Sunteți pe pagina 1din 32

Gandhi

Numarul10

PROLOG 4

VIATA ~I VREMURILE 6

.. MareLe spirit" care a eliberat India In mod pasnk Sanqe academic rnostenit

Dorinta de a duce 0 viata curnpatata Confuzie si piedici

fnceputul rniscaru de rezistenta Asaltul asupra Indiei Non-violenta versus violenta Pentru 0 noua Indie

Moartea .. sufletului"

EVENIMENTE MARCANTE 20

Lupta non-violenta impotriva imperialismului britanic

-

VIETI PARALELE 24

Cei care au pur tat batalii epice ataturi de "sufLetullndiei"

INFLUENTE MAJORE 28

India La ananghie .!?i raspandirea rniscarf non-vioLente

Pentru orice mformatie sau lamurire,

contactati-ne la telefanul: [0;11140.10.888 sau trirmtati un e-maillainfolCldeagastini.ro Servicii pentru clienti: de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 15":00

Pentru 0 rnai buna deservire solicitati Intotoeauna pubtlcatla de la acelasi punct de vanzare si informatl vanzatarul asupra intentiei de a curnpara ~i aparitiile urmatoare.

Penlru arice informal ie, Uimurire, inlocuire de exemplare sau comenzi de numere anterioare, sur ati-ne la tel. [021140 10888

Pentru inforrnatii -'ii comenzi de numere antenoare, cititorii din Republica Moldova pot suna La (022)21.07.98 - Paramedia. Chisinau .

. ~I V_iZ_i_ta_!_i_s_it_e_-_u_L_n_o_st_r_U_l_a_a_d_r_e_s_a ~

www.deagostini.ro

EDITIE SAPTAMANALA

EDITURA: De AGOSTINI HELLAS SRL EDITOR: Petros Kapnistas

MANAGER ECONOMIC: Falis FOliou

MANAGER DE REDACTIE ~I PRODUCTIE. Virginia Koutroubas ADRESA: Vuliagmenis 44-46,16673 Alena

MARKETING MANAGER: Michalis Koutsoukos

PRODUCT MANAGER: Nasita Kortesa

COOROONATOR DE PRODUqIE: Carolina Poulidou MANAGER DISTRIBUTIE: EVI Boza

MANAGER LDGISTICA ~I OPERATII: Dirnitris PasakaLidis COORDONATOR LOGISTICii ~I OPERATII: Antonis Uoumis

AOAPTARE PENTRU L1MBA ROMANA:

Fast Translate, Best Communication Media SRL

DTP:RAY

TIPARIRE?I LEGARE: NIKI EKDOTIKI S.A.

DIRECTOR DE PRODUCTIE TIPOGRAFIE: STELIOS KRITSOTAKIS

IMPORTATOR: Media Service Zawada S.R.L Country Manager: Mariana Mihal~an Marketing Manager: Adina Bojidi

Redactor: Gabriela Muntean

Distribution Manager: Dan lordache ADRESA: str. Lours Pasteur nr. 38, et.l, ap 5, sector 5, Bucurejiti. Romania

Tetelon. 1+40121 3187398

DISTRIBUITOR: Hiparion S.A.

© 2007 De AGOSTINI Hellas

© 2003 K.K. De AGOSTINI JAPAN

ISSN: 1791-0765

Fotografii: Uniphoto Press, Corbis Japan, De Agostini Picture Library

Pre~ul numerelor

Prelul prirnuu.i nurnar. 2,99 LEI/14,50 MOL

Pretul cetul de-al doilea nurnar ~i al tuturor celorlalte numere: 5,99 LEI/29,99 MOL

Nu ratali bibliorafturile speciale In care puteti colectiona seria 100 de personalits]il. BibLiorafturile sunt disponibile la chioscurile de ziare La pretul de 6,99 LEI/35 MOL OeAgoslini va anunla dalele de pubLicare

a bibliorafturilor in seria de reviste.

".

Drepturile tuturor lextelor se alla sub copyright. Este inlerzisa reproducerea, stocarea, transmiterea sau utiLizarea comerciala a materialelor, sub orice forma. fi3ra acordul scris al editorului.

Editorul isi rezerva drep\ul de a schimba ordinaa publicaril parsonalitatilor sau de a le inlocui cu altele.

I

Ma

at

a Gandh·

Ce fel de viata a dus Gandhi?

,

~ o _j

o 0:::

Q_

LASFAR~ITULSECOLULUIALXIX-LEAl imperiul Britanic a colonizat India. Colonizatorii si-au folosit puterea militara pentru a-i oprima pe localnici, a carer disperare a crescut din ce In ce mai mult. Ace stia au Inceput sa-~i pia rd a Inc red ere a In leg a t u rae u to ate asp e c tel e vie t i i lor. ln ace asta per icada. a existat un om care i-a invatat pe indieni ce insearnna rnandr ia, curajul, precum ~i tacticile de raznoi. Tn conditiile unui rasism larg raspandit. acest om, cu un spirit de luptator ~i cu 0 viziune filozofica nobila, s-a aflat In fruntea rniscarii de eliberare a tar.i

I I

- Mahatma Gandhi, .parintele lridiei", omul care a biruit viole nta prin non-viole nta.

Purta haine modeste, era stoic, cerea cinste si adevar

I •

de la sine insu~i ~i de la ceil alti: a calatorit prin Intreaga

Indie pentru a-i Invata pe oameni virtutile non-violentei Inainte de a-~i pierde viata tocmai din cauza viole ntei Impotriva careia a luptat.

Deci ce fel de viata a dus Gandhi?

I

,t',l:IJlII,mll_

1498 ~ Vasco Da Gama descopera India
1600 0 lntiintarea Companiei Britanice a Indiei de Est
1757 ~ Batalia de la Plassey
1857 0 Rascoala cipailor
1858 0 Sfar~itullmperiului Mughal
1869 0 Nasterea lui Gandhi
1885 n Prima Tntrunire a Congresului National Indian
1888 0 Gandhi pleaca la studii in Anglia
1893 0 Gandhi calatoreste in Africa de Sud
1899 0 Inceputul Razboiului Burilor
1906 0 Prima lupts Satyagraha
1914 0 Inceputul Primului Razboi Mondial
1915 0 Participarea la miscarea pentru independents Indiei
1917 0 Revolutia rusa
I
1919 0 Masacrul de la Amritzer
1929 0 Marea criza economics
1930 0 Mar~ul sari:
1931 0 Participarea la negocierile de la Londra
1932 0 lntalnirea cu poetul Tagore
1939 0 Tnceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial
1944 0 Tnceputul bataliei de la Imphal
1947 0 lndependenta Indiei ~i a Pakistanului
Primul razboi indo-pakistanez
1948 0 Gandhi este asasinat
1959 0 Dalai Lama exilat in India
1963 0 Razboiul indo-chinez
1964 0 Legea Drepturilor Civile adoptata in State Ie Unite
1965 0 Cel de-al doilea razboi indo-pakistanez
1971 0 Cel de-al treilea razboi indo-pakistanez
lndependerita Bangladeshului
1974 0 Primul test nuclear allndiei
1994 0 Sfarsitul regimului de apartheid din Africa de Sud
1998 0 Primul test nuclear al Pakistanului - --- ---- -- - ~ - -- -- - -

Viata si vremurile

• •

M 1 .. " Iib

" are e spirit care a e I erat

India in mod pasnic

Nascut in India, care era 0 colonie a Imperiului Britanic, Gandhi era un om simplu eli vederi largi ~i manat de 0 mare pasiune.

Victirna a rasismului in timpul copilariei, a eombinat ideile filozofice tradirionale indiene cu propriile idei originale, pentru a elabora noi tactici de lupta: non-violenta ~i insubordonarea.

Gandhi a mizar pe aceste strategii nonviolente in incercarea de a redobandi independenta tarii sale de sub Imperiul Britanic.

Nisre haine modeste de bumbac ~i 0 roata de tors erau suficiente pentru a satisface nevoile materiale ale acestui om care a fost parintele independentei Indiei.

Dorinta de a duce 0 viata cumpatata

Un ,,13.§" timid

MOI-lANDAS KARAMCHA D GAl DHl. cunoscut $i sub numele de Mahatma Gandhi, s-a nascut la 2 octombrie 1869, in crasul Porbandar din vestullndiei.ln aeea vreme. societatea indiana era Irnpartita in mai multe caste sau grupuri sociale carora fiecare om le apartine prin nastere $i pe care nu le poate parasi. Familia Gandhi apartinea castei negustorilor [vaisyal. care se afla pe treapta a treia a ierarhiei sociale indiene. Cu toate acestea, familia era bine cunoscuta in eras, deoarece tatal sau, Kara Gandhi, barbat harnic si eficient, avea 0 meserie ee se bucura de un mare prestigiu - era judecator la tribunalul regional. Mohandas a fost eel mai mic copil al celei de-a patra sotii a lui Kara, Putlibai. Kara pretuia foarte mult virtutea la locul de munca si. ca atare, era un functionar cu o foarte buns reputatie. Cu un astfel de tats iubitor, se spune ca Mohandas nu a cunoscut nicio-

data viclenta in copilarie.

Kara era un hindus credincios, dar avea prieteni apropiati de diverse religii. Mama lui Mohandas era, de asemenea, foarte credincioasa $i ehiar tinea post zile In sir pentru a se purifica. Gandhi a spus ca mama sa era .. ca 0 ealugarita··. ~ascut intr-o astfel de familie, Mohandas a Irnbratisat hinduismull de la 0 varsta faarte frageda.

Lui Gandhi nu i s-a intamplat nimic iesit din comun In copilarie, nici rnacar nu a avut idealuri sau aspiratii rnarete. A fost un elev silitor, dar, fiind introvertit, $i-a facut foarte putini prieteni apropiali, caci de cum suna clopotelul la sfarsitul orelor fugea acasa. Dupa propriile declaratii, asta se intarnpla pentru ca era .. un mare la$··. A fost un tanar foarte sensibil care nu putea suporta ca ceilalti sa se supere pe el $i se temea ca nu cumva coleg I i lu i sa rada de el.

... Gandhi La varsta de 30 de ani. Era o per soana Ioarte serioasa de La 0 varsta Irageda, care refu.za sa minta sau sa ii raneasca in orice aLt feL pe oameni

T Gandhi ~i Kasturba. Casnicia a fost dificila pentru tanara pereche

-

Gandhi

I

~ Vacile sunt considerate sacre in India, Nu tcti indienii sunt vegetarieni, dar in unele localitati, asa cum este orasul natal aL Lui Gandhi, un de hinduismul are inca 0 influenta !oarte puternica, se mananea !oarte putina carne

Doua incidente care i-au schimbat viata

,

La va rsta de 13 ani, Gandhi s-a casatorit cu 0 fala de aceeasi varsta eu el, Kasturba. Pe vremea aeeea, varsta de 13 ani era considerate potrivita pentru casatorie In India, dar chiar si Gandhi a recunoscut ca s-a casatorit prea tanar ~i a spus ea aceasta casatorie a fost .incorecta din punet de vedere moral".

Gandhi si-s iubit foarte mult sotia, dar aceasta s-a folosit de profunda lui afectiune pentru a-l constrange, plasandu-I efectiv lntr-o stare de arest La dorniciliu. A fost, de asemenea, atat de coplesit de viata sexualji alaturi de sotia lui, lncat a Inceput sa 17i neglijeze studiile in ciclul gimnaziaL

Altfel, Gandhi era un baiat foarte serios - refleeta asupra a tot ceea ce facea ?i jura sa nu mai repete nicicdata eventua La qreseals. Cam in aceasta perioada a vietii sale, lui Gandhi is-au intarnplat doua incidente toarte tulburatoare.

Primul a fost cand a mancat carne. Unul dintre prietenii sai i-a spus: .Motivul pentru care suntem slabi este ca nu rnancam carne. Trebuie sa devenim La fel de puterniei ca britanicii a7tia rnancatori de carne," In vremea aceea, India era 0 colonie britanica. Britanicii au reusit sa cucereasca India datorita tehnologiei si fnrtei lor armate superioare si era evident ca ~i din punct de vedere fizic soldatii britanici erau mai puternici decat localnicii. Indienii au pus aeeasta pe seama tipurilor diferite de alimentatie din cele doua tari, Spre deosebire de europeni, a ca ror alimentatie se baza pe carne, multi indieni nu rnancasera niciodata carne, din motive religioase.

Tineretul indian din vremea aceea aspira sa fie precum britanicii, astfel incat sa poata opune

rezistenta In fata ocupantilor, asa ca, La fel ca si colegii sai, blandul Gandhi era dornic sa aiba experienta acestui aspect al vietii tipic britanice. Acest stil de viata era insa 9 reu de rnentinut pentru el. Valorile sale morale fine:! adanc Inradacinate in religia hin·{jusa . . _ .....

Gandhi nu a putut rezista in fata vine-

valiei resi rntite pentru ca a incalcat una

dintre ideile de baza ale religiei sale. Astfet incat incetat sa mai rna nance carne dups ce incer ase . de doar cateva ori. Ajurat apoi sa nu mai rnanance niciodata carne de buna voie.

A survenit apoi 0 alta intarnplare nefericits. A fost coplesit de durere cand tatal sau, care se bucura de atats respect, a murit pe cand eL avea numai 16 ani,

Tatal sau fusese bolnav 0 vreme, iar starea sa de sanatate s-a I'nrautatit treptat in perioada in care Gandhi a intrat La liceu. Deseori, acesta lipsea de La scoala pentru a-si inqriji tatal, dar lntr-o zi s-a retras intr-o alta incapere pentru a face dragoste cu sotia lui, Soarta a facut ca tatal sau sa rnoara tocmai cand el se alla in cealalta incapere. Profund marcat ~i rusinat de aceasta intarnplare. Gandhi a jurat sa nu mai cedeze niciodata dorintelor trupesti sau materiale.

Aceste deus intarnplari pot parea destul de neirnpresionante, dar pentru Gandhi, un hindus extrem de credincios si un tanar foarte serios, ambele au fast traumatizante $i i-au schimbat viata.

... Mumbai (!ostuL Bombay]. Aceasta .poar;;a ma~cheaza zona in ~ re Marea !!lifanie ~ pus mai !ntai stapanire pe India. carktli 'a in 1911 pentru a comemor.avizita Regelui George aL V-Iea"in India, acaasta este un simbol al oeupatiei britanice.

? Moneda nationalji a Indiei - rupia: o bane nota pe care apare chipul Lui Gandhi

SUBCONTINENTUL INDIAN ~I LOCUITORII sAl

India, uneori nurnita ~i subcontinentul indian, acopera 0 mare parte din Asia, fiind margin ita la nord de Muntii Himalaya, la sud de Oceanul Indian, de a regiune arida in vest ~i de regiunea musonica in est. Pe vremea dlnd era colonie britanica, India includea ~j Pakistanul ~i Bangladesh u I, ca re in prezent sunt !ari separate, deci cuprindea 0 mare diversitate de locuitori. Cu 0 populatie de 1 millard de locuitori (300 de milioane pe vremea lui Gandhi), India se mandreste cu 0 mare diversitate rasiala, cuprinzand indo-arieni de origine europeans, oameni cu aspect oriental, originari din China ~i Tibet, precum ~i oameni cu pielea de culoare inchisa de origine dravidiana. Din cauza marilor diterente de ordin demografic ~i climateric, India avusese

dintotdeauna multi conducatorl, incapabili sa ii na $U b control intreaqatara, Cu un astfel de trecut, diverselor regiuni Ie este greu sa renunte la autonomia (or In favoarea unui guvern central, iar India rarnane chiar ~i in prezent destul de ne-unificata Chiar ~i limbile vorbite de locuitori difera de la 0 regiune la alta ~i niei in ziua de azi nu exista 0 limbs cornuna vorbita in intreaga tara. Acest lucru este evident daca privim bancnotele, care sunt tipsrite in 17 limbi diferite.

Dupa parersa unui soldat britanic aflat in India pe vremea cand aceasta era colonie britanica",nu exista un popor indian sau 0 natiune indiana': A f indian lnsearnna numai a loeui in interiorul grani!e(or tarii cunoscute sub numele de India.

-~---~- - -- - ~ - ~-~ -_-

Viata si vremurile

• I

Confuzie si piedici

Studiile la Lomira

LA VARSTA DEIS ANI, Gandhi a Intrat la Colegiul Samaldas din orasul Bhavanagar. Nu inteleqea insa foarte bine eursurile $i si-a pierdut repede interesul pentru studiu. Un sfatuitor Intelept al familiei, din clasa brahmanilor, i-a sugerat atunei lui Gandhi sa rnearqa la studii in strainatate, si anume la Londra, ea sa studieze dreptul. Gandhi a fost foarte surprins de aceasta sugestie. Era prima ocazie pe care 0 avea de a merge in strainatate. Curiozitatea i-a fost atatata. Tnsa, in regiunea rurals foarte conservatoare in care Loeuia, aceasta era 0 aventura nemaiauzita, aslfel incat oamenii, chiar unii membri ai familiei sale, s-au opus pleearii lui. Mama sa, Putlibai, i-a spus: .. Daca te duei in Anglia, eu siquranta vei uita InvataturiLe religiei hinduse" $i l-a Indemnal sa se razgandeasca. Gandhi insa se hotarase. Era prima data in viata cand sfida dorintele celor mai in varsta din famiLia sa, alat de mult II atraqea aceasta calatorie La Londra. Adunand banii necesari, in parte datorita frateLui sau, care era deja avocat, Gandhi a plecat in Anglia, in 1888, La varsta de 19 ani, dupa ce i-a promis mamei sale ca .. se va abtine sa manance carne, sa savarseasca fapte imorale si sa bea alcool.

Viata sa in AngLia a fost un sir de surprize.

Anglia era In aeea vreme cea mai mare superputere a Lumii, iar capitala sa, Londra, era centrul mondial al splendorii $i boga!iei. Gandhi, un

... 0 pictura raprezentand a serata in Marea Britanie. Fascinat de cuLtura br itanica, oare La asta visa Gandhi cand era tanar?

om sirnplu, a fost fascinat de cultura britanica $i a decis imediat sa devina un gentleman $i un membru alinaLtei societati. Si-a curnparat haine enqlezesti si purta a palarie de matase. fiind mereu obsedat de parul sau. Inca nemulturnit, a darit sa devina un renascentist $i a inceput sa ia lectii de dans $i de vicars $i a studiat chiar si limba franceza.

Gand hi d ueea a viala de lux in AngLia. dar, intr-o buna zi, a ineeput brusc sa aiba dubii in privinta aeestui stil de viata.

.. Daca oricum stiu ca nu voi Irai permanent in Anglia, de ce ineerc eu atata frenezie sa capiez tot ceea ce fae britanicii?"

Si-a amintit de fratele sau care, eu atata bunatate, Ii Imprumutase bani sa calato-

reasca In strainatate $i de mama sa, care il lasase sa plece, In ciuda rezervelor initiate si, cuprins de sentimentul vinovatiei, a deeis sa fie un renascentist doar din punet de vedere spiritual si saTevina la stilul de viata umil pe care II avusese In India. S-a mutat apoi intr-un apartament ieftin si a inceput sa studieze religia $i filozofia In timpulliber.

intalnirea ell a1~1 vegetarieni

Gandhi a rarnas vegetarian cat timp a stat in Anglia, dar aceasta i-a creat uneori probLeme. Odata, cand a fost invitat de prieteni sa ia eina La un restaurant. i s-a spus .Jesi afara!" dups ee a refuzat sa mana nee carnea ce-i fusese servita. Totusi, faptul ca era vegetarian i-a permis sa cuncasca mai multi vegetarieni britanici. Cunoscuti sub denumirea de teozofi, acestia I?i bazau ideile religiaase pe Vechiul Testament si erau adepti ai logicii si curnpatarli. Tntalnirea eu acesti filozofi i-a permis lui Gandhi sa gaseasca motive log ice pentru faptul ea era vegetarian si si-a pus amprenta asupra ideilor si credintei sale pe termen lung. Tn acelasi timp Insa, personalitatea sa nu s-a schimbat: a ramas tat un adoLescent timid $i rusinos Se spune ca ramanea tacut chiar $i in timpul dezbaterilor aprinse, de la inceput pana la sfarsit.

• Tn prl p 1m, un hindus ruqandu-se, Pe fundal, Taj MahaL, construit in stil musuLman. Aceste doua reLigii s-au aflat adeseori

in conflict in India, dar arnhale

au ccntrlbult La dezvoltarea larii pentru ca India sa devina ceea ce este in prezent

Gandhi

- -

I

Esecul ca avo cat

Dupa ce a studiat la Londra timp de trei ani, Gandhi a obtinut diploma in drept ?i s-a inters in India intr-o dispozitie foarte buna. Mama sa murise in timpul cat el se aflase In Anglia, dar fratele sau, nd inca in putere, a venit in portul din Bombay a-i ura bun venit acasa. Familia sa uitase neinteleqerile acerbe care existasera la lui Gandhi la studii In strainatate. Acum rnari sperants in legatura cu Mohandas, cu studii la Londra. urrnfind sfatul fratelui

~i-a deschis 0 firma In Bombay, in sud-vestul .. Nu avea insa calitatile potrivite pentru a fi Era un am bun la suflet, ineapabil sa rastalrnaceasca adevarul catus: de putin, astfel ineat nu era capabil sa interpreteze si sa dezbats legile In favoarea lui ?i a clientilor pe care I'i reprezenta. De asemenea, avea adeseori trac. La un moment dat, la un proces, Gandhi s-a ridicat pentru a-si prezenta argumentele, dar si-a dat seama ca este apsoil sa interogheze martorul a?a ca i-a reco-

..... """"',""dat clientului sau sa I?i gaseasca alt avocat

mai priceput si apoi a fugit din sala de judecata. ln st moment a recu noscut ca a esu at ca avocat Ca urmare a acestui incident, nu a mai avut alti clien~i !?i nici un venit pentru urrnatorii doi ani. Fratele sau, care I?i cauta si el 0 noua slujba, s-a straduit sa-l sprijine pe Mohandas, dar aeesta, cuprins de dezarnaqire, si-s inchis cabinetul si s-a inters acass. A supravietuit facand rnunci de tot felul, lucrand ocazional, sub contract, Tnainte de a primi o cerere din eel mai nsasteptat lac.

RELIGIA iN INDIA

Multe religii s-au nascut in India: budisrnul, brahmanismul, jainismul etc. Teate aceste religii au aparut inainte de Hristos, cunoscand 0 larga raspandire in randurile populatiei inainte de a conoaste un declin de popularitate ~i a f inlocuite. (and s-a nascut Gandhi, toate aceste religii fusesera inlocuite de hinduism,

Iraditiile hinduismului i~i au originea in cea mai veche dintre cele trei religH rnentlonate mai sus, ~i anume brahmanismul, ~i se impletesc foarte bine cu diversele obiceiuri locale existente pe intreg cuprinsul Indiei. A~adar, aceasra reliqie, care s-a raspandit foarte putin in afara grani1elor Indiei, este foarte potrivitii pentru localnici. Pe de alta parte, zoroastrianismul ~i crestinisrnul, ambele religii fiind introduse din afara lndiei, au de asemenea adepti printre locuitorii Indiei. Aceste religii au relativ putini adepti in cornparatie cu religiile aparute

pe teritoriullndiei, dar, in mod destul de interesant, islamismul, introdus in secolul al VIII-lea, a fost declarat religie oficiala a 1arH de reqele Mughal. S-a raspandit apoi in nordullndiei pe cale orale.

Hinduismul ~i islamismul au fost principalele religii ale tarii din vremea lui Gandhi ~i pana in prezent. Pe vremea cand India era 0 colonie britanica. hindu~ii reprezentau 70% din populatie, iar musulmanii restul de 30%, ceea ce facea din acestia din urrna 0 minoritate lrnportanta. In India de atunci, insa, 30% din populatie insemna cam 100 de milioane de oameni, un nurnar deloe rnic. Aceste doua religii, ce propovaduiesc moduri de viata total diferite, au intrat adesea in conflict ~i inca mai reprezinta 0 problema lrnportanta in societatea modernii. De asemenea, reliqia Sikh i~i are radacinile in hinduism.

... 0 salii de judecata din India aniler 1940. Gandhi nu s-a descurcat ca avocet din cauza .. la~italii" pe care si-a recunoscut-o

Una dintre cunostintele fratelui lui Gandhi, un am de afaceri care I$i desfasura activitatea In Africa de Sud, a dorit ca Gandhi sa-i fie consilier juridic timp de un an. Africa de Sud era un teritoriu necunoscut lui Gandhi, dar a sirntit ca nu putea refuza 0 oferta atat de generoasa, cu atat mai mult cu cat I?i cauta de lueru de doi ani. Lucrurile au Tnceput treptat sa se aseze si, in curand, Gandhi se preqstea de cea de-a doua calatorie a sa In strainatate. 0 calatorie ce avea ss-i schimbe viata pentru totdeauna.

Delhi este capitala politica a Indiei, in limp ce Mumbai este capitala sa eccnornics, in prezent, Delhi este orasul cu eel mal mare nurnsr de locuiteri din lara

-=-=_~~=-~_L -~~---..._ ~.~ __ _.". _ ~~ ~ _ _ __ _ _ _

Viata si vremurile

~ ,

.. Gandhi, In cabinetul sau de ilVOGatura din Africa de Sud. In India nu avusese sueees, dar aeum se schimbase ~i oamenii se bazau mult pe el

A.

Inceputut miscarii de rezistenta

GANDHJ A SOSITIN PORTUL sud-african Durban In 1893. Din punct de vedere administrativ, Africa de Sud era a republica, dartara era bine curioscuta pentru reqirnul sau rasist. Apartheid, care discrimina persoanele de culoare. Si Africa de Sud era colonie britanica, dar, spre deosebire de India, care se afla complet sub administrarea quvornului britanic, Africa de Sud era guvernata de un grup de caucazreru britanici care ernlqrasera din Anglia. Acesti oameni aveau p sa ada pte nai legi, cea mai mare parte a acestora legalizand practicile discrirninator!i mai sus mentionate. Spre deosebire de dlatoria in Anglia, cea din Africa de Sud nu a reprezentat nici un vis, nici a darinta specials a lui Gandhi, iar cand a ajuns acola si a fast martarul unui rasism atat de violent, a fast de-a dreptul sccat.

Desi lsi cumparase bilet de tren la clasa lntai, i s-a cerut sa se mute in alt vagon. Gandhi a refuzat si atunci a fast dat JDS din tran.In diliqente i s-a ordonat sa stea pe jos, nefiind lasat sa se aseze pe banchete, ~i a fast supus unei violente nemiloase cand a refuzat sa asculte ordinele. Odats ajuns la hotel, nu a fast lasat sa intre, deoarece era indian. A declarat, de asemenea, ca .. indienii erau tortati sa I~I scoata turbanele In tribunal' si erau supusi ~i altor forme de hartuire pentru ca albii doreau sa arate celorlalti ca ei erau rasa superioara. Persoanele de origine indiana aveau 0 viala grea.

Totusi, aceste experiente l-au facut pe Gandhi,

o tara rasista

,

"Ora~ul modern Durban din estul Afrieii de Sud, rnjirqinit de Oceanullndian

care fusese un om bland, sa capete rnandrie si dorinta de a riposta. Se considers un indian de elita ~i continua sa rnunceasca din greu in ciuda mediului opresiv. A inceput sa aceepte cazuri In care reprezenta alti indieni ;;i a castiqat astfel respectul multora din comunitatea indiana, care l-au rugat sa I:_;i prelunqeascasederee in Africa de Sud.

case lnainte.

Marele scriitor rus, Lev Nicolaievici Tolstoi, cunoscut pentru operele sale "Riizboi ~i pace" ~i.,Anna Karenina" a fost de asemenea un pacifist. Unul dintre fondatorii revolutlel rusesti, el a respins modul de trai tipie rusesc, preferand un mod de viata bazat pe agriculturii in care tori oamenii sa fie egali. Credea ca nu artrebui sa existe proprietari ~i nici diviziuni de clasa sociala, idei care i-au influentat mult pe suecesorii sai. Credea de asemenea intr-o viaia in care sa se detina cat mai purine bunuri ~i dorlntele materiale sa fie suprimate.

Filozofia sa era foarte similara celei a lui Gandhi. Pe cand se afla In Africa de Sud, Gandhi a citit unele dintre scrierile lui Toistoi ~i a fost fascinat de ideile acestuia. Impresionat de eeea ce citise, Gandhi a botezat cea de-a doua ferrna pe care a lnflintat-o in Africa de Sud ,,Ferma lui Toistoi". lar afectiunea a fost reelproca, Toistoi a avut de asemenea ocazia sa

SATYAGR.AHA LUI TOLSTOI

cltcasca unele dintre scrierile lui Gandhi ~i sa afle despre Satyagraha, pe care ~i el 0 practi-

Tn romanul sau .Invierea'; Toistoi a atacat autoritarismul rusesc ~i biserica Drept urmare, a fast excomunicat, ceea

ce i-a adus 1nsa multa simpatie in

lumea intreaqa. Un editor a scris:

"Cine este mai puternic? Tolstoi sau monarhul Rusiei? Rusia se pare ca nu este in stare sa se descotoroseasdl de Toistoi, In schimb Toistoi a reusit sa scape de Rusia" Este acesta inca un exemplu de non-viclenta care triumfa asupra violentei,

• Scriitorul rus Tolstoi a avut multe In cornun cu Gandhi

Gandhi

I

A Scena din cadrul unei ceremonii de disalorie tipic indiene. Guvernul sud-african daduse 0 lege care cerea ca toate casatoriile sa se faca in rit crestin, dar nu a pus-o in

a pticare datorita putern icei opozitii

Buri invadand 0 tabara britanica, Razboiul Burilor a fost declansat ca urmare a dorinlei Imperiului Britanic l:Ie 'fl-'?i ex.tinde teritoriile $\apanite. Burii erau inferiori din puncr de vedere numeric dar s-au a pa rat lu pta nd In mod admirabil

Ca§tigarea faimei Anii petrecuti In Africa de Sud au marcat un punct critic in viata lui Gandhi. In timpuL sederii saLe acoLo, a afLat despre multi oameni care conduceau rniscarea de eLiberare a Indiei, oameni pe care avea sa II intalneasca personal mai tarziu. A fost influentat de ideile mai multor autori si a decis sa I:;;i infiinteze propria Ierrna pentru a putea fi complet independent. A publicat, de asemenea, 0 revista saptamanaLa intitulata .Opinia indiana".

S-a inrolat In armata indiana, care era controla ta de britan ic I, partici pa nd la reprima rea rascoalelor populatiei locaLe zulu. Implicarea sa In armata pare sa contrazica atasarnentul lui fala de non-violerita. dar aceasta a facut parte din strategia lui Gandhi. Indienii obisnuiau sa Ii ajute pe britanici pentru a-:;;i Imbunatali imaginea si pentru a f tratati ca egaLi, Gandhi nu a luptat niciodata pe front, ci a participat mai deqraba la operatiuni de asistenta. Gandhi avea mari sperante sa 1:;;1 irnbunatateasca statutul, luptarid de partea britanieilor, iar in 1899, s-a implieat :;;'1 in alte operatiuni de asistenta In timpul Razboiului Burilor, In care britanicii urrnsreau sa controleze teritoriul detinut de olandezi. A prirnit deeoratii Inalte $i a fast laudat de armata britanica, dar problema rasismului In Africa de Sud nu s-a Imbunatalit cu absolut nimic.

Inceputul protestelor non-violente

Intre timp, guvernul sud-african adoptase un nurnar de legi rasiste impotriva indienilor, restra ngand drepturile lor electorale, irnpunand taxe speciale si cerand ca tuturor indienilor sa li se ra amprentele, punand astfel din ce In ce mai mutts presiune asupra rezidentilor indieni. Gandhi, care dobandiss tairna pentru activitatile sale din Africa de Sud, a rnobilizat minerii indieni :;;i i-a chemal la qreva pentru a pratesta Impatriva legiLor nedrepte. De asemenea, ca reactie la a lege care impunea ca toate ceremoniile de casatorie sa fie In rit crestin [Legea Casatorieil, sotia sa, Kasturba, s-a alaturat altar femei si au pus la [ale o dernonstratie. Aceste femei au fast tratate cu cruzime de catre tortele de politie, astfel incat, ca reactie la aceasta, Gandhi a facut din nou apeL La mineri sa refuze sa rnearqa La lucru si, In octorn-

... Indicator din Africa de Sud din timpul regimului de apartheid, Practicile rasiste au continua! In Africa de Sud pana recent

brie 1913, protestul s-a extins din provincia Natal, pana In provincia Transvaal.

A fast arestat de cateva ori de politia sud-africana. dar aceste dernonstratii au reusit sa atraqa simpatia Intregii lumi. Guvernul s-a vazut obLigat sa I$i relaxeze politica $i a a brogat imediat Legea Casatoriei $i taxele speciale. ProtesteLe lui Gandhi au avut un succes rasunator. Utilizarea non-violentei $i a neeooperarii a devenit ulterior strategia sa de baza, o tactics denurnita .. Satyaqraha". Acesta este un nume dat rniscarii de Gandhi :;;i tovarssii sai: cuvantut este campus din .Sado". care insearnna adevar, $i .. aqraha". care inseamna a arata. Cand cele doua cuvinte sunt pronuntate irnpreuna se obtine .Satyaqraha".

Dupa victoria sa decisive, Gandhi a decis sa se lntoarca In orasul natal. Pet recuse deja 21 de ani in Africa de Sud $i se schimbase in mod semnificativ In acest timp.

Gandhi eel timid :;;i retras devenise un Lider capabil sa uneasca masele sub conducerea sa.

• Triburi zulu din preajma or asului-port Durban, Africa de Sud. Luptau cu sulite scurte, dar nu au reprezentat niciodata un pericol real in tata puternicului Imperiu Britanic

l1li

-- ----"

Viata si vremurile

• •

Asaltul asupra Indiei

Miscarea pentru Independents

GANDHI S-A INTORS IN INDIA IN 1915, fiind primit cu rnulta caldura, cacl vestile despre realizsrile sale din Africa de Sud se raspandisera rapid In tara sa.

In India, a reluat imedial munca pe care olncepuse peste hotare. Ma i Inta i a intii ntat 0 terrna pe care avea sa 0 utilizeze ca tortareata $i a calatorit in intreaga ~ara, ajutaridu-i pe arendasi sa se eli" bereze de sub rnosierii care Ii exploatasera, sprijinind grevele muncitorilor de la erase si cerand ca rnernbrii castelor indiene interioare sa beneficieze de un tratament mai bun. De asemenea, a purtat discutii cu rnernbrii Congresului National Indian, care reprezentau avangarda eforturilor de obtinere a indepandentei.

Congresul Na~ional Indian [CNII era 0 organizatie cornpusa in majoritate din oarneru alesi Tn Congresul Indian $i si-a tinut prima intrunire in 1885, eeea ee face din el cel mai vechi grup politic din istoria Indiei. GrupuL a fost creat, initial, de britaniei ca un forum al elitei indiene pentru dezbateri deschise. La vremea aceea, Marea Britanie era nurnita .. Marele Imperiu Britanic' $1 avea colonii in toata lumea, care contribuiau La prosperitatea sa. India, fiind cea mai bogata dintre aceste colonii, a fost cea mai oprimats de cuceritori. Desigur, iridienii se opuneau acestui regim crud :;;i in intreaga tara se produceau turbulente sporadice In semn de protest, asttel incat Marea Britanie a conside-

rat necesars crearea unui forum In cadrul caruia elita Indiana sa isi poata discuta trustrarile, mai deqraba decat sa rccurqa La viotenta.

La incepot. orqanizatia a functionat exact asa cum sperasera britanicii, dar cum India a fost supusa unei opresiuni sporite de catre colonizeton, institutia a devenit foarte antibritanica. Apoi, inspirata de victoria japoneziLor in razboiul rusojaponez din 1905, orqanizatia a Inceput sa revendice independenta fata de Marea Britanie ~i autonamia Indiei.

Gandhi fusese deja membru al Congresului inca din 1901, pe cand se afla inca in Afri ca de Sud, dar a devenit membru cu drepturi depline La reintnarcerea sa Tn India, alaturandu-Ii-se lui Chandra Bose ~i lui Jawaharlal Nehru, ambii activisti pen" tru independents. Gandhi a expus Cangresului puterea tacticii Satyagraha si, desi unii membri 5- au opus acestui principiu ~i au parasit grupul, eei mai multi au fost de acord cu Gandhi $i Satyagraha a devenit fiLozofia de baza a orqanizatiei.

... Sediul central al guvernului din India, acum folosit ca resedinta prezidentiala

.... Exista doua locuri cu irnportanta islorica denumite

.. Poarta lndiei", Ambele au

tost construite la Delhi de catre br itanici ca expresie a racunostlntel tala de indienii care au luptat in Primul Razboi Mondial.

Feme; prote4iind Tmpotriva •

scldatilor briPanici pe strazile crasului BonJb;y

- ---

Gandhi

- -

• Amritzer, cunoscut pentru frumosul sau Templu de Aur ~i pentru masacrul care a avut lac acolo

Minciuna britanicilor

Primu l Razboi Mondial, ca re a lnceput In 1914, a fost devastator, soldandu-se cu un nurnar de rnorti fara precedent. Pentru a Inlocui soldatii britanici care pierisera in razboi, multi indieni au tost recrutati !?i pusi sa lupte pentru interesul national al lrnperiului Britanic. Tn schimbul acestui serviciu, britanicii au promis sa acorde Indiei ceva mai rnulta autonomie. Crezand in aceasta prornisiune, Gandhi s-a inrolat si a fost pentru scurt timp comandant al unei unitatl indiene. ~i de aceasta data unitatea lui a ajutat doar in operatiuni de asistenta, dar Gandhi era cu tot sufletul implicat in eforturile de razboi.

Cu toate acestea, in toiul razboiului. guvernul britanic din India a adoptat Legile Rowlatt, menite sa reglementeze problema nurnarului In crestere al rniscarilor de independents: acestea permiteau autoritatilor sa Ii internniteze pe indieni fara proces si sa aresteze oameni fara justificare. Gandhi a protestat impotriva acestor legi, sirntind ca erau nedrepte fala de localnici, dar quvernul l-a asigurat ca acestea erau dear rnasuri temporare, necesare In timp de razboi.

I

Marea Britanie Tnsa nu a respectat niciuna dintre promisiunile facute. lndiei nu i-a fost acordata niciun fel de autonomie dupa razboi $i nici Legile Rowlatt nu au fast abrogate. Ca urmare a acestei tradari, Furia indienilor a atins apogeul, iar Gandhi a cerut Intregii tari sa inceteze lucrul, sperand sa aiba loc 0 greva masiva, cu 300 de milioane de participant! Populatia a raspuns apelului sau !?i astfel, ca expresie a Satyagrahei, In Intreaga tara a avut lac a qreva de dimensiuni fara precedent. Anglia a fast incoltita, dar, In mod surprinzstor. Gandhi, organizatorul grevelor, a facut brusc apel ca acestea sa inceteze. Din cauza tensiunilor sporite dintre India si Marea Britanie, unii protestanti recursessra la violenta $i ucisesera niste oliteri britanici. La auzul acestor vesti. Gandhi a

fost inqrozit, a facut apel la Tncetarea irnediata a dernonstratiilor si a Inceput sa tina post in semn de protest.

• So.da;i indieni la lupta, Pentru a aeoperi deficitul de efective, au fast recrutati in armata britanidi indieni, cerandu-Ii-se sa lupte pentru a lara care nu era pat ria lor

Sentintele primite de Gandhi:

ianuarie 1908 2 luni

octombrie 1908 2luni

februarie 1909 3 luni

CiLiTORl1 iN TIMP

iNCHISORI CA NI$TE ooAI NUPTIALE?

Gandhi, cu spiritul sau de luptator inflexibil, a cunoscut un lung ~ir de arestari. A fost arestat pentru prima data In 1907, in timp ce protesta lmpotrlva discrirninarii in Africa de Sud. In anul urrnator a fost intemnitat timp de doua luni. Tn cei 21 de ani petrecuti in Africa de Sud, a fost Tnchis de trei ori in total. 1n India a fost lnterr-nitat de 6 ori in decursul a 33 de ani ca urmare a naturii actlvltatllcr pe care le-a desfasurat. A petrecut, Tn total, 2338 de zile in inchisoare, adica peste 6 ani. Aceasta este insa foarte putin in cornparatie cu tovarasii sai, cum ar f Nehru, care a fost arestat de noua ori, ~i Bose, care a fest arestat de 11 ori. De asemenea, Gandhi s-a bucurat de un bun tratament in inchlsoare, fiind adeseori eliberat la prirnul semn de inrauta!ire a starii de sanatate. Timpul petrecut Tn inchisoare nu i-a schimbat absolut deloe modul de a privi lucrurile, ceea ce spune foarte rnult despre taria vointei sale.

Gandhi a spus despre inchisori ca .trebule sa intram in ele asa curn intra rnirele in odalle nuptiale, Pacea, dreptatea ~i libertatea trebuie castlgate numai lntre zidurile inchlsortl" Sublinia prin aceste vorbe faptul ca oarnenii nu trebuie sa se tearna de inchisoare pentru a duce la bun sfar~it lucrurile.

Dintre toate sentintele pe care le-a prim it, cea mai lunqa a fost de 6 ani. Dupa adoptarea setului de Legi Rowlatt ~i masacrul de la Amrit-. zer, a fost arestat pentru publicarea, in 1922, a unui articol care indemna la insubordonare.

• Gandhi In vizita La 0 inchisoare pentru a naqocia eliberarea unor detinuti politici

noiembrie 1913 9 luni

martie 1929

martie 1922 6 ani

amends de 1 rupie

mai 1930

dstinut pe perioada nedeterrninata

ianuarie 1932

detinut pe perioada nedeterminata

august 1933

1 an

august 1942

detinut pe psrioada ned eterrninata

-_- =-~ -!.--' ----- _ - - --_ - - --

Viata si vremurile .

I I

Non-violenta versus violenta

I I

Gre~ea1a de calcul himalaiana

IND1ENlLOR. NU LE VENEA sA CREADA ca liderul lor ceruse incetarea greveLor in toiul bataliei, tocmai cand acestea incepusera sa alba efect. Dar hotararea lui Gandhi era ferma ... Fara non-vicLenta adevarata. nu se poate obtins pacea adevarata", a spus el !?i s-a invinovatit pentru ca nu l~i putuse da seama [ata furie acurnulasera indienii impotriva britanicilor. A numit acest incident .qre~eaLa de calcul nirnalaiana". Gandhi a subliniat ca procesul anti-violenta era mai important decat telui finaL al independentei !?i autonomiei.

Aceasta turnura a evenimentelor a fost una foarte norocoasa pentru britanici. Acestia nu erau preocupati de metodele folosite pentru a-!?i atinge scopul ~ diminuarea protestelor In India - si au procedat La arestarea lui Gandhi.

Declaratia de razboi

Gandhi a fast eliberat imediat, dar britanicii au decis sa se l"i3zbune pe indieni In alte feluri, Armata a fost rnobilizata si a i'nceput aete nemiloase de violenta irnpotriva loealniciLor, impuscand oameni care nici rnacar nu participasera la dernonstrati i. I nterventia violenta de la 0 adu na re din Amritzer, In nordul. Indiei, s-a soldat cu peste 1500 de victirne. Imperiul Britanic I$i aratase adevarata fata.

lndignat de aceasta violenta, Gandhi !?i-a adunat medaliile pe care britanicii i le acordaser a In trecut !?i le-a returnat. Acest gest simboliza sfarsitul negocierilor cu lrnperiul si Inceputul razboiului. A facut apoi apella poporul indian sa il ajute in doua dintre planurile sale. PrimuL era boicotarea tuturor rnarfurilor britanice. eel de-al doilea era refuzul de a depinde de scolile si tribunaleLe britanice. In 1921, Gandhi a pus aceste doua planuri In miscare !?i lupta sa impotriva Angliei a i'nceput.

... Industria indiana a burnhaculu! a suferit enorm din cauza introducerii bumbacului produs in tahrici mecanizate din Marea Britanie. Pentru a ca9tiga ~i mai multi bani, britanicii au infiintat fabrici de bumbac in India. Gandhi se impotrivea folosirii utilajelor, pe care Ie vedea ca fiind unelte aLe

ca pitalismu lui

In Bombay, oamenii au inceput sa dea foe hainelor facute In Marea Britanie, iar Gandhi, preluand initiative, a Tncetat sa mai poarte haine britanice, aleqand, in schimb, sa poarte hainele tr aditionale indiene, din bumbac. Si-a invatat poporuL cum sa fie independent, folosind roata de tors pentru a.-~i face propriile haine. De asemenea, cand linea discursuri sau prelegeri, se straduia sa nu vorbeasca niciodata In limba enqleza.

A Tnceput astfel 0 demorrstratie fara precedent Irnpotriva autoritatilor britanice. Acest rszboi purtat fara arme poate parea oarecum slab !?i naiv, dar Anglia pretuia India pentru ca i!?i putea vinde acolo rnarfurile in regim de monopol ~i pentru mana de lucru rnulta si ieftina, asernanatcare statutului de sclavi, care era disponibila acolo. Din aceasta perspective. abordarea lui Gandhi a fost foarte eficienta alectand interesele britanice in India.

.. Oameni adunati sa-I asculte pe Gandhi. Gandhi impresiona adesea prin discursurile sale patimase

~ Gandhi rnerqand in fruntea unei dernonstratii de protest

Gandhi

Marsul sarli In 1928, in calitate de membru al Can Na\ionallndian, Gandhi a propus .ca, ~a § Tn termen de un an, Indiei nu i se acorda autonornia, sa se organizeze un alt act de insubordonare La nivel national". Propunerea sa a fast aprobata. Cu toate acestea, dupa ce s-a scurs un an, Indiei tot nu i s-a acordat autonomra, astfel Incat, pe 12 martie 1930, Gandhi s-a intors La ferma sa, :;;i-a adunat adeptii si a porn it spre coasts. Langa Bombay, pentru a produce sare. Acesta a fast inceputuL incidentului care l-a facut pe Gandhi ceLebru in Lumea intreaga: .. Marsul sa ri!",

Pe vremea aceea, din cauza unei legi britanice, indienii nu aveau voie sa produca sare Erau nevoiti sa importe sare din Marea Britanie, la pretun exorbitante, aceasta contribuind La oprimarea lor. Tn semn de protest, Gandhi a hotarat sa produca sare el Insusi. Distants pana La coasts era de aproximativ 350 krn. Gandhi avea deja peste 60 de ani, dar, cv toate acestea, s-a atlat In fruntea dcmonstratiei, cerandu-Ie tuturor celor care se aflau pe marginea drumuLui sa i se alature in acest demers. Oamenii au Inceput sa se adune treptat In jurul lideruLui lor, cantand .Traiascs Gandhi!". Nurnarul participantilor a crescut progresiv. dernonstratia ajunqand sa rnasoare 3 km Lungime.lnainte sa se atinqa coasta.

Apoi, pe 5 apriLie, Gandhi :;;i cei ee-l urrnasers au lasat apa sa rata sa se evapore pentru a obtine sare. .Aceasta sare a fast luata din Oceanullndian. aceasta sare apartirie indienilor", a spus el. .. De ce sa plsteasca indienii taxe britanicilor pentru sare,

... 0 r oata de tors indiana tradilionala. numita charkha, destul de rara pe vremea lui Gandhi. Declinul induslriei bumbacului tors din India a rnarcat ~i sfar?itul acestor roti de tors traditionale

1

Sub supravegherea lui Gandhi, indienii produc sare pe larm.

langa Bombay. Oat fiind di tara este Inconjurats de ocean din trei parti, obtinerea sarii nu este loarte dificila,

cand a pot procura din propriul lor ocean?" Q aceste cuvinte, Gandhi a insuflat poporului mandrie ~i unitate. Producerea sarii era insa inca ilegaLa si, dat fiind ca. acest incident s-a produs in mod atat de vizibil. guve.rnul nu-L putea trece cu vederea. Gandhi a fast din nou arestat, dar de data aceasta a fast :,;i internnitat, TotU:;;I, :;;1 aceasta bataLie s-a incheiat cu 0 victorie pentru Gandhi.

Populatia, lnfuriata de arestarea sa, a inceput sa

protesteze in grupuri de zeci de mii, ccrand eLibe-

rarea sa. Aflat La strarntoare. guvernuL a ajuns La

a inteleqere cu Gandhi. eliberandu-l si perrnitand

locuitorilor de pe coasts sa produce sare.

Ca urmare a acestei bataLii, poetul si coLegul din Congres, Tagore, l-a numit pe Gandhi .. Mahatma", care Insearnns .. suflet mare". Era un nume foarte potrivit pentru noul lider spiritual allndiei.

B-bU.- .. d _. • luoteca. e amJDtiri

SIMBOLUL MI~cARII PENTRU INDEPENDENTA: CHARKHA

Oriunde mergea, Gandhi aducea intotdeauna cu el 0 roata de tors traditionala, cunoscuta sub denumirea de charkha. 0 folosea pentru a-~i face propriile haine ~i Ii indernna ~i pe eellalti membri ai Congresului National lndian sa faca la fel. In timpul boicotar!i marfurilor brio tanice, Gandhi i-a invaiat. de asernenea, pe indieni cum sa devine independenti din punct de vedere economic, astfel lncat sa nu mai fie nevoie sa se bazeze pe produsele din altetart, Charkha este reprezentata pe drapelul national ~i a devenit simbolul rni~caril pentru independente, Foarte atasat de acest obiect. Gandhi a dorit sa 11 utilizeze nu numai ca uncalra de fabricare a hainelor, ci ~i ca rnijloc de educare a poporului sau. In 1937. el a propus un sistern de lnva!arnant de 7 ani pentru copii. folosind charkha. A propus folosirea rotli de tors pentru a-i inva1a pe copii adunarea, scaderea ~i lnmultirea in primii 2 ani .. In at treilea an, copiii aveau sa tnvete geografia prin folosirea burnbacului din diverse par!i ale lurnii. Tn al patrulea ~i in al cincilea an, Ii lnvata pe copii cum sa yanda lrnbracamintea pe care 0 fabricasera, Tn anul al saselea aflau rnai rnulte despre bumbacul folosit la fabricarea obiectelor de imbracaminte ~i, in sfar~it, in anul al saptelea Ii se explica modul de calcul al profitului ~i realizarea de grafice.

Aceasta metoda de invalare irnbina educatia cu experienta, ceea ce 0 face usor diferita de sisternele folosite in lumea occidcntala ~i in Japonia care se axeaza in principal pe teorie .

" Drapelul indian cu sirnbolul rotii de tors traditionale, charkha, In centru

- ---

Viata si vremurile

. ,

Pentru 0 noua Indie

Discutii la masa rotunda la Londra

,

IN T1MP CE GANDHl SE AHA IN lNCHISOARE, ca urmare a rnarsului sarii, AngLia era inqrijorats eu privire la viitorul Indiei, astfcl lncat s-au purtat discutii La nivel inalt, punandu-se problema acordarii iridependentei aeesteia. In acea perioada. In Intreaga Lume se Inregistra a profunda criza, iar Anglia stia ca trebuie sa faca ceva pentru a opri nernulturnirea sporita ce mocnea In India. Au fost invitati mai multi lideri ai miscarii pentru independents: au fost trimise invitatii ~i membrilor Congresului National Indian, acestia refuzand insa cu totii sa participe ... AstfeL de discutii nu reprezints decat a Inselatorie. Dati-rie independente acurn!" au raspuns. Pentru a Inrauta!1 ~i mai mult situatia. liderul rniscarii de independenta, Gandhi, era In Inchisoare, asa ca nici eL nu a participat.

AngLia nu avea de ales, trebuia sa inceapa discutiile tara membrii Congresului, dar, in lipsa acestora, era imposibil sa se ajunga la vreo decizie. Atunci, guvernul britanic a ordonat ca Gandhi sa fie eLi be rat $i a nul urrnator, in 1931, l-a chemat sa participe La 0 a doua runda de negocieri. Gandhi se intorcea In loeul unde I$i facuse studiile. De data aceasta insa se schimbase: a mers acolo lrnbracat In costum traditional indian $i incaltat cu sandale de lemn. A adus, de asemenea, cu el 0 capra, pe care a plimbat-o prin tot orasul. Aceasta era 0 modaUtate de a-si exprima nationalisrnul. Britanicii au fast uirniti cand l-au vazut.

Acum ca Gandhi devenise un nume de mares upa rnarsul sarii, a fast invitat sa poarte dezba-

teri cu multi dintre intelectualii lurnf $i a primit chiar ~i 0 invitatie sa vorbeasca pe un post american de radio. Gandhi a acceptat toate aceste invitatii, facandu-si astfel publicitate ~i inforrnand lumea intreaqa despre rniscarea pentru independents lndiei,

Ruperea relatiilor ~i sporirea oprimarilor

Se sperase mult de la calatoria lui Gandhi la Londra, dar, in final, discutiile nu au avut succes. Gandhi a sublinia1 di n nou ca a utonomia n u era de aju ns: el a cerut independents irnediata si completa a Indiei fala de Marea Britanie. In conditiile In care fusese deja tradat $i inselat In trecut, Gandhi a devenit din ce In cemaiinsistent.De~i M a rea B ritan te a vorbit desp re a viitoare autonomie pentru India, guvernul nu a spus nimic despre indepen-

denta. Din cauza problemelor aparute

ca urmare a sistemului castelor ~i multitudinii de confesiuni religioase din India, Marea Britanie a irnpartit tara intr-o .. Indie a majoritatii" $i a .. Indie a mi noritatilor". Strateg ia brita nici lor u rrnarea dezbinarea rniscar!i pentru independents ~~ mentinerea puterii pentru Inca a perioada. Stiind ca Gandhi nu va fi niciodats de acord cu acest plan, britanicii au scos Congresul National Indian In afara legii $i l-au arestat pe Gandhi.

Marea Britanie a recurs La aceste strategii extreme In speranta de a face fata insurectiei indiene. Membrii CNI, care era acum a organizatie ileqala, au fost persecutati In mod necrutator, iar in cond iIi ile in care rnisca rea pentru independenta se afLa In pragul prabusirii. au fast create partidul comunist si partidul socialist, ceea ce a dus la a $i mai mare divizare a miscarii. Cu toate acestea, criza a fast evitata de catre Nehru si de alti membri ai CN!. La putin timp de la iesirea din inchisoare, Gandhi a anuntat, in 1934, ca se va retrage de pe scena politics. Din acel moment, Congresul $i-a continuat activitatea sub conduceI"ea lui Nehru.

~ In drumul sau spre Londra, Gandhi s-a oprit in portul francez Boulogne. Fiind inconjuret de oameni irnbrecati in stil occidental, S€ facea user rernarcat In hainele sale traditionale indiene

• Imagine de la discutiile la masa rotunda. Gandhi nu a cedat in fata britanicilor, care incercau sa se foloseasdi de aceste negocieri pentru a suprima Congresul National Indian, iar discutiile s-au incheiat pana la urrna cu un esec

... Gandhi la Londra. Dupa Marsul sarii, a devenit cunoscut ln turnea lntreaga.

Gandhi

In 1939, cand a izbucnit cel de-al Doilea Razboi Mondial, India, in calitate de colonie britanica, a declarat razbol Germaniei. Ca de obicei, aceasta decizie a fost Luata fara a se tine cont de sentimentele indienilor, astfal incat Congresul National Indian a protestat. Ca preconditie a participarii La razboi de partea britanicilor, CongresuL a cerut independenta irnediata a Indiei. Anglia insa a respins acaasta cerere, iar drept urmare, Congresul a decis din nou folosirea insubordonarii ca mijloc de protest irnpotriva irnplicarii fortate a Indiei In razboi.

Totusi, politicienii britanici $i-au dat seama in aceasta perioads ca Le era indispensa bila cooperarea Indiei in acest razboi. Datorita ascensiunii nationalisrnului la nivel mondial, coloniile marilor puteri europene lsi dobandeau treptat independenta, Observand aceste evenimente, Anglia $i -a dat seama cat de delicata era problema Indiei. Armata qerrnans patrunsese deja in

G.A.NOHI $1 JAPONIA

Gandhi a sustinut non-violenta intreaga sa viata, insa, in mod surprinzator, a fost in favoarea utilizar!i vlolentel lrnpotriva japonezilor, Cand s-a conturat posibilltatea ca Japonia sa invadeze India in 1942, i-a trimis 0 scrisoare lui Chiang Kai Shek, comandantul suprem al armatei chineze, spunand:"Avem nevoie de ajutor extern pentru a apara India de japonezt'si cerand armatei chineze sa ajute la apararea tarii.

Ceilalti lideri ai mi~carii pentru independents aveau 0 parere foarte buna despre Japonia. Atat Japonia cat ~i India erau tari asiatice, ambele urrnareau realizarea armoniei cu natura, iar una dintre principalele religii din Japonia, budismul, s-a nascut in India. Ei sperau ca Japonia se va impune ea lider in Asia ~i va apara continentul de europeni. Aceste asteptari au fost insa dezarnaqite cand, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Japonia a ineeput sa invadeze alte tari asiatice.

1n timpul cat s-a aflat in Africa de Sud, Gandhi s-a intalnit eu multi muncitori ehinezi din clasele sociale inferioare ~i le-a putut lnteleqe foarte bine problemele, dat fiind ea India ~i China irnpartaseau multe probleme de ordin economic ~i social. S-a intristat deci foarte mult cand a aflat ca Japonia a invadat China, Apoi, cand a lnceput eel de-al Doilea Razboi Mondial, s-a opus eu hotarare celor care fikeau apeJ la japonezi sa scape India de britaniei. A sustinut ca .nu ar trebui sa sacrificam China pentru a ne dobandl independents" 1i considera pe chinezi aproape ca fiind conation ali ~i privea Japonia ca pe un dusman mai mare decat Marea Britanie.

Orientul Mijlociu prin regiunea ~untilor Caucaz. iar Japonia pusese stapanire pe Burma, vecinul dinspre est allndiei. Daca Anglia ar fi initiat vreun conflict cu India in aceste irnprejurari. Imperiul Britanic ar fi fast confruntat cu 0 situatie foarte dificila Chiang Kai Shek, comandantul suprem al fortelor armate chineze, era, de asemenea, constient de situatia curnplita care exista si a cerut britanicilor sa acorde Indiei independents. $i americanii i-au 'indemnat pe britanici sa trateze India cu grija pentru a preveni raspandiree rniscarilor pro-japoneze ce 'i'ncepeau sa apara in interiorul qranitelor Indiei. Ca urmare a acestor presiuni, primul ministru britanic, Winston Churchill, care se impotrivea independentei Indiei, a trimis in India 0 deleqatie ce avea ca misiune discutarea modalitatllor de transferare a puterii. Din nou, Gandhi a respins aceste negocieri, cerand indeperidenta cornpleta fata de ~area Britanie. Indienii sirnteau ca foarte curand va veni ~i tirnpul lor, caci Marii Britanii i se terminau rapid orice optiuni posibile.

~ Gandhi si Nehru. Nehru a fast eel care a praluat ideile lui Gandhi si le-a pus In practics

'" Victoria Japoniei In rjizboiut ruso-japonez a dat sperante muLtor membri ai CongresuLui National Indian

~ Armata chineza In Burma. in

1942, Japonia a creat preslune asupra chineziLor sa capituLeze invadand lara vecina, Burma, ~i planuind sa l:;;i continue apoi ofensiva In India. PLanuL Lor a esuat ;nsa deoarece japonezii au Intampinat

o rezistenta foarte puternica din partea americaniLor, britanicilor si chineziLor

Viata si vremurile

• •

M oa rtea "sufletu lu i"

Dona propuneri de independenta

DUPA sFAR~ITUL celui de-al DoiLea Razboi Mondial. guvernul britanic a facut 0 declaratie releritoare la problema indiana. in care se vorbea despre independents in viitor. fara a se prevedea insa nicio schimbare pentru moment. Avea Marea Britanie sa-si incalce inca 0 data promisiunile? Indienii deveneau din ce in ce mai nelinistiti, pornind revolte chiar -?i i'mpotriva soldatilor indieni care se alaturasera armatei britanice. Tn lata unei situatii atst de neplacute. Anglia a fost In sfarsit Iortats sa confere independents Indiei. Devastata de cel de-al Doilea Razboi Mondial. Marea Britanie nu mai avea energia necesara pentru a face lata unei revolte in India. Rezistenta indiana atinsese punctul in care soldatii britanici nu mai reuseau sa controLeze masele de oameni care cereau indeperidenta.

Marea Britanie a decis asadar sa transfere imediat puterea catre indieni. Tnsa. conform propunerii de independents, India avea sa fie irnpartita in doua tari: prima avea sa se numeasca ln continuare India si avea sa fie locuita de hindusi, iar cea de-a doua avea sa se numeasca Pakistan si sa fie locuita de musulmani. Gandhi s-a opus bineinteles acestei propuneri. Dupa pare rea lui. tot teritoriul indian apartinea Indiei ?i nu vedea necesitatea irnpartlrl: teritoriului pe considerente reLigioase. Sirntea ca daca se va face 0 astfeL de lrnpartire, aceasta avea sa cauzeze necazuri mai tarziu, Gand hi a dilatorit In teats ta ra .;;i a vizitat mu lte sate incercand sa 'Ii convinqa pe oameni de necesitatea de a rnentine unitatea tarii. Pledoaria sa nu fost 'i'nsa ascultata. Multi dintre indieni erau ei

in?i?i In favoarea separarii, astlel ca Gandhi a intarnpinat multa opozitie chiar din partea propriului popor.

In special indienii de religie rnusulrnana erau in favoarea deciziei. Reprezentau demult 0 minontate si se temeau ca vor fi in continuare oprimali de hindusi dupa ce India avea sa-si dobandeasca independenta. Au i'nceput asadar demonstrati: cerand britanicilor sa le acorde autonomia ca tara separata, subLiniind ca ei -?i hindusii erau doua popoare total diferite. Aceasta propunere a coincis si cu pLanurile britanicilor. Gandhi -?i adeptii sai fiind astfel izolati.

Agitatia de dupa obtinerea independentei

~ Imagine ilustrand distrugerea orasul Calcutta. din estullndiei. Astlel de scene erau destul de obisnuite pe tot cuprinsul Jarii

T Garzi britanice aparand 0 banca indiana. Fondurile folosite in eel de-al Do ilea Razboi Mondial au secatuit resursele Marii Britanii. devenind din ce in ce mai greu pentru aceasta sa suslina financiar colonia indiana

15 august 1947, ziua mult asteptata. Ceremonia de independents a Indiei s-a tinut in capitala New Delhi. Insa Gandhi nu a venit La festivitati. Omul care nu renuntase nicio clips la ideea independentei Indiei se afLa intr-un sat unde vorbea despre necesitatea de a rnentine unitatea Indiei. Eforturile sale insa nu au fost incununate de sueces. Cu 0 zi inainte, regiunea in care locuiau cei mai multi musulmani fusese transforrnata intr-o natiuns - Pakistan - ?i din acea zi India fusese impartita in doua tari separate. Ca urmare a acestei divizari, tulburarile de care se temuse Gandhi

_ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ T ~ _- ~~ -~ ~--~

Gandhi

- -

~ Monument inchinat lui Gandhi La periferia orasului New Delhi.

Pe monument sunt inscriptiooate ultimeLe cuvinte ale lui Gandhi: .. 0, Dcarnne!"

In interiorul qranitelor Pakistanului Lacuia minoritale de hinousi, iar in interiorul gran Lor Indiei lacuia un mare numar de musuLmani; ambele grupuri s-au grabit sa incerce sa se mute In tara care corespundea religiei praprii, ceea ce a provacat a uriasa rniqratie a apraximativ 15 milloane de oameni. Turbulantele masive erau inevitabiLe, date fiind dimensiunile grupurilor ce se deplasau peste granita. 5-au raparlat, de asemenea, cazuri de oameni care au refuzat sa se mute si, in consecinta. au fost persccutati de membrii celeiLalte confesiuni reliqicase. ConflicteLe Intre ceLe doua reiiqii au fost frecvente, ducand La moartea a aproape 1 milion de persoane.

Moartea parintelui Indiei

Pe 2 octombrie 1948, se sarbatorea ziua de nastere a lui Gandhi. Deoarece era atat de dezarnaqit de rezultatul eforturilor sale. a rostit atunci In mod surprinzator aceste cuvinte depri mante: .. Am spus ca voi trai pana la varsta de 125 de ani, dar acum Imi retrag acea declaratie. Vreau ca Dumnezeu sa ma smulga din viata aceasta plina de suferinte." Dorin\a i-a fost ascultata - aceasta a fast ultima zi de nastere sarbatorita de Gandhi.

Pe 12 ianuarie anul urrnator; protestand fata de eiocnirile vioLente care aveau lac intre hindusi si musulmani, Gandhi a intrat in post, In trecut, foLosise adesea postul ca mijloc de protest cand poporul sau se comporta intr-un mod cu care el nu era de acord, dar de data aceasta era gata sa tina post pana la moarte. Vazandu-i trupul atat de fragil, hindusii si musuLmanii au decis Incheierea unui armistitiu. Gandhi obtinuse inca a victorie. A incercat intotdeauna sa fie bipartizan, De~i era un hindus credincios, nu i-a discriminat niciodata pe musulmani !?i nici nu Ii vedea ca pe dusrnanii sal. Totusi, multi erau furiosi din cauza pozitiei saLe bipartizane.

~ Gandhi, La batranele, in 1948. Ajunsese doar a umbra

a omului care fusese odlnioara

20 ianuarie 1948.ln timpul plirnbarii sale publice pe care a facea in fiecare noapte, pe cand urea niste scari. un hindus radical si-a croit drum printre discipolii lui Gandhi impinqandu-i ~i t-a irnpuseat de trei ori. Trupul sau, slabit de postul pe care il tinuse recent, nu a putut suporta socul ranilor cauzate de qloante. Zacand nerniscat pe caldaram, a mai soptit ceva ~i ~i-a dat ultima rasuflare. Acestea au fast ultimele dipe ale lui Mahatma Gandhi [cunoscut de catre indieni ~i ca Baba - psrintelel.

Tn ultima dipa Inainte de a rnuri, Gandhi rnurmurase: .. Hey, Rama [0, Doarnne!".

" Trupul lul Gandhi atost incinerat in conformitate cu traditiile hinduse iar ccnusa a fost impra!?tiata in Iluviul Gange

... Pia~a din India. Hlndusii, care nu cred in uciderea fiintelor nevinovate, considerau ca este mai bine sa nu rnanance plante si legume, deoarece astfel ucideau insecteLe care se hraneau cu acestea

~_L_'_~ __

CALEA LUI GANDHI CATRE 0 VIATA SANATOASA

Gandhi a spus odata pe jurnatate in qlurna: .voi trai pana la varsta de 125 de ani'; ~i asta datorita stilului sau de via~a sanatos, Pe cand era copil nu-i placeau exercitiile fizice, dar in timpulliceului a prins obiceiul de a face plirnbari. Sustlnea ca aceste pl.mbari zilnice contribuiau enorm la starea sa de sanatate,

S-a concentrat insa mult mai mult pe regi· mul alimentar. Gandhi a citit foarte multe G'ir~i des pre vegetarianism in perioada petrecuta la Londra pentru a putea purta dezbateri inteligente eu eei care sustir.eau ea 'sursa sanatatii 0 reprezenta consumul de carne. ~i-a inceput cercetarea in dorinta de a valida regulile impuse de religia hindusa, dar aceasta a evoluat in curand,

Gandhi a incetat brusc sa mai bea lapte prod us de animalele considerate sacre in

India - vacile. Desigur, nu se atingea de niciun alt produs lactat. A lncetat apoi sa mai rnanance grau. Pima la urma, alimentatia sa a ajuns sa cuprinda numai fructe. Aceasta era 0 atitudine extrema, chiar ~i pentru un hindus, care in mod normal putea sa bea lapte de vaca ~i sa rnanance prod use din grau.

Gandhi si-a folosit trupul ca un experiment ~i a incercat multe feluri diferite de rnancare pentru a determina efectul fiecaruia asupra starii de sanatate. Era foarte interesat de nutritie ~i privea aceste experimente ca pe un fel de hobby. De fapt, pe cand lucra ca avocat in Bombay, se bucura nespus de momentele cand nu avea dienti ~i putea sa continue studierea nutritiei.

Dupa parerea lui Gandhi. consumul de lapte de vaca favorizeaza dorintele sexuale,

Evenimente marcante

Lupta non-violent a impotriva imperialismului britanic

Lupta Indiei pentru independents s-a purtat aproape in Intregime eu mijloaee non-violente, eeea ce era foarte rar intr-o epoca in care coloniile incepeau sa se revolte impotriva ocupanrilor, Indienii se opuneau fati~ dusrnanilor, care aveau arrne, fad a recurge la violenta. Cum a ajuns Gandhi sa adopte si sa perfectioneze aeest stil? ~i eum planula sa foloseasca aceasta tehnica in lupta imporriva britanicilor?

o introducere in avantajele non-violentei

GA IOHI PUNEA cA .. non-violenta nu este 0 arrne a celor slabi. ci 0 arma a' celor viteji." Pentru el. non-violenta er-a 0 arrna cu mull superioara violentei. Gandhi a adoptat aceasta logica aparent paradoxala ca urmare a lecturilor sale ?i a experientei rasismului din Africa de Sud.

Inca de La 0 varsta frageda, Gandhi a citit mult, In special car~r de reLigie. Dintre acestea, ceLe dcua carti care au avut cea mai mare inftuenta asupra sa au fost .Baqhavad Gila" ?i .. CoduL de legi allui Manu". Prima dintre acestea. pe care a obtinut-o de La un intelectual pe care L-a Intalnit in Marea 8ritanie, l-a invatat despre rnodalitatile de a renunta La dorintele materiale. iar din cea de-a doua, pe care a gasit-o In colectia de carli a tatslui sau In timpulliceului. a invatat ca .nu pot: lupta impotriva rauLui cu rau. trebuie sa lupti impotriva Lui cu bine.' Ambele carti au stat la baza frlozofiei sale ulterioare. A Invatat, de asemenea. principiile non-rezistentei de la Tolstoi .;;i valoarea unei etici de lucru riguroase de la criticul de arta.;;i savantul

• Rascoala cipailor din 1857. Aceasta a fost 0 dernonstratle violent" impotriva Iortelor britanice din India care s-a incheial cu suprimarea prin for1a a revolter de catre armata

britanic John Raskin. Aceste lucrari l-au transfermat pe Gandhi intr-un personaj stoic si iubitor de pace, facandu-L sa inventeze .. brachrnecharya".

Brachmacharya Insearnna .felul de viata al lui Brahms" ?i propovaduieste cumpstarea In dorinte, inclusiv dorintele trupesti ?i polta de rnancaro printre altele. Se spune ca oamenii care ajung La Brachmacharya sunt capabili sa Ii influenteze pe ceilalti, fara a se folosi de arme sau de inselaciune.

Dupa ce se angajase deja sa realizeze Brachmacharya, Gandhi a hotarat sa 0 toloseasca $i ca mijloc de lupta politica. Aceasta idee a evaluat pana La urrna In Satyagraha.

~ Gandhi, camp un and 0 scrisoare. Armele sale erau stilouL ~i hartta, precum ~l credinta sa de neclintit

-

Gandhi

1

Aplicand conceptele filozofiei Brachmacharya In bataLiile politice, oamenii care practica Satyagraha pot schimba Lumea fiind de partea adevarului. sustinea Gandhi. Poate parea 0 crsdinta foarte traditionata si reliqioass, dar odata cu aparitia mass-mediei $i rasparidirea dernocratiei, se poate spune ca Satyagraha era 0 modaLitate foarte moderns de constientizare $i de inftuentare a opiniei publice.

Ori de cate ori eforturile sale sau ale rniscarii pentru independents e$uau. Gandhi tinea post, sus\inand ca acest lucru era necesar pentru atingerea puritatii Satyagraha. Punea esecurile sale pe seama lipsei unei adevarats Brachamacharya, asttel incat se poate spune ca $i aceste perioade de post erau 0 forma de actiune politics.

o bacii.liie en reguli avantajoase

Este Insa non-violenta 0 strategie eficients? T ntr-o epoca a imperialismului. non-viclenta nu ar fi foarte eficienta. desigur ... Dar daca adversarul ar fi mai priceput la influentarea oamenilor $i manipularea opiniei publice? Totusi. Gandhi nu s-a indoit niciodats ea metodele sale vor functions. Satyagraha este puterea adevarului. Daca adevarul este de partea tao oamenii vor fi inevitabil de partea tao Gandhi a declarat ca .suraa satisractiei 0 reprezinta mijloacele folosite, nu scopul final", consider and d3 oamenii trebuie sa faca rnarsuri pentru a-$i exprima dezarnaqirea, fara sa astepte vreun rezultat. numai pentru a arata lumii ca nu sunt de acord.

In acest caz: scopul final il reprezenta independanta Indiei. dar acesta nu era nimic mai mult decat un rezultat asociat cu nenurnsratele ore de marsuri $i proteste. Daca adevsrul este de partea ta, atunei rezultatuL ili va fi benefic. Totusi, acest concept abstract de pretuire a mijloacelor mai deqrabs decat a scopurilor nu era 0 fiLozofie politics obisnuita. Din aeest rnotiv, multi membri ai Congresului National Indian eonsiderau

metodeLe sale foarte nesabuite $i misterioase. ExempLul perfect al acestor metode a fost .qre$eala de calcul hirnalaiana". dind Gandhi a facut brusc apella Incetarea protestelorlmpotriva britanicilor. De asemenea, Gandhi a eautat mereu dialogul cu britanicii. dar nu a acceptat niciodata sa negocieze, reiuzand orice alt rezultat In atara de 100% din ceea ce solicitase. aceasta nefiind o atitudine asociata, In mod obisnuit. cu oamenii politici. care tind sa pretuiascs diplornatia. Gandhi era, exact a$a cum l-a descris Chandra Bose, un om foarte credincios si idealist.

Desigur. Gandhi nu credea ca non-violenta era lipsita de sens $1 nici ca era 0 optiune perdanta In fata violentei. Dimpotriva. e l considera ca este o arrne capabila sa opuna 0 rezistenta putsrnica In Iata violentei s! In final, sa biruie.

Gandhi considera rniscarea pentru independenla ca fiind un razbci al maselor. Spre deosebire de orice all fel de razbci, acesta era 0 batalie ce opunea oameni, culturi si civiliz atii. India $i Marea Britanie se deosebeau 'in multe prlvinte. Pe de 0 parte, Marea Britanie era 0 natiune eu terilorii pe intreguL glob, cu 0 armata puternica, ce era capabila sa subjuqe lari Intregi. Pe de cealalta parte, India nu era atat 0 natiune, cat mai deqraba un grup de triburi care locuiau In aceea$i zo na qeoqrafica, lu era nd ma nual. bazandu-se foarte mult pe natura ;;i folosind ca arme doar batele.

Gandhi si-a dat seama ca in tata unui astlel de inamic nu se poate lupta folosind regulile impuse de acel inarnic.In schimb. este mai avantajos sa se foloseasca resursele $i lehnicile pe care le aveau la dispozitie indienii. Tn acest caz. regulile inamicului constau In metoda tipiea tarilor europene de a cuceri natiuni mal slabe prin forla. Gandhi stia ca Incercarea de a folosi aceste metode In fata acestui inamic va duce la esec, asa ca a inventat 0 noua metoda, una tipic indiana. care avea sa se bazeze pe Iorta intericara a oamenilor In locuL fortai arrnate

"'Indieni oprlrnatl de soldatli britanici

T l.antul muntos Himalaya.

.. Greseala de caleul himalaian~r' se refera la enorma gre~eala pe care a facut-o Gandhi, netuand Tn seama frustratea S' ruria acurnutata de indieni vizavi de britanici.

I

-

Evenimente marcante

greva, date din mana in mana de cetalenii indieni

• Gandhi a rnarsaluit lntotdeauna alaturi de demonstranti, ceea ce i-a adus ~i mai muLt respect

Beneflciile non-violentei

,

In ciuda faptului ca Iortele britanice si ceLe sudafricane au foLosit violenta pentru a combate acest razboi al insubordonarii, Gandhi nu a recurs niciodata La violenta. S-a lasat de m ulte ori luat prizenier faTa sa opuna rezistenta Primea mereu sentints blande si era repede eliberat. Apoi, odata iesit din inchisoare. I.;;i relua lupta de pares nirnic nu s-ar f intarnplat. Desigur, guvernulll supraveghea indeaproape pe Gandhi, trimitand detectivi in civil pentru a-i urrnari actiunile cand calatorea.

In ochii quvernului 9i ai autcritatilor, Gandhi era

o persoana care dadea multe batai de cap. Desi aveau arme, stiau ca nu pot pur si simplu sa il ucida: pentru ca nu se facea vinovat de savar.;;irea niciunei fapte grave. Desi India era 0 colonie imperials, existau totusi legi care nu puteau fi ignorate. Din acest motiv, lupta lui non-violenta reprezenta 0 problema foarte enervanta pentru autoritati. Chiar 91 0 Tnscenare .;;i apoi arestarea lui Gandhi pentru 0 crime pe care nu a comis-o ar f provocat multe probleme, deoarece Gandhi se bucura de sprijinul populatiei. Dad Gandhi ar fi murit In inchisoare, oamenii s-ar fi infuriat 9i s-ar ti revoltat irnpotriva guvernului. Aceasta era cea mai mare frica a Imperiului Britanic. In ochii britanicilor, indienii erau un popor bland, caruia Ii placea sa respecte ordinele, ceea ce facea ca India sa fie 0 colonie relativ user de controlat, da r d aca indienii ar fi decis sa porneasca razboi impotriva ccupantilor; Lucrurile ar fi stat cu totul altfel. At'lta

• Charlie Chaplin si Gandhi. Gandl1i se bucura de sustinare ;;i printre aLbi, pe care Ii considera de obicei dus nani.

limp cal autoritatile erau de acord sa rnentins un canal deschis de comunicare cu Gandhi, indienii rsrnaneau supusi. Nu se putea permite ca Gandhi sa rnoara, a.;;a ca pana si dusrnanul era preocupat de stares lui de sanatate. Cu aLte cuvinte, Gandhi era ca 0 siquranta conectata la un expLozibil puternic.ln mod destul de surprinzator, povestiLe despre eforturile non-violente ale lui Gandhi

--- au atins inimile poporului britanic .;;i ale politicienilor: Acesta este un alt efect al Satyagrahei: este greu sa It I faci dusrnani.

Gandhi credea Insa cu adevarat ca eforturile sale vor duce La independenta lndiei? De~i nu era ranit purtarid a astfel de lupta, nici nu cauza daune directe inamicului, nu avea oare sa se termine razboiul acesta fara nicio schirnbare? Omul care i-a pus aceste Intrebari lui Gandhi era un lider al rniscarii pentru independents. Sub has Chandra Bose.

Acesta a avut rnai rnulte intalniri cu Gandhi pentru a discuta viitorul miscarii pentru independenta, dar Gandhi nu voia sa vorbaasca dedt despre ordinea In care vor avea loc protestele. Bose a fost dezarnaqit de strategia adoptata de grup de a face demonstratii aLeatorii. Cand Bose a sugerat sa foloseasca violenta irnpotriva britanicilor In eel. de-aL Doilaa Razboi Mondial, Gandhi a replicat: .. Anglia va f slabita, fie ca va castiqa sau nu acest razboi. In acel moment vorn putea sa ne dobandirn iridependenta fara torta." Aceasta este o dovada a exceptionalei sale puteri de perceptie .;;i de a prevedea Lucrurile ce aveau sa se intarnple si arats ca, In spatele cuvintelor sale pLine de virtute, Gandhi avea a strategie bine calculate.

Considerarid ca el avea 0 strategie bazata pe realitate, Bose a pornit lupta de dcbandire a independentei folosind violenta $i sacrificarid astfel. multe vieti fara vreun rezuLtat. Cornparand aceasta cu succesul lui Gandhi, corectitudinea alegerii facute de acesta din urrna este. evidenta. Decizia rnajoritatu indienilor de a lupta de partea lui Gandhi 5-a dovedit a fi a aLegere foarte I nspi rata.

_ Gandhi

I

o ALTA BATALIE

ABOLIREA RASISMULUI iMPOTRIVA "INTANGIBILILOR"

SistemuL casteLor

G a.ndhi era un iubitor al In~iei tradi: tionale, dar aceasta nu rnseamna ca era de acord cu toate traditiile indiene. A recunoseut ea existau mai multe probleme in cadrul sccietatii indiene 5?i a luptat pentru a careeta aeeste neajunsuri. Una dintre aceste probleme era rasismul care s-a dezvoltat datorita sistemului castelor, adanc inradacinat in societatea indiana, caruia Gandhi I s-a opus cu vehernenta.

Istoria castelor din India incepe acum 3000 de ani. 5e spune ca exists peste 5000 de diviziuni diferite, dar cele mai importante sunt casta Brahrnanilor, casteLe K5?atriya, Vaisya, 5?1 Sudra. Oamenii erau Impo3rtiti in aceste grupuri pe baza ocupatisi str~m~5?ilor.lor, liderii reliqiosi af1.3ndu-se In varful ierarhiei, urmati de razboinicii din cLasa K$atriya, de neg usto ri i ca re form_eaz~ casta Vaisya $1, in sfarsit. lucratorii care rnanuiau carnea cruds in clasa cea mai de jos. 5udra. Apartenenta la o casta este rnostenita $i imposibil de schirnbat. Oamenilor nu le este permis sa se casatoreasca $i nici rnacar sa ia masa cu membrii altei caste, ceea ce face ca sistemul sa para foarte surprinzstor cand este privit dintr-o perspectiva moderns. Acest sistem de Irnpartire a oarnerulor pe baza ocupatiei lor se regase5?te In multe culturi, dar numai in I ndia a durat de-a lu nqul atat de multor qeneratii 5?i a devenit atat de adanc Inradacinat in orqaruza rea socia la.

VoLuntar in slujba cauzei

Pe rnasur a ce India se transforma intro natiune moderns. problema castelor nu putea fi evitata, astfel lncat tot: conducatorii rniscarii pentru independents au Incercat, intr-un fel sau altul, sa ~eformeze acest sistem sau chiar sa il abolaasca. :';i Gandhi tintea, desigur: sa se ocupe de aceasts problema. El s-a concentrat insa pe cei ce se aflau la nivelul eel mai de jos al sistemului castelor - .. intanqibilii", cei pe care nu trebuia sa ii atingi, fiirid considerati paria.

Intangibilii reprezinta cel mai intu-

• [n ciuda faptului ca

era un hindus devotat, Gandhi nu putea ignora consecintele sistemului castelcr,

necat aspect al srsternu-

lui caste lor,

Insusi numele care'le-a fost dat

indica faptul ca te

puteai spurca chiar $i numai atinqand un astfel de om, a$a ca este mal potrtvit sa spunem ca. mai deqraba decat a reprezenta cea mal de jos casta: el erau de tapt considerati a fi in afara srsternului. Intangibilii reprezentau cam 10% din totalul pcpulatiei. ceea ce nu este putin. Ei putea loeui doarin zone :peelale, separate, $i nu aveau voie sa intre in locurile publica amenajate, cum ar fi parcurile. Gandhi cunostea Toarte bine actiunile quvernului Apartheid din Africa de 5ud, impotriva caruia luptase: dar acelasi fel de rasisrn exista ?i in tara sa, in India, ceea ce considers a fi foarte urnilitor.

Gandhi le-a dat un nou nume intanqibililor: .. Harijan", ceea ce insearnna .. Copiii Dornnului", 5?i a facu~ erorturi pentru a elimina rasismul impotnva lor. Numai eforturile lUI pentru obtinerea independentei puteau rivaliza cu interesul. lui pentru acaasta cauza. _

Devotamentul lui pentru aceasta cauza este evident 'In "Juramantul ashrarnului", 0 lista de zeee prornisiuni pe care le impunea tuturor celor care intrau in ferma sa. Acesta includea. prrntre altele. jurarnantul de a nu ceda dorintelor materiale, un anqajarnent la non-:iolenta si legamantul de a pune capat rasi~m~lui irnpotriva .intangibililor. Gandhi invita intanqibili la ferma sa ca si cum acestia ar fi fest membri al alter caste si, in ciuda opozitiei sotiei sale. a adoptat 0 fetila ce provenea din randurile intanqibililor. Cand

~ 0 familie din casta Brahrnanilor.

Sistemul de caste al Iui Gandhi

s-a retras de la conducerea Congresului National Indian, Gandhi a declarat: .. de acurn inainte nu voi mai lupta pentru independents Indiei, ci ~a VOl ocupa de problema intanqibililor

Totusi cu toate elorturile sale de a comb~te rasismul irnpotriva intanqibililor, Gandhi nu se opunea sistemului castelor, sustiriand ca .. datorita castelor nurnarul profesiilor disponibile estcIimitat. ceea ce face mai usoara alegerea unei rneserii", opinie ce poate Ii interpretata ca fiind in favoarea mentinerii star ii de tapt existente. Fllnd ~ n hi n dus credi nc I os, Ga Il dhi cred ea ca Dumnezeu a avut un motiv sa i'i imparts pe oameni in caste diferite. El credea insa ca oarnenilor nu ar trebui sa li se interzica sa se casatoreasca sau sa ia rnasa eu membrri altor caste, ceea ce facea ea pozitia sa in privinta acestui sistem sa fie oarecum greu de Inteles Sirnplificand, se poate spune c~ Gandhi era In lavoarea castelor dar

Impotriva rasismului. .

Eforturile lui Gandhi de a schirnba atitudinea existents fala de caste ,a fost continuata de succesorii sai. In prezent, sistemul castelor Inca mai exists In India, dar diseriminarea a fost sccasa In afara legii.

Vieti paralele

Cei care au purtat batalii epice alaturi de "sufletul Indiei"

Gandhi a urrnarit sa cladeasca un viitor stralucir pentru patria sa §i pentru tori cei care 0 locuiau. Vointa sa neclintita i-a atins pe hindusi, pe musulmani §i pe multi altii din intreaga lurne. 1ns;1 nu toata lumea a fost de panea sa. Unii au folosit rnetodele sale pentru a indeplin i. air ideal, iar altii au sustinut folosirea altor mijloace pentru a indeplini acelasi ideal.

Marele om politic britanlc in favoareamentinerii Indiei in Imperiut Britanic

Winston ChurchiLL [1874-1965)

Pe cand lupta pentru independents Indiei, Gandhi a trebuit sa infrunte marele Imperiu Britanic. Una dintre personalitatile cele mai radicale ale Imperiului era Winston Churchill. El II ura pe Gandhi si, cand acesla a venit in Anglia la negocieri irnbracat in costumul traditional indian, se spune di Churchill ar fi declaral: .. Mi-a venit sa vomit".

Churchill s-a nascut intr-o familie de aristocrat! din Marlborough, Anglia. Dupa ce a lucrat ca soldat si jurnalist, a devenit om politic la varsta de 25 de ani si a fost ministru in cabinet.Inainte de a deveni prim ministru, In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Era ferm Impotriva acordaril autonomiei Indiei, impotriva participarii lui Gandhi la discutiile de la masa rotunda si Tmpotriva eliberarii Indiei de sub stspanirea britanica. Incapalanarea sa era remarcabila chiar si printre membrii partidu lui conservator.

Churchill avea multe prejudecati impotriva Indiei, inclusiv credinta ca aceasta tara era incapabila sa se autoguverneze, dar aceasta nu se datora faptului ca ar fi fost un ignorant Tn privinta acestui subiect. De fapt, pe cand era soldat, fusese trimis la qranita indiana ~i luptase alaturi de localnici, ceea ce facea ca el sa stie mai multe despre acest subiect decal un om politic britanic obisnuit. Altul era motivul incapalanarii sale: statutul international al Angliei. Dupa parerea lui, .. India este un simbol al onoarei ~i puterii britanice" ~i cedarea ei .. ar face din Marea Britanie nimic mai mull decat 0 natiune europeans obisnuita". Si-s dat toata silinta sa intarz!e acordarea indspendentei Indiei, astfelincat Marea Britanie sa mai pastreze pentru ceva limp aceasta onoare.

Churchill a declarat, de asemenea, ca nu ar trebui sa i se acorde autonomie Indiei pentru ca .. exists inca multe probleme legate de rasism ~i religie in India care ar iesi la suprafata Intr-un mod dezastruos dacalarii i s-ar acorda independents". Aceasta reprezenta 0 observatie coracta

dar nu un motiv potrivit pentru a rnentine lara sub stapanire britanica atala timp. Ideea lui de a rnentine Imperiul Britanic cat mai mult limp posibil era tipica pentru un alb elitist.

Churchill a continuat sa planuiasca viitorul Angliei pana in momentul rnortii sale, la Londra, In 1965.

- --

Gandhi

I

...

RETEAUA DE LEGATURI PERSONALEChartie Chaplin (1889-1977)

Produciltor de filme 5i actor nascut in Marea Britanie. S-a mutat in Stalele Unite 5i a lnceput sa Idea . pantomirna. A regizat de asernenea filme satlrlce care critlcau mediul politic din acea vreme ~i s-a Intalnil cu Gandhi in 1931.

• Influentli
• Sustinatorl
Sustinatcri
partiali
• Oponenti Franklin Roosevelt [1882-1945[

Cel de-al treizeci 5i doilea presedinte at Statelcr Unite. A sees lara din recesiune !iii a condus tarile aliate ditre victorie tn eel de-al Ooilea Razbai Mondial. Ura cclonletlsmut si l-a cerut lui Churchill in mai multe dinduri sa contere indeper-denta lndlei.

Romain Rolland 1866-19~4

Scrlitor ~I savant francez. I 5-. acardal Premiul Nobel pentru literature in 1915, S-a opus rszboiutui ~1 fascisrnului ~i s-a mutal in Elvelia, larii l1eutra, S~a intalnit a data cu Gandhi, in 1931,

l.lner po liVe ~i spiritual at Tibelului. In 1959 a fast abligat Sa piece in exil de catre fortete chineze. S-a implieal apoi in actiuni non-violente 7n efcrtul de a obtine independenta Tibetului, iar in 1989 a di,tigat Premiul Nobel pentru pace,

Muhammad Ali Jinnah, cunoscut ca parintele Pakistanului, a luptat alaturi de Gandhi pentru independents Indiei, dar mai tarziu a gasit foarte ispititoare propunerea de separare a Indiei de Pakistan facuta de britanici, caraia Gandhi i s-a opus cu ferrnitats.

Jinnah 5-a nascut ln 1876, In orasul-port Karachi de la Marea Arabiei lntr-o familie de negustori de piele. Dupa ce a studiat dreptul la Londra, a intrat in politics in 1906. S-a alaturat Congresului National Indian, principalul grup pro-independents din tara, si a luptat pentru unitatea hindusilor $i musulmanilor, intre care existau dezacorduri in multe privinte. Insa, cand britanicii au lnfiintat Liga Musuirnana, 0 organizatie a elitei musulmane, Jinnah a devenit liderul acesteia. Liga Musulmana considera influenta sporita a CNI destul de lnqrijorstoare $i si-a propus sa dezmembreze $i sa slabsasca rniscarea pentru independents. Dupa crearea sa, In 1906, Liga s-a opus tuturor pozitiilor luate de CNI si a functionat ca un partid politic britanic in India. Jinnah, devenit unul dintre eei mai mari rivali ai lui Gandhi, se temea ca musulmanii, care

erau in acel moment In minoritate, vor f oprirnati de hindus: daca tarii i s-ar f aeordat independents.

In timpul unei Conventii a Ligii din 1940, Jinnah a declarat ea "India este cornpusa din oameni extrem de diferiti din punct de vedere cultural si al traditiilor" $i a Tnceput sa faca apella crearea Pakistanului ca tara a indienilor rnusulrnani. Aceasta rniscare sernana eu planurile pe care le aveau britanieii pentru aceasta regiune, insa Gandhi ~i al!i membri ai CNI nu aveau de gand sa asiste pasivi la eeea ce se Intampla, Acestia au purtat in mod repetat discutii cu Jinnah, dar deja rniscarea pentru 0 independents divizata nu mai putea fi oprita. Jinnah nu era de aeord cu spiritul nationalist allui Gandhi, deoarece considera ea un indian nu este cu nimic mai mult decat 0 persoana care lcculeste In interiorul qranitelor Indiei. A devenit primul prssedinte al Pakistanului. In 1947, dar a murit doar un an mai tarziu, In 1948.

Lider at rniscarilcr pentru drepturi civile in Statale Unite. A sustinut egalitatea in drepturi a tuturor americanilor, lar in 1964 i s-a acordat Premiul Nobel pentru pace, A fast asasinat 1n 1968,

... Personalitatile din chenarele gri sunt prezentate pe larq in acest capitol.

Liderulmusulman care a sustinuto independenta divizata

Muhammad Ali Jinnah (1876-1948)

-

Vieli paralele

Omul care a preqatit cu realism caLea Indiei catre independents JawaharLal Nehru (1889-1964)

Nehru, unul dintre conducatorii miscarii penlru independenta lndiei ~i succesorullui Gandhi, s-a nascutintr-o lamilie bogata din provincia Kashmir. A studiat la Universitatea Cambridge din Marea Britanie, a devenit avocat si ?i-a deschis un cabinet de avocaturs In orasul Allahabad din vestullndiei inainte de a se alstura rniscarii pentru independents in 1919. Dupa aeeea a devenit unul dintre eei mai irnportanti membri ai Congresului National Indian si presedintele acestuia in 1929, urrnando-i lui Gandhi, in 1942, In calitate de lider real al gruparii. Dupa independents Indiei, a devenit primul premier al tarii si in urrnatorf 17 ani, a ajutat la construirea natiunii A instituit planori pe 5 ani, dupa modelul planurilor cincinale din Uniunea Sovietics, pentru a ajuta la industrializarea tarii si a facut sa creases semnificativ nivelul de trai al indienilor.

Desi Nehru a fost puternic intluentat de ideile lui Gandhi. aceasta nu inseamna ca cei doi erau de acord in absolut toate privintele. Adeseori Nehru nu alas! de acord cu Gandhi ?i a protestat irnpotriva ideilor acestuia, ceea ce facut ca prietenia lor sa ajunga in pragul destrarnarii de mai multe ori. Spre deosebire de Gandhi, Nehru nu vedea in non-violenta decat un mijloc de a dobandi independenta lndiei, Nu si-a putut stapani furia atunci csnd Gandhi a lacut apella Incetarea grevelor de protest Tmpotriva britanicilor ca urmare a .. qreselii de ealcul hirnalaiene", lnfluentat de revolutia violenta dar incununata de succes din Rusia, Nehru considera ca non-violenta este 0 strategie buna, dar nu si singura, pentru realizarea scopurilor.

Nehru era, de asemenea, irnpotriva ideii ca India ar trebui sa fie 0 natiune care sa se bazeze pe aqricultura si sa respinga stiinta, Gandhi considera ca modul de viata adecvat trebuia sa fie unul simplu, urnil si ca oamenii ar trebui sa traiasca in lerme agricole. Nehru, pe de alta parte, a ajutat la dezvoltarea si industrializarea oraselor indiene, in speranta ca intr-o buna zi tara va deveni una dintre cele mai puternice din lume.

Aceste clare diferente de opinie nu s-au acutizat, In principal, datorita compromisurilor lacute de Nehru, insa, dupa moartea lui Gandhi, Nehru a condus India intr-o cu totul alta directie. Politicile sale erau adanc Inradacinate Tn realitate. Nu poate f negat faptul ca, Tn zilele noastre, calitatea vietii Tn India este cu mult superioara celei dinaintea obtinerii independentei,

Nehru a rnurit in 1964, pe (and era inca prim ministru, dar sub conducerea sa India devenise una dintre cele mai influente tari din Asia.

Succesorullui Gandhi in lupta impotriva rasism.ului din Africa, de Sud

Nelson MandeLa l1' 918-)

Nelson Mandela, celebru deoarece a lost primul presedinte de culoare al Africii de Sud, s-a nascut in 1918, fiind fiul conducatorului unui sat. S-a implicat in politics atunci cand s-a alaturat Congresului National African in 1944.

Congresul National African era un partid politic influentat de ideile lui Gandhi, care cauta sa elimine rasismulindreptat impotriva negrilor din Africa de Sud. Mandela a ajutat la organizarea grevelor de protest impotriva guvernului, a fast arestat ~i internnitat de mai multe ori, dar treptat si-a sporit sfera de influenla. Insa, ca urmare a acestui fapt, oprimarea negrilor a devenit $i mai acerba, cutminend cu masacrul din Sharpeville din 1960. Guvernul rasist de apartheid era criticat pe Intreg mapamondul. dar regimul a ca$tigat treptat putere Tn Africa de Sud. Haituit de autoritati, Mandela a abandonat abordarea non-violents in favoarea infiintarii unei orqanizatii armate, cunoscuta sub denumirea de .Sulita Natiunii". A calatorit in strainatate pentru a inva!a despre tacticile luptei de gherila si pentru a se preqaf de razbo! Ca urmare a revoltei armate, a fost arestat ?i condamnat la inchisoare pe via\a, 0 sentinta mult mai aspra decat toate cele pe care le primise ca activist non-violent. Oameni din lumea intreaga au facut apel sa lie eliberat, dar cererile lor au

dimas neascultate iar Mandela a petrecut in inchisoare 27 de ani. lnsa guvernulsud-alrican nu I$i putea mentine politicile rasiste data liind presiunea venita din exterior precum $i din numeroasele proteste din Interior. in 1990, presedintele De Klerk l-a eliberat pe Mandela din inchisoare si a legalizat Congresul National Alrican. Aces! eveniment a fast salutat in strsinatate, iarin 1993 lui Mandela $i lui De Klerk li s-a acordat Premiul Nobel pentru pace. APOI, in 1994, Mandela a fast ales in functia de presedinte in urma primelor alegeri in care toti locuilorii au avut drept de vat. Astlel, dupa a jurnatate de secol, lupta sa s-a incheiat cu 0 victorie. A fast a batalie foarte delicata care ar f putut sfElr~i cu un nurnar urias de victime Tn cazul in care ceva nu ar Ii mers bine.ln 1999, Mandela s-a retras din viata polltica dar partidul sau se aHa Inca la putere Tn Africa de Sud.

Gandhi

- -

I

Reformatorul Impatirnit care a sustinut foLosirea armeLor pentru dobandirea independentei

Subhas Chandra Bose (1897-1945)

Al treilea lider influent al rniscarii pentru independenta, dupa Gandhi si Nehru, a fost Subhas Chandra Bose. Acesta s-a nascut in 1897, in orasul Calcutta, din estullndiei. Familia sa era bine cunoscuts si foarte instarita ~i l-a indernnat sa studieze la Universitatea Cambridge pentru a putea lucre apoi in cadrul guvernului. Dupa ce si-a facut studiile in strainatate, a trecut examenul pentru functionari publici in India. Insa, influentat de rniscarea pentru independents Irlandei, a decis sa i se alature lui Gandhi si rniscsrii de insubordonare condusa de acesta in loc sa urmeze cariera de functionar public. Bose nu a fostinsa nidodata complet de acord cu tacticile non-violente ale lUI Gandhi. lrnpresionat de victoria japonezilor din razboiul ruso-japonez, el credea di violenta reprezenta calea corecta ce trebuia aleasa ?i l-a criticat pe Gandhi pentru di era .. un credincios, nu un politician".

Bose a dus 0 campanie enerqica in favoarea cauzei sale si a devenit un membru important al Congresului National Indian. A lucrat ca publicist in regiunea Bengal, ca lider al armatei de voluntari ?i ca director al scolii eNI, inainte de a Ii ales presedinte al Consiliului, in 1938. In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a devenit evident ca opiniile sale erau radical diferite de cele ale lui Gandhi. A vazut Tn acest razboi a sansa unica de a obtine independents, pe cand Gandhi era in favoarea ajutarii Marii Britanii in eforturile de rszboi sirntind ca era incorect sa ii atace pe britanici in acele vremuri de instabilitate.

Bose s-a despsrtit atunci de Gandhi si a cautat sprijin in strainatate, intiHnindu-se cu Hitler in acest scop. Hitler Inss nu a manifestat nici un fel de interes sa tupte cu britanicii in India, a?a ca, In 1942, Bose a mers cu un submarin german in Japonia. Pe vremea aceea, Japonia detinea multi prizonisri indieni ca urmare a luptelor cu britanidi ~i incerca sa Ii organizeze intr-o armata indiana. Bose a devenit liderul acestora si, in 1944, a intrat in bataiia de la Imphal cu intentia de a cuceri India. Razboiul dus de el s-a Tncheiat Insa cu un esec total caci ln anul urrnator armata japoneza a capitula!. Refuzand sa se predea, Bose a csutat exil in Rusia si a incercat sa Infiinteze 0 noua baza de operatiuni, dar,inainte sa aiba sansa de a face aceasta, a fost ucis intr-un accident pe un aeroport din Taiwan. Rama?ilele sale pamante~ti au fast transportate in Japonia si se afla inrnorrnantate la cimitirul Renkoji din Tokio.

Poetul ca~tigator at premiului Nobel care l-a botezat pe Gandhi ,,'Mahatma"

Rabindranath Tagore (1861-1941)

Pe data de 26 septembrie 1932, Tagore, unul dintre cei mai renurniti poeti indieni, l-a vizitat pe Gandhi In inchisoareo Gandhi linea post de 0 saptamana Tn semn de protest lala de actiunile guvernului britanic, a~a ca era foarte slabit, dar a lost incantat sa TlintiHneasdl pe Tagore, pe care II respecta imens. Aceasta a lost prima lor intalnire. Intr-o scrisoare pe care i-o trimisese anterior lui Gandhi, Tagore Ii dsduse numele .. Mahatma", ceea ce se spune ca I-a emotionat nespus de mult pe Gandhi.

Rabindranath Tagore, unul dintre tovarasii lui Gandhi in cadrul miscarii pentru independents, s-a nascut in anul 1861, fiind rnezinul unei famiLii bogate din Calcutta, care avea in total 14 copii. A lost educat acasa, iar tatal sau, un barbat educat, a remarcat talentulliterar allui Tagore loarte devreme. A inceput sa scrie poezii La varsta de 8 ani, a publicat prima carte cand avea 16 ani, iar La varsta de 17 ani a mers la studii la Cambridge. A devenit celebru in 1909, cand a publicat un volum de poezii In bengali, intituiat .. Gitanjali".

Apoi, in 1913, a devenit prima persoans de origine asiatica ce a castiqat premiuL Nobel pentru literatura,

Familia regala britanica a fost mandra de aceasts reaLizare ?i l-a Innobilat pe Tagore.lnsa dupe masacrul de la Amritzer, el a rsnuntat la titluL de cavaler. Este evident din fapteLe sale ca lsi iubea patria si era preocupat de viitoruL acesteia. Ingrijorat de educatia prirnita de tineretul indian, si-a infiintat propria scoals particulara unde avea In total 5 elevi. Aceas!a scoala s-a extins Insa treptat !?i a devenit Universitatea Publica Visva Bharati, cunoscuta si sub denumirea de Universitatea lnternationala Tagore.

Tagore a murit in 1941, la Calcutta, fara sa mai apuce independents Indiei, dar spiritul sau vajnic a continuat sa traiasca prin lideri precum Gandhi. Versurile imnului national indian au fast scrise de Tagore.

lnftuente majore

India la ananghie §i raspandirea miscarii non-violente

Gandhi ne-a invatat ca oamenii se pot opune autoritatii fara violenta, Dupa rnoartea sa, violenta §i rasismul s-au raspandit ln continuare, dar cei care au continuat ceea ce inccpuse Gandhi au fost capabili sa l§i invinga adversarii in mod pasnic. 1nsa visul sau de a vedea India dezvoltandu-se ca 0 nariune de fermieri nu a fost indeplinlt, caci atat India cat §i Pakistanul si-au extins rapid forta rnilitara achizitionand chiar ~i arme nucleare.

Dezvoltarea Indiei

GANDHI URA CIVILlZA'j'IA industrializata, preIerand traiul mai simplu, bazat pe agricultura desfasurata in ferme. Acest stil de viata ce asigura independents economics a fermieriLor era un mod foarte eficient de a protesta irnpotriva britanicilor, care I~i vindeau produsele la preturi exorbitante pe piata indiana. Insa, dupa dobandirea independentei, nu ar fi fost benefic pentru tara sa rnentina acest mod de trai si sa limiteze cantitatea de rnarfuri importate prin impunerea unor taxe ridicate. Constient de acest lucru, Nehru a aLes calea loqica ~i a respins ideile lui Gandhi ca fiind pur idealiste. Cu alte cuvinte, a initiat pro-

cesul de industrializare a tarii, transrorrnand-o Intr-una mai moderns decat inainte de dobandirea independentei.

Succesorii lui Nehru au rnentinut India pe acest drum, dezvoltand tara din punct de vedere economic si industrial. In anii '90, India a primit un mare aflux de capital din partea altor tari, erase precum Bangalore, din sudul tarii, transforrnandu-se in centre dinamice ale tehnologiei de vart, in care s-au stabiLit multe firme de tehnologie americane si europene. Indienii au inceput sa lucreze ca mecanici si tehnicieni, ramanand astfel foarte putlne urme ale natiunii de agricultori de pe vre-

• Un internet-cafe in Bangalore, centrul noii socictati bazale pe inalta tehnologie din India

.... Contrastut dintre cartierele sarace din prim plan jii blocurile inalte din fundal. Decalajul dintre boqati ~i saraci reprezinta o problema sociala din ce in ce mai grava

-

Gandhi

- -

muri. Contrar dorintelor lui Gandhi, India a devenit 0 civilizatie foarte industrializata, primind foarte multe investitii straine.

Cu toate acestea, nu insearnna ca ideile lui Gandhi au fost qresite. El deplanqea discrepanta care exista intre cei bcqati ~i cei saraci In India, iar industrializarea rapids a adancit si mai mult aceasta problema. "India tehnologiei de vart" se aplica numai catorva erase ale tarii, in timp ce majoritatea populatiei duce un trai pre-modern. PIB-ul Indiei pe cap de locuitor reprezinta aproximativ 1/70 din eel al Japoniei, ceea ce spune foarte mult despre nivelul de trai din prezent. De asemenea, multe dintre firmele de tehnoLogie de varf au sediile principale in strainatate a!?a ea, intr-un fel, India se afla inca la discretia altor tari, un obicei prost, rarnas din perioada in care era colonie britanics.

Revenirea violentei

,

.. Violenta da nastere la si ma I mu lta vio lents". spunea Gandhi. El a practical non-violenta in lupta pentru independents. dar marile rniqratii care au urmat dupa dobandirca independentei au marcat 0 revenire la violenta, iar ura s-a transmis din qeneratie in qenera]!e. oupa obtinerea independentei, India a inliintat imediat 0 armata de aparare pentru a putea pune sub control revoltele. Aceasta demonstreaza ca India, ca natiune, nu a

. fost complet dedicate luptei prin mijloace nonviolente. Stilul de lupts non-violent al lui Gandhi a luat sfarstt in India odata eu moartea sa.

I

Noua Indie a recurs a rezolva disputele internationals cum ar fi, de exemplu, razboiul impotriva Chinei pentru independente Tibetului ~i cele trei razboaie purtate irnpotriva Pakistanului. India nu a fost de fiecare data partea care a atacat, dar implicarea sa in astfel de conflicte a marcat 0 sehimbare substaotiala a politicii fata de perioada Gandhi.

lar apoi au esealadat tensiunile dintre India ~i Pakistan cu privire la provincia Kashmir. Pentru a-si invinge dusmanul. India a achizitionat nave de razbol de la fostul sau dusrnan, Anglia, tancuri din Rusia, $i a acumulat 0 gama larga de arme noi. Desigur, Pakistanul nu avea sa se lase Irwins eu usurinta, primind sprijin din partea Chinei !?i Statelor Unite. Apoi, in ciuda criticilor venite din teats lu mea, cele d QUa ta ri au dezvoltat arme nucleare.

... Provincia Kashmir. Dupa obtinerea independentei, India

~i Pakistan au purtat mai multe razboaie pentru controlul asupra arestei regiuni.

• Soldat al unei gherile musulmane rnanuind 0 arrna.

De cand India si-a dobandit incependenta, terorismul de gherila a devenit 0 realitate zilnica in aceasts tara.

lnftuente majore

In 1974, India a desfasurat primuL sau test nuclear, ceea ce a facut ca doi ani mai tarziu si PakistanuL sa puna La punct un program nuclear propriu, pe care l-a testat pentru prima data cu succes in a priLie 1998. In lu na ma i a a celuiasi an, ambele ~ari au dcsfasurat in repetate randuri mai multe teste, tulburand pacea care se instalase pe glob dupa sfarsitul Razboiului Rece, India avea ceLe mai pericuLoase arme din istoria umanitatii. Aceasta cursa a inarrnar!i nucleare dintre ceLe doua tari a primit multe critici din partea altar state, dar niciuna dintre cele doua nu pare nici in prezent dispusa sa renunte La aceste arme devastatoare. In ziLele noastre, aceste doua state nu se afla in stare de razboi, dar nu ar fi deloc surprinzator daca Intr-o buna zi ar izbucni un razboi nuclear din cauza provinciei Kashmir.

Succesorii lui Gandhi au fost ~I ei victime ale unor asasinate foarte asemanatoare. Nehru a fast urmat de Shastri, care a fast apoi Inlccuit de Indira Gandhi, cel de-al treilea prim ministru allndiei. Fiica Lui Nehru a intrat in Congresul National Indian la a varsta fraqeds ~i a luptat alaturi de Gandhi. Guvernarea sa s-a abatut insa mult de la principiiLe Lui Gandhi. Ea a ordonat mai multe teste nucleare ~i a indepartat anurniti cetsterti prin Legi aspre. Ca reactie La folosirea violenlei intr-un templu Sikh, a fast asasinata in 1984

~ Lccul un de s-au destasi.rat testele nucleare indiene. Pakistanul si India au fast serios criticate dupa ce au decis sa construiasca arme nucleare.

• Solda]i indieni La razboi. India

a Invins In toate cele trei razboaie purtate impotriva vecinului sau, Pakistan

• Indira Gandhi. Fiica lui Nehru !?i mama lui Rajiv. Aceasta familie a dat Indiei trei qonaratii de prirn-rninistri.

de catre garzi le sale de corp care erau de religie Sikh, Dupa aceea, fiuL sau, Rajiv Gandhi, a fost ales in functia de prim ministru; ~i el a fast asasi nat, in 1991. Acesta tri misese armata i nd ia na sa invadeze Sri Lanka, a natiune rava?ita de luptele de gherila. Drept urmare, au fost trimise in India forte de gherila pentru a-I asasina. Intr-adevar. asa cum a spus Gandhi, violerita da nastere la viclenta.

Raspandirea Satyagrahei

lnfluenta lui Gandhi se regase?te in multe locuri pe glob.

In diverse parti ale lurnii s-au purtat Lupte folosindu-se conceptuL de Satyagraha, ceea ce a marcat efectiv sfarsitul epocii imperialiste in care puterea era reprezentata de arme. lndependenta Indiei a fost obtinuta de masele de oameni care nu erau lnarrnati. dar aveau 0 puternica dorinta de a schimba starea de fapt. Mostenirea lui Gandhi s-a raspandi: in lumea intreaqa. Tn America, Dr. Ma rti n Luther King a lu ptat pentru egalitatea In d reptu ri a afro-a merican i lor ca re continuasera sa fie discrirninati chiar si dupa abolirea sclaviei. Si el a pretuit foarte mult non-violenta ~i a studiat filozofia Satyagrahei propovaduita de Gandhi. Bazandu-se pe principiiLe moralei crestine, a erezut cu strasnicie in pace, egalitate $i generozitate. Folosind demonstratiile in masa pentru a-~i atinge scopuriLe, metodele lui Martin Luther King nu au fost foarte diferite de ceLe aLe Lui Gandhi

In Africa de Sud, unde Gandhi si-a petrecut 0 mare parte din viata, a aparut un succesor al ideiLor sale. Vazand succesul rniscsrii pentru independente Indiei, negrii din Africa de Sud si-au dat seama ca si ei pot dobandi emanciparea. Regimul de apartheid a continuat, dar, prin numeroase proteste, negrii au reusit pana la urrna sa d~tige mai muLte drepturi, iar in final Nelson Mandela a fast ales presedinte, In 1994, ~i s-a pus astfel capat unei lungi perioade de rasism.

Pe langa aceste lupte majore, spiritullui Gandhi

I

~ Al XIV-lea Dalai Lama, lider tibetan. A protestat Impotriva rnasacriir!l de catre chinezi a locuitorilor Tibetului ~i a fast trim is In exil in India In 1959. Datorita faptului ca si-.a continuat eforturile non-violente, a primit Premiul Nobel pentru pace In 1989

~ Cetateni sud-africani sustinandu-I pe Nelson Mandela ,?i protastand Impotriva regimului

I de Apartheid

se regase!?te pretutindeni. Satyagraha Lui Gandhi se reqaseste oricand oamenii se aduna !?i orqanizeaza proteste, nu numai irnpotriva rasisrnului, ci !?i irnpotriva marilor companii care au practici incorecte, de exempLu. Cand victimele se opun polusrii, sau cand muneitorii solicita cresterea salariiLor si un tratament mai bun, atunei putem vedea ca rnostenirea lui Gandhi inca mai traisste.

Satyagraha s-a raspandit in Lumea intreaqa ca un m ijLoc foa rte eficace de indeplin ire a scopurilor datorita unor oameni cu 0 vointa la fel de terrna ca cea a lui Gandhi.

y Pastorul Martin Luther King a fo.st de asemenea profund intluentat de actiunile lui Gandhi

Papa Joan Paul al JJ-lea, depunand flori la locul memorial Gandhi. Au existat cu siguran!a cateva probleme In tactics lui Gandhi, dar mostenlrea Lasala de eL nu va II ultata niciodata