Sunteți pe pagina 1din 100

Incâ o mai poţi prinde.

Acum e la p a g i n a 29.

Grăbeşte-te.

E cea mai rapidă din lume.


Sisteme
Plâci de baza N i c i n u - ţ i i m a g i n e z i
Procesoare
Coofer-e
Mard-tfsk-uri
Unităţi ffoppy
CD-ROM-uri c â t e î t i p u t e m
CD-Wmier-e
DVD-ROM-uri
Memorii
Plăci video
Placi âe captură o f e r i !
TV Tuner-e
Camere yideo
Aparatefotodigitale
Fax-modem-un
Plâci de reţea
HUB-uri
Controlier-e
Pfâci de sunet
Radro luner-e-
Boxe
CSştr
Mforoloane
Monitoare Appoto
Tastaturi Arowana
Tablete grafice AVI
Mouse Arzo
BTC
Canon

Jocuri Creai
Scanner-e Creai
Imprimante
Copiatoare
CD-uri
Mufe
rupt-u
GeCad
Geni u*i
Gigabyto
Guilfernol

H-wk:1T I'
:

Microsoft
rAcro^iaf
Minolta
Mitătimi
Mustek
Nec

Plextor
PJustek
werCcJor
ProLmk
antum
kShot
x

arga
leac
Terratec
Toshiba
TRENDnel
urtle Beach
Umax
pguards Pro
Us Robolfcs
Via
Wacom
Xerox
Xwave

corp central Magazin Unirea, et.3. Bucureşti, tel: 01-303.01.91


, , 11 , - _ Elisabeta (fost Kogălniceanu) nr.25 Bucureşti, tel: 01 -314.76.98
W^S^fS^B Pietonal Lipscani (Bd. LC. Brătianu) Bucureşti tei: 01-310 23.32
oftice: teWax Of Mi^35.05/06A)7 e-mail: into@bestcomputers.ro www.bestcomputers.ro
L
D E S P R E B Â T E Şl B I L E Şl I N T E R A C Ţ I U N E A D I N T R E E L E
Una dintre cele mai simple scos produse bune în vremuri care bântuie dezordonat cuvin­
activităţi pe care o poţi desfăşura greşite. Motivul principal pentru tele "De ce îi şi pe ei, Linux,
ca individ (privit din punct de care 3dfx a eşuat lamentabil în Novell... vindeţi... vrem numai pe
vedere masculin pentru a-mi acest an a fost neînţelegerea a noi",
susţine exemplul) este să te ce se petrecea acolo, pe piaţă. Software-ul pare a fi un Modei: Adriana Socol
Fotograf: Radu Vioreanu
loveşti singur singurel cu o bâtă Lumea striga "vrem 32 de biţi"... subiect mult discutat, lucru Coperta: Skin Media
mare de lemn, preferabil una de 3dfx "luaţi plăci rapide" ... lumea dovedit internaţional în 2000 şi
baseball pentru a putea crea şi o striga "vrem plăci rapide" ...3dfx de John Romero, care având de Redactor sef: Camil Perian
imagine vizuală acestui exemplu, "luaţi FSAA" şi uite aşa s-a ajuns ales între Chippendales şi Redactori hardware:
fix în zona cunoscută în mod că marele Voodoo 5 6000 a fost Daikatana a ales să se dedice Daniel Roşu
popular drept "între picioare". direcţionat chiar acum direct spre celui de-al doilea proiect, lucru Marius Neacşa
Redactori jocuri:
Problema cea mai gravă nu este coşul de ratări. bun pentru striperii americani
Dan Dimitrescu
atât să aplici lovitura însă, lucru Un corespondent 3dfx în care altfel probabil ar fi luat ace­ Cristian Soare
de altfel obişnuit pentru multe lumea plăcilor de sunet a fost în leaşi note de 4 şi 5 în toată Alexandru Adam
persoane care nu ştiu mereu 2000 firma Aureal, care dis­ presa internaţională precum a Dragoş Inoan
cum să abordeze o situaţie com­ punând de cea mai bună placă făcut-o proiectul săbiei Traian Bostan
plicată, ci să o aplici atunci când de sunet pentru jocuri a avut o nebunatice a Iul Romero după Redactori software

ai respectiva bâtă în mână pen­ Adrian Dorobăţ


strategie de marketing atât de "număr câţiva ani de muncă.
Remus Grad in
tru a marca o lovitură de succes. bună încât a ajuns direct în fali­ Anul care tocmai se încheie Redactor internet
Mai precis, să îţi dai una atunci ment fiind cumpărată de con­ ne-a oferit şi multe alte exemple Adrian Dorobăţ
cînd ai oportunitatea maximă să curentul direct, Creative. pe care nu le mai enumăr acum Tehnoredactare
cîştigi. Anul care în puţin timp va Divizia de strategii de mar¬ de firme sau persoane care real­ Nicoleta Toma
trece ne-a dat nişte exemple keting îşi găseşte corespondent mente s-au auto decapitat fără Grafica
excelente de "iată ce poţi face cu şi pe piaţa de la noi unde nici o jenă. Pentru ca noi şi voi Cristian Vasile
două mîini dibace... când le ori­ Microsoft, într-un moment în care să nu fim ca ei, întreaga redacţie M a r k e t i n g si publicitate

entezi în direcţia greşită '. Eugen Găfăţeanu


1
licenţele de Windows se vând vă urează un Crăciun Fericit şi
Unul dintre cei mai mari auto precum Ferrarhurîie s-a despărţit un La Mulţi Ani cât se poate de
lovitori din 2001 cu bâta între de principalul distribuitor de pe sincer. Şi călduros...dar aici deja XtremPC este publicată lunar de
picioare (numărând volumul lovi­ piaţă, Omnilogic BGS, din motive nu mai ţine de noi. Romas Comercial s.rJ.
ce ţin de vechile dispute tipice Strada Puskîn 18, Bucureşti 1
turilor în milioane de dolari) este
Tel: 01-231.28.66
cunoscuta 3dfx, firma care a subiectului şi de o ceaţă prin Camil Perian
iSSN: 1582-2818

o Blackmail: blackmail@xtremparo
-s Hardmaif: hardmail@xtrempc.ro
s
"O Softmail: softmail@xtrempc.ro
JocuriInBox: jocuriinbox@xlrempc.ro
ce 2
Diverse: redactia@xtremparo
e Tipar:
3
s E Infopress S A Odorheiu Secuiesc

Chiar dacă facem toate eforturile să


Pasiuni extraşcolare: Pasiuni extraşcolare: Pasiuni extrapolare: Pasiuni extoscolare; Pasiuni extraşcokire: ne asigurăm că materialele publi­
îmi place cel puţin o dată Creşterea iepurilor de Paintball dar cu găleţi piine Gătesc foarte des: sand­ Adun frunze şi colecţionez cate în XtremPC sunt corecte în
pe zl să fiu mirată. casă, alpinism urban, cu apâ în [oc de bile. vişuri, supă de pachet. fire de iarbă.
sculptura în gheaţă. Rîmul favorit Filmul favorit Filmul favorit momentul publicării, nu putem fi
Filmul favorit: consideraţi responsabili pentru
Aventurile iui Hercule Filmul favorit Cursa nebună: goana Codename Michael: Goană şi cenuşă într-o
Robotron comes back to eventualele pierderi sau dezavanta­
Misoginul Fn ţara lalelelor Un tramvai numit dorinţă. după ciorapi lichizi {este
hunt the mad dog.
lume plină de ură {partea
je create direct sau indirect de
ucigaşe. Actorul masculin favorit SF). a 2-a).
Actorul masculin favorit Actorul masculin favorit eventualele inexactităţi apărute în
Actorul masculin favorit Adrian Dorobăţ Actorul masculin favorit cadrul articolelor
Camil Perian Marius Neacşa Daniel Roşu.
Remus Grandin.
Toate materialele prezente în
revistă sunt proprietatea editurii.
Reproducerea sub orice formă a
• •"" *# ii
A* k orice din revistă, cântarea la con­
J - 1 certe a articolelor, fabricarea de
sacoşe, pixurî, stilouri cu însemnele
revistei, producerea de medica­
mente cu numele revistei, pore­
clirea căţelului maidanez de la
colţul strâzii cu derivate din numele
redactorilor, crearea de noi stiluri
Pasiuni extTascolare: Posiuni extrascolcra: Pasiuni extrascolare: de a înjura conţinând expresia
Pasiuni oxîrascalaro: Pasiuni exîroscolore:
Nimfomania, şahul, geo­ Privesc în gol mult timp, Am un clasor foarte mare "xtrerrf gen: eşti xtrem de idiot şi
Mă alerg cu băieţii prin Colecţionez metode de a fi oricare altele sunt absolut interzise
parc şi mă împiedic des. dezia şi subminarea capi- încercînd să pătrund în unde colecţionez tot felul zgâriată graţie motanului
taiismuluL esenţa prelucrării plaste- de porcârlute. şi vor fi pedepsite conform legilor în
Flîrnul favorit Filmul favorît linei. Alexandrei: în somn, din
Misiune posibilă 3: Fă-mă Filmul favorit zbor, pe sub masă... vigoare, atât cele legale cât şi cele
lancu Jianu: The Filmul favorit Linişte şi pace: războiul ale bunului simţ. Vă vom prinde,
să mă simt dorită. Ressurection Filmui favorit
Actorul masculin favorit Secretul Raţei Ucigaşe urlă printre noi. Staffi: The Return, oriunde v-aţi afla,
Dan Dimitrescu Actorul mascutin favorit Actorul masculin favorit Actorul masculin favorit Actorul masculin favofft
Alexandru Adam Cristian Soare Dragoş Jnoan Traian Bostan.

4
Internet
Jocuri
ernet 6
orer 8
10 Ştiri 62
Black Mai!
12 Reportaj 64
Calculatorul: cel mai bun duşman al omului
16 Chemare la beta 66
Posibilităţi de stocare on-line
18 Plan Update 67
Interviu
Multiplayer&Online 68
Editorial 70
Hardware
Screen Shot 71
20 Ştiri Hardware
s
22 HardMail Avanpremiere -

24 Prezentări / Apariţii
30 Test piăci de sunet Cossacks: European Wars 72
34 Test piăci de bază
44 Testscanere Prezentări

Sudden Strike 74
Pacific Warriors 77
Software Dino Crisis 78
tiri Software 52 Road Wars 80
tMail 53 Search&Rescue 83
rezentări 55 Rune 84
Prezentări
Body Paint 3D 58 FIFA 2001 86
Rhinoceros 3D 58 Sopertike 88
Gr h i m
Galerii Xtreme 59 Red Alert 90
Conexiuni Efecte speciale 61 Universul Batttetech 94
Buget redus 96

Black Mail Conexiuni S t o c a r e on-Jine I ^ T e s t plăci de s u n e t Test scanere


m

-*4_mj StPAINÎ 3 D ~

4n _

Prinţ Artist Body Paint Galerii Xtreme ' Dracula DEMO P a r t y l / Sudden Strike
I

CARNIVORE ÎN UMBRĂ LUPTA CONTINUĂ


Pe s c u r t

Mai uşor de î n ţ e l e s Emusic ataca


FBl-ul pândeşte pe Internet Genie, o firmă de comu­
nicaţii mobile şi online,
epartamentul de Justiţie strat imposibilitatea lui afirmă că ar fi pus la
şi ei Napster
din Statele Unite a Carnivore de a exagera în pro­ punct primul dicţionar
declarat că sistemul de cesul de colectare a datelor, el ompania distribuitoare de
dedicat mesageriei de pe
supraveghere online Carnivore fiind orientat către anumite c muzică online Emusic a
telefoanele mobile. "The
creat de FBI, un modul de cuvinte cheie şi nu încalcă decis să folosească tehnologie de
SMS Dicîionary" {sau
scanare rapidă al traficului dreptul la intimitate al ultimă oră pentru a verifica dacă
SMS DXNRE pe scurt)
online şi al e-mail-urîlor pentru cetăţenilor obişnuiţi, neputînd fi cuprinde toate abrevierile melodiile asupra cărora Emusic
a intercepta , mesajele considerat anticonstituţional. folosite de tînăra gen­ are copyright sunt obiectul trafi­
suspecţilor, nu încalcă dreptul eraţie pentru a-şi pres­ cului de utilizatorii Napster-uluL
la intimitate al cetăţenilor. curta mesajele. Gama Printre artiştii pe care Emusic
Problema fusese declanşată de acestora se întinde de la vrea să îi protejeze se numără şi
temeririle unui grup de pre­ RUOK - Are you OK? Green Day şi Louis Armstrong.
siune pentru respectarea drep­ pînă la E'LL B L8 - l'll be Pentru a sesiza traficul cu melodi­
tului la intimitate, care afirmau V^FV - *t- • -« late. Compania încearcă ile lor, Emusic se va folosi de
că sistemul Carnivore filtrează să îndulcească o "detectarea amprentei acustice"
şi stochează fluxul de mesaje proaspătă scumpire a şi o dată ce va descoperi o
online din Statele Unite. însă *****
tarifelor, oferind acest infracţiune, îi vor trimite respec­
un studiu realizat de Institutul ghid în mod gratuit pe tivului utilizator de Napster un
Tehnologic din Illinois a demon­ site-ul www.genie.co.uk instant message prin care îl vor
avertiza să înceteze că dacă n u . ,
Primele arestări de Napster-ul are în momentul actu­
# — m w « hackeri în Japonia al 38 de milioane de utilizatori
Poliţia japoneză a făcut
pentru prima oară
ANCHETATORII ACŢIONEAZĂ arestări într-un caz de
hackîng. Cei trei suspecţi
j de cartier au făcut rost în mod ile­
gal de login-uri şi pass-
upă un control inopinat torii i-au suspendat din funcţie word-uri şi au intrat cu
efectuat pe 160 de calcu- pe cei mai "activi" agenţi, ajutorul lor pe site-uri
latoare ale CIA, un grup de î^- - aparţinînd unei univer­
anchetatori americani au ajuns E3Ş sităţi şi unei asociaţii tur­
la o concluzie cel puţin sur- &Sej f?^ s™^i==m c istice. Poliţia a fost
prinzâtoare: angajaţii, fie că :
:rM£ anunţată prin intermediul
erau agenţi de teren sau şefi [gSEaS unui e-mail anonim.
În administraţie, se distrau •rawfT^T!*" Suspecţii vor fi amendaţi cărora s-ar putea să nu le pese
conversînd pe Internet, cel mai gjjjgj^""":: cu o sumă usturătoare însă de "amprenta acustică" a
la moda subiect fiind bancurile ^^^I^T"'^ I : : sau, în funcţie de severi­ melodiilor pe care le download-
obscene sau rasiste. Deranjaţi rrsr^trlTZz z tatea judecătorului, vor ează cu ajutorul acestui program.
de această atitudine, ancheta- petrece o lună în
închisoare.
DE VORBĂ CU DUŞMANUL Pe s c u r t
CUTREMURE PE SUB APĂ

Microsoft conversează n cărămizi c renume


u
Submarinii' de la cablu
Postul de televiziune
cu hackerii NBC vinde 150 de
onexiuntle intercontinen­ declanşa căderera unei stînci
cărămizi din casa în care
şi-a petrecut John tale de Internet dintre şi secţionarea cablului. Un sub­
urtătorii de cuvînt ai companiei
Microsoft au declarat că avocaţii Lennon copilăria la Australia, Europa şi Asia au marin a fost trimis să cerceteze
firmei au discutat neoficial cu un începutul anilor 1950. fost întrerupte parţial din cauza care sunt cauzele problemei.
hacker olandez care le-a "spart" un Acestea pot fi vizionate deteriorării cablului suboceanic Principalul distribuitor de
şi achiziţionate pe site-uf SEA-ME-WE-3. Internet din Australia a declarat
server. Respectivul este student, are
NBC, ele fiind procurate că practic doar transmisiunile
19 ani, este cunoscut sub numele de Factorii responsabili au
de o echipă de filmare vocale sunt afectate şi traficul
care a realizat un docu­ declarat că problema s-ar
putea datora unui cutremur se îngreunează doar la orele
mentar despre viaţa
mm M i ;Tir mu Ctwp-
artistului. submarin care ar fi putut de vîrf.
- i-IL

Relicve pe I n t e r n e t «r WMMr m • t
p- • -l p I A La www.apps.ro s-au lici­
tat de către Regia DUPĂ FRENCH KISS Şl FRENCH FRIES
Autonomă a
F -p - I M Rfc I
Patrimoniului de Stat
1

A c u m au ceva cu pornografia
cadourile primite de soţii
Dimitri şi s-a infiltrat în reţeaua de Ceauşescu. în cadrui ei
backup a companiei, a lăsat mesajul n grup de programatori programele de filtrare bazate
au fost expuse spre
"Hack the world" şi a plecat fără să francezi afirmă că au pe recunoaşterea imaginilor nu
vînzare 151 de obiecte,
strice nimic. Această intruziune este reuşit să pună la punct un pro­ au fost foarte eficace,
de ia pantofi, poşete,
însă o nimica toată faţă de cea de la gram care va permite com­ deoarece se bazau pe
pălării şi costume, pînă
începutul lunii trecute cînd un hacker paniilor să blocheze vizionarea detectarea pielii umane, care
la tablouri şi cristaluri.
a avut acces timp de 12 zile la codul- imaginilor pornografice de _ include un spectru destul de
Pînă acum s-au vîndut în
sursă al noii platforme de operare către angajaţii lor. Ei lucrează larg de culori. Din acelaşi
total peste 4.000 de
Windows cunoscută sub numele de obiecte din "moştenirea" pentru o unitate specială de motiv programul francezilor nu
Whistler. lăsată de familia poliţie din Paris destinată neu­ recunoaşte 2% din imaginile
Ceauşescu, ceea ce tralizării cercurilor de pedofili cu caracter pornografic.
înseamnă 9,3 miliarde de şi pretind că programul lor
rffMWl
& — m M i - - - - - - - - - lei pentru buget. Printre poate face deosebirea dintre
exponate s-a numărat şi un top mode! în bikini şi o • •

un automobil Renault 25, scenă hardcore. Software-ul 4-


DIN CAUZA PROCESELOR
cu preţul de pornire de recunoaşte imaginile şi le ier­
aproximativ 114 milioane arhizează pe o scală de la 1 la
Alanis Morisette îşi vinde
de lei, ultima maşină 100, administratorii de reţea IM ¥

a c ţ i u n i l e la MP3.com rămasă nevîndutâ a lui putînd să îşi seteze propriile


Ceauşescu. standarde despre ce poate fi
ântăreaţa Alanis Morisette a privit şi ce nu. Pînă acum însă
vîndut peste 190.000 de acţiuni
ale firmei MP3.com în ultimele 3 luni şi Pornografie de buzunar
mai are de gînd să vîndă încă 70.000. O firmă din Statele Unite
Ea a cumpărat peste 300.000 de acţiuni specializată în site-urile
ale firmei online ca parte a unui contract dedicate adulţilor, PK
prin care MP3.com îi sponsoriza turul Entertainment, a afirmat S-AU FORMAT CONSILI
din vara acestui an. Dar se pare că recent că a pus Ia punct
odată ce MP3.com a fost nevoit să un site de unde utiliza­
plătească sume de ordinul milioanelor torii pot transfera materi­
de dolari în procese legate de dreptul ale cu caracter reii industriei mass-media tat şi este gata să fie dat în
de autor, valoarea acţiunilor a început pornografic pe dispozi­ (Reuters, France Presse, folosinţă. El este special con­
să scadă drastic şi Alanis Morisette a tive din familia Palm. BusinessWire, Press ceput pentru transmiterea de
preferat să se dispenseze de ele. Serviciul este gratuit, Association, Screaming Media, conţinuturi electronice şi struc­
Ultimul preţ era de 7,31$ pe acţiune. organizatorii foiosind UPI) au anunţat că vor adopta turarea ştirilor multimedia şi va
reclame pentru a-şi un nou limbaj de programare simplifica totodată transferul
amortiza cheltuielile. S¬ acestora către computere şi
care va structura zecile de
au înregistrat însă o
grafice şt fotografii şi mil­ telefoane mobile. Elementul de
mulţime de plîngeri
ioanele de cuvinte folosite zil­ bază al noului limbaj va fi un
privind caracterul acestui
nic pe Internet de agenţiile de "Newsltem", iar în momentul
site, ceea ce a determi­
presă şi site-urile de ştiri. compilării, acesta va fi capabil
nat AvantGo.com, o com­
Consiliul de telecomunicaţii al să sesizeze diferenţa dintre
panie care înlesneşte
Presei Internaţionale a titlu şi corpul articolului, dintre
transmiterea informaţiei
declarat că NewsML, un stan­ un text în limba franceză şi
de pe Internet pe Palm
Pilot, să nu listeze şi dard bazat pe XML (eXtensible unul în engleză, dintre diverse
site-ul PK Entertainment. Markup Language), a fost tes­ formate ale unei fotografii-
riter

j Bboutbliflk \

X p l o r e r
L i n k ' o ' p e d i a
S e r i l e b u c u r e ş t e a n u l u
Pentru pasionaţii de CounterStrike şi nu
numai, la adresele pe care vi le sugerez
ropunerea de luna aceasta ne vine de dentă, iar viitorul promiţător. Există chiar şi o luna aceasta veţi găsi "the real deal";
p la bucureşteanul Stelian Nichita, care secţiune de mică publicitate care cu puţin imagini ale versiunilor din realitate ale
ne sugerează să vizităm pagina www.sapte- efort se poate transforma în forum. Din armelor folosite în joc, informaţii detali­
serî.ro, unde putem găsi informaţii utile pen­ păcate loginul este obligatoriu... Ar fi putut ate despre ele, precum şi preţuri care să
tru cazul în care vrem să ne petrecem zilele, să se gîndeascâ că nu toţi au răbdarea sau vă taie elanul.
nopţile sau serile departe de calculator. chiar posibilitatea de a se înscrie şi a
Rudă electronică a revistei Şapte Seri aştepta ca parola să le vină prin e-mail. http://www, uws.com
împărţită gratuit prin facultăţi, cinematografe http://www.hkpro.com/contents
şi baruri, www.sapteseri.ro conţine practic
aceleaşi informaţii: programul cine­
«re http://www.accuracyinternational.com

matografelor şi teatrelor, ce concerte sau


APTE 3RX - http://www.armalite.com
http://www.sniper-store.com
seri tematice se mai petrec prin baruri şi
http://www.recguns.com
cluburi, informaţii despre restaurante,
http://www.glock.com
expoziţii etc. E posibil să citiţi chiar şi pro­
http://www.sigarms.com
gramul TV. Din păcate, în momentul vizitării,
http://www.colt.com
site-ul nu era tocmai terminat, unele pagini
http://www.remtek.com/arms
fiind încă în lucru. Cu toate acestea layout-
ul este bine realizat, utilitatea site-ului evi­ 1 I

w w w • j o b i n f o . r o

j o b i n f o - r o

f a c e
Vi
p e n t r u |gK

d u m n e a v o a s t r ă

Va găseşte p o s i b i 1 i
a n g a j a ţ i daca s u n t e ţ i
firma

N - a t f " g ă s i t
. . . sau loc d&g.munca
m e o d i t o r ? daca s u n t e ţ i i n
căutarea unuia.

8
n t e r
N E T

J j ^ a a ^ j ^ •a
HOT N O T ? _r-
C u m d i s t r a c ţ i a s e p o a t e t r a n s f o r m a în hobby
o r T

http://www.amihotornot.com 8.1 * •* r i

Premisele de la care pleacă site-ul "Am I hot... or not?" sunt simple: atît bărbaţii, cît S ă
V
şi femeile ţin să aibă o părere obiectivă despre cît de bine arată, iar pe de altă
9

parte, bărbaţii cel puţin, şi probabil şi femeile, simt nevoia să ierarhizeze reprezen­
tanţii sexului opus dîndu-le note. Site-ul nu face decît să combine cele două activ­
ităţi, dînd naştere unei soluţii pentru pierderea timpului de două ori patologică: este
contagioasă şi creează dependenţă. Tot ce trebuie să faci pentru a vedea ri Ap l ^ K J u j u r * M. ' J l TT^H(

următoarea poză este să acorzi o notă- Point&click, aş putea spune. Un 2 de la - J• r


M U i5 gur ti n 1

obraz pentru o brunetă â la tanti Măria, un 7 suav pentru o blondă excelentă... de


la gît în jos, un 10 din toată inima pentru o roşcată care ar trebui să fie manechin,
un 5 neobrăzat pentru o tipă cu atribute materne bine dezvoltate, dar care s-a
fotografiat cu prietenul, un 1 binemeritat pentru Miss Piggy Colesterol care mai are
puţin şi se revarsă din poză, din nou 10 pentru... Ei, vedeţi voi la cine mă refer...

Ceva oribil... şi a m u z a n t t o t o d a t ă
111 http://www. something awful.com
Oui f^rtJ •C-or'pl o rrt

LI LC Pentru cei care îşi mai aduc aminte orele de română din ficeu (dacă nu cumva le
LI-41 • trăiesc din plin), pe undeva pe !a Tudor Arghezi se vorbea de estetica untului. Nu
ştiu de ce, dar site-ul Something Awful mi-a adus aminte de înţelesul aceastei sin­
tagme, pe care la momentul respectiv l-am reţinut mai de voie, mai de nevoie. S A
i " ^ i J™ »f fj*t 1* n u J i * * * ( * 4 taun t f f r q r. p-y w n PMT, # 4 tf* * * * Î I W * ftt i > M * r
parodiază cu neobrăzare tot ce poate fi mai inestetic, mai stupid şi mai iritant pe
web, reuşind să îşi amuze vizitatorii. Cronicile sarcastice a!e lui Cliff Yablonski sunt
T**«. frt<r*"T**d pfii n v q ™±3 t o v t v hţw re - * - 4 * t * * v«urv

4? v ' i h n l *tfr* I h ^ w U T|S* ^ ifc» ^ w f " 1 rwHH M JLAI IO 4 I E AtfVl

absolut delicioase, iar joculeţele inventate de el sunt hilare în ciuda/datorită graficii


execrabile. Jeff K. acolituî său credincios, schilodeşte fără milă gramatica limbii
r M J ^ Vhtfh C l d A " - '"* PKCLCTV

r7# V J . LV.^i
r
gF f i i i i p t t v . TK* IşNfkţ

hopB hri M «HJ


ID
1 r
M» t n j p ^ j r d 9Appy in
I NOU* ^ -v • • i • ^ " ? • • L J j : J • • * fug » t
tP-v C*^"" rAţ-»i K«n MUJI* 0
•.
« w t ^ t i L
f
* m 44v»• r
I t f v d «T *
H A 4 " f c.-i tf* « CVT
i* M>
ffflWi
| % f i f « W TFflfl E
4 * ^ U'P 4 k t
engleze în interviuri reale sau imaginare, transformînd orice încercare de lectură
CJft"ţ do- i n - i l H ^ J iXfit M ^ ^ b + f j ' ţ l t r . t a l t f f U d P^i vO^F>*;i>C(rtfr t f h
*< 1 n* OCtOTurt r
J
y
într-un adevărat calvar şi ne delectează cu imagini desenate în Paint. Cei doi dau
cu tifla celor începători în ale Internetului, paginile lor avînd un aspect voit naiv şi
I hUJv fKw j * ^ 1 kj-t+sd JJJI U N of **m fu w i W i v t ^ n v/>r^q P4r rrfwr tQ l u d tty frTW ftf^V. neglijen şi iau în răspăr problemele "arzătoare" ce pun pe jar reţeaua reţelelor.

I b*J VAd^i AV* M-rf l>> r v ^ p F*» P>^ ST


B
WV * ** ffrt rt

• e - a hoţii şi v a r d i ş t i i , v a r i a n t a real life


http://www.specialoperations.com
După sâptâmîni de jucat CounterStrike (la unii mai repede, !a alţii mai tîrziu), începe
să te rîcîie o curiozitate: cum e, domne, să fii antiterorist sau terorist? Răspunsul
poate fi găsit pe site-ul Special Operations. Aici găsiţi descrieri ale principalelor
unităţi de antiterorism, din Statele Unite sau Internaţionale, precum şi informaţii
despre principalele grupări teroriste. Dacă vreţi să ştiţi ceva despre SAS (Special Air
Service), SWAT, SEAL sau Delta Force aici este bine să căutaţi. Şi tot aici puteţi afla
de existenţa unor forţe militare implicate în lupta antiteroristâ de care poate nu aţi
mai auzit pînă acum, cum ar fi Batalionul 1 Para-Commando din Bangladesh sau
Grupul de Intervenţii Speciale din Latvia, Din păcate România este menţionată, fără
însă a avea o pagină dedicată, ceea ce înseamnă că fie celor de la noi nu le pasă
de imaginea în străinătate, fie DIAS-ul nu este atît de performant pe cît se laudă că
este.

• • TT*7 mâ
^ > freeservers
\ferel r D e s e n e a n i m a t e nu d o a r p e n t r u copii
http://www.wildbrain.com
Pomenit pînă şi în New York Times, acest site este gazda unor serii de desene ani­
4
mate Flash originale şi amuzante. Iar ce este cel mai important, download-ul este
gratuit. Puteţi urmări aventurile Anitei Bomba, o spărgătoare de bănci de-a drep­
tul... explozivă, sau ale lui Joe Paradise, o combinaţie între James Bond şi Philip
Marlowe, un detectiv particular cu atitudine. Un alt erou original este Frank Tripper,
un individ absolut comun, cu o slujbă banală şi fără viaţă personală, care însă
reuşeşte fără prea mare dificultate să pună probleme personajului negativ, The Evil
5> Ambasador. Micile clipuri animate în Flash nu sunt nici pe departe destinate doar
copiilor, iar cei ce apreciază (sau vor aprecia) umorul de tip Something Awful se vor
amuza cu certitudine şi la vederea acestor parodii. Dacă vreţi să staţi la curent cu
aventurile eroului/eroinei preferat/preferate, nici o problemă; puneţi-le ceior de la
WildBram la dispoziţie adresa de mail şi ie veţi primi prin poşta electronică.
inter

Cristian Soare "Mai departe vom lupta cu penelul de gâscă în mână"

Luna aceasta a m fost bombardaţi cu critici care de care mai amarnica şi g r e u c e n e a s c a treabă a selectării şi scormonirii

pertinente şi c u subiecte a s e m ă n ă t o a r e . Tone şi t o n e de cât m a i adânci pentru a le s c o a t e la lumina publicului

scrisori scrise prost şi c u ortografia la p ă m â n t mi-au lumi­ aproape m-a golit de energie. A ş a încât, dragi concetăţeni,

nat cearceafurile noaptea când le c i t e a m cu lanterna să nu tovarăşi, prieteni, neobosiţi critici, cumpărători şt vânzători

m ă prindă o m u ' negru. La fiecare nouă scrisoare pe care o de m e r d e n e l e , controlori şi alţii, luna u r m ă t o a r e vreau sa

deschideam, m ă a ş t e p t a m să sară o b o m b ă dinăuntru şi să văd scrisori ce încep cu Dragă X t r e m P C şi s u n t scrise cu

ţipe la mine: Eşti mort! Nu s-a î n t â m p l a t şi c a dovadă rubri­ punctuleţe şi s p u n numai de bine. Clar?

ca, eu, revista, articolele e t c , etc. încă există. Din păcate,

Nu avem doage? cnsoare


Scuzaţi-mi limbajul, însă

v ă l i p s e ş t e o d o a g ă ? Ce, Fasciştilor! Mincinoşilor! curate şi funcţionari român, şi anume bejenia. Cu


nu m a i aveţi c e f a c e c u Eu, c a m e m b r u al viitoru­ nesimţiţi, c â n d t o t bocceluţa în spinare şi
paginile d e le u m p l e ţ i cu lui g u v e r n , ştiu că voi veţi poporul, şi Ş e f u l nostru în nădragii suflecaţi, vom lua
prostii d e g e n u l m I R C şi muri printre primii p e f r u n t e a lui, m o a r e d e caiea munţilor. Ne vom
P e n s y o n W a r s ? V ă cre­ altarul Şefului Cel M a r e . f o a m e ? D e s e t e ? De rău otrăvi fântânile şi vom arde
d e a m r e v i s t ă s e r i o a s ă , iar Şi ştiţi d e c e ? P e n t r u c ă d e m a r e ? D e capra vecinu­ păşunile, vom înjura în sur­
voi o daţi cu m u c i i prin faceţi r e c l a m ă a s c u n s ă la lui şi d e porcul primaru­ dină şi vom cumpăra toate
m a z ă r e m a i abitir d e c â t P o ş t a R o m â n ă ! Păi da, lui? A u , a u b a ? merdenelele de pe piaţă.
c o n c u r e n ţ a . Faceţi u n domnilor, nu aveţi voi Şeful Cel M i c Acolo în munţi, vom îngropa
t r a t a m e n t cu v i t a m i n e şi patru (4!) rubrici c e s e XPC-ul Ia un cot de plai pe-o
reveniţi-vă. o c u p ă cu a c e a s t ă prob­ n asemenea momente gură de rai, la umbra
Ionel B u z d u g a n , Ploieşti l e m ă ? Păi da nu le aveţi groaznice, colectivul păşunilor şi în iarba-naltâ a
t o t t i m p u l pline? Păi d a redacţional al XPC ar dori să brazilor, şi vom pune de-o
Definiţia de revistă serioasă ce, e u nu ştiu că P o ş t a facă un anunţ: "Noi, cei pe revistă subversivă şi patriot­
zic că se aplică din plin şi în R o m â n ă e s t e f o r m a t ă din care îi ştiţi, refuzăm să cre­ ică: Ioana. Mai departe vom
toate ipostazele. Testele e l e m e n t e d u ş m a n e şi dem că avem ceva de-a lupta cu penelul de gâscă în
făcute în revistă, reviewurile T
potrivnice poporului face cu capra vecinului. mână împotriva celor ce ne
previewurile şi restul sunt r o m â n ? A u nu ei a d u c Cum însă nimeni nu ne blesteamă şi ne minciunesc.
făcute în deplinătatea fac­ veştile p r o a s t e ? A u nu ei crede, ne vedem nevoiţi sâ Apoi, mai departe, nu ştim
ultăţilor şi universităţilor a d u c facturile şi a m e n ­ recurgem la veşnica mişcare ce vom face. Vom vedea
mintale aşa că nu prea ai de zile? A u nu ei au sedii de du-te/vino a poporului noi."
ce să te plângi. Dacă nu am
fi serioşi, am putea testa putem noi de tare în orice ar fi cel mai bun. O chestie iniştiţi, cu ursuleţul în braţe.
acceleratoarele (exemplu direcţie, iar acela ce ar simplă şi pe înţelesul tuturor,
arbitrar) mult mai simplu. Le- ajunge cel mai departe ăla ce sâ mai zic că ne-ar scăpa Te urăsc!
am lua şi le-am arunca cât şi de toată vorbăria aia cu D o m n u l e Cristian S o a r e ,
Ghidul 6-lover-utui d i n XPC15 a p r i m i t l a u d e , dar şi m u l t e c r i t i c i . . * termeni specifici. în rest, t e urăsc. Din a d â n c u l
Se p a t e c a u n i i s-au s i m ţ i t cu m u s c a pe c ă c i u l ă . încercăm să impunem revis­ s u f l e t u l u i m e u şi c u t o a t ă

tei o direcţie deosebită de d e d i c a ţ i a d e c a r e s u n t

concurenţă, însă pentru cei capabil. Eu nu c r e d c ă o

ce au probleme cu p e r s o a n ă a t â t d e r e a c a

adaptarea la lucruri noi şi t i n e a m a i m e r s v r e o d a t ă

diferite le recomand cu p e a c e s t p ă m â n t , c e s ă

căldură să se aboneze la m a i s p u n d e scris la o

Universul Copiilor. Ei nu o să revistă. D e c e îţi baţi j o c

te ia prin surprindere nicio­ d e cititori? D e c e le iei în

dată. Sau cel puţin aşa cred d e r â d e r e p r o b l e m e l e ? Ţi-

eu. Cât despre irosirea au f ă c u t c e v a ? Eu îţi

paginilor, aberezi. Nimic nu d o r e s c să îţi c a d ă m o n i ­

se iroseşte, întotdeauna ce t o r u l p e p i c i o a r e şi s ă ţi

avem aia băgâm. Deci, nu s e strice t a s t a t u r a c â n d

am scos niciodată ceva ca ţie l u m e a m a i d r a g ă . S ă s e

să băgâm în loc jocul inven­ t o p e a s c ă cd-urile în drive

tat. Asta ca să poţi dormi şi s ă ai bad-uri p e d i s k e t e .


S ă ţi s e r u p ă cablul d e ali­ mişcare futilă de răzbunare.
m e n t a r e şi s ă îţi m o a r ă Da nu vă faceţi probleme...
1

a c c e l e r a t o r u l la intrare în Dacă nu reuşim aşa există


joc. Du-te şi m o r i ! întotdeauna străvechea
G r e p h , e m a i l nitroglicerină.
Pe de altă parte, draga mea
Domnule Greph, e-mail, senti­ Lula, şi eu sunt puţin nedumer­
mentele mele concordă şi se ită. Tu de ce eşti nedumerit?
înlănţuie perfect cu ale tale. Eu
îţi urez să ţi se umezească Cine nu pricepe...
buzele, să îţi curgă lacrimile şi V ă r o g d i n suflet, n u v ă m a i

să simţi sudori pe urmele tale. b a t e ţ i j o c d e cititori!

Sâ priveşi în ceaţă şi să vezi U l t i m e l e d o u ă n u m e r e au

lumină, să te uiţi la picioare şi f o s t cel p u ţ i n s p u s j a l n i c e .

să vezi o şină. Apoi să te calce S h a t t e r e d G r e e v a y şi

trenul. Să îmi scrii cu taste P e n s y o n W a r s a r a t ă c ă nu

umede şi vraişte, buze strânse s u n t e ţ i în s t a r e s ă scrieţi

tare într-un rictus clar. Să nu ai d e s p r e c e v a b u n şi t r e b u i e

parte de articole de jocuri ci s ă i n v e n t a ţ i t o t soiul d e


Pensyon Wars arata evident în opinia lui Alex Duduman ca nu avem despre ce scrie şi
numai de papetărie. Să te uiţi inventăm jocuri pentru a umple paginile. Bravo Dudu! Ne-ai prins. c i u d ă ţ e n i i . NU, r e f u z s ă m a i

la cer şi să vezi o gaură, să te d a u banii p e a ş a c e v a .

uiţi în jos şi să vezi o mare. Să s ă o f e r e e c h i v a l e n t u l ironic la u l t i m a m e a s c r i s o a r e A ş t e p t o r e v i s t ă r e s p e c t a b i l ă

mă vezi că mor, dar numai ia al u n e i p a l m e d e s t u l d e u n e l e lucruri s-au s c h i m b a t şi nu u n a b u n ă d e f o l o s i t p e

televizor, într-un film cu clasici, u s t u r ă t o a r e p e o b r a z u l celor în m a i bine, a l t e l e a u r ă m a s p o s t d e h â r t i e igienică. A s t a

fără Inodor Botswani. Şi apoi c e v o r b e s c c u d e g e t e l e . M i e la f e l . D e e x e m p l u e u s u n t a m a v u t d e s p u s . H o w g h ! ! !

să-mi scrii. Na belea, ce de nu î m i p a r e a fi o irosire a p u ţ i n n e d u m e r i t : voi d e f a p t A l e x D u d u m a n , e-mail

ucruri rele... s p a ţ i u l u i , m a i a l e s c â n d cui f a c e ţ i c o n c u r e n ţ ă : * * * * *

o f e r ă d e s t u l e m o t i v e s a râzi. s a u A c a d e m i a C a ţ a v e n c u ? Diferenţa dintre a scrie despre


Un alt cap în gură Şi hai g a t a c ă î n c e p să s u n " L u l a " , e-mail ceva ce îşi lăfăie toate ele­
Folosindu-mi d r e p t u l la la * * * * * F a n L e t t e r . La mentele pe ecran, într-o abilă
r e p l i c ă a ş dori şi e u s ă d a u r e v e d e r e . Problema cu concurenţa este paradă, şi a scrie despre ceva
u n " c a p în g u r ă " criticilor ps. P e n t r u a echilibra că nu este concurenţă. Sau ce este doar în mintea ta este
î n v e t e r a ţ i ai xpc-ului şi m a i b a l a n ţ a p r o m i t s ă r e v i n l u n a mai bine spus nu există o con­ echivalentă cu diferenţa, sau
a l e s celor c e s-au trezit d e v i i t o a r e c u critici s a u s ă curenţă reală între revistele de mai degrabă uşurimea constru­
c â n d c u s c h i m b a r e a d e per­ t r i m i t o s c r i s o a r e d e b u o n e gen de la noi din moment ce irii unui castel de nisip pe o
s o n a l şi i m a g i n e . N u s u n t u n a u g u r i şi la * * * * * . M ă m a i sunt doar trei, sau mai bine plajă plină cu găletuşe şi
cititor fidel al publicaţiilor g â n d e s c . . . spus două şi una tradusă cu tot lopăţele, şi încercarea de a
d e g e n d e la noi, î n s ă î n t â m ­ A d r i a n G h i d o v e a n u , cu greşeli din străvechea şi construi acelaşi castel pe un
plător, prin i n t e r m e d i u l şi atât de politically corecta limbă trotuar oarecare de pe
b u n ă v o i n ţ a colegilor m e i d e Cu toate că nu sunt adeptul germanică. în acelaşi timp, citi­ Magheru. Deci, nu cred că cele
b i r o u , l u n a d e l u n ă c i t e s c scrisorilor patriotice, sau cel tori sunt suficienţi încât fiecare două producţii made in xpc
a t â t XPC, c â t şi * * * * * şi * * puţin al publicării lor, iacătă că să îşi vândă ediţia fără să se sunt făcute din plictiseală sau
*****_ î n m o t | C | a r f xPC-ul am făcut-o şi pe asta. Şi ca să încalece prea mult. Aşa încât pentru că nu "puteam" noi să
r e u ş e ş t e s ă e v o l u e z e c â t d e nu credeţi că este o pervertire a noi, într-o încercare disperată scriem de ceva serios. Şi cu
c â t d e la n u m ă r la număr, nu spiritului muşcător ce încearcă de a crea concurenţă, pericolul de a mă repeta, nici
î n t o t d e a u n a a t â t d e m u l t s a u să îşi înfigă dosul în scaunul încercăm să acaparăm şi o nu am scos ceva din revistă
d e b i n e p e c â t a m v r e a , î n s ă miştoului artistic, singura moti­ parte din cititorii Academiei şi pentru a băga ceie două arti­
clar e x i s t ă o i n t e n ţ i e p e vaţie reală a acestei întâmplări mai nou pe cei ce citesc cole. Cât despre valenţele de
a c o l o prin b u n k e r e l e este faptul că se potriveşte per­ PLAicuBOI. Poate, astfel, val­ hârtie inginerică a revistei, te
r e d a c ţ i e i . N u ştiu c e a v e ţ i fect cu ce scrisori am primit oarea articolelor va fi forţată să las pe tine, un specialist al
voi în interiorul c ă p ş o a r e l o r luna asta. Şi nu, nu a câştigat o ia în susul scării de măsurare tronurilor de peste tot, să
v o a s t r e , î n s ă e u a m râs a t â t nici un premiu pentru asta. a bunătăţurilor jurnalistice, şi, izbeşti cu pertinenta-ţi părere
la G r e e v a y c â t şi la P e n s y o n
cine ştie, poate respectivele lanţul de tras apa.
W a r s , iar prin a r t i c o l u l d e [ar tu, Lula dragă? publicaţii o să bage şi ele două
m I R C băieţii aia doi au r e u ş i t Tot Lula v ă scrie. V ă d c ă d e trei articole de jocuri, într-o

11
1 abcuT.biaM j

C a l c u l a t o r u l m a i

b u n d u ş m a n al o m u l u i
Tip articol: Conexiuni - Redactor: Adrian Dorobâ;

Avertisment:
Citirea acestui
articol poate
dăuna relaţiei
cu calculatoru
H alculatorul, aceasta min­
unată invenţie a secolului
XX, ne mănîncă zilele
atît la propriu cît şi la figurat,
fără milă şi fără remuşcări. Nu
Practic toţi cei care lucrează cu
calculatorul sunt ameninţaţi de
aceste probleme în cazul
utilizării îndelungate a mouse-
ului sau a tastaturii. RSI-ul nu
totală a mobilităţii mîinii.
Leziunile tendoanelor sunt şi
ele de două feluri: tendonita şi
tenosinovita. Tendonita este
rezultatul încordării repetate a
numai cînd se dovedeşte mai este cu toate acestea o boală"
l1
tendoanelor mîinii; încordarea
personal. rapid, mai eficient sau (arareori) nouă şi nici datorată exclusiv produce inflamaţie, fibrele ten­
mai bun strateg în jocuri, ceea calculatorului: în 1713, într-o doanelor încep să se separe şi
ce generează adesea bruscarea lucrare cunoscută în domeniu, se pot uneori chiar şi rupe,
aparent nemotivatâ a tastaturii şi doctorul veneţian Bernadino lăsînd în urmă fragmente ce pro­
o trecere în revistă a celor mai Ramazzini observa că mişcările duc o mai mare iritaţie şi durere.
cunoscute injurii. Nu numai cînd repetitive ale mîinîi produc "mal­ Cea mai comună formă a ten-
clachează fără drept de apel, adii" în rîndul contabililor şi donitei este cea sub-acutâ care
oferind amare surprize albastre, copiştilor, iar în 1840, docu­ are drept simptome o durere
fum, zgomote sau tăceri sus­ mentele consemnează o epi­ surdă în zona încheieturii şi
pecte. Ci tot timpul cît este uti­ demie de "crampe musculare" antebraţului şi care devine din ce
lizat. ce făcea ravagii în rîndul biro­ în ce mai dureroasă pe măsură
Pur şi simplu folosirea craţiei londoneze. Termenul ce activitatea care a produs-o se
îndelungată a calculatorului nu modern de RSI a fost adoptat repetă. Tenosinovita este o infla­
duce la nimic bun. Decît cel muft însă în 1970, în Australia, odată mare a învelişului tendoanelor,
la o pierdere mai mult sau mai cu introducerea terminalelor de care intervine cînd activitatea de
puţin plăcută a timpului. Mai în calculator la locul de muncă. încordare a tendoanelor este mai
glumă, mai în serios, acest arti­ Cele mai comune forme ale RSI puţin iritantă şi intermitentă, însă
col se doreşte a fi un avertis­ sunt sindromul tunelului carpian teaca tendonului are probleme în
ment: pe termen lung, calcula­ şi leziunile tendoanelor. a ţine îendonul lubrifiat. Drept
torul nu este user-friendly indifer­ Sindromul tunelului carpian este rezultat, se îngroaşă, se
ent de sistemul de operare insta­ cauzat de comprimarea şi inflamează şi cauzează durere.
lat. Numeroşi specialişti au căzut iritarea nervului median de oase­ Ambele tipuri de leziuni ale ten­
de acord că şi în cazul calcula­ le încheieturii. Desele mişcări ale doanelor sunt însoţite de durere
torului abuzul dăunează, atît mîinii irită nervul iar menţinerea în degetele de la mînă iar pe
fizic, cît şi psihic. în cele ce mîinîi într-o poziţie neprielnică măsură ce boala progresează de
urmează veţi vedea cîteva dintre pentru o lungă perioadă de timp dureri în dosul palmei şi în mon­
problemele pe care ar trebui să îl poate comprima suprimînd turile degetelor, precum şi de o
le ocoliţi dacă nu vreţi să regre­ temporar transmiterea impul­ senzaţie de arsură în antebraţ.
taţi mai tîrziu. surilor nervoase. în timp, Mouse-ul, acest instrument
această situaţie poate conduce atît de util pentru mulţi, este
Cu mîna înţepenită pe mouse la formarea în acea zonă a unei cauza celor mai multe dintre
Unele dintre cele mai importante fibroze, o masă de ţesut tare şi aceste probleme, în condiţiile în
probleme generate de calculator inflexibilă, care are drept efecte care nu este utilizat cum trebuie
sunt disfuncţiile membrelor secundare dureri constante în putînd cauza disfuncţii la nivelul
11^ superioare grupate de ameri­ încheietură, amorţeală şi articulaţiei cotului, umărului sau
cani sub denumirea de RS înţepături în degete şi în cele din chiar la nivelul zonei cervicale.
(Repetitive Strain/Stress Injury). urmă pierderea parţială sau Chiar şi mîna stîngă (în căzu
n t e r
N E T

tul sănătăţii lor. Dimensiunile mici ice încărcate pozitiv sunt azvîrlite
Sfaturi de bun-simţ pentru a nu avea probleme mai tîrziu ale tubului, tehnologia învechită, către noi de către curentul elec­
ratele de refresh suportate sunt tromagnetic ce este creat ca un
Poziţionaţi-vă mouse-ul în dreptul tastaturii. Dacă aveţi tray pen­ cîteva dintre motivele pentru care efect secundar de tubul catodic
tru tastatură şi nu are loc şi pentru mouse, mai bine nu folosiţi îşi vor blestema zilele mai tîrziu. al monitorului. Din păcate pentru
tray-ul. Dar indiferent de dimensiunile noi, faţa, ochii şi sistemul nostru
Când utilizaţi mouse-ul, pentru propriul vostru bine, încercaţi să monitorului şi indiferent de bronhial sunt încărcate negativ,
nu îl maltrataţi. Ţineţi mâna pe el lejer, menţinând încheietura ergonomia sa, orele petrecute în ceea ce înseamnă că vrînd
dreaptă. faţa monitorului îşi vor spune nevrînd atragem toate aceste
Aveţi grijă să nu vă sprijiniţi cotul mâinii stângi (sau drepte, dacă inevitabil cuvîntul. Ochii particule pe faţă şi în plâmîni. Pe
sunteţi stângaci) pe birou sau pe braţul scaunului. străbătuţi de vinişoare roşii şi monitorul vostru se adună pra­
Nu ţineţi mâna pe mouse dacă nu aveţi nevoie de el în momen­ ful? Un experiment folosind o
frecventele dureri de cap sunt
tul respectiv.
marca utilizatorilor împătimiţi ai placă de cupru (ce simula utiliza­
în timp ce a;teptaţi să se încarce o pagină de web, ţineţi-vă torul), plasată la 30 de cm în faţa
calculatoarelor. Desi nu există
mâinile relaxat de o parte şi de alta a corpului.
dovezi clare că orele petrecute unui monitor, a demonstrat că
Luaţi pauze frecvente din faţa calculatorului şi plimbaţi-vâ prin
cu ochii în monitor pot produge aceeaşi cantitate de praf care se
cameră şi întindeţi-vă pentru a îndepărta încordarea din muşchi
pagube ireversibile ochiului adună pe monitor se adună şi pe
şi tendoane.
uman, numeroşi doctori aver­ placă. Iar în acest praf pe care îl
în care folosiţi dreapta în jocuri tizează că strălucirea display-ului înghiţim zilnic în faţa calculatoru­
sau pentru a naviga pe Internet) poate duce în timp la scăderea lui sunt sute de mii de acarteni
nu este scutită de necazuri. acuităţii vizuale şi la pierderea (dermatophagoides pteronissi-
Websurferii au obiceiul parţială sau totală a vederii noc­ nus), păianjeni microscopici care
nesănătos de a-şi sprijini cotul turne. De asemenea fixarea sunt cauza principală a multor
mîinii stîngi pe birou sau pe privirii pe ecranul calculatorului alergii de acest tip. Dacă
braţul scaunului în timp ce poate duce la o încetinire semni­ strănutaţi, aveţi ochii roşii şi vă
aşteaptă ca un site să se încarce ficativă a ritmului cu care ustură gîtul fără să fiţi răciţi,
Wrist extension with a pleoapele clipesc, ceea ce se acesta s-ar putea sâ fie motivul...
mouse on a platform that ts ( eu cel puţin m-am surprins de transpune în uscarea globilor
Jevel w"th the keyboard base nenumărate ori în această Şi de parcă toate acestea nu
l k n in 4 mouse poziţie). Ei bine, medicii afirmă oculari şi scăderea rezistenţei la ar fi de ajuns, o dispută subter­
r-n A t\M
că această acţiune creează o infecţii oculare. ană din lumea ştiinţifică, puţin
(itatform to The
sidu ol ihi?
Icpyhnjrd
presiune nedorită asupra nervului Nu trebuie să uităm nici de documentată, avertizează şi
incrr?dse£ wikl ulnar, cel responsabil pentru sen- epilepsia fotosenzitivă, o boală asupra altui pericol: intoxicaţia cu
zitivitatea antebraţului şi mîinii. de care mulţi dintre noi s-ar cupru. Nivelul de radiaţii electro­
GXtGRSÎDfl

rluiinq
V-aţi lovit vreodată la cot de un putea să suferim şi nici să nu magnetice (chiar socotit pentru
colţ duşmănos şi v-a venit sâ vă ştim şi care este declanşată de un monitor low-radiation) este un
blestemaţi zilele? Aduceţi-vă lumină intermitentă sau anumite factor care încurajează retentia
aminte senzaţia... Comprimarea modele licărind pe ecranul calcu­ de cupru în organism. Iar de cînd
repetată a nervului ulnar în latorului. Crizele de epilepsie s-a renunţat la ţevile galvanizate
modul pe care vi l-am pomenit fotosenzitivă datorate jocurilor (ce "îmbogăţeau" apa de la robi­
poate face ca în timp braţul să se video au fost sesizate începînd net cu zinc) în favoarea celor lip­
Sule» Mtiscles resimtă şi să vă treziţi fulgeraţi cu 1981 şi au intrat pregnant în ite cu cupru se poate spune că
de puseuri asemănătoare de atenţia opiniei publice la doar ceî care beau apă minerală
durere în timpul nopţii sau chiar începutul lui 1999 cu ocazia nu îngurgitează zilnic cîteva
şi în timpul zilei. lansării pe ecran a filmului de miligrame de cupru. Intoxicaţia
desene animate japoneze cu cupru poate avea ca rezultat
Suma persoanelor afectate
Pokemon {Pocket Monster) unde anemie, stări de rău generale,
de deficiente ale membrelor
o scenă în care se succedau epistaxis (sîngerare nazală), iar
superioare din cauza calculatoru­
rapid lumini laser roşii şi albastre în plan psihic depresii şi chiar
lui creşte cu 20% de la an la an,
a băgat în spital şase băieţi şi o schizofrenie. 400-500 mg de
în 1999 jumătate de milion de
fetiţă, cu vîrste cuprinse între 9 şi cupru în sînge e un lucru cu care
indivizi fiind depistaţi ca suferind
16 ani. Un grup de cercetători nu e de glumit, iar o cantitate de
de una dintre formele de RSI.
francezi a experimentat acum un 3,5 g de cupru este mortală.
Specialiştii consideră că are
potenţial pentru a deveni boala an pe un grup de persoane sus­
industrială cea mai comună a ceptibile de epilepsie fotosenzi­ Cu fundul pe scaun
secolului XXI. tivă folosind clipuri video de două Corpul uman nu este conceput
minute din trei jocuri în vogă. O pentru a sta într-o poziţie seden­
cincime din grupul de test a avut tară pentru perioade lungi de
Cu ochii în monitor
o criză epileptică, declanşată fie
Nu cred că sunt puţini aceia care
de o scenă în care se succedau
dorind neapărat sâ achiziţioneze
pe diagonală linii albe şi negre,
un calculator, au considerat că
fie de o scenă cu dealuri
scapă mai ieftin dacă îşi
înzăpezite de un alb orbitor.
cumpără un monitor de 14". în
acest fel nu au reuşit decît să O altă afecţiune potenţială
facă o economie mai mult sau este alergia produsă de electrici­
mai puţin apreciabilă în detrimen­ tatea statică, în fiecare secundă
milioane de particule submicron-
timp. De aceea statul pe scaun de adictivitate se implică exagerat Concluzie
în faţa calculatorului ore întregi de mult în relaţiile virtuale, ajungînd Nu zic că vă veţi confrunta cu toate
nu poate fi altfel decît dăunător. în unele cazuri pînă la un aşa-zis problemele de care v-am vorbit, însă
Toată structura musculoscheletală adulter, iar prietenii din camerele de din moment ce citiţi această revistă,
a spatelui poate fi afectată parţial chat devin rapid mai importanţi decît am convingerea că petreceţi cel
sau în totalitate, durerile în zona cei reali sau decît membrii apropiaţi puţin 5-6 ore pe zi în faţa calcula­
coloanei, umerilor şi gîtului fiind doar ai familiei; torului. Ceea ce e deja mult. Şi cu
nceputul, ele cronicizîndu-se în Dependenţa de jocurile online: cît e mai lung timpul petrecut în faţa
timp. aici sunt incluse mai multe prob­ calculatorului cu atît creşte probabili­
Nu mă faceţi sâ îmi aduc aminte leme, incluzînd jocurile multiplayer, tatea ca una dintre aceste probleme

de creşterea în dimensiuni a burţii, cazinourîle virtuale, cumpărăturile să îşi facă apariţia. Mai lăsaţi
îngroşarea arterelor, riscul de atac on-line, schimbul de acţiuni. Avînd în jocurile şi Internetul pentru o vreme
cerebral crescut, care sunt cu toate vedere situaţia din România, cred că şi mai ieşiţi pe-afarâ, mai jucaţi un
efecte secundare ale statului doar prima variantă se aplică. baschet, mai plimbaţi-vă cu prietena,
îndelungat pe scaun, indiferent cît Supraîncărcarea informaţională: schiaţi, beţi o bere, eu ştiu, ceva ce
de ergonomie ar fi el. Cantităţile imense de informaţie vă place să faceţi.. Apoi întorceţi-vâ
disponibile pe Internet au creat un la calculator că rămînem fără citi­
Mens sana in corpore sano? nou tip de comportament compulsiv tori...
Tot mai mulţi medici avertizează că privind adunarea şi organizarea de
Internetul şi jocurile pe calculator pot informaţii din bazele de date de pe
crea dependenţă. Centrul pentru web, activitatea fiind voluntară şi
Dependenţa de Internet (Center for fără legătură cu slujba persoanei
On-Line Addiction-C.O.L.A.) din respective.
Statele Unite împarte activitatea Dependenţa de jocurile non-
Intemetuluî în patru ramuri princi­ interactive: Nu ţine chiar de Internet,
pale, care, în ordinea numărului de însă ei au inclus-o la secţiunea de
'Victime", sunî următoarele: adictivitate a calculatorului în gener­
Dependenţa cyber-sexuală: indi­ al. Chiar dacă vă vine sau nu să
vizii adună şi fac schimb de imagini credeţi, dependenţa de
pornografice şi/sau sunt implicaţi în Minesweeper şi Solitaire a făcut ca
jocuri role-playing on-line cu tentă mulţi să îşi piardă slujba. Iar pentru
sexuală şl chat rooms pentru adulţi; cei care nu au o slujbă legată de
Dependenţa cyber-relaţională: domeniul jocurilor, există numeroase
persoanele care suferă de acest tip jocuri care pot crea dependenţă...

Răspundeţi la următoarele timpul pe care îl pierdeţi pe 13. Cît de des vă răstiţi la • a c ă ai î n t r e :


întrebări, gradîndu-vă răspun Internet? cineva atunci cînd vă deran­ - 2 0 şi 4 9 p u n c t e : Eşti un
şurile după următoarea scală 6. Cît de des vă sunt afectate jează de pe Internet? u t i l i z a t o r obişnuit de
de valori. (în răspunsurile notele de la şcoală/munca din 14. Cît de des vă pierdeţi I n t e r n e t , S-ar putea să
voastre ţineţi cont de timpul cauza timpului petrecut on­ nopţile din cauza log-in-uriior exagerezi cu t i m p u l
petrecut on-line fără legătură line? tîrzii? p e t r e c u t online uneori,
cu serviciul, dacă sunteţi 7. Cît de des vă verificaţi e- 15. Cît de des vă gîndiţi cum însă încă mai ai c o n t r o l
angajaţi). mail-ui înainte de a face altce­ ar fi să fiţi online în timp ce asupra nevoii tale de
va? sunteţi offlrne? Internet.
1 - foarte rar 8. Cît de des vă este afectată 16. Cît de des vă spuneţi - 5 0 şi 7 9 p u n c t e :
ocazional productivitatea la locul de "încă două-trei minute' atunci
1 Experimentezi ocazional
frecvent muncă/şcoală de timpul petre­ cînd sunteţi conectaţi la probleme d a t o r a t e abuzu­
destul de des cut pe Internet? Internet? lui de I n t e r n e t . A r t r e b u i
întotdeauna 9. Cît de des deveniţi defensiv 17. Cît de des încerci să să meditezi la impactul
şi secretos cînd cineva vă reduci perioada de timp pe a c e s t u i mediu asupra
întreabă ce faceţi cînd staţi pe care o petreci pe Internet şi vieţii tale.
1. Cît de des descoperi că ai
Internet? - 8 0 - 1 0 0 puncte:
stat pe Internet mai mult decît nu reuşeşti?
10. Cît de des vă refugiaţi din Dependenţa de I n t e r n e t
intenţionai? 18. Cît de des încerci să
faţa unor probleme curente e s t e o r e a l i t a t e în cazul
2. Cît de des neglijezi treburile ascunzi faţă de cineva cît de
căutînd alinare pe Internet? tău. Este o problemă
casei pentru a petrece mai mult timp petreci online?
11. Cît de des vă surprindeţi serioasă şi ar t r e b u i să
mult timp on-line? 19. Cît de des alegi să petreci t e gîndeşti la ce prob­
3. Cît de des preferi distracţia aşteptînd cu nerăbdare mai mult timp online în loc să leme îţi cauzează în mod
pe Internet petrecerii timpului momentul în care veţi naviga ieşi în oraş cu prietenii? d i r e c t abuzul de I n t e r n e t ,
cu prietena/prietenul? din nou pe Internet? 20. Cît de des te simţi depri­ - p e s t e 1 0 0 p u n c t e : Nu
4. Cît de des îţi faci noi pri­ 12. Cît de des vă gîndiţi că mat şi nervos cînd nu eşti mai ai scăpare. Vizitează
eteni/prietene pe Internet? viaţa fără Internet ar fi anostă conectat la Internet, stare de h t t p : / / n e t a d d i c t ion, corn,
5. Cît de des se plîng membrii şi lipsită de bucurii? lucruri ce dispare atunci cînd poate t e pot ajuta ei.
familiei/prietenii apropiaţi de te conectezi?
•1 _

ht

E ULTIMA BHN5R!!!

CH5TÎGH RTHLDn UL

T E R B D n E Z i E i C R S T i D i Ufl R T H L D f l 8 D D FT1HZ
1
_ • •,


. —
- • L "

I U H 5 D . D D D L E î Ri T E R E U I 5 T E

Ei D R E P T U L D E R P R R T i E i P H L R R 1 R R E R

T O m & O L R D i n E S D E E E f T i a R i E s d d d .

«55
s t o c a r e o n l i n e

Tip articol: Tutorial - Redactori: Alexandru Adam S Cristian Soare

dată intraţi în era


P I Internetului, multe dintre
vechiuriie obiceiuri se el mai cunoscut drive online guest şi cea de folder sharing, ast­
schimbă încetul cu încetul. Dacă şi cel mai utilizat totodată, fel încît acum nu se mai poate
ofertele de servicii internet din ţara ceea ce se traduce într-o accesa un ait folder shared pe I-
noastră s-ar ridica la nivelul celor viteză de transfer a fişierelor infer­ drive decît prin adăugarea propri­
din "ţările dezvoltate" - sper că nal de mică. Practic poţi să etarului în catalogul cu prieteni, o
sunteţi de acord că măcar în acest îmbătrîneşti pînă transferi un fişier modalitate mai anevoioasă decît
context această formulă nu sună atît de 10-15 Mb, chiar dacă d o w n l o a d - cea dinainte. Ca şi la celelalte
de perimat - probabil că nimeni nu ul sau upload-ul se face prin cablu.
s-ar mai obosi să umble de colo Pînă la un moment dat, l-dhve era
pînă colo cu fişiere pe dischete locul în care căuta mp3-uri motorul
(obişnuite, de 1.44, pentru că cele de căutare Scour, activabil de la
Zip nu sunt atît de răspîndite) şi tot www.scour.com. Acest lucru a fost
la fel de probabil rubrica de Galerii valabil o bună perioadă de timp,
Xtreme a revistei noastre nu ar mai pînă cînd un organism de control
fi generat un maldăr de floppy disk- mass-media american a decis că
uri care, o dată copiate imaginile de acţiunea transforma l-drive-ul într-
pe ele, nu mai.folosesc nimănui, un soi de Napster mai anapoda şi
în America, şi nu numai, hard disk- le-a interzis să mai dea acces la
urile virtuale sau drive-urile online fişierele celor de pe l-drive, fie că drive-uri online, şi aici găsim posi­
c u m mai sunt numite suplinesc erau shared sau nu. bilitatea de a uploada şi downloada
nevoia unui suport de memorie l-drive oferă un spaţiu de stocare fişiere direct de pe desktop, prin
deplasabii, mobil, oferind protecţia de 50 Mb plus posibilitatea de a drag&drop sau de a salva pro­
datelor şi accesarea 24 de ore din salva oricîte fişiere de pe Internet grame de pe site-urile partenere cu
24, 7 zile din săptămînă. in acest prin intermediul soft-ului proprietar Idrive (avault.com, de exemplu)
spaţiu se pot depozita imagini, filme, Filo. Administratorii au lucrat la prin intermediul programului
muzică (mai aies mp3-uri), fişiere de partea de acordare a dreptului de Sideload.
backup şi multe attele. Oferta de
spaţiu de stocare online capătă pro­
porţii şi este tot mai diversificată.
Acest lucru se datorează faptului că
furnizorii de spaţiu se a u t o s u b v e n -
I doilea în lista celor mai uti­ fie de ajutor: este v o r b a de
ţionează prin reclame, ei fiind plătiţi
lizate drive-uri online, S u r f & S a v e , disponibil şi pe site, şi
pentru trafic: cu cît mal multe per­ A
Freedrive oferă tot un spaţiu ca fereastră "plutitoare" în care
soane le vizitează site-ul şi transferă
de stocare de 50 Mb, dar are o puteţi să d r a g & d r o p fişiere intere­
fişiere, cu atît mai mulţi bani pentru
viteză de transfer c e v a mai b u n ă sante de pe w e b , FD D e s k t o p ,
provideri. Nu este de mirare aşadar
decît cea obţinută pe l-drive. care vă dă posibilitatea să faceţi
că muiţi dintre aceştia acceptă ca
A c t i v a r e a transferului se face într- acelaşi lucru, î n s ă cu fişiere de pe
distribuitorii de warez să îşi plaseze
o fereastră pop-up s e p a r a t ă , iar propriul calculator şi FD W i r e l e s s ,
fişierele pe site-ul ior, făcîndu-se că
dacă în loc să daţi left-click pe pentru dispozitivele PDA.
habar nu au de existenţa ior pînă
" D o w n l o a d Now" daţi click d r e a p t a Tehnologia Novell face c a
cînd sunt atenţionaţi de BSA sau
şi alegeţi "Copy Shortcut", veţi FreeDrive să fie uşor de utilizat şi
altă instituţie de protecţie a copy-
putea să îi daţi paste fişierului ca stab
rightului, deoarece ştiu că sutele de
un nou job pentru d o w n l o a d m a n ­
surferi care transferă mp3-uri, filme
agerul preferat. Vi se oferă şi posi­
sau jocuri-pirat le saltă spectaculos
bilitatea să vă e x p a n d a ţ i d i m e n s i u ­
profiturile. Dar asta este altă
K n n n n n n n U A n J i l ^ H J

Free Internei Hard Drive?


nile spaţiului de s t o c a r e , dar c o n ­
poveste...
tra cost.
în continuare vă prezentăm cele i — . - ^ .

mai importante site-uri de acest g e n , Există şi opţiunea de a stabili


fiecare cu povestea, avantajele şi shortcut-uri către folderele altor
dezavantajele sale. Aruncaţi dis­ utilizatori, î n s ă odată setate, a c e s ­ - 111 r M •

chetele alea depăşite.,. tea nu mai pot fi şterse. Freedrive


vă pune la dispoziţie şi trei pro­
g r a m e mititele care ar trebui să vă

16

[
w w w . driveway, c o m 9 -

feră 50 Mb de spaţiu, dar doar feră 25 mb de spaţiu. Avantajul


HIeseflnywtiere
cu titlu de încercare, adică poţi principal constă în faptul că trans­
să vezi cam cum funcţionează 13 ferul fişierelor se poate face şi cu
sistemul timp de 30 de zile, după care, ajutorul unor managere de d o w n l o a d , lucru
dacă îţi convine, poţi să alegi o vari­ care în cazul unor drive-uri online ca I-
antă plătită în funcţie de dimensiuni. drive sau Freediskspace nu este posibil. în
Simplul fapt că trebuie să plăteşti pen­ plus, poate şi pentru că este mai puţin uti­
tru acest serviciu cînd alţii ţi-l oferă în lizat, accesarea sa este cea mai rapidă
mod absolut gratuit face ca acest furni­ dintre toate drive-urile online testate.
zor de s p a ţ i u să p r i m e a s c ă o bilă
neagră. Cu cifra 8 pe ea. G a m e Over.
FftEE 0NUNE FILE 5T0RAGE iV4pti PI* —

•MM—

Ir w • • • . w- * .•
www.xdrive.com

ou venitul X-drive a intrat pe desktop fiind una dintre ele. Dacă


piaţă folosind o strategie agre­ marele spaţiu de 100 Mb nu ar fi
sivă de marketing, cu bannere destul de greu de obţinut în practică,
pe mai toate site-urile importante şi X-drive ar fi unul dintre liderii clasa­
oferind posibilitatea de salvare pe un mentului în acest d o m e n i u . Dar se
X-drive în majoritatea locurilor unde se pare că este vorba mai mult de o
face download masiv. Din păcate, ofer­ momeală pentru a-şi atrage mai mulţi
ta lor spune că ti se oferă 100 Mb, clienţi. Ca şi oferta de a transfera
ceea ce ar fi însemnat dublul spaţiului demo-uri de pe Avault sau w w w. e I e p h a n13 6 5. c o. u k ' m—
de pe Freedrive şi l-drive, dar de fapt VoodooExtreme.... Cît de multe d e m o -
oferta ascunde unele chichiţe. Practic, uri au sub 25 Mb? azîndu-se pe principiul că elefantul
la înscriere primeşti 25 de Mb, ia care I » i n u
niciodată, organizatorii aces-
u i t ă

se mai a d a u g ă cîte 5 Mb dacă eşti de L ^ J tui site oferă 50 Mb de spaţiu pentru


acord să primeşti prin e-mail o ofertă backup, motto-ul firmei fiind că "fişierele
de publicitate de la firma nu-ştiu-care sunt mai în siguranţă la ei decît la tine". în
sau informaţii cu privire la produsul nu- ceea ce priveşte siguranţa, promisiunile se
ştiu-cum, ca să nu mai vorbim de 10 pare că sunt împlinite, deoarece au
Mb pentru fiecare prieten pe care îl numeroase măsuri de securitate, şi con­
convingi să se înscrie. Viteza este form broşurii electronice de prezentare se
rezonabilă, site-ul beneficiind de pare că nici măcar proprii lor administratori
majoritatea avantajelor pe care le de sistem nu ştiu ce conţin fişierele pe
oferă şi ceilalţi ofertanţi de pe această care un client le stochează pe serverul lor,
piaţă, web folderele accesabile de pe deoarece sunt comprimate şi codate cu o
cheie diferită de la utilizator. Din păcate
acest lucru se transpune într-o viteză
destul de mică de upload şi d o w n l o a d .
www.freediskspace.com Pentru a folosi serviciul trebuie transferat
un program de aproximativ 5 Mb care
reediskspace are una dintre Există pe Net diferite metode de a
poate automatiza procesul de backup şi
cele mai generoase oferte de folosi download managere pentru a
F care asigură securitatea transferului de
spaţiu - 300 Mb, însă există o transfera fişiere de pe Myspace şi este
date.
chichiţă ca sâ folosesc o traducere păcat că nu au găsit o metodă proprie
aproximativă pentru englezescul "there de d o w n l o a d .
is a c a t c h " . Practic administratorii
MySpace vă pun la dispoziţie doar 25
Mb, iar pentru a mări acest spaţiu la
300 Mb trebuie sâ răspundeţi la un
sondaj şi să vă declaraţi de acord ca The EltphJrtt?
ta niy data

ei să vă trimită oferte publicitare de Ia


sponsori pe e-mail. Viteza este medie
spre foarte înceată, în funcţie de
momentul zilei în care încercaţi sâ
faceţi transferul, dar este clar că rapid­
itatea proceselor nu este unul dintre t h**i co*I m*7
punctele forte ale site-uiui. Downfoac" rtic Software & backup 5Grrcess of data NOW - fts FREE !!
inter
E T * I

1 aboui blam. ]

L e g i s l a ţ i a a c t u a l ă n e " f a u l t e a z ă " şi a m d o r i s ă s e n s i b i l i z ă m p o z i ţ i a

p r i n c i p a l e l o r i n s t i t u ţ i i a l e s t a t u l u i r e f e r i t o a r e la a c e a s t ă p r o b l e m ă

Tip articol: Interviu - Redactor: Cristian

U B H alegere Unite, iar până în Europa de De curând s-a înfiinţat asociaţia


180-200, Legătura satelit pe Internet Service Providerilor din
Cum este legătura client-TotaiNet? care am făcut-o acum este cu care facem parte, suntem mem­
Ce servicii oferiţi? Europa, deci există un bri în Consiliul Director. în
Există mai multe variante de exchange şi pentru Europa. momentul de faţă asociaţia este
conectare a clienţilor. începând formată din 12 provideri, însă
de la linii închiriate Vă concentraţi acum numai asupra dezvoltarea este nelimitată, deci
RomTelecom, care le avem în Bucureştrului sau la nivel oricine, chiar şi o persoană
toate variantele posibile naţional? fizică interesată, poate deveni
începând de la liniile asincrone în momentul de faţă ne orientăm membru. Când va fi gata totul
de 33,600 până la linii chiar asupra Bucureştiului, pe care îl veţi primi înştiinţare oficială însă
mari de 512k, până la liniile deservim în condiţii excelente, pot spune că planurile de viitor
comutate (dial-up). Avem clienţi şi am deschis reprezentanţe în atât ale asociaţiei, cât şi ale
legaţi chiar cu fluxuri de 2Mb cu trei oraşe: Constanţa, Braşov şi noastre sunt ambiţioase. Sunt
noi, pentru un exchange local Ploieşti, cu care avem fluxuri foarte multe lucruri de făcut, şi
de mai mare viteză. însă în digitale de 3Mb şi unde de că lumea s-a hotărât să se întâl­
iata românească de afară de legătura RomTelecom asemenea am pus echipamente nească, faptul că am reuşit sâ
Internet trece prin vremuri avem şi o reţea radio prin de ultimă generaţie. stăm toţi la aceeaşi masă şi să
grele, tranziţia făcându-se Bucureşti, şi încă una prin cablu discutăm despre ceea ce ne
simţită şi aici. Totuşi, spre difer­ TV prin operatorii de CATV. Am văzut ca acordaţi o atenţie doare şi ceea ce poate fi făcut
enţă de alte sectoare ale soci­ destul de mare tinerilor. Aţi făcut mai departe este un semn foarte
etăţii româneşti, lucrurile se un server de Unreal Tournament... bun. Totuşi legislaţia actuală ne
Ce echipamente utilizaţi?
mişcă într-o direcţie bună, cu "faultează", şi am dori să sensi­
Serverele sunt din familia Cum sâ nu, este la începutul lis­
oameni şi firme interesate şi bilizăm poziţia principalelor insti­
Pentium II, atât single cât şi tei de servicii pe care vrem să le
dedicate, ce investesc bani şi tuţii ale statului referitoare la
dual processor, rulând SO Linux oferim. încurajăm lumea sâ intre
timp în dezvoltarea unei infra­ această problemă.
Suse 6.1 sau Windows NT pe Internet, şi luaţi ca exemplu
structuri absolut necesare. De Oricum, important este că
Server 4.0, routerele sunt Cisco serverul de Unreal, la care
asemenea, interesul din ce în lucrurile în acest domeniu au
3640 şi 7000, iar pentru dial-up conectarea se face gratuit, fără
ce mai mare al populaţiei pentru început să se mişte şi mă bucur
avem o soluţie 3Com, adică un nici un fel de taxe din partea
un mediu ce câştigă din ce în ce că am putut sâ participăm şi noi
acces-server modular 3Com noastră. Vrem sâ dezvoltăm
mai muit teren în viaţa noastră a acest fenomen.
TotalControl. Pentru acces la acest tip de servicii, iar în
socială, este de bun augur,
reţeaua publică avem o legătură viitorul apropiat oferta noastră
asigurând aportul de utilizatori
de 12 perechi de fibră optică se va lărgi. Avem de asemenea Şi care sunt planurile de viitor ale
absolut necesar acestei dez­
între TotalNet şi RomTelecom, la o serie de proiecte cu Internet TotalNet-ului? Cum facilitaţi
voltări, încercând sâ vă oferim o
ora actuală numai o pereche Cafe-urîle, care sunt foarte la creşterea numărului de utilizatori?
oarecare radiografie a situaţiei
fiind folosită. modă acum, şi încercăm să le Planurile de viitor se îndreaptă
şi a eforturilor providerilor, am
ajutăm, ştiind că trec prin în două direcţii. Prima direcţie
discutat cu domnul Remus
Truica, director al TotalNet, unul se referă la aducerea unei
"încurajăm lumea să intre pe Internet, şi luaţi ca exemplu serverul de capacităţi cât mai mari în
dintre provîderii tineri de
Unreal, la care conectarea se face gratuit, fârâ nici un fel de taxe din România iar cea de-a doua la
nternet.
partea noastră." dezvoltarea în ţară. Sperăm ca
primăvara lui 2001 să ne apuce
Pentru început, ne puteţi spune ce Care este relaţia dvs. cu momente grele din punct de cu reprezentanţe deschise în cel
este TotalNet? Ce doriţi dumneav­ Teleglobe? Ce este Teleglobe de vedere al costurilor pe care le puţin 12 oraşe. Costurile sunt
oastră sâ faceţi pe piaţa fapt? au, legat atât de Internet, cât şi foarte mari, însă avem
românească? Teleglobe este unul dintre cei de echipamentele necesare. încredere în ceea ce va însem­
TotalNet este o societate pe mai mari provideri mondiali şi au Apoi mai avem o serie de na mişcarea Internet. Cât
acţiuni, care a fost înfiinţată o reţea foarte bine pusă la proiecte de sponsorizare cu despre utilizatori există două
anul trecut, şi şi-a propus să punct. Ei au făcut nişte oferte în câteva licee din Bucureşti, în tipuri, cei prin linie telefonică şi
aducă servicii de cea mai bună România pentru conectare la sensul că le oferim acces cei "industriali", aceştia din
calitate în domeniul Internet. Din Internet alături de alţi operatori Internet. De exemplu, Colegiul urmă având nevoie de o lăţime
acest motiv a optat pentru o mari. Noi am optat pentru Naţional Gheorghe Lazâr ce de bandă destui de mare. în
legătură prin fibră optică direct Teleglobe pentru că ni s-a părut este foarte mulţumit, existând momentul de faţă cu clienţii mari
în New-York. Am început cu o soluţie excelentă în momentul acolo chiar şi un club al stăm foarte bine şi încercăm să
2Mb, am urcat până la 4, în în care am pornit, şi calitatea pasionaţilor de Internet. Vrem dezvoltăm şi partea de dial-up,
momentul de faţă avem 8Mb este într-adevăr nemaipomenită. să ne extindem şi la alte licee, oferind o serie de facilităţi, ce
prin fibră optică şi o conexiune Pot spune că este poate singu­ căci la urma-urmei aici este vor deschide în mod cert piaţa,
de 2Mb prin satelit. Vrem să rul provider care se poate lăuda adevăratul potenţial. Vrem să n rest ne dorim cât mai multe
dezvoltăm foarte mult partea de cu o disponibilitate de peste dezvoltăm cât mai mult partea ucruri bune şi în mod clar vom
bandă cu Statele Unite şi cu 99 95%, ceea ce în România
T aceasta referitoare la tineri. reuşi să le rezolvăm pe cele ce
Europa. Am încercat să este rar. Avem delay-uri fantas­ ne stau în putere. Sperăm să se
adaptăm preţurile să fie tot tim­ tice, 120 milisecunde până la rezolve şi restul.
pul sub media pieţei, şi clienţii Cum vedeţi viitorul apropiat? Ce
orice site important din Statele
ne felicită pentru această schimbări anticipaţi ca vor fi?

18

-
:m^wsx^§gssmm. ras*

mm

i

c •O o
OJ CM
0
C g

oi
-i r -r.wffi^i" ^ ™ 1» ™

4 '
.-> • 1
H • - • .

• "v wM 1

+• • ,.

f -v £

INTEL MAI SCADE... • DE LA SUMA Pe s c u r t


Amd&Maxdata
Reduceri de preţ AMD a anunţat că MAX-
DATA, al treilea mare pro­
e data de 10 decembrie, Intel a r T l e o n este un player de melodiei, formaţiei şi timpu ducător de sisteme din
redus preţurile pentru toată gama L L J m p 3 - u r i portabil şi foarte sunt afişate pe un ecran cu Germania, va folosi proce­
de procesoare pe care la produce: P4, fiabil pentru că funcţionează cristale lichide cu 3 rânduri de soarele Duron şi Athlon
PIN şi Celeron. Firma urmăreşte posi­ doar pe baza unui chip de câte maxim 30 caractere. Neon pentru calculatoarele care
bilitatea de a obţine sisteme perfor­ memorie şi a decodorului mp3. funcţionează cu 2 baterii tip vor fi vândute către între­
mante la un preţ mai mic de 2000$. Neon dispune de o memorie de AAA şi are doar 89g. prinderi şi birouri. Maxdata
Preţurile au scăzut cu 9% pentru pro­ 64Mb care se poate mări prin Detalii: www.suma.co.kr oferă calculatoare pentru
cesoarele P4 la 1.5GHz 19% pentru adăugarea unei cartele Smart
s
aproximativ 500 de mari :.
P4 1.4G Hz,10% PUI 750 MHz şi 6% Media de 16, 32 sau 64Mb. companii. Calculatoarele
pentru procesoarele PIU la 733, 700, Comunicarea dintre player şi vor fi disponibile începând
computer se face prin inter­
667 MHz şi Celeron ia 766 MHz. din ianuarie şi vor include
mediul unui cablu USB şi cu
Detalii: www.intel.com atât sisteme performante
ajutorul căruia melodiile sunt
mwm* 1
——— transferate în aproximativ 90s
pentru cei 64Mb. Numele
pentru utilizarea în reţele
cât şi calculatoare pentru
MONITOR SAMPO birouri şi uz personal.

$ mmm —- DDR in X-Box


Microsoft şi Micron
NVIDIA SCOATE UN NOU CHIPSET Technology au semnat un :
ampo America a lansat pe piaţă contract cu valabilitate de
primul monitor cu plasmă care 6 ani prin care Micron va
foloseşte interfaţa DV1 (Digital Video NVIDIA NV20
furniza memoria DDR
Interface) - PME42V3. Interfaţa DVI îi va SDRAM care va fi folosită
permite monitorului de 42" să se onform unor documente funcţiona la o frecvenţă de
în consola X-box. Cei
conecteze la orice calculator fără nevoia secrete Nvidia plănuieşte 500MHz. Imaginile produse de
64Mb pe care îi va avea :
unui convertor analog. Ecranul plat al introducerea unui procesor placă vor fi mai realiste prin
consola vor fi alcătuiţi din
monitorului PME42V3 poate fi privit în grafic de aproximativ 7 ori mai folosirea efectelor pixel shad-
2 bancuri de câte 32Mb de
orice unghi până la 80% fără ca imaginea rapid decât GeForce2Ultra, ing, gradual fogging, per-pixel
DDR SDRAM la 200MHz .,•
Acesta se va numi NV20 şi va fi bump mapping. Sporul de
cu care procesorul va
doar de aproximativ 2 ori mai viteză nu se va obţine doar din
putea comunica la
rapid ca GeForce2 la prelu­ puterea de calcul a procesoru­
6.4Gb/s.
crarea imaginilor simple, cu un lui şi viteza memoriei, ci se va
număr mic de poligoane dar obţine în special datorită cola­
Memorie d a t a r ă m
diferenţa va creşte în aplicaţiile borării dintre Nvidia şi Microsoft
Datarăm Corporation ă
care necesită multe poligoane, pentru realizarea DirectX 8.0
anunţat începerea livrării;
adâncime mare a culorilor, ale cărui noi funcţii vor fi
de module de memorie
geometrie complexă. în ceea folosite din plin de noua placă.
DDR SDRAM. Acestea
ce priveşte performanţele pen­ Nvidia a adus îmbunătăţiri la sunt disponibile în format :

tru rularea cu FSAA on, se va capitolele programable vertex unbruffered şi registered


produce o creştere de 300% a shaders, programable pixel cu capacităţi de 128Mb şi
să apară distorsionată ca la monitoarele vitezei faţă de modelul N15. shaders şi rect/tri-patch pentru 256Mb. Modulele de
TFT normale. Imaginile vor fi mult mai Creşterea performanţei se suprafeţe. Se bănuieşte că o capacitate mai mare
clare şi datorită unei rate a contrastului de datorează unui design mai bun creştere a vitezei de 7 ori se 512Mb şi 1Gb vor fi :
580 la 1, cea mai mare care există până care va permite un transfer referă doar la jocurile făcute disponibile la începutul
acum pe un monitor cu plasmă. mult mai mare de date între special pentru X-Box. anului 2001.
DetaJiî: www.sampotech.com procesor şi memoria care va Detalii: www.zdnet.com
SE POATE Şi LA CASE FOARTE MARi Pe s c u r t MICROSOFT PLUSEAZĂ
Plăci de reţea
RAMBUS AMENINŢA INTEL de ia 3Com
3Com Corporation a
ntr-o conferinţă de presă produs de Intel pentru noile anunţat producerea primei I f I icrosoft încearcă sa cucerească şi
ţinută de c u r â n d , şeful p r o c e s o a r e P e n t i u m 4 va plăci de reţea dual port. L i X I piaţa consolelor prin X-Box.
executiv care se ocupă de folosi vreun brevet R A M B U S . Prin această placă utiliza­ Aceasta a fost prezentată la expoziţia
impiemen tarea memoriei Corform contractului dintre torul poate folosi un singur Comdex şi dacă totul va merge după
slot PCI pentru a avea plan, Xbox ar trebui să depăşească cu
RAMBUS pentru proce­ cele două firme, Intel nu are
acces ia două reţele şi mult toate produsele echivalente, inclu­
soarele Intel, l-a ameninţat dreptul să folosească în pro­ este recomandat pentru siv PlayStation2 de ia Sony.
pe patronul Intel Craig ducerea chipului nici un fel zonele unde este nevoie Principalele atuuri ale consolei vor fi
Barret, că ar putea a v e a de interfaţă pentru memorie de un transfer de date suportul pentru DirectX 8.0 care va per­
p r o b l e m e d a c ă chipul cu dacă aceasta a fost inventată foarte mare cum ar fi mite producătorilor de jocuri să le trans­
suport pentru memoria DDR de R A M B U S . comerţul electronic, ser­ porte pe X-Box fără eforturi prea mari şi
vere de Internet sau video puterea mare de calcul pe care o va
4—,— 0 0 . steaming. avea. Procesorul care va fi folosit este

CONTROLLER DIN FILME SF Plăci Soyo


]p J contrafăcute
THE CLAW Soyo Computer Inc. şi-a .
anunţat distribuitorii că au
apărut plăci de bază false
erraro Design a conceput de atenţionare auditivă pentru în Statele Unite, Canada şi
un controller care poate confirmarea programării America de Sud.
înlocui tastatura în timpul tastelor. Controlerul este con­ Compania a mai anunţat
jocurilor FPS. După cum se ceput pentru mâna stângă pen­ că va da în judecată orice
laudă firma producătoare, con­ tru a putea fi folosit împreună firmă sau persoană care
trolerul The Claw ar trebui să cu mouse-ul la mişcarea în produce sau vinde pro­
transforme instant orice jucător jocurile 3D Shooter. Cele 9 duse Soyo false. Plăcile
mediocru de Quake într-un taste sunt dispuse astfel: 4 false au fost descoperite
adevărat campion. Dispozitivul pentru degetul mare, 2 pentru când la serviciul de service
ingenios este conceput arătător şi căte unul pentru al unor distribuitori au Intel Pentium III la 733 MHz (un lucru
ergonomie pentru mâna stângă celelalte degete şi fiecăruia i se venit persoane cu plăci inedit pentru lumea consolelor). El va
şi are 9 butoane programabile poate atribui de la una până la care aveau numere seriale
avea alt design dar în general va fi
pentru a simula tastele folosite cinci taste echivalente pe tas­ necunoscute. Până acum
acelaşi procesor cu suport pentru
în mod normal la jocuri. Se tatură apăsate consecutiv. au fost detectate plăci de
instrucţiunile SSE (streaming SI MD
conectează la calculator prin Programarea se face foarte bază false modelele
exîensions) care există şi în calcula­
intermediul portului PS/2 cu un uşor cu ajutorul a două switch- SY-6VBA133, SY-5EHM si
SY-5SSM. toarele PC. Acest lucru va fi un mare
adaptor care permite şi uri. Unul este folosit pentru
dezavantaj faţă de procesoarele spe­
conectarea în paralel pentru intrarea în modul programare
cializate folosite în celelalte console,
tastatură, funcţionează pe cand se atribuie fiecărui buton BM Fiat Display dar ar trebui să fie compensat de viteza
IBM va începe producerea mare la care va funcţiona (733MHz faţă
monitoarelor cu cea mai de 405 MHz pentru IBM-ul din
bună imagine de până GameCube şi 295 MHz pentru cel din
acum: de 12 ori mai clară Playstation 2. Şi apariţia hard diskului
decât cea de pe moni­ de 8 Gb este un lucru nou. El va fi pro­
toarele normale şi de 4.5 dus de Seagate şi va fi folosit pentru
ori mai clară decât HDTV. salvări la jocuri, download de demouri,
Acesta va fi destinat adăugare de patchuri la jocuri. DVD-ul
domeniilor unde este
5x va oferi producătorilor de jocuri un
nevoie de o imagine cu o
spaţiu de 4 Gb în care vor putea să-şi
rezoluţie mare adică medi­
etaleze talentul şi posibilitatea vizionării
cină, prognoză meteo,
filmelor. X-Box va mai dispune şi de
design grafic. Primele
modele vor fi livrate către 64 Mb memorie, procesor audio special
laboratoarele conceput şi o placă de reţea care îi va
Departamentului de permite conectarea la Internet. Cel mai
energie ASCI şi vor fi intrigant lucru care există în consolă
folosite pe cel mai puternic este folosirea unei plăci video de la
calculator de la ora actuală Nvidia care se pare că va sări câteva
IBM ASCI White pentru generaţii tehnologice şi va avea o
simularea 3D a efectului capacitate de procesare imensă rezultat
de îmbătrânire al armelor natural al colaborării dintre Nvidia şi
orice sistem de operare şi nu de pe controler una sau o com­ nucleare. Caracteristicile Microsoft la conceperea DirectX 8.0.
necesită drivere sau alt pro­ binaţie de maxim 5 taste iar acestui monitor sunt posi­ Dacă lansarea oficială pe piaţă se va
gram de instalare pentru că celălalt este pentru trecerea de bilitatea de a afişa 200 de face la timp adică în toamna 2001, sin­
sistemul de control este încor­ la o configuraţie la alta dintre pixeli/inch deci peste 9 gura consolă care va putea concura cu
porat. The Claw dispune de un cele două pe care le poate milioane de pixeli pe un X-Box va fi GameCube de la Nintendo,
procesor la 20MHz, memorie memora The Claw. ecran de 22 inch, cu o ca­ Detalii: www.x-box.com
litate fotografică a imaginii.
Ram şi Eprom şi un dispozitiv Detalii: www.claw.au
JE£SŞ-

• M % a r '

•j

I Daniel Roşu:
"Dacă ai p o s i b i l i t a t e a , cumpărâ-ţi un modem care nu este winmodem"

O B A S C Ă DE B A N I întâmplă exact ce ţi s-a întâm­ 2 0 0 0 , 1 2 8 m e g a R a m , S B modemului este greu de zis


David Mihaî: plat şi ţie, adică calculatorul o Live V a l u e , m o d e m 5 6 k care este cauza. Problema
ia razna şi începe sâ dea ( s o f t w a r e ) m a d e o n t h e poate fi ori de la linia analog­
" B u e n o ! A ş a v e a o î n t r e b a r e erori. Ship» c h i p s e t C o n e x t a n t . ică ori de la drivere.
m i t i t i c ă la v o i , s p e r s ă - m i 2. Probabil calculatorul tău P r o b l e m a m e a h a r d e s t e : Winmodemurile au fost pro­
r ă s p u n d e ţ i ! M e r i t ă p e u n PIU deja a devenit alergic la micile a. P l a c a d e s u n e t S o u n d duse în aşa fel încât să
la 5 0 0 M H z c u C D - R o m d e programe pe care le tot B l a s t e r Live V a l u e î m i meargă doar în Windows. Lor
4 8 x , 3 2 S D R A M H a r d D i s k d e instalezi şi a început sâ dea f r â n e a z ă f o a r t e t a r e sis­ le lipseşte modulul UART
4.5 Gb si p l ă c u ţ ă g r a f i c ă d e acele erori. Singurul lucru care t e m u l , a n u m i t e j o c u r i îmi {Universal Asynchronous
8 M e g a . La 7 7 0 $ . " mai rămâne de făcut acum m e r g s a c a d a t , s e c v e n ţ i a l , Receiver Transmitter) şi proce­
este să instalezi Windows din a c ţ i u n e a j o c u l u i s e sorul integrat, ele bazându-se
Bueno!? Dacă sistemul de nou sau, dacă vrei să pre­ d e r u l e a z ă cu p a u z e . A m pe procesorul calculatorului
care ai amintit nu are monitor lungeşti agonia, instalează î n c e r c a t t o a t e d r i v e r e l e pentru prelucrarea datelor,
nou de 19" cu tub Sony bine driverele de placă video, p o s i b i l e , la t o t h a r d u l , acesta fiind şi motivul pentru
Trinitron calculatorul nu face încearcă să dezinstalezi pro- a c e e a ş i s i t u a ţ i e . V ă r o g care "mănâncă" atâtea
banii. Dacă preţul sistemului gramelele după ce nu mai ai r ă s p u n s . N u î n ţ e l e g c e s e resurse. Dacă ai posibilitatea
este fără TVA ar trebui să-ţi nevoie de ele. î n t â m p l ă , p l a c a , în r e s t u l cumpăra-ţi un modem care nu
cumperi un calculator cu pro­ aplicaţiilor, m e r g â n d " S t a s " . este winmodem pentru că el
cesor Mendocino 700MHz, UPDATE LA B I O S b. M o d e m u l p e c a r e vi l-am va consuma mai puţine
128Mb memorie SDRAM, HDD Ştefan Paraschiv; p r e z e n t a t m a i s u s , p e l â n g ă resurse şi va putea fi instalat
15Gb, placă de bază de firmă f a p t u l c ă m ă n â n c ă o c ă r u ţ ă şi în alte sisteme de operare
şi placă video GeForce cu " V r e a u s ă v ă î n t r e b şi e u d e r e s u r s e , e u n a d e v ă r a t decât win9x dacă vei avea
32Mb (şi celelalte: monitor c e v a (dar s ă îmi r ă s p u n d e ţ i c h i n c â n d v r e a u s ă i n t r u o n ­ vreodată nevoie.
15", modem, sb, boxe, cd- şi m i e în m a i l nu în r e v i s t ă ) line. C â n d s e c u p l e a z ă ia Dacă nu, încearcă să reduci
rom<..) c u m s e f a c e u p d a t e la b i o s v i t e z ă m a i m a r e d e 3 3 , 6 k viteza la care se conectează
c ă a m u n u p d a t e d e p e n e t d u p ă u n t i m p n e d e t e r m i n a t modemul adăugând la extra
ZECI DE P R O G R A M E şi nu ş t i u c e s ă f a c c u e l " (2-10 m i n u t e ) m ă s c o a t e off- settings linia
Mihaî, Bucureşti: line. Cine-i v i n o v a t , + M S = V 9 0 „ „ 2 1 600,33600 care
De unde ai luat update-ul pen­ m o d e m u l s a u linia m e a ana­ ar trebui să seteze viteza de
"... 1 C e s e p o a t e î n t â m p l a tru bios ar trebui să găseşti şi logică. C e s ă f a c s ă s c h i m b conectare în intervalul 21600¬
d a c ă m i - a m i n s t a l a t în PC programul cu care sâ-l scrii. m o d e m u l cu u n u l d e f i r m ă 33600.
f o a r t e m u l t e p r o g r a m e şi Acesta diferă de la un bios la c a r e nu-i w i n m o d e m ? Ăla n u

p r o g r ă m e l e m i c i , d e o r d i n u l altul. Dacă ai Award o să ai m-ar d a a f a r ă a ş a f r e c v e n t ? N U P U T E M A C O P E R I TOT

zecilor, în s p e c i a l d e p e nevoie de programul AWD- A m î n c e r c a t în corn să-i Enache Mircea:


CD-uri d i n r e v i s t e d e a c e s t FLASH care trebuie lansat în r e d u c v i t e z a la 3 3 6 0 0 , a m

g e n ? modul dos fără să mai existe s e t a t v i t e z a c e a m a i m i c ă , " C u m , d i n p ă c a t e , t e s t e l e

2. P r o b l e m a e c u CD-ul şi alte programe rezidente în î n s ă la c o n e c t a r e t o t c u d v s . n u a c o p e r ă t o a t ă g a m a

X t r e m PC nr.14. D u p ă c e memorie (himem.exe, v i t e z e d e p e s t e 3 3 6 0 0 s e d e plăci d e b a z ă şi chipset-

i n t r o d u c CD-ul şi d i s p a r e emm86.exe sau alt program). c u p l e a z ă . D e c e ? " uri a l e m o m e n t u l u i (ar fi

r e c l a m a cu plăcile L e a d t e k , Oricum odată cu programul de i m p o s i b i l s ă t e s t a ţ i t o a t e

m i s e a f i ş e a z ă u r m ă t o a r e a scriere al biosului vin şi Este greu de crezut că placa p l ă c i l e e x i s t e n t e şi, p o a t e ,

e r o a r e : « A c c e s V i o l a t i o n at instrucţiuni de folosire a lui şi ta de sunet blochează calcula­ nici nu m e r i t ă , d a r f i r m e

A d r e s s B F F 7 1 3 9 9 7 in m o d ­ metode de recuperare în caz torul pentru că este practic c o n s a c r a t e p r e c u m Intel,

u l e K E R N E L 3 2 . D L L . R e a d o f de eroare (se poate întâmpla una din cele mai bune plăci A M D , G i g a b y t e s a u A s u s

a d r e s s 0 0 0 0 F 5 7 » , M e n ţ i o n e z şi să nu-ţi mai pornească cal­ care există. încearcă să vezi l i p s e s c c o n s t a n t d i n

c ă p o t citi CD-ul în E x p l o r e r culatorul dacă instalezi o ver­ cum merge sistemul fără ea şi t e s t e / t o p u r i , p o a t e d i n

d a r n u d a c ă îl l a n s e z c u siune greşită de bios sau dacă dacă într-adevăr calculatorul c a u z a p r e ţ u l u i , d a r e u s u n t

a u t o r u n . Eu m - a m c a m j u c a t se întâmplă ceva în timpul pro­ merge bine instalează ultima sigur c ă nici u n M B «Lucky

c u driver-ul d e la p l a c a cesului de scriere). versiune de Liveware de la Star» nu p o a t e c o n c u r a cu

v i d e o ( a m instalat, ş t e r s s a u Creative şi ai grijă la setările u n M B Intel) v ă r o g s ă î m i

d e z i n s t a l a t driver-ul d e la P L A C Ă DE S U N E T CU F R Î N Ă pe care le faci în jocuri pentru s p u n e ţ i c a r e ar fi, d u p ă d v s .

a l t ă p l a c ă ATI)." Adrian Bogdan, Bacău: partea audio. Dacă nici asta top-ul p r o d u c ă t o r i l o r în

nu rezolvă problema probabil f u n c ţ i e d e d o a r 2 criterii:

1, Dacă instalezi prea multe " . . . A m u n PIU 5 5 0 , m a i n - placa e defectă şi trebuie c a l i t a t e şi p e r f o r m a n ţ ă (din­

programe pe calculator se b o a r d E p o x B x 3 , V o o d o o S schimbată. în privinţa t r e c a r e c a l i t a t e a p r i m e a z ă ) .

2 2
Quake 3
T E S T E P E N T R U C T T T T D R I 1 6 bit 3 2 bit
eooitoo mum m%m tftatoo i024x76S
105
P R O C E S O R S A U P L A C A V I D E O ? necesită o placă video performantă este 105

Vaciu Claudiu: foarte mică şi se poate reduce şi mai mult 90 90


prin overclokingui procesorului Celeron.
"...eu v r e a u să-mi c u m p ă r u n PC şi m ă Pentru test am folosit Q3 Arena (setări 75 75
i n t e r e s e a z ă c e ar fi m a i b i n e s ă fac. HQ cu modificarea rezoluţiei, game
60
A m p e n t r u C P U şi GPU a p r o x i m a t i v options on, şi setările Normal cu texturi 60 - I - - —- -1-

4 0 0 $ . C e - m i r e c o m a n d a ţ i să iau: u n pe 16bit si game options off - no sky, no o


o - 45
45
PIU la 7 0 0 şi V a n t a 1 6 M b s a u C e l e r o n mark on walls, siple items), 3Dmark2000 O)

•Z
6 0 0 şi G e F o r c e II M X . A s t a e între­ (overall performance) şi MDK2 (texturi pe 30 Z J - - 30

b a r e a m e a . " 16 biti calitate minimă, bilinear filtering şi A


- 15
texturi pe 32 biti calitate maximă, trilinear 15 o
1
_ — . _

oi
Ca să nu ne dăm aşa cu presupusul şi ca T ^ • 0
să avem nişte rezultate concrete am făcut MDK2
3D M a r k 2 0 0
un test pentru a vedea exact care sistem 1 6 bit 3 2 bit
merge mai bine. Placa de bază a fost r'tJHHj C O J I DUV 1024rf6B MO1J8G 800x600 = 1024x768 1
: 1 6 bit 32 bit
Asus Bx model P3B-F, memorie 128Mb • %
# lBf lina ^^^^ ^™ ™ .i^ww
r

105 640x430 800x600 l0?4i/68 MOitao 800x600 mtm


105 4000 4000
SDRAM Infineon PC100, procesoare
Pentium III Coppermine 700MHz, Celeron 90 90 3500 „ 3500
600MHz iar plăcile video Asus Vanta
16Mb şi Leadtek GeForce2MX. Este evi­ 3000 -l- • 3000

dent că sistemul cu procesor Celeron şi


— 2500
placa MX (bandă verde) merge mult mai
bine decât cel cu Coppermine şi Vanta r; i -- 2000
(bandă roşie) în aplicaţiile grafice (perfor­ •X-

manţă dublă sau chiar triplă în rezoluţii • 1500

mai mari) şi este şi mai ieftin cu aproxi­


1000
mativ 20$, Diferenţa de viteză pe care ar
7;
avea-o calculatorul în aplicaţii care nu

P e r s o n a l a m a v u t e x p e r i e n ţ e numărul următor o sâ existe un dar este cam depăşită. Drept a l e s c e l e c a r e u t i l i z e a z ă

n e f e r i c i t e cu plăci d e b a z ă test pentru plăci de bază cu placă video poţi să-ţi cumperi o O p e n G L : Q u a k e 3 ( r e u ş e s c s ă

A r i s t o , A b i t s a u L u c k y S t a r chipset iS 15. Riva TNT Vanta sau orice alt o b ţ i n c â t e v a s e c u n d e d u p ă

c a r e d e ş i , p o a t e , în t o p u r i model cu16Mb. Drept placă de c a r e s e b l o c h e a z ă ) , U n r e a l

p r e z i n t ă u n r a p o r t p r e ţ / p e r ­ D V D CU S A U F Ă R Ă D E C O D O R sunet cumpărâ-ţi Creative 128 ( h a r d w a r e r e n d e r i n g ) ; i m a g ­

f o r m a n ţ ă b u n în p r a c t i c ă Goby: pentru că model Aureal Vortex i n e a e s t e , ce-i d r e p t ,

s u n t u n c o ş m a r - d e e x e m p l u Yamaha nu există şi oricum s u p e r b ă , d a r la c e b u n ? !

p r o g r a m e l e d e g r a f i c ă 3 D s e a m C D - R O M D e l t a 4 4 x Aureal Inc. a dat faliment şi a C e - m i r e c o m a n d a ţ i , s ă

î n c h i d e a u d e la s i n e p e ast­ ( i n t e r f a ţ ă ATAPI). S e p o t fost cumpărat de Creative s c h i m b W i n d o w s - u l , î m i v a

fel d e plăci s a u , m a i r ă u , s e v i z i o n a DVD-uri p e ei c u Technology Ltd. a j u t a a c e s t l u c r u ? S e p o t

b l o c a u , p â n ă a m t r e c u t la u n v r e u n d e c o d o r D V D ? D a c ă «împăca» W M E c u W 9 8 d a c ă

G i g a b y t e c a r e , nici c u t i m p i i da, c e î m i r e c o m a n d a ţ i ? D E S P R E M A T R O X p e a c e s t a d i n u r m ă îl

d e a c c e s / r e f r e s h a m e m o r i e i - e s t e chiar atît d e s l a b ă Horaţiu Lepădatu, Bucureşti: i n s t a l e z p e a l t ă p a r t i ţ i e ?

s e t a ţ i la m i n i m nu a r e p r o b ­ p l a c a d e b a z ă A c o r p 5 A N 6 1 ? S a u e x i s t ă d r i v e r e c e

l e m e d e s t a b i l i t a t e . - î m i p u t e ţ i r e c o m a n d a v r e u n ".--Am a c h i z i ţ i o n a t d e c u r â n d s u p o r t ă O p e n G L şi d a c ă

a c c e l e r a t o r g r a f i c c a r e s ă o p l a c ă v i d e o M a t r o x G 4 0 0 e x i s t ă u n d e ie p o t g ă s i ? . . . "

- a m h o t ă r â t in c e e a c e m e a r g ă p e e a ? ( d e 1 6 M b ) d e 3 2 R a m s i n g l e - h e a d .

p r i v e ş t e p l a c a g r a f i c ă - s e m i ş c ă R e d A l e r t 2 şi P r o b l e m e l e au a p ă r u t chiar Drivere de Windows ME versi­


( M a t r o x M i l l e n i u m G 4 0 0 ) şi S h o g u n Total W a r p e o d e la i n s t a l a r e d r i v e r e l e unea 6.10.013 pentru G400
HDD-ul ( I B M , în final a a j u n s S 3 / 8 M b ? n e f î i n d a c c e p t a t e d e găseşti chiar la Matrox pe
şi p e la noi a ş a c e v a ) d a r - c e î m i r e c o m a n d a ţ i î n t r e u n W i n d o w s - u l p e c a r e îl d e ţ i n pagina la adresa
a l e g e r e a plăcii d e b a z ă î n c ă s o u n d b l a s t e r A u r e a l V o r t e x ( W i n d o w s M E ) . A m a p e l a t la http://www.matrox.com/mga/su
n u m ă l a s ă s ă d o r m n o p ţ i l e . Y a m a h a şi C r e a t i v e 1 2 8 ? " I n t e r n e t p e n t r u a d e s c ă r c a pport/drivers/latest/home.htm.
A r ă t a ţ i - m i c ă şi în R o m â n i a u l t i m e l e d r i v e r e v a l a b i l e , Dacă tot nu merge probabil e
s e p o t c u m p ă r a lucruri d e Chiar dacă CD-ROM-ul tău a c e s t e a f i i n d v e r s i u n e a 6 0 4 de la driverul de AGP care vine
c a l i t a t e î n a i n t e c a s ă e m i ­ este Delta 44x el nu poate sâ şi d a t â n d d i n 2 1 - 0 8 - 0 0 , p â n ă pe CD-ul plăcii de bază. Deşi
g r e z d i n c a u z a R o m T e l e c o m - citească dvd-uri (nici o unitate la u r m ă a m r e u ş i t s ă se poate, nu are sens să
ului. CD-ROM nu poate). Pentru ca i n s t a l e z p l a c a ( a p a r e n t ) f ă r ă instalezi două versiuni de
să poţi viziona filme îţi trebuie p r o b l e m e . A d e v ă r a t e l e Windows.
în numărul acesta ai de ales o unitate DVD-ROM. Acestea n e c a z u r i a p a r în m o m e n t u l în

între cele 10 modele de plăci costă în jur de 100$, dar ele c a r e o «forţez» c u aplicaţii

testate în care apar şi mod­ pot citi şi CD-uri. Placa de g r a f i c e - 3 D m a x , s a u j o c u r i -

elele amintite de tine iar în bază nu este neapărat slabă în s p e c i a l a c e s t e a - şi m a i


Sonic Fury se vrea astfel ca urmaş al Sonic Vortex 2, o placă mai puţin utilizată în lumea muzicii pe computer dar acceptată în special la capitolul jocuri

Sonic Fury
Tip produs: Placă de sunet - Redactor: Remus Gradin

de sunete pentru wavetable, având reviewurilor de specialitate a fost


şi efecte de sunet pentru jocuri. substanţial sporită de prezenţa con­
Placa se remarcă în special prin versiei analog-digital pe 18biţi pe de
prezenţa DSP-ului Cirrus Logic o parte, precum şi de conversia
Crystal SoundFusion care oferă un inversă digital-analog pe 20 de biţi
mai bun management al task-urilor la playback. Cum mai nou contează Sonic Vortex 2...de la care s-a ajuns
de provenienţă audio pe care le are şi cu ce vine placa în cutie ţbundle- la Sonic Fury,
de executat. Despre partea de MIDI ul), Videologic oferă utilizatorilor
a Sonic Fury, are 64 de voci hard­ cârdului Sonic Fury un puternic
ware şi 1024 software, fapt ce dă pachet destinat editării muzicale şi
astfel produselor audio hardware de audio. Ar fi astfel Making Waves un
la Videologic o puternica orientare program de tipul sequencer MIDI,
spre domeniul creaţiei muzicale. ce are şi posibilităţi de samplare.
Pachetul Sonic Nu lipseşte nici partea de soft
Tehnologia pentru sunet spaţial
Fury, premiat de synth, concretizată prin Yamaha
îşi are şi ea o puternică acoperire,
majoritatea publicaţiilor XG. Alte programe prezente în
Sonic Fury având suport pentru
în domeniu. pachet ar fi: Future Beat 3D,
EAX2, A3D, I3DL2, Direct Sound3D
sau MacroFX Sensaura, având în Dancer DNA, Acid Xpress sau
hiar dacă Videologic nu este MusicMatch Jukebox, dar şi multe
vedere şi faptul că procesorul audio
un producător specializat în alte versiuni demo.
este un Cirrus Logic Crystal 4630,
domeniul sunetului pro­
remarcat de marea majoritate a Cam ce ar fi de spus la final Sistemul 5.1 de la Videologic promo­
ducând până acum sisteme de
specialiştilor în domeniu ca foarte despre Sonic Fury: nu este o placă vat alături de Sonic Fury.
sonorizare 5.1, plăci grafice sau
performant. Alte date tehnice ar fi de sunet dedicată în special muzi­
cabluri video - audio, iată-i totuşi * — - — Ţ. JW
. 1TJI LTT
I— J_ J
cele despre performanţele înreg­ cienilor ci acoperă şi preferinţele premiată de foarte multe publicaţii
implicaţi din nou pe tărâmul hard-
istrării, şi anume o rată de samplare gamer-ilor, dar pe de altă parte are de specialitate din străinătate, fiind
ware-ului audio. Sonic Fury se vrea
de 48000Hz şi o rezoluţie de 16biţL o largă aplicabilitate la decodarea pusă pe picior de egalitate cu SB
astfel ca urmaş al Sonic Vortex 2, o
placă mai puţin utilizată în lumea Un lucru interesant îl constituie audio multichannel pentru DVD (cei Live Platinium în ceea ce priveşte
muzicii pe computer dar acceptată un jack (VersaJack) situat pe . de la Videologic recomandând chiar performanţa.
în special la capitolul jocuri. Sonic spatele cârdului, jack a cărui funcţie sistemele audio 5.1 produse de ei
Fury, datorită output-ului multichan- poate fi controlată din Control alături de Sound Fury.,. deh com­
nel, devine utilizabilă pentru partea Panel, acesta fiind: digital output, patibilitate internă), un cuvânt greu Detalii
audio la DVD. Placa audio Sonic line output, sau second stereo line- de spus avându-l şi software-ul Producător Videologic

Fury face posibilă utilizarea băncilor in. Nota primită de soundcard-ul ataşat la pachet. Placa de sunet Web www. videologic. cam
Sonic Fury de la Videologic a fost
- J T--i-™™»rf-rf-rf-«-^-«-t-- L . ._

Sonic Fury în majoritatea Apariţie A apărut

GeForce2 Go
Tip produs: Chipset grafic - Redactor: Daniel RCŞJ

r T l v i d i a a lansat chip-u milioane poligoane pe


L k J G e F o r c e 2 Go destinat secundă, 286 milioane pix-
notebook-urilor. Deşi carac­ eli/s şi transferul de daîe
teristicile nu sunt impresion­ poate atinge 2.6Gb/s. Placa
ante faţă de GeForce2 GTS ce va încorpora chipset-ul
şi GeForce Ultra, chipul este GeForce 2 Go dispune de HD
video
cel mai rapid conceput pentru Video procesor, DVD
pentru
laptop-uri până acum şi con­ decoder, suportă memorie de TwtnView care permite
noîebook-uri până
sumă energie mult mai puţină la 8 la 32Mb şi este compati­ afişarea imaginilor pe două
în momentul de faţă.
decât aceastea. Noul proce­ bilă AGP 4x Fast Writes. monitoare sau pe un monitor
Consumul de energie este de
sor grafic bazat pe tehnologia Valorile sunt mai mici decât şi televizor.
0.8w în regim normal de
GeForce2 este realizat în ale oricărei plăci cu procesor
funcţionare şi poate ajunge
tehnologia 0.18microni şi GeForce2 de pe piaţa sis­ Detalii
până la 2.4w cînd placa este
funcţionează la o viteză de temelor desktop dar Producător INVIDIA !
foarte solicitată. Placa dis­
143MHz iar memoria este la depăşeşte cu mult Ati Rage Web www.nvidia.com
pune şi de tehnologia Apariţie •'[SODI |
166MHz. Poate procesa 17.2 128, cea mai bună placă
VoodooTV 200PCI 3dfx

Voodoo5
renunţă

6 0 0 0
la

Tip produs: TV Tuner - Ftedactor: Daniel Roşu


Tip produs: Placă video
oodoo TV 200 este a La intrare poate
Redactor: Daniel Roşu
doua încercare de tuner primi semnale de
TV şi radio (doar FM) de la tipul composite dfx a anunţat că a vândut
3dfx. Voodoo TV 200 foloseşte video (de la video licenţa pentru tehnologia
MicroTune2032, primul tuner sau cameră digi­ 4way Scanline Ineterleave, pe
integrat într-un chip care este tală), RF modulated care se baza placa video
izolat faţă de restul plăcii şi nu de la cablu sau Voodoo5 6000 AGP, firmei
conţine nici o componentă antenă TV şi Q u a n t u m 3D care o va folosi
analogică. Faţă de tunerele S-video. Captura în producerea unor sisteme
anterioare, prin folosirea unui video se poate face pentru simulare şi antrena­
chip în loc de tradiţionala cutie în format AVI sau
ment. Cu folosirea tehnologiei
de metal, se poate obţine o MPEG 1 iar captura
4way SLI se obţinea în Q3 o
calitate mai bună a imaginii şi audio în format
viteză mai mare cu aproxima­
se reduce efectul MP3. Alte funcţii includ posibil­
interferenţelor de la celelalte itatea afişării imaginii oriunde
plăci din calculator. Placa pe ecran şi în ferestre de orice Detalii

funcţionează pe standardele dimensiune, freeze frame, Producător : jgdfa

PAL, SECAM, NTSC, deci va zoom, still capture, channe Web www, 3dfx.com
Apariţie A apărut
putea fi folosită şi în Europa. surfing.

Tip produs: Placă video - Redactor: Daniel Roşu

u ocazia Comdex, ATI a speră ca softul HydraVision să single pixel pipeline şi poate
prezentat şi placa Radeon nu aibă aceleaşi probleme ca şi atinge un fiii rate de 550
VE care are la bază procesorul cel folosit de Matrox sau Nvidia. Mtexe!s/s (jumătate din cel al
tiv 4 3 % faţă de plăcile echiva­
Radeon şi în plus are suport Softul va avea anumite facilităţi Radeon) dar oricum puţin mai
lente de la alţi producători şi
pentru două monitoare. Fiecare care nu mai există până acum la bun decât cel al unei plăci
a c u m , din păcate, v a fi
ecran poate avea o rezoluţie de nici o placă concurentă: posibili­ GeForce2MX care are doar
tatea deschiderii unei pagini noi 480Mtexels/s. Cum concepţia disponibilă doar de la
până la 1600x1200 şi refresh
independent. Radeon VE are 3 de Internet pe al doilea monitor, plăcii presupune ca memoria să Quantum 3D. Performanţele
ieşiri: una VGA, una DVI şi una maximizarea aplicaţiilor pe două lucreze sincron cu procesorul, care se pot obţine cu noua
TV, dar doar două din ele sunt ecrane şi selectarea unui ecran Radeon VE va folosi memorie tehnologie au fost d e m o n ­
independente, adaptor DVI to preferat pentru deschiderea apli­ DDR cu un bus pe 64 biţi la o strate la Comdex 2000 Las
VGA pentru conectarea a două caţiilor video. Radeon VE va dis­ frecvenţă de 183MHz. Vegas în faţa unui grup select
monitoare CRT. Pentru softul pune doar de un singur render Detalii de clienţi. Placa a fost singura
necesar plăcii dual head ATI a pipeline şi nu va avea motorul Producător IAD ~ ]
care a reuşit sâ treacă de
făcut contract cu compania Charisma de care dispune Web wwwaci.com bariera de 60fps în Q3 cu
Applain, un lider în domeniu, şi Radeon. Radeon VE dispune de Apariţie 2001 FSAA enabied pentru o
rezoluţie de 1600x1200 32biti.
Cu părere de rău pentru fanii
3dfx 4way SLI va fi disponibilă
doar pentru piaţa simula­

Cyrix & Samue toarelor. Poza este a plăcii


Quantum 8132, care va fi
folosită în sistemele Aalchemy
Tip produs: Procesor - Redactor: Daniel Roşu (un preţ aproximativ 15000$)
entru procesoarele din măsură să aducă procesoru 0.13 microni. Cu aceste pro­ şi care dispune de 8 proce­
familia Cyrix urmarea va fi în competiţia cu Athlon şi P4. cesoare VIA urmăreşte soare, 256Mb memorie video
procesorul Samuel II cu 128k Procesorul va funcţiona pe scăderea preţurilor PC urilor şi şi poate realiza FSAA 8x.
L1 şi suport pentru instrucţiuni plăcile cu Socket370 şi va preluarea segmentului de
3Dnow şi MMX. Principala avea un preţ mai mic de 50$. piaţă care încă cumpără K6-x.
îmbunătăţire va fi producţia cu Samuel II va fi disponibil în
tehnologie de 0.15microni şi ianuarie şi VIA speră să •n
Ucudlll •1 J
existenţa chache ului L2 de atingă 1GHz până la Producător Quantum
VIA ; • • Producatnr
64k dar creşterea jumătatea anului viitor, odată Web www.vratech.com 1 Web [www.quantum3d.com

performanţelor nu va fi în cu trecerea la arhitectura pe Apariţie Ianuarie 2001 Apariţie ! A apărut

i 2 5

i
bilitatea texturării foarte simple indiferent de limba în care este
pentru geometrii foarte complexe, instalată tastatura.
rage-atenuation în în per pixel DirectPlay va deveni
lightning, efecte atmosferice volu­ IDirectPlay 8 şi va fi o variantă
metrice. Limbajul vertex shader total îmbunătăţită prin simplitate,
permite folosirea a 128 de performanţă şi scalabilitate şi va
Tip produs: API - Redactor: Daniel Roşu instrucţiuni şi 128 de variabile marca apariţia DirectPlay Voice
registru care sunt vectori cu 4 val­ care va fi susţinută de o serie de
dată cu lansarea versiunii DirectX Graphics va aduce ca ori fiecare. Cu instrucţiuni ca algoritmi de compresie/decompre-
DirectX 8.0 Microsoft aduce noutate integrarea DirectDraw în adunare, scădere, înmulţire, reci­ sie, folosirea porturilor comple­
?

îmbunătăţiri la toate componen­ Direct3D fapt ce va duce la o procitate, min, max, exponent, mentare din Windows2000 pentru
tele din care acesta este alcătuit. reducere drastică a timpului nece­ logaritm, lumină, distanţă, dot a mări numărul potenţial de clienţi
DirectX Audio 8.0 asigură o nouă sar pentru iniţializarea grafică a production, mad, lerp se pot face care pot exista pe un anumit
arhitectură pentru muzică şi aplicaţiilor, o alocare mai bună a operaţiuni complexe cum ar fi: server, o nouă schemă de
efecte sonore. Deşi încă se mai datelor şi o reducere a spaţiului transformări geometrice de bază adresare bazată pe URL-uri care
folosesc numele de DirectSound de memorie necesar. Printre şi modele de lumină, modele va fi mai intuitivă şi va permite
şi DirectMusic, între ele nu mai efectele noi care vor exista: paral- avansate de lumină, funcţii lansarea jocurilor direct de pe
există o distincţie clară. Noua lel vertex imput streams, pro­ avansate de bump mapping, ver­ paginile Web.
arhitectură tratează sintetizatorul gramable vertex processing, gen­ tex blending şi morfing, transfor­ Noutăţile DirectShow includ
DirectMusic ca principalul pro­ eral envîronment mapping, matrix marea şi generarea texturilor. un singur program pentru stream-
ducător de sunete pentru DirectX palette skinning, morphing/tween- Limbajul pixel shaders permite ce! ing audio şi video, documentaţie
Audio. Acest sintetizator DLS2 va ing animation, procedural geome- puţin 12 instrucţiuni şi 16 regiştri integrată, Dynamic Graph
crea toate sunetele, mixajele şi try, user-defined animation, pro­ fiecare un vector cu 4 valori. Building, Dynamic Format
apoi va trimite rezultatul către gramable pixel procesing care va Suplimentar DirectX 8 oferă Change, Direct Show Editing
bufferele DirectSound pentru permite per-pixel environment suport pentru mai multe culori Services şi suport îmbunătăţit
procesarea ulterioară cu apli­ mapping, per-pixel lightning. Cu permiţând obţinerea unei calităţi pentru DVD.
carea efectelor 3D pentru fiecare MultîSampieRendering se vor mai mari decât clasicul 32bit Microsoft speră o creştere a
sunet. Sintetizatorul poate de putea realiza efectele: Full-scene Noutăţile la Directlnput includ performanţelor de aproape 2 ori
asemenea să mixeze voci multi­ antialiasing, depth of field şi o interfaţă care va permite config­ faţă de cele actuale în momentul
ple înainte de procesarea finală motion blur. Cu ajutorul Sprite urarea rapidă a tuturor compo­ în care vor apărea plăci video
cu o reducere a utilizării proce­ Points vor apărea sisteme de ren- nentelor şi suportul pentru care sâ suporte hardware toate
sorului şi a necesităţilor hardware dering pentru particule foarte per­ aplicaţii internaţionale prin care efectele DirectX 8.0 adică pe la
3D. formante. Alte efecte includ posi­ se localizează o anumită tastă începutul anului 2001,
Redactor: Daniel Rcşu

ncă de la lansarea proce­ Morgan care va avea aceleaşi


sorului Athon, AMD a avut caracteristici cu Palomino cu
vânzări-record, deţinând acum deosebirea că va dispune de o
24% din piaţa de procesoare din cantitate mai mică de cache L2
SUA şi 38% din piaţa americană şi va funcţiona în principal cu
cu o vânzare de 1,5 milioane memorie PC133 deşi se pre­
procesoare Duron numai în conizează trecerea către memo­
ultimele 4 luni. în timp ce Intel se rie DDR şi pentru acest proce­
confruntă cu probleme pentru a sor. El va fi disponibil cam pe la
putea satisface cererea de pro­ jumătatea anului 2001. Toate
cesoare PIN şi Mendocino, fabri­ procesoarele din generaţia 7 vor
ca din Dresda a companiei AMD fi concepute pentru plăcile cu
lucrează doar la jumătate din Socket 462 şi astfel, dacă placa
(

capacitate. Singura problemă pe va dispune de posibilitatea de


care o are acum AMD este lipsa reglare a tensiunii, nu va mai fi
unei game mai variate de plăci frecvenţă de 1333MHz cu suport pipeline care va fi mai adânc şi nevoie decât de un eventual
de bază care sâ suporte proce­ pentru bus 266MHz. Deşi se va perminte frecvenţe mai mari. upgrade de BIOS pentru
soarele Duron acestea limitându- bazează pe acelaşi sistem de Prototipuri vor fi produse recunoaşterea noilor procesoare.
se acum la plăcile bazate pe producţie pe 0.18 microni, va începând de luna viitoare iar la
chipsetul KT133. . dispune şi de îmbunătăţiri la vânzare va apărea în primul sfert Detalii

cache-ul L2 care va comunica cu al anului 2001, împreună cu o Producător AMD i


Procesorul care va urma
după Athlon se va numi procesorul pe un bus de 256 biţi variantă pentru calculatoarele Web www.amd.com
m- u
(faţă de 64 biţi acum) şi la nivelul mobile. Urmaşul Duron va fi Apariţie _ _ _ — — t— — - - - T t—
Palomino şi va porni de la o 2000

3dfx şi A t i se pregătesc p e n t r u 2 0 0 1
Tip produs: Plăci video - Redactor: Daniel Roşu

iaţa plăcilor video a ultim- Rampage care teoretic ar trebui să mai aducă ceva
p ilor 2 ani a fost în mod evi­ să apară pe piaţă la începutul îmbunătăţiri la tehnolo­
dent dominată de compania anului viitor Din păcate con­ gia MAXX, şi dacă
Nvidia. Din fericire lucrurile par cepţia plăcii a început înainte ca preţul va fi rezonabil
să meargă spre o schimbare în 3dfx să cumpere tehnologia s-ar putea totuşi ca
următorul an când companii ca Gigapixel şi aceasta nu a mai proiectul să fie lansat pe ^
ATI sau 3dfx vor avea un cuvânt putut fi încorporată în placă. piaţă. A
greu de spus. Singura speranţă pentru 3dfx Cu achiziţia ArtX, ATI s¬
3dfx, compania care acum este că placa Rampage să fie a implicat şi în producţia con­
câţiva ani era regele necontes­ apropiată ca performanţă cu solelor şi acum aceeaşi echipă
tat al pieţei de plăci video 3D, plăcile de generaţie următoare lucrează la un chipset North
se luptă din greu să rămână în DX8 de la ATI şi cu NV20 de la Bridge cu placă video. Primul AII In
pas cu tehnologia. Compania produs va fi S1-370TL şi va fi Wonder
Nvidia pentru ca apoi produsul
este mult mai rezervată decât produs pentru Slotl Socket 370 Radeon -
cu tehnologie Gigapixel să aibă
şi va fi primul care va avea hitul A t i
anul trecut în ceea ce priveşte o şansă să concureze cu alte
pe 2 0 0 0
anunţarea de noi produse cum plăci. în ceea ce priveşte viitorul implementat hardware T&L.
ar fi placa Rampage la care apropiat 3dfx vinde chipuri pen­ Chipul va avea o legătura pe
lucrează acum, pentru că anul tru ca alţi producători să 128biti cu memoria sistemului
acesta toate plăcile 3Dfx au fost înceapă sâ realizeze plăci în iar ca performanţă video S 1 -
livrate cu întârziere. Odată cu locul Ion 37TL va avea un fiii rate de
schimbarea conducerii com­ ATI a reuşit să se impună în 330Mpixels/s şi probabil
paniei, s-a trecut la o altă ultima vreme cu ajutorul plăcii 330Mtexe!x/s iar motorul T&L îl
strategie de dezvoltare. Astfel Radeon şi a reuşit să ajungă din va ajuta să proceseze 12.5mil-
se va lucra mai puţin la urmă compania Nvidia. Pentru a ioane de poligoane/s. Pentru
tehnologii revoluţionare cum ar nu face aceeaşi greşeală pe partea normală pentru un
fi FSAA sau T-Buffer, şi compa­ care au fâcut-o 3dfx cu North Bridge va suporta
nia se va axa pe produse care Voodoo5 6000, ATI a renunţat frecvenţe FSB de la 66 la
sunt relativ ieftine şi sunt deocamdată la planul de a pro­ 133MHz şi aceleaşi frecvenţe şi
căutate pe piaţă. La FSSA nu se duce plăci Radeon MAXX (o pentru memorie.
va renunţa de tot şi o variantă placă cu două procesoare
îmbunătăţită va exista pe placa Radeon) dar va încerca totuşi

2 7
^ ••

Sonic Link pe Tron coustic Edge


Tip produs; Placă sunet - Redactor: Daniel Roşu Tip produs: Placă sunet - Redactor: Danie) Roşu

upâ lansarea plăcii de fie prin jack, fie prin mufă de ' n i u p s
sunet Santa Cruz, compa­ tip RCA, Sonic Link dispune si
nia Turtle Beach încearcă să-şi de o telecomandă cu care se
extindă gama de plăci audio, poate controla volumul şi se
în generai, doar cei care locui¬ pot selecta melodii sau edita
esc în apartamente mici se pot playlisturi. Aceasta este com­
patibilă şi cu aparate gen TV,
VCR, DVD player şi semnalul
transmis este tot la 2.4GHz
deci se poate modifica volumu
şi prin pereţi tot pe o rază de
aproximativ 33 m.
rofitând de experieţa acu­ video, PowerDVD 3.0. Ieşirea
Pentru cei mai pretenţioşi, P mulată în domeniul audio, pentru 5 boxe se poate folosi
Turtle Beach produce Audio
Philips încearcă să se lanseze pe un sistem clasic cu sateliţi
Tron, un sistem mai perfor­
pe piaţa plăcilor de sunet cu 3 mici şi un subwoofer pentru
mant care se conectează la
plăci dintre care Acoustic Edge redarea frecvenţelor joase (în
calculator prin intermediul unui
care este cea mai performantă. general cele sub 100-200Hz}
cablu telefonic sau un cablu Deşi există numeroase firme sau pe un sistem care
producătoare de plăci de sunet, foloseşte nişte boxe mai mari
majoritatea nu folosesc o care redau toată gama de
tehnologie 3D proprie ci folos­ frecvenţe. Cu ajutorul DSP-ului
esc ori Sensaura ori cea propri­ Thunderbird Avenger şi al algo­
etară Creative Labs, EAX. ritmilor QSound, Acoustic Edge
Acoustic Edge foloseşte se descurcă foarte bine cu
ethernet şi care poate decoda QSound, o tehnologie destul de ambele tipuri de sisteme de
mp3-urile găsite pe hard disk. veche dar mai puţin cunoscută sunet model 5 . 1 .
Audio Tron poate decoda toate şi care oferă algoritmi destul de
tipurile de fişiere audio de la buni pentru poziţionarea 3D a
bucura într-adevăr de sunetu wav la mp3 la orice bit rate. sunetului. Placa suportă toate
produs de un computer. Pentru Deocamdată Audio Tron nu API-urile existente: A3D 1.0.
EAX 1.0, 2.0, I3DS2 şi cu aju­
rezolvarea acestei probleme
cei de la Turtle Beach au con­
poate folosi decât mp3-urile
găsite pe calculator dar va torul QSound se numără printre
puţinele care redă sunetul pe
¥
ceput două plăci de sunet: urma o variantă care va putea
decoda fişiere audio direct de un sistem 5 . 1 . Aplicaţiile cu
Sonic Link şi Audio Tron care
care este livrată placa sunt
folosesc un transmiţător de pe Internet.
foarte variate şi cuprind Sonic
2.4GHz pentru a putea asculta
Foundy's Siren Xpress. ACID,
mp3-uri oriunde în casă pe o Detalii Yamaha S-YXG50 Soft synth, •
rază de aproximativ 33m şi un Producător
Producător Turtle Beach Audio Pix de la QSound pentru Philips
receiver RF pentru captarea Web www. turtle beach. corn mixarea fişierelor audio şi Web wwwphihps.com J-J

undelor. Boxele se pot conecta


i _r

Apariţie A apărut Apariţie 2001 . '

M a t r o x aduce noi opţiuni


Tip produs: Placă video - Redactor: Daniel Roşu

a şi alte mari firme pro­ Tv tuner cu nişte caracteris­ (Mulţi Monitor Series
ducătoare de plăci tici noi şi poate face captură constă în nişte plăci video
video 3D, Matrox s-a retras video prin intermediul care conţin patru chipuri
puţin de pe scena plăcilor intrării S-Video, dar spre G200 şi care pot afişa
performante necesare în deosebire de Marvel G400, imaginea pe 4 monitoare
special jocurilor, ducându- codarea nu se mai face sau 4 DVI flat panei simul­
se pe o piaţă mai liniştită, hardware, ci se face prin tan. Un calculator poate dis
cea a marilor companii, intermediul unui soft spe­ pune de 4 plăci G200MMS
bazându-se pe succesul pe cial. şi astfel imaginea poate fi
care îl au plăcile dual-head. G200 MMS nu este o dispusă pe 16 monitoare.
Detalii
Marvel 450eTV este versi­ placă foarte performantă, Producător Matrox
unea all in one pentru placa dar este totuşi destul de Web www.matrox.com
G450. Placa dispune de un interesantă. Seria MMS Apariţie 2001

2 8
Leadtek
We Makc Dreams a Reali

Leadtek. Placi video exagerat de rapide.

fi *

GeForce 2 MX GeForce 2 GTS TNT 2 PRO Vanta


32 MB SDRAM 32 MB DDRAM 1 6 / 3 2 MB 8 MB
3.8 /sec bandwidth cooler cu 220% mai mare > 85 fps-uri in Quake 3 250 MHz RAMDAC
20 miiioane triunghiuri/sec decât cel standard 0,22 microni suport hardware DVD
compresie texturi DirectX si S3 25 milioane triunghiuri/sec super overclocking
5.3 GB/sec bandwidth

DISTRIBUITOR: RESELLERI:
Skin Media BuCUresti: Best Computers - (01)-314.76,98 Sîbiu: Summit - 069.217.600
Omnitech Trading - (01)-242.13.18 S u c e a v a : Leylmpex- 030.520.560
Sfr. Puskin 18. Bucureşti 1 C&C Computers - (01)-322.90.80
Tel: {01J-231.28.66/231.50 97 Deck Computer - (01)-221.74.00 PlOieSti: Monza Impex-044.110.014
E -rna il; co nta ct@ îead tek. ro
Galaţi: Nexiat Research -036,319,120 lasi: Computer House - 032.217.800

Tip produs: Plăci de sunet - Redactor: Daniel Roşu

ână de curând piaţa la 60 de reflexii ale undelor pen­ colecţie de sunete înregistrate
plăcilor de sunet era dom­ tru a putea genera efectul care sunt mixate şi controlate
inată de plăci care reverb final. Standardul EAX a pentru a obţine un rezultat final
foloseau unul din chipurile pro­ urmat o abordare mai uşoară a de calitate fără a necesita o
duse fie de Aureai fie de problemei, folosind pentru cantitate mare de date ca în
Creative. Odată cu falimentul realizarea senzaţiei de 3D cazul fişierelor de tip WAV.
firmei Aureal3D şi cumpărarea efecte predefinite pentru anu­ Mufa SPDIF (Sony/Philips
eî de către Creative mite modele de încăperi sau Digital Interchange Format) out
Technologies, firme cum ar fi medii, deci reflexia undelor nu care există pe unele modeie de
Yamaha, ESS, Philips, încearcă este calculată exact ca ia A3D plăci de sunet din cele testate
să se impună cu chip-uri proprii. ci se oferă doar rezultatul final permite conectarea plăcii de
Pentru a putea fi competi­ calculat pentru un model sunet la o staţie Dolby Digital
tive, plăcile de sunet produse la asemănător. Teoretic senzaţia sau la un Minidisc. Prin inter­
ora actuală trebuie să poată da de spaţialitate a sunetului ar tre­ mediul acestui tip de conectare
senzaţia de spaţialitate în pro­ bui să poată fi obţinută şi la se asigură claritatea sunetului şi
ducerea sunetului şi ar trebui să căşti dar la plăcile de sunet tes­ eliminarea zgomotului care ar
suporte DirectSound 3D, A3D tate de noi ea se apropie de 0. putea apărea din cauza interfer­
sau EAX. Dispariţia Aureai3D Trecerea sunetului din fată în enţelor. Până la apariţia acestei
totuşi nu a împiedicat spate sau invers nu este sesiz­ interfeţe semnalele digitale erau
producătorii de jocuri să imple­ abilă decât dacă sunt folosite transformate în semnale analog­
menteze în continuare AP1 ul toate cele 4 boxe care se pot ice în interiorul dispozitivului
A3D care a devenit un standard conecta la fiecare dintre piăci, unde apăreau (plăci de sunet, m

la fel de puternic ca EAX de la cu excepţia Sound Blaster Live. cd-rom, DVD) şi apoi transmisj
Creative. A3D fusese dezvoltat Pentru partea de MIDI către alte dispozitive de înregis­
împreună cu NASA pentru a (Musicaf Instrument Digital trare sau amplificare. A c u | r
putea fi folosit la simulatoarele Interface) majoritatea datele sunt transmise l^şfclis- •
de zbor şl era cel mai avansat producătorilor sunt de părere că tanţă în formă d i g i t a l e i apoi <
mod de a oferi spaţialitate sune­ implementarea soft a sunt decodate şi tr^msformate în
tului. Folosind tehnologia Wave wavetable-ului oferă o mai mare semnalele analogice. . / / /
Tracing, versiunea A3D 2.0 flexibilitate. Utilizatorii pot sâ-şi Pentru teştârea plăcilor de
folosea informaţiile despre con­ încarce mostrele favorite sau sunet am ţţştfosit programul.
figuraţia unei camere care erau cele standard oferite de com­ AudioBenchmark 99.
transmise de procesor către panii cum ar fi Yamaha sau
piaca de sunet şi calcula până Korg. Wavetable-ul reprezintă o
PUci i i i m c f

• t

addonics YMF 7 4 4
i
In pr Senzaţia de spaţialitate a sunetului oferita în căşti este egaiă cu zero
" . . .

j " ™ * ^ Iaca de sunet AUX in, Video in şi modem). voci pentru DirectSound şi 8
1 J Addonics Sound Placa dispune şi de un voci pentru DirectSound 3D.
i" -
Vision 1500 s-a situat conector pentru SPDIF out Utilizarea procesorului este
pe ultimul Ioc în top. Acesta pentru a nu pierde nimic din excesivă şi la acest capitol
utilizează un chip Yamaha calitatea (teoretică) a sune­ Addonics Sound Vision 1500
YMF744. Ca şi ia alte com­ tului în momentul conectării situându-se pe penultimul
ponente "made in China" şi sale la un Dolby Digital loc. Senzaţia de spaţialitate
Sound Vision 1500 are tot Receiver. a sunetului oferită în căşti
felul de conectori şi mufe Este compatibilă cu sis­ este egală cu zero iar la tes­
pentru a se prezenta cât mai temele de sunet EAX şi tul cu sticla spartă nu am
Detalii
bine la o primă inspecţie Direct Sound3D. Lucrurile se avut ocazia să auzim decât
Distribuitor
vizuală. Ea dispune pe lângă schimbă radical însă când primele sunete pentru că BN/A

Ofertant Best Computers


mufele normale de Line in şi se începe testarea plăcii. după aceea placa de sunet
"felefon ^ ( 0 1 ) 3 1 4 76 98
MIC de încă 6 conectori pen­ SV1500 nu dispune de 32 a rămas mută, probabil spe­ -
Adresa Bd Elisabece 25 • "^T- r T w•
tru diferite tipuri de compo­ de voci cum au celelalte riat de spargerea sticlei.

i i-

Web www.bestcomputers.ro
.• . . ._ . . _

nente (3 mufe pentru CD in 3 plăci testate ci doar de 18 .- 21.9$

XWave 6 0 0 0 YMF 7 5 4
în prealabil: Foloseşte sintetizatorul XG cu 64 de voci hardware şi maxim 512 voci software
Iaca Xwave 6000-Pro boxe şi subwoofer cu o put­ redusă a procesorului în tim­
I s-a situat pe locul 5 ere de 2 watti pe canal şi în pul rulării aplicaţiilor. în testul
în topul general si pe plus mai obţine conectori Audio Benchmark placa s-a
locul 2 la utilizarea proce­ pentru ieşire SPDIF, intrare situat pe locul 2, după
sorului în timpul rulării apli­ şi ieşire MIDI. Pentru Creative Live dar din păcate
caţiilor. Chipsetul cu care fişierele MIDI XWave 6000 a avut mult de pierdut la
funcţionează este Yamaha foloseşte sintetizatorul XG generarea efectelor 3D.
YMF754. Pe placă există cu 64 de voci hardware şi XWave 6000 suportă Direct
conectori pentru intrări Cd, maxim 512 voci software Sound şi Sensaura dar
Tad, Aux, Video şi un conec­ sau poate folosi programul senzaţiile de spaţialitate ale
Detalii
tor pentru un eventual Yamaha XG Studio care sunetului sunt foarte reduse.
Distribuitor
upgrade. Prin adăugarea este livrat şi cu placa de Softul livrat cu placa conţine N/A

Ofertant Best Computers


daugterboard-ului Sephonix sunet XWave 6000. Noul Yamaha XG Studio şi
•felefon [011 314 76 98
GS7785, folosind sistemul chip produs de Yamaha Yamaha XG Soft Sinthesizer,
Adresa Bd Ehsabete 25
Qsurround, placa poate uti- YMF754 este foarte bun în Web www. besteomputers. ro
iza un sistem de sunet cu 5 ceea ce priveşte utilizarea 143

Guillemot Fortissimo
în prealabil: La poziţionarea 3D a sunetului placa s-a descurcat bine
uillemot Fortissimo a recorder minidisc fără Sensaura. în testul Audio
ocupat locul 2 în top. pierderea calităţii sunetului. Benchmark la partea cu
^ | m> rfw La baza plăcii se află Pentru generarea sunetului poziţionarea 3D a sunetului
%w chipul YMF744 care oferă Fortissimo foloseşte un placa s-a descurcat bine şi
^dgoritmi HRTF Sensaura ca decodor digital-analog pe 18 am reuşit de fiecare dată sâ
ş l b a m o n d Monster MX400 biţi. Pentru fişiere MIDI placa sezisăm direcţia de
d a r ^ u n preţ mai redus. foloseşte Yamaha XG deplasare a trenului sau
Deşi la^Jtilizarea procesoru­ Synthesizer încorporat şi sensul mişcării elicopterului.
lui a ieşinfcpă Xwave 6000 care are o memorie de 2Mb Fortissimo este bine echipat
datorită modalului mai vechi pentru wavetable-ul hard­ şi cu soft, pe lângă cd-ul
Detalii
al chipului, totuşi Fortissimo ware sau poate folosi pro­ normal cu drivere, fiind livrat
Distribuitor Ubisoft
oferea pe lângă i^jrile pen­ gramul Yamaha XG Studio şi cu programele Acid DJ de
Ofertant Best Computers
tru 4 boxe şl o ieşire SPDIF care este livrat în pachet. în la Sound Foundry, Power felefon 1011 314 76 9B
în varianta optică penthiK ceea ce priveşte sunetul 3D DVD, Yamaha XG Station. Adresa Bd Elissbeta 25
s conectarea la un r e c e i v e r ^ placa suportă Direct Sound, www. b a steo mput ers.ro
Dolby Digital/DTS sau la un A3D1.0, EAX 1.0 şi 34$

31
Guillemot MUSE
în prealabil: Lipsa unui număr mai mare de conectori pentru intrări: 2 CD-in şi AUX-in
uillemot Muse s-a sit­ Sound Muse este compatibil suportă aceste facilităţi, şi
uat pe locul 4 în top. cu standardele EAX 1.0, utilizarea mare a procesoru­
Chipul de pe placă A3D 1.0 şi Direct Sound. Un lui în aplicaţii (placa s-a situ­
este CMI8738 produs de C- neajuns al plăcii este lipsa at pe ultimul loc la testul
Media Electronics, un proce­ unui număr mai mare de Audio Benchmark). Ca şi
sor de sunet foarte folosit şi conectori pentru intrări: 2 cealaltă placă de la
ia producerea plăcilor de CD-in şi AUX-in. Pentru Guillemot şi Muse este
bază care dispun de un chip redarea fişierelor MIDI placa livrată cu programele Siren
de sunet integrat şi care poate folosi standardul FM Jukebox Xpress (player pen¬
care oferă sistemul de sunet synthesis sau softul Yamaha tru redarea fişierelor MP3,
Detalii
C3DX 3D ce reprezintă vari­ XGStudio care este livrat WMA, WAV), Acid Xpress
Distribuitor
anta proprie C-Media pentru împreună cu placa de sunet. pentru compunerea şi Ubisoft
Ofertant Best Computers
accelerarea 3D a sunetului Ca neajunsuri placa nu dis­ editarea de melodii, Kool
•felefon ( 0 1 ) 3 1 4 76 98
(echivalentă cu A3D de pune de un reglaj pentru bas Karaoke Lite, Earjam Adresa Bd Elisabeta 25
Aureal şi EAX de la sau înalte, nu are intrare sau IMP1.0. Web www, bestca mputers, ro
Creative). Guillemot Maxi ieşire SPDIF deşi chipsetul Pret 23.5$

Leadtek inFast 4X
în prealabil: Este echipată cu 3 mufe de intrare pentru AUX si 2 pentru CD, 2 ieşiri pentru 4 boxe
f^l-f- eadtek Win Fast placă există şi un conector şi C3DX.
• H 4xSound a ocupat pentru SPDIF out varianta Softul cu care este livrat
locul 3 în top. Placa optică pentru conectarea la WinFast 4X este mult mai
s-a situat înaintea plăcii MiniDisc sau alt dispozitiv sărac decât al celorlalte plăci
Muse care la majoritatea care are intrare pentru aşa din test. Fişierele MIDI nu
testelor din Audio ceva dar din păcate placa nu pot fi ascultate decât în vari­
Benchmark a avut cea mai dispune şi de un conector anta FM Synthesizer pentru
mare utilizare a procesorului. extern pentru a o putea că placa nu dispune de pro­
Placa este echipată cu 3 folosi. Placa de sunet gramul Yamaha
mufe de intrare pentru AUX 4xSound foloseşte chipul XGSoftSynthesizis cu care
Detalii
şi 2 pentru CD, 2 ieşiri pen­ CMI8738 produs de C-Media au fost livrate toate celelalte
Distribuitor 5 km Media
tru 4 boxe. Placa dispune şi care poate realiza funcţii plăci de sunet cu chipset
Ofertant Best Computers
de o mufă SPDIF out în vari­ HRTF la fel ca şi chipurile YMFsauCMI8738. Telefon [011314 76 93
anta cablu coaxial care îi produse de Aureal sau
Adresa Bd Elisabeta 25
permite conectarea la o Creative. Placa suportă Web www. besteomputers. ro
staţie Dolby Digital iar pe Direct Sound 3D, Aureal 3D Pret 23.93

Creative SB Live Value


în prealabil: Pentru fişierele MIDI placa foloseşte acelaşi procesor EMU10K1 ou 54 de voci hardware
reative Sound Blaster tuturor semnalelor fapt care boxe şi SPDIF out. Şi softul
| Live s-a situat pe duce la o aproximare mai plăcii este diferit de cel cu
primul loc î n i p f t ^ v ^ bună a undei. EMU10K1 care sunt livrate celelalte
lucru care era totuşi d e - ^ N ^ este cel mai bun procesor plăci prin gama mult mai
aşteptat deoarece şi preţul pentru plăci de sunet care variată de programe şi prin
este destul de mare compar¬ există acum pe piaţă şi cu aplicaţiile de monitorizare
ativ cu al celorlalte plăci de cele 2 milioane de tranzistori prin care se pot seta con­
sunet testate. Placa \cf s\ şi posibilitatea de a efectua figuraţii EAX pentru fiecare
foloseşte proc&ăqruy \ ( / 1000 milioane operaţii/ program care necesită
EMU10K1 produs de EMU secundă, procesorul calcula­ sunet. Pentru fişierele MIDI
Detalii
System, recunoscut pentru torului este eliberat de orice placa foloseşte acelaşi pro­
Distribuitor Flamingo Computers
calităţile sale în ceea ce calcule, lucru demonstrat şi cesor EMU10K1 cu 64 de
Ofertant Flarrungo Computers
priveşte calitatea sunetului. de testul Audio Benchmark. voci hardware şi până la
•felefon (OU 791 20 06
Aceasta rezultă din proce­ Sound blasterul dispune de 32Mb RAM din memoria sis­
Adresa Bd Titulescu 1 2 1 . Bucureşti
sarea pe 32biti la 48kHz şi 4 intrări TAD, CD, AUX, temului. \ X VA \J Web www. flamingo, ro
cu 8 puncte de interpolare a SPDIF şi ieşire pentru 4 Pret 49.9$

32!
UTILIZARE PROCESOR Creative
Cea mai bună
Valorile mai mici reprezintă performante mai bune. placă dar intră
totuşi la altă cate­
gorie de preţ
22 kHz, 8 bit, Static: Voi ce 16 44.1 kHz, 16bit, Streamîng: Voîce 16

a 8
Fortissimo
7
7 7 O placă bună cu
foarte multe
6 2 programe şi
i conectori.
5

Leadtek
3 Foloseşte toate
capacităţile
2
2 ... CMI8738, dotări
1 bune.
' i _u __ ______ ______ _____

I* • |l I I I "•—J__#
1

0
0 - -1 o o 0 —- MUSE
o 0 o
o •1> Ş
Multe utilitare dar
0} _f dl
_?
9
m I
9 LU LU
> n >
I L/J-
<_• "O <_•

•o tot CMI8738 şi
S
"O _. __5 'O
o cu
<
__
O O

performanţe un
< <

pic mai scăzute.


44.1 kHz, 1Gbrt, Streaming: Voice 16

8 8
XWave
4 4
7 _. 7 7 Păcat de imple­
6 6
5 mentarea slabă a
6 . procesorului
YMF754
5 5 5 .
ko
im


4 .. 4 4 .
•-0

3 3 3 - J 0 soluţie ieftină
2 2 2 .
i J cu procesor
YMF744, dar car­
4 acteristici slabe.
4 1 —-J CM 1 - 4
Ol
cp (O
0 ____J_____ o ....J 0 -

s £
Q O
53
o

I
j_r
> 1 43 E
__
1: c ca n
LU

3 i
cd
Q CC "O
o ™ G
_. n_•
:_>
o 3 5
"O
o
d>

o
"O CD X

3 " < LL

Addonics Fortissimo MUSE Creative Live Leadtek WinFast XWave

3 I

...

Chipset YMF 744 YMF 744 CMI8738 EMU10K1 CMI 8738 YMF 754
Hard Voices DirectSound 18 26 32 32 32 18
Hard Voices DirectSound3D 8 32 32 32 32 8
Intrări CD 3 1 2 1 2 1
AUX DA DA DA DA DA DA

TAD DA DA NU DA NU DA
SPDIF OUT DA Da optic NU DA DA optic Opţional
SPDIF IN NU NU NU DA NU NU
EAX/A3D/DirectSound 3D 1.0/Nu / Da 1.0 /1.0 / Da 1.0 /1.0 / Da 2.0 / 2.0 / Da Nu / 1 . 0 / Da 1.0/1.0/ Da
Preţ :
21.9$ 34$ 23.5$ 49.9$ 23.9$ 14$
Ofertant • Best Computers Best Computers Best Computers Flamingo Best Computers Best Computers

-
- i 33i

1 - •
«KT-

K T 1 3 3
Tip produs: Plăci de bază •uron/TTiunderbird - Redactor; Daniel Roşu

anii A M D au avut destul de mult de KT133 sunt: suport FSB 2 x 1 0 0 M H z , AGP 4x,
aşteptat până când să apară un PCI 2.2, ATA 33/66, AC 97 audio şi HSP
chipset care să ofere performanţele m o d e m . O caracteristică interesantă a
"KT133 are maxime pe care le poate atinge un procesor chipset-ului KT133 este posibilitatea de a uti­
integrate toate Athlon. Până de curând singurele plăci care liza 4 porturi USB dar dintre plăcile testate
funcţiile de suportau procesoarele AMD erau cele cu doar Abit şi Asus ofereau un conector extern
chipset 750/lrongaîe dar ele nu ofereau un suplimentar pentru încă două. KT133 are
monitorizare transfer mare de date între AGP şi memorie, integrate şi toate funcţiile de monitorizare
hardware şi în fine VIA a produs chipsetul KX133 care are hardware şi dispune de toate facilităţile ACPI
dispune de toate opţiuni cum ar fi AGP 4x şi un bus ai m e m o ­ (Advanced Configuration and Power
riei care poate ajunge până la 133mhz. Interface) care reduce consumul de energie
facilităţile ACPI KX133 este destinat plăcilor cu procesoare pentru toate componentele calculatorului şi
(Advanced pe Slot A iar pentru procesoarele Thunderbird reduce timpul de boot-are.
Configuration and şi Duron, pe data de 5 iulie 2000 a fost lansat Chipul North Bridge se ocupă de comuni­
chipset-ul KT133. Acesta constă în d o u ă carea dintre procesor, memorie şi AGP. în
Power Interface)" chipuri: North Bridge VT8363 şi South Bridge specificaţiile oficiale de la VIA viteza maximă
VT82 C686A. Principalele caracteristici pentru a frecvenţei bus-ului este de 100MHz, dar, în

3 4


practică viteza FSB poate fi folosit şi de alte modele de Chipset Southbridge Chipset Northbrtdge
mult mai mare fapt arătat şi plăci de bază cum ar fi cele
de implementările chipului în cu Apollo Pro 133 pentru pro­
plăcile testate. Chipul cesoare PIN şi Celeron dar
acceptă şi frecvenţe diferite nu oferă suport pentru
pentru procesor şi memorie:
la un FSB 100 MHz memoria
ATA100. VIA a lansat totuşi
de curând chipul V T 8 2 C 6 8 6 A
MIA y/A
VT8363
(model S D R A M sau V C R A M ) care suportă şi ATA100. VT82C686A
9914CD TAIWAN 9824CD TAIWAN
poate fi setată să funcţioneze Majoritatea plăcilor testate 12A006501 ©®
12BON9701 © 9
la 133 MHz pentru mărirea aveau slot AMR (Audio
performanţelor. Modem Riser) care este pen­
Chipul South Bridge se tru o placă care ar trebui să A
ocupă de partea de l/O a conţină un chip codec audio
plăcii de bază de f a p t c o m u ­ sau un circuit pentru modem. unui port infraroşu, apare pe varianta mai ieftină cu un
nicarea cu porturile seriale, Deocamdată nu prea există o toate plăcile dar nici una nu simplu decodor audio iar alţii
paralel, U S B , tastatură, cu firmă care să vândă aşa ceva are conector extern pentru au folosit un chip specializat
sloturile ISA, controller-ul şi acest slot este total acest port. în ceea ce care oferea şi alte facilităţi
HDD şi FDD. Modelul nefolositor. Şi interfaţa IRDA, priveşte partea de sunet a cum ar fi 4 boxe sau efecte
V T 8 2 C 6 8 6 A care a apărut pe care permite comunicarea cu plăcilor de bază unii 3D.
toate plăcile testate este alte periferice prin intermediu producători au optat pentru

-7ZX
în prealabil: Unicat a fost şi mecanismul de reţinere pentru placa video AGP şi biosul Dual
igabyte a optat la plăci este sound blaster-ul erelor şi al tensiunii de pe
concepţia plăcii pen- integrat, Creative CT5880 şi placă ce reduce viteza pro­
- tru un model ATX cu care dispune de conectori cesorului sau chiar opreşte
1 slot AGP, 5 sloturi PCI şi pentru CD in şi AUX in. calculatorul în cazul unei
un slot AMR. Designul plăcii Unicat printre plăcile testate defecţiuni. Modelul testat de
este destul de bine realizat a fost şi mecanismul de noi dispunea de chipul
cu alimentarea aproape de reţinere pentru placa video W23QH care permitea
margine şi cu destul loc în AGP şi biosul Dual, carac­ selectarea mai multor
jurul procesorului. Singurul teristic de acum la majori­ frecvenţe pentru FSB.
lucru care încurcă sunt slo­ tatea plăcilor produse de Detalii
turile de memorie care sunt Gigabyte şi care te pot
Distribuitor Caro Group
prea aproape de placa video scăpa de probleme pe care Ofertant Best Computers
AGP şi care trebuie scoasă le poţi avea din cauza unui -felefon
1
- ~ ~ - - • • - — — — — — — - - — • - - - - - - i_ _ ,

ţOI) 314 76 98
pentru a mai putea intro­ virus. Foarte bun este şi sis­ Adresa Elisabeta 5 1 , Bucureşti
duce un nou DIMM. temul de monitorizare al Web www.bestcomputers.ro
Deosebit faţă de celelalte temperaturii, al vitezei cool- Pret 135$

Soyo SY-K7VTA
în prealabil: Soyo a înlocuit beep -urile de eroare cu Voice Doctor care atenţionează vocal utilizatorul.
I " ş ispune de slot AGP4x,
,H
poate modifica şi tensiunea AC 97 COD care oferă doar
• B 1 5 sloturi PCI şi un slot pentru procesor cu paşi de strictul necesar unei plăci de
iSA şi are implementat 0.025v. Şi Soyo a înlocuit sunet. Placa este livrată şi cu
şi sunet. Design-ul cam lasă beep-urile de eroare POST cu un CD suplimentar care
de dorit pentru că alimentarea sistemul Voice Doctor prin conţine Norton Ghost, Norton
este pusă între nişte conden­ care utilizatorul este Anti-Virus şi Norton Virtual-
satori şi COM-uri şi cablul atenţionat vocal de o eventu­ Drive.
trece peste procesor şi mem­ ală eroare la procesor, memo­
orie. Frecvenţa busului se rie, placă video, HDD, FDD
setează din bios şi are valori sau tastatură. Placa dispune Detalii • H H H H H
între 100 şi 120 MHz. şi de FOC(Fan Off Control), Distribuitor '•: Flamingo Computers
Multiplicatorul, ca şi la Asus, care protejează procesorul de
• •

Ofertant -- Flamingo Computers


nu se poate modifica decât cu supraîncălzire în cazul în care "felefon
• •

.' (01) 791 20 06


ajutorul dip switch-ului de pe coolerul nu mai funcţionează. Adresa Bd. Titulescu 1 2 1 . Bucureşti
placă şi poate fi setat de la 5x Pentru sunet, Soyo foloseşte Web www, flamingo, ro 1
până la 12.5x. Tot din Bios se chipul Sigmatel STAC9721T Pret 124$ J
_ _ _ .I.J — . _. ^ —• M . -L M ' _ .• _• _• ~ - — — _T _• _ — —

-
i- s 1

/a r e: / / /
' t • • . j

Tyan Trinity KT S 2 3 0 9
In prealabil: Nu are jumperi pentru setat frecvenţa bus-ulul sau multiplicatorului.
roducătorii au optat bui să ajute la mărirea sta- tată pe cele 3 socluri care
I J pentru varianta cu 1 bilităţii în funcţionarea plăcii există pe placă- Placa dis­
L f f l f slot AGR 6 sloturi Placa nu poate fi folosită pune de senzor pentru
PCI şi 1 slot ISA, aşezate nici ia overclocking pentru monitorizarea temperaturii
pe o placă destul de mare că nu se poate seta nimic. procesorului şi urmăreşte şi
ca dimensiuni. COM2 nu îl Nu are nici jumperi pentru tensiunile dar pe CD-ul cu
veţi putea găsi acolo unde setat frecvenţa bus-ului sau drivere nu are nici un pro­
este normal la o placă ATX multiplicatorului şi acest gram pentru a putea folosi
ci trebuie montat cu un lucru nu se poate face nici aceste informaţii.
conector chiar între AGP şi cu ajutorul meniului din Detalii
primul PCL Modelul nu dis­ bios. Placa nu are nici Distribuitor
punea nici de chip de sunet conectorii externi pentru a Ofertant
integrat. Un ait lucru care putea folosi cele 2 porturi felefon
atrage atenţia sunt cei 4 USB suplimentare. Poate Adresa
condensatori imenşi de gestiona 1.5Gb memorie Web
ângă procesor care ar tre- SDRAM care poate fi mon- Preţ

Soltek SL-5KV-X
în prealabil: Dispune de un senzor de temperatură care poate fi ataşat ia orice parte din calculator.
obţinut rezultatele cele lipseau nişte condensatori, nu din calculator şi de Soltek
mai bune în teste. avea conectorul pentru încă Voice-Diagnosis Technology
Designul plăcii cam două porturi USB şi nu avea care înlocuieşte beep-urile de
lasă de dorit: procesorul şi nici placă de sunet deşi mod­ eroare care se aud, eventual,
coolerul se scot greu din elul original are şi această după bootare, cu o voce robo­
cauza unor condensatori şi opţiune. Frecvenţa bus-ului tizată. Tot un plus este şi soft­
slotul AGP are în prelungire (de la 100 la 150MHz), multi­ ul: Norton Antivirus, Norton
de o parte bancurile de mem­ plicatorul (de la 5x la 12.5x) şi Ghost, Winfax.
orie şi de cealaltă conectorii tensiunea se pot seta de pe
DE. Placa nu are nici COM2 placă prin intermediul a două Detalii
ipit pe placă, ci acesta vine dip switch-uri sau direct din
separat şi trebuie conectat cu bios. Ca plusuri faţă de cele­
un cablu de placa de bază. lalte plăci, SL-5KV-X dispune
Modelul testat de noi era de un senzor de temperatură
diferit de placa originală pro­ suplimentar care poate fi
dusă de Soltek pentru că îi ataşat la orice parte mai caldă

Asus A7V
în prealabil: Foarte bună pentru overclocking cu reglaje din bios sau de pe placă prin dip switch-uri.
• " 1 7V continua seria frecvenţa FSB (se poate seta tru încă 3 USB uri, nu are
• A l plăcilor performante de ia 90 la 145MHz}, multipli­ chip de sunet (acesta exista
• » * produse de ASUS. cator (de la 5x până ia 12.5x pe primele modele de A7V
Placa a ieşit pe focul 2 tot care nu se poate seta decât care nu aveau decât 2 conec­
datorită facilităţilor pe care le de pe placă). Zona din jurul tori IDE). Monitorizarea hard­
oferă faţă de concurente. Ca slotului pentru procesor este ware este realizată prin chipul
şi Abit, dispune de un con­ liberă prin montarea conden­ AS99127F care poate urmări
troller suplimentar pentru satorilor şi celorlalte compo­ 3 temperaturi, 3 viteze de
ATA100: Promise PDC20265 nente mari, pe o plăcuţă verti­ coolere şi 6 tensiuni.
dar acesta nu suportă funcţiile cală lipită pe placă şi asigură Detalii
de RAID. Placa este foarte o bună circulaţie a aerului în
Distribuitor ICG
bună pentru overclocking cu zona procesorului şi North Ofertant jtCG
reglaje din bios sau de pe Bridge. Chipul AU9254 îi per­ felefon (013 221 73 43
placă prin dip switchuri, pen­ mite utilizarea în total a 7 por­ Adresa Şcirbei Vodă 172
tru tensiune (de la 1.35 la turi USB şi placa este livrată Web www.acorp. ro
1.85v prin paşi de 0.05v), cu un conector separat pen- Preţ 190$

16
Ultra Computer Via KT133
în prealabil: Designul exprima atenţia pentru detalii şi ordine a poporului chinez.
ocul 10 a fost ocupat tru AUX in. Designul exprimă partea cu softul chinezii au
de "placa fără nume". atenţia pentru detalii şi ordine stat mai prost. în unitatea CD
Singurele lucruri con­ a poporului chinez: alimenta­ ROM de pe calculatorul de
crete care se pot spune rea este pe marginea plăcii, teste din redacţie, CD-ul cu
despre ea sunt că avea sigur condensatoarele sunt rare şi drivere nu a putut fi citit. Am
chipset Via KT133, funcţiona aşezate simetric (procesorul reuşit totuşi să vedem că nu
cu procesoare Athlon este încadrat foarte frumos de are inclus pachetul VIA4in1
Thunderbird şi Duron şi că a două condensatoare mari de care are nevoie orice
fost făcută pe undeva prin spre mijloc şi 2 mai mici, placă cu chipset VIA KT133.
marea ţară a Chinei. Placa simetric, spre margine). Detalii
era echipată complet: 1 slot Singura placă ce ar putea
Distribuitor K-Te ch
AGP 5 sloturi PCI 1 slot ISA
T T concura cu imaginea aerisită Ofertant K-Tech
şi un slot AMR. Placa avea pe care o degajă "placa fără •felefon [QD 222 20 36
chiar şi chip de sunet încorpo­ nume" este cea de la PC Adresa Bd. N. "ntufescu 64
rat cu tot cu intrările necesare Partner despre care am putea Web www. ktech.ro
4 mufe pentru CD in şi 1 pen­ jura că este exact la fel. La Preţ 92$

Epox 8KTM
In prealabil: Placa are totuşi chip de sunet încorporat şi acesta dispune şi de intrările CD in şi AUX in.
eşi o firmă cunoscută, 3Dmark200 dura prea mult şi prea instabilă. Placa are chip
în testul pe care l-am la un moment dat calculatorul de sunet încorporat şi acesta
făcut, placa de ia tot se bloca. Placa are senzor dispune şi de intrările CD in şi
Epox a avut anumite deza­ de temperatură pentru proce­ AUX in pe care nu le mai
vantaje, în primul rând format­ sor şi sigur încălzirea exce­ avea decât placa Gigabyte.
ul plăcii era micro ATX şi de sivă nu a fost problema în La adresa http://www.epox-
aceea, pentru extensii nu testele cu Thunderbird. Nici usa.com/ html/english/sup-
avea decât 1 slot AGP şi 3 pentru overcloking placa nu port/motherboard/bios/8ktm.ht
sloturi PCI. Un alt lucru care a este bună pentru că deşi m sunt 5 patch-uri pentru bios.
fost destul de urât din partea frecvenţa bus-uiui poate fi Detalii
plăcii este că se bloca ran- setată de la 100MHz până la
Distribuitor N/A
dom când am folosit proce­ 133MHz, tensiunea de Ofertant Best Computers
sorul Athlon Thunderbird. Cu funcţionare a procesorului •felefon [01) 314 76 98
multe reglări de prin bios am este detectată automat şi nu Adresa Bd. Elisabeta 25
reuşit totuşi să rulăm testele poate fi schimbată şi oricum Web
•r — • j ~. ~r"L""L
1
— • • H
1
—-~ —
• • ^^i—
.—
i jm
. ~— ~ " •• -• —

www. bestcomputers. ro
de Q3, dar testul de probabil placa devine mult Preţ 117$

Acorp 7KT/
în prealabil: Designul plăcii a lăsat de dorit, cu o alimentare chiar în mijlocul ei.
• T * T | corp 7KTA a ocupat torul cărora se poate modifica un senzor pentru monitor­
I i i locul 6 în topul gener- PSB-uî cu valori începând de izarea temperaturii procesoru­
t A J al. Placa a fost una la 100MHz şi până la lui. Deşi are posibilitatea să
din singurele testate care a 133MHz, dar nu se poate utilizeze 4 porturi USB nici
avut toate tipurile de sloturi cu modifica tensiunea pentru placa Acorp nu dispune de
1 slot AGP, 5 sloturi PCI, 1 procesor aceasta fiind detec­ conectorii suplimentari pentru
slot ISA şi 1 slot AMR. Totuşi, tată automat de către placă. a putea folosi acest lucru.
designul plăcii a lăsat de dorit, Posibilitatea de mărire a ten­
cu o alimentare chiar în siunii este destul de impor­
mijlocul ei şi ale cărei cabluri tantă dacă se vrea overclock- Detalii
se încurcă cu celelalte din area procesorului pentru că Distribuitor ICG
carcasă şi cu lipsa COM2 acesta funcţionează în gener­ Ofertant JCG
care nu este lipit pe placă şi al mai stabil dacă se măreşte 'fel efort [OU 221 73 43
care trebuie conectat separat. puţin tensiunea la care este
- — — — — — - — — — — — • v • J

Adresa Ştirbei VodS 172


Pentru overclocking placa dis­ alimentat. Placa dispune de Web www.acorp. ro
pune de nişte jumperi cu aju­ placă de sunet integrată şi de Preţ 1065
PC Partner K133ASA 11
în prealabil: PC Partner a conceput foarte bine placa, un design prin care se poate ajunge la orice componentă.
ff™"^! Iaca PC Partner văzut ia celelalte firme. Din livrată nici cu cablu pentru
K133ASA-911 a ocu­ păcate rezultatele la test nu UDMA 66 pentru conectarea
pat locul 7 în topul au fost foarte spectaculoase, HDD-ului şi acesta trebuie
general. Şi ea, ca şi placa iar de overclocking nici nu cumpărat separat. Nici cu
Acorp dispune de toţi conec­ poate fi vorba pentru că toate memoria nu stă prea bine,
torii pentru plăci de extensie: setările se fac din Bios fără placa neputând gestiona
1 AGP, 5 ISA, 1 PCI 1 AMR.
T posibilitatea de a modifica decât maxim 768Mb de mem­
Desi este o firmă destul de tensiunea procesorului iar orie SDRAM.
necunoscută, PC Partner a frecvenţa bus-ului se poate
conceput foarte bine placa, un seta de la 100MHz la Detalii
design prin care se poate 133MHz dar cu puţine valori Distribuitor • Senorg
ajunge ia orice componentă, intermediare. Nici K133ASA- Ofertant Senorg
atimentarea chiar pe margin­ 911 nu poate folosi cele 2 •fcicfon f01î 2331677
ea plăcii şi asta fără sâ porturi USB suplimentare pen­ Adresa Bar^uf A-ges 15
renunţe la vreun slot, COM, tru că nu este livrată cu cablu Web ' www.senorg,ro
sau chip de sunet cum am pentru acestea. Placa nu este Preţ |jl06$ H

ABIT KT7 RAID


în prealabil: Are 4 conectori IDE: doi pentru HDD-uri ATA100 şi doi pentru HDD de tipul ATA 33 şi 66.
ieşit pe primul loc la trollerul citeşte şi scrie date în torul căruia se poate regla
jocuri şi puţin în urma paralel pentru creşterea per­ multiplicatorul, FSB-ul, tensi­
plăcilor Soltek, Soyo şi formanţelor, modul mirroring în unea de pe placă şi procesor
Asus la testul 3DMark2000. care se realizează un back up şi alte câteva lucruri care să
S-a renunţat complet la slotul automat al tuturor fişierelor şi ducă la mărirea stabilităţii în
AMR şi s-a optat pentru 6 slo­ un mod în care se combină funcţionare. Răcirea se face
turi PCi şi unul ISA, nu are cele două metode dar care foarte bine prin coolerul de pe
chip de sunet încorporat, în necesită 4HHD-uri. Dispune NorthBridge şi prin aşezarea
schimb are un conector pentru de 4 conectori IDE: doi care eficientă a tuturor conectorilor.
încă 2 porturi USB. Integrat pe pot folosi HDD-uri ATA100 şi Detalii
placă este şi un controller doi pe care se pot conecta
Distribuitor Senorg / Omnitech
HighPoint 370 cu suport pen­ HDD de tipul ATA 33 şi 66. Un Ofertant Senorg / Omnitech
tru ATA100 şi IDE RAID cu 3 alt lucru de admirat la ptaca felefon (•15 2331677/(01] 2122931
moduri de funcţionare. în ABIT este meniul SoftMenulll Adresa B a r ^ Argeş 15/Bd. LcCulTei67
modul striping se folosesc din bios prin care s-a renunţat Web www.senorg.ro / N/E
2HDD-uri de pe care con- complet la jumperi şi cu aju­ Preţ 165$

^îbJ ^QfcJl *?C^ f ^5—*

H O C .< r r r a M E T A L
THUNDERBIRD

Quake 3 1 6 bit
800x600 1024*768

120 _120

105

i—90

75

CD o 0>
cq J^g 60
o O
o
oi
<7> o o -45

— 30

— 15

0
- CC

2
ui LU
LU UJ LU
o O
<
T—
m
i¬ Z
« 5
- > CL Z
<D
>
>- LU < X
o < x
O
>- LU
O cc E
5 5 cc

o O
< O
O
£0
< 5 O (O O o
< < < O => E CL o 5
g O <
o
<
C3 to
co < CL
o
u.
g
O
(O
< LU

3D M a r k 2 0 0 1 6 bit
1230x1024

8000 -6000

7000 _ 7000

6000 — -6000

5000 — ---.-5000

4000—1-—- —1 — 4000

a>
8
3000 Oi LT> I 3000
o

<51 «
o

1
o

2000 CO M --2000
•*T I ^

1000 -1000

_ 0
£C
CC
UI L_; LU
0- UI
LU I—
_ _ •.u
z
£ o < O to z to <
X X
O
Z CO X
o E O
IX
o > o. O O O
10
CC
CL as as o o < <
CC
O
CC
CD
O LU
< o < LU < s CD >"
O CL
< O < •o g < O < o
UD CL
O

M D K 2 1 6 bit
1024*768
• n » n n « w i 600*600 —

120 .120

105 -105

\ 1
90 -90

ffî=
75 -75

î 1 T-

4i
1


3 --

4i
60 -60

• A OJ (

>• §T rv ţo 45 -45

ţ 1 f t | T
o o c CE CC

J T1 t T
V * £ ^
. „ o ţ > - « 5 » » £

i 30 -30

II 1 I I I 1 11 T T
ai

H i
. . - - J ^ t , - - - - B- 15 mm A i j j . . .
-15

I
H m H H H * Kr W H H H HHHHHW^-WW ^^^L • * * 4 • • - -

J u _ 0 0
-
CC
cc
2
LU
LU uf LU UJ
< z— z
CL CL
O o (O UJ
> <o < cc
ui (O < X CC LU < X
CC
> O CC
O > z

CD > O
p O co
CC
< O CC OU
O CC
O DC o
>

o
^u EL cu
O <
Ol
c < I—
O <
o
<
< < < <
g
CL
CC
<

o co
2
LU
<5 o

39
Ouake 3 3 2 bit

0.600 2S0.1024
120 _120

3D M a r k 2 0 0 3 2 bit
10W7
I49 12SC1
.024
8000 _ 6000

7000, _ 7000

6000 _ eooo
5000 — - - 5000

4000 - 4000

3000 — - 3000
Ol OJ

2000 — - 2000
o

r
j
1000 — - - 1000

o
a
CC CL CC
UJ UJ LU
CL
DO
CL > O UJ
=
LâJ CC
5
CC

a O CC
03
< o
X
O i O <
X
o
Z V.
O < o >- (O O < o O
CL
CL
CL O UJ CL

M D K 2 3 2 bit
• JL n J -l. .n 1 lAfh. 1 ji*J-J
yii'iu» .mm i 100x600 MIT i •.

120 _120
DURON •

Quake 3 1 6 bit
M I ii g ™ q » j f l a M » r a ^ * M ^ - j 800x600 i i m i n iiiii^ i i •••• 1074x768 i mmmt wmm
^ • mm
u i i i III i III 1780x1024 I I M W I I I I

120 - 1 2 0

105 .... ... A . ±


105

d
90

l i î f :
J î t 1 t t t t t f t t
1 111 i - ,- - 1 L H i
75 75

I I . B |
. -. j l J 1-
60
C cO «
" «
Lrt r ~ i o
ui; o o •i
n o

îl
2 O .

T IŢ 11 z
J
o i o j as
ih rlN 2 ° — 45
£ g 2
O o o

II
1—

IM11
30 30

1 1U t - III 1
15 15

g
LU
CC
uf J, LU ir
<
UJ H
bC
to CL
> UJ < LU
< X CC O
O
I I
O LU 2 UJ CC
> 3
5
< ffi > O CC
CC
co
> O O CC CC
CC O CD

3
O
< co CL o > tO CL < < o
<
CL

8
H < o CD LU O <
< LU O LU (O
<
O io o <

800*600 •024*765 280x1024

9000 _eooo

7000 7000

6000 — eooo

5000—-l I-----T- 1 1 T J I— ---T-—-T--—A"-T-""f 1 — - X I 1 - 5 0 0 0

4000

l i t i u
4000

1---3000
3000 — -- m o — *o •rS
o IO
in
2000 fel gl s [«
« Jfc ÎS & « a i
3 t 3 — - ş i — 2 0 0 0

î
ÎOO0 1000

CC CC CC
LU LU UT
UJ
z
LU
CL I¬ a: CL H CL
o LU co CC > o
z: u < X CC o <
UJ < X

5

5
CC o
ZJ O CC CC CC
>- CC

ă
o CD
o CCI <
<
o
o <
EL
UJ
O
s < < o
O < I— o
Q. o
< o <
CL
UJ
< £ <
co <
<
o 5
UJ
<3 o
CL
CL

M D K 2 1 6 bit
800x600 024x768 1260x1024

120 ,_t20

105 -105

90 — 90

75

60

\<j> O
LL-J

o a m m m a o o - 1 f^ —L
co - 45
L „ _ J d . . . .

30
--r m I .•
r o

T T 1
o o O
o o

k—16

0
CC
UJ
CC
UJ cc
g
LU LU

< X
UJ
X z
iC
Ui < X CL LU
< CC
O UJ C^ o UJ CC o

5 >
5 to
CD o O CC LD
cc
O o cc O
£
O
< o b _J CL < o D_
o
< O < Q_
o <

5
O LU CL UU O LU
C/3 <
<
Q co o
(0
o

4 1
LJ.

a r e / / /
*^ • • " *

Quake 3 3 2
mm 024*763 1280x1024
120 _ 120

105 105
A
90 90
75-- I J I- I
75
J

60 CO

B
uri -60
o cu O o
43— -"IO
C7S <n ai -45
co 0)
30- — -30

15 -15

cc
CC
UJ LU
< UJ UJ

o
CL
CC
CL
O
»
O (0 < x
O
CC >
o z
LU
fi X CL tO <— X

5
CC LU
o O
CC £ H
O
CO
i<o o o O
CC CO CC

O
<
co
CL < CQ

<0
(O

o
>
<
o <
O
LU
<
O < co CL CO < CL
8 <
co t/î

3D M a r k 2 0 0 3 2 b i t
800-600 I0?4x763 1280*1024
8000 ,_sooo

7000 .,7000

6000 -6000

-5000

-4000

— 3000
Oi
Lft
1^ t P9
(O — 2000
o

T I
m
• 1000
T
CC
0
o
UJ LU
> o
H LU
> CL
5
CL

o co < c<o X
co
UJ CC Z UJ X

o
CO CC
< c<o O
>
O O I I
>•
O
CC
O <
DC CC UJ CO CO IX

O
Q
co co £ g < 2 co
o
CO
>
o <
< CL
<
<
co CL

O CO o
LU

ta cu CL

M D K 2 3 2 bit
024?
i 43 1280x1074
120 _ 1 20

105

cc cc

EJJ
<
LU

>
co
CL
S O
CL
o z< cc
CL

O o fi p
X X
co
LU iO LU
c<o O c<o
LC > CC > LU
> to
CC LU
o,
LU

O a. o > o
CO

o O m
9 cc
CC
< <
< CO
<
O o
CC

g O
CO Q
< O CO H
l/i
LU
<
<
< •<
CJ LU

CD co CJ
CA

42
C o n c l u z i e
CD
CC CD Pentru toate testele, pe lângă obţinut plăcile în teste şi d u p ă
"O CM CO CM io CC CM
O)
CD plăcile de bază KT133 am mai caracteristicile pe care le aveau.
folosit: HDD IBM 15Gb DJNA Primele clasate în top ofereau o
UDMA 66, 128Mb memorie mulţime de posibilităţi de configu­
Infineon PC100 8ns, procesor rare: modificarea FSB din MHz în
CD Athlon Thunderbird 700MHz, pro­ MHz, modificarea tensiunii pentru î
CD X o
CM CO C\| LO cesor Duron 700MHz, placă video procesor (acest lucru, deşi pare
CO CM
Nvidia GeForce2 GTS. La testare cam periculos, ajută foarte mult
am folosit cam aceeaşi configu­ procesorul pentru atingerea unor
raţie a bîosului şi la plăcile care frecvenţe cât mai mari cand este
aveau chip de sunet acesta a fost overclock-at), modificarea multi­
CD IO
CC CD X CO dezactivat. Drivere folosite au fost plicatorului, o mulţime de setări
"O CM 5 CO "O CD
CO CD cele de pe CD-ul fiecărei plăci pentru găsirea celei mai bune
(adică VIA 4 in 1 versiunea 2.22 configuraţii pentru un anumit sis­
sau 2.23) iar pentru placa video tem etc. Spre finalul topului
driverele Detonator versiunea opţiunile pe care le ofereau
X
CD 3.35. Testele au fost Q 3 , plăcile au fost din ce în ce mai
CO CC N
C C\J CO CM o
=3
co
CO 3DMark2000 cu overall perform- puţine ajungând la 0 în cazul
X o CO CD "O T -
ance şi MDK2 16 şi 32bitL La Q3 plăcii Tyan. Plăcile de sunet inte­
am testat cu game options on grate există tot doar pentru
(mark on walls, sky, ) cu plăcile care au obţinut perfor­
setările normal (16bit) şi HQ în manţe mai slabe probabil pentru
CD a le face mai atrăgătoare pentru
CD CO CD rezoluţiile 800x600, 1024x768 şi
LQ C
C CM CO CM 5 "O O
CO 1280x1024. Topul a fost alcătuit cumpărători.
după performanţele pe care le-au

UJ
CC CD x O CC LO
LO "O CM CO CM 6 LO "D CO TQP PLĂCI DE B A Z Ă C U CHIPSET VIA K T 1 3 3
CO

ABIT KT7 RAID Acorp 7 KTA

6
Principalele atuuri pe care Performanţe medii în jocuri,
CD le are sunt posibilitatea senzor pentru monitor­
CD O CC *T
LO CNJ CO CM "O CM reglării FSB multiplicator izarea temperaturii dar un
LO
P

CO şi voltaj pentru procesor, design care lasă de


plus controlerul RAID. dorit.

ASUS A7V Epox 8KT1UI


CD

2 7
CD X O Este singura placă ce Una dintre puţinele plăci
IJO CM CO CM LO rc avea posibilitatea de a
CO pentru carcase micro ATX.
mări FSB-ul din 1 în 1, Din păcate are probleme

L
plus controllerul pentru cu BIOS-uI dar se pot
ATA 100. remedia cu patcrvurL
O
O
CC X O 3 O Soltek 5L-5KV-X PC Partner Ou
"O CD LO

8
CD LO c a> Rezultate impresionante la Placă destul de arătoasă
CO toate testele pe care le-am cu un design care a putut
CO
făcut şi un preţ foarte mic să împace toate extensiile
comparativ cu celelalte pe care le suportă KT133
O plăci. dar puţine FSB-uri.
O
X JO
CD O
3 LO
CD 5 C CD Soyo 5Y-K7VTA T Tyan KT S2309
CO LO

9
CO O placă destul de bună la ţ O placă pentru cei care
^1 teste, cu soft de calitate şi caută mai mult stabilitatea
^* o metodă nouă de sistemului decâ forţarea lu­
j atenţionare pentru erorile f la limită.
din testul iniţial. 1
i.-.-.j - - •

Q Gigabyte GA 7ZX Ultra Comp. KT133

5
Q LU E O placă bună cu posi­ Suntem aproape siguri că *
Q bilităţi reale de overclock­ este placa PC Partner doar *
CD 10
CL> o
r Mmmm

ing şi cu un design bine că acum se ascunde sub


o "D £ CD numele de Ultra.
CC conceput.
o "D CO O - 2
C L
< O O
0
i/t

F . T

nere
Tip prodiis:' fTDaniel Roşu
i-r T-J-U-- - ^ ^ n j .

apacitatea calculatoarelor de rn interiorul scanerului adică dar ele sunt destul de scumpe şi de
1 P ! prelucra imagini este con-
1 8
prisme, lentile şi alte componente-4 aceea sunt folosite în general decât
s6fcaaa«siderat acum un lucru foarte opîice. Acestea ar trebui să fie con­ ! în domenii unde este nevoie de o
normal şi de aceea scanerele sunt fecţionate din sticlă de bună calitate mare calitate a imaginii. 4-T-T
din ce în ce mai folosite. Ca o defi­ dar de multe ori, pentru a reduce CCD este tehnologia care a
niţie a scanerului putem spune că- ~ costurile, se foloseşte plastic. făcut ca scanereie să devină un
este un dispozitiv de intrare, ca un Lumina reflectată sau transmisă iucru obişnuit pentru orice calcula­
mouse sau ca o tastatură, cu prin imagine este preluată de un tor. Un senzor normal are mii de i
excepţia că el are ca intrare i m a g - ~ senzor şi apoi transformată întT^tjirŢ elemente C C D aşezate într-o linie :
inile. Acestea pot fi poze pentru J _ i curent proporţional cu intensitatea dreaptă subţire. Scarieruţ trece: Tj
prelucrare sau editare, scris de luminii. Această conversie analog- lumina prin nişte filtre şi apoi -o
mână pentru introducerea iui î n - ; - digitală este foarte sensibilă la reflectă pe matricea CCD prin inter­
documente sau pagini de text care interferenţele care pot apărea în mediul unor lentile şi oglinzi. Acesta
cu ajutorului unui soft adecvat s e „ ţ scaner şi de aceea, un scaner de măsoară intensitatea luminii şi o
poate transforma în text care se calitate va avea acest convertor transformă într-un curent care este
poate edita. Cele mai întâlnite mod­ izolat de"celelalte componente; apoi convertit în valori discrete de
ele de scanere sunt: scanere de tip electronice. S e n z o r u l . p o a t e J ^ către ADC (analogue to digital con-
flatbed care pot scana atât doc-
tipul PMT (photomuitiplier tube), to)hor)i M l 11 1 ! j!
"H~t
umete sau poze cât şi 'fflijn^aţr"f~T
CCD (charge-coupled device) - CIS este o tehnologie mai nouă
diapozitive transparente,""scanere
folosit de scanerele de birou şi £115; şi pare fQipşeşţejLEţj-urţlâe culorile
compacte pentru citirea docu­
(contact image sensor) - o tehnolo- i roşu, verde, albastru pentru a fjrp- :

mentelor, scanere pentru poze care


gie care reduce numărul compo-: : duce lumina :albă şi care înlocuiesc!"
preiau imaginile prin mişcarea ; ^
nenteior necesare şi reduce dimen­ \ oglinzile 'şiilehţijele folosite de un\~T
pozei, peste sursa de lumină,....... siunea scaneruluL-Tehnoiogia PMT ! scaner CCDica^un-singur rând de 4
scanere pentru transparenţă ia care era folosită de către editurile de senzori aşezat foarte aproape de
lumina trece prin imagine în ioc să ziare pentru introducerea imaginilor ; imagine. Ca urmare scanerui este
fie reflectată şi scanere de mână. în documente şi constă într-un cilin­ \ mult mai micişi.consumă mult iŞaEJ
Ca o definiţie d e bază, scanerui dru de sticlă pe care era aşezată puţină energie dar calitatea imaginii
este un dispozitiv care transformă imaginea şi care se rotea cu viteză
rfrffiejwţ^ j j j ' i ' i 11"
lumina (care vine de la imaginea mare în jurul unui senzor. Lumina
Tehnologia folosită ia.fabricarea
detectată este împărţită în trei
:

care este scanată) în 0 ş M adică :


j senzorului nu este însă singurul
în format digital. Toate scanerele culori şi trecută prin filtrele verde,
; lucru de care depinde calitatea 1

funcţioneză pe principiul reflectării roşu şi albastru şi apoi în tuburi


i imaginii. Aceasta mai depinde de
luminii care provine de la un neon foto multiplicatoare unde lumina
| rezoluţia la care poate scana dis­
puternic şi captarea ei de către un este convertită în semnale digitale.
pozitivul, adâncimea de culoare şi
senzor care citeşte valorile. Prin folosirea acestui tip de scanere
j dynamic range.
Calitatea imaginii scanate este dată se reduce numărul erorilor apărute
Rezoluţia se referă la fineţea
de calitatea componentelor folosite din cauza reflexiei sau focalizării
| detaliilor pe care o poate atinge un
i n i 1^1 • i "
1

scâner-^iieşteîfi mod:normal de luţia optică. ^ f ^ ~ f - pentru dynamic range de 2.4. - p f F W A i N reprezintă un stan4™
600x600dpi:/penîfu^ Scanerele color au trei surse dard pentru achiziţia de imagini
uneuezoluţH optice de 600dpi, | de lumină: roşu, verde, albastru. scanează o imagine ar trebui în dezvoltată de Hewlett Packard, :

este nevoie de urt eiement GCD Unele capete de scanare conţin -mod normal să depindă de Kodak, Aldus,--Logitechr:Caere
peritru fiecare pixel d^cijl^T"CffTT^ţ scopul în care va fi folosită acea şi care d ^ i r r t e ^ ^
scaner A4 esîe nevoie de LA al CCD-uri, iar altele folosesc trei imagine. Penîru.Q. imprimantă cu dispozitive cum ar fi: scanerele :
apraximaţiv|'5"100 de e l e m e n t e - j tuburi separate pentru fiecare o rezoluţie de 600 dpi şi culori şi camerele digitale transferă-4-\
CGDrPrimul tip produce toată r pe 2 4 biti'este de ajuns o H
r r
datele către aplicaţiile softwâre. "
reprezintă capul de scanare, j 3 imaginea printr-o singură tre­ scanare, ia 40dpi, pentru o impri­ Ei permite acelor aplicaţii;să 1
-Acesta este aşezat pe o bară ; cere a lămpii (single pass) cănd mantă cu jet este de ajuns să lucreze cu scanerele fără să ştie
p a r e l e d e plasează- peste irpag-| poza este iluminată de o lumină se scaneze cu o rezoluţie la 1/3" nimic despre el."Dacă un diş^i "t
Ibejcu Q. Plfşcare c b n t ^ f â t ă ' S ^ T care-"şi"schimbă foarte r e p M e ". din cea a i m p r i ^ ppz it i y^ ş i o apţfcaţţe' s u nî T W ^ N i
un fnotor pas c u paş.|slumărul -3 culoarea pe când ultimul tip afişarea imaginilor din paginile compliant cele două pot i u c i ^ J
de elemente CCD determină N necesită o trecere a lămpii de Web sau direct pe monitor este împreună; chiar dacă dispozitivul
fţ^Qr7|!^ de ajuns "în g ^ IX^aJostJiy^^
4>prfeilp4 PŞ parciu r s u u i :i nch Scanerele single pass au prob- :
ic. pentru-achiziţia de d a t e . B s f e ;
determină rezoluţia verticală, j eme cu stabilitatea nivelului Modalităţile de scanare sunt posibil cai un calculator să dis­
Deşi câ^î|^^ ]' j _0minlî care este oprită şî'pprnitŞ ^ h e  i ţ c u p e ă "măi mică dimerv pună de ^ 4 î rn ylîfe ^ V y ^ N - d r i şî
.^ictă.â.rfizoluţiei, ea mai este ^ ^ 1 6 lepLedd_iâr.cele. tiiceei siune a fişierului.unde fiecare..:.., îrl.ăcesLdaz-âplicaîia sotovare...;
determinată şi de calitatea corn-- pass sunt prea încete. Single : punct este reprezentat prin alb ar trebui să permită-alegerea i- i
ţ ^ e p ţ â l c j r optice care există îrrţ pass sanners folosesc ori o ^S'âoln^ doar; un \ unuia dintre ele şi; după !""[
: ^ ^ ^ ^ ^ u L d f e _ s c a n a r e . .deşi.. i metodă prin care luminaeste
> ..bit de..mem.orie .Greysc^e|^^
l îocbeiere.a. scanării .acesta^ely:^
poate să scaneze-o^magine de descompusă cu ajutorul unei pozele sunt memorate în format închide şi imaginea va rămân©
8.51 V e s t e în general mat mic prisme în cele trei culori de alb negru cu 255 de tonuri de în ap I i caţi a prirT<^al|ă:[" - ^ - ^ ^ ^ - j -
iaprpximan şi :de aceea bază şi apoi citită de un element gri şi necesită Sbiti pentru Calibrarea unui.scaner se.i.J
iuninja-care- ajunge la^etl-trebuie-: CCD,-ori-folosesco-rază de fiecare punct, True- Color pentm efectuează pentrLH^-irnaginea-4
Să treacă;printr-o serie de lentile lumină nedescompusă care este imagini color când fiecare punct care va fi a c h i z i ţ i p n â t ţ - ^ ţ r u !
| T O « : | i | n "scaner caije: preluată de un CCD cu uri anu- necesită de la 8 până la 16 biti arate difef iţ[de prigirial.car^lya ;
are:ojrez^ţie-n^i-mică-dar--cu--^- mit-filtriL-Deşi-din-punct-de--:--- pentru-fiecare culoare-de b a z â - r fi^afişaîă pe: monitor s a u -tipăritâi
ţentile m a f b u n e s ă producă-O; vedere tehnic ultima metodă nu (24 până ia 48biti în total pentru la imprimantă; •• j - f - k j ^i^fc-f
Imagini decât un este atât de exactă, totuşi nu fiecare punct de pe imagine)"! OCR "pefmîfe^Ş^^
scaner.cu.rezoluţie mare dar c u - exită: diferenţe foarte mari în 1 important la o scanare esta.. text şi transformarîea.îui-din.foik^
lentile proaste^ Rezoluţia p o a t e - ceea ce priveşte calitate imag- şi formatul-în-eare sunt salvaţe- mat QT&\'\o-fai&tâ
f i mărită cu iajUtoruI î^ţ^p^>^rtî^v iHlţ""j"T I J | ~ t " i " Ţ T ~ ţ f 1 I imaginile pentru că la o rezoluţie editat şi modificat: Cercetarea; "
Unde cu ajutorul controluiui.soft ..LĂdâncimea de culoare . _5are--dimens.iunea fişierelor . i.
şau hard se pot gh ici valorile-]--f reprezintă cantitatea de infor­ •preşte foarte mult. Formatul I Reeognitiori)~a-început din 1:950\
jntermediare între două puncte. maţie pe care o preia un scaner BMP o c u p ă i ^ ^ f T n O i t ; spaţiu şj^fa[de^ltâti^
Rezoluţiile la care s£ poate O I I deila un şingurpunct de pe pentru că imaginile true coior ajungând acum să recunoască 1
ajungje-^ imagine. Ea poate fi de 1 bit pe sunt stocate fără comprimare toate tipurile d e i f o | n t t i 4 ^ t 4 - 4 - 4
r

9600dpi sauGhrar m a i T n a r i : ^ ~ f punct ceea ce reprezintă o " Sau cele CU 256 de culori folos- ~ niărimile şi chiar texterdeterîoHf
sp^Cjti^iţie cirCconţîne v a l p r O imagine alb negru sau poate fi ^Sc jo p q J | r e şlnjîpiă RLE (ruîvj rate. De la recunoaşterea carac­
diferite pentru rezoluţiile orizon­ de 4 sau 8 biţi pentru o: imagine length encoding}. Formatul TIFF terelor prin compararea unor ;
tală- şi verticală implică obligato- color. Un scaner obişnuit are o ; (Tagged image fife format) este- - litere cu bitmap-uri stocate î n - f L _

fi u "fdli^îrea" i nter pblăf] iV lAstfel ;b j adâncime"a culorii de 24 bitî "cel"măi flexibirpenjtni Gâ jperffffle
rezoluţie de. 6 n r i v i ^ H r i H ^ i ^ j i (câte 8 biti pentru fiecare salvarea imaginilor fie în modul recunoşterea caracterelor:dupâ .
obţine prin micşorarea pasului culoare primară) ceea ce pro- RGB pentru cele care vor fi anumite caracteristici universalei
fnoţ^^ d UCe' o- calitate" destul d e p u n ă a' afişate pe monitor, fie îri mod
1
curţi ar î r m b d u i : î r i ^ r ^ ^ h F T ^ ^ T
£>rin folosirea unui chip. care j imaginii scanate.. CMYK pentru cele destinate trasate şi se unesc jiniiie din i
- • Dynamic range este relativ • imprimării. TIFF suportă şi o care este alcătuită o literăi -i-4
gerierează valori pentfuf-i-^™M ;

punctele care; se află ţntre ceier j asemănătoare cu adâncimea de codare de tipul LZW prin care v Aceste metode generează 'eirgrif
culoăreşim^ dacă documenîuj. ^ s t e . detericyja^.
. titite .._efefîţl v|. d& i j a p u i ^ i n ^ u l u u şe red.uce mult dimensiunea
pentru obţinerea culorii ele i [ ! este intervalul de nuanţe pe -unui -fişier fărăi-aipierde din -caii-- s ^ d a ^ e x i s t ă pete pe foaia-:
făcând "p" medie a punctelor adH" care ;le poate sesiza cin scaner j tatea imaginii. Formatul GIF citită. Cea mai recentă metddă f
ace nţe : ] M i f f i ^ a Ţ M s M I Z Z I Z l g r ^ ^ r î d e ^ d e călitateăunităţ"fi f"
?
^Cdiî^^ QC^ynuIheste P O W R j ^ t i n
măreşte ş i mai mult rezoluţia pe-;- ADC| de calitatea iluminării - .¬ Interchange- Format)-salvează- - :
(Ffâd ictiv&-Opticai4A/ord S p S
care p poate atinge scanerui. i i imaginii scanate, :de filtrele imaginile folosind un index pert^ Recognition) şi se foloseşte;
AcŞăŞta"şeirealizeăză c u â j u - M folosite şi deiiriteftereriple elec- JrucuTorTcăr^^ ' P. eMn.ă;C^prpgram
m r
"
îoiLLdr.^ tr.omagneticeid|njnîeriorii.. ..începutul fiecărui-fişiercu-d^- speli checkihg-peritrju.
seanerui (TWAIN) d a r p r o b l e m a j scanerului. Ea se măsoară pe o -jmagine. JPEG foloseşte diferiţi recunoaşte direct cuvinte înţr-un
e că nu se poate ghici tot tirirpulţ scară de la 0.0: (alb perfect) la algoritmi de comprimare pentru mod ăsertiânător c t f ^ d r i h ' p a r e î
cu!Oarea.feaiâ.a_.unui p u n c t . ş i l 4 4.0 (negru perfect). Cele mai imaginile True Color dar citesc^msn^i..i._.L_.L_i_i._i
d& aeeea!imaginile apar c a ş i 4 4 multe scanere au dificultăţi în această comprimare se face eu
Cum nu ar fi focalizate ceea ce : distingerea diferenţelor subtile la pierdere de informaţii chiar dacă
face ea p p p z ă să arate cel mai culorile foarte întunecate sau se foloseşte comprimarea ia
bine când este sGanată la rezo­ foarte luminoase şi cu o valoare cea mai bună calitate,

45
Mustek Express 1200UB
In prealabil: S-a evidenţiat prin mărimea mică şi design.
"...

n scaner care s-a 36bit optic Grayscale cu
T 16.3/10.6/2.1" şi greu­
% evidenţiat prin 12bit şi Lineart cu 1 bit. tatea de 2,3 kg. Scaneru!
mărimea mică şi Conectarea se real­ dispune de o memorie
•••

design a fost Mustek izează prin USB şi tot pe de 32 k şi poate scana o


120QUB. Caracteristicile aici este alimentat şi foaie de maxim.
software sunt: posibili­ scanerui, nemaifiind 8.5x11.7". Pentru
tatea de a scana în nevoie să fie alimentat editarea imaginilor, este
rezoluţiile optică separat, ca majoritatea livrat cu softul Ulead
600x1200, interpolat soft celorlalte modele testate. Photo EXpress SE, iar
19200x1920, scanare Şi la capitolul viteză de pentru calculatoarele Detalii
True Color la 48bit, scanare Mustek 1200UB iMac Color It! de la Micro
Distribuitor BEST Computers
adâncime de culoare s-a descurcat bine, cu o Frontier. Poate îndeplini Ofertant BEST Computers
îmbunătăţită soft cu aju­ calibrare de numai 4 s şi şi funcţia de recunoaş­ "felefon
_ _ _ _ _ _ _ _ _ • •-•

C011312 55 g4_
torul tehnologiei proprii cu o scanare în modul tere a caracterelor cu Adresa Bd. Elisabeta 25
BDIT(BitDepth HQ de numai 56 s. ajutorul programului Text Web www.bestcomputers.ro
ncreased Technology), Dimensiunile sunt Bridge OCR- Pret 72$

In prealabil: Lumina pentru scanare este obţinută cu ajutorul unor LED-uri RGB.
el mai mic dintre dpi pentru modul cu inter­ Canoscan copy.
scanerele testate polare software. Scana­ Canoscan N640P nu are
a fost Canoscan rea se face la 42 biti pen­ adaptor pentru trans­
• N640P de la Canon. 1
tru modul True Color, parenţe, dar la calitatea
Dimensiunile sale sunt de 14 bit pentru Grayscale şi scanării pozei pe hârtie
doar 10.1/14.7/1.5" şi are 1 bit pentru modul Line mată l-am situat pe locul
doar 1.5 kg, lucruri care îl Art. Lumina folosită pen­ 2. Softul inclus în preţul
fac ideal pentru un birou tru scanare nu provine de scaner-ului cuprinde pro­
aglomerat sau cu lipsă de la o lampă cold chaîode gramele CanoCraft CS-P
spaţiu. Se conectează la ci este obţinută cu aju­ 3.8, ScanGear Toolbox Detalii
i calculator prin intermediul
portului paralel.
torul unor LED-uri RGB
folosind tehnologia LIDE.
2.2, ArcSoft PhotoStudio
2000 şi Caere's
Distribuitor BEST Computers
Ofertant BEST Computers
Caracteristicile tehnice Dispune de conector OmniPage Pro 9.0 pentru "felefon COI) 3 1 2 55 24
sunt: scanare la rezoluţia pentru imprimantă la care OCR. Adresa Bd. Elisabeta 25
optică de 600x1200 dpi şi pot fi tipărite pozele cu Web www. bestcornputers. ro
o rezoluţie de 9600x9600 ajutorul utilitarului Pret 105$

^CER
SOC

In prealabil: Software-ul oferit este mai mult decât generos.

i ACER vine cu o ware (48 bit enhanced) mai mult decât generos:
ofertă largă de color şi 12 bit hardware Kai Photo Soap 2, Photo
modele de (16 bit enhanced) pentru Express 3 ABBYY
T

scaner-e împărţită în 4 tonuri de gri. Pentru FineReader Sprint,


segmente: Automatic, scanarea negativelor sau Presto! PageManager
Enhanced, Semi Pro şi a aîtor medii "speciale" Deluxe, Adobe
Professional. Modelul este integrat un adaptor ActiveShare, MiraScan
1240 UT (pe interfaţă de transparenţă în Driver - aplicaţii pentru
USB) face parte din capac, zona de scanare editare foto, OCR şi ges­
clasa Semi Pro şi benefi­ în acest caz restrângân- tionarea documentelor. Detalii
ciază de următoarele du-se cu 3" pe verticală Viteza este destul de Distribuitor Tornado
caracteristici: rezoluţie şi 4" pe orizontală. mică (140 de secunde la Ofertant Tornado
optică de 1200x1200 dpi Oricum aceasta permite testul HQ), lucru care 'felefon ICQ13 312 75 07
(19200x19200 dpi inter­ scanări mai mari decât scade din atractivitaîe.
¥-— — —- ' - - - — _ _• _ a

Adresa Str. Jiului 24


polat) cu mod de un negativ de 35 de mm. Web www.tomado.ro
Pret
scanare pe 42 bit hard- Software-ul oferit este 199$
• • J
CER 40
In prealabil: Este destul de mare, cu dimensiunile de 18/12/3"

n categoria 9600x9600 dpi în pozelor scanate a fost


scanerelor mai modul interpolat soft­ bună şi a obţinut cel
ieftine produse ware. Modurile de mai bun timp la scanare
de Acer se înscriu mod­ scanare sunt True în modul HQ, cu doar
elele 340P şi 340U. Color - cu o adâncime 36". Softul care este
Acestea se pot conecta a culorii de 48 bit (soft­ livrat împreună cu
la calculator prin inter­ ware enhanced), scanerui cuprinde
mediul portului paralel Grayscale - cu Ulead Photo Express
(modelul 340P) sau prin adâncine de 12 bit şi pentru prelucrarea
intermediul portului Lineart, pe 1 bit. imaginilor, Abby Detalii
USB (modelul 340U). Scanerui este destul de FineReader 4.0 pentru Distribuitor PCSA
Caracteristicile tehnice mare, cu dimensiunile recunoaşterea carac­ Ofertant PC&A
sunt destul de modeste, de 18/12/3", greutatea terelor, Kai's Photo •felefon [ 0 1 ) 2 4 2 53 84
cu o rezoluţi optică de de 4 kg şi poate scana Soap 2 şî utilitarul Adresa Bd. Dimitrie Pompei 8
doar 300x600 dpi, care o pagină de maximum MiraScan Driver Copier. Web jN/A
poate ajune la 8.5x11.7". Calitatea Pret N/A

.CER 3 3 0 0 U
In prealabil: La capitolul soft livrat împreuna cu el S2W3300 stă foarte bine

cer S 2 W 3 3 0 0 U - adâncime de culoare pe PhotoGenetics, Kai's


este un scaner 36bit (48bit software photo Soap 2 (full ver-
foarte bun pentru enhanced), Grayscale pe sion), Ulead
cei care nu au prea mult 12bit (1 ©bit software iPhotoExpress 3, ABBYY
spaţiu pe birou pentru că enhanced) şi Lineart pe FineReader Sprint 4.0,
acesta are doar 1 bit. Calibrarea de 7s şi Presto PageManager
10.2/16.2/2.9" şi o greu­ cele 56secunde în care a Deluxe, Photosharing
tate de 2,1 kg. scanat poza HQ l-au sit­ software (PhotoClub,
Conectarea la calculator uat la jumătatea clasa­ Adobe ActiveShare,
se face prin intermediul mentului în ceea ce Ecircies), AltaVista Free Detalii
portului USB. Rezoluţia priveşte timpii de Internet Access for Acer Distribuitor PCSA_ 1
la care poate scana este scanare. La capitolul soft Customers, Copier Ofertant PC&A_ j
de 600x1200dpi optic şi livrat împreună cu el Software, ScanButton 'felefon (OU 242 53 B4
de 19200x19200 intepo- S2W3300 stă foarte bine Software. Adresa Bd. Dimitrie Pompei 8
lare software iar modurile prin programele: Web N/A
sunt True Color la o MiraScan Driver, Pret N/A
3 B

În prealabil; Este "greu", atât fizic (dimensiuni) cât şi ca procedura de instalare

ferta de scanere cât şi din punct de şi AdobeActiveShare.


Genius este vedere a! procedurii de O altă facilitate impor­
foarte bogată, instalare software. Foarte tantă este prezenţa unui
cuprinzând mai multe interesantă este uti­ adaptor de transparenţă
modele variante, încer- lizarea unor butoane (în cu care se pot scana
cându-se astfel atingerea număr de 5) al căror rol negative sau diapozitive
unei pieţe cât mai largi. este de a realiza operaţii de 35 mm. Specificaţiile
Primul dintre cele trei curente (ce implică nu ies cu nimic în comun
modele Genius testate scanarea) în mod (600x1200 dpi optic,
de noi a fost ColorPage automat. în cazul de faţă 19200x19200 dpi inter­ Detalii
HR6 - varianta pe inter­ cele 5 operaţii sunt: polat, culori pe 48 bit), Distribuitor Flamingo Computers
faţă paralelă. De la SCAN, COPY, FAX, OCR însă timpul de scanare ^^^^^gw^.^^^^^^r^---. - ™
început se poate afirma şi EMAIL şi se bazează este destul de redus - Ofertant Flamingo Computers
că HR6 este un model pe aplicaţiile "bundle" aproximativ 1 minut în •felefon COD 791 20 06
"greu", atât din punct de Adobe PhotoDeluxe, testul HQ, obţinând Adresa 3d Titutescu 1 2 1 , Bucureşti
vedere fizic (dimensiuni XEROX Textbridge OCR tocul 1.

Web f. www.flamingo.ro
Pret 93S
Mi

« J L J

Genius Color Page Vivid


în prealabil: Vivid III se adresează în special utilizatorilor casnici.

doilea model OCR sau E-MAIL. In HR6 la testul HQ - însă


Genius testat este rest, asemănarea cu fără să fie pe ultimul loc.
tot o variantă pe HR6 este totală - acelaşi Toate aceste diferenţe se
interfaţă paralelă - bundle - Adobe reflectă şi în preţ, HR6
ColorPage Vivid III. PhotoDeluxe, XEROX fiind cu 34 de dolari mai
Acesta este fratele mai Textbridge OCR şi scump. Un model destul
mic al modelului HR 6 de AdobeActiveShare, ace­ de modest, Vivid III se
care îl desparte doar un leaşi driver-e şi aceleaşi adresează în special uti­
adaptor de transparenţă specificaţii (600x1200 dp; lizatorilor casnici ce
şi 3 butoane (lipsă). Unul optic, 19200x19200 dpi folosesc un scaner în Detalii
dintre cele 2 butoane interpolat şi 24/12/1 bit), principal pentru a-şi com­
Distribuitor Flamingo Computers
îndeplineşte automat în schimb se simt difer­ pleta albumele cu Ofertant Flamingo Computers
operaţia SCAN iar cel enţe la viteză, Vivid III fotografii sau pentru a-i 'felefon jkm79i2ooe \
de-al doilea poate fi pro­ fiind mai încet (cu un trimite pozele copilului " L _ _ _ _ — — — _— _ _• _ _ —i— _ _•_ _ —r—• _r r - r m ----- ~ ~ .r _r -r-r jJ
^ m i m i c f l r - ,
Adresa Bd "Htulescu 121. Bucureşti
gramat pentru una din timp de 107 secunde) cu mătuşii din Italia. Web •; www. flamingo, ro
operaţiile COPY, FAX, aproape 30 % faţă de Pret 673

în prealabil: Rezoluţie optică de 1200x2400 dpi - cea mai mare din test.

treilea reprezen­ mare din test (se ajunge este şf el mai avansat:
tant al companiei la 24000x24000 dpi prin Adobe Photoshop LE,
taiwaneze interpolare) şi posibili­ celelalte componente
Genius-Kye prezent în tatea de a lucra cu culori "bundle" păstrându-se.
topul nostru, ColorPage pe 42 de biţi în mod Viteza nu este însă unul
HR7 se prezintă ca o hardware (prin CET se din atu-urile acestui
soluţie profesională (vari­ ajunge la cei 48 bit soft­ model, testul HQ situân-
anta testată de noi ware specificaţi de cele­ dul foarte aproape de
foloseşte interfaţa USB). lalte modele). Este modelul Vivid III (105
Asemănător din punct de prezent totodată şi adap­ secunde). Caracteristicile Detalii
vedere al design-ului cu torul de transparenţă de generoase de scanare Distribuitor Flamingo Computers ]
celelalte modele, HR7 la HR6, model de la care situează modelul HR7 Ofertant , • a • i~ •• i• • • • • • • •" _r-_-i • •••ffRnP MhMimm-^•••^••••r M_

beneficiază de nişte car­ mai împrumută şi cele 5 înspre latura profesion­ Telefon
Flamingo Computers
(01) 791 £0 06 ^ }
acteristici "superioare": butoane cu funcţiile ală, însă şi cu un preţ pe Adresa Bd Ticulescu 121, Bucureşti
rezoluţie optică de respective. Software-ul măsură. Web www.flamingo.ro
1200x2400 dpi - cea mai pentru prelucrare foto Pret li 1393 |

în prealabil: Totul se face automat: prescanarea, selectarea zonei ce trebuie scanată.

canjeî 5300C de ul avansat cu care este brarea pe care o face


la Hewlett Pack- livrat făcea toate lucrurile 5300C a fost cea mai
ard e cel mai bine pe care la toate celelalte rapidă, cu aprox. 1,5 s.
echipat scaner din toate modele trebuia să le Singurele programe cu
cele testate, singurul setezi separat. care este livrat scanerui
care se putea conecta la Programul de scanare sunt Adobe Photo
calculator prin ambele poate fi pornit foarte uşor Deluxe şi HP Precision
metode: paralel sau folosind unul din cele 4 Scan care oricum efec­
USB. Are posibilitatea de butoane de pe faţa tuează toate operaţiunile
a scana la o rezoluţie scanerului şi imaginea necesare: scanare, OCR. Detalii
200x1200 dpi în modul este trimisă direct spre Un alt lucru interesant
Distribuitor BEST Computers
optic şi 9600x9600 dpi în imprimantă, fişier, mail, este instalarea unui driv­ Ofertant § BEST Computers
modul software fax. Totul se face er special pentru mărirea "felefon 101] 312 55 2 4
enhanced. Viteza de automat: prescanarea, transferului de date pe Adresa 8d. Elisabeta 25
scanare nu este conclu­ selectarea zonei ce tre­ portul paralel. Web •' www, bestcomputers. ro
dentă, dar pentru că soft­ buie scanată. Şi caii- Pret §150$ 1
Plustek Optikl 2 0 0 0 T
In prealabil: Poate capta imagini şi de pe diapozitive.

lustek Optik Pro Color cu o adâncime a Manager 32 care este


12000Tafost culorii pe 36bit, destul de intuitivă şi se
unul dintre cele Grayscale cu 12 bit şi poate lucra foarte uşor cu
mai bune scanere dintre Linearî cu 1 bit adâncime ea. Lucrurile rele care se
cele testate în ceea ce de culoare. Scanerui pot spune despre acest
priveşte calitatea imag­ poate capta imagini şi de scaner sunt lipsa unui
inilor. El dispune de o pe diapozitive sau chiar conector suplimentar
memorie de 512k şi se de pe filme developate şi pentru imprimantă (portul
conectează Ia calculator cu imagine negativă prin paralel este ocupat de
prin intermediul portului intermediul unui adaptor
paralei. Caracteristicile pentru transparenţă.
scaner) şi timpul mare în Detalii
care realiza încălzirea (la Distribuitor If ICG
sale sunt: 600x1200 dpi Viteza de scanare este pornire era nevoie de un Ofertant |[lCG
rezoluţie optică, destul de mare cu 146s
minut jumătate pentru "felefon |:101J 221 73 43
9600x9600 dpi interpo­ pentru poză la calitatea
încălzirea scanerului). Adresa Ştirbei VodS 172
lare software şi poate HQ. La scanare se
Web www.acorp. ro
scana în modurile: True lansează aplicaţia Action
Pret

Plustek Optik Pro UT12


0:0

J
In prealabil: Este unul din cele mai rapide scanere testate.

ai performant asemănătoare cu 36bit care permit lansarea apli


decât modelul adâncime de culoare caţiilor de scanare direct
anterior este pentru scanarea True de pe scaner. UT12 este
Plustek Optik Pro UT12. Color (48bit software), unul din cele mai rapide
El dispune tot de o mem­ 12bit Grayscale şi 1 bit scanere testate cu 45s
orie de 512k dar se pentru LineArî. Şi Optik pentru poza la calitate
conectează la calculator Pro UT12 dispune de un maximă şi 26s pentru
prin intermediul portului adaptor care îi permite sâ poza pe hârtie mată şi o
USB. La caracteristici scaneze transparenţe, calibrare care dura doar
rezoluţia optică rămâne îmbunătăţirea este 4s. Softul care era livrat Detalii
tot de 600x1200dpi dar conectarea pe portul cu scanerui conţinea
Distribuitor K-Tech
cea care se poate obţine USB care permite uti­ Microsoft Picture Ofertant K-Tech
prin interpolare ajunge la lizarea calculatorului şi în Publisher, Adobe Photo felefon [01] 222 20 36
19200x19200dpi. La timpul scanării, dimensiu­ Deluxe 2.0 şi Xerox Text Adresa Bd. N. "Rtulescu 64
modurile de scanare car­ nile şi greutatea mai mici. Bridge pentru funcţiile Web wwwktecft.ro 1

acteristicile sunt UT12 are şi 4 butoane OCR. Preţ 105$

in prealabil: Entuziasmul se diminuază de-a lungul celor 35 de secunde de încălzire.


I P ^ â n ă de curând, destinat - SOHO, inter­ performanţă - rezoluţie
Hercules însemna faţa pe care o foloseşte - (600x1200 dpi optic),
doar plăci video USB şi adâncimea de adâncime culoare (48 bit)
performante. Prin culoare - 48 bit. Fizic, se şi viteză scanare (aprox.
achiziţionarea de către remarcă folosirea ali­ 2 min. test HQ) se
concernul francez mentării interfeţei USB, încadrează în valorile
Guillemot, marca lipsa unui alimentator normale pentru această
"Hercules" a început să concretizeazându-se clasă (însă limitat la
apară şi pe alte tipuri de într-un design simpatic şi 9600x9600 dpi interpo­
produse. De exemplu un înălţime redusă. Odată lat). Dotările sunt şi ele Detalii •

scaner - pe numele său pus Ia treabă, entuzias­ "standard": cablu inter­ Distribuitor BEST Computers
complet Guillemot mul se dimînuază treptat faţă, manual şi CD-Rom Ofertant BEST Compucers
Hercules Scan@Home de-a lungul celor 35 de cu drivere şi aplicaţiile felefon j;tOU312 55 24
48 USB. Numele secunde de încălzire şi Soft Photo Express pen­ Adresa Bd. Elisabeta 25
elocvent arată segmentu 27 de secunde de cali­ tru prelucrare foto şi Text Web www.bestcompuCers.ro
de piaţă căruia îi este brare. Parametri legaţi de Bridge pentru OCR. Pret 7 a 5$
-—r"? -

a r e / / /

Calibra re

30

25

20

— 15

10

fl. - - - - - — — — 5

:_ — 0

o o 5 o O
o
*•>
g QZ O O
o
a: Q
o
o
o o tu o
oa 3 O
o
T

c I LU co o X 1> o
c
-L I
I o (\J

g
I-
5
Q X I-
CC CC CC
UJ
C
fi LU • mw
LU -L.
O "3 3 S CC CC
LU
n < O
3
CL
O
9 <
c
O III
O
H— E
(3
1

< 5 X
O < "5 O

Timp pază mată


Timp HQ

180

180
150

• 150

120
90

90
60 -.JD
_____ o .__
60
30 —
O
30
0 — - •-- — l—i r
• I I
0
o O
o CD 5 o
<o o
o
O o
CC
c CE
o LU
H
I o
E *o
in o:
I
CC
o
CC z.
n
8 8
UJ UJ
o
C UJ
O O O
3
CL
CO •I. O ro
CC
X UJ o
O 3 < Zl CD co co
rj CA
Q

co
CC
ZD
CC CO CC
"c iu
UJ 2 - LU

s
O
o ii < (3 I
<
<5

Timp revistă A 4
C o n c l u z i e
Topul scanerelor este nevoie de sursă de ali­
destul de subiectiv mentare separată şi se ali­
deoarece sunt mulţi factori mentau direct de pe USB.
implicaţi în evaluarea lor: între modelele pe USB şi
viteză, calitatea scanării, cele pe paralel sunt mai
preţ. bune primele (pe USB)
în privinţa vitezei şi a deoarece îţi lasă libertatea
preţului este destul de uşor să mai faci şi altceva pe
de făcut o clasificare dar calculator în timp ce
pentru calitatea imaginilor scanezi. Cele pe paralel,
este foarte dificil. O r i c u m , la deşi transferă mai repede
scanare am folosit pentru fişierele mari, încetinesc
toate cele 12 scanere ace­ calculatorul până la punctul
leaşi poze şi doar setările în care nu mai poţi mişca
default cu care pornea nici cursorul mouse-ului.
TWAIN-ul. Adâncimea de 48bit pe
Din cauza aceasta unele care o promiteau scanerele
...... ....

Valorile mai mici reprezintă performanţe mai bune. poze au ieşit mai în modul True Color se
întunecate, altele prea obţine prin metodă soft, iar
lumioase şi spălăcite. Nu rezoluţiile optice care nu au
am dorit să alterăm setările aceeaşi valoare pe ambele
default pentru a nu favoriza axe se obţin tot prin interpo­
un scaner sau altul. Tot din lare dar aceasta este făcută
cele testate au fost intere­ direct în interioru
sante cele care nu aveau scanerului.
O
O OJ
OJ

5
CD
O) OJ
CM
X CC IO
O "O CD
CD
o
O co
OJ oi CD
CD

O
O
OJ
CO P l u s t e k U T 1 2 I P l u s t e k 1 2 Q 0 Q T
o> 0)
OJ
X 13 CC
d
00 o
o CO CC co
Conectare pe Caracteristici
USB, viteză tehnice bune, preţ
OJ CO
CD

mare, destul de mic,


1 - - y ^
calitare mare a
o
o transparenţe, j
5
o T— 1 butoane imaginilor
oj CD _ CD O
CD pentru scanare scanate.
o
1—

o co "O <S co co rapidă.


o
C\|


o
o
3
OJ
O)
CD
CO
Genius H R 7 G e n i u s Vh/id3
CC CD
X co OJ
o c\i CD
co
o o
OJ
co CO Caracteristici Cea mai ieftină
CD
tehnice impre­ variantă dintre
sionante, cali­ cele trei modele
o
! O o
CO
tate bună a de la Genius şi cu
: O
imaginilor caracteristici
CD
CD CD OJ
CC
scanate, preţ rezonabile pentru
CC X CD
O O
I—»
co
UJ
o co CC
: O O OJ
CD
Q.
cam mare. preţul său.

O
O 5;
OJ
O 0>
X
O co
CC
"O CC o
CO
CD H P 5 3 0 0 C M u s t e k 1 1 0 0 : U B
O CL co
OJ
Oi Ni :»l IBI| IIUVHMHIWIW^W

Foarte bun cu Este foarte mic


cq
2 posibilităţi şi nu necesită
o
o de conectare alimentare
şi programe separată,
CD
CD co LO
X OJ
foarte uşor de design interesant.

O
co o CO
O oi
CD
O
53
folosit.

o CD
o
co
oo OJ
X uf, CO
o OJ
co
Q_
CC
o
CD
co CO CO
L Out G e n i u s H R 6 A C E R 3 3 0 0 U
O)

Varianta mai r Un scaner care


O CD
o OJ slabă a este livrat cu
1 0 foarte multe pro
OJ
O) OJ
Ui 04
modelului HR7
O
grame pentru
X co
o dar totuşi cu
o OJ
prelucrarea
OJ
OJ
CO
caracteristici
foarte bune. imaginilor.
o
o co
<D o
CD co o
X X co OJ
o co LO
o co CC •


CM CD
CD
CC
C L
O-
C a n o n I M 6 4 0 P H e r c u l e s S s a n 4 S
O
O
OJ
OJ
X Un scaner Nu necesită
O) foarte mic şi alimentare
CD
OJ
co
o
co
subţire bun separată, este
X OJ
£1
o co
o oi
OJ
co
pentru birouri mic dar se caii
CD CO
tară prea mult brează foarte
UO spaţiu. încet.
O
O CO
OJ
CD CD
X

u
X O UD
o O CC
X
o CO
OJ
CO CD
d 1

A C E R 1 2 4 0 A C E R

Un scaner Este mare şi car­


o
CC foarte bun, cu acteristicile sunt
muit soft dar cam slabe,
CC

o >c0 c mult prea scanarea făcân-


E N k—
CC scump pentru du-se la 300 dpi,
o cc -«—'

O
o
a>
CC
c caracteristicile dar este şi cel
N c cp oferite. mai rapid testat.
5
<CC CC
O "O o 2
CC < o
co O CL


soft ŞTIRI

AJUNS LA VERSIUNEA B Pe scurt


Netscape loveşte din nou Amintiri din copilărie
Poate pentru mulţi această
ult-aşteptatul (de unii) Net¬ cunoscut din beta, şi Classic, care ştire nu înseamnă mare lucru,
scape Communicator 6 a aduce cu 4.x- sau pot fi construite cu fl» £jf V». fio ţfrj"T40- însă pentru cineva care a jucat
M S*-efc Ari
apărut în sfîrşit. După un salt olimpic ajutorul Theme Builder-ului. Un alt "Melcii" pe Spectrum, faptul că
peste versiunea 5 si după o serie de element de customizare a interfeţei finanţe JHId Ir-reniuţf - My Partfalfa
un binevoitor s-a apucat să
beta-uri care de care mai hulite, se este My Sidebar, o serie de minipagi- programeze o variantă a aces­
pare că mulţi se vor folosi în contin­ ni web deschise în background, care • ••

tuia pentru PC nu poate fi


vă ţfn la curent cu ştirile, vremea sau
Hfcf.uw

uare de "antipaticul" Internet Explorer decât îmbucurător. Deşi nu


de la Microsoft, deoarece versiunea cotele acţiunilor de la bursă. Mai © n^b>ci 1-3 |.i H
excelează printr-o grafică
finală de Ia Netscape 6 are mai multe merită menţionate managerul perfor­ Tac*. Ktwi uftimul răcnet, ba chiar din
bug-uri decît feature-uri. Printre mant pentru cookies, autocom- B2B e^thajigfi bi^jidfif wlns TundingJi contra, totuşi cred că merită să
Hqht market
lucrurile pozitive se numără un client pletarea formularelor online, traduc­ vizitaţi
de e-mail performant şi complex, care erea paginilor din limbi străine în www.geocities.com/combat_sn
poate gestiona mai multe account-uri engleză, precum şi mult-lăudata de j i a_
akes/download.html şi să îl
şi chiar poate deschide o sesiune de fani compatibilitate cu standardele etc). Bilele negre sunt, după cum
transferaţi. E un deliciu. Mai
instant messaging dacă expeditorul Internetului (DHTML, Flash, VRML spuneam, destul de multe: timpi mari
ales în multiplayer...
unui e-mail are Netscape Instant de încărcare a paginilor, crash-uri
Messenger. Suportuf pentru skin-un multe şi neaşteptate (stabilitatea este
aproape zero sub NT 4.0 şi execra­ O bibliotecă virtuală
este unul dintre eye-candy-urile uti­
bilă în Win 2k), probleme cu skin- pentru toti
lizate în ultima vreme în tot mai multe
domenii, browserul de la Netscape urile, care uneori se aplică parţial sau Este de ajuns să instalaţi pro­
a»*: Sti-Fi W*# h***n*t for J-WO-11/05
deloc. Uneori paginile nu se gramul Classic Bookshelf (şi
1

nefăcînd nici el excepţie: diverse


teme pot fi downioadate din Theme derulează sau se derulează doar să aveţi legătură la Internet) \
Park-ul de la Netscape, browserul > S&j CNE7 [HAP item-urile din cadrul lor. Dacă vreţi să şi puteţi accesa peste 200 de
LCflC 30 30
? f Lmtml FcEdtn îl încercaţi, instalaţi i, dar ţineţi IE cărţi clasice scrise de
POUW&S IN DJLTS... GLULFAIT
neavînd preinstalate decît două - XJI Natura* Bsxfltii-LoaB frojioa, £p«<
Modern, cel cu tentă albăstruie aproape. Veţi avea nevoie de el... Dickens, ToEstoi, Dostoievski,
Pacea «i in Soct oc axnn
C««$C.II*J
Detalii: www.netscape.com surorile Bronte şi mulţi alţi
autori de renume. Puteţi să
setaţi diverşi parametri pentru
4 4 M m mm 4 -t m - — ^ m m A
text şi chiar să modificaţi tex­
VORBEŞTE CU CALCULATORUL tul romanelor, dacă reuşiţi să
PENTRU PASIONAŢII DE ARAHNIDE Şl ARAHIDE
descoperiţi vreo utilitate pen- :
tru acest lucru. Din păcate
Mai ceva ca pe Doar nebunii există readere de e-books

Animal Planet vorbesc singuri mult mai bine puse ia punct


decât acesta.
acă vă plictisiţi şi nu aveţi cu Detalii: www.ebookreader.com
acâ vreţi să creşteţi o tarantulă, cine sta de vorbă, puteţi
daţ o raită pe la site-ul celor de ww Imagini în ton cu muzica
ncerca să staţi de vorbă cu calcu-
la Virtual Creatures şi downloadaţi Cu ajutorul lui Arkaos
atorul. Programul care face acest
programul. Instalaţi-I şi acum aveţi o Visualtzer puteţi sincroniza
ucru posibil este Dobot, un utilitar
nouă ocupaţie. Creat pe sistemul se; — 1 • s> V animaţii realtime cu ritmul •,:
cu un nume sinistru, dar destul de
Tamagotchi şi al peştelui MOPy al melodiilor mp3 ce se
gramului puteţi sâ îi adăugaţi interesant, creat pe principiul mai
celor de la Hewlett Packard, acest derulează în WinAmp. Motorul
diverse plante şi bolovani în acvariu vechiului Elîza, dar care spre
program vă dâ posibilitatea sâ grafic Arkaos dispune de 60
şi chiar să alegeţi între două tipuri deosebire de acesta este în stare
creşteţi o tarantulă (varianta Chile de efecte reai-time ce pot fi
de tarantule sau un scorpion. Poate sâ înveţe. Mă rog, totul ţine în final
Rose). Trebuie sâ o hrăniţi cu aplicate unui amestec de
funcţiona full screen sau într-o fer­ de programarea prin macro-uri, nu
lăcuste şi greieri, sâ îi daţi apă, să o imagini statice, clip-uri video :
eastră, cu o cameră follow-up pe este vorba de inteligenţă artificială.
mângâiaţi, sâ îi faceţi curat în acvar­ şi animaţii flash.
tarantulă. Dacă nu aveţi grijă de ea După ce definiţi o mulţime de scrip­
iu şi alte astfel de activităţi intere­ Detalii: www.arkaos.com
moare... ce păcat... turi, puteţi să îl trimiteţi prietenilor
sante, în varianta comercială a pro- Detalii: www.virtualcreatures.com prin e-mail.

52
Ştiri

FRACTAL ARTIST VA INTRODUCE ÎN VINO, VINO, MOŞ CRĂCIUN!


Pe s c u r t

Domeniile neexplorate ale artei înţelege-ţi calculatorul


Ultima versiune a programului Cadouri periculoase
SiSoft Sandra - 7.6.49.
acă sunteţi mai leneş din
fire, dar aveţi tendinţe artis­ Sandra - System ANalyzer, de Crăciun
tice, puteţi încerca nou apărutul Diagnostic and Reporting
Fractai Artist, care vă dă posibil­ Assistant - este în acelaşi timp e lângă felicitările inofensive de
şi un utilitar de benchmark şi p Crăciun, unii utilizatori s-ar putea să
itatea sâ puneţi la treabă ele­
mentele grafice ale teoriei hao­ un program de diagnostic şi primească şi un virus nu foarte periculos,
sului, fractai ii. Practic puteţi analiză a sistemului. Este dar enervant, numit de specialişti Navidad.
explora seturile de fractali updatat frecvent şi de aceea Virusul infectează doar sistemele cu
Mandelbrot şi Julia, puteţi face puteţi fi siguri că este la curent Microsoft Windows, indiferent de versiune,
zoom în iteraţiile acestora şi vă cu cele mai noi componente şi soseşte ca reply ori de câte ori un uti­
puteţi alege un gradient care sâ hardware. Rapoartele pe care lizator trimite un mail către un calculator
le definească cuioarea. le creează pot fi salvate, prinţ- infectat. Reply-ul are un attachment numit
Detalii: www.fractalia.com ate sau trimise prin fax. Navidad.exe, care creează probleme odată
Detalii: www.sisoft.com deschis. Virusul creează probleme în spe­
cial celor de limbă spaniolă (Navidad
Puneţi ordine în link-uri însemnând Crăciun în această limbă). în
momentul în care attachmentul este
CU 7 9 $ Al Un program care m-a impre­
deschis apare o fereastră cu un buton în
sionat în mod deosebit a
fost Powermarks de la Kylon care scrie "Never press this button". Dacă
Technologies. Dacă faceţi cineva este atât de necugetat încât sâ
parte din categoria de surferi apese, apare un mesaj care spune: "Feliz
u Gammadyne Mailer puteţi adreselor. Versiunea Shareware care vizitează zeci de pagini Navidad. Unfortunately you have given In
trimite foarte simplu mesaje adaugă şiruri de minusuri sau diferite zilnic şi acumulează to temptation and will lose your computer".
multiple, dar personalizate şi ghilimele la începutul e-mail- sute de bookmark-uri, Virusul fiind creat însă pentru versiunea
puteţi verifica dacă mesajul a urilor. Puteţi scăpa de acest Powermark este programul spaniolă de Windows, nu produce nici un
ajuns la destinaţie şi a fost citit, "feature" în schimbul sumei de de care aveţi nevoie pentru efect dezagreabil dacă nu punem la
cerând confirmări pentru 79$. Din păcate pentru el, a face ordine în haos. El socoteală blocarea constantă a Windows-
această situaţie. Programul mai Gammadyne Mailer este mai permite importarea ului.
are printre opţiuni filtrarea mail- puţin dotat decât Eudora 5 Pro Favorites-uriior din ExpJorer,
urilor, ştergerea duplicatelor, care mai este şi gratuit. Netscape şi Opera, editarea mm
liste de excludere, verificarea Detalii: www.gammadyne.com acestora, adăugarea de
explicaţii şi comentarii, •ACĂ TE PLICTISEŞTI,
44 M mm crearea de macro-uri pentru
deschiderea unui site doar
PAGINI WEB ÎMBUNĂTĂŢITE prin intermediul apăsării Condimentează-ţi
unei taste şi status checking
pentru adresele salvate. Internet Explorer-ul
Detalii: www.kylon.com
au chiar şi Netscape-ul. Cu Hotbar,
navigarea este mai simplă în caz că nu
JJ __[_J &F3 > ool Moves este un pro­
gram de mici dimensiuni Cunoştinţe enciclopedice eşti un utilizator hardcore (şi sintagma nu
cu care puteţi să creaţi fil- la degetul mic are nici o legătură cu pornografia). Dacă
muieţe de tip Flash pentru îFInger este un plugin pentru faci net-surfing din plăcere, atunci vei
paginile web. Nu are acelaşi Internet Explorer care vă descoperi utilitatea unui taskbar care stă
număr de opţiuni ca fratele oferă acces direct la baza cuminte în partea de sus a Internet
său mai mare, însă este mai de date Oxford World Explorer-ului, cu butoane configurabile, şi
uşor de folosit şi are şi o Encyclopedia, una dintre suport de skin-uri şi care ascunde un man­
librărie cu numeroase cli- cele mai renumite după ager de bookmark-uri şi o bibliotecă de
part-uri şi sample-uri de Encyclopedia Britannica. link-uri bine pusă la punct, precum şi un
sunet şi animaţii. Folosirea enciclopediei este sistem de ţinere la curent în ceea ce
Detalii: www.koolmoves.com posibilă şi când sunteţi priveşte anumite site-uri a căror updatare
online şi când sunteţi offline. vă interesează în mod deosebit.
Tot ce trebuie să faceţi este Detalii: www.hotbar.com
să selectaţi un cuvânt şi să
•ESKTOP-URI VIRTUALE daţi click dreapta pe el sau
dublu click cu butonul stâng
şi un pop-up va apărea EMISIE DE LA DOMICILIU
Pentru cei cu monitoare de 14" conţinând toate informaţiile

ool Desk este un manager Ţineţi cont totuşi că o astfel de


disponibile privind acel ter­
men.
Un radio online
c de deskîop-uri virtuale, care
poate crea până la nouă desk­
aplicaţie este mare consuma­
toare de memorie. Detalii: www.oxford.com în zece paşi
îop-uri, în fiecare existând posi­ au chiar mai puţini, dacă folosiţi
bilitatea să aveţi deschise fere­ Cerul plin de stele
Dacă vă pasionează Static, un program care vă ajută să
stre diferite. Programul are o
astronomia, Kagayaki IN vă găsiţi şi să vă organizaţi fişierele
interfaţă cu suport de skinuri şi
permite trecerea dintr-un desktop este varianta electronică a audio şi/sau video de pe calculator şi
în celălalt fie cu ajutorul mouse- unei planisfere: cuprinde apoi să le transmiteţi pe Internet. Nu
ului, printr-un sistem de tab-uri, 230.000 de steie şi 10.000 este o variantă de Napster, zic ei... noi
Eie cu ajutorul unor shortcut-uri de nebuloase. Ideal dacă avem unele dubii în această privinţă.
pentru tastatură. Fiecare desktop sunteţi cu "capul în nori . 11
Poate fi folosit şi ca Instant Messenger.
poate avea propriul wallpaper. Detalii: www.downfoad.com dezavantajele sunt că nu funcţionează
prin firewall şi nu este gratis.

53
soft MAIL
*

Adrian Dorobăţ
"Nu a spus nimeni că în Miiienium ecranele albastre au dispărut, ci doar că au devenit mult
mai explicite."
I

UN "SFIRŞIT" DE MILLENIUM CounterStrike. Şi pentru că sâ îţi dau şi adrese de unde ai ware.com/mw-helpm.htm. De


CU PROBLEME t o t vorbeam de putea să îţi downloadezi scrip­ citit uşor nu se citeşte decât pe
Mihnea Sebastian, CounterStrike, am auzit că turi gata făcute, însâ n-ai decât dispozitive specializate care
Constanta, e-mail e x i s t ă nişte scripturi care sâ le cauţi singur. costă de te usucă. Sau, dacă îţi
...acum vreo săptămână mi- ţ i n loc de cheats, daca dă mâna, poţi să le printezi...
serverul nu are opţiunea de NOU VENIŢII, UN PAS IN FAŢA
am instalat Windows
cheats a c t i v a t ă . Vreau să Radu Nicolae, Giurgiu, e-mail COLŢUL ÎNCEPĂTORULUI
Millenium şi chiar mi-a plăcut
ştiu în ce se scriu şi dacă Când s c r i e ţ i un a r t i c o l Emil Gheorghieş, l a ş i , e-mail
cum mergea, dar vreau să vă
t r e b u i e să ş t i i programare ca despre 3D Studio MAX 3.1? Aş vrea să îmi fac o pagină
spun că problema B.S.O.D-
să le f a c i . Sunt curios ce aduce nou[...] de web, însă sunt începător
urilor nu a dispărut. Uneori,
în acest domeniu. Aşa că am
când îi dau Shutdown, calcu­ Despre 3DS MAX R3 am scris
Filmele cu engine-ul de Half cîteva întrebări: 1 . Unde aş
l a t o r u l nu se închide şi îmi deja un articol, în numărul 10
Life, ca de altfel şi mod-urile putea să găsesc t u t o r i a l e de
afişează un ecran albastru dacă îmi aduc eu bine aminte.
pentru acest joc atât de popular programare HTML şi
cu eroarea System Halt: Dacă ar fi să scriu câte un arti­
în ultima vreme datorită JavaScript? 2. Ce program
Windows Protection Error. col de fiecare dată când un
CounterStrike-ului, se fac cu (preferabil g r a t u i t ) să folos­
1

Imi pare rău că nu am p u t u t program prezentat capătă un


ajutorul editorului de Half Life, esc? 3. Unde şi cum pot să
să vă t r i m i t şi un screenshot, 0,1 în coadă aş avea material
WorldCraft. Ultima versiune a îmi plasez pagina online?
însă din motive o b i e c t i v e , pentru încă 20 de numere de
acestuia este 2 . 1 , disponibilă la
acest fucru nu a f o s t p o s i b i l . http://planethalflife,gamedesîgn. acum înainte. Un articol despre Pentru tutoriale HTML poţi
Aţi putea să-mi spuneţi de ce 3DS Max va mai apărea o dată
net. Pentru mai multe încerca www.informit.com,
face chestia asta? cu versiunea 4.
informaţii, încearcă ? unde, de-a dreptul tautologic,
Nu a spus nimeni câ în www.machinima.com. în ceea sunt cărţi întregi în format
Al CARTE, Al PARTE HTML despre HTML sau la
Millenium ecranele albastre au ce priveşte modelarea, poţi A s t e r i x , B u c u r e ş t i , e-mail
dispărut, ci doar că au devenit încerca Rhinoceros 3D care www.htmlgoodies.com/www.net-
Am luat de pe Internet nişte pedia.com/wwwhtmltutor.com.
mult mai explicite. Nu este şi este prezentat chiar în acest cărţi în f o r m a t electronic şi Un program gratuit destul de
cazul acestuia, desigur... Se număr sau, şi mai bine, Milk unele dintre ele au f o r m a t e folosit ar fi Cofee Cup HTML
pare că de vină este modulul Shake 3D un mic progrămel cu c i u d a t e , gen . l i t , .rb sau -prc. {tocmai a apărut versiunea
(

de hibernare din noua versiune nume reprezentativ, care este Cu ce program pot să le 8.0), care este însă destul de
de Windows care intră în Shareware şi relativ dedicat citesc? Şi ar f i interesant de complicat de utilizat. Pentru o
acţiune când vrei şi când nu modelării de caractere pentru ş t i u t dacă e x i s t ă vreun pro­ editare de tip drag&drop sau
vrei şi care intră în conflict cu jocurile 3D, având mai multe gram cu care c i t i r e a să nu mai bine zis WYSIWYG (what
anumite tipuri de plăci ATX. opţiuni pentru reducerea^ f i e atât de obositoare. you see is what you get), aş
încearcă sâ dezactivezi numărului de poligoane. însă ar recomanda folosirea lui
opţiunea de hibernare din trebui să ştii că diferenţa între Amice, citeşti cam mult pentru Macromedia Dreamweaver
Control Panel, iar dacă personajele din Half Life nu ţine vârsta ta. De asta ţi-ai luat cal­ (preferabil ultima versiune).
ecranele albastre insistă, chiar de construcţie, ci de tex­ culator? E adevărat câ for­ Pagina se plasează online cu
încearcă următoarele alterna­ turi (skin-uri). Pentru detalii, matele de fişiere de care spui un client ftp de tip
tive: drivere noi pentru placa de vezi chiar homepage-ul tu sunt ciudate, însă ele sunt CuteFTP(www.cuteftp.com).
bază, reinstalarea Windows CounterStrike-ului. Pentru destul de des întâlnite. Adrese ar fi www.home.ro (5
Millenium-ului şi (recommend- scripturi nu trebuie să ştii pro­ Formatul .lit ţine de programul Mb gratuit) în România sau
ed) instalarea Win98 SE. gramare, ci doar ceva engleză. Microsoft Reader, decent pen­ www.angelfire.com pe partea
Ele se scriu în orice editor de tru un program de la Microsoft, internaţională.
CUM SA IŢI VARI NASUL text doreşti şi se salvează în însâ care are acelaşi look cla­
ÎN JOCURI directorul CounterStrike-ului sic ca al programelor Microsoft
Stelian Nichita, B u c u r e ş t i , într-un fişier .cfg care poate fi Formatul .rb este pentru pro­ Dacă aveţi probleme cu fere­
snail-mail lansat din consolă. Dar deşi gramul RocketBook Reader iar strele din Windows, nu ştiţi să
Am văzut pe Internet nişte sunt considerate cheat-uri, cel .prc este pentru sistemele faceţi animaţii în Paint sau vreţi
f i l m e f ă c u t e de nişte t i p i cu scripturile nu te ajută decât să de operare de pe handheld- să aflaţi cum se dezinstalează
engine-ul de Half Life. Nu faci crouch jump apăsând o urile Palm Pilot. Pentru a le DirectX, nu ezitaţi să ne scrieţi
erau dintr-un j o c anume, ci singură tastă, să transformi converti în documente .txt sau ia softmail@xtrempc.ro. Nu
de sine s t ă t ă t o a r e . Cum pot crouch-ul într-o comandă toggle .doc poţi folosi diverse conver­ garantăm răspunsul şi nu dăm
să f a c şi eu un f i l m de genul sau să îţi cumperi tot ce ai toare sau plugin-uri pentru banii înapoi. Prietenii ştiu de
ăsta? Şi aş mai vrea să ş t i u nevoie tot dintr-o singură Word pe care poţi să le iei de ce.
cu ce program pot să mod­ apăsare de tastă. Şi aş putea exemplu de la www.memo-
elez nişte caractere pentru -

54
Prezentări
S o f t

Primiţi sfaturi despre cum să aflaţi adresele de e-mail ale prietenilor/prietenelor

Net Detective
Tip articol: Prezentare - Redactor: Adnan Dorobâ^

acă vă place să faceţi pe vizitează. De asemenea primiţi 3 i ••JLST.L^


detectivul, Net Detective sfaturi despre cum sâ aflaţi •* ^ _*J :2 3*-* i i * -y -J 3 •X
este instrumentul perfect, numerele de telefon "secrete"
cu condiţia să aveţi conexiune (din nou neaplicabil la noi), cum
Internet. Nu că programul ar să aflaţi adresele de e-mail ale
avea vreo legătură cu România, prietenilor/prietenelor, cum să le What J>o Thty K n o w ?
I n u u i h g n t g r ' t Fl»ctirwwţi Hnlflboţjfc

doamne fereşte... Net Detective urmăriţi activitatea online (ce


se aplică exclusiv în Statele site-uri vizitează pe Internet), t
I T^j |
2
Ti 1 11 |
4

Unite, Marea Britanie şi încă alte cum sâ vă verificaţi dacă aveţi T £ ""fi""
• •
14 t&
11 ÎI n 73 .. •. i i ; . J iyt T * T o n C ,
câteva state care păstrează microfoane în telefon, cum să
WHU IO 4 i f rovrr **tiat

datele civile ale indivizilor online. daţi telefoane ce nu pot fi


tp tldj rtport h y o u wiir i j w v t r ţomt of Olt

însă pentru caracteristicile care î urmărite, cum sâ vă ascundeti e- not irapaulblt, I M P O l 1Î15» Mir F E L

transformă în mult mat mult decât mail-ul încât să nu fie văzut de EJI ?d<tidon
mţatrtjţ
h thtn ii au
.an- u n 4 c r v i
d « t U wi<h rost A

un motor de căutare, merită cel care primeşte mesajul de la


I»u1d n w l i o t m d u
jppeaJ irtJer. n i t * p l * j

încercat chiar şi de către români, voi şi aşa mai departe. Toate But fint* btfort w r Cic
J
iată câteva dintre acestea: puteţi acestea sunt construite pe sis­
h alia on ih

cere sâ verificaţi dosare de la temul modular, putînd fi activate


Y o a H aofr lh»t thr F E poţf^it * o r o *
donmitnts rhrrr for JI

FBI (cu menţiunea că cererea dupâ nevoie. La cumpărarea pro­ w*D u Uifurmarian . 9 1*— • ..j • '

altui dosar decât cel personal gramului primiţi ca bonus două T " h * n u f n F B I t l t * i :••:• = . • . r . t o p a h l i t h o i h c r 4 o n i n t « i i
pcrtiapt, f o n t w t w D I b t JMC ta acc«i aur fUtf
bi i h d r * i « * » * l t
d«£ranJcaIIv.
m d l n ( rootti I n r h t f u t i w . \\ - R U J u i b t w ih-u

este o infracţiune serioasă care utilitare: cel care vă pune în


se pedepseşte usturător, iar cum legătură cu FBI-ul, permîţîndu-vâ
marea majoritate dintre noi nu se să vâ căpătaţi dosarul, dacă
Detalii
pot lăuda cu dosare la FBI...) f aveţi, şi Crypto Vault, un
Producător : www. netservices net
puteţi afla adresele de e-mail ale progrâmel care criptează datele
r

Distribuitor ;N/A
prietenilor/prietenelor, puteţi de pe hardisk, ferindu-le de ochii felefon :N/A
urmări activitatea acestora pentru indiscreţi. Praf : 199Î
a vedea ce site-uri de pe Internet Web www.netdetective, corn

Broşuri, calendare, postere, feţe de masă, invitaţii, etichete, cărţi de vizită

Prinţ Artist 8
Tip articol: Prezentare - Redactor: Adrian Dorobâ;

e lângă masivitatea cutiei, şi pot fi regăsite cu uşurinţă într-un


MM to* • « ftn : cw c& M I U'.TJ -'«a , i m -n Prinţ Artist de la Sierra Home catalog tipărit supradimensionat
impresionează prin numărul care este de asemenea inclus în
de CD-uri: zece bucăţi. Dar acest cutie. De asemenea puteţi instala
lucru nu este atât de surprinzător variante demonstrative pentru Web
având în vedere că programul nu Artist, un program user friendly pen­
este altceva decât o mare bibliotecă tru crearea de pagini web şi Photo
de clipart-uri. După cum se întâmplă Artist, cu care puteţi retuşa şi înfru­
în majoritatea cazurilor, aveţi la dis­ museţa fotografii. Prinţ Artist îşi
poziţie un browser pentru clipart-uri propune să fie foarte uşor de utilizat
şi un program de îmbinare al aces­ şi de aceea nu trebuie să fiţi expert
tora în ansambluri plăcute ochiului în design pentru a-l folosi, dar cu
şi/sau utile, cu ajutorul căruia puteţi toate acestea este simplu, nu sim­
obţine după caz felicitări normale, plist. Asta înseamnă că dacă aveţi
felicitări animate pentru uzul online, nevoie de unele opţiuni mai com­
broşuri, calendare, postere, feţe de plexe nu va fi nevoie sâ apelaţi la
masă, invitaţii, etichete, cărţi de Photoshop pentru că s-ar putea ca
vizită şi mai ştiu eu ce mai poate să Prinţ Artist să le aibă.
vâ treacă prin cap. Cele zece CD-
Detalii
uri cuprind aproape 200.000 de cli­
Producător www.sierrahDme.com
part-uri şi fotografii, precum şi 300 Distribuitor Monosit
de fonturi şi 8000 de layout-uri pre- "felefon 01 330 23 75
definite. Acestea ar trebui sâ vă Pret 4GÎ
ajungă pentru aproape orice proiect
I

Web www.printartisc nec

55
soft GRAFICA

Dacă se picteazâ cu environmental reflection pe o bilâ care face parte dintr-o scenă mai complexă, BODYPAINT 30
pe bilă se vor reflecta obiectele din jurul ei.

Paint 3D
Tip articol: Prezentare - Redactor; Adrian Dorobăţ

T* Tooli

vestit pentru cerinţele sale de sis­ Bodypaint for Real Stripers...


tem rezonabile.., în al doilea Este mai impresionant decât
rând, uşurinţa în utilizare este Deep Paint 3D prezentat T

remarcabilă. O interfaţă intuitivă într-unui din numerele anterioare


şi o gamă foarte largă de preset- iar faptul câ poate să conlucreze
uri simplifică enorm munca "artis­ cu Cinema 4D nu poate fi decât
tului". De exemplu, presetul de un plus.
rugină adaugă o tentă roşie pe


canalul de culoare, roughness pe 0 Fii- Ci

canalul de bumpmap şi pe cel de


• • n mu
diffuse, precum şi dampening pe
cel de strălucire, totul dintr-o sin­ Met n
gură trăsătură de penel. Ca sâ nu 4 • ,jLh P j f J i * ;_J

ra
. 3

mai vorbim că tehnologia ^ J

irma germană Maxon a Raybrush patentată de Maxon


L _ _
H RJ—
-T-l f
4

devenit cunoscută iniţial permite pictarea real time în chiar


J -MM

J
—rvf—

realizând proiecte de scena randată. Asta însemnând


®
h /
•.

design si randare pentru diverse


1 1

câ atunci când cineva picteazâ cu —\

firme în diverse programe. environmental reflection pe o bilă •r—J_J

Nemulţumiţi însâ de cum lucrau care face parte dintr-o scenă mai
acestea, Maxon s-a reprofilat în complexă, pe bilă se vor reflecta
producător de software, lansând obiectele din jurul ei. Există zece
pe piaţă seria Cinema 4D în canale pentru fiecare material, iar
diferite variante: XL pentru profe­ în fiecare canal se pot folosi
sionişti, GO pentru începătorii în mai multe layere. Formele
ale graficii 3D, NET pentru aşa- predefinite vă vor scuti de
numitele "tender farms", firme cu munca obositoare de a modela
numeroase calculatoare perfor­ fiecare detaliu: crăpături, cute,
mante care nu fac altceva decât şuruburi, cicatrice. gâuri, toate
să randeze proiecte complexe acestea sunt extrem de simplu de
pentru alte companii, care au adăugat cu ajutorul lui Bodypaint.
ideile, însâ nu şi resursele nece­ De asemenea, tehnologia
sare pentru a le pune în practică. MultiView permite examinarea
La scurt timp după ce Cinema 4D obiectului pe care se picteazâ în
a ajuns la versiunea a şasea, iată trei tipuri de vederi diferite: 2D,
câ Maxon lansează un soi de care este proiecţia texturii în plan,
.# j mmws.
add-on intitulat Bodypaint 3D, 3D shaded şi 3D raytraced. Orice
care are menirea de a simplifica modificare adusă într-una din [Traducător: {¬
semnificativ procesul de texturare aceste vederi se va reflecta Ime¬
diat şi în aspectul celorlalte. In •S i ! Maxon C o m p u t e r s
a obiectelor 3D.
ceea ce priveşte numărul instru­ CO I v^^axjpn^C"
Prezentam într-unui dintre
mentelor grafice Bodypaint 3D nu
numerele trecute Deep Paint
se deosebeşte prea mult de un i-1 . Distribuitor:
3D de la Right Hemisphere, Ca
f
program de grafică 2D top-oMhe •
şi programul respectiv, Bodypaint
line; se poate desena cu airbrush,
3D este un utilitar care permite Aprecieri; ~ ' }
cu cretă, cu acuarele, cu vopsele
texturarea real time a unui obiect
în ulei, cu stilou de caligrafie sau
3D într-un mod asemănător cu O - cerinţe mici de sistem (orice cal-
cu markerul şi chiar cu un clone
pictarea unei sculpturi în reali­ I culator cu procesor peste 166
tool dintr-o altă imagine. Iar dacă Mhz şi 64 Mb de RAM)
tate. Dar la o privire atentă,
adăugăm şi sistematizarea pe - picteazâ real time în imaginea
Bodypaint 3D promite mai mult ^ raytraced
layere, posibilitatea de aplicare
decât Deep Paint 3D. în primul
de filtre şi uneltele de selectare Ţ - în afara de preţul piperat, nu
rînd el este bazat pe aceeaşi
foarte asemănătoare cu cele din prea existâ
arhitectură software folosită pen­
Photoshop, se poate ajunge la
tru Cinema 4D, ceea ce "Detalii tehnice: L. _

concluzia că este un program mai


înseamnă mai puţine probleme de Procesor: |PenCium 155 •
mult decît interesant, pe care
stabilitate şi o viteză de randare Video: jvGA
interfaţa customizabilâ şi inter­
şi calitate comparabilă cu cea a Memorie: 64 RAM
conectarea cu Cinema 4D îl pot
programului-mamă. Şi merită Hard disk: 240 Mb
face preferatul vostru cât ai zice
menţionat câ Cinema 4D era
V e r d i c t 9.1
VĂ OFERĂ NOUA GAMĂ DE
RADIOCASETOFOANE
AUTO

t
Blaupunkt vă oferă noua gama T-Line.
Cinci tipuri noi de radiocasetofoane auto
le puteţi achiziţiona acum cu preturi
de la 219 DM*. a
Pentru orice produs din gama T-Line cumpărat
în lunile iunie - Iulie beneficiaţi de un cadou: 3

o pereche de parasolare auto Blaupunkt* \


ă

Boston C30

Radiocasetof oanele auto Blaupunkt


sunt asigurate prin OMNIASIG
ASIGURĂRI AGRICOLE

Sunet clar. Plăcere pură.


Rhino 2.0 este în stadiul de beta şi lista de îmbunătăţiri este lungă cât o zi de post

Rhinoceros 3DTip articol: Prezentare - Redactor: Adrian Dorobă;

•>4 \n

------ wkwmm
u foarte cunoscut de profani. timp după aceea Applied Geometry Programul suferă totuşi din
I L i "Rhino", cum i se spune afec- a fost cumpărată de Alias cauza a două deficienţe fundamen­
I J h J tuos, şi-a făcut destul de Wavefront, care a preluat şi respec­ tale: nu are nici o modalitate pentru
repede un număr de fani fideli care tivele tehnologii. Astfel se face câ • realizarea de animaţii şi partea de
îi laudă calităţile. Creat de o mână posibilităţile de modelare ale lui randare a scenei este atât de puţin
de oameni, dintre care se remarcă Rhino sunt comparabile cu cele din dezvoltată încât poate fi considerată
englezul Robert McNeel, Rhinoceros Maya, însă la o fracţiune din preţ. O inexistentă. De altfel toate imaginile
3D este un program de modelare diferenţă fundamentală este că în pe care le vedeţi în această pagină
care se foloseşte din plin de avanta­ Maya utilizatorul poate modifica un au fost randate fie în Pov-Ray fie în
f

jele curbelor NURBS. După cum am model după ce acesta a fost generat Lightwave, fie în alt program cu ray-
mai explicat când a venit vorba de făcând schimbări asupra curbei de tracing {şi eventual iluminare glob­
ele, acestea reprezintă o modalitate la care s-a pornit, în timp ce în ală) de calitate. Dar aceste deza­
M m M H t f n i i M i u eficace de modelare precisă a Rhino trebuie sâ ştergeţi modelul, sâ vantaje vor fi corectate curând,
formelor organice fără a implica un modificaţi curba şi apoi să regen­ deoarece Rhino 2.0 este în stadiul
număr imens de poligoane (NURBS eraţi modelul. Pentru modelarea de beta şi lista de îmbunătăţiri este
este un acronim de la Non Uniform curbelor, Rhino are numeroase lungă cît o zi de post. Şi tot în stadi­
Raţional B-Splines). instrumente printre care se numără ul de beta se află şi Flamingo, un
mai multe tipuri de fillet şi blending, raytracer high-end bazat pe tehnolo­
Rhino a fost lansat pe piaţă în precum şi surface lofting şi operaţii gia AccuRender care va fi folosit
august 1996 sub forma unui beta booleene. Practic, procesul de mod­ pentru randarea în condiţii de cali­
gratuit care a prins destul de repede elare este compus din trei faze prin­ tate maximă a modelelor create cu
la public. Programul a fost gândit în cipale: mai întâi se desenează o Rhino.
aşa fel încât să poată fi folosit de curbă spline, în faza a doua aceasta
două tipuri de utilizatori: modelatorii este luată drept contur pentru gener­
3D care construiesc modele pentru area unei suprafeţe NURBS, care
imagini statice sau animaţii şi poate fi modificată în faza a treia cu Producător:
designerii industriali, care vor să îşi extrude sau loft pentru a obţine
definească produsele folosind McNeeîS Associates
forme complexe. Folosirea liniei de
NURBS, Aceştia din urmă vor comandă permite introducerea l www, rhi n Q3dj;_o_m
L

descoperi chiar că în Rhino se dimensiunilor exacte ale obiectului Distribuitor:


regăsesc multe din opţiunile din ce urmează a fi creat, iar funcţia :
N/A
AutoCAD cum ar fi Coloured Layers, Command History sprijină o docu­
o fereastră Command Line, mai mentare riguroasă a proiectului,
multe tipuri de object snap şi posibil­ listând comenzile utilizate cu toţi Aprecieri:
itatea de a repeta o comandă prin parametrii acestora. Un alt feature
apăsarea tastei Space. Rhino este unul dintre cele mai bune mode¬
important este eficienţa şi configura- latoare NURBS
disponibil ca plugin pentru AutoCAD, bilitatea interfeţei: în primul rând, aceleaşi funcţii geometrice şi
însâ nu există nici o diferenţă funda­ există un număr de butoane neuti­ tehnologie ca Maya
i II M: « ]
V
mentală între plugin şi stand-alone, lizate cărora li se poate repartiza
cu menţiunea câ acesta din urmă nu are animaţie
orice secvenţă de comenzi prin motor de randare de proastă
merge ceva mai fluid din moment ce intermediul funcţiei Icon Editor (ceea calitate
nu trebuie sâ interacţioneze cu ce aduce foarte mult cu definirea de
încâlcitul AutoCAD. macro-uri). în al doilea rând, mai Detalii tehnice\\
Când au scris codul programu­ mult de o treime din butoane au • Procesor:' Pentium 166
funcţie duală: apăsarea cu butonul Video: Direct 3D
J lui, cei de la McNeel & Associates Memorie: 32 RAM
drept duce la un efect diferit de cel
^M**- mu

au cumpărat licenţa pentru funcţiile Hard disk: 50-75 Mb


geometrice şi tehnologia NURBS de obţinut prin apăsarea cu butonul
la o mică companie din Seattle
numită Applied Geometry. La scurt
stâng.
V e r d i c t 9.3
58
Galerii treme

59

• •


4-Mo ro#<

c u r a j
[ • n e

î h e r

Computers
video
for
prezentări

clipuri pe CD,DVD.banda

video pentru internei


digital video

m # n z a

M o n z a I m p c x S.R,L.
tel 044410014
fax-044 193472
e - m a i l : mcm>:a(î£xner.r<>
C« n i x l B fii

Efectele speciale:
(cel mai p r o f i t a b i l domeniu al m u l t i m e d i a )

Q furtună... ca-n filme


articoi: Prezentare - Redactor: Adrian Dorofâ,
•THE.

P E R F E C T ST-O R M

(nT*

n noiembrie 1991, chiar tre care mentă menţionate Chestiunea cea mai dificilă a
în dupâ-amiaza zilei de Terminator II, Small Soldiers, fost recrearea spumei care
HalJoween, trei fronturi Casper, Twister, Jurrasic Park plutea pe suprafaţa valurilor şi
atmosferice vrăjmaşe s-au şi Galaxy Quest. Stefen care se împrăştia în vânt când
ciocnit deasupra Oceanului Fangmeier este un soi de guru se lovea de carena navei. j
Atlantic, dând naştere celei al efectelor speciale, el fiind ' După o perioadă de docu­
mai puternice furtuni văzută de deprins să lucreze cu super- mentare în care specialiştii în
om până atunci. Un pescador calculatoare gen Cray încă de efecte speciale au studiat vase
pe nume "Andrea Gaii" este pe la douăzeci şi ceva de ani de pescuit şi furtuni, precum şi
prins în mijlocul acestui mael- când făcea vizualizări ştiinţifice interacţiunea dintre cele două,
strom ucigaş iar vieţile pescar­ pe aşa ceva. Mai apoi a pro­ au putut să îşi dea seama ce
ilor aflaţi la bordul său atârnă gramat Mental Ray, un mediu se întâmplă cu navigarea în
de un fir de păr. Povestea, de randare pentru Softlmage, condiţii meteorologice
reală de felul ei, a stat la baza care apoi a fost porîat şi în extreme. Pentru a detalia
cărţii de succes a lui 3DS Max, oferind un aport de schimbările în intensitate ale
Sebastian Junger, "The calitate senzaţional imaginii furtunii, s-a trecut de la o
Perfect Storm' - "Furtuna per­
1
randate. dimensiune relativă a valurilor
fectă", care la rândul său a Echipa condusă de ei a de 15 metri la una de 30 de
generat filmul cu acelaşi nume avut serios de muncă, pentru metri, s-a adăugat textura de
şi cu George Clooney în rolul că neavând la îndemână o fur­ spumă pe valuri şi s-a mărit
principal. Filmul a rulat şi pe tună şi neputând să se avânte opacitatea ceţîi pentru a sug­
ecranele noastre şi probabil în în cascadorii periculoase, au era intensitatea vântului care o
momentul în care veţi citi arti­ trebuit să recreeze furtuna, ulimba de colo-colo.
colul încă va mai rula cine ştie pescadorul "Andrea Gail", nfăţişarea ameninţătoare a
prin ce cinematograf de carti­ echipajul său, un alt vas şi oceanului a fost amplificată cu
er. pasagerii săi precum şi eli­ ajutorul fulgerelor, şi ele create
Pentru a putea recrea fur­ copterele pazei de coastă şi pe calculator.
tuna secolului în toată măreţia echipajul acestora. Neavând Valul principal, cel ce
ei, regizorul Wolfgang experienţă în lucrul cu depăşeşte 30 de metri, a
Petersen a apelat la cea mai machete, Fangmeier a decis necesitat numeroase calcule
căutată şi probabil cea mai sâ folosească doar imagini de dinamică a fluidelor pentru
capabilă echipă producătoare generate pe calculator, la fel a se mişca realist, iar spuma,
de efecte speciale, Industrial cum a făcut şi în cazul lui ceaţa şi picăturile de apă spul­
Light&Magic. Responsabil pen­ Twister. Singura problemă a berate de vânt s-au concretizat
tru proiectul "The Perfect fost că realizarea apei şi val­ în milioane de particule dis­
Storm" a fost ales veteranul urilor fotorealiste pe calculator tincte ce trebuiau animate.
Stefen Fangmeier, care a mai s-a dovedit mai complicată
lucrat la filme cu greutate din­ decât crearea unor tornade.
ALT STAR TREK Pe s c u r t UN SPACE COMBAT, DAR N U Î N BROWSER

DSSi The Fallen Noi jocuri pe degeaba


Site-ul Freeloader.com şi-a
Lupte în spaţiu şi RPG science fiction
mărit oferta de jocuri down- ild Tangent, o companie
[ T n a n t a jocurilor Star Trek pare să
ioadabile în mod gratuit cu fondată de creatorul
U ^ n u slăbească, în ciuda timpului
încă cinci titluri: Supercross DirectX-uiui, Alex Saint-John,
trecut, asa că foarte curând (un
Kings, GTA: London, şi care se ocupă cu crearea
demo există deja) vom avea ocazia
Magic&Mayhem, Viva Football de plugin-uri pentru WinÂmp ^ r•
sa testăm şi să apreciem o nouă
• _ - â-mf'w • .mmm

şi Pro Pinball The Web. Tot ce şi jocuri ce pot fi jucate în • •• ^11 I « hW - A I >*-J

tentativă, de data asta situată în


H

trebuie să faceţi pentru a le browserul calculatorului, are


downloada este să vă înscrieţi acum planuri mai îndrăzneţe:
numele şi adresa de e-mail în un space combat simulator,
baza lor de date. numit SabreWing şi un RPG
Detalii: www.freeloader.com cu tentă science fiction. ucrul la Diablo II şi cel de-al
Responsabili de proiect pen­ doilea ex-programator la
Votează pentru tru aceste două jocuri sunt Wing Commander şi Quake
o continuare Phil Shenk şi Paul Steed, II. Echipă mică, dar capa­
Compania Gathering of primul ex-programator la bilă.,..
Developers a decis să ia în Blizzard şi cu experienţă în Detalii: www.wîldtangentxom
seamă şi opinia gamerilor,
Li astfel încât pe pagina lor de

zona Deep Space 9- Interesant însă,


web poate fi găsit un sondaj
ale cărui rezultate ar trebui
-« %mm-
şi cumva inovator pentru această (a să decidă care joc dintre cele G I A N T S : CITiZEN KABUTO
câta deja) încercare, este posibili­ publicate de GOD merită să
tatea de a-ţi alege la început per­ primească o continuare.
spectiva din care să priveşti jocul, fie Detalii: www.godgafnes.com
că e vorba de cea a lui Sisko, Worf
hiny a decis să spulbere mai sus, şi care servesc drept
sau Kira. Engine-ul de Unreal va sta RPG online de ia
tensiunea fanilor şi a mijloc de alimentaţie pentru
la baza acestui action-adventure LucasArts
anunţat în sfârşit că Giants a Kabuto şi drept came de tun
(deşi Simon & Schuster Interactive a LucasArts Entertainment a
ajuns gold. Aşteptat de muiţî pentru restul caracterelor înar­
promis că vor exista nenumărate anunţat o serie de RPG-uri
cu sufletul la gură, acest joc mate din joc şi Smarties, nişte
tehnologii proprii inserate, pentru a online ce vor fi grupate sub
promite să fie un hibrid creaturi indigene care constru­
face totul mai arătos). numeie de Starwars
RTS/third person shooter, în iesc baze şi inventează tot
Detalii: Galaxies. Seria va fi produsă
care trei rase se înfruntă pen­ soiul de arme, capcane şi vrăji
http://www.simonsays.com/thefall- de Verant Interactive, cei
tru controlul unei insule de pe în timpul liber. Pe care vi le
en site/ responsabili şi pentru
un asteroid arid. Uriaşul oferă contra cost, desigur.
Everquest Rămâne de văzut
Kabuto are drept atuuri forţa Jocul a ajuns în magazine pe 7
cum se vor descurca cei de
brută şi o rezistenţă de invidiat decembrie la americani.
la Verant după plecarea lui
şi se hrăneşte cu Vimpi,
Brian Hook, care după ce a
sirenele din rasa Sea Reapers

trecut pe la 3dfx şi id
se pricepe Ia magie şi con­
Software, a înscris şi
trolează fenomenele naturii.
această companie pe lista
Mai există două rase neimpli¬
celor părăsite.
cate direct în conflict, Vimpii,
Detalii:
un soi de pui gigantici tip 5
www.starwarsgalaxies.com. Gernobîl, pe care i-am pomenit

62
UN N O U THEME PARK DE L A EA Pe s c u r t BIO-STIKE S A U . . .

Nominalizări înainte
Theme Park Inc de C r ă c i u n De-a războiul
Premiile Codie sunt
acă Theme Park World a oferite în fiecare an de biologic
fost interesant dar nu a Software&lnformation
avut un succes enorm, ed Strom Entertainment plănuieşte
Industry Association pen­
Bullfrog speră să rezove • să publice în viitorul apropiat jocul
tru produse din domeniul Bio-Strike, o strategie în timp real care
această problemă cu Theme IT, criteriile de evaluare are drept temă războiul biologic.
Park Inc. Având de parcurs 5 fiind calitatea şi volumul Jucătorul intră în rolul directorului unui
nivele de management până
vânzărilor. C e r e m o n i a de laborator de cercetări biologice care a
să ajungi şeful şefilor vei avea
premiere va avea loc pe fost infectat cu un virus foarte periculos
de condus o serie de parcuri a
13 decembrie. Ţinuta este şi trebuie să îi descopere pe cei vino­
căror tematici vor putea fi în
obligatorie. vaţi folosind tehnici economice
număr de 3: Zone polare,
Nominalizările pentru ca­ (cumpărarea altor companii şi acce­
Tărâmul invenţiilor şi Nopţi Detalii:
tegoriile de jocuri sunt sarea datelor acestora) şi militare
Arabe. http://www.themepark.ea.com/
următoarele: (atacuri ale agenţilor de securitate ai

« Action, AdventureS
Arcade
companiei). Detalii: www.redstorm.com

JOCURI DE CURSE... Mickey saves the day 3D


Adventure - Disney
lai iute ca glonţul Interactive
The Emperors New
km- *KA%Y Ml 1
bV^ mW M

firmă necunoscută (încă), să ne uimească cu imaginile


pe numele ei Grin, a reuşit din viitorul lor joc de curse intit­ Groove - Disney
ulat Ballistics. Acesta se Interactive
doreşte un simulator de curse Crimson Skies - Microsoft
cu circuite şi maşini xtreme din Corporation
toate punctele de vedere în M&M's- The Lost Formula
stilul WipeoutXL şi cu o grafică - Simon&Schuster
de calibrul lui Quake III. Nici o
companie nu s-a oferit încă să
Interactive « ««fr w • •

Nox - W e s t w o o d Studios
le publice jocul.
Best Sports Game • NI IAR Î N PRIM PLAN
Detalii: http://www.grin.se/ballis'
Links 2001 - Microsoft
tics/default.htm
Corporation
i i
Oni Tech Crimes
q
W

Task Force
DOAR PIERZĂTOR u ştiu câţi dintre voi au auzit de Oni
• un action/adventure (în care lupta
folosind armele va alterna armonios cu
cea în care îţi pui la treabă pumnii şi

u n grup de designeri
grupaţi sub numele de
care va fi imposibil să câştigi
şi că va avea texturi realiste,
picioarele) cu aroma de anime promis
de către Bungie Software. Pentru cei
care ştiu despre ce e vorba totuşi, iată
Worldbenders au dat public­ animaţii 100% motion cap- PGA Championship Golf
ităţii primele detalii asupra tured şi un soundtrack cu că producătorii dezvăluie identităţile
2000 - Sierra Oniine
unui joc ce abordează stilul melodii cântate de formaţii primelor personaje: Konoko, eroina (nu,
SimPlayer Baseball -
fîrst person dintr-o perspec­ renumite. Cerinţele de sis­ nu am greşit) principală, expertă în tot
SimPlayer Sports '
tivă originală. Jocul va purta tem sunt estimate la Pentium ce are legătură cu bătaia şi omorul,
Best Strategy & Shinatama, cel mai bun prieten (pri­
numele de "Deathrow" şi va III 500 MHz, Geforce şi 64 Simulation Game etenă?) al ei, Muro (băiatul rău), Sniper,
încerca sâ facă jucătorul să Mb RAM. Data de apariţie?
Combat Flight Simulator - Ninja, Tanker, Elite Striker,
trăiască emoţiile c o n d a m ­ "When is perfect"...
Microsoft Comunication Striker şi alţii. Alte detalii
naţilor care îşi aşteaptă
Return of the Incredibie apar cu regularitate pe website-ul
execuţia în închisoare.
Machine: Contraptions - firmei.
Producătorii promit că
Sierra Online Detalii: www.bungie.com
Deathrow va fi primul joc în
Ground Control - Sierra
Studios
H o m e w o r i d : Cataclysm -
Sierra Studios 4
Red Alert 2 - W e s t w o o d
Studios
Detalii: http://www.siia.net
Detalii: www. /events/awards/2001 codie
worldbenders.com s/default.html

63
11 u i t i p 1 g y e r & online

r
DEMO Party
ri I
h i
j
I

I
*
*
' I
I
I 4
I
J"
i

Tp: Reportaj - Loc: Cluj - Redactori: Cristian Soare S Alexandru Adam - Fotograf: Andreea Stan

B
ra deja
noapte... Scena petrecerilor ordina-
..,..,„ Şi ceată. torice în ţara noastră de
Masa amorfă baştină este destul de
de umbre din sterpă. Sau cel puţin aşa am
crezut noi, însâ istoria zbu­
exterior pe
ciumată a neamului nostru
care în zadar
de specialişti în informatică şi
ne străduiam tehnologia ei, a hotărât să nu
să o pătrun­ ne dea dreptate. Ideea din
dem cu spatele unui party de acest
privirea, con­ gen este accesul cât mai
tinua să mare, numărul de participanţi
rămână la fel enorm, şi o întreagă atmos­
de insondabilă feră gameristică de excepţie.
şi imobilă în Faptul că în România s-a
ciuda vitezei încercat combinarea lan-par-
cu care ne tyului cu o mişcare de
deplasam. în susţinere a producătorilor de
jocuri şi joculete pe genunchi
ciuda luminii
în bucătărie, nu a fost de bun
farurilor, ampu­
augur. Motivul este destul de
tată de neant clar: banii. Din moment ce nu
la nici doi metri avem o industrie clară de
de bara de jocuri, cu firme bine
protecţie. Nici închegate, echipe dedicate,
unul nu ştia jocuri pe piaţă şi bani scoşi Cea mai reprezentativă poză pentru Lan Party-ul de la Cluj: calculatoare multe şi diverse,
dacă teroarea din aşa ceva, nici nu se oameni variaţi şi...Dumnezeule...la ce se uită băieţii aceştia de la primul calculator?
ce ne paraliza poate vorbi de o piaţă a inde­
gândurile pendenţilor entuziaşti- Astfel confruntat cu o problemă de tor de la o persoană putere, nu am putut să ne
provenea din încât numai şi ideea de a natură organizatorică, ce săritoare (ce nu avea nici o abţinem de la un oftat tresărit
amintirile organiza un Demo-Party aproape ne-a făcut să o legătură cu organizarea}, am la gândul că simpla contem­
proaspete ce devine desuetă, mai ales câ lăsăm baltă. întâlnirea reuşit să aflăm unde trebuie plare a unui peisaj cu densi­
organizatorii (sau măcar cei respectivă deţinea un să mergem. Ajunşi la locul tate exotică de tehnică de
ne vor lega
ce au sponsorizat party-ul) asemenea grad de absconzi- faptei, prima impresie a fost calcul pe cap de locuitor
pentru totdeau­
nu au făcut nici o încercare tate şi aer de lojâ masonică bună, în sensul că nu ne-am pătrat este încă în România
na de acel loc de a îi susţine, în mod real, bine ascunsă, încât nici luat cipilicile şi şlapii şi am un eveniment istoric. Ce
oribil sau de prin proiecte de finanţare, măcar pe site-ul lor nu se luat-o la goană. Cuza Vodă, ce Vlaicu călare
certitudinea că sau logistică. spunea clar unde are loc. Plimbându-ne ochii circu­ pe un Boeing de garaj,
acestea nu i
Talentele noastre detectivis- lar prin sală, încercând sâ puneţi mâna şi închipuiţi-vâ
erau decât Day One tice au fost puse la grea cuprindem cu privirea cele mai multe ordinatoare înghe­
începutul. Noi ncă de la început ne-am încercare, însă cu puţin aju- mai bine de o sută de com- suite Tntr-o singură sală
abia por­ decât în 8 licee de informat­
nisem... ică la un loc. Bâlcescu prob­
"XPC după XPC: Cum ai aflat de RB: In mod clar au dominat abil ar spune: "în lâcaşele
vizita la WC-ul eveniment? prea mult jocurile- De fapt dedicate cultului învăţămân­
unui popas RB: Direct de la sursă ca a fost mai mult un Lan tului, asemenea privelişti ar
să spun aşa...Sunt prieten Party decât un Demo trebui sâ fie cel puţin comune
anonim cu
cu organizatorii, astfel că Party. Ideea de bază de la într-o ţară care se laudă cu
grătare de mici am fost întotdeauna care s-a pornit, nu era resurse umanoide superioare
şi alte cărnuri prezent aici, încă de la organizarea de concursuri informatic pepinierelor
imposibil de primele ediţii, de jocuri, ci de a oferi educaţionale din vest."
diagnosticat .
11
ocazia diferitelor echipe
XPC: Te-ai înscris ia vreun Şlapii i-am lăsat unui
concurs ? independente de a-şi pune badigard internaţional, antre­
i Razvan Burdeanu, Piteşti RB: La cele de jocuri, cu în evidenţă creaţiile. Totuşi nat pesemne în ciudata şi
XPC: De ce ai venit ? toate că nu prea aveau ce se pare că nu prea mai eficienta artă a sictirului. A
RB: Este a patra ediţie şi sâ caute aici... sunt mulţi oameni interesaţi doua impresie a fost şi ea
eram curios ce o sâ se XPC: Cum ţi se pare ediţia de aşa ceva la ora actuală, bună, determinată de
întâmple anul acesta. de anul acesta? şi e păcat. numărul destul de ridicat de
participanţi- Neaşteptat de

64
Nultiplayer % oni in e l
m
n

Q frumoasă adunare prietenească unde oamenii doreau să ei am apelat în momentele critice şi


îşi descopere sufletul şi să fie care de care mal apropiaţi. tot de la ei am primit ajutor însă aici
mai apar problemele neaşteptate. Eu
de pildă cu patru zile înainte de party
eram relaxat câ totul este aranjat şi
mai am şi eu o zi de linişte, ca în
ziua următoare să vină belelele: întâi
switchurile şi huburile ce nu au mai
apărut, cablul de reţea ce a trebuit
cumpărat până ia urmă, standurile
ce trebuiau să înconjoare sala nu au
apărut la ora la care trebuiau să
apară, videoproiectorui care şi el
lipsea la apel, deci o grămadă de
lucruri importante...Până la urmă
XPC: Cine eşti şi ce faci tu aici ? totuşi am reuşit să punem totul pe
AG: Mă numesc Alexandru Ganea, roate şi să îi dăm drumu:
sunt student în anul trei la
Calculatoare, Universitatea Tehnică XPC: Ca număr de participanţi, cum
din Cluj şi aici sunt coordonatorul estimezi câ a fost această ediţie?
mare ţinând seama de adică sculptura"; despre PcParty-ului. AG: Mai mare decât mă aşteptam eu
abilităţile de poliţist francez de metodele cele mai bune de a sincer să fiu, având în momentul de
circulaţie ce trebuiau puse la fotografia nuduri, în diferite XPC: Dacă tot am pus mâna pe un faţă cam 150 de calculatoare aici.
muncă, pentru a afla coordo­ poziţii şi rezoluţii, de la 840 "cunoscător" am dori să aflam ce Avem posibilitatea să o mărim la 200
natele petrecerii. Oricum, până la 800X600; despre rit­ este un DemoParty, în sensul de de calculatoare însă lipsa meselor,
agitaţie mare, învârteală, urile de împerechere la homo definiţie a organizatorilor,.. scaunelor şi a spaţiului în general,
muzică decibelică. Puţin pier­ sapiens; nuanţele psihologice AG: Este un festival multimedia, sau nu ne permite acest lucru.
duţi în nebunia respectivă am ale perversiunilor de tot genul cel puţin noi aşa l-am gândit, deci,
reuşit până la urmă să dăm şi sexul; şi alte tutoriale cre­ poate niţei mai mult decât un simplu XPC: Din câte am văzut s-a pierdut
de coordonatorul întregii atoare de blocaje de server. DemoParty. Mai simplu spus, o inter­ destul de mult din spiritul indie ai
adunări şi să îl mitraliem cu o Cei ce doreau să devină pro­ sectare între tehnica de calcul, adică anilor anteriori. Cel puţin partea de
serie de întrebări cu şi fără gramatori erau imediat PcParty-ul în sine, şi artă, prin inter­ demo-uri, programare nu prea a fost
perdea, ia care am obţinut recunoscuţi prin asiduitatea mediul Academiei de Arte Vizuale sub reflectoare. Ce se întâmplă?
răspunsuri de tot felul, după cu care studiau programarea din Cluj. Din păcate, partea cu arta a
cum puteţi şi domniile voastre iso-urilorîn zip, rar şi arj AG: Nu chiar. Am încercat să sur­
cam căzut iar expoziţia de tehnică
să vă daţi seama, dacă veţi (despre aceştia din urmă unu prindem mai multe lucruri, căci din
de calcul s-a manifestat sub formă
citi căsuţa plantată pe aici pe dintre participanţi a spus atât păcate ideea de demoparty pur
de calculatoare pe care le folosim
undeva. de frumos: "Melancolici...") începe să moară. Sunt tot mai puţini
aici. cei ce îşi alocă timp, şi vorbesc de
După ce ne-am îndeplinit Totuşi, cei mai mulţi erau
luni de zile, pentru a finaliza un
atribuţiunile jurnalistice de concentraţi asupra jocurilor,
XPC: Cum a evoluat Party-ul, de ia demo. Mult mai multă lume se
intervievare, ne-am împărţit sau cel puţin dădeau impre­
început şi până acum ? axează pe web-design, pe grafică,
pe echipe şi am început să sia. Poate ar fi reuşit mai
AG: La nivel internaţional ele au pe jucat propriu-zis decât pe game-
cercetăm terenul. Viitorii spe­ bine, daca dispuneau de o
apărut cam de 10 ani, cele mai mari, developing, acesta începând să se
cialişti ai ţării, toţi zâmbitori, logistică la nivel comparabil
Assembly şi Gathering, având o piardă uşor-uşor. Despre competiţii,
toţi blonzi, înalţi şi frumoşi, cu un icafe mediu. Din
medie de 5000 de participanţi. ele sunt împărţite în mod egal, cinci
stăteau frumos, în grupuri de păcate, calculatoarele erau
Pentru noi, primul a fost la de jocuri şi încă cinci pe partea de
unul, doi sau trei, şi se holbau de toate felurile şi naţiile, con­
Cosîineşti, apoi la Braşov, în acelaşi developing, acestea din urmă fiind
cu dedicaţie la multitudinea figuraţiile şi aparenţele. Unele
an, iar acum în 2000, l-am mutat în mult mai substanţiale ca premii.
culorilor înscrise pe moni­ mai puternice, altele mai
slabe. Din păcate, majoritatea Cluj şi sperăm să o ţinem tot aşa.
toare. Viitorii web designeri se
făceau parte din ultima cate­ încercăm să generalizam ideea de
documentau fără jenă şi plini XPC: Deci cam peste şase luni ne
gorie, astfel că oricâtă Dracuia Party la nivelul a patru
de patos pe diferite site-uri vom întâlni din nou...
bunăvoinţă există, nu prea se oraşe: Cluj, Timişoara, Bucureşti şi
unde aflau dedesubturile AG: Da. Şi sperăm ca atunci să fie la
rezolvă ceva. Merită Braşov.
ascunse ale "artei erotice, un alt nivel. Vom încerca să obţinem
o sală mult mai mare şi sâ mărim
XPC: Ce piedici au apărut pe drumul numărul de calculatoare cu cel puţin
eveniment? creării acestui Party? 25%. Deci, în iarna-primăvara lui
M: Din fluturaşii publici­ AG: în primul rând neîncrederea 2001, probabil la Braşov,
tari împărţiţi prin oraş. firmelor în noi ca şi organizaţie, ast­ DracuiaParty va avea o noua ediţie.
XPC: Te-ai înscris la fel încât tocmai de la firmele ce ne XPC: Mulţumim.
vreun concurs? aşteptam să sprijine o asemenea AG: Şi eu.
M: Nu nu mă intere­ mişcare am primit cel mai puţin.
sează. Bineînţeles, în ultimă instanţă tot la
XPC: Ai venit cu cineva ?
M: Am venit la nişte coie- menţionat câ aici nu este deloc vina orga­ (chiar dacă numai şi frugală) a apariţiilor
nizatorilor şi nici măcar a participanţilor. de sex diferit şi opus, majoritatea crezând
Filozofia de "bring your own computer" s-a din cauza muzicii accentuate la volum că
XPC: Te joci în general?
aplicat cu succes, însă din păcate o serie s-a organizat discoteca săptămânală în
Mihaela, Braşov M: N-aş putea spune că
de probleme, majoritatea de ordin eco­ campus. Aflate în acea permanentă
XPC: De ce ai venit aici? în general, căci Diablo căutare a interlocutorilor definitivi dar ital­
nomic, au împiedicat aceste calculatoare
M: Ca să stau şi eu o oră este singurul. însă dacă să fie performante. ieni (de soiul celora care oferă verigheta),
pe internet, măcar. asta se pune, da, mă joc. Un lucru absolut neaşteptat pentru acestea scrutau pătrunzător zona pentru
XPC: Cum ai aflat de admiratorii ordinatoarelor a fost prezenţa câteva trecătoare momente, destul cât să

G5
Cluj ?
DM: Bun, fără surprize deosebite.
XPC: De ce ai venit aici?

Chemare
DM: Să câştig concursul de
Quake3
XPC: Deci eşti un periculos de care
trebuie să ne ferim, nu ?
DM: Nu neapărat, doar la Quake3.
La UT şi Counterstrike s-ar putea
să fiţi mai periculoşi ca mine...
• • • E s o t S a • •
XPC: Şi ce părere ai până acum de
Party-ul de anul acesta ?
DM: Devine totul mult prea comer­ Robaforge
cial. Prea multă agitaţie, prea puţini Liquid Edge Games 9H
David "Foaming Creatura" Marius,
programatori, prea puţine demo-
Piatra-Neamţ
uri... Oferind amatorilor de construcţii robotistice ocazia de
XPC: Cum a fost drumul până în
a îşi pune la încercare talentul, Roboforge reprezintă
în fapt o vastă arenă internaţională în care amatorii de
student aici, ia punctul unu pot concura în gigantice lupte cu iz
XPC: Ce părere ai despre Party gladiatoristic, folosindu-se de creaţiile proprii şi per­
până acum ? sonale. Roboţii vor trebui construiţi, educaţi, antrenaţi
HL: Este prima ediţie la care am şi puşi să lupte. Şansele îmi
venit şi îmi place. şoptesc că s-ar putea
XPC: Şi ţie ţi se pare câ este mult
câştiga şi bani din chestia
prea orientat pe concursurile de
asta. Fugiţi cât aveţi timp,
jocuri, în detrimentul celor de pro­
căci faza 2 şi 3 (combinate
gramare sau grafică?
HL: Păi fiecare poate să vină la ce acum într-una singură, mai
vrea, este şi programare, este şi mare) va începe pe 4
grafica, jocuri grămadă.... decembrie, {http://www.robo-
XPC: Momentan văd câ joci table... forge.net/frames.htm)
HL: Asta este vina calculatorului,
Horia Lunguieţ Alba-lulia căci nu ţine mai mult..-însă când
XPC:Cum a fost drumul până aici ? logistica îmi permite, Serious Sam
HL: Păi nu prea a fost, căci sunt shootere...Quake3, UT CroTeam

Cu un nume idiot, însă o acţiune febrilă, Sam Nenea


inhaleze puţin din încordarea partici­ acestei adunări. S-ar putea să mâ
panţilor, după care şarjau în jos pe hazardez, însă dacă ceva nu se Seriosu' se doreşte un "arcade-action shooter", ce se
scări, căutând ieşirea. Fluxul vizita­ schimbă, zilele demo party-urilor sunt concentrează asupra distrugerii în masă, într-un ritm
toarelor cu priviri vânătoreşti şi relativ numărate. ameţitor. Combinând cyberpunkul cu fantasy-ul, avem
echipament de lucru (cu tot cu voal în rest, momentele de abia aştep­ parte astfel de tot felul de tehnologii care de care mai
de mireasă în poşetă) era continuu, tate au fost concursurile de jocuri: interesante, combinate cu vrăji de aceeaşi factură şi o
alimentând senzaţia nesănătoasă câ Quake 3, Starcraft, CounterStrike, idee de puteri psihice pentru
există totuşi şi femei amatoare de NFS şi Fifa 2000. însâ când spun gust. Călătoria în şosetele
ordinatoare (biblioteca era pesemne aşteptate, vă rog credeţi-mă că nu lui Sam ne va purta prin tot
înainte de Dracula Party un adevărat era la figurativ. Primul concurs a felul de locaţii interesante,
sălaş al iubirii, un cuib învolburat de început cu o întârziere de opt ore, şi cum ar fi Egiptul antic şi aite
simţăminte penetrante). Ce-i drept tind sâ cred câ a fost o mârşavă
planete, într-o luptă cu
existau şi unele reprezentante ale strategie de marketing pentru a-i ţine
băieţii răi ai lui Mental. Beta-
sexului arătos rătăcite în faţa moni­ pe participanţi în sală, căci altfel nu
toarelor care sigur nu erau interesate am cum să explic rostul anunţurilor ul începe la sfârşitul lui
de perpetuarea speciei mai presus de făcute odată la 30 de minute: "con­ noiembrie.
orice. cursul de ... începe în curând." Până "i ttp://www.croteam.corn/)
la urmă s-au făcut şi concursurile,
Cântarea României mai şontâc, mai nu-ştiu-cum, însă s¬ Age of Darkness
Se prea poate ca teoriile cu exodul au făcut. Programul perfect organizat AoD
de materie cenuşie din România, al acestora ne-a împiedicat însă să
traficul de carne vie, conturile lui ne infiltrăm între concurenţi şi să vă Un alt MMORPG 3D, ce îşi doreşte să aducă pe noi
Ceauşescu, Triunghiul Bermudelor transmitem date clare de pe frontul
culmi interacţiunea jucătorilor cu mediul în care se -
sunt cât se poate de plauzibile până de luptă.
petrece acţiunea, transformându-l pe acesta în ceva
la urmă. E lesne să ne imaginăm cum Nu prea mai sunt concluzii de în continuă dezvoltare şi schimbare în funcţie de
organizatorii se ocupă de fapt cu spus, ţinând seama că deja le-am
acţiunile jucătorilor. Un backstory stabil, scenariu evo
intermedierea exportului de hackeri bâgat în introducere şi prin corpul
aborigeni în ţările capitaliste, astfel articolului, Şi de zis încă o dată nu -..^ lutiv, multe-multe skilluri de
încât este lesne de înţeles de ce au credem sâ mai avem puterea, mai dezvoltat, o grămăjoară de
fost aşa de puţini participanţi la con­ ales ţinând seama câ ne răcim gura - * clase şi rase şi alte câteva
cursurile clasice. Mult lăudaţii pro­ de pomană. Prea puţini oameni elemente fac din AoD o
gramatori, designeri şi alţi interesaţi să susţină asemenea opţiune demnă de luat în
profesionişti s-au adeverit până la mişcare, prea puţini bani pentru a o seamă.
urmă a fi toţi download-atori de tutori­ face cum trebuie. (http://www.ageofdarkness,
ale porno C++. Din păcate, căci astfel ţgŞSai*.' net/index.htm)
a fost negat însăşi motivul existenţei

66
Articol: Plan Update - Redactor: Cristian Soare

ă vorbeşti în decembrie bine scris, clar, atent la detalii trupele de pe creneluri. adevâr, realitatea pare să trans­
despre plan update-uri poate însemna diferenţa între un Rezolvarea a fost introducerea forme această afirmaţie cu valoare
deţine o oarecare nuanţă joc ce iese la timp şi unul care tot unui "feature" în game design-ul pur teoretică într-un truism.
de blasfemie. De ce? Pentru cei întârzie din cauza refacerii cutărui original, şi anume posibilitatea Majoritatea scenariilor sunt un fel
ce încă nu s-au prins, luna şi cutărui element pentru că nu se rotirii hărţii cu 180 de grade. însă de telenovele interactive, cu dia­
cadourilor este un fel de "sales potriveşte cu ideea de bază, din asta automat o însemnat îmbâc- loguri demne de Tom si Jerry, sau
bonanza" pentru casele cauză că nu era suficient de bine sirea sistemului de construcţie şi cu un voice acting perfect pentru
producătoare. Febra ce cuprinde explicat în doc-ul respectiv, astfel aşa destul de întortocheat, Aventurile lui Bamse şi a celor 20
câteva miliarde dintre noi se încât artistul a început să creeze, apărând probleme de genul "ce ne de Mingiuţe Verzi, totul degen­
reflectă în umplerea buzunarelor de capul lui. Bineînţeles, acesta facem dacă jucătorului îi vine să erând într-un fel de "înger Sălbatic
celor ce şi le-au golit pentru a face este un exemplu pur arbitrar însă îşi construiască un zid de ăsta în Cu Blaster". Şi ca dovadă vie
un joc. Cu atât mai mult cu cât înţelegeţi ce vreau să spun. Cât colţul hărţii". Şi astfel că a fost avem trupa de balet a fraţilor
majoritatea îşi organizează astfel despre importanţa Design Doc-ului nevoie sâ se refacă sistemul de Roberts {cei din spatele seriei
partea de development încât jocu! va trebui să mă credeţi deocam­ construcţie, ajungându-se în final "Wing Commander", recunoscută
să fie gata în preajma Crăciunului, dată pe cuvânt, însă promit câ la unul funcţional. pentru momentele cinematografice
bine împachetat, cu campania luna viitoare voi trata acest subiect Apoi a apărut problema back- ce presărează acţiunea în cele
publicitară !a zi, manual volumi­ cât mai pe larg. story-ului, şi aici începe perioada mai interesante momente), ce au
nos, cedeuri câte trebuie şi neagră a domnului Sebastian A. încercat o intersectare reală cu
Revenind la level design, luăm
pânzele întinse pe direcţia vântului Corn, unul dintre scriitorii români cea de-a şaptea artă, ieşind astfel
ca exemplu munca depusă de
ce adie cu nonşalanţă înspre raf­ de SF în vizibilă ascensiune în Wing Commander The Movie. Şi
Christopher Blohm la Mechwarrior
turile diferitelor magazine de spe­ ultimii ani, ce s-a ocupat de aces- astfel am aflat de ce majoritatea
4, mai exact la cele două misiuni
cialitate. Pentru a ocoli momentul făcute cap-coadă de mânuţa sa.
penibil al transformării .plan Treaba dumnealui nu s-a rezumat
update-ului într-un tabloid de mică la crearea mediului, ci era mult
publicitate (cutare şi cutare joc mai de amploare, tot el fiind
sunt gata, cumpăraţi-ie!), luna responsabil pentru condiţiile
aceasta ne vom ocupa niţel de (obiectivele) ce trebuiau îndeplinite
partea de deveiopment, mai ales pentru a trece mai departe, forţele
de cea de level design, backstory inamice prezente, modul lor de
şi scenariu, privită prin prisma mişcare pe hartă. Pasajele scrip-
celor ce au trecut deja de ea, sau tate, de vorbărie, tot dumnealui ti
care încă se zbat să o ducă la aparţin, nivelul de inteligenţă şi
capăt. modul de atac al inamicilor de
asemenea. Tot dumnealui este
Există o confuzie referitoare la
răspunzător şi pentru micile atenţii
level design, cum că în fapt nu ar
aruncate înăuntru pentru a ajuta
reprezenta decât munca de con­
jucătorul, cum ar fi obiectivele mul­
strucţie arhitectonică a unui nivel
tiple, transformând una dintre misi­
oarecare. Această imagine a fost
uni într-una deschisă, iar în
creată, şi oarecum pe bună drep­
cealaltă (un atac clasic al unei
tate, din cauza multiplelor FPS-uri
baze în modul "Reduta Griviţa")
ce ne-au asaltat retina în ultimii ta. Lipsa unor date clare despre scenariilor jocurilor nu depăşesc
mica atenţie se manifestă sub
ani, unde fiecare nou nivel nu daci a creat o serie de momente nivelul atins de cele mai proaste
forma unei turete ce poate fi cap­
însemna decât o schimbare a cu dureri de cap, migrene, urlete proiecte de filme de televiziune.
turată şi folosită în interes person­
mediului. Iar dacă combinaţi şi ţigări multe fumate. într-adevăr, Filmul este prost ia modul cel mai
al.
aceasta cu o oarecare lipsă de este destul de dificil să creezi un penibil, cu dialoguri insipide, intri­
transparenţă a termenilor ce Un exemplu de level design întreg univers funcţional, aplicabil ga cumplită, montaj la pământ şi o
definesc o seamă din posturile ajuns într-o mică fundătură găsim jocului. Mech4 beneficiază de regie a imaginii de nivelul celei din
dintr-o firmă ce se ocupă cu chiar la noi în grădină, mal exact BattleTech-ui ce se află în viaţă şi Dr. Quinn. Din păcate, această
crearea unui joc, se ajunge ia la Zamolxe, rts-ul celor de fa dezvoltare de aproape douăzeci situaţie se regăseşte destul de
situaţia actuală, când majoritatea Impale Ent. Cu ajutorul domnului de ani, un univers stabil, clar, frecvent în scenaristica jocurilor, şi
acestor termeni sunt folosiţi Andrei Fântână, PR Manager, complex, ce se dezvoltă de la an se pare că nu prea sunt şanse de
aiurea, doar în virtutea efectului aflăm şi noi problemele ce le-au la an, reabilitare. Un Thief, un Myth, un
plăcut pe care îl au asupra sărit în drum şi muşcat de faţă, şi Baldur's Gate sau un Indepen-
însă pentru cei ce încă nu s¬
ascultătorilor. cum au fost acestea rezolvate. dence-War sunt încă nişte rara
au prins, există o diferenţă intrin­
Fiiind un rts bazat pe asedii şi secă între backstory şi scenariul avis al naibii de greu de împuşcat.
Munca Level Designerului este
parţial reglementată de aşa-numit- tehnici de luptă complexe, a propriu-zis al jocului. Dacă primul Pe cealaltă parte a baricadei,
ul Design Doc ce este una dintre apărut o problemă referitoare la dispune de o stabilitate, claritate şi micile filmuleţe din cadrul jocului
atribuţiunile principale ale Game ziduri.,, Mai exact cum sâ faci credibilate clar creată prin însăşi sunt un fel de Richos e Famosos,
Designerului. Design Doc-ul poate (ţinând seama de limitările impuse natura sa susţinătoare a oricărui numai câ în loc de limuzine au
părea ceva relativ insignifiant la o automat de engine-ul 2D folosit) conflict susceptibil de a apărea în interceptoare şi carriere,
primă vedere, însă el este cel să se vadă ambele părţi ale zidu­ scenariul propriu-zis, scenariul în trupa de balet a fraţilor roberts.
responsabil de reuşita, pe termen lui, pentru a avea acces la trupe şi schimb este mult mai dispus la
lung, a unui joc. Un Design Doc în acelaşi timp să ajungi uşor şt !a erori şi o valoare scăzută. Şi într-
Este clădit pe baza experienţei adunate în secolele de când ne minunăţim ochii cu Ultima Online, Everquest şi Asheron's Call

Tip ioc: RPG - Redactor Cristian

ici nu am apucat eu bine să


trâmbiţez relocarea
MMORPG-urilor în viitor, şi a
sărit un altul hotărât să mă taxeze.
Vinovatul a fost pedepsit destul de
repede sâ ţină o pagină în gazetă,
aşa că l-am luat la puricat şi am
aflat o sumedenie de detalii şi
lucruri nemaivăzute şi nemaiauzite. i
în primul şi în primul rând, Dark I
Ages of Camelot, cu toate câ are .f.

un nume aproape stupid de lung, de la un anumit nive! de experienţă,


este clădit pe baza experienţei însâ fiecare clasă a fost creată
adunate în secolele de când ne având în minte PvP-u! de echipă, şi
minunăţim ochii cu Ultima Online, din această cauză nu se va putea
Everquest şi Asheron's Call. Ca duce o luptă de succes de unul sin­
orice joc ce face o asemenea afir­ gur. Mai mult chiar, jucătorii vor
maţie încă de la început, ne putem primi tot felul de bonusuri şi titluri
da seama de seriozitatea ce pentru reuşitele în domeniul apărării
abundă pe acoio, prin birourile pro­ gliei lor de baştină, ţârii lor de glorii
ducătorilor. Partea de story este sau atacarea cu succes a gliei

4i
istorică până la un punct, mai inamicilor.
departe intrând hotărâtă în mitolo­ însă, pentru a nu alunga
gie. Regele Arthur de abia a murit, jucătorii mai tradiţionali şi pentru a
iar regatul Albionului este destul de exista posibilitatea creşterii în expe­
dezorganizat, simţindu-se lipsa rienţă suficient încât PvP-ul să
mâinii de fier a defunctului rege. Şi devină distractiv, nenea producătorii
lururile rele nu se opresc aici, căci s-au gândit ei mai abitir şi au intro­
tot acum celţii din Hibernia şi dus un sistem de questuri în cadrul
nordicii din Midgard s-au hotărât să fiecărui regat, ce va satisface gus­
cucerească regatul slăbit. Este turile fiecărui jucător. Tot aici ei
momentul în care cele patru rase promit că fiecare quest va fi o expe­
ale Albionului se unesc pentru a rienţă personală pentru fiecare
proteja Relicva Regatului, un puter­ jucător, terminându-se cu
nic talisman magic. aglomerările de luptători în 2onele
în care un oarecare NPC trebuie sâ
Detalii Picante Publicitare apară pentru a se obţine cine ştie
Dark Ages promite o combinaţie de rase principale, numărul acela rău, căci deja există mai multe com­ ce element pentru a îndeplini ques-
apetisantă de rase, clase şi skilluri. formidabil fiind rezultanta binaţii decât în majoritatea restului tul.
La dispoziţia domniilor voastre vor diferenţelor principiale de regat.
sta 12 rase, câte patru pentru Astfel dacă luăm, să spunem, prima Momentan, Dark Ages este în beta
fiecare regat, 24 de clase {şi rasă din fiecare regat (briton, norse- PvP testing şi se pare câ ne va lovi
urmărind acelaşi algoritm înseamnă man, elf) aflăm că în fapt fac cam Partea deosebită vine din axarea monitoarele cândva în vara lui
câ sunt 8 de regat) şi o mică acelaşi iucru, au cam aceleaşi jocului pe team PvP (player vs. 2001. Până atunci clătiţi-vă ochii în
grămăjoară foarte arătoasă de skil­ avantaje şi dezavantaje numai că îi player pe echipe). Pentru a nu forţa screenshoturi, şi gândiţi-vâ la ceea
luri. Cu toate acestea, pentru a nu cheamă altcumva şi evident arată transformarea acesteia în ceva ce am spus. Vom reveni cu detalii
mă transforma în panou publicitar, deosebit. în ceea ce priveşte clase­ haotic (â la Ultima Online) jucătorii de pe frontul de vest.
am săpat niţei mai adânc şi astfel le, problema se repetă, deci există nu vor putea lupta decât cu inamicii
am aflat că de fapt există patru idei doar 8 clase. în orice caz, nu este din celelalte două regate, şi de abia

68
Jucam când aveam timp liber (4-5 ore pe zi)

Tip joc: Dosar - Redactor Cristian Soare

întotdeauna am din fructul zemos, am


simţit o fascinaţie aşteptat cu mâinile împre­ N u m e l e şi O c u p a ţ i a : |
deosebită pentru unate ieşirea lui Unreal GolD 2.0 {ROC} / Gamer înrăit
Na'Pali Fruits, ceva Tournament la rampă. N u m e l e şi O c u p a ţ i a î n L u m e a Reala™:
aproape de un fetişism. O dezamăgire Bogdan, elev la Şcoala nr. 1 1 .
Dupa ce în Unreal mi-am groaznică m-a cuprins în P r i m a î n t â l n i r e Cu O b i e c t u l O b s e s i e i :
satisfăcut dorinţa, în mod momentul în care am în decembrie 1999. Primele câteva zile au fost foarte fierbinţi,
repetat chiar, băgându-mă remarcat lipsa fructelor căci nu m-am lăsat până nu l-am terminat. A urmat după aceea
în înghesuieli şi lupte per­ din lista atotcuprinzătoare
o perioadă de pauză, însă odată cu serverul de Unreal de la
iculoase doar pentru a a elementelor componente
TotalNet obsesia s-a întors, mai flămândă ca niciodată,
putea gusta încă o dată ale pachetului cu succes
mâncându-mi din timpul liber. Nu pot spune că m-am născut cu
mare peste hotare şi rela­
tiv mic în străvechea arma în mână, aşa că evoluţia mea a urmat calea generală...
noastră ţară de ostaşi. mai slab la început, îmbunătăţit pe parcurs (mai câştigam din
Totuşi, printre noi există şi când în când) până ia progresul final (după circa o lună) când
oameni mai puţin intere­ câştigam toate meciurile. De atunci tot încerc să perfecţionez
saţi de ecologia verde şi tactica şi modul de a mă mişca.
mai mult de eugenia ele­ Motivul Atracţiei;
mentelor umane necore­ La câteva zile după ce am luat UT-ul mi-am dat seama că este
spunzătoare pentru un superior G3-ului şi am început să mă concentrez asupra lui.
multiplayer armonios.
Absolut toate elementele din UT sunt superioare celor din Q 3 ,
Astăzi deschidem începând de la interfaţă până la grafică, arme şi nivele. Iar
dosarul venal AB001, cu
dacă mai punem la socoteală şi gradul ridicat de complexitate
unul dintre aceşti vajnici
al acestuia (hărţi mai mari, mai muit loc de mişcare, foc s e c u n ­
sanitari ai spaţiilor verzi
dar la arme, invizibilitate, amplificator, translocator e t c ) , Q3-ul
virtuale. Bogdan, subiectul
nostru din această lună se pierde pe d r u m .
poate fi găsit cu regulari­ R e l a ţ i a S u b i e c t u l u i Cu O b i e c t u l O b s e s i e i :
tate pe serverul de UT J u c a m când aveam timp liber (4-5 ore pe zi) acum încerc să
Totalnet (www.totalnet.ro) învăţ un pic de Counterstrike dar nu prea am succes, m-am
unde are prostul obiecei obişnuit prea muit cu Unrealul, CS e prea real. Treaba cu clanul
de cîştiga aproape toate (ROC, n.b.) a început când mă jucam cu un tip şi a intrat peste
meciurile care se noi unul din afară (Elveţia parcă) şi ne-a invitat la el în clan. Am
desfăşoară. Pentru a afla zis " H m m , what the heck.. De ce să nu aibă şi românii un clan
secretul său, am încercat de UT că de Quake văd că sunt destule . Şi aşa a început totul.
11

să îl îmbârligăm cu câteva
Am încercat să strâng cei mai buni jucători î n clan şi am ajuns
vorbe bine ticluite.
acum la 14 membri (dintre care 6-7 activi). Din păcate nu ne­
am luptat cu nici un alt clan din cauza conexiunii. A c u m nu se
prea mai j o a c ă lumea UT (motivul e probabil CS), dar sper că o
să revină febra odată cu lansarea lui "Unreal Tournament G a m e
of the Year Edition" şi să ne strângem într-o zi la TotalNet (care
apropo ne-a ajutat foarte mult) şi să încercăm să ne luptăm cu
un clan din State sau Europa.
Logistică: j
La sistem pot să mă consider unul dintre gamerii fericiţi: K7 la
800, Ge-Force, 192 MB R A M , HDD 4 5 G B , monitor 17", CD-
ROM bunicel şi o conexiune super bună (modem A D S L de 8MB
la PCNET, Internet non-stop).

69


Adevărul d e s p r e poligoane
sau de ce se îmbolnăveşte lumea de cancer
M
i se pare fascinantă loialitatea anumitor gamerl cu un rush de marini.
nutrită pentru câte o capodoperă demult uitată dar Evident că încă mai există rts-uri 2D însă este vorba fie
deosebit de populară la vremea ei, M-a pus deunăzi de producători prea săraci ca să-şi permită engine polygonai
pe gânduri chiar neobosita noastră muză Minei care, fie de alde Westwood care îşi copiază propria reţetă pe
trecând printr-o perioadă de "greutăţi şi strâmtorări absolut curat odată la câţiva ani. Din fericire câteodată se mai stre­
trecătoare", s-a instalat frumos cu tot cu geamantane şi coară pe sub preşul corporaţiilor care decartează cu pumnul
două vase Zepter în redacţie, oferindu-mi astfel ocazia de banii pe tejghea de sar chitanţele cu comenzi de jocuri în
a-î studia datinile şi apucăturile de obsedat cu strategiile. îmi sus şi excepţii precum Age of Kings (lecţiile de istorie au
amintesc acea fatidică seară când, cu pardesiul tras peste devenit mai puţin fade; acum poţi să vezi cu ochii tăi cum
maieu, mă pregăteam ca orice om normal să mă împleticesc teutonii ardeau sate, omorau ţărani şi propovăduiau creştin­
spre casă şi, ridicând ochii de pe monitor pentru prima oară ismul în Evul Mediu) sau Mechcommander.
în 12 ore, mi-am surprins tânărul coleg jucând Warcraft2 pe Neplăcut este că firmele producătoare de jocuri sunt
net. La întrebarea mea buimacă şi îndreptăţită care îi punea însă mult prea ocupate cu multiplicatul exponenţial al
la îndoială integritatea facultăţilor mintale precum şi igiena numărului de poligoane de la un titlu la altul, resursele nea­
genealogică având în vedere că există modalităţi mult mai jungând după aceea şi pentru implementarea unei campanii
moderne şi poligonale de a prinde mucegai pe scaun în faţa dinamice sau a unui Al care chiar să-şi merite l-ul din coadă.
ordinatorului, acesta mi-a răspuns inocent: "La asta mă pri­ Cerinţele de sistem nu cresc pentru că avem pe micul nos­
cep cel mai bine... Te fac una mică?" tru ecran cu tastatură un rts unde să ne războim pe şase
Adevărul înspăimântător e câ tot mai puţine jocuri câmpuri de luptă concomitent, nici pentru ca să comandăm
captează atenţia telespectatorilor, iar acele titluri care 3000 de trupeţi fiecare cu un nume, biografie şi copii acasă
reuşesc performanţa de a umple cu fani câte un forum pe sau pentru un Al care oricum nu se poate dezlipi de emisiu­
net, le şi spulberă acestora orice urmă de interes odată ce nile Magicianului... Pentru toate astea ajung întotdeauna 10k
apar pe piaţă. Tot mai multe firme se căznesc sâ se impre­ de RAM.
sioneze reciproc experimentând necontenit noi formule sau Cred că Sudden Strike este suflul cel mai nou în dome­
combinaţii "revoluţionare" şi abătând asupra publicului un niu, făcând mişcarea onorabilă de a utiliza un engine grafic
potop de nereuşite (o creşă de copii diformi cu amigdalele fără conotaţii revoluţionare (ba chiar dimpotrivă) care poate
lipite pe frunte şi salivă ruginie tuşită surd pe bărbie este un însă recrea bătălii din al doilea Război Mondial la scară
experiment oarecum nereuşit, nu?). reală. Sincer sunt foarte curios cum ar fi arătat Red Alert 2
Pentru că frustrările de acest gen se ţin lanţ ne trezim combinat cu engine-ul ăsta aşa vechi cum pare el: cu sute
cum, cu precizie ştiinţifică şi ia intervale fixe, ne întoarcem la de tesla-trooperi invadând Parisul, luptând din casă în casă
origini: unii se îngroapă în UFO, alţii mai iau vreo două misi­ şi vasculahzând asfaltul pentru fiecare metru cucerit, tancuri
uni cu Nod-ul în C&C, un Battlezone razant, un carnagiu de în sfârşit mai mici decât o uzină, desolatori deratizând
proporţii epice în Total Annihilation pe echipe, îşi mai îneacă hectare de pădure etc. în plus, gândiţi-vă cum ar fi după o
amarul cu puţin Dark Reign sau reiau în vizor romanul istoric bătălie care a durat 5 zile (cu tot cu save-uri şi load-uri) să
Myth... De Starcraft, jocul cu engine reciclat din mai bătrânul puteţi păstra filmul luptei (cam ca în Myth) şi să admiraţi
său confrate Warcraft 2, este de prisos sâ mai spun ceva, apoi carnagiul fluent, fără poticniri, cu o găletuşă de popcorn
aceste două jocuri fiind în continuare folosite ca matriţă în braţe.
absolută de producători din toată lumea cu handicap la
imaginaţie pentru fabricarea unui flux continuu de scurgeri
pe haşdoioul week-end-ului. Adevărul e că de cativa ani "Sudden Strike este suflul cel mai nou în domeniu,
buni nici un rts n-a mai atras atenţia publicului larg, în orice făcând mişcarea onorabilă de a utiliza un engine grafic
caz nu la scară planetară, unele jocuri de gen (nu mai
departe decât Earth 2150) întrunind chiar majoritatea
fără conotaţii revoluţionare."
condiţiilor pentru a însufleţi la glande jucătorii indiferent de
naţionalitate, religie, gradul de apropiere de vreun sex sau Din păcate, atâta timp cât designerii de jocuri o să fie
înclinaţii politica. •••• — ^ — • subordonaţi departamentelor de marketing, binecuvântările
O problemă ridicată de rasa asta noua de rts-uri, cele rts de calitate le vom primi şi în continuare fie numai din
3D (în care se înscrie cu brio şi Earth 2150), este dezori­ greşeală, fie de la biserici independente. Nu este un secret
entarea pe care o provoacă privitorului luptele într-un peisaj pentru nimeni ce se întâmplă în aceste departamente, sau
rotativ. Problema aceasta se iveşte cel mai pregnant în mul- pepiniere ale lui Satan, cum doriţi, unde fiinţe semiin-
tiplayer când fiecare secundă trebuie preţuită ca o virgină teligente lucrează sârguincios zi şi noapte la "imple­
studentă la Academia de Studii Economice din Bucureşti mentarea" în procesul de producţie a studiilor de piaţă.
(reclamă) şi nu poate fi irosită încercând să ne dăm seama Aceste studii ajung de obicei în locuinţele experţilor de mar­
unde anume suntem înfipţi cu camera pe hartă. Până acum keting, unde aceştia le colorează sau le supun unor ritualuri
s-au întrevăzut două metode distincte de a rectifica această păgâne, în baie, Dacă încă nu ştiaţi, ei sunt cei care ne-au
problemă (cea cu mişcările camerei nu cu virgina): s-a poreclit "consumatori", în viziunea lor obscenă, noi fiind
decelerat ritmul jocului (ceea ce a crescut interesul pentru asemănaţi cu o turmă de vite amnezice înfometate de "soft­
rts-uri bătrânilor şi înapoiaţilor mental) sau s-a optimizat în ware de divertisment". Poate că, până la urmă, profeţiile
fel şi chip controlul camerei în aşa fel încât (în formele sale sunt corecte şi sfârşitul lumii se apropie pentru că firmele
cele mai moderne) nu mai e nevoie decât de vreo trei cărora până de curând le lipseau departamentele, corpul
tresăriri de mouse, cu butonul din dreapta ţinut apăsat şi expeditionar sau gazetele de perete, firmele care făceau
acţionatul de câteva taste... Astfel, dintr-un număr similar de jocuri numai pentru noi, gamerii, sunt din ce în ce mai rare.
mişcări şi într-un timp egal, apuci în Dark Reign 2 să îţi cen­
trezi imaginea pe bază iar în Starcraft îţi umileşti adversarul
1 ; Giants: lată că jocul a
ajuns în sfîrşit gold şi după
o petrecere ca în poveşti
producătorii s-au decis să
mai potolească nerăbdarea
publicului cu o nouă serie
de screenshot-urL

2. Ballistics: Un joc de curse


xtrem, cu o grafică ce nu
face compromisuri în faţa
vitezei, astfel că aveţi
nevoie de un sistem perfor­
mant pentru a-l rula.

3. Blademasters: Un rpg
oid-fashion de la Ronin
Games cu o grafică ce nu e
de loc depăşită în care tal­
entul în mînuirea săbiei tre­
buie să fie completat de
cunoaşterea magiei pentru a
ajunge un desăvîrşit
Blademaster.

4- Mechwarrior 4: Fanii ar
trebui să fie încîntaţi. Jocul
foloseşte din plin ultimele
dezvoltări în domeniul
graficii şi arată uluitor de
bine.

5. Duke Nukem Forever:


încă un joc care a depăşit
orice deadline imaginabil,
însă tot nu este gata. Noi
deja ne-am săturat de
aşteptat.

6, Paradise Cracked: Un
tactical combat game, turn
based, de ia Buka
Entertainment. Cam puţine
jocuri bune în domeniul
ăsta, aşa că merită aşteptat.
I

Tip joc: Redactor: Dan Dimi£ra3cu

ele trecute
azia de
ate din
ata ca a
iir la fel de
din
;olo există
r fi sâ ne
e Byte, dar
ista ţară a
I producţiei
Î . Câteva
ultra
Earth 2150
r lucrurile
t de la
xius SS,
cks, un alt
original
îumită

Empires dar având ca


subiect exclusiv
Europa secolelor
XVI-XVIII,
Cossacks duce
ideile cunoscute
ale genului pe noi
culmi ale com­
plexităţii.
Evident, jocul
poate fi abordat din

cazul de faţă fiind


voroa ae i b ţari ce au luat vat
parte ia războaiele importante Există însă, .fc - I j

ale vremii. Mulţi dintre noi vor fi cum e şi normal, o bază


fericiţi să ştie că pot conduce comună a tehnologiilor ; % în spate, iar Cossacks ne arată
bătălii dintre turci, austrp- şi unităţilor militare. asta. Multe dintre misiuni vor
ungari şi alte popoare Partea a doua a necesita construirea unui "oraş"
• i- c f t propriu, acumularea unei baze .
binevoitoare faţă de ţările numelui jocului,
române în acea perioadă. European Wars, nu tre- l materiale solide şi alcătuirea
Fiecare dintre ţările respective buie să para lipsită de unei armate suficent de puter­
are propriile unităţi şi importanţă- Cossacks se nice pentru a nimici adversarul.
asta nu este neapărat o prob
tehnologii, conforme (într-o ocupă aproape numai de latura Sigur, toate acestea contrazic
Iernă, conducerea războiului
anumită măsură) cu realitatea războinică a istoriei, ele­ oarecum realismul voit al jocu­
fiind destul de solicitantă-
istorică, iar clădirile, deşi iden­ mentele de diplomaţie lipsind lui, dar în acest mod jucătorul
tice ca funcţie de la una la alta, cu desăvârşire. în acest joc nu este liber să-şi creeze armata
după cum doreşte. Vor exista şi
™ "" 1 J ^ ^tUf 4aW 'mi ' -km' -\â 1
^—I
J
t~\^

poartă stilul arhitectural adec există pace şi prosperitate, dar Orice armată are o economie
situaţii în care va trebui sâ se
r

descurce doar cu ceea ce îi


pune ia îndemână scenariul,
deci jocul poate satisface mai
multe gusturi.
In CER, resursele naturale
colectabile sunt: lemn, piatră,
aur, fier, cărbune şi hrană.
Fiecare unitate-consumă mân­
care şi aur pe parcursul exis­
tenţei sale, o armată mult prea
mare putând ruina uşor econo­
mia ţării.
. în cazul în care unul din
jucători se vede lipsit de o anu­
mită resursă vitală (fie ea şi
aurul), el poate apela la piaţa
de mărfuri 'Internaţională .
11
iar tacticile de tipul 'mare
Aceasta face legătura între toţi de unităţi" pot fi învinse
cei ce se află în joc, deci cu cu uşurinţă.
puţin noroc ar putea cumpăra Terenul tridimensional,
de la adversari ceea ce îi combinat cu elemente
lipseşte. Piaţa poate fi utilă şi de balistică, face
pentru manevre economice cucerirea înălţimilor
subtile, prin faptul că preţul extrem de importantă.
produselor este proporţional cu Tunurile aflate în vârful
cantitatea prezentă pe piaţă. unui deal bat mai departe
Un jucător a cărui economie şi sunt apărate împotriva
depinde de aceste tranzacţii se focurilor trase de la baza
poate trezi cu preţuri scăzute la acestuia, dacă nu este vorba
ceea ce vinde, rămânând cu
puşculiţa goală. Mai departe se
de mortiere. Asaltarea lor cu
infanterişti este dificilă, Bătăliile
a
poate ajunge la revolte ale deplasarea acestora în sus pe sunt cu adevărat
soldaţilor neplătiţi, trupe pantă fiind destul de înceată. intense, mai ales
râmase fără muniţie (fier şi Letalitatea armelor de foc este când ai de-a face cu
Cărbune) pe câmpul de luptă foarte ridicată, chiar şi armate
şamd. aflate în apropierea limitei
maxime de unităţi putând fi
TetînotogFîî eEirof/eană " măcelărite relativ repede de un
Ca şi Sudden Strike, Cossacks baraj de artilerie. De aceea, j e repede
Producător:
se laudă cu un număr mare de manevrele rapide din mai multe
CDV Software
unităţi aflate pe hartă simultan. direcţii sunt vitale. în timpul nt istoric
hti D : //www.cd v.d e
Mai precis, limita superioară acestora, controlul formaţiilor atat. şi
Distribuitor:
este 8000. Eu unul, atunci de infanterie se face simplu se întâl-
N/A
când aud aşa ceva, nu pot să dacă le adaugi acestora un sie arme
nu mă gândesc câ jocul ofiţer şi un tdboşar. Masa de ra multiple
respectiv nu permite un control oameni se transformă într-o re fiind,
f

foarte bun asupra acestora, iar unitate de luptă care ascultă ru toţi cei
o
»

- număr mare de unităţi


înfruntările armate sunt haotice ordinele şi în plus are şi dar vor -tactică reală
şi nerealiste. Dar nu aşa stau moralul crescut, cel puţin până i Total - ţine permanent ocupat jucătorul
lucrurile aici. Jocul inteligent când capul ofiţerului este zbu­
rat de o ghiulea. - poate ţine prea ocupat jucătorul
aduce cu sine multe avantaje,
Tip joc: RTS - Redactor: Dan Dimitrescu

Jucătorul poate fie să abordeze


una din misiunile predefinite, fie
să înceapă o campanie cu una
din cele trei părţi implicate: Aliaţii
vestici (anglo-americanii plus
ocazionali luptători de rezistenţă
francezi), Ruşii şi Germanii,
Campaniile sunt liniare, şi, mai
mult, nu îţi dau o senzaţie prea
bună de continuitate de ia o misi­
une la alta. Cu totul altfel stau
lucrurile în Close Combat, unde
dintre unităţile reprezentate în joc chiar ai sentimentul că participi la
au fost modificate faţă de reali un război mai mare decât harta
tate, pentru a balansa mai bine din faţa ta. Acolo fiecare element
taberele implicate. Sigur, in al misiunii are importanţă pentru
momentul rn care pierzi zeci de campanie, şi, lucru realist, o misi­
trupe încercând să distrugi câte une se poate termina şi cu un
va tancuri Stalin, nu se poate să rezultat indecis. Ce-i drept, unefe
hărţi ale SS ar putea fi comparate
nu te întrebi cât de bine au reuşit
cu o întreagă campanie din CC,
atingerea acestui balans. în mul
iar cele două jocuri sunt diferite.
tiplayer însâ, asemenea întrebări
Cu toate astea, cred că pentru
îşi găsesc repede răspunsul.
SS2 ar trebui încercată o impli­
pentru ca vezi pe faţa "rusului"
care mai mare a jucătorului în
câ, m ciuda aparenţelor, nici el
războiul de ansamblu.;
nu o duce mai bine
Trebuie notat câ, datorita în ceea ce priveşte structura
gradului înalt de modificabilitate misiunilor, cred că există părţi
al jocului (prin editarea fişierelor bune şi părţi rele. în prima cate­
de stat-uri), se poate trece destul gorie intră faptul că poţi să abor­
de uşor de la "realism adaptat" la dezi harta cam cum vrei tu, even­
realism "extrem". Probabil câ tual construind poduri cu geniştii
şteptat cu nerăbdare de există fani care lucrează deja la şi picând în spatele inamicului. în
câtre mulţi dintre cititorii aşa ceva, deci totul este doar o cea de-a doua, intră folosirea
noştri (si nu numai). chestiune de timp şi răbdare. excesivă a script-urilor, menit© sâ
Sudden Strike este, în ciuda titlu O problemă majoră, în special facă jocul mai spectaculos.
lui pe care îl poartă, una din lovi- pentru jucătorii mai puţin Acestea au într-adevăr valoarea
turiie previzibile ale anului. Cei pasionaţi de tehnica militară a lor, dar atunci când te chinui,
care au jucat demo-ul probabil
subscriu la acest punct de Deşi revoluţionar în anumite privinţe, SS este neplăcut de
vedere, chiar daca au vâzut atun­
convenţional în organizarea jocului.
ci doar un crâmpei din ceea ce
este cu adevârat jocul. Desigur, epocii respective, o constituie vreme de cinci minute (Câ în misi
au existat multe probleme în acel lipsa unei documentaţii asupra unea Shaving Private Bryan), să-
demo, dar în mare parte ele au unităţilor folosite în joc. Sunt ţi găseşti soldaţii proprii printre
fost rezolvate. Jocul este exce­ incluse modele multiple ale ceilalţi o mie care arată la fel dar
lent, chiar dacă nu impecabil, şi, aceloraşi tancuri, şi este greu să sunt controlaţi de calculator,
mai ales, vine să umple un got în îţi dai seama cam prin ce se parcă nu mai e bine.
genul jocurilor de strategie. diferenţiază ele ca performanţe
Când vă apucaţi sâ jucaţi reale.
Măcel la scară largă
Sudden Strike, ţineţi minte că
Chiar daca nu se compară cu
scopul realizatorilor săi a fost sâ Ordine & Organizare corespondentele lor reale (unde
creeze un gameplay de excepţie, Deşi revoluţionar în anumite priv este cazul) bătăliile din Sudden
sacrificând uneori realismul pen­ inţe, SS este neplăcut de con­ Strike te impresionează prin
tru asta. Caracteristicile unora venţional în organizarea jocului. scara fa care se desfăşoară
v

n: t -r -

mw*â

76
i t a r

agrara • "V : j
r -.'
t
/

Tip joc: Sim zbor/acţiune ~ Redactor: Dan Dkraţrescu

D
eşi jocurile simpie, de
ţip arcade, îşi au focul
chiar şi în rriintea celor
nlai ; gând}tori" dintre: noi; nu
M

înseamnă că trebuie sâ apre­


ciem orice rebut care ajunge
pe piâţâ; Ori jocul de faţă,
numai aşa se poate numi...
Ge avem aici? O încercare de
transpunere a celebrului 1942
în Spaţiul 3D, deci un joc de
acţiune având ca personaje
principale avioanele.
Tu, în calitate de pilot al singu­
rului avion cfe vânătoare ameri­
can din Pacific, trebuie sâ
îndeplineşti tot soiul de misiuni
care de care mai fanteziste,
Jocul no are aproape nici o
tangenţă cu realitatea,
subiectele misiunilor vizând,
spre exemplu, avioanele inviz­ iv pentru misiuni kamikaze. Şi
ibile (la propriu) ale japonezilor. ai grav, ei confundă primul
Totul este neconvingâtor în deal întâlnit cu ţinta, deci este
scenariu; dar ţinând seama cu de ajuns să zbori la viteză şi
ce fel de joc avem de-a face, altitudine mică în jurul unei
voi trece peste asta. Copiii insule pentru â scăpa de cele
probabil câ îl vor aprecia. 10 avioane care te urmăreau.
Structura jocului este destul de Folosirea oricărei tafctici duce
sihifjlă şî previzibilă. Ai de par­ la scăderea apetitului jocului,
curs (în ordine strictă) cinci astfel încât dacă vreţi sâ îl i
misiuni, fiecare dintre ele fiind apreciaţi trebuie să vă aruncaţi
aicăîuitâ din cam tot atâtea orbeşte în luptă, trăind (pe cât
nivele- Acestea, la rândul lor. o permite jocul) totul la limită.
Cuprind mai multe faze. în
mare, cu toată schimbarea
scenariului (ziua devine
noapte, cerul senin lasă loc
cetii), cam toate nivelele sunt pentru camera default, plasată f Producător:
la fel, presupunând distrugerea un pic în spatele acestuia. Este l~_~_~_i~_~ij~_i~_rtB*u~_r J~ ~ — f~,~ f- — ~ j~ j- ~ ~ ^ ~ ^ j~ _~ i~.

Interactive Vision
câtorva avioane şi a unor la mintea cocoşului deci câ
structuri la sol,-plus câteva modelul avionului trebuie sâ fie Distribuitor;
nave de suprafaţă. Mai mufî,
inamicii acţionează exacţ fă fel
foarte detaliat, animat şi textu
rat. Departe de cei de la a Best Computers
Bd. EHsabeta 25
I Tel. (01) 314.76.98
Chiar şi reflectoarele folosite Interactive Vision un asemenea
de antiaeriană nu au decât rol gând. Măcar suprafeţele de Aprecieri;
de eye candy", cu toate câ se
M
comandă ar fi putut fi mobile, 0 - duce o lipsă acuta de lucruri
zvonea că ar fi cu adevărat dar nici acest lucru nu a fost pozitive care sa poatâ fi
celui care îl joacă. Jocuri ca remarcate
funcţionale. La finalul fiecărei implementat. De altfel, tot grafi¬
Incoming au realizat din plin
misiuni vei avea de înfruntat ca pe de-a-ntregul este slabă,
asta, dar cei care au făcut
nelipsitul boss, cum ar fi un singurele efecte mai intere­
Pacific Warriors nu par să fie
pbrtavion împănat cu apărare sante fiind fileurile de aer de la
de acord cu mine. Există multe
ăntiaeriană sau un submarin ce capetele aripilor şi lens-flare-
simulatoare de zbor serioase
lansează rachete. urile produse de soare.
care arată mult mai bine, deşi
Un arcade 3D de calitate nu Pentru a pune capac jocului,
ele trebuie sâ păstreze puterea
poate reuşi fără o grafică de Af-ul avioanelor inamice este
procesorului şi pentru modelul
nota zece, ittenită sâ ia ochii extrem de prost. Sigur, nici
fizic şi Af. Deşi jocul permite
1942 nu strălucea la acest
schimbarea perspectivei din
F
iinţe iresponsabile ca armament automat în ghioz­ zilele pe insulă. Evident că
Shinji Mikami s-au mai dane să recupereze pe un toată operaţiunea se încurcă îh
întâlnit, rareori însâ au anumit Dr. Kirk. Acesta îşi mrejele unui scenariu horror în
mai dat acestea semne de ducea viaţa de sihastru, care velociraptori, tiranozauri
umanitate. Făcându-se vinovat departe de umanitate, într-un şi alte reptile de mult dispărute
de unele din cele mai atmos­ modest complex de cercetare au dat lovitura de stat pe
ferice jocuri (cu rată mai mare care conţinea în afară de insulă legalizând îh aceiaşi
la infarcturi pe cap de locuitor restaurante, cinematografe, timp devorarea populaţiei
chiar şi decât Aliens vs expoziţii de artă, scări, camere cercetătoare. Fiinţe caracteri­
Predator), criminalul japonez şi cu scaune, birouri, săli de zate prin cruzime, acestea îh
ale sale atrocităţi au făcut isto- pocher, multe culoare, intrări plus se dovedesc a fi şi nes-
:ncurâjând în paralel şi
stria farmaceutică. Om Pe o insulă izolată de civilizaţie este trimisă o grupa de tineri
ce din fire^ printre 3 jocuri s p o r t i v i , cu cagule, să recupereze pe un anume Dr. Kirk.
sident Evit) cu zombie
înfometaţi de cultură generală secrete, cămări pentru depoz­ pus de dezordonate mani­
(îndeobşte de cea înmagazi­ itarea slăninei sau medikit- festând de asemenea şi 6
nată în creierul omului), acesta urilor şi uzine electrice, cam sfidătoare lipsă de respect
â mai strecurat abil şi unul cu toate facilităţile necesare sub­ pentru munca omului: eprubete
velociraptori pasionaţi de zistenţei celor câteva zeci de sparte, zugrăveli stricate de
chirurgie. acoliţi. La începutul jocului nu pete de sânge, pereţi zgâriaţi,
Acţiunea jocului de faţă se prea e clar cu ce se îndelet­ cadavre lăsate de izbelişte să
petrece pe o insulă izolată de niceau oamenii de ştiinţă din păteze covoare, birouri sfârte­
civilizaţie unde este trimisă o regiune, însă, pe parcurs, cate cu bestialitate etc. Rolul
grupă de tineri sportivi, organi­ devine clar că nu muncile câm­ principal îl are plăpânda
zaţi/sănătoşi, cu cagule şi pului le umpleau acestora Regina (femeia de sex feminin
odeiaţ, d o m n i ş o a r a ^ ;
V e i chiopâtând atunci când e •
şor rănită sau chiar pierzând
ânge şi clătinându^se realist
în cazurile mai grave de
vătămări corporale (dacă
tuşea şi puţină spumă ;
roşiatică scuipând apoi cu
obidă pe duşumea era exact
ca în-viaţă).
Obiectele din inventar se
pot combina pentru obţinerea
de noi şi diverse rezultate.
Spre exemplu muniţia paral­
izantă pentru shotgun se
poate îmbunătăţi a mestecă nd-
o cu o sticluţă de an estetic
care îi va amplifica astfel efec­
tul de împăienjenire a vederii
Mai gâseşţi o sticluţă,

mplifici odată-. Pentru


ilarea imaginaţiei se
mm u implementa şi combi­
naţii mai puţin verosimile:
ţele îmbinate cu un
1 ^it sâ rezulte în nişte
pozitoare explozibile contra
Rex sau un calendar pe
cu Magicianul şi o tele-
ndâ sâ producă un
or de bomboane gumate

Aiintru o portare de
Station, Dino Crisis arată
Wfi i se comportă Onorabil.

jucătorul la pauze dese de Comparat însâ cu un FAKK2


băut un pahar cu apă sau alde MDK2 şi Messiah,
Controlul personajului este jocul de faţă abia dacă scoate
mai puţin greoi decât în capul din mediocritate, noroc
jocurile premergătoare din cu atmosfera apăsătoare ce
seria Restdent Evil. Faptul că poartă amprenta abominabilu- :

pentru a trage cu pistolul este iui Mikami şi sinistrei sale


nevoie de o combinaţie de echipe de la Capcom.
din echipa de salvare) care camerei cu dramatism cine taste (activarea armei ţinând
trebuie manevrată de jucător matografic care creea cadrul apăsat un buton şi folosirea
în căutarea profesorului şi a propice imersiunii gamerului în acesteia - altul) poate părea
celorlalţi membri ai echipei al atmosfera jocului este acum periculos mai ales că reptilele [Producător:
căror rol în joc este să dispară mult mai veridic şi fluid imple­ din jocul de faţă sunt mai rapi­ Capcom
subit în primele 3 minute. mentat- Astfel, după două de la reflexe decât un zombie www.capcom^om
Dino Crisis respectă reţeta secunde de jogging pe o care poate mai era şi senil i^Dîst r i buiton_ j
bătrânească de constipare a pasarelă, urmărite de peste înainte să moară- Ideea e că
a j Best Computers
ti

miocardului jucătorului uti- % umărul Reginei, imaginea acum se poate merge de colo-"
I Bd. Elisabeta 25
Tel (01)-314.76.98
lizând {şi chiar optimizând pe curge în jos spre baza unei
3
colo cu arma deja activată, :

alocuri) ingredientele specifice scări lângă care pâlpâie inter­ existând în plus şi o tastă care
firmei producătoare (Capcom); mitent un buton mare şi roşu întoarce eroina 180 de grade 0 - atmosferă veridică pe şira
in primul rând decorurile nu (în treacăt fie spus, puzzle- stânga împrejur. Odată înţeles
1 spinării.
| - unghiurile schimbătoare aie
mai sunt cgi-uri, în titlul de urife jocului nu sunt dintre cele conceptul conform căruia j cameral.
faţă g r ^ i c ă convertindu-se în mai inventive). Genul ăsta de Regina poate să îi arate 0 - controlul a ia Residen! Evîl
pivotări vizuale sunt randate j - timpii de încărcare dintre
favoarea mai neortodoxelor instantaneu dosul unui veloci- ! diversele scene din joc (pardon,
poligoane. Fol os indu-se din pe loc, păstrând tempoul raptor, indignându-l, jucătoru­ | dintre toate scenele din joc).
plin de această reformă, acţiunii şi tresăririle jucătorului lui îi va fi mult mai uşor sâ
engine-ul jocului permite timpi la un nivel constant. Viorile treacă peste scurtele ([Procesor: Pentium 200 (PH 450]
de încă rea re mai mici între care se mai fac simţite din momente cataleptice când mai Video; mia- 4Mb Î16M3)
când în când pe fundal combi¬ i iMemorie:
tocaţii şi agitări mai viguroase sare câte un iepure de 500 kg 3S/S4 RAM
iHard ^îsk: 1 Mb
ale unghiurilor de filmare, nate cu niscai nechezaturi sau cu solzi de după colţ.
Schimbatul perspectivei fornâieli tipice dinozaurilor Personajul este mai veridic Verdict .5
•:- -
n

79
ii

n
Tip joc: Curse maşini - Redactor: Alexandru Adam

oată lumea simte une­ de şosea şi maşină. Atunci celor mascaţi care-şi făceau
ori nevoia sâ plonjeze când nu mai rămâne altceva apariţia pe la jumătatea-fiimu
cu toată fiinţa într-un decât bolidul înşurubat în lui ca să-şi etaleze precari­
viitor crud şi incert, unde asfalt, când contopirea cu tatea vocabularului şi sâ
cursele de maşini se termină mediul este perfectă, se pipăreze atmosfera peliculei
cu risipă de vieţi omeneşti şi instaurează în fine şi calmul, apreciind prin palpa re geome­
muniţie de tanc. Această rece, imperturbabil. Nimic nu tria tuturor orificiilor (inclusiv
nesecată tânjeaîâ persistă, ne mai atinge, pentru că prizele) aflate pe rază de 20
ne umbreşte puţinele bucurii, fiecare milimetru de traseu de km în jurul platourilor de
ne distrage de la aprecierea face deja parte din noi, la fel filmare. Jucătorul îşi poate
liniştită a cotidianului, de la cum maşina însăşi ne-a alege după pofta inimii ori­
muncile câmpului sau învăţat- devenit parte componentă-.. care din cele 12 vehicule. t

-
Ne trezim, astfel, zgribuliţi Până la finish, unde fiecare cu personajul şi avan­
prin vreun cotlon ferit de ochi observăm că din cei 12 am tajele sale specifice.. Cei mai
străini, visând la tânquitul rămas doar 3... qreu mi-a fost să ioc cu
sura ai motorului,.ta mirosul Koao wars este medica­ maşina prostituatei Dfonae
de cauciuc încins, la slalomul mentul perfect pentru aceste Care, pe lângă faptul că este
printre explozii, la poluarea stări, la fel ca amputarea doar sumar protejată, mai are
mediului cu şrapnele, ia mâinilor care te lecuieşte efi­ şi obiceiul de a şe împlânta
eşapamentul ameste- cace de scris împrăştiat. în toţi stâlpii de pe marginea
1 ^ " " cat cu scântei... Ne Jocul ne oferă 12 maşini pistei, fiind prea uşoară (şi
amintim acea pilotate fiecare de câte o rapidă ce-i drept).
căldură plăcută fiinţă umană importată parcă Concurenţii au îa
care ne din filmele porno ale anilor dispoziţie diverse modalităţi
învăluie când '80, respectiv bărbaţi cu bre­ de a-şi cointeresa adversarii
creierul ton şi păr lung pe ceafă, la viteze superioare, oferindu-
supictbunui- uegnizau uu parpaiace cu ie um uanu in c a n a un Dine?
i n e l H a l UUMU£> Ut? aUUtJWlCtţtt?

\ revendică feminine, cu figurile şi cu ajutorul unui variat arsenal


doza de creştetele vopsite fosfores­ utilitar: mitraliere cu biluţe,
adrenalină, cent, îmbrăcămintea cea mai tunuri cu bile mai mari, dar
simţim cum complexă constând din mai rare, brichete montate pe
f începe să sutienul cu funcţie dublă: bara din faţă (spre îexterior),
se estom­ bretele şi suspensor Există lansatoare de fulgere albastre
peze treptat pe grila de start chiar şi un care ţârâie strident şi, min­
totul în afară negru musculos, de felul unile tehnologiei viitorului,
Se poate identifica şi uit element incipient strate­
gic - implementarea "smoke screen-ului" - a cărui
utilitate pot doar s-o presupun: erodarea
apăsătorului strat de ozon de deasupra circuitu­
lui. Probabil că, folosit cum se cuvine, după
circa şase luni de joc, şoferii urmează să con­
tracteze cancer de piele, despre care se ştie
că provoacă orbirea.

Llii t u r n *

rachetele cu fum în spate. traseu mai dificile prin zbor


Ideea revoluţionară prin care planat. Spre exemplu, aveţi
Road Wars atrage atenţia în spatele dumneavoastră i
p4ko >
publicului este modul inedit Hummer-ul negrului, bară la
de folosire a armamentului, bară, lăsaţi frumos o mina pe
producătorii optând mai şosea şi veţi observa imediat parbrizului. Ca să vă faceţi o pesemne chiar şi când con­
curând pentru promovarea cum acesta vâ depăşeşte în idee despre eficienţa arma­ curenţii sunt la culcare, în
păcii, întrajutorarea şi priete­ zbor lin şi dispare dincolo de mentului, pot să vă spun că plus, atunci când rămâneţi
nia dintre semeni, decât pen­ orizont. Dacă printr-un mira­ n-am observat picior de mai în urmâ vâ puteţi asigura
tru vrajba atât de accesibilă col îl mai ajungeţi din urmă, insectă în proximitatea mono- un loc civilizat în clasament
aitor jocuri rudimentare: veţi putea din nou da dovadă postului, în depărtare, ba lăsându-vâ nimerit de proiec­
Astfel, o maşină inamică pe de spirit de sacrificiu înfigân- chiar nici în cameră (chiar şi tilele vreuneia din piesele de
care o loveşti cu obuze se va du-i două rachete în dos, vecinii din bloc mi-au confir­ artilerie (lucru dificil, având în
deplasa cu o viteză dublă prilej cu care îf veţi pierde mat fenomenul). Sâcâitoarele vedere câ muştele au mai tot
pentru un timp (intervalul complet şi iremediabil din fiinţe s-au înspăimântat în timpul prioritate). Sub aspect
variind în funcţie de calibrul câmpul v i z u a l impulsul fiind aşa hal încât nu s-au mai grafic, porţiunile de teren din­
proiectilelor), astfel câ va suficient sâ-l arunce împotri­ apropiat de zona de conflict tre start şi finish, adică
tirca în clasament un minim va voinţei sale pe unul din nici măcar când a căzut şoseaua şi bitmapurile de pe
reţeaua vreo jumate de oră, margine, nu vor răscoli
Ni se oferă 12 maşini pilotate fiecare de câte o fiinţă numai bine cât am mâncat un sufleteşte pe nimeni din cei
umană importata parcă din filmele porno ale anilor 80... senviş ca sâ mă refac dupâ care s-au mai jucat cu maşini
cele două ore pierdute din pe ordinator din 1987
de şase locuri, O mină, căci primeie trei locuri. Toate ; viaţă cu Road Wars. încoace. Ce-i drept însă, cele
există şi aşa ceva, este capa­ aceste posibile upgrade-uri De altfel, la combâtutul 12 seturi de şosele se pot
bilă sâ catapulteze prin aer se dovedesc de asemenea insectelor contribuie şi nişte deosebi uşor: unul are
vehiculul vrăjmaş cel puţin utile în gonitul şi uneori tunuri navale, poziţionate tomberoane, altul nişte
doi kilometri, de preferinţă în schingiuitul insectelor de pe strategic la curbele cele mai copaci pe margine, unui e cu
faţă, existând astfel posibili­ traseu, ceea ce ajută la sensibile ale traseelor, aces­ tomberoane şi copaci, unul e
tatea de a evita porţiunile de păstrarea vizibilităţii şi igienei galben (ori desert, ori
tea întreţinând curăţenia
sacrificii su Adevărul e că asemenea
prea mart. senzaţii de acută dezori­
Din fericire, jocul nu prez­ entare intestinală n-am mai
intă nici urma de scenariu, experimentat decât î r i ^ ^ j : ' :

îngheţată de lămâie), altul e aproape, capota dispărea, în după cum nu se înţelege nici rrta televizorului centrat pe!
cu tribune, unul e cu case cu locul acesteia putându-se măcar motivul pentru care Andreea Marin, oferind o; :
ferestre, altul are case cu fer- observa doar nişte panglici actorii din filmele pereche de role şi lin breioe
eştre şi tomberoane şi, în îndoite, în schimb viu col­ educaţionale interzise mino­ cu desfăcător de ;ţ>ere;tirept
sfârşit, cei mai greu are case orate, montate pe cele patru rilor din viitor li s-ar da pe consolare unui biet bătrân
fără ferestre roţi. Ceea ce ajută consider­ mână maşini de curse, fiind căruia tocmai i-audecedat
Se presupune că maşinile abil la dovedirea faptului că pe deasupra îndemnaţi să se câinele şi consoarta.
trebuie modificate înainte de roţile se întorc totuşi la curbe, şi întreacă printre piese de
fiecare cursă, jucătorul modelul maşinii fiind deci per­ artilerie. Ar fi instructiv de
irji i . " T i jJTppp

Producători"
n

urmând să manevreze o tinent modelat. De aseme¬ aflat care este forţa motrice Swing
. interfaţă înapoiată mintal în nea, în prim-plan, şi sursele ce i-ar împinge pe respectivi
"garage", de unde poăţe să-şi de lumină se comportă stra­ sâ se măcelărească reciproc Distribuitor: }
aleagă în funcţie de cultura niu, fiind redate în joc de un pe traseu. Să fie vorba de un Best Computers; • :
generală (şi finanţe) arma- soi de balon transparent cu Bd- Elisabeta 25 ;v
fel de pedeapsă, de un Tel. (01) 314.76,98
rnehtu^ miez (unde miezul e sursa iar aşezământ corecţional unde
balonul - lumina), ca la ful­ Aprecieri:
şau blindajul în aşa fel încât sunt trimişi cei care încalcă
s ă satisfacă necesităţile cir- gerele globulare sau la hol­ legile prohibitive emise de un 0 - dacă nu mal scapi d^^pa'jfi, îi
poţi cointeresa Jş puţţrţ Road:; •
ciiituluL Teoretic, cerinţele barea constipatâ a ochilor. guvern totalitar pentru lim­ Wars. în: rnaxim 7 minute vei: £
:

; traseelor variază, însă âm Chiar dacă de departe jocul itarea pornografiei? Sau cei scăpa deel.
Q • ss poată să nu mai a( 'musafiri.-
constatat câ maşina îmi arată decent, acest gen de 12 actori rebegiţi or fi singurii | • vreodată.
explodează la fel de prompt scăpări poate aliena gamerii supravieţuitori ai unui cata­ j - provoacă leziuni cerebrala:
indiferent de tipul cauciu­ înrăiţi care ar încerca să clism planetar ce-au înneb­
| - restul,

curilor rnontate pe eâ. ruleze Road Wars, mai aies unit de singurătate? Desigur,
i Procesor: Pentium 2 0 0 tPli 3 0 0 ]
Menţionez ca pe Athlon-ul Câ puţini sunt cei dispuşi sâ în eventualitatea în care nu-i I Vtdeo:
:
min, 4MS f1S Mbî
^ l l l i M f t H ^ e 2 pe care am stea la calculator cu tastatura vreun coşmar de-al Memorie: 32/54 RAM
încercat jpcut, maşinile nu se (sau volanul) în faţă şi moni­ Magicianului. . Hard'disk; 200 Mb

de departe. De torul în altă cameră. Unele


rdict 4.5
Tip joc: Actîon - Redactor: Traian Bostan

spre/de la zona accidentului,


sau. mult mai grav, aceia pe
care îi ai chiar acolo, în timp
ce aştepţi ca ceilalţi membri ai
echipei să-şi facă treaba şi
culminând cu faptul că pur şi
simplu nu e cinstit ca un eli­
copter sâ cadă în halul în care

D
a făcut-o atunci când am
in punct de vedere al
încercat să mă întorc puţin
realismului unui joc,
spre dreapta şi m-am răstur­
există un soi de clasa
nat complet peste cap, toate
ment neoficiat al simula­
atrag inevitabil o concluzie
toarelor de zbor, destinat mai
atât de tristă încât aş merita
degrabă celor cu bucurii la
probabil să fiu împuşcat de
avioane decât publicului larg
către producători pentru ea.
(pe care îl interesează destul
Unde mai pui câ bordul arată
de puţin dacă motorul intră în
prost şi tutorialele lipsesc cu
"stal!" într-adevăr la 15
desăvârşire. Si când te gân­
secunde după un unghi de
deşti numai cât timp am pier­
atac aiurea sau abia la 20).
dut câ să găsesc switch-urile
Conform acestui clasam
alea două care trebuie
de exemplu, Eurofighter
împinse de nşpe ori ca sâ
"rula*'în momentul apariţi
pornească motorul... Mai bine
tot conform tui respectiv
jucam un tetris.
fost detronat abia mult m
târziu de către ADF-uf
aceleiaşi firme. I Producător:
Swing
Search and Rescue 2 se or naufragiaţi sau trans
vrea şi el participant voios în ortarea vreunui VIP al cărui
această, hai să i spunem, se şi cuvine oricărei maşinării cap este dorit de către Best Computers
cursă. Faptul câ n-am reuşit decente, se încăpăţânează sâ jumătate din forţele teroriste Bd. Elisabeta 25
sâ decolez timp de jumătate salveze în mod cât se poate de pe glob. Cu toate acestea, Tel. (01)314.76.98
de oră, sau că după ce în de paşnic concetăţenii aflaţi la produsul în forma sa finală şi aprecieri:
Sfârşit am reuşit, următorul ananghie. Ideea ar putea realitatea cruntă ar putea • e cu elicoptere, şi nici unul din
lucru pe care l-am făcut a fost părea interesantă inţial: încânta probabil doar popoare noi n-a avut elicoptere când a fost
să mă înfig Cu succes în cel gândiţi-vă numai la • trans-oceanice, mari amatoare la armată.
mai apropiat petec de pământ, nenumăratele fapte de eroism de jocuri monopoly si golf pe - este un joc despre tine care
terminând cu această ocazie ce pot fi săvârşite lejer din calculator. De la decorul abso­ alergi de cofo colo şi salvezi
promiţătoarea carieră a pilotu­ această postură, de la lut schematic (asta sau oameni. Ce poate fi mai depri­
mant? '•:
lui tocmai creat sunt doar riscarea propriei vieţi întru oraşele într-adevăr arată
Detalii tehnice:
câteva exemple grăitoare ven­ binele partidului şi al fetiţei acum ca 4 cutii de chibrituri şi
Procesor
ite în sprijinul afirmaţiei mele. zăpăcite şi blocate la etajul câteva planşe colorate, în : Video:
în S&R2 i u eşti pilotul; 137, cu păpuşa în mână şi mijlocul unei mari câmpii), Memorie:
unui elicopter care, în loc să flăcările la uşă până la cursa trecând prin timpii morţi pe
tragă în toate părţile, contra timp pentru evacuarea care îi ai in timp ce zbori Verdict
3) cu o impresie gustoasa
:eru! gurii la gândul a ce va
a. Detalii peste detalii,
ri bine alese, o atmosferă
construită, apăsătoare, un
c perfect ce însă este al
ii de gol pentru o vară
idinavâ. Două, trei per­
ie şi atât. De fapt, această
i o problemă
iii
muta pe monitorul colegului, sfera de interes a eventualilor
reuşindu-se astfel atingerea interesaţi, Când vine vorba de
unei relative perlecţiuni destul multiplayer însâ, melee com­
a întreg de căutate în jocurile 3rd bătui se dovedeşte a fi o dul­
fiind Person, ceaţă excelenta. O idee simpla
parte a ti işorul Grafic, totul este chiar fru­ şi bine realizată, nu fara
Ragnar ale mos, lucru uşor de înţeles căci greşeli, însâ plăcută. Dar din
gur este vorba de engine-ut de nou. în stilul deja caracteristic.
Revenind la nreal, puternic modificat ca Rune dă cu mucii în baltă, căci
evoluează prin momente cine* să se potrivească cerinţelor nu vine cu cine ştie ce parte
matice făcute cu engine-ul producătorilor. Animaţia şi multiplayer dezvoltată, având
jocului, nu extraordinar de bine diferitele detalii de doar doua moduri, Deathmatch
realizate, ce însă îşi fac treaba, îmbrăcăminte ale personajelor şi Teammatch, şi câteva hărţi,
dar la urma-urmei, aceste ele­ sunt excelent realizate, armele dintre care doar doua sunt de
mente sunt relativ dispensabile arata şi se comportă mai mult calitate. Prezenţa RuneEd-ului
în viziunea producătorilor, totul decât mulţumitor. Fiecare armă în pachetul cu care vine arată
concentrându-se asupra luptei, are atacuri diferite, în câ Human Head îşi pun baza în
săriturilor şi trasului de manete, combinaţie cu tastele de nebunia fanilor, pentru o dez­
ca în orice action-game ce se direcţie, iar colectarea a sufi­ voltare ulterioară a multi-
respectă. cient de multă RunePower playerului, şi dupâ câte am
adaugă un alac special. Se pot văzut, nu a fost o greşeală din
ntrolori arunca la o distanţă mică, cu partea lor acest lucru, câci
agnar este manevrat prin un damage pe măsură, iar există o grămada de moduri şi
termediui perspectivei 3rd daca ai făcut rost de un scut cu hărţi excelente pe drum.
person. atât de famil­ un simplu click de mouse îl ridi­ La final, Rune este un joc
iară nouă din atte ci şi te protejezi. Totuşi, proble­ mediocru ce poseda un
titluri de renume ma principală a sistemului de potenţial uriaş.
mondial, cum ar fi luptă din Rune este simplitatea
Tomb Raider sau Fakk sa. Pe single-player poţi sâ
2. Camera este unui omori aproape pe oricine, fără
Producător:
dintre elementele exce- sa te scremi prea mult sau fără
Human Head Studios
ffi lente ale acestui joc, a fi nevoit sâ ridici scutul vreo­
mişcându-se inde- dată. Bineînţeles, unii pot fi Distribuitor:
. scriptibil de bine. fără omorâţi doar cu click-uri frenet­ Best Computers
yt, momente de tandreţe ice şi strafe^uri, în timp ce pen­ Bd. Elisabeta 25
tru alţii e mai bine sâ mai şi Tel. (01)314.76.98
în care să nu ne mai
alergi niţel în jurul tor. Există o iert:
immmri mţM • • • H I - - r - • II I - •

permită să ne exercităm
drepturile vizuale, lin, prin inter­ anumită bucurie după o aseme­ O • grafica impresionanta
mediul mouse-ului. în momen­ nea victorie, ce însă dispare - animaţiile
- multiplayer
tul în care ne apropiem de undeva pe traseul următorilor
\ vreun zid Ragnar devine 15-20 de adversari, fiecare nou O -tot Lara Crofţ, sâraca
4 translucid, oferindu-ne ast- oponent neînsemnând decât o - Hpsa "armelor"' apetisante ate
domnişoarei susnumite...
^ fel posibilitatea de a vedea nouă furtună de clickurL
! acţiunea basmică. Totul Detalii tehnice:
9 este vizibil, camera nu La grămadă Procesor: ;PerU:um (l 2 3 3

înţepeneşte în cele mai Cu un storyline liniar, fără Video: \miri. 4MB

adâncime şi level. design ce nu Memorie: jaaSd HAM


contorsionate şi anor­ Hard disk: 4 5 0 Mb
male poziţii, nu se prea depăşeşte media, single-
playerul dispare repede din Verdict
n t a
Na

Tip ioc: Sport/Fotbal - Redactor: Camii Perian

t<JI<Q 0

A
devenit evident chiar şi
pentru români că motivul
pentru care 22 de oameni
aleargă dupâ o singură minge nu
este legat de condiţiile economice
precare de ia noi ci din simplul
(apt că cel ce a conceput acest joc
a fost mai zgârcit sau pur şi simplu
nu a avut material suficient sâ fab­
rice mai multe. Bazându-se iatâ tot
pe ideea lovirii mingiei cu orice
parte a corpului pentru a o intro­
duce într-o cutie de tifon, ultima
versiune de simulator de etalare a
masculinităţii şi preciziei folosirii ei
între bărbaţi (femeile nu vor fi
niciodată de altfel interesate de
acest tip de joc oricât ne-am dori
asta) a sosit de la EA şi este com­
pusă din nou din clasica formulă :.
folosită la obţinerea dolarilor de
orice producător de jocuri "Nume
xxxx". Penultimul joc ai seriei,
FIFA 2000, a dovedit ştiinţific câ
ultima literă a numelui jocului
reprezintă şi numărul de
îmbunătăţiri pe care acesta le
aduce drept care pentru un joc
foarte bun de fotbal va trebui sâ
aşteptăm probabil până în 2008
sau 2009,

De ce suntem aici?
Vestea neplăcută însă, care nu
ţine atât de joc ci de calendar,
este câ ne aflăm în 2001 drept
care programatorii (pe care îi vom
numi de acum înainte prestatori)
care au realizat jocul nu au avut
încotro privind direcţia pe care tre­
buiau să apuce. Oscilând între
direcţia unei berării şi cea a unui
restaurant de proastă calitate,
alegerea lor, probabil dupâ destui
de multe discuţii privi urează în nici o cMlIltiafflEj
3T.

îmbunătăţire trebuia aplicată cu cele standard pe pare le poţi numele). Nepunându-I pe nici o
succes: şi care păstrată pentru aborda si modificarea Ai ului, scară valorică însă, se poate
FIFA 2002, s-a decis refacerea lucru bun deoarece dacă eşti considera că avem în faţă un
rTŢpduîUţ de tras la cutia de tifon suficient de fraier poţi sâ crezi câ simulator de masculinitate buni¬
l i n introducerea unui sistem de a fost îmbunătăţit dar rău pentru cei, dar care putea avea şi 20 d
gradare a Intensităţii şutului (prin câ în cazul în care te duce mega şi să se numească în loc r v

foidsirea uriei eprubete.ce se mintea vei observa că diferenţa de joc patch.


poate umpie cu clorofilă) şi a dintre nivelele de dificultate ale
posibilităţii Că mingea să . . jocului constau în numărul de
IdVească mărginea cutiei sau să figuri artistice de dribling pe care
zboare aiurea şi să omoare 2-3 calculatorul le execută şi în nimic
spectatori în funcţie de cât de altceva.
incompetent este jucătorul dare
încearcă să arunce cu mingea în Un joc pentru toată lumea
direcţia păzitorului cutiei: Dacă în Cum nici un joc nu trebuie dedi­
sine acesta este un lucru bun, cat doar unui pubiic pasionat,
sistem uf suferă ca de obicei de aşa cum la simulatoarele de
ceva, şi acel ceva se numeşte păsări metalice zburătoare există
şutul din careu. Fiind acum atenţi moduri arcade, aşa şi aici presta­
sâ nu prea mai poţi înscrie gol cu torii au decis să permită în con­
pasa,-prestatorii Creează o tinuare jocului să fie dedicat celor
situaţie neplăcută fa situaţiile de care tocesc mult dar reţin puţin.
singur păzitorul unde cârţd tu stai Fazele de corner şi fazele tipice
câ eprubeta să se umple de clo­ din care se pot da oricâte goluri
rofilă pentru atrage cât mai tare, doreşte frustrarea personală a
păzitorul plonjează la picioarele jucătorului sunt cele 2 bonus-uri
fâle; Qricîât ai spera că vei da lăsate celor care nu reuşesc sâ
drumul la tim^^p care se încadreze foarte bine în
ghidează eprubeţa tot nu vei schema oamenilor inteligenţi.
reuşi, în generai golurile marcân-
du-^se de cel rnai ^prdape, de l a final cu bucurie
uridevâ din jurul prăpăstiei de la Lucrul cu adevărat ciudat pentru
11 metri.- care introducerea într-un clasor
cu surprize turbo ar fi însemnat o
Şi ceva modificări adevărată onoare este prezenţa
Qricâţ ne-am dori sau nu- FIFA băncilor de rezerve şi a poliţiştilbr
suferă ari de ari o serie de modif¬ pe marginea terenului, nimic
icări (a nu fi confundate cu altceva decât grupuri de indivizi
îmbunătăţiri) unele aducând câte obosiţi care se lamentează lasciv
ceva în joc, care oscilează între cu mişcări ritmice şi repetitive, a
bun, util, prost, aiurea, fără sens, căror utilitate este catalogată de
Super frumos, ciudat Din seria prestatori drept o îmbunătăţire
acestor modificări care probabil pentru joc dar de subsemnatul
la anul vor dispărea urmând a fi drept încă o săptâmînă de justifi­
înlocuite de alte idei geniale
avute de prestatori după petre­
care a sărâţelelor şi cico-ului
consumate de echipa de presta­
r
cerea de Anul Nou, se numără tori în timpul realizării prezentei
mărirea terenului, lucru care e simulări.
bun că nu mai ajungi din 2 drib­ Punând FIFA 2001 pe o scară
linguri la poartă dar prost câ jocul valorică cu predecesorii săi îl Producător:
riscă să devină un tel de bambili- apreciez mai reuşit decât FIFA Electronic Arts
ci intelectual,: adăugarea echipei 2000 dar mai nereuşit decât FIFA ro
Galaîasaray, lucru bun că e 99 (jocul statistic cu cele mai pPistribuitor: 1 "
prezentă în joc, dar râu că nu fig- multe îmbunătăţiri din serie din
o i Best Computers
[ Sd. Bisabeta25
Tel, (01) 31476.98

^recieri: j - — —
O . - sistemul de şut îmbunătăţit
j - joc un pîc mai dinamic

© - goluri din corner


- goturi din faze tipice

Detalii tehnice;
L J
- T"tf_.Ti ".Lf -i— -•

" P r o c e s o r : Jper.ţiumi 6 6
Video:
:
Memorie: Î 3 2 / 6 4 RAM
'Hard disk. N/A

Verdict

-
~ I ••

UPK

•jf.G

• • • • • . . .•
_

Tip joc: Sport/Motociclism - Redactor: Cristian Soare

V
iteza. Viteza este toiul. Crmmlunntă... fiecare". Insă odată ce aceste
Adrenalina susurând pe Atracţia iniţiala totuşi există şi îşi momente relativ penibile au fost
traiecte sinaptice, dendrite face datoria. Singura diferenţă depăşite, SBK2001 vă va umple
urlând nervoase unele la cele­ săritoare în ochi între relaxatul în monitoarele cu savoarea sa.
lalte. Ulei picurând, urlet nervos fotoliu cu televizorul fixat pe în r©st se poate vedea o
de motor de abia ţinut în frâu- O Eurospon şi aplecatul în scaun paradoxală combinaţie-de detalii
motocicleta, prin însăşi natura ei, coordonată cu o mişcare frenet­ şi lipsă de atenţie la acestea.
este un haiku. Cu atât mai ironic ică a tastaturii sau joystickului în Circuitele sunt instantaneu
cu cât cele mai bune sunt făcute timp ce iei un viraj este lipsa recunoscute, modelate fiind în
de japonezi. Să prinzi toată unui comentariu real Câteva toată splendoarea şi detaliul posi­
această nebunie într-un joc este cuvinte aruncate ta începutul cur­ bil, mai puţin cel de la Donington
O adevărată provocare, iar sâ o sei sau in momentele de ciocnire, care a fost puţin retuşat anul
prinzi in toatâ plenitudinea sa în rest sunetul dulce al motorului. acesta, lucru ce nu apare şi in
este o provocare nebuna. Totuşi acest minus minor este joc. Mai este şi problema specta­
Electronic Arts a ridicat mănuşa, contrabalansat de aspectul grafic torilor, aproape inexistenţi, sau în
şi s-a pus la treaba, decisă să impresionant. Modelele de moto­ cel mai bun caz. foarte bine cres­
aducă pe micile noastre ecrane cicletă sunt realizate foarte bine, cuţi. Nu sar, nu ţipă, se uită cu
cea mai bună "simulatie" de trici­ cu o multitudine de detalii, interes fiecare aşezat pe locul.-•
cletă cu motor de reactor. mişcarea piloţilor este la fel de său, mici creaturi bitmapate fără ;
Bineînţeles, competiţia este mai convingător construită, cu 0 sin­ o atenţie deosebita. Pe partea
e şi acest lucru se simte. gură scăpare şi anume neintro cealaltă compensaţia provine din
ducerea stilurilor proprii de aple* dulcele susur al motoarelor ce
care a fiecărui pilot, însă şi reflectă cu fidelitate sunetul reaf.
aceasta este o scăpare minoră,
vechi... Per total, cu toata savoarea
deci nimic ce să strice din
2001 nu reprezintă decât un eye candy de care dispune, neat­
plăcerea cursei. în plus acum
upgrade al ediţiei de anul trecut. enţia acordată unor detalii este
piloţii cad mult mai realist, trans­
Adaosurile se înscriu cu succes cea care trage în jos SBK-ul.
formând aceste momente, oare­
în categoriile "Apetisantă şi Dacă momentele cu
cum indispensabile, într-un
Puternică", fiind vorbâ aici de domnişoarele agăţate de umbre- :
adevărat spectacol.
VTR-ul 1000SP de la Honda şi luţe au fost introduse de ce nu au
Bimota-ul SB8R cu motor Suzuki, Controlul asupra motocicletei foât aruncate înăuntru şi
"Cauciucuri Arzânde" sau "Bucăţi este realizat foarte bine, însă momentele de dupâ cursă, cu :

Zburătoare de la Locul asta înseamnă până la o oră sărbătorirea? Plus sistemul de


Accidentului" în ceea ce priveşte petrecuta în încercarea de a te damage al motocicletei, aparenta
grafica, plus restul efectelor familiariza cu comenzile, stilul, nemurire a piloţilor si lipsa arbi- ;
meteorologice ce se pare câ mişcarea motocicletei. trilor de cursă. Totuşi, dacă aces­
devin nu numai o necesitate dar Momentele acestea vor fi foarte te detalii sunt trecute cu vederea,
şi o obligaţie, tar asemenea bom­ frustrante. căci în timp ce toţi SBK 2001 rămâne un joc bun, ce
boanei, sus de tot, pe ultimul etaj ceilalţi concurenţi merg de parcă îşi face treaba suficient de bine şi
al tortului, tronează cele trei noi au fost născut" pe tricicleta a sa.
trasee ale anului: Oscherstebe respectiva, tu vei reuşi sâ
din recea Germanie, Imola din ocoleşti cu succes carosabilul
Italia şi Valencia din însorita sau vei testa parapetele de Producător:
r • x. - x • • .

Spanie. frânare în cadrul campaniei "O i Electronic Arts . ;


motocicletă de curse pentru
Distribuitor:
j Best Computers
Bd. Elisabeta 25
Te!. (01) 314.76.98

Aprecieri:
0 -grafică bună
- feeEhg pe măsură
- sunetele motoarelor

o - durează ceva timp până te


înveţi cu motocicleta
- lipsă de atenţie ia detalii

Detalii tehnice;
Procesor; Pentium 2 3 3
Video V min 4 M Br

Memorie: 3 2 / 6 4 R A M

a2
Hard drsfc: N / A

• Verdict
88

r
i

TRĂIEŞTE VIATA DE PE STADION

• 16 campionate celebre, inclusiv


Premier League şi Primera Division
/ Sezoane la rând te poţi bucura de
victorie sau te poţi teme de
descalificare
Peste 5D de echipe internaţionale,
inclusiv România, Anglia, Franţa,
Turcia, Germania şi Spania
• Jucători din toata lumea: Gershom,
Kuka, Zagorakis şi mulţi alţii te vur
ajuta pe teren
• Pe marginea terenului se agita
spectatori, antrenori şi rezerve.
/ Poţi sa joci meciuri amicale,
campionate europene sau
mondiale, poţi juca într una din
primele 16 ligi europene sau
organiza propria ligă
• Pase, şuturi, lovituri cu efect,
jaburi, voleuri, lovituri cu capul
deposedări prin alunecare, faulturi
întregesc arsenalul pus la
dispuziţie pentru a câştiga
/ Transferuri, jocul la ofsaid, jocul
om la om şi alte tactici îţi vor mări
eficacitatea
J o c a p r o b a t şi aflat s u b licenţă FIFA *cutie si manual în limba română

C o n t a c t a t i - n e p e n t r u a o b ţ i n e lista j o c u r i l o r ( p e s t e 2 0 0 d e titluri) E l e c t r o n i c A r t s
d i s t r i b u i t e d e B e s t D i s t r i b u t i o n şi lista j o c u r i l o r p a r ţ i a l l o c a l i z a t e î n R o m â n i a

SPORTS f u r n i z o r u l t ă u de j o c u r i
Software<B2000 Electronic Arts Inc. Toate drepturile
sunt rezervate. EA SPORTS si sigla EA SPORTS sunt
M a g a z i n : Piaţa Unirii, corp centrai M a g a z i n Unirea, et.3, Bucureşti, tel: 01-303.01,91
mârci de comerţ sau mărci înregistrate ale Elecltonic M a g a z i n : B d . E l i s a b e t a (fost K o g ă l n i c e a n u ) nr.25 B u c u r e ş t i , t e l : 0 1 - 3 1 4 . 7 6 . 9 8
Arte frc. In Statele Unite steau "m alte ţari. EA
SPORTS'" ecte o marca a Electronic Arte'". Produs
M a g a z i n : Pasajul Pietona! Lipscani (Bd. LC. Brătianu) Bucureşti, tel; 01-310.28.32
oficial cu Ifcenla FIFA . Sigla FIFA© 1977 FIFA .
w
oftice: teltfax 01-345.55.G5/06;07 e-mail; i n f o @ b e s t c o m p u t e r s . r o w w w . b e s t c o m p u t e r s . r b d i s t r i b u t i o n
— • H H B Tip joc: RTS
Redactor; Alexandru Adam

C
&C-ul ăla cu ruşi, crbnosphere ;boş6r6gi d© T

ştiinţă cu halat, telenoveie între rrifsiuni,


trasee de luptă înzăpezite; cazemate cu ori­
ficiu. V2-uri faiice şi deşantişti cu paraşute
decoftate (marca Tania) a primit acum de la
Westwood un doi în coadă. Până şi un urangut&n %i
oligofren îşi va da seama că producătorii:din
Pădurea de Vest au trebuit sâ motiveze' cumva V
absurda aşteptare Ea care au supus publicul de; : i
când cu TŞ. Un asemenea miracoi (să lucrezi timp
de 5 ani la un program educativ cu tancuri ca să-l :

faci să arate ca unul vechi de 8) trebuia/îndulcit


puţin, publicul nefiind obişnuit qu fenomene inex¬
plicabile de asemenea anvergură. Astfel a apărut;
jocul de faţă, care foloseşte o variantă reciclată $( •
pe alocuri îmbunătăţită a motorului grafic TS.

RA2 spune povestea triştă a unui popor dârz


dar sovietic ţinut la respect de naţiunile cori-
locuitoare pe planetă. Devenit vasal "ai aliaţilorceS
transatlantici, acest vajnic norod s-a Văzut abuziv ;; :
cat în nedemna situaţie de a nu măr putea ; V
a pe nimeni decât după obţinerea a
ase autorizaţii şi ştampile. Fiind duşmani; ;#
aţi ai birocraţiei occidentale şi adepţi ai " v;
eatârnării, urmaşii lui Stalin au purces la invazia $
aţelor Unite pentru a-şi revendica drepturile de :

perputere. Astfel, chipul slut al războiului s-a iţit ;


erfid pentru încă o dată între cele două străvechi
rânduieli aflate în cumpănă: democraţia americană
şi alcoolemia rusească. Toate aceste
cutremurătoare întâmplări se petrec în prirrtele -ţ$
minute ale jocului {respectiv în timpul inştafâriir
când o voce glâsuieşte molcom, pe înţelesultuiur^
or în timp ce programul se copiază şi mai molcom ;-
f

pe hard). Mai departe o seamă de scurte intermez-/


zo-uri video punctează victoriile jucătorului pe câm­
pul de lupta oferindu-i acestuia scurte momente de
respiro în compania implanturilor Tahiei, Scobitorii
din gura unui general deosebit de patriot şi nătâng ;
sau a iui Yuri (înlocuitorul lui Kaoe J telekirieticui rijş;!
al cărui fetiş şunt şârmele. (acesta umbiâ prin
briefinguri cu şomoiage de liţe implantate în cap)
care manipulează diabolic întregul stat major: Sovi­
etic pentru atingerea propriilor sale scopuri (o iume
populată de umanoizi cu plase de sifon pexreşîet); 1

' ~Hft V4V " 'W ^mW^ &9mţL •tf** •"

Fiind vorba de un rts, până şi urarigutanui ; :


odgofren îşi va da seamă că jocuişo rezumă ia ]•
strâns resurse din pământ cu camionui, care vor (E>
mai apoi preschimbate în indemnizaţii pentru vet" .:
eranî la rafinărie. Acestea vor fi învestite îritr-o
maşină de război de proporţii conţinând tancuri,
soldaţi, câini, maşini cu beţe pe capota, vaporaşe,
submarinaşe, lansatoare de obiecte alungite dar
groase şi roşii în vârf {rachete fără doar şi poate),
staţii de transmisiuni, radare, fabrici, uzine, clase
muncitoare, turele defensive..-Chiar daca se
seşte motorul grafic al Tiberian Sun-ului, toate
clădirile şi unităţile sunt mulî mai pline de detalii şi
mai sâtios animate, aspectul general al jocului fiind
m
H3 • //A-'J

1
thibQgâţit de tenta retro prezentă
^n;fMnie/ Proporţiile s-au schimbat
de;asemenea, toate unităţile fiind
muiţ rnăi mari decât în TS, iar :
iWajoriîăţir armetor {în afară de:
câteva mai speciale) ie-a fost :...
şcurtatâ râza de acţi une. Dacă se
la-în-considerare şi ritmul mulî
Optimizat;CU'Care; s© pune rftâoa
ipetiahi în; FtA2, $i viteza consid­
erabilă; cu care se scuipă pe
bandâ rulantă unităţi din fabrici,
juCâtCrul va înţelege de ce acum
lupteie 'sunt muit mai acerbe la
•^ânzo^eală, §
• Mtm rt* -Mft «H

fc : RA2 diferă de TS şi prin


numârgi de-ă dreptul îngrijorător
ele tihifâţi prezente care, fără sâ
cadă în patima repetiţiei, îşi
arogă fiecare; câte un rol bine :
definii în lanţul evolutiv a l :
kjpteibr. Unele pot avea chiar mai
multe utilizări, câ de pildă:
desţroyer-ul aliat ştie să tragă cu transformă în funcţie de tipul de
t u n u l s a r capacele în aceiaşi Infanterie care il penetrează
fimp păstrând iâ pupa un bom- (puşcaşul o sa îi monteze o
bardierpentru belit submarine; turela cu mitraliera, inginerul o
flak trăck-ul sovietic doboară sâ-f tacă service truck, dulgherul
avioane din mers dar poate transv - motoştivuitoare şamd); prism
porta; şi câte 5 infanterişti, deso- tehnoiogy (raze care îşi
latorii trag cu jeturi verzi de kiwi îmbunătăţesc efectul de prăjeală
în infanterie sau îşi pot depfoy-a direct proporţional cu numărul de
dozatorul pentru a iradia porţiuni prisme din apropiere) adminis­ Rusia, Cuba şi Iraq) fiecare din
de pământ etc. Evident că atunci trată sub formă solidă, de turn
Când îşi încordează imaginaţia defensiv sau efervescent înşuru­
tre acestea primind în folosinţă Urangutani diverşi
câte un utilaj de luptă specific
aşa tare, designerii de la bată pe tanc; navy seals campi­ (francezii spre exemplu primesc imite paraşutişti î m p o t r i v a s u b ­
Westwoodi mai iâs pe interval şi oni la înot care lipesc leucoplast Grand Gannon. germanii - Tank marinelor. Este enervat că aceştia
cu niscai invenţii pe care publicul exploziv pe flota Inamică; chrono- Desîroyerul, ruşii - Tesla Tank unsori refuză s ă iupte preferând s ă
legionarii care se teleporteazâ
deja^fe cunoaşte; Fiind vorba de uf, românii - carnea expirată >ace pocher pe b o m b o a n e sugus
instantaneu oriunde pe hartă;
nişte baiiieni oneşti şi muncitori şamd). Tributari conceptului
tesla trooper-i experţi în prize
care nu prea ies mult din casă nu conform căruia forţele binelui Obligă piloţii de avioane s
{pot face overclocking la un tesla
o sâri suspectăm de plagiat pe n- înving întotdeauna, dar numai urmărească emisiunea. Are pretenţia
tower dacă sunt poziţionaţi destul
ţru creaţii ca: mirage tanc care se după 26 de runde (când d> de ia aceştia să ia notiţe şi îi testează
de aproape, accetuându-î raîa de
fransformâ în copac când stă pe urinează sânge) şi desfi apoi cu înţrebări-fulger despre "princi-
foc, pofta de distrugere şt raza de
loC (Dark Reign aVeă scouts-i Şi abominabile, designerii alefe probleme ale cuplului '.
acţiune) etc. Fanii primului joc din 1

shtper-i care tdUn puieţi se Westwood i*au răsfăţat pe aliaţi


:
serie vor aprecia şi tratamentul
preschimbâu); carrier-ul ăîîăt care oferindu-le nişte ciurucuri de
cu steroizi administrat vechilor ;ilizeazâ tactici subversive şi este
produce avioane de buzunar (un "speciafe" numai bune de sert
tehnologii (chronosphere, iron înveteraî al războiului psihic. îşi tor­
urangutan olig of ren ar ofta: : jelit mesaje deobhiate pe
curtain) acestea fiind acum-muit turează prizonierii saîutându-î cu
melahcolio amintindu-şi de proto- scoarţa copacilor. Cel mai fra
îmbunătăţite prin faptul că nu se ; amândouă mâinile ridicate deasupra
şş) I weăther controlul care; sur¬ pant exemplu este Camionul cu
mai descarcă pe o singură uni- capului şi primele două degete răschi­
prinde economia duşmană cu fur­ :
Libieni (arma specifică, aţi ghi
tate de pe traseu ci pe o întreagă rate în forma de V şi le înregistrează
tuni (Eatţh 2150 avea şi el aşa it. Bulgariei) poate fi considerat
zonă geografica. apoi ţipetele cu bestialitate. Casetele
ceva acum un an); racheta una dintre cele mai periculoase
unităţi din joc având efectul sunt ulterior comercializate cu eticheta
nucleară {întâlnită deja la rock cu suflu nou pe scena ţării".
Cele două forţe Combatante devastator al unei nucleare
Teleenciclopedia). O sâ trecem
au fost oarecum echilibrate pen­ teleghidate {cu diferenţa câ libi
peşte aceste minore scăpări pen-; fugit de la grădina zooiogică din
tru multiplayer prin faptul că au enii sunt mult mai numero
tru că RÂ2^oferă şi câteva opţiuni
:
uşnad. Nu prezintă semne distinctive
fost scindate în mai multe ţări chiar şi mai ieftini). Orice
destul de originale în ce priveşte însă este uşor peltică din cauza nim­
{aliaţii fiind reprezentaţi pe teren urangutan oligofren îşi p t
arsenaiurde rezolvare a crizelor fomaniei. Dacă puteţi da reiaţii cu
închipui cam ce final ar avea o
.. •

de comunicare dintre popoare: de Franţa, Germania, Coreea, privire la pacient vă rugăm contactaţi- ;
America, iar sovieticii de Libia, altercaţie între libieni şi englezi
IFV vehiefe - un camion care se ne ia; sexcunadine@fierbinte.ro.
•• EV
rvMgJtt
n t 4 r


*SP»ţîSfcrSw^:.v:'r-r.
:
v;0- .^E-WK >r^:-?Kj^<-?3sE^pi

•a

1*
i I

Univers: BattteTech - Redactor: Alexandru Adam

D
acă în numărul trecut recucerească lumile din exil
publicul afla cum şoma­ (despre care cititorul ştie de
jul şi campaniile ;elec- luna trecută că erau măcinate
; torale heetice dăr sângeroase de războaie civile "împotriva
:• au împins luptătorii Ligii:Stelare oricărei logici"). A doua a fost sâ
iă exil^ acum acestuia îi vor fi respecte cu sfinţenie un pro
-dezvăluite câteva informaţii utiie^ gram strict de eugenie care,
; despre urriiaşij acestora - prin modificări genetice, urma
:
Clanuriie- Cititorii îşi aduc fără să îmbunătăţească prestaţiile
:îndoială;aminte cum populaţia • militare ale MechwarrioMfor
; d6 mechwarrior-i fugiţi din Inner (numai cei mai buni dintre
Sphere s-a instalat într-o .zonă ^ . aceştia urmau să beneficieze de
necarţdgrafiată a Galaxiei, onoarea de a-şi păstra genele
;;departe de tumultul Marilor laboratoarelor spre refolosire)
Gasev departe de războaiele Pentru un plus de culoare,
civile şi emisiunile sângeroase Nicholas şi-a botezat primii săi
; ;de divertisment. După moartea Luptători cu Nume de Sânge
liderului zonal ai exilaţilor, fiul Ulterior, soldaţii Clanurilor nu au
^cestuia Nicholas Kerensky a mai avut parte de nume de fam
• preluat comanda şi a purces la ilie, aceştia trebuind să-şi
plăsmuirea unei noi societăţi câştige câte unul prin sudoar jiipTr"
pentru poporul său.

frunţii, în luptă. Justiţia a ev


Astfel, nopţile nedormite cu at de asemenea astfel încât wm
peniţa în mânây închis în birou majoritatea neînţelegerilor se
cu sudoarea pe frunte şi cutii de rezolvau în dueluri între
pizza aruncate pe covor hu au Mechwarrior-i. Dupâ aproape
întârziat să dea rezultate, trei secole, tranziţia de la popor
Nicholas trezi hdu-se într-o turist prin Galaxie la neam
dimineaţă cu o viziune în cap. suprauman a fost completă,
Nu.era o melodie tinerească Clanurile devenind o forţă miti
("goi, dansând in ploaie, cioco­ tară respectabilă şi superioa
lata e a mea") ca înainte, nu era din punct de vedere tehnolo
nici obsesia cu orgasmul simu­ armatelor din Inner Sphere (au
lat si prefăcut, era un vis cu o inventat un model mai robust de
societate de raizboinici; organi­ mech - Omnimech-ul - şi arme
zată pe caste.^ Imaginat şi mai arătoase la efect).

făcut: Nicholas i-a luat frumos


pe cei 8Q0 de mechwarriori din Marea Cruciadă
subordine şi i-a împărţit în 20 de A început în momentul în care
Clanuri. Fiecare din acestea era după 300 de ani de inactivitate,
egal în drepturi şi populaţie, Clanurile s-au hotărât să facă o
avea autonomie parlamentară şi vizită inopinată în Inner Sphere.
deţinea un nume de creatură Din nefericire, sămânţa dis­
lejjendară: Blood Spirit, cordiei a început sâ producă
Burrock, Cioud Cobra, Fire boscheti şi în sânul fostului
MandrilL Ghost Bear, Goliath
i ^ o r p i b n ^ H e i r ş Horsess Ice
•Hellîon J^
r:

Mongoose, Nova Cat, Diamond


Şftârk, Smoke Jaguar, Snow
Raven, Star Adder, Steel Vi per,
WidoWmaker, Wolf si Wplverine
(care au fost ulterior anihilaţi şi I r£
denumiţi The Uhşpoken Clan
pentru o crimă, abominabilă).
Prima sarcinţ de partid a
Clanurilor a fost Să

- .
aţi pe Kentares IV (pentru
erită menţionat că în
răzbuna pare-se moartea
•Bătîleţech nu numai Clanurile
tatălui său, ucis pe acea plan­
au-program de ordine internă inelul doamnei Ghiajna într-un
etă), în 2799, de pe planeta
;Cond)rilentat şi nici: nu sunt sin­ scrin din locuinţa orbului.
Sen dai a început evacuarea
g u r i i fosforescenţi ia tradiţii, Desdemona îi surprinde pe
forţelor mercenarilor însă,
pentru câ în inner Sphere Victor Manuei în cadă, acesta
guvernatorul corpului ceresc,
fiecare Mare Casă îşi educă tresare şi îşi taie din greşeală
furios pe dezerta trupelor fără
• diferii luptătorii! in plus, merce­ venele. în urma unei curse de
preaviz le-a luat prizonieri
narii, disparaţi prin inner maşini prin New York, Michael
familiile. Ulterior toţi cei 2000
Sphere, ai căror soldaţi sunt află de )a tatăl său că a fost ::
de ostateci au fost executaţi iar
: ce! puţin egali !a randament nfiat. Bătrânul pescar îşi
două unităţi Eridani Light
personalului militar ai Caselor descoperă adevărata identi­
Horse (ai 8-iea Batalion de
•arborează de asemenea un tate, în public, şi este arestat
recunoaştere şt ai 50-iea
exotism fascinant în datini. Un de chiar fratele sau iar Xerxes
Batalion cavalerie grea} au
;exemplu interesant ar fi îşi deschide atelierul de coa­
coborât pe planetă împotriva
Northwind High lande rs ale fură. Acum, pentru ultima.dată,
ordinelor. Bătălia care a urmat
căror obiceiuri provin din toate cărţile sunt pe faţă.
a durat o săptămâna şi s-a ter­
apucăturile vechilor regimente
minat în momenîu! în care
scoţiene de pe Pământ, dinain­
toate trupele şi reprezentanţii
tea; erei stelare. De asemenea, exactă a fiecărui eveniment, a
oficiali ai: Draconis Combine au
Eridani Lighî Horse (tot merce­ fiecărei încăierări indiferent cât
fost măcelăriţi'. 50-ui a primit
nari) care până fa izbucnirea de minoră^. Battletech este mai
porecla The Bloody Fîve
ll

primului Război de Succesiune mult decât o înşiruire de întâm


Hundred" în urma incidentului
servea Draconis Combine a plâri cruciale ca aspect este o
iar tradiţia s-a păstrat de atunci
decis să îşi ia catrafusefe alun­ plasă de păianjen, se ramifică
ca batalioanele sâ fie în per­
eci când hăţurile Marii Case au până în colţuri de-a dreptul
manenţă responsabile cu pro­
fost preluate de psihoticul obscure unde cititorul află de
tejarea familiilor celor din
• Jinjiro, vinovat de masacrul a aie civile, de eroi fără %
Eridani Light Horse. , de fapte de arme sau

50 de milioane de civili nevino-


ime atroce, toate petrecute în
cel mai pur anonimat, fără vreo
pauză de înrâurire asupra umanităţii. în
de Grusader-i (conduşi de Jade cafea, cu invazia lăsata pe ciuda aparentei lipse de impor­
Falcon) care îşi doreau sâ stand-by, Ulric Kerensky s-a tantă, relatările rămân detaîiate,
reunească fosta Ligă Stelară, întâlnit cu Anastasius Focht fiecare personaj îşi asumă un
de preferinţă cu forţa. Până la care pe lângă nişte părinţi cruzi trecut iar victimele nevinovate
urmăs-a căzut de acord că ar fi la imaginaţie (ce copilărie o fi continuă să-şi dea viaţa cu
mai bine să se dea o fugă până avut sărmanul cu asemenea aceeaşi Stupoare ca si în cen­
în Inner Sphere de unde sâ nume,..) mai era şi director al trul Galaxiei. Toate unităţile mil­
negocieze mai din mijlocul Comstar. Aceştia au fâcut un
evenimenteior viitoarea impli­ pariu pe care Clanurile, în vir­
care a Cianurilor în soarta tutea onoarei de care se
umanităţii. Leo Showers din făcuseră vinovate în repetate
Clanul Smoke Jaguar a fost rânduri, trebuiau să-1 respecte:
ales sâ medieze invazia însă pe lupta pentru Terra urma să aibă
(a jumătatea drumului spre Terra loc pe planeta Tukayyid iar
adesta s-a văzut nevoit sâ dacă pierdeau, invazia urma să
moară atunci când nava sa de fie amânată 15 ani. Nu con­
comandă a fost penetrată tează ce se întâmplă în cazul
pasional de un fighter kamikaze. unei victorii pentru că, oricum,
In ciuda succesului repurtat pe Clanurile au pierdut. în mod
câmpurile de luptă din inner ruşinos chiar pentru că militarii
Sphere, Cianurile au trebuit să antrenaţi de Comstar (supranu­
întrerupă momentan emisiunea miţi ComGuards) erau inferior
eohioati si neexoerimentatL
tr&zînriti-se fărâ conducător.

itare indiferent de apartenenţă


sau culori politice au o istorie
proprie şi interacţioneazâ mai
devreme sau mai târziu cu
restul Universului paratei şi
viitor ai FASA.
Singura teamă care-mi încearcă
viscerele în momentul acesta
este probabilitatea ca
Microprose, odată ce a pierdut
licenţa Battletech să nu s e
f :

reprofileze asemenea Activision,


Nu de alta dar am auzit ca Star
Trek-u! ăsta se lasă cam uşor .¬
La toată lumea, pe capace de
bere.
t I
1 I
Articol: Buget Redus - Redactor: Cristian Soare

Doiifi universuri antagonice, însâ oarecum comn le meu tare

Syndicate W a r s / W a r h a m m e r D a r k Omen
Cerinţe minime
Procesor: P166 Memorie: 16MB Hard: 90Mb

O
- combinaţie reuşită acest
pachet, Două universuri antag­
onice, insa oarecum comple-
m m i h i r e . Syndicate Wars aste un
c y b e r p u n k î n t r a d i ţ i o n a l u l s e n s al
cuvântului, c u c â t e v a infuzii
s ă n ă t o a s a d e h a r d S F pur, î n t i m p
ce W a r h a m m e r .aduce pe portativ
un lantasy medieval.
Bullfrog nu şl-a câştigat repu­
taţia l a c â n d clone d e Solitaire iar urbane, încercând sa men ;hi ş t a t e d e s e r v i c i u Grafic, a m â n d o u ă se prezintă
a c e s t l u c r u s e s i m t e , şi d a c â gros de manipulare pus peste lima a r h a m m e r , e i f i i n d iarăşi foarte bine, d i s p u n â n d de
e v o i t i s ă î n t o a r c e ţ i c â t e v a tile cetăţenilor de compania pentru r e s p o n s a b i l i şi p e n t r u p a r t e a d e engine-uri ieşite din actualitate ce
m a r e a c a r t e a i s t o r i e i si s a v a care lucrezi (Eurocorp), ameninţat pen'n'paper a acestuia, Dark î n s â î ş i fac t r e a b a m a i m u l t d e c â t
lintiţi c e p e p i n i e r ă d e d e s i g n e n a de către mişculaţiile rebele ale The O m e n este un RTT toarte bine bine, Deci. amatori din toate tarile,
•rezemat a c e a s t ă firmă, veti Church Of The New Epoch. Pe r e a l i z a t , n e r i d i c â n d u - s e t o t u ş i la sunteţi aşteptaţi pe rafturi.
ope să percşpeţi frânturi din a c e a s t ă bază stabilă se nivelul unui Myth, însă apropiindu-
dul adevăr: S W este un must- d e s f ă ş o a r ă e p o p e e a ta e r o i c a , într- se. Universul este structurat între •

ave. Continuând povestea din un s q u a d b a s e d strategy de cali­ limitele acceptabile, partea d e Distribuitor: Bost Computers - 01.31476,98
primul Syndicate, te gâseşti în t a t e şi p e n t r u t o a t e v â r s t e l e . gameplay nu prea lasa d e dorit, Pret: 16,2$
poziţia de a controla o ceata de Pe cealaltă parte ne vine Dark fiind suficient de stufoasă încât sa Verdict: 1 * MM -M
m a x i m p a t r u boti prin diferite locaţii O m e n d e la G a m e s W o r k s h o p , satisfacă toate gusturile.

A fost responsabil parţial de renaşterea RPG-uritor Este unul dintre RTS-urile clasice

Diablo Warcraft:
Tides Of Darkness
f = l i a b l o a fost responsabil parţial isticâ s-a făcut uşor, fără urlete
în luptă (oamenii ajutaţi d e elfi,
l5Jde renaşterea RPG-urilor, s a u scrâşnete din dinţi. Considerat
pitici şi a l t e l i g h i o a n e p e d e - o
a d ă u g â n d o cotă d e acţiune d e m u l t ă l u m e a fi m a i b u n d e c â t
p a r t e şi a c e i plini d e r ă u t a t e o r e i ş i
s ă n ă t o a s a , şi n e f o l o s i n d u n s e t d e D i a b l o 2 , p r i m u l p o r n e ş t e la d r u m
a j u t o a r e l e lor s c e l e r a t e , trolri şi
r e g u l i p r e s t a b i l i t c u m ar fi A D & D , c u trei eroi (Warrior, R o g u e şi
goblinii, de cealaltă parte) sunt
C u partea de acţiune,furibundă S o r c e r e s s ) , fiecare destul de diferit
construite foarte bine, atât ca
^^^^^^ - H ^ ^ H

p r e z e n t ă d u p â f i e c a r e c o l t , redi^ ca stil d e iuptă. c u m u l ţ i m e a d e


f e e l i n g , stil d e l u p t ă , s p e e c h - u r i şi
rectionarea unei generaţii întregi item-uri atât d e g e n e r o a s e ca
parte grafică. Story-ui este b u n ,
de jucători obişnuiţi cu împrăştiatul savoare dăruită feelingului general,
reuşind să se păstreze totuşi în
diferitelor creaţii d e m n e d e un bes- o poveste bine închegata,
f u n d a l , f â r a a ieşi e x t r a o r d i n a r d e

F
tiarum înspre o zonă mai R P G - momente cinematice frumoase, o
ă r ă nici o î n d o i a l ă W a r c r a f t 2 mult în e v i d e n ţ ă / d i s p u n â n d de
oarece lipsă de varietate în c e e a
este unul dintre RTS-urile cla­ m o m e n t e cinematice bine realizate
c e p r i v e ş t e l o c a ţ i i l e , şi o s c u r t i m e
s i c e , u n fel d e p ă r i n t e m a i b ă t r â n p e n t r u a c e l e v r e m u r i . Per t o t a l ,
relativ apreciabilă. Grafic este
ş i c u m i n t e a la c a p d e c â t t o ţ i c o p i ­ W a r c r a f t 2 i n t r ă ş i el î n a c e a l i s t ă
destul de bun, fără a excela.
laşii c l o n a t i c e a u a p ă r u t p e s t e de must-have-urî, o cutiuţă bună
C o n c l u z i o n â n d , încă un clasic,
n o a p t e şi f r a t e l e m a i m a r e al d e p u s în o r i c e b i b l i o t e c ă c e s e
încă un joc b u n , încă o cutiuţă
Starcraft-uluL Puţine lucruri sunt respectă.
p e n t r u raft.
de spus despre acest joculeţ ce a
dat formă, alături de Dark Reign,
Total A n n i h i l a t i o n şi C & C , g e n u l u i
Distribuitor: Best Computers - 01.314.76.98 RTS, construind o frumoasă statu­ Distribuitor: Best Computers - 01.314.7Ş.98
Preţ: 17.3$ • ie p e p i e d e s t a l u l r i d i c a t c u g r e u d e Pret: 14$
Verdict: Ftml D u n e 2 . Cele d o u a pârti aruncate Verdict: m

96

!
Blade Runner Are momente ce aparţin mai mult de un adventure
decât de un RPG

Cerinţe minime _____


Procesor: P166 Memorie: 16 MB Hard: N/A
R e t u r n To Krondor

urmăreşte in''^^şşiâ/eciiţi^; a ; :

| 5 | r o b l e m a iui RTK este fap- sens pompos aproape;


gazetei. înSynd^cate ^/^rs,v îar acum
urftLit ca vine dupa Betrayal momente ce aparţin mai mult
u^ădvemure bazat pe un film-ce la râfe •JBccpciEnd o
at Krondor, unul dintre cele mai de un adventure decât de un
duS iui ă fost lâciit pe baza unei cârţi- Kflgama îarga de
populare RPG-uri. panii ce RPG, un story liniar, o perspec­
Evident, filmul este. excefenţul Blade genuri, acest
aşteptau nerăbdători să pună tivă 3rd person cu o cameră
Ryhner $. iii* • RiBiây S iar cârtea; pachet îşi face tre-r
"Do andfoîds tirearn of etectrfe shee lipsită de empalie, meniuri
a ||^i|^|îi| plasata şi ea în criminale, multe, puhoaie,
grămadă (de fapt este un joc în
aba şi nu prea.
Pentru maniacii cu
aceeaşi ligă valorică că şi fiimol; -
joc, pe de-o parte explorarea maşini avem .
t •• •— .

^^Ji^^^lS^i^ŞllK fOŞt
universului jocului, pe de altă Rally, pentru cei cu
tăcut de VVeştvyopd^ parte a meniurilor). direcţia înspre maşini;: sânge şi
industriei: jocurilor, tâtucâ RTS.-uriior şi Pe partea bună este de vaci împrăştiate pe monitor avem
mămică însarcinâ^ă ă iui DUhe3 şi ce s
menţionat aportul lui Raymond Carmageddon^ pentru cei cu spirit
este şi marăyrpfe au E. Feist {creatorul universului constructiv şi de conguest este
reuşita una pestevâliă, sâ creeze un;
;
în care au ioc cele două jocuri)
adyentuw^ foarte prezentabil la partea de story, ce este bine
grâfic ;cu momente cinenlatice
y
construită, desfâşurându-se
bine realizate,; presărat cu multe surp treptat şi reuşind sâ implice
şi dispunând de o întreagă pleiadă de jucătorul suficient de mult, şi
caractere niemorşbiîe mâna pe Beîrayal at Krondor 2
au fost foarte dezamăgiţi; căci partea grafică, relativ bine real­
de rejLfcabiiitătf^fâră precedent sau izată, fără prea multe detalii
^ete treisprezece tinaluri diferite. RTK schimbă direcţia destul de
drastic. Trecând peste ele­ însă.
Stpry-ul este paratei cu cel din fii m,
tu fiind un. Wade runner rnşi nou venit în mentele evidente de genul
Unitate; Ce afacere mtŞ grafică bine implementată în ; •
contemporaneitate, noua Distribuitor: Monosit Oî/330 23 75 Civilization, pentru cei I
dârdâie' cărei ite ;ş&;îricutcă în mod Preţ: 12$ vârstă vine Earth Wor
curent cu c^â duââ de Dec* direcţie a şinei ne duce înspre
un stil mult mai serios, matur în Verdict: pentru cei cu impresii de pî
cap acest pachet conţine şi M 6
Aggressor. Lunâdu-le pe rând, o
şă aflaţi că primul, cu toate câ nu
Feefingul general de Umberto-Eco-se-întalneşte a auzit mai nimeni de el, este
cu-Agatha-Christie-la-o-cafea totuşi un joc.Pu maşini deştu! de
bunicel, fără sâ exagereze,
Gabriel Knight 3 depăşit la capitolul grafică înşăv ;
Despre Carmăgeddon nu cred că
mai sunt multe de spus; ştiţi;şi voi.
Civilization este primul din lunga -
serie, un joc excelent pe toate
ncâ o dată intrăm în pan­ planurile. Mai puţin grafic; evident,
seamă de opţiuni în privinţa
talonii lui Gabriei Knight, având acum aproape aceeaşi
camerei, suficiente încât să
ajnic detectiv al întâmplărilor, vârstă ca şi mine. Earth Worm Jim
mului şi a! cărţii), Gy-toate că aceas satisfacă doleanţele, însă nu
supranaturale, condimentate se califică în aceeaşi categorie cu
| S | î j | ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ păs înapoi, ea prea pentru a face o treabă
din când în când cu o plimbare produsele Jeco pe care scrie
| & | ^ ^ L ^ n ^ M ne introducă în tinir excelentă- Combinaţi aceasta
versul Blade. Runrier-poate niult mai mult în şosetele asistentei dum- cu voîce-acting-ul foarte prost
; dşeâţar fi reu$it un 6y£ntuai joc bazat al lui Tim Curry (vocea
pe pbveşteâ din fitnii^dândi; oricum, am fi supranaturalului detectiv) şi
ştiut sfârşitul d ^ încă o serie de minusuri
" atiyitafea atenţipn^p dpmfliiipr vbaştre apropo de partea de story, şi
; apropo de ;Stârea grafică a produsului,. aveţi listă cij luprurile care
euvâatiunţcă^h^ •& scârţâie. Pe partea pozitivă
: vă; faceţi griji, Biade Runner r^iştând; Cu
: sunt elementele componente
c uşurinţă; producţiilor niai ;noU • ; • / ale poveştii, documentarea ce
; :

frizează spitalul 9 apropo de "între 3 şi 5 ani", nefiind un side-


; Punând ^ ;i scroller extraordinar. Iar cu voia
; peâţe; chiuvetă şirufe peşte-Şârrnâ, S • Rennes4e'Chateau feelingul
dvs-, ultimul pe listă, F-16
T

; trăgând linie şi semriând^eu :vâ ;zic şâ;;i; : general de Umberto-Eco-se-


:

înîâlneşte-cU'Agatha-Christie- Aggressor, rodul, colaborării între


lăşaţi revfâtedin mână şi să ivă duceţi Sâ nealui,. Grace Nakimura. Cei cu un inginer de aeronave şi un pilot
:îl cumpăraţi,-paci m^ Curiozităţi istorice îşi amintesc. la-o^cafea puzzle-urile bune,
cu experienţă, ce reuşeşte sâ
T

iaşerrienea preţ derizoriu esfe şi păcat Să probabiî că după cum primul şi modul în care aceeaşi reCur ducă realismul pe noi"culmi, însă
.îl pierdeţi;; • • GK a fost realizat cu desene sivă poveste se desfăşoară. cade repede în restul elementelor.
20- iar al doilea s-â folosit de Deci, GK3 este un joc bun, Deci, după cum spune şi nota, e
nebunia cu FMV-uriie de pe la însă nu excelează. bun şi nu prea.
mijlocul anilor '90, cei de-al
treilea vine, în virtutea tradiţiei
mai mult sau mai puţin Detalii
Distfitaiitor: Best Computers ^01,314.76.98: sănătoase, cu o schimbare de Distribuitor: Monosit ^ 01.33023 75 Distribuitor: Best Computers - 01.314.76.98
Preţ: 14:2$: l • • Mfi- • engine, având acum unul 3D, Preţ: 12$ Preţ: 27.4$
V«r<iict: relativ bine realizat, cu o Verdict: Verdict:
GLORIA VTCD a v o
\v

84 88 92 2 0 0 0

Let's save their spirt!

... tfcroug/i M C CD, D V D ,


We VIDEOTON!

mm '
CD m
CD-I
PHOJO-CD 4

^ mo-co
1<J
S'Jlllll

-1937j

tf/ VTCD VIDEOTON «

c o m p o t Disc Factory Ud-

H-8001 Hungaiy /jjV

****
JI
!
5sa transa,

- 4 5
: •.
XtremPC si-a lansat noul site: www.xtrempc.ro.
mu M\ ' • -km. J J
^ t ^ " ^

"Consumul" excesiv de internet poate cauza dependenta. Pentru a o amplifica,


• • • _ •

Conţine principalele articole din cadrul revistei, ştiri, demo-uri, drivere, teste hardware, sondaje, forum, download-uri si multe alte informaţii