Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova – ţara torturii?

Sursa imagine : captiudolorsmataro.blogspot.com

Cel puţin aşa reiese din deciziile luate de CEDO numai în ultimele 10 luni versus
Republica Moldova la capitolul “prevenirea torturii”(Art.3 din Conventia Europeană a
Drepturilor Omului).
Astfel, ţara noastră a acumulat în acest an 5 hotărâri de condamnare, iar în ultimii ani,
32 de cazuri de tortură condamnate de Curte. Aceste concluzii au fost date publicităţii în
sinteza “Jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului în cazurile versus
Republica Moldova”. Lansarea acesteia a avut loc pe 24 septembrie în incinta Bibliotecii
Publice de Drept din Chişinău, selector fiind Lilian Apostol, şef-adjunct al Directiei Agent
Guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova. Activitatea a fost
organizată în cadrul Programului de Granturi Mici 2010 al proiectului “Prevenirea
torturii”, finanţat de Uniunea Europeana şi co-finantat şi implementat de Programul
Natiunilor Unite pentru Dezvoltare. Lucrarea cuprinde toate hotărârile şi deciziile CEDO
ce cad sub incidenţa art.3, luate în ultimii ani pentru Republica Moldova, precum şi
explicaţiile juridice în termeni de specialitate la fiecare caz în parte. Ea redă cu lux de
amănunte toate practicile inumane aplicate faţă de cetăţenii Republicii Moldova de către
structurile de forţă guvernamentale precum şi de către terţe părţi. Astfel, potrivit celor
expuse în sinteză, în toate cele peste 30 de cazuri, Curtea s-a pronunţat pentru
condamnarea Guvernului ţării noastre avînd la bază art.3 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului : „Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor
inumane ori degradante”. Potrivit lui Lilian Apostol, numărul mare de condamnări la
CEDO este rezultatul necorespunderii practicii judiciare şi penale a RM cu standardele
CEDO, dar şi “poziţia Guvernului care nu a acceptat pe parcursul ultimilor ani nicio
concesie şi a considerat că nu a încălcat.”
Toate aceste momente, dar şi alte aspecte din practica judiciară a Republicii Moldova
în relaţiile cu CEDO, au fost relevate de autor în sinteza respectivă, care a fost elaborată în
decurs de un an. Ideea iniţială însă a fost să editeze o culegere de specialitate, dar
necesitatea apariţiei unei astfel de cărţi l-a determinat pe jurist să lucreze asupra acestui tip
de publicaţie juridică. În scurt timp, Lilian Apostol preconizează apariţia următorului
volum-sinteză cu aceeaşi tematică, deşi şi-a exprimat speranţa ca numărul de condamnări
ale Republicii Moldova la CEDO va scădea considerabil.

a elaborat – Artur Musaelean

S-ar putea să vă placă și