Stilul

Stilul Beletristic

Dumitrache Valentina-Raluca Clasa a XI-a A Stilul artistic (beletristic)

CONVENTIONALITATEA : in timp ce toate celelalte stiluri comunicarea urmareste sa redea realul sau ceea ce este considerat ca real ( in cazul unui fals . destinatarul nu-si pune problema falsului .. in care esentialul il constituie transmiterea de informatii .este unica si irepetabila . el stie ca e vorba de fictiune . astfel incat in . destinatarul reactioneaza mai devreme sa mai tarziu ) . forma devine element esential si modelator in transmiterea informatiei . CARACTERISTICI . Prin urmare . .DESCHIDEREA SPRE TOATE MIJLOACELE DE EXPRESIE . CUPRINDE: operele literare în proză.. textul literar scoate in evidenta functia poetica a limbajului deoarece scriitoruleste foarte atent nu numai la.STILUL BELETRISTIC . .. memoriile. El se opune celorlalate stiluri functionale . se apeleaza la toate sferele vocabularului . INDIFERENT CARUI STIL FUNCTIONAL AR APARTINE . amintirile. jurnalele. in stilul artistic comunicareaeste expresia unei alte realitati imaginate de autor .. cum spune . tot aici pot fi incluse eseurile. ci si la . ca epresie a unui continut determinat . versuri şi operele dramatice. ceea ce spune. . CARE ARE UN DOMENIU PROPRIU DE MANIFESTARE : DOMENIUL ESTETICULUI . In stilul artistic transmiterea informatiei este corelata cu efectul produs de o anumita forma de transmitere a informatiei asupra destinatarului . forma . de conventie .

3. . ultima fiind insotita si de mijloace extralingvistice de expresie ( melodica . . gestica . 2. sensuri multiple ale aceluiaşi cuvânt. predomina prezentul . 5. contrastul dintre sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvintelor (în special în poezie.opera literara apar deopotriva : regionalisme . . 4.dintre modalitatile de comunicare : monologul scris ( literatura culta ) . arhaisme si neologisme . unicitate şi inovarea expresiei. poezie . proza poetica . elemente de jargon si de argou . prin modul neobişnuit în care se folosesc cuvintele). monologul oral ( . caracterul individualizat al stilului. bogăţie lexicală .din punct de vedere statistic. CARACTERISTICI: 1. libertatea pe care autorul şi-o poate lua în raport cu normele limbii literare. dans si mimica ) . 6.in naratiuni predomina timpul trecut ( perfectul compus in alternanta cu perfectul simplu ) . pe cand in descriere .

înglobează elemente din toate stilurile funcţionale. termeni de jargon sau argou etc). frumos. prin anumite calitati. extinderea semantica prin utilizarea sinonimiei si a polisemiei unor termeni. 11. o mare complexitate. un mesaj nu mai e un simplu instrument. dar şi din afara limbii literare (arhaisme. centrată asupra lui însuşi. 9. obsedant. în expresii şi locuţiuni populare. proverbe etc. amuzant etc. repetiţii. mesajul are funcţie poetică. Funcţia poetică se manifestă desigur în poezie. 10. sensuri figurate etc. elemente de argou. . un vehicul pentru informaţie. 12. rime. folosirea termenilor cu sens figurat ca si a celora care. Pregnanţa mesajului e produsă de simetrii. elemente de jargon). asigurându-i acestuia o structură care îl face perceptibil la nivelul formei şi adesea uşor de fixat în memorie. termeni regionali. Prin funcţia poetică. emotii. e prezentă în vorbirea curentă. ci un text interesant în sine: plăcut. arhaici. sentimente. neologisme. data fiind diversitatea operelor literare cat si faptul ca fiecare autor isi are propriul stil. dar nu numai în ea. 8. în sloganuri. regionalisme.7. ritm. trezesc in constiinta cititorilor imagini plastice. bogatia elementelor lexicale (cuvinte din fondul principal lexical.

3. 2.13. Claritate: exprimarea clară a gândurilor şi a sentimentelor. cuvintele sunt utilizate cu functia lor conotativa. Puritatea: utilizarea mijloacelor lingvistice admise de limba literară. CALITĂŢILE GENERALE ALE STILULUI: 1. Precizia: utilizarea riguroasă a termenilor în organizarea enunţurilor. 5. 14. 4. relieful enuntului poate fi intarit chiar si prin abaterea de la uzul curent al limbii. Proprietăţi: utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate pentru exprimarea gândurilor şi sentimentelor. Corectitudine: respectarea normelor limbii în organizarea comunicării. PARTICULARITĂŢI LINGVISTICE .

după Macedonski.Lexicale: Polisemantism. un temperament original. Mărcile subiectivităţii Sintactice: Diversitatea raporturilor de subordonare. Nimeni din câţi l-au cunoscut. Formula lui . monologul lui exploziv făcut din vervă paradoxală şi cinică va lipsi de aici înainte acelora care se obişnuiseră să vadă în el un camarad sau un înaintaş. Ştefan Petică şi Iuliu Săvescu. Sensul conotativ. Inversiuni. purtător de steag al tendinţelor de înnoire în lirica românească. Varietate lexicală Morfologice: Valori expresive ale părţilor de vorbire. amestec de boem şi dandi. l-au auzit citindu-şi versurile pe scenele pe care apărea cu plăcere sau numai l-au văzut trecând înfăşurat în marile lui şaluri colorate. înaintaşii cărora le-a adus uneori omagiul său. dislocări topice Stilistice: Prezenţa procedeelor artistice Exemplu de text artistic <<Cu Ion Minulescu a dispărut o figură foarte vie a mişcării noastre literare. nu va putea uita pe artistul independent în persoana căruia s-au concentrat timp de aproape patru decenii lozincile modernismului literar.

. Autor. Tudor Vianu şi titlul lucrării de unde este extras fragmentul. prima sintagmă. Titlul sugerează că textul ar putea fi la graniţa dintre ştiinţific şi literatură.literară şi umană era aproape în întregime constituită curând după 1900 când. Ion Minulescu al posterităţii. Ion Minulescu.>> (Tudor Vianu. în fiecare seară. Ion Minulescu al posterităţii ETAPE 1. la „Chat Noir sau la „Noctambule". de tipul lui Aristide Briand. risipeau spiritul lor scânteietor în renumitele taverne literare ale Metropolei. gustul său fusese definitiv cucerit de poeţii simbolişti şi de acei versificatori în acelaşi timp rafinaţi şi populari. în urma celor câţiva ani petrecuţi la Paris. care. Aici trebuie remarcat faptul că titlul sintetizează conţinutul textului: un elogiu adus poetului Ion Minulescu. titlu (se află în partea dreaptă jos) şi temă (despre ce e vorba in text) În subsolul textului este indicat numele autorului.

. a doua sintagmă.fixează subiectul lucrări. al posterităţii.. exprimă o opinie subiectivă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful