UNITATEA SCOLARA_____________

PROIECTUL PLANULUI DE SCOLARIZARE AN SCOLAR 2010/2011
INVATAMANT PRIMAR
TOTAL clase elevi TOTAL , din care *: Clasa I clase elevi Clasa a II-a clase elevi Clasa a III-a clase elevi Clasa a IV-a clase elevi

1

* • • • • alternative educationale clase cu program artistic/sportiv clase pentru rromi alte tipuri de clase INVATAMANT GIMNAZIAL DE ZI TOTAL clase elevi TOTAL . din care *: Clasa a V-a clase elevi Clasa a VI-a clase elevi Clasa a VII-a clase elevi Clasa a VIII-a clase elevi 2 .

3 .* • • • • clase intensive limbi straine alternative educationale cu program sportiv/artistic alte tipuri Se va completa macheta separata pentru invatamantul cu frecventa redusa.

din care: Matematica-informatica. din care: . din care: . dincare: . din care : Filologie.LICEU ZI FILIERE/PROFIL/SPECIALIZAR E TOTAL LICEU ZI TEORETICA TOTAL . total din care: TEHNIC SERVICII 4 TOTAL clase elevi a IX-a clase elevi aX-a clase elevi a XI-a clase elevi a XII-a clas elevi e a XIII-a clas elevi e . TOTAL UMAN.bilingv germana -biligv franceza -intensiv italiana etc.stiinte ale naturii . TEHNOLOGICA. din care: TOTAL REAL . Stiinte umane si sociale. din care : . Stiinte ale naturii.stiinte umane si sociale -intensiv engleza -etc.matematica-informatica -intensiv informatica -intensiv engleza .filologie .etc.intensive engleza -intensiv franceza etc.

20/4 5 .

total din care: Bibliotecar documentarist Instructor animator Pedagog scolar Invatatoare-educatoare NOTA Se vor completa machete separate pentru invatamantul seral respectiv frecventa redusa. total din care : SPORTIV MILITAR TEOLOGIC ARTISTIC .RESURSE SI PROTECTIA MEDIULUI VOCATIONALA.total din care: Muzica Teatru Coregrafie Arte plastice Arhitectura PEDAGOGIC. 20/5 6 .

STRUCTURA UNITATII DE INVATAMANT PE GRUPE DE STUDIU AN SCOLAR 2010/2011 INVATAMANT DE ZI INVATAMANT PRIMAR CLASA/ NR ELEVI I II III IV A B C D etc TOTAL TOTAL BAIETI TOTAL FETE TOTAL I –I V INVATAMANT GIMNAZIAL CLASA/ NR ELEVI V VI VII VIII A B C D etc TOTAL TOTAL BAIETI TOTAL FETE TOTAL V – VIII 7 .

Numarul de elevi la clasa respecta prevederile art. LS 8 .LICEU ZI CLASA/ NR ELEVI IX X XI XII XIII A B C D etc TOTAL TOTAL BAIETI TOTAL FETE TOTAL IX –XIII NOTA Se vor completa machete separate pentru invatamantul seral respectiv frecventa redusa.158 al Legi 84/1995 DIRECTOR.

MODEL PENTRU GIMNAZIU SCHEMELE ORARE CLASELE A VII-A ARIA CURRICULARA/DISCIPLINA Plan-cadru CLASA a VII-a A TC LIMBA SI COMUNICARE Limba si literatura romana Limba moderna 1 Limba moderna 2 Limba latina MATEMATICA SI STIINTE Matematica Stiinte ale naturii 9 CDS CLASA a VII-a B CLASA a VIIa C TOTAL ore pe discipline la clasele aVII-a TC CDS OMECT prin care s-a aprobat programa .

Fizica Chimie Biologie OM SI SOCIETATE Educatie civica Cultura civica Istorie Geografie Religie ARTE Educatie plastica Educatie muzicala EDUCATIE FIZICA SI SPORT TEHNOLOGII Abilitati practice Educatie tehnologica CONSILIERE SI ORIENTARE TOTAL ORE TC PE SAPTAMANA TOTAL ORE PE SAPTAMANA NUMAR MAXIN DE ORE 1* Se vor scrie toate optionalele anului de studiu respectiv.optional avizat de inspectorul de specialitate ___________ DIRECTOR. 1*.« ORASELE EUROPEI » . 10 .

DIN CARE OMECT prin care s-a aprobat program a TC LIMBA SI COMUNICARE Limba si literatura romana Limba franceza(1) Limba engleza(2) Limba latina MATEMATICA SI STIINTE Matematica Fizica Chimie Biologie OM SI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane CD TC+C D CDS TC CD TC+C D CD S 1* 11 .MODEL PENTRU LICEU CLASELE A IX-A ARIA CURRICULARA/Disciplina Clasa a IX-a A FILIERA________ PROFIL_________ SPECILALIZARE_________ TOTAL ORE PE DISCIPLINA LA CLASELE A IX-A.

optional avizat de inspectorul de specialitate _________ DIRECTOR.Religie ARTE Educatie muzicala Educatie plastica TEHNOLOGII TIC Informatica Educatie antreprenoriala EDUCATIE FIZICA Educatie fizica CONSILIERE SI ORIENTARE Consiliere si orientare TOTAL TC/CD/CDS TOTAL(TC+CD+CDS) Se vor scrie toate optionalele anului de studiu respectiv. 1* « Metode experimentale « . LS 12 .