Sunteți pe pagina 1din 3

Exerciţiul 1.

#include <conio.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
int a, b, c;
scanf("%d%d",&a,&b);
if (c = (a-b))
printf("Valoarea lui c este: %d ", c);
getch();
return 0;
}

Ce rezultat vă aşteptaţi să afişeze programul pentru a=2, b=1; dar pentru a=1, b=1? De
ce?

Exerciţiul 2.
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
int a, b, c;
scanf("%d%d",&a,&b);
c= (a>b) ? a : b;
if ( c > b && c > a || b > a)
printf("a=%d,b=%d,c=%d",a,c,b);
else
printf("a=%d,b=%d,c=%d",c,b,a);

getch();
return 0;
}

Ce rezultat vă aşteptaţi să afişeze programul pentru a=2, b=1; a=1, b=2; dar pentru a=1,
b=1? De ce?

Exerciţiul 3.
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
int virsta,a,b;
printf("Scrieti virsta voastra:");
scanf("%d",&virsta);
a=virsta++;
b=++virsta;
printf("Virsta mea este %d, iar peste o vreme va fi %d",a,b);

getch();
return 0;
}

Ce rezultat vă aşteptaţi să afişeze programul? De ce?

Exerciţiul 4.
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
char c;
scanf("%c",&c);
if (c >= '0' && c<= '9' )
printf("Caracterul %c are valoarea: %d ", c, c-'0');
else
printf("Caracterul %c are valoarea: %d ", c, c);

getch();
return 0;
}

Ce rezultat vă aşteptaţi să afişeze programul pentru c=7; dar pentru c=c? De ce?

Exerciţiul 5. Afişaţi un tabel cu cuburile întregilor 3,6,9,...27. Afişaţi acelaşi tabel în


ordine descrescătoare.

Exerciţiul 6. Introduceţi de la tastatură numele şi prenumele vostru. Afişaţi-le în ordine


inversă. Afişaţi-le cu litere mari. Afişaţi literele care apar atât în nume cât şi în prenume.

Exerciţiul 7. Afişaţi un tabel cu valorile sinusului unghiurilor cuprinse între 0 şi 2 π cu un


pas de π /100. Se foloseşte dezvoltarea Taylor a sinusului cu 10 termeni:

sin x = x – x3/ 3! + x5/ 5! - … (-1)(n-1)/2 xn /n!

Exerciţiul 8. Introduceţi de la tastatură un număr întreg n. Afişaţi toate numerele


Fibonacci până la Fn. (Numerele Fibonacci sunt 1,2,3,5,8,13,21,34... unde Fn+1 =Fn +Fn-1).

Exerciţiul 9. Determinaţi cu metoda bisecţiei soluţia ecuaţiei transcedentale x - e-x = 0 în


intervalul (0,1), x – sin x – 0.25 = 0 în intervalul (1,2), a ecuaţiei algebrice x3 + x - 1 = 0
în intervalul (0,1).
Exerciţiul 10. Determinaţi cu metoda trapezelor aria suprafeţei dintre axa de coordonate
x şi partea pozitivă a funcţiei y2 = 1 - x2 . Verificaţi ca rezultatul să fie pentru 6 zecimale
exacte egal cu π /2.

Exerciţiul 11. Introduceţi de la tastatură un număr întreg n în baza 10. Afişaţi acel număr
într-o bază oarecare, de exemplu în baza 7.

S-ar putea să vă placă și