Sunteți pe pagina 1din 100

IWar 2 - Alone i n t h e Dark 4 - Emperor: Battle f o r Dune - Half Life Blue Sltift - Myst III

/ w w w . x t r e m p c . r a

• n c e bug suficient de a v a n s a t poate fi c o n f u n d a t c u un feature

Uliii

CUTIA CU
EGENDELE VITEZE
NTERNETUL a c c e l e r a r e g r a f i c ă

p e n t r u
m a x i m ă

P C - u l
d e s p r e î n c e p u t u r i l e •
r e ţ e l e i r e ţ e l e l o r
r

PLATFORME AM
1 1 s o l u ţ i i p e n t r u tunuri %1LK3»-\ tOGk-. Djd fv# dmâ*-^ lu
T h u n d e r b i r d s a u D u r o n
OPEN AN ACCOUNT
airfget $100 âfl 4 2night sîayaiHyjU. »PACKYOUft V. ^ / A E P / A T X

P Video n Live Video 4 Audnj HiRh

GALERII
M O V I L I IM
INSIOL MSKBC.COM
CROWD pleascrs • Gurrther GebeJ-WHliams, 65. is deat
• Tricky newvinjs spreads quickly

XTREME
• Biomc ear hotds p/omise for deaf
• Battle of the mighiy game conscles ,
• Se xpl oral ion; Gwing parîner pointers)
the Angry Inch"
• Allard: Rumsfeld's fa Hering revolut''

r e a l i t a t e a
a f o s t r e d e s e n a t ă
ii* /
ra

LORD OF
A
^—^ ^^^^^ ^^^^t
^^^^^^^

«3

DESTRUCTION
pe u r m e l e lui B h a a i

22
în a d d - b n u l d e D i a b l o II
iulie 2001
43.000 lei
100 pagini
S K I N M E D I A V A A D U S L E A D T E K G E F O R C E 2 5 6 :

P L A C A G R A F I C A A A N U L U I 2 0 0 0 !

0 NOUA INVAZIE GRAFICA


J J
î
I N ROLURILE PRINCIPALE:
"SIJPER CO0LERE" " Î N T R E 8 MB SDR ŞI 128 M B DOR" "MONITORIZARE HARDWARE
S k / n
M e d i a

Puskin 18, Bucureşti 1


Tel: (01)-231.50.97

Leadtek WinFast
G e F o r c e 3 TD 6 4 M b BUCUREŞTI

Tel:

Ultra Pro Computers


Tel: 01-211.70.90
Leadtek WinFast
01-222.20.36
6 e F o r c e 2 U l t r a 6 4 Mb 01-211.70.90
01-336.45.63

PC&A
WnFast' i
Tel: 01-242.53.84

Leadtek WinFast
Tape Computers
G e F o r c e 2 GTS 3 2 / 6 4 M b
>1 . ^ Tel: 01-330.90.22

3
Omni tec h Trading
Tel: 01-210.50.65
WinFast'
Leadtek WinFast C&C C o m p u t e r s

G e F o r c e 2 MX 4 0 0 6 4 M b Tel: 01-322.90.80

GALAŢI:
Hexfa
Tel: 03
WinFast
Leadtek WinFast
Gef o r c e 2 MX D u a l Head
32 Mb

WinFast

Leadtek WinFast
G e F o r c e 2 MX SH Pro 3 2 M b

GeForce SUCEAVA •

Leadtek WinFast
G e F o r c e 2 MX 3 2 Mb Tel: 030

WinFast 4 Tel: 056-199.780

Leadtek WinFast
ASSITEC
G e F o r c e 2 MX 2 0 0 3 2 M b Tel: 056-190.337

Q L e a d t e k 8
U n d e
găseşti

Răspunsul e unul singur:


Computers, Super-Magazinul
la Best
tău de
n u o r i c e ?
calculatoare. Intră în oricare dintre
magazinele din reţeaua Best
Computers şi vei găsi cea mai
variata ofertă de componente, sisteme
şi jocuri, de la producători români
de prestigiu până la cele mai
cunoscute mărci internaţionale.
Vino la Best Computers J|
şi cumperi tot ce fi-ai
putea dori la cele mai
mici preţuri. TotuL..
dar nu orice!

****

Magazinul Unirea, etajul 3, corpul central - Unirea Electro Center t tel. 303.01£1 c o m p u t e r
- B-duL Regina Elisabeta, nr. 25 sector
t 5, tel 314.76.98, 31476.99
www.bestcomputers. ro
- B-dul LC. Brătianu, Pasajul Pietonal Lipscani, tel 310.2832 info@bestcomputers.ro
Redactor şef: Adrian Dorobăţ
Redactori: Vlad Zotta
George Pop
Andreea Chifan
Adrian Radu
Intel A M D :
Colaboratori: Bogdan Eparu
războiul preţurilor Vlad Susoi
Constantin Ciprian
Nu cred că există cineva care se mai îndoieşte că între Cristian Soare
AMD şi Intel există un război al preţurilor. Doar dacă nu
cumva sunt printre voi unii care cred într-o teorie cu iz Tehnoredactare: Nicoleta Toma
paranoic pe care mi-a fost dat să o aud recent, cum că Inte Marketing: Florina Dumitraşcu
şi AMD, ca şi Pepsi şi Coca-Cola, sunt de fapt două sub­
sidiare ale unei singure companii fantomă, care îşi creşte Contact
veniturile prin specularea concurenţei dintre cele două firme
Blackmai blackmail@xtrempc. ro
aparent rivale, hardmaif@xtrempc. ro
Hardmsil:
, Cert este că cele două companii au ajuns la concluzia că Softtmeil: softmail@xtrempc.ro
există o limită până la care pot merge cu reducerile, limită Jocuri: jocuriinbox@xtrempc.ro
unde deja nu mai rentează să sacrifici din veniturile tale pro­ Diverse: redactia@xtrempc. ro
prii pentru a-i crea probleme competitorului.
Cei de la Intel s-au avântat primii cu o reducere spec­
Tipar:
taculoasă de aproape 5 5 % la Pentium 4, în aprilie anul
acesta, reducere care a cumulat scăderile de preţ ce ar fi Infopress S.A. - Odorheiu Secuiesc
trebuit să fie aplicate progresiv pe parcursul a mat mult de
trei luni. Replica AMD nu s-a lăsat mult aşteptată, compania
XtremPC este publicată lunar de
scăzând aproape imediat preţurile la procesorul Athlon. Romas Media
Reduceri succesive au urmat pe o perioadă de două luni, Strada Puskin 18, Bucureşti 1
până în mai. Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate: conform Tel: 01-231.28.66
Mercury Research, segmentul de piaţă ocupat de AMD a ISSN: 1582-2818
***
crescut de la 2 0 , 8 % la 2 2 , 2 % rechiziţionând un procent şi
jumătate din felia de peste 70% a Intel-ului, procent care Chiar dacă facem toate eforturile să ne
asigurăm că materialele publicate în
înseamnă nici mai mult nici mai puţin decât 4 0 0 , 0 0 0 de pro­
XtremPC sunt corecte în
cesoare. Pe de altă parte însă, această creştere i-a costat
momentul publicării, nu putem fi
pe cei de la AMD 115 milioane de dolari, pierduţi în războiul consideraţi responsabili pentru
preţurilor. eventualele pierderi sau dezavantaje
Intel a pierdut de asemenea sume serioase, şi pare create direct sau indirect de
hotărât să iasă din luptă, ba chiar intenţionează să crească eventualele inexactităţi apărute în
cadrui articolelor.
preţurile pentru procesoarele "ultimul răcnet" tehnologic,
între P4 la 1,7 GHz şi cel la 1,8 GHz fiind o diferenţă de
peste 200$. Iar intenţia este ca nou apărutul P4 la 2 GHz Toate materialele prezente în XtremPC
să vină undeva pe la 6 5 0 $ , faţă de 370$ pentru cel la 1,7 sunt proprietatea editurii.
GHz. Reproducerea sub orice formă a
oricărui material, cântarea la concerte
Cumpărătorul de rând, aflat într-o ţară din lumea a treia,
a articolelor, fabricarea de sacoşe,
undeva înspre lumea a patra, percepe această situaţie în pixuri, stilouri cu însemnele revistei,
primul rând din oferta de sisteme: 4 0 - 5 0 % bazate pe Duron producerea de medicamente cu numele
sau Thunderbird, 2 0 - 3 0 % pe procesoare Intel anterioare revistei, poreclirea căţelului maidanez
P4, şi maxim un 10% amărât pentru sistemele cu P4. de la colţul străzii cu derivate din
numele redactorilor, crearea de noi
Cam multe cifre pentru o concluzie atât de simplă:
stiluri de a înjura conţinând expresia
războiul preţurilor nu se duce pentru noi, românii.
"xtrem" gen: eşti xtrem de idiot şi ori­
Noi suntem cantitate neglijabilă. Din fericire nu suntem care altele sunt absolut interzise şi vor
singurii. însă AMD şi Intel se bat pentru peştii cei mari: fi pedepsite conform legilor în vigoare,
SUA, Anglia, Japonia, Franţa, Germania şi alţi mahări eco­ atât cele legale cât şi cele ale bunului
nomici. Noi doar beneficiem de firimiturile care cad de la simţ. Vă vom prinde, oriunde v-aţi afla.
masa lor.

5
B i g Brother h Walching Y o u

Proiectul Echelon CII3

60 Efecte speciale: "Shrek"

X M L W e b services
XMI f Web
Web
Sen.'i ce S eroice

Service ^ ^ Servii

Legendele internet-ului (13


V
XM

3 ' ^ ^ ^ ^ ^

'Jos

Tehnologii: Realitatea extinsa 16 NTT DoCoMo "est plăci video

Redacţia NTT DoCoMo - > înregistrarea


Cuprins telefoanele mobile holografică
ale viitorului
> Comunicaţii
nternet Hail S t o r m "haotice"
- o strategie
Ştiri Internet > Hal ':-
de viitor la Microsoft
Cei 27 de muşchetari 3Q
4 / B a i i H i t p

Internet - t e s t plăci video -


Path ctearcd for
Mi (osc vie 11 megapiatforme AMD
extraditton ii mc *d r* *J Ştiri hardware
The YlwjosJjv — «Q
- mJF «vi ;
i i L h . f i ' i r t r
- t e s t pîăci bază AMD
Explorer 1 din 5 pentru P4
- t e s t plăci bază iS50 -
ste diverse

Scrisori hardware
Tehnologii
Echelon [II] > Realitatea extinsă -
Legendele Internet-ului la limita dintre proiect
şi realitate TOF 5 hardware
66 Ştiri jocuri - Dark Age of Cameiot

Electric Universe 3.0 59 Bryce 5

82 Myst 3

76 Independence War 2

ii <

•iablo 2: Lord of Darkness

Galerii Xtreme Edge of Chaos


Alone in the Dark
The New Nightmare
Ştiri jocuri
Emperor:
Battle for Dune

Scrisori software
Civilization 3
Programe
Multiplayer&Online
de care ai nevoie
Boti CounterStrike
Piug-in-uri

ii Myst 3

Electric Universe 3.0 Producători români Oiablo 2:


Lord of Darkness Black Maii
Bryce 5
independence War 2 Haif Life: Blue Shift
Efecte speciale

7
I

http•//www -xtr

Hackerii a u spart site-ul "5afer Internet"


Hoţul fură din ograda poliţiei şi la case mai mari
Tinerii din ziua de azi...
ackerii olandezi au s p a r t s i t e - u l erilor a c o n s t i t u i t o umilinţă serioasă.
H Comisiei Europene c a r e promovează
s i g u r a n ţ a pe I n t e r n e t , s i t e pe care l-au
Halal s e c u r i t a t e !
A l t ă fraudă d e c o n s p i r a t ă
Poliţia din Cleveland a a r e s t a t
www,saferinternet.org în u r m a unei razii t r e i t i n e r i
u m p l u t cu sloganele lor. După a t a c se de £ 5 , 1 7 şi 1B ani, despre
putea c i t i ; " A c e a s t a e s t e lumea noas­ care se presupune că au făcut
t r ă ! S u n t e m buni şi noi facem regulile. t r a n z a c ţ i i frauduloase pe
A m fi fericiţi daca ne-aţi găsi! Olanda I M l i n i i V r m r TT T M I '

I n t e r n e t . La domiciliul lor au
e s t e cel mai bun loc!'\ Au lăsat şi f o s t găsite mobilă şi a p a r a t e
linkun s p r e un s i t e cu o convenţie a electrocasnice. Detectivul
hackerilor şi spre o bază de d a t e Chris S t e p h e n s o n a d e c l a r a t :
s e c r e t ă a site-ului. " A c e s t e a r e s t ă r i s u n t un
Poze dezgustătoare
Să f a c e m o p r e z e n t a r e : Comisia a v e r t i s m e n t p e n t r u cei c a r e
Un japonez din Tokyo în
vârsta de 30 de ani, Europeana militează p e n t r u promovarea s u n t implicaţi în fraude pe
Hiroshi Mda, a trimis prin internaţionala a luptei împotriva Enternet". Poliţia a f ă c u t apel
Internet poze ce arătau infracţiunilor pe I n t e r n e t . A f r o n t u l hack- la populaţie, p e n t r u ca cei
porţiuni de corpuri
care au c u m p ă r a t chilipiruri de
descompuse sau imagini
din timpul autopsiilor. Se curând să declare a c e s t lucru.
presupune ca suspectul a
Safer Internet Notice
Cel m a i
trimis din ianuarie pâna Recentty triere ha* been some puMcfty regarding breache* in security at the Safer Internet Awareress s i g u r şi www.aoanava.com
în aprilie 2001 peste
1000 de astfel de poze Fotowlng the launch of the European Commissiorfs cybercrim© trealy the srte was targeied by hackers m a i s i g u r
către angajaţii mai mul­ pointing to vuinerabilrtîes, Thts vas jmmetfatety rectified. No breach of the srte wa* made, este...,
tor firme [peste 65J, The subsecvent exposure led to anctner attack whnte we were engaged in taJk$ wlth securrty experte to d a ' c h i a r ,
Pozele, pe care le prelua best protect the srte. This more serioos attack resufled in haokers locabng and moving the newsîetter Nu mai există
subscriber databaseto Ifteroot of the site makingttacceesibie for downîoad. Onfy e-mail addresses and c e e s t e ?
de pe un site american, some names were avaitole. Thjs attack occurred cvemiflht and was remeded by 09.30 CET, pic de respect...
aveau aceeaşi tematica Hackerii au a t a c a t s i t e - u i
As a reţuJt we have puHed the site and dieaWed aH file transfer wh(le we can Imptemert the suggestions
dubioa sa. made by the consuttants. CERT [ C o m p u t e r Emergency
www.mdn, mainiclu co. tP We apotofltee for any inconvenience and hope to restore the SJte once it ts more secure. Response TeamD, blocându-l
For furfher Information; t i m p de 3 0 de ore. Piraţii
E-maJl; jnfoffisaferi nternet. org
s u n t aceiaşi c a r e au blocat
Yahool, eBay şi Amazon. CERT
e s t e o organizaţie guverna­
mentală responsabila cu

Utilizatorii de net nu aleg mail-ul anunţarea operaţiunilor de


hacking şi a apariţiei viruşilor.
Poşta electronică nu mai este ce a fost Conducerea CERT a d e c l a r a t
că a c e s t a a f o s t un a t a c ca
f " " ţ s t a t i s t i c ă din Marea B r i t a n i e a el declarând că fac cumpărături prin
oricare altul şi că nimeni nu se
U relevat faptul că numărul u t i l i z a t o ­ Internet. Oricum, majoritatea utilizato­
poate p r o t e j a împotriva lor.
rilor de I n t e r n e t a c r e s c u t cu 38%, dar rilor nu p e t r e c mai m u l t de 7 ore
numai 5 % din numărul navigatorilor aleg săptămânal c o n e c t a ţ i şi nu vizitează mai
e-mailul ceilalţi preferând întâlnirile per­ mult de 1 2 s i t e - u r i .
P
w.cerk org
sonale. Britanicii rămân t o t u ş i clienţi
fideli ai magazinelor oniine. 2 0 % d i n t r e www.bbcco.uk
wvwv.whitEhau5G.gov e s t e batjocorit
Unul dintre cele mai vizitate site-uri este în schimbare continuă Scopul scuză mijloacele
FBI se foloseşte de metodele
p " \ a r i ţ i să aflaţi c â t e ceva despre i s t o -
THE WHITE HOrSK hackerilor p e n t r u a-i prinde
L J r i a Casei Albe, sau despre biroul
Un judecător american a decis
preşedintelui George W, Bush? V i z i t a ţ i
s i t e - u l a m i n t i t în t i t l u şi dacă va fi t o t u l 4 că ofiţerii FBI nu au g r e ş i t
când au folosit metode s p e c i ­
OK poate că vă veţi îmbogăţi c u l t u r a
fice hackerilor p e n t r u a prinde
generala. Dar P de obicei, s i t e - u l are altă
WeChineKsuperhackerllfî! HahahahahahMm doi t i n e r i ruşi Alexey Ivanov,
înfăţişare. Ultima oară când am î n c e r c a t USA suck!!!! Hahahahahahah!!!! USA pilots 2 0 de ani şi Vasiliy Gorshkov,
Noi viruşi sSM accesez mă întâmpinau sloganuri gayMîn HahahahahahlH! Wc kttl aii USAWI
HahahahahH You presideai dope. HahahahahTlf 2 5 de ani, care f u r a u datele
Experţii au identificat un a d r e s a t e naţiunii americane, mai greu
noi; virus, care sub pre­ We Chinese. weplayjoke, weput peepcein cărţilor de c r e d i t de pe s i t e -
de r e p r o d u s pe o foaie albă, Hackerii yourCokc. HahahahahH WchalcyouMM
textul unor poze cu Miss uri americane. Ofiţerii FBI au
chinezi erau de data a c e a s t a de vină. www,whitehouse.gov
World, pătrunde în sis­ folosit un p r o g r a m "sniffer"
temul de operare, se
p e n t r u e d e t e c t a parolele
trimite automat altor 50
de persoane din adress celor doi, copiind dovezi pen­
book-ul celui ce a acce­
sat virusul şi rescrie
T a a t a lumea v r e a site cu s e x t r u incriminarea celor doi, în
t i m p ce ei foloseau c o m ­
fişierele importante din Orice mijloace sunt bune, chiar şi frauda p u t e r u l în Chelyabinsk.
Windows. Prin acceserea
S t e p h e n Michael Cohen. cel care a Poliţiştii au f o l o s i t a c e s t e
mworld.exe apare o poza
a unui tort cu mesajul
c • m e t o d e , fiind convinşi că a l t f e l ,
p r e t i n s că s i t e - u l îi aparţine lui şi a falsi­
"în fiecare z\ mă f i c a t documentele de î n r e g i s t r a r e pe complicii celor doi vor dis­
îndrăgostesc de tine tot t r u g e datefe incriminante.
web, Cohen a f o s t j u d e c a t şi i s-a impus
mai mult". Cu o
plata unor despăgubiri de 4 5 de milioane Avocatul ruşilor a s u s ţ i n u t că
săptămâna înainte de
descoperirea acestui $, dar a dispărut şi. în ciuda mandatului probele împotriva clienţilor lui
virus, experţii au gSsit de a r e s t a r e eliberat pe numele lui, nu a nu ar t r e b u i să fie luate în
unul similar, dar care considerare în t i m p u l p r o c e s u ­
f o s t găsit. Gary Kremen s u s ţ i n e că e s t e
promitea poze nud cu l u i î n t r u c â t nu au f o s t -
FNTER SEX.COM dispus să plătească p e n t r u ca cel care
Jeniffer Lopez.
i-a f u r a t a t â t e a milioane să fie pedepsit. o b ţ i n u t e în mod legal, dar
www.norton.com f ~ \ mul de afaceri american p r o p r i e t a r
Şi, t o t o d a t ă , ca nici un alt p r o p r i e t a r de judecătorul d i s t r i c t u a l John
L - J a l site-ufui s e x . c o m , Gary K r e m e n ,
s i t e să nu păţească ta fel. Coughenour a luat p a r t e a FBI-
a o f e r i t o recompensă de 3 5 0 0 0 $ pen­ ului. J u d e c ă t o r u l a d e c l a r a t : "
Unii nu stiu să prardS t r u informaţii despre locul unde se află www.sex. corn
agenţii FBI au avut motive
Un belgian a fost amen­
î n t e m e i a t e să se t e a m ă ,
dat cu 1500$ pentru ca
a trimis un virus unei dacă nu ar fi copiat d a t e l e ,
femei cere i-a refuzat o hoţii ar fi d i s t r u s dovezile."
întâlnire. Cei doi s-eu P r o t e s t in 5UA
întâlnit pe Chat, au dis­
cutat, dupa care bărbatul Energia salvează www.msnbc.org
i-a propus sa se întâl­ j | n e-mail care circulă în SUA îi Preşedintele
nească. Femeia a refuzat
L J îndeamnă pe oameni să producă o y • nu are c
Cresc furturile
si l-a făcut "ratat". de identitate
Bărbatul, ofensat, s-a oprire generală în consumul de energie poziţie
A u t o r i t ă ţ i l e americane acuză
răzbunat trimftandu-i un electrică, deconectându-şi t o a t e privind
virus care i-a afectat dezvoltarea i n t e r n e t u l u i pen­
a p a r a t e l e , în semn de p r o t e s t faţă de mediul.
dacele din calculator. t r u c r e ş t e r e a f u r t u r i l o r de
poziţia preşedintelui Bush în r a p o r t cu APPA
Judecătorul a apreciat ca identitate. întrucât permite
fapta belgianului este c problema combustibililor şi a încălzirii [American
accesul la baze de d a t e în
infracţiune grava, fiind fa globale- în e-mail se poate c i t i : Public Power A s s o c i a t i o n ) a d e c l a r a t că
curent cu problemele pe care există numerele de
" D e c o n e c t a ţ i de ja reţea t o t ceea ce se în cazul în care un milion de persoane
care le putea provoca asigurare socială ale unor
poate, Să-I lăsăm să ştie că vrem vor răspunde p r o t e s t â n d la data şi ora
respectivul virus. persoane. Anul a c e s t a au f o s t
educaţie, p a r t i c i p a r e şi fonduri p e n t r u aleasă, s-ar putea să aibă un impact
r a p o r t a t e 6 1 7 cazuri de
www, vmytfts, corn
:
conservarea şi eficientizarea consumului d r a m a t i c asupra reţelei de d i s t r i b u ţ i e a a s t f e l de f u r t u r i , faţă de 2 B 7
de c o m b u s t i b i l / ' Casa Albă nu acordă o energiei, " d a t e fiind mărimea şi lărgimea anul t r e c u t . Se speculează
i m p o r t a n ţ ă majoră p r o t e s t u l u i , f a p t acesteia". însă că numărul a c e s t u i gen de
dovedit chiar şi de declaraţia p u r t ă t o r u ­ infracţiuni ar fi m u l t mai
lui de c u v â n t , care a precizat că www, cna corn
mare. ajungând chiar la
7 5 0 . 0 0 0 pe an, Guvernul
S.U.A î n r e g i s t r e a z ă în medie

5ite-ul "ministerul crizelor" a f o s t spart 1 7 0 0 de a s t f e l de plângeri pe


săptămână, în ultima lună
Alţii care au democraţie (de tip sudamerioan) şi o duc prost Ciunie 20013 i n s p e c t o r u l
general al A d m i n i s t r a ţ i e i

U n hacker a pătruns pe s i t e - u l
M i n i s t e r u l u i Energiei Electrice din
Brazilia, i n t i t u l a t " M i n i s t e r u l crizelor"
mesajele care îndemnau populaţia să
economisească energie. Preşedintele
Cardoso a înfiinţat a c e s t m i n i s t e r în
S e c u r i t ă ţ i i Sociale a d e c l a r a t
că f u r t u l de ID a devenit "o
î n t r u c â t Brazilia se c o n f r u n t ă cu cea scopul administrării mai bune a crizei şi criză naţională ..catalizată de
mai gravă criză de energie e l e c t r i c ă din p e n t r u un c o n t r o l mai eficace al Internet".
ultimii 5 0 de ani. Hackerul a blocat s i t e - operaţiilor de raţionalizare.
ul t i m p de p a t r u ore şi a c o n t r a z i s
www,bbc.co.uk www.fbi, gov

9
5 i t e - u l

c i t i t o r u l u i
Link'D'pedia
A m h o t ă r â t să inaugurăm
această rubrică cu singurul Luna a c e a s t a am adunat o serie de link-uri despre unul
webcam din România, aflat, nici că d i n t r e subiectele care nu a dispărut niciodată c o m p l e t din
v-aţi fi gândit, la Ploieşti, unde www.price.ra a t e n ţ i a cibernauţilor şi pasionaţilor de c a l c u l a t o a r e ; reali­
fixează cu obstinaţie clădirea t a t e a virtuală
Electroplus. Refresh-ul e s t e Lucian Boca ne-a t r i m i s
s e t a t la 2 0 secunde si, camera această adresă, spunând că http://www. vrsource.org/
fiind plasată undeva la înălţimea "este unul d i n t r e cele mai h t t p : / / w w w . advanced.org/tele-immersion/
unui bloc cu 10 etaje, ochii lumii a j u t ă t o a r e s i t e - u r i din h t t p : / / w w w . recveb.ucsb.edu/
privesc năuciţi cum vin şi pleacă http://www. nrc.ca/imti/vetc
România". Deşi t e r m e n u l nu
nişte Dacii, cum mai t r e c nişte h t t p : / / w w w . ipo.tue.ni/projects/vip/
e s t e t o c m a i cel mai
puchinei neidentificabili pe s t r a d ă http://www. cg.its.tudelft.nl/îmartijn/vrphobia
p o t r i v i t , s i t e - u l se poate
şî cum nu se prea aprind becurile http://www. vis-sim.org/
dovedi d e s t u l de util. cen­
noaptea. Cine descoperă u t i l i t a t e a http://www. vrealities.com/
tralizând t o a t e o f e r t e l e de
a c e s t e i camere p r i m e ş t e un p r e ­ h t t p : / / w w w . spark-online.com/marchOO/discourse/lauria. h t m l
c o m p o n e n t e , periferice,
miu surpriză. h t t p : / / w w w . 3 d i n t e r a c t i v e w e b . corn/
accesorii şi s i s t e m e PC din
h t t p : / / w w w . ipo.tue.nl/projects/vip/
Cet de-al doilea webcam Bucureşti, Actualizarea nu
http://www. 4virtuel.com/
e s t e plasat în c e n t r u l de infor­ e s t e t o c m a i promptă, însă
http://www.
matică din Cluj Napoca unde nu se a d m i n i s t r a r e a e s t e bine vrtaxi.com/
http://www.
ştie ce se întâmplă, p e n t r u că făcută şi poţi găsi cu hitl.washington.edu/scivw/index. html
http://www.
webcamul nu a f u n c ţ i o n a t pe uşurinţă preţui p e n t r u un howstuffworks.com/augmented-reality.htm
t o a t ă perioada t e s t ă r i i . Şi poate a n u m i t produs, după c a t e ­
nici nu va funcţiona vreodată, gorie. Păcat că nu există
p e n t r u că t e o r e t i c e m u t a t prin
opţiunea de a s o r t a r e z u l ­ Open Source
serverul Politehnicii din Bucureşti, Virtual Reality
t a t e l e search-ului după
Şi se ştie cum funcţionează r

VR source
diverse c r i t e r i i şi că
serverul Politehnicii...
p r e ţ u r i l e s u n t doar cele din
Bucureşti.

— ~fl ~ — jt r J
ii

Ai
iVG^tfui HHMfttVpt * VtwofDtt - on blamai
Tn

muottu

— i - ^ - r - i - | | ' - | VH-*•

* * w ••• w
a -

M e d i a & P u b l i c i t a t e

- d o s a r e
injriv ? \Q n;
••analize comparative
r
- buhtine informative
a i .

-licitaţii

- obiecte promoţionaîe

personalizate ir-

-
Sos. l a n ţ u l u i , n r . 8 , W.114A, a p . 2 9 , Bucureşti
f e l . 2 5 0 . 5 3 . 7 2 ; tel/fax: 6 5 3 . 6 3 . 6 9
T"

E mail: r a i m e d i a @ i s p . a c o r p . r o
D e s c o p e r ă lumea a l t f e ! d e c â t o ş t i a i E
h t t p : / / w w w . d i s c a v e r y . c o m

Moda d o c u m e n t a r e l o r a prins şi la noi, Discovery


Channel şi Animal Planet fiind p r i n t r e cele mai
u r m ă r i t e canale d i n t r e cele d i s t r i b u i t e prin cablu.
camere video c o n e c t a t e la I n t e r n e t ce vă a r a t a
rechini, gorile şi şerpi în mediul lor n a t u r a l . Tot de
aici puteţi accesa şi site-urile pentru Travel
kt
Dacă s u n t e ţ i fani ai emisiunilor, ar fi o idee să Channel. Animal P l a n e t ; sau TLC, care îmbină utilul
vizitaţi şi s i t e - u l care vine în c o m p l e t a r e a pro­ cu plăcutul, oferind informaţii i n t e r e s a n t e despre
gramelor TV, cu numeroase a r t i c o l e f e a t u r e mai locuri exotice sau despre cum să îţi antrenezi
mult sau mai puţin i n t e r a c t i v e (AII about c a t s and câinele, cum să ai grijă de peştii din acvariu, cum
dogs, Dinosaurs, SpiesJ, puzzle-uri pe care le sâ îţi s c r i i un CV care să t e punâ Tn valoare şi
puteţi modifica sau puteţi concepe unele noi, multe altele.

S c i e n c e - f i c t i o n de c a l i t a t e la î n d e m â n ă
h t t p : / / w w w . i n f i n i t y p f u 5

S t a t i s t i c i t e au d e m o n s t r a t că de cele mai multe ori britanici începători în ale SF-ului dar cu suficient
calculatoarele şi l i t e r a t u r a science fiction merg talent încât să se facă remarcaţi. Unul dintre
mână în mână: cine e pasionat de una e i n t e r e s a t şi puţinele site-uri care se poate compara cu canalul
de cealaltă. De aceea vă sugerez să "răsfoiţi ' paginile 1
#bookz de pe mIRC, cu diferenţa semnificativă că
acestui site. Sunt incluse aici povestiri ale unor aici nu veţi găsi decât SF şi doar povestiri, nu
a u t o r i de marcă p r i n t r e care se numără Stephen romane, acestea din urmă fiind prezente doar sub
Baxter, Bruce Betke, Greg Egan, lan McDonald, formă de e x t r a s e semnificative. Dacă ar fi avut şi o
Vonda M c l n t y r e , Michael Moorcock, Jack Vance, lan secţiune de grafică pe măsură ar fi f o s t p e r f e c t , dar

W a t s o n . Kim Stanley Robinson şi mulţi alţi s c r i i t o r i aşa. trebuie să vă mulţumiţi doar cu t e x t .

• -w-• i-pffy jrwyjnonjr


C i t e ş t e şi dă mai d e p a r t e
h t t p : / / w w w , s p a r k - o n ! î n G , c a m Cry/Freedom.
j War/Fair-
God/WilL
Un e-zine f o a r t e i n t e r e s a n t care include eseuri cu concepţia inovatoare şi prin ideile originale. 5
şi despre I n t e r n e t , s c r i s e de oameni suficient de Chttp://www. xdude.com/
implicaţiîn domeniu: web designeri, graficieni, e t c . h t t p : / / w w w . i a m s t a t i c . corn/
Principalele t o p i c u r i de discuţie s u n t l i b e r t a t e a de h t t p : / / w w w . protodezign. corn/
exprimare, promovarea ideilor originale. analiza http://www.h73.com/
sociologică a Snternetului. a r t a digitală, influenţa http://www.juxtinteractive.com/ ******* w

reţelei reţelelor asupra apariţiei unor noi valori h t t p : / / w w w . afewseconds, corn/] *—-
***** .;
c u l t u r a l e . La secţiunea Gallery s u n t p r e z e n t a t e o M e r i t ă v i z i t a t şi c i t i t pe îndelete p e n t r u că unele . r ^ " n

serie de s i t e - u r i Flash care impresionează • prin a r t i c o l e vă vor pune pe gânduri. * * J .• •- I


Prelly Sţrţţnpp Patent -
i Ce e o r i g i n a l şi nu f o l o s e ş t e nimănui?
A Tf>^ul* to iU^gtft-rifapiMUl h t t p : / / s o u n d r e a c h , s i m p l e n e t x o m / p ! s p

^3*
Aţi auzit vreodată de furculiţa cu ceas? Dar de foloseşti. Şi sper că nu vă î n c a d r a ţ i în nici una din
U.S. Pater tt 1.952.56B
M containerul de păstrat morţii în stare bună? a c e s t e c a t e g o r i i . Cu t o a t e a c e s t e a , e s t e d i s t r a c ­
"Convertibil Dishwashmg Dumer EhMţ
A c e s t e a şi încă m u l t e altele s u n t invenţii f o a r t e tiv să c i t i ţ i explicaţiile şi să admiraţi schiţele
serioase, patentate la Oficiul de Brevete şi d e t a l i a t e cu c a r e şi-au d o t a t a u t o r i i proiectele.
Invenţii, p e n t r u descoperirea utilităţii cărora aveţi Nici n-o să vă vină să c r e d e ţ i că aşa ceva e un f a p t
nevoie de ore î n t r e g i de meditaţie. Dar noi vă din r e a l i t a t e şi nu o glumă ca multe altele de pe
p u t e m da deja răspunsul: deşi par utite la prima nternet.
vedere, ar t r e b u i să fii nebun sau d i s p e r a t să le

De ce să dai banii pe a b o n a m e n t ?
h t t p ; / / w w w . n G w s c ! e n t i s t X D r n
P - - - • • • r . r - , .

Dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi gura soluţie la îndemână de s ţine pasuf cu
d e s c o p e r i r i tehnologice, aici e s t e locul în care ultimele descoperiri. Este scris pe înţelesul m ffm \-\nwk Ittm 1
r. • - rr . . J . *m . U IJ >l|f^Uj4j
t r e b u i e să cauţi. De la inteligenţa artificială la t u t u r o r , deci nu t r e b u i e să fii m e m b r u Mensa ca
bioterorism şi de la calculatoarele cuantice la să poţi pricepe articolele. Secţiunea de link-uri as-
d o n a r e , cele mai r e c e n t e p r o g r e s e în m a t e r i e de e s t e bine pusă la p u n c t şi u p d a t a t â , a s t f e l că de •O
tehnologie s u n t făcute publice de r e d a c t o r i i New aici p u t e ţ i începe o călătorie în lumea plină de
S c i e n t i s t . Cum din păcate revista nu apare la noi mister a ştiinţei, fără formule p l i c t i s i t o a r e sau
rP.r. .

şi poate fi găsită doar prin bibliotecile de stat fraze pompoase, doar ce e s t e i n t e r e s a n t şi dis­
d o t a t e cu funcţionare a c r i t e , s i t e - u l rămâne sin­ tractiv.
11
Jm J ,,4.

Proiectul Echelon [II]


1
* '

Tip articol: Feature * Redactor: Viad Zotta

• •* •i^n numârul t r e c u t am t r a t a t s i s - sau e-mail din orice c o l ţ al lumii. mediile în c a r e a c e s t e a au loc ceea
I ternul Echelon d i n t r - u n p u n c t de ce nu e s t e î n t o t d e a u n a posibil. în al
vedere mai mult i s t o r i c . Am făcut de Ce e s t e spionaj uf? doilea r â n d , obţinerea unor informaţii
asemenea o p r e z e n t a r e pe s c u r t a - Orice ţ a r â are un serviciu s e c r e t . relevante implică folosirea unor f i l t r e
c a r a c t e r i s t i c i l o r lui şi a principalelor Orice serviciu s e c r e t s e ocupă în c a r e să le separe de r e s t u l .
4

funcţii pe c a r e le îndeplineşte fără a principal cu adunarea informaţiilor.


arăta însă în detaliu ce face e) şi mai A c e s t e i n f o r m a ţ i i pot a j u t a la 1. A c c e s u l la comunicaţiile prin cablu
ales cum face. înţelegerea unor s i t u a ţ i i Din p u n c t de vedere legal, a c c e s u l la

A c e s t s i s t e m internaţional de internaţionale sau dimpotrivă p o t fi a c e s t t i p de comunicaţii poate avea


supraveghere electronică Cpe care îl f o l o s i t e p e n t r u a îndepărta pericole loc numai dacă legea penmite şi
vom numi Echelon de acum înainte ce pun în primejdie s e c u r i t a t e a numai pe t e r i t o r i u l s t a t u l u i r e s p e c ­
cu t o a t e că Uniunea Europeană a s t a t u l u i şi a cetăţenilor săi, s e c u r i ­ tiv, în cazul unei înţelegeri î n t r e
a f i r m a t că a c e s t nume a r p u t e a fi t a t e c o n s i d e r a t ă în mod evident s t a t e a c e s t e a pot urmări t e r m i ­
i n c o r e c t ) se detaşează clar de orice vitală. Cum nu t o a t e informaţiile
nalele de la ambele c a p e t e ale cablu­
altceva asemănător, prin două s u n t publice, singura metodă de a
lui dacă a c e s t e a se află pe t e r i t o r i i l e
c a r a c t e r i s t i c i esenţiale. î n primul i n t r a în posesia lor e s t e f u r t u l , mai
ţărilor r e s p e c t i v e . A avea acces în
rând. s i s t e m u l dispune de o infra­ m u l t sau mai puţin d i r e c t . P u t e m
mod ilegal la un t e r m i n a l s i t u a t în .
s t r u c t u r ă care îi p e r m i t e e f e c t u a r e a a s t f e l defini spionajul ca fiind un f u r t
alt t e r i t o r i u a r r e p r e z e n t a un risc
unei supravegheri aproape t o t a l e . în o r g a n i z a t de informaţii. Indiferent de
enorm. De aceea au i n t r a t de mult
al doilea r â n d , Echelon p o a t e opera n a t u r a spionajului, politică sau eco­ m

nomică, metodele a p l i c a t e s u n t în a t e n ţ i a serviciilor s e c r e t e


la scară internaţională având posibili­
î n t o t d e a u n a cam aceleaşi, ceea ce cablurile subacvatice. Transmisiile
t a t e a i n t e r c e p t ă r i i de t e l e f o n , fax
diferă î n t r - u n final fiind doar nivelul pot fi i n t e r c e p t a t e cu a j u t o r u l

de p r o t e c ţ i e , a l t f e l s p u s , spionajul submarinelor dar ia c o s t u r i enorme

economic fiind mult mai accesibil iar o supraveghere continuă nu ar fi

d e c â t cel politic. eficientă din p u n c t de vedere al


P e r f o r a » p r i m a r y D a t a Bank c o s t u r i l o r d e c â t în caz de război.

f u n c t i o n s as r o l l o w s : M e t o d e l e de o b ţ i n e r e a S i t u a ţ i a s t ă în felul u r m ă t o r , Ţara
informaţiilor se clasifică după mai capabilă să aibă acces la terminalele
m u l t e c r i t e r i i , unul d i n t r e ele fiind cablurilor subacvatice e s t e Anglia,
Receipt, inventory, record chiar n a t u r a mijlocului f o l o s i t . c a r e de altfel e s t e singurul s t a t
accounCabiltty^ f i l e , recrievej Spionajul s e î m p a r t e a s t f e l în european din cadrul alianţei de bază
a i a i n c a i n , d i s t r i b u t e and d e l i v e r spionaj cu a j u t o r u l persoanelor şi UKUSA. Mai t â r z i u , au a d e r a t şi
o f a l l c l a s s i f i e d and u n c l a s s i - spionaj cu a j u t o r u l tehnologiei. Germania şi Norvegia. Ceea ce
• • •. *
Bineînţeles că şi acea tehnologie va afirmă r a p o r t u l e s t e că m a j o r i t a t e a
f i e d doctusentation for the follov
avea în s p a t e un s u p o r t uman, dar» comunicaţiilor din Germania s u n t
i n g prograeis;
obţinerea efectivă a informaţiei se va r u t a t e d i r e c t prin F r a n k f u r t fără a
face cu a j u t o r u l tehnologiei. A c e a s t a mai face apel la alte noduri c u m ar fi
Silkworfch B a s i c
e s t e chiar p a r t e a p r e z e n t ă în a c e s t cel din Londra. Ceea ce nu afirmă,
S i l f c w o r t h Comput Opt
articol r a p o r t u l e s t e că şi Germania e s t e
Echelon 2 p a r t e secundară în alianţa UKUSA,
SIGMA L deci posibile " s c u r g e r i de informaţii
Modalităţi de interceptare
SIGMA 6 p o t avea loc şi aici. :

a m r n u n l c a t l l i a r ia nivel
SIGMA 10 International 2. A c c e s u l la comunicaţiile radio
SIGMA 12 I n t e r c e p t a r e a undelor e l e c t r o m a g ¬
Accesul la comunicaţiile de voce. fax
SIGMA 14 şi d a t e e s t e r e s t r i c ţ i o n a t de doi netice depinde de aria de propagare
:cma 1 8 f a c t o r i . în primul rând e s t e nevoie a a c e s t o r a . în m a j o r i t a t e a cazurilor
24 de acces la mediul sau mai bine zis a c e s t e a a t i n g maximum lOOkm [cel
m

Este evtdent ca
acolo sus, cineva ne
u r m ă r e ş t e : Dar c a in
m u l t e afte domenii.
România este unde­
m u l t 3 0 k m în cazul telefoanelor fiind p r a c t i c imposibilă. Se p r e ­ limbă. M u l t mai r e a l i s t ă e s t e
v a la s f â r ş i t u l l i s t e i
mobile) deci posibilitatea e x i s t e n ţ e i supune, t o t u ş i , că S t a t e l e Unite a r m o d a l i t a t e a folosirii a m p r e n t e l o r
unui s i s t e m global e s t e exclusă. deţine o serie de s a t e l i ţ i de spionaj de supraveghere.
vocale cu a j u t o r u l cărora se poate
Avem doar cazul undelor s c u r t e s i t u a ţ i la aproximativ 4 2 0 0 0 K m . analiza şi f i l t r a o anumită c a n t i t a t e Oaca e s t e inclusa
(3Mh2 - 3 0 M h z ) c a r e . d a t o r i t ă mul­ capabili să analizeze t o a t ă s u p r a f a ţ a de t r a n s m i s i i p e n t r u a o identifica f i r e ş t e , ; . Caci c e p o t l
t i p l e l o r r e f l e c ţ i i , pot fi i n t e r c e p t a t e planetei î n t r - o singura zi şi să pe aceea aparţinând unei anumite s a f u r i d e la u n i i c a r e
- m

şi de la d i s t a n ţ e mai mari. localizeze sursele de t r a n s m i s i i persoane. nu au mai nimic?


radio. E s t e însă f o a r t e probabil ca
Noroc c u hackerii. ca
3. A c c e s u l la comunicaţiile aceştia să fie folosiţi Tn e x c l u s i v i t a t e A ff s a u a n u f l a s a h e m a l b a g a si
t r a n s m i s e cu a j u t o r u l s a t e l i ţ i l o r doar p e n t r u aplicaţii m i l i t a r e fără a Tn a c e s t domeniu orice propoziţie pe noi l u m e a in
avea nici o legătură cu ,h
de telecomunicaţii începe cu "se p a r e " . " p o a t e sau
seama. Nu?
supravegherea t r a n s m i s i i l o r civile.
tn cadrul a c e s t u i t i p de comunicaţii " p r e s u p u n e m " însă din dovezile M

s u n t f o l o s i t e undele c e n t i m e t r i c e şi p r e z e n t a t e până acum p u t e m c o n ­


d e c i m e t r i c e p e n t r u a forma legături Filtrarea comunicaţiilor cluziona că un s i s t e m de
radio. A c e s t e a s u n t c a p t a t e de Nici Tn legătură cu f i l t r a r e a d a t e l o r m o n i t o r i z a r e internaţională există.
c ă t r e s a t e l i ţ i iar apoi t r a n s m i s e Tn sau r e c u n o a ş t e r e a vocală s i t u ţ i a nu Ceea ce nu p u t e m face. şi personal
alt p u n c t , acoperindu-se a s t f e l arii e s t e f o a r t e roză. Posibilităţile la ora cred că nici nu vom reuşi vreodată,
largi. Sateliţii pot recepţiona şi actuală s u n t d e s t u l de l i m i t a t e e s t e obţinerea dovezilor că a c e s t

t r a n s m i t e numai Tn linie dreaptă. Din d a t o r i t ă p u t e r i i de calcul a calcula­ s i s t e m e s t e f o l o s i t şi cu a l t e s c o p u r i


t o a r e l o r care t r e b u i e să facă faţă la mai puţin legale, scopuri ce
cauza a c e a s t a , e s t e nevoie de o
o uriaşă c a n t i t a t e de d a t e , pe de • influenţează economii şi care pot
î n t r e a g ă reţea p e n t r u ca undefe să
p a r t e , şi d a t o r i t ă imposibilităţii i n t e r ­ produce prejudicii majore. Din
aibă o arie de acoperire globală.
ceptării a b s o l u t t u t u r o r celălalt p u n c t de vedere, u t i l i z a t o r u l
Dacă un s i s t e m de i n t e r c e p t a r e la
comunicaţiilor pe de altă p a r t e . Tn simplu nu îşi pune a s t f e l de
nivel global a r dispune de s t a ţ i i
1 9 9 9 , ziua de 2 1 o c t o m b r i e a f o s t probleme. El doreşte doar
amplasate în poziţii cheie, a t u n c i ar
proclamata " J a m Echelon Day". r e s p e c t a r e a d r e p t u r i l o r lui funda­
putea f o a r t e uşor recepţiona t o a t e
Ideea era ca cei ce doreau să par­ mentale p r i n t r e c a r e se află şi cel al
comunicaţiile de voce, fax şi d a t e
t i c i p e , să t r a n s m i t ă e-marl-uri confidenţialităţii corespondenţei. Din
t r a n s m i s e de aceşti s a t e l i ţ i .
conţinând l i s t e cu anumite cuvinte păcate, însă. de m u l t e ori rămâne
s u s p e c t a t e de a se afla Tn •

4. A l t e modalităţi de i n t e r c e p t a r e doar cu d o r i t u l p e n t r u că unii mult


dicţionarele Echelon. Bineînţeles că
P u t e m considera ca alte modalităţi mai t a r i şi mai mari doresc mai m u l t
nu s-a î n t â m p l a t nimic sau cel puţin
de i n t e r c e p t a r e şi cele realizate cu d e c â t el. Tot a c e s t s i s t e m
nu ş t i m noi despre a s t a . Se p r e ­
a j u t o r u l avioanelor de spionaj, a s u b ­
supune, însă, că s i s t e m u l de funcţionează pe principiile c o n f o r m
marinelor sau a navelor dar ele s u n t
monitorizare e s t e special d o t a t cu cărora un a n u m i t ulcior merge de
folosite în general în scopuri m i l i t a r e
măsuri de prevenire a a c e s t o r m u l t e ori la apă iar un a n u m i t pahar,
iar folosirea a c e s t o r r e s u r s e p e n t r u
s i t u a ţ i i . Tn primul rând. dicţionarele găurit probabil, nu se umple nicio­
obţinerea unor informaţii de alt gen
s u n t o r g a n i z a t e pe domenii cum ar fi dată. Tare îmi e s t e frică. însă, că
ar însemna pur şi simplu o irosire a
s e c u r i t a t e , t r a f i c de droguri sau a t u n c i când se va găsi cineva să
lor p e n t r u că se presupune că m o n i ­
t e r o r i s m i n t e r n a ţ i o n a l . In al doilea a s t u p e gaura, paharul se va umple,
t o r i z a r e a e s t e continuă. Cu t o a t e
r â n d , fiecare d i n t r e a c e s t e domenii iar î n t r - u n final ulciorul se va -
a c e s t e a , nu se poate exclude posi­
posedă o listă bine definită de sparge. Iar în zilele acelea, iubire şi
bilitatea folosirii r e s u r s e l o r t e h n o ­
cuvinte aflate î n t r - o anumită ordine pace vor fi î n t r e oameni şi ei vor t r ă i
logice m i l i t a r e Tn cazuri izolate. Tn
Tn funcţie de i m p o r t a n ţ a fiecăreia. fericiţi până la s f â r ş i t u l veacurilor.
aceeaşi s i t u a ţ i e se află şi posibilele
A s t f e l s p u s , un e-mail Tn care se
reţele de s a t e l i ţ i de spionaj. A c e ş t i a
găseşte o listă de cuvinte s u s p e c t e , C:/Disable S y s t e m R e s t o r e
îşi pot focaliza atenţia asupra unui
dar alese Tn mod a l e a t o r cu sigu­ Yes/No
emiţător, interceptând astfel
ranţă nu va încărca s i s t e m u l
semnalul radio t r a n s m i s . S i t u a ţ i a se
deoarece va fi respins imediat. Tn Y
schimbă în cazul zonelor i n t e n s
legătură cu r e c u n o a ş t e r e a vocala, nu Retry
populate, deoarece aici avem de-a
poate fi m o m e n t a n posibilă P
face cu f o a r t e mulţi emiţători pe
analizarea oricărei voci din orice Retrying...
aceeaşi frecvenţă, f i l t r a r e a unuia
Feature

Tip articol: :: * Redactor: Vlad Zotta

r^e e s t e o legendă? Doar o


U-isimplă p o v e s t i r e cu un oare­
L a început a fost tele­
fonul. Nevoia de comuni­
c a r e în t i m p real a c r e s c u t —
c a r e iz de adevăr? Legendeie s u n t a t â t de repede încât c o m ­ Cam aşa arăta I n t e r n e t u l la î n c e p u t
i s t o r i e nedocumentată- Nu avem paniile de telefonie s-au (schiţă d e s e n a t ă de unul d i n t r e
dovezi că s-a î n t â m p l a t chiar aşa extins, f n t r - u n final a "hackerii" vremii)
dar nici d e p a r t e de adevăr nu apărut şi c o m p u t e r u l , numai
s u n t e m . în plus, vremurile descrise că, până la ideea de reţea mai e se alătură echipei de c e r c e t a r e S o f t w a r e Foundation. Tn 1 9 7 1
s u n t de mult apuse iar posibili­ mult şi bine. Ne aflăm undeva de la Beli Labs. Trei ani mai el devine unul d i n t r e angajaţii
t a t e a r e î n t o a r c e r i i lor e s t e prin anii 6 0 la MIT t â r z i u pune la p u n c t s i s t e m u l de A r t i f i c i a l Intelligence Lab
exclusă. Vom vedea noi vreodată ( M a s s a c h u s e t s i n s t i t u t e of operare Unix si s c r i e limbajul de ( L a b o r a t o r u l de Inteligenţă
acele c o m p u t e r e c â t camera Technology), mai exact Tn 1 9 6 1 p r o g r a m a r e B. p r e c u r s o r u l lui C. Artificială) din cadrul MIT.
închise în încăperi speciale cu t e m ­ când primul c o m p u t e r PDP-1 Dennis Ritchie s-a născut în S u p ă r a t că s o f t w a r e - u l e s t e
p e r a t u r ă c o n t r o l a t ă în care t r e b u i a şi-a făcut i n t r a r e a în această 1 9 4 1 în New York. A absolvit c o n s i d e r a t p r o p r i e t a t e privata et
să i n t r i cu un pulover pe t i n e chiar i n s t i t u ţ i e . Nu prea semăna et a U n i v e r s i t a t e a Harvard cu spe­ a pus bazele organizaţiei
u
dacă afară ersu 3 5 ? Răspunsul PC dar ştia de caicul paralel. cializarea M a t e m a t i c ă Aplicată şi m e n ţ i o n a t e mai sus în 1 9 8 5 .
e s t e simplu şi c a t e g o r i c . NU. Tot Ocupa doar 17 f t A Nu vă în 1 9 6 7 devine şi el angajat al Tot el e s t e t a t ă l proiectului
ce p u t e m face e s t e să ne imaginăm chinuiţi să c o n v e r t i ţ i că vă spun Bell Labs. I! ajută pe Ken GNU p r e s c u r t a r e p e n t r u "GNU's
acele t i m p u r i şi să-i p r e ţ u i m pe acei eu c â t înseamnă- Să t o t fie Thompson să dezvolte Unix şi
1
not Unix . Obiectul principal al
2
oameni care au s c r i s i s t o r i e . aproape 5 . 2 m . I n jurul a c e s t o r pune la punct limbajul de p r o ­ proiectului c a r e continuă şi
dinozauri a apărut şi t e r m e n u l g r a m a r e C pe baza celui s c r i s astăzi e s t e producerea de s o f t ­
de "hacker'\ Unii spun că la de colegul lui. în 1 9 7 3 Ken w a r e open-source şi d i s t r i b u ţ i a
î n c e p u t era un t e r m e n pozitiv Thompson r e s c r i e Unix folosind sa g r a t u i t ă . "Tn 1 9 7 1 . când
(de parcă acum ar fi t e r i b i l de C şi a s t f e l începe ascendenţa m-am a l ă t u r a t echipei din cadrul
negativ). Adevărul e s t e că s e n ­ celui mai p u t e r n i c s i s t e m de L a b o r a t o r u l u i de Inteligenţă
sul era d i f e r i t pe vremea aceea. operare. Un a l t personaj celebru Artificială din cadrul MIT. noi cei
Câţiva au î n c e r c a t , şi chiar au ai acelei perioade e s t e flichsrd c a r e dezvoltam s o f t w a r e p e n t r u
reuşit- să pătrundă s e c r e t e l e S t a l i m a n . f o n d a t o r u l Free s i s t e m u l de operare ne numeam
PDP-ului şi să creeze p r o g r a m e hackeri. Etica hackerului se
a j u t ă t o a r e p e n t r u a optimiza referă la ideile de bine şi de râu,
c o m p u t e r u l în ceea ce priveşte la acele idei e t i c e pe c a r e acea
t a s k - u r i l e [ p r o g r a m e sau chiar c o m u n i t a t e de persoane !e avea.
invocarea acelor programe) pe Acea c u n o a ş t e r e t r e b u i a
c a r e le avea de făcut. Aceştia împărtăşită şi a l t o r persoane
au f o s t primii hackeri, oameni care p u t e a u beneficia de ea şi
î n s e t a ţ i de c u n o a ş t e r e c a r e r e s u r s e l e disponibile t r e b u i a u
doreau să se desprindă de u t i l i z a t e Tn loc sa le lăsăm sa
mulţime prin cunoştinţele pe p u t r e z e a s c ă ". La s f â r ş i t u l anilor
c a r e le-au dobândit. Cu t i m p u l , 6 0 , în o c t o m b r i e 1 9 6 9 întră în
au apărut reţelele iar unii funcţiune A r p a n e t , o reţea c a r e
oameni răi s-au gândit că ar fi lega s i s t e m e l e de la UCLA.
mai bine să r e s t r i c ţ i o n e z e
accesul la anumite informaţii Ken Thompson

sensibile. A s p e c t u l a c e s t a a
i n t r a t în conflict cu s e t e a
PDP c o n t r o l pannel n e o s t o i t a de informaţie a hack­
erilor şi a s t f e l s-a declanşat
războiul. M a r i hackeri ai acelei

r
perioade s u n t consideraţi Ken
Thompson şi Dennis Ritchie,
c r e a t o r i i Unix-u!ui. Ken
Thompson s-a născut Tn 1 9 4 3 în
New Orleans. iar după absolvirea
Universităţii Berkeiey în 19BS

PDP keyboard Dennis Ritchie Richard S t e l l m a n

14
S t a n f o r d Research I n s t i t u t e ,
University of California S a n t a
Barbara şi University of U t a h .
Legătura era a s i g u r a t ă de ATSX
care furniza linii de 5Qkbps.
Fiecare s i s t e m a f o s t adăugat
Is o lună diferenţă, t o a t ă
operaţiunea durând de la
începutul lui s e p t e m b r i e până în
decembrie. Pe 2 9 o c t o m b r i e
Charley Kline de la UCLA
încearcă sa se lege ia SRL PDP1 - primul i n p u t - o u t p u t PDP1 - primul floppy disk
Prima Încercare a blocat s i s ­
t e m u l odată cu i n t r o d u c e r e a realizat şi el acelaşi lucru pre­
literei G din LOGIN. Cu t o a t e cum copilul din poveste. De-a
a c e s t e a , reuşeşte î n t r - u n final, lungul timpuiui a f o s t a r e s t a t i i o o
marcând a s t f e l momentul de câteva ori din cauza pasiunii
creerii primului log. Eui originale iar acum s-3 dedi­
c a t creării de s o f t w a r e . Se pare
Era s u n e t u l u i că o sa se facă şi un film inspi­
în 1 9 7 1 apare în revista r a t din biografia lui. Al doilea
Esquire un articoE despre un nume sonor, Abbie Hoffman,
grup de persoane şi metodele e s t e f o n d a t o r u l unui n e w s l e t t e r
lor de a da telefoane g r a t u i t e i n t i t u l a t 'The Y o u t h
p e s t e t o t în lume. Totul a I n t e r n a t i o n a l P a r t y Line' c a r e
început când compania Beii a răspândea metode p e n t r u
înlocuit o p e r a t o r i i cu c o m p u t e r e realizarea de convorbiri
care c o n t r o l a u un s i s t e m de telefonice g r a t u i t e .
telefonie bazat pe t o n u r i . în anii ' 7 0 încă două î n t â m ­ 4" ua^p
Legenda spune că un copil orb, plări au m a r c a t generaţia de
Primul log a f o s t manual
c a r e vorbea la t e l e f o n cu bunica a t u n c i şi anume apariţia primului
lui, a f l u i e r a t , m o m e n t în c a r e i PC. A l t a i r 8 8 0 0 c a r e conţinea
s-a î n t r e r u p t convorbirea. iniţial un p r o c e s o r Intel la 2 M h z ,
Studiind puţin problema el a p e n t r u ca apoi să adopte un
realizat că putea să fluiere în A M D la aceeaşi viteză, iar în
mijlocul unei convorbiri iar după 1 9 7 8 c r e a r e a primului BBS
aceea să formeze din nou. Şi p e n t r u PC-uri în Chicago de
u i t e aşa a apărut phreaking-ul. c ă t r e Randy Seuss şi W a r d
Cuvântul "phreak" e s t e o c o m b i ­ C h r i s t i a n s e n . Tot în această
naţie i n t e r e s a n t ă î n t r e "phone", perioadă ia naştere Apple din
Jl
freak" şi "free". P r i n t r e primii ideile a doi phreakeri, Steve
phreakeri îi d i s t i n g e m pe John J o b s aka Berkeiey Blue şi Steve
T. Draper aka Captain Crunch şi Wozniak aka Oak Toebark.

Abbie Hoffman. Draper era un Va u r m a . . . .


f o s t l u p t ă t o r ?n Vietnam care - - _ _

odată î n t o r s s-a a p u c a t de
m â n c a t cereale. Cum fulgii lui
favoriţi erau cei d e s t i n a ţ i J
copiilor ei păstra t o t ceea ce U
găsea înăuntru. î n t r - o zi a găsit
un fluier. Fără să ştie că el e s t e
l l l S f l l I i l î . Altair 8B00
capabil să genereze un t o n de
2 6 0 0 Hz a î n c e p u t să se joace Procesorul fui A l t a i r 8 8 0 0 . . . un Intel le EMhz
cu el în t i m p u l unei convorbiri. A

http://cm.bell-iabs.com/who/dmr/
http://cm.bell-iabs.com/who/ken/
http://www.dbit.com/Tgreeng3/pdp1/pdp1.html
http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/
http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/bigbio1 s t . h t m l
http://www.bell-labs.com/history/unix/thompsonbio. html
http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html
http://www.gnu.org/fsf/fsf. html
h t t p : / / w w w . gnu. o r g /

Captain Crunch Abbie Hoffman http://www.webcrunchers.com/crunch/nav2.htm


NTT m o b i l e

••DdMd v i i t o r u l u i

Tip articol: Comunicaţii • Redactor: Sogdan Eparu GSM-ul de generaţie a doua folosit
în p r e z e n t pe scară largă.
Deşi se încearcă impunerea UMTS
ca un s t a n d a r d al viitoarelor c o m u ­
nicaţii mobile, nu t o a t e reţelele vor
r e s p e c t a a c e s t e specificaţii Tn
î n t r e g i m e . î n a i n t e de lansarea
primei reţele 3G evoluată din GSM
vom avea plăcerea sa admirăm de la
d i s t a n ţ ă apariţia FDMA, primul ser­
viciu de t i p 3G care va fi l a n s a t Tn
Japonia de c ă t r e NTT DoCoMo.

FOMA1
NTT DoCoMo e s t e liderul d e t a ş a t al
pieţei de comunicaţii mobile din
E x t r e m u l O r i e n t . Cu o divizie de
c e r c e t a r e c a r e îi ajută să fie cam
cu un an înaintea c e l o r l a l t e f i r m e
din Japonia şi cu doi înaintea celor
din s t r ă i n ă t a t e , cei de la DoCoMo
şi-au t ă i a t p a r t e a leului din piaţa
locală - p e s t e 3 2 de milioane de
abonaţi, din care aproape 2 5 de
milioane beneficiază şi de acces
Internet.

Luna mai ar fi t r e b u i t să fie


luna de vârf a f i r m e i japoneze.
A t u n c i era planificată inaugurarea
primei reţele de comunicaţii mobile
3G. Lansarea a c e s t o r servicii a
t r e b u i t să fie amânată d a t o r i t ă
t e s t ă r i i insuficiente a reţelei, şi
Nokia J-Phone p e n t r u a pune lucrurilor capac
Conlucrarea î n t r e europeni şi DoCoMo a t r e b u i t sâ înlocuiască un
japonezi da r e z u l t a t e s p e c t a c u ­ număr de 4 2 0 . 0 0 0 de telefoane
loase. Model p r o i e c t a t de Nokia Sony S C 5 0 3 i din cauza unei
p e n t r u J-Phone. p r o i e c t ă r i d e f e c t u o a s e Co scăpare
i m p o r t a n t ă în domeniul s e c u r i t ă ţ i i
multimedia, la r a t e de până la [şi datelor). Milioanele de dolari

D
upă ce în urmă cu două numere
aţi avut posibilitatea să vă poate peste) 2 M b p s . oferind c h e l t u i t e cu promovarea serviciului
clienţilor cu telefoane mobile un s e t eu t r e b u i t t r e c u t e la c a t e g o r i a
familiarizaţi cu câteva din tehnolo­
de servicii similar u t i l i z a t o r i l o r de 'pierderi'.
giile viitorului Tn ceea ce priveşte
comunicaţiile wireless - e s t e vorba c o m p u t e r e . Bazat pe s t a n d a r d e l e
Inaugurarea reţelei 3G a f o s t
despre GPRS şi B l u e t o o t h - acum G S M . UMTS e s t e planificat p e n t r u
amânată p e n t r u luna o c t o m b r i e a
voi î n c e r c a să vă d e s c r i u , i e r t a t ă lansare în 2 0 0 2 . După t e r m i n a r e a
a c e s t u i an, t i m p u l rămas urmând a
să-mi fie p a r a f r a z a r e a , viitorul care fazei de i m p l e m e n t a r e , posesorii de
fi f o l o s i t p e n t r u îmbunătăţirea per­
telefoane mobile vor putea fi conec­
începe astăzi. f o r m a n ţ e l o r reţelei şi micşorarea
t a ţ i permanent la I n t e r n e t , chiar şi
r i s c u r i l o r de apariţie a unor
Tn t i m p u l călătoriilor [inclusiv în
36? probleme tehnice. DoCoMo va lucra
Roaming) şi vor putea beneficia de
Haideţi să vedem î n t â i de t o a t e ce în paralel la înlăturarea i n c o m p a t i -
acelaşi s e t de servicii p e s t e t o t .
vor oferi telefoanele mobile de bilităţilor cu specificaţiile celor de la
generaţia a t r e i a . S t a n d a r d u l UMTS Cu riscul de a fi a c u z a t de Third Deneration P a r t n e r s h i p (un
(Universal Mobile Telephone reclamă g r a t u i t ă , t r e b u i e să adaug grup de iniţiativă internaţional c a r e
S y s t e m ) , c u n o s c u t şi sub numele că reţelele 3G vor însemna un pas încearcă să ofere servicii 3G c o m ­
3G'. e s t e t r a n s m i s i a bazata pe mare înainte în domeniu, eclipsând patibile în t o a t e reţelele de c o m u n i ­
pachete a informaţiilor t e x t , voce şi cu mult ca p e r f o r m a n ţ e şi u t i l i t a t e caţii mobile). Pe 3 0 mai a f o s t

16
51 t o t u ş i . . . Concepte NTT
P e n t r u europeni, terminalele s u n t acum
veriga slabă. Indiferent c â t de dez­
v o l t a t e ar fi reţelele de comunicaţie,
telefoanele ce oferă servicii inovatoare
[gen GPRS] par fragile sau prea puţin
capabile din p u n c t de vedere t e h n i c
p e n t r u a ţine pasul cu dezvoltarea
tehnologică. Adevărul e s t e î n t o t d e a u n a
puţin mai a s c u n s , un rol în evoluţia
greoaie a terminalelor jucându-l [pe
Concept Nokia - dovada că nici lângă experienţa redusă în domeniul

europenii nu s t a u degeaba multimedia pe telefoane mobile] s t a n ­


dardele dure şi v a r i e t a t e a de echipa­
m e n t e c a r e s t a u la baza reţelelor.
In Japonia această problemă există
lansat însă un serviciu sub formă de Creion? Pudrierâ? Ceas? Nopef Telefoanele viitorului
î n t r - o măsură m u l t mai mică. princi­
t e s t la c a r e participă 4 0 0 0 de f i r m e şi palele cauze fiind s t a n d a r d e l e d i f e r i t e Concepte NTT DoCoMo.
persoane fizice care vor folosi reţeaua faţă de cele europene, dar mai ales
3G. Cel mai i n t e r e s a n t e s t e că aceşti c o n s t r u c ţ i a t e r m i n a l e l o r de c ă t r e
voluntari au cumpărat din fonduri pro­ aceeaşi firmă care a i m p l e m e n t a t
prii t e r m i n a l e pe care e s t e posibil să nu reţeaua. închipuiţi-vă cum ar fi f o s t ca
le poată folosi când serviciul se va 6 0 % din telefoanele GSM şi echipa­
lansa oficial, şi de asemenea plătesc şi mentele de reţea să fi f o s t c o n s t r u i t e
accesul fa r e ţ e a , ceea ce spune multe numai de E r i c s s o n . Nokia. M o t o r o l a sau
despre emulaţia pe care NTT DoCoMo a o altă firmă similară. Ca să
c r e a t - o pe piaţa comunicaţiilor mobile exemplificăm, să luăm ca exemplu mai
din Japonia [şi în c u r â n d în Coreea de s u s - p o m e n i t u l i-mode, ale cărui specifi­
Sud). caţii şi capabilităţi nu diferă f o a r t e mult
de cele ale WAP-ului din reţele GSM,
Chiar şi luând în calcul această
Diferenţa î n t r e succesul enorm al ser­
î n t â r z i e r e în lansare, DoCoMo are un
viciului lansat în Japonia [NTT DoCoMo
avans considerabil faţă de ceilalţi pio­
are mai mult de 2 0 de milioane de u t i ­
nieri în domeniul reţelelor 3G. J-Phone,
lizatori ai i-mode] şi semi-eşecul WAP Sony 5 0 3 i Telital
cel mai p u t e r n i c c o n c u r e n t , a p r o g r a ­
are însă explicaţii. In t i m p ce în reţelele
m a t lansarea propriului serviciu p e n t r u
GSM serviciul a f o s t lansat p r e m a t u r ,
iunie 2 0 0 2 , cu t o t s u p o r t u l logistic
când telefoanele încă foloseau s t a n ­
o f e r i t de p r o p r i e t a r i i B r i t i s h Telecom şi
darde d i f e r i t e şi aplicaţiile se numărau
Vodafone. Tot p e n t r u vara 2 0 0 2 e s t e
pe degetele de la o singură mană
prevăzută şi lansarea reţelei similare a
i-mode are o concepţie u n i t a r ă [ d a t o r i t ă
firmei Au Group. DoCoMo are faţă de
faptului că e s t e produsul unei singure
c o n c u r e n ţ i avantajul unei pieţe
companii) şi a beneficiat de s u p o r t
potenţiale de 2 2 de milioane de clienţi,
necondiţionat din partea firmei care l-s
fiind de p r e s u p u s că abonaţii firmei care
lansat. Aruncând o privire la actualele
beneficiază în p r e z e n t de acces
şt viitoarele telefoane 3 G , nu p u t e m să
i n t e r n e t pe telefonul mobil se vor
nu rămânem cu gura căscată.
r e o r i e n t a c ă t r e servicii 3G.
Gadgeturile c a r e echipează a c e s t e t e r ­
FOMA CFreedom Of Mobile m u l t i m e ­ minale şi p r o t o t i p u r i de telefoane per
dia A c c e s ] e s t e numele de cod pe c a r e de domeniul ş t i i n ţ i f i c o - f a n t a s t i c u l u i . Cu
l-au p r i m i t serviciile 3G o f e r i t e de firma t o a t e a c e s t e a , ele s u n t c â t se poate
japoneză. Făcând posibile aplicaţii de palpabile. Expoziţia Business Show La concepte, chiar şi italienii de
bazate pe t r a n s m i t e r e a unui volum Tokio 2 0 0 1 " a prilejuit o adevărată la Telital reuşesc să ia ochii.
mare de d a t e la o r a t ă s u s ţ i n u t ă (viteze paradă a tehnicii de vârf în domeniul
de download de până la 3 8 4 k b p s ] , comunicaţiilor mobile. E s t e evident că Sony 5 0 3 i r telefonul ale cărui buguri au f o r ţ a t NTT
s i s t e m u l va avea un impact profund lansarea pe plan mondial a reţelelor 3G să înlocuiască 4 2 0 . 0 0 0 de t e r m i n a l e comercializate.
asupra Japoniei. FOMA potenţează deja va însemna o concurenţă acerbă î n t r e
lansatul i-mode, actualul s i s t e m de producătorii deja impuşi pe pieţele Hitachi
e-maiJ şi acces i n t e r n e t pe telefonul v e s t i c e şi cei c a r e vin t a r e din E s t .
Un a l t
mobiî, lansând t o t o d a t ă servicii noi cum Deocamdată nu p u t e m face d e c â t
model
ar fi M - S t a g e visual, care va p e r m i t e speculaţii pe t e m a telefoanelor şi
p r o t o t i p u r i l o r făcute publice. funcţional,
recepţionarea de s t r e a m u r i video
Etrailere, videoclipuri, programe de ş t i r i Telefon
e t c ) pe telefonul mobil şi alte pachete Hitachi
de servicii bazate pe t r a n s m i s i i de d a t e Concluzia care se poate t r a g e e s t e prezentat
la viteze mari. P u t e m spune că. din una singură. Şi în domeniul c o m u n i ­ la aceeaşi
p u n c t de vedere al marketingului, caţiilor mobile, lumina vine de la răsărit. expoziţie.
serviciul a f o s t minuţios p r e g ă t i t . Dar răsăritul e s t e unul mai î n d e p ă r t a t
d e c â t cel pe care TI cunoşteam când
eram mici. Şi probabil mai generos.
• d e

v i i t o r l a M i c r o s o f t
Tip articol: Feature
Redactor: Adrian Radu
j 4*• •£ c3 £t ^ *i g " F o a r t e bine. Nu vă
Microsoft a a ş t e p t a ţ i Ja păreri
.fU5t obiective din p a r t e a
criticilor Microsoft-
Building User-Centric E x p c n e n C M P e n t r u ei, a vedea cum
A n I n t r o d u c t i o n to M i c r o s o f t H a i l S t o r m M i c r o s o f t vinde
W6T Horn*
Pu6h*h#d: M6<-ch ; 0 0 l
HailStorm e ca ş\ cum a r
4 Microsoft Wf»ţ* * * p * r
vedea la televizor c u m
casa b â n t u i t ă pare din
ce Tn ce mai a t r ă g ă t o a r e
t i n e r e i eroine. Ei vor ţipa
la e c r a n : "Nu i n t r a acolo!
Ai înnebunit?!*
M a t t Caroian,
I n t e r a c t i v e Week
The ChaHenge
W t h * v * « b o t d f flem* 14 f * r doi*n (h# r o * d of » r t i * q « n w A t n Vt«* « t f f l * t * i « * p t w t * n * u 4 * « U t t u ^ r n i - V I* U
h #
h m * 'or u t tt> r r t * u? m l h i profound d t m t h d - *H«k« <HJ^ c * m * j t * f i *uT*l#f to u t i • N«h# ( M m t « * o u t , «o INAQf *c -t tht
infonr<4boft w+ w t n t M i e kJf w o r t f*i*h o!hor p t o p l t . « d #dapt te otrr ^ d i v t d ^ « l h t t d i , OfJf
H imfl w n p k / t t r t m * k * srt pro4uott*+
and truiy * o r v * t j ( j 4 f t r t * j d of t h t o»hf r # i | trtrtifltf,

- H i c h H l Ls D * r t o u * M D i r * c t * * of I h r MIT H b o r r t o r i for C o m e ^ r S c î * n w în h*t b » f c I T * W ^ I ' W / # W O W W


H P

<rt«Mhi p u t ÎS m f o r m a t i * * McJinoloţy h * i pro vid t d i h c n d ^ l * v * t u * f o r u n r * *ftd b u t l f t 4 M 4 i i r v#r, I ^ P 1t r w t f l Fof


*iflri!fie*rrt pffipH5Y*rn*fiV. l ^ v i d ^ * ! - i p p l t o r i o i i t «nd d * v * M i M f N V j t f f o « j « d v - iflfiOrt t h * r * t * * f o«f ttoHdi ^ t * p * * tatflt * r t
f o r t t d W * i f a p t t o *h*ir tfrchnbrbgyj w h i f t tho t t d m o l o g r ih*u+d b t fttfrpbng to t h t N h

P*opl* a r * f r u i t t f l ţ r d and c o f * J M t f . 5.om*timot i i t v t m t tf^l t<Nr» p r o ţ r # m * v * f i r W i b * r t * . * v * f T d t w c * h » t i»t « t f t * « <*


p F*f
l h i t # n « a h t t r t a g J f r i t M T i n t * p h c h * numbor tfito Tttur PC w j u * r * t 4 p*rtitul+r t e q u a n » of h v r l W k M *nrt m v u t t ( * t * t ^ fevl UJ
h

t h * t t o m * frrformtticifi inţo TOUT P ţ l t n PiloT PocAtM PC^ V w f l pho^Sn yft« M v *


P t4*rn 4 o o m p M * ^ difffrrvrrf h n t # r f « * • rtflM dowt>
h^w dratJ th» l t « f r ţ of tho 4lph4bot<

Poop)o o n n o i <n c o M r ^ l or t h ^ itttmoloQT t h r t t ^ o u ^ d t t.h*m v f * h * v * ^ n p o r t * o t d « U «nd p o n « n * 1 ^ J o m t t ^ n t c # n * ^ t d hy^dr*-u


of p l 4 H l « t f Q t t thF ţ*chn»JO«V F W K » * . lOC^Od «W4V « « ^ M r b O f t t L p f O d v d r t f J A M O n J J U N ^ , . rpuL «rid W«b M «

A vidă de i n t e r a c ţ i u n e cu mediul
i n t e r n e t , firma M i c r o s o f t 3 scos
la iveafă Tn a c e a s t ă primăvară o nouă
interlocking', ce comunică pe p l a t ­
f o r m e h e t e r o g e n e folosind X M L şi
SOAP.
specific c o n t r o l a t e de c â t r e acesta-
Se presupune că modul de
încasări al firmei M i c r o s o f t va c o n s ­
s t r a t e g i e ce intenţionează să ofere Modelul H a i l S t o r m . ce implică t a din f a c t u r ă r i per t r a n z a c ţ i i la u t i ­
d e z v o l t a t o r i l o r de s o f t un nou s e t de s i s t e m u l P a s s p o r t ca fiind o metodă lizarea serviciului P a s s p o r t sau
i n s t r u m e n t e , servere mai dinamice şi de a u t e n t i f i c a r e gen singie-user P
d i n t r - o taxă de abonament plătită ori
servicii de a u t e n t i f i c a r e mai solide. e s t e p r o i e c t a t să facă serviciile Web de câtre comercianţii Web ori de
Ţelul e s t e - din punctul de vedere al portabile şi independente de un dis­ consumatori.
companiei - de a a s i s t a echipele de pozitiv 'single-client' şi să p e r m i t ă Din afirmaţiile M i c r o s o f t rezultă
dezvoltare din domeniu să reducă că aplicaţiile H a i l S t o r m a r putea
realizarea t r a n z a c ţ i i l o r şi serviciilor
c o s t u r i l e de realizare şi o p e r a ţ i o - examina calendarul unui individ,
s e c u r i z a t e pe I n t e r n e t , utilizând
nalizare a s o f t - u r i l o r specifice. agenda a c e s t u i a de c o n t a c t e sau
P a s s p o r t ca pe un depozit c e n t r a l
Tn t i m p u l anunţului din 2 1 m a r t i e de date p e n t r u informaţii personale d o c u m e n t e c e n t r a l i z a t e din i n t e r i o r u l
anul c u r e n t , al f i r m e i , no au f o s t şi financiare. oricărei aplicaţii, dispozitiv sau s e r v i ­
o f e r i t e detalii specifice r e f e r i t o a r e la H a i l S t o r m tinde sâ c e n t r e z e ciu c o n e c t a t la I n t e r n e t .
datele de d e m a r a r e şi nici o f e r t e de experienţa informatică pe persoană, Să considerăm, s p r e exemplu,
p r e ţ u r i , chiar dacă s-a admis că oferindu-i acesteia şansa de a con­ rezervarea unor bilete de avion prin
Fie câ ne place sau nu, a c e s t e servicii ar direcţiona intermediul unui serviciu on-line: sis­
t r o l a mai bine tehnologia cu care se
Sili G a t e s mai are încă câştiguri c â t r e M i c r o s o f t , în ceea ce t e m u l H a i l S t o r m va a s i s t a serviciul
î n t â l n e ş t e Tn viaţa cotidiană şi p r o t e -
un cuvânt de spus în priveşte utilizarea serviciului său de r e s p e c t i v de t r a n s p o r t aerian să
jându-i mai cu a c u r a t e ţ e informaţiile
m a t e r i e de I n t e r n e t si tip Passport. acceseze a u t o m a t informaţiile per­
ce ţin de viaţa privată. Serviciile a s t ­
s i s t e m e de operare. sonalizate p r e c u m şi cele r e f e r i t o a r e
De f a p t , • mare p a r t e a fel o f e r i t e vor p e r m i t e o coordonare
anunţului a f o s t utilizată de la modalităţile de plată ale clientului
şi o i n t e g r a r e (nemaiîntâlnită până în
p a r t e n e r i ai M i c r o s o f t p r e c u m ce solicită rezervarea. Tn cazul Tn
Microsoft m o m e n t u l de faţă] î n t r e dispozitivele,
c a r e clientul călătoreşte Tn i n t e r e s
A m e r i c a n Express Co., Click s o f t u l şi datele personale ale utiliza­
Commerce Inc. eBay Inc., Expedia de serviciu, afilierea a c e s t u i a la
h t o r i l o r . Prin i n t e r m e d i u l H a i l S t o r m
Inc. şi Groove N e t w o r k s Inc.; a c e s t e grupul de identificare t i p H a i l S t o r m ,
accesul a l t o r persoane, al serviciilor
firme au a r ă t a t cum pot aplicaţiile specific companiei la care lucrează,
şi tehnologiilor la informaţiile private
lor să exploateze servicii web gen va oferi posibilitatea agenţiei de
ale unui u t i l i z a t o r vor p u t e a fi mai

18
t r a n s p o r t să afişeze a u t o m a t numai î n t â i al lui Windows 2 0 0 0 care e s t e
acele opţiuni care se potrivesc cu compatibil cu H a i l S t o r m , menţionând
preferinţele individului şi s u n t însă că vor aduce multe îmbunătăţiri
t o t o d a t ă compatibile cu politicile de p e n t r u a uşura munca d e z v o l t a t o ­
t r a n s p o r t ale companiei r e s p e c t i v e . rilor de s o f t , a s t f e l î n c â t să poată
Odată ce clientul a ales un zbor, crea soluţii compatibile cu
agenţia de t r a n s p o r t aerian poate H a i l S t o r m . iar p e n t r u cei care
utiliza H a i l S t o r m - cu permisiunea folosesc un alt s i s t e m de operare
călătorului, bineînţeles - p e n t r u a-i ca de exemplu Linux sau Solaris,
programa automat itinerariul, inter­ dezvoltările s o f t w a r e p e n t r u
venind d i r e c t în programul dc o r g a ­ H a i l S t o r m vor fi de asemenea posi­
nizare calendaristică, pe care a c e s ­ bile.
t a îl foloseşte. Prin intermediul
Deocamdată însă, în afara
H a i l S t o r m informaţiile itinerariului de
a c e s t o r d e c l a r a ţ i i , nu există nici un
zbor p o t fi împărtăşite 'live' cu orice
angajament f e r m din p a r t e a
persoană desemnată de călător, şi
M i c r o s o f t că vor fi o f e r i t e i n s t r u ­
pot fi în aceeaşi măsură a c c e s a t e
mente p e n t r u dezvoltări de aplicaţii
prin PC-ul său. PC-ul altcuiva, un
compatibile H a i l S t o r m . pe p l a t f o r m e
telefon d e s t u l de evoluat, un PDA
care nu au s i s t e m e de operare
sau orice alt dispozitiv c o n e c t a t la
Microsoft;
sistem.
Iar noi, aici în România, cum
H a i l S t o r m şi P a s s p o r t vor fi s u n t e m încă d e p a r t e de operaţiuni
p u t e r n i c i n t e g r a t e Tn s i s t e m u l d i r e c t e pe n e t , t r a n z a c ţ i i web şi a l t e
Windows XP. ultimul din linia s i s ­ cele, nu avem ce face d e c â t să
t e m e l o r de operare M i c r o s o f t după urmărim c u r s u l evenimentelor... de
Windows 2 0 0 0 . La î n t r e b a r e a " c a r e la distanţă...
e s t e relaţia î n t r e XP şi H a i l S t o r m ? "
Bill Gates a răspuns că va fi f o a r t e E s t e vorba de un s e t de p r o g r a m e , adunate sub numete de cod
uşor să obţii informaţiile gen H a i l s t o r m . care p e r m i t s c r i e r e a de noi aplicaţii şi aduc produsele
H a i l S t o r m cu e j u t o r u l ultimului M i c r o s o f t în lumea D o t - N e t . H a i i s t o r m include servicii de bază gen
s i s t e m de operare. - ' e-mail, i n s t a n t messaging, a l e r t e şi a n u n ţ u r i , calendar, agendă de
întâlniri şi afaceri, spaţiu de s t o c a r e , t o a t e online. A s t a înseamnă
Chiar dacă serviciile web t i p
desigur s u p o r t p e n t r u serviciul M S N , M S N M e s s e n g e r p e n t r u mesaje
H a i l S t o r m s u n t p r o i e c t a t e să fie
i n s t a n t . Expedia p e n t r u c o n e c t a r e din călătorii şi H o t m a i i p e n t r u
găzduite pe p l a t f o r m e Windows XP.
iar în m o m e n t u l de faţă necesită e-mail. W i r e d . c o m
utilizarea reţelelor .NET p r e c u m şi
Visual S t u d i o , M i c r o s o f t p r o m i t e să
pună la p u n c t şi i n t e r o p e r a b i l i t a t e a
cu alţi clienţi sau grupuri de
servere.

G a t e s a mai a f i r m a t că X I U 1 L W e b s e r v i c e s
H a i l S t o r m nu e s t e în mod exclusiv
legat de v r e u n anumit s i s t e m de
operare - nici măcar de W i n d o w s , XML
oricare ar fi versiunile implicate. Web Web
Apoi a c o n t i n u a t recunoscând că
Service
4t ¥ Service
e s t e în mod p a r t i c u l a r mai uşor de
u t i l i z a t cu Windows XP, dar că
poate fi i m p l e m e n t a t în orice p l a t ­
formă e x i s t e n t ă la momentul a c t u a l .

Vicepreşedintele M i c r o s o f t pen­
t r u serviciile , NET - Bob Muglia - a
ţ i n u t să evidenţieze că p l a t f o r m e l e
XML t
despre care G a t e s vorbea includ Web
s i s t e m e de operare n o n - M i c r o s o f t .
Evident şi a c e s t a a dat exemplul mai Service

rit.< ?
XML
HARDWARE
Ştiri

Writer EDx de ia Y a m a h a
Noul atu al CD-Writerefor este viteza cât mai mare A câştigat cine a avut
modele c a r e să s c r i e CD-uri c â t mai dreptatea de partea lui
repede posibil. W r i t e r u l 2 4 x de la Compania Gainward Europe a

Sanyo/Breinwave e s t e cel mai rapid de c â ş t i g a t procesul i n t e n t a t


Un nou tip de memorie Procardex, firmă r e p r e z e n ­
pe piaţa, dar nu si cel mai demn de
• echipa formata din t a t ă de Jennifer Lin. A c e a s t a
specialişti de la încredere. Mai curând v~aş a t r a g e
a t e n ţ i a asupra ultimului model de la ere o f o s t ă d i r e c t o a r e de la
Samsung, NEC, Micron,
Cypress şi IOT care Yamaha, C D W 2 2 0 0 E , d o t a t cu 8 M b de Gainward. c a r e a p l e c a t şt
lucrează la dezvoltarea şi-a înfiinţat propria
memorie şt S a f e B u r n , un modul de con­
ODR SDRAM [Quad Oata
t r o l al vitezei de s c r i e r e p e n t r u p r e ­ companie, numită Procardex.
Rate) a anunţat noi
tehnologii: QDR II si DDR venirea buffer underrun. T r a n s f o r m a t ă Gainward a d a t - o în judecată,
II. cu frecvenţe de 333 Tn cifre mai comune, viteza de 2 4 x afirmând că Procardex are un
MHz. In prezent, cele avantej nelegitim de pe u r m a
înseamnă o r a t ă de t r a n s f e r de 3 M b pe
mai rapide memorii DDH
(PC2100) lucrează la
266 MHz. Primele
A cum că C D - W r i t e r e l e s u n t d o t e t e
cu mai multă memorie şt au
p r o t e c ţ i e antt-buffer u n d e r r u n , t e n d i n ţ a
secundă şi un t i m p de s c r i e r e de 3 : 5 0
minute p e n t r u un CD.
mărcii î n r e g i s t r a t e
CARDEXpert, c u n o s c u t ă
memorii bazate pe d r e p t CARDEX c a r e le
P
www, yamaha. corn
aceasta tehnologie vor p r o d u c ă t o r i l o r e s t e să î n c e r c e să scoată aparţine de d r e p t . C u r t e a
apărea le sfârşitul aces­
le-a d a t d r e p t a t e şi a i n t e r z i s
tui an. urmând se intre
în producţie peste cel Procardex să mai folosească
puţin un an. VIA v r e a s a intre in război c u Intel a c e s t nume în domeniul
Plăci de bază VIA pentru P4 fabricării sau vânzării de
c o m p o n e n t e e l e c t r o n i c e , tn
cred că Intel va s t a cu mâinile în sân în
AppIe-PowerBook
poete ius foc
V icepreşedintele VIA, Lee Tsung-
chieh, a a f i r m a t că. la s f â r ş i t u l lunii, t i m p ce VIA le atacă s e g m e n t u l de piaţă.
caz c o n t r a r , r e p r e z e n t a n ţ i i
Procardex s u n t pasibili de o
Mai mult de jumătate de VIA va s c o a t e pe piaţă c h i p s e t - u l Primul p r o d u c ă t o r care a a n u n ţ a t o
amendă de 2 5 0 , 0 0 0 $ sau 6
milion de notebook-uri P 4 X 2 S 6 cu memorie D D R A M , d e s t i n a t a s t f e l de placă e s t e Chaintech c a r e
luni de închisoare.
PowerBook G3 de la p r o c e s o a r e l o r PA de la Intel. Vicepre­ urmează a lansa P 4 X 2 6 6 în paralel cu o
Apple au fost vândute cu
şedintele părea d e s t u l de sigur că altă placă ce va folosi noul c h i p s e t i S 4 5
un defect le cordonul de www. gainward. com
alimentare a) adaptorului a c e a s t ă lansare nu va fi u r m a t ă de un de la Intel.
Nu s-au înregistrat acci­ proces din p a r t e a Intel, dar experţii nu www.vidtech.com
dente panâ acum (din mai O nouă soluţie de stocare
1998J, der Apple aver­
Ca o adiţie la gama sa deja
tizează cumpărătorii sa
nu lase nesupravegheat
• oferta atractiva de la Leadtek bogată de soluţii de s t o c a r e ,
un notebook. alimentat LaCie a l a n s a t un nou
fiind de la priza.
Un GeForce3 ceva mai special
TapeDrive, SuperDLT cu
Adaptoarele au o Jtimuf model de GeForce 3 de la specificaţiile de design de la NVIDIA,
c a p a c i t a t e de 1 1 0 G b şi
eticheta pe care se
poate citr "Macintosh
U Leadtek t r a n s f o r m ă puţin oferind câteva c a r a c t e r i s t i c i f o a r t e
viteză de t r a n s f e r de 11
a t r a c t i v e : ieşiri video CRT, TV si DVI (
PowerBcak 45W AC Mb/s. A c e a s t ă c a p a c i t a t e
m o n i t o r i z a r e h a r d w a r e , led-uri de
adapter". Compania s-a r e p r e z i n t ă aproape t r i p l u l
oferit sa le înlocuiască diagnostic şi un d i s i p a t o r de căldură
s t a n d a r d e l o r a c t u a l e , în t i m p
gratuit. p e r f o r m a n t care p e r m i t e un overclock
ce viteza e s t e cu 7 5 % mai
ing mai eficient [de la 2 2 D / 2 5 0 D D R
www apple corn mare d e c â t a produselor
înainte la 2 4 0 / 2 6 0 D D R ) . Tn plus,
similare e x i s t e n t e pe piaţă.
Leadtek oferă şt două jocuri bundle:
Gunlok şi Dronez.

www. leadtek, corn www. iscie corn

20
HARDWARE • •

Ştiri —

Linux si pentru PDA-uri


Platformele pentru linux sunt din ce în ce mai numeroase Hewlett-Packard se
lansează şi pe piaţa de
S i s t e m u l de operare LINUX câştigă din
ce în ce mai m u l t t e r e n , si nu numai entertaînment
pe piaţa de PC-uri sau servere. SHARP a Digital E n t e r t a î n m e n t C e n t e r
p r e z e n t a t ultimul său PDA - Zaurus. r e p r e z i n t ă primul pas făcut de
A c e s t a va folosi LJNUX ca s i s t e m de Hewlett-Packard pentru
operare şi Java ca limbaj p e n t r u p r o g r a ­ cucerirea pieţei de digital
marea aplicaţiilor specifice. Z a u r u s e n t e r t a î n m e n t . Un p r o t o t i p a
IBM este tot leader foloseşte un p r o c e s o r Intel S t r o n g A R M f o s t p r e z e n t a t la expoziţia
IBM devine lider mondial la 2 0 6 MHz (utilizat şi de Compaq iPaq TechXNY de la New York, p r o ­
şi în producţia de moni­ sau HP J o r n a d a ) , display LCD de 3 . 5 dusul urmând să fie disponibil
toare, lansând pe piaţa inch. A r e de asemenea inclus player de pe piaţă începând chiar din
modelul de monitor plat
fişiere audio şi video, existând şi posibili­ această vară. Facilităţile
T220. Acesta are cea
mai mare rezoluţie dintre t a t e a conectării la o cameră digitala. www.snarp. corn o f e r i t e de a c e s t Digital
toate monitoarele pro­ Entertaînment Center sunt
duse pana Tn prezent, cu i m p r e s i o n a n t e : poate î n r e g i s ­
o densitate de 200 pixeli
t r a muzica cu C D - w r i t e r u l
pe inch şi o Suprafaţa de
peste 9 milioane de pix­ PC-Ephone: calculator s a u telefon? inclus, a c c e s la I n t e r n e t prin
eli. Imaginea este de cali­ dial-up. D S L sau cabtu, acces
tatea fotografiilor, cu un Multe feature-uri într-un singur aparat. la serviciile RealPIayer şi
grad de fidelitate de 12
RealJukebox, posibilitate de
oh mai mare decât al
monitoarelor actuale. D upă nume, e s t e şt c a l c u l a t o r , şi t e l e ­
fon. Facilităţile îl prezintă ca un
î n l o c u i t o r p e n t r u un handheld cu acces
dimensiuni incredibil de mici
( 1 2 7 x 1 0 2 x 2 2 mm st 3 0 0 o J , dispozitivul
dispune de 2 2 M B memorie ROM şi 3 2
c o n e c t a r e la a l t e t e r m i n a l e
audio şt video.
Internet, M B R A M , un display TFT de 4 inch cu
telefon 2 5 6 culori şi rezoluţie 6 4 0 x 4 8 0 şi www.hp.com
Ezgo - cel mei mic
calculator din lume celular, rulează Windows CE 3 . 0 . Poate
Prezentat Tn cadrul PDA. recunoaşte s c r i s u l de mână. p e r m i t e
expoziţiei Computex din Un nou tip de transmisie
organiz- î n r e g i s t r ă r i vocale, s u p o r t ă fişiere în for­
Taiwan, Ezgo pare a fi pe Internet - plan eşuat
er, m a t M P 3 sau MPEG, fiind echipat cu
într-adevar cel mai mic Când a f o s t înfiinţată compa­
calculator din lume. reporto­ microfon si căşti. PC-Ephone va fi lansat
nia P a c k e t S w i t c h de c ă t r e
Dimensiunile sale sunt fon şi în SUA şi Canada în luna iulie şi va c o s t a
6.2x5.7x1.7 inch (adicâ S t e v e n A. Ristau cu scopul
player de sub 1 0 0 0 dolari.
aproximativ cât o unitate d e c l a r a t de a inventa un nou
CDRQM obisnuitaJ si MP3. device capabil să t r a n s m i t ă
cântăreşte aproximativ 1 Deşi cu www. pc-ephone. corn
filmele prin i n t e r m e d i u l
Kg, Tn ciuda acestor
dimensiuni. Ezgo are o I n t e r n e t u î u i , 7 0 0 de i n v e s t i ­
putere mare de calcul, t o r i au c r e z u t că va fi o
data de procesorul afacere profitabilă. Steven A.
Pentium IU seu Celeron
folosit, cu frecvente
Noi DSP-uri video R i s t a u susţinea că deţine


tehnologia necesară. 3 , 7 mii.
mergând pâna la 933 ADI şi intel au lucrat împreună ANALOG
MHz. Alte datări: part USD a f o s t capitalul iniţial al
ethernet, port S-Video şi
Ir DA pentru conectarea
unor periferice.
A Dl (Analog Devices] şi Intel au
realizat o nouă generaţie de DSP-uri
video pe 1 6 biţi (nume de cod Blackfin),
companiei- Dar la m o m e n t u l
o p o r t u n deschiderii producţiei
Supraîncălzirea proce­ ta tehnologia de unde nu-L
sorului este eliminata d e s t i n a t e produselor de telecomunicaţii Totul a f o s t o e s c r o c h e r i e şi
datorita folosirii unei şi t e r m i n a l e l o r I n t e r n e t . Noile chipuri acum are un device în celula
tehnologii speciale, Ez consumă 4 2 mW la o t e n s i u n e de 0.9V, 1
ui: "the Tvdevice ',
Cooling, dezvoltata de
adică aproximativ o t r e i m e , c o m p a r a t i v sarea fişierelor MPEG2. MPEG4 si JPEG.
producător, si a unui fil­ www.packfitfjwitch corn
tru mare de aer. cu chipurile f o l o s i t e până acum. Unităţile Frecvenţele de operare s u n t î n t r e 2 0 0 şi
A L U ( A r i t h m e t i c a l Legica! U n i t s l proce­ 3 0 0 MHz, e s t i m â n d u - s e o f r e c v e n ţ ă Intel nu ajunge la 2Ghz
r:crripurox corn
sează până la 4 operaţii pe 8 biţi î n t r - u n v i i t o a r e de 1 GHz. Producţia de masă va Mai ieri erau l a n s a t e P4 la
ciclu de ceas şi s u p o r t ă estimări de începe anul viitor. 1,4 Ghz, r e s p e c t i v 1.6 Ghz.
mişcare, a l g o r i t m i de compresie video şi Deoarece clienţii nu se prea
codare Huffman folosiţi p e n t r u p r o c e - www intel.com
înghesuie să le c u m p e r e , cei
de ia i n t e l au decis să amâne
lansarea iui P4 la 2Ghz pen­
Tranzistnri bazaţi pe siliciu t r u câteva luni. Oficialii Intel
se a ş t e p t a u să vândă anul
...şi cei mai rapizi dintre ei
a c e s t a p e s t e 2 0 de milioane

T ehnologia nanoelectronică nu e s t e
încă l i m i t a t ă de folosirea siliciului; IBM
a reuşit producerea ceiui mai rapid
utilizat şi tehnologia SiGE (Silicon
Germanium) p e r m i t e această viteză
e x t r e m ă cu numai un miliemper de
de p r o c e s o a r e , obiectiv greu
de a t i n s acum când abia au
vândut în primul t r i m e s t r u al
t r a n z i s t o r din lume bazat pe siliciu. c u r e n t e l e c t r i c şi o r e d u c e r e cu 5 0 % a anului c i r c a 1 milion de
A c e s t a va p e r m i t e c o n s t r u c ţ i a de cipuri consumului de energie. procesoare.
cu viteze de 1 0 0 GHz. de cinci ori mai
rapide d e c â t se anticipa, Design-ul www. ibm, corn www.intel corn
. IARDWARE
». Ştiri

Imprimanta laser la doar


Printare din ce în ce mai ieftină Mai multă linişte
pentru nai
L exmark E 2 1 0 t i p ă r e ş t e 1 2 pagini
alb-negru pe m i n u t , are c o n e c t a r e
pe p o r t u l paralel sau USB şi se
lună. Preţul scăzut poate fi pus si pe
seama c a r t u ş u l u i de t o n e r inclus cu o
c a n t i t a t e mai mică de c a r b o n : doar pen
P e n t r u mulţi d i n t r e noi. zgo­
m o t u l produs de hard sau
gâjâiala modemului ne
instalează fără probleme sub orice ver­ t r u 1 0 0 0 de pagini. Tn condiţiile Tn c a r e
liniştesc î n t r - u n fei - ş t i m că
siune de Windows şi sub RedHat Linux. cel normal e s t e p e n t r u 2 0 0 0 de pagini.
s u n t la Focul lor şi că
Rezoluţia maximă e s t e de 6 0 0 x 6 0 0 dpi
funcţionează. Cei de la
şi poate tipări până la 5 0 0 0 de pagini pe W texmark COrr.
Seagate găsesc că z g o m o t u l
hardului e s t e i r i t a n t .
Compania t o c m a i a l a n s a t
•rive magnetoaptic de 2.3 Eb de la Fujitsu B a r r a c u d a ATA fV. cu m o t o r
S o f t S o n i c Fluid Dynamic
Apple nu va mai fabrice O alternativă pentru CD-ROM Bearing CFDB). 7 2 0 0 r p m . 8 0
G4 Cu be
Deşi e fost lăudat ca fiind
• adevărata capodopera
de inginerie si desion, se
A vantajul discurilor m a g n e t o - o p t i c e
e s t e câ nu s u n t a f e c t a t e de ş o c u r i ,
vibraţii, umezeală, praf sau c â m p u r i
mai vechi. în jur de 2 2 0 $ p e n t r u
modelul de 6 4 0 M B , şi scăderi de p r e ţ u r i
p e n t r u discurile MQ, Fujitsu planuieşte
Gb pe două platane şi un
t r a n s f e r i n t e r n de B 9 . 3 Mb/s.
Ce z g o m o t face? Mai mult
pare ca utilizatorii au să lanseze şi un model cu o i n t e r f a ţ ă
magnetice. Compania Fujitsu produce o d e c â t nimic; 2 . 0 dB r o t i n d u -
preferat totuşi funcţio­
î n t r e a g ă gamă de drive-uri m a g n e t o - U l t r a SCSI până la s f â r ş i t u l anului. se în gol şi 2 . 4 căutând. De
nalitatea în fata aspectu­
lui si au ales Tn loc de G4 o p t i c e şi t o c m a i a a n u n ţ a t lansarea unui p r e c i z a t că noi auzim z g o m o t e
Cube mai performantele model de 2 , 3 GB. A c e s t a aproape că r a căror i n t e s i t a t e depăşeşte
PowerMac G4 minitow- 2 . 5 dB. în r e s t ; 8 . 9 msec
dublează c a p a c i t a t e a de s t o c a r e a
ers. Astfel. Apple s-a
modelului t r e c u t , c a r e avea 1.3 GB. El t i m p de c ă u t a r e , 2 M b de
văzut nevoit sa suspende
pe termen nedefinit pro­ poate scrie pe t o a t e discurile MO de cache. i n t e r f a ţ a ATA1D0 şi
ducţia G4 Cube, 3 . 5 \ incluzînd 1.3GB. 6 4 0 M B . 5 4 0 M B . s i s t e m de p r o t e c ţ i e a d a t e l o r
anunţând ca nu se Seagate's 3 D Defense. Nu
2 3 0 M B şi 1 2 8 M B şi le va putea r e s c r i e
întrevede posibilitatea ca
pe RW de 6 4 0 MB şi 5 4 0 M B . Modelul ş t i m c â t ne va c o s t a liniştea
acest model sa revinâ
într-o altâ configuraţie. M C J 3 2 3 0 A P vă pune la dispoziţie o r a t ă hardului. dar mai avem de
wr
t r ă i t ceva ca să "auzim"
de t r a n s f e r de 8 M B / s e c , un buffer de
www apule con liniştea unui cooier.
8 M B şi un t i m p de căutare de maxim

GeForce 3 mai rapid 1 9 m s . Apariţia modelului de 2 . 3 G B va


www fujitsu-corr www seagate ccm
GCZ TechnnlQgy Grnup a aduce cu ea reduceri p e n t r u versiunile
mai adăugat un model de
GeForce 3 la cele 7 exis­ Un alt concurent
tente pe piaţa Titan 3 pentru VIA
are memorie la 3.B
nanoseounde cu viteza de
WildCat II 5DDD v a fi disponibila Apar plăci cu c h i p s e t S Î S 7 3 5
DDR p e n t r u A t h l o n şi D u r o n
funcţionare de 538 MHz
core speed de 215 MHz
r
pentru integratori 5t end-useri Cu o î n t â r z i e r e evidentă,
Si cooier în întregime din plăcile de bază cu c h i p s e t
cupru. Plăci profesionale pentru toată lumea S i S 7 3 5 ies pe piaţă încercând
«mm GCZtectl.
c o m pro 0 uc c a/Utan 3. fit ml 3 DLabs şi-a s c h i m b a t politica de
m a r k e t i n g , şi după ce anul t r e c u t a
f ă c u t disponibilă placa WiJdCat 4 1 1 0
t u r i , accelerare p e n t r u t e x t u r a r e a volu
m e t r i c ă , scene based antialiasing şi
ieşire DVI.
să îi a t r a g ă pe cei care nu
şi-au c u m p ă r a t deja o placă cu
c h i p s e t VIA KT266 sau A M D
Gadget de fa Ericsson p e n t r u i n t e g r a t o r i şi e n d - u s e r i , anul 7 6 0 cu un p r e ţ scăzut şi o
Ericsson a scos pe piaţa a c e s t a e s t e rândul plăcilor WildCat c a l i t a t e rezonabilă. Prima
Chatpen CHA-30 care
5 0 0 0 şi 5 1 1 0 . Linia WildCat, cumpărata placă r e t a i l a f o s t scoasă pe
foloseşte o
camera cu infraroşii. un în 1 9 9 9 de 3DLabs de la I n t e r g r a p h era piaţă de PCChips în Hong
chip pentru procesarea până de curând d e s t i n a t ă doar s t a ţ i i l o r Kong la un p r e ţ de aproxima­
de imagini, Bluetooth. grafice şi nu existau d i s t r i b u i t o r i t i v 7 0 $ . A f o s t u r m a t ă la
GPRS şi alte tehnologii a u t o r i z a ţ i p e n t r u modelele ce făceau s c u r t t i m p de Chaintech
de ultima ora pentru a va
p a r t e din această gamă. La 2 , 5 0 0 $ 7SID. o placă cu p e r f o r m a n ţ e
transmite mâzgaiefile
pe PC-urile şi telefoanele b u c a t a , a c e s t e plăci nu s u n t în mod nu f o a r t e s t r ă l u c i t e .
celulare ale prietenilor. s i g u r p e n t r u jocuri. Nu p e n t r u că per­ Chipsetul S i S 7 3 5 oferă
Sa mai zica cineva f o r m a n ţ e l e ar fi d e z a s t r u o a s e , ci p e n t r u suport pentru procesoare
ca scrisul de mâna e pe
că s u n t c o n c e p u t e în cu t o t u l a l t e A t h l o n şi D u r o n de fa 5 0 0 M H z
cate de dispariţie.
scopuri. Şi în mod sigur s u n t p e r f o r ­ ta 1.4 GHz, cu bus î n t r e 2 0 0
WWW sncssan cam m a n t e în domeniile cărora le şi 2 6 6 MHz. 2 D I M M - u r i SDR
sunt destinate, caracteristicile şi 2 D I M M - u r i DDR. Plăcile
lor fiind de a j u t o r : a r h i t e c t u r ă Diferenţa dintre dual pipeline şi quad pipeline mai s u n t d o t a t e cu codec
cu dual pipeline, un m o t o r pen­ A C 9 7 şi placă de r e ţ e a i n t e ­
t r u accelerarea calculelor de g r a t ă 1 0 / 1 0 0 Mbps
g e o m e t r i e şi unul p e n t r u r a s - I n c u r â n d urmează să mai
terizare. suport pentru slot- apară modele de la Gigabyte.
uriie AGP Pro. optimizări p e n t r u A B i t . J e t w a y şi Leadtek.
Pentium 4 . 1 4 4 M B de memorie
p e n t r u f r a m e buffering şi t e x ­
AWW.SlS COlTl tW
• • n a ţ i e de ! • • de computere
Biil Gates - amintiri de când calculatorul era un hobby
D e n s i t a t e a poete c r e ş t e ,
când era s t u d e n t , calculatoarele erau volumul e s t e c o n s t a n t , ce s e
scumpe şi nu-şi putea p e r m i t e să întâmplă cu g r e u t a t e a ?
c u m p e r e unul. Aşa câ după o s c u r t a Toshiba a a n u n ţ a t că a dez­
Un monitor pentru
a m i n t i r e p a t r u şcoli au p r i m i t o donaţie v o l t a t un nou hard ce per­
adevăraţii profesionişti
IBM a anunţat lansarea de 1 0 0 de c o m p u t e r e , e c h i p a t e cu s o f t mite stocarea a 3 5 . 1
monitorului cu cea mai ul necesar - t o t u l Tn valoare de 1.1 Gb/inch.2. Până a c u m , cei mai
mare rezoluţie: T220. milioane dolari, 8ill G a t e s a spus că avansaţi erau cei de la
Monitorul se lauda ou o
a t u n c i când 3 absolvit el [ 1 9 6 0 1 . liceul S e a g a t e , c a r e p u t e a u pune

v
rezoluţie de 200 de pixeli
per inch (maxim lui avea un singur t e r m i n a l şi cel mai 3 2 , 6 Gb/inch2. Device-ul de
3840x2400), n arie de izitând un (iceu la M i a m i , Biil G a t e s ieftin c o m p u t e r c o s t a 1 0 0 - 0 0 0 $ , la Toshiba are o viteza de
9.2 milioane de pixeli 4 2 0 0 r p m ce p e r m i t e un
şi-a adus a m i n t e b r u s c de vremurile m n n microsoft com
înghesuiţi într-o
t r a n s f e r de 1 0 0 Mb/sec.
suprafaţa de 22,2" TFT
LGD cu unghi vizual de Harduî va fi l a n s a t pe piaţă în
170 de grade. Singurul
dezavantaj este fireşte
Noi soluţii de stocare pe U5B două versiuni: cu un p l a t a n ,
r e s p e c t i v cu două, pe fiecare
preţul: 22.000$. Seagate îşi confirmă poziţia de leader în producţia de hard-disk-uri având loc 2 0 G b de d a t e . De
www.ibm. com
C ompania Seagate a p r e z e n t a t
D i s k S t o r , o soluţie externă USB de
cu Datakeeper p e n t r u a d m i n s t r a r e a şi
p r o t e j a r e a "on t h e fly" a d a t e l o r s t o c a t e
p r e c i z a t c a IBM dezvoltă
m o m e n t a n tehnologia p e n t r u
s t o c a r e a datelor. D i s k S t o r e s t e un T o t o d a t ă , Seagate a a n u n ţ a t şi noile 1GQGb/inch2, disponilă
hard disk e x t e r n , d o t a t cu i n t e r f a ţ a hard diskuri U-Series, cu o c a p a c i t a t e probabil p e n t r u u t i l i z a t o r în
USB. C a p a c i t a t e a de s t o c a r e e s t e de de 8 0 GB pe doua discuri şi o d e n s i t a t e 2003.
2 0 sau 4 0 Gb. în funcţie de modelul areală de 3 2 . 6 GB pe inch p ă t r a t .
ales. Hard disk-ul e s t e livrat împreuna www, seagate, com www. toshiba.com

M Q I R I H C O M P U T E R SRL
Oealer ICS Olivetti Spa Italia
f l o t e b o o k O l i v e t t i
Tel/Fax:01-7812183
Fax:01-3351374 f l e x i b i l • p e r f o r a o n t si

Bucureşti d e o s e b i t d e r e z i s t e n t
Notebook-uri profesionale cu greutăţi
intre 1,6 Kg si 3,2 Kg.
Notebook Xtrema 5500 Sistem all-in-one
imKB 1 4 , 1 " TFT XGA,
Unitate aIMn-one concepută pentru Pentium III 866 Mhz
navigare pe internet. © I C S 128 MB SD RAM
15 GB Smart UDMA66
Procesor: National GXLV 266 Mhz o l i v e t t i E-IDE, CD RW sau DVD 8x
32 MB SDRAM, 16 MB DiskOnModuJe Modem V90, LAN 10/100,
16* color CRT 75 Hz, modem V90, Baterie U-ion 53 Wh Smart.
Ethernet 10/100, 2 USB, 2 Rj1 1, Audio
st microfon incorporat, port printer, IRDA
Sistem operare Linux,
Soft complet incorporat: full browser
HTLM 4.0, Java applets. Java scripte
email, Mpeg, Real Pfayer
O o l e u l o t o e r e O l i v e t t i p r o f e s i o n o l e
Monitor LCD 15* TFT , 1024 x 768, ^^^k\
1
True Color 32 bit, speakers includea
Procesor Pentium 4 1,7 Ghz
Intel I850e, 256 MB SDRAM PC 133
40 GB Smart UDMA 100 i
CD 52x, VRAM 32 MB
LAN, IRDA, Sound, Speakers j
Subwoofer out, Wake up Lan I
Wake up ring, Remote boot. I
sa overclockezi

HARD Mail
procesorul, ceea
ce eu nu îţi indic,
ar trebui sâ o faci
In t r e p t e pentru
a vedea cum se
comporta la
fiecare treapta. Oprei 3. T e s t u l de plăci video din a c e s t lonesi
Performanţele 3 0 alex. o@personal. ro număr ar t r e b u i să t a lămurească demon17 necro@usa.net
s-ar putea chiar pe deplin Tn această privinţa. A m o mare rugăminte. A m avut
Salut!
să scadă Tn cazul 4. Kyro il nu m-a i m p r e s i o n a t până acum 2 săptămâni o placă
Având în vedere câ mă presează
unui overclocking f o a r t e t a r e . Dacă d o r e ş t i o placă Voodoo Banshee la 1 6 M b . Mi s-a
t i m p u l o să î n c e r c să fiu c â t mai
mid-range bună mai bine m e r g i pe d e f e c t a t (nici o problemă]. A m
extrem. Nu exista s c u r t . Vreau să-mi fac un upgrade
un M X 4 0 0 . achiziţionat fca să v o r b e s c în
o regula in cazul la placa video, o V a n t a cu 8 M b tşi
t e r m e n i ştiinţifici) o Riva T n t 2 Pro
duratei de viata a sâ schimb şi CD-ROM-ul eventual].
t o t la 1 6 Mb. F e r i c i t , ajung acasă,
procesorului 1. AŞ avea de ales î n t r e un
c o n s t a t că nu merge. Toate jocurile
overclockat. in GeForce 2 GTS şi perechea
sergiu@lgerm.5atmar.ro 3 D se blochează şi t r e b u i e sâ
mod ironic aa GeForce 2 MX şi un CD-RW Teac
r e s e t e z calculatorul. Am un c a l c u ­
putea spune ca ea • i n experienţa d u m n e a v o a s t r ă ,
8/8/32.
l a t o r slăbuţ: Pentium II la 4 3 3 Mhz.
Edurata de viata) p e n t r u o placă video cu c h i p s e t
2. G altă î n t r e b a r e a mea ar fi: 6 4 Ram placă de baza A c o r p
H

este invers GeForce2MX h care drivere generice


care d i n t r e a c e s t e plăci video e mai 6lx/ex87.
proporţionala cu s u n t cele mai p o t r i v i t e ? Cu over-
bună Ia c a l i t a t e a imaginii d i n t r e :
procentul cu care clocking am r e u ş i t să rulez s t a b i l
GeForce2 GTS. GeForce2 MX,
se overclockeaza GeForce [DDR sau SDR). orice p r o g r a m până la 2 3 0 Problema t a a r p u t e a veni a t â t de
procesorul. c l o c k / 2 0 0 memory de la 1 7 5 / 1 8 3 . la driverii plăcii video c â t şi de la
Kyro II şi Radeon CSDR si DDR VE3.
s t a n d a r d . Rezultatele bench-ului bios-ul plăcii de bază. Pe s i t e la
3. De asemenea aş dori o lista
diferă cu doar 1 0 0 p u n c t e . 6 2 > 6 8 A c o r p [ w w w . a c o r p . c o m . t w ] la Tech
[dacă se poate] cu aceleaşi plăci la
Vlad Z o t t a în Q3. Chiar a t â t ? S u p p o r t / B i o s găseşti o listă ou
c a t e g o r i a viteză. Radeonul VE sau
t o a t e plăcile Slot 1 produse da ei.
SDR merită c o n t r a MX-ului
V a r i a n t e D e t o n B t o r v i 2 . 4 1 [ultima Dacă update-ul driverilor şi r e i n s t a ­
[ c o m p a r a t i v viteză /
oficială NVIDIA) e s t e cea mai bună larea s i s t e m u l u i de operare nu t e
c a l i t a t e a imaginii]?
p e n t r u c h i p s e t - u r i l e MX, ajută poţi î n c e r c a update-ul bios-
4. Dacă ar fi să fac o s f o r ţ a r e şi
Overclocking-ul chipset-uiui nu e s t e ului. Nu îţi recomandăm însă a s t a
să-mi iau un Kyro ll + CD-RW e mai deoarece daoă greşeşti va fi o
f o a r t e util. c r e ş t e r e a de p e r f o r ­
bine ca t o a t e ? problemă f o a r t e dificil de remediat.
manţă fiind minimă. C r e ş t e r e a de
p e r f o r m a n ţ a se obţine de pe u r m a
1. î n t r e GeForce 2 GTS şi perechea
memoriei. M a j o r i t a t e a memoriilor
GeForce 2 MX/CD-RW alegerea se
s u p o r t a un overclocking de circa
face în funcţie de ce îţi doreşti. Ai 2 0 - 2 5 % . p r o c e n t u l depinzând de grosu_daniel@hotmail.com
nevoie de un număr mare de FPS- viteza memoriei alese de A m u r m ă t o a r e a configuraţie: A M D
uri la rezoluţii de p e s t e SOOxGOQ producătorul plăcii, t n numărul A t h l o n 7 5 0 Mhz CSIot A), placă de
sau vrei sâ t r a g i cd-uri. MX-ul oferă t r e c u t am realizat un t e s t care îţi bază DFI AK 7 0 [chipset A M D
p e r f o r m a n ţ e rezonabile şi pe a r a t ă performanţele la overclocking 7 5 0 ) , 1 2 B Ram P C 1 3 3 , HDD 10GB
ansamblu a c e s t a împreună cu p e n t r u mai m u l t e pTâci cu c h i p s e t Q u a n t u m , CDROM TEAC 54QE.
w r i t e r - u l ar fi o decizie mai bună. MX, c r e ş t e r e a maximă de CDRW TEAC W 5 4 E , Creative Sound
2. Nu t o a t e plăcile video cu acelaşi p e r f o r m a n ţ ă o b ţ i n u t ă fiind de 4 0 % . B l a s t e r Live! Value, GeForce 2 MX
c h i p s e t au aceeaşi c a l i t a t e a Nu contează a t â t frecvenţele la
1. Ce c r e d e ţ i că ar t r e b u i s c h i m b a t
imaginii. Deci nu se poate face o care ai ajuns, deoarece fa m u l t e
la configuraţia de mai sus? E s t e ea
clasificare în funcţie de c h i p s e t ci plăci p e s t e un a n u m i t nivel nu mai
de ajuns p e n t r u a rula t o a t e
doar Tn funcţie de placă. apar c r e ş t e r i de performanţă.
jocurile t a r i actuale?
2. Placa de bază nu-mi p e r m i t e
overclockuirea procesorului { t o t u l
e s t e a u t o d e t e c t a t din Bios), aş
gravorex@xnet.ro
vrea sâ-mi spuneţi cum aş p u t e a
A m un c a l c u l a t o r cu placă de bază să-l overclockez că am î n c e r c a t cu
Chaintech 6 0 J V 2 Intel B 1 5 e FC- Pe s i t e - u l Chaintech placa t a e s t e diverse p r o g r a m e şi nu am reuşit
PGA ATX, ATA1D0 FBS 1 3 3 : p r o - t r e c u t ă că s u p o r t ă Intel P e n t i u m [CPU FSB. S o f t FSB). A l t f e l , placa
cesorul pe care îl folosesc acum Coppermine până la 1 GHz cu bus e s t e f o a r t e stabilă şi cu perfor­
e s t e Intel Pentium III la B 6 7 M H z . de 1 3 3 M h z . P e n t r u modelul indicat manţe f o a r t e bune. A m c ă u t a t pe
Vreau să schimb procesorul cu de t i n e nu există m o m e n t a n nici un net Bios mai nou şi ultima versiune
unul mai "puternic 11
t o t Intel Bios mai nou aşa că va t r e b u i să t e de pe pagina DFI corespunde cu a
P e n t i u m , dar nu ş t i u c â t e s t e m u l ţ u m e ş t i cu a t â t . mea.
maximul pe c a r e îl s u p o r t ă placa. 3. Am un modem e x t e r n Rockwell

24
HARDWARE
Scrisori 'm

VD5BSP. Unde găsesc drivere mai


noi p e n t r u el. giumpi_sm@yahoo. com

Aş vrea să-mi cumpăr un calcula­ s o r sau mai bine o să-mi iau când GeForce 2 GTS sau chiar PRO.
1. M o m e n t a n n-ar t r e b u i să ai nici
t o r în scopul de a-l folosi în apli­ O Să fie un p r o c e s o r la frecvenţă 3.Nu se pune numai problema
o problemă. Un upgrade de
caţii gen 3D MAX şi Photoshop şi dublă? memoriei ci şi a plăcii de bază
p l a c ^ p r o c e s o r / m e m o r i e nu ar s t r i ­
aş avea următoarele î n t r e b ă r i : c a r e t r e b u i e să s u p o r t e memorie
ca dacă dispui de banii necesari, •

1. I m p o r t a n ţ a alegerii componen­ 1. P e n t r u a rula P h o t o s h o p f o a r t e DDR şi care e s t e ceva mai


î ţ i recomand o placă cu c h i p s e t
t e l o r î n t r - u n asemenea s i s t e m . bine îţi t r e b u i e cel puţin 1 2 B MB scumpă. O r i c u m t e decizi. SDR
Via K T 1 3 3 A . un p r o c e s o r A M D
2. O placă video ATI RADEON 3 2 R A M , r e c o m a n d a t 2 5 B şi un p r o ­ sau DDR. mai puţin de 1 2 8 M b nu
Thunderbird la 1Ghz şi 2 5 6 M b
M b DDR c o s t ă aproape 1 0 0 $ . ce c e s o r da generaţie mai nouă, la r e n t e a z ă să c u m p e r i .
Ram, mai ales acum că p r e ţ u l
altă placă la acelaşi p r e ţ ar • 0 0 - 1 0 0 0 Mhz. P e n t r u 3 D MAX 4.Singurele plăci dual p r o c e s o r
memoriei a scăzut f o a r t e mult. Tn
î n t r e c e p e r f o r m a n ţ a acesteia? ai nevoie de p a t r u l u c r u r i , p u t e r e care s u n t la ora actuală pe piaţă
legătură cu placa video mai poţi
3. M e r i t ă să investesc î n t r - u n de calcul, memorie rapidă, placă în România s u n t p e n t r u Intel şi nu
a ş t e p t a deoarece dacă t o t faci un
s i s t e m cu memorie DDRAM sau de bază stabilă şi o placă video s u p o r t ă DDR. î n plus, doar s i s ­
upgrade mai bine t e orientezi
în unul cu S D R A M ştiind că la bună, eventual una profesională, t e m u l de operare va beneficia de
c ă t r e una c u 6 4 M b DDR [GeForce
preţui unei memorii de 1 2 8 gen Quadro-ul de la NVIDIA sau această f a c i l i t a t a , nu şi aplicaţiile,
2 GTS sau PRO).
DDRAM îmi iau 2 5 B SDRAM? WiîdCat Oxygen de la 3 D L a b s în a c e s t caz va t r e b u i să t e o r i ­
2. Procesoarele A M D pe s l o t au entezi c ă t r e Windows 2 0 0 0 .
4. M e r i t ă o placă cu dual proce­ 2. Dacă mai a ş t e p ţ i un pic un
f a c t o r u l de multiplicare blocat. Nu
are sens nici modificarea
placa de bază K7VZA, 6 4 M b R A M , cazul unui overclocking e x t r e m . Nu
frecvenţei deoarece s t r e s e z i cele­
Lupaşcu Rody placa video RÎVA TNT2 M 6 4 3 2 M b există o regulă Tn cazul d u r a t e i de
lalte c o m p o n e n t e . Overclocking-ul
1. Procesorul meu ajunge la 5 9 de viaţă a procesorului overclockat.
sb face cu un Goldfinger Device
A m un PC A M D K 7 / 7 0 0 M h z . placă grade Cefsius! E s t e normal sau Tn mod ironic aş p u t e a spune că
dar eu nu am găsit vreo firmă care
video: Riva TNT2 M 6 4 , placă de nu? Cât de periculos e s t e ? Ce ea (durata de viaţă) e s t e invers
să comercializeze aşa cava aici iar
bază Soyo K7VTA. HDD Seagate t r e b u i e sâ fac p e n t r u a scădea proporţională cu p r o c e n t u l cu care
Tn plus ţ i - a r t r e b u i un cooier
1 0 . 2 G 6 . 6 4 R A M . Problema e s t e t e m p e r a t u r a lui? E s t e p e r f o r ­ se overclockeazâ p r o c e s o r u l .
f o a r t e bun ceea ce e s t e iarăşi un
că se blochează f o a r t e des în manţa calculatorului a f e c t a t ă de 3. E s t e f o a r t e puţin. A r t r e b u i să
lucru r a r pe meleagurile n o a s t r e .
jocuri şi nici nu merg t a s t e l e C t r l - a c e s t lucru? verifici dacă s u n t t o a t e driverele
3. tn legătură cu modemul am
A l t - D e l şi t r e b u i e să apăs r e s e t . 2. Până la ce frecvenţă pot să i n s t a l a t e sau orice alte c o n f l i c t e
găsit nişte drivere pe u r m â t o e r e a
overclockez p r o c e s o r u l fără să-l p r e z e n t e Tn s i s t e m .
pagină h t t p : / / w w w . k i n g n e t t w . c o m /
Blocarea Tn jocuri poate fi din s t r i c ? E indicat? Performanţele în 4 . îmbunătăţirea va fi majoră în
s u p p o r t . h t m d a r s u n t cam vechi.
cauza memoriei sau a plăcii de 3 D vor c r e ş t e ? Cu c â t t i m p va cazul jocurilor dar fii f o a r t e a t e n t
Se mai găsesc câteva la w w w . d r i -
bază, în primul rând a r t r e b u i să scădea d u r a t a de viaţă a p r o c e ­ c u m combini DIMM-uriie. E s t e
verguide.com la care t r e b u i e să t e
vezi dacă se mai blochează cu un sorului în a c e s t mod? posibil să se blocheze s i s t e m u l ,
î n r e g i s t r e z i iar apoi să faci o
alt D I M M [preferabil de 1 2 8 M b 3. în 3 D m a r k 9 9 Cnu am 2 0 0 0 . Cel mei bine a r fi sâ scapi de ce 2
căutare dupa VD5BSP. Succesul
din cauză că f o a r t e m u l t e jocuri nici 2 0 0 1 . a s t a el) am o b ţ i n u t D I M M - u r i de 3 2 M b şi sâ
este garantat.
astăzi cer minim 1 2 8 M b ) . Dacă cam 2 8 0 0 de p u n c t e la o rezoluţie achiziţionezi unul de 1 2 8 M b sau 2
a s t a nu e s t e cauza s c o a t e placa de 6 0 0 x 4 0 0 la 18 biţi tnu merge da 6 4 Mb identica ca moda!.
pe PCI de lângă s l o t u l AGP. S p e r la o rezoluţie mai mere!) Cum vi se 5. Nu am cum să-mi dau seama ce
Tamba Alexandru că ai i n s t a l a t t o a t e driverele nece­ pare a c e s t s c o r ? placă de bază ai p e n t r u că t u nu ai
s a r e şi D i r e c t X şi nici nu ai c o n ­ inclus d e c â t modelul, nu şi p r o ­
4. Dacă mai pun 6 4 Mb de RAM
Salut! Am p e n t r u voi 2 î n t r e b ă r i flicte. Dacă nici una d i n t r e a c e s t e pot să mă a ş t e p t la o îmbunătăţire ducătorul. Placa video e s t e una
1. Care p r o c e s o r obţine p e r f o r ­ soluţii nu remediază problema majoră a p e r f o r m a n ţ e l o r ? A m 2 d e s t i n a t ă aplicaţiilor de t i p office
manţe mai m a r i un A t h l o n [ S l o t a t u n c i ai putea î n c e r c a un şi I n t e r n e t Tn c o m p a r a ţ i e cu cele­
P
D I M M - u r i de 3 2 pot să mai pun
1 , având un c h i p s e t K X 1 3 3 ) sau upgrade de BIOS. Fii f o a r t e a t e n t lalte c h i p s e t - u r i e x i s t e n t e azi pe
unul de 6 4 ? fnu mai am d e c â t un
un Pentium 3 (chipset BX44DJ. p e n t r u că s u n t 3 versiuni de piaţă. în orice caz rularea jocurilor
s l o t Jiber!)
ambele având o frecvenţă de K7VTA [presupun că t u o ai pe Tn 6 4 0 x 4 8 0 cu 1 6 biţi nu a r t r e ­
5. î n t r - u n c l a s a m e n t de la 1 la 10
70QMhz? prima). Ultimul Bios disponibil la bui să fie o problemă [ a s t a dacă ai
pe ce loc s-ar clasa placa mea
2. De unde aş putea face r o s t de www.soyo.com.tw este d a t a t 16 Tn vedere 1 2 8 M b RAM).
video? Dar cea de bază? Riva T n t 2
Black Ice Defender f r e e w a r e ? noiembrie 2 0 0 0 . Oacă placa de
e cea mai indicată p e n t r u s i s t e m u l
bază mai e s t e în garanţie ai p u t e a
meu?
1. î n t r e un A t h l o n la 7 D 0 M h z pe merge cu ea la cei de Ia care ai
c u m p ă r a t - o să le explici care e s t e Dacă ai probleme cu
s l o t şi un Pentium 3 Coppermine
problema şi să facă upgrade-ul de 1. Nu e s t e normal. Probabil cool- hard-ul. s c r i e o
pe s a c k e t , Tn ceea ce priveşte
Bios. Dacă nu ai mai f ă c u t aşa er-uf nu lucrează la p a r a m e t r i nor­ s c r i s o a r e pe a d r e s a
p e r f o r m a n ţ a şi s t a b i l i t a t e a s i s ­
ceva până acum nu îţi recomand mali. A r t r e b u i să achiziţionezi un redacţiei sau un mail Ea
t e m u l u i , v i c t o r i a Ti aparţine lui
sâ t e apuci singur p e n t r u câ r i ş t i cooier mai p u t e r n i c şi eventual
Intel. Cu t o a t e a c e s t e a
sâ îţi s t r i c i placa de bază şi sâ unul p e n t r u c a r c a s ă Tn funcţie de
Răspuns g a r a n t a t . î n
comparaţia nu prea e s t e c o r e c t ă , c â t e îţi p e r m i t e ea. Dacă
pierzi şi g a r a n ţ i a , dacă ea mai cazul în c a r e nu primiţi
c o m p a r a ţ i a c o r e c t ă făcându-se t e m p e r a t u r a c r e ş t e prea m u i t
există. răspunsul vâ aşezaţi la
î n t r e un Coppermine şi s i s t e m u l se p o a t e bloca.
prima coadă pe c a r e o
Thunderbird şi nu A t h l o n pe s l o t .
2. Dacă t e hotărăşti sS overclock­ găsiţi pe s t r a d ă . Când
2. Nu există versiunea demo
ezi p r o c e s o r u l , ceea ce eu nu îţi ajungeţi în faţă Ti
[ s h a r e w a r e sau f r e e w a r e ] pe site- Costel indic, ar t r e b u i să o faci în t r e p t e expuneţi vânzătorului
ul producătorului w w w . n e t w o r - p e n t r u a vedea c u m se c o m p o r t ă
problema
kica.com dect nu ai cum să îl la fiecare t r e a p t ă . Performanţele
S i s t e m u l meu e s t e : K7 cu p r o c s o r dumneavoastră.
downloadezi d e c â t plătindu-l. 3 D s-ar putea chiar sâ scadă Tn
Duron la 7 5 0 M h z [ 7 . 5 x 1 0 0 ) , Şi ne mai s c r i e ţ i o dată.
HARDWARE
•Tehnologii

Tip articol
I, s u p r a p u
eventual si un ETA. Eventual, dacă a ţ i
sa îi c u m p ă r a ţ i un cadou, acelaşi s i s t e m
va scana magazinele din î m p r e j u r i m i şi vă va
p e r m i t e să s e l e c t a ţ i o sticlă de vin de c a l i t a t e
la cel mai mic preţ. Şi, îa final, în m o m e n t u l în
c a r e ajungeţi în fata blocului, p u t e ţ i anaiiza
plăcile de î n m a t r i c u l a r e ale maşinilor p a r c a t e
sa vedeţi daca a n t i p a t i c u l de Minei şi-a f ă c u t
deja apariţia.

Dar c u m a m p u t e a
face t o a t e a c e s t e a ?
Tehnologia c a r e încearcă să realizeze cele
p r e z e n t a t e - a u g m e n t e d r e a l i t y , sau în
română: r e a l i t a t e a e x t i n s ă - presupune o idee
simplă: senzori de o r i c e fel (vizuali, auditivi,
e t c . ) c a r e t r a n s m i t informaţiile din r e a l i t a t e
c ă t r e un c o m p u t e r , ie prelucrează En t i m p real
şi vi le oferă pe un display pîasat în f a ţ a
ochilor. în f o r m a t grafic.
Dar nu e s t e aceiaşi l u c r u cu o
Exemplu de r e a l i t a t e extinsă (primul arcade) pâna t r a n s m i s i u n e in d i r e c t a unu» p o s t TV? N u ,
g e n e r a t ă pe un LCD constituie motorul pro­ p e n t r u că prin a c e a s t ă tehnologie se încearcă
gresului in domeniul graficii 3 D . M o n i t o r u l c a l ­ obţinerea unei realităţi 3 D a fiecărui p u n c t
c u l a t o r u l u i pare astăzi o bucăţică din r e a l i t a t e vizualizat din orice unghi. Există ceva
. . . . . ^ .
- personajele se mişcă, v o r b e s c , zâmbesc
asemănător azi - tehnologia Racef/x c r e a t ă de
i m i t â n d aproape p e r f e c t mişcările umane. D a r
SporTVision c a r e creează a c e s t a senzaţie doar
ce ai spune dacă personajul ai fi chiar t u .
p e n t r u c a m e r a cu c a r e se filmează (o singura
p a r t e n e r i - p r i e t e n i i , mediul înconjurător a r fi
perspectivă).
casa t a . grădina t a . s u n e t e l e c u c a r e eşti
Ce ne t r e b u i e c a să beneficiem de a c e a s t ă
obişnuit, mirosurile, p o a t e chiar mângâierea
r e a l i t a t e extinsă? Un s i s t e m ( a u g m e n t e d - r e a l i -
câinelui t ă u a r fi p r e z e n t e şi acţiunea jocului ai
t y System] ce prelucrează a c e s t e d a t e e s t e
p u t e a să i~o alegi d i n t r e câteva scenarii deja
format din:
s c r i s e sau chiar sâ fie din viaţa t a de zi cu zi?
* h e a d - m o u n t e d display [ H M O s - e c r a n de
Nu-i aşa ca ar fi i n t e r e s a n t ? Sau, închipuiţi-vâ
afişare) - va fi ceva t i p Total Recall. d a r p e n t r u
u r m ă t o r u l s c e n a r i u : m e r g e ţ i la ziua unui
ambti ochi. m o n t a t d e a s u p r a f r u n ţ i i , pe care
p r i e t e n , ş t i ţ i s t r a d a , dar nu ş t i ţ i blocul şi
vom vedea grafica şi detaliile g e n e r a t e de
etajul. S c o a t e ţ i din buzunar o pereche de
c o m p u t e r . Se c r e d e ca un dispozitiv p e n t r u
ochelari şic, v w puneţi la ochi şi s i s t e m u l
r e t i n ă a r fi avantajos (Virtual Retina Display),
a j u t ă t o r vă a r a t ă cu precizie unde locuieşte
d a r şi ceva mai scump. Există două t i p u r i de
H M D s : unul ce afişează imagine video, d a r
n r e g i s t r e a z â î n t â r z i e r i la mişcări rapide ale
i şi aitui o p t i c , prin c a r e vedem d i r e c t şi
t s u p r a p u s e informaţii despre ceea ce

king s y s t e m e s t e ceva asemănător cu


global positioning s y s t e m . P e n t r u
n e c u n o s c â t o r i d e t a l i e m : un s i s t e m c a r e va
t r e b u i sâ recunoască poziţia v o a s t r ă în reali- :

extinsă, dar si mişcările capului, chiar


hiîor p e n t r u a le furniza unităţii c e n t r a l e
a redea amănuntele c e vă interesează -
g r a f i c , auditiv, sau cine ş t i e c e
Toate au un î n c e p u t ie de Rn sau a s p r u p e n t r u o s u p r a f a ţ ă ;

26
I I I
HARDWARE
"Tehnologii '-•

:'>" mbbilfe c o m p u t i n g power [M'CP - u n i t a t e a de


p r o c e s a r e mobilă) - cu ceva p u t e r e de calc
p e n t r u a c r e a o; imagine grafică 3 0 s t e r e o .
Ideale s u n t acum unităţile grafice de proce
; s a r e [GPU) produse de NVidia:
A r e viitor a c e a s t ă tehnologie? Să vedem:
T. c o n s t r u c t o r i i a r face case aproape per-
L 1 1 L r L r L r 1
• p" " • • ^ t " « j . •/• ™ "• kjr w • r^r"-j" " ", i " •_ ""T^B^ "I" J "r"'"""" " •"^"BI B^ L
i

•fecte - detaliul, si nu un p e r e t e mai s t r â m b ,


V. " / i i \T • "> i V 'P"^V^ i 1 ^ 1 * ^ ^ . r
1
^' • |^ * ." H
1
"T "* "B J"
L
,
^ - l ( ^ V ^ O " - "r*!C^B,h rj
- VB'J"B^

a r fi a t u n c i p r o b l e m a n o a s t r ă ;
; 2. in a r m a t a un soldat echipat a s t f e l ar vedea 1 m 1 r r
-r • " J iwmr i""*^- t " ™ l ' " B " r j t f JT T • r - T *B I" B" LT ' j ^ L i B*r"jjBJh L r "J-^F^F-^^t f J -Şl L r B l l ^ " j j -L ^—P"•. i ^ i ' J | MlS-^m^

•excetent pe orice t i m p , fa d i s t a n t e apreciabile.


Şi dacă ar avea ceva mai m u l t e detalii
f u r n i z a t e de; MCP s-ar evita d i s t r u g e r i inutile:
3, în t u r i s m s-ar oferi informaţii i n s t a n t
d e s p r e clădiri i s t o r i c e , l o c u r i ; e t c ;
; 4 , jocurile - ce părere aveţi despre un Quake
cu vecinul de vis-a-vis, p a r ţ i a l pe viu. parţial în
r e a l i t a t e a extinsă?
Cred că p r o i e c t e l e legate d e a u g m e n t e d reaii-
t y au p e r s p e c t i v e de bun augur ţinând c o n t de
Puţin c a m m a r e s i s t e m u l , d a r p o a t e ajunge c u
a r g u m e n t e l e e n u m e r a t e , de investiţiile masive
puţin e f o r t la dimensiunile unor ochelari
făcute de c ă t r e a r m a t a americană (Office of
de s o a r e sau ale unei lentile de c o n t a c t .
Naval R e s e a r c h , Defense Advanced Research
^ P r o j e c t s Agency) şi de implicarea unor univer­
s i t ă ţ i americane [Columbia University). Se
e s t i m e a z ă că a c e s t echipament va deveni walkman-ul anilor 2 0 1 0 ,

C o m u n i c a ţ i i î n r e g i s t r a r e
ii
h a o t i c e h D l D q r a f icâ
I
Tip a r t i c o l : articol Tip articol: rezentare
Redactor: edactor: Redactor: iad Z o t t a

prin cablurile babil. mici cuburi de sticlă da Tel-Aviv la A r t i f i c i a l Ini


de fibra optică e s t e n e c e s a r un î n t r e g _ mărimea unui cub de zahăr vor înlocui e s , o companie c a r e se ocupa
proces de t r a n s f o r m a r e a fiecărui c a d r u î n ­ greoaiele harddisk-uri de astăzi. Doi a de s o f t w a r e şi c a r e m o m e n t a n
t r - o secvenţă de biţi c a r e conţine d a t e despre c e r c e t ă t o r i , Pau! Cheben din O t t a w a şi M ă r i a lucrează la un p r o i e c t mai puţin obişnuit,
fiecare pixel din imagine. Doi c e r c e t ă t o r i (de Calvo dm M a d r i d au pus la p u n c t un nou primul p r o g r a m d o t a t c u inteligenţă artificială
ce în m a j o r i t a t e a cazurilor s u n t doi şi nu unul m a t e r i a l c a r e t r a n s f o r m ă a c e s t vis în reali­ care nu numai ca p o a t e Tnţefege limbajul de zi
s a u mai mulţi nu p o t să-mi dau seama), J o r d i t a t e E s t e vorba d e s p r e un m a t e r i a l organic cu 2\ dar c a r e se şi poate exprima.
Garcia-Ojalvo de la U n i v e r s i t a t e a Tehnica din c a r e poate avea funcţiile unui film C o o r d o n a t o r u l ştiinţific J a s o n H u t c h e n s
Barcelona şi Rajarshi Roy de la U n i v e r s i t a t e a [fotopolimerJ, Pe un singur s t r a t din a c e s t m e r g e a t â t de d e p a r t e î n c â t c o m p a r ă
din Maryland au r e u ş i t să ocolească a c e s t m a t e r i a l se pot î n r e g i s t r a a s t f e l mii de holo­ realizarea lui Hal - numele p r o g r a m u l u i - cu
p r o c e s c o m p l i c a t . Procesul c o n s t ă în a m e s t e ­ g r a m e . Ei chiar afirmă că î n t r - u n cub cu l a t u ­ însăşi d e s c o p e r i r e a e l e c t r i c i t ă ţ i i . * 0 d a t â c e
carea imaginii c u un semnal o p t i c haotic. O ra de 1 c m se p o a t e s c r i e de 1 0 0 de o r i mai există, s u n t un milion de feluri de a o f o l o s i / '
rază laser c a r e conţine imaginea e s t e t r e c u t ă multă i n f o r m a ţ i e d e c â t pe un DVD. Pânâ a c u m Hal p o a t e e x e c u t a comenzi fâră c a c e ! c a r e le
de mai m u l t e o n p r i n t r - u n c r i s t a l non-linear a c e a s t ă tehnologie a f u n c ţ i o n a t numai cu doua dă sa folosească o sintaxa rigidă, s e p o a t e
c u a j u t o r u l căruia lumina r e z u l t a t ă nu e s t e condiţii. In primul r â n d , m a t e r i a l u l din c a r e d e s c u r c a f o a r t e bine în cazul în c a r e s u n t
proporţională c u i n t e n s i t a t e a ta i n t r a r e . e s t e f a b r i c a t cubul t r e b u i e să fie pur din f o l o s i t e expresii ambigue şi s-ar p u t e a chiar
Comunicaţiile haotice exista deja de aproape p u n c t de vedere o p t i c iar. în ai doilea r â n d , sa dobândească s i m ţ u l umorului, t h toc să
1 0 ani când s-a realizat că e s t e posibilă nu t r e b u i e să-şt schimbe dimensiunile o d a t ă folosească l i s t e lungi de cuvinte l e g a t e î n t r e
c r e a r e a de semnale haotice î n t r - u n t r a n s - cu t r e c e r e a timpului sau f l u c t u a ţ i a ele dupâ un a n u m i t s e t de reguli, Hat încearcă
m i ţ a t o r p e n t r u c a la s o s i r e să se r e p e t e t e m p e r a t u r i i . Om a c e s t e cau2e, c e r c e t ă t o r i i să înveţe p r e c u m o fiinţa umană. Având ta bază
o p e r a ţ i a în s e n s invers. C e r c e t ă t o r i i afirma că au ajuns Ea concluzia că f o t o p o l i m e r u l nu anumiţi a l g o r i t m i de învăţare şi d o r i n ţ a de a
în cazul imaginilor TV aceastâ.tehnologie a r e p o a t e fi mai g r o s de 0 , 1 m m . ceea ce a s e p e r f e c ţ i o n a . Hal e s t e î n g r i j i t de c ă t r e un
mai m u l t e avantaje. I n p r i m u l r â n d . nu mai l i m i t a t s e r i o s c a p a c i t a t e a de s t o c a r e , tn a l t p r o g r a m dupâ modelul unei relaţii copil*
e s t e necesară e f e c t u a r e a operaţiunilor de t e s t e l e pe c a r e le-au e f e c t u a t , cei doi au părinte. A c e s t p r o g r a m c a r e asigură educaţia
codare/decodare a fiecărui c a d r u iar, în al r e u ş i t să s c r i e şi să c i t e a s c ă o c a n t i t a t e de lui Hal decide s t a d i u l sau nivelul la c a r e s e
doilea r â n d , a c e s t a se t r a n s m i t e t o t odată. informaţii i m p r e s i o n a n t ă . 6 Tb (terabiţiî. în afla şi î n funcţie de a s t a s t a b i l e ş t e ce va s t u ­
Folosind a c e a s t a tehnologie ei au d e c l a r a t că plus, informaţiile nu s u n t c i t i t e secvenţial c i dia "copilul" mai d e p a r t e . î n c o m p a r a ţ i e cu o
au r e u ş i t să t r a n s m i t ă s e c v e n ţ e video în t o a t e odată ceea ce face c a r a t a de t r a n s f e r fiinţă umana, Hal p o a t e învaţă regulile de bază
cadrul unei reţele î n t r - u n t i m p a t â t de s c u r t sâ fie de cel puţin 1 0 0 de ori mai m a r e ca cea ale unei limbi Tn numai c â t e v a zile. Vom vedea
î n c â t a r fi n e c e s i t a t lăţimi de bandă de ordinul a unui DVO. după c u m declară ei. mai t â r z i u ce s e va î n t â m p l a cu Hat. Zilele ;
gigabiţilor. t a s t a t u r i i s u n t numărate»

27
05S

lFj':Kl.l!

IC
Din cele 27 de plăci video t e s t a t e , nu mai puţin de 24 folosesc chipset-uri produse de NVIDIA

CEI 27 DE MUŞCHETARI 3D
CHIPSET-URILE NVIDIA SUNT DERANJATE DE ATI SI KYRO

Ştiri conexe oua generaţie de c h i p s e t - u r i de la tehnologie ce p e r m i t e p r e l u c r a r e a numai

Culmea grandomaniei N NVIDIA (GeForce3J a zguduit, măcar


din p u n c t de vedere al preţului, piaţa
a poligoanelor c a r e vor fi vizibile de ochiul
uman î n t r - u n joc. A s f t e l . se reduce s u b ­
Intre soluţiile pentru acelea
chipset venite de ie diferiţi
A fost atinsa de un producător
obscur, Unrka ce s-a decis sa fie plăcilor video. C o s t â n d c â t un c a l c u l a t o r s t a n ţ i a l lucrul pe c a r e placa video t r e b u i e producători exista foarte
prima firma care produce o placa î n t r e g . NVIDIA GeForce3 oferă p e r f o r ­ să îl depună, generând o c r e ş t e r e de mari diferente de preţ (si de
cu chipset NVIDIA cu 128 de Ram, manţe pe care nici un alt producător nu a viteză în jocuri. Punctul slab îl r e p r e z i n t ă multe ori şi de calitate}. Tn
topul preturilor conduce
Astfel, Unika a lansat un GeForce2 reuşit să le realizeze, căzând însă, cel însă lipsa unei unităţi T r a n s f o r m & L i g h t i n g .
Asus urmat de Hercules.
MX4D0 cu 128Mb SDR. Curr: puţin t e m p o r a r , Tn acelaşi păcat ca şi p r o ­ a c e s t lips fiind penalizat masiv de p r o ­
utilitatea celor 128 Mb nu exista, cesorul Pentium 4 de la Intel. E s t e vorba gramele de t e s t , 3 D M a r k 2 Q 0 1 depunc-
este limpede ca Unika s-a gândit
despre lipsa de aplicaţii o p t i m i z a t e pen­ t ă n d radical soluţiile Kyro p e n t r u aceas­ Cel mei des întâlnit bundle
ca este doar o modalitate de a se
t r u noile facilităţi şi de nivelul j o c u r i l o r , t a . La problema menţionată se adaugă pe plăcile video testate este
promova.., ca re iata ca funcţionează
m a j o r i t a t e a fca să nu spunem t o a t e ] incompatibilităţi cu unele jocuri care duc DVD-Player-ul, Indiferent de
destul de bine. producător, acesta
funcţionând a b s o l u t p e r f e c t pe un la afişarea greşită a t e x t u r i l o r sau dis­
depăşeşte ca popularitate
GeFcrce2 U l t r a sau pe un GeForce2 Pro. pariţia uneori a a c e s t o r a . A c e s t e p r o b ­ orice joc sau utilitar.
Preţul c h i p s e t - u l u i e s t e de Desigur, noile funcţii ca şi p e r f o r m a n t a leme s u n t g e n e r a t e de i m a t u r i t a t e a d r i -
vinS? superioară, dată de noile tehnologii ale verilor, c h i p s e t - u l nou nereuşind încă sâ
Poate aţi fost vreodată curioşi sa c h t p s e t - u l u i , vor începe să fie f r u c t i f i c a t e se integreze p e r f e c t pe piaţă. Dacă EliteMT, Samsung si Hyundai
vedeţi de ce costa cât costa plăcile sunt producătorii de memorii
odată cu s f â r ş i t u l anului şi apariţia producătorii a c e s t u i c h i p s e t vor c o n t i n u a
video. Este momentul sa aflaţi cei mai agreaţi de
jocurilor c a r e s u n t acum în lucru. însă pe aceeaşi linie de acum înainte şi
deoarece pe internet au răsuflat producătorii de placi video.
vor aduce şi ceva îmbunătăţiri e s t e
preţurile pe care NVIDIA le percepe
pentru chipset-uri de la integra­ probabil ca s p r e s f â r ş i t u l a c e s t u i an sau
Chipset-uri Pentru majoritatea
torii care realizează plăcile video. anul v i i t o r NVIDIA sâ aibă un c o n c u r e n t
Se r e m a r c ă în mod evident dominaţia serios pe piaţă. MX-urilor, (nu MX2QQ sau
- GeForceE MX - $35
NVIDIA din p u n c t de vedere al c h i p s e t - 400). prezente Tn test ciclul
- GeForce2 MX 200 - $27
de viata s-a încheiat, Piaţa
- GeForceS MX 400 - $36,50 urilor p r e z e n t e în t e s t . ATI nu p u t e a
se îndreaptă acum spre cele
- GeForce2 Pro - $42 r e p r e z e n t a un c o n c u r e n t serios, ş t i i n d u - Nivele de testare 2 noi chipset-uri MX
- GeForce£ Ultra - î l 0 5 se că ATI î n t o t d e a u n a s-a c o n c e n t r a t pe Plăcile pe care le-am t e s t a t acoperă t o t menţionate mai sus. MX-ul
- GeForce3 - $205 oferirea unor soluţii c â t mai fiabile, r i d i ­ simplu urmând a fi
s p e c t r u l soluţiilor e x i s t e n t e pe piaţă din
c a t e c a l i t a t i v , f o a r t e d o t a t e şi de abia în abandonat.
p u n c t de vedere al preţului şi p e r f o r ­
ultimul rând axate pe obţinerea de f p s - manţelor. Pornind de la GeForce3 şi
NVIDIA schimbă ciclul
Ciclul de produse noi la fiecare 6 uri. Singura soluţie alternativă p e n t r u mergând până la M X 2 0 0 (via GeForce2 Cea mai deosebita dotare
luni nu mai este agreat de NVIDIA. jocuri par a fi noile plăcile Kyro şi în s p e ­ U l t r a , Pro. GTS. MX) soluţiile t e s t a t e prezenta pe o placa video din
Dupa ce anul trecut Ultra nu a cial Kyro II, A c e s t c h i p s e t , deşi se află de test este un TV-Tuner.
reprezintă v a r i a n t e p e n t r u t o a t e
fost decât un GTS cu overclocking, abia la î n c e p u t de d r u m oferă p e r f o r ­ Acesta se afla pe placa Asus
dupa 6 luni de la lansarea bugetele. în concluzie, indiferent dacă
manţe rezonabile în jocuri evând însă V7100 DeEuxe Combo, ataturi
GeForce3 (adicâ Tn toamna). s u n t e ţ i Tn c ă u t a r e a unui upgrade sau de • pereche de ochelari
NVIDIA nu va lansa decât o vari­ plusuri şi minusuri (ambele substanţiale)
doriţi să ş t i ţ i ce placă video veţi avea în meniţi sa îti ofere în jocuri o
anta overclockata a GeForce3-uIui fată de plăcile NVIDIA. Punctul f o r t e al perspectiva 30.
noul s i s t e m a c h i z i ţ i o n a t . în paginile
ca si o varianta MX a acestuia. plăcilor Kyro e s t e Tile Based Rendering,
u r m ă t o a r e veţi găsi răspunsul.
HARD

Cum am testat SISTEMUL DE NOTARE


Performante
l

SISTEMUL DE TEST S-au a c o r d a t î n t r e 0 - 1 0 0 de


puncte pentru rezultatul
fiecărui t e s t e f e c t u a t . 1 0 0 de
Procesor Sistem de operare
p u n c t e s-au a c o r d a t
P e n t r u t e s t a r e a plăcilor video am Chiar dacă nu e s t e c o n s i d e r a t cel
r e z u l t a t u l u i cel mai mare din
folosit un s i s t e m bazat pe p r o c e s o r mai bun. Windows Millennium e s t e
t e s t la c a t e g o r i a respectivă,
Intel, A s t f e l , p r o c e s o r u l f o l o s i t a cu s i g u r a n ţ ă cel mai r e c e n t s i s t e m
notele p e n t r u r e s t u l produselor
f o s t un Coppermine Ia I G h z . E s t e un p r o c e s o r de operare de la M i c r o s o f t . A f o s t alegerea n o a s t r ă
la acea c a t e g o r i e fiind a c o r d a t e
p u t e r n i c , şi p e s t e s t a n d a r d u l ceior aflate pe piaţă la p e n t r u s i s t e m u l de o p e r a r e folosit în a c e s t t e s t .
proporţional faţă de a c e a s t a .
ora actuaiâ. Un P e n t i u m 4 sau alt p r o c e s o r mai
N o t a finala a p e r f o r m a n ţ e i
p u t e r n i c nu a r fi avut nici un sens Tn t e s t din Driveri plăci video NVIDIA
m o m e n t ce la achiziţia unei plăci video nu s u n t mulţi s-a realizat făcând media î n t r e
Driver-ul f o l o s i t a f o s t cel mai
care vor beneficia de aşa p r o c e s o a r e . notele o b ţ i n u t e p e n t r u fiecare
r e c e n t D e t o n a t o r oficia!: 1 2 . 4 1 . El
/ / V I D l A c a t e g o r i e în p a r t e [ 3 0 Mark
a f o s t folosit cu setările VSync
2 0 0 1 fiind p u n c t a t dubiu)
Placa de bază Always Off şi A n t i - A l i a s i n g Always Off. Nu am f o l o s i t
•i Având un p r o c e s o r Intel, era nevoie p e n t r u fiecare placă driverii c a r e veneau cu ei din
Dotări
evident şi de o p l a t f o r m ă Intel, A m simplul motiv că versiunile difereau şi s - a r fi c r e a t
Se acordă î n t r e 0 - 1 0 0 p u n c t e
f o l o s i t aşadar placa IWilI 8 0 1 3 3 , 0 diferenţe artificiale î n t r e plăci.
p e n t r u î n t r e a g a c a t e g o r i e de
placă cu c h i p s e t l n t e l i B 1 5 E P apăruta pe piaţă f o a r t e
dotări. Notele a c o r d a t e au f o s t
r e c e n t d a r cu p e r f o r m a n ţ e f o a r t e bune. Driveri plăci video Kyro/Kyroll variabile tde exemplu î n t r e 0 - 5
Driver-ul folosit e s t e ultimul driver
puncteJ. punctele acordându-se
Hard disk generic de la PowerVR, pe numele
în funcţie de c a l i t a t e a sau
Q u a n t u m Firebafl Plus A S 7 2 0 0 lui 4 k 5 J N 9 X _ 1 - 2 - 2 M R
nivelul dotării r e s p e c t i v e .
r p m 3 0 Gb e s t e numele c o m p l e t al
Punctele s-au a c o r d a t în felul
hard-disk-ului folosit. 7 2 0 0 de Driveri placă video ATI urmStor:
r o t a ţ i i s u n t necesare şi suficiente p e n t r u valabili­ P e n t r u t e s t u l plăcii video ATI s-au
0 - 1 2 : TV-Out
t a t e a şi realismul t e s t e l o r de lucrul cu hard-disk-ul fofosit driverii p e n t r u Windows M e :
0-11 : DVI
p e n t r u plăcile de bază. 755-010523b
0 - 1 2 : Video In
0 - 1 2 : Video Out
0 - 0 5 : Radiator memorie
BENCHMARK-URI FOLOSITE
0 - 0 5 : Radiator p r o c e s o r
0 - 0 5 : Cooier p r o c e s o r
3D Mark 2001 MDK2
0 - 1 1 : Dual Head
E s t e unul d i n t r e cele mai r e a l i s t e U l t i m u l s a l v a t o r al planetei a avut
5! s t a n d a r d e de evaluare ale de a l e r g a t de p e s t e 1 0 0 de ori 0 - 2 2 : TV-Tuner

s i s t e m u l u i şi nu în ultimul rând al p e n t r u a măsura p e r f o r m a n ţ e l e 0 - 0 5 : O r i g i n a l i t a t e a dotărilor


p e r f o r m a n ţ e l o r sale grafice. P e n t r u a solicita la plăcilor video. Setările f o l o s i t e p e n t r u MOK au f o s t
maxim plăcile video dar a oferi t o t o d a t ă un bench- 1 0 2 4 x 7 S 8 x 3 2 b i t cu c a l i t a t e a t e x t u r i l o r s e t a t ă la Ţinând c o n t că orice t e s t e s t e
mark c a r e să poată fi c o m p a r a t cu performanţele maxim. S-a r u l a t t e s t u l s t a n d a r d de verificare a subiectiv vă rugăm să a c c e p t a ţ i
o b ţ i n u t e de mulţi "acasă", am r u l a t t e s t u l cu opţiunilor c a r e au f o s t c o n f i g u r a t e din meniul de modul de p u n c t a r e s t a b i l i t de
" d a f e u l t b e n c h m a r k " , deci s e t ă r i l e s t a n d a r d şi î n c e p u t al jocului. noi p e n t r u t e s t e l e e f e c t u a t e şi
rezoluţia de 1 0 2 4 x 7 6 8 . s i s t e m u l de a c o r d a r e al
punctelor stabilit.
Serious Sam
Quake 3 P e n t r u t e s t a r e a în Serious Sam
Tot din dorinţa de a solicita plăcile s-e f o l o s i t rezoluţia de Bundle/Preţ/Documentaţie
Se acordă în t o t a l 1 0 0 de
video aflate în t e s t până la limita 1 0 2 4 x 7 6 8 x 3 2 bit şi s e t ă r i l e p e n t r u
puncte a s t f e l :
s u p o r t a b i l i t â ţ i i am t e s t a t cu Quake quality. Scopul? Evident, îngreunerea misiunii plăcii
0 - 13 Player DVD
3 folosind 2 rezoluţii: 1 0 2 4 x 7 6 8 şi 1 2 8 0 x 1 0 2 4 . video care a avut de s u p o r t a t t e s t e l e primului demo
0 - 12 Monitorizare hardware
Setările, p e n t r u ambele rezoluţii au f o s t cele High pus la dispoziţie de echipa C r o t e a m , A c e s t e a f o s t
0 - 24 J o c u r i (1 sau 2]
Quality. P e n t r u t e s t a r e a f o s t folosit D e m o l . cel mai lung şi ce! mai a g l o m e r a t demo.
0 - 10 Soft e d i t a r e video/
grafică
PROCEDURA DE TESTARE 0 - 20 Alte programe
0 - 09 Driveri
Rularea testelor 0 - 1 2 : Preţ c o r e s p u n z ă t o r
Fiecare t e s t e n u m e r e t mai s u s a f o s t r u l a t de c â t e d i f e r i t de f u n c ţ i o n a r e din p u n c t de vedere al
5 o r i . S-au eliminat valoarea minimă şi valoarea încărcării t e x t u r i l o r Tn memorie sau al încărcării
maximă o b ţ i n u t e . î n t r e valorile rămase realizându-se
Nota finală
memoriei cu informaţie. Tn t i m p ce odată cu rularea
N o t a finală s-a o b ţ i n u t prin
media a r i t m e t i c ă , a c e s t a fiind c o n s i d e r a t r e z u l t a t u l t e s t e l o r p e r f o r m a n ţ e l e în Quake 3 c r e s c p e n t r u a se
realizarea mediei î n t r e cele t r e i
final al t e s t u l u i . înainte de t e s t a r e a fiecărei plăci de stabiliza la un p u n c t maxim, Tn M D K 2 ele c r e s c
bază s i s t e m u l de operare şi driverii au f o s t note a n t e r i o a r e , p e r f o r m a n ţ a
p e n t r u ca apoi să înceapă să scadă. Relativ c o n ­
r e i n s t a l a ţ i şi s i s t e m u l r e p o r n i t după e f e c t u a r e a c o n t â n d în p r o p o r ţ i e de 8 0 % ,
s t a n t e s u n t 3 D Mark 2 0 0 1 şi Serious S a m , şi
fiecărui t e s t în p a r t e . dotările în p r o p o r ţ i e de 1 5 % iar
a c e s t e a oscilând însă ca r e z u l t a t dupâ fiecare
bundle-ul şi p r e ţ u l 5%.
Evident, fiecare d i n t r e p r o g r a m e a r e un mod rulare.

29
> GeForce 2 U i t r a

Detalii
Produs WinFast GeForce 3 TO Starforce 822 GeForce 3 Prophet 2 Ultra V 7 7 0 0 Ultre WinFast 2 Ultra

3 '
*
~
4 s *}

Pret 399S 389$ 399S 455.7$ 297S


Producător Leadtek MS! Hercules ASUS Leadtek
Distribuitor (Ofertant] Skin Media Flamingo Computers Best Computers Ager Skrn Media
Telefon • 1-231.50.97 01-222.50.41 01-314.76.88 01-336.93.17 01-231.50.97
www-skin.ro www.flamingo.ro www.bestcornputers.ro www.ager.ro www.skin.ro
1 Caracteristici/Dotări
Chipset GeForce3 GeForce3 GeForce2 Ultra GeForce2 Ultra GeForce2 Ultra
Memorie 6 4 Mb DDR 6 4 Mb DDR 6 4 Mb DDR 6 4 Mb DDR 6 4 Mb DOR
Producător / Samsung EliteMT N/A ESMT ESMT
Viteză memorie 3.8 ns 3.8 ns N/A 4 ns 4 ns
Frecvenţă procesor 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 2 5 0 Mhz 2 5 0 Mhz 2 5 0 Mhz •

Frecvenţă memorie 4 5 6 Mhz 4 5 8 Mhz 4 5 8 Mhz 4 5 8 Mhz 4 5 8 Mhz


Ramdac 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz
TV Out / Video in / DVI da / nu / da da / da / nu da / nu / da nu / nu / nu da / nu / da
Răcire procesor ventilator + radiator ventilator ventilator + radiator ventilator + radiator ventilator + radiator
Răcire memorie radiator - radiator radiator radiator
Dotări suplimentare monitorizare hardware video-out - -
Bundle WinFast DVD Player. MSI DVD Player, Video Power DVD Player. Asus DVO Player, 30eep. WinFast DVD Player,
Colorific, 3Deep. True Studio SE. Ideea Box. Demo-uri: Ouake 3. True Internet Color Calorific. 3Deep, True
Internet Color, Cult 3D P 3D!Turbo 2000, 3D Tachyon Daikatana,
H Internet Coior, Cult 3D,
WinFax Hardware Monitor AGPhantom Thief II WinFax Hardware Monitor
Teste
3DMark 2 0 0 1 Default 4890 4769 3336 3328 J^^BtaW 3337
Quake3 1 0 2 4 x 7 6 8 HQ (1) 130 129.6 122 121.1 122
23ţiake3 1 2 8 0 x 1 0 2 4 HQ C2) 109.2 104 83 83.1 83
MDK2 1 0 2 4 x 7 6 8 HQ 141 138,9 135.2 134.4 135.4
Serious Sam 1 0 2 4 x 7 6 8 Q 67.8 67.4 63.3 63.1 63.3

Performanţă 100 97.88 82.59 82.29 82. 62


Dotări 38 41 38 20 $8S&B&r :
36
Documentaţie / Bundle / Preţ 66 66 27 £3
Notă finală 89 87.83 7ai2 69.96 75.09
Grafice I00- 100¬ 100¬ 100¬
00- 95¬ 95¬ 95¬ 95¬
95- 90¬ 90¬ 90¬ 90¬
90- 85¬ 85¬ 85¬ 85¬
85- 80¬ 80¬ 80¬ 80¬
80- 75¬ 75¬ 1

75¬ 75¬
75-
V "

Performanţa 70- 70¬ 70¬ 70¬ 70¬ — L

65¬ 65¬ 65¬ 65¬ te


65- 60¬ 60¬ 60¬ 60¬
Dotări 60- 55¬ 55¬ 55¬ 55¬
55- 50¬ 50¬ 50¬ 50¬
50- 45¬ 45¬ 45¬ 45¬
45- 40¬ 40¬ 40¬ 40¬
40-
Î5- 35¬ 35¬ 35¬ 35¬
Notă finală 30¬ 30¬ 30¬ 30¬
30- 25¬ 25¬ 25¬ 25¬
25- 20¬ 20¬ 20¬ 20¬
20- 15¬ 15¬ 15¬ 15¬
15- 10¬ 10¬ 10¬ 10¬
IQ- 5¬ 5¬ 5¬ 5¬
5- 0- 0- 0- 0-
0-
Pe s c u r t Probabil cea mai Rezultatele GeForce3- Radiatoarele foarte Calitatea deosebită Este cel mai ieftin
performanta placa video ului de la MSi sunt bune. lipite pe memorii. oferită de Asus prin GeForce2 Ultra prezent
pentru jocuri din lume la foarte apropiate de cele au făcut imposibilă performanţele ridicate şi în t e s t şi totodată cei :••
ora actuala. Cu aproape ale versiunii Leadtek. determinarea radiatoarele de pe mai dotat. Pe lângă
100 de fps-uri tn MSI dovedind încă o data producătorului memoriei memorii sunt puternic cooler-uî impresionant
1 6 0 0 x 1 2 0 0 a fâcut ca ca domeniul plăcilor video şi a vitezei acesteia. Noi contrabalansate de lipsa de pe procesor, ieşirile
sistemul nostru de t e s t nu îi este străin. în locul totuşi estimam un 4 ns. oricărei dotări gen TV- TV-Out şi DVI. placa
sa para depăşit. Cu conectorului DVI de care viteza de altfel exce­ Out sau DVL Preţul este oferă performanţe iden­
dotări de nivel bun placa WinFast GeForce lenta, care adăugata exorbitant şi depăşeşte tice cu Hercules Ultra.
[ieşirea DVI şi TV-OutJ ce 3 beneficiază, varianta calităţii oferite de chiar şi orice placă Atu-ul său faţă de cele­
sunt standard pentru MSI vine dotata cu un numele Hercules oferă GeForce 3 pe care am lalte Uitra este preţul.
plăcile video de nivel video-in şi un video-out. performanţe ia nivelul avut-o în t e s t . Viteza considerabil mai redus
înalt. WinFast GeForce3 dotări de top pentru o celorlalte GeForce? fiind comparabilă cu decât al competitorilor,
se ridica pe primul loc în placa de acest nivel. Ultra. Preţul este un pic celelalte Ultra. preţul o încadrându-se Tn
topul performanţei video. Preţui este foarte bun. cam mare. trage puternic în jos. segmentul destinat.

30
II 1 II

HARDWARE
Teste
i 1 •

Powergene GTS Prc 6 4 Winfast GeForce 2 Pro Powergene GTS 3 2 GeForce 2 GTS GeForce 2 GTS Radeon 6 4 DDR

165,6S 186S 127.6S 161S 141S 199S


PowerColor Leadtek PowerColor Sparkle Butterfly ATI
Skiu Media ProCA Best Computers Tape Computer Flamingo Computers
01-323.82.33 01-231.50.97 01-333.62.33 01-314.76.98 01-330.57.83 01-222.50.41
www.proca.ro www.skin.ro www, proca.ro www.bestcomputers.ro www.tape.ro www.flamingo.ro

GeForce2 Pro GeForcs2 Pro GeForce2 GTS GeForce2 GTS GeForce2 GTS ATI Radeon
6 4 Mb DDR 6 4 Mb DDR 3 2 Mb DDR 3 2 Mb DDR 6 4 Mb DDR 6 4 Mb DDR
Samsung Ascend Samsung Tonicom Ascend Hyundai
5.5 ns 5 ns 6 ns 6 ns 6 ns 5.5 ns
2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 1 8 3 Mhz
3 6 5 Mhz 4 0 0 Mhz 3 3 3 Mhz 3 3 3 Mhz 3 3 3 Mhz 183 Mhz
3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz
nu / nu / nu da / nu / nu nu / nu / nu da / nu / nu nu / nu / nu da / da / nu
ventilator ventilator + radiator ventilator ventilator ventilator + radiator ventilator
• - - - - -
Monitorizare hardware - - video out
WinDV02000 Player WinFast DVD Player, WinDVD2000 Player - —
Uleed Video Studio 4.01
Unreal Tournament Colorific, 3Deep. True Test Drive 5 Coof3D SE '
internet Color. Cult 3 0 ,
WinFox Hardware Monitor

3D53 3130 2894 2941 2954 2950


104,1 108.5 93.2 97.3 94.4 79.6
64.2 68.2 57.2 55.7 58.8 51.4
115.3 121.9 104.6 107.4 106.8 87
54 57.5 49. a 51.4 50.3 41.4

70.86 74.20 65.01 66.35 66.2Q 56.62


17 • 22 17 17 17 41
46 66 46 21 21 49
61.54 65.96 56.86 s a 68 56.56 55.50
I00 — 100¬ 100¬ 100¬ 100¬
95¬ 95¬ 95¬ 95 95¬
90¬ 90¬ 90¬ 90 90¬
85¬ 85¬ 85¬ 85' 85¬
80¬ 80¬ 80¬ 80 80¬
75¬ 75¬ 75¬ 75' 75¬
70¬ 70¬ 70¬ 70 70¬
65¬ 65¬ 65¬ 65 65¬
60¬ 60¬ • f
60¬ 60 60¬
55¬ 55¬ 55¬ 55 55¬
50¬ 50¬ 50¬ 50 50¬
45¬ 45¬ 45¬ 45 45¬ vi
40¬ 40¬ 40¬ 40 40¬
35¬ 35¬ 35¬ 35 35¬
30¬ 30¬ 30¬ 30 30¬
25¬ 25¬ 25¬ 25¬ 25¬
20¬ 20¬ 20¬ 20 20¬
15¬ 15¬ 15¬ 15 15¬
10¬ 10¬ 10¬ 10 10¬
5¬ 5¬ 5¬ 5^ 5¬
0" 0- 0- 0- 0-

Unut dintre jocurile lese în evidenţa memoria Memorie de 6 Am avut de a face Este cu siguranţa cea Cel mai bine t a c t a t si cel
favorite ale redacţiei de 5 nanosecunde fiind nanosecunde, tactare pentru prima oara la mai ciudată placa pe mai performant ATI
[acum cîteva luni însa] singura placă GeForce 2 standard după revista cu o placă video care am t e s t a t - o . Nu Radeon se ridica din
iese în evidenţa în bun- GTS/Pro din t e s t cu specificaţiile NVIDIA produsa de firma are nici un fel de manu­ punct de vedere al
dte-ul Pro-ului celor de la astfel de memorie. Fiind pentru acest chipset, un Sparkle. Acest prim al, vine în cutie de viteeei la nivelul unui
PowerColor. Memoria de cfock-ata si la 400Mhz. preţ rezonabil şi un contact ne indica lipsa Butterfly. booteaza cu GeForce2 GTS. Oin
5.5 nanoseounde ptaca are performanţele bundfe relativ suficient unui preţ rezonabil (chiar bios de lnno3D GTS cu punct de vedere al
permite o t a c t a r e de cele mai ridicate din fac din PowerGene din contre-) şi un set de 6 4 Mb iar în driveri şi dotărilor, place fiind
H

numai pînă Ea 3 6 5 Mhz . această parte a testului H GTS32 placa ideala caracteristici destul de dxdiag este recunoscuta versiunea VIVO, se •

De aici si micile diferenţe prezenţa radiatorului pentru cineva care caute modeste. Performanţa ca "NV??". Cu t o a t e prezintă excelent, fiind
de performanta faţa de mare mai făsând loc şi de un raport calitate/preţ este sub celelalte acestea performanţele dotată special pentru
WinFast Pro 64. puţin overclocking. rezonabil şi un chipset GeForce 2 GTS Enu cu au fost de nivel mediu, pasionaţii de conectări
Sistemul de răcire este Preţul este proporţional care sa ofere mult ce-i drept] si nu situăndu-o Ea nivelul tip cameră video - >
convenţional, neadaptat cu performanţele fata de performanţe rezonabile exista un element "buget" al categoriei placă video - > calculator
la overclocking. alte variante PAC. spre bune în jocuri. deosebit de recomandat. GeForce2 GTS. şi invers.

31
Produs GeForco2 Pro Tri-View V71O0 Pro 3D Prophet MX 4 0 0 Winfast MX SH Max Tornado GeForceS MX 4 0 0

80S 115.2S 100S 119S 85S


Prad u cât PowerCotor Asus Hercules Leadtek lnno3D
Distnbuitor (Ofertant) ProCA Ager Ubi Soft Skin Media Best Computers
Telefon 01 -323. 8 2 , 3 3 01-336.93.17 01-231.67,69 01-231.50.97 01-314.76.98
Web www.proca.ro www.ager. ro www.ubisoft.ro www,skin.ro www. bestcomputers. ro
tici
Chipset GeForce 2 MX400 GeForce 2 MX400 GeForce 2 MX400 GeForce 2 MX400 GeForce 2 MX400
Memorie 6 4 Mb SDR 3 2 Mb SDR 3 2 Mb SDR 6 4 Mb SDR 3 2 Mb SDR
Hyundai B i t e MT Elite MT Mira ' • ; WinBond
Viteză memorie ; ^^^^^ iii 5 ns ; % $ | | | § 5 ns
Frecvenţă p r o c e s o r 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz;
Frecvenţă memorie 1 6 7 Mhz 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 1 7 5 Mhz 185 Mhz
Rarndac 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz
TV Out / Video in / DVI ^ da / nu / da nu / nu / nu nu / nu / nu da / nu / nu nu / nu / nu
Răcire p r o c e s o r ventilator ventilator + radiator ventilator + radiator ventilator + radiator ventilator
Răcire memorie - -
Dotări suplimentare - Monitorizare hardware Dual Head
Bundle WinDVD2000 Player AsusDVD Player, Smart Demo-uri: Thief II, WinFast DVD Pîayer, WinDVD2000, Adobe
• • .. .

Unrea! Tournament Doctor, 3Qeep, Messiah, Daikatana. Tachyon, Col ori fie-, 3Deep, True PhotoDeluxe HE. 3D Mark
Star Trek: New Worlds Rayman 2 Internet Color. Cult 3 0 . 2 0 0 0 . Rage Ralty.
WinFox Hardware Monitor Midnight GT

30Mark 2 0 0 1 2231 2480 2488 2360 2355


Quake3 1 0 2 4 x 7 6 8 HNHNMHfiSgill IH^K^' 61.3
4 0 3
Quake3 1 2 8 0 x 1 0 2 4 HHHHHBBI8 9SBBSBRB 36.7 37.8
MDK2 . 65.8 lllill § | | § .64.8
Serious Sam 32.6 3B.4 37.9 34.7 35.6

Performanţă 43.22 49.85 48.53 46.16 47.03


Ootărj - 21 10 10 22 16
Documentaţie I Bundle / Preţ 46 70 26 66 62
Notă final 40.03 44.88 41.62 43.53 43.12
Grafice IOO I00- ioo 100 - IDO-
95 95¬ 95 95- 95¬
90 90¬ 90 90- 90¬
85 85¬ 85 85- 85¬
80 80¬ 80 80- 80¬
75 75¬ 75 75- 75¬
70 70¬ 70 70- 70¬
Performanţa 65 65¬ 65 65- 65¬
60 60¬ 60 60- 60¬
Dotări 55 55¬ 55 55- 55¬
50 50¬ 50 50- 50¬
45 45¬ 45 45- 45¬
40 40¬ 40 40- 40¬
35 35¬ 35 35- 35¬
Nota finală 30 f s 30¬ 30 30¬
30- 25¬
25 25¬ 25 25¬
20 20¬ 20 20¬
20¬ 15¬
15 15¬ 15 15¬
10 10¬ 10 10¬
10¬ 5¬
5 5¬ 5 5¬
0 0- 0 0-
0-

Dotările sunt Se pare că cei "numai" Chiar dacă este Ta câţiva Problema principală a lui De la un producător nu
suprinzâtor de bune 3 2 de mega nu au paşi Tn spatele lui V 7 1 0 0 WinFast SH Max este foarte popular până
pentru o placă MX4Q0. împiedicat V 7 1 0 0 Pro să la capitoEul viteză. memoria Ea 6 nanose­ acum la noi vine o placă
Denumirea de Tri-View se dovedească cel mai Prophet 2 MX Tşi asigură cunde. Din fericire GeForce2 MX 4 0 0 cu
se reflectă într-o vedere rapid MX400. Memoria un loc fruntaş la aceasta poate fi ridicată performanţe medii.
"normală", un TV-Out şi de 5 ns şi viteza ei de capitolul GeForce 2 MX până la frecvenţa de 2 0 0 Atenţia producătorului în
o ieşire DVI. 2 0 0 Mhz au făcut ca 4 0 0 , Din păcate dotările Mhz ce asigură o domeniul memorie f5 nsl
Performanţele 3D însă placa sâ obţină cele mai sale ca şi bundle-ul lasă îmbunătăţire a ca şi al bundle-ului fac
din cauza memoriei la 6 bune performanţe la de dorit scâzându-i vizibil performanţelor. din lnno3D Tornado
nanosecunde şi a nivelul acestui chipset. nota. Dacă doriţi un MX Standard însă, se află la MX40D o pfacă atractivă
ceasului la 167 Mhz o Din păcate, preţul este 4 0 0 exclusiv pentru viteză sub Asus 7 1 0 0 şi dar nu cu performanţe
situează 3a limita un argument în viteză la un preţ sub Hercules MX. ieşite din comun. Lipsa
inferioară a defavoarea Asus, la rezonabil, aceasta este Bundle-ul şi dotările sunt dotărilor şi bundle-ul
performanţei. Bundle-ul acest preţ putând soluţia. însă mai sunt şi superioare însă celor 2 slăbuţ calitativ o lasă Tn
este atractiv- achiziţiona un GTS. alte criterii de alegere. plăci menţionate. urma concurentelor.

32
GA-GF12B0-32 Wonder 6 0 0 0 WinFast SH Pro V 7 1 0 0 Deluxe Combo GeForce2 MX 3 0 Prophet 2 MX

1 l

T 77S 785 103S


I
181.3$ 64.7$ 935
Gtgabyto Jetway Leadtek Asus Butterfly Hercules
ţ l l ţ r a p r o Computer s UitraPro Computers Skin Medie Ager Senorg Ubi Soft
01-211.70190 01 -211.70.90 01-231.50.97 01-336,93.17 01-233,16.77 01-231:67.69
WWW; uit rapro.ro www.ultrapro.ro www.skin.ro www.ager.ro www-senorg, ro www. ubisoft.ro

GeForce 2 MX GeForce 2 MX GaForce 2 MX GeForce 2 MX GeForce 2 MX GeForce 2 MX


3 2 Mfa Ş b R 3 2 Mb SDR 3 2 Mb SDR 3 2 Mb SDR 3 2 Mb SDR 3 2 M b S^FI
Hyundai Q.tefc ErtronTech Samsung Fujimax Hyundai
: :
'6;ns. - 'r. 7 ns ,5 ns' • 6 ns 5.5 ns
1?S Mhz 1 7 5 Mhz 2 0 0 Mhz 1 7 5 Mhz 150 Mhz 175 Mhz
: 1:6Ş;MhZ:-^
:
145 Mhz 175 Mhz 165 Mhz 150 Mhz 183 Mhz
3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz
nu -/ nu / nu nu / nu / nu da / nu / nu da / da / nu nu / nu / nu nu / nu / n
radiator radiator ventilator + radiator radiator cooier radiator

monitorizare hardware Video out. TV Tuner, Ochelari 30


Powe r DVD , 3 Deep, WinFast DVD Player, Asus DVD2000, 3Deep, Demo-uri; Daikatana, Thief
PowerPlayer SE, Need for Colorific, 3Deep. True Soldier of Fortune, Ulead II, Tachyon, Rayman 2
Speed: High Stakes Internet Color, Cult 3D, Video Studio SE 4 . 0 r

WinFox Hardware Monitor VideoLive, Mait 4.

2133 1911 2140 2141 1915 2278


54.4 47 54.6 54.4 48.6 :
; 59.7
32.6 27.5 32. S 32.6 28.8 36/1
64.6 54.9 64.7 64.6 57.9 47.5
32.1 27.7 31.8 32.1 28.6 35 1

42.02 36.55 42.03 42.07 ' 36.87 42.93


5 . 17 22 68
56 21 66 21
u n
37.17 32.84 40.22 47.41 33,10 36.39
100¬ 100¬ 100¬ 100¬
95¬ 95¬ 95¬ 95¬
90¬ 90- 90¬ 90-
85¬ B5- 85¬ B5-
80¬ 30¬ 80¬ S0-
75¬ 75¬ 75¬ 75¬
70¬ 70¬ 70¬ 70¬
65¬ 65¬ 65¬ 65¬
60¬ 60¬ 60¬ 60¬
55¬ 55¬ 55¬ m
55¬
50¬ 50¬ 50¬ 50¬
45¬ 45¬ 45¬ 45¬
40¬ 40¬ 40¬ 40¬
15¬ 35¬ 35¬ 35¬
30¬ 30¬ 30¬ 30¬
25¬ 25¬ •*
25¬ 25¬
20¬ 20¬ 20¬ 20¬
15¬ 15¬ 15¬ 15¬
10¬ 10¬ 10¬ 10¬
5¬ 5¬ 5¬ 5¬
0- 0- 0- 0-

Versiunea MX de la Memoria este deosebit SH Pro este versiunea Chiar şi cu o memorie de Avem de a face cu o Ca de obicei, plăcile
Gigabyte prezintă de înceată, viteza de 7 MX de top a celor de la 6 nanosecunde, V 7 1 0 0 memorie la 6 nanose­ Hercules vin din fabrică '
caracteristicile unui : nanosecunde fiind Leadtek. Pe lângă Deluxe Combo este între cunde dar totuşi Ea cu memoria l |a: o frevenţă
produs de nivel mediu i normala pentru plăcile monitorizarea hardware cele mai performante numai 150 Mhz, Ia f a l c a rezonabil peste cea
spre bun^ Perfar mantele MX200 si nu pentru cele de care dispune, placa plăci MX. dar, cu şi chipset-ul, deci sub standard. A s t f e l ,
obţinute Tn t e s t e sunt MX normale. De aici si vine cu memoria şi siguranţă, cea mai specificaţiile NVTOiA. performanţele sunt bune
comparabile cu cale ale rezultatele Tn t e s t e care chipset-ul Ia frecvente dotată. Chiar dacă preţui Performanţele sunt pe iar memoria la 5.5
unor plâci cu aproape sunt cele mai modeste peste cele specificate este destul de mare, măsură, cu peste 15¬ nanosecunde permite şi
20S mai scumpe, dife­ la această categorie de NVIDIA, beneficiind soluţia de placă video 2 0 % mai sîabe decît aie un pic de overclocking.
renţă fiind cu adevărat EGeFbrce 2 MX). Lipsa desigur şi de sistemul de performantă cu TV- celorlalte MX-uri. Lipsa Lipsa bundie-ulu* şi a
rniceV Bundie-ul rezonabil unor dotări deosebite răcire adecvat. Tuner, TV-Out şi Video-ln documentaţiei ca şi cea dotărilor par a fi Sin­
dar lipsa oricăror dotări Sau a oricărui t i p de Performantele sunt reprezintă varianta a bundle-uîui şi gurele lipsuri; însă nu şi
fac placa sa obţină un bundle fac ca Wonder excelente pentru optimă pentru un utiliza­ performanţele foarte pentru cineva care caută
raport calitate preţ 6 0 0 0 să nu fie o: soluţie această categorie iar t o r ce doreşte perfor­ slabe sunt justificate performanţă pentru un :

foarte bun. atractivă. preţul rezonabil. manţă fără bătăi de cap< doar de preţul redus. buget nu prea ridicat.
• •

i p s e t > Kyro l i p s e t > MX 2 Chipset > K y r o

Detalii
Produs 3D Prophet 4 5 0 0 Wonder 6 1 0 0 GV-GF1280-32E MX 6 4 Evil Kyro 6 4

Pheţ: i i m 67$ 77S 69$ 43*4$


Producător Hercules Jetway Gigabyte Leadtek PowerColor
Distribuitor (Ofertant) | Ubi Soft UltraPro Computers UltraPro Computers Skin Media ProCA
Telefon -iJK 01-231.67.69 01-211.70.90 01-211.70.90 01-231.50.97 01-323.82.33
www.ubisoft.ro www.uttrapro.ro www.ultrapro.ro www.skin.ro www.proca.ro

1 C a r a c t e r i s t ici
Kyro 11 Kyro II GeForce2 MX 2 0 0 GeForce2 MX 2 0 0 Kyro
Memorie ; 6 4 Mb SDR 3 2 Mb SDR 3 2 Mb SDR 3 2 Mb SDR 6 4 Mb SDR
Producător / Samsung Vigour Hyundai M.Tec M.Tec
Viteză memorie 5 ns 6 ns 6 ns 7 ns 7 ns
Frecvenţă p r o c e s o r $ 1 7 5 Mhz 175 Mhz 1 7 5 Mhz 1 7 5 Mhz 1 1 0 Mhz
Frecventă memorie 175 Mhz 143 Mhz 166 Mhz 1 4 3 Mhz 1 1 0 Mhz
Ramdac N/A 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 3 5 0 Mhz 2 7 0 Mhz
TV-Qut / Video in / DV! nu / nu / nu nu / nu / nu nu / nu / nu nu / nu / nu da / nu / nu
Răcire p r o c e s o r ventilator + radiator radiator radiator radiator ventilator + radiator
Răcire memorie - - - -
Dotări s u p l i m e n t a r e - - - -
Bundle - - PowerDVD Player, 3Deep, - WinDVD2000 Player,
PowerPlayer SE UnreaJ Tournament

Teste - 1 0 2 4 x 7 6 8 x 3 8
3'OMark 2 0 0 1 1791 989 1254 1048 1736
Quake3 1 0 2 4 x 7 6 8 85 23.8 28.7 23. G 56.5
Ouake3 1 2 8 0 x 1 0 2 4 53.1 12.4 15.6 12.3 39.6
MDK2 73.9 27.9 27.8 27.7 67
Serious Sam 23.5 13.9 16,9 13.6
Note
Performantă 45.72 13.40 22.05 18.66 37.38
Dotări 10 5 5 5 10
Documentaţie / Sundle 21 21 44 21 46
Notă finală 39.13 16.52 20.59 1&73 33.70
Grafice ioo- 00¬ 100¬
95¬ 100- 95¬ 95¬
90- 95- 90¬ 90¬
S5 90- 85¬ 85¬
8(1- 85- 80¬ 80¬
75¬ 80- 75¬ 75¬
70¬ 75- 70- 70¬
Performanţă 65¬ 70- 65^ 65¬
60¬ 65 60¬ 60¬
Dotări 55¬ 60- 55¬ 55¬
50¬ 55- 50¬ 50¬
45¬ 50- 45¬ 45¬
40¬ 45- 40¬ 40¬
35¬ IA "I—I-
40-
35- 35¬ 35¬
Notă finală 30¬ 30¬ 30¬
25¬ 30- 25¬ 25¬
20¬ 25-
20¬ 20¬ 20¬
15¬ 15- 15¬ 15¬
10¬ 10¬ 10¬
5¬ 10- 5¬ 5¬
0- 5- 0- 0-
0-
Pe! s c u r t Kyro II este o placă ce a Este cea mai ieftină dar Pentru cei ce doresc o Varianta MX200 ce vine Acuzele legate de
speriat un pic NVIDIA. şi cea mai puţin soluţie de buget de la de la Leadtek se texturarea AGP sau ::

Performanţele sale bune performantă dintre NVIDIA, varianta MX200 numeşte MX64 şi se prezenţa Hardware TG.L
în jocuri [cu excepţia 3D variantele MX200 pe de la Gigabyte pare a fi încadrează ca nu îşi au locui 9a acest
Mark din cauza lipsei care le-am t e s t a t . varianta optimă. performanţă între vari­ nivel de preţ. Pentru o
Transform & Lighting) o Memoria este la 6 Memoria de 6 nanose­ antele Jetway şi placă de buget, Kyro l cu
fac atractivă pentru nanosecunde însă cunde (bună ia acest Gigabyte. Chiar dacă are 6 4 Mb este recoman­
segmentul de plăci video frecvenţa ei standard de nivel) şi frecventa ei o memorie de 7 ns, dată. Singurele probleme
mid-range. Pentru un 143 Mhz face ca asigură performanţe MX64 are perfomanţe pot fi unele incompati­
preţ cât mai bun se performanţele să nu rezonabile la rezoluţii similare cu Wonder bilităţi la afişarea tex­
remarcă tipsa oricărei beneficieze de pe urma mici fnu cele folosite în 6 1 0 0 , în 3D Mark chiar turilor (noi am avut
dotări sau bundle. vitezei ei. Overclocking- t e s t ) . Astfel, Quake 3 depăşind-o pe aceasta. probleme la Test Drive
Performantele de multe ul de la 143 la 166 Mhz normal (640x480) dă Tn Quake 3, normal set- 5) însă la acest preţ,
P

ori depăşesc M X 4 0 0 h duce la o creştere rezo­ peste 100 de fps-uri, tings a obţinut 105 fps- concurentul său.
preţul fiind însă mai bun. nabilă a performanţelor. deci foarte bine. uri. MX200, nu face faţă.

34
HARDWARE

' S O L U Ţ I A C E A MAI PERFORMANTĂ CONSIDERAŢII FINALE


A H dezvăluie SMARTSHADER
în continua sa lupta pentru Leadtek WinFast GeForce 3 TD Nu mai s u n t m u l t e de spus după
introducerea de noi tehnologii în t e joci decît dacă ai m o n i t o r de la ce am văzut un GeForce3 la
plăcile pe care le produce. ATI Tn 1 9 " în sus [ 1 2 8 0 x 1 0 2 4 1 şi lucru. Chipset-ul celor de la
colaborare cu Microsoft a lansat aproape 9 0 de f p s - u r i Tn Quake 3 NVIDIA dă clasă c o n c u r e n ţ e i şt
tehnologia SmartShader, ca
1 6 0 Q x 1 2 D 0 vorbesc de la sine oferă p e r f o r m a n ţ e c a r e cu sigu
rezultat al îmbunătăţirii
despre posibilităţile celui mai n o u . ranţă nu vor fi egalate prea
tehnologiilor Pixel Shader şi Vertex
c h i p s e t de la NVIDIA: GeForce 3- curând. NVIDIA chiar am putea
Shader. Fiind în colaborare cu
Microsoft, tehnologia este încor­ Leadtek a r e u ş i t să creeze şi placa spune că s-a mişcat prea rapid
porată încă din DirectX B, 1, dar, optimă p e n t r u a c e s t a , p e r f o r m a n ţ a faţă de r e s t u l pieţei- M u t a r e a
datorită ATf este disponibila şi pen­ în t e s t e fiind maximă, depăşind ca ciclului tehnologic de la S luni la 1
tru DpenGL p e r f o r m a n ţ ă c o n c u r e n t u l său an e s t e a s t f e l c â t se p o a t e de
Viteză fără c o m p r o m i s u r i sau
Principalele îmbunătăţiri aduse d i r e c t . GeForce3-ul de la MSI, explicabilă ţinând c o n t că proce­
prejudecăţi. Peste 1 0 9 f p s - u r i în
de SmartShader pentru tehnologia soarele care să ridice mai sus
Pixel Shaders. Prin suportul pen­ Quake 3 î n t r - o rezoluţie în care nu
performanţele GeForce3 vor
tru 6 texturi la o singură trecere
apărea de abia la s f â r ş i t u l anului.
tpas de rendering) lăţimea de bandă
a memoriei necesară renderingului SOLUŢIA C E A MAI DOTATĂ A s t f e l . NVIDIA îşi oferă mai mult
va fi drastic redusă, ducând astfel t i m p p e n t r u s t u d i e r e a noilor
ta performanţe superioare la acest Asus V7100 Combo Deluxe tehnologii, t e n d i n ţ a t r e c u t ă de
capitol. oferindu-ţi însă garanţia unei c o m ­ •

Tehnologia SmartShader s c o a t e r e a unei noi plăci la


patibilităţi şi p e r f o r m a n ţ e altfel
include suport şi pentru Vertex fiecare 6 luni făcând ca acum să
greu de o b ţ i n u t prin achiziţionarea
Shaders care sunt mici programe s i m t ă în ceafă răsuflarea a 2
s e p a r a t ă a unui GeForce 2 MX şi a
care sunt executate pe îmbinările p r o d u c ă t o r i c a r e nu s-au g r ă b i t :
bîocurifor de construcţie din care unui TV Tuner. Tuner-ul p r e z e n t pe
ATI şi S T M i c r o e l e c t r o n i c [ a u t o r i i
obiectele 3D sunt formate* Aceste placă e s t e unul Philips, unul d i n t r e
Kyro).
shadere pot efectiv modifica forma cele mai bune t u n e r e e x i s t e n t e pe
si poziţia obiectelor şi sunt folosi­ R e f e r i t o r !a t e s t u l p r o p r i u -
piaţă în a c e s t moment. Singurul
toare pentru manevrarea animaţiei zis, p u t e m vedea dominaţia din
dezavantaj al plăcii îl r e p r e z i n t ă
personajelor, obiectelor care se p u n c t de vedere c a l i t a t i v al unor
V 7 1 0 0 Combo Deluxe oferă vari­ c h i p s e t - u l GeForce2 MX aflat fa
îndoaie sau variază ca formă [haine, mărci deja impuse pe piaţa
sfârşitul ciclului de viaţă, majori­
apă) şi particule ca cele de apă. anta soluţiei all-in-one fără clasicele
românească şi evident cea
t a t e a producătorilor înlocuindu-l
Tosht Okumura, Senior scăderi calitative. Soluţia e s t e internaţională ca A s u s . Leadtek
deja cu GeForce2 M X 4 0 0 ,
Product Manager Ia ATI a declarat o f e r i t ă la un p r e ţ d e s t u l de r i d i c a t , sau Hercules. în marea m a j o r i ­
că program abilitat ea şi design-uJ
t a t e a cazurilor a c e s t e plăci oferă
inteligent al tehnologiei
SmartShader va scurta timpul SOLUŢIA PENTRU BUGET REDUS o p e r f o r m a ţ ă deosebită, f r e c v e n ţ e
necesar aducerii de grafică inova- ale memoriei şi p r o c e s o r u l u i c r e s ­
tivâ către utilizator.
PowerColor Evil Kyro 64 Mb c u t e încă din fabrica, f i a b i l i t a t e şi
m e n t a t s u n t punerea t e x t u r i l o r nu în ultimul rând memorii de 5
î n t r - u n mod ciudat în unele jocuri sau 5 , 5 nanosecunde. S e g m e n t u l
şi lipsa driverilor f o a r t e " c o m p a t i ­ m u l t mai aproape de un p r e ţ
NVIDIA nu semnează bili" cu orice aplicaţie. Ultima ver­ accesibil e s t e cei o c u p a t de
Deşi relaţia dintre Microsoft şi siune de driver generic p e n t r u Kyro plăcile de le MSI sau PowerCoTor,
NVIDIA ar trebui ss fie una bună, ambele firme încercând să
rezolvă însă multe d i n t r e a c e s t e
NVIDIA a refuzat sS semneze un
probleme, făcând din Kyro un compenseze diferenţa de nivel
NDA fNon-Disclosure-Agreement)
c h i p s e t bun p e n t r u cineva c a r e faţă de marii p r o d u c ă t o r i prin
privind informaţii referitoare la API-
caută o soluţie ieftină dar t o t u ş i cu oferirea de dotări diverse pe
ul Microsoft; DirectXS. Din
aceasta cauza Microsoft a refuzat P e n t r u preţul c e r u t , Evil Kyro I plăcile lor cum ar fi opţiuni video-
p e r f o r m a n ţ e rezonabile. în cazul în
să primească NVIDIA la întâlnirea in, dual-head sau bundle c o n s i s ­
• f e r ă p e r f o r m a n ţ e bune. superioare care vă e s t e frică să î n c e r c a ţ i
producătorilor de chipset-uri t e n t [prin prezenţa de jocuri sau
plăcilor NVIDIA CMX200] cu c a r e a c e s t c h i p s e t , recomandarea
grafice referitoare la producerea programe interesante).
d o r e ş t e să se compare. Singurele n o a s t r e e s t e versiunea M X 2 0 0 de
DirectX9. Cum însă NVIDIA are
90% din piaţa chipset-urtlor o ast­ probleme c a r e pot apărea cu plăcile la Gigabyte. cel mai bun M X 2 0 0 pe
P u t e m observa la final că
fel de întâlnire fără NVIDIA nu este Kyro I şi pe care noi le-am experi­ care l-am avut în t e s t . piaţa plăcilor video rămâne, alături
o întâlnire şi. în acest moment, de cea a memoriilor, una d i n t r e
aparent DirectXS are mai multă
SOLUŢIA PENTRU OVERCLOCKING cele mai f i e r b i n ţ i , produsele ieşind
nevoie de NVIDTA decât NVIDIA de
f o a r t e repede din ciclul de
Directxa
Leadtek WinFast GeForce 2 MX SH Pro p r o d u c ţ i e , preţurile scăzând

manţă cu aproape 4 0 % mai mare d r a m a t i c de la săptămână la


WindowsXP fără 3dfx prin ridicarea f r e c v e n ţ e i c h i p s e t - săptămână, o r i e n t a r e a
NVIDIA nu va scrie driveri specifici ului şi memoriei plăcii- A c e s t u i scop cumpărătorului t r e b u i n d sâ fie
pentru plăcile 3dfx pentru rapidă şi bine f u n d a m e n t a t ă .
i-au s e r v i t f o a r t e bine memoria de
WindowsXP şi, astfel, acestea nu Singura î n c e t i n i r e a a c e s t o r
5 nanosecunde prezentă pe placă şi
vor fi suportate sub acest sistem
cooler-ul imens aflat pe c h i p s e t - u l schimbări s-ar putea să fie dată
de operare. Evident, se vor putea
plăcii. Prezenţa TV-Out-ului asigură de t r e c e r e a la ciclul anual de
folosi driverii de la Windows 2000
dotările necesare şi suficiente pen­ p r o d u c ţ i e , lucru care ar putea
însă nu mulţi ştiu aceasta posibili­
tate. Mai mult, nici Microsoft nu t r u a c e a s t ă placă GeForce2 MX, avea ca e f e c t şi c r e ş t e r e a nivelu­
va primi de la NVIDIA sursele pen­ mai ales în condiţiile în c a r e ea lui plăcilor şi al dotărilor cu care
A m r e u ş i t în cadrul t e s t e l o r noas­
tru driverii 3dfx pentru a putea sâ vine din fabrică cu ceasul memoriei a c e s t e a vor veni de acum înainte.
t r e de luna a c e a s t a ca şi în cele de
creeze driveri specifici pentru XP.
la 2 0 0 Mhz.
luna t r e c u t a să obţinem o perfor­


RDWARE

MEGAPLATFORME AMD
SDRAM SI DDRAM

Platformele A MO testate au
Sari conexe
Asus se decide unde bete
F ără doar şi poate [şi aici chiar şi fanii
Intel pot recunoaşte), A M D oferă
acum pe piaţă soluţia "mai ieftină" pen­
în "mi-am luat c a l c u l a t o r de 1 lună şi a
m u r i t placa de bază" am decis să nu ne venit cu chipset-uri de la Via
şi Aii Imaginea de ansamblu
Placa A7V266 de la Asus care asumăm riscul de a vă oferi ca este ca în timp ce Vja se
suporta memorie DDRAM şi SDRAM t r u obţinerea unei p e r f o r m a n ţ e f o a r t e a l t e r n a t i v e produse c a r e vă pot lăsa concentrează pe
nu mai suporta decât memorie r i d i c a t e . Faptul că există o serie de fac­ baltă. performanţa. Aii încearcă sa
•DRAM. Datorita avântului memoriei t o r i nefericiţi pornind cu unele plăci de ofere soluţii orient ace mai
•DRAM pe piaţa, în noua versiune a mult spre un raport bun
bază p e n t r u A M D şi t e r m i n â n d cu D e ce nu mai m u l t D D R A M ?
plăcii cele 3 sloturi SDRAM au calitate/preţ.
dispărut iar cele 2 sloturi DDRAM încălzirea exagerată a procesoarelor, de Luna a c e a s t a am ales să nu ne axăm
sunt acum 3. asemenea nu se poate c o n t e s t a . însă a t â t pe soluţiile DDRAM (încă nu a t â t de
A M D nu mai reprezintă acum soluţia populare pe piaţă) c â t pe soluţiile ce încă Chipset-urile Via pentru
"ieftină" ci soluţia f o a r t e p e r f o r m a n t a la plăcile cu memorie SORAM
Petomino. mai frumos, mai rapid? folosesc memorie SDRAM şi s u n t încă în
un p r e ţ f o a r t e bun. aflate Tn test suporta 1,5Gb
Teste preliminare pentru procesorul vogă în a c e s t m o m e n t . Luna u r m ă t o a r e maxim în timp ce chipset-
Palornino de la AMD pe memorie P e n t r u a elucida una d i n t r e primele vă vom oferi însă un update al a c e s t u i urile Aii nu mar puţin de 3Gb.
SORAM si DDRAM indica o creştere In comparaţie, ultimul
observaţii ale u t i l i z a t o r i l o r vis-a-vis de t e s t care va include t e s t a r e a unei serii
ca performanţa faţa de Thunderbird chipset Intel pentru Pentium
între 2 si 4%. Avantajul Palornino va s i s t e m e l e A M D am realizat un t e s t de de p l a t f o r m e A M D cu s u p o r t p e n t r u
3 061 SEP) suporta numai
sta însa mai mult In posibilitatea de a p l a t f o r m e A M D , axându-ne pe c h i p s e t - u l DDRAM. Motivul e s t e continua scădere 512Mb Ram, Chipsetul pen­
atinge frecvenţe de peste 2 Ghz. cel mai popular CKT133/KT133A) şi a preţului memoriei. în numai două-trei tru memorie DO RAM
aducând în t e s t 2 a l t e r n a t i v e , una luni urmând ca preţul memoriei DDRAM (KT2S63 suporta 3Gb de
p e n t r u memorie D D R A M . prin c h i p s e t - u l memorie
1000 Mhz Tneintea tui Morgan sâ fie a t â t de scăzut î n c â t probabil va
Apariţia Duron-ului la 1000 Mhz K T 2 6 6 de la Via şi un c h i p s e t a l t e r n a t i v înlocui memoria SDRAM pe piaţă, a s t a
confirmă cS AMD şl-a propus aceasta o r i e n t a t însă mai mult s p r e buget, măcar p e n t r u s i s t e m e l e de nivel mediu
bariera înainte de renunţarea la Toate plăcile cu chipset Via
ANI 6 4 9 . Firmele care au răspuns sau înalt.
Duron. Aceasta se va petrece la prezente în test sunt dotate
invitaţiei n o a s t r e de a participa la a c e s t cu un chip de sunet. Pentru
sfârşitul anului odată cu înlocuirea sa
cu procesorul Morgan. t e s t au o f e r i t p e n t r u t e s t a r e soluţii mai C a l i t a t e a n u v i n e la u n p r e ţ r e d u s majoritatea rnsS. acesta
d o t a t e sau mai puţin d o t a t e , o r i e n t a t e este AC97, un chip cu
Testul nu prezintă nici o limită din p u n c t
performante audio destul de
spre buget sau spre performanţă,
de vedere al preţului. Toate firmele au slabe, menit sâ ofere un
Via t o t nu a găsit soluţia acoperindu-se la final t o a t ă gama de
Cea mai mare problema de incompati­ p u t u t oferi s p r e t e s t a r e plăci de bază minim de redare sonora.
plăci de t o p din care un u t i l i z a t o r poate
bilitate cu southnridge-ul 68BB de (3 indiferent de p r e ţ u l a c e s t o r a . Calitatea
Via rămâne cea a plăcii de sunet alege p e n t r u un eventual upgrade de
nu vine la un p r e ţ m o d e s t , d r e p t c a r e
Creative SoundBlaster Live. De multe c a l i t a t e . Nu au f o s t incluse în t e s t Multe dintre plăcile prezente
am c o n s i d e r a t că apariţia unei limitări de
ori aceasta nu poate funcţiona deloc modele f o a r t e ieftine de la brand-uri în test au în dotare un slot
sau scoate sunete foarte ciudate, p r e ţ nu e s t e j u s t i f i c a t a . A s t f e l , p r e ţ u r i l e AGP Pro. Menit sâ
o r i e n t a t e pe volum şi nicidecum pe
problema negasindu-şi înca o rezolvare soluţiilor t e s t a t e variază î n t r e 8 5 . 8 $ şi suplimenteze vechiul slot
reala. Via spune însa câ aceasta nu c a l i t a t e . Motivul e s t e evident, a s t f e l de AGP. acesta oferă mai mult
1 6 5 $ în funcţie de d o t ă r i , performanţă şi
este problema sa şi astfel de incom­ plăci nu oferă o p e r f o r m a n ţ ă prea curent plăcilor destinate lui
patibilităţi s-au mai gasic si pe plăcile nu în ultimul r â n d chiar producător. pnn 2 noi conectori care
ridicată şi în plus fiabilitatea lor e s t e
cu chipset-uri Alladin sau chiar şi f o a r t e scăzută. Cum ea nu poate fi E s t e t i m p u l sâ Ti vedem la lucru pe oferâ putere suplimentara pe
Intel, ultimii t i t a n i s u s ţ i n ă t o r i ai A M D ce caile de 12V şi 3.3V.
a r ă t a t ă î n t r - u n t e s t şi se măsoară doar
folosesc memorie S D R A M .

36
Cum am testat SISTEMUL DE NOTARE

Performanţe
SISTEMUL D E T E S T S E acordă î n t r e 0 - 1 0 0 de
puncte p e n t r u r e z u l t a t u l
Procesor r o t a ţ i i s u n t necesare şi s u f i c i e n t e p e n t r u valabili­ fiecărui t e s t e f e c t u a t . 1 0 0 de

0 Procesorul folosit p e n t r u t e s t a t a t e a şi realismul t e s t e l o r de lucrul cu hard-disk-ui p u n c t e s-au a c o r d a t r e z u l t a t u ­


f o s t un A M D Thunderbird la 1.2 p e n t r u plăciie de bază. lui cel mai m a r e din t e s t la
Ghz, Nu e s t e ultima realizare A M D c a t e g o r i a respectivă, notele
însa cum probabil un Thunderbird la 1.4 nu îşi pot Sistem de operare p e n t r u r e s t u l produselor Ia
p e r m i t e muiţi am decis să folosim a c e s t p r o c e s o r Chiar dacă nu e s t e c o n s i d e r a t cel acea c a t e g o r i e fiind a c o r d a t e
p e n t r u a fi c â t mai aproape de tendinţele high-end mai bun Windows Millennium e s t e proporţional faţă de a c e a s t a .
P

ale pieţei. Procesorul folosit a venit p e n t r u t e s t de cu siguranţă cel mai r e c e n t s i s t e m După ce fiecare t e s t a f o s t
!a firma Tape C o m p u t e r , unul d i n t r e p a r t i c i p a n ţ i . de operare de ta M i c r o s o f t . A f o s t alegerea n o a s t r ă a s t f e l p u n c t a t , nota finală a
P e n t r u o t e s t a r e c â t mai buna s-a f o l o s i t p a s t ă p e n t r u s i s t e m u l de operare f o l o s i t Tn a c e s t t e s t . p e r f o r m a n ţ e i s-a realizat făcând
siliconică î n t r e p r o c e s o r şi cooier. media î n t r e notele o b ţ i n u t e
Driveri plăci de bază p e n t r u fiecare c a t e g o r i e .

Placă video ^^KnflL T e s t u l a f o s t e f e c t u a t cu ultima


Am f o l o s i t W i n F a s t GeForce2 U l t r a /:^!nVm versiune de driveri p e n t r u c h i p s e t -
Dotări
(chipset GeForce2 U l t r a ] , chiar - urile Via: Via4in1 4 . 3 2 , driveri pe
Se acordă î n t r e 0 - 1 0 0 puncte
dacă GeForce3 e s t e cea mai c a r e îi p u t e ţ i găsi şi pe CD-ul a c e s t u i număr. Aceştia
Hl p e n t r u î n t r e a g a c a t e g o r i e de
p u t e r n i c ă placă video de pe piaţă. Motivul e s t e din au f o s t i n s t a l a ţ i cu t o a t e opţiunile d e f a u i t " şî în
dotări. Notele a c o r d a t e au f o s t
nou acelaşi, o pfacă video de 4 5 0 $ nu a r fi modul Turbo.
variabile [de exemplu î n t r e 0 - 5
r e p r e z e n t a t baza de t e s t a r e p e n t r u un t e s t r e a f i s t
p u n c t e ] , punctele acordându-se
în a c e s t moment- Modelul f o l o s i t e s t e t o t u ş i unul Driveri placă video
în funcţie de c a l i t a t e a sau
rapid p e n t r u a nu avea probleme cu lăţimea de bandă Cel mai r e c e n t D e t o n a t o r oficial:
în cazul t e s t e l o r cu rezoluţii mai m a r i . nivelul dotării r e s p e c t i v e .
1 2 . 4 1 e s t e driver-ul f o l o s i t p e n t r u
» VI D l A Punctele s-au a c o r d a t în felul
placa video W i n F a s t G e F o r c e 2
următor:
Hard disk U l t r a . El a f o s t fotosit cu setările s t a n d a r d d a r c u •
Q u a n t u m Firebai! Plus A S 7 2 0 0 două modificări VSync Always Off şi A n t i - A l i a s i n g
0 - 0 9 : Chipset de s u n e t
rpm 3 0 Gb e s t e numele c o m p l e t a Always Off.
p r e z e n t pe placă
hard-disk-ului folosit. 7 2 0 0 de
0 - 1 0 : Chipset video p r e z e n t pe
placă
0-11 Placă de reţea
BENCHMARK-URl FOLOSITE
0-13 Raid
0-13 S i s t e m u l de overclocking
3D Mark 2001 MDK2 0-13 U S B - u r i pe placă [ c â t e
E s t e cel mai c u n o s c u t p r o g r a m de Ultimul s a l v a t o r al planetei a avut sunt, câte sunt suportate),
t e s t a r e la ora actuală p e n t r u de a l e r g a t de câteva s u t e bune de s l o t u r i PCI/AMR/CNR, AGPPro,
performanţele globale ale unui c a l ­ ori p e n t r u a măsura p e r f o r m a n ţ e l e alte intrări/ieşiri
culator. Benchmark-ul a f o s t r u l a t cu opţiunile plăcilor de bază. Setările p e n t r u el au f o s t de 0-13 : Monitorizare hardware
defauJt dar nu şi cu rezoluţia defauit. Rezoluţia 6 4 0 x 4 8 0 x 1 6 b i t având s e t a t ă la minim c a l i t a t e a (componente m o n i t o r i z a t e ,
folosită a f o s t 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 bit p e n t r u a nu apărea t e x t u r i l o r . S-a r u l a t t e s t u l s t a n d a r d de verificare a voltaje, alarme]
modificări n e d o r i t e ale t e s t u l u i din cauza p e r f o r m a n ­ opţiunilor c a r e au f o s t c o n f i g u r a t e din meniul de 0 - 1 0 : D i f e r i t e opţiuni supli­
telor plăcii video. Pe lângă r e z u l t a t u l global am punc­ î n c e p u t al jocului. m e n t a r e p r e z e n t e pe placă
t a t şi r e z u l t a t e l e jocurilor pe c a r e 3 D Mark 2 0 0 1 le (Suspend To Ram S m a r t Card
H

rulează însă în versiunea cu puţine poligoane, din nou SiSoft Sandra 2001 Reader, e t c ]
p e n t r u a nu solicita în exces placa video. 0 - 0 4 : Bundle/Driveri
8enchmark-ul. recunoscut
0 - 0 4 : Dual Bios
i n t e r n a ţ i o n a l , are o serie de t e s t e
Quake 3 specifice p e n t r u modul în care
rr Li
P e n t r u realizarea t e s t - u i u i s-au
folosit opţiunile s t a n d a r d al Quake
lucrează s i s t e m u l . A m t e s t a t folosind benchmark-
urile p e n t r u p r o c e s o r , disk şi memorie. A c e s t e a au
Ţinând c o n t că orice t e s t e s t e
subiectiv vă rugăm sâ a c c e p t a ţ i
3-ului şi două moduri de t e s t : avut rolut de a a r ă t a modul în care placa de bază modul de p u n c t a r e s t a b i l i t de
F a s t e s t si Normal. Nu s-a făcut nici o altă modificare gestionează a c e s t e r e s u r s e . noi p e n t r u t e s t e l e e f e c t u a t e şi
legată de s u n e t e , t e x t u r i , e t c , Demo-ul folosit a f o s t s i s t e m u l de a c o r d a r e al
D e m o l cu opţiunea t i m e d e m o l a c t i v a t ă din consolă. punctelor stabilit.

PROCEDURA DE TESTARE Nota finală


Rularea testelor N o t a finală s-a o b ţ i n u t prin
realizarea mediei î n t r e cele
Fiecare t e s t e n u m e r a t mai sus a f o s t r u l a t de c â t e final al t e s t u l u i . înainte de t e s t a r e a fiecărei pfăci de
două n o t e a n t e r i o a r e ,
5 ori. S-au eliminat valoarea minimă şi valoarea bază s i s t e m u l de operare şi driverii au f o s t
p e r f o r m a n ţ a c o n t â n d în p r o ­
maximă o b ţ i n u t e , î n t r e valorile rămase realizându-se r e i n s t a l a ţ i şi s i s t e m u l r e p o r n i t după e f e c t u a r e a
porţie de 8 0 % iar dotările în
media a r i t m e t i c ă , a c e s t a fiind c o n s i d e r a t r e z u l t a t u l fiecărui t e s t în p a r t e .
p r o p o r ţ i e de 2 0 % .
SL75DHV K7 Turbo KK266-R GA 7ZXR-C AK75-EC

N <

136.6$ ms 154.5$ 116$ 98$


S Soltek MSJ IWili Gigabyte DFI


Distribuitor | ProCA Flamingo Skin Media UltraPro Computers Tape Computer
Telefon . | Q1-323.B2.33 01-222.50.41 01-231.50.97 01-211.70.90 01-330.57.83
www. procs. ro www.flamingo.ro www.skin.ro www.ultrapro.ro www, tape.ro
...

•Format^";- iiiiiii '^^^^^ ATX • • • AT^^g^^^^^^^


Award Award " Award Ami A w a r d '..: V;
2 6 6 / 2 0 0 Mhz 2 6 6 / 2 0 0 Mhz 2 6 6 / 2 0 0 Mhz 2 6 6 / 2 0 0 Mhz 2 6 6 / 2 0 0 Mhz
Chipset; ": :
KT2B6 KT133A KT133A KT133A KT133A
Ncrtnbridge VfAVT8366 VIA VTS363A VIA VT8363A VIA VT6363A V3A VT8363A
^du^^r'ăitge.' VIA VTS233 VLink VIA VT82C686B VIA VT82C666B VIA VT82C686B VIA VTS2C686B
100/66/33 100/66/33 100/66/33 100/66/33 100/66/33 ' . . •
IvieOibrje t i p / maximă : PC1600/PC2100DDR-3Gb P C 1 3 3 - P C 1 0 0 / 1 . 5 Gb P C 1 3 3 - P C 1 0 0 / 1.5 Gb PC133-PC100 / 1.5 Gb P C 1 3 3 - P C 1 0 0 / 1.5 Gb :

1 Pro/5/0/0/1 1/6/0/0/1 1/6/1/0/0 1/6/0/1/0 1/6/0/0/1

.G"hig5.şt 'yidi
: :

fâftipset sunet; AC97 AC97 C-Media 8 7 3 8 4.1 Creative CT5680 AC97


Raid ;y^';K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
2 (suport 6) 2 (suport 43 2 (suport 4) 2 [suport 43
ftrtbhitpriiare bardware Monitorizare temperatura Temperatură sistem ( Monitorizare temperatură Monitorizare temperatura Monitorizare temperatură
sistem, procesor. Temperatură procesor sistem, procesor. sistem, procesor. sistem, procesor.
Ventifator sursa, proce- Ventilator procesor Ventilator sursă, Ventilator sursa, Ventilator sursă,
Vttvittrt^^^ •••• sor, 5 voltaje procesor. Voltaje. procesor. Voltaje. procesor.
Sbţ&rt: si^H rhen t s r e - •... :
Interfaţa SCR ISmart Suspend t o Ram Microstepping Suspend t o Ram
Card Reader) US8 PC2PC Metworking Bye-Bye Jumper Dual Bios

OvereJocfchg / Frecvenţa RedStorm auto CPU 1 0 0 - 1 3 2 MicroStepping 95/101/102/105/110/113/ 90/95/100/1017102/103/


procesor: Manual din 1 Tn 1 din 1 Tn 1 în Bios FSB din 1 în 1 115/120/133/135/137/ 105/107/109/110/111/113
139/141/143/145/150 115/117/120/1 25/130
fîundle Virtuaf Drive 6 WinFax.
P PC Cillin 2 0 0 0 Antivirus Norton AntiVirus
Norton Ghost, Norton. Professional Firewali
Anti-Virus Easy Tune III
Teste
Gu3ke 3 FasCest
: 178.8 162 167.4 164,4 161,6
' l u a t e i 3: Normai 168.4 149.9 154.6 151.6 149,5
169.2 160.1 164.6 162.6 159.7
:
3bMark 2 0 0 1 ^00x600*4:6 4487 4178 4288 4228 4182
3Ş^a^k:2(Kjl ;GameiLo* 87.3 81.9 85.3 83.4 83.8
3 0 ^ r ^ 2 G p i ^ Game2Low 82.6 76,8 78.6 77.9
86.0 •ii - 84.7 83.7 8S|
:
:30^rfc:£OE31 - GameâLow 84 3

SiSqfe•'fericiră CPU Dhryst^e 3369 3373 3361 3355


3390
SiSoffi Sa^Tdra CPU Whetst£rie 1657 1643 1637 1638
1652
S i ^ f c ^ r ^ r a Oiiţ 20727 22536 19596 19520
18100
SiŞdfti San%§ Memory k& 4S4 456 393
431 4 5 4

SiSOft: Sanp£a Memory f 660 557 555 433


518
Note
:
98.88 94^ 8 9 89.80
Dotări / GyerGlocking ^^^^^^
N6tâ finala 87,70 .81.84 87.91 8610 78,04

100 J00- _ • 100- iOO- 100¬


.-: 90- • 90- 90- 90¬
80 c 30- B 30- S0- x 80¬
::• 70 r» 70- | 70- 70¬ 70¬
60 60- • 60- 60¬ 60¬
l 50
40
30
50-
40-
30-
1
• 40-
50¬
40¬
30¬
^5
V i
50¬
40¬
30¬
20 20- 20¬ 20¬
10 10- 10¬ 10¬
0 t 0- 0-
• 0-
• 0-

38
AK11 A7V133 Raid KJ7A Raid A7 Pro SL75KV+ KD266

* * • Ti- ™ -*

110S 160$ 165$ 125.7$ 85.SS


Shuttla Asus Abit Asus Soltek
Shuttle Senorg Senorg Ager ProCA Skin Media
01-233,16.77 01-233.16.77 01-336.93.17 01-211.70.90 01-231.50.97
www.spacewalker.com www.senorg.ro www.senorg.ro www.ager, ro www. proca, ro www.skin.ro

ATX ATX ATX


Award Award Award Award Award Award
2 6 6 / 2 0 0 Mhz 2 6 6 / 2 0 0 Mhz 2 6 6 / 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 2 0 0 Mhz 2 6 5 / 2 0 0 Mhz
KT133A KT133A KT133A KT133 KT133 ANM1649
VIA VT8363A VIA VT8363A VIA VTB363A VIA VT8363 VIA VT8363 AhM1649. BGA528
VIA VT82C686B VIA VTB2C686S VIA VT82C686B VIA VT82C686A VJA VT82C686A A!iM1535D + ,BGA352
100/66/33 100/66/33 100/66/33 66/33 66/33 100/66/33
PC133-PC100 / 1.5 Gb PC133-PC10G / 1.5 Gb PC133-PC10G/ 1.5 Gb PC133-PC100 / 1.5 Gb PC133-PC100 / 1.5 Gb PC133-PC100 / 3 Gb
1/5/0/0/1 1 Pro/5/0/0/1 1/6/1/0/0 1 Pro/5/0/1 /O 1 Pro/5/1/O/O 1/6/0/0/0

AC97 AC97 AC97 AC97 AC97


H H H H H H H B H H Da IJSHHNH
2 tsuport 41 4 4 2 (suport 4] 2 (suport 4) 2 (suport 43
Monitorizare temperatură Monitorizare temperatura Monitorizare temperatura Monitorizare temperatura
sistem, procesor. sistem, procesor. sistem, procesor. sistem, procesor.
Ventilator sursă, Ventilator sursa, Ventilator sursa, Ventilator sursa,
procesor. procesor. Vottaje procesor. Voltaje procesor. 5 voltaje
Suspend to Ram SoftMenu III Suspend t o Ram RedStorm auto- IWilI MicroStepping
Mod JumperFree Mod JumperFree overclocking Bye-Bye Jumper
1 0 0 - 1 6 6 din 1 Tn 1 din Setare FSB din 1 în 1 10m 0^1057107/11CV111 /112 1 0 0 - 1 6 5 din 1 în 1 Automat Bios - Redstorm Iwill MicroStepping,
Bios / I 157117/12Cyi 22/124/127/ PC Probe 1 0 0 - 1 8 0 din 1 Tn 1
13CV133H 3&14CV145/150H55
Virtual Drive 6, WinFax,
Norton Ghost, Norton
Antivirus

158.6 167.6 167.7 156,7 164 150.8


iiflHHBBI 1 5 4 1
154.4 145-8 151.8 139.4
163.8 166;3 159.1 162.4 148.3
4276, 4265 B f i B B H ^ I V - 4i48 h 4225 4005
B H H H I P I 84.4 3 H H 8 H H K 8 4 3 80.3
77.6 H B H H H ^ ^ ^ 76.1 ' 'U-r r: - 7 7
- 4 72.1
-86^: 82.2 76.7
3363 3364 3395 3380 3361
1639 1652 1639 1654 1638
23729 21935 23527 17160 19935 17200
WllMM^- -.375 381 373 384
J387 398 -*2S 453

89.49 94.49 90.49 85.B7


30 58 43 31
77.59 87.19 80.99 74.89

IOO- )00- 100¬ 100 100¬ 100¬


90¬ 90¬ 90¬ 90 90¬ 90¬
80¬ 80¬ 80¬ 80 80¬ 80¬
70¬ 70¬ 70¬ 70 70¬ 70¬
60¬ 60¬ 60¬ 60 60¬ 60¬
50¬ 50¬ 50¬ 50 30¬ 50¬
40¬ 40¬ 40¬ 40 40¬ 40¬
30¬ 30¬ 30¬ 30¬ 30¬ 30¬
20¬ 20¬ 20¬ 20¬ 20¬ 20¬
10¬ 10¬ 10¬ 10¬ 10¬ 10¬
0- 0- 0- 0' 0- 0-
X
fD ro ro

ro
u
ro

\3 |2
- 1 1 1

HARDWARE
1 1

Teste '-
1
IIS
p

Ştiri conexe SOLUŢIA PENTRU PERFORMANTĂ CONSIDERAŢII FINALE


Soluţia ieftină d u a l - p r o c e s o r
realizată n e f e r i c i t IWILL KK266-R Procesor
AMD şi-a lansat în sfârşit soluţia Una d i n t r e problemele p r o c e ­
pe locul 1 în t o p . Dacă m o n i t o ­
dual-procesor. ajungând pentru s o a r e l o r A M D ne-a lovit şi pe noi,
rizarea h a r d w a r e f o a r t e bună mai
prima oara pe acest teren dominat
poate fi î n t â l n i t ă şi la a l t e plăci, nu cooler-ul şi r a d i a t o r u l a c e s t u i a
net pâna acum de Intel, Din
acelaşi i u c r u se poate spune Tncingându-se de m u l t e ori p e s t e
nefericire însa, AMD a ales parţial
calea greşita sâ o facă. jar combi¬ despre s i s t e m u l M i c r o S t e p p i n g ' măsură. Din f e r i c i r e , nefolosind o
naţia posibila pentru obţinerea unui p e n t r u overciockig ce p e r m i t e , c a r c a s ă nu am avut probleme cu
preţ rezonabil este cea dintre s e t a r e a FSB-ului din 1 în I . M a i răcirea, s i s t e m u l n o s t r u de t e s t
northbridge-ul AMD762 si south- m u l t . e x i s t e n ţ a controfler-ului Raid în aer liber neavând nici o
bridge-uf Via 68BB. Din nefericire problemă Tn a rula t o a t e
şi a celui mai bun c h i p s e t de s u n e t
aceasta combinaţie a dat naştere benchmark-urile.
din t e s t : CMedia 8 7 3 B 4 . 1 [ s u p o r t
la o serie întreaga de neregularităti
Rezultatele în t e s t e p e n t r u p e n t r u 4 boxe) punctează în plus
şi incompatibilităţi şi astfel, prima
permiţându-i plăcii sâ ocupe, chiar
placă dual procesor AMD anunţata KK2S6-R s u n t de t o p p e n t r u Chipset-uri
cu aceasta combinaţie, K7D plăcile cu memorie S D R A M , fiind dacă la mare luptă şi la o f o a r t e Indiferent de c h i p s e t - u l f o l o s i t , la
Maşter de la MSI, este şi prima aproximativ la acelaşi nivel cu A s u s mică d i s t a n ţ ă faţă de u r m ă r i t o r i , t o a t e plăcile de bază am î n t â l n i t o
placa amânata. Se pare ca soluţia locul 1 în topul soluţiilor p e n t r u
A 7 V 1 3 3 şi nu mult sub soluţia cu s i t u a ţ i e i n t e r e s a n t ă . Nici o placă
aceasta pentru duar procesor de la procesoarele A M D . E s t e o placă ce
DDRAM a celor de la DFI. Cu aces­ nu porneşte cu f r e c v e n ţ a memo­
AMD va punea astfel sâ apară cel dovedeşte c o n c u r e n ţ i l o r că nu e s t e
t e p e r f o r m a n ţ e placa ar fi o c u p a t riei la 1 3 3 Mhz [spre deosebire
mai devreme la sfârşitul lunii
locul 2 sau poate 3 în a c e s t t e s t n e c e s a r sâ ai memorie DDRAM
septembrie. de plăcile Intel i 8 1 5 EP - al căror
însa dotările f o a r t e bune o situează p e n t r u a fi o placă de t o p . t e s t îl veţi p u t e a c i t i în numărul
u r m ă t o r al revistei). Din f e r i c i r e
A b i t cu DDRAM s e t a r e a ulterioară a a c e s t e i
Tn mai puţin de o săptămâna Abit SOLUŢIA PENTRU VITEZA f r e c v e n ţ e p e n t r u memorie e s t e
îşi va lansa propriile plâci de-baza
f o a t e simplă, t o a t e plăcile t e s t a t e
ce vor folosi memorie DDRAM, DFI SL75DRV permiţând e f e c t u a r e a din Bios a
Familia se va numi KG7 şi va fi for­
mata din 3 membri; KG7-Lite £2 prin folosirea de D D R A M , compara­ a c e s t e i operaţii.
slot-uri DDR), KG7 (4 slot-uri t i v cu celelalte plăci din t e s t c a r e
DDR) şi KG7-Raid [4 slot-uri DDR au r u l a t cu S D R A M . De altfel Dotări
şi Raid). Primele doua care vor
r e z u l t a t e l e nu s u n t cu mult mai Din a c e s t p u n c t de vedere ies în
apărea vor fi KG7-Lite şi KG7-Raid.
mari faţă de principalele două evidenţă c a r a c t e r i s t i c i l e cu c a r e
v i t e z i s t e ce au folosit memorie fiecare p r o d u c ă t o r Tşi
Memoria j o s , procesoarele S D R A M (KK266-R şi A 7 V 1 3 3 ) . dar personalizează propriile plăci. La
t o t mai Tn s u s s u n t cu siguranţă primele din t o p . Soltek avem un s i s t e m a u t o m a t
Daca preţurile memoriei au ajuns Dotările plăcii de nivel mediu de overclocking, la Gigabyte avem
deja Ja un prag la care absolut
s p r e slab s u n t singurele c a r e au Dual Bios şi un s i s t e m de
oricine Tşi poate permite sa aibă
128 Mb Ram într-un calculator, Obţinerea r e z u l t a t e l o r cele mai împiedicat-o sâ obţină primul loc Tn m o n i t o r i z a r e h a r d w a r e f o a r t e bun
preţurile procesoarelor se pare ca rapide în t e s t e p e n t r u S L 7 5 D R V cadrul t e s t u l u i , fiind depăşită net la la IWilI M i c r o S t e p p i n g p e n t r u
nu vor mai scădea ci, cu nu a f o s t o misiune prea dificilă* a c e s t c a p i t o l , a s t a mai ales ţinând overclocking şi aşa mai d e p a r t e .
următoarea generaţie de
A c e a s t a a f o s t singura placă pe c o n t că în evaluările n o a s t r e Opţiunea aici e s t e a u t i l i z a t o r u l u i
procesoare de la AMD şi Intel vor
care am t e s t a t - o şi care foloseşte prioritare sunt considerate care va decide ce îl interesează
începe chiar sa crească. Cei doi
giganţi par a fi hotărâţi sâ memorie D D R A M , deci performanţele unei piăci şi nu mai m u l t sâ aibă placa pe care o
oprească războiul preţurilor care performanţele sale nu le p u t e m neapărat dotările a c e s t e i a . F o a r t e va deţine.
i-a adus pe amândoi la limita aprecia d r e p t bune sau medii ci interesant este sistemul automat
minimă a profitabilităţii.
doar d r e p t p e r f o r m a n ţ e o b ţ i n u t e p e n t r u overclocking: R e d S t o r m . Concluzie
A c e s t a e s t e probabil ultimul
A M D schimbă tehnologia round-up pe c a r e îl vom face
Următorul target pentru AMD în U N RAPORT B U N CALITATE/PRET p e n t r u plâci de bază de A M D c
tehnologia produceni procesoarelor memorie SDRAM. Ieftinirea
este de a trece la un nou sistem Gigabyte GA7ZXR-C memoriei DDRAM va duce la
de 13 microni SOI. SOI, lucrul considerabil mai bun cu folosirea ei la scară din ce Tn c e
prescurtare pentru Silicon-on- memoria şi dotările f o a r t e bune de mai largă şi e s t e puţin probabil ca
Insulator este rezultatul alianţei care placa beneficiază. GA7ZR-C cineva să mai producă plăci de
de cercetare şi dezvoltare dintre
are un s i s t e m f o a r t e bun de over­ bază p e n t r u o piaţă care î n c e t ,
AMD şi Motorola. Producţia pilot
se realizează acum în fabrica AMD clocking, m o n i t o r i z a r e h a r d w a r e î n c e t se va s t i n g e . Memoria
din Dresda, urmând ca producţia cu alarmă p e n t r u d i f e r i t e funcţii SDRAM nu îşi va mai avea locul
de volum sa înceapă fa sfârşitul m o n i t o r i z a t e şi, opţiuni p r e z e n t e d e c â t pe soluţii f o a r t e ieftine (50¬
anului. pe m u l t e plăci Gigabyte, Dual Bios 6 0 $ p e n t r u o placă de bază) şi cu
şi Suspend To Ram. Placa e s t e de o f i a b i l i t a t e şi c a l i t a t e pe măsură.
asemenea una d i n t r e puţinele De acum memoria DDRAM va fi Tn
V e n i t u r i mai mici p e n t r u A M D
AMD a raportat rezultate financia­ Am ales GA7ZXR-C p e n t r u t e s t a t e cu un bundle r e z o n a b i l prim ptan şi, Tn consecinţă, ne vom
re în scădere pentru al doilea sfert această c a t e g o r i e , chiar dacă ea a Performanţele sale de ansamblu axa şi noi c â t mai mult pe soluţii
al acestui an. Vânzările AMD au ajuns aici la mare luptă cu A K 7 5 - nu s u n t de altfel rele, neocupând c a r e o folosesc p e n t r u a vă putea
fost de $965.264.000 din care EC de la DFI. Motivul p e n t r u care ţine în permanenţă la c u r e n t cu
un loc f r u n t a ş în t e s t u l n o s t r u
venit net de $17,352,000 ceea ce t e n d i n ţ e l e pieţei.
am ales placa Gigabyte (chiar dacă însă având p e r f o r m a n ţ e p e s t e
reprezintă o scădere de 17% faţa
p r e ţ u l său e s t e cu circa 1 8 $ mai m a j o r i t a t e a plăcilor K T 1 3 3 A aflate
de primul sfert al acestui an.
mare d e c â t cel al plăcii DFI) e s t e în c o m e r ţ la ora actuală.

i
DWARE
Teste

DIN PENTRU PENTIUM4


1850 ESTE CHIPSET-UL IMPLEMENTAT DE PRODUCĂTORI

despre t e n d i n ţ a pieţei pe c a r e chiar şi Penium 4 are cel mai nefericit


Ştiri conexe
încet pare că doreşte să o urmeze. sistem de prindere al
Tualatin mai rapid d e c â t Xeon cooier-ului din toate proce­
Până anul v i i t o r când a c e s t e a vor
Motivul pentru care Intel nu poate soarele testate. 2 clame de
apărea va u r m a , însă, de la Intel p r o ­ metal apasă pe 2 suporţi din
lansa procesorul Tualatin pentru
desktop este ca un procesor cesorul Pentium 4 la 2Ghz şi noi plăci plastic, aceştia putându-se
de bază cu chipset-ul i85D de Ea p r o ­ rupe uşor la o apăsare
Pentium IU Tualatin la 1.4 Ghz
necontrolatâ Singura placa
depăşeşte net ca performanţa un ducătorii deja cunoscuţi. Şi în revista
din test cu un sistem perso­
Pentium 4 Socket 423 ce rulează vor urma în lunile viitoare t e s t e afe nalizat de prindere este AX4T
la 1.7GHz, Procesoarele Tualatin de la Aopen. Aceasta are un
plăcilor Pentium 4 de la M S I , A b t t ,
au 512 KB L2-cache şi sunt con­ sistem cu bare care se
IWilI şi probabil alţi p r o d u c ă t o r i , pe
struite în tehnologie de 0.13 arcuiesc foarte lejer prinzând
microni. Datorita acestui proces măsură ce a c e s t e soluţii vor ajunge la cooier-ul cât ai zice
de construcţie, Tualatin va putea hiar dacă şi în numerele a n t e r i o a r e v-am noi în redacţie. "Thunderbird este cu mult
atinge frecvenţe de pâna la
2,4Ghz, Procesoarele Tualatin vor
C p r e z e n t a t o serie de placi de bază p e n t r u
Pentium 4 , am decis ca în aceasta lună să
mai ieftin decât Pentium 4".

fi în principal orientate pentru lap-


punem la un loc şi la c o n c u r s cinci soluţii de
top-uri fRoad Warrior) şi pentru
la t o t a t â ţ i a p r o d u c ă t o r i de t o p . T o t o d a t ă , SOLUŢIA PENTRU PERFORMANTĂ - P4T
piaţa serve re lor.
schimbarea s i s t e m u l u i de n o t a r e p e n t r u p r o ­ Asus are motive să (aude P4T al dotărilor majoritatea plăcilor

duse începând cu această lună a dus la nece­ ca este cea mai vândută placă incluse în t e s t u l din acest
i S 4 5 de la ..Intel! de P4 din lume. P4T da dovadă număr. Posibilităţi de overclock­
s i t a t e a reevaluării unei serii de produse c a r e
Intel încearcă sa ofere prin acest de o excelentă îmbinare între ing foarte ridicate, monitorizare
nou chipset. iB45. suportul pentru au mai f o s t t e s t a t e în t r e c u t u l apropiat pen­
viteza şi dotări, obţinând rezul­ hardware foarte complexă şi nu
platforma dedrcata procesoarelor t r u a le p u t e a compara în mod c o r e c t şi
t a t e foarte bune la ambele capi în ultimul rând prezenţa a A
intel ce va suporta atât memorie echitabil cu produsele care vor fi t e s t a t e de
SDRAM cât şi memorie DDRAM. tole. Dacă la capitolul perfor­ USB-uri. Pe ansamblu, dacă
acum înainte. manţă se află cu un deget în preţul nu constituie un impedi­
Versiunea chipset-ului pentru
SORAM este aşteptată anul aces­ Rândul plăcilor de bază p e n t r u Pentium 4 spatele plăcii Intel, Asus P4T ment, este soluţia recomandată
ta iar suportul pentru DDRAM la nu a venit însă în mod aleator. Scăderea d r a ­ depăşeşte din punct de vedere pentru un calculator de top.
începutul anului viitor. Primele matică a p r e ţ u r i l o r a c e s t o r p r o c e s o a r e [chiar
teste releva o performanţa cu
circa 25% mai scăzută faţă de dacă rămân incomparabil mai scumpe d e c â t SOLUŢIA PENTRU VITEZA - D850GB
chipset-ul i850, deja existent pe procesoarele AMD] a dus la lărgirea pieţei Chiar dacâ este un produs care sor). Chiar şi unde a fost
piaţa. p e n t r u Pentium 4. Tn plus, noile f r e c v e n ţ e de nu se mai fabrică. D650GB depăşită, diferenţele au fost
până la 1.8 Ghz oferă o plajă mai mare de dovedeşte că Intel construieşte minore, aproape nesemnifica­
plăci care pe lângă o fiabilitate tive. Singurul lucru care nu îi
P e n t i u m 4 la 1.8 Ghz alegere p e n t r u cei i n t e r e s a ţ i de ultima soluţie
deosebita obţin performanţe permite plâcii sa obţină primul
Deşi nu anunţase acest procesor si Intel d e c â t li se oferea Tn urmă cu puţin t i m p
foarte ridicate în teste. De alt¬ loc în t e s t sunt dotările, placa
promisese ca următorul său pas sa prin e x i s t e n ţ a a numai unui singur model de
fie cel la 2Ghz, Intel a lansat fel. placa t e s t a t a de noi a fiind orientata după principiile
Pentium 4 , cel la 1.4Ghz. obţinut primul loc ca viteză la Intel de a nu oferi posibilităţi de
Pentium 4 la 1,8Gbz. Singura sa
problema pare a fi preţul, dublu Soluţia RDRAM pare a nu mai s a t i s f a c e aproape t o a t e testele (indife­ overclocking sau opţiuni de
faţa de un Athlon Fa 1.4Ghz. însă Tn ziua de azi nici chiar pe Intel, lucrul ia rent dacă au fost doar jocuri configurare prea avansată pen­
p l a t f o r m e p e n t r u DDRAM vorbind de la sine sau t e s t e de memorie şi proce­ t r u utilizator.

42
HARDWARE
Teste

SISTEMUL DE NOTARE
C u m a m t e s t a t
Performante §

SISTEMUL DE T E S T Se acordă î n t r e 0 si 1 0 0 de
puncte pentru rezultatul
Procesor cea mai populară la nivelul utilizatorilor, iar 7 2 0 0 fiecărui t e s t e f e c t u a t . 1 0 0 de
P e n t r u t e s t a r e a plăcilor de Pentium r p m e s t e s t a n d a r d u l viitorului...apropiat. p u n c t e s-au a c o r d a t r e z u l t a t u ­
4 am f o i o s i t un p r o c e s o r P e n t i u m 4 lui cel mai mare din t e s t la
«fa
tium 4 1.4 Ghz. A m f o l o s i t această sofuţie ^ ^ ^ r ^ I j f f l Sistem de operare c a t e g o r i a respectivă, notele la
deoarece e s t e cea mai accesibilă ca p r e ţ publicului Chiar dacă nu e s t e c o n s i d e r a t cel r e s t u l produseior la acea c a t e ­
larg d i n t r e soluţiile P e n t i u m 4 , v a r i a n t a la 1.7 Gh2 > 1 «? • Mmai bun, Windows Millennium e s t e gorie fiind a c o r d a t e proporţiona
fiind încă ta un p r e ţ d e s t u l de r i d i c a t . Procesorul cu cu s i g u r a n ţ ă cei mai r e c e n t s i s t e m faţă de aceasta. După ce
c a r e ţ e s t u l a f o s t e f e c t u a t a venit de la firma de operare de la M i c r o s o f t . A f o s t alegerea n o a s t r ă fiecare t e s t a f o s t a s t f e l punc­
Maguay, împreună cu placa Q 8 5 0 G b . p e n t r u s i s t e m u l de operare folosit în a c e s t t e s t . t a t , nota finală a p e r f o r m a n ţ e i
s-a realizat făcându-se media

Driveri plăci de bază î n t r e notele o b ţ i n u t e p e n t r u


Placă video
fiecare c a t e g o r i e în p a r t e .
W i n F a s t GeForce2 U l t r a Cchipset Nu am foiosit driveri personalizaţi
GeForce2 U l t r a ) a f o s t alegerea şi p e n t r u a nu c r e a î n t r e calităţile
p e n t r u a c e s t t e s t ca şi p e n t r u cel plăcilor o diferenţă artificială d a t ă de
posibilitatea ca una să aibă o versiune mai veche de
Dotări
de p l a t f o r m e A M D . Nici aici nu am ales GeForce 3-ul
inf-uri. A s t f e l am folosit Intel Inf V 2 . 5 0 . 0 0 3 p e n t r u Se acordă î n t r e 0 - 1 0 0 p u n c t e
p e n t r u t e s t , alegerea a c e s t e i plăci nefiind j u s t i f i c a t ă
t o a t e plăcile de Pentrum4 incluse în t e s t . p e n t r u î n t r e a g a c a t e g o r i e de
nici din cauza vitezei s p o r i t e a p r o c e s o a r e l o r
dotări. Notele a c o r d a t e au f o s t
P e n t i u m IV. Ca pfacă de t e s t , probabil GeForce 3 va
variabile [de exemplu î n t r e 0 - 5
începe să fie folosită cei mai devreme la finalul Driveri placă video
p u n c t e ) , punctele acordându-se
a c e s t u i an. Cel mai r e c e n t D e t o n a t o r oficial:
Tn funcţie de c a l i t a t e a sau
1 2 . 4 1 e s t e driver-ul f o l o s i t p e n t r u
nivelul dotării respective.
Hard disk placa video W i n F a s t GeForce2
Punctele s-au a c o r d a t în felul
P e n t r u a c e s t t e s t am folosit un U l t r a . El a f o s t f o l o s i t cu setările s t a n d a r d dar cu
următor;
Q u a n t u m Firebail Plus A S 7 2 0 0 două modificări VSync Always Off si Anti-Aliasing
Always Off-
r p m 3 0 Gb. Soluţia Quantum e s t e
0 - 0 9 : Chipset de s u n e t
p r e z e n t pe placă
0 - 1 0 : Chipset video p r e z e n t pe
BENCHMARK-URI FOLOSITE placă
0 - 1 1 : Placă de reţea
3D Mark 2001 MDK2 0 - 1 3 : Raid
Este cel mai c u n o s c u t p r o g r a m de Ultimul safvator al planetei a avut 0 - 1 3 : S i s t e m u l de overclocking
t e s t a r e la ora actuaiâ p e n t r u per­ de a l e r g a t de câteva zeci bune de 0 - 1 3 : USB-uri pe placă Ccâte
f o r m a n ţ e l e globale ale unui calcula­ ori p e n t r u a măsura p e r f o r m a n ţ e l e sunt, câte sunt suportate],
t o r . Benchmark-ui a f o s t r u l a t cu opţiunile defauit plăcilor de bază. Setările p e n t r u ei au f o s t de s l o t u r i PCI/AMR/CNR, AGPPro,
dar nu si cu rezoluţia defauit. Rezoluţia folosită a 6 4 0 x 4 8 0 x 1 6 b i t având s e t a t ă ia minim c a l i t a t e a atte intrări/ieşiri
f o s t 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 bit p e n t r u a nu apărea modificări t e x t u r i l o r . S-a r u l a t t e s t u l s t a n d a r d de verificare a 0 - 1 3 : Monitorizare hardware
aie t e s t u l u i n e d o r i t e din cauza p e r f o r m a n ţ e l o r plăcii opţiuniior c a r e au f o s t c o n f i g u r a t e din meniul de (componente m o n i t o r i z a t e ,
video. Pe lângă r e z u l t a t u l global am p u n c t a t şi început al jocului. voltaje, alarme)
r e z u l t a t e l e jocurilor pe care 3 0 Mark 2 0 0 1 le 0 - 1 0 : D i f e r i t e opţiuni supli­
rulează însă ?n versiunea cu puţine poligoane, din nou J &
M


•-

SiSoft Sandra 200 [ m e n t a r e p r e z e n t e pe placă


p e n t r u a nu solicita în exces placa video. Benchmark-ui, r e c u n o s c u t [Suspend To Ram, S m a r t Card
0 m P a
i n t e r n a ţ i o n a l , are o serie de t e s t e Reader, e t c )
0 r a •.

Quake 3 • specifice p e n t r u modul în c a r e 0 - 0 4 : Bundle/Dnveri


n r P e n t r u realizarea t e s t - u l u i s-au s i s t e m u l lucrează. Am t e s t a t folosind benchmark- 0 - 0 4 : Dual Bios
•F ^ _ - .. . folosit opţiunile s t a n d a r d al Quake urile p e n t r u p r o c e s o r CDhrystone şi W h e t s t o n e î , disk
3-ului şi două moduri de t e s t : şi memorie. A c e s t e a au avut roiul de a arăta modul Ţinând cont că orice t e s t e s t e
F a s t a s t şi Normai. Nu s-a făcut nici o altă modificare în care pfaca de bază gestionează a c e s t e r e s u r s e . subiectiv vă rugăm să a c c e p t a ţ i
legată de s u n e t e , t e x t u r i , e t c , Demo-ul f o i o s i t a f o s t moduE de p u n c t a r e s t a b i l i t de
D e m o l cu opţiunea t i m e d e m o l a c t i v a t ă din consolă. noi p e n t r u t e s t e l e e f e c t u a t e şi
s i s t e m u l de a c o r d a r e al
punctelor stabilit.
PROCEDURA DE TESTARE
Rularea testelor Nota finala
Fiecare: t e s t e n u m e r a t mai s u s a f o s t r u t e t de c â t e final ai t e s t u l u i , î n a i n t e de t e s t a r e a fiecărei plăci de N o t a finală s-a o b ţ i n u t prin
5 o r i , S-au eliminat valoarea minimă şi valoarea bază s i s t e m u l de operare şi driverii au f o s t realizarea mediei î n t r e cele
maximă o b ţ i n u t e , î n t r e valorile rămase realizându-se r e i n s t a l a ţ i şi s i s t e m u l r e p o r n f t după e f e c t u a r e a două note a n t e r i o a r e , ^
media a r i t m e t i c ă , a c e s t a fiind c o n s i d e r a t r e z u l t a t u l fiecărui t e s t în p a r t e . p e r f o r m a n ţ a contând în p r o ­
porţie de 8 0 % iar dotările Tn
p r o p o r ţ i e de 2 0 % .
Pradus •35DGB AX4T P4T WT70-EC GA8TX-C

198S 180S 235S 166S 174$


Intel Aopen Asus DFI Gigabyte
Maguay Aopen Ager Tape Computer UltraPro Computers
Telefon : S£M-210.38.09 N/A 01-336.93.17 01-330.57.83 -0^211.70.90-
N/A www.aoDen.com www.aoer. ro www.taoe.ro www.ultrapro.ro :

ATX atx ATX ; |||p|:;:p^;^| ATX ATX


BtpS.:,-.:-.:....; .
:
: :
:
piritei :;. Award Award ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Award '--^^.-
î'OOMhz / 4 0 0 Mhz 100Mhz / 4 0 0 Mhz 100Mhz / 4 0 0 Mhz 100Mhz / 4 0 0 Mhz 1 0 0 M h z / 4 0 0 Mhz'..' :

isao i850 Î850; •e Sf- *Ş50 ^tllll


:
Intel 8 2 B 5 0 Intel 8 2 S 5 0 Intel 8 2 8 5 0 intei 8 2 8 5 0 Intel 8 2 8 5 0 ;
intel 8 2 8 0 1 BA 0CH2) intel 82B01BA CICH2] Intel 8 2 8 0 1 BA (1CH2) Intel 8 2 8 0 1 BA EICH2) Intel B2801BA CICH23
100 100 100 i ^^^0S^^^B
Memorie t i p / maxima PCS00/PC60QRDRAM 2 Gb PC800/PC80• RDRAM 2 Gb PC800/PC600RDRAM 2 Gb PC8Q0/PC600RORAM 2 Gb PCB0Q/PC600RDRAM 2 Gb
AG P/P CÎ/ISA/A ivi R/CNFj^jŞ 1/5/0/0/1 1 Pro/5/O/D/l 1 Pro/5/0/0/1 1/5/0/0/1 1 Pro/5/0/0/1

Chipset video
MipSet-sunet: Sigmatel STAC9700 AC97 AC97 % ^^ A G 9 ^ : ^ ^ ^
v

: :
•RaW;;;;: -' ''
usb- : 2 (suport 4) 2 (suport 4) 4
Monitorizare: hardware Ventilatoare sistem, Ventilatoare sistem, Ventilatoare sistem, Ventilatoare sistem, Temperatura procesor, :
temperatura procesor, temperatura procesor, temperatura procesor, temperatura procesor, ventilatoare sistem, voltaj
voltaj sistem, voltaj voltaj sistem, voltaj voltaj sistem, voltaj voltaj sistem, voltaj sistem/procesor, alarmă :
procesor [opţionaie/model3 procesor procesor procesor pentru fiecare.:
D btâri'feup I i m e nt a re EasyTune 3
Intel 10/100 Mbps LAN

pVercjbcking FSB 1 0 0 / 1 0 3 / 1 0 5 / 1 0 8 /
FSB 1 0 0 - 1 3 3 110/112/115/118/120/
122/125/128/130/133

:
8undle':'. *- Norton Personal Firewall :
Norton AntiVirus

Teste
QyâkeiS F a s t e s t ; 221.9 211,8 220.3 210.4 211;&
Q u a l ^ ^ Nbr'mal : ; 197.7 187.2 197 189.8 195.1
M&iCZ; 6 4 0 x 4 8 0 x 1 6 x i o ^ 196.6 162.7 188.7 160.9 166.6
^ ţ v ^ S C t l l sqOxsqpx 1.6 451^7 4364 4414 4372
3 ^ ă ^ 2&d 1 -Game r 92.2 89.3 90.5 88.7 92; 3
SSrvţark 2001:;Game 2 78 76,8 77. B 77.2 78.1
Sdîvla^k 2£)0i; Game 3 96.3 93 2 93.3 93.1 96:9
S ^ d r ; s GPU Dhrystdpe 2622 2593 2561 2608 2616
1715 1704 1736 1713 1717
S ş h f M ^ Oi Sk- 23361 21188 21692 22529 181:10;
1417 1327 1353 1417 1339
S a n i i i ^ îvţemory Fit'. 1464 1354 1382
1462 .1:370

99.97 94.69 97.37 96.38 95.38


E^Cărj:/;over cţ C ^ n ^ Ş ^ l ; 17 40 32 27 || 38
83.37 83.75 84.30 82.50 88.90
GrafiCe-v ioo 100¬ 00¬ 100¬ 100¬
90 90 90¬ 90- 90¬
30 80¬ 80¬
•; performanţa. • ^••-^ţ-:^
ao-
70 • 70¬ 70¬ 3
ao-
70¬ fi 70¬
•A
s8
: 60 60 60¬ 60¬ 1T-
60¬
i^&dtâr-i;.V ^ ^ ^ ^ 50 50¬ 50¬ 50¬
50¬
40¬ 40¬ 40¬ 40¬ 40¬
30¬ 30- 30¬ 30¬ 30¬
^•Mpta^ihalâ 20¬ 20^ 20¬ 20¬ 20¬
10 10 10¬ 10¬ 10¬
0 0 0" 0- 0-

44
• ••••••••• Line II
$ Caracteristici t e h n i c e s u p l i m e n t a r e c e l o r

$ S t a n d a r d B O l O g n a C 5 0 (Radio/Casetofon)
Radio FM, MW, LW
M Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
Panou frontal de culoare neagră
Aux-ln pe 2 cai pentru CD-C/MD/MP3
Egalizator pe 2 benzi de
frecvenţă (frecvenţă variabilă)

M O d e n a C D 5 0 (Radio / CD player)
Radio FM, MW, LW
Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
Panou frontal de culoare neagră,
galbenă, roşie sau albastră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Egalizator pe 2 b e n 2 i de frecvenţă
5
S a n t O M O I l i c a C S O (Radio / Casetofon)
z Radio FM, MW, LW
Digiceiver, TIM - Memorarea informaţiilor de trafic
SHARX - Digital channel separation optimîsation
IL Display albastru, panou frontal de culoare neagră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Design de noapte - tastatură iluminată în roşu
4 Pre-echipare pentru cuplare la telefon sau sistem de navigaţie
TMC pentru cuplare la sistem de navigaţie '
DEQ - egalizator pe 5 benzi de frecvenţă
Casetofon, contor bandă (timp real)

3 C a r o l l n a D J 5 0 (Radio / Casetofon / CD Changer)


Radio UKW, MW, LW
Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual coior (galben/orange)
Panou frontal negru
CD, Changer cu capacitate de 10 CD-uri
Track Program Memory (TPM)
CD-Mix, MAG-Mix
Egalizator pe 2 benzi de frecvenţă (frecvenţă variabilă)

Active AG EXIM Bucureşti Str. Remetea Nr.16 2503487


Ana Electronic Bucureşti Calea Dorobanţilor 134 2305732
Maris SRL Bucureşti Bd. Timişoara 30 4139778
Midocar SRL Bucureşti Şos. Odăi 221-225 7910839
Flanco Bucureşti Bucureşti Mall / Drumul Taberei / Titan
Grim CD Group Bucureşti Magazin Ever Green - Bucureşti Mall
Agroservice SA Constanta j Str. Revoluţiei 19 041/638041
Proton Auto Cluj Calea Floreşti 42 064/438380
Sandra Trading Iaşi Str. Stejar 33A 032/176961
Infotec Iaşi Str. împăcării 35, bl.919 032/221405
Temeco Timişoara Calea Dorobanţilor 54 056/190409
Tess SRL Braşov Str. Grivitei 1H 068/475153
Hit Trading Brăila Bd. A.I.Cuza 223 039/618840
Adria SRL Suceava Str. Gh.Doja 119A 030/257166
IATSA Câmpina Câmpina Str. Carol I , Bl. 236, parter 044/336001
IATSA Oradea Oradea Calea Borşului km3 059/463916

• BLAUPUNKT
R a d i o c a s e t o f o a n e l e a u t o B l a u p u n k t

s u n t a s i g u r a t e p r i n OMNIASIC
ASIGURĂRI AGRICOLE Sunet
HARDWARE
Teste

Detalii •

Produs WinFast Sound BX Hercules Muse XL Hercules Fortissimo 2

'm/v/, DttttrALnprfCAL.SP'D/r, Datf/r DiatTAL S. f, Pt


\\\\ w Preţ 34S 29$ 42$

n i Producător
Distribuitor [Ofertant!
Leadtek Hercules Hercules
Skin Media Ubi Soft Ubi Soft

3 SOLUŢII S O N O R E ! Telefon
Web V WM^J::
01-231.51197
www.skin.ro
01-231.67.69
www.ubisoft.com
01-231.67.69
www.ubisoft.com
Ca ra c t e rî s t ic i/Dotar i
D acă pieţele t u t u r o r produselor s u n t din ce
în ce mai dinamice şi ne bomberdează zil­
nic cu noi soluţii, cele mai cuminţi produse din
Chipset CMI-8738 -Gch CMI-8738 Cirrus Logic®
SoundFusion® CS4624

ziua de azi par a fi plăcile de s u n e t . De când AP1 / Suport Sensaura / HRTF audio 3 0 Sensaura Sensaura

gigantul Creative a c u m p ă r a t şi t r i m i s la reci­ API-uri compatibile / DirectSound3D EAX P DirectSound3D, EAX DirectSound3D. EAX
suport hardware 1.&2.0. A3D 1.0 1.&2.0, A3D 1.0 1.&2.0. A3D 1.0
clare Aureal-ul, bătălia la t o p a luat s f â r ş i t iar
Conectare PCI PCI PCI
pe piaţă nu au mai apărut plâci care să
Voci hardware 3 2 E16 AudioBench] 3 2 EO AudioBench] 3 2 ( 3 2 AudioBench]
ameninţe cu adevărat supremaţia Creative.
Wavetable • LS, suportă Microsoft Yamaha's S-YXG50 Yamaha's S-YXG50
A s t f e l . Creative Sound B l a s t e r Live a rămas
Direct Music wavetable SoftSynthesizer wavetable SoftSynthesizer
până în p r e z e n t soluţia universal a c c e p t a t a ca
Dotări speciale Cablu optic
cea mai p e r f o r m a n t ă p e n t r u u t i l i z a t o r la un
Conectori Mic-in căşti, 2 ieşiri pen­
h Mic-in. Line In, Mic-in, căşti, 2 ieşiri pen­
p r e ţ rezonabil.
t r u 4 boxe Cfaţâ + spate). 2 ieşiri pentru 4 boxe t r u 4 boxe [faţă + spate]-
î n c e r c a r e a celorlalţi p r o d u c ă t o r i de plâci Digital S/PDIF in CopticJ [2 faţă + 2 spate] Digital S/PDIF in [optic}
de s u n e t , care s p r e deosebire de Creative nu Digital S/PDJF out (optic] MIDI/Gameport Digital S/PDIF out [optic)
îşi folosesc propriile c h i p s e t - u r i P e s t e de a MIDI/Gameport MIOI/Gameport
alege soluţiile c a r e par cele mai p e r f o r m a n t e
de pe piaţă şi să le implementeze pe plăcile l o r 3.37% 0.266%
Punctele lor f o r t e spre deosebire de Creative 44.1Khz P 1 Sbit, Streaming 14.4% 3.48% 0.467%
nu va mai fi valoarea chipset-ului ci modul în [AudioBench 1.1 - Utilizare CPU: DirectSound3D - 3 2 voci
c a r e a c e s t a e s t e i m p l e m e n t a t şi nivelul 44.1Khz, 16bit p Static 19.5% 5.61% 3.39%
d o t ă r i l o r p r e z e n t e pe placi. 44,1Khz. 16b)t. Streaming 19.3% 5.36% 3.6%
Implementarea chipset-ului diferă însă
chiar şi î n t r e p r o d u c ă t o r i . P e n t r u 2 d i n t r e 97.8 99.1
D e m o l , Fastest. SoundHQ 92.5
plăcile din a c e s t t e s t avem c h i p s e t - u l
Note
C M I 8 7 3 8 , însă a c e s t a se c o m p o r t ă f o a r t e
Performanţa/Sunet 69 45 70
diferit p e n t r u cele 2 v a r i a n t e . I n t i m p ce placa
Utilizare CPU 84.92 95.89 98.17
Leadtek are o utilizare a procesorului f o a r t e
45 16 45
ridicată însă o poziţionare excelentă a s u n e t u ­
Notă finală 62.98 42.46 B5.47
lui, MuseXL utilizează f o a r t e puţin procesorul
Grafice
însă plasarea sunetului în t e s t e l e 100¬ 100- 100¬
90¬ 90- 90¬
AudioBenchmark e s t e defectuoasă. Mai m u l t , 80¬ 80- 80¬
Performanţă 70¬ 70- 70¬
e f e c t e l e de s u n e t p e n t r u MuseXL s u n t d e s t u l
Dotări 60¬ 60- 60¬
de fade şi în C o u n t e r S t r i k e , însă W i n F e s t BX 50¬ •
50- 50¬ •O
scade p e r f o r m a n ţ a în Quake 3 cu aproximativ 40¬ Vi
40¬
30¬ 40- s -r 30¬
6 fps-uri. Nota finală 30- t
20- 20- 20¬
Pe ansamblu, p u t e m spune că p e r f o r m e r u l L0- 10- 10¬
0- 0- 0-
a c e s t u i m i n i - t e s t e s t e F o r t i s s i m o 2 . produsă
de Hercules. Chiar dacă îi lipseşte cablul optic Pe s c u r t Placa benficiazâ de un Câstigătoarea testului
Avantajele plăcii sunt
pe care W i n F e s t 6X TI a r e . F o r t i s s i m o oferă o dotările foarte bune. preţ rezonabil şi suport are • utilizare a proce­
poziţionare bună a sunetului, o utilizare a pro­ cablul optic inclus şi pentru boxe faţă şi sur- sorului foarte bună şi o
cesorului mai mult d e c â t rezonabilă şi. în plus, daugherboard-ul ataşat. round.Deşi are acelaşi poziţionare corectă a
e s t e singura placă pe c a r e t e s t u l AudioBench Efectefe în Counter- chipset ca şi WinFast sunetului. S/PDIF in şi
Strike şi Quake 3 sunt 6X. efectele în Counter out ajută foarte mult ca
a d e t e c t a t - o ca având chiar cele 3 2 de voci
bine redate, ca şi MP3- Strike sunt mutt mai dotări în timp ce cabiu!
h a r d w a r e cu care se recomandă. în plus, bun­
uriie pe care le-am fade. Poziţionarea sune­ care intră ?n placă pen­
dle-ul e s t e unul generos, acoperind gama ascultat. Efectefe în tului în AudioBench a t r u ca apoi să se separe
nevoilor unui u t i l i z a t o r . A doua recomandare AudioBench au fost fost greşită, la t e s t u l în iine in. boxe faţă. sur-
merge s p r e W i n F a s t 6X c a r e . p e n t r u muzica, corect redate. Singurul cu trenul, locomotiva round şi microfon evită
oferă c a l i t a t e deosebita şi beneficiază şi de dezavantaj, dar totuşi auzindu-se în spate iar folosirea unui daughter-
important, al piăcii îl vagoanele în faţă. deşi board care ar mai fi
cabfu optic, având o c a l i t a t e bună şi în jocuri.
constituie utilizarea pro­ trenul venea din spate. ocupat spaţiu în car­
Motivul p e n t r u care nu poete obţine un loc mai
cesorului în t e s t e sau Utilizarea procesorului casă. Singura piacâ cu
bun e s t e utilizarea p r o c e s o r u l u i , pe care o jocuri. A8 a d e t e c t a t 16 este excelentă. AB a 3 2 voci harwdare detec­
considerăm prea ridicată, voci hardware. detectat 0 voci hardware t a t e de AudioBench.

46
FSB 266/200MHZ
D U A L ATA i • •
MICRO BTEPPING
Supăratul topului Plăci video - performanţă maximă
Asus V 7 1 0 0 Deluxe Combo, deşi Detalii Chipset Memorie Dotări Evaluare
cea mai dotată dintre plăcile
WinFast GeForce3TD Model: GeForce3 Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: da Performanţa: 100 o
t e s t a t e luna aceasta, nu a Producător: Leadtek Producător: NVIDIA Frecvenţă: 458 MHz DVI: da Dotări; 38 o
reuşit să intre în nici un top. Distribuitor: Skin Media Frecvenţă: 200 MHz Viteză: 3.8 ns Video în: - Documentaţie: 66 o
Telefon: 01-231.50-97 Răcire: ventilator + Producător: Samsung Video out: - o
Preţ: 399$ radiator Răcire: radiatoare Dual head: - Notă finată: 89-00 o
Star For ce822 GeForce 3 Model: GeForce3 Cantitate: 64Mb DOR TV-Dut: da Performanţa: 97.98
Producător: MSI Producător: NVfDIA Frecvenţă: 458 MHz DVI: - Dotări: 41 o
Distribuitor: Flamingo Frecvenţa: 200 MHz Viteză: 3.8 ns Video in: da Documentaţie: 66 o
Telefon: 01-222.50.41 Răcire: ventilator Producător: EliteMT Video out: da f i

Preţ: 389S Răcire: - Dual head: - Notă finală: 87.83 u

WinFast 2 Ultra Model: GeForce2 Ultra Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: da Performanţă: 82.62
Producător: Leadtek Producător: NVfDJA Frecvenţă: 458 MHz OVI: da Dotări: 38 o
Distribuitor: Skin Media Frecvenţa: 250 MHz Viteza: 4 ns Video in: - Documentaţie: 66 o
Telefon: 01-231,50.97 Răcire: ventilator + Producător: ESMT Video out: - o
Motivul este simplu. Deşi din Preţ: 297$ radiator Răcire; radiatoare Dual head: - Notă finată: 75.09
punct de vedere al
Prophet 1 Ultra Model: GeForce2 Ultra Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: da Performanţă: 32 59
performanţelor placa se înscrie Producător: Hercules Producător: NVIDIA Frecvenţa: 458 MHz DVI: da Dotări: 38
în topul plăcilor de nivel mediu Distribuitor; Best Comp. Frecvenţă: 250 MHz Vrtezd: Video in: - Documentaţie: 27 Q
iar ca dotări sparge toate Telefon: 01-314.76.98 Răcire: ventilator 4- Producător: - Video out: - r>
U
Preţ: 399$ radiator Răcire: radiatoare Dual head: - Notă finală: 73.12 j
topurile, ea are un mare
neajuns: preţul. Astfel. în timp V7700 Ultra Model: GeForce2 Ultra Cantitate; 64Mb ODR TV-Out: - Performanţa: 82.29
ce performanţa o împiedică să Producător: Asus Producător: NVIDIA Frecvenţa: 458 MHz DVI: - Dotări: 20
intre în topul cel mare. preţul Distribuitor: Ager Frecvenţă: 250 MHz Viteză: 4 ns Video in: - Documentaţie: 23 o
Telefon: 01-336,93.17 Răcire: ventilator 4- Producător: ESMT Video out: -
nu îi permite sâ fie recomandată
Preţ: 455.1$ radiator Răcire: radiatoare DuaJ head; - Nota finală: 69.98
ca soluţie axată şi pentru
bugetele mai reduse. WinFast Gef=orc€2 Pro64 Model; GeForce2 Pro Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: da Performanţa: 74.20
Producător: Leadtek Producător: NVIDIA Frecvenţă: 400 MHz DVI:- Dotări: 22
Distribuitor: Skin Med*a Frecvenţa: 200 MHz Viteză: 5 ns Video in: - Documentaţie: 66
Telefon: 01-231.50.97 Răcire; ventilator + Producător: Ascend Video out: -
istemul de punctare Preţ: 186$ radiator Răcire: - Dual head: - Notă fmalâ: 65.96
Primele 5 produse din fiecare
PowerGene GTS Pro64 Modef; GeForce2 Pro Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: - Performanţa: 70. B6
t o p primesc în fiecare lună un Producător: PowerColor Producător: NVIDIA Frecvenţă: 365 MHz DVI: - Dotări: 17
număr de la una la cinci stele, în Distribuitor: ProCA Frecvenţă: 200 MHz Viteză: 5.5 ns Video in; - Documentaţie: 46
funcţie de poziţia ocupată. Telefon: 01-323.B2.33 Răcire: ventilator Producător: Samsung Video out; -
Preţ: 165.6$ Răcire: - Dual head: - Nota finală: 61.54
Ţinând cont că pentru fiecare
stea se acordă un punct, ta
sfârşitul anului vor fi contorizate Plăci video - nivel mediu - raport optim calitate/preţ
t o a t e punctele primite de Detalii Chipset Memorie Dotări Evaluare
fiecare produs în parte urmând V7IO0 Pro Model: GeForce2 MX400 Cantitate: 32Mb SDR TV-Out; - Performanţa: 49.85 O
ca produsul cu cele mai multe Producător: Asus Producător: NVIOIA Frecvenţă: 200 MHz DVI: - Dotări; 10 O
puncte să fie declarat produsul Distribuitor: Ager Frecvenţă: 200 MHz Viteză: 5 ns Video in: - Documentaţie: 70 o
anului £ 0 0 1 la categoria Telefon: 01-336.93.17 Răcire: ventilator -+ Producător: EliteMT Video out: o
respectiva.
Preţ: 115.2$ radiator Răcire: - Dual head: Nota finală: 44.88 o
WinFast MX SH MAX Model: GeForce2 MX400 Cantitate: 64Mb SDR TV-Out: da Performanţa: 46.16
Producător: Leadtek Producător: NVIDIA Frecvenţă: 175 MHz DVI; - Dotăn; 22 a
Distribuitor; Skin Media Frecvenţa: 200 MHz Viteză: 6 ns Video in: - Documentaţie; 66 o
us e s t e Punkbust-at Răcire: ventilator •* Producător: Mira Video out:
o
Telefon: 01-231.50.97
Preţ: 119$ radiator Răcire: - Dual head; Notă finală: 43,53
o
Punkbuster, software-ul folosit
de foarte mulţi jucâtori drept Performanţă: 47.03
Tornado MX400 Model: GeForce2 MX4D0 Cantitate: 32Mb SDR TV-Out: -
software anti-cheat pe internet, Producător: lnno3D Producător: NVIOiA Frecvenţă: 185 MHz DVI: - Dotări: 16 o
a decis interzicerea accesului Dist^ibufcor: Best Computers Frecvenţa: 2 0 0 MHz Viteză: 5 ns Video in: - Documentaţie: 62 o
pe serverete de jocuri a Telefon: 01-314.76.98 Răcire: ventilator Producător: WinBond Video out: - o
Preţ: 85$ Răcire: - Dual head: da Notă finată; 43-12
utilizatorilor de driveri Asus.
Driverii pentru plăcile video Asus 3D Prophet MX400 Model: GeForce2 MX40Q Cantitate: 32Mb SDR TV-Out: - Performanţă: 46.53
fofosesc o tehnologie denumită Producător: Hercules Producător: NVIDIA Frecvenţă: 200 MHz DVI: - Dotări: 10.
Distribuitor: Ubi Soft Frecvenţa: 200 MHz Viteză: 5 ns Video in: - Documentaţie: 26 o
"Wallhack" de la Asus, care ie
Telefon: 01-231.67.69 Răcire: ventilator + Producător: BiteMT Video out: - o
permite jucătorilor să vadă jocul radiator
,H
Preţ: 100$ Răcire: - Dual head: - Nota finală: 4L62
sub formă de wireframe'\
având posibilitatea de a vedea WinFast SH PftO Model: GeForce2 MX Cantitate: 32Mb SDR TV-Out: da Performantă: 42.03
prin pereţi. Se facilitează astfel Producător: Leadtek Producător: NVIOIA Frecvenţa: 175 MHz DVI: - Dotări: 22
Oistribuitor: Skin Media Frecvenţă: 200 MHz Viteză: 5 ns Video in: - Documentaţie: 66 Q
vederea în atte camere sau în
Telefon; 01-231.50,97 Răcire: ventilator + Producător: ErtronTech Video out:
alte părţi ale nivelelor. Preţ: 103$ radiator Răcire: - Duat head: Notă finală: 40.22
Pentru a putea intra în Performanţă: 43.22
GeForcc2 Pro TrWtew Model; GeForce2 MX400 Cantitate: 64Mb SDR TV-Out: da
jocurile de pe internet folosind Producător: PowerColor Producător: NVIDIA Frecvenţa: 167 MHz DVt: da Dotări: 21
plăci video Asus va trebui folosit Oistribuitor: ProCA Frecvenţă: 200 MHz Viteza: 6 ns Video in: - Documentaţie: 46
driver-ul generic de la NVIDIA, Telefon: 0 1 - 3 2 3 , 8 2 3 3 Răcire: ventilator Producător; Hyundai Video out;
Preţ: 80$ Răcire: - Dual head; Notă finală: 40,03
Detonator şi nu driverii care vin
cu placa.,Ultima versiune GA-GF1280-32 Model; GeForce2 MX Cantitate: 32Mb SDR TV-Out: - Performanţă: 42.02
Detonator este 12.41 şi poate Producător: Gigabyte Producător: NVIDIA Frecvenţa: 165 MHz OVI: - Dotări: 5
fi download-ată de pe site-ul Distribuitor: UîtraPro Frecvenţă: 175 MHz Viteză: 6 ns Video in: -
Telefon: 01-211.70.90 Răcire; radiator Producător: Hyundai Video out: Documentaţie: 56
NVIDIA-
Preţ: 77$ Răcire: - Ouat head:
Notă finală: 37, J 7

48
Plăci de bază - Platforme AMD - Thunderbird / Duron
Detal Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare
| KK266-R Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid; Da Performanţă: 94.83 O
1 : Producător: fvVill 6ios: Award FSB: 266/200 MH2 Bus; PC133/ PC100 Video: - Dotări/overclocking: 60 O
Oistribuitor: Skin Media ATA; 100/66/33 Producător: VIA Maxim: 1.5 Gb Audio: CMI 8738 4.1 o
Telefon: 01-231.50.97 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge; VIA VT8363A USB: 2 (suport 41 o
Preţ: 154.5$ AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VIA VT82C686B Extra: MicroStepping Notă finala: 87.91 o
SL75DRV Format: ATX Chipset; KT266 Tip: DDRAM Raid: - Performanţă: 98.99
Producător: Softek Bios: Award FSB: 266/200 MHZ Bus: PC1600/ Video: - •otări/overciocking: 43 o
D ist r i b u it o r; ProCA ATA: 100/66/33 Producător: VJA PC2100 Audio: AC97 o
Telefon: 01-323,82.33 AGP/PCI/ISA; 1Pro/5/0 Northbridge: VIA VT8366 Maxim; 3 Gb USB: 2 (suport 6) o
Preţ: 136.6$ AMR/CNR: 0/1 Southbndge: VJA VT3233VJink Extrar SmartCardReader Nota finsfă: 87.70 o
Â7VI33 Raid Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: Oa Performanţă: 94;'49
:

Producător: Asus Bios: Award FSB: 266/200 MHZ Bus: PC133/ PC100 Dotari/overclocking: 53 o
Distribuitor: Senorg ATA: 100/66/33 Producător: VIA Maxim: 1.5 Gb Audio; AC97 o
Telefon: 01-233.16.77
Preţ: 160$
AGP/PCI/ISA: 1 Pro/5/0
AMR/CNR: 0/1
Northbridge: VIA VT8363A
Bouthbridge: VIA VTB2C686B
USB: 4
Extra: Netă finala: 87.19
o
SA-7ZXR-C Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid; - |B Performanţa: 32.88
Producător: Gigabyte Bios: Ami FSB: 256/200 MHZ Bus: PC133/ PC10Q. Video: - Dotări/overclocking: 54
Distribuitor: UltraPro ATA: 100/66/33 Producător: VIA Maxim; 1.5 Gb Audio: Creative CT5880 o
Telefon: 01-211.7Q.90 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: VIA VT8363A USB: 2 (suport 41 o
Preţ: 116$ AMR/CNR: 1/0 Southbridge: VIA VTS2C686e Extra; Duaf Bios Notă finala; 85,10

KT 7A Raid Format; ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: Da Performanţă: 31-81
Producător; Abit Sios; Award FSB: 266/200 MHZ Bus: PC133/ PC100 Dotări/overclocking; 56
Distribuitor: Senorg
Telefon: 01-233.16.77
ATA: 100/66/33
AGP/PCf/ISA: 1/6/1
Producător: VfA
Northbridge: VIA VTS363A
Maxim: 1.5 Gb Audio: AC97 o
USB: 4
Preţ: 165$ AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VIA VT62C686B Extra; SoftMenu III Nota finală; 84.65

K7 Turbo Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SORAM :


Raid^" --:-v-: ". ;:
Performanţă: 91.05
Producător: MSI Bios; Award FSB: 266/200 MHZ Bus: PC133/ PC100 Video: - Dotari/overclocking: 45
Distribuitor: Flamingo ATA: 100/66/33 Producător: VIA Maxim: 1.5 Gb Audio: AC97
Telefon; 0 1 - 2 2 2 5 0 , 4 1 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: VIA VT8363A USB: 4
Preţ: 111$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge; VIA VT82C686B Extra: PC2PC Netw. Notă finala: 8L84

Plăci de bază - Platforme Intel - Pentium 4


Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare
P4T Format: ATX Chipset: i850 Tip: RDRAM Raid: - Performanţă: 97.37 O
Producător: Asus Bios: Award FSB: 100/400 Mhz Sus: PC8O0/PC6D0 Vio^^^^^^^^^^ Dotări/overclocking: 32 O
Distribuitor; Ager ATA: 100/66 Producător: fntei Maxim: 2 Gb Audio: - o
Telefon: 01-336.93.17 AGP/PCI/ISA: 1Pro/5/0 Northbridge: intel 82850 USB: 4 \y\ o
Preţ: 235$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: Intel 828018A Extra: - Nota finală: 84.30 o
GA8TX-C Format: ATX Chipset: i850 Tip: RDRAM Raid: ^ Performanţa: 95.39
producător: Gigabyte Bios: Ami FSB: 100/400 Mhz Bus: PC800/PCBQ0 Video:'..-/. Dotări/overclocking; 38 o
Distribuitor: UltraPro ATA: 100/66 Producător: Intel Maxim: 2 Gb Audio: AC97 o
Telefon: 01-211.70.90 AGP/PCI/ISA: 1 Pro/5/0 Northbridge: Intel 82B5Q USB: 2 (suport 43 o
Preţ: 174$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: Intel 82801BA Extra: EasyTune îlî Notă finală; 83.90 o
AX4T Format: ATX Chipset: iS50 Tip; RDRAM Performanţa: 94.89
Producător: Aopen Bios; Award FSB: 100/400 Mhz Bus: PC80Q/PC600 Video: - Dotari/overclocking: 40 o
Distribuitor: Aopen ATA; 10D/66 Producător: Intel Maxim; 2 Gb Audio: AC97 o
Telefon; - AGP/PCI/ISA: 1 Pro/5/0
AMR/CNR: 0/1
Northbridge: Intel 82850
Southbndge: Intel B28018A
USB: 2 (suport 41 o
Preţ: 180$ Extra: Lan 10/1 OOMb Nota f.nală: 83.75

WT70-EC Format; ATX Chipset: i850 Tip: RDRAM Raid: > ^H. ^ ^ ^ ^ f e Performanţă: 95.38 :
Producător: DFI Sios: Award FSB: 100/400 Mhz Bus; PC800/PC600 Video: - Dotari/overclocking: 27
Distribuitor; Tape ATA: 100/66 Producător; Intel Maxim: 2 Gb Audio: AC97 o
Telefon: 01-330,57.83 AGP/PCI/iSA: 1/5/0 Northbridge: Intel 82850 USB: 2 (suport 4) o
Preţ: 166$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: Intel 828Q1BA Extra: -: Notă finala; 82.50

D850GB Format: ATX Chipset: iB50 Tip: RDRAM Raid: - Performanţă: 99,97
Producător: ihtet Bios: Award FSB: 100/400 Mhz Bus: PC800/PC600 Video: - Dotări/overclocking: 17:
Oistribuitor: Maguay ATA: 100/66 Producător: InteJ Maxim: 2 Gb Audio: - o
Telefon: 01-210.38.09 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge; Intel 82850 USB: 2 (suport 43
Preţ: 198$ AMR/CNR: 0/1 Southbndge: mtel 82801 BA Extra:.- Nota finală: 83,37

. . . . . . . .

Preţurile Notarea produselor noi Sistemul de t e s t După ce ne ghidăm


:\ Preţurile afişate în tabeîe au fost în cazul în care un produs nou va fi Plăci video: Coppermine 1 Ghz, placâ ^ SDMark 2001
de bază îwill BD133, 256Mb RAM Plâci video; 1024x768x32:
'corecte la data de 1 8 . 0 7 . 2 0 0 1 , t e s t a t şi va primi o notă care îi va
Placi de baza: 800x600x16
fiind furnizate de firmele permite intrarea în t o p notele
r
PCI 3 3 : . Quake 3
distribuitoare afe produselor produselor t e s t a t e anterior care îl Placi video; HQ 1024x788
vor urma în clasament vor fi Plăci de bază socket A: Thunderbird Placi de baza: Fastesc/Normai
' ţ e s t a t e ; Este posibil c a l a data:
1.2 Ghz, WinFast GeForce2 Ultra. MDK2
apariţiei revistei preţurile să nu mai ajustate proporţional după notele
128Mb RAM PC133. Pleci video: 1024x768x3^ HQ
: Corespundă; deci pentru ă afla obţinute în t e s t e de acesta. Vor fi Placi de bazS: 640x480x16 LQ
preţul actualizat pentru un ajustate notele pentru performanţă, Serious Sam
Plăci de bază Pentium 4 : Pentium4 Placi video: 1024x768x32 0
• ahOmit: produs se recomandă dotări, documentaţie, etc, numai în
1.4 Ghz, WinFast GeForce2 Ultra, Placi de baza: -
3
• c e r e r e preţului acestuia lui de ia cazul în care notele noutui produs le 128Mb RAM PC133. SiSoft Sandra
distribuitor. vor depăşi pe acestea. Placi video/baza; Test CPU.
Memorie, Drive
Nimic.de Ea Aureal
Plăci de sunet
Cumpărarea Aureat-ului
Detalii Chipset API Conectori Dotări Evaluare
de către Creative nu s
adus nimic bun Des kt op XP Model; Crystal Pricipal: Sensaura Line-in: da S/POIF in Performanţă; 89 Q
Producător; Hercules CS 4630 IHRTF Audio 3DJ Mic-in: da S/PDIF out CPU: 98.72 Q
pasionaţilor de muzică
Distribuitor: Ubi Soft Voci hardware: 32 Suportaţi; Direct Boxe faţa: da USB £6) Dotări; 9 3 Q
sau jocuri. Pe lângă Telefon: 01-231.67.69 Voci hardware Sound 3D. EAX1.0, Boxe spate: da RCA, Midi in/out O
dispariţia concurenţei Preţ: 130S Audio5ench: 32 EAX2.0. A3D 1.0 Gameport: da Ieşiri CSI Notă finală; 89.85 O
reale pentru Creative,
Pfatinum Sil Model: EMU10K1 Pricipal: EAX E3S2&1] Line-in: da S/PDIF in Performantă: 88
am avut de a face cu
Producător; Creative Voci hardware: 32 Suportaţi; Direct Mic-in: da S/PDIF out CPU: 99.00 2
neapariţia vreunui Distribuitor: Fiamingo Voci hardware Sound 3D Boxe facă: da RCA Midi in/out Dotări: 86 O
produs nou, cât de cât Telefon: 01-791.20.06 AudioBench: 32 Boxe spate: da
H

leşin (2) o
interesant. Experienţa Preţ: 190$ Gameport: da Notă finală: 88.95 o
de la Aureal ar putea fi Sound Blaster LiveValue Model: EMU10K1 Pricipal: EAX I3S2&1J Line-in: da Performanţă; 85
folosită pentru noi Producător: Creative Voci hardware: 32 Suportaţi: Direct Mic-in: da CPU: 99.3 Q
Distribuitor: Fiamingo Voci hardware Sound 3D Boxe fată: da Dotări; 2 0 Q
produse ale Creative
Telefon; 01-791.20.06 AudioBench: 32 Boxe spate: da O
care, cet mai devreme, Gameport: da
Preţ: 50$ Notă finală: 72.30
vor apărea la sfârşitul
Fortissimo Ii Modei: Crystal Pricipal: Sensaura Line-in: da S/PQIF in Performanţă: 70
acestui an.
Producător: Hercules CS 4630 fHRTF Audio 3D) Mic-in: da S/PDIF out CPU: 98.17
în acest timp mici O
h
Distribuitor: Ubi Soft Voci hardware: 32 Suportaţi: Direct Boxe fată: da Dotări: 45
concurenţi înceacă sâ Tefefon: 01-231.67.69 Voci hardware Sound 3D. EAX1.0. Boxe spate: da o
aducă în faţă tehnologia Preţ: 42$ AudioBench; 32 EAX20. A3D 1.0 Gameport: da Nota finală: 65.47
Sensaura. însă
WinFast 6X Modei: C-MEOIA Pricipal: Sensaura Line-in; da S/POJF in Performanţă: 69
implemetarea ei dă de CPU: 84.92
Producător: Leadtek CMI8738 (HRTF Audio 3D) Mic-in; da S/PDIF out
fiecare dată de câte un Distribuitor: Skin Media Voci hardware; 32 Suportaţi: Direct Boxe fată: da Coaxial out/in Dotări; 45 Q
lips. Singurele plăci care Telefon; 01-231.50.97 Voci hardware Sound 3D. EAX1.0, Boxe spate: da Center 8ass
Preţ: 34$ AudioBench; 18 EAX2.0, A3D 1.0 Gameport: da Cablu optic Notă finală: 62.98
pot depăşi Creative-ul
sunt plăcile foarte
MuseXL Modet: C-MEDLA Pricipal: Sensaura Line-in: da Performanţă: 45
dotate cu un chipset Producător: Hercules CMS6738 [HRTF Audio 3DJ Mic-in: da CPU; 95.89
rezonabil tcum este Distribuitor: Ubi Soft Voci hardware: 32 Suportaţi: Direct Boxe fată: da Dotări; 16
chipset-ul Crystal), Tefefon: 01-231.67.69 Voci hardware Sound 3D. EAX1.0, Boxe spate: da
Preţ: 29$ AudioBench: 0 EAX2.0. A30 1.0 Gameport: - Notă finală: 42,48

PRIVEŞTE S P R E VIITOR !

50
Cumpără. ACVH st vet avea. acces La.
nternet) timp de cete Mat rntct preţuri:
centlV ord noaptea Intre orele 23 0^ st
duminica toată, ziua
/ ora ziua

Oferta este valabtld pentru Kardurţlg acttvate


r

după

Tonte
2001

C a u t ă K a r d - u l K a p p a tn'

- Casieriile A s t r a l Kappa,

- magazine^: U l t r a Pro C o m p u t e r s ,

B e s t C o m p u t e r s , Muzica» H e g a ?mage

- reţelele: 3 l o b a l N £ T , <SSM Polnt,


http"//www.kro
- benzinăriile S f t £ L L ,

- C o m p a n i a de L i b r ă r i i B u c u r e ş t i

^ suport tehnic: 32G.G1.99 ^ > Informaţii: 32G.G1.9G


Muzica GEneral Motors - preocupata


de siguranţa rutiera
interesul ior se îndreaptă către soft "vocal"
O scurta privire aruncata pe clasa­ nStar, departamentul de comunicaţii
mentul transferurilor de la • mobile al celebrei firme producătoare
•ownloads.com. unul dintre cele de automobile din Statele Unite. General
Motors, a achiziţionat recent un program Microsoft introducă
mai populare site-uri de acest t i p .
relevă un fapt interesant: şase
de convertire a textului în comunicare W e l c o m e to Gene noi tehnologii
Computerele handheld
dintre cele mai downloadate zece
verbală, realizat de firma SpeechWorks Bienvenido Microsoft Pocket PC sunt
din Boston, Programul va fi capabil să ultimul răcnet în lumea afa­
programe sunt clienţi de t r a n s f e r
ajute GM în transformarea textelor din The Company Automotive cerilor, Acum Microsoft
peer-to-peer. Un simplu calcul ele­
conţinutul e-mai!-urilor, al informaţiilor introduce o noua tehnologie,
mentar ne arată ca peste
bursiere, ai ştirilor şi evenimentelor h I M I C l U j * r A t H ţ & V r i U t A
l

(
A u t o

I r u w 4
B r t n d

l 4 f l t
*
prin care organizaţiile de
3 . 5 0 0 . 0 0 0 de indivizi au downioad-
H

ajutor internaţional, folosind


sportive în mesaje vocale, astfel încât palmtopurile, pot răspunde
at cel puţin un program de acest i P c ^ d t i c t s & S e r v e - : * ter B u

mai bine si mai prompt în


şoferii să nu fie distraşi de la drum, * E n w r o f W T » r r t

* C M E x p e r t e m e c L F V *

tip, şi cu certitudine majoritatea îl mutandu-şi privirea pentru a consulta un cazul unor dezastre. Pocket
şi folosesc din plin. PC a fost utilizat oentru e
ecran de bord special destinat acestor dezvolta si a rentabiliza
Ce ne spune această statistică? Ei bilelor a împins producătorii auto spre
opţiuni. Legislaţia rutieră din 40 de state afacerile, dar poate fi folosit
bine, cu riscuf de a părea pedant, căutarea de soluţii elternative. si rn eficientizarea
care intenţionează să interzică utilizarea
răspunsul este că industria muzi­ activităţilor neprofitabile.
telefoanelor mobile şi a altor device-uri de
cală nu ştie să înveţe din greşelile acest gen în timpul conducerii automo- VWW. cotit.con> •;: www. miororjofkcorri
istoriei. Martirizarea Napsterului a
fost o eroare ale cărei consecinţe NEC a ales Windows CE
puteau fi prezise destul de uşor, Cel mai mare producător
dacă cuiva îi păsa de rezultatul final Prableme c u serviciul M5N M e s s e n g e r de PC-uri din Japonia,
firma NEC a anunţat ca va
şi nu doar de efectele pe t e r m e n folosi sistemul de operare
scurt. Ca şi în cazul legendarei O mulţime de utilizatori frustraţi Windows CE pentru
hidre din Lerna, tăierea unui cap a lensarea primului său
a începutul lunii iulie bine-cunoscutul
dus inevitabil la creşterea altor t r e i
în locul lui: AudioGalaxy Satellite,
L serviciu de mesagerie on-line al firmei
Microsoft s-a confruntat cu probleme
device PDA, care va debu­
ta la sfârşitul acestui an
pe piaţa nipona. Alegerea
BearShare, KaZaa Media Desktop, făcuta. Tn detrimentul mult
serioase. Acestea erau legate de imposi­ mai răspânditului sistem
iMesh sunt doar câteva dintre cele bilitatea accesării serviciului - pentru de operare produs de
mai cunoscute programe P2P care câteva zile - de către o mare parte a uti­ m*v*m "
- h
- **-
I M %w^mw
i - *mm
mm*
Palm. se datorează avânta-
au năvălit pe piaţă în golul lăsat de lizatorilor săi din întreaga lume precum şi
jelor din domeniul
aplicaţiilor multimedia pre­
decăderea Napster-ului. Singura de dispariţia buddy-listelor [listelor de pri­ cum si al conectării cu
diferenţă între corvezile lui Hercule eteni} cu care aceştia comunicau PC-urile pe care le are
şi cruciada dictatoriala a reprezen­ frecvent. Oficiali ai firmei au afirmat câ la r I .1 i b _ * h HI-XI Windows CE, a declarat un
oficial al NEC, la o con­
tanţilor industriei muzicaie ameri­ un moment dat a fost chiar necesara conturile la Hotmail, au pierdut date din ferinţe de presfl.
cane este că aceştia din urmă nu oprirea completa a serviciului pentru MSN Calendar sau aveau probleme cu
sunt percepuţi deloc ca eroi pozi­ reiniţializarea şi restaurarea t u t u r o r download-uri de la Microsoft Developer
tivi, ba chiar dimpotrivă. Şi de ce ar serverelor alocate pentru MSN. deoarece Network Web site. Abia după câteva zile
fi altfel? Lumea s-a s ă t u r a t de controlerul hardisk-ului ce conţinea o anu­ de la declanşarea defecţiunii, Microsoft a
mercantilismul artiştilor, de maxi- mită bază de date s-a defectat iar sis­ publicat un anunţ în secţiunea dedicată
temul de back-up al acestuia avea erori MSN Messenger. prin care se scuza şi
single-uri, de albume cu doar 4-5
care au întârziat mult accesul utilizato­ promitea restabilirea completa a sistemu­
melodii noi şi restul vechituri
rilor din diferite ţari. Dupâ primele tenta­ lui. Cu toate acestea însă, suspiciunile la
remixate, de faptul că artiştii se
tive de rezolvare a situaţiei au rămas însă adresa programului s-au răspândit printre
gândesc numai la buzunarul Eor. nu
aproximativ o treime din utilizatori care utilizatorii fideli, ajungând până la a pune
şi la fani. Şi ştiţi ce? Mi se pare
aveau probleme de acces sau pierduseră sub semnul întrebării viitoarele oferte
c o r e c t să fe răspundem pe măsură.
listele prietenilor. Pe de altă parte la unii soft din generaţia .NET.
Long live P2P!
dintre aceştia apăruseră efecte secun­
dare: nu mai erau capabili să-şi acceseze www. news.cnet. corn
GNU
N e t s c a p e în p r o c e s
•ouă noi proiecte din zona soft-ului gratuit Un tribunal american a decis ca
utilizatorii de Netscape's
SmartDownload nu-erau obligaţi
Th« XLmian GNOME l>*ktop
în vreun fel să citească licenţa
| . . . . . . j j ^ i . i . L ş h v J i ^ - j L S ^
programului; ei nu au fost invitaţi
™ l f f r i " U f c F * T * •*. .fa B . I
să o accepte în nici un moment af
instalării. "Acest lucru dă dreptul
l.-ri

utilizatorilor să dea în judecată


tncâ Q Conferinţa
Mu h I

C i
|

11
Netscape pentru urmărire fără
_*+ 1 » ti ât*A F 1 ( V * * V K I J T i r i n A' - _ »- — * * — T - 1 - . H i * - + -

de Opsn Saurce r%~%


L
V • ™ ^
a
H ' r • hMy ~-. -m m M^MWt Mmt ->F> J - " r f J fci • •

• •r J W p f t ^
J
• • i • .#
mim*

*T
m^

| - > | > W
-

LTri V W 4 * •»
permisiunea lor", a spus
In perioade 23-27 Iulie - T • 1 • - K i A H v
- i H ^ r - - ™ * - * r > « W n

judecătorul- în timpul procesului


2D01, In Statele Unite, la
de descărcare, eşti rugat să
hotelul Shereton din San WF 1
PH

DieflO • California, se va revezi licenţa, dar nu este nece­


desfăşura a lil a Convenţie
Anuala pe teme de Open
Source. Anul acesta pro­
L a Boston - Massachusetts în Statele
L
Unite. Free Software Foundation" a
cheie compatibile cu .NET, incluzând un
compilator de C precum şi un compilator
sar sâ confirmi acceptarea ei.
Mulţi clienţi i-au acuzat pe pro­
anunţat sprijinirea a doua noi proiecte din rapid 'Common Language Puntime' plus c
gramul evenimentului va ducătorii browserului Netscape că
zona programelor gratuite: Mono şi întreaga suita de biblioteci, proiectul
include peste 250 de se­ i-au spionat prin intermediul pro­
siuni, grupate In 14 direcţii, DotGNU, Acestea vor reprezenta alterna¬ Mono va oferi posibilitatea de a crea apli­
dusului, între timp AOL a anunţat
care vor aborda tehnologii tive la componentele sistemului NET pro­ caţii .NET si de a le rula sub Windows pe
cheie din zona open source că facilitatea SmartDownload a
pus de Microsoft. Proiectele Mono şi Doc orice platformă suportata, incluzând evi­
ca Apache, XML. Python. fost sistată.
PHP. MySQL. Linux şl multe GNU vor oferi fiecare soluţii diferite dar dent GNU/Linux şi Unix.
altele. complementare. Primul este o iniţiativa de www eol.com
a realiza versiunea gratuita - bazata pe
http://conferenc*5. orftftfy. cam GNU/Linux - a platformei de dezvoltare
Microsoft .NET. încorporând componente
Microsoft plânuteşEe Oracle învesteşte în Indie
schimbărifapolitica Gigantul software Oracle a
protoriJor deciarat câ în următoarele 12 luni
Microsoft a reacţionat
prompt Ea decizia Curcii de Unelte de design în 0 5 X pîănuieşte sa investească 50 mi¬
lioane de dolari pentru a profita
Apel în cazul procesului
entitrust. Surse care au Noi oferte de ia Corel pentru Macintosh de preţurile scăzute ale forţei de
revendicat anonimatul eu muncă. "Nu exista nici o hibă.
declarat ca se pFanuie$te o ^ n curând, în aceasta vara şi în toamna J r 5 I U - , J „

scumpire rapida a Oracle pîănuieşte pur şi simplu să


licenţelor OEM odată cu 1 care vine firma Corel pfănuieşte sâ J WmmM I 11 * H • | #^ f r V
trimită mai mutte produse spre
hertiware-ul de Fa ofere - odată cu computerele cumpărate finisare în India", a declarat
producător. In timp ce online de pe site-ul Apple - şi câteva din Ranjan Chak. director executiv al
licenţele acordate direct produsele lor pentru design grafic, la
de ei vor fi mult mai ief­ Centrului de Dezvoltare Oracle
tine. Spre enemplu: o preţuri avantajoase! Este vorba despre din India. Cei mai muEţi bani vor fi
licenţa vo costa de la
76,50$ la magazin, aproxi­
KPT 6, Bryce 4, Corel Painter 6 precum şi
Corel KnockOut 1.5. Pasul făcut este
1 investiţi în Centru, care va fi locul
mativ 70$ la Microsoft. de proiectare şi dezvoltare a pro­
Dar preţurile pentru sis­ explicat de câtre Steve Houck. vice­ duselor Oracle. Investiţia va
• ^ j J . j _ T
r ' r > J * U * j M — F ^ — •mmm. m

temele de operare desti­ preşedintele executiv ai departamentului acoperi şi cheltuielile de


nate majorităţii operato­ de vânzări al corporaţiei: "Firma Corel
rilor casnici vor varia în marketing şi relaţii cu clienţii.
funcţie de cerinţele pieţei. considera sistemul Mac CS X ca fiind unul
dintre cele mai avansate sisteme de ope­ ciaiâ va fi urmata de lansarea aplicaţiilor 4 * orrjclo.com
rare, ce se găseşte în fruntea tehnologi­ optimizate pentru Mac OS X; Bryce 5,
ilor actuale, şi astfel reprezintă o platfor­ Corel Painter 7. CorelDRAW 10 pentru
ma ideala pentru instrumentele puternice Macintosh, Corel KnockQut 2 şi KPT 7.
S e c u r i t a t e Tn plus p e n t r u
si creative din domeniul design-ului, pe Microsoft.NET
care le producem". Aceaste promocie spe- www .corai.com
Pregătindu-se constant pentru
noua generaţie de servicii din
gama .NET, Microsoft a decis ca
Criticii cer schimbări la WindowsXP tehnologia dedicată semnăturii
digitale să fie elaborata de către
învăţul are şi dezvăţ, la ei nu prea VeriSign, o firmă din Pvlountain
View - California. Scopul este de
p r a c t i c i p e n t r u promovarea noului a ridica încrederea consumato­
s i s t e m de operare, M i c r o s o f t rilor în .NET şi mult controver­
intenţionează să folosească t a c t i c a de satele servicii HailStorm, ce sunt
m a r k e t i n g ce a dus la i n t e n t a r e a p r o ­ preconizate să debuteze anul
cesului a n t i t r u s t şi p e n t r u XP inclu­ P
viitor. Peste protecţia serviciului
siv i n t e g r a r e a propriilor aplicaţii în de autentificare Passport al
Microsoft, firma VeriSign va dez­
kitul s i s t e m u l u i . Procurorul General a
volta programe capabile sâ asi­
p u n c t a t e x a c t problema: 'Ultimele
gure servicii de criptare mai sigu­
declaraţii ale companiei ne a r a t ă că
re precum şi certificate digitale.
M i c r o s o f t îşi intensifică e f o r t u r i l e
p e n t r u a menţine şi a extinde w w w. vffrtelQ n. c o m

D upâ decizia Curţii de Apel a SUA,


M i c r o s o f t a avut într-adevăr
c o m p o r t a m e n t monopolistic. Se aud
monopolul pe care îl deţine. Vom
acţiona în consecinţă,"

acum voci c a r e p r e t i n d companiei de


s o f t w a r e Să nu utilizeze aceleaşi www. microsoft.com
1
SOFTWARE
j v . Scrisori
. ţ . . . • . -.

Site cu foarte generos din principiu si dă pe ca pe fraieri,


gsmvi@xnet.ro
www.nume.ro degeaba doar plugm-urile care nu Ti mai
p o e t e s â Tşi facâ interesează: versiuni pentru Max 3.0/3.1 E simplu. Dai clic* dreapta pe My
oricine, d a r pe Salut! sau unele învechite, de la care s-a pro¬ Computer, selectezi teb-ul Psrforrnance.
bani, c u m p ă r â n d Vreau s3-mi fac un site pe net şi nu ştiu gresat foarte mult. Cu Pandora nu mai de acolo apeşi pe butonul Fiîe System,
domeniul unde sa merg ca sâ îmi pot face numele ei ce fece, decât dacâ înca mai foloseşti apoi tab-ul Troubieshooting şi validezi
respectiv. site-ului de genul www.siteulmeu.com. Max 3.0 şi dacă nu cumva ai deja opţiunea "Oisable System Restore".
Răspunsul final Ştiu de home.ro dar aşa va fi Thinking Particles de la Cebes. Oricum, Voila.
e s t e : nu ai c u m www.siteulmeu.go.ro . Am înţeles ca mulţumim câ ne-ai atras atenţia.
să Tţî faci www.site.ro nu pot avea decât
instituţiile, aşa că am renunţat la idee.
g r a t u i t un s i t e
Deci, cum pot să îmi fac un site p c m a n iac_2B@yahoo. c o m draku5hor@lycos. com
www.nurne.conv
GPATUIT cu numele www.site.com?
în ce soft îmi recomandaţi să fac Salut! Am o problemă cu sistemul meu Hello... Am şi eu o întrebare: unde pot
site-ul? de operare WIN9BSE. Şi anume nu sa găsesc şi eu cât mai multe informaţii
reuşesc sâ-l instalez pe sistemul despre "building-blocks'-urile algoritmilor
Nu mai sunt site-uri care sâ ofere gra­ meu: HC91 ti.CE. FELIX). Ce-i de făcut? de encryptare mai cunoscuţi?
tuit domenii .com. Contra cost găseşti
destule. Site cu www.nume.ro poate sâ Ha-ha-ha, Hi-hî-hi. Ce gluma inteligenţi încearcă ta
îşi facă oricine, dar pe bani, cumpărând Data viitoare aterizezi direct ta www. ssh. comftech/crypto/eigorichme. ht
domeniul respectiv. Răspunsul final este: Blackmail. ml şi daca nu te mulţumeşte ce vei găsi
nu ai cum să îţi faci gratuit un site acolo, aşteapta-te la un articol pe
www.nume.com. această temă m curând.
Poţi să te mulţumeşti cu o adresă nu alexandrud@rol ro
atât de reprezentativa şi să foloseşti un
serviciu de redirecţionare. Cât despre Oameni buni. eu n-am PIU la 1GHz tea să mihaimoraru@hDtmail.com
soft. îţi recomand Macromedia sparg parole mai mari de 4 caractere]
Oreamweaver. Dacă ai bani pentru ei. aşa câ nu vă bateţi joc de mine şi ziceţi Probleme:
Daca nu. un Shareware foarte bun este parola de la Vrrtuafight! 1. Nu Tmi merge nici un tuner. sistemul
CofeeCup HTML Editor, se blochează. Fârâ placa de sunet se
Ne pare rau pentru încurcătura. Ideea pare câ tunerul funcţionează totuşi.
este câ deşi Virtuaiight este freeware, 2. îmi apar nişte linii colorate peste
carp_i@yahoo. c o m distribuţia este condiţionată de o vizita foldere [dupâ ce restartez îmi
la site-ul producătorului, de unde puteţi dispar).
Salut! Cum navigam şi eu pe net am face Tn a&a fel încât sâ primiţi parola pa
3. La bootare îmi apar doua linii (la
intrat la pagina celor de la Oigimation. mail. încă o date, adresa este www.vir-
citirea bios-ului plăcii video) dintre care
Mă uitam dupa TerraScape (din revista) tuelight. com.
una este cu nVidia Ceforce 2GTS şi una
crezând câ e gratis. Mi-a pârut rau când cu Creative Menţionez că am încercat
am văzut câ nu e. Totuşi am dat pe toate tipurile de drivere pentru toate
Community -> Free Stuff şi am văzut că slavezero@xnet. ro
componentele inclusiv reinstalare de
Pandora Plugin e gratis. Poate vâ intere­ Windows. Mulţumesc anticipat.
sează. Cum pot sâ opresc şi eu restore-ul de le
Windows Millenium, câ se apuca sâ îmi Dacă nu asta de le driveri, atunci
Ne interesează, sigur ca ne interesează, facâ bsckup chiar în timp ce mâ joc înseamnă că s~ar putea să ai un conflict
Ideaa este însă că Digimetion-ul nu a CounterStrike pe net şi ms ornoarâ ăştia de IRQ-uri. Intră Tn
St art/Programs/Accesories/Sy stern
Tools/Sistem Information şi vezi dacă e
ceve în neregulă le Confticts. DacB este
dominus elf@hotmailcom
încearcă să le resîoci din Device
Vreau şi eu să ştiu de ce se întâmpla Problema cu fonturile româneşti sau de Acest procedeu se numeşte embedding Maneger. de la resursele dnver-ului.
următorul lucru: am făcut o pagină web altă natură decât cele standard şi şi va mari doar cu fosrts puţin timpul
cu font romanesc. Mie îmi arata fontul internetul este că nu trebuie să le ai de încărcare a paginii. Dezavantaj: s-ar
Dacă ai p r o b l e m e c u
dar dacâ duc pagina pe alt computer, doar t u , ci şi cei care viziceazâ pagina. putee sâ nu meergâ Tn Netscape
s o f t - u t , pune m â n a pe pix
nu mai arată. Cum fac sâ se vadă Soluţii ar fi: Navigator.
s a u pe t a s t e gi s c r i e o s c r i s o a r e
fontul? Cam aceeaşi problema e şi cu a) să transformi paragrafele de Pentru documentele POF, poţi
pa a d r e s a r e d a c ţ i e i s a u un maif la
PDF-urile. Am creat un fişier în Word, text Tn gif-uri. Dezavantaj: măreşte încerca cu PDF Distiller. însa U T
cu font românesc, am ap3sat pe icon timpul de încărcare ai paginii. producătorii de fonturi au prostul obi­
sâ transforme .doc-ul în .pdf, l-a făcut, Răspuns g a r a n t a t . Reciamaţiile s e
bJ sa faci rost de Microsoft WEFT cei de a le proteja împotriva ernbed-
dar fontul t o t nu e fadica ă. ţ etc). 3, un utilitar care inserează fonturile ding-ulu! si s-ar putea să nu îţi per­ p r i m e s c d o a r Tn t r e i e x e m p l a r e la
F

Aveţi vreo soluţie? In structura paginii mită decât să inserezi decât carac­ C i r c a Financiară, e t a j u l 1 , ghişeul
ihttp://www. asia. micro3oft.com/ terele folosite, nu t o t setul de carac­ 2 , la doamna g r a s ă c u păru! o x i ­
typography/downloeds/weft3Aveft3.exeJ tere. Dar ar trebui sâ Tţi fie suficient. genat.

54
P r o g r a m e de c a r e ai n e v o i e
ţine pasul
Vlzitînd www, updanes.com şi Aveţi nevoie de o melodie nouă pentru telefonul mobil? Folosiţi
instalînd programul Updates Nok2Phone. un convertor între diferite formate de melodii
Catchup vă puteţi ţine calcu­ pentru diverse telefoane mobile. Programul poate converti '
latorul în pas cu vremea.
Acesta detectează pro­
c fişiere MIDI şi NokRing text tRTTTLJ Tn Key-ln ring tone pentru
• D diferite terminale: Alcatel, Ericsson, Nokia, Motorola,
gramele instalate şi caută
Panasonic, Philips. Samsung. Sanyo. Siemens, şi Sony.
update-uri pentru ele pe ru w
web şi eventual le şi down- x > Nok2Phone suporta şi conversia inversa: de pe terminale
o Ericsson şi Nokia în formatul RTTTL Mai departe el poate fi
loadeazâ şi Je şi instalează.
Simplu ca buna ziua. salvat ca Mokia MIDI, Key-ln şi MonkeyTone PDB. E destul de H J> i •

complicat. însa daca simţiţi nevoia sâ fiţi diferit şi un simplu


http://cO
tril de apel nu vă mai satisface, încercaţi acest soft.

Cei de la Discreet au pus pe Acest client software foloseşte reţeaua de servere GNutella
serverut lor de FTP un fişier pentru a media conexiuni peer-to-peer, urmând exemplul leg­
numit "3dsmaxpatch42.exe". endarului Napster. Diferenţa faţă de alte programe de acelaşi • -

Daca s-a întâmplat sa îl tip, care au apărut ca ciupercile după ploaie, este interfaţa
downloadaţi, mare greşeală
tu
u faciiă, care permite o configurare rapidă şi • ierarhizare efi­
aţi făcut. Nu este versiunee cientă a fişierelor. Ratingul host-urilor se face cu steluţe mari
finală a patch-ului şi nu face oi • şi galbene, de la una la patru, astfel încât ştiţi dintr-o singura
nimic altceva decât pro­ E> privire de unde e mai bine Sâ downloadaţi. Există şi o organi­
U P | •- - J W f f

bleme, E greşeala Ior dar h zare pe grupuri, în funcţie de content: muzica, video, imagini, • JMJPM —
ntm
i m t
p h p "
m I U ţ
-_TT-
w h
- "
P f

i
I

dacă vreţi să va meargă sau în funcţie de localizarea utilizatorilor: Europa. Asia. etc.
Max-ul, mai aşteptaţi o Are şi opţiunea "Force local IP" pentru cei care sunt în spatele
vreme până remediază unui proxy. mewire-co
situaţia. WUf U
t
www < d i s c r e e t - c o m
"3 •-"T-. J

PHP Triad este un mediu de dezvoltare PHP complet pentru


Windows. Instalează PHP, Apache, MySQL. şi PHP MyAdmin
Win Updata
Pe site-ul www.windowsupr şi îşi setează singur toate variabilele. Nu oferă mare lucru în MHnrv
• I Prin J
date.microsoft,com găsiţi un plus faţâ de ce aţi gasi pe site-urile Apache, MySQL şi PHP.
patch de 219 Kb pentru dar are avantajul de a le centraliza şi a vi le da pe toate mură I -pKh

4 t- HM
System Restore-u! din Tn gură. Recomandat începătorilor în domeniul dezvoltării de *
1
PHPH » ^ l * t riFl i - r i ^ ^ .

Windows Me care creazâ în


site-uri web. Versiunea 2.11 updatează toate componentele Ffrt r
• - • •
^ . . -.

r
^ - • *
. •. . L 0 r i r i .

continuare probleme.
şi include Per! 5. Moduleie din care este compus programul
Downloadaţi-I cu încredere. • m u l

IriP • 4»* •- -
sunt de fapt scripturi PHP preconfigurate. Unul dintre aces­ > l î p >

tea vă permite sa vâ creaţi propriul forum. Interesant, nu? h t t p : / / s o u r g e f orge - net/pro j e c t / p h p t r iad

Coral anunţă Painter 7


Sub sloganul "Reality
Odigo este un instant-messenger cross-platform care per­
redesîgned", Corel vrea sa
lanseze în curând o versiune mite utilizatorilor să converseze cu cei care au ICO, Yahoo
muit îmbunătăţită a progra­ Messenger şi AOL Instant Messenger. Caracteristicile sale
mului Painter, integrându-1 sunt destul de comune: voice messaging, alertare pe e-mail,
în nou lansata gamă 1
surfing "cooperativ , mesaje offline, log-uri, conectare wire-
Procreate. Printre feature-
[ess [Odigo Express pentru conectarea de pe orice PC cu
uri se numără introducerea
acces Internet, farâ download şi Odigo Mobile, pentru
acuarelelor în categoria
instrumentelor, efectele din conectarea de pe un terminal WAP, Ultima versiune adaugă
gama liquid ink, grile de per­ noi caracteristici: auto-update, auto deconectare, o mai
spectiva, numeroase opţiuni bună stabilitate. Este cel mai downloadat program dupS ICQ,
Www•odigo-com
noi pentru text şi pentru
managementul culorilor.
Avertisment; Daca nu aveţi
o tabletă grafică, Cu acest program puteţi înregistra ceea ce se petrece pe [ ] Camtasia Recorder H@E3
cumpâraţi-vă. ecranul calculatorului, pentru a crea prezentări, tutoriale Captura View Effects Options
software sau o documentaţie activă. Poate captura o fereas­
• • II • x i < a ' 0 i 0 V f
tra sau întregul ecran, poate face zoonvin şi adaugă efecte
speciale, Clip-urile video pot fi editate, scurtate şi rearan- J"~StatistJcs:
Frarnes; ^ 0
>
'V':'-"l
jăte. apoi salvate AVI/ASF sau pregătite pentru streaming. :
B. Rate: • Q.00 frames/sec *~ j
Ultima versiune conţine şi Camtasia Player, un movte player r >
ţ'.TLenglh: , CO00 |
simplist, instrumente de capture recovery şi rezolva unele f Zoom: .320 x 240(100%) . * J
probleme cu capturarea de screen-uri sub Windows 2000.
Din fericire nu ocupa foarte mult din resursele sistemului,
www - c d ^ t i • 'eoni
astfel că în cazul unui joc frame-rate nu scade semnificativ.
* - .l - l l ^ i y ^ i o l . - . . .-

.. '"Consumul" excesiv de internet poate cauza dependenta. Pentru a o amplifica. XtremPC si-a iansat noul site: www.xtrempc.ro. '.
Conţine principalele articole din cadrul revistei, ştiri, demo-urL drivere, teste hardware, sondaje, forum, download-uri si multe alte. informaţii.
P l u g i n - u r i
Pe scurt

NIÎCEMC M e d i a P l u g i n 1.DB Uimim şi umbre


Trapcode a anunţat lansarea
A cest plugin de WinAmp este o adevărata piuginuiui Shine pentru Adobe
. " binecuvântare pentru fanii piayer-ului de la After Effects sau alte pro­
NuliSoft. Pe lângă făptui câ pot asculta fişiere grame cu arhitectura compa­
,mp3. acum vor putea viziona şi filme. Iar ce tibilă lAdobe Premiere, de
este cel mai important, NiceMC este la fel de exemplul Pluginul creează
simplu de utilizat ca şi programul gazda, fiind efecte de lumina volumetrica
plin de feature-uri interesante: zoom asimetric, fraze printre târnele unor
posibilitatea de setare a unei secvenţe pentru jafuzele, fasciculul unei
îoop, schimbarea proprietăţilor pentru filtre în lanternei, fără a presupune
timpul derulării secvenţei video, suport pentru timpi de aşteptare foarte
inserarea de subtitluri pentru filme şi mp3-uri, mari, cum s-ar întâmpla în

f Mmi
interfaţă ce poate fi personalizată. Poate rufa cazul în care respectivele
filme în formatele cete mai cunoscute şi DVD. efecte ar f* generate într-un
Partea de inserare a subtitlurilor ţine de un for­ program de grafică 3D.
mat multimedia compozit, şi modalitatea pro-
priu-zisâ de realizare este oarecum anevoioesa,
însă dupâ un timp veţi deveni expert în subti­ Program gazda WinAmp
trare şi în pregătirea melodiilor pentru karaoke. Producător NiceMC
Web www.nicemcmedia.com
— i — i % 1 i m T-r-pir • HH^I

F o l e y S t u d i o M a x vc?

www. t r a pcc de.com


f\ ceasta este cea de-a doua versiune a aces-
• tui pEugin pentru 3DSM3X, care se ocupa ce
o parte destul de trecută cu vederea a acestui
Mental Ray câştigă tereiPII 1

program: managementul sunetului. Cu ajutorul


Următoarea versiune a pro­
lui Foley Studio puteţi adăuga sunete .wav care gramului Houdini de ta Side
sa interacţioneze cu obiectele din scena. E Effects va include suport
foarte simpfu sa faceţi ca un anumit sunet sa se pentru pluginul Mental Ray.
audă de fiecare data când o picătură loveşte o Dezvoltat de Mental Images.
suprafaţă, sunetul fiind declanşat de coliziunea acesta este cunoscut mat
dintre cele doua obiecte. Poate calcula ocfu- ales în conexiune cu 3D
ziunea tun obiect sau mai multe blochează Studio Max.
sunetele generate de alt obiect], coliziunea din­
t r e sunetele emise şi meşele din scenă şi "ran-
dează* sunetul final pe 4 sau 6 canale la 4 8 KHz.
Aveţi nevoie de o perioadă de acomodare, însă
dupâ aceea adăugarea de sunete unei animaţii va
fi floare la ureche. Include şi instrumente pentru Program gazda 30 Studio Max 4.0
redimensionarea şi filtrarea sunetelor. Producător jBoomer Labs
Web wvAV.boomerlabs.com

R a y M a x
www. mentalimaces. com

- ayMax este un renderer hibrid scanline/ray-


î ^ f l t r a c i n g ce funcţionează ca plugin pentru
Vfzual tea re pentru WinAmp
Max. Cu randarea scanline sunteţi obişnuiţi înca
A apărut versiunea a cincea a
de la început din Max. Raytracingul este folosit
piuginuiui Presets. care adună
pentru calcularea foarte precisă a umbrelor şi a
laolaltă numeroase efecte
reflexiilor, generând obiecte de metal şi sticlă
vizuale foarte spectaculoase,
foarte realiste. RayWax aduce o mulţime de ca­ iii
majoritatea bazate pe coduî
racteristici foarte interesante: cameră cu ă m m V T

Dynamic Movement. ceea ce


vedere îa 3 6 0 de grade pentru generarea de înseamnă că sunt influenţate,
panorame QuickTime Vfl, shadere programabile, de melodie^
rayţracing selectiv, soft shadows. Este mai uşor
de/folosit şi mai stabil decât Brazii sau
Virtuatight, însă nu atât de performant. Ideea
de bază este că sacrifică acurateţea şi calitatea
imaginii în favoarea vitezei. Se află în versiunea
4.0 beta şi poate fi tfownloatfat gratuit de pe
site-ul producătorului, instalarea este foarte Program gazda 1
30 Studio Max 4.0
— — • • • i • • i • • • • • • i ! • • • • • • • • • • • • • • • - l — _ r - • m m j- j- .r _r-

simplă şi utilizarea pe măsură. Producător Absolute Software


www.w.nsmcc
Web www. raymax.com
Electric U n i v e r s e 3.D
Tip s o f t w a r e : P r e z e n t a r e • R e d a c t o r ; A d r i a n Dorobăţ,

• -

C ei de la Play Inc, eu avut un


succes moderat cu seria
Electric Image. care şi-a câştigat o
face posibila "rotunjirea" obiectelor
pâna ta limite ta care alte programe
nici nu visează. Pachetul a fost
acestea, sistemul vechi de
animaţie a fost înlocuit cu soluţii IK
performante, ce pot fi controlate
serie de utilizatori fideli. Apariţia completat cu raytracing. opţiune prin intermediul unor obiecte nuli,
" A b i l i t a t e a s a de
lui Amorphium a fost un pas care lipsise până acum şi care per­ ce în Lightwave sau Maya.
a renderiza
înainte, programul oferind o soluţie mite obţinerea de reflexii şi O serie de preset-uri pentru
s c e n e 3 D masive
j facila de modelare cu metaballs pe refracţii raytraced. umbre corecte acţiunile de bază si nu numai ar fi
într-un timp
\ vremea când aceasta caracteris- şi soft shadows. Ca întotdeauna, foarte utife. deoarece programul
r e c o r d e s t e pur
, ticâ abia era introdusa m pachetele activarea raytracing-ului va încetini este destul de dificil de învăţat şi
: cele mai cunoscute de grafica 3 0 . sensibil randarea în căzut scenelor s-ar putea dovedi inatractiv la
simplu d e
j Dar noutatea nu a fost suficienta complexe. însa în cazul lui Electric prima vedere deşi posibilităţile sale
n e e g a l a t " . Alex • pentru a susţine interesul utiliza¬ Universe. acest lucru nu va fi o îl recomanda celor cu sisteme mai
: Lindsay, i torilor şi Tn cele din urma Play şi problema, deoarece viteza de ran­ puţin performante.
a n i m a t o r la Electric Image au intrat într-un dare este superioară altor pachete
p l n d u s t r i a l Light ; con de umbra care a durat pâna în de grafică, inclusiv Max-ului şi
and M a g i c : prezent, când Gomark. cei care Truespace-ului. milioane de
; lansaseră de fapt Electric Image, poligoane texturate nefiind o Web /vww.electricirnage, com
\ au cumpărat programul de ia Play problema foarte mare pe un sistem Producător Gomark
I si au iansat versiunea Universe mediu. Distribuitor N/A
\ 3.0. Electric Universe are secţiuni Preţ 2000S
Acesta este un pachet com- separate pentru modelare şi
[ plet de modelare şi randare bazat animaţie, ca şi Lightwave. Din
pe motorul geometric ACIS. dez- păcate, programul a fost construit o - Viteza de randare foarte bună
- Baytracinfl
! voltat de Spaţial Technologies, iniţial doar pentru animaţie, iar
! motor folosit în general de aplicaţii
î CAD/CAM gen Solid Edge. AutoCAD
partea de modelare a fost intro­
dusa ulterior; acum modelarea a
o - Sistem de animaţie destul de
arhaic
j sau Mechenical DeskCop, fost sensibil îmbunătăţită Detalii
| Avantajele sale sunt CUberNurbs. varianta EU pentru Procesor (Pentium II 450 MHz
I nediferenţierea între modele sotide subdivizion surfaces, Tesselation Video OpenGL

j şi suprafeţe, toolset-ul fiind identic avansat! şi se simte câ animaţia a Memorie 64 Mb RAM


I pentru ambele. Geometria ACES rămas sensibil în urma. Cu toate Hard disk 300 Mb
Verdict
I

Tip software; Prezentare • Redactor: Adrian Dorobâţ

| f~\a mai toate programele de la grame de grafică.


ţ^-JMetaCreations, Bryce şi-a Una dintre cele mai impor­
creat o largă comunicate de fani tante adăugiri în aceasta versiune
i fideli atraşi de eficienţa interfeţei este apariţia lui Tree Lab. o camera
şi simplitatea în utilizare, Aceleaşi specifică Tn care se pot crea
două caracteristici au făcut ca pro¬ copaci 3D; gata cu planurile 2D
gramul să fie puţin desconsiderat intersectate, gata cu importul de
de graficienii înrăiţi, care au con­ meshe de pe Internet, Modulul
siderat că un soft Tn care oricine Tree Lab este împărţit în două
poate să se descurce este sub secţiuni: partea responsabila cu
demnitatea lor. Cert este câ nici trunchiul, crengile şi forma gene­
unii, nici alţii nu au fost dezamăgiţi rală a copacului şi partea respon­
Dacă nu de trecerea Bryce sub egida Corel, sabila cu frunzişul. Texturarea se
ştiaţi, mai ales ca aceştia s-au străduit face din Material Lab. cu imagini
numeie p r o ­ sâ păstreze aceeaşi interfaţă şi sau cu texturi procedurale. Faptul
gramului s e î acelaşi workflow care i-a atras pe că programul foloseşte implicit
utilizatori de la bun început. orice alpha mask prezent în tex­
t r a g e de ia
Dar sa le luăm pe rând: inter¬ tură vă dă posibilitatea să texturaţi
: un canion
I faţa este fundamental aceeaşi, frunzele chiar cu imagini scanate
dm s t a t u l
î doar cu o coloristica din gama dupâ frunze reale. Această opţiune
american
albastru-argintiu cu unele reflexii era aşteptata de mult şi ar fi fost
U t a h , ale
prerenderizate care dau bine. Bara chiar curios dacă nu ar fi fost inte­
cărui d a t e
de primitive este mai puţin aglo­ grata, din moment ce alte editoare
: geologice
merată făcând alegerea mai facila şi CVue d'Esprit, World Construction
C3DEMÎ au
eliberând din spaţiu. La categoria SetJ o au de ceva vreme.
fost
"lumini" a mai apărut o opţiune, Pe partea de modelare. Bryce
: folosite
Round Parellel Light, care este a împrumutat un instrument cu
pentru
similara cu Square Parallel Light. care sunt dotate de ceva vreme Detalii
cu excepţia notabilă a formei. Dar pachetele de grafică 3D Web www, coreţ, com
imagine aceasta este doar o adăugire de multifuncţionale: metabafls. Prin Producător Corel
realizata c u suprafaţa. Importanta pentru aglomerarea acestora cu setări de Distribuitor Omnilogic
Bryce. mecanica randărîi este introdu­ masă pozitive sau negative se pot Preţ N/A
Frumuseţea cerea Light Lab-ului, o cameră alcătui forme organice mai realiste
peisajului separata ce apare în momentul în decât din celelalte primitive, cu
-Tree Lab
c r e a t de care este selectată o lumină şi preţul taxâril procesorului. Pe lângă
-modelare cu metabalis
naturfi ă care permite elaborarea unei con­ aceste îmbunătăţiri mai ies în evi­ -Coret-ului i-a fost teama sS
f&Cut ca figuraţii foarte precise pentru denţă modificările aduse Terratn încerce să schimbe sau sa
respectivul fiecare lumină prezenta în scenă, Editor-ului, noul mod de preview şi adauge mai multe caracteristici
canion să inclusiv aplicarea unui gradient pe randarea Tn reţea.
Detalii tehnice
fie d e c l a r a t lumină şi selectarea între soft şi Cei care şi-au pierdut nopţile
Procesor Pentium III 500 MHz
parc hard shadows, cele soft cu variantele mai vechi vor fi încân­
Video DirectX
funcţionând pe bază de raytracing taţi să treacă la noua versiune.
naţional. Memorie 128 MB
şi fiind corespondentul umbrelor Ceilalţi, ar fi bine măcar sâ o
Hard disk 150 MB
obţinute cu area light în alte pro­ încerce. :
Verdict S.9
5hrek
p o v e ş t i l e n u s u n t d o a r p e n t r u c o p i i

P r e z e n t a r e • Redactor Adrian Dorobaţ

'Shrek' nu este un Mm de animaţie pen­ peste 2 7 5 de oameni. Efortul acestora mişcările muschifor si completata cu
t r u copii. Chiar dacâ este vorba de o se vede în fiecare mic detaliu care nu a riduri si alte imperfecţiuni, în muşchi
iume de basm. populata de personaje fost lăsat deoparte, practic In fiecare exista puncte de control similare
geri Pinnochio. Cenuşăreasa, cadru al filmului: 'Shrek' a atins practic nervilor, care permit operatorilor
A Iba-Ca-Zăpada şi cei Şapte Pitici, nu performantele maxime în toate domeniile ootmerea unei game largi de expresii,
cred câ un puşti de 10-11 ani ar înţelege de pionierat ale animaţie* digitale: per­ dincolo de simpla rostire a fonemelor
aluzii te amuzante ia filmele pe tipar sonaje realiste care se mişca si vorbesc, în procesul de producţie s-au folosit
Disney, îa-Matrix şi Oungeons&Qragoris locaţii naturale, cu aspect organic, fluide aproape numai instrumente grafice in-
:gj mai ales sa aprecieze efortul care a tn mişcare ce interactioneaîa cu perso­ house: skin shaders. shapers si sistemul
f o s t investit în producţia unei adevărate nalele, haine cu texturi si mişcări detali­ de particule FLU - Fluids Anirnation
bijuterii în materie de animaţie CGl.- ate si blana, par si foc foarte realiste.
: System. Practic un Shaper este uni­
Shrek este un căpcăun simpatic, al Principala sursa" de inspiraţie a fost tatea de baza tn modelare s* animaţie,
carul iocscr liniştit de pe rnaiul unei imitarea naturii. Pentru 3 crea personaie reprezentând un model ierarhic bottonv
mlaştini idilice este invadat de perso- realiste, modelatorii au studiat lucrări de top sau instde-out al layeretor dintr-un
; najeîe de basm exilate din regat de dermatologie s» chirurgie estetica, ca sâ model Astfel, când cet mai de baza ele­
maleficul prinţ FarQuaad. Iritat de înţeleagă exact cum este alcătuita pielea ment este modificat, schimbările se
intruziunile neavenite. Shrek se va vedea umanâ 51 cum reacţionează Ta lumina,. propaga automat pâna la suprafaţa
......
'Computerele reuşesc sâ redea foarte obiectului fdaeă Tndoi cotul, ţi se vor
: nevoit; sâ treacă prin încercările tipice :
bine plasticul şi sticla, dar au probleme flexa bicepsul si tricepsull. Doar pentru
Unu: erou dhn mediul fantasy; salvarea ::
cu crearea suprafeţelor moi. organice, mişcarea hainelor şi a firelor de par a
[•prtriţesei, nimicirea dragonului şi alun-
uşor translucente cum este pielea fost folosit May a, animatori» considerând
[ga re a eroului negativ.
umana*, a afirmat Ken Biefemberg, ca era cea mai potrivita soluţie pentru
I Bazat pe un roman scris de William
responsabil cu efectele speciale pentru scopul respectiv.
[ iŞtŞigy Shrek este un proiect care :
Shrek.. Etapele procesului sunt con* tn final, unele personaje (prinţesa
durează de trei ani de zile, produs de
forme principiului inside-out: se creează Fiona. prinţul Farquaad3 au ieşit prea
PDl/Dreamwbrks, aceeaşi companie care
pe calculator craniul personajului apoi se realiste şi au trebuit sa fie înrăutăţite*
a creat Antz. John Uthgow. Eddie :
acoperâ cu corespondentul digital al pentru a se potrivi cu restul filmului
S Murphy, Mark Meyerss* Cameran Oiaz. .
muşchilor fetei, în cele din urma se aplică care era mai simplist Oricum simplist
i au fost vocile care au dat viata persc-
pielea, programata s3 răspundă la este o exagerare, din moment ce unele
\ najefar create şi animate de o echipă de
Y
\\\\\\V JT^W-

realitate, frunzele din Shrek ap fi


acoperi de patru ori distanţa de
: Pământ (a t ^ ! l ! r M i i t e m i l e de c a r *
au creat eîe probleme la randaj
scena turnirului fiind prezente In
peste 1000 de personaje, iar la nui
d i a final participa peste 1500. Peni
r 1
^pl •™|T" r r "i • b_^"b • j n r- b "• j - • "l " c î ^ i j O " ~m '• i " " r i • n '•Tb-~V"C " T J — r ^ J ' l f t - ^

ele a fost creaţă o bazâ de date cu


caracteristici prin combinarea caro
rezultau peste 4 5 0 de tipuri de
personaje;'
P e r t o t a l filmul este o realiza
excepţie pe care nu merita sâ o r a
doar pentru câ pare copilăresc, C
milioane de dolari adunata în prin*
end, Shrek se plasează pe tocul 2
Toy Story:(57;3 milioane) şi este
bun fifm de animaţie CGî pe care
v;2i6na pânâ ia apariţia Final f a n t a s
Galerii

rezultatele concursului -

•ThmitRti o imagine eroatâînţr-uo pro­


gram de grafice 3 0 Ea alegere {sau de ce nu,
într-uD pro aram de gr anca 2 D daca va simtiţr

jrif $& apro^imE^e c6t maireaUsL


imaginea cu Ofitul din pndvor pe care v-o
punem la ldispoziţie."V
d Asa suna concursul
lansat acum trei numere A sosit timpul sa
vedeţi r©*ute&ţeie<
• Nu s-fiu avântat muiţi. tnsâ în ciuda
defectelor inerente unei astfel da realizări,
imaginile trimise: merita: în majoritatoa lor sa
apnra Ih aceste pagini, imaginea câştigătoare
este rezultatul efortului comun a doi artişti
3 0 în devenire. Ştefan Giurgiu EMux the Fire
Riiven) s< Si Mu Badea {pieceMakert, foni
pasionaţi Truespace. Se pare ce nu exista
nimic mai potrivit ca un premiu pe masurd
pentru.& impulsiona pe cmeva sâ dea t o t ce
» r « mai^Aufc;
Scena are 259.317 de poligoane, modfa-
lata exclusiv Tn TrueSpace 4 (fura pluginuri) si
a fost rendftrizatâ în 25 de minute. Cniar dacâ
coi o rar r s t f i rec
U>On onn
cei mai mult Cu originalul, este texturata
excelent st are o atmosfera pe masurd.
Mulţumim t u t u r o r pentru imaginile
trimise ţn vd urâm mult succes la concursul


Călin Baiea ^ ^ ^ ^ ^
Mi-a plăcut atmosfera
de apus de soare din
aceasta imagine. Din
păcate, nu sunt foarte
sigur ca în original era
vorba de acelaşi moment
ai zilei. în plus. catul are
o lipsa evidenta de
urechi şi o poziţie
I nesănătoasa a gâtului-
ir
Este notabila, în minus,
evident, şl lipsa iederii
3*2 de pe stâlpul pridvorului.
Lucian C o n ţ i n

Vegetaţia este în Cutortie sunt prea spaJsate.iar c a M v

schimb bine realizata, un soi de capra, daca Îmi permiteţi co


care face ca toate micile erori sâ iasă, te i

Claudiu lavornic
Suplimentarea cu
imagini decupate a
decorului nu a fost
tocmai cea mai buna
idee. Iedera este şi ea
decupata, şi la o privire
mai atenta, decupat de
undeva pare a fi şi calul.
Imaginea ar fi putut fi
foarte bună daca ai fi
depus un efort mai
mare pe partea de
modelare. :< o . < »s< v ^

Aurel Manea
Caluf tău este mai mult o sculptura, palmierii lipsesc cu
desăvârşire, plantele sunt cam identice, treptele nu au refiext
iedera de pe stâlp este cam prea artificiala,,. Mă opresc aici cu
criticile. Un lucru bun este asemănarea coloristicâ cu originalul.

Teodor Popa
Din nou calul se
dovedeşte o pro­
blema. Creatura
din imagine pare
desprinsa direct
din seria Alien. Iar
combinaţia plante
scanate/plante
modelate nu da
tocmai bine. Iedera
de pe stâfp,
săraca, sta
îngrămădită de nu
mai are aer. iar
iluminarea lasâ
mult de dorit.

C r i s t i a n Popa

Punctele slabe ale

Octavian Fedorovici
imaginea de
t-w şOf de cablu învălătucit Tn jurul stâlpului, iar cal
juloare de camuflai. încercând sa semene cu ridul.

iBWW
63
L u c a s Art5 foloseşte farta
Star Wars Jedi II: Outcast este aproape gata Axis Arena
Cei de la ReaLcom vor publica
^ n colaborare cu Raven S o f t w a r e ,
un joc similar cu Unreal
I Lucas A r t s va s c o a t e S t a r W a r s Jedi
Tounnament şi Quake 3 la
II: O u t c a s t , Tn care agentul rebel Kyle
The Sims Hot Date sfârşitul lunii Iulie. A c e s t a se
K a t a r n va fi nevoit sa folosească din nou
Expansion anunţat numeşte Axis A r e n a , iar
l i g h t s a b e r - u l şi de ce nu F o r ţ a , p e n t r u
Electonic Arts va lansa P
povestea jocului e e x t r e m de
un nou Expansion Pack, a împiedica planurile malefice ale unor
familiară: cândva Tn v i i t o r ,
numit Hot Date. Dark Jedi t r ă d ă t o r i . Noi mişcări, noi
Expansion-ul reprezintă o d i f e r i t e companii duc o luptă
a d v e r s a r i , noi locaţii, t o t u l pe m o t o r u l
experienţă cu totul noua crâncenă cu a j u t o r u l unor
pentru fanii Sims. de Quake III Arena. A ş t e p t ă m cu
r o b o ţ i m e c a n i z a ţ i J u c ă t o r i i vor
Caractere noi. intrigi nerăbdare să vedem când se vor plictisi
pilota un a s t f e l de r o b o t ce
amoroase, un centru de de u t i l i z a t licenţa S t s r W a r s .
oraş plin cu restaurante, poate fi î m b u n ă t ă ţ i t t r e p t a t ,
magazine şi parcuri sunt adăugând piese şi abilităţi noi.
www. lucasarts, com
atu-urile acestui expan- Să sperăm că gameplay-ul se
Sion. Jucătorii Tsi vor
va deosebi o a r e c u m de eviden­
putea da întâlniri seu îşi
vor putea încerca t e l e s u r s e de inspiraţie. C r e a t
norocul cu un serviciu de
întâlniri implementat în
Comanche 4 de Jamie S y s t e m Development,
Axis Arena va fi lansat cel
joc. Da la o cina la lumina Mai real ca niciodată târziu spre sfârşitul acestei

N
lumânărilor, o plimbare
prin parc sau • băutura ovalcgic anunţă lansarea ultimului oraşe, medii rurale, insule t r o p i c a l e , luni.
Într-un bar, totul va fi joc Comanche din bine c u n o s c u t a etc. Jocul p r o m i t e o grafică u i m i t o a r e ,
posibil. Peste o suta de www. axissrena. org
serie bazată pe tehnologia de vârf a p r e c u m şi c i n t e r a c ţ i u n e mai mare a eli­
obiecte noi vor fi incluse,
plecând de la coşul da a r m a t e i americane. RAH-SG, elicopterul copterului cu mediul înconjurător. Din
picnic pânâ la jacuzzi. de luptă produs de Boeing-Sikorsky, ce spun cei de la Novalogic, a c c e n t u l se nfogrames şi Terminator
Toate acestea vor oferi e s t e vedeta a c e s t u i joc. P r o g r a m a t va pune mai m u l t pe gameplay d e c â t pe Infogrames a a n u n ţ a t câ a
pasionaţilor de Sims
p e n t r u lansare în t o a m n a a c e a s t a , jocul p a r t e a efectivă de simulare, oferind un ajuns la o î n ţ e l e g e r e c u
ocazia sa îşi distreze
personajele într-un mod oferă fanilor de s i m u l a t o a r e senzaţii t a r i joc a l e r t şi c a p t i v a n t . Multiplayer-ul se Creative Licensing privind
mai plăcut şi de ce nu, şi un gameplay de vârf c a r a c t e r i s t i c va desfăşura pe serverele N c v a W o r l d . şi c r e a r e a şi publicarea de
mai romantic. celor de la Novalogic. J u c ă t o r i i au acum s u p o r t ă până Is 3 2 de jucători simultan. jocuri bazate pe filmele
ocazia să se manifeste Tn locaţii reale T e r m i n a t o r şi T e r m i n a t o r 2 :
de pe t o t cuprinsul globului, incluzând J u d g e m e n t Day, Preluând
ideea din celebrele filme, jocul
va urmări c o n c e p t u l v i i t o r u l u i
p o s t - a p o c a l i p t i c , în care
oamenii şi c a l c u l a t o a r e l e duc
un război b r u t a l . De a s e m e ­
nea, vor a c c e n t u a ideea de
călătorie în t i m p p r e c u m şi
s c h i m b a r e a de f o r m ă a
T e r m i n a t o r i l o r . Ciudat e s t e că
a c e a s t ă î n ţ e l e g e r e nu c u p r i n d e
şi cel de-al t r e i l e a film
Terminator.

www. infogrames.com
C h e a t B c o k - D a t a B a s E ! v 3 . D
Mech Commander 2 GOLD
Un rival pentru DLH?
M i c r o s o f t a publicat un s e t de

C heatbook-Database e un p r o g r a m
f r e e w a r e p e n t r u jocurile pe PC, ce
adună la un loc c h e a t - u r i şi h i n t - u r i din
s c r e e n s h o t - u r i din Mech
Commander 2 , care a ajuns
GOLD pe 4 iulie. A c e s t e noi
p e s t e 3 . 6 0 0 de jocuri. A c e s t a se imagini subliniază d i v e r s i t a t e a
axează în principal pe release-urile mai
r e c e n t e , acoperind aproximativ t o a t e
genurile, incluzând p r i n t r e altele şi
Rabid Doga
Zuxxez Entercainment Tropice, BlackSWhite, Collin McRae
AG a cumpărat drepturile RaNy, Deer H u n t e r 4 . Driver 2 ,
internaţionale pentru Emperor: B a t t l e f o r Dune, Heroes
Rabid Dogs. un joc tactic
Chronicles. Max Mole 2 . NBA Live vă p e r m i t p r i n t a r e a sau salvarea even­
pcst-modern cu o
poveste despre crime, 2 0 0 1 . Operation Flashpoint. Pearl t u a l e l o r schimbări sau adăugiri.
sex şi bani Jucătorul îşi Harbor H S t a r Trek DS9 - Dominion Programul e mic şi s e t u p - u l de i n s t a l a r e
asumâ rolul unuia dintre W a r s , Sudden S t n k e , X-Guard. e t c . e aproape i n s t a n t .
diverşii "baieti rai', cum ar
Jocurile s u n t l i s t a t e alfabetic, iar i n t e r ­
fi asasini plătiţi sau mer­
cenari, care îşi câştiga faţa e s t e usen-friendly, cu butoane ce vvww^heaLdiannf*r cnnvMi£001, iitm luptelor pe care jucătorul le va
existenţa din afaceri întâlni în joc, de la a s a l t u r i pe
necurate. Rabid Oogs va
scară largă până la o luptă sub­
fi plin de un umor negru,
sec. cu diverse aluzii la acvatică. Mech Commander 2 e
personalităţi politice sau C o d e n a m e : D u t b r e a k a n u n ţ a t un RTS pe un fond BattleTech
celebrităţi contemporane. şi spre deosebire de predece­
Jocul foloseşte un motor Un alt FPS plin de promisiuni s o r u l său. are un engine 3 0 ce
izometric cu O perspec­
tiva 2D prerenderizata. î n s c r i e în linia clişeelor cu e x t r a t e r e ş t r i i s u p o r t ă o v a r i e t a t e mare de
Include şi elemente de ce pun în pericol u m a n i t a t e a , însă e f e c t e speciale. Fiecare uni­
RPG [dezvoltarea carac­
gameplay-ut p r o m i t e mai m u l t . p e n t r u câ t a t e are slăbiciunile şi a v a n t a ­
terului), precum si ele­
mente de adventure. în în single player jucătorul comandă o jele eî, lucru ce creează
ceea ce priveşte game- echipă de doi soldaţi special a n t r e n a ţ i premisele unui război echilibrat
play-ul, Rabid Oogs poate p e n t r u această misiune. Jocul p r o m i t e şi i n t e r e s a n t . M e c h
fi comparat cu titluri ca
un Al e x t r e m de inteligent, ce îşi Commander 2 e p r o g r a m a t să
Jagged Alliance sau
Falia ut Oesi umorul modifica c o m p o r t a m e n t u l Tn funcţie de fie lansat la s f â r ş i t u l lunii iulie.
neQru e preponderent Tn cei al jucătorului. Modul multiplayer va
joc. Rabid Oogs dezvăluie WVWv
i n t r o d u c e obiective complexe, în t i m p ce
o imagine nu tocmai roz
jucătorii p o t juca c o o p e r a t i v sau d e a t h -

C
a societăţii moderne.
Oata planificata pentru kei de la Virgin I n t e r a c t i v e au m a t c h . Grafica p r o m i t e o rezoluţie de Anachronox a f o s t l a n s a t
lansarea jocului este _ ' c u m p â r a t d r e p t u r i l e de d i s t r i b u i r e pana la 1 2 8 0 x 1 0 2 4 , iluminare pe 2 6 iulie
primăvara anului 2003. (mai puţin Europa de e s t ) p e n t r u direcţională, culori dinamice, ceaţă volu­ Eidos anunţă că Anachronox a
MS întreb ce legătura are
Codename: Outbreak, viitorul t i t l u de la m e t r i c ă şi c a r a c t e r e de pâna la 1 0 0 0 ajuns Gold. Echipa celor de la
cu filmul din 1974 cu
acelaşi nume. Game W o r l d GSC. P r o g r a m a t p e n t r u de poligoane. Codename; Outbreak va fi ION S t o r r n lucrează la un demo
lansare Tn s e p t e m b r i e 2 0 0 1 . a c e s t lansat în s e p t e m b r i e 2 0 0 1 . şi î n t r e t i m p au l a n s a t primul
WWW /UXnw- liulM
s h o o t e r FPS e făcut de echipa din p a t c h , care include
spatele RTS-ului Cossacks. Povestea se WWW NTlf MfUTH* 1 n r
" îmbunătăţiri ce nu au f o s t
i m p l e m e n t a t e înainte de d a t a
limită. In Anachronox. jucătorii
controlează până la t r e i c a r a c ­
P r a j e c t E d e n t e r e s i m u l t a n , în explorarea
cosmosului. Jocul se bazează
Engine-ul Lithtech Tn acţiune pe i n t e r a c ţ i u n e a cu a c e s t a ,
bătălii cu diverşi inamici g a l a c t i ­
ޙidos a lansat un s e t de imagini din
ci şi q u e s t - u r i p e n t r u a r m e şi
l — v i i t o r u l joc al lor, P r o j e c t Eden.
i t e m - u r i unice. Fiecare c a r a c ­
A c e s t a va fi un joc de acţiune s q u a d -
t e r percepe d i f e r i t a c e s t e
based în care jucătorul controlează până
q u e s t - u r i , de aici v a r i e t a t e a
la p a t r u personaje î n t r - u n mega oraş
evenimentelor şi a mediilor. De
f u t u r i s t i c . Echipa jucătorului face pante
asemenea, personajele s u n t
unice cu p r o p r i e t ă ţ i şi abilităţi
din "Urban P r o t e c t i o n Agency" şi e s t e specifice, f a p t ce fe p e r m i t e
t r i m i s ă sâ investigheze un incident pro accesul la informaţii şi locaţii
dus la o fabrică de p r o c e s a r e a cărnii. d i f e r i t e faţă de ceilalţi, Jocuî va
De aici p o r n e ş t e intriga şi jocul e s t e fi în principal t h i r d - p e r s o n ,
dezvoltat în jurul a c e s t u i incident. însă vom avea şi jocuri 2 D
Screenshot-urile sunt impresionante, i n s e r a t e pe p a r c u r s .
vom t r ă i şi vom vedea.

www. projoctedungome, cum www. iinactirortov uom


• J . r _ _ - . H

65
I

JOCURI
Multiplayer

5 it e - u r iIe lunii
E Guilrihoss v 1 . 1 1a
Agenda Web
î n t r - o lume a jocurilor de
multiplayer. c o n c e p t u l de 'clan*
sau "guild" e s t e nelipsit. Din c â t e
http://www,glideundergraund.cam
ş t i u eu. să conduci un clan şi sâ
Tn majoritatea jocurilor multiplayer online t e ocupi de promovarea a c e s t u i a S i t - u l se prezintă ca un
(RPG mai ales] exista o boală gravă si e s t e o t r e a b ă dificilă, ce înghite c o n g l o m e r a t de ş t i r i şi de a r t i ­
molipsitoare pe care o putem numi m u l t t i m p p r e ţ i o s , îatâ un cole la o b i e c t ce acoperă ultimele
p a t c h - u r i p e n t r u jocurile lansate • au'iergntfoit
conspirativ 'sindromul eroului'. Ea poate p r o g r a m ce p r o m i t e sâ facâ viaţa
fi recunoscuta destul de uşor prin nevoia managerilor de clanuri mult mai pe PC. Găsim r e v i e w - u r i . demo-
disperată a jucătorului de a ajunge cel uşoară şi mai plăcută. Guildboss uri. diverse p r o g r a m e şi u t i l i t a r e .
mai bun într-unui sau mai multe din va oferă posibilitatea de a t r i m i t e P r i n t r e punctele de a t r a c ţ i e ale
domeniile de dezvoltare pe care le oferă emsil-uri bulk şi mesaje pe ICO sit-ului gâsim o secţiune unde
jocul: cel mai bun atac P cele mai puter­ personalizate, eventual v i z i t a t o r i i pot upload-a imaginea
nice vrăji, cel mai inteligent, cel mai fru­ p r e - g e n e r a t e ; generarea de desktop-ului personal şi unde
mos, cel mai elastic, cel mai p ă t r a t şi aşa r a p o a r t e HTML cu un layout p u t e m viziona desktop-urile unor e secţiunea de "bugs&bytes" ce
mai departe, tn jocurile single pJayer, personalizat, a u t o m a t i z a r e a game developeri de la companii are ca scop c o l e c t a r e a de
a c e s t sindrom nu are nici un efect, procesului de î n ş t i i n ţ a r e şt c u n o s c u t e cum ar f i : UbiSoft, imagini, bug-uri şi alte lucruri
deoarece celelalte personaje din joc sunt n o t i f i c a r e a membrilor şi web Dynamix, M o n o l i t h P r o d u c t i o n s , d i s t r a c t i v e legate de
NPC-uri şi imune la efectele bolii. Tnsă Tn r e p o r t i n g s u n t numai câteva din etc. Partea d i s t r a c t i v ă a s i t - u l u i calculatoare şi s o f t w a r e .
jocurile multiptayer lucrurile stau altfel, opţiunile aflate la îndemână.
sindromul eroului" afectând negativ juca- Toate a c e s t e a le găsiţi în ultima
bilitatea pentru cei care nu s-au molip­ versiune de Guildboss, un
sit. Şi iată de ce: indiferent de joc, există p r o g r a m de clan management http://in5idGmacgame5.cam
o limită superioară la care odată ajuns, p e n t r u Win9 x/2 k/M e/NT c a r e e
un personaj nu mai poate progresa, tn compatibil cu orice joc A c e s t s i t acoperă aproximativ
momentul în cane destul de mulţi jucători multiplayer, fie el vechi sau nou, t o t ce ţine de M a c - u r i şi de
ating aceasta limită, programatorii t r e ­ indiferent de gen (Diablo. MacOSx, însa ţ i n t a principală
buie se facă ceva pentru a le menţine EverQuest, Quake, Tribes, e s t e evident, sa fericească u s e r -
interesul în joc. Una dintre soluţii e s t e Ultima Online, B a t t l e t e c h . ii de Mac ce au ca pasiune
să împingă limita mai sus. introducând Asheron's Caii, S t a r c r a f t jocurile pe calculator. Oferă ş t i r i
a* i ^ h mm mâ i mm m.
Broodwar, C o u n t e r - S t r i k e , e t c ) . - H • . • • fc • • i M

monştri mai rezistenţi şi i t e n v u r i mai p r o a s p e t e , r e v i e w - u r i . preview-


puternice. Soluţia nu e s t e de durata însă Urmează calea mai uşoară şi uri, o secţiune h a r d w a r e , una *OT mm

foloseşte Guildboss. h04


pentru că noua limita este atinsă destul s o f t w a r e , interviuri şi discuţii cu •* r*.. l v - pw 4*. mm*

de repede şi ne întoarcem la aceeaşi producătorii de j o c u r i , un mic


problemă. Oricum însă. prin împingerea magazin v i r t u a l şi un f o r u m pe şi conţin informaţii d e t a l i a t e .
limitei mai sus/complicarea jocului pro­ c a t e g o r i i . Secţiunile de h a r d w a r e Un ' m u s t see" p e n t r u posesor
gramatorii reuşesc sâ îi f r u s t r e z e serios www, gu i Id boss. com şi s o f t w a r e s u n t bine organizate
de Mac.
pe cei care nu doresc să îşi vadă numeie
în ladder-uri, ci doar să joace un joc mul­
tiplayer ca să se distreze şi eventual ca
D a r k ArjR nf C a m e l o t
pe un surogat de interacţiune socială
directă.. Iar unul dintre cele mai bune M y t h i c E n t e r t a î n m e n t a pu­
b l i c a t un nou s e t de s c r e e n -
exemple pentru această situaţie e s t e
s h o t - u r i din RPG-ul online
Diablo II cu ale sale nivele de dificultate
Dark Age of Camelot, ce va fi
Nightmare şi Hell. Deşi numărul de "eroi"
l a n s a t în t o a m n a 2 0 0 1 . Dark
este destul de mare pe B a t t l e N e t . există
Age of Camelot e un joc mul­
t o t u ş i o majoritate de jucători care joacă
t i p l a y e r masiv, încă în perioa­
"just for fun" şi nu ca să ajungă în vârful
da de t e s t a r e . Două din cele
ierarhiei. Şi vă spun din proprie expe­
trei realm-uri fantastice.
rienţă, aceştia urase ce se întâmplă pe
Albion şi M i d g a r d , s u n t în
Nightmare şi Hell [rezistenţele cu minus,
t e s t e , iar al t r e i l e a , Hibernia.
monştri prea puternici, item-urile foarte va i n t r a în t e s t e în a doua
bune pe care poţi sâ le găseşti doar p a r t e a lunii iulie. Acţiunea
acolo). Şi tocmai când t e gândeşti că le are loc î n t r - o lume f a n t a s ­
poţi t r e c e t o t u ş i cu vederea lipsa de tică, bazată pe mitologia t r a ­
imaginaţie în rezolvarea unei probleme diţională europeană. J u c ă t o r i i
fundamentale care datează încă de la au de ales î n t r e cele p a t r u
apariţia primului joc MO, ce fac ei? clase de bază, iar personajele \
Resetează ladderul, scoţându-i din sărite lor v o r p u t e a fi specializate
1
pe "eroi şi pornind un nou cerc vicios. odată cu nivelul cinci. A p a r o i
Haide Blizzard. puneţi-vă mintea la treabă v a r i e t a t e mare de q u e s t - u r i
şi găsiţi ceva mai inteligenţi şi d e s t u l de m u l t e c r e a t u r i şi
• e j a ne-am plictisit. inamici diverşi.

E d i t o r i a l www. d a rkage ofcamelot. com/

66
Mod Haif-Lif e

Lionhead S t u d i o s a Jansat
primul addon p e n t r u u l t i m u l
lor joc de s t r a t e g i e ,
Black&Whîte. A c e s t add-on
i n t r o d u c e t r e i hărţi noi pen­
t r u multiplayer: building
blocks. f i r e s t o r m şi island
w a r s , pe c a r e p o t juca î n t r e
doi şi p a t r u j u c ă t o r i . Hărţile
vor fi a u t o m a t i c c o p i a t e prin
joc, în m o m e n t u l în c a r e
j u c ă t o r u l se c o n e c t e a z ă la
server. Tn viitoarele addon-
u r i . Lionhead vs i n t r o d u c e
muzică p e n t r u i n t e r f a ţ a jocu­
lui, p r e c u m şi un BlackS
W h i t e c h a t : de asemenea,
sătenii vor vorbi şi vor juca
pers este conversie totală "health-points". Avem două f o t b a l . A c e s t e addon-uri vor
fi lansate s p r e s f â r ş i t u l lunii
• p e n t r u H a l f - L i f e şi e s t e t i p u r i de d a m a g e : " t r a u m a d a m ­
mirt iulie şi î n c e p u t u l lui a u g u s t .
c r e a t de g r u p u l Redeemed a g e " . c a r e s e v i n d e c ă î n t i m p , şi
Assasins. Scopul acestui mod "bieeding damage", care e p e r ­
e s t e de a da o nouâ d i m e n s i u n e m a n e n t . Tn f i l m e l e lui J o h n
c o n c e p t u l u i de m u l t i p l a y e r , prin Woo, fiecare personaj are o
a c c e n t u a r e a i d e i i d e s t i l şi d e trăsătură specifică [rapid,
p r e c i z i e . î n loc d e s t r a f e + s i l e n ţ i o s , e x p e r t în a r m e , e t c ] .
j u m p + kill. O p e r a s e i n s p i r ă d i n în Opera, avem opt caracteris­
f i l m e l e lui J o h n W o o , cunoscute t i c i s p e c i f i c e din c a r e să
1
s u b n u m e l e de Hong Kong alegem, n u m i t e "Discipline . De
Blood O p e r a s " , unde nu c o n ­ e x e m p l u , c u " d i s c i p l i n e of v e l o c i -
t e a z ă c â ţ i o m o r i , ci c u m o m o r i . t y " , p e r s o n a j u l n o s t r u s e va
A c e s t mod e s t e dedicat oame­ m i ş c a m a i r e p e d e , va s ă r i m a i
n i l o r c a r e j o a c ă c u c a p u i . şi r e p e d e , e t c . Cei c e v o r a l e g e
c a r e preferă stilul înaintea skill- " d i s c i p l i n e of p e r c e p t i o n " v o r
u l u i . C i t i n d c e l e d e mat s u s , şi b e n e f i c i a de un i n d i c a t o r de
fiind s ă t u l de Counter-Strike d a m a g e , u n u l d e m u n i ţ i e şi u n
până p e s t e c a p , a m t r a s Opera d e t e c t o r de bătăi de inimă, ce
s p e r â n d că în s f â r ş i t c i n e v a s e a c t i v e a z ă în a p r o p i e r e a
acolo s u s m-a auzit. inamicului.După părerea mea,
p a r t e a cea mai i n t e r e s a n t ă a
în Opera, avem cinci m o d u r i
acestui mod sunt cascadoriile.
d i s t i n c t e d e j o c , şi a n u m e :
Personajul n o s t r u e s t e un
• e a t c h m a t c h , omoară sau
adevărat atiet, poate face
mori, punct: Last man s t a n d -
t o t f e l u l d e s ă r i t u r i şi t u m b e ,
ing, în c a r e f i e c a r e j u c ă t o r a r e
t o a t e c u s c o p u l de a d e r u t a
un n u m ă r fix de v i e ţ i , iar cel ce
i n a m i c u l şi d e a s e p r o t e j a d e
r ă m â n e u l t i m u l în viată a
focul a c e s t u i a . E s t e un "fea-
câştigat: X-Ptayer L a s t man
t u r e " cel puţin i n t e r e s a n t , care
standing, care este o
a d a u g ă m u l t la p s e u d o - r e a l i s - www. b wgame, co m
variatiune a modului de mai
mul mod-ului. Privind obiectiv.
s u s , n u m a i că a c e s t a se joacă
O p e r a e un m o d impresionant B a l r i u r ' s G a t e II p n t n h
c u u n n u m ă r fix d e j u c ă t o r i la
c e b e n e f i c i a z ă d e idei b i n e a p l i ­ J u c ă t o r i i de Baldurs Gate 2
un m o m e n t d a t în t i m p c e
c a t e . M ă t e m î n s ă că n u v a vor fi f e r i c i ţ i sâ afle câ
r e s t u l s u n t s p e c t a t o r i ; Queling
p u t e a fi r i v a l u l C o u n t e r S t r i k e - BioWare a l a n s a t un p a t c h
B e r e t t a s . în c a r e m u n i ţ i a e
ului, din acelaşi m o t i v din c a r e cu numărul 2 3 0 3 7 p e n t r u
i n f i n i t ă , nu e x i s t ă head-shot user-ii de W i n 2 K şi WinXP.
n i c i T r i b e s n u p o a t e fi un r i v a l
sau h e a r t - s h o t [da, heart-shot] Patch-uf rezolvă un bug ce
p e n t r u Quake.
şi î n c e i e d i n u r m ă , m o d u l numit făcea ca unele NPC-uri să
M o o k m a t c h , unde jucătorii sunt apară ca o c u p a t e sub a c e s t e
O p e r a p o a t e fi g ă s i t la
aliaţi î m p o t r i v a unei a r m a t e de versiuni de Windows.
http://opera, redeemedsoft.com
"bad-guys^.Nu întâlnim noţiunea
s a u pe C D - u l v i i t o r XtremPC
de d a m a g e p r o c e n t u a l s a u de www.bioware. com/bgate?/
[numărul 23). bg2 patch. shtmi

67
JOCURI
Multiplayer

Un altfel de C a u n t e r 5 t r i k e

Quake 3 cosmetizat
UI EnhanrRrf 1.0 Legends of Might and Magic
A c e s t p r o g r a m redefineşte
modul în c a r e i n t e r f a ţ a de t e r o r i ş t i e s t e aici r e p r e z e n t a t a prin
Quake 3 funcţionează. t r e i c a r a c t e r e specifice universului
P e r m i t e user-ulur sâ aranjeze M & M . W a r r i o r - u l c a r e îşi foloseşte
ordinea hărţilor ce vor fi puterea fizică în lupta de aproape,
j u c a t e în multiplayer, p r e c u m A r c h e r - u l care în c o n t r a s t cu
şi t i m p u l de joc p e n t r u W a r r i o r - u l preferă d i s t a n ţ a faţă de
fiecare hartă. De a s e m e n e a , inamic şi c a r e dispune de o mare
adaugă c a r a c t e r u l p r e f e r a t Tn v a r i e t a t e de a r c u r i şi a r b a l e t e , plus
meniul principal şi i n t r o d u c e
H e r e t i c - u l , care îmbină p u t e r e a
un meniu "in-game" din c a r e
fizica cu abilităţile magice. La fiecare
p u t e m aduce modificări chiar
personaj, armele şi item-urile ce pot
în t i m p ce jucăm. Adăugatul
fi c u m p ă r a t e diferă, ceea ce creează
hoţilor, s c h i m b a t u l echipelor
un balans specific, î n t o c m a i ca la
şi v o t a r e a vor fi de acum
î n l e s n i t e p n i n t r - u n pop-up C o u n t e r - S t r i k e . De cealaltă p a r t e ,
uşor de m a n e v r a t . N e c e s a r avem Paladin-u! care a j u t a t de f o r ţ a
oricărui j u c ă t o r de Quake 3. fizică şi de c r e d i n ţ a din inima sa,
luptă p e n t r u s u p r e m a ţ i a Binelui,
s e c o n d a t de Druid-uî c a r e are o
I -
m
| | , _ I . J . fc t ; tm n i l -mm-

a f i n i t a t e n a t u r a l ă faţă de magie şi
***** I poate folosi a t â t a r m e p e n t r u lupta
T*Uu Got I a n s a t în 1 9 8 7 . M i g h t & M a g i c a în Legends of M i g h t and Magic
c o r p la c o r p , c â t şi a r m e cu rază
L—fost unul din primele RPG-uri 3 D exista moduri de joc gen Rescue t h e
te*** rT lungă de acţiune. Vrăjitoarea [una
FPS. şi a definit un nou gen în lumea P r i n c e s s , Slay t h e Dragon sau
ÎN^//h^-H i.y,ben4W^h: buna evident), utilizează magia pen­
* * * * * * |i«-pJ,*-f*iri*#rion^ • jocurilor. De a t u n c i şi pană acum. S w o r d in t h e Stone. Gamepiay-ul
t r u a-şi a t a c a inamicii de la d i s t a n ţ a ,
familia de RPG-uri pe fond heroic- e s t e f o a r t e asemănător cu cel din
p e n t r u că în lupta de aproape poate
f a n t a s y a evoluat şi i-a i n s p i r a t pe C o u n t e n - S t r i k e , avem obişnuitul
fi uşor copleşită.
c r e a t o r i i ei să creeze jocuri meniu de c u m p ă r a t a r m e , p r e c u m şi
revoluţionare, cum ar fi Heroes of . informaţiile cu privire la numărul de Legends of M i g h t and Magic e

M i g h t and Magic sau C r u s a d e r s of f r a g u r i , jucători şi s c o r u l general, un joc ce r e s p e c t ă universul M & M ,


^*n|««»»ol Cud^j în t i m p ce concurează cu celelalte
M i g h t and Magic, c a r e a f o s t lansat prin apăsarea t a s t e i "tab", balansul
în t o a m n a anului 1 9 9 9 , Probabil câ a u t o m a t al echipelor în funcţie de t i t l u r i de acţiune t e a m - b a s e d de pe
cei de la New W o r l d Computing au numărul de j u c ă t o r i , e t c . piaţă, ceea ce creează un c o n t r a s t
h o t ă r â t că genul nu a s u f e r i t binevenit în universul f u t u r i s t
Forţa Răului, c a r e în mod-ul de
schimbări majore de a t u n c i şi prezent.
Half-Life era î n t r u c h i p a t ă de
Um*#M fi lansează un joc FPS pe m o t o r u l
celor de la LithTech, n u m i t Legends
of M i g h t and Magic. Personal nu am
J2J
f o s t f o a r t e î n c â n t a t când am auzit
de a c e s t joc. considerând câ genul
www. planetquake. com/uie
nu se va împăca cu un engine 3D.
De aceea, am f o s t f o a r t e s u r p r i n s
să c o n s t a t f l u i d i t a t e a mixajului din­
Mplayer a fuzionat cu t r e un s c h e l e t de joc t i p C o u n t e r -
HamfiRpy S t r i k e şi genul heroic-fantasy. Mâ
Cei de la Mplayer au f u z i o n a t a ş t e p t a m să î n t â l n e s c elementele
cu GameSpy, ceea ce RPG a t ă t de familiare, însă am d a t
înseamnă câ de acum u s e r i i p e s t e un t e a m - d e a t h m a t c h ce nu
vor beneficia de servicii cu o are nimic în comun cu universul
calitate sporită. Deranjant MS.M. exceptând personajele,
e s t e f a p t u l câ cei de la monştrii şi mediul înconjurător.
FilePlanet au dus i n t e g r a r e a
a c e a s t a prea d e p a r t e , acum
fiind n e c e s a r sâ ai un c o n t la
GameSpy p e n t r u a p u t e a
accesa fişierele s t o c a t e la ei.
Se pere câ fuzionarea nu a
d e c u r s aşa cum prevâzuseră,
p e n t r u că o mulţime de u s e r i
Mplayer s - a u plâns de
i m p o s i b i l i t a t e a accesării
serverelor acestora.

www. gemespy. com

68
: .

M adori 5erious 5 a m

• a r k Chrame Hit 5quad


Praject Z.D.Z.D ^n acest mod pentru Serious Sam, accentul este pus pe team-play iar
I |n mod cei puţin interesant este garneplay-ul oferă numeroase oportunităţi. Aspectul de echipă este
Project 2.0.2.0, ce are ca fond similar Counter-Strike în multe privinţe, însă aici ambele echipe fac parte
o lume în care implanturile şi bio- din 'bad guys". Avem pe de o parte Mafia, iar de cealaltă parte mercena
mecanismele sunt un lucru obişnuit. plătiţi. Aspectul armelor respectă realitatea însă damage-ul şi balistica
Ce putem aştepta de la acest mod? sunt semi-re.aliste. Scopul mod-ului este recrearea atmosferei din filmele
Un fond futurist, în care personajele vor fi un fel de semi-Cyborgi, cude acţiune din zilele noastre, spun cei din echipa producătoare. Mod-ut e
diverse implanturi şi echipamente drept item-uri. Varietatea armelor programat pentru lansare în toamna 2001.
va include grenade de tip flash, EMP, frag. stunning şi smoke, arme
automate de diverse mărimi şi arme pentru lupta corp la corp. La
departamentul cibernetică vor apărea ochi cibernetici, endoschelete,
armuri hipodermice, etc. Punctul vital al acestui mod va fi elementul
RPG, deoarece carac­
teristicile şi skill-urile
caracterului se vor
reflecta în abilităţile
acestuia. Modurile
vor fi probabil cele
clasice: CTF, team-
deathmatch şi death-
match clasic.
www. serjousssm. com

Mobilier de calitate
Magazin: Calea Moşilor nr. 251
Tel.: 210.33.90, 211.92.90; Fax: 610.71
e-mail: aici@aici.ro; www.aici.ro

Mese de calculato
cu suport qtîsant
pentru tastatură şi imp
J o a c a • f f l i r i Ei

Caunter-5trike E3 D t 5
I ipsa unei legături I n t e r n e t t o r t u r i la care ne supuneam cu
i — decente cred câ r e p r e z i n t ă "plăcere" p e n t r u a ne putea s a t i s ­
motivul din cauza căruia ţ a r a face dorinţele ludice. Şi p e n t r u că
n o a s t r ă românească nu geme în nu am dori ca t o a t ă a c e a s t ă
specialişti de marcă în CS. î n t â m p l a r e sâ t r e a c ă pe lângă
Bineînţeles, există î n t o t d e a u n a domniile v o a s t r e ca un I n t e r c i t y
mult î n c e r c a t e l e săli-de-jocuri/i- în d r u m s p r e u r m ă t o r u l a c c i d e n t ,
cafeuri/sâli-de-calculatoare/sau- am decis să vă oferim un mic ghid
cum-s-or-numi-la-vot-în-oraş ce al celor mai i n t e r e s a n ţ i boţi.
reuşesc să mai suplinească lipsa
a c e a s t a prin o f e r t a largă de PODBot 2 . 0
pasionaţi j u c ă t o r i , dispuşi la orice De d e p a r t e cel mai evoluat bot Ea
oră să îşi a r a t e t a l e n t e l e , p r e s u ­ ora actuală, a f o s t c o n s t r u i t pe
pus înalte. Din păcate, a c e s t aceleaşi baze ca şi A n d r o i d B o t - u l
lucru înseamnă ore p i e r d u t e p r e z e n t a t puţin mai încolo, şi
d e p a r t e de dulcea casă, şi în anume mica descoperire a lui
funcţie de s t a b i l i m e n t , bani a r u n ­ B o t m a n Co legendă încă vie a
caţi din buzunare cu amândouă micilor c o n s t r u c t o r i e n t u z i a ş t i de
mâinile sau doar t r e c u ţ i p r i n t r e boţi) şi anume o metodă prin care
două d e g e t e ; sau poate însemna a c e s t a folosea .dll-urile HL pen­
o simplă aventură demnă de a ţine t r u a p u t e a p r o g r a m a un b o t ,
paginile unei cărţi de s u c c e s , cu fără a avea acces la sursele origi­
s t r e c u r ă r i abile prin uşi î n g u s t e şi nale. De aici a î n c e p u t o mică
coborârea s t o t felul de scări nebunie, şi în m o m e n t u l de faţă
h o t ă r â t e sâ ne c u r m e viaţa; sau s u n t Tn jur de cinci boţi ce
supravieţuirea în medii folosesc această tehnicâ, plus alţi
asemânâtoare i n t e r i o r u l u i unei vreo şapte ce se bazează pe
ţevi de eşapament şi pline de indi­ altele.
vizi demni de a locui în interiorul
unei asemenea ţevi; sau t o a t e PODBot-ul s-a născut din
a c e s t e v a r i a n t e c o m b i n a t e . Nu pasiune, aşa cum a t e s t ă
ş t i u dacă a c e s t e a s u n t motivele c r e a t o r u l său, Count Floyd.
p e n t r u care o serie de e n t u z i a ş t i Crearea sa a î n c e p u t nu la mutt
ai CS-ului şi ai programării au t i m p după apariţia primei versiuni
decis să creeze o î n t r e a g ă familie a Android-ului (primul bot de CS),
Adams de boţi. însă un l u c r u e s t e şi motivul a f o s t insuficienta dez­
clar: ei există şi s u n t aici, s c u t i n - v o l t a r e a a c e s t u i a la r e s p e c t i v a
du-ne a s t f e l de t o a t e acele "dulci 11
dată, plus f a p t u l că nu s u p o r t a
d e c â t t r e i hărţi. Primele versiuni
ale POD-ului nu au ieşit f o a r t e
mult în evidenţă, neavând imple­
P O D B o t
m e n t a t un s u p o r t p u t e r n i c pen­
Wayoints t i m p ce pe c s m a p s s i t u a ţ i a va fi culoare cu LWp) şi pe de^maps t r u hărţi, s i s t e m u l de w a y p o i n t s
Un s i s t e m simplu şi r o b u s t , ce inversă- - t
semnalizează locul unde t r e b u i e fiind încă primitiv, iar Al-ul d e s t u l
s t a la baza fiabilităţii r i d i c a t e a pusă bomba, pe c s maps locui de slab. Lucrurile însă s-au
bot-ului de faţâ. Ladder Waypoint - Roz unde s u n t o s t a t e c i i iar pe s c h i m b a t c o m p l e t odată cu
S t a n d a r d Normal Waypoint - Din păcate a c e s t e a nu s u n t as maps locul unde t r e b u i e să lansare versiunii 2 . 0 . Ce s u r ­
Green - Folosiţi p e n t r u m e r s nor­ i m p l e m e n t a t e chiar f o a r t e bine, şi ajungă VIP-ul ca să scape. prinde încă de la î n c e p u t e s t e
mal d i n t r - u n p u n c t în altul al c â t e o d a t ă boţii vor avea probleme mărimea sa. Instalerul are 1.7
hărţii. Nici prea a p r o p i a t e , nici în ceea ce priveşte u r c a t u l C s m p S t a r t / CempEnd Waypoint • Mb, ceea ce înseamnă cam de

prea d e p ă r t a t e , dupâ g u s t şi scărilor. O r i c u m , t r e b u i e pus unul Cyan t r e i ori mai mult d e c â t r e s t u l . De

la începutul scării şi unul la Se pune în locurile unde b o t - u l asemenea foloseşte mai multe
t a l e n t , dimineaţa sau s e a r a , două
t r e b u i e să campeze. sau să s e r e s u r s e , iar t i m p i i de încărcare
linguriţe. s f â r ş i t , tn cazul în care s c a r a
dea d r e p t sniper. Culoarea nor­ s u n t d e s t u l de mari. Boţii pro-
e s t e iuuungă, se mai pune unul pe
mală e s t e Cyan, însă p e n t r u CT priu-zis s u n t c o n s t r u i ţ i pe baza
Terrorist/Counter-Terrorist la mijloc,
are o mică t e n t ă a l b a s t r ă , iar unor "personalităţi" ce le p e r m i t e
I m p o r t a n t Waypoint - Red & Blue
p e n t r u T are una mai roşie. Dacă să se c o m p o r t e în anumite feluri,
Beţii folosesc a c e s t e W p p e n t r u Rescue / Goal Waypoint -
se d o r e ş t e ca b o t - u l să s t e a în mai agresivi, mai pasivi, să
a atinge zonele i m p o r t a n t e ale White/Furple
c r o u c h în acea poziţie, înainte de prefere anumite a r m e , sau sâ
hărţii. De pildă pe d e j n a p s veţi Cele albe s u n t p e n t r u punctele în
a pune Wp-ul cel c a r e face exploreze h a r t a î n t r - u n mod spe­
găsi o grămadă de asemenea ful­ care CT t r e b u i e sâ aducă o s t a t e -
aranjamentele t r e b u i e să se pună cial. De asemenea a f o s t imple-
gerase a l b â s t r i ţ e în zona Bomb cii p e n t r u a îi salva, în t i m p ce
şi el în crouch.
S i t e - u r i l o r şi încă câteva roşii. în GWp e s t e roz-violet [aceeaşi

70

1

m

* • i
fi

• i-. •. _ __ - i
r

m e n t a t un s i s t e m prin c a r e aceştia e s t e d e s t u l de r i d i c a t .
câştiga experienţă Tn t i m p . devenind Cu t o a t e a c e s t e a , mica bubă a
a s t f e l c o n ş t i e n ţ i de anumite puncte a c e s t u i bot s u n t t o c m a i acele way- real-bot: http://bot.counter-strike.net/realbot/
fierbinţi de pe h a r t a , sau reuşind să p o i n t - u r i , sau mai bine zis android-bot: http://bot.counter-strike.net/android/
t e a t a c e mai bine în funcţie de înlocuirea lor cu nişte aşa n u m i t e pod-bot; h t t p : / / w w w . n u c l e a r b o x . c o m / p o d b o t /
modul Tn c a r e ai ţ i n u t h a r t a în r u n ­ InfoPoints, p u n c t e de acţiune ce swat-bot: http://www.nuclearbox.com/swatbot/
dele şi meciurile a n t e r i o a r e . Mai ghidează mişcarea bot-ului aseme­ realbot: http://bot.counter-strike.net/realbot
mult chiar, boţii au neruşinatul obi­ nea unui far. Exemplul cel mai s i m ­ r a m - b o t : h t t p : / / w w w . nuciearbox.com/rambot
cei de a pune bomba, de a face plu e s t e un InfoPoint ce p l - b o t : h t t p : / / w w w . o l o . c o u n t e r - s t r i k e . pl/
r u s h - u r i la Bomb S i t e - u r i , de a semnalizează un Bomb S i t e . Un b o t knife-bot Cse lupta d o a r cu c u t z i t u l ) :
schimba armele, dacâ pe jos se aflâ se va ghida după el în explorarea http://www.nucfearbox.com/crap/knifebot2.zip
cumva una pe c a r e o preferă mai hărţii, şi în funcţie de skill-ul de hpb-bot [joaca f o a r t e multe moduri): h t t p : / / w w w . p l a n e t h a l f l i f e . c o m / b o t m a n /
m u l t , de a salva o s t a t e c i i , şi în care dispune va î n c e r c a să îl atingă boba-bot: http://counter-strike-news.tripod.com/m3in.html
general de a se mişca pe h a r t ă mai repede, mai î n c e t , mai pe android-bot: http://bot.counter-strike.net/android
î n t r - u n mod c o e r e n t , şi a t â t de ocolite sau să nu îl atingă deloc, a g r o - b o t : h t t p : / / a g r o b o t . a u s 3 d . net/
s t r a t e g i c pe c â t s-a priceput cel sau sâ îl protejeze. Per t o t a l , e s t e agb-bot: http://members.tripod.de/another_gb_02
ce a f ă c u t s i s t e m u l de w a y p o i n t s . un bot bun, de nivel mediu, ce
Că t o t veni vorba de a c e s t e a , poate ajuta un j u c ă t o r mediu să se
bine. De pildă, dacă pe c s a s s a u l t a 1.0, însă a c e s t lucru nu a reuşit să
modul în c a r e ele s u n t obişnuiască cu hărţile şi chiar sâ îşi
î n c e r c a t să i n t r e în garajul dea la o p a r t e f a p t u l câ b o t - u l pro-
i m p l e m e n t a t e e s t e f o a r t e bine dezvolte t a l e n t e l e de t r ă g ă t o r pe
t e r o r i ş t i l o r pe p o a r t a principala, şi priu-zis nu e s t e prea d e z v o l t a t ,
explicat î n t r - u n mic "Quick Guide cale să devină de elită.
din 10 încercări 8 au f o s t neurmârind obiectivele hărţii
f o r Dummies", ce vine odată cu
n e r e u ş i t e , el va î n c e r c a să i n t r e [punerea bombei, salvarea o s t a t e -
b o t - u l . a s t f e l î n c â t dacă nu vâ con­
NNBot prin altă p a r t e . Boţii comunică de crfor). nedispunând chiar de o
vine cum se c o m p o r t ă boţii vă
Sau Neural N e t w o r k B o t , e s t e unul asemenea î n t r e ei graţie s i s t e m u l u i s t r a t e g i e bine pusă la p u n c t şi fiind
p u t e ţ i apuca chiar domniile v o a s t r e
d i n t r e proiectele cele mai de radio-commands din CS, coor- în general mult prea uşor de con­
să aranjaţi waypointurile p e n t r u un
ambiţioase ale micii industrii donându-se a s t f e l mai bine. Odată t r a c a r a t , chiar şi pe skill 1 0 0
joc mai s t r a t e g i c .
r o B o t i c e . După cum apare şi din (maximum]. Singurul lucru c a r e a
cu versiunea 2 . 0 ce va ieşi în
nume, Al-ul e s t e c o n s t r u i t î n t r - u n râmas f o a r t e i n t e r e s a n t e s t e posi­
c u r â n d , t o a t e a c e s t e lucruri ce, la
REAL B o r mod asemănător unei reţele b i l i t a t e a de a lăsa un bot să joace
o adicâ, s u n t încă d e s t u l de
neurale, t r a n s f o r m â n d a c e s t bot prin ochii tăi. Din păcate după 5
Singurul bot ce nu foloseşte way- primitive în dezvoltare, vor fi mult
î n t r - u n a d v e r s a r deosebit pe skifl- minute eşti suficient de e n e r v a t
point-uri clasice, p u t â n d u - s e a s t f e l îmbunătăţite, transformându-l
urile înalte, şi în unul cel puţin î n c â t sâ îţi vrei corpul înapoi.
d e s c u r c a pe orice h a r t ă fără să fie î n t r - u n oponent demn de PODBot.
nevoie de greaua muncă depusă d e c e n t pe skill mai mic. B o t - u l se
p e n t r u c o n s t r u i r e a iluziei de reali­ mişcă pe baza unui s i s t e m ce nu
Android Bot
t a t e . Bineînţeles, a c e s t a e s t e şi prezintă w a y p o i n t u r i însă se
Făcut pe aceleaşi baze ca şi
motivul p e n t r u care în anumite foloseşte de un a l g o r i t m special
PODBot-ul, a c e s t a a f o s t primul
m o m e n t e nu va fi nici un fel de p e n t r u descoperirea hărţii. în
bot de CS. A p ă r u t î n t r - o versiune
iluzie, domnul REALBot rămânând m o m e n t u l în care h a r t a e s t e r u l a t ă
pre-alpha. cu s u p o r t doar p e n t r u
cu h o t ă r â r e şi abnegaţie î n ţ e p e n i t p e n t r u prima oara, o serie de d a t e
CS 7.1 şi t r e i hărţi [de d u s t .
locului prin vreun punct mai (obiective e t c ) s u n t adunate î n t r -
de a z t e c şi de cbble), a c e s t bot a
deosebit al hărţii. A t u n c i când un fişier pe care botul îl va folosi
avut un succes e n o r m , d a t o r a t în
t o t u ş i decide să funcţioneze aşa p e n t r u mişcare. Toată această
mare p a r t e stilului de joc şi a
cum ar t r e b u i , a t a c u r i l e sale s u n t poveste e s t e gradualâ, şi aseme­
modului în c a r e t r ă g e a în funcţie de
bune. s t r a t e g i c e , încearcă sâ nea unui om ce descoperă h a r t a
skill, simulând mişcarea umană a
îndeplinească obiectivele hărţii p e n t r u prima oară bot-ul va evolua,
focalizării pe ţintă, Mai de c u r â n d a
[plantarea bombei, salvarea o s t a t i ­ adunând experienţă şt ajungând
mai p r i m i t un up-date ce. însă, îl
cilor e t c ) iar skill-ul pur de luptă î n t r - u n final să se d e s c u r c e f o a r t e
făcea doar capabil să ruleze şi pe

71
-
JOCURI
' Producători

Grou
Un triunghi galben
drumul i a

eci avem o idee de univers, v i i t o r c ă t r e final sau c ă t r e unul dând apot semnalul de t r e z i r e

Game
D x e u

Designeri
>
D nemaivăzută şi nemaiauzită.
A m găsit un conflict şi am t r a s a t
din fmaluri. Călătoria sa în t i m p va
fi p r e s ă r a t ă (cu pericole) c u . g o a l -
s u b s i s t e m e l o r : de logică, memorie
şi altele din gama psihologică. Dar
liniile de evoluţie aie universului uri i n t e r m e d i a r e , c a r e vor ţ i n e dacâ - " w h a t if"? Ce ar fi dacâ...
v i r t u a l . Arh p ă s t r a t o porţie de aprins i n t e r e s u l . Folosirea goal-urite n-ar fi î n ş i r a t e p r e c u m :
r e a l i t a t e şi am i n t r o d u s e x a c t goaluriior i n t e r m e d i a r e ş e covrigii pe sfoară, unul-, dupâ a l t u l ,

a t â t a ficţiune î n c â t poţiunea bazează pe un " d e f e c t " al per­ ci unul lângă a l t u i lângă a l t u l ,

soanei umane, acela de a se lângă a l t u l Cnu covrigii, goaî-uniie3


r e z u l t a t ă are g u s t plăcut şi v

Desigur! Am o b ţ i n u t un. arbore de


culoare de ochi mângietoare. î n t r e b a t o t t i m p u l ce urmează.
goal-uri. una din cheile s p r e
A c u m . că am pus bazele, vor veni Cum ar spune persoanele
n e l i n i a n t a t e a a t â t de m u l t dorită.
jucătorii? Şi dacâ vor veni, vor engleze, " w h a t ' s n e x t ? " .
Pe lângă c o m p l e x i t a t e a care se
s t a ? Şi dacă da. c â t ? Bun, L-am u r n i t pe j u c ă t o r din
adaugă, şi c a r e dă bine la un £
D e p a r t e de c o n f l i c t , o lume p a s i v i t a t e a c a r a c t e r i s t i c ă celui
review. universul capătă p r o p r i ­
î n t r e a g ă aşteaptă. Unda de şoc a care apasă " s t a r t g a m e " - "uau!
e t a t e a ca cel i n t r a t aici t r e b u i e
conflictului va lovi a c e a s t ă lume şi Ce i n t e r e s a n t ! " va zice el, punând
să facâ alegeri. Alegeri? Aoleu...
o va modela. Timpul va t r e c e şi îşi mâna pe mouse şi pe t a s t a t u r ă .
n i mmmmm

va lăsa a m p r e n t a asupra lumii


m a t e r i a l e şi asupra celei
S i v i standard
spirituale. J u c ă t o r u l i n t r ă în
această lume şi îşi ia locul de
!> Nume:
erou, sub indicaţiile c r e a t o r u l u i ,
Şţefan "Karg"
:
u r m â n d sâ o c e r c e t e z e , sâ o
Dicu
înţeleagă şi să îşi găsească locul.
; > V i r a t a :
Câteva a s p e c t e ale universului
t r e b u i e luate în c o n s i d e r a r e
;•> Ocupaţie:
a t u n c i când se pune problema
• : Designer l a
Piron Group i n t e g r ă r i i j u c ă t o r u l u i , şi a c e s t e
| > Proiect; a s p e c t e privesc t i m p u i , spaţiul şi
Pure Power ideile.
j'••> : J o c u r i
preferate; Explorarea t i m p u l u i
MecfrWarribr2 începând de la secunda 0 ,
Mercenaries m o m e n t u l Tn care jucătorul a
> Hpfaby: apăsat "new g a m e " , t i m p u l virtuaf
Dormitul :P începe să se scurgă c ă t r e final,
• i n acel m o m e n t ; jucătorul devine
hz
e x p l o r a t o r u l t i m p u l u i universului
virtual. Vor trebui create
condiţiile p e n t r u ca jucătorul sâ :

dorească să ajungă Ea final,


s t i m u l â n d acel t i p de c u r i o z i t a t e
care ne face să c i t i m o c a r t e
pâna ia ultimul rând de pe u l t i m a
pagină.

Universul a r e o i s t o r i e ,
i s t o r i e c e începe odată cu
originile lui, conţine perioada
conflictului - a jocului propriu-zis
şi continuă î n t r - u n . viitor nedefinit,
în a c e a s t ă i s t o r i e , jucătorul e s t e
pfasat în preajma c o n f l i c t u l u i ,
urmând să p a r c u r g ă d r u m u l în
ultima d a t ă când a f â c u t - o , e f e c t . î n t o a r c e r e a în t r e c u t şi Privind p a r t e a tehnică, există pornind de la logica pură
jucătorul s-a ales cu un p r o c e s de sublinierea unor a l t e r n a t i v e - un balans î n t r e explorarea t i m p u ­ (rezolvarea de puzzle-uri) până Ea
divorţ şt c u erei copii la Comlosu
: " w h a t tf"-uri - pot revela noi lui, a spaţiului şi a imaterialului. s t ă r i , s e n t i m e n t e şi probleme de
Mare. în r e a l i t a t e a în care t r ă i m , f a ţ e t e ale istoriei c r e a t e . V i r t u a l vorbind, idea! ar fi sâ conştiinţă. în t e r m e n i de i n t e ­
d i f i c u l t a t e a alegerii vine din f a p t u l " W h a t if W e h r m a c h t could r e s i s t p u t e m face alegerile pe c a r e le g r a r e în lumea virtuală, cu sigu­
câ nu se ş t i e niciodată ce anume a t Stalingrad?" vrem şi să p u t e m călători oriunde ranţă câ i n t r o d u c e r e a adâncimii
va urma. C r e a t o r u l universului v r e m , în t i m p ce idei mirobolante e s t e f o a r t e uşor de r e a l i z a t , s p r e
ştie a c e s t l u c r u , şi va î n c e r c a , Explorarea spaţiului sâ ne gâdile mintea. P r a c t i c , e s t e deosebire de t i m p şi s p a ţ i u , din
uneori s u b t i l , a l t e o r i b r u t a l , să M u l t e m i t u r i au ca element dificil tinzând spre imposibil să simplul m o t i v că, având la
înştiinţeze jucătorul asupra c o n ­ principal călătorii ale eroului în realizezi un univers şi un joc dispoziţie aceleaşi medii de c o m u ­
secinţelor alegerii sale v i r t u a l e . d i f e r i t e locaţii ale lumii - locaţii p l a s a t în a c e s t univers care să nicare câ şi antele - cuvinte,
E s t e , probabil, una d i n t r e cele geografice - în mlaştini, în s a t i s f a c ă fraza anterioară. Ţinând s u n e t e şi imagini pe numele lor -
mai grele sarcini ale c r e a t o r u l u i d e ş e r t u r i , Tn păduri, în p e ş t e r i , c o n t câ şi explorarea timpului t r a n s m i t e r e a de mesaje profund-
legate de aranjarea conflictului în aici sau acolo, unde s u n t t e s t a t e e s t e adesea dificil de s t ă p â n i t şi filozofice sau t r e z i r e a s e n t i ­
pagina universului. capacităţile sale. Lăsând la o de r e a l i z a t , iar explorarea m e n t e l o r în p r i v i t o r [ah, jucător)
p a r t e motivaţiile specifice, care imaterialului n e c e s i t ă implicarea se reduce la o problemă a r t i s i t i c â
T e o r e t i c , o "abordare
fac obiectul ultimei părţi a eseului, filozofilor tea să spun aşa), clasică.
a r b o r e s c e n t ă " a conflictului duce
eroii, fie câ au f o s t Heracle, explorarea spaţiului rămâne
fa mai m u l t e finaluri, ceea ce I m p o r t a n t de o b s e r v a t : con­
Ulisse sau Magellan, au în ei singura opţiune p e n t r u a realiza
î n t o t d e a u n a e un l u c r u pasionant. t a c t u l cu lumea virtuală a unui joc
dorinţa de a stăpâni n e c u n o s c u ­ un joc i n t e r e s a n t , îatâ de ce
P r a c t i c însă, e dificil să s u s ţ i i nu se t e r m i n ă a t u n c i când se
t u l , de a-şi măsura forţele cu game developerii se luptă p e n t r u
realizarea tehnică a mai m u l t o r f o l o s e ş t e butonul de " q u i t " din
orice s-ar afla dincolo de marginile jocuri cu zeci de nivele, zeci de
finaluri de conflict. De aceea, se joc; pâstrâm legături cu lumea vir­
lumii civilizate, de a î n f r u n t a peri­ a r m e şi zeci de m o n ş t r i , gândind
p o a t e alege o soluţie de c o m p r o ­ tuala mult după ce am ieşit din
colul: ei îmblânzesc sălbăticia şi câ vor s c o a t e t o t c e e mai bun
m i s : câteva goal-uri cheie. î n t r e joc, fie câ e s t e vorba de un puzzle
c r e a t u r i l e ei devenind subiect de din jucător, Ce-i d r e p t , c a n t i t a t e a
c a r e alegerile a p a r ţ i n jucătorului, a cărui rezolvare nu se lasă
admiraţie p e n t r u semenii lor. nu rezolvă problema calităţii Eca
având grijă ca fmalurile (dacâ se găsită, fie p e n t r u câ jocul a r i d i c a t
întotdeauna) - a succesului
d o r e ş t e i n t r o d u c e r e a mai m u l t o r s p r e analiză idei (probleme) de
S i t u a ţ i a nu se schimbă în respectivului joc - de vreme ce
finaluri) să fie, cumva, î n r u d i t e ordin moral. Totuşi, cele mai
cazul jocurilor, lumi v i r t u a l e în Heracle a avut de rezolvat doar
î n t r e ele p e n t r u a nu ruina î n t r e a ­ m u l t e lumi v i r t u a l e nu înfăţişează o
care jucătorul e s t e eroul. 1 2 q u e s t - u r i , nu 1 2 0 , Ulise a
ga c o n s t r u c ţ i e . A s t f e l , se lasâ o filozofie, e x i s t e n ţ a sau o formă a
C o n s t r u i n d locaţii în lumea v i r t u - avut şi el de î n f r u n t a t în jur de
iluzie de n e l i n i a r i t a t e , cu un minim unei e x i s t e n ţ e . Bineînţeles, s e
alâ. s e urmăresc două s c o p u r i : 1 0 , nu s u t e . Concluzia nu mai
de e f o r t t e h n i c . pune problema u t i l i t ă ţ i i : la ce bun
t e s t a t e a capacităţilor jucătorului t r e b u i e scrisă, nu?
şi c r e a r e a mediului în care să ne legăm la cap cu i n t e g r a r e a
Investiţia de t i m p şi r e s u r s e
jucătorul să se m a n i f e s t e ca elementelor filozofice, când poate
în c r e a r e a unei i s t o r i i p e n t r u "It's 1 0 6 miles t o A r r o y o , we
s t â p â n i t o r . Fie că e s t e vorba de nici 1 % din jucători nu le vor
univers - "un manual a l t e r n a t i v de g o t a full fusion cell, half a pack of
misiuni, nivele sau "planşe", ca Tn percepe, iar dacă le vor percepe,
i s t o r i e a i t e r n a t i v â " ca să c i t e z pe radaway...". Ce mai a ş t e p t ă m ?
vechile a r c a d e - u r i , fie câ e s t e le vor ocoli cu eleganţă.
cineva - s e p o a t e dovedi benefică
u l t e r i o r . Prin d e s c r i e r e a părţilor vorba de locaţii palpabile - oraşe,
Explorarea imaterialului "Ugh... bătaie de cap? N u ,
i m p l i c a t e ţfie că s u n t personaje aşezări, ca în jocurile de aventură
Pe lângă t i m p , ce imprimă evoluţia m u l ţ u m e s c , dar azi nu s e r v i m " .
sau g r u p u r i ) . - motive, relaţii, une­ [sau RPG-uri3, t o a t e slujesc cele
universului şi spaţiului, c a r e a r a t ă Dar, din nou. ideile - lumea i m a t e ­
ori chiar şi simple r e f e r i r i - se două scopuri de mai s u s . De
lărgimea universului, imaterialul rială - dau profunzime unui joc. Şi
face loc p e n t r u t r a t a r e a conflic­ aceea. încercăm sâ curăţăm de
(sau elementele de s p i r i t u a l i t a t e ) n-ar fi un lucru rău f a p t u l câ nu
t u l u i din a l t e unghiuri de vedere, m o n ş t r i un labirint; de aceea
dă adâncimea (sau profunzimea) găsim filozofie în j o c u r i ; e s t e rău
fără a produce e f e c t u l " d a ' ă s t a luptam sa ajungem la nivelul
lumii v i r t u a l e . E s t e g r e u de definit f a p t u l câ, în general, nu se
de unde a mat a p ă r u t , f r a t e ? " . u r m ă t o r , p e n t r u că v r e m să
dimensiunea spirituală, p e n t r u că găseşte nici un fel de "hrană
Deşi mai puţin p r a c t i c a t e , deşi de c u c e r i m şi să explorăm.
în ea s u n t cuprinse e l e m e n t e s p i r i t u a l ă " în lumea virtuală.

73
UbiSoft Entertainmen
Grafician in domeniul video
games, un challenge continuu

T eme de gândire: v-aţi gândit


vreodată cum oamenii c a r e
lucrează Tn domeniul jocurilor video
e n t e r t a i n m e n t - u l u i , meseriile
legate de a c e a s t a s u n t unele de
viitor. De exemplu, Don T a p s c o t t ,
î n c e p u t u l a f o s t t o t cu creionul şi
h â r t i a (lucrurile a s t e a n-au s ă ' d i s ­
pară niciodată), şi după t r a i n i n g - u l
U b i S o f t şi-au luat meseria a s t a ? Sau cum un adevărat " f u t u r i s t i c m a n " , îndelungat (depinde c â t de complex
ajungi grafician î n t r - o companie de spunea î n t r - o c a r t e de-a lui Cbest se lucrează) s-a ajuns şi la c o m ­
jocuri video? Sau ai fi v r u t vreodată seiling a u t h o r of books în USA) p u t e r , îmbunătăţirea " s k i i r - u r i l o r
H i k e Pruneseu să fii graphic designer? numită: "Growing up digital' , ceva 1 nu se o p r e ş t e niciodată, azi înveţi
ceva, mâine înveţi altceva...
jManager s t u d i o Graphic design-ul ocupă o arie ,l
de genul: copiii şi t i n e r i i , în
A t m o s f e r a î n t r - u n s t u d i o de
d e s t u l de î n t i n s ă : în televiziune, în p r e z e n t , lucrează. învaţă şi se
grafică p u b l i c i t a t e , în i n d u s t r i a jocurilor. joacă d i f e r i t de părinţii lor". Video grafică ar t r e b u i sâ fie d e s t i n s ă , să
fie " c o o l " , umorul nu t r e b u i e să
Şcoii specializate în a c e s t domeniu games-urile fac p a r t e din viaţa
lipsească p e n t r u nimic în lume.
nu prea s u n t la noLAici i n t e r v i n : l o r £ adevărat, jocurile video s u n t
> Nume: a r t i s t u l e a r t i s t . Totuşi să nu se
Mike i i Prunescu t i m p u l , t a l e n t u l , voinţa, motivaţia i n t e g r a t e în viaţa n o a s t r ă cea de
înţeleagă g r e ş i t : ierarhiile s u n t
(nu neapărat financiară). I n d u s t r i a t o a t e zilele. Zi de zi ele captează
\ > Firma; UbiSoft bine definite şi c o n t r o l u l şi o r g a n i ­
jocurilor pe c o m p u t e r fiind una din t o t mai mufte persoane.
j iBnţertainment zarea s u n t puse fa punct. Cineva
cele mai noi r a m u r i Tn i s t o r i a Dar să ne î n t o a r c e m la grafică:
spunea că a fi Graphic Studio
i > Funcţie: Manager e s t e ca şi cum ai fi un
j Manager S t u d i o căpitan de vas (ArghH; echipajul
j Grafica
fiind compus din a n i m a t o r i 3 0 ,
modelatori 3 D şi a r t i ş t i 2 D ; S M
j-Froiecto
t r e b u i e să-i unească, armonie
I anterioare
î n t r - u n cuvânt şi finalul sâ iasă OK.
î n t r - u n s t u d i o grafic apar mai
m u l t e joburi de genul: a n i m a t o r i
inc eputuri1e)
2 D / 3 D . modelatori 3 D . 2 D

- grafician a r t i s t s , e f f e c t s a n i m a t o r s (aceştia
din urmă nu se ocupă de c a r a c ­
T; g r a f i c i a n t e r e , ei s u n t "in c h a r g e " cu SFX-
urile, animaţiile de vehicule, etcî.
grafician Idealul e s t e ca t o ţ i graficienii să
aibă skilluri multiple: animaţie,
- grafician desen, modelare, pe s c u r t viziune
a r t i s t i c ă . Cineva care vrea sâ
-team leader ajungă să lucreze în domeniu, nu :
t r e b u i e sa aibă la î n c e p u t " c o m - :•!
p u t e r skiils". Partea c a r e - i
"omoară" pe cei mai mulţi e s t e
team leader t a l e n t u l a r t i s t i c . Dacă nu âi t a l e n t
î n t r - u n domeniu nu are r o ş t să
- team leader
continui.,..de bază e s t e : nu confun­
:
da c a n t i t a t e a cu c a l i t a t e a . Am .
team leader
văzut oameni care şi-au c o n s u m a t
t i m p şi nervi p e n t r u zeci de s c h i ţ e ,
- 3D mariager
c o n c e p t e , p r o i e c t e , degeaba. Când
lucrezi zi de zi la acelaşi tucru,
t i m p de un an sau mai m u l t , crezi
- manager.: s t u d i o ,
grafica că i n t r i î n t r - o rutină dar t o t t i m p u l
apare un "challenge" nou. Nu t o t
t i m p u l lucrezi la ceva c e - ţ i place iă
- manager studio nebunie, dar a s t a nu prea se
! grafica.-
JOCURI
Producători

d i s c u ţ â , C â n d ^lucrezi la un p r o i e c t p e n t r u t o ţ i cei implicaţi în p r o i e c t ) . ne adaptăm din mers... dar un lucru


cu un b u g e t m a r e , nu-ţiî p e r m i ţ i Să De ce nu se poate fără deadline-uri? e clar: deja nu mai p u t e m t r ă i fără
refuSi eevâ, Jocurite surit produse P e n t r u că i n d u s t r i a de jocuri se dez­ c o m p u t e r şi. a u t o m a t , fără jocuri.
c a ; o r i c a r e altele: t r e b u i e c o n c e p u t e , voltă î n t r - u n r i t m d e m e n t : t o t t i m ­
''fabricaţe";, f l m s s t e - o k şi g a t a de pul apar l u c r u r i noi, super engin-uri,
piaţă (care e s t e deja î n t r - b continuă super grafică, e t c . Lucrezi la un joc
dezvoltare). Ele t r e b u i e să aducâ un t i m p şi t e t r e z e ş t i peste 8 luni că
bani companjei (şi a u t o m a t oame­ eşti deja în urmă cu grafica, şi dă-i şi
nilor c a r e au c o n t r i b u i t la produsul schimbă.,, nu t e poţi juca cu a s t a ,

•finiţi^ " t i m e is money in a d o g - e a t - d o g


worEd". De a s t a e bine să anticipezi
La î n c e p u t u l unui p r o i e c t , t o t u l
c â t de c â t cum va evolua un a n u m i t
demarează î n t r - o f u r t u n ă de idei:
s t i l de joc în t i m p . De obicei se cal­
''hai să încercăm aia sau
culează t i m p u l avându-se în vedere
cealaltă..,.-\ după ce.se finalizează
sărbătorile sau lansarea vreunei noi
aproape de 1 0 0 % , designul
p l a t f o r m e p e n t r u j o c u r i , perioadele
Cbiheînţefes există şi o perioadă de
a c e s t e a aducând cel mai mare p r o f i t
p r e pro duc ţ i e în c a r e se s t u d i a z ă
faţă de a l t e zile. E bine ca d e p a r t a ­
ideile, se caută metode o p t i m e de
m e n t u l de marketing sâ fie f o a r t e
d e m a r a t p r o i e c t u l r e s p e c t i v ) , se dă
lucid şi s e r i o s , a s t a a r fi un a t u în
s t a r ţ u i producţiei în sine. Aici
1 plus p e n t r u cei care se angrenează
începe " d i s t r a c ţ i a ' : pe p a r c u r s apar
în r a m u r a a s t a . Ca grafician eşti în
modificări în design, a u t o m a t dă-i şi
continuă a l e r t ă şi c ă u t a r e : i n t r i pe
schimbă, apar limitările impuse de
I n t e r n e t şi t e uiţi: "ia sâ vâd ce au
enginurile f o l o s i t e la r e s p e c t i v u l joc,
mai făcut "greii'' de la firmele care
iar schimbări,,,,.urmează perioada de
fac legea în j o c u r i , ce a mai apărut
t e s t a r e , iar modificări Iar p r o ­
nou în domeniu, p o t să învăţ şi eu
d u c ţ i a jocului e s t e văzută d i f e r i t de
lucrul ă s t a . e t c . . . E s t e f o a r t e bine
ce|e două mari c a t e g o r i i de oamenii
ca un grafician sâ aibă multiple
din firmă: graficienii şi p r o g r a m a t o r i i .
calităţi a r t i s t i c e . Poate improviza
Graficianul îl percepe cu o imaginaţie
rapid, folosindu-şi aptitudinile şi
mai bogată cu idei mai m u l t e , t o t u l
a u t o m a t se câştigă t i m p . Dacă
din p u n c t de vedere al ochiului
echipa e unită şi oamenii ajung să se
[ i m p a c t u i vizual]. P r o g r a m a t o r u l îl
completeze unul pe altul în
percepe mai m a t e m a t i c , linii de p r o ­
p r o d u c ţ i e , e s t e t o t u l ok. Nu r e z i s t
g r a m , s u r s e Amândouă viziunile
v

şi t r e b u i e să-i laud pe oamenii cu


s u n t c o r e c t e şi una fără a l t a dau
care lucrez: s u n t nemaipomeniţi. Sâ
r e z u l t a t e p r o a s t e . Idealul e s t e : p

ne apropiem şi de s f â r ş i t dupâ ce aţi


englne f o a r t e bun, grafică f o a r t e
văzut cum îşi duce zilele un grafician
d i n t r - o companie de jocuri video.

Dacâ nu ar fi deadline-urile ar fi
p e r f e c t ; dar fără efe nu se poate, V i i t o r u l ne rezervă multe
Oeadline-ul e s t e un cuvânt groaznic s u r p r i z e : mai bune, mai puţin bune
,h
p e n t r u un s t u d i o de grafică (de f a p t (evit să folosesc cuvântul r e l e " ) , noi

Rlay Luith reality!


W/ML

J__

U N I C R E P R E Z E N T A N T : U B ! S O F T S R L
B d . P r i m ă v e r i i nr. 5 1 , s e c t o r 1 , B u c u r e ş t i
o m Tet; 0 1 / 2 3 1 , 6 7 . 6 9 F a x : 0 1 / 2 3 1 . 6 7 . 6 6
e-mail: salesfSJubisoft.r o

75
///•/

Iwar2 se anunţă a fi marele câştigător al acestui an


Web:, http://wvvw.iwar2.com • Producător: Partide Systems • Distribuitor: Best Computers * Tel. 0 1 - 3 1 4 . 6 7 . 9 8 • Apariţie: iulie 2001

Tip joc; Space-Sim I ^fc m p r e n t a puternică a acum nu a f o s t depăşit, un i n t r o cale de 1 0 0 de ani înainte şi • •••
Redactor: GHstiSn Soare I /^ft f r a ţ i l o r R o b e r t s se s i m t e de 1 5 minute mai bun d e c â t o veţi ajunge unde trebuie.;
I ^ I f c şi acum în ceea ce :k bunâ p a r t e din filmele SF ale C o r p o r a ţ i i şi colonişti, piraţi şi
priveşte space-simurile. Acţiune ultimului deceniu, un scenariu oameni liberi ce î n c e a r c ă sâ^îşi ;;
u n u l m x n u ; febrilă, d o g - f i g h t u r i amintind de de c a l i t a t e şi o a t m o s f e r ă clădească o existenţă:din c o n - ;
primul război mondial, kill r o a s t - generală de primă mână. Cu t r a h a n d ă , t o a t e elementele de
e r e , operaţiuni m i l i t a r e , aven­ t o a t e a c e s t e a , jocul nu a reuşit f r o n t i e r ă ale unui univers unde
C E L E M A I t u r i , personaje memorabile, să s u s c i t e i n t e r e s u l pe scară e x i s t e n ţ a îţi e s t e c o n t r o l a t ă
filme de c a l i t a t e , afaceri de t o t largă, şi s-a a r ă t a t cu degetul dacă nu decizi că ar fi cazul să :

151
i
X E
* i
felul... şi nici un fel de i n t e r e s a c u z a t o r , pe r â n d , înspre difi­ gândeşti p e n t r u t i n e . Personajul
p e n t r u fizica reală a zborului, c u l t a t e a r i d i c a t ă a controlului n o s t r u e s t e Cal J o h n s t o n , un :

închipuiţi-vă ironia crudă a c r i t i ­ navei, apoi î n s p r e dificultatea tânăr ce evadează d i n t r - o micâ


SPACESIM-IJRI cilor profesionişti când au misiunilor, şi, la final, înspre închisoare corecţională, unde a
d e c l a r a t în 1 9 9 8 primul linearitatea sa generală şi lipsa f o s t închis în urmă cu 15 ani
Independece W a r space-simuf multiplayerului. Cu t o a t e aces­ după ce a î n c e r c a t sâ îl omoare
anului, un joc c e aprofunda pen­ t e a IWar a reuşit să dea pe cel ce i-a ucis t a t ă l Alături
t r u prima oară p a r t e a de fizică, naştere unei c o m u n i t ă ţ i p u t e r ­ de J e f f e r s o n Clay terout căpitan
t r a n s f o r m â n d "sim"-ul din nice de fani dedicaţi ce au m o r t ta d a t o r i e şi p a r t e n e r u l ;
space-sim î n t r - u n sufix p u t e r n i c r e u ş i t Să motiveze suficient de c o m p u t e r i z a t mai î n t o t d e a u n a
a n c o r a t în r e a l i t a t e a m o n i t o r i s - mult casa p r o d u c ă t o a r e , ironic din prima p a r t e ) şî de alţi.
tica. Adăugaţi la această i n t e r e ­ Particte S y s t e m s , î n c â t aceştia câţiva p r i e t e n i f o ş t i colegi de :
santă şi originală r e ţ e t ă o cam¬ să se dedice punerii la p u n c t a î n c h i s o a r e , Cal se va a v e n t u r a
panie singte-player cu un design unei continuări ce are ca scop în s p a ţ i u p e n t r u . a-şt; c o n s t r u i şi
"O al misiunilor ce îmi pare că nici d e c l a r a t î n d r e p t a r e a greşelilor câştiga e x i s t e n ţ a . ;
primei părţi, şi c r e a r e a celui mai
Cu t o a t e că evidenta luptă
bun s p a c e - s i m la ora actuala.
î n s p a ţ i u sub mai t o a t e f o r m e t e
Şi, sincer să f i u , dupâ ce demo-
FLUX E X W X E ul mi-a m â n c a t câteva zile
ei va fi principala s u r s ă de culori
i n t e r e s a n t e pe m o n i t o r , aceas­
"Flux este un engine de joc de jocuri care să ofere o calitate bune, tind să fe dau d r e p t a t e .
t a nu va fi bazată pe nişte misi­
destinat POurilor şi consolelor de vizuală nemaiîntâlnită la o performanţă
Cei ce se a ş t e a p t ă să dea şi uni predefinite. ci va lua mai
ultimă generaţie. Nu este un soft ridicată. Edge of Chaos este un astfel
de joc" în această ediţie de lupta d i n t r e c u r â n d f o r m a unei p i r a t e r i i liber
care să producă FPS-uri din
gama Quake, Unreal sau Half Life. Este C o m m o n w e a l t h şi fndies vor fi alese, f o a r t e asemănătoare cu
un set de unelte care permite crearea Nigel Kershaw. IWar 2 developer dezamăgiţi. Daţi paginile poveştii cea din Elite, s u r s a d e c l a r a t ă

76
JOGU

deMţispiraţie; j b c u l e s t e de celelalte. Fiecare s i s t e m are realizeze. Nebuloasele ca n e b u ­


î m p ă r ţ i t : în câteva capitole. p a r t e a sa de planete, ce la r â n ­ loasele, însă engine-ui face YOURINVL AVAiUBUTl
Fiecare ya avea o serie d e misi^ dul lor au fiecare o m u l t i t u d i n e minuni şi cu planetele, s t a ţ i i l e (TEM QTY VALUE SEU?
•uni ce t r e b u i e rezolvate p e n t r u de s t a ţ i i ce le orbitează, plus spaţiale şi navele de t o a t e
a î n a i n i a c u povestea, însă, în : s t a ţ i i l e din spaţiul liber. formele şi mărimile, t r a n s f o r ­ i.u?
AT PUD
r e ş t . acţiunea şi c u r s u l ei vor I n t e r f a ţ a a f o s t şi ea mult mând a t â t de î n t u n e c a t u l spaţiu
j.
m ML .4.1 >.

depinde numai de opţiunile noas- simplificată, r e n u n ţ â n d u - s e ia î n t r - o feerie c r o m a t i c ă de cea 50 m


NEUER
FUR5 ic • 30 OH
alergătura d i n t r e s t a ţ i i l e de mai înaltă c a l i t a t e . LjUE LfflSElS 10 m
•Există 1 6 s i s t e m e solare comandă din prima p a r t e , t o t u l Cu o dată de lansare ce se CHIOStN^ 10 OK
H08ÎLE PMO^! ion 10 - ..-OH
prin c a r e p u t e m să navigam, fiind acum m u l t mai uşor şi mai apropie v e r t i g i n o s , opţiuni de KOY KARP 3 e OH
localizate în aşa numitul i n t u i t i v realizat prin i n t e r m e d i u l multiplayer îndelung a ş t e p t a t e !RflDÎQ U 1 •* OK
5
BadLands G u ş t e r , o zonă unui meniu p r o i e c t a t pe HUD, şi un univers a t r ă g ă t o r . I W a r 2 - CHL
IDR£*£ TOYS-IDO 5*
periferică a galaxiei, d e s t u l de prin care se navigează cu se anunţă de pe acum a fi 5
CAMPING GQOpS 10 5 . OK
d e p a r t e de zonele c e n t r a l e din t a s t e l e de d i r e c ţ i e sau c u h a t ­ marele c â ş t i g ă t o r al a c e s t u i an 5HDES' * 3 3 '
ul de pe joystick, permiţându-ne AOULT UID€(5 ,-100
o r i g i n a l Cu t o a t e că nu pare a în ceea ce priveşte s p a c e - s i m -
M
fi u n număr i m p r e s i o n a n t , veţi a s t f e l sâ ne c o n c e n t r ă m mai urile. Dar să nu uităm că mai TOTAL fOP SALE» TVJb
afla ică şi u n singur s i s t e m solar bine asupra luptei şi admirării î n s p r e toamnă t r e b u i e sâ iasă şi
deţine suficient de multe locaţii peisajelor absolut f e r m e c ă t o a r e mult a ş t e p t a t a producţie made
i n t e r e s a n t e î n c â t , v i r t u a l , să nu pe care noul engine al ceior de in f r a ţ i i R o b e r t s , Freelancer.
mai fi f o s t neapărată nevoie şi P a r t i d e . Flux, e s t e capabil să le

La dispoziţia noastră vor fi navele vor putea fi modificate,


patru tipuri de nave: Tug, o lucru realizabil la baza propri­
navâ destul de înceată. însă etate personala, unde, cu
foarte rezistentă, în care ne nava ancorată în doc, se pot
vom petrece partea de schimba sisteme de navigaţie,
început a jocului; Storm arme. sisteme de apărare,
Petrei, un Fighter în mare turete (mai puţin pe Petrei],
măsura clasic, rapid şi uşor, motoare si orice altceva vă
însa nu prea rezistent; vine voua să schimbaţi.
Piesele le veţi obţine în mod
ti Advanced PatCom,
pirateresc sau pur şi simpfu
asemănător în mare parte cu
din comerţ.
vechile PatCom-uri. ce are ca
avantaj un frumos melanj de
putere, viteza si protecţie;
Heavy Corvette, adevăratul
urmaş al clasei Dreadnaught,
ce este mare. puternic şi
capabil de multe răutăţi la
adresa duşmanilor. Toace

n-Trrr
r
• t

Cu o tiaţă de lansare ce se ii
apropie vertiginos, opţiuni de
muttipiayer îndelung aşteptate
şi un univers atrăgător, IWar2
se anunţă de pe acum a fi
marele: câştigător al acestui
an în ceea ce priveşte space-
sim-uriie: Dar să nu uităm câ
mai înspre toamnă trebuie să
iasă şi muit aşteptata pro­
ducţie made in fraţii Roberts,
Freelancer.

77
JOCURI
Avanpremiere

M1U
W iXMîHlMAR
Web: http:ZAvvw.aloneinthedark.com • Producător: Darkworks * Distribuitor: Best Computers • Tei. 0 1 - 3 1 4 , 6 7 . 9 8 * Apariţie: august 2001

Tip joc: Action/Adventure


Redactor: Cristian Soare

pasiune p e n t r u b e l e t r i s t i c ă pen­
t r u a acoperi a c e s t gol, ce î!
consider a fi major.
Revenind la domnia sa jocul,
aceasta a p a t r a p a r t e a e t e r n e i
saga cu ţ i p e t e , u r i e t e şi
î n t u n e r i c ne repune în poziţia
străvechiului n o s t r u p r i e t e n ,
Edward Carnby. ceva mai puţin
mustăcios însă cu mult mai m u l t
pâr d e c â t ni-l a m i n t e a m , t o t u ş i
p r e g ă t i t sâ facâ faţă râului în mai
t o a t e formele sale şi capabil sâ
lumineze şi cele mai î n t u n e c a t e
m i s t e r e . Care m i s t e r e nici nu se
lesă mult a ş t e p t a t e : cel mai bun
p r i e t e n al lui E d w a r d , Charles
Fiske. un a g e n t al biroului 7 1 3 ,
e s t e d e c o p e r i t m o r t , fârâ nici un
indiciu r e f e r i t o r la ce s - a r fi
p u t u t î n t â m p l a . Totuşi Edward
află din sursele sale că Fiske
lucra sub a c o p e r i r e , căutând t r e i
t a b l e t e antice c a r e se pare câ
unite ar deschide calea c ă t r e o
uriaşă sursă de p u t e r e . Evident,
decide să ia focul prietenului sâu
» ^ ouă, t r e i picături de i s t o - şi să c o n t i n u e investigaţia. Şi
• • r:e nu s t r i c ă aşa î n c â t voi p e n t r u că locaţiile normale nu
tim W începe plin de h o t ă r â r e ss s u n t a c c e p t a t e în j o c u r i , ne vom
vă spun câ primul Atone in t h e t r e z i câ ajungem pe Shadow
Dark, ajuns în calcuîatoarele Island, unde un ceva m a r e . rău şi
n o a s t r e cu mai mult de 1 0 ani în plin de dorinţe neconforme cu
urmă, a dat naştere î n t r e g u l u i cele ale personajului n o s t r u a
gen "survrval h o r r o r " şi unei luat î n t r e a g a zonă sub oblăduirea
adevărate serii de c o p y - c a t - u r i sa. Şi dâ-i şi iuptâ, şi dS-i şi

mai mult sau mai puţin r e u ş i t e , luptă...

cum a r fi Resident Evil sau


N o c t u r n e . Bineînţeles, ca în Din p u n c t de vedere al
t o a t e poveştile cu j o c u r i , primul gameplay-ului The New
din serie a f o s t cel mai N i g h t m a r e îi va face pe fanii mai
revoluţionar, în mare p a r t e pen­ vechi ai seriei sâ se s i m t ă ca
t r u că a apelat f o a r t e m u l t la acasă, diferenţa apărând în
imaginistica lăsată nouă domeniul vizual. Locaţiile e x t r e m

moştenire de H.P.Lovecraft. de generoase în detalii s u n t


d e p a r t e de primii paşi t i m i z i
Dacâ vă î n t r e b a ţ i cine a f o s t şi
p r i n t r e poligoane ale t i t l u r i l o r
individul a c e s t a , vă recomand
a n t e r i o a r e . P e n t r u a vă face o
f o a r t e serios o expediţie pe la
idee d e s p r e nivelul de detaliu
bibliotecă locală sau prin r a f t u l
i n v e s t i t . D a r k w o r k s a angajat
de cărţi al unui p r i e t e n mai cu
•» t E4 W
JOCURI
Avanpremiere
•.

I M ? LOVKIM U A M i :

Howard Phillips Lovercraft a fost poate unul dintre cei


mai influenţi scriitori de SF/Horror ai secolulului XX. tn
relativ scurta sa viaţa a scris 65 de povestiri şi nuvele,
precum şi numeroase eseuri şi articole. Chiar şi după
moartea sa, influenţa lui Lovercraft poate fi observată în
multe cârti, filme, versuri ale unor formaţii hard-rock şi
death-metal şi chiar jocuri video: Blood 2. Quake 2,
Shadow of the Cornet, Prisoner of Ice, Resident Evil,
Alone in The Dark, X-Com: Terror from the Deep, The
Call of Cthulhu, Necronomicon şi cine ştie câte altele.

a r t i ş t i de marcă p e n t r u a realiza sonajul c o n t r o l a b i l , având de ales


tablourile ce vor apărea de-a lun­ î n t r e Edward Carnby şi Alice
gul locaţiilor, în t i m p ce a r h i t e c ­ Cedrac, o domnişoară ce va
t u r a l ţ o t u i se î n s c r i e în perioada apărea pe Shadow Island.
t e m p o r a l ă descrisă, adăugând în Cu un L o v e c r a f t a f l a t p r i n t r e
aceiaşi t i m p o mică picătură gotică sursele de inspiraţii, un s t o r y
specifică seriei. bine pus la p u n c t , o domnişoară
Ceea c e surprinde în mare drâguţâ alături şi un m i s t e r de
măsură e s t e folosirea luminii rezolvat, Alone in t h e Dark: The
adusă pe adevărate culmi. Una New N i g h t m a r e se anunţă a fi un
d i n t r e principalele arme aflate la a c t i o n / a d v e n t u r e i n t e r e s a n t şi
dispoziţie va fi l a n t e r n a , cu care demn de jucat.
vom dezvălui s e c r e t e l e ascunse
prin colţurile î n t u n e c a t e , sau vom
alunga m o n ş t r i d o r i t o r i să ne
u m i i m < AUXKY
cunoască maî îndeaproape. Faptul
că o vom plimba pe oriunde, fără Data; 16 decembrie 1999
să avem r e s t r i c ţ i i din cauza Subiect: Edward Carnby fc • •

EC este cetăţean american. Rasă:


folosirii de background-uri p r e r e n -
albă. înălţime: 180 cm. Greutate:
d e r i z a t e , va adăuga un s e n t i m e n t
75 Kg. Ochi: gri albăstrui. Păr:
f o a r t e greu de d e s c r i s dar f o a r t e
Şaten. Semne particulare: niciunul.
uşor de s i m ţ i t , f a n t o m a t i c ,
Data naşterii: 29 februarie 1968.
misterios. Locul naşterii: Richmond. Virginia,
USA.
In ceea ce priveşte gameplay-
u! sâ nu vă a ş t e p t a ţ i să fi avut Tatăl: necunoscut
Mama: necunoscută
ceva de s u f e r i t din cauza c r e ş t e r i i
Ultima adresă cunoscută: White
popularităţii consolelor, şi să
h
House Hotel, 18 Norman Avenue,
devină un hack n slash în c a r e
Gloucester, MA, Room # 1 7 .
folosirea inteligenţei n a t u r a l e
e s t e opţională. Jocul se va con­
c e n t r a în c o n t i n u a r e asupra
explorării, rezolvării de puzzle-un
Şi aventurii cu "A" mare.
Bineînţeles, va fi şi destulă luptă
î n c â t să s a t i s f a c ă şi g u s t u r i l e mai
s â n g e r o a s e . însă cei ce d o r e s c şi
l u p t ă şi "-relaxarea" minţii mai bine
s-ar î n t o a r c e la leapşa. •F" W
O altă revenire la origini r
f Wmwk ' JJ

binevenită se va produce şi prin


f a p t u l că vom putea schimba per­

79
Jocul care a făcut istorie revine
Web: http://www.firaxis.com * Producător: Firaxis *'Distribuitor: Best Computers
TeL 0 1 - 3 1 4 . 6 7 . 9 8 A p a r t e : toamna 2001

Tip joc: S t r a t e g i e