi Unica Colors

79
Unica Suport fuzibil
InformaÍii tehnice MGU3.630.XX

Date tehnice Înlocuirea siguranÍelor Dimensiuni (mm)


MGU3.630.XX
n suport fuzibil cu un curent maxim admisibil de 10 A la 30,8
250 V c.a., pentru siguranÍe de 6 x 32 mm (nu intrŸ Án
furniturŸ).
MGU3.631.XX, MGU3.632.XX
n suport fuzibil cu un curent maxim admisibil de 16 A la
250 V c.a. pentru siguranÍe cu dimensiunea 00.

Înlocuire fuzibil

43,5

LŸmpi indicatoare
MGU3.775.XX

Domeniu de aplicaÍie Înlocuirea becului cu neon Dimensiuni


n pentru a indica starea consumatorului (ON/OFF), starea
ÁncŸperii (ocupatŸ/liberŸ), etc., utilizÊnd semnale luminoase Án 30,8
patru culori (roÛu, verde, chihlimbar sau transparent).
n acest produs este o lampŸ indicatoare Ûi nu este potrivitŸ
pentru utilizarea ca iluminat de siguranÍŸ.

Date tehnice
n conÍine un bec cu neon, referintŸ MGU0.821.

Standarde
n directiva JT.
n directiva EMC.

43,5

80
Prize 250 V c.a.

Domeniu de aplicaÍie Caracteristici ale instalaÍiei


n alimentarea lŸmpilor dintr-o locuinÍŸ, instalaÍiilor de iluminat
portabile, aparatelor electronice, etc.
n unele prize de forÍŸ conÍin Ûi un dispozitiv de protecÍie
1 2
pentru copii.

Date tehnice
n materiale: tehnopolimer cu proprietŸÍi de autostingere cu
excelentŸ rezistenÍŸ la Ûocuri. PŸrÍile frontale sunt rezistente
la acÍiunea produselor de curŸÍare Ûi la expunerea la radiaÍii
UV. Nu conÍin halogeni.
n terminale accesibile pe o parte lateralŸ a prizei, ceea
ce faciliteazŸ conexiunea terminalelor Ûi introducerea
dispozitivului Án dozŸ.
n terminale pentru conductori de pÊnŸ la 4 mm2, rigizi sau
flexibili.
n conexiune cu Ûuruburi cu cap mixt livrate nestrÊnse, pentru 3 4
a face montajul mai rapid.
n dezasamblare executatŸ din partea din faÍŸ prin apasarea
cu o ÛurubelniÍŸ dupŸ ce mai Ánainte a fost scoasŸ rama.
n principalele prize sunt disponibile Ûi Án culoare roÛie pentru
a distinge circuitele: identificarea circuitelor alimentate din
surse de alimentare fŸrŸ Ántrerupere (UPS), reÍele de c.a. sau
reÍele stabilizate.

Standarde
În conformitate cu standardul UNE 20315:
Dimensiuni (mm)
n rezistenÍŸ de izolaÍie: > 5 MΩ/ 500 V. 10/16 A 2P + E 10/16 A 2P + E 10/16 A duplex 2P + E
n rezistenÍŸ dielectricŸ: > 2000 V. standard german standard german standard european
n capacitate minimŸ de rupere: 100 cicluri la 1,25 x In Ûi 29,8 26,8 26,7
1,1 x In, Án care factorul de putere cos ϕ = 0,6.
n Án funcÍionare contactul de ÁmpŸmÊntare se face primul Ûi
se desface ultimul.
n duratŸ de viaÍŸ minimŸ: 10.000 modificŸri de poziÍie la In Ûi
Vn, Án care factorul de putere cos ϕ = 0,8.

36,7
39,7 37,3

10 A 2P 10/16 A 2P, 2P + E 10 A 2P + E cu obturator


standard german standard italian, american standard englez
Ûi euroamerican
27 33,3 33,4

37 23,8 23,4

81
Unica Prize de date RJ45
InformaÍii tehnice Infraplus Ûi LexCom

Domeniu de aplicaÍie Date tehnice


DatŸ fiind evoluÍia rapidŸ a lumii calculatoarelor Ûi a celei a Categorii
telecomunicaÍiilor, astŸzi montajul reÍelelor este esenÍial Án Cea mai importantŸ proprietate care defineÛte o reÍea de date este viteza cu care poate circula
birouri Ûi magazine (Ûi Án curÊnd Ûi Án locuinÍe) pentru a putea informaÍia Án interiorul acestei reÍele.
partaja informaÍiile Ûi echipamentele (printere, scanere, etc.) ŒinÊnd seama de acest aspect, reÍelele sunt clasificate Án urmŸtoarele categorii:
Ántre mai multe calculatoare.
Aceste reÍele constau Án cabluri, conectoare, sisteme
Categorie VitezŸ de transmisie Tip de reÍea
centralizate Ûi alte accesorii care, montate Ántr-un mod
standard, cu multŸ flexibilitate Ûi cu posibilitŸÍi de ÁmbunŸtŸÍire Cat. 3 PÊnŸ la 10 MHz Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
(pentru toate aplicaÍiile de transmitere de voce, date Ûi
Cat. 4 PÊnŸ la 16 MHz Token Ring 16 Mbps
imagini) alcŸtuiesc ceea ce este cunoscut sub numele de
cablaj structurat al clŸdirii. Componentele principale ale Cat. 5 PÊnŸ la 100 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
cablajului structurat sunt cablurile Ûi staÍia de lucru.
Cat. 6 PÊnŸ la 250 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
ExistŸ diferite tipuri de cablu pentru reÍelele de date (coaxiale,
cu fibrŸ opticŸ, etc.), dar cablul cel mai utilizat este cablul
n pentru ca o reÍea de date sŸ fie inclusŸ Ántr-o anumitŸ categorie, toate elementele care
pereche torsadat care constŸ din doi conductori de cupru
intrŸ Án alcŸtuirea ei trebuie sŸ aparÍinŸ aceleiaÛi categorii, sau, va fi clasificatŸ Án categoria
izolaÍi Ûi ÁmpletiÍi. ExistŸ mai multe tipuri de cabluri pereche
elementului cu categoria cea mai joasŸ.
torsadate:
n cablul U/UTP (pereche torsadat neecranat) este un cablu
cu 4 perechi torsadate care nu este ecranat. Este destinat Oferta Unica
instalaÍiilor mici Ûi mijlocii la care nu existŸ perturbaÍii Oferta Unica constŸ din suporÍi pentru conectoare RJ45 Ûi dintr-o gamŸ largŸ Ûi cuprinzŸtoare
electromagnetice. de conectoare RJ45 infraplus Ûi LexCom care acoperŸ toate necesitŸÍile de cablaj structurat,
n cablul F/UTP (pereche torsadat cu folie) este un cablu atÊt cele curente cÊt Ûi cele viitoare Ûi Án particular necesitŸÍi legate direct de staÍia de lucru.
cu 4 perechi, torsadat, cu ecran general pentru protecÍia Conectorii RJ45 Infraplus Ûi LexCom se delimiteazŸ cu urmŸtoarele caracteristici:
exterioarŸ, comun la toate cele 4 perechi, care le protejeazŸ n uÛor de montat: fiecare conector este echipat cu un cod de culori Ûi numere pentru a ghida
Ámpotriva unei poluŸri electromagnetice reduse. conexiunea Án orice moment, fŸrŸ a avea nevoie de scule speciale.
Este adecvat pentru instalaÍii care necesitŸ o protecÍie n calitatea ÁnaltŸ a conectorilor permiÍÊndu-ne astfel sŸ propunem cel mai rapid conector pe
electromagneticŸ minimŸ. piaÍŸ: categoria 6, ecranate 360° Ûi care permit transmisii la 250 MHz (Gigabit Ethernet sau
n cablul S/FTP (pereche, torsadat, ecranat) este un alt cablu mai sus).
cu 4 perechi, torsadat, ecranat cu ecran protector al fiecŸrei AceastŸ ofertŸ este completatŸ cu 5 categorii de prize.
perechi Ámpotriva unei poluŸri electromagnetice puternice. n conductor minim netorsadat pentru conexiune, Án acest fel ÁmpiedicÊnd interferenÍe
Acest lucru reduce emisiile. Este adecvat pentru instalaÍii care electromagnetice.
necesitŸ un nivel ridicat de protecÍie electromagneticŸ. n fiabilitatea conexiunilor.
n staÍia de lucru este o concentrare de conectoare de n dimensiune compactŸ (Án mod special pentru versiunea ecranatŸ).
calculator Ûi prize de forÍŸ unde consumatorul ÁÛi poate
conecta toate aparatele la VDI Ûi la reÍeaua de forÍŸ. Priza
RJ45 este un conector standardizat cu 8 pini, conform ISO
8877 pentru conectarea aparatelor la reÍelele VDI.
Unul dintre standardul cel mai utilizat pentru producerea
Conexiuni
cablurilor structurate este cel al Asociaiei Nord Americane Conexiune telefonicŸ EIA/TIA 568B EIA/TIA 568B sau ATT258
a producŸtorilor de aparate electronice Ûi de telcomunicaÍii
(EIA/TIA) care a definit un cod de culori cu 2 alternative,
pentru a descrie conexiunea conectorului RJ45 (cod
recomandat de montaj EIA/TIA 568B).

Dimensiuni (mm)
10 24,6

RJ45 RJ45 RJ45

LegendŸ: LegendŸ: LegendŸ:


B-1 negru PAR1 albastru PAR1 albastru
2-2 galben PAR2 galben PAR2 galben
TX - 3 roÛu PAR3 verde PAR3 verde
L2 - 4 negru PAR4 maro PAR4 maro
21,2 L1 - 5 maro
35,8 TS - 6 verde
T-7 albastru
PrizŸ RJ45 PrizŸ RJ45 cu capac A-8 negru

82
Mod de conectare RJ45 infraplus
1 2

3 4

5 6

Mod de conectare RJ45 LexCom

83
Unica Prize TV/FM/SAT
InformaÍii tehnice

Domeniu de aplicaÍie TV-FM


MGU3.451.XX MGU3.452.XX MGU3.453.XX MGU3.458.XX MGU3.459.XX
n prizele pentru antene sunt adaptate pentru conexiunea la
Pierderi Pierderi
receptori radio Ûi TV, cu semnale digitale Ûi analogice prin FrecvenÍe
PrizŸ Serie capŸt Serie
reduse la reduse
satelit sau terestre, prin cablu pe o bandŸ de frecvenÍe Ántre individualŸ de linie intermediarŸ
capŸt de linie intermediare
47 Ûi 860 MHz pentru cele de tip TV/FM Ûi Ántre 10 Ûi Atenuare R 10 27 32 32,5 27,5
2300 MHz pentru cele de tip R-TV/SAT. de trecere 87,5-108 MHz
(dB) TV/VHF 2 13,5 17 5 12
47-68 MHz
Date tehnice TV/UHF
125-860 MHz
<1 13,5 17 5 10,3

n pentru prize cu ieÛire dublŸ, semnalele care ajung Atenuare TV 0.5 <1
amestecate prin cablul de la antenŸ, sunt separate Ûi prizŸ
transmise prin 2 conductori Ø 9,5 mm conf. CEI, unul de tip (dB)
“tatŸ” Ûi unul de tip “mamŸ”. La prizele TV/FM conectorul de
Curent cotinuu nu da da nu da
tip “tatŸ” furnizeazŸ banda de frecvenÍe de la 47 la 860 MHz
pentru semnalele de televiziune terestrŸ, iar conectorul de tip Prize/linie 1 1 7 1 4
“mamŸ” banda de la 87 la 108 MHz pentru a recepÍiona Conectoare standard CEI, Ø 9,5 mm
transmisiile radio. La prizele R-TV/SAT, conectorul de tip
“tatŸ” furnizeazŸ banda de frecvenÍe de la 10 la 830 MHz R-TV-SAT
pentru semnalele de televiziune terestrŸ Ûi radio, iar MGU3.454.XX MGU3.455.XX MGU3.456.XX
conectorul de tip “mamŸ” banda de la 950 la 2400 MHz pentru
PrizŸ Serie, capŸt Serie
a recepÍiona transmisiile TV prin satelit. FrecvenÍŸ
individualŸ de linie intermediarŸ
n prizele sunt concepute aÛa ÁncÊt partea mecanicŸ sŸ poatŸ Atenuare R < 0,8 <9 13
facilita Ûi asigura o conexiune adecvatŸ a cablurilor coaxiale. de trecere 10-108 MHz
Corpul prizei este Án Ántregime fŸcut din fontŸ cu Zamak (dB) TV/VHF
(Zamak-ul este un aliaj de zinc cu aluminiu) aÛa ÁncÊt sŸ ofere 118-470 MHz
o ecranare perfectŸ (Ámpotriva interferenÍei electromagnetice) TV/UHF
470-830 MHz
a pŸrÍii electronice care este alcŸtuitŸ din componente pasive
SAT < 1.4 < 17 < 12
(care nu necesitŸ alimentare cu energie electricŸ), capabile 950-2400 MHz
sŸ obÍinŸ cele mai bune caracteristici de adaptare Án ceea ce Atenuare TV 1
priveÛte impedanÍa, atenuarea Ûi decuplarea, asigurÊnd astfel prizŸ 1,5
semnale audio Ûi video de nivel optim Án Ántreaga instalaÍie. (dB) SAT
n prizele R-TV/SAT satisfac toate cerinÍele noilor
reglementŸri referitoare la infrastructuri. Curent continuu În prizŸ SAT
Curent continuu 1 1 4

Standarde Conectoare standard CEI, Ø 9,5 mm

n EN 50083-1, EN 50083-4, EN 50083-2.


n UNE 20-523-79 (2e).
n DIN 45325.
n DIN 45330.
n directiva EMC.

84
Conexiuni
1
Se pregŸteÛte cablul coaxial conform dimensiunilor specificate Án desenul care urmeazŸ.
Se va avea grijŸ ca nici o sÊrmŸ din conductorul exterior sŸ nu atingŸ conductorul central
(sub tensiune).

6 2 12 (dimensiuni Án mm)

2 Se ridicŸ rama centralŸ a prizei Ûi se plaseazŸ cablul sau cablurile conform fotografiei
urmŸtoare: la montajul celor 2 cabluri (la prizele serie intermediare) se verificŸ dacŸ
fiecare cablu intrŸ corect Án poziÍia indicatŸ de sŸgeÍile de pe prizŸ: “signal input“ Ûi “signal
output“.

3 Se pune rama la loc Ûi se ÁnÛurubeazŸ complet.

Dimensiuni (mm)

PrizŸ TV RamŸ

85
Unica Prize de telefon
InformaÍii tehnice RJ11 Ûi RJ12

Domeniu de aplicaÍie Conexiuni


Pentru a conecta telefoane, modem-uri, faxuri Ûi alte
echipamente de telefonie la reÍea.
Priza cu 6 pini este adecvatŸ pentru instalaÍii nou proiectate
ÁntrucÊt este adaptatŸ la reglementŸrile Án vigoare referitoare
la Infrastuctura ComunŸ de TelecomunicaÍii (CTI), care aratŸ
cŸ baza de date de acces la terminale (TAD) trebuie sŸ fie
echipatŸ cu un conector tip “mamŸ” Bell cu 6 canale.

Date tehnice
n conectoare cu 4 pÊnŸ la 6 pini (RJ11 Ûi respectiv RJ12) Sistem de conexiune cu filet
cu conexiune cu Ûurub sau prin deplasarea izolatorilor.
Aceste conectoare sunt de Categoria 3, ceea ce ÁmplicŸ
viteze de transmisie de pÊnŸ la 16 Mb/s.
n linia standard cu 1 pereche de fire este conectatŸ Ántre
conexiunea L1 Ûi L2 a liniilor RDSI, ADSL, iar alte linii cu
4 fire (douŸ perechi) se aflŸ Ántre L1-L2 Ûi TX-TS.

Sistem de conexiune prin deplasarea izolatorilor

Linie
Telef<

Linie Linie

Telef. Telef.

Normal Transfer Ûi apel returnat Sonerie suplimentarŸ


fŸrŸ condensator

Sonerie suplimentarŸ
cu condensator

Linie

Telef

Dimensiuni

Conexiune cu filet Conexiune prin


deplasarea izolatorilor

86
Buzzer
MGU50(U3).785.XX

Domeniu de aplicaÍie Reglare volum Dimensiuni (mm)


n acest produs se utilizeazŸ ca semnal de apelare la intrŸrile
Án case, birouri sau Ántreprinderi sau pentru a indica o alertŸ Án 11,3
sistemele tehnice de alarmare (funcÍionare intermitentŸ).
n cu volum reglabil.

Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V c.a., 50/60 Hz.
n volumul poate fi reglat din Ûurubul amplasat lateral.
n ieÛire acusticŸ: Ántre 76 Ûi 80 dB.
n consum: 40 mA.
n diametrul maxim al cablului la terminalele de
conexiune: Ø 1,5 mm.
n timp maxim de funcÍionare continuŸ: 60 s.
n conexiuni: (L) linie Ûi (N) neutru.
42,1
Standarde
n directiva JT.
n directiva EMC.

Sonerii electronice
MGU50.786.XX

Domeniu de aplicaÍie Utilizare


n acest produs este foarte adecvat pentru case, birouri, n soneria are 3 intrŸri diferite pentru diferitele ÁntrerupŸtoare cu revenire; existŸ 5 melodii Ûi,
etc., unde este necesar sŸ se poatŸ face distincÍia Ántre o pentru fiecare intrare se poate programa una diferitŸ (vezi programarea alegerii melodiei).
persoanŸ care sunŸ din exteriorul clŸdirii Ûi un sistem de
sonerie interior, de exemplu controlul electronic al uÛilor Programarea alegerii melodiei
pentru Ántreaga clŸdire Ûi al uÛii de la intrare). n se apasŸ butonul timp de 15 s pentru a accesa modul de programare al melodiilor. Setarea
melodiei dorite se efectueazŸ printr-o apŸsare scurtŸ. DacŸ nu a fost selectatŸ nici o melodie
Date tehnice Ántr-un interval de timp de aproximativ 3 min. soneria revine la starea sa iniÍialŸ, iar melodia
originalŸ rŸmÊne neschimbatŸ.
n sursŸ de alimentare: 230 V c.a., 50/60 Hz. n pentru celelalte intrŸri ale soneriei se pot alege diferite melodii.
n numŸr programabil de melodii: 5.
n numŸr de ÁntrerupŸtoare cu revenire standard conectate Án
paralel: 10.
n numŸr de lŸmpi indicatoare conectate Án paralel: 3.
n ieÛire acusticŸ: Ántre 70 dB/1 m. Conexiuni
n consum: 14 mA.

N
Standarde
n certificare: CEI 62080. L
n mŸrci de calitate: AENOR.
max.
10 3

Dimensiuni (mm)
33

44

87
Unica LŸmpi de iluminat
InformaÍii tehnice MGU3.776.T

Domeniu de aplicaÍie Conexiuni


n iluminat de siguranÍŸ Án cazul Án care alimentarea din reÍea
cade Án sectorul rezidenÍial sau terÍiar, pentru iluminatul
scŸrilor, coridoarelor Ûi ÁncŸperilor deschise publicului larg.

Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V c.a. ±10%, 50 Hz.
n ÁncŸrcare baterie: 24 ore.
n autonomie: 1 orŸ.
n LED verde aprins: indicŸ conexiunea la reÍeaua electricŸ 2 x 2,5 mm2
Ûi faptul cŸ bateria este Án faza de ÁncŸrcare sau complet
ÁncŸrcatŸ.
n LED verde stins: aratŸ ca bateria nu este Án curs de
ÁncŸrcare.
n difuzor transparent al luminii.
n duratŸ de viaÍŸ a bateriei: 500 cicluri.
n duratŸ de viaÍŸ a becului: 400 ore.
n becul Ûi bateria nu pot fi Ánlocuite. Dimensiuni (mm)
n luminozitate cu difuzor de luminŸ/distanÍŸ: 45 lux/25 cm.
33
Standarde
n fabricat Án conformitate cu diferite secÍiuni ale
standardelor UNE-EN 60598-2-22 Ûi UNE 20062-93
referitoare la iluminatul de siguranÍŸ.
n directiva JT.
n directiva EMC.

44

88
Piese de schimb

Domeniu de aplicaÍie Tabel de conectare a becurilor cu neon de rezervŸ


n becurile cu neon de rezervŸ echipate cu conductori de la ÁntrerupŸtoare
conexiune sunt valabile pentru toate ÁnterupŸtoarele din
seria UNICA. Se conecteazŸ cele 2 conectoare Ántre terminalele indicate Án tabelul de mai jos:

Date tehnice Cu indicator luminos Cu indicator de control

n curent maxim: 1 mA
n creÛterea maximŸ a temperaturii: 15° C. Terminale Terminale
ÎntrerupŸtor 1P 2 Ûi 4 3 Ûi 4
ÎntrerupŸtor 2P 1 Ûi 2 3 Ûi 4
ÎntrerupŸtor cap scarŸ 1 Ûi 4 1 Ûi 3
ÎntrerupŸtor cruce 3 Ûi 4
ÎntrerupŸtor cu revenire 2 Ûi 4

4 3

2 1

Înlocuire lŸmpi indicatoare


1 2 3

4 5

Înlocuire bec cu neon


(la lŸmpile de semnalizare)

89
Unica SuporÍi universali
InformaÍii tehnice

Domeniu de aplicaÍie Montaj


n permite clipsarea aparatelor, Án poziÍie verticalŸ sau Suport cu gheare fixe scurte Suport cu gheare fixe lungi
orizontalŸ.
n permite montarea unui aparat (45 x 45 mm) sau a
2 aparate (2 x 22,5 x 45 mm).
n este echipat cu 4 perforaÍii pentru fixarea de dozŸ care se
va monta Áncastrat, utilizÊnd Ûuruburi.
n este echipat cu 4 perforaÍii pentru fixarea direct pe perete
utilizÊnd Ûuruburi.
n datoritŸ ghidajului lateral, prin intermediul a unor jumŸtŸÍi de
cozi de rÊndunicŸ, se obÍine o conexiune perfectŸ pe direcÍie
verticalŸ sau orizontalŸ, prin ajustarea suporÍilor.
n este pregŸtit pentru a primi gheare opÍionale
(ref. MGU7.892) livrate, acoperite Ántr-un corp de plastic.
n suportul universal este disponibil Ûi Án tehnopolimer foarte
rigid cu 1 sau 2 elemente, care se pot combina Án mod ideal
cu suporÍii din Zamak. Nu pot primi bride de prindere.

3 2

Suport cu protecÍie
4

1 PoziÍia bridelor opÍionale


2 PerforaÍii pentru fixarea dozei care se va monta Áncastrat,
cu utilizarea Ûuruburilor
Dimensiuni (mm)
3 PerforaÍii pentru montajul pe perete utilizÊnd cuie
4 IntrŸri pentru ghidajele de tip ÛinŸ ale ramelor 60
5 Cozi de rÊndunicŸ.

Date tehnice
n material: Zamak (aliaj din zinc Ûi aluminiu) cu foarte mare
rigiditate Ûi complet lipsit de posibilitatea de a rugini, ceea ce
Ál face rezistent pe lungŸ duratŸ la produsele de curŸÍat (apŸ,
soluÍie cu amoniac, etc.).
n este gata pentru introducerea ghidajelor de tip ÛinŸ ale
ramelor oferind astfel o soluÍie pentru pereÍii cu neregularitŸÍi 71
Ûi asigurÊnd montajul corect, inclusiv cÊnd:
o doza rŸmÊne ÁngropatŸ pÊnŸ la 2,5 mm Án perete
o doza iese Án afarŸ cu 0,75 mm din perete.
n proiect ergonomic: nu prezintŸ margini ascuÍite, bavuri
sau pŸrÍi care sŸ taie, ceea ce ar putea fi dŸunŸtor Án timpul
montajului.
n aliniere mai uÛoarŸ a suporÍilor datoritŸ:
o sistemului cu cozile de rÊndunicŸ pentru cuplarea perfectŸ
(la suporÍii Universal),
o suprafeÍei drepte pentru a facilita utilizarea unei tije. 7 74,5

Standarde
În conformitate cu standardele UNE-EN 60669-1
Ûi UNE 20315.

90
SuporÍi rectangulari

Domeniu de aplicaÍie Dimensiuni (mm)


n suporÍi rectangulari pe care se pot monta pÊnŸ la Suport dreptunghiular de 3 module
6 module.
n suportul dreptunghiular de 3 module poate primi rame
de 1, 2 sau 3 module datoritŸ designului sau care permite
aparatului sŸ fie montat Án orice poziÍie.
n este echipat cu 2 perforaÍii pentru prinderea de doza
montatŸ Áncastrat.
n suporÍii dreptunghiulari se livreazŸ cu Ûuruburi de
prindere.
n este echipat cu 4 perforaÍii pentru montajul direct pe
perete, cu utilizarea Ûuruburilor.

1
4

Suport dreptunghiular de 4 module


1 IntrŸri pentru ghidajele de tip ÛinŸ ale ramelor.
2 PerforaÍii pentru fixarea Án doza montatŸ
Áncastrat.
3 Ìuruburi pentru fixarea Án doza montatŸ
Áncastrat sau pe o suprafaÍŸ dreptunghiularŸ.
4 PerforaÍii pentru montajul direct pe un perete, un
panou din lemn, etc. utilizÊnd Ûuruburi.

Suport dreptunghiular de 6 module

91
Unica Cadre pentru montaj aparent
InformaÍii tehnice

Domeniu de aplicaÍie Dimensiuni (mm)


n cadrele pentru montaj aparent se utilizeazŸ pentru a renova Cadru cu 1 element Cadru cu 2 elemente
ÁncŸperi Ûi case unde este esenÍial sŸ se mŸreascŸ sau sŸ
se refacŸ instalaÍia electricŸ, Ûi dacŸ lucrŸrile de zidŸrie Ûi de
zugrŸvealŸ costisitoare trebuie evitate.

Oferta Unica
n pentru suporÍi dreptunghiulari Ûi de tip Universal.
n pentru rame universale Basic Ûi Colors cu 1, 2 sau 3 ,
elemente (pÊnŸ la 2, 4 sau respectiv 6 module).
n pentru rame dreprunghiulare Allegro, pentru 3 sau 4
module.

Date tehnice Ûi de montaj


n cadrele montate aparent sunt pregŸtite ca Án ele sŸ ÁncapŸ
o intrare prin intermediul mini-canalelor.
n sunt echipate cu pre-decupŸri pentru cuplarea directŸ a
minicanalelor (fŸrŸ adaptor) pe cele 4 laturi.
n se pot monta pe perete utilizÊnd 4 Ûuruburi de prindere.
n partea din spate este echipatŸ cu sloturi prefabricate pentru
a facilita accesul cablurilor Án interiorul dozei.
n materiale termoplastice cu proprietŸÍi de autostingere, cu o
excelentŸ rezistenÍŸ la Ûocuri Ûi extrem de rezistente la
acÍiunea agenÍilor de curŸtare Ûi la expunerea la raze UV.
Cadru cu 2 elemente

Cadru cu 3 elemente Cadru cu 3 elemente

92
Rame

Domeniu de aplicaÍie Date tehnice


n rama Unica Basic este pentru montaj Án doze universale. n toate finisajele Unica sunt rezistente la acÍiunea produselor de curŸÍare Ûi a expunerii
Sunt disponibile rame de la 1 la 4 elemente, pentru montaj la raze UV.
Án poziÍie verticalŸ sau orizontalŸ (la montajul vertical n materiale termoplastice reciclabile cu o excelentŸ rezistenÍŸ la impact.
decoraÍiunile livrate ÁmpreunŸ cu rama trebuie rotite). n ramele sunt montate cu ajutorul ghidajelor de tip ÛinŸ Ûi care eliminŸ neregularitŸÍile
Este disponibilŸ Án 4 culori. peretelui Án poziÍie verticalŸ:
n rama Unica Colors este pentru montaj Án doze universale. o cÊnd doza rŸmÊne la 2,5 mm sub nivelul peretelui,
Sunt disponibile rame de la 1 la 4 elemente, pentru montaj Án o cÊnd doza depŸÛeÛte cu 0,75 mm nivelul peretelui.
poziÍie verticalŸ sau orizontalŸ.
o gamŸ de decoraÍiuni cu 18 finisaje posibile
o 2 direcÍii de montaj corespunzŸtor faptului dacŸ rama se
monteazŸ orizontal sau vertical. Standarde
n rama Unica Allegro este pentru montaj Án doze n Án conformitate cu EN 60669-1 Ûi EN 20315.
dreptunghiulare cu rame care au 1, 2, 3, 4 sau 6 module.
n rama Unica Plus este pentru montaj Án doze universale de
la 1 la 4 elemente, pentru montaj Án poziÍie orizontalŸ Ûi de 2
sau 3 elemente pentru montaj Án poziÍie verticalŸ.
n gama Unica Plus se poate monta cu rame suplimentare
care sŸ acopere neregularitŸÍile pereÍilor.

Dimensiuni (mm)
Unica Basic Ûi Unica Color

93
Unica Rame
InformaÍii tehnice (Cont.)

Dimensiuni (mm)
Unica Plus

94
Unica Allegro

Rame suplimentare

90

(2) (3)

(1)
(1) (2) (3)
Unica Basic Ûi Unica Colors 85 156 227
Unica Plus 90 161 232

95