Sunteți pe pagina 1din 21

Ciroza hepatică – factori

precipitanţi ai encefalopatiei
portale

Autor: Petru Ionuţ

Conducător ştiinţific: As. Univ. Dr. Mirela Dănilă


Şef clinică: Prof. Univ. Dr. Med. Ioan Sporea
Scop. Obiective

Ø Encefalopatia hepatică (EH) reprezintă un sindrom neuropsihic


care se poate instala progresiv sau brusc ca urmare a pierderii
totale sau parţiale a celor trei funcţii hepatice principale:
sinteză, inactivare (detoxifiere) şi excreţie.

Ø În studiul de faţă am încercat să determin factorii precipitanţi ai


encefalopatiei hepatice la pacienţii internaţi cu această
afecţiune în Clinica de Gastroenterologie a Spitalului Clinic
Judeţean Nr. 1 din Timişoara.
Partea generală
Ø Date generale despre ciroza hepatică
l Definiţie, etiologie, patogeneză, morfopatologie
l Tablou clinic, investigaţii paraclinice
l Diagnostic pozitiv şi diferenţial
l Evoluţia şi complicaţiile cirozei hepatice

Ø Date despre encefalopatia hepatică


l Etiopatogenie şi fiziopatologie
l Tulburarea funcţiei cerebrale
l Tablou clinic şi diagnostic paraclinic specific
l Forme clinice
l Diagnostic diferenţial
l Tratament
Studiul personal
80
70
74
79

60
50
40
30
20
20 15 13
10
2
0
Clasa A Clasa B Clasa C
Material şi metode
Ø Lotul: 173 de pacienţi diagnosticaţi cu ciroză hepatică
l Vârsta cuprinsă: 17-85 ani

l Bărbaţi: 97 pacienţi – 56,06%

l Femei: 76 paciente – 43,97%

l Mediul urban: 115 pacienţi – 66,47%

l Mediul rural: 58 pacienţi – 33,53%

l Repartizaţi în 8 grupe de vârstă

Ø Studiul este de tip retrospectiv, bazat pe analiza foilor de


observaţie în perioada octombrie 2004 – martie 2005.

Ø Datele individuale au fost introduse în tabele de studiu şi


cuantificate, iar prelucrarea datelor s-a realizat cu programul
Excel sub Office XP.
Clasa C

Repartiţia lotului studiat


Clasa B în funcţie de
clasificarea Child-Pugh
Clasa A

0 20 40 60 80

16% 9%

Repartiţia lotului 29%


studiat în funcţie
de gradul varicelor
esofagiene
46%

Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3


Femei

Bărbaţi

0 20 40 60 80 100

VHB VHB+VHD VHC VHB+VHC


Etanol VHB + Etanol VHC + Etanol VHB+C+Etanol
Etanol + Cardiac Autoimună CBP Disnutriţională
Neprecizată

Repartiţia lotului studiat în funcţie de etiologia cirozei hepatice


Analiza pacienţilor
cu encefalopatie
hepatică
30 pacienţi – 17,34% din întregul lot
Repartiţia lotului cu encefalopatie portală
în funcţie de criteriul sex

43%
Bărbaţi
Femei
57%

40-49 ani
13% 7%
50-59 ani
33%
60-69 ani
70-79 ani
20% >80 ani

27%

Repartiţia lotului cu encefalopatie portală


în funcţie de grupa de vârstă
Repartiţia lotului studiat în funcţie de grupele de vârstă şi
după criteriul sex
6

3
Bărbaţi
2 Femei

0
40-49 50-59 60-69 70-79 >80 ani Sex
ani ani ani ani Grupa de
Bărbaţi Femei
vârstă
Număr % Număr %

40 – 49 ani 6 20 4 13,33

50 – 59 ani 5 16,66 3 10

60 – 69 ani 2 6,66 4 13,33

70 – 79 ani 3 10 1 3,33

> 80 ani 1 3,34 1 3,33

Total 17 56,66 13 43,37


Repartiţia lotului cu encefalopatie hepatică în funcţie de
clasificarea Child-Pugh
Clasa C

•Clasa A: 2 pacienţi (6,66%);


Clasa B •Clasa B: 15 pacienţi (50%);
•Clasa C: 13 pacienţi (43,34%).

Clasa A

0 5 10 15 80 79
74
70

Reprezentare comparativă 60
50
lotul cu ciroză hepatică
40
lotul cu encefalopatie hepatică 30
20
20 15 13
Corelaţie inversă 10
2
0
nesemnificativă statistic Clasa A Clasa B Clasa C
r = -0,29911
Repartiţia lotului cu encefalopatie hepatică în funcţie de
gradul varicelor esofagiene
17%
27%

•Grad 0: nici un pacient;


•Grad 1: 5 pacienţi (16,66%);
•Grad 2: 17 pacienţi (56,66%);
•Grad 3: 8 pacienţi (26,66%).
56%
Grad 1 Grad 2 Grad 3 8
7
6
5
Comparaţie între gradul 4
varicelor şi incidenţa apariţiei 3
hemoragiei digestive 2
1
superioare
0
Varice HDS
grad 3
Repartiţia lotului cu encefalopatie hepatică în funcţie de
gradul varicelor esofagiene

Varice esofagiene gigante la un bărbat de 70 de ani, cu


ciroză secundară în urma unei hepatite cronice cu virus C şi
a unei hepatite cronice etanolice. În dreapta, vederea în
retrovizie arată traiectul varicelui în jos, spre stomac
Repartiţia lotului cu encefalopatie hepatică în funcţie de
gradul varicelor esofagiene

Este de notat congestia severă, cu exagerarea ariilor


gastrice şi a hemoragiilor submucoase.
La acest pacient, leziunile sunt severe (vedere în retrovizie).
Repartiţia lotului cu encefalopatie hepatică
în funcţie de etiologie

Femei

Bărbaţi

0 5 10 15 20

VHB VHB+VHD VHC VHB+VHC


Etanol VHB + Etanol VHC + Etanol VHB+C+Etanol
Etanol + Cardiac Autoimună CBP Disnutriţională
Neprecizată
Repartiţia lotului cu encefalopatie hepatică
în funcţie de gradul acesteia

10%

53%
37%

Grad I Grad II Grad III

Ø gradul I: 16 cazuri (53,33%);


Ø gradul II: 11 cazuri (36,66%);
Ø gradul III: 3 cazuri (10%).
Repartiţia lotului cu encefalopatie hepatică în funcţie de
prezenţa ascitei

27% 30%

43%

Ascită absentă Ascită medie Ascită mare

Din cele 30 de cazuri investigate, 21 (70%) au prezentat ascită.


Ascita este datorată hipoalbuminemiei, hipertensiunii portale şi stazei limfatice.
Diagnosticul de ascită se suspectează clinic, dar se confirmă ecografic.
Factorii precipitanţi ai encefalopatiei portale
7%
10%

10% 46%

27%

PBS HDS Dezechilibre HE


Hac Etanolică Regim alimentar

Ø Peritonită bacteriană spontană: 14 cazuri (46,66%);


Ø Hemoragie digestivă superioară: 8 cazuri (26,66%);
Ø Dezechilibre hidro-electrolitice postdiuretice: 3 cazuri (10%);
Ø Hepatită acută supraadăugată etanolică: 3 cazuri (10%);
Ø Regim alimentar hiperproteic: 2 cazuri (6,67%).
Concluzii
Ø Din lotul de 173 de pacienţi luaţi în studiu, 30 de pacienţi (17,34%) au
prezentat encefalopatie hepatică.

Ø Majoritatea pacienţilor cu encefalopatie hepatică sunt bărbaţi


(56,66%).

Ø Repartiţia în funcţie de vârstă ne indică ponderea cea mai mare între


40 şi 49 de ani (33,33%).

Ø La femei, cele mai multe paciente se încadrează la grupele de vârstă


de 40-49, respectiv 60-69 de ani.

Ø Raportând clasificarea Child-Pugh a pacienţilor cu encefalopatie


hepatică la cea a întregului lot cu ciroză hepatică, putem afirma că
pacienţii cei mai predispuşi la a dezvolta encefalopatie hepatică sunt
cei încadraţi în clasa Child-Pugh C (din 20 de pacienţi, 13 au
dezvoltat această complicaţie).
Concluzii
Ø Peste jumătate din lot (17 pacienţi – 56,66%) prezintă varice
esofagiene gradul 2 (varice care nu dispar la insuflaţia cu
endoscopul).

Ø Un alt fenomen demn de remarcat este faptul că toţi pacienţii care au


prezentat la internare hemoragie digestivă superioară prezentau
varice esofagiene gradul 3.

Ø Repartiţia în funcţie de etiologia cirozei hepatice ne indică


următoarele:
l Predomină, atât la bărbaţi, cât şi la femei etiologia etanolică (11 pacienţi
– 36,66%)
l Următoarea, ca şi frecvenţă este cea post hepatită virusală C (4 pacienţi
– 13,33%)

Ø Majoritatea pacienţilor au prezentat gradul I de encefalopatie


(16 cazuri – 53,33%).
Concluzii
Ø Factorii precipitanţi ai encefalopatiei portale, găsiţi la lotul studiat
sunt următorii:
l Peritonita bacteriană spontană: 14 cazuri (46,66%);
l Hemoragie digestivă superioară: 8 cazuri (26,66%);
l Dezechilibre hidroelectrolitice postdiuretice: 3 cazuri (10%);
l Hepatită acută supraadăugată etanolică: 3 cazuri (10%);
l Regim alimentar hiperproteic: 2 cazuri (6,67%).

Ø Studiul ar trebui extins la scară largă pentru decelarea per ansamblu


a acestor factori precipitanţi şi punerea la punct de programe
speciale şi tratamente standardizate, în primul rând profilactice, şi în
al doilea rând curative.

Evaluare