P. 1
ANRE - Regulament Autorizare Electricieni Rev3

ANRE - Regulament Autorizare Electricieni Rev3

|Views: 5,344|Likes:

More info:

Published by: Stavaru Ionut Bogdan on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
ANRE

Str. Constantin Nacu 3, 020995 Bucureşti 37, România Tel:+(4021) 311 22 44, Fax: +(4021) 312 43 65, http:// www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro

REGULAMENT
PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE PROIECTEAZĂ, EXECUTĂ, VERIFICĂ ŞI EXPLOATEAZĂ INSTALAŢII ELECTRICE DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC

REVIZIA 3

Cod ANRE: 25.1.200.0.03.20/07/07

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

CUPRINS
CAPITOLUL I - CADRUL LEGISLATIV...........................................................................5 CAPITOLUL I - CADRUL LEGISLATIV...........................................................................5 CAPITOLUL II - SCOP..........................................................................................................5 CAPITOLUL II - SCOP..........................................................................................................5 CAPITOLUL III - DOMENIUL DE APLICARE................................................................5 CAPITOLUL III - DOMENIUL DE APLICARE................................................................5 CAPITOLUL IV - DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...................................................................6 CAPITOLUL IV - DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...................................................................6 CAPITOLUL V - DOCUMENTE DE REFERINŢĂ...........................................................9 CAPITOLUL V - DOCUMENTE DE REFERINŢĂ...........................................................9 CAPITOLUL VI - AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE.........................10 CAPITOLUL VI - AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE.........................10 CAPITOLUL VII - VERIFICAREA PROIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE...........................................................................................................................11 CAPITOLUL VII - VERIFICAREA PROIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE...........................................................................................................................11 CAPITOLUL VIII - AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..12 CAPITOLUL VIII - AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..12 CAPITOLUL IX - PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..................................................................13 CAPITOLUL IX - PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..................................................................13 9.1. Înscrierea la examenul de autorizare.......................................................................13 9.2. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare.....................15 9.3. Examinarea candidaţilor...........................................................................................19 a) Organizarea examenului de autorizare a electricienilor...........................................19 b) Desfăşurarea examenului de autorizare.....................................................................21 9.4. Emiterea legitimaţiei .................................................................................................23

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2/41

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 CAPITOLUL X - PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAŢI ÎN BAZA ORDINULUI MIC NR. 34/1999................................................23 CAPITOLUL X - PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAŢI ÎN BAZA ORDINULUI MIC NR. 34/1999................................................23 CAPITOLUL XI - DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT..................24 CAPITOLUL XI - DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT..................24 CAPITOLUL XII - OBLIGAŢII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT................26 CAPITOLUL XII - OBLIGAŢII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT................26 CAPITOLUL XIII - RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI.......................................................27 CAPITOLUL XIII - RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI.......................................................27 CAPITOLUL XIV - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII.......................................28 CAPITOLUL XIV - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII.......................................28 ANEXA 1................................................................................................................................30 ANEXA 1................................................................................................................................30 Model 1 de cerere pentru înscriere la examenul de electrician autorizat....................30 Model 2 de solicitare de către un operator economic ...................................................32 a autorizării angajaţilor cu calificare de electrician......................................................32 ANEXA 2................................................................................................................................33 ANEXA 2................................................................................................................................33 Model pentru întocmirea listei de lucrări ......................................................................33 ANEXA 3................................................................................................................................34 ANEXA 3................................................................................................................................34 Model legitimaţie electrician autorizat............................................................................34 ANEXA 4................................................................................................................................35 ANEXA 4................................................................................................................................35 Model pentru registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor de electrician autorizat 35 ANEXA 5................................................................................................................................36 ANEXA 5................................................................................................................................36 Model - Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul - grilă pentru gradele I şi II .............................................................................................................................................36 ANEXA 6................................................................................................................................38 ANEXA 6................................................................................................................................38 Model - Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul - grilă pentru gradele III şi IV........................................................................................................................................38 ANEXA 7................................................................................................................................40

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3/41

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 ANEXA 7................................................................................................................................40 Model CV...........................................................................................................................40

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

4/41

în baza competenţelor acesteia stabilite la art. este emis în conformitate cu prevederile art.200.DOMENIUL DE APLICARE Art. Art. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic” denumit în continuare “Regulament”.SCOP Art. precum şi cu prevederile art. Prevederile Regulamentului se aplică: a) persoanelor fizice. „Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. În conformitate cu cerinţele normelor în vigoare. care solicită autorizarea în vederea desfăşurării. CAPITOLUL III .1.11 alin. execută. Art. pe teritoriul României şi cu respectarea legilor şi a normelor în vigoare Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. respectiv de aplicare a sancţiunilor electricienilor autorizaţi. 13 / 2007. drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat.(2) lit. rezidente în România. competenţele. 5. m) din Legea energiei electrice nr. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 5/41 . verificare şi exploatare a instalaţiilor electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional se realizează de către electricieni autorizaţi şi/ sau operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă. condiţiile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei. procedura de autorizare a electricienilor autorizaţi în baza Ordinului MIC nr. 3. 867 / 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public. CAPITOLUL II . Autorizarea electricienilor se realizează de către Autoritatea competentă.0. 13/ 2007. b) Modul de desfăşurarea a activităţilor în domeniul verificării proiectelor şi lucrărilor de instalaţii electrice. 2.20/07/07 CAPITOLUL I . incluzând: procedura de autorizare. 1. execută. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 2 din Hotărârea Guvernului nr. Regulamentul stabileşte condiţiile de autorizare pentru electricienii care proiectează şi execută lucrări de instalaţii electrice. române sau străine. 6. 34/1999. procedurile de organizarea şi desfăşurare a examenului de autorizare.CADRUL LEGISLATIV Art.11 alin. Regulamentul precizează: a) Modul de autorizare a electricienilor care exploatează instalaţii electrice. Art. 4. activităţile de proiectare.(2) lit. t) din Legea energiei electrice nr.Cod 25. executare.03.

cu respectarea reglementărilor tehnice. autorizată în condiţiile prezentului Regulament pentru a desfăşura. 3. de către un electrician autorizat. conform competenţelor acordate. str. 8. din cadrul Autorităţii competente. a activităţilor de proiectare şi/ sau executare de lucrări de instalaţii electrice.anre. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 7. execută. denumit legitimaţie. CAPITOLUL IV . realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică. ca parte componentă a activităţii de exploatare. Art. Persoana fizică. stabilite prin legislaţia în vigoare.ro sau orice succesor al acesteia Activitatea de emitere a unui act tehnic şi juridic. Sector 2. de urmărire. în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 6/41 .ro.Cod 25.200. pregătirea şi coordonarea manevrelor. de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului. e-mail: anre@anre.03. cu respectarea obligaţiilor precizate la . care cumpără energie electrică pentru consumul propriu. nr. Constantin Nacu. titulară a unei legitimaţii emise de Autoritatea competentă. b) persoanelor fizice care. http://www.20/07/07 aplicabile în domeniul energiei electrice.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI Art. Instalaţia de producere a energiei electrice sau termice în cogenerare. În contextul Regulamentului se aplică următoarele definiţii şi abrevieri: Termen/ Abreviere Definiţie Autoritate competentă Autorizare Branşament Capacitate energetică Conducerea executării unei instalaţii electrice Consumator de energie electrică Departamentul de specialitate Electrician autorizat Exploatare (tehnică) a instalaţiilor electrice Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în Bucureşti. a executării unei instalaţii electrice. Prevederile Regulamentului nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/ sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice. activităţi de proiectare/ executare a instalaţiilor electrice racordate la SEN Supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice. cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare.1. Departamentul de Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul energiei electrice.0. persoană fizică sau juridică. este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei Clientul final. în desfăşurarea activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice execută lucrări de mentenanţă/ întreţinere/ reparaţii curente ale acestora. prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfăşura în condiţiile legii activităţi de proiectare (inclusiv de a oferi asistenţa tehnică la executarea lucrărilor) şi/ sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrărilor) a lucrărilor de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional Instalaţia de racordare la joasă tensiune. reţele electrice şi alte echipamente electrice Activitatea de coordonare organizatorică şi tehnică.

realizată în interiorul acestora.Cod 25. precum şi contracte sau alte documente oficiale. precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice. Putere instalată Putere activă nominală a unui receptor sau grup energetic indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare. sunt incluse partea electrică a centralelor electrice. instalaţia electrică este racordată la SEN. regulamente. conform prevederilor Legii nr. coduri. Operator de Orice persoană care deţine. titular al unui Atestat acordat de către atestat Autoritatea competentă în conformitate cu RAOE. sub orice titlu. Operator de reţea Operator de distribuţie/ Operator de transport şi de sistem. Instalaţie electrică Instalaţie electrică de utilizare de joasă tensiune aferentă construcţiilor civile şi interioară industriale. în condiţiile legii. instrucţiuni. ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse.200. execută. servicii şi/ sau execuţie de lucrări.03. Operator economic Oricare furnizor de produse. Ministerul de resort Ministerul Economiei şi Finanţelor sau orice succesor al acestuia având atribuţii în domeniul energiei. hotărâri şi alte acte normative. prescripţii energetice. Mentenanţă Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor.1.20/07/07 Instalaţie electrică Ansamblu de echipamente. asigurarea sistem întreţinerii şi dezvoltarea reţelei. interconectarea acesteia cu alte sisteme. celule şi elemente legate funcţional între ele. cu Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. a cărui valabilitate nu a expirat. instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate. reglementări. cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale. interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice. de drept public sau privat. instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor.0. prestator de servicii ori executant de lucrări persoană juridică. Persoană fizică cu Persoană fizică care desfăşoară prin forţe proprii activităţi economice în mod activitate independent în baza unei autorizaţii emise de autorităţi ale administraţiei publice independentă locale competente. Instalaţie electrică Instalaţii electrice care aparţin unui consumator şi sunt situate în aval faţă de de utilizare (a punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând operatorului de energiei electrice) distribuţie/ transport a energiei electrice. o reţea electrică de distribuţie şi este distribuţie a titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea. Operator de Orice persoană care deţine. Norme Standarde. o reţea electrică de transport şi este transport şi de titulară a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea. de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi exploatate de aceeaşi formaţie operativă. reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare. precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice. puterea instalată totală este suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor energetice. sub orice titlu. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 7/41 . persoană juridică. 300/2004. Responsabil tehnic cu execuţia Persoană fizică responsabilă. care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant. Operator economic Operator economic. asigurarea energiei electrice întreţinerii şi dezvoltarea reţelei.

1021/2506-2004 (modelul este prezentat în Anexa 8 din Regulament Departamentul de Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul energiei electrice. pentru un interval de timp determinat Activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire. Inspectorat Teritorial de Muncă Ministerul Economiei şi Comerţului. pe faze de proiectare. CM CIM CV DARAE ITM (MEC) Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie a lucrărilor de montaj dotări tehnologice cu reglementările legale şi tehnice specifice. organ de specialitate al administraţiei publice centrale.Cod 25. de securitatea şi sănătate în muncă. staţii electrice si alte echipamente electrice conectate între ele. distribuţie şi utilizare a energiei electrice din România Persoană fizică responsabilă. execută. Carnet de muncă Contract individual de muncă Curriculum vitae. incluzând anularea legitimaţiei emise de către Autoritatea competentă Ansamblul de linii. Anularea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat. din cadrul Autorităţii competente. este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei. prin care se transmite energia electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator. transport. se întocmeşte în conformitate cu prevederile HG nr. din cadrul Autorităţii competente Retragere a dreptului de practică în calitate de electrician autorizat şi a legitimaţiei corespunzătoare. în subordinea Guvernului. respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism şi sistematizare. de către Autoritatea competentă. cu verificarea conţinutului documentaţiei pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale. care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj.03. conducere operativă. Reţeaua electrică cu tensiune de linie nominală până la 100 kV inclusiv Reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV Serviciul Atestări. care îndeplineşte următoarele atribuţii: verificarea existenţei conţinutului-cadru a documentaţiei.200. verificată şi aprobată. în condiţiile legii. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 8/41 . încadrarea documentaţiei în exigenţele legale inclusiv a normelor PSI.0. a executării unei instalaţii electrice. care şi-a încetat activitatea ca urmare a HG nr.20/07/07 Retragere a autorizării Reţea electrică Reţea electrică de distribuţie Reţea electrică de transport Serviciul de specialitate Suspendare a autorizării Supraveghere a executării unei instalaţii electrice Sistemul Electroenergetic Naţional Verificator de proiecte asigurarea disponibilităţii de personal calificat şi de echipamente specifice. inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie a acestora. reţeaua electrica poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie. Ansamblu al instalaţiilor electrice interconectate prin care se realizează activităţile de producere. de către un electrician autorizat. cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare. verificarea legalităţii soluţiilor adoptate în documentaţii.1.

publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în: Monitorul Oficial al României nr.10. privind regimul juridic al contravenţiilor. d) Legea nr. nr. Regulamentul are la bază următoarele documente de referinţă: a) Legea energiei electrice nr.07.1999.07.Cod 25. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. actualizată la 28. 431 din 31. 502 din 11 iulie 2002. j) Hotărârea Guvernului nr.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Art.0. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic emis de Autoritatea competentă şi aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.08. 867 /2003 privind aprobarea „Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public”. 517/ 2006. f) Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. 300/ 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. 559 din 4. 1425/ 11.2006. 319/ 2006. 53 din 5 februarie 1999 Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.08. publicate Monitorul Oficial al României nr. 230/ 2006 a iluminatului public. i) Hotărârea Guvernului nr.2006. e) Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 13/2007. 2 din 12 iulie 2001. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje. nr. b) Legea nr. 646/ 26.200. Partea I.2003. 24/20-072007 Serviciul Atestare din cadrul DARAE Vicepreşedinte ANRE în domeniul energiei CAPITOLUL V . 571/2003 privind Codul fiscal. h) Hotărârea Guvernului României nr. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 9/41 . execută.03. 51 din 23 ianuarie 2007.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.10. Partea I. aprobată cu modificări prin Legea 440/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. c) Legea nr. g) Ordonanţa Guvernului nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 882/ 30. 9. Partea I. 49 din 29 ianuarie 1999 privind înfiinţarea centrului naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomelor. execută. actualizată până la data de 7 iunie 2006. nr.2006. publicată în Monitorul Oficial al României.1.20/07/07 MEF RAOE SA Vicepreşedinte 386 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor Ministerul Economiei şi Finanţelor Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează.

20/07/07 k) Ordinul comun nr.AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE Art. n) Ordinul ministrului Industriei şi Resurselor nr. 543 din 1 noiembrie 2000. execută. emise de Autoritatea competentă. 24/2007 privind aprobarea „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente. r) Ordinul preşedintelui ANRE nr.2007 al preşedintelui ANRE şi al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea contractului –cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. q) Ordinul preşedintelui ANRE nr.0. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. cu modificările ulterioare (Ordinul MIR nr. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”.1. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 10/41 . o) Ordinul ministrului Economiei şi Comerţului nr. 628 din 23 decembrie 1999. 324/2005 pentru aprobarea „Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje. (1) Exploatarea instalaţiilor electrice se face de către operatorul economic care este titular al unei licenţe pentru producerea. 5/ 93/ 20. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale”. 88/2003 pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte. 186 bis din 25 martie 2003. publicat în Monitorul Oficial al României r 320/ 2007. cu personal autorizat pentru exploatare în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă.03. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale”. 10. responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. l) Ordinul ministrului Industriei şi Comerţului nr. p) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. CAPITOLUL VI . 293/1999 privind aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje. execută. m) Ordinul ministrului Industriei şi Comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.200.Cod 25. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 916 din 16 decembrie 2002. transportul sau distribuţia energiei electrice. 782 din 29 august 2005. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 268/2006). publicat în Monitorul Oficial al României nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1346/14-08-2006 privind aprobarea procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.03.

prin grija executantului. (3) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activitatea de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează prin grija operatorului economic angajator. 12. în conformitate cu prevederile RAOE. în conformitate cu prevederile RAOE. după caz. Art. respectând.VERIFICAREA PROIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE Art. şi convenţia de exploatare încheiate cu operatorul de reţea la reţelele căruia sunt racordate instalaţiile electrice din patrimoniul consumatorului. în baza instrucţiunilor proprii pe care angajatorul are obligaţia să le elaboreze. care deţine în patrimoniu instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional. prin grija electricianului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu lit. Verificarea instalaţiilor electrice interioare. în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. care deţine un atestat de tip B sau Be emis de Autoritatea competentă. 11. CAPITOLUL VII . de către operatorul economic atestat. în vigoare. în timpul executării acestora (verificarea preliminară) şi înainte de punerea în funcţiune (verificarea definitivă). 14. care deţine un atestat de tip B sau Be emis de Autoritatea competentă. în conformitate cu prevederile RAOE.1. se realizează în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile.0. care deţine un atestat de tip B sau Bp emis de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile RAOE. Art. aplicabile. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. elaborate de operatorul economic angajator.20/07/07 (2) Exploatarea instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de consumator de energie electrică se face cu personal autorizat pentru exploatare. în vigoare. altele decât cele menţionate la .200. se vor face cu respectarea normelor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii. sau prin grija operatorului economic atestat. Verificarea proiectelor de instalaţii electrice de racordare sau utilizare la joasă tensiune. se realizează în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile. în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Art. prin grija operator economic atestat executant. de către elaborator. respectiv a electricianului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu lit. Verificarea instalaţiilor electrice de racordare sau utilizare la joasă tensiune. (4) Calitatea de electrician autorizat pentru exploatare este conferită prin Talonul de autorizare emis în conformitate cu instrucţiunile proprii de aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. altele decât cele menţionate la . se face cu respectarea normelor tehnice şi ale celor de securitate şi sănătate a muncii aplicabile. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 11/41 . precum şi controlul executării instalaţiei electrice în vederea emiterii certificatelor ori buletinelor de încercări şi verificări.Cod 25. execută. care deţine un atestat de tip B sau Bp emis de Autoritatea competentă. Verificarea proiectelor de instalaţii electrice interioare.03. 13. sau a operatorului economic atestat.

440/2002 privind aprobarea OG nr. 19. (1) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare a instalaţiilor electrice racordate la SEN. 18. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune mai mică de 1 kV. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.0. 88/2003 şi nr. se realizează de către Autoritatea competentă. 95/1999 şi Ordinelor ministrului Economiei şi Comerţului nr. inclusiv lucrări de întreţinere/ mentenanţă/ reparaţii curente. (1) Electricienii autorizaţi pentru proiectare/ executare de instalaţii electrice racordate la SEN. 16. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV. 440/2002 privind aprobarea OG nr. 95/1999 şi Ordinelor ministrului Economiei şi Comerţului nr. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. următoarele competenţe: a) gradul I A. 324/2005. execută. (3) Calitatea de electrician autorizat este conferită prin Legitimaţia emisă de Autoritatea competentă. (2) Pentru fiecare dintre autorizaţiile de tip A şi B se prevăd câte patru grade de competenţă: gradul I. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 12/41 . CAPITOLUL VIII .AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE Art. Art. se realizează de către Autoritatea competentă. cu modificările ulterioare. 88/2003 şi nr.1. Art. în conformitate cu prevederile din Regulament.Cod 25. gradul III şi gradul IV.200. 324/2005. 323/2000.20/07/07 Art. pentru executare de lucrări de instalaţii electrice interioare. 17. nr. Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Comerţului ca „Responsabil tehnic cu execuţia” în conformitate cu prevederile Legii nr. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Comerţului ca „Verificator de proiecte” în conformitate cu prevederile Legii nr. pentru proiectare de instalaţii electrice interioare. c) gradul II A. în funcţie de tip şi grad. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune mai mică de 1 kV. nr. Art. pot avea următoarele tipuri de autorizaţii: a) autorizaţii de tip A pentru proiectare de instalaţii electrice. ale instalaţiilor electrice racordate la SEN. b) gradul I B. pentru proiectare de instalaţii electrice de utilizare. gradul II.03. 323/2000. Autorizaţiile enumerate la conferă. 15. (2) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de executare. b) autorizaţii de tip B pentru executare/ verificare de instalaţii electrice.

Înscrierea la examenul de autorizare Art.1. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată. pentru proiectare de instalaţii electrice. fără examen. (2) Cererea de autorizare va fi însoţită de CV şi documente (copii ale diplomelor de calificare. dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii: − Calificare profesională/ specializare în domeniul reţelelor electrice.20/07/07 d) gradul II B. Pentru înscriere la examen. f) gradul III B. Art. Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/ executare a instalaţiilor electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face pe bază de examen. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 13/41 . cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV. a inginerilor proiectanţi principali gradul I. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată. (1) Comitetul de reglementare al Autorităţii competente poate aproba autorizarea gradul IVA. la Autoritatea competentă. execută. Examinarea candidaţilor. la cererea acestora. 20. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. Art.03. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare în calitate de candidat. 21. Etapele procesului de autorizare sunt: Înscrierea la examenul de autorizare. specializare. (1). cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV. CAPITOLUL IX . e) gradul III A. pentru proiectare de instalaţii electrice. pentru executare de lucrări de instalaţii electrice de utilizare. din cadrul institutelor de proiectare de profil sau profesorilor/ conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor de profil electric. Emiterea legitimaţiei. în vederea înregistrării. o cerere de autorizare.Cod 25. solicitantul înregistrează sau transmite prin Serviciul poştal. însoţită de documentele precizate la .1. pentru executare de instalaţii electrice. pentru executare de instalaţii electrice.200. copia cărţii de muncă. 9. etc) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor precizate la alin. 23. − Vechime în activitatea de proiectare/ didactică de minim 20 de ani şi experienţă profesională recunoscută. 22. h) gradul IV B.0.PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE Art. g) gradul IV A. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV.

acolo unde este cazul. g) documente (diplome. − absolvenţii de şcoli tehnice post-liceale (din care reiese calificarea de maistru sau tehnician) vor transmite copia Diplomei de absolvire din care reiese: durata cursurilor. − absolvenţii cursurilor de învăţământ superior vor transmite copia diplomei de inginer/ subinginer. vor transmite copii ale Diplomei de absolvire şi Certificatului de absolvire a cursurilor de calificare. c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională: − lucrătorii calificaţi vor transmite copia Certificatului de absolvire a cursului de calificare. calificat.03. . în domeniul instalaţiilor electrice. prin personal tehnic. în conformitate cu prevederile HG nr. − lucrătorii calificaţi care sunt absolvenţi ai învăţământului obligatoriu de 10 ani.0. adeverinţe. b) copie a actului de identitate. d) lista cuprinzând lucrările efectuate.se întocmeşte de către solicitant. e) copia integrală a carnetului de muncă. certificate. f) după caz. profilul şcolii şi specializarea profesională şi practică ale absolventului. etc) care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregătirea în vederea susţinerii examenului de autorizare de solicitanţii care înregistrează cereri de autorizare pentru gradul III sau gradul IV1. prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat.20/07/07 Art. . profilul şcolii şi specializarea profesională şi practică a absolventului. lista: . atribuţiile/ funcţiile. care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea. Cercetării şi Tineretului. h) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. − absolvenţii de licee vor transmite copii ale Diplomei de bacalaureat şi Atestatului sau Certificatului de calificare.informaţiile incluse în listă trebuie corelate cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă. din care reiese profilul şi specializarea absolventului. întocmită conform Anexei 1 – Modelul 1 din Regulament. din care reies: durata cursului şi specializarea absolventului. Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de autorizare sunt: a) cerere tip. din care reies: durata cursurilor. care să ateste vechimea şi experienţa dobândite de electrician. execută. 24.se semnează de actualul angajator (după caz). Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. − lucrătorii calificaţi care sunt absolvenţi ai şcolilor profesionale vor transmite copia Diplomei de absolvire a şcolii profesionale.1. din care reies: profilul liceului şi specializarea profesională/ practică a absolventului. din care reies: profilul liceului şi specializarea profesională şi practică ale absolventului. conform precizărilor din Anexa 2. 522/2003 sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori. i) persoanele fizice străine vor transmite: 1 Cursurile trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate de Autoritatea competentă şi vor fi organizate de societăţi comerciale de formare profesională autorizate de către Ministerul Educaţiei.Cod 25. alte documente care atestă experienţa practică a solicitantului. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 14/41 . conform precizărilor de la .200.

200. execută. b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare. − CV. Operatorii economici care proiectează/ execută lucrări de instalaţii electrice racordate la SEN. Verificarea cererii de autorizare şi a documentelor anexate transmise de solicitant se face de către serviciul de specialitate din cadrul Autorităţii competente. Acceptare la examenul de autorizare se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele aspecte: Cererea de autorizare trebuie corespunde modelului prezentat în Anexa 1. c) câte un dosar pentru fiecare solicitant. conform precizărilor de la .Cod 25. − copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă. 26. Condiţiile de calificare (studii) şi experienţă profesională în domeniul instalaţiilor electrice pentru fiecare grad/ tip sunt următoarele: Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 49/1999. precum şi: a) lista solicitanţilor.0. − copii ale diplomelor de calificare profesională şi copie a documentului eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere si Echivalare a Diplomelor pe teritoriul României. 9. Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorităţii competente. 29. eliberate de autorităţi competente ale Statelor Membre ale Uniunii Europene în care s-a dobândit experienţa practică. Art. ART. − copii ale actului de identitate şi documentelor de reşedinţă în România. 27. 25. transmiţând către Autoritatea competentă o solicitare conformă cu Anexa 1 – Modelul 2 din Regulament. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare ART. − copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. conform precizărilor de la . fie în contul acesteia. conform competenţelor acestuia.03. Art. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 15/41 .20/07/07 − cerere tip. − Experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice.1. 28. pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajaţi. care să cuprindă cererea de autorizare şi documentaţia precizată la . Art.2. b) Documentaţia anexată cererii de autorizare este completă şi să demonstrează îndeplinirea condiţiilor de autorizare privind: − Calificarea profesională (absolvirea unor studii de specialitate). stabilite prin HG nr.

f) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în specialităţile energetic. instalaţii sau industrial. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea instalaţiilor electrice. electromecanic. g).200. electromecanic. electrotehnic. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 16/41 .5 ani. electromecanic sau al instalaţiilor. altele decât cele de la lit. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. e) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. electrotehnică. electromecanic sau al instalaţiilor. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. a). i) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice. electrician pentru construcţii. etc). electric.0. specializaţi în domeniul energetic. electrotehnic. electromecanic sau al instalaţiilor. electrotehnic. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electromecanică. având specializare de lucrător calificat energetic. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice. instalaţii pentru construcţii. telecomunicaţii. electric. e) absolvenţi de licee cu profil electric având altă specializare în domeniul electric decât cea nominalizată la lit. electrotehnic. electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii.1. electromecanic sau al instalaţiilor.03. electromecanic. specializaţi în domeniul energetic. c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. d) ingineri şi subingineri având specializare într-unul dintre domeniile: energetică. electrotehnist. diplomă în specialităţile: energetică. d) absolvenţi de licee cu profil energetic. electrician pentru construcţii. electrician. d (cum ar fi electronist. altele decât cele de la lit. având specializare de lucrător calificat energetic. electrotehnic. g) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. industrial. b) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. Pentru gradul I B: a) lucrători calificaţi în domeniul energetic. instalaţii. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea instalaţiilor electrice. electrotehnist. execută. c) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani. instalaţii. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. electrotehnic. e). Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. electrotehnic. h) ingineri şi subingineri cu electromecanică.Cod 25. c). electrician. b) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 1.20/07/07 Pentru gradul I A: a) absolvenţi de licee cu profil energetic. electrotehnică.

electrician pentru construcţii. electrotehnist. Pentru gradul III B: a) tehnicieni şi maiştri cu diploma în specialitatea energetic. specializaţi în domeniul energetic. c) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. electromecanic sau al instalaţiilor. Pentru gradul II B: a) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 1. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea instalaţiilor electrice. b) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit.5 ani.Cod 25.0. electromecanic. electromecanic. având specializare de lucrător calificat energetic. diplomă în specialităţile: energetică. altele decât cele de la lit. electrotehnic. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV.20/07/07 Pentru gradul II A: a) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. d) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. electromecanic. a) cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. b) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 17/41 .1. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electrotehnic. electrotehnic. Pentru gradul III A: a) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea energetică.200. electrotehnică. b) ingineri şi subingineri cu electromecanică. diplomă în specialităţile: energetică. electrotehnic. instalaţii. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea instalaţiilor electrice. electrotehnică. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electromecanică. e) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. instalaţii sau industrial. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. e). specializaţi în domeniul energetic. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electrotehnic. electromecanic sau al instalaţiilor. electrician. electrotehnică. electrotehnic sau al instalaţiilor. electromecanic sau al instalaţiilor. c) absolvenţi de licee cu profil energetic. c). b).03. g) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. instalaţii. execută. f) ingineri şi subingineri cu electromecanică.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.20/07/07 b) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea energetică. c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. b) cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. executare sau exploatare a instalaţiilor electrice racordate la sisteme electrice. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 18/41 . b) activitatea de executare de instalaţiilor electrice. hidroenergetică. c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. hidroenergetică. industrial sau asimilat. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. Prin practică de proiectare. electromecanică. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. electromecanică. 30. Pentru gradul IV B: a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. care a fost efectuată de către solicitant. dobândită de către candidatul la autorizare.200. execută. etc). executare sau exploatare. c) activitatea de exploatare a instalaţiilor electrice. b) ingineri cu diplomă în altă specialitate energetică (de exemplu: termoenergetică.Cod 25. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV Art. astfel: a) activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalaţiilor electrice desfăşurată de către solicitant ca persoană fizică cu activitate independentă sau angajat a unui operator economic atestat în conformitate cu RAOE. electromecanică. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV.1. Pentru gradul IV A: a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. etc) electrotehnică. b) ingineri cu diplomă în altă specialitate energetică (de exemplu: termoenergetică.03. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. electrotehnică. c) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. ca angajat a unui operator economic titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de consumator de energie electrică. care a fost efectuată de către solicitant ca persoană fizică cu activitate independentă sau angajat a unui operator economic atestat în conformitate cu RAOE.0. se înţelege activitatea de proiectare. electrotehnică. d) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea instalaţii.

cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specifice de studii şi de practică în domeniu. (3) Pentru buna desfăşurare a examenelor. Cu 10 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea examenului. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de calificare şi de experienţă cumulate. Art. Examinarea candidaţilor a) Organizarea examenului de autorizare a electricienilor Art. (2) Bibliografia generală recomandată şi lista cuprinzând tematica pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente.200. 33. 35. 37. 9.20/07/07 Art. 36. pot fi acceptaţi la examen pentru ambele tipuri de autorizare la acelaşi grad. (1) Examenul de autorizare a electricienilor se organizează. Art. se pot organiza sesiuni extraordinare pentru autorizarea electricienilor.3. Art. denumite „extrasesiuni”. anunţul privind nominalizarea centrelor în care se desfăşoară examenul se publică la sediul şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente la 5 zile de la încheierea perioadei de înscrieri la examen. (2) Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este cu 30 zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurarea examenului. cu precizarea centrului şi datei la care susţin examenul. se publică: a) „Lista candidaţilor”. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea. Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea. cu plata integrală a tarifului pentru un tip de autorizare. (1) Examenul de autorizare constă în susţinerea unei probe scrise.1. în sesiune de primăvară şi respectiv de toamnă. de regulă.Cod 25. se poate face numai prin promovarea unui nou examen de autorizare. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. a centrelor în care urmează să se desfăşoare examenul de autorizare. de două ori pe an. 34. Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.03. Art. (2) Prin Decizie a preşedintelui ANRE.0. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 19/41 . plus plata a cel mult 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare. 31. cu 60 de zile înainte de data la care este programat examenul. Art. cu subiecte care să verifice cunoştinţele candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea. 32. cuprinzând solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor. Trecerea la un grad de autorizare superior. execută. pe pagina de Internet a Autorităţii competente. (1) Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului se afişează la sediul şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente. pe teritoriul ţării.

Art. un vicepreşedinte. doi experţi şi un secretar. Comisiile de examinare au următoarele atribuţii: a) b) c) d) e) f) Asigurarea organizării şi desfăşurării examenului.Cod 25.03. Subiectele de examen sunt propuse de membrii comisiilor de examinare. II. Verificarea lucrărilor de examen. cu acordul preşedintelui Autorităţii competente. cu câte trei variante de răspuns pentru fiecare subiect şi b) o aplicaţie numerică. 41. mai multe variante de aplicaţii numerice şi chestionare . Preluarea lucrărilor de examen. cu indicarea motivelor de neîndeplinire. (2) Chestionarele . cu 10 zile înainte de susţinerea examenului şi sunt aprobate de directorul general al departamentului de specialitate. conţinând 30 de subiecte. Candidaţii pot participa la examen în centrele de examinare menţionate în dreptul numelui fiecărui candidat în lista întocmită conform prevederilor lit. 38. Art. 39. (2) Un membru al unei comisii de examinare poate fi înlocuit. comisia elaborează.grilă pentru gradele I şi II (tipurile A. la propunerea departamentului de specialitate. Emiterea legitimaţiilor. Art. B şi A+B) conţin câte un singur răspuns corect pentru fiecare subiect. Art. III. Art. pot fi incluşi în „Lista candidaţilor” cu condiţia soluţionării completărilor sau clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă. dintre care cel puţin trei fac parte din Autoritatea competentă. din cauza lipsei unor acte sau datorită unor neclarităţi legate de acestea.1. de către o persoană nominalizată ca înlocuitor sau de un membru al unei alte comisii de examinare. 44.grilă. Candidaţii sunt examinaţi de comisii numite prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. 45. . (1) Comisia de examinare are în componenţă 5 membri.0. Art. 42. (3) Activitatea comisiei se desfăşoară în prezenţa a minimum 3 membri.20/07/07 b) „Lista solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament” pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor. 40. Transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 20/41 . pentru fiecare grad (I. Subiectele de examen cuprind două probe constând în: a) un chestionar tip grilă. în cazuri justificate. Solicitanţii aflaţi în situaţia de la lit. execută. cu cel puţin 5 zile înainte de perioada de desfăşurare a examenului. 43. Întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. membrii comisiei sunt: un preşedinte. Art. IV). Art. (1) Pentru examen.200.

Durata alocată rezolvării subiectelor de examen este de două ore.grilă pentru gradele III şi IV (tipurile A. un formular conţinând aplicaţia numerică şi un formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul . se sigilează şi se ştampilează de către membrii comisiei. b) Desfăşurarea examenului de autorizare Art. (1) Fiecare candidat primeşte din partea supraveghetorului. următoarele trei documente: un chestionar – grilă. cu înscrierea în toate documentele de examen referitoare la acest candidat a menţiunii „eliminat din examen”. În data şi la ora programată pentru examen. punctajul acordat la fiecare subiect. după caz. Art. Art. La notarea subiectelor se aplică următoarele reguli: Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.Cod 25. având ataşată aplicaţia numerică. Art. se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din examen. candidaţii sunt fotografiaţi. Art. i se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-a întocmit.grilă. (3) Formularele pentru înscrierea răspunsurilor sunt prezentate în Anexele 6 şi 7. variantele de chestionare . verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 21/41 . execută.20/07/07 (3) Chestionarele . 51. (2) Formularele de înscriere a răspunsurilor şi de aplicaţie numerică conţin o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale. în baza actului de identitate. documentele se introduc în plicuri. (1) Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen. în funcţie de gradul de autorizare. 50.1. După aprobare. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor. pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate.200. zona se pliază. 53.grilă. 52. notând cu culoare roşie în rubrica „Rezultatul verificării” a fiecărui formular de înscriere a răspunsurilor. B şi A+B) conţin unul sau două răspunsuri corecte pentru fiecare subiect. candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite. orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării probei scrise de examen. Fiecărui chestionar . 48.03. 47. ART. Art. candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen. după rezolvarea subiectelor de examen. 46. (2) Eliminarea din examen se face numai în prezenţa preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de examinare. care se sigilează. 49. cu următoarele precizări: a) b) acceptarea în sală se realizează în ordine alfabetică. Art.grilă şi variantele de aplicaţii numerice se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/ ti de autorizare.0.

Art. dacă cel puţin unul dintre punctajele obţinute este sub valoarea precizată la . 59. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor.5 puncte în cazul în care grila de examinare este de tipul menţionat la alin. Art. iar punctajul maxim este de 5 puncte şi este stabilit după următoarele criterii: a) precizarea formulelor de calcul. c) se acordă 0. e) stabilirea rezultatului final. care se semnează de către membrii comisiei de examinare şi la care se anexează listele cu rezultatele examenului.1.03. Art. În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "Admis". d) notarea aplicaţiilor numerice se efectuează conform unui barem de corectare stabilit de comisiile de examinare pentru fiecare aplicaţie numerică.grilă şi minimum 3 puncte la aplicaţia numerică. c) efectuarea calculelor. procesulverbal. în termen de 15 zile de la data desfăşurării examenului. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal. dacă s-au obţinut. se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei formularelor de înscriere a răspunsurilor pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) şi întocmirea listelor cu rezultatele examenului. punctajele minime precizate la . Se consideră că au promovat examenul candidaţii care au obţinut minimum 24 puncte la chestionarul . (3) şi subiectul are două variante corecte de răspuns. în fiecare centru de examinare. 55. Art.200. 57. ART. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora. în prezenţa tuturor membrilor comisiei de examinare. d) precizarea unităţilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul. 61. iar candidatul a marcat doar una dintre acestea. pe pagina de Internet a Autorităţii competente. 54. 58. După verificarea tuturor lucrărilor. având componenţă diferită de cea a comisiei de examinare.Cod 25. 60. numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. 56. sau "Respins". precum şi. în cazul contrar celui de la lit. la ambele probe de examen. b) se acordă 0 puncte.20/07/07 a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/ varianta corecte/ corectă de răspuns. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 22/41 . b) înlocuirea datelor în formulele de calcul. pe baza calculelor efectuate. după caz. a). Art. precum şi documentele de examen ale candidaţilor se arhivează la sediul Autorităţii competente.0. Art. ART. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la termenul final de publicare a rezultatelor. execută. Listele cu rezultatele examenului se afişează. rezultatul făcându-se public pe pagina de Internet a Autorităţii competente. rezultatele Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.

Autoritatea competentă organizează. conform modelului prezentat în Anexa 4. (3) Legitimaţiile se înregistrează.03.20/07/07 analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal. (2) Legitimaţia este nominală. documentele examenului. în cazul în care.0. 63. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. (4) Legitimaţiile se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi „Admis”. în perioada 1 iulie 2007 – 30 iunie 2009. extrasesiuni de examinare. Emiterea legitimaţiei Art. formatul legitimaţiei este prezentat în Anexa 3. (1) Calitatea de electrician autorizat pentru proiectarea/ executarea instalaţiilor electrice. carnetele de electrician autorizat erau vizate la zi.200.1. obţinută în baza Ordinului MIC nr. Art. care poate fi consultat la sediul Autorităţii competente după obţinerea unui acord din partea departamentului de specialitate din cadrul Autorităţii competente. pe durata de valabilitate a legitimaţiei. Pentru fiecare candidat la examenul de autorizare se vor păstra. Legitimaţia eliberată în condiţiile Regulamentului este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data promovării examenului. 34/1999 Art. în ordinea emiterii. numărul de legitimaţie este numărul de ordine din registru. într-un registru electronic de evidenţă. în ziua şi la locul de desfăşurare a examenului. 64. la sediul Autorităţii competente. CAPITOLUL X .Cod 25.(1). de regulă.4. 65.PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAŢI ÎN BAZA ORDINULUI MIC NR. se menţin gradele de autorizare obţinute. 34/1999. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 23/41 . 62. Art. la acea dată. 9. programul de organizare şi desfăşurare a extrasesiunilor se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente. execută. care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează împreună cu documentele de la centrul de examinare respectiv. atestată prin legitimaţia eliberată de către Autoritatea competentă. care cumulează competenţele tipurilor A şi B pentru fiecare grad de autorizare. (2) Pentru reautorizarea electricienilor care se încadrează în prevederile alin. netransmisibilă şi valabilă pe teritoriul României. rămâne valabilă pentru o perioadă de 5 ani începând cu 1 iulie 2004. în conformitate cu prevederile alin. pentru electricienii autorizaţi provizoriu şi definitiv. (2). (1) Candidatul declarat „Admis” în urma examenului primeşte calitatea de electrician autorizat.

(1) Eliberarea legitimaţiei se face în condiţiile precizate la ÷ . în cadrul Capitolului IX. (1). c) CV întocmit conform Anexei 7 din Regulament şi notă.4. etc) care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregătirea în vederea susţinerii examenului de autorizare de solicitanţii care înregistrează cereri de autorizare pentru gradul III sau gradul IV2. prin personal tehnic. b) copie a actului de identitate. certificate. d) documente (diplome. Cercetării şi Tineretului. 68. calificat. e) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională.200. Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de reautorizare sunt a) cerere tip.Cod 25.03. privind activitatea desfăşurată de solicitant în domeniul instalaţiilor electrice începând cu data de 1 iulie 2004 până în prezent. în conformitate cu prevederile HG nr. punctele 9. întocmită conform Anexei 1 a Regulamentului.3 – 9. Art. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 24/41 . prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. nu solicită înscrierea la examenul de reautorizare în extrasesiunile organizate de Autoritatea competentă. Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare. vor putea fi acceptaţi la examinare. g) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.(1). adeverinţe.1. care se încadrează în prevederile alin. în sesiunile anuale organizate de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile alin. (2) Valabilitatea legitimaţiei emise în urma unui examen de reautorizare este de 5 ani de la data examenului. execută. 34/1999. conform prevederilor . Solicitanţii.0. întocmită şi semnată pe propria răspundere. Organizarea şi desfăşurarea extrasesiunilor se realizează conform procedurilor de examinare descrise anterior. 522/2003 sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori. 66. Art.20/07/07 (3) În cazul în care electricienii autorizaţi. Art.(1). f) copie a carnetului de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 67. Art. 69. 70. pot fi acceptaţi la examenul de reautorizare pentru acelaşi grad. care se încadrează în prevederile alin.DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT Art. astfel: A) în calitate de persoană fizică cu activitate independentă sau ca membru al unei asociaţii familiale: 2 Cursurile trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate de Autoritatea competentă şi vor fi organizate de societăţi comerciale de formare profesională autorizate de către Ministerul Educaţiei. doar dacă sunt îndeplinite cumulat condiţiile de calificare profesională şi experienţă practică. tipurile A+B. în limita locurilor disponibile. CAPITOLUL XI .

pentru unul dintre gradele IB. execută. în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii. Electricianul autorizat care execută/ verifică instalaţia electrică coordonează şi/ sau supraveghează executarea/ verificare lucrării de către o echipă de electricieni calificaţi. C) în calitate de angajat al unui operator economic având calitatea de operator de reţea sau consumator de energie electrică. de asemenea. (2) La înregistrarea dosarului instalaţiei electrice de utilizare la operatorul de reţea. 3 Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. electricianul autorizat poate executa/ verifica instalaţii electrice interioare. desfăşurându-şi activitatea. IIA. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. certificat. dacă este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă. republicată cu modificările şi completările ulterioare. dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii: i. IIIA sau IVA. conform prevederilor RAOE. IIB. 1346/14-08-2006. b) Copia Certificatului de înregistrare fiscală3. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 25/41 . 92/2006 privind Codul de procedură fiscală.1.200. atestat etc). electricianul autorizat poate proiecta instalaţii electrice interioare. executând/ coordonând activităţi de întreţinere/ reparaţii/ verificare ale instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului economic.20/07/07 a. în conformitate cu Procedura aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. conform prevederilor legale. în conformitate cu prevederile Legii nr. se atribuie Codul de înregistrare fiscală. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Ordonanţei Guvernului nr. industrial sau asimilat. publicat în Monitorul Oficial al României nr. ca persoană fizică cu activitate independentă.0. lit. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW. din Regulament. IIIB sau IVB. care nu este obligatoriu să fie autorizaţi. au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor de utilizare proiectate/ executate/ verificate şi de a le înregistra la operatorul de reţea. iii. 744/31-08-2006. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW. pentru unul dintre gradele IA. este titular al unui act de abilitare (diplomă. (1) Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică cu activitate independentă cu respectarea prevederilor art.Cod 25. B) în calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către Autoritatea competentă. b. este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă. Art. electricienii vor prezenta operatorului de reţea şi următoarele documente: a) Copia legitimaţiei. ii. care îndeplineşte condiţiile menţionate la punctele i) şi ii) de mai sus. ii. asigură executarea/ verificarea instalaţii electrice interioare prin asocierea/ împreună cu un alt electrician autorizat.03. Electricianul autorizat pentru proiectarea de instalaţii electrice coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni. 71. care nu este obligatoriu să fie autorizaţi. astfel: i.

i) de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată. j) de a solicita operatorului de reţea punea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate. la încheierea contractului. l) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislaţia în vigoare. Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe şi condiţii asociate Legitimaţiei de electrician autorizat: a) de a cunoaşte şi respecta prevederile legale privind modul în care îşi poate desfăşura activitatea. 72. în relaţia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională. la solicitarea operatorului de reţea. h) în cazul în care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică cu activitate independentă. k) de a nu executa lucrări.200. Certificatul de înregistrare fiscală). manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/ sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea. în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură. execută sau nu le supraveghează direct. la solicitarea acestora. electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul.20/07/07 CAPITOLUL XII . • va respecta normele legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.03. prevederile Regulamentului şi ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activităţii sale. electricianul autorizat va avea în permanenţă asupra sa documentele menţionate şi le va prezenta persoanelor abilitate. • va respecta normativele tehnice (de proiectare şi/ sau executare). execută. electricianul autorizat: • nu va desfăşura activităţi în calitate de persoană fizică cu activitate independentă fără a deţine autorizaţie emisă de autorităţile administraţiei publice şi Certificat de înregistrare fiscală. etic şi profesional. pe parcursul realizării lucrării.0.1. în acest scop. f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează.OBLIGAŢII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT Art. e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică. în sectorul energiei electrice. în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare. b) de a executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute. copii ale documentelor legale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea (Legitimaţia de electrician autorizat.Cod 25. d) de a executa lucrări de instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi. în vigoare. 26/41 Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. electricianul autorizat va oferi beneficiarului. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) . g) de a avea un comportament corect. emise de autorităţile competente în conformitate prevederilor legale în vigoare. după recepţionarea acestora. c) de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai cu obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare.

78. 77. Sancţiunile contravenţionale. titularii de licenţe şi atestate emise de Autoritatea competentă au obligaţia să se informeze cu privire la sancţiunile aplicate de Autoritatea competentă. c) Retragerea autorizării.RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI Art. cu drept de prezentare la o nouă examinare.20/07/07 m) de a prezenta Autorităţii competente.1. execută. 79. Art. nerespectarea cerinţelor precizate la . sancţiunea/ măsura aplicată de Autoritatea competentă.Cod 25. angajatorului acestuia şi operatorului de reţea. după caz. în termen de 15 zile de la comunicare. Art. reprezintă contravenţie. 86 alin. n) de a permite verificările. Art. În conformitate cu prevederile art. 13/2007. Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu următoarele măsuri ale Autorităţii competente: a) Avertisment sau suspendarea autorizării. conform prevederilor legale în vigoare. fără drept de prezentare la o nouă examinare. cel sancţionat va preda legitimaţia de electrician autorizat la departamentul de specialitate al Autorităţii competente. CAPITOLUL XIII . 73. o) de a aplica orice măsuri dispuse de Autoritatea competentă. Electricianul autorizat sancţionat are dreptul de a contesta. 75. precum şi de modul în care decizia Autorităţii competente influenţează alimentarea cu energie electrică a consumatorului. Art. (1) din Legea energiei electrice nr.03. Decizia Autorităţii competente de aplicare a măsurilor precizate la va ţine seama de tipul şi efectele încălcării cerinţei sau condiţiei de valabilitate asociată legitimaţiei (precizate la ). 76.200. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 27/41 . b) Retragerea autorizării. b) se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente. Art. inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă. pe termene cuprinse între o lună şi un an. precum şi măsurile aplicate de Autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidenţă întocmit de Autoritatea competentă şi: a) se comunică electricianului autorizat sancţionat şi. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile Legii. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. titularul îşi va ridica personal legitimaţia de la departamentul de specialitate al Autorităţii competente. orice date şi informaţii necesare desfăşurării propriei activităţi. 74. Art. În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancţiunii de suspendare sau de retragere a autorizării. la expirarea perioadei de suspendare a autorizării. la solicitarea acesteia.0.

execută. b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare. sunt întocmite de: a) operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă. se declară nule într-un ziar local. anual. transportul sau distribuţia energiei electrice şi asociaţiile profesionale vor trimite Autorităţii competente. calitatea de electrician autorizat poate fi redobândită în urma promovării unui nou examen pentru autorizare. conform prevederilor art. 867/2003. anunţurile privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de autorizare. în locuri cât mai vizibile. propuneri privitoare la componenţa comisiilor de examinare. (1) Legitimaţiile de electrician autorizat pierdute. 83. Titularii de licenţe pentru producerea. Art.DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Art. titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare sau b) electricieni autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile din Regulament. Art. 84. cu 3 zile anterior datei de desfăşurare a examenului: a) reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă. 43 din Hotărârea Guvernului României nr. inclus în lista întocmită conform prevederilor şi . prin Ordin al preşedintelui Autorităţii competente. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 28/41 .0. La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei. Art. (2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă. 85.1.20/07/07 CAPITOLUL XIV . 86. în condiţiile Regulamentului. în scris.200. 81. Art. Art. emiterea unui duplicat. poate solicita Autorităţii competente. (2) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie: a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat. Art. d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen.Cod 25. la solicitarea acesteia. c) candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/ tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă. Titularii de licenţe pentru producerea. 82. Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice se stabilesc şi se actualizează anual. publicat în Monitorul Oficial. 80. punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile acestora. Operatorii de reţea au obligaţia de a asigura.03. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. b) retragerea cererii de autorizare. electricianul autorizat poate solicita Autorităţii competente. cu respectarea prevederilor . pentru instalaţiile electrice interioare. (1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat. sucursalelor. depuse la operatorul de reţea. transportul sau distribuţia energiei electrice au obligaţia să afişeze la sediile centrale ale filialelor. prin Ordin al preşedintelui Autorităţii competente.

execută. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. organizate în baza Ordinelor preşedintelui ANRE nr. 9/2005 şi 55/2005 rămân valabile până la expirarea lor.03. 4/2004.Cod 25.20/07/07 Art.0. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 29/41 .1.200. Legitimaţiile emise de Autoritatea competentă în urma examenelor de autorizare a electricienilor. 87. titularii având obligaţia de a se conforma şi respecta prevederile prezentului Regulament.

conform documentelor anexate prezentei cereri. scara ____.20/07/07 ANEXA 1 Model 1 de cerere pentru înscriere la examenul de electrician autorizat Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei . eliberat de poliţia ______________ la data ______________. Sunt absolvent al ____________________________________________________ din localitatea __________________. posesor al actului de identitate seria _____ nr. Cod Numeric Personal (CNP) ________________________. Am o practică de _____ ani şi ____ luni în domeniul instalaţiilor electrice. Str. Constantin Nacu nr.Cod 25.0. execută. 3. ____.200. Până în prezent am efectuat activităţile de exploatare şi/ sau lucrările de proiectare şi/ sau executare prezentate în CV/ Notă. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 30/41 . ___________________________________________ în perioada __________________. ap. Bloc _____. judeţ (sector) __________________. sector 2 Domnule Preşedinte. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. născut în anul ____ luna ____ ziua ____ în localitatea __________________ judeţul (sectorul) ___________________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de electrician autorizat.1. eliberat de __________________________________. ___________. cod poştal _______________. Subsemnatul ________________________________________________. __________________________ nr. grad ___ tip ______. _________ din data _______________.03. conform diplomei/ certificatului/ atestatului/ actul de studii nr. efectuată la: ___________________________________________ în perioada __________________. ___. domiciliat în localitatea _________________ str. etaj ____. ___________________________________________ în perioada __________________.ANRE Bucureşti.

Pot fi contactat la telefon nr. conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate. Declar pe propria răspundere că sunt / nu sunt de acord ca numărul meu de telefon să fie publicat pe pagina de Internet a ANRE. execută.0. Data_______________ Semnătura _________________ Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. c) dacă nu mă prezint la examen. e-mail ______________________________. cu excepţiile prevăzute în Regulament. Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile din regulamentul de autorizare.Cod 25. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 31/41 . copii ale altor acte de calificare profesională. copia carnetului de muncă. copii ale actelor de pregătire profesională.20/07/07 Pentru susţinerea cererii de autorizare anexez următoarele documente: o o o o o o copie a actului de identitate.1.03.200. d) dacă nu promovez examenul. fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare. lista cuprinzând lucrările/ activităţile efectuate/ realizate. b) dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă necesare gradului/ tipului de autorizare solicitat. copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE. în următoarele cazuri: a) dacă nu îndeplinesc condiţiile de autorizare. ________________.

20/07/07 Model 2 de solicitare de către un operator economic a autorizării angajaţilor cu calificare de electrician Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei . Constantin Nacu nr. vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic. a) lista solicitanţilor. _________________________. telefon fix __________________. care cuprinde cererea de autorizare individuală şi documentaţia precizată la în Regulament. precum şi la nr. str. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 32/41 .) al operatorului economic _________________________________________________.1. ______________________________________ deschis la Banca __________________ sucursala _______________________ (denumirea/ localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul). sector 2 Domnule Preşedinte.03.Cod 25. _J/_____/___________. judeţul __________. Semnătura + Ştampilă Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. telefon mobil ____________. solicit înscrierea la examenul de autorizare a electricienilor a unora dintre angajaţii proprii. În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. c) câte un dosar pentru fiecare solicitant. Str. CUI) ______________________ şi o contul nr. Subsemnatul _______________________________. în calitate de ______________________ (administrator/ director general/ etc. execută. ___. Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint: o este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. Bloc ___. Ap. ____. Scara ___. nr.200. o are codul fiscal (codul unic de înregistrare.ANRE Bucureşti. Cererea este însoţită de. nr. cu sediul social în localitatea ________________. nr. 3. b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare.0. de fax __________________. cod poştal ____________.

200. 4 Precizaţi: P – proiectare. Expl. 2 . execută. Denumirea lucrării sau activităţii desfăşurate/ Obiective ale lucrării Tipul lucrării/ activităţii*4 Tensiunea (kV) Angajator (conform CM) Semnătură.1.Cod 25. 1 . 3 . 4 .03. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 33/41 . 5 .0. – executare.. Ex. . – exploatare. crt.20/07/07 ANEXA 2 Model pentru întocmirea listei de lucrări Nr. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează..

verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) .20/07/07 ANEXA 3 Model legitimaţie electrician autorizat ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei LEGITIMAŢIE Nr. ___________________________________________________________________________ _____ Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul de autorizare a electricienilor aprobat de ANRE.03.0. Semnătura autorizată. ___/________ ELECTRICIAN AUTORIZAT Gradul/ Tipul Loc pentru fotografie Numele ________________________ Prenumele ______________________ CNP ___________________________ Valabilitate _____________________ Titularul acestei legitimaţii are competenţa să ________________________________________.1. execută.200.Cod 25. Ştampila Electrician autorizat ANRE 34/41 Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.

0.200. execută.Cod 25.03.20/07/07 ANEXA 4 Model pentru registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor de electrician autorizat Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Număr Legitimaţie Data examinării Electrician Nume şi prenume Cod numeric personal Grad/ Tip autorizare Judeţ Localitate Sancţiuni aplicate Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 35/41 .1.

. ______________ CNP ________________________ FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR Instrucţiuni de completare a formularului a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul .. execută. dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b) iar la întrebarea 3 se condideră corectă varianta c).0. De exemplu. formularul se completează astfel: Întrebarea nr.grilă pentru gradele I şi II (pagina 1) Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Examen de electrician autorizat Grad I şi II Numele ________________________ Prenumele ________________________ B. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 36/41 . la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns./ C. 4. b) Se marchează spaţiul corespunzător variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective.Cod 25.1. 2.. 3. Varianta a О О О О О Varianta b О Varianta c О О ● О О О ● О О c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.200.20/07/07 ANEXA 5 Model .I. seria ______ nr. 1.I. .03..

11. 2. 1. 13. 8. 18.20/07/07 Anexa 6 (continuare) (pagina 2) Întrebarea nr. 12. 6.03. 29. 23. 14. 28. 10. 30.200. 3. 17. 7.Cod 25. execută. Varianta a О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Varianta b О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj total Varianta c О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj Semnături (membrii ai Comisiei de examinare). verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 37/41 . 25. 22. 27. 4. 21. 15. 20. 24. 19. 9. 5. 26.0. 16. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.1.

execută. b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective şi se notează numărul de variante înnegrite in rubrica special prevăzută din formular. Varianta a Varianta b Varianta c О ● О О О ● О О О ● О О c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor. iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c) formularul se completează astfel: Întrebarea nr.I.03. De exemplu. la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns.. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.20/07/07 ANEXA 6 Model . 1.. . dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) şi b)...1.Cod 25. 3.. seria ______nr.______________ CNP ________________________ FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR Instrucţiuni de completare a formularului a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns.0./C.grilă pentru gradele III şi IV (pagina 1) Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Examen de electrician autorizat Grad III şi IV Numele ________________________ Prenumele ________________________ B.I. 2. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 38/41 .200.Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul .

7. execută. 8. 19. 24. 16. 17. 12. 27.03. 30. 11. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 39/41 .0. 15. 21. 22. 26. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. Varianta a О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Varianta b О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj total Varianta c О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj Semnături (membrii ai Comisiei de examinare). 23. 18. 29. 10. 14.20/07/07 Anexa 6 (continuare) (pagina 2) Întrebarea nr. 25. 1.200. 4. 28. 2.Cod 25. 6. 13. 9.1. 5. 3. 20.

pe tipuri de lucrări de proiectare şi/ sau executare indicându-se nivelurile de tensiune.1. Secţiunea „Experienţă în muncă” se multiplică în funcţie de numărul locurilor de muncă EDUCAŢIE ŞI FORMARE • Data (de la – la) • Numele şi tipul de organizaţie care asigură educaţia şi formarea • Titlul calificării acordate Secţiunea „Educaţie şi formare” se multiplică în funcţie de numărul organizaţiilor care au asigurat formarea profesională Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.Cod 25. corespunzătoare perioadei de angajare. execută.părţi proiectate şi/ sau executate precum şi responsabilitatea directă avută în realizarea acestora.03.0.20/07/07 ANEXA 7 Model CV CURRICULUM VITAE FORMAT EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume Telefon Fax E-mail Naţionalitatea Data naşterii EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ • Data (de la – la) • Numele şi adresa angajatorului • Tipul de activitate sau sectorul • Ocupaţia sau poziţia • Activităţile principale şi responsabilităţile deţinute Se vor enumera toate lucrările semnificative. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 40/41 .200. detalii asupra lucrărilor .

0. utilaje. ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TECHNICE Computer. etc. LIMBA MATERNĂ ALTE LIMBI • Abilităţi pentru citit • Abilităţi pentru scris • Abilităţi pentru vorbit ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE ORGANIZAŢIONALE Coordonarea şi administrarea oamenilor. proiectelor şi bugetelor. la locul de muncă.1.20/07/07 ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PERSONALE Achiziţionate în cursul vieţii şi al carierei dar nu neapărat dovedite prin certificate şi diplome formale. ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PERMIS(E) DE CONDUCERE INFORMAŢII SUPLIMENTARE ANEXE Semnătura titularului Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. execută.Cod 25.200.03. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 41/41 . tipuri specifice de echipament.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->