Sunteți pe pagina 1din 2

A (a) PRONUNTIA

B (be)
C (te) - b, d, g - la sfarsitul cuvantului si inaintea unei consoane surde se pronunta p, t,
D (de) k.
Exemple: schreib, sind, Mädchen
E (e) - ch - se pronunta ca in "sah", daca este precedat de a, o, u, au: lachen (a rade),
F (ef) macht (de la verbul machen = a face), noch (inca), Buch (carte)
G (ghe) - chs - se pronunta ks: sechs (sase)
H (ha) - ig - final sau inaintea unei consoane se pronunta "ich" (fertig - gata, richtig -
I (i) corect)
- g + e/i - se pronunta ca g in "gara", "gura": gern (cu placere), geben (a da)
J (iot)
- h - la inceputul cuvantului si in cuvintele compuse in a caror compunere intra un
K (ca) cuvant cu h initial se pronunta ca in "ham": haben (a avea), hundert (100), wohin
L (el) (incotro)
M (em) - h - intre vocale, precum si intre vocala si consoana este un semn ortografic care
N (en) nu se pronunta, dar arata lungimea vocalei precedente - aceasta se va citi mai
O (o) lung: Lehrer (invatator), sehen (a vedea), gehen (a merge), fahren (a merge cu
un mijloc de transport)
P (pe) - j - se pronunta ca i in "iarba": ja (da), Jahr (an). In cuvintele de origine
Q (cu) negermana se pronunta ca j din "jurnal".
R (er) - k - se pronunta c, la fel ca si in "care": kalt (rece), Kind (copil), Park (parc)
S (es) - ck - se scrie in loc de kk: stecken
ß (es tet) - p, t, k - se rostesc de obicei aspirat, dupa ele auzindu-se un usor h.
- ph - se pronunta f: Physik (fizica)
T (te)
- s - inainte de vocala sau intre vocale se pronunta sonor, ca in zumzet: sagen (a
U (u) zice), sehen (a vedea), lesen (a citi), September (septembrie)
V (fau) - s - final sau inainte de consoana surda se pronunta ca si in "casa": das
W (ve) (aceasta), was (ce), ist (este)
X (ics) - st - la inceputul unui cuvant sau al unui element component dintr-un cuvant
Y (üpsilon) compus se pronunta "st": Student (student), Bleistift (creion),
- sp - la inceputul unui cuvant sau al unui element component dintr-un cuvant
Z (tet)
compus se pronunta "sp": Sport (sport),
- ss - se pronunta s: lassen (a lasa), Genosse (tovaras)
- sch - se pronunta s: schwartz (negru), Schülerin (eleva)
- v - in cuvintele germane si in cele asimilate se pronunta f: Vater (tata), vier (patru)
- w - se pronunta v: wann (cand), zwei (doi)
- z - se pronunta t: ziehen (a arata)
- tz - se scrie dupa vocalele scurte in loc de zz: Platz (loc), sitzen (a se aseza)

In plus mai sunt si vocalele cu umlaut: Ä, ö, ü


Vocalele a, o și u se folosesc și în varianta cu umlaut, care este o modificare a pronunției lor.
Umlautul se notează în scris cu semnul diacritic numit "tremă", format din două puncte plasate
orizontal deasupra literei: ä, ö și ü, iar la majuscule: Ä, Ö și Ü.
 ä și Ä se pronunță aproximativ ca un "e" românesc, dar foarte deschis;
 ö și Ö se pronunță aproximativ ca "eo", așa ca în cuvintele românești foen și loess.
 ü și Ü se pronunță aproximativ ca "iu", așa ca în cuvintele româneşti etui, führer și tul.
În loc de vocală cu umlaut se mai poate scrie și: ae, respectiv oe și ue (excepție: în numele
proprii), dar aceste perechi de litere se pronunță la fel ca și ä respectiv ö și ü.
1. NUMERALE CARDINALE

0-null 10-zehn 20-zwanzig 30 dreißig


1-eins 11-elf 21-einundzwanzig 40 vierzig
2-zwei 12-zwölf 22-zweiundzwanzig 50 fünfzig
3-drei 13-dreizehn 23-dreiundzwanzig 60 sechzig
4-vier 14-vierzehn 24-vierundzwanzig 70 siebzig
5-fünf 15-fünfzehn 25-fünfunfdzwanzig 80 achtzig
6-sechs 16-sechzehn 26-sechsundzwanzig 90 neunzig
7-sieben 17-siebzehn 27-siebenundzwanzig
8-acht 18-achtzehn 28-achtundzwanzig
9-neun 19-neunzehn 29-neunundzwanzig

100-hundert 1000-tausend
101-hunderteins 1001-tausendeins
102-hundertzwei 1100-tausendeinhundert
116-hundertsechzehn 1109-tausendeinhundertneun
142-hundertzweiundvierzig 2000-zweitausend
189-hundertneunundachtzig 3000-dreitausend
200-zweihundert 10 000-zehntausend
300-dreihundert 20 000-zwanzigtausend
400-vierhundert 100 000-hunderttausend
500-fünfhundert 1 000 000-eine Million

Luni Montag Zi Tag


Marti Dienstag Zi de lucru Arbeitstag
Miercuri Mittwoch Vacanta Feiertag
Joi Donnerstag Saptamana Woche
Vineri Freitag Luna Monat
Sambata Samstag An Jahr
Duminica Sonntag Vara Sommer
Astazi Heute Primavara Frühling
Ieri Gestern Toamna Herbst
Alaltaieri Vorgestern Iarna Winter
Maine Morgen Vacanta Urlaub
Poimaine Übermorgen Vacanta Ferien