Sunteți pe pagina 1din 16

|   
Fie Į u plan A u punct exterior pla ului şi a o dreaptă inclusă î plan. A
Dacă AA¶ ŏ Į şi A¶B ŏ a atunci AB ŏ a 3

Perp.1 Perp.2
Perp 2 Perp.3 a

2 B
Deoarece a ŏ AA¶ şi a ŏ A¶B
Į

concurente în A¶ ¦ a ŏ ( AA¶B) dar atunci a ŏ orice dreaptă din (AA¶B)


deci a ŏ şi pe AB
ë 


 a teoremei celor trei perpendiculare
A
Fie Į u plan A u punct exterior pla ului şi a o dreaptă inclusă î plan.
Dacă AA¶ ŏ Į şi AB ŏ a atunci A¶B ŏ a

1
2
Perp 1 Perp 2
Perp 3

a

3 B
Į
  
î ëeciproca 1
s-au inversat perpendiculara 2 cu perpendiculara 3 faţă de teorema celor trei perpe diculare
ë 
 2 a teoremei celor trei perpendiculare
(reciproca întărită)
întărită)
A
Fie Į u plan Au punct exterior pla ului şi a o dreaptă inclusă î plan.

3
Dacă AA¶ ŏ A¶B şi A¶B ŏ a atunci AA¶ ŏĮ
AB ŏ a
1

Perp.1 a
Perp.2 4
Perp.3 Perp.4

2 B
Į

  
î ëeciproca 2
s-a adăugat perpendiculara 3 şi perpendiculara 4 faţă de ëeciproca 1
Aplicaţie: è 

 
 

  
   

 
! "  D
# 
 F

C
3
1
a) Aplicăm T 3 Perp.
Perp
a
b) Se arată că
E
AEŏ pe 2 drepte concurente di (DBC
AE DBC))

A B
c) Se arată că
DC ŏ pe 2 drepte concurente di (AEF
AEF)) 2
Pr1 / pag162 manual clasa VIII-
VIII-Editura TEOëA
Dacă ABCDA¶B¶C¶D¶ este cudemo straţi că A¶D ŏ DC şi A¶B ŏ BC
D¶ C¶
Se aplică T3P

A¶ B¶
3

a
D C
1
3
2 a

A
B
2
2/162 ABCD este u rom cu ce trul î O.
Dacă SA ŏ (ABC)demo straţi că SO ŏ DB S

D
1

O
A C
Se aplică T3P

B
2
3/164 Dacă ABCDA¶B¶C¶D¶ este paralelipiped dreptu icdemo straţi că :D¶CŏBC;BC¶ŏD¶C¶
D¶ C¶
1 3
3


A¶ 2

D
C
2
Se aplică T3P

A 1
B
å/162 Dacî ABCDA¶B¶C¶D¶ este cuatu ci demo straţi că D¶B
D¶BŏAC
ŏAC şi AC¶ŏDB

D¶ C¶

A¶ B¶

1
Se aplică T3P
De u de D¶OŏAC
D
deci ACŏ(D¶DB
D¶DB) atu ci şi pe D¶B C
( care este i clusă î acest pla )
2
O

A B
6/162
xe pla ul triu iului dreptu ic ABC
ABCm(<A)=90
(<A)=90°°î vârful A se ridică perpe diculara DA
DA.
Dacă DA=å cm,AB=1åcm şi AC=20cm,atu
AC=20cm, ci calculaţi distanţa de la D la BC.
BC
D
3
1
C
5 20

Se aplică T3P A E
De u de DE ŏ BC
2 15

B
Se calculează BCapoi AE ca fii d î ălţime î triu iul ABC-dreptu ic
Se calculează DE di triu iul DAE-cu T.xitaora.
/162
è  
  


 
    

 
 
 
  

 

 
 
 

   

 

 M

D 18
C 3
O
10 F

12
A E B
1
Se aplică T3P
D 18
Dista ţele cerute su t ME şi MF C
10 O 6
u de E şi F su t mijloacele laterilor AB şi BC
F
å
E
A B
2

3
ù/162 x 
 !" !#

 
  
$ 

  !%
!" &'( &)*+&'( &#*+&'( &,*+ &'( &-.*

M
3

Se aplică T3P D
6
1
D O
A
C
6 6
O
A C
B
E
2
B

E
10/162 [ 

 
 !%
 
  

! '
 !&
x 
 /   
 

 ! 
 [
$/ 0[1!" 

 
 !


S
2

1
Se aplică reciproca 1 a T3P
De u de AM este şi înălţime C

M
A

3
9/162 è 

 

   $ %
   $ %
 
! " &
# & %
$&%$
E
G

F
D
C
1

A B
11/162  
  ' '(
) 
 

  
 *

 !)
 
+,
!
 !)  -"
. '(,//&#. '0,/
. '(, &#. '0,/ M

A
10 10
A
10

F
E
I
F I E B
D
B D C C

ID = IE = IF = r ±raza cercului î scris î triu iul ABC


 r ÷  6 š 6 š 
6
a) ƒ şi Aria triu iului oarecare
 ÷ 
13/162 % 
 
 ) 
1
  

 *
)% ) 
*
)% )  
! % 
M

D C
A
H

AC ŏ MB B
AC ŏ MH

co cure te î M AC ŏ (BMH)
deci pe orice dreaptă di (BMH)
atu ci şi pe BH
14/162  


 *
  
*
  
 
!  A

B D
H
F
E

Se aplică T3P

Se arată ca BD ŏ pe 2 drepte concurente din (ACH)