Tehnoredactare: Prof. Romeo Surdu Grafica: Prof.

Romeo Surdu

Lucrare apărută cu sprijinul Primariei Pogana

©Romeo Surdu, Bârlad, 2010.
ISBN 978-973-0-07434-5

Argument
Lucrarea de față se adresează elevilor de clasa a V-a, punândule la îndemână un instrument de lucru care să-i ajute să-și aprofundeze individuală cunoștințele și în de aritmetică, timp printr-o activitate același printr-un autocontrol.

Caietul de lucru are avantajul că este conceput pe lecții, în conformitate cu programa școlară, ca un auxiliar complementar manualelor alternative, necesar pentru exersarea și aprofundarea cunoștințelor fundamentale. Fiecare lecție conține noțiuni teoretice, urmate de aplicații concepute în mod gradual. Pentru a înlesni înțelegeea noțiunii de fracție s-a apelat la numeroase reprezentări grafice, iar pentru a ușura sarcina de lucru au fost exemplificate numeroase exerciții. Autorul

- 3-

Cuprins

1. NOȚIUNEA DE FRACȚIE 2. CLASIFICAREA FRACȚIILOR

3. AFLAREA UNEI FRACȚII DINTR-UN NUMĂR NATURAL 4. PROCENTE 5. FRACȚII EVHIVALENTE 6. COMPARAREA FRACȚIILOR, REPREZENTAREA PE AXA NUMERELOR

7. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FRACȚIILOR CU ACELAȘI NUMITOR

- 4-

Scurt istoric

Î

ncă din antichitate matematicienii au remarcat faptul că rezultatul

împărţirii a două numere naturale nu este întotdeauna număr natural. Prin urmare, a fost nevoie

de introducerea unor numere care să exprime rezultatul acestor împărţiri. Aceste numere le vom numi fracţii. Cele mai vechi însemnări despre utilizarea fracţiilor le întâlnim la egipteni şi babilonieni. Un papirus ce datează de acum 4000 de ani conţine o serie de fracţii egiptene cuprinse într-un tabel. Egiptenii lucrau cu fracții ce conțineau la numărător cifra unu (fracţii alicote). Fracțiile care nu aveau la numărător unitatea, erau descompuse; de exemplu fracția 3 era scrisă ca o 4 sumă dintre fracţiile 1 şi 1 . Pentru scrierea 4 2 acestor fracţii era folosită o hieroglifă constând dintr-un oval plasat deasupra unor semne ce reprezentau numerele. Deoarece babilonienii numeraţie în baza 60, utilizau sistemul de foloseau cu predilecţie

fracţiile hexagesimale, împărțind unitatea în 60 de părţi egale. Ei au fost primii care au împărţit cercul în 360 de grade, gradul în 60 de minute şi minutul în 60 de secunde. Pentru fracţiile: 1 , 1 şi 2 foloseau 3 2 3 semne speciale . Grecii au preluat noţiunea de fracţie de la egipteni, scrierea lor făcându-se cu ajutorul cuvintelor. Mai târziu, odată cu introducerea simbolurilor numerice, scrierea fracţiilor era făcută cu ajutorul literelor poziţionate în diferite moduri.

-5-

Specificăm faptul că grecii foloseau pentru scrierea simbolurilor numerice, literele alfabetului. De exemplu, pentru fracţia 1 s-au folosit 3 notaţiile: g', g'' şi gα, unde α=1 şi g=3. Sub forma cea mai perfecţionată fracţiile erau scrise cu numitorul deasupra numărătorului; de exemplu θ . însemna 65 ,. unde θ=9 iar ζε=65 . ζε 9 Romanii utilizau fracţiile alicote ce aveau la bază douăsprezecimea. Ei utilizau semne speciale pentru fracţiile de la 1 la 11 . Celelalte fracţii 12 12 erau exprimate în funcţie de douăsprezecime. De exemplu, pentru fracţia . 1 romanii scriau şi spuneau „o dată şi jumătate douăsprezecimi”. 8 În secolul al VI-lea hinduşii introduc pentru prima oară notaţia fracţiilor cu ajutorul celor două numere suprapuse, numărătorul deasupra şi numitorul dedesubt, însă fără a scrie linia de fracţie. În Europa, forma actuală a fracţiilor a fost introdusă în secolul al XIII-lea de către matematicianul Leonardo Fibonacci. Fracţiile cu numitorul zece, sau o putere a lui zece au fost denumite fracţii zecimale, şi au fost folosite pentru prima dată în secolul al XIV-lea de către matematicianul de origine arabă Al- Kaşi. În Europa, ele au fost folosite în mod curent de abia în secolul al XVI-lea, de către matematicianul François Viète. Câţiva ani mai târziu, John Nepler introduce notaţia actuală a fracţiilor zecimale.

-6-

1. NOȚIUNEA DE FRACȚIE

p o t fi lu c ru ri le lor ii n țe le ș i F torul numere ărate cu aju num n copil, exemplu: u naturale, de patru ei blocuri, ă mere, tr fi dou lucruri pot etc. Unele mașini unuia n diviziunea primate pri tea ex tregi: jumăta ai multor în sau m mului, ertul kilogra ărului, sf m inii etc. cincimea pâ

Fracție Numărul car ee una sau mai xprimă m unități fracțio ulte nare

Când întregul este împărțit în două părți egale, o parte se numește jumătate și scriem 1 . 2 Când întregul este împărțit în patru părți egale, o parte se numește pătrime și scriem 1 . 4 Când întregul este împărțit în cinci părți egale, o parte se numește cincime și scriem 1 . 5 Reține: O parte dintr-un întreg care a fost împărţit în părţi egale se numeşte unitate fracţionară. Observație: Întregul poate fi constituit dintr-un obiect (un măr, un kg, o pâine) sau dintr-un grup de obiecte identice. Exemple:
1 din mere sunt dulci. 2 3 din cantitate a fost vândută. 4 2 5

din pâini sunt proaspete. -7-

1. Specificați varianta corectă pentru figurile geometrice care au fost împărțite în unități fracționare: Cincimi Pătrimi Treimi

Șesimi

Doimi

Zecimi

Cincimi

Șeptimi

Optimi

2. Împărțiți figurile geometrice în unități fracționare:

Împarte în două unități fracționare.

Împarte în trei unități fracționare.

Împarte în șase unități fracționare. -8-

Împarte în două unități fracționare.

Împarte în trei unități fracționare.

Împarte în patru unități fracționare.

Împarte în opt unități fracționare.

Împarte în nouă unități fracționare.

Împarte în șaisprezece unități fracționare.

Împarte în patru unități fracționare.

3.Notați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate .

1 1

3 3

1 3

-9 -

4. Partea colorată reprezintă:

1 2

- 10 -

5.Hașurați suprafețele corespunzătoare reprezentate de fracțiile:

2 8

4 8

5 8

1 5

5 5

3 5

1 6

5 6

3 6

6. Exprimați cu ajutorul fracțiilor:

Părțile colora

Părțile Părțile

colorat

necolor

ate:

e: 3 16

Părțile colorate: Părțile necolorate:

Părțile necolor

te:

ate:

- 11 -

7. Exprimați masurile cu ajutorul fracțiilor pentru:
a)10 unități fracționare

b) 4 unități fracționa

re

c) 60 unități fracționare

- 12 -

1 12
6

3 8

4 7
P

În imagine sunt date șapte numere; dintre acestea patru numere sunt pare. Numerele pare reprezintă 4 din totalul 7 numerelor. Numerele impare reprezintă 3 din totalul 7 numerelor.

n

a s

b

8. În imagine sunt date nouă litere; dintre acestea cinci litere sunt de tipar.

K
r

Literele de tipar reprezintă literelor. Literele de mână reprezintă literelor.

din totalul din totalul

u A

9. Completați: Creioanele lungi reprezintă total de creioane. Creioanele scurte reprezintă total de creioane. Creioanele negre reprezintă total de creioane. Creioanele albe reprezintă numărul total de creioane. din numărul din numărul din numărul din din

Creioanele scurte și albe reprezintă numărul creioanelor albe. Creioanele scurte și negre reprezintă din numărul creioanelor scurte. - 13 -

O fracție ordinară se scrie cu ajutorul a două numere naturale despărțite printr-o linie orizontală, numită linie de fracție. Numărul scris deasupra liniei de fracție se numește numărător, iar numărul scris sub linia de fracție se numește numitor.

10. Înconjurați fracțiile
45 100

ordinare.

2 24

5 15

34

7 7 3 1

0,25 137
0 6

2,4 8
2,5

Reține: Numitorul fracției arată în câte părți egale a fost împărțit întregul, de aceea numitorul unei fracții nu poate fi 0 .

8 este numărătorul și 5 este numitorul . 8 este numitorul și 5 este numărătorul. 7 este numărătorul și 1 este numitorul. 0 este numărătorul și 7 este numitorul.

11. Scrieți fracțiile: Numărătorul este 2; numitorul este de patru ori mai mare decât numărătorul. Numărătorul este 6; numitorul este un divizor al numărătorului
mai mare decât 3.

Numitorul este 5; numărătorul este cu 4 mai mare decât numitorul.

- 14 -

2. CLASIFICAREA FRACȚIILOR

Pentru a fi consumată, pizza a fost împărțită în opt părți egale.

Andrei a mâncat cinci porții, adică 5 din pizza. 8 Vlad a mâncat opt porții, adică 8 din pizza (o pizza). 8 George a mâncat 11 porții, adică 11din pizza (o pizza + 3 din pizza). 8 8 Observăm 3 tipuri de fracții:

5 ,8 8 8

și

11 8

Dacă numărătorul este mai mic decât numitorul fracția se numește subunitară. Dacă numărătorul este egal cu numitorul fracția se numește echiunitară . Dacă numărătorul este mai mare decât numitorul fracția se numește supraunitară.

12 Copiați fracțiile în locurile potrivite.

2 1 2 4 7 9 2 7 5 3 1 9 3 1 5 7 8 2 3 5 5 1

Fracții subunitare

Fracții echiunitare Fracții supraunitare

- 15 -

13. Determinați numerele naturale x pentru care fracția x este: 5 a)echiunitară xÎ { } b) subunitară xÎ { } c) supraunitară cu numărăt orul mai mic decât 10 xÎ { }

a 14. Fie fracția b cu b ą 0.

Uniți punctele astfel încât să stabiliți corespondențele corecte. a<b· a>b· a=b· ·supraunitară ·echiunitară ·subunitară

Să exprimăm lungimea insectei cu ajutorul fracțiilor. Din desen se observă că lungimea insectei este de 3 cm la care se adaugă 1 dintr-un cm. 2 Dacă numărăm toate jumătățile de centimetru, lungimea insectei poate fi 1 1 1 1 1 1 exprimată ca:( + )+ ( + )+( 1 + )+ 2 în total 7 cm. Fracția 7 poate 2 2 2 2 2 2 2 2 fi exprimată grafic astfel:

Fracțiile supraunitare pot fi scrise ca o sumă dintre o parte întreagă și o parte fracționară; în cazul fracției 7 , ca suma dintre 3 întregi și partea 2 fracționară 1 . 2 7 1 =3+ 1 =3 și citim: trei întregi și o doime. 2 2 2 În felul acesta, spunem că am scos întregii dintr-o fracție supraunitară. - 16 -

15. Completați tabelul: Fracția Reprezentare grafică Partea Partea întreagă fracționară Fracția

3 2 5 3 12 5 4 4 6 2 17 4

1

1 2

1 12

16. Hașurați conform modelului de la punctul a). a)

3 1 4 1 2 8 6 2 6 7 4

b)

1 2 4 6 2 4 2 1 3 3 1 4

c)

d)

e)

f)

g)

h)

- 17 -

Procedeul de scoatere a întregilor din fracție este următorul: Fie fracția a , a>b , a:b=c (r), atunci a = c r b b b

că restul Rețineți: Da a la b este 0 împărțirii lui supraunitară atunci fracția ca un număr poate fi scrisă le naturale ere natural. Num 1 se pot scrie mai mari ca raunitare cu ca fracții sup numitorul 1
17. Scoateți întregii din fracție.

4 = 2; 120 = 30; 6 = 3; 15 =5 2 4 2 3 2 125 2 = ; 7 = 7 ; 15 = 15 ; 125 = 1 1 1 1

14 23 = = 4 3 15 47 = = 6 8 24 55 = = 5 5 18 39 = = 3 7 18. Introduceți întregii în fracție. 2 = 5 5 1 = 6 2 2 = 3 1 1 = 3 3 2 = 3 7 2 = 8 2 3 = 5 3 2 = 7 1
- 18 -

14 2 4 =34

7 3x5+2=15 32= 5 5 2 =17 35 5

3.AFLAREA UNEI FRACȚII DINTR-UN NUMĂR NATURAL

Dan are 6 mere. El a mâncat 2 din ele. Câte mere a mâncat Dan? 3

1 din 6 mere reprezintă 1 din fiecare măr, adică 6 sau 2 mere. 3 3 3 + + + + + = + 2 din 6 mere reprezintă 2 din fiecare măr, adică 12 sau 4 mere. 3 3 3 + + + + + = + + +

Dan are 4 mere. El a mâncat 2 din ele. Câte mere a mâncat Dan? 3

1 din 4 mere reprezintă 1 din fiecare măr, adică 4 sau 1 mere. 1 3 3 3 3 + + + = + 2 din 6 mere reprezintă 2 din fiecare măr, adică 8 sau 2 2 mere. 3 3 3 3 + + + = + +

Calculeaza

3x6 18 4 =4

3 4 din 6

Pentru a afla o fracție dintr-un număr natural se înmulțește numărul natural cu numărătorul fracției, iar numitorul rămâne același.
- 19 -

19.Completați tabelul conform modelului dat. Reprezentare grafică Reprezentare grafică

2 din3 5 3 din2 6

6 1 =1 5 5

2 din5 3

3 din6 8

3 din3 10

3 din5 5

20. Determinați:
3 din 15kg =……..kg 5 4 din 14 ha 7

=……..ha

- 20 -

2 6 3 4

din 18 m =……..m din 8 km =……..km

1 10 20
4.PROCENTE

din 1 00 km din 300 kg

=……..km =……..Kg

10 0

O fracție cu numitorul 100, de forma p , se poate 100 scrie p% și de citește “p la sută” sau „p procente” 21. Scrieți ca fracție, apoi ca procent.

P =P% 100

30 100

30%

22. Stabiliți cu ajutorul săgeților corespondențele corecte.
300% 0% 100% 75% 200% 50% 25% 1%

Sută la sută

Triplu

Nimic

Jumătate

Trei sferturi

O sutime

Dublu

Un sfert

- 21 -

23. Exprimați suprafețele în procente. Hol Bucătărie Sufragerie Grup sanitar Dormitor
Bucătărie
Hol
Sufragerie

20%
Grup sanitar

Dormitor

24. Completați d desenele conform indicațiilor date.

25% poartă ochelari 100% zâmbesc 50% poartă pălării

Pentru a calcula p% dintr-un număr dat, se p calculează 100 din acel număr.

Calculeaza 30% din

60

30x60 1800 100 = 100 = 18

- 22 -

25. Completați spațiile libere.

10 20% din 50 este.............. 30% din 50 este.............. 50% din 50 este............. 70% din 50 este.............
26. Completați tabelele.

2% din 300 este............. 3% din 400 este............. 5% din 500 este............. 7% din 800 este.............

7% din 1500 este........... 2% din 150 este............. 6% din 1700 este........... 5% din 120 este.............

100%
100% 1% 2% 4% 200

600 8

1%
5

2

3% 9%
100

27% 81% 162

8% 16%

27. Știm că 1m=100 cm. Completați spațiile libere.

50 50% dintr-un metru este.........cm
25% dintr-un metru este.........cm 120% dintr-un metru este.........cm 2% dintr-un metru este.........cm 150% dintr-un metru este.........cm 200% dintr-un metru este..........m

5 .......% dintr-un metru este 5 cm
........%dintr-un metru este 60 cm ........%dintr-un metru este 37 cm ........%dintr-un metru este 3m ........%dintr-un metru este 4 dm ........%dintr-un metru este 5000 mm

- 23 -

5. FRACȚII ECHIVALENTE

1 2

1 2

1 4

1 4

1 4

1 4

Două fracții sunt echivalente dacă au aceeași valoare.

1 2 2 =4

28. Stabiliți egalitățile:

29. Hașurați suprafețe egale și stabiliți egalitatea fracțiilor:

2 1 8 =4

=

=

=

=

=

=

=

- 24 -

29. Scrieți fracțiile echivalente corespunzătoare fiecărei figuri .

1 2
30. Hașutați zonele corespunzaroare apoi scrieți fracțiile echivalente.

31. Folosind figurile de mai jos, scrieti cinci fracții echivalente.

Două fracții
a c b și d

sunt echivalente dacă axd=bxc

3 = 66 8 1

3x16=8x6

deoarece

- 25 -

32. Stabiliți corespondențe între fracțiile echivalente.
2 5 10 50 3 8 3 4 50 2 1 3 2 2 5 10 1 2

6 16

3 9

1 5

4 10

2 4

1 2

45 45

25 1

4 8

Procedee de obținere a fracțiilor echivalente 1. AMPLIFICAREA A amplifica o fracție înseamnă a înmulți și numărătorul și numitorul cu un număr natural diferit de 0. Fracția obținută prin amplificare este echivalentă cu fracția inițială. 2. SIMPLIFICAREA A simplifica o fracție înseamnă a împărți atât numărătorul cât și numitorul, cu un divizor comun al lor. Fracția obținută prin simplificare este echivalentă cu fracția inițială.

2

1x2 = 2 1= 3 3x2 6 2 2 = 2:2= 1 :2 3 6 6
4

= =

33.Amplificați:
2

2 3=

1 5=

6

2 4=
- 26 -

3

8 5=

5

6 7=

34. Amplificați astfel încât să obțineți fracții cu numitorii egali:

2 3 1 8 4 2 2 5 1 3 6 2

2 2 1 3 4 2 1 2 4 3 9 6

35. Simplificați astfel încât să obțineți trei fracții echivalente:

24 36 =

24 36 =

24 36 =

24 36 =

=

=

36. Găsiți termenii necunoscuți folosind exemplele de mai jos:

4x 2 = 8 7x 2 14

8: 2 = 4 32: 2 16

- 27 -

6.COMPARAREA FRACȚIILOR, REPREZENTAREA PE AXA NUMERELOR

Fracții subunitare

<

Fracții echiunitare

<

Fracții supraunitare

Poziția fracțiilor pe axa numerelor naturale

37. Reprezentați cu ajutorul fracțiilor zonele colorate.

6 8
38. Ordonați crescător fracțiile de la exercițiul 37.

<
2 5 5 <5 A 2 6 2 =6

<

<
6 5 5 <4 8 3 3 >4

<

<
2 3 2 <4 6 6 6 <7

<

<
8 9 4 >9 8 9 8 <9

39. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:

- 28 -

40. Hașurați și completați cu semnele potrivite.( >, =, < )

1 4

<

2 4

2 5

2 4

4 7

2 7

3 8

3 4

2 3

2 6

7 16

4 16

8 12

7 12

4 5

4 6

Rețineți Dintre două fracții care au același numitor, mai mare este fracția care are numărătorul mai mare. Dintre două fracții care au același numărător, mai mare este fracția care are numitorul mai mic. 41. Stabiliți valoarea de adevăr.

2 4 5 <5 A 5 5 2 >6

6 6 3 <4 8 3 4 >4

3 3 2 <4 8 5 6 <6
- 29 -

8 8 4 >9 5 7 9 <9

42. Folosind graficul de mai sus, comparați fracțiile:

1 3 4 3 3 5 1 2

<

2 4 5 4 2 4 3 6

2 6 7 5 6 5 4 6

3 5 5 4 5 6 2 3

3 5 3 2 0 4 4 3

4 6 7 5 1 6 8 6

Rețineți Pentru a compara două fracții care au atât numărătorii cât și numitorii diferiți, vom compara două fracții echivalente cu fracțiile inițiale care au același numitor.

Comparați fracțiile: 2 și 3
4

2 8 = 12 3

3

3 9 = 12 4

8 9 2 3 < 12 deci 3 < 4 12

3

4

- 30 -

43. Comparați fracțiile conform modelului:

2 5 2 = 5 10 5 8 5 = 8 56 3 4 3 = 4 8

1 2 1 = 2 10 6 7 6 = 7 56 7 8 7 = 8 8

4 3 4 = 3 6 5 4 5 = 4 20 6 3 6 = 3 15

3 2 3 = 2 6 6 5 6 = 5 20 8 5 8 = 5 15

3 <5 4 64 5 = 10 3 3=9 6 12 4 12 5 4 3 2 5 4 = = 3 2

6 8 6 = 8

5 6 5 = 6

7. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FRACȚIILOR CU ACELAȘI NUMITOR

Ciocolata din imagine este împărțită la trei frați. Fratele cel mare primește 1 din ciocolată iar 6 fratele cel mic primește 3 din 6 ciocolată. Câtă ciocolată primește fratele mijlociu?

3 4 Rezolvare: Fratele cel mare și fratele cel mic primesc: 1 + = 6 6 6 din ciocolată. Fratele mijlociu primește diferența, adică: 6 - 4 = 2 din ciocolată. 6 6 6

- 31 -

Rețineți : Suma (diferența) a două fracții cu același numitor este fracția cu numărătorul egal cu suma (diferența) numărătorilor și numitorul egal cu numitorul comun. Pentru efectuarea operației de scădere trebuie avut în vedere ca numărătorul descăzutului sa fie mai mare sau egal decât numărătorul scăzătorului.

a + b= a+b , m=0 m m m m=0 a - b = amb , a>b m m
44. Completați spațiile libere conform exemplului de mai jos:
4 24 + 5 24 = 9 24

+ + + + -

= = + + = = = =

- 32 -

Test varianta 1 Elev........................................
1. Scrieți fracțiile reprezentate prin desenele.

2.

Scrieți fracțiile.

a

b

c

a) 2 este numărătorul si 4 este numitorul b) 8 este numărătorul si 5 este numitorul c) 7 este numărătorul si 7 este numitorul

3.

Înconjurați fracțiile supraunitare.

4.

Scrieți toate fracțiile subunitare care au numitorul 3.

6 ; 2 ; 1 ; 6 ; 5 ; 12 ; 3 ; 51 ; a 6 3 8 2 1 12 30 15 a

5.

Hașurați.

12 5 1 34= 5 17=

6.

Introduceți întregii în fracție.

7.

Un călător are de parcurs 36 km. În prima zi a parcurs 2 3 din drum. Câți km. a parcurs călătorul în prima zi?

2 26=

8.

Completați desenele conform indicațiilor date.

75% poartă pălării 50% poartă ochelari

- 33 -

9.

5% din 400 este……… 20% din 30 este………. 120% din 40 este……….

10.

Completați spaţiile libere cu unul din semnele (<, =, >)

2 3
11.

4 3 2= 3

8 5

8 3 5= 10 6= 10

3 3

4 4

2 3

4 5

Amplificați cu 3.

18 = 21 18 = 24

12.

Simplificați cu 2.

2= 4

13. Stabiliți corespondențele între fracțiile echivalente.

2 3 14 8
14.

7 4
9 10

4 4 4 6

1 2 12 6

3 5 7 7

21 2 2 4

6 3 5 2

Determinaţi termenii necunoscuţi .

5=x 4 8
15. Efectuaţi operaţiile:

x = 6 4 12 4 1 23 + 53

5+7 6 6

- 34 -

Test varianta 2 Elev........................................
1. Scrieți fracțiile reprezentate prin desenele.

2.

Scrieți fracțiile: a) 22 este numărătorul și 43 este numitorul. a b c b) 8 este numitorul iar numărătorul este de 3 ori mai mare decât numitorul. c) 20 este numărătorul iar numitorul este un divizor al numărătorului. Înconjurați fracțiile supraunitare. Aflați numerele naturale x pentru care fracțiile de forma 18x 13+ sunt supraunitare.

3.

4. .

5 ; x+1 ; 1; 6 ; 12; 2 1 ; 51; x-1; 4a a 6 x 8 2 12 6 15 x

5.

Hașurați.

6 15 1 34= 5 17=

6.

Introduceți întregii în fracție.

7.

Un călător are de parcurs 36 km. În prima zi a parcurs 2 3 din drum. Câți km. mai are de parcurs cășătorul?

2 26=

8.

Completați desenele conform indicațiilor date.

75% poartă pălării 50% poartă ochelari

25% zâmbesc

- 35 -

9.

5% din 800 este……… 20% din 20 este………. 150% din 50 este……….

10.

Completați spaţiile libere cu unul din semnele (<, =, >)

5 8
11.

4 8 2= 3

6 7

6 9 5= 10 6= 12

6 6

4 4

6 7

5 6

Amplificați cu 6.

18 = 21 18 = 36

12.

Simplificați .

3= 9

13. Stabiliți corespondențele între fracțiile echivalente.

2 3 14 8
14.

7 4
9 10

4 4 4 6

1 2 12 6

3 5 7 7

21 2 2 4

6 3 5 2

Determinaţi termenii necunoscuţi .

5 = x-2 6 18
15. Efectuaţi operaţiile:

x+1 6 4 = 12 4 1 23 + 53

5+7 6 6

- 36 -

REBUS 1

1. Număr care nu poate fi la numitor. 2. Una sau mai multe unităţi fracţionare. 3.Nu se mai poate simplifica. 4. Are numitorul egal cu numărătorul. 5. Fracţie mai mică decăt unitatea. 6. Din aceste fracţii pot fi scoşi întregii. 7. A treia parte. 8. Fracţii cu numitorul 100. Pe verticală veţi descoperi denumirea unei categorii de fracţii

- 37 -

REBUS 2

1. A zecea parte din întreg. 2. Pătrime. 3.Înmulţirea numărătorului şi numitorului cu un număr natural diferit de zero. 4. Este scris sub linia de fracţie. 5. Stă pe numitor. 6. Doime. 7. Fracţii care au aceeaşi valoare. 8. Se scot din fracţie. Pe verticală veţi descoperi denumirea unei categorii de fracţii

- 38 39

Exerciţii propuse pentru concursurile şcolare

1. Calculaţi: 2. Dacă fracţia

1 + 2 + 3 +.......+ 120 60 60 60 60 12 este echiunitară, atunci calculaţi produsul a× b. 3x+4y

3. Determinaţi valorile lui x ştiind că fracţia 7x se simplifică cu 6. 60 4. Suma dintre un număr natural şi 2 din el este 14. Aflaţi numărul. 5 5. Se dau numerele a= 1 + 1 + 1 +.......+ 1 3 4 2 2010 2009 2 3 1 +.......+ b= 2 + 3 + 2010 4 1× 2+2× 4+3× 6+................+1005× 2010 3× 5+6× 10+9× 15+...........+3015× 5025
*

Calculaţi a+b. 6. Simplificaţi:

7. Arătaţi că oricare ar fi nÎ N fracţiile: n 12 12 2n 2 3n a) 9 -7 Î N b) 9 × +2 × Î N 10 5× n 3 x+y 8. Dacă fracţia este echivalentă cu 1 , x,yÎ N, x ą 0 3x+6y 5 atunci calculaţi 9. Simplificaţi: y . x 2a2a 3a3a 22010+1 nu este ireductibilă. 2010 10 6n+8 n+n2 se poate simplifica. 2n-3 sunt echivalente. 3n-1

10. Demonstraţi că fracţia 11. Demonstraţi că fracţia

n n+1 n+2 n+3 12. Demonstraţi că fracţiile: 2n +2n+1 +2n+2 +2n+3 , 3 +3 +3 +3

- 39 -

13. Determinaţi elementele mulţimilor: A={ xÎ N | x<20; 3x+1 Î N} 5 7 B={ yÎ N | y-1 Î N} 14. Fie abc cel mai mare număr natural cu proprietatea că 42 Î N. Să se afle suma cifrelor sale. a2+b2+c2 15. Determinaţi numărul natural n astfel încât : a) 1 < 5 4 n2 b) 1 < 1 < 1 c) 1 < n < 5 d) 3 < n 11 3n+2 5 14 28 7 2 3

< <

7 4 1 5

- 40 -