P. 1
ANRE - Regulament Autorizare Electricieni Rev3

ANRE - Regulament Autorizare Electricieni Rev3

|Views: 5,348|Likes:

More info:

Published by: Stavaru Ionut Bogdan on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
ANRE

Str. Constantin Nacu 3, 020995 Bucureşti 37, România Tel:+(4021) 311 22 44, Fax: +(4021) 312 43 65, http:// www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro

REGULAMENT
PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE PROIECTEAZĂ, EXECUTĂ, VERIFICĂ ŞI EXPLOATEAZĂ INSTALAŢII ELECTRICE DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC

REVIZIA 3

Cod ANRE: 25.1.200.0.03.20/07/07

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

CUPRINS
CAPITOLUL I - CADRUL LEGISLATIV...........................................................................5 CAPITOLUL I - CADRUL LEGISLATIV...........................................................................5 CAPITOLUL II - SCOP..........................................................................................................5 CAPITOLUL II - SCOP..........................................................................................................5 CAPITOLUL III - DOMENIUL DE APLICARE................................................................5 CAPITOLUL III - DOMENIUL DE APLICARE................................................................5 CAPITOLUL IV - DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...................................................................6 CAPITOLUL IV - DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...................................................................6 CAPITOLUL V - DOCUMENTE DE REFERINŢĂ...........................................................9 CAPITOLUL V - DOCUMENTE DE REFERINŢĂ...........................................................9 CAPITOLUL VI - AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE.........................10 CAPITOLUL VI - AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE.........................10 CAPITOLUL VII - VERIFICAREA PROIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE...........................................................................................................................11 CAPITOLUL VII - VERIFICAREA PROIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE...........................................................................................................................11 CAPITOLUL VIII - AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..12 CAPITOLUL VIII - AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..12 CAPITOLUL IX - PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..................................................................13 CAPITOLUL IX - PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..................................................................13 9.1. Înscrierea la examenul de autorizare.......................................................................13 9.2. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare.....................15 9.3. Examinarea candidaţilor...........................................................................................19 a) Organizarea examenului de autorizare a electricienilor...........................................19 b) Desfăşurarea examenului de autorizare.....................................................................21 9.4. Emiterea legitimaţiei .................................................................................................23

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2/41

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 CAPITOLUL X - PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAŢI ÎN BAZA ORDINULUI MIC NR. 34/1999................................................23 CAPITOLUL X - PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAŢI ÎN BAZA ORDINULUI MIC NR. 34/1999................................................23 CAPITOLUL XI - DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT..................24 CAPITOLUL XI - DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT..................24 CAPITOLUL XII - OBLIGAŢII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT................26 CAPITOLUL XII - OBLIGAŢII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT................26 CAPITOLUL XIII - RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI.......................................................27 CAPITOLUL XIII - RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI.......................................................27 CAPITOLUL XIV - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII.......................................28 CAPITOLUL XIV - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII.......................................28 ANEXA 1................................................................................................................................30 ANEXA 1................................................................................................................................30 Model 1 de cerere pentru înscriere la examenul de electrician autorizat....................30 Model 2 de solicitare de către un operator economic ...................................................32 a autorizării angajaţilor cu calificare de electrician......................................................32 ANEXA 2................................................................................................................................33 ANEXA 2................................................................................................................................33 Model pentru întocmirea listei de lucrări ......................................................................33 ANEXA 3................................................................................................................................34 ANEXA 3................................................................................................................................34 Model legitimaţie electrician autorizat............................................................................34 ANEXA 4................................................................................................................................35 ANEXA 4................................................................................................................................35 Model pentru registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor de electrician autorizat 35 ANEXA 5................................................................................................................................36 ANEXA 5................................................................................................................................36 Model - Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul - grilă pentru gradele I şi II .............................................................................................................................................36 ANEXA 6................................................................................................................................38 ANEXA 6................................................................................................................................38 Model - Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul - grilă pentru gradele III şi IV........................................................................................................................................38 ANEXA 7................................................................................................................................40

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3/41

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 ANEXA 7................................................................................................................................40 Model CV...........................................................................................................................40

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

4/41

procedurile de organizarea şi desfăşurare a examenului de autorizare. rezidente în România. române sau străine. 1.1. precum şi cu prevederile art. executare.200. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 5/41 . b) Modul de desfăşurarea a activităţilor în domeniul verificării proiectelor şi lucrărilor de instalaţii electrice. 867 / 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.11 alin. execută. CAPITOLUL III . 13/ 2007.20/07/07 CAPITOLUL I . execută. Autorizarea electricienilor se realizează de către Autoritatea competentă. 6. respectiv de aplicare a sancţiunilor electricienilor autorizaţi. 34/1999. 3. Prevederile Regulamentului se aplică: a) persoanelor fizice. competenţele. Regulamentul precizează: a) Modul de autorizare a electricienilor care exploatează instalaţii electrice. Art.11 alin. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. în baza competenţelor acesteia stabilite la art.CADRUL LEGISLATIV Art.Cod 25. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 5. activităţile de proiectare. t) din Legea energiei electrice nr. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic” denumit în continuare “Regulament”. procedura de autorizare a electricienilor autorizaţi în baza Ordinului MIC nr.DOMENIUL DE APLICARE Art. incluzând: procedura de autorizare. În conformitate cu cerinţele normelor în vigoare. m) din Legea energiei electrice nr. drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat.03.0. CAPITOLUL II . Art. pe teritoriul României şi cu respectarea legilor şi a normelor în vigoare Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. verificare şi exploatare a instalaţiilor electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional se realizează de către electricieni autorizaţi şi/ sau operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă. 13 / 2007. 4. care solicită autorizarea în vederea desfăşurării. Regulamentul stabileşte condiţiile de autorizare pentru electricienii care proiectează şi execută lucrări de instalaţii electrice. „Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 2.SCOP Art. Art. condiţiile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei.(2) lit.(2) lit. este emis în conformitate cu prevederile art.

ro. din cadrul Autorităţii competente. a executării unei instalaţii electrice. b) persoanelor fizice care. autorizată în condiţiile prezentului Regulament pentru a desfăşura. de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului. denumit legitimaţie. execută. realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică. de urmărire. Prevederile Regulamentului nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/ sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice. Instalaţia de producere a energiei electrice sau termice în cogenerare. nr. Sector 2. pregătirea şi coordonarea manevrelor. ca parte componentă a activităţii de exploatare. 7. titulară a unei legitimaţii emise de Autoritatea competentă. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.03. de către un electrician autorizat. cu respectarea obligaţiilor precizate la . Constantin Nacu. care cumpără energie electrică pentru consumul propriu.1. conform competenţelor acordate. cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare.Cod 25.anre. Persoana fizică. persoană fizică sau juridică. http://www.ro sau orice succesor al acesteia Activitatea de emitere a unui act tehnic şi juridic.20/07/07 aplicabile în domeniul energiei electrice. este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei Clientul final. cu respectarea reglementărilor tehnice. în desfăşurarea activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice execută lucrări de mentenanţă/ întreţinere/ reparaţii curente ale acestora.200. Departamentul de Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul energiei electrice. în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia.0. activităţi de proiectare/ executare a instalaţiilor electrice racordate la SEN Supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice. str. În contextul Regulamentului se aplică următoarele definiţii şi abrevieri: Termen/ Abreviere Definiţie Autoritate competentă Autorizare Branşament Capacitate energetică Conducerea executării unei instalaţii electrice Consumator de energie electrică Departamentul de specialitate Electrician autorizat Exploatare (tehnică) a instalaţiilor electrice Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în Bucureşti.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI Art. Art. prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfăşura în condiţiile legii activităţi de proiectare (inclusiv de a oferi asistenţa tehnică la executarea lucrărilor) şi/ sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrărilor) a lucrărilor de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional Instalaţia de racordare la joasă tensiune. reţele electrice şi alte echipamente electrice Activitatea de coordonare organizatorică şi tehnică. CAPITOLUL IV . verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 6/41 . e-mail: anre@anre. 3. 8. stabilite prin legislaţia în vigoare. a activităţilor de proiectare şi/ sau executare de lucrări de instalaţii electrice.

regulamente.20/07/07 Instalaţie electrică Ansamblu de echipamente. Operator economic Oricare furnizor de produse. conform prevederilor Legii nr. asigurarea energiei electrice întreţinerii şi dezvoltarea reţelei. o reţea electrică de distribuţie şi este distribuţie a titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea. sub orice titlu. Operator economic Operator economic. Responsabil tehnic cu execuţia Persoană fizică responsabilă. Ministerul de resort Ministerul Economiei şi Finanţelor sau orice succesor al acestuia având atribuţii în domeniul energiei. sunt incluse partea electrică a centralelor electrice. interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice. hotărâri şi alte acte normative.03. sub orice titlu. prescripţii energetice. precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice. de drept public sau privat. instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate. titular al unui Atestat acordat de către atestat Autoritatea competentă în conformitate cu RAOE. instrucţiuni. 300/2004. Mentenanţă Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor. Persoană fizică cu Persoană fizică care desfăşoară prin forţe proprii activităţi economice în mod activitate independent în baza unei autorizaţii emise de autorităţi ale administraţiei publice independentă locale competente. prestator de servicii ori executant de lucrări persoană juridică. cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale.0. ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse. celule şi elemente legate funcţional între ele. a cărui valabilitate nu a expirat. Operator de Orice persoană care deţine.1. instalaţia electrică este racordată la SEN. servicii şi/ sau execuţie de lucrări. instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor. reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare. Instalaţie electrică Instalaţie electrică de utilizare de joasă tensiune aferentă construcţiilor civile şi interioară industriale. execută. interconectarea acesteia cu alte sisteme.Cod 25. de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi exploatate de aceeaşi formaţie operativă. puterea instalată totală este suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor energetice. precum şi contracte sau alte documente oficiale. o reţea electrică de transport şi este transport şi de titulară a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea. realizată în interiorul acestora. reglementări. cu Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. persoană juridică. Operator de reţea Operator de distribuţie/ Operator de transport şi de sistem. Operator de Orice persoană care deţine.200. Instalaţie electrică Instalaţii electrice care aparţin unui consumator şi sunt situate în aval faţă de de utilizare (a punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând operatorului de energiei electrice) distribuţie/ transport a energiei electrice. în condiţiile legii. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 7/41 . precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice. care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant. Norme Standarde. coduri. asigurarea sistem întreţinerii şi dezvoltarea reţelei. Putere instalată Putere activă nominală a unui receptor sau grup energetic indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare.

care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj. a executării unei instalaţii electrice. Inspectorat Teritorial de Muncă Ministerul Economiei şi Comerţului. inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie a acestora. cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare. de către un electrician autorizat. din cadrul Autorităţii competente Retragere a dreptului de practică în calitate de electrician autorizat şi a legitimaţiei corespunzătoare. în subordinea Guvernului. transport. execută. conducere operativă. prin care se transmite energia electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator.Cod 25. cu verificarea conţinutului documentaţiei pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale. distribuţie şi utilizare a energiei electrice din România Persoană fizică responsabilă. în condiţiile legii. încadrarea documentaţiei în exigenţele legale inclusiv a normelor PSI. Ansamblu al instalaţiilor electrice interconectate prin care se realizează activităţile de producere. Reţeaua electrică cu tensiune de linie nominală până la 100 kV inclusiv Reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV Serviciul Atestări.03. este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei. Carnet de muncă Contract individual de muncă Curriculum vitae.1. se întocmeşte în conformitate cu prevederile HG nr. respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism şi sistematizare. care îndeplineşte următoarele atribuţii: verificarea existenţei conţinutului-cadru a documentaţiei. CM CIM CV DARAE ITM (MEC) Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. organ de specialitate al administraţiei publice centrale. de securitatea şi sănătate în muncă. reţeaua electrica poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie. pe faze de proiectare. din cadrul Autorităţii competente. verificată şi aprobată.0. pentru un interval de timp determinat Activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire. care şi-a încetat activitatea ca urmare a HG nr. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 8/41 . staţii electrice si alte echipamente electrice conectate între ele. de către Autoritatea competentă. incluzând anularea legitimaţiei emise de către Autoritatea competentă Ansamblul de linii. 1021/2506-2004 (modelul este prezentat în Anexa 8 din Regulament Departamentul de Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul energiei electrice. verificarea legalităţii soluţiilor adoptate în documentaţii.200. verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie a lucrărilor de montaj dotări tehnologice cu reglementările legale şi tehnice specifice. Anularea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat.20/07/07 Retragere a autorizării Reţea electrică Reţea electrică de distribuţie Reţea electrică de transport Serviciul de specialitate Suspendare a autorizării Supraveghere a executării unei instalaţii electrice Sistemul Electroenergetic Naţional Verificator de proiecte asigurarea disponibilităţii de personal calificat şi de echipamente specifice.

20/07/07 MEF RAOE SA Vicepreşedinte 386 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor Ministerul Economiei şi Finanţelor Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează. f) Ordonanţa Guvernului nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. execută. publicată în: Monitorul Oficial al României nr. 24/20-072007 Serviciul Atestare din cadrul DARAE Vicepreşedinte ANRE în domeniul energiei CAPITOLUL V . 431 din 31. 53 din 5 februarie 1999 Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 230/ 2006 a iluminatului public. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic emis de Autoritatea competentă şi aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 49 din 29 ianuarie 1999 privind înfiinţarea centrului naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomelor.200.Cod 25.03. Regulamentul are la bază următoarele documente de referinţă: a) Legea energiei electrice nr.07.10.2006. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 51 din 23 ianuarie 2007. i) Hotărârea Guvernului nr. Partea I. nr.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Art.10. b) Legea nr. 502 din 11 iulie 2002.2003. aprobată cu modificări prin Legea 440/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. privind regimul juridic al contravenţiilor. publicată în Monitorul Oficial al României nr.07. 9. actualizată la 28. 1425/ 11. c) Legea nr. h) Hotărârea Guvernului României nr. 2 din 12 iulie 2001. d) Legea nr. 646/ 26. actualizată până la data de 7 iunie 2006. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje. publicată în Monitorul Oficial al României.2006. 571/2003 privind Codul fiscal.08. publicată în Monitorul Oficial al României. publicate Monitorul Oficial al României nr. execută. 517/ 2006.0. 13/2007.1999. g) Ordonanţa Guvernului nr. nr.2006. 559 din 4. Partea I. j) Hotărârea Guvernului nr. e) Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 867 /2003 privind aprobarea „Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public”. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 9/41 .08. 319/ 2006. 300/ 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. nr. 882/ 30.1.

Cod 25. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale”. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente. r) Ordinul preşedintelui ANRE nr. m) Ordinul ministrului Industriei şi Comerţului nr.1. 5/ 93/ 20. 1346/14-08-2006 privind aprobarea procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. n) Ordinul ministrului Industriei şi Resurselor nr. transportul sau distribuţia energiei electrice. publicat în Monitorul Oficial al României r 320/ 2007.03. o) Ordinul ministrului Economiei şi Comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.0. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 543 din 1 noiembrie 2000. q) Ordinul preşedintelui ANRE nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă. emise de Autoritatea competentă. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. CAPITOLUL VI . 782 din 29 august 2005. 24/2007 privind aprobarea „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează. l) Ordinul ministrului Industriei şi Comerţului nr. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”.AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE Art.2007 al preşedintelui ANRE şi al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea contractului –cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. 10.03. 628 din 23 decembrie 1999. 186 bis din 25 martie 2003. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale”. execută. 268/2006). verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 10/41 . 88/2003 pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte. responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje. 324/2005 pentru aprobarea „Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje. 916 din 16 decembrie 2002. publicat în Monitorul Oficial al României nr. execută. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 293/1999 privind aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje. cu modificările ulterioare (Ordinul MIR nr. p) Ordinul ministrului finanţelor publice nr.200.20/07/07 k) Ordinul comun nr. cu personal autorizat pentru exploatare în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. (1) Exploatarea instalaţiilor electrice se face de către operatorul economic care este titular al unei licenţe pentru producerea.

aplicabile. 14. elaborate de operatorul economic angajator. 12. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. prin grija operator economic atestat executant. sau prin grija operatorului economic atestat. şi convenţia de exploatare încheiate cu operatorul de reţea la reţelele căruia sunt racordate instalaţiile electrice din patrimoniul consumatorului.03. Art. respectând. de către operatorul economic atestat. în vigoare. (3) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activitatea de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează prin grija operatorului economic angajator. 11. în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. care deţine în patrimoniu instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional. în conformitate cu prevederile RAOE. Verificarea instalaţiilor electrice de racordare sau utilizare la joasă tensiune. altele decât cele menţionate la . altele decât cele menţionate la . care deţine un atestat de tip B sau Bp emis de Autoritatea competentă.200. se realizează în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile. în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. în vigoare. Art.VERIFICAREA PROIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE Art.0. prin grija electricianului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu lit. în timpul executării acestora (verificarea preliminară) şi înainte de punerea în funcţiune (verificarea definitivă). în conformitate cu prevederile RAOE. CAPITOLUL VII . se vor face cu respectarea normelor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii. se face cu respectarea normelor tehnice şi ale celor de securitate şi sănătate a muncii aplicabile. se realizează în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 11/41 . (4) Calitatea de electrician autorizat pentru exploatare este conferită prin Talonul de autorizare emis în conformitate cu instrucţiunile proprii de aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. în conformitate cu prevederile RAOE. care deţine un atestat de tip B sau Be emis de Autoritatea competentă. de către elaborator. care deţine un atestat de tip B sau Be emis de Autoritatea competentă. după caz. care deţine un atestat de tip B sau Bp emis de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile RAOE. 13. respectiv a electricianului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu lit. sau a operatorului economic atestat. prin grija executantului. Art. precum şi controlul executării instalaţiei electrice în vederea emiterii certificatelor ori buletinelor de încercări şi verificări. Verificarea proiectelor de instalaţii electrice interioare. execută. Verificarea instalaţiilor electrice interioare.Cod 25.1.20/07/07 (2) Exploatarea instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de consumator de energie electrică se face cu personal autorizat pentru exploatare. Verificarea proiectelor de instalaţii electrice de racordare sau utilizare la joasă tensiune. în baza instrucţiunilor proprii pe care angajatorul are obligaţia să le elaboreze.

323/2000. nr.0. pentru proiectare de instalaţii electrice de utilizare.Cod 25. 88/2003 şi nr. Autorizaţiile enumerate la conferă. 95/1999 şi Ordinelor ministrului Economiei şi Comerţului nr. (1) Electricienii autorizaţi pentru proiectare/ executare de instalaţii electrice racordate la SEN. nr. b) gradul I B. Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Comerţului ca „Responsabil tehnic cu execuţia” în conformitate cu prevederile Legii nr. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 17.AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE Art. 95/1999 şi Ordinelor ministrului Economiei şi Comerţului nr. 324/2005. (2) Pentru fiecare dintre autorizaţiile de tip A şi B se prevăd câte patru grade de competenţă: gradul I. 18. Art. Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Comerţului ca „Verificator de proiecte” în conformitate cu prevederile Legii nr. cu modificările ulterioare. 440/2002 privind aprobarea OG nr. (3) Calitatea de electrician autorizat este conferită prin Legitimaţia emisă de Autoritatea competentă. pentru proiectare de instalaţii electrice interioare. inclusiv lucrări de întreţinere/ mentenanţă/ reparaţii curente. gradul III şi gradul IV. b) autorizaţii de tip B pentru executare/ verificare de instalaţii electrice. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV. se realizează de către Autoritatea competentă. 324/2005. c) gradul II A. 19. gradul II. (2) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de executare. în funcţie de tip şi grad. pentru executare de lucrări de instalaţii electrice interioare. (1) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare a instalaţiilor electrice racordate la SEN.20/07/07 Art. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune mai mică de 1 kV.1. execută. 88/2003 şi nr. 15. în conformitate cu prevederile din Regulament. ale instalaţiilor electrice racordate la SEN.03. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. pot avea următoarele tipuri de autorizaţii: a) autorizaţii de tip A pentru proiectare de instalaţii electrice. următoarele competenţe: a) gradul I A. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. se realizează de către Autoritatea competentă. 440/2002 privind aprobarea OG nr. Art.200. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 12/41 . 16. 323/2000. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune mai mică de 1 kV. Art. CAPITOLUL VIII .

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. Pentru înscriere la examen. 21. execută. g) gradul IV A. a inginerilor proiectanţi principali gradul I. Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/ executare a instalaţiilor electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face pe bază de examen. în vederea înregistrării.Cod 25. Emiterea legitimaţiei. e) gradul III A.20/07/07 d) gradul II B. 20. din cadrul institutelor de proiectare de profil sau profesorilor/ conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor de profil electric. specializare. pentru executare de instalaţii electrice. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată. pentru proiectare de instalaţii electrice. 9.03. însoţită de documentele precizate la . h) gradul IV B. la cererea acestora. Etapele procesului de autorizare sunt: Înscrierea la examenul de autorizare. pentru proiectare de instalaţii electrice.1. − Vechime în activitatea de proiectare/ didactică de minim 20 de ani şi experienţă profesională recunoscută.200. etc) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor precizate la alin. Examinarea candidaţilor.PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE Art. 23. 22.1. f) gradul III B. (1) Comitetul de reglementare al Autorităţii competente poate aproba autorizarea gradul IVA. la Autoritatea competentă. (2) Cererea de autorizare va fi însoţită de CV şi documente (copii ale diplomelor de calificare. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată. dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii: − Calificare profesională/ specializare în domeniul reţelelor electrice. Înscrierea la examenul de autorizare Art. Art. pentru executare de instalaţii electrice.0. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV. solicitantul înregistrează sau transmite prin Serviciul poştal. (1). pentru executare de lucrări de instalaţii electrice de utilizare. Art. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare în calitate de candidat. CAPITOLUL IX . copia cărţii de muncă. fără examen. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV. o cerere de autorizare. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 13/41 .

0. − absolvenţii cursurilor de învăţământ superior vor transmite copia diplomei de inginer/ subinginer.informaţiile incluse în listă trebuie corelate cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă. din care reies: profilul liceului şi specializarea profesională şi practică ale absolventului.1. acolo unde este cazul.03. în domeniul instalaţiilor electrice.se semnează de actualul angajator (după caz).20/07/07 Art. adeverinţe. care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea. din care reiese profilul şi specializarea absolventului. lista: . − absolvenţii de licee vor transmite copii ale Diplomei de bacalaureat şi Atestatului sau Certificatului de calificare. c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională: − lucrătorii calificaţi vor transmite copia Certificatului de absolvire a cursului de calificare. Cercetării şi Tineretului. − absolvenţii de şcoli tehnice post-liceale (din care reiese calificarea de maistru sau tehnician) vor transmite copia Diplomei de absolvire din care reiese: durata cursurilor.Cod 25. prin personal tehnic. în conformitate cu prevederile HG nr. 522/2003 sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori. . întocmită conform Anexei 1 – Modelul 1 din Regulament. alte documente care atestă experienţa practică a solicitantului.200. conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 14/41 . f) după caz. Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de autorizare sunt: a) cerere tip. calificat. g) documente (diplome. execută. atribuţiile/ funcţiile.se întocmeşte de către solicitant. profilul şcolii şi specializarea profesională şi practică ale absolventului. din care reies: durata cursului şi specializarea absolventului. . vor transmite copii ale Diplomei de absolvire şi Certificatului de absolvire a cursurilor de calificare. e) copia integrală a carnetului de muncă. care să ateste vechimea şi experienţa dobândite de electrician. 24. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. b) copie a actului de identitate. conform precizărilor din Anexa 2. profilul şcolii şi specializarea profesională şi practică a absolventului. etc) care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregătirea în vederea susţinerii examenului de autorizare de solicitanţii care înregistrează cereri de autorizare pentru gradul III sau gradul IV1. i) persoanele fizice străine vor transmite: 1 Cursurile trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate de Autoritatea competentă şi vor fi organizate de societăţi comerciale de formare profesională autorizate de către Ministerul Educaţiei. conform precizărilor de la . prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. din care reies: durata cursurilor. certificate. din care reies: profilul liceului şi specializarea profesională/ practică a absolventului. h) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. − lucrătorii calificaţi care sunt absolvenţi ai şcolilor profesionale vor transmite copia Diplomei de absolvire a şcolii profesionale. d) lista cuprinzând lucrările efectuate. − lucrătorii calificaţi care sunt absolvenţi ai învăţământului obligatoriu de 10 ani.

pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajaţi. Art. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 15/41 . b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare. 25. 27. − CV.0. eliberate de autorităţi competente ale Statelor Membre ale Uniunii Europene în care s-a dobândit experienţa practică. 26.1. 9. conform precizărilor de la . stabilite prin HG nr. Acceptare la examenul de autorizare se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele aspecte: Cererea de autorizare trebuie corespunde modelului prezentat în Anexa 1. care să cuprindă cererea de autorizare şi documentaţia precizată la . 28.20/07/07 − cerere tip. c) câte un dosar pentru fiecare solicitant. 49/1999. conform competenţelor acestuia. Operatorii economici care proiectează/ execută lucrări de instalaţii electrice racordate la SEN. Art.2. − Experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice. − copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare.Cod 25. b) Documentaţia anexată cererii de autorizare este completă şi să demonstrează îndeplinirea condiţiilor de autorizare privind: − Calificarea profesională (absolvirea unor studii de specialitate). − copii ale diplomelor de calificare profesională şi copie a documentului eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere si Echivalare a Diplomelor pe teritoriul României. Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorităţii competente. − copii ale actului de identitate şi documentelor de reşedinţă în România. Verificarea cererii de autorizare şi a documentelor anexate transmise de solicitant se face de către serviciul de specialitate din cadrul Autorităţii competente. 29. fie în contul acesteia.200. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare ART. precum şi: a) lista solicitanţilor. Art. − copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă. ART. transmiţând către Autoritatea competentă o solicitare conformă cu Anexa 1 – Modelul 2 din Regulament. Condiţiile de calificare (studii) şi experienţă profesională în domeniul instalaţiilor electrice pentru fiecare grad/ tip sunt următoarele: Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. conform precizărilor de la .03. execută.

altele decât cele de la lit. etc). electrotehnic. industrial. electrician pentru construcţii.200. electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii. c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. având specializare de lucrător calificat energetic. execută. g) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. electromecanică. e) absolvenţi de licee cu profil electric având altă specializare în domeniul electric decât cea nominalizată la lit.20/07/07 Pentru gradul I A: a) absolvenţi de licee cu profil energetic. electromecanic. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electromecanic. electrotehnic. b) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 1. i) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice. e) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. altele decât cele de la lit. specializaţi în domeniul energetic. instalaţii. electrotehnic. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice. Pentru gradul I B: a) lucrători calificaţi în domeniul energetic. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea instalaţiilor electrice. h) ingineri şi subingineri cu electromecanică. diplomă în specialităţile: energetică. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electromecanic sau al instalaţiilor. electromecanic sau al instalaţiilor.03. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 16/41 . având specializare de lucrător calificat energetic.0. electrotehnist. electrician pentru construcţii. electrician. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. electromecanic sau al instalaţiilor. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. f) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în specialităţile energetic. a). c). g). instalaţii. d) ingineri şi subingineri având specializare într-unul dintre domeniile: energetică.Cod 25. e). d (cum ar fi electronist. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea instalaţiilor electrice. specializaţi în domeniul energetic. electromecanic. c) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani. b) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electromecanic sau al instalaţiilor.5 ani. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea instalaţiilor electrice. d) absolvenţi de licee cu profil energetic. electrician.1. telecomunicaţii. electrotehnic. instalaţii pentru construcţii. electrotehnist. electrotehnic. electric. electric. electrotehnică. instalaţii sau industrial. electrotehnică. electrotehnic. electrotehnic.

electrotehnică. c) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. g) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit.1. electrician pentru construcţii. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV.5 ani. specializaţi în domeniul energetic. Pentru gradul III A: a) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea energetică. electrotehnic. altele decât cele de la lit. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. Pentru gradul III B: a) tehnicieni şi maiştri cu diploma în specialitatea energetic.0. diplomă în specialităţile: energetică. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. electrotehnic sau al instalaţiilor. c) absolvenţi de licee cu profil energetic. electrotehnică.Cod 25. având specializare de lucrător calificat energetic. electromecanic sau al instalaţiilor. electrotehnic. electrotehnică.200. electromecanic. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. instalaţii. b) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani. electromecanic. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. e). verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 17/41 . electromecanic. electromecanică. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electromecanic sau al instalaţiilor. electromecanic sau al instalaţiilor. f) ingineri şi subingineri cu electromecanică. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. instalaţii sau industrial. Pentru gradul II B: a) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 1.03. instalaţii. d) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. c). e) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. b) ingineri şi subingineri cu electromecanică. electrotehnic. diplomă în specialităţile: energetică. electrotehnic. electrotehnic. execută. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea instalaţiilor electrice. electrician.20/07/07 Pentru gradul II A: a) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. b). specializaţi în domeniul energetic. electrotehnist. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea instalaţiilor electrice. a) cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. b) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice.

executare sau exploatare. ca angajat a unui operator economic titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de consumator de energie electrică. c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. electrotehnică.03. care a fost efectuată de către solicitant ca persoană fizică cu activitate independentă sau angajat a unui operator economic atestat în conformitate cu RAOE. d) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea instalaţii. electromecanică. b) cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. b) ingineri cu diplomă în altă specialitate energetică (de exemplu: termoenergetică. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV Art. dobândită de către candidatul la autorizare.200. 30. execută. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. etc). verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 18/41 . c) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. electromecanică. Pentru gradul IV A: a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică.20/07/07 b) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea energetică. c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. b) ingineri cu diplomă în altă specialitate energetică (de exemplu: termoenergetică.1. hidroenergetică. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. astfel: a) activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalaţiilor electrice desfăşurată de către solicitant ca persoană fizică cu activitate independentă sau angajat a unui operator economic atestat în conformitate cu RAOE. Prin practică de proiectare. electrotehnică.0. industrial sau asimilat. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.Cod 25. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. hidroenergetică. b) activitatea de executare de instalaţiilor electrice. c) activitatea de exploatare a instalaţiilor electrice. se înţelege activitatea de proiectare. etc) electrotehnică. executare sau exploatare a instalaţiilor electrice racordate la sisteme electrice. care a fost efectuată de către solicitant. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. Pentru gradul IV B: a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. electromecanică.

se pot organiza sesiuni extraordinare pentru autorizarea electricienilor.Cod 25. Trecerea la un grad de autorizare superior.20/07/07 Art. cu plata integrală a tarifului pentru un tip de autorizare. (2) Bibliografia generală recomandată şi lista cuprinzând tematica pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente. Cu 10 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea examenului. 33. se publică: a) „Lista candidaţilor”. Art. (2) Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este cu 30 zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurarea examenului. pot fi acceptaţi la examen pentru ambele tipuri de autorizare la acelaşi grad. cu subiecte care să verifice cunoştinţele candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea.3. cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specifice de studii şi de practică în domeniu. (1) Examenul de autorizare a electricienilor se organizează. cu 60 de zile înainte de data la care este programat examenul. de regulă. (1) Examenul de autorizare constă în susţinerea unei probe scrise. (2) Prin Decizie a preşedintelui ANRE. denumite „extrasesiuni”. (1) Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului se afişează la sediul şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de calificare şi de experienţă cumulate. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea. 37.0. de două ori pe an. 32. 35. pe pagina de Internet a Autorităţii competente. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 19/41 . Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea. a centrelor în care urmează să se desfăşoare examenul de autorizare. Art. cu precizarea centrului şi datei la care susţin examenul. se poate face numai prin promovarea unui nou examen de autorizare. 36. cuprinzând solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor. Art. Art. execută. 31. 34. anunţul privind nominalizarea centrelor în care se desfăşoară examenul se publică la sediul şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente la 5 zile de la încheierea perioadei de înscrieri la examen. pe teritoriul ţării. 9. în sesiune de primăvară şi respectiv de toamnă. (3) Pentru buna desfăşurare a examenelor. Examinarea candidaţilor a) Organizarea examenului de autorizare a electricienilor Art. Art. plus plata a cel mult 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare.200.03.1. Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.

doi experţi şi un secretar. execută. (1) Pentru examen. (2) Un membru al unei comisii de examinare poate fi înlocuit. (3) Activitatea comisiei se desfăşoară în prezenţa a minimum 3 membri. Art. 38. II. Art. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 40. conţinând 30 de subiecte.0. cu cel puţin 5 zile înainte de perioada de desfăşurare a examenului. Preluarea lucrărilor de examen. Emiterea legitimaţiilor. Comisiile de examinare au următoarele atribuţii: a) b) c) d) e) f) Asigurarea organizării şi desfăşurării examenului. Art. membrii comisiei sunt: un preşedinte. comisia elaborează. IV). Subiectele de examen cuprind două probe constând în: a) un chestionar tip grilă. Art. III. Art. 44. Transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare. Candidaţii pot participa la examen în centrele de examinare menţionate în dreptul numelui fiecărui candidat în lista întocmită conform prevederilor lit. din cauza lipsei unor acte sau datorită unor neclarităţi legate de acestea. 39.grilă pentru gradele I şi II (tipurile A.20/07/07 b) „Lista solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament” pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor. mai multe variante de aplicaţii numerice şi chestionare .grilă. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 20/41 . Verificarea lucrărilor de examen. Art. în cazuri justificate. cu 10 zile înainte de susţinerea examenului şi sunt aprobate de directorul general al departamentului de specialitate. Art. cu indicarea motivelor de neîndeplinire. Subiectele de examen sunt propuse de membrii comisiilor de examinare. 41. pentru fiecare grad (I.1.Cod 25. (2) Chestionarele .200. un vicepreşedinte. 42. cu acordul preşedintelui Autorităţii competente. dintre care cel puţin trei fac parte din Autoritatea competentă. . la propunerea departamentului de specialitate. 45. Art. 43. Candidaţii sunt examinaţi de comisii numite prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. B şi A+B) conţin câte un singur răspuns corect pentru fiecare subiect. de către o persoană nominalizată ca înlocuitor sau de un membru al unei alte comisii de examinare. Solicitanţii aflaţi în situaţia de la lit. Întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului. (1) Comisia de examinare are în componenţă 5 membri. pot fi incluşi în „Lista candidaţilor” cu condiţia soluţionării completărilor sau clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.03. cu câte trei variante de răspuns pentru fiecare subiect şi b) o aplicaţie numerică.

candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite. Art. (3) Formularele pentru înscrierea răspunsurilor sunt prezentate în Anexele 6 şi 7. b) Desfăşurarea examenului de autorizare Art. orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării probei scrise de examen. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor. (1) Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen. Fiecărui chestionar . În data şi la ora programată pentru examen. candidaţii sunt fotografiaţi. care se sigilează.Cod 25. un formular conţinând aplicaţia numerică şi un formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul . 51.200. în baza actului de identitate. ART.grilă. 46. se sigilează şi se ştampilează de către membrii comisiei. documentele se introduc în plicuri. variantele de chestionare . Art. Art. în funcţie de gradul de autorizare. pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate. notând cu culoare roşie în rubrica „Rezultatul verificării” a fiecărui formular de înscriere a răspunsurilor. 53. 48. se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din examen. După aprobare. cu următoarele precizări: a) b) acceptarea în sală se realizează în ordine alfabetică. următoarele trei documente: un chestionar – grilă. (2) Eliminarea din examen se face numai în prezenţa preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de examinare. având ataşată aplicaţia numerică. cu înscrierea în toate documentele de examen referitoare la acest candidat a menţiunii „eliminat din examen”. La notarea subiectelor se aplică următoarele reguli: Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. după rezolvarea subiectelor de examen. execută. zona se pliază. 50. 47.grilă şi variantele de aplicaţii numerice se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/ ti de autorizare. candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen. 49. (2) Formularele de înscriere a răspunsurilor şi de aplicaţie numerică conţin o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale. Durata alocată rezolvării subiectelor de examen este de două ore. B şi A+B) conţin unul sau două răspunsuri corecte pentru fiecare subiect. Art.03.grilă. i se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-a întocmit.grilă pentru gradele III şi IV (tipurile A. Art. (1) Fiecare candidat primeşte din partea supraveghetorului. după caz.0.20/07/07 (3) Chestionarele . verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 21/41 . 52.1. punctajul acordat la fiecare subiect. Art.

Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la termenul final de publicare a rezultatelor. punctajele minime precizate la . se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei formularelor de înscriere a răspunsurilor pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) şi întocmirea listelor cu rezultatele examenului. Art. iar candidatul a marcat doar una dintre acestea. pe pagina de Internet a Autorităţii competente. Art. Art.03. în termen de 15 zile de la data desfăşurării examenului. la ambele probe de examen. pe baza calculelor efectuate.200. ART. dacă cel puţin unul dintre punctajele obţinute este sub valoarea precizată la . după caz. După verificarea tuturor lucrărilor. a).20/07/07 a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/ varianta corecte/ corectă de răspuns. d) precizarea unităţilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul. Art. c) efectuarea calculelor. precum şi. 56. 57. 54. Art.1. în prezenţa tuturor membrilor comisiei de examinare. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 22/41 .grilă şi minimum 3 puncte la aplicaţia numerică. e) stabilirea rezultatului final. b) înlocuirea datelor în formulele de calcul. 59. iar punctajul maxim este de 5 puncte şi este stabilit după următoarele criterii: a) precizarea formulelor de calcul. rezultatul făcându-se public pe pagina de Internet a Autorităţii competente. Se consideră că au promovat examenul candidaţii care au obţinut minimum 24 puncte la chestionarul .5 puncte în cazul în care grila de examinare este de tipul menţionat la alin. 58. precum şi documentele de examen ale candidaţilor se arhivează la sediul Autorităţii competente. rezultatele Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 61. 60. Art. în fiecare centru de examinare.Cod 25. sau "Respins". în cazul contrar celui de la lit. d) notarea aplicaţiilor numerice se efectuează conform unui barem de corectare stabilit de comisiile de examinare pentru fiecare aplicaţie numerică. c) se acordă 0. dacă s-au obţinut. 55. procesulverbal. numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. care se semnează de către membrii comisiei de examinare şi la care se anexează listele cu rezultatele examenului. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor. Listele cu rezultatele examenului se afişează. ART. b) se acordă 0 puncte. În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "Admis". execută. având componenţă diferită de cea a comisiei de examinare.0. (3) şi subiectul are două variante corecte de răspuns.

pentru electricienii autorizaţi provizoriu şi definitiv. în ordinea emiterii. care cumulează competenţele tipurilor A şi B pentru fiecare grad de autorizare. documentele examenului.0. (2) Legitimaţia este nominală. numărul de legitimaţie este numărul de ordine din registru.(1). de regulă. Legitimaţia eliberată în condiţiile Regulamentului este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data promovării examenului. în cazul în care.03. (2) Pentru reautorizarea electricienilor care se încadrează în prevederile alin. rămâne valabilă pentru o perioadă de 5 ani începând cu 1 iulie 2004.200. (3) Legitimaţiile se înregistrează. 64. atestată prin legitimaţia eliberată de către Autoritatea competentă. CAPITOLUL X . obţinută în baza Ordinului MIC nr. într-un registru electronic de evidenţă. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. netransmisibilă şi valabilă pe teritoriul României.Cod 25. care poate fi consultat la sediul Autorităţii competente după obţinerea unui acord din partea departamentului de specialitate din cadrul Autorităţii competente. (4) Legitimaţiile se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi „Admis”. 34/1999 Art. la sediul Autorităţii competente. Art. carnetele de electrician autorizat erau vizate la zi. 62. 63. în perioada 1 iulie 2007 – 30 iunie 2009. 9. (2). se menţin gradele de autorizare obţinute.20/07/07 analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal.PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAŢI ÎN BAZA ORDINULUI MIC NR. (1) Calitatea de electrician autorizat pentru proiectarea/ executarea instalaţiilor electrice. programul de organizare şi desfăşurare a extrasesiunilor se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente. la acea dată. în conformitate cu prevederile alin.4. extrasesiuni de examinare. pe durata de valabilitate a legitimaţiei. care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează împreună cu documentele de la centrul de examinare respectiv. în ziua şi la locul de desfăşurare a examenului.1. 65. execută. formatul legitimaţiei este prezentat în Anexa 3. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 23/41 . 34/1999. conform modelului prezentat în Anexa 4. (1) Candidatul declarat „Admis” în urma examenului primeşte calitatea de electrician autorizat. Autoritatea competentă organizează. Pentru fiecare candidat la examenul de autorizare se vor păstra. Emiterea legitimaţiei Art. Art.

care se încadrează în prevederile alin. nu solicită înscrierea la examenul de reautorizare în extrasesiunile organizate de Autoritatea competentă. 68. b) copie a actului de identitate.20/07/07 (3) În cazul în care electricienii autorizaţi. (2) Valabilitatea legitimaţiei emise în urma unui examen de reautorizare este de 5 ani de la data examenului.0. f) copie a carnetului de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare.Cod 25. adeverinţe. tipurile A+B. în conformitate cu prevederile HG nr. punctele 9. Art. execută. vor putea fi acceptaţi la examinare. doar dacă sunt îndeplinite cumulat condiţiile de calificare profesională şi experienţă practică.03. prin personal tehnic. (1) Eliberarea legitimaţiei se face în condiţiile precizate la ÷ . întocmită şi semnată pe propria răspundere.DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT Art. în cadrul Capitolului IX. CAPITOLUL XI . conform prevederilor . în limita locurilor disponibile. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 24/41 .(1). 67. 70. întocmită conform Anexei 1 a Regulamentului. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. g) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. calificat. Art. Cercetării şi Tineretului. certificate. pot fi acceptaţi la examenul de reautorizare pentru acelaşi grad. etc) care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregătirea în vederea susţinerii examenului de autorizare de solicitanţii care înregistrează cereri de autorizare pentru gradul III sau gradul IV2.3 – 9. 66. (1). e) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională. c) CV întocmit conform Anexei 7 din Regulament şi notă. Art. astfel: A) în calitate de persoană fizică cu activitate independentă sau ca membru al unei asociaţii familiale: 2 Cursurile trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate de Autoritatea competentă şi vor fi organizate de societăţi comerciale de formare profesională autorizate de către Ministerul Educaţiei. prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. privind activitatea desfăşurată de solicitant în domeniul instalaţiilor electrice începând cu data de 1 iulie 2004 până în prezent.1.200. Art. Solicitanţii. d) documente (diplome. 34/1999.4.(1). 522/2003 sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori. Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de reautorizare sunt a) cerere tip. Organizarea şi desfăşurarea extrasesiunilor se realizează conform procedurilor de examinare descrise anterior. 69. care se încadrează în prevederile alin. în sesiunile anuale organizate de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile alin.

astfel: i. industrial sau asimilat. asigură executarea/ verificarea instalaţii electrice interioare prin asocierea/ împreună cu un alt electrician autorizat. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 25/41 . 744/31-08-2006. este titular al unui act de abilitare (diplomă. Art. publicat în Monitorul Oficial al României nr. desfăşurându-şi activitatea. care nu este obligatoriu să fie autorizaţi.20/07/07 a.1. de asemenea. care îndeplineşte condiţiile menţionate la punctele i) şi ii) de mai sus. ca persoană fizică cu activitate independentă. Electricianul autorizat care execută/ verifică instalaţia electrică coordonează şi/ sau supraveghează executarea/ verificare lucrării de către o echipă de electricieni calificaţi.03. lit. 1346/14-08-2006. dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii: i. electricianul autorizat poate executa/ verifica instalaţii electrice interioare. au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor de utilizare proiectate/ executate/ verificate şi de a le înregistra la operatorul de reţea. b. B) în calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către Autoritatea competentă. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW. (1) Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică cu activitate independentă cu respectarea prevederilor art. republicată cu modificările şi completările ulterioare. în conformitate cu Procedura aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. pentru unul dintre gradele IA. care nu este obligatoriu să fie autorizaţi. atestat etc).0. conform prevederilor RAOE. (2) La înregistrarea dosarului instalaţiei electrice de utilizare la operatorul de reţea. în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW. C) în calitate de angajat al unui operator economic având calitatea de operator de reţea sau consumator de energie electrică. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 92/2006 privind Codul de procedură fiscală. pentru unul dintre gradele IB. iii. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Ordonanţei Guvernului nr.Cod 25. 71. 3 Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. electricienii vor prezenta operatorului de reţea şi următoarele documente: a) Copia legitimaţiei. IIIB sau IVB. din Regulament. certificat. ii. executând/ coordonând activităţi de întreţinere/ reparaţii/ verificare ale instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului economic. execută. electricianul autorizat poate proiecta instalaţii electrice interioare. b) Copia Certificatului de înregistrare fiscală3. IIIA sau IVA. Electricianul autorizat pentru proiectarea de instalaţii electrice coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni. ii. IIB. dacă este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă. conform prevederilor legale. este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă.200. IIA. se atribuie Codul de înregistrare fiscală. în conformitate cu prevederile Legii nr.

200. electricianul autorizat: • nu va desfăşura activităţi în calitate de persoană fizică cu activitate independentă fără a deţine autorizaţie emisă de autorităţile administraţiei publice şi Certificat de înregistrare fiscală.Cod 25. în vigoare. copii ale documentelor legale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea (Legitimaţia de electrician autorizat. i) de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) . în relaţia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională. d) de a executa lucrări de instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi. l) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislaţia în vigoare. etic şi profesional. la solicitarea acestora. în acest scop. e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică. emise de autorităţile competente în conformitate prevederilor legale în vigoare. 26/41 Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. electricianul autorizat va oferi beneficiarului.OBLIGAŢII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT Art. 72. electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul.1. în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare.0. b) de a executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute.03. Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe şi condiţii asociate Legitimaţiei de electrician autorizat: a) de a cunoaşte şi respecta prevederile legale privind modul în care îşi poate desfăşura activitatea. prevederile Regulamentului şi ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activităţii sale. j) de a solicita operatorului de reţea punea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate. manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/ sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea. g) de a avea un comportament corect. pe parcursul realizării lucrării. execută. în sectorul energiei electrice. la încheierea contractului.20/07/07 CAPITOLUL XII . h) în cazul în care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică cu activitate independentă. k) de a nu executa lucrări. electricianul autorizat va avea în permanenţă asupra sa documentele menţionate şi le va prezenta persoanelor abilitate. c) de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai cu obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare. în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură. • va respecta normativele tehnice (de proiectare şi/ sau executare). execută sau nu le supraveghează direct. f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează. Certificatul de înregistrare fiscală). după recepţionarea acestora. • va respecta normele legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. la solicitarea operatorului de reţea.

verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 27/41 . titularul îşi va ridica personal legitimaţia de la departamentul de specialitate al Autorităţii competente. Art. la expirarea perioadei de suspendare a autorizării.RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI Art. 79. titularii de licenţe şi atestate emise de Autoritatea competentă au obligaţia să se informeze cu privire la sancţiunile aplicate de Autoritatea competentă. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile Legii. pe termene cuprinse între o lună şi un an. fără drept de prezentare la o nouă examinare. b) Retragerea autorizării. Sancţiunile contravenţionale.20/07/07 m) de a prezenta Autorităţii competente. Decizia Autorităţii competente de aplicare a măsurilor precizate la va ţine seama de tipul şi efectele încălcării cerinţei sau condiţiei de valabilitate asociată legitimaţiei (precizate la ). 78. în termen de 15 zile de la comunicare. reprezintă contravenţie. Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu următoarele măsuri ale Autorităţii competente: a) Avertisment sau suspendarea autorizării.0. n) de a permite verificările. o) de a aplica orice măsuri dispuse de Autoritatea competentă. la solicitarea acesteia. 74. 73. 86 alin. sancţiunea/ măsura aplicată de Autoritatea competentă. angajatorului acestuia şi operatorului de reţea. În conformitate cu prevederile art.Cod 25. Electricianul autorizat sancţionat are dreptul de a contesta. 13/2007. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. nerespectarea cerinţelor precizate la . precum şi măsurile aplicate de Autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidenţă întocmit de Autoritatea competentă şi: a) se comunică electricianului autorizat sancţionat şi. CAPITOLUL XIII .1. 77. Art. Art. după caz. b) se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente.200. c) Retragerea autorizării. 75. În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancţiunii de suspendare sau de retragere a autorizării.03. cel sancţionat va preda legitimaţia de electrician autorizat la departamentul de specialitate al Autorităţii competente. precum şi de modul în care decizia Autorităţii competente influenţează alimentarea cu energie electrică a consumatorului. conform prevederilor legale în vigoare. orice date şi informaţii necesare desfăşurării propriei activităţi. 76. inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă. Art. Art. cu drept de prezentare la o nouă examinare. Art. execută. (1) din Legea energiei electrice nr.

în locuri cât mai vizibile. Art. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. conform prevederilor art. 84. anual. 81. Art. 867/2003.200.20/07/07 CAPITOLUL XIV . 86. în scris. sucursalelor.DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Art. Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice se stabilesc şi se actualizează anual. la solicitarea acesteia. cu respectarea prevederilor . (2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă. Titularii de licenţe pentru producerea. d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen. inclus în lista întocmită conform prevederilor şi . anunţurile privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de autorizare. în condiţiile Regulamentului. sunt întocmite de: a) operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă.03. 85. c) candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/ tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă. se declară nule într-un ziar local. (1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat. poate solicita Autorităţii competente.Cod 25. emiterea unui duplicat. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 28/41 . Art.0. 80. publicat în Monitorul Oficial. depuse la operatorul de reţea. punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile acestora. Titularii de licenţe pentru producerea. prin Ordin al preşedintelui Autorităţii competente. prin Ordin al preşedintelui Autorităţii competente. Art. cu 3 zile anterior datei de desfăşurare a examenului: a) reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă. pentru instalaţiile electrice interioare. transportul sau distribuţia energiei electrice şi asociaţiile profesionale vor trimite Autorităţii competente. La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei.1. b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare. titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare sau b) electricieni autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile din Regulament. Art. 82. transportul sau distribuţia energiei electrice au obligaţia să afişeze la sediile centrale ale filialelor. Art. (2) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie: a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat. propuneri privitoare la componenţa comisiilor de examinare. Operatorii de reţea au obligaţia de a asigura. 83. (1) Legitimaţiile de electrician autorizat pierdute. b) retragerea cererii de autorizare. calitatea de electrician autorizat poate fi redobândită în urma promovării unui nou examen pentru autorizare. electricianul autorizat poate solicita Autorităţii competente. execută. 43 din Hotărârea Guvernului României nr.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 87.1. titularii având obligaţia de a se conforma şi respecta prevederile prezentului Regulament. Legitimaţiile emise de Autoritatea competentă în urma examenelor de autorizare a electricienilor.0. organizate în baza Ordinelor preşedintelui ANRE nr.200. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 29/41 . execută. 9/2005 şi 55/2005 rămân valabile până la expirarea lor.Cod 25.20/07/07 Art.03. 4/2004.

___________. Sunt absolvent al ____________________________________________________ din localitatea __________________.0. Constantin Nacu nr. 3. Subsemnatul ________________________________________________. Am o practică de _____ ani şi ____ luni în domeniul instalaţiilor electrice. conform documentelor anexate prezentei cereri. ____. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. ___________________________________________ în perioada __________________. născut în anul ____ luna ____ ziua ____ în localitatea __________________ judeţul (sectorul) ___________________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de electrician autorizat.ANRE Bucureşti. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 30/41 . Bloc _____. ___________________________________________ în perioada __________________. etaj ____. cod poştal _______________. domiciliat în localitatea _________________ str. eliberat de poliţia ______________ la data ______________. ___.200. __________________________ nr. judeţ (sector) __________________. Până în prezent am efectuat activităţile de exploatare şi/ sau lucrările de proiectare şi/ sau executare prezentate în CV/ Notă.20/07/07 ANEXA 1 Model 1 de cerere pentru înscriere la examenul de electrician autorizat Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei .03.Cod 25.1. _________ din data _______________. eliberat de __________________________________. posesor al actului de identitate seria _____ nr. sector 2 Domnule Preşedinte. scara ____. conform diplomei/ certificatului/ atestatului/ actul de studii nr. grad ___ tip ______. execută. Str. ap. efectuată la: ___________________________________________ în perioada __________________. Cod Numeric Personal (CNP) ________________________.

verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 31/41 .Cod 25. Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE. în următoarele cazuri: a) dacă nu îndeplinesc condiţiile de autorizare.20/07/07 Pentru susţinerea cererii de autorizare anexez următoarele documente: o o o o o o copie a actului de identitate. conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate.1. copii ale altor acte de calificare profesională. lista cuprinzând lucrările/ activităţile efectuate/ realizate. c) dacă nu mă prezint la examen.200. ________________. d) dacă nu promovez examenul. e-mail ______________________________. fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare. Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile din regulamentul de autorizare. Declar pe propria răspundere că sunt / nu sunt de acord ca numărul meu de telefon să fie publicat pe pagina de Internet a ANRE. Data_______________ Semnătura _________________ Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. execută. Pot fi contactat la telefon nr. cu excepţiile prevăzute în Regulament. b) dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă necesare gradului/ tipului de autorizare solicitat.0. copii ale actelor de pregătire profesională. copia carnetului de muncă.03. copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare.

telefon fix __________________. solicit înscrierea la examenul de autorizare a electricienilor a unora dintre angajaţii proprii. vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic. sector 2 Domnule Preşedinte. de fax __________________. CUI) ______________________ şi o contul nr. ____. c) câte un dosar pentru fiecare solicitant.ANRE Bucureşti. _________________________. Str. b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare.Cod 25. Cererea este însoţită de. str.0. Ap.) al operatorului economic _________________________________________________. execută.03. nr. Bloc ___. Subsemnatul _______________________________. Semnătura + Ştampilă Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.20/07/07 Model 2 de solicitare de către un operator economic a autorizării angajaţilor cu calificare de electrician Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei . în calitate de ______________________ (administrator/ director general/ etc. ______________________________________ deschis la Banca __________________ sucursala _______________________ (denumirea/ localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul). a) lista solicitanţilor. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 32/41 . 3. precum şi la nr. judeţul __________. În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. ___. o are codul fiscal (codul unic de înregistrare. telefon mobil ____________. _J/_____/___________.1. Scara ___. cu sediul social în localitatea ________________. Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint: o este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. cod poştal ____________. nr. nr. care cuprinde cererea de autorizare individuală şi documentaţia precizată la în Regulament. Constantin Nacu nr.200.

Cod 25..1. 2 . Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 4 .200. 5 .0. Denumirea lucrării sau activităţii desfăşurate/ Obiective ale lucrării Tipul lucrării/ activităţii*4 Tensiunea (kV) Angajator (conform CM) Semnătură. crt.20/07/07 ANEXA 2 Model pentru întocmirea listei de lucrări Nr.. 1 . verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 33/41 . execută. . – executare. – exploatare.03. 3 . Ex. Expl. 4 Precizaţi: P – proiectare.

200.0.03.1.20/07/07 ANEXA 3 Model legitimaţie electrician autorizat ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei LEGITIMAŢIE Nr. Semnătura autorizată.Cod 25. execută. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) . ___/________ ELECTRICIAN AUTORIZAT Gradul/ Tipul Loc pentru fotografie Numele ________________________ Prenumele ______________________ CNP ___________________________ Valabilitate _____________________ Titularul acestei legitimaţii are competenţa să ________________________________________. ___________________________________________________________________________ _____ Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul de autorizare a electricienilor aprobat de ANRE. Ştampila Electrician autorizat ANRE 34/41 Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.

200.03.Cod 25.1. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 35/41 .20/07/07 ANEXA 4 Model pentru registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor de electrician autorizat Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Număr Legitimaţie Data examinării Electrician Nume şi prenume Cod numeric personal Grad/ Tip autorizare Judeţ Localitate Sancţiuni aplicate Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. execută.0.

Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul . execută. dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b) iar la întrebarea 3 se condideră corectă varianta c).grilă pentru gradele I şi II (pagina 1) Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Examen de electrician autorizat Grad I şi II Numele ________________________ Prenumele ________________________ B. 1. De exemplu.. 2...1. seria ______ nr. ______________ CNP ________________________ FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR Instrucţiuni de completare a formularului a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns.Cod 25. Varianta a О О О О О Varianta b О Varianta c О О ● О О О ● О О c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor. formularul se completează astfel: Întrebarea nr.I. .. la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns. b) Se marchează spaţiul corespunzător variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective.200. 3.I. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.20/07/07 ANEXA 5 Model .0. 4. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 36/41 .03./ C.

Cod 25.1. 21. 19.20/07/07 Anexa 6 (continuare) (pagina 2) Întrebarea nr. 18. 28. 22. execută. 4. 29. 13. 23. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 37/41 .03.200. 11. 8. 17. 3. 20. 16. 6. 10. 26. 24. Varianta a О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Varianta b О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj total Varianta c О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj Semnături (membrii ai Comisiei de examinare). 2. 7. 1.0. 15. 27. 9. 5. 30. 25. 12. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 14.

2. dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) şi b).200. execută.______________ CNP ________________________ FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR Instrucţiuni de completare a formularului a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns. seria ______nr.. .I.grilă pentru gradele III şi IV (pagina 1) Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Examen de electrician autorizat Grad III şi IV Numele ________________________ Prenumele ________________________ B. iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c) formularul se completează astfel: Întrebarea nr.. De exemplu.. Varianta a Varianta b Varianta c О ● О О О ● О О О ● О О c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.Cod 25.I. 1.0. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 38/41 .Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul . la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns.03./C..20/07/07 ANEXA 6 Model . 3.. b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective şi se notează numărul de variante înnegrite in rubrica special prevăzută din formular.1.

1. 19. 5. 13.0. 25.1. execută. 6. 3.03. 22. 28. 26.Cod 25. 11. 27. 15.200. 16. 30.20/07/07 Anexa 6 (continuare) (pagina 2) Întrebarea nr. 2. 18. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 21. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 39/41 . Varianta a О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Varianta b О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj total Varianta c О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj Semnături (membrii ai Comisiei de examinare). 23. 9. 10. 8. 17. 12. 29. 4. 7. 24. 20. 14.

părţi proiectate şi/ sau executate precum şi responsabilitatea directă avută în realizarea acestora. detalii asupra lucrărilor .03. Secţiunea „Experienţă în muncă” se multiplică în funcţie de numărul locurilor de muncă EDUCAŢIE ŞI FORMARE • Data (de la – la) • Numele şi tipul de organizaţie care asigură educaţia şi formarea • Titlul calificării acordate Secţiunea „Educaţie şi formare” se multiplică în funcţie de numărul organizaţiilor care au asigurat formarea profesională Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.1. pe tipuri de lucrări de proiectare şi/ sau executare indicându-se nivelurile de tensiune. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 40/41 .200.Cod 25.0.20/07/07 ANEXA 7 Model CV CURRICULUM VITAE FORMAT EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume Telefon Fax E-mail Naţionalitatea Data naşterii EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ • Data (de la – la) • Numele şi adresa angajatorului • Tipul de activitate sau sectorul • Ocupaţia sau poziţia • Activităţile principale şi responsabilităţile deţinute Se vor enumera toate lucrările semnificative. corespunzătoare perioadei de angajare. execută.

la locul de muncă. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 41/41 . LIMBA MATERNĂ ALTE LIMBI • Abilităţi pentru citit • Abilităţi pentru scris • Abilităţi pentru vorbit ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE ORGANIZAŢIONALE Coordonarea şi administrarea oamenilor.Cod 25. utilaje.200. proiectelor şi bugetelor.20/07/07 ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PERSONALE Achiziţionate în cursul vieţii şi al carierei dar nu neapărat dovedite prin certificate şi diplome formale.0. execută. ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PERMIS(E) DE CONDUCERE INFORMAŢII SUPLIMENTARE ANEXE Semnătura titularului Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.1. tipuri specifice de echipament. etc.03. ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TECHNICE Computer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->