P. 1
PROIECT RAPORT -TREZ.

PROIECT RAPORT -TREZ.

|Views: 664|Likes:
Published by Livia Grigorescu

More info:

Published by: Livia Grigorescu on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

1. INTRODUCERE Misiunea «Auditul sistemului de control intern al utilizarii creditelor bugetare» a avut ca scop evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice. Cadrul legal de desfasurare a misiunii: - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; - O.G. nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul public intern; - Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin O.M.F.P. nr. 445/2004, modificate si completate prin OMFP nr.70/2006; - Codul privind conduita etica a auditorului intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 252/2004; - Planul de audit public intern pe anul 2006; - Ordinul de serviciu nr. 25632/02.10.2006. Echipa de audit a fost formata din urmatorii auditori: - Valeria Pena – supervizor; - Carmen Dinu – auditor superior; - Balaceanu Nuta – auditor asistent. Perioada auditata: 01.01.2006 - 30.09.2006. Durata misiunii: 01.10.-30.11.2006. Obiectul auditabil Activitatea desfasurata la nivelul urmatoarelor structuri : - Serviciului verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice din cadrul A.F.P. Alexandria, - Biroului indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale - Compartimentului buget si contabilitate publica din cadrul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica. Modul de desfasurare a misiunii de audit Misiunea de audit public intern privind evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice sa desfasurat conform normelor metodologice procedurale, parcurgandu-se toate etapele: 1. pregatirea misiunii: initierea auditului, colectarea si prelucrarea informatiilor, analiza riscurilor, elaborarea programului de audit, programului interventiei la fata locului, sedinta de deschidere; 2. interventia la fata locului: colectarea dovezilor, (CLV, CCI, teste, FIAP), revizuirea documentelor de lucru, sedinta de inchidere; 3. raportul de audit public intern: elaborarea proiectului de raport, transmiterea lui structurii auditate. Tipul de audit In cadrul misiunii s-a desfasurat un audit de regularitate in cadrul caruia au fost examinate actiunile structurilor auditate privind controlul utilizarii creditelor
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
1

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

bugetare de catre institutiile publice, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice conform normelor legale. Pentru fiecare structura auditata s-a realizat un audit de sistem, evaluandu-se in profunzime sistemul de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza corespunzator, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. Documente examinate in cursul misiunii - regulamentul de organizare si functionare al DGFP si fisele postului personalului implicat in activitatea auditata; - graficul de circulatie a documentelor; - decizii, documente justificative; - balante de verificare, balante analitice, situatii financiare, dari de seama periodice, rapoarte, note de constatare; - registre de evidenta; - alte acte si documente. Obiectivele misiunii 1. Evaluarea mediului de control la structurile auditate; 2. Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice; 3. Efectuarea de plati in numerar; stabilirea si aprobarea plafonului de casa; 4. Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice; 5. Verificarea, analiza si centralizarea situatiilor financiare; 6. Procesul de arhivare a documentelor de plati; 7. Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice; 8. Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a BVC al institutiilor publice Tehnici de audit In cadrul misiunii am utilizat verificarea pentru asigurarea asupra eficacitatii controalelor interne, a documentelor si a concordantei cu legile si regulamentele. De asemenea, am utilizat : - comparatia (de ex. unele informatii de la SVDCIP au fost comparate cu cele de la CBCP) ; - examinarea in scopul detectarii erorilor sau iregularitatilor (ex.dosarul institutiei publice) ; - urmarirea (ex. verificarea procedurii de finantare a investitiilor, daca documentele justificative au fost toate verificate si aprobate pana la acordarea finantarii). Observarea fizica si interviul au fost alte tehnici prin care noi, auditorii, ne-am format o parere proprie despre personalul structurilor auditate. 2. CONSTATARI SI RECOMANDARI
2.1

Evaluarea mediului de control la structurile auditate

2.1.1 Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP)
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
2

având in vedere ca OP sunt prevăzute cu cod de bara. din care un post de execuţie este vacant. 2. In perioada auditata. sunt necesare cel puţin inca 3 dulapuri cu 2 uşi si casetiere pentru întregul personal (9 buc). există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa). . nu se realizeaza o distribuire a atributiilor in raport cu pregatirea si experienta fiecaruia. este necesara achiziţia a inca unui cititor de coduri de bara (din 2006 exista unul) pentru simplificarea timpului si volumului de lucru. Constatari: .1. nu au primit altfel de sarcini.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul serviciului cu implicatii imediate asupra fondului de timp.. . după listarea lor la serviciul CTZ Alex. in lipsa imprimantei OP se eliberează a doua zi pentru ziua precedenta. Din intervievarea sefei de serviciu a rezultata ca principalele neajunsuri sunt legate de: tehnica de calcul redusa: exista 3 calculatoare pentru zece persoane si nicio imprimanta. limite de competenta.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Din analiza organigramei (anexa 1 la FL-01) rezultă că SVDCIP din Trezoreria Alexandria se află în subordinea sefului adjunct cu probleme de trezorerie din cadrul AFP Alexandria. Consecinte: .diferente intre personalul serviciului in privinta volumului de munca si al remunerarii. calitati si aptitudini necesare. indiferent de natura postului.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. 1820/2003 si a adresei MFP nr. .nu se tine cont de specificul postului postului si nivelul studiilor. .9590/2004. activitatea serviciului este organizata in doua compartimente funcţionale: verificarea si decontarea cheltuielilor instituţiilor publice si administrarea conturilor agenţilor economici. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari.cele doua persoane din cadrul serviciului care au absolvit cursurile de invatamant superior. primul are ponderea mai mare – 80%.toate fisele personalului de executie sunt identice. . competente manageriale.disiparea responsabilitatilor. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea fiselor posturilor.1.nerespectarea principiului segregarii sarcinilor cu efectele sale inerente.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt.1820 /2003. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 3 . cerinte specifice. Cauze: control intern insuficient si superficialitate din partea sefului de serviciu si a sefilor ierarhici. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. nu se respecta principiul segregarii sarcinilor. fisele postului au fost stabilite conform ROF aprobat prin OMFP nr. sfere relationale. având in vedere ca arhiva curenta este reprezentata de documentele dintr-un an întreg. avand inscrise aceleasi: abilitati.1820 /2003. fara actualizare si comunicate tuturor angajaţilor serviciului. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. . Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că serviciul este prevăzut cu un număr de 11 posturi (1 de conducere şi 10 de execuţie). dupa incadrarea pe un post de nivel superior.

abilitatilor si competentelor fiecaruia si realizarea unei repartizari in consecinta a atributiilor. Pentru imprimarea documentelor este utilizată o imprimantă de reţea aflată în altă încăpere (din corpul C al clădirii. 2. unele rubrici nu sunt completate (.3 Serviciul este dotat cu 3 calculatoare PC PENTIUM IV/ MT 531de 3.documentul nu are antet. dar acesta inregistreaza numeroase deficiente. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor in cadrul serviciului. am constatat ca exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante. Baza de date se găseşte pe serverul aflat la Serviciul tehnologia informaţiei. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 4 . nu exista dovada inaintarii spre avizare/ aprobare.sefa serviciului explica faptul ca a inteles ca trebuie inscrise numai documentele care intra in cadrul serviciului nu si cele intocmite in cadrul sau si care circula in afara sa.1.0 GHZ achiziţionate in 2004. numar de inregistrare si data.control intern insuficient existent la nivelul serviciului si superficialitate din partea sefilor ierarhici. evaluarea personalului serviciului prin prisma pregatirii profesionale. . si asa fiind. Consecinte: . 3.2 Referitor la circuitul documentelor.cine aproba documentul”).1. Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul serviciului (intrari-iesiri).confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente soldate cu pierderea acestora sau intarzieri in procese. . intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul..DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Recomandari: 1. tot la parter) alocată serviciului contabilitate. . 2. dar acesta inregistreza numeroase deficiente: .1. Constatari: In perioada auditata exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP. 2. s-au constatat numeroase alte documente care au circulat si circula in acest cadru si care nu au fost inscrise in circuit. nu este semnat de intocmit si nici aprobat de conducatorul ierarhic. graficul inputurilor nu este corect si complet. evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul serviciului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv de personalul serviciului. Cauze: .sase este numarul documentelor inscrise in graficul existent. stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intrun nou document care trebuie avizat/ aprobat si apoi cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului. Calculatoarele sunt legate la reţeaua direcţiei generale. În cadrul serviciului nu există imprimantă locală.1.

separarea pe entitati si arhivarea curenta. prin urmare nu va mai fi tratata si la urmatoarele doua. a doua zi. afectarea imaginii institutiei.4 Cu privire la organizarea interna Problema: Nu este stabilita in scris procedura inlocuirii persoanelor aflate in concedii si a delegarii de competente. . Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 5 . Aceasta problema se intalneste la toate cele trei structuri auditate in prezenta misiune.lipsa acestei proceduri la nivelul directiei generale. Cauze: Superficialitate din partea sefului de serviciu si dezinteres din partea sefilor ierarhici.necunoasterea prevederilor in materie (OMFP 946/2005) de catre personalul de conducere. urmare dotarii necorespunzatoare vis-a-vis de importanta partenerilor si a activitatii desfasurate. Cauze: . CATZCP Alexandria pentru obtinerea extraselor de cont solicitate stringent de catre clienti. fara alte precizari.1.riscul de eroare datorat imposibilitatii efectuarii unui control/confrunt imediat al inputurilor cu extrasele. Problema: Lipsa unei imprimante la nivelul serviciului Constatări: In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/ nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii.ineficienta in utilizarea timpului ca urmare a necesitatii deplasarii la serv. Prin semnarea FIAP-urilor. Recomandare: Gasirea solutiilor de achizitie/ transfer a unei imprimante pentru dotarea corespunzatoare a serviciului.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii. . . conducatorii structurilor si-au insusit implicit recomandarea formulata de auditori.riscul de a corecta cu intarziere (o zi) listele extrase a doua zi. Consecinte: . Consecinte: .asumarea raspunderii de catre alte persoane decat cele in cauza. .riscul de a delega competente unei persoane neavizate. la eliberarea extraselor. . . 2. munca personalului este concentrata pe desprinderea lor din lista.nu in ultimul rand. . Practica este de a inscrie pe cererea de concediu numele inlocuitorului. odata cu aprobarea cererii de concediu se aproba si inlocuirea. Constatări: Niciodata nu a existat o procedura scrisa in acest sens. Recomandare: intocmirea unei proceduri scrise privind inlocuirea si delegarea de competente.1.disiparea responsabilitatii.neimplicarea SRUSPP in reglementarea acestei operatiuni.

si L. deşi scriptic sunt încadrate 8 persoane. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. analizează funcţionarea sistemului informaţional al trezoreriei statului. sunt actualizate si. Conform ROF aprobat prin OMFP nr.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. Cauze: Control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici. . 2. legalitatea constituirii si utilizării veniturilor extrabugetare.R.2 2. .1820 /2003.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale (BIVATL) Conform organigramei (anexa 1 la FL-01).1. 2 desfăşoară activitate in cadrul CBCP (B. modul de finanţare a cheltuielilor bugetare. certificate de 2 persoane.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt. Activitatea biroului este desfăşurat faptic de 3 persoane de execuţie si una de conducere. complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii. Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman. nu corespund din punct de vedere al semnarii la . acelasi aspect se constata si la persoanele de la comp.B. au prevazute si atributii ale CBCP pe care le desfasoara efectiv fara a exista o decizie scrisa in acest sens. centralizează si transmite periodic la BNR – Sucursala Judeţeana – rapoarte privind circulaţia numerarului.L. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari. asigura îndrumarea metodologica a trezoreriilor teritoriale.1820 /2003. Recomandari: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 6 . Consecinte: .nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: M.R. nu toate fisele sunt semnate pt. legalitatea constituirii fondurilor si respectarea destinaţiei si utilizării acestora. au atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. organizarea activităţii casieriei-tezaur si a operaţiunilor legate de circulaţia numerarului. organizarea si funcţionarea contabilităţii trezoreriei.2. de gestiune a titlurilor de stat din cadrul biroului (S. conţin activităţile desfăşurate efectiv. si R. activitatea biroului consta in verificarea activităţii trezoreriilor locale cu privire la: organizarea efectuării operaţiunilor de încasări si plaţi in numerar..P. M.M. si L. Problema: Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post.intocmit”. datorita modului de desfăşurare a activităţii. fluxul operaţiunilor de încasare a veniturilor bugetare. iar la comp. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa).1.).desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul comp. de regula. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 8 posturi de execuţie. Constatări: . cu implicatii imediate asupra fondului de timp. .B.fisele de post pt. întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP).lipsa unor atributii clare. si A.).N. verifica si coordonează aplicarea masurilor privind încheierea exerciţiului financiar.

nu in ultimul rând.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE 1. Pentru desfăşurarea activităţii. Evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv. 2.3.1. datorita modului de organizare a activităţii. . forma de organizare a activităţii. aceea de compartiment. 2. după cum a propus coordonatoarea activităţii. întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP). . pentru a corespunde activităţii desfăşurate ar mai fi necesară încă o încăpere sau. dărilor de seama contabile. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 3 posturi de execuţie. in fapt coordonează activitatea comp. in verificarea documentelor pentru investiţii si avizarea notelor justificative ale OPC. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. 2. sunt actualizate si.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. in cea mai mare parte.spaţiul insuficient si dotarea precara cu PC – acest aspect s-a reglementat in ultima perioada. comp. ar fi ideal ca activitatea sa se desfăşoare intr-o singura încăpere cu suficient spaţiu pentru personal si care sa permită comunicarea cu persoanele din afara entităţii cu care exista relaţii de lucru. de regula. in verificarea si centralizarea bugetelor. activitatea comp. care nu asigura personalul necesar desfăşurării unei activităţi eficiente. Buget si contabilitate publică se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman. in acordarea de asistenta tehnica de specialitate pt. 5 dulapuri in două uşi si 4 casete.multitudinea modificărilor legislative/ procedurale in plin proces de raportare.3 Compartimentul buget si contabilitate publica Conform organigramei (anexa 1 la FL-01). consta. nu toate fisele sunt semnate pt.1. in organizarea si coordonarea acţiunii de elaborare de către OPC ai bugetelor locale a proiectelor bugetelor locale si judeţene. fără o instruire/ documentare prealabilă din partea MFP. având in vedere faptul că se lucrează cu toţi OPC din judeţ (peste 100 entităţi). . in perioada auditată: Ana Voicu – este încadrata ca personal de execuţie in cadrul serviciului Administrarea contului curent general al trezoreriei statului. compartimentul dispune de 2 încăperi alăturate. Din intervievarea coordonatoarei de compartiment a rezultat ca principalele neajunsuri au fost legate de: . de 11 birouri. . Problema: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 7 . repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat. Persoana care a condus comp. Buget si contabilitate publica. Intocmirea corecta a fiselor de post pentru intregul personal.dependenta organizării muncii de OPC ai bugetului local care vor trebui disciplinaţi pentru a eficientiza munca si pentru a respecta termenele lucrărilor. încăperile nu sunt suficient de spaţioase.1820 /2003. dar 8 sunt persoanele antrenate efectiv in aceasta activitate.1820 /2003..pregătirea precară a contabililor de la primăriile comunale in noul sistem contabil sin noua formă de organizare a contabilităţii – partida dublă. conţin activităţile desfăşurate efectiv. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa).

. in acest sens neexistand o decizie scrisa.nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: Anca Voicu are prevazute atributii ale SCCCT pentru ca este in statul de functii al acestui serviciu. Denumirea structurii este aceea de serviciu. Sunt inscrise elemente care nu sunt documente: programe informatice.1.lipsa unor atributii clare.intarzieri in realizarea actiunilor/ operatiunilor.2.2 In ceea ce priveste circuitul documentelor Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/relevanta in raport cu situatia de fapt. Cauze: .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post. desi nu desfasoara activitate in structurile respective. complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii. Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice Bugetul local Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 8 . stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intr-un nou document care trebuie cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului. corecta si nici de actualitate. . . Constatari: . dar nu realizeaza atributiile respective. Constatari: In perioada auditata exista un document privind circuitul documentelor in cadrul structurii. Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul compartimentului. 2. fisele de post pentru Anca Voicu si Leontina Raboj sunt intocmite/semnate de sefele de la SCCCT si BIVATL. Cauze: Control intern insuficient existent la nivelul compartimentului si superficialitate. 2. Leontina Raboj are si atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. 2.3. dar acesta este incomplet: Lista documentelor inscrise in circuit nu este completa.control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul compartimentului cu implicatii imediate asupra fondului de timp. . a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari. evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv. intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante.confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente. Consecinte: .coordonatoarea activitatii nu are prevazute competente manageriale. . Consecinte: . Recomandari: 1.

Dupa ce au fost verificate prin confruntarea sumelor cu prevederile din BVC (existent la dosarul institutiei).dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati.dosarul 3 = documente privind finantarea investitiilor publice. . cu remarca: dispozitiile bugetare emise de catre ordonatorii principali de credite se primesc la serviciul Administrarea contului general al trezoreriei statului (SACGTS) si apoi se transmit SVDCIP.dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. extrasele de cont se confrunta cu dispozitiile bugetare si cu centralizatorul pe bugete eliberat in ziua respectiva de catre SACGTS. cuprind solicitarile de credite bugetare pentru luna urmatoare pe capitole si titluri.dosarul 3 = finantarea investitiilor publice. acestea se restituie catre ordonatorii de credite respectivi in vederea corectarii. nota justificativa privind salariile.dosarul 2 = dispozitii bugetare. dosarele constituite pentru fiecare cuprind: . sunt vizate de sef SVDCIP si aprobate de catre sef adjunct Trezoreria Alexandria. . Notele justificative cuprinzand sumele defalcate din TVA se intocmesc de catre ordonatorii de credite ai bugetului local in Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 9 . extrasele de cont / fiecare capitol / titluri de cheltuieli. le depun la SVDCIP. semnate de catre contabil si OPC. aici. Bugetul de stat Metodologia de avizare si aprobare a deschiderilor de credite pe fiecare institutie este asemanatoare celei prezentate pentru bugetele locale. dupa inregistrarea cererilor pentru deschiderile de credite la registratura AFP Alexandria. cererile de deschidere de credite. din care unul se da institutiei si un exemplar se depune la dosarul institutiei. Nota justificativa privind cheltuielile salariale. SVDCIP elaboreaza extrasele de cont in doua exemplare. notele justificative. Cererile. Pentru institutiile apartinand bugetului de stat. documentele care circula la nivelul SVDCIP sunt grupate in 4 dosare.dosarul 1 = specimene de semnaturi.dosarul 1 = BVC.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Ordonatorii principali de credite. . dupa cum urmeaza: . . Pentru fiecare primarie arondata Trezoreriei Alexandria. . delegatii pentru ridicare de numerar. extrase de cont zilnice.dosarul 2 = conturile de executie buget local (pentru toate primariile). BVC. delegatia pentru ridicare de numerar. . In cazul in care unele sume mentionate in cereri nu au acoperire.

din care: 62 .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE functie de repartitiile primite de la bugetul de stat si de prevederile din BVC si se depun in 3 exemplare la registratura DGFP Teleorman. Conform rezolutiei directorului executiv. am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) pentru o viziune completa a circulatiei informatiilor si a suporturilor ei in vederea formularii recomandarilor de imbunatatire.bugetul local. 5 bugetul asigurarilor sociale de sanatate. la nivelul SVDCIP am constatat ca. Casa Judeteana de Asigurari Sociale de Sanatate. in unele cazuri. am constatat ca Situatiile recapitulative privind plata salariilor lunare nu contin in toate cazurile aceasta viza. sumele aprobate se incadreaza in prevederile bugetare. cat si pe suport informatic. Am constatat ca se respecta fluxul circulatiei documentelor. In vederea verificarii am selectat un esantion de 30% institutii din bugetul local (8 primarii) si cate o institutie din celelalte bugete: Directia pentru Cultura. Dupa verificarea incadrarii sumelor in prevederile trimestriale si acordarea vizei de conformitate de catre o persoana din cadrul compartimentului. Prin Trezoreria Alexandria efectueaza operatiuni de incasari si plati un numar de 120 institutii publice.institutii autofinantate. notele sunt aprobate de catre trezorierul sef.bugetul de stat. Situatiile recapitulative privind plata salariilor (care se depun lunar cu Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 10 . dosarele constituite cuprind toate documentele mentionate in descrierea testului. cat si conform rectificarilor bugetare efectuate in cursul anului. CBCP trimite 2 exemplare din nota justificativa la SVDCIP care verifica sumele aprobate cu cele din extrasele de cont. Urmeaza inregistrarea in Registrul de evidenta condus la nivelul CBCP care ofera in orice moment informatii despre cuantumul sumelor defalcate din TVA aprobate pe fiecare primarie trimestrial si despre diferentele de primit in trimestrul respectiv. AJOFM. Casa Nationala de Pensii. 23 . In ceea ce priveste acordarea vizei trezoreriei. Constatari: Din verificarea dosarelor institutiilor publice din esantion. acestea sunt directionate catre CBCP. 28 . Trimestrial se efectueaza un punctaj intre CBCP si trezoreriile operative (inclusiv SVDCIP) prin confruntarea conturilor de executie cu cele operate in registrul de evidenta a sumelor defalcate din TVA. Acest registru se tine atat manual. Sumele inregistrate sunt cele aprobate trimestrial conform planului pentru anul 2006.bugetul fondului de somaj. 1 . 1 .bugetul asigurarilor sociale de stat. Problema: Documente incomplete pentru decontarea cheltuielilor bugetare privind salariile. In lipsa unui circuit al documentelor clar si complet.

conturile de Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 11 .inexistenta unei proceduri scrise privind verificarea documentele de plata cu cele din Situatia recapitulativa. Totodata. SVDCIP verifica si analizeaza: . consideram ca fiind de nivel mediu controlul intern exercitat la acest nivel. existand preocuparea de a anticipa si inlatura problemele. suma inscrisa pe fata sa fie egala cu totalul de pe verso. nu s-au semnalat probleme semnificative. raportarea.probabilitatea aparititei unor diferente intre sumele inscrise in situatia recapitulativa si cele din ordinele de plata intocmite pentru obligatiile bugetare si CEC-urile de ridicare a numerarului. viza pe extrasele de cont eliberate. verificarea.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE ocazia ridicarii numerarului pentru plata acestora impreuna cu CECurile si OPTH-urile) nu poarta.. coordonarea. etc. Controlul intern se exercita la nivelele prevazute de lege si se concretizeaza in avizarile si aprobarile acordate de catre persoanele competente (control ierahic). . Concluzii: Cu exceptia aspectelor mentionate mai sus. autorizarea.vizat trezorerie”. corectitudinea contului IBAN. supervizarea. . aprobarea. Recomandari: . Cauze: .aspecte de fond: incadrarea platilor in limita creditelor bugetare deschise repartizate pe capitole si categorii de cheltuieli (confruntare cu BVC. se regaseste autocontrolul exercitat de catre fiecare persoana din cadrul SVDCIP sau CBCP prin semnaturile puse pe documente (ex: viza la verificarea in vederea validarii situatiilor financiare trimestriale.). 2. examinarea. Se manifesta de asemenea si activitati de control curent: observarea. Consecinte: . compararea. respectiv: suma in cifre sa coincida cu cea in litere. sefii structurilor auditate si personalul acestora demonstreaza o atitudine constructiva.intocmirea unor liste de verificare stabilite prin proceduri pentru efectuarea controlului de catre personalul SVDCIP in vederea acordarii vizei de conformitate. vizele trezoreriei.solicitarea de catre SVDCIP institutiilor publice de a inscrie in Situatiile recapitulative pentru plata salariilor sintagma . analiza. stabilirea si aprobarea plafonului de casa Ordonatorii de credite intocmesc documentele pentru efectuarea platilor (CECul pentru ridicarea de numerar).control intern insuficient. in toate cazurile. . pe parcursul tuturor fazelor prezentate in diagrama. In consecinta. existenta vizei pusa de salariatul de la ghiseu si semnatura sefului SVDCIP.aspecte de forma. Efectuarea de plati in numerar. Acestea se semneaza de catre persoanele ale caror semnaturi apar in specimenele depuse la trezorerie. urmata de acordarea vizei.3. etc.

. In baza acestor programe primite de la institutii publice trezoreria centralizeaza si intocmeste Programul privind necesarul de numerar pentru alimentarea casieriei proprii. semnaturile sunt cele din specimenele depuse (primar si contabil). Acest program este transmis prin ATCP si se transmite la MFP.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE executie sau extrasele de cont). in unele cazuri. 1792/ 2002.la SVDCIP. acestea s-au realizat la nivelul SVDCIP conform prevederilor din norme. CEC-urile sunt prezentate spre verificare impreuna cu documentele justificative. dar nu sunt conforme metodologiei de ALOP a cheltuielilor bugetare stabilite de OMFP nr.OPTH in 2 exemplare pentru virarea din cont a datoriilor catre bugetul de stat: un exemplar cu viza ramane la SVDCIP. institutiile publice prezinta la termenele stabilite urmatoarele documente: . cu incadrarea in termenul legal (25 ale lunii). s-au eliberat sume pentru achitarea salariilor fara ca datoriile aferente bugetului de stat sa fie achitate. In cazul in care documentele nu au acoperire in disponibilul de credite bugetare deschise sau repartizate. documentele prezentate de institutii. La data platii salariilor conform graficului de plati.se verifica si se analizeaza stabilirea sumelor de plata si incadrarea acestora in disponibilul de credite bugetare la subdiviziunea .CEC-ul pentru ridicare de numerar din cont a sumelor nete pentru plata salariilor. Mentionam ca. pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului local al comunelor. si pe categorii de cheltuieli. . indemnizatii de asigurari sociale.. iar un exemplar fara viza constituie anexa la extrasul de cont al institutiei. etc. dupa caz.vizeaza CEC-ul pe verso pentru suma care urmeaza a fi ridicata din trezorerie. Platile pentru cheltuieli materiale si servicii: Pentru platile privind cheltuielile materiale.SVDCIP transmite serviciului contabilitate . Am constatat ca. fiind transmis la casierie pentru eliberarea sumei. distinct pentru cheltuielile bugetare pe capitole: cheltuieli materiale si servicii (titlul 20) si cheltuieli de personal (titlul 02). In cazul platilor pentru cheltuielile de personal: . iar platile se opereaza in evidenta analitica a trezoreriei pe fiecare capitol de cheltuieli si subcapitole.Cheltuieli de personal”. Institutiile publice isi dimensioneaza lunar platile pe care le efectueaza in numerar in limita prevederilor de cheltuieli corespunzatoare din bugetul propriu si prezinta trezoreriei Programul privind necesarul de numerar pentru efectuarea platilor prin casierie.decontari. se verifica CEC-ul si OPTH-urile pentru plata datoriilor catre bugetul de stat. Cauza s-a datorat alocarii de sume defalcate din TVA insuficiente pentru invatamant (buget local). documentele se restituie. Fiecare institutie publica de pe raza teritoriala a municipiului Alexandria este programata in vederea efectuarii controlului privind platile catre personal (situatia centralizatoare) si verificarea incadrarii platilor in creditele bugetare deschise pentru capitolul cheltuieli de personal. Ulterior documentele de plati se depun la casierie unde se semneaza si stampileaza de catre casier si se achita sumele. . . In ceea ce priveste verificarea si analiza documentelor de plata in numerar. ordonatorii de credite prezinta la SVDCIP urmatoarele documente de plata : Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 12 . Obligatiile bugetare s-au virat ulterior.

am constatat ca nu s-au inregistrat depasiri ale plafonului de casa .. apeleaza la plati in numerar. .decontari pentru arhivare.documentele justificative corespunzatoare. 1565/2003.Spitalul Poroschia.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . pentru materiale si servicii la institutiile publice selectate. In baza acestui grafic. Legislatia in materie care inregistreaza astfel de operatiuni in numerar este ambigua utilizandu-se sintagme lipsite de claritate. In timpul misiunii am procedat la verificarea prin sondaj a platilor in numerar efectuate in lunile mai si iunie 2006 (anexa). aprobari si formele de control curente (observarea. Directia pentru Protectia Copilului. .OPTH pentru achitarea contravalorii facturilor catre furnizor. Rezultatul acestor formule legislative determina o aplicare subiectiva si neunitara. iar pentru celelalte institutii la 2. fara a se preciza in mod concret ce se intelege prin acestea.CEC-urile pentru ridicarea de numerar din cont in cazul in care cheltuielile materiale urmeaza a se achita in numerar. Ordonatorii de credite prezinta lunar la SVDCIP Programul privind platile in numerar din trezorerie in care se inscrie data efectuarii platii si suma solicitata aferente lunii urmatoare.Cheltuieli materiale si servicii” (cu conturile de executie.cheltuieli urgente”. .000 lei (an 2005) pentru Consiliul Judetean. Platile astfel efectuate nu au determinat probleme in asigurarea fluxului in numerar.Casa Judeteana de Pensii. verificarea.situatii deosebite” sau . Graficele de numerar au fost depuse la termen si au cuprins sumele necesare astfel incat trezoreria a asigurat numerarul necesar. intocmirea programului privind necesarul de numerar s-au efectuat conform normelor metodologice aprobate prin OMFP nr. pentru aprovizionarile zilnice. Referitor la plafonul de casa. Primaria Alexandria. Concluzii: Platile in numerar. acesta se centralizeaza si se transmite BIVATL care centralizeaza toate programele transmise de trezoreriile operative. extras de cont). Din verificarea platilor in numerar la institutiile selectate.. raportarea. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 13 . lasand la aprecierea conducerii trezoreriei gradul de risc al operatiunilor privind efectuarea de plati in numerar pentru cheltuieli materiale si servicii. Am constatat ca unele institutii inregistreaza frecvent plati mari in numerar: . .1565/2003 la suma de 5.Directia pentru Protectia Copilului Teleorman inregistreaza un volum mare de plati in numerar pentru ca are multe subunitati care sunt alimentate cu numerar de la Directie deoarece nu au personalitate juridica si. pentru achitarea ajutoarelor de deces (5. stabilirea si aprobarea plafonului de casa. Controlul intern se exercita de catre structura verificata in fazele prevazute de norme si se concretizeaza in vizele acordate. care achizitioneaza direct in numerar alimente de la fondul pietei (in limita plafonului zilnic de 5000 RON). trezoreria se alimenteaza cu numerar in vederea efectuarii platilor pentru luna urmatoare.000 RON)..000 lei. Se opereaza in evidente in sistem informatic si apoi se transmit documentele de plata la serviciul contabilitate . precum . acesta a fost stabilit in baza NM aprobate prin OMFP nr. SVDCIP verifica si analizeaza incadrarea cheltuielilor in disponibilul de credite bugetare la subcapitolul .

P. Exista cate un dosar distinct de finantare a investitiilor pentru fiecare institutie publica in parte.702. La nivelul SVDCIP. 1169/1997.30 septembrie 2006.Un exemplar din bugetul pe anul 2006. . in perioada 01 . salariatul care administreaza contul de finantare bugetara si de disponibil al institutiilor publice este Burcin Emilia.M. In cadrul verificarii am urmarit daca: . aprobata de ordonatorul principal de credite (anexa 1 b).trezoreria a intocmit pentru institutie un dosar distinct de finantare a investitiilor. nr. aprobata de ordonatorul principal de credite (pentru alte cheltuieli de investitii . Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice In ceea ce priveste aplicarea de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice.M. cea mai mare valoare inregistrand-o Consiliul Judetean Teleorman . au solicitat sume pentru finantarea investitiilor un numar de 54 institutii publice (din care 22 primarii) in suma totala de 20.Nota de fundamentare pentru fiecare obiectiv de investitii (anexa nr. b) Dosarul de finantare a investitiilor pentru Primaria Alexandria cuprinde: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 14 .260 lei.592.. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman si Primaria Bogdana. . . .79 lei.platile sunt evidentiate in conturile corespunzatoare.. . Apreciem un nivel mediu al controlului. . privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O. 4) la N.M.4.dotari independente” repartizate din venituri proprii. 2. a) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman Dosarul cuprinde: .11. Pentru acestea am aplicat tehnica examinarii exhaustive (document cu document) in vederea detectarii eventualelor erori sau iregularitati. dar neformalizate.P.495.platile pentru investitii sunt avizate de catre trezorerie pentru incadrarea in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie si pentru respectarea documentatiei legale. examinarea). privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O. 1169/1997.Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 cu finantare integrala din venituri proprii.F. nr. mentionam ca.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE analiza.Lista pozitiei . In scopul verificarii obiectivelor propuse am selectat un numar de 3 institutii publice: Primaria Alexandria.M.trezoreria a verificat listele de investitii prezentate de ordonatorii de credite si a analizat documentele privind admiterea la finantare.F.alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri .anexa 1a) la N.

Constatari: Normele Metodologice privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O. Consecinte: .documentele in cauza angajeaza semnaturile persoanelor responsabile din DGFP Teleorman.O...Ordonatorii de credite au obligatia legala de a angaja si utiliza sursele de finantare a investitiilor numai dupa indeplinirea.P. 1169/1997.alte cheltuieli’ (Program Legis). pe raspunderea noastra.1a. Problema: Modul de intocmire si depunere a anexelor la OMFP nr.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . anexa 3 si anexa 4 pentru .anexa 2.confirmam.anexa nr. lucrari noi sau obiective in continuare). fiecare dosar contine. nr.M. la pct.F. . in detrimentul institutiei noastre. in prealabil.specimenele de semnaturi. dupa caz (alte cheltuieli.. pentru lucrari in continuare (extindere sediu) si anexa 1b.F. . Documentatia existenta in dosarul de achizitie cuprinde anexa 4 asa cum apare ea in O. continand reglementarile legale in vigoare si 15 Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena . anexele prevazute de normele legale.M. Recomandare: Intocmirea de catre SVDCIP a unor modele-tip anexa nr. republicat in M. nr. 15 din 23 ianuarie 1996. 4 prevad: . extrasele de cont legate de cheltuielile de investitii si Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 (anexa la BVC pe anul 2006). in cazul unor eventuale necorelatii si nereguli in atribuirea contractelor de achizitii publice (ulterior depunerii si avizarii notelor de fundamentare) pot face obiectul unor litigii in care pot fi invocate in sustinerea absolvirii de raspundere a ordonatorilor de credite.P. a conditiilor prevazute in O. nr. nr. c) Primaria Bogdana are constituit un dosar ce contine : .control intern necorespunzator. Constatam ca actele invocate pentru reglementarea achizitiilor publice sunt abrogate de multa vreme si trebuie actualizate cu prevederile in vigoare la fiecare data a semnarii anexelor. 12/ 1993 privind achizitiile publice”. institutiile solicitante au mentionat urmatoarele: .. pentru .superficialitate in verificarea Notelor de fundamentare. 1169/1997.1169/1997. 4 ce cuprinde Nota de fundamentare.G. Partea I. ca bunurile se cumpara dupa ce au fost indeplinite conditiile prevazute in Regulamentul privind licitatiile pentru achizitiile publice de bunuri si servicii.4 actualizate.alte cheltuieli”. al Romaniei. Cauze: .exista cate un dosar constituit pentru fiecare obiectiv de investitii (in numar de 13). In anexa nr. .

activitatea de centralizare a situatiilor financiare primite de la Consiliul Judetean Teleorman si de la primarii au inregistrat probleme. nu am descoperit probleme semnificative si.1 Am urmarit modul de intocmire si depunere a situatiilor financiare si a altor situatii solicitate de MFP la cele trei structuri supuse auditarii. Modificarile si completarile necesare rezultate in urma verificarii situatiilor financiare in vederea concordantelor.04. 9258/04.modul de verificare a corelatiilor din situatiile financiare.5. Referitor la verificarea modului de finantare a investitiilor la Trezoreria Alexandria de catre persoane din cadrul BIVATL. verificare si avizare a situatiilor financiare. In ceea ce priveste situatiile financiare. in principiu conform repartizarii institutiilor pe fiecare persoana (s-au atribuit fiecareia 10-14 primarii).2006 astfel: . cat si seful structurii si seful adjunct al AFP isi exercita competentele privind verificarea si acordarea vizelor prevazute de normele in vigoare. . preluarea corecta a informatiilor din situatiile raportate la trezoreriile operative. In ceea ce priveste verificarea. urmare a interventiei la fata locului.depunerea la MFP a raportarilor periodice si a celor solicitate in cursul anului. La CBCP am urmarit modul de depunere. analiza si centralizarea situatiilor financiare 2. atat salariatul cu atributii in materie. Concluzii: Metodologia de aplicare de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice a fost respectata.vizarea de catre trezorerie a situatiilor financiare inaintea depunerii la DGFP.5 Verificarea. in perioada auditata constatarile sunt prezentate in Nota de constatare nr. corespondenta dintre sumele defalcate din evidenta trezoreriilor locale (contul de executie) cu cele raportate de unitatile administrativteritoriale. Problema: Intarzieri repetate in centralizarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale de catre CBCP. In verificarea efectuata s-a urmarit: folosirea formularelor specifice. Constatari: In perioada auditata.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE distribuirea lor institutiilor publice solicitante de sume pentru investitii. Controlul finantarii investitiilor institutiilor publice de catre SVDCIP il apreciem ca fiind de nivel mediu. Ne bazam pe faptul ca. respectarea corelatiilor bilantiere conform OMFP nr. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 16 . fara a exista o procedura scrisa in acest sens.. cat si pe suport magnetic.din verificarea dosarelor de investitii prezentate de trezorerie nu s-au constatat deficiente”. controlul intern asupra acestora s-a exercitat de catre personalul compartimentului. se efectueaza de catre personalul CBCP atat pe hartie. existenta vizei trezoreriei. analiza si centralizarea situatiilor financiare am avut in vedere urmatoarele obiective: .1917/2005. 2. corectitudinea completarii conform cerintelor stabilite prin normele metodologice. .

etc. de preluare in anexe. .15. desi se intocmeste in continuare pentru cunoasterea situatiei privind numerarul. . 2.recurgerea la metode de constrangere a primarilor/ contabililor primariilor pentru urgentarea intocmiriI si depunerii situatiilor in termenul stabilit.02.2006 .Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar .Situatia platilor de casa care depasesc limita de una suta mii lei . Consecinte: . .Situatia financiara a judetului Teleorman . programe.2006 Cauze: .majoritatea contabililor nu au pregatire corespunzatoare. rapoarte) care se intocmesc/ se depun la nivelul structurilor auditate sunt urmatoarele: Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De asemenea si in legatura cu depunerea lor.trecerea la organizarea contabilitatii in partida dubla la primariile comunale.se intocmeste trimestrial prin centralizarea in sistem informatic a tuturor situatiilor financiare depuse de catre OPC ai bugetului local si se depune la Directia Generala a Contabilitatii Publice.se intocmeste decadal si se depune la SACGTS. Compartimentul buget si contabilitate publica . .15.5. pentru respectarea termenelor legale de depunere.2006 .Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar de la BNR a casieriei tezaur a trezoreriei statului necesar platilor in numerar catre institutiile publice . . s-au inregistrat intarzieri.07. .2006 .15.neachizitionarea/ achizitionarea cu intarziere a programelor informatice. in perioada auditata.2006 .se intocmeste lunar si s-a transmis lunar la MFP pana in luna iulie. ulterior nu s-a mai solicitat.10. .lucrul sub presiune temporala poate conduce la erori de operare sau de inregistrare contabila la primarii.24.08.2 Materialele (situatii. de omitere a unor elemente de verificare. Biroul indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale .Bugetul de Venituri si Cheltuieli centralizat pe total judet .dotarea precara cu calculatoare a primariilor.neincadrarea in termenele stabilite de MFP pentru depunerea situatiei financiare centralizate a judetului.08.11.06. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 17 . conform repartizarii acestuia pe primarii. .11.2006 .Proiectul de buget pentru anul urmator. Recomandare: O permanenta indrumare si sprijinire a contabililor de la primariile comunale in intocmirea situatiilor financiare realizata de personalul CBCP pe intreg parcursul executiei bugetare.anual la Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare.se intocmeste lunar si se depune la BIVATL in vederea centralizarii. Situatia se prezinta astfel: Termen stabilit de MFP Termen efectiv de depunere .

se vor lua masuri pentru dotarea corespunzatoare a serviciului cu mobilier care sa permita pastrarea in conditii bune si sigure a documentelor curente. .v.lipsa initiativei organizatorice in gasirea solutiei optime.6 Procesul de arhivare a documentelor de plati Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale. .16/1996 cu modificarile ulterioare.2005.Situatia privind fondul de salarii si numarul de personal – semestrial.lipsa resurselor financiare.neacordarea de catre conducere a importantei care trebuie acestor aspecte. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente. bibliorafturi) pentru pastrarea documentelor curente si a celor destinate clientilor/ partenerilor. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii. al spaţiului si securităţii.incalcarea Legii arhivelor nr. dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate. S-a constatat ca exista preocupare pentru amenajarea arhivei conform legii. . Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d. permiţând Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 18 . OP) destinate clientilor sunt pastrate in dosare necorespunzatoare. conform Adresei MFP nr. in baza OMFP nr. Totodata.imposibilitatea reconstituirii unor documente sau operatiuni/ actiuni.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . exceptie facand termenele de depunere. in aceeaşi încăpere cu Compartimentul bilanţuri agenţi economici si Serviciul contabilitatea contului curent al trezoreriei. Asigurarea consumabilelor necesare (dosare.12. astfel. 1711/2004. 2.694/ 16.p. documentele (etrase de cont. . documentele curente sunt indosariate si păstrate pe si sub birouri. Cauze: . astfel. documentele curente sunt păstrate pe si sub birouri/ lângă birouri. Arhiva generala este situata la demisolul clădirii.p.v. Compartimentul buget si contabilitate publica (CBCP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale. de distrugere/ degradare cu efecte incomensurabile pentru entitate. Consecinte: . Recomandari: 1. al spaţiului si securităţii. in cutii de carton sau chiar lângă birouri. plicuri. In functie de resursele financiare disponibile. . art.d.Monitorizarea cheltuielilor de personal . Concluzii: Referitor la situatiile financiare. .riscul de frauda.lunar si trimestrial. 2.Bugetul de razboi intocmit pentru anul 2006. dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare. de disparitie a unor documente. acestea s-au centralizat conform normelor metodologice. permiţând astfel accesul neautorizat.d.12. Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d. 150.

cu privire la aplicarea masurilor de incheiere a exercitiului financiar si pe linie de casierie.imposibilitatea atragerii raspunderii pentru nerealizarea unor operatiuni/ actiuni.evaluarea incorecta a fondului de timp necesar indrumarii metodologice. s-a procedat la instruirea persoanelor responsabile.Incalcarea Legii arhivelor nr. ..8. Recomandari: 1. art. Consecinte: . dispozitii interne ale conducerii sau explicatii/ solutii pentru rezolvarea problemelor curente aparute in exploatare. se vor lua masuri pentru amenajarea corespunzatoare a arhivei generale si pentru asigurarea de masuri suplimentare de protectie a dosarelor si documentelor din arhiva curenta. Consecinte: . dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate. In functie de resursele financiare disponibile.Lipsa resurselor materiale (spatii special amenajate). Acest aspect nu s-a consemnat in nici-un document. Cauze: . .Riscul de disparitie a unor documente. Recomandare: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 19 . Initierea unei politici de constientizare a personalului cu privire la pastrarea in conditii de siguranta a documentelor si datelor administrate in cadrul entitatii. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente. Exista 3 instinctoare si 2 detectoare de fum amplasate in tavan si a căror funcţionare nu a mai fost testata.16/1996 cu modificarile ulterioare. 2. de distrugere/ degradare datorita conditiilor improprii cu efecte nefaste pentru entitate.12. CBCP îi sunt alocate 4 rafturi si 3 fişete metalice asigurate împotriva efracţiei cu lacăte. a responsabilitatilor ce revin fiecarui membru al organizatiei. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii. Cauze: Omisiune si control intern insuficient. 2. cat si a conducerii ierarhice. nici cel putin intr-un tabel de prezenta.1 Activitatea de indrumare metodologica Problema: Indrumarea metodologica nu este formalizata in scris.riscul de omisiune/ lipsa dovezilor in prelucrarea/ transmiterea unor informatii. In acest sens se transmit in scris trezoreriilor locale instructiuni primite de la MFP. Arhiva este in curs de amenajare. Constatari: Indrumarea metodologica a trezoreriilor locale se realizeaza. Arhiva generala se afla la demisolul clădirii. . Ori de cate ori a fost nevoie. dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE astfel accesul neautorizat. conform ROF.7 Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice 2. in camera nr.7. dar si a unei culturi institutionale in domeniu.Neacordarea importantei cuvenite operatiunii de arhivare atat din partea personalului comp. .

imposibilitatea normarii actiunilor/ operatiunilor in scopul utilizarii eficiente a fondului de timp. 3. Constatari: In perioada auditata.riscul de omisiune in efectuarea verificarilor stabilite expres prin ROF. la Turnu Magurele . Cauze: Neglijenta bazata pe faptul ca nu s-a considerat ca programul este imperativ. .Nota de constatare”. conţinutul. 1 .7..3. Recomandari si solutii propuse: 1. dupa inscrierea rezolutiei. 2. directioneaza actul catre trezorierul sef si se arhiveaza la nivelul BIVATL. .mai. 1 .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De prevăzut in proceduri modul de consemnare si efectuare a indrumarii metodologice: registre.august. documentul intocmit in urma verificarii se numeste . 1 martie. nedefinite sunt si metodele/ tehnicile de verificare. modul de valorificare. 2. informari. continutului si circulatiei documentului intocmit in urma verificarii activitatii trezoreriilor locale.septembrie.2 se înregistraza la registratura generala. iar ex. la Zimnicea .3 Cu privire la documentul intocmit la verificarea activitatii trezoreriilor locale Problema: Nedefinirea clara a formei.4. Indiferent ca se constata sau nu deficiente in urma verificarilor.7. nu se realizeaza.program de verificare”.2. Sefa biroului motiveaza ca aceasta se datoreaza insuficientei personalului raportata la volumul si diversitatea activităţii. Precizam ca notele de constatare nu poarta viza sefului de birou. 4 . Notele de constatare au fost intocmite dupa cum urmeaza: 5 in luna februarie. Incepand cu anul 2007. se va intocmi programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale.. rapoarte.iunie. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 20 .2. Apoi se inainteaza directorului executiv care. 2 . din faza de iniţiere pana la arhivare/ păstrare. De prevăzut in proceduri: forma. programarea nu a mai fost posibila si datorita implicarii in numeroase activitati de executie din sfera organizarii/ supravegherii circulatiei numerarului.2 Cu privire la programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale Problema: Neintocmirea programului de verificare a activitatii trezoreriilor locale Constatari: desi este prevazuta in ROF ca prima atributie a structurii. 3 .evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor. la Videle . cu indicarea persoanelor care semneaza pentru: intocmit. Consecinte: .. avizat/ aprobat. se intocmeste acelasi fel de document si are acelasi circuit. se intocmeste in 2 exemplare înregistrate la unitatea verificata la care rămâne 1 ex. periodicitatea si circuitul documentului .aprilie. natura si forma actului întocmit nu sunt definite in proceduri. Din punct de vedere al cuprinderii trezoreriilor locale in verificare la Alexandria s-au efectuat 6 controale: la Rosiori de Vede . S-au întocmit 17 note de constatare.

Consecinte: intocmirea aceluiasi tip de acte de control. acestea sunt cele inscrise in ROF. denumirea incorecta a unor conturi. cu precadere verificarea operatiunilor de incasari si plati in numerar. In ceea ce priveste intocmirea notelor de constatare. nu se determina cauzele si consecintele si nu se estimeaza riscurile viitoare. Din totalul de 19 verificari. gestiunea casei si functionarea sistemelor de alarma. cu adresa nr. Cauze: . Consiliul Judetean Teleorman. precum si documentele si structurile/ persoanele care intervin in fiecare faza. 120015/ 12. procese-verbale. 2. in functie de propunerile primite de la M. a repartizat sumele defalcate primite de la bugetul de stat pentru fiecare primarie din judet pentru intregul an.G. vizarii si circuitului documentelor intocmite in urma verificarilor efectuate la trezoreriile locale: rapoarte. se foloseste formula generica . .P. Definirea in proceduri a formei. le comunica si pe acestea.. la un numar de 9 nu s-au semnalat deficiente. 3.Lipsa procedurilor interne scrise specifice.F.F. – Teleorman. asa cum Activitatea de control fiscal si cea de administrare a veniturilor statului au registraturi proprii. Ex: acordarea la consiliul local Magura a subventiei intr-un cont eronat. structurii (prezentarea clara si completa a tuturor documentelor verificate si precizarea sondajului).. note de constatare. Propunem infiintarea unei registraturi proprii activitatii de trezorerie menita sa asigure un circuit operativ al documentelor care circula la acest nivel. apoi le comunica primariilor prin adrese scrise.01.Control intern insuficient. etc. Daca ulterior intervin modificari in repartizarea pe trimestre sau in clasificatia bugetara.prin sondaj”.P. La nivelul CBCP se centralizeaza bugetele locale si se elaboreaza bugetul pe total judet. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 21 .regulile” generale ale controlului in toate formele sale. numarului exemplarelor.. am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) care cuprinde toti pasii de urmat. neperceperea comisionului la eliberarea extrasului.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Referitor la obiectivele verificate mentionate in note. apreciem ca acestea nu sunt fundamentate: pentru a indica metoda de verificare.F. Elaborarea proiectelor bugetelor locale s-a efectuat in anul 2006 conform programului informatic transmis de M. etc. fara a se preciza esantionul selectat si criteriile aplicate. note unilaterale. CBCP face repartizarea acestor sume pe trimestre. cu asistenta de specialitate din partea D. Bugetele locale de venituri si cheltuieli se depun in trei exemplare la CBCP unde se verifica si se depun la Registratura generala. iar la restul s-au constatat nereguli care s-au rezolvat in timpul verificarii. pentru neregulile constatate. de regula cu acelasi continut. Recomandari: 1.2006. nu reflecta semnificatia/ natura verificarii efectuate si nu respecta .P.8 Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice Pentru o verificare pertinenta a mecanismului de elaborare si depunere a bugetelor locale (proiecte).

07(Peretu).891/ 11.968/ 25. organizarea si coordonarea procesului de elaborarea si rectificare a BVC locale s-a efectuat in conformitate cu Legea bugetului pe anul 2006 si O. O. VALERIA PENA Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 22 .2006.09. O copie a acestuia s-a inaintat structurilor auditate pentru exprimarea punctelor de vedere cu privire la constatari. . avizarea. H. 826/2006(Videle). 46/30.G. 876/05. .09.2006. nr. 5. Acestea urmeaza circuitul bugetelor initiale.la solicitarea institutiilor.G.2006.F. H. centralizarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale primariilor s-a respectat fluxul normal prezentat in descrierea testului. urmare a influentelor mentionate mai sus.G. 22. nr. Concluzii: In perioada auditata.864/ 02.268/ 12.adreselor CBCP de mutare dintr-un trimestru in altul: 24.actelor normative: H.2006. * * * Prezentul proiect de raport de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar.G. Referitor la circuitul.03. nr. 45/2003 privind finantele publice locale. nr.08. CARMEN DINU NUTA BALACEANU Supervizat. In perioada auditata s-au efectuat rectificari in baza: .04. 9. verificarea.G. incepand cu trimestrul III cand se permit virarile de credite sau la propunerea ordonatorilor de credite.08.P. dar nu se mai centralizeaza si nu se comunica M.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Rectificarile de buget se efectueaza in baza unor acte normative. AUDITORI. 1262/18. nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->