Stilul Beletristic

Dumitrache Valentina-Raluca Clasa a XI-a A Stilul artistic (beletristic)

textul literar scoate in evidenta functia poetica a limbajului deoarece scriitoruleste foarte atent nu numai la. . tot aici pot fi incluse eseurile... In stilul artistic transmiterea informatiei este corelata cu efectul produs de o anumita forma de transmitere a informatiei asupra destinatarului . destinatarul reactioneaza mai devreme sa mai tarziu ) . destinatarul nu-si pune problema falsului . CARACTERISTICI . in care esentialul il constituie transmiterea de informatii . el stie ca e vorba de fictiune . se apeleaza la toate sferele vocabularului . El se opune celorlalate stiluri functionale . versuri şi operele dramatice.STILUL BELETRISTIC . astfel incat in . de conventie . ci si la . in stilul artistic comunicareaeste expresia unei alte realitati imaginate de autor . ceea ce spune.este unica si irepetabila .CONVENTIONALITATEA : in timp ce toate celelalte stiluri comunicarea urmareste sa redea realul sau ceea ce este considerat ca real ( in cazul unui fals .. . . memoriile.. cum spune . Prin urmare . ca epresie a unui continut determinat . CUPRINDE: operele literare în proză. forma devine element esential si modelator in transmiterea informatiei . CARE ARE UN DOMENIU PROPRIU DE MANIFESTARE : DOMENIUL ESTETICULUI .DESCHIDEREA SPRE TOATE MIJLOACELE DE EXPRESIE . INDIFERENT CARUI STIL FUNCTIONAL AR APARTINE . forma . amintirile. jurnalele.

5. 2. 3. bogăţie lexicală . . predomina prezentul . 4.dintre modalitatile de comunicare : monologul scris ( literatura culta ) . libertatea pe care autorul şi-o poate lua în raport cu normele limbii literare. CARACTERISTICI: 1. unicitate şi inovarea expresiei. dans si mimica ) . poezie . ultima fiind insotita si de mijloace extralingvistice de expresie ( melodica .in naratiuni predomina timpul trecut ( perfectul compus in alternanta cu perfectul simplu ) .opera literara apar deopotriva : regionalisme . caracterul individualizat al stilului. gestica . .din punct de vedere statistic. arhaisme si neologisme . proza poetica . prin modul neobişnuit în care se folosesc cuvintele). 6. . pe cand in descriere . elemente de jargon si de argou . contrastul dintre sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvintelor (în special în poezie. sensuri multiple ale aceluiaşi cuvânt. monologul oral ( .

dar şi din afara limbii literare (arhaisme. dar nu numai în ea. obsedant. Pregnanţa mesajului e produsă de simetrii. frumos. în expresii şi locuţiuni populare. elemente de argou. neologisme. Prin funcţia poetică. prin anumite calitati. 11. bogatia elementelor lexicale (cuvinte din fondul principal lexical.7. 12. termeni de jargon sau argou etc). e prezentă în vorbirea curentă. ci un text interesant în sine: plăcut. înglobează elemente din toate stilurile funcţionale. sensuri figurate etc. un mesaj nu mai e un simplu instrument. proverbe etc. regionalisme. în sloganuri. trezesc in constiinta cititorilor imagini plastice. asigurându-i acestuia o structură care îl face perceptibil la nivelul formei şi adesea uşor de fixat în memorie. termeni regionali. 8. amuzant etc. 9. emotii. data fiind diversitatea operelor literare cat si faptul ca fiecare autor isi are propriul stil. repetiţii. rime. sentimente. extinderea semantica prin utilizarea sinonimiei si a polisemiei unor termeni. ritm. centrată asupra lui însuşi. o mare complexitate. mesajul are funcţie poetică. elemente de jargon). folosirea termenilor cu sens figurat ca si a celora care. 10. un vehicul pentru informaţie. . Funcţia poetică se manifestă desigur în poezie. arhaici.

3. Corectitudine: respectarea normelor limbii în organizarea comunicării. 4. relieful enuntului poate fi intarit chiar si prin abaterea de la uzul curent al limbii. 2.13. Proprietăţi: utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate pentru exprimarea gândurilor şi sentimentelor. CALITĂŢILE GENERALE ALE STILULUI: 1. Precizia: utilizarea riguroasă a termenilor în organizarea enunţurilor. cuvintele sunt utilizate cu functia lor conotativa. Claritate: exprimarea clară a gândurilor şi a sentimentelor. PARTICULARITĂŢI LINGVISTICE . Puritatea: utilizarea mijloacelor lingvistice admise de limba literară. 5. 14.

dislocări topice Stilistice: Prezenţa procedeelor artistice Exemplu de text artistic <<Cu Ion Minulescu a dispărut o figură foarte vie a mişcării noastre literare. Formula lui . Varietate lexicală Morfologice: Valori expresive ale părţilor de vorbire. Nimeni din câţi l-au cunoscut. Sensul conotativ. înaintaşii cărora le-a adus uneori omagiul său. amestec de boem şi dandi.Lexicale: Polisemantism. Mărcile subiectivităţii Sintactice: Diversitatea raporturilor de subordonare. Ştefan Petică şi Iuliu Săvescu. l-au auzit citindu-şi versurile pe scenele pe care apărea cu plăcere sau numai l-au văzut trecând înfăşurat în marile lui şaluri colorate. Inversiuni. un temperament original. nu va putea uita pe artistul independent în persoana căruia s-au concentrat timp de aproape patru decenii lozincile modernismului literar. purtător de steag al tendinţelor de înnoire în lirica românească. după Macedonski. monologul lui exploziv făcut din vervă paradoxală şi cinică va lipsi de aici înainte acelora care se obişnuiseră să vadă în el un camarad sau un înaintaş.

care. gustul său fusese definitiv cucerit de poeţii simbolişti şi de acei versificatori în acelaşi timp rafinaţi şi populari. . titlu (se află în partea dreaptă jos) şi temă (despre ce e vorba in text) În subsolul textului este indicat numele autorului. Autor. în urma celor câţiva ani petrecuţi la Paris. Aici trebuie remarcat faptul că titlul sintetizează conţinutul textului: un elogiu adus poetului Ion Minulescu. la „Chat Noir sau la „Noctambule".literară şi umană era aproape în întregime constituită curând după 1900 când. Ion Minulescu al posterităţii. în fiecare seară. de tipul lui Aristide Briand. prima sintagmă.>> (Tudor Vianu. Ion Minulescu. Ion Minulescu al posterităţii ETAPE 1. Titlul sugerează că textul ar putea fi la graniţa dintre ştiinţific şi literatură. Tudor Vianu şi titlul lucrării de unde este extras fragmentul. risipeau spiritul lor scânteietor în renumitele taverne literare ale Metropolei.

al posterităţii..fixează subiectul lucrări. a doua sintagmă. exprimă o opinie subiectivă. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful