P. 1
0romana6peunitati

0romana6peunitati

|Views: 2,043|Likes:
Published by demonitadiana

More info:

Published by: demonitadiana on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

1 PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE LA LIMBA ROMÂNĂ E.D.P. Unitatea: Şcoala GimnZauan Jud.

Salaj Clasa: a VI - a /An şcolar: 2009-2010 Curriculum aplicat: (T.C. 4 ore) Profesor:Claudia Hintea
RECAPITULARE INIŢIALĂ

Nr. ore alocate: 4 Conţinuturi Competenţe specifice
- să utilizeze într-un mesaj oral categorii lexicale diferite; - să sesizeze momentul oportun de intrare sau de retragere din dialog (ezitări, tăcerea partenerului etc.); - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii; - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii; - să utilizeze în redactarea unui text propriu cunoştinţele de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie; - să identifice efectele expresive ale construcţiei lingvistice utilizate în diferite texte;1

Activităţi de învăţare
Exerciţii de identificare de sinonime, antonime Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe Exerciţii de identificare a diftongilor, a triftongilor, a vocalelor în hiat Exerciţii de recunoaştere şi analiză a unor părţi de propoziţie Exerciţii de recunoaştere şi analiză a unor părţi de vorbire Exerciţii de recunoaştere a elementelor de teorie literară.

Resurse materiale procedurale
Seturi de exerciţii Gramatica practică a limbii române, de Ştefania Popescu Seturi de exerciţii Gramatica practică a limbii române, de Ştefania Popescu Fragmente din opere lirice şi epice Planşa cu figuri de stil Conversaţia Explicaţia Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza morfosintactică

Evaluare
Găsiţi sinonimul şi antonimul cuvintelor: legal,normal,… Observaţi cum se formează antonimul cuvintelor date. Definiţi diftongul, triftongul, hiatul. Identificaţi diftongii, triftongii, vocalele în hiat din diferite texte. Evaluare orală şi scrisă Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate din textele.. Specificaţi felul propoziţiilor din următoarele exemple…. Aprecierea verbală şi întărirea răspunsurilor, evaluarea orală Definiţi:personificarea,epitetul,compar aţia Identificaţi figurile de stil din următoarele exemple… Evaluare scrisă

Vocabular Fonetică

Morfologie Sintaxă

Noţiuni de teorie literară

Conversaţia Explicaţia Analiza stilistică Lectura expresivă Conversaţia Explicaţia

Testarea

- să utilizeze în redactarea unui text propriu cunoştinţele de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele orto-

Exerciţii de recunoaştere a unor Test scris părţi de propoziţie, de vorbire, de construire a unor propoziţii,

1

2
iniţială a elevilor
grafice şi de punctuaţie - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii; de găsire a unor sinonime şi antonime. Exerciţii de recunoaştere a elementelor de teorie literară.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CARTEA – OBIECT CULTURAL Nr. de ore: 17 Resurse Conţinuturi C.S.
1.1 2.1 2.4, 2.5, 3.1, 4.3 1.1 1.2, 2.2, 3.3

Activităţi
- exerciţii de căutare şi de selectare a informaţiei dorite cu ajutorul tablei de materii; - exercitii de identificare a elementelor componente ale paginii de carte;

materiale
Biblioteca şcolii Diverse volume Manualul

procedurale
Explicaţia Demonstraţia Conversaţia euristică Descoperirea dirijată Brainstormingul Conversaţia Explicaţia

Evaluare
- Care sunt elementele componente ale unei cărţi? - Formaţi patru grupe a câte patru elevi. Fiecare grupă va alcătui o copertă de carte, cu toate elementele componente şi informaţiile pe care le oferă cititorului. - Compunere: Importanţa cărţii în viaţa omului

Cartea – obiect cultural

La Medeleni, de Ionel Teodoreanu Colţul cuvintelor

-exerciţii de lectură corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate - exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în textul literar şi integrarea lor in serii antonimice şi sinonimice; - exercitii de utilizare în contexte diferite a achizitiilor lexicale noi; - exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat; - exerciţii de realizare a unui plan simplu si dezvoltat de idei; - exerciţii de redare a conţinutului prin

La Medeleni, de Ionel Teodoreanu Dicţionarul

Consultând dicţionarul, alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: a contempla, intacte, indiferenţă, paradă. - Cu ce cuvinte puteţi înlocui nimicise, corect, tăgădui, isprăvi, astfel încât sensul textului să nu se schimbe? - Ce sens au, în text, termenii audienţă ţi parada literelor?

Să discutăm despre text

2.1 3.1

La Medeleni, de Ionel Teodoreanu

Conversaţia Explicaţia

- Consideraţi că fragmentul din La Medeleni este un text literar? Motivaţi răspunsul, referindu-vă la autor, la personaje şi la modul de expunere.

2

3
3.2 4.4 rezumat si povestire; - exerciţii de sesizare a rolului dialogului in caracterizarea personajelor; - exerciţii de selectare a unor pasaje referitoare la cuvintele şi comportamentul personajelor - exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii, comunicate de persoane cu feluri diferite de comunicare; - exerciţii de recunoaştere a dialogului în operele literare - exerciţii de transformare a textului dialogat în text narativ; - exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de încheiere a unui dialog ; - exerciţii de identificare a semnelor de punctuaţie şi de ortografie folosite într-un text dialogat - exercitii de receptare corectă a structurii fonetice a unui cuvânt; - exerciţii de ortografiere a diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor in hiat; - exerciţii de identificare a silabei accentuate; - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; - exerciţii de motivare a despărţirii cuvintelor în silabe, prin referire la reguli. Manualul - Care este modul folosit de autor pentru a prezenta cele două personaje? Faceţi o scurtă caracterizare a acestora.

Dialogul Comunicarea prin dialog

1.4, 2.4, 2.5

Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia Jocul de rol

- Daţi exemple de opere literare citite de voi în care aţi întâlnit dialogul. - Ce titlu i-aţi pune dialogului dintre Olguţa şi Monica? - Jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes, urmărind modalităţi de adaptare la interlocutor: La bibliotecă, La medic, Cumpărături pentru bunica, La librărie, La florărie. - Notaţi câte litere şi câte sunete au următoarele cuvinte: orice, pricepea, degeaba, dungi, ghiocel, ghindă, George. - Daţi exemple de cuvinte care să conţină următorii diftongii: ea, ie, ai, ou şi triftongii: eau, iai, iau. - Indicaţi vocalele în hiat din următoarele cuvinte: real, a lăuda, zoologie, aviaţie, cais, geografie, hieroglifă, cuviincios, înfiinţa. Despărţiţi corect în silabe cuvintele şi motivaţi soluţiile prin referire la regulile învăţate şi la excepţii: scoică, răbdare, declaraţie, încadrare, arctic, punctual, dezmoştenit, cooperare, funcţionar. Grupaţi cuvintele de mai jos în funcţie de apartenenţa lor la masa vocabularului sau la vocabularul fundamental: masă, a percepe, lapte,

Sunet Literă Silabă

1.2 4.3

Manualul Fişe de lucru Gramatica Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru DOOM

Conversaţia Explicaţia Exerciţiul fonetic Conversaţia euristică Exerciţiul fonetic

Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe Vocabularul limbii române

4.3

Manualul 1.2 3.2 - exerciţii de identificare a unor cuvinte din vocabularul fundamental; Conversaţia Fişe de lucru

3

ţinterim. c. . adjective…………….Daţi exemple de părţi de vorbire formate prin compunere: a substantive: zgârie-brânză…. coordonate. lingură. cratiţă.Găsiţi câte patru cuvinte compuse care Arhaisme Regionalisme 1. departe. a cânta. barabulă. ai.exerciţii de alcătuire de enunţuri cu omofone (cuvinte compuse). Subliniaţi sufixele diminutivale. Toma logofătul şi iuga postelnicul. adică portarul Sucevii. . translaţie. oloi. metaforă. Trei boieri dintre cei mari.identificarea arhaismelor şi a regionalismelor în textele studiate şi sesizarea rolului lor în construirea atmosferei locale sau de epocă. curechi. dezlegare.2 3. . cocon. dezlega. .exerciţii de identificare a cuvintelor din aceeaşi familie lexicală.Găsiţi arhaismele din următorul text. pădure. pronume de politeţe…….exerciţii de derivare cu afixe date. care însoţeau pe stăpân. e. b) Pentru fiecare familie lexicală găsiţi cuvântul de bază şi rădăcina. pasăre. . nelegat. a răsuna. creion.exerciţii de identificare a sufixelor diminutivale şi augmentative. lingvistică. Se cere: a) Grupaţi cuvintele în funcţie de familiile lexicale pe care le alcătuiesc.Paralela 45 Creta colorată Tabla Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical Derivarea Sufixele diminutivale şi sufixele Augmentative Prefixarea Compunerea Compunerea prin alăturare. cântec.. răsunător. . în caracterizarea personajelor etc.Paralela 45 Creta colorată Tabla Planşe Gramatica Fişe de lucru. carte.exerciţii de identificare a sufixelor.exerciţii de clasificare a regionalismelor şi a arhaismelor. b. .exerciţii de identificare a procedeului de compunere prin care s-a format un cuvânt dat. prefixelor şi a rădăcinii unui cuvânt. brocart de Veneţia. Bodea.. . sunător.exerciţii de identificare a unor cuvinte din masa vocabularului Explicaţia Gramatica Fişe de lucru. subordonare şi abreviere 2. perje. Căutaţi în dicţionar înţelesul lor. . bălan. pâine. . giugiuman de samur şi marochinuri. numerale……………. Purta. bine. răsunet.3 . Ed. adverbe………………… . c)Subliniaţi prefixele şi sufixele.2 Conversaţia Creta colorată Explicaţia Exerciţiul lexical 3. Ed. contemplaţie.3 4. Ed. covor.exerciţii de identificare a arhaismelor şi regionalismelor. . crepuscul. legătură.Găsiţi pentru fiecare dintre regionalismele de mai jos echivalentul din limba literară: cucuruz. Paralela 45 Manualul Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical dulap. Explicaţi rolul lor în text. ideogramă. . arbitrar.Se dau cuvintele: sunet.. lubeniţă. vector. cântăreţ. târziu. d.3 4 . .exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor derivate . inerţie. a suna. hârtie.exerciţii de identificare a elementelor de Dicţionarul Texte literare Manualul Gramatica Fişe de lucru..4 .Scrieţi diminutivele cuvintelor date.exerciţii de identificare a cuvintelor compuse. .exerciţii de identificare elementelor componente ale unui cuvânt derivat. trandafir. copac. ca şi părintele său. a epuiza. 3. .exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor cu ajutorul dicţionarului. legător. floare. îşi lăsară caii în mâna slujitorilor . cal.2. a lega. .

verb). succes.exerciţii de sesizare a sensului unor omonime. Ed.exerciţii de identificare a cuvintelor care îşi pot schimba valoarea gramaticală.2 2. colţ.Paralela 45 Gramatica – Fişe de lucru. .3 4. . a-şi lua picioarele la spinare.exerciţii de utilizare a sinonimelor în contexte date. pricepere.Paralela 45 Tabla Caietul elevilor Manualul Mic dicţionar de sinonime. tînăr.Alcătuiţi familia lexicală a cuvintelor: român.2 Familia 2.3 Sinonime 1. mobil. greşeală. harababură.Inlocuiţi cuvintele/sintagmele cu un sinonim: a reţine. verb). moral. verb). a mânca. Ed. a face cu ou şi cu oţet.Alcătuiţi propoziţii cu perechile de omonime.Găsiţi câte un antonim pentru expresiile: copt la minte. adjectiv). . . inimă.3 4. miros. . car (substantiv.2 . antonime Gramatica – Fişe de lucru. a favoriza. flux.Alcătuiţi propoziţii prin care să ilustraţi următoarele conversiuni: adjectiv-substantiv adverb-adjectiv substantiv-adverb participiu-adjectiv . cât ai zice peşte.3 4.exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei într-un text dat. . tare ca fierul.2 3. adjectiv).2 3. a turna gaz pe foc.exerciţii de utilizare a antonimelor în contexte date.Alcătuiţi propoziţii cu sensurile diferite la plural ale substantivelor următoare pentru a dovedi omonimia parţială: bandă.Paralela 45 Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia. Conversaţia Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Lucrul cu Omonime 1. . . a avantaja.exerciţii de utilizare a omonimelor în contexte date. . neciteţ.exerciţii de alcătuire de familii lexicale. a-şi aduce aminte. element.5 compunere savantă . . cetate de scaun. . a tăia frunză la câini.exerciţii de alcătuire a unui calambur .exerciţii de evidenţiere a rolului antonimiei într-un text dat. muncitor (substantiv. a fi cu ochii în patru.Găsiţi câte un sinonim pentru fiecare expresie: a spăla putina.exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare nuanţată oferite de utilizarea omonimelor.2 3.exerciţii de alcătuire de enunţuri cu valori diferite ale cuvintelor date.Paralela 45 Manualul Mic dicţionar de omonime Gramatica – Fişe de lucru. .exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare nuanţată oferite de utilizarea sinonimelor şi a antonimelor adecvate în diferite contexte . duce (substantiv. . absolut (substantiv.2 Antonime 1. instituţii. dată. . antonime Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru. Ed. .2 2. verb). mână de fier. . plante. statornic. a fi numai ochi şi urechi.3 5 . . Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical denumesc: localităţi. funcţii.Formaţi antonime cu ajutorul prefixelor pentru cuvintele: noroc. pur. Ed. a-şi da seama. care să pună în evidenţă valoarea morfologică a acestora: cer (substantiv.exerciţii de identificare a elementelor componente ale unui cuvânt derivat.2 3. a lua foc. Paralela 45 Manualul Mic dicţionar de sinonime. . pădure.2 2.exerciţii de evidenţiere a rolului omonimelor într-un text dat. a da din gură.Subliniaţi cuvintele care nu fac parte din familia Conversiunea 3.exerciţii de integrare a cuvintelor în serii sinonimice Gramatica – Fişe de lucru. stat (substantiv. . râs. Ed.

transmiteţi o informaţie urgentă. de ore: 14 Resurse Conţinuturi C. Cu ce cuvinte din limba literară le-aţi putea înlocui? . ţarină.Găsiţi antonimele cuvintelor: mânios.1 1.transmiteţi urări cu prilejul unei sărbători.Selectaţi din text patru regionalisme.2 4.2 Activităţi de învăţare . mântuire. . mânios. a renaşte. nu întru.3 4. şcoalei? . lacrămi.exerciţii de identificare de antonime.exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte. nu-mi da Amintiri din copilărie. naţiune. binişor. Alcătuiţi câte un text de telegramă pentru următoarele situaţii: .Explicaţi cum s-au format cuvintele: învăţătură. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate.transmiteţi felicitări cu ocazia câştigării unui concurs. răpede.exerciţii de identificare a regionalismelor.Care este forma literară a cuvintelor: băiat. Test sumativ Telegrama Cartea poştală Evaluare 4. . NARATOR. .exerciţii de grupare într-un câmp lexical a sinonimelor unui cuvânt . natal.exerciţii de identificare a sensului unei expresii materiale Manualul Volumul Amintiri din copilărie.2 . 1.exerciţii de folosire a dicţionarelor pentru înţelegerea sensului cuvintelor din text.exerciţii de citire corectă.Fişă portofoliu Ion Creangă .3 4. . dă. . . nounăscut. prenatal.exerciţii de identificare a formulelor de adresare şi a formulelor de încheiere potrivite unor destinatari diferiţi .S. . . . naştere.exerciţii de redactare a textelor unor telegrame şi cărţi poştale. .exerciţii de grupare a cuvintelor derivate pe familii lexicale. înapoi. răutăcios. . . fluentă.3 Test Conversaţia Explicaţia UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: AUTOR.3 3. de Ion Creangă Dicţionarul Planşe Fişe de lectură procedurale Lectura model Lectura explicativă Conversaţia Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Evaluare . furiş. . neastâmpăr.1 4. nativ.: până la genunchiul broaştei.3 2. .Alcătuiţi o compunere de o pagină în care să folosiţi termeni care aparţin câmpului lexical al toamnei. PERSONAJ Nr.exerciţii de identificare a termenilor ce aparţin diferitelor câmpuri lexicale. de Ion Creangă Colţul cuvintelor 6 .6 lexicală Câmpuri lexicale 4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor dicţionarele Manualul Explicaţia Tabla Fişe de lucru Manualul Formular poştal Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia lexicală a cuvântului a naşte: înnăscut.2 1.exerciţii de identificare a elementelor componente ale unui cuvânt derivat. a se sfădi.Ce sens au următoarele expresii. natalitate.2 3.

de Ion Creangă Conversaţia Explicaţia 1.3 .Fragmentul din Amintiri din frontală copilărie este o naraţiune? Argumentaţi răspunsul.3 4.exerciţii de identificare a interlocutorilor dintr-un dialog. . Ştefania Popescu Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Conversaţia euristică Activitate frontală Activitate în grup 7 . .exerciţii de completare de enunţuri.Prin ce mijoace se realizează umorul? .Construiţi dialoguri pentru următoarele situaţii : a.Alcătuiţi propoziţii cu valoarea predicativă şi auxiliară a verbelor a avea.exerciţii de rezumare şi de povestire a unui text narativ Manualul Volumul Amintiri din copilărie. Îl rugaţi pe fratele mai mic să meargă la poştă să trimită o scrisoare recomandată.Povestiţi pe scurt întâmplarea.4 2. .exerciţii de povestire.1 4. de menţinere şi de încheiere a unui dialog. . a vrea. .Alcătuiţi planul de idei al naraţiunii frontală studiate.exerciţii de redactare a planului simplu de idei.exerciţii de urmărire a unor dialoguri. .Cine este naratorul? Dar autorul? Activitate . copulativă şi auxiliară.Să discutăm despre text Autor.exerciţii de identificare a situaţiei iniţiale. Activitate individuală .1 .1 4. Discutaţi cu prietenii despre filmul pe care l-aţi văzut împreună.1 3. a elementului care o modifică şi a situaţiei finale. a o lua la sănătoasa. Gramatica practică a limbii române. autorului şi a personajului principal .4 2.exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere.7 pace.1 3. narator.la ce timp sunt povestite întâmplările? . . Activitate . Manualul Conversaţia Explicaţia Jocul de rol Activitate frontală Activitate pe grupe . .Daţi exemple de opere epice studiate în clasa a V-a.Planul simplu de idei Povestirea la persoana I Adaptarea la situaţia de comunicare 1.exerciţii de completare a unor replici dintrun dialog dat . personaj.4 Manualul Volumul Amintiri din copilărie. de Ion Creangă Conversaţia Explicaţia Problematiza rea 3. Activitate .La ce persoană este scris textul? .exerciţii de identificare a verbelor.exerciţii de diferenţiere a verbelor care exprimă o acţiune de cele care exprimă o stare şi de cele care exprimă existenţa.exerciţii de identificare a caracteristicilor unei naraţiuni.3 2.Alcătuiţi propoziţii în care verbul a fi să aibă valoare predicativă. b. individuală . de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament adecvat. . a persoanei. elementul Activitate care o modifică şi situaţia finală. . numărului şi timpului.5 Verbul Actualizarea cunoştinţelor 1. pe grupe . a-i scăpăra picioarele.exerciţii de identificare a timpului verbal la care este realizată naraţiunea. operă epică .2 4. a i se face negru în faţa ochilor.exerciţii de identificare a naratorului. . . naraţiune. .4 2.Identificaţi cuvintele şi expresiile care marchează situaţia inişială.

Daţi exemple de verbe care nu au înţeles de sine stătător.3 2. Ed.exerciţii de transformare a propoziţiilor afirmative în propoziţii negative. deşartă/ deşeartă.3 4. ..Construiţi cinci enunţuri în care verbele la modul conjunctiv să exprime o poruncă. Paralela 45 Planşă cu modurile personale Conversaţia Explicaţia Analiza morfologică Exerciţii de completare Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Descoperirea dirijată Activitate individuală .” „ba încă ai dat peste oameni ai lui Dumnezeu.Scrie formele verbului la modul imperativ.exerciţii de identificare a formelor corecte ale verbelor la modul imperativ. Ed.8 . .Alcătuiţi o compunere cu titlul Incendiul în care să folosiţi zece verbe la modul imperativ. am Modul imperativ Propoziţia imperativă 1. . zi-ne!. ar pare/ ar părea.3 4.. tăceţi/ taceţi. şede/ şade.exerciţii de diferenţiere a verbelor predicative de verbele copulative şi de cele auxiliare. creează/ creiază. Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 Conversaţia Explicaţia Analiza morfologică Exerciţii de completare Învăţarea dirijată Conversaţia Explicaţia Analiza Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Modul condiţional optativ 1. .3 2. .3 .Subliniaţi forma corectă a verbului a fi din următoarele enunţuri: Fi/ fii mai atent! Fi-ţi/Fiţi cuminţi! Nu fi /Fii obraznic! Nu fi-ţi/ fiţi trişti! .Conjugaţi un verb de conjugarea a IIa la toate modurile şi timpurile studiate. luaţi-l! . .Paralela 45 Planşe cu modurile personale .exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la condiţional-optativ. . . dă-mi!.exerciţii de transformare a propoziţiilor enunţiative propriu-zise în propoziţii imperative.exerciţii de identificare a funcţiei sintactice a verbului.exerciţii de completare a unor replici dintrun dialog dat cu propoziţii imperative .Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica practică a limbii române..exerciţii de observare a elementelor componente ale modului conjunctiv. dar. . . .Alegeţi formele corecte ale verbelor la modul condiţional-optativ: Ai tace/ ai tăcea. .exerciţii de conjugare a verbelor la modul conjunctiv. Ştefania Popescu Planse Gramatica – Fişe de lucru.3 2.exerciţii de identificare a verbelor la modul imperativ. .exerciţii de construire de propoziţii în care verbul să fie la modul imperativ. hei.” .exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbele auxiliare potrivite .exerciţii de identificare a propoziţiilor imperative construite cu verbe la conjunctiv Planse Gramatica – Fişe de lucru. forma negativă: odihneştete!.exerciţii de construire de propoziţii imperative.3 Modul conjunctiv 1.” .nu ştiu cum să fac.Subliniază forma corectă a verbelor: agreez/ agreiez.exerciţii de completare a unor enunţuri cu numele predicative potrivite.manualul fişe de lucru Gramatica practică a limbii române. Cum se numesc aceste verbe? . aşază/ aşează. să fi fost cu alţii. prezent şi perfect. hei! Mâncai papară până acum. Activitate frontală Activitate 8 . .3 4. .Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul conjunctiv din fragmentele: „Acuş avem să dăm peste o fântână cu apă dulce şi rece ca gheaţa. . zise craiul.exerciţii de identificare a formelor corecte de conjunctiv. Ed.

. persoana a III-a cu auxiliarul precedat de pronumele neaccentuate: m-. mi-ar place/ mi-ar plăcea. priveam. IspirescuLegendele sau basmele românilor) . Ed. . .3 2. Ştefania Popescu..3 .3 4. şi-.. vedeai .trecui.exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul condiţional-optativ. Gramatica – Fişe de lucru.exerciţii de identificare a conjugărilor verbului. . complement circumstanţial de mod şi de timp.exerciţii de identificare a formelor corecte de infinitiv. . atribut. s-. .Auzi dumneata! Pălărie nouă şi biletu! Zice mamiţa . .Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul gerunziu din textele următoare: . avusesem. Paralela 45 morfologică Exerciţii de completare pe grupe Activitate individuală vede/ am vedea. .exerciţii de identificare a formelor verbale de gerunziu.exerciţii de construire a unor forme inverse de condiţional-optativ.exerciţii de alcătuire de propoziţii optative cu verbul la condiţional-optativ timpul prezent şi perfect 1. Ed. .exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale verbelor la gerunziu.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală 9 . .prefăcându-se foarte supărată..exerciţii de identificare a formelor de infinitiv scurt şi infinitiv lung. Modul infinitiv Planşa cu moduri nepersonale Gramatica limbii române. Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.Scrieţi verbul a vedea la modul condiţional-optativ.Alcătuiţi o compunere cu titlul Rugăminte către Moş Crăciun în care să folosiţi verbe la condiţional prezent şi perfect.”(P. . te văd trist……………. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşa cu moduri nepersonale.lasămă pe mine să o fac. . Ed.Alcătuiţi enunţuri în care verbul a cânta să indeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect. timp perfect.9 Propoziţia optativă .exerciţii de trecere a verbelor la infinitiv de la forma afirmativă la cea negativă .exerciţii de identificare a formelor corecte de condiţional-optativ. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la gerunziu. complement direct.Alcătuiţi enunţuri în care verbul cântând să indeplinească următoarele funcţii sintactice: complement circumstanţial de mod şi de timp. Gramatica limbii române. .exerciţii de identificare a formelor corecte de gerunziu Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru. . .3 2. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Modul gerunziu 1.3 4. Haina-i măturând pământul Şi-o tărăşte-abia.abia.exerciţii de conjugare a verbelor la modul condiţional-optativ.Scrieţi infinitivul verbelor: învăţ.exerciţii de identificare a verbelor la modul infinitiv.te-.Precizează conjugarea verbelor din textul următor: „Stăpâne. nume predicativ. . hotărâ. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la infinitiv.

3 2. poate să aveţi nevoie de tăiet vreun lemn pentru foc ori pentru altceva.Alcătuiţi enunţuri în care verbul la modul participiu să aibă valori morfologice de: adjectiv. Gramatica limbii române.3 4.exerciţii de identificare a formelor corecte de participiu Planşa cu moduri nepersonale. 1.exerciţii de alcătuire de enunţuri folosind verbe la modul participiu.” „-Tu.3 4. Ştefania Popescu. Observare sistematică (4-5 elevi Modul participiu Modul supin 1. Fişe de lucru Planşa cu moduri nepersonale Gramatica limbii române.exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul participiu. Ştefania Popescu.1 . nume predicativ.Alcătuiţi enunţuri în care verbe la supin să indeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect. . . Ed. . Ed.3 . Paralela 45 Test Testul grilă de la pag. Gramatica – Fişe de lucru.3 2..exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la modul supin.exerciţii de conjugare a verbelor la modul supin. complement indirect complement circumstanţial deloc. adverb. complement direct. . Manualul. Paralela 45. Gramatica – Fişe de lucru.Alcătuiţi o descriere de şase rânduri în care să folositi cel puţin cinci verbe la participiu cu valoare stilistică de epitet sau prin care să se realizeze personificarea unui obiect.4 4.exerciţii de identificare a formelor corecte de supin Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Exerciţii de consolidare 1.3 . . 70 Evaluare Exerciţii de completare Analiza morfologică Ciorchinele Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate individuală Activitate individuală Test sumativ 10 . Daţi un titlu textului creat.” .exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la modul participiu. Harap-Alb. Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală . rămâi aici într-însa toată ziua şi iaca ce ai de făcut.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la verb Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru. . .3 4. atribut.10 atribut.3 3.Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul supin din textele de mai jos: „-Iaca. substantiv. .exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul supin.3 2.

4. de ore: 3 C.2.1 3. 4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Resurse materiale Planşa cu genurile şi speciile literare Fişe de lucru Texte literare suport Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza morfosintactică Analiza literară Demonstraţia Analiza morfosintactică Evaluare Observare sistematică (4-5 elevi) Genuri şi specii literare Probă scrisă semestrială Analiza lucrării scrise 3.11 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: STRUCTURA OPEREI LITERARE Nr.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Lucrare scrisă .1 Activităţi de învăţare .3 . 3.1 3. de ore: 12 RECAPITULARE PENTRU TEZĂ Nr. Conţinuturi 1.2 4.S. 3.3.discuţii pe marginea tezelor Conversaţia Explicaţia 11 .

12 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OPERA LIRICĂ Nr.exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport. de M. Eminescu.Ce trăsături ale liricului se regăsesc în opera literară O. .exerciţii de argumentare a apartenenţei unei opere la genul liric . .Analizaţi –i din următoarele propoziţii : 1. .În ce versuri se sugerează că vârsta copilăriei este Conversaţia o lume a basmelor? .Daţi exemple de expresii în care apar substantivele lexical ochi şi picior.2 2.2 Demonstraţia Conversaţia Explicaţia Descoperirea Conversaţia Explicaţia Lucrul cu Versul Strofa Măsura Rima Pronumele Actualizarea 1. .exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie Volume de versuri şi proză Manualul Volume de versuri Manualul Planşa cu elementele de versificaţie Planşe Gramatica limbii 3.exerciţii de recunoaştere a elementelor caracteristice ale unei opere lirice. rămâi… de M.2 . .3 .exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui personal. Descoperirea . . Conţinu turi O. iau/i-au. .2 3. vii/vi-i.4 3.rămâi…de Mihai Eminescu ? Explicaţia .3 4.Stabiliţi măsura şi ritmul poeziei O.Alcătuiţi eninţuri cu următoarele omofone : va/va.Cum explicaţi perceperea diferită a timpului? Lucrul cu .Prin ce îl farmecă pădurea pe cel care ştie să o Lectura înţeleagă? explicativă .Daţi exemple de opere lirice studiate în clasa a Va. S.1 . Alegeţi un titlu potrivit.Ce sugerează punctele de suspensie di titlu? Explicaţia .exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.2 3.3 4.Demonstraţi că poezia este o operă lirică. la/l-a.exerciţii de identificare a figurilor de stil Opera lirică 2. Eminescu Să discutăm despre text Colţul cuvintelor Resurse Activităţi de învăţare materiale Volume versuri proză Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor şi operă de şi Evaluare procedurale Lectura model .exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul dat.3 4. . .exerciţii de identificare de sinonime şi antonime. Conversaţia .2 3. .Alcătuiţi o poezie în care să folosiţi elementele de versificaţie studiate. .exerciţii de realizare a unei recitări expresive.Identificaţi figurile de stil.Identificaţi tipul de rimă din diferite strofe. .Ce sens are în text cuvântul farmec? Exerciţiul . de ore:10 C. rămâi….exerciţii de declinare a pronumelui 12 .Ce sentimente se desprind din ultimele strofe ale dicţionarele poeziei? . .3 2.

Alcătuiţi propoziţii cu funcţiile sintactice ale pronumelui posesiv.exerciţii de ortografie a pronumelui şi adjectivului pronominal posesiv Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică .exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui posesiv. . Ed.13 cunoştinţelor personal. vechiul meu tovarăş. Ed. . .exerciţii de construire de enunţuri cu forme ale pronumelui personal.exerciţii de completare de enunţuri cu omofonele potrivite. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. .exerciţii de identificare şi analizare a manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică I-am rugat să plece.atribut.3 4. persoana a III-a singular şi plural.exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui posesiv.3 4. să aibă următoarele funcţii sintactice: subiect. 13 . a plecat. Pronumele de politeţe 1.exerciţii de identificare şi analizare a adjectivului pronominal posesiv. .Alcătuiţi enunţuri în care pronumele personal de politeţe.exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui de politeţe. complement indirect. .3 .3 . Nu-i aici. atribut pronominal. . . .3 2.3 2.exerciţii de construire de enunţuri cu forme ale pronumelui de politeţe Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică .Alcătuiţi enunţuri cu toate formele pronumelui personal de politeţe. feminin şi masculin.Găsiţi adjectivele posesive din text şi analizaţi-le: Fătul meu…Mâna mea s-a înmuiat… nu mai poate rădica buzduganul acesta.exerciţii de ortografiere a unor omofone române. nume predicativ.3 Conversaţia Explicaţia .exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui personal.exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui de politeţe.Construiţi câte o propoziţie în care pronumele ai mei şi ai săi să îndeplinească pe rând următoarele funcţii sintactice: subiect. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe . de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. . . complement direct. Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv 1. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. . complement direct.exerciţii de declinare a pronumelui de politeţe. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.Alcătuiţi propoziţii cu toate funcţiile sintactice ale pronumelui personal. complement indirect. Ia-l tu în mâinile tale. Pronumele şi 1.3 2. Nu-i deranjaţi! .

Ed. .1 4.4 3. .Alegeţi forma corectă: a) Poezia aceea/aceia îmi place. Exerciţii de consolidare 1. b) unui dialog.exerciţii de ordonare cronologică a unor fragmente dintr-un text narativ.3 . adjectiv pronominal demonstrativ . .3 4. c) Se gândea la aceeaşi/aceiaşi persoană. c) unei naraţiuni.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Continuaţi textul sub forma: a) unei descrieri. b) Am privit spre cea/ce-a care aştepta.exerciţii de completare de enunţuri cu pronumele demonstrative potrivite. hotărât să citească. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 pronumelui demonstrativ.exerciţii de construire de enunţuri cu pronume demonstrative. . de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. cea să fie pe rând: pronume demonstrativ. Ed.3 .3 2.exerciţii de identificare şi analizare a adjectivului pronominal demonstrativ Gramatica limbii române. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române. .exerciţii de redactare a unui text descriptiv.2 4.exerciţii de transcriere a unui text adăugând semnele de punctuaţie corespunzătoare . .4 Test Conversaţia Explicaţia Test sumativ 14 .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la pronume Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Analiza morfologică Observare sistematică (4-5 elevi Moduri de expunere 1.2 3.14 adjectivul pronominal demonstrativ 4.exerciţii de redactare a unui text dialogat.. se auzi un zgomot… Evaluare 3.exerciţii de redactare a unui text narativ. Dănuţ se aşeză lângă fereastră.Construiţi enunţuri în care cel. Paralela 45 Fişe de lucru Planse Manualul Texte literare Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . . Abia deschise cartea când.

albastre.2 3. 3.3 . . respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. vestit. Volumul Amintiri dintro călătorie. . Descrierea Epitetul 14 I 2. orizont.Alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: boltă.exerciţii de construire de enunţuri. Selectaţi-le pe cele care pot deveni epitete.exerciţii de identificare a valorii morfologice a unor cuvinte .3 Planşe Gramatica Conversaţia Explicaţia . mare.exerciţii de identificare a formei literare a cuvintelor. de Calistrat Hogaş Să discutăm despre tex Colţul cuvintelor 1.1 3. .exerciţii de identificare a numeralului cardinal şi ordinal. 50.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. fluentă. 14. . .2 . .15 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DESCRIEREA Nr. Numeralul 1. .Alcătuiţi un tabel cu diferite figuri de stil din text.Identificaţi imaginile vizuale şi auditive din text. 17. imens. neclintită.exerciţii de exprimare a opiniei .Selectaţi din text zece cuvinte derivate şi explicaţi modul de formare. S.4. rotund. limpede. .Se dau următoarele adjective: zglobiu.1.Identificaţi epitetele din textul studiat. 60. sublim.1 3. nepieritoare. greu. .3 2. de Calistrat Hogaş Dicţionarul Planşe Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Manualul Planşa cu figurile de stil Conversaţia Explicaţia Problematizarea Exerciţiul stilistic Evaluare procedurale Lectura model Lectura explicativă . 2. de ore: 12 Conţinuturi C.exerciţii de identificare a figurilor de stil. miazăzi. 101.exerciţii de identificare a imaginilor artistice. 15 .Transcrieţi cu litere numerele date: 7.Prin ce impresionează drumul prin pădure? .exerciţii de identificare de sinonime. gras. Alcătuiţi propoziţii.2 1. fulgerătoare. 1245. . Activităţi de învăţare Resurse materiale Amintiri dintr-o călătorie.exerciţii de identificare a unor cuvinte derivate. 16.exerciţii de citire corectă. . ameţitor. . colosal.

exerciţii de scriere corectă a numeralelor fracţionare. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru 1. .exerciţii de declinare a numeralului colectiv.4 4.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . . . patruzeci.3 3.16 Actualizarea cunoştinţelor Valoarea substantivală şi valoarea adjectivală a numeralului 15 I Valoarea substantivală şi valoarea adjectivală a numeralului 19 I 3.3 2.exerciţii de declinare a numeralului fracţionar.4 4. Ed. limbii române. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.4 4.3 2.Alcătuiţi enunţuri în care numeralele doi şi al doilea să îndeplinească funcţiile sintactice : subiect. Numeralul colectiv 20 I . Numeralul fracţionar 21 I 1. douăzeci şi şase.3 2.Formaţi numerale colective de la următoarele numerale cardinale : patru. 16 .exerciţii de analizare a numeralelor fracţionare.3 . .Declinaţi numeralul colectiv amândoi. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.Alcătuiţi două enunţuri în care numeralul colectiv tustrei să aibă valoare substantivală şi adjectivală. nouă. .4 4. a cuvintelor „un” şi „o”.Alcătuiţi enunţuri în care numeralul cardinal trei şi numeralul ordinal al treilea să aibă pe rând valoare substantivală şi valoare adjectivală. Planşe Gramatica limbii române. . Alcătuiţi propoziţii cu toate formele. fiecare având valoarea de pătrime. . . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. Ed.exerciţii de identificare a numeralelor colective.Analizaţi morfosintactic numeralele fracţionare: Măsura de trei pătrimi este formată din trei timpi.Alcătuiţi propoziţii in care numeralele fracţionare jumătate şi optime să îndeplinească funcţiile sintactice de subiect.exerciţii de evidenţiere a omonimiei.exerciţii de formare a unor numerale colective de la nişte numerale cardinale date. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. . complement indirect. .exerciţii de analizare a numeralelor colective . prin enunţuri. Ed.3 . complement direct şi nume predicativ. 1. cinci. complement direct. .exerciţii de identificare a valorii substantivale şi adjectivale a numeralelor Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică .exerciţii de identificare a numeralelor fracţionare.Alcătuiţi propoziţii in care numeralele şapte şi al şaptelea să aibă valoare adjectivală. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru.exerciţii de analizare a unor numerale .3 .3 3. Ed. Precizaţi funcţiile sintactice ale numeralelor.Alcătuiţi câte două propoziţii în care o şi un să fie pe rând numerale şi articole nehotărâte. . Paralela 45 Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică .exerciţii de identificare a valorii numeralelor .3 3.

exerciţii de completare de enunţuri cu articolele demonstrative potrivite. înalte.de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. . tenace.Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: ce-i/cei. . ce le/cele.4 4.aramă. formidabil.3 Declinarea adjectivului Funcţii sintactice 10 II 1.exerciţii de declinare a adjectivului. gri. Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . -exerciţii de identificare a numărului de forme ale adjectivului. mici. Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele formate.Declinaţi în propoziţii construcţiile munte înalt şi vechea jucărie. rea. vinovat. Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Observare sistematică (4-5 elevi) Exerciţii de consolidare 22 I Adjectivul Actualizarea cunoştinţelor Articolul demonstrativ 9 II 1. trandafir. văzut. -exerciţii de realizare a acordului Planşe Gramatica limbii române.exerciţii de identificare a valorii numeralelor 1.exerciţii de identificare a adjectivului. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.Formaţi adjective de la cuvintele următoare cu ajutorul prefixelor şi sufixelor: Olt.exerciţii de ortografiere a unor articole demonstrative . -exerciţii de declinare a adjectivului. Ed.3 3. .3 2. Paralela 45 .exerciţii de identificare a adjectivului. cea/cea. 17 . serios.Construiţi propoziţii în care adjectivele inteligent şi impecabil să îndeplinească funcţiile de atribut adjectival şi nume predicativ.3 2. .3 3.exerciţii de identificare a articolului demonstrativ.3 2. ce-l/cel.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la numeral Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. vioi. .3 . argintiu.4 4.17 .3 3. mândru. . .Se dau următoarele adjective: bun. rotofei.exerciţii de analizare a adjectivului. Puneţi lângă fiecare articolul demonstrativ corespunzător şi construiţi enunţuri în care aceste adjective să aibă valoare de substantiv.exerciţii de analizare a adjectivului. . . .4 4. scorbură. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române.Precizaţi care sunt formele flexionare ale adjectivelor: albastru. cuminte. ramură. Ed. .exerciţii de realizare de adjective cu ajutorul derivării.3 . .exerciţii de ortografiere a unor adjective. înţelept.

complet.3 Fişe de lucru Gramatica limbii române. Paralela 45 Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Observare sistematică (4-5 elevi) Evaluare 2. mort. alb. fundamental.3 3. -exerciţii de identificare a adjectivelor fără grad de comparaţie. colosal. ca vai de el. -exerciţii de identificare de sinonime. .Treceţi următoarele adjective la toate gradele de comparaţie: frumos. -exerciţii de identificare a gradului de comparaţie a adjectivului.3 3. gustos.4 . înalt. c-o falcă-n cer şi una-n pământ.4 4.3 2. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 2.3 Planşe Gramatica limbii române.3 3.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Test sumativ 18 . . Gradele de comparaţie ale adjectivului 1. dulce.Identificaţi adjectivele fără grad de comparaţie: curios. Exerciţii de consolidare 1. -exerciţii de analizare a adjectivului -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la adjectiv.4 4. -exerciţii de formare cu ajutorul prefixelor a gradului superlativ absolut a unor adjective. Ed.Găsiţi adjective sinonime cu expresiile date şi indicaţi gradul lor de comparaţie: ca scos din cutie.18 între adjectiv şi cuvântul determinat -exerciţii de identificare a adjectivului. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică .2 3. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Ed.

2 4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române.4 4.3 1.1 3.discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale. de ore: 4 Conţinuturi C.3 2. 1.3.1 3.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Texte literare suport Culegeri Evaluare procedurale Observare sistematică (4-5 elevi) Fonetică Vocabular Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza literară Noţiuni de teorie literară Morfologie .2 4.4 .2 3. . 3.3 4.informarea elevilor cu privire la lista de lecturi suplimentare pentru vacanţă Planşe Gramatica limbii române.3 Activităţi de învăţare .2 2.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Caietele elevilor Lista cu lecturi suplimentare Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) 19 . Observare sistematică (4-5 elevi) 1.S.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Verificarea lecturii particulare 29 I .19 RECAPITULARE SEMESTRIALĂ Nr.2 1.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

-exerciţii de realizare de adjective cu ajutorul derivării. .4 4.3 3. Puneţi lângă fiecare articolul demonstrativ corespunzător şi construiţi enunţuri în care aceste adjective să aibă valoare de substantiv.20 SEMESTRUL al II.Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: cei/cei. -exerciţii de completare de enunţuri cu articolele demonstrative potrivite. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare . Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele formate.aramă. .3 Planşe Conversaţia Activitate .lea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DESCRIEREA Nr.3 2. -exerciţii de analizare a adjectivului. gri. -exerciţii de identificare a adjectivului.Se dau următoarele adjective: bun. Gradele de 1.Formaţi adjective de la cuvintele următoare cu ajutorul prefixelor şi sufixelor: Olt. cuminte. . -exerciţii de declinare a adjectivului. înţelept.Declinaţi în propoziţii construcţiile munte înalt şi vechea jucărie. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . -exerciţii de declinare a adjectivului. vioi. -exerciţii de identificare a articolului demonstrativ. formidabil. ce-l/cel. rotofei. Funcţii sintactice 10 II 1.3 3. -exerciţii de ortografiere a unor adjective. -exerciţii de identificare a numărului de forme ale adjectivului. rea. -exerciţii de ortografiere a unor articole demonstrative. argintiu. ce-a/cea. Ed.Construiţi propoziţii în care adjectivele inteligent şi impecabil să îndeplinească funcţiile de atribut adjectival şi nume predicativ.3 Planşe Gramatica limbii române. -exerciţii de realizare a acordului între adjectiv şi cuvântul determinat -exerciţii de identificare a Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a adjectivului. de ore: 12 Conţinuturi Data Adjectivul Actualizarea cunoştinţelor. scorbură. . trandafir.Precizaţi care sunt formele flexionare ale adjectivelor: albastru.4 4. serios. Declinarea adjectivului. vinovat. înalte.Treceţi următoarele adjective la toate 20 . mici. -exerciţii de analizare a adjectivului.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Articolul demonstrativ 9 II Obiective de referinţă 1. văzut. tenace. ce le/cele.3 2. Ed. mândru. ramură.

Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 3.2 3. fluentă. mort.3 2.4 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor .3 3. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. coifuri. .2. c-o falcă-n cer şi una-n pământ. Exerciţii de consolidare 12 II 1. -exerciţii de identificare de sinonime. . Paralela 45 Fişe de lucru Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Evaluare 16 II 2. colosal.1.Alcătuiţi propoziţii cu arhaismele: făclie. 2. platoşe. -exerciţii de analizare a adjectivului.21 comparaţie ale adjectivului 11 II 2. Resurse materiale Manualul Dicţionarul Resurse procedurale Lectura model Lectura explicativă Forme de organizare Activitate frontală Activitate Evaluare . ca vai de el.3 3. -exerciţii de identificare a adjectivelor fără grad de comparaţie. -exerciţii de citire corectă. alb.Identificaţi adjectivele fără grad de comparaţie: curios. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică frontală Activitate pe grupe Activitate individuală gradele de comparaţie: frumos. fundamental. cocon. gustos. Ed. 1.3 adjectivului. . -exerciţii de identificare a gradului de comparaţie a adjectivului.Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului 21 . -exerciţii de formare cu ajutorul prefixelor a gradului superlativ absolut a unor adjective. pecete. Ed. dulce.2.Găsiţi adjective sinonime cu expresiile date şi indicaţi gradul lor de comparaţie: ca scos din cutie.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 Gramatica limbii române. Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PORTRETUL Nr de ore:11 Conţinuturi Data Portretul lui Ştefan cel Mare Obiective Activităţi de învăţare de referinţă 1.4 4. complet. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la adjectiv. înalt. Gramatica limbii române.4 4.

bărbat. vară.Realizaţi portrete la alegere pornind de la diferite situaţii: a) Ai un profesor nou de geografie.3 3. . de timp şi de mod şi construiţi câte o propoziţie în care acestea să aibă funcţia sintactică de Adverbul – actualizarea cunoştinţelor 23II 1. tare.1. român. . Ed.Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele domol. 2. .4.Alegeţi două personaje dintr-o operă literară citită. -exerciţii de identificare a adverbului.22 Să discutăm despre text Colţul cuvintelor 17II Antiteza 18II 1. 2. prieten.3. . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Adverbul – funcţii sintactice 24II 1. -folosirea corectă în diferite contexte a categoriilor gramaticale specifice adverbului Manualul Planşa cu figurile de stil Conversaţia.4 Planşe Gramatica limbii române.3 2.Cu ajutorul sufixului –eşte formaţi adverbe de la următoarele substantive: tânăr.Ce trăsături fizice ale domnitorului se remarcă în ambele portrete? .Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. .3 3.3. iepure.4 3. egal să aibă pe rând valoare de adjectiv şi adverb. om.aflate în antiteză. -exerciţii de clasificare a adverbelor. 4.Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele joi. Alcătuiţi propooziţii cu adverbele formate.3.Găsiţi câte trei adverbe de loc.. 1.Ştefania Conversaţia Explicaţia Lucrul cu Activitate frontală Activitate pe 22 . Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Exerciţiul stilistic individuală verde.Identificaţi pasajele în care se observă iubirea de patrie a domnitorului. grec. -identificarea şi comentarea rolului figurilor de stil învăţate în diferite texte -exerciţii de completare de enunţuri. .4 4. -exerciţii de formare a unor adverbe cu ajutorul derivării -exerciţii de completare de enunţuri cu ortograme date. -exerciţii de realizare a unor texte în care sa folosească figurile de stil învăţate -exerciţii de sesizare a rolului descrierii în realizarea portretului -exerciţii de redactare a unor descrieri de tip portret. voinic. Planşe Gramatica limbii române.1. b) Vorbeşte-i colegului de bancă despre prietenul cunoscut în tabără.2 4. apoi realizaţi un tabel cu calităţi şi defecte. -exerciţii de exprimare a opiniei. Mama te întreabă cum este noul profesor. -exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor în textele studiate şi sesizarea rolului lor în construirea atmosferei locale sau de epocă -exerciţii de identificare a antitezei într-un text dat.Care este rolul antitezei? Activitate frontală Activitate în grup Activitate individuală Activitate frontală Activitate în grup Activitate individuală Descrierea de tip portret 19II 1. 3.2. seară să aibă pe rând valoare de substantiv şi adverb.2.1 Manualul Conversaţia Explicaţia . . lin. c) Ai un nou coleg de clasă. 3. mânz.

Ed.c.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. de timp şi de mod. atribute şi complemente. Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . -exerciţii de discriminare a prepoziţiilor simple de cele compuse. . Ed.t.Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi următoarele construcţii adverbiale cu valoare de superlativ absolut: încet-încet. mult de tot. pe rând. Conjuncţia (actualizare) 2III 1. devreme la toate gradele de comparaţie. Deşi a fost atent iar a greşit. pronume şi numerale. C. iute.Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: sau/sau. -exerciţii de identificare a cazului cerut de prepoziţii.3. -exerciţii de precizare a gradelor de comparaţie ale adverbelor.Construiţi enunţuri în care prepoziţiile de pe şi de pe la să preceadă. . C. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.3. Precizaţi funcţia sintactică a acestora. -exerciţii de identificare a conjuncţiei.gradele de comparaţie 25II 1. . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. Ed.c.Alcătuiţi enunţuri în care prepoziţiilor înaintea şi conform să le urmeze substantive.Treceţi adverbele repede.c. iar/i-ar. Adverbul . atribut adverbial) -exerciţii de identificare a adverbului.Arătaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: Noi vom pleca iar voi îi veţi aştepta.23 4. -xerciţii de diferenţiere între prepoziţie şi conjuncţie. Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică grupe Activitate individuală complement circumstanţial de loc.3.3 3.3 2. -exerciţii de completare de enunţuri. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. 2.m.3. -exerciţii de completare de enunţuri cu prepoziţii.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3. sus de tot.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. .4 4.Analizaţi morfosintactic adverbele: Merge mereu înainte. 2.3 -exerciţii de identificare a adverbului. Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . 4.4 4.3 -exerciţii de completare de enunţuri. 23 . 26II 1. . Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Prepoziţia (actualizarea cunoştinţelor) Regimul cazual al prepoziţiei. tare demult. -exerciţii de identificare şi clasificare a prepoziţiei. fără să ştie ce se petrece la dreapta şi la stânga.l. -exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale adverbului ( C.3. 3.

Ed. 2. şopa-şopa!.exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare Planşe Gramatica limbii române.Alcătuiţi propoziţii în care interjecţiile zdrang. zdrang. -exerciţii de folosire a unor omofone. . . -exerciţii de completare de enunţuri. dintr-un. n-am plătitără. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. bulivar? 24 .3 -exerciţii de identificare a valorii morfologice a unor cuvinte date. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate.1 1. -exerciţii de completarea unor enunţuri cu semnele de punctuaţie necesare.L Caragiale . prepoziţiei şi conjuncţiei. între. fluentă.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .3 3. Ed.3. 2. să râză. printre. -exerciţii de integrare a interjecţiilor în enunţuri.2 1. panglică.4 4. pleosc!.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. 3III 1.Care este forma literară a cuvintelor: să rămâie. poc.Colţul Data 9 III Obiectiv e de referinţă 1.Integraţi în enunîuri următoarele onomatopee: buf!. hapciu! .Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.Construiţi enunţuri în care şi. printr-un. Resurse materiale Portretul autorului Volumul Momente şi Resurse procedurale Lectura individuală Lectura Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe Evaluare . dintre.4 4.3. Interjecţia ( actualizare) Interjecţii predicative 4III 1. bâldâbâc!. de ore 9 Conţinuturi D-l Goe” de I. na să aibă funcţia sintactică de predicat. Evaluare 5III 3. -exerciţii de identificare a interjecţiei. nici. -exerciţii de construire de enunţuri în care cuvintele date să aibă valori morfologice diferite. -exerciţii de identificare a interjecţiilor cu funcţie de predicat. iacătă. -exerciţii de identificare a rolului interjecţiilor.Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: într-un. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .1 Test Conversaţia Explicaţia Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SCHIŢA Nr. iar să aibă valoare morfologică de adverb şi conjuncţie.4 4.3 Activităţi de învăţare -exerciţii de citire corectă.24 Exerciţii de folosire corectă a adverbului.3 3.

Vorbirea 4. -exerciţii de identificare a modurilor de expunere. Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Volumul Momente şi schiţe. . ciudat.1 3.de I. 10 III 1..Ce atitudine are autorul faţă de personaje? .Care este semnificaţia comportamentului lui Goe? . -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. -exerciţii de trecere a unui text din vorbire directă în vorbire schiţe. Caragiale. îngrozit.2 4.Să discutăm despre text.2 3.Cum este Goe de fapt? . -exerciţii de identificare şi caracterizare a personajelor literare. verbul s-a prăpădit? . -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport. -exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. Conversaţia Explicaţia Activitate frontală 25 . subiectul operei literare. 2. Caragiale aparţine genului epic. pretinde. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.Împărţiţi textul pe momente ale subiectului. L. momentele subiectului. -exerciţii de identificare de sinonime.Daţi exemple de cuvinte.de I. Volumul Momente schiţe. captiv. . a examina. . -exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică.2 4.25 cuvintelor. L. Caragiale.4. în text.1 Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .Argumentaţi că opera D-l Goe…de I. Caragiale Manualul explicativă Conversaţia. replici comice din această operă literară. Fişa caracterizare personajului Manualul Texte literare şi L.Alcătuiţi caracterizarea personajului principal. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Jocul de rol Conversaţia Explicaţia Metoda pălăriilor gânditoare Demonstraţia grupe Activitate individuală . expresii.3 -exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul dat. observarea rolului dialogului în caracterizarea personajelor. narator.1 2.Care sunt regulile de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă ? Vorbirea directă. . Exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri): naraţiunea la persoana a III-a .de I. personaj. -exerciţii de identificare a locului şi timpului în care se petrece acţiunea.1. de a Lectura independentă Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate individuală --Cum îl văd cucoanele pe Goe? . prin referire la textele studiate/citite.Găsiţi sinonime pentru cuvintele: politicos.Ce moduri de expunere sunt folosite? . autor.Explicaţi titlul operei. .Ce sens are .1 3. timpul şi spaţiul în naraţiune. Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor 11 III 3.Cum se comportă Goe cu doamnele şi cu celelalte personaje? . L.

auxiliară şi predicativă. optativă. 12 III Sintaxa propoziţiei (actualizarea cunoştinţelor). Predicatul verbal 17 III 1. Activitate individuală Gramatica – Fişe de lucru. . .3 2. 2.3 indirectă. negativă.exerciţii de identificare în enunţuri a predicatelor nominale. .3 Planşe Gramatica limbii române.Alcătuiţi un text de şase rânduri în care să aveţi cel puţin patru predicate nominale.3 2.exerciţii de diferenţiere a situaţiilor în care un verb poate fi copulativ sau predicativ. . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţiul gramatical Activitate frontală Activitate individuală . . . .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care numele predicativ să fie exprimat prin diferite parţi de vorbire. .Conjugaţi verbul a corecta la toate modurile şi timpurile studiate. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. . dezvoltată b) interogativă. dezvoltată c)enunţiativă propriu-zisă.exerciţii de analiză sintactică şi morfologică a predicatelor.3. afirmativă.3 3.exerciţii de diferenţiere a predicatelor verbale de predicatele nominale. . -exerciţii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezv. afirmativă. . pornind de la versul Limba noastră-i o comoara.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care să utilizeze verbele copulative. Ed. Ed.exerciţii de identificare a predicatelor în enunturi date. Analizaţi predicatele nominale.26 indirectă.3 3.4 4.4 4. -exerciţii de identificare a scopului comunicării. dezvoltată.3 Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . 18III 1.exerciţii de identificare a părţilor de vorbire prin care poate fi exprimat numele predicativ.exerciţii de recunoaştere a modului şi timpului verbelor predicative. între doi prieteni. 26 . pe tema unui concurs sportiv. -exerciţii de trecere a unui text din vorbire indirectă în vorbire directă.Scrieţi un dialog de şase rânduri. Ed.3 3. imperativă.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.Construiţi propoziţii în care verbul a fi să aibă valoare predicativă. -exerciţii de completare de enunţuri. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Predicatul nominal (verbele copulative a fi şi a deveni).Alcătuiţi propoziţii respectând următoarele criterii: a) enunţiativă propriu-zisă. -exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie. Subliniaţi predicatele verbale şi analizaţi-le sintactic ţi morfologic. .4 4.Alegeţi un fragment dialogat din D-l Goe şi transformaţi-l în vorbire indirectă. 16 III 1.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. . neexclamativă.

27 Exerciţii de consolidare 19 III 1.1 -exerciţii de citire corectă. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare . de ore : 8 Conţinuturi Obiectiv Activităţi de învăţare Data e de referinţă Budulea Taichii” de 1.Alcătuiţi portretul lui Budulea. -exerciţii de identificare a sufixelor.3 3. Ioan Slavici 1.3 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.4 4. Evaluare 23 III 3.1 3. 27 . 2. NARAŢIUNEA Nr.4 4.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.1 3.exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OPERA EPICĂ. -exerciţii de construire de enunţuri. -exerciţii de identificare a modurilor de expunere care apar Resurse materiale Volumul Nuvele de Ioan Slavici Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Resurse procedurale Lectura individuală Lectura explicativă Conversaţia. 24 III 3. 2.1 .2 specifică ideilor enunţate.2 4.3. Manualul Fişa de caracterizare a personajelor Activitate frontală Activitate individuală . Paralela 45 Fişe de lucru Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . .Ce moduri de expunere apar în text? .Alcătuiţi propoziţii în care numele predicativ să fie exprimat prin toate părţile de vorbire studiate. .Să discutăm despre text 25 III 1. -exerciţii de identificare de sinonime şi antonime. Gramatica limbii române. .2 fluentă.4 2. -exerciţii de caracterizare de personaj.Găsiţi trei contexte în care să apară sensuri diferite ale cuvântului straşnic.4 4. respectând intonaţia -Colţul cuvintelor.Identificaţi în text zece cuvinte derivate şi explicaţi modul lor de formare.1 -exerciţii de identificare a personajelor literare.3. cimpoieşul din Cocorăşti. -exerciţii de identificare a elementelor de portret.Argumentaţi că fragmentul studiat aparţine genului epic. Ed.

3 3. -exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat.3 3. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. .4 4. 28 .exerciţii de identificare a modului în care se realizează acordul predicatului verbal cu subiectul. acela. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române. 31 III 1.28 în text.3 3. . Acordul predicatului cu subiectul.3 Planşe Gramatica limbii române.3 Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate Corectaţi dezacordurile: a) Fiecare dintre ele doreau să obţină premiul.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care subiectul să fie neexprimat. -exerciţii de precizare a tipului de subiect recunoscut în enunturi. Povestiţi-i celui mai bun prieten aceasta întâmplare fericită. Ed. Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .exerciţii de diferenţiere a tipurilor de subiect neexprimat.Analizaţi subiectele de la exerciţiul anrterior.3 2. Subiectul exprimat 30 III 1. doi. -exerciţii de realizare a unei povestiri.exerciţii de identificare în texte a verbelor impersonale.4 4. apoi îi potriveşte pălăria.exerciţii de realizare a acordului Cum povestim? 26 III 2. -exerciţii de identificare a etapelor unei povestiri.Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele de mai jos să devină subiecte : ninsoare. Ed. . -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport. .4 4. b) Publicul au aplaudat îndelung.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire prin care poate fi exprimat subiectul.Alcătuiţi trei propoziţii cu subiect inclus si trei propoziţii cu subiect subînţeles.4 2. . a măsura. . .Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. de prins.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care să utilizeze verbe impersonale. c) Fmilia lor au plecat în vacanţă.exerciţii de alcătuire a unor enunturi în care subiectul să fie exprimat prin diferite parţi de vorbire.exercitii de identificare a subiectelor în enunturi date. . .Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. în vederea rezumării acestuia.3 4.1 4.3 4.1 3.3 2. ei. b) Si sărută pe nepoţel.4 Manualul Texte literare Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate individuală .Aţi primit de ziua voastră o bicicletă. Petre. . . Subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus).Identificaţi subiectele şi arătaţi felul lor: a) Pe lângă plopii fără soţ Adesea am trecut.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. 1 IV 1.

3 2.Găsiţi sinonime cuvintelor: a intra.3 4.Există o corespondenţă om .29 corect între verb copulativ şi subiect .1 4. de ore: 6 Conţinuturi Obiectiv Activităţi de învăţare Data e de referinţă “MĂRŢIŞOR “ de 1.1 -exerciţii de citire corectă.3 necunoscut prin apel la context.sintactică a subiectelor Ed.natură? Lectura Activitate model frontală Lectura Activitate explicativă individuală Conversaţia.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.2 specifică ideilor enunţate.exerciţii de recunoaştere a greşelilor privind acordul dintre subiect şi predicat în diferite texte. text. Exerciţii de consolidare 2 IV 1. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru completare Analiza morfologică individuală d) Lumea din sală au fost impresionaţi. trainic. rost.4 -stabilirea sensului unui cuvânt 7 IV 3. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Evaluare (părţi principale de propoziţie) 6 IV 3. -exerciţii de identificare şi analiză morfo. 2.Prin ce elemente este descris acest anotimp? . veşnic.Să discutăm despre 2.3 3. . Ed.3 Gramatica limbii române. Ion Pillat 1.4 4.4 . . Colţul cuvintelor. pretutindeni. 29 . Resurse materiale Volume de versuri Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor Resurse procedurale Forme de organizare Evaluare . respectând intonaţia .exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PASTELUL Nr.2 fluentă.4 4.

2. . Atributul pronominal.Care este scopul folosirii acestora? . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Subliniaţi atributele adjectivale şi indicaţi partea de vorbire prin care se exprimă: a) Îi vorbea cu vocea tremurândă.Ce este pastelul? . 4.Analizaţi atributele substantivale din propoziţiile următoare : a) Cântecul păsărilor a fermecat lumea. Volume de versuri şi proză Manualul .3.30 -exerciţii de utilizare. -sesizarea unor trăsături ce particularizează pastelul. . 2. d) Am simţit dorinţa puternică de a pleca.4. 3. atribute 30 .Argumentaţi că poezia studiată este un pastel. Planşe Gramatica limbii Conversaţia Explicaţia Activitate frontală .4. -exerciţii de completare de şi operă Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Descoperirea Demonstraţi a Activitate frontală Activitate individuală Argumentaţi. -exerciţii de identificare a figurilor de stil. în contexte diverse. c) Peretele vopsit în alb strălucea. Atributul adjectival.3.Alcătuiţi propoziţii în care următoarele cuvinte să fie. -exerciţii de argumentare a apartenenţei la o specie literară -exerciţii de identificare a imaginilor artistice. -exerciţii de motivare a opiniei. . 2.Care sunt figurile de stil? .2. 3. c) Caietul Mariei a fost corectat. Pastelul. Ed. -exerciţii de identificare a poziţiei atributului faţă de cuvântul determinat.Identificaţi imaginile artistice. -exerciţii de realizare a acordului. a achiziţiilor lexicale noi.face cuminte. pe rând.3.3.Selectaţi versurile în care sunt exprimate sentimentele poetului generate de schimbările din natură. -exerciţii de completare de enunţuri. Atributul substantival 9 IV 1.2.3. -exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie. b) M-a cucerit cu privirea sa. b) Frica de bătaie îl. 21 IV 1. -exerciţii de analizare a atributului. 8 IV 1. -exerciţii de realizare a acordului dintre un atribut exprimat printr-un adjectiv propriu-zis şi substantivul determinat -exerciţii de identificare şi analiză morfosintactică a atributelor. 2.2. pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele lirice studiate -exerciţii de identificare a atributului. Planşe Gramatica – Fişe de lucru.

exerciţii de consolidare 23 IV 1. agale. acelaşi.3 enunţuri. respectând intonaţia . lucrul.31 3. de ore: 6 Conţinuturi Obiectiv Activităţi de învăţare Data e de referinţă „Bivolul şi coţofana“ 1.2 fluentă. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia 31 .Să discutăm despre 2. de George Topîrceanu 1.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Observare sistematică (4-5 elevi) UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: FABULA Nr. 22 IV 1.3. -exerciţii de realizare a acordului. -exerciţii de identificare şi analiză morfo.4. mersul.Comentaţi versul Ah. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală pronominale şi atribute adjectivale: celălalt.1 -exerciţii de citire corectă. 3. din stânga. -exerciţii de identificare şi analiză morfo. aievea. ale voastre. Atributul. Analizaţi atributele adverbiale: grupa. 3. 2.4. ai tăi.Ce tipuri umane întruchipează animalele din această operă? . ziua.3 informaţiei solicitate.4. Exerciţii de identificare de Resurse materiale Volume de versuri Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor şi operă Resurse procedurale Forme de organizare Evaluare .2 specifică ideilor enunţate. obiectele. întâmplarea. text.3. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte. Ed.3 Gramatica limbii române. 4.sintactică a atributelor. -exerciţii de completare de enunţuri. Colţul cuvintelor 2.4 -exerciţii de selectare a 27 IV 3.sintactică a atributelor. ce mare dobitoc! . Atributul adverbial.Ce sugerează formula de adresare frate? Dar termenii javră şi potaie proastă? Lectura Activitate model frontală Lectura Activitate explicativă individuală Conversaţia.3 Combinaţi substantivele cu adverbele potrivite şi alcătuiţi propoziţii. române.3.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru. de acolo.3. de mâime. 2. 4. 4.

alor săi. 3.3. -exerciţii de completare de enunţuri.2 2.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.Prin ce cuvinte şi expresii este realizată nota umoristică a textului? .sintactică a complementelor necircumstanţiale -exerciţii de construire de enunţuri. lui.32 sinonime Fabula . celor trei.Ce satirizează autorul în această poezie? . prin referire la textele studiate/citite. -exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică.Demonstraţi că textul studiat este o fabulă. -exerciţii de construire de enunţuri.4 . vecinuluio. -exerciţii de argumentare a apartenenţei la specia literară. iarba pare de omăt.3 2.Care este morala fabulei? . . -exerciţii de identificare şi analiză morfo. primului.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. de mod şi de timp.2 2.specie a genului epic 28 IV 1. 3. 3. Identificaţi complementele circumstanţiale şi analizaţi-le: a) Acolo.3 Evaluare 5V 3.Construiţi propotiţii în care cuvintele date să fie pe rând atribute şi complemente: colegului. -exerciţii de analiză a complementelor circumstanţiale. pe ploaie era osândită la spălat în casă.3 -exerciţii de identificare a modurilor de expunere. b) Iarna.2 3. lângă izvoară.3 Exerciţii de consolidare 4V 1.1 1. acestuia. -exerciţii de completare de enunţuri.3 2. c) Atunci calul zboară lin ca vântul. -exerciţii de identificare a complementelor circumstanţiale.4 4. celui deal doilea. bunicii. 29 IV 1. sesizarea unor trăsături ce particularizează fabula.exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Test sumativ 32 .Ce moduri de expunere conţine textul? .Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Complementele necircumstanţi-ale 30 IV 1.4 4. vara.4 3.3 Planşe Gramatica limbii române.4 4.3.Ce figuri de stil predomină în text? .3 2. Complemente circumstanţiale de loc. Volume de versuri şi proză Manualul Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Descoperirea Demonstraţi a Activitate frontală Activitate individuală .3.

4 4. 3.3 2. 3. 2.3.2 2.Ştefania Popescu Fişe de lucru Noţiuni de teorie literară 7V 1.1 3.33 4. 1.1 1. Vocabular 6V 1.3.2 2.3. Planşe Fişe de lucru Tabel cu figurile de stil Texte literare suport Planşe Gramatica limbii române.4.Ştefania Popescu Fişe de lucru Morfologie Sintaxă 11 V -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.3 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.3. de ore: 6 Conţinuturi Obiective Activităţi de învăţare Data de referinţă Fonetică.1 unitate de învăţare RECAPITULARE PENRTU TEZĂ Nr.4 3.3. Resurs Forme de e organizare proced urale Conversaţia Activitate Explicaţia frontală Lucrul cu Activitate pe manualul grupe Exerciţii de Activitate completare individuală Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical Conver Activitate frontală saţia Activitate pe grupe Explica Activitate ţia individuală Exerciţi ul stilistic Conver Activitate frontală saţia Activitate pe grupe Explica Activitate ţia individuală Exerciţi i de comple tare Analiza morfosi ntactică Ciorchi Evaluare Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) 33 . Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. 4.

2.1 . 3.2 2.Alcătuiţi familia lexicală a cuvintelor: frunză.3 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.Să discutăm 18 V despre text.3.34 Genuri şi specii literare 12 V 1. Conver saţia Explica ţia Activitate frontală Activitate individuală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: POEZIA POPULARĂ .Selectaţi epitetele şi repetiţiile.Găsiţi cinci expresii care să conţină verbul a bate.1 . loc. în text.Care este sensul verbului a mângâia? . 14 V 3. fluentă. . 3. Planşa cu genurile şi speciile literare Fişe de lucru Texte literare suport nele Conver saţia Explica ţia Analiza literară Demon straţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Probă scrisă semestrială 13 V Analiza lucrării scrise.2 4. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1. foc. galben. Subliniaţi sufixele. pronumele personal eu? . DOINA Nr.4 3. .2 2. 4. Activitate individuală -discuţii pe marginea tezelor.distingerea între informaţiile esenţiale cuvintelor şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.1 3.Formaţi diminutivele cuvintelor: dor.3 -exerciţii de citire corectă.1 3. voinic. respectând intonaţia specifică ideilor Resurse materiale Manualul Resurse procedura le Forme de organizare Evaluare Lectura Activitate frontală model Activitate Lectura individuală explicativă Conversaţi a. 34 . Lucrul cu dicţionarel e Explicaţia Exerciţiul lexical . Colţul 1. codru.4. de ore: 6 Conţinuturi Data Obiective de referinţă Activităţi de învăţare DOINA .De ce se repetă. .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

-exerciţii de construire a unor familii lexicale. distribuţie. 3. de opinie. -exerciţii de identificare a valorii morfologice a cuvintelor. Caragiale. . Regizor. teatru naţional. . când. dacă.1 -exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare. .Ştefan ia Popescu Manualul Fişe de lucru Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .specie a genului liric 19 V Manualul Conversaţi a Descoperir ea Problemati zarea Analiza stilistică Conversaţi a Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfosinta ctică Conversaţi a Explicaţia Activitate frontală Activitate individuală . operă epică şi una lirică.Ce tipuri de doine cunoaşteţi? .Construiţi fraze în care legătura dintre propoziţii să se realizeze prin: şi. -exerciţii de completare de enunţuri.2 3. prin 2. -exerciţii de formare de diminutive. a) spectacol.Care sunt caracteristicile doinei populare? Sintaxa frazei Felul propoziţiilor 20 V Planşe Gramatica limbii române.3 elementului regent. -exerciţii de identificare a 4.2. 35 . care să conţină două aliniate fiecare.35 enunţate.4 4. cum.4. -exerciţii de identificare a figurilor de stil. dar.Despărţiţi frazele în propoziţii di arătaţi felul lor.Explicaţi simetria din ultimele versuri. -exerciţii de motivare a opiniei. nici. de luare de atitudine. pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate 1. că. sesizarea unor trăsături ce particularizează doina.4. turneu. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. Ştirea Anunţul 21 V 3. de I. 3.4. -exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate -exerciţii de despărţire a frazelor în propoziţii. O noapte furtunoasă.identificarea ideilor esenţiale dintr-un anunţ sau dintr-o ştire şi Manualul Reviste Ziare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Pornind de la cuvintele date formulaţi două ştiri. Doina .3. deoarece. referire la textele studiate/citite. unde.De ce doina este numită cântic dulce? . serii de propoziţii în frază.3 -exerciţii de transformare a unei 2. -exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie. .exerciţii de diferenţiere între o 3. l.

. .exerciţii de exprimare a opiniei Manualul Conversaţi a Descoperir ea Problemati zarea Activitate frontală Activitate individuală b) meci amical.distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.1 3. echipă.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Resurse materiale Texte literare suport Culegeri Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare Observare sistematică (4-5 elevi) 36 . 4.2 4.1.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Test scris Conversaţi a Explicaţia Activitate individuală Test sumativ 2.Să discutăm despre text 25 V Evaluare finală 26 V 3.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.1 .Care este semnificaţia cuvintelor pământ şi sămânţă? Cu ce putem compara spicul copt? . arbitru.2. de ore: 10 Conţinuturi Obiective de Data referinţă Genul epic 27 V 1. fluentă. organizator. .exerciţii de citire corectă. 3. bilete. antrenor. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 3.4. . 3. 3.2. ştire Parabola grăuntelui care creşte fără ştirea omului . sala Sporturilor.1 3.exerciţii de observare a modului de reflectare a realităţii în anunţ.1 Activităţ i de învăţare .3 . suporteri.36 sesizarea intenţiei comunicative din spatele acestora).4.3. 3. . respectând intonaţia specifică ideilor enunţate.Ce este parabola? RECAPITULARE FINALĂ Nr.

3 4.exerciţii de Gramatica Conversaţia Activitate Observare sistematică (4-5 elevi) 37 .1 .distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.2 2.4 1.37 Fonetică 28 V 4.1 .Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.2 1.2 4.2 4.3 .distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.3 .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Planşe Gramatica limbii române.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Observare sistematică (4-5 elevi) Genul liric 2 VI .2 3. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.1 4.4 3.2 1.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul fonetic Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul lexical Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Vocabular 1 VI 1.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Texte literare suport Culegeri Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza stilistică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Morfologie .

3.informarea elevilor cu privire la lista de lecturi suplimentare pentru vacanţă Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Analiza morfosintactic ă Conversaţia Explicaţia Analiza literară Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) 38 .1 . stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.2 4.3.3 .distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Texte literare suport Culegeri Explicaţia Exerciţii de completare Ciorchinele Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza stilistică frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Sintaxă 9.3 2. 3.distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.4 4. .1 . Ed.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Planşe Gramatica limbii române.4 4.38 3.1 3.4 VI 2. Ştefania Popescu Fişe de lucru Caietele elevilor Lista cu lecturi suplimentare Verificarea lecturii particulare 11 VI 1.discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale.4 3. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Analiză de text la prima vedere 8 VI 1.3.3 sistematizare şi fixare a cunoştinţelor – Fişe de lucru. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse .10 VI .1 1.

1 3.4 39 .2 4.39 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->