Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Tehnic ,,Ioan C, Ştefănescu” Iaşi Sesiunea septembrie 2009

Subiecte examen de corigenţă – proba scrisă


Disciplina Matematică
clasa a IX a (Liceu zi)

Varianta 1. Ex.1. Într-o progresie aritmetică se cunosc primul termen a0 = 5 si raţia r = 2. Se cere să se afle:
- termenii de rang 4 şi 5.
- suma primilor cinci termeni.
Ex.2. Să se reprezinte într-un reper cartezian punctele A(5;2), B(7;5) şi C(8;0).
Ex.3. Să se reprezinte grafic funcţia de gradul I f:R→R, f(x) = 2x + 5.

 x+ y= 5
Ex.4. Să se rezolve sistemul  .

 x y= 6
Ex.5. Să se calculeze sin 135o.

14
Varianta 2. Ex.1. Să se aproximeze prin lipsă şi prin adaos cu două zecimale numărul .
3
Ex.2. Să se rezolve inecuaţia 3x – 4 < 8.
Ex.3. Să se reprezinte grafic funcţia f:{5; 7; 10}→R, f(5) = 1, f(7) = 3, f(10) = 2
Ex.4. Să se rezolve inecuaţia x2 – 3x + 2 ≤ 0    
 
Ex.5. Să se determine constanta a astfel încât vectorii u =3i +2 j şi v =6i +a j să fie
coliniari.

Notă: se va trata o singură variantă la alegere.


Timp de lucru 90 minute.

Preşedinte comisie Profesori examinatori

Profesor Voinea Liana Dolores Lipovan Nicolae Corneliu

Guriuc Dan Dumitru

S-ar putea să vă placă și