Stilul Beletristic

Dumitrache Valentina-Raluca Clasa a XI-a A Stilul artistic (beletristic)

. tot aici pot fi incluse eseurile. . textul literar scoate in evidenta functia poetica a limbajului deoarece scriitoruleste foarte atent nu numai la. ca epresie a unui continut determinat . amintirile. Prin urmare .. CARE ARE UN DOMENIU PROPRIU DE MANIFESTARE : DOMENIUL ESTETICULUI . jurnalele. . CARACTERISTICI . se apeleaza la toate sferele vocabularului . ci si la .. INDIFERENT CARUI STIL FUNCTIONAL AR APARTINE .este unica si irepetabila . destinatarul reactioneaza mai devreme sa mai tarziu ) . . forma devine element esential si modelator in transmiterea informatiei . versuri şi operele dramatice.DESCHIDEREA SPRE TOATE MIJLOACELE DE EXPRESIE . astfel incat in . In stilul artistic transmiterea informatiei este corelata cu efectul produs de o anumita forma de transmitere a informatiei asupra destinatarului . CUPRINDE: operele literare în proză. memoriile.CONVENTIONALITATEA : in timp ce toate celelalte stiluri comunicarea urmareste sa redea realul sau ceea ce este considerat ca real ( in cazul unui fals . in stilul artistic comunicareaeste expresia unei alte realitati imaginate de autor . El se opune celorlalate stiluri functionale . forma . el stie ca e vorba de fictiune . de conventie . cum spune .STILUL BELETRISTIC . in care esentialul il constituie transmiterea de informatii . destinatarul nu-si pune problema falsului .. ceea ce spune.

predomina prezentul . 4. 6. . libertatea pe care autorul şi-o poate lua în raport cu normele limbii literare. 3. pe cand in descriere . . proza poetica . arhaisme si neologisme .in naratiuni predomina timpul trecut ( perfectul compus in alternanta cu perfectul simplu ) . prin modul neobişnuit în care se folosesc cuvintele). ultima fiind insotita si de mijloace extralingvistice de expresie ( melodica . bogăţie lexicală . 5. contrastul dintre sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvintelor (în special în poezie.din punct de vedere statistic. monologul oral ( . gestica .dintre modalitatile de comunicare : monologul scris ( literatura culta ) . . dans si mimica ) . poezie . 2. unicitate şi inovarea expresiei. CARACTERISTICI: 1. elemente de jargon si de argou . caracterul individualizat al stilului.opera literara apar deopotriva : regionalisme . sensuri multiple ale aceluiaşi cuvânt.

sensuri figurate etc. e prezentă în vorbirea curentă. înglobează elemente din toate stilurile funcţionale. . ritm. o mare complexitate. în expresii şi locuţiuni populare. repetiţii. 9. Prin funcţia poetică. ci un text interesant în sine: plăcut. dar şi din afara limbii literare (arhaisme. asigurându-i acestuia o structură care îl face perceptibil la nivelul formei şi adesea uşor de fixat în memorie. un vehicul pentru informaţie. Funcţia poetică se manifestă desigur în poezie. emotii. Pregnanţa mesajului e produsă de simetrii. elemente de argou. elemente de jargon). sentimente. mesajul are funcţie poetică. prin anumite calitati. 8. 10. trezesc in constiinta cititorilor imagini plastice. proverbe etc. extinderea semantica prin utilizarea sinonimiei si a polisemiei unor termeni. amuzant etc. regionalisme. data fiind diversitatea operelor literare cat si faptul ca fiecare autor isi are propriul stil. 12. un mesaj nu mai e un simplu instrument.7. centrată asupra lui însuşi. folosirea termenilor cu sens figurat ca si a celora care. rime. arhaici. obsedant. neologisme. în sloganuri. bogatia elementelor lexicale (cuvinte din fondul principal lexical. termeni de jargon sau argou etc). frumos. 11. dar nu numai în ea. termeni regionali.

4. 5. Corectitudine: respectarea normelor limbii în organizarea comunicării. CALITĂŢILE GENERALE ALE STILULUI: 1. 3. Proprietăţi: utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate pentru exprimarea gândurilor şi sentimentelor. PARTICULARITĂŢI LINGVISTICE . relieful enuntului poate fi intarit chiar si prin abaterea de la uzul curent al limbii. 14.13. Precizia: utilizarea riguroasă a termenilor în organizarea enunţurilor. cuvintele sunt utilizate cu functia lor conotativa. 2. Claritate: exprimarea clară a gândurilor şi a sentimentelor. Puritatea: utilizarea mijloacelor lingvistice admise de limba literară.

l-au auzit citindu-şi versurile pe scenele pe care apărea cu plăcere sau numai l-au văzut trecând înfăşurat în marile lui şaluri colorate. purtător de steag al tendinţelor de înnoire în lirica românească. Mărcile subiectivităţii Sintactice: Diversitatea raporturilor de subordonare. Sensul conotativ. dislocări topice Stilistice: Prezenţa procedeelor artistice Exemplu de text artistic <<Cu Ion Minulescu a dispărut o figură foarte vie a mişcării noastre literare. un temperament original. Nimeni din câţi l-au cunoscut. înaintaşii cărora le-a adus uneori omagiul său. Formula lui .Lexicale: Polisemantism. Varietate lexicală Morfologice: Valori expresive ale părţilor de vorbire. nu va putea uita pe artistul independent în persoana căruia s-au concentrat timp de aproape patru decenii lozincile modernismului literar. amestec de boem şi dandi. monologul lui exploziv făcut din vervă paradoxală şi cinică va lipsi de aici înainte acelora care se obişnuiseră să vadă în el un camarad sau un înaintaş. după Macedonski. Ştefan Petică şi Iuliu Săvescu. Inversiuni.

Tudor Vianu şi titlul lucrării de unde este extras fragmentul. care. la „Chat Noir sau la „Noctambule".literară şi umană era aproape în întregime constituită curând după 1900 când.>> (Tudor Vianu. Autor. în urma celor câţiva ani petrecuţi la Paris. gustul său fusese definitiv cucerit de poeţii simbolişti şi de acei versificatori în acelaşi timp rafinaţi şi populari. Aici trebuie remarcat faptul că titlul sintetizează conţinutul textului: un elogiu adus poetului Ion Minulescu. Ion Minulescu al posterităţii ETAPE 1. prima sintagmă. Titlul sugerează că textul ar putea fi la graniţa dintre ştiinţific şi literatură. risipeau spiritul lor scânteietor în renumitele taverne literare ale Metropolei. Ion Minulescu. . în fiecare seară. titlu (se află în partea dreaptă jos) şi temă (despre ce e vorba in text) În subsolul textului este indicat numele autorului. de tipul lui Aristide Briand. Ion Minulescu al posterităţii.

fixează subiectul lucrări.. al posterităţii. a doua sintagmă. . exprimă o opinie subiectivă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful