Sunteți pe pagina 1din 8

de evaluare

NIVEL II (5 – 7 ANI)

Instit. Susanu Neta


1. ALEGEREA TEMEI: educatoarea împreună cu copiii.
Am aşezat la centrul tematic frunze ruginii, crengi uscate, flori,
fructe si legume de toamnă. I-am lăsat pe copii să se apropie, să observe
şi să comenteze între ei. M-am apropiat apoi de ei spunându-le
poezia ..................................... .
Am purtat apoi o discuţie cu copiii despre cele observate de ei şi
despre poezie, pentru a afla ce ştiu ei despre anotimpul toamna.
Am hotărât împreună ca în zilele care urmează să recapitulăm tot ce
am învăţat în ultimele 4 săptămâni, să discutăm despre toamnă.

2. OBIECTIVE URMĂRITE:
OBIECTIVE CADRU:
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea
acestuia.
 Utilizarea de către copii a unui limbaj adecvat.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să exploreze procese din mediul înconjurător folosind surse de
informare diverse;
 Să observe modificările apărute în viaţa plantelor;
 Să precizeze fenomene specifice anotimpului toamna.
 Să recunoască florile de toamnă descriind părţile componente ale
unei plante;
 Să descopere elemente ale lumii înconjurătoare, descriind părţile
componente ale fructelor observate;
 Să cunoasca elementele componente ale mediului inconjurator;
 Să inteleaga importanta legumelor in alimentatia zilnica;
 Să inteleaga necesitatea consumarii legumelor pentru organismul
uman;
 Să inteleaga rolul omului in dezvoltarea legumelor.
 Să exprime impresiile şi trăirile proprii despre fenomenele
observate prin activităţi artistico-plastice, practice şi muzicale;
 Să respecte normele de protecţie a mediului;
 Să respecte normele de igienă pentru asigurarea protecţiei şi
sănătăţii;
 Să inteleaga si sa transmita mesaje simple;sa reactioneze la
acestea;
 Să-si imbogateasca vocabularul active si pasiv pe baza
experientei, activitatii personale si \sau a relatiilor cu ceilalti si sa
utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
 Să comunice in cadrul grupului rezultatele investigatilor;
 Să selecteze din carti si reviste imagini in legatura cu aspectele
studiate;

3. INVENTAR DE RESURSE:
a) MATERIALE - OBŢINEREA DE MATERIALE
NECESARE:
Existente: frunze, flori (crizanteme, tufănele, dalii), legume,
fructe, jetoane, planşe, cărţi, ilustraţii pentru poveşti şi poezii,
aparatură audio-video, diafilme, reviste.
De care am nevoie: albume, enciclopedii, reviste, materiale
din natură, casete audio şi video.

b) UMANE:
- copiii (27),
- părinţi şi bunici,

c) METODE DIDACTICE: observaţia, conversaţia, explicaţia,


demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, descoperirea,
brainstorming-ul de grup şi individual.

4. INVENTAR DE PROBLEME:
Ce cunoştinţe îşi vor fixa/consolida preşcolarii?

- Toamna se îngălbenesc, se uscă şi cad frunzele;


- De ce îngălbenesc frunzele toamna?
- Din frunze si flori uscate se pot realiza lucrări deosebite;
- Toamna e mai rece şi plouă;
- Ce este vântul, ceaţa?
- Se coc fructele şi legumele;
- Înfloresc crizantema, tufănica şi dalia;
- În fiecare toamnă oamenii culeg roadele din grădini, livezi şi vii;
- Cum păstrăm fructele şi legumele peste iarnă?
- Ce se întâmplă cu animalele, păsările şi insectele în anotimpul
tomna?
- Cum îngrijim florile?
- De ce au florile diferite culori?
5. SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI:
DRAGI PĂRINŢI,
Vă aducem la cunoştinţă că începând de luni, 6 noiembrie. 2006 şi
până vineri, 10 noiembrie 2006., copiii grupei mari “B”, vor organiza
şi desfăşura un proiect de cercetare cu tema:
“Toamnă harnică şi de toate darnică”
În acest sens vă rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să
le daţi cunoştinţele şi informaţiile corecte, pe care să le împărtăşească
şi celorlalţi copii din grupă, cât şi materialele care să fie aduse de
către copiii dumneavoastră, la grădiniţă
Vă anunţăm, de asemenea, că prezentarea şi concluzionarea muncii
de proiect cu această temă se va face de către copii, vineri 10
noiembrie 2006, ora 16.00, ocazie cu care sunteţi invitaţi să participaţi
şi dumneavoastră.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor,
Copiii şi educatoarele grupei

6. HARTA PROIECTULUI:
Harta va cuprinde următoarele idei:
1. FENOMENE – cer noros, ploaie, brumă, nori, vânt, ceaţă,
burniţă.
2. FRUNZE – în culorile toamnei (roşie, galbenă, portocalie, maro),
formă, mărime.
3. FLORILE TOAMNEI – crizantemă, tufănica;
4. LEGUME DE TOAMNĂ
5. FRUCTE DE TOMNĂ

Harta am realizat-o cu imagini reprezentative şi am afişat-o într-un


loc unde copii au acces pentru a putea fi urmărită şi chiar îmbunătăţită.

Scrisoare de multumire

Stimaţi părinţii ,
Noi cei din grupa mare împreună cu educatoarele, vă mulţumim
pentru ajutorul dat la desfăşurarea proiectului
“Toamnă harnică şi de toate darnică”
Cu aceasta ocazie, am aflat foarte multe lucruri noi, am învăţat să
preţuim legumele şi fructele, să iubim toamna pentru bogăţiile ei.
Noi toţi vă invităm să luaţi parte la micul nostru spectacol pe care
l-am pregătit cu această ocazie şi să admiraţi expoziţia de lucrări.

Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!


Copiii şi educatoarele grupei
7. INVENTARUL DE ACTIVITĂŢI:
a) Jocuri şi activităţi la alegerea copiilor:

 Ştiinţă:
- observare – „Observări directe în natură”, , „Ploaia de toamnă”,
„Cerul înnorat”, „Vântul...prin grădini şi prin livezi”;
- senzorial – „De ce îngălbenesc frunzele toamna?”, „Ploaia de
toamnă”, “Ce se întâmplă cu animalele, păsările şi insectele în
anotimpul tomna?”; “Ce ai gustat?”; “Ce ştii despre...?”

 Bibliotecă:
- citire de imagini: ”Din secretele cămării”
- ghicitori despre toamnă
- convorbiri: “De ce florile au culori diferite?”
- joc de masă: “Completează imaginile care lipsesc”; “Alege şi
grupeză legumele şi fructele”; “Recunoaşte imaginea”;

 Artă:
- desen – “Flori de toamnă”; “Colorăm fructe de toamnă”
- pictură – „Plouă şi bate vântul”;
- modelaj – „Frunze ruginii”, “Fructe şi legume de toamnă”
- colaj – “Bogăţiile toamnei”

 Imaginaţie
“De vorbă cu Zâna Toamnă”; “De-a greierele şi furnica”; “De-a
gospodinele”;

 Construcţii:
“Căsuţe pentru păsărele”, “Rafturi pentru cămară”

b) Organizarea activităţilor comune:

EDUCAREA LIMBAJULUI:
Lecturi după imagini: „A sosit toamna”, „Plecarea păsărelelor”,
„Ce ne povesteşte vântul?”, „Început de toamnă”, „Toamnă târzie”,
„Culorile toamnei”,
Lecturi şi povestiri ale educatoarei: „Frunza” de E.Gârleanu,
„Povestea castanelor” de T.Banciu.
Să scriem propria carte despre culorile toamnei.
Poezii: „Toamna” de M.Micu, „Ploaia” de G.Coşbuc, „Toamna” de
L.Munteanu.
Jocuri didactice: „Culorile toamnei”, „Recunoaşte anotimpul”, „Ce
se potriveşte”, „Spune ce ştii?” (propoziţie enunţiativă).
Program artistic: “Serbarea toamnei”

CUNOAŞTEREA MEDIULUI:
- joc didactic: “Roata toamnei”

ACTIVITĂŢI MATEMATICE:
Ex. cu mat.ind - Teste de evaluare – Constituire de multimi după
criterii date; ordonarea lor crescător şi descrescător;

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE:


- lectură după imagini: “Munci specifice anotimpului toamna”

ACTIVITĂŢI PRACTICE ŞI ELEMENTE CASNICE:


 Colaje şi tratarea suprafeţelor - „Tablou de toamnă”, „Covor
de frunze uscate”, „Aplicaţii din frunze”, „Ghirlande de frunze
uscate”, Confecţionăm albume cu imagini de toamnă”.
 Elemente casnice (practic-gospodăreşti):
„Colecţionăm frunze uscate”, „Curăţăm curtea grădiniţei de frunze
uscate”, „Să adunăm ghinde din parc”, „Amenajăm colţul naturii”,
„Punem frunze la uscat pentru ierbar”, „Greblăm frunzele”, „Îngropăm
frunzele uscate”.

ACTIVITĂŢI ARTISTICO-PLASTICE:
- desen - „Plouă şi bate vântul”,
- pictură (pe diferite suprafeţe) – “Culorile toamnei”, „Amprentele
frunzelor” (cu apă şi acuarele sau cu cerneală), „Ce ne povesteşte
vântul?”.

EDUCAŢIE MUZICALĂ:
Cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt: „Ploaia” de
P.Ţipordei, „Toamna” de Nicolae Buicliu.
Audiţii: „Anotimpurile” de Vivaldi, „A ruginit frunza din vii” de
D.G.Kiriac.

EDUCAŢIE FIZICĂ: Parcurs aplicativ: “Adunăm recolta”


c) Planificarea activităţilor pe durata proiectului:

Data Jocuri şi activităţi Categ. Tema Jocuri şi alte


la alegerea de activ. activităţi
copiilor
L 1. BIBLIOTECA CUN. Joc didactic: “Roata 1. Ex. grafice:
U - citire de imagini: MED. toamnei” Ploaia – linii
N ”Din secretele verticale
I cămării” 2. Memorizare:
2. ARTĂ ED. Parcurs aplicativ: repetarea
- desen: „Plouă şi FIZICA “Adunăm recolta” poeziilor pentru
bate vântul” serbare
M 1.IMAGINAŢIE: ACT. Ex. cu mat.ind.- Teste 1. Opţional:
A “De vorbă cu MAT. de evaluare – Constituire Lb. Engleză
R Zâna Toamnă” de multimi după criterii
Ţ date; ordonarea lor
I crescător şi descrescător;
2. ŞTIINŢĂ - „De ED. Joc. did. – „Găseşte 2. Repovestire:
ce îngălbenesc LIMB. cuvântul potrivit!” “ Ciuboţelele
frunzele (sinonime, antonime, ogarului”
toamna?” omonime)
M 1.JOC DE MASĂ: 1.Dramatizare
I “Completează ED. Pictură“Culorile “Greierele şi
E imaginile care PLAST. toamnei” furnica”
R lipsesc”
C 2. ARTĂ
U – modelaj – ED. a)Cântec – „Toamna”, 2. Ghicitori
R “Fructe şi legume MUZIC. b) b) Joc muzical – „Zile de despre toamnă
I de toamnă” toamnă”
J 1. BIBLIOTECA ACT. Joc didactic – „Vaza cu 1. În vizită la
O - convorbiri: „De MAT. flori colorate” magazia
I ce florile au culori (clasificarea obiectelor grădiniţei
diferite?” după formă, mărime,
2.CONSTRUCŢII culoare)
“Căsuţe pentru ED. - program artistic 2. Opţional:
păsărele” LIMB “Serbarea toamnei” – Lb. engleză
V 1.IMAGINAŢIE: ED. - lectură după imagini: 1.Tombolă:
I “De-a gospodine” PT. “Munci specifice “Bogăţiile
N 2. ŞTIINŢĂ: Ce SOCIET. anotimpului toamna” toamnei”
E se întâmplă cu
R animalele, păsările 2. Opţional:
ACT.
I şi insectele în PRACT. - Aplicaţii din frunze Pictură
anotimpul tomna?

S-ar putea să vă placă și