DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

1. INTRODUCERE Misiunea «Auditul sistemului de control intern al utilizarii creditelor bugetare» a avut ca scop evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice. Cadrul legal de desfasurare a misiunii: - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; - O.G. nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul public intern; - Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin O.M.F.P. nr. 445/2004, modificate si completate prin OMFP nr.70/2006; - Codul privind conduita etica a auditorului intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 252/2004; - Planul de audit public intern pe anul 2006; - Ordinul de serviciu nr. 25632/02.10.2006. Echipa de audit a fost formata din urmatorii auditori: - Valeria Pena – supervizor; - Carmen Dinu – auditor superior; - Balaceanu Nuta – auditor asistent. Perioada auditata: 01.01.2006 - 30.09.2006. Durata misiunii: 01.10.-30.11.2006. Obiectul auditabil Activitatea desfasurata la nivelul urmatoarelor structuri : - Serviciului verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice din cadrul A.F.P. Alexandria, - Biroului indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale - Compartimentului buget si contabilitate publica din cadrul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica. Modul de desfasurare a misiunii de audit Misiunea de audit public intern privind evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice sa desfasurat conform normelor metodologice procedurale, parcurgandu-se toate etapele: 1. pregatirea misiunii: initierea auditului, colectarea si prelucrarea informatiilor, analiza riscurilor, elaborarea programului de audit, programului interventiei la fata locului, sedinta de deschidere; 2. interventia la fata locului: colectarea dovezilor, (CLV, CCI, teste, FIAP), revizuirea documentelor de lucru, sedinta de inchidere; 3. raportul de audit public intern: elaborarea proiectului de raport, transmiterea lui structurii auditate. Tipul de audit In cadrul misiunii s-a desfasurat un audit de regularitate in cadrul caruia au fost examinate actiunile structurilor auditate privind controlul utilizarii creditelor
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
1

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

bugetare de catre institutiile publice, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice conform normelor legale. Pentru fiecare structura auditata s-a realizat un audit de sistem, evaluandu-se in profunzime sistemul de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza corespunzator, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. Documente examinate in cursul misiunii - regulamentul de organizare si functionare al DGFP si fisele postului personalului implicat in activitatea auditata; - graficul de circulatie a documentelor; - decizii, documente justificative; - balante de verificare, balante analitice, situatii financiare, dari de seama periodice, rapoarte, note de constatare; - registre de evidenta; - alte acte si documente. Obiectivele misiunii 1. Evaluarea mediului de control la structurile auditate; 2. Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice; 3. Efectuarea de plati in numerar; stabilirea si aprobarea plafonului de casa; 4. Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice; 5. Verificarea, analiza si centralizarea situatiilor financiare; 6. Procesul de arhivare a documentelor de plati; 7. Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice; 8. Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a BVC al institutiilor publice Tehnici de audit In cadrul misiunii am utilizat verificarea pentru asigurarea asupra eficacitatii controalelor interne, a documentelor si a concordantei cu legile si regulamentele. De asemenea, am utilizat : - comparatia (de ex. unele informatii de la SVDCIP au fost comparate cu cele de la CBCP) ; - examinarea in scopul detectarii erorilor sau iregularitatilor (ex.dosarul institutiei publice) ; - urmarirea (ex. verificarea procedurii de finantare a investitiilor, daca documentele justificative au fost toate verificate si aprobate pana la acordarea finantarii). Observarea fizica si interviul au fost alte tehnici prin care noi, auditorii, ne-am format o parere proprie despre personalul structurilor auditate. 2. CONSTATARI SI RECOMANDARI
2.1

Evaluarea mediului de control la structurile auditate

2.1.1 Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP)
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
2

avand inscrise aceleasi: abilitati. . indiferent de natura postului. există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa). nu se realizeaza o distribuire a atributiilor in raport cu pregatirea si experienta fiecaruia.disiparea responsabilitatilor. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că serviciul este prevăzut cu un număr de 11 posturi (1 de conducere şi 10 de execuţie). Din intervievarea sefei de serviciu a rezultata ca principalele neajunsuri sunt legate de: tehnica de calcul redusa: exista 3 calculatoare pentru zece persoane si nicio imprimanta.1820 /2003.diferente intre personalul serviciului in privinta volumului de munca si al remunerarii. fara actualizare si comunicate tuturor angajaţilor serviciului. . . Constatari: .nerespectarea principiului segregarii sarcinilor cu efectele sale inerente. Consecinte: . după listarea lor la serviciul CTZ Alex. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. limite de competenta.nu se tine cont de specificul postului postului si nivelul studiilor. nu se respecta principiul segregarii sarcinilor.9590/2004.. nu au primit altfel de sarcini.1.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul serviciului cu implicatii imediate asupra fondului de timp. 2. 1820/2003 si a adresei MFP nr. . .toate fisele personalului de executie sunt identice. in lipsa imprimantei OP se eliberează a doua zi pentru ziua precedenta. fisele postului au fost stabilite conform ROF aprobat prin OMFP nr. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 3 . este necesara achiziţia a inca unui cititor de coduri de bara (din 2006 exista unul) pentru simplificarea timpului si volumului de lucru. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. având in vedere ca arhiva curenta este reprezentata de documentele dintr-un an întreg.1820 /2003. sunt necesare cel puţin inca 3 dulapuri cu 2 uşi si casetiere pentru întregul personal (9 buc). activitatea serviciului este organizata in doua compartimente funcţionale: verificarea si decontarea cheltuielilor instituţiilor publice si administrarea conturilor agenţilor economici. .evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt.cele doua persoane din cadrul serviciului care au absolvit cursurile de invatamant superior.1. Cauze: control intern insuficient si superficialitate din partea sefului de serviciu si a sefilor ierarhici.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Din analiza organigramei (anexa 1 la FL-01) rezultă că SVDCIP din Trezoreria Alexandria se află în subordinea sefului adjunct cu probleme de trezorerie din cadrul AFP Alexandria. dupa incadrarea pe un post de nivel superior. competente manageriale. sfere relationale. din care un post de execuţie este vacant. cerinte specifice. având in vedere ca OP sunt prevăzute cu cod de bara. calitati si aptitudini necesare. In perioada auditata. primul are ponderea mai mare – 80%. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea fiselor posturilor.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr.

graficul inputurilor nu este corect si complet. stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intrun nou document care trebuie avizat/ aprobat si apoi cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului.. Cauze: .cine aproba documentul”). dar acesta inregistreaza numeroase deficiente. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor in cadrul serviciului. tot la parter) alocată serviciului contabilitate. . Pentru imprimarea documentelor este utilizată o imprimantă de reţea aflată în altă încăpere (din corpul C al clădirii. 2. nu exista dovada inaintarii spre avizare/ aprobare. 2. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 4 .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Recomandari: 1. Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul serviciului (intrari-iesiri). Baza de date se găseşte pe serverul aflat la Serviciul tehnologia informaţiei. evaluarea personalului serviciului prin prisma pregatirii profesionale. abilitatilor si competentelor fiecaruia si realizarea unei repartizari in consecinta a atributiilor. . evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul serviciului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv de personalul serviciului.3 Serviciul este dotat cu 3 calculatoare PC PENTIUM IV/ MT 531de 3.0 GHZ achiziţionate in 2004.sefa serviciului explica faptul ca a inteles ca trebuie inscrise numai documentele care intra in cadrul serviciului nu si cele intocmite in cadrul sau si care circula in afara sa.control intern insuficient existent la nivelul serviciului si superficialitate din partea sefilor ierarhici. intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul.confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente soldate cu pierderea acestora sau intarzieri in procese. dar acesta inregistreza numeroase deficiente: . 3.1. numar de inregistrare si data. 2.1. Calculatoarele sunt legate la reţeaua direcţiei generale. si asa fiind.sase este numarul documentelor inscrise in graficul existent.1. nu este semnat de intocmit si nici aprobat de conducatorul ierarhic.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante.documentul nu are antet. .1. am constatat ca exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP. În cadrul serviciului nu există imprimantă locală. s-au constatat numeroase alte documente care au circulat si circula in acest cadru si care nu au fost inscrise in circuit. Consecinte: .2 Referitor la circuitul documentelor. unele rubrici nu sunt completate (. Constatari: In perioada auditata exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP.

nu in ultimul rand. Consecinte: . .necunoasterea prevederilor in materie (OMFP 946/2005) de catre personalul de conducere. Cauze: Superficialitate din partea sefului de serviciu si dezinteres din partea sefilor ierarhici.riscul de a delega competente unei persoane neavizate. Constatări: Niciodata nu a existat o procedura scrisa in acest sens.1. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 5 . . fara alte precizari.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii. la eliberarea extraselor. odata cu aprobarea cererii de concediu se aproba si inlocuirea. munca personalului este concentrata pe desprinderea lor din lista. Practica este de a inscrie pe cererea de concediu numele inlocuitorului. Prin semnarea FIAP-urilor.1. Recomandare: Gasirea solutiilor de achizitie/ transfer a unei imprimante pentru dotarea corespunzatoare a serviciului.riscul de eroare datorat imposibilitatii efectuarii unui control/confrunt imediat al inputurilor cu extrasele. .lipsa acestei proceduri la nivelul directiei generale. Consecinte: . afectarea imaginii institutiei. prin urmare nu va mai fi tratata si la urmatoarele doua. . conducatorii structurilor si-au insusit implicit recomandarea formulata de auditori. urmare dotarii necorespunzatoare vis-a-vis de importanta partenerilor si a activitatii desfasurate.ineficienta in utilizarea timpului ca urmare a necesitatii deplasarii la serv. Cauze: . a doua zi.riscul de a corecta cu intarziere (o zi) listele extrase a doua zi. separarea pe entitati si arhivarea curenta. Recomandare: intocmirea unei proceduri scrise privind inlocuirea si delegarea de competente.disiparea responsabilitatii. . . . Problema: Lipsa unei imprimante la nivelul serviciului Constatări: In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/ nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii. CATZCP Alexandria pentru obtinerea extraselor de cont solicitate stringent de catre clienti.asumarea raspunderii de catre alte persoane decat cele in cauza. Aceasta problema se intalneste la toate cele trei structuri auditate in prezenta misiune.4 Cu privire la organizarea interna Problema: Nu este stabilita in scris procedura inlocuirii persoanelor aflate in concedii si a delegarii de competente.neimplicarea SRUSPP in reglementarea acestei operatiuni. 2.

P. Cauze: Control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici. Conform ROF aprobat prin OMFP nr.R. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 8 posturi de execuţie.M. complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii.lipsa unor atributii clare. cu implicatii imediate asupra fondului de timp. Consecinte: .2 2. Recomandari: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 6 .. Activitatea biroului este desfăşurat faptic de 3 persoane de execuţie si una de conducere. 2 desfăşoară activitate in cadrul CBCP (B. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal.2. întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP). asigura îndrumarea metodologica a trezoreriilor teritoriale. legalitatea constituirii fondurilor si respectarea destinaţiei si utilizării acestora.N. verifica si coordonează aplicarea masurilor privind încheierea exerciţiului financiar. M. activitatea biroului consta in verificarea activităţii trezoreriilor locale cu privire la: organizarea efectuării operaţiunilor de încasări si plaţi in numerar. organizarea si funcţionarea contabilităţii trezoreriei.fisele de post pt.R. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul comp. de regula.intocmit”.). modul de finanţare a cheltuielilor bugetare.nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: M. . analizează funcţionarea sistemului informaţional al trezoreriei statului. si L. au prevazute si atributii ale CBCP pe care le desfasoara efectiv fara a exista o decizie scrisa in acest sens.1820 /2003. datorita modului de desfăşurare a activităţii.B. certificate de 2 persoane. Constatări: . . si A. iar la comp.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale (BIVATL) Conform organigramei (anexa 1 la FL-01). sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa).1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt. deşi scriptic sunt încadrate 8 persoane. si L. nu toate fisele sunt semnate pt. acelasi aspect se constata si la persoanele de la comp.).L. au atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. nu corespund din punct de vedere al semnarii la . organizarea activităţii casieriei-tezaur si a operaţiunilor legate de circulaţia numerarului.1. centralizează si transmite periodic la BNR – Sucursala Judeţeana – rapoarte privind circulaţia numerarului. Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman. . sunt actualizate si.B. de gestiune a titlurilor de stat din cadrul biroului (S. fluxul operaţiunilor de încasare a veniturilor bugetare. legalitatea constituirii si utilizării veniturilor extrabugetare.1820 /2003. Problema: Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post. 2. si R.1. conţin activităţile desfăşurate efectiv.

activitatea comp. Problema: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 7 . consta. in perioada auditată: Ana Voicu – este încadrata ca personal de execuţie in cadrul serviciului Administrarea contului curent general al trezoreriei statului. .1820 /2003. in verificarea si centralizarea bugetelor. aceea de compartiment.spaţiul insuficient si dotarea precara cu PC – acest aspect s-a reglementat in ultima perioada. pentru a corespunde activităţii desfăşurate ar mai fi necesară încă o încăpere sau. compartimentul dispune de 2 încăperi alăturate.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. Persoana care a condus comp. 2. Intocmirea corecta a fiselor de post pentru intregul personal.nu in ultimul rând. repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 3 posturi de execuţie. conţin activităţile desfăşurate efectiv. fără o instruire/ documentare prealabilă din partea MFP. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa). Conform ROF aprobat prin OMFP nr. întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP). 2. in verificarea documentelor pentru investiţii si avizarea notelor justificative ale OPC. . care nu asigura personalul necesar desfăşurării unei activităţi eficiente. 2.1. . in acordarea de asistenta tehnica de specialitate pt. după cum a propus coordonatoarea activităţii. forma de organizare a activităţii. ar fi ideal ca activitatea sa se desfăşoare intr-o singura încăpere cu suficient spaţiu pentru personal si care sa permită comunicarea cu persoanele din afara entităţii cu care exista relaţii de lucru. . Pentru desfăşurarea activităţii. dar 8 sunt persoanele antrenate efectiv in aceasta activitate. Buget si contabilitate publică se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman. dărilor de seama contabile. comp. sunt actualizate si.. având in vedere faptul că se lucrează cu toţi OPC din judeţ (peste 100 entităţi). in fapt coordonează activitatea comp. 5 dulapuri in două uşi si 4 casete. Buget si contabilitate publica. in organizarea si coordonarea acţiunii de elaborare de către OPC ai bugetelor locale a proiectelor bugetelor locale si judeţene.dependenta organizării muncii de OPC ai bugetului local care vor trebui disciplinaţi pentru a eficientiza munca si pentru a respecta termenele lucrărilor.multitudinea modificărilor legislative/ procedurale in plin proces de raportare. nu toate fisele sunt semnate pt. de 11 birouri. Evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv.1.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE 1. in cea mai mare parte.pregătirea precară a contabililor de la primăriile comunale in noul sistem contabil sin noua formă de organizare a contabilităţii – partida dublă. Din intervievarea coordonatoarei de compartiment a rezultat ca principalele neajunsuri au fost legate de: .3 Compartimentul buget si contabilitate publica Conform organigramei (anexa 1 la FL-01).1820 /2003. încăperile nu sunt suficient de spaţioase. datorita modului de organizare a activităţii. de regula.3.

coordonatoarea activitatii nu are prevazute competente manageriale.confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente. . fisele de post pentru Anca Voicu si Leontina Raboj sunt intocmite/semnate de sefele de la SCCCT si BIVATL. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. . dar nu realizeaza atributiile respective. stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intr-un nou document care trebuie cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului. Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul compartimentului. Constatari: In perioada auditata exista un document privind circuitul documentelor in cadrul structurii.2. Denumirea structurii este aceea de serviciu. desi nu desfasoara activitate in structurile respective. in acest sens neexistand o decizie scrisa.1. .evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante. corecta si nici de actualitate. Constatari: . Sunt inscrise elemente care nu sunt documente: programe informatice. dar acesta este incomplet: Lista documentelor inscrise in circuit nu este completa. Consecinte: .lipsa unor atributii clare. complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii.nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: Anca Voicu are prevazute atributii ale SCCCT pentru ca este in statul de functii al acestui serviciu.control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici. Consecinte: .evaluarea anuala poate sa nu fie reala/relevanta in raport cu situatia de fapt.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post. Cauze: Control intern insuficient existent la nivelul compartimentului si superficialitate. evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv. Recomandari: 1.2 In ceea ce priveste circuitul documentelor Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor. 2. . a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari.3. intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul compartimentului cu implicatii imediate asupra fondului de timp. Cauze: . 2. . 2.intarzieri in realizarea actiunilor/ operatiunilor. Leontina Raboj are si atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice Bugetul local Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 8 .

dupa inregistrarea cererilor pentru deschiderile de credite la registratura AFP Alexandria. . BVC.dosarul 3 = documente privind finantarea investitiilor publice. Cererile. aici. dosarele constituite pentru fiecare cuprind: . notele justificative.dosarul 2 = conturile de executie buget local (pentru toate primariile). nota justificativa privind salariile. cuprind solicitarile de credite bugetare pentru luna urmatoare pe capitole si titluri.dosarul 1 = BVC. din care unul se da institutiei si un exemplar se depune la dosarul institutiei. extrase de cont zilnice. cererile de deschidere de credite. Pentru fiecare primarie arondata Trezoreriei Alexandria. sunt vizate de sef SVDCIP si aprobate de catre sef adjunct Trezoreria Alexandria. Dupa ce au fost verificate prin confruntarea sumelor cu prevederile din BVC (existent la dosarul institutiei). SVDCIP elaboreaza extrasele de cont in doua exemplare. . Pentru institutiile apartinand bugetului de stat. acestea se restituie catre ordonatorii de credite respectivi in vederea corectarii.dosarul 3 = finantarea investitiilor publice.dosarul 1 = specimene de semnaturi. Bugetul de stat Metodologia de avizare si aprobare a deschiderilor de credite pe fiecare institutie este asemanatoare celei prezentate pentru bugetele locale. . documentele care circula la nivelul SVDCIP sunt grupate in 4 dosare. le depun la SVDCIP.dosarul 2 = dispozitii bugetare. delegatia pentru ridicare de numerar. Notele justificative cuprinzand sumele defalcate din TVA se intocmesc de catre ordonatorii de credite ai bugetului local in Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 9 . .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Ordonatorii principali de credite. extrasele de cont se confrunta cu dispozitiile bugetare si cu centralizatorul pe bugete eliberat in ziua respectiva de catre SACGTS. dupa cum urmeaza: . In cazul in care unele sume mentionate in cereri nu au acoperire.dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. Nota justificativa privind cheltuielile salariale. delegatii pentru ridicare de numerar. . extrasele de cont / fiecare capitol / titluri de cheltuieli. . cu remarca: dispozitiile bugetare emise de catre ordonatorii principali de credite se primesc la serviciul Administrarea contului general al trezoreriei statului (SACGTS) si apoi se transmit SVDCIP.dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. semnate de catre contabil si OPC.

notele sunt aprobate de catre trezorierul sef. cat si pe suport informatic. 5 bugetul asigurarilor sociale de sanatate.bugetul de stat. dosarele constituite cuprind toate documentele mentionate in descrierea testului. Trimestrial se efectueaza un punctaj intre CBCP si trezoreriile operative (inclusiv SVDCIP) prin confruntarea conturilor de executie cu cele operate in registrul de evidenta a sumelor defalcate din TVA. Am constatat ca se respecta fluxul circulatiei documentelor. 1 .institutii autofinantate. In lipsa unui circuit al documentelor clar si complet. Conform rezolutiei directorului executiv. cat si conform rectificarilor bugetare efectuate in cursul anului. am constatat ca Situatiile recapitulative privind plata salariilor lunare nu contin in toate cazurile aceasta viza.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE functie de repartitiile primite de la bugetul de stat si de prevederile din BVC si se depun in 3 exemplare la registratura DGFP Teleorman. 23 . din care: 62 . in unele cazuri.bugetul asigurarilor sociale de stat. Sumele inregistrate sunt cele aprobate trimestrial conform planului pentru anul 2006. CBCP trimite 2 exemplare din nota justificativa la SVDCIP care verifica sumele aprobate cu cele din extrasele de cont. AJOFM. Dupa verificarea incadrarii sumelor in prevederile trimestriale si acordarea vizei de conformitate de catre o persoana din cadrul compartimentului. Casa Nationala de Pensii. sumele aprobate se incadreaza in prevederile bugetare. Situatiile recapitulative privind plata salariilor (care se depun lunar cu Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 10 . la nivelul SVDCIP am constatat ca. Acest registru se tine atat manual. Casa Judeteana de Asigurari Sociale de Sanatate. 28 . Constatari: Din verificarea dosarelor institutiilor publice din esantion. acestea sunt directionate catre CBCP. In ceea ce priveste acordarea vizei trezoreriei. Urmeaza inregistrarea in Registrul de evidenta condus la nivelul CBCP care ofera in orice moment informatii despre cuantumul sumelor defalcate din TVA aprobate pe fiecare primarie trimestrial si despre diferentele de primit in trimestrul respectiv.bugetul fondului de somaj.bugetul local. In vederea verificarii am selectat un esantion de 30% institutii din bugetul local (8 primarii) si cate o institutie din celelalte bugete: Directia pentru Cultura. 1 . Prin Trezoreria Alexandria efectueaza operatiuni de incasari si plati un numar de 120 institutii publice. Problema: Documente incomplete pentru decontarea cheltuielilor bugetare privind salariile. am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) pentru o viziune completa a circulatiei informatiilor si a suporturilor ei in vederea formularii recomandarilor de imbunatatire.

Totodata. Concluzii: Cu exceptia aspectelor mentionate mai sus. Efectuarea de plati in numerar.aspecte de forma.control intern insuficient. Cauze: .aspecte de fond: incadrarea platilor in limita creditelor bugetare deschise repartizate pe capitole si categorii de cheltuieli (confruntare cu BVC.solicitarea de catre SVDCIP institutiilor publice de a inscrie in Situatiile recapitulative pentru plata salariilor sintagma . supervizarea. Acestea se semneaza de catre persoanele ale caror semnaturi apar in specimenele depuse la trezorerie. viza pe extrasele de cont eliberate.probabilitatea aparititei unor diferente intre sumele inscrise in situatia recapitulativa si cele din ordinele de plata intocmite pentru obligatiile bugetare si CEC-urile de ridicare a numerarului. corectitudinea contului IBAN. etc. Consecinte: . SVDCIP verifica si analizeaza: . autorizarea. verificarea. coordonarea. consideram ca fiind de nivel mediu controlul intern exercitat la acest nivel. in toate cazurile. existand preocuparea de a anticipa si inlatura problemele.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE ocazia ridicarii numerarului pentru plata acestora impreuna cu CECurile si OPTH-urile) nu poarta.intocmirea unor liste de verificare stabilite prin proceduri pentru efectuarea controlului de catre personalul SVDCIP in vederea acordarii vizei de conformitate. etc. aprobarea.inexistenta unei proceduri scrise privind verificarea documentele de plata cu cele din Situatia recapitulativa. Se manifesta de asemenea si activitati de control curent: observarea.vizat trezorerie”. raportarea. respectiv: suma in cifre sa coincida cu cea in litere. se regaseste autocontrolul exercitat de catre fiecare persoana din cadrul SVDCIP sau CBCP prin semnaturile puse pe documente (ex: viza la verificarea in vederea validarii situatiilor financiare trimestriale. suma inscrisa pe fata sa fie egala cu totalul de pe verso. Controlul intern se exercita la nivelele prevazute de lege si se concretizeaza in avizarile si aprobarile acordate de catre persoanele competente (control ierahic). conturile de Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 11 . . 2.). .. vizele trezoreriei. Recomandari: . In consecinta. pe parcursul tuturor fazelor prezentate in diagrama. analiza. examinarea. . compararea.3. existenta vizei pusa de salariatul de la ghiseu si semnatura sefului SVDCIP. nu s-au semnalat probleme semnificative. urmata de acordarea vizei. sefii structurilor auditate si personalul acestora demonstreaza o atitudine constructiva. stabilirea si aprobarea plafonului de casa Ordonatorii de credite intocmesc documentele pentru efectuarea platilor (CECul pentru ridicarea de numerar).

Cheltuieli de personal”. Obligatiile bugetare s-au virat ulterior. Am constatat ca. se verifica CEC-ul si OPTH-urile pentru plata datoriilor catre bugetul de stat. Platile pentru cheltuieli materiale si servicii: Pentru platile privind cheltuielile materiale. . pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului local al comunelor.. CEC-urile sunt prezentate spre verificare impreuna cu documentele justificative.la SVDCIP. 1792/ 2002. Institutiile publice isi dimensioneaza lunar platile pe care le efectueaza in numerar in limita prevederilor de cheltuieli corespunzatoare din bugetul propriu si prezinta trezoreriei Programul privind necesarul de numerar pentru efectuarea platilor prin casierie. In baza acestor programe primite de la institutii publice trezoreria centralizeaza si intocmeste Programul privind necesarul de numerar pentru alimentarea casieriei proprii.SVDCIP transmite serviciului contabilitate .decontari. .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE executie sau extrasele de cont). In ceea ce priveste verificarea si analiza documentelor de plata in numerar. cu incadrarea in termenul legal (25 ale lunii). La data platii salariilor conform graficului de plati. semnaturile sunt cele din specimenele depuse (primar si contabil). Cauza s-a datorat alocarii de sume defalcate din TVA insuficiente pentru invatamant (buget local). s-au eliberat sume pentru achitarea salariilor fara ca datoriile aferente bugetului de stat sa fie achitate. Fiecare institutie publica de pe raza teritoriala a municipiului Alexandria este programata in vederea efectuarii controlului privind platile catre personal (situatia centralizatoare) si verificarea incadrarii platilor in creditele bugetare deschise pentru capitolul cheltuieli de personal. fiind transmis la casierie pentru eliberarea sumei. . si pe categorii de cheltuieli. iar un exemplar fara viza constituie anexa la extrasul de cont al institutiei. Ulterior documentele de plati se depun la casierie unde se semneaza si stampileaza de catre casier si se achita sumele. dupa caz.OPTH in 2 exemplare pentru virarea din cont a datoriilor catre bugetul de stat: un exemplar cu viza ramane la SVDCIP. Acest program este transmis prin ATCP si se transmite la MFP. ordonatorii de credite prezinta la SVDCIP urmatoarele documente de plata : Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 12 . documentele prezentate de institutii. acestea s-au realizat la nivelul SVDCIP conform prevederilor din norme. etc. .CEC-ul pentru ridicare de numerar din cont a sumelor nete pentru plata salariilor. In cazul platilor pentru cheltuielile de personal: . in unele cazuri. Mentionam ca. In cazul in care documentele nu au acoperire in disponibilul de credite bugetare deschise sau repartizate. documentele se restituie. institutiile publice prezinta la termenele stabilite urmatoarele documente: . dar nu sunt conforme metodologiei de ALOP a cheltuielilor bugetare stabilite de OMFP nr. distinct pentru cheltuielile bugetare pe capitole: cheltuieli materiale si servicii (titlul 20) si cheltuieli de personal (titlul 02).vizeaza CEC-ul pe verso pentru suma care urmeaza a fi ridicata din trezorerie. iar platile se opereaza in evidenta analitica a trezoreriei pe fiecare capitol de cheltuieli si subcapitole. indemnizatii de asigurari sociale.se verifica si se analizeaza stabilirea sumelor de plata si incadrarea acestora in disponibilul de credite bugetare la subdiviziunea .

care achizitioneaza direct in numerar alimente de la fondul pietei (in limita plafonului zilnic de 5000 RON). aprobari si formele de control curente (observarea. intocmirea programului privind necesarul de numerar s-au efectuat conform normelor metodologice aprobate prin OMFP nr. am constatat ca nu s-au inregistrat depasiri ale plafonului de casa .cheltuieli urgente”. In timpul misiunii am procedat la verificarea prin sondaj a platilor in numerar efectuate in lunile mai si iunie 2006 (anexa). fara a se preciza in mod concret ce se intelege prin acestea. pentru aprovizionarile zilnice.CEC-urile pentru ridicarea de numerar din cont in cazul in care cheltuielile materiale urmeaza a se achita in numerar..Cheltuieli materiale si servicii” (cu conturile de executie.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . Rezultatul acestor formule legislative determina o aplicare subiectiva si neunitara. apeleaza la plati in numerar. verificarea.Spitalul Poroschia. . acesta se centralizeaza si se transmite BIVATL care centralizeaza toate programele transmise de trezoreriile operative. In baza acestui grafic.documentele justificative corespunzatoare.000 lei (an 2005) pentru Consiliul Judetean. SVDCIP verifica si analizeaza incadrarea cheltuielilor in disponibilul de credite bugetare la subcapitolul .. trezoreria se alimenteaza cu numerar in vederea efectuarii platilor pentru luna urmatoare. Graficele de numerar au fost depuse la termen si au cuprins sumele necesare astfel incat trezoreria a asigurat numerarul necesar. Legislatia in materie care inregistreaza astfel de operatiuni in numerar este ambigua utilizandu-se sintagme lipsite de claritate. lasand la aprecierea conducerii trezoreriei gradul de risc al operatiunilor privind efectuarea de plati in numerar pentru cheltuieli materiale si servicii. pentru materiale si servicii la institutiile publice selectate.decontari pentru arhivare. stabilirea si aprobarea plafonului de casa. . Concluzii: Platile in numerar. Referitor la plafonul de casa. Din verificarea platilor in numerar la institutiile selectate. Platile astfel efectuate nu au determinat probleme in asigurarea fluxului in numerar. raportarea. Se opereaza in evidente in sistem informatic si apoi se transmit documentele de plata la serviciul contabilitate . Am constatat ca unele institutii inregistreaza frecvent plati mari in numerar: .OPTH pentru achitarea contravalorii facturilor catre furnizor. Primaria Alexandria. Ordonatorii de credite prezinta lunar la SVDCIP Programul privind platile in numerar din trezorerie in care se inscrie data efectuarii platii si suma solicitata aferente lunii urmatoare. .Directia pentru Protectia Copilului Teleorman inregistreaza un volum mare de plati in numerar pentru ca are multe subunitati care sunt alimentate cu numerar de la Directie deoarece nu au personalitate juridica si. Controlul intern se exercita de catre structura verificata in fazele prevazute de norme si se concretizeaza in vizele acordate. extras de cont). Directia pentru Protectia Copilului. 1565/2003. acesta a fost stabilit in baza NM aprobate prin OMFP nr.000 lei.Casa Judeteana de Pensii..000 RON). pentru achitarea ajutoarelor de deces (5. precum . . Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 13 .1565/2003 la suma de 5. iar pentru celelalte institutii la 2.situatii deosebite” sau .

mentionam ca.. .Un exemplar din bugetul pe anul 2006. b) Dosarul de finantare a investitiilor pentru Primaria Alexandria cuprinde: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 14 .M. Pentru acestea am aplicat tehnica examinarii exhaustive (document cu document) in vederea detectarii eventualelor erori sau iregularitati.Lista pozitiei . Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman si Primaria Bogdana. a) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman Dosarul cuprinde: . La nivelul SVDCIP.M. Exista cate un dosar distinct de finantare a investitiilor pentru fiecare institutie publica in parte. nr. privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O.Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 cu finantare integrala din venituri proprii..79 lei. Apreciem un nivel mediu al controlului. . . aprobata de ordonatorul principal de credite (pentru alte cheltuieli de investitii .702. Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice In ceea ce priveste aplicarea de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice.dotari independente” repartizate din venituri proprii.platile sunt evidentiate in conturile corespunzatoare.495. 1169/1997.anexa 1a) la N.Nota de fundamentare pentru fiecare obiectiv de investitii (anexa nr. .P.P.trezoreria a intocmit pentru institutie un dosar distinct de finantare a investitiilor. 4) la N. dar neformalizate. nr.260 lei. In cadrul verificarii am urmarit daca: .11. cea mai mare valoare inregistrand-o Consiliul Judetean Teleorman .M.platile pentru investitii sunt avizate de catre trezorerie pentru incadrarea in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie si pentru respectarea documentatiei legale.M. aprobata de ordonatorul principal de credite (anexa 1 b). examinarea).592.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE analiza.trezoreria a verificat listele de investitii prezentate de ordonatorii de credite si a analizat documentele privind admiterea la finantare.F.F.4. . salariatul care administreaza contul de finantare bugetara si de disponibil al institutiilor publice este Burcin Emilia. 2. 1169/1997. In scopul verificarii obiectivelor propuse am selectat un numar de 3 institutii publice: Primaria Alexandria. privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O.alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri . au solicitat sume pentru finantarea investitiilor un numar de 54 institutii publice (din care 22 primarii) in suma totala de 20. .30 septembrie 2006. in perioada 01 .

lucrari noi sau obiective in continuare). dupa caz (alte cheltuieli. Consecinte: . pentru lucrari in continuare (extindere sediu) si anexa 1b.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . nr. pe raspunderea noastra. in detrimentul institutiei noastre..Ordonatorii de credite au obligatia legala de a angaja si utiliza sursele de finantare a investitiilor numai dupa indeplinirea. a conditiilor prevazute in O. ca bunurile se cumpara dupa ce au fost indeplinite conditiile prevazute in Regulamentul privind licitatiile pentru achizitiile publice de bunuri si servicii.. . In anexa nr. republicat in M. nr. . c) Primaria Bogdana are constituit un dosar ce contine : .1a. 4 prevad: . anexa 3 si anexa 4 pentru . 1169/1997. nr.M.confirmam. nr. 15 din 23 ianuarie 1996.G. fiecare dosar contine.P.M. pentru .superficialitate in verificarea Notelor de fundamentare. extrasele de cont legate de cheltuielile de investitii si Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 (anexa la BVC pe anul 2006).documentele in cauza angajeaza semnaturile persoanelor responsabile din DGFP Teleorman.alte cheltuieli”. in cazul unor eventuale necorelatii si nereguli in atribuirea contractelor de achizitii publice (ulterior depunerii si avizarii notelor de fundamentare) pot face obiectul unor litigii in care pot fi invocate in sustinerea absolvirii de raspundere a ordonatorilor de credite.anexa 2. la pct. . 12/ 1993 privind achizitiile publice”. Constatam ca actele invocate pentru reglementarea achizitiilor publice sunt abrogate de multa vreme si trebuie actualizate cu prevederile in vigoare la fiecare data a semnarii anexelor.specimenele de semnaturi. institutiile solicitante au mentionat urmatoarele: . Documentatia existenta in dosarul de achizitie cuprinde anexa 4 asa cum apare ea in O. 1169/1997. in prealabil.4 actualizate. anexele prevazute de normele legale.exista cate un dosar constituit pentru fiecare obiectiv de investitii (in numar de 13)..1169/1997. Recomandare: Intocmirea de catre SVDCIP a unor modele-tip anexa nr.anexa nr.. Cauze: . Problema: Modul de intocmire si depunere a anexelor la OMFP nr. Partea I.control intern necorespunzator.F.O. 4 ce cuprinde Nota de fundamentare. al Romaniei.P.F. Constatari: Normele Metodologice privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O.alte cheltuieli’ (Program Legis). continand reglementarile legale in vigoare si 15 Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena .

respectarea corelatiilor bilantiere conform OMFP nr.1 Am urmarit modul de intocmire si depunere a situatiilor financiare si a altor situatii solicitate de MFP la cele trei structuri supuse auditarii. atat salariatul cu atributii in materie. . La CBCP am urmarit modul de depunere. verificare si avizare a situatiilor financiare. Concluzii: Metodologia de aplicare de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice a fost respectata. In verificarea efectuata s-a urmarit: folosirea formularelor specifice.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE distribuirea lor institutiilor publice solicitante de sume pentru investitii. nu am descoperit probleme semnificative si. controlul intern asupra acestora s-a exercitat de catre personalul compartimentului. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 16 . in principiu conform repartizarii institutiilor pe fiecare persoana (s-au atribuit fiecareia 10-14 primarii).. cat si seful structurii si seful adjunct al AFP isi exercita competentele privind verificarea si acordarea vizelor prevazute de normele in vigoare. Referitor la verificarea modului de finantare a investitiilor la Trezoreria Alexandria de catre persoane din cadrul BIVATL.5 Verificarea. activitatea de centralizare a situatiilor financiare primite de la Consiliul Judetean Teleorman si de la primarii au inregistrat probleme. Controlul finantarii investitiilor institutiilor publice de catre SVDCIP il apreciem ca fiind de nivel mediu. fara a exista o procedura scrisa in acest sens.modul de verificare a corelatiilor din situatiile financiare. In ceea ce priveste situatiile financiare. Modificarile si completarile necesare rezultate in urma verificarii situatiilor financiare in vederea concordantelor.04. se efectueaza de catre personalul CBCP atat pe hartie. in perioada auditata constatarile sunt prezentate in Nota de constatare nr. Constatari: In perioada auditata.2006 astfel: . urmare a interventiei la fata locului. Problema: Intarzieri repetate in centralizarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale de catre CBCP. In ceea ce priveste verificarea. preluarea corecta a informatiilor din situatiile raportate la trezoreriile operative. 2.1917/2005.depunerea la MFP a raportarilor periodice si a celor solicitate in cursul anului. Ne bazam pe faptul ca. corectitudinea completarii conform cerintelor stabilite prin normele metodologice. analiza si centralizarea situatiilor financiare am avut in vedere urmatoarele obiective: .din verificarea dosarelor de investitii prezentate de trezorerie nu s-au constatat deficiente”. existenta vizei trezoreriei.5. corespondenta dintre sumele defalcate din evidenta trezoreriilor locale (contul de executie) cu cele raportate de unitatile administrativteritoriale. cat si pe suport magnetic. analiza si centralizarea situatiilor financiare 2. .vizarea de catre trezorerie a situatiilor financiare inaintea depunerii la DGFP. 9258/04.

in perioada auditata. Recomandare: O permanenta indrumare si sprijinire a contabililor de la primariile comunale in intocmirea situatiilor financiare realizata de personalul CBCP pe intreg parcursul executiei bugetare.2006 .08.02. . Compartimentul buget si contabilitate publica . Situatia se prezinta astfel: Termen stabilit de MFP Termen efectiv de depunere .5.se intocmeste lunar si se depune la BIVATL in vederea centralizarii.anual la Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare.10. . conform repartizarii acestuia pe primarii.07. s-au inregistrat intarzieri. Consecinte: . ulterior nu s-a mai solicitat.Bugetul de Venituri si Cheltuieli centralizat pe total judet .2006 .15. programe.2006 Cauze: .neincadrarea in termenele stabilite de MFP pentru depunerea situatiei financiare centralizate a judetului. Biroul indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale . de omitere a unor elemente de verificare.trecerea la organizarea contabilitatii in partida dubla la primariile comunale.Situatia financiara a judetului Teleorman . etc. . .dotarea precara cu calculatoare a primariilor.15.se intocmeste decadal si se depune la SACGTS.lucrul sub presiune temporala poate conduce la erori de operare sau de inregistrare contabila la primarii.2006 .06.Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar .Situatia platilor de casa care depasesc limita de una suta mii lei . .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De asemenea si in legatura cu depunerea lor.24.recurgerea la metode de constrangere a primarilor/ contabililor primariilor pentru urgentarea intocmiriI si depunerii situatiilor in termenul stabilit.majoritatea contabililor nu au pregatire corespunzatoare. .08.11.Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar de la BNR a casieriei tezaur a trezoreriei statului necesar platilor in numerar catre institutiile publice .2 Materialele (situatii. .se intocmeste lunar si s-a transmis lunar la MFP pana in luna iulie. .Proiectul de buget pentru anul urmator.2006 . rapoarte) care se intocmesc/ se depun la nivelul structurilor auditate sunt urmatoarele: Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice .neachizitionarea/ achizitionarea cu intarziere a programelor informatice.15. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 17 . 2. pentru respectarea termenelor legale de depunere.se intocmeste trimestrial prin centralizarea in sistem informatic a tuturor situatiilor financiare depuse de catre OPC ai bugetului local si se depune la Directia Generala a Contabilitatii Publice.11. desi se intocmeste in continuare pentru cunoasterea situatiei privind numerarul. de preluare in anexe.2006 .

S-a constatat ca exista preocupare pentru amenajarea arhivei conform legii.12. Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente. . OP) destinate clientilor sunt pastrate in dosare necorespunzatoare. In functie de resursele financiare disponibile. Arhiva generala este situata la demisolul clădirii.12. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii. . Compartimentul buget si contabilitate publica (CBCP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale.d.neacordarea de catre conducere a importantei care trebuie acestor aspecte. astfel. dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate.Monitorizarea cheltuielilor de personal .riscul de frauda. Cauze: . bibliorafturi) pentru pastrarea documentelor curente si a celor destinate clientilor/ partenerilor.lipsa resurselor financiare. 150. . 2. .p.16/1996 cu modificarile ulterioare. Asigurarea consumabilelor necesare (dosare. 2. Consecinte: . se vor lua masuri pentru dotarea corespunzatoare a serviciului cu mobilier care sa permita pastrarea in conditii bune si sigure a documentelor curente.imposibilitatea reconstituirii unor documente sau operatiuni/ actiuni. .incalcarea Legii arhivelor nr. permiţând Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 18 .d.lipsa initiativei organizatorice in gasirea solutiei optime. documentele curente sunt păstrate pe si sub birouri/ lângă birouri.Situatia privind fondul de salarii si numarul de personal – semestrial. acestea s-au centralizat conform normelor metodologice.2005. de distrugere/ degradare cu efecte incomensurabile pentru entitate. astfel. documentele (etrase de cont. art. 1711/2004.v. in aceeaşi încăpere cu Compartimentul bilanţuri agenţi economici si Serviciul contabilitatea contului curent al trezoreriei. exceptie facand termenele de depunere. permiţând astfel accesul neautorizat. al spaţiului si securităţii. Concluzii: Referitor la situatiile financiare. al spaţiului si securităţii.lunar si trimestrial. Recomandari: 1.694/ 16. de disparitie a unor documente. dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare. Totodata. in baza OMFP nr.p.Bugetul de razboi intocmit pentru anul 2006.6 Procesul de arhivare a documentelor de plati Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale. . documentele curente sunt indosariate si păstrate pe si sub birouri. Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . plicuri. in cutii de carton sau chiar lângă birouri.v. conform Adresei MFP nr.

Neacordarea importantei cuvenite operatiunii de arhivare atat din partea personalului comp. . .Incalcarea Legii arhivelor nr.riscul de omisiune/ lipsa dovezilor in prelucrarea/ transmiterea unor informatii. Ori de cate ori a fost nevoie. dispozitii interne ale conducerii sau explicatii/ solutii pentru rezolvarea problemelor curente aparute in exploatare. . Consecinte: . de distrugere/ degradare datorita conditiilor improprii cu efecte nefaste pentru entitate. dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare. Acest aspect nu s-a consemnat in nici-un document. Recomandari: 1.16/1996 cu modificarile ulterioare. . Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente. art.7. cat si a conducerii ierarhice. Arhiva este in curs de amenajare. Consecinte: .. s-a procedat la instruirea persoanelor responsabile. a responsabilitatilor ce revin fiecarui membru al organizatiei.evaluarea incorecta a fondului de timp necesar indrumarii metodologice.Riscul de disparitie a unor documente. conform ROF.imposibilitatea atragerii raspunderii pentru nerealizarea unor operatiuni/ actiuni. 2. se vor lua masuri pentru amenajarea corespunzatoare a arhivei generale si pentru asigurarea de masuri suplimentare de protectie a dosarelor si documentelor din arhiva curenta. in camera nr. Recomandare: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 19 . nici cel putin intr-un tabel de prezenta. cu privire la aplicarea masurilor de incheiere a exercitiului financiar si pe linie de casierie. Constatari: Indrumarea metodologica a trezoreriilor locale se realizeaza. Arhiva generala se afla la demisolul clădirii. dar si a unei culturi institutionale in domeniu. In functie de resursele financiare disponibile.1 Activitatea de indrumare metodologica Problema: Indrumarea metodologica nu este formalizata in scris. In acest sens se transmit in scris trezoreriilor locale instructiuni primite de la MFP.12.7 Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice 2. dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate. Initierea unei politici de constientizare a personalului cu privire la pastrarea in conditii de siguranta a documentelor si datelor administrate in cadrul entitatii.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE astfel accesul neautorizat. Exista 3 instinctoare si 2 detectoare de fum amplasate in tavan si a căror funcţionare nu a mai fost testata. Cauze: Omisiune si control intern insuficient.Lipsa resurselor materiale (spatii special amenajate). 2.8. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii. Cauze: . CBCP îi sunt alocate 4 rafturi si 3 fişete metalice asigurate împotriva efracţiei cu lacăte.

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De prevăzut in proceduri modul de consemnare si efectuare a indrumarii metodologice: registre. 1 . Sefa biroului motiveaza ca aceasta se datoreaza insuficientei personalului raportata la volumul si diversitatea activităţii..7.septembrie. Precizam ca notele de constatare nu poarta viza sefului de birou. 1 .evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor. Cauze: Neglijenta bazata pe faptul ca nu s-a considerat ca programul este imperativ. .. Notele de constatare au fost intocmite dupa cum urmeaza: 5 in luna februarie. Incepand cu anul 2007. iar ex. Apoi se inainteaza directorului executiv care. conţinutul.Nota de constatare”.3. 3 . continutului si circulatiei documentului intocmit in urma verificarii activitatii trezoreriilor locale. De prevăzut in proceduri: forma.riscul de omisiune in efectuarea verificarilor stabilite expres prin ROF. se intocmeste in 2 exemplare înregistrate la unitatea verificata la care rămâne 1 ex.7. la Turnu Magurele . 2 . Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 20 .imposibilitatea normarii actiunilor/ operatiunilor in scopul utilizarii eficiente a fondului de timp. 2. Recomandari si solutii propuse: 1.iunie. la Zimnicea . dupa inscrierea rezolutiei. S-au întocmit 17 note de constatare. programarea nu a mai fost posibila si datorita implicarii in numeroase activitati de executie din sfera organizarii/ supravegherii circulatiei numerarului. din faza de iniţiere pana la arhivare/ păstrare.mai. Consecinte: . modul de valorificare.program de verificare”.2. la Videle . nedefinite sunt si metodele/ tehnicile de verificare. documentul intocmit in urma verificarii se numeste . se intocmeste acelasi fel de document si are acelasi circuit.2.august. nu se realizeaza. cu indicarea persoanelor care semneaza pentru: intocmit.3 Cu privire la documentul intocmit la verificarea activitatii trezoreriilor locale Problema: Nedefinirea clara a formei.. natura si forma actului întocmit nu sunt definite in proceduri. informari. se va intocmi programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale.2 se înregistraza la registratura generala. 3. Din punct de vedere al cuprinderii trezoreriilor locale in verificare la Alexandria s-au efectuat 6 controale: la Rosiori de Vede . .2 Cu privire la programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale Problema: Neintocmirea programului de verificare a activitatii trezoreriilor locale Constatari: desi este prevazuta in ROF ca prima atributie a structurii. 1 martie. Constatari: In perioada auditata. rapoarte.4. avizat/ aprobat. Indiferent ca se constata sau nu deficiente in urma verificarilor.aprilie. periodicitatea si circuitul documentului . directioneaza actul catre trezorierul sef si se arhiveaza la nivelul BIVATL. 2. 4 .

In ceea ce priveste intocmirea notelor de constatare. de regula cu acelasi continut. Bugetele locale de venituri si cheltuieli se depun in trei exemplare la CBCP unde se verifica si se depun la Registratura generala.. etc.F. nu reflecta semnificatia/ natura verificarii efectuate si nu respecta . procese-verbale. Din totalul de 19 verificari. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 21 . la un numar de 9 nu s-au semnalat deficiente. apoi le comunica primariilor prin adrese scrise.F. denumirea incorecta a unor conturi.G. pentru neregulile constatate. vizarii si circuitului documentelor intocmite in urma verificarilor efectuate la trezoreriile locale: rapoarte. cu adresa nr..8 Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice Pentru o verificare pertinenta a mecanismului de elaborare si depunere a bugetelor locale (proiecte).P. asa cum Activitatea de control fiscal si cea de administrare a veniturilor statului au registraturi proprii. nu se determina cauzele si consecintele si nu se estimeaza riscurile viitoare. .Lipsa procedurilor interne scrise specifice. 2..F.regulile” generale ale controlului in toate formele sale. le comunica si pe acestea. Elaborarea proiectelor bugetelor locale s-a efectuat in anul 2006 conform programului informatic transmis de M. fara a se preciza esantionul selectat si criteriile aplicate. 3. note unilaterale. gestiunea casei si functionarea sistemelor de alarma. iar la restul s-au constatat nereguli care s-au rezolvat in timpul verificarii. Cauze: . precum si documentele si structurile/ persoanele care intervin in fiecare faza. cu precadere verificarea operatiunilor de incasari si plati in numerar.Control intern insuficient. cu asistenta de specialitate din partea D. neperceperea comisionului la eliberarea extrasului.P. numarului exemplarelor. se foloseste formula generica . Consecinte: intocmirea aceluiasi tip de acte de control. a repartizat sumele defalcate primite de la bugetul de stat pentru fiecare primarie din judet pentru intregul an. Recomandari: 1. 120015/ 12.2006. Consiliul Judetean Teleorman.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Referitor la obiectivele verificate mentionate in note. note de constatare. in functie de propunerile primite de la M. La nivelul CBCP se centralizeaza bugetele locale si se elaboreaza bugetul pe total judet.01. Propunem infiintarea unei registraturi proprii activitatii de trezorerie menita sa asigure un circuit operativ al documentelor care circula la acest nivel. etc. Ex: acordarea la consiliul local Magura a subventiei intr-un cont eronat.P. CBCP face repartizarea acestor sume pe trimestre. apreciem ca acestea nu sunt fundamentate: pentru a indica metoda de verificare. Definirea in proceduri a formei.prin sondaj”. structurii (prezentarea clara si completa a tuturor documentelor verificate si precizarea sondajului). acestea sunt cele inscrise in ROF. – Teleorman. Daca ulterior intervin modificari in repartizarea pe trimestre sau in clasificatia bugetara. am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) care cuprinde toti pasii de urmat.

nr. avizarea.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Rectificarile de buget se efectueaza in baza unor acte normative. . incepand cu trimestrul III cand se permit virarile de credite sau la propunerea ordonatorilor de credite. dar nu se mai centralizeaza si nu se comunica M. 9.08.09.08. nr.891/ 11. nr.04. 826/2006(Videle). 46/30.G.la solicitarea institutiilor.G. Referitor la circuitul.adreselor CBCP de mutare dintr-un trimestru in altul: 24.09.G. verificarea. 45/2003 privind finantele publice locale.G.2006.03. 876/05.864/ 02.2006. Acestea urmeaza circuitul bugetelor initiale. urmare a influentelor mentionate mai sus. 5.P. In perioada auditata s-au efectuat rectificari in baza: . . centralizarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale primariilor s-a respectat fluxul normal prezentat in descrierea testului. H. CARMEN DINU NUTA BALACEANU Supervizat. 22. * * * Prezentul proiect de raport de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar. O copie a acestuia s-a inaintat structurilor auditate pentru exprimarea punctelor de vedere cu privire la constatari. organizarea si coordonarea procesului de elaborarea si rectificare a BVC locale s-a efectuat in conformitate cu Legea bugetului pe anul 2006 si O.07(Peretu). H.2006. 1262/18.968/ 25. VALERIA PENA Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 22 . O. nr.actelor normative: H.G.2006. AUDITORI. Concluzii: In perioada auditata.F.268/ 12. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful