Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar


Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare

OLIMPIADA DE ISTORIE
Etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti
Clasa a XI-a
martie 2003

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

I. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


“Criza din Balcani care a declanşat primul război mondial a început la 28 iunie 1914. În aceea
zi, la Sarajevo, în Bosnia, a fost asasinat arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-
Ungariei. Autorii acestui atentat au fost consideraţi a fi fost influenţaţi de Serbia. Asupra acesteia s-
au făcut presiuni menite să ofere un pretext pentru declanşarea războiului. Guvernarea austro-
ungară dorea să înlăture pericolul slav, iar Germania o spijinea, dându-i din nou asigurări în acest
sens. Rusia nu-i putea dezamăgi (…) pe slavii din sud şi a promis ajutor Serbiei. Declaraţia de
război făcută de Austro-Ungaria Serbiei, la 28 iulie 1914, a determinat Rusia să-şi mobilizeze
trupele la graniţele sale cu Austro-Ungaria şi cu Germania, la 29 iulie 1914. Peste două zile,
Germania a cerut Franţei să-şi precizeze poziţia şi a trimis un avertisment Rusiei, cerându-i
categoric să înceteze mobilizările. Ţarul nu le-a luat în considerare şi Germania a declarat război
Rusiei la data de 1 august 1914. În aceiaşi zi, a început mobilizarea armatelor franceze. Peste
două zile, Germania a lansat un atac, prin Belgia împotriva Franţei. Anglia a declarat că era
obligată să apere neutralitatea Belgiei, pe baza unui tratat semnat cu această ţară în anul 1829 şi
a intrat în război împotriva Germaniei, la data de 4 august 1914.”
(John Barber, Istoria Europei moderne)
Răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Selectaţi, din text, informaţia care precizează rolul “crizei din Balcani” în declanşarea
primului război mondial.
2. Numiţi alianţele care se confruntă şi statele, menţionate în text, care fac parte din fiecare alianţă.
3. Precizaţi, pe baza textului, câte o informaţie care se referă la intrarea în funcţiune a fiecărei alianţe.
4. Precizaţi, pe baza textului, o asemănare între situaţia Serbiei şi a Belgiei, în anul 1914.
5. Pornind de la text, prezentaţi o asemănare şi o deosebire între situaţia Belgiei şi a României, în
primul război mondial.
6. Pornind de la text, numiţi statul pe care îl consideraţi responsabil de izbucnirea primului
război mondial şi argumentaţi-vă opinia cu un exemplu din text.
7. Pornind de la harta de pe foaia următoare, precizaţi câte două state inamice pe fiecare front
(est-vest) şi stabiliţi corespondenţa între cifrele înscrise pe hartă şi numele fiecărui stat
pentru care aţi optat. 30 de puncte

II. Realizaţi, în aproximativ cinci-şase pagini, o sinteză referitoare la ideologii şi raportul


tradiţionalism- modernitate, în secolul al XIX-lea, având în vedere:
– menţionarea unei cauze care a generat oricare ideologie modernă;
– prezentarea a două caracteristici ale oricăror trei ideologii şi stabilirea unei asemănări sau a
unei deosebiri între oricare două dintre acestea;
– precizarea câte unei acţiuni politice reprezentative pentru fiecare dintre ideologiile alese;
– prezentarea raportului tradiţional-modern în Japonia secolului al XIX-lea (două caracteristici
ale societăţii tradiţionale, respectiv, moderne).

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, concluzii), prezentarea


în ordine cronologică a faptelor istorice, evidenţierea relaţiei cauză-efect, utilizarea limbajului
istoric. 60 de puncte