P. 1
PROIECT RAPORT -TREZ.

PROIECT RAPORT -TREZ.

|Views: 664|Likes:
Published by Livia Grigorescu

More info:

Published by: Livia Grigorescu on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

1. INTRODUCERE Misiunea «Auditul sistemului de control intern al utilizarii creditelor bugetare» a avut ca scop evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice. Cadrul legal de desfasurare a misiunii: - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; - O.G. nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul public intern; - Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin O.M.F.P. nr. 445/2004, modificate si completate prin OMFP nr.70/2006; - Codul privind conduita etica a auditorului intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 252/2004; - Planul de audit public intern pe anul 2006; - Ordinul de serviciu nr. 25632/02.10.2006. Echipa de audit a fost formata din urmatorii auditori: - Valeria Pena – supervizor; - Carmen Dinu – auditor superior; - Balaceanu Nuta – auditor asistent. Perioada auditata: 01.01.2006 - 30.09.2006. Durata misiunii: 01.10.-30.11.2006. Obiectul auditabil Activitatea desfasurata la nivelul urmatoarelor structuri : - Serviciului verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice din cadrul A.F.P. Alexandria, - Biroului indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale - Compartimentului buget si contabilitate publica din cadrul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica. Modul de desfasurare a misiunii de audit Misiunea de audit public intern privind evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice sa desfasurat conform normelor metodologice procedurale, parcurgandu-se toate etapele: 1. pregatirea misiunii: initierea auditului, colectarea si prelucrarea informatiilor, analiza riscurilor, elaborarea programului de audit, programului interventiei la fata locului, sedinta de deschidere; 2. interventia la fata locului: colectarea dovezilor, (CLV, CCI, teste, FIAP), revizuirea documentelor de lucru, sedinta de inchidere; 3. raportul de audit public intern: elaborarea proiectului de raport, transmiterea lui structurii auditate. Tipul de audit In cadrul misiunii s-a desfasurat un audit de regularitate in cadrul caruia au fost examinate actiunile structurilor auditate privind controlul utilizarii creditelor
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
1

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

bugetare de catre institutiile publice, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice conform normelor legale. Pentru fiecare structura auditata s-a realizat un audit de sistem, evaluandu-se in profunzime sistemul de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza corespunzator, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. Documente examinate in cursul misiunii - regulamentul de organizare si functionare al DGFP si fisele postului personalului implicat in activitatea auditata; - graficul de circulatie a documentelor; - decizii, documente justificative; - balante de verificare, balante analitice, situatii financiare, dari de seama periodice, rapoarte, note de constatare; - registre de evidenta; - alte acte si documente. Obiectivele misiunii 1. Evaluarea mediului de control la structurile auditate; 2. Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice; 3. Efectuarea de plati in numerar; stabilirea si aprobarea plafonului de casa; 4. Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice; 5. Verificarea, analiza si centralizarea situatiilor financiare; 6. Procesul de arhivare a documentelor de plati; 7. Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice; 8. Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a BVC al institutiilor publice Tehnici de audit In cadrul misiunii am utilizat verificarea pentru asigurarea asupra eficacitatii controalelor interne, a documentelor si a concordantei cu legile si regulamentele. De asemenea, am utilizat : - comparatia (de ex. unele informatii de la SVDCIP au fost comparate cu cele de la CBCP) ; - examinarea in scopul detectarii erorilor sau iregularitatilor (ex.dosarul institutiei publice) ; - urmarirea (ex. verificarea procedurii de finantare a investitiilor, daca documentele justificative au fost toate verificate si aprobate pana la acordarea finantarii). Observarea fizica si interviul au fost alte tehnici prin care noi, auditorii, ne-am format o parere proprie despre personalul structurilor auditate. 2. CONSTATARI SI RECOMANDARI
2.1

Evaluarea mediului de control la structurile auditate

2.1.1 Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP)
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
2

nu se respecta principiul segregarii sarcinilor. avand inscrise aceleasi: abilitati. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. nu se realizeaza o distribuire a atributiilor in raport cu pregatirea si experienta fiecaruia. .1820 /2003. competente manageriale.nerespectarea principiului segregarii sarcinilor cu efectele sale inerente. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că serviciul este prevăzut cu un număr de 11 posturi (1 de conducere şi 10 de execuţie). Cauze: control intern insuficient si superficialitate din partea sefului de serviciu si a sefilor ierarhici.toate fisele personalului de executie sunt identice. . inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal.1. există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa).diferente intre personalul serviciului in privinta volumului de munca si al remunerarii.1820 /2003. Constatari: . . este necesara achiziţia a inca unui cititor de coduri de bara (din 2006 exista unul) pentru simplificarea timpului si volumului de lucru. indiferent de natura postului.9590/2004. fara actualizare si comunicate tuturor angajaţilor serviciului.1.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Din analiza organigramei (anexa 1 la FL-01) rezultă că SVDCIP din Trezoreria Alexandria se află în subordinea sefului adjunct cu probleme de trezorerie din cadrul AFP Alexandria. Consecinte: . Conform ROF aprobat prin OMFP nr. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea fiselor posturilor. sunt necesare cel puţin inca 3 dulapuri cu 2 uşi si casetiere pentru întregul personal (9 buc). in lipsa imprimantei OP se eliberează a doua zi pentru ziua precedenta. primul are ponderea mai mare – 80%. nu au primit altfel de sarcini.disiparea responsabilitatilor.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt. Din intervievarea sefei de serviciu a rezultata ca principalele neajunsuri sunt legate de: tehnica de calcul redusa: exista 3 calculatoare pentru zece persoane si nicio imprimanta. dupa incadrarea pe un post de nivel superior. . cerinte specifice. . limite de competenta.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul serviciului cu implicatii imediate asupra fondului de timp. 1820/2003 si a adresei MFP nr.. din care un post de execuţie este vacant. având in vedere ca arhiva curenta este reprezentata de documentele dintr-un an întreg.cele doua persoane din cadrul serviciului care au absolvit cursurile de invatamant superior. după listarea lor la serviciul CTZ Alex. 2. calitati si aptitudini necesare. In perioada auditata.nu se tine cont de specificul postului postului si nivelul studiilor. . activitatea serviciului este organizata in doua compartimente funcţionale: verificarea si decontarea cheltuielilor instituţiilor publice si administrarea conturilor agenţilor economici. sfere relationale. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 3 . având in vedere ca OP sunt prevăzute cu cod de bara. fisele postului au fost stabilite conform ROF aprobat prin OMFP nr.

dar acesta inregistreza numeroase deficiente: .1. Consecinte: . Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul serviciului (intrari-iesiri). Calculatoarele sunt legate la reţeaua direcţiei generale. 2. 3. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor in cadrul serviciului.cine aproba documentul”).1.0 GHZ achiziţionate in 2004. dar acesta inregistreaza numeroase deficiente. . 2. numar de inregistrare si data. Pentru imprimarea documentelor este utilizată o imprimantă de reţea aflată în altă încăpere (din corpul C al clădirii. s-au constatat numeroase alte documente care au circulat si circula in acest cadru si care nu au fost inscrise in circuit.1.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante. am constatat ca exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP. abilitatilor si competentelor fiecaruia si realizarea unei repartizari in consecinta a atributiilor.documentul nu are antet. evaluarea personalului serviciului prin prisma pregatirii profesionale.1.sefa serviciului explica faptul ca a inteles ca trebuie inscrise numai documentele care intra in cadrul serviciului nu si cele intocmite in cadrul sau si care circula in afara sa. 2. . nu este semnat de intocmit si nici aprobat de conducatorul ierarhic.2 Referitor la circuitul documentelor. nu exista dovada inaintarii spre avizare/ aprobare. Constatari: In perioada auditata exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 4 . Baza de date se găseşte pe serverul aflat la Serviciul tehnologia informaţiei. .confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente soldate cu pierderea acestora sau intarzieri in procese.sase este numarul documentelor inscrise in graficul existent. În cadrul serviciului nu există imprimantă locală.control intern insuficient existent la nivelul serviciului si superficialitate din partea sefilor ierarhici.3 Serviciul este dotat cu 3 calculatoare PC PENTIUM IV/ MT 531de 3..DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Recomandari: 1. intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul. Cauze: . graficul inputurilor nu este corect si complet. evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul serviciului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv de personalul serviciului. si asa fiind. unele rubrici nu sunt completate (. tot la parter) alocată serviciului contabilitate. stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intrun nou document care trebuie avizat/ aprobat si apoi cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului.

. Recomandare: Gasirea solutiilor de achizitie/ transfer a unei imprimante pentru dotarea corespunzatoare a serviciului. . . Consecinte: . Aceasta problema se intalneste la toate cele trei structuri auditate in prezenta misiune.1. afectarea imaginii institutiei. urmare dotarii necorespunzatoare vis-a-vis de importanta partenerilor si a activitatii desfasurate. Constatări: Niciodata nu a existat o procedura scrisa in acest sens. fara alte precizari.necunoasterea prevederilor in materie (OMFP 946/2005) de catre personalul de conducere.riscul de a corecta cu intarziere (o zi) listele extrase a doua zi.1. odata cu aprobarea cererii de concediu se aproba si inlocuirea. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 5 . munca personalului este concentrata pe desprinderea lor din lista. Prin semnarea FIAP-urilor. separarea pe entitati si arhivarea curenta. la eliberarea extraselor.neimplicarea SRUSPP in reglementarea acestei operatiuni.4 Cu privire la organizarea interna Problema: Nu este stabilita in scris procedura inlocuirii persoanelor aflate in concedii si a delegarii de competente.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii.asumarea raspunderii de catre alte persoane decat cele in cauza.riscul de a delega competente unei persoane neavizate. . Practica este de a inscrie pe cererea de concediu numele inlocuitorului. Problema: Lipsa unei imprimante la nivelul serviciului Constatări: In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/ nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii. a doua zi.nu in ultimul rand. . . Cauze: .riscul de eroare datorat imposibilitatii efectuarii unui control/confrunt imediat al inputurilor cu extrasele. Cauze: Superficialitate din partea sefului de serviciu si dezinteres din partea sefilor ierarhici. CATZCP Alexandria pentru obtinerea extraselor de cont solicitate stringent de catre clienti.lipsa acestei proceduri la nivelul directiei generale. 2.disiparea responsabilitatii. Consecinte: . prin urmare nu va mai fi tratata si la urmatoarele doua. conducatorii structurilor si-au insusit implicit recomandarea formulata de auditori.ineficienta in utilizarea timpului ca urmare a necesitatii deplasarii la serv. Recomandare: intocmirea unei proceduri scrise privind inlocuirea si delegarea de competente. .

datorita modului de desfăşurare a activităţii. Problema: Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post. si R. nu toate fisele sunt semnate pt. . deşi scriptic sunt încadrate 8 persoane. activitatea biroului consta in verificarea activităţii trezoreriilor locale cu privire la: organizarea efectuării operaţiunilor de încasări si plaţi in numerar. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. acelasi aspect se constata si la persoanele de la comp.1. si L.R. de gestiune a titlurilor de stat din cadrul biroului (S.. certificate de 2 persoane. complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii.B. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. sunt actualizate si. .L. fluxul operaţiunilor de încasare a veniturilor bugetare.2 2. si L.1.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale (BIVATL) Conform organigramei (anexa 1 la FL-01). au atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. M. de regula. au prevazute si atributii ale CBCP pe care le desfasoara efectiv fara a exista o decizie scrisa in acest sens. nu corespund din punct de vedere al semnarii la . organizarea activităţii casieriei-tezaur si a operaţiunilor legate de circulaţia numerarului. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa).M. . organizarea si funcţionarea contabilităţii trezoreriei. analizează funcţionarea sistemului informaţional al trezoreriei statului.fisele de post pt. Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman. si A. 2.nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: M. cu implicatii imediate asupra fondului de timp. legalitatea constituirii si utilizării veniturilor extrabugetare.1820 /2003. centralizează si transmite periodic la BNR – Sucursala Judeţeana – rapoarte privind circulaţia numerarului. asigura îndrumarea metodologica a trezoreriilor teritoriale.N.). Recomandari: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 6 .2. iar la comp. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari. Activitatea biroului este desfăşurat faptic de 3 persoane de execuţie si una de conducere. Cauze: Control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici. Constatări: . verifica si coordonează aplicarea masurilor privind încheierea exerciţiului financiar. întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP).1820 /2003.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul comp.R. modul de finanţare a cheltuielilor bugetare. 2 desfăşoară activitate in cadrul CBCP (B.lipsa unor atributii clare.).B. conţin activităţile desfăşurate efectiv. legalitatea constituirii fondurilor si respectarea destinaţiei si utilizării acestora.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. Consecinte: .intocmit”. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 8 posturi de execuţie.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt.P.

încăperile nu sunt suficient de spaţioase. datorita modului de organizare a activităţii. aceea de compartiment. . dărilor de seama contabile. dar 8 sunt persoanele antrenate efectiv in aceasta activitate. sunt actualizate si. Buget si contabilitate publică se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman. in acordarea de asistenta tehnica de specialitate pt. compartimentul dispune de 2 încăperi alăturate. Din intervievarea coordonatoarei de compartiment a rezultat ca principalele neajunsuri au fost legate de: .1820 /2003.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. in perioada auditată: Ana Voicu – este încadrata ca personal de execuţie in cadrul serviciului Administrarea contului curent general al trezoreriei statului. in fapt coordonează activitatea comp. de 11 birouri. activitatea comp.dependenta organizării muncii de OPC ai bugetului local care vor trebui disciplinaţi pentru a eficientiza munca si pentru a respecta termenele lucrărilor. . pentru a corespunde activităţii desfăşurate ar mai fi necesară încă o încăpere sau. in verificarea si centralizarea bugetelor. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 3 posturi de execuţie.3. comp. in cea mai mare parte. in verificarea documentelor pentru investiţii si avizarea notelor justificative ale OPC.3 Compartimentul buget si contabilitate publica Conform organigramei (anexa 1 la FL-01).1820 /2003.spaţiul insuficient si dotarea precara cu PC – acest aspect s-a reglementat in ultima perioada. Pentru desfăşurarea activităţii. . in organizarea si coordonarea acţiunii de elaborare de către OPC ai bugetelor locale a proiectelor bugetelor locale si judeţene. Persoana care a condus comp. Evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa). ar fi ideal ca activitatea sa se desfăşoare intr-o singura încăpere cu suficient spaţiu pentru personal si care sa permită comunicarea cu persoanele din afara entităţii cu care exista relaţii de lucru.. întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP). forma de organizare a activităţii.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE 1. Buget si contabilitate publica. 2. fără o instruire/ documentare prealabilă din partea MFP.multitudinea modificărilor legislative/ procedurale in plin proces de raportare. Conform ROF aprobat prin OMFP nr.nu in ultimul rând. 2. care nu asigura personalul necesar desfăşurării unei activităţi eficiente. având in vedere faptul că se lucrează cu toţi OPC din judeţ (peste 100 entităţi). după cum a propus coordonatoarea activităţii. Intocmirea corecta a fiselor de post pentru intregul personal. consta. repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat. 2. nu toate fisele sunt semnate pt.1.pregătirea precară a contabililor de la primăriile comunale in noul sistem contabil sin noua formă de organizare a contabilităţii – partida dublă. conţin activităţile desfăşurate efectiv. de regula. . Problema: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 7 . 5 dulapuri in două uşi si 4 casete.1.

corecta si nici de actualitate. Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul compartimentului. 2. 2.2 In ceea ce priveste circuitul documentelor Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor.2. intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul.nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: Anca Voicu are prevazute atributii ale SCCCT pentru ca este in statul de functii al acestui serviciu. Denumirea structurii este aceea de serviciu.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post. in acest sens neexistand o decizie scrisa.intarzieri in realizarea actiunilor/ operatiunilor. Leontina Raboj are si atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intr-un nou document care trebuie cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului. Constatari: In perioada auditata exista un document privind circuitul documentelor in cadrul structurii. Constatari: .confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente. . Recomandari: 1. Consecinte: .1.control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici. desi nu desfasoara activitate in structurile respective.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul compartimentului cu implicatii imediate asupra fondului de timp.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante. . Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice Bugetul local Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 8 . Cauze: .evaluarea anuala poate sa nu fie reala/relevanta in raport cu situatia de fapt. Consecinte: . Cauze: Control intern insuficient existent la nivelul compartimentului si superficialitate.lipsa unor atributii clare. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv.3. . . dar nu realizeaza atributiile respective. . fisele de post pentru Anca Voicu si Leontina Raboj sunt intocmite/semnate de sefele de la SCCCT si BIVATL. dar acesta este incomplet: Lista documentelor inscrise in circuit nu este completa.coordonatoarea activitatii nu are prevazute competente manageriale. 2. complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii. Sunt inscrise elemente care nu sunt documente: programe informatice. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari.

dosarele constituite pentru fiecare cuprind: . acestea se restituie catre ordonatorii de credite respectivi in vederea corectarii.dosarul 3 = finantarea investitiilor publice. delegatii pentru ridicare de numerar. documentele care circula la nivelul SVDCIP sunt grupate in 4 dosare. Dupa ce au fost verificate prin confruntarea sumelor cu prevederile din BVC (existent la dosarul institutiei). Pentru fiecare primarie arondata Trezoreriei Alexandria. Pentru institutiile apartinand bugetului de stat. Nota justificativa privind cheltuielile salariale. In cazul in care unele sume mentionate in cereri nu au acoperire. Notele justificative cuprinzand sumele defalcate din TVA se intocmesc de catre ordonatorii de credite ai bugetului local in Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 9 . . dupa cum urmeaza: . Bugetul de stat Metodologia de avizare si aprobare a deschiderilor de credite pe fiecare institutie este asemanatoare celei prezentate pentru bugetele locale. . . extrasele de cont / fiecare capitol / titluri de cheltuieli. le depun la SVDCIP. dupa inregistrarea cererilor pentru deschiderile de credite la registratura AFP Alexandria.dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. nota justificativa privind salariile. extrasele de cont se confrunta cu dispozitiile bugetare si cu centralizatorul pe bugete eliberat in ziua respectiva de catre SACGTS. aici. extrase de cont zilnice. Cererile.dosarul 1 = BVC. .dosarul 2 = dispozitii bugetare. semnate de catre contabil si OPC. cererile de deschidere de credite. cu remarca: dispozitiile bugetare emise de catre ordonatorii principali de credite se primesc la serviciul Administrarea contului general al trezoreriei statului (SACGTS) si apoi se transmit SVDCIP. sunt vizate de sef SVDCIP si aprobate de catre sef adjunct Trezoreria Alexandria. delegatia pentru ridicare de numerar. notele justificative.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Ordonatorii principali de credite.dosarul 1 = specimene de semnaturi. . SVDCIP elaboreaza extrasele de cont in doua exemplare. cuprind solicitarile de credite bugetare pentru luna urmatoare pe capitole si titluri. din care unul se da institutiei si un exemplar se depune la dosarul institutiei.dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. .dosarul 2 = conturile de executie buget local (pentru toate primariile). BVC.dosarul 3 = documente privind finantarea investitiilor publice.

am constatat ca Situatiile recapitulative privind plata salariilor lunare nu contin in toate cazurile aceasta viza. Dupa verificarea incadrarii sumelor in prevederile trimestriale si acordarea vizei de conformitate de catre o persoana din cadrul compartimentului. Trimestrial se efectueaza un punctaj intre CBCP si trezoreriile operative (inclusiv SVDCIP) prin confruntarea conturilor de executie cu cele operate in registrul de evidenta a sumelor defalcate din TVA. Constatari: Din verificarea dosarelor institutiilor publice din esantion. cat si pe suport informatic. din care: 62 .bugetul asigurarilor sociale de stat. Prin Trezoreria Alexandria efectueaza operatiuni de incasari si plati un numar de 120 institutii publice. 28 . Casa Nationala de Pensii. am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) pentru o viziune completa a circulatiei informatiilor si a suporturilor ei in vederea formularii recomandarilor de imbunatatire.bugetul local. notele sunt aprobate de catre trezorierul sef. Am constatat ca se respecta fluxul circulatiei documentelor. Sumele inregistrate sunt cele aprobate trimestrial conform planului pentru anul 2006. la nivelul SVDCIP am constatat ca. In ceea ce priveste acordarea vizei trezoreriei. in unele cazuri. Urmeaza inregistrarea in Registrul de evidenta condus la nivelul CBCP care ofera in orice moment informatii despre cuantumul sumelor defalcate din TVA aprobate pe fiecare primarie trimestrial si despre diferentele de primit in trimestrul respectiv. sumele aprobate se incadreaza in prevederile bugetare. dosarele constituite cuprind toate documentele mentionate in descrierea testului.institutii autofinantate.bugetul fondului de somaj. Casa Judeteana de Asigurari Sociale de Sanatate. 1 . acestea sunt directionate catre CBCP. Situatiile recapitulative privind plata salariilor (care se depun lunar cu Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 10 .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE functie de repartitiile primite de la bugetul de stat si de prevederile din BVC si se depun in 3 exemplare la registratura DGFP Teleorman.bugetul de stat. Problema: Documente incomplete pentru decontarea cheltuielilor bugetare privind salariile. In lipsa unui circuit al documentelor clar si complet. 23 . CBCP trimite 2 exemplare din nota justificativa la SVDCIP care verifica sumele aprobate cu cele din extrasele de cont. Acest registru se tine atat manual. 1 . In vederea verificarii am selectat un esantion de 30% institutii din bugetul local (8 primarii) si cate o institutie din celelalte bugete: Directia pentru Cultura. AJOFM. 5 bugetul asigurarilor sociale de sanatate. cat si conform rectificarilor bugetare efectuate in cursul anului. Conform rezolutiei directorului executiv.

analiza. etc. raportarea. existand preocuparea de a anticipa si inlatura problemele.. Acestea se semneaza de catre persoanele ale caror semnaturi apar in specimenele depuse la trezorerie. Se manifesta de asemenea si activitati de control curent: observarea.probabilitatea aparititei unor diferente intre sumele inscrise in situatia recapitulativa si cele din ordinele de plata intocmite pentru obligatiile bugetare si CEC-urile de ridicare a numerarului. etc.solicitarea de catre SVDCIP institutiilor publice de a inscrie in Situatiile recapitulative pentru plata salariilor sintagma . .inexistenta unei proceduri scrise privind verificarea documentele de plata cu cele din Situatia recapitulativa. in toate cazurile. corectitudinea contului IBAN. aprobarea. coordonarea. suma inscrisa pe fata sa fie egala cu totalul de pe verso. pe parcursul tuturor fazelor prezentate in diagrama.vizat trezorerie”.).aspecte de fond: incadrarea platilor in limita creditelor bugetare deschise repartizate pe capitole si categorii de cheltuieli (confruntare cu BVC. . SVDCIP verifica si analizeaza: .control intern insuficient.aspecte de forma. 2. viza pe extrasele de cont eliberate. Cauze: . Controlul intern se exercita la nivelele prevazute de lege si se concretizeaza in avizarile si aprobarile acordate de catre persoanele competente (control ierahic). urmata de acordarea vizei. Consecinte: . existenta vizei pusa de salariatul de la ghiseu si semnatura sefului SVDCIP. . compararea. In consecinta. sefii structurilor auditate si personalul acestora demonstreaza o atitudine constructiva. consideram ca fiind de nivel mediu controlul intern exercitat la acest nivel. nu s-au semnalat probleme semnificative. Efectuarea de plati in numerar. autorizarea. Recomandari: .intocmirea unor liste de verificare stabilite prin proceduri pentru efectuarea controlului de catre personalul SVDCIP in vederea acordarii vizei de conformitate. verificarea. stabilirea si aprobarea plafonului de casa Ordonatorii de credite intocmesc documentele pentru efectuarea platilor (CECul pentru ridicarea de numerar).3.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE ocazia ridicarii numerarului pentru plata acestora impreuna cu CECurile si OPTH-urile) nu poarta. vizele trezoreriei. conturile de Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 11 . supervizarea. Concluzii: Cu exceptia aspectelor mentionate mai sus. examinarea. se regaseste autocontrolul exercitat de catre fiecare persoana din cadrul SVDCIP sau CBCP prin semnaturile puse pe documente (ex: viza la verificarea in vederea validarii situatiilor financiare trimestriale. respectiv: suma in cifre sa coincida cu cea in litere. Totodata.

dar nu sunt conforme metodologiei de ALOP a cheltuielilor bugetare stabilite de OMFP nr.Cheltuieli de personal”.CEC-ul pentru ridicare de numerar din cont a sumelor nete pentru plata salariilor.OPTH in 2 exemplare pentru virarea din cont a datoriilor catre bugetul de stat: un exemplar cu viza ramane la SVDCIP. acestea s-au realizat la nivelul SVDCIP conform prevederilor din norme. pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului local al comunelor. si pe categorii de cheltuieli. institutiile publice prezinta la termenele stabilite urmatoarele documente: . dupa caz. CEC-urile sunt prezentate spre verificare impreuna cu documentele justificative. Platile pentru cheltuieli materiale si servicii: Pentru platile privind cheltuielile materiale. In cazul in care documentele nu au acoperire in disponibilul de credite bugetare deschise sau repartizate. distinct pentru cheltuielile bugetare pe capitole: cheltuieli materiale si servicii (titlul 20) si cheltuieli de personal (titlul 02). etc. ordonatorii de credite prezinta la SVDCIP urmatoarele documente de plata : Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 12 . Am constatat ca.vizeaza CEC-ul pe verso pentru suma care urmeaza a fi ridicata din trezorerie. in unele cazuri. s-au eliberat sume pentru achitarea salariilor fara ca datoriile aferente bugetului de stat sa fie achitate. Mentionam ca. Acest program este transmis prin ATCP si se transmite la MFP.SVDCIP transmite serviciului contabilitate . In baza acestor programe primite de la institutii publice trezoreria centralizeaza si intocmeste Programul privind necesarul de numerar pentru alimentarea casieriei proprii. iar un exemplar fara viza constituie anexa la extrasul de cont al institutiei.la SVDCIP. . indemnizatii de asigurari sociale. documentele se restituie.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE executie sau extrasele de cont). semnaturile sunt cele din specimenele depuse (primar si contabil). Ulterior documentele de plati se depun la casierie unde se semneaza si stampileaza de catre casier si se achita sumele. . La data platii salariilor conform graficului de plati. iar platile se opereaza in evidenta analitica a trezoreriei pe fiecare capitol de cheltuieli si subcapitole. 1792/ 2002. cu incadrarea in termenul legal (25 ale lunii). . fiind transmis la casierie pentru eliberarea sumei. Fiecare institutie publica de pe raza teritoriala a municipiului Alexandria este programata in vederea efectuarii controlului privind platile catre personal (situatia centralizatoare) si verificarea incadrarii platilor in creditele bugetare deschise pentru capitolul cheltuieli de personal. In cazul platilor pentru cheltuielile de personal: . In ceea ce priveste verificarea si analiza documentelor de plata in numerar. Obligatiile bugetare s-au virat ulterior.se verifica si se analizeaza stabilirea sumelor de plata si incadrarea acestora in disponibilul de credite bugetare la subdiviziunea ..decontari. Institutiile publice isi dimensioneaza lunar platile pe care le efectueaza in numerar in limita prevederilor de cheltuieli corespunzatoare din bugetul propriu si prezinta trezoreriei Programul privind necesarul de numerar pentru efectuarea platilor prin casierie. se verifica CEC-ul si OPTH-urile pentru plata datoriilor catre bugetul de stat. documentele prezentate de institutii. . Cauza s-a datorat alocarii de sume defalcate din TVA insuficiente pentru invatamant (buget local).

Ordonatorii de credite prezinta lunar la SVDCIP Programul privind platile in numerar din trezorerie in care se inscrie data efectuarii platii si suma solicitata aferente lunii urmatoare.Casa Judeteana de Pensii. iar pentru celelalte institutii la 2. Din verificarea platilor in numerar la institutiile selectate. In baza acestui grafic. trezoreria se alimenteaza cu numerar in vederea efectuarii platilor pentru luna urmatoare.decontari pentru arhivare. pentru materiale si servicii la institutiile publice selectate.Directia pentru Protectia Copilului Teleorman inregistreaza un volum mare de plati in numerar pentru ca are multe subunitati care sunt alimentate cu numerar de la Directie deoarece nu au personalitate juridica si.Spitalul Poroschia. SVDCIP verifica si analizeaza incadrarea cheltuielilor in disponibilul de credite bugetare la subcapitolul .cheltuieli urgente”. Legislatia in materie care inregistreaza astfel de operatiuni in numerar este ambigua utilizandu-se sintagme lipsite de claritate.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . 1565/2003. acesta se centralizeaza si se transmite BIVATL care centralizeaza toate programele transmise de trezoreriile operative.. aprobari si formele de control curente (observarea. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 13 . acesta a fost stabilit in baza NM aprobate prin OMFP nr. stabilirea si aprobarea plafonului de casa. Am constatat ca unele institutii inregistreaza frecvent plati mari in numerar: . care achizitioneaza direct in numerar alimente de la fondul pietei (in limita plafonului zilnic de 5000 RON). pentru aprovizionarile zilnice. In timpul misiunii am procedat la verificarea prin sondaj a platilor in numerar efectuate in lunile mai si iunie 2006 (anexa). Platile astfel efectuate nu au determinat probleme in asigurarea fluxului in numerar.situatii deosebite” sau . Referitor la plafonul de casa. . extras de cont). Se opereaza in evidente in sistem informatic si apoi se transmit documentele de plata la serviciul contabilitate . Directia pentru Protectia Copilului. intocmirea programului privind necesarul de numerar s-au efectuat conform normelor metodologice aprobate prin OMFP nr. fara a se preciza in mod concret ce se intelege prin acestea. lasand la aprecierea conducerii trezoreriei gradul de risc al operatiunilor privind efectuarea de plati in numerar pentru cheltuieli materiale si servicii.1565/2003 la suma de 5. Controlul intern se exercita de catre structura verificata in fazele prevazute de norme si se concretizeaza in vizele acordate. Graficele de numerar au fost depuse la termen si au cuprins sumele necesare astfel incat trezoreria a asigurat numerarul necesar.OPTH pentru achitarea contravalorii facturilor catre furnizor.000 lei (an 2005) pentru Consiliul Judetean. . apeleaza la plati in numerar.CEC-urile pentru ridicarea de numerar din cont in cazul in care cheltuielile materiale urmeaza a se achita in numerar. Rezultatul acestor formule legislative determina o aplicare subiectiva si neunitara. . .documentele justificative corespunzatoare. pentru achitarea ajutoarelor de deces (5. am constatat ca nu s-au inregistrat depasiri ale plafonului de casa . raportarea. verificarea.000 lei. Primaria Alexandria. precum ..000 RON). Concluzii: Platile in numerar..Cheltuieli materiale si servicii” (cu conturile de executie.

anexa 1a) la N. In cadrul verificarii am urmarit daca: . Apreciem un nivel mediu al controlului. in perioada 01 . 1169/1997.P.platile sunt evidentiate in conturile corespunzatoare.M.Lista pozitiei . cea mai mare valoare inregistrand-o Consiliul Judetean Teleorman .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE analiza.alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri .702.4.platile pentru investitii sunt avizate de catre trezorerie pentru incadrarea in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie si pentru respectarea documentatiei legale. b) Dosarul de finantare a investitiilor pentru Primaria Alexandria cuprinde: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 14 . privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O. 1169/1997. 4) la N. nr. aprobata de ordonatorul principal de credite (anexa 1 b). In scopul verificarii obiectivelor propuse am selectat un numar de 3 institutii publice: Primaria Alexandria.M. .Un exemplar din bugetul pe anul 2006. Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice In ceea ce priveste aplicarea de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice.M. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman si Primaria Bogdana. .M.260 lei. dar neformalizate. mentionam ca. Exista cate un dosar distinct de finantare a investitiilor pentru fiecare institutie publica in parte.30 septembrie 2006. a) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman Dosarul cuprinde: . nr. au solicitat sume pentru finantarea investitiilor un numar de 54 institutii publice (din care 22 primarii) in suma totala de 20..495.F.. privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O.Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 cu finantare integrala din venituri proprii. . Pentru acestea am aplicat tehnica examinarii exhaustive (document cu document) in vederea detectarii eventualelor erori sau iregularitati.P.79 lei.trezoreria a intocmit pentru institutie un dosar distinct de finantare a investitiilor. La nivelul SVDCIP. . 2.11. salariatul care administreaza contul de finantare bugetara si de disponibil al institutiilor publice este Burcin Emilia. . examinarea).dotari independente” repartizate din venituri proprii.F. aprobata de ordonatorul principal de credite (pentru alte cheltuieli de investitii . .Nota de fundamentare pentru fiecare obiectiv de investitii (anexa nr.592.trezoreria a verificat listele de investitii prezentate de ordonatorii de credite si a analizat documentele privind admiterea la finantare.

Problema: Modul de intocmire si depunere a anexelor la OMFP nr. Partea I. 1169/1997. ca bunurile se cumpara dupa ce au fost indeplinite conditiile prevazute in Regulamentul privind licitatiile pentru achizitiile publice de bunuri si servicii.alte cheltuieli”.1a. .anexa 2. Consecinte: . nr. in prealabil.exista cate un dosar constituit pentru fiecare obiectiv de investitii (in numar de 13).anexa nr. . Constatam ca actele invocate pentru reglementarea achizitiilor publice sunt abrogate de multa vreme si trebuie actualizate cu prevederile in vigoare la fiecare data a semnarii anexelor. pentru lucrari in continuare (extindere sediu) si anexa 1b.M.1169/1997. 15 din 23 ianuarie 1996. nr.4 actualizate. 1169/1997. in detrimentul institutiei noastre. institutiile solicitante au mentionat urmatoarele: . continand reglementarile legale in vigoare si 15 Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena . c) Primaria Bogdana are constituit un dosar ce contine : .G.F. in cazul unor eventuale necorelatii si nereguli in atribuirea contractelor de achizitii publice (ulterior depunerii si avizarii notelor de fundamentare) pot face obiectul unor litigii in care pot fi invocate in sustinerea absolvirii de raspundere a ordonatorilor de credite.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . .control intern necorespunzator. Recomandare: Intocmirea de catre SVDCIP a unor modele-tip anexa nr. Documentatia existenta in dosarul de achizitie cuprinde anexa 4 asa cum apare ea in O.confirmam. anexa 3 si anexa 4 pentru . nr.specimenele de semnaturi. Constatari: Normele Metodologice privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O. nr. lucrari noi sau obiective in continuare). In anexa nr. extrasele de cont legate de cheltuielile de investitii si Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 (anexa la BVC pe anul 2006). 4 prevad: . 12/ 1993 privind achizitiile publice”. al Romaniei.M.Ordonatorii de credite au obligatia legala de a angaja si utiliza sursele de finantare a investitiilor numai dupa indeplinirea. anexele prevazute de normele legale.. Cauze: . fiecare dosar contine. republicat in M. 4 ce cuprinde Nota de fundamentare.P.F.O.P..superficialitate in verificarea Notelor de fundamentare..alte cheltuieli’ (Program Legis). a conditiilor prevazute in O. pentru ..documentele in cauza angajeaza semnaturile persoanelor responsabile din DGFP Teleorman. pe raspunderea noastra. la pct. dupa caz (alte cheltuieli.

nu am descoperit probleme semnificative si. Constatari: In perioada auditata.. 2. analiza si centralizarea situatiilor financiare 2.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE distribuirea lor institutiilor publice solicitante de sume pentru investitii. activitatea de centralizare a situatiilor financiare primite de la Consiliul Judetean Teleorman si de la primarii au inregistrat probleme. verificare si avizare a situatiilor financiare. . 9258/04.modul de verificare a corelatiilor din situatiile financiare.5. . Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 16 . se efectueaza de catre personalul CBCP atat pe hartie.2006 astfel: . Modificarile si completarile necesare rezultate in urma verificarii situatiilor financiare in vederea concordantelor. analiza si centralizarea situatiilor financiare am avut in vedere urmatoarele obiective: . preluarea corecta a informatiilor din situatiile raportate la trezoreriile operative. Concluzii: Metodologia de aplicare de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice a fost respectata. In ceea ce priveste situatiile financiare. Problema: Intarzieri repetate in centralizarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale de catre CBCP.04. atat salariatul cu atributii in materie.vizarea de catre trezorerie a situatiilor financiare inaintea depunerii la DGFP. urmare a interventiei la fata locului. corectitudinea completarii conform cerintelor stabilite prin normele metodologice.depunerea la MFP a raportarilor periodice si a celor solicitate in cursul anului. cat si seful structurii si seful adjunct al AFP isi exercita competentele privind verificarea si acordarea vizelor prevazute de normele in vigoare. In ceea ce priveste verificarea. Controlul finantarii investitiilor institutiilor publice de catre SVDCIP il apreciem ca fiind de nivel mediu.1 Am urmarit modul de intocmire si depunere a situatiilor financiare si a altor situatii solicitate de MFP la cele trei structuri supuse auditarii. fara a exista o procedura scrisa in acest sens. controlul intern asupra acestora s-a exercitat de catre personalul compartimentului.1917/2005. respectarea corelatiilor bilantiere conform OMFP nr. cat si pe suport magnetic.din verificarea dosarelor de investitii prezentate de trezorerie nu s-au constatat deficiente”. Referitor la verificarea modului de finantare a investitiilor la Trezoreria Alexandria de catre persoane din cadrul BIVATL. In verificarea efectuata s-a urmarit: folosirea formularelor specifice. existenta vizei trezoreriei. in perioada auditata constatarile sunt prezentate in Nota de constatare nr. in principiu conform repartizarii institutiilor pe fiecare persoana (s-au atribuit fiecareia 10-14 primarii). Ne bazam pe faptul ca.5 Verificarea. La CBCP am urmarit modul de depunere. corespondenta dintre sumele defalcate din evidenta trezoreriilor locale (contul de executie) cu cele raportate de unitatile administrativteritoriale.

2006 . desi se intocmeste in continuare pentru cunoasterea situatiei privind numerarul.08.Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar .2006 Cauze: .Proiectul de buget pentru anul urmator.trecerea la organizarea contabilitatii in partida dubla la primariile comunale.se intocmeste lunar si s-a transmis lunar la MFP pana in luna iulie.dotarea precara cu calculatoare a primariilor.2 Materialele (situatii. conform repartizarii acestuia pe primarii.11. .Situatia financiara a judetului Teleorman .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De asemenea si in legatura cu depunerea lor. ulterior nu s-a mai solicitat.07. .Bugetul de Venituri si Cheltuieli centralizat pe total judet .15. pentru respectarea termenelor legale de depunere.recurgerea la metode de constrangere a primarilor/ contabililor primariilor pentru urgentarea intocmiriI si depunerii situatiilor in termenul stabilit.15. Situatia se prezinta astfel: Termen stabilit de MFP Termen efectiv de depunere . rapoarte) care se intocmesc/ se depun la nivelul structurilor auditate sunt urmatoarele: Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice .2006 . etc.Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar de la BNR a casieriei tezaur a trezoreriei statului necesar platilor in numerar catre institutiile publice . Compartimentul buget si contabilitate publica .lucrul sub presiune temporala poate conduce la erori de operare sau de inregistrare contabila la primarii.neachizitionarea/ achizitionarea cu intarziere a programelor informatice.06.majoritatea contabililor nu au pregatire corespunzatoare. programe.2006 .se intocmeste lunar si se depune la BIVATL in vederea centralizarii. 2.15.2006 . Biroul indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale .10. in perioada auditata. . de preluare in anexe. .2006 .08. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 17 . . Recomandare: O permanenta indrumare si sprijinire a contabililor de la primariile comunale in intocmirea situatiilor financiare realizata de personalul CBCP pe intreg parcursul executiei bugetare.5.neincadrarea in termenele stabilite de MFP pentru depunerea situatiei financiare centralizate a judetului.anual la Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare.11.02. . de omitere a unor elemente de verificare.se intocmeste decadal si se depune la SACGTS. .Situatia platilor de casa care depasesc limita de una suta mii lei . s-au inregistrat intarzieri. .24. Consecinte: .se intocmeste trimestrial prin centralizarea in sistem informatic a tuturor situatiilor financiare depuse de catre OPC ai bugetului local si se depune la Directia Generala a Contabilitatii Publice.

incalcarea Legii arhivelor nr.16/1996 cu modificarile ulterioare. .Situatia privind fondul de salarii si numarul de personal – semestrial.d. in baza OMFP nr. exceptie facand termenele de depunere. dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate. documentele curente sunt indosariate si păstrate pe si sub birouri. S-a constatat ca exista preocupare pentru amenajarea arhivei conform legii.p. de distrugere/ degradare cu efecte incomensurabile pentru entitate.v. Recomandari: 1. in cutii de carton sau chiar lângă birouri. documentele curente sunt păstrate pe si sub birouri/ lângă birouri. conform Adresei MFP nr. . se vor lua masuri pentru dotarea corespunzatoare a serviciului cu mobilier care sa permita pastrarea in conditii bune si sigure a documentelor curente. art. al spaţiului si securităţii.12. al spaţiului si securităţii. Consecinte: . 2. permiţând Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 18 . Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d.694/ 16. dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare. plicuri.lipsa resurselor financiare. . Arhiva generala este situata la demisolul clădirii. Compartimentul buget si contabilitate publica (CBCP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale. Concluzii: Referitor la situatiile financiare. In functie de resursele financiare disponibile.v. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente. OP) destinate clientilor sunt pastrate in dosare necorespunzatoare. Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d. in aceeaşi încăpere cu Compartimentul bilanţuri agenţi economici si Serviciul contabilitatea contului curent al trezoreriei.d.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE .lunar si trimestrial. permiţând astfel accesul neautorizat. . 150. 1711/2004. astfel. .riscul de frauda. .neacordarea de catre conducere a importantei care trebuie acestor aspecte. Asigurarea consumabilelor necesare (dosare. documentele (etrase de cont.Monitorizarea cheltuielilor de personal .12. 2. Totodata. bibliorafturi) pentru pastrarea documentelor curente si a celor destinate clientilor/ partenerilor.imposibilitatea reconstituirii unor documente sau operatiuni/ actiuni.lipsa initiativei organizatorice in gasirea solutiei optime.2005. Cauze: .6 Procesul de arhivare a documentelor de plati Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale. de disparitie a unor documente.Bugetul de razboi intocmit pentru anul 2006. astfel. acestea s-au centralizat conform normelor metodologice.p.

Constatari: Indrumarea metodologica a trezoreriilor locale se realizeaza. Consecinte: .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE astfel accesul neautorizat. dispozitii interne ale conducerii sau explicatii/ solutii pentru rezolvarea problemelor curente aparute in exploatare. art. Initierea unei politici de constientizare a personalului cu privire la pastrarea in conditii de siguranta a documentelor si datelor administrate in cadrul entitatii. 2.. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii.Lipsa resurselor materiale (spatii special amenajate). . Ori de cate ori a fost nevoie.Riscul de disparitie a unor documente.16/1996 cu modificarile ulterioare. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente. conform ROF.Neacordarea importantei cuvenite operatiunii de arhivare atat din partea personalului comp. Consecinte: .7 Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice 2.8.evaluarea incorecta a fondului de timp necesar indrumarii metodologice. Acest aspect nu s-a consemnat in nici-un document.12. In functie de resursele financiare disponibile. Recomandare: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 19 . . dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare. Arhiva este in curs de amenajare. de distrugere/ degradare datorita conditiilor improprii cu efecte nefaste pentru entitate. Arhiva generala se afla la demisolul clădirii.imposibilitatea atragerii raspunderii pentru nerealizarea unor operatiuni/ actiuni. a responsabilitatilor ce revin fiecarui membru al organizatiei. Exista 3 instinctoare si 2 detectoare de fum amplasate in tavan si a căror funcţionare nu a mai fost testata. . dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate.1 Activitatea de indrumare metodologica Problema: Indrumarea metodologica nu este formalizata in scris. se vor lua masuri pentru amenajarea corespunzatoare a arhivei generale si pentru asigurarea de masuri suplimentare de protectie a dosarelor si documentelor din arhiva curenta. Cauze: . nici cel putin intr-un tabel de prezenta. In acest sens se transmit in scris trezoreriilor locale instructiuni primite de la MFP.Incalcarea Legii arhivelor nr. . cu privire la aplicarea masurilor de incheiere a exercitiului financiar si pe linie de casierie. dar si a unei culturi institutionale in domeniu. Recomandari: 1. Cauze: Omisiune si control intern insuficient.riscul de omisiune/ lipsa dovezilor in prelucrarea/ transmiterea unor informatii.7. CBCP îi sunt alocate 4 rafturi si 3 fişete metalice asigurate împotriva efracţiei cu lacăte. 2. cat si a conducerii ierarhice. in camera nr. s-a procedat la instruirea persoanelor responsabile.

3 Cu privire la documentul intocmit la verificarea activitatii trezoreriilor locale Problema: Nedefinirea clara a formei. la Turnu Magurele .imposibilitatea normarii actiunilor/ operatiunilor in scopul utilizarii eficiente a fondului de timp. 2. Constatari: In perioada auditata.Nota de constatare”. informari. De prevăzut in proceduri: forma. 4 .. Incepand cu anul 2007.2 Cu privire la programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale Problema: Neintocmirea programului de verificare a activitatii trezoreriilor locale Constatari: desi este prevazuta in ROF ca prima atributie a structurii.2 se înregistraza la registratura generala. Notele de constatare au fost intocmite dupa cum urmeaza: 5 in luna februarie.2.. Cauze: Neglijenta bazata pe faptul ca nu s-a considerat ca programul este imperativ. 3. Indiferent ca se constata sau nu deficiente in urma verificarilor. avizat/ aprobat. . Apoi se inainteaza directorului executiv care. iar ex. se intocmeste acelasi fel de document si are acelasi circuit. dupa inscrierea rezolutiei. rapoarte.iunie. se va intocmi programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale. S-au întocmit 17 note de constatare.7. natura si forma actului întocmit nu sunt definite in proceduri. Din punct de vedere al cuprinderii trezoreriilor locale in verificare la Alexandria s-au efectuat 6 controale: la Rosiori de Vede . nedefinite sunt si metodele/ tehnicile de verificare. Consecinte: . Precizam ca notele de constatare nu poarta viza sefului de birou. 2. 3 . se intocmeste in 2 exemplare înregistrate la unitatea verificata la care rămâne 1 ex. programarea nu a mai fost posibila si datorita implicarii in numeroase activitati de executie din sfera organizarii/ supravegherii circulatiei numerarului. la Videle . conţinutul.mai. 2 . nu se realizeaza. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 20 . directioneaza actul catre trezorierul sef si se arhiveaza la nivelul BIVATL.. 1 martie.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De prevăzut in proceduri modul de consemnare si efectuare a indrumarii metodologice: registre.program de verificare”.3. documentul intocmit in urma verificarii se numeste .septembrie. periodicitatea si circuitul documentului . 1 . Recomandari si solutii propuse: 1. 1 .7.riscul de omisiune in efectuarea verificarilor stabilite expres prin ROF.4.aprilie. din faza de iniţiere pana la arhivare/ păstrare. modul de valorificare. cu indicarea persoanelor care semneaza pentru: intocmit. la Zimnicea . continutului si circulatiei documentului intocmit in urma verificarii activitatii trezoreriilor locale.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor.2. .august. Sefa biroului motiveaza ca aceasta se datoreaza insuficientei personalului raportata la volumul si diversitatea activităţii.

F. denumirea incorecta a unor conturi. precum si documentele si structurile/ persoanele care intervin in fiecare faza. numarului exemplarelor. etc. Elaborarea proiectelor bugetelor locale s-a efectuat in anul 2006 conform programului informatic transmis de M.Lipsa procedurilor interne scrise specifice. apreciem ca acestea nu sunt fundamentate: pentru a indica metoda de verificare. cu adresa nr. Ex: acordarea la consiliul local Magura a subventiei intr-un cont eronat. Definirea in proceduri a formei. In ceea ce priveste intocmirea notelor de constatare. Consiliul Judetean Teleorman.F. fara a se preciza esantionul selectat si criteriile aplicate.F. le comunica si pe acestea.Control intern insuficient. procese-verbale. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 21 .01. Consecinte: intocmirea aceluiasi tip de acte de control. Propunem infiintarea unei registraturi proprii activitatii de trezorerie menita sa asigure un circuit operativ al documentelor care circula la acest nivel. apoi le comunica primariilor prin adrese scrise. note de constatare. cu asistenta de specialitate din partea D. nu se determina cauzele si consecintele si nu se estimeaza riscurile viitoare. etc.regulile” generale ale controlului in toate formele sale. in functie de propunerile primite de la M. . pentru neregulile constatate. la un numar de 9 nu s-au semnalat deficiente. 2. Din totalul de 19 verificari.8 Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice Pentru o verificare pertinenta a mecanismului de elaborare si depunere a bugetelor locale (proiecte). nu reflecta semnificatia/ natura verificarii efectuate si nu respecta .. structurii (prezentarea clara si completa a tuturor documentelor verificate si precizarea sondajului). Daca ulterior intervin modificari in repartizarea pe trimestre sau in clasificatia bugetara. neperceperea comisionului la eliberarea extrasului. 3. a repartizat sumele defalcate primite de la bugetul de stat pentru fiecare primarie din judet pentru intregul an. Cauze: .. iar la restul s-au constatat nereguli care s-au rezolvat in timpul verificarii. CBCP face repartizarea acestor sume pe trimestre.P. de regula cu acelasi continut. vizarii si circuitului documentelor intocmite in urma verificarilor efectuate la trezoreriile locale: rapoarte. – Teleorman. asa cum Activitatea de control fiscal si cea de administrare a veniturilor statului au registraturi proprii.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Referitor la obiectivele verificate mentionate in note. cu precadere verificarea operatiunilor de incasari si plati in numerar. note unilaterale.G. am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) care cuprinde toti pasii de urmat..2006. La nivelul CBCP se centralizeaza bugetele locale si se elaboreaza bugetul pe total judet.P.prin sondaj”.P. Bugetele locale de venituri si cheltuieli se depun in trei exemplare la CBCP unde se verifica si se depun la Registratura generala. se foloseste formula generica . gestiunea casei si functionarea sistemelor de alarma. 120015/ 12. Recomandari: 1. acestea sunt cele inscrise in ROF.

45/2003 privind finantele publice locale. nr. AUDITORI. H.09. 1262/18.F.G. avizarea. Acestea urmeaza circuitul bugetelor initiale. Concluzii: In perioada auditata.07(Peretu). CARMEN DINU NUTA BALACEANU Supervizat.09.G.2006.891/ 11. verificarea. 22. 46/30. O copie a acestuia s-a inaintat structurilor auditate pentru exprimarea punctelor de vedere cu privire la constatari.G. 876/05.864/ 02. urmare a influentelor mentionate mai sus. * * * Prezentul proiect de raport de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar. 9. organizarea si coordonarea procesului de elaborarea si rectificare a BVC locale s-a efectuat in conformitate cu Legea bugetului pe anul 2006 si O.968/ 25. nr.adreselor CBCP de mutare dintr-un trimestru in altul: 24.actelor normative: H.P.08.la solicitarea institutiilor.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Rectificarile de buget se efectueaza in baza unor acte normative. 826/2006(Videle). H. nr. 5. .2006.G. incepand cu trimestrul III cand se permit virarile de credite sau la propunerea ordonatorilor de credite.04. dar nu se mai centralizeaza si nu se comunica M. centralizarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale primariilor s-a respectat fluxul normal prezentat in descrierea testului.G.03. VALERIA PENA Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 22 .2006.08.268/ 12.2006. . In perioada auditata s-au efectuat rectificari in baza: . O. Referitor la circuitul. nr. nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->