P. 1
Latinitate si Dacism

Latinitate si Dacism

|Views: 6,757|Likes:
Published by JRJmariusJRJ

More info:

Published by: JRJmariusJRJ on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

Latinitate si Dacism

1

Colaboratori:
Radu Cristina Predica Simona Burcă Adina Verdeaţă Iulia

LATINITATE SI DACISM Clasa a XI-a E Profesor Coordonator:

Costache Camelia

2

Bibliografie Latinitate Grigore Ureche-Letopisetul tarii Moldovei Miron Costin-De neamul moldovenilor Dimitrie Cantemir-Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor Mihai Eminsecu-Memento mori Vasile Alecsandri-Cantecul gintei romane Dacism George Cosbuc-Decebal catre popor Vasile Parvan-Getica Mircea Eliade-De la Zalmoxis la GenghisHan Lucian Blaga-Revolta fondului nostru nelatin Mihail Sadoveanu-Creanga de aur 3 .

Cuprins -Latinitatea si Dacismul-EtnogenezaDefinirea termenilor -Originea limbii române-Perspectiva istorica -Mitul Dacic -Dacii si latinii-Perspectiva istorica -Opinii ce sustin latinitatea limbii: 1.George Cosbuc(Decebal catre popor) 2.Vasile Pârvan(Getica) -Concluzii 4 .Grigore Ureche(Letopisetul tarii Moldovei) 2.Dimitrie Cantemir(Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor) -Opinii ce sustin dacismul: 1.Mircea Eliade(De la Zalmoxis la Genghis-Han) 3.

procesul de romanizare a autohtonilor se intensifica. 105-106. limba oficiala in imperiu. Poporul si limba romana s-au format pe intreg teritoriul tarii in mai multe imprejurari istorice dupa razboiale din 101-102 .a incercat sa elimine din ea cuvintele de alte origini si sa modifice astfel forma celor latine. Prin romanizare se intelege insusirea de catre daci a obiceiurilor.care . cultura romana si in mod deosebit. 5 . limba latina. administratia romana si colonistii adusi de Traian din toate colturile imperiului. culturii romane si limbii latine.pentru a demonsta caracterul latin al limbii romane. Principalii factori ai romanizarii au fost: armata romana (veteranii). credintelor.” In urma cuceririi Daciei. LATINITATEA este un „curent aparut in lingvistica si in filologia romaneasca in sec XIX. genesa= facere).Latinitatea si dacismul Temelia limbii si a poporului român o reprezinta conceptele de latinitate si dacism. Etnogeneza romaneasca (etnie= popor.incat sa le apropie cat mai mult de forma originala. adica formarea poporului roman reprezinta o problema fundamentala a istoriei noastre.

care sta la baza formarii poporului roman si a limbii romane. DACISMUL este un “curent in istoriografia autohtona. prin contopirea celor doua civilizatii (dacica si romana) s-a format populatia dacoromana.” 6 .afirmat la inceputul sec al-XX-lea prin mitizarea contributiei dacilor la formarea poporului roman si in general la istoria universala:datele arheologice si istorice suporta un tratament fantezist. colorat tot mai mult ideologic.pe masura ce ne apropiem de epoca noastra.Pocesul de romanizare a fost un proces ireversibil.

elemente 7 . dialectele retoromane în Elveţia ) sau au dispărut ( dalmata ). franceza. clasele de conjugare ale verbelor. tipurile de adjective. altele au rămas limbi regionale ( catalana în Spania. Dardania. dintre care unele au devenit limbi naţionale ( italiana. principalele conjuncţii şi prepoziţii. însuşiri fundamentale (relaţii de rudenie. pronumele personal. sarda în insula Sardinia. Rosetti. din familia limbilor romanice. limba romana :“este limba latina vorbita neintrerupt in partea orientala a Imperiului Roman. Face parte. În vocabular sunt de origine latină cuvinte care denumesc noţiuni. din Italia.Originea limbii române Limba română provine din latina vorbită în părţile de est ale Imperiului Roman. cele mai multe moduri şi timpuri. numeralele de la 1 la 10. Toate limbile romanice au evoluat din limba latina popular (vulgar) varianta orala a limbi latine folosita in vorbirea familiar si care ignora aspectele normative. deci. spaniola. portugheza. româna ). Pannonia de sud. Potrivit lingvistului Al. părţi ale corpului uman. obiecte. acţiuni. din momentul patrunderii limbii latine in aceste provincii si pana in zilele noastre” ELEMENTE LATINE DIN STRUCTURA LIMBII ROMÂNE: Structura gramaticală şi vocabularul de bază. În structura gramaticală româna conservă din latină clasele de declinare ale substantivului. Moesia Superioara si Inferioara). cuprinzand provinciile dunarene (Dacia.

a sfârşi. muncă. buză. substratul îl constituie limba daco – geţilor. IFLUENTELE ALTOR LIMBI ASUPRA LIMBII ROMÂNE influenţe vechi – slavă. chiar anterioare formării limbii române. ulterior. Unele dintre împrumuturile slave populare au devenit cuvinte din fondul principal. dar acestea nu au putut fi clar dovedite. greacă.dacă: abur. a trăi. esenţiale până astăzi – ceas. prin slavonă. dar şi pe cale cultă. a iubi. maghiară. dragoste. din familia limbilor trace ( indoeuropeană ). barză. Pentru reconstituirea elementelor de substrat. din care nu s-au consemnat cuvinte în scris. prieten. prost.naturale. limbile romanice au suferit influenţa substratului ( limba vorbită de populaţiile cucerite ) şi a altor limbi cu care populaţia cucerită a venit în contact în cursul secolelor. moş. şi care sunt frecvente în ELEMENTE DE SUBSTRAT: Dezvoltate în condiţii diferite. S-a exercitat pe cale populară – prin contacte cu populaţii slave. vatră. vorbă. au intrat în română unele cuvinte din greaca medie ( bizantină ). turcă. influenţe târzii – neogreacă. în genere prin intermediar slav. brad. viezure ). căciulă. Cea mai puternică influenţă asupra limbii române este cea slavă. copac. aşezate din sec. În cazul limbii române. s-a recurs la comparaţia cu albaneza ( exemple de cuvinte de origine traco . Influenţele vechi: latina dunăreană a primit o serie de influenţe din greacă. E foarte probabil ca în fazele vechi limba română să fi primit unele influenţe germanice ( de la populaţiile migratoare).. care era limba bisericească şi a cancelariei în ţările române.) vorbire. 8 . al VII-lea în estul Europei şi convieţuind cu populaţia romanizată . plasarea în timp şi spaţiu etc. a se bucura.

fel etc. în ciuda particularităţilor regionale. corabie. unde au căpătat ulterior şi valoare de mărci distinctive ale limbajului bisericii ortodoxe faţă de cele ale altor biserici creştine. 9 . până în secolul al XII-lea. Împrumuturile din maghiară nu sunt foarte numeroase. ca şi prin cuvinte latino-romanice. stol. livadă ). mătase. comoară. flamură. care stau la baza unei terminologii filozofice şi ştiinţifice internaţionale. de aceea au fost înlocuite de împrumuturi ( mai ales latino – romanice ). oraş. triastă. dar cuprind cuvinte din lexicul fundamental – gând. datorită relaţiilor cu Imperiul Bizantin. Aceasta este perioada în care se poate vorbi despre formarea unei conştiinţe retorice şi literare: apar autori care scriu cu intenţie estetic ( în fraze lungi. dafin. Lexicul turcesc.Împrumuturile culte din slavonă au avut în genere o circulaţie mai limitată ( în administraţie şi în biserică ). Cuvintele greceşti pătrund direct ( arvună. hârtie. zale ) sau mai târziu. Cele mai multe s-au păstrat în stilul bisericesc. În textele epocii. mai accesibil cititorului de azi. complicate. Influenţa greacă veche se exercită asupra limbii române în secolele al VII-lea şi al VIII-lea. care marchează epoca şi care nu se va păstra decât în mică măsură în secolele ulterioare este cel legat de administraţie. prin elemente greceşti culte. se realizează o primă modernizare a vocabularului. cu inversiuni şi construcţii simetrice ). în limba română pătrund cele mai multe împrumuturi din turcă ( limba puterii politice externe. predominant conservator. de ceremoniile şi divertismentele curţii. prin intermediul limbii slave ( busuioc. Influenţele târzii: în secolul al XVIII-lea. crin. a cărei dominaţie s-a accentuat ) şi din neogreacă ( limba domnitorilor fanarioţi şi a curţii lor ). Alţii dezvoltă un stil narativ mai apropiat de vorbirea curentă şi. catarg.

cu câteva oi lânga ea”. iar Dochia i-a arătat spre miazăzi. pe cînd în Moldova şi Basarabia sunt douăsprezece babe. În Muntenia. Etimologic. simbolizând „constituirea însăşi a poporului român" este mitul „Traian şi Dochia” . Baba Novac) şi Baba Dochia. fiica regelui Decebal. cercetatorul Romulus Vulcanescu a studiat prima legendă. 10 . a înaintat în fruntea unei oştiri spre Sarmisegetuza. cuvântul baba este străvechi traco-dac. Şi atunci Dochia a fost prefacută într-o bătrână ciobăniţă. spre răsărit. trecând pe lânga ea a întrebat-o daca a vazut prinţesa dacă. Are ambele genuri. În Basarabia se întâlneşte „Baba Marta" în care s-a recunoscut numirea lunii martie. Ea a fost „înfrîntă de armata lui Traian”. Oltenia si Ardeal sunt 9 babe (1-9 martie). masculin şi feminin: Baba Novac (Ion Georgescu.Mitul Dacic George Calinescu considera că „întâiul mit". Zilele se numesc „zilele babelor". Traian. Baba Dochia (Dacia) a fost o realitate umană în perioada matriarhatului. În legatura cu mitul Dochia. Numele acestui personaj a fost Dacia. în ajutorul tatălui ei asediat în cetate. Aceasta susţine că Dochia. a fugit cu resturile oastei în munti. Acolo s-a rugat la Zamolxe „să nu o lase să fie pângărită de împărat”. Împaratul a luat-o în goană într-acolo şi Baba Dochia a rămas stăpână pe ţinutul acela şi de atunci poate mai trăieşte încă în munţi”. devenit Dochia.

Frumuseţei ei se-nchină. Zece oi. De Decebal. Vezi o stâncă ce-au fost fată De un mare domnitor. Vrednică de-a ei părinte.DOCHIA ŞI TRAIAN de Gheorghe Asachi I La frumuseţe şi la minte Nici o giună-i samana. III 11 . Deşi e învingător. Traian vede astă zână. Acea doamnă e Dochie. ea era. Unde vulturul răsună Al său cântec amorţit. Pre cel care-ar fi scapat-o. Dar când Dacia-au împilat-o Fiul Romei cel mărit. II Între Piatra Detunată Ş-al Sahastrului Picior. a ei popor. De-a iubi a giuruit. Ea domnează-n vizunie Preste turme şi păstori. Acolo de rea furtună E lacaşul cel cumplit. Se subgiugă de amor.

Ea se-ndeamnă a fugi. Schiptru-i este un toiag. Acea piatră chiar vioaie De-aburi copere-a ei sin. o. Zamolxis. Prin a codrului potică Ea ascunde al ei trai. 12 . V El petroasa ei icoană Nu-ncetează a iubi. A ei haină aurită O preface în şăiag. zeu. Atunci ea. Astăzi rog nu mă lăsa! Când întinde a sa mână Ca s-o strângă-n braţ Traian. cu grai ferbinte. Tronu-i iarba înverzită. Acea doamnă tinerică Turma paşte peste plai. Te giur pe al meu părinte. Şi de-a birui deprins Spre Dochia cea fugară Acum mâna a întins. Pre ea pune-a sa coroană.Împăratu-n van cată Pe Dochia-mblânzi. De-al ei zeu scutita zână Se preface-n bolovan. IV Traian vine-n astă ţară. Nici se poate despărţi. striga. Văzând patria ferecată.

Tunet din al ei suspin. O ursită-o priveghează. Dacii si latinii 13 . Şi Dochia deseori Preste nouri luminează Ca o stea pentru păstori.Din a ei plâns naşte ploaie.

Opinii ce sustin latinitatea limbii 14 . Deși locuiau în orașe-state independente. care a migrat în această regiune în secolele al VIII-lea sau al IX-lea î.Hr. ca o lume intreaga se minuna de ei. dar nici de la lucratul pamantului nu se dadeau in laturi.).). Alții au devenit aliați ai Romei. aceeași religie și un puternic simț al înrudirii exprimat prin mitul că toți erau descendenții lui Latinus. le placeau cantecele si jocurile. mei.Hr. inclusiv romanii. 'latin' a încetat să denumească o etnie. odată cu răspândirea puterii Romei în Italia. latinii aveau aceeași limbă (latina). La inceput dacii traiau impartiti in cete sau triburi. din nord.Hr. devenind un termen legal. unele dintre statele latine au fost încorporate în statul roman.DACII erau un popor de oameni vrednici si priceputi. bucurându-se de anumite privilegii. primul rege al Daciei. orz. dar mai cu seama erau indrazneti si viteji. iar locuitorii lor au devenit cetățeni romani cu drepturi depline. Latinus era venerat asemenea lui Jupiter Latiaris pe Mons Albanus (Monte Cavo) într-un festival anual la care luau parte toți latinii. Erau oameni veseli. În consecință. Ca niste lei se napusteau asupra dusmanului pentru ca dacii nu se temeau de moarte. Isi iubeau tara si o aparau cu strasnicie de dusmani si in asa fel se purtau. Treptat.In lupte purtau cu mandrie steagul care avea infatisarea unui balaur cu cap de lup. Cel care a reusit sa uneasca toate triburile intemeind o mare imparatie cu capitala la Sarmizegetusa a fost Burebista. Aveau pluguri de lemn cu care isi lucrau lanurile de grau. însă în cele din urmă victoria a aparținut Romei (338 î. in si canepa. socrul lui Aeneas. Ambițiile teritoriale romane au provocat unirea celorlalți latini împotriva sa (341 î. LATINII erau o populație italică antică din Latium Vetus (Vechiul Latium). Cresteau animale si ingrijeau de albine.

Samuil Micu este cel care. a treia din limbă... întîiu români. sau se numesc şi acum.. amu vlahi.. amu cotzo. precum firea şi vîrtutea îi mărturiseaşte (. mocani. s-au prăsit românii cei ce sînt de-a dreapta Dunărei. ci ori cum s-au numit. Grigore Ureche 15 . frătuţi. iară mai pre urmă ţinţari.. Gheorghe Şincai. sau cuzo-vlahi. aşişderea şi din romanii pre carii i-au adus Marele Constantin din Trachia. tocma cum s-au numit şi ceii ce au remas de-a stînga Dunărei. a patra din nume. încearcă să dovedească sorgintea romană a poporului român : „Din partea coloniei. apoi abotriţi. a doua din obiceiuri. moldoveni.)”. în opera „Hronica românilor şi a mai multor neamuri. Machidonia şi Thessalia.s-au prăsit apoi toţi românii cîţi sînt de-a stînga Dunărei. cum cură în Marea Neagră. carii s-au numit după aceaia. carea au remas în Dachia Veche. încercând să dovedească provenienţa latină a românilor. după aceaia comani şi paţinachite.”..” Asemenea lui Samuil Micu. mărgineni. iară din partea coloniei carea s-au trecut Dunărea şi s-au aşezat în Dachia cea Noao. adecă romani de sînge. mai pre urmă munteni. tot de o viţă şi porodiţă sînt. conchide că acest lucru reiese din patru elemente : „întâiu din scriitori.

şi cu ale lor cuvinte ni-i amestecat graiul”.ei zic galina.mulier [. toate le-am înţelege.1647) a fost primul cronicar moldovean de seamă. În sfârşit. Unele cuvinte au rămas chiar întregi : barba – barba. În plus. avem cierul.. pentru care conchide cu mândrie că „ de la Rîm (Roma) ne tragem... a cărui operă a ajuns până la noi.” Lui Grigore Ureche îi urmează alţi scriitori şi lingvişti care susţin în lucrările lor sorgintea latină a limbii române. ce le zicem latini. luându-se cele sfinte de la sârbi. intitulat „Pentru limba noastră moldovenească”.. cronicarul Miron Costin realizează o sinteză a schemei structurii limbii române : „Unde trebuia să fie Deus. avem Dumnezeu sau Dumnedzeu. aşa şi luna.. „Letopiseţul Ţării Moldovei”. el dă o probă de etimologii latine : „..de la rîmleni. iar altele foarte mici deosebiri. Este primul care demonstrează latinitatea limbii române. Pentru a-şi convinge cititorii de acest adevăr. unde era coelum.. angelus – indzierul. găină.Grigore Ureche (aproximativ 1590 . consacrat special acestei probleme. aşa s-a stricat limba. pâine. într-un capitol din lucrarea . ei zic panis. În „ Istorie în versuri polone despre Moldova şi Ţara Românească”.] şi altele multe din limba latină. s-au 16 . muierea.. al mieu în loc de meus. homo – omul. frons – frunte. s-au mai adăugat mai târziu şi puţine cuvinte ungureşti. că de n-am socoti pre amănuntul.

adăugat şi puţine cuvinte slavoneşti.” El dovedeşte că precum şi alte neamuri: „ franţozii – galii.” Dimitrie Cantemir 17 . Moldovei şi Ţării Munteneşti şi românii din ţările ungureşti. din ce ţară au ieşit strămoşii lor”. Iar în opera „De neamul moldovenilor. cronicarul îşi propune să scoată „lumii la vedere felul neamului. aşa şi românii poartă numele romanilor. turcii – otomani. ungurii – huni. din ce izvor şi seminţe sîntu lăcuitorii ţărei noastre. aşa cum indică şi titlul.”.

d.Reluând o temă a cronicarilor moldoveni. filozof. scrisa in limba romana intre anii 1719 si 1722. Întreaga operă a lui Cantemir exprimă o concepţie superioară despre istorie faţă de cea a cronicarilor.” Dimitrie Cantemir (n. 21 august 1723). geograf. Fără Basarabia. România nu are trecut. Dimitrie Cantemir. ramasa neterminata. prezent şi viitor. lucrarea Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor înfăţişează trecutul îndepărtat al poporului nostru. etnograf. enciclopedist. este unul dintre cei mai erudiţi umanişti. în cultura noastră. domn al Moldovei (martie . lingvist.aprilie 1693 și 1710 . "Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor" este ultima opera a lui Dimitrie Cantemir. În timp ce cronicarii explicau fenomenul istoric prin voinţa forţei divine.“Basarabia dintre Nistru şi Prut este leagănul autentic al al civilizaţiei româneşti. Cantemir interpretează istoria dând atenţie cauzalităţii: “Nici un lucru fară pricină să se facă nu se poate”. originea comună a tuturor românilor. istoric. muzicolog. Este o lucrare de sinteza si infatiseaza conceptia 18 . autor. El afirmă că “sântem urmaşii unui popor care a creat o civilizaţie şi o cultură clasică”. 26 octombrie 1673 . cărturar.1711). om politic și scriitor român. compozitor.

rezultate din migratia popoarelor: Ungaria. aceasta este privita din perspectiva istoriei universale.. Muntenia si Moldova. Cumania.savantului asupra formarii poporului roman si a limbii romane. a sangelui curatenie si a niamului evghenie nestricata si nebetejita sa fie ferit. Polonia. momentul intemeierii celor doua tari romane. Serbia. Idesa de baza este continuitatea elementului roman in Dacia. Apoi din buni si tari romano-moldo-vlahii. apoi din Imperiul Bizantin si coexistenta lor cu statele dimprejur. Bulgaria. pezentand mai intai romanii din cadrul Imperiului Roman.poporul romano-moldovlahilor nu din glogozala a nasteri de stransura sa fie scornit. Totodata. tratand.. din buni si tari parinti romani nascandu-se. ce din cetateni romani si din mari familii sa fie ales." Opinii ce sustin dacismul 19 . cu o documentare extrem de bogata. Rusia. de peste 150 de izvoare. Dimitrie Cantemir combate ipoteza potrivit careia romanii s-ar fi retras cu totul dupa ce imparatul Aurelian a parasit Dacia in anul 271: ". intr-o unitate deplina in cele trei provincii romanesti. originile poporului roman si evolutia sa pana la al doilea descalecat. precum si astazi tot asea o feresc. "Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor " reprezentand prima incercare de a trata impreuna istoria romanilor de pretutindeni. concentrandu-se asupra intregii structuri a lumii romanesti.

Lupta inseamna jertfa. cheama intreg poporul dac la lupta impotriva cotropitorilor romani. In Decebal catre popor. Mihai Viteazul. Moartea lui Gelu. legendarul Gelu. Motivarea este patetica.George Cosbuc G. Cosbuc a evocat intr-un numar de poezii trecutul de lupta pentru libertate al poporului nostru din cele mai vechi timpuri si pana in zilele lui. Simboluri umane ale acestei lupte sunt Decebal. De aceea. numai pentru a sublinia ca viata in stare de robie ar mari chinul: „Mai vrem si-al doilea rau?”. moarte demna. regele formuleaza cunoscuta maxima atribuita dacilor: „E rau destul ca ne-am nascut”. de sublim patriotism: „Din zei de-am fi scoboratori C-o moarte tot sintem datori! 20 . Decebal. Cosbuc vede istoria ca o lupta neincetata pentru libertate sociala si nationala. Tudor Vladimirescu (Decebal catre popor. Ostenii lui Tudor). Pasa Hassan.

sus. Dusmanii linga noi!” George Cosbuc citate 21 .” „Eu nu mai am nimic de spus Voi bratele jurind le-ati pus Pe scut! Puterea este-n voi Si-n zei! Dar va ginditi. Ca zeii sint departe. eroi.Totuna e dac-ai murit Flacau ori mos ingirbovit. Dar nu-i totuna leu sa mori Ori cane-nlantuit.

” -“Viata asta-i bun pierdut Cand n-o traiesti cum ai fi vrut! Si-acum ar vreau un neam calau S-arunce jug in gatul tau: E rau destul ca ne-am nascut.caci ea reprezinta averea sufleteasca a lor. Mai vrem si al doilea rau? “ (Decebal catre popor) Mircea Eliade 22 .” -“Cultura omoara naivitatea si stiinta goneste simplitatea.-“Gradometrul cultural al popoarelor e literatura.

Chicago).Mircea Eliade (n.d. naturalizat cetățean american în 1966.V. Filozof și istoric al religiilor. foarte bine documentate. fără a lua în calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. Avery din 1962. 13 martie S. Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago din 1957. a fost un gânditor și scriitor român. onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. 28 februarie 1907. titular al catedrei de istoria religiilor Sewell L. DE LA ZALMOXIS LA GENGHIS-HAN 23 . Autor a 30 de volume științifice. București . Opera completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume. opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o tematică extrem de variată. 22 aprilie 1986.

așa cum a atras atenția Vasile Pârvan. Unii consideră că monoteismul geto-dacilor a facilitat convertirea acestora la creștinism.munții Balcani) culturi și zeități care au fost specifice numai tracilor sudici aflați sub influența grecilor . Alți istorici îl consideră ca patron al lumii subpămîntene. precum erau religiile celorlalte popoare indo-europene. Numele etnic al dacilor isi reveleaza semnificatia religioasa primitiva numai in universul valorilor specifice vanatorilor si razboinicilor. al împărăției morților. unii cercetători atribuie în mod arbitrar geto-dacilor (tracii de la nord de munții Haemus . astfel si caracter htonic. Mitul cosmogonic romanesc isi reveleaza trasaturile sale specifice dupa ce descifram nu numai preistoria „dualismului“ balcanic si central-asiatic. cultul lui Zalmoxis nu poate fi inteles decat dupa ce se dezvaluie sensul initiatic al ocultarii si epifaniei zeului. Dar.In lucrarea "De la Zalmoxis la Gengis Han" ("De la Zalmoxis la Genghis Han")-1910. Vasile Pârvan 24 . Eliade). In lucrare sunt discutate originile religioase ale numelui etnic al dacilor. cultul lui Zalmoxis. dar si sensul ascuns al „oboselii lui Dumnezeu„ dupa ce a creat Pamantul. trăsnetelor și fulgerelor. expresie surprinzatoare a unui deus otiosus reinventat de crestinismul popular intr-un efort disperat de a-l desolidariza pe Dumnezeu de imperfectiunile lumii si de aparitia raului. având. Această idee s-ar afla în opoziție cu opinia unora care afirmă că religia geților ar fi fost politeistă. autorul a evidentiat rolul traditiilor religioase populare "intr-o istorie cu adevarat universala a religiilor" (M. mitologia mortii din "Miorita". vanatoarea rituala si intemeierea Moldovei. La fel. Zalmoxis-a fost zeul suprem din panteonul geto-dacic. Singurul care atestă în antichitate existenta numelui Gebeleizis este Herodot care spune că geto-dacii credeau în Zalmoxis care era numit si Gebeleizis de catre unii dintre ei În perioada modernă au apărut opinii care consideră că Gebeleizis ar fi fost un zeu al furtunii.

prin care a readus în prim planul cercetării istorice rolul politic şi cultural al daco-geţilor. o vastă sinteză istorico-arheologică. îndeosebi în staţiunile arheologice din a doua epocă a fierului. În scopul rezolvării problemelor legate de istoria Daciei. preistorie şi istoria civilizaţiei greco-romane. a organizat o serie de săpături sistematice. S-a preocupat îndeosebi de arheologie. unele lipsuri şi exagerări (printre care accentuarea rolului sciţilor şi al celţilor în dezvoltarea culturii geto-dace) nu ştirbesc valoarea acestei lucrări. cea mai importantă lucrare a sa (datorită destinului său).A fost istoric. AFIRMATII V. arheolog. epigrafist şi eseist roman.PARVAN 25 . Pe baza rezultatelor parţiale ale săpăturilor a scris Getica (1926).

GETICA 26 . e de părere că sunt . Părerea că la ei am avea de-a face cu un dualism. care erau politeişti geţii se arată în credinţele lor henoteişti”. ne stau mărturie uneltele descoperite de arheologi. analog celui iranian nu se poate întemeia pe nici un document. În legătură cu menţiunea grecilor că zeul geto-dacilor avea un nume.”Zeul unic n-avea deci nevoie de un nume propriu. fie de caracter sătesc. Mulțimea și varietatea de forme a uneltelor de fier. El va apare la daco-geți în același timp ca și la celți. care era infinită şi ca atare şi atributele ar fi putut să fie oricât de numeroase. preluate ori nu din civilizația altor popoare.” -VASILE PARVAN afirma ca .Hr. fiind însă de altă formă. Şi totuşi chiar aceste atribute lipsesc la geţi: căci Zamolxis e aproape exclusiv întrebuinţat. ci doar de atribute explicative ale puterii sale. Vasile Pârvan consideră că această civilizație este una a lemnului. nume care. Uneltele din fier în secolul I î..spre deosebire de restul tracilor. în vreme ce Gebeleizis e cu totul excepţional aici ca apelativ al Zeului suprem.“Fără tradiţie nu există cultură: nici omul simplu. inspirată din lumea grecească. nici geniul nu pot crea nimic fără tradiţie. fie ele de tip proto-urban. Despre înaltul nivel de dezvoltare atins de cultura daco-getilor din epoca lui Burebista. În agricultură se folosea acu plugul cu brăzdar și cuțit de fier. abundă în toate așezările daco-getice.. el spune că aceştia i-au zis zeului din cer când Zamolxis când Gebeleizis.simple atribute explicative ale puterii ori înfăţişării divinităţii. fac dovada că civilizația daco-getică este o civilizație a fierului.

el a cerut. ca manuscrisele sale particulare sa fie arse). Xenopol. O protoistorie a Daciei. în seria III. lucrarea fiind recunoscută prin valoare monumentală. Chiar stiinta sa i-a dat lui PARVAN o conceptie grava asupra existentei. un punct de referinţă de care nici o altă gîndire arheologică nu poate face abstracţie. opera de căpătîi a lui Vasile Pârvan (1882-1927) a fost prezentată ca memoriu de specialitate în şedinţa din 27 iubie 1924 a Academiei Române şi a fost tipărită în 1926. atît datorită dimensiunilor considerabile cît şi prin aportul de noi idei. la vremea lui. activitate ce are ca apogeu Getica. Astfel. plecând de la premisele stabilite de Vasile Pârvan şi folosind volumul din ce în ce mai mare de informaţie acumulat în prima jumatete a secolului XX a reuşit o evoluţie marcantă. Şcoala de arheologie românească îşi întemeiază progresul remarcabil tocmai pentru că. istoricul 27 . noi tipuri de abordare şi mai ales prin modul de gândire istorică relevat. publicate de editura Cultura Naţională. Cercetările iniţiate de Vasile Pârvan între 1911—1927 au avut ca rezultat realizarea a numeroase lucrări de sinteză. el si-a cenzurat intotdeauna voluptatea marturisirii intime. Concepţia lui Vasile Pârvan asupra istoriei depăşeşte cadrul precis delimitat al filozofiei istoriei cum a fost de pildă dezvoltat de A. testamentar. chiar foarte rar (ca si Kafka. tomul III al Memoriilor Secţiunii Istorice a Academiei. reuşind astfel să redea o imagine mult mai completă decît cea la care ajunsese.Getica. Opera fundamentală şi-a primit numele după titlul mai vechi al monografiei istorice scrise de grecul Criton. unde se încerca pentru prima oară introducerea originii si evoluţiei culturii şi civilizaţiei traco-getice în circuitul istoriei universale. Mircea Eliade considera ca PARVAN reprezinta momentul apolinic al culturii noastre. Pârvan. Istoricul s-a confesat rar. un punct de plecare în noi reconstituiri şi exegeze.D. medicul lui Traian —şi a constituit un eveniment de maximă importanţă şi cu un profund impact asupra culturii româneşti antebelice. Dezgropand mereu urme ale unor civilizatii moarte. In principiu. Getica rămâne o carte clasică de gîndire istorică.

iar fiecare dintre noi traim astfel „maiestuosul gand al unei umanitati eterne. incorporate" macar pentru o clipa in sufletul nostru muritor. Concluzii 28 . al amintirii. renaste perpetuu. In actul ritualic al comemorarii. trecutul reinvie.a ajuns sa intoneze un elogiu entuziast geniului uman. care. readus in actualitate. invins.

Temelia limbii si a poporului român o reprezinta conceptele de latinitate si dacism.care pentru a demonsta caracterul latin al limbii romane. prin contopirea celor doua civilizatii (dacica si romana) s-a format populatia daco-romana. 105-106.a incercat sa elimine din ea cuvintele de alte origini si sa modifice astfel forma celor latine. Poporul si limba romana s-au format pe intreg teritoriul tarii in mai multe imprejurari istorice dupa razboiale din 101-102 . care sta la baza formarii poporului roman si a limbii romane. 29 . LATINITATEA este un „curent aparut in lingvistica si in filologia romaneasca in sec XIX.” DACISMUL este un “curent in istoriografia autohtona.afirmat la inceputul sec al-XX-lea prin mitizarea contributiei dacilor la formarea poporului roman si in general la istoria universala. Pocesul de romanizare a fost un proces ireversibil.incat sa le apropie cat mai mult de forma originala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->