Sunteți pe pagina 1din 134

varianta_001

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 1
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Aburii usori a noptii ca fantasme se ridica
Si, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despica.
Raul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur
Ce in raza diminetii misca solzii lui de aur.
Eu ma duc in faptul zilei ma asez pe maiu-i verde
Si privesc cum apa curge si la cotiri ea se perde,
Cum se schimba-n valurele pe prundisul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, sapand malul nasipos.
(VasileAlecsandri, Malul Siretului)
A. Limba romana
1. Precizeaza felul sunetelor (vocale, consoane) din cuvantul ftraul".
4 puncte
2. Scrie doua sinonime pentru substantivul "fantasma" din text.
4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "aur".
4 puncte
4. Transcrie, din prima strofa, cuvintele aflate in cazul genitiv. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Eu ma duc in faptul zilei, ma asez pe malu-i verde" 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "copac" sa aiba functia sintactica de nume predicativ. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Ce in raza diminetii misca solzii lui de aur". 4
puncte
8. Transcrie, din text, o propozitie simpla. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul a adormi. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza rima versurilor din prima strofa. 2
puncte
11. Transcrie, din ultima strofa, un vers care sa contina o personificare. 2 puncte
12. Rescrie un vers din strofa a doua, care contine o imagine vizuala. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica semnificatia comparatiei din versul "Raul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatiile textului sau
despre mesajul transmis prin descrierea din fragmentul de pastel Malul Siretului, sustinuta printr-un
argument/ printr-o motivare corespunzatoare. in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei,
prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la
scoala este o schita. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale schitei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin referire la cel putin trei momente ale acestuia sau la trei secvente
reprezentative;
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_002

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 2
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
1. in poiana verde am gasit un fluier 2. Astfel si poetul viu in tinereta
Si i-am zis In treacat: "O! Fluier perdut, Gingas, cu iubire, dulce a cantat,
Ai avut odata mult maestru suier Dar fra plecat fruntea trista batranete
Care uimea lumea, s-acum esti tacut Si i s-a stins glasul sa ramas uitat".
3. Fluierul raspunse: "Frate, fratioare,
A sosit amurgul, jalea ne-a cuprins,
Dara noastra soarta e multamitoare;
Am cantat o doina, si e de ajuns".
(Vasile Alecsandri, Fluierul)
A. Limba romana
1. Selecteaza, din text, doua cuvinte ce contin vocale in hiat. 4 puncte
2. Transcrie, din strofa a doua, o pereche de antonime (substantive). 4 puncte
3. Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele "astfel' si "fratioare". 4 puncte
4. Mentioneaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Dar a noastra soarta e multamitoare". 4 puncte
5. Transcrie, din text, cate un verb la indicativ, imperfect, respectiv la perfectul simplu. 4
puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "doina"$a aiba functia sintactica de atribut substantival. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Sii s-a stins glasuls-a ramas uitat" 4
puncte
8. Transcrie, din prima strofa, propozitia subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata completiva directa,
avand ca regent verbul a canta, 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului "A sosit amurgul, jalea tie-a cuprins". 2 puncte
11. Transcrie, din prima strofa, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Gingas, cu iubire, dulce a cantat". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica semnificatia structurii din text "a sosit amurgul". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatia sau despre
mesajul continut de raspunsul "Am cantat o doina, s/ e de ajuns" (Vasile Alecsandri, Fluierul), sustinuta
printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei,
prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi personajul principal dintr-o schita studiata
de tine la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare existente in schita aleasa;
• numirea a patru trasaturi ale personajului principal;
• ilustrarea acestor trasaturi, prin citate comentate sau prin referire la intamplari/ la situatii semnificative;
• prezentarea relatiei dintre personajul principal si alte doua personaje ale schitei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia • 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului In pagina, lizibilitatea - 2 p.).
In vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_003

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 3
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Ziori de ziua se revarsa peste vesela natura,
Prevestind un soare dulce cu lumina si caldura.
in curand si el apare pe-orizonul aurit,
Sorbind roua diminetii de pe campul inverzit
El se-nalta de trei suliti pe cereasca mandra scara
Si cu raze vii saruta june flori de primavara,
Dedifeisi viorele, brebenei si topor asi
Ce razbat prin frunzi uscate si s-arata dragalasi
Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de munca.
Pasarelele-si dreg glasul prin huceagut* de sub lunca,
in gradini, in campi, pe dealuri, prin poiene si prin vii
Ard movili buruienoase, scotand fumuri cenusii.
Caii zburda prin ceairuri*; turma zbeara la pasune;
Mieii sprinteni pe colnice" fug gramada-n rapigiune*,
Si o blanda copilita, torcand lana din fuior,
Paste bobocei de aurlang-un limpede izvor.
(Vasile Alecsandri, Dimineata)
*huceag - padure mica, tanara si deasa; tufis, crang
*ceair (pi. ceairun) - ioc de pasune (imprejmuit); campie nelucrata in apropierea unei ape
'colnic - colina (delusor); drum ingust, care trece peste un deal sau prin padure; Ioc mic, in padure, lipsit de
arbori; luminis
"rapigiune - repeziciune, iuteala
"fuior - manunchi de canepa, de in, gata de tors
A. Limba romana
1. Desparte in silabe urmatoarele cuvinte din text: "revarsa", "cereasca'] "cenusii", "mieii". 4 puncte
2. Transcrie, din ultima strofa, doua derivate cu sufixe diminutivale. 4 puncte
3. Mentioneaza cate un antonim pentru cuvintele subliniate:
"Prevestind un soare dulce cu lumina si caldura". 4 puncte
4. Precizeaza cazul cuvintelor subliniate: "El se-nalta de trei suliti pe cereasca mandra scara". 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Paste bobocei de aur lang-un limpede izvor". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "gla$"$a aiba functia sintactica
de complement direct. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
"Ard movili buruienoase, scotand fumuri cenusii". 4 puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie principala. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata circumstantiala de cauza,
avand ca regent verbul a fugi. ' 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza felul rimei din textul dat. 2 puncte
11. Transcrie, din ultima strofa, un vers/ o structura care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Mentioneaza figura de stil prezenta in versul "Dediteisi viorele, brebenei si toporasi". 2 puncte
13. Selecteaza, din a treia strofa, doi termeni referitori la cadrul spatial al tabloului. 2
puncte
14. Explica semnificatia versului "Si cu raze vii saruta june flori de primavara". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Cezar/ Cezara Ivanescu, locuiesti in Botosani, pe Aleea Florilor, la numarul 16, esti elev/
eleva la Scoala cu Clasele I - VIII "Nicolae lorga" si doresti sa te inscrii la cercul de cinematografie de la
"Clubul Copiilor" din localitate, intrucat esti pasionat(a) de arta filmului.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere de inscriere, adresata directorului
acestui club.
in cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa expui clar si concis continutul solicitarii; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiez! caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului (citat
integral) de la Partea I (Vasile Alecsarxiri, Dimineata). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea genului literar caruia ii apartine textul citat;
• exemplificarea a doua trasaturi ale descrierii, identificabile in pastelul Dimineata;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului diminetii;
• exprimarea unei opinii referitoare la semnificatiile textului sau la mesajul transmis (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii - 2 p.; ortografia - 3 p.;
punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.)
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_004

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 4
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Zile de-a randul se purta razboi mare prin vazduh pana ce birui primavara. Norii grei si intunecati fura alungati
spre miazanoapte de vantul de la miazazi si intr-o zi-doua cerul ramase curat ca lacrima, de-a dragul sa se
plimbe, pe drumul iul soarele cel tanar, varsandu-si argintul peste lume.
intarziata, se grabea acum si primavara sa castige ce a pierdut Dintr-o zi intr-alta inverzeau luncile si
razoarele tot mai tare si, intr-o buna dimineata, Anicuta ramase incremenita cand deschise portita gradinii:
vazu
un covor nesfarsit de floricele galbene, una intr-alta, incat abia incapeau.
Floricelele parea ca i-au furat ochii, si copila nu mai putu face niciun pas: privea intins covorul de banutei
galbeni, ba parca de luminite - si incet-incet i se insenina toata fata, cat parea ca o saruta soarele de
deasupra.
intr-un tarziu batu din palme si navali in curte:
- Nicule! Nicute! Ni-cu-le! incepu sa strige tot mai ascutit si mai intaratata. Unde-o fi frate-sau de nu o aude?
Nicule!
Usa tinzii se deschise incet si in crapatura se ivi Nicu.
- Ce-i cu tine, Anicuta ? Ce strigi asa?
- Haida! Haida repede!
-Undesa viu?
- in gradina. Dar vino odata!
-Ce sa fac in gradina ?
- Haida sa vezi!
Nicu inalta din umeri ca un om mare care nu pricepe staruinta unui copil si iesi in curte. Anicuta fugi la el, il
prinse de mana si incepu sa-l traga intins catre portita gradinii.
Copila deschise usa si intinse liber bratul. Parca erau si mai dese floricelele galbene.
Nicu ramase si ei mut o vreme. il lua cu un fel de ameteala, apoi simti cum se incalzeste.
-Da! A inflorit papadia, sopti el parca oftand usor.
- Ce-a inflorit? il intreba copila.
- Papadia, nu vezi?
- Ce-i aia papadia?
- Pai, floricelele astea, asa te cheama. Tu nu stiai?
Anicuta clatina din cap. Nu stia! Anul trecut, cand inflorise papadia, copila era bolnava in pat
- Asa le zice: papadii.
- De ce le zice asa?
Anicutei nu-i placu numele: niste flori asa de frunioasesa aiba un nume asa de urat!
Copilul o vreme nu stia ce sa-i raspunda. Se gandi si zise:
- Toate florile isi au numele lor. Pe papadie cum s-o cheme altfel?
Anicuta nu fu multumita de raspuns, dar isi uita in graba nemultumirea: incepu sa urmareasca cu privirea
albinele cari, tot mai multe, treceau din floare in floare. Nu stiu cum i se parea ei ca albinele sunt cam
suparate,
nu se opreau mult pe-o floare, treceau pe alta, tot cufundandu-si capul in puful acela galben.
(Ion Agarbiceanu, Papadia)
A. Limba romana
1. Transcrie, din urmatoarea lista, doua cuvinte ce contin vocale in hiat: "soarele", "staruinta",
"pierdut", "intarziata", "inverzeau", "tarziu". 4 puncte
2. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele subliniate: ..Norii grei si intunecati fura alungati
spre miazanoapte de vantul de la miazazi". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "drum". 4 puncte
4. Precizeaza cazul cuvintelor subliniate: Joate florile i$i au numele lor". 4 puncte
5. Mentioneaza felul verbului m fi"(predicativ, copulativ sau auxiliar morfologic) in contextul
"copila era bolnava in pat". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "floare"sa. aiba functia sintactica de complement direct. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: ..Anicutei nu-i placu numele". 4
puncte
8. Transcrie prima propozitie subordonata din text. precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata completiva indirecta, avand ca regent
verbul a deschide. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza numele personajelor care participa la dialogul din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie un fragment de text, de cel mult zece cuvinte, referitor la starea sufleteasca
a copilei, la vederea florilor de papadie. ^ 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil prezenta in enuntul "intarziata, se grabea acum si primavara
sa castige ce a pierdut". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica semnificatia structurii "cerul ramase curat ca lacrima". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Iulian/ luliana Oprea si locuiesti in satul de munte Izvoare.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adresata
verisorului tau, Razvan, din Constanta, caruia sa ii descrii frumusetea unei dimineti de vara. in scrisoare,
trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Alcatuieste, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Ion Agarbiceanu, Papadia). In
redactarea rezumatului, vei avea in vedere:
• respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si
continutul rezumatului scris de tine);
• desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului;
• prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor la care participa
personajele;
• respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a, utilizarea modurilor si a
timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, relatarea obiectiva, fara
dialog inserat si fara citate).
Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte
pentru redactare {coerenta textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri
scrise.

varianta_005
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 5
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Era in vara anului 1916. Razboiul bantuia* de-atata amar de vreme prin fundul Galitiei, prin Polonia, in
ltalia[...]
Mos Miron, in satul lui de la poalele muntitor, intra greu in vorba cu cei care se-ntorceau de pe campul de
lupta. Avea o sfiala ciudata inaintea lor, desi i-ar fi putut fi, cei mai multi, nepoti. I se parea lui ca-s vrednici
de-o
cinste deosebita, ca stiu lucruri pe care nimeni altul in lume nu le poate sti. Dar de vorbit cu ei, trebuia sa
vorbeasca numaidecat De la o vreme era nelipsit de la gara, si cel dintai satean care-i dadea binete soldatului
ce
se cobora era rnos Miron.
Cei pe care-i intampina nu-l prea intelegeau, nu prea stiau ce vrea sa afle mosul de la ei. Si, oricat ar fi vrut
sa-si ascunda adevaratul gand, batranul tot era silit, in urma, sa marturiseasca ce vrea si sa vorbeasca
deslusit.
- Uite ce-i, nepoate! Noi pe-aici nu mai stim ce sa credem. Toti mintesc, numai sufletul din noi nu. Voi, pe-
acolo, traba c-aflati mai iute vestile: Au intrat ai nostri4 in razboi sau n-au intrat?
- Pan-acum nu, mosule. Da' nadajduim de la Dumnezeu...
Nadajduia si batranul «de la Dumnezeu», dar prea-i era lui greu sa mai astepte. Din felul cum i se lungea fata
batrana, din felul cum ii sclipeau ochii in cap, se vedea limpede ca vorbele spuse de cei ce veneau acasa
bolnavi
ori in concediu nu-l multumeau.
De cum a dat gura de primavara, mosul a-nceput s-o duca greu de tot isi ispravise tot ce stransese peste
varat si bucatele erau scumpe foc. in cateva saptamani si-a dat si cel din urma ban, pe care abia /-a pescuit
dintr-un cotlon* alserparului".
A vazut el ca oameni batrani, femei batrane se tot duc pe la primarie si se-ntorc cu bani acasa. Locuia
departe, in capatul satului, spre munte; pe la primarie n-a dat de zece ori in viata lui; dar lipsa ii dete branci
si,
intr-o zi, iacata-l in fata primarului.
- Vad ca toata lumea duce bani de aici. Va fi, pesamne, vrun ajutor pentru oamenii batrani si saraci ca mine,
in vremea asta de scumpete crancena. Pana-acum am mai avut cate ceva, de-acuml...[...]
- Dumneata nu poti capata, mos Miroane, ii raspunse primarul. N-ai pe nime in razboi.
-Dar nici acasa!
—Adevarat ca vei duce-o greu. Da stai, mise pare ca tot ai dumneata ceva. Ai vandut otava"?
Mosul isi incrunta sprancenele si privi in pamant.
- N-am vandut-o!
- Apoi vezi, rau faci ca no vinzi. Se plateste foarte bine. Poate astepti sa mai creasca preturile.
- Nu astept!
- Atunci, mi-o poti vinde chiar si mie.
Batranul il privi cu dusmanie.
- Ataf dumneata bani sa cumperi otava mea! Si s-a ridicat de pe scaun, si-a oblit* trupul ingarbovit si-a iesit
din primarie pasind apasat. De-atunci n-a mai dat pe-acolo.
(Ion Agarbiceanu, Darul lui mos Miron)
*a bantui - a pustii, a distruge, a devasta
"cotlon - colt, loc ascuns, neumblat; ascunzatoare
*serpar - brau lat de piele, prevazut cu buzunare
"otava - iarba care creste in acelasi an dupa ce campul a fost cosit sau pasunat; aici apare ca un dar simbolic
al Iui mos Miron pentru caii celor dintai soldati romani care vor veni in satul lui din Transilvania
*a obli - a indrepta; a da corpului o pozitie dreapta
*ai nostri - formula prin care mos Miron numeste armata romana, asteptata sa intre in razboi contra
Imperiului Austro-Ungar, din care facea parte si Transilvania
A. Limba romana
1. Transcrie, din urmatoarea lista, patru cuvinte ce contin cate un diftong: "greu", "sfiala')
"ciudata", "deosebita", "trebuia", "vreme", "satean", "soldatului". 4 puncte
2. Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului, prin care s-au format
cuvintele subliniate: .Nadajduia $i batranul «de la Dumnezeu»". 4 puncte
3. Mentioneaza cate un sinonim pentru cuvintele subliniate: "Avea o sfiala ciudata inaintea tor. 4 puncte
4. Precizeaza modul si timpul verbului subliniat: Jsiispravise tot ce stransese peste vara". 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "Dar prea-i era luipreusa mai astepte". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care adjectivul "ciudat" s& aiba functia sintactica de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza furxitia sintactica a cuvintelor subliniate:
J se parea luica-s vrednici de-o cinste deosebita" 4 puncte
8. Transcrie, din urmatoarea fraza, propozitia subordonata circumstantiala concesiva:
"Si, oricat ar fi vrut sa-si ascunda adevaratul gand, batranul tot era silit, in urma, sa marturiseasca
ce vrea si sa vorbeasca deslusit". 4 puncte
9. Contrage propozitia subordonata din urmatoarea fraza, precizand felul partii de propozitie
rezultate din aceasta transformare: m -[...) astepU sa mai creasca preturile". 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Mentioneaza genul literar caruia ii apartine textul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un fragment in care se arata motivul pentru care este respinsa
cererea lui mos Miron. 2 puncte
12. Formuleaza ideea principala din alineatul al doilea. 2 puncte
13. Precizeaza doua functii ale dialogului in textul dat. 2
puncte
14. Explica semnificatia afirmatiei: "- N-ai dumneata bani sa cumperi otava mea!" 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Alexandru/ Alexandra Stanciu, locuiesti in Suceava, pe Strada Baladei, Ia numarul 81, esti
elev/ eleva in clasa a Vlll-a la Scoala cu Clasele I - VIII "George Enescu" si doresti sa te inscrii la Biblioteca
Municipala din localitate, intrucat esti pasionat(a) de lectura.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere de inscriere, adresata directorului
bibliotecii. In cerere, trebuie:
♦ sa respecti conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
♦ sa expui clar si concis continutul solicitarii; 8
puncte
♦ sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Ion Agarbiceanu, Darul lui mos Miron). in
redactarea rezumatului, vei avea in vedere:
♦ respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si
continutul rezumatului scris de tine);
♦ desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului;
♦ prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor la care participa
personajele;
♦ respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a, utilizarea modurilor si a
timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, relatarea obiectiva, fara
dialog inserat si fara citate).
Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte
pentru redactare {coerenta textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
-2p/t ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri
scrise.

varianta_006

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 6
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
1. Carte frumoasa, cinste cui te-a scris, 3. Un om de sange ia din pisc noroi
incet gandita, gingas cumpanita; Si zamisleste marea lui fantoma
Esti ca o floare, anume inflorita De reverie*, umbra si aroma,
Mainilor mele, care te-au deschis. Si o pogoara vie printre noi.
2. Estica vioara, singura, ce canta 4. Dar jertfa Iui zadarnica se pare
Iubirea toata pe un fir de par, Pe cat e ghiersut* cartii de frumos.
Si paginile tale, adevar, Carte iubita, fara de folos,
S-au tiparit cu litera cea sfanta. Tu nu raspunzi la nicio intrebare.
(Tudor Arghezi, Exlibris?**)
* reverie - visare
**ghiersul - versul
***ex-Iibris (lat.) - ornament, desen aplicat pe o carte, purtand numele unei biblioteci, a bibliofilului sau o
deviza; (trad.) din cartile lui...
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "carte", "cumpanita", "(au) deschis", "jertfa". 4 puncte
2. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "carte". 4 puncte
3. Scrie cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: "cumpanita", "reverie". 4 puncte
4. Transcrie, din text, cate un verb de conjugarea a lll-a, respectiv de conjugarea a iV-a. 4
puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Carte iubita, fara de folos/Tu nu raspunzi la nicio intrebare". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "floare"sa aiba functia sintactica de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: Mainilor mele, care te-au deschis". 4 puncte
8. Realizeaza expansiunea/ transformarea atributului subliniat in versul "S-au tiparit
cu litera cea sfanta "in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata circumstantiala de mod, avand ca regent
verbul a canta. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza tipul de rima din poezia citata. 2 puncte
11. Transcrie, din text, doua versuri care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Un om de sange ia din pisc noroT. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o opera lirica. 2
puncte
14. Exprima-ti opinia in legatura cu ideea poetica sugerata de finalul textului citat. 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Alexandru/ Alexandra Pascu, locuiesti in lasi, pe Strada Viilor, la numarul 11, esti elev/ eleva
la Scoala cu Clasele I - VIII "Gh. AsachP si soliciti inscrierea la Biblioteca Judeteana ..Mihail Sadoveanu",
din localitate, intrucat indragesti lectura si ai vrea sa citesti carti pe care nu le ai in biblioteca personala.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directorului bibliotecii,
mentionand si motivul solicitarii. in cerere, trebuie;
• sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 3 puncte
• sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii; 4 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 3 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi un personaj dintr-un roman studiat de tine la
scoala. in elaborarea compunerii tale, vei avea in vedere urmatoarele repere :
• numirea a patru trasaturi morale ale personajului ales;
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din romanul
ales/din fragmentele studiate;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al romanului.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
■ 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia • 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.)
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri.

varianta_007

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 7
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Clara unda argintoasa reflecteaza alba luna, Noaptea clara intr-un basmu de magie schimba
balta,
Lacul limpede se misca, nalta trestie rasuna; Oh, ce aur curge-n trestii ce cad una peste alta;
Abia vantul serpuieste printre crengi de salcii verzi, Peste tot placeri nespuse bat din aripile for,
Rasfoirea lor e trista si in soapta lor te pierzi Tainic canta-n ulmul falnic singuraticul cinflor*;
Adancit in visul dulce al reflexelor de luna. El doineste, si in ochii-mi se rasfrange, clara, balta.
(Tudor Arghezi, Clara noapte)
*cinffor (reg.)= pasare cantatoare migratoare; grangur
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "trestie", "adancit", "tainic", "(se) rasfrange". 4 puncte
2. Transcrie, din text, doua cuvinte derivate cu prefix. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "alb". 4 puncte
4. Transcrie, din strofa a doua, un pronume personal si pronume relativ. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Rasfoirea lore trista
Slin soapta lor te pierzi". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "luna"sa aiba functia sintactica de atribut substantival. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din versul "Noaptea dara
intr-un basmu de magie schimba balta". 4 puncte
8. Transcrie, din a doua strofa, propozitia subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata completiva directa,
avand ca regent verbul a pierde. ' 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Eldoineste, si in ochii-mi
se rasfrange, clara, balta". 2 puncte
13. Transcrie doua fragmente/ structuri care contin marci lexico-gramaticale prin care
se evidentiaza prezenta eului liric in text. 2 puncte
14. Explica semnificatia fragmentului de vers "ce aurcurge-n trestii". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Mire!/ Mirela Radulescu, locuiesti in Ploiesti, pe Bulevardul Primaverii, la numarul 17, esti
elev/ eleva in clasa a Vlll-a B, la Scoala cu Clasele I • VIII "Nichita Stanescu", si doresti sa te transferi la
clasa a Vlll-a A, din aceeasi scoala.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directorului scolii, mentionand
motivul pentru care soliciti transferul.
in cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata la Partea I (Tudor Arghezi,
Clara noapte) apartine unei opere lirice/ genului liric,
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Clara noapte;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului noptii, asa cum apare el in fragmentul de
mai sus;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_008

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 8
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
1. Prin spicele cat tine tara mare 3. Talazele* in tremur ii ineaca
isi taie drumul, drept peste hotare, Si cate-o floare, frageda, saraca,
Om dupa om, urmasi inaintasi, Pribeaga-n Mde, Ie-a trecut de brau
Un rand, de-a curmezisul, de cosasi. Prin undele de aur si de grau.
2. Cei mai dincoa, inalti, iar cei din zare 4. Aripelor asemeni, de cocoare,
Pitici, isi incovoaie sfoara calatoare, Coasele par, lucind, ca vor sa zboare.
Albi in camesi, cu murmur departat.
Coasele lor deodata-au scaparat. (Tudor Arghezi, In amurg)
*tataze - talazuri (valuri)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "spicele", "murmur", "coasele", "ineaca". 4 puncte
2. Transcrie, din strofa a doua, o pereche de antonime (adjective). 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "(a) luci". 4 puncte
4. Transcrie, din prima strofa, un pronume reflexiv si o locutiune adverbiala. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: ..Aripelor asemeni
de cocoare,/ Coasele par, lucind, c| vor sa zboare". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "floare"sa aiba functia sintactica de atribut. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor din structura "isi incovoaie sfoara calatoare". 4
puncte
8. Transcrie, din text, ultima propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata circumstantiala de timp,
avand ca regent verbul a trece. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza tipul de rima din poezia citata. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers/ o structura care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Prin undele de aur si de grau". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica semnificatia versului " Talazele in tremur ii ineaca". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti George/ Georgiana Dinu, esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a, ai lipsit motivat de la scoala.
Pentru a afla informatii despre lectii, despre teme etc., ii telefonezi colegei de banca, Andreea. Scrie o
posibila continuare cu inca 8 -10 replici a convorbirii telefonice, al carei inceput a fost urmatorul:
Atol Salut! Sunt George (Georgiana).
Buna!
Stii, n-am putut veni azi la scoala, am fost la un control medical.
in transcrierea dialogului, trebuie:
• sa respecti conventiile acestui mod de expunere; 2 puncte
• sa expui clar si concis continutul/ motivul comunicarii; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta!
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara studiata de tine la scoala
este o comedie. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• prezentarea a doua caracteristici ale comediei, ca specie literara a genului dramatic;
• exemplificarea caracteristicilor pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului operei selectate/ a fragmentelor studiate (referire la momente ale
subiectului sau la scene/ la situatii semnificative din text);
• prezentarea unui personaj, prin raportare la doua intamplari/ situatii semnificative din textul ales.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_009
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 9
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos, care se refera la textul marcat cu chenar.
Ieri dimineata, amenintat de un inceput de migrena, am inchis cartea pe care o citeam si am pornit spre
parcul Carol. Aproape de parc intalnesc un galigan, ca de 17 - 18 ani ducand intr-o colivie, care ar fi fost
ingusta si pentru un sticlete, o pupaza. Biata pasare sta ghemuita pe fundul coliviei, nemaiindraznind sa se
ridice in sus, spre gratia de care desigur, de atatea ori pana atunci, isi plesnise capul. Revoltat, l-am oprit:
- Ce faci cu pasarea asta?
- O vanz.
- Cat ceri pe ea?
- Patru poli.
- Cine o sa ti-o cumpere, ma, nerodule? Ai mai vazut tu, de cand esti, pupaza tinuta in colivie? De unde
ai luat-o?
- Dintr-o scorbura de salcie, de la noi din Jilava, sta pe oua.
Ma uitam la el. Ranjea prosteste, gogeamite galiganul, cu o frunte de un deget, cu sprancene groase si
imbinate, sub care scanteiau ochii lui de idiot. Din tipuri de astea se recrutau desigur gialatii* de odinioara si
se recruteaza astazi hingherii...
l-am dat cincizeci de lei... Cu grija si cu greutate am scos din colivie pasarea, care se zbatea cu pupila
dilatata de spaima; i-am netezit frumos penele, mangaind-o; ii simteam in palma zvacniturile inimii si,
saltand-o in sus, i-am dat drumul. Stangace si greoaie, a zburat pana pe acoperisul unui pavilion dintr-o
gradina din apropiere. Acolo s-a oprit, s-a scuturat bine, potrivindu-si penele; catava vreme si-a intors capul
in toate partile, cautandu-si parca drumul; pe urma, intorcandu-se cu fata spre soare, si-a sbarlit fulgii si si-a
lasat capul pe piept intr-o atitudine de odihna... iar eu mi-am vazut de drum, felicitandu-ma c-am facut o
fapta buna...
[...] ma gandeam: oare o sti ea sa se-ntoarca la cuib? Si singur imi raspundeam: Cum sa nu stie? Ce e
pana la Jilava? O palma de loc. Ce inseamna asta pentru o pasare calatoare, care peste mari si peste tari,
strabatand mii de kilometri, stie sa se intoarca peste un an, in locul in care a trait anul trecut?
[...]__________
Asa cugetam, intorcandu-ma spre casa. in dreptul gradinei unde lasasem pasarea, m-am oprit. in I
apropierea chioscului, stand pe o banca, o bona mangaia un copil, care plangea amar. Jos, pe pietris, intr-o
risipire de fulgi, zacea pasarea insangerata... Bona, care ma vazuse cand ii dasem drumul, imi dadu
lamuriri. Acum cateva clipe o pisica, catarandu-se si strecurandu-se hoteste, se aruncase asupra bietei
pasari adormite si o sfasiase in vazul ei. Totul se petrecuse ca o fulgerare. Apoi, infricosata de strigatele ei si
de tipetele copilului, o lasase acolo, unde, dupa cateva batai, zacea moarta..______ ______
(loan Alexandru Bratescu-Voinesti, A doua scrisoare catre Mihail Sadoveanu)
*giaiat (geaiat) - persoana care executa condamnatii la moarte; calau
A. Limba romana
1. Motiveaza folosirea cratimei in structura "n>am (oprit)". 4 puncte
2. Transcrie, din textul marcat, doua cuvinte derivate. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "copil". 4 puncte
4. Transcrie, din textul marcat, doua substantive in cazul genitiv. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text a cuvintelor subliniate:
"in apropierea chioscului, stand pe o banca, o bona mangaia un copil, care plangea amar". 4 puncte
6. Realizeaza expansiunea/ transformarea atributului "adormite"din enuntul "se aruncase
asupra bietei pasari adormite", in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens. 4 puncte
7. Precizeaza functiile sintactice ale cuvintelor subliniate: "infricosata de strigatele ei
si de tipetele copilului, q lasase acolo". 4 puncte
8. Transcrie, din textul marcat, ultima propozitia subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata completiva indirecta,
avand ca regent verbul a da. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza modul de expunere predominant in fragmentul dat. 2 puncte
11. Transcrie, din textul marcat, o structura care sa contina o comparatie. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in structura "intr-o risipire de fulgi,
zacea pasarea insangerata". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica, pe scurt, rolul punctelor de suspensie din finalul fragmentului. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 20 - 25 de randuri (text descriptiv, portret), cu titlul "Colegul meu\ in compunerea
ta, trebuie;
• sa respecti conventiile specifice descrierii, ca mod principal de expunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Victor, Emil, Maria, Monica. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie, in 10 -15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (loan Alexandru Bratescu-Voinesti, A doua
scrisoare catre Mihail Sadoveanu).
in redactarea rezumatului, vei avea in vedere:
• respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si
continutul rezumatului scris de tine);
• desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ ideii principale ale textului;
• prezentarea esentializata, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor Ia care
participa personajele;
• respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a; utilizarea modurilor si a
timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, fara dialog inserat;
relatarea obiectiva, fara interventii emotionai-subiective si fara citate).
Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte
pentru redactare (coerenta textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului -
2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri
scrise.

varianta_010

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 10
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul de mai jos. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos, care se refera la textul marcat cu chenar.
Niculaita Gropescu, feciorul lui neica Andrei Gropescu, din catunul Manga, comuna Magureni, e un baiat
cu judecata, blajin la vorba, masurat la miscari si, nu stiu cum sa zic: dar sfios, ori prin urmare sfios.
in toate clasele primare, urmate la scoala din Magureni, a luat tot premiul intai, spre bucuria si magulirea
parintilor. Ca, de! nu e lucru putin, in ziua de Simpietru, in scoala impodobita cu flori, s-auzi ca striga de
colo: «Premiul intai cu cununa - Gropescu Niculae», sa vezi pe domnul invatator ca-i pune peste perisorul
lui negru cununa de merisor, pe domnul primar ca-i da un teanc de carti, mangaindu-l; si apoi sa pleci pe
linia satului, tu, mama de o parte, tatal de alta, si intre voi feciorul vostru, in vazul consatenilor, care zic cu
dragoste: «Sa va traiasca! Si la mai mare!»
[.. 7 Dar amaraciunea lui Niculaita a izvorat si din firea lui iscoditoare, deosebita de firea celorlalti... inca de
pe cand era copil i-a jucat renghiuri... De cite ori nu l-a urecheat tat-su pentru ca-si pierduse o jumatate de zi,
uitanduse cum mancau ori cum isi faceau gogosile viermii de matase pe care-i crestea maica-sa? De mai
multe ori a mancat bataie, pentru ca - in vremea cand el urmarea cate o ganganie - boii pe care era trimes sa-
i
pazeasca intrau din miriste ori din islaz in vreo Irolda. De citeva ori a fost trezit de arsura unei nuiele, insotita
de
o injuratura: "Ma, esti cu dusii de pe lume? Nu vezi ca ti-au intrat boii in porumbul meu?" Dar nici dojana
aspra
a parintilor, nici bataia pentru plati de ispasa nu l-au putut vindeca... astea insa Ie-a rabdat Niculaita fara
mare
suparare. Ceea ce era mai greu de rabdat era batjocura. Ca incet si treptat a ajuns de batjocura. [...]
intr-o zi, cum sta pe un scaunel, crestand un bat cu briceagul, vazuse in stratul de marar de langa
dansul pisica lor, pe brinci, la panda dupa un stol de vrabii, care, la patru-cinci pasi de ea, ciuguleau pe jos,
ciripind, niste malai risipit. Uitandu-se cu luare-aminte la pisica, o vazuse facand din gatlej ca vrabiile. Parca
ar fi vrut sa le ademeneasca, sa vie inspre locul unde era ea pitita. Si in adevar, vrabiile se dusesera dupa
malai inspre dansa. O vazuse cum isi incorda picioarele, si cand a judecat ca sunt destul de aproape, harsti!
odata s-a repezit si a prins una in gheare.______________________________________________________
Seara a povestit la poarta cele vazute si auzite. Era de fata si Parvu Miu si fii-sa Salomia si lea Manda, I
mama Salomieit si mos Grigore, alt vecin.
Cum le vezi si le auzi numai tu pe toate, ma Niculaita ? a intrebat mos Grigore zambind. Iaca, eu sunt om
de merg pe saptezeci si patru de ani, dar pisica sa faca din gat ca vrabia n-am auzit.
Mos Grigore, nu stiu alte pisici; dar a noastra face. Am auzit-o, uite, cum ma auzi dumneata.
Ma, o sa-ti scorneasca lumea o porecla. O sa te pomenesti odata cu unul: "Niculaita Minciuna", si asa o
sa ramai._______________________________________________________________________________
(loan Alexandru Bratescu-Vomesti, Niculaita Minciuna)
A. Limba romana
1. Explica rolul primelor doua virgule din textul marcat cu chenar. 4 puncte
2. Transcrie, din textul marcat, doua cuvinte compuse. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "om". 4 puncte
4. Transcrie, din textul marcat, patru verbe de conjugari diferite. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
"- Mos Grigoret nu stiu alte pisici; dar a noastra face". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care cuvantul "seara" sa aiba functia sintactica de subiect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "eu sunt om de merg
pe saptezeci si patru de ani". 4 puncte
8. Transcrie, din text, ultima propozitia subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata predicativa,
avand ca regent verbul a ramane. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Numeste personajele care participa la dialogul din fragmentul marcat. 2 puncte
11. Precizeaza doua functii ale dialogului in textul dat. 2
puncte
12. Formuleaza ideea principala a fragmentului marcat cu chenar. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice incadrarea textului in genul epic. 2
puncte
14. Explica, pe scurt, atitudinea ironica a personajului mos Grigore. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Teodor/ Teodora Ardeleanu, locuiesti in Alba Mia, pe Strada Stejarului, la numarul 14, esti
elev/ eleva in clasa a VIll-a, la Scoala cu Clasele I - VIII "Petru Maior\ si doresti sa te inscrii la cercul de arta
dramatica de la "Clubul Copiilor" din localitate.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directorului acestui club,
mentionand motivul solicitarii. In cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie, de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile personajului Niculaita, din textul citat la Partea I (loan
Alexandru Bratescu-Voinesti, Niculaita Minciuna). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in textul dat;
• numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiei dintre personajul Niculaita si alt personaj din textul dat.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.\
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.)
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_011

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 11
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Parintii fac totul oricand pentru noi -
Ne nasc si ne cresc mai mari decat ei,
Raman apoi cu discretie in urma,
Nu ne deranjeaza de obicei
Lhe rusine ca sunt prea batrani, prea bolnavi,
Pentru noi prea modesti, prea simpli parinti,
Vinovati pentru timpul pierdut
Ne privesc in tacere cuminti.
Apoi isi muta privirea in stea,
Catxl raza-nglodata * de cer se subtie.
Si, obositi, nu pregeta-o clipa
Sa ni se-aseze-n pamant, temelie.
(Ana Blandiana, Parintii}
*inglodat = plin de noroi, innamolit (aici, intunecat)
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, patru cuvinte continand diftongi. 4 puncte
2. Scrie cate un sinonim potrivit pentru cuvintele "(ne) deranjeaza"s\ "(nu) pregeta"6\n text. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "rusine". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume personal si un adjectiv asezat inaintea substantivului. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
.. Cand raza-nglodata de cerse subtie". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "privirea"$a aiba functia sintactica de subiect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Parintii fac iotul oricand pentru noi". 4
puncte
8. Transcrie, din text, propozitia subordonata circumstantiala de timp. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata predicativa,
avand ca regent verbul sji. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului "Li-e rusine ca sunt prea batrani prea bolnavi". 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care contine o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Cand raza-nglodata de cer se subtie". 2 puncte
13. Prezinta, pe scurt, semnificatia din context a locutiunii adverbiale "de obicei". 2
puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia titlului poeziei. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Stefan/ Stefan ia Marinescu, locuiesti in Sibiu, pe Strada Castanilor, la numarul 27, esti elev/
eleva in clasa a Vlll-a, la Scoala cu Clasele I - VIII "Mihai Eminescu", si doresti sa obtii o bursa de merit,
intrucat indeplinesti conditiile cerute pentru acordarea acesteia.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere de acordare a bursei, adresata
directorului scolii. In cerere, trebuie:
• sa utilizezi conventiile acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa expui clar si concis continutul solicitarii; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca poezia citata la Partea I (Ana Blandiana, Parintii)
apartine unei opere lirice/ genului liric.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in poezia Parintii;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor textului;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_012
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 12
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Uneori, cand sunt fericita intr-adevar,
Simt, (sau poate numai mi se pare)
Cum, in varful fiecarui fir de par,
imi creste cate o floare,
Si stiu ca sunt grozav de frumoasa
Cu podoaba aceea imparateasca,
Dar nu-ndraznesc sa misc fruntea prea tare,
De teama sa nu se ofileasca
Si nici sa ma privesc in vreo oglinda,
De teama sa nu se desprinda,
Si, mai ales, e destul sa ma intristez numai un pic
Ca sa nu mai ramana din toata frumusetea nimic.
Eu credea puteti incerca si voi, binisor,
E usor:
Nu trebuie decat sa ftti
Foarte fericiti.
(Ana Blandiana, Minune)
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, doua cuvinte monosilabice si doua cuvinte bisilabice. 4 puncte
2. Transcrie, din text, doua cuvinte derivate cu sufix. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "floare". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un adverb relativ si pronumele negativ. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Dar nu-ndraznesc sa mise fruntea prea tare/ De teama sa nu se ofileasca". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care adjectivul "frumoasa"$a aiba functia sintactica de atribut adjectival. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "in varful fiecarui fir de parj
imi creste cate o floare". 4 puncte
8. Transcrie propozitia subordonata din urmatoarele versuri, precizandu-i felul:
"Nu trebuie decat sa fitil Foarte fericiti1 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata atributiva, introdusa prin conjunctia
subordonatoare "ca" 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului "Uneori, cand sunt fericita intr-adevar". 2 puncte
11. Transcrie versul prin care se sugereaza consecinta intristarii. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Cupodoaba aceea imparateasca". 2 puncte
13. Numeste starea sufleteasca exprimata in versul "Sistiu ca sunt grozav de frumoasa". 2 puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia titlului Minune. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 20 - 25 de randuri, in care sa descrii o furtuna, fenomen natural a carui imagine
te-a impresionat. in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei descrieri; 6 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca textul citat la Partea I (Ana Blandiana, Minune) apartine
unei opere lirice/ genului liric.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in textul Anei Blandiana, Minune;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea ideii de frumusete, asa cum apare ea in fragmentul
de mai sus;
♦ exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_013

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 13
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos, care se refera la textul marcat cu chenar.
Actul II, Scena VIII
Rica Venturiano, apoi Spiridon
SPIRIDON: Domnule, musiu, tot aici esti? E foc mare, trebuie sa fugi! daca o pune mana pe dumneata,
te omoara..._____________________________________________________________________________
I RICA: Ma omoara?... Scapa-ma, baiete, scoate-ma de aici... Pe unde sa ies? (pornind spre usa din
dreapta, pe unde a intrat Spiridon) Pe aici...
SPIRIDON: Nu se poate. (ii taie drumul) Odaia d-acolo raspunde tot pe scara a mare; vrei sa te-ntalnesti
cu ei piept in piept?
RICA: Nu, nu voi; dar atunci ce-i de facut! existenta mi-este periclitata." Voi sa scap. Scapa-ma: iti dau
bacsis trei sferturi de rubla.
SPIRIDON: Trei sferturi de rubla: sase pachete de tutun! te scap.
RICA: Cum?pe unde? spune-mi iute, ca mi-e degraba, imi vine stenahorie*
SPIRIDON: Dumneata stai aici Eu ma duc colea in odaita (la dreapta), deschiz usa care da in scara,
cum i-oi vedea ca se urca sus, te chem in odaie, inchidem usa la mijloc, si cand or intra cu totii aici, iti dau
drumul pe dincolo pe scara, te cobori si iesi repede pe poarta... Lasa ca te scap, n-ai grija.________________
RICA: Da, du-te degraba!
SPIRIDON (cu siretenie): Apoi, nu-mi dai?
RICA: Ce?
SPIRIDON: Ce mi-ai fagaduit
RICA: Ba da, iti dau. (se cauta in toate buzunarele si completeaza suma din maruntele; Spiridon o
socoteste cu scumpatate) Baiete, (solemn) tanarule! stii tu in ce pozitiune ma gasesc? stii tu ce pericol ma
ameninta ?
V
SPIRIDON: Ba bine ca nu! Daca n-oi sti eu papara* lui jupanul!... hehei! lasa; daca na-i putea scapa...
RICA: 'Ai? (sovaie)
SPIRIDON: Ai sa vezi si dumneata al dracului ce e... Dece-izice Iui"Titirca Inima-Rea"?
RICA: Nu, nu voi sa vaz, scapa-ma.
SPIRIDON (cam rece): Ei! lasa, daca oi putea, te scap eu, fireste.
{I. L. Caragiale, O noapte furtunoasa)
'periclitata - amenintat, primejduit
'stenahorie - greutate in respiratie, naduf
*a sti papara cuiva - a cunoaste felul aspru de a fi al cuiva, a fi avut de suferit de pe urma asprimii cuiva
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "baiete", "dincolo", "dumneata", "odaita". 4 puncte
2. Scrie cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor "odaia"s\ "(te) scap". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "a vedea". 4 puncte
4. Transcrie, din textul marcat, un pronume de politete si o conjunctie subordonatoare. 4 puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: ..Scapa-ma, baiete, scoate-ma de aici". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "baiat"sa aiba functia sintactica de subiect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: Jesi repede pe poarta". 4
puncte
8. Transcrie propozitia subordonata din fraza: " Vrei sa te-ntalnesti cu ei piept in piept",
precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata atributiva,
avand ca regent substantivul odaia. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Explica rolul textului plasat intre paranteze si intercalat in replicile personajelor. 2 puncte
11. Transcrie replica din care sa reiasa faptul ca Spiridon e interesat de rasplata promisa. 2 puncte
12. Prezinta tema discutiei celor doua personaje. 2 puncte
13. Transcrie, din textul marcat, doua cuvinte cu rol de adresare, care marcheaza diferenta
de varsta dintre cele doua personaje. 2 puncte
14. Comenteaza, pe scurt, semnificatia replica lui Rica Venturiano: "Cum?pe unde?
spune-mi iute, ca mi-e degraba, imi vine stenahoria. 4 puncte
Subiectul al ll-lea (18 puncte)
Te numesti Mihai/ Mihaela Barbu, ai absolvit clasa a Vlll-a, iti petreci vacanta de vara la munte, in
localitatea Predeal, si ai participat la un concert in aer liber al formatiei tale favorite, "Ritmuri noi"
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 randuri, adresata fostei
tale colege, Ana, careia sa ii descrii evenimentul la care ai participat. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate, respectand
conventiile descrierii ca mod de expunere; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.062007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul dat ca suport Ja Partea I (I. L. Caragiale,
O noapte furtunoasa) apartine unei opere dramatice/ genului dramatic. in redactarea compunerii,
vei
avea in vedere:
• precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei citate;
• prezentarea, pe scurt, a secventelor reprezentative/ a intamplarilor existente in fragmentul
dat;
• exprimarea unei opinii despre felul in care, pe baza dialogului (dramatic), se poate caracteriza
un
personaj prezent in scena (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii
care sa
justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta
textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.;
punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_014

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 14
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos, care se refera la textul marcat cu chenar.
Cand ies de dimineata din casa, o trasura din trap mare intra pe strada mea; in trasura, madam Caliopi
Georgescu, o buna prietina. [...]
- Sarut mana, madam Georgescu, zic eu, apropiindu-ma.
- La dumneata veneam! raspunde cucoana emotionata.[...]
- La mine?
- Da... Te rog sa nu ma lasi!
•»
-Sa nu ma lasi! Trebuie sa-mi faci un mare serviciu amical... La nevoie se arata amicitia: sa vedem cat ne
esti de prietin!
- Cu cea mai mare placere, madam Georgescu, daca pot...
- Poti!... sa nu zici ca nu poti!...stiu ca poti.L.trebuie sa poti!
- in sfarsit ce e? de ce e vorba?
- Dumneata ii cunosti pe... Stiu ca-l cunosti!
-Pe cine?
- Ti-este prietin...stiu ca tj-e prietin! Sa nu zici ca nu ti-e prietin!...
- Cine?
- Popescu, profesorul de filosof ie.
- Suntem cunoscuti, ce e drept; dar chiar asa buni prietini, nu pot sa zic. [".]_________________________
I - Eir trebuie numaidecat sa te sui in birje cu mine, sa mergem la eh sa vorbesti pentru Ovidiu. [...]
I
Cititorul trebuie sa stie ca madam Caliopi Georgescu are trei copii - Virgiliu, Horatiu si Ovidiu Georgescu. [...]
Ovidiu trece acuma examenul sumar de sapte clase liceale, si, cu toata bravura lui, pe cat spune cocoana
Caliopi,
dupa ce a biruit toate obiectele, s-a-ntepenit la Morala.
- inchipuieste-ti zice mama emotionata. Sa-I persecute pe baiat! sa-i zdrobeasca baiatului cariera!... Cum
este el simtitor, e in stare sa se prapadeasca. (...)
- N-ar fi fost mai bine, madam Georgescu, zic eu, sa Ti mers d. Georgescu in persoana la profesor?... Stiti...,
d.Georgescu, om cu greutate..., catata, altfel... Eu... de... strain...
- As, ti-ai gasit! Georgescu! Nu-I stii pe Georgescu ce indiferent e cu copiii? Daca ar fi fost dupa Georgescu,
nici Vergiliu, nici Horatiu n-ar fi fost la facultate... Despre partea lui Georgescu, ramaneau baietii fara
bacaloriatL.
Suie-te, te rog!________________________________________________________________________
(I. L. Caragiale, Bacalaureat)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "cititorul", "profesor", "trebuie", "stie". 4 puncte
2. Precizeaza mijloacele de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele:
"numaidecat, "cititor". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "copil". 4 puncte
4. Transcrie un substantiv comun si un numeral cardinal. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"duoa ce a biruit toate obectele§-a-ntepenit /§ Morala". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "mama'sa aiba functia sintactica de complement
circumstantial de mod. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: ..Cititorul trebuie sa stie ca madam Caliopi
Georgescu are trei copii". 4 puncte
8. Transcrie, din penultima replica a textului marcat cu chenar, o constructie incidenta. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata completiva directa,
avand ca regent verbul a gasi. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Transcrie, din textul marcat, fragmentul prin care se sugereaza situatia scolara
a lui Ovidiu Georgescu. 2 puncte
11. Mentioneaza modul in care intelege madam Georgescu sa rezolve conflictul ivit. 2 puncte
12. Transforma ultimele doua replici ale personajelor in vorbire indirecta. 2
puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica, in 3 - 5 randuri, semnificatia replicii: "- N-ar fi fost mai bine, rnadam Georgescu, ziceu,
safimersd. Georgescu in persoana Ia profesor?... Stiti...d. Georgescut om cu greutate..., ca
tata, altfel..." 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Alexandru/ Alexandra Costin, ai absolvit clasa a Vlll-a si esti in tabara, intr-o zona de
campie, in localitatea Petresti.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 20 ■ 25 de randuri, adresata
parintilor, carora sa le descrii locurile in care te afli. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de punctuatie si de ortografie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Alcatuieste, in 10 -15 randuri, rezumatul textului dat ca suport la Partea I (I. L. Caragiale, Bacalaureat).
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul fragmentului si
continutul rezumatului scris de tine);
• desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului;
• prezentarea esentializata, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor Ia care
participa personajele;
• respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a; utilizarea modurilor si a
timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, fara dialog inserat;
relatarea obiectiva, fara interventii emotional-subiective si fara citate).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului- 2 p.;
registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului- 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a
textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri
scrise.

varianta_015

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 15
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos, care se refera la textul marcat cu chenar.
I Au fost odata-ntr-o scoala de provincie doi buni camarazi - Nita Ghitescu si Ghita Nitescu. Amandoi erau I
potriviti la-nvatatura si la purtare. Nita insa se deosebea, si nu numai de Ghita, dar chiar de toti copiii ceilaiti,
prin
talentul lui la scris, de care se minuna cu drept cuvant toata lumea. in anul al patrulea de scoala primara, Nita
ajunsese sa scrie asa de frumos, incat, adesea, puse alaturi, caietul lui ai fi zis ca este modelul de caligrafie
tiparit, iar modelul de caligrafie, scris de mana; pe cata vreme, Ghita scria nu se poate mai urat; [...]
Asa, ispravind clasele primare, s-au despartit cei doi buni camarazi, ca sa mearga fiecare dupa norocul lui.
Ghita s-a dus la tara pe langa tata-sau, care era negustor cu dare de mana;* iar Nita, copil sarman*, a apucat
spre Capitala, ascultand de sfatul dascalului sau:
- Fatul meu, tu parinti n-ai, carte multa nu tie dat sa-nvetj, ca nu prea esti destept, sluga nu te poti face ca
esti
cam lenes... Ti-a dat si tie Dumnezeu un dar: ai icoana la scris; tie cu condeiul ti-e dat sa te hranesti. Du-te la
Bucuresti, acolo ai sa intri copist* in vreo cantilene*si-ncet-incet, cum te stiu ca n-ai purtari prea rele, cu
vremea
ai sa-naintezi.___________________________________________________________________________
Nita a ajuns in capitala si s-a pus sa-si caute de lucru. A facut cunostinta ba cu unui, ba cu altul,
recomandandu-si talentul si capatand din toate partile complimente si dovezi de admiratiune. Dar afara de
acestea, n-a reusit deocamdata sa capete nimic mai mult. Nita nu si-a pierdut speranta si bine a facut; caci
iata
ca-ntr-o seara o cunostinta i-a spus:
- Maine dimineata la ceasurile unsprezece, sa te afli la Ministerul de Interne: se tine concurs pentru trei
posturi de copisti; desigur ai sa capeti unul.
Se-ntelege ca Nita n-a lipsit a se infiinta la vreme.j...]
Desi dictarea mersese cam prea iute, Nita s-a uitat lung pe foaia lui, a zambit multumit de sine, apoi a
inminat-o cu mult respect unui domn niembru, care a strans toate probele. Peste doua zile s-a dat rezultatul
concursului... Numele Nita Ghitescu nu figura intre cele trei numiri.
- Si ce frumos scrisesem, domnule! a zis Nita, mahnit, cunostintasale.j...]
N-a trecut o saptamana si iata ca s-a publicat concurs pentru un post de perfect caligraf la acel ultim minister,
(...j Dar, in ajunul concursului, se-ntampla, cum se-ntampla in orice poveste, sa se-ntalneasca- cu cine? Cu
vechea lui cunostinta, cu bunul sau camarad de odinioara, cu Ghita Nitescu [...]
(I. L. Caragiale, Triumful talentului)
"(negustor) cu dare de mana - instarit, bogat
"(copil) sarman - care si-a pierdut ambii parinti sau numai unul dintre ei; orfan
"copist -1. (in trecut) functionar inferior care (redacta si) copia acte. 2. persoana care, inainte de aparitia
tiparului, copia un manuscris.
*cantiterie -cancelarie; birou sau sectie a unei institutii (publice) destinata lucrarilor administrative
A. Limba romana
1. Transcrie, din textul marcat cu chenar, doua cuvinte continand diftongi si doua cuvinte
continand vocale in hiat. 4 puncte
2. Scrie cate un antonim pentru cuvintele "frumos"si "multa". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "a invata". 4 puncte
4. Transcrie, din fragmentul marcat, un numeral colectiv si un pronume personal. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate;
t9de care se minuna cu drept cuvant toata lumea" 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "caiefsa aiba functia sintactica de complement direct. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Au fost odata-ntr-o scoala de provincie
doi buni camarazi". 4 puncte
8. Transcrie, din urmatoarea fraza, propozitia subordonata, precizandu-i felul: "sluga nu te poti
face ca esti cam lenes". 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata completiva indirecta, introdusa
prin conjunctia subordonatoare "sa" 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Transcrie, din prima fraza a textului marcat, cuvintele care se refera la spatiul actiunii. 2 puncte
11. Transcrie enuntul din care reiese prin ce se deosebea Nita de toti colegii lui. 2 puncte
12. Precizeaza motivele pentru care dascalul lui Nita afirma; "tie cu condeiul ti-e dat sa te hranesti". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice afirmatia ca textul apartie genului epic. 2
puncte
14. Explica, in 3 - 5 randuri, sensul structurii "ai icoana fa scris". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Paul/ Paula lonescu, locuiesti in Oradea, pe Strada Ciresilor, la numarul 29, esti elev/ eleva
la Scoala cu Clasele I - VIII "Lucian Blaga" si iti este necesara o adeverinta din care sa rezulte ca frecventezi
cursurile clasei a Vlll-a, pentru a te putea inscrie la un concurs judetean de arta fotografica.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directiunii scolii tale, prin care
soliciti eliberarea unei adeverinte de elev. in cerere, trebuie:
• sa utilizezi conventiile acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa expui clar si concis continutul solicitarii; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile personajului Nita Ghitescu, din textul de la
Partea I (I. L Caragiale, Triumful talentului). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in textul
dat;
• numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate
comentate;
• prezentarea relatiei dintre personajul Nita Ghitescu si alt personaj din textul dat.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.\ registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.;
asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_016

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 16
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Ne odihnim in iarba, cu un rest
de oboseala in noi, ca sufletul
Printre lacuri de munte stam si privim.
Soarele a asfintit in argintul de vest
Prin aerul de clestar"
stancile, brazii, muntii lucrurile toate,
chiar cele mai departate,
se contureaza mai clar.
Ce calm! Ce puritate!
Daca am vedea cu lacurile,
stelele s-ar apropia,
intampinandu-ne la drumul - jumatate.
(Lucian Blaga, Printre lacurile de munte)
*clestar = (poetic) cristal
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "iarba", "sufletul", Jacuri", "aerul". 4 puncte
2. Precizeaza mijloacele de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele
"oboseala"si "clar". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "drum". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume reflexiv si adjectivul provenit din verb la participiu. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
..Daca am vedea cu lacurile Jstelele s-ar apropia/intampinandu-ne la drumul - jumatate". 4 puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor din propozitia "Soarele a asfintit in arointul de vest". 4
puncte
7. Alcatuieste cate un enunt in care substantivul "soare^sa aiba functia sintactica de
complement direct, respectiv, de complement indirect. 4 puncte
8. Transcrie, din text, ultima propozitie, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata circumstantiala de timp,
avand ca regent verbul a se odihni. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului "stelele s-ar apropia". 2 puncte
11. Transcrie, din prima strofa, o structura care sa contina o metafora. 2 puncte
12. Transcrie un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
13. Numeste starea sufleteasca sugerata in versul "Ce calm! Ce puritate!". 2
puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia titlului Printre lacurile de munte. 4
puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere, de 10 -15 randuri, in care sa faci o descriere artistica a unei zile de vara, careia ii
vei da un titlu potrivit. In compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice descrierii, ca mod principal de expunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate momentului descris; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Partea a Ill-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca textul dat ca suport la Partea I (Lucian Blaga, Printre
lacurile de munte) apartine unei opere lirice/ genului liric.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in poezia Printre lacurile de munte;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea impresiilor asupra peisajului, asa cum apar ele in
fragmentul de mai sus;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_017
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 17
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
1. Din belsugul de verdeata Carabusul de arama
carabus ui de arama s-a oprit pe cafdu-ti umar.
vine din turnatoria
verii, sa-l luam in seama. 4. Misca ? Sta sa-nchege ganduri?
Se destinde? Se descalta?
2. Zgomotos ca o reptila Parc-arsti ca de pe umar
printre vreascuri se avanta, numai zborul mai inalta,
sa arate ca-i din lumea
celor ce nu prea cuvanta.f...] 5. Sl o ia catre stapanul
iulie\ cuptorul - astru,
3. Susur mare de lacuste sa ne duca fericirea
si de gaze fara numar. spre uitare in albastru.
(Lucian Blaga, Carabusul de arama)
^turnatorie, turnatorii = atelier, sectie, intreprindere in care se executa operatiile de turnare a metalelor (loc
in
care este foarte cald)
"vreasc, vreascuri^ creanga, ramura uscata si desprinsa de pe copac
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "belsugul", "turnatoria", "ganduri", "astru". 4 puncte
2. Precizeaza mijlocul de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele:
"turnatorie", "numai". 4 puncte
3. Scrie cate un sinonim potrivit pentru cuvintele: "a cuvanta", "mare". 4 puncte
4. Transcrie, din prima strofa, substantivul in cazul nominativ si substantivul in cazul genitiv. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Carabusul de arama/s-a oprit pe caldu-ti umar. 4 puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din versurile: "Parc-ar sti ca de pe umar/
numai zborul mai inalta" 4 puncte
7. Alcatuieste cate un enunt in care substantivul Jacusta^sa aiba functia sintactica de
atribut substantival, respectiv, de complement circumstantial de mod. 4 puncte
8. Transcrie o propozitie simpla din versul "Misca? Sta sa-ncfiege ganduri?" 4 puncte
9. Realizeaza expansiunea/ transformarea partii de propozitie subliniate in propozitie
subordonata corespunzatoare ca sens, precizandu-i felul: "Carabusul de arama /s-a oprit...". 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza ritmul poeziei. 2
puncte
11. Transcrie, din prima strofa, o structura care sa contina o metafora. 2 puncte
12. Mentioneaza un tip de imagine artistica identificat in versurile "Susur mare de lacuste/si de
gaze fara numar". 2 puncte
13. Transcrie doua versuri in care apar marci lexico-gramaticale ale prezentei eului liric. 2
puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia versurilor: "Sio ia catre stapanul/iulie, cuptorul - astru". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Mihai/ Mihaela Andronache, locuiesti in Arad, pe Strada Zorilor, la numarul 30, esti elev/
eleva in clasa a VllI-a, la Scoala cu Clasele I - VIII "Aurel Vlaicu", si doresti sa obtii un permis de cititor la
Biblioteca "Mihai Eminescu", din localitate, intrucat indragesti lectura si ai vrea sa citesti carti pe care nu le
ai in biblioteca personala.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o astfel de cerere, adresata directorului
bibliotecii. in cerere, trebuie:
• sa utilizezi conventiile acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa expui clar si concis continutul solicitarii; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie, de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului
citat la Partea I (Lucian Blaga, Carabusul de arama). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Carabusul de arama]
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_018

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 18
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos, care se refera la textul marcat cu chenar.
"Zeiss, fotograf.
Rembrand, tanar. Pictor robust* si talentat.
Alagrect un baietandru de 15 -16 ani [...]
Actul I, Tabloul I
Un petec de faleza* in apropierea Mangaliei. [...] La ridicarea cortinei, Rembrand se afla in picioare, in
fata sevaletului, si termina de pictat drumul catre Mangalia [...] Alagrec, asezat pe un bolovan alaturi,
priveste pe Rembrand lucrand si canta la o muzicuta de gura un vals marinaresc (...)
REMBRAND: Ce faceai acolo?
ALAGREC: Ma uitam...
REMBRAND: La ce?
ALAGREC: La tabloul dvs.
REMBRAND: Dar nu te-ai uitat toata ziua la tablou? Nu te-ai miscat nici o clipa de langa mine tot timpul cat
am lucrat.___________________________________________________________________________
I ALAGREC: Daf dar acum ma uitamr cum vine seara pe ei (Cu un gest onest* si nefortat.) Pe dumnealui!...
Parca e de adevarat zauL. Si parca noaptea iese din culorile Iui, tot asa cum iese, aici, din culorile
pamantului. (Arata, cu un gest larg, imprejurul lui.)
ZEISS (apare in usa cortului): Cine zici, ma, ca iese din culorile pamantului?
ALAGREC: Ea! Dumneatale razi de mine daca spun! Stiu eu!...
REMBRAND (reflexiv*): Pustiul a spus un lucru foarte important... (Un timp mic.) Foarte important!
ZEISS: Care?
REMBRAND: E inutil sa ti-l repet fiindca tu tot nu pricepi... E in legatura cu arta... Cu arta adevarata...
ZEISS: Ce? Chestia cu intunericul care iese din culoare?_________________________________________
REMBRAND (crezand ca vrea sa-I ironizeze): Da, da!
ZEISS: Sunt absolut de aceeasi parere... [...]...Pictura ta are viata, maaa! Are lumina vietii in ea! Si pictura,
inainte de toate si dincolo de orice, este o arta a luminii..(...)
REMBRAND: Unde ai Citit tu ce Spui?
ZEISS: Nicaieri! Ti-am tradus numai ce-a spus confratele tau, maestrul Alagrec. (Face un gest spre
baietandru.)
REMBRAND: Sunt convins ca are talent la pictura...[...]
ZEISS:... Ce avem asta-seara la masa?
ALAGREC (repede si recitativ): -Ave/??: Felul intai - guvizi* rasol. Felul al doilea - saramura de guvizisi felul
al treilea - guvizi prajiti.
ZEISS: Dar compot de guvizi n-avem? Tu nu maistsisa pescuiesti altceva decat guvizi?
REMBRAND: Credea in mare n-ai pretentia sa pescuiesc pastravi".
ZEISS: Aaa! Scuzati! Nu stiam ca guvizii de azi i-ai pescuit tu!...
(Tudor Musatescu, Geamandura)
"robust - voinic, viguros, vanjos
"faleza - mal inalt si abrupt al unei mari sau al unui lac
"onest - cinstit, corect
"reflexiv - ganditor, meditativ
"guvizi - pesti mici, cu capul mare, latit si cu corpul subtiat spre coada
"pastravi - pesti de apa dulce, care traiesc in apele de munte
"Rembrandt - pictor olandez din secolul al XVII-lea, considerat unul din cei mai mari pictori din istoria artei
(Numele personajului din text - Rembrand - poate fi asociat cu cel al pictorului olandez)
A. Limba romana
1. Transcrie, din textul marcat cu chenar, un cuvant in care exista diftong si unul in care
exista vocale in hiat. 4 puncte
2. Transcrie, din textul marcat, doua neologisme. 4 puncte
3. Scrie cate un antonim potrivit pentru cuvintele din text: "inutil", "intuneric". 4 puncte
4. Transcrie, din textul marcat, o interjectie si un substantiv in cazul genitiv. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"dar acum ma uitam, cum vine seara pe el". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care pronumele de politete "dumnealui"sa aiba functia sintactica de
complement indirect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Pustiul a spus un lucru foarte important" 4
puncte
8. Transcrie ultima subordonata din fraza "E inutil sa ti-1 repet fiindca tu tot nu pricepi",
precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata circumstantiala de scop/ finala, avand ca
regent verbul a spune. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza rolul textului plasat intre paranteze, in interiorul replicilor personajelor. 2 puncte
11. Transcrie, din textul marcat, o structura prin care se sugereaza spatiul intamplarilor. 2 puncte
12. Formuleaza o idee principala, pe baza fragmentului incadrat in chenar. 2 puncte
13. Precizeaza semnificatia din context a folosirii semnului de punctuatie doua puncte,
dupa numele fiecaruia dintre personaje. 2 puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia replicii "- Dar compot de guvizi n-avem?". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Cristian/ Cristina Marcu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la mare, in
localitatea Mangalia, unde ai participat la concursul "Cel mai bun pictor", obtinand premiul al ll-lea.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 randuri, adresata fostei
tale colege, Mariana, careia sa ii comunici impresii de la concursul la care ai participat. In scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate, respectand
conventiile descrierii ca mod de expunere; ' ' 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca textul oferit ca suport la Partea I (Tudor Musatescu,
Geamandura) apartine unei opere dramatice/ genului dramatic. in redactarea compunerii, vei avea in
vedere:
• precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic, identificate in fragmentul reprodus la Partea I;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei citate;
• prezentarea, pe scurt, a secventelor reprezentative/ a intamplarilor existente in fragmentul dat;
• prezentarea unui personaj, pe baza unui mijloc de caracterizare evident in text
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_019

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 19
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Spanzurat de aer printre ramuri
se framanta in matasa*-i
un paianjen*.
Raza lunii
i-a trezit din somn.
Ce se zbate? A visat ca
raza lunii-i fir de-al lui si
cearc'-acuma sa se urce
pana-n ceruri, susr pe-o raza.
Se tot zbate indraznetul
si s-azvarle.
Si ml-e teama
c-o sa cada - visatorul.
(Lucian Blaga, Visatoruf)
*cearc - incearca
"paianjen - paianjen
"matasa -matase
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "ramuri", "(se) framanta", "urce", "indraznetul". 4 puncte
2. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele "indraznetul"si "teama". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "matase". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume reflexiv si o conjunctie subordonatoare. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor din versurile:
..cearc-acuma sa se urce/pana-n ceruri, sus, pe-o raza". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "visatorul"sa aiba functia sintactica
de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Spanzurat de aer printre ramuri/
se framanta in matasa-i/un paianjen./Raza lunii/l-a trezit din somn". 4 puncte
8. Transcrie, din text, ultima propozitie principala. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata circumstantiala de timp,
avand ca regent verbul a fse) trezi. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului "Simi-e teama". 2 puncte
11. Transcrie, din text, o structura care sa contina o personificare. 2 puncte
12. Transcrie, din text, un fragment care contine o imagine vizuala. 2
puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2 puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia versurilor: "Se tot zbate indraznetul/si s-azvarle". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatiile sau despre
mesajul textului liric citat la Partea I (Lucian Blaga, Visatorul), sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare
distincta. in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei,
prezenta argumentului / a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1-2 pagini, in care sa caracterizezi personajul principal dintr-o nuvela studiata
de tine la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal din
nuvela aleasa;
• numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul principal si un alt personaj al nuvelei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_020
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 20
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos, care se refera la textul marcat cu chenar.
I in ziua a patra de Craciun, pomii la munte cu Damian Puscasul si cu canii Adia aspru vant al miezului-noptii I
si omatul inghetat crasca* ascutit (...)
Casuta lui mos Ananla, padurarul statului, era departe, sub Batca Neagra, dincolo de manastirea Rasca.
Aveam de mers pana la ceasul al doilea din noapte [...]
Puscasul [...] ofta si dadu din cap:
- Ehei! Anania acesta e om vechi de padure. Bun padurar si mester vanator, de aceea cei mari nu l-au
schimbat. Unde-a fost un urs, el l-a stiut; unde-a trecut un cerb, el i-a gasit urma. Veneau boierii si-i spuneau
asa:
Mos Anania, ia sa te vedem! - Si Anania se gandea, ca un gospodar bun: care cerb sa-l dam? oare sa stricam
noi
o caprioara de gustul boierilor? - s-apoi isi facea el planurile... [...]
Mi s-a parut ca ajung tarziu la o cetate de piatra. Luna era ascunsa dupa munti si, in lumina zapezii, o casuta
abia se deslusea. Un latrat iute incepu sa sune dupa o usa: parca era cateaua din poveste, cu dintii de fier si
cu
maselele de otel. Ochii casutei se aprinsera si iesi in prag portarul cetatii. Latratul cel inviersunat tacu si
cunoscui
glasul prietenos al lui mos Anania.____________________________________________________________
- Aha! bine-ati venit!... [...]
- Ei? Ce mai fad, prietine Anania?
- Bine, bine... raspunse padurarul stand cu spatele la soba. la si noi ne petrecem vremea noastra si scadem
si imbatranim, iar muntele creste! il suim tot mai greu...
-... Darpadurea ce mai face, prietine Anania?
- Bine, ce sa faca ? Padurea-i tot tanara.
Mos Anania zambea raspunzand. [...] Priveam trupu-i nalt si spatos si pletele-i albe ca omatul. Mustatile-i
erau albe ca si pletele. Obrazu-i era ras din poaspat si ochii aveau o lucire vie si neagra. Era mos Anania al
nostru, [...] care in toti anii ne facea un foc zdravan, ne intindea otava si lavicere\ si-si scula baba ca sa ne
ospateze. [...]
- Cucoane, sa iesim oleaca*pe afara... [...]
Deodata isi duse mana la ureche, ascultand: [...]
- Putem sa intram... grai el intr-un tarziu, zambind cu maitnire: luna-i plina si padurea tace. Iaca asa ies
noptile s-ascult. Avem si noi bucuriile noastre cand invie si se incheie* codrul, da, iarna-i cu neliniste, cu mare
singuratate... Ies noptile, s-ascult; mie mi-i mila de salbaticiunile cele blande ca de niste frati...
Dar deodata mos Anania paru a baga de sama ca nu-i singur, si tacu. Ma petrecu in casa si-mi pofti somn
usor....
(Mihail Sadoveanu, Drum la mos Anania)
*a crasca - (despre zapada inghetata) a scartai, a trosni
Vavicere, laicere - covoare taranesti de lana
*oleaca - putin
*a se incheia - (aici) a inverzi
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "pomii", "aspru", "manastirea", "latrar. 4 puncte
2. Precizeaza cate un sinonim al cuvintelor subliniate in enuntul.....in lumina zapezii
o casuta abia se deslusea". 4 puncte
3. Precizeaza cuvintele de baza de la care s-au format cuvintele: "portar", "prietenos". 4 puncte
4. Transcrie, din prima propozitie a textului marcat, un substantiv articulat si unul nearticulat. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Casuta Iulmos Anania, padurarul statului, era departe, sub Batca Neagra" 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "vanatorsa aiba functia sintactica de complement
direct. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Anania acesta e om vechi de padure". 4
puncte
8. Transcrie subordonata din fraza "Mis-a parut ca ajung tarziu la o cetate de piatra",
precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata circumstantiala conditionala,
avand ca regent verbul a iesi. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Transcrie, din textul marcat, un grup de cuvinte prin care se fixeaza timpul intamplarilor. 2 puncte
11. Transcrie, din acelasi text, o structura care contine o imagine vizuala 2 puncte
12. Formuleaza o idee principala pe baza fragmentului pus in chenar. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia fragmentului "Ochii casutei se aprinsera si iesi in prag
portarul cetatii". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 10 -15 randuri, in care sa continui descrierea cu titlul "Un apus de soare" si cu
urmatorul inceput:
Era vara. Eram cu prietenii intr-o tabara la munte. in fiecare zi, spre seara, porneam catre cel mai inalt
varf de langa cabana. De acolo, vedeam...
in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei descrieri; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate tipului de text si cerintei formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Florin, Doru, Cristina, Magda. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a Ill-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa qrezinti trasaturile personajului mos Anania din textul de la Partea I (Mihail
Sadoveanu, Drum la mos Anania). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in textul dat;
• numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiei dintre personajul mos Anania si alt personaj din textul dat.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_021

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 21
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Ce schimbatoare e Ia munte
Lumina; cat ai scapara»
Un curcubeu a-ntins o punte
Din casa mea pan-la a ta.
S-un gand, un gand nebun imi vine!
- Asa-s poetii uneori -
Sa ma avant pana la tine
Pe puntea asta de culori.
Cu fruntea de lumini brazdata
Sa urc tariile ceresti
Si cand nici nu te-asteptif deodata
Sa-ti bat cu degetu-n feresti...
Dar cand sa urc, frumoasa punte
S-a daramat - s-acuma norii
Au tras perdeaua catre munte:
Nebuni sunt, Doamne, visatorii!
(Dimitrie Anghel, Curcubeul)
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, doua cuvinte care contin cate un diftong. 4 puncte
2. Selecteaza, din text» doua cuvinte derivate cu sufix. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "lumina". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un verb la modul conditional-optativ. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Din casa mea pan-la a ta". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "curcubeul" sa aiba functia sintactica
de complement direct. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in versurile: "- s-acuma norii/
Au tras perdeaua catre munte". 4 puncte
8. Transcrie prima propozitie din text, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata circumstantiala de timp,
avand ca regent verbul a lumina. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers din strofa a treia. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers/ un fragment care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Selecteaza doua verbe care sa evidentieze prezenta eului liric. 2 puncte
13. Precizeaza rima versurilor din poezia data. 2
puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia versului: ,,- Asa-s poetii uneori- " 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Daniel/ Daniela Marinescu, locuiesti in Timisoara, pe Strada Trandafirilor, la numarul 5, esti
elev/ eleva in clasa a Vlll-a, la Liceul Teoretic .Mihai Eminescu", si doresti sa te inscrii la cursurile de dans
modern, organizate de "Clubul Copiilor" din localitate, intrucat intentionezi sa iti dezvolti abilitatile necesare
unui bun dansator/ unei bune dansatoare.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere de inscriere, adresata directorului
acestei institutii, prin care soliciti inscrierea la aceste cursuri. in cerere, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa expui clar si concis continutul solicitarii; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie, de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! bata redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului poetic de
la Partea I (Dimitrie Anghel, Curcubeul). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Curcubeul;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_022

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 22
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Izvorului asemeni sunt si eu
Cutremurat sub stelele de vara.
Cu cat e cerul mai fara de vant
Cu-atat launtrurile* mele se-nfioara.
Nu din afara-i zvon ce ma framanta,
Nici din adancuri, nici de sus.
O umbra s-a desprins din slava,
Icoana ei in mine a apus.
Din ce in ce sunt cercuri mai adanci
Si mai departe horele pe ape.
S-a desteptat in mine un izvor
Ce nu-l mai pot cuprinde si incape.
(loan Alexandru, Izvorul}
"launtrurile - (aici) firea, sentimentele profunde
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, patru cuvinte monosilabice. 4 puncte
2. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele din text "slava"s\ "a apus". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "izvor" 4 puncte
4. Transcrie, din text, un adjectiv la gradul comparativ de superioritate. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "icoana ei in mine a apus." 4 puncte
6. Scrie un enunt in care substantivul "izvorul"$a aiba functia sintactica de atribut substantival. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: ,Nu din afara-i zvon ce ma framanta". 4 puncte
8. Transcrie prima propozitie din text, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata atributiva,
avand ca regent substantivul izvorul. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers din poezie. 2 puncte
11. Numeste figura de stil din versul "S-a desteptat in mine un izvor.n 2 puncte
12. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale care sa evidentieze prezenta eului liric. 2 puncte
13. Transcrie un vers care cuprinde o referire la anotimpul in care este contemplat izvorul. 2
puncte
14. Explica, pe scurt, o semnificatie a titlului poeziei. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, cu titlul "Copiii de azi", in care sa povestesti o intamplare
semnificativa pentru modul in care copiii au grija de mediul inconjurator. in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice unei naratiuni; 6 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii; Mihai, Vlad. Andreea, Carmen. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului
citat la Partea I (loan Alexandru, fzvoruf). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Izvorul,
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_023

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 23
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Nicio corabie nu s-a intors vreodata
Din marile sudului sau de la capricorn*
Atat de pura si eleganta fregata *
Cum se intoarce toamna Orion*.
Peste paduri inverzite n-a stralucit nicicand
Lumina Iui aiba. Nici pe pajisti de fan.
Oceane si munti ii vad primavara plecand
Si cerul nu-si mai afla multa vreme stapan.
Octombrie urca din nou peste gradini
inaltele-i catarge cu varfuri de platina
Si toata iarna, apoi, corabia de lumini
Deasupra lumii uimite se clatina.
Rege al constelatiilor din septentrion*
Mereu lunecand peste lumi inghetate
Asa strabate noaptea marele Oriont
Corabie leagana in eternitate.
(Geo Bogza, Orion)
"capricorn s.n. - numele unei constelatii zodiacale din emisfera australa; unul dintre semnele zodiacului
(reprezentat printr-un tap)
* fregata s.f. - 1. vas de razboi cu trei catarge (obisnuit in secolele trecute), dotat cu numeroase tunuri
instalate pe ambele borduri si destinat serviciului de recunoastere si paza. 2. gen de pasari marine, zvelte,
cu corpul mic si cu coada si aripile foarte mari care traiesc in regiunea marilor tropicale si se hranesc cu
pesti
"Orion -numele unei constelatii; in opera lui Geo Bogza sugereaza trecerea de la toamna la iarna
"septentrion s.n. - nord, miazanoapte
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "eleganta", "toamna", "varfuri", "strabate". 4 puncte
2. Precizeaza cate un sinonim potrivit cu sensul din text al cuvintelor "se clatina"s\ "eternitate". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "noapte". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un substantiv in cazul genitiv, insotit de articol (posesiv) genitival. 4 puncte
5. Stabileste cazul cuvintelor subliniate: "Si toata iarna, apoi, corabia de lumina/
Deasupra lumii uimite se clatina." 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care cuvantul "Orion" sa aiba functia sintactica de atribut substantival. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Octombrie urca din nou peste gradini/
inaltele-i catarge cu varfuri de platina". 4 puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata circumstantiala de mod,
introdusa printr-o locutiune conjunctionala. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza rima versurilor din poezie. 2 puncte
11. Numeste o figura de stil identificata in versul "Deasupra lumii uimite se clatina". 2 puncte
12. Transcrie, din text, un vers care cuprinde o imagine vizuala. 2 puncte
13. Precizeaza numele unuia dintre anotimpurile sugerate de imaginile din versurile:
"Peste paduri inverzite n-a stralucit nicicand/ Lumina lui alba. Nici pe pajisti de fan". 2 puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia metaforei "corabia de lumini". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Adrian/ Adriana Mihaiescu, locuiesti in Sighisoara, pe Strada Observatorului, la numarul 7,
esti elev/ eleva in clasa a VlII-a, la Liceul Teoretic ..George Cosbuc", si doresti sa te inscrii la cursurile de
astronomie organizate de "Clubul Copiilor" din localitate, intrucat esti pasionat/ pasionata de universul
cosmic.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere de inscriere, adresata directorului
institutiei. in cerere, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa expui clar si concis continutul solicitarii; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textul
citat la Partea I (Geo Bogza, Orion). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in poezia Orion;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_024

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 24
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos, care se refera la textul incadrat cu chenar.
- Ioane, cata sa nu dam cinstea pe rusine si pacea pe galceava!... Ai sa pleci unde zic eu. Si Zaharia lui
Gatlan merge cu tine. Luca Mosneagu, megiesul" nostrut va duce cu caruta cu doi cai ca niste zmei la, mai
bine, rapezi-te pana la el de vezi, gata-i de drum? Ca maine des-dimineata, cu ajutorul Domnului, plecati
- Nu ma duc, mama, nu ma duc la Socola*, macar sa ma omori! ziceam eu, plangand cu zece randuri de
lacrimi Mai traiesc ei oamenii si fara popie.
- Degeaba te mai sclifosesti Ioane, raspunse mama cu nepasare! la mine nu se trec acestea... Pare-
mise ca stii tu moarea* mea... Sa nu ma faci, ia acus, sa ieu culeserur din ocnita si sa te dezmierd cat esti
de mare! Apoi cheama pe tata si-i zice hotarator:_____________________________________________
I - Spune-i si d-ta baietului, omule, ce se cuvine, ca sa-si ia nadejdea si sa-si caute de drum. I
- Mai ramane vorba despre asta? zise tata posomorat Are sa urmeze cum stim noi, nu cum vrea el, ca
doar nu-i de capul sau. Cand m-ar bate numai atata grija, mai femeie, ce mi-ar fi? Dar eu ma lupt cu gandul
cum sa-i port de cheltuiala, caci banii nu se culeg de la trunchi, ca surcelele. Si la isti vro sese, afara de
dansul, daca raman acasa, nu le mai trebuie nimica? Dar fiind el cel mai mare, norocul sau; trebuie sa
cautam a-l zburataci, caci nu se stiu zilele omului! Si poate vreodata sa fie si el sprijin pentru istialafti______
Vazand eu ca nu-i chip de stat impotriva parintilor, incepui a ma gandi la pornire, zicand in sine-mi cu
amaraciune: "Ce nacaz pe capul mieu!"[...j
in sfarsit, ca sa nu-mi uit vorba, toata noaptea cea dinainte de plecare, pana s-au revarsat zorile, m-am
framantat cu gandul, fel si chip, cum as putea indupleca pe mama sa ma dea mai bine la manastire; si
tocmai cand eram hotarat a spune mamei acestea, iaca si soarele rasare, vestind o zi frumoasa, si Luca
Mosneagu, insuratel de-al doilea, a carui tanara nevasta avusese grija sa-l trezeasca la timp si sa-l
pregateasca de pornire... se si aude strigand afara: "Gata sunteti? Haidem! ca eu va astept cu caii
inhamati" [...}
(Ion Creanga, Amintiri din copilarie)
"megiesul- vecinul *moarea -felul de a fi al unui om suparacios si manifestarile lui
"culeserul - facaletul "Socola - cartier al lasului, unde se afla un seminar teologic (scoala
pentru viitorii preoti)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "cheltuiala", "surcelele", "cautam", "trebuie". 4 puncte
2. Precizeaza cate un sinonim potrivit cu sensul din text al cuvintelor ,posomorat" s\ "vreodata". 4 puncte
3. Selecteaza, din textul marcat cu chenar, doua cuvinte compuse. 4 puncte
4. Transcrie, din textul marcat, cate un verb de conjugarea a lll-a si a iV-a. 4 puncte
5. Mentioneaza cazul substantivelor subliniate: "Cand m-ar bate numai atata grija,
mai femeie, ce mi-ar fi?". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "noroc" sa aiba functia sintactica de
complement indirect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Dar fiind el cel mai mare, norocul sau". 4 puncte
8. Transcrie propozitiile subordonate din fraza "- Trebuie sa cautam a-l zburataci,
caci nu se stiu zilele omului!", precizandu-le felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza care sa cuprinda doua propozitii subordonate, aflate in raport de coordonare. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Transcrie, din textul marcat, fragmentul care sugereaza rolul pe care ar urma sa-l aiba Nica in familie. 2
puncte
11. Precizeaza din cati membri este formata familia lui Nica, asa cum rezulta din replica tatalui. 2 puncte
12. Transforma in vorbire indirecta prima replica din textul marcat cu chenar. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi ale dialogului, care se regasesc in textul indicat. 2
puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia sintagmei "nu-i de capul sau". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 10 -15 randuri, cu titlul "Cea mai frumoasa zi"% in care sa prezinti momente de
neuitat pe care le-ai trait intr-o imprejurare anumita. in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei descrieri; 6 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Vlad, Mircea, Elena, Cristina. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din textul citat la Partea I {Ion Creanga,
Amintiri din copilarie) apartine unei opere epice/ genului epic. in redactarea compunerii, vei avea in
vedere:
• precizarea a trei caracteristici ale genului epic, identificate in fragmentul din Amintiri din copilarie;
• exemplificarea acestor caracteristici ale textului epic, pe baza fragmentului citat;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului (referire la momente/ la situatii semnificative din fragment);
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii - 2 p.; ortografia - 3 p.;
punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_025

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 25
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
- Las\ mai Stefane si Smaranduca, nu va mai ingrijiti atata; ca azi e duminica, maine luni si zi de targ, dar
marti, de-om ajunge cu sanatate, am $a ieu nepotul cu mine si am sa-l duc la Brosteni, cu Dumitru ai meut ia
profesorul Nicolai Nanu de la scoala lui Balos, si-ti vedea voi ce-a scoate el din baiat; ca de ceilalti baieti ai
mei,
Vasile si Gheorghe, am ramas tare multamit cat au invatat acolo. De douazeci si mai bine de ani, de cand port
vornicia in Pipirig, am dus-o cam anevoie numai cu rabusul*. Ce folos ca citesc orice carte bisericeasca; daca
nu
stii a insemna macar catusi de cat, e greu. Insa de cand mi-au venit baietii de ia invatatura, imi tin socoteala
ban
cu ban si huzuresc de bine; acum zic si eu ca poti duce vornicia pe viata, fara sa te simti. Zau, mare pomana
si-a
mai facut Alecu Balos cu scoala ceea a lui, cine vrea sa inteleaga! Si, Doamne, peste ce profesor intelept si
iscusit a dat! Asa vorbeste de bland si primeste cu bunatate pe fiecare, de ti-i mai mare dragul sa te duci la el!
Ferice de parintii care l-au nascut, ca bun suflet de om este, n-am ce zice! Si mai ales pentru noi, taranii
munteni,
este o mare facere de bine. /.../
- Ei, mai Stefane si Smaranduca, mai ramaneti cu sanatate, ca eu m-am dusu-m-am. Hai, nepoate, gata esti?
- Gata, bunicule, haidem, zisei, necajindu-ma cu niste costite de porc afumate si cu niste carnati fripti, ce mi-i
pusese mama dinainte.
Si, fuandu-mi ramas bun de la parinti, am purces cu bunicul spre Pipirig. Si era un pui de ger in dimineata
aceea, de crapau lemnele!
(Ion Creanga, Amintiri din copilarie)
*rabus, raboj, s.n. - bucata de lemn in forma cilindrica sau paralelipipedica pe care, in trecut, se insemnau,
prin crestaturi, diferite calcule.
A. Limba romana
1. Transcrie diftongii din urmatoarele cuvinte: "vedea,", "baiat", "noi", "nepoate". 4 puncte
2. Scrie cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor Jscusirsl "bland". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "lemn". 4 puncte
4. Transcrie, din text, o interjectie si un verb la modul indicativ, timpul viitor. 4 puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "Gata, bunicule, haidem, zisei,
necajindu-ma cu niste costite de porc afumate". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "Smaranda"sa aiba functia sintactica de complement
indirect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "amsaiau nepotul cu mine si am $a^
duela Brosteni". 4puncte
8. Transcrie, din ultimul enunt al textului, o propozitie subordonata consecutiva. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva, avand ca termen regent
structura ,.a //"(impersonal) + adverb de mod. 4 punete
B. intelegerea textului
10. Numeste modul de expunere predominant in text 2 puncte
11. Transcrie, din primul enunt al textului, doua cuvinte care indica timpul, respectiv, locul. 2 puncte
12. Mentioneaza, valorificand textul dat, imprejurarea in care personajul isi ia ramas bun
de la parinti. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unei opere epice. 2
puncte
14. Explica, in 4 - 5 randuri, semnificatia fragmentului "si-ti vedea voi ce-a scoate el din baiat". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Mihai/ Mihaela Diaconu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la prietenul
tau, Andrei, in localitatea Predeal.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata fostei
tale colege de clasa, Daniela, careia sa ii faci un portret al acestui prieten, castigator al premiului I la un
concurs international de pictura. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala
este o doina. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a doua caracteristici ale doinei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea ideilor textului si a mijloacelor artistice folosite pentru redarea acestora;
• exprimarea unei opinii cu privire la semnificatiile textului sau la mesajul transmis (enuntarea opiniei si
motivarea corespunzatoare a acesteia).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_026

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 26
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Cu soarele azi galben ca fagurii de miere, Prin ramuri desfacute usor de mana mea,
in jurul meu se-nchide un mar boltit de mere. Zaresc comoara viei si-odihna ei ma vrea.
Din ram eu rup ca-n basme un rod de aur si Sub un butuc de vita raman culcat pe spate -
O, pom vrajit de toamna, nu poti sa ma retii Privesc in goi la cerul cu ape neschimbate.
(Ion Pillat, Brumarel*)
"brumarel = (pop.) octombrie; (prin extensie) sfarsitul lunii septembrie, luna octombrie si inceputul lunii
noiembrie
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "boltit', "basme", "desfacute", "odihna". 4 puncte
2. Transcrie, din text, doua cuvinte continand cate un diftong. 4
puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "galben". 4
puncte
4. Transcrie, din text, un adverb de timp si o interjectie. 4
puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Prin ramuri desfacute usor de mana mea". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "mar"sa aiba functia sintactica de complement indirect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Zaresc comoara viei si-odihna ei ma vrea". 4
puncte
8. Transcrie, din text, propozitia subordonata completiva directa. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul a privi 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura celui de al doilea vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers/ o structura care sa contina o imagine vizuala. 2
puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "O, pom vrajit de toamna, nu poti sa ma retii". 2
puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unei opere lirice. 2
puncte
14. Explica semnificatia versului "Privesc in gol la cerul cu ape neschimbate". 4
puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Emil/ Emilia Balan, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la bunici, intr-o zona
de deal, in localitatea Pajistea.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata fostei
tale colege de banca, Ana, in care sa ii comunici impresiile din aceasta vacanta. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa folosesti un stil si un continut adecvate situatiei imaginate; 6
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2
puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la
clasa este o nuvela. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale nuvelei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin referire la momentele subiectului sau la cel putin doua secvente
reprezentative);
• prezentarea personajului principal, prin raportare la doua intamplari/ la doua situatii semnificative.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului fn pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_027

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana


TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 27
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos. Vad drumuri albe-n zari senine,
La margini munti, mai jos coline
Si, ca pe-o panza zugravit,
Orasu-n vale-adanc sub mine.
E pace-n cer si pe pamant;
Abia nestatatorul vant
Venit de peste munti, de-aiurea,
Tot spune ce din veci a spus -
Sipana-n vai, de-aici de sus,
Se zbate-ncet doinind padurea.
(George Cosbuc, Pe Tampa)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "drumuri') "zugravit", "doinind", "padurea". 4 puncte
2. Scrie doua sinonime pentru sensul din text al adjectivului "zugravit" 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "pamant". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume personal si un pronume relativ. 4 puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "Epace-n cer $i pe pamant". 4
puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul .munti"$a aiba functia sintactica de complement indirect. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Sipana-n vai, de-aici de sus/
Se zbate-ncet doinind padurea". 4 puncte
8. Transcrie, din text, propozitia subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata atributiva, avand ca termen
regent substantivul drum. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Se zbate-ncet doinind padurea." 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia sintagmei "nestatatorul vant". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Dorin/ Dorina Florescu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la bunici, intr-o
zona de munte, in localitatea Piatra Fantanele. Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o
scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata^ fostei tale colege, Luminita, careia sa ii descrii un om neobisnuit,
pe care l-ai cunoscut in aceasta vacanta. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la
scoala este o fabula. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a doua caracteristici ale fabulei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin evidentierea situatiei in care se afla personajele;
• prezentarea personajelor si a semnificatiei comportamentului acestora.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
■ 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului ■ 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
In vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25-30 de randuri scrise.

varianta_028
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 28
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Coca - 40 de ani, sotia lui Gelu; Gelu - 40 de ani; Nelu - 45 de ani, fratele lui Gelu; Nuti - 35 de ani, sotia lui
Nelu.
COCA (intra cu cafelele): Cum poti sa pui asemenea intrebari cand stii ce-am avut pe cap in ultimul timp?
NELU: Ce-atiavut? V-au plans copiii de foame?
GELU: Am dat doua mii de lei rata pe luna la sufrageria asta sculptata care m-a costat o avere si care acum
a inceput sa crape. Nevasta-mea nu putea trai fara sufragerie de nuc sculptata!
COCA: Daca ar fi dupa tine, putem primi musafirii in bucatarie si sa le servim branza cu ceapa sparta cu
pumnul. Sufrageria era o ocazie si n-as fi renuntat la ea nici daca imi vindeam hainele de pe mine.
NUTI: Asa si noi am putea sa spunem ca am facut reparatie capitala la masina.
NELU: Pai nu asta e adevarul?
NUTI: Bineinteles ca asta e adevarul. Plus procesul care ne-a costat si pielea de pe noi
COCA: Dar ce proces ati avut?
NUTI: O stupizenie.
NELU: Sotia mea scumpa...
NUTI (incearca sa-l opreasca): 7a rog!
NELU: Sotia mea scumpa merge intr-o zi la alimentara sa cumpere niste smantana. Dupa ce vanzatoarea
i-o pune in borcan, ea baga un deget si gusta. "Draga, /-a zis ea vanzatoarei, smantana asta e acra, n-o
culpar". "Poate sa fie si albastra, a zis vanzatoarea, din moment ce ti-ai infipt degetul in ea pana la cot, o
cumperi!" "Draga, i-a zis nevasta-mea, nu fi obraznica". "Draga esti dumneata cu barbat-tu, nu cu mine". De
aici a inceput tambalaul: nevasta-mea a urlat, eu (...] ma duc s-o pun la punct pe vanzatoare, responsabilul
e obraznic, ii dau doua palme si [...], el imi arunca cu un borcan de mustar in cap, eu ii arunc cu o sticla de
ulei de soia, vanzatoarele au inceput sa arunce si ele cu ce nimereau, intr-un cuvant s-a ales praful de toata
alimentara, a fost ceva ca-n filmele mute.
(GELU si COCA rad de se prapadesc.)
GELU: Si tu erai plin de mustar?
NELU: Da, de sus pana jos. Pe urma a inceput procesul. N-avea nimeni pretentie pentru insulta si lovire,
deoarece au fost reciproce. Chestia era cine plateste daunele. Eu am propus sa platim toti participantii la
scandal o cota egala. Ei nu: ca eu singur jumatate si ei toti cealalta jumatate. Procesul dureaza de un an.
Avocati, timp pierdut, bani aruncati. Din cauza unui borcan cu smantana am ajuns la sapa de lemn.
(Ion Baiesu, Boul si viteii)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "intrebari", "sculptata", "albastra", "(a) propune". 4 puncte
2. Transcrie, din a treia replica, un cuvant format prin schimbarea valorii gramaticale. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "prost". 4 puncte
4. Transcrie, din ultima replica, un verb de conjugarea a lll-a si unul de conjugarea a ll-a. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Sotia mea scumpa merge intr-o zi
la alimentara sa cumpere niste smantana" 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "avocat"$a aiba functia sintactica de nume predicativ. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: .smantana asta e acra, n-ocumpar". 4 puncte
8. Transcrie, din ultima replica, o propozitie subordonata predicativa. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata subiectiva, avand ca regent
verbul a renunta. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Numeste modul de expunere predominant in text. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un scurt fragment continand o indicatie scenica. 2 puncte
12. Mentioneaza motivul pentru care procesul, evocat in fragmentul de mai sus, dureaza de un an. 2 puncte
13. Precizeaza un rol al dialogului in fragmentul citat. 2
puncte
14. Transforma in vorbire indirecta primele doua replici din textul de mai sus. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Mihai/ Mihaela Oancea si locuiesti in satul Stejareni, de la poalele Bucegilor.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adresata
verisorului tau, Razvan, din Craiova, caruia sa ii descrii frumusetea unei nopti de vara la munte. in scrisoare,
trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca textul de la Partea I (Ion Baiesu, Boul si viteii), apartine
unei opere dramatice/ genului dramatic. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic, identificate in fragmentul reprodus la Partea I;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei citate;
• prezentarea, pe scurt, a secventelor reprezentative/ a intamplarilor existente in fragmentul dat;
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului- 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_029

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 29
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
{...] deasupra tocului unde paraul Salanelor se varsa in apa Frumoasei [...] l-am vazut pe Ion, copil de
unsprezece ani/.../.
L-am gasit in Paraul Serpilor. Scobora* de pe un tanc, unde se catar aset ca sa abata la vale o juninca*. L-am
astegtat in poteca. El a venit spre noi linistit, atintindu-ne cu ochii negri, energici.
ii zic:
-^Noroc, feciorasule!
imi raspunde:
- Multam frumos.
- Cum te cheama?
- ion GlTeorghiu, domnule. De la Sugag.
-Cu ce te indeletnicesti aici?
- Apoi, domnule, am in paza treizeci si treijJe juninci ale sugagenilor*. Eu le port, eu le pasc si le-adap si le
duc in fiecare seara la locul tor, unde-s stanife. imi platesc sugagenii cate trei sute de lei pentru fiecare
juninca.
- Le porti bine?
- Bine. Altfel cum?
- N-ai pierdut niciuna? Ursi nu sunt pe aici?
- N-am pierdut, nici n-oi pierde. Ursi or fi fiind fn alta parte a muntilor, dar aicea ma aflu ferit. Daca vad vreo
vita ca se duce departe, ma sui dupa dansa pana-n pisc s-o aduc fa vale.
ii zic eu:
- Slujba ta, feciorule, mi se pare cam grea.
- Grea, dar ce sa fac? Am nevoie de straie. Trebuie sa mai ajut pe mama, caci sunt si altii mai mici. Ar fi cum
ar fi -dar bacita cea batrana e rea para si foc! Are numai doi colti in gura, dar socot c-ar putea sa ma roada de
viu, cu opinci cu tot
- Hm! N-ar fi mai bine Ia cai?
-Ba da- numaicat batranul dureaza; pan' ce-a muri el mai este!
Deodata Ion Gheorghiu da un racnet A zarit o junca scapata tocmai sus, pe culme. ii trimite niste vorbe
amestecate de amenintare si-o ia repejor in sus, de-a dreptul printre bradui, facand semne in aer cu bata.
il observ cum se catara; o clipa s-a oprit ca sa arunce strigat si catre vitele ramase la parau. Acestea pasc
linistit si se aude picurand de la dansele sunet moaie de tatancuta. Cand imi arunc ochii iarasi la deal, pastorul
a
$i aiuns la culme si c-o voce subtire iudeca oe iuninca:
- D-apoi cum de-mi faci tu mie asemenea suparare?
(Mihail Sadoveanu, Bradu Stramb- fragment)
*a se scobori- se da jos, a cobori *'juninca - vitea sub un an 'sugageni- locuitori ai satului Sugag
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele "deasupra"si "paraul", subliniind diftongul
si vocalele aflate in hiat. 4 puncte
2. Scrie doua enunturi cu sensuri diferite ale verbului "a purta". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "greu". 4 puncte
4. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"deasupra tocului unde paraul Salanelor se varsa in apa Frumoasei" 4 puncte
5. Rescrie adjectivul pronominal din prepozitia "- Slujba ta, feciorule, mi se pare cam grea",
precizandu-i felul. 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "vocea'sa aiba functia sintactica
de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "-Le duc in fiecare seara la locul lot- 4
puncte
8. Transcrie propozitia subordonata din secventa subliniata in text, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care propozitia "Ba venit spre noi linistit" sa fie regenta unei propozitii
subordonate circumstantiale de cauza. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza modul de expunere predominant in text. 2 puncte
11. Transcrie un scurt fragment in care apar motivele copilului pentru a munci atat de greu. 2 puncte
12. Precizeaza o figura de stil din constructia "sunet moale de talancuta". 2 puncte
13. Motiveaza folosirea in text a unor termeni de adresare diferiti: "feciorasule", "domnule". 2
puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia in context a expresiei "e rea para si foc". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Maria/ Marian, ai sustinut testarea nationala, fiind admis la Liceul Teoretic "Octavian Goga"
din Sibiu, si ai petrecut cu parintii cateva zile din vacanta de vara in Caciulata. Ai trimis bunicilor o telegrama
cu urmatorul continut: "Sosim poimaine. Sarbatorim admitere liceu. Pregatiti album, multe poze. Valea
Oltului minunata. Maria/Marian".
Gandindu-te ca nu au primit telegrama ta, trimisa mai inainte, redacteaza, pe o pagina distincta a foii
de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata bunicilor, in care sa le comunici mai pe larg
informatiile din telegrama. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei taie cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.062007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din textul citat la Partea I (Mihail Sadoveanu,
Bradu Stramb) apartine genului epic/ operei epice. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a trei caracteristici ale genului epic, identificate in fragmentul din Bradu Stramb;
• exemplificarea acestor caracteristici ale textului epic, pe baza fragmentului citat;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului (referire la momente/ la situatii semnificative din fragment);
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata} si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii - 2 p.; ortografia - 3 p.;
punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_030

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 30
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Cine-a intalnit vrodata in calea sa un popa, imbracat cu straie saracute, scurt la stat, smolit la fata, cu
capul ptes, mergand cu pas rar, incet si ganditor, raspunzand indesat "sluga dumitate" cui nu-l trecea cu
vederea, cascand cu zgomot cand nu-si gasea omul cu care sa stea de vorba, facand lungi popasuri prin
alelele ascunse ale gradinilor publice din lasi, cate cu o carte in mana, tresarind la cantecul paserelelor si
oprindu-se cu mirare langa mosinoaiele de furnici, pe care le numea el "republici intelepte", dezmerdand
iarba si florile campului, icoane ale vietii omenesti, pe care le uda cate c-o lacrima fierbinte din ochii sai si
apoi, cuprins de foame si obosit de osteneala si gandire, isi lua catinel drumul spre gazda, unde-l astepta
saracia cu masa intinsa.
Acesta era parintele Isaia Duhu, nascut in satul Cogeasca-Veche din judetul lasi.
Patru pareti straini, afumati si imbracati cu rogojini; teancuri de traftoloage* grecesti, latinesti, bulgaresti,
frantuzesti, rusesti si romanesti, pline de paianjeni si aruncate in neregula prin cele unghere, un lighean de
lut cu ibric pentru spalatr in mijlocul odaiei, aparie pe jos, gunoiu si gandaci fojgaind* in toate partile, o pane
uscata pe masa si un motan ghemuit dupa soba era toata averea sfintiei-sale.
Mare de inima, iar de gura si mai mare, parintele Duhu nu se invrednicise de o viata mai buna; dar se
vede ca nici poftea el una asa. de vreme ce nu-si astampara gura catra mai-marii sai, macar sa-l fi picat cu
lumanarea.
De copil, in seminarul Socola, unde-a invatat carte, mai mult singur decat de la profesori, isi punea
degetele pe o peatra si le batea cu alta, de ciuda ca nu scrie frumos; se lovea cu pumnul peste cap, cand
vedea ca nici dascalul nu putea sa-i talmaceasca bine cevaf si vai de scolarii care-l sminteau de la
invatatura!
Asa fiind el, cica unul dintre calugarii Socofei a zis ca e bun de calugar, numindu-l "Duh diavolesc", si de
unde pana unde l-a si calugarit, si Duhu i-a ramas numele. Iara el Isaia Teodorescu se iscalea. Si din scolar,
profesor a ajuns la Socola; si duh din duhul sau a dat scolarilor sai o bucata de vreme. Dar purici multi nu
facea el intr-un loc, Doamne fereste, caci era duh neastamparat si neimpacat chiar cu sine insusi. Nici lacom
de avere, nici de cinuri; multamit cu cat avea, cu cat n-avea, cand te mieri ce nu-i venea la socoteala, ie-ti,
popo, desagii si toiagul, si pe ici ti-e drumul! [.. .].
(Ion Creanga, Popa Duhu)
"traftoloage, s,n. - aici cu sensul de carti "fosgaind, vb. - umbland in toate partile
*cinuri, s.n. (inv) - ordin preotesc, pozitie inalta
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "(a) imbraca", "zgomot", "publice", Jierbinte". 4 puncte
2. Precizeaza cate un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate: "cu straie saracute".
.nu se invrednicise de o viata mai buna". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "incet". 4 puncte
4. Transcrie, din al doilea alineat al textului, un pronume demonstrativ si o prepozitie simpla. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "unde-lastepta saracia cu masa intinsa': 4
puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "gradina"sa aiba functia sintactica de
atribut substantival genitival- 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Cine-a intalnit vrodata in cafea sa un popa". 4
puncte
8. Scrie felul propozitiei subordonate din fragmentul "dar se vede ca nici poftea el una asa". 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata atributiva, avand ca regent
substantivul viata. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza modul de expunere predominant in textul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din primul alineat al textului, un scurt fragment continand o enumeratie. 2 puncte
12. Mentioneaza, valorificand textul dat, imprejurarea in care personajul casca cu zgomot. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unei opere epice. 2
puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia sintagmei "unde-l astepta saracia cu masa intinsa". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, cu titlul "Amintirea", care sa inceapa cu urmatorul enunt: "imi
amintesc cu drag de copacul de pe dealul din spatele casei bunicilor, care stapaneste cu coroana-i mareata
intreg satul", in care sa descrii imaginea unui copac. in compunere, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei descrieri. 6 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintelor formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! In compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Sergiu, Dan, Maria, Lucia. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul citat la Partea I (Ion Creanga, Popa Duhu)
apartine unei opere epice/ genului epic. In redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a trei caracteristici ale operei epice, identificate in fragmentul Popa Duhu;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza textului citat;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului (cu referire la momente sau la situatii semnificative din fragment);
• exprimarea unei opinii despre modalitatile de caracterizare a personajului din text (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.\
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului- 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea- 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_031

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 31
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos:
Ramai L.
Pe la ferestre a trecut un fulg: e cel dintai...
Prin geamul aburit si transparent,
Se uita-afara florile din glastre,
Cu gatu-ntins spre soarele absent.
Se-ntuneca. Si focul, prin unghere,
invalmaseste palpairi albastre
Cu umbre nestatornice si moi.
Asculta ...oare ce s-aude ?...
Cu haina rupta, plina de noroi, cu plete ude,
Se uita Toamna in odaie

Si-mi bate-n geam cu degete de ploaie.


l-e frig. Si a simtit, de-afaras
Ca-n suflet am pastrat un colt de vara...
Oglinda a cuprins odaia toata
In apa-i plumburie si-nghetata.
Ramai!...

Afara ninge cu petale


De crizanteme artificiale,
Si nu mai trece nimenea pe strada...
(Otilia Cazirnir, Interior)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe urmatoarele
cuvinte: \\\\\\\\\\\\\\"transparent\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\"invalmaseste\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\"oglinda\
\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\"afara\\\\\\\\\\\\\\". 4 puncte
2. Transcrie, din textul dat, un cuvant folosit cu sens propriu si unul cu sens figurat. 4 puncte
3. Formeaza doua cuvinte derivate de la verbul \\\\\\\\\\\\\\"a cuprinde\\\\\\\\\\\\\\".
4 puncte
4. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din versul de mai jos:
\\\\\\\\\\\\\\"Ca-n suflet am pastrat un colt de vara...\\\\\\\\\\\\\\".
4 puncte
5. Alcatuieste o propozitie in care substativul \\\\\\\\\\\\\\"umbra\\\\\\\\\\\\\\"sa aiba functia sintactica
de complement circumstantial de loc. 4 puncte
6. Rescrie, din ultima strofa, un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din versurile urmatoare:
\\\\\\\\\\\\\\"Afara ninge cu petale/ De crizanteme artificialeJSi nu mai trece nimenea pe
strada...\\\\\\\\\\\\\\". 4 puncte
8. Transcrie, din strofa a patra, o propozitie subordonata completiva directa. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata concesiva,
introdusa printr-o locutiune conjunctionala. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers al poeziei. 2 puncte
11. Transcrie, din textul dat, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Transcrie, din textul dat, un vers care contine o personificare. 2 puncte
13. Numeste sentimentul exprimat in versurile: \\\\\\\\\\\\\\"Ramai!.../
Pe la ferestre a trecut un fulg: e cel dintai....\\\\\\\\\\\\\\". 2
puncte
14. Explica semnificatia titlului, prin raportare la continutul de idei al poeziei. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Stefan/ Stefana Munteanu, locuiesti in comuna Tudor Vladimirescu, din judetul Buzau.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare adresata prietenului tau, Mihai, din
Lugoj, in care sa-i descrii imaginea unei furtuni neobisnuite la care ai asistat. in scrisoare, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa redactezi continutul intr-o structura adecvata; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta. Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata la Partea I (Otilia Cazimir,
Interio^ apartine unei opere lirice/ genului liric.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Interior,
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului primei ninsori, asa cum apare el in
fragmentul de mai sus;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia • 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_032

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTARE NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 32
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I ( 48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Fluture, tu, pe unde prin perdea
Putusi intra-n chilia* mea?
Ce stiri mi-aduci din primavara,
Frumosule de catifea solara ?
Echer plapand, te-ai si prins de parete,
Uitandu-te la carti si la caiete
Cu ochii-aprinsi ca jarul de rubin".
Ai si tu o chemare? Ai si tu un destin?
Deschideti-i fereastra dintre ramuri
Sa nu-si loveasca fragezimea-n geamuri
Puiul luminii cauta-ntr-afara.
Lovit in frunte poate sa si moara,
Aci, In foisorul* nostru din carare,
Unde nici nimeni, nici nimic nu moare,
Decat pe inserate vreo stea sau cate-o floare.
(Tudor Arghezi, Fluture, tu)
"chilie, chilii, s.f. - odaita din cuprinsul unei manastiri, in care locuieste un calugar sau o calugarita; (fam.)
camera mica de locuit; camaruta.
"rubin, rubine s.n - (adesea fig.) piatra semipretioasa, de culoare rosie, care se gaseste in natura
cristalizata sau se obtine sintetic, folosita ca piatra pretioasa.
*foisort foisoare, s.n. - terasa deschisa (ridicata mult deasupra pamantului) cu acoperisul sustinut de
stalpi sau de coloane; cerdac, pridvor.
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "fluture", "plapand", "deschideti", "fereastra". 4 puncte
2. Transcrie, din text, un cuvant compus si un cuvant derivat cu sufix. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "floare". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un adverb de Ioc si o prepozitie simpla. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Fluture, tu, pe unde prin perdea/ Putusi intra-n chilia mea". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "stea" sa aiba functia sintactica de
complement indirect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "DeschidetN fereastra dintre ramuri/
Sa nu-si loveasca fraaezimea-n QeamurL." 4 puncte
8. Transcrie, din strofa a doua, propozitia subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata subiectiva,
avand ca regent verbul a aduce. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura primului vers din textul dat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Cu ochii-aprinsi ca jarul de rubin". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica semnificatia sintagmei "echer plapand". ' 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti loan / Ioana Geogescu, locuiesti in lasi, pe bulevardul "Nicolae Balcescu", la numarul 35, si
esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a, la Scoala cu Clasele I - VIII "G.Calinescu".
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directiunii scolii tale, prin care
soliciti eliberarea unei adeverinte de elev, pentru inscrierea la Biblioteca Judeteana Mhai Eminescu" din
localitate. in cerere, trebuie :
• sa respecti conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa sa redactezi continutul intr-o structura adecvata; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06-2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului
citat la Partea I (Tudor Arghezi, Fluture, tu). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Fluture, tui
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_033

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 33
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte):
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de concurs, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos:
Gradina mea - gradina copilariei mele -
Avea odata straturi si alei
Pe brazde negre infloreau pansele
Si le stropeau pe inserat batranii mei
C-o stropitoare verde, smaltuita.
Erau pe-aicea flori de margarita
Si micsunele cu parfum de mosc*...
La usa ce se vaita prelung
Ma-ntampina parfum inchis si greu,
Si-n pragul putred, din trecut, m-ajung
Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu.
Odaile pustii mi se-arata
Atat de mari cum imi pareau odata,
Pe vremea cand le masuram, tiptil,
Cu pasi marunti si sovaielnici de copil t
Era atat de nalt pe-atunci plafonul scund,
Si usile erau atat de grele
Cand incercam sa ma ascund,
Tinandu-mi rasuflarea, dupa ele...
(Otilia Cazimir, Pelerinaj sentimental)
*moscT s.n. - substanta cu miros patrunzator si placut, care se foloseste in industria parfumurilor,
in
cosmetica si in medicina.
A. Limba romana
1. Transcrie, din textul dat, doua cuvinte care contin vocale in hiat. 4
puncte
2. Alcatuieste o propozitie in care cuvantul subliniat din enuntul urmator sa aiba o alta
valoare morfologica, precizand-o: "La usa ce se vaita prelung". 4
puncte
3. Scrie cate un sinonim pentru urmatoarele cuvinte: ..odata *% .parfum", "se vaita", "marunti".
4 puncte
4. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din versurile:
"Pe brazde negre infloreau pansele/ Si le stropeau pe inserat batranii mei.,. * 4
puncte
5. Alcatuieste un enunt in care un pronume personal la feminin sa fie in cazul genitiv. 4
puncte
6. Transcrie, din textul dat, un predicat verbal. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din versurile urmatoare:
..Lausa ce se vaita prelung/ Ma-ntamoina parfum inchis si greu.. " 4 puncte
8. Transcrie, din text, o propozitie principala. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata completiva directa,
avand ca regent verbul a arata. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers. 2
puncte
11. Transcrie, din textul dat, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2
puncte
12. Numeste o figura de stil identificata in versurile: "Shn pragul putred, din trecut, m-ajung/
Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu..." 2 puncte
13. Mentioneaza doua marci lexico-gramaticale ale prezentei eului liric in textul citat. 2
puncte
14. Explica semnificatia versurilor urmatoare: "$/-r? pra^u/pu/retf, din trecut, m-ajung/
Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul "O intalnire neasteptata", avand ca inceput dat
enuntul: Colindand potecile de munte m-am hotarat sa ma intorc..., in care sa povestesti o
intamplare traita
de tine. in compunere, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei naratiuni; 6
puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintelor formulate; 8
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4
puncte
Atentie! In compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Alexandru, Paul, Mihaela, Monica.
Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu
precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului
citat la Partea I (Otilia Cazimir, Pelerinaj sentimental). in redactarea compunerii, vei avea in
vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Pelerinaj
sentimental;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea
clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta
textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.;
punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_034

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 34
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
O foaie se desprifKfe din crang si calendar: Culorile invie pe moartea frunzaturii,
De-un an o asteptase Septemvrie" ca dar. Dand farmecu-nfforirii declinului* naturii.
Tot ce legat fusese, de-acuma o sa zboare. Si tremurand in vantul ce-o smulge si-o ridica,
Lumina e mai calda, desi e mai racoare. O pasare de aur e frunza cea mai mica.
(Ion Pillat, Septemvrie)
* Septemvrie • septembrie
* declin -decadere; (fig.) sfarsit al unei glorii
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "foaie", "(se) desprinde", "asteptase", "Septemvrie". 4 puncte
2. Motiveaza scrierea cu ii a cuvantului "naturii". 4
puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "mic". 4 puncte
4. Transcrie din text un pronume nehotarat si un verb la modul gerunziu. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"O foaie se desprinde din crang s/ calendar". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "ar?"sa aiba functia sintactica de atribut substantival. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Lumina e mai calda, desie mai racoare". 4
puncte
8. Transcrie ultima propozitie principala din text. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul a (se) ridica. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura celui de al doilea vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Motiveaza scrierea cu majuscula a cuvantului "Septemvrie" in interiorul versului
,,De-un an o asteptase Septemvrie ca dar". 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Culorile invie pe moartea frunzaturii". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul contine o descriere artistica. 2
puncte
14. Explica semnificatia versului "O pasare de aur e frunza cea mai mica". 4 puncte
Partea a Ii-a (10 puncte)
Te numesti Andrei/ Andreea Pascu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara Ia bunici, intr-o
zona deluroasa, in localitatea Runcu.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15; 20 de randuri, adresata fostei
tale colege, Maria, careia sa ii descrii locul in care iti petreci aceasta vacanta. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2
puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2
puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.062007.
Partea a lil-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi un personaj dintr-o comedie studiata de tine
la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedia
aleasa/din fragmentele studiate;
• numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului pentru care ai optat;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la scene/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al operei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_035

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 35
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte):
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de concurs, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos:
Cica era odata intr-un sat un om grozav de lenes; de lenes ce era, nici imbucatura din gura nu si-o
mesteca. Si satul, vazand ca acest om nu se da la munca nici in ruptul capului, hotari sa-t spanzure,
pentru
a nu mai da pilda de lenevie si altora. Si asa, se aleg vreo doi oameni din sat si se duc la casa
lenesului, ii
umfla pe sus, il pun intr-un car cu boi, ca pe un butuc nesimtitor, si hai cu dansul la locul de
spanzuratoare!
Asa era pe vremea aceea.
Pe drum se intalnesc ei cu o trasura in care era o cucoana. Cucoana, vazand in carul cel cu boi un
om
care samana a fi bolnav, intreba cu mila pe cei doi tarani, zicand:
- Oameni buni! Se vede ca omul cel din car e bolnav, sarmanul, si-l duceti la vreo doftoraie undeva
sa
se caute.
- Ba nu, cucoana, raspunde unul dintre tarani; sa ierte cinstita fata dumneavoastra, dar aista e un
lenes
care nu are pareche in lume, si-l ducem la spanzuratoare, ca sa curatim satul de-un trandav.
- Alei! Oameni buni, zise cucoana, infiorandu-se; pacat, sarmanul, sa moara ca un cane, faradelege!
Mai bine duceti-l la mosie la mine; iacata curtea pe coasta ceea. Eu am acolo un hambar plin cu
posmagi, ia
asa, pentru imprejurari grele, Doamne fereste! A manca la posmagi si-a trai si el pe langa casa
mea, ca
doar stiu ca nu m-a perde Dumnezeu pentr-o bucatica de pane. Da, suntem datori a ne ajuta unii pe
altii.
- l-auzi, mai, ienesule, ce spune cucoana: ca te-a pune la cotet, intr-un hambar cu posmagi, zise
unul
dintre sateni. Iaca peste ce noroc ai dat, bata-te intunerecul sa te bata, uraciunea oamenilor! Sai
degraba si
multameste cucoanei, ca te-a scapat de la moarte si-ai dat peste belsug, luandu-te sub aripa
dumisale. Noi
gandeam sa-ti dam sopon si franghie. Iar cucoana, cu bunatatea dumisale, iti da adapost si
posmagi; sa tot
traiesti, sa nu mai mori! Sa-si puie cineva obrazul pentru un trantor ca tine si sa te hraneasca ca
pe-un
trantor, mare minune-i si asta! Dar tot de noroc sa se planga cineva... Bine-a mai zis cine-a zis ca
«Boii
ara si caii mananca». Hai, da raspuns cucoanei, ori asa, ori asa, ca n-are vreme de stat la vorba cu
noi.
- Dar muietii-s posmagii? zise atunci lenesul, cu jumatate de gura, fara sa se carneasca din loc.
-Ce-a zis? intreba cucoana pe sateni.
- Ce sa zica, milostiva cucoana, raspunde unul. la, intreaba, ca muieti-s posmagii?
- Vai de mine si de mine, zise cucoana cu mirare, inca asta n-am auzit! Da' el nu poate sa si-i
moaie ?
- Auzi, mai Ienesule: te prinzi sa moi posmagii singur, ori ba?
- Ba, raspunse lenesul. Trageti mai bine tot inainte! Ce mai atata grija pentru asta pustie de gura!
Atunci unul dintre sateni zice cucoanei:
- Bunatatea dumneavoastra, milostiva cucoana, dar degeaba mai voiti a strica orzul pe gaste.
Vedeti
bine ca nu-l ducem noi la spanzuratoare numai asa de flori de cuc, sa-i luam naravul. Cum chititi?
Un sat
intreg n-ar fi pus oare mana de la mana ca sa poata face dintr-insul ceva? Dar ai pe cine ajuta?
Doar lenea-i
imparateasa mare, ce-ti bati capul!
Cucoana atunci, cu toata bunavointa ce ave, se hameteste si de bineface si de tot, zicand:
- Oameni buni, faceti dar cum v-a lumina Dumnezeu!"
Iar satenii duc pe lenes la locul cuvenit si-i fac felul.
Si iaca asa au scapat lenesul acela de sateni, si satenii aceia de dansul.
Mai pofteasca de-acum si alti lenesi in satul acela daca le da mana si-i tine cureaua.
S-am incalecat pe-o sa si v-am spus povestea asa.
(Ion Creanga, Povestea unui om lenes)
"hambar, hambare, s.n. - magazie in care se pastreaza diferite produse agricole, in special, cereale;
granar, jitnita.
"posmag, posmagi, s.m. - (reg.) paine uscata taiata felii. (Ia sg.) pesmet
*a strica orzul pe gaste - (expr.) a darui lucruri deosebite cuiva care nu stie sa le pretuiasca
*(a umbla) de floride cuc- (expr.) (a umbla) fara rost
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "bolnav", "franghie", "faceti, "undeva". 4
puncte
2. Scrie cate un sinonim pentru fiecare din cuvintele: "sateni", "hotari"t "degeaba", jioroc". 4
puncte
3. Precizeaza procedeul prin care s-au format cuvintele urmatoare: "de la", "bunatate". 4
puncte
4. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din enuntul
w- l-auzi, mai, Ienesule, ce spune cucoana: ca te-a pune la cotet". 4
puncte
5. Alcatuieste o propozitie in care substantivul ..oameni"sa fie in cazul genitiv,
cu functie sintactica de nume predicativ. 4 puncte
6. Transcrie predicatul primei propozitii din textul dat, precizandu-i felul. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din enuntul urmator:
"Si iaca a$a au scapat lenesul acela de sateni, si satenii aceia de dansul". 4 puncte
8. Transcrie propozitia subordonata din fraza urmatoare, precizandu-i felul:
"Se vede ca omul cel din car e bolnav". 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata predicativa,
avand ca termen regent verbul "a ramane". 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza modul de expunere dominant in textul dat. 2
puncte
11. Transcrie, din textul dat, enuntul care contine intriga naratiunii. 2
puncte
12. Precizeaza o trasatura de caracter a cucoanei, care reiese din enuntul:
,,- Da, suntem datori a ne ajuta unii pe altii". 2 puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o opera epica. 2
puncte
14. Explica intelesul enuntului: "- Doar lenea-i imparateasa mare...". 4
puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie un text de 15 - 20 de randuri, cu titlul "Peisaj ...", in care sa folosesti ca mod de expunere
descrierea, avand ca inceput dat urmatorul enunt: Dupa furtuna care parea ca uneste cerul cu
marea, se ivi,
bucuros, soarele.
in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice descrierii, ca mod de expunere; 6
puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate situatiei imaginate; 8
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4
puncte
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa caracterizezi personajul omul lenes din opera citata la Partea I (Ion
Creanga, Povestea unui om lenes). in redactarea compunerii, vei avea in vedere :
numirea a trei trasaturi de caracter ale personajului indicat;
- precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in
naratiune;
- ilustrarea trasaturilor personajului, prin raportare la mijloacele de caracterizare enuntate mai
sus;
prezentarea relatiei dintre personajul indicat si un alt personaj al naratiunii.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.;
asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea- 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_036

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA- 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 36
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos.
intre ziduri, printre arbori ce se scutura de floare,
Cum revarsa luna plina linistita ei splendoare!
Si din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate;
Amortita li-i durerea, le simtim ca-n vis pe toate,
Caci in propria-ne lume ea deschide poarta-ntrarii
Si ridica mii de umbre dupa stinsul lumanarii...
Mii pustiuri scanteiaza sub lumina ta fecioara,
Si cati codri-ascund in umbra stralucire de izvoara!
Peste cate mii de valuri stapanirea ta strabate,
Cand plutesti pe miscatoarea marilor singuratate...
(Mihai Eminescu, Scrisoarea f)
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, doua cuvinte care contin diftongi. 4 puncte
2. Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului, prin care s-au format cuvintele:
tJcacr, "singuratate". 4 puncte
3. Scrie sinonimul potrivit al cuvantului "scanteiaza" s\ antonimul cuvantului "ascund". 4 puncte
4. Alcatuieste un enunt in care cuvantul "ce" din primul vers, sa aiba alta valoare morfologica
decat cea din text. 4 puncte
5. Transcrie, din text, un verb de conjugarea a lll-a, respectiv unul de conjugarea a IV-a. 4 puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in versul "Cum revarsa luna plina
linistita ei splendoare!". 4 puncte
7. Scrie un enunt in care sa fie si un atribut pronominal in cazul genitiv. 4 puncte
8. Transcrie, din text, o propozitie subordonata circumstantiala de cauza. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata completiva directa, avand
ca element regent verbul a simti. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza felul rimei din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din textul dat, un vers care contine o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul Xaci in propria-ne lume ea deschide
poarta-ntrarii\ 2 puncte
13. Transcrie, din text, un vers in care apare antiteza lumina - intuneric. 2 puncte
14. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unei opere lirice. 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Marin/ Marina Georgescu, ai absolvit clasa a VlII-a si iti petreci vacanta de vara, intr-o zona
de munte, in localitatea Plaiul Mare.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata
parintilor tai, carora sa le descrii imprejurimile localitatii in care iti petreci aceste zile de vacanta. in scrisoare,
trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi personajul principal dintr-o nuvela studiata
de tine la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal din
nuvela aleasa;
• numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul principal si alt personaj al nuvelei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise

varianta_037

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 37
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
- lancule, Maria ta, si o frunza intrebai:
cand treceam spre Baia dealul, - Unde-!, soro, Craisorul?*
ti-am vazut sub un gorun * Codrul tot vui din poale
priponit de-o floare - calul. un raspuns ca doina dulce:
Iarba scapara sub el - la, s-o dus, in jos, spre vale
si in ochii mari cat pruna sub un carpen, sa se culce.
si in scarile de-otel Era seara, calul bland,
se juca, nebuna, luna. invelit in neguri sure
intrebai atunci o stea sta-nsauat si astepta
ce-si ardea, departe, dorul, nechezand catre padure...
(Mircea Micu, Balada cu lancu)
* Craisorul Muntilor - nume popular dat conducatorului revolutiei de la 1848 din Transilvania, Avram lancu
"gorun; carpen - nume de arbori
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "treceam", "priponit", "scapara", "codrul". 4 puncte
2. Transcrie, din text, doua cuvinte continand vocale in hiat. 4
puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "padure". 4 puncte
4. Transcrie, din text, o interjectie si un adverb relativ. 4
puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "ce-si ardea, departe, dorul 1 4
puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul Jrunza"$a aiba functia sintactica de nume predicativ. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: ..Codrul tot vui din ocale/un raspuns..." 4
puncte
8. Transcrie, din text, propozitia subordonata circumstantiala de timp. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul a (se) juca. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului "- Unde-i, soro, Craisorul?". 2 puncte
11. Transcrie din text un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "un raspuns ca doina dulce". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca, desi in titlu apare termenul "Balada",
textul apartine unei opere lirice. 2 puncte
14. Explica semnificatia versului "se juca, nebuna, luna". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Alexandru/ Alexandra Dinu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara, intr-o zona
de munte, in localitatea Raul Alb.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata fostei
tale colege, Miruna, careia sa ii dezvalui pjanurile de a organiza o excursie de o saptamana, pentru a vizita
Humulestiul, locul natal al lui Ion Creanga. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei taie cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este
18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa prezinti un personaj dintr-o balada populara, studiata de
tine la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului din balada
aleasa;
• numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul ales si alt personaj al baladei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea • 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_038
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 38
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I ( 48 de puncte):
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de concurs, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos:
Prin arborii de plumb isi cerne luna
Lumina deasa-n aerul fluid*.
La marginea poienii luminoase,
Pe care-n ziduri codrii o inchid,
Paraul unde vinete-si framanta
Sub scoarta dantelata migalos
Si-n cadentari neregulate-i canta
Acestui dans salbatic si duios,
intreaga vale-n cant o Moara,
Ca pe-o cutie-albastra de vioara.
(Nicolae Labis, Rapsodia padurii)
* fluid (adj.) - (aici) insusirea de a fi mladios, flexibil, curgator...
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "ziduri", "paraul", "cadentari", "cutie". 4
puncte
2. Transcrie, din text, doua cuvinte derivate. 4
puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "vanat". 4
puncte
4. Transcrie, din text, doua substantive in cazul nominativ. 4
puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: ..Paraul unde vinete-
siframanta...". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care adjectivul "deasa"sa aiba alta functie sintactica decat in textul
citat. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Si-n cadentari neregulate-i canta/
Acestui dans salbatic si duios". 4
puncte
8. Transcrie, din text, propozitia subordonata atributiva. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul a canta.
4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura celui de al doilea vers din fragmentul citat. 2
puncte
11. Transcrie, din text, doua versuri care contin o comparatie. 2
puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Pe care-n ziduri codrii o inchid".
2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul contine o descriere/ un tablou.
2 puncte
14. Explica semnificatia versurilor: "Prin arborii de plumb isi cerne luna/Lumina deasa-n aerul
fluid". 4 puncte
Partea a Ii-a (10 puncte)
Te numesti Marin/ Maria Novac, ai absolvit clasa a Vlll-a si intentionezi sa-ti petreci cateva zile din
vacanta de vara la Constanta, in familia unui prieten/ unei prietene, Alin/ Alina Parvu.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata
prietenului tau/ prietenei tale, prin care sa-i comunici detalii despre felul in care doresti sa-ti petreci aceste
zile. ^
in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este
18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1-2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine la scoala este o schita. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale schitei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin referire ia momentele acestuia sau la trei secvente reprezentative;
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_039

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 39
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I ( 48 de puncte ):
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos:
- Ce te legeni, codrule,
Fara ploaie, fara vant
Cu crengile la pamant?
- De ce nu m-as legana,
Daca trece vremea mea!
Si de ce sa nu ma plecr
Daca pasarile trec!
Peste varf de ramurele
Trec in stoluri randunele,
Ducand gandurile mele
Si norocul meu cu ele.
Si se duc pe rand, pe rand,
Zarea lumii-ntunecand.

Si se duc ca clipele,
Scuturand aripele,
Si ma lasa pustiit,
Vestejit si amortit
Si cu dont-mi singurel,
De ma-ngan numai cu el!
(Mihai Eminescu, Ce te legeni...)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "codrule", "zarea", "ploaie", "scuturand". 4
puncte
2. Scrie un sinonim al cuvantului "noroc"s\ un antonim al cuvantului "ducand". 4
puncte
3. Precizeaza mijlocul de imbogatire al vocabularului folosit in alcatuirea cuvantului "ramurele".
din versul "Peste varf de ramurele". 4 puncte
4. Alcatuieste o propozitie in care substantivul colectiv "stoFsa fie in cazul dativ. 4
puncte
5. Transcrie o locutiune din textul dat, precizandu-i felul. 4
puncte
6. Transcrie subiectul si atributul adjectival din versurile: "Trec in stoluri randunele! Ducand
gandurile mele". 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in versurile: "Si se duc pe randr pe rand!
Zarea lumii-ntunecand". 4 puncte
8. Transcrie ultima propozitie principala din textul dat. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata subiectiva, introdusa prin
conjunctia daca. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers din textul dat. 2
puncte
11. Transcrie, din textul dat, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2
puncte
12. Numeste o figura de stil identificata in versul "Si se duc pe rand, pe rand". 2
puncte
13. Explica semnificatia versului "Daca trece vremea mea", prin raportare la contextul poeziei. 4
puncte
14. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 4
puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatia versurilor din
finalul poeziei: "St cu doru-mi singurel/ De ma-ngan numai cu el!" (Mihai Eminescu, Ce te
legeni...),
sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei,
prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2
puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date;
6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2
puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi personajul principal dintr-un roman
studiat
de tine Ia scoala. in elaborarea compunerii tale, vei avea in vedere urmatoarele repere :
• numirea a patru trasaturi morale ale personajului principal;
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului
principal din
romanul ales/din fragmentele studiate;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate
comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul principal si un alt personaj al romanului.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate
continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.)
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri.

varianta_040

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 40
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte):
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de concurs, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos:
1. Stelele-a cer Si tineretile
Deasupra marilor Trec si se stang.
Ard departarilor
Pana ce pier. 4. Orice noroc
.......................... Si-ntinde-aripele,
2. Stol de cocori Gonit de clipele
Apuca -atinsele Starii pe loc.
Si necuprinsele .........................
Drumuri de nori. 5. Nu e pacat
........................... Ca sa se lepede
3. Floare de crang, Clipa cea repede
Astfel vietile Ce ni s-a dat?
(Mihai Eminescu, Stelele-n cet)
A. Limba romana
1. Transcrie cuvintele care contin diftongi din versurile: "Deasupra marilor/
Ard departarilor/ Pana ce pier". 4 puncte
2. Scrie doua locutiuni/ expresii care sa contina verbului "a apuca". 4
puncte
3. Alcatuieste o propozitie in care un cuvant din versurile urmatoare
sa aiba valoare morfologica de adverb: nCfipa cea repede/ Ce ni s-a dat". 4
puncte
4. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din versurile:
"Deasupra marilor/ Ard departarilor". 4
puncte
5. Rescrie verbele din versul urmator la modul indicativ, timpul perfectul compus, mentinand
aceeasi persoana, acelasi numar si aceeasi diateza: "Trec si se stang" 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care sa introduci, cu functie de complement circumstantial
de cauza, un substantiv din versul "Drumuri de nori". 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Stol de cocori / Apuca -atinsele 1
4 puncte
8. Scrie un enunt in care substantivul "sfe/efe"sa aiba alta functie sintactica decat cea din text.
4 puncte
9. Precizeaza felul propozitiei subordonate "Pana ce pier". 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Motiveaza pronuntarea in hiat a grupului vocalic A& din substantivul prezent
in versul: "Astfel vietile". 2 puncte
11. Transcrie, din textul dat, un vers care contine un epitet. 2
puncte
12. Explica semnificatia sintagmei "drumuri de nori", prin raportare la context. 2
puncte
13. Transcrie, din textul dat, un vers care contine o imagine vizuala. 2
puncte
14. Explica ideea cuprinsa in prima strofa a textului citat. 4
puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Marcel/ Marcela Panduru, locuiesti in Bucuresti, pe Strada Morii, la numarul 87, esti
elev/
eleva in clasa a Vlll-a la Scoala cu Clasele l-VIII "Andrei Saguna" si doresti sa te inscrii la cercul de
arta
populara de la "Clubul Copiilor" din localitate, intrucat vrei sa-ti aprofundezi cunostintele despre
folclor.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere de inscriere, adresata directorului
acestui club. in cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 4
puncte
• sa expui clar si concis continutul solicitarii; 4
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2
puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate
de
tine Ja clasa este o comedie.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a doua caracteristici ale comediei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin referire la cel putin doua momente ale subiectului sau
la doua
scene reprezentative);
• prezentarea unui personaj, prin raportare la doua scene/ la doua situatii semnificative.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate
continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_041

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 41
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos.
Sunt singura, e seara si mi-i atat de jale
Ca-mi vine sa plang insami de mila dragei tale. -
Ma-ntreb cateodata noi cum am fi putut
Trai o-ntreaga viata de nu ne-am fi stiut ?...
De mult chema norocul la mijloc de carari,
Dar doua vieti stinghere duceam spre doua zari,
Si tu ai fost intaiul ce s-a-ncrezut ca sunt
Carari ce duc spre raiuri si-aicea pe pamant..
(Elena Farago, Scrisoare)
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, trei cuvinte care contin diftongi si unul care contine un hiat. 4 puncte
2. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a cuvantului "pamant". 4 puncte
3. Construieste doua enunturi prin care sa demonstrezi omonimia unui cuvant din versul
"Ma-ntreb cateodata noi cum am fi putut". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume relativ si un adverb relativ. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate in enunturile:
"doua vieti stinghere", "cte nu ne-am fi stiut", "sa plang insami", "ai fost intaiul". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "viata" $& indeplineasca functia sintactica
de atribut substantival genitival. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "am fi putut trai", "o-ntreaoa viata",
"carari ce duc spre raiuri", "aicea pe pamant". 4 puncte
8. Transcrie, din textul dat, o propozitie subordonata atributiva. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata subiectiva,
avand ca regent verbul a (se) putea. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Stabileste rima si masura versurilor din prima strofa. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care contine o personificare. 2 puncte
12. Transcrie, din text, o constructie in care apare un indice temporal. 2 puncte
13. Mentioneaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza prezenta eului liric. 2 puncte
14. Explica semnificatia versurilor: "...Si tu ai fost intaiul ce s-a-ncrezut ca sunt/
Carari ce duc spre raiuri si-aicea pe pamant..." 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul "Padurea de atunci...", in care sa descrii imaginea
unei paduri, pe care nu o poti uita. in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice descrierii, ca mod principal de expunere; 6 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! In compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Marin, Petre, Paula, Elvira. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa caracterizezi personajul principal preferat dintr-o opera epica studiata la
scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal;
• numirea, in compunere, a cel putin trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative din text;
• prezentarea relatiilor dintre personajul principal si alt personaj al operei epice pentru care ai optat.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia • 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_042

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 42
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I ( 48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos.
Cand, tremurandu-si jalea si sfiala,
Un cant pribeag imbratiseaza firea
Si-un trandafir crescut in umbra moare
Si soare nu-i sa-i planga risipirea,
Eu plang atunci, caci tu-mi rasai in zare
A vremii noastre dreapta mucenita,
Copil blajin, cuminte prea devreme
Sfielnica, balaie dascalita".
Ca stralucirea ochilor tai limpezi,
Poveste nu-i mai jalnic povestita,
Tu esti din leagan sora cu sfiala,
Pe buza ta n-a tremurat ispita.
Cununa ta de zile si de visuri
Au impletit-o rele ursitoare,
Ca fruntea ta nu-i frunte de zapada,
Si mana nu-i atatea stiutoare /..J
(Octavian Goga, Dascalita)
"mucenita (mucenica) - femeie care sufera pentru o idee, actiune
"ursitoare - fiinta imaginara despre care se crede ca are darul de a hotari soarta omului de la nastere
"dascalita - invatatoare
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, doua cuvinte care contin diftong si doua cuvinte care contin
vocale in hiat. 4 puncte
2. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "copil". 4 puncte
3. Precizeaza cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
"risipirea"si "sfielnica". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un verb la diateza activa si unul la diateza pasiva. 4 puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate in urmatorul vers:
"A vremii noastre dreaota mucenita". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "dascalita"sa indeplineasca functie sintactica
de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in urmatoarele enunturi:
"Euplang atunci", "Tu esti din leagan sora cu sfiala". "Pe buzata n-a tremurat ispita". 4 puncte
8. Transcrie propozitia principala din prima strofa a textului dat. 4 puncte
9. Realizeaza extensia functiei sintactice a cuvantului subliniat: JKu impletit-o rele ursitoare".
in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens, precizandu-i felul. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versurilor din prima strofa a poeziei citate. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care indica o trasatura fizica a personajului evocat. 2 puncte
12. Transcrie, din text, o structura ce contine un epitet si un fragment/ un vers care
contine o comparatie. 2 puncte
13. Mentioneaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza prezenta eului liric. 2 puncte
14. Explica semnificatia versurilor: "Cununa ta de zile si de visuri/Au impletit-o rele ursitoare". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere (text narativ) de 10 -15 de randuri, cu titlul "O intamplare hazlie", al carei inceput va
fi urmatorul: Dimineata anunta o zi superba de vara. in casa bunicilor se raspandise mirosul placut al
placmtelor abia scoase din cuptor...
in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei naratiuni; 6 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Nicu, Dragos, Milica, Gina. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentjezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textul
citat la Partea I (Octavian Goga, Dascalita). In redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Dascalita;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_043

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 43
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos.
Umbla usor peste case
Lumina de aur a toamnei,
Atinge copacii si scutura frunzele
Si pasii ei nu se aud,
Nu se aud
Decat la mine in suflet —
Zambiti, trecatori,
Descheiati-va la gat,
Potoliti-va setea de-albastru (...)
E ultima imbratisare a toamnei,
Sarutul din urma care ne face asemenea zeilor.
(Victor Felea, Lumina de aur a toamnei)
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, doua cuvinte care contin cate un diftong si doua care contin cate un hiat. 4 puncte
2. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a cuvantului "frunza". 4 puncte
3. Construieste un enunt in care cuvantul ..toamna" sa aiba alta valoare morfologica
decat cea din text. 4 puncte
4. Transcrie, din text, doua verbe ia modul imperativ. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate in urmatoarele structuri:
"Umbla usor, "pasii ei", "nu se aud", "setea de-albastru". 4 puncte
6. Numeste felul subiectului in propozitia "Descheiati-va la gat". 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in urmatoarele fragmente:
"Lumina de aur". "E ultima imbratisare". 4 puncte
8. Transcrie, din textul dat, o propozitie simpla. 4 puncte
9. Construieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata subiectiva,
avand ca regent verbul a (se) auzi. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura primelor doua versuri. 2 puncte
11. Mentioneaza figura de stil identificata in versul "Lumina de aur a toamnei". 2 puncte
12. Transcrie, din text, o structura care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice apartenenta textului dat la genul liric. 2 puncte
14. Explica semnificatia versurilor: "E ultima imbratisare a toamnei,/
Sarutul din urma care ne face asemenea zeilor". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Redacteaza o compunere de 10 -15 de randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre o semnificatie sau
despre mesajul transmis de textul citat la Partea I (Victor Felea, Lumina de aur a toamnei), sustinuta
printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai un continut (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si un stil adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine Ja scoala este basm popular.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale basmului popular, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin referire la cel putin trei secvente/ situatii reprezentative;
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinte rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului -3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina. incadrarea in spatiul acordat,
lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_044

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 44
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I ( 48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos.
Mult iscusita vremii slova
Nu spune clipa milostiva
Ce ne-a-nfratit pe veci necazul
Si veselia deopotriva...
Marita fie dimineata
Ce-a savarsit a noastra nunta,
Batrane Olt! - cu buza arsa
Iti sarutam unda carunta.
in cetatuia ta de apa
Dorm cantecele noastre toate
Si fierbe tainuita jafe
A visurilor sfaramate.
Tu impletesti in curcubeie
Comoara lacrimilor noastres
Si cel mai scump nisip tu-l duce
In vadul Dunarii albastre.
(Octavian Goga, Oltul- fragment)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "milostiva", "tainuita') "sfaramate77, "lacrimilor". 4 puncte
2. Scrie antonimele cuvintelor t,veselie"s\ "batran". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "milostiv(a)". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un substantiv in cazul acuzativ si un adjectiv Ia gradul superlativ relativ. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate in urmatoarele structuri:
"cantecele noastre toate", "fierbe tainuita jale", "necazul/§[ veselia deopotriva". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul ..v/s"sa indeplineasca functie sintactica
de complement indirect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in urmatoarele enunturi:
"Ce ne-a-nfratit pe veci necazul", "in cetatuia ta de apa". 4 puncte
8. Transcrie, din textul dat, o propozitie subordonata atributiva. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata completiva directa,
avand ca regent verbul a spune. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura primelor doua versuri. 2 puncte
11. Transcrie, din text, o structura care contine o inversiune. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile: "in cetatuia ta de apa/
Dorm cantecele noastre toate". 2 puncte
13. Selecteaza, din text, un vers care noteaza o adresarea directa. 2 puncte
14. Explica semnificatia versurilor: "Marita fie dimineata/ Ce-a savarsit a noastra nunta". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 • 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatia sau despre
mesajul fragmentului citat la Partea I (Octavian Goga, Oltul), sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare
corespunzatoare.
in compunerea ta, trebuie:
♦ sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
♦ sa ai un continut (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
♦ sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tineja scoala este balada populara.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale baladei populare, ca specie literara;
• ilustrarea acestor caracteristici, cu ajutorul exemplelor extrase din textul ales;
• evidentierea secventelor narative ale operei epice alese;
• prezentarea unui personaj al baladei, subliniind semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinte rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, incadrarea in spatiul acordai
lizibilitatea- 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_045

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 45
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I ( 48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos._______________________________________________________________________________
"Achim Moromete era un om caruia ii placea sa-si aminteasca totdeauna ca e si el de ia tara, numai
pentru a se bucura ca acum nu mai este. Ceasul de la mana nu incetase, de atatia anir sa-i faca placere,
tocmai pentru acest lucru. De asemenea si hainele de pe el, cravata si chiar ciorapii. Nu numai despre faptul
ca nu mai este taran ii placea sa-si aminteasca, la fel de incantat era si atunci cand cineva aducea vorba
despre viata din Bucuresti, la inceputurile ei. Am spus ca Achim se descurcase la fel de repede ca si fratele
sau mai mare, Paraschiv. Nu se oprise insa ca acesta la un "Consum". Dupa ce intelesese ca trebuie sa-si
lase cat mai curand, acolo de unde plecase, obiceiurile si felul de a vorbi, Achim Moromete, in scurta vreme,
a priceput mai bine si mai adanc decat fratii sai, viata orasului. El n-a stat decat doi ani ca ucenic la un mare
magazin de incaltaminte.__________________________________________________________________
In al treilea an a ajuns vanzator, iar in celalalt an, director al magazinului, lucru care-i uimise la culme nu
numai pe frati, dar si pe aceia care il angajasera. in acest post a ramas pana astazi, dar viata omului s-a
schimbat totusi neintrerupt. Pe vremea cand facuse "primulpas"in afaceri, a trait cateva zile de chin. (...)
Achim Moromete a facut dupa aceea alte afaceri, datorita carora a putut sa scape si de armata si de front.
Cu toate acestea, mai ales acum, dupa razboi, el isi dadea seama ca atata timp cat are sa ramana intr-un
magazin oarecare, chiar si director, niciodata n-o sa poata face avere. intelegea ca pentru asta nu ajunge
sa faci azi o afacere si peste cinci luni alta : afacerile trebuie sa se tina lant, sa curga una din alta."
(Marin Preda, Povestea unei calatorii - fragment)
A. Limba romana
1. Precizeaza numarul de sunete din urmatoarele cuvinte: "ceas", "chiar", "ciorapi", "placea". 4 puncte
2. Transcrie, din textul marcat cu chenar, doua cuvinte compuse prin contopire. 4 puncte
3. Alcatuieste doua enunturi prin care sa demonstrezi omonimia cuvantului "mare". 4 puncte
4. Transcrie, din textul marcat, un adjectiv si un adverb la gradul comparativ de egalitate. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din enuntul: "era un om caruia
ii placea sa-si aminteasca totdeauna ca e si el de la tara". 4 puncte
6. Scrie un enunt in care verbul a (-si) aminti are functia sintactica de complement direct. 4 puncte
7. Precizeaza functiile sintactice ale cuvintelor subliniate din structurile: "Moromete era unom..:\
"Ceasulde la mana...", "candcineva aducea vorba...",.....felul de a vorbi..." 4 puncte
8. Transcrie, din textul dat, o propozitie simpla. 4 puncte
9. Alcatuieste un enunt in care verbul a (se) soune sa fie regent pentru
o p/opozitie subordonata subiectiva. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza un mod principal de expunere identificat in fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din textul dat, un fragment de cel mult cincisprezece cuvinte, care sa ilustreze
o conditie necesara pentru ca personajul sa depaseasca statutul "omului de la tara". 2 puncte
12. Mentioneaza doua obiecte care "ii fac placere" personajului. 2 puncte
13. Prezinta doua argumente care sa justifice apartenenta textului dat la genul epic. 2 puncte
14. Explica semnificatia fragmentului: ,Achim Moromete era un om caruia ii placea
sa-si aminteasca totdeauna ca e si el de la tara, numai pentru a se bucura ca acum nu mai este". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Alexandru/ Alexandra lonescu, locuiesti in Braila, pe Strada Mieilor, la numarul 73, esti elev/
eleva la Scoala cu Clasele I - VIII ..Panait Istrati" si soliciti inscrierea la Clubul Sportiv Scolar "Dunarea", din
localitate, intrucat doresti sa practici inotul de performanta.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directorului acestui club,
mentionand si motivul solicitarii. In cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 3 puncte
• sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii; 4 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 3 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine Ja scoala este un imn.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a doua caracteristici ale speciei literare imn;
• exemplifcarea caracteristicilor pe baza textului ales;
• sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile/ despre mesajul textului.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_046

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 46
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Te uita, frunza pica irosita,
Si vantul geme prohodind* departe! S-au dus privigfietorile maiestre;
Putina vreme inca ne desparte Pustiu e cuibul blandei turturele...
De iarna trista, prea curand sositaL. Ah, unde-i suierul mierlitei* sure!
Ca un palat pustiu, cu geamuri sparte, Pierdut din stolul mandrei lor orcliestre,
Padurea noastra tace parasita: Ce trist rasuna gandurile mele
Eu singur cant cu vocea obosita in linistea adanca din padure...
Si trec prin incaperile-i desarte... (St. O. losif, Toamna)
"aprohodi -a oficia o slujba de inmormantare
^mierlita -diminutiv al cuvantului mierla
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, doua cuvinte care contin diftongi. 4 puncte
2. Mentioneaza cate un sinonim pentru cuvintele Jrosita"s\ "obosita". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "blanda". 4 puncte
4. Alcatuieste enunturi pentru a ilustra doua valori morfologice ale cuvantului "ce",
altele decat cea din text. 4 puncte
5. Precizeaza cazul cuvintelor subliniate: "Pierdut din stolul mandrei for orchestre,/
Ce trist rasuna gandurile mele". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "padure"sa aiba functia sintactica de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Pustiu e cuibul blandei turturele.../
Ah, unde-isuierul mierlitei sure!" 4 puncte
8. Rescrie ultima propozitie a textului, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Realizeaza expansiunea functiei sintactice a cuvantului subliniat: "S-au dus oriviohetorile maiestre",
in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens, mentionand rezultatul obtinut. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Stabileste rima si masura versurilor din prima strofa, 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers/ o structura care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Sl vantul geme prohodind departe!". 2 puncte
13. Transcrie doua structuri care sa indice prezenta eului liric in textul dat. 2
puncte
14. Explica semnificatia versului "Ah, unde-i suierul mierlitei sure!" 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 20 - 25 randuri, cu titlul "Casute pentru pasari", al carei inceput este urmatorul:
Ma plimbam prin livada bunicilor plina de flori. Pe una dintre ramuri, o pasare stinghera isi deschidea si
inchidea aripile mici... in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei naratiuni; 6 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Cristian, Emil, Paula, Marina. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata la Partea I (St. O. losif,
Toamna) apartine unei opere lirice/ genului liric.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificate in fragmentul din poezia Toamna;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului toamnei, asa cum apare el in fragmentul
de mai sus;
♦ exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2 p.\
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea- 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_047
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 47
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Mi-i fraged sufletul, pana pe buze mi-i fraged,
Poate de iarba ce creste acum la noi;
cu bice de aur trec sub ferestre ploi -
stau singura si-mi aduc aminte de multe:
Cand eram mica legasem un leagan de-o creanga.
« Vreau s-ajung steaua de-acolo...» strigam bunicului.
O, cat de sus s-au suit dusmanoasele stele...
Nu le mai vad, le-am uitat lumina curata.
Mi-i inima trista. Mama mi-a scris c-au taiat
pomii din fundul gradinii, leaganul putred;
Odata cu dansulfva fi cazut in buruieni
copilaria mea-si o mananca furnicile...
(Magda isanos, Copilaria mea - fragment)
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, un cuvant care contine un diftong, respectiv un cuvant care contine triftong. 4
puncte
2. Motiveaza ortografierea urmatoarelor cuvinte: "mW", "gradinii". 4 puncte
3. Scrie patru locutiuni/ expresii care sa aiba in componenta cuvantul "inima". 4 puncte
4. Transcrie, din text, doua substantive articulate hotarat. 4
puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "O, cat de sus s-au suit
dusmanoasele stele...". 4 puncte
6. Transcrie, din ultima strofa, cuvintele care au functia sintactica de subiect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "MI-I inima trista. Mama mi-a scris c-au taiat/
pomii din fundul gradinii, leaganul putred". 4 puncte
8. Transcrie, din text, o propozitie subordonata circumstantiala de timp. 4 puncte
9. Realizeaza contragerea propozitiei subordonate atributive, din textul dat, in parte de propozitie
corespunzatoare ca sens, mentionand si doua modificari aparute prin aceasta transformare. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului: "«Vreau s-ajung steaua de-acolo...» strigam bunicului". 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers/ o structura care sa contina o metafora. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "O, cat de sus s-au suit dusmanoasele stele". 2 puncte
13. Transcrie un vers/ un fragment de vers care sugereaza atitudinea maturului fata de copilarie. 2
puncte
14. Explica semnificatia versului: "- Vreau s-ajung steaua de-acolo...". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere (text narativ) de 10 - 15 randuri, cu titlul "Un gest frumos", al carei inceput va fi
urmatorul: Hotarasem sa trec in jurnal cel mai frumos gest al fiecarei zile. Aseara, dintre atatea gesturi facute
de cei din jurul meu, urma sa-l aleg pe cel ce merita sa fie consemnat...
in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei naratiuni; 6 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului
citat la Partea I (Magda Isanos, Copilaria mea- fragment). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Copilaria mea\
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.
varianta_048

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 48
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.
in arcane* de padure intunerec ce spaimanta,
Frunza tace langa frunza si copac langa copac;
Noapte trista, noapte muta, noapte moarta, cer opac -
Dar privighetoarea canta, dar privighetoarea canta.
in arcane de padure vijelie ce spaimanta,
Trasnet rosu ce-nfasoara si surpare de potop;
Pentru ce e armonie o manie fara scop,
Dar privighetoarea canta, dar privighetoarea canta.
in arcane de padure grozavie ce spaimanta,
Aurora- ntarziata nu s-arata sub frunzis,
intunerecul in cale i $-a pus de-a curmezis -
Dar privighetoarea canta, dar privighetoarea canta.
(Alexandru Macedonski, in arcane de padure)
*arcane- loc ascuns, tainic
'aurora - interval de timp, inainte de rasaritul soarelui, cand exista o lumina difuza in atmosfera;
lumina rosie-portocalie a soarelui din acest interval de timp
A. Limba romana
1. Transcrie, din strofa a doua, un cuvant care contine diftong si un cuvant care contine
vocale in hiat. 4 puncte
2. Scrie cate un antonim pentru cuvintele "opac" si "intunerec". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "noapte". 4 puncte
4. Transcrie, din prima strofa, doua substantive in cazul nominativ. 4 puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
.Trasnet rosu ce-nfasoara si surpare ££ potop". 4 puncte
6. Alcatuieste cate un enunt in care sa folosesti adjectivul "rosu"cu functia sintactica
de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functiile sintactice ale cuvintelor: "grozavie", "intunerecul". 4
puncte
8. Transcrie, din text, o propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul a (se) arata. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza rima versurilor din textul dat. 2
puncte
11. Transcrie, din text, un vers/ o structura care sa contina o personificare. 2 puncte
12. Rescrie, din text, doua cuvinte care indica fenomene ale naturii. 2 puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o descriere artistica. 2
puncte
14. Explica semnificatia versului "Dar privighetoarea canta, dar privighetoarea canta". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 -15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre mesajul transmis sau despre o
semnificatie a textului citat (Alexandru Macedonski, in arcane de padure), sustinuta printr-un argument/
printr-o motivare distincta. in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului/ amotivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei formulate; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2
puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1-2 pagini, in care sa prezinti personajul principal dintr-un basm studiat de tine
la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului principal din
basmul ales;
♦ numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal;
♦ ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
♦ prezentarea relatiilor dintre personajul principal si alt personaj al basmului.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia • 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_049

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 49
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.
Din umbra si desisuri o ciuta nalta sare
Ca-n basmul Genovevei, speriata si fugara,
cu narile pe dunga de vant tremuratoare,
neincrezatoare-n pacea dinjuru-i, se-nfioara,
Picioarele-i sunt nalte, subtiri, atente, pline
de tresariri nervoase, abia s-ating de stanca.
Grumazu-ntors si neted, cu snurul unei vine,
de-o gratie perfecta, tot mai zvacneste inca
Sub pielea ei lucioasa cu par catifelat
si sumbru ca-nnoptarea, ca fumul si ca ceata,
toti muschii se-nfioara, si-n trupul nemiscat
auzi cum bate parca, inspaimantata, viata.
Atenta si-ncordata, pe cer se profileaza
atat de lamurita, c-o clipa ciuta pare,
asa cum sade-n coasta padurii si vegheaza,
o piatra viu cioplita, simbolica-ntrupare.
(Magda isanos, Ciuta)
A. Limba romana
1. Mentioneaza doua motive ale folosirii cratimei in structura "se-nfioara". 4 puncte
2. Transcrie, din prima strofa, patru cuvinte derivate. 4
puncte
3. Stabileste cate un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele: "nemiscat", "inspaimantata". 4 puncte
4. Alcatuieste cate un enunt in care cuvantul "gratie" sa aiba alta valoare morfologica decat
cea din text, precizand-o. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate in urmatoarele structuri:
"cu snurul unei vine", "totimuschii se-nfioara'\ 9lo clipa ciuta oare...". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "vant"sa aiba functia sintactica de complement
circumstantial de cauza. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in urmatoarele enunturi:
..neincrezatoare-n oacea din iuru - /w, "subpielea ei lucioasa". ..o piatra viu cioolita,\ 4 puncte
8. Transcrie propozitia subordonata din strofa a Ill-a, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste un enunt in care substantivul ciuta sa fie regent pentru o subordonata atributiva. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Numeste felul rimei versurilor citate. 2
puncte
11. Transcrie, din text, un vers/ structura care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Picioarele-isunt nalte, subtiri, atente, pline". 2
puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o descriere/ un portret. 2
puncte
14. Explica semnificatia structurii poetice: "si-n trupul nemiscat/
auzi cum bate parca, inspaimantata viata". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere (text narativ) de 10 -15 randuri, cu titlul "O calatorie neasteptata", al carei inceput
este urmatorul: Mama imi spuse ca a telefonat Radu, prietenul meu din copilarie. Dorea sa ne intalnim in
aceasta vacanta... in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei naratiuni; 6
puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Andrei, Stefan, Rodica, Ileana. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului
citat la Partea I (Magda Isanos, Ciuta). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Ciuta:
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_050

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 50
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.
Plutesc in aer glasuri fermecate, Ca ciocarlia ce-n vazduh s-avanta,
Vestindu-mi pretutindeni primavara! Si-acolo-n cer se leagana si canta
Vazduhul scanteiaza sub povara Pan1 ce-ameteste iar, cazand pe lanuri;
Margaritarelor din cer picate...
Asa-n pornirea sfintelor elanuri
Fugiti departe, griji intunecate! Se-nalta sufletu-mi spre tine, Soare!
Vreau sa traiesc din zori si pana seara, Si cade iar din slavi ametitoare...
Si vreau sa cant! Vreau sa ma-mbat de para
Eterna a iubirii nesecate. (St. O. losif, Reinviere)
A. Limba romana
1. Transcrie diftongii din cuvintele f.traiesc"si "seara". 4 puncte
2. Mentioneaza cate doua sinonime contextuale pentru cuvintele: "scanteiaza"si "eterna". 4 puncte
3. Mentioneaza patru termeni din familia lexicala a substantivului "suflet". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un substantiv in cazul vocativ si un substantiv in cazul genitiv. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Asa-n pornirea sfintelor elanuri/
Se-nalta sufletu-mi spre tine, Soare!". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "ciocarlie"sa aiba functia sintactica de atribut substantival.
4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Plutesc in aer glasuri fermecate,/
Vestindu-mi pretutindeni primavara!". 4 puncte
8. Transcrie, din textul dat, o propozitie subordonata circumstantiala de timp. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul
,,a(se)inalta". 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului ffCa ciocarlia ce-n vazduh s-avanta". 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers/ o structura care sa contina un epitet. 2
puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul " Vazduhul scanteiaza sub povara/
Margaritarelor din cer picate...". 2 puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul citat apartine unei
opere lirice. 2 puncte
14. Explica semnificatia versurilor: "Plutesc in aer glasuri fermecate/
Vestindu-mi pretutindeni primavara!" 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 -15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre mesajul transmis sau despre o
semnificatie a textului citat la Partea I (St. O. losif, Reinviere), sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare
distincta. In compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate cerintei date; 6
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi personajul principal dintr-o schita studiata
de tine la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal din
schita aleasa;
• numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire Ia intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul principal si celelalte personaje ale schitei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_051

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 51
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
- Du-te, Voine, du-te
Cu oile-n munte,
Si-ti ada * aminte
Unde m-ai lasat,
De laturi de sat
Cu furcuta-n brau,
Cu secera-n grau.
Putin secerai
Si rau ma taiai,
Putin sange curge,
Tare dor m-ajunge
Mai, Voineo, de tine,
Ca nu vii la mine.
"ada - adu (*** Du-te, Voine, du-
te)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "oile", "furcuta", "laturi", "taiai". 4
puncte
2. Transcrie, din text, doua cuvinte care fac parte din masa vocabularului. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "munte". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume personal si un adverb relativ. 4
puncte
5. Stabileste valorile morfologice ale cuvantului ,put/n"din enunturile: "Putin secerai",
"Putin sange curge". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "grau"$& aiba functia sintactica de complement direct. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor din versul " Tare dor m-ajunge11. 4
puncte
8. Transcrie, din text, propozitia subordonata cauzala. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata predicativa, avand ca regent verbul a ajunge. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza specia literara careia ii apartine textul dat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Numeste o figura de stil identificata in versul "Si rau ma taiai". 2 puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul dat apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica semnificatia versurilor: "Cu furcuta-n brau,/Cu secera-n grau". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 -15 randuri, cu titlul "inserarea", in care sa descrii imaginea acestui moment
al zilei, care te-a impresionat candva. in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei descrieri; 3
puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate; 4
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 3 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Vlad, Maria. Punctajul pentru redactare se
acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere, de 1 ; 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine la scoala este un roman. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale romanului, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin referire la trei secvente reprezentative;
• prezentarea unui personaj, prin raportare la doua intamplari/ la doua situatii semnificative.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
In vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_052

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 52
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
- Mai badita, badisor,
Nu-mi trimite-atata dor,
Pe vale si pe izvor
Si pe gura tuturor.
Trimite-mi mai putinei
Si hai dumneata cu ei
Ca io*-s fata tinerea,
Dorul tau nu-l pot tinea.
Pe unde dorul m-ajunge,
De-acolo nu ma pot duce.
Unde dorul ma loveste
Si iarba se parjoleste *."
(*** Mai badita, badisor)
"io-eu "separjoleste -se arde, se usuca
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "izvor", "dumneata", "ajunge", "parjoleste". 4
puncte
2. Transcrie, din text, doua cuvinte derivate cu sufix diminutival. 4
puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "dor". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un adjectiv pronominal si un adverb relativ. 4
puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Si hai dumneata cu eU Ca io^s fata tinerea". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "iarba" $& aiba functia sintactica de atribut substantival. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Pe unde dorul m-ajunge." 4
puncte
8. Transcrie, din text, o propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata predicativa, avand ca regent verbul a alunge. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului al doilea din fragmentul citat. 2
puncte
11. Transcrie din text un vers/ o structura care sa contina o enumeratie. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Ca io-s fata tinerea''. 2
puncte
13. Precizeaza felul rimei primelor patru versuri. 2
puncte
14. Explica semnificatia din context a versului "Si iarba se parjoleste". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, in care sa povestesti "O intamplare plina de invataminte". in
compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei naratiuni; 6
puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! In compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Marian, Traian, Viorica, Elena. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere de 20 - 25 de randuri.^ in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si
semnificatiile doinei populare Mai badita, badisor. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei trasaturi a speciei literare doina;
• ilustrarea acestei trasaturi, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei a textului doinei Mai badita, badisor,
• exprimarea unei opinii cu privire la semnificatiile textului sau la mesajul transmis (enuntarea opiniei si
motivarea acesteia).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia • 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). in vederea acordarii punctajului pentru redactare,
compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise.

varianta_053

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 53
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Frunza verde de bujor De ne-am fi dragi, ne-om lua.
Mai, badita, badisor, Si atuncia* ne-om lasa,
Si-aseara-arn trecut pe coasta, Cand ea si-o numara,
Pe din sus de casa voastra, Cate frunze-ntr-un stejar,
Ma-ta-n casa te sfadea" Cate holde-ntr-un hotar.
Si de mine rau vorbea, Nici atunci n-ar fi asa
Dar ca de s-ar macina, Pe cum zice muma-ta...
Pe moara ca faina,
(•** Frunza verde de bujor)
* sfadea = certa
"atuncia = atunci
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "frunza" "aseara", "voastra", "atunci". 4 puncte
2. Transcrie, din text, doua cuvinte derivate cu sufix diminutival. 4
puncte
3. Mentioneaza sensul omonimului "coasta". 4
puncte
4. Transcrie, din text, un pronume reflexiv si un adverb relativ. 4
puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate:" S\-aseara - am trecut ge coasta". 4
puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "stejar"$a aiba functia sintactica de atribut substantival. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:,/,"/ atunci n-ar fi a$a/ Pe cum zice muma-ta" 4
puncte
8. Transcrie, din text, propozitia subordonata circumstantiala de timp. 4 puncte
9. Scrje o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva, avand ca regent expresia a-i fi drag 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. 2
puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sugereaza comuniunea cu natura. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil prezenta in versurile: "Dar ca de s-ar macina/Pe moara ca faina". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica semnificatia din context a versurilor: "Cand ea si-o numara/ Cate frunze-ntr-un stejar,/
Cate Mde-ntr-un hotar". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Marin/ Maria Radulescu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la bunici, intr-o
zona de campie, in localitatea Valea Lunga, unde ai participat la onomastica varului tau, llie.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata fostei
tale colege. Elena, careia sa ii descrii atmosfera acelui eveniment. In scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi un personaj dintr-un roman, pe baza
fragmentelor studiate la clasa. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• prezentarea a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in text;
• numirea a trei trasaturi ale personajului;
• ilustrarea celor trei trasaturi ale personajului, cu ajutorul textului ales/ al fragmentelor studiate;
• evidentierea unor mijloace artistice folosite in caracterizare (procedee artistice, moduri de expunere,
expresivitatea unor cuvinte sau structuri gramaticale etc.).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului- 2 p.;
registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului- 3 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a
textului in pagina, lizibilitatea-2p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_054
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA- 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 54
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Cand vad mandruta la poarta
Dragu-mi-i ulita toata,
Cand o vad sara la cina
Ca o ruja * din gradina,
Cand o vad sara la stele
Ca o cruce de margele,
Cand o vad sara la luna
Ca o floare cu cununa.
Mandra, vai, frumoasa esti,
Dar eu nu stiu a cui esti?
Ca ce maica ai avutt
Ce mai gura ti-o facut,
Ca cine to-o saruta
Multa vreme n-o zauita*.
Ca si eu te-am sarutat
Si-am zacut o luna-n pat
("* Cand vad mandruta la poarta)
*ruja - trandafir *n-o zauita - n-o uita
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "mandruta", ^poarta", gradina", "margele". 4 puncte
2. Transcrie, din text, alte doua regionalisme {cuvinte/ constructii), decat cele explicate mai sus. 4
puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului Jloare". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume personal si un adverb de timp. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: Mandra, vai, frumoasa esti". 4
puncte
6. Scrie un enunt in care substantivul ltmargele"sa aiba functia sintactica de complement direct. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor din enuntul: "Dragu-mi-i ulita toata". 4
puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul aM- 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura celui de al doilea vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul Xand o vad seara la stele/
Ca o cruce de margele". 2 puncte
13. Transcrie, din text, structura/ fragmentul care sugereaza atat admiratia, cat si indoiala, nesiguranta. 2
puncte
14. Explica semnificatia sintagmei "Ca o floare cu cununa". ' 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre apartenenta textului Cand
vad mandruta la poarta la specia literara doina, sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare
corespunzatoare.
in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la
scoala este o schita. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale schitei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin referire la momentele acestuia sau la trei secvente reprezentative;
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru continut
(cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare {unitatea compozitiei - 1 p.;
coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.; ortografia -
4 p.;
punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului fn pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o
pagina sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_055

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 55
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Doina stiu si doina zic De la mine cand te-i duce?
De cand am ajuns voinic. Cin' te scoase-n calea meat
Eu cu doina ma platesc Bata-te pardalnica *
De bir si de boieresc*; Ca mi-ai secat inima
Tot cu doinisoara mea, Si tu mi-ai scurtat viata,
De podveada', de belea. Saracut de maica mea!
Doina, doina, cantec dulce,
C"Doina stiu si doina zic)
*bir - impozit; *boieresc - taxa; 'podveada - obligatia de a transporta cu caruta; 'pardalnica - blestemata
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "ajuns", "podveada", "pardalnica", Jnima". 4 puncte
2. Transcrie, din text, doua cuvinte derivate cu sufix. 4
puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "doina". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un substantiv insotit de un adjectiv pronominal posesiv. 4 puncte
5. Stabileste cazul cuvintelor subliniate: "Doina, doina, cantec dulce,/... Ca mj-ai secat inima ". 4
puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "wafa'sa aiba functia sintactica de atribut substantival. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Cin* te scoase - n calea mea". 4 puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata predicativa, avand ca regent verbul a ajunge. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura penultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Doina, doina, cantec dulce". 2 puncte
13. Transcrie, din textul dat, doua structuri care exprima marturisirea directa
a gandurilor si a sentimentelor. 2 puncte
14. Explica semnificatia din context a versului: "Doina stiu si doina zic". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 ■ 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatia versului de inceput
al textului Doina stiu si doina zic, sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare,
in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere {formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la
scoala este o nuvela. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale nuvelei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin referire la cel putin trei momente ale acestuia sau la trei secvente
reprezentative;
• prezentarea unui personaj al nuvelei, punand in evidenta semnificatia evolutiei acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise

varianta_056

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTARE NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 56
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Nu cuvintele purtate ca argintii Si lumina: aur sprinten sub picioare;
Vanturati din mana-n mana pe tejghele Naltul cer primavaratic care mana
Ar putea sa mi te cheme-n ochii mintii, Sus la munte, pe ulmet si pe arinisti,
Rau muntean, cu limpezimi de acuarele. Norii albi si le adapa turma pana
Cum sa dau eu slove negre si tocite, Vine seara cu-ale umbrelor nelinisti;
Jocul fraged: numai apa, numai soare, Ridicandu-se in noapte: vajnic taur,
Si frunzisul: spuma verde pe rachite, Dealul care paste cer de stanjeneL
(Ion Pillat, Acuarela)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "cuvintele", "argintii", "tejghele", "acuarele". 4
puncte
2. Gaseste cate un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele: "numai", "sprinten') .tcer", Jurma" 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a cuvantului "munte". 4
puncte
4. Transcrie, din text, un pronume reflexiv si un pronume relativ. 4
puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: -Cum sa dau eu stove negre si tocite" 4
puncte
6. Alcatuieste cate un enunt in care substantivul "deaf'sa aiba functia sintactica de
complement direct si, respectiv, de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: ..Ar putea sa mite cheme-n ochii mintii" 4
puncte
8. Transcrie din fragmentul dat o propozitie subordonata atributiva. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul "a veni". 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o descriere. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o comparatie. 2
puncte
12. Selecteaza, din text, un scurt fragment/ un vers care contine o imagine vizuala. 2 puncte
13. Precizeaza masura versului " Vine seara cu-ale umbrelor nelinisti". 2
puncte
14. Explica semnificatia din context a versului "Rau muntean, cu limpezimi de acuarele*. 4
puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul "La scaldat", in care sa continui expozitiunea
urmatoare:
In vacanta de vara a anului scolar trecut, am fost la bunicii mei, in comuna Hotarele. La dansii merg in
fiecare vara , pentru ca acolo am multi prieteni si pentru ca peisajul este superb.
intr-o dimineata, ne-am hotarat sa mergem toti la scaldat. Ne-am luat cu noi alimente si am pornit spre
raul de la marginea satului. Cand distractia era in toi...
In compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice naratiunii, ca mod principal de expunere; 4 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvat cerintei date ; 10
puncte
• sa respecti normele de ortografie, de punctuatie si de exprimare. 4
puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Vlad, Doru, Cerasela, Magda. Punctajul
pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptu[ ca fragmentul din poezia citata la Partea I (Ion Pillat,
Acuarela) apartine unei opere lirice/genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificate in fragmentul din poezia Acuarela;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului, asa cum apare el in fragmentul dat;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului- 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia – 3

p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). in vederea acordarii punctajului pentru
redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise.

varianta_057

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 57
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
in trandafirul desfrunzit S-ar scutura la cea mai mica
O roza palid a-nflorit Din adierile de vant;
E cea din urma si e, poate, Cand o privesc parca mi-e frica
Cea mai suava dintre toate. Sa-si ninga floarea pe pamant
O simti ca n-are sa ramaie Melancolia bietei roze
Pe ramuri prinsa zife-ntregi. Adesea inima-mi sfasie;
Octombrie-i rece sio mangaie Copila, n-o privi! Sarmana
Cu raze stinse si pribegi. E chiar iubirea mea tarzie.
(Cincinat Pavelescu, Amor de iarna)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "desfrunzit", "suava", "mangaie", "adierile" 4 puncte
2. Mentioneaza cate un sinonim pentru cuvintele "ramuri"si "vant". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "a ninge". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un adjectiv si o prepozitie. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Cand o privesc parca mi-e frica" 4 puncte
6. Alcatuieste doua enunturi in care substantivul "f!oare"sa aiba functia sintactica de
complement indirect, respectiv, de atribut substantival. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
, .Melancolia bietei roze /Adesea inima-mi sfasie". 4 pu n cte
8. Transcrie, din text, propozitia subordonata circumstantiala de timp. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata atributiva, avand ca regent
substantivul roza. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Cu raze stinse si pribegi". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica semnificatia versului "Sa-si ninga floarea pe pamant". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Marian/ Maria Georgescu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara, intr-o zona
de munte, in localitatea Valea Mare.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata
verisoarei tale, Paula, careia sa ii descrii un peisaj care te-a impresionat. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.062007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere de 25 - 30 de randuri, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele
studiate de tine la scoala este un imn. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a speciei literare imn;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului ales;
• sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice, prin comentarea unei figuri de stil/
imagini artistice existente in textul ales;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile sau despre mesajul textului (formularea clara/ logica a
opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea- 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_058

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 58
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Visand la ochii dragei mele, Un stol de randunici galagioase
Am aruncat, spre casa ei trecand, L-au prins din zbor si-acum, in adevar
intr-un manunchi, albastre viorele Iti bat in geamuri, vesele sa-ti lase
Si dorul meu turburator de gand. Amoru-n gand si florile in par!
(Cincinat Pavelescu, Cantec de primavara)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "ochii", "manunchi", "viorele", "turburator". 4 puncte
2. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele: "draga", "galagioase". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "zbor". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume personal si un verb la modul gerunziu. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
"L-au prins din zbor si-acum, in adevar". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "casa"sa aiba functia sintactica de complement indirect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Un stol de randunici galagioase/
L-au prins din zbor...". 4 pu nete
8. Transcrie, din text, propozitia subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata predicativa, avand ca regent verbul a iesi. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura primului vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Un stol de randunici galagioase" 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica semnificatia sintagmei "Amoru-n gand si florile in par!". 4
puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatiile sau despre
mesajul poeziei Cantec de primavara, de Cincinat Pavelescu, sustinuta printr-un argument/ printr-o
motivare corespunzatoare.
in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine la scoala este o comedie. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale comediei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin referire la cel putin trei momente ale acestuia sau la trei secvente
reprezentative;
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_059

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 59
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Tesea cuminte ca intotdeauna Si $-a mirat ea: cine a deschis
Maria borangicul Ia razboi, Larg poarta ? Cand s-a ridicat sa vaza,
Si cum prin seara cadeau umbre moi, l-a nalucit acum ca porumbelul
I s-a parut ca intra luna, Ei alb batea din aripi langa ea.
Atat de alb venea. Dar nicio raza
Nu calca mai usor pe talpi de vis': (Ion PHIat, Bunavestire)
kMaria- Sfanta Fecioara Maria
^porumbel- simbolul al Duhului Sfant, care vesteste Sfintei Fecioare Maria faptul ca a fost aleasa pentru
a fi Maica pruncului lisus
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "intotdeauna", "borangicul", " talpi", "porumbelul". 4 puncte
2. Gaseste cate un sinonim pentru cuvintele "usor"s\ "seara". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "a tese". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume personal si un pronume interogativ. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
"Si cum prin seara cadeau umbre moi". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "luna"s& aiba functia sintactica de nume predicativ. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
" Tesea cuminte ca intotdeauna' Maria borangicul la razboi". 4 puncte
8. transcrie, din text, o propozitie subordonata subiectiva. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata circumstantiala de Icc, avand ca regent
verbul a intra. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile: "l-a nalucit acum ca porumbelul/
Ei alb batea din aripi langa ea". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2 puncte
14. Explica semnificatia din context a constructiei t9umbre moi". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Alexandru/ Alexandra lonescu, ai absolvit clasa a Vill-a si iti petreci vacanta de vara la
bunici, intr-o zona de munte, in localitatea Poiana lui Horea.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 -^20 de randuri, adresata
parintilor tai, carora sa le descrii o seara de vara, petrecuta pe aceste meleguri. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa respecti normele de ortografie, de punctuatie si de exprimare corecta. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este
18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 • 2 pagini, in care sa caracterizezi un personaj dintr-un roman studiat de
tine la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din
romanul ales;
• numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului ales ;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate ;
• prezentarea relatiilor dintre personajul ales si alt personaj al romanului.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate
continutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea -
2p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o
pagina sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_060

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 60
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
E cald... gradina-n jurul meu
Surade, lenesa la soare.
Frunzisul prafuit si greu
isi culca umbra calatoare
Pe-al ierburilor camp plapand...
Razand, cu capul dat pe spate,
Un mac isi scutura pe rand
Petalele insangerate.
in salcii vrabiile tac,
Doar cucul cel batran arunca,
Neindemanatic si buimac,
Chemarea-i scurta peste lunca.
Si din trifoiul parfumat.
Cu flori usoare si rotunde,
Acelasi murmur necurmat
De greieri adormiti raspunde...
(Otilia Cazimir, Vara)
A. Limba romana
1. Precizeaza pentru fiecare dintre urmatoarele cuvinte, daca includ diftongi sau
vocale in hiat: "soare", "prafuit", "greu"7 "vrabiile". 4 puncte
2. Mentioneaza cate un antonim potrivit pentru cuvintele "tec"si "batran". 4 puncte
3. Transcrie, din text, doua cuvinte derivate cu prefixe. 4
puncte
4. Precizeaza felul articolelor subliniate: "al ierburilor. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvinteior subliniate: "Qu flori usoare sl rotunde",
"Chemarea^scurta", "acelasi murmur". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care verbul "a arunca"$a se^afle la diateza pasiva. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "1§i culca umbra calatoare/
Pe-al ierburilor camp plapand". 4 p u n cte
8. Precizeaza raportul sintactic existent intre propozitiile din a treia strofa a textului citat. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata completiva directa,
avand ca regent verbul "a raspunde" 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului "Pe-al ierburilor camp plapand". 2 puncte
11. Transcrie din text un vers/ o structura care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile:
"Un mac isi scutura pe rand/ Petalele insangerate." 2 puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca fragmentul de text este o descriere artistica. 2
puncte
14. Explica semnificatia versurilor: "E cald... gradina-n jurul meu/Surade, lenesa la soare". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti llie/ llinca Poenaru, locuiesti in Calarasi, pe Strada Dumbraveni, Ia numarul 89, esti elev/
eleva in clasa a Vlll-a la Scoala Generala "Gheorghe Asachi" si doresti sa te inscrii la cercul de arta
populara de la "Clubul Copiilor" din localitate, intrucat vrei sa-ti aprofundez! cunostintele despre folclor.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere de inscriere, adresata directorului
acestui club. in cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 2
puncte
• sa expui clar si concis continutul solicitarii; 6
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
9
f
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine Ja clasa este o fabula.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a doua caracteristici ale fabulei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin punerea in evidenta a situatiei semnificative in care se afla
personajele);
• prezentarea personajelor si a semnificatiei comportamentului acestora.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_061

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 61
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
N-am mai trecut de mult prin sat si-mi spune
Un om ce de pe-acasa a venit
Cum c-a-nfiorit la noi malinul*
Si c-ai albit, mamuca, ai albit".
Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnava.
Eu nu stiu cum sa cred atatea vesti,
Cand din scrisori eu vad precum matale
Din zi in zi mereu intineresti.
(Nicolae Labis, Mama)
* malin - arbust decorativ, cu flori albe, mirositoare si cu fructe mici, negre
* ai albit - (in text) ai incaruntit
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, patru cuvinte continand diftongi. 4
puncte
2. Scrie cate un antonim pentru cuvintele "bolnavans\ "intineresti". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "veste". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume personal si un adverb de loc. 4
puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"N-am mai trecut de mult prin sat $i-mi spune/ Un om ce de pe-acasa a venit" 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "sat "sa aiba functia sintactica de
atribut substantivul. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: .Alt om mi-a sous c-ai stat la oat bolnava". 4
puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata circumstantiala de cauza,
avand ca regent verbul a veni. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului "Cum c-a-nflorit la noi malinul". 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o repetitie. 2
puncte
12. Precizeaza sentimentul sugerat in versul "Eu nu stiu cum sa cred atatea vestr. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice afirmatia ca textul apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica, in 5 - 6 randuri, semnificatia ultimelor doua versuri. 4
puncte
Partea II (18 de puncte)
Te numesti Alexandru / Alexandra lonescu si faci parte din cercul dramatic al Scolii ..Sincretarr. Pe data
de 30 iunie 2007, ora 17:00, in sala de festivitati a scolii va avea loc premiera spectacolului cu piesa
Napasta, de I. L. Caragiale, in care interpretezi unul dintre roluri si la care ai dori sa participe si dirigintele
tau, profesorul losif Arnautu.
Redacteaza, pe o pagina distincta, o invitatie adresata profesorului Arnautu, de a participa la aceasta
premiera, ca invitat de onoare. Invitatia trebuie sa cuprinda:
• formulele introductive si de incheiere scrise intr-un registru stilistic adecvat relatiei cu destinatarul; data,
locul, semnatura; 4 puncte
• invitatia propriu-zisa; 10
puncte
• respectarea normelor de exprimare, de ortografie si de punctuatie; 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii invitatiei este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi un personaj preferat dintr-o comedie studiata
de tine la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedia
aleasa/din fragmentele studiate;
• numirea a trei trasaturi( fizice si/ sau morale) ale personajului;
• prezentarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al comediei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.}.
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise
varianta_062

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
f
Subiect examen varianta 62
* Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Desi se scursesera abia primele ore ale diminetii, vazduhul era intunecat, nerabdator de amurg, si cerul
coborase jos, cat putuse de jos, intr-un adevarat efort de a atinge campia, iar ea era iara sfarsit Soseaua
parea
so strabata chiar prin mijloc, dar totul nu era desigur decat o parere, de vreme ce marginile ii erau rotunde:
oriunde te-ai gasi, orizontul are grija sa te asigure ca esti in centrul universului.[...J
Oprisem inainte de intrarea in sat $L de unde eram satul se vedea mic $i cenusiu [."]. in mod ciudat, primul
lucru care m-a frapat a fost gutuiul din fata casei, cu fructele inca neculese, luminoase, lasate in crengi ca
niste
lampioane uitate aprinse [...]. Era ceva induiosator si aproape necuviincios in constiinciozitatea acestui pom de
a
rodi asa, decenii la rand, fara sa oboseasca, fara sa se mire de ce se petrece in jur, fara sa se intrebe macar
daca mai are cineva nevoie de fructele lui. Pentru ca, intr-adevar, nu parea sa mai aiba nevoie cineva. Pe
langa
fructele vii, luminoase din crengi, pamantul intreg dedesubt era acoperit cu un strat bolovanos de gutui
putrezite.f...] Am intrat, impingand portita clampanitoare, calcand cu grija pardoseala de gutui
(Ana Blandiana, La tara)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "vazduhul') "campia", "luminoase", "fructele". 4 puncte
2. Transcrie, din ultimul alineat al textului, doua cuvinte formate prin derivare. 4
puncte
3. Alcatuieste doua enunturi in care verbul "a (se) cobori"sa aiba sensuri diferite. 4 puncte
4. Precizeaza conjugarea, diateza, modul si timpul verbului "sa se mire". 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
..Desise scursesera abia primele ore ale diminetii..." 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care pronumele nehotarat "cineva"sa fie atribut pronominal. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:.....pamantul intreg dedesubt era acoperit
cu un strat bolovanos de gutui putrezite" 4 pu
nete
8. Transcrie propozitia subordonata din fragmentul subliniat in text, precizand felul acesteia. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care substantivul dimineata sa fie regent pentru o subordonata atributiva. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Transcrie, din text, un scurt fragment care precizeaza timpul cand are loc vizitarea satului. 2 puncte
11. Mentioneaza o figura de stil identificata in imaginea "fructele inca neculese, luminoase,
lasate in crengi ca niste lampioane uitate aprinse". 2 puncte
12. Scrie un enunt in care verbul "a rodi" sa aiba sens figurat 2
puncte
13. Precizeaza doua argumente care sa justifice faptul ca textul este o descriere. 2
puncte
14. Explica semnificatia imaginii: "vazduhul era intunecat, nerabdator de amurg". 4
puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Sorina/ Sorin Alexandrescu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la matusa
ta, intr-o zona de munte, in localitatea Horezu.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 pe randuri, adresata
parintilor tai, carora sa le descrii o dupa-amiaza de vara, petrecuta pe aceste meleguri. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 ; 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine la scoala este un pastel. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale pastelului, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• evidentierea rolului procedeelor artistice in exprimarea ideilor poetice;
• exprimarea unei opinii despre semnificatie textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.* ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise

varianta_063

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 63
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
V-am spus, cum mi se pare, de nu iti fi uitat,
Ca lupul se-ntamplase s-ajunga imparat
Dar fiindca v-am spus-o, voi inca sa va spui
Ceea ce s-a urmat subt stapanirea Iul
Auzind imparatul ca-n staturile sale
Fac napastuiri multe parosii dregatori")[,")
Porunci sa se stranga obsteasca adunare,
Langa un copaci mare;
Caci vrea pe unii-aftii sa ii cam dojeneasca,
Si-n putine cuvinte
Sa le-aduca aminte
Datoriile lor.
Toti se infatisara; si-naltimea lupeasca
incepu sa vorbeasca
C-un glas dojenitor:
- Domnilor de tot felul! Bune sunt astea toate?
Datoriile slujbei astfel le impliniti?[...]
Ganditi-va la suflet, si luati de la mine
Pilda a face bine. [...]
Pe multi din dregatori sa planga i-a-ndemnat
- El ce ati liotarat, jupani amploiati*?
Oare-o sa va-ndreptati? -
ii intreba atunci inaltimea-mblanita,
Ce purta o manta de oaie jupuita -
Spuneti, o sa schimbatipurtarea-va cea proasta?
- Sa traiti la multi ani, dobitocia-voastra -
Raspunse un vulpoi, in slujbe laudat-
Ne poate fi iertat
Sa va-ntrebam smerit, de vreti a ne-arata,
De unde-ati cumparat postavul de manta?
Cand mantaua domneasca este de piei de oaie,
Atunci judecatorii fiti siguri ca despoaie.
(Grigore Alexandrescu, Lupul moralist)
"dregator -demnitar la curtea domneasca
"amploiat - functionar
A. Limba romana
1. Transcrie, din primele patru versuri, doua cuvinte care sa contina diftongi diferiti. 4 puncte
2. Precizeaza mijloacele interne de imbogatire a vocabularului, prin care s-au format
cuvintele "fiindca" s\ "parosii". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "imparat". 4 puncte
4. Transcrie, din text, o locutiune verbala si o formula de adresare politicoasa. 4 puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"V-am spus, cum mi se pare, de nu itifLuitat" 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul Jupur'sa aiba functia sintactica de
nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
"Ce purta o manta de oaie jupuita". 4 puncte
8. Transcrie, din text, o propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata predicativa,
avand ca regent verbul a parea. 4 puncte
10. B. intelegerea textului
11. Transcrie, din text, cuvintele/ sintagmele care numesc doua personaje participante la dialog. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile: "si-naltimea lupeasca/
incepu sa vorbeasca/ C-un glas dojenitor". 2 puncte
13. Precizeaza tipul uman reprezentat de lup. 2
puncte
14. Scrie doua argumente care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
15. Explica semnificatia ultimelor doua versuri. 4
puncte
Partea II (18 de puncte)
Te numesti Cristian / Cristiana Udrea, locuiesti in Constanta, pe Bulevardul Republicii, la numarul 23 si
esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a, la Scoala cu Clasele l-VIII "Mircea cel Batran*'.
Redacteaza, pe o pagina distinctaa foii de examen, o cerere adresata directiunii scolii tale, prin care
soliciti eliberarea unei adeverinte de elev, necesare inscrierii la Clubul Folcloric "Baladele Marii", din
localitate. In cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa redactezi continutul intr-o forma adecvata; 8
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine la scoala este o fabula.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a trei caracteristici ale fabulei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin evidentierea situatiei in care se afla personajele;
• prezentarea personajelor si a semnificatiei comportamentului acestora.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului- 2 p.;
registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a
textului in pagina, lizibilitatea-2p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_064

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 64
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Vantul noptii, speriat
Navaleste printre ramuri.
Trandafirii de pe strat
Bat cu crengi uscate-n geamuri.
Ratacita prin gradini,
Pe covoare lungi de roua,
Toamna goala se-nfioara.
Si cu mainile-amandoua
Isi arunca-nfrigurata
Peste trupul ei de spuma,
Argintie si usoara
Mantie de bruma.
(Otilia Cazirnir,/n zori)
*mantie - haina (de ceremonie) ca o pelerina larga si lunga, purtata peste alte haine
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "noptii", "toamna", "spuma", "mantie". 4 puncte
2. Scrie cate un antonim pentru cuvintele "uscate", "lungi". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "gradina". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un adjectiv in cazul acuzativ si o prepozitie. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor din versul:
" Toamna goala se-nfioara". 4 pu nete
6. Alcatuieste un enunt in care numeralul colectiv "amandoua"sa aiba functia sintactica
de complement direct 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
..Vantul noptii, speriat/Navaleste printre ramuri." 4 pu nete
8. Transforma atributul subliniat din versul "Bat cu crengi uscate-n geamuri"
in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata circumstantiala de timp,
avand ca regent verbul a (se) infiora. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versului "isiarunca-nfrigurata". 2 puncte
11. Transcrie, din text, o structura care sa contina o metafora. 2 puncte
12. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o descriere literara. 2
puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia versurilor "isi arunca-nfrigurata/ Peste trupul ei
de spuma/ Argintie si usoara/Mantie de bruma". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Esti absolvent/ absolventa a clasei a VIll-a, a Scolii cu Clasele l-VIII .Alexandru Lahovary", din Ramnicu
Valcea, te numesti Nicoleta/ Nicusor Dumitrescu si doresti sa adresezi, in numele intregului colectiv din care
ai facut parte, o invitatie fostului diriginte, Ion Popescu, cu ocazia festivitatii de terminare a gimnaziului,
pentru ziua de 30.06.2007, ora 10:30, in sala de festivitati a scolii.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o invitatie adresata fostului tau diriginte, in care
vei avea in vedere;
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa precizezi cu exactitate amanuntele absolut necesare acestui tip de compunere; 8 puncte
• sa respecti normele de ortografie, de punctuatie si de exprimare corecta. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerinta! Data redactarii invitatiei este
18.06.2006
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere de 25 - 30 de randuri, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele
studiate de tine la scoala este o fabula. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a doua caracteristici ale fabulei, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin evidentierea situatiei in care se afla personajele;
• prezentarea unui personaj si a semnificatiei comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_065
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIOANALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 65
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
A nhis. in soare codrul cu trunchiuri de carbune
intinde umbre-albastre pe proaspatul omat,
Si ma visez ia geamuri cu anii indarat;
Vad dealul alb, tarlia* si vremurile bune.
Ies, scartaie zapada ca ieri sub pasul meu,
Si, atarnand marame4 subtiri de promoroaca
De ramurile pase, lumina goala joaca
Azi numai pentru mine si pentru Dumnezeu.
Apoi isi da pe spate tot parul de beteala
Si sare invartindu-si al razelor hanger*,
Si unde talpa-i roza atinge albul ger
Fulgerator scanteie pe nea cate-o peteala *
Crra... trece, pe sub soare vaslind, intaiul corb,
A stat din joc lumina, pe branci se face mica...
Crra... stolu-ntreg - si-n umbra raman privind cu frica
Trei picaturi de sange pe-o ramura de sorb*.
(Ion Pillat, Lumina, iarna)
* tarlia - sanie taraneasca de dimensiuni mici *peteala - beteala
* marama - fasie lunga de voal fin *sorb - maracine
*hanger-pumnal (cutit) mare cu lama incovoiata
A. Limba romana
1. Mentioneaza doua motive ale folosirii cratimei in structura "umbre-albastre" din text. 4 puncte
2. Scrie doi termeni din familia lexicala a adjectivului "alb1. 4
puncte
3. Stabileste cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor "promoroaca"si "codrul". 4 puncte
4. Transcrie, din a doua strofa, un adjectiv si un verb la modul indicativ, timpul prezent. 4 puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate:
Apoi i$i da pe soate tot parul de beteala". 4 puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
"Si unde tafoa-i roza atinge albul gef\ 4 puncte
7. Alcatuieste o propozitie in care substantivul r,soare"sa aiba functia sintactica de
complement circumstantial de cauza. 4 puncte
8. Transcrie ultima propozitie principala din textul citat. 4
puncte
9. Realizeaza extensia partii de propozitie "alb' din constructia "Vaddealulalb'\
in propozitia subordonata corespunzatoare, precizandu-i felul. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza rima versurilor din prima strofa a textului. 2
puncte
11. Transcrie, din text, o structura care contine un epitet. 2
puncte
12. Selecteaza, din text, o structura care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul dat este o opera lirica. 2 puncte
14. Explica, pe scurt, semnificatia titlului, prin raportare la continut. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie, pe foaia de examen, o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul "Poteca din padure", avand ca
inceput dat enuntul Colindand potecile din padurea de peste rau, m-am hotarat sa ma intorc ..., in care sa
povestesti o intamplare traita de tine.
in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei naratiuni; 6 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintelor formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Victor, Mihai. Maria, Ana. Punctajul pentru
redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi un personaj preferat dintr-o comedie studiata
de tine la scoala.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere;
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedia
aleasa/din fragmentele studiate;
• numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului ales;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al comediei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei-
1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_066

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 66
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos:
Eminescu n-a existat
A existat numai o tara frumoasa,
La o margine de mare,
Unde valurile fac noduri albe,
Ca o barba nepieptanata de crai.
Si niste ape ca niste copaci curgatori
In care luna isi avea cuibar rotit
Si, mai ales, au existat niste oameni simpli
Pe care ii chema: Mircea cel Batran, Stefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani si plugari,
Carora Ie placea sa spuna
Seara in jurul focului poezii -
"Miorita" si "Luceafarul" si "Scrisoarea III"
Si pentru ca toate acestea
Trebuiau sa poarte un nume,
Un singur nume.
Lis-aspus
Eminescu.
(Marin Sorescu, Trebuiau $a poarte un nume)
A. Limba romana
1. Rescrie, din prima strofa, patru cuvinte care contin diftongi. 4 puncte
2. Precizeaza mijloacele de imbogatire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele "cuibar" s\ "Mircea cel Batran" 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "om". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un verb la indicativ prezent si unul Ia conjunctiv prezent. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor: "numai", "isi", "niste", "sau". 4
puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "ctoban"$a aiba functia sintactica
de complement indirect 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in text: "o tara", "de crai", "carora" "singur". 4 puncte
8. Transcrie ultima propozitie subordonata din prima strofa, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata completiva indirecta,
avand ca regent verbul a spune. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimelor doua versuri din textul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Si niste ape ca niste copaci curgatori". 2 puncte
13. Precizeaza o tema a creatiei lui Mihai Eminescu pe care ti-o sugereaza textul poetic dat. 2
puncte
14. Explica semnificatia structurii "niste ape ...in care luna isi avea cuibar rotit". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 -15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre o idee desprinsa din fragmentul
citat la Partea I (Marin Sorescu, Trebuiau sa poarte un nume), sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare
corespunzatoare.
in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai un continut (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi un personaj dintr-o comedie studiata de tine
la scoala.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedia
aleasa/din fragmentele studiate;
• numirea a patru trasaturif fizice si/ sau morale) ale personajului;
• prezentarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al comediei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_067

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 67
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Numai noaptea vino, cand tacerea
Se loveste tainic In feresti
Cand ma-nchid ursuz* in incaperea
Unde stau si-astept sa te ivesti.
Ca un fur* ce vrea sa-mi intre-n casa,
Dar s-a prins in curte printre vreji*,
Numai noaptea vino, cand se lasa
O perdea de plumb peste-ochii treji.
Nu-s frumoase zilele, nici calme
Cat aceste nopti ce ma-mpietresc.
Daca vii batand, batand din palme,
Numai noaptea vino, cand primesc.
Vino-ncet ca ora ce-mi aduce
Sarutarea noptii pe obraz.
Locuiesc la ultima rascruce,
Cheia-i langa poarta, pe zapiaz*.
(Radu Stanca, Vino noaptea)
*ursuz- morocanos, necomunicativ *fur- hot, talhar
'vrej - tulpina a unor plante agatatoare sau taratoare
*zaptaz- gard (de scanduri, de uluca)
A. Limba romana
1. Indica, prin subliniere, silaba accentuata in fiecare dintre cuvintele:
"tacerea", "calme", "aduce", "ultima". 4 puncte
2. Scrie cate un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele "tainic"s\ "incapere". 4 puncte
3. Mentioneaza doua derivate formate de la substantivul "noapte". 4 puncte
4. Transcrie, din a doua strofa, un substantiv nearticulat si un verb de conjugarea I. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
"Numai noaptea vino} cand tacerea/ Se loveste tainic in feresti". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "incapere"$a aiba functia sintactica
de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: ..Vino- ncet ca ora ce-mi aduce/
Sarutarea noptii pe obraz." 4 pu n cte
8. Transcrie, din a treia strofa, o propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata completiva directa, introdusa prin
adverbul relativ "cand". 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza tipul de rima din text. 2
puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Transcrie un cuvant/ o structura care se repeta in text. 2
puncte
13. Precizeaza rolul persoanei I in textul citat. 2
puncte
14. Explica semnificatia versurilor:
"Numai noaptea vino, cand se lasa/ O perdea de plumb peste-ochii trejr. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Cristian/ Cristina Leonte, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara intr-o zona de
munte, in localitatea Bradet.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adresata
parintilor tai, carora sa le povestesti o intamplare dintr-o calatorie de o zi, facuta impreuna cu verii tai, Alina
si George, intr-o statiune din apropierea localitatii. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului
citat la Partea I (Radu Stanca, Vino noaptea). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Vino noaptea;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p,\
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea-2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_068

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 68
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Aceasta mare e acoperita de adolescenti
care invata mersul pe valuri in picioare,
mai rezemandu-se cu bratul, de curenti,
mai sprijinindu-se de-o raza teapana, de soare.
Eu stau pe plaja-ntinsa taiata-n unghi perfect
Si ii contemplu ca la o debarcare.
O flota infinita de yole. Si astept
Un pas gresit sa vad sau o alunecare
Macarpan' la genunciv in valul diafan*
Sunand sub lenta lor inaintare.
Dar ei sunt zvelti si calmi si simultan
Au si deprins sa mearga pe valuri in picioare.
(Nichita Stanescu, Adolescenti pe mare)
*yota - ambarcatiune sportiva ingusta si usoara, cu o vela prinsa de un catarg, condusa de o singura
persoana;
*diafan - foarte putin dens, foarte subtire, lasand sa strabata lumina
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, doua cuvinte care contin vocale in hiat. 4 puncte
2. Transcrie, din text, doua neologisme. 4
puncte
3. Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele: "mersul", "inaintare". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un adjectiv in cazul acuzativ si un verb la modul conjunctiv. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
"Dar ei sunt zvelti si calmi si simultan/ au si deprins sa mearga...v. 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care pronumele personal de persoana a lll-a plural "e/"sa aiba
functia sintactica de atribut pronominal. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
t,Aceasta mare e acoperita de adolescenti/care invata mersul pe valuri in picioare." 4 puncte
8. Precizeaza felul subordonatei "un pas gresit sa vad sau o alunecare". 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata predicativa,
introdusa prin pronumele relativ care. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza tipul de rima din text. 2
puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile:
"O flota infinita de yole. Si astept/ un pas gresit sa vad sau o alunecare". 2 puncte
13. Transcrie, din text, doua cuvinte/ structuri continand marci lexico-gramaticale prin care
se evidentiaza prezenta eului liric. 2 puncte
14. Explica o semnificatie a primelor doua versuri din textul citat. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Mirel/ Mirela Olteanu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta la bunici, in satul Pietricica.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adresata
fratelui tau, Mihai, caruia sa ii prezinti o sarbatoare, la care ai participat in satul bunicilor, folosind elemente
descriptive si narative. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; sa ai un stil si un continut adecvate relatiei
tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa prezinti sarbatoarea, respectand conventiile specifice modurilor de expunere indicate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2006.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata Ia Parlea I (Nichita
Stan eseu, Adolescenti pe mare) apartine unei opere lirice/ genului liric.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Adolescenti pe mare;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice si al elementelor de versificatie in textul dat;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_069
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 69
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Noi care suntem ingrozitor de mari
Simtim cateodata
Ca ne lipsesc jucariile.
Avem tot ce ne trebuie,
Dar ne lipsesc jucariile.
Ne e dor de optimismul
Inimii de vata a papusilor
Si de corabia noastra
Cu trei randuri de panze,
Care merge la fel de bine pe apa,
Ca si pe uscat
O, cat ne lipsesc uneori jucariile!
Dar nu putem nici macar sa fim tristi
Din cauza asta
Si sa plangem din tot sufletul,
Tinandu-ne cu mana de piciorul scaunului,
Pentru ca noi suntem niste oameni foarte mari
Si nu mai e nimeni mai mare ca noi
Care sa ne mangaie.
(Marin Sorescu, Jucarii)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "jucariile", "lipsesc", "corabia", "scaunului". 4 puncte
2. Transcrie, din text, doua cuvinte compuse. 4 puncte
3. Alcatuieste doua enunturi in care sa utilizezi cuvantul polisemantic "a tine"
cu doua sensuri diferite, precizandu-le. 4 puncte
4. Transcrie, din text, o interjectie si un adverb la gradul comparativ de egalitate. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
..Pentru ca noi suntem niste oameni foarte mari/Si nu mai e nimeni mai mare ca noi". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "dor"s& aiba functia sintactica de atribut substantival. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
"Avemtotce ne trebuie J Dar ne lipsesc jucariile." 4 puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata circumstantiala cauzala,
avand ca regent verbul a plange. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, o sintagma/ un vers in care se exprima sentimentele omului matur. 2 puncte
12. Transcrie, din text, un grup de cuvinte care se repeta. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica semnificatia versurilor: "Avem tot ce ne trebuie, /Dar ne lipsesc jucariile". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 -15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre imaginea adolescentei, asa
cum este ea sugerata in fragmentul citat la Partea I (Marin Sorescu, Jucarii), sustinuta printr-un argument/
printr-o motivare distincta.
in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa prezinti personajul principal dintr-un basm popular
studjat de tine la scoala.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere;
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului din basmul
popular ales;
• numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului;
• prezentarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul ales si alt personaj al basmului popular.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului ■ 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului In pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_070

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIOANLA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 70
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Nu ma-ntreba nimic in noaptea asta
Nici cat e ceasul, nici ce ganduri am,
Mai bine lasa-ma sa-nchid fereastra,
Sa n-aud frunzele cum cad din ram.
Fa focul si preum^a-te prin casa,
Fara sa spui nimic, niciun cuvant.
Vreau sa ma simt ia tine ca acasa,
Sa n-aud frunzele cum zboara-n vant
invaluita-n straie de culcare,
Asaza-mi- te-alaturea c-un ghem
Si deapana mereut fara-ncetare
Sa n-aud frunzele sub pasi cum gem.
Fereste-ma in preajma ta de vasta
Urgie-a toamnei care bantuie*
Si nu ma intreba in noaptea asta
De ce ma inspaimanta frunzele.
(Radu Stanca, Nu ma-ntreba...)
*urgie • dezlantuire violenta de forte ale naturii; prapad;
**a bantui - a lovi insistent si cu violenta, provocand pagube; a pustii, a devasta, a face ravagii
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "fereastra", "invaluita", "preajma", "frunzele". 4 puncte
2. Alcatuieste cate un enunt in care sa folosesti omonimele cuvintelor "genf si "care\ 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "gand". 4 puncte
4. Transcrie, din strofa a treia, un adverb de loc si un pronume personal. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Fa focul si preumbla- te prin casa/ Fara sa spui nimic, niciun cuvanr. 4 punete
6. Alcatuieste un enunt in care adverbul "acasa"sa aiba functia sintactica de atribut adverbial. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Si nu ma intreba in noaptea asta/
De ce ma inspaimanta frunzele". 4 puncte
8. Transcrie, din strofa a patra, prima propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva,
avand ca regent verbul a intreba. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura versurilor din prima strofa. 2
puncte
11. Transcrie, din text, un vers care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Precizeaza o figura de stil identificata in versul "Sa n-aud frunzele sub pasi cum gem". 2 puncte
13. Mentioneaza doua marci lexicogramaticale prin care se evidentiaza prezenta eului liric. 2
puncte
14. Explica semnificatia titlului, prin raportare la continutul textuiui dat. 4
puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul "Bunica Maria", in care sa descrii chipul unei bunici,
evidentiindu-i trasaturile fizice si morale. in redactarea textului, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice descrierii ca mod principal de expunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate tipului de text si reperelor formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie; 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa evidentiezi^caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului
citat la Partea I (Radu Stanca, Nu ma-ntreba...). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in fragmentul din poezia Nu ma-ntreba...;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia;
• sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica
a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_071

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 71
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
SCENA VI
Domnisoara Cucu, Eleva, Profesorul
PROFESORUL (deschide usa, da sa intre, dar se opreste in prag): Pardon. (Vrea sa plece.)
DOMNISOARA CUCU: Stai, stai, domnu Miroiu. Stai sa vezi cu ochii dumitale.
PROFESORUL (intrand): S-a intamplat ceva? Ce s-a intamplat?
DOMNISOARA CUCU: Ce s-a intamplat? Ma mai intrebi ce s-a intamplat? (Cu un calm zdrobitor):
Adineaori a trecut" automotorul si am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron.
PROFESORUL (bland): Chiar pe peron?
DOMNISOARA CUCU (zdrobitor): Chiar pe peron.
PROFESORUL: Poate... poate ca n-a stiut...
ELEVA (o licarire de speranta): Sa vedeti, domnule profesor...
DOMNISOARA CUCU: Taci! (Catre Profesor): N-a stiut? Cum n-a stiut? (Catre Eleva): Cum n-ai stiut
Zamfirescu? N-am pus afis la scoala, negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de saptezeci si cinci de ori?
Nu l-ati invatat pe dinafara in ora de educatie? (Schimbare de ton. Brusc. Poruncitor); Ce scrie in afis,
Zamfirescu?
ELEVA (ca o lectie): «E interzis elevelor din cursul inferior si mai ales din cursul superior...»
DOMNISOARA CUCU: Mai ales!
ELEVA:«...sa se plimbe la gara ziua sau seara , dar mai ales...»
DOMNISOARA CUCU: Mai ales?
ELEVA: «...in orele cand trece automotorul.»
DOMNISOARA CUCU (crunta); Ei?
PROFESORUL (mai slab, mai neconvins): Ei?
DOMNISOARA CUCU: Ce cauti la gara, Zamfirescu?
ELEVA: Sa vedeti, domsoara.
DOMNISOARA CUCU: Taci!
PROFESORUL: Dac-o intrebi, las-o sa raspunda.
DOMNISOARA CUCU: Cesa raspunda?Ce sa raspunda? (Catre Eleva): Poftim, raspunde.
ELEVA (naucita): Ce sa raspund?
DOMNISOARA CUCU: Ce cauti aici? De ce ai venit?
ELEVA: Sa vedeti, domsoara... Mama ... vreau sa spun tata... Adica o matusa a mea... O scrisoare... Un
colet... da, un colet...
PROFESORUL (ca sa tuna cap zbuciumului): Nu te mai osteni. Sa-ti spun eu de ce ai venit. Pentru ca-ti
placesa viilagara. itiplacesa te uiti cand trec trenurile. (Omeneste, simplu): Nu-iasa?"
(Mihail Sebastian, Steaua fara nume)
"automotor -vehicul de cale ferata prevazut cu motor propriu si folosit pentru transportul rapid de calatori
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "educatie", "superior", "intamplat", "interzis". 4
puncte
2. Precizeaza mijloacele interne de imbogatire a vocabularului, prin care s-au format cuvintele:
"zdrobitor", "automotorul". 4 puncte
3. Mentioneaza cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate:
"da sa intre", "poate ca n-a stiut". 4 puncte
4. Transcrie, din ultima replica a textului, un pronume relativ si un verb la modul imperativ. 4
puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
ttUÎplace sa te uiti cand trec trenurile". 4 puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
"Stai sa vezi cu ochii dumitale". "S-a intamplat ceva?" 4 puncte
7. Scrie un enunt in care substantivul "scoala" $a aiba functia sintactica de atribut substantival. 4 puncte
8. Precizeaza felul propozitiei subordonate din fraza "Poate ca n-a stiut". 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata circumstantiala conditionala,
avand ca regent verbul a intra. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Numeste modul de expunere folosit in textul dat. 2
puncte
11. Mentioneaza spatiul in care se desfasoara actiunea si numele elevei implicate in actiune. 2 puncte
12. Transcrie, din text, un fragment format din cel mult doua enunturi, care sugereaza teama elevei. 2 puncte
13. Mentioneaza doua modalitati folosite la scoala de Domnisoara Cucu, pentru a le determina
pe eleve sa afle ca nu au voie sa mearga la gara. 2 puncte
14. Transforma in vorbire indirecta primele trei replici din fragmentul citat. 4
puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Andrei/ Andreea Stefanescu, ai absolvit clasa a VIll-a, iti petreci vacanta de vara la mare, in
localitatea Mangalia si ai participat la un concurs de cultura generala "Cine stie castiga".
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 randuri, adresata fostei tale
colege, Mariana, careia sa ii comunici ceea ce te-a impresionat la acest concurs. in scrisoare, trebuie:
♦ sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6
puncte
♦ sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate, respectand
conventiile
descrierii ca mod de expunere; 8 puncte
♦ sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4
puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul dat ca suport la Partea I (Mihail Sebastian,
Steaua fara nume) apartine unei opere dramatice/ genului dramatic.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
♦ precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic identificate in fragmentul reprodus la Partea I;
♦ exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei citate;
♦ prezentarea, pe scurt, a intamplarii/ a situatiilor existente in fragmentul dat;
♦ exprimarea unei opinii despre felul in care, pe baza dialogului (dramatic), se poate caracteriza un
personaj
prezent in scena (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice
opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa alba minimum 20 de
randuri scrise.
varianta_072

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 72
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Cand toamna cu manastireasca-i cheie
inchide-n umia-i boltite cu dropii",
cu fruntjle-oglindite-n helesteie*
raman, insingurati pe culme, plopii...
Chemati de cantec dulce de prigorii",
la asfintit s-au stins de mult paunii,
paraul noptii curge prin podgorii
si strugurii sunt lacrimile lunii... [...]
Se-natta flori prin bruma diminetii
etern intarziate curcubeie
si toamna-nchide boltile tristetii,
cu vechea si manastireasca-i cheie...
(Gheorghe Tomozei, inceput de toamna)
* dropie - pasare mare de stepa cu penajul spatelui galben-ruginiu, pieptul si varful aripilor albe, capul si gatul
sur
*helesteu - bazin cu apa sau iaz special amenajat pentru cresterea pestilor
* prigorie (prigoare) - pasare migratoare zvelta, viu colorata, cu ciocul lung si subtire
A. Limba romana
1. Transcrie, din strofa a doua a poeziei, doua cuvinte care contin vocale in hiat. 4 puncte
2. Precizeaza un sinonim si un antonim pentru sensul din text al cuvantului "etern". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "floare". 4 puncte
4. Transcrie, din prima strofa, un adjectiv provenit din verb la participiu si
un verb de conjugarea a treia. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
" Cand toamna cu manastireasca - / chele." 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care adjectivul "<fc/fce"sa aiba functia sintactica de nume predicativ. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:.,Paraul noptii curge prin podgorii." 4
puncte
8. Transcrie prima propozitie principala din text. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata atributiva,
avand ca regent substantivul "cantec". 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza tipul de rima folosit de poet. 2
puncte
11. Transcrie, din text, o structura care sa contina o personificare. 2 puncte
12. Numeste o figura de stil folosita in versul "cu vechea si manastireasca-i cheie." 2 puncte
13. Transcrie, din textul dat, un vers care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
14. Explica semnificatia versului "strugurii sunt lacrimile lunii". 4
puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere (text narativ) de 20 - 25 de randuri, cu titlul "O fapta buna", care sa aiba urmatorul
inceput:
Era o dimineata racoroasa de iarna. Mergeam grabit spre scoala. L-am zarit pe colegul meu, Andrei,
care...
in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei naratiuni; 6
puncte
• sa ai un continut si un stil adecvat tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Ion, Paul, Rodica, Olivia. Punctajul pentru
redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata la Partea I (Gheorghe
Tomozei, inceput de toamna) apartine unei opere lirice/genului liric.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in poezia inceput de toamna]
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului indicat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului de toamna, asa cum apare el in textul dat;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia {formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a unei motivari care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2 p.;
registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a
textului in pagina, lizibilitatea-2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_073

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 73
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Poetul vine spre noi, Învingator,
si noi ii intindem
ca pe o matase frematatoare,
marea...
Ne-a imbogatit, risipindu-se,
si din inima Iui devastata cresc codrii.
El ne apropie de inaltimi
adaugandu-se el insusi, luceafar,
astrefor
asupra carora isi naruie cantecul.
Statuia celui ranit de solitudine*,
acum, cand totul armonios se amplifica,
nu trebuie sa fie nici ea, singura.
(Gheorghe Tomozei, O statuie pentru Luceafar)
"solitudine - singuratate, izolare
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, un cuvant care contine vocale in hiat si un cuvant
care contine diftong. 4 puncte
2. Precizeaza cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor "invingator"si "singur". 4 puncte
3. Transcrie, din text, doua substantive cu sens figurat. 4 puncte
4. Precizeaza felul pronumelor din versul "Ne-a imbogatit, risipindu-se". 4 puncte
5. Transcrie, din text, un substantiv cu articol hotarat si unul cu articol nehotarat. 4
puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: Jdin) inima lui devastata cresc codrii." 4 puncte
7. Alcatuieste un enunt in care substantivul "poet"sa aiba functia sintactica
de complement indirect. 4 puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie, precizandu-i felul. 4
puncte
9. Realizeaza expansiunea partii de propozitie subliniate: " ca pe o matase frematatoare"
indicand felul propozitiei obtinute. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura primului vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, o structura care contine un epitet. 2
puncte
Motiveaza scrierea cu majuscula a substantivului j;Luceafar". 2 puncte
12. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2
puncte
13. Explica semnificatia versului "Ne-a imbogatit, risipindu-se." 4
puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre mesajul textului literar de la
Partea I (Gheorghe Tomozei, O statuie pentru Luceafai), sustinuta printr-un argument/ printr-o
motivare
corespunzatoare.
in compunerea ta, trebuie:
♦ sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere ( formularea clara/ logica a opiniei,
prezenta
argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2
puncte
♦ sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date;
6 puncte
♦ sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2
puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa prezinti personajul principal dintr-o balada populara
studiata de tine la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
♦ prezentarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului
principal din
balada aleasa;
♦ numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate
comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul principal si alt personaj al baladei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei
- 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului -
3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_074

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 74
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Frumoasa esti, padurea mea,
Cand umbra-i inca rara
Si printre crengi adie-abia
Un vant de primavara...
Cand de subt frunze moarte ies
in umbra viorele,
Iar eu strabat huceagul" des
Cu gandurile mele...
Cand stralucesc subt roua grea
Carari de soare plinet
Frumoasa esti, padurea mea,
Si singura ca mine...
(GeorgeTopirceanu, Cantec)
*huceag - padure mica, tanara si deasa
A. Limba romana
1. Transcrie, din text, doua cuvinte care contin diftongi. 4 puncte
2. Alcatuieste o propozitie cu un omonim al cuvantului "mine". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "frunza". 4 puncte
4. Transcrie, din text, o conjunctie coordonatoare si o prepozitie. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Frumoasa esti, padurea mea. / Cand umbra-i inca rgra". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "padure"sa aiba functia sintactica de
complement indirect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: .Jar eu strabat huceagul des". 4
puncte
8. Transcrie, din ultima strofa a textului, propozitia subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Realizeaza expansiunea/ transformarea complementului "(ca) mine", in propozitie
subordonata corespunzatoare ca sens, precizandu-i felul. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza masura si rima versurilor. 2 puncte
11. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile:
"Frumoasa esti, padurea mea/Si singura ca mine". 2 puncte
12. Transcrie, din ultima strofa, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
13. Numeste anotimpul a carui imagine apare in textul dat. 2
puncte
14. Explica semnificatia versului "Cand umbra-i inca rara." 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie o compunere (text narativ) de 20 - 25 de randuri, cu titlul "Prieteni buni", care sa aiba urmatorul
inceput:
...Sunt asa de ingrijorat! Alexandru lipseste de doua ore! El, care nu a lipsit de la scoala decat o singura
data...
in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei naratiuni; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate tipului de text si cerintelor/ reperelor formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Petrisor, Victor, Magda, Andreea.
Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata la Partea I (George
Topirceanu, Cantec) apartine unei opere lirice/ genului liric.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in poezia Cantec;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului indicat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului padurii, asa cum apare el in textul dat;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta unui argument/ a unei motivari care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.;
registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului- 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a
textului in pagina, lizibilitatea-2p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_075

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 75
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Ploaia bate-n geamuri, stresinile* canta.
Dar treptat, cu larma potolita scade
Cantecul acestui tremur de cascade.
Tot mai des in preajma umbre vii rasar,
Ploaia peste case cade tot mai rar
Si-n gramezi de neguri apele se strang...
Lumea-ntreaga doarme, stresinile plang.
Pana cand o raza de argint in zare,
Lamurind pe bolta straturi de ninsoare,
Un desface umbra si de crengi anina*
Scanteieri albastre, boabe de lumina.
Iar acum din taina cerului deschis,
Peste firea muta cad lumini de vis
Si-n troiene albe norii se desfac...
Dar cand iese luna, stresinile tac.
(George Topirceanu, Noapte de toamna)
"streasina (p\ura\stresini) - prelungire a acoperisului unei constructii in afara zidurilor, care apara peretii de
ploaie
*a anina - a agata, a atarna
A. Limba romana
1. Desparte In silabe cuvintele: "ploaia", "cascade", "neguri", "albastre". 4 puncte
2. Precizeaza cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor "larma"si "bate". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "argint. 4 puncte
4. Precizeaza conjugarile primelor patru verbe din textul dat. 4
puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
6. i? Dar treptat r cu larma potolita scade" 4
puncte
7. Alcatuieste un enunt in care substantivul "ploaia" sa aiba functia sintactica de
complement circumstantial de cauza. 4 puncte
8. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Peste firea muta cad lumini de vis". 4
puncte
9. Transcrie, din text, doua propozitii principale aflate in raport de coordonare. 4 puncte
10. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul a canta. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Stabileste rima versurilor citate. 2
puncte
11. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul:
"Lumea-ntreaga doarme, stresinile plang." 2 puncte
12. Transcrie, din text, o structura care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul dat apartine genului liric. 2
puncte
14. Explica, in 2 - 3 enunturi, semnificatia versurilor:
"Iar acum din taina cerului deschis, / Peste firea muta cad lumini de vis". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre felul in care este descrisa
apropierea treptata a noptii, in poezia citata la Partea I (George Topirceanu, Noapte de toamna), sustinuta
printr-un argument/printr-o motivare corespunzatoare.
in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere ( formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 -2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine
la scoala este un roman.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere;
• precizarea a patru caracteristici ale romanului, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului operei selectate, prin referire la momentele subiectului si/ sau la
secvente/ situatii semnificative din text;
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului ■ 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibiiitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.
varianta_076

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 76
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.
Era un om sarac-sarac s-avea o multime de copii. Acu era in vremea foametii si el a muncit vo saptamana pe
un
caus' de graunte. Acu s-a dus ia rasnita * cu dansele. Dupa ce Ie-o rasnit, a iesit afara cu causul cu Mina si s-a
pornit
o furtuna mare si i-a luat toata faina din caus. Da' ei strasnic s-o maniat. «Nu ma las eu asa cu una cu doua»
si
face un sumuiag* de paie si porneste. [...]
Mergand el toc departat, a ajuns pe Dumnezeu si Sf. Petrea (erau pe pamant pe-atunci).
- Unde te duci, omule?
- Ma duc sa astup borta' vantului, ca mi-o luat faina din caus.
Daf Dumnezeu ho zis asa:
- Omule, nu te mai duce. Na-ti o nuca... Da'oan-acasa sa nu zici "Nuca, deschide-te".
intorcandu-se el inapoi, a-nnoptat s-a ajuns la un om si s-a rugat sa-l primeasca sa doarma acolo peste
noapte.
- De unde vii, bade? l-intreaba omul acela.
- Ma duceam s-astup borta vantului s-am intalnit un nebun pe drum si mi-o dat o nuca si-a zis sa nu zic
pan-acasa ,rNucaf deschide-te". Ce-a mai fi si asta?
Femeia omului, vicleana, la o nuca-n mana [...]. Ii schimba nuca omului. Si pe urma se duce-ntr-un ocol* si
zice
"Nuca, deschide-te".
Dac-o zis, atate vite ce-o iesit, oi, cai, hei, o bogatie-ntreaga.
Se duce-a doua zi {omul sarac] acasa: "Nuca, deschide-ter. Nuca - de unde sa se deschida ?[...]
Ajunge iar pe Dumnezeu. Da' Dumnezeu [...] acu' era altfel la fata... nu l-o cunoscut.
~ Unde te duci, bade?
-S-astup borta vantului si sa ucid mosneagul; la ce m-o viclenit?
- Na-ti, bade, un magar. [..]
Se-ntoarce el iar pe la omul acela. Da1 omul cela-l ospateaza sH da vin sa beie si omul [...}a adormit. Da erau
niste tigani cu satra acolo s-avea magar si omul s-o dus s-o cumparat s-a schimbat magarul. Omul [sarac] a
doua zi
se scoala, ia magarul si se duce acasa si-i zice: "Magar, fa banii?!". Magarul, de unde?
Se porneste sa-ntalneasca pe mosneag si s-astupe borta vantului. intalneste pe Dumnezeu.
-Na-ti, bade, o carja, da'sa nu zici pan-acasa "Carja, ncarjeste-te".
la carja, vine pe la omul acela. Acu omul i-a dat si mai strasnic ospat si s-a sfatuit ca dac-or vede ce-a mai
da si carja, pe urma sa-l omoare [...]. Acu zice omul femeii:
- Mai, femeie, noi hai cu carja-n zamnic* si sa-nchidem usa s-a sa zicem: "Carja, ncarjeste-te".
Se vara. Carja unde-ncepe a bate s-a zdrobi. Pana omul era cu chef, pana s-a trezit, ei erau ucisi* ca merele.
- Bade, ti-om da si magar si nuca, numa, ma rog, scoate-ne!
Acu omul i-o lasat de i-o batut si mai bine. A luat magarul, carja si nuca si s-o pornit spre casa. Asa s-a facut
de
bogat acu, de-a ajuns veste pan' la-mparatui
(Mihai Eminescu, Borta vantului- fragment)
'caus -vas de lemn in forma de cupa sau de lingura mare, folosit pentru a lua apa, faina, graunte
*rasnita - instalatie primitiva de macinat cereale compusa din doua pietre suprapuse dintre care cea de
deasupra se invartesie cu ajutorul unui maner
*sumuiag (somoiog) -manunchi de paie
'borta-gaura, scobitura, groapa, vizuina, scorbura
'ocol -(reg.) curte, ograda
'zamnic - beci
'ucis - (aici) zdrobit, sfaramat
A.Limba romana
1. Transcrie, din fragmentul urmator, un cuvant care contine un diftong si un cuvant cu vocale in hiat:
"Acuerain vremea foametii si el a muncit vo saptamana pe un caus de graunte" 4 puncte
2. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "om". 4
puncte
3. Alcaiuieste un enunt in care sa folosesti verbul "a bate" cu alt inteles decat cel din text. 4
puncte
4. Transcrie, din fragmentul subliniat, un substantiv in cazul vocativ si un verb la imperativ.
4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate: "la carja, vine pe la omul acela". 4
puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
"Ma duceam s-astup borta vantuluis-am intalnit un nebun pe drum si mi-o dat o nuca...". 4 puncte
7. Alcatuieste un enunt in care substantivul "vant"sa aiba functia sintactica
de complement circumstantial de cauza. 4 puncte
8. Transcrie ultima propozitie subordonata din text, precizandu-i felul. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata predicativa, avand ca regent verbul a ajunge.
4 puncte
B.intelegerea textului
10. Numeste cele doua moduri de expunere folosite in text. 2
puncte
11. Transcrie, din text, fragmentul care arata cat timp a muncit omul sarac pentru graunte. 2
puncte
12. Precizeaza de cate ori se intalneste omul sarac cu Dumnezeu. 2
puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic.
2 puncte
14. Explica semnificatia fragmentului "Nu ma las eu asa cu una cu doua". 4
puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Andrea Andreea Malureanu, locuiesti in Sinaia, pe Strada Apusului, la numarul 8, esti elev/ eleva
la Scoala cu Clasele I - VIII "George Enescu" si soliciti inscrierea la Clubul Sportiv Scolar "Alpinistul", din
localitate, intrucat doresti sa practici sportul de performanta.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directorului acestui club,
mentionand si motivul solicitarii. in cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 3
puncte
• sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii; 4
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 3
puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Alcatuieste, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Mihai Eminescu, Borta vantului). in
redactarea rezumatului, vei avea in vedere:
• respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si
continutul
rezumatului scris de tine);
• desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului;
• prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor la care participa
personajele;
• respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a, utilizarea modurilor si a
timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, relatarea obiectiva, fara
dialog inserat si fara citate).
Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru
redactare {coerenta textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului- 2 p.;
ortografia
• 3 p.; punctuatia • 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri
scrise.

varianta_077

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 77
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.
Pe ulita rau pietruita. [...] trecea boierul Furtuna, aruncand pretutindeni priviri grozave. Trecatorul care l-ar fi
intalnit astfel, cu drept cuvant si-ar fi putut spune In gand: «Bre! Dar amarnic mai e pe ziua de azi boierul
Furtuna!» Caci, intr-adevar azif mai mult ca oricand, boierul nostru isi indreptatea porecla data de cine stie
care
glumet norocos la spuse.
Scurt, spatos, rumen la fata, boierul Furtuna purta barbison - pieptanat ascutit ca un varf de lance - mustati
lungi si invartite la capete; supt fruntea larga ii straluceau, ca doi licurici, luminile verzi ale ochilor: deasupra,
sprancenele albe, frumos arcuite, singurele pareau doua semne de pace pe chipul sau batalios.
Boierul Furtuna apucase vremurile tulburi ale Revolutiei, luptase din rasputeri pentru Unire si ramasese
pana azi boier adevarat, ca acum cincizeci de ani in urma: isi tinea obiceiurile si credinta in care crescuse: isi
pastrase banii si mosia; in casa Iui nu canta gaina, iar cand batea o data din picior, [...] fugeau toti, in toate
partile, de nu-i prindea nici glontul [.. J.
Ajuns Ia portita, boierul o deschise sir dupa ce intra, o izbi cu putere de se prinse singura in clanta.
Ca prin farmec, ograda se pustii. Toti intrara prin toate ungherele; iar coana Mandita, ce impletea la coltuni*
pe scara de sus a cerdacului*, se strecura usor in casa de parca nici n-ar fi fost pe acolo. Caci, ce vreti, nici de
furtuna adevarata nu se temea coana Mandita ca de Furtuna al ei. [...]
Numai dupa izbitura portitei, coana Mandita vazuse ca nu-i lucru curat; de aceea o luase binisor si se
ascunsese in birou, iar cand boierul era gata sa treaca pragul, se strecura si dumneaei in ietac', apoi in
sufragerie, in odaia Lentei, fiicei dumnealor, apoi iar in birou, si tot asa inainte, urmarita, pas cu pas, de catre
boierul Furtuna, care ia al treilea inconjur tranti cu pumnul in masa de zanganira" ferestrele:
- Pentru Dumnezeu! Casa mea-i pustie? Ma rog, nimeni nu-i intr-insa? Se poate comedie ca asta? Striga
boierul Furtuna.
Coana Mandita incremeni in mijlocul ietacului cu ochii in pamant.
- Ma rog, ce, dumneata fugi de mine? racni boierul, care o zarise. Asta e intampinarea ce mi-o faci cand ma
intorc acasa ? Bine, ce inseamna asta Mandito! Ma rog dumitale, alta data cand oi veni...
Si, fara a-si ispravi spusa, se intoarse, scobori scara si se indrepta spre grajd. Apoi incepu inspectia: grajd,
sura, bucatarie, spalatorie - toate trecura pe sub scanteierea de licurici a ochilor lui. Vari pe toti in sperieti, mai
striga [...} la vecini, cari iesisera la usi si ascultau poruncile ca niste soldati, apoi intra din nou in casa,
imbraca
un halat visiniu [...] si trecu in sufragerie unde coana Mandita si Lenta il asteptau, tinandu-si rasuflarea.Lenta
spuse rugaciunea, isi facura catesitrei cruce si se asezara jos: boierul Furtuna in capul mesei, dumnealor de o
parte si de alta.
Toata vremea nu scosese nimeni nicio vorba.
(Emil Garleanu, Boierul Furtuna - fragment)
"cottun - ciorap
'cerdac - terasa cu balustrada si cu acoperisul sustinut de stalpi (uneori inchisa cu geamuri) situata in fata
intrarii principale a unei case; pridvor, veranda
"ietac (iatac) - camera mica de dormit; dormitor
"a zangani (a zangani) - (despre obiecte de metal sau de sticla) a produce un zgomot specific la lovire, la
cadere sau la rostogolire; a face "zang-zang"; a zornai; a zdrangani; a zurui
A. Limba romana
1. Transcrie, din prima propozitie a textului, doua cuvinte care contin diftongi. 4
puncte
2. Mentioneaza prin ce mijloc/ procedeu de imbogatire a vocabularului s-au format cuvintele:
"batalios", "cincizeci", "portita", ,Jsestrecura) usor" 4 puncte
3. Precizeaza cate un antonim al cuvintelor subliniate: ..deasupra, sprancenele albe.
frumos arcuite, singurele pareau doua semne de pace pe chipul sau batalios': 4 puncte
4. Transcrie, din ultimul alineat al textului, adjectivul pronominal nehotarat si pronumele negativ. 4 puncte
5. Stabileste valorile morfologice ale verbului "a #"din fragmentul urmator:
" - Casa mea-i pustie? Ma rog, nimeni nu-i intr-insa?" 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "boierul"$a aiba functia sintactica de complement indirect. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: ..Pe ulita rau pietruita. (...) trecea
boierul Furtuna, aruncand pretutindeni priviri grozave" 4 puncte
8. Transcrie, din fragmentul urmator, propozitia subordonata, precizandu-i felul:
"... isi tinea obiceiurile si credinta in care crescuse". 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza In care sa existe si o subordonata circumstantiala de cauza,
avand ca regent verbul ainceoe. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Numeste doua personaje individuale care apar in textul citat. 2
puncte
11. Transcrie, din text, un fragment care ilustreaza comportamentul celorlalti,
in momentul intoarcerii boierului acasa. 2 puncte
12. Numeste o figura de stil existenta in fragmentul "supt fruntea larga ii straluceau,
ca doi licurici, luminile verzi ale ochilor". 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica semnificatia enuntului "Caci, ce vreti, nici de furtuna adevarata nu se temea
coana Mandita ca de Furtuna al ei...". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Alexandru/ Alexandra Stefanescu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la mare,
in localitatea Neptun, unde ai participat la un concert al formatiei tale favorite, "Adolescentii".
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 10 - 15 randuri, adresata fostei tale
colege, Ioana, careia sa ii descrii evenimentul la care ai participat. in scrisoare, trebuie:
♦ sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6
puncte
♦ sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate, respectand
conventiile
descrierii ca mod de expunere; ' ' 8 puncte
♦ sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4
puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele Indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile boierului Furtuna, personajul din textul de la Partea I (Emil
Garleanu, Boierul Furtuna -fragment).
in redactarea compunerii, vei avea in vedere urmatoarele repere:
♦ stabilirea tipului de personaj (principal, secundar etc.) si a doua mijloace/ procedee de caracterizare a
boierului Furtuna;
♦ evidentierea, pe baza textului dat, a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului;
♦ ilustrarea trasaturilor, prin raportare la trei secvente/situatii din text sau prin citate comentate;
♦ prezentarea relatiilor dintre personajul indicat in cerinta si un alt personaj din text.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia ■ 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa alba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_078

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 78
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.
A fost odata ca niciodata, daca n-ar ii, nici ca s-ar povesti; cand sa potcovea purecele cu noua sute nouazeci si
noua oca de fier, si tot da cu spatele de cer; lingurita scurta pe gura cui n-asculta.
A fost odata trei frati olteni, dintre care unul era nazdravan. intr-o zi isi ascutira coasele si plecara la campie.
Dupa ce mersera si iar mersera, dedera peste o livede cu fan mare. Ei se oprira in loc si o privira; dar fratele
cel mai
mare zise:
- Stiti voi una, ma?
-Stim, daca ne vei spune, raspunsera ceilalti doi frati
-Ai, ma, sa ne-ncercam coasele pan ast fan verde!
- Bine zici tu, ma, raspunse cel de-al doilea frate, si indata incepura amandoi sa coseasca la fan; dar n-
apucara
sa sfarseasca vorba bine si zarira pe zmeul Stan Ghinda barbaiop, calare p-o jumatate de iepure schiop. Atunci
lor,
de frica, le cazura coasele din mana, dar Roman Nazdravan le zise:
-Nu va temeti mare, fasati-ma pe mine, ca-i vin eu de hac.
Zmeul din ce in ce s-apropia, iar cand fu aproape de dansii invarti buzduganul de trei ori si zise:
- Cine sunteti vot) bre, da mi-ati turburat izvoarele simi-ati incurcat livezile?
-Suntem niste oameni saracisi nemernici Maria ta, sa nu-ti faci pacat cu noi
- Ai, sculati-va, ca va iert, zise zmeul cu siretlic, dar fiindca ati inceput livedea, cositi-o toata si diseara sa
veniti
acasa sa va platesc.
Cate trei fratii se pusera pe cosit si cosira zi de vara pana seara; dar cand innopta, veni zmeul sH lua cu dansul
acasa, ca sa le plateasca. Ajungand acasa, zmeul fluiera de trei ori si numaidecat sari buzduganul din cui si
puse o
masa imparateasca, cu douasprezece feluri de bucate, pe care le otravise zmeul inadins, ca sa omoare pe
olteni dar
o paine, o strachina * cu apa, o paine si o plosca * cu vin nu putu sa le otraveasca.
Zmeul atunci chema pe olteni la masa; dar Roman Nazdravan ii zice:
- Sa traiesti, Maria ta! Noi suntem oameni saraci invatati sa mancam cum om putea si sa bem ce-om putea.
Da-ne painea aia de acolo, strachina cu apa, lingura si plosca si ne va fi de ajuns.
Zmeul pricepu viclenia lui Roman Nazdravan si tacu; dar dupa ce se ridica masa, chema pe vataful* de curte
sh
porunci sa-iduca intr-un beci, cu gand ca sa vie peste noapte, sa le taie capetele.
Roman Nazdravan simti siretenia zmeului, dar se facu ca nu pricepe nimic si, ca sa-l insele si mai bine pe
zmeu,
lua plosca si se duse in beci impreuna cu fratii lui [.. JL
(Nicolae Filimon, Roman Nazdravan - fragment)
"strachina -vas (de lut, de metal etc.) adancit;
"plosca -vas de lemn, de lut ars, de metal sau de piele, cu capacitate mica, rotund si turtit, cu gatul scurt si
stramt, in care se tine bautura si care se poarta atarnat de o curea;
"vataf-[\n Evul Mediu, in Tara Romaneasca si Moldova) supraveghetor al slugilor de la curtea unui boier
sau de la o manastire.
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "niciodata", "daca", "dintre", "nazdravan". 4
puncte
2. Transcrie, din primul alineat al textului, un cuvant compus si un cuvant derivat. 4
puncte
3. Stabileste cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate:
"Roman Nazdravan simti siretenia zmeului dar se facu ca nu pricepe nimic" 4 puncte
4. Transcrie pronumele personale din urmatorul fragment:
"Nu va temeti, mare, lasati-rna pe mine, ca-i vin eu de hac." 4
puncte
5. Mentioneaza valorile morfologice ale cuvintelor subliniate in enuntul:
"- Bine zici tu, ma. raspunse cel de-al doilea frate, si indata incepura amandoi sa coseasca
la fan; dar n-apucara sa sfarseasca vorba bine si zarira pe zmeul Stan Ghinda...". 4 puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
.Atunci lor, de frica. le cazura coasele din mana, dar Roman Nazdravan le zise". 4
puncte
7. Alcatuieste un enunt in care sa folosesti substantivul "zmeu* cu functia sintactica
de nume predicativ. 4
puncte
8. Transcrie, din fragmentul urmator, propozitiile principale aflate in raport de coordonare adversativa:
"Roman Nazdravan simti siretenia zmeului darsefacuca nu pricepe nimic st) ca sa-l insele si mai bine
pe zmeu, lua plosca si se duse in beci, impreuna cu fratii lui /., j." 4
puncte
9. Transforma atributul subliniat in enuntul ".. ./ratele cel mai mare zise",
intr-o propozitie subordonata corespunzatoare ca sens. 4
puncte
B.intelegerea textului
10. Numeste cele doua moduri de expunere folosite in text. 2
puncte
11. Transcrie fragmentul care arata ce doreste zmeul sa le faca celor trei frati,
dupa ce acestia vor fi inchisi in beci. 2 puncte
12. Precizeaza care dintre frati ii indeamna pe ceilalti sa se apuce de cosit in livada cu fan mare. 2
puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unui basm.
2 puncte
14. Explica semnificatia titlului, prin raportare la continutul textului. 4
puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Alin/ Alina lonescu, locuiesti in Boraolt, pe Strada Mestecanisului, la numarul 14, esti elev/ eleva
la Scoala cu Clasele I - VIII Nr. 23 si soliciti inscrierea la Clubul Scolar "Viitorul", din localitate, intrucat te
consideri potrivit pentru a deveni un atlet/ o atleta de performanta.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directorului acestui club,
mentionand si motivul solicitarii. in cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 3
puncte
• sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii; 4
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 3
puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele Indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Alcatuieste, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Nicolae Filimon, Roman Nazdravan -
fragment). in redactarea rezumatului, vei avea in vedere:
• respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si
continutul
rezumatului scris de tine);
• desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului;
• prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor la care participa
personajele;
• respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea Ia persoana a lll-a, utilizarea modurilor si a
timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, relatarea obiectiva, fara
dialog inserat si fara citate).
Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru
redactare [coerenta textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.;
ortografia
• 3 p.; punctuatia ■ 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri
scrise.

varianta_079

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 79
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.
Boierul Axentie era cam tuciuriu la fata, zbarcit si cu parul carunt, dar inima fi era inca tanara. [...]
intr-o zi se raspandi vestea In Focsani ca a venit de Ia Bucuresti fata serdarului* Stoica, si ca sade Ia o
matusa a
ei, cocoana Stavrica, femeie bogata si data dracului: de spaima ei fugeau ciorile.
Cand auzi boier Axentie de fata serdarului, i se opri inima in loc, de parca l-ar ft sosit mireasa multasteptata.
N-o
vazuse niciodata pe duduia* Randunel, fata cu nume de baiat si renume de Cosanzeana.
Dar numai la gandul ca zidurile Focsanilor adapostesc o femeie tanara si frumoasa cum nu e alta, boier Axentie
se simti inviorat si sprinten. [.. J
Randunel avea niste ochi negri, sireti, pe cari ii invartea toata ziua in cap, cu neastampar; avea gropite in
obraz
si-o gura mica rosie - cuibul celor mai strengaresti surasuri. Abia implinise saptesprezece ani si tinea fruntea
sus, ca
o domnita care n-asteapta decat petitorii in loc sa-si plece privirile in pamant, ca orice fata de seama ei, in loc
sa
roseasca sfios, de cate ori se uita cineva mai lung la ea, suradea si facea gropite in obraz.
- Apai nu, tata. ii zise intr-o buna zi serdarul. La mine nu se trece cu de-astea.., Mai ai patru ani pana la
maritis -
ca mie nu-mi arde de socrie acum. Fa bine $i mi te du la Focsani, la matu$a-ta Stavrica... Aici nu e de tine...
Hai,
taica, hai!
Si iat-o pe biata Randunel in pustietatea Focsanilor, langa matusa ei batrana, trista si rece ca moartea.
Cine o sa se mai uite la ea de-acum? Cine o sa-l mai azvarle in gradina ravase cu stihuri si cofeturi' dulci ca
stihurile din ravase?! S-a ispravit cu ele, puiule!...Stai si tu acum la impletit ciorapi, cum face matusa-ta, ca nu
mai e
chip de primavaratece nebunii!...Zadarnic mai astepti pe ulita cantari de dragoste si de dor, pe care le stiai ca
sunt
pentru tine! N-or mai veni sa moara sub fereastra ta aleanurile" lungi ale lautarilor. Strunele cobzei* plesnira,
iar naiul
a plecat aiurea sa-si picure margaritarele! Bun ramas, puiule, zi-le bun ramas tuturor visarilor tale, ca vremea
maritisului ti-o veni, e-hei, tocmai colo, peste patru ani.
Boier Axentie veghea. Vazuse si el minunea de fata a serdarului, podoaba Focsanilor, si-l prinse focul. Inima ii
naparlea * sufletul i se schimba ca pielea sarpelui. Axentie era indragostit cat sapte flacai la un loc. [.. J
(Victor Eftimiu, O cantare a Iu' Barbu Lautaru - fragment)
*serdar - 1) (in Evul Mediu) comandant de oaste si, mai ales, de calarime. 2) (in sec. XVIII-XIX) boier de
rang mijlociu;
"duduie - domnisoara;
"cofeturi-diverse sortimente de bomboane, de zaharicale etc;
"alean - 1) Suferinta, durere sufleteasca; amar; durere. 2) Sentiment de melancolie produs de dorinta de a
revedea pe cineva sau ceva drag; nostalgie;
'cobza - instrument muzical cu coarde, asemanator cu chitara
'a naparli- (despre animale) a-si schimba parul, penele sau pielea; (despre par, pene, piele) a cadea de pe
corp in cursul naparlirii; (aici) fig. a se transforma in mod radical;
A. Limba romana
1. Precizeaza cate sunete si cate litere exista in fiecare dintre cuvintele "Axentie" s\ "tuciuriu". 4
puncte
2. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "om". 4
puncte
3. Precizeaza cate un antonim al cuvintelor subliniate: "Siiat-o pe biata Randunel
in pustietatea Focsanilor, langa matusa ei batrana, trista si rece ca moartea.* 4
puncte
4. Transcrie, din fragmentul subliniat, un adverb de timp si un adverb de loc. 4
puncte
5. Stabileste modurile verbelor din fragmentul: "Stai si tu acum la impletit ciorapi, cum face
rnatusa-ta, ca nu mai e chip de primavaratece nebunii!" 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "boierul" sa aiba functia sintactica de complement indirect. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica si cazul cuvintelor subliniate:
"N-or mai veni sa moara sub fereastra ta aleanurile lungi ale lautarilor.". 4 puncte
8. Transcrie, din fragmentul urmator, propozitia subordonata, precizandu-i felul:
"...Randunel avea niste ochi negri, sireti, pe cari ii invartea toata ziua in cap, cu neastampar.."'. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata circumstantiala concesiva,
avand ca regent verbul "a veni" 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Transcrie, din al doilea alineat al textului, cuvintele prin care se fixeaza timpul si spatiul actiunii. 2 puncte
11. Transcrie un fragment, din text, prin care este caracterizata cucoana Stavrica, matusa fetei. 2
puncte
12. Precizeaza cine o trimite pe duduia Randunel Ia Focsani. 2
puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic.
2 puncte
14. Explica semnificatia enuntului "Inima ii naparlea, sufletul i se schimba ca pielea sarpelui" 4
puncte
Partea a Il-a (18 puncte)
Imagineaza-ti ca ai fost plecat intr-o excursie de doua zile la munte, in localitatea Paraul Doamnei. Te-a
impresionat peisajul si, mai ales, un rau ce curgea in apropierea cabanei in care locuiai.
Scrie o compunere de 20 - 25 de randuri, in care sa descrii acel rau.
in compunere, trebuie:
♦ sa respecti conventiile specifice unei descrieri; 6
puncte
♦ sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate; 8
puncte
♦ sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4
puncte
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi un personaj preferat dintr-o schita studiata de
tine la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
♦ precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din schita
aleasa;
♦ numirea a trei trasaturi( fizice si/ sau morale) ale personajului;
♦ prezentarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
♦ prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al schitei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate
3
puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.; registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a
textului in pagina, lizibilitatea-2p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cei putin o pagina sau
echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_080

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 80
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Dete gerul si Pacala, rupt de drum, de neodihna,
intr-un sat se asezase, iarna s-o petreaca-n tihna *
Ci satenii - hoti cu totii, spre faradelegi pomfti -
C-un asa om printre dansii, nu puteau dormi tihniti.
invarteau deci la suruburi: doar din sat II vor urni!'"'
Cand vazu asa Pacala, stiti prin minte ce-i trasni?
"Ma voi face mort!" isi zise. "Asta are sa le placa!
Vreau sa vad, cand mort zacea-voh ce vor spune? Ce-au sa faca 7"
Si iesind din sat, p-un crivat - ce prin oase te taia -
Pe zapada-n drum se-ntinse si-a ramas lungit asa.
Cand au dat de el satenii, se-ncrucira: - 77// S-a dus!
Bine ca scaparam, frate! Slava tatalui de sus!
Un sicriu de brad pe urma grabnic hau infiripat*,
Si-n sicriu, cam pe-nserate, cativa oameni l-au culcat.
(Petre Dulfu, Ispravile lui Pacala)
'tihna-liniste, odihna, repaus
*a urni - a misca din loc, a clinti
*a infiripa - a alcatui din elemente putine, a improviza.
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "porniti", "printre", "suruburi", "faradelegi". 4
puncte
2. Transcrie, din text, un substantiv si un verb, derivate cu prefixe. 4
puncte
3. Construieste un enunt in care cuvantul "a trasni"sa fie folosit cu alt inteles decat cel din text. 4 puncte
4. Selecteaza, din primele patru versuri, cate un verb apartinand fiecarei conjugari. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
..Cand au dat de el satenii, se-ncrucira:-]]}! S-a dus! 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "ger"sa aiba functia sintactica de atribut substantival. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Sl iesind din sat p-un crivat - ce prin oase i§ taia -/
Pe zapada-n drum se-ntinse si-a ramas lungit asa. 4 puncte
8. Transcrie, din text, o propozitie subordonata circumstantiala de timp. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata subiectiva, avand ca regent
verbul a se aseza 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Mentioneaza modul de expunere folosit in fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie versul care sugereaza bucuria satenilor, convinsi ca au scapat de Pacala. 2 puncte
12. Formuleaza ideea principala din expozitiune. 2
puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica semnificatia fragmentului "un crivat -ce prin oase te taia". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
intr-o compunere de 10 -15 randuri, exprima-ti opinia despre comportamentul lui Pacala, sustinuta printr-un
argument/printr-o motivare corespunzatoare. in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei,
prezenta argumentului / a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine la scoala este un imn. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a doua caracteristici ale speciei literare imn;
• exemplifcarea caracteristicilor pe baza textului ales;
• sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice, prin comentarea a cel putin patru
figuri de stil/ imagini artistice existente in textul ales;
♦ exprimarea unei opinii despre semnificatiile sau despre mesajul textului (formularea clara/ logica a
opiniei, prezenta unui argument / a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului • 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_081

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 81
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Cand soseste toamna, intinsele campii telinoase* ale Munteniei dunarene se pun sa traiasca, timp de-o luna,
existenta lor milenara.
Aceasta incepe chiar in ziua de sfantul Pantelimon. in ziua aceea vantul dinspre Rusia, pe care noi ii numim
Muscalul sau Crivatul, matura cu suflarea lui de gheata, nesfarsitele intinderi; dar, cum pamantul arde inca,
infierbantat ca un cuptor, Muscalul isi cam rupe dintii in el. N-are a face! Barza, care sfa pe ganduri de mai
multe
zile, isi tinteste ocfiiu-i rosu asupra aceluia ce-o dezmiarda in raspar, si iat-o plecata spre tinuturile calde, caci
ei
nu-i place Muscalul.
Plecarea acestei pasari respectate, putin cam temuta la tara - ea aduce foc in plisc, daca-i strici cuibul -
plecare asteptata, pandita de ialomttean sau braitean, pune capat stapanirii omului asupra gliei Domnului
Dupa ce a urmarit pe barza in zborul ei, pana a pierdut-o din vedere, cojanul ** isi indeasa caciula pe urechi,
tuseste usor, din obisnuinta, si, gonind cainele [...}, intra in casa:
- la vedeti, baietii aia sa ificeapa s-adune uscaturi!
La aceste cuvinte, fenjeia si copiii tusesc si se infioara la randul lor, tot din obisnuinta:
- Au plecat berzele?
-Plecat..
Atunci, Baraganul ia comanda.
El o face. mai intai, lasandu-se greu, ca un om care s-ar tranti cu fata la pamant si n-ar mai voi nici sa se
scoale, nici sa moara. Un urias!
intins, de cand lumea, peste toate tarinile pe care le arde soarele, intre duioasa Ialomita si Dunarea ursuza,
Baraganul se afla, cat tine primavara si vara, in lupta vicleana cu omul harnic pe care nu-l iubeste si caruia ii
refuza orice bunastare, afara doar de aceea de-a hoinari si de-a urla in toafa voia. De acolo vine si vorba,
cunoscuta in toate tarile locuite de romani si care se adreseaza aceluia ce-si ingaduie prea multe libertati in
public:
- la asculta, ma: ce, ori te crezi aici pe Baragan?...
Caci Baraganul e singuratic.
(Panait Istrati, Ciulinii Baraganului)
*telinos - (despre pamant): nelucrat, necultivat, intelenit
*cojan - taran din satele de la ses (in Muntenia)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "Munteniei", "(sa) traiasca", "vicleana", "existenta". 4 puncte
2. Transcrie, din al doilea alineat, doua cuvinte derivate cu prefix. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "pamant". 4 puncte
4. Transcrie, din primul alineat, un verb la diateza reflexiva si un articol posesiv. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: ..Muscalul i§i cam ruge dintii in el". 4
puncte
6. Scrie un enunt in care substantivul "urias"$a aiba functia sintactica de atribut substantival. 4
puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
"isi tinteste ochiu - i rosu asupra aceluia ce.- o dezmiarda in raspar". 4 puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe doua propozitii subordonate,
aflate in raport de coordonare. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Transcrie, din textul dat, enuntul care prezinta, in mod expresiv, urmarile imediate
ale plecarii berzelor spre tarile calde. 2 puncte
11. Mentioneaza doua figuri de stil din enuntul "cum pamantul arde inca, infierbantat
ca un cuptor, Muscalul isi cam rupe dintii in el". 2 puncte
12. Formuleaza prima idee principala a fragmentului dat. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica semnificatia fragmentului "Atunci, Baraganul ia comanda". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Scrie, pe foaia de examen, o compunere de 20 - 25 de randuri, in care sa descrii animalul tau preferat
in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei descrieri; 6 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Albus, Ochita, Negrut/ Negruta,
Bosumflatu. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu
precizata.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Alcatuieste, in 10 ■ 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Panait Istrati, Ciulinii Baraganului). in
redactarea rezumatului, vei avea in vedere:
• respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si
continutul rezumatului scris de tine);
• desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ ideii principale ale textului;
• prezentarea esentializata, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor la care
participa personajele;
• respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a; utilizarea modurilor si a
timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, fara dialog inserat;
relatarea obiectiva, fara interventii emotional-subiective si fara citate).
Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte
pentru redactare (coerenta textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului -
2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri
scrise.

varianta_082

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 82
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Un suierat puternic si ascutit sfasie aerul in urma noastra. Cand intoarseram capul, vazuram pe Axinia
scoborand iute si sarind ca o tarca * peste bolovanisul dealului sfaramat rasarind intreaga din indoiturile lui
adanci, acum numai cu tulpanul ei undelemniu zarindu-i-se pe deasupra: ai fi zis ca se lupta cu inecul
impotriva
unor valuri, care se trudeau s-o inghita.[...]
Soarele scapata spre apus si umbrele lungi ale muntilor din stanga noastra inaintau incet pe cale inspre
muntii dimpotriva, tragand pe pamant o nesfarsita si capritbasa linie de umbra franta, tivita cu lumina. Peste
inaltimile aeriene din dreapta noastra, framantate de vai adanci, ca peste o mare cu valuri incremenite, se
intindea feeric si fara sfarsit o retea imensa si fin tesuta din flacarile rosietice ale apusului.
Un vant usor legana molatec coamele despletite si plangatoare ale mesteacanilor blonzi cu trunchiuri de
argint in iarba inalta si de un verde gingas, aceeasi suflare sapa unde fugatoare si inflorite; pe nota domoala si
adanca a unei orgi colosale, se ridica de pretutindeni, in vazduhuri, si se pierdea in departarile albastre un
murmur tainic si neintales. Pe calea-i lunga si fara sfarsit, Neagra luneca pe langa noi cu undele-i grabite si
etern
murmuratoare... Si cel mult daca o raza ratacita din apusul inflacarat mai arunca un strop de lumina peste
luciul ei
cuprins de umbra...
Mergeam tacuti, iar umbrele noastre, insotindu-ne pe dreapta, inganau, cu pasi de uriesi, cadenta lenesa a
mersului nostru. Si cine stie, daca insasi sufletele noastre nu se molipsisera de o simtire mai cucernica... Cel
putin
Axinia isi stransese basmaua in geanta, miscarile ei iuti se domolisera, privirile ei neastamparate lunecau larg
pe
imprejurimi, si, cu amandoua mainile ei mici inclestate pe baieraA de dinainte a gentei, cu pasul ei marunt si
fin, se
conforma, in mod inconstient, dupa mersul meditativ al cailor nostri...
-Cale buna, bade Gheorghe, o auziram noi strigand deodata catre un roman, care tocmai trecea pe langa
noi, manand boii din carul desert*.
-Multamim dumitale, jupaneasa Axinie; da-ncotro ?
-la, pana-n Sar cu 'mnealor. Da'lelea Catrina a hi acasa ?
-Apoi acasa, ca n-am mai luat-o.
-Da' 'ncotro, bade Gheorgfie ?
-la, pana-n iarmaroc sa prefac" isti bouleni.
(Calistrat Hogas, Amintiri dintr-o calatorie - fragment)
"tarca -cotofana
*baiera - curea, sfoara, ata prinsa de un obiect spre a putea fi transportat
"desert -gol
"a preface - (aici) a schimba
*a/?/-ofi (regional)
A. Limba romana
1. Scrie forma literara a cuvintelor; "mesteacanilor, "uriesi", "insasi", "gentei". 4 puncte
2. Stabileste cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor "suflare"s\ "iuti". 4 puncte
3. Selecteaza, din text, un cuvant format prin conversiune si unul prin derivare
din primul alineat. 4 puncte
4. Transcrie, din ultimele replici, un verb la modul indicativ, timpul perferct simplu, si o interjectie. 4
puncte
5. Precizeaza cazul celor doua cuvinte subliniate: "Multamim dumitale, jupaneasa Axinie". 4
puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "soarele"$a aiba functia sintactica de
complement circumstantial de cauza. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor din enuntul: "...aceeasi suflare sapa unde...". 4
puncte
8. Transcrie, din al patrulea alineat, doua propozitii principale, aflate in raport de coordonare. 4 puncte
9. Contrage propozitia subordonata: "Cand intoarseram capuHn partea de prepozitie
corespunzatoare ca sens, precizand felul acesteia. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Transcrie, din text, doua cuvinte/ grupuri de cuvinte care denumesc elemente ale cadrului natural. 2
puncte
11. Precizeaza o figura de stil existenta in enuntul
"...pe nota domoala si adanca a unei orgi colosale". 2 puncte
12. Transcrie doua formule de adresare folosite de personaje. 2 puncte
13. atentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul citat apartine unei opere epice. 2
puncte
14. Explica, in cel mult cinci raoduri, semnificatia urmatorului fragment: "Pe calea-i lunga si fara
sfarsit, Neagra luneca pe langa noi cu undefe-i grabite si etern murmuratoare..." 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Te numesti Andrei/ Andreea lonescu si te afli de doua zile intr-o excursie in Muntii Neamtului, locuind in
Piatra-Neamt.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 ■ 20 de randuri, adresata
prietenei tale, Elena, in care sa descrii un peisaj nocturn, care te-a impresionat foarte mult in timpul
excursiei. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si descrierii/ tabloului imaginat; 6
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine la scoala este o doina (populara). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a doua caracteristici ale speciei literare doina;
• exemplifcarea caracteristicilor pe baza textului ales;
• sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice in textul ales;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile sau despre mesajul textului (formularea clara/ logica a
opiniei, prezenta unui argument / a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_083

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 83
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Cele ce vreau sa povestesc s-au petrecut de asemenea intr-un mic oras, un oras cu strazi prost pietruite si cu
multi pomi, unde fiecare stie totul despre celalalt intr-atat sunt de putini si de plictisiti oamenii acolo.
Un om din cale afara de ciudat locuia in orasul acesta; omul acesta era nu prea inalt, cam gros si schiopata
de-a binelea de un picior, avea niste ochi foarte stralucitori si un suras din cele mai placute din cate mi-a fost
dat
sa vad.
Pana aici, nu-i asa, nimic ciudat Dar omul nostru, cu toate ca arata ca toti oamenii, parea ca tine cu tot
dinadinsul sa se deosebeasca prin purtarea lui de ei. Asa, de-o pilda, el avea o casa mare de piatra, cu
nenumarate feresti inguste si boltite pe care insa nu le descliidea niciodata; in jurul casei era o imensa gradina
unde nu cred sa fi lipsit vreun soi de planta, cea mai mare parte a vietii sale omul cel ciudat si-o petrecea
acolo,
ingrijind cu o neistovita dragoste fiece firisor de iarba si totusi nimeni nu vazuse pe dinauntru acest mic
paradis,
adica vom vedea numaidecat ca aproape nimeni
Cand mergea pe strada, el avea totdeauna o carte in mana, din care citea mergand si se lovea mereu de
oameni, de felinare si de case, iar daca ii vorbeai, dupa ce te privea o clipa batjocoritor, facea un "Hm", care
parea ca vine din burta lui rotunjita si pleca schiopatand mai departe, si totusi nu era rau, nu, Doamne fereste!
Dimpotriva, marea lui avere (caci era foarte avut) si-o cheltuia pentru un singur lucru, ca sa faca bucurie
copiilor.
Nu-si poate cineva inchipui ce dragi ii erau. Tinea sa fie prieten cu fiecare, la inceput se adresa copilului cam in
felul acesta: " Toto, ia vino la mosul, sa fim prieteni". Si, ciudat, copiii n-aveau frica de el, i se repezeau
deodata in
brate, oricat ar fi fost de mici si speriosi. Din pricina ca nu vorbea decat cu copiii si din pricina ca fiecaruia,
pana a
nu-i sti numele, ii spunea Toto, lumea ii zicea "Toto".
in orasul acela traiau, desigur, cei mai fericiti copii. Daca vreun micut zdrentaros, cu nasul vanat si murdar,
statea vrajit langa vitrina magazinului cu jucarii, Toto rasarea ca din pamant langa el. Privea cateva clipe, dus
pe
ganduri, vitrina, se schimba de pe un picior pe celalalt si dupa ce tusea de cateva ori, ca pentru a-si stapani o
mare emotie, il ruga pe copii sa-i faca placerea de a-si alege o jucarie, dar una oricat de scumpa, pe care, iata,
va
plati-o ei imediat.
Putin timp dupa venirea lui in oras, Toto cunostea toti copiii si era cunoscut de toti; cand el trecea prin gradina
publica, toti omuletii isi lasau jocul si-l inconjurau, i se agatau de haine uneori patandu-i-ie si rupandu-i-le din
prea
mare zer, si Toto lasa imediat cartea si incepea cine stie ce poveste caraghioasa, de sa te strambi de ras.
Poate ca-n celelalte orase vor fi existand copii care sa nu creada in existenta zanelor si a lui Mos Craciun, in
oraselul nostru insa, datorita lui Toto.asa ceva n-avea cum sa se intample.
(Magda Isanos, Toto)
"zel- ravna, sarguinta, ardoare
A. Limba romana
1. Transcrie, din prima fraza, un cuvant care contine un triftong si unul care contine vocale in hiat. 4
puncte
2. Scrie doua cuvinte derivate cu sufixe diminutivale de la cuvantul de baza "copil". 4 puncte
3. Gaseste un sinonim si un antonim pentru substantivul "paradis". 4 puncte
4. Alcatuieste o propozitie in care cuvantul "celalalt", din prima fraza a textului, sa aiba
alta valoare morfologica decat in text. 4 puncte
5. Transcrie o locutiune adverbiala si un verb Ia diateza pasiva din a doua fraza a textului. 4
puncte
6. Construieste un enunt in care adjecavul "stralucitor" sa indeplineasca functia sintactica cfe nume
predicativ. 4 pu nete
7. Recizeaza funt^ sinket^ " unde fiecare stie totul despre celalalt'. 4
puncte
8. Transcrie propozitia principala din fraza "Dar omul nostru, cu toate ca arata ca toti oamenii,
parea ca tine cu tot dinadinsul sa se deosebeasca prin purtarea lui de ei". 4 puncte
9. Realizeaza contragerea propozitiei subordonate "sa vad", din a doua fraza a textului, in parte de
propozitie corespunzatoare ca sens, precizand-o. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza un element al cadrului spatial al naratiunii. 2
puncte
11. Transcrie, din text, un fragment care sa contina imaginea unui copil sarac. 2 puncte
12. Formuleaza ideea principala corespunzatoare expozitiunii. 2 puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Exprima-ti opinia, in 3 - 5 randuri, despre motivul pentru care "in orasul acela
traiau cei mai fericiti copii". 4 pu nete
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Marcel/ Marcela Popescu, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la bunici,
intr-o zona de munte, in localitatea Margineni.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 ■ 20 de randuri, adresata
parintilor, in care sa prezinti primele tale impresii despre vacanta petrecuta in Margineni. in scrisoare,
trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06,2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile personajului principal din textul dat la Partea I (Magda
Isanos, Toto). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal;
• numirea, in compunere, a cel putin trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ situatii semnificative din text;
• prezentarea relatiilor dintre personajul principal si alte personaje din text.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2 p.;
registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului- 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a
textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_084

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana


TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 84
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Trei colegi de clasa - Eu, Cotari si Mihaita - ne jucam de-a "caderea Ptevnei".
Eu fac pe regele Carol, Cotan face pe tarul Rusiei si Mihaita pe Osman-pasa.
Eu sunt asa cum nu mai vreau sa-mi aduc aminte ca am fost.
Cotan este scurt, gras si galagios. Parca ar fi un dop de sticla de sampanie proptit* pe doua bete de
chibrituri cu gamaliile negre. Cotan are pantofi de lac. Doar este fecior de bani gata. Tatal sau este avocat,
mare proprietar si seful unui partid politic din localitate. Cotan este, dar, cand baiatul prefectului, cand al
primarului cand al deputatului, cand al senatorului. De cand ne-am pomenit in banca unul langa altul, Cotan
nu e niciodata pe lista promovatilor. Toamna insa, "cand se numara bobocii", Cotan devine iar colegul meu
in clasa urmatoare, si asa mai departe...
Mihaita este slab, sfios si sarac. Mihaita este o expresie algebrica - o catime necunoscuta botezata cu
litera "S" la puterea a treia.(...]
Mihaita este simbolul sacrificiului etern. El face totdeauna pe Osman-pasa. Dupa sfarsitul jocului, iese
batut, schingiuit", scuipat si huiduit*, iar dupa sfarsitul fiecarui an scolar, "premiul I cu cununa".
Mihaita este baiatul unui cizmar de pe Scoroboaia. Scoroboaia este o mahala* a Pitestilor.
Plevna a capitulat si Osman-pasa a fost facut prizonier.
Bravele armate romano-ruse scot chiote de bucurie, si fesul nefericitului generalisim turc este purtat in
triumf ca singurul trofeu al stralucitei victorii crestine.
in clipa aceea, deasupra capetelor noastre o fereastra se deschide cu zgomot si o voce ascutita de
femeie scapa printre geamuri ca un ghiveci de flori ce $-ar fi spart.
- Ce?...Ati innebunit?... Ce inseamna galagia asta, Bucule? Nu ti-e rusine?... Tocmai azi v-ati gasit sa
faceti maimutarii, cand a murit conu Stefan?...
Bucul sunt eu. Vocea este a Margaretei. Margareta este croitoreasa noastra "cu ziua", in grija careia
ma daduse mama, dimineata, cand plecase la Slatina.
Tac si casc gura mare, ca si cum as fi vrut sa prind din vant ecoul zbieretelor noastre.
Cotan a tacut si ei Mihaita tacuse mai demult
(Ion Minulescu - Corigent la limba romana - fragment;
* proptit - rezemat, sprijinit; * huiduit - batjocorit;
* schingiuit - chinuit, torturat, maltratat; * mahala - cartier marginas, periferie.
A. Limba romana
1. Transcrie, din prima propozitie, doua cuvinte care contin diftongi. 4
puncte
2. Alcatuieste un enunt in care sa folosesti omonimul
cuvantului "lac"("pantofi de lac") din text. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "bat". 4
puncte
4. Transcrie un pronume nehotarat si un adjectiv pronominal posesiv din al patrulea alineat.
4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica a verbului aji din enunturile: "parca ar fi un dop de sticla"
"Cotan nue niciodata pe lista promovatilor". 4 puncte
6. Alcatuieste o propozitie in care numeralul cardinal "trei "sa aiba alta functie sintactica
decat aceea din prima propozitie a textului citat. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a substantivelor din propozitia
"in clipa aceea, deasupra capetelor noastre o fereastra se deschide cu zgomot". 4 puncte
8. Transcrie, din ultimele fraze ale textului, o propozitie principala simpla. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata predicativa,
avand ca regent verbul a deveni. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Numeste cele trei personaje care participa la joc. 2
puncte
11. Transcrie, din textul dat, un enunt care contine o enumerare de trasaturi ale unui personaj. 2 puncte
12. Formuleaza prima idee principala a textului citat. 2
puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica de ce, in viziunea naratorului, Mihaita este "simbolul sacrificiului etern". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul "Amurg de mai') in care sa descrii un apus de soare in
munti, pornind de la urmatoarea introducere: Soarele cobora incet dupa munti si numai cateva raze
imprastiate scaldau cu aur marginile rupte ale norilor...
in compunerea ta, trebuie:
• sa respecti conventiile specifice unei descrieri; 2 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi un personaj dintr-o comedie studiata de tine la
scoala.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedia
aleasa;
• numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului ales;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul ales si alt personaj al comediei.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei-
1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea • 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_085

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 85
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
A fost odata ca niciodata etc.
A fost odata un imparat si avea trei fete. Si fiind a merge la batalie, isi chema fetele si le zise:
- Iaca, dragele rnelef sunt silit sa merg la razboi Vrajmasul s-a sculat cu oaste mare asupra noastra. Cu
mare durere ma despart de voi. in lipsa mea, bagati de seama sa fiti cu minte, sa va purtati bine si sa ingrijiti
de
trebile casei. Aveti voie sa va preimblafi prin gradina, sa intrati prin toate camarile casei; numai in camara din
coltul din dreapta, sa nu intrati, ca nu va fi bine de voi
- Fii pe pace, fafa, raspunsera ele. Niciodata n-am iesit din cuvantul dumitale. Du-te fara grija, si Dumnezeu
sa-ti dea o izbanda stralucita._______________________________________________________________
Toate fiind gata de pornire, imparatul le dete cheile de la toate camarile, mai aducandu-!e aminte inca o data
povetele * ce le daduse, si-si lua ziua buna de la ele.
Fetele imparatului, cu lacramile in ochi, ii sarutara mana, ii poftira biruinta; iar cea mai mare din ele primi
citeile din mana imparatului
Nu se stia ce sa se faca, de mahnire si de urat, fetele, cand se vazura singure. Apoi, ca sa le treaca de urat,
Itotarara ca o parte din zi sa lucreze, o parte sa citeasca si o parte sa se plimbe prin gradina. Asa facura si le
mergea bine.
Vicleanul pizmuia pacea fetelor si-si vari coada.
- Surioarele mele, zise fata cea mai mare, catu-i ziulica de mare toarcem, coasem, citim. Sunt cateva zile de
cand ne aflam singure, n-a mai ramas niciun colt de gradina pe unde sa nu ne fi plimbat. Am intrat prin toate
camarile palatului tatalui nostru, si am vazut cat sunt de frumos si bogat impodobite; de ce sa nu intram si in
camara ceea, in care ne-a oprit tatal nostru de a intra?
- Vai de mine, lelita, zise cea mai mica, ma mir cum ti-a dat in gand una ca aceasta, ca sa ne indemni
dumneata sa calcam porunca tatalui nostru. Cand tata a zis sa nu intram acolo, trebuie sa fi stiut el ce a zis si
pentru ce a zis sa facem asa.
- Ca doara nu s-o face gaura in cer d-om intra, zise cea mijlocie. Ca doara n-or fi niscaiva zmei sa ne
manance, ori alte lighioane. S-apoi de unde o sa stie tata daca noi am intrat au ba?
Tocmai vorbind si indemnandu-se, ajunsera tocmai pe dinaintea acelei camari; cea mai mare din surori, care
era pastratoarea chei/or, baga cheia in broasca usii, si, intorcand-o nitel, scart! usa se deschise.
Fetele intrara.
Cand colo, ce sa vaza ? Casa n-avea nicio podoaba; dara in mijloc era o masa mare cu un covor scump pe
dansa, si deasupra o carte mare deschisa.
(Petre Ispirescu, Porcul cel fermecat- fragment)
* povata - sfat
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "niciodata') "vrajmasul", "cheile1', "batalie". 4 puncte
2. Gaseste doua sinonime potrivite pentru substantivul "izbanda". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "mare" 4 puncte
4. Transcrie, din textul marcat, doua locutiuni verbale. 4
puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
..Toate fiind gata de pornire, imparatul le dete cheile de la toate camarile". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "gradina"sa aiba functia sintactica de complement direct.
4 puncte
7. Transcrie un predicat verbal exprimat prin verb la diateza pasiva, din fragmentul marcat. 4 puncte
8. Transcrie doua propozitii subordonate, aflate in raport de coordonare prin juxtapunere,
din fragmentul marcat. 4 puncte
9. Contrage propozitia subordonata "ce le daduse''^ partea de propozitie corespunzatoare
ca sens, precizand-o. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza numarul personajelor din fragmentul citat. 2 puncte
11. Enumera povetele tatalui date fetelor. 2
puncte
12. Mentioneaza rolul formulei "A fost odata ca niciodata". 2 puncte
13. Explica, intr-un text de 2 - 3 randuri, semnificatiile sintagmei "izbanda stralucita". 2 puncte
14. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unui basm. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Marin/ Marina Radu, locuiesti in comuna Brebu, judetul Dambovita, esti elev/ eleva in clasa a
Vlll-a, la Scoala cu Clasele I - VIII, din comuna, si doresti sa obtii o adeverinta de elev, care iti este
necesara pentru depunerea unui dosar in vederea obtinerii unei burse de studiu de la primaria din localitate.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directorului scolii, mentionand
motivul pentru care soliciti adeverinta de elev.
in cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca fragmentul dat ca suport de text la
Partea I (Petre Ispirescu, Porcul cel fermecat), apartine unei opere epice/ genului epic. in
redactarea
compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a trei caracteristici ale operei epice;
• exemplificarea acestor caracteristici cu elemente din fragmentul dat;
• relatarea subiectului (referire la secvente sau la situatii semnificative din fragmentul de la
Partea I);
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2
p; registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii - 2 p.; ortografia : 3 p.;
punctuatia : 3 p.;
asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea: 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_086

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 86
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
in partea de miazazi a Frantei, intr-un orasel neinsemnat, se afla un birt" saracacios. Acolo se adunau, la
vremea mesei, muncitorii de la o fabrica vecina. Erau lucratori saracisi nu le dadea mana sa se infrupte din
multe
feluri. Asa ca stergeau cu miez de paine sosul farfuriilor pana ce nu mai ramanea nimic pe urma lor.
In preajma b'rtului se oplosise* un caine slab si flamand ca vai de el. Dadea tarcoale meselor, dar nu se
alegea cu mare lucru. Abia infuleca, pe ici-colo cateva firimituri cazute pe sub scaune. Sa capete un os ori o
bucata muiata in sos gros, nici vorba de asa ceva! Cainele se lingea si isi strambase gatul, tot asteptand sa se
milostiveasca vreun musteriu".
De la o vreme, baga el de seama cum merge oranduiala birtului. Ca sa-si imputineze ciieltuieiife, stapanul
nu tocmise niciun baiat sau fata de serviciu. Fiecare musteriu se ducea singur la oblonul dinspre bucatarie,
suna
din clopotel, isi capata portia si pleca la masa cu farfuria plina.
"Hm!" isi spuse cainile in sine, intr-o buna zi. M se pare ca e rost sa ma infrupt si eu daca voi avea putin
noroc."
Zis si facut. A asteptat pana ce au plecat muncitorii de la masa. Apois-a apropiat de oblon si a tras cu dintii
de franghia clopotelului. Clopotul a sunat, oblonul s-a deschis si bucatareasa a pus, ca de obicei, o farfurie
plina
cu mancare pe pervazul oblonului Nu s-a uitat sa vada cine sunase. Stia ca lucratorii sunt nevoiasi, dar cinstiti;
dupa ce manca, fiecare trecea pe la tejgheaua b'rtasuluisa-siplateasca portiile.
Cainele se catara pana la farfurie, infuleca mancarea cu mare pofta, si dupa ce s-a lins pe bot, a plecat
frumusel la plimbare.
Asa azi, asa maine, asa o saptamana. incepuse sa se ingrase. El era cel mai credincios musteriu al
birtului.
Dar cum urciorul"' nu merge de multe ori la apa, intr-o zi pungasul a fost prins. Cea dintai pornire a
birtasului /-a indemnat sa apuce matura de coada si sa-i dea vinovatului o lectie strasnica. insa iscusinta
animalului il induiosase. Nu-I alunga si nici nu-l lua la rost
Din acea zi ii ingadui sa-si ia portia lui pe fata, o data cu musteriii din fiecare zi.
Cainele venea, suna clopotelul, isi capata portia, apoi trecea pe la tejghea, clatinand din coada, in semn de
multumire. E drept ca isi platea demancarea acum, pazind birtul si curtea de Itoti.
(Cezar Petrescu, Cainele istet)
* birt - restaurant mic si modest; * musteriu - client;
* se oplosi - a se pune la adapost, a se pripasi; * urcior - vas de lut cu gatul stramt.
A. Limba romana
1. Transcrie, din prima propozitie, doua cuvinte care contin diftongi. 4 puncte
2. Transcrie, din al doilea alineat, un cuvant format prin conversiune si unul prin compunere. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului .slab". 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume personal si un adverb de timp. 4 puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"in preajma birtuluise oplosise un caine slab $i flamand". 4 puncte
6. Transcrie, din text, un predicat verbal exprimat prin locutiune verbala si
un subiect exprimat prin pronume nehotarat. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
"Fiecare musteriu se ducea singur la obfonur. 4 puncte
8. Transcrie, din primul alineat, doua propozitii principale aflate in raport de coordonare. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care verbul aftsa fie regent pentru o propozitie subordonata subiectiva. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza un element al cadrului spatial din text. 2
puncte
11. Transcrie, din text, un proverb. 2
puncte
12. Formuleaza prima idee principala a textului. 2
puncte
13. Stabileste doua argumente prin care sa demonstrezi ca textul de mai sus apartine genului epic. 2 puncte
14. Explica semnificatia titlului, prin raportare la textul dat. 4
puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Marin/ Maria Alexandru si ai petrecut o luna din vacanta de vara la bunici, intr-o zona
muntoasa, in localitatea Bisoca.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 randuri, adresata
parintilor tai, in care sa faci o descriere a imprejurimilor casei bunicilor. in cerere, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere (scrisoare); 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate textului descriptiv; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile personajului cainele, din textul dat la Partea I (Cezar
Petrescu, Cainele istet). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• stabilirea tipului de personaj (principal, secundar etc.) si a mijloacelor/ a procedeelor de portretizare;
• precizarea, in compunere, a trei trasaturi ale personajului si a semnificatiei acestora;
• ilustrarea trasaturilor, prin raportarea la trei secvente/ situatii din text;
• precizarea relatiilor dintre personajul indicat prin cerinta si un alt personaj din text.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului- 2 p.;
registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului- 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a
textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_087

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 87
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Timp de cateva saptamani satele campiei ramasera dupa aceea pustii. Caldura incepea numaidecat
dupa rasaritul soarelui, si daca in timpul noptii se mai intampla ca norii sa acopere cerul, acesti nori
dimineata se faceau nevazuti si lasau sa se reverse din adancurile limpezi dogoarea necontenita si grea a
zilei de vara. Tocmai in aceasta vreme cand dobitoacele scurma tarana cautand racoare, ori alearga
bezmetice dupa umbra, viata oamenilor iese afara din sat si se muta cu totul sub soarele naprasnic al
campiei. Carutele incep sa iasa din sat inainte ca luceafarul sa fi pierit de pe cer. Oamenii se indreapta spre
camp intretaind izlazul pe numeroase drumuri si poteci, si pe aceste drumuri roatele pocnesc neincetat si
campul e strabatut de glasuri razlete care se cheama intre ele ori se vorbeste neobisnuit de tare si de
omeneste unei vite care trage rau.
Dimineata e alburie si satul rasuna inca de cantecul cocosilor. Omul se scoala, trezeste copiii, inhama
caii si umbla de colo pana colo prin curte. Nu este nimic de facut, plecarea in prima zi de secere pare sa fie
un lucru obisnuit, totusi caruta si caii inhamati asteapta in batatura de mult timp; omul si copiii sunt gata;
secerile si bota* cu apa sunt puse in caruta; mancarea gatita de cu seara asemeni; nu se stie insa pentru ce
caruta sta timp atat de indelungat in mijlocul bataturii. Omul se invarteste pe Ioc, se uita prin gradina,
strabate curtea, intra in casa si striga la femeie fara rost, intreband-o daca a pus mancarea in caruta;
muierea se supara si-i raspunde ca a pus-o de mult, dar barbatul nu asculta, nu aude, iese afara cu un aer
grav, foarte grabit si foarte ingrijorat. Se pare ca s-a intamplat ceva, a fost uitat cine stie ce lucru.
Omul se apropie de caruta, se uita la secerile varate intre scoartele loitrei", le numara, scoate una si-i
pipaie zimtii, o baga la loc si incepe apoi sa caute sub cerga *; da totul la o parte si se uita la oalele cu
fiertura de buruieni, la mamaliga inca aburinda; le acopera repede, nemultumit parca de faptul ca totul e in
ordine, si trece la cai. Animalele asteapta linistite, cu buzele in jos, si cand omul se apropie de ele, se
intampla ca unul din caisa ofteze adanc; omul se uita la hamuri, apuca haturile, baga unuia din cai zabala*
in gura. (...) in aceasta clipa muierea striga din prag infuriata: "Ce mai asteptati? Ce va tot invartiti? E/,
cutare, ce stai cu capul intre urechi? Hei, voi! dati-i drumul odata!"
Caruta insa tot nu porneste. A fost uitat ceva.
(Marin Preda, Morometii- fragment)
* bota - vas din doage de lemn; "cerga - patura de lana;
*loitra - fiecare dintre cele doua parti laterale ale *zabala - parte a capastrului care se introduce
carutei; in gura calului
A. Limba romana
1. Transcrie, din primul alineat, doua cuvinte care contin diftongi. 4 puncte
2. Selecteaza, din primul alineat, un derivat si un cuvant compus prin contopire. 4 puncte
3. Mentioneaza cate un sinonim si un antonim pentru cuvantul "caldura". 4 puncte
4. Transcrie, din primul alineat, un verb la gerunziu si un adjectiv pronominal. 4 puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
"Campul e strabatut de glasuri razlete care se cheama". 4 puncte
6. Construieste un enunt in care substantivul ^nof sa aiba functia sintactica de
complement circumstantial de loc. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: .Acesti nori dimineata se faceau nevazuti". 4 puncte
8. Precizeaza felul propozitiei subordonate, subliniate in text: "cand dobitoacele scurma
tarana cautand racoare". 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care verbul a se face sa fie regent pentru o propozitie subordonata
predicativa. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza un element al universului rural. * 2 puncte
11. Transcrie un fragment care ilustreaza pregatirea omului pentru plecarea la camp. 2 puncte
12. Formuleaza prima idee principala a fragmentului de text. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi prin care sa justifici faptul ca textul de mai sus apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica semnificatia fragmentului "Satul rasuna inca de cantecul cocosilor". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Mihai/ Mihaeia Pascu, ai absolvit clasa a VIll-a si iti petreci vacanta de vara intr-o zona de
munte, in localitatea Mestecanis.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata
parintilor, in care sa prezinti primele tale impresii despre contactul cu niste oameni minunati din aceasta
localitate. in scrisoare, trebuie:
♦ sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
♦ sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
♦ sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! In scrisoare, poti folosi si urmatoarele nume proprii: Andrei, Virgil, Ana, Paula! Data redactarii
scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Alcatuieste, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I {Marin Preda, Morometii- fragment). in
redactarea rezumatului, vei avea in vedere:
♦ respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si
continutul rezumatului scris de tine);
♦ desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului;
♦ prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor/a situatiilor la care
participa personajele;
♦ respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a, utilizarea modurilor si a
timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, relatarea obiectiva, fara
dialog inserat si fara citate).
Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru
redactare {coerenta textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.;
ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri
scrise.

varianta_088

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 88
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Un glas de bucium s-auzi deodata sunand tare din cetatuie, si vanatorii (...) se intoarsera cu larma spre
casa. (...) in fruntea lor mergeau calari, cu (raul legat de oblanc*, Mihnea si feciorul saut Mircea Ciobanul;
tatal, om matur si vartos, avea scrise pe fata sa paroasa si posomorata si-n ochii sai arzoi* si-ncruntati,
strasnicia caracterului sau; baiatul, abia iesit din copilarie, vadea o fire si mai salbatica, care-i si meritase
porecla de Cioban.
Amandoi purtau cioboate de piele groasa, pana la genunchi, poturi de dimie* alba, un cojoc scurt, de
oaie neagra, cu gluga la spate, si chimir" cu otele; la gat aveau grumajer* rotund de zale de fier, si-n cap o
turca*, adusa la o parte; la brau, satar si jungher. [...]
- Descaleca mai In graba si sui-te-ncoa! striga lui Mihnea (...), o femeie cam trupesa, ce nu-i puteai zice
nici tanara, nici frumoasa, boierul socru, biet, trage ca sa-si dea sufletul, si mereu cere de domnia-ta.
- lata-ma-ndata, si Mihnea descalecase, urcase ingusta si direapta scara de piatra, si, prin tinde
intunecoase, mergea la odaia tatalui sau.[...]
Cand Mihnea intra in odaie, ochii unchiasului (...) clipira ca o candela ce moare, si buzele-i vinetite
soptira tremurand aceste cuvinte:
- Fatul meu! fa inima viteaza! nu te lasa! fii stalp teapan casei noastre si nu-ngadui sa caza biata mosie
parinteasca pe mana oltenilor, p-a Basarabestilor trasni-i-ar Domnul din senin! [...] Sa n-aibi mila!
Glasul i se curma; ca un fior i se strecura prin tot trupul si ramase inclestat! [...)
Deodata insa incepura a se deosebi tropote de cai, si curand dupa aceea cativa calareti bateau tare cu
palosele in poarta. Stoica, om vechi al casei, deschise oblonul, scoase capul pe o ingusta ferestruie si
intreba:
- Cine e?
- Oameni buni! raspunsera d-a fara.
- Ce catati asa innoptat pe la casele crestinilor?
- Suntem de la domnie, noi, boieri ai tarii, si venim sa ne inchinam noului Domn ales de obste, lui
Mihnea Voda.
La aceste cuvinte neasteptate, Stoica deschise poarta si boierii, descalecand, mersera pana la Mihnea,
ii sarutara mana cu smerenie, iar cel mai batran dintre dansii grai intr-astfel:
- Ani multi intru noroc si fericire uram mariei-tale! (...)
Mihnea stapani in sinesi bucuria, multumi cu sange rece boierilor si indata porunci sa i se gateasca cai
de plecare.
(Alexandru Odobescu, Mihnea Voda cel Rau- fragment)
* oblanc - partea din fata, putin mai ridicata, a seii *chimir - brau lat de piele
* arzoi - aprins, infocat *grumajer - parte a armurii care apara gatul
'poturi de dimie - tesatura groasa de lana "turca - caciula mare si mitoasa
A. Limba romana
1. Mentioneaza doua consecinte ale folosirii cratimei in structura "care-r. 4 puncte
2. Transcrie, din primele doua alineate, un cuvant derivat si unul obtinut prin conversiune. 4 puncte
3. Stabileste cate un sinonim si un antonim pentru sensul din text al cuvantului Jarma". 4 puncte
4. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate:
"Un glas de bucium s-auzi deodata sunand tare". 4 pu nete
5. Transcrie, din al doilea alineat, un numeral colectiv si un verb la modul indicativ, timpul imperfect. 4
puncte
6. Selecteaza, din primul alineat, un atribut adjectival si
un predicat verbal exprimat prin verb la diateza reflexiva. 4 puncte
7. Alcatuieste o propozitie in care substantivul .,om"sa aiba functia sintactica de
nume predicativ in cazul genitiv. 4 puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie principala. 4 puncte
9. Realizeaza extensia partii de propozitie "de bucium'\ din constructia "Un glas de bucium
s-auzi", in propozitia subordonata corespunzatoare ca sens, precizand-o. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Numeste personajele individuale care apar in expozitiune. 2 puncte
11. Transcrie, din al doilea alineat, doua structuri care descriu vestimentatia personajelor. 2 puncte
12. Formuleaza o idee principala, asa cum reiese din primul alineat al textului. 2 puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca primul alineat este o descriere/ un portret. 2
puncte
14. Explica, intr-un text de 2 - 3 randuri, motivul pentru care baiatul primise porecla "Cioban". 4
puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Iulian/ luliana Marinescu, ai sosit Ia Vaslui, faci parte dintr-o formatie de teatru care va
participa la ^Festivalul micilor actori', faza nationala, si ai trimis parintilor, care locuiesc la Buzau, urmatoarea
telegrama:
Sosit dimineata devreme. Totul bine. Vizitat orasul. Maine primul spectacol. Iulian/ luliana.
Transforma telegrama intr-o scrisoare de 15 - 20 de randuri, dezvoltand informatiile din cuprinsul ei.
Atentie! -in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa transformi continutul telegramei intr-o scrisoare, dezvoltand informatiile din cuprinsul acesteia
respectand conventiile acestui tip de compunere; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este
18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturi ale unui personaj din textul citat la Partea I (Alexandru
Cdobescu, Mihnea Voda cel Rau- fragment). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• stabilirea a doua mijloace/ procedee de caracterizare a personajului ales;
• precizarea, in compunere, a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului;
• ilustrarea trasaturilor, prin raportarea la o secventa/ o situatie din text;
• precizarea sumara a relatiiei dintre personajul indicat prin cerinta si alt personaj din fragment.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2 p; registrul
de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -3 p.;
asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 15
randuri scrise.

varianta_089

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 89
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Baiatul se numea Banica, iar catelul, pentru ca fusese prins de doua ori cu botul intr-o cratita, primise
porecla Tocanei
Era in februarie, ninsese o zi si o noapte - acum zapezile acopereau geamul pana la doua palme de
marginea de sus a cercevelelor* - si ei sedeau in odaie: Banica in pat, iar Tocanei langa usa, varat intr-un
ciorap de lana, caruia baiatul ii desirase laba, transformandu-l astfel intr-un costum, pe care catelul il privea
cu mandrie ori de cate ori iesea afara in aer. Soba frigea - ardeau in ea lemne de brad cu miros de cetina''
- si undeva, intr-o spartura a peretelui, canta un greier, parca batandu-si joc de vantul care gonea pe sub
stresini, rasucind zapada si aruncand-o peste coama salcamilor.
- Tocanei, zise Banica, tinand ochii inchisi, molesit de caldura, spune-i ticalosului ala sa taca!
- Eh, daca-as sti unde e! facu Tocanei.
O pasare trecu pe la geam, atingandu-l cu varful aripii
- Parc-a batut cineva, spuse Tocanei
- O vrabie. A trimis-o cocosul de lemn de pe stalpul portii. L-au ingropat zapezile, ingheata.
- Si e prietenul nostru, spuse Tocanei Asta-toamna, cand se culegeau viile, te-ai suit in spinarea lui si
te-a dus sa culegi nuci din podgorie.
- Nu e chiar asa, raspunse Banica, te-am mintit. M-am suit in spinarea lui si m-a dus in lunca", unde s-a
intalnit cu cocosii de lemn din sat. Era luna plina si ei toti sedeau roata in jurul salcamului unde am stat noi o
zi ca sa prindem iepuri Erau acolo si douazeci de puisori si ei voiau sa-i invete sa zboare. Astia micii sunt
foarte prosti, dau o data din aripi si cad pe pamant Cocosul nostru mi-a zis: "San/ca, te-am adus pana aici si
daca vrei te ridic pana la nori, unde ploua mereu, ce vezi acum sa nu spui la niciun om, te juri?" "Ma jur."
"Bine') a zis el, si atunci a venit la mine un cocos batran, acela din poarta lui nea Lache Petcu, care are
pene rosii si coada albastra, a venit, a desfacut aripile si mi-a zis: «Banica, ia puisorii nostri in san, urca-te in
salcam si da-le drumul». M-am suit si scoteam cate unul din san, il tineam in palma o clipa si pe urma il
aruncam usor in aer. [...]
- Dar la nori ai ajuns? se interesa Tocanei
- Nu s-a putut. Tot cerul era albastru si nu se vedea nicio urma de nor.
(Fanus Neagu, Tarziu, cand zapezile sunt albastre - fragment)
* cercevea - cadru in care se fixeaza geamul la "cetina -ramura, creanga de brad
fereastra lunca - ses de-a lungul unei ape curgatoare
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: ,porecla", "februarie", .spartura", "greier. 4 puncte
2. Alcatuieste un enunt in care sa folosesti omonimul cuvantului "z/" din al doilea alineat. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului Jemri\ 4 puncte
4. Selecteaza, din al doilea alineat, un verb predicativ impersonal si un adverb de timp. 4 puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
"undeva, intr-o spartura a peretelui, canta un greier". 4 puncte
6. Corstjuieste un enunt in care substantivul "zapezile" sa aiba functia sintactica de complement indirect
4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
.ardeau in ea lemne de brad cu miros de cetina" 4 puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care verbul acere sa fie regent pentru o propozitie
subordonata completiva directa. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza o trasatura fizica sau morala a personajului Banica, asa cum se desprinde din text. 2 puncte
11. Transcrie un fragment/ o structura care contine o imagine vizuala. 2 puncte
12. Alcatuieste un enunt in care sa prezinti, sumar, relatia dintre personajele textului. 2 puncte
13. Transcrie un fragment/o structura care indica timpul desfasurarii actiunii. 2
puncte
14. Explica, in 3 - 5 randuri, motivul pentru care Banica si Tocanei "sedeau in odaie". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Maria/ Marin Pandelescu, locuiesti in Brasov, pe Strada Castelului, la numarul 23, esti elev/
eleva in clasa a Vlll-a la Scoala Generala ..Aurel Vlaicu" si doresti sa te inscrii Ia cercul de arta plastica de la
"Clubul Copiilor" din localitate, intrucat vrei sa-ti dezvolti abilitatile artistice.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere de inscriere, adresata directorului
acestui club. in cerere, trebuie:
• sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa expui clar si concis continutul solicitarii; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca fragmentul citat ca suport de text ]a
Partea I (Fanus Neagu, Tarziu, cand zapezile sunt albastre), apartine unei opere epice/ genului epic. in
redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a trei caracteristici ale operei epice;
• exemplificarea acestor caracteristici cu elemente din fragmentul dat;
• relatarea subiectului (referire la secvente sau la situatii semnificative din fragmentul de la Partea I);
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2 p; registrul
de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii - 2 p.; ortografia : 3 p.; punctuatia : 3 p.;
asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea: 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_090

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 90
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Cand padurarul a adus-o din codru, era un pui mic si fricos. Cu ochii mari si umezi, se uita rugandu-se la toti,
gata sa fuga.
Dar cum vremea se imblanzi intelese ca nimeni nu-i voia raul. Începea sa vina singura la donita* cu lapte.
Ziua statea ascunsa in tufisurile de zmeura din livada. Seara raspundea la chemarea noastra, cand ii intindeam
cate o bucata de zahar.
Fiindca fugea atat de sprinten, tata a botezat-O; "Naluca". Iar Naluca isi cunostea numele.
Toate vietatile din ograda: cainii, pasarile si pisicile erau acum dispretuite de noi. N-aveam alta grija decat de
Naluca. "Ce face Naluca?", "Unde s-a ascuns Naluca?", J-a dat cineva lapte astazi?". Asa a crescut in mijlocul
nostru. Tata spunea chiar ca s-a imblanzit prea repede. Parca ii parea rau ca o vede amestecandu-se laolalta
cu
toate animalele domestice, ca a uitat atat de repede libertatea padurii.
E adevarat ca uneori se oprea sub umbra nucilor din livada, cu urechile ciulite si narile umflate in vant.
Mirosea adierile aduse din poienile codrului. Atunci ochii ei erau mai umezi si pasea mai incet, cu botul la
pamant
Naluca era trista. Nu mai raspundea la chemarile noastre. Nici nu voia sa se atinga de bucata de zahar pe care
i-
q intindeam in palma. intr-o seara, cand cineva a uitat poarta deschisa, Naluca a fugit. A doua zi, culcusul era
gol.
In zadar am cautat-o toti prin gradina. in zadar am nadajduit ca poate se intoarce la donita cu lapte. Naluca
plecase pentru totdeauna. (...)
Cu incetul, Naluca a fost uitata.
Aseara, ma intorceam cu tata de la Prisaca Margineanului, prin padure.(...)
Deodata, in calea noastra, pe carare, a aparut o caprioara. Am tresarit si noi. A tresarit si ea. Era o aratare
atat de neasteptata!
Tata a soptit:
- E Naluca!
Era, intr-adevar, Naluca. Fara sa-mi dau seama am intins pumnul strans, asa cum o ademeneam altadata cu
bucata de zahar ascunsa. Caprioara sovai o clipa. Se apropie cu sfiala. Aproape sa-i netezesc botul umed. Sa-i
prind gatul cenusiu. Sa-i mangai capul mic pe care si-l supunea dezmierdarilor odinioara. Cativa pasi inca. Doi.
Unul...
Si deodata Naluca nu se mai uita in ochii mei. Privi indarat, in codru. Se rasuci scurt pe picioarele subtiri si
zvacni in goana, spre adancul codrului. inaintea noastra nu mai ramaneau decat crengile tremurand. Stropii de
frunze, scuturandu-se ca lacrimile.
Mana intinsa dupa umbra ei a cazut neputincioasa.
(Cezar Petrescu, Naluca-fragment)
"donita -vas din doage, folosit pentru mulsul vacilor.
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "codru", "imblanzi", sprinten", "mijtocul". 4
puncte
2. Mentioneaza cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor "codai' si "sprinten". 4
puncte
3. Transcrie, din primele doua alineate, un cuvant derivat si un cuvant obtinut prin conversiune. 4
puncte
4. Selecteaza, din primele doua alineate, un adverb relativ si un verb la diateza reflexiva. 4
puncte
5. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "intelese cs nimeni nud voiajauT- 4
puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:.. l-a dat cineva lapte astaziT. 4 puncte
7. Alcatuieste o propozitie in care substantivul "padurarul"sa indeplineasca
functia sintactica de nume predicativ. 4 puncte
8. Transcrie, din text, prima propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4
puncte
9. Alcatuieste o fraza in care verbul a raspunde sa fie regent pentru o propozitie subordonata subiectiva. 4
pu nete
B. intelegerea textului
10. Precizeaza un element de portret fizic al puiului de caprioara. 2 puncte
11. Transcrie, din primele doua paragrafe, o structura care contine o personificare. 2 puncte
12. Formuleaza o idee principala din penultimul alineat. 2
puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul dat apartine unei opere epice. 2
puncte
14. Explica, intr-un text de 2 - 3 randuri, atitudinea tatalui si a copilului la revederea caprioarei. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Marcel/ Marcela Vasilescu, ai sosit la Bucuresti, unde vei participa alaturi de inca trei colegi
de clasa Ia un concurs de cultura generala, care va fi transmis si de un post TV, si ai trimis parintilor, care
locuiesc la lasi, urmatoarea telegrama:
Sosit cu bine. Totul perfect Vizitat orasul. Maine dimineata concursul. Marcel/Marcela.
Transforma telegrama intr-o scrisoare de 15-20 de randuri, dezvoltand informatiile din cuprinsul ei.
Atentie! - in scrisoare trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un continut si un stil adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa transformi continutul telegramei intr-o scrisoare, dezvoltand informatiile din cuprinsul
acesteia respectand conventiile acestui tip de compunere; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este
18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti un personaj din textul citat la Partea I (Cezar Petrescu, Naluca -
fragment). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• stabilirea tipului de personaj (principal, secundar etc.) si a mijloacelor/ a procedeelor de caracterizare
existente in textul dat;
• numirea a trei trasaturi ale personajului (fizice si/ sau morale) si a semnificatiei acestora;
• ilustrarea trasaturilor, prin raportarea la intamplari/ Ia situatii semnificative din text;
• precizarea relatiilor dintre personajul indicat prin cerinta si alt personaj din textul dat.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-2
p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3
p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de
randuri scrise.

varianta_091

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 91
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
intr-o zi, mama m-a dus de mana Ia scoala de fete si m-a inscris in clasa intai. in ascuns, am spus o
rugaciune. Eram tulburata, speriata, ca in ajunul unei calatorii cu trenul. Am dormit putin, m-am sculat
devreme si
am inceput sa ma rog lui Dumnezeu, murmurand la iei cu bunica. Ml-era teama. [..']
Sofia, sora mamei (parc-o vad: sfrijita, oachesa, cu ochii totdeauna ca dupa plans), mi-a cusut un sort negru
de satin lucios. Ea avea sa mhl coasa, la inceputul fiecarui an, pana la bacalaureat Aveam cu mine, cand m-am
dus in prima zi la scoala, tot ce mi se ceruse pe lista, chiar si partea a doua a abecedarului, si toc, si penite, si
cerneala, adica lucruri de care urma sa am nevoie abia in trimestrul al treilea. Si tare mi-era frica sa nu mise
puna
o intrebare la care sa nu stiu sa raspund. Si ia gandul ca nu stiu de acasa sa scriu $i sa citesc, m-a cuprins o
adevarata panica.L.l
Curtea era plina. Fetele (...] se plimbau cate doua, vorbeau intre ele in soapta sau, dimpotriva, tare si fara
sfiala. Dar iata ca octiii uneia dintre profesoare se opresc asupra mea. Nu incapea nido indoiala, nu mai era
nicio
scapare. O sa-mi puna o intrebare din cartile pe care le am in ghiozdan. Sau ma va mustra ca am venit la
scoala,
desi n-am implinit sapte ani. intr-adevar, mie mi-a vorbit profesoara:
- Sa-ispui mamei tale sa te pieptene cu doua codite stranse bine pe cap, ca aici suntem la scoala, nu la bal.
Picioarele mi-au tremurat. Obrajii mi s-au incalzit. Am raspuns tare si deslusit:
- Da, doamna.
Atunci, alta profesoara s-a apropiat de mine, mi-a pus mana pe obraz si m-a intrebat cum ma cheama. Era
profesoara clasei intai.
(Cella Serghi, Panza de paianjen - fragment)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "cerneala"si "sfiala", subliniind diftongul si
vocalele aflate in hiat. 4 puncte
2. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "scoala". 4 puncte
3. Alcatuieste doua enunturi prin care sa demonstrezi ca verbul "a dace" este polisemantic. 4 puncte
4. Transcrie, din primul alineat al textului, verbele de conjugarea I. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
..Sa-isoui mamei tale sa te pieptene cu doua codite stranse bine..." 4 puncte
6. Transcrie predicatul propozitiei "Eram tulburata, speriata, ca in ajunul unei calatorii cu trenul",
precizand felul acestuia. 4 puncte
7. Alcatuieste un enunt in care substantivul Jetele"sa aiba functia sintactica de complement direct. 4
puncte
8. Transcrie o propozitie subordonata, din fragmentul subliniat in text, precizand felul acesteia. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza care sa cuprinda o propozitie subordonata subiectiva,
introdusa prin adverbul relativ cum. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Mentioneaza evenimentul relatat de autoare in fragmentul dat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, o structura care ilustreaza emotia fetei inaintea primei zile de scoala. 2 puncte
12. Transcrie, din text, o structura care contine o enumeratie. 2
puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Formuleaza o idee principala care se desprinde din ultimul alineat al textului. 4
puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, in care sa iti exprimi opinia despre emotiile fetitei in prima zi
de scoala, asa cum sunt ele sugerate in fragmentul citat la Partea I (Cella Serghi, Panza de paianjen -
fragment), sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare.
in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai un continut (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine Ja scoala este un pastel.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale pastelului, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• evidentierea rolului procedeelor artistice in exprimarea ideilor poetice;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/
logica a opiniei, prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.)-
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_092

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 92
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Trei zile batusera vanturi sunatoare de la miazazi, pamantul se zbicise si-n dumbravioara de la marginea
satului, la malul Siretului, incepusera sa infloreasca galben cornii. Baiatul cel mai mititel al lui Dumitru Onisor
iesise cu sase oi Ia mugurul proaspat al primaverii.
Era un copilas palid si maruntel si tara pe pamantul reavan niste ciubote grele ale unui frate mai mare. Ridica
spre mine ochi tristi, invaluiti ca-ntr-o umbra cenusie si-si scoase cu anevoie din cap palarioara veche pleostita
ca
o ciuperca. imi dadu buna-ziua c-un glas moale in care parca suna o suferinta timpurie; apoi, acoperindu-se,
ridica deasupra oilor toiegelul alb, indemnandu-le spre crang.
- Ce mai faci tu, mai flacaule? il intrebai eu. Ai iesit cu oile la pascut?
- M-a trimis tatuca sa le mai port, imi raspunse el serios, cu glasu-i subtirel si peltic; si se opri
Oile se oprira si ele si intoarsera capetele spre calauzul lor.
- Dar esti tu vrednic, bre Niculaes, sa porti un card de oi?
- He, sunt eu vrednic; da' acuma n-am ce purta, sunt suparat...
■ Cum se poate? Si de cef ma rog?
- De ce? ma intreba el ridicand spre mine fruntea pe care sta zimtuit in neregula paru-i buhos. pentru ca in
primavara asta tot ne-au cazut din oi; s-acum am ramas numai cu acestea sase...
Desi "flacaurcu care vorbeam era numai de-o schioapa, desi intrase in a opta primavara a vietii lui, nacazul
lui era adanc si serios; zambetul meu pieri pe data.
- Si v-au pierit multe, bre Niculaes ?
- Multe...raspunse el grav, rezemandu-se inaintea mea in bat, ca ciobanii. Tatuca intruna blastanTa si suduie
i..) dar parca eu ce-s vinovat? Acu, azi, mi s-a intamplat alta. Cand ieseam din sat, a trecut unul cu caruta si
mi-a
palit o oaie. A dat-o jos. Acum abia mai umbla si abia mai sufla. Are sa se duca si asta. Era a mamucai si mi-o
lasase mie...
Glasul lui dintr-o data scazuse intr-un tremur de lacrimi. [...]
- Si de ce spui ca ti-o lasase rnamuca-ta tie?
- Apoi nu stii? Eu n-am mama. A murit in postul Craciunului si ne-a lasat singuri Acu n-are cine ma spala,
n-are cine ma-ngriji.. n-are cine-mi spune o vorba buna... (...)
Copilul cel maruntel imi vorbea cu seriozitate si cu durere, ca un om mare.
(Mihail Sadoveanu, Un om nacajit- fragment)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "dumbravioara", "proaspat", "timpurie", "lacrimi". 4 puncte
2. Transcrie, din primul alineat, un cuvant format prin derivare si unul prin compunere. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "greu". 4 puncte
4. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
tnacazullui era adanc $i serios; zambetul meu pieri pe data". 4 puncte
5. Precizeaza cazul substantivelor din secventa "ridica deasupra oilor toiegelul alb". 4
puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "glasul"sa aiba functia sintactica de
atribut substantival genitival. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
.. Cand ieseam din sat a trecut unul cu caruta si mi-a palit o oaie77. 4
puncte
8. Transcrie propozitia subordonata din secventa "flacaul cu care vorbeam era numai de-o
schioapa", precizand felul acesteia. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul a iesi. 4
puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza anotimpul in care se petrece intamplarea relatata in textul dat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, o structura care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Transcrie, din al doilea alineat, un fragment care contine o comparatie. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica, in 3 - 5 randuri, semnificatia titlului operei lui Mihail Sadoveanu,
prin raportare la continutul fragmentului dat. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Maria/ Marian, ai absolvit clasa a Vlll-a si ai petrecut cateva zile din vacanta de vara in
orasul Sinaia. Ai trimis parintilor o telegrama cu urmatorul continut: "Sosesc vineri Pregatiti lucrurile, plecare
la mare. Vremea, minunata pentru plaja. Maria/Marian".
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, si o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata
parintilor, in care sa le comunici mai pe larg informatiile din telegrama, descriind si frumusetea locului in care
te afli. In scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06,2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile personajul Niculaies, asa cum apar ele in fragmentul
citat la Partea I (Mihail Sadoveanu, Un om nacajit). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace de caracterizare a personajului;;
• numirea a trei trasaturi (fizice si/sau morale) ale personajului Niculaes;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiei dintre personajul principal si alt personaj prezent in fragmentul citat.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea ■ 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_093

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 93
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Cand Tudor intra in satul stramosilor lui, la Soimaresti, parca i se lua un val de pe frunte.[...] Acum, vantul
diminetii ii destepta incet, incet il desteptau si amintirile vechi.
- Fratilor, zise el cuprinzand mainile tovarasilor lui, acesta-i satul meu!
-E un sat ca oricare altui.. // raspunse Cantemir.
- Se poate, dar acesta-i ai meu si nu l-am vazut de douazeci de ani.[...]
Satul cu casele mari acoperite cu stuh, case curate, razasesti, se intinde intr-o vafcica, sub poala de padure.
Apa Rautului curgea pe vale, subtire si limpede, scazuta de secetele verii Nud mari se ridicau din vii si un
grangure canta in pacea satului, in lumina diminetii. Era o zi de duminica si toaca incepu sa sune in clopotnita
bisericii albe c-o duruire melodioasa.
Soimaru se opri, isi descoperi capul cu plete scurte, crete, si-si facu incet cruce.
- De invatatura aceasta veche a bunicului, uitasem... zise el incet.
Apoi descaleca, si prietenii punand si ei piciorul pe pamant, pornira tustrei pe cararea din marginea drumului,
lasand slujitorilor fraiele.[...]
Cand apucara pe poteca bisericii, unul dintre razesi, om carunt cu obrazul brazdat, se abatu spre ei si le pofti
ziua-buna. Apoi grai:
- Domnilor, sa nu va fie cu banat Eu sunt vataman in sat aicea. V-as intreba pe cine cautati...
Soimaru statu in loc zambind. Apoi zise catre vataman:
- Ai sa intelegi indata ce caut in sat la dumneavoastra, cand tioi spune cum ma cheama... Dumnealor sunt
numai prieteni ai mei...
- Dar dumneata cine esti?
- Pe mine ma cheama Tudor Soimaru! zise osteanul privirtd in juru-i
indata se starni zarva intre razesi; oamenii se apropiara cu murmur.(...)
- Sunt Tudor, feciorul lui lonascu... raspunse miscat Soimaru; dintre toti pribegii, eu singur ma intorc inapoif...]
Deodata glasurile razesilor, a tuturor neamuritor lui se ridicara si brate multe se intinsera spre el ca sa-l
imbratiseze. Deodata osteanul isi simti pieptul infierbantat de o caldura necunoscuta.
(Mihail Sadoveanu, Neamul Soimarestilor- fragment)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "clopotnita", "duruire", "melodioasa", "piciorul". 4 puncte
2. Scrie un sinonim potrivit al cuvantului subliniat: "raspunse miscat Soimaru". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "sat". 4 puncte
4. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate:
..Cand Tudor intra in satul stramosilor Iul la Soimaresti, parca ise lua un val...". 4 puncte
5. Transcrie verbele din propozitia "Soimaru statu in loc zambind* precizand conjugarea acestora. 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care adjectivul "atowsa aiba functia sintactica de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica din text a cuvintelor subliniate: "unul dintre razesi... se abatu ". 4 puncte
8. Transcrie propozitia subordonata din secventa: "toaca incepu sa sune in clopotnita bisericii
albe c-o duruire melodioasa", precizand felul acesteia. a 4 puncte
9. Transforma prin dezvoltara' expansiune partea de propozitie subliniata din propozitia: "// desteptau si
amintirile vechi", indicand felul propozitiei obtinute. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Extrage, din text, expresia care precizeaza locul in care se afla satul Soimaresti. 2 puncte
11. Transcrie, din text, o structura care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Foloseste intr-un enunt, cu sens figurat, cuvantul "lumina". 2 puncte
13. Numeste doua moduri de expunere folosite in textul dat. 2 puncte
14. Explica, in 1 - 2 enunturi, sensul expresiei din text "o caldura necunoscuta". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Ionel/ Ionela Chioreanu, ai absolvit clasa a Vlll-a si abia ai sosit in localitatea Podesti, intr-o
zona deluroasa, unde iti vei petrece vacanta de vara.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata
parintilor, in care sa le prezinti primele tale impresii despre oamenii si despre locurile de aici. in scrisoare,
trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! in scrisoare, poti folosi si urmatoarele nume proprii: Cristian, Vlad, Cristina. Veronica. Data
redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Alcatuieste, in 10 - 15 randuri, rezumatul fragmentului dat la Partea I, din romanul Neamul
Soimarestilorde Mihail Sadoveanu.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• respectarea fidelitatii fata de textul dat la Partea I (concordanta dintre continutul fragmentului si
continutul rezumatului scris de tine);
• desprinderea elementelor esentiale/ a ideilor principale ale textului;
• prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor la care participa
personajele;
• respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a treia, utilizarea modurilor si a
timpurilor verbale potrivite, trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, fara dialog inserat;
relatarea obiectiva, fara interventii emotional-subiective si fara citate).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia ■ 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin 10
randuri scrise.
Proba scrisa de limba si literatura romana
Sesiunea iunie 2007 Varianta 93
Barem de corectare si de notare
Nota! Se acorda acelasi punctaj pentru raspunsurile redactate in spiritul solutiilor din barem.
Partea I (48 de puncte)
A. Limba romana
1. Despartirea cuvintelor in silabe: "clo-pot-ni-ta", "du-ru-i-re", "me-lo-di-oa-sa", "pi-cio-rul".
(1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.)4 puncte
2. Exemple de raspuns: sinonime "emotionat"; "impresionatele. 4 puncte
3. Exemple de raspuns: "sat" - satean, satesc, satulet, satuc etc. (2 p. + 2 p.) 4 puncte
4. Valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "cand"- adverb relativ; "lui"- pronume personal; "la,r-
prepozitie (simpla); "se"-pronume reflexiv. (Punctajul nu se acorda pentru identificarea la nivel primar a
valorii morfologice, de tipul: "cand"-adverb, Jur- pronume; "se"- pronume .)
(1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte
5. Conjugarea verbelor: "statu"-conjugarea l; "zambind"-conjugarea a iv-a. (2 p. + 2 p.) 4 puncte
6. Exemplu de raspuns: Costumul tui este alb (nume predicativ). (Corectitudinea enuntului: 2 p.;
exemplificarea corecta a functiei sintactice: 2 p.; punctajul nu se acorda pentru corectitudinea enuntului
daca functia sintactica nu este selectata in med corespunzator.) 4 puncte
7. Functia sintactica a cuvintelor subliniate: "unul" - subiect; "dintre razesi" - atribut substantival
prepozitional. (Punctajul nu se acorda pentru identificarea la nivel primar a functiei sintactice, de tipul:
"dintre razesi"- atribut) (2p. + 2 p.) 4 puncte
8. Transcrierea propozitiei subordonate si precizarea felului acesteia: "sa sune in clopotnita bisericii albe c-o duruire
melodioasa". {Transcrierea corecta/ completa a propozitiei subordonate: 2 p.; precizarea felului acesteia -
subordonata completiva directa: 2 p.) 4 puncte
9. Exemplu de raspuns: // desteptau amintirile /care erau vechi. (Corectitudinea enuntului: 2 p.; precizarea
felului propozitiei - subordonata atributiva: 2 p.; punctajul nu se acorda pentru corectitudinea enuntului
daca exemplificarea relatiei substantiv - atributiva nu este facuta in med corespunzator.) 4 puncte
B intelegerea textului
10. Asezarea satului: Jntr-o valcica, sub poala de padure". 2 puncte
11. Imagine auditiva: "un grangure canta in pacea satului"; " toaca incepu sa sune"etc. 2 puncte
12. Exemplu de raspuns: Copilul a descoperit lumina cartii, etc. 2 puncte
13. Numirea a doua dintre modurile de expunere: naratiune, dialog, descriere. 2 puncte
14. Se acorda punctajul pentru raspunsul care se refera la sentimentul nou, neobisnuit, al regasirii
neamurilor. (Raspunsul nuantat, corect alcatuit logic si gramatical: 4 p.; raspunsul partial sau cu
imperfectiuni: 2 p.) 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
1. Structura specifica tipului de compunere;
formularea clara a punctului de vedere/ a opiniei despre .... prin raportare la ideile textului/ la cerinta
data; 2 p.; formulare confuza, schematica: 1 p.;
prezenta explicita sau implicita a doua argumente prin care se sustine punctul de vedere/ opinia
formulata: 1 p. + 1 p. 4 puncte
2. Continutul si stilul:
- dezvoltarea fiecarui argument prin exemplificari/ explicatii clare in directa relatie cu punctul de vedere/ cu
opinia exprimata - nuantat, logic si coerent, in acord cu punctul de vedere/ cu opinia exprimata: (2 p. + 2
p.) 4 p./ partial adecvat: (1 p. + 1 p.) 2 p.;
organizarea ideilor in scris: (stil adecvat, claritatea si coerenta ideilor, echilibru intre componente: punct
de vedere/ opinie • argumente, dispunerea paragrafelor) - in totalitate: 4 p./ partial: 2 p.;
utilizarea mijoacelor lingvistice adecvate argumentarii/ motivarii (verbe de opinie, organizatori/ conectori
textuali care desemneaza raporturi de analogie, de asemanare, de alternanta, de opozitie, de cauzalitate
etc.) - adecvate contextului: 2 p./ partial adecvate: 1 p. 10 puncte
3. Corectitudinea limbii utilizate (punctajul se acorda numai daca raspunsul se incadreaza in limita minima
de spatiu ceruta):
- corectitudinea exprimarii: 2 p.(0-l greseli: 2 p.; 2 greseli: 1 p.; 3 sau mai multe greseli: 0 p.);
ortografia si punctuatia: 2 p. (0-1 greseli: 2 p.; 2 greseli: 1 p.; 3 sau mai multe greseli: 0 p.). 4 puncte
Partea a lll-a (24 de puncte)
A. Continut
1. Respectarea fidelitatii fata de textul dat la Partea I. (Concordanta dintre continutul fragmentului si rezumat in
totalitate: 3 p./ partial: 2 p./ sumar: 1 p) 3 puncte
2. Desprinderea elementelor esentiale, a ideilor principale ale textului, (distingerea secventelor narative: in
totalitate: 3 p./ partial: 2 p./ incapacitatea de distingere: 1 p.) 3 puncte
3. Prezentarea esentializata a succesiunii intamplarilor la care participa personajele. (Relatare in succesiune logica,
esentializata: 3 p.; relatare cu omisiuni: 2 p.; relatare cu amanunte nesemnificative: 1 p.) 3 puncte
4. Respectarea conventiilor specifice rezumatului. (Relatarea la persoana a lll-a; utilizarea modurilor si a
timpurilor verbale potrivite: 1 p.; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, fara dialog inserat:
1 p.; relatarea obiectiva, fara interventii emotional-subiective si fara citate: 1 p.) 3 puncte
B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa aiba cel putin 13 randuri scrise)
5. Coerenta textului (Unitatea compozitiei: 1 p.; claritatea si coerenta enunturilor: 1 p.) 2 puncte
6. Registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii. (in totalitate: 2 p.; partial: 1 p.)
2 puncte
7. Ortografia. (0 greseli: 3 p.; / greseala; 2 p.; 2-3greselt 1 p.; 4 sau mai multe greselr. o p.) 3 puncte
8. Punctuatia. (0-1 greseli: 3 p.; 2 greseli: 2 p.; 3 greseli: 1 p.; 4 sau mai multe greseli: 0 p.) 3 puncte
9. Asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea. (1 p. + l p.) 2 puncte
NOTA! Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se obtine prin impartirea la 10 a punctajului
obtinut de candidat.

varianta_094

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 94
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Dumitrica avea zece ani; sora-sa, Magdalena, cu doi ani mai putin. Ei era inaltat sl oaches, cu parut si ochii
negri. Ea ii semana, ajungandu-i Ia umeri cand statea in picioarer iar parul sN tinea impletit in cozi. Se
intelegeau
de minune inca de cand fusesera mici, incat toti prietenii casei lor se mirau, stiind ca de multe ori cate un frate
se
poarta cu sora-sa intocmai ca un dulau cu pisica... Dimpotriva, Dumitrica si Magdalena se ajutau la invatatura
si
in toate treburile casei, iar taine nu existau intre ei. [...]
indata ce-si terminau lectiile si unele treburi ale casei, Dumitrica si Magdalena treceau in ograda vecinului lor,
Oprea, unde se aflau randuiti douazeci si trei de stupi, cu cate 12 rame.[...] Magdalena isi nota intocmai
explicatiile st unchiului Oprea", iar Dumitrica, fireste, nu se lasa mai prejos. Fiecare unealta il atragea. Ar fi
voit sa
stie totul despre ele...
De la o vreme insa, Magdalenei nu-i fu greu sa observe ca fratele ei devenise mult mai tacut si mai retras
decat inainte. De ce oare? se intreba ea. Nu cumva fiindca ea se obisnuise sa-si noteze pe un maculator cele
ce
le afla de la unchiul Oprea, iar Dumitrica fusese nevoit fie sa le copieze, fie sa-l intrebe din nou pe vecinul tor?
Oricum, vedea limpede ca el nu ise mai destainuie la fiecare pas, nici nu o mai intreaba cate-n luna si stele,
cum
obisnuia pana atunci. [...]
Fata isi dadea seama ca fratele ei nu suferea sa mai fie egali, ca tinea nwrtis sa i-o ia inainte.
in loc s-o impace, mama-sa o dojenise:
- De ce tii tu sa fii cu mot mai mare decat el? Fiindca, pe cat imi dau seama, ti-e necaz ca el stie mai multe
decat tine. La urma urmei, este baiat. Si eu n-am vazut pana acum prea grozave stuparite! in schimb,
prisacari
destui.
- Nu vezi ca nu mai sta pe-acasa o clipa ? Ce pune la cale oare, ca se ascunde si in ce priveste cititul? vorbi
inciudata Magdalena. Uite ce i-am gasit in ghiozdan. De unde o fi imprumutat-o? Ca nu-i de la biblioteca.
Si-i arata o carte cu copertigalbui, intitulata,Albina Maia".
- Mi-ar fi placut si mie sa citesc asa ceva, inclieiase fata. Dar elsi-a gasit acum alti prieteni.
: A crescut, ce vrei! Doar n-o sa se joace pana s-o face flacau, cu bile si cu ursi de carpa!
in realitate, pe mama celor doi copii o bucura faptul ca in loc sa bata mingea toata ziua pe maidane, ori sa
zaboveasca la lac dupa prins peste si sa se inapoieze plin de noroi si de praf, Dumitrica prinsese dragostea de
stupi si deseori putea fi vazut, alaturi, in curtea vecinului, la stupina.
(Al. Raicu, intalnirea din stupina - fragment)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "obisnuise"si "destainuie", subliniind
diftongul si vocalele aflate in hiat. 4 puncte
2. Precizeaza procedeul/ mijlocul intern de imbogatire a vocabularului prin care
s-au format cuvintele "galbui" s\ "deseori". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "prieten". 4 puncte
4. Alcatuieste un enunt in care substantivul "un frate" sa fie in cazul dativ. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate:
Jndata ce-$i terminau lectiile $i unele treburi ale casei...". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care verbul "a creste"sa aiba functia sintactica de subiect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:.....toti prietenii casei lor se mirau"- 4
puncte
8. Transcrie o propozitie subordonata din fragmentul "Fata isi dadea seama ca fratele ei nu
suferea sa mai fie egalL.", precizand felul acesteia. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata atributiva, avand ca regent
substantivul o carte. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Formuleaza o idee care se desprinde din primul alineat al textului. 2 puncte
11. Transcrie, din text, o structura care sa contina o comparatie. 2 puncte
12. Rescrie un enunt prin care se precizeaza motivul pentru care se bucura mama copiilor. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica semnificatia, in contextul dat, a expresiei "cate-n luna si stele". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Ion/ Ioana Stanciu, esii elev(a) in clasa a Vlll-a( la Scoala "Marin Sorescu^d'm Targu-Jiu si
esti organizatorul unei activitati a cercului de literatura al elevilor, cu ocazia aniversarii poetului Marin
Sorescu, activitate care se va desfasura in ziua de 30 iunie 2007, incepand de la ora 10:00, in sala de
festivitati a scolii.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o invitatie de a participa la aceasta activitate,
adresata directorului scolii, Victor Stanciu, in care vei avea in vedere:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa precizezi toate informatiile indicate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Data intocmirii invitatiei este 18.06.2007. Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate
in cerinta!
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile unuia dintre personajele din textul citat la Partea I (Al.
Raicu. intalnirea din stupina - fragment). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului pentru care ai
optat;
• numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului ales;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul ales si alt personaj al fragmentului.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului •
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia -
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_095

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 95
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Cursul Vitei face un cot si pe urma se opreste ezitarxi: aici se desface cu o lene vizibila un brat de apa ce se
taraste departe, intre salcii) Viia moarta, [...] inchizand astfel fa mijloc o mare insula cu arbori si plante de
apa.[...J
Mai demult, inaintea razboiului, primaria voise sa transforme padurea dintre Vii intr-un parc public. Se
incepusera lucrarile, se taiasera o alee principala ce despartea padurea in doua si o mare alee circulara ce
desena conturul insulei. Lucrarile fusesera insa intrerupte de razboi si proiectul uitat
Gelu ii spusese ca nicaieri nu se simte mai liber decat acolo, spre apa, intre Vii. Venise acolo de cand era
mic, vaslise, aruncase undita in apele statatoare ale Viiei moarte, inotase.j...)
Era anume intr-o seara de iunie. Iesisera de la cinematograf [...JEra o noapte calda, greoaie. Numai stelele
aveau o stralucire intensa, aproape nereala in atmosfera aceea lenesa, apasatoare. Se oprira la un colt,
nehotarati. (...) Dinspre gradina se auzea un mars de muzica militara.
- Daca am merge spre Vii?
Propunerea era intamplatoare, neconvinsa. Fetele o primira cu entuziasm. Era oricum un lucru de facut, un
ceas de pierdut inaintea intoarcerii acasa. O luara pe strazi laturalnice. Erau toate goale si felinarele rare
luminau
din cand in cand un zid alb, o curte desarta.
Adriana si Gelu mergeau inainte, vorbindu-si rar, ascultand doar bataia tocurilor pe asfalt, sunet ce parea la
acea ora, in marea tacere din jur, curios. Din urma se auzeau pasii Ceciliei [...]
Aproape de Vii, maptea era mai neagra si mai calma. Casele se rareau, locul se rarea spre vale. Nu venea
de acolo nici macar fosnetul obisnuit al trestiei. Doar uneori, de aproape, se auzea galgaitul apei la ochiuri.
Ramasera pe malul stang, tacuti, pana ce ochii li se obisnuisera cu intunericul. incepeau sa distinga dincolo,
peste apa, umbrele mai negre ale padurii. [...]
Uneori, cineva calca peste o ramura uscata ce trosnea si Cecilia, sperioasa, tipa, nestiind ce se intamplase.
Tipatul ei rasuna liber ca o chemare de pisica salbatica.
-Cee?Cee?
Nimic. Nu era nimic. Era numai noaptea adanca din jur, era somnul copacilor, era pulsul surd al apei, era
linistea lor.
(Mihail Sebastian, Orasul cu salcami- fragment)
A. Limba romana
1. Transcrie, despartind in silabe, un cuvant cu diftong si unul cu triftong din enuntul:
"Numai stelele aveau o stralucire intensa, aproape nereala...". 4 puncte
2. Scrie un sinonim si un antonim al cuvantului subliniat: "noaptea era... mai calma". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "noapte". 4 puncte
4. Transcrie, din primul alineat, un pronume relativ, precizand cazul acestuia. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"Uneori cineva calca peste o ramura uscata". 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "gradina"$a aiba functia sintactica de
atribut substantival prepozitional. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
"incepeau sa distinga dincolo, peste apa, umbrele mai negre ale padurir. 4 puncte
8. Transcrie propoziti subordonata din secventa "...primaria voise sa transforme padurea
dintre Vii intr-un parc public", precizand felul acesteia. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata predicativa, introdusa prin
conjunctia subordonatoare ^K 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza cauza intreruperii lucrarilor de amenajare a padurii dintre Vii. 2 puncte
11. Transcrie, din text, o structura care sa contina o imagine a stelelor. 2 puncte
12. Mentioneaza modul de expunere folosit in primul alineat al fragmentului. 2 puncte
13. Transcrie, din text, un epitet prin care naratorul caracterizeaza noaptea de iunie. 2
puncte
14. Explica semnificatia expresiei "pulsul surd al aper. 4
puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Victor/ Victoria, ai absolvit clasa a Vlll-a si ai primit urmatoarea telegrama, de la fratele tau,
lonut, student la Bucuresti: "Primit raspuns, acceptat Iotul national sah. Concursul saptamana viitoare.
Succes examen limba romana. Sarutari bunicilor, aniversarea casatoriei, lonut."
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 ■ 20 de randuri, asa cum iti
inchipui ca ar ti scris-o fratele tau, daca ar fi avut timp. In scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa integrezi toate informatiile precizate in telegrama; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul citat la Partea I (Mihail Sebastian, Orasul cu
salcami) apartine unei opere epice/ genului epic. in redactarea compunerii, vei avea in vedere;
• precizarea a trei caracteristici ale operei epice, identificate in fragmentul Orasul cu salcami:
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza textului citat;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului (cu referire la secvente sau la situatii semnificative din fragment);
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.\
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conp'nutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea- 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_096

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 96
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
[."] Dar cum albise de floare? Si cand? Cu o zi inainte, abia luat in seama, nu era decat repetarea
aceluiasi vechi pom de lemn ruginit de muguri la stravechea fereastra a bunicilor.[...]
Niciun zarzar n-a fost mai fraged in lumina, mai copilaros in parfum, mai ceresc in mirare, decat cel
inflorit la fereastra casei bunicilor, sub ochii nepotului care nu s-a dus la scoala, care n-a mancat [...]
Acel zarzar (desi vecin, obraz in obraz cu nepotul) nu apartinea pamantului. Venea din puritatile cerului,
din nebuloasa Caii Laptelui, adus ca de leganarea unui scranciob, oprit falfaitor de alb la fereastra veche a
casei dintre brazi [...] Pana tarziu noaptea, sub un cer ca de luceferi altoiti cu soare, nepotul a ramas la
fereastra intr-o armonioasa insomnie.
Cum sa dormi? Cum sa inchizi ochii? Cum sa-ti desparti clipele de ale pomului ingeresc? Cum sa nu stii
mereu ca esti fericit, fara sa ai nimic altaceva decat noaptea de mireasa a zarzarului, si sa fii inca in casa
bunicilor?
Nepotul a adormit pe scandura aeriana a pervazului, fiind si in somn vecin de rasuflet cu raiul deschis.
Dar in noua dimineata, cand acelasi soare a aprins glasurile si sclipirile primaverii, zarzarul de la
fereastra era ostenit. Prospetimea radioasa a intaii dimineti devenise declin, ingreuiere, apasare. Parca-i
venea sa planga. Totul era acolo: pomul cu trunchiul si crengile lui, floarea, parfumul, cerul, glasurile. Dar
lumina plecase, lasand numai fumul albei ei amintiri Murise ingerul.
Spre seara crengile erau stirbe ca surasul babelor. Fara de vant, florile cadeau mereu ingalbenind pe
jos.
A doua zi, zarzarul era batran, - ca si bunicii. incepea tineretea frunzelor verzi.
Si intr-o zi (a gandit nepotul intre zarzarul dus si bunicii pe duca), tot ce este abia daca va mai fi "a fost".
A simtit cu inima mirarea neagra a mortii. Si a suras melancolic, cu tampla rezemata de pumn, fara sa mai
vada nimic.
Aceasta a fost intaia primavara a nepotului care-si depasise copilaria, oprindu-se pe hotarul ei...
Si de atunci zarzarul a fulguit de multe ori sub pana nepotului, tocmai fiindca umbrele s-au inmultit,
odata cu primaverile.
(Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor- fragment)
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "zarzar, "obraz", "falfaitor", "batran". 4 puncte
2. Transcrie, din secventa urmatoare, patru cuvinte derivate: "Dar cum albise de floare?
Si cand? Cu o zi inainte, abia luat in seama, nu era decat repetarea aceluiasi vechi pom de
lemn ruginit de muguri la stravechea fereastra a bunicilor". 4 puncte
3. Formuleaza doua enunturi aratand polisemia verbului "a albi". 4 puncte
4. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor:
"acelzarzar". ..desi vecin", "noua dimineata", "(sa...vada) nimic". 4 puncte
5. Mentioneaza cazul substantivelor subliniate:
"nu era decat repetarea aceluiasi vechi pom". "incepea tineretea". 4 puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
"puritatile cerului", "cum sa dormi", "(parca)±venea"t "intaia primavara". 4 puncte
7. Alcatuieste un alt enunt in care verbul.....aramas"sa intre in componenta
unui predicat nominal. 4 puncte
8. Transcrie propozitia subordonata din fraza subliniata in text. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza care sa contina o propozitie subordonata subiectiva, introdusa
printr-o expresie verbala impersonala. ' 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Mentioneaza personajul care se afla in imaginea centrala a textului. 2 puncte
11. Transcrie o structura care sa contina o imagine cromatica din secventa "oprit falfaitor de alb
la fereastra veche a casei dintre brazi..." ' 2 puncte
12. Transcrie un epitet din fragmentul "Pana tarziu noaptea, sub un cerca de luceferi altoiti cu
soare, nepotul a ramas la fereastra intr-o armonioasa insomnie." 2 puncte
13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2 puncte
14. Explica semnificatia fragmentului lfA simtit cu inima mirarea neagra a mortii". 4 puncte
Partea a ll-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 -15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre atitudinea personajului nepotul,
din textul citat la Partea I (Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor- fragment), sustinuta printr-un argument/
printr-o motivare corespunzatoare. in compunerea ta, trebuie:
• sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta
argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte
• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Partea a lll-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine este
un pastel.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale pastelului, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese, cu secvente din text;
• sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice;
• precizarea relatiei dintre titlul si continutul textului ales de tine.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei
- 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.;
ortografia -4p.: punctuatia -3p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_097

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 97
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Uneori numai pe inserate, cand ramanea singur ascultand suierele trenurilor strapungand slavile, ca
niste plopi sonori, fi pierea zburdalnicia. [...] Dorea ceva; nu stia ce. [...]
Dorul de pribegie zvacnea in el ca vantul marii in panzele unui insufletit catarg: ingandurandu-i ochii,
bombandu-i fruntea, fluturandu-i visurile, aplecandu-i tineretea spre viata.(...)
Urma sa plece in tara straina, sa-si intregeasca mintea, sa se caleasca. Dorul de pribegie i se implinea.
"Esti barbat de-acum", ii spuneau parintii. " Tot copil esti, mai baietelule!" oftau bunicii
Era in ajunul plecarii. Lasase pe mama sa-i randuiasca lucrurile si iesise afara sa-si racoreasca fruntea
in largul vantului.
Zburau cocorii goniti de toamna, gornind. Cadeau frunzele, prea grele de aur pentru istovul* crengilor.
Apunea soarele, prea greu de lumina pentru creanga zarii
il purtau pasii spre poarta. Ajuns acolo, isi sprijini coatele de poarta, isi cuprinse capul in palme.
Era atata povara in falnica bucurie care-i umplea sufletul, de-i parea ca palmele lui sprijineau un soare
de asfintit. Sisuf!etu-i canta de nadejdi ca cerul toamnei de cocori[...]
Se inserase de-a binelea. Deodata se trezi fata in fata cu bunicul care se intorcea acasa. Nu-I auzise
venind; tresari Un scancet scartaitor: portita. Bunicul il privi lung, oftand: "Pleci mani*, mai baietelule..." I se
stranse inima.
Rasaritul lunii il prinse tot la portita. Se apropiau pasi grabiti: era tata. Iarasi scancetul scartaitor. Tata
intra il dezmierda cu privirea, cu mainile: " Te duci de-acum, mai baiete..." / se umezira ochii.
Ramase la portita cu ochii inlacrimati Uitase de ulita si ea ii vorbise: "Vezi! Toti vin spre casa, numai tu
te duci!" In lumina lunii o pietricica zarita printr-o lacrima, sclipea ca o lacrima.
Si trupul lui fara sa vrea se apleca. Si mainile Iui fara sa vrea se oprira deasupra ulitii, in locul unde,
odinioara, abia ajungea crestetul copilului prea mic sa se incumete pe ulita.
Si sufletul Iui dezmierda prin noapte, jos, aproape de pamant, capul unui copil care plangea: Copilaria
lui
(Ionel Teodoreanu, Ulita copilarie! - fragment)
"istov- epuizare, stare de oboseala extrema; (aici) pierderea puterii crengilor de a rezista in fata toamnei
*mani- maine
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: zburdalnicia", "cadeau", "creanga", "nadejdi". 4 puncte
2. Mentioneaza alte patru cuvinte ale familiei lexicale din care face parte si
cuvantul "ingandurand". 4 puncte
3. Mentioneaza cate un sinonim potrivit pentru cuvintele: "ascultand", sonori",
"pierea", "goniti". 4 puncte
4. Specifica modul si timpul verbelor "(isi) sprijini" si "(se) implinea". 4 puncte
5. Mentioneaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din enuntul ..Era in alunul plecarii". 4 puncte
6. Specifica functia sintactica a cuvintelor subliniate: "tot copil esti...",
"..sa-si racoreasca fruntea..." 4 puncte
7. Transcrie un predicat verbal si un predicat nominal din secventa
"«Esti barbat de-acum», ii spuneau parintii..". 4 puncte
8. Transcrie propozitia subordonata consecutiva din fraza: "Era atata povara in falnica
bucurie care-i umplea sufletul, de-i parea ca palmele lui sprijineauunj soare de asfintit". 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva, introdusa prin
conjunctia subordonatoare gt 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Transcrie, din primul alineat al textului, un fragment care contine o comparatie. 2 puncte
11. Transcrie o structura care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte
12. Precizeaza personajul care ocupa imaginea centrala a textului, pornind de la contextul: "Era in
ajunul plecarii. Lasase pe mama sa-i randuiasca lucrurile si iesise afara sa-si racoreasca fruntea
in largul vantului". 2 puncte
13. Precizeaza un scop al plecarii personajului, din pasajul "Urma sa plece in tara straina, sa-si
intregeasca mintea, sa se caleasca. Dorul de pribegie i se implinea". 2 puncte
14. Explica semnificatia titlului operei, prin raportare la fragmentul dat. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Mihai/ Mihaela Cristescu, esti absolvent/ absolventa a clasei a VI ll-a, a Scolii cu Clasele
l-VIII ..George Cosbuc" din Craiova si doresti sa adresezi, in numele intregului colectiv, o invitatie fostului
diriginte, Marcel Dumitriu, de a participa la sarbatorirea a 50 de ani de la infiintarea cercului de dans sportiv,
din ziua de 30.06.2007, la ora 11:00, in sala de festivitati a scolii.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, aceasta invitatie adresata fostului tau diriginte, in
care vei avea in vedere:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa precizezi cu exactitate amanuntele absolut necesare acestui tip de compunere; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerinta!
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile unui personaj din textul citat la Partea I (Ionel
Teodoreanu, Ulita copilariei- fragment). in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului pentru care ai
optat;
• numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului ales;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la secvente/ la situatii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea relatiilor dintre personajul principal si celelalte personaje ale fragmentului.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii - 2 p.; ortografia -3p.;
punctuatia
•3 p.\ asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea- 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_098

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana


TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 98
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Dupa ce am coborat in alta vale, la gura Goistei, mos Toma ma opri usurel, cu mana-n piept:
■ Iaca si lupul Sopti el.
in capatul celair al poienii, pana unde pusca nu putea s-aiunaa. un lup se ridicase dintre ferigi uscate si.
intors oe jumatate, se uita la noi cu nepasare... Apoi, din cateva salturi, oieri in desime.
- Hai dupa el! Strigai eu, cu pusca gata.
- Ba! Raspunse mosneagul, nepasator ca si lupul.
Apucaram iar la deal, printre fagi batrani, cu trunchiuri vinete... Si deodata mos Toma incepu sa se uite
cu luare-aminte, cand in sus, spre broderia ramurisului inalt, cand jos la zapada neprihanita pe care o
calcam.
- Iaca, pe-aici a trecut jderul... ma lamuri el, cu glas scazut [.. JL
Calauziti de aceasta indoita urma, am ajuns in fata unui fag scorburos, la marginea unui povarnis de
cativa stanjeni, pe langa care in timpul verii sopoteste abia auzit un izvor mic de apa printre frunzele uscate.
Vazuram, sus, gura scorburii pe unde intrase jderul la adapost Iar jos, pe partea dinspre povarnis, mos
Toma descoperi si a doua gura a scorburii. [.. J
Si scotand cremenea, iasca si amnarul, incepu sa scapere. Cand un firicel de fum albastru si cret izvori
din iasca, mosneagul puse somoiogul de frunze uscate in gura scorburii; sufla de cateva ori si el - si se
intoarse iar spre mine:
- Sufla!
Am razimat pusca de fag, am pus piciorul pe o indoitura de radacini lunecoasa si, cuprinzand cat
puteam ajunge cu bratele trunchiul aspru, am inceput sa suflu din toate puterile. [...]
Dupa cateva clipe, pusca lui Mos Toma plesni ascutit, de cealalta parte a fagului, [...j. Un fosnet scurt de
zapada cazuta, o fulgerare intunecata printre crengile albe de sus... atat am apucat sa vad[...].
Eram pe vremea aceea un copil ruman*, zburlit si rau din cale-afara. [...] M-am repezit la mosneag.
ham prins cu amandoua mainile de pieptarul zeghei* s-am inceput sa-l scutur:
- Unde-ijderu? De ce m-ai pus sa suflu, cand stiai ca iese? Si de ce-ai tras fara sa-mi spui? Surdule!
- Nu te pune cu mine, mai tancule! Acus te-azvarl in zapada, de nu te-i mai putea culege! [.. J
(GeorgeTopirceanu, Amintire- fragment;
* ce/a//-celalalt
* ruman - rumen
* zeghe - haina lunga facuta din postav gros
A. Limba romana
1. Precizeaza valoarea de vocala sau de semivocala a literelor subliniate "e*si "/"din cuvintele:
"vale", "putea", ,iar", Mine". 4 puncte
2. Mentioneaza cate un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate:
"oieri in desime"si "zapada neprihanita". 4 puncte
3. Alcatuieste doua enunturi in care schimbi valoarea morfologica a cuvintelor subliniate:
"...cat puteam...", "...cu glas scazut...", precizand noua valoare morfologica. 4 puncte
4. Transcrie adjectivul pronominal din prima fraza a textului. 4 puncte
5. Transcrie un verb de conjugarea l, un verb de conjugarea a ll-a, un verb de
conjugarea a lll-a si un verb de conjugarea a IV-at din secventele subliniate in textul dat. 4 puncte
6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: Jaca. pe-aici a trecut jderul...". 4 puncte
7. Transcrie predicatul propozitiei: "Unde-i jderul?", precizand felul lui. 4 puncte
8. Transcrie o propozitie subordonata completiva directa din fraza:
"De ce m-ai pus sa suflu, cand stiai ca iese?" 4 puncte
9. Realizeaza contragerea subordonatei din secventa "...l-am prins cu amandoua mainile
de pieptarul zeghei s-am inceput sa-l scutur...", specificand partea de propozitie
rezultata din aceasta transformare. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Transcrie un epitet din fragmentul "se uita la noi cu nepasare...". 2 puncte
11. Transcrie, din fragmentul urmator, o secventa care sa contina o imagine auditiva:
"...aniqunsinfaiauwifagsaxfxtros, lama^ieauwifagscorburosMniarg^iea^v^
cfecafÂ#sfarter?£pe&^ 2 puncte
12. Formuleaza prima idee principala a textului Amintire. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Precizeaza relatia dintre personaje, asa cum se intelege din ultimele
doua replici ale textului dat. 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Catalin/ Catalina Gheorghiu, esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la
bunici, intr-o zona montana, in orasul Campulung.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adresata
prietenei tale, Mihaela, careia sa ii descrii peisajul admirat de tine. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; sa ai un stil si un continut adecvate relatiei
tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa integrezi in scrisoare cerintele formulate; 8
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie, in 10 -15 randuri, rezumatul textului citat Ia Partea I (George Topirceanu, Amintire - fragment).
in
redactarea rezumatului, vei avea in vedere:
• respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului
dat si
continutul rezumatului scris de tine);
• desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului;
• prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor la care
participa
personajele;
• respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a, utilizarea
modurilor si a
timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, relatarea
obiectiva, fara
dialog inserat si fara citate).
Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12
puncte pentru
redactare (coerenta textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate
continutului - 2 p.;
ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri
scrise.

varianta_099

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 99
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
Scoala primara mixta a comunei Lunca-Frumoasa, catunul PoenL [.../
Un copilas il zari si dete alarma. Cainele cu blana valvoi*, terfelita de pulberi si noroaie, cu lantul taras dupa
el, se infatisa fioros. Si speriati fugira gramada in pridvorul scolii.
- Domnule, strigau, domnule, un caine, un caine turbat!
Numaidecat se ivi din tarla" un om voinic si mustacios cu o nuia in mana.
- Ce e neoranduiala asta, copii? striga el.
- Un caine turbat! zbierara ei iar.
- Unde?
- Uite-I colo, domnule... si copiii aratau cu mainile intinse inspre ei
Jista e baciul lor", isi zise Samson. Se ridica si se smeri, varand putin coada intre picioare.
invatatorul se uita de departe la el: era had* in adevar, dar nu parea primejdios. Sta linistit, fara nici un
gand rau. Totusi, n-avea ce cauta la scoala. Facu cativa pasi, se pleca sa ia o piatra, o azvarli in el si-l
huidui. [...}
Copiii se luasera dupa domnul lor si, cautand pietre, se bulucira la zabrele sa-l loveasca. invatatorul ii
certa.
- Un caine fugar, poate s-a ratacit.. Lasati-I in pace. Intrati in clasa!
Copiii nu se-ndurau sa se dezlipeasca de la uluci.
- Uite, ma, ce cap mare are...
- Vezi, e cu lantul de gat.
- N-are ochii rosii, domnule, si nu-i curg bale, se facu firoscos* un tanc.
- Cutu, cutu, na... il striga cineva.
Cainele misca a multumire coada infoiata.
"Mieii astia, cand nu zbiara, vorbesc ca baciul meu", gandi el.
- Tata spune ca e mai bine cand un caine ratacit trage la o casa.
- Lasa, lasa, aici nu e casa, e scoala. Destul... intrati in clasa. Si domnul abia ii putu urni cu nuiaua in
mana, ca pe o turma, st-i vari in tarla. [...}
(Vasile Voiculescu, Ciobanita - fragment)
'firoscos - curajos (regionalism) * tarla - loc unde se odihnesc vitele sau oile; stana cu dependintele ei
• valvoi- ciufulit, zbarlit *had- foarte urat, slut
A. Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele subliniate in enuntul "...n-avea ce cauta la scoala",
indicand diftongii si vocalele aflate in hiat. 4 puncte
2. Scrie cate un sinonim si un antonim al cuvantului subliniat: ..Se ridica si se smeri...". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "piatra'\ 4 puncte
4. Transcrie un pronume interogativ, precizand cazul acestuia, din enuntul:
"- Ce e neoranduiala asta, copii?" 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"...si copiii aratau cu mainile intinse inspre el." 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "pas/"sa aiba functia sintactica de
atribut substantival genitival. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
" Tata spune ca e mai bine cand un caine ratacit trage la o casa ". 4 puncte
8. Transcrie propozitia subordonata din secventa "Mieii astia, cand nu zbiara,
vorbesc ca baciul meu'\ precizand felul acesteia. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata atributiva, introdusa prin
pronumele relativ ce. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Precizeaza cauza faptului ca "Un copilas[...]dete alarma." 2 puncte
11. Transcrie, din al doilea alineat, o structura care sa contina o trasatura a lui Samson. 2 puncte
12. Numeste modul de expunere folosit cel mai mult in fragment. 2 puncte
13. Transcrie, din ultima fraza a textului, o comparatie referitoare la copiii scolii. 2
puncte
14. Explica semnificatia secventei: "Mieiiastia, cand nu zbiara, vorbesc...". 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Marin/ Marina, ai absolvit clasa a Vlll-a si ai primit urmatoarea telegrama, de Ia verisoara ta,
Ioana, eleva la lasi: Primit aprobare concurs inot, iulie, Mangalia, astept intalnirea cu tine acolo. Succes
examene! Ioana
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 ■ 20 de randuri, asa cum iti
inchjpui ca ar fi scris-o verisoara ta, daca ar ii avut timp.
in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa integrezi toate informatiile precizate in telegrama; 8
puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.
Partea a IH-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul citat la Partea I (Vasile Voiculescu,
Ciobanila) apartine unei opere epice/ genului epic.
in redactarea compunerii, vei avea in vedere:
• precizarea a trei caracteristici ale operei epice, identificate in fragmentul Ciobanila-,
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza textului citat;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin referire la momentele subiectului/ sau la situatii semnificative
din fragment);
• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut
(cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.;
registrul
de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea
corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.

varianta_100
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007


Proba scrisa de limba si literatura romana
Subiect examen varianta 100
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.
/...; stiti, o fapta buna [".], nu se plateste cu nimic, altfel nu mai e o fapta buna.
Toamna, primavara si vara, cand nu se facea focul, domnul Manoila avea parca ceva mai multa vreme
si, ca sa nu si-o iroseasca-n zadar, mergea in cate o statie de tramvai mai aglomerata, ajuta oamenilor
batrani sa urce-n vagon, ajuta celor prea incarcati, le ridica sacosele sau copiii Pe urma se plimba pe strazi
si daca vedea copii alergand - neatenti, cu sireturile desfacute, gata sa dea cu capul intr-un zid sau intr-un
copac, ii oprea, si, cu blandete, le explica de ce nu e bine sa faca asa, care sunt pericolele, ce li se putea
intampla, dar foarte repede, cu cateva vorbe, ca sa nu-i plictiseasca. Multi erau atat de nedumeriti, ca
ramaneau cu gura cascata. Pe urma, se dumereau si-ncepeau sa rada-n gura mare, fugind mai departe si
facand semne cu degetele spre cap, cu gestul expresiv care vrea sa zica «tra-la-la» sau «nebun». O
fetita, pe care-o oprise odata fiindca-si tara ghiozdanul prin zapada, il ascultase nitel, apoi se scotocise prin
buzunare si-i intinse 25 de bani.
De data aceea fusese el uimit, incat nici n-avusese timp sa refuze.
O singura data, un singur baietel, de vreo 9 ani, ii spusese "multumesc", pentru ca-l pusese sa-si
fnnoade sireturile, si chiar intrase cu el in vorba.
- Dumneavoastra sunteti pensionar, domnule?
- Da, de 18 ani sunt pensionar.
- Dumneavoastra aveti timp; lumea care e la serviciu are foarte putin timp, asa e si cu parintii mei si cu
toata lumea. Va multumesc inca o data.
Seara, cand cadea zdrobit de alergatura, isi spunea uneori: "Ai facut treaba buna astazi, acum culca-te,
batranule bun din strada Sperantei*.
Astazi de dimineata era grozav de frig. Domnul Manoila se-ntorcea de la gradinita, unde-i lasase, pana
la 12, pe cei trei copii din curte. Se oprise si el in fata unei vitrine mari sa se uite la aparatele de radio si la
televizoare. Cand dadu sa plece, ochii ii cazura pe picioarele unei fete de 15-16 ani, incaltata in niste pantofi
cu o talpa cat foaia de ceapa, si cu sosete. "Ce inconstienta la copiii astia, asa face omul reumatism si nu
mai scapa toata viata".
(Ileana Vulpescu, Candidati la fericire- fragment)
A.Limba romana
1. Desparte in silabe cuvintele: "toamna", "zadar", "expresiv", "dumneavoastra". 4 puncte
2. Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului, prin care s-au format cuvintele:
" desfacute", "ceva". 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "sa-(si) innoade". 4 puncte
4. Alcatuieste un enunt in care substantivul propriu "Manoila"sa fie in cazul dativ. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:
"aooi se scotocise prin buzunare si-[ intinse 25 de bani..." 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt in care cuvantul "singur"sa aiba functie sintactica de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:
...,o fapta buna (...). nu se plateste cu nimic..." . 4 puncte
8. Transcrie propozitia subordonata din fragmentul "lumea care e la serviciu
are foarte putin timp", precizandu-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva,
avand ca regent un verb impersonal. 4 puncte
B. intelegerea textului
10. Formuleaza o idee care se desprinde din primul alineat al textului. 2 puncte
11. Transcrie un epitet din contextul urmator:
"Seara, cand cadea zdrobit de alergatura, isi spunea uneori..." 2 puncte
12. Transcrie un enunt care se refera la indicii temporali. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2
puncte
14. Explica semnificatia gestului fetitei, in contextul urmator:
"O fetita... se scotocise prin buzunare si-i intinse 25 de bani." 4 puncte
Partea a ll-a (18 puncte)
Te numesti Ion/ Ioana Popescu, esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara, in
Statiunea Mamaia.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare familiala de 20 - 25 de randuri,
adresata fratelui tau, Mi hai, caruia sa ii descrii un apus de soare la malul marii. in scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 8 puncte
• sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 4 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este
18.06.2007.
Partea a lll-a (24 de puncte)
Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile domnului Manoila, personajul principal din textul citat la
Partea I (Ileana Vulpescu, Candidati la fericire- fragment). in redactarea compunerii, vei avea in
vedere:
• precizarea, insotita de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului
principal;
• numirea a trei trasaturi {fizice si/sau morale) ale personajului principal;
• ilustrarea trasaturilor, prin referire la secvente/ la situatii semnificative sau prin citate
comentate;
• exprimarea unei opinii asupra comportamentului personajului (formularea clara/ logica a
opiniei,
prezenta argumentului / a motivarii care sa justifice opinia exprimata).
Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare ( coerenta
textului-
2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.;
punctuatia •
3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.)
in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de
randuri scrise.