Sunteți pe pagina 1din 12
pny oamna iyi picuri iar stropii cristalini de {nod de amintirile vacantei Ne-am bucurat cu tofii de o vari incandescenta, plini de bucurii, surprize, emotii! Dar zilele insorite, lipsite de povara grijilor au fost ripite de aripile involburate ale vinului si ploii, ale diminetii incetosate si duse departe, departe de noi in paradisul promisiunilor ‘viitoare. Pa printre ,, neca care ne vor incita j Jor multicolor’. newtésim_ potopiti de tristete? Pe i, elevii, toamna e de fiecare dati sunetul cristalin al clopofelului ce vesteste inceputul SCOLI! ANINOASA..,, Jurnalul colli Scoala 9. nou an scolar gi-a numirat bobocii la poartd prin care pisim in tainicul univers al initierii_noastre spirituale. Ghiozdane dintre cele mai tur mirosului de tipar din si aromei imbatitoare a 1 ca semn al 1U uitim chiotelc gi glasurile vor pune stipinire pe lc $i silile de clasi ! ‘S& nu uitim apoi cd inceputul unui now an scolar, dincolo de-momentul festival emotillor, mai inseam’. si alteeva, Pentru noi, elevii inseamni aspirafile spre mai bine, mai frumos, spre desiviryire, inseamn’ rivna la invatitur’, ascultare si receptare. Pentru dascili, aceast munci de educare, deloe usoard, dar frumoasi, inseamni sa-gi cleschida inima gi sufletul catre invaticei Ru acea dragoste de pedagog socotita miracolul oricdrei_activititi care lumineazi mintea si sensibilitatea sufletului Scoala este ininta pentru inima oragului, este fot ceea ce poate fi mai frumos, este locul Lunde florie spiritului uman inflorese, locul unde flor culturi s-au infriit eu florile de ‘mina, locul unde lumina din adncurile muntelui $i-a unit razele cu lumina gindulut mereu cutezitor spre cunoastere.” Si iath ch in Binzinjeles, aga eum ne-am obignuit eurtea unde alti data in ultimele zile si teporteri curiosi de la cameni, imbricafi in diverse ziare, care ineoreau 2 surprind’ salopete, cu casca si imagini socante lampa de miner pe Peat e& mu au vizut un hueru esentia: cap, se pregiteau s8 Eforturile care sau depus ca inte in subteran, in noul sedi provizoriu” al seolii si fie data de 17 septembrie primitor si si ofete posbilitatea tuturor 2007 s-au_adunat copiilor de a invita, dimairea cu cate cadele levi, cadre didactice didactice an pregatt slile de clas pentru a si pling, pregititi si inceapi un nou an primi in conditi optime pe elevi, si mu in scolar. Curtea pustie a prins viat3, zzomotul uiimal rand, acea strlucire jucdusa din ochit asurzitor al ventilatorului a fost inloeuit de lor, bucuria cd au revenit la geoaka, lasurile crstaline ale copiilor care se reintlneau dupa o vacant mimunatd tolodat noi, cadrle didactice ei ajutim sh avanseze sau oi neurajam end dau ey, de: cxsacetrieset Dacdtrtiese in tneusjare, «:Din pimada nemuriit copiti invati si fie ‘Ne-am niscutncreztor Inerezatorl. Dacd walese ‘adam frmec felt, Jn accepare, copii invays In fumeacopilr. sl iubeasck Dack tise ‘Vow tri venice, Jn aprobare, copii invayt [Ne vor apa mereu se plat pe sine, Dact Dinizvor cu ap vie lilies inconjurali de Daruit de Durnezeu, recunoaytee, copii inal eB este bine sf ai un fe, ack trliese impietind cu celal, copii awa Cu dragoste divin, ‘generozittea. acl tries in bunting gi Din vit noi dim vat, considerate, copii invaphrespertul. Dact trese in ‘Lamina din tui, prietenie, copii inva ce pleut sre pe lume bite gi sperana. ‘Scoala conduce copilul spre vat rin vial si {In fimba romineasc entra vif, ir progresul clevilor ar trebui si fie Sub tricolor cine, criteria apreciri mune notre de das ‘In privinga spinal pe cae lil acordim, i, copii, rebuie stale eit de mult au progres sa ms ANINOASA- ,, Jurnalul gcolii