P. 1
revolutia franceza

revolutia franceza

|Views: 233|Likes:
Published by madadomy

More info:

Published by: madadomy on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2015

pdf

text

original

Aspecte pozitive ale revolutiei

Conform celor trei principii enuntate de revolutionari la 26 august 1789: egalitate, libertate, fraternitate, putem sintetiza ceea ce este pozitiv în aceasta revolutie doar în doua cuvinte: egalitate si libertate, renuntînd la ultimul deziderat, fraternitatea, întrucît acesta reprezinta mai mult un deziderat evanghelic, stringent si necesar de altfel, dar imposibil de realizat în orice conjunctura istorica în care oricînd factorul uman, fragil si schimbator, îsi pune amprenta determinanta, tot la fel de fragila si schimbatoare. Egalitatea. Inainte de proclamarea declaratiei drepturilor fundamentale ale omului, Constituanta decretase deja abolirea drepturilor si privilegiilor nobililor. Declaratia din 26 august precizeaza înca din primul articol ca: ³Oamenii se nasc si traiesc liberi si egali în drepturi, iar deosebirile sociale nu pot fi fundamentate decît pe utilitatea comuna´. Art. 6: ³Toti cetatenii«sînt admisi în mod egal la toate demnitatile, oficiile si serviciile publice, conform capacitatilor lor«´. Trebuie precizat însa ca aceste afirmatii vor ramîne pentru mult timp doar principii teoretice; nobilimea reprezenta o forta si o structura istorica determinanta pentru viata Frantei, ca si a celorlalte tari europene, nobilime ce-si va pastra într-un ritm descrescator vechile privilegii. Tot acum încep sa înceteze si discriminarile confesionale (24 septembrie 1789, 28 septembrie 1791, 17 martie 1808), ca si imunitatile clericilor în fata legilor civile; statul îi considera cetateni egali în drepturi si datorii cu toti ceilalti. In baza egalitatii tuturor în fata legilor, deriva, printre altele, obligativitatea generala a serviciului militar (Napoleon avea nevoie de o armata din ce în ce mai numeroasa). In practica, însa, vechea nobilime si noii îmbogatiti vor gasi numeroase cai pentru a evita acest serviciu. Principiul egalitatii favorizeaza crearea unui nou tip de stat, cu o organizare juridica si administrativa valabila pentru întreg teritoriul sau. Incep sa dispara particularitatile legislative ale vechii Frante împartite în multe circumscriptii teritoriale de origine feudala. Acum îsi fac simtita prezenta prefectii; în plus, tribunalele locale autonome sînt desfiintate, înlocuite fiind cu trei grade de instanta, subordonate puterii centrale.

Libertatea. Art. 4 al declaratiei drepturilor omului precizeaza ca orice cetatean are ³puterea de a face tot ceea ce nu dauneaza altora´. In baza acestei libertati, omul decide cui sa-i încredinteze puterea de a conduce, putere care de acum înainte nu va mai fi considerata ca avînd o origine divina, ci una umana, omul fiind acela care decide cum si în ce forma sa fie organizata si condusa societatea în care traieste. Art. 3 al declaratiei noteaza cu toata claritatea: ³Principiul oricarei suveranitati rezida în mod esential în natiune´. Conducatorul statului nu va mai recurge la formula ³prin harul lui Dumnezeu´, ci ³prin vointa natiunii´, iar despre faptele sale va trebui sa se justifice în fata poporului,

ci din cetateni. sfîrsitul perioadei de intoleranta religioasa. ea a exasperat principiile de egalitate si libertate.n. capabila de a discerne fara posibilitate de eroare între bine si rau si înclinata spre adevar si binele comun. Pe plan politic. se trece imediat la cel practic. Alte aspecte ale libertatii: libertatea de opinie si de tipar.) pentru opiniile sale. care în actul practic calca principiul egalitatii tuturor oamenilor. atroce chiar. fapt generator de noi si flagrante discriminari sociale. Aspecte negative ale revolutiei Revolutia izbucnise printr-o revolta sîngeroasa. oricît de necesara si de importanta s-ar prezenta. trebuie precizat însa ca daca libertatea de gîndire reprezenta atunci ca si astazi una din conditiile de baza ale progresului intelectual. muncitorii sînt abandonati în mîinile si puterea noii burghezii. într-un contrast evident cu gîndirea si lumea feudala. Desi. optimismul ingenuu cu care era îmbratisata totala libertate religioasa si cea a gîndirii umane comporta un grav pericol pentru oamenii mai putin pregatiti ca si pentru curentele ideologice anticrestine si anticatolice. este recunoscuta libertatea oricui de a profesa orice convingere ideologica si religioasa. Sub aspect teoretic. cît si cea a societatii. Acum se nasc parlamentele în întelesul modern al cuvîntului. mai grave decît cele ale vechiului regim. revolutia loveste în stat ca organism central de conducere si de asigurare a binelui comun. De la aspectul teoretic. trebuie facuta cu mijloace pasnice si tinînd seama de contextul general al societatii. Legat de libertatea de opinie. cel putin în parte. muncitorul îsi fixeaza singur ziua de munca (în teorie) si forma de asociere cu ceilalti în procesul muncii. Incercînd sa distruga arbitrarul si privilegiile. Statul nu poate impune conditiile concrete de munca. . conform formatiei lor iluministe. Omul.format de acum înainte nu din supusi. Aici se poate observa cu usurinta atît laicizarea gîndirii. revolutionarii cuprinsi total de ideile iluministe considerau natura umana necorupta si incoruptibila. omul este capabil sa-si realizeze binele propriu. iar acestea vor degenera deseori în parlamentarism: discutii interminabile si sterile care genereaza numeroase crize de guvern. In acest fel. Si ca într-un cerc vicios. art. chiar si cele religioase´. Aici vedem unul din marile contraste (nedreptati) ale revolutionarilor. celebra lege a lui Le Chapelier din 1791 suprima corporatiile medievale. în practica însa apara interesele burgheziei din care faceau parte si limiteaza drepturile vechiului regim. Principiul da nastere individualismului. datoria sa este doar aceea de a apara ordinea juridica pozitiva. adevaratele drame ale Europei si ale Americii Latine de la sfîrsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului nostru. Intrinsec si fara interventii din afara. Revolutia sanctiona astfel. uitînd astfel un aspect simplu dar esential: orice reforma. dînd mai mult spatiu de munca noii clase a muncitorilor. 10 afirma ca ³nimeni nu poate fi deranjat (împiedicat n. exponentii revolutiei afirma egalitatea tuturor în drepturi si datorii. In acest fel. în care intrau membrii claselor conducatoare. In domeniul economiei. parlamentarismul ve recere necesitatea unei autoritati inatacabile: totalitarismul si dictatura de stat. ceea ce implica abolirea cenzurii.

ea reprezinta un organism în interiorul statului. bunuri mobile si imobile si o cantitate considerabila de bani. etc.Revolutia franceza nu s-a declansat ca o miscare ostila Bisericii. impunerea de taxe. . Biserica nu mai este considerata o societate perfecta. conform principiului de colaborare dintre Biserica si stat. spiritul iluminist al revolutiei nu mai poate suporta acest sistem. clerul vechiului regim (ancien régime) ramînea o clasa privilegiata.). rationalist si anticatolic. mentalitate plamadita pe spiritul iluminist. care trebuie sa renunte sau sa fie constrînsa sa renunte la multe din prerogativele sale feudale si sa se conformeze noii mentalitati a timpului. si chiar daca statul avea numeroase drepturi asupra Bisericii (numirea episcopilor. Biserica avea în posesie terenuri imense. în primele luni ale revolutiei. conferirea beneficiilor. statul. clerul s-a asociat în mare parte grupului Tiers état. încercînd chiar sa accepte atît cît îi era posibil ³Constitutia civila a clerului´. In ochii statului exista o unica societate perfecta. Mai mult. Alaturi de nobilime.

nici whigii nici .fundamentând mai întâi ac iunea opozi iilor burgheze. Iluminismul a reprezentat un curent de gândire filosofic.politic i literar îndreptat împotriva reminiscen elor feudale.social.fie ele i cu ambi ii ra ionalizatoare. pe care dorea s le înving prin for a ra iunii. i de i libert ile civile ale britanicilor stârneau admira ia întregii Europe.a dogmelor i prejudec ilor.În Marea Britanie.Politica intern a statelor europene în secolul XVIII Secolul al XVIII-lea a fost un ÄSecol al Luminilor ´.privea politica mai degrab pesimist.societatea englez fiind ostil oric 939g62j ror interven ii centralizatoare.Un Walpole.de pild .Ideile iluministe s-au r spândit în întreaga Europ .influen a unor asemenea concep ii a fost mai degrab redus .a educa iei menite s lumineze min ile maselor.ca pe o lume a intrigii i a corup iei.iar din a doua jum tate a veacului întemeind teoriile Ädespotismului luminat ´.

Dubois. care l-ar fi f cut arbitrul Europei ceea ce a dus în ultim instan la Äcvadrupla alian ´.monarhii absoluti ti încercau s imite Parisul i ideile franceze.care a antrenat o nou bancrut i a afectat grav încrederea în creditul public. Domina ia spiritual era exercitat de Fran a:savan ii i scriitorii ei instauraser o nou prepondern .Limba francez oferea de asemenea un. Când Law a m rit emisiunea de bancnote i de ac iuni.excelent instrument de comunicare.pe care sprijinul statului a transformat-o în bancã regalã (1718).în acest scop el a înfiin at o banc privat .sistemul s-a pr bu it în 1723.producând efecte infla ioniste.iar autori ca Diderot sau Voltaire erau licita i între aceste cur i periferice europene. c rora le aduceau o nou str lucire.pentru lumea Vechiului Regim.neîncredere în hârtia-moned .atât diplomatic cât i cultural.nu a fost mai .Nici ministrul de la Paris.asupra întregii Europe.situa ia Fran ei nu era îns nici pe departe str lucit .dar i încurajarea activit ilor comerciale În via a politic s-a înregistrat o mare instabilitate:Ludovic XV fiind minor.parlamentele i-au acordat regen a ducelui de Orléans.a spiritului îns .Dup bancruta de la sfâr itul domniei lui Ludovic XIV a urmat c derea sistemului lui Law.instigat de Alberoni.garantat de terenurile virgine din Louisiana.profitând de imensa cre tere a cursului acestora.dar Filip al Spaniei.tory nu s-au ar tat permeabili la idealismul politic iluminist.De la Petru cel Mare la Frederic II.în acela i timp s-a creat o companie colonial pe ac iuni.Pe plan intern.a emis i el preten ii la aceast pozi ie.Sco ianul Law a propus înlocuirea complet a numerarului metalic cu hârtia-moned .

Calonne.Choiseul a fost r sturnat de un complot al cur ii.ce a dus la putere o camaril incapabil s gestioneze grava criz financiar în care intrase ara.Dup ce a ref cut prosperitatea coloniilor i comer ului francez i a interzis ordinul iezuit. de politica francez a suferit o serie de e ecuri externe ca urmare a rolului nefast jucat de amanta monarhului.pe care slaba putere regal nu era capabil s le frâng .ajuns pe tron în 1774. Brienne.a adus la putere o serie de mini tri reformatori:Turgot.devenit nepopular.doamna de Pompadour.a fost r sturnat în 1726 de preceptorul regelui.În 1723 la moartea lui Orléans puterea a trecut ducelui de Bourbon care a continuat aceea i politic rece fa spanioli.au dus la e ecul acestor tentative de .care a exercitat puterea pân la moartea sa în 1743.în schimb aceast perioad a marcat o puternic reac ie împotriva absolutismului i un reviriment al rolului Äcorpurilor intermediare ´(Parlamentele).Necker.îns ulterior presiunile cur ii l-au silit s intervin în succesiunile polonez i austriac .dar opozi iile nobiliare i burgheze.Ludovic XVI.Abia în a doua jum tate a veacului ministrul Choiseul a reu it s ridice din nou for ele Fran ei.capabil s realizeze unitatea de ac iune a celor dou ramuri ale casei de Bourbon.cardinalul de Fleury.epuizate i învinse în R zboiul de apte Ani.Noul monarh.el i-a propus redresarea economic a Fran ei i evitarea unor conflicte în exterior:în acest scop a restabilit i pacea cu Bourbonii de la Madrid prin în elegerea de la Soissons.Dup el.

sus in tor al stabiliz rii financiare.Un ambasador arist descria astfel aceast situa ie: Aici este o adev rat Polonie.c ci dup r zboiul de succesiune Polonia lui August III nu a mai fost decât o marionet politic a magna ilor i a marilor puteri.Puterea monarhic dec zuse complet.Domina ia baltic era definitiv pierdut ca urmare a R zboiului Nordului.Politician iluminist.Poniatowski a .ÄP l riile ´. partizan al înt ririi puterii regale. dezordinea este complet . finan ate fiind din exterior:în vreme ce partidul burghez se bucura de subsidii britanice i ruse ti.via a politic fiind dirijat de Dieta în care cele dou fac iuni se luptau.influentul Adam Czartoryski.se înfrunta cu cel burghez.ultimul rege polon.dup un aprig conflict.în interior partidul nobiliar.subalternii nu mai ascult de superiori.Stanislav Poniatowski.fiecare este propriul s u st pân.În Suedia.dup asasinarea lui Carol XII în 1718 a urmat o lung epoc de reac iune aristocratic numit Äera libert ii ´.refacere financiar a Fran ei. care în anul urm tor au semnat un tratat prev zând imixtiunea comun în afacerile interne ale Var oviei.ÄBonetele ´.preg tind practic Revolu ia.La moartea monarhului saxon în 1763 pe tron a urcat..adept al politicii infla ioniste.impus atât de unchiul s u.Fran a nu a fost singura ar în care monarhiei absolutiste i-a luat locul o epoc de instabilitate politic . Compara ia era perfect îndrept it .ÄP l riile ´erau cump rate de Fran a.cât mai ales de Moscova i de Berlin.

dar toate ac iunile sale se izbeau de opozi ia nobilimii catolice organizat în Confedera ia de la Bar (1768).Berlinul i Moscova au procedat la o nou dezmembrare. reducând cabinetul la un instrument docil.f cut încerc ri disperate de a ridica puterea polonez prin introducerea veto-ului monarhic i a toleran ei religioase.Trupele ruse.marile puteri au decis s lichideze statul polonez împ r indu-l între ele.una dintre cel mai reprobabile din întregul secol XVIII.În Marea Britanie George III a încercat s reînvie prerogativele coroanei.singur Maria-Tereza s-a opus acestei ac iuni.Între 1760-1782 el a .urmarea revoltei a fost completa lichidare a. Când aceasta a intrat deschis în r zboi cu Poniatowski i cu protectorii de la Moscova.fiind îns rapid învins de interven ia extern .în direc ia înt ririi autorit ii centrale sau a instituirii Ädespotismului luminat ´.De data aceasta polonezii s-au r sculat. ef al Äpartidei na ionale ´.20 de ani mai târziu.iar partidul filo-rus din interior i-a acordat sprijinul s u.prusiene i austriece au ocupat regiuni întregi ale rii.ca urmare.f r a mai ine seama de austrieci.Dieta a acceptat aceast stare de fapt. Alte ri europene au cunoscut în schimb o evolu ie diferit .Poloniei printr-un tratat rusoaustriac la care a aderat ulterior i Prusia (1795).a c ror anexare a fost consfin it printr-un acord (1772).în prim vara anului 1794 acesta a eliberat capitala i a desfiin at servajul. i a reu it aceasta substituind corup iei parlamentare whig propria sa corup ie.sub conducerea lui Tadeusz Kosciuszko.

au ajuns la guvernare.dar radicalismul principalului lor teoretician.extrem de dezvoltat economic i de urbanizat. .ele au adoptat o mo iune care condamna dur r zboiul din America i au provocat demisia cabinetului impus de monarh iar la putere au revenit vechile partide.Ini ial whigii.reu ind s submineze chiar i prestigiul lui Pitt (devenit conte de Chatham)care a încercat s asigure un echilibru între Coroan i Parlament.Comunele au decis c rezultatele acesteia erau dezastruoase i c puterea regal ar trebui diminuat .în doar un an ei au reu it s reduc masiv corup ia parlamentar .regenerate îns .În Imperiul arist.Edmund Burke.influen at de Voltaire.Dobândirea independen ei de c tre coloniile americane a ruinat îns guvernarea personal a lui George.guvernat f r partide.se instala astfel domnia oligarhiei conservatoare.cu un stat modern.capabil s sus in eforturile militare enorme în raport cu popula ia i dimensiunile rii.aducând în schimb un cabinet tory condus de tân rul Pitt.a înlocuit vechea organizare feudal a Brandenburgului.a urmat o perioad în care mersul reformelor a fost încetinit de domnia unor suverane incapabile.dominat de aristocra ia junkerilor .i-a îndep rtat de la putere.dup Petru cel Mare.cu un personal politic i cu idei noi. Pe continent modelul Ädespotismului luminat ´a fost adoptat de toate regimurile autocratice în încercarea de a combate abuzurile vechiului Regim f r a afecta infrastructura statului i societ ii:astfel în Prusia Frederic II.cu un înv mânt de cea mai bun calitate.du mani declara i ai regelui.

Austria a trecut printr-un proces similar în timpul Mariei-Tereza (1740-1780) i mai ales al fiului. organizarea teritorial a statului prin desconsiderarea con tient a grani elor istorice.acesteia.eliberarea iobagilor i reparti ia echitabil a sarcinilor de stat asupra tuturor p turilor sociale i emanciparea statului de biseric sunt în opinia marelui istoric Otto Hintze tr s turile caracteristice Ädespotismului luminat ´austriac.suprimarea tuturor drepturilor speciale ale st rilor i confesiunilor într-un drept civic general egal pentru to i.numit i iosefinism .cât i ale ranilor.îmbinând absolutismul politic cu ideile iluminismului.îns progresele.influen ate de favori ii lor.Opera lui Petru a fost completat abia de Ecaterina II (1762-1796)care a continuat expansiunea extern dezvoltarea economic i i administrativ a Rusiei în ciuda tendin elor centrifuge atât ale nobilimii.Iosif II (17801790).Habsburgii au întreprins cea mai însemnat tentativ de reformare a statului înainte de Revolu ia Francez .ce a r v it regiunea agricol a Volg i între 1773-1775.Ele s-au materializat în r zboiul r nesc condus de Emilian Pugaciov.precum românii din .ostil birocratiz rii i seculariz rii.ale Rusiei nu au putut fi oprite de aceste opozi ii.a c ror condi ie s-a înr ut it.chiar i for ate.Consecin ele acestui program reformator au fost îns discutabile:dac el a permis ridicarea unor popoare pân atunci oprimate. Unitatea statului i centralizarea administrativ .

reac ie necesar la nenum ratele opozi ii întâmpinate de un asemenea interven ionism etatic.dar i prin fiscalitatea excesiv .a aplicat în 25 de ani de guvernare o serie de m suri modernizatoare moderate.instaurându-se un regim de Ädespotism luminat ´ caracterizat prin sl birea puterii marii nobilimi.ca urmare monarhul a fost asasinat 20 de ani mai târziu de c tre aristocra ii jigni i de desfiin area privilegiilor.în schimb a creat.care s nu loveasc deschis nici în puterile locale i nici în Biseric . .Ardeal.Chiar i în Suedia ÄBonetele ´.care ajunseser s controleze Dieta au fost r sturnate de la putere de c tre Gustav II cu sprijinul aristocra iei în 1772.unde fratele lui Iosif II.poate cel mai mare succes al politicii iluministe a fost înregistrat în Toscana.un Beamtenstaat .viitorul împ rat Leopold II.un stat birocratizat autoritar.a eliminat servajul i a dat un avânt politicilor sanitare i educa ionale.Din acest punct de vedere.ca i în Prusia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->