Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ


SPECIALIZAREA: ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT

INIŢIEREA UNEI AFACERI


SC. AUTO-DRIFT .S.R.L

COORDONATORI:
Lect. univ. dr. COSTICĂ ROMAN
Asist. univ. drd. PAVEL STANCIU
Studenţi:
AŞTEFĂNOAIE LAVINIA-GABRIELA
BOCA SIMONA GHIZELA
GRIGORAŞ IONELA

Economia întreprinderii

Anul II
Grupa I

Suceava
2010

1
CUPRINS

1.Contribuţia fiecărui student la realizarea proiectului


2.Prezentarea societăţii comerciale
3.Domeniul de activitate al societăţii
4.Analiza mediului în care va funcţiona societatea
Analiza S.W.O.T.
-Puncte tari;
-Puncte slabe;
-Oportunităţi;
-Riscuri.
5.Strategia organizaţiei
-Misiunea firmei;
-Obiectivul fundamental;
-Politica firmei
6.Resursele firmei
7.Analiza financiară a lucrărilor
-venituri;
-cheltuieli.
8.Documente utilizate în cadrul firmei

2
1.CONTRIBUŢIA FIECARUI STUDENT LA REALIZAREA PROIECTULUI

NUME Precizarea capitolului (-lor) sau subcapitolului (-lor),


respectiv descrierea
succintă a sarcinilor la nivel de echipă (documentare
RC, tehnoredactare
etc.)
Boca Simona Ghizela În cadrul capitolului 6, s-a documentat în legătură cu resursele
firmei. În cadrul capitolului 7,a realizat analiza financiară a
lucrarilor;
scrierea în cadrul programului Office Word
2003.Tehnoredactarea capitolelor 6 si 7.
Grigoraş Ionela În cadrul capitolului 4 ,a realizat analiza mediului în care va
funcţiona societatea.În cadrul capitolului 5, a realizat strategia
organizaţiei;
scrierea în cadrul programului Office Word
2003.Tehnoredactarea capitolelor 4 si 5.
Aştefănoaie Lavinia În cadrul capitolului 2 „Prezentarea societăţii comerciale”
Gabriela scrierea în cadrul programului Microsoft Office Word 2003 a
contractului de societate. În cadrul capitolului 3 ,domeniul de
activitate al socităţii.Tehnoredactarea capitolelor 1,2 si 3.

Toate 3 studente au ajutat la completarea formularelor.

2.PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

Numele societăţii: S.C. AUTO-DRFT S.R.L.


Cod numeric de înregistrare: J33/1582/2009
Forma juridicală de constituire: S.R.L
Sediu: Orş. Suceava, str.Aleea Nucului, nr 21, bl. B1, sc. A, parter
Punct de lucru: Jud. Suceava
Nr. Telefon: 0230/583 582
Mobil: 0744 635 936
Fax: 0230/335 785
Tipul activităţii desfăşurate: Închirieri şi leasing cu maşini şi echipamente pentru
construcţii
Natura capitalului: privat + împrumutat

Asociaţi:

Nr.crt. Nume si prenume Adresa Procent


1. Boca Simona Ghizela Loc.Poieni-Solca, jud.Suceava 35%
2. Aştefănoaie Lavinia Gabriela Loc.Siret, jud. Suceava 30%
3. Grigoraş Ionela Loc Negostina, jud. Suceava 35%

3
3.DOMENIUL DE ACTIVITATE

Prezentarea obiectului de activitate conform codului CAEN

Obiectul principal de activitate:


• 7732-activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţie
Obiectul secundar de activitate:
• 0210-silvicultura si alte activităţi forestiere;
• 1623-fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;
• 3311-repararea articolelor fabricate din metal;
• 3320-instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
• 4332-lucrări de tâmplarie şi dulgherie;
• 4520-întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
• 4669-comerţ cu ridicarea altor maşini şi echipamente.

Motivaţia alegerii domeniului de activitate

Datorită puterii mari de investiţie în domeniul construcţiilor am decis ca firma


noastră să aibă ca activitate principală închirierea utilajelor necesare în domeniul
construcţiilor, usurând şi reducând cheltuielile potenţialilor clienţi; având furnizori
recunoscuţi pe piaţă , viitorii clienţi pot apela cu încredere la utilajele şi echipamentele
puse la dispoziţia lor fiind dintre cele mai bune şi uşoare de utilizat.

Motivaţia alegerii tipului afacerii

Societatea înfiinţată este o Societate cu Răspundere Limitată. În continuare sunt


prezentate câteva argumente în favoarea deciziei de a înfiinţa în acest caz un S.R.L.
- costurile de constituire, înregistrare şi autorizare a funcţionării sunt mai mici;
- decât în cazul Societăţilor pe Acţiuni, Societăţilor în Comandită pe Acţiuni şi
- Societăţilor în Comandită Simplă;
- numărul de asociaţi în cadrul unei Societăţi cu Răspundere Limitată este de
minimum 2 şi maximum 50;
- capitalul unei Societăţi cu Răspundere Limitată este de minimum 200 RON;
- răspunderea întreprinzătorului se face numai cu capitalul subscris;
- sistemul de conducere, administrare şi control mult mai simplu decât în cazul
Societăţilor pe Acţiuni şi Societăţilor în Comandită pe Actiuni;
- este cel mai des întâlnit tip de societate din cadrul economiei romaneşti.

4
4.ANALIZA MEDIULUI ÎN CARE VA FUNCŢIONA SOCIETATEA

Activitatea societăţii se încadrează în sfera comerţului, focalizându-se pe


segmentul construcţiilor. Condiţia esentială de competitivitate într-un astfel de sector o
reprezintă satisfacerea exigenţelor clienţilor printr-o ofertă variată, de o calitate
iresproşabilă, asigurarea funcţionalităţii utilajelor.
Amplasarea societăţii este într-o zonă în care puterea de construcţie va fi mare
datorită tinerilor investitori.
În acest moment noi fiind liderii de piata în judeţul Suceava.
Principalii clienţi potenţiali:
 Tinerii întorşi din străinătate;
 Oameni de afaceri;
 Diferite firme de construcţii;
 Alte persoane fizice cu putere financiară.
Făcând o analiză S.W.O.T vom putea face efectuarea unui inventar a calităţilor si
slăbiciunilor interne în firma si astfel vom putea observa oportunităţile şi ameninţările
externe care pot afecta firma.

Analiza S.W.O.T:

1. PUNCTE TARI:
 Locaţia este considerată cheia succesului în această afacere;
 Flux continuu de clienţi;
 Satisfacerea exigenţelor clienţilor printr-o ofertă variată şi de o calitate
superioară a utilajelor;
 Promoţii;
 Potenţialul de fortă de muncă calificată la nivel zonal;
 Diversitatea serviciilor complexe acordate clientului;
 Branduri recunoscute internaţional;
 Societatea beneficiază de un manager modern;
 Activitate bună primăvara si maximă vara.
2. PUNCTE SLABE:
 Infrastructura slab dezvoltată;
 Activitate scazută toamna si nulă iarna.
3. OPORTUNITĂŢI:
 Atragerea de noi clienţi datorită reducerilor;
 Discounturi clienţilor fideli;
 Publicitate tv ;
 Lipsa concurenţei;

5
 Utilaje din ce în ce mai performante;
 Existenţa cererii pe piaţă a produselor oferite de societatea noastră.
4. RISCURI:
 Reducerea activităţii din cauza efectelor crizei mondiale;
 Intrarea unor noi competitori pe piaţă;
 Schimbări demografice nefavorabile.

6
5.STRATEGIA ORGANIZAŢIEI

Misiunea firmei
Misiunea firmei este aceea de a prezenta cu maximum de calitate şi de
profesionalism produsele disponibile, precum şi aceea de a răspunde oricăror solicitări
venite din partea clienţilor noştri prin intermediul unei echipe dinamice, profesioniste.
Firma încearcă să ofere clienţilor săi echipamente cât mai performante, să le uşureze
munca.

Obiectivul fundamental
Obiectivul fundamental este acela de maximizare a valorii firmei si realizarea unei
strategii de dezvoltare durabilă.

Politica firmei
Politica firmei se identifică în cea mai mare parte cu misiunea acesteia, şi anume:
 Cunoaşterea, înţelegerea şi anticiparea cerinţelor şi asteptarile clienţilor, precum
şi satisfacerea cerinţelor privind calitatea.
 Implementarea şi menţinerea unui sistem al calităţii care să constituie un cadru
organizatoric adecvat realizării politicii şi obiectivelor referitoare la calitate.
 Asigurarea de servicii de înaltă calitate, punând totodată la dispoziţia clienţilor
toate resursele materiale şi umane necesare.
 Gradul de satisfacţie privitor la calitatea serviciilor oferite este sondat permanent
de către angajati.
 Câştigarea şi menţinerea încrederii clienţilor prin a furniza servicii
corespunzătoare calitativ.
 Atragerea permanentă de noi clienţi prin diverse acţiuni.
 Asigurarea unor preţuri competitive în condiţiile realizării de eficienţă economică,
atât pentru organizaţia proprie cât şi pentru clienţi.

Etapele operaţionale

Etapele operaţionale ce vor defini implementarea planului investiţional sunt;

Operaţiuni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Proiecte, x x x
aprobări,

7
avize
Amenajare x x
spaţiu
Achiziţie x x x
mobilier,
utilaje,
materiale
Transportul, x x
montarea şi
probarea
utilajelor
Recrutare şi x x
angajare
personal
Instruire şi x
verificare
personal
Inaugurarea x
societăţii

8
6.RESURSELE FIRMEI

Resurse tehnico-materiale (investiţia propriu-zisă)


Amenajarea oricărui loc public presupune cunoaşterea presupuşilor clienţi cât şi
zona.
Spaţiu (800 m2) - în care se va materializa proiectul de investiţie necesită unele
imbunătăţiri şi amenajări.
Incinta va cuprinde diverse sectoare pentru diferitele feluri de utilaje şi materiale,
un spaţiu pentru biroul şefului, grupurile sanitare, atât cele pentru personal cât şi cele
pentru clienţi, un spaţiu amenajat pentru angajaţi şi clienţi.
Amenajările necesare vor fi realizate de firma Gama Construct, conform devizului
de cheltuieli antecalculat cu ocazia întocmirii planului de afaceri. Astfel:
 Instalaţia electrică: pentru iluminat şi funcţionarea unor utilaje: 2100 Ron ;
 Instalaţiile sanitare: care cuprind alimentarea cu apă caldă, rece şi canalizarea
pentru evacuarea apei menajere: 4335 Ron ;
 Instalaţia de ventilaţie-condiţionare: asigură confortul prin temperaturi, umiditate
constantă şi aer purificat: 9200 Ron ;
 Instalaţia de încălzire/răcire: care asigură temperatura optima: 7220 Ron ;
 Instalaţia pentru curenţii slabi: telefon, calculator, camere de supraveghere,
alarmaă, casă de marcat, sonorizare etc.: 8865 Ron ;
 Instalaţie wireless: 500 Ron .

Amenajări interioare:
 Plafon rigips: 4125 Ron;
 Lavabil: 2500 Ron;
 Parchet: 14240 Ron;
 Gresie: 2276.
În aceste preţuri este inclusă şi manopera.
Birou:
 4 calculatoare: 5500 Ron;
 4 birouri: 500 Ron;
 2 imprimantă/copiator/fax/scaner: 2000 Ron;
 1 telefon fix: 350 Ron;
 Diverse- birotică (dosare, hârtie, pixuri etc): 100 Ron;
 4 scaune birou: 450 Ron;
Cost total utilaje: 200.000 Ron.

Principalii furnizori:

Nr.crt. Utilaj/material Furnizori


1. Regips Gabbro

9
2. Gresie, faianţă, adesiv şi rosturi Adeplast

Baumit
3. Materiale de construcţie Baumix
Bison
Den Braven

4. Instalaţii sanitare Sanex

Omfg
Nissan
5. Utilaje (motostivuitoare, stabler, Henkel
electrostivuitor, amaizer, betonieră, Structo
maşini de finisat, roabe, maşina de Lafarge
tencuit) Limex
Apicom
Velux
Bosh

Resurse financiare:

Planul de finanţare:

Capitalul Suma Ponderea


Propriu 200.000 Ron 66,00%
Imprumut 100.000 Ron 34,00%
Total 300.000 Ron 100 %

Resurse umane

Pozitie Număr Salariu individual net (lei)


Şoferi utilaje 3 700 Ron
Muncitori calificaţi 4 700 Ron
Mecanici 4 850 Ron
Consilieri închirieri 2 1000 Ron
Total 13 10300 Ron

10
Cei trei asociaţi vor avea următoarele funcţii în cadrul societăţii:

Nume Funcţie Salariul individual net (lei)


Boca Simona Ghizela Manager 3000 Ron
Grigoraş Ionela Contabil 2500 Ron
Aştefănoaie Lavinia-Gabriela Administrator 2000 Ron
Total 7500 Ron

Programul de funcţionare al societăţii se va desfăşura între orele 8:00-20:00,


personalul va lucra în 2 schimburi, cu program individual de 12 ore pe zi.
Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă, remunerarea sa se face prin
salariu fix şi se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente sau obţinerii unor
rezultate deosebite. Evoluţia salarială şi primele se vor corela cu rezultatele individuale
ale fiecărui angajat.

11
7.ANALIZA FINANCIARĂ A LUCRĂRILOR

Următorul tabel reprezintă o scurtă analiză asupra cheltuielilor effectuate

CHELTUIELI SUMA
Amenajări 32 220 Ron
Amenajări interioare 32 041 Ron
Utilaje 200 000 Ron
Salarii 18 300 Ron
Total Cheltuieli 282561 Ron

Cheltuieli ian febr mart april mai iunie iulie augu sept oct noie dece Total
exploatare st m m
Cu materii 3500 4500 5000 6000 6700 7500 8200 9500 970 900 5000 3500 78100
prime Ron Ron Ron Ron ron ron ron ron 0 0 ron ron ron
ron ron
Cu lucrările şi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
seviciile
excutate de
terţi
Cu impozite 3000 3100 3500 4000 4200 4500 4700 5000 520 490 3500 3000 48600
şi taxe ron ron ron ron ron ron ron ron 0 0 ron ron ron
ron ron
Cu personal 10300 10300 10300 1200 1250 13000 13700 1400 132 114 1100 1030 14200
ron ron ron 0 ron 0 ron ron ron 0 ron 00 00 0 ron 0 ron ron
ron ron

Cheltuieli financiare

Privind 800 800 800 800 800 800 800 800 80 80 800 800 9600 ron
dobânzile ron ron ron ron ron ron ron ron 0 0 ron ron
ron ron
Titlurile de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
plasament
cedate

Cheltuieli excepţionale

12
Despăgubiri 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 23 0 0 3300 ron
ron 00
ron
Amenzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donaţii 0 0 0 0 0 0 0 3000 35 0 0 0 6500 ron
ron 00
ron

Venituri exploatare/Venituri financiare/Venituri excepţionale

Venituri ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noie dece TOTAL
exploatare
Utilaje 10000 1500 2000 2500 3600 4000 6700 7800 6000 5500 4000 3400 480000
ron 0 ron 0 ron 0 ron 0 ron 0 ron 0 ron 0 ron 0 ron 0 ron 0 ron 0 ron ron
Materiale 4500 5200 6100 7000 7500 8000 9000 1000 1060 1000 6500 4600 89000
ron ron ron ron ron ron ron 0 ron 0 ron 0 ron ron ron ron

Venituri financiare

Dobanzi 500 ron 550 600 750 950 ron 1000 1100 1250 1400 1000 900 850 10850
ron ron ron ron ron ron ron ron ron ron ron
Diferenţel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e de curs
valutar

Venituri excepţionale

Subvenţii 0 0 0 100 0 0 1500 0 0 0 0 0 2500


0 ron ron
ron
Moşteniri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonduri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
europene

Venituri:

Venituri Anul I Anul II


Venituri exploatare 569000 ron 599000 ron
Venituri financiare 10850 ron 11870 ron

13
Venituri excepţionale 2500 ron 3000 ron
Total 582350 ron 613870 ron

Cheltuieli:

Cheltuieli Anul I Anul II


Cheltuieli exploatare 268700 ron 288600 ron
Cheltuieli financiare 9600 ron 10300 ron
Cheltuieli excepţionale 9800 ron 10000 ron
Total 288100 ron 308900 ron

8.Documente utilizate în cadrul firmei

În cadul firmei au fost utilizate următoarele documente:


- act constitutiv;
- declarație pe propria răspundere privind
respectarea legislaţiei de protecţia muncii;
- specimen de semnături;
- contract de închiriere;
- cerere înregistrare în registrul comerțului,
înregistrare fiscală, autorizarea funcționării;
- cerere de eliberare a certificatului de cazier
fiscal;
- contract de comodat;
- fișă tehnică în vederea emiterii Acordului Unic pentru avizul
privind prevenirea și stingerea incendiilor;
- cerere pentru stabilirea firmei;
- declaraţie pe propria raspundere;
- convenţie civilă de prestări servicii.

14