Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea „Danubius” din GalaŃi

Facultatea de Drept
Catedra de drept public şi drept privat

Teme pentru lucrarea de licenŃă în anul universitar 2009 – 2010


la disciplina Psihologie judiciară

1. Aspecte privind psihologia infractorului


2. Aspecte ale psihologiei autorilor de atentate teroriste
3. Victimizarea copiilor
4. DelincvenŃa juvenilă. InfluenŃa mediului familial
5. ImplicaŃii psiho - sociale ale privării de libertate a persoanelor vârstnice
6. Aspecte psihologice privind delincvenŃa juvenilă în România
7. Privarea de libertate şi resocializarea infractorilor din perspectiva psihologiei
judiciare
8. Aspecte psihologice ale delincvenŃei juvenile
9. Victimizarea femeilor
10. Victimizarea bătrânilor
11. DelincvenŃa juvenilă. De la etiologie la strategii de prevenire
12. Dimensiunea psihologică a relaŃiei agresor – victimă
13. Mărturia din perspectiva structurii caracteriale a martorului şi a mediului de
provenienŃă
14. Psihologia martorului minor
15. Problematica psihologica a mărturiei judiciare
16. Aspecte ale psihologiei criminalilor in serie
17. Aspecte ale psihologiei infractorilor femei.
18. ContribuŃii Româneşti la dezvoltarea Psihologiei judiciare
19. Aspecte psihologice implicate in prevenirea victimizării
20. Problematica psihologica a suicidului

Conf. univ. dr. Anişoara POPA