DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

1. INTRODUCERE Misiunea «Auditul sistemului de control intern al utilizarii creditelor bugetare» a avut ca scop evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice. Cadrul legal de desfasurare a misiunii: - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; - O.G. nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul public intern; - Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin O.M.F.P. nr. 445/2004, modificate si completate prin OMFP nr.70/2006; - Codul privind conduita etica a auditorului intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 252/2004; - Planul de audit public intern pe anul 2006; - Ordinul de serviciu nr. 25632/02.10.2006. Echipa de audit a fost formata din urmatorii auditori: - Valeria Pena – supervizor; - Carmen Dinu – auditor superior; - Balaceanu Nuta – auditor asistent. Perioada auditata: 01.01.2006 - 30.09.2006. Durata misiunii: 01.10.-30.11.2006. Obiectul auditabil Activitatea desfasurata la nivelul urmatoarelor structuri : - Serviciului verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice din cadrul A.F.P. Alexandria, - Biroului indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale - Compartimentului buget si contabilitate publica din cadrul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica. Modul de desfasurare a misiunii de audit Misiunea de audit public intern privind evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice sa desfasurat conform normelor metodologice procedurale, parcurgandu-se toate etapele: 1. pregatirea misiunii: initierea auditului, colectarea si prelucrarea informatiilor, analiza riscurilor, elaborarea programului de audit, programului interventiei la fata locului, sedinta de deschidere; 2. interventia la fata locului: colectarea dovezilor, (CLV, CCI, teste, FIAP), revizuirea documentelor de lucru, sedinta de inchidere; 3. raportul de audit public intern: elaborarea proiectului de raport, transmiterea lui structurii auditate. Tipul de audit In cadrul misiunii s-a desfasurat un audit de regularitate in cadrul caruia au fost examinate actiunile structurilor auditate privind controlul utilizarii creditelor
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
1

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

bugetare de catre institutiile publice, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice conform normelor legale. Pentru fiecare structura auditata s-a realizat un audit de sistem, evaluandu-se in profunzime sistemul de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza corespunzator, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. Documente examinate in cursul misiunii - regulamentul de organizare si functionare al DGFP si fisele postului personalului implicat in activitatea auditata; - graficul de circulatie a documentelor; - decizii, documente justificative; - balante de verificare, balante analitice, situatii financiare, dari de seama periodice, rapoarte, note de constatare; - registre de evidenta; - alte acte si documente. Obiectivele misiunii 1. Evaluarea mediului de control la structurile auditate; 2. Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice; 3. Efectuarea de plati in numerar; stabilirea si aprobarea plafonului de casa; 4. Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice; 5. Verificarea, analiza si centralizarea situatiilor financiare; 6. Procesul de arhivare a documentelor de plati; 7. Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice; 8. Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a BVC al institutiilor publice Tehnici de audit In cadrul misiunii am utilizat verificarea pentru asigurarea asupra eficacitatii controalelor interne, a documentelor si a concordantei cu legile si regulamentele. De asemenea, am utilizat : - comparatia (de ex. unele informatii de la SVDCIP au fost comparate cu cele de la CBCP) ; - examinarea in scopul detectarii erorilor sau iregularitatilor (ex.dosarul institutiei publice) ; - urmarirea (ex. verificarea procedurii de finantare a investitiilor, daca documentele justificative au fost toate verificate si aprobate pana la acordarea finantarii). Observarea fizica si interviul au fost alte tehnici prin care noi, auditorii, ne-am format o parere proprie despre personalul structurilor auditate. 2. CONSTATARI SI RECOMANDARI
2.1

Evaluarea mediului de control la structurile auditate

2.1.1 Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP)
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
2

inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. .toate fisele personalului de executie sunt identice. 1820/2003 si a adresei MFP nr.9590/2004.1820 /2003. Consecinte: . . sfere relationale. dupa incadrarea pe un post de nivel superior.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul serviciului cu implicatii imediate asupra fondului de timp. primul are ponderea mai mare – 80%. sunt necesare cel puţin inca 3 dulapuri cu 2 uşi si casetiere pentru întregul personal (9 buc).nerespectarea principiului segregarii sarcinilor cu efectele sale inerente.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Din analiza organigramei (anexa 1 la FL-01) rezultă că SVDCIP din Trezoreria Alexandria se află în subordinea sefului adjunct cu probleme de trezorerie din cadrul AFP Alexandria. Din intervievarea sefei de serviciu a rezultata ca principalele neajunsuri sunt legate de: tehnica de calcul redusa: exista 3 calculatoare pentru zece persoane si nicio imprimanta. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că serviciul este prevăzut cu un număr de 11 posturi (1 de conducere şi 10 de execuţie). indiferent de natura postului.1820 /2003. nu se realizeaza o distribuire a atributiilor in raport cu pregatirea si experienta fiecaruia. limite de competenta. . . Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 3 . . 2. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari. activitatea serviciului este organizata in doua compartimente funcţionale: verificarea si decontarea cheltuielilor instituţiilor publice si administrarea conturilor agenţilor economici. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. Constatari: . este necesara achiziţia a inca unui cititor de coduri de bara (din 2006 exista unul) pentru simplificarea timpului si volumului de lucru. in lipsa imprimantei OP se eliberează a doua zi pentru ziua precedenta. competente manageriale. fara actualizare si comunicate tuturor angajaţilor serviciului.nu se tine cont de specificul postului postului si nivelul studiilor. Cauze: control intern insuficient si superficialitate din partea sefului de serviciu si a sefilor ierarhici.1. având in vedere ca arhiva curenta este reprezentata de documentele dintr-un an întreg. nu au primit altfel de sarcini. calitati si aptitudini necesare. după listarea lor la serviciul CTZ Alex.diferente intre personalul serviciului in privinta volumului de munca si al remunerarii. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea fiselor posturilor.. din care un post de execuţie este vacant. având in vedere ca OP sunt prevăzute cu cod de bara. .cele doua persoane din cadrul serviciului care au absolvit cursurile de invatamant superior.disiparea responsabilitatilor. există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa). avand inscrise aceleasi: abilitati. cerinte specifice.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt.1. nu se respecta principiul segregarii sarcinilor.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. In perioada auditata. fisele postului au fost stabilite conform ROF aprobat prin OMFP nr.

0 GHZ achiziţionate in 2004. si asa fiind. evaluarea personalului serviciului prin prisma pregatirii profesionale.sefa serviciului explica faptul ca a inteles ca trebuie inscrise numai documentele care intra in cadrul serviciului nu si cele intocmite in cadrul sau si care circula in afara sa. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 4 .sase este numarul documentelor inscrise in graficul existent. unele rubrici nu sunt completate (. 2. 3. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor in cadrul serviciului.. dar acesta inregistreaza numeroase deficiente. nu exista dovada inaintarii spre avizare/ aprobare.2 Referitor la circuitul documentelor. 2. Pentru imprimarea documentelor este utilizată o imprimantă de reţea aflată în altă încăpere (din corpul C al clădirii. Constatari: In perioada auditata exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP. Calculatoarele sunt legate la reţeaua direcţiei generale.control intern insuficient existent la nivelul serviciului si superficialitate din partea sefilor ierarhici. Baza de date se găseşte pe serverul aflat la Serviciul tehnologia informaţiei.confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente soldate cu pierderea acestora sau intarzieri in procese.3 Serviciul este dotat cu 3 calculatoare PC PENTIUM IV/ MT 531de 3. abilitatilor si competentelor fiecaruia si realizarea unei repartizari in consecinta a atributiilor.cine aproba documentul”). În cadrul serviciului nu există imprimantă locală.1. tot la parter) alocată serviciului contabilitate. am constatat ca exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP. intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul.1. dar acesta inregistreza numeroase deficiente: . . Consecinte: .evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante. . s-au constatat numeroase alte documente care au circulat si circula in acest cadru si care nu au fost inscrise in circuit.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Recomandari: 1. numar de inregistrare si data. stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intrun nou document care trebuie avizat/ aprobat si apoi cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului.1.documentul nu are antet. graficul inputurilor nu este corect si complet. Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul serviciului (intrari-iesiri).1. 2. nu este semnat de intocmit si nici aprobat de conducatorul ierarhic. . evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul serviciului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv de personalul serviciului. Cauze: .

2. . prin urmare nu va mai fi tratata si la urmatoarele doua.riscul de a delega competente unei persoane neavizate.necunoasterea prevederilor in materie (OMFP 946/2005) de catre personalul de conducere. urmare dotarii necorespunzatoare vis-a-vis de importanta partenerilor si a activitatii desfasurate. Constatări: Niciodata nu a existat o procedura scrisa in acest sens. . a doua zi.asumarea raspunderii de catre alte persoane decat cele in cauza. . . Prin semnarea FIAP-urilor. la eliberarea extraselor. Consecinte: . Aceasta problema se intalneste la toate cele trei structuri auditate in prezenta misiune.riscul de eroare datorat imposibilitatii efectuarii unui control/confrunt imediat al inputurilor cu extrasele. conducatorii structurilor si-au insusit implicit recomandarea formulata de auditori. fara alte precizari. Cauze: . afectarea imaginii institutiei.neimplicarea SRUSPP in reglementarea acestei operatiuni.riscul de a corecta cu intarziere (o zi) listele extrase a doua zi. . Problema: Lipsa unei imprimante la nivelul serviciului Constatări: In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/ nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii.disiparea responsabilitatii. Recomandare: intocmirea unei proceduri scrise privind inlocuirea si delegarea de competente.1. Practica este de a inscrie pe cererea de concediu numele inlocuitorului.4 Cu privire la organizarea interna Problema: Nu este stabilita in scris procedura inlocuirii persoanelor aflate in concedii si a delegarii de competente. Consecinte: .nu in ultimul rand. CATZCP Alexandria pentru obtinerea extraselor de cont solicitate stringent de catre clienti.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii. .lipsa acestei proceduri la nivelul directiei generale. .ineficienta in utilizarea timpului ca urmare a necesitatii deplasarii la serv. munca personalului este concentrata pe desprinderea lor din lista. odata cu aprobarea cererii de concediu se aproba si inlocuirea.1. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 5 . Cauze: Superficialitate din partea sefului de serviciu si dezinteres din partea sefilor ierarhici. separarea pe entitati si arhivarea curenta. Recomandare: Gasirea solutiilor de achizitie/ transfer a unei imprimante pentru dotarea corespunzatoare a serviciului.

complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii.P.M.1820 /2003. certificate de 2 persoane. Problema: Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post. întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP). sunt actualizate si. Recomandari: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 6 . fluxul operaţiunilor de încasare a veniturilor bugetare.2 2. 2 desfăşoară activitate in cadrul CBCP (B. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 8 posturi de execuţie. au prevazute si atributii ale CBCP pe care le desfasoara efectiv fara a exista o decizie scrisa in acest sens.1.R.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul comp. si L. legalitatea constituirii fondurilor si respectarea destinaţiei si utilizării acestora. deşi scriptic sunt încadrate 8 persoane. conţin activităţile desfăşurate efectiv.lipsa unor atributii clare.N. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa). si L. si R. 2.L. si A. activitatea biroului consta in verificarea activităţii trezoreriilor locale cu privire la: organizarea efectuării operaţiunilor de încasări si plaţi in numerar. centralizează si transmite periodic la BNR – Sucursala Judeţeana – rapoarte privind circulaţia numerarului. de gestiune a titlurilor de stat din cadrul biroului (S. verifica si coordonează aplicarea masurilor privind încheierea exerciţiului financiar. modul de finanţare a cheltuielilor bugetare.).R. Constatări: . legalitatea constituirii si utilizării veniturilor extrabugetare. cu implicatii imediate asupra fondului de timp.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. nu toate fisele sunt semnate pt. de regula. analizează funcţionarea sistemului informaţional al trezoreriei statului. Activitatea biroului este desfăşurat faptic de 3 persoane de execuţie si una de conducere. . organizarea si funcţionarea contabilităţii trezoreriei. M.. . asigura îndrumarea metodologica a trezoreriilor teritoriale.1. iar la comp. Consecinte: . Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman.1820 /2003. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari.fisele de post pt. datorita modului de desfăşurare a activităţii.2.). Cauze: Control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici. . au atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. organizarea activităţii casieriei-tezaur si a operaţiunilor legate de circulaţia numerarului.intocmit”.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale (BIVATL) Conform organigramei (anexa 1 la FL-01).B. acelasi aspect se constata si la persoanele de la comp.nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: M.B. nu corespund din punct de vedere al semnarii la .evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt.

dependenta organizării muncii de OPC ai bugetului local care vor trebui disciplinaţi pentru a eficientiza munca si pentru a respecta termenele lucrărilor.1820 /2003. in verificarea si centralizarea bugetelor. compartimentul dispune de 2 încăperi alăturate. Persoana care a condus comp.1. Pentru desfăşurarea activităţii. in verificarea documentelor pentru investiţii si avizarea notelor justificative ale OPC. 5 dulapuri in două uşi si 4 casete. activitatea comp. fără o instruire/ documentare prealabilă din partea MFP. Evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv. nu toate fisele sunt semnate pt. forma de organizare a activităţii. Buget si contabilitate publică se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 3 posturi de execuţie. de regula. după cum a propus coordonatoarea activităţii.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. având in vedere faptul că se lucrează cu toţi OPC din judeţ (peste 100 entităţi). dărilor de seama contabile. 2. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. . in cea mai mare parte. consta. întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP). aceea de compartiment. in fapt coordonează activitatea comp. Buget si contabilitate publica. Din intervievarea coordonatoarei de compartiment a rezultat ca principalele neajunsuri au fost legate de: . repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat.1820 /2003. de 11 birouri. datorita modului de organizare a activităţii. care nu asigura personalul necesar desfăşurării unei activităţi eficiente. Problema: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 7 . 2.3. .multitudinea modificărilor legislative/ procedurale in plin proces de raportare. conţin activităţile desfăşurate efectiv. .spaţiul insuficient si dotarea precara cu PC – acest aspect s-a reglementat in ultima perioada.pregătirea precară a contabililor de la primăriile comunale in noul sistem contabil sin noua formă de organizare a contabilităţii – partida dublă.1. ar fi ideal ca activitatea sa se desfăşoare intr-o singura încăpere cu suficient spaţiu pentru personal si care sa permită comunicarea cu persoanele din afara entităţii cu care exista relaţii de lucru.. dar 8 sunt persoanele antrenate efectiv in aceasta activitate. comp. . Intocmirea corecta a fiselor de post pentru intregul personal.3 Compartimentul buget si contabilitate publica Conform organigramei (anexa 1 la FL-01). in perioada auditată: Ana Voicu – este încadrata ca personal de execuţie in cadrul serviciului Administrarea contului curent general al trezoreriei statului. încăperile nu sunt suficient de spaţioase. in acordarea de asistenta tehnica de specialitate pt. in organizarea si coordonarea acţiunii de elaborare de către OPC ai bugetelor locale a proiectelor bugetelor locale si judeţene. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa). 2. sunt actualizate si.nu in ultimul rând.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE 1. pentru a corespunde activităţii desfăşurate ar mai fi necesară încă o încăpere sau.

dar nu realizeaza atributiile respective.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post. Cauze: Control intern insuficient existent la nivelul compartimentului si superficialitate. Consecinte: . Constatari: . Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul compartimentului. dar acesta este incomplet: Lista documentelor inscrise in circuit nu este completa. desi nu desfasoara activitate in structurile respective.1.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/relevanta in raport cu situatia de fapt. .coordonatoarea activitatii nu are prevazute competente manageriale. Constatari: In perioada auditata exista un document privind circuitul documentelor in cadrul structurii. stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intr-un nou document care trebuie cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului. Leontina Raboj are si atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. Denumirea structurii este aceea de serviciu. in acest sens neexistand o decizie scrisa. Cauze: . intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul.lipsa unor atributii clare.2 In ceea ce priveste circuitul documentelor Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor. . . Recomandari: 1.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante. corecta si nici de actualitate.2.intarzieri in realizarea actiunilor/ operatiunilor.nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: Anca Voicu are prevazute atributii ale SCCCT pentru ca este in statul de functii al acestui serviciu.control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici. 2. complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii. fisele de post pentru Anca Voicu si Leontina Raboj sunt intocmite/semnate de sefele de la SCCCT si BIVATL. 2. Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice Bugetul local Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 8 . Consecinte: . 2.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul compartimentului cu implicatii imediate asupra fondului de timp. evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv. .confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal.3. Sunt inscrise elemente care nu sunt documente: programe informatice. . a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari.

din care unul se da institutiei si un exemplar se depune la dosarul institutiei. delegatii pentru ridicare de numerar. delegatia pentru ridicare de numerar.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Ordonatorii principali de credite. Dupa ce au fost verificate prin confruntarea sumelor cu prevederile din BVC (existent la dosarul institutiei).dosarul 2 = conturile de executie buget local (pentru toate primariile).dosarul 1 = specimene de semnaturi.dosarul 3 = documente privind finantarea investitiilor publice. . aici. acestea se restituie catre ordonatorii de credite respectivi in vederea corectarii.dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. . . dupa cum urmeaza: . cererile de deschidere de credite. extrasele de cont / fiecare capitol / titluri de cheltuieli.dosarul 3 = finantarea investitiilor publice. . .dosarul 1 = BVC. BVC. sunt vizate de sef SVDCIP si aprobate de catre sef adjunct Trezoreria Alexandria. Pentru institutiile apartinand bugetului de stat. semnate de catre contabil si OPC.dosarul 2 = dispozitii bugetare. documentele care circula la nivelul SVDCIP sunt grupate in 4 dosare. cu remarca: dispozitiile bugetare emise de catre ordonatorii principali de credite se primesc la serviciul Administrarea contului general al trezoreriei statului (SACGTS) si apoi se transmit SVDCIP. Pentru fiecare primarie arondata Trezoreriei Alexandria. extrasele de cont se confrunta cu dispozitiile bugetare si cu centralizatorul pe bugete eliberat in ziua respectiva de catre SACGTS. nota justificativa privind salariile. extrase de cont zilnice. Nota justificativa privind cheltuielile salariale. notele justificative. le depun la SVDCIP.dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. In cazul in care unele sume mentionate in cereri nu au acoperire. Bugetul de stat Metodologia de avizare si aprobare a deschiderilor de credite pe fiecare institutie este asemanatoare celei prezentate pentru bugetele locale. . Cererile. dosarele constituite pentru fiecare cuprind: . dupa inregistrarea cererilor pentru deschiderile de credite la registratura AFP Alexandria. cuprind solicitarile de credite bugetare pentru luna urmatoare pe capitole si titluri. Notele justificative cuprinzand sumele defalcate din TVA se intocmesc de catre ordonatorii de credite ai bugetului local in Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 9 . SVDCIP elaboreaza extrasele de cont in doua exemplare.

Casa Nationala de Pensii. Am constatat ca se respecta fluxul circulatiei documentelor. In vederea verificarii am selectat un esantion de 30% institutii din bugetul local (8 primarii) si cate o institutie din celelalte bugete: Directia pentru Cultura.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE functie de repartitiile primite de la bugetul de stat si de prevederile din BVC si se depun in 3 exemplare la registratura DGFP Teleorman. AJOFM. am constatat ca Situatiile recapitulative privind plata salariilor lunare nu contin in toate cazurile aceasta viza.institutii autofinantate. Prin Trezoreria Alexandria efectueaza operatiuni de incasari si plati un numar de 120 institutii publice. Constatari: Din verificarea dosarelor institutiilor publice din esantion. cat si conform rectificarilor bugetare efectuate in cursul anului. la nivelul SVDCIP am constatat ca. Conform rezolutiei directorului executiv. cat si pe suport informatic. din care: 62 . Problema: Documente incomplete pentru decontarea cheltuielilor bugetare privind salariile. 1 .bugetul local. dosarele constituite cuprind toate documentele mentionate in descrierea testului. 23 . Dupa verificarea incadrarii sumelor in prevederile trimestriale si acordarea vizei de conformitate de catre o persoana din cadrul compartimentului. In ceea ce priveste acordarea vizei trezoreriei. Casa Judeteana de Asigurari Sociale de Sanatate. sumele aprobate se incadreaza in prevederile bugetare. in unele cazuri. 1 .bugetul asigurarilor sociale de stat. In lipsa unui circuit al documentelor clar si complet. notele sunt aprobate de catre trezorierul sef. Trimestrial se efectueaza un punctaj intre CBCP si trezoreriile operative (inclusiv SVDCIP) prin confruntarea conturilor de executie cu cele operate in registrul de evidenta a sumelor defalcate din TVA.bugetul fondului de somaj. 28 . am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) pentru o viziune completa a circulatiei informatiilor si a suporturilor ei in vederea formularii recomandarilor de imbunatatire. 5 bugetul asigurarilor sociale de sanatate.bugetul de stat. Urmeaza inregistrarea in Registrul de evidenta condus la nivelul CBCP care ofera in orice moment informatii despre cuantumul sumelor defalcate din TVA aprobate pe fiecare primarie trimestrial si despre diferentele de primit in trimestrul respectiv. Situatiile recapitulative privind plata salariilor (care se depun lunar cu Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 10 . CBCP trimite 2 exemplare din nota justificativa la SVDCIP care verifica sumele aprobate cu cele din extrasele de cont. Acest registru se tine atat manual. acestea sunt directionate catre CBCP. Sumele inregistrate sunt cele aprobate trimestrial conform planului pentru anul 2006.

conturile de Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 11 . supervizarea. . verificarea.solicitarea de catre SVDCIP institutiilor publice de a inscrie in Situatiile recapitulative pentru plata salariilor sintagma . urmata de acordarea vizei. vizele trezoreriei.aspecte de fond: incadrarea platilor in limita creditelor bugetare deschise repartizate pe capitole si categorii de cheltuieli (confruntare cu BVC.aspecte de forma. Acestea se semneaza de catre persoanele ale caror semnaturi apar in specimenele depuse la trezorerie.). nu s-au semnalat probleme semnificative. Consecinte: . existand preocuparea de a anticipa si inlatura problemele. 2. Controlul intern se exercita la nivelele prevazute de lege si se concretizeaza in avizarile si aprobarile acordate de catre persoanele competente (control ierahic). .vizat trezorerie”.intocmirea unor liste de verificare stabilite prin proceduri pentru efectuarea controlului de catre personalul SVDCIP in vederea acordarii vizei de conformitate. coordonarea. stabilirea si aprobarea plafonului de casa Ordonatorii de credite intocmesc documentele pentru efectuarea platilor (CECul pentru ridicarea de numerar). Se manifesta de asemenea si activitati de control curent: observarea. viza pe extrasele de cont eliberate. etc. Efectuarea de plati in numerar. Recomandari: . analiza. SVDCIP verifica si analizeaza: . in toate cazurile. respectiv: suma in cifre sa coincida cu cea in litere. existenta vizei pusa de salariatul de la ghiseu si semnatura sefului SVDCIP. etc. autorizarea. raportarea.control intern insuficient. Concluzii: Cu exceptia aspectelor mentionate mai sus.. se regaseste autocontrolul exercitat de catre fiecare persoana din cadrul SVDCIP sau CBCP prin semnaturile puse pe documente (ex: viza la verificarea in vederea validarii situatiilor financiare trimestriale.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE ocazia ridicarii numerarului pentru plata acestora impreuna cu CECurile si OPTH-urile) nu poarta. pe parcursul tuturor fazelor prezentate in diagrama. sefii structurilor auditate si personalul acestora demonstreaza o atitudine constructiva. aprobarea. . compararea.3. Cauze: . consideram ca fiind de nivel mediu controlul intern exercitat la acest nivel. In consecinta.probabilitatea aparititei unor diferente intre sumele inscrise in situatia recapitulativa si cele din ordinele de plata intocmite pentru obligatiile bugetare si CEC-urile de ridicare a numerarului. Totodata. suma inscrisa pe fata sa fie egala cu totalul de pe verso. examinarea. corectitudinea contului IBAN.inexistenta unei proceduri scrise privind verificarea documentele de plata cu cele din Situatia recapitulativa.

1792/ 2002. si pe categorii de cheltuieli. .OPTH in 2 exemplare pentru virarea din cont a datoriilor catre bugetul de stat: un exemplar cu viza ramane la SVDCIP. Am constatat ca. cu incadrarea in termenul legal (25 ale lunii). etc. documentele se restituie. indemnizatii de asigurari sociale. Cauza s-a datorat alocarii de sume defalcate din TVA insuficiente pentru invatamant (buget local). s-au eliberat sume pentru achitarea salariilor fara ca datoriile aferente bugetului de stat sa fie achitate. Platile pentru cheltuieli materiale si servicii: Pentru platile privind cheltuielile materiale. documentele prezentate de institutii. dar nu sunt conforme metodologiei de ALOP a cheltuielilor bugetare stabilite de OMFP nr.SVDCIP transmite serviciului contabilitate .la SVDCIP. Fiecare institutie publica de pe raza teritoriala a municipiului Alexandria este programata in vederea efectuarii controlului privind platile catre personal (situatia centralizatoare) si verificarea incadrarii platilor in creditele bugetare deschise pentru capitolul cheltuieli de personal. In cazul platilor pentru cheltuielile de personal: . . distinct pentru cheltuielile bugetare pe capitole: cheltuieli materiale si servicii (titlul 20) si cheltuieli de personal (titlul 02). semnaturile sunt cele din specimenele depuse (primar si contabil). Obligatiile bugetare s-au virat ulterior.se verifica si se analizeaza stabilirea sumelor de plata si incadrarea acestora in disponibilul de credite bugetare la subdiviziunea . se verifica CEC-ul si OPTH-urile pentru plata datoriilor catre bugetul de stat. Institutiile publice isi dimensioneaza lunar platile pe care le efectueaza in numerar in limita prevederilor de cheltuieli corespunzatoare din bugetul propriu si prezinta trezoreriei Programul privind necesarul de numerar pentru efectuarea platilor prin casierie.vizeaza CEC-ul pe verso pentru suma care urmeaza a fi ridicata din trezorerie.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE executie sau extrasele de cont). acestea s-au realizat la nivelul SVDCIP conform prevederilor din norme. dupa caz. Acest program este transmis prin ATCP si se transmite la MFP. iar un exemplar fara viza constituie anexa la extrasul de cont al institutiei. ordonatorii de credite prezinta la SVDCIP urmatoarele documente de plata : Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 12 . La data platii salariilor conform graficului de plati. fiind transmis la casierie pentru eliberarea sumei.CEC-ul pentru ridicare de numerar din cont a sumelor nete pentru plata salariilor.decontari. In baza acestor programe primite de la institutii publice trezoreria centralizeaza si intocmeste Programul privind necesarul de numerar pentru alimentarea casieriei proprii. . Mentionam ca. pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului local al comunelor.Cheltuieli de personal”. iar platile se opereaza in evidenta analitica a trezoreriei pe fiecare capitol de cheltuieli si subcapitole. Ulterior documentele de plati se depun la casierie unde se semneaza si stampileaza de catre casier si se achita sumele. In ceea ce priveste verificarea si analiza documentelor de plata in numerar. in unele cazuri. institutiile publice prezinta la termenele stabilite urmatoarele documente: . . In cazul in care documentele nu au acoperire in disponibilul de credite bugetare deschise sau repartizate.. CEC-urile sunt prezentate spre verificare impreuna cu documentele justificative.

aprobari si formele de control curente (observarea.CEC-urile pentru ridicarea de numerar din cont in cazul in care cheltuielile materiale urmeaza a se achita in numerar. pentru materiale si servicii la institutiile publice selectate. pentru aprovizionarile zilnice. care achizitioneaza direct in numerar alimente de la fondul pietei (in limita plafonului zilnic de 5000 RON). fara a se preciza in mod concret ce se intelege prin acestea. Legislatia in materie care inregistreaza astfel de operatiuni in numerar este ambigua utilizandu-se sintagme lipsite de claritate.situatii deosebite” sau .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . iar pentru celelalte institutii la 2. Din verificarea platilor in numerar la institutiile selectate. Controlul intern se exercita de catre structura verificata in fazele prevazute de norme si se concretizeaza in vizele acordate. . intocmirea programului privind necesarul de numerar s-au efectuat conform normelor metodologice aprobate prin OMFP nr. trezoreria se alimenteaza cu numerar in vederea efectuarii platilor pentru luna urmatoare.. Primaria Alexandria. pentru achitarea ajutoarelor de deces (5. In timpul misiunii am procedat la verificarea prin sondaj a platilor in numerar efectuate in lunile mai si iunie 2006 (anexa). Referitor la plafonul de casa. precum .1565/2003 la suma de 5. Concluzii: Platile in numerar. Am constatat ca unele institutii inregistreaza frecvent plati mari in numerar: .Casa Judeteana de Pensii.Directia pentru Protectia Copilului Teleorman inregistreaza un volum mare de plati in numerar pentru ca are multe subunitati care sunt alimentate cu numerar de la Directie deoarece nu au personalitate juridica si. 1565/2003.000 lei (an 2005) pentru Consiliul Judetean. stabilirea si aprobarea plafonului de casa.. extras de cont).documentele justificative corespunzatoare. Se opereaza in evidente in sistem informatic si apoi se transmit documentele de plata la serviciul contabilitate .OPTH pentru achitarea contravalorii facturilor catre furnizor. am constatat ca nu s-au inregistrat depasiri ale plafonului de casa . SVDCIP verifica si analizeaza incadrarea cheltuielilor in disponibilul de credite bugetare la subcapitolul . Rezultatul acestor formule legislative determina o aplicare subiectiva si neunitara. lasand la aprecierea conducerii trezoreriei gradul de risc al operatiunilor privind efectuarea de plati in numerar pentru cheltuieli materiale si servicii. .000 RON).Spitalul Poroschia. Ordonatorii de credite prezinta lunar la SVDCIP Programul privind platile in numerar din trezorerie in care se inscrie data efectuarii platii si suma solicitata aferente lunii urmatoare. . acesta se centralizeaza si se transmite BIVATL care centralizeaza toate programele transmise de trezoreriile operative. Graficele de numerar au fost depuse la termen si au cuprins sumele necesare astfel incat trezoreria a asigurat numerarul necesar. Directia pentru Protectia Copilului. In baza acestui grafic.Cheltuieli materiale si servicii” (cu conturile de executie.cheltuieli urgente”.decontari pentru arhivare. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 13 .. acesta a fost stabilit in baza NM aprobate prin OMFP nr.000 lei. apeleaza la plati in numerar. . verificarea. Platile astfel efectuate nu au determinat probleme in asigurarea fluxului in numerar. raportarea.

F. privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O. Pentru acestea am aplicat tehnica examinarii exhaustive (document cu document) in vederea detectarii eventualelor erori sau iregularitati. 1169/1997.M.platile pentru investitii sunt avizate de catre trezorerie pentru incadrarea in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie si pentru respectarea documentatiei legale.M. salariatul care administreaza contul de finantare bugetara si de disponibil al institutiilor publice este Burcin Emilia.M. Exista cate un dosar distinct de finantare a investitiilor pentru fiecare institutie publica in parte.Lista pozitiei .F.495. .P. La nivelul SVDCIP. privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O. 1169/1997.anexa 1a) la N. in perioada 01 . 4) la N. .Un exemplar din bugetul pe anul 2006. In cadrul verificarii am urmarit daca: .dotari independente” repartizate din venituri proprii. dar neformalizate. examinarea).592. mentionam ca. In scopul verificarii obiectivelor propuse am selectat un numar de 3 institutii publice: Primaria Alexandria. au solicitat sume pentru finantarea investitiilor un numar de 54 institutii publice (din care 22 primarii) in suma totala de 20. a) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman Dosarul cuprinde: .260 lei. aprobata de ordonatorul principal de credite (pentru alte cheltuieli de investitii .702.alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri .trezoreria a verificat listele de investitii prezentate de ordonatorii de credite si a analizat documentele privind admiterea la finantare. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman si Primaria Bogdana. . nr.79 lei. . cea mai mare valoare inregistrand-o Consiliul Judetean Teleorman . . Apreciem un nivel mediu al controlului. b) Dosarul de finantare a investitiilor pentru Primaria Alexandria cuprinde: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 14 . 2.P.11. Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice In ceea ce priveste aplicarea de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice.Nota de fundamentare pentru fiecare obiectiv de investitii (anexa nr..DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE analiza. aprobata de ordonatorul principal de credite (anexa 1 b).trezoreria a intocmit pentru institutie un dosar distinct de finantare a investitiilor.platile sunt evidentiate in conturile corespunzatoare.M. nr.4.Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 cu finantare integrala din venituri proprii.. .30 septembrie 2006.

Recomandare: Intocmirea de catre SVDCIP a unor modele-tip anexa nr..O.. . lucrari noi sau obiective in continuare). fiecare dosar contine.1a. 4 prevad: . nr. a conditiilor prevazute in O. anexa 3 si anexa 4 pentru . la pct.F.. anexele prevazute de normele legale. Consecinte: . Cauze: . in prealabil. institutiile solicitante au mentionat urmatoarele: .alte cheltuieli’ (Program Legis). continand reglementarile legale in vigoare si 15 Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena . in detrimentul institutiei noastre.control intern necorespunzator.anexa 2. 1169/1997.1169/1997.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE .P. Constatari: Normele Metodologice privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O.documentele in cauza angajeaza semnaturile persoanelor responsabile din DGFP Teleorman.Ordonatorii de credite au obligatia legala de a angaja si utiliza sursele de finantare a investitiilor numai dupa indeplinirea. 12/ 1993 privind achizitiile publice”. Documentatia existenta in dosarul de achizitie cuprinde anexa 4 asa cum apare ea in O. nr. Constatam ca actele invocate pentru reglementarea achizitiilor publice sunt abrogate de multa vreme si trebuie actualizate cu prevederile in vigoare la fiecare data a semnarii anexelor.4 actualizate.M. extrasele de cont legate de cheltuielile de investitii si Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 (anexa la BVC pe anul 2006). 1169/1997.anexa nr.confirmam. in cazul unor eventuale necorelatii si nereguli in atribuirea contractelor de achizitii publice (ulterior depunerii si avizarii notelor de fundamentare) pot face obiectul unor litigii in care pot fi invocate in sustinerea absolvirii de raspundere a ordonatorilor de credite. al Romaniei.superficialitate in verificarea Notelor de fundamentare. ca bunurile se cumpara dupa ce au fost indeplinite conditiile prevazute in Regulamentul privind licitatiile pentru achizitiile publice de bunuri si servicii. Partea I. pe raspunderea noastra. In anexa nr.G.F. . Problema: Modul de intocmire si depunere a anexelor la OMFP nr. .specimenele de semnaturi.M. pentru lucrari in continuare (extindere sediu) si anexa 1b. dupa caz (alte cheltuieli.P. pentru . 15 din 23 ianuarie 1996.. c) Primaria Bogdana are constituit un dosar ce contine : .alte cheltuieli”. nr. nr. republicat in M.exista cate un dosar constituit pentru fiecare obiectiv de investitii (in numar de 13). 4 ce cuprinde Nota de fundamentare.

corectitudinea completarii conform cerintelor stabilite prin normele metodologice. in perioada auditata constatarile sunt prezentate in Nota de constatare nr. In ceea ce priveste verificarea. atat salariatul cu atributii in materie. in principiu conform repartizarii institutiilor pe fiecare persoana (s-au atribuit fiecareia 10-14 primarii).1917/2005. Modificarile si completarile necesare rezultate in urma verificarii situatiilor financiare in vederea concordantelor.. 9258/04.modul de verificare a corelatiilor din situatiile financiare. verificare si avizare a situatiilor financiare. urmare a interventiei la fata locului. 2. In ceea ce priveste situatiile financiare. Concluzii: Metodologia de aplicare de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice a fost respectata.depunerea la MFP a raportarilor periodice si a celor solicitate in cursul anului. . se efectueaza de catre personalul CBCP atat pe hartie. .1 Am urmarit modul de intocmire si depunere a situatiilor financiare si a altor situatii solicitate de MFP la cele trei structuri supuse auditarii. cat si seful structurii si seful adjunct al AFP isi exercita competentele privind verificarea si acordarea vizelor prevazute de normele in vigoare.5 Verificarea. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 16 .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE distribuirea lor institutiilor publice solicitante de sume pentru investitii. La CBCP am urmarit modul de depunere. Problema: Intarzieri repetate in centralizarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale de catre CBCP. analiza si centralizarea situatiilor financiare 2. Ne bazam pe faptul ca. controlul intern asupra acestora s-a exercitat de catre personalul compartimentului. activitatea de centralizare a situatiilor financiare primite de la Consiliul Judetean Teleorman si de la primarii au inregistrat probleme. existenta vizei trezoreriei. Referitor la verificarea modului de finantare a investitiilor la Trezoreria Alexandria de catre persoane din cadrul BIVATL. cat si pe suport magnetic. fara a exista o procedura scrisa in acest sens. respectarea corelatiilor bilantiere conform OMFP nr.2006 astfel: . Constatari: In perioada auditata. Controlul finantarii investitiilor institutiilor publice de catre SVDCIP il apreciem ca fiind de nivel mediu. analiza si centralizarea situatiilor financiare am avut in vedere urmatoarele obiective: . nu am descoperit probleme semnificative si.din verificarea dosarelor de investitii prezentate de trezorerie nu s-au constatat deficiente”.vizarea de catre trezorerie a situatiilor financiare inaintea depunerii la DGFP. In verificarea efectuata s-a urmarit: folosirea formularelor specifice. corespondenta dintre sumele defalcate din evidenta trezoreriilor locale (contul de executie) cu cele raportate de unitatile administrativteritoriale.04. preluarea corecta a informatiilor din situatiile raportate la trezoreriile operative.5.

5. Biroul indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale .Proiectul de buget pentru anul urmator.trecerea la organizarea contabilitatii in partida dubla la primariile comunale.neincadrarea in termenele stabilite de MFP pentru depunerea situatiei financiare centralizate a judetului.Situatia platilor de casa care depasesc limita de una suta mii lei .02. programe. s-au inregistrat intarzieri.11.2 Materialele (situatii.15.2006 . de omitere a unor elemente de verificare. pentru respectarea termenelor legale de depunere. . .se intocmeste lunar si s-a transmis lunar la MFP pana in luna iulie.08.neachizitionarea/ achizitionarea cu intarziere a programelor informatice.2006 .se intocmeste decadal si se depune la SACGTS. 2.se intocmeste lunar si se depune la BIVATL in vederea centralizarii.Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar . Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 17 .06.2006 Cauze: . . . in perioada auditata.lucrul sub presiune temporala poate conduce la erori de operare sau de inregistrare contabila la primarii.Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar de la BNR a casieriei tezaur a trezoreriei statului necesar platilor in numerar catre institutiile publice .15.majoritatea contabililor nu au pregatire corespunzatoare.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De asemenea si in legatura cu depunerea lor. de preluare in anexe. Consecinte: .11.15. conform repartizarii acestuia pe primarii.dotarea precara cu calculatoare a primariilor.Bugetul de Venituri si Cheltuieli centralizat pe total judet . Situatia se prezinta astfel: Termen stabilit de MFP Termen efectiv de depunere .recurgerea la metode de constrangere a primarilor/ contabililor primariilor pentru urgentarea intocmiriI si depunerii situatiilor in termenul stabilit.se intocmeste trimestrial prin centralizarea in sistem informatic a tuturor situatiilor financiare depuse de catre OPC ai bugetului local si se depune la Directia Generala a Contabilitatii Publice.10.24. Recomandare: O permanenta indrumare si sprijinire a contabililor de la primariile comunale in intocmirea situatiilor financiare realizata de personalul CBCP pe intreg parcursul executiei bugetare. desi se intocmeste in continuare pentru cunoasterea situatiei privind numerarul. .2006 .07. etc.Situatia financiara a judetului Teleorman . Compartimentul buget si contabilitate publica .2006 . . .08. rapoarte) care se intocmesc/ se depun la nivelul structurilor auditate sunt urmatoarele: Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice .2006 . .anual la Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare. ulterior nu s-a mai solicitat.

lunar si trimestrial. 150. se vor lua masuri pentru dotarea corespunzatoare a serviciului cu mobilier care sa permita pastrarea in conditii bune si sigure a documentelor curente.imposibilitatea reconstituirii unor documente sau operatiuni/ actiuni. al spaţiului si securităţii. bibliorafturi) pentru pastrarea documentelor curente si a celor destinate clientilor/ partenerilor.d. acestea s-au centralizat conform normelor metodologice. dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare. conform Adresei MFP nr.Situatia privind fondul de salarii si numarul de personal – semestrial. OP) destinate clientilor sunt pastrate in dosare necorespunzatoare. 2.Monitorizarea cheltuielilor de personal . . S-a constatat ca exista preocupare pentru amenajarea arhivei conform legii. Cauze: . astfel.lipsa resurselor financiare. in baza OMFP nr. dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate.Bugetul de razboi intocmit pentru anul 2006. 1711/2004. documentele (etrase de cont. de distrugere/ degradare cu efecte incomensurabile pentru entitate.p.incalcarea Legii arhivelor nr.12. Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d. 2.v. in aceeaşi încăpere cu Compartimentul bilanţuri agenţi economici si Serviciul contabilitatea contului curent al trezoreriei. . Asigurarea consumabilelor necesare (dosare. art. permiţând Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 18 .neacordarea de catre conducere a importantei care trebuie acestor aspecte. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii.v. Recomandari: 1. permiţând astfel accesul neautorizat.694/ 16. Totodata. documentele curente sunt păstrate pe si sub birouri/ lângă birouri. exceptie facand termenele de depunere. Arhiva generala este situata la demisolul clădirii.6 Procesul de arhivare a documentelor de plati Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale. Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d. de disparitie a unor documente. In functie de resursele financiare disponibile.12. . documentele curente sunt indosariate si păstrate pe si sub birouri. Concluzii: Referitor la situatiile financiare. .16/1996 cu modificarile ulterioare.d.lipsa initiativei organizatorice in gasirea solutiei optime. in cutii de carton sau chiar lângă birouri. .riscul de frauda.p. al spaţiului si securităţii. Consecinte: . .2005. Compartimentul buget si contabilitate publica (CBCP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . plicuri. astfel. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente.

Cauze: . Acest aspect nu s-a consemnat in nici-un document. Cauze: Omisiune si control intern insuficient. . CBCP îi sunt alocate 4 rafturi si 3 fişete metalice asigurate împotriva efracţiei cu lacăte.7 Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice 2. Constatari: Indrumarea metodologica a trezoreriilor locale se realizeaza. de distrugere/ degradare datorita conditiilor improprii cu efecte nefaste pentru entitate.16/1996 cu modificarile ulterioare. Recomandare: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 19 . Consecinte: . dar si a unei culturi institutionale in domeniu.7. s-a procedat la instruirea persoanelor responsabile. 2. in camera nr. Ori de cate ori a fost nevoie. Recomandari: 1.8. . In acest sens se transmit in scris trezoreriilor locale instructiuni primite de la MFP. Consecinte: . . Arhiva generala se afla la demisolul clădirii. dispozitii interne ale conducerii sau explicatii/ solutii pentru rezolvarea problemelor curente aparute in exploatare.1 Activitatea de indrumare metodologica Problema: Indrumarea metodologica nu este formalizata in scris.imposibilitatea atragerii raspunderii pentru nerealizarea unor operatiuni/ actiuni.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE astfel accesul neautorizat. dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare.Riscul de disparitie a unor documente.Lipsa resurselor materiale (spatii special amenajate). conform ROF. dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate. Exista 3 instinctoare si 2 detectoare de fum amplasate in tavan si a căror funcţionare nu a mai fost testata. art.12. nici cel putin intr-un tabel de prezenta. Arhiva este in curs de amenajare. In functie de resursele financiare disponibile. cat si a conducerii ierarhice. se vor lua masuri pentru amenajarea corespunzatoare a arhivei generale si pentru asigurarea de masuri suplimentare de protectie a dosarelor si documentelor din arhiva curenta. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii. Initierea unei politici de constientizare a personalului cu privire la pastrarea in conditii de siguranta a documentelor si datelor administrate in cadrul entitatii. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente.. a responsabilitatilor ce revin fiecarui membru al organizatiei.riscul de omisiune/ lipsa dovezilor in prelucrarea/ transmiterea unor informatii.Incalcarea Legii arhivelor nr. 2.evaluarea incorecta a fondului de timp necesar indrumarii metodologice. . cu privire la aplicarea masurilor de incheiere a exercitiului financiar si pe linie de casierie.Neacordarea importantei cuvenite operatiunii de arhivare atat din partea personalului comp.

iunie.7. se va intocmi programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale. informari. avizat/ aprobat. Constatari: In perioada auditata.mai. documentul intocmit in urma verificarii se numeste . Notele de constatare au fost intocmite dupa cum urmeaza: 5 in luna februarie. Precizam ca notele de constatare nu poarta viza sefului de birou..2. 3. din faza de iniţiere pana la arhivare/ păstrare. Sefa biroului motiveaza ca aceasta se datoreaza insuficientei personalului raportata la volumul si diversitatea activităţii. nu se realizeaza. conţinutul. 2 . periodicitatea si circuitul documentului .2. Incepand cu anul 2007. Din punct de vedere al cuprinderii trezoreriilor locale in verificare la Alexandria s-au efectuat 6 controale: la Rosiori de Vede .2 Cu privire la programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale Problema: Neintocmirea programului de verificare a activitatii trezoreriilor locale Constatari: desi este prevazuta in ROF ca prima atributie a structurii.Nota de constatare”. 1 martie.septembrie. 1 . Indiferent ca se constata sau nu deficiente in urma verificarilor.program de verificare”. De prevăzut in proceduri: forma.. . S-au întocmit 17 note de constatare.august. .imposibilitatea normarii actiunilor/ operatiunilor in scopul utilizarii eficiente a fondului de timp. Recomandari si solutii propuse: 1. 1 . iar ex. nedefinite sunt si metodele/ tehnicile de verificare. 4 . dupa inscrierea rezolutiei. directioneaza actul catre trezorierul sef si se arhiveaza la nivelul BIVATL. 3 .3 Cu privire la documentul intocmit la verificarea activitatii trezoreriilor locale Problema: Nedefinirea clara a formei. 2. se intocmeste acelasi fel de document si are acelasi circuit. se intocmeste in 2 exemplare înregistrate la unitatea verificata la care rămâne 1 ex. modul de valorificare. continutului si circulatiei documentului intocmit in urma verificarii activitatii trezoreriilor locale. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 20 . natura si forma actului întocmit nu sunt definite in proceduri.riscul de omisiune in efectuarea verificarilor stabilite expres prin ROF.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De prevăzut in proceduri modul de consemnare si efectuare a indrumarii metodologice: registre.aprilie. 2. cu indicarea persoanelor care semneaza pentru: intocmit.2 se înregistraza la registratura generala.. programarea nu a mai fost posibila si datorita implicarii in numeroase activitati de executie din sfera organizarii/ supravegherii circulatiei numerarului. la Turnu Magurele . la Videle .evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor.4. rapoarte. Apoi se inainteaza directorului executiv care. Cauze: Neglijenta bazata pe faptul ca nu s-a considerat ca programul este imperativ. Consecinte: .3. la Zimnicea .7.

Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 21 . am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) care cuprinde toti pasii de urmat. etc. pentru neregulile constatate.Control intern insuficient. cu asistenta de specialitate din partea D. 120015/ 12. denumirea incorecta a unor conturi. Consecinte: intocmirea aceluiasi tip de acte de control. le comunica si pe acestea.G. Ex: acordarea la consiliul local Magura a subventiei intr-un cont eronat. cu adresa nr. nu reflecta semnificatia/ natura verificarii efectuate si nu respecta . Recomandari: 1. a repartizat sumele defalcate primite de la bugetul de stat pentru fiecare primarie din judet pentru intregul an. 3. neperceperea comisionului la eliberarea extrasului..Lipsa procedurilor interne scrise specifice. de regula cu acelasi continut. nu se determina cauzele si consecintele si nu se estimeaza riscurile viitoare.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Referitor la obiectivele verificate mentionate in note. CBCP face repartizarea acestor sume pe trimestre. acestea sunt cele inscrise in ROF. apoi le comunica primariilor prin adrese scrise. precum si documentele si structurile/ persoanele care intervin in fiecare faza. . Cauze: . iar la restul s-au constatat nereguli care s-au rezolvat in timpul verificarii. La nivelul CBCP se centralizeaza bugetele locale si se elaboreaza bugetul pe total judet.F. Consiliul Judetean Teleorman. cu precadere verificarea operatiunilor de incasari si plati in numerar. fara a se preciza esantionul selectat si criteriile aplicate. Din totalul de 19 verificari. 2.regulile” generale ale controlului in toate formele sale.F. asa cum Activitatea de control fiscal si cea de administrare a veniturilor statului au registraturi proprii. Daca ulterior intervin modificari in repartizarea pe trimestre sau in clasificatia bugetara.F. vizarii si circuitului documentelor intocmite in urma verificarilor efectuate la trezoreriile locale: rapoarte. structurii (prezentarea clara si completa a tuturor documentelor verificate si precizarea sondajului).P. Bugetele locale de venituri si cheltuieli se depun in trei exemplare la CBCP unde se verifica si se depun la Registratura generala. note unilaterale. etc. gestiunea casei si functionarea sistemelor de alarma.P. note de constatare.P. se foloseste formula generica . Propunem infiintarea unei registraturi proprii activitatii de trezorerie menita sa asigure un circuit operativ al documentelor care circula la acest nivel. Elaborarea proiectelor bugetelor locale s-a efectuat in anul 2006 conform programului informatic transmis de M.. la un numar de 9 nu s-au semnalat deficiente. apreciem ca acestea nu sunt fundamentate: pentru a indica metoda de verificare.prin sondaj”. – Teleorman. Definirea in proceduri a formei.01.8 Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice Pentru o verificare pertinenta a mecanismului de elaborare si depunere a bugetelor locale (proiecte). In ceea ce priveste intocmirea notelor de constatare. numarului exemplarelor.. in functie de propunerile primite de la M.2006. procese-verbale.

H.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Rectificarile de buget se efectueaza in baza unor acte normative. 5.la solicitarea institutiilor. centralizarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale primariilor s-a respectat fluxul normal prezentat in descrierea testului.G.2006. Referitor la circuitul. nr.G. 876/05.2006. H. AUDITORI. organizarea si coordonarea procesului de elaborarea si rectificare a BVC locale s-a efectuat in conformitate cu Legea bugetului pe anul 2006 si O. Concluzii: In perioada auditata. 826/2006(Videle). . avizarea.P. nr.09.G.2006.G. nr.08. 46/30. dar nu se mai centralizeaza si nu se comunica M.adreselor CBCP de mutare dintr-un trimestru in altul: 24.G. 9.03. 1262/18. urmare a influentelor mentionate mai sus.268/ 12. O. O copie a acestuia s-a inaintat structurilor auditate pentru exprimarea punctelor de vedere cu privire la constatari.864/ 02. * * * Prezentul proiect de raport de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar.2006. incepand cu trimestrul III cand se permit virarile de credite sau la propunerea ordonatorilor de credite.04. Acestea urmeaza circuitul bugetelor initiale. CARMEN DINU NUTA BALACEANU Supervizat.F.891/ 11. 45/2003 privind finantele publice locale.09. VALERIA PENA Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 22 .08. 22. verificarea.968/ 25. nr. In perioada auditata s-au efectuat rectificari in baza: . . nr.07(Peretu).actelor normative: H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful