P. 1
0romana6peunitati

0romana6peunitati

|Views: 2,042|Likes:
Published by demonitadiana

More info:

Published by: demonitadiana on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

1 PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE LA LIMBA ROMÂNĂ E.D.P. Unitatea: Şcoala GimnZauan Jud.

Salaj Clasa: a VI - a /An şcolar: 2009-2010 Curriculum aplicat: (T.C. 4 ore) Profesor:Claudia Hintea
RECAPITULARE INIŢIALĂ

Nr. ore alocate: 4 Conţinuturi Competenţe specifice
- să utilizeze într-un mesaj oral categorii lexicale diferite; - să sesizeze momentul oportun de intrare sau de retragere din dialog (ezitări, tăcerea partenerului etc.); - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii; - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii; - să utilizeze în redactarea unui text propriu cunoştinţele de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie; - să identifice efectele expresive ale construcţiei lingvistice utilizate în diferite texte;1

Activităţi de învăţare
Exerciţii de identificare de sinonime, antonime Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe Exerciţii de identificare a diftongilor, a triftongilor, a vocalelor în hiat Exerciţii de recunoaştere şi analiză a unor părţi de propoziţie Exerciţii de recunoaştere şi analiză a unor părţi de vorbire Exerciţii de recunoaştere a elementelor de teorie literară.

Resurse materiale procedurale
Seturi de exerciţii Gramatica practică a limbii române, de Ştefania Popescu Seturi de exerciţii Gramatica practică a limbii române, de Ştefania Popescu Fragmente din opere lirice şi epice Planşa cu figuri de stil Conversaţia Explicaţia Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza morfosintactică

Evaluare
Găsiţi sinonimul şi antonimul cuvintelor: legal,normal,… Observaţi cum se formează antonimul cuvintelor date. Definiţi diftongul, triftongul, hiatul. Identificaţi diftongii, triftongii, vocalele în hiat din diferite texte. Evaluare orală şi scrisă Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate din textele.. Specificaţi felul propoziţiilor din următoarele exemple…. Aprecierea verbală şi întărirea răspunsurilor, evaluarea orală Definiţi:personificarea,epitetul,compar aţia Identificaţi figurile de stil din următoarele exemple… Evaluare scrisă

Vocabular Fonetică

Morfologie Sintaxă

Noţiuni de teorie literară

Conversaţia Explicaţia Analiza stilistică Lectura expresivă Conversaţia Explicaţia

Testarea

- să utilizeze în redactarea unui text propriu cunoştinţele de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele orto-

Exerciţii de recunoaştere a unor Test scris părţi de propoziţie, de vorbire, de construire a unor propoziţii,

1

2
iniţială a elevilor
grafice şi de punctuaţie - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii; de găsire a unor sinonime şi antonime. Exerciţii de recunoaştere a elementelor de teorie literară.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CARTEA – OBIECT CULTURAL Nr. de ore: 17 Resurse Conţinuturi C.S.
1.1 2.1 2.4, 2.5, 3.1, 4.3 1.1 1.2, 2.2, 3.3

Activităţi
- exerciţii de căutare şi de selectare a informaţiei dorite cu ajutorul tablei de materii; - exercitii de identificare a elementelor componente ale paginii de carte;

materiale
Biblioteca şcolii Diverse volume Manualul

procedurale
Explicaţia Demonstraţia Conversaţia euristică Descoperirea dirijată Brainstormingul Conversaţia Explicaţia

Evaluare
- Care sunt elementele componente ale unei cărţi? - Formaţi patru grupe a câte patru elevi. Fiecare grupă va alcătui o copertă de carte, cu toate elementele componente şi informaţiile pe care le oferă cititorului. - Compunere: Importanţa cărţii în viaţa omului

Cartea – obiect cultural

La Medeleni, de Ionel Teodoreanu Colţul cuvintelor

-exerciţii de lectură corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate - exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în textul literar şi integrarea lor in serii antonimice şi sinonimice; - exercitii de utilizare în contexte diferite a achizitiilor lexicale noi; - exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat; - exerciţii de realizare a unui plan simplu si dezvoltat de idei; - exerciţii de redare a conţinutului prin

La Medeleni, de Ionel Teodoreanu Dicţionarul

Consultând dicţionarul, alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: a contempla, intacte, indiferenţă, paradă. - Cu ce cuvinte puteţi înlocui nimicise, corect, tăgădui, isprăvi, astfel încât sensul textului să nu se schimbe? - Ce sens au, în text, termenii audienţă ţi parada literelor?

Să discutăm despre text

2.1 3.1

La Medeleni, de Ionel Teodoreanu

Conversaţia Explicaţia

- Consideraţi că fragmentul din La Medeleni este un text literar? Motivaţi răspunsul, referindu-vă la autor, la personaje şi la modul de expunere.

2

3
3.2 4.4 rezumat si povestire; - exerciţii de sesizare a rolului dialogului in caracterizarea personajelor; - exerciţii de selectare a unor pasaje referitoare la cuvintele şi comportamentul personajelor - exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii, comunicate de persoane cu feluri diferite de comunicare; - exerciţii de recunoaştere a dialogului în operele literare - exerciţii de transformare a textului dialogat în text narativ; - exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de încheiere a unui dialog ; - exerciţii de identificare a semnelor de punctuaţie şi de ortografie folosite într-un text dialogat - exercitii de receptare corectă a structurii fonetice a unui cuvânt; - exerciţii de ortografiere a diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor in hiat; - exerciţii de identificare a silabei accentuate; - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; - exerciţii de motivare a despărţirii cuvintelor în silabe, prin referire la reguli. Manualul - Care este modul folosit de autor pentru a prezenta cele două personaje? Faceţi o scurtă caracterizare a acestora.

Dialogul Comunicarea prin dialog

1.4, 2.4, 2.5

Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia Jocul de rol

- Daţi exemple de opere literare citite de voi în care aţi întâlnit dialogul. - Ce titlu i-aţi pune dialogului dintre Olguţa şi Monica? - Jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes, urmărind modalităţi de adaptare la interlocutor: La bibliotecă, La medic, Cumpărături pentru bunica, La librărie, La florărie. - Notaţi câte litere şi câte sunete au următoarele cuvinte: orice, pricepea, degeaba, dungi, ghiocel, ghindă, George. - Daţi exemple de cuvinte care să conţină următorii diftongii: ea, ie, ai, ou şi triftongii: eau, iai, iau. - Indicaţi vocalele în hiat din următoarele cuvinte: real, a lăuda, zoologie, aviaţie, cais, geografie, hieroglifă, cuviincios, înfiinţa. Despărţiţi corect în silabe cuvintele şi motivaţi soluţiile prin referire la regulile învăţate şi la excepţii: scoică, răbdare, declaraţie, încadrare, arctic, punctual, dezmoştenit, cooperare, funcţionar. Grupaţi cuvintele de mai jos în funcţie de apartenenţa lor la masa vocabularului sau la vocabularul fundamental: masă, a percepe, lapte,

Sunet Literă Silabă

1.2 4.3

Manualul Fişe de lucru Gramatica Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru DOOM

Conversaţia Explicaţia Exerciţiul fonetic Conversaţia euristică Exerciţiul fonetic

Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe Vocabularul limbii române

4.3

Manualul 1.2 3.2 - exerciţii de identificare a unor cuvinte din vocabularul fundamental; Conversaţia Fişe de lucru

3

numerale……………. inerţie.3 4 .Găsiţi câte patru cuvinte compuse care Arhaisme Regionalisme 1. ţinterim. în caracterizarea personajelor etc.Daţi exemple de părţi de vorbire formate prin compunere: a substantive: zgârie-brânză…. contemplaţie. îşi lăsară caii în mâna slujitorilor . a lega. bine. lubeniţă. Explicaţi rolul lor în text.Se dau cuvintele: sunet. creion. perje. . bălan. arbitrar. . adică portarul Sucevii.exerciţii de identificare elementelor componente ale unui cuvânt derivat. .3 . Ed. . dezlegare. răsunet. pronume de politeţe…….identificarea arhaismelor şi a regionalismelor în textele studiate şi sesizarea rolului lor în construirea atmosferei locale sau de epocă. Toma logofătul şi iuga postelnicul. Căutaţi în dicţionar înţelesul lor.exerciţii de identificare a arhaismelor şi regionalismelor. dezlega. coordonate. ai. a cânta. translaţie. pasăre. copac. cal. 3. . crepuscul. legătură.exerciţii de derivare cu afixe date. .. care însoţeau pe stăpân. a epuiza.. Bodea. b. pădure.4 . carte. hârtie. e. Se cere: a) Grupaţi cuvintele în funcţie de familiile lexicale pe care le alcătuiesc. departe.exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor derivate . .exerciţii de identificare a cuvintelor din aceeaşi familie lexicală. . cântăreţ. .2 Conversaţia Creta colorată Explicaţia Exerciţiul lexical 3.exerciţii de identificare a cuvintelor compuse. nelegat. pâine. giugiuman de samur şi marochinuri. . barabulă. cântec.exerciţii de clasificare a regionalismelor şi a arhaismelor. a suna. răsunător.exerciţii de identificare a elementelor de Dicţionarul Texte literare Manualul Gramatica Fişe de lucru. Trei boieri dintre cei mari. ideogramă. lingvistică. adjective……………. sunător. . Purta.exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor cu ajutorul dicţionarului. brocart de Veneţia. c.Scrieţi diminutivele cuvintelor date.3 4.Găsiţi pentru fiecare dintre regionalismele de mai jos echivalentul din limba literară: cucuruz.exerciţii de identificare a sufixelor. adverbe………………… . floare. trandafir. . d. b) Pentru fiecare familie lexicală găsiţi cuvântul de bază şi rădăcina.Găsiţi arhaismele din următorul text. ca şi părintele său. Ed. curechi. Ed. Paralela 45 Manualul Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical dulap. metaforă. vector.exerciţii de identificare a unor cuvinte din masa vocabularului Explicaţia Gramatica Fişe de lucru. a răsuna.2.exerciţii de identificare a procedeului de compunere prin care s-a format un cuvânt dat. covor. Subliniaţi sufixele diminutivale. prefixelor şi a rădăcinii unui cuvânt.. cratiţă. .Paralela 45 Creta colorată Tabla Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical Derivarea Sufixele diminutivale şi sufixele Augmentative Prefixarea Compunerea Compunerea prin alăturare.Paralela 45 Creta colorată Tabla Planşe Gramatica Fişe de lucru. târziu.exerciţii de identificare a sufixelor diminutivale şi augmentative. subordonare şi abreviere 2.exerciţii de alcătuire de enunţuri cu omofone (cuvinte compuse). c)Subliniaţi prefixele şi sufixele. cocon. .2 3. oloi. lingură.. legător. . .

a fi numai ochi şi urechi. . . verb).exerciţii de alcătuire a unui calambur . . inimă.exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare nuanţată oferite de utilizarea omonimelor.2 3.exerciţii de evidenţiere a rolului omonimelor într-un text dat.2 . tare ca fierul.2 3. a da din gură. element. . tînăr.exerciţii de alcătuire de enunţuri cu valori diferite ale cuvintelor date.5 compunere savantă .Alcătuiţi propoziţii cu perechile de omonime. Ed. .exerciţii de sesizare a sensului unor omonime. car (substantiv. a tăia frunză la câini. . flux.exerciţii de alcătuire de familii lexicale. . Ed. cetate de scaun. muncitor (substantiv. pur. . antonime Gramatica – Fişe de lucru.Paralela 45 Gramatica – Fişe de lucru. absolut (substantiv. adjectiv).exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare nuanţată oferite de utilizarea sinonimelor şi a antonimelor adecvate în diferite contexte .2 3.3 4.2 2. miros.2 2. colţ. adjectiv).Alcătuiţi propoziţii cu sensurile diferite la plural ale substantivelor următoare pentru a dovedi omonimia parţială: bandă. Ed. Ed.exerciţii de evidenţiere a rolului antonimiei într-un text dat.exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei într-un text dat. dată. a face cu ou şi cu oţet.exerciţii de utilizare a sinonimelor în contexte date. . succes. mobil. verb). a fi cu ochii în patru.exerciţii de integrare a cuvintelor în serii sinonimice Gramatica – Fişe de lucru. . . .2 Familia 2. a lua foc.Paralela 45 Manualul Mic dicţionar de omonime Gramatica – Fişe de lucru. greşeală.exerciţii de utilizare a antonimelor în contexte date. .2 Antonime 1.exerciţii de identificare a cuvintelor care îşi pot schimba valoarea gramaticală. .Paralela 45 Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia. a-şi da seama.Inlocuiţi cuvintele/sintagmele cu un sinonim: a reţine. a-şi aduce aminte.2 2.Găsiţi câte un sinonim pentru fiecare expresie: a spăla putina. Ed. a favoriza.Alcătuiţi propoziţii prin care să ilustraţi următoarele conversiuni: adjectiv-substantiv adverb-adjectiv substantiv-adverb participiu-adjectiv . pădure. instituţii. a-şi lua picioarele la spinare. pricepere. neciteţ.Găsiţi câte un antonim pentru expresiile: copt la minte. . moral. Paralela 45 Manualul Mic dicţionar de sinonime.3 5 . plante. duce (substantiv.exerciţii de identificare a elementelor componente ale unui cuvânt derivat.2 3. statornic.Paralela 45 Tabla Caietul elevilor Manualul Mic dicţionar de sinonime.3 Sinonime 1. Conversaţia Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Lucrul cu Omonime 1.3 4.Subliniaţi cuvintele care nu fac parte din familia Conversiunea 3. a avantaja. mână de fier. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical denumesc: localităţi. harababură.Alcătuiţi familia lexicală a cuvintelor: român. . a mânca. cât ai zice peşte. râs. . antonime Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru.Formaţi antonime cu ajutorul prefixelor pentru cuvintele: noroc. . stat (substantiv. care să pună în evidenţă valoarea morfologică a acestora: cer (substantiv.exerciţii de utilizare a omonimelor în contexte date. verb). a turna gaz pe foc. verb). . funcţii.3 4.

2 3.1 1. răutăcios. natal. ţarină. nounăscut. .3 2.1 4. 1. Test sumativ Telegrama Cartea poştală Evaluare 4. furiş. de Ion Creangă Colţul cuvintelor 6 . răpede. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate.3 4.3 3. . . naştere.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor dicţionarele Manualul Explicaţia Tabla Fişe de lucru Manualul Formular poştal Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia lexicală a cuvântului a naşte: înnăscut. . de Ion Creangă Dicţionarul Planşe Fişe de lectură procedurale Lectura model Lectura explicativă Conversaţia Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Evaluare .S. Cu ce cuvinte din limba literară le-aţi putea înlocui? . fluentă. . .Alcătuiţi o compunere de o pagină în care să folosiţi termeni care aparţin câmpului lexical al toamnei. naţiune. de ore: 14 Resurse Conţinuturi C.exerciţii de grupare a cuvintelor derivate pe familii lexicale. nativ. .transmiteţi urări cu prilejul unei sărbători.Ce sens au următoarele expresii. . .exerciţii de identificare de antonime.2 4. lacrămi.transmiteţi o informaţie urgentă.exerciţii de identificare a termenilor ce aparţin diferitelor câmpuri lexicale. a se sfădi.Care este forma literară a cuvintelor: băiat. înapoi. . mântuire.2 Activităţi de învăţare . natalitate. şcoalei? .exerciţii de identificare a elementelor componente ale unui cuvânt derivat. nu întru.: până la genunchiul broaştei. PERSONAJ Nr. NARATOR.Găsiţi antonimele cuvintelor: mânios. binişor.exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte.exerciţii de identificare a sensului unei expresii materiale Manualul Volumul Amintiri din copilărie.3 Test Conversaţia Explicaţia UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: AUTOR.exerciţii de identificare a formulelor de adresare şi a formulelor de încheiere potrivite unor destinatari diferiţi . mânios.2 1.exerciţii de grupare într-un câmp lexical a sinonimelor unui cuvânt . . . nu-mi da Amintiri din copilărie. .Explicaţi cum s-au format cuvintele: învăţătură. dă.exerciţii de citire corectă. a renaşte. Alcătuiţi câte un text de telegramă pentru următoarele situaţii: .3 4.exerciţii de folosire a dicţionarelor pentru înţelegerea sensului cuvintelor din text.exerciţii de identificare a regionalismelor. .2 . prenatal.Selectaţi din text patru regionalisme. neastâmpăr.Fişă portofoliu Ion Creangă .6 lexicală Câmpuri lexicale 4.transmiteţi felicitări cu ocazia câştigării unui concurs.exerciţii de redactare a textelor unor telegrame şi cărţi poştale.

3 4. Discutaţi cu prietenii despre filmul pe care l-aţi văzut împreună. naraţiune.exerciţii de diferenţiere a verbelor care exprimă o acţiune de cele care exprimă o stare şi de cele care exprimă existenţa. Îl rugaţi pe fratele mai mic să meargă la poştă să trimită o scrisoare recomandată. a vrea.exerciţii de identificare a timpului verbal la care este realizată naraţiunea.exerciţii de identificare a interlocutorilor dintr-un dialog. . a elementului care o modifică şi a situaţiei finale. a-i scăpăra picioarele. b.1 3. operă epică .exerciţii de completare a unor replici dintrun dialog dat . a o lua la sănătoasa.exerciţii de povestire.Alcătuiţi planul de idei al naraţiunii frontală studiate. .la ce timp sunt povestite întâmplările? . numărului şi timpului. de Ion Creangă Conversaţia Explicaţia 1. . Manualul Conversaţia Explicaţia Jocul de rol Activitate frontală Activitate pe grupe . Activitate .Daţi exemple de opere epice studiate în clasa a V-a.Alcătuiţi propoziţii în care verbul a fi să aibă valoare predicativă. a persoanei.3 2.4 2. .Fragmentul din Amintiri din frontală copilărie este o naraţiune? Argumentaţi răspunsul.5 Verbul Actualizarea cunoştinţelor 1.exerciţii de rezumare şi de povestire a unui text narativ Manualul Volumul Amintiri din copilărie.exerciţii de identificare a situaţiei iniţiale.exerciţii de urmărire a unor dialoguri. copulativă şi auxiliară.Povestiţi pe scurt întâmplarea. de menţinere şi de încheiere a unui dialog. . a i se face negru în faţa ochilor.exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere.2 4. de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament adecvat.Construiţi dialoguri pentru următoarele situaţii : a.4 2.exerciţii de redactare a planului simplu de idei. . elementul Activitate care o modifică şi situaţia finală. .Alcătuiţi propoziţii cu valoarea predicativă şi auxiliară a verbelor a avea. .Să discutăm despre text Autor.Planul simplu de idei Povestirea la persoana I Adaptarea la situaţia de comunicare 1. Ştefania Popescu Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Conversaţia euristică Activitate frontală Activitate în grup 7 .7 pace.Prin ce mijoace se realizează umorul? .exerciţii de identificare a verbelor. Activitate . individuală . .exerciţii de completare de enunţuri.3 . . autorului şi a personajului principal .1 3.exerciţii de identificare a caracteristicilor unei naraţiuni.4 2. narator.Cine este naratorul? Dar autorul? Activitate . . .4 Manualul Volumul Amintiri din copilărie. pe grupe .1 4. .La ce persoană este scris textul? . de Ion Creangă Conversaţia Explicaţia Problematiza rea 3. Activitate individuală .exerciţii de identificare a naratorului. Gramatica practică a limbii române.Identificaţi cuvintele şi expresiile care marchează situaţia inişială. personaj.1 .1 4.

dă-mi!. . am Modul imperativ Propoziţia imperativă 1.3 2.8 .exerciţii de identificare a formelor corecte ale verbelor la modul imperativ.Alegeţi formele corecte ale verbelor la modul condiţional-optativ: Ai tace/ ai tăcea. creează/ creiază.Conjugaţi un verb de conjugarea a IIa la toate modurile şi timpurile studiate. .” „ba încă ai dat peste oameni ai lui Dumnezeu..3 . Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Cum se numesc aceste verbe? . . dar..exerciţii de conjugare a verbelor la modul conjunctiv.Daţi exemple de verbe care nu au înţeles de sine stătător.exerciţii de identificare a formelor corecte de conjunctiv.exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbele auxiliare potrivite . ar pare/ ar părea.3 Conversaţia Explicaţia Analiza morfologică Exerciţii de completare Învăţarea dirijată Conversaţia Explicaţia Analiza Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Modul condiţional optativ 1.exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la condiţional-optativ. . . Ed.3 4. Ed. .exerciţii de observare a elementelor componente ale modului conjunctiv.3 4.3 2. deşartă/ deşeartă.Subliniaţi forma corectă a verbului a fi din următoarele enunţuri: Fi/ fii mai atent! Fi-ţi/Fiţi cuminţi! Nu fi /Fii obraznic! Nu fi-ţi/ fiţi trişti! .Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica practică a limbii române. Ştefania Popescu Planse Gramatica – Fişe de lucru. Paralela 45 Planşă cu modurile personale Conversaţia Explicaţia Analiza morfologică Exerciţii de completare Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Descoperirea dirijată Activitate individuală .exerciţii de completare a unor enunţuri cu numele predicative potrivite. Activitate frontală Activitate 8 .exerciţii de construire de propoziţii imperative. şede/ şade. hei! Mâncai papară până acum. forma negativă: odihneştete!. hei. Ed. .Construiţi cinci enunţuri în care verbele la modul conjunctiv să exprime o poruncă.exerciţii de identificare a verbelor la modul imperativ.exerciţii de diferenţiere a verbelor predicative de verbele copulative şi de cele auxiliare.. . .” . să fi fost cu alţii. aşază/ aşează. . zise craiul.3 2.Subliniază forma corectă a verbelor: agreez/ agreiez.exerciţii de identificare a funcţiei sintactice a verbului. prezent şi perfect.exerciţii de transformare a propoziţiilor enunţiative propriu-zise în propoziţii imperative. . tăceţi/ taceţi.Alcătuiţi o compunere cu titlul Incendiul în care să folosiţi zece verbe la modul imperativ.exerciţii de construire de propoziţii în care verbul să fie la modul imperativ.” . .Paralela 45 Planşe cu modurile personale .3 4. luaţi-l! . . .exerciţii de completare a unor replici dintrun dialog dat cu propoziţii imperative .Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul conjunctiv din fragmentele: „Acuş avem să dăm peste o fântână cu apă dulce şi rece ca gheaţa.Scrie formele verbului la modul imperativ. . zi-ne!.nu ştiu cum să fac.3 Modul conjunctiv 1.manualul fişe de lucru Gramatica practică a limbii române. .exerciţii de transformare a propoziţiilor afirmative în propoziţii negative.exerciţii de identificare a propoziţiilor imperative construite cu verbe la conjunctiv Planse Gramatica – Fişe de lucru.

. Modul infinitiv Planşa cu moduri nepersonale Gramatica limbii române. . timp perfect. priveam. Gramatica limbii române. .Alcătuiţi enunţuri în care verbul a cânta să indeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect.exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul condiţional-optativ. .exerciţii de alcătuire de propoziţii optative cu verbul la condiţional-optativ timpul prezent şi perfect 1. Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.Alcătuiţi o compunere cu titlul Rugăminte către Moş Crăciun în care să folosiţi verbe la condiţional prezent şi perfect. atribut. Ed. mi-ar place/ mi-ar plăcea. şi-.Scrieţi infinitivul verbelor: învăţ. . complement circumstanţial de mod şi de timp.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală 9 .Auzi dumneata! Pălărie nouă şi biletu! Zice mamiţa .Scrieţi verbul a vedea la modul condiţional-optativ. .3 4. avusesem. IspirescuLegendele sau basmele românilor) . Ştefania Popescu. Paralela 45 morfologică Exerciţii de completare pe grupe Activitate individuală vede/ am vedea.. .lasămă pe mine să o fac.exerciţii de identificare a formelor de infinitiv scurt şi infinitiv lung. . persoana a III-a cu auxiliarul precedat de pronumele neaccentuate: m-. vedeai .te-. ..exerciţii de trecere a verbelor la infinitiv de la forma afirmativă la cea negativă . . Gramatica – Fişe de lucru.Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul gerunziu din textele următoare: .Precizează conjugarea verbelor din textul următor: „Stăpâne. .exerciţii de identificare a conjugărilor verbului. . complement direct.. s-.exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale verbelor la gerunziu.Alcătuiţi enunţuri în care verbul cântând să indeplinească următoarele funcţii sintactice: complement circumstanţial de mod şi de timp.”(P.prefăcându-se foarte supărată. nume predicativ. .abia. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Modul gerunziu 1.3 .exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la infinitiv.exerciţii de identificare a formelor corecte de condiţional-optativ.exerciţii de construire a unor forme inverse de condiţional-optativ. te văd trist……………. . Ed. Ed. .exerciţii de identificare a formelor verbale de gerunziu.exerciţii de identificare a formelor corecte de gerunziu Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru. . .exerciţii de conjugare a verbelor la modul condiţional-optativ.3 2.9 Propoziţia optativă .exerciţii de identificare a verbelor la modul infinitiv.exerciţii de identificare a formelor corecte de infinitiv. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşa cu moduri nepersonale.trecui.exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la gerunziu. Haina-i măturând pământul Şi-o tărăşte-abia.3 4. . hotărâ.3 2.

3 4.exerciţii de identificare a formelor corecte de participiu Planşa cu moduri nepersonale.exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul supin. adverb. Paralela 45 Test Testul grilă de la pag. complement indirect complement circumstanţial deloc. .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la verb Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru.3 2.” . Gramatica – Fişe de lucru.” „-Tu. Ed. rămâi aici într-însa toată ziua şi iaca ce ai de făcut. Paralela 45..3 3. Gramatica – Fişe de lucru. Ştefania Popescu.3 2.4 4. .1 .3 .3 . nume predicativ. Daţi un titlu textului creat.3 4. Fişe de lucru Planşa cu moduri nepersonale Gramatica limbii române.exerciţii de conjugare a verbelor la modul supin. atribut.exerciţii de alcătuire de enunţuri folosind verbe la modul participiu.Alcătuiţi o descriere de şase rânduri în care să folositi cel puţin cinci verbe la participiu cu valoare stilistică de epitet sau prin care să se realizeze personificarea unui obiect. . . .Alcătuiţi enunţuri în care verbul la modul participiu să aibă valori morfologice de: adjectiv.Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul supin din textele de mai jos: „-Iaca. Manualul. . 1. Gramatica limbii române. 70 Evaluare Exerciţii de completare Analiza morfologică Ciorchinele Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate individuală Activitate individuală Test sumativ 10 . Ed. Ed.10 atribut.Alcătuiţi enunţuri în care verbe la supin să indeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect. poate să aveţi nevoie de tăiet vreun lemn pentru foc ori pentru altceva. Harap-Alb. . complement direct. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală .exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul participiu.exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la modul supin.3 2. Ştefania Popescu. .3 4.exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la modul participiu.exerciţii de identificare a formelor corecte de supin Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Exerciţii de consolidare 1. Observare sistematică (4-5 elevi Modul participiu Modul supin 1. substantiv.

3 .2 4.3.1 3.2.4. 3.S. de ore: 3 C.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Resurse materiale Planşa cu genurile şi speciile literare Fişe de lucru Texte literare suport Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza morfosintactică Analiza literară Demonstraţia Analiza morfosintactică Evaluare Observare sistematică (4-5 elevi) Genuri şi specii literare Probă scrisă semestrială Analiza lucrării scrise 3. Conţinuturi 1. 3.1 3.discuţii pe marginea tezelor Conversaţia Explicaţia 11 .1 Activităţi de învăţare . de ore: 12 RECAPITULARE PENTRU TEZĂ Nr.11 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: STRUCTURA OPEREI LITERARE Nr.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Lucrare scrisă . 4.

vii/vi-i.exerciţii de argumentare a apartenenţei unei opere la genul liric .exerciţii de identificare de sinonime şi antonime. iau/i-au.2 3.Ce sugerează punctele de suspensie di titlu? Explicaţia .Cum explicaţi perceperea diferită a timpului? Lucrul cu .Analizaţi –i din următoarele propoziţii : 1. . Conversaţia . . .Stabiliţi măsura şi ritmul poeziei O. .3 . .rămâi…de Mihai Eminescu ? Explicaţia . .4 3.2 2. de M. Eminescu. rămâi… de M.2 3.Ce sens are în text cuvântul farmec? Exerciţiul .3 2.3 4.Identificaţi tipul de rimă din diferite strofe.exerciţii de recunoaştere a elementelor caracteristice ale unei opere lirice.Daţi exemple de expresii în care apar substantivele lexical ochi şi picior.exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport.2 Demonstraţia Conversaţia Explicaţia Descoperirea Conversaţia Explicaţia Lucrul cu Versul Strofa Măsura Rima Pronumele Actualizarea 1.2 .Alcătuiţi o poezie în care să folosiţi elementele de versificaţie studiate.Alcătuiţi eninţuri cu următoarele omofone : va/va.Daţi exemple de opere lirice studiate în clasa a Va. . S.Prin ce îl farmecă pădurea pe cel care ştie să o Lectura înţeleagă? explicativă .Identificaţi figurile de stil. .Demonstraţi că poezia este o operă lirică.1 . . .3 4.exerciţii de identificare a figurilor de stil Opera lirică 2.2 3. . .12 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OPERA LIRICĂ Nr. Eminescu Să discutăm despre text Colţul cuvintelor Resurse Activităţi de învăţare materiale Volume versuri proză Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor şi operă de şi Evaluare procedurale Lectura model .Ce trăsături ale liricului se regăsesc în opera literară O.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. Alegeţi un titlu potrivit.Ce sentimente se desprind din ultimele strofe ale dicţionarele poeziei? . rămâi…. . Descoperirea . de ore:10 C. Conţinu turi O.În ce versuri se sugerează că vârsta copilăriei este Conversaţia o lume a basmelor? .exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul dat.exerciţii de realizare a unei recitări expresive.exerciţii de declinare a pronumelui 12 .3 4.exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui personal. la/l-a.exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie Volume de versuri şi proză Manualul Volume de versuri Manualul Planşa cu elementele de versificaţie Planşe Gramatica limbii 3.

exerciţii de ortografiere a unor omofone române. nume predicativ. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Pronumele de politeţe 1. Ed. vechiul meu tovarăş.Construiţi câte o propoziţie în care pronumele ai mei şi ai săi să îndeplinească pe rând următoarele funcţii sintactice: subiect. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. complement direct.3 . de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. persoana a III-a singular şi plural.3 2.exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui personal. .exerciţii de identificare şi analizare a manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică I-am rugat să plece.3 4.exerciţii de construire de enunţuri cu forme ale pronumelui de politeţe Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică .exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui posesiv.exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui de politeţe.atribut. 13 . .exerciţii de construire de enunţuri cu forme ale pronumelui personal.exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui posesiv. .Alcătuiţi propoziţii cu funcţiile sintactice ale pronumelui posesiv. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe . . .exerciţii de completare de enunţuri cu omofonele potrivite. Ed.Alcătuiţi enunţuri în care pronumele personal de politeţe.3 . complement indirect.exerciţii de declinare a pronumelui de politeţe.Găsiţi adjectivele posesive din text şi analizaţi-le: Fătul meu…Mâna mea s-a înmuiat… nu mai poate rădica buzduganul acesta.13 cunoştinţelor personal. atribut pronominal. Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv 1. . . a plecat. . Ed. să aibă următoarele funcţii sintactice: subiect.3 2.3 2. . Nu-i deranjaţi! . Ia-l tu în mâinile tale. Pronumele şi 1.3 Conversaţia Explicaţia . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.Alcătuiţi propoziţii cu toate funcţiile sintactice ale pronumelui personal. . feminin şi masculin.exerciţii de identificare şi analizare a adjectivului pronominal posesiv.Alcătuiţi enunţuri cu toate formele pronumelui personal de politeţe. complement indirect.exerciţii de ortografie a pronumelui şi adjectivului pronominal posesiv Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . .3 4. complement direct.exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui de politeţe. Nu-i aici. .

.14 adjectivul pronominal demonstrativ 4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la pronume Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Analiza morfologică Observare sistematică (4-5 elevi Moduri de expunere 1. Ed..exerciţii de completare de enunţuri cu pronumele demonstrative potrivite. se auzi un zgomot… Evaluare 3.2 3.exerciţii de redactare a unui text descriptiv.exerciţii de identificare şi analizare a adjectivului pronominal demonstrativ Gramatica limbii române. Exerciţii de consolidare 1.exerciţii de redactare a unui text narativ. .3 2. hotărât să citească.exerciţii de transcriere a unui text adăugând semnele de punctuaţie corespunzătoare .3 4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Continuaţi textul sub forma: a) unei descrieri.4 Test Conversaţia Explicaţia Test sumativ 14 . Dănuţ se aşeză lângă fereastră. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.4 3.1 4. Paralela 45 Fişe de lucru Planse Manualul Texte literare Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică .2 4. Abia deschise cartea când. .Alegeţi forma corectă: a) Poezia aceea/aceia îmi place. . c) unei naraţiuni.exerciţii de redactare a unui text dialogat.3 . b) unui dialog.Construiţi enunţuri în care cel.3 . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române.3 pronumelui demonstrativ. c) Se gândea la aceeaşi/aceiaşi persoană. b) Am privit spre cea/ce-a care aştepta.exerciţii de construire de enunţuri cu pronume demonstrative.exerciţii de ordonare cronologică a unor fragmente dintr-un text narativ. cea să fie pe rând: pronume demonstrativ. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Ed. . . adjectiv pronominal demonstrativ . .

. . miazăzi. sublim. rotund.Identificaţi imaginile vizuale şi auditive din text.Alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: boltă. 16. orizont. 1245. de Calistrat Hogaş Să discutăm despre tex Colţul cuvintelor 1. 14. 50. vestit. Alcătuiţi propoziţii.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. fulgerătoare. de Calistrat Hogaş Dicţionarul Planşe Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Manualul Planşa cu figurile de stil Conversaţia Explicaţia Problematizarea Exerciţiul stilistic Evaluare procedurale Lectura model Lectura explicativă . 2.exerciţii de identificare a unor cuvinte derivate. 15 .Transcrieţi cu litere numerele date: 7.exerciţii de construire de enunţuri. Descrierea Epitetul 14 I 2.exerciţii de identificare a valorii morfologice a unor cuvinte .3 2. 17. S. neclintită.3 . .4. 101.Identificaţi epitetele din textul studiat. albastre.1 3. . nepieritoare. limpede. imens.exerciţii de identificare a formei literare a cuvintelor.Prin ce impresionează drumul prin pădure? . 60.Alcătuiţi un tabel cu diferite figuri de stil din text.exerciţii de identificare a imaginilor artistice.exerciţii de exprimare a opiniei . mare.2 .2 3.exerciţii de citire corectă. colosal. Numeralul 1.exerciţii de identificare a figurilor de stil. de ore: 12 Conţinuturi C.3 Planşe Gramatica Conversaţia Explicaţia .exerciţii de identificare de sinonime. Volumul Amintiri dintro călătorie.Se dau următoarele adjective: zglobiu. .15 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DESCRIEREA Nr.Selectaţi din text zece cuvinte derivate şi explicaţi modul de formare. gras. . . . greu.exerciţii de identificare a numeralului cardinal şi ordinal. . . ameţitor.1. Activităţi de învăţare Resurse materiale Amintiri dintr-o călătorie.1 3. Selectaţi-le pe cele care pot deveni epitete.2 1. fluentă. . respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. 3. .

complement indirect. Ed. complement direct şi nume predicativ.3 2. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.4 4.Alcătuiţi propoziţii in care numeralele şapte şi al şaptelea să aibă valoare adjectivală. . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.4 4. complement direct.3 3.Alcătuiţi enunţuri în care numeralul cardinal trei şi numeralul ordinal al treilea să aibă pe rând valoare substantivală şi valoare adjectivală.Alcătuiţi propoziţii in care numeralele fracţionare jumătate şi optime să îndeplinească funcţiile sintactice de subiect.exerciţii de declinare a numeralului fracţionar.exerciţii de declinare a numeralului colectiv.exerciţii de analizare a numeralelor colective . 1.exerciţii de identificare a valorii numeralelor .3 2. 16 .exerciţii de formare a unor numerale colective de la nişte numerale cardinale date. .Alcătuiţi câte două propoziţii în care o şi un să fie pe rând numerale şi articole nehotărâte. prin enunţuri. a cuvintelor „un” şi „o”.3 .exerciţii de scriere corectă a numeralelor fracţionare. Ed. Precizaţi funcţiile sintactice ale numeralelor. Paralela 45 Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . cinci. .exerciţii de identificare a numeralelor colective.exerciţii de identificare a valorii substantivale şi adjectivale a numeralelor Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică .exerciţii de identificare a numeralelor fracţionare.exerciţii de analizare a unor numerale .Alcătuiţi enunţuri în care numeralele doi şi al doilea să îndeplinească funcţiile sintactice : subiect. . de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. nouă. Numeralul fracţionar 21 I 1. . de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 3.3 3. . Ed. .Declinaţi numeralul colectiv amândoi. .exerciţii de evidenţiere a omonimiei. limbii române. . . .3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru 1.4 4.Analizaţi morfosintactic numeralele fracţionare: Măsura de trei pătrimi este formată din trei timpi. fiecare având valoarea de pătrime.3 . Planşe Gramatica limbii române.Formaţi numerale colective de la următoarele numerale cardinale : patru.3 . Alcătuiţi propoziţii cu toate formele.3 2.4 4. Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru.exerciţii de analizare a numeralelor fracţionare. .16 Actualizarea cunoştinţelor Valoarea substantivală şi valoarea adjectivală a numeralului 15 I Valoarea substantivală şi valoarea adjectivală a numeralului 19 I 3. douăzeci şi şase.Alcătuiţi două enunţuri în care numeralul colectiv tustrei să aibă valoare substantivală şi adjectivală. patruzeci. Numeralul colectiv 20 I .

exerciţii de identificare a articolului demonstrativ.exerciţii de analizare a adjectivului. mici. ce le/cele.exerciţii de realizare de adjective cu ajutorul derivării. Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Observare sistematică (4-5 elevi) Exerciţii de consolidare 22 I Adjectivul Actualizarea cunoştinţelor Articolul demonstrativ 9 II 1. argintiu. cuminte.de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. înţelept. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . înalte. Ed.3 3. Ed.exerciţii de declinare a adjectivului.3 2.3 3. -exerciţii de realizare a acordului Planşe Gramatica limbii române. . . ce-l/cel.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la numeral Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române. .exerciţii de identificare a valorii numeralelor 1. cea/cea.3 2. . 17 . .3 .exerciţii de identificare a adjectivului. .3 2.Declinaţi în propoziţii construcţiile munte înalt şi vechea jucărie. rea. tenace.3 3.Precizaţi care sunt formele flexionare ale adjectivelor: albastru. .aramă.Construiţi propoziţii în care adjectivele inteligent şi impecabil să îndeplinească funcţiile de atribut adjectival şi nume predicativ.4 4.exerciţii de identificare a adjectivului. mândru.3 Declinarea adjectivului Funcţii sintactice 10 II 1.Se dau următoarele adjective: bun.exerciţii de ortografiere a unor adjective. trandafir. scorbură. vinovat. văzut.Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: ce-i/cei. rotofei.4 4. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române. . Puneţi lângă fiecare articolul demonstrativ corespunzător şi construiţi enunţuri în care aceste adjective să aibă valoare de substantiv. .3 . -exerciţii de identificare a numărului de forme ale adjectivului.exerciţii de analizare a adjectivului. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. formidabil. Paralela 45 . . ramură.17 . Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele formate.exerciţii de completare de enunţuri cu articolele demonstrative potrivite.4 4. . . serios. gri. -exerciţii de declinare a adjectivului.exerciţii de ortografiere a unor articole demonstrative .Formaţi adjective de la cuvintele următoare cu ajutorul prefixelor şi sufixelor: Olt. vioi.

gustos.18 între adjectiv şi cuvântul determinat -exerciţii de identificare a adjectivului. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 3. -exerciţii de identificare a adjectivelor fără grad de comparaţie. alb.3 3.2 3.3 2. Paralela 45 Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Observare sistematică (4-5 elevi) Evaluare 2.3 Fişe de lucru Gramatica limbii române. Exerciţii de consolidare 1.Identificaţi adjectivele fără grad de comparaţie: curios.4 .3 Planşe Gramatica limbii române.3 3. Gradele de comparaţie ale adjectivului 1. ca vai de el. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. fundamental. -exerciţii de identificare de sinonime. -exerciţii de analizare a adjectivului -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la adjectiv.3 2. dulce. c-o falcă-n cer şi una-n pământ.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Test sumativ 18 .Treceţi următoarele adjective la toate gradele de comparaţie: frumos.4 4. . colosal.4 4. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . -exerciţii de identificare a gradului de comparaţie a adjectivului. Ed. mort. . -exerciţii de formare cu ajutorul prefixelor a gradului superlativ absolut a unor adjective. Ed.Găsiţi adjective sinonime cu expresiile date şi indicaţi gradul lor de comparaţie: ca scos din cutie. complet. înalt.

2 4.1 3.2 2.informarea elevilor cu privire la lista de lecturi suplimentare pentru vacanţă Planşe Gramatica limbii române.S.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Texte literare suport Culegeri Evaluare procedurale Observare sistematică (4-5 elevi) Fonetică Vocabular Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza literară Noţiuni de teorie literară Morfologie . .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române.3 Activităţi de învăţare .Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Caietele elevilor Lista cu lecturi suplimentare Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) 19 .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. de ore: 4 Conţinuturi C.2 4.3 4.3 1. 1.2 1. Observare sistematică (4-5 elevi) 1.1 3.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Verificarea lecturii particulare 29 I . 3.19 RECAPITULARE SEMESTRIALĂ Nr.4 4.2 3.discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale.3 2.4 .3.

3 Planşe Conversaţia Activitate . Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele formate. -exerciţii de identificare a numărului de forme ale adjectivului. . -exerciţii de ortografiere a unor adjective. formidabil.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. tenace. serios. . -exerciţii de completare de enunţuri cu articolele demonstrative potrivite. -exerciţii de realizare de adjective cu ajutorul derivării.3 Planşe Gramatica limbii române.Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: cei/cei.lea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DESCRIEREA Nr. ce-l/cel. Ed. -exerciţii de analizare a adjectivului. -exerciţii de identificare a articolului demonstrativ. ce le/cele. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . -exerciţii de declinare a adjectivului.Formaţi adjective de la cuvintele următoare cu ajutorul prefixelor şi sufixelor: Olt.Treceţi următoarele adjective la toate 20 .aramă. argintiu. trandafir. -exerciţii de analizare a adjectivului. -exerciţii de declinare a adjectivului. Gradele de 1. mici.3 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a adjectivului.Construiţi propoziţii în care adjectivele inteligent şi impecabil să îndeplinească funcţiile de atribut adjectival şi nume predicativ.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. mândru. scorbură. ramură.3 2. -exerciţii de ortografiere a unor articole demonstrative. Articolul demonstrativ 9 II Obiective de referinţă 1. gri. vioi. cuminte.3 3.3 3. de ore: 12 Conţinuturi Data Adjectivul Actualizarea cunoştinţelor. văzut. rea.Precizaţi care sunt formele flexionare ale adjectivelor: albastru. . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare . Declinarea adjectivului. rotofei. ce-a/cea. .4 4.Declinaţi în propoziţii construcţiile munte înalt şi vechea jucărie. -exerciţii de identificare a adjectivului.20 SEMESTRUL al II. -exerciţii de realizare a acordului între adjectiv şi cuvântul determinat -exerciţii de identificare a Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române. Ed. Puneţi lângă fiecare articolul demonstrativ corespunzător şi construiţi enunţuri în care aceste adjective să aibă valoare de substantiv. înalte.4 4.Se dau următoarele adjective: bun. vinovat. înţelept.3 2. Funcţii sintactice 10 II 1.

.2.3 2. Paralela 45 Fişe de lucru Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Evaluare 16 II 2. coifuri.4 4. . colosal.Găsiţi adjective sinonime cu expresiile date şi indicaţi gradul lor de comparaţie: ca scos din cutie.2 3. fluentă. alb.2. ca vai de el. -exerciţii de identificare de sinonime. 1.4 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor . -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la adjectiv.3 3.3 3. Ed.21 comparaţie ale adjectivului 11 II 2.3 adjectivului. Ed.4 4. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. pecete. -exerciţii de analizare a adjectivului. mort.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 Gramatica limbii române. fundamental. Exerciţii de consolidare 12 II 1.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. înalt.Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului 21 . -exerciţii de formare cu ajutorul prefixelor a gradului superlativ absolut a unor adjective. -exerciţii de identificare a adjectivelor fără grad de comparaţie. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică frontală Activitate pe grupe Activitate individuală gradele de comparaţie: frumos. gustos. cocon. Gramatica limbii române. dulce. -exerciţii de identificare a gradului de comparaţie a adjectivului.1. . Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PORTRETUL Nr de ore:11 Conţinuturi Data Portretul lui Ştefan cel Mare Obiective Activităţi de învăţare de referinţă 1.Identificaţi adjectivele fără grad de comparaţie: curios. platoşe. c-o falcă-n cer şi una-n pământ.Alcătuiţi propoziţii cu arhaismele: făclie.3 3. -exerciţii de citire corectă. complet. 2. Resurse materiale Manualul Dicţionarul Resurse procedurale Lectura model Lectura explicativă Forme de organizare Activitate frontală Activitate Evaluare .

-folosirea corectă în diferite contexte a categoriilor gramaticale specifice adverbului Manualul Planşa cu figurile de stil Conversaţia. -exerciţii de clasificare a adverbelor. grec. . -exerciţii de exprimare a opiniei. iepure.22 Să discutăm despre text Colţul cuvintelor 17II Antiteza 18II 1.Care este rolul antitezei? Activitate frontală Activitate în grup Activitate individuală Activitate frontală Activitate în grup Activitate individuală Descrierea de tip portret 19II 1. de timp şi de mod şi construiţi câte o propoziţie în care acestea să aibă funcţia sintactică de Adverbul – actualizarea cunoştinţelor 23II 1. -identificarea şi comentarea rolului figurilor de stil învăţate în diferite texte -exerciţii de completare de enunţuri. lin. vară.Identificaţi pasajele în care se observă iubirea de patrie a domnitorului. mânz. Planşe Gramatica limbii române. . 3. -exerciţii de identificare a adverbului.aflate în antiteză. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Adverbul – funcţii sintactice 24II 1. 2. bărbat. ..Cu ajutorul sufixului –eşte formaţi adverbe de la următoarele substantive: tânăr.Ce trăsături fizice ale domnitorului se remarcă în ambele portrete? .Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. 3. voinic. Alcătuiţi propooziţii cu adverbele formate. 2. -exerciţii de realizare a unor texte în care sa folosească figurile de stil învăţate -exerciţii de sesizare a rolului descrierii în realizarea portretului -exerciţii de redactare a unor descrieri de tip portret.2. .3 2.3. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Exerciţiul stilistic individuală verde.Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele domol. -exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor în textele studiate şi sesizarea rolului lor în construirea atmosferei locale sau de epocă -exerciţii de identificare a antitezei într-un text dat. . Ed. .1. b) Vorbeşte-i colegului de bancă despre prietenul cunoscut în tabără.Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele joi.4.2 4.3. tare.4 3. egal să aibă pe rând valoare de adjectiv şi adverb.1. seară să aibă pe rând valoare de substantiv şi adverb. -exerciţii de formare a unor adverbe cu ajutorul derivării -exerciţii de completare de enunţuri cu ortograme date. apoi realizaţi un tabel cu calităţi şi defecte.3.Realizaţi portrete la alegere pornind de la diferite situaţii: a) Ai un profesor nou de geografie.4 4.3 3. 1.3 3.2.Alegeţi două personaje dintr-o operă literară citită. 4.4 Planşe Gramatica limbii române. Mama te întreabă cum este noul profesor.Găsiţi câte trei adverbe de loc. prieten.1 Manualul Conversaţia Explicaţia .Ştefania Conversaţia Explicaţia Lucrul cu Activitate frontală Activitate pe 22 . c) Ai un nou coleg de clasă. . român. om.

m. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.3.23 4. -exerciţii de identificare a cazului cerut de prepoziţii.3.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. 2. 2.Analizaţi morfosintactic adverbele: Merge mereu înainte. Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. tare demult.3 -exerciţii de completare de enunţuri. Ed. -exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale adverbului ( C.4 4. Precizaţi funcţia sintactică a acestora. Ed.3.3 3. -exerciţii de identificare a conjuncţiei. C.3 2. devreme la toate gradele de comparaţie. C.Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: sau/sau. -exerciţii de identificare şi clasificare a prepoziţiei.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Conjuncţia (actualizare) 2III 1. . atribute şi complemente. 3. pronume şi numerale. -exerciţii de discriminare a prepoziţiilor simple de cele compuse.Treceţi adverbele repede.gradele de comparaţie 25II 1. fără să ştie ce se petrece la dreapta şi la stânga. -exerciţii de completare de enunţuri.c. -exerciţii de precizare a gradelor de comparaţie ale adverbelor. 26II 1. .3. Deşi a fost atent iar a greşit. . Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .3.4 4. sus de tot. de timp şi de mod.Construiţi enunţuri în care prepoziţiile de pe şi de pe la să preceadă.c. Adverbul .3. Ed. pe rând.l. atribut adverbial) -exerciţii de identificare a adverbului. Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Prepoziţia (actualizarea cunoştinţelor) Regimul cazual al prepoziţiei.Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi următoarele construcţii adverbiale cu valoare de superlativ absolut: încet-încet.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.t.3 -exerciţii de identificare a adverbului. iar/i-ar. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică grupe Activitate individuală complement circumstanţial de loc. -xerciţii de diferenţiere între prepoziţie şi conjuncţie.Arătaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: Noi vom pleca iar voi îi veţi aştepta. Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. mult de tot.c. . . 4. -exerciţii de completare de enunţuri cu prepoziţii. iute. 23 .Alcătuiţi enunţuri în care prepoziţiilor înaintea şi conform să le urmeze substantive.

3 Activităţi de învăţare -exerciţii de citire corectă.Construiţi enunţuri în care şi. Interjecţia ( actualizare) Interjecţii predicative 4III 1.3. pleosc!. între. -exerciţii de completare de enunţuri. prepoziţiei şi conjuncţiei.3. Resurse materiale Portretul autorului Volumul Momente şi Resurse procedurale Lectura individuală Lectura Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe Evaluare . 2. hapciu! . -exerciţii de completarea unor enunţuri cu semnele de punctuaţie necesare.exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare Planşe Gramatica limbii române. -exerciţii de identificare a interjecţiilor cu funcţie de predicat.Integraţi în enunîuri următoarele onomatopee: buf!. -exerciţii de identificare a rolului interjecţiilor.2 1. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. Ed.L Caragiale .4 4.Alcătuiţi propoziţii în care interjecţiile zdrang.4 4. bulivar? 24 .3 3. Evaluare 5III 3.3 -exerciţii de identificare a valorii morfologice a unor cuvinte date. bâldâbâc!.Colţul Data 9 III Obiectiv e de referinţă 1. 2.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . şopa-şopa!. panglică. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: într-un. . să râză. de ore 9 Conţinuturi D-l Goe” de I.24 Exerciţii de folosire corectă a adverbului. zdrang. n-am plătitără. iar să aibă valoare morfologică de adverb şi conjuncţie.Care este forma literară a cuvintelor: să rămâie.4 4. -exerciţii de integrare a interjecţiilor în enunţuri. dintr-un. -exerciţii de construire de enunţuri în care cuvintele date să aibă valori morfologice diferite. -exerciţii de folosire a unor omofone. na să aibă funcţia sintactică de predicat. Ed. nici.1 Test Conversaţia Explicaţia Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SCHIŢA Nr. printre. fluentă.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. printr-un. iacătă. 3III 1.3 3. dintre.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.1 1. poc. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. . -exerciţii de identificare a interjecţiei.

pretinde. captiv. replici comice din această operă literară.4.Ce sens are . . Caragiale. de a Lectura independentă Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate individuală --Cum îl văd cucoanele pe Goe? .Cum se comportă Goe cu doamnele şi cu celelalte personaje? . verbul s-a prăpădit? . Caragiale. prin referire la textele studiate/citite.3 -exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul dat.Alcătuiţi caracterizarea personajului principal. Caragiale Manualul explicativă Conversaţia..2 4. Vorbirea 4. Fişa caracterizare personajului Manualul Texte literare şi L. expresii.1. îngrozit. . momentele subiectului.Să discutăm despre text. narator. timpul şi spaţiul în naraţiune. -exerciţii de trecere a unui text din vorbire directă în vorbire schiţe. -exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică. -exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.25 cuvintelor.Ce moduri de expunere sunt folosite? .2 4.Cum este Goe de fapt? . .Argumentaţi că opera D-l Goe…de I. -exerciţii de identificare a modurilor de expunere.Împărţiţi textul pe momente ale subiectului. . Exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri): naraţiunea la persoana a III-a . -exerciţii de identificare şi caracterizare a personajelor literare. Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Volumul Momente şi schiţe.1 2. 2.Daţi exemple de cuvinte.Găsiţi sinonime pentru cuvintele: politicos.Explicaţi titlul operei. observarea rolului dialogului în caracterizarea personajelor.Care este semnificaţia comportamentului lui Goe? .de I.1 3. personaj.1 3.de I. L. 10 III 1. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Jocul de rol Conversaţia Explicaţia Metoda pălăriilor gânditoare Demonstraţia grupe Activitate individuală . -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. Volumul Momente schiţe.2 3. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. L. -exerciţii de identificare a locului şi timpului în care se petrece acţiunea. în text. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport. autor.Ce atitudine are autorul faţă de personaje? . a examina.de I. Caragiale aparţine genului epic. . -exerciţii de identificare de sinonime. subiectul operei literare. Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor 11 III 3. ciudat.Care sunt regulile de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă ? Vorbirea directă. L.1 Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . Conversaţia Explicaţia Activitate frontală 25 .

exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care numele predicativ să fie exprimat prin diferite parţi de vorbire.exerciţii de identificare în enunţuri a predicatelor nominale. Predicatul verbal 17 III 1.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care să utilizeze verbele copulative. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. . dezvoltată c)enunţiativă propriu-zisă. Analizaţi predicatele nominale. optativă. .Scrieţi un dialog de şase rânduri. . 16 III 1. 12 III Sintaxa propoziţiei (actualizarea cunoştinţelor). neexclamativă. . -exerciţii de completare de enunţuri. dezvoltată. negativă.3.exerciţii de diferenţiere a predicatelor verbale de predicatele nominale. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Predicatul nominal (verbele copulative a fi şi a deveni).exerciţii de identificare a predicatelor în enunturi date.3 Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .Alcătuiţi propoziţii respectând următoarele criterii: a) enunţiativă propriu-zisă.4 4. 2. dezvoltată b) interogativă.3 Planşe Gramatica limbii române. Ed. .Alegeţi un fragment dialogat din D-l Goe şi transformaţi-l în vorbire indirectă. Subliniaţi predicatele verbale şi analizaţi-le sintactic ţi morfologic. Ed. între doi prieteni.26 indirectă. -exerciţii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezv.Conjugaţi verbul a corecta la toate modurile şi timpurile studiate.3 3. . .3 indirectă. afirmativă. pornind de la versul Limba noastră-i o comoara. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţiul gramatical Activitate frontală Activitate individuală . . imperativă.3 2. pe tema unui concurs sportiv.exerciţii de analiză sintactică şi morfologică a predicatelor. -exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie.4 4.Construiţi propoziţii în care verbul a fi să aibă valoare predicativă. . . -exerciţii de trecere a unui text din vorbire indirectă în vorbire directă.3 3.4 4. auxiliară şi predicativă. .Alcătuiţi un text de şase rânduri în care să aveţi cel puţin patru predicate nominale. 26 .exerciţii de diferenţiere a situaţiilor în care un verb poate fi copulativ sau predicativ. . Ed. Activitate individuală Gramatica – Fişe de lucru.3 3.exerciţii de identificare a părţilor de vorbire prin care poate fi exprimat numele predicativ.3 2.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. afirmativă. -exerciţii de identificare a scopului comunicării. 18III 1. .Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.exerciţii de recunoaştere a modului şi timpului verbelor predicative.

1 -exerciţii de citire corectă.4 4. -exerciţii de identificare a elementelor de portret. Evaluare 23 III 3. . Paralela 45 Fişe de lucru Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .4 4.Să discutăm despre text 25 III 1. -exerciţii de caracterizare de personaj.1 3. Manualul Fişa de caracterizare a personajelor Activitate frontală Activitate individuală .Identificaţi în text zece cuvinte derivate şi explicaţi modul lor de formare.Ce moduri de expunere apar în text? .3 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. -exerciţii de identificare a sufixelor. 24 III 3. .2 fluentă. Gramatica limbii române. -exerciţii de construire de enunţuri.3. respectând intonaţia -Colţul cuvintelor.1 3.exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OPERA EPICĂ.27 Exerciţii de consolidare 19 III 1.Alcătuiţi portretul lui Budulea.3. 2. cimpoieşul din Cocorăşti.Alcătuiţi propoziţii în care numele predicativ să fie exprimat prin toate părţile de vorbire studiate. Ed. -exerciţii de identificare de sinonime şi antonime.4 2.Argumentaţi că fragmentul studiat aparţine genului epic. de ore : 8 Conţinuturi Obiectiv Activităţi de învăţare Data e de referinţă Budulea Taichii” de 1. NARAŢIUNEA Nr. 2.1 .Găsiţi trei contexte în care să apară sensuri diferite ale cuvântului straşnic.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.4 4. Ioan Slavici 1. -exerciţii de identificare a modurilor de expunere care apar Resurse materiale Volumul Nuvele de Ioan Slavici Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Resurse procedurale Lectura individuală Lectura explicativă Conversaţia.1 -exerciţii de identificare a personajelor literare. . Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare .3 3.2 4.2 specifică ideilor enunţate. 27 .

Povestiţi-i celui mai bun prieten aceasta întâmplare fericită. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.4 2. Petre. Ed.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. .Alcătuiţi trei propoziţii cu subiect inclus si trei propoziţii cu subiect subînţeles.3 4. Ed.3 2.Analizaţi subiectele de la exerciţiul anrterior. -exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat.exerciţii de realizare a acordului Cum povestim? 26 III 2.exercitii de identificare a subiectelor în enunturi date. Acordul predicatului cu subiectul.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care subiectul să fie neexprimat. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport. de prins. doi.exerciţii de identificare în texte a verbelor impersonale. apoi îi potriveşte pălăria. .exerciţii de alcătuire a unor enunturi în care subiectul să fie exprimat prin diferite parţi de vorbire. . ei.4 4.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care să utilizeze verbe impersonale.exerciţii de diferenţiere a tipurilor de subiect neexprimat.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .Aţi primit de ziua voastră o bicicletă.3 Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate Corectaţi dezacordurile: a) Fiecare dintre ele doreau să obţină premiul. . .1 4. . 31 III 1. -exerciţii de precizare a tipului de subiect recunoscut în enunturi. b) Publicul au aplaudat îndelung. în vederea rezumării acestuia.3 3. Subiectul exprimat 30 III 1.1 3. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române. -exerciţii de realizare a unei povestiri.exerciţii de identificare a modului în care se realizează acordul predicatului verbal cu subiectul. . .exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire prin care poate fi exprimat subiectul. .4 Manualul Texte literare Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate individuală . -exerciţii de identificare a etapelor unei povestiri.Identificaţi subiectele şi arătaţi felul lor: a) Pe lângă plopii fără soţ Adesea am trecut. 28 . .4 4. b) Si sărută pe nepoţel.3 Planşe Gramatica limbii române.3 4.Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele de mai jos să devină subiecte : ninsoare.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. c) Fmilia lor au plecat în vacanţă. 1 IV 1.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.4 4. a măsura. Subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus).3 3.3 3. .28 în text. acela. Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .3 2.

Să discutăm despre 2. pretutindeni. Ion Pillat 1.Există o corespondenţă om . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru completare Analiza morfologică individuală d) Lumea din sală au fost impresionaţi.1 4.29 corect între verb copulativ şi subiect . rost.4 4.exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PASTELUL Nr.2 fluentă. veşnic. Colţul cuvintelor.3 Gramatica limbii române.exerciţii de recunoaştere a greşelilor privind acordul dintre subiect şi predicat în diferite texte. Exerciţii de consolidare 2 IV 1.4 . 2.3 2. -exerciţii de identificare şi analiză morfo.3 4.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. de ore: 6 Conţinuturi Obiectiv Activităţi de învăţare Data e de referinţă “MĂRŢIŞOR “ de 1. respectând intonaţia .natură? Lectura Activitate model frontală Lectura Activitate explicativă individuală Conversaţia. trainic.3 3.1 -exerciţii de citire corectă. Ed. . text.2 specifică ideilor enunţate.4 4. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Evaluare (părţi principale de propoziţie) 6 IV 3.3 necunoscut prin apel la context. 29 . Resurse materiale Volume de versuri Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor Resurse procedurale Forme de organizare Evaluare .4 -stabilirea sensului unui cuvânt 7 IV 3.sintactică a subiectelor Ed.Găsiţi sinonime cuvintelor: a intra.Prin ce elemente este descris acest anotimp? . .

d) Am simţit dorinţa puternică de a pleca. Pastelul. Volume de versuri şi proză Manualul . 2. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Subliniaţi atributele adjectivale şi indicaţi partea de vorbire prin care se exprimă: a) Îi vorbea cu vocea tremurândă. Atributul substantival 9 IV 1.3. 21 IV 1.2. -exerciţii de realizare a acordului. c) Caietul Mariei a fost corectat. Atributul adjectival.Alcătuiţi propoziţii în care următoarele cuvinte să fie. Planşe Gramatica limbii Conversaţia Explicaţia Activitate frontală . 2. -exerciţii de motivare a opiniei.face cuminte.30 -exerciţii de utilizare.Argumentaţi că poezia studiată este un pastel. -sesizarea unor trăsături ce particularizează pastelul. . a achiziţiilor lexicale noi.Selectaţi versurile în care sunt exprimate sentimentele poetului generate de schimbările din natură. b) Frica de bătaie îl. . pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele lirice studiate -exerciţii de identificare a atributului.4. -exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie. 4. -exerciţii de identificare a figurilor de stil. Ed.3. atribute 30 . Atributul pronominal.2. pe rând.Identificaţi imaginile artistice. b) M-a cucerit cu privirea sa. -exerciţii de completare de şi operă Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Descoperirea Demonstraţi a Activitate frontală Activitate individuală Argumentaţi. . Planşe Gramatica – Fişe de lucru. 2. 3.3. -exerciţii de completare de enunţuri.3. în contexte diverse. 3.Care este scopul folosirii acestora? . c) Peretele vopsit în alb strălucea.Ce este pastelul? .3. 2.Analizaţi atributele substantivale din propoziţiile următoare : a) Cântecul păsărilor a fermecat lumea. -exerciţii de argumentare a apartenenţei la o specie literară -exerciţii de identificare a imaginilor artistice. -exerciţii de identificare a poziţiei atributului faţă de cuvântul determinat.4. -exerciţii de analizare a atributului. -exerciţii de realizare a acordului dintre un atribut exprimat printr-un adjectiv propriu-zis şi substantivul determinat -exerciţii de identificare şi analiză morfosintactică a atributelor.2.Care sunt figurile de stil? . 8 IV 1.

aievea. de acolo.Ce sugerează formula de adresare frate? Dar termenii javră şi potaie proastă? Lectura Activitate model frontală Lectura Activitate explicativă individuală Conversaţia.4.exerciţii de consolidare 23 IV 1. respectând intonaţia .sintactică a atributelor. 3.3.sintactică a atributelor.3. -exerciţii de realizare a acordului. acelaşi.4.3 enunţuri. 22 IV 1. -exerciţii de identificare şi analiză morfo. 4.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Observare sistematică (4-5 elevi) UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: FABULA Nr.3. Atributul adverbial.3 Gramatica limbii române. text. 2. 4. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală pronominale şi atribute adjectivale: celălalt. -exerciţii de identificare şi analiză morfo. Analizaţi atributele adverbiale: grupa. -exerciţii de completare de enunţuri. ziua. ai tăi.3 Combinaţi substantivele cu adverbele potrivite şi alcătuiţi propoziţii.4.3. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia 31 .Comentaţi versul Ah. agale. 4. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.1 -exerciţii de citire corectă. Exerciţii de identificare de Resurse materiale Volume de versuri Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor şi operă Resurse procedurale Forme de organizare Evaluare .4 -exerciţii de selectare a 27 IV 3. întâmplarea.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru. române.31 3. Atributul. 3. ce mare dobitoc! . 2. din stânga. ale voastre. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte.Ce tipuri umane întruchipează animalele din această operă? . de George Topîrceanu 1. de mâime. mersul.2 fluentă.Să discutăm despre 2.2 specifică ideilor enunţate. de ore: 6 Conţinuturi Obiectiv Activităţi de învăţare Data e de referinţă „Bivolul şi coţofana“ 1. Colţul cuvintelor 2. obiectele. Ed. lucrul.3 informaţiei solicitate.

32 sinonime Fabula . -exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică. -exerciţii de completare de enunţuri.4 . vara.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Complementele necircumstanţi-ale 30 IV 1. 3.2 2. bunicii. celor trei. Complemente circumstanţiale de loc.4 3.3 2.3 2. -exerciţii de analiză a complementelor circumstanţiale. acestuia.3 -exerciţii de identificare a modurilor de expunere. lângă izvoară.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.Demonstraţi că textul studiat este o fabulă.1 1. lui. . vecinuluio.Ce moduri de expunere conţine textul? . -exerciţii de identificare şi analiză morfo. iarba pare de omăt.4 4. alor săi.Care este morala fabulei? . 3. -exerciţii de argumentare a apartenenţei la specia literară. celui deal doilea.2 2.3 Evaluare 5V 3.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.3. -exerciţii de completare de enunţuri.2 3.Prin ce cuvinte şi expresii este realizată nota umoristică a textului? . sesizarea unor trăsături ce particularizează fabula. Identificaţi complementele circumstanţiale şi analizaţi-le: a) Acolo. pe ploaie era osândită la spălat în casă.3 Planşe Gramatica limbii române.Ce figuri de stil predomină în text? .3 Exerciţii de consolidare 4V 1. Volume de versuri şi proză Manualul Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Descoperirea Demonstraţi a Activitate frontală Activitate individuală . -exerciţii de identificare a complementelor circumstanţiale.specie a genului epic 28 IV 1.3 2. 29 IV 1.Construiţi propotiţii în care cuvintele date să fie pe rând atribute şi complemente: colegului.exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Test sumativ 32 .4 4. b) Iarna. -exerciţii de construire de enunţuri. prin referire la textele studiate/citite. primului.3.sintactică a complementelor necircumstanţiale -exerciţii de construire de enunţuri. c) Atunci calul zboară lin ca vântul.4 4. de mod şi de timp.3.Ce satirizează autorul în această poezie? . 3.

Ştefania Popescu Fişe de lucru Noţiuni de teorie literară 7V 1.2 2.33 4.4 3.1 3. 3.4 4.1 1. de ore: 6 Conţinuturi Obiective Activităţi de învăţare Data de referinţă Fonetică.4. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. 3. Planşe Fişe de lucru Tabel cu figurile de stil Texte literare suport Planşe Gramatica limbii române. Vocabular 6V 1. Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române. 4.3.3. 1. Resurs Forme de e organizare proced urale Conversaţia Activitate Explicaţia frontală Lucrul cu Activitate pe manualul grupe Exerciţii de Activitate completare individuală Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical Conver Activitate frontală saţia Activitate pe grupe Explica Activitate ţia individuală Exerciţi ul stilistic Conver Activitate frontală saţia Activitate pe grupe Explica Activitate ţia individuală Exerciţi i de comple tare Analiza morfosi ntactică Ciorchi Evaluare Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) 33 .2 2.3. 2.3.1 unitate de învăţare RECAPITULARE PENRTU TEZĂ Nr.3 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.3.3 2.Ştefania Popescu Fişe de lucru Morfologie Sintaxă 11 V -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Alcătuiţi familia lexicală a cuvintelor: frunză.2 4. loc. galben. respectând intonaţia specifică ideilor Resurse materiale Manualul Resurse procedura le Forme de organizare Evaluare Lectura Activitate frontală model Activitate Lectura individuală explicativă Conversaţi a.De ce se repetă.2 2. 3.Care este sensul verbului a mângâia? .1 . voinic.Formaţi diminutivele cuvintelor: dor. . codru.2. foc.3 -exerciţii de citire corectă. 14 V 3. Conver saţia Explica ţia Activitate frontală Activitate individuală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: POEZIA POPULARĂ . fluentă. .Să discutăm 18 V despre text.distingerea între informaţiile esenţiale cuvintelor şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. 4. Subliniaţi sufixele. .Găsiţi cinci expresii care să conţină verbul a bate.1 3. de ore: 6 Conţinuturi Data Obiective de referinţă Activităţi de învăţare DOINA . Planşa cu genurile şi speciile literare Fişe de lucru Texte literare suport nele Conver saţia Explica ţia Analiza literară Demon straţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Probă scrisă semestrială 13 V Analiza lucrării scrise.3.1 3. 3. Lucrul cu dicţionarel e Explicaţia Exerciţiul lexical . Activitate individuală -discuţii pe marginea tezelor.3 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. DOINA Nr. Colţul 1. în text. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1. pronumele personal eu? .2 2.1 .Selectaţi epitetele şi repetiţiile.34 Genuri şi specii literare 12 V 1.4 3. 34 .

-exerciţii de identificare a valorii morfologice a cuvintelor.Despărţiţi frazele în propoziţii di arătaţi felul lor. cum. pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate 1. .exerciţii de diferenţiere între o 3. serii de propoziţii în frază.4. dar. deoarece. turneu. -exerciţii de identificare a figurilor de stil. Ştirea Anunţul 21 V 3.3 elementului regent. . distribuţie.De ce doina este numită cântic dulce? . -exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie. 35 .Construiţi fraze în care legătura dintre propoziţii să se realizeze prin: şi. că.3. nici. care să conţină două aliniate fiecare.3 -exerciţii de transformare a unei 2.4. sesizarea unor trăsături ce particularizează doina. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.2 3. 3.4 4. de I.identificarea ideilor esenţiale dintr-un anunţ sau dintr-o ştire şi Manualul Reviste Ziare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Pornind de la cuvintele date formulaţi două ştiri. .Care sunt caracteristicile doinei populare? Sintaxa frazei Felul propoziţiilor 20 V Planşe Gramatica limbii române.35 enunţate. operă epică şi una lirică. dacă. Regizor. O noapte furtunoasă.Ce tipuri de doine cunoaşteţi? . prin 2. Doina . a) spectacol.2. unde. . -exerciţii de construire a unor familii lexicale. -exerciţii de formare de diminutive.4. de luare de atitudine. l. de opinie.1 -exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare. -exerciţii de completare de enunţuri.Ştefan ia Popescu Manualul Fişe de lucru Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .specie a genului liric 19 V Manualul Conversaţi a Descoperir ea Problemati zarea Analiza stilistică Conversaţi a Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfosinta ctică Conversaţi a Explicaţia Activitate frontală Activitate individuală . când. referire la textele studiate/citite. -exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate -exerciţii de despărţire a frazelor în propoziţii. teatru naţional. -exerciţii de identificare a 4. -exerciţii de motivare a opiniei.Explicaţi simetria din ultimele versuri. Caragiale. 3.

3.1 3.1 Activităţ i de învăţare .1. .36 sesizarea intenţiei comunicative din spatele acestora).Care este semnificaţia cuvintelor pământ şi sămânţă? Cu ce putem compara spicul copt? .exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. fluentă.exerciţii de observare a modului de reflectare a realităţii în anunţ.exerciţii de exprimare a opiniei Manualul Conversaţi a Descoperir ea Problemati zarea Activitate frontală Activitate individuală b) meci amical. 3.4. suporteri.exerciţii de citire corectă. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 3. antrenor. bilete. 3.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Test scris Conversaţi a Explicaţia Activitate individuală Test sumativ 2. .4. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. 3. echipă. de ore: 10 Conţinuturi Obiective de Data referinţă Genul epic 27 V 1. .distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.3 . .2 4.Ce este parabola? RECAPITULARE FINALĂ Nr. arbitru.1 . . sala Sporturilor. 4.3. organizator.1 3.Să discutăm despre text 25 V Evaluare finală 26 V 3. ştire Parabola grăuntelui care creşte fără ştirea omului .2.2.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Resurse materiale Texte literare suport Culegeri Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare Observare sistematică (4-5 elevi) 36 .

37 Fonetică 28 V 4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Planşe Gramatica limbii române.3 .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Observare sistematică (4-5 elevi) Genul liric 2 VI .2 3.2 4.exerciţii de Gramatica Conversaţia Activitate Observare sistematică (4-5 elevi) 37 .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Texte literare suport Culegeri Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza stilistică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Morfologie .4 1.1 4.2 1.distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul fonetic Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul lexical Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Vocabular 1 VI 1.3 .4 3.2 1.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.3 4.2 4.2 2. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.1 .distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.1 .

4 VI 2.38 3.distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.1 .distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.1 3.4 3.3. .informarea elevilor cu privire la lista de lecturi suplimentare pentru vacanţă Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Analiza morfosintactic ă Conversaţia Explicaţia Analiza literară Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) 38 .3 .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Texte literare suport Culegeri Explicaţia Exerciţii de completare Ciorchinele Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza stilistică frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Sintaxă 9. Ed. 3.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Planşe Gramatica limbii române.1 .4 4.3 2.1 1.3.4 4. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse . 3. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Analiză de text la prima vedere 8 VI 1.10 VI .2 4.3 sistematizare şi fixare a cunoştinţelor – Fişe de lucru. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale. Ştefania Popescu Fişe de lucru Caietele elevilor Lista cu lecturi suplimentare Verificarea lecturii particulare 11 VI 1.

39 3.1 3.4 39 .2 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->