Sunteți pe pagina 1din 100

23

Frec «stance - Blade of D a r k n e s s - U n d y i n g - C o u n t e r S t r i k e 1.1

B ă t ă l i a
memoriilor

Tehnologia
de stocare
d e la IBM

MEMORY STICK
1

Cameră foto digitală

Reportofon digital

Entertainment c a la m a m a acasă Walkman


S K I N M E D I A V-A A D U S L E A D T E K GEFORCE 25(1:

PLACA GRAFICĂ A A N U L U I 2 0 0 0 !


Si

ii'

• r ,•

r.
-l
I


•. • •

I
m
te'

-9
Eh
1 3

0 N O U Ă I N V A Z I E G R A F I C A
1-

r
î î A C U M !
IN HOLURILE PRINCIPALE:
SUPIÎR COOLERE" "ÎNTRE » MB SDR SI 128 MB D D E " "MONITORIZARE HARDWARE"


a

Puskin 18, Bucureşti 1


Tel: ( 0 1 ) - 2 3 1 . 5 0 . 9 7 "

Leadtek WinFast
GeForce 2 PRO 64
BUCUREŞTI

Tel: 01.314.76.
Leadtek WinFast
GeForce 2 GTS 32/64 Uitra Pro Computers
Tel: 01.211.70.00
1
CrrJfJvftjr UiibDiind £
WinFast Oltra Pro Media
Tel: 01.310.11.62
Leadtek WinFast
ieForce 2 NIX Dual Head tecii Electronics
Tel: 01.222.20.36

Tape Computers
Tel: 01.330.90.22
Leadtek WinFast
GeForce 2 MX Omnitfich Trading
Tel: 01242.13.18

C&C Computers
Leadtek WinFast Tel: 01.322.90.80
GeForce 256 DDR
GALAŢI
Nexia
Tel: 036.

Leadtek WinFast PLOIEŞTI


TNT2 PRO 32

IAŞI:
VW msm compute
Leadtek WinFast Tel: 032.2
M6416/32
SIBIU:
DHC Corn
Tel: 069.2
I

Leadtek WinFast SUCEAVA


TV TUNER
Tel: 03

L e a d t e k
© 2001 Electronic Arts Inc. AII rights reserved. Software © 2001 Lionhead Studios Ltd AII rights reserved. Black & White Lionhead and the Lionhead logo are tiadamarks of Lionhead Studios
f

Ltd. EA GAMES anei the EA GAMES logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the US and/or othercounîries EA GAMES™ is an Electronic Arts™ brand.
1
Joc distribuit de Best Distribution SRL tei. 01-345,55.05/06/07 e-mail: info@bestcomputers.ro

S A L V A Ţ I C Â I N I I C O M U N I T A R I

CD J*CCD-ROM ... şi nu uita să cumperi Black & White, cel m£


aşteptat joc. Nu există altul ca el ! Este o lume îr
care tu eşti dumnezeu si fiece decizie a ta v;
a v e a o c o n s e c i n ţ ă . P o a t e v e i c r e a o lum<
perfectă, plină de frumuseţe şi armonie. Totu
depinde numai de tine. După un timp, s-ar pute;
să constaţi că nu esti un dumnezeu atât de bun...
www.white.ea.com

www.black.ea.con I

J •

I S A L V A Ţ I . . .

... şi nu uita să-ti faci rost de Black & White, cel mai aşteptat joc. Nu există altul ca el ! Este o lume în care tu esti
dumnezeu si fiece acţiune a ta va naşte o reacţie. Poate vei crea o lume în care să domnească întunericul si
disperarea. Totul depinde numai de tine. După un timp, s-ar putea să realizezi că nu eşti un dumnezeu chiar atât de
rău p e c â t ai vrea....

Află cine esti cu adevărat Li


UONHEA
STUDIO
Alternativa consolei
Contemplând mai m u l t sau mei puţin plin Dacă a c e a s t ă a doua p a r t e a mai f o s t
Redactor şef: Gamil Perian
de mirare c o p e r t a a c e s t e i luni, oricine î n c e r c a t ă şi de alte console ( p r i n t r e care
Hardware: Daniel Roşu
poate emite • judecată raţională bazată şi a n t e r i o r u l PSÎ, c a l i t a t e a grafică la care
Jocuri: Adrian Dorobăţ
pe o observaţie reală: " • consolă pe jocurile se pot ridica acum egalează şi de
Dragoş Inoan
c o p e r t a unei r e v i s t e de PC-uri?". O r i c â t multe ori depăşeşte c a l i t a t e a o b ţ i n u t ă pe
Andreea Chifan
ar părea de n e p o t r i v i t ă combinaţia (chiar un PC de nivel mediu. în plus, facilităţile
Dan Dimitrescu
dacă imaginea unei femei pe c o p e r t a unei s u p l i m e n t a r e m e n ţ i o n a t e mai sus
Software: Adrian Dorobăţ
r e v i s t e p e n t r u bărbaţi nu ar fi chiar a t â t c o n s t i t u i e , alături de p r e ţ u l a t r a c t i v şi
Internet: Adrian Dorobăţ
de deplasată], i n t r a r e a pe piaţă a unei uşurinţa deosebită în utilizare o combi­
Tehnoredactare: Nicoleta Toma
console ca cea lansată în luna M a r t i e în naţie ideală p e n t r u f o a r t e multe per­
Marketing: Florina Dumitraşcu
România de f i r m a Sony r e p r e z i n t ă o soane care au r e f u z a t până acum lupta
Daniel lliuţă
a l t e r n a t i v ă mai m u l t d e c â t reală p e n t r u cu f e r e s t r e a l b a s t r e , p e s t e 1 0 0 de
Colaboratori: Marius Neaoşa
f o a r t e m u l t e PC-uri, Nu voi i n t r a de t a s t e o r d o n a t e analfabetic pe un s u p o r t
Remus Gradin
acum în discuţii privind X-BOX-ul de plastic şi manualele de utilizare.
M i c r o s o f t , care la s f â r ş i t u l a c e s t u i an va Evident, PS-ul nu va înlocui PC-ul. Ba •

lovi în PC-uri c u m probabil nu ar face-o chiar e s t e puţin probabil ca cineva care Contact
nici înlocuirea m o n i t o a r e l o r actuale cu are deja un PC p e r f o r m a n t să aleagă
altele radioactive şi mă voi rezuma la a - consola p e n t r u p a r t e a de jocuri. Ceea ce Biackmail: blackmail@xtrempc. ro
vedea ce va însemna, măcar până la va face acum însă PS2 în România va fi Hardmait: hardmail@xtrempc.ro
s f â r ş i t u l a c e s t u i an, PlayStation 2 pen­ să deschidă o nouă piaţă, cea a celor Softmaih softmail@xtrempc.ro
t r u România. care ar fi d o r i t a c e s t e facilităţi fără să Jocuri: jocuriinbox@xtrempc.ro
Cheia cu care PS2 va a t a c a lacătul investească î n t r - u n PC, permiţându-le, Diverse: redactia@xtrempc. ro
succesului o r e p r e z i n t ă combinaţia f o a r t e p e n t r u o sumă p o t r i v i t ă , să beneficieze
a t r a c t i v ă de home e n t e r t a i n m e n t s y s t e m de cam t o t ce ar fi f o l o s i t oricum ca
[posibilitatea de a a s c u l t a CD-uri cu n e c u n o s c ă t o r cumpărând un PC, Tipar:
muzică sau de a vedea filme pe DVD) cu Infopress S A - Odorheiu Secuiesc
cea de consolă p e n t r u jocuri. Redacţia

Luptând p e n t r u încercând să XtremPC este publicata lunar de


Romas Media
îmbunătăţirea se împartă cât
Strada Puskin 18, Bucureşti 1
acută a revistei mai echitabil Tel: 0 1 - 2 3 1 . 2 8 , 6 6
care urmează, între internet ISSN; 1 5 8 2 - 2 8 1 8
Camil şi s o f t w a r e ,
pregăteşte Adrian TI
modifică şi Chiar dacă facem t o a t e eforturile să ne
p e n t r u numărul
îmbunătăţeşte asigurăm că materialele publicate în
următor o
subit pe cel din XtremPC s u n t c o r e c t e în
schimbare... ca
urmă. momentul publicării, nu putem fi
în filme.
consideraţi responsabili p e n t r u
PlayStation 2 şi Andreea are eventualele pierderi sau dezavantaje
G4 Cube s u n t cea mai veselă c r e a t e direct sau indirect de
două d i n t r e lună. Numărul eventualele inexactităţi apărute în
s t a r u r i l e aflate s c r i s o r i l o r la cadrul articolelor.
această lună în BlackMail s-a
mâinile lui dublat ca şi
Toate materialele prezente în revistă
Daniel. A s t a spaţiul alocat
V- s u n t p r o p r i e t a t e a editurii.
alături de alte pentru
Reproducerea sub orice formă a orice
peste 4 0 de răspunsuri.
din revistă, cântarea la c o n c e r t e a a r t i ­
produse.
colelor, fabricarea de sacoşe, pixuri,
stilouri cu însemnele revistei,
Pentru o cât Proiectele producerea de medicamente cu numele
mai bună anline s u n t care revistei, poreclirea căţelului maidanez
evoluţie a mai de care mai de la colţul străzii cu derivate din
rubricii de jocuri diverse iar luna numele redactorilor, crearea de noi
Dan s-a ocupat aceasta Dragoş stiluri de a înjura conţinând expresia
de coordonarea • aduce în atenţie " x t r e m " gen: eşti x t r e m de idiot şi ori­
articolelor prezentul şi care altele s u n t absolut interzise şi vor
aflate acum viitorul: Ultima fi pedepsite conform legilor în vigoare,
mult mai..,, Online şi a t â t cele legale cât şi cele ale bunului
co-ordonate? Anarchy Online. simţ. Vă vom prinde, oriunde v-aţi afla.
Internet
5 Redacţia
6 Cuprins
8 Ştiri Internet
4 10 Xplorer
12 Black Mail

Software
54 Ştiri software
55 Softmail

56 >Programe de care ai nevoie


>leşind din Windows
57 Plugin-uri
58 Prezentări
> Project Messiah
> Merlin 3D
59 > Norton System
Works 2001
> Partition Magic 6
> Drive Image 4.0
60 True Space 5
D i ţ i 111 f 11 j ţ r o o 14 s 62 Galerii Xtreme
g 66 Efecte speciale
^

v
•A Jocuri
68 Ştiri jocuri
70 Online&Multiplayer
Agendă web (703
Site-uri româneşti (611
Conversii & Moduri (72)
Ultima Online (74)
Anarchy Online (76)
CounterStrike 1.1 (78)
3SSN Everquest (79)
- — — —
80 Făcut Tn România
84 B17 Tha Flying Fortress
86 Severence: Blade of Darkness
x^ ^ 89 Chicken Run
102 Dalmaţieni
90 Olive BarkBr's Undying
92 Freedom: First ResistancB
94 Dukes of Hazard
Infestation
95 Squad Leader
96 Buget redus
Hardware
16 Ştiri Hardware ASUS CUV4X-V
22 Hard Mai
Pro S a v a g e

CAMERE FOTO
26 SDR vs. DDR vs. RIMM
42 Olympus E-10
>PREZENTĂRI Fuji FinePix 4900Z
30 PlayStation 2 43 Sony DCR PC5E
34 Power Mac G4 Cube 450 C a m e r ă video
Sony ICD-MS1
Reportofon

PLĂCI VIDEO DIVERSE

36 Leadtek GeForce 2 Ultra 44 Umax Astra 3400


Scaner
GeForce 2 Ultra
Matrox G450 Wacom Intuos A5
Tabletă grafică
G450
" MSI Starforce MS815 Epson Stylus Color 680
Imprimantă
G e F o r c e 2GTS
Epson Stylus Color 580
37 MSI GTS mprimantă
G e F o r c e 2GTS
Leadtek GeForce2 MXDHPT UNITĂŢI CD
GeForce 2 M X
45 Plextor PX-W1610TA
Leadtek2 MX TV CD W r i t e r
GeForce 2 M X
ASUS DVDE-612 12X Max
Pălit Daytona TNT2M64 DVD-ROM
TNT2M64 ACER CD652P-52X Max
CD R O M
PLĂCI DE BAZĂ ASUS CD S500 50X Max
CD R O M
38 IWILL KV200-R
KT133
ASUS A7V-M 46 Yamaha CRW2100E
KT133 CD W r i t e r
IWILL KK266-R Seagate Cheetah ST313451LW
KT133A HDD
ASUS A7V-133 IBM Microdrive 340Mb
KT133A HDD
IBM DNES 318350
40 ASUS A7VI-VM HDD
KM133A
ASUS CUBX-E 48 IBM Netvista A40i
BX440 Sistem Internet
IWILL VX133 PixelView NetMeeting

Apolla Pro 49 Sony Memory Stick Player


IWILL W 0 2 Player p o r t a b i l
i815E Titan Majesty
Coolere
41 ASUS CUSL2-M Intel QX3
i815E Microscop
MSI 815FP Pro
t i r i
@@@@

f atOLt'rbrank ]

http://www-xtrempc.ro

Pe scurt
Site-ul NASA
s p a r t de t r e i ori S e m n ă t u r a E l e c t r o n i c a S h o c k w a v e
Un american de 15
ani a f o s t acuzat a c c e p t a t ă î n B e r m a n i a î n t r e i
de hackingu! s i t e -
ului NASA şi N ROMÂNIA CEA PE HÂRTIE MAi ARE DE EVOLUAT d i m e n s i u n i
înlocuirea ima­
una
ginilor de pe el cu
imagini ale unui
P arlamentul ger­
man a v o t a t o
lege care acordă
Germania au depăşit
4 5 0 de milioane de
mărci, iar experţii
MACROMEDIA "EVO­
LUEAZĂ" PRODUSUL
grup de hackeri
semnăturilor e l e c t r o ­ prezic că numărul se
autointitulaţi
Electronic Souls.
nice aceeaşi valoare
ca şi coresponden­
va tripla până în 2DD3.
Detalii:
L a show-ul I n t e r n e t w o r l d din
Los Angeies, Macromedia a
p r e z e n t a t o versiune mult
Acelaşi adolescent
t e l o r lor scrise de www.esignature.de
e s t e bănuit şi de îmbunătăţită a software-u!ui
mână. Prin această
vandalizarea s i t e -
manevră legislativă,
CAR Revkwef: Shockwave, ridicat la puterea
ului Departamen­
tului p e n t r u
Germania se aliniază IssueDats. 31 dl J RMA No: 3D, Shockwave 3D reprezintă
rezultatul unei colaborări î n t r e
directivelor UE, care Responsa Dus Date: 3 - Jl^ d
Energie al S t a t e l o r Macromedia şi Intel, care mai
au d r e p t scop c r e ş t e ­ Adual Repon&e Date:
Unite. Conform &Btbmer St are la activ şi unele legături cu
rea importanţei Siqnatures
acuzatorilor, el nu un concurent al Macromedia,
comerţului electronic- Qrlginator Approval:
a avut nici o clipă Real N e t w o r k s . Macromedia s-a
:
Anul t r e c u t , sumele
acces la informaţii lăudat cu dimensiunile mici şi
vehiculate în comerţul
secrete. scalabilitatea programului, pre­
electronic din
www.nasa.gov Tdti cum şi cu geometria adaptativă.
Dacă e s t e să ne luăm după
Găzduire g r a t u i t ă spusele lor, Shockwave 3D va
Un s t u d e n t
•scării vor mulţumi pe Internet putea reda scene f o a r t e realiste
olandez la şi va deveni standardul 3 0 pen­
NU DE ALTA, DAR LIVE NU ERA DESTUL
jurnalism, fără t r u Web. Având în vedere că
posibilităţi
materiale, vrea să
Joy of pepsi A nul a c e s t a , cei care vor pleca
acasă cu o s t a t u e t ă de aur de
Flash/Shockwave este deja s t a n ­
dardul pentru animaţii 2 D , s-ar
facă t u r u l globului la premiile Oscar vor avea doar putea să aibă d r e p t a t e .
şi de iaceea a 4 5 de secunde p e n t r u a le Detalii: www.shockwave.com
c r e a t site-ul mulţumi t u t u r o r celor care
http://ietmestay- i-au a j u t a t să ajungă în această
foraday.com, Ini A H m poziţie. Cei care vor rămâne cu
cerând găzduire în mulţumiri pe dinafară vor avea
diversele oraşe t o t u ş i şansa să le facă cunoscute,
prin care urmează în pagina de web oficială a aso­
să treacă, Tn mod ciaţiei c r i t i c i l o r de film americani,
surprinzător Csau a a f i r m a t Gil Cates, producătorul
nu3 deja are o show-ului p e n t r u care a c t r i ţ e l e şi
duzină de oferte. actorii îşi pregătesc garderoba cu
Detalii: w w w . o s c a r . c o m săptămâni înainte.

J e d i c a r e l i g i e
Pe scurt DON'T PRAY, USE THE FORCE, LUKE
Ochii şl stresul [V I eozeelandezii au pornit o campanie ca filoscfia Jedi
• Ljh artico! din I \ l să fie recunoscută ca religie şi cavalerii cu acelaşi
OEMH Journal din nume, recunoscuţi drept sfinţi. Campania este fireşte o
Italie, spune câ de farsa, şi urmăreşte sa dovedească puterea de convin­
fapt nu moni­ gere şi de t r a n s m i t e r e a ideilor prin e-mail. Conform
toarele s u n t de ziarului Financial Times, e-mailul răspândit de f a r s o r i
vină pentru că t e afirmă că în cazul în care 8 0 0 C de oameni completează
ustură ochii ci formularul, oficialităţile vor fi f o r ţ a t e să recunoască reli­
stresui. Un t e s t gia Jedi. Detalii: www.finacialtimes.com
:făcut pe 2 0 0 de
ilucrâtori bancari
din Milano a arătat
că doar cei care T r a f i c u l p e N a p s t e r a s c ă z u t c u 6 0 %
aveau probleme la Ă Jt

serviciu se PIRATERIA MUZICALĂ NĂPĂSTUITĂ


plângeau de dureri
de cap. Cei care
erau mulţumiţi şi
L a s c u r t t i m p după
instalarea f i l t r e l o r ce
blochează accesul la
rămânând fără răspuns,
dar cele ce foloseau
numele "Madona" sau
fericiţi nu aveau tfetrc Fiashl ____
fişierele p r o t e j a t e de "Maddona" fiind încu­ W
hnjt
n u
ndefl«
et
nerivt-r#&
. , cown : •----te
vmtrtal. ACT. T>T*
probleme. copyright, t r a f i c u l a nunate de succes. Firma wsmw. 6»*S. f
Hapflet ÎJJ BW W
Elw».rrtnaSory
o
ro c a
ng «rms*fffirt
ărea
wevt so
» oowig rtrorigw «e n e »
net t-i::-- * cunrctyrocWemg*i tiTcrt y w
www.emhj.it scăzut la doar o t r e i m e A i m s t e r a c r e a t progra­
din volumul de date mul PiG Encoder, care rost* youf wi «artf
Un ctick cultura! t r a n s f e r a t iniţial, 'ocolea" filtrele, t r a n s ­ Th* »iWf Wlytt MU* l #TT«r*rLt*rtW OCT WVOLVtO.
Cele mai bune raportează Webnoize, o formând Britney Spears
colecţii de artă, companie de monito­ în ritneyB pearsS, dar a
tto hivi ÎI- * powtr tg Kt«p m**h*fing
t e a t r e l e şi locurile rizări online. Se pare f o s t obligată prin ordin
istorice din Marea însă că utilizatorii au judecătoresc să renunţe î n t r e N a p s t e r şi de melodii cu copyright
Britanie vor căpăta găsit metode de a păcăli la distribuirea s o f t w a r e -
- Gracenote, o companie ul plătit.
echivalente pe web s i s t e m u l , căutările t e r ­ ului. Ultimele ş t i r i ce deţine o bază de date Detalii:
În cadrul proiectu­ menului "Madonna" anunţă o viitoare fuziune online cu peste un milion www. nspster. corn
lui Culture Online.
Guvernul a acordat
•o sumă de 5 milios- E-mall-ul şi sexul v i r t u a l Viermi, viruşi şi a l t e
ne de lire şi
.

urmează să susţină
CINE POATE REZISTA FĂRĂ ELE? f r u m o a s e nabadai
proiectui cu 1 0 0 D i j i! 11 f I i y$r o a n grup CE N E M A I ATACĂ C A L C U L A T O R U L
u de psi­
ti'i

de milioane de fire.
www.cultureon- hologi din p ^ a c ă credeaţi că nu ş t e r s e , iar virusul scrie
line.com Munchen au L J s e poate mai rău un fişier t e x t cu

făcut un decât nevasta mesajul 'You think you


Mir pe I n t e r n e t experiment dezbrăcată, iată că e s t e are God, but you are
Ultima călătorie a pe 5 0 0 0 de posibil. După iritanţii only a piece of shit".
staţiei orbitale Mir cupluri l a viruşi Anna Kournikova Virusul e s t e semnat de
către Pământ a distanţă", şi Naked Wife, experţii un s c r i i t o r de viruşi din
•putut fi urmărită în care s-au de la Kaspersky Labs, Malmo, Suedia.
direct pe fnternet. cunoscut în cei care produc Detalii:
A avut loc o aflu¬ chat room- Antiviral Toolkit Pro, www. kasperskylabs. corn
enţă f o a r t e mare uri sau în anunţă apariţia unui
de vizitatori, a t e r i ­ alte locuri pe virus de e-mail şi mai
zarea Mir-ului fiind I n t e r n e t şi au puternic. "Magistr"
socotită cel mai ajuns la con­ foloseşte mai multe
important eveni­ cluzia că metode p e n t r u a păcăli
ment celest după d e s t i n a t a r i i , inclusiv
a c e s t e relaţii nu ar putea supravieţui fără sex vir­
căderea m e t e o r i t u ­ autoreproducerea sub
tual. Termenul de virtual nu se referă la nişte
l u i Tunguska care a formă de e-mail-uri
apanaje mecanico-electronice c o n e c t a t e la
lovit acum câteva pline de cuvinte
I n t e r n e t , ci la schimbul de telefoane şi e-mail-uri
milioane de ani aleatoare- Efectul de
• • cu t e n t ă sexuală explicită î n t r e parteneri. Studiul
Siberia. a f o s t publicat în versiunea germană a revistei bază: t o a t e fişierele de
www. mirreentry. corn Glamour Detalii: www.onlinepsyche.com pe hard-disk s u n t
p l o r e r
@ @@@

L i n k ' D ' p e d i a
E i i t e - u r i l e c i t i t o r u l u i
http /Avww..,
: Luna aceasta am pus laolaltă link-uri cu şi despre
maşini. Maşinile s u n t unul dintre cele mai impor­

rmra. clevenjbjects. corn partal.cyberarrny.izDm t a n t e şi d i s p u t a t e subiecte de discuţie p e n t r u


bărbaţi, imediat după femei, şi, din punctul n o s t r u
Sugestia ne-a venit de la Dan La propunerea lui aVAtaRu, de de vedere, cu siguranţă înainte de fotbal şi politică.
Ruşanu, probabil un membru cu pe forumul XtremPC. iată Aşa deci dacă vreţi să vă năvălească adrenalina în
vechi ş t a t e de plată. Nu ş t i m a cîteva cuvinte despre vine, a s c u l t a ţ i sunetul motorului la
cui a f o s t îdeea de a înfiinţa www. cyberarmy. corn. http://www.porsche.com/english/911/models/gt2/
s i t e - u l , însă e s t e un exemplu Organizaţia, cu peste 3 0 . 0 0 0 sounds/default.htm. Satisfacţie garantată.
p e r f e c t de lucru care se de membri tdupă spusele lor]
conţine pe sine însuşi, dacă luptă p e n t r u l i b e r t a t e a de • http://www.rollsroyceandbentley.co.uk/
înţelegeţi ce vreau să spun, exprimare şi împotriva oprimări bentley/index. h t m l
Asociaţia Română a pe Internet. Un soi de Robin • http://www.fantasycars.com
Frecâtorilor de Mentă ilus­ Hood's Marrymen din timpurile • http://www.jaguar.com
trează asociaţia non-profit şi n o a s t r e , aceştia s u n t î m p o t r i ­ • http://www.mclaren.com
non-scop tipică, privită se pare va pedofiliei şi proiectului • http://www.nissandriven.com
cu bunăvoinţă de opinia publică, Echelon, dar a c e s t lucru nu-i • http://www.lancia.com
având în vedere numărul mare împiedică să mai hack-uiască • http://www.bmw.com
de membri: peste 2 3 de mi­ nişte s i t e - u r i din cînd în cînd. • http://www.buick.com
lioane. Ne-a plăcut reîntâlnirea • a pe site-ul lor p u t e ţ i surfa • http://www.audi.com
cu mult iubita eroare 4 0 4 ; ce anonim, p u t e ţ i t r a d u c e t e x t e , • http://www.astanmartin.com
păcat că ideea nu e s t e origi­ p u t e ţ i da comanda whois şi • http://www.fantasycars.com
nală. Umorul site-ului e s t e , multe altele. Mai pe larg • http;//www, v c k s w a g e n . corn
având în vedere publicul ţintă, despre această organizaţie şi • http://www.4adodge.com
f o a r t e evident. Râdeţi, voi chiar despre proiectul Echelon. • http://www.hummer.com
râdeţi, dar nu-i de râs... în numărul următor. • http://www.chevroieteurope.com/homepage/
english/frame_gb_en.htm
• http://www.oldsmobile.com
• http://www.pontiac.com
• http://www.geocities.com/MotorCity/Downs/4582
n- •• r' n r
• http://www.saab.com/index_live.html
•Ud • L. - di .-^VTT; nrîVIT-iEJ!—I k r ^4
H - - * F**4»tl » Uf


• • - - - - "™ ri
• http://www.opei.com/
• • " l-*r- •• _1 _
- •-
—41-
• J
__r-i r _i —-
uH-4'iVPfl I

• http://autos.yahoo.com
fnkSfâ— ŞESE - M • i • i

hrbfi.-
• http://www.supercars.net
• http://www.geocities.com/motorcity/
-*-rK • •

speedway/7737/
• http://www.babez.de/
• www.wenet.net/-donc/ads/

¥¥!W«sscos
Media & Publicitate

- dosare presa
- analize comparative
- buletine informative

Sos, l a n c u l u i , n r . 8 , b l . I I 4 A , a p . 2 9 , B u c u r e ş t i
Tel. 2 5 0 . 5 3 . 7 2 ; tel/fax: 6 5 3 . 6 5 . 6 9
E-maii: raimcdia(« isp.acorp.ro , -

o
nten •
1
1

M e d i c i n a fără p r o f e s o r
http://www.merckhornEGditian.cam 5 *C_ W^l« IWW^-Irf-rtP
I mm m w* I k
—II UH- T «FJChaptţf«
Dacă vă e frică de injecţii sau nu vreţi să daţi t r a t a . Cu t o a t e acestea, în unele cazuri nu t Mi J ifiH r»/P^4--;n ^
•• -
ptocon la doctor, p u t e ţ i încerca varianta e s t e recomandat să acţionaţi fără s f a t u l ~4 ^ + rTH
online a celebrului manual de medicină medicului. Cu o t r a d i ţ i e de 1 0 0 de ani şi ll If-VrllJtH
1
Merck în două f o r m a t e , unul mai vechi, t e x t articole scrise de 2 0 0 de experţi în domeni­ *—* Hta> pn wmt - hfr* p« HfeţijWI RHPM * I * J d
only şi unul mai nou, i n t e r a c t i v , cu animaţii, ile respective, manualul Merk este cea mai i™ • *# «T 1*1. PA>H ***** Fi 1*44 fbh ri—«ri fhmt r——r.— i^t^tvfr
sunete şi imagini din beişug. Fiecare boală bună soluţie de autodiagnoză şi homeopatie,
este descrisă pe baza simptomelor şi s u n t singurul lucru care îl poate depăşi fiind o F k-
T" - -| J >
J • I •* ->- # ^ - mvpm M^ţ " ' • " J «taJ M
1-
M
h HVfk W K

recomandate mai multe metode de a o vizită la doctor. | r^+JF^ y t-rf-'^fc F^^ri*! *»^*Br#li F*d LfÂ. Cfe1"14frtfUT
AfcU Lif^ £*_' T IJ^-^/r ^ -rTOTCaV
H

^.t^-mw^ m^m
1 -tw PWKMJ
*TVHjtaJ
r^4. «.aii»iii- J«- J

n s u l t ă cu s t i l şi e l e g a n ţ ă
^corsinet.cairVbraincandy/ir
Ţi s-a î n t â m p l a t vreodată să ai nevoie de o a fel de inutil ca un cioc de cauciuc p e n t r u
ironie ucigătoare, de o insultă care să o ciocănitaare", "Eşti aşa de scund î n c â t aflii
u s t u r e , de o injurie care să îţi îngenuncheze ultimul când începe să plouă", sau 'Când
duşmanii, t o t u l fără să fii considerat m i t o ­ mori, lasă-ţi creierul oamenilor de ştiinţă.
can? La adresa de mai sus găsiţi o replică pe Am auzit că vor să obţină vidul perfect.". Tot
măsura oricărui adversar, gata de a fi arun­ pe www.corsinet.com/braincandy puteţi găsi
cată nonşalant î n t r - o discuţie pe mIRC sau o colecţie de c i t a t e p o t r i v i t e p e n t r u ocazii şi
1 introdusă î n t r - u n post de pe forum, Ex: "Eşti duzini de iocuri de cuvinte i n t e r e s a n t e .

9 "In T * • '
P ă s ă r i l e , c â n d se d u c , u n ' s e d u c ?
II

http://www.geodties.carrY^
TABLE OF CONTENTS
De când se nasc şi până îşi dau obştescul stupide, gen "Ouăle de ciocolată s u n t ouate
sfârşit, oamenii îşi pun t o t felul de întrebări de găini de ciocolată?" la întrebări filozofico- • Umbrei HTK
mai mult sau mai puţin t â m p i t e , al căror amuzante gen "Doar pentru că nimeni nu se 4 r«**
răspuns e s t e e x t r e m de inutil p e n t r u pro­ plânge, asta nu înseamnă că paraşutele 4 Zi
A» *****
gresul umanităţii în general. Cineva a avut s u n t p e r f e c t e , nu-i aşa?". Cacă vă simţiţi în * «**

ideea de a aduna laolaltă peste 6 0 0 0 de s t a r e , puteţi chiar să propuneţi întrebări •

astfel de î n t r e b ă r i , organizate pe c a t e g o r i i , celor care au în grijă site-ul. Dar cu greu se m &l-tfL


gama variind de la interogaţii copilăreşti- pot imagina unele noi sau mai stupide... * Tvw

Şi a r t a se î n v a ţ ă
http://www.phang.cam/tutorials

A c e s t site găzduieşte o duzină d i n t r e cele metalic-strălucitoare. Şi ca să citez un eseu


mai bune t u t o r i a l e de Photoshop pe care le- la care am ajuns p r i n t r - u n link din pagină, nu
am c i t i t până acum: de la cum să desenezi o există designer care să nu fi f u r a t o idee sau
sferă cu reflexia mediului înconjurător de să un procedeu de la cei mai pricepuţi ca el.
pară făcută î n t r - u n program de grafică 3 0 , Aşa că nu vă ruşinaţi să plagiaţi, p e n t r u că
la cum să realizezi litere şi obiecte d i n t r - u n plagiatura este mama învăţăturii şi mulţi o
plastic lucios care arată e x t r e m de bine şi practică fără pic de ruşine în a c e s t domeniu
de la litere cu margini neregulate la cabluri în zilele n o a s t r e ,

T r a g e apa la ieşire
h t t p //www, toi fetm U 5 p u m . cam
:

Dacă vrei să afli mai multe despre locul în p a r t e , p e n t r u că aici nu e s t e vorba de aşa
care îţi petreci 5 % din viaţă, vizitează a c e s t ceva. Animale şi t o a l e t e , sunete de t o a l e t e ,
site. Aici vei găsi fotografii ale celebrităţilor vederi cu t o a l e t e , t o a l e t e high-tech, nimic
surprinse pe vine [Jenny M c C a r t h y şi Peta nu este lăsat pe dinafară în acest muzeu
Wilson p r i n t r e cele mai de seamă] sau dedicat unui neobişnuit idol din porţelan.
oameni comuni în diverse i p o s t a z e în Poate părea o obsesie, dar este inofensivă,
t o a l e t e mai mult sau mai puţin publice. Dacă ba chiar amuzantă. Aşa că vizitaţi s i t e - u l , şi
vreţi pornografie, trebuie să căutaţi în alte a final, nu uitaţi să t r a g e ţ i apa.

11
* * G
1
1

Black Mail
•bour b" ar k J

A n d r e e a Chifan: Nu credeam că sufletul îmi va mai fi vreodată atins de calda suflare a


vorbelor tale, nu credeam că degetele îmi vor mai atinge vreodată o
epistolă pe care tu ai aşternut-o. Dorul de tine mi-a ţinut sufletul
strâns şi mintea învolburată până în momentul în care un mutant cu
un ochi, cred că era unul din slujitorii tăi docili, a intrat pe uşa
redacţiei, s-a tăvălit de 3 ori şi a încercat cu disperare să-mi sărute
piciorul...

Andrei M o t r e s c u omoplat - o să-l pur şi simplu de el - poţi dresa pe Dragoş să ţi-i


recunoască el şi va şti ce e folosi în acest scop aducă până la usă, iar de
• r a g â Andreea, , de făcut. Cât despre toporişka pe care ţ i - a m acolo să-i iei t u ca şi cum
lartă-mă, t e rog. că nu Dragoş, dacă îndrăzneşte dăruit-o la plecare. Mare chiar ai f o s t până la
ţ i - a m mai s c r i s şi că o fac să t e înghesuie vreodată la grijă - este f o a r t e impor­ patiserie. Te gândeşti t u ,
acum cu a t â t a grabă - dar perete, ucide-!. Poţi da t a n t să-l loveşti; Tocmai am s i m ţ i t o
de când ai plecat, lucrurile apoi vina pe motanul 1. neapărat în cap şi 2. zdruncinătură. Cred că au
s-au înrăutăţit cu mult băbuţei de la p a r t e r - neapărat exact la tâmplă. reuşit să distrugă poarta.
aici. şi nici unul d i n t r e noi nimeni nu va suspecta Dacă ţi-e frică să nu ratezi, Danzing a j u r a t că o să-mi
nu mai e aşa sigur dacă nimic. Ai t e rog mare grijă poţi recurge la următorul scoată inima din piept cât
dimineaţa următoare îl va cu Daniel - sub aparentul şiretlic. Dimineaţa, când t e încă mai trăiesc; ce-i
mai prinde liber sau îi va lui calm se ascund multă t r e z e ş t i şi după ce săruţi drept, eu am făcut acelaşi
găsi încătuşat, t â r â t în furie şi energie - fă în aşa porumbelul care t r e c e în lucru. Nu va îndrăzni să
urma convoiului armatei lui fel î n c â t , dacă e să izbuc­ fiecare seară deasupra accepte un duel c i n s t i t ,
Danzing. După cum bine nească vreodată, să nu fii cetăţii n o a s t r e , dă-te cu ştie că l-aş ucide înainte
ştii, dwarfii ne-au t r ă d a t şi t u ţ i n t a . Poţi eventual un ruj mai s t r i d e n t , apoi, să-mi vadă prima picătură
au r u p t alianţa - fără încerca să inviţi diverşi c i t i ­ ajunsă la redacţie, pupă-l de sânge.
armele şi ajutorul lor, t o r i inadecvaţi şi să îi pe Camil de salut exact în
Singura şansă este să
înfrângerea noastră e s t e pasezi subtil, pe diverse moalele capului, acolo unde
ne r e t r a g e m supravieţui­
doar o chestiune de timp. frecvenţe. Una d i n t r e ele vel vedea că se zbate o
torii prin tunelul s e c r e t ,
Ieri au lovit primele săgeţi se va adeveri cu siguranţă venă. Urma lăsată de
sper doar că ei n-au aflat
în poarta cetăţii, astăzi cea sensibilă - vei a s i s t a buzele tale ar t r e b u i să se
încă de el. Tot pe acolo îţi
orcii deja ciopârţesc la ea atunci la un spectacol vadă suficient t i m p şi să-ţi
voi t r i m i t e , p r i n t r - u n om,
cu topoare. Dar să lăsăm t r i s t , dar frumos - s-ar dea o indicaţie destul de
această scrisoare - nu-ţi
a s t a . . . îmi scrii că ţi-e putea să merite. Odată exactă asupra locului unde
fie teamă, e un sclav de
greu, că nu poţi să dormi punctul sensibil d e t e c t a t , ar t r e b u i să loveşti.
încredere, care m-a a j u t a t
noaptea, şi că nu crezi că o foloseşte-l în avantajul tău
A doua soluţie ar fi să-l de nenumărate ori. l-am
să rezişti acolo... Andreea, - supune-l pe Dragoş la
minţi pe Minei şi să-i spui promis că dacă reuşeşte în
ştii bine de ce a t r e b u i t să perversiuni inimaginabile
ca ăăă... Camil t e - a violat. misiunea a s t a , îl voi eli­
facem asta. Crezi că mie alături de joystick-ul cu
Este o soluţie disperată şi bera, deşi urma s-o fac
nu mi-ar fi plăcut să rămâi feedback sau forţează-l pe
cumva sadică, p e n t r u că oricum. Sper doar că n-o
aici, să ne batem s p a t e - n Tomcat să-l sărute în u r e ­
Minei, suflet simplu, dar să păţească nimic - ultima
spate, ca altădată, să t e che pe Minei to să fie
onorabil, î! va omorî pe dată când ţ i - a m mai s c r i s ,
pot vedea în fiecare clipă, i n t e r e s a n t şi, în plus, o
Camil cum n-ai ft c r e z u t că am pierdut cinci oameni.
să t e ştiu aproape? Dar să-i facă plăcere şi lui
poate fi ucis cineva (dacă Nu-mi vine să cred că orcii
mi-e mai uşor să t e ştiu în Minei). Profit de această
poţi, ia-ţi zi liberă atunci). au p u t u t să măcelărescă
siguranţă, acolo, decât să ocazie ca să-ţi recomand
Personal, cred t o t u ş i că patru sclavi fără nici un
trăiesc cu frica că t e pot să nu precupeţeşti nici un
n-ar t r e b u i să recurgi la însemn de p r o p r i e t a t e pe
pierde în orice moment, e f o r t pentru a ţi-l apropia
metoda asta. ei Cal cincilea s-a înecat cu
aici. E mai bine aşa. pe copilul acesta - vei
o bucată de gutuie,
Oricum, nu eşti singură. înţelege şi singură mai Cea de-a t r e i a posibili­
t â m p i t u l , şi nu l-am mai
Minei mi-e veche t â r z i u de ce). t a t e ar fi să-ţi accepţi pur
p u t u t salva]. Oricum ar fi,
cunoştinţă - i-am c r u ţ a t şi simplu s o a r t a şi să faci
îţi mulţumesc p e n t r u
viaţa odată, aşa că mi-o Cât despre "incidentul aşa cum îţi cere Camil,
şuviţele de păr pe care mi
datorează. Mâine, când o Camil" de care-mi adică să alergi în fiecare
le-ai t r i m i s - l-am pus pe
să-l vezi din nou, arată-i povesteşti, în ceea ce mă dimineaţă după covrigi
mag să mi le încapsuleze
însemnul pe care-l ai sub priveşte, văd t r e i posibile braşoveni p e n t r u întreaga
î n t r - o brăţară de argint pe
soluţii. Prima ar fi să scapi redacţie- Eventual, îl poţi

1
care n-o mai s c o t de la mână - siguranţă dacă e s t e servil sau
el spune câ, dintr-o dată, brăţara doar f e t i ş i s t ) şi în final a m u r i t
a căpătat proprietăţi s t r a n i i şi că din cauza pumnalului al cărui TOU
mă fereşte de rău, dar cred că mâner se vedea că îi iese din
mi-o spune din bunătate. Iţi ceafă. Cel mai greu a f o s t să-i De ce în numărul t r e c u t nu aţi prezen­
t r i m i t şi eu o fiolă cu sângele iau scrisoarea din pumnul t a t Half Life Gunman şi aţi p r e z e n t a t
care mi s-a s c u r s din uttima încleştat pe care şi-[ vârâse pen­ Ophtalming Force? Unde se găseşte de
rană de katana - ai grijă de ea, o t r u siguranţă în pantaloni. cumpărat Ophtalming Force-ul, eu nu
să t e ajute. Ţine-o în mână când Efortul mi-a f o s t însă răsplătit l-am găsit nicăieri! Ce alte moduri de
eşti aproape de cineva - dacă are de vederea cuvintelor tale. single player s u n t în afară de: Half
intenţii bune, şi mi-a f o s t vreo­ Am v r u t mereu să t e î n t r e b Life. Half Life-Opposing Force, Half
dată amic, se va încălzi şi vei şti şi, în gând, o voi face şi acum. Life Gunman. Half Life Ophtalming
că poţi avea încredere în el. Nu • e ce nu ai apelat niciodată la Force, Half Life They Hunger, Half Life
încerca niciodată să o ţii la piept licurici p e n t r u a t e susţine? Dark S t a r ? Cam a t â t !
- o să t e frigi. Este d r e p t că mereu te-ai s i m ţ i t Bye!
Trebuie să plec, t o a t ă garda complexat că ei s u n t mai "lumi­
e în cameră acum şi orcii se bat naţi", dar ţ i - a m r e p e t a t şi îţi Ne pare rău că nu ai găsit Ophtalming
la doar două coridoare de aici. repet că motivul e s t e natura lor Force. A c e s t add-an a început să fie
Dacă nu-ţi mai s c r i u , înseamnă şi nu faptul că au s t u d i a t mai d i s t r i b u i t r e c e n t g r a t u i t . îl poţi găsi în
că am m u r i t - ai grijă de tine mult ca tine. Mai mult, ai piaţa Obor. în fiecare weekend. Este
atunci - e t o t ce t e rog. Uită de r e n u n ţ a t la arici p e n t r u că un domn mustăcios care îl vinde, ime­
mine şi de t o t ce s-a întâmplat înţepau mai bine ca t i n e [nicio­ diat lîngă tarabele cu iepuri. Te duci la
î n t r e noi - e s t e ultima mea ' dată nu m-ai c r e z u t că ei nu el şi î n t r e b i de "condorul îndărătnic". El
dorinţă ca t u să-ţi găseşti pe vorbesc, dar t o t u ş i înţeapă) şi la va înţelege parola şi îţi va da add-on-ul
cineva care să t e iubescă, aşa, girafe p e n t r u că aveai impresia şi încă 2 CD-urî bonus pe care nici noi
cu cuvintele lui, şi să fii măcar că t e dau în gât t o t timpul. nu ş t i m ce se află.
puţin fericită alături de el. Dacă Trebuia să ţii minte că aliaţii cei
scap, t e voi găsi, orice s-ar mai buni s u n t cei cu care ai
Florin Niculescu
întâmpla. Pupă-I pe Minei din i n t e r e s e comune şi nu aceia care
partea mea. Spune-i lui Adrian t e m p o r a r s-au ascuns sub
masca unor aliaţi p e n t r u a Să ştii că nu îţi scriu despre revistă,
că iubita lui, Deyder, e alături de
căpăta favoruri ulterior inutile. că am impresia că e destul de bună şi
mine, am avut grijă să nu
aceia care se plâng să înţeleagă că de
păţească nimic şi voi face t o t Câteva f r a g m e n t e mă abia a venit lliescu la p u t e r e şi t r e ­
ce-mi stă în puteri s-o apăr până nelămuresc însă în epistola t a . burile or să se schimbe (să sperăm...],
ajungem în port. De acolo i-o Ultima dată ştiam că scrii mai ci îţi scriu ca să t e î n t r e b ce mai faci
t r i m i t prin nişte prieteni c o n t r a ­ repede, dar văd că v â r s t a ţi-a cum o mai duci : ) ce zici acum că s-au
r
bandişti. Zorile fie cu tine. luat-o înainte p e n t r u că orcii deschis t e r a s e l e astea poate ne î n t â l ­
P.S. Am u i t a t să-ţi spun ceva băteau la poartă cînd ai început nim şi ieşim în oraş la o terasă. Tot cu
f o a r t e i m p o r t a n t . Orice ai face, să s c r i i , dar au ajuns în c o r i ­ ocazia asta felicit revista că a făcut o
nu t e apropia de t e h n o r e d a c t o r doare după 2 0 de rânduri. Voi achiziţie aşa de "bună" ca tine.
- există o vrajă veche legată de ţine cont de sfaturile t a l e , deşi Dacă alea alea. scrie-mi şi mie, de fapt
a s t a şi oricine în A
"%&S@)*# numele p r o n u n ţ a t e de tine îmi ce mama dreq scrie-mi oricum!
s u n t t o t a l necunoscute. Am
Iubite Andrei, auzit că aceşti oameni au l u c r a t
Ce simpatic eşti t u , dragă Florin. Pot
Nu credeam că sufletul îmi va pe vremuri aici, însă ei erau
să fac un mic rezumat al scrisorii
mai fi vreodată atins de calda muncitori î n t r - o mină de cărbune
tale? "Revista e destul de bună, hai să
suflare a vorbelor tale, nu c r e ­ amplasată pe sediul actualei
ieşim, ce bună eşti, scrie-mi". Nu ştiu
deam că degetele îmi vor mai n o a s t r e redacţii, iar numele lor
de ce, dar parcă scrisoarea t a nu
atinge vreodată o epistolă pe doar semănau cu cele spuse de
emană a t â t a s i n c e r i t a t e pe c â t mi-aş
care t u ai a ş t e r n u t - o . Dorul de t i n e : Duanial, Andriane, Clamiol,
dori. Sincer însă, aş fi t r e c u t peste
t i n e mi-a ţ i n u t sufletul s t r â n s şi Nimurel, Droagons şi Toamchyet.
a s t a şi t e - a ş fi s u n a t , dar nu ai t r e c u t
mintea învolburată până în Nu înţeleg cum ai ş t i u t de aces­
şi numărul de telefon. în concluzie, t e
momentul în care un m u t a n t cu t e lucruri apuse cu s u t e de ani
voi ruga de acum, şi pe t i n e , şi pe
un ochi, cred că era unul din s l u ­ în urmă şi cum destinul t e - a
ceilalţi c i t i t o r i care îmi scriu altfel de
jitorii tăi docili, a i n t r a t pe uşa adus din nou lângă mine. Mai
s c r i s o r i să t r i m i t ă pe lângă scrisoare
redacţiei, s-a tăvălit de 3 ori, a ales că atunci când am vorbit
sau e-mail şi poze b u s t cu ei, p e n t r u a
î n c e r c a t cu disperare să-mi ultima oară cu t i n e mai erau 3 0 0
vedea şi eu la ce mă expun dacă voi
sărute piciorul (nu am ş t i u t cu de ani până la primuf mileniu.
suna la numerele pe care le voi primi.
NDNAME Micuţu - Ploieşti
ată o idee genială a celor de acolo de la voi
Ce upgrade îmi 01:57 - mă apuc de : "BLACK MAIL FEMININ" O t r a n s f o r m a r e
recomandaţi la programul învăţat;
majoră! Sincer, nu aş vrea să fie încă o
meu zilnic ? 01:58 - t e r m i n de învăţat farsă sau, mă rog, o glumă "nevinovată" de
0 7 : 5 0 - mă t r e z e s c kior de 01:59 - s c o t degetele din t r a v e s t i r e a personajelor masculine XPC (de
somn; • priză;
t i p "Daniela Red"]. Ceilalţi membri ai
0 7 : 5 1 - mă mai culc puţin; 02:00 - mă culc. redacţiei probabil s-au căsătorit ca să
0 7 : 5 2 - mă t r e z e s c din mărească suprapopularea planetei, sau ce
nou. mai puţin chior de NONAME! Trebuie să pui s-a î n t â m p l a t cu ei? Ideea de XPC feminin
somn; ordine tn viaţa ta. Ce fel de mă încântă, mă fascinează, fetele care fac
0 7 : 5 3 - mă uit la ceasul de bărbat eşti tu? Citind altceva în faţa calculatorului decât buzele
pe perete să văd cât e cea­ scrisoarea ta, aş zice că cu ruj cu monitorul închis! Am t o t u ş i şi
sul; eşti un voyeur, nu un nişte întrebări care nu ţin [aparent] de cal­
0 7 : 5 4 - c o n s t a t că m-am bărbat adevărat. Aşa, pe culator şi anume :
t r e z i t prea t â r z i u şi nu mai ansamblu, semne de mas­
1] Poţi să mă t o r n i î n t r - u n pahar cu apă?
am t i m p să mănânc; culinitate dai, nu prea
[HOLQGRAF - Să nu-mi iei niciodată
0 7 : 5 5 - mă îmbrac şi plec mănânci dimineaţă, bagi
dragostea).
la liceu; pe drum - văd degetele în priză, bei apă -
2) Ce faci când vrei să t e sinucizi? [Te arun­
aceeaşi oameni în fiecare astea sunt semnele unui
ci de pe tocuri?)
zi: o babă vopsită roz în mascul în devenire. Dar cu
3) tn melodia lui ASIA - "Să-mi dai zilele
cap încălţată cu pantofi băbuţa aceea cu Nike în
înapoi" ce o fi u i t a t gagiu' Tn d o r m i t o r ?
s p o r t Nike, un mustăcios picioare ce faci? O laşi să
ras în cap care fumează la treacă pur şi simplu? Nu o
1) Nu, dar cu siguranţă ţr-aş putea turna
greu, o oxygenată care-şi loveşti, nu îi pui o mică
un pahar cu apă în singura seară pe care ţ i -
plimbă pekinezu' şchiop de piedică în semn de atenţie?
ai reaminti-o cu singuranţă: cea pe care am
un picior; Cu pekinezul şchiop sper că
putea-o petrece împreună.
0 8 : 1 0 - ajung la liceu; o spui ca o laudă, da? Sper
că din cauza ta a devenit 2) Nu, sinucidere curată ar fi să încerc să
aici... t r e b u r i l e s u n t conving un bărbat să discute altceva decît
nasoale: se poate observa şchiop, chiar dacă din vina
ta mai are încă 3 picioare bere, fotbal şi mîncat seminţe. Bine, pentru
o alternanţă î n t r e note tine băut Fanta, jucat pe calculator, iar
proaste şt note f o a r t e întregi. Gândindu-mă la
Lizuca, tot ce pot să-ţi seminţele rămîn universal valabile.
proaste;
urez este poftă bună, 3] Părerea mea pur feminină este că gagiul
1 4 : 0 0 - plec de la liceu t o t din poveste şi-a uitat, pentru scurt timp,
Gîndeşte-te doar ce
a t â t de p r o s t pe cât eram dar cît se poate de eficient şi de util pen­
fragedă trebuie să fie [ştii
înainte să vin; tru el, toate inhibiţiile.
cât se agită pisicile] şi
1 4 : 1 5 - ajung acasă m o r t
pofta îţi va veni imediat. O
de foame;
singură modificare mai e
1 4 : 1 6 - nu găsesc mân­
nevoie de final. Unde sunt
care în frigider;
site-urile porno? Văd e¬
1 4 : 1 7 - bag degetele în
mail, văd mire... dar atât? •

priză; Dan Şerbănescu


Te rog. orice mascul tre­
14:18 - mănânc mâncarea
buie să îşi cultive plăcerile
Lizucii Cbirmaneza albă]; Hey yo! Dear redacţie, we want Mr. Sun
şi mai ales dorinţele, Dacă
14:19 - beau apă; back at t h e BlackMail[R]| Rubrica chiar ca
reuşeşti să rezolvi toate
14:20 - dau drumul la şi-a pierdut din aciditate,.. Era singura
aceste probleme cred că
k6-2; rubrică care îmi plăcea. Aţi d i s t r u s - o şi
vei avea un program optim.
1 4 : 2 1 - joc q3a; p'asta!
2 2 : 2 2 - 2 3 : 2 3 - reuşesc să
mă bag pe net, după s u t e Rawl Dănuţ, dacă nu are cine să îţi spună cât de
de dial-uri şi mii de fire de psjdisfjbfgvhxfcbv dhbvfxjhvgfbsd singur şi de trist eşti, sau nimeni să
păr smulse din cap; apoi - jbfh sjgfsfvggsv dyvf shdvf dvfbjs observe în cazul în care tu mâine ai fugi pe
mIRC; bvfsjdygf lună, nu trebuie să te îngrijorezi. La fel cum
2 3 : 0 0 - t r i m i t blackmails la nu trebuie să te îngrijorezi nici că Mr, Sun
x t r e m p c ; apoi - mIRC; Nu, nu cred. Deşi... cine ştie? a dispărut. Asta deoarece este foarte uşor
0 1 : 5 6 - îmi aduc aminte că Poate numărul viitor Sau să se remarce frustrarea, tristeţea şi lipsa
trebuie să învăţ... poate nu. de suflet din comportarea ta.
n t e r

Alex Popovici Merius Onix


Dragă And... redacţie XPC, bucureşteană seara t â r z i u , uitat însă un alt posibil
• r a g ă Andreea,
vă citesc apariţia încă de beat criţă, sărbătorind sin­ titlu care ar fi "unii ne
Poate t u eşti în s t a r e să îmi
la primul număr PCGaming. gur răspunsurile pe şleau scriu fără motiv şi nu ştim
răspunzi la următoarea î n t r e ­
Am şi eu o mică sugestie, date de el la BMail. date ce să le răspundem", sau
bare: de ce ultimul număr
dacă se poate. Mai variaţi de el naivilor care îi scriu "oameni ciudaţi cu idei ciu­
XtremPC este mereu mai slab
şi voi numele rubricii Black cu patimă. Mi ţi l-au date ne scriu făcând
ca predecesorul său? La 11
Mail cu altele care au burduşit de au scos untul observaţii bizare . Aceste
început revista era bunicică,
acelaşi înţeles la voi, cum din el, l-au t r a s de pâr 2 posibile titluri mi-au
acum e sub orice critică.
ar fi: "o ţinem pe-a noas­ până i l-au lăsat luuung, venit citind scrisoare ta şi
A r g u m e n t e : 1. Articolele
tră", "le ş t i m pe t o a t e " , după care t-au tăiat THE fanteziile tale privindu-l pe
despre jocuri conţin mai multe
"noi s u n t e m cei mai M e m b r u ' şi altele. Cred că fostul nostru coleg. Sigur,
date despre viaţa personală
deştepţi", "vorbiţi la pereţi, erau studenţi la medicină, ar fi fost optim pentru
[sau filosofia de viaţă] a redac­
că noi nu vă auzim" şi că. în final, au făcut o orice băiat ca după o
t o r u l u i , decât detalii despre
altele. Ar fi superb să se treabă bună U-au făcut bătaie bună să arate ca o
povestea, grafica, sunetul,
mai schimbe câte ceva, faţa]. Sunt sigur că asta fată, dar gândeşte-te că
jucabilitatea jocului respectiv.
nuuu? Sincer, eu nu-i lipsea redacţiei XPC, deja mâine, dacă ar fi aşa, când
2. Linele articole conţin umor înţeleg pe săracii c i t i t o r i prea dominată de ai ajunge la şcoală te-ar
de proastă calitate ce nu-şi care t r i m i t mail-uri la instinctele pubertăţii. bate instant colegii tăi
găseşte locul în articolul rubrica asta. Nu înţeleg Serios vorbind, diferenţa pentru a avea o nouă
respectiv, . ce vor să realizeze. Râd nr. 1 8 vs. nr. 1 6 + nr. 1 7 se colegă. Pe final, nu pot
3. CD-ul e slăbuţ în ceea ce t o ţ i de ei. Acesta trebuie vede. Cine a impus schim­ decât să mă bucur că ţie,
priveşte softul util u t i l i z a t o r u ­ să fie şi scopul rubricii. Şi barea, a f o s t băiat deştept spre deosebire de alt
lui pe care ar fi t r e b u i t că-l t o t u ş i , mă î n t r e b ce s-a [sau fată). Pa. cititor ce ne-a scris în
conţină. A c e s t e a fiind zise, î n t â m p l a t cu di. Soare. această lună, îţi place
rămân cu speranţa ca Posibil să-l fi prins nişte numărul 18 şi pe viitor voi
următorul număr să nu mă mai
Simpatice Mar...
c i t i t o r i mai x t r e m i ş t i ai face tot ce-mi stă în pu­
dezamăgească.
Ideile tale pentru numele
revistei tocmai când ieşea tere să fii satisfăcut (de
rubricii de Black Mail sunt
dintr-o bodegă revistă, evident).
r foarte interesante. Ai
Dragă Alex,
încerc cu greu să mă abţin să
nu remarc că apariţia mea în Eminescu
revistă coincide pentru tine cu
degradarea ei. Voi trece lejer Dragă X t r e m PC, recente, în schimb, are sigură că reflectă exact şi
însă peste asta, la fel cum în primul rând, s u n t e ţ i nişte filme f o a r t e complet cunoştinţele tale
probabil aş trece şi pe lângă nişte naşparlii fără pic de caraghioase [vreo 3) de la de literatură, cultură uni­
tine dacă te-aş vedea pe experienţă în ceea ce nişte jocuri naşpa, şi chiar versală, versuri şi natură.
stradă, şi voi remarca faptul priveşte jocurile şi care şi filmele astea s u n t luate Probabil antagonismul tău
11
că "argumentele tale sunt de umpleţi o biată revistă cu de pe CD-urile PC G****s, poetic te face să mi te
fapt: zeci de pagini de reclame, Şi imaginea revistei e copi­ adresezi la persoana a
1. Redactorii îşi povestesc idioţenii şi alte aberaţii. Eu ată. Aveţi 1 0 0 de rubrici treia, dar, deh, la un poet
viaţa personală. Din păcate cu am cumpărat vreo t r e i de poştă şi nu spuneţi ca tine astfel de lucruri
asta nu pot fi de acord, ţinând numere şi mi-a venit să nimic c o n s t r u c t i v în nici trebuie acceptate.
cont că povestirea vieţii mele vărs. Voi ori sunteţi orbi şi una din ele. Acuma aţi Remarc de asemenea cifra
personale sigur nu ţi-ar crea nu vedeţi ce face con­ pus-o pe tipa aia la Black 845, probabil o combinaţie
aşa mari probleme. Este? Deci curenţa, ori vă mulţumiţi Mail şi a şi început să se mioritico-iniţiatică pe care
nu e adevărat... aşa... la punc­ să fiţi a 845-a roată la ia în gură cu t o a t a lumea. ai folosit-o pentru a spune
tul 2 vai remarca doar că căruţă, care nu i n t e r e ­
1
Ce d r a c u se miră ea că ceva, prea subtil însă pen­
umorul este ceva fin şi într- sează pe nimeni. CD-ul revista e de kakao? Pare tru a fi înţeles de un muri­
adevăr cei care nu-l înţeleg pot este de t o t râsul, cu pro­ niţel cam d i s t r u s ă şi expe­ tor. Din păcate, ideea de
spune că e de proastă cali­ grame care au apărut în rienţa în domeniu - nexam scrisoare constructivă
alte reviste acum 2 luni şi cucurigu bau!! dedicată ţie ar fi să sacri­
tate. Cât despre CD, sunt
sigură că ştii ce spui pentru că cu demo-uri jucate şi cv_3m1 n3sku fici pisici şi câini comuni­
şi eu am remarcat că în loc de t o c i t e de t o a t ă lumea, ale tari noaptea la 12 sub
soft util utilizatorului pe CD se unor jocuri a căror versi­ clar de lună. Şi nu oricum,
Stimabile Eminescu,
află hard inutil utilizatorului. une full a apărut de mult, ci recitând Tn acest timp
încep prin a remarca
Nu are muzică, nici drivere poezii.
numele tău care sunt
I

T—
C83

ţ :
^llnfi>i>tf=C7o!

fi,* 1 7
^
V <>

Pe scurt 1
Compaq va folosi
Kyra d i r e c t i n H e r c u l e s
memorie DDR CU UN PREŢ BUN, KYRO PROMITE 0 A DOUA GENERAŢIE INTERESANTĂ
Compaq Compu­
r ^ ţ u p ă semieşecul cu prima
t e r s a lansat o
L / g e n e r a ţ i e de chipset-uri Kyro,
nouă serie de cal­
STMicroelectronics lansează o
culatoare numită
nouă provocare prin intermediul
Presario 7 0 0 0 z .
chipset-ului Kyro II. A c e s t a
Mondelui 7QS
foloseşte aceeaşi tehnologie
foloseşte un proce­
PowerVR Series 3 folosită şi la
s o r Athlon la
generaţia anterioară de proce­
.•1.2GHz şi memorie
soare. Procesorul nu e s t e t o t a l
DDR SDRAM.
diferit de modelul mai vechi sin­
Sistemele sunt
gurele deosebiri reale fiind viteza

recomandate superioară de funcţionare a
p e n t r u rularea chipset-ului şi 15 milioane de
1
aplicaţiilor grafice t r a n z i s t o r i faţă de 12 milioane la
şi au un preţ Kyro. Viteza mai mare a proce­
începând de ia sorului a p u t u t fi obţinută p r i n t r - o
1 3 0 0 $ ce poate micşorare a procesului de
ajunge la 2 5 0 0 $ la fabricaţie de la 0 . 2 5 microni la
configuraţiile cu 1 2 8 b i t i şi în cantităţile 16Mb, de STMicroelectronics de 1 6 6
0 . 1 8 microni. Consumul de
DVD recordabfe. 3 2 M b sau 6 4 M b . Aceasta Mhz. Următoarele implementări
energie a f o s t de asemenea
funcţionează la 175Mhz. Kyro II vor apărea de la PowerVR
www.compaq.com îmbunătăţit ca urmare în principal
Prima încorporare a acestui şi de la PowerColor, c a r a c t e r i s t i ­
a modificării procesului de fabri­
chipset aparţine firmei Hercules, cile folosite în a c e s t e cazuri fiind
închiderea fabricii caţie, acesta fiind de 4 w a t t i
versiunea Kyro II propusă fiind de asemenea destul de apropiate
TI din Santa Cruz comparativ cu cei 9 pe care îi
particularizată prin viteza chipset de recomandările s t a n d a r d ale
Până la sfârşitul disipă o placă cu chipset NVIDIA
ului de 175 Mhz [ 1 2 5 folosea chipset-ului.
anului Texas GeForce 2 GTS. Memoria supor­
prima versiune Kyro] superioară
I n s t r u m e n t s are t a t ă de Kyro II este SDR pe
j planuri săînchidâ specificaţiilor s t a n d a r d propuse Detalii: www.powevr.com
1
fabrica din Santa
Cruz care producea
chipuri folosite în L a p t o p u r i c u p r o c e s o a r e
•mai multe modele
de hard discuri; Î N SFÂRŞIT CRUSOE VA VEDEA LUMEA ZILEI
Deşi vor rămâne
6 0 0 de şomeri,
conducerea c o m ­
F irmele Caso şi Nec vor lansa în
Statele
care vor
Unite
utiliza
notebook-uri
procesoarele
în unui din cele două sisteme de
operare se va face cu ajutorul unui
buton de pe notebook. O versiune
se va folosi un acumulator f o a r t e
mic pe bază de litiu-polimer. Aceşti
acumulatori sunt alcătuiţi d i n t r - u n
paniei vrea să
Crusoe produse de T r a n s m e t a . de Fiva este deja disponibilă în gel care se poate modela după
extindă fabricile din
Notebook-urile produse de Casio Japonia dar în s t a t e l e Unite vor fi orice formă şi astfel se face o mare
H u s t o n şi Dallas. se vor numi Fiva şi vor avea insta­ vândute abia peste 2 luni. Nec va economie de spaţiu.
late simultan sistemele de operare lansa două modele cu p r e ţ u r i
Windows 2 0 0 0 şi Linux. Bootarea diferite. La notebook-ul mai scump Detalii: w w w . t r a n s m e t a . c o m

îs •

-
•diversej St I r l

Pe scurt
P e r l a d e l a Lansare Gamecube
în septembrie
A t s u o Asada, vica
A S U S LANSEAZĂ O PLACĂ PENTRU COLECŢIONAR
preşedintele c o m ­
paniei Nintendo a
F oarte populare p e n t r u cali­
t a t e lor. plăcile de bază
neagră" se evidenţiază p r i n t r - u n
PCB negru, posibilitatea de
personalizare a logo-urilor de
anunţat că
lansarea Game
CUSL2-C de la ASUS ce
folosesc socket 3 7 0 [dedicate bootare şi s u p o r t u l p e n t r u dis­ Cube se va face
procesoarelor Celeron, pozitivele p e n t r u citirea mai repede decât
Coppermine şi Cyrix] primesc o c a r t e l e l o r s m a r t card. Pentru o s-a preconizat şi
adăugire de t o p : Asus Black instalare c â t mai rapidă a plăcii aceasta va fi
Pearl. A c e a s t a versiune a în s i s t e m , în pachet e s t e disponibilă p e n t r u
CUSL2-C e s t e dedicată inclusă şi o şurubelniţă specială vânzare începând
utilizatorilor cu un s i m ţ e s t e t i c ASUS. înşurubare plăcută. cu luna septembrie
mai ridicat. Seria "Perla Detalii: w w w . a s u s . c o m . t w a acestui an.

Superconductor
din plastic

5avage devine Mobil Pace Boak Laboratoarele Bel


ale firmei Lucent
Technologies au
PRIMUL PROCESOR DE LA VIA PENTRU NOTEBOOK SI TABLETĂ făcut o descoperire
NOTEBOOK-URI GRAFICA INTR-0 BUCATĂ incredibilă prin
crearea unui m a t e ­

D upă ce au
cumpărat partea
I P aceBook produs de PaceBlade
Technology e s t e primul natebook
care poate fi folosit şi ca o tabletă
rial s u p e r c o d u c t o r
din plastic. Deşi
care se ocupa cu a c e s t a îşi pierde
grafică. Pentru un consum cât mai
plăcile video din proprietăţile de
redus de energie procesorul ales a
compania S 3 , Via UPER 128
f o s t T M 5 6 0 0 de la Transmeta iar cel s u p e r c o n d u c t o r la
va lansa un proce­
sor grafic d e s t i ­
i
AGE/MX
y grafic e s t e unul din familia Lynx produs
de Silicon Motion. Cu aceste compo­
t e m p e r a t u r i mai
mari de -232°C
nat notebook- uşurinţa cu care
nente acumulatorul poate alimenta
urilor. Via nu
notebook-ul p e n t r u 6 ore. Procesorul
urmăreşte pro­ GRAPHICS grafic poate afişa imaginea fie în mod
poate fi produs şi
p r e l u c r a t î! fac
ducerea unui
landscape p e n t r u navigare pe i n t e r n e t foarte interesant
chip grafic
sau în mod p o r t r a i t p e n t r u editarea p e n t r u producerea
care să
documentelor. C a r a c t e r i s t i c i l e tehnice calculatoarelor
poată con­
ale notebook-ului s u n t procesor quantice sau a
cura cu
BOOMHz, 4 M b memorie grafică, a l t o r dispozitive
GeForce 3 de la
1 2 3 M b SDRAM memorie s i s t e m , HDD electronice.
Nvidia sau cu ultimele produse LCD, 20Gb şi un monitor TFT de 1 2 . 1 " .
ATI ci vrea obţinerea unor suport multimonitcr, Sistemul de operare folosit e s t e
chipuri p e n t r u calculatoare AMD în NEC
accelerare Dvd, TV out. Windows ME sau Windows 2 0 0 0 şi
f o a r t e ieftine. Chipul Super Compania Nec va
Tehnologia de afişare a opţional notebook-urile pot dispune şi
Savage este în general folosi procesoarele
imaginilor pe două dispozitive de CD-RW/DVD-ROM, telecomandă sau
asemănător cu cel e x i s t e n t A M D î n t r - o serie
independente e s t e cameră digitală.
acum în plăcile de bază model de calcuiatorare
asemănătoare cu cea Dual
K M 1 3 3 şi P M 1 3 3 . Procesul care vor fi vândute
Head de la M a t r o x sau cu
tehnologic de fabricaţie a f o s t firmelor mari din
Twin View de la Nvidia şi se
micşorat de la 0 . 2 2 microni la Franţa, Italia,
numeşte Duo View. Fiind des­
0 . 1 8 microni. A c e s t lucru Olanda şi Anglia.
t i n a t calculatoarelor notebook,
duce la o scădere a preţului de Nec speră că astfel
consumul de energie p e n t r u
fabricaţie şi o c r e ş t e r e a va convinge princi­
un a s t f e l de chip e s t e f o a r t e £
frecvenţei de operare de la o palele p a t r u mari
redus, doar 1.8w sau 2w con­ o
1 0 0 M H z la 143MHz. Chipul i firme producătoare
sumul t o t a l împreună cu A
suportă maxim 6 4 M b memorie de calculatoare din
memoria. Producerea masivă a A
SDRAM pe 1 2 8 biti sau DDR A S t a t e l e Unite să
a c e s t o r chipuri va începe în A
pe 6 4 b i t i . Alte c a r a c t e r i s t i c i : includă
luna aprilie 2 0 0 1 şi va 3
AGP 4x, s u p o r t p e n t r u 3 procesoarele A M D
cuprinde 2 variante, Super 3
OpenGI, Ramdac 2 7 0 M H z , Savage Mx şi Super Savage Ix. în sistemele
s u p o r t p e n t r u 2 monitoare Detalii: www.viatech.com CD d e s t i n a t e marilor
4J

O) companii.
o p t i c ş i f i r
NOUA GENERAŢIE CORDLESS DE LA LOGITECH
ncepând cu luna aprilie un nou mouse baterie normală poate alimenta cir­
Î Logitech va fi disponibil. Evident, un cuitele mouse-ului t i m p de 3 luni.
Instalarea se face pe p o r t u l PS/2 sau pe
lucru care nu surprinde ţinînd cont de
profilul producătorului, a s t a pînă cînd USS iar softul cuprinde MouseWare şi
vorbim despre c a r a c t e r i s t i c i l e lui, drivere care permit reducerea suplimen­
Cordless MouseMan Optica! ce va c o s t a t a r a a consumului de energie. Device-ul
6 9 $ va încorpora 2 dintre tehnologiile propus de Logitech e s t e o continuare a
de succes ale prezentului; cordless şi standardului actual cordless, urmînd ca
optic. Mouseul a f o s t realizat în colabo­ produsele viitoare Logitech ce vor
rare cu firma Agilent Technologies, apărea dedicate tehnologiei Bluetooth să
inventatorii senzorului optic şi foloseşte completeze şi nu să înlocuiască s t a n ­
un chip t o t a l nou. Rezoluţia este dardele actuale.
SDOdpi, dublă fată de alte modele iar o Detalii: www.logitech.com

• • R şi Pe scurt
Urmărirea t u t u r o r MX a
pentru Intel celularelor
Legiie din S t a t e l e
Unite prevăd că a j u n s la 4 D D
MEMORIA DDRAM IA începând cu anul
LEADTEK Şl HERCULES PRINTRE PRIMII CE-L SCOT
AVANS FAŢĂ DE RIMM următor t o a t e tele
foanele mobiîe vân­

S u p o r t u l de memorie RDRAM promo­


vat de Intel pînă acum ca upgrade
exclusiv al memoriei p e n t r u plăcile cu
d u t e să dispună de
dispozitive care să
permită localizarea
chipset-urile sale pare a-şi fi găsit un lor exactă.
concurent serios în noile chipset-uri Serviciile de
Via, Un astfel de chipset e s t e încorpo­ poziţionare globală
r a t şi pe ultimul model de placă Gigabyte s u n t din ce în ce
GA-BRXB cu socket 3 7 0 . Placa celor de mai folosite şi val­
la Gigabyte poate funcţiona a t â t cu oarea lor a f o s t
memorie DDR cât şi cu memorie SDRAM evaluată la 5m!!-
PC 1 0 0 sau 1 3 3 în c a n t i t a t e maximă de iarde $ p e n t r u
4Gb. Placa dispune de 1 s l o t AGP. 1 ultimii 3 ani.
AMR, 5 PCI 4 controllere IDE A T A 1 0 0 ,
placă de sunet Creative CT5B8Q încor­
Lansare Mobile PIU
porată. Softul livrat împreună cu placa
la 1GHz
cuprinde şi EasyTune III un program prin
Pe data de 2 0 ^ n permanenta sa cursă de orie DDR la 2 0 0 M h z însă nu
care se pot modifica parametrii din
m a r t i e Intei a I îmbunătâţie şi diversificare au f o s t încă anunţate plăci
BIOS d i r e c t din Windows şi programul
lansat procesoru! a chipset-urilor oferite, care să o s u p o r t e .
BiosTM prin care se pot downloada de
Mobile Pentium III NVIDIA vine cu o nouă prop­ Prima implementare a
pe i n t e r n e t ultimele versiuni p e n t r u
la 1GHz. Primele unere, agreată şi de firmele ce acestui chipset vine din
BIOS-ul plăcii.
firme care au crează plăci video cu aceste partea firmei Leadtek,
Detalii: www.gigabyte.com
anunţat că îl vor chipset-uri. C a r a c t e r i s t i c i l e WinFast GeForce 2 M X 4 0 0
folosi în sistemele GeForce 2 MX 4 0 0 reprezintă urmând, pe lîngă c a r a c t e r i s t i
lor s u n t IBM, posibilitatea rulării la o cile menţio nate să deţină 6 4
H e w l e t t Packard şi frecvenţă de 2 0 0 Mhz supe­ Mb SDR EliteMT la 6
Dell. Procesoarele rioară celei de 1 7 5 Mhz cu nanosecunde.
Mobile Athlon pro­ care plăcile GeForce 2 MX
duse de firma con­ veneau pînă acum. Viteza
curentă AMD nu memoriei care rulează pe
vor fi disponibile a c e s t e plăci e s t e de aseme­
decât peste aproxi nea îmbunătăţită fiind de 1 B3
mattv 3 luni. Mhz faţă de cei 1 6 6 Mhz
www.intel.com anteriori. Chipset-ul MX 4 0 0
suportă de asemenea şi mem­
î n c o r p o r a r e DT5 la VideoLogic Pe scurt
A l t DDRAM p e n t r u
PlayStation
0 FRUMOASĂ COMBINAŢIE PLASTIC + LEMN
Sony Computer

V ideoLogic DigiTheatre DTS


e s t e un s i s t e m de sunet
alcătuit din 4 sateliţi, un difu­
infraroşu cu ajutorul căreia se
poate modifica volumul p e n t r u
oricare din difuzoare. Puterea
E n t e r t a i n m e n t Inc.
a schimbat ;
providerul de m e m ­
zor central şi un subwoofer t o t a l ă a sistemului este de orie DRAM din c o n ­
care conţine şi amplificatorul. 2 2 0 w , 3 0 w p e n t r u fiecare solele Playstation.
Sateliţii s u n t c o n s t r u i ţ i din s a t e l i t şi 7Qw p e n t r u sub­ Până acum erau
plastic iar subwooferul e s t e woofer. Sistemele digitale se folosite memorii
din lemn. Deşi a f o s t conceput pot conecta subwoofer prin . Fujitsu produse cu
p e n t r u sunetul DTS surround intermediu! mufelor SPDIF o tehnologie pe
el poate reda şi s u n e t în for­ optic sau coaxial iar p e n t r u 0 . 1 8 m i c r o n i . Firma/
mat Dolby Digital şi Dolby semnal s t e r e o analogic există aleasă de S o n y :

ProLogic. Sistemul este d o t a t două mufe RCA. e s t e Toshiba. Ea va


şi cu o telecomandă cu Detalii: www.powevr.com produce chipurile
de memorie cu o !;
tehnologie de :

Un n o u chip grafic
0 - 1 3 m i c r o n i . Deşi
Mademuri cu v . 9 2
:

de anul t r e c u t a
• E L A US ROBOTIGS f o s t lansată conso­
DE LA O FfRMĂ APROAPE ANQNiMĂ ' ' la P l a y s t a t i o n 2 ,

E s t e surprinzător pe o piaţă
a chip-urilor grafice un
susţinută şi c a n t i t a t e mare de
memorie cache L2, s u p o r t pe
U S Robotics va fi prima companie
care va lansa noile modemuri ce
vor folosi standardul v . 9 2 . După un
Sony crede că
a c e s t an încă va
mai putea vinde
NVIDIA face legea, fiind urmată 2 5 6 biti p e n t r u p e n t r u memo­ studiu e f e c t u a t de IDC modemurile aproximativ 10mil
de producători ca ATI sau ria externă. Acesta poate analogice vor mai fi folosite în pro­ de Playstation I,
M a t r o x la o distanţă c î t se îndeplini funcţii cum ar fi full porţie de 5 5 % din populaţie până cel www.sony.com
poate de mare ca o firmă pixel shrader, phong shading şi puţin în 2 0 0 4 . Standardul v.92 va
norvegiană relativ nouă numită p r i o r i t y mapping. Folosind tile permite primirea de telefoane în t i m ­
ANT [Advanced New based rendering firma, care pul în care utilizatorul este conec­ Servere |BM cu
Technology] să încerce să dea are deocamdată doar 5 anga­ t a t la serverul providerului cu o procesoare Athlon
lovitura cu un chip grafic jaţi dar t o t u ş i un proiect a t î t durată de aproximativ 2 minute. Alte IBM pregăteşte :

numit Malaik3D. Spre deose­ de mare în lucru, speră că îmbunătăţiri s u n t s c u r t a r e a la lansarea unor ser­
bire de alte c h i p s e t - u r i , cum procesorul său realizat cu jumătate a timpului necesar vere de reţea cu
ar fi cel Kyro, procesorul graf­ tehnologie pe 0 . 1 8 microni va conectării la server şi un t r a n s f e r de s i t e m e dual proce­
ic dispune de un motor T&L obţine performanţe de date p e n t r u upload 48kbps. USR va sor Athlon^ A c e s t . . .
care poate procesa până la 5 0 aproximativ 6 - 1 O ori mai oferi g r a t u i t un s o f t p e n t r u pas e s t e f o a r t e
milioane de poligoane/secundă bune decât cele care se obţin upgradarea la v . 9 0 a modemurilor important pentru
cu 10 surse de lumină. acum cu procesoarele Kyro de actuale. A M D şi a r a t ă că
Această tehnologie va fi a STMicro. sistemele sale s u n t
Detalii: w w w . u s r . c o m
destul de stabile
p e n t r u a putea fi
folosite şi de marile
companii. A l t e :

M u z i c i m u l t e l a p u r t ă t o r companii c a r e
folosesc proce­
DE LA O FIRMĂ NEAFLATĂ Î N TOPURI soare A M D -sunt
Sun M i c r o s i s t e m s ,

P iaţa MP3 player-elor oferă noi


surprize de la o zi la alta iar
una dintre acestea e s t e oferită
calculator se face prin intermedi­
ul unui cablu USB şi playerul
poate fi folosit şi ca un hard disc
care oferă o nişte
servere f o a r t e ief­
t i n e bazate pe pro­
de firma l/D Magic C o r p o r t a t i o n portabil p e n t r u că pe ei se pot
cesoare K6-II,
care va lansa Mp3 playerul Neo, î n r e g i s t r a şi fişiere normale.
Compaq, Nec şi
MP3 -player cu ce mai mare Dimensiunile playerului s u n t
Micron Electronics
capacitate de s t o c a r e existentă. 1 4 2 . 5 x 1 2 0 . 8 x 2 7 m m , 21 Bg şi mai
care folosesc
Pe hard discul de 20Gb cu pla­ conţine un acumulator Li-ion,
ultimele procesoare
tane de 2.5" care există în player buffer de 2 M b , ecran LCD cu
Athlon p e n t r u ca!- .
se pot î n r e g i s t r a aproximativ rezoluţia 1 2 8 x 6 8 . Neo va fi vân­
cuiatoare desktop
6 0 0 de cd-uri în f o r m a t mp3. dut începând cu luna aprilie la un
PC performante,
Neo poate decoda fişiere mp2 şi p r e ţ de 4 9 9 $ bucata.
www.ibm.com
mp3 cu o calitate cuprinsă î n t r e Detalii: w w w J o m a g i c c o m
8 şi 320kbps. Conectarea la
Pe scurt
Sony cumpără
Connetix
Scny C o m p t e r NVIDIA MERGE MAI
Entertaiment 3 DEPARTE
cumpărat compania
Connectix Corp.
A c e a s t a concepuse
un emulator s o f t ­
L ivrarea de către NVIDIA a
chipset-urilor p e n t r u plăcile
GeForce 3 a î n t î r z i a t chiar dacă
ware, V i r t u a l Game iniţial se zvonea că vor apărea ia
S t a t i o n , prin care sfrîrşitul lunii aprilie, Pe data de
jocurile p e n t r u 3 0 Aprilie vor începe însă livrările
Playstation se p e n t r u cea care se vrea una din­
puteau rula şi pe t r e cele mai p e r f o r m a n t e plăci
calculatoare PC video e x i s t e n t e Tn lume. Deşi
sau Mac, Sony majoritatea marilor producători
încercase de multă de plăci video le aveau deja
vreme să oprească pregătite pentru vânzare, plăcile
distribuirea a c e s t u i cu procesor grafic GeForce3, nu
program, dar nu a au f o s t vândute încă se pare
reuşit, După d a t o r i t ă unor probleme cu dri­ Printr-un proces tehnologic pe ale plăcilor GeForce 2 adică un fiii
această achiziţie verele. Actualele drivere oficiale 0 . 1 5 microni Nvidia a reuşit r a t e de 1 6 0 0 M t e x e l s / sec. şi o
programul nu va de la Nvidia s u n t cele D e t o n a t o r intergarea a 5 7 milioane de lăţime de bandă egală cu
mai fi vândut decât 3 cu versiunea specială 1 1 . 0 1 t r a n z i s t o r i care vor oferi şi 7.36Gb/sec.
până în luna iunie, p e n t r u GeForce 3 şi încă mai suportul p e n t r u TSJ_ p e n t r u c o m ­ Principalul a t u u al viitoarelor
ulterior urmând să aveau destule bug-uri. Diferenţa patibilitatea cu DirectX 7, plăci GeForce 3 va fi a s t f e l
fie scos de pe piaţă de performanţă dintre GeForce 3 Procesorul grafic programabil tehnologia nfinite FX care va per­
sau vândut sub şi GeForce 2 GTS în jocurile funcţionează la o frecvenţă de mite aplicarea de către p r o g r a m ­
licenţă Sony. actuale nu putea fi sesizată decât 2 0 0 M H z , iar memoriea DDR la atori a unui număr p r a c t i c nelimi­
dacă s u n t folosite rezoluţii mai 4 6 0 M H z . Performanţele t e o r e t i c e t a t de efecte speciale.
mari de 1 0 2 4 x 7 6 0 x 3 2 biti sau care se pot obţine cu a c e s t e
Robot p e n t r u
opţiunea A n t i Aliasing activată. frecvenţe s u n t identice cu cele Detalii: www.nvidi8.com
operaţii la d i s t a n t a
Laboratorul J e t
Propuition din

A M D la 1.3 6 H z
cadrul NASA a con­
ceput un robot
numit RAMS
Jacuri
(Robot A s s i s t e d
Mtcrosurgery) care
TUNETUL TRECE DE 1 3 0 0 DE BARIERE
de băieţi
va putea fi folosit
de către doctorii de A md a lansat două noi pro­
cesoare Thunderbird, unul
la frecvenţa de 1,33 GHz
modelele anterioare. FSB-ul
procesorului e s t e "double-
pumped" şi astfel se pot
v
IN V A R I A N T Ă PREFERAT J A P O N E Z Ă
pe pământ p e n t r u
operarea
a s t r o n a u ţ i î o r din
care funcţionează cu un FSB
de 1 3 3 MHz şi unul la 1.3
obţine lăţimi de bandă de 1,6
Gb/sec [echivalent 2 0 0 M H z )
N intendo Co. a început de pe data
de 2 1 martie vânzarea în Japonia
a jocului video portabil Game Boy
spaţiu. Sistemul MHz cu un FSB de 1 0 0 M H z . la 1 0 0 MHz şi 2 . 1 2 Gb/sec
Advance la un p r e ţ de 8 2 $ . A c e s t a
e s t e alcătuit d i n t r - în afară de frecvenţa de (echivalent 2 6 6 MHz] la 1 3 3
dispune de un monitor TFT de 2 . 9 " cu
o serie de camere funcţionare mai mare, carac­ MHz.
rezoluţia de 2 4 0 x 1 6 0 şi pe care pot fi
şi senzori care t e r i s t i c i l e s u n t identice cu Detalii: www.amd.com afişate 3 2 7 6 8 culori. Vechiul model
t r a n s m i t senzaţiile Game Boy Color putea afişa doar 5 6
t a c t i l e c ă t r e doc­ de culori şi t o t u ş i s-a vândut de la
t o r i şi poate fi
folosit chiar şi în
spitale p e n t r u ca
XeDn Ia gODMhz introducerea lui, în 1 0 0 de milioane de
exemplare.

robotul filtrează INTEL MAI STOARCE UN PIC P3-UL


f o a r t e bine I n t e l a inceput livrarea de noi procesoarele e x i s t e n t e la
mişcările d o c t o r i l o r I procesoare Pentium 3 Xeon 7 0 0 M H z . A c e s t e a vor fi
şi se poate obţine o cu o frecvenţa de funcţionare ultimele produse cu tehnolo­
precizie f o a r t e de 9 0 0 M H z . Ele dispun de gia de 0 . 1 8 microni, urmând
mare pe care 2Mb memorie Advanced ca spre finalul anului să fie
oamenii nu o pot Transfer Cache şi s u n t d e s t i ­ produse procesoarele Foster
obţine în mod : nate sistemelor super perfor­ cu miez de P4 şi frecvenţe
direct. mante. Creşterea de perfor­ începând de la 1.6GHz.
manţă e s t e de 2 0 % faţă de Detalii: www, intel.com
Pe scurt
P e r f o r m a n ţ a p e n t r u s t a ţ i i Silicon c a r e e m i t e
SONIC BLUE LANSEAZĂ 0 PLACĂ DE PESTE 2000$ lumina
C e r c e t ă t o r i de la
D acă unele firme ignoră segmentu
plăcilor video high end dedicat
s t a ţ i i l o r grafice, nu acelaşi lucru se
peste 3 0 Gflops. 1 2 8 Mb DDR
SGRAM cu un bus pe 2 5 6 b i t i .
Ramdac 3 0 0 M H z , AGP 4x, ieşire pen
universitatea
S u r r e y , Anglia, au
poate spune despre Sonic Blue care t r u 2 monitoare DVI. Performanţele reuşit să f o r ţ e z e
r^. kA, ^m ^^tr
şi-a diversificat familia de pro¬ grafice s u n t procesarea a siliconul să pro­
duse FireGL cu o placă numită 2SMpolygoane/sec. 512Mpixels/sec, ducă lumină ia
FireGL4. 2 5 0 M texels/sec. Preţul unei a s t f e tempe-ratura
Specificaţiile acestei plăci de plăci este aproximativ 2 0 0 0 $ şi camerei, A c e s t
includ r a s t e r engine IBM R C 1 0 0 0 vor fi gata de vânzare incepând cu lucru e s t e f o a r t e
pe 2 5 6 b i t , procesor geometric IBM jumătatea lunii mai.
important pentru
GT1O00 cu o putere de calcul de Detalii; www.sonicblue.com
realizarea de cir­
cuite optice foarte

Nou s t a n d a r d D5L
mici şi rapide.
Componentele
care produc lumină
CREŞTERI DE 30-50% FAŢĂ DE TRANSMISIILE ACTUALE DE DATE vor fi i n t e g r a t e în
chipuri folosind
I nternational Telecomunication
Union a a d o p t a t această lună un
nou s t a n d a r d DSL p e n t r u t r a n s ­
cu viteze cuprinse î n t r e 192kpbs
şi 2 . 3 M b p s . Deocamdată s t a n ­
dardele preferate de multe firme
SHDSL necesită doar o pereche
de cabluri t o r s a d a t e de cupru,
fapt care va duce şi la o reducere
fabricile actuale cu
puţine modificări,
miterea de date. Cu G . 9 9 1 . 2 se s u n t SDSL [permite un t r a n s f e r a preţului de instalare. Nokia pro­
vor atinge viteze cu 3 5 - 5 0 % mai de date destui de mare în ambele duce chipuri care să s u p o r t e Naya DDR validate
mari la t r a n s m i t e r e a de date faţă direcţii) şi ASDL (folosit mai ales această tehnologie încă din t o a m ­
p e n t r u chipuri
de cele actuale. Standardul p e n t r u web surfing şi download na anului t r e c u t dar ea nu va fi
AMD
SHDSL tsingle-pair h i g h - b i t - r a t e deoarece suportă o viteză mare implementată p e n t r u utilizatori
DSL va permite un t r a n s f e r de p e n t r u download dar una mai mică decât începând cu anul viitor. Chipurile de
date pe liniile normale de cupru p e n t r u upload-ul de informaţie]. Detalii: w w w . i t u . i n t 1 2 8 M b memorie
PC2100 DDR266A
produse de f i r m a
japoneză Naya au
CDmprami Mai t â r z i u dar f o s t validate de
Via Technologies şi

calitate p r e t t o t u ş i Pro... Advanced M i c r o


Oevices şi vor
putea fi f o l o s i t e
PLACA+SUNET+VIDEO DE LA EPOX MSI MAI LANSEAZĂ O PLACĂ VIDEO împreună c u plăcile
plăcii ca o soluţie
de compromis cali­
tate/preţ.
D estul de t â r z i u şi în
urma mai multor
producători, MSI a ,
4 0 0 M H z . Chipurile de
DDRAM de pe placă
s u n t deocamdată la o
de bază ce folos­
esc un chip Via
Apollo P r o 2 6 6 sau
Formatul plăcii lansat o variantă pro­ viteză de 5.5ns dar A M D 7 6 0 . Firma
este micro ATX şi prie a plăcilor grafice cu modele ulterioare vor are planuri p e n t r u
dispune de 1 s l o t procesor GeForce 2 include memorie la 5ns,
producerea a
AMR. 3 PCI, 1 Pro. Placa este con­ mult mai bună p e n t r u
1 0 milioane chipuri
ISA, 2 DIMM, 2 cepută după designul overclocking. Softul
IDE U l t r a DMA BB memorie/lună iar
standard de la Nvidia, livrat cu placa cuprinde
şi placă de s u n e t neoferind nici o facili­ doar un program DVD pentru sfârşitul
integrată. t a t e suplimentară faţă player, driverele şi pro­ anului 15mil

E P3VWM2 este o
soluţie interesantă
propusă de firma Epox
Frecvenţa FSB-ului
poate avea numai 3
ca plăcile altor
producători, iar carac­
gramul 3 D T u r b o 2 0 0 0 .
Detalii: www.msi.com
chipuri/lună. Până
în anul 2 0 0 3 Naya
p e n t r u sistemele cu valori. 6 6 , 1 0 0 sau t e r i s t i c i l e s u n t cele speră că va p r o ­
procesoare Intel sau 1 3 3 M H z . nereprezen- normale p e n t r u o placă duce memorie
Cyrix. La baza plăcii t î n d un mediu bun pen­ GeForce 2 Pro. DDR cu un p r o c e s
s t ă chipsetul Via t r u overclocking. Procesorul funcţionează
tehnologic pe
Aplollo ProMedia care Memoria maximă care la o frecvenţă de
0 . 1 2 inch.
dispune şi de o placă se poate instala pe 2 0 0 M H z ca şi la plăcile
placă e s t e 5 1 2 M b www.amd.com
video Trident Blade 3D cu GeForce2GTS dar
i n t e g r a t ă , de aici şi SDRAM. frecvenţa memoriei e s t e
posibilitatea folosirii mărită de la 3 3 3 la
Detalii: www.epox.com
//./
I

Daniel Roşu

Practic nu există o diferenţă de performanţă dacă o placă video AGP 4x este


instalată pe o placă de bază a cărei AGP este setat la 2x sau la 4x.

Alexandru Alexandru, DIMM [PC133). întrebări: Câtă


•uduman Prahova 1. Dacă modific BUS-ul la
1 0 0 şi s e t e z multiplier-ul
"Am luat acum vreo două "....am şi eu 1 - 2 întrebări; la 3 [frecvenţa la p r o c e s o r "Merge D e t o n a t o r 3 cu
luni un GeForce 2MX Pot două sau mai multe rămâne aceeaşi), am prob­ nVIDIA TNT 2 M 6 4 ? Dacă
Powercolor. Merge super, calculatoare să folosească leme cu procesorul? Cse da, cum îl instalez şi eu
dar am şi eu câteva acelaşi modem sau linie blochează ? la foc?) 2. bine? Eu l-am instalat, dar
nelămuriri: telefonică, în acelaşi t i m p Dacă cei 3 2 RAM vechi când pornea calculatorul
1. P o w e r s t r i p îmi spune că [să acceseze s i t e - u r i s u n t PC66 şi eu modific apărea bios version "?????",
memoria e s t e la 1 4 3 , 2 diferite)? Dacă da, cum? BUS-ul la 1 0 0 , mai m e r g şi când i n t r a m în jocuri, se
Mhz. Normal nu ar t r e b u i Trebuie să fie legate în sau îmi fac probleme? 3. stingea monitorul. De ce?
să fie la 1 66? Daca setez reţea neapărat? 11
Se "simte" diferenţa î n t r e (menţionez că e un 14" cu
1 6 6 , risc să ard memoria? 9 6 RAM la 6 6 şi 9 6 RAM rezoluţia maximă
2. Pe un K 7 - 6 5 0 pe placa Pentru ca 2 calculatoare la 1 0 0 ? PS: în SiSoft 1 0 2 4 x 7 6 8 ) 2] Care este la
Epox 7KXA şi 1 2 8 Mb • să folosească acelaşi Sandra 2 0 0 1 S t a n d a r d nu ora actuală cel mai t a r e
IJ

P C 1 0 0 , e s t e normal un modem trebuie neapărat să se vede" d e c â t al 2-lea calculator? Şi cam cât


scor de 3 3 2 6 Tn 3D fie legate într-o reţea. modul de RAM [cel pe care costă? 3) Sistemul meu
M a r k 2 0 0 0 la Dacă cele 2 calculatoare l-am luat de c u r â n d , de arată aşa: Celeron 5 0 0
1024x768x16? sunt în aceeaşi cameră se 6 4 ) - adică doar despre Mhz, 128 Ram, Hard de
2. Merită un upgrade la pot lega între ele şt cu aju­ a c e s t a îmi "spune" ce 1 0 , 2 . video TNT 2 M 6 4 , şi
Duron 7 5 0 - 8 0 0 pe o placă torul unui cablu serial sau f r e c v e n ţ e suportă." o placă de bază VIA Appollo
Azza?" paralel. Dacă distanţa din­ Pro KT133. Ce credeţi că

tre ele este mai mare tre­ Dacă o să măreşti ar t r e b u i schimbat? [eu
La plăcile cu procesor buie piăci de reţea şi cablu. frecvenţa FSB de la B6 la cred că placa video] 4) Ce
grafio GeForce 2Mx în mod Modemul se instalează pe 100 în mod sigur perfor­ placă video îmi recomandaţi
normei memoria ar trebui unul dintre calculatoare manţa sistemului va p e n t r u moment? Eu m-am
într-adevăr să funcţioneze împreună cu un program creşte. Procesorul nu se gândit la un GeForce 2 MX.
la 166MHz. Dacă o să proxy. Cu setările de poate arde decât dacă o 5] Cu cât credeţi că aş
măreşti frecvenţa nu ai cum rigoare din Internet să uiţi să montezi cooiarul. putea să-l vând? [ 7 5 0 $ ?)
să arzi memoria. Oricum Expiorer veţi putea naviga Probleme ar putea apărea 6) Mie, în 3D Mark 2 0 0 0
programul Powerstrip nu pe internet folosind ambele de la cei 32Mb de memo­ nu îmi dă decât 1 0 0 0 de
păstrează setările noi pen­ calcuiatoare. rie pe care îi ai de 2 ani şi puncte. De ce numai a t â t ?
tru frecvenţă decât dacă eventual de la vreo placă Ce este de vină? 7) Cu cât
sunt confirmate. Mărind de extensia din calculator [$] aş putea să achiziţionez
Afmăjanu Marius
frecvenţa memoriei puţin [placa video sau placa de un Coppermine 7 0 0 Mhz fo
câte puţin la un moment sunet). Poţi să încerci să placă de bază destul de
dat o să apară dungi pe modifici FSB-ul la 100MHz bună], 2 5 6 RAM, GeForce
"Ce să fac? Placa mea de
ecran şi atunci ar trebui să să vezi cât este de stabil 2 GTS? 8] Age of Empires
bază [VIA MVP3) s u p o r t ă
te opreşti. Scorul în sistemul. Dacă se 2 TC îmi merge bine până la
BUS de 1 0 0 , deşi momen­
3DMark2000 este bun iar blochează încearcă să • anumită populaţie [după
t a n bus-ul acesteia se află
ia upgrade ai putea să-ţi renunţi Ea cei 32Mb PC66 aceea începe să facă figuri,
la 6 6 [de când am
schimbi placa de bază cu iar dacă şi fără ei com­ adică se blochează câte 1
cumpărat PC-ull
una care are chipset puterul dă erori sau se [din 5 secunde, 1 stă blo­
P r o c e s o r u ! e s t e un A M D
KT133A pentru că vei blochează renunţă la FSB cat) secundă în timpul jocu­
K 6 - 2 3 0 0 MHz tmultiplier
putea folosi procesoarele 100 şi mai încearcă şi aite lui, dacă înţelegeţi ce vreau
de 4 . 5 ) . Aveam 3 2 RAM
noi care vor apare de la . variante dacă îţi permite să spun. Cum rezolv proble­
D I M M [PCxxx - că nu ş t i u
AMD. La procesor Tn piaca de bază [FSB 75 x 4 ma? Cam Direct x 8.0!)
la ce frecvenţă - c u m p ă r a ţ i
funcţie de banii pe care îi ai multiplicator). Dacă nici 9) Multe jocuri după ce mă
acum 2 ani o dată cu sis­
poţi să alegi între aşa nu merge, ia un calcu­ joc mai mult la ele încep să
t e m u l ) şi am mai c u m p ă r a t
Thunderbird şi Duron. lator nou. îmi facă figuri [ca la Age2],
de curând încă 6 4 RAM
De ce?" hdd 15gb, cd-rom m i t s u m i Eu am un CPU A M D Duron dar cu cineva lângă mine
48x, placă de bază [nu le 6 5 0 , Voodoo 6anshee, care să se priceapă. Pentru
ţ ; Driverele d e t o n a t o r se am cu astea) d-aia veche HDD Seagate 4 , 3 GB, 1 2 8 că vorba unui c i t i t o r am
pot instala cu orice placă Aladdin5. Care e s t e proble­ MB RAM PC100 [ 2 x 6 4 ] , văzut nişte punctaje de
video care are un procesor ma? în t o a t e jocurile astea SB Yamaha OPL Sax 3 şi mi-a c r e s c u t părul la loc
grafic produs de Nvidia deci care cer acceleraţie 3 D , am scos 1 9 0 0 şi ceva. [pe cap) şi calculatorul e s t e
merge şi pe TNT2 M64, De mă joc ce mă joc, merge Spuneţi-mi şi mie ce pot să nou [decembrie 2 0 0 0 ) . "
i n s t a l a t se instalează ca p e r f e c t , şi la un moment fac să meargă mai repede.
orice alt driver pe care îl ai dat se blochează; uneori E bun scorul acesta având La noi, la t e s t a r e a plăcilor
pe calculator şi nu are nici chiar după 2 secunde de în vedere ce componente GeForce2Mx setarea din
o legătură cu versiunea de joc, alteori după 1/2 de oră. am?" 3DMark2000 este
bios a plăcii video. Dacă în Chestia asta se întâmplă la 1 0 2 4 x 7 6 B x 3 2 b i t i . Pentru
momentul când intri în majoritatea jocurilor. Altă Poţi instala pe placă a t â t r e z u l t a t e mai bune
jocuri calculatorul nu se chestie e ca unele jocuri memorie P C 1 0 0 cât şi foloseşte drivere mai noi
blochează şi doar se s t i n g e merg î n c e t , f r a g m e n t a t PC133. Nu va exista nici o adică D e t o n a t o r 6.x şi Via
monitorul probabil r a t a de [sacadat) când se încarcă diferenţă de performanţă 4.x. Deocamdată variantele
r e f r e s h s e t a t ă ia placa acţiunea din joc Ccând intră dacă instalezi memorie oficiafe s u n t B.50 p e n t r u
video e s t e prea mare pen­ în plan muite obiecte). P C 1 3 3 dar cu astfel de D e t o n a t o r şi 4 . 2 9 p e n t r u
t r u monitorul tău de 14". Procesorul nu este over- memorie ai putea overcloc- Via 4 i n 1 . Diferenţa d i n t r e
ii

2. Pentru cel mai bun cal­ clokat. D i r e c t x 7 am, eu ka procesorul folosind un r e z u l t a t e e s t e oricum prea
culator din lume ai putea unul nu cred că e de la d r i - FSB mai mare de 1 0 0 M H z . mare ca să să fie doar o
negocia cu cei de la veri. Upgrader-ul meu mi-a Vei putea instala orice problemă de drivere mai
D e p a r t a m e n t u l de Energie spus că placa video se placă video cu AGP4x pen­ noi. Poate ai u i t a t activată
al S t a t e l o r Unite şi p e n t r u încălzeşte, şi aşa că mi-a t r u că acestea s u n t c o m ­ opţiunea de FSAA la d r i ­
o sumă aproximativă de adus el un cooler de proce­ patibile cu versiuni mai verele plăcii.
130.000.000$ poate t e sor de 4 8 6 şi l-a pus pe slabe ale plăcilor de bază.
faci cu Ascii W h i t e care radiatorul de la voodoo. P r a c t i c nu există o difer­ Savu Alexandru
e s t e un calculator destul Degeaba. :C Acuma îmi zice enţă de performanţă dacă o Gabriel
de "tare". Problema e că că e de la driverL CNu placă video AGP 4x e s t e
dacă o să ţi-l vândă nu ştiu cred!) 0 fi de la procesor? - instalată pe o placă de bază "Una bucată calculator -h
dacă o să-l poţi aduce a s t a cred." a cărei AGP e s t e s e t a t la una bucată placă de sunet
acasă la tine p e n t r u că e 2x sau la 4x. Voodoo mai bătrână ca bunica. Una
mare c â t două t e r e n u r i de Banshee e s t e o placă cam bucată combină mai tânără
Dacă ai pus cooier pe ptaca
baseball şi consumă c u r e n t veche şi un upgrade la o ca bunica :) Acuma io vreau
video şi cel de pe procesor
cam c â t un oraş mai mic. placă video TNT2 sau una să conectez p r i n t r - u n cablu
funcţionează bine poate să
din familia GeForce va line in-ul calculatorului cu
3, Dacă s i s t e m u l tău e s t e fie t o t u ş i şi o problemă de
creşte s i m ţ i t o r perfor­ line-out-ul calculatorului,
cel de sus Cel nu poate driveri. încearcă să
manţele sistemului. astfel reuşind [zic eu) să
exista decât sub formă de instalezi ultimele drivere
3 D M a r k e s t e un t e s t c o n ­ î n r e g i s t r e z pe calculator
componente separate) Tn p e n t r u plăcile 3dfx î m p r e ­
ceput în principal p e n t r u muzica de pe combină.
primul rând ar t r e b u i să-ţi ună cu ultimii driveri p e n t r u
t e s t a r e a performanţelor Dacă am greşit ceva până
cumperi un procesor care placa de bază. Anumite
plăcilor video şi e s t e normal aici eşti liber să mă
se instalează pe placa jocuriie pot merge sacadat
să obţii asemenea r e z u l t a t corectezi. Acum eu vreau
de bază cu KJ133 sau o din cauză că s i s t e m u l tău
dacă foloseşti o placă veche să ştiu dacă calitatea sune­
placă de bază pe care să aste unul destul de slab.
de 3 ani. tului va fi destul de bună
poţi monta procesorul
Celeron, 3-4. Presupunând Jowad având în vedere că placa de
că t o t u ş i dispui de nişte Nickita Dragoş sunet e s u b 1 8 iar combina
componente compatibile e sculă ca lumea şi dacă
Tntra ele într-adevăr al există vreun cablu prin care
"1 Am o placă de bază
putea schimba pleca video să conectez cele 2
Gigabyte GA-7ixe4 (cu chip "Am un PUI la 8 0 0 M H z ,
ou un GeForce 2 Mx, 5. nu "subiecte"... Cam a t â t
AMD 7 5 0 ) . în manual scrie 6 4 M b Ram şi un
ştiu, 6, nasol dar a t â t aveam de zis..."
că suportă SDRAM DIMM GeForce2Mx. Driverele
poate, 7, aproximativ la 3.3V. î n t r e b a r e a mea originale [de pe cd original),
513$, 8-9. s i s t e m vinovat. este ce fel de memorie placa de bază Chaintech - Nu înţeleg de oe ai vrea să
suportă, adică PC 1 0 0 , Via [dacă e necesar de coneotezl line in ou lina out
•an Şerbenescu PC133? 2. Cică suportă ş t i u t ) . Am t e s t a t cu pe aoeeaşl placă de sunet,
AGP 2X. Ce importanţă are 3 D M a r k 2 0 0 0 Ccred că vari­ Dacă vrei să înregistrezi de
a c e s t lucru dacă îmi iau o anta demo]... Diferenţa . pe combina al nevoie de un
"Am o chestie care mă placă video care ştie de este enormă î n t r e punctaje oablu cu mufă jack pentru
sâcâie de câţiva ani AGP 4X? Mă refer la dife­ [ 3 2 2 8 vs 2 4 0 0 şi ceva). llne-ln de la placa da sunet
încoace: am un k6-2 la 4 0 0 renţa de performanţă. 3 Care ar putea fi explicaţia şi le celalalt capăt mufa
(nu râdeţi), 6 4 rami, Cum naiba s c o a t e ţ i voi şi unde aş putea să-mi fac oare să se potrlveasoă cu
Voodoo3 2 0 0 0 cu 16 MB, scorurile alea în 3D Mark? nişte t e s t e asemănătoare Ieşirea de la combină,
Gabi Basalici Arthur,
Timsoare

"...Eu vă scriu pentru că am o "...Vreau să-mi fac un PC, dar "Am un calculator 4 8 6 cu un "Problema mea e s t e că am o
problemă. Monitorul meu are şi nu s u n t sigur ce carcasă mi-ar procesor la 6 6 M h z şi aş vrea placă de bază Soyo SY6BA+III
el o problemă. Nu mai vrea să prinde mai bine: ATX big t o w e r să ştiu dacă pot sâ-l şi aş dori să ştiu ce tip de slot
mai a r a t e culoarea roşie. Şi - sursă 2 5 0 W sau 3 0 0 W . overclockez." AGP am. Mai bine-zis, dacă am
are şi o tendinţă spre culoarea configuraţia ar fi AGP4x sau nu. Şi dacă nu am
verde. Nu ştiu de ce. Mai are următoarea:..." A s t a depinde doar de placa de AGP4x şi t o t u ş i vreau să îmi
unele faze când îşi mai revine, bază dar oricum Quake3 t o t nu cumpăr o placă video
dar de cele mai multe ori e s t e Cu c â t e s t e mai mare cu a t â t o să poţi juca. GeForce2MX, care vor fi
verde. Sper că poate îmi puteţi mei bine deci alege varianta de dezavantajele?"
spune ce are şi dacă merge 3 0 0 w p e n t r u că diferenţa de P e t r e Rareş
reparat." p r e ţ nu e s t e f o a r t e mare. Placa e s t e una cu chipset
B X 4 4 0 şi dispune de un slot
Culoare roşie a dispărut Alexandru Pop "Vreau şi eu sa ştiu de unde aţi AGP 2x. Plăcile GeForce2Mx
probabil din cauza unui fir r u p t luat t e s t e l e TB vs, PIN s u n t compatibile cu AGP2x şi
în cablul care leagă monitorul deoarece nu s u n t relevante. p r a c t i c nu există o diferenţă de
de placa video. Problema se va "Am un P3 la 8 0 0 pus la 9 0 0 Eu, ca un c i t i t o r fidel al revis­ performanţă î n t r e AGP4x şi
rezolva dacă schimbi cablul (FSB-ul la 1 5 0 ) , 1 2 8 Ram un t e i v o a s t r e , am accesat uşa AGP2x.
A s t a dacă nu ai 2 boxe imense SB LIVE şi un Geforce MX şi o primului magazin de computere
lîngă monitor. Dacă ai aşa placă de baza Fastfame din Constanţa şi, împreună cu Vlad Oprin,
ceva, e suficient să le dai la o 3SLAV2 şi un modem 5Sk un prieten (Intel-ist d-ăla Timişoara
p a r t e şi culoarea roşie va Cirrus Logic. Toate bune da înrăit), am c u m p ă r a t 2 sis­
reveni. problema mea e că NFS5 în t e m e cu aceeaşi configuraţie "Bună băieţi! Eu s u n t Vlad şi
6 4 0 x 4 8 0 mi se sacadează, la doar procesoare diferite: eu vreau să ştiu cum se poate
Calleb fel ca orice joc! Şi nu s u n t TB/650 şi el PIII/45C. Nu mare face o reţea î n t r e două calcula­
începător în calculatoare, aş mi-a f o s t surpriza ca să văd cu t o a r e cu ajutorul a două plăci
putea chiar spune că mă pricep ochii mei cum s i s t e m u l lui de reţea UTP fără a utiliza un
"...Ce procesor este mai bun: I) bine bine dar am î n c e r c a t t o t u l s c o a t e 1 7 0 0 3d Marks în HUB."
A M D Duron la 5 0 0 Mhz sau [ r e i n s t a l a t Windows, eliminat 1 0 2 4 x 7 6 8 şi al meu doar
Celeron2 la 5 0 0 Mhz? II] unele componente hardware, 1 6 8 3 3d Marks în aceeaşi, Ai nevoie de un cablu UTP pen­
Procesorul mai bun ce placă de jucat la Bios...)!!! Inclusiv să rezoluţie. Sunt d i s p e r a t , con­ t r u conectarea celor 2 calcula­
bază bună poate să aibă [con­ s c o t faxul. SB-ul. am schimbat fuz, şi nu ştiu ce să cred...? t o a r e şi conexiunile se fac după
tează şi preţul ei)? Se poate şi hardul... degeaba! Soft nu e Sistemul e configurat OK, schema:
face un overclock la procesorul nici o problemă! Am pus P3-ul t o t u l pare în regulă dar... un
la 8 0 0 da degeaba. în final am P3 4 5 0 mă spulberă, pe mine 1 orange-white green-white
A M D Duron de la 5 0 0 Mhz
până la 6 3 3 Mhz sau mai mult? î m p r u m u t a t un Geforce 2 un TB 6 5 0 nu înţeleg. PS. 2 orange green
Ce placă video este mai perfor­ Ultra şi degeaba, t o t se Ambele s i s t e m e au configuraţia 3 green-white orange-white
mantă: Leadtek GeForce2 GTS sacadează în orice joc. Apropo TNT2 1 6 M b , 14", 6 4 M b Ram blue
4 blue
sau GeForce2 MX şi ce fel de în nr 18 al revistei spuneaţi că 1 0 0 , HDD 8 , 4 W D , deci medie.
5 blue-white blue-white
RAM necesită cea perfor­ un Athlon la 1Ghz scoate pe Testele au f o s t rulate în
6 4 0 x 4 8 0 în 3 D M a x 2 0 0 0 8 2 5 6 3 D M a r k 2 0 0 0 la 1 0 2 4 / 7 6 8 6 green orange
mantă? Ce s i s t e m de operare
e s t e mai bun: W i n 9 5 , W i n 9 8 , iar eu cu P3-ul meu la 9 0 0 16 biti t r i p l e buffering." 7 brown-white brown-white
sau WinME?" [FSB 150) şi 1 2 8 si Geforce 2 8 brown brown
GTS mi-a scos 2 3 1 6 .
"Rezultatul e s t e într-adevăr
Concluzia: calculatorul meu e
Prin mai t o a t e t e s t e l e p r o c e ­ suspect. Teoretic indiferent de
mai bun decât un Athlon la
sorul mai bun e s t e A D M modelul plăcii de bază, proce­
1GHz da nu merge în NFS5 pe
Duron. Cele mai bune plăci pen­ sorul Thunderbird ar t r e b u i să
640x480."
t r u Duron s u n t cele cu chipset obţină r e z u l t a t e mai bune
KT133A iar p e n t r u Celeron se decât Pili. La sistemele cu
pot utiliza cele cu chipset Dacă după instalarea t u t u r o r procesoare A M D contează Dacă ai probleme cu hard-ui,
i 8 1 5 . Overclock se poate face driverelor [inclusiv cele p e n t r u f o a r t e mult driverele plăcii de pune mîna pe pix sau pe t a s t e
şi până la 6 3 3 dar ai nevoie de placa de bază) t o t merge rău bază aşa că ar t r e b u i să le şi scrie o scrisoare pe adresa
un cooler bun. Placa video mai s-ar putea să nu fie m o n t a t instalezi şi pe ele. Se mai redacţiei sau un mail la
bună e s t e normal GeForce 2 bine coolerul p e n t r u procesor, poate ca la t e s t u l sistemului hardmail@xtrempc.ro. Răspuns
GTS dar a c e a s t a nu necesită încearcă să îi prinzi mai bine şi Intel, 3 D M a r k să fi folosit o p t i ­ g a r a n t a t . în căzu! în care nu
un t i p special de memorie. eventual foloseşte nişte pastă mizările p e n t r u procesoare PIU primiţi răspunsul vă aşezaţi la
S i s t e m de operare care face siliconică. La p a r t e a cu t e s t u l [opţiunea e s t e s e l e c t a t ă prima coadă pe care o găsiţi pe
mai puţine probleme cu nu am înţeles ce vrei să spui implicit dacă placa nu suportă s t r a d ă iar cînd ajungeţi în faţă
ultimele modele de plăci de dar oricum e s t e vorba de T&L şi procesorul e s t e PIU). îi expuneţi vînzătorului proble­
bază e s t e WinME. 3DMark şi nu 3DMax. Toate t e s t e l e din revistă s u n t ma dumneavoastră. După care
făcute d i r e c t de noi. ne mar scrieţi o dată.
S o * " '
IU

,82

8 0 0 1 S z e k e s f e h e r v â r , P f . : 1 7 5 . P h o n e : + 3 6 - 2 2 - 3 2 9 - 1 3 2 ,

F a x : + 3 6 - 2 2 - 3 2 9 - 1 3 3 E - m a i l : i n f o @ v t c d . h u

1
viarem

M e m o r i a p r e z e n t u l u i v e r s u s c e a a v i i t o r u l u i

Ui\i tiiitmitiiuiiiiiiii^

5DR V 5 . D D Rv s . R I M M pi
; mHnMtnnmmmtmwmK
* J

J L

Un m a r e

C ând cineva vrea să îşi achiziţioneze


un calculator mai ieftin, de obicei
face economie în dauna monitorului
Despre una, despre alta
DDR SDRAM este un t i p de memorie
care poate t r a n s f e r a date de 2 ori pe
a v a n t a j al

m e m o r i e i S
sau a memoriei. Cu t o a t e acestea un singur ciclu de ceas al unui calcula­
memoria e s t e una dintre cele mai t o r obţinându-se astfel o lăţime de DRAM
i m p o r t a n t e componente d i n t r - u n cal­ bandă de 2,1Gb/dublu faţă de c â t se c o n s t ă Tn
culator, la ea contând a t â t calitatea poate atinge folosind memorie SDRAM
cât şî c a n t i t a t e a . Având în vedere PC133. Tipurile actuale de memorie f a p t u l c a
ultimele scăderi spectaculoase de DDR SDRAM includ modele la
t e h n o l o g i a
p r e ţ u r i , ne-am gândit să vă oferim o 1 0 0 M H z şi 1 3 3 M H z echivalente
privire generală asupra alternativelor frecvenţelor 2 0 0 M H z şi 2 6 6 M H z . nu
e x i s t e n t e pe piaţa memoriilor, t e s t â n d Deoarece memoria RDRAM este vân­
a p a r ţ i n e
comparativ memorii SOR. DDR şi dută ca memorie P C 8 0 0 , producătorii
RIMM. de DDR SDRAM au început în ultima exclusiv

unei s i n ­

g u r e f i r m e
5 MII
şi a s t f e l

a c e s t t i p

de m e m o ­

rie s e

b u c u r a d e
iRRMIinffllHM^
un m a r e

s u p o r t d i n

p a r t e a

p r o d u c ă ­

torilor.

C o m p a r a ­

tiv, p e n t r u

memoria
RDRAM
t r e b u i e

plâtite

I CC \m nişte taxe
r
• Transcend HM E
• •

http://www.transcendusa.com destul de
mari
\ \ \ • .

_ o
rr r n I I
n
JXIJJJ JJJJ

26
• • •. .


3D Mark2000
5DRAM V5 DDRAM V5 RIMM D Mark200

5DRAM •DRAM RIMM

va*' 5
Lăţime de bande maxima 1.064Gb/sed133Mhz) a.1GWsec.t266Mhz3 1.6 Gb/sec. (SQOMhzî
640x480x15
Lăţime bus 64. • S4
tensiune de alimentare 3.3.V 2.2V Quske Hi Bootere Windows "98
Frecvenţa max.de funcţionare 133 133 E2660DR) 400 (800 DDR)
Nr. pini 168 184 184

vreme să şi numească memoriile bridge de pe plăcile de ba2ă şi de


PC1 6 0 0 sau PC21 0 0 Tn funcţine de aceea Rambus a încheiat un con­
lăţimea de bandă pe care o pot t r a c t cu Intel p e n t r u ca ei să poată
atinge cele două modele. Valoarea implementa interfaţa Tn t o a t e
2.1 Gb/sec se obţine cu formula chipurile apărute începând cu i 8 2 0 .
test. Geme Dptione Off
B4biti (lăţimea bus-ului p e n t r u Avantajul pe care îl prezintă memo­
memoria DDR SDRAMlx 1 3 3 M H z ria Rambus constă în faptul că
SiSoft Sandra
(frecvenţa FSB-ului)x2ttransfer dublu datele sunt t r a n s f e r a t e pe 2 canale
pentru un singur ciclu). Un mare de 8 biti fiecare şi astfel imple­
avantaj al memoriei DDR SDRAM mentarea acestei memorii pe plăcile
constă în faptul că tehnologia nu de bază e s t e f o a r t e ieftină. Un sis­
aparţine exclusiv unei singure firme t e m Rambus cu un singur canai de
şi astfel a c e s t t i p de memorie se memorie foloseşte doar 3 1 de pini,
bucură de un mare s u p o r t din partea cam de 4 ori mai puţin decât
producătorilor. Comparativ, dacă numărul pinilor de la memoria
vreun producător vrea să vândă SDRAM. La chipset-urile i 8 4 0 s u n t
memorie RDRAM sau chipset care folosite 2 canale independente de
să s u p o r t e a c e s t t i p de memorie, memorie Rambus şi astfel t r a n s f e r ­
FPU Memory Bandwidith CPU Memory Bondwldlth
trebuie plătite nişte taxe destul de ul de date e s t e dublat şi ajunge la
mari către firma Rambus. 3.2Gb/5ec. Tot această a r h i t e c t u r ă
Memoria RDRAM obţine o lăţime de este folosită şi la consola âmm | DDRAM
bandă de 1.6Gb/sec prin accelerarea PlayStation 2 de la Sony. Toate
transferului de date dintre memorie memoriile RDRAM dispun de un radi­ Pentium III •Thunderbird I Pentium III 1 Thunderbird
şi chipsetul plăcii de bază. Pentru a t o r p e n t r u disiparea căldurii care 1 GHz 1 1 GHz 1 1 GHz 1 1 GHz
a s t a memoria dispune de o interfaţă e s t e necesar d a t o r i t ă modului serial r

s i t u a t ă chiar pe chip şi una s i t u a t ă de t r a n s m i t e r e a datelor. Deşi un


în controllerul de memorie din N o r t h modul RDRAM conţine mai multe
bridge-ul plăcii de bază. Cu a c e s t e chipuri doar unul dintre ele poate
i n t e r f e ţ e memoria RDRAM poate t r a n s f e r a date, celelalte fiind în unut
t r a n s f e r a date la 4 0 0 M H z DDR din modurile Power Down, Nap.
adică echivalentul a 8 0 0 M H z . Standby sau Active dacă au loc
Implementările actuale de RDRAM operaţii concomitente de
folosesc p e n t r u t r a n s f e r u l de date scriere/citire. Un chip activ de pe un
un bus de 1 6 biţi şi astfel se atinge modul de memorie RDRAM consumă
lăţimea de bandă de I.BGb/sec aproximativ 1 1 6 5 m W . La memoria
[ 4 0 0 M H z frecvenţa efectivă x 2 SDRAM t r a n s m i t e r e a de date se
t r a n s f e r dublu pentru un singur ciclu face î n t r - u n mod paralel deci t o a t e
de ceas x 1 6 bîti lăţimea bus-ului). chipurile de pe un modul de memorie
D a t o r i t ă interfeţei care există în funcţionează simuftan dar consumul
interiorul fiecărui chip dimensiunea este puţin mai mic aproximativ
acestuia creşte cu aproximativ 10¬ 9 0 0 m W . Singurul dezavantaj actual
2 0 % . Pentru a putea funcţiona, al memoriei RDRAM e s t e preţul încă
memoria RDRAM are nevoie de o destul de mare.
interfaţă specială şi în chipul N o r t h 8 M b EDO pe ultimul lor d r u m . . .
P L Ă C I L E DE B A Z A

A5U5 A5US Concluzia logică care se poate t r a g e


ASUS Intel
A7V133 QJSL^-C VCB20 A7M265 din rezultatele t e s t e l o r e s t e că
memoria RDRAM nu poate fi o
alegere prea buna. Sporul de perfor­
El!! manţă nu e s t e f o a r t e mare în apli­
caţii normale. în Quake 3 t r e c e r e a
H
M} " 4 1 F T
de la o placă de bază cu chipset
i 8 1 5 la una cu chipset i 8 2 0 şi mem­
orie Rambus înseamnă doar 1fps.
Contact Contact Contact Contact Contact
Producător ASUS ASUS InteE ASUS Foarte puţin dacă ne gândim că
Distribuitor ICG ICG ASBIS ICG diferenţa de preţ d i n t r e cele două
Telefon 01-221.73.43 01-221.73.43 01-320.96.70 01-221.7343 platforme este f o a r t e mare. în
IBIS 149.18$ N/A N/A cazul memoriei DDR există o
Caracteristici c r e ş t e r e reală de performanţă în
Chipset KT133A I815E i820 AMD 761 t o a t e aplicaţiile iar diferenţa de preţ
Format ATX ; • micro ATX ATX ATX nu e s t e exagerată. Acum se pare că
90-166 66-133 100-133 100-166
1/6/0/0 şi Intel şi-a dat seama că memoria
Sloturi AGP/PCI/IS/VAMR 1/5/0/1 5/171 1/5/1
Memorie maximă 512 RDRAM nu e s t e o alegere prea
1.5 Gb 612 Mb Gb
ATA 66/100 33/66/100 33/66 100 fericită şi deja au început să apară
Dotări multe modele de plăci de bază cu
Chipset sunet N/A AC97 Creative da CMI 8738 s u p o r t p e n t r u memorie DDR care
Alte dotări Cooler chip OCK. +2USB leduri monito­ pot folosi un procesor din familia
rizare Pentium. Pe s c u r t avantajele şi
Performanţe 640x480x16 dezavantajele fiecărui t i p de
3DMark 2000 8451 8091 8207 9184
memorie ar fi următoarele. La
Cuake 3 [Normal Game Off) 187 198.8 197.8 207.2
343 RDRAM sigurele avantajele s u n t
SiSoft Sandra Memory 497 481 622
consumul relativ mic de energie şi
bus-ul pe I B b i t i care poate fi imple­
Placa oferă S-a r e n u n ţ a t Pentru t e s t u l Pentru t e s t u l m e n t a t f o a r t e uşor pe s i s t e m e
suport pentru la conectorul memoriei memoriei DDR mobile. Dezavantajele s u n t mult mai
un FSB de pînă p e n t r u placa RDRAM am am folosit o multe şi cuprind preţul mare, sporul
ia 2 6 6 M H z . video i n t e g r a t ă folosit o placă placă ASUS prea mic de performanţă faţă de
memorie şi şi la placa de de bază Intel model DDRAM, necesitatea implementării
memorie sunet. Există Vancouver A 7 M 2 B S care tehnologiei şi pe chipul plăcii de bază
PC133 până la nişte conden­ V C 8 2 0 cu foloseşte un cu o c r e ş t e r e a preţului, căldura
1.5G. Oferă s a t o r i lângă chipset i 8 2 0 . chipset mare degajată de chipuri, latency
suport pentru procesor care Cantitatea A D M 7 6 1 . Pe mai mare decât la memoria SDRAM
ATA 1 0 0 şi 4 impiedică maximă de aceasta se şi care creşte pe măsură ce Tn sis­
p o r t u r i USB. montarea unui memorie care pot instala t e m mai s u n t adăugate alte module
I n t e g r a t pe cooler mare. se poate maxim 2Gb de RIMM. în cazul memoriei DDR sin­
placă e s t e un Overciocknngul instala pe memorie gurul dezavantaj pare a fi doar
controller se poate face a c e s t e plăci ' DDRAM model implementarea pe un bus de B4 biti
RAID cu chip prin modifi­ e s t e de P C 2 1 0 0 sau care ocupă mai mult spaţiu pe
PDC20265R carea FSB ului 5 1 2 M b . Placa PCI 6 0 0 . plăcile de bază sau pe plăcile video.
produs de cu 1 Mhz şi dispune de 5 Placa dispune Avantaje s u n t multe şi includ
Promise modificarea s l o t u r i PCI, 1 de 1 s l o t AGP c r e ş t e r e reală de performanţă, preţ
Technology. tensiunii pen­ s l o t AGP 4x, 4x, 5 s l o t u r i relativ mic, specificaţii open source,
Pentru răcirea t r u procesor un s l o t AMR ş PCI şi un slot latency mic. s u p o r t u l mare din
n o r t h bridge- din Bios sau două con­ AMR. Alte partea marilor producători. Memoria
ului Asus a de pe placă t r o l l e r e IDE caracteristici DDR e s t e mai bună, lucru confirmat
folosit pe lângă prin intermedi­ ATA 66- cuprind supor­ şi de folosirea din ce în ce mai mult
radiatorul ul jumperilor. Pentru moni­ tul p e n t r u ATA a acestui t i p de memorie pe ultimile
s t a n d a r d şi un Frecvenţa torizarea 100, 4 porturi plăci de bază, pe t o a t e plăcile video
cooler supli­ memoriei se hardware USB, placa de p e r f o r m a n t e şi chiar şi în consola
mentar. setează sepa­ există 4 led­ s u n e t cu XBox de la M i c r o s o f t .
Pentru mai r a t de cea a uri plasate în chipset
multă sigu­ procesorului exterior, diag­ C M I 8 7 3 8 şi
ranţă există şi Are în plus un nosticul fiind programul
monitorizare c o n e c t o r Asus dat de combi­ Stepless
hardware. IPanel. naţii Frequency.
C o n s o l a e s t e

c o m p a t i b i l ă c u
tî1

m o d e l u l

a n t e r i o r şi

p o a t e r u l a

t o a t e

p r o g r a m e l e

c a r e a u f o s t

c o n c e p u t e

p e n t r u p r i m u l

m o d e l .

Î
0
M*ySfâfisi2

5 o n y P l a y B t a t i a n

P e data de 1 5 martie a
avut loc lansarea ofi­
cială Tn România a consolei
t u r i USB sau pe p o r t u l
FireWire. A c e s t e s u n t
f o a r t e folositoare în cazul
P l a y 5 t a t o n 2 v s . XBDX
Sony PlayStation 2. unor jocuri de genul 3D
Microsoft
A c e a s t a a f o s t concepută Shooter când la consola se PlayStation 2 XBOX
ca o urmare a succesului pot conecta f o a r t e uşor un
extraordinar pe care l-a mouse şi o t a s t a t u r ă USB.
avut firma cu primul model Unitatea DVD poate citi
de PlayStation care s-a discuri dvd cu viteza de 4x
vândut în t o a t ă lumea în şi cd-uri cu viteza de 24x,
mai mult de BOmilioane de Joypad-ul livrat la
bucăţi. Consola a f o s t con­ achiziţionarea consolei e s t e Procesor Emotion Engine PIN 733 MHz
300 MHz
cepută ca o u n i t a t e p e n t r u
video e n t e r t a i n m e n t şi
unul Dual Shock 2, A c e s t a
dispune de 15 butoane
Procesor grafic G"aphcs 3$ UfcSEET Nvidia GeForce
150 MHz modificat 250MHz
suportă a t â t cd-uri audio [incluzînd direcţiile), t e x t u r ă
Memorie 32 Mb 84 Mb
cât şi filme în f o r m a t DVD. cauciucată p e n t r u o principală
în ceea ce priveşte jocurile, prindere mai bună. 2 mini- Lăţime bandă 3.2 Gb/sec. 6.4 Gb/sec,
consola e s t e compatibilă cu joystick-uri analogice şi un memorie
modelul a n t e r i o r şi poate m o t o r p e n t r u efectele de
rula t o a t e programele care feedback. Consola e s t e Performanţă 66 mii polig./sec. 125 miLpolig/sec
au f o s t concepute p e n t r u f o a r t e a t r a c t i v ă şi d a t o r i t ă DVD da 4x da 5x
primul model. Cesignul e s t e posibilităţii de rulare a Memorie 2ms sunet 10Gb HDD
suplimentară 4 ms vidoe Cartele memorie
compact şi f o a r t e i n t e r e ­ filmelor DVD. Decodarea
2Mb IO procesor 8 Mb
s a n t consola putând fi MPEG-2 făcută de către
Cartele memorie
instalată a t â t în poziţie ori­ procesor e s t e f o a r t e bună 8Ms
zontală c â t şi verticală. şi filmele s u n t rulate fără să Canale audio •48 256
Inima consolei este un pro­ se blocheze. Din meniurile Rezoluţie 1280x1024 1920x1080
cesor Emotion Engine pe consolei se poate seta maximă
1 2 8 b i t i cu o frecventă de aspectul imaginii afişate pe Conectori 2US8, Firewire 4 controllere,
funcţionare de 3 0 0 M H z . televizor în modurile 1 6 : 9 , 2 controllere placă reţea
Partea grafica e s t e prelu­ full screen sau 4 : 3 .
c r a t ă de un Graphic Unităţile vândute în
S y n t e t i z e r cu o frecvenţă România s u n t codate pen­
de 1 5 0 M H z . Memoria prin­ t r u zona 2, iar driverele
cipală este de 3 2 M b Direct s u n t î n r e g i s t r a t e pe
RDRAM iar pe lângă aceas­ cartela de memorie.
t a mai există 4Mb de
VRAM şi 2Mb p e n t r u IOP.
Placa de sunet SPU2 cu 4 8
de canale dispune şi ea de
2 M b memorie. Sunetul
este t r a n s m i s sub formă de
semnal analogic către t e l e ­
vizor prin intermediul mufei
AV-out. La vizionarea DVD-
urilor sunetul poate fi
t r a n s m i s sub formă de
semnal digital către un
decodor DolbyDigital prin
intermediul unei mufe
SPDIF optic. La consolă se
mai pot conecta şi alte dis­
pozitive suplimentare prin
intermediul celor două por­


Tekken Trjurnament Pe scurt
Firma Sony a fost nevoită
Dacă p e n t r u posesorii mai avansat s i s t e m de să-şi închidă sit-ul Tn ziua
de PC-uri t e r m e n u l animaţie al c a r a c t e r e l o r în care consola
beat-em-up e s t e sinon­ existent pe piaţă, ce PlayStation 2 a devenit
im cu seria M o r t a l include pînă şi expresii disponibilă pentru pre-
Kombst. pentru fanii faciale. Calitatea luptei comenzi. în primele
PlayStation echivalentul e s t e excelentă făcîndu-l minute număru! de vizita­
este Tekken. Ultima în continuare să rămînă t o r i ai sit-triui a depăşit
variantă, Tag regele luptelor de c o n ­ 1 0 0 . 0 0 0 iar după
Tournament aduce 3 0 solă. Are nevoie de 4 1 2 redeschiderea lui numărul
de c a r a c t e r e , 6 moduri Kb pe Memory Card-ul accesărilor era cuprins
de joc, precum şi cel consolei. î n t r e 4 0 0 , 0 0 0 şi
5.000.000.

Ridge O vânzare de 4 0 0 0 de
Seria a cunoscut o să facă. Dacă ar fi exis­ console PlayStation 2
oarecare faimă pe t a t şi o oarecare vari­ către irak a implicat FBi
PlayStation 1 , dar deja e t a t e în privinţa într-o ampiă investigaţie
savoarea iniţială s-a cam locurilor în care se deoarece se credea că
pierdut, singurul lucru desfăşoară cursele, aş fi prin folosirea mai multor
care mai salvează jocul zis că depăşeşete cu console se putea alcătui
fiind grafica mult Need for Speed un supercomputer care ar
excepţională, cum numai Porsche Unleashed. Aşa putea fi folosit pentru
japonezii s u n t în s t a r e depăşeşte doar un pic. aplicaţii militare. Conform
unui expert în calculatoare
prin legarea a 12 până la
Pro şi c o n t r a putem achiziţiona pe PC plătind
15 console Playstation se
Dorinţa producătorilor de console jumătate din preţul consolei. poate ajunge la o putere
e s t e de înlocui, în c î t mai s c u r t Desigur, asta în condiţiile Tn care de calcul îndeajuns de
t i m p o mare p a r t e din PC-uri. Noua nu cumperi consola din România, la mare pentru a controla un
generaţie de console pregătite pen­ noi ea costînd dublu decît în avion irakian fără pilot.
t r u acces i n t e r n e t , încorporînd deja s t r ă i n ă t a t e . J u s t i f i c a r e preţului evi­
posibilitatea de a reda CD-uri cu dent nu există însă, probabil dorinţa
muzică dar şi DVD-uri alături de de a nu concura prea mult PC-urile
jocurile p e n t r u care de mult era cum ar face-o în alte ţări. în primele t r e i zile de la
pregătită, reprezintă un f o a r t e p u t ­ Neputînd exista perfecţiune, lansare Sony a vândut în
ernic concurent p e n t r u PC-uri. consola are şi destule scăpări, lipsa SUA console PlayStation 2
Accesul p e n t r u i n t e r n e t al telecomenzii sau a unei mufe p e n t r u în valoare de 1B5milioane
viitoarelor console tnu e s t e ca2ul căşti lovind puternic în valoarea şi
de dolari, majoritatea fiind
PS2 încă) va face inutilă de altfel adaptabilitatea consolei în activiăţi
munca producătorilor actuali de PC-
vândute chiar în prima zi.
"de a p a r t a m e n t " .
uri care încearcă să implementeze Cheltuielile americanilor pe
Pe ansamblu, dacă preţul ne-ar
pe piaţă noţiunea de " i n t e r n e t PC", jocuri sau echipamente
fi permis, am fi recomandat consola
gen consolă au avut o
Gama f o a r t e largă de jocuri cu dragă inimă. în condiţiile date
e s t e însă mai greu să o facem. lipsa
c r e ş t e r e de 1 1 7 % faţă de
disponibilă în momentul lansării con­
solei PlayStation 2 în Europa [peste dorinţei producătorului de a vinde săptămâna anterioară
15 t i t l u r i ) , compatibilitatea cu con­ " c a n t i t a t e " pînă în toamnă cînd X- lansării PlayStation 2.
trollerele PlayStation şi un sunet şi Box-ul M i c r o s o f t va veni probabil la
o grafică de o c a l i t a t e excepţională acelaşi preţ cu c a r a c t e r i s t i c i mult
vor face f o a r t e mulţi utilizatori să s p o r i t e făcîndu-ne şi pe noi să fim
se îndrepte spre această soluţie, mai reţinuţi. Nu poate fi pusă însă la Producător Sony
mult mai uşoară de folosit decît un îndoială calitatea consolei, facilităţile Distribuitor Sony Overseas
PC şi cu performanţe de "nome use" pe care ea le oferă şi nivelul ridicat Adresă N/A
mult mai ridicate. Numai menţionînd al jocurilor ce poate fi obţinut pe un
| Web www.sony. com
posibilitatea de redare DTS şi avem PC echivalent.
Telefon 01-224.47.10
un s i s t e m de sunet pe care îl Decizia vă aparţine. Preţ 560$

33
r

M Ă R U L D I S C O R D I E I D E L A A P P L E

P a w e r M a c B 4

C u b e 4 5 D
S upremaţia Apple
nu a f o s t nicicînd
c o n t e s t a t ă din punct
de vedere al perfor­
manţelor reuşite de
calculatoarele sale în
domeniul creerii de
grafică. Chiar dacă nu
întotdeauna populare,
calculatoarele Apple
au f o s t preferatele
artiştilor iar ultimele
soluţii G4 dau dovada
unor performanţe
deosebit de bune,
relevînd adevărul
reclamelor în care
producătorii le
anunţau de peste 2
ori mai rapide faţă de
clasicele noastre PC-
uri.

După o i m p o r t a n t ă
serie de t e s t e şi c o m ­
paraţii putem începe
cu o concluzie: Power
Mac G4 Cube e s t e
fără discuţie cel mai
impresionant PC din
lume. Deşi puterea de
calcul p e n t r u un a s t ­
fel de s i s t e m este
f o a r t e mare,
producătorii oferă
p e n t r u el şi un design
f o a r t e a t r a c t i v , calcu­
latorul încăpînd î n t r -
un cub cu latura de
2 0 c m . Designul este
extraordinar cu prin­
cipalele componente
aşezate ingenios î n t r -
"Calculatoarele o carcasă t r a n s p a r ­
entă iar t o a t e echipa­
de la Apple mentele suplimentare
au fost fiind de asemenea
transparente: t a s - .
întotdeauna t s t u r ă , mouse, boxe
sferice t r a n s p a r e n t e
preferatele
artiştilor"
Mac G4
tibe 450

special p e n t r u Apple s u n t de o
Procesorul G4 este c a l i t a t e excelentă şi se
produs de Motorola conectează la calculator pe un
p o r t USB iar amplificatorul
folosind o tehnologie pe p e n t r u ele e s t e amplasat
• . 15microni d i r e c t pe fir. în mod paradoxal
p e n t r u nişte boxe a t î t de mici,
se aud bine nu doar înaltele ci
e s t e de 1Mb iar frecvenţa de şi başii. puterea percepută
funcţionare e s t e j u m ă t a t e din a sistemului fiind comparabilă
ce a procesorului adică cu cea a unui s i s t e m 2
2 2 5 M H z . Deşi f o a r t e mic pro­ boxe-rsubwoofer de la
cesorul performantele sale se Creative. T a s t a t u r a specială
măsoară în gigaflops: peste dispune de butoane p e n t r u
Igigaflop în timpul funcţionării reglarea volumului» buton de
normale si o posibilitate t e o ­ eject pentru dvd şi 2 mufe
retică de a atinge 5.3 gigaflops USB. Mouse-ul Apple Pro
la ultimele modele de G4. Mouse se conectează la unul
Hard discul aflat pe s i s t e m din porturile USB de pe t a s ­
e s t e unul de 20Gb ia t a t u r ă . Sistemul de operare
5 4 0 0 r p m . In u n i t a t e a DVD instalat este Mac OS 9 . 1 .
discurile se încarcă vertical cu Prelucrarea sau editarea
un dispozitiv asemănător cu cel de imagini e s t e principalul
de la cd playerele p e n t r u a u t o ­ domeniu unde în general t o a t e
t u r i s m e . Placa video e s t e ATI sistemele Apple obţin rezul­
Rage 128Pra cu 1 6 M b SDRAM t a t e excelente. Aici viteza unui
care dispune de un c o n e c t o r procesor G4 e s t e de aproxi­
ADC EAppIe Display Connector) mativ 2 ori mai mare decât
şi unul VGA [ p e n t r u conectarea cea a unui PC cu procesor
unui monitor VGA trebuie AMD sau Intel. Pentru a ne
folosit un adaptor special din convinge am făcut un t e s t
cutie). Există t o t u ş i unele pro­ folosind Adobe Photoshop ale
grame p e n t r u care ar necesita cărui r e z u l t a t e le p u t e ţ i vedea
prezenţa unei plăci mai perfor­ Tn grafice. Memoria pe t o a t e
şi chiar cablul de alimentare gie pe 0 . 1 5 m i c r o n i şi încor­ mante, eventual a unui Radeon, sistemele a f o s t de 1 9 2 M b
e s t e t r a n s p a r e n t . Toate cele 9 porează 10.5milioane t r a n z i s - în această categorie intrînd SDRAM. De jocuri pe Apple nu
mufe de la Cube sunt s i t u a t e t o r i . Suprafaţa efectivă este Lightwave, Soft Image şi alte prea poate fi vorba deocam­
dedesubtul calculatorului şi de doar 8 3 m m pătraţi iar put­ programe de grafică 3D care dată p e n t r u că nici o f e r t a de
cuprind: 2 p o r t u r i USB, mufă erea disipată folosind alimenta au versiuni p e n t r u Mac. Cele s o f t nu e s t e variată şi nici
p e n t r u cablu UTP de la placa rea pe 1.8v e s t e cuprinsă două p o r t u r i USB pot fi folosite placa video ATI Rage nu are
de reţea, line în p e n t r u linia î n t r e 8 şi 10w. cu mult mai p e n t r u t r a n s f e r u l datelor cu performanţe extraordinare.
telefonică necesară pentru mică decât cea disipată de un viteze de maxim 1 2 M b p s iar cu Dacă în viitor vor apărea jocuri
modem, 2 p o r t u r i FireWire, procesor de la Intel sau AMD. cele 2 p o r t u r i Firewire se pot p e n t r u Mac puterea de calcul
video out şi OVI out de la placa Un lucru nou faţă de proce­ atinge viteze de 4 0 0 M b p s . mare necesară p e n t r u grafică
video. Pe lângă faptul că e s t e soarele G3, generaţia a n t e ­ î n c o r p o r a t e în Cube s u n t şi un 3D va fi asigurată de plăcile
unul d i n t r e cele mai mici calcu­ rioară de la Apple, este modem de 56k compatibil cu GeForce 3 de la Nvidia. în
latoare, Cube e s t e în mod prezenţa extensiilor SIMD [sin standardul v . 9 0 şi o placă de ultimul t i m p p a r t e n e r i a t u l cu
sigur şi cel mai silenţios. gle i n s t r u c t i o n multiple data) reţea 10/100BaseT. Boxele ATI fiind oarecum lăsat
Răcirea se face doar cu aju­ care dispun de 3 2 regiştri pe produse de Harmon Kardon deoparte.
t o r u l unor radiatoare fără cool­ 1 2 8 b i t i . Intern datele s u n t
er folosind circulaţia naturală a t r a n s f e r a t e pe un bus de
aerului care e s t e absorbit prin 1 2 8 b i t i iar în e x t e r i o r proce­
partea de jos şi eliminat prin sorul comunică cu cache-ul Photoshop S.O
nişte fante speciale din partea nivel 2 şi memoria sistemului
superioară. Nici măcar sursa cu un bus de 6 4 b i t i . Deşi pro­
de alimentare care e s t e sepa­ cesorul suportă şi un bus mai
r a t ă nu necesită ventilator. mare p e n t r u comunicarea cu
Singurul zgomot care se aude memoria sistemului. B4biti 1 Producător Apple
în timpul funcţionării este cel este maximul care se poate | Distribuitor IRIS S.A.
de la hard disc sau eventual de obţine deocamdată folosind cei | Adresă Str.C-tin Aricescu 12
la cd-rom. 3 6 0 pini ai BGA-ului Cball grid | Web www.apple.com
array). Pentru o accesare | Telefon
Procesorul G4 e s t e produs
rapidă a datelor cache-ul L2 | Preţ N/A
de M o t o r o l a folosind o tehnolo-
Placi v i d e o C h i p s e t > G e F o r c e 2 U l t r a Placi v i d e o C h i p s e t > G 4 5 0

d e s t e , mai slabe chiar decât


cele pe care le obţine o placă
G 4 0 0 M a x şi s u n t apropiate de
cele ale unei plăci TNT2 de la
Nvidia. Quake 3 nu e s t e jucabil
cu setările HG, Game Options
On deoarece la rezoluţia
6 4 0 x 4 8 0 se obţin doar
3 5 . 6 fps-uri. Cu setările
Normal, Game Options Off t o t
Leadtek
în 6 4 0 x 4 8 0 se obţin 6 8 . 2 f p s
SeForceE Ultra şi a s t a cu un p r o c e s o r PIN
700MHz,
Cea mai rapidă soluţie gra­
Performanţele 2D ale plăcii
fică pe piaţă la ora actuală.
s u n t t e o r e t i c mai bune decât

G eForce 2 Ultra e s t e cel


mai puternic chipset iar
W i n f a s t GeForce2Ultra s-a
cele o b ţ i n u t e de ultimele mod­
ele de plăci Nvidia sau ATI din
cauza celor 1 0 M H z în plus la
dovedit cea mai performantă RAMDAC la 3 6 0 M H z prin care Ramdac dar Tn t e s t e rezul­
Matrox
implementare a lui. Chipset-ul se p o t atinge rezoluţii maxime t a t e l e s u n t f o a r t e apropiate şi
GeForce2 Ultra de pe placa de 2 0 4 8 x 1 5 3 6 şi de o cali­ în general neglijabile.
Leadtek funcţionează la o t a t e şi c l a r i t a t e a imaginii Rezultatele obţinute în
frecvenţă de 2 5 0 M H z iar cei
2D şi soft excelente, partea
superioară concurenţilor săi. 3 D M a r k 2 0 0 0 sunt foarte
de 3D cu 1 an în urmă
6 4 M b de memorie DDR cu Prin intermediul Dual Head- slabe dar t o t u ş i G 4 5 0 poate
care placa este dotată la 4
nanosecunde. Frecvenţa de
funcţionare a memoriei este la
M a t r o x G 4 5 0 reprezintă o
variantă modificată a
vechiului G 4 0 0 . Chiar dacă ea
ului s u p o r t a t pe placă ima­
ginile pot fi afişate concomi­
rula şi t e s t u l de Environmental
Bump Mapping cu succes spre
deosebire de plăcile con­
t e n t pe două monitoare sau pe
4 6 0 M H z . Coolerul m a r e r prezintă pe ansamblu o serie un monitor şi un televizor. curenţei. Testul Tn
devenit un standard p e n t r u de îmbunătăţiri acestea nu Deşi acum a c e s t lucru poate fi 3DMark2001 este foarte
plăcile Leadtek este acum ' s u n t majore faţă de generaţia realizat şi de plăcile GeForce 2 redus de asemenea, fiind evi­
î n s o ţ i t şi de două radiatoare anterioară, m a j o r i t a t e a fiind Mx de la Nvidia, t o t u ş i Dual dent un p r o g r a m prea nou
care răcesc câte 4 chipuri de simple cosmetizări şi nu noi Head-ul M a t r o x are mai multe p e n t r u G 4 5 0 . Preţul plăcii
memorie fiecare. Placa suportă tehnologii sau performanţe. opţiuni p e n t r u configurarea e s t e destul de ridicat p e n t r u
astfel overclocking până la Pentru a mai reduce c o s t u l celor două ecrane. A s t f e l al performanţele o f e r i t e , ea fiind
aproximativ 2 6 7 M H z p e n t r u p e n t r u o placă G 4 5 0 . M a t r o x doilea monitor sau televizorul aproximativ pe acelaşi nivel cu
procesor şi 5 0 0 M H z p e n t r u a t r e c u t la o tehnologie de pot fi folosite ca o prelungire GeForce 2 MX, avînd însă per­
memorie. Performanţele fabricaţie de la 0 . 2 5 microni la a primului monitor, pot fi f o r m a n ţ e de ansamblu mult
obţinute în 3 D M a r k 2 0 0 0 s u n t una pe 0 . 1 8 microni iar memo­ folosite p e n t r u vizionarea mai scăzute. Performanţele 2 D
excelente şi le depăşesc pe ria SDRAM cu bus pe 1 2 3 filmelor DVD în modul full s u n t bune dar la p a r t e a de
cele ale plăcilor similare de la biti a f o s t înlocuită cu 3 2 Mb screen [ f e r e a s t r a playerului grafică 3D, G 4 5 0 e s t e în urma
Asus sau Hercules. Pe lângă DDR pe B4biti. Prin procesul e s t e maximizată a u t o m a t ] sau concurenţei cu aproximativ un
conectorul p e n t r u TV-out cei tehnologic pe 0 . 1 8 microni s-a pot fi folosite ca o clonă a an j u m ă t a t e . Singurul loc în
de la Leadtek au adăugat şi un ajuns şi la un consum mic de primului monitor. Rezoluţia şi care se poate remarca placa
c o n e c t o r DVI prin care placa energie şi plăcile nu necesită r a t a de r e f r e s h p e n t r u cele e s t e p a r t e a de Dual Display
se poate conecta la un flat decât un simplu r a d i a t o r , două monitoare s u n t indepen­ dar şi aici probabil va fi ajunsă
display. Pe cele 2 CD-uri nepunerea unui cooler eli­ dente. S o f t w a r e - u l Dual Head din urmă cu ajutorul unor dri­
livrate există driverele şi u t i l ­ minând posibilităţile de over­ [numele poate crea confuzii cu vere mai p e r f o r m a n t e p e n t r u
itarele Winfox, programul Win clocking apărute cu ocazia tehnologia în sine] pe care plăcile GeForce 2 Mx.
DVD player şi Colorific 3Deep. schimbării procesului de f a b r i ­ M a t r o x TI pune g r a t u i t la dis­
caţie. Frecvenţele de poziţie utilizatorilor săi
Teste Teste
Contact | P r e ţ 3708
funcţionare p e n t r u memorie şi facilitează lucru! pe web prin Contact Preţ 140$
Producător Leadtek Distribuitor Skin Media procesor au rămas neschim­ oferirea de posibilităţi de Matrox Distriburtor N/A
Ofertant ISkin Media bate adică 1 6 B M H z p e n t r u afişare c o n c o m i t e n t ă a mai Ofertant ICG
Adresa 'Str. Al. Puskin 18 Adrese Ştirbei Vodâ 172, Bucureşti 1
memoria DDR (efectiv m u l t o r pagini de web, sau gru­
Telefon^' 01-231.50.97 Telefon [| 01 -551.73.43
Web. www. skir.ro 3 3 3 M H z ) şi 1 2 5 M H z p e n t r u parea lor Tntr-un mod uşor Web www. acorp. ro
Detalii tehnice procesor. D a t o r i t ă a c e s t o r accesibil pe ecran. Detalii tehnice
GPU GeForceaJItra Ramase 350 MHz valori lăţimea de bandă a mem­ GPU G450 Ramdac 360 MHz
Memorie ' |64MbD0R-4ns Frecvenţe 480 MHz P a r t e a de 2D rămîne însă Memorie 32Mb DDR Frecventa 333 MHz
oriei e s t e de 2 . 7 Gb/sec şi fiii
Procesare 3lmil,polfg./s. Procesor £50 MHz Procesare 250 Mtexfe. Procesor 125 MHz
r a t e - u l de 2 5 0 MTexels/sec, singura opţiune viabilă a
Lăţime de bande memorie 7.36 Gb/sec. Lăţime de banda memorie 2.7 Gb/sec.
TV Out, radiatoare memorie, cooler mare plăcilor G 4 5 0 deoarece la Dotări Dosi head
Teste - 1 2 8 0 x 1 0 2 4 x 3 2 - fps Performanţele 2D obţinute partea de grafică 3D nu s-au Teste - 1 0 2 4 x 7 6 8 x 3 2 - fps
3DMark2Q00 de plăcile M a t r o x s u n t cele mai adus îmbunătăţiri faţă de 3DMark 2000 1127
Ouake 3 H^hGygfty Oueke 3 KflhQuaifcy 15.7
mai bune la ora actuală vechiul model. Rezultatele din
WinBench 99 WinBench 39 820
Verdict deoarece a c e s t e a dispun de un t e s t e s u n t destul de mo­ Verdict
Placi video > C h i p s e t > G e F o r c e 2 G T S Placi v i d e o C h i p s e t > G e F o r c e 2 M X Placi v i d e o C h i p s e t > 7 N T 2 M 6 4

M5I Leadtek Leadtek Pălit


5tarFarce M5B15 BsForceS V HPT EeForceZ MX TV Daytrra W
Memoria este un model mai •ual Head, hardware moni­ Un model standard la un Un chipset slab implementat
vechi pe 6ns tor, memorie 5 ns, Tv-Out preţ rezonabil într-o soluţie modestă

S t a r f o r c e 8 1 5 reprezită
familia plăcilor cu proce­
soare Nvidîs GeForce 2 GTS
R eprezintă cea mai perfor­
mantă placă video din familia
Mx produsă de Leadtek. Placa
W infast GeForce2Mx e s t e
un model clasic de placă
video care foloseşte procesoru

aytona M 6 4 e s t e o placă
video destinată sistemelor
mai modeste. Caracteriticile
produse de MSI. Placa este se diferenţiază de concurenţă video GeForce2Mx. Designul plăcii s u n t un procesor grafic
concepută exact după modelul prin mai multe caracteristici plăcii este cel s t a n d a r d la care Riva Twin Texel, Ramdac
original de la Nvidia iar carac­ foarte interesante. Tn primul s-a adăugat un cooler pe radia 3 0 0 M H z , 3 2 M b memorie
t e r i s t i c i l e s u n t cele s t a n d a r d rând memoria Samsung de pe t o r . Şi c a r a c t e r i s t i c i l e s u n t SDRAM. Performanţele 2D
p e n t r u t o a t e plăcile GTS: placă deşi funcţionează la cele standard şi includ 3 2 M b s u n t identice cu cele ale unei
Ramdac 3 5 0 M H z care îi per­ valoarea clasică de 16BMHz are memorie SDRAM la 6ns, AGP plăci TNT2 dar p e n t r u partea
mite afişarea imaginilor la un timp de acces de doar 5ns. 4x> Ramdac la 3 5 0 M H z . Prin de 3D TNT2 depăşeşte modelul
rezoluţii maxime de 2 0 4 8 x Placa dispune şi de cel mai per­ motorul de Transform & M B 4 în rezoluţii mai mari sau
1 5 3 6 şi r e f r e s h 75Hz, proce­ formant sistem de monitorizare Lightning placa poate procesa cu o adâncime mai mare pen­
sor la 2 0 0 M H z realizat cu hardware care include şi un sen­ 2 0 M triunghiuri/sec iar memo­ t r u culori din cauza lăţimii de
tehnologie pe O . I S m i c r o n i , zor termic montat direct pe ria la 1 6 6 M H z împreună cu bandă mai mari p e n t r u memo­
AGP 4x, Modelul t e s t a t dis­ procesorul grafic. Informaţii procesorul la 1 7 5 M H z p o t ' rie. Pălit M 6 4 utilizează memo­
pune de 3 2 M b memorie DDR la despre starea de funcţionare a atinge un fiii r a t e de 7 0 0 rie SDRAM legată de procesor
Sns şi care funcţionează la o plăcii se pot obţine cu ajutorul Megatexel. Pentru overclock- cu un bus pe B4biti. Viteza de
frecvenţă de 3 3 3 M H z . Deşi programului Winfox sau ing se poate folosi programul funcţionare p e n t r u procesor
coolerul de pe placă este unul urmărind cele 3 Led-uri de pe Winfox care se instalează cu e s t e 1 2 5 M H z iar p e n t r u mem­
dintre cele mai mici, frecvenţa placă. Imaginile pot fi afişate driverele şi frecvenţele se pot orie e s t e 150MHz. Deşi proce­
procesorului poate fi mărită de simultan pe două monitoare sau mări p e n t r u memorie de la sorul grafic e s t e realizat cu un
la 2 0 0 până la aproximativ pe un monitor şi un televizor. 1 6 6 M H z la 1 9 7 M H z iar la pro­ proces tehnologic pe
2 2 2 M H z . Memoria este pro­ Memoria la 5ns suportă o cesor de la 1 7 5 până la 0 . 2 5 m i c r a n i t o t u ş i se poate
dusă de Samsung dar e s t e un mărire a frecvenţei de la 2 3 0 M H z . Varianta retail a face un overclocking de la
model mai vechi pe 6ns şi nu 166MHz la 2 1 0 M H z iar proce­ acestei plăci dispune şi de un 1 2 5 M H z până la aproximativ
poate fi overclock-ată decât sorul poate fi s e t a t de la c o n e c t o r p e n t r u TV sub forma 1 5 0 M H z iar frecvenţa memo­
până la aproximativ 3 7 5 M H z . 175MHz la 2 3 5 M H z iar cu de Compoiste video iar riei W M la 7ns existentă pe
Performanţele 3D obţinute de aceste setări se poate observa conectarea se poate face cu placă poate fi mărită de ia 1 5 0
placă la t o a t e t e s t e l e s u n t o creşte cu 18fps-urî în Q3 la ajutorul celor 3 cabluri adap­ până la 1 8 5 MHz.
bune. Softul de pe cele 2 CD- rezoluţia 1 0 2 4 x 7 6 8 cu setări t o a r e din cutie. Performanţele pe care le
uri din cutie cuprinde driverele HQ. Softul livrat cu placa obţine placa s u n t e x t r e m de
Software-ul cuprinde pro­
D e t o n a t o r puţin modificate, constă Tn programul utilitar reduse dar şi preţul unei a s t f e l
gramele WinDVD Player,
Win DVD 2 0 0 0 şi utilitarul Winfox, Win DVD player şi de plăci e s t e f o a r t e mic.
Golorific 3Deep şi u t i l i t a r u l
3D!Turbo 2 0 0 0 . Colorific 3Deep.
Winfox.
Teste Teste Teste Teste
Contact Preţ 249Î Contact Preţ 129$ Contect P r e ţ ,1053 Contact Preţ 5Q$
Producător M5f Distribuitor Flemrnoo Comp. Producător [Leadtek | Distribuitor Skin Media Producător Leadtek Distribuitor Skin Media Producător Pălit Distribuitor N/A
Ofertant Flamingo Computers Ofertant Skin Media Ofertant :
Skm Medie Ofertant; Best Computers 1

Adrese Sd, Titulescu 121. Bucureşti Adresa atr. Al. PuskJn nr.18 Adresa | | s t r , AJ, Puskin nr. 13 Adresa Bd Elisabeta 25. Bucureşti 1
Telefon 01-791.20.0G Telefon 01-231.50.97 Telefon 01-531.5C.97 ^ ^ ^ ^ Telefon 01-314,76.96
Weo www.flamingo.ro Web www.skin.ro Web www.5Kin.ro web *ww. beat computers, ro
Detalii tehnice Detalii tehnice Oetalii tehnice Detalii tehnice
GPU GeForce2 Ramdac 350 MHz GPU GeForceSMX Ramdac 350 Mhz GPU GeForce2VX Pamdac 350 Mhz GPU JWf\T2M64 Ramdac 300 Mhz
Memoria ; 32MtCDÎÎ Frecvenţe 333 MHz Memorie 32 MbSDR Frecvenţa 166 MHz Memorie 32 MsSOfl Frecvenţa 166 MHz Memoria 32 MbŞDR Frecventa 150 MHz
Procesare ; 1.6 Gtex/sec. Procesor '200 MHz Procesare 700Mt<?«/sec Procesor 175 MHz Procesare 703Mte#sec Procesor 175 MHz AGP Procesor 125 MHz
Ultime de banda memorie 5.3 Gb/sec. La^me de banda memorie 2.73 Gb/sec. U ţ i m a de banda memorie Lăţime de banda memorie i N/A
Dotări TVOut DotSri Dual hesd, TV Out memorie 5rs
H
Dotări TV-OJ- Dotări N/A
Teste - 1 2 0 0 x 1 0 2 4 x 3 5 - fps Teste - 1024x76Bx32 - fps Teste - 1024x763x32 - fps Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 - fps

3DMork 2000 3245 3DMark 2000 322S 30 Marii 2000 3225 : 3DMerk 2000
Queke 3 K 5h Quaficy 57. B Queke 3 H#i QuaTity 53.5 Queke 3 rtph Ouelrt* 53.5 Ouake 3 hSgh Ouetity
WinBench 99 314 WinBench 99 919 WinBench 99 S19 WinBench 39
1
Verdict 75.50 m Verdict 88.3031 Verdict 75.8G 1 Verdict 48.4
Plsci de baze>Chipset>KT133 Placi de bazs>Chipset>KT132A

IWILL A 5 U 5 IWILL A 5 U 5

KV2DD-R A7V-M KK256-R A7V-133


FSB setabil cu orice valoare Performanţele sunt apropiate Poate fi setat la orice va- Cele mai bune rezultate în
între 100 şi 1B6MHz de cele ale plăcilor cu KT133A •are între 100 şi 166MHz. teste.

C hipul KT1 3 3 a f o s t imple­


m e n t a t de Iwill în modelele A 7V-M este o placă mai
ieftină produsă de ASUS V arianta plăcilor cu un FSB
de 2 6 6 M H z produse de
Iwill se numeşte KK266. .
C ele mai bune r e z u l t a t e în
t o a t e t e s t e l e de până
acum !e-a obţinut placa Asus
de plăci K V - 2 0 0 şi KV-200 R pentru sistemele care folosesc
[varianta cu RAID]. Ambele un procesor A M D Duron sau Acestea funcţionează cu un A 7 V 1 3 3 . A c e a s t a foloseşte un
modele dispun de un s o u t h Thunderbird. Ea are un f o r m a t chipset Via KT133A cu s o u t h chipset Via KT133A. N o r t h
bridge VIA 6B6B care le per­ micro ATX şi dispune doar de 1 bridge 6 8 6 B care are s u p o r t bridge-ul e s t e V T 8 3 6 3 A şi
mite ulizarea standardului ATA s l o t AGP şi 3 s l o t u r i PCI. Un p e n t r u ATA100. K K 2 6 6 dis­ oferă un s u p o r t p e n t r u un FSB
1C0. Placa se deosebeşte de alt neajuns ar fi folosirea pen­ pune şi de o placă de sunet de 2 0 0 sau 2 6 6 M H z , memorie
alte modele prin prezenţa unei t r u partea s o u t h bridge a unui i n t e g r a t ă cu chipset CMI 8 7 3 8 SDRAM PC 1 0 0 sau P C 1 3 3
plăci de s u n e t î n c o r p o r a t e cu chipset Via 6 8 6 A care nu produs de C-Media şi care până la 1.5Gb. South bridge-ul
chip C-MEDIA CMI 8 7 3 S şi a suportă decât maxim ATA 6 6 . poate reda sunetul 3 D la un e s t e V T 8 2 C 6 8 6 B cu s u p o r t
unui chip p e n t r u IDE RAID Placa de s u n e t i n t e g r a t ă e s t e s i s t e m de boxe 4 . 1 . Placa este p e n t r u ATA 1 0 0 şi 4 p o r t u r i
porodus de American cea s t a n d a r d AC 9 7 şi nu oferă excelentă dacă se doreşte ' USB. I n t e g r a t pe placă este un
Megatrends. Rezultatele decât funcţiile minime ale unei overclock-area procesoarelor c o n t r o l l e r RAID cu chip
obţinute în t e s t e s u n t exce­ plăci de sunet. Suplimentar AMD. FSB-ul se poate modifica P D C 2 0 2 6 5 R produs de
lente. Overclocking-ul se poate faţă de alte plăci de bază, A7V- din BIDS cu ajutorul programu­ Promise Tehcnology cu ajutorul
realiza deosebit de uşor prin M are i n t e g r a t ă o placă de lui Iwill S m a r t Setings şi poate căruia pe placă se pot instala
modificarea frecvenţei FSB reţea cu chipset Realtek RTL fi s e t a t la orice valoare î n t r e până la 8 hard discuri ATA
d i r e c t din Bios cu ajutorul Iwill 81 33C şi un c o n e c t o r cu 2 1 0 0 şi 1 6 6 M H z . Pentru o s t a ­ 100. Pentru răcirea n o r t h
S m a r t Setings [se poate p o r t u r i USB suplimentare. bilitate mai mare a sistemului bridge-ului Asus a folosit pe
atribui orice valoare î n t r e 1 0 0 A c e s t modei nu permite modifi­ overclock-at se poate modifica lângă radiatorul s t a n d a r d şi un
şi 1 6 6 M H z ) . Tot din Bios se carea frecvenţei FSB-ului şi tensiunea de alimentare a cooler suplimentar.
poate modifica şi tensiunea de decât până la 1 0 5 M H z folosind procesorului d i r e c t din Bios. Multiplicatorul se poate modifi­
alimentare a procesoarele BIOS-ul sau până la 1 1 0 cu un KK266-R dispune de un con­ ca t o t de pe placă şi poate fi
A M D p e n t r u o s t a b i l i t a t e mai dip s w i t c h de pe placă. Ciudat t r o l l e r IDE RAID produs de s e t a t la valori de la 5x până la
mare a sistemului overclock- este faptul că pe această placă American M e g a t r e n d s şi poate 12.5x. Din Bios frecvenţa FSB-
at. Monitorizarea hardware se s-ar putea folosi procesorul la utiliza până la 8 hard discuri, ului poate fi s e t a t ă la orice val­
face p e n t r u t e m p e r a t u r a pro­ o frecvenţă mai mică decât cea Placa dispune de monitorizare oare î n t r e 9 0 şi 1 6 6 M H z iar
cesorului, t e m p e r a t u r a sis­ originală p e n t r u că FSB-ul se hardware p e n t r u t e m p e r a t u r i l e frecvenţa memoriei poate fi
temului, vitezele coolerelor de poate seta şi la valori mai mici procesorului şi sistemului, t e n ­ s e t a t ă separat. Monitorizarea
pe procesor şi carcasă şi de 1 0 0 M H z . Deşi placa are siunile de pe placă şi viteza de hardware urmăreşte t e m p e r a ­
urmărirea tensiunilor de pe performanţe excelente preţul r o t a ţ i e p e n t r u ventilatoare. t u r i l e procesorului şi s i s t e m u ­
placă. este t o t u ş i cam mare. Este una d i n t r e soluţiile f o a r t e lui, vitezele de r o t a ţ i e p e n t r u
i n t e r e s a n t e KT133A, coolere şi tensiunile pe placă.

Teste Teste Teste Teste ^


Contact Preţ 1 3 8 Î Contact Praflll&BS Contact Preţ 150$ Contact Praţ 161S
Producător IWILL distribuitor Skin Medie Producător ASUS Distribui tor AGER IWilI " Distribuitor Skin Media Producător i ASUS ffis .• 1CG
Ofertant Skin Media Ofertant AGER Ofertant Skin Media Ofertent ICG
Adreaa Str. Al. Puskin 18, Bucureşti 1 Adrese jstn aescu ttios, rr. 18 Adresa Str. Al. Puskin 18. Bucureşti 1 Adresa Ştirbei VodS 172, Sucureeti 1
Telefon 01-331.5D. 97 Telefon ; 01-336.53.17 Telefon 01-331.50,87 Telefon 01-221.73.43
Wab www. skkn. ro Wab § www, oner.ro Web www.skin.ro Web wwwjcQ.com.ro
Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice

ChtpBBt KT133 Sunet CMIG73B Chipset KT133 Sunet AC97 Chipeet KM33A Sunet Medie Chipaot KT133A | Sunet.;' mu
Fsa 100-1B5 MHz Format ATX FSB 90-105 E) MHz Format micro ATX FSB 100-156 MHz Format ATX FSB 190-166 Format |ATX
ATA 100 Memoria 3DIMM, 1.5Gb ATA BB Memorie 2CMMM, 1,5Gb ATA 100 Memoria 30: MM. 1.5Gb ATA |100 Memorie 1.5Gb QOlMM)
Dotări IDE RAID. Dotări Pleca retes. bundla, 2USB Placa sunst CMedia. IDE RAID Dotări Oodsr chip
Sloturi AGP. 5PCI, AMR Sloturi AGP. 3PCI AGP. SPC:, ISA AGP, 5PCI, AMR
Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Teste • 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6

SDMark 2000 30Merfc 2000 ESCE 3DMari


Amm MWMWMW MWMWmm MMWMWM

Ouake 3 Ouake 3 153 Ouake 3


Sandre Memory Snndra Memory 408 Sandre Memory Sandre Memory
1 1 1

Verdict Verdict 92 I Verdict Verdict •8.63

38
f Caracteristici tehnice suplimentare celor
standard
i B O l O g n O C 5 0 (Radio / Casetofon)
Radio FM, MW, LW
Codem III + tuner
# Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
•Le^ • ••••• nrr y -*« ^
Panou frontal de culoare neagră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Egalizator pe 2 benzi de
frecvenţă (frecvenţă variabilă)

M O d e n a C D 5 0 (Radio / CD player)
Radio FM, MW, LW
Codem III + tuner J

Memorare 30 de posturi radio


Display dual color (galben/orange)
Panou frontal de culoare neagră,
galbenă, roşie sau albastră
Aux-in pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Egalizator pe 2 benzi de frecvenţă

S a n t a M O I l i C a C 5 0 (Radio / Casetofon)
Radio FM, MW, LW
Digiceiver, TIM - Memorarea informaţiilor de trafic
SHARX - Digital channel separation optimisation
Display albastru, panou frontal de culoare neagră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Design de noapte - tastatură iluminată în roşu
Pre-echipare pentru cuplare la telefon sau sistem de navigaţie
TMC pentru cuplare la sistem de navigaţie

DEQ - egalizator pe 5 benzi de frecvenţă
Casetofon, contor bandă (timp real)

C a r o l i n a D J 5 0 (Radio / Casetofon / CD Changer


Radio UKW, MW, LW
Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
Panou frontal negru
CD, Changer cu capacitate de 10 CD-uri
Track Program Memory (TPM)
CD-Mix, MAG-Mix
Egalizator pe 2 benzi de frecvenţă (frecvenţă variabilă)

Active AG EXIM Bucureşti Str. Remetea Nr.16 2503487


Ana Electronic Bucureşti Calea Dorobanţilor 134 2305732
Maris SRL Bucureşti Bd. Timişoara 30 4139778
Midocar SRL Bucureşti Şos. Odăi.221-225 7910839
Flanco Bucureşti Bucureşti Mail / Drumul Taberei / Titan
Grim CD Group Bucureşti Magazin Ever Green - Bucureşti Mail
Agr o service SA Constanta Str. Revoluţiei 19
^ • - M • 1•• 1 "
041/638041 j
—m • • •• 1

Proton Auto Cluj Calea Floreşti 42 064/438380 i


Sandra Trading Iaşi Str. Stejar 33A —
032/176961
•-
1

Infotec Iaşi Str. împăcării 35, bl.919 032/221405


Temeco Timişoara Calea Dorobanţilor 54 056/190409
Tess SRL Braşov Str. Grivitei 1H 068/475153
Hit Trading Brăila Bd. A.I.Cuza 223 039/618840
Adria S R L Suceava Str. Gh.Doja 119A 030/257166
IATSA Câmpina Câmpina Str. Carol I, Bl. 236, parter 044/336001
IATSA Oradea \ Oradea Calea Borşului km3 059/463916

R a d i o c a s e t o f o a n e l e a u t o B l a u p u n k t

O M N I A S I G
• BLAUPUNKT
s u n t a s i g u r a t e p r i n

ASIGURĂRI AGRICOLE Sune


y t f a r ///

Pisci de b a z a > C h i p B e t > K M 1 3 3 A Placi de b a z a > C h i p s e t > B X 4 4 0 Ptaci de b a z a > C h i p s e t > A p o l l o Pro Placi de b a z a > C h i p s e t > i 8 1 5 E

A 5 U 5 A 5 U 5 IWILL IWILL
A7VI-VM CUBX-E VX133 W D E - R
• placă cu chipset KM133 Un chipset vechi BX dar Modificarea FSB-ului cu 23 • soluţie i815E de nivel destul
cu S3Savage 4 încorporat performanţe bune de valori intermediare de ridicat.
7VI-VM e s t e • placă ce laca are la bază chipset-u
/ " A f o l o s e ş t e un chipset Via
Pro Savage K M 1 3 3 şi poate fi
P BX 4 4 0 şi surprinzător
rezultatele din t e s t e s u n t mai
C ele mai ieftine plăci pentru
sistemele care folosesc
procesoare Intel sau Cyrix
E s t e varianta IWILL p e n t r u
chipset-ul I815E. Formatul
plăcii e s t e ATX şi dispune de 1
utilizată în sistemele cu proce­ bune decât cele obţinute de s u n t cele care folosesc un slot AGP pro, 5 s l o t u r i PCI şi
sor AMD Duron sau acelaşi procesor pe o placă cu chipset Via Apollo Pro. Plăcile unul CNR. Memoria maximă pe
Thunderbird. N o r t h bridge-ul chipset 1815. Formatul plăcii produse de Iwill care folosesc care o poate folosi W 0 2 - R
plăcii e s t e chipul Via V T 8 3 6 5 este ATX şi dispune de 1 slot un astfel de chipset se este de 5 1 2 M b SDRAM şi se
cu s u p o r t p e n t r u un FSB de AGP 2 x 5 s l o t u r i PCI, 2 slo­
t numesc V X 1 3 3 . N o r t h bridge- poate instala pe cele 3 s l o t u r i
2 0 0 M H z , memorie SDRAM PC t u r i ISA şi 4 s l o t u r i DIMM. ul p e n t r u plăcile V X 1 3 3 este SDRAM. Plăcile suportă s t a n ­
1 0 0 sau 1 3 3 în c a n t i t a t e Frecvenţa FSB-ului poate fi VIA 6 9 4 X cu s u p o r t p e n t r u o dardul ATA 1 0 0 şi suportă
maximă de 1.5Gb, AGP 4x. s e t a t ă de pe placă cu ajutorul frecvenţă a FSB-ului de pană la maxim 6 hard discuri. Pe plăci
South bridge-ul e s t e cel folosit unui Dip Switch şi poate avea 1 3 3 M H z iar s o u t h bridge-ul s u n t i n t e g r a t e o placă video şi
la t o a t e plăcile mai noi cu 16 valori de la 6 6 la 150MHz. e s t e VIA 6S6B cu s u p o r t pen­ o placă de s u n e t cu chipset C-
chipset-uri Via adică Şi multiplicatorul poate fi s e t a t t r u ATA 100. Placa de sunet Media CMI 8 7 3 8 cu posibili­
V T 8 2 C 6 8 6 B cu s u p o r t p e n t r u t o t cu ajutorul unui Dip S w i t c h i n t e g r a t ă foloseşte un chip 0 - t a t e a redării sunetului pe 4
ATA 1 0 0 şi 4 p o r t u r i USB. de la 2x până la 8x. Oficial Media model CMI 8 7 3 8 şi boxe şi cu s u p o r t p e n t r u
Modelul plăcii este micro AT şi placa suportă doar proce­ poate reda sunetul 3 0 pe 4 accelerarea 3D a sunetului
dispune de 1 slot AGP, 3 slo­ soarele cu un FSB la 6 8 sau la difuzoare. Placa poate fi [Directsound 3D, A3D 1.0 şi
t u r i PCI, 2 sloturi p e n t r u 1 0 0 M H z , dar în t e s t u l n o s t r u folosită p e n t r u overclock-area EAX 1.0). A obţinut r e z u l t a t e
memorie şi placă de s u n e t a mers şi cu procesoare cu procesoarelor deoarece per­ excelente în t o a t e t e s t e l e .
încorporată model A C ' 9 7 . FSB 1 3 3 Mhz. Din BIOS se mite modificarea frecvenţei Frecvenţa FSB-ului se poate
Chipul K M 1 3 3 are incorporată poate modifica multiplicatorul, FSB-ului de la 6 6 până la modifica d i r e c t din BIOS cu
şi o placă video model S3 tensiunea de alimentare pen­ 1 6 6 M H z cu 2 3 de valori inter­ ajutorul programului Iwill
Savage 4 care are conectorul t r u procesor iar p e n t r u over- mediare. Din BIOS poate fi microstepping dar
s i t u a t în locul portului COM 2. clocking nu se mai setează modificat şi multiplicatorul de impresionant la a c e s t model
La monitorizarea hardware frecvenţa FSB ci se alege frecvenţă al procesorului dar este posibilitatea setării
placa urmăreşte t e m p e r a t u r i l e d i r e c t frecvenţa finală la care a c e s t lucru nu poate fi folosit frecvenţei la orice valoare î n t r e
procesorului şi sistemului, ar t r e b u i să funcţioneze proce­ la procesoarele Intel. 6 6 şi 2 0 0 M H z . Placa dispune
vitezele de r o t a ţ i e p e n t r u 2 sorul. Asus a i n t e g r a t pe placă Performanţele s u n t excelente şi de monitorizare hardware
ventilatoare şi tensiunile de pe un chip IDE Raid produs de şi ca de obicei mai bune decât pentru t e m p e r a t u r i l e proce­
placă. Performanţele s u n t Promise Technology cu ajutoru cele care se pot obţine cu o sorului şi sistemului, vitezele
sub cele obţinute de plăcile căruia se mai pot adăuga încă placă care foloseşte un chipset de r o t a ţ i e p e n t r u coolere şi
Asus cu chipset KT133 sau 4 hard discuri care să poată Intel [J8T5 sau BX440). tensiunile de pe placă.
KT133A. folosi standardul ATA 100.

Teste Teste Teste Teste


Contact P r e ţ ;137$ Contact Praf 1127$ Contact Preţ 37S Contact Preţ 1 4 8 Î
Producător ASUS Distribuitor [CG Producatar : ASUS Distribuitor |AGER Producător [WJLL Distribuitor Skin Media Producător JWILL Distribuitor Skin Media
Ofertant ICG Ofertant AGER Ofertant Sxin Media Ofertant Skin Media
Adrasa Ştirbei Voda 172. Bucureşti 1 Adrese str. Bibescu Vcoa, nr. 18 Adresa Str. Al. Puşkin 13. Bucureşti 1 Adresa Str, AL Puşkin 18, Bucureşti 1
Telefon 01-201.73,43 Ţefefon 01-333.93,17 Tolefon 01-231.50.97 Telefon • 1-231.50.97
Web www.icg.com.ro Web .www.ager.ro Web www.skin.ro Web www. skin. ro
Detalii tehnice Detalii tehnice Geta Iii tehnice Detalii tehnice
Chipset / KMÎ33
!
Sunat AC97 Chipset BX440 Chipset Apollo pro Sunet CMIS733 Chipset 1815E Sunat C Medie
100-133 Format micro ATX FSB 66-150 CI6] Format ATX FSB 66-166 Format ATX FS8 68-200 MHz Format ATX
ICO Memorie 1.5Gb ATA 10D Memorie Af 100 " Mamorie 3DMM, 1.5Gb ATA ICO Memoria 512Mb (3s!ct)
1.5Gb WDMM)
Video S3, Savage. reţinere AGP ootas ;iDE RAJD (Promise], 2USB Dotări Dotări Pisefl sunet
AGP, 3PCI Sloturi AGP, 5PC1, 2iSA Sloturi AMR, AGP. 5PCI Sloturi AGP, 5PCI, 1CNP
Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 8 Teste - 8 0 0 x 8 0 0 x 1 8 Teste - 800x600x16 Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6
3DMarfc 2QO0 , 6733 30 Mart 2000 8092 3DMerk 2000 595S 30 Mark 2000 5771
Queke 3 '.• i 154. S Ouake 3 141 Ouake 3 133.4 Queke 3 133
Sandra Memory i 3G7 Sandra Memory 246 Sandra Memory 237 Sandra Mamory 245
Verdict 32.20 i Verdict 87.45 li 1
Verdict 85.50 1 Verdict 90.01 i
Placi de baza>Chipset>iB15E Placi de baza>Chipset:>Pro Savage

A5U5 MS ~ ACDRP A5U5


-M B15EP Pra QJV4X-V
Este varianta micro a plăci Excelent la monitorizarea Soluţie ieftină cu ProSavagePM133, o alter­
CUSL2 hardware şi la overclock-are. performanţe pe măsură nativă pentru i815
15EP Pro e s t e o placă cu oluţia Acorp p e n t r u alternativă reală la plăcile
P laca CUSL2-M reprezintă
varianta micro ATX a plăcii
CUSL2 şi are în general cam
8 socket 3 7 0 produsă de
MSI şi care foloseşte un
S chîpset-ui i 8 1 5 E e s t e ATX
şi dispune de 1 s l o t AGP 4x, 5
• cu chipset i 8 1 5 s u n t cele
care folosesc un chipset Via
aceleaşi c a r a c t e r i s t i c i cu ea. chipset i 8 1 5 varianta Solano s l o t u r i PCI. 1 s l o t CNR şi 3 ProSavage P M 1 3 3 . Placa Asus
Chipsetul este unul i 8 1 5 E cu 2. Pe placă se p o t instala pro­ s l o t u r i DIMM. Deşi pe cutie CUV4X-V poate fi folosită în
s u p o r t p e n t r u un FSB de 6 6 , cesoare Intel sau Cyrix care producătorul se laudă cu sistemele cu procesoare Intel
1 0 0 sau 1 3 3 M H z , maxim funcţionează cu FSB 6 6 , 1 0 0 7 6 8 M b , memoria maximă care sau Cyrix iar c a r a c t e r i s t i c i l e
5 1 2 M b memorie SDRAM PC sau 1 3 3 . Formatul plăcii este poate fi instalată pe acestă s u n t identice cu cele ale unei
1 0 0 sau PC133, AGP 4x. ATX şi dispune de 1 slot AGP, placă este de 5 1 2 M b SDRAM plăci cu IB15, sigura diferenţă
South Bridge-ul este ICH2 şi 6 s l o t u r i PCI şi un s l o t CNR. PC 1 0 0 sau PC 1 3 3 . apare la c a n t i t a t e a maximă de
oferă s u p o r t p e n t r u ATA 1 0 0 , Memoria maximă care poate fi Performanţele pe care le-a memorie care poate fi insta­
4 p o r t u r i USB. Deşi e s t e instalată pe placă e s t e de obţinut placa în t e s t e nu s u n t lată: 1.5Gb pe P M 1 3 3 şi doar
f o a r t e mică pe placă s u n t inte­ 5 1 2 M b SDRAM dar ea se f o a r t e bune şi o situează la ' 5 1 2 M b pe iB15. N o r t h Bridge-
g r a t e o placă video ( 2 4 b i t şi poate monta pe 4 sloturi. Pe mijlocul clasamentului iar ca ul plăcii e s t e Via V T 8 6 0 5 care
RAMDAC la 2 3 0 M H z ) , placă de placă nu există placa video dotări beneficiază de placa de dispune de o placă video S3
s u n e t model A C ' 9 7 şi o piacă i n t e g r a t ă şi placa de sunet s u n e t i n t e g r a t ă model AC'97. Savage 4 i n t e g r a t ă şi oferă
de reţea cu chipset 3 C 9 2 0 A C ' 9 7 . Placa se prezintă exce­ Pe placa nu exitâ jumperi cu s u p o r t p e n t r u AGP 4x, FSB
produs de 3Com. Cu ajutorul lent a t â t la monitorizarea ajutorul cărora să se poată 6 6 , 1 0 0 sau 1 3 3 M H z . South
unui Dip S w i t c h se p o t modifi­ hardware c â t şi la posibilităţile modifica frecventa FSB-ului. în Bridge-ul e s t e modelul mai
ca frecvenţa FSB-ului si de overclock-are a procesoru­ Bios există t o t u ş i un meniu vechi V T 8 3 C 6 8 6 A şi nu oferă
frecvenţa de funcţionare pen­ lui. Frecvenţa FSB-ului se unde se pot s e t a frecvenţa s u p o r t decât p e n t r u ATA 6 6 .
t r u SDRAM. Frecvenţa poate poate modifica din BIOS şi se FSB-ului şi frecvenţa memoriei. Modelul plăcii e s t e ATX şi dis­
avea 3 2 de valori î n t r e 6 0 şi poate seta p e n t r u orice val­ Monitorizarea hardware pune de 1 slot AGP 4x, 5 slo­
2 0 0 M H z . Overclocking se mai oare î n t r e 6 6 şi 1 3 3 M H z . Tot urmăreşte t e m p e r a t u r i l e pro­ t u r i PCI, 1 slot ISA, 1 slot
poate face şi prin intermediul din BIOS se poate modifica şi cesorului şi sistemului, vitezele AMR şi 3 s l o t u r i DIMM. Pe
BIOS-uluL De aici se pot seta tensiunea de alimentarea a de r o t a ţ i e p e n t r u coolere şi lângă placa video i n t e g r a t ă
r a p o r t u l de frecvenţă p e n t r u procesorului sau multiplica­ tensiunile de pe placă. Tot în există şi a placă de s u n e t cu
CPU/SDRAM/PCL tensiunea de t o r u l . Pe lângă monitorizare a c e s t meniu se poate s e t a o chipset CMI 8 7 3 8 produs de
alimentare p e n t r u procesor şi hardware clasică mai există un anumită t e m p e r a t u r ă maximă C-Media. Pentru overclock-ing
d i r e c t frecvenţa finală la care senzor de t e m p e r a t u r ă supli­ pe care o poate atinge proce­ se poate modifica cu ajutorul
se vrea overclock-at proce­ mentar care se poate folosi sorul după care t o t sistemul jumperilor frecvenţa FSB-ului,
sorul. Placa beneficiază şi de p e n t r u hard disc sau placa este oprit. Pe ansamblu este o multiplicatorul şi tensiunea VIO
monitorizare hardware pentru video. Cu ajutorul a 4 leduri se soluţie ieftină de nivel destui FSB-ul poate avea 15 valori de
procesor, coolere, e t c . identifică problemele la bootare. de s c ă 2 u t . la 6 6 la 150MHz.

Teste Teste Teste Lm Teste


Contact Preţ T75S Contact Preţ 114$ Contact Preţ 87$ Contact Preţ 149$
Producător [ASUS Distribuitor AGER Producător MSI Distribuitor Farr-jrco Comp. ProducStor | ACORP Distribuitor 1CG Producător [ASUS Distribuitor AGER
Ofertant AGtH Ofartant i: [Flamingo Computers Ofertant ICG Ofertant AGER
Adresa str. Bibescu Vodâ, nr. 18 Adrese |Sd, Tteuiescu 121, Bucureşti Adresa -Iştirbei vode 172 Adrese str. Bibescu Vodă. nr, 18
Telefon 01-3369317 Tetefon 01-791 20 CS Telefon m 01-221 73 43 Tefefon 01-3389317
Web www. ager. ro Web www. flamingo, ro Web I www, acorp.ro Web www. ager. ro
Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice
ChfpESt i815E Sunet |AC97 Chipset |iB15E Sunet AC97 Chipset i815E Sunet AC97 Chipset PM133 Sunat CM18738
FSB 66-133 Format 11 micro ATX FSB 66-133 Format ATX FSB 60-115 Format ATX FSB 166-166 [32] Format ATX
: 11 •

ATA 100 Memoria ! 512Mb ATA IlOO Memorie 512 Mb ATA 100 Memorie 512K C3DIMMJ ATA 66 Memorie 1.5Gb GDWMJ
Dotări Reţea 3COM, video. 2 US8 Dotări [bd mortcorca^ SextraUSH AGP reonere Dotări N/A Cotari Sound. 2USB. video Savage
Sloturi AGP pro. 3PCI. CNR Staturi |AGP, 6 PCI, CNR Sloturi AGP, 5 PCi. 1CMP. Seturi AGP. 5PCI. JSA. AMR
Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Teste - 3 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6
SDMarfc 20 OG 5908 3DMark 2000 574C SDMark 2000 5735 3DMark 2000 ; 6065
Quake 3 135.3 Ouake 3 132.2 Quake 3 133 Ouake 3 1147.4
Sandra Memory 251 Sandre Memory 247 Sandra Memory 251 Sandra Memory 306

Verdict 91.15 i Verdict 89.30! Verdict 70.3Q Verdict 91.34


I i 1

rr"~i j

CAMERE FOTO DIGITALE

•lympus Formatele în care s u n t salvate Fuji t r u distanţe de la 0 . 3 până la


s u n t TIFF, RAW (necomprimat, maxim 4 . 5 m e t r i şi poate fi
E-1D s t a n d a r d propriu Olympus] şi FinePix 49DDZ reglat pentru red eye reduc-
JPEG. Nivelul de c a l i t a t e se tion sau slow sync. Imaginile
CCD-ul cel mai performant 2/3" Super CCO tip fagure de
poate seta î n t r e SHQ, HQ, pot fi vizionate pe ecranul LCD
şi o capacitate de 4M pixeli miere folosit la Fuji
SQ. Camera nu poate înregis­ de pe spatele camerei care
e departe cea mai perfor­ t r a film dar poate face poze este unul standard de 2 " TFT
• mantă cameră digitală din­
t r e t o a t e cele t e s t a t e este
rapide cu o viteză de 3 cadre
pe secundă. Toate pozele pot fi
4 9 0 0 z este topul de serie
pentru camerele digitale
Fuji. Toate specificaţiile pentru
cu rezoluţie de 1 3 0 . 0 0 0 pixeli
sau pe viewfinder-ul EVW care
Olympus E-10. Dispune de vizonate pe un ecran TFT de această cameră s u n t impresio­ are o dimensiune de 0 . 5 5 6 " şi
lentile de 3 5 m m cu ajutorul 1.8" cane se poate fixa în 3 nante. Cu ajutorul lentilelor' rezoluţia de 1 1 0 0 0 0 pixeli.
cărora se poate realiza un poziţii diferite iar în modul speciale se poate realiza un Conectarea la calculator se
Z D o m optic 4x folosind inelul de
playback se poate face un zoom optic de 6x echivalent cu face cu un cablu USB şi se
zoom de pe obiectiv. Senzorul zoom pe imagine de 4x. cel al camerelor de 3 5 m m . Pe poate conecta şî la televizor,
CCO e s t e cel mai performant Camera se poate conecta la lângă acesta se mai poate real­ Camera funcţionează cu un
de până acum, 2 / 3 " şi o capaci­ calculator p e n t r u t r a n s f e r u l iza şi un zoom 2x digital. acumulator special Li-lon de
t a t e de 4 M pixeli. Rezoluţia fişierelor prin intermediul unui Senzorul CCD folosit Tn această 1 1 0 0 m A h , 3.7v care se
maximă la care se pot captura cablu USB sau la televizor cameră are o capacitate de 2 . 4 încarcă d i r e c t în cameră cu
imagini e s t e de 2 2 4 0 x 1 6 8 0 iar CPAL/NTSCJ p e n t r u vizionarea megapixeli [este un Super CCD ajutorul unui t r a n s f o r m a t o r
p e n t r u dimensiuni mai mici ale imaginilor. Camera e s t e destul t i p fagure de miere folosit la extern. Acesta este mic ca
fişierelor se pot folosi de mare C1.05kg fără baterii) şi majoritatea produselor Fuji) dar dimensiuni, puterea nu este
rezoluţiile 1 6 0 0 x 1 2 0 0 , funcţioneză cu 4 baterii AA cu ajutorul unor tehnici de prea mare şi nu poate alimenta
1 2 8 0 x 9 6 0 , 1 0 2 4 x 7 8 8 sau sau 2 acumulatori CR-V3. în interpolare speciale imaginile camera cu ecranul LCD aprins
6 4 0 x 4 8 0 . Ca o n o u t a t e faţă de timpul funcţionării consumul de generate au o dimensiune de decât pentru aproximativ 8 0
celelalte camere este prezenţa energie e s t e destul de mare şi 4.3 megapixeli deci o dimensi­ p02e. Plusurile p e n t r u această
unei prisme care proiectează e s t e recomandată folosirea une maximă de 2 4 0 0 x 1 8 0 0 . cameră sunt zoom de c a l i t a t e ,
lumina din lentile către sen­ unui acumulator special. Deşi Imaginile mai pot fi c a p t u r a t e şi procesare rapidă a imaginilor
zorul CCD şi viewfinder-ul are şi anumite minusuri p r i n t r e la dimensiunile 1 6 0 0 x 1 2 0 0 . iar ca minusuri puterea cam
optic. Flash-ul î n c o r p o r a t este care viteza mică de lucru pe 1 2 8 0 x 9 6 0 sau 6 4 0 x 4 8 0 . Ele mică a acumulatorului şi preţul
f o a r t e puternic şi poate fi u t i ­ cartelele de memorie şi imposi­ pot fi memorate în f o r m a t TIFF foarte mare p e n t r u o cameră
lizat la o distanţă de maxim bilitatea schimbării obiectivului necomprimat sau JPEG compri­ cu un CCD de £ . 4 MP.
6 . 3 m cu modurile: auto, r e d - camera îşi merită preţul. mat (cu 3 nivele de calitate) pe
eye r e d u c t i o n , on fiii, slow cartele S m a r t Media. Aparatul
sync. Suplimentar se mai Teste Teste
Contact Preţ
este livrat cu o cartelă de Contact
poate monta încă un flash 16Mb dar aceasta este Producător
Producător Ofympus Fuji
extern. Imaginile c a p t u r a t e în Importator MGT Trede neîncăpătoare p e n t r u poze la Distribuitor Belkan Foto
rezoluţiile enumerate mai sus Ofertant SC Foto Expres SRL
calitate maximă, o imagine pe
Adrsaa Sos Pipera 55. Bucureşti 1
Adrese Str. Ştefan cel Mere nr 2, Mengelie Telefon 01-230,87.77/230.87.86
pot fi m e m o r a t e pe cartele r

rezoluţie maximă şi necompri­


Telefon •-T.-753.614 Web www.fuiifilm.ro
S m a r t Media dar aparatul dis­ Detalii tehnice mată ocupând aproximativ Detalii t.chnicp
pune şi de un slot p e n t r u Rezoluţia max 2240x1680, mn 640x450 12Mb. Camera poate capta Rezoluţie Max 24CD*i800 - Min 640x480
cartele Compact Flash Type I şi Stocare Smart Mecfe sau Compact Flash I, II Stocere SmartMedia C16 Mb inclus]
imagini şi în modul continuous Compresie JPEG Tiff necomprimat, JPEG 3 setări
Compresie JPEG (HQ. TIFF. SHQJ
II. Camera e s t e livrată cu o shooting cu 5 cadre/secundă
Dimensiuni 129x105x179 mm. 1048 o Dimensiuni 4.3x3.1x3.7* 450 grame
cartelă S m a r t Media de 1 6Mb. Aîtmentore 4xAA sau 2x0lympus CR-V3 sau film la rezoluţia 3 2 0 x 2 4 0 ; FuiiFilm NP-BO. Li Ion
La c a l i t a t e maximă pe cartela Special TTL Viewfinder real. ecran TFT cu 1 0 cadre/secundă dar doar I Captura film 380x240. 10 fps
reglabil, telecomande USB. TV-Ou
din pachet nu se poate memo­ 160secunde maxim. Flash-ul
1

Zoom optic 4X Zoom playback 4x Zoom digital 2X


ra decât o singură imagine. încorporat poate fi utilizat pen­
max. 6,3 m 2G".4Mpx Flaah Mex4,5m CCO 2 4/4.3 Mp
1 Verdict 98 i Verdict 90 i
C a m e r a video d i g i t a i â Reportofon

faţă de alte modele clasice


5any care s u n t c a p t u r a t e imaginile
provine din faptul că acesta
e s t e ' d e s t u l de mică, doar
•CR-PC5E 6 4 0 x 4 8 0 şi două nivele de ICD-M51 foloseşte o cartelă de memorie
pe care informaţia poate fi
compresie s t a n d a r d şî fine. Tn
Cameră video şi foto de o Primul reportofon cb foloseşte accesată aleator. Se pot
acest caz imaginile s u n t î n r e g ­ Memory Stick
calitate deosebită insera astfel f o a r t e uşor
i s t r a t e fie d i r e c t pe caseta
voluţia reportofoanelor nu a mesaje noi în unele deja exis­
S ony DCR PC5E e s t e una
d i n t r e cele mai mici
camere de filmat digitale pro­
miniDV folosită şi p e n t r u film
fie pe un Memory Stick folosit E cunoscut o mare v a r i e t a t e
în ultimii ani dar se pare că
t e n t e , se pot şterge anumite
propoziţii sau paragrafe
şi la camerele digitale. Sunetul
duse până acum. Dimensiunile acum, odată cu dorinţa Sony nedorite, se poate realiza o
e s t e î n r e g i s t r a t s t e r e o la cali­
ei s u n t de doar 2 4 / 5 x 3 7 / 1 0 de a implementa în c î t mai derulare înainte şi înapoi
t a t e de CD adică 2 x 1 6 b i t şi
x B 2/5" şi 15oz. Imaginile s u n t multe device-uri al său Memory f o a r t e rapid. Aparatul
48KHz. Conectarea camerei la
c a p t u r a t e cu ajutorul unul' CCD Stick, reportofoanele vor avea foloseşte şi tehnologia
calculator pentru t r a n s f e r u l
de 1 " cu o rezoluţie de BSOk o nouă modalitate de s t o c a r e a Advanced Digital VOR CVoice
filmelor î n r e g i s t r a t e se face
pixels. Camera poate realiza un înregistrării. • perating Recording) care
prin intermediul unui p o r t
zoom optic 10x prin intermedi­ Sony ICD - M S 1 e s t e face ca reportofonul să se
Firewire. Filmele p o t fi înregis­
ul lentilelor Cari Zeiss şi unul primul r e p o r t o f o n digital din oprească în timpul unor pauze
t r a t e şi cu un videorecorder
digital de până la 40x. Modelul lume care foloseşte p e n t r u mai lungi şi să pornească
dacă se foloseşte mufa pentru
PC5E este produs special pen­ î n r e g i s t r a r e cartele de memo­ a u t o m a t la reluare convorbirii.
AV-out. în timpul vizionării
t r u Europa unde se foloseşte rie t i p Memory Stick care pot Senzitivitatea microfonului
filmelor î n r e g i s t r a t e pe televi­
în general sistemul P A L PC5 avea capacităţi î n t r e 8 şi 6 4 M b poate fi s e t a t ă pe două nivele
zor se poate folosi şi teleco-
produsă p e n t r u ţările cu sis­ [capacităţile de altfel promo­ cu ajutorul unui buton de pe
mada inclusă în pachet.
t e m e NTSC poate realiza un vate de Sony p e n t r u Memory reportofon. Viteza la care s u n t
Alimentarea camerei se face
zoom digital de până la 120x. Stick-urile sale]. Convorbirile redate mesajele se poate
de la o baterie specială NP-
Ecranul LCD reglabil de 2 . 5 " şi pot fi î n r e g i s t r a t e la o c a l i t a t e selecta p e n t r u slow, normal şi
FS21 InfoLithium [poate ali­
cu o rezoluţie de 2 0 0 k pixeli bună în modul SP cu un s a m - f a s t iar vocea se aude indifer­
menta camera p e n t r u aproxi­
e s t e folosit şi p e n t r u afişarea pling r a t e de 1 1KHz sau la o ent de viteza de redare. 2
mativ 70min) sau cu un t r a n s ­
meniurilor. Diferitele setări c a l i t a t e mai slabă în modul LP baterii model AAA pot alimen­
f o r m a t o r p e n t r u alimentarea la
pentru cameră se fac d i r e c t cu un sampling de SKHz. având t a reportofonul p e n t r u 5 ore
priză. Un adaptor special per­
prin apăsarea ecranului LCD. însă posibilitatea de c r e ş t e r e a de î n r e g i s t r a r e sau p e n t r u 4
mite alimentarea camerei de la
în timpul filmării poate fi folosit timpului de î n r e g i s t r a r e . în ore de playback.
priză şi încărcarea bateriei în
şi viewfinder-ul color cu acelaşi timp. modul SP se p o t î n r e g i s t r a pe
rezoluţia de 180k pixeli. o cartelă de memorie de 1 6 M b
Camera poate fi folosită Teste Teste
Contact Pret ;1793$
aproximativ 8 3 minute iar în Goneact W\ P r e ţ 4 0 0 Î
şi p e n t r u filmări alb negru în Producător Sony modul LP aproximativ 1 3 1 Producător Sony
întuneric absolut. Pentru Distribuitor Sony Ovarseas SA minute. Reportofonul poate Distribuitor Sony Dversees SA

aceasta ea dispune de un Adresa N/A Adresa N/A


î n r e g i s t r a maxim 9 6 5 de
Telefon 01-224.47.10 Telefon 01 -224.47.10
emiţător de infaroşu care mesaje s e p a r a t e care pot fi www.sony.com
Web www. sony. corn Web
luminează până la aproximativ Detalii tehnice organizate în directoare spe­ Detalii tehnice
2 m. Tot p e n t r u filmările în Rezoluţie 5C0 linii ciale [se pot crea maxim 3 4 0 Memorie Memory Stick
Alimentare acumulator info Lltfiiurn Alimentare 2 baterii AAA
întuneric se poate activa şi d i r e c t o a r e pe un Memory
Poze pe cartela memorie separata Funcţii supfimentare Advanced Digital VOR, cue reviow
opţiunea Super Night Shot prin rezoluţie 640x4BQ Stick], Fişierelor î n r e g i s t r a t e şi Min, î n r e g i s t r a r e 60SP - 120 LP nSMbl
care se creşte mult senzitivi- LCD 2,5", 200000 pixeli directoarelor c r e a t e ii se pot Conectare mic., casti, alimentare
t a t e a camerei. Camera poate Viewfinder 180000 pixeli atribui nume folosind opţiunea Nr. maxim mesaje 965
Special Super NightShnt OLux infrared Menţiuni
fi folosită şi ca un aparat de File/Folder Titleling. Un mare
Zoom optic IQx Conectare Firewire Un pret destul de ridicat care din pecete trebuia
f o t o g r a f i a t dar rezoluţia la Zoom fligftai 120x Senzor CCG saci^ avantaj al acestui reportofon piatrt.

Verdict Verdict
9îj 1
HAR ///
T 1J

Scaner Tableta grafice Imprimante >lnkjet

LWJ

Umax Wacom Epson


A s t r a 34DD Intuos A 5 Stylus Color 5Bd Stylus Color 5BD
Un scanner de nivel şi O tabletă grafică de o • calitate bună şi un design Dedicată mai mult pentru
performante medii calitate excelentă interesant text decît pentru poze

U max A s t r a 3 4 0 0 e s t e un
scanner mediu a t â t din
punct de vedere al c a r a c t e r i s ­
" p a b l e t a e s t e una f o r m a t A5
I şi are o suprafaţă activă de
2 0 3 x 1 6 2 m m . Principalele a t u -
S t y l u s Color 6 8 0 este un
model prin care Epson
încearcă să îmbine c a r a c t e r i s ­
E pson Stylus Color 5 8 0 e s t e
o imprimantă medie a t â t ca
p r e ţ c â t şi ca performanţe.
ticilor c â t şi al performanţelor. uri ale t a b l e t e l o r grafice faţă t i c i de p r i n t a r e de c a l i t a t e cu Tipărirea e s t e făcută cu aju­
Rezoluţia maximă la care poate de mousii clasici s u n t pozi­ un design relativ i n t e r e s a n t . t o r u l a două capete de impri­
scana imagini este de ţionarea absolută a cursorului Rezoluţia maximă cu care mare, unul monocrom cu 4 8 de
6 0 0 x 1 2 0 0 în modul optic şi prin care suprafaţa activă poate tipări imprimanta este duze şi unul color cu 3x15duze
9 6 0 0 x 9 6 0 0 interpolat. Pentru reprezintă exact ecranul moni­ de 2 8 8 0 x 7 2 0 d p i iar cu ajutorul folosind tehnologia piezo
o utilizare c â t mai simplă pe t o r u l u i , un număr mare de tehnologiei piezo electrică imp­ electrică drop on demand.
scanner există 4 butoane cu nivele de senzitivitate (acest rimanta poate produce puncte Rezoluţia maximă la care se
funcţiile Scan - scanează o model de tabletă poate sesiza cu mărimea de 4 picolitri iar pot tipări imaginile e s t e de
imagine şi o t r i m i t e către o 1 0 2 4 nivele de presiune) şi dacă se foloseşte hârtie spe­ 1 4 0 0 x 7 2 0 d p i şi a s t a cu
aplicaţie, copy - imaginea posibilitatea de a d e t e c t a cială calitatea imprimării este picături de cerneală de 6 pico­
scanată este t r i m i s ă d i r e c t nivelul de înclinare a stiloului excepţională. Rezoluţia mare se litri. Conectarea la calculator
către imprimantă, c u s t o m - pe tabletă. După instalarea pe obţine în principal d a t o r i t ă se face prin intermediul p o r t u ­
imaginile s c a n a t e pot fi t r i m i s e p o r t u l USB t a b l e t a poate fi numărului mai mare de duze de lui USB iar instalarea e s t e
către un program de folosită şi în locul mouse-ului. pe cartuşele de imprimare, f o a r t e simplă. Memoria pe care
recunoaştere a c a r a c t e r e l o r , M a j o r i t a t e a funcţiilor mai 1 4 4 pe cei monocrom şi 3 x 4 8 o deţine imprimanta e s t e cam
către aplicaţia p e n t r u e-mai! i m p o r t a n t e din t o a t e pro­ pe cel color. Hârtia se încarcă mică, doar IBk. Cu setarea
sau c ă t r e aplicaţia fax. Ultimul gramele de grafică pot fi vertical şi astfel nu se pierd speed la tipărire nu se mai
buton e s t e folosit p e n t r u accesate prin apăsarea unor decât 3 mm la marginile colii păstrează culorile, paginile
oprirea sau pornirea lămpii cold zone din partea de s u s a dar pot apărea probleme cu color s u n t f o a r t e spălăcite iar
cathode. Calitatea imaginilor tabletei. Acestă bandă de agăţarea colilor. Imprimanta nu t e x t u l negru devine g r i .
scanate e s t e bună iar timpii în comenzi poate fi modificată poate fi folosită nici ca una de Programul de monitorizare al
care se realizează scanarea cu ajutorul programului reţea p e n t r u că are o memorie nivelului de cerneală nu e s t e
unui document s u n t destul de de configurare al tabletei de doar 32k şi zgomotul la prea bun şi poate oferi infor­
mici dar calibrarea p e n t r u şi se pot selecta comenzile tipărire este f o a r t e mare. maţii greşite. Un alt dezavantaj
fiecare scanare durează î n t r e cum ar fi open file, clcse, edit, Conectarea la calculator se ar fi lipsa totală a ledurilor
19 şi 3 0 secunde. Softul livrat undo e t c . A c e s t model de face prin intermediul portului care să prezinte s t a r e a de
cu scannerul cuprinde pro­ tabletă grafica conţine USB sau paralel. Viteza de funcţionare sau a butoanelor
gramele PhotoDeluxe varianta şi o copertă t r a n s p a r e n t ă tipărire e s t e de Bppm p e n t r u p e n t r u schimbarea cartuşelor.
p e n t r u Mac şi varianta p e n t r u p e n t r u a putea copia exact t e x t monocrom iar p e n t r u o La calitatea maximă este
PC, Page Manager, Omnipage anumite lucrări. pagină color 1 pagină pe minut. destul de bună dar timpul
v 5 . 1 , Page Type. p e n t r u un A 4 este. imens.

Teste • A Teste Teste Teste


n . -
_ Dw#
I - • J rfi

Contact Preţ 363EU Preţ 120$ Contact P r e ţ |sg$


: P r e ţ 1418
Producâtor Umax ; Wacom Producător EPSON Producător EPSON
Distribuitor MGT Trade Distribuitor [MGT Trade Distnbuitor MB Distribution Distribuitor MB Distribution
Adreaa Str. Zăpada Mieilor nr,lB-1B Adresa str. Zăpada Mieilor nr. 1S-18 Adresa Bd. BarOu VScSrescu nr.162. sect-2 Adrese Bd. Barou Vacerescu nr.162. sect.2
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Telefon 01-232.88.94 Telefon 01-232.88.94 Tefefon 01 - 23 00 314 Telefon 01 - 23 00 314


Wab www.mgt.ro Web www. mgt. ro Wab www.mbd.ro Web www. mbd.ro
Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnica Detalii tehnice
Rezoluţie optice B00x1200 dpi Dimensiuni 334x258x14 mm j ţ i a maxima 25B0x7B0 dpi Rezoluţia maxima 1440x720 dpi
Interpolare 9600x9600 dpi Suprafaţa octive 203.2x162.4 mm Tehnologie tipărire [fnkjet Piezo Tehnolog ia tipărire | InkJet
AdTncime culoare 42 bfci/14 Senzitivitate 1024/wele de presiune Număr de duze 144 monocrom 3x43 color N u m ă r de duza [46 negru. 3x15 color
Scanară film Acurateţa +/- 0.25 mm Conectară USB + paralel Conectare USB
nu
Conectare USB Greutate 3 kg Rezoluţie 2.540 [pi dOOlpmm] Memorie 32Kb Dimensiuni 450x246x182 Memorie 16 Kb Dimensiuni 431x210x160
Teste - timp Tn secunde - mai mic mai bine Conectare RS-232C Serial Port Modal A4 Greutate 4.1 kg Model A4 Greutate 3.2 kg
Timp Gal forare 19 s ncarface (PC vers ion) Tipărire pafl, color |...A4 360 dpi [3,5 min. HQJ Tipărire pag. color A4 350 dpi C5 min. HQ1
High quality 78 s USB Port Cfor PC and Viteza tipărire 7 ppm A4 text. Viteze tipărire S ppm A4 text,
Macintosh, Special Edition 3.9 ppm text + graf. 3.2 ppm text + graf.
Scanare A4 47 s

Verdict 64 i Verdict
92 Verdict Verdict

I
CD Writer DVD CDROM

Plextor ASUS Acer A 5 U 5

PX-W161DTA •VDE-612 12X Max CD652P-52XMax CD-55DD 5DX Max


Cel mai rapid writer pe care Prin eliminarea unui jumper • unitate CD-ROM cu o Un 50X Max cu performanţe
l-am t e s t a t . •VD-ul devine zone free viteză 5 2 dar... "max" mai bune decît Acer 5 2 X
odelul EB12 este o uni­
C el mai rapid şi t o t o d a t ă ce
mai r e c e n t Cd W r i t e r pro­
dus de Plextor poate scrie c d -
M t a t e DVD produsă de
ASUS care promite viteze
E s t e un model destui de
rapid de CD-ROM ce poate
atinge o viteză maximă
A sus C D - S 5 0 0 e s t e o uni­
t a t e CD-Hom care poate
citi datele cu viteze cuprinse
uri cu viteza 1Bx, rescrie cu maxime de 1 2x p e n t r u citirea t e o r e t i c ă de 5 2 x echivalentul a î n t r e 3 3 0 0 şi 7 5 0 0 K b p s .
10x şi poate citi datele la 4 0 x . dvd-urilor şi 4 0 x p e n t r u citirea 7 8 0 0 K b p s . A c e s t model Pentru a putea atinge a c e s t e
Metodele de scriere s u p o r t a t e cd-urilor. Modelul e s t e unul fucţioneazâ folosind tehnologia viteze el dispune de un s i s t e m
de u n i t a t e s u n t Disc a t Once, intern ATAPI/EIDE care poate CAV [ c o n s t a n t angula velocity) special numit DDSS II (Double
Track a t Once, Session a t t r a n s f e r a date în modul Ultra prin care discul se r o t e ş t e la o Dynamic Suspension S y s t e m II]
Once şi Packet W r i t i n g . • MA 6 6 . Mecanismul de c i t i r e v i t e 2 ă c o n s t a n t ă , reducând prin care s u n t reduse f o a r t e
Pentru a obţine a c e s t e perfor­ folosit este dublu: CLV astfel vibraţiile şi prelungind mult vibraţiile care pot apărea
manţe Plextor foloseşte [Constant Linear Velocity) cu durata maximă de funcţionare la viteza de 1 0 4 0 0 r p m .
tehnologia Burn Proof prin care învârtirea mai rapidă a CD-ului p e n t r u m o t o r şi u n i t a t e în Numele 5 0 x Max vine de la fap­
s u n t p r a c t i c eliminate erorile pentru citirea datelor aflate general ca şi siguranţa că CD- t u l că u n i t a t e a funcţionează cu
care pot apărea în cazul erorii mai aproape de marginea CD- urile nu vor exploda în drive. un mecanism CAV ( c o n s t a n t
buffer underrun. în cazul ului şi CAV ( c o n s t a n t angular Modelul 6 5 2 P e s t e unul i n t e r n , angular velocity) deci a r e o
funcţionării normale memoria velocity) unde r o t a ţ i a este con¬ se conectează la s i s t e m viteză c o n s t a n t ă de r o t a ţ i e a
de 2 M b care alcătuieşte buffer- s t a n ţ ă şi p e n t r u compensarea p r i n t r - o interfaţă EIDE/ATAPI şi CD-urMor. Viteza 5 0 x
ul unităţii este ţinută t o t timpul datelor e s t e folosit bufferul. suportă standardul UDMA 3 3 [ 7 5 0 0 K b p s ] se atinge doar în
plină cu date care urmează să Pentru reducerea vibraţiilor p e n t r u t r a n s f e r u l de date. Deşi momentul când s u n t c i t i t e
fie scrise. în cazul golirii sub care pot apărea în timpul citirii viteza de t r a n s f e r pe care o datele scrise aproape de mar­
1 0 % scrierea se opreşte, cd-urilor se foloseşte şi o s u s ­ poate atinge unitatea Acer ginile cd-ului. Datele apropiate
buffer-ul se reumple iar pensie DDSS II CDouble e s t e mai mare decât cea a de c e n t r u nu pot fi c i t i t e decât
scrierea e s t e reluată din locul Dynamic Suspension System modelului 5 0 x de la ASUS, cu maxim 2 2 x t 3 3 0 0 K b p s ) . Şi
î n t r e r u p e r i i . Performanţele II]. ES12 e s t e codat p e n t r u o t o t u ş i timpul mediu de căutare timpul de acces al datelor e s t e
unităţii s u n t f o a r t e bune la regiune ca t o a t e DVD-uri de e s t e mai mare la această uni­ f o a r t e bun cu valori cuprinse
scriere Plextor este mai rapid altfel dar, special, pe unitate t a t e , de aproximativ 9 0 m s . î n t r e 7 5 ms şi 1 5 0 ms.
decît Yamaha 1 6 / 1 0 / 4 0 cu 2 2 există un jumper despre care Modelul e s t e destul de zgomo­ Unitatea face un zgomot
de secunde. Programul p e n t r u în manual se spune că este t o s la funcţionare dar t o t u ş i la destul de mare la citirea c d -
î n r e g i s t r a r e a cd-urilor livrat cu folosit doar pentru t e s t e l e de viteze a t â t de mari a c e s t lucru urilor. Un alt dezavantaj ar fi
unitatea este WinOnCD versi­ la producător. Dacă se înlătură este normal. în t e s t e rezul­ întârzierea destul de mare
unea 3 . 8 . Celelalte două cd-uri acel jumper unitatea dvd t a t e l e obţinute de această uni­ care apare de la introducrea
din pachet conţin utilitarele devine region free, un avantaj t a t e au f o s t mai slabe decât unui disc în unitate până la
PlexTools şi manualul de i n s t a ­ deci deosebit. cele obţinute de unitatea 5 0 x citirea lui efectivă de către
lare a unităţii. de la Asus. calculator.

Teste Teste Teste Teste


Contact Prat 246$ Contact Preţ 1 Q5$ Contact Preţ 32,1 s Contact 47$
Producător r[Plextor :CG Producător ASUS Distribuitor AGER Producător ACER Distribuitor AGER Producător ASUS Distribuitor |ĂGER
Ofertant (CQ Ofertant AGER Ofertant AGER Ofertant AGER
Adrese str, Ştirbei Vodfi 1*72 Adrese str. Bibescu Vodfl nr. 18 Adresa str. Bibescu VodS nr, 18 Adreaa str. Bibescu Vede nr, 16
Telefon 01-22173,43 Telefon 01-336.93.17 Tsfefon •1-336.93.17 Telefon 01-336.93.17
Web www. acorp.ro Wab www.eger.ro Web www.ager.ro Web mvw.eger.ro
Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice
V.cEtfre 40* Buffar 2 Mb 12x Buffer 512 Kb 52x Buffer 128 Kb 50x Suffer 128 Kb
V. scriere !6x UDMA 33 40x Regiune V rotaţie [rpm UDMA 33 V, r o t a ţ i e 10400 rpm UDMA 33
V. rescriere 10x fnterfatfi EIDE/ATAPI Greutete 1 Kg Interfeţe ATAPI/EIDE Greutate 1 Kq Interfaţa EIDE/ATAPI Greutate 1 Kg Interfaţa EIDE/ATAPI
Timp accss 140 ms Timp acces 100ms DVD R S5ms COROM Timp acces 90 ms Timp aceea 75 ms
Soft scriere Win On CD Rata transfer maxima 162CCKb/sDV0. BOOQKbACD Rata transfer maxima 7 SCO Khfe. Rata transfer maxirna 75O0 Kb/s.
Teste Teste Teste Teste
SîSoft Sandra 2954 t SiSofc Sandra 1 I I 2966 Si9oft Sandra I i 2454 Si Soft Sandra
mm
ir
Scriora CD650Mb 7'58" Menţiuni Menţiuni Menţiuni
rr
Menţiuni Cel mei rapid 00 writer existent. Excelent prin Eipsa codării pe o anumita zona. Raport p r e ţ - c a l i t a t e superior ASUS. Calitate si viteza relativ bune.
Verdict 93 II Verdict Verdict 94 II Verdict 90 n
a r e / / /
tn

CD Writer Hard Disk

niitrodrive

Yamaha IBM IBM


CRW21DDE Cheetah 5T31B451LW Micradrive 34DMb •NE5 31B35D
Yamaha elimintă strălucirea Impresionantă la acest 1,7x1,4x0.2 inch şi greu­ 7200 de rotaţii, conectare
CD-urilor în timpul scrierii modei este viteza platanelor tatea de doar 16 grame SCSI dar rezultate reduse
T 3 1 S 4 5 L W se numără oluţia oferită de IBM pentru
E s t e modelul intern p e n t r u
E-IDE/ATAPI din seria S p r i n t r e ultimele modele de .
hard discuri produse de
S un mediu de stocare rapid şi
portabil este reprezentată de
E s t e un hard disc cu o
viteză de r o t a ţ i e a pla­
tanelor de 7 2 0 0 r p m . A c e s t a
unităţilor produse de Yamaha
care pot scrie CD-uri cu viteza Seagate şi face p a r t e din seria hard discurile portabile se poate instala în calculator
16x, r e s c r i e r e 1 0 x ş i citire Cheetah X 1 5 . Capacitatea sa Microdrive. Modelele de mini folosind o interfaţă SCSI-3
40x. Scrierea se poate face cu e s t e de 18.35Gb iar instalarea harddiscuri includ capacităţi de Fast 2 0 Wîde prin care se
una din metodele disk a t once, sa în calculator se face p r i n t r - 1Gb, 5 0 0 M b , 3 4 0 M b şi 170Mb. poate atinge o viteză maximă a
session a t once, t r a c k a t o interfaţă ULTRA 160-Wide Dimensiunile unui astfel de hard t r a n s f e r u l u i de date de
once, packet w r i t i n g sau m u l t i - LVD SCSI. Impresionantă la disc s u n t de 1.7x1.4x0.2 inch şi 4 0 M b / s e c sau cu o interfaţă
sesion. Pentru o scriere c â t a c e s t model e s t e viteza pla­ greutatea de doar 16 grame. LVD Fast - 4 0 Wide prin care
mai sigură a discurilor tanelor care se r o t e s c cu Consumul de energie este şi el t r a n s f e r u l de date poate
C R W 2 1 0 0 dispune de un buffer 1 5 . 0 0 0 r p m a c e s t a fiind princi­ foarte scăzut» aproximativ atinge o viteză maximă de
de 8 M b şi de s i s t e m e de pro­ palul f a c t o r care îl ajută să 5 0 0 mA. Viteza de t r a n s f e r aOMb/sec. Consumul de
t e c ţ i e speciale. Pure Phase obţină performanţe excelente, este de maxim 5.2Mbps, seek energie p e n t r u a c e s t model
Laser S y s t e m este o tehnolo­ în t e s t e notele obţinute s u n t time-ul este în medie de 15ms e s t e f o a r t e mic d a t o r i t ă imple­
gie proprie Yamaha prin care aproape duble faţă de cele ale iar rata de t r a n s f e r efectivă se mentării unui chip special LSI.
s u n t eliminate reflexiile sau unui hard disc cu doar situează î n t r e I.SMbps şi Hard disk-ul foloseşte tehnolo­
strălucirea cd-urilor la scriere. 7 2 0 0 r p m . Pentru ca hdd-ul să 3Mbps. Modelul t e s t a t de noi a gia SMART (Seif Monitoring
Folosind Optimum W r i t e Speed nu fie cumva î n c e t i n i t de viteza fost unul cu o capacitate de Analysis and Reporting
Control e s t e s e l e c t a t ă de t r a n s f e r mică dintre el şi 3 4 0 M b . Acesta are un singur Technology) şi un senzor de
a u t o m a t viteza optimă de placa de bază, prin intermediul platan care se roteşte cu o temperatură.
scriere a CD-urilor. W a s t e - interfeţei de conectare are viteză de 4 5 0 0 rpm şi 2 capete
C a r a c t e r i s t i c i l e tehnice
Proof W r i t e S t r a t e g y e s t e o posibilitatea unui t r a n s f e r de citire pentru date.
cuprind c a p a c i t a t e a 18.2Gb,
tehnologie care combină buffer- maxim de 1B0Mb/sec. Alimentarea necesară pentru un
buffer 2Mb. î n funcţie de zona
ul mare cu o scriere metoda Singurele minusuri ale acestui minidrive este de 3.3v şi se
în care s u n t m e m o r a t e datele,
CAV ( c o n s t a n t angular veloci­ hard disc s u n t preţul cam obţine direct din slotul Compact
t r a n s f e r u l s u s ţ i n u t are valori
ty) şi cu setări speciale Tn s o f t ­ mare ( 4 2 0 $ + aproximativ Flash Type II. Modelul de 3 4 0 M b
cuprinse î n t r e 1 2 . 7 şi
ul de scriere pentru eliminarea 2 2 0 $ costul suplimentar al consumă doar 3 0 0 m A în timpul
20.2Gb/sec iar timpul de
t o t a l ă a erorilor buffer under- adaptorului SCSU şi căldura funcţionării şi 6 5 m A în stand-by.
căutare e s t e cuprins î n t r e
run. Softul de p e n t r u scrierea f o a r t e mare care e s t e degajată Preţul este relativ mare ţinând
O.Bms şi 1 3 . 8 m s .
CD-urilor ales de Yamaha a în timpul funcţionării. Pentru a cont de capacitate dar compa­
Performanţele obţinute în
f o s t Adaptec Easy CD Creator, putea funcţiona bine este rativ cu cel al cartelelor de
t e s t e nu s u n t extraordinare,
DirectCD şi Take Two. nevoie de o carcasă specială cu memorie folosite în aparatele
iar preţul p e n t r u a c e s t model
ventilatoare suplimentare. foto digitale este mult mai mic.
e s t e cam mare.
Teste Teste Teste Teste
Contact ^ \\\\\\\\\\WL\ Preţ
mm Contact ^^^
255EU ^ H Preţ 420S Contact k i ^ k i ^ L M Preţ 225$ Pret 318S
Producător [Yamaha \ Distribuitor MG7T Trade Producător S e a ş a t e Distribuitor ASBIS Producător JBM Distribuitor ASBIS Producător IBM Distribuitor AGER
Ofertant MGT Trade Ofertant , ASBIS Ofertant ASBIS Ofertant AGEP.
Adresa str. Zăpada Mieilor nr. 16-18 Adrese s ţ r . Mate; Besareb. 105. bl73» ap.7 Adresa str. Metel Baserab. 106. bl 73, ap.7 Adresa jStr. Bibescu Voce nr. 18

Tetefon 01 -232. a a 94 Telefon tOD 3227536 Telefon (013 322.75.36 Telefon 01-335 93.17
Wab www. mgt. ro Web www.asbis.ro Wab www.asbiG.ro Web www. ager. re
Detalii tahnicn Dotalu tuhnico Detalii tehnica Di:LaiM Uihninu

V. citire Buffer S Mb Capacitate 18.35 GB Rotaţii 15 000 rpm Cepecitate 340 Mb Rotaţi i 4500 rpm Capacitate i a , 2 Gb
: Rotaţii 7200 rpm
V. scriere UDMA 33 Seek time 3.9 ms Buffer 4 Mb Saek time 15 ms Buffer 128 Kb Seek time |7 ma Buffer 2 Mb
V. rescriere Interfaţa EIDE/ATAPI Greutate 0.72S Kg Nr. platane ,5 Consum 3G0 mA Nr. platane M Greutate 650 g Nr. platane
Timp acces 160 ms Conectare ULTRA 160 SCSI Wxte Conectare iCFType Hseu PCWOA Conectare IULTRA2SC1 FAST B wide
Soft scriere Adaptec EaayCD Creator Ore funcţionare I 1.200.000 tnateleri 3CO.O00 Im.li?
Tn'.l.i' SiSoft Sandra 10094
SiSoft Sandra 2972 SiSoft Sandre Ratfl trensfer interfeţe 5.2 Mb.^
Scriem CD65CK* 813" WinBench BDW Rate trensfer susţinuta 1 . 2 - 3 Mc/s P e r f o r m a n ţ e destul de slabe pentru un hard disk

eman Nivel bun. dar sub Plextor, WinBench HEW Dimensiuni, greutate 1,7*1.4*0,2. 16 g destinat serverelor.

Vurdict VurrlicL 1 Vf.TfJlCt. 96 I


1 Verdict, H /
1
Sistem Internet Netmeeting

rarea calculatorului există 2 Alimentarea camerei se face


IBM PixelView
CD-uri care conţin kit-ul de d i r e c t prin cablul utilizat pen­
NetVista A4Di instalare p e n t r u Win ME u t i ­ NetMeeting t r u conectarea la calculator şi
litare p e n t r u recuperarea puterea consumată e s t e de
Un sistem dedicat internet- O aglomerare all-in-one cu
datelor. Calculatorul este unul doar 2W. Separat de micro­
ului şi office-ului produse de celitate medie
conceput în special p e n t r u fonul instalat în cameră există

L P
ipsa unor s i s t e m e dedicate i n t e r n e t şi aplicaţii t i p office, achetul N e t Meeting pro­ şi un microfon mai mare cu
accesului la I n t e r n e t s-a lucru ce se poate observa şi dus de Prolink cuprinde o s u p o r t , însă de o c a l i t a t e
s i m ţ i t pe piaţă iar IBM vine cu analizând conţinutul CD-urilor cameră digitală color cu CCD, o slabă. Softul livrat în pachetul
o ofertă să umple acest gol. cu s o f t livrate cu sistemul. placă p e n t r u captură video un Net Meeting e s t e î n r e g i s t r a t
N e t V i s t a A 4 0 I încearcă să A c e s t e a cuprind Netscape microfon şi pachetul de s o f t ­ pe un singur CD şi cuprinde
ofere un r a p o r t optim preţ Comunicator. Real Player G2, ware Live Suite. Placa de cap­ programele Live Suite S/W.
performanţă, optînd p e n t r u a IBM Update Connector 4 . 5 . t u r ă video se instalează pe un Cârd maker e s t e un program
soluţie de nivel mediu spre per­ Music M a t c h . N o r t o n s l o t PCI şi acceptă intrări pen­ care poate fi folosit p e n t r u
f o r m a n t la un p r e ţ rezonabil. Antivirus,IBM Screensaver. Ca t r u semnal TV NTSC, PAL şi editarea felicitărilor care
Procesorul folosit în s i s t e m o alternativă la pachetul SECAM. Echipamentele externe cuprind imagini c a p t u r a r e de
e s t e Duron la 7 0 0 M H z . calcu­ M i c r o s o f t Office, IBM oferă (videocamere. v c r ] se pot cameră. Live Monitor e s t e un
latorul beneficiind de t n a t e seria de programe Lotus. Deşi conecta la placă prin intermedi­ program cu ajutorul căruia
extensiile necesare, memorie nu e s t e un calculator special ul unei mufe c o m p o s i t e video camera poate fi folosită ca
6 4 M b SDRAM, placă video conceput p e n t r u jocuri t o t u ş i sau print-o mufă RCA video in. d e t e c t o r de mişcare. Din
S3Savage 4 , hard disc în pachetul cu s o f t e s t e inclus Camera din pachet e s t e una meniu se poate s e t a senzitivi-
Quantum Fireball de 10Gb, FIFA 2 0 0 0 , Performanţe p e n t r u standardul PAL cu o t a t e a camerei [intervalul la
placa de s u n e t încorporată, f o a r t e bune au f o s t obţinute rezoluţie maximă de care se încearcă d e t e c t a r e a
modem intern Conexant HCF de s i s t e m mal ales în t e s t e l e 51 2x582pixeli. Lentilele s u n t mişcării), timpul c â t se înre­
v . 9 0 , CD-Rom Lite On model care măsurau performanţele în de 4.1 mm, F3.0 camera fiind gistrează etc. în cazul
4 8 5 S . La bootarea calcula­ aplicaţii t i p Office. La jocurile una ideală p e n t r u vldeocon- detectării de mişcare, progra­
torului nu se poate intra în cu grafică 3D rezultatele s u n t ferinţe. De pe cameră se poate mul poate filma acţiunea, t r i ­
Bios ca la alte sisteme. După f o a r t e slabe doar din cauza seta BLC (black light compen- mite mail sau alarmă. N e t
pornire s u n t accesibile doar plăcii video care nu e s t e prea sation) p e n t r u filmările cu un meeting e s t e un program prin
meniurile de r e f o r m a t a r e a performantă. Monitorul din fundal f o a r t e luminos, WB intermediul căruia se p o t real­
hard diskului sau se poate poză nu e s t e inclus, el t r e ­ [white balance] p e n t r u iza videoconferinte pe i n t e r n e t
i n t r a î n t r - u n meniu S y s t e m buind achiziţionat separat. prezentarea c â t mai reală a sau în reţele locale.
Utilities unde există diferite culorilor filmate, un buton pen­ Teste
Teste
programe p e n t r u diagnosti­ Contact Preţ 525S
t r u reglarea c o n t r a s t u l u i şi un Contact |Pret 101$
carea sau oferirea de informaţii Producător IBM Distribuitor MB Distribution buton de reducere a t r e m u r a t ­ Producător PixelView Oistribultor AGER
Ofertant MB Distribution Ofertant AGER
despre s i s t e m . Designu) ului imaginii p e n t r u cazul în
Adreaa str. Berbu Vâcârescu nr. 1 B2 Adrese str. Bibescu Voda nr. 12
i n t e r e s a n t este oferit de c o m ­ care filmarea se face î n t r - o Telefon 01-336.93.17
Telefon 01-230.03.14
ponentele de culoare neagră Web www. mbd.ro cameră luminată de neoane. De Web www. ager. corn

care includ carcasa, t a s t a t u ­ Detalii tehnice pe cameră se poate realiza şi Detalii tehnice

Procesor •uron70D CDflOM BM 40x Rezoluţie 51£X5B3 Putere


ra, mouseul şi boxele. Şi car­ focalizarea imaginii în cazul
Memorie G4McSDPAM PJnca sunet onbDartS Dimensiuni 72x62x64 ~] Oatem
casa e s t e una mai specială RacA video
unor distanţe mici de la cameră Lentile •:|41 mm F3.0 Instalare
S3Sevege4 HDD Quantum 10 Gb :

model midi ATX cu o uşiţă la UundlB Lotae. Necscspe. Ncrton Antvrus la obiectul filmat. Semnalul Corectori placa echbstfe 5 Video, composite

unitarea CD-Rom şi cu 2 Dotări taxe. sastscue. mouse. modem video şi audio (există în cameră Bundle Live Suita. Net MeetinQ
Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Menţiuni
c o n e c t o r i p e n t r u USB s i t u a ţ i şi un microfon] e s t e t r a n s m i s
3DMer*2 Cu toata prezenta laudativa e plăcii de captura
în faţă p e n t r u a putea fi acce­ la placa de achiziţie p r i n t r - u n video, restul componentelor pocnetului nu se ridica
OuekeO la nivelul ei şi nu beneficiază de pe urma facilitaţilor
saţi mai uşor. Pentru configu­ Menţiuni Excelent pantru Internet şi Office cablu S-Video Composite. pe care ea le-ar putea oferi.
1
Verdict Verdict

48

(
Player portabil Coolere Microscop

porat şi se încarcă cu ajutorul


unui t r a n s f o r m a t o r şl al unui
adaptor folosit şi p e n t r u
conectarea playerului la portu
USB al unui calculator. Pe lîngă
atuu-urile oferite de player
există şi destule neajunsuri.
Deşi cartelele de memorie ale
playerului pot fi folosite şi la
camerele digitale folosirea
Titan Intel
celor de la camere la player nu
este posibilă datorită unei Majesty Microscop QX3
tehnologii speciale numite
Magic Gate care nu permite Coolere frumaese şi tare Ideal pentru a diseca pe viu
răcitoare gângănii mutante
copierea melodiilor de pe
cartelă pe nici un alt dispozitiv.
Transferul de melodii de pe
player pe calculator se face
C ele două coolere Majesty
produse de firma Titan U n lucru e x t r e m de i n t e r e ­
s a n t care se poate conec­
s u n t d e s t i n a t e unul p e n t r u t a la c o m p u t e r e s t e micro­
5nny prin intermediul unui cablu USB pocesoare Intel Pentium III şi scopul Qx3 produs de Intel.
M e m o r y 5tick Player şi cu ajutorul unui program unul p e n t r u procesoare A M D A c e s t a se conectează la calcu­
special numit OpenMG. Acesta Athlon p e n t r u Slot 1. Ambele lator prin intermediul portului
0 nouă încorporare a Memory nu poate fi instalat decât pe coolere au un radiator circular USB iar instalarea se face
Stick-ului de la Sony Windows 9 8 şi este folosit cu aripioare de I m m grosime f o a r t e uşor. Cu ajutorul a 3
pentru t r a n s f o r m a r e a fişierelor şi un cooler cu palete mari s i ­
P layer-ul portabil de la Sony
e s t e o interesantă alterna­
tivă la un walkman clasic.
wav, mp3 sau a t r a c k - u r i l o r de
pe cd în f o r m a t A t r a c 3 . împre­
t u a t în mijloc. Modelul TTC-
M 1 A B e s t e doar p e n t r u proce-
s e t u r i de lentile microscopul
poate mări obiectele la magni­
tudinea 10x. 6 0 x şi 2 0 0 x iar
Acesta foloseşte pentru ună cu t r a n s f o r m a r e a melodi­ scre PIU p e n t r u că acestea se imaginile pot fi vizonate pe
înregistrarea melodiilor un ilor are loc şi codarea lor astfel încălzesc în general mai puţin. monitor. Obiectele opace s u n t
Memory Stick ca şi cel folosit încât ele nu mai pot fi ascul­ Deşi se poate monta şi pe un luminate de sus iar p e n t r u cele
la camerele digitale. Aparatul t a t e decât pe calculatorul pe Thunderbird de la A M D , căldura t r a n s p a r e n t e poate fi folosit
e s t e livrat d i r e c t cu o cartelă care s-a făcut instalare s o f t u ­ mare degajată de procesoarele becul de pe plăcuţa de obser­
de memorie de 6 4 M b pe care lui OpenMG. La pornirea unei cu frecvenţa peste 8 0 0 M H z nu vaţie. După ce s-a făcut
se pot î n r e g i s t r a de la 6 0 până sesiuni de OpenMG utilizatorul mai poate fi disipată şi sis­ această încălzire se poate
la 1 2 0 minute de muzică Tn poate alege anumite melodii t e m u l merge f o a r t e greu. Un pleca la vânătoare de gângănii
funcţie de tipul de compresie care vor fi codate şi Tn monen- PIU la aceeaşi frecvenţă e s t e mult mai scârboase folosind
ales. Dimensiunile aparatului t u l ieşirii din program ele s u n t răcit bine şi ajunge la o t e m ­ pipeta şi penseta din pachet şi
s u n t f o a r t e mici acesta având t r a n s f e r a t e pe playerul p o r t a ­ peratură de funcţionare de care apoi p o t fi t r a n s p o r t a t e
doar 6 5 g şi 3 7 x 9 8 . 3 x bil. Melodiile codate nu pot fi aproximativ 35°C iar un în nişte borcânaşe speciale din
1 9 . 2 m m . Melodiile sunt s t o ­ t r a n s f e r a t e sau a s c u l t a t e pe Thunderbird la 50°C. Modelul plastic. Programul care se
cate în f o r m a t u l A t r a c 3 alt computer. Conform unei TTC-M4AB e s t e p e n t r u proce­ instalează cu microscopul per­
[Adaptive Transform Acoustic reglementări a SDMI [Secure soare Athlon cu montare pe mite şi c a p t u r a r e a de filme în
Coding 3) folosit de Sony şi Digital Music Iniţiative] o slot. Temperatura [a care f o r m a t avi. Pentru realizarea
pentru memorarea melodiilor pe melodie de pe hard disc nu ajunge un procesor Athlon 7 0 0 unor filme c â t mai i n t e r e s a n t e
minidlsc şi p o t fi î n r e g i s t r a t e la poate fi t r a n s f e r a t ă către play­ este de aproximativ 40oC. există 2 căpăcele de plastic
66kbps, 105kbps şi 132kbps er decât de maxim 3 ori. Ambele coolere s u n t realizate unde pot fi închise şi urmărite
[echivalent 1 2 0 , 8 0 sau Bateria nu este prea puternică d i n t r - u n aliaj special cu m a t e r i ­ muşte, gândaci sau alte
6 0 minute de muzică). şi nu poate alimenta playerul al preponderent aluminiu. gângănii iar dacă se foloseşte
Informaţiile despre numele decât pe o perioadă de maxim zoom-ul 2 0 0 x se pot urmări
melodiei, timpul rămas, 4 ore. vieţuitoarele mult mai mici.
încărcarea bateriei se pot
Teste Teste Teste
obţine de pe un ecran cu Contact Contact
Contact HHLHLHHH Preţ eoos Preţ M4AB - 18$, M1AB • 12.8$ Preţ 155$
cristale lichide luminat. Producător |5ony Producător 1 Titan Producător | Intel
Navigarea prin meniuri şi Distribuitor Sony Overseaa SA Distribuitor AGER Ofertant Best Computers
Adreaa N/A Adresa |etr, Bibescu Vodă nr. 18 Adresa bd. Bisabete nr. 25
selectarea melodiilor se face
Telefon 01-224,47.10 Telefon :01-33&9317 Telefon 01-314,76.98
f o a r t e uşor prin intermediul www.sony.com | www.aQBr.ro Web www, bestcomputers. ro
Web Web
unei r o t i ţ e apăsabile Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice

asemănătoare cu cele de pe Memorie cartela MsgicGate 64 Mb Zgomot 5)26 decibeli Conectare USB
Alimentare acumulator încorporat Alimentare j l E V 0.13 A Zoom EOOx. 60x, 10x
telefoanele mobile Sony. Ca la h

Capacitete 120 min. Consum 2.16 W Usteneilo pipeta, penseta, borcan ase
t o a t e aparatele Sony calitatea Rezistenţa termice 0.98 C/W Mostra Inc fuse musculiţe da oţet, picior da albina
Fom .ete ATRAC3 si MP3
sunetului e s t e excelentă sălbatica, par de ctine, polen
Conectare calculator USB BaarinQ onB ball bearing
(aparatul permite şi reglarea Greutate 69 g Rotaţii 4500 rpm Special buton de Tn registre re

Menţiuni Mfintitnni Menţiuni


bass-ului pe 3 nivele].
O soluţie interesenta. cu eccesere usoerâ a Foarte bune, dar doar pentru modelul pentru care Un produs educativ excelent, destinet copiilor.
Acumulatorul Li-lon este incor­ conţinutului, dar un p r e ţ foarte ridicat. eu fost create.
1
Verdict 72 îl Verdict Verdict
Sisteme de sunet
•esktap XP Piatinum 5.1 Surround 5-1 Montego II Plus Vortex II Quad

0 3 . 2 0 0 1

n
_M_
ntact ^
iMi r-^- -h-r
fc
i" - —
\ L" • n i
J
_ -+ -r
L r
-S -ni " - L

Producător Hercules Creative Creative Turtle Beach Videologic


Distribuitor \\\\\\\\\ li^L^L^L^LH ,I Ubi Soft
mim m\\\\\\m Flamingo Flamingo Best Computers Best Computers
Telefcfe COD 231 67 69 [011 791 20 06 COD 791 20 06 C01] 314 76 98 [013 314 76 98
Preţ | g 140$ 199$C " î - .
;
179$ 181.3$ 50$
Garacteristici
•_
cKipset Cnystal CS 4630 EMU10K1 EMU10K1 Aureal Vortex 2 8630 \ Aureal Vortex 2 8830
Hard Voices DirectSound 32 32
HarrJ Voices DirectSounţiS 32
ieşire boxe 2+2+2+2
r ; J
^2+2 ^ -^^;/;-":-.;: 2+2+2 2>r2 2+2" Mt^M^â^^
Conectori 4USB h Joystick, m i c , căşti, Line-in, m i a - ieşiri 6 boxe, Line-in, mic., ieşiri 6 Ieşiri 4 boxe. SPDIF Cin, ieşiri 4 boxe, SPDIF
S P D I F Cin. o u t - o p t i c + R C A ) . joystick, SPDIF fin. out-JACK. boxe, joystick, digital out-optic+RCA3. line in, Eout-optic], line in/mic:,
RCAl, c ^ t i . Jine-in, midi in/out out . . V £
: • • '

midi in/out, fine-in, ieşiri tG) mic., joystick joystick


||#|§0^ 30 1
•A-•j"V Li _i"
DS3D, A3D1.0. EAXZO,13DL2 EAX1.0, 2.0, DS3D EAX1.0, 2.0, DS3D EAX1.0, A3D2.0 DS3D
r EAX1.0, A3D2.Q, DS3D
Notă caracteristici 94 92 70 ffî

Ufei iizaf%:p£rjpţ=!S o r
D i r e c ţ S o t i r i d 4 4 K h z 3 2 voci 1Gbit 3.19 0
DfrectSQund30 1 ^ 32voci 16 bit 4.09 3.09
Nota utilizare procesor 4B.0;
Notă finală 95.8 91.17 70.87 69.87 67.55

Scanere A4
HR 7 UT12 5300C HR 6

Producător Umax Genius Pluscek HP Genius


Disferi tiuit or Group Transilvae Flamingo Computers K-Tech BEST Computers Flamingo Computers
Sejefpri C01J 411.98.11 (01) 791.20.08 E01) 222.20.36 [01) 312.55.24 [01) 791.20.06
Preţ 484EU 132$ 105$ 150$ 93$
Carsicţeristici.;
Rezoluţie optic 600x1200 1200x2400 600x1200 1200x1200 600x1200
Rezoluţie Hard 9600x9600 24000x24000 19200x19200 9600x9600 19200x19200
Adâncime culoare Color/Grayscale 42bic / 14bit 48bit / 16bit 4 8 b i t / 12bit 36bit / Bbit 48bit/8bit
Scanează film Diapozitiv/Negaţi •a . diM--MâXă Da "Da Nu WM: • Da •
£onectar Firewire USB ; :
USB USB. Paralel Paralel
Greutate 4.45 kg N/E. ' • 2.9 kg • 8/16
Dimensiuni 18.5/12.3/5.2 inch 17.3/10.1/4 inch 16/10.2/4.2 inch 12/20/4 inch I 17.30/11.4/4 i
Notă caracteristici 71 87 68 53 60
performanţe
Viteză . .
|imp' c:a(ibr3re :

Timp scanare high quality


Timp scanare standard
Timp scanare A4
Notă viteză
Notă calitate
N o t ă finală 85.95 83.15 79.00 71.25 68.40

50
Camere foto digitale
E10 4900z • S C S7U 47UUZ F5D5

1
Contact
Producător Olympus Fuji Sony Fuji
Distribuiţi MGT Trade Balkan Foto Flamingo Computers Balkan Foto Flamingo Computers
Telefon 041-753.614 01-230.87.77 01-791.20.06 01-230.87.77 01-791.20.06
Preţ 2250$ 3269DM 1179$ 2600DM 1399$
Caracteristici
Senzor CCD 4 mega pixeli 2.4 mega pixeli 3.34 mega pixeiî 2.4 2.1 mega pixeli
Rezoluţie max. 2240x1680 2400x1800 2048x1536 2400x1800 1600x1200
Stocare Smart M.^Cornpact Flash Smart M. 16Mb inclus mernory stick 8Mb inclus Smart Media 16Mb mernory stick
Compresie JPEG. TIFF, SHQ JPEG, TIFF JPEG, TIFF JPEG JPEG
Dimensiuni 128x105x173 mm 4.3x3.1x3.7"" 117x70x65 78x97.5x32.9 mm 107x62x136 mm
Alimentare 4AA sau 2xCR-V3 acumulator NP-80 Info Lithium MP-FM50 2 baterii AA Info Lithium MP-FS11
Special View Finder real, tetecom. captură film 320x240 captură film MPEG captură film captură film 320x240
Conectori USRW USB. TV 320x240. USB, TV USB. TV B H I USB.TV
Zoom optic 4x 6x 3x
Zoom digital nu 5x 19B- r
nvV:'-:^-^.::,- :;
"* ^»'.—

> j .
-
ţm^if -~ ~m' m
1

t^*z^^k*''^bi^^^HB^IA^^feriim^M(4t

Flash da 6,3 m da 2.5 m da 4 m da


Greutate 1048 g 420 g 280 g 475 g
Notă 98 90 85 82 . 73

PRIVEŞTE SPRE VIITOR !


omiTBCH T R A D I N G SA
BDUL L A C U L TEI 6 7
TEL: 2 1 0 , 5 0 . 6 5 , 212,29,32

FAX: 2 4 2 . 2 4 . 5 2
"-MA1L; o m n i t e c h @ f x . r o


• H M ^-i_i_r*

Plăci video - P e r f o r m a n ţ ă m a x i m ă
WinFast Ultra ftnphet II Ultra V77DD UJtra Praphet II 6T5 Pra Winfast GTS Pro

Contact
Producător Leadtek Hercules ASUSI Hercules Leadtek

Distribuitor Skin Media Ubisoft AGER Ubi Soft Skin Media


Telefon 01-231.50.97 01-231.67.69 01-336.93.18 01-231.67.6 01-231.50.97
BHI 370Î 465$
550$ mm\m\
335$ MM 299$
Caracteristici
GPU 'B GeForce2 Ultra GeForce2 Ultra GeForce2 Ultn eForce2 Pi GeForce2 Pro
Tehnologie fabricaţie 0.18 microni 0.18 microni 0.18 microni 0.18 microni
RAMDAC / Rezoluţie maxi | 350 Mhz/2048x1536 350 Mhz/2048x1536 350 Mhz/2048x1536 350 Mhz/2048x1536 350 Mhz / 2048x1536
Memorie | 64 Mb DDR 64 Mb GDI 64 Mb DDR 64 Mb DDfl 64 Mb DDR
Frecvenţă procesor " 250 M h ^ T " " •
- 250 Mhz B M P 200 Mhz 200 Mhz
Frecvenţă memort 460 mhz 460 mhz 400 Mhz 400 Mhz
Flit Rate 2 GTex/sec 2 GTex/sec 480 mh; 1.6 GTex/sec 1.6 GTex/sec
Lăţime bandă memorie 7.3 Gb/sec 7.3 Gb/sec 6.4 Gb/Sec 6.4 Gb/Sec
Notă c ara eteri sici 7.3 Gb/sec 76 76
Dotări 1 nn
TV-out, DVI-Out, TV-out, DVI-Out, Heatsink memorie, Heatsink memorie Cooler mare, TV Out,
Heatsink memorie, Heatsink memorie, 8undle 4CD TV out. bundle Bundle (2CO)
Bundle. Cooler special Bundle, Cooler specia
Notâ dotâri B7 93 7B 73
Performanţe 1280x1024x32
3DMark 2000 4372 4292 3871 3813 •
Quake 77.3 66.2 66.1
Winbent 807 615 813
Nota performanţe 99.03 98.71 85.8 85.3
Notă finală 99.81 99.6 99.02 88.34 87.52

Plăci de bază socket A


A7V-133 8KTA3+ A7V-M I KT7 Raid

HiEffl
0 3 . 2 0 0 1

Contact
Producător ASUS .. IWILL ASUS
Distribuitor icg - j ^ M i Elsaco Skin Media AGER Senorg
Telefon 01-221.73.43 01-323.21.56 01-231.50.97 01-336.93.17 01-233.16.77
Preţ .' J/-V" 161$ 150$ 158$ mM\\ 168.3
Caracteristici
Ghipset
: KT133A KT133A KT133A KT133 CT133
Format ATX ATX H ATX MicroATX ATX

FSB 90-166 100-120 (19) 100-186 (671 90-105 (6) 100-133 (32)
Sloturi AGP/PCI/ISA/AMR •

1/5/0/1 1/6/1/0 1/3/0/0


Memorie maximă 1.5 Gb 1.5 Gb 1.5 Gb 1.5 Gb
ATA 66/100 33/66/100 66/100 66 33/66/100
Notă caracteristici 96 96 100 80 91
Dotări^
Chipset sunet N/A m AC97 C-MEDIA 4.1 Placă reţea Nu • \ . .
f
-

Cooler chip Raid (HPT 370). +2 Raid Bundle Controller RAID+2USB


USB, cooler, afişaj +2 USB
Notă dotări 91 95 90 87 90

Performanţe 800x600x16
30Mark 2000 6903 6836 6588
Quake 3 [Normal Game 156.3 155.8 148 153
SiSoft Sandra Memory 411 382 367 408
Notă performanţe 99.97 97.08 97 99.06
Notă finală 98.63 96.76 96.5 96.02 94.48

52
Plăci video - p e r f o r m a n ţ ă medie
71DQ DehJXE Radean3E 5DR WihFast DHTVPRO : Hercules Dual Display Butterfly MX

Han
mr —• . - w-

0 3 . 2 0 0 1

llili
Prpdui ASUS ATI Leadtek Hercules Butterfly
Oistribuii AGER Flamingo Skin Media Ubi Soft Tape Computer
Telefon 01-336.93.18 01-791.20.0 01-231.50.97 01-231.67.69 01-330.90.2
Preţ ; 198.9$ 149$ 129$ 130$ 92$
i^pacteristici
GPU GeForce 2 MX Radeon GeForce 2 MX GeForce 2 MX eForce2 MX
Tehnologie fabricaţie; 0.18 microni 0.16 microni 0.18 microni 0.18 microni 0.18 microni
RAMDAC / Rezoluţie maximă 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536
Memorie 32 Mb SDRAM 32 Mb SDRAM 32 Mb SDRAM 32 Mb SDRAM
Frecvenţă procesor 175 MHz 180 MHz 175 MHz 175 MHz 75 MHz
Frecvenţă memorie 166 MHz 186 MHz 183 MHz 166 M H 2
Filt
Rate 700 MTex/sec Î 5°GT6

—^ m
i,^p^^jju_f
a
H
/ WMffSATmT tWlWATw-700
r~
m m m
MTex/sec
fm "U~ ~ • • J i-
700 MTex/sec 700 MTex/sec
Lăţime bandă merno: 2,73 Gb/sec 2 . 7 Gb/sec
P * \*r m—r J \ * */ V

2.73 Gb/sec
**** •*»

2.9 Gb/sec 2.73 Gb/sec


Notă caracterisici 92 96

TV Tuner, AVI. TV Out Radiator mare, LED-uri TV Out (SA/HS3, Bundle TV Qut S-video 0
r

VR Out, Bundle C6CD3 hardware monitor, C3CD)

Bundle (2CD), TV-Out


Notă dotări 100 80
I^KKB4x76S
3DMark 2000 3122

VVinbench 807
Nota performante 86-18
Notă finală 96.1 92 88.3 87.8 86.5

Plăci de bază iS15


Q J 5 L 2C •B15 E E A CU5L2-M W02-R

0 3 . 2

Producător •F ASUS
Distribuitor Tape Computer !CG Maguay AGER Skin Media
Telefon 01-330.90.22 01-221.73.43 01-210.38.09 01-336.93.17 01-231.50.97
Preţ 140$ 49.18$ 175$
l^irscteristici
Chipset i815E i815E i815E
f-ormat ATX micro A ATX
FSB | 66-133 66-133 66-20
Sloturi M j 1/5/0/1 1/3/0/1 KHBL
Memorie maximă j 512 512 Mb 512 Mb
ATA 33/66/100 33/66/10 33/66/100
. • • .• L ~J- T." "J

Notă caracteristici
mWMWP W.•••J L S I
m
A 4" -. T
J

90 80
an
Chipset sunet AC97 AC97 Placă de sunet
Placă video i752 i752 C-MEDIA 4.1
OCK, 4-2USB reţea, conector DVl Placa dereţea3C0M 2 USB
;
#&£ d^âH :

Notă dotări 10Q


Performanţe SOOxSOt
SDMark 200 5949 5876
Quake 3 141.5 140.7
SiSoft Sandra 296 284
Notă performanţe 99.93 97,94
Notă finală 96.43 96.19 95.95 91.15 90.01
ŞTIRI

• i •
«

m 4 *

*-l v t-.' V * I I

CA SĂ ÎNTREACĂ WINDOWS-UL XP DE LA MICROSOFT


A fi s a u a n u fi gratis
A p p l e i e s e m f a ţ ă c u M a c D 5 X 9

V ersiunea 9 a sistemul de
operare MacOS X va fi
disponibil începând de pe 24
conectarea cu perifericele, mat
ales cele de pe firewire. întregul
mediu de lucru va putea fi con­
jocurile pe Mac DS X, chiar
mi-aş cumpăra un Macintosh.
Detalii: http://www.spple.com
martie. Pe lângă noul look Aqua figurat, introducerea Dock-ului,
care face furori în lumea webde- un soi de taskbar pentru
signeriior, o simplă serie de funcţiile des utilizate fiind o
Un search al cuvântului free-M
operaţii în Photoshop transfor­ dovadă suficientă în acest sens.
ware" pe Google are drept rezul­ mând un buton într-o mică biju­ Stabilitatea este garantată de
t a t un număr impresionant de terie albastră, noul sistem de nucleul Darwin, dezvoltat pe
hit-uri: peste 2 milioane. Ceea operare va avea numeroase baza unei variante open source
ce înseamnă fără urmă de îmbunătăţiri: viewer-ul va fi de Unix. Performanţele multime­
îndoială că încă mai există separat de desktop şi va avea dia sunt cele caracteristice
oameni care produc software pe grijă şi de networking şi de platformei Apple. Dacă ar merge
care TI distribuie în mod gratuit
pe Internet, neaşteprând altce­
va în schimb decât cel mult ÎNTR-UN MECI CONTROVERSAT
recunoştinţa utilizatorilor E Pe scurt
drept că majoritatea pro­ W a r e z v s , M i c r o s o f t : l-D Microsoft Messenger
gramelor nu au calitatea celor
comerciale, şi nici suportul icrosoft a inserat în pro­ un grup de warez postând-o pentru creşte Tn popularitate
tehnic pe care îl oferă marii pro­ M gramele din seria XP cele mai download. Conform unui sondaj
ducători de software. însă eficiente măsuri antipiraterie pe Versiunea ar fi trebuit să le realizat de Jupiter
excepţiile sunt t o t mai multe: care le-au putut imagina: pentru a scutească pe marile companii de Media Metrix.
Linux. Blender. WinAmp - pentru putee folosi software-ul, utilizatorul activarea produsului pe fiecare cal­ Microsoft Messenger
a numi doar câteva din numele trebuie să îl activeze, prezentând un culator Tn parte, astfel că nu pose­ a fost cel mai utilizat
sonore. întrebarea care se anumit număr/cod individual server­ da sistem de protecţie. Ba chiar program de
iveşte nu iese din limitele logicii: ului Microsoft. O a doua cerere de avea şi numărul serial inclus. Oficialii mesagerie pe
de ce încă mai plătim pentru activare folosind acelaşi cod va fi au dat vina pe o sursă din cadrul Internet în luna feb­
software? Nu cred că Tn ignorată. în ciuda acestor măsuri companiei. Cele două programe ar ruarie, depăşindu-şi
condiţiile date există cineva care complexe, o copie pirat a Microsoft trebui să ajungă pe piaţă în maxim principalul concurent,
poate demonstra că trebuie să OfficeXP s-a strecurat pe Internet, două săptămâni. fnstant Messenger
plăteşti pentru programele pe de la AOL. Cifrele
care le foloseşti, atât timp cât arată că MSN
nu câştigi bani de pe urma lor. Messenger a fost
Şi situaţia tinde să se folosit de 29, 5 mil­
F.MiNr
înrăutăţească: conform noilor h -* •• - ioane de utilizatori
legi anti-piraterie, nu numai că |l| J L
• diferiţi, în timp ce••:
nu se face nimic ca utilizatorul kKlTUP AOL fnstant
de software să economisească Messenger 8 reuşit
bani, el este persecutat non- să convingă doar 29,1
E milioane.
stop, punându-i-se constant o
D
beţe birocratice în roate. www.micro5oft,com
Realitatea a luat-o razna.
. I | hi i i » t ! J.
i
Treziţi-I pe Bill Gates, vă rog, a
zis că se dă jos la prima.
M

e

ro
4-9
OJ

A fl sau • nu fI D
54 g r a t i s
M a i l

Adrian Dorobăţ "Toată corespondenţa cu iubita-mi de departe a fost astfel spurcată de ai


monstrului libidinoşi ochi. Urmările nu s-au lăsat aşteptate, o pălărie de vorbe
necuvincioase - Dunărea în sezonui musonic - doborîndu-I dintr-o lovitură".

Bogdan Stamatin, iertare. Teacă Bogdan Alex Dark


Al dumneavoastră teribil cititor.
:
Preastimată redacţie, Bogdan Stamatin Am o problemă cu Windows-ul, Care este cel mai bun manager
Am 21 de ani, sunt student în mai precis cu fişierul de download-uri, dintre
anul II la Facultatea de Ca să vezi coincidenţă, şi eu t o t "Win386.swp', Mi-am cumpărat următoarele: Net Ants, Gozilla.
,L
Jurnalism şi Ştiinţele acolo, mai bătrân însă cu un an. jocul Alphe Centauri" [varianta Mass Downloader, Get Right?
Comunicării. Marimar împreună Cu toate acestea nu am avut legală!), l-am instalat, l-am rulat Sau poate există altul mai bun..
cu gaşca lui/ei (Tn cazul în care onoarea de a da ochii cu gaşca dar după un timp jocul s-a blo­
mai sunt printre noi) sunt nişte lui Marimar, cine o fi el/ea,.. Din cat, dând-mi mesaj de eroare Dintre cele enumerate, aş reco
bieţi actori grăbiţi... povestea ta am tras cum că nu mai are memorie. Mi manda Get Right. deşi nu down-
Eu stau la casă. Alături, t o t la o următoarea morală: cine s-a părut ciudat, având în loadează bine pe mai multe
casă, mai stă un băiat, văr cu împarte parte îşi face. Dacă vrei vedere că mai aveam liberi thread-uri. Cred că o opţiune
mine. De vreo trei luni ne-am să t e fereşti de efectele secun­ 650Mb pe hard ier sistemul mai bună ar fi Flash Get (fostul
legat în reţea. El cu scopul de a dare ele prieteniei, foloseşte meu are 96Mb RAM. La o verifi­ JetCar) sau Download
desfăşura împreună t o t felul de Black Ice Defender (www.net- care a spaţiului liber pe hard am Accelerator Pro.
jocuri mai mult sau mai puţin workice.com) sau Sygate găsit că acesta mai avea Tn jur
logice, eu cu scopul de a profita Personal Firewall de 1Kb iar fişierul "Win386. swp"
prin Internet Sharing (www.sygate.com). Cât despre avea dimensiunea de 650Mb.
Connection de Internetul lui. monstrul libidinos, trimite-i un Acest lucru mi s-a întâmplat şi Alex Savu
Totul a descurs strălucit. Timp mail cu Nevasta Dezbrăcată în cazul altor jocuri. Windows-ul
de nouă zeci de zile ne-am jucat, [virusul Naked Wife n.rJ sau un se comportă de parcă uită să Am şi eu o întrebare. Datele
ne-am scris şi ne-am vorbit cu Subseven. Prietenii ştiu de ce. mai şteargă informaţia inutilă din problemei: 3 prieteni vor să
ajutorul sârmei ce ne leagă. memoria virtuală, aglomerând-o joace UT prin dial-up. Ei sunt X.
Preteni, donVIe! la maxim. Ce soluţii îmi reco­ Y, Z. X este serverul, iar Y şi Z
Credeţi-mă, dacă în regnul mandaţi, în afara unei reinstalări vor suna prin dial-up la X. Va
zburătoarelor corbul nu-i scoate de la zero ce este foarte merge să ne conectăm le X prin
Mişu din Fălticeni
ochiul fratelui său corb, printre anevoioasă din punct de vedere dial-up şi apoi să jucăm UT?
noi lucrurile stau altfel, în nişte al timpului pierdut şi a durerilor Dacă da. cum ne putem conecta
Am şi eu o întrebare; cum se
circumstanţe ce nu îşi mai au de cap? la serverul făcut de el, că ne
dezinstaleazâ DirectX-ul? [Dacă
rostul în povestea mea, vărul trebuie o adresă IP?
se poateJ. Mi-am pus DirectX 8
meu mi s-a confesat că de trei
şi vreau să revin acum la Proverbul spune că cine se
luni mă heckuieşte, îmi citeşte
DirectX 7. scuză se acuză. Pe de o parte, Cred că soluţia este X*2
toate emailurile, îmi ştie toate
faptul că ai varianta legală a împărţit ia rădăcină pătrată din Y
parolele, Dumnezeul mamii lui
DirectX-ul poate fi dezinstaiat, jocului înseamnă că eşti cinstit, supra Z de înmulţit cu IP-uL Nu
azi si mâine, amin. Toată core­
însă nu te-aş sfătui să revii la dar pe de altă parte, fiind vorba ne mai trimiteţi, oameni buni,
spondenţa cu iubita-mi de
DirectX 7. Nu vreau să t e de Alpha Centauri, înseamnă câ probleme din astea complicata
departe a fost astfel spurcată
conving că versiunea 8 este mai nu prea ştii ce să faci cu banii. că trebuie să luăm ia răsfoit
de ai monstrului libidinoşi ochi.
buna decât 7, deşi părerea mea Dar, deh, gusturile nu se dis­ manualul de trigonometrie.
Urmările nu s-au lăsat aştep­
este că DirectX B merge mai cută. Dă-i un click dreapta pe Răspunsul ar fi că amicul cu
tate, o pălărie de vorbe necuvin-
bine şi este mai stabil. Ca să nu My Computer, selectează tab-ul serverul trebuie să îşi aloce un
cioase - Dunărea în sezonul
mai vorbim că n-a să poţi să te Performanca, apoi Virtual IP, setările respective găsindu-
musonic - doborându-l dintr-o
joci nici un joc din cefe oare o să Memory, Setează valorile da sa în Properties-ul de la Netwok
lovitură.
apară de-acum înainte. însă minim şi maxim pentru swap la Neighbourhood. Iar voi nu t r e ­
Unealta pe care a folosit-o: dacă ţii neapărat, un uninstallar egalitate: 300 Mb (aproximativ buie decât să vă conectaţi la IP-
NetBus Pro. Era instalată de el da DirectX găseşti ia adresa de trei ori dimensiunea memo­ ul respectiv
şi pe calculatoru meu. http://www.ebrink.com/dxun/Dira riei PAM3 şi restartează calcula­
Eh, acuma io ce fac? Faptul că ct.htm. pentru convenienţă, îi torul. Apoi, eventual, defrag-
acum are acces doar read-only vom pune şi pe CD-ul de la mentează hard disk-ul cu Dacă ai probleme cu soft-ul,
pe computeru meu, nu mă face numârui următor, Atenţie însă, Norton Speed Disk, Dacă t o t pune mâna pe pix sau pe taste
cu nimic mai sănătos la nivel dezinstalarea DirectX-ului nu face probleme, verifică în manu­ şi scrie o scrisoare pe adresa
cerebral. Doresc în final să aflu este recomandată şi nu este lip­ alul jocului dacă ara nevoia de redacţiei sau un mail la soft-
numele unui minunat firewall sită da riscuri. Dacă se alege mai mult spaţiu pentru msll@xtrempc.ro. Răspuns
care să mă ajute să-mi duc zilele praful de Windows-ul tău, aă nu swap/page fila şi setează Virtual garantat. Reclamaţiile se
liniştit în continuare. Dacă e dai vine pa noi, pantru că ne-am Memory în consecinţă, Este primesc doar în trei exemplare
vreo metodă de revanşă, nu vă făcut datoria de a t e avertiza sfl destui da simplu şi nici nu rişti la Circa Financiară, etajul 1,
reţineţi Tn a mi-o recomanda. nu faci subtila manevră să reinstalezi calculatorul. ghişeul 2, la doamna grasă cu
Dacă v-am plictisit îmr cer părul oxigenat.
Soft
SOIT

P r o g r a m e d e c a r e a I n e v o i e

• Black I Catnap
Bcirnark E O D I
_
..-•-y --^

4^n lumina noilor


U n instrument care nu
trebuie să lipsească
din panoplia oricărui pos­
F lashGet, fostul JetCar
este unul dintre cele
mai bune managere de
P rimul firewall personal
apărut pe piaţă, Black
Ice Defender are şi faima
P robabil cel mai utilizat
viewer de imagini,
AcdSee capătă t o t mai
I interdicţii cu care este
asuprit Napsterul şl a fil­
esor de calculator, fie et download. Poate împărţi de a fi şi cel mai bun. multe îmbunătăţiri de la o trelor cu care are de lup­
gamer, overclocker, grafi­ fişierul în până la 10 părţi Scanează conexiunile la versiune la alta, ultima tat doritorul de muzică,
cian 3D sau toate aces­ şi poate downloada 8 nivel de pachet, pentru a dintre ele fiind încadrată Catnap se poate dovedi
tea la un loc. Vă arată cu fişiere simultan. Surplusul detecta intruziunile, însă într-un PowerPack ce mai util. El are rolul de proxy
precizie performanţele de viteză este sesizabil, fără a încetini transferul conţine un editor de imagi­ între calculatorul utiliza­
plăcii video şi ale proce­ indiferent dacă sunteţi pe de date. Printre caracte­ ni. FotoCanvas, cu o serie torului şi serverele
sorului, iar testeie din modem sau pe cablu. risticile principale se mai de filtre de bază şi red eye Napster şi anagramează
ultima variantă arată Testele au arătat ce pro­ numără blocarea dinamică reduction şi Foto Angelo, numele fişierelor, astfel
incredibil, cei de la • gramul nu corupe fişierele de adrese IP şi porturi, un manager de imagini încât filtrele nu înţeleg
MadOnion delectandu-ne sau arhivele, deşi există identificarea atacatorului care poate crea slide- nimic din ele, numele
în avampremieră cu un număr mic de plângeri şi tipului de atac înainte show-uri, screensavere şi putând fi descifrate doar
secvenţe ingame din Max în acest sens. Ultima ca acesta sâ afecteze albume de fotografii. Ar fi de un alt utilizator de
Payne. Normalizează rezul­ versiune include şi Site computerul. Dacă vreţi chiar mai util dacă ar fi Catnap. Pig Encoder, un
tatele, pentru că în versi­ Explorer, pentru FTP şi siguranţă, atunci Black Ice gratuit sau sponsorizat pe program de acelaşi tip, a
unea veche depăşeau HTTP browstng. este răspunsul. bază de bannere. fost deja eliminat de pe
10.000 de puncte. piaţă de inamicii Napster.

www-madonion.com www-flashget-com wuw-networkice-com uuw-acdsystems-com www-naphacks-com

I e ş i n d d i n W i n d o w s Update-uri

Soluţii Corel

B l u e f i s h • . • Este disponibil Service update numit Hard Drive


Pack 4 pentru Word Cache Package, HDD-
Perfect Office 200D de urile de generaţie mai
G P L l i c e n c e
la Corel. Update-ul se nouă stochează datele
obţine prin intermediul într-un cache hardware
ama sistemelor de ope­
G rare nu se reduce numai
fa Windows. Din fericire.
serviciului de relaţii cu
clienţii de la Corel şi nu
poate fi downloadat în
şi le scriu pe disk cu o
oarecare întârziere. în
momentul procesului de
Motiv pentru care ne-am mod direct. Printre prob­ shutdown al Windows-
gândit să prezentăm şi pro­ lemele adresate în ului, mai ales dacă aveţi
duse software adresate Service Pack 4 se un procesor mai rapid şi
altor sisteme de operare. numără câteva aspecte carcasă ATX, calculatorul
Dacă ideea vi se pare bună, legate de accesibiltate, se închide atât de
anunţaţi-ne şi pe noi. modul "restricted user" repede că HDD-ul nu mai
Acceptăm şi sugestii. Uneori. pentru Windows NT şi are timp să stocheze
Pentru început vom vorbi 2000 precum şi inte­ datele din cache.
despre Bluefish, un editor "ştie de arhitectura pe 6 4 de
grarea Open Document Update-ul introduce un
HTML pentru Linux. în spiritul biţi, deci este Itanium ready" Management API. Tot de delay de 2 secunde la
Linux, acesta nu se adresează la Corel este disponibil şi închiderea soft a calcula­
celor neexperimentaţi şi doar Netscape pentru test. Programatorii patch-ul B. 1 pentru torului.
obişnuiţi cu stilul WYSIWYG (What You spun că ştie de arhitectura pe 6 4 de biţi, Corel Painter, fost Detalii
See is What You Get] ci se axează mai deci este Itanium ready. Şi, paradoxal/sus­ Metacreations, care
curând pe modelul What You See Is What www. microsoft, corn
pect/straniu, alegeţi Germenul preferat, aduce noi efecte şi filtre
You Need. Principalul atu al programului suport pentru limba română. Depăşit, zic îmbunătăţite. Noi semnături
este controlul pe care ţt-1 dă asupra codu­ ei, dar există. Ceea ce mă miră. înţeleg că Detalii:
lui HTML generat. Nu se oferă de la sine există pentru WinAmp, pentru NetAnts, Ultima compilaţie de
putere să te ajute acolo unde nu ai nevoie, www, coral, corn
dar pentru un editor HTML, de Linux,..? semnături de viruşi pen­
însă rămâne simplu de foiosit. Există chiar Poate o fi şi vreun român amestecat în t r u Norton Antivirus a
Millenium va face shutdown
şi o mulţime de wizard-uri, care te pot programare. apărut pe 13.03.2001 şi
ajuta să îţi începi pagina, să introduci un Pentru cei care s-au este disponibilă la
Programul merge pe orice versiune de
tabel sau frame-uri, însă codul pe care îi săturat să vadă ecrane http;//www. symantec. co
Linux care are instalate librăriile GTK şi,
generează este întotdeauna vizibil şi poate albastre la închiderea m/avcenter/download/us-
opţional Imlib library. Şi, fireşte, este gra­
fi modificat dupâ dorinţă. Facilitatea de Windows-ului Millenium, files/0313i16.exe.
tuit, ca majoritatea programelor bazate
preview există, însă din păcate foloseşte Microsoft a scos un
pe specificaţiile open source.

56
1 S o f t w a r e

Plugin-uri
Discreet a demonstrat la
Game Developpers
B e n e s i s Veî.D Conference primul Game
Pack pentru gMax. bazat
isponibil ca plugin pen­ pot fi aplicate pe o imagine
D t r u Photoshop.
Lightwave şi 3D Studio
în mai multe moduri; speci­
ficând un anume punct •P
pe Quake 3 Arena. Cu aju­
torul său, utilizatorii pot
t L 1 L_ J 1 ^ ._
crea noi personaje şi nivele
Max. Genesis este soluţia drept centru, în interiorul • •• •-— »
pentru jocul favorit.
ideală pentru a vă sau în exteriorui zonei
Conform producătorilor,
îmbunătăţi aspectul imagi­ selectate (pentru efectul
gMax este în mod sensibil
nilor. Principala sa utilitate de glow3. sau în zonele din
TmZă t**** superior unor editoare gen
se manifestă în domeniul imagine acoperite de o anu­
QERadiant sau
lens-flare-urilor. unde mită culoare. Necesită un
WorldCraft. Programul,
obţine rezultate mai mult swap de dimensiuni
însoţit de mai multe Game
decât spectaculoase, aces­ considerabile pentru a
Pack-uri pentru diverse
tea putând fie imita acel funcţiona la o viteză cât de
jocuri va fi lansat pe piaţă
artefact luminos pe care cât decentă, dar efectul
către sfârşitul verii în
fotografii se chinuie din final contează. Şi, apropo ^Program g a z d a P h o t o s h o p
acest an. Până una alta,
răsputeri să-l evite, fie pot de efecte, din pagina lor de Producător j/Future
oficialii susţin că nu va
fi modificate creativ pentru web se pot downloada mai i Fantastic
^
j —
"
j

costa nimic.
a produce efecte spectacu­ multe biblioteci ce conţin Adresa web : www.futurefan-
loase de lumină. Efectele diverse tipuri de efecte. tastiacom Detalii: www.discreet,corn

Discreet s-a mai lăudat Ia


aceeaşi conferinţă cu ulti­
Reyes Suite ma extensie (a se citi plu­
gin) reactor, care aduce
paniolii de la Infografica util în modelarea organică
S au renunţat să mai facă
plugin-uri pentru Max şi
şi sirnularee muşchilor,
DirtR. adaugă uzură şi
efecte fizice real time în
3d studio max şi gMax.
Fi reactor este bazat pe un
s-au gândit că ar fi un gest mizerie pe modele pentru a
SDK de la Havok Inc şi
frumos să ne dea în dar le fece să pară mai reale,
poate simula dinamica
plugin-urile în semn de SurfR. implementează
lichidelor sau a materia­
adio. Astfel se face că suprsfeţe de subdiviziune
lelor textile, precum şi
suita Reyes de plugin-uri iar JetaR- este un soi de
interacţiuni între obiecte
este disponibilă în mod gra­ Character Studio mai sim­
(rigide sau elastice).
tuit pe site-ul lor. Ea plu. Eu zic să le luaţi pînă
Detaiii: www.havok.com
cuprinde; CartoonReyes, producătorii nu se
ClothReyes. MetaReyes. răzgîndesc, deşi a apărut
DirtyReyes. SurfReyes şi deja versiunea a patra a Wild Tangent şi-a făcut un
JetaReyes. CartoonR. dă Max-ului cu care nu sunt nume cu tehnologia 3D
un aspect de desene eni- compatibile. Dar sunt mai pentru browsere. Ultimele
mate imaginilor 30, ClothR, mulţi cei care sunt lor pfugin-uri pentru
Program g a z d ă 305 MAX
simulează materiale textile mulţumiţi cu R3... Winamp, Valentine Dancer
Producător Infografica
şi nu numai, MetaR. este ; www infografica. corn
şi Christmas Dancer
A d r e s ă web
demonstrează din plin
capabilităţile motorului 3D.
Două dansatoare îşi
Reyes 5uite etalează curbele volup­
toase, în fereastră sau în
gresiv, încât bucăţile care fuli-screen. făcându-vă să
P iuginui de la Cebas
ridică sistemul de par­
ticule din Max pe o nouă
nu s-au spart încă îşi
păstrează coeziunea şi pro­
rămâneţi muţi de uimire la
cât de bine sunt modelate.
treaptă de evoluţie. Pentru prietăţile), particulele Detalii:
cei care au văzut filmul poartă informaţii de culoare www, wildtengent, oom
"Vertical Limit\ o mică şi pot păta suprafeţele de
informaţie: scena cu care se ciocnesc, suport
avalanşa este creată pe pentru metaballs şi pentru
computer, folosind Thinking Crowd Control-ul din
Particies. Acesta este un Character Studio.
sistem bazat pe reguli, Gândiţi-vâ că sângele sărind m
care permite animaţie din gâtul unui decapitat
nelineară şi care are o poate păta un perete fără
mulţime de caracteristici să fie folosită vreo textură,
interesante: orice obiect iar o ploaie acidă devine
din Max poate fi transfor­ realitate. Cel mai bun plug­ Program g a z d ă 3DS MAX
mat în particule tînsă in de acest tip şi nu costă Producător ! Cebas
transformarea se face pro- "decât" 1300$. A d r e s ă web j www.cebes.com

57
SOPT
Soft

Project: M e s s i a h
Tip software: Grafică 3D
Redactor: Adrian DorobSt

• - —l — —l - —

ornit iniţial ca plugin pentru opresc aici: lumini volumetrice, acestui program sunt deja Detalii
P Lightwave, Project: Messiah
este pe cale de a deveni un utilitar
soluţii de radiozitate + reflecţie,
animaţie + radiozitate, unele exis­
obişnuiţi, iar cei care nu sunt, se
pot obişnui destul de repede, pen­
Producător
Distribuitor
Project Messieh Group

N/A -J^j_
Telefon
stand-alone care are potenţialul de tente şi în alte pachete, altele tru că este foarte intuitivă. N/A
Preţ
a-şi depăşi fostul program-gazdâ. complet originale. Calitatea programului nu poate fi N/A
Web
Noul software va purta numele de Messiah: Animate este un negată, deoarece versiuni mai vechi www, p ro i ect mes s i a h. com
Detalii tehnica
messiah: Studia, şi va grupa lao­ pachet complet de animaţie, prin­ sau beta au fost folosite pentru
Procesor 700 MHz
laltă messiah: Render tfostul motor tre caracteristicile căruia se realizarea unor scene din X-Men,
Video Direct 3 D/OpenGL
de randare Annold] şi numără un limbaj proprietar de Dogma (cine îşi mai aduce aminte
Memoria 256 Mb
messiah:Animate, care este de scripting, un sistem de particule cacodemonul. Mechwarrior 4, Hard disk 75 Mb
fapt mai vechiul plugin Project: interactive real time, ce pot afişa Battlefield Earth şi multe altele Aprecieri
Messiah. full motlon blur GpenGI în viewport. mai puţin cunoscute, iar printre O - pozitive -cel mei bun plugin de animaţie
Messiah: Render este. dacă ne output în standand-ul Renderman clienţii Project Messiah Group se Lightwave si o viitoare soluţie
completa enimstion/render
luam după spusele producătorilor, (.rib] precum şi în formatele clasice găsesc numeroase case de efecte
cel mai avansat motor de randare 3D Max, Lightwave, Maya şi speciale [Computer cefe. Creetive ( 5 - negative -in ce in stadiu atphe
Imagineering, Station X].Programul -va costa aproximativ
fotorealistă cu iluminare globală de Softimage
cit o insula mice din Pacific.
pe piaţă. Imaginile stau mărturie că Interfaţa este cea clasică se află în stadiu de alfa şi va fi
aşa este, dar caracteristicile nu se Lightwave. cu care utilizatorii disponibil la sfârşitul acestui an. Verdict

Merlin 3 0
Tip software: Grafică 3D • Redactor; Adri
exemplu [chiar dacă se numeşte
profire]. Iluminarea are efect real
time şi există şi lumini de tip area
light, pentru o aproximare cât mai
apropiată de realitate a distribuţiei
luminii. Pe partee de modelare, se
remarcă numărul mic de primitive
disponibile, dar şi suportul pentru Detalii
suprafeţe SDS. Texturile sunt Producător Digital Immersion

afişate la calitate render în view- Distribuitor N/A .•


port-uri. ceea ce elimină multe din Telefon N / A ^

randările de test. Cam fiecare din­ Preţ 595Î


Web www.merlin3d.ccm
tre caracteristicile programului
Deteiii tehnice
plăteşte tribut legii compensaţiei,
Procesor Pentium 300 MHz
pentru fiecare plus existând un
Video Direct3D
minus aferent, dacă nu mai multe.
Memorie 6 4 Mb
Printre caracteristicile interesante
erlin 3D se vrea o alternativă de vină amplasarea în partea Hard disk 5 0 Mb
M mai ieftină la programele de stângă şi eşti nevoit să t o t faci
se mai numără: nivelul suplimentar
de antiaiias analitic, umbre pentru cien
grafică cu preţ piperat, însă drumuri ineficiente cu mouse-ul Q - pozitive -intuitiv
obiecte semitransparente şi chiar -costa mai puţin d e c â t cele
reuşeşte să reducă preţul în într-o direcţie improprie [cel puţin mari şi tari
depth of field.
defavoarea performanţelor, ceea ce stilului meu de lucru]. Dar cu toate
nu este chiar un lucru bun. încă de acestea, deşi anostă, interfaţa Are optimizare SSE dar nu şi O - negative -are o gama destut de limitata
de opţiuni
la interfaţă, lucrurile nu stau este destul de intuitivă, nefiind optimizare 3Dnow. Bilă neagră. Şi
foarte bine, deoarece ceva nu nevoie să ai o diplomă în cibernetică în plus, costă mult prea mult faţă
merge cum trebuie. Poate că este ca să descoperi funcţia Lathe, de de cât merită, Verdict

58
PrtztRfari
•4 -

£3
N o r t o n 5 y s t e m W D r k 5 Notari ltrfHd+4 3 Advanced
1
Tip software: Utiiitare sistem • Redactor; Adrian Dorcbâţ
Duplicjt* FH* Pindtr
n mod paradoxal la momentul utilizatori. Unele caracteristici pot
Î respectiv, Norton SystemWorks fi accesate direct de pe CD, care Wtfct*erit-ncwc
fn*a>4kv
f.y«l>"i petit** ^» R*dundan< ou. Fin«r
2000 nu era compatibil nici cu nou este totodată şi disk bootabil. fend duprits» DLL âria v&>Irt(*t
v' Uc-Wi CWd ^^TrfiA^yty unuî*j m* Typ* finatr
apSrutul Windows Millenium, nici cu • i n t r e Utilitarele Norton, cele mai
fina tn*i srs net aotn u**<r
Windows NT sau Windows 2000, folosite sunt în ordine WinDoctor.
Orphan Fmd*r
deşi o mulţime de utilizatori, prin­ Speed Disk şi Begistry Tracker,
tre care mă număr şi eu, s-au lăsat deşi nici celelalte nu sunt de ici de
păcăliţi de cifra din titlu. Norton colo. Pentru cei care nu ştiu Detalii
System Works 2001 vine să despre ce e vorba [bine eţi venit pe Producător Symentec

rezoive această problemă, asigu­ planeta Pământ] . WinDoctor vă Distribuitor Romsym Data

rând compatibilitatea cu cele trei spune ce e în neregulă cu sistemul Telefon 01 - 3 2 3 . 1 4 . 3 1


Preţ iTgş : :

sisteme de operare şi făcându-i de operare şi cum puteţi remedia L


"-"" ™™• • ^ mkmrmr mw^^m— kmtm^•"•"• "^fc"i^B J"rf
t t, B —

Web
fericiţi pe toţi cei care duceau lipsa problema. Speed Disk este cel mai de a fi mult prea precaut, chiar şi www, Symantec, com

unui WinDoctor sau SpeedDisk pe rapid program de defragmentare, cu SafeSweep-ul dezactivat.


Detalii tehnice
• j Ir fnTj^^yjTf^ • EST -• • r > • 1

aceste platforme. Pachetul iar Registry Traker este un explor- Procesor Pentium 100 MHz
Norton Ghost vă poate scuti de
"Professionaf Edition" pe care l-am er performant pentru sistemul de Video DirectX
reinstalarea Windows-ului. făcând o
Memorie 32 Mb
t e s t a t , conţine pe lângă Norton regiştri, nerecomandat totuşi copie a sistemului la care se poate
Hard disk 150 Mb
Utilities, Norton Antivirus şi începătorilor Tn ale calculatoarelor. reveni în caz de "accidente". Aprecieri
Norton CleanSweep Ccare sunt Pentru ei este suficientă opţiunee WinFax, în mod evident, trimite şi Q - pozitive - Norton Speed Disk esce
incluse şi în pachetul Standard] şi One Button Check-Up. care primeşte fex-uri. Per total, una din­ socotit cel mei bun program de
defregmentere
versiuni lite ale programelor găseşte şi rezolvă problemele fără tre cele mai bune colecţii de
Norton Ghost şi WinFax. Norton a-l stresa prea mult pe utilizator. utilitare existente pe piaţă, care nu Q - negative • Cfeensweep este prea pre­
CrashGuard a dispărut, din fericire, Cleansweep este foarte util celor ar trebui să vă lipsească din caut le c u r e ţ a r e a registritor
chier şi cu SafeSweep dezacti­
pentru că nu prea era de folos şi care instalează şi dezinstaleazS dotare. vat
oricum era folosit de prea puţini multe programe, dar are defectul Verdict a5

Partition Magic 5 Producător PowerQueac


Distribuitor Romsym Data
Tip software: Partiţionare • Redactor: Adrian Dorobăţ Telefon

artition Magic face parte din


C HOKAME
* 3*3 7 MG
3E
FAT Preţ
01 - 3 2 3 . 1 4 . 3 1
-100$

P acea categorie de programe pe


care le foloseşti foarte rar, însă
Magic Mover, care
împreună permit
£ 471 ?
14519.7
; mi 0.0 Nor* Puma-
Web
Detalii tehnice
www. powenquest.com

redistribuirea • F A T 3 Î
T 77.3 Nofti
C
r
£ GAMES • *Q06.< 3831.0 Procesor Pentium 150 MHz
fără de care lucrul cu calculatorul spaţiului liber, con­ P W AB£ ZSAC K l • FATtt 75.5 tor* UîgiCflJ
G COWNLOAD£ • FAT3Z 2038.1 1 6082 393.5 rjcna Logice Video Direct X
ar fi o zi toridă în iad atunci când versii din şi Tn FAT, K • FATK ÎOOe.l 15798 «9.3 N$r* Memorie 3 2 Mb
ai probleme. Spus pe scurt, utili­ FAT32 şi NTFS , Hard disk 5 0 Mb
tarul celor de la PowerQuest per­ realocarea literelor Aprecieri
mite repartiţionarea hard-disk fără pentru diversele Q - pozitive - partiţioneezS hartf-disku! fsra
A«to»butt a necesita reinstalarea pro­
a necesita reinstalarea pro­ drive-uri din sistem,
gramelor de pe et
gramelor de pe el. Inclus Tn pachet precum şi conversii h . . .

e s t e şi Boot Magic, un manager d e pentru numeroase A" negative - cu greu se pot gasi minusuri.
PowerQuest fiind lider Tn dome­
boot care permite rularea a formate de fişiere. Fără discuţie ce ware. doar că frecvenţa utilizării niu.
numeroase sisteme de operare pe mai bun program de acest tip, este în discordanţa cu preţul

acelaşi calculator, Drive Mapper şi mult peste calitatea celor free- destul de ridicat. Verdict 9.5

Detalii
• r i v e I m a g e 4 . D 3
Producător
Distribuitor
PowerQuest
Romsym Data
R*Wfh
Tip software: Imagini drive/partî^i/CDAiard-disk Telefon 01 - 3 2 3 . 1 4 . 3 1
Rtdtotor: Adrian Dorobăţ Preţ 100S
Web www. powerquest. com
te m IfAVfflHOST i ±1 J ' A U A T MU

P entru a vă feri de momentele Tn care simţiţi nevoie să


daţi cu ciocanul în monitor, deoarece Windows-ul refuză
să mai pornească, ar fi o idee să încercaţi profilactic Drive
XC
jAUTOt-tCftiT
FQIPVHWFBV

7t P0>P4**>iFit S/l 7/
Detalii tehnice

Procesor Pentium 150 MHz


n JflttvolO -UTOMCOOÎ HI Wmmv,r*, M Video Direct X
eOOTLOOFftV
Image. Donstruit pe acelaşi principiu ca Norton Ghost şi
WJouooTvr 4184; FOPBA*MF* viv Memorie 16 Mb
Adaptec GoBack. programul vă face o copie fidelă a hard- C0MH*W003
CONPtO^ 13»raFtW.»VII/ Hard disk 16.5 Mb
diskului, fiind util pentru back-up şi recuperarea post-apoc- Aprecieri
alipticâ. Tehnologie SmartSector îi permite să acţioneze mai n>(PwF# VW
71HT . -.'i^..^- ţ/11/ Q - pozitive
•M POP*m*iPiJt Vil/ - tehnologie SmertSector
eficient, deoarece sunt donate doar sectoarele ce conţin - suport pentru numeroase
L4
eudoc^ou }7Hf fr>PW**r* VW suporturi de stocare
date, nu şi cele goale, economisind spaţiu şi timp. Suportul IÎII« PO"F-«***r# i/it/
IUI W P ^ F * VI*/
pentru diverse medii de stocare este destul de bogat: CD- M3W »0ir**n-iPi* HM - negativa - cu greu s e pot găsi minusuri.
R. CD-RW. Jaz şi Zip Drives. Restaurarea fişierelor se poate PowerQuest fiind lider î n dome­
niu. Unii prefera Norton Ghost
face selectiv sau în întregime, fiind posibilă şi scafarea
partiţiilor ca să încapă pe un drive mai mic sau mai mare. Verdict 9.0
SOfT
Soft

T r u e B p a c e
Tip software: Grafica 3D • Redactor: Adrian Dorobăţ

aligart Truespace se află în vechea formulă poate fi folosită în


C topul celor mai bune pro­
grame de grafică 3 0 şi este
continuare dacă aveţi două moni­
toare şi placă video Dual-Head,
preferat de mulţi în faţa altor deoarece meniul principal poate fi
programe de marcă cum sunt 3 0 vizualizat pe un monitor şi fere­
Studio Max şi Lightwave, din strele adiţionale pot fi păstrate
cauza versatilităţii sale, aspect pe celălalt. Meniurile cllck dreapta
conferit de motorul de randare sunt contextuale şi afişează doar
hibrid raytracing/radiosity şi de operaţiile posibile pentru obiectui
duble funcţionalitate 3D graph- şi în momentul respectiv.
ics/CAD-CAM modelling. Etichetat Sistemul de manipulatori specifici
"Reality Designer", pachetul trueSpace-ului (widgets) s-a
TrueSpace 5 încearcă prin noile dovedit eficient şi a fost păstrat
opţiuni să invadeze acum şi piaţa şi îmbunătăţit prin adăugarea unui
programelor de design conceptual Magic Ring widget, care permite
şi 3 0 Web design, având inte­ generarea simpla a unor primitive
grată opţiunea de export în for­ procedurale. Simplă după un timp
matele iSpace, ViewPoint şi de acomodare, desigur, dacă nu
Shockwave 30. Printre princi­ cumva sunteţi expert. Prin inter­
palele îmbunătăţiri se numără şi mediul noului Material Panel se
rescrierea motorului de randare, poate edita real time materialul
care are acum suport pentru direct în scenă iar Draw Panel
OpenGL/Direct3D, optimizări pen­ este o fereastră specială, care
t r u Pentium 4 şi 3DNow!, permite realizarea de operaţii 2D
permiţând afişarea real-time a în timp ce mediul rămâne 3 0 . El
texturilor procedurale, environ- se poate transforma în TriView
ment mapping-ului, sau a hărţilor Panel, simplificând generarea
bumpmap. Presupunând existenţa obiectelor din curbe NURBS: uti­
unei plăci cu hardware TS.L în cal­ lizatorul poate desena în 2 0 pe
culator [cum este Quadro-ul de la unul din pereţii panel-ului, văzând
Nvidia], utilizatorul se poate plim­ cum se dezvoltă în 3D respectivul
ba printr-o scenă [cu iluminare obiect real-time.
globală) randată în timp real, la
Pachetul de modelare NUPBS
30 de cadre pe secundă, fără să
este unul dintre cele mai bine
streseze prea mult procesorul.
puse Ea punct, toate operaţiile
Interfaţa a fost şi ea schim­ NURBS fiind prezente [Sweep,
bată, din fericire în bine: au fost Rail, Loft, Skin, Crosssection] cu
introduse vederile multiple, ce t o t cu manipulatori real-time, iar
pot fi scalate, pe sistemul din 3d pentru o mai mare compatibili­
studio max 4, ceea ce elimină t a t e au fost implementate şi
nevoia de a mai deschide o suprafeţele SDS [SubDivison
fereastră mică doar pentru a Surfaces). Operatorilor metaballs
vedea cum arată modelul din li s-a adăugat acum instrumentul
spate sau de dedesubt. Mai Metamuscle, care se combină cu

80
1 3D 6 n f i c «

metasferele pentru a diversifica sistemul drag&drop şi sunt mai multe tutoriale, însă adevărul
modelarea organică şi totodată foarte intuitive. este ca cele existente sunt
pentru a simplifica animaţia Renderizarea este bineînţeles destul de intuitive în ciuda
caracterelor ce se presupune că mai rapidă şi foloseşte mai puţină numărului mic. De remarcat este
sunt dotate cu muşchi şi cu o memorie. Opţiunea de Image faptul că la adresa
anatomie mai complexă, Based Rendering permite com­ http://www. caligari. com/prod-
tn ceea ce priveşte mate­ binarea scenelor randate cu ucts/tsx/Free/free.htm puteţi găsi
rialele, trueSpace 5 foloseşte imaginile reale în aşa fe! încât o duzină şi ceva de plugin-uri gra­
tehnologia IIR (Incremental fmage rezultatul final să nu pară artifi­ tuite, aşa numitele TSX-uri
Rendering), făcând posibilă cial şi să fie credibil. Practic, [trueSpace eXtensions) destul de
vizualizarea schimbării mate­ această opţiune funcţionează în utile, dintre care se remarcă:
rialelor aproape Tn timp real; felul următor; programul ia Material Generator de la Paladin
trageţi fereastra de editare a imaginea şi o mapează pe interio­ Studios, care generează setări
materialelor peste un obiect din rul unei sfere care conţine scena, aleatoare pentru materialele pro­
scenă şi schimbaţi materialul. Tn apoi calculează zonele de lumino­ cedurale, pemiţându-vă să le
cadrul respectivei ferestre semi- zitate maximă şi plasează în acele păstraţi pe cele care vă plac, şi
transparente şi doar acolo, veţi puncte surse de lumină de o Unwrapper de la Primitive Itch,
remarca în scurt timp schim­ intensitate şi coloristicâ care renderizează o imagine în
barea. Instrumentelor de 3 0 asemănătoare cu cele din imag­ plan a obiectului 3 0 . făcând posi­
painting li s-a adăugat opţiunea ine. Rezultatul este uluitor, iar bilă alocarea precisă a texturilor.
de a picta cu o imagine bitmap pe dacă mai adăugaţi şi nişte ceaţă şi Per t o t a l , schimbările sunt
diversele canale de textură ale lumină volumetrică, nici nu puteţi suficient de numeroase pentru o
unui obiect [color, bump, shini- să vă daţi seama că obiectele nouă versiune şi suficient de
ness, e t c ) . S-au adăugat 10 noi inserate artificial nu făceau parte interesante cât să merite atenţia
shadere, printre care se remarcă din imagine. pasionaţilor de grafică 3D, chiar
Shadow Catcher şi Car Paint. şi acelor care nu sunt fani
Arhitecţii pot folosi noua
Toate librăriile funcţionează pe trueSpace.
sursă de lumină goniometrică şi
opţiunea de non-linear tone map-
ping pentru a obţine o iluminare
corectă din punct de vedere fizic. Detalii
Producător Caligari
Animaţia are şi ea unele puncte
Distribuitor
de atractivitate. printre care se
Telefon N/A
remarcă controlul la nivel de ver-
Preţ 795$
tex. precum şi calcularea interac­
Web www.caligari.com
tivă a soluţiilor de radiozitate
Detalii tehnice
[numai pe plăcile cu TS.L),
Procesor Pentium II f 50QWHz
Manualul este suficient de Video Direct 3D CT&U
gros încât să exprime încredere, Memorie 128 Mb
începe bine. pe un ton mai puţin Hard disk 200 Mb
protocolar, însă apoi o dă în bară Aprecieri
trecând la o exprimare profeso­ O- pozitive - suport TS.L
- numeroase module de export
rală şi greu de digerat. Cu toate - editare de materiale î n timp
acestea, începătorii se vor bucu­ real
- patru ferestre scala bile
ra să îl aibă alături, şi chiar şi cei - shadere noi
experimentaţi au câte ceva de - apare după 3d studio max 4
negative
învăţat. Ar fi putut totuşi exista
Verdict s M n l s-9
son

G eni Xtreme
li -u-

Adrian Lazâr - 3, 4, 5 Radu Ivănescu • 6. 7, 8


ida3d@yahoo.com snail mail
magintie taie sunt muncite şi se vede * O abordare originală, ramele şi aspec-
atenţia pentru detaliu. Totuşi, excesul tui pictural fiind nişte mici amănunte ce
de forme rotunde şi de obiecte cizelate conferă stil imaginilor. Păcat că semnifi­
dă un aspect de ...TrueSpace. Spui că caţia imaginilor transpare destul de
modelele au fost realizate toate de tine greu, fiind nevoie de titluri pentru a le
în 3 0 Max. Scenele nu ne-ai spus în ce, elucida.
dar am o bănuială... TrueSpace.
3D 61Ic ri i

I
3; JH_
r

3
I •- T*l

I I

4F^™

• . • •

1/

.-l

ras

Teodor Popa - 9 10. 11


r subacvatice este destui de
snail mail banală. Mai multă originali-
• Spaţiu... Am primit puţine tete. nişte obiecte făcute
imagini cu spaţiu pînă acum, de tine ar fi de ajutor.
şi de aceea am zis că merită
să Je băgăm în seamă. Şi nici
nu sunt rău realizate... La
cea cu Arthur am apreciat •răghici Daniei - 14, 15
coîortstica şi jocul de lumini. • Imaginile denotă o oare­
care superficialitate. Le
lipseşte o finisare mai
migăloasă, un je ne sais pas
Costin Novac - 12, 13 quoL. Dar perseverează,
snail mail căci ştii ce spune
* Imaginea cu obeliscul iese proverbul...
în evidenţă. Cea cu plantele
Duron/Thunderbird


mi

R e d e s e n e a z ă r e a l i t a t e a !
în spiritul promovării
spiritului artistic al
românului cititor de
XPC, ne-am hotărât să
mai facem un concurs.
Premiul: un pachet
trueSpace 5.0 -
Reality Designer în
valoare de 795$. La
asa premiu, aşa
pretenţii. Filosofii
spun că arta constă în
imitarea creativă a
realităţii, aşa că vă
vom supune din nou la
un test de imitare a
realităţii.

Trimiteţi pe adresa redact


ia@xtrempc.ro o imagine
creată într-un program de
grafică 3D la alegere (sau
de ce nu, într-un program
de grafică 2D dacă vă simţiţi
în stare) care să
aproximeze cît mai realist
imaginea cu calul din pridvor
0
pe care v-o punem la ocice:
dispoziţie. Imaginea trebuie REALITY DESIGNER
să fie JPEG calitate maximă,
raport de aspect 4:3, cel
puţin 1024x768 pixeli, şi
trebuie să ne parvină cei
tîrziu pe 15 iunie 2 0 0 1 .
Pentru întrebări şt lămuriri
suplimentare vă stau ia
dispoziţie adresa
adrian@xtrempc.ro şi
topicul ce va fi deschis pe
forumul XtremPC, la

secţiunea Revistă. Mult


succes.

0)
Soft
SOIT

Cel m a i

p r o f i t a b i l

d o m e n i u

m u l t i m e d i a

99

M a g i a v i z u a l a î n "Tigru şi D r a g o n
Tip software: Efecte speciale • Redactor; Adrian Dor-obSţ

R euşind să adune unsprezece


nominalizări la premiile
Oscar, "Crouching Tiger, Hidden
aceiaşi care au construit nişte
copaci artificiali printre crengile
cărora să se lupte eroii. într-o
Dragon' este • surpriză de pro­ altă scenă, intitulată de pro­
porţii, apărut pe neaşteptate în ducători "Moon Pool". eroii prin­
topurile americane şi urcând cipali ies dintr-un dojo şi tra­
către primele locuri ca o versează suprafaţa unui lac fără
rachetă Discovery. Că ar fi să se scufunde. Pentru a realiza
putut lua premiul pentru efecte această secvenţă, echipa de
speciale şt cele pentru editare efecte speciale a tras un cablu
video şi costume este aproape o între capetele a două macarale
certitudine, însă era aproape aflate la capetele lacului, pe
sigur că se va alege cu un care a montat scripeţi. După
Oscar pentru cel mai bun film aceea actorii au fost deplasaţi
străin, de muncitori care trăgeau de
Filmul este realizat de Ang cabluri înainte şt înapoi.
Lee [Sense and Sensibility), Rezultatul nu a fost mulţumitor,
responsabil cu coregrafia fiind aşa că mişcările actorilor au fost
Yuen Wo Ping, acelaşi care a filmate în studio şi apoi montate
gândit scena de luptă dintre în background-ul filmat folosind
Morpheus şi Neo în Matnix, iar inferno* şi Cineon, performanţa
efectele speciale au căzut în finală fiind mult mai estetică.
sarcina lui Rob Hodgson de la Manex a realizat înlocuirea
Manex VFX, cei care au produs feţelor dublurilor cu cele ale
efectele speciale pentru acelaşi actorilor în unele scene, folosind
Matrix. "Crouching Tiger, Hidden motion-tnacking şi Cineon. şi a
Dragon" este o peliculă de suc­ adăugat săgeţi, steluţe ninja,
ces ale cărei ingrediente princi­ panglici şi discuri tăioase create
pale sunt povestea romanţată pe calculator în scenele kung-fu
bazată pe romanul omonim scris pentru a le face mai palpitante.
de Du Lu Wang înaintea celui Scânteile scoase de arme când
de-al doilee război mondial, se ciocnesc au fost augmentate
decorurile magnifice şi scenele pe calculator pentru ă le creşte
de kung-fu în stil chinezesc, spectaculozitatea. Manex a mai
lăsate moştenire din generaţie adăugat de asemenea mici
U
în generaţie de la "Sora 1 3 detalii CGI. cum ar fi păsări,
încoace. nori, ploaie, şi printr-un tur de
Cea mai importantă parte a forţă, a transformat o mică vale
efectelor speciale a fost elimi­ din China într-o trecătoare din
narea cablurilor care Ti ţineau în munţi. Oraşul Beijing a fost
aer pe actori, permiţându-le să recreat în întregime pe calcula­
lupte nebuneşte fără a părea tor, folosind două picturi din
afectaţi de gravitaţie. Acest secolul 1 8 şi o machetă con­
aspect nefiind foarte complex, a struită la scara 1:15 la 20 de •
fost acoperit de AsiaCine, km de oraşul real.


Mai in
Tip software: Efecte speciale * Redactor: Adrian Dorobăţ

B azat pe romanul omonim


al lui Thomas Harris,
apărut în 1999. •Hannibal" îl
această filmare dintr-un sili­
con special, putea să cli­
pească, să îşi întoarcă capul şi
aduce din nou în prim plan pe avea mimică facială. în plus,
psihopatul Hannibal Lector, toate caracteristicile puteau
care de data aceasta va fi fi controlate de la distanţă,
mult mai sângeros şi feroce Tn pentru acest lucru fiind anga­
jocul de-a şoarecele şi pisica, jaţi trei păpuşari. La filmarea
şoarecele fiind fireşte Clarice scenei s-a folosit o combinaţie
Starling, interpretată de data între elemente: stabilirea
aceasta de Julianne Moore. poziţiei capului lui Liotta în
pentru a aduce un plus de frarne-uri Tn ^combustion, -m

adrenalină, Hannibal Lector construirea unui cap 3D şi


este urmărit şi el de o fostă apoi crearea unor poziţii de fil­
victimă, Mason Vergen, care, mare virtuale pentru
desfigurat de psihopat, vrea momentele în care se vedea
să îl prindă şi să îl desfigureze creierul. Acesta nu a fost
la rîndul său. realizat doar pe celculator,
La realizarea efectelor existând şi o versiune reală
speciale au participat două prelevată de la o vacă (să
firme, The Mill şi Captive sperăm că nu de la una
Audience, primii responssbili nebună]. Datorită mişcărilor
pentru efectele speciale din actorului, specialiştii de la The
"Gladiator", cane au reuşit să Mill au avut foarte mult de
realizeze împreună una dintre muncă la îmbinarea obiectelor
cele mai oripilante scene care CGI [creierul] cu actorul pro-
poate fi văzută pe micul sau priu-zis, care a fost ras Tn
marele ecran: la finalul filmu­ cap şi vopsit în verde pe
lui, Hannibal îi taie calota ţeastă pentru ca bucăţile
craniană unui agent FBJ suplimentare să poată fi elimi­
corupt şi îi mănâncă creierul. , nate- Mason Verger a fost şi
Agentul FBI Paul Krendler. el obiectul unei transformări
interpretat de Ray Liotta, spectaculoase, care a ţinut
este drogat, dar conştient pe însă doar de machiaj. Captive
parcursul operaţiunii şi chiar Audience a mai creat şi un
face greşeala să se înfrupte bebeluş mecanic, precum şi un
din propria materie cenuşie, porc misteţ de aceeaşi
Pentru a realiza scena, natură, care a fost reprodus
echipa de efecte speciale de artificial de 4-5 ori pentru a
la The Mill s-a folosit de crea o mică turmă.
filmări ale lui Liotta şi
La terminarea filmărilor,
Hopkins, filmări ale unei păpuşi
cel mai terifiant lucru pe care
în mărime naturală care îl
şi-l amintesc producătorii este
reprezenta pe Liotta, filmări
că deveniseră obişnuiţi cu ved-
ale background-ulul şi imagini
eree creierului crud la 9
create pe calculator, Păpuşa a
dimineaţa.
fost creată special pentru
ŞTIRI
tf w m m* ****** H w ^

Pe scurt
Robin Hood
P r o b l e m e c u
şi gaşca iui
Cinemaware
intenţionează să
B l a c k & W h i t e
producă Robin
SAU O MANEVRĂ ANTIPIRATERIE?
Hood: Defender of
t h e Crown pentru
PC; PS2 şi Xbox. S e pare că Electronic A r t s a t r i m i s din greşeală copii
beta ale Black and White la vânzătorii retail şi acum
în urma unor reclamaţii primite online la www. planet-
Jocuf va fi bazat pe
jocul Defender of blackandwhite.com neagă vehement a c e s t lucru.
t h e Crown lansat în Conform zvonurilor, unele dintre fişierele din versiunea
1:986: pe : V finală au f o s t înlocuite accidental cu fişiere din versi­
Gomrriqdpre Amiga, unea beta. Utilizatorii îngrijoraţi că au cumpărat o ver­
c a r e ; convertit pen­ siune beta în locul uneia finale pot c o n t a c t a EA p e n t r u
t r u diverse; console, a-şi lua banii înapoi sau p e n t r u a le fi înlocuită.
s~ă vîndut în peste Detalii: www,planetblackandwhite.com
f milion de capii în
lumea întreagă. 7
Jocul îi pune: ne Start problematic Bhidul autostopistului
pentru Tribes2
NU V Ă GRĂBIŢI FOARTE TARE

D upă ce că data de lansare pe


piaţă a mult a ş t e p t a t u l u i joc a
CUM SĂ CĂLĂTOREŞTI GRATIS CU O Z N - U L
coincis cu ziua păcălelilor, multe
alte probleme au s t r i c a t fericirea P ublisher-ul suedez Pan
Interactiv a anunţat î n t r - u n
comunicat de presă că
numărului mare de fani ai lui
Douglas Adams.
Detalii: www.paninteractive.se
celor care abia aşteptau să intre
î n t r - u n meci multiplayer; peste pregăteşte un joc bazat pe
1 5 . 0 0 0 de persoane s-au înregis­ faimoasa c a r t e a lui Douglas
jucător în roiul; lui t r a t în doar 2 4 de ore. încă de Adams "The Hitchhiker's Guide
Robin Hood, care t r e i ori pe atâţia întâmpinând pro­ t o Galaxy" , care va fi un t h i r d
trebuie să; îl învingă bleme în această privinţă. Pentru a person action/adventure în s t i l
pe< Prinţul John [sau permite fluxului enorm de doritori Tomb Raider, ce va păstra car­
lipan), să îl salveze să se î n r e g i s t r e z e , anumite acterele şi umorul care au făcut
pe Riqhard Inimă- facilităţi din joc trebuie să fie ca romanul să fie a t î t de apre­
de-leu şi să dezactivate. De asemenea au exis­ ciat. Precedente există, Digital
reunească Anglia t a t probleme legate de unele plăci Village producând acum cîţiva
Sub; domnia a c e s t u ­ video, care aveau ca r e z u l t a t bug- ani Starship Titanic, un film
ia; fblosindu-se de uri în joc şi dificultăţi în redarea i n t e r a c t i v Quick Time VR, bazat
dueluri cu sabia/ filmului introductiv. Unele bug-uri pe romanul omonim al lui
asedii şi lupte călare au f o s t reparate deja prin primu Douglas Adams. Jocul respectiv
Detalii: www.cine- patch. nu a î n r e g i s t r a t un succes
maware.com deosebit la public, în ciuda
Detalii: www.tribalwar.com


Pe scurt
Morţii malefici ne din nou
Add-on pentru
CEI BENEFICI STAU LA LOCUL LOR Baldur's Gate
Black Isle Studios a
B azat pe filmul deja clasic "Evil Dead" din 19B2, cu
Bruce Campbell în rolul principal, jocul "Evil Dead:
Hail to t h e King" îl va sili pe eroul n o s t r u favorit Ash
V lansat deja site-ul
p e n t r u Baldur's
:

Gate 2: Throne Of
să înfrunte din nou hoardele de morţi vii. Decoruri în
Bhaal. Acolo p u t e ţ i
2 4 de biţ;i, vestigii ale umorului original, volce over
găsi un r e z u m a t af
reaiizat chiar de Bruce Campbell, arme upgradabile,
mf
intrigii, ce va fi
mişcări cinematice ale camerei c a r a c t e r i s t i c e filmelor
introdus nou, p r e ­
horror şi multe alte detalii ne s u n t promise. Jocul va
cum şi s c r e e n s h o t -
apărea în partea a doua a acestui an.
uri. Conform decia-;
Detalii: www.evildeadgame.com
raţiilor producă­
torilor, caracterele
vor putea evolua
Nu chiar Noutăţi despre pînă la nivelul 4 0 ,
nivelul maxim de
Half Life 2
ALBASTRU DE METILEN
•peratiDn Flashpoint experienţă ce poate
fi atins fiind 8 mil­
ioane de puncte,
VA FI DOBORÎT COUNTER-STRIKE DIN TOPURI? vor mai fi vrăji noi

G earBox Software
speculează apetitul
insaţiabil al fanilor Half-Life
D upă un demo care ne-a s t â r ­
nit a p e t i t u l , am pândit chiar
s c r e e n s h o t - u r i care sa vă menţină
interesul pînă cînd vă vom putea
tWish, Bigby's
HartdJ o mulţime de
şi cele mai mici detalii despre s i ­ q u e s t u r i , locaţii şi
oferi un review.
p e n t r u continuări ce pot fi t e r ­ inamici misterioşi,
mulatorul t a c t i c militar al
minate î n t r - o zi şi un pic, precum şi un nou
anunţând că se apropie de
vecinilor noştri cehi. lată două noi Detalii: www.fiashpolnt19B5.com
c a r a c t e r , Wiid
sfîşit cu lucrul la Half Life: Mage.
Blue Shift. Jocul va fi s t a n d
••.r-fljf.lJ . > *
alone, neavând nevoie de Half 1 l t g

Life-ul original p e n t r u a rula, L


*rHr
T
. J. .
J
— H
•.
rrP
— x
-m . •
r
• _
"H • L hm .
• •• l-d- . -l •

iar personajul principal va fi un


poliţist însărcinat cu s e c u r i ­
t a t e a din complexul ştiinţific I - • I I • Uu L . • . _ .•• J

Black Mesa. Veţi vizita zone


rămase neexplorate în Half Life Detalii: wwwjnter-
şi Opposing Force [mai există piay.com/bg2throne/
aşa ceva?] şi vă veţi minuna de
Al-ul mult lăudat al inamicilor. David Beckam
Blue Shift va fi î n s o ţ i t de semnează un
Opposing Force şi de un HD contract D U Rage
pack care va upgrada t o a t e J u c ă t o r u l de la
versiunile de Half Life la vari­ M a n c h e s t e r United
anta high definition, cu t e x ­ va fi personajul
t u r i , animaţii şi modele mai
t e s t p e n t r u principal î n t r - o
detaliate. Jocul va fi disponibil serie de jocuri, evi­
Tn iunie anul acesta. a d d - o n - u l d e • i a b l D l l dent despre fotbaî,;
Detalii: jocuri ce vor fi pro­

www.sierrastudios.com/games/ ÎNCĂ MAI EXISTĂ OAMENI CARE Î L JOACĂ duse de Rage


Interactive.
hl-blueshiffc/
B lizzard a anunţat că din 4
aprilie va începe înscrierile
p e n t r u t e s t a r e a lui Lord of
Contractul este
p e n t r u o perioadă
de t r e î ani şi primul
D e s t r u c t i o n , continuarea de la
joc bazat pe licenţa
:
Diablo II. Beta t e s t u l se va desfă­
asupra numelui fui:
şura pe B a t t l e n e t şi singurul lucru
David Beckam va
ce va lipsi din beta vor fi scenele
apărea de Crăciun-
cinematice finale. înscrierile s u n t
în această iarnă
limitate la cetăţenii americani şi
Detalii:
canadieni, posesori ai versiunii
originale de Diabloil. www.rage,com
Detalii: www.blizzard.com/inblizz
/d2xbetafaq.shtml
ONLINE

IM « m jm MU MW

5 i t e u i 1 I u n i i

r A g e n d a W e b
Ultimei Onlir u

• vwvw.wildtringFnr m m
anunţa oprirea pro­
Wildtangent e o companie destul de mică,
ducţiei la Origin
Paginile de web au avut un dar care promite mult. Tehnologia dezvoltată
Worlds Online 0J02)
început t i m i d , dan au c r e s c u t pentru a se putea de ea. numită WebDriver,permite crearea
repede, ajungând numai in conGentra mai mult jocurilor 3D de aproape orice t i p jucabile
câţiva ani să fie confundate asupra lui (JOI. Cu prin intermediul browserelor web. Aici pot fi
această ocazie mai găsite câteva demouri tehnologice sub
cu i n t e r n e t u l în sine. Paginile
bine de 7 5 de anga­ diferite forme [pluginuri winamp, e t c ) , p r e ­
acestea se î m p a r t [după cum jaţi Origin au f o s t
văd eu) în 3 categorii: pagini cum şi un jocuieţ d e m o n s t r a t i v .
concediaţi. Richard
personale, pagini informative Garriot a declarat
sau pagini de comerţ. Cele că aceştia nu vor
w w w . r p g v R i ilt.ign m m
informative se î m p a r t în rămâne şomeri.el
urmând sâ se RPGVault este portalul RPG-urilor al reţelei
pagini de noutăţi înnoite de
întoarcă în lumea IGN. Acesta găzduieşte multe s i t e - u r i dedi­
câteva ori pe zi, pagini jocurilor/ cate RPG-urilor ca Anarchy Online,
înnoite o dată pe zi sau o
Everquest, Asheron's Gali. Cele mai i n t e r e ­
dată la câteva zile, pagini
sante ştiri de pe site-urile găzduite pot fi
actualizate din an în paşti şi ilhli'i h III
găsite şi aici. Dacă aveţi nevoie de o privire
revistele de jocuri onlîne
de ansamblu asupra RPG-urilor, a c e s t site
româneşti [nu de jocuri Monolith a ajuns la
este recomandat.
online, ci reviste online). versiunea 3.0. El va
Această ultimă categorie rula pe Windows,
Playstation 2 şi www.mHssK/prni iltiplFijjpr m m ^gcg&a*»
este un specimen i n t e r e s a n t .
Xbox. Deocamdată
Ea cuprinde câteva s i t e - u r i s-au anunţat două MMORG este un site excelent dedicat în nas h r r v r r f — J—M m/m u v . m _•-

variabile calitativ. în ele real­ jocuri care vor fi exclusivitate jocurilor online multiplayer. El kJ J W H U • • - — —
1
— —- -•

izatorii [de regulă î n t r e 15¬ produse cu acest urmăreşte evoluţia unui număr mare de a s t ­
17 ani] inspiraţi probabil de engine: Shogo 2 si fel de jocuri aflate în c o n s t r u c ţ i e sau t e r ­
revistele pe hârtie vor să Torn. minate. Dacă s u n t e ţ i i n t e r e s a ţ i de jocurile
•m u +— . • jwm M J,- •• — • MJM mtmw i n imnm
facă un serviciu comunităţii şi online noi care urmează să apară şi în ce
mjm m ' ^. r JI

să ofere noutăţi î n t r e stadiu se află ele, vă recomand a c e s t site.


apariţiile revistelor s u s
a m i n t i t e . Rezultatul însă
e s t e ... prezentări de genul
"Quake 3 e cel mai marfă joc
p e n t r u că e quake si e al
t r e i l e a " , "Ultima n o u t a t e ,
Unreal Tournament 2 ! " şi, la Hain i f p i i n s
secţiunea de hardware "La A c e s t p a t c h es
OpenGL, nVidia e pe s p a t e " . care va apare pâ
Toate acestea venite dintr- siunea 2 . 0 . El adaugă în Team F o r t r e s s . ne r
un exces de zel şi entuziasm, moduri noi de joc - mere posibilitatea de a vedea
lipsă de informare şi pri­ ys kabuto şi reaper vs demouri. Patchul mai
cepere. Văzând apoi că pagi­ kaubto, s u p o r t p e n t r u introduce o h a r t ă nouă
na nu prea le merge, zeloşii server dedicat, posibilitatea ajustării senzi p e n t r u HL - Rapidcbre şi
w e b m a s t e r i pornesc cruciade tivităţiî mouse-ufcji precum şî o c r e ş t e r e modele noi p e n t r u Team
publicitare pe forumurile de considerabilă de performanţă. Fortress
discuţie, mascate subtil sub
mii de t o p i c u r i care nu conţin
La m u l t -timp după
decât un link către pagina Nu e s t e un p a t c h major ,el
lansarea jooului,Âkella s e
lor. Ceea ce nu ştiu ei e s t e reparând mai; m u l t prob¬
străduieşte să aducă Sea
că nu c a n t i t a t e a Ccare dă leme vizuale d e c â t de joc,
Dogs ia o variantă
spre lamerism) atrage vizita­ şi Câteva c r a s h - u r i minore.
decentă. Ultimul patch
t o r i la o pagină, ci calitatea. A c e s t patch mai aduce
face ca multe din ques- - *
câteva opţiuni noi cum ar
t u r i l e din joc .să
fi vizionarea c a r a c t e r i s t i c i l o r unui jucător în
funcţioneze cum trebuie şi repară câteva
modul multiplayer
buguri grafice
i
Multiplayer

• R E C T P E W E B

r o m a n e ş t i
Redactor: Dragoş Inoan
Cuvânt inainte...

Foarte mu Iţă > www. ga mezone. ro vwvw.cpmputErgames.rQ'j www.gamErs.ro


în zilele
Site-ul c r e a t de Bogdan, t a r t o r u l ...sau www.gamesmania.ro este Gamers.ro este un proiect iniţiat
re îşi
clanului ROC ne demonstrează
r un site mai vechi, acum î n t r - o de un grup de entuziaşti din iaşi,
îăgini de
câ interfaţa web a serverului de nouă prezentare. Aspectul s i t e - în încercarea de a realiza un site
Problema
UT merge cam oriunde. Pagina ne ului s-a îmbunătăţit mult, ceea ce dedicat exclusiv jocurilor. Site-ul
i..ltătli:: pune la dispoziţie un monitor nu poate decât să ne bucure. conţine în mare două lucruri: ştiri
paginilor e s t e p e n t r u multe servere de şi servere de jocuri. Ştirile s u n t
Site-u! este încă în c o n s t r u c ţ i e ,
câ nu conţin C o u n t e r S t r i k e , afişând în perma­ lipsind câteva secţiuni. Pagina înnoite destul de des, ceea ce
imic •intere-; • nenţă jucătorii c o n e c t a ţ i precum principală conţine o serie de ş t i r i arată că oamenii se preocupă.
aht ;arâtâ-ori şi hărţile care se joacă - e x t r e m
P
înnoite destul de rar. Forumul Serverele de jocuri însă nu s u n t
ii şau exis- de util p e n t r u a vedea care ser­ acestui s i t e nu mai are nevoie de funcţionale la momentul scrierii
enţa lor; nu ; vere nu s u n t pline. Secţiunea de nici o prezentare, fiind cel mai acestui articol d a t o r i t ă
%. .... . ..

şre -nici un Ş. downloaduri este Tn continuă activ forum legat de jocuri, h a r d ­ schimbării ISP-ului care le
rost. în a b e s t c r e ş t e r e , şi aici putem găsi o ware şi s o f t w a r e din România. găzduia anterior. De r e m a r c a t că
•număr am colecţie f o a r t e diversă de fişiere, Gradul de ocupare al serverului au folosit p e n t r u accesul la
/aruncat o de la 3d mark, ia programe u t i l ­ de CounterStrike poate fi obser­ serverul de CS Virtual Private
privire peste itare şi patchuri pentru jocuri. vat î n t r - o pagină specială. Networking.
Cele mai
interesante^ mm Mu J- - U- M M • • b • • Vi • L • • •. C-L fcJ__l_ii__l____J _ _ _

dltfbtaLptjfTitfiFro
comice s i t e - u r i m » m ţs
româneşti dedi-
căte-în p r i n d -
. . - ^ . H -nil • i | _.

pal jbcLirilpr. 1
W mm-ti _ i i P" Pi -mn-W • h x^B.-fr i trt -"jm-mU
rri^l i I-
P» P"J^,

N u vă speriaţi :

însă.-Există
;rriâ rtiult de 5
.site-uri în •
Bprriânia pe w w w JucauBhii. corn www.addictiDn.gD.ro/ http://www.5tarkampF.f25.carn
a c e s t profil,
A c e s t site e s t e un exemplu de Nu este nici site de ş t i r i , nici 'Acesta este pagina oficială a
dar cele pe
idee bună aplicată p r o s t din revistă virtuală, ci pur şi simplu clubului de jucători S t a r c r a f t ,
care le-am
exces de zel şi nepricepere. un site dedicat jocurilor de la ID organizaţi sub numele
prezentat sunt
Jucaushii e s t e • revistă online, s o f t w a r e . El este î m p ă r ţ i t Tn 4 StarKampf." Am încheiat c i t a t u l .
cele mai active
unde se pot găsi prezentări, secţiuni anume Doom şi cele 3 Este vorba de un grup de
sau i n t e r e - .
avanpremiere, interviuri cu pro­ Quake-uri. Secţiunile de Quake 2 jucători din Braşov care văd
sânte. ;
ducătorii români de jocuri. şi 3 nu s u n t încă gata. Secţiunea S t a r c r a f t - u l ca pe un fel de
Existenţa lor şl
Obiectivul se pare că e s t e de Doom conţine Tn principal "wargame simulation" şi îl
chiar f a p t u l câ
reînvierea spiritului Game-Over Zdoom [o versiune f o a r t e mult studiază ca a t a r e , ca pe un joc
multe din ele
prin scrierea articolelor c â t mai modificată a originalului] şi t o t ce subordonat unor reguli de joc
ău apărut în
la "băşcălie". Problema este că este legat de acesta. Pentru desprinse din simulările de război
d e c u r s u l unui
doar băşcălia e prezentă din spiri­ Quakel putem găsi o colecţie (ca să citez inexact p e n t r u a
singur an mă
tul Game-Over, nu şi priceperea. bogată de linkuri şi câteva hărţi doua oară). Pentru că s u n t un
ce să mâ Oricum oamenii s u n t la început , i n t e r e s a n t e mai ales p e n t r u grup de oameni "deosebiţi"
gândesc ca, mai au mult de învăţat şi se pare Rocket Arena. Addiction e s t e un merită să le vizitaţi pagina. Şi
•până la urmă că s u n t dispuşi să o facă. fan-sîte "made in România"
• forumul. :P
viitor de aur
ara noastră
15"' ' £h*NW>

•n.

—i **** tUO

71
N o u a f a t a s h o a t e r - e l Q r

C o n v e r s i i & m o d - u r i
Redactor: Dragoş Inoan
11*11 [*T~L*SI 9

nna p a r t e
a acestui m
Infiltraton
înseamnă că următoarea
versiune va fi disponibilă I n f i l t r a t i o n e s t e un proiect destul de ambiţios de
I mod realist, folosind engine-ul de Unreal Blue w n s Ihe match 1

Tournament. Cei care fac a c e s t mod au declarat că


vor să îl t r a n s f o r m e in cel mai realist mod existent.
Progresul făcut de la primele versiuni este uriaş,
•=1
acum INF având o interfaţă proprie, diferită de cea a
incipienta, care doreşte
UT-ului, modele şi skinuri p e n t r u jucători care arată
să recreeze luptele din
excelent, câteva hărţi destui de i n t e r e s a n t e . Armele
SC. Jucătorii vor putea
s u n t modelate bine şi se comportă aproape ca vari­
sâ joace în sfârşit pe
antele lor reale. Ochirea este de cea mai i n t e r e s a n t ă
p o s t de: i n f a n t e r i s t
p a r t e a a c e s t u i mod, neexistând un o cruce în
[marine), hidră sau
mijlocul ecranului. Aşa câ jucătorul are 2 variante: ori
zealot şi să lupte pen­
t r a g e de la şold, ori duce arma Ia ochi. Echipamentul
t r u realizarea unui
p e n t r u fiecare misiune poate fi configurat după bunul DatnMi
obiectiv pe harţi
plac. Tn limita unei anumite sume de bani. http://www.planetunreal.coiri/lnflltration/
umplute de clădiri
c u n o s c u t e din jocul de
la Blizzard.
Bazooka 0 3
Echipa SC:UT e s t e încă
în f o r m a r e , deci mai
avem m u l t de a ş t e p t a t
până la o variantă
P e n t r u maniacii sportului cu racheta tla propriu)
am găsit un mod f o a r t e i n t e r e s a n t . Bazooka Q3
înlocuieşte t o a t e armele din Q3 (cu excepţia
decentă a modului.
: machinegun-ului) cu t o t felul de rachete. Practic
orice jucător porneşte cu un lansator normal de
r a c h e t e şi poate găsi muniţie de mai multe t i p u r i pe

neplăcere de S i N , t r e ­
care o foloseşte. Avem rachete cu napalm. r a c h e t e
din care s a r schije, r a c h e t e ghidate prin laser şi 'mm
multe altele. Bazooka Q3 vine şi cu 7 moduri diferite
buie şă spun câ nu au
de joc, d i n t r e care amintesc binecunoscutul L a s t
scăpat de t o t de a c e s t
Man Standing, dar şi J e t m a t c h (toată lumea are un
joc. O echipă de 3 3 t 6] -4
jetpack cu care poate zbura), W e a p o n m a s t e r sau
entuziaşti pregăteşte
Escalation, noi şi d i s t r a c t i v e . Recomand modul BQ3 •etalih
un t o t a l - c o n v e r s i o n
t u t u r o r celor ce doresc ceva nou de la 3d shootere. w w w . planetquake. conVwarblrd/bq3 .html
p e n t r u Quake 3 numit
f o a r t e sugestiv SiN
Arena, cu. care ei speră Western 0 3
să readucă la viaţă, dar
cu un nou a s p e c t , jocul r ^ a c â s u n t e ţ i pasionaţi de filmele cu c o w -
venit de ia Ritual, L—/boy, indieni şi urmăriri pe cai, s - a r putea
Vestea bună e s t e că să vă placă şi W e s t e r n Q3. A c e s t a ne aduce
SiN Arena: va conţine mai multe clase de personaje: indieni, soldaţi
m u l t e - l u c r u r i noi, care sau cowboy, fiecare cu abilităţi speciale.
nu au f o s t prezente in Deocamdată nu există diferenţe î n t r e clase.
SiN. precum nivele, Armele s u n t cele cunoscute din filme: pis­
arme şi maşini. Vestea toalele S m i t h & W e s s o n , Remington 5 8 , puştile
proastă e s t e că va W i n c h e s t e r sau Colt Lightning si altele. WQ3
păstra-acelaşi s t i l de are 2 moduri noi de joc: duel şi Bank Robbery
joc. Aşteptăm c u [jefuitul de bănci - o r i e n t a t pe echipe). Per
nerăbdare ieşirea din t o t a l , WQ3 promite destul de mult, dar mai
stadiul alfa al acestui e s t e încă de lucru până la varianta finală. Un
total-conversion. grafic al progresului se poate găsi chiar pe
•etalll:
pagina oficială a modului.
www.planetquate.com/westernq3
(AulHplaver

I s l e :
Redactor: Dragoş Inoan

I n urmă cu câteva săptămâni a nave cu putere mare de foc], grupuri


l î n c e p u t b e t a - t e s t u l la Darkspace, de s u p o r t şl logistică [care p o t con­
cea mai noua parte a seriei B a t t l e s t r u i instalaţii orbitale sau t r a n s p o r t a
Isle. Darkspace e s t e produs de o com­ trupe). D a t o r i t ă diversităţi grupurilor
panie mică, numită Palestar. Jocul ne dintr-o singură armată şl a diferenţelor
oferă o abordare originală a genului existente î n t r e ele, s u n t esenţiale
RTS, fiind unul din primele jocuri de comunicarea şi lucrul în echipa p e n t r u
a c e s t gen care se joacă exclusiv atingerea obiectivului final.
online. Acţiunea jocului se desfăşoară Darkspace poate fi jucat în până la
în spaţiul cosmic, mai precis î n t r - u n 1 0 0 0 de oameni pe acelaşi server,
U l i i
s i s t e m solar. Fiecare facţiune ceea ce poate duce la bătălii mari şl
porneşte d o t a t ă iniţial cu o poartă spectaculoase. Grafica jocului nu arată
stelară prin care intră jucătorii, iar deloc rău, şi nici nu cere un calculator
obiectivul final e s t e cucerirea î n t r e g u ­ ultra performant. Sunetul e s t e f o r m a t 1
lui s i s t e m solar. în DS fiecare jucător din t r a n s m i s i i audio de fundal şl alte
controlează o singură navă, pe care şi- efecte destul de bine p r e l u c r a t e . t
o alege la începutul jocului şi care face înscrierile în beta-ul de Darkspace
p a r t e d i n t r - u n grup specializat în anu­ continuă, aşa că mai există o şansă
mite acţiuni. A s t f e l există grupuri de p e n t r u t o ţ i fanii de RTS-uri care
recunoaştere [formate din nave mici şi doresc să încerce ceva nou.
rapide), grupuri de asalt [ f o r m a t e din

http://www.bluGbytG.nGt/dark5pace-e/dGfault.a5p

E l e m e n t a l
Redactor: Dragoş Inoan

E lemental Saga e s t e un nou RPG


online produs de o companie mai
puţin cunoscută: Nexon. El ne propune
însemnând că ES va merge bine şi pe
calculatoare slabe. Fanii desenelor ani­
mate japoneze vor fi şi ei încântaţi de
o lume post-apocaliptică în care t o ţ i personaje şi "figurile" lor din timpul
jucătorii sunt născuţi vrăjitori, şi
fiecare stăpâneşte un anumit etement
luptei, î n t r - u n stil pur Manga. ES ne
mai propune un s i s t e m de luptă care
i —


••" "

[foc, apă. pământ, etc). Jucătorii necesită un ping f o a r t e bun (din f e r i ­


avansează în nivel în modul clasic, cire mai e t i m p p e n t r u a c o r e c t a
căpătând experienţă din omorâtul de această problemă), o hartă destul de
monştri. Un lucru i n t e r e s a n t e s t e că mare împărţită în zone [care se 1

după înfrângerea adversarilor sufletele încarcă repede), NPC-uri cu care se


lor s u n t c a p t u r a t e de jucători, poate conversa şi un s i s t e m de ques-
crescându-le astfel puterea. turi interesant.
Elemental Saga ne propune un Din păcate însă jocul nu promite a
engine 2D izometric. î n t r - u n moment fi cu nimic mai bun decât Asheron's
Call. Everquest sau Ultima Online, însă 5iJ
în care t o a t e jocurile t i n d spre 3 D .
A c e s t lucru nu este neapărat rău, p u t e m avea surprize în timp.

h t t p : / / w w w . n e x o n . n e t / e s a g a / i n d e x . I
V

ONLINE
f

Redactor: Dragoş Inoan

ltime Online e s t e

U primul MMORPG grafic


notabi!, iar acum. după
anularea lui Origin Worids
Online (Ultima Online 2). jocul
se pare câ va mai avea încă o
viaţă lungă. De-a lungul t i m p u ­
lui, UO a avut p a r t e de câteva
expansion pack-uri. cum ar fi
The Second Age şi A M
Rennaîsance, care au mărit
suprafaţa de joc şl au adăugat
noi monştri. Ultimul expansion
pack este Third Age, care
încearcă să aducă grafica
jocului mai aproape de anul w mr- M

2 0 0 0 , înnaind grafica prin


adăugarea celei de-a t r e i a
dimensiuni. UO are un avantaj mare
faţă de celelalte 2 jocuri online
e x i s t e n t e la ora actuală, şi
anume faptul că poate fi jucat
Pentru cei care au jucat g r a t u i t pe i n t e r n e t , în cazul
jocurile seriei Ultima, pămân­ în care nu s u n t e ţ i dispuşi să
t u r i l e din UO vor părea cunos­ plătiţi cei 10 dolari lunar.
cute. Oraşele s u n t A c e s t lucru se datorează unor
asemănătoare ca s t r u c t u r ă , grupuri de băieţi deştepţi care
j peşterile s u n t şi ele familiare au c o n s t r u i t singuri servere
[ până şi cu Ultima 9, chiar de UO. competitive calitativ
dacă poziţiile lor diferă pe cu cele de la Origin, iar unele
hartă. B r i t t a n i a e s t e un loc în chiar mai puternice.
care binele şi răul se află î n t r -
o continuă c o n f r u n t a r e , în UO este MMORPG-ul care
care dragonii nu s u n t doar un îţi oferă cea mai mare liber­
basm şi unde fiecare om îşi t a t e ; poţi face aproape orice.
poate croi destinul după bunul Şi când spun a s t a mă refer la
plac. meseriile pe care ţ i le poţi
alege. Dacă în Asheron's Call
noţiunea de hoţ era iimitată la
"utilizator de cuţit" , în UO
poţi trăi chiar bine din asta.
Grafica jocului nu impre­
Desigur această l i b e r t a t e de
sionează prin nîmic, cum e s t e
acţiune duce de multe ori la
şi normal p e n t r u un joc înve­
abuzuri. în UO îţi poţi alege să
chit. UO e s t e privit d i n t r - o
fii luptător, vrăjitor, fierar,
perspectivă izometricâ la un
pescar, hoţ şi multe alte
unghi de 4 5 de grade, care
meserii. A c e s t e meserii se
poate părea un pic ciudat pen­
deosebesc î n t r e ele prin skill-
t r u cei care au jucat Diablo
urile care le ai mai mari la
sau Revenant. Sunetul şi
\VW\ începutul jocului. însă aici,
muzica lasă şi ele de d o r i t ,
spre deosebire de celelalte
fiind apropiate de Ultima S.
MMORPG-uri skillurile pot varia se ocupă cu omorâtul masiv de
Tn orice direcţie. A s t a monştri, jucătorii pot da o
înseamnă că, un pescar, cu tablă, un joc de cărţi, şah sau
destui de mult a n t r e n a m e n t ta dame.
se c i t i FOARTE mult) poate
deveni un luptător iscusit. De
asemenea, un luptător, cu Concluzia e s t e că UO «eu
destul de mult a n t r e n a m e n t adoptă un mod de joc destul de
poate deveni mag. Principalul apropiat de viaţa reală, unde
dezavantaj al acestei schimbări regulile îţi permit să faci cam • - f\

de clasă este că skill-urile scad ce vrei dar nu fără repercusiu­


Tn t i m p , dacă nu s u n t folosite. ni. Ar fi f o s t nevoie de câteva L

Practic personajul îşi pierde concesii făcute gameplay-ului, V>i'


a n t r e n a m e n t u l î n t r - u n dome­ însă cei 2 3 0 . 0 0 0 de oameni
niu, dacă se concentrează prea care mai joacă UO nu par a fi
ii

mult în altă parte,


deranjaţi de sistemul c u r e n t .
Pentru cei care doresc
neapărat să joace un joc online iii

g r a t i s , recomand UO.
Sistemul de karma e s t e
ceea ce face diferenţa î n t r e
h t t p : / / a b y s s . s 5 . com/
bine şi râu în UO. Karma e s t e
http://nocc. dynu. com/Ohare/
p r a c t i c indicele caracterului
http://www.geocities.com/
unui personaj. Dacă aceasta
abyss_of_hell_shard/Shard.ht
e s t e pozitivă, jucătorul e s t e
mi
bun. Dacă e s t e negativă, .
jucătorul este rău. Fiecare http://www.orbsydia. com/scri
v i e t a t e din UO are o karma pts-main.html
proprie, iar uciderea sa are http://users.desupernet.net/
influenţă directă asupra karmei beta2
făptaşului. De exemplu dacă http://www.thealterrealm.ne
omori un schelet sau un mag t/
rău, karma t a va creşte . http://anno1000.8k.com/
Jucătorii se pot omorâ î n t r e ei http://uorevelation.virtu-
pe t o a t ă suprafaţa de joc. alave.net/
existând r e s t r i c ţ i i doar în anu­ http://welcome.to/adminblit?
mite zone. Sistemul de karma
funcţionează în acelaşi mod şi
Tn luptele dintre oameni.
*
"• 4jw KKLP
\ -

NPC-urile au şi ele
"4 OGOVT

ocupaţiile lor, şi, faţă de alte


jocuri, ele t e pot învăţa câte
puţin din skillurile pe care le
w.
cunosc c o n t r a c o s t .

Pentru a crea simţul de


p r o p r i e t a t e în UO, există posi­
bilitatea de c o n s t r u i r e de case
şi castele sau de a cumpăra cai
şi alte animale de povară. Iar
p e n t r u a destinde un pic
a t m o s f e r a , sau p e n t r u a ieşi
din rutină (în cazul celor care

75
ONLINE

n o r

A n a r c h y D n l i n e
Redactor: Dragos Inoan

' 1 • r
d h F B " h • ţ | |
fcMVAPySKl. rebele, fi
un om ne
s t e cel
t de
MORPG de ucr
anul a c e s t a . Povestea se cunoscute
desfăşoară cu 3 0 . 0 0 0 ani in Pentru a putea
viitor, pe o pianetă de la mar intra în lumea AO.
ginea galaxiei numită Rubi-Ka fiecare jucător t r
Iniţial jucătoru când omenirea, singură în buie sâ-ş creeze u
galaxie se pare, a reuşit să personaj. A c e s t
controlează un
colonizeze milioane de s i s ­ proces e s t e
avatar fără nici o t e m e solare, dar nu a evoluat implementat î n t r -
î n t r - u n mod plauzibil. Singura un mod c â t se
c a r a c t e r i s t i c ă , un dovadă evidentă a progresului poate de original.
soi de umbră a e s t e nanotehnologia. care. Iniţial jucătorul con
folosită cum trebuie e s t e un trolează un avatar
personajului fel de magie cu baze fără nici o carac­
viitor. ştiinţifice. t e r i s t i c a , un soi de
Povestea a f o s t prezen­ umbră a person­
t a t ă mai pe larg î n t r - u n ajului viitor.
număr precedent, deci voi ajutor

76
*t 7 t *
r + f

Motor... diverse, pornind de la banala d e s t u l de uşor. Imaginile


Odată t e r m i n a t a c e s t - p r o c e s , ceaţă, la ploile t o r e n ţ i a l e în butoanelor, cu câteva excepţii
personajul n o s t r u se aflâ la care se poate vedea cu s u n t uşor de înţeles Timpul
i n t r a r e a Tn a p a r t a m e n t u l pro­ uşurinţă direcţia in care bate joc al fiecărui personaj se

priu, probabil locul cel mai vântul, sau furtunile cu t u n e t e î m p a r t e în două părţi: vânat
puţin vizitat din t o t jocul. Până şi fulgere. Oraşele s u n t e x t r e m de monştri şl completarea de
aici nimic impresionant, însă în de d e t a l i a t e , ce! puţin Omni 1 misiuni. Omorâtul de monştri
momentul în care ieşim din [capitala OmniTek) e s t e o operă nu diferă cu m u l t faţă de alte
a p a r t a m e n t se schimbă de artă. Imaginează-ţi o plim­ jocuri online, fiind în mare
lucrurile. AO e s t e deocamdată bare p r i n t r - u n oraş cu clădiri p a r t e un proces a u t o m a t care
jocul online cu cea mai bună care t e fac să t e simţi cu poate fi a j u t a t de jucător.
grafică e x i s t e n t ă . Peisajele, fie adevărat mic. plin cu s t a t u i Fiecare clasă are o serie de
că s u n t ele câmpii sau oraşe colosale şl roboţi de pază care a t a c u r i speciale care pot fi
s u n t f o a r t e ingrijite, iar îl fac pe ED 2 0 9 să pară o e x e c u t a t e în timpul luptei şi nen .şi evident avansare mai
atenţia p e n t r u fiecare detaliu jucărioară nevinovata. Animaţiile care. deocamdată, nu prea rapidă în niv
se s i m t e . Efectele t u t u r o r personajelor şi a ratează. Armele s u n t destul de gândit o metodă prin care se
atmosferice monştrilor s u n t realizate cu un diverse şi diferă de cele din încurajează formarea p a r t y -
sunt s i s t e m de captură a mişcărilor, alte jocuri prin f a p t u l câ urilor din câţi mai mulţi
foarte ceea ce-l pune pe AO în topul fiecare poate folosi mai multe jucători. A c e s t fucru e s t e pe
jocurilor cu cele mai bune skilluri simultan. De exemplu o de-o p a r t e bun, pe de-o p a r t e
animaţii. în versiunea finală puşcă de asalt uşoară poate rău, deoarece jucătorii de nivel
producătorii ne p r o m i t pe lângă folosi a t â t A s s a u l t Rifle c â t şi mic pot fi aduşi la un nivel
câteva optimizări ale motorului SubMachine Gun. decent în t i m p record..
grafic, şi adăugarea de Misiunile s u n t realizate î n t r - u n A l t e amănunte i n t e r e s a n t e ar
iarbă şl lanuri de grâu mod f o a r t e interesant- î n fi pilotarea de maşini. încă
[virtuale desigur). primul rând ele pot fi luate de neterminată, evoluţia poveştii
Sunetul e s t e f o r m a t la nişte terminale specializate, care va fi scrisă efectiv de
din muzica ambientală unde se poate specifica gradul jucători şi posibilitatea de.
*e variază de la regiune la de dificuitate p e n t r u fiecare. c r e a r e a unor clanuri şl grupări
, şl din efectele sonore Dificultatea depinde de nivelul cu diverse forme de
de armă, pale de vânt, celui care primeşte misiunea
). Şl aici jocul s t ă destul de La inceputul fiecărei misiuni
bine. O mică menţiune ar fi jucătorii primesc o cheie ca
lipsa vocilor [cu f. mici va deschide uşa spre misiu
excepţii), dar acestea nu A c e a s t ă uşă duce c ă t r e un
s u n t necesare î n t r - u n labirint generat pe loc tîn s
MMORPG. Diablo) şl care diferă la fiec
misiune. Misiunile s u n t princi
pala sursă de bani p e n t r u pop
jâameplay
ulaţie, deoarece monştrii nu
AO ne pune la dispoziţie o
s u n t prea darnici şl nici nu
interfaţa compactă alcătuită
scapă objecte valoroase.
din câteva butoane şl meniuri
Pentru acumularea de expe
prin care se poate naviga

77
C D u n t e r s t r i k e 1.1

Redactor; Dragoş Inoan

D upă multe promisiuni, amânări şi ştiri controversate,


CounterStrike a ajuns, în sfârşit, la forma sa finală.
upă un download mare,
c a r a c t e r i s t i c CS-ului, am
t u r n u l p e n t r u lunetişti din baza
t e r o r i ş t i l o r există acum 2 intrări.
Minh "Gooseman" Le. creatorul CS-ului a declarat că • instalat versiunea 1 . 1 . Intrarea din spate de pe CSJOffice
nu va mai continua lucrul la CS, deoarece va urma să Aruncând un ochi peste lista de e s t e închisă cu o uşă operabilă de
lucreze cu/pentru Valva modificări zăresc doar puţine counteri şi a f o s t scoasă o uşă din
schimbări aparente. Pe partea de i n t e r i o r care făcea i n t r a r e a pe la
server. CS 1.1 a adăugat câteva geamuri a counterilor Inutilă.
opţiuni noi p e n t r u loguri, a corec­ Aztec-ul e s t e mai luminos şi mai
t a t modul în care serverele schim­ a e r i s i t , principalele modificări fiind
bau hărţile şi a inlăturat cîteva făcute în apă şi la scările care ies
cheat-uri, din ea.
Pe partea de client se remarcă CounterStrike 1.1 ne aduce şl
skinurile noi tde 4 ori mai mari) 5 hărţi noi. Ele pot fi clasificate
care arată f o a r t e bine, şi s u n t cam aşa: hărţi mari - C S T h u n d e r .
e x t r e m de detaliate. Modelele au • E_Rotterdam. î n t o r t o c h e a t e şi
s u f e r i t câteva modificări minore, şi cu multe intrări DE_Dust2 şi
anume şi-au recăpătat animaţiile • E J n f e r n o şi în cele din urmă
p e n t r u înot. Acum există posibili­ • E_Vertigo care intră la "mici şi
t a t e a asistării la joc pe p o s t de confuze". V e r t i g o pune cele două
s p e c t a t o r i p e n t r u cei care nu mai echipe să se lupte pe 2 etaje ale
au loc/nu doresc să joace. A f o s t unui zgarie-nori în c o n s t r u c ţ i e .
adăugată o echipă specială p e n t r u Problema este că echipele pornesc
s p e c t a t o r i . Armele cu lunetă [de la una deasupra celeilalte, iar sune­
4-5 în sus) şi-au pierdut reticulul tul paşilor se aude f o a r t e uşor încă
în momentul în care luneta nu de la începutul rundei.
este folosită, p e n t r u a nu mai fi Principalul lucru de care mă
folosite în nici un mod ca arme de plâng la CS 1.1 este s t a b i l i t a t e a ,
luptă la distanţe mici, AWP-ul a jocul crăpând mult mai des, iar
f o s t şi e! modificat, iar acum a blocările de s i s t e m devenind un
lovitură în picior nu mai e s t e lucru obişnuit.
fatală. Pistoalele mitraiieră îşi
în r e s t , CS 1.1 e s t e un pro-
pierd mult din a c u r a t e ţ e în
momentul în care s u n t folosite din
săritură. Adresa: w i r e d . r d s n e t . r o
Hărţile au s u f e r i t şi ele câteva Port: -
modificări i m p o r t a n t e , nu majore, Versiune: CS 1.1
dar destul Cât să le echilibreze. Hărţi cel mai des j u c a t e :
Voi exemplifica unele din modificări, D u s t , Office, A z t e c , A s s a u l t
dar nu mă pot întinde prea mult. Nr. max. j u c ă t o r i : 2 2
Pe CS^Siege a dispărut APC-ul, Ore populare:22-7
dar în schimb o ladă a f o s t mişcată Provjderi recomandaţi p t |ucat:
în mijlocul drumului, p e n t r u a-i RDS, Kappa, DNT. Xnet, Totalnet
împiedica pe t e r o r i ş t i să
folosească sniperii prea eficient. gres faţă de 1.0, chit că unele
Ieşirea din canal de la baza schimbări s u n t destul de c o n t r o ­
t e r o r i ş t i l o r e s t e acum î n t o r ­ v e r s a t e . C e r t este că serverele
t o c h e a t ă , lucru care face i n t r a r e a care rulau până acum versiunea
mai uşoară p e n t r u counteri. 1,0 au t r e c u t pe 1.1 ceea ce
De cbble a f o s t un pic mai lumi­ înseamnă că vrând ne-vrând t r e ­
nată în locurile prea întunecoase, buie să ne adaptăm.
au f o s t eliminate câteva lăzi, iar în

t•


Multipla ver

R u i n s o f K u n a r k
Redactor: Dragoş Inoan

nu mai poate fi c o r e c t a t ă . Monştrii s u n t de regulă mai


După cum ziceam mai puternici decât jucătoruî iar
înainte, grafica e s t e sub p e n t r u a părea mat inteligenţi
orice critică. Personajele ştiu să atace în grupuri sau
s u n t făcute din prea puţine să fugă când s u n t prea răniţi.
poligoane, iluminarea e s t e de Sistemul de luptă e s t e
p r o s t gust. t e x t u r i l e s u n t funcţional şi uşor de folosit,
făcute parcă de nişte puşti p r a c t i c nu trebuie decât să
î n t r - u n beci. nu de o c o m ­ dai drumul la comanda de

r
kt, panie angajată de Sony cu
experienţă în crearea de
a t a c după care personajul va
încerca să-şi lovească ţ i n t a
jocuri online. Singurele care ori de c â t e ori e posibil.
mai salvează jocul s u n t Sistemul de magie însă e s t e
efectele vrăjilor, care arată p r o s t gândit, fiind o combi­
impresionant. Peisajele s u n t naţie î n t r e cel de ADS£)
5#"
şi ele fade. majoritatea dând [memorare a vrăjilor) şi cel
senzaţia unei camere clasic Tn CRPG-uri (folosirea
ceţoase. EQ încarcă h a r t a pe de mana p e n t r u alimentarea
bucăţi (numite zone) p e n t r u lor). Vrăjiie trebuiesc memo­
a-i scăpa de lag şi p e n t r u a-i r a t e după fiecare m o a r t e ,
ajuta pe cei cu calculatoare ceea ce poate duce la m u l t

P
rimul lucru pe care mai puţin p e r f o r m a n t e . t i m p de i n a c t i v i t a t e în viaţa
l-am r e m a r c a t ta EQ a Zonele din ROK s u n t mult oricărui vrăjitor.
f o s t manualul, destul mai mari decât cele din EQ
de detaliat şi f o a r t e folositor NPC-urile s u n t destul de
original, dar a s t a a t r a g e
p e n t r u cineva care nu a mai inteligente, ele plimbându-se
după sine un t i m p de
jucat niciodată a c e s t joc. El din loc în loc şi chiar putând
încărcare mare, şi o perfor­
vine să completeze tutorialul să-ţi răspundă la câteva
manţă scăzută. Zonele şi per­
pe care îl poţi parcurge după întrebări. A l t e lucruri bune în
sonajele introduse in ROK
ce instalezi jocul, cu detalii EQ ar fi posibilitatea de
arată t o t u ş i decent, con­
despre rasele din joc. despre creare de obiecte de către
t r a s t â n d oarecum cu r e s t u l
skilluri, şi, ceea ce este cel jucători, realismul adăugat
jocului.
mai i m p o r t a n t , hărţile t u t u r ­ prin lipsa oricărei busole,
or oraşelor din joc. Interfaţa conţine meni­ precum şi existenţa unor skil­
urile jocului, nişte s h o r t c u t - luri diverse cum ar fi t o l e r ­
îndată ce m-am c o n e c t a t
uri p e n t r u skilluri şi vrăji, fe­ anţa la alcool. EQ e s t e singu­
la serverul EQ, după ce am
r e a s t r a de joc propriu-zis şi rul joc în care t e poţi îmbăta
t r a s un patch care nu mai
un meniu de chat. Inventarul cum trebuie.
părea să se t e r m i n e am avut
personajelor e s t e f o r m a t din Comparat cu celelalte
o mare surpriză. Jocul nu era
8 obiecte, mult sub limita MMORPG-uri, EQ se află
deloc aşa cum mă a ş t e p t a m .
necesară, deoarece în EQ î n t r - o poziţie destul de
Am descoperit, în ciuda
trebuie să cari f o a r t e multe proasta. Servere s u n t mufte,
bănuielilor mele, că grafica
lucruri, pe care la m o a r t e le deci lagul este mic. Grafica şi
e s t e la pământ, chiar şi pen­
pierzi. sunetul s u n t mult sub
t r u un addon. Sistemul de
creare al personajului este Orice personaj avansează Asheron's Call, gameplay-ul
f o a r t e l i m i t a t , putând să-ţi în EQ prin omorâtul de e s t e mai slab decât în Ultima
-A: & alegi rasa, tipul personajului, monştri şi folosirea skillurilor. Online sau AC, iar timpii de
una din cele citeva feţe Acestea din urmă s u n t cele incărcare mai mari decât în
disponibile, şi mai poţi ajusta care definesc personajul, şi ambele. Concluzie: nu prea
tnu modifica t o t a l ) a t r i b u t e l e ele pot fi avansate ori prin merită. i
de început. A c e s t e a din urmă folosire intensivă ori prin
rămân fixe pe t o t parcursul a n t r e n a m e n t la ghilda de
jocului, iar o alegere proastă care aparţine fiecare.
Producători..

I m p a l e
• •• i • • • • • • • • •

C r o n i c i l e A f a n t a n a
V. • - memoriul 2 -

A n d r e i Fântână> Mi-e dor de joacele vechi şi bune - expre­ nedeschis se întâlnea mai des, unii încer­
sie generalizată. Dar nu despre ele vreau cau să i n t r e non s t o p , gândindu-se chiar
i P r o j e c t m a n a g e r să vorbesc, ci despre fapu! câ mi-e dor".ll
să se reîntoarcă ta prima «cu un ciocan
Bag degetele în priză şi mă uit la mai mare». Sau am văzut pe f o a r t e mulţi
Deodată apăru un
Hardware Monitorlng - nu, nu e vorba de blocându-se p e n t r u că au d a t click ori­
pitic, Se uita la
vreo criză "aoleu, copilăria mea cu madle- unde numai unde trebuie nu, sau alţii
mine de parca era 11
na lui P r o u s t cu tot . Nici ceva de genul [inclusiv eu) care încearcă să se suie pâna
nimerit, N-aveam
"m-am plictisit de calculator, m-am dau cu capul de "tavanul" nivelului, e t c ,
tupeul să mişc un
obişnuit cu joaceie. ştiu cum s u n t făcute, etc. Dacă s u n t e ţ i convinşi că vouă nu vi s¬
fir de păr, dar m i -
nu mă mai "prind" ca aită dată". Nu, pen­ a î n t â m p l a t niciodată ceva din gama
am zis în sinea > Nume;
t r u că, paradoxal, jocurile îmi mai plac şi «clientul şi colacul», vă înşelaţi şi vă
n
mea: . , . ă s t a A n d r e i Fântână
mă prind iar de copilărie n-am cum să mă ameninţ. Vă r e a m i n t e s c că jocul e un
n-are treabă cu > Firma:
plâng, p e n t r u că, parafrazându-i pe King, mediu greu descifrabil, deci jucătorul nu
aerul curat". Impale
"am o inimă de copil. 0 ţin în borcan pe e s t e de condamnat, mai ales că ei
-Vrei să fac un Entertainment
r â H
t e s t e a z ă mereu limitele [ale lui şi ale jocu­
şiretlic? mă illii^ lui), vrând să păcălească mereu jocul.
întrebă piticul. > Funcţie:
"instalaţii Sanatoarle" Designerii, pe de altă p a r t e , vor şi ei să Game D e s i g n e r /
Am dat din cap
S y s t e m Info zice câ jocurile de azi tnu păcălească, modelându-şi jocul a s t f e l î n c â t Project
ceva gen "ăhâ",
1
t o a t e , Feri-m-ar Sfântu ) au r e n u n ţ a t la să pară mai mare, mai complex, mai Manager
combinat cu un
nişte elemente sau poate.,, le-au ascuns provocator, mai a n t r e n a n t .
soi de "dacă n-ai > Proiecte;
ce face...". Piticul prea bine! Să explicăm. Elementele de Ce se face? Cum se rezoîvă situaţiile Zamolxe, 2nd
făcu implozie! Puf, game design seamănă cu colacuf de la de a c e s t gen? Cum faci ca jucătorul să Project,
cu un sunet gros WC-u. Colacui e s t e un obiect de mare înţeleagă regulile jocului, limitările, scopul, Firepower
ca de avalanşă, de î n t r e b u i n ţ a r e , dar pe care nu-l bagi în dar mirajul să se păstreze? E greu!
seamă decât când nu funcţionează c o r e c t . Practicile de "game design" folosesc sim­ Anterior ;
mi-au răsunat
Si ce e mai grav, e s t e că atunci când se boluri, culori, s u n e t e şi alte indicii, p e n t r u > Redactor-Sef
urechile. S c u r t ,
întâmplă să nu funcţioneze normal, nicio­ a "decupa" chestiile i m p o r t a n t e , p e n t r u a
(co-fondator)
alminteri, a f o s t
dată nu s u n t învinuiţi el sau p r o i e c t a n t u l -
- Revista
f o a r t e s c u r t . . . şi le face mai vizibile, mai uşor de descifrat.
GameOver
m-am s i m ţ i t aşa nu - "clientul" încearcă t o a t e mijloacele de In Ouake, de exemplu, nu trebuie să t e
> Corespondent
şocat, de parcă a ocoli «problema*, dacă se poate, cu cel 11
apropii de "cutia cu sănătate ca să-ţi dai GameOne l a
urma să fac şi eu mai mic e f o r t - paradoxal însă se ajunge M
seama că e s t e o cutia cu sănătate" - European Games
implozie în la degajări de energii incredibile. Nimeni roşul se vede de d e p a r t e , se înţelege. Channel
următoarea nu repară colacul - odată i n s t a l a t greşit, Există c â t e o culoare p e n t r u fiecare > Game
s u t i m e . Ce a aşa e s o r t i t - iar clientul devine a c r o b a t armă. p e n t r u fiecare "muniţie" - a s t f e l Designer
u r m a t se în jurul scopului. Dacă e rece sfoi, î n c â t jucătorul să-şi dea seama imediat p r o i e c t u l No
s t r â n g e din dinţi, dacă nu s t ă ridicat î despre ce e vorba acolo - lucru f o a r t e Name War -
cheamă.,,
ţine cu c o t u l , cu genunchii, cu capul, î bun. La fel în multe jocuri - indicaţii de F i r m a AMC
"la boheme". sprijină cu f u r t u n u l de ia maşina de spălat, culoare, s u n e t şi chiar directe tex: se
face t e miri ce tmi-e şi ruşinel - niciodată schimbă c u r s o r u l , apare un t e x t , e t c ) . Impale e s t e un
nu renunţă, nu repară şi după ce a t r e c u t trademark a l
A t u n c i , de ce mă supăr aşa? Vine acuş o
Nemira Media
de puzzle - uită. A s t a până când vine iar. teorie tristă!
Cam aşa face jucătorul cu fiecare element
al unui joc în cazul în care a c e s t a e s t e
Economia Compromisului
defect. Defecţiunile astea s u n t f o a r t e
si Firul Roşu
mărunte şi insesizabile - respectiv, colacu
Designerii [majoritatea) ştiu a c e s t e
e i n t a c t , f u n c ţ i o n a i dar are o problemă
St când îl ridici - deşi se ridica pâna s u s , ba
lucruri. îşi cunosc bine sculele şi tehnicile,
iar c u m jocurile se încep de ta "public
şi s t ă de multe ori în inerţie o secundă
ţintă", "timp de dezvoltare/costuri", drumul
până să se prăvale. Am văzut nenumăraţi
cel mai s c u r t e cel cunoscut. Se recurge
"jucători" încercând să deschidă uşi - uşile
la tehnici c u n o s c u t e , ia s t r u c t u r i s t a n ­
erau de nedeschis - nu exista "nivel" în
dard- RTS - breefing, c o n s t r u i t bază,
spatele lor, nu exista de f a p t nimic, erau
adunat resursă, e t c . Adventure - dialog,
simpie t e x t u r i . Deşi tipul de uşă de
puzzle. explorare, dialog, un mic arcade,

-
explorare, puzzie, etc. câ este o nişă sesizată în piaţa judecata: dacă jocul ar putea ndiferent c â t le-ai complica \
P e n t r u jucătorul "plebeu" - "nu s-a mai făcut aşa ceva". vorbi, jucătorul ar comunica cu folosind aceleaşi elemente,
s u n t oricum artificii insesiz­ Cred şi eu că nu s-a făcut. jocul ca la tribunal - ar vorbi chiar dacă ar creşte timpul
abile - el nu-şi va da seama că Şi atunci de unde u n i t a t e numai pe rând şi s - a r adresa minim de joc, adâncimea se dă
se află în rutina de explorare, stilistică? Ultimul joc care m-a
11
cu "onorată instanţă . De f a p t , din v a r i e t a t e , din r ă s t u r n a r e a
însă în cursul acesta compro­ umilit la a c e s t capitol a f o s t s u n t sigur că nu v r e ţ i s f a t u r i convenţiilor. Jocurile sunt o serie
misul va fi făcut întotdeauna în J
i n t e r s t a t e 7 6 - Activision - de la un mucos ca mine şi de convenţii - azi seria nu
d e t r i m e n t u l unităţii s t i l i s t i c e , Dovadă a faptului că se poate. oricum mă s i m t penibil, dar e o conţine multe scimbări de con­
grafice, e t c , p e n t r u că lega¬ Trebunind să se limiteze tehnic regulă: ar t r e b u i să ştii în venţie - doar multe convenţii.
turile logice dintre clementele jocu­ la "îow-poly", au o p t a t p e n t r u fiecare instantaneu ce gândeşte, Şi mă t r e z e s c jucând
lui se fac prin şimholiiri si indicaţii un s t i l de grafică cubist, care la ce se uita jucătorul, dacă stie Commandos [o serie minunată
drre£ţ£. îh s t r â m t o a r e a dintre se potriveşte şi cu low-poiy şi care e scopul !ui, care este miza de convenţii, a l t m i n t e r i ) , iar
dead-lihe-uri se refuză dez­ cu anii '7D. La anii "70 se p e n t r u care e acolo. Probabii după 5 misiuni parcă s u n t un
voltarea unui joc menit să slu­ potriveau de minune maşinile cea mai i m p o r t a n t ă e s t e miza - funcţionar la servici - căci
jească firul roşu a lui puternice [pe atunci nu se ce-l face pe el să continue - acolo nu se schimbă
Stanisiavski. Am să dau un făcea economie de c o m ­ f a p t u l că se plictiseşte? Că a convenţiile, la serviciu (nici în
exemplu: A n o t h e r World - bustibil), scenariul cu dat banii pe joc? game design măcar). Şî.de ce e
• e l p h i n e - începi cu mersui, petrolul... t o t . După ce a Am zis că t r e b u i e să ştii ce t e o r i a t r i s t ă ? Pentru câ p r a c t i ­
apoi fugi, dai cu piciorul să devenit hit a intervenit mar­ vede jucătorul şi a s t a m-a ca e s t e f o a r t e departe. Câţi
s t o r c e ş t i nişte mormoloci veni­ ketingul şi-a zis - facem t r i m i s cu gândul în aită p a r t e - d i n t r e voi. cei nemulţumiţi de
noşi, exersezi fuga de m o n s t r u I n t e r s t a t e s ' 8 2 , pe acelaşi compoziţia grafică t r e b u i e să-f jocurile pe care îe joacă, au
cel mare, sari pe o liană, eşti principiu, dar de 5 0 de ori mai facă pe jucător să admire şi sâ- pus mâna să facă o hartă, un
prins, evadezi, găseşti p i s t o l , prost. I ţină de 'Vârful atenţiei ' con-1 mod, un s c r i p t ? Vă e greu, e
e t c , e t c , mai t â r z i u ajungi să c e n t r â n d u - ! unde trebuie. Ideal de învăţat? Bine, câţi d i n t r e voi
t e s t r e c o r i rostogolindu-te ar t r e b u i ca orice s c r e e n s h o t au s c r i s o idee, un scenariu -
A m zis. Cheia Franceza, Inelara
prin conducte, etc. Dacă luăm să poată t r e c e o anaiiză din s u n t convins că s u n t e ţ i mulţi -
de 13, M e ş t e r e , n u d a d r u m u '
jocul la modul generai e s t e un dar vă î n t r e b - câţi d i n t r e voi
la t u r b i n a , c a s u n t e u punct de vedere al compoziţiei,
jump&run în care ai un pistol structurii, culori+accente. au dus t r e a b a până la capăt?
[na L i n t r u u uuuuuuul
(care face şi s c u t ) şi trebuie să etc. La Firepower (3D arcade, Dacă daţi ideea scrisă pe hâr­
Ce avem până acum? Legăturile
evadezi din universul acela - SF, în care-ţi vezi navuţa din t i e unui p r o g r a m a t o r , poate să
dintre elemente se fac s t r i ­
ţiffţft.rqtii după ce-1 joci. La bani s p a t e şi o conduci prin c o t ­ t e r m i n e jocul fără a mai pune
dent, iar jucătorul rabdă şi se
mărunţi, (cu riscul de a mă loane], p e n t r u că jucătorul era întrebări? Nu, e greşit!
chinuie cu eie. Dacă legăturile
hazarda - n-am reiuat jocul şi t o t t i m p u l a t e n t înainte unde
nu s - a r vedea - ca aţa la o Vă rog să mă i e r t a ţ i . . . cred
nu mai ţin minte exact] mor­ urma să t r a g ă în inamici, am
operaţie - dar pacientul ar p r i ­ că s u n t nervos, că nu apuc nici
molocii nu prea mai ai de ce propus ca în anumite cazuri eu să t e r m i n fiecare idee. Mai
cepe despre ce e vorba, nu ar
să-i întâlneşti - că ai pistol. nava să aibă o mantie care să am o sumedenie de legături
mai sesiza colacul de la WC.
Nici pe cotloane nu t e mai r o s ­ nu tase nefolosită cea mai logice de acoperit, apar a t â t e a
Am f o s t clar? Ok, t r e c e m mai
togoleşti. Parcă nici liana,., nu mare p a r t e a ecranului - mă situaţii neprevăzute..: va rog
departe, că mai e ceva!
mai ştiu. Toate a c e s t e mici să mă i e r t a ţ i . Mă rodea faptul
rog, mantia are şi nişte funcţii
detalii au făcut jocul genial, iar Să încercăm să rezolvăm că se fac a t â t e a jocuri de nici
p r a c t i c e , dar forma ei flexibilă
a c e s t e mici detalii erau pro­ situaţia şi să vedem dacă nu nu le mai pot număra şi,., şi
ajută f o a r t e m u l t ia compoziţie. a t â t e a compromisuri.
gramate special şi fără mai e şi aftceva care face
: 11 Când a auzit sărmanul grafician
economie. diferenţa î n t r e joacele vechi şi
că vreau navă cu mantie, a M i - a m d a t s e a m a că de
cele contemporane.
u i t a t să-şi facă cruce.
Astăzi se ia de la coadă - Cu dead-line-urile nu e de m u l t v r o i a m să fac implozie.
ce reţii din A W - un jump&run joaca în primui r â n d stabileşti Mă s t r â n g e a a e r u l . B r u s c
cu un pistol - ca să reedităm ce fei de joc vrei. E pe s i s t e m MEMORIU apăru p i t i c u l . Tocmai când
un succes, facem şi noi unul, de reguli închis sau deschis? Cu alte cuvinte, revenind la v r o i a m să fac implozie, vine
dar punem un pistol verde, îi Dacă e acţionat de poveste, ai marea dilemă - pe vremuri, de nicăieri un p i t i c - c e d e ­
dăm şi o mitralieră şi facem grijă ca t o a t e elementele să se legăturile dintre elementele ranj!-^ '.V;'\-":
: : ;
'^/MMi^^M-
personajul o gagică sexy. Iar topească bine. bine. E de specifice de design se - V r e i să fac un ş i r e t l i c ?
cel mai mult a c o n t a t în AW câ p r e f e r a t să inventezi jocul după îmbrăcau în haine epice - tex: î n t r e b ă p i t c u l . A m d a t din
J
s-a t r e c u t de la o "rutină ' ia poveste, nu povestea după joc apărea un filmuleţ c a r e - ţ i arăta cap că da. P i t i c u l făcu ex­
alta pe n e s i m ţ i t e , firesc, slu­ - caz valabil numai în s i s t e m că ciupercile s u n t otrăvitoare). plozie. Era r â n d u l m e u a¬
jind firul epic şi emoţional. deschis acţionat de poveste. A s t ă z i , deşi m u i t mai rigid c u m . Parcă a u z e a m în s u ­
Astăzi, d e p a r t a m e n t u l m a r k e t ­ Dacă s t r u c t u r e z i jocul bine şi-l s t r u c t u r a t e şi mai complexe n e t u l acela g r o s : 9 . . . 8 ^ . 7 . . .
ing dictează - un joc cu balauri, faci pe bucăţi, elementele t r e ­ [doar prin muţimea şi dificu!- La repezeală am pus căştile
dar cu arme SF. lupta e x t r e m buie să fie legate î n t r e ele n a t ­ t a t e a elementelor, nu prin pe u r e c h i , a m d e s c h i s
de realistă, personaj principal ural, aitfef jucătorul îi va diversitatea lor], jocurile se WordPad-ul/Fi!e/New/New
Bărbie, să aibă multiplayer, să recepţiona ca a t a r e - indifer­ bazează pe indicaţii ieftine [ciu- Game D e s i g n D o c u m e n t ,
foiosească Directix 8a şi să ent dacă o face conştient sau percife s u n t violet f o s f o r e s ­ am pus o melodie s u p ă r a t ă
meargă pe 3 8 6 , Dacâ-i î n t r e b i nu. Nu va da vina pe colac, dar c e n t , fără afte comentarii). şi f o a r t e c u n o s c u t ă , a m d a t
"de ce?- ţ i se va răspunde - că o s t r u c t u r ă rigidă şi f o a r t e Jocurile s u n t mai grele acum, la maxim şi am a ş t e p t a t .
a s t a trebuie p e n t r u "target", şi simplă îl va aduce în situaţie de dar nu s u n t mai adânci.
Producători...
i

Ubi E n t e r t a a. n m e n t

U b i S o f t de j o c u r i
e cool s i ce nu
mfcUpfi Bă2âne,ecu>
• PDA (Personal Digital A s s i s t a n t ) = Cei mai
Manager Studio; celebri r e p r e z e n t a n ţ i : Pocket PC si PALM
http://www.palm.com/
http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc
> Hume:
Vitalii Balanescu • l-MODE [ I n t e r n e t Mode) = Protocolul cel mai
fotosit de telefonia mobilă din Japonia,
> Firma î h t t p : / / w w w . mobilemediajapan.com/imodefaq
L u d i Games - p a r t e
• WAP EWireiess Application P r o t o c o l ) =
concernului Ubi
P r o t o c o i f o l o s i t de telefonia mobilă din r e s t u l
Soft lumii
http://www.wapforum.org/faqs)
> Manager S t u d i o
Game&Graphic D e s i g n N o t ă : WAP şi l-MODE s-ar părea că-şi vor da
î n c e p â n d d i n 2000 mâna şi în America şi în Europa, Nokia
• I n UBI SOFT i n t r e anunţandu-şi deja i n t e n ţ i a de a s c o a t e p e n t r u
1993-2000 Europa un mode! de t e l e f o n mobii cu ambele pro
tocoale încorporate-
> Funcţii:
lată nişte cuceriri recente aie console nu s-a mulţumit cu poate încărca şi accesa în orice
2D G r a p h i c d e s i g n e r
3D G r a p h i c d e s i g n e r tehnicii de vîrf care devin din ce sărăcia iniţială a r e s u r s e l o r moment c u r s u l , manuaiu! şi
2D&3D A n i m a t o r în ce mai prezente în viaţa de zi găsite în telefonia mobilă şi PDA. t e m e l e şi poate viziona filme doc­
Manager S t u d i o cu zi a lor - nu a noastră, cel Aşa că. spre bucuria noastră, le- u m e n t a r e cu s u n e t de înalta cal­
Grafica din 1
94 puţin p e n t r u moment. Ceea ce îe a c e r u t din ce în ce mai m u l t e : itate.
pina i n '98 uneşte e s t e dorinţa lor expresă r a t ă mai mare de t r a n s f e r , Performanţele, deja destul de
Manager a l d e p a r t a ­ de a ne face viaţa mai uşoară megahertzi mai mulţi, c a p a c i t a t e mari şi în continuă c r e ş t e r e aie
mentul g r a f i c a d i n prin asigurarea ia p u r t ă t o r a mai mare de memorie şi display- a c e s t o r s u p o r t u r i , au făcut din
c a d r u l s e c ţ i e i de
informaţiei de orice fe! pe un uri mai p e r f o r m a n t e , demon­ ele câmpul de bătaie pe care
cercetare '98-'99
s u p o r t hardware autonom - cu s t r â n d încă o dată că o fi el borg firme mari de jocuri încep să-şi
baterie şi fără fir de reţea - şi şi înghite t o t . da' e de-a) n o s t r u . deruleze forţeie. Aşa a ajuns
> Proiecte:
c â t mai mic cu putinţă - c â t să Toate astea au dus la o evoluţie designul jocurilor p e n t r u WAP să
i n t r e î n t r - u n buzunar. Desigur că spectaculoasă, as putea spune fie anunţat ca subiect de
.1'.. Celtic Legends
baza de date preferată către revoluţie tehnologică, ce poate discuţie la i m p o r t a n t a conferinţă
(PC) ,
2. Pick a n ' P i l e
care t i n d t o a t e nu poate fi lăsa cu gura căscată chiar şi pe americană anuală: GDC EGame
(Atari), d e c â t cea mai mare sursă de cineva care a u r m ă r i t pas cu pas •eveloper Conference), iar însuşi
3 . A c t i o n Soccer informaţie a omenirii: Internetul. cum PC-ui a ajuns la PtV cu 1.5 site-ul GDC-ului să fie conceput
||: (PC)., ' . :
Nu acolo omul de rând îşi Ghz plecând de ia XT sub 5 Mhz. p e n t r u uşoara accesare a lui pe
4. World Club găseşte jumătatea pe care o un Pocket PC, Astăzi, în mod
Şi iată-ne ajungând cu
F o o t b a l i (PC)• caută de o viaţă, frigiderele îşi evident, a c e s t e scule de buzunar
povestea în ziua de azi când
5 ; 123 M u s i q u e fac comenzile, cuptoarele cu s u n t r e c u n o s c u t e ca având un
buzunarul îngreunat de câteva
(PC) , . microunde îşi iau r e ţ e t e l e , iar potenţial puternic p e n t r u indus­
6- Valdo (PC),
grame de tehnologie electronică
s t a t e ceva mai sărace decât t r i a de jocuri, iar depăşirea
7. T i m 7 (PC) , geme de informaţie, comunicaţie
marile p u t e r i declanşează limitărilor tehnice de care c r e ­
8- H y p e (PC) , şi d i s t r a c ţ i e . Şi atunci începi să
războaie? Şi ca întotdeauna, a t o r i i de jocuri trebuie să ţină
9. Tonic Trouble înţelegi de ce m a j o r i t a t e a s t u ­
unde e s t e vorba de un procesor seama e s t e doar o problemă de
(PC) , denţilor japonezi posedă teîefon
ascuns în spatele carcasei unui t i m p p e n t r u a fi depăşite. Au
10.Speed Buster mobil cu b r o w s e r de i n t e r n e t (I-
aparat de larg consum, hop a apărut deja t o a t e categoriile de
MODE], iar americanii se
1 1 . R a l l y (PC), apărut şi borgul ce-i va asimila: jocuri, începând de ia quiz-uri şi
străduiesc să introducă în sis­
1 2 . M o n a c o GP industria de "entertainment". jocuri de noroc, pâna la jocurile
t e m u l de învăţământ unui din
(Dreamcast), Dar neiertătorul n o s t r u borg cu de aventuri, FPS-uri, RPG-uri şi
reprezentanţii PDA-ului - Pocket
1 3 . The I n c u b u s ani de experienţă pe PC-uri şi chiar TBS-uri multiplayer.
PC-ul - pe care s t u d e n t u l îşi
E x p e r i m e n t (WAP)

82
\\\\\\\\\m •

i
în design ori primează povestea ce fesioniştii rezistă! Chiar dacă r e z u l t a t u l nu
trebuie să fie f o a r t e condensată şi i n t e r e ­ întârzie să apară aducând s a t i s f a c ţ i a jocu­
santă, ori game play-ul f o a r t e c o n c e n t r a t lui t e r m i n a t , ei nu au t i m p să respire.
sau în mod ideal amândouă ia un loc, dar Proaspăt anunţatul dispozitiv cu noile
categoric n-ai voie s-o fungeşti! Nu există funcţionalităţi introduse trebuie repede
umplutură sau lucruri cu care să-l disecat şi s t o r s de t o t ce oferă el, iar
păcăleşti pe player, aşa că. dacă nu ştii dacă eziţi să o faci, e deja prea t â r z i u ,
exact ce trebuie să faci ca să-l a t r a g i în concurenţa fiind dură.
următorul minut de joc, atunci mai bine Tăvălugul înaltei technotogii de buzunar
ias-o baltă. Trebuie să fii s c u r t şi la obiect a pornit asemenea bulgarului micuţ a r u n ­
p e n t r u p!ayer-ul n o s t r u - stăpânul n o s t r u cat de pe înălţimea munţilor înzăpeziţi,
- care poate să se joace graţie a c e s t o r t r a n s f o r m â n d u - s e sub ochii noştri î n t r - o
chestii micuţe din buzunarul lui, oriunde ditamai avalanşa. Cine nu vrea doar să
are o mică pauză, î n t r e c u r s u r i , în aştepte şi să vadă cum lumea e acoperită
; îri ş c e s t proaspăt domeniu, tăticii UB
m e t r o u , la o cafea în bar.,. î n t r - a d e v a r , de această avafanşa, ci chiar să-şi aducă
::$Gfft^uiui - fraţil:Guiliemont - au f o s t p r i n t -
designul jocurilor se t e r m i n ă mai repede, contribuţia creeând acele jocuri la care
i i r e ^ r ţ m i i care au i n t u i t potenţialul p e n t r u
dar nu e şi mai uşor din cauza a c e s t e i t o ţ i visam, e s t e invitat să ni se alăture.
i i n f u s t r i a de jocuri şi, cu un an î n urmă, au
i n t e r f e ţ e fizice ce limitează puternic expri­ Nu avem în România o şcoală în domeniu,
•înfiinţat o nouă firmă. Aşa s-a născut LUDI
marea jucătorului şi t o t o d a t ă a designeru- dar s u n t convins că avem t a l e n t e şi ş t i m
GĂMES, ajungând să aibă filiale de p r o ­
lui ce şi-ar dori, poate, sărmanul, să ce e s t e munca. î n definitiv, cine e pasion-:;
d u c ţ i e şi distribuft^^ î n t r e a g a lume tchiar
creeze o lume vie ca aceea în care a t , nici nu va simţi t r a n s p i r a ţ i a . Nu e aşa?
şi în • Japonia)) cea din România fiind una
recunoaşterea mişcării mâinii exprimată
d i n t r e pe!e mai puternice, desigur axată
prin biluţa şoricelului duce )a schimbarea
.p^:prdd^ piaţa noastră - aproape
lumii pe care o guvernezi. Dar nu se poate Relaţii la adresa;.
! inexistentă în domeniu - nefăcând posibilă
deocamdată,,. Cât despre grafică, volumui | http;//www. ludiwap.com/jobrom.htmf
distribuţia,
de muncă este incomparabil mai mic decât
• .Privind comparativ lumea PC-ului şi a "Pocket&PaJmjpg : JI
p e n t r u un joc de PC sau consolă, d a t o r i t ă
consolelor,! pe de o p a r t e , si lumea dispoz­ 11
"Rayman - Developer LUDI G A M E S
limitărilor de memorie sau a dimensiunii
itivelor mobile [PDA-uri, telefoane mobile), "Palm.bmp : 11

pachetelor t r i m i s e . Ca şi în cazul game


£e :de;;a!tâ p a r t e , vă pot destănui ceva ce lf
G a f a c t i c Realms" - Developer KPOOLE
:
designului, vă p o t spune că nu e mai uşor,
poate cei mai vechi în domeniu intuiesc. SOFTWARE
deoarece revin problemele cele vechi, JI

Istoria se repetă, dar cu o viteză mult mai Wap...bmp


lupta cu pixelii, cu gestiunea paletei index­ !l

mare, j a r s a t i s f a c ţ i a t r a n s p i r a ţ i e i celor ce The Incubus E x p e r i m e n t " -


a t e , cu blocurile de s p r i t e - u r i . Puterea de Developer LUDI G A M E S Eproiect 9 0 %
lucrează în a c e s t domeniu vine muit mai
calcul a c r e s c u t în aşa măsură că apar Romanesc)
•repede- Game designut, ca dealtfel şi
1
deja 3 D - u r i cu poligoane şi voxeli, de la "l-Mode.gif"
grafica, 'sunt reduse ia esenţă, aşa cum
golf 3 D , curse de maşini, până la simula­ " S a m u r a i R o m a n e s c u e " - Developer
;Srău pe v r e m u r i aceie jocuri mici şi cooi:
t o a r e de zbor...Iar despre programare nu DWANGO
Gbrby, Sokbban, Pac-Man, T e t r i s ,
!,
pot să spun decât că această evoluţie
Arcandid [şi alte "„>oid -uri3, mai evolu­
rapidă a suportului hardware t r a n s f o r m ă
atele Push Over,: Lernmings, Prince,
munca î n t r - u n coşmar în care numai pro­
Ă h d t h e r W o r l d , Loom.^

THR US TMA S T E R

UNIC REPREZENTANT: UBI SOFT S R L


Bei. P r i m ă v e r i i nr. 5 1 , s e c t o r 1 , B u c u r e ş t i
h f t i s t m a s t e r. c o m Tel: 0 1 / 2 3 1 . 6 7 . 6 9 Fax: 01/231.67.66
e-mail: saIes@ubisoft.ro
THE FLY1NB F0RTRE5
M I B H T Y EIBHT
Ţip joc: Simulator zbor
Redactor: Adrian Dorobăţ

iombardierul 8 1 7 este unul din-


•tre cele mâi faimoase avioane t r u ca jocul £§ îşi
din istoria celui de-al doilea război desfăşoare întreg­
mondial, supranumele de "Flying ul potenţial. Dar
Fortress" provenind fără urmă de dacă sunteţi fani ai
îndoială de la aspectul de castel simulatoarelor de
zburător dat de tonele de armură zbor, investiţia ar merita cu sigu­
şi de numeroasele cuiburi de ranţă: nu am văzut avioane din al
mitralieră cu care era înzestrat, doilea război mondial decît în filme
însă nu pentru aspectul său !-a şi în poze, dar după ce am jucat
distribuit Micropose în rolul princi­ B17 am rămas cu impresia că aşa
pal din cei mai recent simulator trebuie să arate avioanele şi
militar de zbor. După ce a anunţat trebuie să se mişte şi aşa trebuie
că 8 1 7 este ultimul joc pe care îl să tragă Cerul, avioanele, armele
va produce, Microprose nu a vrut antiaeriene, clădirile sunt incredibil
Să rişte şi a luat-o pe uri drum de detaliate, iar bombardierele au floare la ureche. Asta pînă cînd capul inamicului.
bătătorit, angajându-i pe cei de la numeroase grade de distrugere, începe să se tragă în tine şi în ciuda faptului că nu sunt nici
Wayward Design în scopul de a încît la un moment dat t e miri coechipierii să devină isterici. pe departe un fan al simulatoarelor
reedita succesul din 1992, cînd a cum de mai stau în aer. Pămîntul Partea cea mai interesantă este militare de zbor, ba chiar dim­
publicat 8 1 7 pe Amiga şi PC. este generat folosind o tehnică că poţi juca cu oricare dintre mem­ potrivă, B-17 a reuşit să-mă prindă,
Diferenţele sunt imense, atît numită randare fractalică proce­ brii echipajului, în număr de zece, şi şi chiar am jucat 5-6 misiuni, ce-i
vizuale, cît şi conceptuale. durală, ceea ce înseamnă mai chiar ca pilot al unuia dintre drept cu setările de dificultate pe
în primul rînd, configuraţia multe detalii dar şi mai multă trudă avioanele de suport. Postul meu undeva pe aproape de minim, ceea
minimă este Pentium iii la 5 0 0 din partea procesorului. favorit a fost cei de mitralior, deşi ce îl transforma într-un fel de
Mhz, 128 Mb de RAM şi placă Jocul este la fel de complex ca din cînd în cînd mă mai teleportam arcade. Dar jocul merită încercat
video cu cel puţin TB MB de mem­ majoritatea simulatoarelor de într-un P47 pentru a suplimenta pentru realizarea grafică de V
orie. Nu se poate spune că zbor, dacă nu cumva mai complex. lipsa de acţiune. Pilotarea greoiului excepţie [dacă aveţi configuraţia de
Microprose nu a gîndit în perspec­ Cu toate acestea, deşi trebuie să B-17 nu m-a încîntat foarte mult, rigoare) şi pentru feeling-u! exce­
tivă, deoarece cred câ doar un ai foarte multe degete ia mînă, şi îar faptul că Al-ul bomber-ului nu lent. Să sperăm că Microprose n-a
Thunderbird la 1GHz, cu 25S Mb eventual un joystick, jocul îţi era în stare să lanseze bombele cu vorbit serios cînd a zis că se lasă
de RAM, Geforce 3 şi un Microsoft uşurează destul de mult procesul un minim de precizie m-a obligat de simulatoare de zbor.
Sidewinter Force Feedback ar de învăţare, după o oră-două de t o t pe mine să îndeplinesc ingr*
putea fi considerat un mediu prop- tutoriale totul devenind metaforic acţiune de a arunca cu mizerii în

i'ftuduca
WsywBrrJ Design

• i• mw-mw»MM

j Monosit
I Preţ; 958.800 lei
www.bl Ţftying fortress.com

Aprecieri: ——
0 - grafică detaliată şi foarte
\ realistă.
I - poţi juca cu oricare din
I mebrij echipajului
; - valoare istorica

0 - un ritm lent, anevoios B[


j: jocului
1
[Oe^HT^rtoir ——-—
{ P r o c e s o r : PIU 5 0 0 / Pili -800
Video: Direct 3 0
1 [Memorie: 1 £ 8 / 2 5 6 MB RAM
^Hard disk; 5 D 0 - 7 5 0 MB

Verdict
vil:

O p t j o c u r i d e v e n i t e c i a s i c e si a f l a t e î n v â n z a r e ia
chioşcuri, te a ş t e a p t ă s ă le "devorezi". N u uita c ă în
interior v e i g ă s i i n s t r u c ţ i u n i r e f e r i t o a r e la i n s t a l a r e si
:
extrase din manualii! jocului.

J m . T \
f^ u r n i z o r u l t ă u d e j o c u r i

Maga2in: Piaţa Unirii, corp centrai Magazin Unirea, et,3. Bucureşti, tel; 01-303.01.91
Magazin: Bd. Elisabeta (fost Kogalniceanu) nr25 Bucureşti, tel: 01-31476,98
Maga2in: Pasajul Pietonal Lipscani (Bd. I.C. Brătianu) Bucureşti, tel: 01-310.28.32
otfice: telyfax 01-345.55,05/06^)7 e-mail: info@bestcomputers.ro www.besîcomputers.ro d i s t r i b u t i o n
Vi." :

5EVERANCE:
LADE OF
Tip joc: Third person action adventure • Redactor: Adrian Dorobăţ;

^ mi aduc aminte de un a r t i c o l apărut depăşeşte cele două t i t l u r i pomenite fără


acum vreo doi ani î n t r - o revistă drept de apel şi stabileşte un nou s t a n ­
franţuzească, pe nume Gen4, în dard în domeniul jocurilor de t i p
cai^e se povestea de proiectul Blade of hack&slash.
Darkness al firmei spaniole Rebel A c t .
un t h i r d person action/adventure cu P o v e s t e a si universul
săbii şi alte obiecte tăioase, skill-uri şi o Storyline-ul nu e s t e f o a r t e original,
grafică uit im ui răcnet. Exista şi o poză autorii brodând pe t e m a clasică a luptei
impresionantă, cum s u n t t o a t e screen- dintre lumină şi întuneric/bine şi rău, dar
shot-urile promoţionale. Acum vreo din fericire reuşesc să menţină povestea
jumătate de an a apărut şi demo-ul care interesantă, fără a o t r a n s f o r m a î n t r - u n
avea cerinţe mari de s i s t e m şi promitea soi de telenovelă cu zei. O parte ne
mult, însă a t r e c u t aproape neobservat/ e s t e spusă de la început, iar r e s t u l se
Cînd în sfîrşit am jucat jocul com­ conturează din fragmente descoperite
plet, am f o s t surprins de c î t de bine a
:
pe p a r c u r s , astfel încît se asigură o
ieşit în. final, Grafica nu e s t e uîtimuf oarecare tensiune epică. Lumea în
răcnet după standardele de acum doi care se desfăşoară jocul e s t e
ani, ci după standardele actuafe. Jocul una de f a c t u r ă medievaiă, cu
implementează tehnologii gen iluminare, un panteon destul de
dinamică şi coliziuni în t i m p real, precum sărăcăcios din care se disting
şi un s i s t e m de luptă de-a dreptul capti­ două figuri i m p o r t a n t e : lanna
vant, rezultatul final fiind unul dintre şi Prinţul întunericului.
cele mai bune jocuri apărute în ultima Ghiciţi cine e s t e person­
vreme, Deşi a f o s t comparat cu Rune şi ajul negativ,;.
• i e By The Sword, Blade of Darkness Avînd în vedere
stadiur progresului tehnologic, nu i t a t e a lui, dar
e s t e de mirare că arcul e s t e singu- şi defecte iner-
ra armă din joc cu atac la distanţă. ente: deşi amazoana ar
în afară de sabia dăruită în finai de t r e b u i să fie specialista în
zeiţa;lânna, care este o excepţie t r a s u l cu arcul, t o a t e per-
inţŞnţfonată de la regulă. De sonajele t r a g fa fel de bine :
r e m a r c a t însă că deşi am t e r m i n a t cu această armă, iar barbarul,
jocul ou t r e i dintre cele p a t r u per- care mînuieşte o sabie de 3 0 kg
Sohaje tnu mi-a plăcut piticul de nici ca pe o pană de gîscă se screme
o culoare] nu am găsit nici o Blade din răsputeri şi nu face mai nimic
of Darkness şi nici n-am auzit să se cu o suliţă de aproximativ 3 kg.
menţioneze pe undeva de ea. în ceea ce îi priveşte pe
inamici, aceştia s u n t clasicii
Personajele s\ armele băieţi răi din basme: goblini,
Patru-personaje vă s t a u la t r o i i , scheleţi, minotauri, cavaleri
dispoziţie pentru a rezolva misterul trădători, demoni, t o a t ă floarea
crimelor şi dispariţiilor misterioase cea v e s t i t ă a întregului univers
cu îz de magie neagră: barbarul fantasy. Din t r e i în cinci nivele,
Tukaram, amazoana Zoe, cavalerul şe iveşte şi c î t e un duşman
Sargon şl dwarf-ui Naglfar, primui mai răsărit care îţi dă de
nivel fiind diferit pentru fiecare din- furcă în mod deosebit, în această
ţ r e eie,: Deşi am început jocul cu privinţă excelează acolitul malefico-
bavaleruî, după cum recomandau roşiatec din Dragon Tower ale cărui
producătoriii m-a enervat repede s c u t şi sabie au Vampire A t t a c k
şţilu! atacă/parează d a t o r a t faptului respectiv Defense Cdai în el şi-ţi
că mai trebuia să folosesc şi scutuî, scade ţie viaţa] şi care pe lîngă că
astfel că am t r e c u t la amazoană, de t e seacă de putere se mai şi tele-
departe cel mai agil personaj din pontează ca nesimţitul cînd e pe
joc.- Barbarul e s t e cel mal puternic cale să îşi dea duhul. Tn general
şi are cel mşi multă stamina, dar se armele inamicilor s u n t cam aceleaşi
mişcă destui de lent, dwarfuî e s t e pe care le au şi eroii pozitivi (arcuri,
exasperant de;greoi, bondoc şi săbii, topoare de diferite t i p u r i ] , dar
împiedicat Cn-3m r e z i s t a t să joc cu există şi excepţii torc sword-ul cel
ei; mai m u l t â e jumătate de oră] iar otrăvit],
cavalerul rămîne cel mai echilibrat
c a r a c t e r . Fiecare are un t i p de Broflca. s u n e t si gameplay
arme în care e s t e specializat: cav- Btade of Darkness este un impre­
sie ru! cu săbiile one-handed şi s c u t , sionant spectacol vizual: iluminare
barbarul cu săbiiîe two-handed şi în t i m p real, lumini şi umbre volu-
topoarele de acelaşi t i p , dwarf-u! cu m e t r i c e , ceaţă volumetrică, s i s t e m e
topoare, ciocane şi p r o t e j a t de de particule p e n t r u sînge, t e x t u r i
s c u t , iar amazoana cu armeie lungi, de rezoluţie mare, apă cu reflexii ale
c o n s t r u i t e pe sistemul bâţ+ceva mediului înconjurător, îeve! design
ţepos sau tăios în capăt. Sistemul excelent, t o a t e acestea se combină
de specializări pe.arme are a t r a c t i v - p e n t r u a oferi o imersivitate şi un

. Cheatbox;

Pentru a iniţializa obeat^unfe F10 |j God mode


trebuie să deschideţi cu un edi­ F8 |I ' ' Up
Levei • • • , J • • •

tor de text fişierul menu^py din F9 | Lsv •


falderul Scripte şi să adăugaţi F5 | Move Camera Left
următoarele linii de cod la finalul
F6 | Move Camera Right
său Cfaceţi un backup înainte de
a-l modifica]: 1 • |I ^maîS Qwhrri

import cheats 2 I Large Sword


cheats, ActivateMiscCheatsO 3 ||; Large Shieîd
cheats. Act ivateLaserEyesO 4 j| Smaîl Shieîd
cheats. Activat a WeapqnGrowO Create Lightsabre
cheats, ActtveteGoreCheatsU K I Start Lightsabre
cheats. ActivateLevelCheatsE] H
i

• • l Slespy H8«pw
|
" •

Salvaţi şi porniţi jocul. Apăsînd M • || MutationaS


tastele menţionate mai jos veţi
X . | Matrix
obţine următoarele efecte:
feeling ieşite din comun. Jocurile anume. cu care jucaţi] reuşesc să se
t h i r d person suferă de obicei din Pe măsură ce înaintează în înglobeze parţial î n t r - u n zid şî să
cauza camerei defectuoase, iar joc personajele adună experienţă nu mai poată ieşi, sau mor în
în cazuf celor în care este vorba şi cresc în nivel, acest progres poziţii imposibile care contrazic
de un duel poziţionarea camerei aducându-le un bonus de viaţă şi gravitaţia. Ordinea în care par­
e s t e de două ori mai importantă. stamina, permiţându-ie să curgeţi nivelele [aveţi uneori de
Cei de la Rebel A c t au rezolvat folosească eficient arme mai pu­ ales) este f o a r t e importantă, în
această problemă implementând ternice sau dându-le acces ia cazuf în care faceţi o alegere
în sistemul de luptă opţiunea combo-uri spectaculoase pentru neinspiratâ existând posibilitatea
"lock on t a r g e f . î n momentul în cele pe care le au deja. Puzzle- să daţi peste arme f o a r t e puter­
care un inamic e s t e "luat în urile s u n t inventive, iar cap­ nice cînd nici măcar nu aveţi abi­
ţintă", t o a t e atacurile şi mişcările canele ce străjuiesc litatea de a le folosi. The big
evazive îi iau pe acesta ca punct ascunzătoarea tăbliţelor cu rune boss, inamicul final, e s t e
de reper. s u n t uneori t e r i f i a n t e ; cande­ dezamăgitor, un pirpiriu care are
Blade of Darkness e s t e t o t o d a t ă labrul pendulatoriu de la cea de-a nevoie de corpul-gazdă ai unei
unui dintre cele mai sîngeroase t r e i a rună m-a făcut să s a r de pe namile p e n t r u a avea o c â t de
jocuri din ultima vreme, putând fi scaun, iar în camera cu mică şansă.
considerat un genocid în p o r t r e t e l e ce s c o t fulgere pe Blade of Darkness merită
miniatură. Inamicii pot fi ciopârţiţi ochi m-au t r e c u t t o a t e sudorile. jucat singel-player cu fiecare
în detaliu, iar faptul că mai rămân Muzica de fundal reuşeşte să fie personaj în p a r t e , chiar şi cu
puţin în picioare după ce mor vă antrenantă fără a atrage prea piticul dacă puteţi să îl s u p o r t a ţ i ,
dă posibilitatea să mai ciopliţi la mult atenţia asupra ei iar pentru că este o realizare de
ei o secundă sau două. Unul din­ strigătele eroilor şi aie inamicilor, excepţie. Iar dacă luăm în calcul
t r e punctele de a t r a c ţ i e al jocu­ deşi repetitive şi potenţial ener­ editorul de nivele publicat de
lui a r fi t r e b u i să fie conform vante reuşesc în mod paradoxal Rebel A c t , longevitatea jocului
producâtorifor opţiunea de a-i să dea un plus de feeling jocului. este asigu­
tăia adversarului piciorul sau rată.
mîna şi apoi să-l snopiţi în bătaie Multiplayer. part! negative
cu respectivul membru. Deşi dis­ sl concluzie
t r a c t i v , veţi observa după primele Partea de multiplayer e s t e simi­
experimente că nu e s t e şi efi­ lară cu cea din Rune. Există o
cient, damage-ul cauzat fiind serie de nivele speciale pe care
insignifiant. Un a l ţ punct de jucătorii se vor î n t r e c e , cu un
a t r a c ţ i e erau efectele fizice de set standard de arme şi cu o
dinamică şi coliziune în t i m p real. c a n t i t a t e predefinită de stamina.
A c e s t e a funcţionează excelent: Din păcate, cavalerul, fiind cel Rebel Act
obiectele se sparg realist, mem­ mai echilibrat personaj, are cele
www> codemasters. com/severartce
brele secţionate alunecă îa vale, mai multe şanse să câştige, a s t ­ 1 Dibuitor:
săgeţile se înfig în ziduri şi pot fi Codemasters
fel încît doar un duel cavaler- Preţ; N/A
recuperate, obiectele a r u n c a t e cavaler a r fi cu adevărat
se ciocnesc de pereţi şi se ros­ echitabil, Aprecieri:
togolesc natural. Poţi chiar să i

în r e s t , deşi f o a r t e reuşit, Q - efecte vizuale spectaculoase


azvârli cu sabia în adversari şi s㬠; - systern de luptă ingenios
Blade of Darkness nu este nici | - univers imersiv şi feeling exce-
i răneşti, deşi damage-u! nu e s t e
pe departe perfect. Inamicii i-JiJşţŞt';--
deloc impresionant. Un a l t - bug-uri de Al şi pathfinding
acţionează pe bază de s c r i p t - u r i ,
aspect e s t e făptui că poţi
nu după un Al mai evoluat şi une­ - timpi de încărcare exasperanţi
aprinde făclii p e n t r u a vedea în - dezamăgire: la final
ori nu s u n t în s t a r e să t r e a c ă
întuneric, Opţiunea de a le folosi
"pragurile" dintr-o zonă în alta a Detalii tehnice:
şi p e n t r u a da foc obiectelor
jocului, care.de obicei corespund P r o c e s o r : i|P_1_t_300/450
inflamabile, după cum se demon­ Video: O i r e c t 3D 8 Mb
cu cadrul unei uşi sau baza unor
s t r a în t u t o r i a l . a f o s t neglijată Memorie; \ B4/ 1 3 8 MBRAM
scări, eliminarea lor când ei nu Hard disk': 30Q-700 Mb
în joc, neexistând nevoia expresă :

pot să reacţioneze fiind floare la


de a incendia ceva în vreun scop
ureche. A l t e o r i ei (sau personaju Verdict i
MP -i.

' Vv-r

-V" J r i J - i

RUN
Tip joc: Arcade • Redactor; Andreea Chifan

R foverbiai, cel mai p o t r i v i t loc p e n t r u o găină, mai ales


p e n t r u una bătrână, e s t e în ciorbă. Se pare însă că cei
de ia Blitz Games nu s u n t de acord cu această prejude­
cată şi s-au gândit să o pună în rolul principal d i n t r - u n joc.
Chicken Run e s t e un arcade s t r a t e g i c bazat pe fiimul cu
acelaşi nume realizat de firma de animaţii cu figurine de lut
A a r d m a n A n i m a t i o n , care, avînd în vedere filmele p e n t r u
copii din ultimul t i m p , era chiar decent. însă dorinţa direc­ Monosit
t o r i l o r de marketing de a s c o a t e bani chiar şi din piatră Splaiul Unirii nr.4, Si B 3 . Ap10
seacă nu poate fi înfrânată. A s t f e l că p e n t r u a profita din Tel.: 01-330.23.75

plin de succesul filmului au i n t r a t în producţie mii de şobolani. Ginger-găina t r e b u i e să adune Aprecieri;


cocoricozaurî de pluş, t r i c o u r i cu g î t , brelocuri cu cioc şi diverse obiecte p e n t r u a pune în apli­ intenţii bune de arcade
s tactic în stilul Metal Gear
afte mărunţişuri. P r i n t r e care se numără şi jocut de faţă. care marele plan de evadare, astfel Solid
Dacă a ţ i văzut filmul, sau măcar secvenţa introductivă, veţi î n c â t ea şi s u r a t e l e ei să nu sfârşească f
ft-şdeaţi de t r e c e r e a de la personajele r o t u n j o a r e şi sub formă de plăcintă cu pui, Un joc Q - grafica şi faptul ce este mai
mult decît copilăresc
bucăiate de pe peficuiă îa cele colţuroase şi pline de muchii care a r fi p u t u t fi i n t e r e s a n t cu altă
din joc.: Care joc e s t e un cocktaii infantii cu diverse eie- poveste şi alţi eroi se t r a n s f o r m ă î n t r - o
ifhente din Commandos şi M e t a l Gear Solid, cu diferenţa r a t a r e tragi-comică care s-ar putea să Detalii 'tehnice:
esenţiâîă că personajele principale s u n t nişte galinacee nu fie agreeată nici de cei care au văzut P r o c e s o r : |Pentium 200 UisAX
Video: Direcc 3 0 (4 Mb)
caraghioase cu care nu poţi să t e identifici nici dacă î ţ i pui filmui. L-aş recomanda celor î n t r e 7 şi
^Memorie: 3 2 Mb RAM
pene în cap şi începi o cură de grăunţe. Perspectiva e s t e 10 ani. dacă n-aş ş t i că ia nivelele î H a r d disk:. 100 Mh
un soi de bird's eye, dacă îmi scuzaţi licenţa, găina princi­ avansate devine prea complicat p e n t r u
pală ţopăind urmărită fiind de câini, proprietarii fermei sau ei. Verdict 5.1
•h • ••••

0 2 DALMATIENI: PUPPIE5 TO THE RE5QJE


Tip joc: Arcade
N
Redactor: Andreea Chifan
u ştiu de ce t o a t e
jocurile pe care nu vrea
nimeni altcineva să le prez­
animaţia căţeilor fiind a t î t de
bine redată î n c â t t e t r i m i t e
cu gîndul ia o tehnică gen
puteam să le t e r m i n cu ochii
închişi şi o mînă iegată la
spate. Să joci " 1 0 2
inte îmi revin mie. Cred că e skeleta! animation. Singura Dalmatians: Puppies To The
11
o conspiraţie, Singuruf lucru problemă care apare ţine de Rescue e ca şi c u m ai
pe care îf am în comun cu logică: Cruella ţipă isterică mesteca Orbit p e n t r u copii:
arcade-ul făcut de Disney "Answer t h e damn phone" îţi vine rău la început de
Interactive e s t e faptul că am î n t r - u n r e c e p t o r căruia îi dulce ce e, iar tocmai cînd
un dalmaţian de şase luni, pe lipseşte în mod evident firul. te-ai obişnuit îi piere g u s t u l
nume Paco, însă până şi Scopul jocului e s t e , evident,
această conexiune e s t e cam să salvezi căţeluşii c a p t u r a ţ i
Producător:
şubredă. î n r e s t , nu am văzut şi ambalaţi în c u t i i de inu­
•isney Interactiva
decît secvenţe din cele două manii acoliţi ai lui Băsescu,
03 | www.disney.com
filme, iar malefica Cruella ăăă, ai Cruelei Deville evident
r •P tetetrâ>u^^
Deville, un soi de Traian fără acordul părinţilor-căţei, 03 | Monosit :
Băsescu c a s t r a t şi cu mai care t e avertizează să s t a i Q i Splaiul Unirii nr.4 Bl 93. Ap10
r

Tel.; 01-330.23.75
mult păr, mă lasă absolut cuminte în casă. în r e s t , e
rece. " 1 0 2 Dslmatians: clar că jocul e s t e indicat pen­ recien:
- gameplay decent pentru
Puppies To The Rescue" t r u copiii pînă în 1 2 ani, pen­ l copii de pînă la 12 ani •
izbeşte încă din primele t r u că s u n t singurii care nu
momente p r i n t r - u n aspect îşi v o r pune problema de ce
Q - meniuri incredibil de urîte şi
vomitiv de consolă, î n t ă r i t de inamicii explodează cînd latră nefinisate
muzica plagiată probabil din un căţeluş de 3 - 4 luni la ei,
anticul River Raid, O dată sau de ce acelaşi căţei poate
meniurile greţoase lăsate în face s a l t u r i ce i-ar da de Detalii tehnice:
— r

! P r o c e s q r ; j j Pentium £ 3 3 mhj
urmă însă, jocul e s t e s u s p e c t furcă unui cangur adult.
Video: DirectX
de a t r a c t i v . Filmul i n t r o d u c ­ Nivelele s u n t excesiv de s i m ­ Memorie: :!32 Mb RAM
tiv, realizat cu m o t o r u l din ple, până î n t r - a c o l o î n c â t Hard disk:; 50 Mb
joc, e s t e chiar i n t e r e s a n t , după un s f e r t de oră de joc
Verdict a 3
PREZENTĂRI
0


V
-•
•"I

CLIVE BARH l i UNDYINE


Tip joc; FPS • Redactor: Adrian Dorobăţ
upă apariţia iui No One Lives Forever

D
său la crearea secvenţelor cinematice, a
cu greu se mai putea întrezări un backgroundului narativ e s t e vizibil p e n t r u
FPS origina! la orizont, demo-urile cei care s u n t a t e n ţ i la amănunte. Ei a
de la Venom. Hired Team: Trial şi Gore gîndit design-ul unora dintre c a r a c t e r e şi
reuşind să-mi spulbere definitiv speranţele af unora d i n t r e locaţii, precum şi scheletu
în această privinţă. A s t f e l se întâmplă că epic al întregului joc. Ba chiar şi-a pus la
Undying a reuşit să mă ia efectiv prin s u r ­ dispoziţie şi vocea, jucând rolul lui
prindere din t o a t e punctele de vedere: un Ambrose, unul dintre ciudaţii membri ai
FPS de factură originală, cu o poveste bine familiei Covenant. A s t f e l încît se poate
c o n t u r a t ă , grafică excelentă, a t m o s f e r ă spune că merită ca jocul să fie implicit aso­
tensionată ce t e t r i m i t e cu gîndul la Doom ciat prin t i t l u cu numele autorului de
II şi sunete f o a r t e bine alese. romane horror
Eroul principal este Patrick Galloway, Grafica e s t e bazată pe o versiune
un soi de Fox Mulder a v a n t - l a - l e t t r e , care serios modificată a engine-uiui de Unreai
investighează fenomene paranormale în Tournament, care pînă ia Undying n-a ş t i u t
Irlanda anilor 1 9 2 0 , O experienţă s t r a n i e încă de ce e în s t a r e . O bogăţie de detalii
din război l-a lăsat cu amintiri vagi despre ce dau un s e n t i m e n t apăsător, care însă nu
un şaman băştinaş, o piatră cu vagi p u t e r i deranjează, ba chiar amplifică percepţia •
magice şi o datorie de sînge faţă de coman­ a t m o s f e r e i gotice: vitralii, oglinzi, t a p i ţ e r i i ,
dantul său, Jeremiah Covenant, Atunci cînd jocuri de lumini şi umbre, ceaţă. Casa farni-;
acesta îi cere ajutorul î n t r - o problemă care liei Covenant, c e n t r u l jocului, în jurui căreia
îi depăşeşte înţelegerea, Patrick Galloway se învîrte întreaga acţiune, e s t e excelent 1

se s i m t e obligat să cerceteze întâmplările realizată, chiar mai bine decît corespon­


misterioase care se p e t r e c la conacul f o s ­ denta ei din Resident EviL Exteriorul nu
tului camarad de arme. e s t e lăsat nici el de izbelişte, dealurile
Povestea a f o s t născocită de Ciive acoperite de iarbă de pe insula piraţilor :

Barker, un c r e a t o r de bau-bau american fiind una d i n t r e cele mai bune t r a n s l a ţ i i a


care merge pe urmele lui Stephen King şi reliefului natural fie c o m p u t e r pe care am
după părerea unora [ p r i n t r e care nu mă văzut-o pînă acum. Secvenţele cinematice .;•
număr şi eu) îl şi î n t r e c e . El e s t e respons­ in-game s u n t excefente Cse vede că şi-a
abil p e n t r u "Candyman" şi "Hellraiser", două băgat Clive Barker coada) însă personajele
filme care ar fi f o s t mai bine să rămână în suferă t o a t e de acel vag început de deliri-
stadiul de cărţi. Implicarea lui Clive Barker um t r e m e n s care le face să se băiăngâne
în producerea lui Undying a f o s t t o t a l ă , aproape insesizabil cînd conversează cu
mult diferită de modul superficial în care Patrick. Vocile, sunetele şi muzica s u n t
s-au a m e s t e c a t Anne McCaffrey în cred, partea la care Undying excelează; o
producţia iui Freedom: First Resistance placă bună de s u n e t fiind esenţială p e n t r u a
sau Tom Giancy în Rainbow Six. Deşi s-a "simţi"•jocul la întregul iui potenţial.
alăturat echipei destul de t î r z i u , aportul Şoaptele, frazele r o s t i t e pe j u m ă t a t e ,

90
de C o u n t e r - S t r i k e . Vrăjile
God rnod s u n t spectaculoase, şi cînd
s u n t folosite de Patrick, şi
stbmo # Modifică viteza jocului [ # = 1 - 5 3
cînd s u n t folosite de inami­
Toate armele şi vrăjile
ci. Păsăroii care t r a g cu
assatl Crează un măgar din neant
M i n d s h a t t e r m-au enervat
ArnpAţtSpeli Creste nivelul vrăiii s e l e c t a t e cel mai mult, p e n t r u că în
infiniteManal Mar \ « 1
momentul în care vraja t e
invisiblel tnvizibilitate ( 0 = O f f ) loveşte, ţ i n t a începe să se
becomeLightl împrăştie lumină (0=0ff3 bălăngăne şi personajul
fîight R f r a merge de parcă a băut
set aeons. patrick heatth 999 Adaugă 999 sănătate [ s p i r t medicinal t r e c u t prin
s e t aeons. patrick mana 999 Adaugă 399 mana pîine. Al-ul inamicilor e s t e
destul de dezvoltat, piraţii
showfps ^ată numărul de cadre pe secundă
de pe insula cu comori
•fciîtiademol .cuiva a z ă u n demo [G~Off3
sclipocind oarecum în
behihdviewl Mod t h i r d p e r s o n [ 0 = O f f ] această privinţă.
Undying e s t e cam s c u r t
şuierul vîntuluii răgetele exemplu], feeling-ul ar fi p e n t r u un FPS o r i e n t a t pe
creaturilor . toate: acestea
t
avut numai de cîştigat. în single-player, însă a t m o s ­
se: cumulează î n t r - u n t o t condiţiile date însă, coasa fera e s t e excelentă şi jocul
care. t e învăluie s t r î n s , e s t e cea mai t a r e armă din chiar reuşeşte să t e
încît t e prinde dimineaţa joc, făcîndu-le oarecum şocheze, dar să t e şi atragă
c h i r c i t pe un colţ de scaun, redundante pe celelalte, cu în acelaşi t i m p . j
t r e m u r î n d spasmodic cu excepţia inamicilor care
mîna pe mouse şi aruncînd t r a g de la distanţă. Armele
priviri c i r c u m s p e c t e în cvasiconvenţionale, în
colţurile mai î n t u n e c a t e , număr de 8, s u n t comple­
v ; Armele pe care le are la t a t e de 18 vrăji care de
dispoziţie Patrick s u n t un care mai spectaculoase, cu
amalgam ciudat de a n t i ­ posibilităţi de amplificare.
chităţi şi a r t e f a c t e magice, Modul de s e l e c t a r e a aces­
variind de ia revolver, t o r a , prin intermediul unei
arbaletă şi shotgun cu două roţi care apare în mijlocul
ţevi ia-un soi de cap de ecranului, e s t e considerat
porc t i b e t an care t r a g e cu revoluţionar de EA, dar pe
ţ u r ţ u r i de gheaţă şi o mine a reuşit doar să mă
coasă diabolică/ V a r i e t a t e a scoată din sărite. Pe lîngă
•şi? relativa lor originalitate a s t a , p e n t r u a-i da posibili­
leâte 'binevenită, însă dacă t a t e a jucătorului să zvîrle
;ş~âfcfi p ă s t r a t c o n s t a n t cu vrăji cu mîna dreaptă,
â e r u l v e t u s t ai arsenalului armele au f o s t plasate în
S h u s-ar fi introdus ele­ s t î n g a , f a p t ce a reuşit să
m e n t e c o n t r a s t a n t e [mai mă dezorienteze la fel de
s u s numitul cap de porc, de mult ca la prima versiune

U I
L. T H

PREZENTĂRI

EEuOM :
RE5I5TANCE
Tip ioc: Action/Adventure • Redactor: Andreea Chifan
I
înd m-am t r e z i t cu jocu; aspecte fundamental depri­ E n t e r t a i n m e n t şi UbiSoft încer­ alătura în aventură, devenind
în braţe,"am p r i m i t şi mante, cel mai i m p o r t a n t din­ caseră, fără să menţioneze în playing c h s r a c t e r s . A c e s t e a aţr
explicaţia de rigoare: " E t r e ete fiind că o rasă de mod explicit a c e s t lucru, să personalităţi d i s t i n c t e , delimi­
un action-adventure cu o tipă e x t r a t e r e ş t r i ostiii £cum altfel?] creeze un joc p e n t r u publicul t a t e şi de vocile destul de bine
în rolul principal. Deci t u eşti pe numele lor C a t t e n i au inva- feminin, implementând o serie realizate şi jucătorul poate
cea mai potrivită să scrii un dat Pămîntul şi i-au t r i m i s pe de c a r a c t e r i s t i c i pe care nişte t r e c e dintr-unul în a l t u l , per­
u
articol despre el . Conştientă locuitorii de d r e p t î n t r - o naivi plini de prejudecăţi de la spectiva schimbîndu-se în c o n ­
fiind că gamerii de sex masculin vacanţă prelungită pe t e r m e n d e p a r t a m e n t u l marketing le secinţă. U t i l i t a t e a celorlalte
nu se s i m t confortabiî cînd nedefinit î n t r - u n u i din crezuseră pe plăcui personaje se manifestă doar în
s u n t r e p r e z e n t a ţ i de un per­ numeroasele îagăre de muncă gameriţeior: o poveste dulceagă două situaţii, în primul rînd,
sonaj de sex opus, cu excepţia prin intermediu! cărora planeta şi încâlcită, î m p e s t r i ţ a t ă cu di­ dacă personajul cu care joci
cazurilor cînd au un c h e a t pen­ e s t e secătuită de resurse. aloguri s t u f o a s e , un s i s t e m de e s t e copleşit de puterea adver­
t r u a o vedea dezbrăcată ELara Bineînţeles însă câ există o c o n t r o l ai secvenţelor de luptă sarilor, gaşca îi s a r e în a j u t o r ,
în Tomb Raider, în Resident grupare de rezistenţă cu ide- ultrasimpltficat şi o reducere scăpîndu-i uneori pielea. în al
Evil3, am a c c e p t a t provocarea. aiuri măreţe de eliberare a inexplicabilă a părţii de aventură doilea rînd, unele uşi nu s t a u
Mare greşeală, după cum se va rasei umane de sub jugul la probleme de gen "găseşte suficient t i m p deschise c î t să
vedea,.. C a t t e n i , în ea activând alături cheia şi apoi descoperă la ce ajungi de fa s w i t c h la ele, astfel
1
de alţi luptători de gherilă ad- uşă se potriveşte '. că ele trebuie deschise cu un
Freedom; F i r s t Resistance
hoc şi eroina noastră favorită, personaj, în t i m p ce altul s t ă în
e s t e bazat pe o serie de cărţi Jocul are 18 nivele, pe care
Angel Sanchez, Scopul ei e s t e faţa uşii aşteptînd să treacă.
s c r i s e de Anne McCaffrey, o p e n t r u a le t e r m i n a trebuie să
să dea peste cap maşinaţiunile A c e s t aspect aduce cu t ă c t i -
autoare al cărei nume îmi e s t e t e furişezi şi să t e lupţi în egală
diabolice ale maleficilor cile de echipă din
familiar, avînd onoarea de a c i t i măsură, Angel descoperind t o t
e x t r a t e r e ş t r i şi să îi descopere Hidden&Dangerous sau
Cîteya romane din seria f a n t a s y ^ — soiul de
pe Dennis. logodnicul ei Commandos,
Pern, "Dragonlady of Pern" fiind ^ » -\ NPC-uri,
dispărut în mod misterios.
una d i n t r e cărţile mele favorite. dintre care
în seria începînd din a c e s t punct a
Freedom, însă, poveştii, am început să îmi dau
universul e s t e seama de ce îmi fusese repar­
SF şi are unele t i z a t mie a c e s t joc. Red S t o r m


a m i n t i t e şi în pius este folosit coboare o scară, iar mersul
d e a t î t e a ori î n c î t devine ini - prin coridoare s t r â m t e e s t e un
;tinţ/ş': chin de neîndurat, Pe de altă
în plus Esau mai bine zis în p a r t e , inamicii t e văd uneori şi
minus] pathfinding-ul şi inter­ prin pereţi, iar altă dată nu t e
acţiunea personajelor s u n t la văd nici dacă le f l u t u r i o bâtă de
fel de bine implementate ca basebal! în faţa ochilor,
simţul echilibrului la un alcoolic furişarea fiind mai mult o
j h v e t e r ă t . Caracterele aliate se chestiune de noroc decît de
blochează în îndemânare. La fel s u n t de a l t ­
colţuri şi nu fel şi secvenţele de luptă: nu a personajelor [şi t o t n-am aminte de ei. Singura p a r t e cu
s u n t în s t a r e există crosshair, indiferent înţeles de ce t o a t e c a r a c t e r e l e adevărat bună din el e s t e filmu
dacă arma e s t e un c u ţ i t , un trebuie să t r e m u r e şi să se i n t r o d u c t i v , cu flota C a t t e n i
blaster sau o coadă de mătură, bălăngăne ca nişte debili mentali stacînd Pâmîntul. Nu l-aş reco­
bătaia propriu zisă constând în cînd vorbesc cu tine]. Auditiv, manda nici celui mai înverşunat
apăsarea disperată pe butonul jocul stă la fel de p r o s t . Vocile duşman al meu. P e n t r u o veri-
s t â n g al mouse-ului până ce personajelor au prea multe une simplificată, duceţi-vă să
moare fie Angel, fie inamicul, accente, î n c â t jocul t e vedeţi filmul Battlefield E a r t h ,
r e z u l t a t u l depinzând în opinia zăpăceşte din prima jumătate cu John Travolta. E la fel de
mea exclusiv de noroc. de oră, muzica e s t e neinspi­ atroce.
Discuţiile s u n t singura p a r t e rată, iar sunetele a m b i e n t a l e '
din joc bine pusă la punct, însă lipsesc aproape cu desăvîrşire.
Producător:
ungimea lor e s t e soporifică, iar După t r e i nivele, lista
Redstorm
anţuri cauzale de genut "îţi dau nemulţumirilor mele era mai I www, redstorm.com/freedom/
bicicleta dacă îmi faci r o s t de lungă decît spaţiul d e s t i n a t •istribul^^V-- —
un kil de morcovi" mă s c o t din
sărite.
articolului: personajele nu pot
să sară, ia moartea unui per­
• UbiSoft
I Tel. 2316769
Bd. Primăverii 51
sonaj secundar trebuie să iei
Pe partea de grafică, jocul Aprecierii
nivelul de la început, iar quick
suferă de un dezechilibru evi­ @ - pathfinding-ul unităţilor
load-ul nu funcţionează decît defectuos •
dent: realizate cu motorul din
după ce t e î n t o r c i în meniul - sistem dfî Jupt£; simplificat
Rainbow Six, unele peisaje şi inutil
principal, şi, p e n t r u a pune
interioare t e surprind plăcut - nu poţi să sari
capac la t o a t e , jocul mai şi -fîlmuî introductiv
prin realismul lor, însă altele
ieşea c o n s t a n t în Windows la
s u n t deplorabil de aride şi plic­
intervale aparent aleatoare.
t i s i t o a r e , minusurile lor ţinând [Detalii tehnice:
t o t u ş i mai mult de concepţie Freedom : First Resistance Procesor: -[Pentium Jl 4CQ/450 tohz
decît de grafică. Iar secvenţele e s t e a t î t de p r o s t realizat Video: [Direct 3D
Memorie: B4/1SS MO RAM
cinematice s u n t deranjante încît cred că Anne McCaffrey
Hard disk: 500/500
p e n t r u că filmările din apropiere se dă cu capul de colţul mesei
s c o t în evidenţă lipsa de detaliu de fiecare dată cînd îşi aduce Verdict 4.1
93
BH
mf4 i^-rf-JW-™

UKE5 DF HAZARD
Tip joc: Racing • Redactor: Adrian Dorobăfc

3Că există un gen de jocuri gata. Jocui e s t e c e n t r a t pe


s o r t i t e încă de ia bun condusul unui Dodge Charger
început eşecului, atunci să ş t i ţ i 1 9 6 9 , o maşină ultimul răcnet
pă e s t e vorba de jocurile ia vremea respectivă, dar val­
bazate pe filme. Cu cîteva oroasă în ziua de azi doar ca
excepţii notabile tex, primele piesă de colecţie. Poreclită
jocuri din seria S t a r W a r s ) , ''Generalul Lee", maşina e s t e :

r e s t u l jocurilor movie-based au prea lungă, dându-ţi impresia că


f o s t : nişte dezamăgiri de pro­ t e afli la volanul unei limuzine.
că marea m a j o r i t a t e d i n t r e noi
porţii, iar Dukes of Hazzard nu Cu t o a t e acestea, senzaţia de
abia ne născusem în perioada
face: excepţie, ideea de. bază a viteză e s t e decentă, iar cas-
cînd a c e s t a se difuza, Ceea ce
jocului porneşte de la un serial cadoriiie relativ spectaculoase.
se c o n s t i t u i e î n t r - o scuză sufi­
de televiziune difuzat în 1 9 7 9 Test de s i m ţ al umorului: în
cientă p e n t r u a prefera a l t joc AprEcierh
îri S.U.A.: doi veri niţel c e r t a ţ i unele misiuni va t r e b u i să O - senzaţia de viteză
de curse. Părerea mea. - verişoara decoltată
cu legea. Bo şi Luke s e insin­ f
s c o a t e ţ i capui pe f e r e a s t r ă şi
uează î n roiul de băieţi buni şi să t r a g e ţ i cu săgeţi E!!!3 în roţile
se iau ia c e a r t ă cu tîiharii. Se adversarilor ca să îi s c o a t e ţ i O - senzaţia de arcade infantil
[ - mo vie bas ed
adaugă cascadorii s p e c t a c u ­ din cursă, Banda cu r â s e t e , vă
loase cu maşini, o doză [ane­ rog. î n afară de secvenţele cin­
mică] de umor, accent texan şi ematice renderizate care s u n t Detalii tehnice: : :
f • - • - • •

una bucată tipă cu o garderobă chiar drăguţe, jocul e s t e lipsit Procesor; Pentrum 3QG MHz
de cea mai mică urmă de a t r a c - j Video: Direct 3D
compusă numai din articole
| 'Memorie: 84 Mb RAM
f o a r t e d e c o l t a t e sau care se tivitate, toate trimiterile către Hard disk; £00 Mb
mulează- pe corp şi filmul e fiim fiind făcute inutile de f a p t u
Verdict

INFESTAŢIO N
Tip joc: Recing/Arcade • Redactor: Adrian Dorobăţ

jocul în categoria coktai! de ciuda p r o t e s t e l o r venite din


f r u c t e cu suc de arcade> unde partea sindicatului melcilor.
f r u c t e l e s u n t diverse genuri, Pentru s c u r t t i m p , Vă puteţi
dintre care aş enumera RTS şi păcăli crezând că e o achiziţie
simulatoare de zbor. Ideea e s t e bună, însă după ceva vreme,
i n t e r e s a n t ă în principiu, însă melcii vor avea cîştig de cauză.
din păcate doar acolo, deoarece
jocul e s t e i r i t a n t şi infantil, Producător:
chiar dacă grafica mai saivea2ă Front Ser Deyeioprhents
din aparenţe. Inamicii s u n t bine
realizaţi, însă au un c o m p o r t a ­

Distribuitor:
\—mWm,mr r / r r r i ^ H i ^ & i n i u ^ i i r t r i m » ! ^ !
mm
. T

ment e x t r e m de aleator, care • Ubi: Soft Entertafnm'ent


Bd/ Primăverii'51:
nu î ţ i face deloc viaţa uşoară.
01-231,67:69 ' :
Jucabiiitatea scade progresiv,
upgrade-urile ce intervin din
r Aprecieri: >••-----
0 - ideea: lui David Sraben
cînd în cînd nereuşind să - grafica decentă;
adauge suficientă a t r a c t i v i t a t e ,
n f e s t ă t i o n e s t e o surpriză. nu le fierbe OZN-ui. Faptul că
şi în curând ajungi să t e s a t u r i
jŞirr păcate riepiăcută; Creat maşina s e poate t r a n s f o r m a în <j) - gamepîay-ul dureros de
de a t î t a sărit, ţopăit, planat şi insipid
de David; Braben, cei r e s p o n s ­ t o t felul de vehicule, care de
t r a s la ţintă. Care ţ i n t ă s s
abil p e n t r u bijuteria de Elite şi c a r e mai blindate şi/sau mai
lipeşte de capul ei de inamici,
urmăriîe ei Epe consolă, p e n t r u a e r o p u r t a t e Cbuggy, armoured Detalii tehnice: I
d i s t r u g e r e a a c e s t o r a fiind de
Konami), j o c u l e s t e un soi de t r u c k , hovercraft, helt-jet, :Procesor::.jpentium tl 30Q MHz
multe ori la fel de simplă ca
arcade cu o maşinuţă m u l t i - skimmer) şi că t r e b u i e să aduni Video; rect 3D
t u r t i r e a unor melci cu : Memorie: :|64 Mb R A M
funcţionafă c u care t r e b u i e să r e s u r s e şi să pui savanţii ia
cărămida. Ceea ce, paradoxal,
băgaţi spaima î n e x t r a t e r e ş t r i i muncă în uzine ca să c o n s t r u ­ •- r " -—••r-.-.-H.— u

care îşi vâră tentaculele unde iască upgrade-uri încadrează


nu face jocui mai jucabif, în
Verdict
94
reientari
X

2TH

ilţ ' j tfv ¥^ J


* + J w 1 " 1
V: * w *Ti

g a * - n# i » »

i 'i • ! i — j
* F\-rl^p-i\ MP I «* . W

5DUAD LEADER
Tip joc; TBS • Redactor: Adrian Dorobăţ

rintre multele achiziţii ale animaţiile sunt împiedicate şi


P Hasbro interactive din
ultimii ani se numără şi pro­
neinspirate.
Trecând peste acest aspect
ducătorul de board-games negativ, jocul are ceva adâncime
Avalon Hiil. ceea ce a permis tactică/strategică, alegerea
campaniei subsidiare Random membrilor echipeiEelorî putând
Games să producă un squad să influenţeze rezultatul unei
based strategy pe ture, bazat confruntări. Soldaţii se pot
pe unul dintre ceie mai popu­ tupila sau chiar merge târâş,
lare board games din Statele pot arunca grenade sau trage
Unite: Squad Leader. cu arme anti-tanc, iar arse­
Trebuie să recunosc că în nalul din care se pot alege
momentul în care am început armele este destul de variat.
jocui, după interminabila etapă • in acest punct de vedere jocul
de selectare a membrilor se aseamănă cu Jagged
echipei, m-am simţit puţin cam Ailiance, cu diferenţa notabilă
ca Joe Chip, eroul principal din că personajele nu sunt nici pe
geniaia carte a lui Philip K. departe atât de individualizate
Dick, Ubik: prins într-o lume în ca în jocui celor de la SirTech:
care totul se degenerează, nou s-a încercat implementarea
devenind pe neaşteptate vechi unei poveşti pentru fiecare din chiar interesant să îl auzi pe Producător:
şi modernul prăbuşindu-se în ei (Fritz, marele alergător, care Fritz strigînd în germană "Nu
Random Games
n-a mai ajuns ia Olimpiadă, sau www, rand0m9ames.com
paragină, Asta pentru că Squad mă lăsaţi să mor, am trei copii 1.
Leader foloseşte acelaşi engin John, cheliosul care îşi bate acasă" sau pe Archibald Bryce Monosit
prăfuit şi amărât din Soldier at nevasta] însă faptul că vocile IJ
Mai sunteţi mulţi, nemerni­ Tel. E01J-3302375
War un ait TBS scos de
f
sunt asemănătoare şi că per­ 11
cilor?! . Din păcate despre
aceeaşi Random Games, însă sonajele arată identic în joc fac secvenţele cinematice dintre
acum 3 ani. Care Soldier at imposibilă din s t a r t orice încer­ misiuni nu se poate spune 0 - este tum-based
care de a te ataşa de un per­ - se bazeazâ pe un board game
War nu avea foarte mari pre­ nimic de bine, ele stârnind râsul foarte cunoscut şi jucat în S.U.A.
tenţii şi era cît de cât decent, sonaj. Pînă şi portretele sunt nu pentru că ar fi comice, ci
p a r dacă acum trei ani grafica practic variaţiuni pe aceeaşi pentru că sunt hilar de prost - senzaţia de arcade infantii
temă, armata americană de - movie based
era-acceptabilă» în ziua de azi realizate.
nu poate fi considerată altfel exemplu fiind compusă din
Concluzia: fanii genului ar
decît hidoasă. Sprite-urile sunt acelaşi John Doe, cu
putea găsi jocui interesant, Detalii tainice:
parcă neterminate, se încalecă mustaţă/fără mustaţă, mai tînăr Procesor:
însă cred câ nici cei mai învet- Pentium 233/300 MHg
inestetic unele pe aitele şi fac sau mai bătrîn. Vocile, chiar Video: Direct X / Qjre.ct. 30
erat jucător de TBS-uri nu Memorie:
" • — — •

i32/B4WbRAM
• •

uneori imposibilă distingerea dacă fără pic de individualitate,


poate rezista mai mult de 5-6 Hard tiis*: "=~-2?Z Mo
soldaţilor proprii în decor, iar sună bine şi sunt credibile. E
misiuni.
V e r d i c t
-* -• _-" - -'-l -l - l J I

PREZENTĂRI

Uafcl r\M I L o
Ironia şi autoironia sunt printre punctele forte aie acestui joc

Zork'- Brand Inquisltor


C e r i n ţ e minime Procesor: 486 66Ml-te pot întîrnpla, ar fi undeva în
Memorie: 8Mb • Hard: 35Mb capul listei, dacă nu cumva
chiar pe primul loc. Acţiunea

D upă ce Zork Nemesis a


f o s t acuzat câ face opinie
separată de r e s t u l seriei, pre­
se petrece î n t r - u n mediu
i n t e r a c t i v cu vedere la 3 6 0 de
grade, modul de abordare fiind
ferind un umor mai subtil şi o
fireşte diferit de clasicul
abordare mai macabră a
point&cîick, ba chiar asezonat
poveştii, lucru subliniat şi prin
cu o mulţime de vrăji care de
a t m o s f e r a î n t u n e c a t ă şi
care mai s t r a n i i , fără a uita de
apăsătoare ce domneşte în joc.
inventarul ce nu poate lipsi
Grand Inquisltor se î n t o a r c e la
d i n t r - u n adventure care s e
vechiul umor cu o abordare
respectă. Ironia şi autoironia însă poate lăsa un g u s t amar
grafica îmbunătăţită. Cerinţele
s u n t p r i n t r e punctele f o r t e ale celor care chiar au t r e c u t prin
de s i s t e m c r e s c la Pentium 9 0
jocuiui. unele faze putând aşa ceva. Jocui îşi merită cu
şi 1 6 Mb de R A M , cei care nu
smuige un zâmbet chiar şi unui c e r t i t u d i n e banii, aşa că nu mai Producător Activision
se p o t conforma urmând a fi
individ m o r t de t r e i săptămâni- s t a ţ i pe gânduri. E singurul fel Distribuitor Monosit - 0 1 . 3 3 0 . 2 3 . 7 5
t o t e m i z a ţ i fără drept de apel,
Filmul i n t r o d u c t i v parodiază în care p u t e ţ i afla cine vă este Pret 2 7 0 . 5 0 0 lei
Ceea ce, î n t r - u n clasament a!
t o t a l i t a r i s m u l şi intoleranţa, şeful...
Verdict
ceior mai rele lucruri ce ţ i s e

Capetele tăiate vorbitoare şi supa de ornitorinc sunt la ordinea zilei Secvenţele video sunt de primă mîna, iar interactivitatea excelentă:

Zork Nemesis: The Forbidden Spycraft: The Breat Bame


Lands C e r i n ţ e minime Procesor: 486DX-2 66MHz
Memorie: 8Mb • Hard: 30MB
mână, i n t e r a c t i v i t a t e a exce­
lentă: cu ajutorul calculatorului
C e r i n ţ e minime Procesor: P90MHz
din d o t a r e poţi analiza imagini,
Memoria: 15MB • Hard: 50 MB
P e n t r u că t o t s u n t e m în
domeniul filmelor interac­
tive, am zis să aduc vorba şi
filtra sunete sau t e poţi
conecta chiar la site-urile ofi­

S eria Zork a început în


1 9 8 2 şi jocurile de ia
începutul seriei au f o s t publi­
de Spycraft, unul d i n t r e cele
mai bune jocuri de a c e s t gen,
ciale şi primi ş t i r i de uitîmă oră,
presupunând că ai legătură la
care a avut ca succesori de Internet. Păcat de secvenţele
cate pe S p e c t r u m . Anii au t r e ­ arcade de p r o s t g u s t în care
marcă Dosarele X şi Of Light
c u t , tehnologia a evoluat şi trebuie să îţi împuşti adversarii
and Darkness. P e n t r u a se
Zork Nemesis vine pe 3 CD-uri, în s t i l V i r t u a l Cop, Dacă nu
asigura câ jocul va fi c a t mai
cu o d i s t r i b u ţ i e de 1 4 a c t o r i şi p u t e ţ i a ş t e p t a până apare
aproape de r e a l i t a t e şi c â t mai
o oră de secvenţe video. că i se poate reproşa ceva, ba M a j e s t i c , achiziţionaţi-L
înspăimântător, producătorii au
Universul ar t r e b u i să vă fie chiar dimpotrivă. Muzica şi
apelat la serviciile lui William
c u n o s c u t , ca de altfel şi jocul actorilor s u n t exceiente,
Colby, f o s t d i r e c t o r CIA şi aie B - -

umorul comparabil cu cel al iar manualul se c i t e ş t e ca un OBJECT UHRARY


iui Oleg Kalugin, ex-şef KGB.
seriei Monkey Island. î n Zork roman de aventuri (ceea ce de
• a r prea multă r e a l i t a t e
Nemesis, povestea e s t e f a p t şi este). î n ciuda vechimii
s t r i c ă , astfel î n c â t Activision a
simpiâ: p a t r u personaje cu saie, Zork Nemesis t e face să
t r e b u i t să ceară aprobarea GiA
valenţe de alchimişti încearcă t e scufunzi pe nesimţite î n t r -
p e n t r u a publica jocul, iar
să facă o vrajă de proporţii, un univers fascinant, în care
aceştia după ce l-au analizat şi
nereuşita având consecinţe capetele tăiate vorbitoare şi
au c e r u t "mici" modificări, au
dezastruoase a t â t p e n t r u ei supa de ornitorinc s u n t la ele
a c c e p t a t . Spycraft t e pune în
c â t şi pentru mediul acasă. Un adevărat chilipir la
rolul agentufui operativ Thorn,
înconjurător, rămânând Tn s a r c i ­ preţul său.
care t r e b u i e să rezolve mis­
na t a să salvezi situaţia. Ceea
m i _
t e r u l unei serii de a t e n t a t e ce Oecsiii
ce se va dovedi destul de difi­ Producător BActMsion PrortucStor Activision
ameninţă să s e sfârşească cu
c i l Grafica e s t e depăşită, însă D i s t r i b u i t o r i Monosit - 0 1 , 3 3 0 . 2 3 , 7 5 Distribuitor Monosit - 0 1 . 3 3 0 , 2 3 . 7 5
m o a r t e a preşedintelui SUA.
având în vedere perioada în Pre: 2 7 0 . 5 0 0 îei Pret 2 7 0 . 5 0 0 fel
Secvenţe video s u n t de primă
care a f o s t făcut jocul, nu cred Verdict Verdict
Este jocul fa care se tot laudă Camil câ ne bate de ne snopeşte.

Cerinţe minime |Procesor: Pi33/200 MHz mposibilitatea redefinirii


Memorie: 16/32 Ml 3 • Had: 20/150 Mb t a s t e l o r e s t e şi EA o con­
s t a n t ă . Wheeheee... Electronic
f ^ i F A 3 9 are d r e p t punct de
A r t s a i n t r o d u s în FIFA 9 9 i n -
I a t r a c ţ i e [ p r i n t r e altele)
game t e a m m a n a g e m e n t & t a c -
faimosul corner-voleu-gol şi
t i c s , ceea ce înseamnă modif­
t o t o d a t ă e s t e jocul la care se
icări ale aşezării în t e r e n în
t o t laudă Camil că ne bate de
orice moment şi posibilitatea
ne snopeşte, I n t e r p r e t o r u l de
aplicării de t a c t i c i gen pas în
aberaţii clipeşte roşu-roşu-roz,
spate ca să fie prinşi jucători
ideile puţine dar fixe nefiindu-i
adverşi în offside. E cam greu
deloc pe plec. Oricum n-ar fi de
să vă conving că merită să argument de care aş putea să
mirare să ne bată p e n t r u câ
achiziţionaţi Fifa 9 9 cînd deja mă folosesc fiind preţul. Aşa că
FIFA e un joc p e n t r u t o c i l a r i ,
există Fifa 2 0 0 1 , singurul n-o să mă mai chinui...
genul care joacă cu ochii închişi
în t i m p ce fac gargară cu injurii
ca să fie siguri că t e s c o t din
sărite. A s t a nu înseamnă că nu
e cel mai bun de genul lui,
dovadă că schimbările de la 9 8
jâ 9 9 s u n t doar de suprafaţă LVîtnlii
£de f a p t , cam aceeaşi este Producător SEIectronic A r t s

situaţia şi dacă comparăm 9 9 D i s t r i b u i t o r j B e s t Comp. - 0 1 . 3 1 4 . 7 6


Pre; h 8 0 . 0 0 0 lei
cu 2 0 0 1 ; d a r a s t a înseamnă
Verdict
deja să privim în viitor).

Daca ar fi fost puţin mai realist nu i-ar fi stricat deloc.

5 i m City 2 D D 0
Cerinţe minime Procesor: 486 DX2 66 aduce cu activitatea iui zilnică:
Memorie: 3 Mb • Hard: 20 Mb stoparea criminalului de Gică de
la 2 care aleargă în chiloţi după
r ^ r o d u c ă t o r i i fac r e c l a m ă - -, nevastâ-sa urlând iraţional din
[ " j o c u l u i cu fraza pompoasă: t o ţ i rărunchii I o t e - a m făcut,
"Dacă a c e s t joc a r fi un pic mai eu t e omor", amendarea lui Lili
realist, a r fi ilegal să închizi de la Apaca p e n t r u că poluează
calculatorul". Părerea mea e că grădina din faţa blocului cu
dacă jocul ar fi f o s t un pic mai zoaie superficial selecţionate
realist, nu i-ar fi s t r i c a t deloc. din oalele din bucătărie,
Caicuiato.rul Inventează t o r ­ chemarea lui Nicu Beşneaţă
nadei c u t r e m u r e şi alte .dezas­ mecanicul ca să deblocheze
t r e naturale doar ca să î ţ i pună t r a f i c u l , scoţând-o pe t a n t i
nervii pe rn o aţe şi să î ţ i Pamela Dangă din lift, unde se
t e s t e z e reflexele. A s t a e s t e a u t o c i a u s t r a s e în semn de
problema cu jocurile sim de p r o t e s t p e n t r u eutanasierea
genul ăsta [ThemeHospitai, câinilor de c ă t r e Băsescu. Cu
Afteriife): în momentul în care t o a t e acestea, nea Costache
t e descurci bine î ţ i dau un cap zice câ după un t i m p , f r u ­
în gură de-ţi piere optimismul. museţea funcţională a oraşului
Tot soiul de probleme trebuie pe care îl creezi t e prinde.
gestionate a t e n t : criminali­
t a t e a , poluarea, blocajele de

t r a f i c . Costache Cotârţă,
Producător Maxi:
a d m i n i s t r a t o r u l de ia mine de Distribuitor B e s t Comp. - 0 1 , 3 1 4 . 7 6 , 9 8
ia bloc, un fan înfocat al aces­
t u i ioc, îl apreciază p e n t r u că
Există o firmă care, prin dezvoltarea şi producţia de ABS,
ASR, ESP, sisteme de injecţie Motronic, sisteme de injecţie directă
benzină şi Diesel, unităţi de comandă airbag, sisteme de navigaţie şi
integrarea în reţea a sistemelor de comandă electronice din autovehicul,
deţine o poziţie cheie în conceperea noilor automobile ?

Da
Bosch este u n inovator activ şi un producător de talie mondială de
piese şi echipamente destinate industriei auto.

Bosch oferă soluţii 9


"Consumul" excesiv de internet poate cauza dependenta. Pentru a o amplifica, XtremPC si-a lansat noul site; www.xtrempc.ro.
Conţine principalele articole din cadrul revistei, ştiri, demo-uri, drivere, teste hardware, sondaje, forum, download-uri si multe alte informaţii
• • •

• • ••. •
/

FUtec Lansing... noua arna sonlca


A L T E C
LAINSIING Si e pentru gaMeri profesionişti

RCS56 - 7 0 UL M s a t e l i ţ i ecranaţi

subwoofer lerin^ input analog.. S/PDIF

SONICfl RTP3 - M2 UI, £ b o n e ultra sliM, subwoofer lenn