Sunteți pe pagina 1din 2

Ajutor pentru nastere.

Compensatia
diferentei dintre salariu si
indemnizatia de maternitate. Taxe si
impozite
Intrebare: Conform CCMUNN pe anii 2007-2010, Art 51 lit c) se acorda mamei un
salariu mediu pe unitate, pentru nasterea fiecarui copil. As vrea sa stiu daca este vorba
de un salariu mediu brut sau un salariu mediu net, care este modul de calcul al
acestuia si ce taxe si contributii sunt suportate de angajator. De asemenea, in situatia
solicitarii de catre angajata a compensarii de catre unitate a diferentei dintre salariul
de baza individual avut si indemnizatia de maternitate pe o perioada de 6 saptamani
conform Art 66 al aceluiasi CCMUNN, e vorba de diferenta de 15% pana la salariu
tarifar de incadrare? Inteleg ca diferenta se suporta din fondul de salarii; este supusa
impozitarii si contributiilor sociale aferente?

Raspuns:
Potrivit dispozitiilor art. 51 lit. c) din Contractul colectiv de munca unic la nivel
national pentru anii 2007-2010, salariatii au dreptul la “un salariu mediu pe unitate,
platit de aceasta mamei, pentru nasterea fiecarui copil. Daca mama nu este salariata,
sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitate.”

Modalitatea de calcul a salariului mediu pe unitate nu este prevazuta de legislatie.


Conform art.155 din Codului muncii, salariul cuprinde salariul de baza,
indemnizatiile, sporurile precum si alte adaosuri. Salariul de baza, constituind partea
fixa si principala a salariului, este elementul de referinta in raport cu care se
calculeaza celelalte drepturi ale anagajatilor. Astfel, si ajutorul platit mamei pentru
nasterea fiecarui copil se calculeaza in raport cu salariul de baza.
Salariu mediu pe unitate poate fi caclulat prin insumarea salariilor de baza din
unitate(fara a include sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri) si apoi se imparte la
numarul de angajati.

Potrivit art. 55 alin. 4 lit. a) din Codul fiscal, urmatoarele sume nu sunt incluse in
veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: ajutoarele
de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare
a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru
nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile
oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al
salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru
salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru
salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.
Asadar, sumele acordate sub forma de ajutor pentru nastere sunt scutite de plata
impozitului pe venitul salarial, acestea nefiind incluse in veniturile salariale.
Totodata, intrucat aceste ajutoare nu sunt incluse in veniturile salariale nu se
datoreaza nici contributiile sociale.
Ajutorul pentru nastere se acorda din fondul de cheltuieli sociale pe baza cererii
formulata de salariata, la care, aceasta trebuie sa anexeze certificatul de nastere al
copilului.

In consecinta, in baza cererii formulata de salariata la care anexeaza certificatul de


nastere al copilului, angajatorului are obligatia si ii acorde cu titlu de ajutor social un
salariu de baza mediu brut pe unitate din care nu se retin impozitul si contributiile
sociale.

Compensatia constand in diferenta dintre salariul de baza individual avut si


indemnizatia de maternitate se calculeaza intre indemnizatia bruta stabilita conform
art. 25 alin. (1) si art 10 al OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de
asigurari sociale de sanatate si salariul de baza brut. Suma de bani ce se cuvine
salariatei in compensare de la 85% pana la nivelul salariului brut se suporta din fondul
de salarii exact ca si un salariu. Aceasta suma compensatorie suporta toate
contributiile aferente salariilor.