Sunteți pe pagina 1din 5

ÎMPRUMUTUL STRUCTURAL

Societatea bancară ,,A" solicita B.N.R. un împrumut structural de 100.000 mil.


lei, elementele de detaliu fiind:
♦ pe 1 martie se obţine acordul B.N.R.;
♦ pe 2 martie se deschide linia de împrumut;
♦ termenul de acordare împrumut: 25 zile;
♦ dobânda: 70%;
♦ comision de angajament: 1% (la suma solicitată);
♦ garanţie: bonuri de tezaur în valoare de 110.000 mil. lei;
♦ tragerea împrumutului:
- pe 2 martie 60.000 mil. lei
- pe 12 martie 40.000 mil. lei
♦ rambursarea integrală pe 26 martie.

Pe baza acestor date rezulta:

60000 ×10 zile × 70


- dobânda: = 1167 mil .lei
360 ×100

100000 ×14 zile × 70


= 2723 mil .lei
360 ×100

- comision: 100000 ×1% = 1000 mil.lei

_________________________________________________
1. Pe 1 martie se înregistrează 999 = 902 100.000
acordul B.N.R. pentru Contrapartida Angajamente mil.lei
împrumutul structural care se primite de la alte
evidenţiază în contul în afara bănci
bilanţului _________________________________________________
2. Pe 1 martie se constituie 953 = 999 110.000
garanţia formată din bonuri Titluri date în garanţie Contrapartida mil.lei
de tezaur; se înregistrează tot
în conturi extrabilanţiere _________________________________________________
3. Pe 2 martie se trage prima 111 = 1121 60.000
tranşă de împrumut Cont curent la B.N.R. Împrumuturi mil.lei
structurale
_________________________________________________
902 = 999 60.000
Angajamente primite Contrapartida mil.lei
de la alte bănci
_________________________________________________
4. Se achită comisionul de 6019 = 1111 100.000
angajament Comisioane Cont curent mil.lei
la B.N.R.
_________________________________________________
5. Pe 12 martie se trage a doua 111 = 1121 40.000
tranşă de împrumut Cont curent la B.N.R. Împrumuturi mil.lei
structurale
_________________________________________________
902 = 999 40.000
Angajamente primite Contrapartida mil.lei
de la alte bănci
_________________________________________________
6. Pe 26 martie se înregistrează
- cheltuielile privind dobânzile 6011 = 1172 3.890
Dobânzi la B.N.R. Datorii ataşate mil.lei
_________________________________________________
- rambursarea împrumutului % = 1111 103.890 mil.
împreună cu dobânda 1121 Cont curent la 100.000
datorată mil.
Împrumutul structural B.N.R.
1172 3.890 mil.
Datorii ataşate
7. Concomitent pe 26 martie se _________________________________________________
înregistrează anularea garanţiei 999 = 953 110.000
în evidenţa extrabilanţieră Contrapartida Titluri date în mil.lei
garanţie
_________________________________________________

În acest moment, când întregul circuit s-a derulat, dacă operăm sumele în conturi, în
forma sistematizată, constatăm că toate conturile se închid, cu excepţia conturilor de
,,cheltuieli" care exprimă dobânzile şi comisioanele plătite.

ÎMPRUMUTUL DE LICITATIE

Societatea bancară ,,A" câştigă la licitaţie un împrumut acordat de B.N.R. în sumă de


500.000 mil. lei
♦ data acordării: 1 martie;
♦ data rambursării: 16 martie;
♦ dobânda: 50%;
♦ garanţii solicitate: titluri in valoare de 600.000 mil. lei.

Pe baza datelor dobânda va fi:

500000 ×15 zile × 50


= 10417 mil .lei
360 ×100
Pe data de 1 martie Titluri date în garanţie Contrapartida mil.lei
1. se constituie garanţia care se _______________________________________________
înregistrează în conturile _
extrabilanţiere 111 = 1122 500.000
2. concomitent se obţine Cont curent la B.N.R. Împrumuturi de mil.lei
împrumutul licitaţie
_______________________________________________
_
3. pe 16 martie se calculează şi 6011 = 1172 10.417
înregistrează pe cheltuieli Dobânzi la B.N.R. Datorii ataşate mil.lei
dobânda _______________________________________________
4. Pe 16 martie se rambursează _
creditul % = 111
1122 Cont curent la 500.000
Împrumuturi de licitaţie B.N.R. mil. lei
1172
10.417
5. Concomitent se anulează Datorii ataşate mil.lei
garanţiile constituite la B.N.R., _______________________________________________
operaţie ce se consemnează în _
conturile extrabilanţiere. 999 = 953 600.000
Contrapartida Titluri date mil.lei
în garanţie
__________________________
______________________ _______________________________________________
999 = _
953 600.000

ÎMPRUMUTUL SPECIAL
Împrumutul special se reflectă contabil după aceeaşi ,,schemă", numai că se va utiliza
contul specific de evidenţă a împrumutului, adică 1123 ,,Împrumuturi speciale". Se reţine
faptul că pentru acest împrumut, având o durată de pana la 90 zile, includerea dobânzilor pe
cheltuieli trebuie să se facă la finele fiecărei luni.
ÎMPRUMUTUL LOMBARD
Pentru a înţelege mecanismul tehnic al împrumutului lombard, să ne imaginăm cum
apar operaţiunile de compensaţie in contul 111 ,,Cont curent la B.N.R." al unei societăţi
bancare (in mil. lei):

Ziua Debit Credit Sold Împrumut Dobânda zilnică


lombard aferentă
1 martie D 200
2 martie 80 150 D 130
3 martie - 250 C 120 120 0,3
120 0
4 martie 300 110
120 D 70
5 martie 400 220 D 250
6 martie - 600 C 350 350 0,7
350 0
7 martie 400 10
350 D 40
TOTAL 470 1

Reflectarea operaţiunilor în contabilitate:

1. Pe 3 martie, întrucât contul 4. În ziua rambursării fiecărui credit sau la finele lunii se
curent la B.N.R., în urma achită Băncii Naţionale a României dobânda datorată
operaţiunilor de compensare, se
încheie, la sfârşitul zilei, cu
sold creditor, el se soldează 111 = 1124 120
prin acordarea împrumutului Cont curent Împrumuturi
lombard la B.N.R. lombard
- Contabilizarea dobânzilor
datorate

2. Pe 4 martie din excedentul de ______________________________________________


încasări se reţine împrumutul 6011 = 1172 0,3
lombard Dobânzi la B.N.R. Datorii ataşate
______________________________________________
3. În mod asemănător se 1124 = 1172 0,3
situaţii similare Împrumuturi lombard Cont curent la B.N.R.
______________________________________________
procedează la 6 şi respectiv 7
martie, precum şi in alte

__________________________
____________________
1172 =
111 0,3 (0,7)
Datorii ataşate

__________________________
____________________