Sunteți pe pagina 1din 44

Tehnoredactare: Prof. Romeo Surdu Grafica: Prof. Romeo Surdu

Lucrare apărută cu sprijinul Primariei Pogana

©Romeo Surdu, Bârlad, 2010.

ISBN 978-973-0-07434-5

Argument

Lucrarea de față se adresează elevilor de clasa a V-a, punându- le la îndemână un instrument de lucru care să-i ajute să-și aprofundeze cunoștințele de aritmetică, printr-o activitate individuală și în același timp printr-un autocontrol. Caietul de lucru are avantajul că este conceput pe lecții, în conformitate cu programa școlară, ca un auxiliar complementar manualelor alternative, necesar pentru exersarea și aprofundarea cunoștințelor fundamentale. Fiecare lecție conține noțiuni teoretice, urmate de aplicații concepute în mod gradual. Pentru a înlesni înțelegeea noțiunii de fracție s-a apelat la numeroase reprezentări grafice, iar pentru a ușura sarcina de lucru au fost exemplificate numeroase exerciții.

- 3 -

Autorul

Cuprins

1.

NOȚIUNEA DE FRACȚIE

2.

CLASIFICAREA FRACȚIILOR

3.

AFLAREA UNEI FRACȚII DINTR-UN NUMĂR NATURAL

4. PROCENTE

5. FRACȚII EVHIVALENTE

6. COMPARAREA FRACȚIILOR, REPREZENTAREA PE AXA NUMERELOR

7. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FRACȚIILOR CU ACELAȘI NUMITOR

- 4 -

Scurt istoric ncă din antichitate matematicienii au remarcat faptul că rezultatul împărţirii a două numere
Scurt istoric ncă din antichitate matematicienii au remarcat faptul că rezultatul împărţirii a două numere
Scurt istoric
ncă din antichitate matematicienii au remarcat faptul că rezultatul
împărţirii a două numere naturale nu este întotdeauna număr
Înatural. Prin urmare, a fost nevoie
de introducerea unor numere care să
exprime rezultatul acestor împărţiri.
Aceste numere le vom numi fracţii.
Cele mai vechi însemnări despre
utilizarea fracţiilor le întâlnim la egipteni şi babilonieni. Un papirus ce
datează de acum 4000 de ani conţine o serie de fracţii egiptene cuprinse
într-un tabel. Egiptenii lucrau cu fracții ce conțineau la numărător cifra
unu (fracţii alicote). Fracțiile care nu aveau la numărător unitatea,
erau descompuse; de exemplu fracția
4 3 era scrisă ca ca o o
1
sumă dintre fracţiile
2 1 şi
. Pentru scrierea a
4
acestor fracţii era folosită o hieroglifă constând
dintr-un oval plasat deasupra unor semne ce
reprezentau numerele.
Deoarece babilonienii
utilizau sistemul de
numeraţie în baza 60, foloseau cu predilecţie
fracţiile hexagesimale, împărțind unitatea în 60 de părţi egale. Ei au fost
primii care au împărţit cercul în 360 de grade,
gradul în 60 de minute
şi minutul în 60 de
1
2
s secunde. Pentru fracţiile:
1 şi
2
,
foloseau
3
3
se semne speciale .
G
Grecii au preluat noţiunea
r
de fracţie de la egipteni,
scri
scrie
scrierea lor făcându-se cu ajutorul cuvintelor. Mai
târziu, odată cu introducerea simbolurilor numerice, scrierea fracţiilor
era făcută cu ajutorul literelor poziţionate în diferite moduri.

- 5 -

Specificăm faptul că grecii foloseau pentru scrierea simbolurilor 1 numerice, literele alfabetului. De exemplu, pentru
Specificăm faptul că grecii foloseau pentru scrierea simbolurilor 1 numerice, literele alfabetului. De exemplu, pentru
Specificăm faptul că grecii foloseau pentru scrierea simbolurilor
1
numerice, literele alfabetului. De exemplu, pentru fracţia
s-au folosit
3
notaţiile: g',
g''
şi
g
α , unde α=1 şi g =3. Sub forma cea mai perfecţionată
fracţiile erau scrise cu numitorul deasupra numărătorului; de exemplu
θ
65
însemna
unde θ=9 iar ζε=65
. ζε
,.
.
9
Romanii utilizau fracţiile alicote ce aveau la bază douăsprezecimea.
1
Ei utilizau semne speciale pentru fracţiile de la
la
12
11 . Celelalte fracţii
12
erau exprimate în funcţie de douăsprezecime. De exemplu, pentru fracţia
1
.
romanii scriau şi spuneau „o dată şi jumătate douăsprezecimi”.
8
În secolul al VI-lea hinduşii introduc pentru prima oară notaţia
fracţiilor cu ajutorul celor două numere suprapuse, numărătorul
deasupra şi numitorul dedesubt, însă fără a scrie linia de fracţie. În
Europa, forma actuală a fracţiilor a fost introdusă în secolul al XIII-lea de
către matematicianul Leonardo Fibonacci.
Fracţiile cu numitorul zece, sau o putere a lui zece au fost
denumite fracţii zecimale, şi au fost folosite pentru prima dată în secolul
al XIV-lea de către matematicianul de origine arabă Al- Kaşi. În Europa,
ele au fost folosite în mod curent de abia în secolul al XVI-lea, de către
matematicianul François Viète. Câţiva ani mai târziu, John Nepler
introduce notaţia actuală a fracţiilor zecimale.

- 6 -

1. NOȚIUNEA DE FRACȚIE Numărul mai exprimă una multe Ființele și lucrurile pot fi ajutorul
1. NOȚIUNEA DE FRACȚIE
1. NOȚIUNEA DE FRACȚIE
Numărul mai exprimă una multe Ființele și lucrurile pot fi ajutorul numerelor unități numărate cu
Numărul
mai exprimă
una
multe
Ființele
și
lucrurile
pot
fi
ajutorul numerelor
unități
numărate cu
sau Fracție care fracționare
naturale,
de exemplu: un copil,
două
mere,
trei
blocuri,
patru
mașini etc.
Unele lucruri pot fi
prin diviziunea unuia
exprimate
sau mai multor
întregi: jumătatea
sfertul kilogramului,
mărului,
cincimea pâinii etc.
Când întregul este împărțit în două părți egale,
1
o parte se numește jumătate și scriem
2 .
Când întregul este împărțit în patru părți egale,
1
o parte se numește pătrime și scriem
4 .
Când întregul este împărțit în cinci părți egale,
1
o parte se numește cincime și scriem
5 .
Reține: O parte dintr-un întreg care a fost împărţit în părţi egale se
numeşte unitate fracţionară.

Observație: Întregul poate fi constituit dintr-un obiect (un măr, un kg, o pâine) sau dintr-un grup de obiecte identice.

Exemple:

1

2

3

4

2

5

din mere sunt dulci.

din cantitate a fost vândută.

din pâini sunt proaspete.

- 7 -

1 2 3 4 2 5 din mere sunt dulci. din cantitate a fost vândută. din
1 2 3 4 2 5 din mere sunt dulci. din cantitate a fost vândută. din
1 2 3 4 2 5 din mere sunt dulci. din cantitate a fost vândută. din
1. Specificați varianta corectă pentru figurile geometrice care au fost împărțite în unități fracționare:
1. Specificați varianta corectă pentru figurile geometrice care au fost împărțite în unități fracționare:
1. Specificați varianta corectă pentru figurile geometrice care au fost
împărțite în unități fracționare:
Treimi
Pătrimi
Cincimi
Șesimi
Doimi
Zecimi
Cincimi
Șeptimi
Optimi

2. Împărțiți figurile geometrice în unități fracționare:

figurile geometrice în unități fracționare: Împarte în două unități fracționare . Împarte în

Împarte în două unități fracționare.

fracționare: Împarte în două unități fracționare . Împarte în șase unități fracționare . Împarte în

Împarte în șase unități fracționare.

fracționare . Împarte în șase unități fracționare . Împarte în trei unități fracționare . Împarte în

Împarte în trei unități fracționare.

unități fracționare . Împarte în trei unități fracționare . Împarte în două unități fracționare . -

Împarte în două unități fracționare.

- 8 -

Împarte în trei unități fracționare . Împarte în patru unități fracționare . Împarte în opt
Împarte în trei unități fracționare . Împarte în patru unități fracționare . Împarte în opt

Împarte în trei unități fracționare.

Împarte în trei unități fracționare . Împarte în patru unități fracționare . Împarte în opt unități

Împarte în patru unități fracționare.

fracționare . Împarte în patru unități fracționare . Împarte în opt unități fracționare . Împarte în

Împarte în opt unități fracționare.

Împarte în nouă unități fracționare. Împarte în șaisprezece unități fracționare. Împarte în patru
Împarte în nouă
unități fracționare.
Împarte în șaisprezece
unități fracționare.
Împarte în patru
unități fracționare.

3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate .

fracționare. Împarte în patru unități fracționare. 3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate . 1 1 -
fracționare. Împarte în patru unități fracționare. 3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate . 1 1 -
fracționare. Împarte în patru unități fracționare. 3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate . 1 1 -
1
1

1

fracționare. Împarte în patru unități fracționare. 3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate . 1 1 -
fracționare. Împarte în patru unități fracționare. 3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate . 1 1 -
fracționare. Împarte în patru unități fracționare. 3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate . 1 1 -

-9 -

fracționare. Împarte în patru unități fracționare. 3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate . 1 1 -
fracționare. Împarte în patru unități fracționare. 3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate . 1 1 -
fracționare. Împarte în patru unități fracționare. 3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate . 1 1 -
4. Partea colorată reprezintă: 1 2 - 10 -
4. Partea colorată reprezintă: 1 2 - 10 -
4. Partea colorată reprezintă: 1 2 - 10 -
4. Partea colorată reprezintă: 1 2 - 10 -
4. Partea colorată reprezintă: 1 2 - 10 -
4. Partea colorată reprezintă: 1 2 - 10 -
4. Partea colorată reprezintă: 1 2 - 10 -
4. Partea colorată reprezintă: 1 2
4. Partea colorată reprezintă:
1
2

- 10 -

5 .Hașurați suprafețele corespunzătoare reprezentate de fracțiile: 2 4 5 8 8 8 1 5

5.Hașurați suprafețele corespunzătoare reprezentate de fracțiile:

2 4 5 8 8 8 1 5 3 5 5 5 1 5 3
2
4
5
8
8
8
1
5
3
5
5
5
1
5
3
6
6
6

6. Exprimați cu ajutorul fracțiilor:

Părțile colorate: Părțile necolorate: Părțile Părțile colorate: colo 16 3 Părțile necolorate: Părțile
Părțile colorate:
Părțile necolorate:
Părțile Părțile colorate: colo
16 3
Părțile necolorate:
Părțile colorate:
Părțile necolorate:

- 11 -

7. Exprimați masurile cu ajutorul fracțiilor pentru: a)10 unități fracționare b) 4 unități fracționare c)

7. Exprimați masurile cu ajutorul fracțiilor pentru:

a)10 unități fracționare b) 4 unități fracționare c) 60 unități fracționare
a)10 unități fracționare
b) 4 unități fracționare
c) 60
unități fracționare

- 12 -

3 1 12 8 6 4 7 În imagine sunt date șapte numere ; dintre
3 1 12 8 6 4 7
3
1 12
8
6
4 7

În imagine sunt date șapte numere; dintre acestea patru numere sunt pare.

4

Numerele pare reprezintă numerelor. Numerele impare reprezintă numerelor.

din totalul

3

7

7

din totalul

P n b K r u A
P n b
K
r
u A

8. În imagine sunt date nouă litere; dintre

cinci litere sunt de tipar.

acestea

din totalul litere ; din tre cinci litere sunt de tipar. acestea din totalul Literele de tipar reprezintă
din totalul

din totalul ; din tre cinci litere sunt de tipar. acestea din totalul Literele de tipar reprezintă literelor.
din totalul

Literele de tipar reprezintă literelor.

Literele de mână reprezintă literelor.

9. Completați: Creioanele lungi reprezintă total de creioane. din numărul Creioanele scurte reprezintă total de
9. Completați:
Creioanele lungi reprezintă
total de creioane.
din numărul
Creioanele scurte reprezintă
total de creioane.
din numărul
Creioanele negre reprezintă
total de creioane.
din numărul
Creioanele albe reprezintă
numărul total de creioane.
din
Creioanele scurte și albe reprezintă
numărul creioanelor albe.
din
Creioanele scurte și negre reprezintă
din numărul creioanelor scurte.

- 13 -

O fracție ordinară se scrie cu ajutorul a două numere naturale despărțite printr-o linie orizontală,
O fracție ordinară se scrie cu ajutorul a două numere naturale despărțite printr-o linie orizontală,
O fracție ordinară se scrie cu ajutorul a două numere naturale
despărțite printr-o linie orizontală, numită linie de fracție.
Numărul scris deasupra liniei de fracție se numește numărător,
iar numărul scris sub linia de fracție se numește numitor.
10. Înconjurați fracțiile inare. 0,25 45 1 137 37 100 7 2 7 3 4
10. Înconjurați fracțiile
inare.
0,25
45
1 137
37
100
7
2
7
3
4
2,4 4
2
1
8
0
5 15
6
34
2,5
2,5
Reține:
Numitorul fracției arată în câte părți egale a fost împărțit
întregul, de aceea numitorul unei fracții nu poate fi 0 .
11. Scrieți fracțiile: 8 este numărătorul și Numărătorul este 2; numitorul 5 este numitorul .
11. Scrieți fracțiile:
8
este numărătorul și
Numărătorul
este
2;
numitorul
5
este numitorul .
este de patru ori mai mare decât
numărătorul.
8
este numitorul și
5
este numărătorul.
Numărătorul este 6; numitorul
este un divizor al numărătorului
7 este numărătorul
și 1 este numitorul.
mai mare decât 3.
0 este numărătorul
și 7 este numitorul.
Numitorul este 5; numărătorul este
cu 4 mai mare decât numitorul.

- 14 -

2. CLASIFICAREA FRACȚI ILOR Pentru a fi consumată, pizza a fost împărțită în opt părți
2. CLASIFICAREA FRACȚI ILOR
2. CLASIFICAREA FRACȚI
ILOR
Pentru a fi consumată, pizza a fost împărțită în opt părți egale. 5 Andrei a
Pentru a fi consumată, pizza a fost împărțită în opt părți egale.
5
Andrei a mâncat cinci porții, adică
din pizza.
8
8
Vlad a mâncat opt porții, adică
din pizza (o pizza).
8
11
3
George a mâncat 11 porții, adică
din pizza (o pizza +
din pizza).
8
8

Observăm 3 tipuri de fracții:

5 8 , 8 8
5
8
,
8
8

și

11 8
11
8
Dacă numărătorul este mai mic decât numitorul fracția se numește subunitară. Dacă numărătorul este egal
Dacă numărătorul este mai mic decât numitorul fracția se
numește subunitară.
Dacă numărătorul este egal cu numitorul fracția se numește
echiunitară .
Dacă numărătorul este mai mare decât numitorul fracția se
numește supraunitară.
12 Copiați fracțiile în locurile potrivite. 2 1 2 4 7 9 2 7 5
12 Copiați fracțiile în locurile potrivite.
2
1
2 4
7
9
2
7
5
3
1
9
3
1 5
7
8
2
3
5
5
1
Fracții subunitare
Fracții echiunitare Fracții supraunitare

- 15 -

13. Determinați numerele naturale x pentru care a fracția este: x 14. Fie fracția b
13. Determinați numerele naturale x pentru care a fracția este: x 14. Fie fracția b
13. Determinați numerele
naturale x pentru care
a
fracția
este:
x
14. Fie fracția
b
cu b ą 0.
5
a)echiunitară
xÎ{
}
Uniți punctele astfel încât să
stabiliți corespondențele
b) subunitară
corecte.
xÎ{
}
c)
supraunitară cu numărătorul
a<b·
· supraunitară
mai mic decât 10
xÎ{
a>b·
·echiunitară
}
a=b·
· subunitară
Să exprimăm lungimea insectei cu ajutorul fracțiilor. Din desen se
1
observă că lungimea insectei este de 3 cm la care se adaugă dintr-un cm.
2
Dacă numărăm toate jumătățile de centimetru, lungimea insectei
poate fi
1
1
1
1
1
1
1
7
exprimată ca:( + )+ ( + )+( + )+ în total
7 cm. Fracția
poate
2
2
2 2
2 2
2
2
2
fi
exprimată grafic astfel:
Fracțiile supraunitare pot fi scrise ca o sumă dintre o parte întreagă și
7
o
parte fracționară;
în cazul fracției
, ca suma dintre 3 întregi și partea
2
1
fracționară
.
2
7
1
=3+
=3
1 și citim: trei întregi și o doime.
2
2
2
În
felul
acesta,
spunem
am
scos
întregii
dintr-o
fracție
supraunitară.

- 16 -

15. Completați tabelul:     Partea Partea   Frac ția Reprezentare grafică întreagă

15. Completați tabelul:

   

Partea

Partea

 

Fracția

Reprezentare grafică

întreagă

fracționară

Fracția

3

3 1 1   1
3 1 1   1

1

1

 

1

2

2

2

2

1

1 2

2

5

5      
5      
     
3

3

12

12      
12      
12      
     
5

5

4

4        
       
4

4

6

6 2

2

6 2      
6 2      
6 2      
     

17

17      
     
4

4

16. Hașurați conform modelului de la punctul a).

a)

3

1

3 1 4

4

3 1 4
3 1 4
a) 3 1 4 b) 2 1 4

b)

2

1

b) 2 1 4

4

b) 2 1 4
a) 3 1 4 b) 2 1 4
a) 3 1 4 b) 2 1 4

c)

1

2

1 2 8

8

1 2 8
1 2 8
c) 1 2 8 d) 2 6 4

d)

2

6

d) 2 6 4

4

d) 2 6 4
c) 1 2 8 d) 2 6 4
c) 1 2 8 d) 2 6 4

e)

6

2

6 2 6

6

6 2 6
6 2 6
e) 6 2 6 f) 2 1 3

f)

2

1

f) 2 1 3

3

f) 2 1 3
e) 6 2 6 f) 2 1 3
e) 6 2 6 f) 2 1 3

g)

7 4
7 4

7

7 4

4

g) 7 4 h) 3 1 4

h)

3

1

h) 3 1 4

4

h) 3 1 4
g) 7 4 h) 3 1 4
g) 7 4 h) 3 1 4

- 17 -

Procedeul de scoatere a întregilor din fracție este următorul: a a r Fie fracția ,
Procedeul de scoatere a întregilor din fracție este următorul: a a r Fie fracția ,
Procedeul de scoatere a întregilor din fracție este următorul:
a
a
r
Fie fracția
, a>b , a:b=c (r),
atunci
= c
b
b
b
120 =
4 = 2;
15 =
30;
Rețineți:
Dacă
la restul
5
2
4
6 = 3;
2
3
împărțirii
lui
este
2
7 15
atunci
fi fracția
supraunitară
2 =
125
; 7 =
;
15 =
; 125 =
1
poate
scrisă
ca
un
număr
1 1
1
natural.
Numerele
b naturale
mai
mari
ca
1 a
se
pot
scrie
ca
fracții
supraunitare
cu 0
numitorul
1

17. Scoateți întregii din fracție.

14

23

 

=

=

4

3

15

47

 

=

=

6

8

24

55

 

=

=

5

5

18

=

39

=

3

7

18. Introduceți întregii în

fracție.

3

1

2

1

2

5

5

6

2

3

1

=

=

=

=

1

2

3

=

2 7 =

3

2

8

2

5

3

=

=

14 4 = 3 4 2 3 5 2 3 = 5 2 3x5+2 17
14
4
= 3 4 2
3 5 2 3 = 5 2 3x5+2
17
5
= 5
2
17
5
= 5

3

7

- 18 -

3.AFLAREA UNEI FRACȚI I DINTR-UN NUMĂR NATURAL Dan are 6 mere. El a mâncat 3
3.AFLAREA UNEI FRACȚI I DINTR-UN NUMĂR NATURAL
3.AFLAREA UNEI FRACȚI
I DINTR-UN NUMĂR NATURAL
Dan are 6 mere. El a mâncat 3 2 din ele. Câte mere a mâncat
Dan are 6 mere. El a mâncat
3 2 din ele. Câte mere a mâncat Dan?
1
1 din 6 mere reprezintă
din fiecare măr, adică
6 sau 2 mere.
3
3
3
+
+
+
+
+
=
+
2
2
din 6 mere reprezintă
din fiecare măr, adică
12 sau 4 mere.
3
3
3
+
+
+
+
+
=
+
+ +
Dan are 4 mere. El a mâncat 3 2 din ele. Câte mere a mâncat
Dan are 4 mere. El a mâncat
3 2 din ele. Câte mere a mâncat Dan?
1
4
1
din 4 mere reprezintă
1 din fiecare măr, adică
sau
mere.
3
3
3
1 3
+
+
+
=
+
2
2
8
din 6 mere reprezintă
din fiecare măr, adică
sau
2
3 2 mere.
3
3
3
+
+
+
=
+ +
Calculeaza
din
6
4 3
3x6
18
Pentru
afla fl
o fracție fracție
4 =
4
dintr-un
număr
natural se
înmulțește
numărul
natural
numărătorul
fracției,
iar
numitorul
rămâne
a cu același.

- 19 -

1 9 .Completați tabelul conform modelului dat.   Reprezentare grafic ă     Reprezentare grafic

19.Completați tabelul conform modelului dat.

 

Reprezentare grafică

   

Reprezentare grafică

2

2 6 1
2 6 1
2 6 1

6

1

2 6 1
2 6 1

5

din3

= 1

5

5

3

6

din2

3 6 din 2    
3 6 din 2    
   
3 6 din 2    
3 6 din 2    

2

3

din5

2 3 din 5  
 
2 3 din 5  
2 3 din 5  
2 3 din 5  
2 3 din 5  

3

3  
3  
3  
 
3  

8

din6

8 din 6
8 din 6
8 din 6
 
     
     
   
     
     
   

3

din3

   
     

10

     
     
   

3

3  
 
3  
3  

5

din5

5 din 5
5 din 5

20. Determinați:

 

3 din 15kg

=

kg

 

4 din 14 ha

=

ha

5

7

- 20 -

2 6 3 4 din 18 m = … … m din 8 km =

2

6

3

4

din

18 m

=

m

din

8 km

=

km

1 din 100 km

10

20 din 300 kg

100

=

=

km

Kg

4.PROCENTE p O fracție cu numitorul 100, de forma se poate 100 , scrie p%
4.PROCENTE
p
O fracție cu numitorul 100, de forma
se poate
100 ,
scrie p% și de citește “p la sută” sau „p procente”
100 P =P%

21. Scrieți ca fracție, apoi ca procent.

30 30% 100
30
30%
100

22. Stabiliți cu ajutorul săgeților corespondențele corecte.

300% 0% 100% 75% 200% 50% 25% 1% Sută la Trei O Dublu Un Triplu
300%
0%
100%
75%
200%
50%
25%
1%
Sută la
Trei
O
Dublu
Un
Triplu
Nimic
Jumătate
sută
sferturi
sutime
sfert

- 21 -

23. Exprimați suprafețele în procente. Hol 20% Bucătărie Dormitor Sufragerie rie Grup sanitar sanitar Hol
23. Exprimați suprafețele în procente. Hol 20% Bucătărie Dormitor Sufragerie rie Grup sanitar sanitar Hol
23. Exprimați suprafețele în procente.
Hol
20%
Bucătărie
Dormitor
Sufragerie rie
Grup sanitar sanitar
Hol
Sufragerie
Dormitor rmitor
Bucătărie
24.
Completați ompletați
d
desenele
conform
indicațiilor indicațiilor date.
25% poartă ochelari
100% zâmbesc
50% poartă pălării
Calculeaza
30%
din
60
Pentru a calcula p% dintr-un număr dat, se
30x60
= 1800
=
18
p
100
100
calculează
din acel număr.
100
Grup
sanitar

- 22 -

25. Completați spațiile libere. 20% din 50 este 30% din 50 este 50% din 50

25. Completați spațiile libere.

20% din 50 este 30% din 50 este 50% din 50 este 70% din 50 este

10 2% din 300 este 3% din 400 este 5% din 500 este 7% din 800 este

7% din 1500 este 2% din 150 este 6% din 1700 este 5% din 120 este

26. Completați tabelele. 100% 600 1% 8 3% 100% 200 9% 1% 2 5 27%
26. Completați tabelele.
100%
600
1%
8
3%
100%
200
9%
1%
2
5
27%
2%
81%
162
4%
100
8%
16%

27. Știm că 1m=100 cm. Completați spațiile libere.

50% dintr-un metru este

50

cm

5

%

dintr-un metru este 5 cm

25% dintr-un metru este

cm

%dintr-un

metru este 60 cm

120% dintr-un metru este

cm

%dintr-un

metru este 37 cm

2%

dintr-un metru este

cm

%dintr-un

metru este 3m

150% dintr-un metru este

 

cm

%dintr-un

metru este 4 dm

200% dintr-un metru este

m

%dintr-un

metru este 5000 mm

- 23 -

5. FRACȚI I ECHIVALENTE
5. FRACȚI
I ECHIVALENTE
Două fracții 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 4 2 1
Două fracții
1
1
1 1 1
2 2 2
1
4
4
2
1
1
sunt echivalente
4
4
dacă au aceeași
valoare.
1
2
=
2
4
28. Stabiliți egalitățile: 29. Hașurați suprafețe egale și stabiliți egalitatea fracțiilor: 2 1 = 8
28. Stabiliți egalitățile:
29. Hașurați suprafețe egale
și stabiliți egalitatea fracțiilor:
2
1
=
8
4
=
=
=
=
=
=
=
- 24 -
29. Scrieți fracțiile echivalente corespunz ătoare fiecărei figuri . 1 2 30. Hașutați zonele corespunzaroare

29. Scrieți fracțiile echivalente corespunzătoare fiecărei figuri .

fracțiile echivalente corespunz ătoare fiecărei figuri . 1 2 30. Hașutați zonele corespunzaroare apoi scrieți
fracțiile echivalente corespunz ătoare fiecărei figuri . 1 2 30. Hașutați zonele corespunzaroare apoi scrieți
fracțiile echivalente corespunz ătoare fiecărei figuri . 1 2 30. Hașutați zonele corespunzaroare apoi scrieți
fracțiile echivalente corespunz ătoare fiecărei figuri . 1 2 30. Hașutați zonele corespunzaroare apoi scrieți
1 2
1
2

30. Hașutați zonele corespunzaroare apoi scrieți fracțiile echivalente.

zonele corespunzaroare apoi scrieți fracțiile echivalente. 31. Folosind figurile de mai jos, scrieti cinci fracții
zonele corespunzaroare apoi scrieți fracțiile echivalente. 31. Folosind figurile de mai jos, scrieti cinci fracții
zonele corespunzaroare apoi scrieți fracțiile echivalente. 31. Folosind figurile de mai jos, scrieti cinci fracții
zonele corespunzaroare apoi scrieți fracțiile echivalente. 31. Folosind figurile de mai jos, scrieti cinci fracții
zonele corespunzaroare apoi scrieți fracțiile echivalente. 31. Folosind figurile de mai jos, scrieti cinci fracții
zonele corespunzaroare apoi scrieți fracțiile echivalente. 31. Folosind figurile de mai jos, scrieti cinci fracții

31. Folosind figurile de mai jos, scrieti cinci fracții echivalente.

figurile de mai jos, scrieti cinci fracții echivalente. Două fracții cții c și b a d
figurile de mai jos, scrieti cinci fracții echivalente. Două fracții cții c și b a d
figurile de mai jos, scrieti cinci fracții echivalente. Două fracții cții c și b a d
figurile de mai jos, scrieti cinci fracții echivalente. Două fracții cții c și b a d
figurile de mai jos, scrieti cinci fracții echivalente. Două fracții cții c și b a d
Două fracții cții c și b a d sunt echivalente entte dacă axd=bxc 6 deoarece
Două fracții cții
c
și
b a
d
sunt echivalente entte
dacă
axd=bxc
6
deoarece
=
8 3
16
3x16=8x6
- 25 -
3 2 . Stabiliți corespondențe între fracțiile echivalente. 2 10 3 3 50 1 2

32. Stabiliți corespondențe între fracțiile echivalente.

2 10 3 3 50 1 2 5 1 5 50 8 4 2 3
2
10
3
3
50
1
2
5
1
5
50
8
4
2
3
2
10
2
6
3
1
4
2
1
45
25
4
16
9
5
10
4
2
45
1
8

Procedee de obținere a fracțiilor echivalente

1.AMPLIFICAREA A amplifica o fracție înseamnă a înmulți și numărătorul și numitorul cu un număr
1.AMPLIFICAREA A amplifica o fracție înseamnă a înmulți și
numărătorul și numitorul cu un număr natural diferit de 0. Fracția
obținută prin amplificare este echivalentă cu fracția inițială.
2. SIMPLIFICAREA A simplifica o fracție înseamnă a împărți atât
numărătorul cât și numitorul, cu un divizor comun al lor. Fracția
obținută prin simplificare este echivalentă cu fracția inițială.
2
1
1x2 = 6 2 2
=
=
3
3x2
2
2
2
2:2
=
=
=
6
6:2
3 1

33.Amplificați:

2 4 6 3 5 2 1 2 8 6 3 = 5 = 4
2 4
6
3 5
2
1 2
8 6
3 =
5 =
4 =
5 =
7 =

- 26 -

34.Amplificați astfel încât să obțineți fracții cu numitorii egali: 2 3 1 8 4 2

34.Amplificați astfel încât să obțineți fracții cu numitorii egali:

2 3 1 8 4 2
2
3
1
8
4
2
2 5 1 3 6 2
2
5 1
3
6 2
2 2 1 3 4 2
2
2
1
3
4
2
1 2 4 3 9 6
1
2
4
3
9
6

35. Simplificați astfel încât să obțineți trei fracții echivalente:

24 24 24 24 = = 36 = 36 = 36 = 36 = 36.
24
24
24
24
=
=
36 =
36 =
36 =
36 =
36. Găsiți termenii necunoscuți folosind exemplele de mai jos:
4x
x
2
8 8:
2 4
= =
7x 7x
14 14
2 2
32:
32:
2 2
= 16
= 16

- 27 -

6.COMPARAREA FRACȚI ILOR, REPREZENTAREA PE AXA NUMERELOR Fracții < Fracții < Fracții subunitare
6.COMPARAREA FRACȚI ILOR, REPREZENTAREA PE AXA NUMERELOR
6.COMPARAREA FRACȚI
ILOR, REPREZENTAREA
PE AXA NUMERELOR
Fracții < Fracții < Fracții subunitare echiunitare supraunitare Poziția fracțiilor pe axa numerelor
Fracții
<
Fracții
<
Fracții
subunitare
echiunitare
supraunitare
Poziția fracțiilor pe axa numerelor naturale

37. Reprezentați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate.

6 8
6
8

38. Ordonați crescător fracțiile de la exercițiul 37.

< < < < < < <
< <
<
< <
< <

39. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:

2 5 6 5 2 3 8 9 5 < 5 A 5 < 4
2
5
6
5
2
3
8
9
5
< 5
A 5
< 4
2
< 4
4
> 9
2
6
8
3
6
6
8
9
2
= 6
3
> 4
6
< 7
8
< 9

- 28 -

40. Hașurați și completați cu semnele potrivite.( >, =, < ) 1 2 2 2

40. Hașurați și completați cu semnele potrivite.( >, =, < )

1 2 2 2 < 4 4 5 4 4 2 3 3 7 7
1
2
2
2
<
4
4
5
4
4
2
3
3
7
7
8
4
2
2
7
4
3
6
16
16
8
7
4
4
12
12
5
6
Rețineți
Dintre două fracții care au același numitor, mai mare este fracția
care are numărătorul mai mare.
Dintre două fracții care au același numărător, mai mare este
fracția care are numitorul mai mic.

41. Stabiliți valoarea de adevăr.

2 4 6 6 3 3 8 8 5 < 5 A 3 < 4
2
4
6
6
3
3
8
8
5
< 5
A 3
< 4
2
< 4
4
> 9
5
5
8
3
8
5
5
7
2
> 6
4
> 4
6
< 6
9
< 9

- 29 -

42. Folosind graficul de mai sus, comparați fracțiile : 1 2 2 3 3 4
42. Folosind graficul de mai sus, comparați fracțiile : 1 2 2 3 3 4

42. Folosind graficul de mai sus, comparați fracțiile:

1 2 2 3 3 4 < 3 4 6 5 5 6 4 5
1
2
2
3
3
4
<
3
4
6
5
5
6
4
5
7
5
3
7
3
4
5
4
2
5
3
2
6
5
0
1
5
4
5
6
4
6
1
3
4
2
4
8
2
6
6
3
3
6
Rețineți Pentru a compara două fracții care au atât numărătorii cât și numitorii diferiți, vom
Rețineți
Pentru a compara două fracții care au atât numărătorii cât și
numitorii diferiți, vom compara două fracții echivalente cu
fracțiile inițiale care au același numitor.
2 3 Comparați fracțiile: și 3 4 4 3 2 3 8 9 8 2
2
3
Comparați fracțiile:
și
3
4
4
3
2 3
8
9 8
2 3
=
<
9 deci
<
3 4
12
= 12
12
12
3 4

- 30 -

43. Comparați fracțiile conform modelului : 2 1 4 3 5 2 3 2 2

43. Comparați fracțiile conform modelului:

2 1 4 3 5 2 3 2 2 1 4 3 5 = 10
2
1
4
3
5
2
3
2
2
1
4
3
5
= 10
2
= 10
3
= 6
2
= 6
5
6
5
4
5
6
8
7
3
2
4
5
<
5
6
5
5
4
4 3
6 5
6
8
= 56
3
7
= 56
3 =
4
= 20
2 =
4
5
= 20
9
10
=
4 3 12
=
6 5
12
6
8
6
5
3
7
3
5
8
6
4
8
6
6
3
8
5
7
3
= 15
8 =
5
= 15
6 =
4
= 8
8
= 8
7. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FRACȚI ILOR CU ACELAȘI NUMITOR
7. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FRACȚI
ILOR CU ACELAȘI NUMITOR
Ciocolata din imagine este împărțită la trei frați. Fratele cel mare 1 primește din ciocolată
Ciocolata
din imagine este împărțită la
trei
frați.
Fratele
cel
mare
1
primește
din ciocolată iar
6
fratele cel mic primește
3 din
6
ciocolată.
Câtă
ciocolată
primește fratele mijlociu?
3
4
Rezolvare: Fratele cel mare și fratele cel mic primesc:
1 +
=
6
6
6
din ciocolată. Fratele mijlociu primește diferența, adică:
6
4
2
-
=
din ciocolată.
6
6 6

- 31 -

Rețineți : Suma (diferența) a două fracții cu același numitor este fracția cu numărătorul egal
Rețineți : Suma (diferența) a două fracții cu același numitor este fracția cu numărătorul egal
Rețineți :
Suma (diferența) a două fracții cu același numitor este fracția
cu numărătorul egal cu suma (diferența) numărătorilor și numitorul
egal cu numitorul comun. Pentru efectuarea operației de scădere
trebuie avut în vedere ca numărătorul descăzutului sa fie mai mare
sau egal decât numărătorul scăzătorului.
a a b b a+b a+b , ,
+ + = =
m=0 m=0
m m m m m m
a - b m = a-b m
a - b m = a-b m , a>b m=0
m
m
, a>b m=0

44. Completați spațiile libere conform exemplului de mai jos:

4 5 9 24 + 24 = 24 + = + = + + =
4
5
9
24 +
24 =
24
+
=
+
=
+
+
=
+
+
=
-
=
-
=

- 32 -

Test varianta 1 Elev 1. Scrieți fracțiile reprezentate prin desenele. 2. Scrieți fracțiile. a) 2
Test varianta 1 Elev 1. Scrieți fracțiile reprezentate prin desenele. 2. Scrieți fracțiile. a) 2
Test varianta 1
Elev
1.
Scrieți fracțiile reprezentate prin desenele.
2.
Scrieți fracțiile.
a) 2 este numărătorul si 4 este numitorul
a
b
c
b) 8 este numărătorul si 5 este numitorul
c) 7 este numărătorul si 7 este numitorul
3.
Înconjurați fracțiile supraunitare.
;
;
;
;
;
;
;
;
6
2
4.
Scrieți toate fracțiile subunitare care au numitorul 3.
1
6
5
6
3
8
2
51 a a
1
12 30 3 15
12
5.
Hașurați.
12
6.
Introduceți întregii în fracție.
5
2
2
=
7.
Un călător are de parcurs 36 km. În prima zi a parcurs
din drum. Câți km. a parcurs călătorul în prima zi?
6
5
3 4 1 =
1
=
7
3 2
8.
Completați desenele conform
indicațiilor date.
75% poartă pălării
50% poartă
ochelari

- 33 -

9. 5% din 400 este……… 20% din 30 este………. 120% din 40 este………. 10. Completați
9. 5% din 400 este……… 20% din 30 este………. 120% din 40 este………. 10. Completați
9. 5% din 400 este………
20% din 30 este……….
120% din 40 este……….
10. Completați spaţiile libere cu unul din semnele (<, =, >)
2
11. Amplificați cu 3.
3
3
3 4
5 8
3 8
3
4 4
3 2
5 4
2 =
12. Simplificați cu 2.
3
5 =
18 =
10
21
2
=
6
13. Stabiliți corespondențele între fracțiile echivalente.
4
=
18 =
10
24
2
7
4
1
3
1
6
2
3
4
4
2
5
2
3
14
4
12
7
2
5
8
6
6
7
4
2
9
14. Determinaţi termenii necunoscuţi .
10
5
x
x
6
=
=
4
8
4
12
15. Efectuaţi operaţiile:
5 7
1
4
+
2
+5
6 6
3
3

- 34 -

Test varianta 2 Elev 1. Scrieți fracțiile reprezentate prin desenele. 2. Scrieți fracțiile: a) 22
Test varianta 2 Elev 1. Scrieți fracțiile reprezentate prin desenele. 2. Scrieți fracțiile: a) 22
Test varianta 2
Elev
1.
Scrieți fracțiile reprezentate prin desenele.
2.
Scrieți fracțiile:
a) 22 este numărătorul și 43 este numitorul.
a
b
c
b) 8 este numitorul iar numărătorul este de
3 ori mai mare decât numitorul.
c)
20 este numărătorul iar numitorul este un
divizor al numărătorului.
3.
Înconjurați fracțiile supraunitare.
;
;
;
;
;
;
;
;
5
4.
Aflați numerele naturale x pentru care fracțiile de forma
1
6
12
6
x+1
.
sunt supraunitare.
8
51
2
12
4a a
x
2 6 1
15
x-1
x
18
5.
Hașurați.
13+x
1 5 6
6.
Introduceți întregii în fracție.
2
2
=
1
7.
Un călător are de parcurs 36 km. În prima zi a parcurs
din drum. Câți km. mai are de parcurs cășătorul?
6
=
5
3 4
1
=
7
3 2
75% poartă pălării
8.
Completați desenele conform
indicațiilor date.
50% poartă
ochelari
25% zâmbesc

- 35 -

9. 5% din 800 este……… 20% din 20 este………. 150% din 50 este………. 10. Completați
9. 5% din 800 este……… 20% din 20 este………. 150% din 50 este………. 10. Completați
9. 5% din 800 este………
20% din 20 este……….
150% din 50 este……….
10. Completați spaţiile libere cu unul din semnele (<, =, >)
5
11. Amplificați cu 6.
8
6
8 4
7 6
9 6
6
4 4
7 6
6 5
2 =
12. Simplificați .
3
5 =
18 =
10
21
3
=
6
13. Stabiliți corespondențele între fracțiile echivalente.
9
=
18
12
=
36
2
7
4
1
3
1
6
2
3
4
4
2
5
2
3
14
4
12
7
2
5
8
6
6
7
4
2
9
14. Determinaţi termenii necunoscuţi .
10
5
x-2
x+1
6
=
6
18
4
= 12
15. Efectuaţi operaţiile:
5 7
1
4
+
2
+5
6 6
3
3

- 36 -

REBUS 1 1. Num ă r care nu poate fi la numitor . 2. Una

REBUS 1

REBUS 1 1. Num ă r care nu poate fi la numitor . 2. Una sau

1. Număr care nu poate fi la numitor.

2. Una sau mai multe unităţi fracţionare.

3.Nu se mai poate simplifica.

4. Are numitorul egal cu numărătorul.

5. Fracţie mai mică decăt unitatea.

6. Din aceste fracţii pot fi scoşi întregii.

7. A treia parte.

8. Fracţii cu numitorul 100.

Pe verticală veţi descoperi denumirea unei categorii de fracţii

- 37 -

REBUS 2 1. A zecea parte din întreg. 2. Pătrime. 3.Înmulţirea numărătorului şi numitorului cu

REBUS 2

REBUS 2 1. A zecea parte din întreg. 2. Pătrime. 3.Înmulţirea numărătorului şi numitorului cu un

1. A zecea parte din întreg. 2. Pătrime.

3.Înmulţirea numărătorului şi numitorului cu un număr natural diferit de zero.

4. Este scris sub linia de fracţie.

5. Stă pe numitor.

6. Doime.

7. Fracţii care au aceeaşi valoare.

8. Se scot din fracţie.

Pe verticală veţi descoperi denumirea unei categorii de fracţii

-

-

39 -

38 -

Exerciţii propuse pentru concursurile şcolare 1. Calculaţi: 1 60 + 2 60 + + 3

Exerciţii propuse pentru concursurile şcolare

1. Calculaţi:

1

60

+

2

60

++

3

60

+

+

120

60

2. Dacă fracţia

12

3x+4y

este echiunitară, atunci calculaţi produsul a×b.

3.

Determinaţi valorile lui x ştiind că fracţia

7x

60

se simplifică cu 6.

4. Suma dintre un număr natural şi

2

5

din el este 14. Aflaţi numărul.

5.

Se dau numerele a=

 

1

+ 1

1

1

2

3

++

4

+

+

2010

1

+ 2

3

2009

b=

2

3

++

4

+

+

2010

1×2+2×4+3×6+

 

+1005×2010

3×5+6×10+9×15+

 

+3015×5025

Calculaţi a+b.

6. Simplificaţi:

7.

*

Arătaţi că oricare ar fi nÎN fracţiile:

a)

9

12

-7 12

10

ÎN

b)

9

n ×2 n

2

+2 ×3

n

5×3

n

ÎN

8. Dacă fracţia

x+y

3x+6y

este echivalentă cu

1

5

,

x,yÎ N, x ą 0

atunci calculaţi

9. Simplificaţi:

y

.

x

2a2a

3a3a

10. Demonstraţi că fracţia

2

2010 +1

10 2010

nu este ireductibilă.

11. Demonstraţi că fracţia

12. Demonstraţi că fracţiile:

6n+8

n+n 2

se poate simplifica.

2

n +2 n+1

+2 n+2

+2 n+3

3

n +3 n+1

+3

n+2

+3

n+3

,

2

n-3

3

n-1

sunt echivalente.

- 39 -

1 3 . D etermina ţ i elementele mul ţimilor: A ={ x Î N

13. Determinaţi elementele mulţimilor: A={ xÎ N | x<20;

B={ yÎ N |

7

y-1

3x+1

5

Î N}

14. Fie abc cel mai mare număr natural cu proprietatea că

42

a +b +c

2

2

2

Î N. Să se afle suma cifrelor sale.

15. Determinaţi numărul natural n astfel încât : a)

d)

b)

1

1

1

1

14

<

n

28

<

5

7

11

3n+2

5

<

<

c)

1

4

3

2

< 5

n

2

< n

3

<

<

- 40 -

Î N}

7

4

1

5