Sunteți pe pagina 1din 92

8 demo-uri

9 drivere
25 aplicaţii +
r
Tunetul vine de la AMD
octombrie 2000 XPC-14
92 pagini - 3 7 . 8 0 0 l e i

Windows Millennium
WAP- internetul mobil
GeForce 2 GTS - 64 MB
Pentium 4
Shatered Greevay
Earth 2150

AMDCI

I îlent Hunter 2 * Hostile Intent * Oark Reign 2 * Mechwarrior 4 * T


i r

_ ^
1 1

k:-
D *
Ti .
* *
fl
••*
n
*
Bb
•h • r

1
t
•T---ri

u-
1 ;
D
• i

n
p l ă c i l o r
v

<•
5-r
P

1
n i

r r--->

•-• • • •• •

m

• .
>—

S k ' n
«ăl

1
S u p etma gaz in u f
tau de
c Iculatoate
Dacă ţi-am spurfe că există un ioc unde vej găsi tot.ce ţi-ai dorit
In materie de ITJn-ar fi suficient. Dacă ţi-am povesti despre
zecile de producfitori, sutele de modele şi mărci care-ti vor sta la
dispoziţie prin prţdusele pe care Best Computers le-a adunat
pentru tine, n-ar luna prea convingător. Dacă ţi-am spune că vei,
găsi Ta un loc performanţa şi preţui bun, ai crede că sunt vorbe
îfl vânt. Tot ce putţm să-ţi spunem este: VINO SĂ V E Z I !
Vino la etajul 3, diAcorpul central al magazinului Unirea, şi vei
vedea că există unYilt mod de a face cumpărături Iri domeniul fT-
VINOSĂVEZL.SIVEIAVEACEVEDEA!! .

Un alt m o d d e a face c u m p ă r ă t u r i ! F

Personalul magazinului este la dispoziţia .


J

dvs. cu informaţii şi sugestii. Cumpărătorii


vor primi cadouri în.perioada 1 august - 1 5
septembrie: '"

m a g a z i n u l t ă u d e c a l c u l a t o a r e
; Magazin: Piaţa Unirii, corp central Magazin Unirea, et.3. Bucureşti tel 01-303 01 91
Magazin:Bd. Elisabeta (fost Kogălmceanu) nr,25 Bucureşti, tel: 01-314 76 93
Magazin: Pasajul Ptetonal Lipscani (Bd I C BrâtianuJ Bucureşti, tel: 01-310.28 32
oftice: te'Wax 01-345.55.0SAD6A)7 e-mail: info@bestcompuiers.ro jvww bestcomputers ro
h

c o m p u t e r s
rolurile
principal
Tehnologia W A P ST °

w
f •««»«
Cuvântul WAP este pe buzele 12
tuturor experţilor în
telecomunicaţii şi tehnologia
informaţiei şi de obicei el este
rostit în contextul dezvoltării
explozive a Internetului şi a
telecomunicaţiilor mobile.
Thunderbird
36 Diferenţa fată de Athlon este dată de
integrarea cache-ului L2 în aceeaşi
pastilă, lucru ce se concretizează şi în
înjumătăţirea cantităţii cache L2.
Performanţele? Superioare, evident.

Windows Me Shatered
Microsoft pune un
puternic accent pe
domeniul multimedia,
44
w Greevay
concluzie sprijinită şi de 84 Un simulator de
apariţia lui Windows şobolani cu elemente
Movie Maker, un program rpg. în plus se face
de editare vide entry bine simţită o
level. pregnantă tentă de
strategie în timp real
repede:
ş t * f r ţ

»"5

Xplorer
k Black Mail Socket A GeForce 2 6 4 Blender

I
CUPRINS
Internet

Ştiri Internet 8
Xplorer 10 Jocuri
Wap 12
Black Mail 14 Ştiri Jocuri 56
Editorial 58
Jocuri In Box 60
Screen Shot 61
AD&D ................64
H a r d w a r e
Online 64
16 .Ştiri Hardware
18 Hard Mail
20 Pentium 4
, . Prezentări Prima Impresiei
22 Procesoare pe 64 de biti
n e fcllJ

Hostile Intent 68
26 .Detonator 3
Mech4 70
28 i815
Anarchy Online 72
32 .Plăci de bază SOCKET A Teste
Silent Humter 2 74
35 GeForce 2 GTS 64Mb
Tribes 2 76
38 Thunderbird

Avanpremiera |
Software Thandor .79
Ştiri Software 42
Prezentări Windows Millennium Edition 44
Muzică Fruity Loops 48 Prezentări |

MIDIMan 49 Earth2150 81
Grafică Blender2 50 Shatered Greevay 84
Conexiuni inteligenţa Artificială 52 Dark Reign 2 86
Galerii Xtreme 54 Buget Redus 89

* UT

r —

Thandor Earth 2 1 5 0 & Greevay Dark Reign 2 Buget Redus


Redacţia
Gastro-înformatica, IT-ul & castraveţii.
Diferenţa principala între o revistă orice elemente nou apărute.
dedicată IT-ului (nu rezist a folosi cele Faptul că o revistă nu este de "cas­
2 litere care te fac mereu să pari un traveţi nu trebuie enunţat de autorii săi
11

cunoscător al domeniului) şi una dedi­ direct sau indirect ci observat de cei ce


cată castraveţilor nu este cea a o citesc. Linia dintre o revistă de IT şi
concepţiei generale şi a exactităţii cu una de castraveţi este foarte subţire,
care trebuie să reflecţi fenomenul. păstrarea produsului dar schimbarea
Diferenţele dintre prezentările / testele abordării ducând rapid la o combinaţie
de plăci video şi ceie de castraveţi gastro-informatică uşor de realizat
muraţi nu constau în modul de (cum spuneam, revistele de castraveţi
realizare, structurare sau interesul necesită un alt tip de abilităţi) dar fără
depus pentru relevarea caracteristicilor o complexitate deosebită.
produsului. La fet, o alăturare între o lntr-o revistă de gastro-informatică
primă impresie a unui RPG şi o primă nu vei întâlni subiectivism în abordare,
impresie privind curcubitaceele recoltei totul va fi relevat ca la carte, conform
de iarnă nu va scoate în evidenţă la manualului, nu vei întâlni opinii ieşind
nivelul articolului decât evidenta din tiparele clasice, nu vei întâlni sărai SniMcr 2 Bcstte înîa«' tlstic Gagc 2 fflBCfnvan»-4' Tritos
1

diferenţiere a produsului aflat în centrul oameni deschişi ci doar persoane care


atenţiei. în plus, ambele tipuri de iţi vor transmite informaţie, nu vei întâl­
publicaţii prezintă produse perisabile în Model: Ana Măria Niculae
ni opinii ferme sau proaste ci rezultate Make-up: Hanellore Tibacu
timp. care 'In alte condiţii erau exact invers" Fotograf; Radu Vioreanu
Evitând abil principalele deosebiri şi întotdeauna lucrul mai bun va fi cel Coperta: Skin Media
dintre IT şi castraveţi (variind de la pe care îl preferă mar mulţi oameni.
domeniu vs produs şi până la evoluţie Sfatul meu este să ai încredere, să Redactor sef: Camil Perian
vs preparare gustoasă} consider mult te uiţi pe rând la pozele noastre şi să Redactor hardware; Marius Neacşa
mai relevante deosebirile de dai pagina citind mai departe cu cât Redactori jocuri:
substanţă: abilitatea superioară pe mai multă încredere, ştiind de acum Dan Dimitrescu
care o are cel ce interacţioneazâ cu un cine se află la celălalt capăt al firului. Cristian Soare
mediu care nu depinde de anotimp sau Castraveţii nu au fost şi nu vor fi Alexandru Adam
preferinţe gastronomice, responsabili¬ domeniul nostru iar dacă vom simţi Dragoş Inoan
tatea pe care trebuie să ţi-o asumi vreodată câ vom aborda gastro-infor- Traian Bostan
AMD sau ]nîel? NVIDIA sau 3dfx? Redactori software
Quoke 3 sau UT? când scrii despre un produs care valo­ matica vom fi primii care vom pune
rează în medie cât 1 tonă din contra capacul la borcanul cu murături. Adrian Dorobăţ
AMD - Performanţă exce­ exemplul său de astăzi şi nu în ultimul Remus Gradin
lenta, preţ onorabil, NVIDIA Redactor internet
- strategia de piaţă de pînâ rând o structură şi organizare bine Cami, Perian
definită care să încadreze din mers Adrian Dorobăţ
acum şi viteză, Unreal Tehnoredactare
Tournament - pentru arme.
Răzvan Nineacă
Design
Cristian Vasile
Marketing si publicitate
Eugen Gălăţeanu
Hanellore Tibacu
Fotografii interior
Cristian Vasile

XtremPC este publicată lunar de


Romas Comercial s.r.l.
Strada Puskin 18, Bucureşti 1
AMD sau Intel? NVIDIA sau 3cffx? AMD sau Intel? NVIDIA sau 3dfx? AMD sou Intel? NVIDIA sau 3iffx? AMD sau Intel? NVIDIA sau 3dfx? Tel: 01-231.28.66 .
Quake 3 SGU UT? Quake 3 sau UT? Quake 3 sau UT? Quake 3 sau UT?
K-£ P 4
Intel pentru câ e cel mai put­ AMD - pentru că aşa ceva AMD • raport preţ/catitate AMD - pentru că m-au mitu­
| I I •

hotărîtor, 3dfx - pentru pio­ it, NVIDIA - pentru câ nu Blackmail: blackmail@xtrempc.ro


ernic producător de proce­ am, NVIDJA - pentru face
soare, NVIDIA pentru perfor­ mai mult decît se laudă, nieratul de acum ceva ani, am. Unreal Tournament - Hardmail: hardrnail@xtrempcjo
manţă, Unreal Tournament Unreaf Tournament - pentru Unreal Tournament - nu e pentru sniper. JocuriInBox; jocuriinbox@xtrempc.ro
pentru că îmi place mai mult. că are mvizibîlitate. aşa ireal pe cit pare. Diverse: redactia@xtrempc.ro
Tipărit la InfopressSA Odorhciu Secuiesc
Chiar daca facem toate eforturile sâ ne
asigurăm ca materialele publicate in XtremPC sunt
corecte în momentul publicării» nu putem ti
consideraţi responsabili pentru eventualefe pierderi
sau dezavantaje create direct sau indirect de
eventualele inexactităţi apâruîe în cadrui articolelor,

In revista exista un articol la un program care


nu există! Gasiţi-I, scrieţi pe acest taton
numeEe sau, decupaţi talonul, puneţi-l într-un
plic pe care specificat! toate detaliile dvs şi
AMD SGU Intel? NVIDIA sau 3dfx? AMD sau Intel? NVIDIA sau 3dfx? AMD sau Intel? NVIDIA sau 3dfx? AMD sou Intel? NVIDIA sau 3dfx? trimiteţi-1 pe adresa redacţiei cu menţiunea:
Quake 3 sau UT? Quake 3 sau UT? Quake 3 sau UT? Quake 3 sau UT? "Pentru Nevăzutul ". Programul este:
Intel nu mă impresionează AMD şi NVIDIA pentru că AMD pentru raportul preţ/caii Intel şi Nvidia, că-mi merge
chiar dacă se potriveşte am o alergie viscerală la tate, NVIDIA pentru hard­ mie Quake 3-ul bine pe ele. Prtn tragere la sorţi, jocul Evotva va fi acordat
nside, 3dfx îl las zaibatsuri, Quake 3 în vir­ ware TL Unreal Tournament Şi dacă suni la 89.89.389 îţi celui ce este suficient de evolvat şi norocos
sa fie tras din căciula adunătoare de plicuri.
P

Magicianului şi între Quake tutea tradiţiei sănătoase. pentru complexitatea ridicată. explic mai în detaliu.
3 şi UT aleg Tribes. Primele 1 secunda gratis. Valabil pîna la 1 Noiembrie.

l •
V
NET ]
@@@@

LEGAL S A U ILEGAL... Pe scurt H4X0R LA LABORATOR ;)

nternetul nesigur
Western Union, una dintre
uclear
cele mai mari companii din enjamin Breuninger, un american
n ciuda legalităţii sale domeniul bancar şi al
£j de 21 de ani, din Minnesota,
îndoielnice, Napster-u! toc­
mapstcr •
comerţului electronic se S.U.A., a fost arestat de F.B.I sub
mai şi-a mărit de 4 ori numărul de dovedeşte vulnerabila la
• acuzaţia de a fi accesat în mod neau­
utilizatori în Statele Unite, afirmă atacurile hackerilor. Aproape
a a * X mc* ri \r *****
torizat un calculator protejat şi a fi
compania de monitorizare mass- 16.000 de numere de cârti cauzat daune importante. Până aici
media Media Metrix. Această de credit, însoţite de numele nimic ieşit din comun; genul acesta de
situaţie plasează Napster pe clienţilor care le-au folosit au intruziuni are loc zilnic (la ei cel puţin).
primu! loc în topul programelor fost extrase din baza de Ceea ce face ca această întâmplare sâ
de calculator cu cea mai rapidă date a Western Union, o fie mai deosebită este faptul că respec­
dezvoltare, cifrele arătând că ramură a concernului inter­ tivul calculator făcea parte din reţeaua
numărul de utilizatori a "sărit" de naţional First Data, care
Ni* U»
i PU
ft FLmi ^ A^*! r . (^ unui laborator de cercetare şi dez­
la 1,1 milioane de utilizatori în h V4l
asigură 75% din totalul tran­ voltare a armamentului nuclear. "Nu
februarie la 4,9 milioane în iulie, zacţiilor de comerţ electronic
numai acasă ci şi la servici, prof­ s-au furat date ştiinţifice importante, ci
aproape 6% din totalul ameri­ pe plan mondial. Se pare că
itând de legătura mai rapidă sau doar s-a întrziat realizarea unui proiect
canilor care au legătură la nu va urma un proces
de faptul câ firma plăteşte pentru important" au declarat oficialii F.B.I.
Internet. Doar în luna iulie răsunător, deoarece celor
conexiunea la Internet. Benjamin Breuninger a fost eliberat în
887.000 de milioane de ameri­ 16000 de păgubiţi le-a fost
Detalii: www.napster.com schimbul unei cauţiuni de 25.000 de
cani au folosit micul utilitar nu schimbat în timp util dolari şi până în ziua de astăzi nu a
numărul cârtii de credit şi, avut loc un proces în care să fie acuzat.
4 ( - — « W H f H t - probabil, le-a fost oferita o
compensaţie generoasa.
« « m m m - - ¬ 4•
C O N E X I U N E FARA OPRIRE
11 Engleza cea populara D I N IE 6 . 0 V A D I S P Ă R E A . . .

Sistemul GRPS Engleza va rămâne cea mai


folosită limbă pe Internet, a
"Persistenţa"
declarat la summitul pacifi-
acâ popularitatea sistemelor primul rând datorită costurilor mult co-asiatic pe probleme de
• actuale de transmitere a mai reduse, timpului mult diminuat economie globala fostul "Persistence" este una dintre multiplele
datelor către şi dinspre diverse de apelare, nefiind nevoie de cla­ preşedinte Microsoft, Bill opţiuni încorporate în Explorer-ul firmei
gadget-uri mobile nu poate fi pusă sicul sistem sunat/logat/conectat Gates. Gates comenta o afir­ Microsoft. Particularitatea ei este câ
sub semnul întrebării, ce poate fi pentru a putea cere informaţii ca şi maţie a unui consultant în permite autorilor sâ creeze un obiect
privit cu relativă reţinere este unei viteze mult mai ridicate decât probleme de tehnologie care care să fie reţinut de client în sesiunea
aplicabilitatea lui reală din cauza cea pe care sistemul actual o per­ afirmase că în viitorul curentă ca şi în sesiunile viitoare în
vitezelor reduse de transfer posi­ mite, GRPS având o viteză teoret­ apropiat Japonia şi China vor care el va accesa site-ul respectiv.
bile prin "Circuit Switched Data", ică de 171.2 kilobiţi pe secundă, avea cel mai mare număr de Introdusă pentru a reduce masiv timpii
sistemul de transmitere folosit de de 10 ori mai mare decât cea cetăţeni oniine. de reîncărcare a unui site deja vizitat
actualele reţele GSM. Sistemul posibilă acum. Conducătorul Microsoft a opţiunea se pare că nu a fost corect
care pare a rezolva acest neajuns Aplicaţiile GRPS-ului sunt mul­ afirmat că limitările tasta­ configurată, oprirea ei ducând la oprirea
este GRPS-ul (General Packet tiple, ele variind între chat, turilor vor face ca engleza să capabilitătilor de scripting ale browser-
Radio Service), un mod de a da vizualizare de imagini statice, web fie în continuare cea mai uti­ ului. Pentru IE 6.0 Microsoft a anunţat
device-urilor gen telefoane mobile browsing, comunicaţie audio, e¬ lizata limbă, cel puţin în că intenţionează să introducă o opţiune
sau laptop-uri un acces perma­ mail sau transfer de fişiere. scris, pînă la o mai bună completă de curăţare a cache-ului şi a
nent !a reţea, o conectare fără Recent, acest sistem a fost intro­ dezvoltare a tehnologiilor de cookie-urilor pentru a evita neplăceri ca
oprire. Avantajele acestui sistem dus şi în Rusia de către Motorola. recunoaştere vocala. aceasta ca şi probleme de securitatate
provin din mai multe părţi, în Detalii: www.motorola.com ce ar putea apărea din cauza ei.

:
PE A M A Z O N . C O M Pe scurt S E P O A T E SI PE L A C A S E M A R I
PRETURILE S U N T
Un fel de Napter digital
Rycode este o companie
fondată de doi foşti investi­
tori în Napster şi care vrea
să ofere aceleaşi servicii ca
cumpărător Napster-ul, doar că având ca
obiect imaginile digitale şi
erviciul de Internet al com-
s Ipaniei Microsoft umflă
notele de plată ale clienţilor,
primească gratuit în momentul în
care semna un contract pentru
trei ani de servicii Internet cu
nu muzica. Cu toate aces­ suprataxele depăşind sute de mii MSN. Serviciul de relaţii cu pub­
tea, Cate Reignier, directorul de dolari, afirmă MSNBC, un licul al MSN a declarat că prob­
de marketing de la Rycode, serviciu de ştiri gestionat în lema este destul de răspândită,
a declarat că vor încerca pe comun de Microsoft şi postul de nota unora dintre clienţi fiind
cât posibil să respecte drep­ televiziune NBC. Scandalul a umflată chiar şi cu sume mai
PtTf. «h-^j i > M - L u i " vrtrt\
turile de autor, nedorind sâ
r . • F H * f " "ram u n i --VJ.T

J4I
fost declanşat de un client care a mari. Un purtător de cuvînt MSN,
ajungă în poziţia în care se declarat că a fost obligat să Waggener Edstrom, a declarat
• V ^ pui ^ Jfj I HiN M l M l
află Napster-ul la momentul plătească 500$ pentru un scan- că firma verifică plângerile, dar
actual, ameninţat cu pro­ ner pe care ar fi trebuit sâ nu a mai dat nici un alt detaliu.
i H i " ^ rii w l ' H ^ ^ 4 . ^ 4 ^ | | | Ci*4> t l f ii t ^ t w m ţ ^ w cese din toate părţile. Primul
•Im pas întru respectarea copy-
- "mfty h Oi nght-ului a fost schimbarea
numelui iniţal, AppIeSoup,
care cauzase oarecare
p e site-ul Amazon.com, preţurile la
|DVD-uri şi la alte produse variază în
funcţie de cumpărător, se afirmă în
comentarii şi ameninţări cu
procese din partea celor de
O M U L P R I C E P E C A M G R E U SI A T U N C I

la Apple Computer Inc.


revista Computerwortd, într-un articol
Detalii: www.flycode.com
citat de AltaVista News. Pentru produsul
testat (DVD-ul cu "Men In Black '), 1
oate câ unii îşi amintesc că TTTTTT?

preţurile se schimbau chiar şi în funcţie Tot ce spui poate fi


în 1980, un individ pe nume
de browser. Astfel, Netscape arăta că folosit impotriva t a
Dennis Hope, din California s-a
preţul ar fi 25.97$, pe când Internet Aveţi grijă ce scrieţi pe foru­
declarat proprietarul satelitului
Explorer afişa 23.97$. După ce a fost muri, spune Association of
natural al pământului şi a r/HtHHtSfk'er

golit cache-ul calculatorului preţul a Internet Researchers. Unefe


început să vândă parcele din
rămas 25.97$ în Netscape, dar a crescut posturi s-ar putea sa -l l^^lP*P^ • ' I I II I

acesta doritorilor. Dennis Hope


la 27.97$ în Internet Explorer. Se pare că aparţină unor cercetători
afirmă că demersul său este cât
ceea ce fac responsabilii de la care vor sâ testeze reacţiile
se poate de legal, deoarece în
Amazon.com se numeşte scalare dinam­ celor ce răspund, folosind
Tratatul Statelor Unite Referitor
ică a preţurilor şi este un truc ce se aplică comunităţile oniine drept
la Spaţiul Extraterestru (1967)
foarte bine la comerţul electronic. în grupuri de cobai. Foarte rar
se statuează că naţiunile nu au Problemele sale au început când
speţă, dacă un cumpărător va plăti de trei se întâmplă ca cercetătorii
dreptul să îşi însuşească corpuri cei care cumpăraseră suprafeţe
ori la rând zece dolari mai mult pentru un să ceară permisiunea pentru
cereşti, dar nu se spune nimic mai întinse au început să ie
DVD, suplimentul de zece dolari i se va a-şi testa teoriile pe
despre drepturile simplilor indi­ revândă la preţuri de până la 5-6
aplica în mod constant la toate forumiştii necunoscători.
vizi în această privinţă. ori mai mari, cîştigând o mulţime
tranzacţiile pe care ie va face de atunci Pînâ acum cele mai căutate
Prin intermediul Internetului de bani pe seama credulităţii
încolo. Clienţii care vor refuza preţurile sunt forumurile şi grupurile
(www.lunarembassy.com), cali- oamenilor. Dennis Hope a decis
mai mari, vor primi reduceri. Astfe! se de suport cu teme medicale,
fornianul a vândut peste un mil­ să crească şi el preţurile şi să nu
poate ajunge la situaţii în care doi dar cine ştie până unde se
ion şi jumătate de acri la mai vândă mai mult de un acru
cumpărători achiziţionează acelaşi pro­ poate extinde indiscreţia,
300.000 de clienţi, la un preţ de unei singure persoane. Deh,
dus în acelaşi timp, dar la preţuri diferite, afacerile, afacerile...
aproximativ un cent pe acru.
în acelaşi spirit, compania Coca-Cola Stiu ce-ai făcut asta vara
intenţionează să creeze un prototip de 0 comisie judiciară a
distribuitor de băuturi răcoritoare care să Senatului american lucrează « — - m t r m t r
mărească preţul acestora odată cu în prezent ia diverse acte
creşterea temperaturii. No comment. normative care să crească
SPORT S A U INTERVIURI LA N B C ?
protecţia intimităţii
— # m m - - - - - - ¬
cetăţenilor atît timp cât sunt
ASASIN COMERCIANT?
oniine. Programe anti-cook- SIDNEY IN DIRECT SAU NU?
îes, e-maiLuri care se şterg
după o anumită perioadă
BC a primit plângeri că în entat către site-urile care ofer­
sau care ascund adresa des­
timp ce televiziunea prezen­ eau transmisii live ale evenimen­
tinatarului, toate acestea vor •

-bay.com a fost ţinta unor proteste ta un interviu cu părinţii fetei tului. NBC s-a scuzat declarând
fi instrumente împotriva
[din partea unor organizaţii naţionale care a jucat rolul principal în fes­ că oamenii nu sunt interesaţi în
celor care vor sâ violeze
de protecţie a copiilor, deoarece pe acest tivitatea de deschidere, un rezultate, ci în povestea din
intimitatea paşnicului
site se licitau, fără cunoştinţa moderato­ sportiv a câştigat triatlonul mas­ spatele acestora, şi că trebuie
cetăţean american. Un ghid
rilor se pare, fotografii ce portretizau trei culin, iar un altul a luat o medalie să ţină cont de întregul spectru
de 3 1 de pagini, intitulat
copii ucişi, scena crimei şi autopsia vic­ de aur la tir. Dar neplăcerile nu al audienţei. întâmplător acest
sugestiv "Know the Rules,
timelor. Acestea au fost şterse de pe site, se opresc aici: nu numai că tele­ lucru a făcut ca aceste jocuri
Use the Tools" va fi dis­
spectatorii nu au putut să vadă olimpice, primele transmise şi pe
nu înainte ca una dintre ele sâ fie vân­ tribuit celor care lucrează în
respectivele competiţii, dar nici Internet, să aibă un record de
dută. Poliţia afirmă că este puţin probabil diferite instituţii.
măcar nu le-au fost anunţate audienţă on-line.
ca cel care vindea fotografiile să fie chiar
rezultatele. De aceea, majori­ Detalii: www.nbacom
asasinul, care până la momentul actual a
tatea telespectatorilor s-au ori­
rămas necunoscut.
X p l o r e n

P r o p u n e r e a cititorului: L i n k ' o ' p e d i a

n acesî spaţiu veţi regăsi în fiecare în acest spaţiu veţi găsi lună de lună o selecţie de link-uri util e axate
ună prezentarea unei adrese Internet pe un anumit domeniu. Dacă vă interesează, vizitati-le. Dacă nu vă
propusă de unul dintre cititorii noştri. interesează, vizitaţi-le oricum, cine ştie ce puteţi descoperi... Luna
aceasta, resurse pentru pasionaţii de grafica 3D:
Cu cât mai interesantă, cu atât mai
bine. Aşteptăm propuneri. Dacă site-ul
http://www.mastering3dgraphics.com
a fost creat de ei prin sudoarea frunţii
http://www.planet-3d.com
şi lungi ore pierdute noaptea târziu, e http://www.3dartisi.com
de la sine înţeles că va avea prioritate. http://www.3dcafe.com
N.R. Tot de la sine înţeles este că site- http://ava!on1 .viewpoint.com
urile nu trebuie sâ conţină: warez, http://textures.forest.cz
poze porno, fotografii ale lui Măria N. http://www.pixelpoke.com
Raiea sau alte altor vrăjitoare, şi de http://www.zoorender.com
altfel nici texte sau imagini care http://www.sungodgallery.com
încalcă copyright-ul sau pot fi consid­ http://www.3dstudio.net
erate jignitoare de către minorităţi http://www.maxunderground.com
etnice, religioase sau sexuale. http://3dsmax.gfxcentral.com
http://www.maxforums.org

J b l n f o
9

UI ui ui O r c

j o b i n f o • r o

f a c e a s t a

p e n t r u

d u m n e a v o a s t r ă

Va g ă s e ş t e p o s i b i 1 i

a n g a j a ţ i d a c a s u n t e ţ i

f i r m a - • .

N - a f e ^ T " g ă s i t u n . . - s a u l o c u n e a

d a c a s u n t e t
m e d i u ^ r o d i t o r ?
c ă u t a r e a u n u i a -
http://www.smalltime.com/nowhere/anon

Anonimitatea, ce senzaţie delicioasă pentru cei pe care această situaţie îi avanta­


jează... Anonimitatea este oferită din plin de Internet, fie că este vorba de e-mail- W e l c o m e to the A n o n v m o u s M e s s a g c a n d U R L S e r v e r
uri, site-uri sau IRC, însă Serverul de Mesaje şi URL-uri Anonime pune la dis­
poziţia doritorilor o alternativă originală. Oricine doreşte poate lăsa un mesaj, iar
după aceea să citească mesajul scris de persoana care a vizitat site-ul înaintea
lui. Acelaşi sistem funcţionează şi pentru link-uri: laşi un link ţftp, http sau mail)
iar serverul te trimite către link-ul lăsat de ultimul care a folosit acest serviciu, lată
ce mesaj am primit eu: "I killed three people with a screwdriver. I may do it again.
An rt-rn HI ^ i j h ^ [vite •- h i E • . * Cor tb* HJt vIVITM
Don't laugh... Maybe l'm behind you now, thinking "Hey, this one has a screw
T ^ U C J
• • * Q I O [ « C - I L V ^ L

loose!"... Nu este excesiv de vizitat, astfel încât dacă repetaţi încercarea prea
repede, s-ar putea să vă vedeţi propriul mesaj.

FACA »E

http://www.facade.com

TARO: > f 1 CHJHG


Vrei să-ţi cunoşti viitorul? Nu e nevoie să suni la numere care încep cu 8989... La
lrfi»ARv\—( cele cu astrologia cel puţin. Facade.com oferă numeroase tipuri de prevestire a
\ fCWAlt- viitorului, printre care se numără unele des întâlnite ca bioritmul, tarotul, l-ching-
f \ X "
ul (vestitul joc cu beţe chinezesc ce aduce cu maroco) şi runele, precum şi altele
1

STiCKO

uucv
feat3tng
mai puţin cunoscute sau mai ciudate. La întrebarea privind viitorul vi se poate
P M

răspunde cu un simplu da sau nu folosind o replică virtuală a pixului magic inven­


tat de firma Floaty Industries, sau prin pasaje alese aleator dintr-o carte mai mult
sau mai puţin sfântă, ocultă sau mistică, sau pur şi simplu dintr-o carte oarecare
din literatura universală (cu autori ca Dickens, Salînger sau King James) sau
chiar dintr-o carte de drept, care intră la secţiunea Lawyers. Tot aici puteţi găsi
teste de compatibilitate. Păcat câ nu ghicesc şi în cafea, că tare aş mai fi băut
una...

http://www.trail.cam/~honza
tuci come to

Nu aveţi bani să călătoriţi în străinătate? Atunci vizitaţi prima ţară virtuală de pe


această planetă (sau posibil de pe alta) după cum afirmă cel care a creat site-ul
ce prezintă principalele atracţii turistice din Absurdistan. Da, aţi citit bine, din fîonza's Home Page t Hon20va Domrertnuia

Absurdistan, ţară cu capitala la Ejsi, oraşul cu cel mai mare aeroport subteran din
•fab
lume. Aici caii trebuie să aibă carnet de cal pentru a trage în legalitate trăsura, iar
cei ce preferă un alt mijloc de transport au de ales între biciclete, submarine şi
dirijabile. Atenţie însă, bicicletele pot fi periculoase, din moment ce poţi lua o I-M1H | rUvfTJ A M..» [ i v h . . r - i r,M
t

amendă usturătoare dacă ai abţibilduri cu tentă sexuală explicită pe cauciucuri. YDU have jnsl cnlcred
Regulile ce trebuie respectate în Absurdistan sunt atât de amuzante încât femeile ihc firsl 100% virtual country tm Ihis planei
(or poutbly on some othtr ptautl)
însărcinate n-ar trebui să citească paginile site-ului, deoarece riscă să dea
naştere unor copii cu malformaţii, afirmă autorul. Iar cei alergici la literele c, r şi p,
F A p * f l 4 » « i h * Z1s( fMrtnrj JţljJM

mai ales, nu au ce căuta aici. Am zis.


-+4

România - Buctwrest City Hali

http://www.pmb.ro

Am zis să mai dăm o raită şi printre site-urile din România şi am ales site-ul care
ar trebui să ne reprezinte Capitala, în speţă adresa de web a Primăriei
3 Municipiului Bucureşti. Aici puteţi găsi adresele de e-mail ale edililor aleşi dintre
noi, pentru noi (N.B. d-l Traian Băsescu- traian@pmb.ro), o hartă interactivă a
oraşului, care fie vorba între noi se poate dovedi mai utilă decât oricare dintre
f

informaţiile de pe acest site şi o mulţime de adrese utile: farmacii deschise 24 de


ore din 24, cinematografe, regiile mai mult sau mai puţin autonome şi, pentru cine
este interesat, fotografii ale Bucureştiului de altă dată, care deşi cu un aspect
vetust, arată mult mai bine decât cel din ziua de astăzi. Totuşi, nu am înţeles de
ce pe unele dintre pagini este afişat mesajul "Pagină în curs de execuţie" ?! Le-a
condamnat cineva la moarte?
P e r m i t e p o s e s o r i l o r de m i j l o a c e de c o m u n i c a r e m o b i l ă să se i n t e r c o n e c t e z e c u l u m e a P C - u r i l o r

AP (Wireiess Aplications văzute cu un browser obişnuit de


Protocol) PC decât prin intermediul unui emu­
w Eşti în Germania, tocmai ai
coborât din avion şi ţi-e
lator. Nokia 6210

tare sete. Ai un automat ce dis­ Nu zi WAP pînâ n-ai trecut Itopul Cel mai nou telefon cu suport pentru WAP de la
tribuie cutii de Coca-Cola în faţă, Cuvântul WAP este pe buzele tutur­ Nokia este bazat pe conexiunea HSCSD (High
dar mărci de nici un fel. Ce e de or experţilor în telecomunicaţii şi . Speed Circuit Switched Data), care la aproape
făcut? Totul se rezolvă foarte sim­ tehnologia informaţiei şi de obicei el 44kbs pe secundă are o viteză de transfer de
plu. Scoţi telefonul din buzunar şi este rostit în contextul dezvoltării patru ori mai mare decât conexiunea GSM.
suni la numărul de pe automatul de explozive a Internetului şi a teleco­ Telefonul poate fi folosit şi ca modem wireiess
Coca-Cola. Apoi apeşi câteva taste municaţiilor mobile. Nu poate fi pentru ^ I c u l a t t f r , prin fntermediul unei conexiuni
pentru a confirma tranzacţia. Ca negat faptul că acest ansamblu de cu unde infrarosii. Interconectarea cu PC-ul per­
prin magie, o cutie de Coca-Cola specificaţii nu poate aduce decât mite şi sincrdrfîzâhea datelor din organizer-ul
apare în fanta de distribuire a progres în domeniul comerţului inclus în telefon c u t e l e din agenda personală
aparatului. Nu este un episod electronic şi mediului afacerilor în O formă arnWuXiasă/ciJ-antenâ internă, şi un
dintr-un film SF, ci o realitate, pusă general, dar acest avantaj este timp activ de patru ore şi jumătate completează
în practică de compania Coca-Cola compensat în mod negativ de mai caracteristicile acetui telefon disponibil la un
şi firma germană de telecomunicaţii mulţi factori: numărul mic de tele­ preţ de aproximativ 800 de euro.
Deutsche Telekom AG., prin inter­ foane (sau chiar de aparate de tele­
mediul Wireiess Aplications comunicaţii în general) care suportă
Protocol. această facilitate, costul destul de

Ce este de fapt WAP?


piperat al acestora şi dificultatea
navigării, care în ciuda tuturor
îmbunătăţirilor rămâne greoaie şi
Ericsson R380 I
WAP este un protocol global care
neintuitivă. Poate în viitorul apropiat Telefonul celor de la Ericsson este o schimbare
permite posesorilor de mijloace de
când această tehnologie va fi sufi­ binevenită de la modelul R320, care nu a încân­
comunicare mobilă sâ se inter­
cient de răspândită şi oamenii vor tat pe prea multă lume. Ecranul dezvăluit de tas­
conecteze cu lumea PC-urilor,
trece de faza "WAP? Cu ce se tatura flip-open poate afişa.mai multe tonuri de
putând să recepteze şi în unele
mănâncă chestia asta?" lucrurile gri, ceea ce înseamnă că suportă funcţia de high-
cazuri să trimită informaţii prin inter­
vor sta puţin altfel. Dar până atunci light, dar totodată necesită utilizarea frecventă a
mediul Internetului. Acest protocol
mai trebuie sâ treacă timp şi iluminării ecranului, reducând din timpul activ al
este dezvoltat de WAP Forum, o
tehnologia să devină mult mai user- telefonului. R380 este dotat şi cu tastatură şi cu
organizaţie internaţională, alcătuită
friendly creion tactil ( s t y l u s i j j r i accesoriu foarte util dar
din numeroase firme de telecomuni­
destul de uşor de^pier&ut, motiv pentru care tele­
caţii mobile care împreună au peste
fonul vine cu tre^de r e z ^ v ă . J^. J
100 de milioane de abonaţi şi în
consecinţă 100 de milioane de . Printre caract&r^statfle Otite se mairiumără şi:
potenţiali utilizatori ai serviciilor suport de copy&paste pentru e-mail, log pentru
WAP. Printre avantaje se missed calls, recunoaşterea caracterelor pentru
Site-uri WAP textul introdus cu ajutorul stylusului. Socotit de
încadrează şi prototipul promoţional \

al automatului de Coca-Cola despre specialişti cel mai bun telefon cu suport de WAP,
Cu toate că la momentul actual numărul
care vă vorbeam mai înainte pre­ Ericsson R380s va fi lansat pe piaţă la un preţ ce
site-urilor WAP este destul de redus,
cum şi numeroase alte tipuri de ser­ iată o selecţie a celor mai interesante va varia între 700 şi 900 de euro.
vicii. Pentru ca acestea să fie acce­ adrese din acest domeniu:
sate este nevoie ca ele să fie scrise
httpi/Vwww.waparesLiit .comJi ndex . wmi
într-un limbaj pe care browser-ul Rezultatele de la.orice sport va trece prin minte.
integrat în aparatele de telecomuni­ Aruncatul cu pasărea kfwi. din Noua Zeelandâ,
sport naţional de altfel, nu este din păcate
caţii să îl poată înţelege. Acest lim­ prezentaVaiciy \ Este cel mai uşor dintre cele trei telefoane
baj este WML - Wireiess Markup htrp^ap.wapcardt.com :

prezentate, având doar 99 de grame. Antena


Language (echivalentul HTML pen­ Trimite-ie prietanilor sau bunicii o felicitare de
ziua lor a tata de trei mesaje care sâ le este tot internă c a ş i la Wokia, ceea ce reduce
tru aplicaţiile wireiess), un limbaj
H

aducă amin ,z.:sz£ s:to-.;. CJ sâ o cu puţin calitatea recepţionârii semnalului.


bazat pe specificaţiile XML vizioneze.
http://www.ara au jn telefon WAR.. Dotat cu un modem ş i . c u u n port infraroşu,
(eXtensible Markup Language), Transforma WeTÎ în WAP. adică converteşte Samsung nu se poate lăuda cu multe caracter­
specificaţii tot mai des folosite şi paginile HTML în pagini WML
http://w3p.jok9.co. uk istici ieşite din cobiun: funcţia de organizer o
considerate drept viitorul limbaj al Daca la un moment dat rămâneţi în pana de au mai toate telefoanele de ultimă generaţie.
Internetului. în principal site-urile glume, va puteţi reîmprospăta colecţia pe acest
site. Doar înregistrarea a douăzeci de secunde de
dedicate au prefixul wap, iar hnp^wap, ragi ng .corn voce poate fi considerată o. adăugire
paginile lor sunt caracterizate de Motorul de cfiutare Altavista în versiune WAP.
Suliciet de rapid si util încât sa merite efortul. binevenită.
extensia .wml. Acestea nu pot fi
Oi

9n

mF v
Cristian Soare " s t â n c i t u aşa pe t r o n u l pus î n b a i e , c u s c e p t r u l î n b r a ţ e . . . un " g â n d " a i e ş i t l a l u m i n a "

Hy dude...
cnsoare valuri, hainele să dispară. Acum,
după patru episoade în care Lara
şi-a plimbat şoldurile şi restul prin
Am văzut La Forum
Hy !ş...bla-bla-bla...ţ V-am mai t r i m ­ monitoarele noastre deja părerile
Xtrem că s-a pus
i s încă o s c r i s o a r e şi n i c i ea nu a apropo de cea mai bună poziţie
punctul pe j ! Sunt de
a p ă r u t . Nu prea cred că nici a s t a sunt împărţite. Unii rămân la
acord cu Miss XPC
nu o sa apară, şetc e t c ţ vechiul model, în timp ce alţii au
2000; poate aşa mai
Suiugan l o n u t , Oradea devenit adepţii nudismului cu
scap şi eu de
scop. Scopul, evident, este rele­
necazuri. Necazuri zic
vat de pachetul de şerveţele puse
(vezi foto 1)...puţin
Ehh uite că nu-i asa. Totuşi făptui că la îndemână....
zic! Eu vreau jocuri,
T

ţi-am publicat scrisoarea doar pentru


multe jocuri; prietena
acest lucru ar trebui sâ îţi dea de
mea vrea plimbări.
Sugestii,.,
gândit, şi pe această cale îi
După o astfel de plim­
atenţionez pe toţi cei care se simt cu O d a t ă pe a n , dacă se p o a t e ,
bare (singură), ea a
musca pe căciula {sau nu) că este a ţ i p u t e a f a c e un f e l de
pus mâna pe o
prima/ultima oară când o să o fac. Nu almanah de v r e o 150-200 de
baghetă magică
cred câ restul de 15.000 de oameni pagini, care să cuprindă şi un
"Diablo 2" (vezi
care citesc revista merită asemenea CD cu a p l i c a ţ i i şi demo-uri ş i
foto2) şi a realizat cu
torturi ce depăşesc imaginaţia. Hai, un CD cu un j o c FULL,
gata, la treaba... "minunea din 11
b i n e î n ţ e l e s că p r e ţ u l să
foto 1 . Noroc că e crească c o n s i d e r a b i l , e v e n t u a l
G r e a t B r o w n Ideea doctoriţă şi ştie să mă panseze...ce m-aş face eu fără ea, cine c â t e v a s u t e de m i i de l e i , dar
ma va mai pansa, cine mă va mai altoi? Ca să devin mai bun ar f i ceva anual şi numai
Eu am a v u t o gândire aseară şi am la...jocuri ! Dar având skiH"-ul de inginer constructor am putut
M
p e n t r u colecţionari.Vlad-George
a v u t una bună că mie însumi mi-a să-mi îmbunătăţesc "defend"-ul şi mi-am pus un "skullcap" (foto Racolta, via e-mail
v e n i t o idee pe care nu a f o l o s i t - o 3). Ha I Deci aş vrea ca foto 2 să participe la concursul de Miss,
nimeni în nici o r e v i s t ă . iar dacă se face un concurs
Ideea este excelentă, însă anu­
Voi a v e ţ i pe s i t e un f o r u m . De ce de Mister să-mi spuneţi sa
mite probleme de genu! numărul
nu p u n e ţ i voi în r e v i s t ă cel mai vă trimit o poză şi
minim de exemplare acceptat de
bun t o p i c (sau IO ş t i u pe care v r e ţ i pentru...el, una în care sunt
o tipografie vs. numărul de
v o i , c e l mai amuzant, e t c ) cu t o a t e mai meseriaş, pardon,
oameni într-adevăr interesaţi să î
răspunsurile???(bună întrebare!!!) misterios.
cumpere o fac imposibil, sau cel
Dr. AC, Bistriţa
[..o puţin improbabil de pus în prac­
Naicu Octavian, via e mail tică. Nu dispera totuşi deoarece
Prima concurentă dintr-o
am găsit o soluţie. în fiecare ultim
lungă serie (?!) a ajuns pe
număr din an se vor pune niscai­
adresa noastră. Uşor vio­
Deci, stând tu aşa pe tronul pus în va coperti serioase (ca mărime)
lentă, abil machiavelică (îl
baie, cu sceptrul în braţe, degetele astfel încât cititorii fideli sâ poată
reţine pe bietu domnu
bătând uşor pe mânerul de care îţi pune la un loc toate numerele din
inginer de la treburile
sprijineai mâna tânără, un "gând" a anul respectiv. Pe coperţi va scrie
ludice), drăguţă. Zâna cea
ieşit la lumină... Repede, în spiritul bineînţeles "Almanah" şi nu vor fi
bună, în helancă aibă, cu
"Bate fierul cât e cald" l-ai luat şi i-ai doar 2 ci 12 CD-uri, aplicaţii şi
un "Bistriţiaş Amulet Level
pus pe hârtie, mândru nevoie mare de demo-uri cu toptanu, preţul
12" şi "Bâtă Lungă Din
produsul tău. Da, Pătrăţel, şi noi sun­ adunat va fi de câteva sute de mii
Pădure". Pentru acest fapt
tem mândri, bravo. Acum du-te şi te de lei şi numai colecţionarii vor
şi pentru epopeea
cutcâ„. avea tot setul. Mulţumit ?
descrisă, te-ai făcut cu un
premiu, adică un "Antivirus
Lara, Lara, eXpert" de level 14, cu Premiul Şoseta de
ce stil t u ? mana stolen şi coid resist-
Plastic
ance. Ha ! Aşteptăm şi alte
propuneri, mai bune, mai
[•••] Salut X t r e m PC,
rele. Hai, fetele, hai !
8. Să mor dacă îi î n ţ e l e g pe Tomb Ce mai f a c e ţ i ? Căldură mare
Sunâ-ne ca sâ iei premiul!
Raider-işti! Cum poate cineva să îşi nu? Aşa credeam şi e u . Ce
pocească " s c u l a " (PC-ul, nu vă bune s u n t acum a p a r a t e l e de
g â n d i ţ i la p r o s t i i ! ! ! ) c u o asemenea aer c o n d i ţ i o n a t . în m i n t e f r e ­
s c â r b o ş e n i e aberantă care f a c e donam acelaşi c â n t e c : Lasă-mă
ruşine înţelesului cuvântului joc ? papa la mare... La ş t r a n d ori­
N unde numai să scapi de
Până la Tomb Raider poziţia obişnuită c ă l d u r ă . Dar d i n p ă c a t e cineva
atunci când te puneai să joci ceva era Antivirus t r e b u i e să muncească aşa că
clară: pe scaun, îmbrăcat, relaxat. t e t r e z e ş t i brusc Ea r e a l i t a t e .
Premiul AVX a fost Dar ce n e p o l i t i c o s s u n t ! Am
După TR oamenii au început să fie
oferit de firma Softwin.
(

tot mai crispaţi, sudoarea să curgă în u i t a t să mă prezint: m a i neim


L

14
iz...uat? mai neim îz...hu? ştim cine eşti ! Ştim unde stat! colecţia emisiunilor
mai n e i m iz...Slim Shady Ştim totul despre tine! Iar cei Teleenciclopedia pe anul 1986
( j u s t j o k i n g ) ; de f a p t n u m e l e cu sigla...eram noi. (inclus "Tschernoby! Coverage:
meu e s t e Niţă Cristian aka Radiation Sticks To You Too.
M o r p h e u s ş i acum vă s c r i u Haa-Haa-Haa.") Plus multe
p e n t r u prima d a t ă . Am Mmm, mmm... alte surprize-surprize cu
î n c e p u t să vă iau r e v i s t a Andreea Marin.
cam de v r e o două luni ş i
vreau să vă spun că până Eu nu posed c a l c u l a t o r Cât despre "reportajul' FAKK2,
1

acum mî-a f ă c u t o i m p r e s i e a s t f e l încât aş dori să f a c e ţ i mi-e teamă că nici eu nu l-am


f o a r t e bună, f i i n d de o descriere a conţinutului înţeles. Un mic sondaj în rân­
d e p a r t e cea mai bună CD-ulul. durile dese ale redacţiei a
r e v i s t ă m u l t i m e d i a & hard- De asemnea aţi p u t e a scos la lumină tulbure
w a r e & g a m e s (adaug eu) din f a c e a r t i c o l e l e mai pe înfricoşătorul fapt că nici
România. înţelesul tuturor? Exemplu: ceilalţi nu l-au înţeles. Cu
în n u m ă r u l t r e c u t , o r i c â t am petiţia în mână, am mers la
M
încercat să c i t e s c r e p o r t a j u l Sasha doar ca să aflam că nici
Cam a t â t am a v u t de spus
FAKK2 t o t nu l-am î n ţ e l e s , el nu prea ştia ce a vrut să
aşa că vă m u l ţ u m e s c de pe
S a i c a u , via email zică- Am lărgit sondajul la un
acum p e n t r u răspunsul la
s c r i s o a r e şi...să f i ţ i c i t i ţ i şi segment reprezentativ al pop­
Mă bucur că ai întrebat ! ulaţiei. Două băbuţe au
i u b i ţ i . Semnează Niţă
Această problemă a mai fost
Cristian.
dezbătută în interiorul
Oricât de groaznic a fost, chiar redacţiei, şi astfel am apelat la
am citit scrisoarea. Mi-a luat domnul Doctor Docent
trei zile, cu priviri scurte arun­ Profesor Universitar Expert
cate din când în când ca să nu Chimist Şahist De Talie
fac vreun atac cerebral, însă Mondială Care în Timpul Liber
într-un final, când deja înce­ Practică Strungăritul Degeaba
pusem să cred că Luminiţa Ion Dobrovici-Herescu-Toma,
(tipa de la capătul tunelului) Cităm: "Tehnic vorbind,
fuge de mine, iată câ am înlăuntru există nişte mici
reuşit- A doua oară când am electrobarbiduci. Caracteristici
citit-o mi-a luat doar o zi şi ale eb-iior sunt capacitatea de
jumătate, şi am descoperit o a plimba electronii aleator,
seamă de amănunte intransigenţa şi comutativi-
ortografice şi gramaticale de tatea. Problemele apar în
care nu îmi dădusem seama. momentul în care aceştia nu
Mâine mă apuc sâ o citesc din mai transferă electronii unii de
nou şi sper să scad la mai la alţii, ci încep să se dribleze
puţin de o zi, şi poate voi reuşi cu nonşalanţă, apărând astfel
sâ şi înţeleg ceva din ea... fluctuaţiile, agăţările şi căderile
de curent în blocul de vizavi
(dar detalii de acest gen le
aflaţi în şedinţele de protecţia
întrebare întrebă­ muncii). Atenţia dumneavoas­
declarat că "preţurile e o Nu ţi-a plăcut un articol ? Crezi
toare... tră trebuie să se îndrepte
povară grea", Ion Turtădulce că redactorul X ar trebui legat
înspre bu... Aici mi s-a termi­
M

nat banda de pe reportofon. din Rovineşti a fost de acord cu o eşarfă roşie cu buline de
Am văzut în Mamaia pe plajă
Sorry. că "Fac dor, şi o termin, da tot 1
scaun şi aruncat în
un t i p care avea o c h e s t i e
nu înţeleg", iar elevii Dâmboviţa? Ai vreo idee într-
cum e s i g l a v o a s t r ă . Era Practic, pe CD-ul din acest Colegiului Naţional "Fraţii adevăr interesantă ? Bine ai
x t r e m e , nu e x t r e m p c , dar în număr o să găseşti trei jocuri Buzescu" au spus: "Portofel venit la Black Mail. Acum pune
r e s t era i d e n t i c ă . originale la alegere, planuri aveţi, bă? la livraţi-l la băieţii!". revista jos, depârtează-te doi
S u n t e ţ i oare PIRATzI ? pentru o bombă subsonică, Deci, nimeni n-a prins o iotă paşi, ia pix/tastaură şi scrie-
Mr. Kane, via e-mail poze de la nunta lui Britney din ascunsele înţelesuri. ne...la blackmail@xtrempc.ro
Spears cu cei şapte pitici, Deocamdată încercăm diferite sau pe adresa redacţiei
Disclaimer: Paranoia acută addon-ul pentru Halo, trei rase combinaţii cu Tora în faţă f

indusă pe căi mai mult sau noi la Starcraft (Skrotoss, poate-poate. Dacă vă menţineţi între 50-150
mai puţin legale de către Yobagee şi Skurboshens),
de cuvinte aveţi şanse mult
această revistă nu este, nu a numele ucigaşului lui JFK, un
mai mari să vă apară
fost şi nici nu va fi reală. Deci, program de făcut diferite tuto-
scrisoarea. Asta nu înseamnă
dumneata domnule nu ai riale pentru Commodore64,
că trebuie să o maltrataţi ca să
văzut, nu ai auzit, nu ai mirosit demo la primul joc holografic
nu depăşească măsura...
nici un tip cu o siglă în (The First Holografic Game.
Mamaia. M-ai auzit? Sâ ştii că EvenThe Revenge of Part 2),
M i n u n i i n n o i l e p l a c i v i d e o d e la A T I Pe scurt V I N U N A CITE U N A

ALL IN WONDER RADEON Nou s i s t e m de leasing


Rx Computers anunţa
Voodoo 4 4500
lansarea unui nou sistem
hiar dacă nu am apucat încă dfx a lansat pe piaţă Voodoo 4
propriu de leasing. Prin inter­
Isă o testăm, şi noi şi voi ne­ |4500, versiune considerată low
mediul lui puteţi procura
am putut face o opinie despre entry pentru seria Voodoo 5. Voodoo 4
placa video Radeon provenită de
la A T I , în special bazată pe 3 computere, laptop-uri, ser­
vere sau imprimante în rate
de până la 18 luni. Sistemul
4500 vine în variante AGP şi PCI ca şi
PC/MAC, beneficiază de 32 Mb, un fiii
nenumăratele prezentări şî teste rate de 333-367 Megapixeli pe secundă
presupune creşterea preţului
de care a avut parte pe Internet ca şi de tehnologia de compresie a tex­
produsului cu 33% pentru
Plasată ca viteză la rezoluţii mici turilor proprietară 3dfx: FXT1. Calitatea
rate de 18 luni sau 27%
în apropierea unor coloşi ai imaginii este asigurată de un RAMDAC
pentru rate de 13 luni dar
vitezei ca GeForce 2 GTS iar la de 350 Mhz (pentru partea de 2D) ca şi
nu necesita pentru aplicare
rezoluţii mari comparându-se cu de o adâncime de culoare de 32 biţi
prezenţa unor acte justifica­
GeForce 2 MX sau GeForce pentru partea 3D.
cunoscut pentru calitatea ima­ tive sau a unor garanţii.
DDR, ATI Radeon 32 primeşte o Detalii: www.3dfx.com
ginii redate prin TV-Out dar şi Detalii: www.fix.ro
nouă variantă, în spiritul plăcilor
primite prin video-in. AIW
"AII in Wonder" pe care ATI le-a u #mm
Radeon permite captură MPEG2 G 4 5 0 lansat de M a t r o x
promovat de-a lungul timpului.
la 720x480x30fps, hardware Matrox G450 este ultima
Este vorba despre adăugarea pe Multe intr-o bucata...
DVD playback şi display pe ofertă Matrox în materie de
puternicul Radeon a unui perfor­
ecrane mari datorită suportului placi video. Chiar daca apare
mant TV Tuner stereo (125
DVI-I- Demnă de remarcat este acum cu puţin înainte de IMSCCO s a u . . . PSC500
canale şi opţiuni de TV-on-
şi ieşirea S/PDIF pentru o redare Voodoo 5 6000 de ia 3dfx,
demand) şi folosirea în conti­
optimă a sunetului. 450-ul nu este nici pe
nuare a chip-ului Rage Theater,
Detalii: www.flamingo.ro departe o placa dedicată

«r—mm<r- —
gamerilor, site-uri foarte
cunoscute ca Rringsquad
sau Anandtech clasificând-o
U N N O U SISTEM DE OPERARE... ca foarte slaba, fiind ca per­
formantă sub seria GeForce
Windows Me pe PC-urile Compaq şi chiar sub TNT2 Ultra sau
Matrox G400.
Detalii: www.matrox.com

C
COMPAQ.
ompaq digital entertain-
IComputer ment, mai multă • soluţie p e n t r u Duron
Corporation a stabilitate, După lansarea primului sau
anunţat că opţiuni de home model de placa de bază pen­
începând cu networking şi un tru Duron {GA-7ZM) eea ce vedeţi în poză este PSC
acces mult mai facil la Internet.
f

luna septembrie, pe sistemele Gigabyte a lansat şi un 500 ultima soluţie propuse de


sale Presario şi Deskpro va fi Includerea lui Microsoft Windows model considerat profesion­ Hewlett Packard după modelul 50 de
,:

preinstalat cel mai nou sistem de Me pe noile calculatoare al: GA-7ZX-1. Având ia bază produse în unul singur". Este vorba,
operare - Microsoft Windows Presario face mai prietenos tot chipset-ul KT133 dar for­ după cum am codat în titlu de o
Millennium Edition. Echipate cu mediul de calcul pentru mat ATX, placa este dotata IMprimantâ format A4 ce permite
noul software, PC-urile Compaq începători şi îmbogăţeşte mult cu 5 slot-uri PCI şi câte un printare ia 600x2400dpi la 11 ppm
vor pune la dispoziţia libertatea de mişcare a Slot AGP, AMR şi iSA. Placa beneficiind de tehnologia PhotoRet II,
beneficiarilor câteva facilităţi utilizatorilor experimentaţi. este dotată cu ATA 3 3 / 6 6 un SCanner ce poate scana
importante, cum sunt Detalii: www.compaq.ro iar FSB-ul poate varia între 600x2400 rezoluţie optică şi un
îmbunătăţirea capabilitâţilor de 95/100/105/110/113/ COpiator de 5 copii pe minut alb
115/117/133. negru şi 3 color într-un singur aparat.
« 4 u m m * Detalii: www.caro.ro Detalii: www.flamingo.ro
SUPORT BOGAT PENTRU... Pe scurt TENDINŢE WIRELESS...

Fuji oferă un...


Un fel de combinaţie între o
Compaq şi handheld-urile
cameră foto digitala şi player
upă ce Intel a anunţat în cursul aces­ de mp3-uri ce poartă numele ompaq intenţionează să-şi
tui an lucrul la arhitectura AGP 8X de FujiFilm FinePix 40i. sporească de patru ori pro­
• h

cunoscută sub denumirea de "Beyond ducţia de handheld-uri. C E O


AGP 4X" multe firme nu au pregetat să-şi Compaq Michael Capellas a
anunţe suportul pentru noua tehnologie. anunţat că, până în decembrie
Specificaţiile AGP 2.2 au în prim plan 2000, firma intenţionează sâ pro­ 1
*

i


viteza mult mai ridicată, de 533 Mhz, ducă iunar 50.000 de handheld-uri
transferul posibil fiind mult mai mare, de iPaq iar din G1/2001, 100.000 de
2Gb/secundă între port şi bus şi dispozitive pe lună. în prezent,
3Gb/secundă între port-ul AGP şi memo­ Compaq produce lunar circa 25.000
ria sistemului. Noua variantă AGP va fi handheld-uri iPaq- Michael
compatibilă cu 4X (sistem ce nu şi-a Gadget-ul ce costa 700$ are Capellas consideră că dezvoltarea
dovedit totuşi superioritatea faţă de 2X un CCD de 2.4 megapixeli oieţii de handheld-uri este impulsionată de două tendinţe majore,
până în momentul de faţă), acesta fiind (suporta 2400 x 1800), n primul rând, clienţii au dovedit că îşi doresc echipamente de
doar unul dintre motivele pentru care zoom digital dar la rezoluţii calcul mici, portabile. în al doilea rând, dezvoltatorii de site-uri
NVIDIA a anunţat câ va fi prima firmă pro­ inferioare şi suporta stocare Web, programatorii, producătorii de hardware şi operatorii de
ducătoare de chipset-uri video ce va de MP3-uri pe cartele comunicaţii sunt într-o competiţie furibundă pentru promovare de
suporta AGP 8X. SmartMedia 8 / 1 6 Mb însa conţinut şi servicii adaptate handheldurilor wireiess.
Detalii: wwwJntel.com transformate înainte în for­ Mesageria Internet, de exemplu, va îngloba facilităţi audio şi video.
mat SQV şi nu direct MP3. Acestea vor genera cu siguranţă alte cerinţe în viitor. Deşi în
ti tiWWKO Detalii: www.fujifilm.com prezent comunicarea wireiess este opţională pe iPaq-uri ca şi pe
alte handhelduri această facilitate va fi din ce în ce mai folosită.
Detonator din nou...
EPOX IMPLEMENTEAZĂ Nici nu am apucat bine sa
Detalii: www.compaq.com

testăm luna aceasta ultima ti titiWWt-


versiune de Detonator (6.18)
ca s-a lansat deja la ora
intrării revistei în tipar MlCROSOFT A ALES

Via nici nu a apucat să anunţe nou Detonator 6.26. Promisiunea


pentru aceasta versiune (se
Isouthbridge pus la dispoziţie pro­
ducătorilor, că soluţii ce îl încorporează afla şi pe CD) este ca va fixa
problemele pe care
NVIDIA va furniza MCP din X-BOX
au început deja să apară. Prima placă cu
socket 370 care va folosi VIA 686B vine Detonator 3 (6.18) le-a avut
cu chipset-ul KT133, aflat la VIDIA a anunţat că va
de la Epox şi poartă numele de cod
baza majorităţii plăcilor de furniza procesorul Media
3XCA2+. Soluţia VIA are la bază chipset- •

Athlon. Comunications Processor pentru


ul VIA Apollo Pro133A şi este dotată cu 1
Detalii: www.reactorcritical.com mult aşteptata consolă X-BOX
port AGP 5 P C I , 1 AMR şi 1 ISA,
anunţată de Microsoft pe 10
r

beneficiind de suport ATA 100. Placa este


Voodoo 5 5 5 0 0 premiat Martie anul curent. Acest proce­
dedicată în mare măsură şi celor
Cu ocazia recent încheiatului sor va gestiona necesarul imens
pasionaţi de overclocking, suportând FSB
show ECTS din Londra, show de calcule multimedia generat de
între 66 şi 200MHz, însă, cu incrementări
dedicat în principal jocurilor conexiunea de bandă largă,
de 1 Mhz.
şi produselor legate de ele comunicaţii şii capabilitâţile audio
Detalii: www.epox,corn
(accesorii, plăci video, con­ de nivel înalt disponibile în X-
sole), 3dfx a furat coroana BOX.
ti
de lauri, obţinând pentru Preşedintele executiv al
Voodoo 5 5500 premiul de NVIDIA - Jen-Hsun Huang ne asigură că al doilea produs NVIDIA
DURON & ATHLON FARA cel mai bun produs hard­ din XBOX (Microsoft alegând NVIDIA şi pentru chip-ul video) a.k.a
ware al expoziţiei MCPX este primul produs dintr-o nouă categorie de procesore

OVERCLOCKING! Detalii: www.gamespot.com multimedia şi de comunicaţie ce vor fi folosite în aparatele casnice


"inteligente" cunoscute de acum încolo sub denumirea generică
Playstation 2 e pe vine.. de digital appliances. Se va lucra în special pe partea de reţea,
Sony Computer MCP devenind un fel de "router de reţea într-un chip). Se pare că
AMD a dat de înţeles,
|destul de A M D J 1 Entertainment Europe a
anunţat câ datorita unei
acestă abordare este bazată pe observaţii reale, IBM prevăzând
pentru 2005 un trafic per/cămin de peste 500 de MB/zilnic şi peste
surprinzător ţinînd cont de u r o n t

5 GB de date în memoria digital appliances-urllor (fără PC).


cereri foarte mari de pe
fanatismul unora pentru Revenind la MCPX, acesta este construit în jurul unui nucleu for­
piaţa japoneză, Playstation
overclocking, că va face mat dintr-un DSP (digital signal porcessor) capabil de până la 4
2 se va distribui în Europa
tot posibilul ca de acum începând cu data de 2 4 miliarde de instrucţiuni pe secundă (aproape de performanţa mul­
produsele sale să nu mai noiembrie 2000. Din 4 mar­ timedia a unui Pentium III), iar tehnologia folosită este de 0.15
fie overclock-uite. Metodele pe care AMD tie 2000, când consola a microni pe 7 straturi. Avem aşadar o imagine de ansamblu a arhi­
le va aplica vor varia între dispariţia pinilor debutat pe piaţa japoneză, tecturii X-BOX conform datelor oferite de Microsoft până astăzi,
de pe procesor şi chiar crearea unui nou Sony a vândut nu mai puţin cele trei principale procesoare principale fiind Pentium III la 733 de
design pentru acesta odată cu înlăturarea de 3 milioane de console la intel - CPU, un procesor proiectat special de nVidia - GPU şi
oricărui bridge ce ar permite overclocking- Playstation 2. MCPX tot de la nVidia - audio şi conectivitate.
ul. Singura metodă pentru overclocking pe Detalii: www.sony.com Detalii: www.xbox.com
Socket A va rămâne mărirea FSB-ului.
Detalii: www.amdzone,com ti -KtiWWt-

17
V

Marius Neacşa:
Mai spală-ţi modemul din când în când ca să nu mai fie aşa scârbos şi jegos

DURONUL STĂ ÎN FRUNTE ridici cantitatea de memorie la un 286 Olivetti produs pentru teu­ Pentium (1) {un prieten zice ca-i 586)
Danny Alexandru - e-mail 128. Monitorul de 14" este deja toni cu Windows 2.0 în germană - şi dacă suportă MMX.
depăşit, este indicat să renunţi la adică Fenster 2.0). 0. PROPUNERI. Poate faceţi nişte
Mă numesc Dragomirescu Daniel şi sunt el. Cam asta este ideea noastră... prezentări de plăci de reţea şi TV
un cititor destul de bun al revistei dum­ p.s. Yeah... yeah... whatever! tunere.
neavoastră. WINDOWS 1-0
Aş dori dacâ se poate nişte informaţii. Theo e-mail CU MODEMUL JEGOS R:
Doresc sâ îmi achiziţionez un calculator Uzurpadora - Bucureşti - C: RĂSPUNSURI
şi sunt în unele dubii. Salut! scrisoare cu antetul "Biblioteca 1. Având în vedere că modelul nu
Dacâ se poate aş dori sâ îmi răspundeţi Aş avea o întrebare pentru voi, geni­ Centrală a Ministerului Apărării mai este disponibil pe site-ul
la următoarele întrebări: ilor! Naţionale - Biroul Informare Samtron, presupun câ este un
1. Merită achiziţionat un Amd Duron la în primul rând aş dori să nu îmi publi­ Bibliografică «EXPRES- model de 14°. Probabil că susţine
60DMhz deocamdată, dat fiind câ abia caţi scrisoarea în revistă (nu ştiu de INFORMAŢIA»" neînregistrată, şi o rezoluţie de 1024x768 (even­
a apărut? ce, dar nu vreau), aşa că puteţi să îmi nedatată şi ne-"ex.nr"-ată. tual întreţesut) însă rezoluţia reco­
2. Este vreo diferenţă între un Duron la daţi un e-mail (****), bineînţeles cu un mandată este de 800x600,
SOOMhz şi un PIU la aceaşi frecvenţă? răspuns. Am o scârboşenîe de modem antic, 2. Placa este socket 7, deci pentru
Dacă da cam care ar fi aceasta? Nu mă interesează jocurile, ci mai pre­ vechi şi de demult, ce se cheamă Pentium (1) şi nu suportă 586-ele
3. Diferenţa de preţ dintre un calculator cis sistemele de operare; aşa că am Genius, de tipul GM 336 V. Acest jeg de la AMD care este un fel de 486
ou o anumită configuraţie ou procesor achiziţionat (de curând) un calculator nu are drivere pentru Windows 98 şi overclock-at. In schimb suportă
Duron 6D0Mhz şi acelaşi calculator dar cu procesor 8088 la 640K RAM (pentru am fost pe www.winfiles.com şi nu compatibilele Pentium: K5,
cu procesor K6/2 la SOOMhz. Care ar fi muzeul personal) care avea preinstalat am găsit nimic de la Genius. Vă rog Cyrix5x86, Cyrix6x86. Suportă şi
aceasta? sistemul de operare DOS 4, dar eu aş să puneţi pe CD-ul următor acest Pentium MMX până la 200 de
4. Ce placă video îmi recomandaţi: S3 vrea să îmi pun pe ei Windows 1.0 şi nu
driver dacă se poate, dacă nu să îmi Mhz.
Savage4 3D la 16mb sau nVidia Riva ştiu de unde să fac rost de o asemenea
recomandaţi nişte adrese de unde I- D: CONTRAPROPUNERI
TNT2 M64 Ia 16 MB? epavă - POATE AVEŢI VOI VREO IDEE -
aş putea lua. Mulţumesc. Teste de TV tunere am mai avut
dacă da daţi-mi un e-mail. (PLEASE)
5. Configuraţia următoare de computer şi sper sâ mai avem. Nu ştiu cât
îmi este de ajuns pentru a putea juca R: de relevant ar fi un test de plăci
jocurile tari de acum: P.S. Am spus genii pentru că sunteţi cei de reţea.
Mai spalâ-ţi modemul din când în
Duron BOOMhz mai buni (aveţi cea mai căutată
când ca să nu mai fie aşa scârbos
64 MB SDRAM / Cd 32X Mitsumi revistă în domeniul IT) şi asta cred că o
şi jegos. De ce nu cauţi şi la VANTA CU 8 ÎN UNREAL
HDD 10,2 GB ştiţi deja! Tineţi-o tot aşa.
adresele www,adultxxxxom; Vali - Constanţa - Altă hârtie (cam
Video TNT2 M64 16MB -Si răspundeţi-mi.=
www.nasa.gov; www.fbi.gov; prăpădită).
Monitor 14" Bye, THEO (un fidel cititor)!
www.cartoonnetwork.com, numai
pe site-ul oficial genius Am o Vanta de 8MB. în Unreal
R: R:
http://www.genius-kye.com/ să nu Tournament, când schimb pe 32 bit
1. Aşa cum ai văzut în numărul Noi - geniul - avem un răspuns
cauţi! Sau direct la URL-ul îmi dă eroare şi îmi spune că nu
trecut, precum şi în acest număr, pentru tine.
http://www.geniusnet.com.tw/ftp/fa suportă 32 bit. Şi trebuie să rulez în
procesorul Duron merită toată Pohta ce-am pohtit este de a-ţi xmodemZgm33613.exe că s-ar safe mode dar merge cu 10 FPS mai
atenţia - chiar dacă de abia a publica scrisoarea pentru că dom­ putea sâ găseşti exact ce-ţi tre­ puţin.
apărut. A nia noastră consideră conţinutul ei buie. Sau nu asta vroiai?
2. Acum este clar: la ora la care ai foarte interestant. Păi când Intel Ce zici, ţi-ar conveni ca pe lângă R:
scris nu citisei XPC#13. se luptă cu AMD ca Mihai Viteazu driver-ul respectiv pe CD sâ Sâ înţeleg ca tu nu crezi ce ţi se
3. Dpt = Dpp + Dpmb, unde Dpt cu turcii la Călugăreni pentru punem şi un kiţ de Win98 SE şi spune... probabil câ nu merge
este diferenţa totala de preţ, Dpp supremaţia procesoarelor peste sâ-l facem boot-abil? Mai trimite şi pentru câ cei 8 MB nu sunt sufi­
este diferenţa preţului proce­ 1GHz şi pentru trecerea la 64 de o listă completă cu componentele cienţi pentru o adâncime de
soarelor iar Dpmb este diferenţa biţi, mătăluţă îţi cumperi un XT cu tale să punem driver-e pentru culoare pe 32 de biţi. Scăderea
preţului plăcilor de bazâ (modele al doilea procesor din istorie (după fiecare. Pentru puţin. numărului de FPS este din cauza
diferite). Acestă diferenţă tinde 4004) pe 8 biţi (!) şi la o frecvenţă
faptului că safe mod implică
spre 180 de dolari şi este de ordinul megaherţilor. Cât ai dat
PENTRU 586 AU BA? dezactivarea accelerării hardware
generată în special de preţul pe el? 25 de bani?!? Inima noas­
Gabi - Bucureşti- hârtie. şi rularea în mod software.
plăcilor de bază. tră se înfioarâ plăcut la gândul câ
4. Dintre cele două cel mai bine ai primul PC pe care l-am avut a fost
tot un XT - un 8086 cu 640 K A: LAUDE
alege un TNT2 Pro cu 16 Mb. M64 B: CRITICI
este deja depăşit iar S3 are mari RAM.
C: ÎNTREBĂRI
probleme cu driverele. Preţurile Apăi despre Geamlâcuri 1.0 să
1. Care este rezoluţia maximă a
sunt apropiate. ştii matale că sultanul Bill Gates a
monitorului SAMTRON model SC-431V Dacâ eşti nelămurit sau dacâ tâviţa
5. Configuraţia respectivă este ok renunţat la dânsul de cum l-a
II de cafea (aka cd-rom) îţi creazâ
(cu excepţia plăcii video) majori­ văzut, prima versiune comercială
2. Care-i cel mai puternic procesor probleme scrie-ne. Fie scrisoare cu
tatea jocurilor actuale rulând fiind 2.0. O găseşti în general pre-
pe care-l suportă placa Intel menţiunea: pentru Hard Mail, fie la
onorabil. Pentru a îmbunătăţi instalată pe calculatoarele "brand
430VXPCI daca este placă de hardmail@xtrempc.ro.
condiţiile de joc, ar fi indicat să name" (spre exemplu eu am avut
O O

g o.

0) Sg
~ -o

n o

^^^^^^

0
-si
Pentru lumea IT, Willamette este numele de cod folosit de Intel
pentru procesorul ce va înlocui în curând Pentium

Tip articd: Prezentare - Apariţie: N/A - Redactor: Marius Neacsa

entru turişti,

p
Willmette este un râu
în Oregon (Statele
Unite ale Americii) cu
o vale deosebit de frumoasă
ce merită vizitată. Pentru
lumea IT, Willamette este
numele de cod folosit de Intel
pentru procesorul ce va
înlocui în curând Pentium III,
Din motive de marketing
Valea W i l l a m e t t e - O r e g o n - S U A
numele oficial al acestuia va fi
Pentium 4. de 217 mm pătraţi iar energia numere întregi vor lucra la o
Spre sfârşitul lunii august disipată va fi în jur de 52 W. frecvenţă dublă decât cea a
(22-24) a avut loc în San procesorului (adică 3 GHz
Jose, California, Intel IA-32 in detaliu într-un Pentium 5 la 1.5 GHz).
Developer Forum (IDF) Fall Noua micro-arhitectură Aceasta va îmbunătăţi perfor­
2000, întrunire la care au fost folosită pentru core-ul manţa în aplicaţiile pentru
prezentate - printre altele - şi Willamette poartă numele de birou, aplicaţiile complexe
noutăţile tehnologice de care NetBurst Micro-Architecture (multimedia, jocuri, CAD) ce
beneficiază Pentium 4. şi încorporează o serie de au nevoie de calcule în vir­
Prezentarea a fost făcută în noutăţi ce îi conferă superiori­ gulă mobilă nefolosind ALU.
prima zi de către Albert Y. C. tatea faţă de micro-arhitectura îmbunătăţirile ia calculele în
Yu, Senior Vice President, P6. La nivelul pipe-line-ului a virgulă mobilă sunt
General Manager pentru Intel fost introdusă tehnologia substanţiale prin introducerea
Architecture Leadership. Hyper Pîpelined Technology noului set SIMD SSE2, ce
Trebuie subliniat pentru ce constă în dublarea pipe- adaugă 144 de noi instrucţiuni
început că s-a renunţat la line-ului (se ajunge acum la o multimedia ce pot lucra pe .
arhitectura P6 introdusă acum lungime de 20 stages) ceea 128 de biţi (calcule cu întregi)
5 ani în Pentium Pro şi ce imprimă posibilitatea sau pe 64 de biţi (calcule în
folosită pentru core-ul proce­ scalării unor frecvenţe ridicate virgulă mobilă).
soarelor de până acum fără micşorarea pastilei. O O altă metodă prin care se
Pentium 1I Celeron, Pentium
T
lungime mai mare a pipe-line- evită neajunsul pipe-line-ului
, Coppermine, Celeron 2) ului are şi un dezavantaj - în este folosirea unui Execution
introducându-se o arhitectură cazul în care sistemul de Trace Cache în care sunt sto­
nouă: IA-32 (32-bit Intel prezicere a salturilor (branch cate instrucţiuni micro-ops
Architecture). Se încearcă prediction) dă greş, trebuie (aduse din pipe-iine şi deja
astfel recâştigarea prestigiului reluat ciclul şi reumplut întreg decodificate - gata de
ştirbit de AMD, al cărui Athlon pipe-line-ul. Pentru ca perfor­ execuţie). Intel afirmă că
posedă o arhitectură avansată manţa să nu fie afectată, Intel aceste facilităţi cumulate cu
faţă de P6. a introdus un Rapid Executîon un algoritm performant pot să
Fizic, procesorul Engine (Intel dovedeşte o asigure o performanţă foarte
înglobează 42 de tranzistor!, plăcere nebună pentru bună la prezicerea salturilor.
este construit în tehnologia de folosirea denumirilor futuriste Dimensiunea acestui cache
0.18 microni materialul folosit prin care cele două unităţi de nu este specificată în KB ci în
fiind aluminiul şi se prezintă calcul aritmetic (ALU - mii de micro-ops (aproximativ
sub formă de PGA cu 432 de Arithmetic Logic Unit) cu 12} ce încurcă mult calculele,
pini. Dimensiunile pastilei sunt

:
î

_
1
• • i rmrirBTTrn ...... ^^^H
prezentări t n t i am 4 1

J. X
L

a acest ETC mai adăugări- folosit decât în configuraţii


du-se - pentru a forma cache- single-procesor, pentru alte
ul level 1 - şi un cache de configuraţii trebuind să
date cu o capacitate de 8 KB. aşteptaţi o nouă versiune cu
Aceasta reprezintă doar numele de cod Foster.
jumătate din cel al Pentium- Procesorul este suportat de
ului III, Intel justificând chipset-ul Tehama (i850), o
această reducere printr-un versiune single-procesor şi
raport preţ/performanţă nega­ îmbunătăţită a chipset-ului
tiv în cazul în care ar folosi i840 bazat pe hub- architec­
încă 8 KB. Cache-ul level 2 ture şi suport pentru memorii
estG de 256 KB, cu transfer RAMBUS (RDRAM). Din
pe 256 de biţi şi rulează Ia păcate un chipset Intel capa­
frecvenţa procesorului bil de suport pentru Pentium
ducând astfel la o lăţime de 4 şi SDRAM nu va fi disponi-
A r h i t e c t u r a IA 3 2
Pentium 4 va f o l o s i pentru FSB o t e h n o l o g i e asemănătoare
cu cea a A t h i o n - u l u i (bazată pe EV6 de la Alpha}

bandă dublă faţă de Pentium bil până în a doua jumătate a


III. Sistemul de cache este de anului următor, iar VIA nu are
tip inclusiv (cache-ul L1 fiind încă licenţa pentru produc­
reprodus în totalitate în L2 erea unui astfel de chip.
cache). Nici la IDF nu au fost prezen­
Pentium 4 va folosi pentru tate rezultate de la teste de
FSB o tehnologie performanţă, aşa că acest
asemănătoare cu cea a aspect este încâ în ceaţă,
Athlon-ului (bazată pe EV6 neştiindu-se exact care este
de la Alpha) prin care sporul obţinut faţă de
frecvenţa de 100 MHz este Pentium III, dar mai ales faţă
mărită de 4 ori ajungându-se de Thunderbird.
la 400 MHz. Acest avantaj ar Primele procesoare
fi pierdut în cazul în care pro­ Pentium 4 vor fi disponibile în
cesorul ar fi folosit într-un sis­ octombrie în varianta la 1.4
tem multiprocesor, soluţia GHz urmând ca până la
Intel împărţind frecvenţa FSB sfârşitul anului să fie disponi­
pentru fiecare procesor. De bilă şi varianta la 1.5 GHz.
aceea, procesorul nu va fi Noul C h i p s e t c e v a s u p o r t a P e n t i u m 4

Computers
prezentări video
clipuri pe CD,DVD,banda
video pentru internet
digital video

m m n z o

M o n z a I m p e x S.R.I..
tel. 044-110014
fax.044-193472
V c-mail: m o n z a @ x n c r . r o
Lumea PC este în faţa unui pas important care vine după aproape 15 ani de dominaţie a procesoarelor pe 32 de biţi.

Tip articoi: Prezentare - Apariţie: N/A - Redactor: Marius Neacsa

n pas mic pentru om desktop. mobile, workstation activităţilor extrem de com­

U
sau un pas mare pen­ sau server. Pentru a putea să plexe ca MCAD, modelare şi
tru omenire: trecerea concureze de pe aceleaşi vizualizare 3 D controlul
t

la 64 de biţi. poziţii, puternicele maşini ce sateliţilor, data mining sau alte


Nimic nu poate sta în calea
progresului, lată că lupta pen­
In primul rând necesitatea adresării unui spaţiu mai
tru procesorul suprem dintre
Intel şi AMD începe să mare de memorie.
cuprindă şi segmentul de vârf -
enterprise - nu numai pe cel pot rula aplicaţiile necesare asemenea, este necesară
migrarea procesoarelor spre o
arhitectură pe 64 de biţi.
De ce este impusă această
"lărgire"? în primul rând nece­
sitatea adresării unui spaţiu
mai mare de memorie. Dacă
aceasta nu vi se pare justificat
gândiţi-vă la vremea în care se
spunea că 640 de Kilobytes
sunt suficienţi. Procesoarele
pe 64 de biţi sunt capabile să
adreseze un spaţiu de memo­
rie mult mai mare decât cele
pe 32 de biţi (limitate la 4 GB),
In al doilea rând aplicaţiile
high end" necesită efectuarea
l1

unor calcule cu numere mari -


reprezentate pe 64 de biţi.
Chiar Intel afirmă că va fi print­
re primii utilizatorii ai acestor
superprocesoare, dezvoltarea
noilor sale modele bazându-se
pe aplicaţii deosebit de com­
plexe ce tind sâ atingă limitele
sistemelor actuale.
Ne aflăm aşadar în faţa
unei revoluţii asemănătoare cu
cea de acum aproape 13 ani
din momentul trecerii de la
arhitectura pe 16 biţi la cea pe
32 de biţi ce a avut loc prin
trecerea de la procesorul 286
la 386. Dacă în acea vreme
cei de la Intel nu aveau de
concurat decât cu ei înşişi,
acum lucrurile s-au schimbat
puţin. Atât Intel cât şi AMD
dezvoltă o strategie diferită
modului de funcţionare a proce­
sorului}. Pe partea de calcul se
ajunge - ca şr în cazul x86-64 -
la folosirea operanzilor pe 64 de
biţi în calculele normale şi pe
128 de biţi în calculele multime­
dia (SIMD disponibil prin SSE).
Varianta Sledgehammer: Noii regiştri generali pe 64 de b i ţ i ce includ şi pe cei pe 32, respectiv 16 b i ţ i . Procesorul va veni "împănat* cu
până la 4 MB de cache level 3 şi
va fi disponibil în sisteme multî-
pentru abordarea - cu succes compatibil cu toate aplicaţiile Regele (Merced) a murit, trăiască procesor pe 2 şi 4 căi. Suportul
maxim - a problemei celor 64 de 16/32 bit existente sub un sistem regele (Itanium) este asigurat de chipsetul i460
negri mititei. Strategia AMD pre­ de operare 32 bit şi "long mode ,f
Intel vine cu propria variantă de GX (succesorul lui i450 GX) ce
supune dezvoltarea bazată pe - noul mod în care este activat abordare, varianta lor de proce­ susţine memorie SDRAM şi DDR
arhitectura existentă, noua arhi­ lucrul pe 64 de biţi. Long mode sor 64 bit purtând numele de cod SDRAM (fără RDRAM).
tectură pe 64 de biţi denumită are la rândul său două variante: Itanium (iniţial Merced). IA-64 se Integrarea procesorului va fi
x86-64 fiind o extensie a celei pe 64 bit mode şi compatibility desprinde definitiv de linia x86, neobişnuită, acesta având
32 de biţi. Total diferit de mode, ambele necesitând un OS Intel despărţindu-şi efortul în nevoie de alimentare separată
această abordare, Intel dezvoltă 64 bit, primul rulând aplicaţii două direcţii: dezvoltarea în con- (ca Voodoo 5), iar variantele
o nouă arhitectură pornind de la multiprocesor pe 4 căi (pentru
zero ÎA (Intel Architecuture) - 64
T
servere) permiţând aşezarea pe
fiind un produs pur 64 bit. ambele feţe ale plăcii de bază -
ocupându-se astfel mai puţin loc
dintr-un rack.
Baros-barosanul Intel se ocupă şi de problema
Procesorul pe 64 biţi dezvoltat aplicaţiilor native 64 bit, puterea
de AMD poartă numele de cod sa financiară şi reputaţia
Sledgehammer (K8) - nume ce permiţându-i să ofere condiţii
denotă intenţiile de atacare avantajoase pentru parteneriat
frontală a poziţiei dominante a cu dezvoltatorii de software.
celor de la Intel (puternic zdrun­
cinată de succesul Athlon-ului în
faţa Pentium lîl). Principalul (Aproape) Cocluzie
avantaj ai extinderii arhitecturii AMD afirmă că performanţa unui
actuale este compatibilitatea procesor depinde prea puţin de
completă a noului procesor cu setul de instrucţiuni, dar în
aplicaţiile deja existente, acelaşi timp recunoaşte că
aplicaţiile 64 bit având în acelaşi soluţia lor este o extindere a
timp acces şi la modut pe 64 de arhitecturii existente. Atu-ul
biţi ce le permite o execuţie acestei abordări este în principal
optimă. Dezavantajul constă în compatibilitatea cu aplicaţiile
perpetuarea neajunsurilor din existente, însă schimbarea
vechea arhitectură, în principal adusă nu este una radicală.
prin folosirea setului vechi de Intel doreşte o nouă rasă pură"
1,

instrucţiuni - CISC (Complete Set sacrificând pentru aceasta per­


Instruction Computing). formanţa IA-64 pentru aplicaţiile
X86-64 presupune - aşa cum 32 bit. Puternic susţinut de pro­
am mai spus - extinderea arhi­ ducători software (Microsoft
tecturii x86 pe 32 de biţi. Acest lucrează la o versiune de
lucru se concretizează în princi­ Windows pur 64 bit) Intel oferă o
pal în adăugarea a 8 regiştri alternativă mai îndrăzneaţă, însă
generali pe 64 de biţi, adrese de mult mai complexă ce conduce
memorie pe 64 de biţi, precum şi la des amânări (o trăsătură
Asa arata monstrul itanium tinuare a IA-32 (începând cu
mărirea regiştrilor existenţi şi a definitorie pentru Intel) ce nu
Pentium 4) pentru segmentul
pointerului de instrucţiune la 64 sunt de bun augur.
desktop şi construirea noii IA-64.
de biţi. Adresarea acestora se va native 64 bit, al doilea rulând Desprinderea de vechea arhitec­
face prin introducerea unui R ca aplicaţii 16/32 bit, tură înseamnă obţinerea unei
prefix (spre exemplu registrul Este evident că imple­ performanţe mai reduse pentru
EAX devine RAX - aşa cum AX mentarea acestei tehnologii are aplicaţiile 32 bit, puterea
pe 16 bit a devenit EAX pe 32 de nevoie de timp, specialiştii AMD Itanium-ului fiind descătuşată în
aplicaţiile 64 bit native. Lăsând
AMD recunoaşte ca soluţia lor este o extindere a arhitecturii în spate tehnologia CISC, intel
nu se îndreaptă spre RISC
existente. (Reduced Instruction Set
Computing) ci foloseşte un nou
bit pe vremea 386-ului). Pentru furnizând ca termen de apariţie design: EPIC (Explicitly Parallel
instrucţiuni se foloseşte aceeaşi începutul anului viitor. Nu se ştie instruction Computing) ce per­
tehnică, fiecare instrucţiune pe încă nimic despre chipset-ul care mite îmbunătăţirea execuţiei
32 bit având un echivalent 64 de va suporta Sledgehammer-ul, paralele prin introducerea unor
bit cu prefixul R (ADD devine dezvoltarea acestuia fiind la rân­ facilităţi ca: prediţie, speculaţie şi
RADD).
Se ajunge astfel la două
moduri de lucru: "legacy mode"
dul ei o problemă majoră. paralelism explicit. Se ajunge
astfel la un spor de performanţă
bazat pe calitate (îmbunătăţirea
ITANIUM TM

23
- iJiuliiiiAiiifa» " r
' i

Detonator 3 aduce o serie de îmbunătăţiri despre care nVidia afirmă


ca vor aduce un spor de performanţă de până la 50%.

Detonator
• t

Tip articof: Test - Apariţie: A apărut - Redactor: Marius Neacsa

rivere din toate verşi- a a treia generaţie (prima ver­ s-a dovedit încă o dată un

D
unile, uniţi-vă! siune oferită de nVidia a fost anti-benchmark, diferenţele
Colectivul NVIDIA are 6.16 însă s-a trecut imediat la rezultate fiind de sub 1 FPS.
"trasată" o sarcină 6.18 - cea pe care am folosit-o
destul de dură: menţinerea şi noi). Rezultatele obţinute infirmă
unui ciclu de dezvoltare tehno­ Detonator 3 aduce o serie afirmaţiile NVIDIA (nici pe
logică de aproximativ 6 luni. de îmbunătăţiri despre care departe 50% pentru toate
Până acum această condiţie a NVIDIA afirmă că vor aduce un modelele) şi confirmă supoziţia
fost respectată (aşteptăm spre spor de performanţă de până că optimizarea se va reflecta

NVIDIA 3
sfârşitul anului şi noul NV20).
Una dintre facilităţile care a
permis această dezvoltare
la 50%. Pe lângă acestea se
înregistrează şi introducerea
unor facilităţi ce permit o
în special în performanţa
obţinută în condiţii de stres
(rezoluţii şi adâncime de
este implementarea Unified setare avansată a funcţionării culoare mari). De asemenea,
Driver Architecture (UDA), plăcii video; controlul FSAA cu toată arhitectura UDA, com­
Aceasta înseamnă construirea (până la 2x2 în OpenGL, sau portamentul TNT2 Ultra este
unei interfeţe între software 4x4 Direct3D), control V-Sync invers, Detonator 3 ducând la
(driver) şi hardware (chip) (OpenGL şi Direct3D) şi chiar o scădere a performanţei pen­
capabile sâ susţină diferite posibilitatea modificării tru acest modei de până la
12% în 3D Mark 2000 (fără să
Rezultatele o b ţ i n u t e i n f i r m ă a f i r m a ţ i i l e NVIDIA ( n i c i pe se simtă o îmbunătăţire în nici
unul din teste).
departe 50 % pentru t o a t e modelele)
DDR este ajutat de
combinaţii (versiune driver - frecvenţei procesorului grafic Detonator 3 cu până lai 2 %
model chip). Pentru realizarea şi memoriei. Pe partea de (Q3 1200x1024x32) şi aproxi­
acestei interfeţe atât compo­ "faţadă" sunt suportate noile mativ 4 % (constant) în 3D
nenta soft cât şi cea hard funcţii Digital Vibrance şi Mark. Cel mai bun model este
încorporează un strat (layer) TwinView de care este capabil GeForce2 care ajunge la un
comun diferitelor versiuni. GeForce2 MX. spor de aproape 30% (28% tot
Software-ul foloseşte un în Q3 1200x1024x32) şi de 8%
Unified Driver Software API (+/•) 50% în 3DMark (1280x1024x32).
Layer (UDS) iar chip-ul încor­ Bineînţeles că acest număr Aici se constată astfel utili-
porează un Unified Driver este mai mult decât gen­ ^ tatea upgrade-ului soft­
Hardware Application Layer eros, aşa că am vrut să ware, potenţialul
(HAL) acestea comunicând vedem dacă lucrurile Detonator 3
direct. stau într-adevăr astfel. reieşind în
Se generează astfel posi­ Am recurs la testarea special în
bilitatea folosirii driver-elor mai a trei modele (toate momentele în
vechi pentru modele de chip­ LeadTek WinFast) care este necesară
uri noi (compatibile UDA) sau bazate pe chip­ putere de calcul
optimizarea driver-elor, ceea urile NVIDIA: suplimentară.
ce îmbunătăţeşte performanţa TNT2 Ultra T
Pentru deţinătorii de
chip-urilor curente. Totodată GeForce 256 modele mai vechi (TNT2)
dezvoltarea tehnologică este DDR şi GeForce 2 ^ Detonator 3 nu reprezintă
înlesnită, evitându-se GTS, Comparaţia s-a nici o utilitate. Pentru cei
aşteptarea dezvoltării unor făcut cu o versiune de care posedă sisteme noi (cu
driver-e noi sau amânarea Detonator 2 - 5.22 pe o placă procesoare şi chipset-uri de
optimizării acestora. bazată pe chipsetul 1815 cu un ultimă generaţie) şi vor sâ aibă
procesor Coppermine la 700 acces atât la o performanţă
Detonăm ceva ? MHz. Software-ul folosit pentru mai bună cât şi ia noile
O dată cu anunţarea test a constat în jocurile facilităţi puse la dispoziţie
GeForce2 Ultra, NVIDIA a Quake 3 Arena, Unreal DVC, TwinView, FSAA) insta-
scos şi o nouă versiune de dri­ Tournament şi aplicaţia-bench- area acestei noi versiuni de
vere pentru plăcile video mark 3Dmark 2000 la Detonator este o necesitate.
bazate pe chipurile NVIDIA. rezoluţiile de 800 x 600 şi
Binecunoscutul Detonator 1280 x 1024 pe 16, respectiv
(compatibil UDA) trece astfel 32 de biţi. Unreal Tournament
1
I h

Apariţie Apariţie Apariţie F a c i l i t ă ţ i Detonator 3:


Driver A Driver B Driver C Hartă Driveri
• îmbunătăţiri pentru întreaga
Unrtied Driver Unified Driver Unified Driver gamă de chipset-uri Intel: i815 T

Software API Layer Software API Layer Software AP! Layer i820 şi i840
- Folosirea mai bună a avantajului
dat de set-urile de instrucţiuni
multimedia a procesoarelor
actuale (SIMD) 3Dnow! şi
Unified Driver HAL Unified Driver HAL Enhanced 3Dnow! de la AMD;
Unified Driver HAL
SSE şi SSE2 de la Intel.
(Optimizare chiar pentru Pentium
NViDIA
NVIDIA NVIDIA Harta GPU OJ 4 şi Duron)
GeForce 2
GeForce GeForce 2 Q Moduri mai eficiente pentru
Ultra o
blending implementate atât în
05 C
O Direct3D cât şi în OpenGL.
o
Evoluţia paralela a driverelor si a modelelor de chipset • Reducerea aglomerării apelurilor
• s în driver pentru OpenGL
• îmbunătăţirea procesării asin­
Quake 3 16 bit 140
Quake 3 32 bit
140 crone a comenzilor în OpenGL
fiBriOD : 138toD
l 24 eOo
fO
t O ' 1230.103* I2tii!tt< TITAN ' IZXN024 -• KOtioa
• Suport avansat pentru vertex
120 120 bufferîn Direct3D
Suport avansat pentru vertex
100 100 Ipuffer în OpenGL
• îmbunătăţirea gestionării tex­
30 30 turilor în Direct3D
• "DVC" - Digital Vibrance Control
(0 .n • numai pentru GeForce2 MX şi
60 60 to
= 8 Quadro2 MXR
•"Twin View" - suport Mulţi-
40

20 20
ii <0
Monitor şi Dual Independent
Displays • numai pentru
GeForce2 MX şi Quadro2 MXR

GeForce 2 GTS DDR TNT2 Ultra GeForce 2 GTS


T
T
Force DDR
TI CV
TNT2 Ultra
• Până la 50% spor de perfor­
manţă pentru întreaga gamă
nVidia: de la TNT2 până la
GeForce2 Ultra.
Unreal Tournament 16 bit Unreal Tournament 32 bit
70 70
I Supărarea AMD
60 60 Imediat cu apariţia Detonator
3-ufui, AMD a reacţionat puter­
50 50 nic. Motivul? Cu FastWrites
activat în BIOS calculatorul
40 40 nici nu va porni cu D3 iar în F

rest va merge foarte slab f

30 30 creînd o sumedenie de prob­


leme la rularea aplicaţiilor.
20 20
S i s t e m u l de test
10 10 Place de baza ABfT SL6 [iS15]
•river Intel inf v. 2.3O.O031b
V w————————— - -- - - - _ . _ _ _ _ - _, _r j fc p p p. m m

GeForce 2 GTS GeForce DDR TNT2 Ultra GeForce 2 GTS TNT2 Ultra Procesor Coppermine 700 C7x100 MHz]
Memorie ; Infineon 128 MB PclOO
Hard Diak IBM DJNA 1 5 MB UOMA 65
3D Mark 2000 16 bit 3D Mark 2000 32 bit Placa video #1 WinFast TNT2UItrs
7000 7000
Driver Detonator 2 h 5223/3 [u 6.18)
Pieca video #2 WinFast GeForce256 DDfl
6000 6000 Driver Oetonator 2iu 5.22)/3faSIE
Placa video #3 WinFast GeForce2 GTS
5000 5000 Driver Detonator 2 Iv &22J/3faaiG)
Teste
4000 -3000
Test #1 Quake 3 Arena
3000 3000 versiunea 1 11 L

modul demoDQI
3000 2000 Test #2 UnreeJ Tournamnet
versiunea -
modul ijtoench
1000 1000 A - AC4 -
Test # 3 3Dmark2000

TNT2 Ultra 2 GTS


TT
GeForce DDR TNT2 Ultra
a o
versiunea Build 335
modul Overral Performance

25
Intel a folosit pentru Solano
noua sa tehnologie - Intel Hub Architecture

Intel

i81
Tip articol: Test comparativ - Apantie: A apărut - Redactor: Marius Neacsa

ntel a fost pus într-o componente sunt: BX Killer?


situaţie destul de GMCH: 82815 cu specificaţiile Avem datele problemei. Hai sâ
incomodă: propriul enumerate mat sus: suport vedem dacă Intel şi-a atins
chipset i440BX (cu pentru frecvenţe pentru FSB scopul: detronarea propriului
specificaţii învechite: FSB de 133 MHz, suport (nativ, fără chipset care ţine capul de afiş
maxim de 100 MHz, suport MTH) pentru SDRAM PC133 şi de ani buni. Pentru teste am
pentru SDRAM PC100, compatibilitate AGP 4x. folosit implementarea i815 Abit
AGP2x, UDMA 33) s-a dovedit Totodată este încorporat un (modelul SL6) şi Azza PT-
o concurenţă deosebită pentru adaptor grafic (derivat din DIBX2 cu chipset i440BX.
noile sale modele (cum ar fi "defunctul" i752), oferindu-se Testele rulate au încercat sâ
i820: FSB 133 MHz, AGP4x, şi posibilitatea folosirii unei evidenţieze performanţa în
UDMA66) care aveau nevoie piăci video externe (opţiune ce aplicaţiile 3D (jocuri şi
de RDRAM (memorie foarte lipsea în 810 de la care este 3DMark) pe de o parte şi în
scumpă) pentru a putea "împrumutat" adaptorul grafic aplicaţiile business şi high end
furniza o performanţă adec­ integrat). Sunt suportate 6 rân­ (Ziff Davis) pe de altă parte.
vată. Una dintre soluţii - duri SDRAM PC100 (3 ban­
folosirea unui MTH (memory curi) acestea reducându-se la 3D
translator hub) pentru a putea 4 (2 bancuri) în cazul în care După cum am văzut în testul
folosi SDRAM • a avut un se foloseşte SDRAM PC133. de chipset-uri (nr. 11 XPC)
rezultat dezastruos: perfor­ Din păcate, cantitatea maximă i440BX în aplicaţiile 3D se
manţă scăzută şi sisteme de memorie suportată este de ridică mult faţă de concurenţă
instabile. Astfel Intel şi-a 512 MB. (aproape 20% faţă de i820 în
Aritmetica intel:
îndreptat atenţia spre CH: 82801AA cunoscut Q3 normal). Situaţia i815 faţă
Î81SE - 1815 = ICH2
realizarea unui nou chipset sub denumirea de ICH1. de BX este mult mai roză. Cu
Diferenţa între chipsetu dedicat pentru SDRAM. Aşa Acesta se ocupă de toate câ este depăşit de BX cu
i815E şi i815 este dată de s-a ajuns la chipset-ul i815 interfaţa cu perifericele până la 7% în situaţiile
folosirea unui south bridge (cu numele de cod şi susţine 6 porturi "uşoare" (Q3A 640x480x16)
diferit (ICH1 pentru i815 şi Solano). PCI (+1 ISA cu ISA reuşeşte sâ remonteze în
ICH2 Pentru I815E), Care bridge opţional), 2 condiţii "dure" fiind cu 3 pro­
sunt noutăţile pe care ICH2 porturi USB, şi cente mai performantă în 3D
(82801 BA) le aduce faţă de super l/O (2 seri­ Mark şi aproximativ egală în
precedenta versiune? în ale, 1 paralel, Quake 3 (de la 1024x768@32
primul rând suport pentru tastatură şi în sus). Pe partea de Direct3D
unităţi IDE UDMA 100 (ce! mouse PS/2, (UT) se înregistrează o
Anatomia
mai performant standard IDE floppy disk). penalizare medie de aproxima­
1818
la ora actuală). Urmează apoi Tot în tiv 3% (între 4 şi 2 procente).
Intel a
compatibilitatea cu standard­ această
folosit pentru
ul USB 1.1 ce măreşte componentă
Solano noua Ziff Davis
numărul de device-uri USB este inclus şi con­
sa tehnologie - Pentru cei care folosesc calcu­
ce se pot ataşa la 4. Şi ultim­ trollerul IDE capabil să
Intel Hub latorul şi pentru altceva depât
ul - dar nu cel de pe urmă - susţină 4 unităţi (2 canale)
Architecture. jocuri, BX-ul este depăşit. în
avantaj (ce se reflectă în cos­ compatibile cu standardul
Conform acesteia primul rând acesta suportă
turi) este constituit de inte­ UDMA 66,
chipset-ul este numai unităţi UDMA 33 acest
grarea unui controller
împărţit în 3 componente: FWH: i82802AB/AC - aceasta dezavantaj concretizându-se
Ethernet 10/100 (intel 82559
Graphics and Memory este componenta care încor­ într-o performanţă a plăcii cu
ceea ce permite fie folosirea
Controller Hub (GMCH) porează BIOS-ul plăcii şi RNG chipset i815 cu 40% mai mare
unui port Ethernet direct pe
(echivalentul pentru north- (Random Number Generator). în highend disk winmark
placă, fie folosirea unui slot
bridge), l/O Controller Hub Fizic FWH este cuprins într-un respectiv cu 17% în business
CNR (Comunication and
(ICH) (echivalentul pentru EEPROM de 4 MB. disk winmark (această difer­
Network Riser) asemănător
southbridge) şi Firmware Hub enţă dispare în cazul în care
cu AMR în care să fie intro­
FWH). în cazul de fată aceste se foloseşte un controller
duşi conectorii.
UDMA 66 - achiziţionat sepa­ tru PCI şi SDRAM permiţând astfel
rat - într-un sistem BX). în folosirea oricărei combinaţii (FSB la
testele Business Graphics şi 100 MHz cu SRDAM PC133 sau
High End Graphics diferenţa FSB la 133 MHz şi PC100) precum
se situază în jurul a 5 pro­ şi păstrarea frecvenţei standard pen­
cente, tot în favoarea iS 15. în tru memorie şi PCI în cazul over-
clocking-ului. La acest capitol - over­
cazul aplicaţiilor din suita de clocking - placa s-a comportat forte
teste diferenţa (în favoarea bine SM II permiţând şi ajustarea
i815) variază între 7% (pentru voltajului.
aplicaţiile de birou şi grafică Din păcate nu am avut alte mod­
2D) şi 1 % (în aplicaţiile de ele bazate pe iS15 pentru a putea
grafică 3D şi sunet). compara performanţa de care este
capabil SL6 în segmentul său, Insă
aveţi la dispoziţie o comparaţie cu un
End model bazat pe i440BX.
Chiar dacă obţine rezultate Atenţia cu care este construită placa
foarte bune în aplicaţiile 3D precum şi facilităţile pe care le pune
(AGP 4x nu reprezintă un plus la dispoziţie o face o alternativă via­
bilă pentru cei care doresc soluţii
real de performanţă) BX-ul îşi integrate cu raport preţ/performanţă
pierde uşor-uşor din "farmec", bun. Pentru cei care doresc sâ
mai ales dacă ţinem cont şi folosească plăci video şi audio per­
posibilitatea i815 de a susţine formante această variantă (cu video
Răzbunătorul? aerisit, cele 6 sloturi PCI, 1 AGP, 1 şi sunet onboard ce cresc preţul) nu
un procesor cu FSB la 133
Abit se numără printre primii pro­ CNR, socket-ul 370, cele 3 sloturi de este la fel de atractivă.
MHz şi memorie PC133 care ducători care implementează într-o memorie, precum şi conectorii pentru
ar fi sporit performanţa placă de bază chipset-ul iS 15 conţroller-ele IDE şi floppy fiind
obţinută de noul model de "Solano" de la Intel, Modelul (despre aşezate într-un mod uşor accesibil. Caracteristici
chipset. în concluzie, i815 care Abft afirmă - pe site-ul lor - că O singură problemă se iveşte: Nume ABIT SL5
reuşeşte să-şi îndeplinească este chiar primul din această cate­ clemele de prindere a DIMM-urilor se Distribuitor Sanorg ROMÂNA I SRL ^01/2331676
gorie) are indicativul SL6 şt benefici­ lovesc de placa video AGP, aşa că Pnat 137.7Î
menirea oferind o alternativă trebuie sâ introduceţi întâi memoria
ază de o abordare de excepţie.
viabilă pentru segmentul main- Primul lucru care se remarcă este şi apoi placa video. Rem Maxim 512 MB
Sloturi 3
. . . H .
. . .
stream, însă (încă) puternica manualul voluminos care tratează în Pe lângă specificaţiile 1815 (pe
susţinere a chipset-ului BX de detaliu numeroase aspecte, apropi- care placa le susţine în totalitate) Timp SDRAM PCI00 sau PC133
către producătorii de plăci de ind-se mai mult de un "tratat de mai este oferit şi un sound CODEC Frecventa FSB GG-150 MHz
bază face şi mai dificilă tweaking". în kit se mai află CD-ul cu compatibil AC'97. Oferta Abit include AGP 4X
driver-e cablurile pentru HDD. FDD totodată şi un model "frate mai mare" USB
tranziţia.
P
2
şi un port serial (panoul din spate - SE6 - care este bazat pe 1815
are numai unul - celălalt este ocupat PCÎ/tSA/CNR
(ICH2în loc de ICH1),
de ieşirea adaptorului video integrat, BIOS-ul este de tip AWARD şi per­ UOMA 2x UDMA 66 j
Aceasta este schema iar la acestea se adaugă "clasicele" QIOS Award (SoftMenulll
mite setarea "jumper free" prin
arhitecturii Intel bazată pe 2xPS/2, 2xUSB, paralel şi de funcţia Soft Menu II proprietară Abit. Video si audio on-board. CNR
sistemul de HUB-uri, sunet+joystick). Se poate ajusta astfel FSB între 66 Doteri + implementare de exceplie a
speciale i815
Fizic, layout-ul este proiectat şi 153 de MHz cu diferite fracţii pen­ - ICH1 [pentru ICH2 este SE6)

WinMark 9 9 WinMark 99
12000 1000

I n t e r Processor
(66/100/133 FSB) 10000
SOC

AGP4X o r 8000
GPA c a r d 50C

6000
400
TV o r Fiat 100/133 MHz
Panel Device 4000
SDRAM
200
2000
Standard
Monitor o- I
Susiness Ofsk
Hih-End Diax
0 Susiness Graphics High-End Graphics
Intel Hub Architecture

A C '97 (815 r440BX


B
SM Bus Test #1 Quake 3 Arena
L
versiunea 111
Sistemul de t e s t modul demoQOt
ATA 33 & 66 IDE
PCI Ptoca da Baza #1 ABfl" SL6 fi815] Test #2 Unreal Tournament
Channels (2)
Driver Intel inf v. 2.30.0031b versiunea 4.80'
Race de baza #2 AZZA PT-DIBX2 [i440BX3 j modul utbench
SIO
Drivar Intel inf v. 2.30 0031b j Test #3 3Dmerk2000
versiunea Build 335
r . . .

2 USB Ports Procesor Coppermine 700 (7x100 MHz]


Memorie Infineon 128 MB PdOO modul •verell PerFormence
Hard Diak IBM DJNA 15 MB UDMA 66 Test #3 Ziff Davis WinBench 33
Place video LeaoTek WinFast GeForce2 GTS versiunea 1.1 Build 14
Driver Detonator 3&i S1ED modul AII WinMarks
Quake 3 Arena 16 bit Unreal Tournament 16 bit 3Q Mark 2000 16 bit
140 70 7000

120 60

100 50 5000

40 ^coo

30 3000

20
2000

10 1000

iB15 i440BX

Qijake 3 Arena 32 bit Unreal Tournament 32 bit 7000 30 Mark 2000 32 bit
140 6*0<S*Q

6000 H —

5000

4000

2000

1000

SISTEM DE TAXARE
ti/oră - noaptea
şi d u m i n i c a
£i/oră - z i u a
CE POTI FACE
INTERNET

z i şi de noapte
- plată pe INTERNET
www.magnet.ro
- consulting on-line
psihologie, astrolog
financiar - contabil
ACOPERIRE:

C r a i ovai^pGa Giurgiu, Brăila, Alexandria


I

•T

3L

is the virtue of the future

W e are old but prepared!

w e are senile but efficient!


Noile procesoare de la AMD, ThunderBird şi Duron au nevoie de suport atât din
partea producătorilor de chipseturi cât şi a
producătorilor de plăci de bază ce implementează aceste chipseturi

Plăci de b a z ă

s o c k e t
Tip articol: Test comparativ - Apariţie: A apărut - Redactor: Marius Neacsa

ineînţeles că noile
procesoare de la ASUS A7V
AMD, ThunderBird şi
"Din punct de
Duron au nevoie de
suport atât din partea pro­ vedere al
ducătorilor de chipseturi cât şi
a producătorilor de plăci de
performanţei,
bază ce implementează aces­ placa se
te chipseturi. Pe partea de
chipset oferta constă în două
comportă
modele: KT133 de la ViaTech foarte bine cu
şi AMD 750. Diferenţele
enorme între cele două
procesoarele
chipset-uri (KT133 este mult uron
mai performant integrând
suport pentru AGP 4x şi
UDMA 66) fac uşoară
alegerea producătorilor de
plăci de bază - monopol total
pentru KT133.

Checking
Cei doi reprezentanţi pentru Deja ne-am obişnuit cu în rest lucrurile stau conform foarte bine cu procesoarele
pfăcile de bază scoase de cu tendinţele actuale: 3 slo­ Duron, caz în care se înreg­
acest test au fost A7V de la
ASUS, fiecare beneficiind de turi pentru memorie (DIMM- istrează un spor de perfor­
Asus şi GA-7ZM de la o atenţie deosebită ce se uri de 168 de pini), 5 sloturi manţă mai ridicat (circa 3 %
Gigabyte făcând echipă atât concretizează în modele de PCI, 1 AMR şi 1 AGP Pro. faţă de GigaByte în testele
cu procesor Duron cât şi calitate. A7V se înscrie în Toate acestea sunt aşezate pentru 3D), în situaţia în care
Thunderbird. Condiţiile de această categorie integrând într-un layout aerisit, care are am folosit Tbird diferenţele
testare au fost ceva mai o facilitate care începe să
lh
inscripţionat chiar pe PCB fiind minime. Destinată în
prindă" în rândul (Printed Circuit Board) principal utilizatorilor
"dure" decât până acum, producătorilor de plăci de setările posibile pentru pretenţioşi, A7V poate face
testele fiind împărţite în două bază: suport pentru UDMA jumperi şi DlP-switch-uri. faţă destul de mult timp
categorii - funcţie de sistemul 100. Acesta se realizează Asta dacă nu vreţi să folosiţi avansului tehnologic, fiind
de operare folosit. Pentru prin integrarea unui controller opţiunea jumperfree şi să "bine dotată" în acest sens.
Windows 98 SE avem testele IDE produs de Promise modificaţi toate setările prin
Technologies (20265), care intermediul programului din
de grafică 3D (Quake 3
alături de controllerul UDMA BIOS-ul Award. Printre
Arena, Unreal Tournament şi
3Dmark200) şi WinBench
66 din southbridge-ul VIA funcţiile importante pe care Caracteristici
VT82C686A conduce la un acesta le asigură se numără
pentru performanţa agregată total de 4 canale IDE (maxim posibilitatea setării frecvenţei Nume ASUS A7V
iar pentru Windows 2000 - 8 device-uri). Din păcate la FSB (90/95/100/101/102/103/ Distribuitor ICG - 01/221.73.43
Ziff Davis WinStone ce ora actuală nu există unităţi 105/107/109/110/111/113/115 Preţ 165$
UDMA 100 (nici limita UDMA n 17/120/125/130/133/135/13 Ram Maxim 1500 M8
tratează performanţa în apli­ 66 nu a fost atinsă), însă pe 7/139/140/143/145MHz) pre­
caţiile highend (AVS/Express termen lung investiţia tăcută cum şi a tensiunii, sau hard- Sloturi 3
3*4, FrontPage 98, în A7V poate fi justificată. Tot ware-monitoring. Pentru a Timp SOflAM PC100\PC133
la capitolul dotări "supli­ completa descrierea plăcii Frecvenea 90-145 MHz
P ^ P P T P ^ P T T ^ > 7 ' " r ' l r'iffr r n •rrr~~i'ri "'
J
• • - -

MicroStation 95, Photoshop


4.0, Premiere 4.2, Sound mentare" se înscrie şi inte­ trebuie amintit manualul AGP 4X [Pro]
grarea unui hub root supli­ amănunţit precum şi CD-ul USB
:

Forge 4.0, Visual C++ 5.0) şi


mentar care duce la un ce conţine tot softul necesar
de birou (Corel WordPerfect PCI/3SA/AMR p/M
număr total de 7 conectori unei bune funcţionări (driver¬
_ _ _ _ _ _

8, Lotus SmartSuite 97, (maxim - în realitate placa e şi aplicaţii; monitorizare, UDMA ;2xUDMA 66+2xUDMA 100
Microsoft Office 98) şi venind cu o b achetă cu 3
r
antivirus, teleconferinţâ). BIOS |Award (SoftMenull]
porturi + cele două integrate Din punct de vedere al per­ UDMA 100, 5 porturi USB.
SPECviewperf (descris în Dotări W dotările speciale, perfor­
numărul trecut) pentru = 5 porturi USB). formanţei, placa se comportă speciale manta
testarea performanţei în - pret
OpenGL. producătorii s-au gândit să evite
problemele generate de preţul ridicat
Rezultate la început şi au ales următoarea
Testul arată o apropiere destul de soiuţie: un model ieftin pentru
început, urmat de unul/complet" dar
mare între performantele obţinute
mai scump (GA-7ZX). într-adevăr,
atât de Duron cât şi de Tbird pe modelul de faţă este mai ieftin cu
ambele modele de placă de aproximativ 35 de dolari decât Asus
bază. în combinaţie cu proce­ însă pare depăşit prin facilităţile pe
sorul Thunderbird diferenţele sunt care le oferă. Din fericire această
foarte mici (în majoritatea abordare simplistă nu se reflectă
asupra performanţei, diferenţa faţă
cazurilor sub 0,5% cele mai mari
f
de modelul ASUS nefiind prea mare.
diferente fiind înregistrate în Pentru cei care se mulţumesc cu
testele de OpenGL - aproximativ controller-ul de sunet inclus (au
2%). O diferenţă mai mare se maxim două sloturi de extensie) şi
înregistrează în cazul folosirii nu vor să investească prea mult în
calculatorul lor, însă doresc perfor­
unui procesor Duron ceea ce a
manţă decentă pentru noul lor
condus la folosirea acestei procesor AMD, GA-7ZM este
situaţii pentru a evidenţia difer­ alegerea perfectă.
enţele între plăci. Aşadar, cea
mai mare diferenţă se înreg­
istrează tot în testele OpenGL,
SPECviewperf evidenţiind un plus Şi Gigabyte vine cu o ofertă desti­ aşezarea mufei sursei prea aproape Caracteristici
nată procesoarelor Socket A (Duron de bancurile de memorie ce îngre­
de performanţă (maxim) în şi Thunderbird) ce se concretizează unează manipularea acesteia. Nume GigeByte GA-7ZM
favoarea modelului ASUS de în 3 modele: GA-7ZX , GA-7ZM Dotările speciale ale plăcii se Distribuitor Caro Group 01/313 7109
circa 3% (în medie 1.7%). (ambele cu chipset VIA KT133), GA- rezumă la includerea unei compo­ Prtt 130$ __
Cealaltă suită de teste 3D (jocuri 7IXE4 (cu chipset AMD 750). nente audio compatibile AC 97. Rem Maxim 1500 MB
şi 3D Mark) arată un spor de per­ Modelul din test este GA-7ZM Placa este jumperless toate setările Sloturi 3
(recunoscut drept prima placă de fâcându-se prin intermediul bios-ului
formantă pentru ASUS ce creşte Duron care a ieşit pe piaţă) despre AMI. Sunt prezente funcţiile speciale Timp SDRAM PCI 00 sau PC133
o dată cu rezoluţia/adâncimea de care trebuie spus de la început câ se ajunse deja standard: ajustarea Frecventa FSB 90-124 MHz
culoarea - în jocuri - până spre adresează în special segmentului frecvenţei USB (95 / 100 / 105 / 110
2% şi descreşte - în 3Dmark - de low-price. Acest lucru reiese din / 113 /115 /117 /133} a voltajului şi USB 2

la 2% în 640x480 până Ia 0.5% dimensiunile mici (format microATX] hardware monitoring. PCI/ISA/AMR 3/0/1
în 1600x1200. ale plăcii, din fericire aceasta nu se Chiar şi celelalte elemente ce vin UDMA 2 x UDMA GG
reflectă decât asupra numărului de în kit sunt ''spartane": manualul este
în cazul testelor ce simulează sloturi de extensie (doar 3 PCI plus BIOS AMI
complet dar fără să intre prea mult în sunet
lucrul cu diverse aplicaţii 1 AMR şi 1 AGP) păstrîndu-se
—r
detalii iar CD-ul se rezumă la o suită Dotări + pret
(WinBench şi WinStone) numărul celor de memorie - 3. de driver-e. Probabil câ fiind primul speciale - puţine sloturi, performanta
diferenţele se încadrează în inter­ Layout-ul are o scăpare prin model de placă ce suportă Socket A,
valul 1.5% (Business Graphics
WinMark) şi - 0.2% (aşadar GA- de 0.5% în favoarea A7V. se cunoască acest lucru, mai ales alege în final ce modei vă "aran­
7ZM este mai bun la acest test) Bineînţeles câ numerele arătate în cazul în care această diferenţă jează" citiţi cu atenţie şi
în Business Disk WinMark. aici sunt foarte mici, sporul de se poate scala o dată cu prezentarea fiecărei plăci.
Segmentul HighEnd al acestor performantă nefiind colosal. însă creşterea frecvenţei
teste relevă o diferenţă constantă acesta există şi este necesar sâ procesoarelor folosite. Pentru a

5 H 0 C ; <
1
i 7T IIII111 I E l

Win Bench ...Win Bench Win Stones 99 Spe.cViewperf


12000 1200 150 1-—
• i!
10000 1000 125 c• •

o ;J
8000 300 1C0
+J •
;1
a

6000 600

4000 400

4
2000 200

T
Business Oisk Business Graphics High-End Graphics Business Winscone Migh-End Winstone

Legenda: ASUSA GigabyteA Quake 3 Arena 16 Unreal Tournament 16 3 0 Mark 2000 16


150 60 7000 :

S i s t e m u l de t e s t
RecodebKB#1 ASUS A7V J 125 6000
50
Driver Via 4in1 ver, 4,34a (Socket Al
RecodebB«#2 GigaByte GA-7ZM 5000
Driver Via 4in1 ven 4,24a (Socket A) 100 40
Procesor Thunoerbird 70D • 5*icc MHZ CCRJ 4000
Memorie Infineon 12B MO PcIDD
75 30
Herd Disk IBM DeskSter 15 MB UDMA 66
3000
Place video LeadTek WinFast GeForce2 GTS
Driver Detonator 2 fv. 5.22) 50 20
CD 2000
O)
25 b 10
Teste 1000

Windows 98 SE
Test #1 Quake 3 Arena 640 x 460 640 x 430 540 x 480 1600 x 1200
verelunea [ 1 11 < 30 Mark 2000 32
H

modul demoODI Quake 3 Arena 32 Unreal Tournament 32 7000


150 m 60
Test #2 Unreal Tournament -o
versiunea 4.20
6000
modul utbench 125 O) 50
Test #3 3Dmark2000
5000
versiunea Build 335 40
10C
modul Overall Performance
Test #3 Ziff Davis WinBench 99 4000
versiunea 1.1 Build 14 75 30
modul AII WinMarks ui
3000
Windows 2000 Profesional 20
50
Test #1 Ziff Davis Winatones 99 2000
versiunea 1,2
8
L-

modul AII Tests 25 + 10 1000


Test #2
versiunea
SPECviewperd
6.12 J

£40 x 480
t
1230 x 1024
I
1230 x 1024 640 x 480
T T
1600 x 120O

K«C«LU l»
i W> 640 x 4B0
modul
AII Tests

32
P r o c e s o r u l e s t e d o t a t c u h e a t s i n k şi v e n t i l a t o r ( c a r e t o t u ş i nu au d i m e n s i u n i c o n s i d e r a b i l e )

Guillemot

I geforce 2 G T S 6 4
Tip articol: Test comparativ - Apariţie: A apărut - Redactor: Marius Neacsa

yerclocking pe faţă se înregistrează nici un efect este concretizat în cei 64 de


în numărul trecut v-a negativ, placa fiind stabilă MB de memorie. Pentru a • * * * * • - J J

fost prezentat ultimul chiar şi cu aceste valori ale vedea care este performanta
model nVidia: frecvenţelor dovedtndu-se noului 3DProphet şi cum se
GeForce2 UTRA, acesta nefi­ scalabilitatea GPU-ului NV15 reflectă surplusul de memorie
ind un nou chip ci doar o vari­ de la nVidia - lucru ce a deter­ în rularea aplicaţiilor, l-am tes­
antă dusă la Xtrem a GTS-ului
original, cu o frecvenţă pentru
minat şi scoaterea modelului
ULTRA. închei cu polemica
tat în comparaţie cu primul
modei 3D Prophet II (cu 32 de
&1 " V i
procesorul GPU de 250 MHz şi aceasta privitoare la over- MB de memorie şi frecvente
460 de MHz (2x230 MHz) pen­ clocking-ul oficial, amintind câ GPU/memorie standard).
•T
J I ^*1
tru memorie. Guillemot a luat modelele recente de 3D Testele au fost efectuate sub
în seamă această variantă şi a Prophet II 64 MB au un nou Windows 98 SE pe un sistem
scos propria variantă "forţată" BIOS cu setări normale. Coppermine cu placă BX şi au
- 3D Prophet II GTS 64 MB. Revenind la modelul sosit la fost formate din 3 aplicaţii:
Acest aspect ridică o problemă redacţie trebuie evidenţiat că Quake III Arena, 3D Mark
- deşi pe cutie sunt trecute val­ acesta se adresează segmen- 2000 şi SPEC viewperf. în
orile "normale' (200/333)
1 ntului high-end. Aceasta reiese paralel s-a mai făcut şi o com­
specificaţiile 3D Prophet sunt - pe lângă sporul de perfor­ paraţie între cele două modele
peste cele ale modelului GTS manţă adus de frecventele Hercules cu FSAA activat (la
de referinţă cu un procesor mari folosite - şi din "dotările" maxim) pentru a evidenţia cei
grafic overclock-at la 250 MHz de care beneficiză placa. Sunt 32 de MB în plus.
(faţă de 200 MHz) şi cu o disponibile trei tipuri de ieşire:
memorie mai mare - 64 MB cea standard - VGA pentru No FSAA.
faţă de 32 MB - overclock-atâ monitoare CRT, TV-Out Cum era de aşteptat sporul
la rândul ei la 366 de MHz (prezent deja în numeroase maxim de performanţă se
(faţă de 333 MHz). modele) şi ca supliment spe­ înregistrează la rezoluţiile mari
Pentru a asigura o temper­ cial ieşire DVl, Acest acronim - PII64 fiind cu aproape 18%
atură suficient de mică pentru înseamâ Digital Video mai bun decât modele "nor­
a menţine sistemul stabil, pro­ Interface şi este un conector male" în Q3A şi aproximativ
cesorul este dotat cu heatsink ce serveşte la furnizarea sem­ 1 1 % în 3Dmark2000 ambele la
şi ventilator (care totuşi nu au nalului video digital pentru 1280x1200x32.
dimensiuni considerabile - monitoare digitale, digital flaî în medie pentru Quake 3
spre exemplu WinFast-ul panel, proiectoare LCD şi alte Arena Hercules-ul cu 64 de
LeadTek are un sistem de astfel de scule şi dispozitive. MB este mai bun cu 2.5%
răcire mai "dotat") iar chipurile Kit-ul mai conţine un CD, man­ decât fratele său mai mic. în
ualul plăcii, manualul Power
de memorie sunt acoperite şi
DVD şi un adaptori de Ia S-
3Dmark nu se inversează Caracteristici
ele - două cate două - de disi- rolurile Hercules cu 32 de MB
Video la Composite Video. CD- Nume Guilemot Hercules 30 Prophet II
patoare termice (se pare că fiind cu 4 . 1 % mai încet.
ul cuprinde drivere (bazate pe Distribuitor Ubi Soft - 01/2316769
Hercules se îngrijeşte foarte Aplicaţia SPECviewperf evi­
PreC
-__ . . .

tare de memoriile Hyundai de Detonator 2 v. 5.22), o denţiază o diferenţă foarte 395 USD
6 nanosecunde de pe placa aplicaţie DVD Player • "Power mică - cu puţin sub 1 % faţă de Memorie 54 MS
DVD", demo-uri de jocuri (4 Web www,guiltemot,com
video, chiar şi varianta cu 32 Prophet II 32.
jocuri de la UbiSoft: RayMan2, Tip; GeForce 2 GTS
de MB având aceste radia­
toare - se pare totuşi câ efi­ Monaco GP2, Tonic Trouble şi AGP
FSAA, - Heat sink pe memorii,
cienţa acestor radiatoare nu Speed Busters), demo-uri Doc a ni • DVl out.
Aici începe să se vadă sur­ • W OUC
este dovedită, gradul de video de la NVIDIA şi manu­
plusul de memorie, placa cu Speciei - frecventa GPUMAM 22M66 M«I
încălzire al chipurilor de mem­ alul plăcii în versiunea on-line.
32 de MB nemaiputând ges­ + performanta, docari speciale
orie fiind foarte mic). Aşadar Aprecieri - pret si deja overclock-ata
tiona volumul de date necesar
Guillemot distribuie o placă Momentul adevărului pentru rezoluţii mai mari O versiune high end premerge-
_• T • • •u • j u n i u^mu • • • ••• j . y - J

video overclock-ată în "pielea" LA final torare noului UURA


Un alt "supliment" oferit de 1024x768 în 32 de biţi. Cresc
uneia normale. Din fericire nu Guillmot (în nici un caz gratis în acelaşi timp şi diferenţele
Nota 9 fnoual
1
f
care ajung în medie 14% în Teste
Q 3 A ş i 2 4 % î n 3DMark2QQ0.
La o adâncime de culoare de Test #1 Quake 3 Arena
Full Screen Anti Aliasing (FSAA)
32 de biţi sporul obţinut în versiunea 1.11

3Dmark ajunge chiar la un


....
A Proph 64 A Proph 32
modul demoOQI
maxim de 50% (minimul fiind Test #2 SPECviawperf
de 7% în Q3A 16 bit). versiunea 6.21 Mark 2000 16 3D Mark 2000 32
3500 3500
Se poate afirma - cu aproxi­ modul AIJTests
maţie - că în situaţia cu Test #3 3Dmerk2000 3000
3000
FSAA activat la maxim versiunea Suild 335
Prophet II 3D 64 este mai modul Ove rai I Performante
2500 2500
bun decât modelul cu 32 de S i s t e m u l de t e s t
MB cu 20%.
Placa*» ba*e*l ASUS P3BF 2000 2000
Avem aşadar toate datele Driver Intel inf v.
problemei. Aproape, pentru Procesor Coppermine 700 r?:.ioo MHI DOTJ
că în calcul mai intră şi 1500 1500
Memorie Infineon 12B MB PdOO
preţul, pentru acest model Hard Disk I8M DeskSter 15 MB UDMA 66
high end trebuind să plătiţi Placa video #1 Guflemot Hercules 30 Prophet II 64 1000 A
O 1000
0-
aproape 400 de dolari (cu 80
de dolari mai mult decât pen­
Driver Detonator 3 U 618)
Placa video #2 Gudomoe Hemdea 3D Prophet ll 32 500 500 4 4
tru Prophetul cu 32 de MB şi
cu 100 de dolari mai mult
Driver Detonetor 3£u 6.T81 T
640 x 460 1600 x 1200
decât pentru alte modele 340 x 480 1BOO x 1200
GeForce2 - adică venite de
Quake 3 Arena 16 bit
la alţi producători). Dacă însă 140
doriţi calitate deosebită a
imaginii prin activarea FSAA, 120
aveţi (sau doriţi să vă
cumpăraţi) un DFP sau alt 100
display digital şi cea mai
rapidă placă video la ora 80
actuală înseamnă că vă per­
miteţi un Guillemot/Hercules
60
Prophet 3D II 64 MB.
40

20

A Proph 64 A Proph 32 0

70 Qgake 3 Arena 32 bit


Quake 3 Arena 16 bit 3D Mark 1B bit 300*400 ÎMÎIOH
210 140 tWK Sfl
60

50

40

30

20

10

0
__Spe,cViewperf
Qgake 3 Arena 32 bit 3D Mark 32 bit
210 7000
mucii
• J, - L, L

180

150 5000

120 4000

90 3000

60 2000

30 1000
A
2


V Ă O P E R Ă NOUA G A M Ă
RADIOCASETOFOANE
T-Line de la AUTO

B l a u p u n k t v ăo f e r ă n o u a g a m ă T-Line.
Cinci tipuri n o i d eradiocasetof o a n e a u t o
le p u t e ţ i a c h i z i ţ i o n a a c u m c u p r e ţ u r i
d e ia2 1 9 D M * .
IA

P e n t r u orice p r o d u s d i n g a m a T-Line c u m p ă r a t
Dublin CZ în lunile iunie - iulie beneficiaţi d eu n c a d o u :
o pereche d eparasolare a u t o B l a u p u n k t * \

Radiocasetofoanele auto Blaupunkt


sunt asigurate prin O M N I A S I G
ASIGURĂRI AGRICOLE

Ontarlo DJ30

S u n e t clar. P l ă c e r e p u r ă .


AMD
Thunderbird
"diferenţa este
dată de integrarea
cache L2 în
aceeaşi pastila,
A şa cum v-am promis în
numărul trecut, a sosit vremea
să facem cunoştinţă şi cu noul
model de Athlon pe care AMD
-a aruncat în luptă. Acesta poartă
numele de cod Thunderbird, însă
lucru ce se con- numele de piaţă sub care o să-l găsiţi
iii este tot Athlon, aşa că aveţi grijă în
momentul achiziţiei unui astfel de pro­
înjumătăţirea cesor, spectrul de frecvenţe la care
cantităţii cache L2 sunt disponibile cele două modele
intersectându-se.
(numai 256 de KB)" Pentru început hai să vedem care
sunt diferenţele şi asemănările între
Athlon-ul original şi Tbird, Vom lua ca
termen de comparaţie Athlon-ul bazat
pe core-ul K75 (ce diferă de K7 original
prin realizarea în tehnologie de 0.18
microni - faţă de 0.25 microni - şi
folosirea unui cache L2 ce funcţionează
la 2/5 sau 1/3 - faţă de 1/2 - din

Suportul pentru T-bird este asigurat de AMD (normal!} prin


chipsetui 750 şl VIA prin chipsetuf KT133

frecventa procesorului). Să începem:


din punct de vedere fizic: TBird
foloseşte un sistem de conectare bazat
pe Socket A cu 462 de pini (există şi
modele pentru Slot A însă numai în
regim OEM), conţine 37 de milioane de
tranzistor! ce ocupă 120 de milimetri
pătraţi. Cel mai interesant aspect este
dat de trecerea la tehnologia ce
foloseşte interconectări bazate pe
cupru (tehnologia actuală se bazează
pe aluminiu) avantajul primului material
fiind conductivitatea sporită. Pentru a
putea reliza astfel de modele, AMD a
trebuit să deschidă o nouă fabrică
(Fab30 din Dresda în Germania),
Performanţa nu diferă în funcţie de
materialul folosit, trecerea la cupru fiind
determinată de necesitatea continuării
miniaturizării, în acest moment
aluminiul dovedindu-şi limitele.
Din punct de vedere al arhitecturii,
diferenţa este dată de integrarea
cache-ului L2 în aceeaşi pastilă, lucru
ce se concretizează în înjumătăţirea .

36
cantităţii cache L2 {numai 256 de 440BX şi altul cu 1815 pentru a
KB) pe de o parte şi creşterea se egala condiţiile de dest (BX-u
vitezei (la întreaga frecvenţă a nu are suport AGP4x şi nici
procesorului) pe de altă parte. UDMA 66)
Se păstrează totuşi calea pe 64
de biţi (dezavantaj faţă de Intel) Jocuri+3D Mark 2000
însă şi caracterul exclusiv (avan­ Quake 3 Arena este singurul test
taj faţă de modul inclusiv - prin în care procesoarele AMD sunt
care cache L1 este reprodus în depăşite de Coppermine dar
întregime în cache L2 - folosit de numai în rezoluţiile mari (Tbird
Intel). chiar cu 20% în 32 de biţi) în
Suportul pentru Tbird este rezoluţiile normale Thunderbirdul
asigurat de AMD (normal!) prin fiind mai bun cu circa 7% decât
chipsetul 750 şi VIA prin chipse- Duron, 3% decât Athlon, 8% fată
tul KT133 (care este identic cu de Coppermine pe i815 şi aproxi­
chipsetul VIA KX133 dar permite mativ egal cu P3 pe i440BX. în
folosirea procesoarelor Socket Unreal Tourmament diferenţele
A). Despre aceste chipset-urî aţi sunt aproximativ constante şi în
putut citi în numărul 11 XPC, iar favoarea Tbird: 10% mai bun
o comparaţie între plăci bazate decât Duron, 7% decât Athlon în
pe KT133 găsiţi în articolul 16 biţi şi chiar 9% în 32 de biţi,
următor. 3% fată de P3 pe BX şi 7% faţă
de P3 pe 1815. în 3D Mark, Tbird
Un şut în fund = un pas înainte? a fost constant mai bun cu 2 % -
Vedem aşadar cum istoria se atât faţă de Athlon cât şi faţă de
repetă, pasul făcut de AMD prin Duron în rezoluţii mari, în
introducerea cache-ului L2 în 640x480 situaţia a fost
aceeaşi pastilă fiind făcut şi de următoarea: Tbird bate Duronu
Intel pe vremea Pentium II. cu 10% (16 bit) respectiv 8%
Pentru a vedea cum se reflectă
noutăţile aduse de Tbird asupra S i s t e m u l de test
performanţei am recurs la un test
Placa de baza * ASUS
1 A7V
în care au intrat aplicaţiile cu
Driver Via dini ver 4.24a (Socket A)
care deja v-am obişnuit (sub AZZA FT-DIBX2 (i440BX)
Placa de baza #2
Windows 98 Second Edition) -
Driver InteT inf v. 2 30.0031b
Quake 3 Arena, Unreal
Placa de baza #1ABIT SL6 CS i 15i
Tournament şi 3Dmark2000 pen­
Driver Intel inf v. 2.30.0031b
tru 3D; WinBench99 pentru Coppermine 700 i7*ioor*«
Procesor
testarea performanţei agregate şi Athlon 700 lasxioo MHT COTI
Procesor
Sisoft Sandra pentru Thunderbird 700 ta.&KiQGMHicon)
Procesor
evidenţierea puterii de calcul Duron 700 (3.5x100 MHz DDH)
Procesor
brute; dar şi noile teste pe care o Infineon 128 MB PclOO
Memorie
să începem să le folosim de BW DeskStar 1 5 MB UDMA 65
Hard Oisk
acum încolo (sub Windows 2000 Ziff Davis Winstone 99, In princi de Athlon la aceeaşi frecventă Placa video #1LeacTek WinFast GeForce? fJTS
Professional): SPECvieperf şi pal este urmărită evoluţia fată pentru a vedea cum se reflectă •rivar Detonator 2to,5.22) - AMD
noile facilităţi asupra sporului de Driver
fc^^J^^T 1
• • ţ "Ţ" ^ — w
1
i r • — — — - — - —^

performanţă. La fel de intere­ Detonator 3 (v. 6.18] - Intel


santă este şi o comparaţie rela­ I C" ^) u
tivă la Duron şi Coppermine la Windows SS SE
aceeaşi frecvenţă (testele rulate Test #1 Quake 3 Arena
pentru acest caz au inclus doar versiunea 1.11
cele două jocuri şi WinBench modul demoOOl I
99). Test 42 Unreal Tournamnet
Din păcate uitima versiune de versiunea 4.20
drivere de la NVIDIA (Detonator moduf uibench
3 ver. 6.18) sunt incompatibile cu Test #3 3Drnark2000
sistemele AMD (o problemă versiunea Build 335
destul de spinoasă de altfel), din modul Dverall Performance
această cauză folosindu-se o Test #3 | Ziff Davis WinBench 99
versiune mai veche (Detonator 2 versiunea 1.1 Build 14
ver. 5.22). Impedimentul ridicat modul AN WinWarks
de folosirea unor plăci de bază Windows 2000 Professional
diferite dispare din moment ce Test#1 SPECviewperd
chipset-ul KT133 este aproape versiunea 6.21
identic cu KX133. Procesorul modul AII Tests
Intel a fost folosit pe două mod­ Test #2 j Ziff Davis Winstones 99
ele de plăci - unul cu chipset versiunea 1.2
modul AII Tests

3 7
K7 K75 Tbird Duron
Tehnologie (microni) 0.25 0.18 0.18 0.18
FSB (Mhz) 200 (DDR) 200 (DDR) 200 (DDR) 200 (DDR)
Frecvente (MHz) 500-1000 533-600 - 500-1000 600-700
Milioane tranzistori 22 22 37 25 •
Conectare Slot A Slot A Socket A Socket A
Pini 462 370 462 462
Dimensiuni (mmp) 184 102 120 100
128 128 128 128
Cache L1 total (K)
64 64 . 64 64
Cache L1 - instrucţiuni (K)
64 64
Cache L1 date (K)
512 512 256 64
Cache L2 (K)
CPU speed 2/5, 1/3 CPU speed CPU speed CPU speed
Caceh L2 speed
64 64 64 64
Cache L2 width (bits)

Sisoft Unreal Tournament 32 bit


3500 70
i WI1U i*
"-
J L
• "-«- -• V .
1 1

3000 60

2500 50

2000 40

1500 3C

1000 20

500 10

(32 bit) iar Athionul cu


8 % respectiv 6 %. Legendă Quake 3 Arena 16 bit
Sisoft Sandra arată 140
aceleaşi performanţe A
pentru calcule întregi 120
(MIPS) şi multimedia
în virgulă mobilă 100
(Enhanced 3D Now!)
pentru toate cele 3
procesoare AMD, C c X m
_Q o CD
diferenţele fiind de CD
2 % în favoarea Tbird QJ • QJ
pentru întregi multi­ C

media (MMX), iar în


3 - E
c_
cazul calculelor în vir­ O

o.
gulă mobilă O Q_
O
(MFLOPS) T-bird este o
egal cu Athionul şi cu
4% mai bun decât

Duronul. Quake 3 Arena 32 bit


140
1280]mi
WinBench i
în FPU Mark proce­
soarele AMD sunt
egale şi mai bune cu
3% decât P3 (în
ambeie cazuri), CPU
Mark relevând un plus i

de performanţă de
•>

J
i

10% faţă de Duron şi


X

de 6% fată de restul A A
procesoarelor din m u w r T T nr •

cadrul testului. în \I I <n 0


testele de Hard Disk
I • 3"
_1 M
P3 pe BX nu merită li.]
underbird

SpecViewperf

o
o
I
o
<6

Legenda WinBench WinBench


7000

6000

5000

4000

Ml
•D C
t_ O c
o X 300Q
CD
ttttţ
- -K-n-

t_
SD

QJ < Q QJ QJ
C
c 2000
c •E
i_ QJ <
<otf ÎoS C
^M O°*
C J ?
|E QJ O. D ^ s 1 ° ° a

Tttît
•_ Q. 20 1000
CL O « " 8 S

O
0

WinBench WinBench |
7000 14000
7000 70 H,;MndtelWmM
64Or34Q 1600:1200 M G
: 40 1600]1700
5000 120OO

6000 • 60
5000 10000
5000 50
4000 8000
4000 40

3000
| ! 3000 6000
Li § £i
1
30

ţ iţ-j 4000
1

2000

II •
2000 20 Ci
0
U 3
• ci >
2 1000 2000

)1 1 f
1000 0 10
o 0

Unreal Tournament 16 bit 3D Mark 16 bit WinBench WinBench


70 7000 700 1200
640^50 1280x1074 640x840 Gu^Gfo^'flirtat HkjftndfepfaW^Agrfc

6000 600
1000

5000 500
600
4000 400
600
3000 300
400
2000 200
#b <^ o
xy aj
« »io c>
~
—- K
ş.
m o
<^ o n o 200
1000 100
L_J o

TTT Tf 0
să intre în comparaţie diferenţa desktop. Procesoarele AMD îşi
UDMA 33 - UDMA 66 fiind foarte demonstrează performanţa
mare. KT133 se dovedeşte mai disponibilă ia un preţ mai mic
bun decât KX133 doar în testele faţă de procesoarele Intel. Noul
High End (+7%) în testul Athlon - Thunderbird - se
Business fiind depăşit cu 2%. în dovedeşte un pas înainte reuşit,
Business Graphics Duronul bate dovedind o performanţă supe­
cu 8% Duron-ul, cu 14% Athionul rioară fratelui său geamăn -
, 8% P3 pe (815 şi cu 13% P3 pe Athlon-ul original (bazat pe core-
BX, iar în HighEnd procentele le K75) iar Duron-ul reprezintă
sunt de 4, 9, 16 respectiv 18%. cea mai fericită alegere pentru
Acest test fiind unul de "Viaţă un raport preţ/performanţă.
reala" se observă cel mai bine Totodată posibilitatea folosirii
superioritatea AMD. tehnologiei bazate pe cupru pen­
tru Tbird indică posibilităţi puter­
nice de dezvoltare. La orizont se
Asemănător cu precedentul test ridică deja umbra ameninţătoare
însă cu o suită mai complexă de a Pentium-ului 4 (nume de cod
aplicaţii. Se returnează doar Willamette), la care se adaugă şi
două scoruri: pentru aplicaţii revoluţia aşteptată prin Itanium
business (Corel WordPerfect 8, şi Sledghammer.
Lotus SmartSuite 97, Microsoft
Office 98) şi aplicaţii profesionale
(AVS/Express 3.4, FrontPage 98, Identificarea
MicroStation 95, Photoshop 4.0, modeluiului de procesor.
Premiere 4.2, Sound Forge 4.0, I F F F F P V T C B

Visual C++ 5.0) care sunt I identificator cu vlaorite "D" pentru


elocvente pentru comportamentul procesoare Duron şi "A" pentru
procesorului în condiţii normale. j procesoare Athlon.
In aplicaţiile de birou Tbird este F F F F
frecvenţa la care funcţionează
mai bun cu aproape 8% decât : procesorul
Duron şi circa 7% decât Athlon, p
tipui asamblării cu valorile "M"
petru cârd module şi "P" pentru
în domeniul high end, diferenţele PGA
se reduc la 5.7% respectiv 2.5%.
v voltajul la care funcţionează pro­
cesorul cu valorile "S" = 1.5V,
SPECviewperf "U"=1.6V T"=1.7 V, "N" = 1.8V
t

Acest test se pare că se bazează T temperatura carcasei, cu valorile:


foarte mult pe o cantitate de "Q- = 60°O, "X" m 65°C, \
cahe L2 disponibilă în sistem, "FT = 70°C, "Y" - 75°C, "T" = 90 C
Legendă
G

Tbird fiind la egalitate cu Duron G Dimensiunea cache-ului L2 cu val-


şi fiind depăşit în mod clar de •orile: "1" = 64 Kbytes, "2 = 128n

Athlon. Penalizarea de perfor­ jKbytes, 3 - 256 Kbytes


n p

manţă se încadrează între 30 de B Frecventa FSB maximă cu valorile


procente (AWadvs-04) şi 8 pro­ "A' = "B" = 200 MHz
;

cente (MedMCAD-01) în medie INTEL FFFF/CCC/BB9/V.W


aceasta fiind de aproximativ FFFF frecventa la care funcţionează

17%. ^procesorul c
cec dimensiunea cache level 2 (în •

c o
Kbytes) c_ o •

4-?
BBB frecvenţa maxima pentru FSB "O <
Avem aşadar o imagine de C
ansamblu a situaţiei actuale în v.w tensiunea la care funcţionează
domeniul procesoarelor pentru orocesorut.

Diferente fata de Thuderbird


10

Jocuri 3Dmark WinBench SPECviewperf WinStones Sisoft Sandra


o
-2 —
iii
-A

-6 —
-8-
-10
a

•=1
CUM
a

IN c

3 JflRIfiNTfl h

IB

PC a

E wL f l T U R f i Î N T R E G I I £ RME o sIDEO _ERDTEK FORCE 2 gT S , iE F O R C E SE3


EFORCE 3 3 R > IE F O R C E E . î m ^ iL T R f l , S E 116/3 2 , 5 RNTH 1 m i

DISTRIBUITOR: RESELLERI:
Skin Distribution BUCUrdStI: Best Computers -(01)414.76,98 SlblU: Summit-^217,«B
Sto Puskln 18, Bucureşti 1 Omnîtech Trading. (01)-242.1S.1fi S u c e a v a : Ley\-ipex-990,f2&H9
M (01)^31,28.66/231.50.97 C r a i o v a : starsoft-o8i.4i3.e&fl Warpnet* 090:228.889
E-friall: 5ale5@fonTB5.kappa.ro
G a l a ţ i : Nexial Research - 036.31t.120 D i s t r i b u t i o n
MI- !• [•{
S o f t ST1R1
i II11111 11Erw
i II1

r•
* 1 J

MATEMATICA FARA PROBLEME


Pe s c u r t PASI GRAFICI IN VIITOR
Flash 5 beta
Macromedia testează public
Adobe Photoshop 6.0
c
varianta beta a programului
orei şi-a lansat versiunea a zecea a Flash 5. Acesta va folosi pen­
[popularului pachet Corel Draw la tru interactivitate ActionScript,
expoziţia Seybold din Canada. Acest pro­ un limbaj în stilul JavaScript,
gram oferă în acelaşi pachet animaţie cu suport pentru schimbul de
vectorială, layout de pagini, editare de
date XML Un nou tool Bezier
imagine, animaţie şi paginare web,
va îmbunătăţi procesul de
Corel consideră acest upgrade cel mai
creare a imaginilor vectoriale
important de până acum şi au anunţat
iar modulele "Smart Clips"
numeroase schimbări, atât la nivelul F

asemănătoare cu "Actiorv - 1

urile din Photoshop vor ajuta


utilizatorii sa faca schimb de
experienţă.

Inghesuie-le cu Aladdin
Aladdin Stufflt 5.5 este ultima
versiune a popularului pro­
gram de arhivare de pe
Macintosh, acum disponibil şi
w
i pe platforma Windows. Unul
dintre puţinele
arhivatoare / dezarhivatoare
multiplatformă, Stuffit creaza
arhive cu până la 20% mai A dobe a anunţat în sfârşit
versiunea a şasea a mult
aşteptatului Photoshop- însoţit
Se poate specifica o rată de
compresie variabilă pentru o
imagine, folosind canale
1 mici decît WinZIP.
de Image Ready, care a fost grayscale. Tool-ul pentru text
upgradat şi el la versiunea 3.0, permite plasarea textului pe o
Curat cu curbă, fără intermedierea vre­
Photoshop este gata de a fi
McAfee Quick Clean unui plugin extern iar funcţia de
trimis spre magazine.
interfeţei (ce va fi complet customizabilă Ştim cu toţii ca în urma styles pentru layere este mult
Modificările sunt vizibile chiar
cât şi în ceea ce priveşte caracteristicile noi instalărilor şi dezinstalărilor mai "prietenoasă". Photoshop
din interfaţă care a fost schim­
cu care va fi dotat programul. Printre aces­ repetate, pe hard rămân o
bată suficient de mult încât 6 va fi disponibil la sfîrşitul
tea se numără şi apariţia modulului Corel muiţime de fişiere nedorite.
să-i surprindă pe utilizatorii acestui an şi va costa cu puţin
R.A.V.E. (Real Animated Vector Effects) De asemenea, nici Internet
obişnuiţi cu cea veche, dar peste 600$.
care va permite utilizarea Corel-ului pentru Explorer-ul nu se descurcă
crearea de animaţii de tip Flash, prin ier­ este vorba de o schimbare în Detalii: www.adobe.com
prea bine cînd e vorba sa facă
arhizarea schimbărilor aduse unui obiect bine, ce creşte eficienţa lucru­
curat în urma lui. încet , încet
de-a lungul unui timeline. Alte noutăţi vor fi lui cu programul. Adăugarea
regiştrii ajung să ocupe zeci
preview-ul real time şi instrumente de de notiţe, atât scrise, cît şi vor­
de Mb. McAfee Quick Clean
desen speciale pentru layout-ul paginilor şi bite în imagine este un
se poate dovedi soluţia la
animaţiile web. Corel Photo Paint va fi şi el amănunt folositor pentru un
aceste probleme, descurcîndu-
îmbunătăţit, cu noi filtre (Smart Blur), cu proiect mai îndelungat, când
se excelent la curăţarea sis­
aplicare imediată şi instrumente de editare nu mai ştii ce trebuia făcut, ce
temului, ştergând fişierele
a textului mai eficiente şi adaptate la lucru­ trebuia scos sau după caz
nedorite, extensiile de fişiere
lui pentru web. Corel 10 va începe să fie adăugat. Câteva filtre noi îşi
neaiocate, "exe -urile orfane,
M

trimis către magazine în noiembrie anul fac remarcată prezenţa, Liquid


acesta şi va costa 569 $ (249 $ pentru ver­ fişierele de Temporary Internet
Pixels fiind cel mai interesant
siunea de upgrade). Folders şi multe altele.
dintre ele, un echivalent
Detalii: wwwxoreLcom Photoshop al Kai Power Goo.
Ştiri
news :

TRIMITE M E S A J E CU BROWSERELE EVOLUEAZĂ IAR Pe scurt


O scrisoare pierduta
Y a h o o M e s s e n g e r ! Programul de gestionare a e-
mail-urilor Eudora 5.0 şi-a ter­
minat cu brio perioada de
ostul
Yahoo
Pager a
Login Ed* Mesîenger YT Help
- C ^
V rând să recucerească
partea de piaţă pierdută,
Netscape Communications
la Mozilla. Printre caracteristi­
cile noi se numără suportul
pentru skinuri, numit strategic
beta-testing şi este gata sa
fie downloadat pe gratis.
5^ Eudora are opţiuni de filtrare,
devenit Yahoo pune la dispoziţie spre testare "Themes", care permite
redirecţionare şi forwardare a
Messenger şi v Ffiendi for - rnineaca doritorilor o variantă beta a diverselor compan sâ dis-
O LM*ig Friend L«l. mail-ului, management pentru
se află în sta­ browserului tribuie acest
mai multe account-uri,
diul de beta. Netscape 6, browser cu un
diverse opţiuni de forrnatare
Cam ca toate Preview aspect cus-
a textului, posibilitatea de a
serviciile de Release 2. tomizat care să primi mesaje vocale şi multe
mesagerie on­ Preview le reflecte marca alte caracteristici interesante.
iine vă dă Release 1, lor. Pentru un
posibilitatea care preţ modic,
să aflaţi când Socheaza-te
apăruse în desigur... A mai
ijzninMJiij cu Shockmachine
a m aprilie, la fost inclus şi un
prietenii intră Macromedia vă pune la dis­
începutul aces­ manager pentru
on-hne şi sa le poziţie Shockmachine 2. un
tui an, era încă protecţia pass-
trimiteţi mesaje instant Vâ mai poate mic program cu care puteţi
plin de bug-uri şi nu merita word-urilor şi gestionarea
alerta atunci când primiţi vreun mail în salva diversele clipuri ani­
ţinut pe calculator sub nici o cookies-urilor, iar My Sidebar,
contul Yahoo sau când trebuie să titi mate şi videoclrpuri de pe
formă. Această ultimă variantă My Sidebar Central şi My
prezent la o întâlnire stipulată în Yahoo Shockwave.com. Merita, mai
a mai fost periată între timp, a Sidebar Directory au fost
Calendar, Yahoo Messenger are un mod
mai scăpat de bug-uri şi nu revizuite. Netscape 6 Preview
standby care îl ţine minimizat pînâ când
mai blochează calculatorul Release 2 este disponibil în
calculatorul se conectează la Internet şi
decât o dată pe oră. Netscape mod gratuit pe site-ul firmei.
un modul pentru crearea de chat rooms.
6 se bazează pe engine-ul
Se pot trimite mesaje chiar şi dacă desti­
Gecko, achiziţionat de NC de Detalii: www.netscape.com
natarii nu sunt online ei putând să le
T

citească atunci când vor accesa


Internetul.
4
Detalii: www.yahoo.com

M BETA TESTING... ales că au tot mai multe con­


tracte cu case de discuri
URMĂTOAREA GENERATE Q u a r k X p r e s s 5 celebre. Printre ultimele
noutăţi de pe Shockwave.com
• E SISTEME DE OPERARE
se numără un videoclip inter­
activ al melodiei "Music a

M i c r o s o f t ne p r o m i t e A trecut atât timp între


lupgrade-uri încât utiliza­
Madonei şi câteva animaţii
de-a dreptul ucigaş de
torii de Quark Xpress vor fi amuzante ale lui Joe
W h i s t l e r surprinşi să afle că li se Cartoon.
pregăteşte o versiune 5.0
plină de îmbunătăţiri. Aceasta
r Ţ " f icrosof' si-a propus sa :anseze Fotografii cu impact
tocmai a intrat în perioada de
[ ^ J u r m ă t o a r e a versiune de Windows, Versiunea 6.0 a programului
betatesting, Quark plânuind
cu nume de cod Whistler, pe data de 18 Photolmpact de la Ulead
un release pentru primul
aprilie 2 0 0 1 . Mulţi se îndoiesc de realis­ aduce numeroase
trimestru al anului 2 0 0 1 .
mul acestei estimări, mai ales in contex­ îmbunătăţiri printre care se
Printre îmbunătăţirile promise
tul unui val de critici venit din partea număra generarea automată
se regăsesc un număr impre­ schimbarea interfeţei ce va
celor care au testat cea mai recentă ver­ a applet-uritor Java, o duzină
sionant de instrumente pentru permite ca toate subaplicaţiile
siune beta, Build 2257, şi au descoperit de efecte şi filtre noi, grile şi
layout-ul paginilor de web, şi instrumentele sâ poată fi
că avea mult mai multe bug-uri decât iinii de ghidaj customizabile
producătorii simţindu-se accesate dintr-o singură fer­
opţiuni, Whistler este succesorul precum şi layout vizual pentru
nevoiţi sâ precizeze că nu vor eastră. Dacâ acest lucru va
Windows-ului 2000. dar nu va paginile web.
sâ fure clienţii Drearnweaver- nemulţumi pe câte unii, ei îşi
îmbunătăţi foarte mult formatul acestuia, ului sau altor editoare de pa­ vor putea reconfigura meni­
ci doar va încerca să obişnuiască utiliza­ gini web, paginile create în Spune cu voce t a r e
urile după dorinţă. Definirea
torii cu strategia Net, următorul plan Quark Xpress putând fi mai TextAloud poate citi textele
de macro-uri şi un nou instru­
monumental al Microsoft, ce nu va debu­ apoi modificate în oricare alt copiate în clipboard, folosind
ment de text-on-a-path sunt
ta însă decât abia odată cu succesorul editor. în consecinţă au fost trei voci la alegere. Programul
alte adăugiri interesante.
lui Whistler, ce poartă numele de cod introduse şi noi palete: foloseşte tehnologia text-to-
Până acum cea mai mare
Blackcomb. Layers, Hyperlinks şi Image speech de la Microsoft, care
nemulţumire pe care au avut-o
Whistler va fi disponibil atât în versi­ Maps. Sunt aşteptate de deşi printre cele mai bune,
betatesterii a fost că opţiunea
une pe 32 de biţi, cât şi în versiune pe asemenea instrumente pentru nu suna foarte natural. Util
de scalare a mai multor
64 de biţi. Conform planului Microsoft, crearea de rollovere şi tabele. pentru a vă citi o documen­
grupuri de obiecte simultan,
un beta 1 ar trebui să fie lansat pe 11 Pachetul va include şi taţie în engleză, în cazul în
disponibilă în versiunea 4 . 1 ,
octombrie anul acesta, urmat de un beta avenue.Quark, un utilitar pen­ care vreţi sâ faceţi şi altceva
nu mai este prezentă şi în ver­
2 pe 6 decembrie şi de versiunea gold tru crearea de pagini XML. în în acelaşi timp. Pronunţia
siunea 5.0.
pe 18 aprilie anul următor. ceea ce priveşte modificările este clară şi viteza lecturii
Detalii: www.msn.com aduse Xpress-ului se remarcă bine aleasă.
Detalii: www.quark.com
Windows M i l l e n n i u m şi-a găsit destul de greu o nişa pe p i a ţ ă , integrîndu-se undeva î n t r e versiunea Second Edition a
W i n d o w s - u l u i 9 8 , destul de s t a b i l ă f i e vorba î n t r e noi şi Windows 2 0 0 0 .

Windows
Millennium
T e a r d c t l Prezentare - Aparfcie: A apărut - Redactor: Adrian Dorobat

Misiunea Microsoft de a convinge Windows 2000, restul interfeţei este


utilizatorii că Windows Millenium neschimbat. Doar textul vertical din
merită să fie achiziţionat va fi deci fereastra de Start mai dă de gândit
de două ori mai dificilă în contextu utilizatorului că se afiă în Windows
opiniei publice nefavorabile ce va Millennium Edition. Tot aici putem
specula fiecare bug şi va minimiza găsi o altă îmbunătăţire faţă de 98,
aspectele pozitive. De aceea am faptul că meniurile ce apar o dată
decis să testăm acest sistem de cu apăsarea butonului Start se
operare şi să vă oferim o evaluare autorestrâng, afişând numai pro­
obiectivă, fără urmă de părtinire. gramele cel mai des folosite. Dar
nici această opţiune nu este cu totul
Pe c i f s t * . . inovatoare, ea apărând de
Instalarea "pe curat" a Windows ME asemenea în Windows 2000.
durează aproximativ cât a Windows Un amănunt interesant este câ
98 SE-ului, iar componentele hard­ după un click cu butonul drept pe
ware aflate pe calculatorul de test taskbar puteţi alege din meniul care
au fost detectate fără probleme. apare ce opţiuni din meniul de Start
Imediat după instalare, Impresia a sâ fie expandabile. Includerea
fost una de deja-vu. Cei care se Control Panel-ului în această cate­
aşteptau la o schimbare radicală a gorie este binevenită, deoarece
2 mm
interfeţei grafice vor fi dezamăgiţi: până acum doar secţiunea Printers
-i

ansarea Windows ME nu a în afară de iconurile de sistem, care putea fi accesată direct din butonul
fost o mare surpriză pentru au preluat look-ul celor din de Start, fără deschiderea unor
comunitatea utilizatorilor
de Windows. Apariţia sa
fusese anunţată încă de acum un
an, iar cu trei-patru luni înainte de
Welcome to the H o m e Networking
lansarea oficială o versiune beta 3
a "scăpat" pe Internet, dând naştere Wizard
la numeroase discuţii şi conflicte de
Thrs wizard guides you through setting up Home Networking,
opinii. Declarat drept ultimul sistem which you can use to share resources such astiles,printers,
de operare din seria 9x, Windows and an Internet cormection among the computers irtyour horn*.
Millennium şi-a găsit destul de greu
You network hardware, such as Ihe devices and cables that
o nişă pe piaţă, integrându-se unde­ enabte yout conrputers to c^mmunicate, shouW be instafted and
va între versiunea Second Edition set up correctry berore you run this wirard. For betp setting up
a Windows-ului 98, destul de stabilă your netwotk hardware, <*e Usr*q Home Nefrflykiro h
fie vorba între noi, şi Windows 2000 Windows Me Hdp.
de la care preia numeroase carac­
To continue, clrck Next.
teristici. Putând fi achiziţionat şi ca
upgrade pentru Windows 98 şi des­
tinat fiind segmentului home-user-
ilor, Windows Millennium s-a
dovedit dificil de plasat în ierarhia
numeroaselor versiuni ale sistemu­
lui de operare de la Microsoft, voci
răutăcioase catalogându-l drept
Windows 98 Thtrd Edition sau Cane el
Windows 95 Service Pack 5.
Sistem Windows
operare Millenium

ferestre suplimentare. 3D Mark 2000


Db tt* 5000
Singurul domeniu în care se
£* V**

remarcă o schimbare radicalăîn ceea ce priveşte interfaţa 4000
este Windows Media Player-ul,
Vi
upgradat la versiunea a şaptea
şi mult îmbunătăţit, care acum 3000
are suport pentru skin-uri. De
ce oare programatorii nu au
extins această inovaţie şi la 2000
restul interfeţei grafice, nu se
poate decât bănui. Aspectul
Windows-ului, fie că vă place 1000
sau nu, a devenit un soi de
marcă înregistrată, pe care
Microsoft se strâduie să o per­
petueze. Cu toate acestea, Windows 9 6

popularitatea programelor de
•A

construit teme pentru desktop


sau de shell-uri grafice cum Qake 3 Arena Fastest
150
este WinBlinds-ui celor de la
Stardock ar fi putut să le dea
de gândit celor de la
J J 130
research&deveiopment care să 3

propună implementarea unui


sistem de skin-uri pentru
90
întreaga interfaţă grafică a
Windows-ului.
u*NndFif«irttif- ^ M v l i i i K * * I * » « ^ T «

60
Experienţa multimedia
Suportul pentru skin-uri nu I
este singurul atu al Media m ^ 1^ i w
30
Player-ului. Acestuia i-a fost
îmbunătăţit codul pentru
tL \ J

' 1 1 -

streaming, i-au fost adăugate


, r

0
codec-uri noi (deşi încă nu Windows 98 Windows Me

poate reda nici un format


RealMedia) şi a fost îmbogăţit
cu un egalizator şi cu diverse Qake 3 Arena HighQ.
150
module de vizualizare, apropi-
indu-se din acest punct ae
vedere de playere cu mai
120
mare impact pe piaţă cum ar fi video entry level, asemănător
WinAmp sau Sonique. Dar cu cele care se găsesc în
aspectul cel mai important pachetul software al unei plăci 30
este posibilitatea de a face CD video cu posibilităţi de captură
ripping în format WMF sau al unei camere digitale.
{Windows Media Format). Acesta compensează iipsa mai 60
Fişierele obţinute sunt în multor opţiuni de editare prin
general cu 3-5% mai mici uşurinţa cu care poate fi
decât cele în format MP3, la folosit, astfel încât oricine 30
aproximativ aceeaşi calitate, poate sa îşi organizeze filmele
care contrar celor mai multe din vacanţă şi să le transfere
păreri nu este calitate CD nici pe un suport oarecare sau să 0
în cazul WMF-ului, nici în le prezinte pe Internet. Windows ga Wrndows Me

cazul MP3-urilor, decât poate Interfaţa drag&drop şi un wiz­


dacâ CD-uri!e la care se face ard mai mult decât serviabil
referire au fost mai întâi simplifică foarte mult lucrurile. page preview înainte de HighEnd Disk WinMark
raşchetate cu şmirghel. printare, prinţ preview care nu 12500
Internet Explorer 5.5 a fost
Entuziasmul iniţial în faţa inclus şi el în Millennium în funcţionează excelent, mai
acestui aspect inovator este ciuda procesului anti-trust în ales pe paginile cu elemente
însă temperat de faptul că care unul din capeteie de de Java Script, dar măcar 10000
Media Player 7 este deja acuzare era interconectarea există. O bilă albă pentru
disponibil sub formă de down¬ dintre browser-ul Internet şi Millennium? Deloc, deoarece
load pe site-ul Microsoft, ceea şi Internet Explorer 5.5 este 7500
sistemul de operare. Ultima
ce reduce avantajul Windows- versiune conţine numeroase disponibil pentru download
8
ului Millennium în această elemente care ar adăuga un separat.
privinţă la zero. 5000
plus de farmec şi eficienţă
Microsoft pune un puternic paginilor web, dacă designerii Mai puţine probleme tehnice?
accent pe domeniul multime­ se vor decide să utilizeze Per total, Windows Millennium
2500
dia, concluzie sprijinită şi de instrucţiunile HTML supli­ este mai stabil decât Windows
apariţia lui Windows Movie mentare. O altă opţiune utilă 98 SE, căderile de sistem fiind
Maker, un program de editare este posibilitatea de a face mult mai rare şi erorile mult
0 Windows Me
Windows 98
Illlllllllllfylllllfy
s o f t APLICAŢII

mai puţin criptice. Insă metodele venire a crash-urilor, prin


folosite pentru obţinerea unui plasarea unor restricţii software
plus de stabilitate lasă de dorit şi în ceea ce priveşte 3

îşi au dezavantajele lor. suprascrierea DLL-urilor


în primul rând, Microsoft a rupt Windows-ului sau a altor fişiere
definitiv legăturile cu trecutul şi a de sistem de importanţă vitală.
eliminat DOS-ul din Windows. Se Când un program reuşeşte totuşi
mai poate încă intra în linie de sâ suprascrie un fişier de sistem,
comandă (facilitate anacronică şi modulul de protecţie, care
ea pe cale de dispariţie) însă nu funcţionează în background va
se mai poate iniţializa calcula­ înlocui fişierul cu cel din cab-
torul în mod DOS (decât doar urile Windows-ului. Singurul •1 , T*y L •n i
folosind Emergency Boot Disk-ul, dezavantaj este un spaţiu pe
metodă care nu lasă suficientă hard ceva mai mare ocupat de
memorie liberă pentru rescrierea sistemul de operare. Avantajele ?3
BlOS-ului sau alte astfel de sunt de la sine înţelese.
ii*-.
operaţii care necesită rularea Opţiunea de hibernare, "împru­ l£i«mm*

doar din linia de comandă). Până mutată" tot din Win 2K, salvează
şi familiarul Scandisk ce apărea tot ce se află în memorie, inclu­
după un reset accidental sau voit siv aplicaţiile deschise pe disc, j
o* ... ^ . . .-

al calculatorului a fost înlocuit cu permiţând reluarea activităţii ca


o versiune de Windows. Acest şi cum nu ar fi fost vreodată proceselor active, pentru scurt caracteristicile noi şi interesante
lucru are mai multe efecte. în întreruptă. Acest lucru este posi­ timp însă. din Windows ME, fie sunt
primul rând cunoscutele autoex- bil numai pe anumite configuraţii adaptări pentru home user-i ale
ec.bat şi config.sys şi-au mutat hardware, şi chiar şi pe hard­ Conectare şi interconectare facilităţilor din Windows 2000, fie
conţinutul în folderul System din ware certificat, s-a întâmplat ca Millennium-ul îmbunătăţeşte sis­ nu sunt exclusive Millennium-
Windows, ele intrând în catego­ PC-ul de test sâ intre în temul de help şi vine cu o sume­ ului, fiind disponibile şi celor
ria "pe cale de dispariţie". în plus hibernare şi sâ nu mai vrea sâ denie de wizard-uri noi printre care utilizează 98-ul. Dacâ mai
Windows Me stă la pândă ca un se trezească decât în urma unor care se numără şi unul pentru utilizaţi încă Windows 95, un
tigru ca nu cumva o aplicaţie să şocuri electrice de la butonul de Home Networking, care se pre­ upgrade ar fi indicat, dacă hard-
scrie ceva ce nu e pe gustul său reset. supune că ar trebui să le facă ware-ul vă permite şi dacâ nu
în autoexec.bat sau alte fişiere viaţa mai uşoară celor care vor cumva păstraţi 95-ul pentru com­
Ultima şi cea mai importantă
mai vechi de sistem, iar când să îşi instaleaze o reţea acasă, patibilitatea cu aplicaţiile de
opţiune, preluată bineînţeles tot
acest lucru se întâmplă, între camere, între apartamente DOS. Dacâ aveţi însă un
din Windows 2000, este cea de
înlocuieşte conţinutul cu propriile sau între blocuri (s-au mai văzut Windows 98 SE care nu vă
System Restore. o adevărată
sale instrucţiuni, considerate mai cazuri). Wizard-ul creează o dis­ creează probleme, ar trebui să
mană cerească pentru cei care
sigure. Concluzia: driverii de chetă cu configuraţia, dischetă vă gândiţi bine dacă aveţi nevoie
instalează zece programe pe z\.
DOS (reai mode device drivers) ce poate fi folosită pentru a de caracteristicile noi aduse de
în spiritul unor programe ca
nu mai funcţionează cum trebuie include în reţea un alt calculator, Millennium şi dacă nu puteţi
GoBack sau Norton Ghost,
sau deloc, iar unele jocuri sau sărind peste etapele de prima completa 98-ul cu aplicaţiile
System Restore face un backup
programe de DOS nu merg decât oară. Calculatorul ce trebuie să disponibile pe net. în rest, chiar
al fişierelor de sistem, fie
în fereastră sau de nici un fel. fie inclus în reţea nu trebuie nici dacă avantajele unui upgrade nu
automat (la fiecare zece ore de
Dar cine se mai joacă jocuri de măcar să aibâ instalat sunt extraordinare, măcar din
funcţionare), fie la cererea uti­
DOS în ziua de azi veţi spune? Millennium, e de ajuns un curiozitate Millennium-ul ar trebui
lizatorului, creând în felul acesta
Poate că pe acest lucru s-a Windows 9x. încercat.
o "ancoră" la care sistemul se
bazat şi Microsoft când a decis poate întoarce în cazul în care a Interconectarea calculatorului
să cureţe Windows-ul de fost maltratat pînă la limita cu scannere şi camere foto digi­
aproape orice urmă a nefuncţionalitâţii. Dezavantajul tale se face prin intermediul pro­ Producător:
învechitului DOS. (minor) al acestui sistem de pro­ tocolului WIA (Windows Image Microsoft
în al doilea rând, opţiunea tecţie este că se lansează în Aquisition), care dacă are de-a
System Files Protection este una background şi poate provoca o face cu o cameră digitală com­
Distribuitor:
dintre noile modalităţi de pre- încetinire sesizabilă a restului patibilă, permite managementul
imaginilor fără ca acestea sâ fie CD Microsoft România
transferate pe calculator, iar pro­ •P
cesul de scanare este destul de 03
*E 3 a\ - w-\_j £T" AJ
C:\»SET ttindir=C:\WlNDowS
mult simplificat de prezenţa unui a
wizard. Aprecieri:
C:\>SET winbootdir-C:\wiNOOws Includerea MSN Messenger-
Stabilitate sporită
ului nu poate fi decât binevenită,
Ghid de home networking

C:\>5ET PATT1=C:\WINK)WS:C:\rfINDOWS\COr*(AND iar cei doritori de interacţiune pot


C:\>ŞET PROMPT=SpSg juca o serie de jocuri oniine, cu
Nu sunt îmbunătăţiri reale
menţiunea că cine ajunge sâ

C:\>SET TEMP=C:\WIND0WS\TEMP j \ Multe aplicaţii noi pot fi luate si


C:\>SET TOP=C:\VfiNDOWS\TEMP joace jocurile incluse în Windows de pe net free.
C:\>SET BLA5TER • Â220 T5 03. T4 (a se vedea Solitaire) nu e în
mod sigur pe calea cea bună. Detalii tehnice:
C:\>LH C:V«NDOteS\AU30OOS.C0H Procesor: P150Mhz
VORTEX COS AUDIO DRIVER (2.007) Copyright (O 1997-1999 Aureal Semiconductor
ERROR *2: Driver cannot load while windous is running. Driver not loaded. Video: VGA
Concluzie
RAM: 32 RAM
Întrebarea la care trebuie sâ se
Hard: 480 MB
dea răspuns acest articol este:
merită sau nu upgrade-ul la Impresii finale:
• Windows Millennium Edition? Din păcate WindowsMe nu poate
kt.» Răspunsul nu poate fi însă un fi privit ca un sistem de operare
simplu da sau nu. Aproape toate tara de care nu se poate sta.
Win98SE este încă valabiL
AVX
software
IBM ViaVoice

AVX 2 0 0 0 5 . 6 Producător:
Softwin

Tip articol: Prezentare - Redactor: Adrian Dorobat


Distribuitor:
Softwin
VX este un antivirus downioad-urilor a cărui utilitate Fabrica de Glucoza 5. Buc 2

A
F V - T
de calitate, ce se este evidentă, însă care face Tel: 01-230.50 26
bucură şi de o bună imposibilă utilizarea concomi­ E-rnail: office@softwin.ro
recunoaştere tentă a unui download mana­ Q
internaţională. Ultima versiune ger. Dacă ar fi avut o funcţie Aprecieri:
trimisă la redacţie are drept de reget, poate că mai mulţi ar Q - Module performante de
ti
puncte forte protecţia împotriva fi fost tentaţi să îl folosească, I scanare
IJ>frlF.
duşmanului nostru comun, însă când conexiunea proastă - Scanare e-mail-uri
Internetul. constituindu-se într- face ca download-ul sâ se ^ -Nu poţi folosi în paralel un
un adevărat firewall personal. întrerupă constant, cred câ download manager la sistemul
AVX filtrează e-mail-urile la mulţi vor prefera să folosească I de scanare pe internet
.» H M 4 t r * m

4 f '

nivel de POP3 st blochează un downioad manager şi să


Detalii tehnice:
mesajele infectate indiferent de scaneze ulterior fişierul.
Procesor: 486f'66
clientul de mail infectat. Printre alte îmbunătăţiri CD-Rom 2X
Scanarea porturilor de Internet aduse de versiunea 5,6 se RAM: 32 RAM
asigură interceptarea viruşilor numără AVX Live ce permite Hard: 10 m
de tip backdoor sau cal troian actualizarea anti-virus-ului de
iar verificarea configuraţiei şi a pe Internet sau chiar de pe o Impresii finale:
regiştrilor vă anunţă dacă sis­ reţea locală ca şi din spatele Cef mai bun antivirus de pe
temul poate fi afectat de apple- unui Server Proxy, dacâ folosiţi piaţa noastră a căpătat o
turi Java, Java Script sau aşa ceva prin tragerea antidot­ noua versiune. Evident,
îmbunătăţită.
ActiveX vătămătoare. ului în numai cîteva ore de la
AVX Download Control este raportarea virusului de către
Bî «TAŢI*

program.
• —
hwf'. bit*
un modul de monitorizare a

B M

V i a V o i c e P r o

Tip articol: Prezentare - Redactor: Adrian Dorobat Producător:


IBM
iaţa programelor de Words pentru corectarea • -\\\\\\\wm
www, ibm.com

p
recunoaştere vocală automată. în combinaţie cu
• -\\\\\\\wm

nu numără foarte Microsoft Word se pot crea Via Distribuitor:


mulţi oroo^cato-' şi de
1
Voice Documents şi macro-uri IBM Romanţa
www ro.ibm.ro
aceea competiţia este destul vocale. Toate programele de
de strânsă. De fapt numele pe calculator pot fi comandate
care merită menţionate sunt prin intermediul vocii, prin uti­ 0
exact trei: Lernout&Hauspie, lizarea de shortcut-uri vocale,
Dragon Systems Inc. şi IBM. iar Internet Explorerul cu atât
Programul care poartă stindar­ mai mult, navigarea pe Internet - proceduri avansate de
recunoa$tere
dul IBM în acest domeniu este devenind mult mai simplă. Cu
- proceduri de corectare automata
Via Voice Pro 8, ultima toate acestea modulul de
variantă profesională a recunoaştere vocală ocupă o -Consuma multe resurse
-Nu recunoaşte mereu cuvin­
popularului Via Voice. destul de mult din timpul de tele
Principala problemă a pro­ procesare al calculatorului,
gramelor de recunoaştere ceea ce înseamnă că aveţi Detalii tehnice:
vocală este acurateţea nevoie de un sistem destul de Procesor: P300
performant pentru ca Video: V G A
1J - J—mru-w- P« j

recepţionăm cuvintelor, care


^ f « harfcwfa(••-mm H-fc- w ; W
este influenţată de calitatea recunoaşterea vocală sâ nu RAM: 64 RAM
i• --> i K f kt M H t 4 H A # 4 M -r-mtntr*

^- V m mâmww r*# Amm+tm mw-rm, - microfonului şi corectitudinea stânjenească celelalte procese Hard: 510 MB
recunoaşterii, influenţată la active. Şi oricum durează ceva
Impresii finale:
S* . rîndul ei de motorul programu­ vreme până calculatorul învaţă
cum vorbiţi, şi dacă ţinem cont Este unul dintre pachetele
lui. IBM foloseşte o procedură reuşite de recunoaştere
numită Advanced Acoustic că nu este construit pentru vocala. însă. inevitabil are
limba română, trebuie sâ
r B f a k M f a ^ r ţ ţ M • |l F W I Iii i f I •

Model care ajută programul să


^ ^ i f c T O I Ţ ^ Ţ-rTJ_* T
punctele sale mai slabe
l

vă înţeleagă mai bine şr o vorbiţi bine engleza încât să


WM* CM 1. r ml nil BHn priceapă ce aveţi de spus.
suplimentează cu Attention

47
ft SUNET

Fruity Loops a fost mereu cu interfaţa grafică la înâlţime, chiar dacă acest lucru a presupus un
consum foarte mare de resurse

Fruity Loops
Tip articol: Prezentare - Apariţie: A apărut - Redactor: Remus Gradin

upă ce în urmă cu sisteme de operare sau prob­


două numere ale leme legate de crash-uri.
D XtremPC am prezen­
tat o ultimă versiune
Chiar şi acum la versiunea
2.7, Fruity Loops are majori­
şi anume 2-5, acum suntem în tatea lucrurilor noi aduse spre
posesia versiunii 2.7. rezolvarea problemelor
Specialiştii de la Image Line amintite mai sus, specialiştii
se mişcă se pare foarte rapid de la Image Line orientându-
cu programarea noilor versiu­ se îndeosebi spre rezolvarea
ni de Fruity Loops, lucru unor bug-uri. Astfel, Image
foarte bun de altfel, fiindcă Line pretinde rezolvarea unor
aşteptăm cu nerăbdare bug-uri de la algoritmii de
versiunea 3.0. Până la clipa interpolare, de ia render, pen­
când vom prezenta versiunea tru efecte, oscilatoare, filtre
3.0, să vedem împreună ce sau pentru TS404. Alte
noutăţi aduce această modificări s-au înregistrat şi la
proaspăta versiune a Fruity categoria efecte. Efectul sur-
Loops si anume cea care dă round a fost scos, în locul său
titlul acestui articol... 2.7. fiind introdus phase inverter
care într-adevăr este un efect
Grafica - din nou super diferit dar nu prea deosebit.
Un lucru este clar. Fruity Au rămas neatinse în schimb
Loops a fost mereu cu inter­ posibilităţile de a folosi Grafica nu diferă prea mult de ver­
diverse plug-in-uri DirectX, siunile mai vechi.
faţa grafică la înălţime, chiar
dacă acest lucru a presupus lucru care au făcut din Fruity
Envtronment settings Loops un soft deosebit de
un consum foarte mare de
resurse. Prea multe lucruri la puternic şi recunoscut. Image
Line a lucrat pe de altă parte
3] • Easy movo
O Us© brtti mous* btftons
interfaţa grafica a programului
nu s-au modificat din punctul şi la problemele de compati­
bilitate ale Fruity Loops cu
~ — •

• Auto rr*X¥T*i« winttow


• •••™
de vedere al aspectului, însă
se pare câ la Fruity Loops 2.7 Windows 2000, probleme
care şi-au găsit rezolvarea Producător
•rtddonwhod curw s-a lucrat ceva pe la motorul
O Stării îp*ash scr*en grafic deoarece la încărcarea încă de la versiunea 2.5.4 (pe Producător:
D Provww in open cWog care noi am sârit-o preferând Image Line
P Poîtoofitodsover knobs interfeţei resursele sunt mult
Distribuitor:
• \\\\\\\\\\W

Q No c*r in S3*T**? browsor mai puţin consumate (era să vâ prezentăm 2.7).


3 AUo clos* D«*dSoirjd
• Ailo chanrwts cunoscut faptul că grafica ~CO N/A
j Q Auto sere* long partea deosebită abordată de inter­ •U


Tendinţe de viitor
O Doi lnr.fi wtnttows to scrsen faţa lui Fruity Loops era un QJ
Alte lucruri noi aduse de
imens devorator de resurse în Fruity Loops 2.7 sunt: exten­
detrimentul rendering-ului)- sia ZIP pentru sample brows¬
La partea de settings au mai apărut lucruri Aprecieri:
™ • MM

noi...printre ele şl "DorVt limit windows to screen". Dacâ ne aflăm tot la un capi­ er, câteva noi instrumente, un
tol legat de grafică, în versi­ • Noi efecte introduse
plug-in nou - Fruity Fast LP - Rezolvarea problemelor de
unea 2.7, Fruity Loops ţine (care este destul de intere­ compatibilitate
cont de posibilitatea utilizării sant prin prisma rezultatelor I - Instrumente nor
mai multor monitoare, utiliza­ sale). Tendinţele de viitor, evi­ O ; N / A

torii beneficiind de opţiunea dent cele referitoare la versi­


1
"don ! limit windows to unea 3.0 (probabil în opinia Detalii tehnice:
screen" . celor de la Image Line), se - 24 biti/96kHz
vor îndrepta spre un consum -1UOS/PDIF
Bug-urlle ... eterna lupta. cât mai mic de resurse, zoom, - 4 l/O analogice
Mai la toate noile versiuni export în bănci de sunete SF2 - Dnveri pentru Windows 95.98.NT; ASIO:
care au apărut din gama şi DLS, poate şi o nouă inter­ DirectSound.
Fruity Loops, Image Line a faţă grafică şi nu în ultimul - Compatibilitate cu : CakeWalk, Coci Edil Pro etc.
declarat câ principalele rând reducerea bug-urilor.
Impresii finale:
îmbunătăţiri s-au văzut în
Un excelent program ce toc­


corectarea unor bug-uri, mai a tost din nou îmbunătăţit
terfaţă a FiMl se rezolvarea problemelor de
chimba de compatibilitate cu diversele
Delta 6
Midiman
1

Facilitează înregistrarea pe 24 de biţi la rata de samplare de până la 96kHz, dar numai în cazul în care utilizatorul este
fericitul posesor al unui computer foarte performant.

MIDIman Delta 66
Tip articol: Prezentare - Apariţie: A apărut - Redactor: Remus Gradin

ste vorba despre


l
fT computer cutia cu
placa (realizată de cele patru intrări şi H*4rto*Js —
către M Audio, un ieşiri, conducând t u & i J m o ^ o i j i t t f l « J0" " i a oo

nume de răsunet în după sine şi


domeniul audio hardware-ului
TTTT

apropierea de com­ M
- L+

ce transformă computerul
puter a restului de -N
într-un super performant rmulti-
hardware audio
track digital şi la un preţ 1
folosit concomitent
J

destul de mic având in vedere r ^ * r i « . r i * r ţ * r $ * r i * r ^ r ^ :

cu MIDIman Delta F W a F HM F "i>rf - J F feUaP r "1* '- '-' :-


(

calitatea acestui produs. f~ b v O i q r ţkrtobt-a r S t e n G a ţ • r ' i n i


66. In / out-urile „ 3
j
i j i - -
Mai explicit şi fără prea S/PDIF îi permit
multe cuvinte, MIDIman delta plăcii realizarea de Software-ul de control al MIDIman Delta 66.
66 facilitează înregistrarea pe transfer digital în şi
24 de biţi la rată de samplare din sistem, fiind foarte utilizată ceva avans în faţa PC-ului
de până la 96kHz, dar numai la transfer digital de pe DAT, lucrurile stau cam la fel: pen­
în cazul în care utilizatorul MiniDisc sau de pe CD. Placa tru raia de samplare de
este fericitul posesor al unui are şi un software special pro­ 96kHz, este nevoie de o mem
computer foarte performant. dus pentru configurarea şi orie RAM de 128Mb, iar pen­
controlul său fin. capturi cu tru înregistrări la rate de sam­
Pachetul MIDIman Delta 66 acesta putând fi observate şi plare de 48kHz, ar cam fi
Dar sâ vedem din ce este în imaginile din acest articol. nevoie de 96Mb RAM.
compus celebrul pachet Drîverii plăcii sunt valabili pen­
MIDIman delta 66. Are la bază tru Windows 95 93 sau NT,
?
MIDIman Delta 66 este
două componente; placa de având suport şi pentru ASIO funcţionabilă în programe cum
sunet cu porturile S/PDIF pe sau A S I 0 2 , Direct Sound. ar fi: n-TRACK, Cakewalk,
slot PCI, cealaltă componentă MIDIman Delta 66 este Cool Edit Pro, Digital
fiind o piesă ce înglobează 4 disponibilă atât utilizatorilor de Orchestrator sau GoldWave.
intrări şi 4 ieşiri analogice (de PC-uri cât şi celor de MAC-uri.
tip jack RCA). Un
inconvenient (în opinia mai Cerinţele de sistem
multor persoane care au tes­ După cum spuneam mai sus,
tat acest produs) ar fi cablul acea calitate deosebită a Producător:
de legătură care este cam de sunetului (prin calitate M Audio
un metru lungime şi practic deosebită înţelegând rezoluţia wft.rnidiman.dş
aduce mult prea aproape de de 24 de biţi şi raia de sam­ Distribuitor:
plare până la 96kHz) are CD N/A
nevoie de un sistem destul de
performant. Spre exemplu CD
pentru utilizatorii de PC-uri,

pentru a beneficia de rata de
samplare de 96kHz, un sistem Aprecieri:
recomandat de cei de la M - Suport ASIO/ ASI02/
Audio ar fi un procesor minim DirectSounrJ
- Soft-ui pentru configurare
intel Pentium II la 266Mhz cu
128Mb memorie RAM, iar în o - lungime redusă a cablurilor
condiţiile mai modeste în care
înregistrarea este realizată pe
o rată de samplare de 48kHz, Detalii tehnice:
un minim necesar de sistem Procesor: P200MMX/P2-266
ar fi un Intel Pentium 200 Video: n/a
MMX, cu 64Mb memorie RAM, RAM: 64/128 RAM
şi în ambele cazuri, în manu­ Hard: n/a/EIDE/SCSI

alul plăcii este recomandat un Impresii finale:


harddisk UDMA EIDE sau Una dintre acele placi foarte
chiar SCSI. Pentru utilizatorii utile celor ce lucrează în
de MAC-uri (şi cred că este domeniul producţiei de
muzică
un lucru ştiut deja că în multi­
media MAC-ul a cam luat

49
1
\ 'î
s o f t GRAFICA

GameBlender oferă p o s i b i l i t a t e a r a n d ă r i i de a n i m a ţ i i 3D r e a l - t i m e , OpenGL

Blender 2.0 Tip articof: Prezentare - Apariţie: A Apărut - Redactor: Adrian Dorobat

R
ar se întâmpla ca un cu care au fost binecuvântate plăcută pentru cei care stau
program de grafică prea puţine programe de grafică zeci de ore să randeze o
(3D sau 2D) distribuit 3D, materiale procedurale şi animaţie de 10 minute. Fireşte
în mod gratuit sâ fie materiale obişnuite cu noi câ nu este aceeaşi calitate, dar
suficient de performant încât caracteristici configurabile, viteza este un avantaj. Adăugaţi
faptul că nu costă nimic să nu animaţie procedurală, vertex detectarea de coliziuni, o simu­
fie singurul său avantaj- painting, metaballs, halo&lens lare a dinamicii corpurilor în
Singurul exemplu care îmi vine flares şi multe altele. E suficient care toate forţele, incluzând
în acest moment în minte este sâ precizez că programul este gravitaţia, urmările impactului
Persistence of Vision, vechiul şi mult mai complex şi oferă mult gloanţelor, interacţiunea dintre
arhicunoscutul POV. Defectul mai multe decât POV, apropiin- caractere sunt gestionate de
POV-ului este însă lipsa unei du-se de dotâriie unor giganţi ca program. Comportamentul
interfeţe grafice performante 3D Studio MAX şi Maya. Sună obiectelor din scenă poate fr
care să îl pună în valoare, lucru incredibil, nu? Ei bine, realitatea setat prin intermediul unor
în mod text fiind mult mai lent, e chiar mar apetisantă... lanţuri de acţiuni predefinite sau
dar în mod surprinzător cel mai Odată cu versiunea 2,0, pentru probleme mai complexe,
des folosit. Blender s-a transformat dintr-un cum ar fi inteligenţa artificială a
Blender este un soi de rara simplu program de grafică 3D inamicilor, se poate apela la
avis în acest domeniu, fiind dis­ într-un mediu de dezvoltare scripting în Python (cu care uti­
tribuit gratuit şi având caracter­ pentru aplicaţii 3D mai mult sau lizatorii de Truespace ar trebui
istici comparabile cu ale pro­ mai puţin interactive, în genul să fie familiari, un rudiment de
gramelor de marcă, pe alocuri lui Nemo, programat de francezi game development fiind imple-
chiar întrecându-le. Firma olan­
deză care îl produce, Not A S-a transformat dintr-un simplu program de grafică 3D într-un mediu
Number (NAN), speră ca prin de dezvoltare pentru aplicaţii 3Q mai mult sau mai puţin interactive.
strategia sa freeware agresivă
să iasă în evidenţă, lucru pe şi prezentat într-unui din mentat şi în programul celor de
care se pare că reuşeşte să îl numerele trecute. Apariţia lui la Caligari). Din ce am văzut
facă din plin. Pe lângă avantajul gameBlender, aşa cum mai este printre joculeţele catalogate ca
gratuităţii, punctele forte ale numit de producători nu este work in progress ale fanilor din
programului sunt caracteristicile tocmai o surpriză, din moment comunitatea Blender,
de vârf. dimensiunile foarte mici ce unul din fondatorii com­ posibilităţile sunt chiar fasci­
(1,5Mb), compatibilitatea cu paniei. Ton Rooseendal, este nante, iar faptul că eu m-am
standardul OpenGL, ceea ce totodată unul dintre cofondatorii chinuit două zile ca sâ fac un
elimină necesitatea folosirii unor firmei producătoare de console cub texturat care sâ se
calculatoare foarte performante pentru jocuri video NeoGeo. învârtească poate trece pe
sau staţii grafice pentru crearea Conexiunile sunt uşor de făcut, planul doi.
de imagini sau animaţii 3D şi în plus, Kinetix anunţa de Nu există pădure fără
faptul că este disponibil pe curând că următoarea versiune uscături, şi Blender nu face
majoritatea platformelor soft­ de 3D Studio MAX se va numi excepţie. Caracteristicile sale
ware: Windows, Linux, Irix, gMax şi va fi dedicată creării de pozitive sunt compensate nega­
BeOS, în curând urmând să fie jocuri, Blender le-a luat-o tiv de dificultatea în utilizare:
portat pe MacOSX înainte... interfaţa este încâlcită şi înghe­
Printre caracteristicile cu GameBlender oferă posibili­ suită chiar şi în 1024x768 5

care se lauda Blender se tatea randării de animaţii 3D butoanele sunt mici, multe şi
numără mult căutata iluminare real-time, OpenGL, ceea ce în neintuitive, iar dacâ vi se pare
globală, sau radiozitate, opţiune sine constituie o surpriză câ fac altceva de frecare dată

Watt*
Blender
3D

când sunt apăsate, ei bine, sâ


$titi că uneori chiar asta se
întâmplă. în plus, faptul că
echipa Not A Number este for­
mată din doar 30 de oameni şi
câ programul este încă în lucru
îşi spune cuvântul, lista de
bug-uri părând fără sfârşit.
Documentaţia, cea care vine
cu programul cel puţin, poate fi
caracterizată ca inexistentă,
pentru un manual mai mult
decât necesar trebuind plătită
rotunda sumă de 40 de euro.
Nu zic că nu e o modalitate de
marketing inteligentă, ba chiar
din contră: cine e descurcăreţ $i
are timp şi chef învaţă să
folosească programul printr-un
îndelung, chinuitor, dar şi util
proces de triai&error, iar cine nu
e dispus către acest gen de
educare, plăteşte pentru manu­
al. Oricum din acest punct de
vedere potenţialii utilizatori de
Blender sunt asiguraţi; dacă nu
vor sâ cumpere manualul pot
apela la sutele de pagini de
tutoriale existente pe web, unde
membrii comunităţii Blender se
oferă să explice noilor veniţi
cum funcţionează acest pro- ,
gram de care sunt foarte entuzi­
asmaţi. Şi au şi de ce. Imaginile
create cu ajutorul lui sunt foarte
interesante şi $e apropie destul
de mult de fotorealism iar cei
pasionaţi probabil câ vor depăşi
mai repede decât mine difi­
cultăţile iniţiale şi chiar vor trece
la partea de interactivitate şi
poate chiar se vor apuca de
făcut locuri.

Producător:
-
Not A Number
wvw.hfencter.nl
•etalii

Distribuitor:
N/A
Programul este free şi
poate fi tras de pe
Internet sau luat de pe
CD-u! revistei.
-

Aprecieri:
- Iluminare globală, radiozitate.
O POV

o - Interfaţa dificila
- Lipsa unor instrucţiuni de
folosire

Detalii tehnice:
Procesor: P233
Video: Direct3D
RAM: 32/64 RAM
Hard: 20 MB

Impresii finale:
Un absolu] excelent program,
gratuit şi cu o foarte multe
facilitaţi.
Soft
I
C O N E X I U N I

Atunci cînd mai mulţi indivizi ai unei rase sunt decimaţi de alţii mai puternici, vor găsi o cale
de a se adapta.

Inteligenţa Artificială Tip articol: Feature - Redactor: Adrian Dorobat

Framsticks
c
reaturi digitale care Dimpotrivă, sistemul de zboare. Evoluţia îşi spune
se nasc, trăiesc, se inteligenţă artificială al crea­ cuvântul, dar utilizatorul poate
luptă, se înmulţesc şi turilor din beţe este foarte interveni, producând creaturi
mor pe calculatorul bine dezvoltat, astfel încât după propriile-i criterii, estet­
personal? Pare a fi vorba de atunci cînd mai mulţi indivizi ai ice, biologice sau de altă
un joc, dar este ceva mai mult unei rase sunt decimaţi de alţii natură. De asemenea, se
decât atât. mai puternici, vor găsi o cale poate interveni prin apucarea
Un grup de cercetători de a se adapta: fie o formă unei creaturi cu un soi de
polonezi au pus la punct un mai potrivită pentru fuga, fie cleşte şi deplasarea ei într-o
experiment în cadrul căruia se se vor muta în mediul subac­ altă zonă. Metoda are drept
studiază evoluţia unor creaturi vatic, fie vor dezvolta muşchi scop testarea creaturii: E în
artificiale într-un mediu simu­ pe măsură. E chiar păcat că stare să înoate? O sâ atace
lat pe computer. fiinţele nu pot să fie decât de creaturile vecine? Şi dacâ da,
Acest experiment se două tipuri: acvatice sau de o să învingă? Nu e uşor să
apropie mai mult de domeniul uscat, nici una neputând sâ obţii un Framstick bine adap-
vieţii artificiale, un domeniu
conex inteligentei artificiale şi
care îşi bazează studiile mai
mult pe fizică şi biologie decât
pe matematică şi psihologie
cum este în cazul inteligenţei
artificiale.
în acest scop ei au creat o
serie de fiinţe construite mod­
ular din segmente cu diferite
funcţii, pe care le-au denumit
în mod sugestiv Framsticks.
Acestea se dezvoltă conform
principiilor genetice, cel mai
bine adaptat înmulţindu-se cel
mai repede.
Segmentele din care este
compus corpul creaturilor au
funcţii bine diferenţiate, iar
diverşii terminatori cu care
acestea sunt dotate servesc la
asimilarea hranei (bule de
energie împrăştiate ici colo în
peisajul arid al lumii virtuale),
la atacarea inamicilor, la per­
ceperea mediului înconjurător
(organe de simţ pentru
senzaţii tactile, olfactive, de
echilibru) sau la alte activităţi
(surprinzător, nu cele de
reproducere). Conexiunile din­
tre segmente sunt realizate
prin intermediul unor muşchi
şi deşi în cazul unei con­
fruntări, creatura cu cei mai
"mari" muşchi va învinge şi îşi
va devora adversarul, acest
lucru nu înseamnă că evoluţia
favorizează fiinţele puternice.


creaturi.
Simularea se apropie
destul de mult de un joc şi
pentru a atrage şi un alt gen
de utilizatori decât cei care
aparţin strict lumii ştiinţifice, a
fost dotat cu un motor 3D
compatibil OpenGL (ce poate
fi folosit doar ca preview de
slabă calitate în versiunea
Shareware pe care am pus-o
pe CD) şi cu posibilitatea de a
înregistra filme
(cu care eventual
vă puteţi lăuda prietenilor).
Have fun!

Uite cine vorbeşte


ând este un computer Elvis.pas, o versiune Pascal a importante trei cuvinte din
suficient de inteligent celebrei ENza, un alt program fiecare replică. Totodată
pentru a fi considerat cu pretenţii la inteligenţă. Albert2 are la îndemână
• fiinţă umană? Un Programul reuşea să numeroase resurse: Probert's
matematician britanic pe păcălească utilizatorul în 30% Electronic Enciclopedia, The
nume Alan Turing a propus din cazuri, pentru o perioadă Jargon File, The Devil's
următorul test: doua cabine, de timp ce varia între 7 şi 10 Dictionnary precum şi alte
într-una un operator uman cu minute, în funcţie de utilizator documente din care se poate
un calculator iar în cealaltă şi întrebări. Albert2 foloseşte alege o replică pentru o
calculatorul cu programul. o schemă comportamentală întrebare încuietoare. mm
Moderatorul are conexiune cu mult mai complexă, reuşind să Nu mai e mult şi o sâ fim
ambele calculatoare, pune înveţe din întrebările şi nevoiţi să ne punem între­
întrebări prin intermediul unui răspunsurile precedente, pe barea: cu cine vorbim pe
terminal şi primeşte răspun­ care ie stochează într-o bancă Internet?
suri atât de la operatorul de date, subliniind cele mai
uman, cât şi de la programul
de inteligenţă artificială.

Muzica Artificială
Capacitatea acestuia din urmă
este măsurată în timpul ce
trece până cînd moderatorul
îşi dă seama care dintre
răspunsuri provin de la om şi
care de la maşină. Dacă nu îşi
dă seama, ei bine, ori opera­
torul uman ar trebui înlocuit, xistâ în principal două itori şi creează muzică in stilu de "cromozomi" artificiali care fil­
ori programul ar merita sâ moduri prin care se acestora. EMI poate să detecteze trează muzica generată aleator
aibâ un corp şi sâ meargă pe poate crea muzică în pattern-uri în creaţiile unor artişti de engine-ul programului, în
două picioare. mod artificial: prin ca Mo2art, Bach, Beethoven, şi funcţie de preferinţele individuale.
imitaţie sau prin invenţie. Pentru să ordoneze creaţia sa aleatoare Operatorul ascultă apoi bucata
De-a lungul timpului foarte
prima metodă poate fi dat ca după schemele organizaţionale muzicală şi vede dacâ îi place
puţine programe au reuşit să
exemplu EMI, care este un pro­ pe care le-a stocat în memorie. sau nu. Dacă nu îi place, proce­
capete un scor onorabil.
gram scris de compozitorul David Muzica creată cu ajutorul lui EMI sul se repetă, pentru aceeaşi
Robert Glenn Garner, special­
Cope, profesor la Universitatea este disponibilă pe un CD şi bucată muzicală, doar că de data
ist în domeniul psihologiei
South California. Acronimul conţine imitaţii excelente pentru aceasta "cromozomii" care au
cibernetice, a reuşit sâ creeze
înseamnă Experiments in Musical Bach, o fugă şi o corală, o sonată declarat-o bună prima oară sunt
trei astfel de programe, toate
Inteligence şi este într-adevăr un şi o uvertură în stilul lui Mozart eliminaţi. De-a lungul a
cu scoruri excelente: FRED,
experiment, menit să dovedească precum şi un intermezzo în stilul numeroase încercări, "urechea"
Albert şi Albert2. Cu ultimele
dacă o inteligenţă artificială poate lui Brahms. programului evoluează reuşind sâ
două a reuşit chiar sâ câştige
crea muzică sau nu. Rezultatul a Pentru invenţie, exemplul cel dezvolte un bun simţ care poate
în 1998 şi 1999 premiul
fost pozitiv, dar nu se poate mai potrivit este Variations, un decide dacă o melodie are val­
Loebner, cea mai prestigioasă
spune că muzica pe care o program scris de Bruce L Jacob, oare estetică sau nu. Procesul
distincţie din domeniu (ca să
creează EMI este originală. Ceea care foloseşte algoritmi genetici este însâ unul de durată iar
nu mai pomenim câ cel ce
ce face programul poate fi clasifi­ pentru a evalua muzica pe care o melodiile nu sună foarte melodic
câştigă premiul primeşte şi
cat drept imitaţie, deoarece pro­ creează. Practic, el este dotat cu nici după îndelungi încercări.
100.000 de dolari)
cesează creaţiile marilor compoz­ o "ureche" formată drntr-un număr
Albert 1 era bazat pe
+

Soft G A L E R I I

54


Galerii
soft
i

Adrian Cristea 1, 2
Cezar lonescu 3 4
r

Valentin Gogilea 5,6,7


Novac Costin 8
Paul Mitrea 9, 10, 11
Silviu Badea 12
Stan Vlad 13, 14, 15, 16, 17
Ştefan Giurgiu 18, 19

55

-
Ş t i r i

l i n

Ih

§ J
- -r

SUCCESUL CERE CONTINUARE = Pe scurt INDEPENDENCE WAR 2

Diablo 2 Expansion Set Activision & Fun Labs


Activision Value a anunţat
semnarea unui contract de
publicare şi distribuţie cu firma
Reanimated Horde, Suicide română FunLabs, cunoscuţi
Minion) sau structuri active pentru demourile pentru Nvidia
(tower-uri, stabilimente fortifi­ făcute până acum şi Broken
cate), asta ca să nu mai spun Balance. un joculeţ vrut drăguţ.
de noi unique şi rare item-uri. Primul lor titlu (neanuntat încă)
De asemenea, se v a mări este programat pentru
spaţiul alocat "stash"-ului şi începutul anului 2001.
numărul de reţete pentru Tot Activision a lansat
"Cubul Horadric". astăzi 2 noi jocuri: Big Game
Un personaj de Diablo II va Hunter 4 şi Cabela's Grand
putea fi transferat în Slam Hunttng: North American
1 1 I d e la apariţia jocului, şi Expansion Set, moment în 29. Ambele sunt simulatoare
iată câ deja expansion set-ul care însă îşi va pierde compat­ de vânătoare şi se vor bucura
este anunţat voios de către ibilitatea cu versiunea ante­ probabil pe la noi de acelaşi war-ul a făcut mii de victime la
Blizzard. Două noi clase va rioară. Asta înseamnă că, cel succes nebun pe care l-au apariţie, şi nu puţini au fost cei (iar
adăuga acest add-on mai probabil, cele două tipuri avut jocurile de golf sau printre ei, cu umilinţă, ne numărăm şi
Assasin şi Druid, fiecare cu de personaje vor fi separate monopoly. noi) care l-au considerat drept cel mai
peste 30 de skill-uri proprii. In cumva în multiplayer, decizia bun "space sim" făcut vreodată. în
plus, va mai exista încă un act, finală urmând încă să fie luată. Red Alert 2 Hollywood-ian aceste condiţii continuarea promisă de
al cincilea, situat, citez, "in the Tot mai târziu se va hotărî şi Mai multe star-uri Hollywood Partide System nu a mai mirat pe
Barbarian Highlands". Acesta dacă va fi crescut sau nu "cap­ şi-au petrecut două săptămâni nimeni, iar fanii au urmărit cu atenţie
se va bucura de aportul unor ul" de nivel (99). lucrând pentru secvenţele cin­ site-urile avizate.
noi monştri {Minotaur daemon, Detalii: www.blizzard.com ematice din Red Alert 2. După în Iwar 2 vom beneficia de un
ce RA 1 a ţinut neapărat sâ univers liber explorabil, conţinând pânâ
dea clasă cu filmuleţele sale, la 16 sisteme solare vizitabile la dorinţă
continuarea sa, se pare, nu se şi traficuri de rutină cu care sâ


va lăsa cu nimic mai prejos. interactipnezi în timpul respectivelor
e la Z încoace, nu acţiuni. în plus, se vor putea obţine
Remember robotzii?
s-a mai auzit mare Diavolul inside arme şi nave prin piraterie sau comerţ,
lucru de Bitmap Take-Two a anunţat The Devii va exista un "engineering panel" pentru
Brothers. Jocul Inside, un third-person action customizarea propriei maşini şi, cel mai
fusese excelent (şi adventure în care tu joci rolul important, opţiunea de multiplayer care
greu), iar mulţi au unui ex-poliţist, hotărât sâ lipsea primului.
regretat lipsa unei cureţe o casă bântuită de fan­ Povestea continuă la câteva sute de
continuări. tome. Totul este cu atât mai ani după "terminarea" conflictului cu
Regretele vor lua interesant cu cât din poliţist te Indies. Corporaţiile sunt acum cele care
însă sfârşit acum, transformi într-o domnişoară conduc omenirea iar tu, un amărât de
pentru că, iată, vrăjitoare, cu acces la toate prizonier (ajuns la închisoare după
aflăm că se spell-urile şi magiile de încercarea de a cafti nu ştiu ce busi-
lucrează de zor la rigoare. Dacă cei din State vor nessman care îţi omorâse tatăl) evadezi
Z2, un RTS în care trebui sâ mai aştepte până la pe neaşteptate şi eşti hotărât, folosindu-
ideile originalului sfârşitul lui Octombrie pentru îe de ajutorul diverselor facţiuni rebele,
vor fi preluate, a-l vedea, europenii se pot sâ te răzbuni înecându-i pe toţi în
îmbunătăţite şi, în bucura încă de pe acum de sânge. Sună promiţător? Staţi să vedeţi
măsura posibili­ acest joc, lansat în UE de screenshot-urile.
tăţilor, înmulţite. Cryo Interactive.

56
St i p i

Elicoptere pe sus
îngeri sau demoni?... Enemy Engaged: RAH-66 ÎMPOTRIVA c u i v a f i ?
Comanche versus KA-52
Hokum este următorul joc care
Seraphim va ataca piaţa simulatoarelor
de elicoptere. Profitând de
slăbiciunea americanilor pen­
tru această "armă", ncă un add-on, de data aceasta de
Razorworks îşi propune să
la Sierra pentru RTT-ul lor, Ground
pună faţă în faţă cele două
Control. Se pare că nu Massive
maşini de luptă, animând încă
Entertainment (cei care au fâcut origi­
o dată deloc exploatatul •
conflict ruso-american.

Vikingi & monştri


Inspiraţi probabil de 13th
Warrîor, cei de la Human Head
Studios fac promisiuni mari în
legătură cu Rune, un joc plin
de Vikingi, monştrii mitologici,
ţinuturi nordice şi multe, multe
peisaje frumoase. Rune corn-
bină lupta cu explorarea, mai
spun ei, alături de o poveste
atractivă si un "environmenr
activ, pentru a renaşte o
perioadă a istoriei caracteri­ nalul), ci High Voltage Software va lucra
zată prin brutalitate şi violenţă. la acest expansion set. Oricum, 15 noi
misiuni, câteva moduri multiplayer în
alkyrie Studios propune să aibă). Universul promis plus, încă o facţiune care poate fi aleasă
Formula 1 de viitor
v spre atenţia cititorului (unul fantasy) va fi plin de la dorinţă, cu unităţi şi arme proprii, (şi
Ballistics Future Racer se vrea
magie şi tehnologie stilizată, celelalte părţi vor primi întăriri), asta ca
in)fidel următorul lor proiect, a fi jocul care va aduce viitorul
iar gradul de customizare a să nu mai menţionez terenuri şi environ-
un action cu elemente de RPG Formulei 1 pe micul dumneav­
personajului destul de mare. ment-uri noi, toate acestea vor tenta cu
programat pentru 2002. oastră ordinator. Grin (firma
siguranţă fanii originalului. Când? în
Momentan nu se ştiu prea Probabil câ una dintre cele producătoare) a realizat deja
noiembrie...
multe despre el, cel mult faptul mai atractive caracteristici engine-ul (Diesel) care, se
ca eşti un înger uşor căzut rămâne totuşi capacitatea ta pare, va permite grafică
care, înarmat, înaripat şi în- de a zbura fârâ nici un fel de ameţitoare la peste 70 de fps- «*
armurat cum te vezi, îţi dispuţi îngrădiri, aducând astfel ideea urî. Şi, desigur, va cere
întâietatea asupra lumii murito­ de luptă în timp real la noi GeForce ca minimum require- RTS... MULTIPLAYER
rilor de rând luptând cu alţi culmi (încântătoare, sperăm ments pentru calitate bună.
semeni de-ai tăi, foşti colegi
într-ale raiului.
Jocul are la bază opera lui
noi). Engine-ul folosit pentru
prototip a fost cel de Unreal,
rămânând ca decizia finală să
ARX
Pentru cei care nu ştiau încă,
Strifeshadow
Milton ("Paradise Lest '- carte 1 fie luată o dată cu alegerea ARX este un hibrid FPS-RPG
ce a făcut un scandal monstru­ producătorului. Multiplayer-ul e pare că
dezvoltat de către Arkane s RTS-urile
os la vremea ei), cu singura se va bucura de mai multe Studious. Povestea are ioc
diferenţă că de data aceasta mod-uri {deathmatch sau bazate în spe­
într-un univers high fantasy-
nu urmăreşte aventurile unui team) iar jocul în sine de mai cial pe multiplay­
soarele a murit iar rasele remi­
Lucifer ci a câtorva zeci de mii multe finaluri. er capătă tot mai
T niscenţe au supravieţuit
sau câţi jucători plănuiesc ei mult curaj.
Detalii: www.valkyrlestudios.com aglomerându-se într-o
Strifeshadow
fortăreaţă şi convieţuind
este o lume fan­
paşnic acolo. Totul este bine
tastică, în care
şi frumos până când nu ştiu ce
trei rase au grijă
conspiraţie este descoperită
DACA A M E R I C A N U E BINE...POT! ALEGE să şi-o tragă cu
de către astrologul bâlciului,
mult sârg şi
* ' • _i = •_ astrolog ce mai apucă sâ
numai talentul tău de general este capa­
trimită un mesaj şi să moară.
EUROPA Situaţia devenea deja
bil să decidă câştigătorul. Pentru a ţi-l
TT i i ir manifesta mai abitir, Ethermoon
disperată când tu, jucătorule,
u siguranţă aceasta este Entertainment îţi promite multe "fea-
intri în scena.
|iuna adventure-lor third- tures" plăcute, precum un accent
person. Evolution Games deosebit pus pe tactică, metode clasice
Noua Lara...bla bis de luptă (ambuscade, capcane,
speră să obţină cu noua lor
O nouă generaţie de Tomb învăluiri), vrăji, creaturi mitologice şi eroii
idee un nivel de gameplay
Rider se află în lucru. Cu Lara
• HL

nemaivăzut până acum, legendari. Combinate cu diferite tipuri de


Croft fiind presupusă drept resurse (şi un sistem propriu care se va
situând jucătorul într-un viitor
moartă patru dintre cei mai ocupa de ele, din pâcate nu se ştie încă
îndepărtat, pe unul dintre cei
apropiaţi cunoscuţi îi cinstesc exact ce înseamnă asta şi dacâ e de
mai importanţi sateliţi ai
memoria povestind câte o bine), un management al economiei mult
Jupiterului, şi dându-i să se ce se dezvăluie în timp şi multe aventură de a ei. Astfel, simplificat pentru a nu plictisi şi multe
minuneze de grafici extraor­ alte asemenea promisiuni, fiecare aventură se transformă elemente de militărie (planificări sau
dinare, călătorii interstelare, făcând parte din setul stan­ într-o cronică separată, iar strategii pe termen lung), ele descriu
tehnologie umană şi ecologie dard, sunt revărsate peste cronica într-un episod cu stil şi destul de exact cam ia ce ar trebui să ne
extraterestră. 3 personaje din spectatorul inocent şi de nimic grafica total diferită de a aşteptăm.
care să-ţi alegi, plot complex bănuitor. celorlalte. într-un cuvânt- TR4:
Chronicles.
57
C
e calităţi paranormale sunt căutate pentru ocu­ adjective mă tem că nu este o soluţie viabilă pentru satisfac­
parea postului de redactor la rubrica de jocuri? O erea simţului dreptăţii unora dintre cititori... Preţul plătit pen­
modalitate mai rigidă de a răspunde la această tru evitarea afrontului pe care câţiva oameni lipsiţi de imagi­
întrebare ar suna cam aşa: "...se caută absolvent naţie îl percep ca personal atunci când jocul preferat ajunge
al Facultăţii de jurnalistică, tânăr, zvelt, cu experienţă de criticat "la gazetă" e prea mare. Pentru că despre asta este
minim un an în domeniu şi igiena corporală în perfectă stare, vorba, despre inerenta incompatibilitate dintre păreri, despre
capabil să analizeze ferm dar cu obiectivitate pertinenţa şi faptul ca nu toţi (slavă cerului) avem aceleaşi gusturi, nu vor­
carenţele programelor de divertisment pentru computer. bim în aceleaşi dodii şi nu ne înghesuim cu aceeaşi aviditate
Cunoaşterea îndeaproape a limbii engleze, regulilor de cir­ la coadă la chiftele; —a—«m-iw»»»!.
culaţie, dicţionarului explicativ, programării în C++ şi a super- Din păcate, singurele momente în care se poate vorbi de
magistralei informaţionale sunt obligatorii/necesare/sufi­ obiectivitate sinceră în ce priveşte jocurile este un betatest.
ciente. Determinarea, spiritul inovator, nevoia de în acest caz există nişte formulare speciale care trebuie
autodepăşire, caracterul civic, dusul la îndeplinire al planului completate într-o manieră strictă, lipsită de epitete pentru a fi
Alexandru cincinal şi gunoiului, afecţiunea necondiţionată pentru revistă ulterior trimise la forurile superioare (dar responsabile). Pe
Adam se iau în considerare pentru fiecare candidat în parte." baza observaţiilor tester-ilor, produsul finit va suporta
După umila mea părere însă, este de ajuns sâ te joci cu ultimele filtrări de bug-uri, reglaje şi modificări înainte de
fanatism, cu acea abnegaţie nesănătoasă şi încăpăţânată lansarea pe piaţă. La prima vedere, obiectivitatea şi profe­
"se caută sionalismul transpar cu râvna din acest proces îndelungat şi
care duce la inaniţie, nopţi nedormite cu roaba, tremurat
absolvent al incontrolabil, halucinaţii inedite şi cure de perfuzii cu iaurt. plin de peripeţii... La a doua vedere ar părea chiar interesant
Facultăţii de Desigur, ajută mult dacă ştii să scrii şi sâ citeşti (înjuratul de să publici în loc de articole, diverse consideraţii tehnice şi
jurnalistică, mamă efectuat cu obidă şi preocupare pentru aproape este observaţii mânuite cu sânge rece. La a treia vedere însă, o
facultativ), dacă ai buletin şi un loc unde să stai... Până îngrămădeală metodică de propoziţii fade, fără consideraţie
tânăr, zvelt, pentru complexitatea sufletului uman, ar putea aliena citi­
acum, totul pare simplu şi la îndemână... Din păcate,
cu experienţă ocazional, este necesară executarea unor sarcini mai mur­ torii... Nu se poate explica în mod logic de ce multe apariţii
de minim un an dare, periculoase chiar, consumatoare de energie psihică şi suferă de un succes atât de memorabil, de ce captează
celule albe. în astfel de momente de restrişte, autocontrolul minţile şi timpul a sute de mii de oameni... Diablo 2 de
în domeniu şi
este mai mult decât binevenit la purtător, hălăduitul după exemplu: nu frapează intelectul cu un scenariu ieşit din
igiena merdenele pentru întreaga redacţie fiind o activitate predis­ comun (ba chiar se înscrie pe aceeaşi orbită cu filmele de
corporală în pusă la pericole (maşini în intersecţie, vânzători diabolici groază pentru copii regizate de Marry Ann Ralea în
perfectă stare" antrenaţi sâ păcălească la rest}. dimineţile de week-end), jucabilitatea s-ar putea descrie (la
rece şi cu calm), ca fiind un fel de festival al click-urilor... Nu
"Bine tinere, dar cu obiectivitatea de la punctul unu, practic există termeni tehnici pentru a descrie atmosfera apăsătoare
singurul lucru care trebuie să transpire dintr-un articol, cum sau acel gameplay superb echilibrat, acea simplitate
stai?" Nu stau foarte bine, şi mi-ar plăcea să cred că şi aproape absurdă care înnăbuşe cortexul cu declicuri ner­
colegii mei (fie ei cu trecut în domeniu sau noi, ca mine) se voase, aruncându-ne până şi pe cei mai puternici dintre noi
află în aceeaşi situaţie. Treaba cu obiectivitatea merge în în braţele unor ruşinoase dependenţe. Un betatester nu ar
justiţie (atunci când sala de judecată e în renovare), nu şi raporta un joc la concurenţă, la doleanţele publicului
când un joc trebuie tropotit în sus şi în jos zile în şir (activi­ inserând concluzii în raportul tip, nu ar atenţiona admiratorii
tate provocatoare de adânci satisfacţii lăuntrice sau infernală unui Baldur's Gate de carenţele de complexitate sau
scârbă) în vederea documentării pentru articolul săptămânal. conţinutul prea sângeros ale aceluiaşi Diablo II (degustătorii
de AD&D fiind recunoscuţi pentru preferinţele mai severe în
ce priveşte intriga sau sistemul de construcţie al person­
Cruciada împotriva subiectivităţii, rod al indignării ajelor). Un formular de betatester ar putea surprinde o parte
din potenţialul multiplayer pe care o capodoperă ca Tribes îl
principiale a cititorilor, împinge la sinucidere lunar are, dar niciodată nu ar aduce vorba de motivaţiile
mii de redactori... zgândârite de jocul în echipă, care îi fac pe combatanţi să
reacţioneze ca un tot unitar în luptă, să respecte regulile
prestabilite în antrenamentele săptămânale din clan, să fie
Reformulez: nu şi atunci când un redactor, care culege mate-i
team players...
rial pentru noul său articol, este gamer, la fel ca voi, cititorii...
Genul acesta de oameni (cu timpul liber asuprit de tirania
nemiloasă a ordinatorului) nu pot rămâne indiferenţi sau Chiar dacă disecţiile sunt periculoase pentru orgoliu Orn­
echidistanţi faţă de ce joacă - ori îi impresionează la senti­ ai lovit la operaţie '), o revistă de jocuri va trebui în perma­
1

ment, ori le repugnă la stomac... Preţul plătit în schimbul nenţă să-şi asume responsabilitatea unui punct propriu de
experienţei este implicarea emoţională, puţini fiind cei ce vedere, pentru că, în definitiv, orice tâmpit îşi poate permite
joacă din neplăcere (este vorba de oameni al căror nume obiectivitatea. După emiterea acestei fenomenale concluzii,
apare de regulă în discuţii însoţit de plasticul apelativ aş dori să invit cititorii să ne scrie (prin mail sau celuloză)
"oligofren"). cum îşi preferă articolele: "betatester style" sau "gând la
Alternativ scriiturilor produse din pasiune, întotdeauna se gând cu bucurie"? Voi încerca personal să răspund la cât
va putea găsi cineva capabil de spartane scremeri beletris­ mai multe dintre scrisori, fie la rubrica de corespondenţă, fie
tice caracterizate prin stilul informativ-explicativ specific printr-un nou editorial sau chiar personal printr-un cap în
etichetelor lipite pe conservele străine de bulion. Sila pentru gură. Vă mulţumesc pentru atenţie...

58


A l e g e ce-ţî p l a c e
a i c i e s t e şi j o c u l t ă u

Electronic Arts • NOX Carmageddon 1, F-16 Toîaf Annihilation • Requiem: Avenging • Final Liberation
• Aliens VS Predator • RE£~Live 2000 Aggresor, Network O Kingdoms) Angel • Gabriel Knîght
• Alpha Centauri • Need for Speed 2 S E Raîty, Earthworm Jim) • KA52 Team Alligator • S,CAR.S. Mysteries (Conţine GK1
Classic Classic • Compilation Beau Joily • Lander • Seven Kingdoms st 2 + carte/noveia -f CD
• Alpha Centauri • Need for Speed 3 2 (Grand Prix 1, • Load Runner2 The Frylhan Wars audio)
Planetary Pack (Conţine Classic Transport Tycoon, • M25 Racer • Shadow Company • Gabriel Knigh£3
Alpha Centauri & Men • Need for Speed 4: Pittfall, Interstate 76, • MIA Missing in Action Left for Dead • Gangsters
Crossfire) Road Challenge Screamer RaEly} • Myth 2 -Best of • The Fifth Element • Grand Prix Legends
• Beasts & Bumpkins » Need for Speed • Denis the Kangeroo • Nations • Tonic Troubfe • Half-Life Game of the
Classic Porsche 2000 • Descent 3 • Panzer Elite • Uprising Year Edition (include
• Bigqest Names, Best • NHL 2000 • Descent 3 Mercenary • Powerslide • Uprising 2 Team Fortress Classic
Games \\ {Fifa '98 • Popufous 3 (Add-on) • Puzzle Bobble • Wlld WHd West si Uplink)
RTWC, Need for Speed Undiscovered Worlds • Die byThe Sworld • Quake 1 • Vegas Games 2000 • Half-Life OEM
3, Future Cop LAPD, • Populous 3- The • Dino Crisis • Raliy Masters • Half-Life Oposing
Trespasser, Die Hard bepinning • Earthworm Jim 3D • Silver -Best of Alţi producători sau Force (New missions-
Trilogy, Uger Woods • Rug by 2000 • European Super • Slave Zero distribuitori Add-on)
• Santty League • Souibringer • 2 Good to Be True • Heavy Gear 2
• Bfack and White • Shogun • Fafiout 2 • Star Shot (Compilaţie: UEtimate • Hexen 2
• Blade Runner Classic • Sid M a y e r ' s A î i e n • F/A 18 • Thandor Soccer Manager 2, • Home wo rid
• Command & Conquer Crossftre (Add-on • F/A18 DVD • Tides of War Earthsiege 2, Caesar 2, • Heretic 2
Megabox (Command & pentru Alpha Centauri) • Freespace Silenî • Total Annihilation 3-D Uîtra Pinball 2, • Indiana Jones and the
Conquer + The Covert • SimCity 2000 S E Threat sauTheGreat • Total Annihilation: Nascar Racing 2, Prinţ infernal Machine
O p e r a n ţ i o ns) Classic War Add-on Commander's Pack Artist 4) • King Quest 8 (Mask of
• Command & Conquer • SimCity 3000 • Freespace 2 (Conţine Total • 6 X 1 ((Raliy Etemity)
Mega Box (C&C Red • Sports Car GT Classic • Freespace 2 DVD Annihilation, Battle Championship, AMOK, • Lode Runner 2
Alert + Counterstrike * • Superbike World • Grandmaster Chess Tactics, Core Maximum Force, • Mech Warrior 2
Aftermath} Championship • Hazard Contingency si Hint- Mageslayer, • Mech Warrior 3
• Command & Conquer • Superbikes 2000 • Icewind Dale Book oficiai) Battiecruiser 3000 AD, • Monkey Island Bounty
Red Alert 2 • Syndicate Wars + • Enterplay 15™ • Total AnnEhilations: Z) Pack (Monkey Island 1,
• Command & Conquer Dark Omen Anniversary (FallouL Kingdoms 2,3)
• Abdominaîion
World Wide Warlare - • System Shock 2 Norse by Norsewest, • Trafic Giant • Ancient Worlds • Nascar Racing 99
Include Command & • The Sims Redneck Rampage, • UEFA Manager 2000 (Compilaţie Pharaoh si • Netstorm
Conquer (2 CD) C Â C
P • Theme Hospital Shattered Steel, • Unreal Return to Na Cesar 3) • Nighî & Dark ne ss
Covert Operations (1 Classic Solitaire Deiuxer Pali • Atomic Bornberman • Official Formula 1
CD), C&C Red Alert (2 • Theme Park Classic Stonekeep. Virtual Poot, • Unreal ~ Best of • Quest for Gfory 5
Battle Chess, Bat the • Battlezone
CD), C&C RA • Theme Park + Theme • Unreal DoubEe Pack Dragon Fire
Counterstrike (1 CD), House, Conquest of the • Beast With in
Hospital Classic (Conţine Unreal + • Bob Vilia's Home • Pharaoh
C Â C RA The • Theme Park World New World Deluxe, Retumto Na Pali) • Phoenix
Aftermath). C&C Descent, Dragon Wars) Destgn
• Tiberjan Sun • Unreal Tournament • Blackstone's • Power Chess
Tiberian Sun derno • Tiberian Sun Limited • invictus • Vrally 2 • Powerboat Racinq
jucabîl (1 CD) Cftronicles
Edition (Cutie s e m n a t ă • Krime Killer • War of the Worlds ~ • Braveheart • Prince of Persia $D
• Croc 2 în origina! de Brett • MDK2 Best of • Caesar III • Quake II
• Dark Omen Classic Sperry şi Joseph D. • Messiah • Wheei of Time • Championship Manger • Quake III Arena
• Darkstone Kukan. C o n ţ i n e tricou • Original War 1999-2000 • Rally Chanpionship
• Deer Hunt Challenge Tiberian Sun, Figurina • Pathfinder Novalogic H • ChessMaster 7000 • RedBaron 3D
Die Hard Trilogy 1 GDI sau NOD, CD cu • Pfanescape Torment • Armored Fist 3 • Revenant
Derno SHOGUN • Civilisation Call to
OEM(CDOnly) • Poker Nights with • Comanche 4 Power • Rolfer Coaster Tycoon
• Die Hard Trilogy 2 Tiberian Sun Figurina David Sîansky
din metal GDf sau NOD) • Delta Force 1 • Civilisation II Test of • Rrven
• Dune 2000 Classic • Powerboat Racing • DeEta Force 2 Time • Sanitarium
• Dungeon Keeper 2 • Tiberian Sun • Puzzle Bobble 2 • F 16 • Commandos Behind • Seven Kingdoms 2
• Dungeon Keeper Gold FIRESTORM Mission • Renegade Racers • F22 Lightntng 3 Enemy Lines • Shadow Company
Classic (Conţine Disk • Sîarfieet Academy • Tachyon The Fringe • Commandos fi • SIN
Dungeon Keeper + • Tiger Woods / PGA • Starfleet Command Beyond of Gali of Duty • Spirit of Speed 1937
Deeper Dungeons) Tour 2000 • Star Trek; New Worlds Ubi Soft • Commandos Ammo • Squadron Commander
• Dungeon Keeper 4 • Titan EA • Vicious Compilation • Army Men 2 Pack (Conţine • Starship Titanic
Magic Carpet 2 • Trespasser OEM (CD (Unreal, Resident Evif 2, Commandos Behind • Starcraft
Olny) • GEX 3D: Enterthe
• ESPN X Games Pro Carmageddon 2) Gecko Enemy Lines + Beyond • Starcraft BROOD
Boarder • Tnple Play Baseball • Virtual Pool Half • Hell-Copter The Call of Duty) WAR
• EURO 2QQQ 2000 • Y2K Adventure • Heroes of Might and • Compton's Interactive • Star Siege + Tribes
• formula 1 2000 • Ultima Ascension • War Tom Magic Compendium Enciclopaedia "99 • Star Wars: Shadow of
• F1 Manaoer2Q00 (Versiunea nouă) (Heroes E + Heroes II + Deluxe + Dicţionar the Empire
• F-15 • USAF Jets GT interactive Heroes II; The price of • Compton's Interactive • Star Wars Supremacy
• F/A - 18 • Wargames • Abe's Exodus Loyatty) Enciclopaedia 2000 • Star Wars: X-Wing vs
• FA Premier League • Wing Commander • ActuaGolf2 • Heroes of Might and Deluxe + Dicţionar + TIEFighter
Manager 2000 Prophecy Classic • Actua ice Hockey 2 Magic II National Geographic (2 • SteeT Pantere 2
• FA Premier League • World Cup Cricket • Actua Soccer 3 • Heroes of Might and ani) + Cyber Patrol • SWAT 3
Sîars 2000 • World Rugby 2000 • Alien Nations Magic IEI • Cosmopolitan Virual • Thief GOLD
• FIFA 98 RTWC • World Waril Fighters • Anno 1602 Royal • Heroes of Might and Make Over Collection • Tomb Raider Iii
Classic • Worid War II Flight Edition Magic iii: Armageddon's • Cosmopolitan 2 • Tomb Raider IV
• Fifa 2000 Combat • Arcade Frenzy BEade (Add-on) • Creatures 3 • Triple Play Engtish
• Fighter Pilot • Worid's Scan'est • Blood li -Best of • Hype, The Time Quest • Crime Kiiler PlusE (Curs e n g f e z ă
• Fleet Command Polîce Chase • Carmageddon Playmobil • Cuthroats med iu-avansaţi +
(Battle Group) • X Fites Unrestricted • Dark Vengeance • Might & Magic VI: The • Deathtrap Dungeon Microfon)
• Right Unlimitedlll Access • DiskworldNoir Mandate of Heaven • Diablo • Viper Racing
• Future Cop LAPD • X Files The Game • Drakan • Might & Magic VEI: For • Diablo 2 • UEFAChampions
OEM (CD Only) • Driver Blood and Honour • Encarta 2000 League
• Israeli Air Force Virgin-lnterplay • Duke Nukem with • Might & Magic • Essential Collection • Urban Chaos
• Lands oî Lore 3 • Baldur's Gate&Tales Duke It Out Millenium Edition (M&M (Compilaţie Interstate • Warcran II
• LBA 2 Classic of the Sword Coast • Expert Pool 5, 6 si 7) 76, A-10Cuba, • Warcraft II Battle Net
• MaddenNFL 2000 (Add-on Baldur's Gate) • Hogs of War • Monaco Grand Prix 2 Earthworm Jim, Edition + The Dark
• Moto Racer Classic • Baidur's Gate 2 • Imperium Galîactica • Pandemonium 2 Mechwarrior li Portal
• Moto Racer 2 • Bust-a-Move 4 • Imperium Galîactica II: • PlaymobiE Hype, The Mercenar ies) • Warhammer Dark
• Nascar Revolution • Caesar's Palace 2000 Alliances Time Quest • Fight Force Omen
• Nascar Road Racing • Compilation Beau Joiiy • Iron Rague • Rayman 2 The Great • Fighting Steel • Warzone 2100 (RTS)
• Nascar 2000 1 (Civilisation, (Expansion pack pentru Escape • Final Fantasy VII • Worms tl
• Worms Armageddon
* jocurile subliniate sunt parţial localizate, având cutia şi manualul în limba romana

m a g a z i n u l t ă u d e c a l c u l a t o a r e
Supermagazin: Piaţa Unirii, magazin Unirea, corp central, etaj 3, Bucureşti
Magazine: Bd, Elisabeta nr.25, Bucureşti
- Pasajul Pietonal Lipscani, Bucureşti
tel/fax: 01-345.55.05AD6/07
e-mail: info©bestcomputers,ro www.bestcomputers.ro
Jocuri Box
Traian Bostan
"Poate că tu eşti dintre aceia care F r o m : Silviu Marin
urăsc să le facă domnişoarele
favoruri, poate câ nici nu-ţi plac Unde ne sunt jocurile de altă dată?... Vreau să protestez oficial împotriva
măcar (domnişoarele sau tendinţei pe care o au producătorii în ziua de azi de a pune accent mai mult pe
favorurile)" grafica ultimul răcnet, decât pe feeling sau pe ideea jocului. M-am săturat de
jocuri care arată bine dar au un gameplay de doi lei (scuzaţi rima, dar de,
românul s-a născut poet). E păcat ca jocuri extraordinare au fost lăsate deoparte
From; Tiberiu S t o i a n doar pentru că sunt considerate depăşite. Warcraft, Syndicate Wars, Doom,
Daggerfall au fost minunate la vremea for şi lista nu se opreşte aici... Voi vă mai
...Băi isteţilor, am o întrebare de 100 de puncte: Care este jucaţi jocuri vechi? Şi dacă da, care?
soluţia nivelului "Final Battle" din jocul "Phantom Reply:
Menace"?... câ nu-l pot termina.
T m sorry, friend, I had to kill you, but I must admit... I'm enjoying the
Reply; silence..." Sper să-ţi facă plăcere cuvintele, Bioforge a fost un joc ce ne-a
Soluţia "bătăliei finale" din Phantom Menace este... una lăsat pe toţi interzişi la vremea lui, şi sincer să fiu, l-am reluat cu aceeaşi
destul de lungă şi din păcate spaţiul nu ne permite să plăcere acum câteva luni, când am dat peste el accidental. De altfel, I 7 6
intrăm în detalii aici. Dacâ eşti insistent însă (cine rămâne febletea mea, şi sincer să fiu, niciodată n-am simţit o plăcere mai
insistă rezistă) o poţi găsi lejer la adresa mare luptând decât atunci când am făcut-o pe fundalul unei poezii. Sasha,
http://www.ihe-spoiler.com/ACTION/Lucas, arts/the. phan­ pe de altă parte, este fan Mechwarrior 2, şi nu-ti trebuie mult ca să-l scapi
tom. menace. 1/final.htm. (cine rezistă persistă). peste tastatură... iar după aia nu-l mai dezlipeşti cu nimic de acolo.
Cu plăcere. Neavizaţii însă, pot rămâne surprinşi găsindu-l şi la vreo partida de
Sent Item Warcraft 2 sau C&C... Cristian măcelăreşte nazişti în Wolfenstein cu
aceeaşi dezinvoltură cu care o făcea şi cu mulţi ani în urmă... iar un short-
From: Minei Ungureanu cut către Xquest (1) este la fel de prezent pe desktop-ul meu ca şi poz...
ăăă... ca şi Recycle Bin-ul. Sper câ ţi-am răspuns la întrebare, iar dacă
Băi redacţie, nu, cum era aia... "Your battle for Dune begins... Now!" ISent Item
este culmea nesimţirii ce faceţi voi acolo. Pe lângă faptul
că sunteţi plătiţi ca să vă jucaţi toata ziua, iar seara sa F r o m : Tudor Vlad
mai aruncaţi câteva cuvinte pe o sugativa şi să i-o
pasaţi Iu camilu' ăla cu figuri sub pălărie, mai faceţi şi
1

... ce nu-mi place deseori este modul în care apreciaţi unele jocuri precum
comentarii tâmpite la pcze. în plus, şi asta m-a făcut sâ vă Silver, Diablo 2, Soldier of Fortune şi alte jocuri super tari. Vă rog sâ vâ mai axaţi
aştern nişte vorbe de la obraz prin poştă, va şi suspectez de şi pe atracţia jocului, feeling-ul şi mai gândiţi-vă cât ar sta lumea să-l joace.
terminare frauduloasă a jocurilor pe care, cu atâta Dacă nu reuşiţi să terminaţi un joc nestresaţi, atunci publicaţi despre el în
indolenţă, aveţi tupeul să le criticaţi. Cred că voi doar va următorul număr. Mulţi apreciază o prezentare făcută ca la carte.
perindaţi prin meniuri pe acolo, vă jucaţi niţel cu opţiunile
grafice şi după aia terminaţi în scârbă două trei nivele pe
Easy. Reply:
Nu se cade aşa. Eu sunt om umblat, şi am văzut cum se ! Diablo 2 mi se părea drăguţ la început... aveai un personaj, îl creşteai, îl
procedează în străinătate. Acolo se joacă cu sfinţenie şi • făceai tot ceea ce-ţi doreai tu sâ devii- chiar frumos. Până când am jucat
teamă de neadevăr, că te dă ăia (producătorii) în judecată şi pe Battlenet la nu ştiu ce băieţi. Era o gagică pe acolo... de undeva de prin
înfunzi dracului puşcăria, că s-au spetit oamenii ani în şir Montana, l-am zis vreo două din pură obişnuinţă şi cred câ i-a plăcut, pen­
cu activitatea la maxim ca să iasă pe interval cu un tru că s-a apucat să-mi facă rost de tot soiul de obiecte pe care altminteri
joc mai acătării. Pentru voi, mă. Şi vă mai daţi şi mari nu aş fi avut şansa sâ le găsesc zece niveluri de atunci încolo. în câteva
gameri iscusiţi cu fragurile pe insigna şi diplomele sub braţ. minute mă umpluse de armuri, bijuterii şi arme, iar eu m-am simţit flatat de
Voi aveţi nevoie de experţi, bă, cu integritate nu se poate. Apoi am mers jos, să ne batem cot la cot, şi cred că m-am
profesională. Oameni tineri, modeşti, capabili, cu băgat în fiecare aglomeraţie pe care o simţeam periculoasă pentru ea, eu
analizele la zi. Adică, mai pe scurt, de mine- Dacă nu care, necromancer fiind, ar fi trebuit să stau în spate şi să dau cu vrăji...
sunteţi în stare sâ apreciaţi adevăratele valori, atunci e crede-mă, niciodată nu mi-am riscat în halul ăsta personajul cum am făcut-
pierderea voastră. Dar vă zic- mai bine vin eu şi joc pentru | o atunci... iar cadavrul monstrului pe care mi l-a aruncat la picioare, şoptind
voi, şi vă povestesc după aia despre ce e vorba. Norocul "For you" a fost mai multă răsplată decât mi-aş fi dorit vreodată de la ea.
vostru că momentan ma aflu într-o situaţie mai delicată, ca Asta mi-a plăcut mie la Diablo2, acesta a fost "feeling-ul" meu de asta "am
r

să zic aşa, şi de aia sunt dispus la nişte compromisuri stat să-l joc" şi acesta e singurul motiv pentru care, când mă întreba cineva
financiare. Momentan, am zis. cum e, îi răspundeam: "excelent". Ei bine, cum crezi tu că ţi-aş putea expli­
ca ţie toate acestea? Cum crezi tu că te-aş putea convinge de valorile unui
Minei. joc, spunându-ţi ce mi-a plăcut mie, un străin. Poate că tu eşti dintre aceia
Reply; care urăsc să le facă domnişoarele favoruri, poate câ nici nu-ţi plac măcar
(domnişoarele sau favorurile). Cum să mă concentrez pe atracţia jocului,
Trebuie să recunosc câ demult nu m-am mai amuzat în când poate, pentru tine este cu totul alta? Feeling-ul, atmosfera, sunt con­
halul ăsta. Dragă domnule Mineî... te aşteptăm Vineri, cepte atât de abstracte când vine vorba de persoane încât orice încercare
29 Septembrie, ora 17.00 la sediul nostru, pentru a dis­ de a-ţi axa un întreg articol pe ele ar duce la un strâns din umeri, cel mult.
cuta mai în detaliu nemulţumirile tale :) şi... a ne Vezi, chiar şi acum dai nedumerit din cap... hai, lasă, nu te mai gândi la
cunoaşte mai bine. Cu stimă, Redacţia. asta... mai bine revino la numărul următor.

Sent Item Sent Item


> •#- >• -V >
+- + * * ' +•

Screen Shot

.n*f*Qt. Op* O

F\ A » r-

AU HO
W 4 X 1DDW

TGCHAAOC 4 »

rHoncup n o »

F A M B O

1. Enforcer: XCom, în cea mai bunâ tradiţie. Nesimţirea cu


care extraterestrii refuză sâ se dea bătuţi creează necesitatea
unui nou joc în această serie, devenită deja celebră.

2. Battlecruiser: Urmând dorinţele unei întregi comunităţi


(total străine acestor tărâmuri, desigur) Millenium se vrea
continuarea care va pune punctul pe i. De mai multe ori.

3-Battlefield: Cele mai faimoase bătălii din cel de-al doilea


război mondial promite acest joc. Totul în full 3D, evident.

I 4. Hidden & Dangerous 2; lllusion Softworks este respon-


| sabilă cu acest sequet. Un engine nou (Insanity 2) şi multe (

facilităţi "inovatoare" ar trebui să-i convingă pe cei care au


ncercat primul joc să-şi cumpere această continuare.

I 5. Mafia: Preluând un subiect uimitor de puţin exploatat în


i-t lumea jocurilor (comparativ cu cea a filmelor, cel puţin} Take
Two vrea să demonstreze câ există câte un mic Al Capone în
fiecare dintre noi.

6. Warcraft 3: Dacâ tot s-a renunţat la quest, măcar strate­


gia sâ iasă bine. S-a vorbit al dracului de mult despre jocu
acesta şi, pentru binele Blizzard-ului, sper că merită.

7. Starship Troopers: Bazat mai degrabă pe cartea originală


decât pe film, Starship Troopers va pune încă o dată în lumină
adevărata valoare a unui Flit corect utilizat. Moarte insectelor.
După c u m se vede,

DSJD
totul se bazează
destul de mult pe
imaginaţie...

Tip articol: Prezentare - Subiect: ADSD- Redactor: Traian Bostan

S
ăgeata îi intrase de-o ită de !a un caz la altul, dar
palmă în umăr, şi cert e că la sfârşit toată lumea
Ferin nu se putu avea pe hârtie câte un "char-
abţine să nu scape o acter" cu anumite caracteristi­
înjurătură abia şoptită "Unde ci, atribute, abilităţi şi obi­
dracu' o fi Nimrel? Nu găseşti ceiuri. Apoi porneau în aven­
niciodată un cleric când îţi tre­ tura lor de a descoperi harta
buie". Apoi, imediat, îi păru (alt petec de hârtie, pe care
rău de cele spuse - la câţiva unui dintre ei era însărcinat sâ
paşi mai încolo, cadavrul marcheze drumul, obstacolele,
preotului se odihnea liniştit în şi punctele de reper). Evident,
vârful unei suliţe. "Se pare că partea vizuală a jocului exista
de data asta nu vom scăpa ou doar în minţile participanţilor,
toţii", gândi.» restul reprezentând descrieri
Undeva în spate se auzi verbale. Dupâ cum se vede,
ţipătul speriat al vrăjitoarei şi totul se baza destul de mult
Ferin dâdu să se întoarcă pe imaginaţie.
spre ea când o lovitură venită Frumos într-un RPG era
parcă de niciunde îl proiectă însă faptul câ nimeni nu poate
în trunchiul unui copac. Pentru ştii cum va evolua totul. Tu, ca
o clipă intră în panică - îşi unul dintre jucători, aveai o
pierduse sabia iar armura familiarizare cu noţiunile de inftuenţâ limitată asupra cur­
arăta clar a inutilă... apoi îşi bază, utilă celor mai puţin sului poveştii. Asta înseamnă
impuse sâ fie calm. Nu trebuia documentaţi decât o dizertaţie că ţi se dădea putere deplină
decât să-şi ajungă cealaltă cu aere de doctorat pentru cei în a hotărî acţiunile propriului
sabie, legată la spate, să-şi deja prinşi irecuperabil în vâl­ personaj, dar nu aveai nici ce
facă drum până la Niky şi toarea fantasy-ului. Acestea mai mic control asupra con­
împreună să se retragă spre fiind spuse, va deveni sper secinţelor acestora, con­
Podurile înalte. RestL/l vor " " ^ ... clar de ce încep chiar cu... secinţe pe care, altminteri, ce
mult le bănuiai. De restul se
veni şi ei acolo... 1 $â făcu ^ ^ . î n c e p u t u r i l e .
ruşine puţin că se gândeşte Probabil câ la un moment . . o c u p a Game/Dungeon
atât de uşor sâ-i părăsească, dat fiecare dintre 'nou şi-a cjont' . "Master-ul.
dar nu mai apuca să aipă ^ sâ intre în pielea u n i i anumit * ^ Game Master-ul, mic demi-
remuşcari... o lance lungă de personaj. Majorrtatea^bâieţijor., \ u r g de ocazie este arbitrul,
3 picioare îi străbătu platoşa de vârsta mea, de exemplu, dacă vreţi. El e singurul care
şi-l ţintui de copac. în • * ţineau morţiş sa fie poliţişti "are harta completă, cu toate
următoarele câteva clipe, gân­ (eu eram întotdeauna licurici •corŢiorile, capcanele şi ambus­
durile care-1 năpădiră pârliră' şi nu i-a/n îrfţeles niciodată pe cadele, el stabileşte, folosin-
cu totul nepotrivite unulăstfel cei care se închipuîau şoferi du-se de nişte zaruri mai spe¬
de moment... se întreba_und^ fetele. în schimb, deveneau ciale,'rezultatul luptelor sau
naiba îşi rupsese în haluţâstch -. invariabil profesoare, mame diverse(or acţiuni - (^săritură
r

mantia, cum îl chema pe jpau, mai răuttrinţese mai neortodoxâ, o încercare


crâşmarui la care au,-băut ieri de a deschide o uş$ închisă-
şi de ce dracu' măciuca aia . &%. RPG-LJ! (RoJe Playing şi tot el are grija să'facâ faţă
ghintuită se mişca atât de J | j ţ / G a m e - u l ) preia mult din aces- tuturor acţiunilor neprevăzute
:^ce' spre el. a s o i mai r e u ş î t f « | r t e f o c u r i . c o p i l ă r e ş t i . Iceea in {cum ar fi uo jucător mai
să-şi spunâ câ nici măcar n-a sine este de a crea o aî averi tură nebun care brusc sa decide
(

apucat s-o sărute pe Niky... şi cât mai i n t e r e s a n t , o avefr-, sâ o sărute pe asasina tocmai
muri, cu capul zdrolpit. X f// \ turâ de cafle cei câţiva pârtiei-' -
prinsă în loc sâ-i înfigă un
One of your party membe'rs is '\ panţi să se^bucure. Dar să mare pumnal printre platoşe,
dead. Reload/Restart/GIiiy \ detaliem,puţin. \ , cum ar fi normal). Tot el este
\ Prin ânii TÎO apărea pentru cef care povesteşte ceea ce
prima dată conceptul de se întâmplă în joc, ceea ce ar
Restart E / I
pe'ft&paperyftPş, "as we know frebui să vadă (să audă şi să
Fără îndoială că o încercare /
simtă) participanţii. Practic, de
de a încadra, prezenta ş i ^ > i
î f . Genial îri simplitatea lui
talentul şi imaginaţia
#

explica detaliat u"n feţnomen ea aparentă (pfentru a-l juca.nu-ţi


trebufa-decât o foaie d a M r - GameMaster-ului depinde cât
AD&D-ul în cadrul urţui spaţiu
atât de restrâns.va fi eate-_-— tie. un creion >$i vreo 3-4 pri­ t ~ dB'bine va ieşi totul, dar repet,
gorisită drept pretenţioasă de eteni la fel dejdemenţi ca şi în ceea ce priveşte cursul
către mulţi cunoscători ai tine), e! a prtfiS: extrem de acţiunii, acesta nu poate fi
domeniului, lată de ce trebuie " ^ r e p e d e la pubfîc. Jucătorii se prevăzut, fiind determinat de
să vă ating încă de la început aşezau într-un cerc şi-şi acţiunile fiecăruia dintre
atenţia cu faptul că acest arti­ defineau pentru început per­ participanţi.
col îşi propune mai degrabă o sonajele. Procedura era difer­ Unul din principalele
Fiecare rasâ are caracteristicile fesiune, totul depinzând efectiv treabă. Aşa a apărut Black Isle,
sale, alegerea uneia sau alteia de damblalele personale ale celui diviziunea Interplay-ului special­
depinzând în totalitate de gus­ care îşi crează personajul şi de izată pe acest domeniu, dar, mai
turile jucătorului. restricţiile existente în ceea ce ales, aşa a apărut Baldur's Gate
-* Aşa cum printre RPG-uri priveşte combinaţiile posibile ra- (Bioware), poate unul dintre cele
^earstâ maf multe universuri, în sâ-profesiune (adică în cazul în mai cunoscute jocuri pentru PC
Fantasy există mai multe sisteme care vrei să fii paladîn e musai să (vechile text-mode only nu intră
(seturi de reguli) folosite pentru a te naşti om). în discuţie aici) în care regulile
juca jocuri pen&paper. De Odată personajele definite, ADSD sunt implementate riguros
departe cel mai utilizat şi cunos­ cei 5 sau 6 jucători formează şi complet. Apoi a fost Icewind
cut este AD&D-ul (produs de împreună un "party" după care îşi Dale. Interesant însă este faptul
firma TSR). Ce înseamnă asta? aleg conducătorul şi pleacă la că în ambele cazuri povestea are
înseamnă că cineva s-a aşezat şi drum (vorba vine, câ totul se loc în aceeaşi lume, Forgotten
a scris pe o foaie: Elfii sunt un petrece pe hârtie). Succesul lor Realms. Pe de altă parte,
pic mai scunzi decât oamenii, dar depinde de o combinare corectă Torment-ul se situează în
cu trăsături foarte fine şi extrem şi echilibrată a profesiunilor Planetscape, alteie în RavenLoft,
aşa că, evident, nu există riscul
"Bazat pe cărţile lui Tolkien (Lord of the Rings în special), FRPG- sâ ne trezim prea curând plictisiţi
ul şl-a câştigat un imens număr de fani şi o comunitate de de aceeaşi idee. "Lumi există
suficiente , spunea cineva, "de-ar
invidiat îhtr-un timp uimitor de scurt."
11

fi jocuri..."
de cizelaţi- ei primesc un bonus membrilor- deşi o echipă formată
la dexteritate dar li se aplică şi o în totalitate din luptători ar putea
penalizare la constituţie- în plus, iniţial părea avantajată, ea s-ar
punctajul lor de charm nu poate bloca la prima uşa încuiată sau
să scadă sub 8, în schimb dwarf­ ar muri în prima ambuscadă mai
ii vor primi un bonus la con­ serioasă, ce ar fi necesitat
stituţie, şi o penalizare la charm. prezenţa unui magician.
Ambele rase văd în întuneric
(infravision) şi sunt parţial rezis­ Forgotten Realms sl alte
tente la magie... iar restul au fost tărâmuri.
încântaţi de toate acestea şi au

Nimic nu este indivizibil pe lume.


început să-i plătească pentru a-şi Dacă RPG-ul ca gen de joc se
cumpăra documentaţie & drep­ împarte în universuri, iar univer­
motive care au dus la imensa turi. Pare simplu, nu? De fapt nu surile în sisteme, atunci şi sis­
popularitate a pen&paper RPG- este. Şi asta pentru câ orice ac­ temele, la rândul lor, se împart în
urilor a fost faptul că întreaga ţiune în AD&D (Advanced lumi. O lume înseamnă în
acţiune se putea plasa în orice Dungeons & Dragons) e carac­ general o planetă cu perioadă de
univers. Astfel, existau cluburi terizată prin zeci de formule revoluţie, anotimpuri, metale,
(ca sâ le zicem a$a) care jucau (uneori destul de complicate) continente, unităţi de măsură şi
role playing game-uri Star Trek, folosite pentru a-i desemna rezul­ legende proprii.
Dune sau chiar Star Wars {în tatul. Să presupunem că tu eşti Când producătorii de jocuri au
dependenţă de gust şi educaţie un "ranger" care atacă o săl­ înţeles în sfârşit că ar putea să
Câţi dintre voi nu s-au visat băticiune din pădure. Mai întâi se profite de pe urma imensei popu­
atreizi neînfricaţi, luptând cot la calculează şansele tale de a larităţi de care beneficiază
cot cu fremeni misterioşi împotri­ îmblânzi animalul în loc să te Al

va unor sardaukari elitişti? Ei lupţi cu el (se dă cu zarul şî AD&D-ul, s-au pus imediat pe
bine, nici o problemă, nu trebuia punctajul ieşit poate fi cu atât mai Baldur's Gate & Icewind Dale
decât sa te înscrii în comunitatea mic cu cat skill-ul tău de charm
respectivă şi îţi puteai vedea este mai mare). Apoi, dacă asta
visul cu ochii (de fapt, având în nu a reuşit, se trece la luptă,
vedere că ar mai fi trebuit să unde sunt implicaţi factori precum
cheltui şi vreo câteva sute de Armor Class, Attack Speed, şi j&
dolari pe cărţi, s-ar putea sâ fi Weapon Damage + puterea ta pe
fost o mică problemă, dar să de o parte, versus beast's Armor
lasâm asta). Aşadar, afacerea Class+dexterity (ajută la chance
devenea prosperă (cam aşa s-a to evade) pe de altă parte. Aţi
născut şi Battletech-u! lui FASA), înţeles? Nu? încă o d a t ă ^ k
iar firmele au început sâ se Specific AD&D-uIui este şi
gândească la pasul următor. marele număr de clase. Astfel,
poţi fi hoţ, cleric, luptător, magi­
cian, paladin sau "ranger" {ca să
Fantasy RPG şl AD&D Baldur's Gate A A Icewind Dale
enumăr doar câteva)- fiecare
De departe unul dintre cele mai Două jocuri bazate pe aceeaşi lume, acelaşi engine şi aceleaşi reguli.
având caracteristici specifice.
populare universuri RPG este cel Primul a stârnit gustul pentru AD&D unor persoane care până atunci
Unii ştiu să lecuiască sau să facă
Fantasy. Bazat pe cărţile lui nici măcar nu cunoşteau termenul, iar acum îşi aşteaptă liniştit
vrăji, alţii sunt experţi în arme şi
Tolkien (Lord of the Rings în spe­ sequel-ul, cel de-al doilea- care ar fi putut la fel de bine fi şi un expan­
învaţă încă de mici sâ se bată
cial), FRPG-ul şi-a câştigat un sion set mai barosan dacâ n-ar fi ţinut cu tot dinadinsul să fie un joc
(mai mult sau mai puţin subtil, în
imens număr de fani şi o comuni­ independent (diferit şî mult îmbunătăţit, ar spune unii)- nu ştie încă de
funcţie de tipul luptătorului) ori,
tate de invidiat într-un timp uimi­ va fi continuat sau nu, dar, în orice caz, are speranţe în acest sens (şi
dimpotrivă, trăiesc în umbră şi
tor de scurt- Acţiunea are loc în noi la fel). Ambele s-au bucurat prin afară de succes şi ambele au
preferă hoţiile sau asasinatele.
cadrul unui pământ pe care elfii, trecut aproape neobservate pe la noi. Nu face nimic, Starcraft-ul în
Cert e că nu există o "cea mai
gnomii, dwarfii şi halflingii con­ schimb a fost băgat în seamă cât pentru toate trei.
bună" sau "cea mai proastă" pro-
vieţuiesc paşnic cu oamenii.
Odată cu apariţia acestei ultime momentan
versiuni, Counterstrike intra î n pubertate.

Count
Tip joc; FPS - Apariţie: A apărut - Redactor: Cristian Soare

c
ounter-Strike conţine TeamFortressClassic, teroriştii le vor purta acum cu
reprezintă una dintre partea de multiplayer din Half- mândrie în amândouă
poveştile frumoase Life si Opposing Forces, plus mânuţele, şi modelul nou de
ale industriei alte trei moduri noi, pe lângă cuţit ce vine şi cu un second-
jocurilor. Ceea ce a început ca evidentul CS, ce este vedeta ary attack din fabricaţie.
un proiect independent al unui principală. Armele şi-au mărit viteza de
grup de entuziaşti (Counter­ Promiţător, nu? Cam asta reîncârcare, astfel că acum
strike Team) s-a transformat zice toată lumea şi se popularul AWM / 4.6 poate
© - n.r. în numărul următor, aceeaşi într-unui dintre cele mai popu­ aşteaptă cu o nerăbdare uşor trage la mai puţin (dar chiar
poză, dar fără semne... lare moduri Half-Life pentru de înţeles apropierea datei de cu foarte puţin) de două
multiplayer. Jucători cu expe­ apariţie "cândva în această secunde, transformând
P l a i u r i l e m i o r i t i c e rienţă, cei de la CT cunoşteau toamnă". sniperii de performanţă din
destul de detaliat doleanţele ţinte sigure a căror ultimă
celorlalţi jucători, astfel încât 7.0 acţiune era să ridice mâinile
CsOffice
Teroriştii s-au retras într-o Counter-Strike a beneficiat de O dată cu apariţia acestei în sus doar ca să moară şi
clădire unde au luat o reţetă cu un succes imediat.
ostateci, iar counterii ca în Printre elementele compo­ Hoţii si vardistii pentru oamenii mari, mici şi restul...Acum şi pe
orice poveste nemuritoare
trebuie sa li salveze. Harta nente ate reţetei sus amintite calculatoarele din toată lumes , Ea un preţ promoţionaL Adică
se numără modelarea realistă
este relativ întortocheată,
farâ a excela. Plăcuta la a armelor cu concesiile făcute
gratis.
vedere, la pipăit, la mirosit.
Verdict: La tel de bună ca şi z â n a cea buna,
gameplay-ului în privinţa dam- ultime momentan versiuni, mai artistic în următoarele
age-ului provocat de arme şi Counter-Strike intră în puber­ secunde, în nişte ţinte care
As_Highrise posibilitatea unui joc bun de tate. Schimbările sunt destul acum ripostează verbal, şi
Un senator mai zâpâuc a echipă, tactic. Acestea, plus de vizibile, însă nu într-atât de chiar iau 4,6-le de ţeavă şi
încercat s ă legifereze nis­
caiva iegi împotriva faptul câ este gratuit şi că mult încât să nu mai se încearcă să ţi-l lipească pe
imigrării tară s â îi treacă beneficiază de suportul unei recunoască nimic. în general după urechi.
prin minte ca va calea pe comunităţi foarte active, ce s-a scăpat de o serie de Hărţile au fost modificate
cineva pe bătături, şi ca contribuie în mod regulat cu bucurii nefericite de care fiecare, pe rând şi toate la un
d o v a d ă îl calea teroriştii în
casa acum. Counteri din toate ţările, uniţi-va pentru hărţi, skin-uri noi şi un feed- aveam parte în timpul jocului loc, fără a le face de nere­
a-l escorta pe zăpâuc pe acoperiş. Harta nu prea back de calitate în mod curent (diferite buguri mai mari. mai cunoscut. Cinci hârti noi au
impresionează, spatiile fiind cam mari pentru gustul au dus la situaţia de care
meu, însă toarte plăcuta a fost una dintre mici, mai late). Codul multi­ fost adăugate, şi pe aici pe
modalităţile prin care se poate ajunge pe acoperiş, vorbeam. player a fost îmbunătăţit, jocul undeva puteţi găsi o căsuţă
adicălea pe coarda...Verdict: Medie. Counter-Strike nu este cel fiind mult mai stabil acum. ce detaliază problema.
Cs Arabstreets mai bun joc făcut vreodată, Pe partea de adaosuri, Au mai fost introduse
C â ţ i v a inspectori ONU au nici pe departe. Complexitatea răspund la apel cele două vehicule, al căror cod însă
dispărut Tn timp ce inspec­ sa este cu mult sub cea a Beretta de 9mm pe care este de abia la începutul unui
tau o fabrica de arme
chimice din Irak. Evident, Tribes-ului, iar partea de level
trebuie salvaţi. în rest, design ar avea ce să înveţe
intra cam la aceeaşi cate­ din nivelele din Rainbow Six.
gorie cu csjtaly, adicâ
străduţe, case, interioare, muzică enervanta, tăra a
Totuşi, este fascinant stadiul
se ridica la nivelul susmenţionatei. Counter-Strike ce este totuşi
Verdict: Mai bine altă dată. un beta, ceea ce din oficiu
•e_Foption înseamnă un gingaş puhoi de
Noo, c ă era aşa odatâ un buguri şi o frumoasă
Silo15, vreo câţiva terorişti grămăjoară de opţiuni ce
şi o bombă. Plus vreo trei lipsesc sau funcţionează altfel
bomb-points, plus câţiva
antitero. Hajime. Verdict: decât ar trebui, şi cu toate
Mai bună decât z â n a cea acestea dacă listaţi serverele
bună. de pe net găsiţi câteva mii,
De Vegas toate pline în majoritatea tim­
Sau~rJea Mârin miliardar, pului, sau dacâ intraţi într-un
în papuci de casa. Trebuie l-cafe toată lumea joacă CS.
aruncate în aer fie un seif De altfel, Sierra şi Valve au
fie sfinxul ce t r o n e a z ă pe
acolo pe undeva. Cea mai anunţat în mod oficial Haif-
bună dintre toate cele noi, Life: Counter-Strike, un
foarte echilibrata, o pachet multiplayer only ce va
adevărată plăcere. \/e>r- ;t: Z â n a cea foarte buna

S4
Multiplayer & oniine

V luuung drum, căci momen­


tan sunt doar nişte colonii CS 7 . 1 u p d a t e
de buguri cu roţi. Există şi o -de_vegas nu mai crapă,
hartă pentru testarea auto­ -sistemul de ţintire pe burst-fire a
turismelor (deJeepathon2k). fost uşor îmbunătăţit
Cam astea ar fi noutăţile. -de asemenea şi codul vehiculelor
Nu au fost introduşi boţi, I -s-au pus texturile de cer acolo
contrar zvonurilor, însă ; unde lipseau (cs_arabstreets şi
există diferite programele de_train)
care adaugă boţi, şi aveţi şi | -găsim acum si un APC pe cs_siege
voi aşa ceva pe CD, pe -variabilă nouă pentru server
lângă Counter-Strike 7.0 şi (mp_maxrounds X - X=numărul
7.1. Nu sunt extraordinar de maxim de runde jucate pe o hartă,
inteligenţi, însă se descurcă, la atingerea tui harta schimbându-
în rest, aşteptăm se: dacă X este 0 atunci hărţile se
următoarea variantă de CS, vor schimba în funcţie de mp time-
deoarece este puţin probabi limit)
ca frumoasa poveste să se -au fost incluse icoane ce
oprească aici. semnalizează împuşcările în cap.

Worlds
Tip joc: RPG - Apariţie: t r im. I - 2001 - Redactor: Cristian Soare

ămica şi tăticul tuturor întunecat. Universul va fi mult niscaiva specialişti în arte


mai dens, cu mai mulţi NPC, marţiale, numai bune de urmărit _ Trek-uri A c t i v i s i o n

M
RPG-urilor oniine,
questuri mulţime, monştri mari din perspectiva 3rd Person a în spiritul Trekkie cu care
Ultima Online, capătă
si urâţi. jocului. Cu toate că numărul ne-au obişnuit de vreo doi
o continuare sub
mic al raselor (oameni, juka si ani încoace de când au pus
forma lui Ultima Worlds (titlu Luptele vor fi foarte spec­
meer) ar putea părea impropriu mâna pe drepturile asupra
provizoriu). Transformările taculoase, toate personajele
unei armonioase dezvoltări a universului StarTrek,
încep de la cap şi se continuă trecând printr-o intensivă
personajului, fiţi pe pace căci Activision a lansat Star Trek:
cu prisosinţa până la coadă, şedinţă de motion-capture cu
nu este aşa. Dezvoltarea va fi Conquest Online, unde vom
puţine elemente vechi
foarte liberă, deci varietatea va intra în pielea lui Q, şi ne
supravieţuind. Totul este 3D
fi mare. vom lupta cu alţi O, în încer­
acum, propulsat de un engine
carea de a controla universu
ce pare câ îşi face treaba foarte în ceea ce priveşte doleanţele
sau măcar o mică parte din
bine după cum se vede şi din tehnice pentru a fi jucat pe net
el. Lupta nu se va duce indi­
screenshoturi, anunţată fiind se pare câ nu va fi nevoie să
vidual, putându-se creea
acum toată seria obligatorie de avem cu toţii cablu, căci în
facţiuni de jucători ce vor
efecte pirotehnice, lumini teste a mers şi pe un modem
încerca astfel să lupte
colorate, animaţie scheletală, de 28.8 fără probleme. Totuşi,
împreună pentru a avea mai
efecte atmosferice copiate din lag-ul inerent ţârii noastre dragi
multe şanse.
natură (vine ploaia bine-mi pare ne va pune piedici serioase...
Detalii:
în grădină am o floare...). Story-
ul de bază s-a modificat şi el www.Conquestonline.com
drastic, ca de niciunde apărând
acum două continente cu două G r a t u i t la T o t a i N e t
rase noi, una din trecutul tene­ Pentru iubitorii de Unreal
bros şi alta din viitorul Tournament, TotaiNet oferă
un cont de dial-up gratuit
pentru a juca UT pe serverul
••.•^Tţ _ _~- y
lor. Mişcare bună, intere­
•n j-riV ••rJf M santă, sănătoasă. Acum
doar sper sâ mai şi prindeţi
un loc...Tot acolo este locul
unde trebuie să vă duceţi
dacă aveţi nevoie de patch-
uri, skin-uri, mod-uri, utilitare
şi altele în domeniul neostoit
al UT-ului.
Detalii; www.unreal.ro

6 5
Pe scurt
Q u a k e 3 T e a m A r e n a
Experienţa 3D
Se pare câ MindArk
Tip joc: FPS - Redactor: Cristian Soare
au de gând să
revoluţioneze piaţa
Q
uake III Arena
reprezintă în aplicaţiilor Internet
4
mod clar una dintre prin lansarea unui
cele mai bune opţiuni programei ce va
pentru jocul multiplay transforma 2D-ul
er si totuşi în ciuda întâlnit în mod curent
succesului avut se într-o experienţă 3D
poate spune câ a
suferit în mod clar de
pe urma grabei cu
care a fost scos pe
4 V 1 -
de cea mai înaltă cali­
tate. Proiectul lor
curent, Project
Entropia, se
piaţă, lipsindu-i astfel • *2 adresează gamerilor
o serie de opţiuni pasionaţi de online-
pentru gameplay pe uri, însă soft-ul folosit
care Unreal pentru creearea aces­ Anarchy Online
Tournament (con­ tui univers virtual va fi
curentul său direct) le are. Cu doar tradiţionalul deathmatch şi CTF Beta-ul s-a deschis pe 16 august 2000 şi
folosit pentru a
jucătorii nu prea au ce alege. Adăugaţi la aceasta şi numărul mic de va cuprinde patru fa2e. în prima fază 100
acoperi o cerere a
hărţi pentru CTF şi imaginea o să fie destul de clara. de testeri au lucrat, iar pe 24 august a
pieţei internet pentru
Acest addon pack reprezintă în fapt un fel de "patch", un upgrade, ce început cea de-a doua fază, alţi 500 de
acest gen de software
încearcă să repare minusurile sus menţionate, deci din acest punct de testeri fiind acceptaţi. Pe măsură ce testu
în valoare de aproxi­
vedere el nu este un addon în adevăratul sens al cuvântului, deoarece progresează, din ce în ce mai mulţi testeri
mativ 2.500 de mil­
nu adaugă nici un fel de noi misiuni ci doar o serie de mici bucurii ce vor fi admişi, ajungându-se ca ia faza finafă
iarde de dolari (într-
vor completa primul produs, îl vor face mai variat. numărul sâ se ridice la câteva mii.
adevar 2.500.000.
Multe lucruri nu se Amănunte despre joc găsiţi în acest număr
000.000 !!!) în plus, în
cunosc despre conţinutul şi se pare câ produsul final va fi cel puţin
universul Entropia se
exact al pack-ului, id deosebit de online-urile actuale.
vor folosi bani din
încercând să păstreze Detalii: Anarchy-online.com
secretul. Cu toate aces­ lumea reala, adică
tea, câteva informaţii chiar bani adevăraţi...
despre modurile noi de^ Detalii: www.min-
joc au fost date presei. în dark.com
primul, Harvester,
jucătorii trebuie sâ Rase noi la AC
culeagă o căpăţână de la Asheron's Call a prim­
o anumită locaţie din cen­ it un mic upgrade prin
trul hărţii, apoi să o ducă introducerea a trei noi
la un mare pietroi din rase, questuri în plus,
interiorul bazei inamice şi diferite alte opţiuni
pentru a puncta. Dat fiind ce în mod sigur vă
haotismul ce se va insta­
vor face viaţa mai
la în mijlocul hărţii, acolo unde apar câpăţânile, se pare că un element
uşoară. De asemenea
foarte important va fi coordonarea echipei.
o serie de buguri au
în cei de-al doilea, Obelisk, fiecare bază va conţine câte un obelisk
fost reparate.
de piatră. Treaba fiecărei echipe va fi să intre în baza inamică şi sâ
distrugă Obeliskui, câştigând astfel puncte. Interesant este că pentru Detalii:
a-l distruge se pare că va fi nevoie de ceva putere de foc... www.Rpgplanet.com
Restul uprade-urilor /asheronscall
se referă la noi skin-
uri male/female, A l ţ i i joaca pe bani Arcanum:
fiecare cu un set unic Pe 28 septembrie Of Steamworks
de figuri (în sensul de 2000 va începe !a and Magik Obscura
cap) ce pot fi schim­ Dallas concursul
Combinaţia de RPG şi univers steampunk
bate, plus trei arme Frag4, cu Q3
noi, printre care şi un (device-uri tehnologice şi diferite magii şi
Teamplay Tournament
nailgun, şi un vrăjitorii cândva la începutul secolului 19)
având câştiguri în val­
powerup numit se pare că formează o reţetă de succes,
oare de 25.000 $, iar
Doubler ce va dubla Arcanum fiind de departe unul dintre cele
cel de Q3 All-Female
puterea armelor atât mai aşteptate jocuri la ora actuală. Pentru
Tournament de 5.000
timp cât stai în viaţă, a nu intra în competiţie însă cu Baldur's
$. Se vor putea
şi nu în ultimul rând o Gate 2, ce va ieşi de Crăciun, data de
înscrie 64 de echipe
rescriere a codului lansare a fost amânată pentru februarie.
din toată lumea.
botilor. Faza de beta testing va începe în septem­
Concursul se va
Acestea sunt doar brie sau octombrie, iar testerii acceptaţi vor
încheia pe data de
câteva din bunătăţile avea acces la 19 dintre lumile Arcanum.
1 octombrie 2000.
pe care id ni le pregăteşte cu acest pachet, deci probabil că versiunea Aerui Fallout-ian nu este doar o părere,
Detalii:
finală va fi foarte apetisantă din mai toate punctele de vedere. Şi doar lucru de înţeles altminteri, căci este vorba
aşa, ca sâ vă fie aşteptarea şi mai dureroasă, admiraţi www.frag4.com
de aceeaşi oameni.
screenshot-urile. Detalii: Sierrastudios.com/games/arcanum
Multiplayer & oniine

Nume: Joby Otero


Firma: Shiny Entertainment
Poziţie: Designer
Proiect: Sacrifice
\
Nume: Henrik Jonsson
Firma: Ion Storm Strategia în timp real de la j
Poziţie: Programator Shiny Entertaiment este din j
Proiect: Anachronox ce în ce mai aproape de data j
lansării. După ce a câştigat j
Dezvoltarea lui Anachronox ("uh NAH kruh nox"), premiul de Best Game at j
un 3D 3rd person RPG (SF), bazat pe engine-ul ECTS şi critica pozitivă a j
de Quake 2 şi similar Chronotrigger-ului, continuă. nenumăraţilor redactori, ea, j
Ion Storm a ameninţat cu adevărate minuni în ce strategia, intră acum în stadiul:
priveşte această producţie a lor, aşa că toată Beta. selecţiile având loc între:
lumea este cu ochii pe ei. în joc controlezi până la 1 şi 10 septembrie. j
3 personaje simultan şi le conduci într-o călătorie în Sacrifice, jucătorul este un I
de proporţii epice, explorând galaxia şi atte 3 magician care luptă cu alţi
dimensiuni. Un număr imens de monştri, NPC-uri patru, pe un teren supervizat
şi locuri de vizitat vor fi disponibile, iar producăto­ de 5 zei (câte unul de căciu­
rii spun că este imposibil sâ le vezi pe toate "la o lă). Anihilarea oponenţilor se
singură trecere '. Data lansării: "când va fi gata".
1 face fie prin summon-are a
unor creaturi care sunt trimise
apoi în linia întâi, fie prin uti­
lizarea vrâjilor (50 la număr)
prevăzute în acest scop.
Suflete neajutorate, grafică
3D, mult sânge şi efecte uimi­
toare sunt promise pentru
acest RTS.

Nume: James Parkman


Firma: Legend
Nume: Ben Smedsted Poziţie: Senior Level
Firma: Bioware Designer
Poziţie: Producător Proiect: Unreal 2
Proiect: Baldur's Gate II
Lucrul la Unreal 2 con­
Anunţat de ceva timp, Baldur's Gate tinuă cu acelaşi elan.
II se apropie acum vertiginos de Noi specii de extratereş-
data lansării fiind în stadiul de gold. tri cât şi nivele cu design
Rezoluţii mai mari, kit-uri de person­ specific respectivelor vor
aje (un soi de subclase cu diverse apărea în această con­
avantaje şi dezavantaje echilibrate tinuare, atât de aştep­
maiestuos), quest-uri mai tată printre fanii FPS-
inteligente, poveste captivantă şi urilor. Spre uimirea pub­
locaţii cu adevărat fantastice (se licului, nu Epic vor fi cei
pare că de data asta artiştii le-au care vor face Unreal 2,
fost chiar inspiraţi) de vizitat sunt ci Legend, o firmă cu­
ceea ce ne promite Bioware pentru noscută mat mult pentru
această continuare. Până una alta, RPG-urile şi Adventure-
există şi o versiune jucabilă (din iie sale decât pentru first
păcate inaccesibilă publicului larg) a person shoot-ere.
BG M-ului, iar cei care au încercat-o Infogrames, cel mai
păreau destul de entuziasmaţi. probabil, o va face pe
!
i
i
distribuitorul.
i
i

67

!
i i * . I
P * h i *
• 4 1
(

T h a n d o r
L
p

E

I
l
i

I
I
ri
I
|
H
i
h
I
I

Tip joc: RTS - Apantie: Decembrie 2000 - Redactor: Cristian Soare

s incer să fiu n-am


auzit în viata mea de
Planet4, firma pro­
ducătoare a Thandor
-ului, ceea ce nu înseamnă
neapărat un lucru rău. Jocurile
scurt Alliance of Avares) şî cu
un chiot se aruncă în luptă.
Bineînţeles câştigă, însă prob
lemele de abia acum încep...
Corupţia se pare că nu există
numai în România şi în
tică). Şi funcţionale, să nu uit.
Unităţile sunt ele 65, însă
bazate pe nu mai mult de 10¬
12 design-uri ce la rândul lor
sunt hai să spun, cel puţin
neobişnuite, căci gândiţi-va şi
făcute de diferiţi independenţi StarWars, ci chiar şi aici, voi; în nişte timpuri în care
au succes, iar unele reuşesc lângă tine, lângă mine, şi omenirea a cucerit toată
sâ depăşească pragul acela lucrul cel mai ciudat, chiar şi galaxia, în care sunt atacaţi
senzorial de uite-l pe acolo, şi pe monitoarele dvs. astfel că de o rasă extraterestră din
chiar sâ ne capteze atenţia. Alliance of Avares se altă galaxie, păi bine fraţilor
Dateie preliminare se anunţau destramă şi luptele încep, da' tot cu TAB-uri ne batem?
interesante (strategie 3D, însă, doar acolo, la marginea Singurele unităţi ce într-
Earth 2150 kilier) astfel încât codrului, o mică facţiune mai adevăr merită văzute sunt
cu beta-ul în mână am purces crede în idealurile pierdute şi cele hover şi păşitorii. Gingaş,
la un iung drum plin de astfel porneşte la luptă... - într-adevăr.
peripeţii, periculos, însă atent Ca în orice RTS cu caş la
la frumuseţile peisajului... Young Stupid Male looking for... gură cât de cât, unităţile se
(continuarea în pag. 154). Thandor dă din coate cu dinţii grupează pe baza vechii
încleştaţi în încercarea sa reţete folosite şi de bunica la
Scurtissimo... deşartă de a fi mai bun, mai făcutul cozonacului:
...Thandor nu se complică în frumos decât Earth 2150, CTRL+1/9, Ştiţi şi voi, că aţi
mod inutil. Story-ul prezintă însă pe când acesta reprezin- mai mâncat cozonac. Lipsesc
totuşi ordinele mai complexe,
"Cu largheţe le-am putea numi funcţionale ... prin prisma aceleiaşi o gradare a agresivităţii sau
largheti am putea numi Arcul de Triumf 'Piatra Crăcănată " 1 1 posibilitatea de a trasa way-
point-uri. Minus important,
acel farmec aparte al lucrurilor tâ în mod clar următorul pas ţinând seama că Dark Reign
create de minţile mai încete: logic după Warzone 2100, le avea pe toate acestea de
rasa extraterestră în şorturi aducând senzaţiile vizuale şi acum 2 ani...
galbene (Golrath) atacă gameplay-ul pe noi culmi, O altă problemă ar fi faptul
oamenii ce urmăreau liniştiţi Thandor nu reuşeşte decât să că totul arată la fel: clădirile
cum se scurgea viaţa pe pro­ se emuleze într-o clonă de tale sunt la fel ca ale duşman­
gramul 2, aceştia din urmă valoare incertă. ului, unităţile tale se regăsesc
hodoronc-tronc lasă deoparte Engine-ul este bun, şi în partea cealaltă, poţi juca
diferenţele sociale (sărac / permiţând toată gama de doar cu o singură parte, misi­
bogat), fizice (slab ţâr/gras efecte şi şmecherii care ne uni sunt puţine (totuşi, intere­
pepene) şi culturale (viaţa sat­ fac viaţa lângă acceleratoare sant este că pe Thandor.com
ului/paradisul urban) se unesc atât de plăcută. Când vine vor fi publicate spre savurare
(devenind Ares, sau mai pe vorba de modelare însă, din când în gând misiuni pen­
situaţia se reîntoarce ia starea tru a fi downloadate de oricine
normală, - adică dezastru. îşi permite acces net),
i Clădirile sunt în mod clar între lucrurile bune notăm şi
D e s p r e Tunete... inspirate din lego-visele ero­ camera, prin intermediul
tice ale vreunui autist. Cu o căreia putem beneficia de ce
...în alt număr, acum numai câteva poza de lulgere, largheţe neobişnuită ie-am fel de view ne doreşte sufle-
aşa ca sa va deschidă apetitul. în plus, o informaţie
top secret: fulgerele pornesc din nori şi ajung pe putea numi funcţionale (căci tul-pereche, putând-o fixa
pământ. Câteodată. iată, ele funcţionează), însă pentru a urmări acţiunea top-
prin prisma aceleiaşi largheţi down / bird's eye view (adică:
am putea numi Arcul de 1. camera este suuusss. 2.
Triumf "Piatra Crăcănată". camera priveşte în jos. 3. tu
Pătrate majoritatea, gri, mai priveşti prin ea. Pastilele anti-
mici sau mai mari, bătându-şi ameţealâ nu sunt incluse în
joc cu tupeu de eventualul preţ), sau ia orice alt nivel din­
simţ artistic ce se ascunde în tre acel sus de adineauri şi
fiecare dintre noi (un fel de punctul minim al elevaţiei,
"inner child" pe parte artis­ care nu este chiar la nivel
A v a n p r e m i e r e *
V î

'Grup statuar cu automate de răcoritoare pe Câmpiile Elizee, 1


'Pentru a vedea şi dvs câmpul de lupta din acest punct recomandăm excelenta
naţie de fasole expirata si rachete trase de păsitori în TAB-ul primit de la cooperativa.

"Primul pas al reţetei susamintrte: dupa ce aii mâncat fasolea, atacaţi strigând Uriiaaa!,
Din grămada de pâsitori se extrag câteva rachete si o zeama verde

'Draga Măhuca. eu nu ştiu despre line. da aici! ea pi front comandanţii e nebuni! Dupe
ce ca n-avem îngheţata ne-au mai si agăţat nişte bare verzi de urechi...'

solului, Insă pe la aproximativ câmp şi le recoltezi, a treia aduse de acesta, story-ul put­
21.43 m. în resî mişcarea ei resursă fiind energia pe care ernic, gameplay-ul deosebit, Producător:
urmăreşte mişcările mouseului o cultivi singur în sera research-tree-ul plin de sur­ Planet4
{lucru neaşteptat), bineînţeles proprietate personală). prize neplăcute pentru adver­
ţinând apăsată în acelaşi timp Line-of-sight-ul este prezent sari, faptul câ aveai trei Distribuitor:
o combinaţie de butoane {left, facţiuni din care sâ alegi, şi o
CD
pe toate planurile, unităţile Best Computers
right button) uşor de prins şi căţărate mai sus trăgând mai seamă de detalii de game Bd. Eiisaoeta 25
reţinut. Zoom-ul este decent departe, copacii împiedicând design cum ar fi împărţitul Tel: (01)314.76,98
4-3
fără a excela. Pentru acei din­
tre dvs. care vor să se facă
ţintirea TAB-ului invadator (nu
că ar fi o problema stresantă,
ecranului în trei sau lupta sub-
îeranâ. De asemenea, mi se CD
geologi, terenul este 3D nu
prea variat din păcate, hărţile
P căzând la datorie foarte artis­
tic, în urletele disperate ale
pare perimat sistemul acesta
de joc în care la începutul • Aprecieri:
fiind de obicei un fel de văi ecologiştilor). Totuşi, în proce­ fiecărei misiuni o iei de la
multiple despărţite de semeţe sul creaţiei nici un animal nu a început cu construcţia de - Pâşitorii şi unităţile
culmi de munte, stropite din fost rănit sau omorât. clădiri, unităţi şi research-uri. hoverfarata bine)
- Camera
când în când cu o aromă, Devine repetitiv şî plictisitor.
două de deal. Economiştii vor
trebui şi ei sâ economisească
Spre final...
„.nimeni nu trage nici o con¬
Să vedem varianta finală
totuşi.
o - Story
- Gameplay out of date'
,h

- Restuf
în draci, resursele fiind destul cluzie, ci doar voi face câteva
de greu de găsit {două dintre predicţii pornind de la ce am Linkuri recomandate:
ele: xenite-un fel de cristale, văzut şi jucat. Thandor nu va
tritium-un alt fel de cristale, fi în nici un caz un Earth 2150
fiind din genul ce creşte pe killer, lipsindu-i noutăţile

69
Prirââ impresie

Hostile tntent este orientat declarat spre realism "fără limite", acest lucru fiind vizibil în modelarea armelor, în modul de
joc şi în scenariile abordate.

Tip joc: FPS - Apariţie: Decembrie 2000 - Redactor: Dan Dimitrescu

s uccesul incredibil al
Counter-Strike-ului
nu poate fi contestat
de nimeni, acest mod
gratuit depăşind în populari­
tate anumite jocuri realizate
numerele anterioare. Totuşi,
pentru mine cred că revelaţia
anului va fi Hostile Intent, un
mod care foloseşte încă
"anticul" Half Life.
purtată şi viteza la care este
efectuată. Salturile şi aler­
garea sunt mari consumatoare
de stamina, aceasta scurgân-
du-se repede până la nivelul
minim. Odată ajuns acolo,
de firme cu pretenţii. Cheia Cine sunt ostilii... acurateţea tirului se duce
reuşitei în acest caz pare să Deşi ia prima vedere este un dracului, astfel că nu vor mai
fie balansul bine potrivit între mod nou, Hostile Intent îşi are exista sniperi săltâreţi ca în
acţiune şi realism, exact pe rădăcinile în Sherman Project, CS, Pentru a te reface trebuie
gustul publicului larg, pentru cel anunţat ca sigur de noi să stai nemişcat, eventual
că jocuri cu o tematică pentru 1 ianuarie 2000, Acea ghemuit sau pe burtă» deci
asemănătoare au mai existat clonă avansată de Rainbow modul ideal de deplasare va fi
vezi excelentul Rogue Spear) Six a fost însă abandonată compus din înaintări rapide
fără sâ stârnească un aseme­ aproape total de echipa sa, dar scurte până la primul loc
nea fenomen pe net. aşa că un grup de fani (clanul mai adăpostit, urmate de
ERT) s-au decis să preia acoperirea coechipierilor care
Cine îi va lua coroana? ştafeta şi să ducă totul la se apropie din spate, combi­
Industria mod-urilor se află în final. Contrar aşteptărilor, nată cu reîncârcarea bateriilor.
expansiune puternică, prof­ mod-ul a câştigat enorm în Al doilea factor ce trebuie luat
itând de apariţia unor motoare calitate, iar evoluţia sa actuala în seamă este moralul. Mai
grafice mai noi (Ouake 3, mă face să sper că în două uşor de interpretat, el
Unreal Tournament), deci luni vom avea o alternativă afectează în principal acu­
există ceva candidaţi. Foarte mult mai realistă pentru CS. rateţea tirului, şi este direct
multe idei interesante se află
în lucru acum, o parte fiind Stamina este o măsură a "capacităţii de luptă" instantanee,
prezentate de noi într-unui din şi este afectată de orice acţiune a jucătorului
Hostile Intent este orientat influenţat de modul în care
declarat spre realism "fără merg lucrurile pe câmpul de
limite", acest lucru fiind vizibil luptă. Atunci când jumătate
în modelarea armelor, în din echipa ta a dat colţul, sau
modul de joc şi în scenariile când eşti complet izolat
abordate. Avem tot două (exceptând cazul lunetiştilor)
echipe (denumite momentan de ei, moralul scade. La fel,
NATO şi Tango), dar cuvântul dacă te aflii sub tirul inamic
"echipă" capătă cu adevărat (fâră a fi lovit însă - în HI unu-
sens aici. Practic jucătorii sunt douâ gloanţe bine plasate
forţaţi să lucreze în grup şi sâ sunt aproape întotdeauna
folosească tactici reale, lucru fatale), vei fi penalizat la acest
care se întâmplă mai rar în capitol. Cum se pare că în HI
CS, Este vorba, evident, de vom purta o cantitate rezon­
obiectivul misiunii, dar şi abilă de muniţie la noi, tirul de
despre cele două elemente acoperire va avea cu adevărat
distincte ale HI: moralul şi sens.
stamina. Stamina este o Un aspect foarte intere­
măsură a "capacităţii de luptă" sant ce ar putea fi deopotrivă
instantanee şi este afectată o bilă aibă sau neagră pentru
de orice acţiune a jucătorului. mod îl reprezintă diferenţierile
Deplasarea duce la scăderea dintre cele douâ tabere. Ca să
ei proporţională cu greutatea dau un exemplu, forţele NATO


Prima impresie

/ 1 *V

vor avea acurateţe mai bună a nhalează. Asaltu


tirului atunci când moralul ce urmează este
este la vârf, în timp ce mult mai uşor, dar
teroriştii vor fi superiori când măştile de gaze ce
acesta este scăzut. intră în dotarea
oamenilor pot
Cu ce se joacă ostilii? alcătui la rândul lor
într-un mod de tipul terorişti o surpriză neplăcută.
vs. anti-tero, unul din cele mai
importante lucruri îl reprezintă Misiune reuşita
armele şi echipamentele Până la lansarea mod-ului (pe
folosite de cele două echipe. care îl veţi putea găsi şi pe
HI adoptă modelul R6, fiecare CD-ul revistei noastre
jucător alegându-şi după " rămâne să ne delectăm cu
bunul plac costumaţia şi porţia obişnuită de Counter-
nivelul armurii, o armă princi­ Strike. Dacâ vreţi un pronos­
pală, un pistol/revolver, şi tic, cred câ HI va surclasa CS
două tipuri de echipamente din punct de vedere calitativ,
(grenade). Lipsa unui sistem dar nu îl va atinge pe acesta
financiar (a la CS) ar putea ca număr de fani. La urma
crea suspiciunea câ toţi urmei, nu există comparaţie
jucătorii îşi vor alege cea mai între vânzările Quake şi cele
bună armă, dar aşa ceva nu ale Rainbow Six,
există în HI. O puşcă de asalt
M16 este superioară într-
adevăr unui pistol mitralieră
MP5 în privinţa acurateţei
primului foc şi a puterii, dar
este mult mai grea şi con­
sumă mai multă stamina în
timpul tirului. Sigur, viaţa reala
nu este balansată, şi echipa
se orientează mai degrabă
după aceasta, dar personal
subscriu la ideea că totul va
funcţiona bine şi fără
dezechilibre fatale.
Pentru a se elimina situaţiile
în care o echipă păzeşte mult
prea uşor o anumită intrare
(vezi hărţile cs_siege sau
cs_assault), vor exista camere
de luat vederi/oglinzi porta­
bile, asemănătoare celor din - Sistemul de organizare al
SWAT 3, ce îţi permit exam­ jocului - moral/starnina
inarea situaţiei de "după colţ". - Lipsa sistemului financiar.
Odată descoperită o ambus­ -Tot engine-ul Half Life
cadă, se pot folosi g a 2 e lac­
rimogene sau otrăvitoare (tipul
lor depinde de echipa ce le Linkuri recomandate:
foloseşte), care scad stamina
şi/sau sănătatea celor care le 1 r;
*
ma impresie
oi ii

Pentru că Windows Millenium nu are un scenariu prea original, Microsoft a dat mâna cu
FASA c a s ă s c o a t ă î m p r e u n ă u r m ă t o a r e a g e n e r a ţ i e d e s i s t e m e d e o p e r a r e .

eance
Tip joc: Simulator - Apariţie: Noiembrie 2000 - Redactor: Alexandru Adam

c
onform analelor decât oricare alt joc din serie, din câte am observat, mai
Battletech (universu valorificându-se potenţialul degrabă de evoluţia tehnicii
procreat de FASA universului FASA într-o de calcul (coreene) decât de
Interactive acum mai poveste mai elaborată. creativitate. Peisajele
bine de 16 veri), peste o mie Personajul principal va trebui urmează să se mai împlin­
de ani umanitatea se va stră­ să-şi elibereze de asupritori ească astfel cu niscai obiecte
muta în spaţiu, populând (personajele secundare) plan­ utile hiperexcitării vizuale a
Galaxia, propovăduind geno­ eta natală, răzbunând Tn piloţilor rătăciţi la volanul câte
cidul, animând planetele cu acelaşi timp şi moartea tatălui unui monstru de metal: maşini
vânzoleli războinice fratricide său, de meserie duce. străine, clădiri casante (putem
şi împroşcând în toate direc­ Campania va răspunde chiar spera la oraşe, cătune,
ţiile cu sânge nevinovat. La tot dinamic la tresăririle de imagi­ reşedinţe de judeţ, municipii),
acest haos contribuie obida naţie ale jucătorului (deciziile oameni nevinovaţi care-şi văd
celor 5 Mari Case, respons­ acestuia determinând dezn­ liniştiţi de cumpărături pe
abile cu organizarea în terito­ odământul celor aproximativ câmpul de luptă. în rest se
riu a populaţiei, care se află 30 de misiuni) iar personajele oferă pachetul standard de
într-un permanent antagonism urmează să capete normă opţiuni grafice (adus evident
politic. Această ficţiune întreagă, devenind şi ele parte la stadiul actual de dezvoltare
amintind de propria noastră integrantă din scenariu. Astfel, al plăcilor grafice): misiuni de
istorie (este pe alocuri inspi­ wingman-ul care se prăbuşea noapte, de zi, cu ceaţă, nin­
rată din revoluţia rusească de strategic cu uzina ambulantă soare, bogate în precipitaţii,
burniţă, ceaţă şi ninsoare,
polei, noapte şi precipitaţii,
Inamicii vor lua decizii in timpul luptelor în funcţie de
ceaţă şi burniţă, zi şi noapte,
personalitate sau moral... ninsoare şi polei, nea, omăt.
a 1917 sau războaiele în prăpăstiile din peisaj la Jucabilitatea va fi, fără
napoleoniene) cu o pregnantă fiecare început de luptă va îndoială, factorul esenţial care
aromă feudală (mechwarnor-ii trebui să întreţină conversaţii va atrage si menţine publicul
au un statut privilegiat în soci­ elevate în timpul misiunilor, dependent de Mechwarrior IV.
etate, ca şi cavalerii evului contribuind la elaborarea int­ în primul rând tot ce ţine de

Apropos... mediu) se emulează la per­


fecţie într-un univers plauzibil,
rigii jocului. Briefing-urile din­
tre misiuni urmează a fi extir­
interfaţă urmează a fi opti­
mizat la sânge: zoom mai ner­
riguros construit. pate, evoluţia scenariului fiind vos, ordine cu toptanul pentru
în paralel se lucrează şi la Următorul simulator de de această dată consemnată wingman-ii din dotare...
MechCommander 2, jocul clădiri cu zece etaje prevăzute de filme făcute cu engine-ul Jucătorii mai nenorocoşi la
unde megalomanii care nu cu reactor în ghiozdan şi grafic sau renderizate (se dioptrii (care nu nimeresc din
se mulţumesc să conducă destul armament cât să lucrează pe brânci la filmări prima) vor beneficia de
un pâşitor de 100 de tone, năucească 72 de republici cu o grămadă de actori foarte înlesnitoarea apariţie a
pot sâ comande câte o africane urmează să-şi facă cunoscuţi de părinţii lor şi de punctelor pentru salvat chiar
duzină (concomitent) din apariţia în iarnă, emanat în vreo doi vecini de scară). în timpul misiunilor (atrag
perspectivă izometrică, în eter de Microsoft. Mechwarrior Grafic, simfonia de culori a atenţia celor de la Microsoft
timp real şi cu suport aer­ IV promite să-şi facă men­ ultimei realizări din seria că o astfel de zonă şi-ar
ian. drele cu moştenirea Battletech Mechwarrior pare îmbunătăţită pierde oarecum utilitatea dacă
mai abitir şi cu încrâncenare cu câteva noi partituri, ce ţin, este poziţionată în mijlocul
bazei inamice sau pe altă
planetă). în frumoasa datină
Battletech, conform căreia
pregătirea luptei este la fel de
importantă ca şi confruntarea
propriu-zisă, Tn jocul de faţă
se va putea customiza
Prima impresie ** 4 1

Microsoft
www.microsoft.com
Distribuitor:

ca
Microsoft România
www.microsaft.com/romania

a)
încărcătura propriului mech. Se
preconizează drastica micşorare a
namicii vor lua decizii în timpul
uptelor în funcţie de personalitate D
numărului armelor cu efecte simi­ sau moral, ferindu-se de rachete Aprecieri:
lare (o adiţie nouă este piesa de cu ajutorul jump-jet-urilor, fugind, - Plăceri vizuale
artilerie Long Tom) iar lotul de ciocnindu-se de copaci şi clădiri în - Poveste sonoră
păşitori se va îmbogăţi cu 7 mod­ mod realist, ascunzându-se în - Plaiuri de lupta încărcate
ele noi {în total vor fi 21), nepubli­ canale, sărind din viteza tramvaiu­ - Apare abia in iama
O
cate anterior în vreo documentaţie lui, cerând politicos hârtie...
Battletech, Se pare totuşi că cioc­ Faptul că până acum drepturile
nirile armate nu sunt sortite de publicare Mechwarrior s-au tot
Linkuri recomandate:
schimbării întrucât jump-jet-urile perindat prin tumultuasa lume a
vor rămâne dacă nu indispens­ producătorilor de jocuri poate fi wvm.microsofL
abile, măcar excesiv utilizate. Va fi văzut ca o mişcare nefericită din
în continuare posibil tîntitul individ­ partea celor de la FASA
ual al ciosvârtelor mech-ului din Interactive. Din punctul lor de
mijlocul colimatorului iar vedere (cel financiar) fără doar şi mişti străduindu-se din
amputarea braţelor şi picioarelor poate că satisfacţiile profesionale răsputeri să amelioreze
acestuia va fi similară cu cea din au fost pe măsura efortului... greşelile precedentei.
Mechwarrior3. Al-ul interlocutorilor Paradoxal, şi pe noi, jucătorii,
adverşi la ideologie pare (dacă e acest vagabondaj (Activision -
să dăm crezare zvonurilor) cel Microprose - Microsoft) ne-a avan­
puţin predispus la Premiui Nobel. tajat, fiecare nouă echipă de alchi-

i
Apropos.
F
ârâ îndoială că dez­ în urmă. bine, căci alegerea ar putea
voltarea nano- Este anul 29,475 A.D. şi însemna... dar cred câ înţelegi
Ultima Online Worlds este tehnologiei a însem­ evenimentele încep să se pre­ şi singur.
şi ea în producţie. Vreo nat un pas important cipite. Poate că unora li se
zece jocuri din seria single- în istoria umanităţii. La fel de pare amuzant sâ fie aproape
rpg-ului şi încă un neîndoielnic este şi faptul că sclavi unei hypercorporaţri a Anarchy Online este un
MMORPG stau drept garant fără ea Omni-Tek nu ar fi cărei origini, fondatori sau MMORPG. în traducere liberă
al calităţii pentru această ajuns niciodată hypercorpora- conducători sunt necunoscuţi, din ugandeză, asta înseamnă
inţiativă. Lăudabilă, spunem ţia cu peste 282 miliarde dar rebelii planetei Rubi-ka Massively Multiplayer Online
noi. angajaţi care este acum. Asta sunt cu siguranţă de altă Role-playing Game, adică un
ca sâ nu mai menţionez cele părere. împărţiţi în clanuri cu joc în care te bestializezi
10 milioane de sisteme solare metode şi mentalităţi diferite, oniine, alături de alte câteva
deţinute, desigur, dar având toţi acelaşi ultim sute de mii de turbaţi situaţi
în aceste condiţii nu este scop, ei reprezintă acum o cât se poate de răspândit pe
glob. în timpul experienţei tale
...un joc în care te bestializezi oniine, alături de alte câteva sute de mii de de mmorpg-ist vei avea deci
de rezolvat quest-uri, ucis
turbaţi situaţi cât se poate de răspândit pe glob. duşmani, folosit tehnologii ino­
vatoare, încheiat pacte, făcut
afaceri şi trădat colegi de
breaslă (opţional). Adaugă la

Online
asta faptul câ, fiind un joc mul­
tiplayer only, toate aceste
lucruri se vor întâmpla în
cadrul unei societăţi compuse
i j i
p
I din oameni cât se poate de vii,
nu NPC-uri fade, şi probabil câ
bânuieşti deja de ce are atâta
succes ideea respectivă.
Ttp joc: MMORPG - Apariţie: Cândva - Redactor: Traian Bostan
Crearea propriului personaj
în AO, una din principalele
deloc de mirare că cei aflaţi la forţă ce şi-ar putea impune în plăceri a oricărui rpg-ist ce se
conducerea ei au făcut tot sfârşit punctul de vedere, dacâ respectă, este promisă a fi
posibilul (şi vă asigur câ acest nu prin diplomaţie atunci extrem de complexă. Ai de
tot a însemnat destul de mult) măcar prin arme. Undeva la ales astfel între 4 rase, 12 pro­
pentru a obţine drepturile mijloc se află locuitorii paşnici, fesii, 40 de de skill-uri mai
asupra lumii Rubi-ka, singura care nu au neapărat preferinţe mult sau mai puţin spectacu­
sursă de Notum (o substanţă oficiale, iar pe la margini free- loase şi alte câteva zeci de
care stă la baza nano-tehnolo- lancer-ii, toţi cei care s-au specializări (eventual pentru
giei) de prin zonă. Astfel, o
planetă mică, roşie, plină de în timpul experienţei tale de mmorpg-ist vei avea deci de rezol
furtuni dubioase şi situată la vat quest-uri, ucis duşmani, folosit tehnologii inovatoare,
capătul galaxiei s-a trezit încheiat pacte, făcut afaceri şi trădat colegi de breaslă.
brusc drept cel mai important
loc din universul cunoscut, scurs aici în speranţa vreunui fiecare armă în parte). Toate
transformându-se peste câştig de orice fel. acestea sunt completate de
noapte dintr-o lume nelocuită Tu, tinere, tocmai ai sosit vreo 250 de portrete,
într-o imensă mină de pe această planetă, şi este nenumărate skin-uri sau voci
extragere. Toate acestea se momentul să te hotărăşti de şi un look total customizabil
întâmplau acum câteva milenii partea cui eşti. Gândeşte-te (de la culoarea pielii până la
roşeaţa unghiilor) aşa încât în alta dintre părţi.
final jocul să-ţi permită O problemă majoră a oricărui
plăsmuirea eroului celor mai MMORPG a fost dintotdeauna Producător:
intime vise proprii. Player Killing-ul (PK). Este Funcom
încă de la început se infinit mai uşor să câştigi www, neom, ţom
impune o alegere a taberei. experienţă, bani şi item-uri
Distribuitor:
Cei sadici şi opresivi vor ucigând vreun confrate mai
prefera rank-urile Omni-Tek-
ului în timp ce domnii cu viziu­
firav de nivel decât să-ţi înmoi
sabia în sângele cald al
CD N/A
încă nu a fost ales un
distribuitor pentru ver­
ni măreţe se vor înscrie cu sig­
uranţă într-unui dintre clanuri.
monştrilor A.l.-ici care, pe
lângă faptul că sunt mulţi şi CD siunea finală a jocului

Interesant este că jocul îţi per­


mite orice grad de implicare - .
feroce, nici nu poartă cine ştie
ce comori la ei. Diverşi pro­ D
poţi alege să rămâi pentru tot­ ducători au luptat în mod difer­ Aprecieri:
deauna un total anonim care it cu această dificultate, având -Integrarea acţiunilor în
îşi vede de treabă prin Rubi-ka mai mult sau mai puţin succes, O poveste
şi mai asasinează din când în iar cei de la FunCom şi-au - Număr imens de clanuri
când câte un jucător mai încercat şi ei norocul. Metoda - Nu se ştie încă
neobrăzat, sau, dimpotrivă,
mu. o
lor, destul de interesantă, s-ar
poţi avansa rapid pe scara ier­
putea dovedi chiar fiabilă în
arhică a hypercorporaţiei ori
cadrul jocului, dar, desigur, Linkuri recomandate:
prelua conducerea vreunui
rămâne ca istoria sâ ne
clan renumit (asta dacă nu www, gnarch v-on line ,co m
demonstreze asta. Pe scurt -
preferi cumva să fondezi unul
oraşele sunt inundate de un
propriu), influenţând astfel în
"calming gas" care nu permite
mod direct storyline-ul jocului.
lupte în interior. Mai departe
Va exista un personal dedicat
de lumea civilizată aceste ul va şti de culori pe 32 biţi, real
în cadrul firmei FunCom, care
lupte devin însă brusc posibile time 3D şi suport pentru accelera­
va avea grijă să integreze
(ba chiar inevitabile), dar un implementarea ei va fi la fel de toare grafice, aşa încât, se pare,
acţiunile mai importante şi par­
jucător nesigur pe sine ie bună. membrii cianurilor de care vorbeam
ticipanţii mai activi în poveste,
poate evita lejer stând numai între timp, pe net a apărut o nu vor trebui să-şi forţeze prea mult
totul petrecându-se pe o
prin locuri populate şi cir­ adevărată mişcare pro-anarchy: Imaginaţia pentru a vedea peisaje
perioadă de 4 ani (ca la
culând doar regulamentar, prin s-au format zeci de clanuri cu pagi­ mirifice. Una peste alta, screenshot-
Hollywood}, cu sezoane şi tot
medii de transport autorizate ni web şi/sau domenii proprii, urile arată bine, speranţele sunt
tacâmul, iar producătorii ne
(şi taxate), inundate şi ele de membri, doctrine şi metode deja mari, şi nu ne rămâne decât să vă,
asigură că nu le este cunoscut
mai sus-menţionatul gaz. După declarate, toate în aşteptarea jocu­ promitem că de cum vom afla ceva,
încă deznodământul, acesta
cum spuneam, ideea este cu lui care ar trebui să apară cam spre vă vom spune şi vouă. Cred...
fiind hotărât numai de victoriile
siguranţă interesantă, nu ne sfârşitul anului (beta test 2-ului se
pe care le va repurta una sau
rămâne decât să vedem dacă desfăşoară "as we speak"). Engine-
Tipjoc:Sim - Apariţie: Decembrie 20CO - Redactor: Dan Dîmrtrescu

atorită tehnicii de vârf menite să uşureze munca Realismul nu stă doar în


purtate la bord şi a jucătorilor începători. în SH2 numărul mare de comenzi ce-i
modului lor cu totul lucrurile stau chiar aşa, pot fi date navei, ci vine din
| special de operare, existând moduri de joc adec­ toate elementele jocului. Ca şi
submarinele reprezintă un vate pentru toată lumea. în războiul real, detectarea
subiect foarte interesant pen­ Interiorul submarinului nu ţintelor va fi o problemă destul
tru pasionaţii navelor de luptă numai că arată foarte bine, de dificilă, mai ales câ trebuie
şi nu numai. Desigur, aici a dar în plus conţine toate să iei în calcul şi cât de vizibil
contribuit şi faptul că în timpul instrumentele relevante pentru eşti tu în faţa unor spectatori
războiului rece şi o dată cu îndeplinirea sarcinilor de la nepoftiţi. Vei lucra mult în faţa
intrarea lor în era nucleară (în bord. Un comandant fără hărţii cu "dacă" şi "probabil",
privinţa armamentului şi a tendinţe de micro-manager ascultând în acelaşi timp de
propulsiei) submarinele au sau care de abia învaţă toate băieţii de la Sonar, între două
devenit una din armele cele dedesubturile monstrului ieşiri ia cota periscopică.
mai importante în balansul de poate însă să se limiteze la Observarea vizuală juca un rol
putere mondiaL Totuşi, datul ordinelor, acestea fiind foarte important în acea
adevărata istorie a acestor puse în aplicare de "echipaj .
11
vreme, făcută fie prin
maşinării nu s-a făcut în anii Ca să dau un exemplu, periscop, fie prin binoclu,
recenţi, ci în cel de-al doilea atacurile cu torpile necesită direct de pe punte. Aici ne
război mondial. Iar dacă câţiva paşi destul de compli­ întoarcem însă la aspectul
vorbesc despre al doilea caţi: se măsoară prin periscop grafic al lui SH2, destul de
război mondial, mă refer în
special la acţiunile flotei de
submarine germane din Vei lucra mult in faţa hărţii cu "dacă" şi "probabil , 11

Atlantic. Intensitatea bătăliilor ascultând în acelaşi timp de băieţii de la Sonar.


purtate atunci nu poate fi
înţeleasă uşor de noi, cei care înălţimea aparentă a catargu­ bun în opinia mea. Pe puntea
nu am luat parte la ele, iar lui navei vizate, se obţine o a navei totul devine 3D (dar
simplele cifre ale pierderilor doua înălţime, reală de data mişcarea nu este liberă), iar
nu sunt suficiente pentru a o asta, din carnetul cu siluetele armele instalate acolo pot fi
reda. navelor; comparând cele două controlate direct. Nu trebuie
' No. 5978 Dar nu e totul pierdut! înălţimi (Thales?) se obţine să uităm că torpilele de la
Jucând Silent Hunter II vom distanţa până la ţintă; mai bord sunt mai mult decât
vedea cu ochii noştri cam cum departe se continuă în acelaşi finite, ceea ce te îndeamnă să
se petreceau lucrurile (din stil, setând adâncimea şi ataci cu tunul obiectivele slab
punct de vedere tehnic), pen­ viteza cu care merg torpilele, apărate. De asemenea, ţintele
tru că preluăm rolul coman­ răspândirea salvei. Se terestre sau aeriene sunt prin
dantului unuia dintre U-Boot- observă deci atenţia pentru definiţie rezervate artileriei de
urile menţionate mai sus. detalii şi realismul simulării, bord. Ca un submarin nu este
însă reţineţi că la nevoie totul făcut pentru a lupta cu
Sus periscopul poate fi făcut de calculator. avioane, şi nu ar trebui să se
în opinia mea, un simulator nu Jucătorul trebuie oricum să se expună unor asemenea
se poate numi astfel şi nu îşi ocupe de partea tactică a riscuri, e cu totul altă poveste.
•* 9 ' are rostul dacă nu poate oferi, angajamentelor, aşa încât Pentru a se reproduce mai
la cerere, un grad înalt de chiar şi pentru cei mai hard- bine trăirile marinarilor
realism. Notaţi, am zis "la core simulatorişti ar putea adevăraţi (rău de mare?),
tontroiu! avariilor si lupta cu apami( cerere", pentru că întotdeauna veni momente când se adună Ultimation a apelat la minunile
fâcesita o analiză a s'ftuaţiei pe ' h trebuie să existe opţiuni prea multe job-uri. tehnologiei de azi, în speţă la
Prima impresie

Bump Mapping. Cine are un sa interconectabilă: Destroyer


G400 sau altă placă video Command. O dată cu lansarea
capabilă cu adevărat de aşa acestuia din urmă, ar trebui să
ceva, ar trebui să vadă ocean­ ne putem juca în reţea de-a
ul cu alţi ochi datorită
T comandanţii de submarine/dis­
reprezentării realiste a val­ trugătoare atât în Atlantic cât
urilor. Peste ape se plimbă şi în Pacific.
nori, efecte meteorologice, în ceea ce priveşte
soarele şi luna, oferind spec­ îndoielile legate de calitatea
trul complet de ambiante mar­ jocului datorate eliminării pro­
itime. Se mai adaugă şi câte­ ducătorilor iniţiali, nu cred câ
va nave în flăcări, cu avarii îşi au rostul. Ultimation îi au în
reprezentate grafic foarte spate pe cei de la SSI, o firmă
bine, ceva efecte speciale cu foarte mare experienţă în
pentru explozii submarine şi domeniu. încă un fapt de
gata reţeta. menţionat ar fi câ tot ei
lucrează şi la Harpoon 4, ceea
Jos periscopul ce ar trebui sâ ne dea o idee
Atunci când judecăm despre complexitatea
potenţialul lui Sîlent Hunter 2 T proiectelor pe care sunt în
este bine să privim imaginea stare să le ducă la
de ansamblu şi istoria dez­ îndeplinire. Cred deci că 1. Masacru ia suprafaţa
la începutul războiului •
voltării lui. Iniţial jocul se afla şansele ca SH2 să nu ajungă
în lucru la Aeon, studioul pe piaţă sau sâ fie un fiasco 2. Deşi vulnerabile, sub
responsabil cu primul SH. Mai sunt nule, şi ar cam fi timpu marinele au nevoie de
apoi, Mattel au decis să-l să se umple acest gol din perioadele de marş la
suprafaţa, pentru
mute la Ultimation, unde în piaţa simulatoarelor. încărcarea bateriilor.
paralel se lucra la perechea
3. Modul de lucru "nu
chiar atât de reaEist". -4 ^Jmwm

4. Visul oricărui
mecanic în devenire.

T 1
' ***
25 " o
,z 1
20» /
x I

HI
10 , . Fas* 1
toed ( •

.*...».« Producător:
Ultimation
W M . ultima Tip n. co rn

Distribuitor:
SSI
www.3si.com

Monosit
01-330.23.75
m an osit@ com. pc net. ro

Aprecieri:
- Foarte complex
- Multe opţiuni şi acţiuni de
desfăşurat
- Nu se ştie înca

Lînkuri recomandate;
nr W TV. j i i c t U N J H mi î I . C U | i I
J Priniâ impresie

...broboanele de sudoare îmi intră în ochi in timp ce alerg înspre bază. Greutatea steagului
aproape mă doboară, însă strîng din dinţi...nu mai e mult...

Tip joc: RTS - Apariţie: Noiembrie 2000 - Redactor: Cristian Soare

E
ste destul de greu sâ Toate acestea reprezintă însă vehiculului respectiv o reuşită.
realizezi amploarea o slabă imagine a ceea ce se Singurele care nu necesită
unui fenomen atunci întâmplă de fapt. Pentru a decât prezenta unui singur
când tot ceea ce per­ înţelege pe deplin trebuie să om, care conduce şi trage,
cepi din el sunt frânturi şi fii parte din toată această neb sunt Shriekul şi Leopardul
imagini relativ neciare. unie, şi cum la Sierra acolo ei pentru restul ori creându-se
Situaţia devine mult mai com­ se gândesc şi la cei mai de posturi specifice (şofer, trăgă­
plicată si fără şanse reale de prin lumea a treia, e uite că o tor, aruncător de bombe, omul
reabilitare în momentul în care să aveţi şi domniile voastre cu telefonul, Ecaterina Teodo-
vorbim de un fenomen al cârui şansa să vă integraţi dacă nu roiu) ori necesitând câţiva
mediu natural (dacă se poate în Comunitatea Europeană, • luptători care să o protejeze
vorbi în aceşti termeni) este cel puţin în cea din Tribes 2... (este vorba de Jericho).
Internetui şi al cărui singur Detalii mai multe puteţi afla
mod de manifestare este jocul Având deja în spate expe­ din căsuţa parcată pe aici pe
multiplayer de echipă. rienţa din Tribes, Dynamix s-a undeva.
Puţinii entuziaşti ce au încer­ concentrat în special asupra Armele au fost
cat totuşi să guste puţin din dezvoltării şi adăugării de noi îmbunătăţite {cele care aveau
savoarea reţetei de fenomen componente atât în ceea ce nevoie), păstrate la fel (cele
sus-amintite punând la cale priveşte gameplay-ul, cât şi care nu aveau nevoie) sau
un meci cu misteriosul vecin
de la etajul 5, sau cu doi, Mîncător de bandwidth, trăgător înspre ruină, provocator de ochi
trei prieteni mai mult injectaţi, Tribes se întoarce. Furios.
sau mai puţin entuziaşti
într-o bombă de sală pentru partea de "tribes com- introduse unele noi (unde era
de calculatoare, au munity build", prin introduc­ nevoie). Interesantă este, de
descoperit, într-un erea unui browser în joc, pildă, multitudinea de grenade
sfârşit traumatic, că browser ce va permite accesul si grenâdele folosibile: o "con-
Tribes nu este despre la newsgroupuri, forumuri, cusion grenade" care
ei şi doi prieteni ştiri, e-mail, permiţând de înţepeneşte inamicul, "flash
binevoitori. asemenea utilizarea de instant grenade" care îl orbeşte sau
Tribes este despre messages. Meniurile vor fi de introducerea aşa ziselor "cam­
clanuri, onoare, fanatici, o simplitate extremă, Dynamix era grenade", ce fac astfel
spirit de echipă, sacrificiu, dorind să introducă jucătorul posibilă luarea camerelor de
strategie, tactică, o cunoaş­ cât mai repede în miezul luat vederile şi plantarea lor în
tere bună a capacităţilor fie­ fierbintei acţiuni, fără ca aces­ punctele strategice, fără a mai
cărui camarad. Este despre ta să piardă prea multă vreme irosi un slot din şî-aşa-parcâ-
acel ceva numit "heat of the prin meniuri fără sfârşit. Odată niciodată-de-ajuns-de-încăpâ-
battle", despre faimă, adrena­ ajuns înăuntru, el va putea să tor-ul-backpack..
lina şi feelingul ce te acapa­ intre într-unui din clanurile Grafic totul este înfricoşător
rează total... Şi ca dovadă deja existente, sau sâ creeze de frumos, după cum bine
comunitatea Tribes este de unul nou, toate acestea nefi­ puteţi sâ vă daţi seama din
departe cea mai activă dintre ind mai departe de un click. screenshot-uri. Nivelul de
cele concentrate în jurul unui
Gameplay-ul a fost detaliu este extraordinar, ori­
joc oniine. Meciurile impor­
îmbunătăţit şi el, prin introduc­ zontul este într-adevăr un ori­
tante sunt comentate iive
erea a trei noi arme, mai zont (scâpându-ne astfel de
radro-like prin Tribes Shout-
multe vehicule plus o mică ceaţa omiprezentâ din Tribes),
cast Network (tsn.tribalwar.com
grămăjoară de chichiţe plus îoatâ gama de efecte col­
- găsiţi şi o arhivă pe acolo
tehnice, bune de folosit sau orate, luminoase, pline de o
dacâ vă interesează meciurile
de aruncat în inamic. Accentul frumuseţe interioară. Hărţile
mai vechi...). Există un campi­
pus pe tactica şi strategia se vor întinde acum până pe
onat mondial, centrat nu pe
folosirii diferitelor vehicule a Câmpiile Eternei Vânători şi
clanuri dar pe naţiuni. Există
fost mult mărit, fiind necesară chiar o idee mai departe, fiind
mod-uri făcute de jucători
acum o coordonare mult mai aproape fără de sfârşit. O
dedicaţi. Există o ligă euro­
mare a diferiţilor colegi de plăcută adîţie este şi introduc­
peană şi una americană.
echipă pentru a face utilizarea erea fronturilor de vreme •
01D101.L1Q11
Prima impresie

Arme

8! aster Shock Lance


Arma cea mai Foarte puternica, însa
simpla, extrage necesită o mână foarte
energie din pack-ui sigura, iar ţinta trebuie
propriu având ast­ sâ fie aproape. Trimite
fel muniţie infinită. un şoc electric foarte
Faptul ca are o rată puternic în inamic, însă
mare de foc şi un range destul de sănătos trebuie lovit exact în
este echilibrat de damage-ul destul de mic. spate unde scutul este
mai sfab. Dacă nu este
Nu este afectat de apă viteză, distantă,
lovit acel punct precis,
r

damage-ul rămânând la fel,


damage-ul provocat
scade drastic.în com­
Chain Guri binaţie cu Cloack Pack-
Zvârle cu nişte ul este ideala pentru
foarte rapide mici cei ce se strecoară
sagetute ce se atenţi, invizibili, tăcuţi
împrăştie în spirit asupra unui inamic
conic la ieşire,
11
3 H trecând pe Plaiul neştiutor.»

Eternei Vânători orice nesăbuit ce s-a apropi­


at prea mult. Totuşi, ta distantă mare îşi Electron Flux Gun oduri M u l t i p l a y e r
pierde din efect, devenind relativ inutilizabilă. EELfl
Este o armă de dis­ Single Piayer Campaign Siege
Plasma Rifle tanţă mica, ce ataca şi
Scuipă cu biie de ea energia din armura
Mai multe misiuni atent construite pen­ O echipă apără un obiectiv în timp ce
plasma super- inamicului, făcând inuti­ tru antrenamentul celor veniţi noi cealaltă îl atacă. în momentul în care
încălzite ce lizabile armele energe­ (Newbloods). Importante pentru famil­ echipa care atacă reuşeşte să
explodează la con­ tice, echipamentul ce la iarizarea cu jocul şi pentru a îl transfor­ cucerească obiectivul, se schimbă
ii tact, capabila astfel
sa te scape de
fel, are nevoie de ener­
gia respectiva şi în plus ma într-o experienţă plăcută. echipele şi se ia de la început.
urmăritor dintr-o singură lovitura. Uzabila atât aproape imobilizează
la distanţa mică cât şi la una mai medie, ţinta. Atenţie, nu ia Capture The Flag Deâthmatch
poate li folosită cu un succes ce depinde de multă sănătate.
Două echipe, doua baze, două steaguri, Ştiţi şi voi....nu are aceeaşi savoare ca
talentul fiecăruia, atât în interioare cât şi la Folosita în general
exterior, printre flori, fete şi băieţi. Şi ca sâ v ă pentru a slabi o Apărâ-ti steagul iar în acelaşi timp şi celelalte.
fie pe plac mai are şi splash damage. apârare sau pentru a şuteşte-l pe cel al inamicului şi adu-l la
încetini un inamic ce tine în bază, pentru a puncta. Echipa cu Flag Hunters
Laser Rifle fuge (eventual cu
•HM x\\\\\\\\\\\\\\\\\\M
C:inosc^a n medi­ steagul în spate). cele mai multe steaguri capturate Probabil cel mai intens mod de joc,-în
ile mafiote şi sub câştigă. funcţie de misiune luptătorii ori încearcă
abominabilul nume Targecing Laser să îi elimine pe toţi ceilalţi luptători şt sâ
1f i i
] de "Longrifle" este
o armă magică în
Nu face damage el
Capture And Hold ia astfel steagurile sau se grupează în
însuşi însă este o com­
• —— mâna unui sniper
" —. r
ponenta esenţială a Este vorba de control al diferitelor locaţii două echipe ce încearcă să îa
stăpân pe sine. La fel ca ş> Blasterul se firului epic daca vreţi (un turn de exemplu) şi menţinere a steagurile echipei adverse. Undeva pe
hrăneşte cu energia armurii, lasându-i pe cei un spectacol cu mulţi
loviţi stafidiţi şi deshidrataţi. Are un range de controlului pentru o perioada oarecare hartă există un "Nexus" unde luptătorii
morţi. Folosită pentru a
neam prost, adică bate pana pe monitorul scrie pe spatele inam­ de timp, căpătând astfel puncte. Echipa depun steagurile câştigate luând puncte
colegului de clasă şi loveşte aproape fără în schimb.
icului "Kick me!", cu cete mai multe puncte câştigă.
delay. Totuşi puterea loviturii depinde de
deschizând astfel
nivelul de energie al armurii proprietate per­
sonala, aşa deci dacâ e folosită înainte ca apetitul colegului

I
nivelul energiei sâ crească la loc îşi pierde cârâtor de Mortar. Se
din putere. De folosit când energia este la foloseşte de energia
maxim pentru o mai mare putere. Poate fi proprietate personală,
folosita numai daca porţi armură Light şi un deci se va opri când se
Energy Pack. termină şi enegia,

Hand Grenade
ipinfuaor Evident o şmecherie
Sau domnu exploziva pe care tre­
Stormhammer, buie sa o arunci în
trage cu cd-uri direcţia inamicului...se
explozive atât de armeazâ în una, doua
departe încât nici secunde, explodând
cu ochii nici cu
T imediat după aceea,
monitorul colegului nu le mai vezi. Rata de indiferent daca loveşte
foc şi viteza discului sunt medii între armele sau nu ceva. Splash
Tribale, însă este una dintre armele de bază. Damage.
în plus, are splash damage şi face cartofi.
Mortar
Grenade Launcher Cea mai puternica din­
Arunca grenade tre armele Tribes.
g r ; mult mai departe
decât pot fi ele
aruncând cu încărcături
explozive la mare dis­
aruncate cu mâna tantă. Din cauza
de către luptătorii greutăţii mari. poate fi
patriei, iar datorită cărată doar de un
faptului câ durează o secunda sau doua ca luptător ce poartă
sa se armeie pot fi aruncate folosind Heavy Armor. şi este
diferitele şmecherii învăţate în clasele de mai bună în combinaţie
geometrie. Odată armată, explodează la con cu Targeting Laser-ul,
tact. Splash Damage.
la fel ca şi Grenade
Launcher-ul,


Prii
i 1
raâ impresie
* m

M o d u r i M u l t i p l a y e r

• activă, astfel dacă până acum multe ore plăcute de joc pentru TURBOGRAVURI VEHICULE DE TEREN
exista o hartă în care ploua tot cei interesaţi.
timpul sau una în care ningea, Concluzii încă nu avem, dat
acum vom avea hărţi în care fiind că beta-testul de abia a
vremea se va schimba şi doar început. în orice caz, Sierra &
imaginaîi-vâ ce feeling poate să Dynamix pregătesc în mod clar
aibă o asemenea transformare, ceva mai mult decât un simplu
de la începutul cu soare, lumi­ joc, date fiind toate facilităţile ce
nos, la o treptată întunecare a vor fi inserate... Totuşi din câte
cerului şi ploaie... Cu atât mai Stiu încă nu au fost cumpăraţi
mult cu cat Dynamix şi screen- de Microsoft deci nu avem de ce
shot-urile ne spun/arată că ne teme. Una peste alta, şanse­
aceste efecte vor fi tot atât de le de a crea cei mai bun joc Shrike Fighter Leopard Ground Scout
spectaculoase ca şi cele reale. team-based sunt prezente şi se Doar de o persoană, dotat cu două Rapid, bun pe orice fel de teren,
Toate acestea combinate cu măresc cu fiecare zi ce ne chaingunuri. Uşor de manevrat, fârâ arme sau armură puternică,
ustensilele idiotproof de editare apropie mai mult de release- agil, însă dotat cu o armură foarte însă suficient de rapid şi agil încât
a hărţilor şi creare de noi moduri date-ul din această toamnă. uşoară. Foarte bun pentru a trans­ sâ fie mai mult decât perfect pentru
îi vor asigura cu siguranţă o forma în resturi fumegânde alte recunoaştere. Bucuria cefor care în
longevitate de invidiat, plus Shrike-uri, este un element cheie adâncul inimii lor sunt scouţi.
pentru o bună apărare sau un
recon rapid. Seowuff Assault Vehicle
Vehiculul de bază în lupta prin
câmpiile mănoase din Tribes, are o
turetâ puternică plus armură
serioasă. Are nevoie de un şofer şi
un trăgător. Tureta poate trage cu
plasma sau cu mortar, în funcţie de
preferinţele echipajului.

Jericho-Class Mobile Point Base


Necesită doar un şofer, nu are
Thundersword Bomber arme, se mişcă relativ greu. Totuşi
Un pilot, un trăgător şi un armura este foarte mare, şi poate
aruncător de bombe, ce necesita căra un Inventory Station plin de
sâ îşi coordoneze eforturile pentru bunătâţuri plus un Sensor Jammer.
a uza de cele 40 de bombe din Foarte important, căci permite sta­
dotare. Are o armură mult mai put­ bilirea unor puncte inaintate de
ernică decât Shrike-ul, însă este atac foarte rapid. Necesită o
mai încet şi mai puţin manevrabil. echipă bine înarmată pentru a fi
Dotat de asemenea şi cu o turetâ protejat.
ventrală pe care aruncătorul de
bombe o poate folosi când nu
aruncă bombe (evident).

:::! Producător:
Sierra
www, sierfa.com

Distribuitor:

CD Hsvas
www.havas.com

HBVOC Heavy Transport Monosit


încet dar bazat în armură, Havoc-ul
03 01-330.23.75
monosit@com.pcnet.ro
nu are arme sau alte abilităţi în •
afara de capacitatea mare de
transport. Necesită un pilot şi un Aprecieri:
Tailgunner. Poate să care patru Q - Gameplay
luptători în acelaşi timp, ceea ce - Grafică
- Feeiing
pare puţin, însă doar închipurti-va
patru indivizi în Heavy Armor, puşi \Q | -Nu sunt. Pînâ acum.
pe distracţie, cu enorma putere de
foc pe care o au la dispoziţie, plus
capacitatea acestora de a trage în Linkuri recomandate:
orice direcţie, atunci când sunt
transportaţi. wwînbes2com

m
Războiul chiar dacă poluează mediul înconjurător, măcar
arată bine în 3 D . . .

Tip joc: RTS - Apariţie: A apărut - Redactor: Alexandru Adam

c
and m-am pomenit la decât prea târziu, după ce zistenţei. Acesta este punctul
uşă cu porumbelul crime atroce au fost înfăptuite de plecare al misiunilor ce
călător care ciripea şi Pământul a fost destabilizat urmează a fi efectuate,
cu mândrie în ochi şi de pe orbita strămoşească, existând posibilitatea de a
accent german în gură vestea ghinionul îndreptându-l spre opta pentru ordinea abordării
trezirii din morţi a unui joc Soare... O dată cu necesi¬ lor, în funcţie de priorităţi.
uitat dinainte de a se naşte - tatea evacuării cât mai rapide Odată descins pe traseul de
continuarea ratatului Earth a planetei, a mai apărut în luptă, jucătorul poate lucra în
2140 - nu am mai ridicat scenă o forţă beligerantă - paralel cu baza mamă,
interesat din sprâncene, nu Lunar Corporation, ce-şi con­ aducând de acolo ajutoare,
am mai zâmbit tâmp, dar opti­ struia viitorul luminos în oraşe merinde sau chiar bani către
mist, bulbucându-mi ochii - spaţiale. Armatele celor trei zona de conflict... La sfârşitul
l-am făcut ciorbă pur şi sim­ împărăţii au fost astfel fiecărei deplasări în teritoriu,
plu, sătul de dezamăgiri... împinse într-un nou război, toate unităţile pot fi evacuate
Am descoperit apoi ca Top- pentru resurse, la finalul pentru a fi ulterior refolosite la
ware şi-a respectat cuvântul căruia, numai una dintre ele alte atacuri sau la săpatul
dat (probabil în urma unei va putea să-şi ia tălpăşiţa din spaţiilor verzi. Scopul final al
insurecţii orchestrate în firmă sistemul solar... jocului fiind acumularea
de beta-testeri, că altfel nu se Jocul propune trei campanii resurselor (există nişte cote
explică) şi a scos pe piaţă o însumând vreo 80 de misiuni ce trebuie respectate de-a
bijuterie de joc... plăcut asezonate cu filme lungul campaniilor) jucătorul
Povestea din rts-ul Earth scurte, concise, prezentate este forţat la compromisuri,
2150 este una tristă, sub formă de buletine de ştiri banii neajungând niciodată
sângeroasă şi plină de (se tratează subiecte de pentru toate cheltuielile nece­
patetism ecologic... Se făcea interes larg precum vremea, sare modernizării armatei şi
câ cele 2 mari împărăţii înmulţirea la celenterate, sal­ îndeplinirii planului cincinal.
(United Civilized States - un turile tehnologice, dar bruşte, Diferenţele dintre forţele com­
fel de americani, dar mai mulţi situaţia de pe frontul de vest, batante încep de la tehnologi­
şi Eurasian Dinasty - o ultima noapte de război). ile cu care îndoliază mamele
mulţime de chinezi secondaţi Single-player-ul are o fluiditate adversarilor şi merg până la
de ceva sovietici st europeni aparte dată de situaţia inedită metodele de construire a
subjugaţi) de pe Pământ au în care se porneşte de la bun clădirilor sau de colecţionare
purces a se război amarnic... început cu o bază echipată cu a resurselor... în ordinea
Osteneala nu i-a cuprins toate cele trebuincioase sub­ absolvirii liceului: LC benefici-
Phezeo*t ari

ază de cea mai avansată mentul pe diferite şasiuri... Pe


tehnologie cu unităţi antigravi- măsură ce campania se com­
taţionale şi abilitatea de a con­ plică, acelaşi lucru se întâmplă
trola clima sau de a construi şi cu opţiunile de asamblare,
clădirile în siguranţă, pe orbită; ajungând până la surpriza
UCS, care nu prea strălucesc în plăcută de a avea montate pe
vreun domeniu, au roboţi pe acelaşi tanc (hover, vapor, eli­
două sau mai multe picioare şi copter, bombardier, robot) mai
o grămadă de upgrade-uri pen­ multe tipuri de arme (regula
tru unităţile colectoare (pe ia fiind valabilă şi pentru clădiri
sfârşitul jocului, acestea încep care au uneori câte patru
să zboare) şi, în final, repetenţii asemenea slot-uri)...
- ED făcând încă uz de Hărţile pot fi împânzite de
atavicele tancuri, elicoptere şi jucător cu tranşee, poduri,
arme atomice. ziduri sau chiar tunele, singura
Sistemul de construcţie a • limită fiind gradul de imaginaţie
unităţilor (fie că sunt navale, al fiecăruia. Alternativa de a
aeriene sau terestre) umple lupta şi sub pământ, intro­
sufletul gingaş ai jucătorului de dusă prin apariţia tunele-
bucuria diversităţii, deoarece nu lor, oferă practic un plan
există unităţi "de-a gata' ci doar
1
paralel de joc... mai
posibilitatea de a înşuruba cu subteran, propice
abnegaţie şi devotament arma­ mineriadelor Este

După ce în campanie m-am lămurit de inestimabila mea valoare ca strateg, colegul meu
Gowboy a binevoit să-mi scoată figurile din cap într-un meci amical de multiplayer.

Nici o nuntă nu este completă fără bateria


strămoşească de aruncătoare de rachete..

82
I

* Rrez*en/t ar*i

vorba de o a doua hartă a de distrugere în masă.


nivelului, semănând cu un Serbarea se desfăşoară apo­
labirint, care se poate folosi teotic pentru câ, în clipa în
pentru frustrarea inamicului care ostilităţile se dezlănţuie şi
începător sau ocolirea obsta­ încep sâ zboară obuze,
colelor naturale (râuri, ramuri, rachete sau încărcături de
pepiniere de brazi, băltoace, plasmă în toate direcţiile,
câmpuri minate).,. Pe lângă o numai o parte îşi ating scopul,
interfaţă uşor de customizat, restul planând agale şi perfid
sunt puse la dispoziţia publicu­ înspre alte meleaguri,
lui şi câteva încântătoare dezrădăcinând arbori sau
opţiuni strategice... în primul săpând cratere în gazon.
rând împărţirea trupelor pe plu­ Cu opţiunea de zoom, jucătorul
toane (fiecare cu propria siglă) curios îşi poate satisface apoi
presupune organizarea unităţi­ aviditatea morbidă pentru
lor în formaţiuni de luptă oare­ detaliu, observând de la doi
cum independente coordonate paşi unităţi care îşi recali­
de câte un comandant. O altă brează migălos turelele, arme
opţiune, denumită sugestiv cu recul vârtos sau porţile
"record", permite unei unităţi uzinelor deschizându-se cu
(sau pluton) îndeplinirea fără mândrie patriotică, pentru a
crâcnire a mai multor ordine scoate la iveală noi generaţii
consecutive (fugi două sute de de tancuri cu intenţii suspecte.
metri NV, distruge un bunker, Sunetul este aceeaşi expe­
fă stânga, sări în spatele unui rienţă repetitivă oferită de alte
pensionar, sperie-l). în final, RTS-uri: un concert de răspun­
posibilitatea de a secţiona suri îndatoritoare din partea
ii

ecranul în trei foloseşte la subordonaţilor şi mesaje pani­


vizionarea simultană a mai carde ("baza arde, pietrele
multor unghere fierbinţi de pe rămân") ciripite pe un fundal
din împărăţie şi pe fata
hartă, dând şi randament la animat de partiturile bombarda­
monarhului de soţie...
scroll. mentelor şi smiorcăiala
Ordinatorul pur şi simplu nu
De regulă, cu cât grafica mitralierelor... Muzica aproape
este capabil de mişcări mai
unui joc este mai sugestivă, cu simfonică (până intră chitârile cunoscută cu cioc şi pene cum
subtile decât aglomerarea exa­
atât admiratorul cu mouse UCS) se schimbă în funcţie de
gerată de unităţi în jurul bazei
înfipt în mână şi dinţii scrâşniţi momentul în care se petrece
duşmane. Scenariul seamănă
se simte mai inspirat la geno­ acţiunea (zi sau noapte) sau
prea mult a pretext (şi este no­
cid, mai însufleţit la cotropire... de numărul detonărilor de pe
torie necesitatea unei motivări ;l:s:::::i Producător:
în Earth 2150 acest lucru este ecran (când începe lupta se
reale a jucătorului după exem­
făcut cu clasă, folosindu-se un cam schimbă şi ritmul, pentru Topware
ple ca Half Life sau chiar Star­
motor grafic capabil (camera revigorare). în multiplayer vic­ www. loDware.com
craft); apare senzaţia că răz­
este controlată cu mouse-ul, la timele pot fi perpelite în jocuri
boiul putea fi foarte bine dus şi Distribuitor:
liber şi destul de intuitiv, de "dezvoltare" sau deja cla­ Best Computers
pentru 4 cutii de bere plină de
cucerirea resurselor Terrei fiind sicul "capture the flag"... Există Bd Eltsabela 25
caracter sau pentru indepen­
astfel mai uşor de urmărit şi pentru nerăbdători şi vreo două Tel: (01)314.76.98
denta Botswanei... Lipsa unor
personaje propriu zise care să
interacţioneze cu scenariul se
simte tot la fel de tăios (există
apreciat îndeaproape) şi o variante de "leapşa pe podişuri ce-i drept nişte simulacre, şi Aprecieri;
atenţie la detaliu aproape mănoase şi prundiş" în care ocazional câte un hacker pe
grafica fericita
bolnăvicioasă... computerul pune la dispoziţie nume Neo va atenta la integri­ O e cu Tu ne le
Terenul este agitat, cu relief banii (sau chiar unităţile), iar tatea "reţelei" de control, coint­ Trei armate total diferite la efect
neregulat, podişuri nisipoase, alergătorii se preocupă numai eresând la fursecuri inamice o
^ . - Scenariul cam subţire
tundre înzăpezite, câmpii rodi­ de aspectele pragmatice ale mare parte a contingentului
toare numai bune de pârjolit şi problemei cum ar fi scociorâtul militar al gamerului}...
retras ulterior în munţi, livezi printre oasele inamice... îmbinând plăcutul cu utilul, am
de cocotieri. Copacii destul de Chiar dacă am în vedere faptul executat acum două luni po­ Cerinţe:
prost inspiraţi încât să crească câ s-a achitat până şi de rumbelul aceia mesager, fă­ Procesor: Pil 233

în zona de conflict îşi dau promisiunile altor producători, când un ceai vânătoresc cu el; Video: min4MB

duhul destul de dramatic în mai dezamăgitori fără puţin neavând vreo vină, acesta RAM: 32/64 RAM

focul luptei, lăsând în urmă cio­ unguent, asta nu înseamnă că totuşi s-a conformat fără crâc­ Hard: 450 MS

turi triste, iar apa, sursa vieţii firma germană nu a dat şi ceva nire tratamentului inuman ad­ Linkuri recomandate:
în existenta cotidiană, obstacol rateuri în Earth 2150... în ministrat de mine cu atâta wwv;. ea rth2150.com
în calea gloriei în jocuri, se primul rând Af-ul cochetează impoliteţe recomandându-mi
vâlureşte şi ea molcom în prea tare cu mediocritatea... chiar diferite reţete de prepara­
Impresii finale:
majoritatea nivelelor, cu Daca în misiunile din campanii, re în schimbul promisiunii că, - Earth 2150 oferâ jucătorului
vegetaţia de rigoare puternic scriptate, nu se obser­ totuşi, voi încerca jocul atunci c u cel puţin 3 3 % mai mult cal­
împresurând-o matern. vă acest lucru (nu supărător în când acesta va apărea.,. Vă ciu decît concurenţa în ce

in ce priveşte bătăliile, orice caz), în sktrmish lumea daţi seama de remuşcârile ce priveşte varietatea gameplay-
ului..
acestea constituie atracţia serii va fi năpădită de o puternică îmi săgetează neîntrerupt inima
animând peisajul câmpenesc senzaţie de deja-vu: care are de fiecare dată când mai termin
cele mai multe şi mai vânoase
8.7
cu efectele nocive, dar vios o misiune şi întrezăresc parcă
colorate, ale puzderiei de arme tancuri, ăla primeşte jumătate în meniul cu scoruri o faţă
In viitorul s u m b r u al u m a n i t ă ţ i i , din canalizări se revarsă Apocalipsa...

Shatered i
t

i
I

I
i
I

'
i


- j

i '
'
i

• •

The Forgotten

I
P.
h
I
*
i
I
i
i
P i
I
t |i
I
*
i r I h I I

Tip joc: SimulatooRPG - Apariţie: A apărut - Redactor: Alexandru Adam

F
irme obscure următorul proiect al firmei se faţa un simulator de şobolani cu
producătoare de jocuri desfăşoară acum Tn cel mai elemente rpg. în plus, în stadiile
s-au mai pomenit Tn mare secret pe o insula părăsita mai avansate ale jocului, se
istorie, rareori însă din arhipelagul Muraga (folosită face bine simţită o pregnantă
acestea au ajuns sa capteze în urmă cu douăzeci de ani pen­ tenta de strategie în timp real.
atenţia publicului din prima ten­ tru experimente nucleare, în Acţiunea baleiază pe lupta pen­
tativă la fel de uşor ca Rabid prezent plantaţie de curmali) şi tru supravieţuire a unor clanuri
Cowboy. Faptul ca un joc cel va fi vândut personal de pro­ de rozătoare din cartierele
puţin straniu din punct de gramatori, din camioane, într-un mărginaşe ale New York-ului de
vedere al conceptului a ajuns j turneu mondial (contactul cu ori¬ peste 200 de ani, subjugate, la
atât de brusc şi de neaşteptat în zontul de aşteptare ai publicului fel ca toate animalele din
lumina reflectoarelor, bucurându- evitând intermediarii). Daca regiune, de un diabolic mamifer
se de vânzări fenomenale pe luam în calcul calitatea de cu puteri supranaturale, pe
nume Greevay. Caracterizat
Privitorul va rămâne înmărmurit de atenţia la detaliu printr-o cruzime dăunătoare,
prădătorul respectiv domneşte
investită în aceasta capodoperă... prin teroare peste supuşi,
înnecându-le în sânge actele de
mapamond fără ajutorul vreunei netăgăduit a primei apariţii, pre­ nesupunere şi impunându-şi cu
campanii publicitare majore, cum şi atenţia acordată bestialitate punctul de vedere.
poate părea surprinzător. jucătorilor (fara sa mai amintim Originea lui Greevay este iniţial
Compania australiana a declarat curmalele excelente incluse Tn necunoscută privitorului, care
Apropos . . . ca nici unul din viitoarele sale pachetul promotional destinat urmează sa descătuşeze din
întunericul canalizării oribila
produse nu va beneficia de presei de specialitate - iată înca
strategii de marketing mult o mutare inedita si neprevăzuta), poveste a acestei pârdalnice
Motorul grafic al acestui joc diferite. în singurul interviu luat se observă ca aceasta firmă creaturi.
urmează a fi vândut firmei pâna la ora actuală producă­ este decisă să rămână în lumina Cerinţele de sistem pentru a
suedeze LeZiamme Pyrotehnics torilor, aceştia asigurau opinia reflectoarelor muită vreme de rula jocul într-o rezoluţie decenta
pentru jocul lor aflat în pregătire publică de dispreţul sincer nutrit acum încolo. MKb sunt obscen de mari, însa,
de doi ani, Thrives 2: End pentru "procesul insidios de Încercând o categorisire cât odată satisfăcute, privitorul va
Cyclopedia. acuta abrutizare a minţii umane, mai plauzibila pentru Shatered rămâne înmărmurit de atenţia la
numit reclama". Astfel, Greevay, aş spune ca avem în detaliu investita în această

T O THE CATACOMBS
LEVEL 2

84
Rr e?en.t ar**i

capodopera. S-au modelat străzi net precum şi vaste posibilităţi


pâna la ultimul chiştoc aruncat la de manifestare pe lângă clasicul
marginea unei borduri prăfuite deathmatch: Burn the Puppies,
lângă cotorul de mar care se odi­ Homeless Devoration Frenzy, King
hneşte la rândul lui pe o of the Dumpster, Steal the
grămăjoara de cioburi. 0 cutie Rotten Cadavre, Capture the
goală de bere sta strivita alături, Starving Child, Impaled Birds
la nici doi paşi de o baltă de ufei Don't Cry.
în mijlocul căreia zac o păpuşă Urmând sa apară localizat şi
şchioapa fara un ochi şi o în România, cu un server dedicat
cărămidă sparta. Un mesaj scris exclusiv Europei de Est şi la preţ
cu ruj pe un petec de hârtie balcanic, Shatered Greevay va lua
mototolita ce pare rupta dintr-o comunitatea gamerilor din
reclama de pantofi portughezi flu­ regiune pe nepregătite începând
tură molcom în vânt, legat cu o cu luna viitoare când este
sfoară de cărămida... Motorul programata lansarea.
grafic se bazează pe scalarea
inteligenta a poligoanelor în
funcţie de nişte algoritmi compli­
caţi care umplu cele 6 cd-uri ale sau apei de foc de la părinţii mai piţigăiat), Duiai Arcaşi Vitregiţi de
jocului. De-a lungul aventurilor ce tuciurii, jocul căpătând astfel şi o Radiaţii (meşteri ai durerii flllTTÎI 1 Producător:
vor culmina cu detronarea aroma de strategie economica. Pensionari Macri, Gândaci imita 1 Rabid Cowboy
întunecatului Greevay, jucătorul Dând dovada de o versatilitate Didactici (artizani ai torturii; www qeoci ties. com/~zoo
îşi va perinda privirea prin ieşită.din comun, exista şi Hamsteri Vampiri cu Mantie, • m\\\\\\\mm /freelolita s^'ra h id 'rurairi ve>.l
nenumărate fabuloase locaţii: opţiunea de a importa arme din Copii Răzgâiaţi Genetic cowbov.html
Labirintul Subpamântean
întunecat, Igrasios şi Cauzator de
alte jocuri (cu preponderenţa din
managerele de fotbal). Printre
(condiţionaţi sa ucidă de temuta
vrăjitoare Mahanne Ruleah)... 15 1 Distribuitor:
1 Rabid Cowboy
Chinuri Reumatice, Biblioteca armele proprii jocului se număra: Pentru stamina mai viguroasa şi
CD

1 Tours
Oculta a Reactorului Nuclear Bumbacul Schingiuitor, Seringa viaţa mai multa, un şobolan 1 Platforma IMGB, ir fiecare
(populata de Tehnicieni Preoţi Ruginita cu Scursori, Verdele de poate oricând devora cadavrele 1 vineri la 16.30
Vorace) sau Pădurea Paris, Amortizorul Drastic (cu rămase în urma vreunei
Cleptomanilor Canibali (unde peri­ care se poate sparge capul confruntări, jocul devenind astfel f l t i tfA mt* l A t l .

colul pândeşte din desişuri). adversarului dintr-o singură lovi­ o utila unealta în educarea noilor
- Al genial
Unicitatea acestui joc nu tura), Aruncătorul de Decese, generaţii pe problema reciclării şi O - scenariul pe alocuri ecologic
constă în grafica sau scenariu ci Bombele cu Napalm si Fitil păstratului curăţeniei la locul de - grafica fenomenala
în jucabilitatea rafinata (care
aminteşte uneori de explorarea
Otrăvit, Arcul cu Săgeţi
Frigorifice, Spada cu Mâner,
munca.
Se propun publicului mai
o • necesita ordinator furat de la
NASA pentru a rula.
tăcută din Thief), varietatea Inamicii, de o vasta diversi­ multe moduri de joc: multiplayer,
quest-urilor şi sistemul robust de tate, evoluează independent de single şi free-roaming. Acesta din
Cerinţe:
dezvoltare a personajului. Există cursul jocului, perfectronându-se urma este de fapt un ghid turistic
Procesor: P666
posibilitatea de a întemeia chiar treptat în artele vânătorii de ai canaleior din New York (inclu­
Video: GeForce 3
familii de şobolani în joc... Puii şobolani. în ordinea dificultăţii siv staţiile de metrou dezafec­
RAM: 666 RAM
inerenţi căsniciei pot fi apoi am întâlnit de-a iungui celor 10 tate) care oferă posibilitatea
Hard: 6 GB
antrenaţi şi, în funcţie de skill- capitole: Cerşetori Volatili, Vipere jucătorului de a studia arhitec­
urile fiecăruia, educaţi în de Gunoi, Poştaşi Amatori tura şi traseele subpamântene Linkuri recomandate:
folosirea uneia dintre cele opt Praştiaşi, Ţânţari Ahtiaţi, ale fabulosului oraş fară cicăleala www.greevay-ţheHjame rnrf
clase de armament. Cu destulă Apicultori cu Secreţii (mutanţi monştrilor. Implementat cu gân-
charisma, vecinii şobolani de care bântuie la marginea oraşului duî la ţările exportatoare de emi­ Impresii finale:
palier (subteran) pot fi convinşi în zonele cu deversări chimice), granţi ilegali, modul free-roaming - Se recomanda iubitorilor de
sa îşi înroleze odraslele în parti­ Vrăbiuţe Veninoase, Cotoi va fi dezvoltat pe viitor cu add-on- animale tinere.
da jucătorului. Când nici charis­ Abominabili de Deşert, uri prezentând şi subteranele
ma nu mai ajunge, răcanii pot fi Mavrocordaţi Zburători de Noapte altor localităţi. Multipiayer-ul are
cumpăraţi în schimbul oglinzilor (diabolici la vedere şi cu glas suport pentru 8 0 de jucători pe
9.5
Un RTS c u l u p t e de g h e r i l a s i s e c ţ i i de p o l i t i e , s a u i n v e r s

Reign
• •
H I 1

Tip joc: RTS - Apariţie: A apărut - Redactor: Alexandru Adam

• data cu de 25 de ani, au involuat într-o smog-ului, ultravioletelor, menin­


compromiţătorul mâna de aurolaci bronzaţi [a gitei, inflaţiei) ori electorat
Battlezone 2. Activision radiaţii. în Dark Reign 2. viitorul nespălat ce populează suburbiile
a instaurat tradiţia poluat al umanităţii a constrâns jocului.
reprobabila de a stoarce con­ populaţia Terrei să opteze între
tinuări nefericite din foste mari a deveni ori bogata şi baricadata Cum domurile erau de fapt nişte
succese... în domuri (oraşe protejate contra mari parbrize trase peste aglom-

Cine a jucat primul Dark Reign


va observa ca angrenajul epic pe
care se baza acţiunea acestuia
a fost dureros simplificat în con­
tinuarea de fata, fiind vorba de
un prequel. Pentru că decalajul
de timp dintre ostilităţile celor
două jocuri este de câteva sute
de ani, galaxia care iniţial deco­
ra fundalul unui război monu­
mental a intrat la apă, acţiunea
limitându-se de data aceasta la
o singura planeta (si aia destul
de paduchioasa). Din opresivul
Imperiu care umbrea viitorul
umanităţii de secole nu a rămas
decât un soi de miliţie anemica
iar nenorocoşii rebeli din
Freedom Guard, condiţionaţi
genetic sa nu depăşească vârsta

86
erarile urbane, iar tuciurii (în clar că cea mai aprig disputata vreo două beţigaşe pot sa
acte porecliţi "sprawlers") din îmbunătăţire este ciuntirea reprezinte concomitent şi în
periferie le tot spălau cu forţa, constantă a singleplayer-uluL prim plan un moşneag stând
poliţia (sau, mai pe scurt, După doi ani de aşteptare iată pe vine într-un fotoliu, o moto-
"Jovian Detention Authority") a ca Dark Reign 2 şi-a umilit ciclistă vorbind sau un con­
trecut la fapte, călcând cu tan­ nemilos concurenţa, oferind ducător de oşti îngrijorat de
cul toţi neaveniţii care nu publicului doua stânjenitoare preţurile la carburanţi. Există
prezentau autorizaţie pentru campanii a numai zece misiuni şi posibilitatea de a elimina
găleţile sau cârpele slinoase fiecare. Hotărârea de a folosi tipul asta de frustrări,
din dotare. Cum "sprawlers" motorul grafic al jocului pentru încingând procesorul numai cu
(denumirea de "rrom" se pare "motivarea" privitorului cu meciuri skirmish, fără filme,
ca se va degrada progresiv, filme soporifice între misiuni, poveste sau ciripit de păsări
odată cu societatea) nu aveau va aliena şi mai mult pe (lăudabil este comportamentul
de gănd sa lase intersecţiile încăpăţânaţii care au pretenţia reglabil al ordinatorului în
dintre oraşe în pace, războiul să-şi încerce puterile cu AI-uL lupta, cu doua poziţii: defensiv
între cele două facţiuni feroce De obicei oribila plictiseală politicos sau ofensiv la nervi
dar dârze a izbucnit, furnizând care pune stăpânire pe privi­
astfel pretextul apariţiei Dark torul nevinovat este produsă n industria filmului exista
ideea preconcepută cum că
Camera se comportă ordonat dar presupune uzul toţi extraterestrii sunt verzi, au
nările pe frunte, ochii holbaţi
tastaturii mai mult decât de obicei... de cauciuc si caută să impreg­
neze cu sevă tot felul de
Reign 2. de clipuri documentare în care actriţe blonde cu glas percu­
diferiţi trupeţi se plimbă de tant. Nici industria jocurilor
Observând evoluţia strate­ colo pana colo cu un aer pre­ nu-i străină de asemenea
giilor 3D care tot bombardează ocupat, în cele mai nefericite grave erori conceptuale, cum
piaţa, în ciuda nenumăratelor cazuri însă, este vorba de ar fi, de pildă, cea conform
inovaţii cu care fiecare pro­ nişte producţii cinematografice căreia în viitorul îndepărtat,
ducător se lauda pe îndelete, de excepţie care arata cum o tancurile vor arata ca nişte
se poate distinge destul de combinaţie de trei poligoane şi gumari topiţi (cu sau fără
ţeavâ, în funcţie de gradul de
civilizaţie). Dark Reign 2 se
03:38 ™ You muslcansliueta
încadrează în aceasta cate­
overed Command Centeibefaie the
Solat Array was retycled and 5
W.otorpaol Level 2wa$ reey£
wasree^fedunsoul gorie de jocuri cu observaţia
ca, în cazul de faţa, şi clădirile
suferă de aceeaşi incurabila
boală (în definitiv poate fi
vorba de camuflaj). Infanteria
beneficiază de o soartă mai
puţin tristă pentru că texturile
suave, formele uneori
umanoide si animaţia fluidă au
fost de data asta mai fericit
combinate.

Camera se comporta ordonat,


I
fără ieşiri furioase, dar pre­
supune uzul tastaturii mai mult
tf decât de obicei. Blânda
mângâiere a marginilor ecranu­
foane, du-te pe liane... Irinel şi cu Stejara baricadati*vâ în alimentara din spate! Grigore lui cu vârful cursor-ului mişcă
pas alergător după merdenele... Eu vreau cu ciuperci! Miramar armează grenadele... Imaginea în stilul clasic (dreap­
ta, stânga, sus, jos); ţinând
apăsată tasta "f" (de la
Fantomas sau free-look nuF

mai ţin minte bine) şi mişcând


viguros de mouse, camera se
învârte în jurul axei. Cu cele­
lalte F-uri (de la 1 la 6) se sta­
bileşte înălţimea faţă de glie
şi gradul de apropiere de
bocancii soldaţilor. Interfaţa a
fost asiduu mediatizată în
toate direcţiile, producătorii
împânzind netul cu zvonuri de¬
a dreptul îngrijorătoare privind
gradul de eficienţă inumană cu
care jucătorul îşi va controla
trupele. Piesa de rezistenţă
este squad-manager-ul, o
dunga poziţionată lângă mar­
ginea de jos a ecranului, care
raportează starea de sănătate câmpul de lupta (iniţial, Dark dintr-un meniu propriu sau rigoare (ploaie, ceaţă, nin­
a trupelor grupate pe plu­ Reign 2 era un simulator de setările de comportament ale soare). Peisajele înzăpezite, cu
toane. Din păcate numai teo­ excursii turistice la abator) iar unităţilor (acum, modernizate circulaţia blocată de nămeţi,
retic un astfel de instrument dacă din purui ghinion apare şi cu porecle adecvate: warrior, strălucesc într-un alb-albastru
pare de nepreţuit, pentru ca în vreun inamic rătăcit pe traseu, terminator, defender, scout). strident dar paşnic, în contrast
realitate nu sunt reprezentate atunci chiar nu mai are nimeni cu suburbiile prăfuite,
grafic decât primele cinci timp sa consulte squad-manag- Nici în materie de gameplay, măcinate de revolte şi şomaj.
grupe (din cele zece posibile) er-uL Celelalte calităţi ale jocul nu este substanţial . Aici, mitingurile de tancuri sunt
şi numai cu câte opt unităţi interfeţei au cam fost impor­ îmbogăţit... S-a adăugat un organizate în apusuri ruginii,
fiecare. în plus, orice pluton tate din primul joc: waypoint- sistem de abilităţi speciale sub un cer proaspăt poluat,
se deplasează în şir indian pe urile care se înfig în teren pentru fiecare din părţile com­ printre tonete părăsite de
batante: mojos pentru îngheţata şi dărâmături igra­
sprawlers şi air strikes pentru sioase. Pentru ca trăirile
JDA. Daca în cazul miliţienilor emoţionale sa fie complete,
,-J- •
s-a implementat în joc şi rela­
1

loviturile aeriene par o alegere


m m
'

sănătoasa pentru condimenta- tiv populara alternanţa


rea luptelor, nu se poate noapte/zi care îmbogăţeşte
spune acelaşi lucru şi despre subtil, dar treptat, paleta deja
mojo-urile rebelilor, în esenţă vasta de culori post-apocalip-
3*- i i este vorba de un sistem infan­ tice.
til de "magii cu efect tempo­
,f

rar care pot fi folosite împotri­ Jocul de fata întruneşte toate


va duşmanului pentru a-l orbi caracteristicile apreciate la ora
sau dezorienta. Cea mai puter­ actuala de departamentele de
nică dintre acestea se marketing din lume: grafică
numeşte Baron Samedi şi pre­ bună, muzică la modă, cam­
supune apariţia pe câmpul de panii ridicol de scurte, poveste
luptă a unui uriaş aproape cretină, multiplayer pe net,
invincibil care loveşte "devas­ atmosferă rarefiată, interfaţa
tator" forţele inamice (cam ca revoluţionara... Cumulate,
Magicianul şi ale sale emisiuni toate aceste trasaturi sug­
supranaturale). Jocul abundă erează intenţia reprobabilă a
tX. ]
şi de alte tactici destabiliza­ producătorilor de a largi mai
toare, subtile în concept degrabă bugetul personal
şi/sau mortale la efect: spi­ decât orizonturile gamerîlor.
oni, unităţi invizibile, jamer-e
de radar, teleportoare, câm­
puri de mine (deştepte, care
se ataşează cu înfrigurare de • Producător:
ţintă sau cu cronometru). în Pandernio Studios
rest, jocul se comportă ca www.pandemicstudios.com
orice altă capodoperă de gen: Distribuitor:
se construiesc centre
Monosit
educaţionale pentru tineretul
proletar, se educa elevii în
CD 01-330.23.75

Ofertant
spiritul luptei de clasa şi gher­
- 1 • ilă, dupa care se purcede la CD Best Computers
01-314.76.98
înfăptuit glorioase fapte de
arme. Unele unităţi din Dark •
Reign-ul iniţial au supravieţuit, Aprecieri:
-** fiind portate şi în varianta de
O - Grafica liniştitoare şr cristalina
j i ^ . - - . •• :•: . ^ j f faţa (cunoscătorii o să - Muzica tinerească
Draga mama, la examenul de ieri am avut calificative peste medie aşa ca am primit de fa dom­ recunoască Sky Fortress-ul,
o
nul segent un tun şi mai mare, o conserva de fasole în plus la raţie şi un breloc cu Magicianul.
artileria cu raza lungă de - Poveste deformata
expectorare sau infanteria • Unităţi asemănătoare
- Paîhiinding ucigător de nervi
zburătoare). Pentru opti­
mizarea multiplayer-ului s-a Cerinţe:
renunţat de asemenea şi la
Procesor: Pil 233
una din cele doua resurse orig­ Video: Direct3D
inale (în speţă apa), rămânând RAM: 32/64 RAM
în scenă (acum în cu totul alta Hard: 425 MB
prezentare, mai roşie) numai
Taelon-uL Linkuri recomandate:
wwv.DandBmicstudio5.com/dr2
/indft*^
Efectele pirotehnice şochează
impresii finale:
plăcut privitorul, compensând - Apăsarea Imperiului din
cu succes, în combinaţie cu primul Dark Reign a dispărut,
muzica atmosferică toate cele­ Si odată cu ea tot farmecul
P

lalte nesăbuinţe ale jocului.

producătorilor. Frecare câmp


de lupta îşi etalează propria

Hai Labuş, şezi... Fâ-o pentru tata! Nu mai lâlra potaie, şezi fiţi-ar mai
câ iar trebuie sâ fac injecţii în burtă...
cromatica şi luminozitate, cu
perversiunile estetice de Verdict 7.0
88
redus
Sid Meier's Alpha Centauri
că totui este diferit în funcţie de
facţiunea pe care o alegi adaugă şi
mai multă savoare. Grafic nu exce­
lează, însă totul este curat şi destul
de detaliat. Meniurile în special
sunt sobre, fără briz-brîzuri în plus.
Feelingul de simulator de şef este
foarte prezent, prin multitudinea de
detalii ce necesită atenţia jucătoru­
lui. Un plus puternic la acest pachet
este ceea ce conţine cutia, şi
ţi Jff Jţ4 A i i * i anume, un strategy guide de multe
j

W M I H 1 1
zeci de pagini şi un poster cât
jumătate de camion cu research-
tree-ul.
în mod clar Alpha Centauri se
menţine încă în top, făcând faţă cu
Cerinţe aspectul oarecum hidos al susnu- Alpha Centauri se înscrie în succes la jocuri gen Caesar III sau
Procesor: P133 Memorie: 16 MB Hard: 60 Mb mitului designer şi într-o încer­ aceeaşi linie epică, purtând de Civilization: Call To Power.
care fără şanse de izbândă a aceasta dată omenirea într-o
iscutam mai înainte cu Sasha acestuia de a-şi adăuga un aer încercare departe de a fi futilă de
D apropo de mania asta a lui de intelectual de marca. Totuşi, colonizare a unei alte planete
Meier de a-şi vedea numele pe Meier a reuşit de-a lungul vremii decât cea care ne-a dat naştere.
diferite cutii frumos colorate, şi de să ne aducă pe monitoare diferite Story-ul este frumos, fără a avea Detalii I
dreptui său de a monopoliza prin jocuri ce au primit imediat titlul de ceva adâncime deosebită, căci tu Distribuitor: Best Computers 01.314.76.98
aceasta ceea ce de fapt "Clasic" şi este suficient să ne faci de fapt istoria. Complexitatea Preţ: 12,9$
reprezintă o munca de echipă. gândim la Civilisation-uri pentru a fără de seamăn a jocului asigură Verdict:
Probabil motivul se regăseşte în înţelege asta. multe ore de gameplay, iar faptul

Planuri pentru autostrada de căruţe SC67 Lipeşte trei sau patru bile de aceesi culoare împreună ZP***Y

Sim City 2000 Puzzle Bobble


Cerinţe Cerinţe două bile când
Procesor: 4860X2 Memorie: 3 MB Hard: 20 Mb Procesor: P133 Memorie: 16 MB Hard: 60 Mb se lipesc una de 1
alta? Cerinţe •
colo, printre noi, alunecând înverzească de furia roşie. Doar ărâ nici cea mai mică glumă, minime. Preţ - puţin mai mult
A uşor la adăpostul umbrelor, pentru maniaci, SimCity 3000 e F acesta este unul dintre cele decât va fi o pâine peste şase
fără a ieşi în evidenţă însă altceva. mai bune jocuri făcute vreodată. luni.
prezenţi întotdeauna, sunt acei Ideea: excelentă - lipeşte trei sau
oameni din a căror cutie cran­ patru bile de aceeşi culoare
iana dacâ aţi deschide-o ar ieşi împreună, ele explodează, iar tu
planuri urbanistice complexe, aduni puncte. Grafica - curată,
grafice de emigrare a populaţiei, simplă, intuitivă şi colorata-
rata medie a dezastrelor din cat­ Gameplay - bun, distractiv, uşor
egoria "Furtuni, Cutremure, Ozn- de înţeles. Controale - atât de
uri", fişe de cetăţeni cu nume puţine încât trebuie sâ fii idiot ca
ciudate, locuitori ai unor oraşe cu să nu le înţelegi şi sâ nu le poti
nume la fel de neobişnuite folosi la maximă capacitate. Al -
(Chitilisburg, Dămăroaia-City), bun, fârâ a excela, Multiplayer -
schiţe de clădiri cum nu s-a mai split-screen, LAN, IPX. Sunet -
văzut, planuri de metrou, tramvai muzică plăcută, enervantă în lim­
sau pentru autostrada de căruţe •etalii itele bunului simţ, restul Detalii
SC67 şi multe alte lucruri care Distribuitor: Best Computers • 01,314.76.98 sunetelor uşor repetitive, dar Distribuitor: Best Computers •01,31476.98
l-ar face pe Băsescu şi în gener­ Preţ: 15.3$ putină decenţă! Câte tipuri de Preţ: 7$
Verdict: \7W\
al pe bunii noştri edili sâ se sunete credeţi că pot să scoată Verdict:
Phezeo*t a r i

Dungeon -
Nu s-a făcut vinovat de încercarea donării unei reţete play
m

Total Annihilation Keeper


Cerinţe
Procesor: P100 Memorie: 16 MB Hard: 40 Mb .fi­
& Magic
lasic. Excelent. Inventiv. succes (C&C) în materie de net este cea TA, şi asta la mai Carpet 2
c lAcesîea sunt răspunsurile la jocuri RTS. Pentru prima oara mult de 3 ani de la lansarea lui.
primele trei întrebări care vă vin în istorie Cavedog proudly pres- Cerinţe
în minte apropo de TA. Primul ents teren complet 3d, line-of- Procesor: P200 Memorie: 16 MB Hard: 80 Mb
joc, care alături de Dark Reign,
T
sight, un număr aproape ridicol
nu s-a făcut vinovat de încer­ de mare de unităţi, strategie în OU& simulatoare: unul de diavo
carea donării unei reţete de adevăratul sens al cuvântului, D |şi altul de covoraş zburător
libertate de alegere a direcţiei într-o singură cutie. Două jocuri ce
dezvoltării armamentului din la vremea lor au făcut ravagii prin
dotare (furci, cuţite, topoare), şi, mai toată lumea extaziind privitorii
-s . . foarte important, apare obosiţi să tot joace Solitaire în sper
Commander-ul care eşti tu, anţa câ vor cuceri Paradisul.
jucătorul. Ca să vă dau o idee Raportată la jocurile asemănătoare
despre ce a însemnat TA-ui existente astăzi pe piaţă, singurul
•etalii
pentru industria jocurilor, pentru capitol la care cele două nu rezistă
Distribuitor: Best Computers - 01.314.76,98
gameri şi pentru fanaticii RTS- este grafica, depăşită, echilibrând
Pret: 7S _
ului, vă spun că una dintre ce!e situaţia însă prin implementarea
mai puternice comunităţi de pe
Verdict: 8.9 excelentă a tuturor celorlalte ele­
mente constitutive ale unui joc,
chiar cu mai multă atenţie şi
dăruire, ţinând seama câ au fost
0 treaba care pare mult mai bună pe hârtie

Actua Golf 2
Cerinţe
Procesor: P166 Memorie: 16 MB Hard: 90 Mb

ja cât s-au chinuit oamenii când a apărut, mai bine ne


|aceştia sâ implementeze puneau în mână un sniper
un model fizic cât de cât real, decât o bâtă de golf şi ne trim
cu vânt care modifică traiecto­ iţeau la vânat iepuri terorişti... făcute în perioada în care jocurile
ria mingei, cu teren 3d, copaci, totuşi ei au dorit să scoată un nu ajunseseră o industrie de zeci şi
păsărele, nisip, iarbă, oameni, simulator de joc de golf şi să sute de milioane de dolari.
găuri şi steguleţe, apă, soare facă o treabă care însă pare Detalii Vă aşteaptă un număr enorm de
pe cer, cameră liberă şi o • mult mai bună pe hârtie când Distribuitor: Best Computers 01.314.76.98 vrăji, monştri dubioşi, cut-scenes
grămadă de alte şmecherii scriu despre ea, decât este în Preţ: 7S
presărate cu scenete umoristice
deosebite pentru acel an 1997 realitate. Verdict:
pentru părinţi, multe nivele de jucat,
şi surprinzător, chiar vocea reală a
diavolului, în premieră. De aseme­
La un preţ derizoriu clasicul carnagiu automobilistic nea am fost asiguraţi privind covo­
raşul că se comportă ca orice covo­

Carmageddon raş zburător autentic, de tip casnic,


cum are fiecare mamă grijulie faţă
de copii săi, învăţăcei în ale vrăjito­
Cerinţe riei. Muzica atmosferică de formă
Procesor: P752 Memorie: 32 MB Hard: 20 Mb rotundă diaplacee, induce epilepsie
cutanată acută spiritelor mai slabe
de înger. O adevărată plăcere
armageddon nu a strălucit nale (fără Indy, totuşi), cele 36 demnă de o reclamă la bere. Dacâ
c |prin originalitate.„.doar de curse cunoscute, pe Max vi s-a întâmplat vreodată să vă
facem asta de când Traian Vuia Damage (eternul dependent de prindă mama dvs. cu pentagrama
a lovit prima pasăre în zbor, corticosteroizi şi adrenalină), desenată pe covor cu sângele
sfârtecând-o cu jind, ca apoi să bucuriile 3dfx (ediţia de faţă are pisicii vecinilor, sau în timp ce
se prăbuşească în făcări peste implementat suport pentru încercaţi să levitaţi pe covoraşul din
mulţimea ce urla, obţinând pen­ Glide), plus un gameplay, un baie, această cutie este răspunsul
tru prima oară în istorie control al maşinii şi un feeling la toate întrebările dvs. Mai puţin la
Cunntng Stunt Bonus... în general mai bune decât în aia. Şi la aia.
Pachetul aici de faţă aduce la continuarea sa (Carma2, evi­
un pret derizoriu clasicul car­ dent). De cumpărat şi dat la
nagiu automobilistic cu eternul copii sub 7 ani pentru o Detalii J Detalii
sânge roşu stropitor, pietoni educaţie civică în adevăratul Distribuitor: Best Computers - 01,314.76.98 Distribuitor: Best Computers • 01,314.76.98
nepregătiţi pentru trecerea Tn spirit al democraţiei. Pret: 7S Preţ: 16.2S
Land of the Dead, maşini infer­ Verdict: | Verdict: FW1

90

Let's save their spirt!

... through MC, CD, DVD


made by VIDEOTON!

ţ&iQM CD-ROM/XA
mm > > co-t
PHOJO-CO
(8-AUOlQ

U££M££Jt

^1844 - 1893

\
I
/ .* T e l +36-22-329-132 \ V £ \
' | It ie-22-329-133 |
iu
J W V T C D VIDEOTON • #
c o m p o t Disc fectoty U d .

H-8001 Mimgary /$7


v)ob Shop

txpokek \& <$m s e t a

Veniţi la primul Job Shop specializat din domeniul IT & C!


Veniţi la Cerf Banat 2000!
Intre 11-14 octombrie la Facultatea de Automatica si Calculatoare din Timişoara
Expotek SRL, str. Alexandru Constantinescu nr. 34, sector 1,
CERF E-mail: florinad@txpotek.ro, office@expotek.ro, web: www.cerf.ro.
Banat