P. 1
tile Unei Bune Educatoare

tile Unei Bune Educatoare

|Views: 499|Likes:
Published by Catalin Murgan

More info:

Published by: Catalin Murgan on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

EDUCATOARE FIAT DOCHIA

GRĂDINIŢA P.P.NR.3 REŞIŢA

MOTTO: “Educatoarea joaca oarecum rolul cristalului care polarizeaza lumina difuza si o transforma în raze, care se raspândesc într-un splendid curcubeu”. (S. Herbiniere-Lebert)

CALITĂŢILE UNEI BUNE EDUCATOARE
Realizarea sarcinilor şi obiectivelor învăţământului preşcolar depinde în mare măsură de calităţile şi competenţele educatoarei prin tot ceea ce intreprinde, prin personalitatea sa educatoarea reprezintă un model pentru copil, un sprijin pentru familie, un factor de cultură în comunitate. Este dificil de redat în câteva fraze care sunt trăsăturile şi capacităţile ce disting un bun educator şi chiar dacă am putea să le descriem, să prescriem o reţetă a „ingredientelor”, ele vor fi doar vagă descriere ce ar putea servi ca ghid general de formare şi nu soluţia certă de realizare a imaginii calităţilor şi competenţelor. Cu toate acestea în activitatea la grupă, oricine poate distinge un educator talentat, înzestrat cu măiestrie didactică, chiar dacă nu are o vastă experienţă in activitate. Dacă întrebăm copiii cum doresc să fie educatoarea lor vor spune, desigur, „frumoasă şi bună”. Chiar dacă educatoarea nu seamănă cu zâna cea bună printr-un zâmbet, o privire încărcată cu dragoste faţă de copii, prin calităţi remarcabile, cu un ton vibrant îi poate fermeca şi copiii să o vadă ca fiind cea mai frumoasă şi cea mai bună educatoare din lume. Modul de îmbinare în comportamentul didactic a unor însuşiri de personalitate, a unor competenţe dobândite prin formarea iniţială şi continuă, dobândirea experienţei, atitudinea şi sentimentele faţă de propria activitate şi faţă de preşcolari, creativitatea, spontantaneitatea, capacitatea de a se transpune în lumea fantastică a celor mici, dăruirea şi pasiunea în muncă la care se adaugă calităţi de lider sunt câteva din cerinţele unui bun educator. Chezăşia îndeplinirii, în cele mai bune condiţii, a funcţiilor didactice şi educative, culturale şi sociale ce-i revin educatoarei o constituie personalitatea şi competenţa profesională a acesteia. Progresul în învăţământul preşcolar, primar, ca de altfel în întregul sistem şcolar, depinde de pregătirea şi aptitudinile cadrelor didactice şi, în special, de calităţile lor umane, pedagogice, profesionale. În faţa educatoarei stau câteva sarcini ce conduc la modernizarea activităţii, la schimbarea mentalităţii despre educarea preşcolarilor. Ce i se cere, prin urmare, unei educatoare pentru a-şi putea îndeplini nobila sa misiune? -O mare dragoste faţă de copii şi problemele acestora, împletită cu o mare disponibilitate pentru cunoaşterea, înţelegerea şi tratarea diferenţiată a fiecărui copil, după puterile şi ritmul său; -Educatoarea trebuie să iubească profund şi sincer copiii, să se apropie cu simplitate şi sinceritate de ei, să poarte grija fiecărui copil, să dovedească răbdare cu ei. Dragostea faţă de copii este una din trăsăturile esenţiale ale unui bun pedagog; dimpotrivă, acela care este închis în sine, pedant şi distant în raporturile cu copiii, nu poate desfăşura o muncă instructiveducativă bună. Fireşte însă dragostea educatoarei faţă de copii nu trebuie confundată cu sentimentalismul, cu blândeţea lipsită de exigenţă.Împletită cu o încredere nelimitată în

1

optimismul şi entuziasmul în muncă o stimulează pe educatoare. se dezvoltă variate priceperi şi deprinderi. adecvat şi eficace în situaţii 2 . Educatoarea trebuie să stăpânească temeinic metodicile speciale ale predării obiectelor de învăţământ specifice învăţământului preşcolar. spirit de iniţiativă. în mod temeinic. corectitudine. -Cinste. pentru nou. Exercitarea în cele mai bune condiţii a numeroaselor funcţii didactice şi extradidactice cere multă competenţă profesională.NR. -Încredere în forţele proprii. -Dragostea pentru profesiune. educative şi social-culturale. pe capacităţile . . capacitate de stăpânire. curaj şi dinamism în activitatea sa.3 REŞIŢA posibilităţile copilului.P. -Competenţa profesională didactică este centrată pe exercitarea funcţiilor. al stăpânirii unor variate metode şi procedee de predare. să posede serioase cunoştinţe de psihologia copilului. Munca de mare răspundere pe care o îndeplineşte cere educatoarei să dovedească un larg orizont cultural. să dea mai multă viaţă şi personalitate lecţiilor sale. dar şi pretinde mult de la copil. în independenţa şi dârzenia cu care apără opiniile sale pedagogice atunci când ele sunt juste şi în promtitudinea hotărârilor pe care le ia în vederea bunului mers al activităţii sale didactice. -Capacitatea de apropiere şi tratare imparţială a tuturor copiilor. -Pregătirea temeinică de specialitate în pedagogia generală şi preşcolară. ca şi înalte sentimente morale ce întregesc profilul moral al educatoarei. care oferă mult.În cursul activităţii practice. legităţile procesului didactic. Ea este rezultatul acumulării unei bogate experienţe didactice. sentimentul prieteniei cu alte popoare. -Spirit de dreptate. perseverenţă.pe calităţile şi aptitudinile personale ale acesteia. Ea trebuie să stăpânească. -Capacitatea de a insufla copiilor încrederea şi curajul necesare depăşirii obstacolelor şi afirmării calităţilor proprii. cu maximă eficienţă. sentimentul demnităţii personale şi conştiinţa răspunderii. să cunoască evenimentele vieţii social-politice.în posibilitatea devenirii chiar şi a recuperării fiecărui copil. energie. apreciere obiectivă şi nepărtinitoare cu privire la sârguinţa la învăţătură şi purtarea disciplinară a copilului. să aibe cunoştinţe bogate în literatură şi artă. -Sentimentul de dragoste profundă faţă de patrie şi poporul căreia îi aparţine. exigenţa de sine şi năzuinţa pentru a deveni un model moral al copiilor şi al adulţilor din preajmă. Asemenea calităţi de voinţă pot deveni trăsături de caracter statornice. îi dau energie. capacităţi şi aptitudini care pot duce treptat la o adevărată măiestrie pedagogică. modestie. dăruire în tot ceea ce întreprinde. ceea ce dă posibilitatea educatoarei să le aplice promt. spiritul de disciplină. -Disponibilitatea pentru cercetare. -Fermitate. desfăşurate cu copiii. internet ) -Priceperea şi deprinderea de împletire a teoriei pedagogice cu practica. pentru modernizarea metodologică şi utilizarea noilor tehnologii ( calculator. De asemenea trebuie să stăpânească bine teoria instruirii şi a educaţiei. Cu cât sporesc exigenţele de calitate şi eficienţă ale grădiniţei cu atât se solicită un profesionalism de o mai mare competenţă. metodicii de specialitate pentru fiecare domeniu grevate pe o bogată cultură generală. consecvenţă. încrederea în viaţă şi în puterile proprii. în domeniul psihologiei copilului. a tuturor acelor funcţii care-i revin educatoarei. numeroase şi variate cunoştinţe din domeniile pe care le predă şi o înaltă cultură pedagogică. adevărata dragoste este o dragoste exigentă. Aceasta o va ajuta să stabilească o mai justă corelaţie între diferitele obiecte de învăţământ.EDUCATOARE FIAT DOCHIA GRĂDINIŢA P. din diferitele domenii ale ştiinţei şi tehnicii. bazat pe exercitarea.

Măiestria pedagogică poate fi şi o expresie a unor aptitudini sau vocaţii speciale pentru munca de instruire. -Ţinută vestimentară îngrijită şi decentă. participarea la gradele didactice şi perfecţionările periodice. -Cunoaşterea legislaţiei. la cercurile şi comisiile metodice. fără dificultăţi funcţia de director sau de membru în consiliul de administraţie. primărie).EDUCATOARE FIAT DOCHIA GRĂDINIŢA P. Profesiia de educatoare este complexă şi nobilă.NR. a unor elemente de management pentru a îndeplini oricând. curăţenie). -Calm. în care”a ştii”nu înseamnă nimic dacă ştiinţa ta nu o împărtăşeşti copiilorcu emoţie şi forţă spirituală. -Calităţi de colaborare cu alte instituţii şi persoane din afara grădiniţei ( şcoala.dificilă. 3 . toleranţă în comunicarea cu copiii şi părinţii. capacitatea de adaptare la situaţii neprevăzute. de perfecţionare.3 REŞIŢA pedagogice noi pe care le întâmpină la un moment dat. al conducerii locale. creativitatea.umilă şi măndră. sponsori. activităţi extradidactice. -Capacităţi de integrare activă în acţiunile metodice. reprezentanţii inspectoratului şcolar. în perspectiva unor colaborări. răbdare. exigentă şi liberă. obţinerii de fonduri (pentru autodotare. autoperfecţionare.P. dar şi plăcută . -Spontaneitatea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->