Sunteți pe pagina 1din 44

Tehnoredactare: Prof.

Romeo Surdu
Grafica: Prof. Romeo Surdu

Lucrare apărută cu sprijinul Primariei Pogana

©Romeo Surdu, Bârlad, 2010.


ISBN 978-973-0-07434-5
Argument

Lucrarea de față se adresează elevilor de clasa a V-a, punându-


le la îndemână un instrument de lucru care să-i ajute să-și
aprofundeze cunoștințele de aritmetică, printr-o activitate
individuală și în același timp printr-un autocontrol.
Caietul de lucru are avantajul că este conceput pe lecții, în
conformitate cu programa școlară, ca un auxiliar complementar
manualelor alternative, necesar pentru exersarea și aprofundarea
cunoștințelor fundamentale.
Fiecare lecție conține noțiuni teoretice, urmate de aplicații
concepute în mod gradual. Pentru a înlesni înțelegeea noțiunii de
fracție s-a apelat la numeroase reprezentări grafice, iar pentru a
ușura sarcina de lucru au fost exemplificate numeroase exerciții.

Autorul

- 3-
Cuprins

1. NOȚIUNEA DE FRACȚIE

2. CLASIFICAREA FRACȚIILOR

3. AFLAREA UNEI FRACȚII DINTR-UN NUMĂR NATURAL

4. PROCENTE

5. FRACȚII EVHIVALENTE

6. COMPARAREA FRACȚIILOR, REPREZENTAREA PE AXA NUMERELOR

7. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FRACȚIILOR CU ACELAȘI NUMITOR

- 4-
Scurt istoric
ncă din antichitate matematicienii au remarcat faptul că rezultatul

Î împărţirii a două numere naturale nu este întotdeauna număr


natural. Prin urmare, a fost nevoie
de introducerea unor numere care să
exprime rezultatul acestor împărţiri.
Aceste numere le vom numi fracţii.
Cele mai vechi însemnări despre
utilizarea fracţiilor le întâlnim la egipteni şi babilonieni. Un papirus ce
datează de acum 4000 de ani conţine o serie de fracţii egiptene cuprinse
într-un tabel. Egiptenii lucrau cu fracții ce conțineau la numărător cifra
unu (fracţii alicote). Fracțiile care nu aveau la numărător unitatea,
erau descompuse; de exemplu fracția 3 era scrisă ca o
4
sumă dintre fracţiile 1 şi 1 . Pentru scrierea
2 4
acestor fracţii era folosită o hieroglifă constând
dintr-un oval plasat deasupra unor semne ce
reprezentau numerele.
Deoarece babilonienii utilizau sistemul de
numeraţie în baza 60, foloseau cu predilecţie
fracţiile hexagesimale, împărțind unitatea în 60 de părţi egale. Ei au fost
primii care au împărţit cercul în 360 de grade,
gradul în 60 de minute şi minutul în 60 de
secunde. Pentru fracţiile: 1 , 1 şi 2 foloseau
2 3 3
semne speciale .
Grecii au preluat noţiunea de fracţie de la egipteni,
scrierea lor făcându-se cu ajutorul cuvintelor. Mai
târziu, odată cu introducerea simbolurilor numerice, scrierea fracţiilor
era făcută cu ajutorul literelor poziţionate în diferite moduri.

-5-
Specificăm faptul că grecii foloseau pentru scrierea simbolurilor
numerice, literele alfabetului. De exemplu, pentru fracţia 1 s-au folosit
3
notaţiile: g', g'' şi gα, unde α=1 şi g=3. Sub forma cea mai perfecţionată
fracţiile erau scrise cu numitorul deasupra numărătorului; de exemplu
θ
. însemna 65 ,. unde θ=9 iar ζε=65 .
ζε 9
Romanii utilizau fracţiile alicote ce aveau la bază douăsprezecimea.
Ei utilizau semne speciale pentru fracţiile de la 1 la 11 . Celelalte fracţii
12 12
erau exprimate în funcţie de douăsprezecime. De exemplu, pentru fracţia
. 1 romanii scriau şi spuneau „o dată şi jumătate douăsprezecimi”.
8
În secolul al VI-lea hinduşii introduc pentru prima oară notaţia
fracţiilor cu ajutorul celor două numere suprapuse, numărătorul
deasupra şi numitorul dedesubt, însă fără a scrie linia de fracţie. În
Europa, forma actuală a fracţiilor a fost introdusă în secolul al XIII-lea de
către matematicianul Leonardo Fibonacci.
Fracţiile cu numitorul zece, sau o putere a lui zece au fost
denumite fracţii zecimale, şi au fost folosite pentru prima dată în secolul
al XIV-lea de către matematicianul de origine arabă Al- Kaşi. În Europa,
ele au fost folosite în mod curent de abia în secolul al XVI-lea, de către
matematicianul François Viète. Câţiva ani mai târziu, John Nepler
introduce notaţia actuală a fracţiilor zecimale.

-6-
1. NOȚIUNEA DE FRACȚIE

p o t fi
țe le ș i lu c ru ri le Fracție
F ii n erelor
ă ra te c u ajutorul num
num n copil, Numărul car
exemplu: u ee
naturale, de
re , tr ei blocuri,
patru
una sau mai xprimă
e m
unități fracțio ulte
dou ă m fi
tc . U n e le lucruri pot
mașini e nare
ea unuia
ri m a te p rin diviziun
ex p ătatea
a i m u lt o r întregi: jum
sau m gramului,
ă ru lu i, sfertul kilo
m
inii etc.
cincimea pâ
Când întregul este împărțit în două părți egale,
o parte se numește jumătate și scriem 1 .
2
Când întregul este împărțit în patru părți egale,
o parte se numește pătrime și scriem 1 .
4
Când întregul este împărțit în cinci părți egale,
o parte se numește cincime și scriem 1 .
5

Reține:
O parte dintr-un întreg care a fost împărţit în părţi egale se
numeşte unitate fracţionară.

Observație: Întregul poate fi constituit dintr-un obiect (un măr, un kg, o pâine)
sau dintr-un grup de obiecte identice.
1
Exemple: din mere sunt dulci.
2
3
din cantitate a fost vândută.
4
2
din pâini sunt proaspete.
5

-7-
1. Specificați varianta corectă pentru figurile geometrice care au fost
împărțite în unități fracționare:
Pătrimi Cincimi
Treimi

Doimi Zecimi
Șesimi

Șeptimi Optimi
Cincimi

2. Împărțiți figurile geometrice în unități fracționare:

Împarte în două unități fracționare. Împarte în trei unități fracționare.

Împarte în șase unități fracționare. Împarte în două unități fracționare.

-8-
Împarte în trei Împarte în patru Împarte în opt
unități fracționare. unități fracționare. unități fracționare.

Împarte în nouă Împarte în șaisprezece Împarte în patru


unități fracționare. unități fracționare. unități fracționare.

3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate .

1 3 1
1 3 3

-9 -
4. Partea colorată reprezintă:

1
2

- 10 -
5.Hașurați suprafețele corespunzătoare reprezentate de fracțiile:

2 4 5
8 8 8

1 5 3
5 5 5

1 5 3
6 6 6

6. Exprimați cu ajutorul fracțiilor:

Părțile colora
te:
Părțile Părțile necolor
colorat ate:
e: 3 Părțile colorate:
Părțile 16
necolor Părțile necolorate:
ate:

- 11 -
7. Exprimați masurile cu ajutorul fracțiilor pentru:

a)10 unități fracționare

b) 4 unități fracționa
re

c) 60 unități fracționare

- 12 -
3
1 12 În imagine sunt date șapte numere; dintre acestea
patru numere sunt pare.
Numerele pare reprezintă 4 din totalul
6 7
8 numerelor.
Numerele impare reprezintă 3 din totalul
4 7
7
numerelor.

n 8. În imagine sunt date nouă litere; dintre


acestea cinci litere sunt de tipar.
P b
a s K Literele de tipar reprezintă
literelor.
din totalul

u A
r Literele de mână reprezintă din totalul
literelor.

9. Completați:

Creioanele lungi reprezintă din numărul


total de creioane.

Creioanele scurte reprezintă din numărul


total de creioane.

Creioanele negre reprezintă din numărul


total de creioane.

Creioanele albe reprezintă din


numărul total de creioane.

Creioanele scurte și albe reprezintă din


numărul creioanelor albe.

Creioanele scurte și negre reprezintă


din numărul creioanelor scurte.

- 13 -
O fracție ordinară se scrie cu ajutorul a două numere naturale
despărțite printr-o linie orizontală, numită linie de fracție.
Numărul scris deasupra liniei de fracție se numește numărător,
iar numărul scris sub linia de fracție se numește numitor.

ordinare.
10. Înconjurați fracțiile
45 0,25 137
100
2 7
7 2,4
24 3 8
0
5 15
1 6
34 2,5

Reține:
Numitorul fracției arată în câte părți egale a fost împărțit
întregul, de aceea numitorul unei fracții nu poate fi 0 .

11. Scrieți fracțiile:


8 este numărătorul și Numărătorul este 2; numitorul
5 este numitorul . este de patru ori mai mare decât
numărătorul.
8 este numitorul și
5 este numărătorul. Numărătorul este 6; numitorul
este un divizor al numărătorului
7 este numărătorul mai mare decât 3.
și 1 este numitorul.

0 este numărătorul Numitorul este 5; numărătorul este


și 7 este numitorul. cu 4 mai mare decât numitorul.

- 14 -
2. CLASIFICAREA FRACȚIILOR

Pentru a fi consumată, pizza a fost împărțită în opt părți egale.

Andrei a mâncat cinci porții, adică 5 din pizza.


8
Vlad a mâncat opt porții, adică 8 din pizza (o pizza).
8
George a mâncat 11 porții, adică 11din pizza (o pizza + 3 din pizza).
8 8

Observăm 3 tipuri de fracții:


5 ,8 și
11
8 8 8
Dacă numărătorul este mai mic decât numitorul fracția se
numește subunitară.
Dacă numărătorul este egal cu numitorul fracția se numește
echiunitară .
Dacă numărătorul este mai mare decât numitorul fracția se
numește supraunitară.

12 Copiați fracțiile în locurile potrivite.

2 1 2 4 7 9 2 7 5 3 1
9 3 1 5 7 8 2 3 5 5 1

Fracții subunitare Fracții echiunitare Fracții supraunitare

- 15 -
13. Determinați numerele
naturale x pentru care a
fracția x este: 14. Fie fracția b cu b ą 0.
5
a)echiunitară Uniți punctele astfel încât să
stabiliți corespondențele
xÎ { }
b) subunitară corecte.
xÎ { } ·supraunitară
c) supraunitară cu numărăt a<b·
orul a>b· ·echiunitară
mai mic decât 10
a=b· ·subunitară
xÎ { }

Să exprimăm lungimea insectei cu ajutorul fracțiilor. Din desen se


observă că lungimea insectei este de 3 cm la care se adaugă 1 dintr-un cm.
2
Dacă numărăm toate jumătățile de centimetru, lungimea insectei poate fi
1 1 1 1 1 1
exprimată ca:( + )+ ( + )+( 1 + )+ 2 în total 7 cm. Fracția 7 poate
2 2 2 2 2 2 2 2
fi exprimată grafic astfel:

Fracțiile supraunitare pot fi scrise ca o sumă dintre o parte întreagă și


o parte fracționară; în cazul fracției 7 , ca suma dintre 3 întregi și partea
2
fracționară 1 .
2 7 1
=3+ 1 =3 și citim: trei întregi și o doime.
2 2 2
În felul acesta, spunem că am scos întregii dintr-o fracție
supraunitară.

- 16 -
15. Completați tabelul:

Partea Partea
Fracția Reprezentare grafică întreagă fracționară Fracția

3 1 1 1
12
2 2
5
3
12
5
4
4
6
2
17
4
16. Hașurați conform modelului de la punctul a).
a)
3 b)
1
1 2
4 4
c) d)
1 6
2 2
8 4
e)
6 f)
2
2 1
6 3
g)
7 h)
3
4 1
4
- 17 -
Procedeul de scoatere a întregilor din fracție este următorul:
Fie fracția a , a>b , a:b=c (r), atunci a = c r
b b b

că restul 4
Rețineți: Da = 2; 120 = 30; 6 = 3; 15
a la b este 0
împărțirii lui 2 4 =5
supraunitară 2 3
atunci fracția
ca un număr 2
2 = ; 7 = 7 ; 15 = 15 ;
poate fi scrisă le naturale 125 =
125
ere 1
natural. Num 1 1 1
1 se pot scrie
mai mari ca
raunitare cu
ca fracții sup
numitorul 1

14 2
17. Scoateți întregii din fracție.
4 =34
14 23
= =
4 3
15 47
= =
6 8
24 55
= =
5 5
18 39
= =
3 7
3 x 5 + 2 17
325= 5 = 5
18. Introduceți întregii în fracție.

2 2
= =
3
5
1
3
2 17
5
1 =
6
7
2 =
8
3 5 =5
2 2
2 = 3 =
3 5
1 3
1 = 2 =
3 7

- 18 -
3.AFLAREA UNEI FRACȚII DINTR-UN NUMĂR NATURAL

Dan are 6 mere. El a mâncat 2 din ele. Câte mere a mâncat Dan?
3

1 din 6 mere reprezintă 1 din fiecare măr, adică 6 sau 2 mere.


3 3 3
+ + + + + = +
2 din 6 mere reprezintă 2 din fiecare măr, adică 12 sau 4 mere.
3 3 3
+ + + + + = + + +

Dan are 4 mere. El a mâncat 2 din ele. Câte mere a mâncat Dan?
3

1 din 4 mere reprezintă 1 din fiecare măr, adică 4 sau 1 mere.


3 1
3 3 3
+ + + = +
2 din 6 mere reprezintă 2 din fiecare măr, adică 8 sau 2 2 mere.
3 3 3 3
+ + + = + +

Pentru a afla o fracție


Calculeaza 3 dintr-un număr natural se
4 din 6 înmulțește numărul
3x6 18
4 =4 natural cu numărătorul
fracției, iar numitorul
rămâne același.

- 19 -
19.Completați tabelul conform modelului dat.
Reprezentare grafică Reprezentare grafică

2 6 1
din3 =1
5 5 5

3
din2
6

2
din5
3

3
din6
8

3
din3
10

3
din5
5

20. Determinați:
3 4
din 15kg =……..kg din 14 ha =……..ha
5 7

- 20 -
2 1
din 18 m =……..m din 1 00 km =……..km
6 10
3 20
din 8 km =……..km din 300 kg =……..Kg
4 10 0
4.PROCENTE
P =P%
100
O fracție cu numitorul 100, de forma p , se poate
100
scrie p% și de citește “p la sută” sau „p procente”

21. Scrieți ca fracție, apoi ca procent.

30 30%
100

22. Stabiliți cu ajutorul săgeților corespondențele corecte.


300% 0% 100% 75% 200% 50% 25% 1%

Sută la Triplu Nimic Jumătate Trei O Dublu Un


sută sferturi sutime sfert

- 21 -
23. Exprimați suprafețele în procente.

Hol 20%

sanitar
Bucătărie

Grup
Dormitor
Sufragerie
Grup sanitar Hol
Sufragerie
Dormitor
Bucătărie

24. Completați d
desenele
conform indicațiilor date. 25% poartă ochelari
100% zâmbesc
50% poartă pălării

Calculeaza 30% din


Pentru a calcula p% dintr-un număr dat, se 60
p
calculează 100 din acel număr. 30x60 1800
100 = 100 = 18

- 22 -
25. Completați spațiile libere.

10
20% din 50 este.............. 2% din 300 este............. 7% din 1500 este...........
30% din 50 este.............. 3% din 400 este............. 2% din 150 este.............
50% din 50 este............. 5% din 500 este............. 6% din 1700 este...........
70% din 50 este............. 7% din 800 este............. 5% din 120 este.............

26. Completați tabelele.

100% 600
1% 8
200
100%
5 3%
1%
2
9%
2%
100 27%
4%
81% 162
8%
16%

27. Știm că 1m=100 cm. Completați spațiile libere.

50
50% dintr-un metru este.........cm 5 dintr-un metru este 5 cm
.......%
25% dintr-un metru este.........cm ........%dintr-un metru este 60 cm
120% dintr-un metru este.........cm ........%dintr-un metru este 37 cm
2% dintr-un metru este.........cm ........%dintr-un metru este 3m
150% dintr-un metru este.........cm ........%dintr-un metru este 4 dm
200% dintr-un metru este..........m ........%dintr-un metru este 5000 mm

- 23 -
5. FRACȚII ECHIVALENTE

1 1
1 1 4 4

2 2 1 1 Două fracții
4 4
sunt echivalente
dacă au aceeași
valoare.
1 2
2 =4

28. Stabiliți egalitățile: 29. Hașurați suprafețe egale


și stabiliți egalitatea fracțiilor:

2 1
8 =4 =

= =

= =

= =

- 24 -
29. Scrieți fracțiile echivalente corespunzătoare fiecărei figuri .

1
2
30. Hașutați zonele corespunzaroare apoi scrieți fracțiile echivalente.

31. Folosind figurile de mai jos, scrieti cinci fracții echivalente.

Două fracții

deoarece
a c
b și d
3 = 66
8 1
sunt echivalente
dacă 3x16=8x6
axd=bxc

- 25 -
32. Stabiliți corespondențe între fracțiile echivalente.

2 10 3 3 50 1 2 5 1
5 50 8 4 2 3 2 10 2

6 3 1 4 2 1 45 25 4
16 9 5 10 4 2 45 1 8

Procedee de obținere a fracțiilor echivalente


1. AMPLIFICAREA A amplifica o fracție înseamnă a înmulți și
numărătorul și numitorul cu un număr natural diferit de 0. Fracția
obținută prin amplificare este echivalentă cu fracția inițială.
2. SIMPLIFICAREA A simplifica o fracție înseamnă a împărți atât
numărătorul cât și numitorul, cu un divizor comun al lor. Fracția
obținută prin simplificare este echivalentă cu fracția inițială.

2
1= =1x2 2
3 3x2 6 =

2 = 2:2= 13
2
=
6 6:2
33.Amplificați:

2 4 6 3 5
2 1 2 8 6
3= 5= 4= 5= 7=

- 26 -
34. Amplificați astfel încât să obțineți fracții cu numitorii egali:

2 3 1 2 2 1
8 4 2 3 4 2

2 5 1 1 2 4
3 6 2 3 9 6
35. Simplificați astfel încât să obțineți trei fracții echivalente:

24 24 24 24
36 = 36 = 36 = 36 = = =

36. Găsiți termenii necunoscuți folosind exemplele de mai jos:

4x 2 = 8 8: 2 = 4
7x 2 14 32: 2 16

- 27 -
6.COMPARAREA FRACȚIILOR, REPREZENTAREA
PE AXA NUMERELOR

Fracții
subunitare
< Fracții
echiunitare
< Fracții
supraunitare
Poziția fracțiilor pe axa numerelor naturale

37. Reprezentați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate.

6
8
38. Ordonați crescător fracțiile de la exercițiul 37.

< < < < < < <


39. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:

2 5 6 5 2 3 8 9
5 <5 A 5 <4 2 <4 4 >9
2 6 8 3 6 6 8 9
2 =6 3 >4 6 <7 8 <9

- 28 -
40. Hașurați și completați cu semnele potrivite.( >, =, < )

1 2 2 2
4 < 4 5 4

4 2 3 3
7 7 8 4

2 2 7 4
3 6 16 16

8 7 4 4
12 12 5 6

Rețineți Dintre două fracții care au același numitor, mai mare este fracția
care are numărătorul mai mare.
Dintre două fracții care au același numărător, mai mare este
fracția care are numitorul mai mic.

41. Stabiliți valoarea de adevăr.

2 4 6 6 3 3 8 8
5 <5 A 3 <4 2 <4 4 >9
5 5 8 3 8 5 5 7
2 >6 4 >4 6 <6 9 <9

- 29 -
42. Folosind graficul de mai sus, comparați fracțiile:

1 2 2 3 3 4
3 < 4 6 5 5 6
4 5 7 5 3 7
3 4 5 4 2 5
3 2 6 5 0 1
5 4 5 6 4 6
1 3 4 2 4 8
2 6 6 3 3 6

Rețineți Pentru a compara două fracții care au atât numărătorii cât și


numitorii diferiți, vom compara două fracții echivalente cu
fracțiile inițiale care au același numitor.

Comparați fracțiile: 2 și 3
3 4
4 3
2 8 3 9 8 9 deci 2 3
=
3 12 =
4 12 <
12 12 3 <4
- 30 -
43. Comparați fracțiile conform modelului:

2 1 4 3
5 2 3 2 3 <5
4 4 64
2 1 3 5 = 10
= = = 3
5 10 =
2 10 3 6 2 6 3=9 6 12
4 12
5 6 5 6 5 4
8 7 4 5 3 2
5 6 5 6 5 4
= = = = =
8 56 7 56 4 20 =
5 20 3 2

3 7 6 8 6 5
4 8 3 5 8 6
3 6 8 6 5
7 = = = =
=
4 8 = 3 15 5 15 8 6
8 8

7. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FRACȚIILOR CU ACELAȘI NUMITOR

Ciocolata
din imagine este împărțită la
trei frați. Fratele cel mare
primește 1 din ciocolată iar
6
fratele cel mic primește 3 din
6
ciocolată. Câtă ciocolată
primește fratele mijlociu?

3 4
Rezolvare: Fratele cel mare și fratele cel mic primesc: 1 + =
6 6 6
din ciocolată. Fratele mijlociu primește diferența, adică:
6 - 4 = 2 din ciocolată.
6 6 6

- 31 -
Rețineți :
Suma (diferența) a două fracții cu același numitor este fracția
cu numărătorul egal cu suma (diferența) numărătorilor și numitorul
egal cu numitorul comun. Pentru efectuarea operației de scădere
trebuie avut în vedere ca numărătorul descăzutului sa fie mai mare
sau egal decât numărătorul scăzătorului.

a + b= am+b , m=0
m m m=0
b a -
a - = m a>b b ,
m m

44. Completați spațiile libere conform exemplului de mai jos:

4 5 9
24 + 24 = 24

+ =

+ =

+ + =

+ + =

- =

- =

- 32 -
Test varianta 1
Elev........................................
1. Scrieți fracțiile reprezentate prin desenele.

2. Scrieți fracțiile. a) 2 este numărătorul si 4 este numitorul


a b c b) 8 este numărătorul si 5 este numitorul
c) 7 este numărătorul si 7 este numitorul

3. Înconjurați fracțiile supraunitare.


6 ; 2 ; 1 ; 6 ; 5 ; 12 ; 3 ; 51 ; a
6 3 8 2 1 12 30 15 a
4. Scrieți toate fracțiile subunitare care au numitorul 3.

5. Hașurați.
12
5
6. Introduceți întregii în fracție.
2 1 5
26= 34= 17=
7. Un călător are de parcurs 36 km. În prima zi a parcurs 2
3
din drum. Câți km. a parcurs călătorul în prima zi?

8. Completați desenele conform


indicațiilor date. 75% poartă pălării
50% poartă ochelari

- 33 -
9. 5% din 400 este………
20% din 30 este……….
120% din 40 este……….
10. Completați spaţiile libere cu unul din semnele (<, =, >)

2 4 8 8 3 4 2 4
3 3 5 3 3 4 3 5
11. Amplificați cu 3.

2= 5= 18 =
3 10 21
12. Simplificați cu 2.

2= 6= 18 =
4 10 24
13. Stabiliți corespondențele între fracțiile echivalente.

2 7 4 1 3 21 6
3 4 4 2 5 2 3

14 9 4 12 7 2 5
8 10 6 6 7 4 2
14. Determinaţi termenii necunoscuţi .

5=x x = 6
4 8 4 12
15. Efectuaţi operaţiile:

5+7 1 + 54
23
6 6 3

- 34 -
Test varianta 2
Elev........................................
1. Scrieți fracțiile reprezentate prin desenele.

2. Scrieți fracțiile: a) 22 este numărătorul și 43 este numitorul.


a b c b) 8 este numitorul iar numărătorul este de
3 ori mai mare decât numitorul.
c) 20 este numărătorul iar numitorul este un
divizor al numărătorului.
3. Înconjurați fracțiile supraunitare.
5 ; x+1 ; 1; 6 ; 12; 2 1 ; 51; x-1; 4a
6 x 8 2 12 6 15 x a
4. Aflați numerele naturale x pentru care fracțiile de forma 18x
13+
. sunt supraunitare.

6
5. Hașurați. 15

6. Introduceți întregii în fracție.


2 1 5
26= 34= 17=
7. Un călător are de parcurs 36 km. În prima zi a parcurs 2
3
din drum. Câți km. mai are de parcurs cășătorul?

75% poartă pălării


8. Completați desenele conform
50% poartă ochelari
indicațiilor date.
25% zâmbesc

- 35 -
9. 5% din 800 este………
20% din 20 este……….
150% din 50 este……….
10. Completați spaţiile libere cu unul din semnele (<, =, >)

5 4 6 6 6 4 6 5
8 8 7 9 6 4 7 6
11. Amplificați cu 6.

2= 5= 18 =
3 10 21
12. Simplificați .

3= 6= 18 =
9 12 36
13. Stabiliți corespondențele între fracțiile echivalente.

2 7 4 1 3 21 6
3 4 4 2 5 2 3

14 9 4 12 7 2 5
8 10 6 6 7 4 2
14. Determinaţi termenii necunoscuţi .

5 = x-2 x+1 6
6 18 4 = 12
15. Efectuaţi operaţiile:

5+7 1 + 54
23
6 6 3

- 36 -
REBUS 1

1. Număr care nu poate fi la numitor.


2. Una sau mai multe unităţi fracţionare.
3.Nu se mai poate simplifica.
4. Are numitorul egal cu numărătorul.
5. Fracţie mai mică decăt unitatea.
6. Din aceste fracţii pot fi scoşi întregii.
7. A treia parte.
8. Fracţii cu numitorul 100.

Pe verticală veţi descoperi denumirea unei categorii de fracţii

- 37 -
REBUS 2

1. A zecea parte din întreg.


2. Pătrime.
3.Înmulţirea numărătorului şi numitorului cu un număr natural
diferit de zero.
4. Este scris sub linia de fracţie.
5. Stă pe numitor.
6. Doime.
7. Fracţii care au aceeaşi valoare.
8. Se scot din fracţie.

Pe verticală veţi descoperi denumirea unei categorii de fracţii

- 39
38 -
Exerciţii propuse pentru concursurile şcolare

1 + 2 + 3
1. Calculaţi: +.......+ 120
60 60 60 60

12
2. Dacă fracţia este echiunitară, atunci calculaţi produsul a×b.
3x+4y

3. Determinaţi valorile lui x ştiind că fracţia 7x se simplifică cu 6.


60

4. Suma dintre un număr natural şi 2 din el este 14. Aflaţi numărul.


5

5. Se dau numerele a= 1 + 1 + 1 +.......+ 1


2 3 4 2010

1 2 3 2009
b= 2 + 3 + +.......+
4 2010
Calculaţi a+b.

1×2+2×4+3×6+................+1005×2010
6. Simplificaţi:
3×5+6×10+9×15+...........+3015×5025
*
7. Arătaţi că oricare ar fi nÎ N fracţiile:
n n 2
12 12
a) 9 -7 Î N b) 9 ×2 +2 ×3n Î N
n
10 5×3
x+y
8. Dacă fracţia este echivalentă cu 1 , x,yÎ N, x ą 0
3x+6y 5

y
atunci calculaţi .
x
2a2a
9. Simplificaţi:
3a3a

22010+1
10. Demonstraţi că fracţia 2010
nu este ireductibilă.
10

6n+8
11. Demonstraţi că fracţia se poate simplifica.
n+n2
n n+1 n+2 n+3
12. Demonstraţi că fracţiile: 2n +2n+1 +2n+2 +2n+3 , 2n-3 sunt echivalente.
3 +3 +3 +3 3n-1

- 39 -
13. Determinaţi elementele mulţimilor: A={ xÎ N | x<20; 3x+1 Î N}
5
7 Î N}
B={ yÎ N | y-1

14. Fie abc cel mai mare număr natural cu proprietatea că


42 Î N. Să se afle suma cifrelor sale.
a2+b2+c2
15. Determinaţi numărul natural n astfel încât : a) 1 < 52 < 7
4 n 4
b) 1 < 1 < 1 c) 1 < n < 5 d) 3 < n < 1
11 3n+2 5 14 28 7 2 3 5

- 40 -

S-ar putea să vă placă și