P. 1
Dictionar geografic

Dictionar geografic

|Views: 1,072|Likes:
Published by bax1991

More info:

Published by: bax1991 on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

Dicţionar geografic

Áachen [´aahh¬n] oraş în V Germaniei (Renania de Nord-West-falia). 248 mii loc. Centru carbonifer. Industrii (chimică, textilă, constructoare de maşini). Sta iune balneoclimaterică. A fost capitala imperiului lui Carol cel Mare, rege al francilor (768–800), împărat roman (800-814). Catedrală (sec. VIII). Muzee. oraş în N Danemarcei (Iutlanda). 155,5 mii loc. Centru industrial. Port. Catedrală (sec. XIV–XVIII). oraş în partea centrală a Belgiei (Flandra Orientală). 77 mii loc. Centru economic şi cultural. Colegii din sec. XV. oraş în N Elve iei (Aargau), pe rîul Aare. 17 mii loc. Industrii (instrumente de precizie, textile, produse alimentare). Turism. ( Áar) [ar], rîu în Elve ia, afluent al Rinului. Lungime: 295 km. canton în N Elve iei. Suprafa a: 1,4 mii km 2. Popula ia: 519 mii loc. Pomicultură. Creşterea animalelor. oraş în S-V Iranului, port pe fluviul Shatt al’ Arab. 360 mii loc. Export de petrol. Aeroport. oraş în Federa ia Rusă, capitala Republicii Hakasia. 159 mii loc. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Nod feroviar. oraş în Marea Britanie (Sco ia), port la Marea Nordului. 220 mii loc. Construc ii navale. Industrie metalurgică. Pescuit intens. Universitate din 1494. oraş în Côte d’Ivoire, pe laguna Ebré, capitala legislativă a ării. 2,6 mil. loc. Centru industrial. Port. Aeroport. Universitate. Export de cacao, banane, nuci de cocos. oraş în SUA (Texas). 109 mii loc. Expl. de petrol şi gaze naturale. Întreprinderi industriale. oraş în România (jud. Alba), situat în Mun ii Apuseni. 7 mii loc. Bogate zăcăminte aurifere. Întreprinderi de prelucrare a lemnului, textile, alimentare. At. doc. în 1271 ( Abruth ). [a´bruttzi] [´abuu d´abi] [ab´ud¦a] [a´bukir] mun i în Italia, în partea centrală a Mun ilor Apenini. Alt. max.: 2914 m (vf. Corno ). capitala Emiratelor Arabe Unite şi a emiratului cu acelaşi nume. 243 mii loc. Prelucrarea petrolului. Aeroport. actuala capitală a Nigeriei (pînă în 1983 s-a numit Lagos ), oraş recent construit (308 mii loc.). Centru economic şi cultural. golf la gura Nilului şi localitate istorică în Egipt. Victoria amiralului Nelson asupra escadrei franceze (1798), victoria lui Napoleon Bonaparte asupra turcilor (1799) ş. a. oraş în Mexic, port la Oceanul Pacific. 593 mii loc. Turism. capitala Ghanei, port la Golful Guineii. 739 mii loc. Centru industrial. Export de cacao, nuci de cocos, aur, diamante. Universitate. At. doc. în sec. XVII. vulcan stins, punct culminant al Anzilor, în Argentina. Alt. max.: 6959 m. rîu în Italia, afluent al Padului. Lungime: 313 km. Hidrocentrale.

Áalborg (Álborg) Áalst (Álost) Aarau Áare Áargau Abadán Abakán Aberdéen Abidján

[´oolbor] [alst] [a´ro] [´ar¬] [´aargau]

[æb¬´diin] [abid¦´an]

Ábilene Abrúd

[´æb¬lin]

Abrúzzi Abu Dhabi Abúja Abúkir

Acapúlco Accrá Aconcágua Adaá

[akap´ulko] [akr´aa] [akonk´aagua]

Ádana Addís-Abéba

oraş în S Turciei. 1,07 mil. loc. Cultivarea bumbacului. Industrie textilă. Universitate. Moschee din sec. XVI. capitala Etiopiei. 1,25 mil. loc. Centru comercial şi industrial (întreprinderi textile, meşteşugăreşti, alimentare). Aeroport interna ional. Universită i. Muzee. Sediul Organiza iei Uniunii Africane. [æd¬l´eid] [ade´li] oraş în Australia (Australia de Sud), port la Oceanul Indian. 1,07 mil. loc. Şantiere navale. Metalurgie. Universitate. ára ~, por iune a coastei Antarctice (cca 350 mii km 2). Teritoriu descoperit de Dumont d’Urville în 1840, poartă denumirea so iei lui. Sta iuni ştiin ifice franceze. golf în N-V Oceanului Indian, între Peninsula Arabă şi Somalia. Comunică cu Marea Roşie prin strîmtoarea Bab elMandeb. oraş şi port la golful cu acelaşi nume, în Yemen. 400 mii loc. Centru industrial şi cultural. Şantiere navale. Rafinării de petrol. fluviu în N-E Italiei. Lungime: 410 km. Izvorăşte din Alpii Retici, traversează oraşul Verona şi se varsă în Marea Adriatică. Hidrocentrale. República Adîghée , republică în Federa ia Rusă. Su-prafa a: 7,6 mii km 2. Popula ia: 438,5 mii loc. Capitala: Maikop . Industrie constructoare de maşini, de prelucrare a lemnului. Expl. de petrol. República Autonómă Adjária , republică autonomă în Georgia (Gruzia), pe ărmul Mării Negre. Suprafa a: 3 mii km2. Popula ia: 393 mii loc. Capitala: Batumi . Industrie petrolieră. Se cultivă ceai, citrice, tutun. oraş în România (jud. Vrancea). 21 mii loc. Industrie alimentară. Nod feroviar şi rutier. At. doc. în 1433. fluviu în S-V Fran ei. Lungime: 335 km. Izvorăşte din mun ii Pirinei şi se varsă în golful Biscaya. Navigabil pe o distan ă de cca 130 km. Hidrocentrale. Marea ~, mare în S Europei, în bazinul Mării Mediterane, cuprinsă între Peninsula Italică şi Peninsula Balcanică. Suprafa a:132 mii km2. Ad. max.: 1235 m. Porturi importante: Bari , Vene ia , Trieste , Rijeka , Split , Durrës , Dubrovnik . Státul Islámic ~, stat în S-V Asiei, situat între Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, China şi Pakistan. Suprafa a: 648 mii km2. Popula ia: 24 mil. loc. Capitala: Kabul . Limbi oficiale: puştu/pachto (afgana) şi dari/farsi – kabuli (persana). Relief: mun ii Hindukuch , deşertul Registan . Climă temperatconti-nentală. Industrii (îngrăşăminte chimice, ciment, textile, covoare, încăl ăminte). Expl. de gaze naturale, huilă, cromit, minereuri neferoase, pietre semipre ioase, sare. Pomicultură, viticultură, legumicultură. Creşterea animalelor, în special a oilor caracul. Importă automobile, produse petroliere, textile, alimentare. Căi ferate: 25 km. Căi rutiere: 19,2 mii km. Admis în ONU la 19 noiembrie 1946.

Adelaíde Adelíe

Áden Áden Ádige Adîghéea

[´aden] [´aden] [´aadid¦e]

Adjária (Ageária)

Adjúd Adour Adriáticã [a´duur]

Afghanistán

África

al doilea mare continent (după Asia) de pe glob. Este situat între Oceanul Atlantic, Marea Roşie şi Oceanul Indian. Suprafa a: 30,3 mil. km2. Popula ia: 779 mil. loc. Cuprinde mai multe insule, dintre care cea mai mare este Madagascar . Relief variat: platouri şi mun i, cîmpii extinse în zonele de litoral. Alt. max.: 5895 m (vf. Kilimanjaro ). Climă ecuatorială, tropicală şi subtropicală. Rîuri: Nil , Zair , Niger , Zambezi , Orange , Senegal ş.a. Lacuri: Victoria , Tanganyka , Malawi , Ciad , Turkana ş.a. Zăcăminte: petrol, gaze naturale, aur, diamante, minereuri de fier, cupru, mangan, zinc, crom, cobalt.

África de Nord Spaniólã África de Sud

teritoriu pe ărmul african al Mării Mediterane (Maroc). Suprafa a: 32,5 km2. Popula ia: 140 mii loc. Relief de cîmpie. Climă subtropicală. Repara ii navale. Pescuit. Creşterea animalelor (ovine). Administrat de Spania. República ~, stat în extremitatea sudică a Africii, situat între Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Swaziland, Lesotho, Oceanul Atlantic şi Oceanul Indian. Suprafa a: 1,225 mil. km 2. Popula ia: 44,5 mil. loc. Capitale: Cape Town (legislativă), Pretoria (administrativă). Limbi oficiale: afrikaans, engleza. Relief: podişuri şi deşerturi muntoase (alt. max. 3657 m), cîmpii litorale. Climă tropicală în N şi subtropicală în celelalte regiuni. Industrie dezvoltată (energie electrică, fontă, o el, automobile, tractoare, maşini agricole, nave maritime, ciment, hîrtie). Se cultivă porumb, grîu, cartofi, vi ă de vie, tutun. Creşterea animalelor. Planta ii de citrice, bananieri, ananaşi. Exportă cărbune, produse siderurgice, aur, diamante. Importă utilaje industriale, bunuri de larg consum, produse alimentare. Căi ferate: 19,6 mii km. Căi rutiere: 188,7 mii km. Admis în ONU la 7 noiembrie 1945.

Agadír Agápia Agra

[aghaa´diir]

Agrigénto

oraş în Maroc, port la Oceanul Atlantic. 137,5 mii loc. Întreprinderi ale industriei uşoare. Aeroport. Sta iune balneară. comună în România (jud. Neam ). Pe teritoriul localită ii se află Mănăstirea Agapia (sec. XVII). Picturi interioare de Nicolae Grigorescu. [´aagraa], oraş în India (Uttar Pradesh), pe rîul Yamunâ. 956 mii loc. Centru comercial, industrial şi cultural. Monumente arhitectonice (sec. XV–XVII). A fost capitala Imperiului mongol din India (1527–1658). oraş în Italia (Sicilia). 54,8 mii loc. Important centru economic şi cultural, cunoscut şi prin organizarea festivalurilor folclorice interna ionale. Fostă colonie grecească (sec. VI–V î. Hr.). oraş în Kuwait. 285,5 mii loc. Exploatări de petrol. Centru industrial. oraş în V Indiei (Gujarat). 3,3 mii loc. Întreprinderi industriale (textile, de pielărie, de covoare). Nod de cale ferată. Monumente (sec. XV-XVI). Universitate. oraş în România (jud. Alba). 29 mii loc. Localitate istorică: cetate urbană (sec. XII–XVI), biserică reformată (sec. XV–XVI), înăl ată pe locul unei bazilici romane, palat voievodal (sec. XVI–XVII). At. doc. în 1293. oraş în Fran a (Corsica), port la Marea Mediterană, centru adm. al insulei Corsica. 59,7 mii loc. Şantiere navale. Pescuit. Turism. Aici s-a născut Napoleon Bonaparte (1769–1821).

Ahmadí Ahmedabád (Ahmadabád) Aiúd

Ajaccio

[fr.: azak´sjo; it.: a´jatt¿o]

Ákron Alabáma Alabáma

[´ækr¬n] [æl¬´bæm¬] [æl¬´bæm¬]

oraş în SUA (Ohio). 237,8 mii loc. Industrii (produc ia cauciucului, locul întîi în lume; maşini agricole, aparate electronice ş. a.). Universitate. fluviu navigabil în S SUA. Lungime: 1064 km. Izvorăşte din mun ii Apalaşi şi se varsă în golful Mexic, unde formează o deltă. stat în S-E SUA. Suprafa a: 133,9 mii km2. Popula ia: 4,06 mil. loc. Capitala: Montgomery . Expl. de cărbuni şi de minereu de fier. Industrii (chimică, textilă, forestieră). stat federal în N-E Braziliei. Popula ia: 2,6 mil. loc. Capitala: Maceió . Se cultivă trestie de zahăr, bumbac. Complexe zootehnice. peninsulă în N-V Americii de Nord. Relief muntos (mun ii Aleutini). Alt. max.: 3100 m. golf în Oceanul Pacific, pe coastele Americii de Nord, între peninsula Alaska şi golful Vancouver. Ad. max.: 5660 m. stat în SUA, situat în extremitatea N-V a continentului american. Suprafa a: 1,5 mil. km2. Popula ia: 552 mii loc. Capitala: Juneau . Resurse de subsol: petrol, cărbune, aur, cupru, argint. Prelucrarea lemnului. Pescuit. Turism. jude în România, situat în bazinul Mureşului de mijloc. Suprafa a: 6,2 mii km 2. Popula ia: 407 mii loc. Centru adm.: Alba-Iulia . Relief de munte, cu depresiuni adînci în V şi de podiş în E. Zăcăminte de aur, argint, cupru, sare. Expl. forestiere. Întreprinderi industriale (constructoare de maşini, de prelucrare a metalelor, a lemnului, a blănurilor, de faian ă şi por elanuri). Pomicultură. Viticultură. Creşterea animalelor. Universitate. Muzee. Vestigii arheologice din epocile dacică şi romană.

Alagóas Aláska Aláska Aláska

Álba

Álba-Iúlia

municipiu în România, centrul adm. al jud. Alba. 70 mii loc. Întreprinderi industriale (alimentare, de pielărie şi de încăl ăminte). Nod de comunica ii (rutier şi feroviar). Universitate. Muzee. Monumente arhitectonice (catedrale, palate, sec. XIII–XVIII). Fostă aşezare dacică, colonie romană (Apulum ). La Alba-Iulia, în 1600, Mihai Viteazul a înfăptuit prima unire politică a ărilor române: Moldova, Transilvania şi ara Românească. República ~, stat în Europa de Sud, situat în partea de V a Peninsulei Balcanice, între Jugoslavia, Macedonia, Grecia, Marea Adriatică şi Marea Ionică. Suprafa a: 28,7 mii km 2. Popula ia: 2,5 mil. loc. Capitala: Tirana . Limba oficială: albaneza. Relief muntos (Mun ii Dinarici , alt. 2000–2770 m) şi de cîmpie în zona centrală. Climă temperat-conti-nentală în E şi mediteraneană în V. Industrie producătoare de o el, tractoare, ciment, cherestea, hîrtie, textile, zahăr, conserve de fructe, igări etc. Hidrocentrale. În zonele rurale predomină agricultura (cereale, sfeclă de zahăr, bumbac, vi ă de vie, floarea-soarelui, tutun, citrice, măslini). Se cresc animale (ovine, caprine, bovine). Exportă minereu de crom, cupru, fier, tutun, citrice. Importă maşini agricole, mijloace de transport, semifabricate, bunuri de larg consum. Căi ferate: 720 km. Căi rutiere: 7 450 km. Admis în ONU la 14 decembrie 1955.

Albánia

Álbany

[´oolb¬ni]

fluviu în Canada. Lungime: 982 km. Izvorăşte din cîmpia Marilor Lacuri şi se varsă în golful James (Hudson).

Albérta

[æl´b¬¬t¬]

Albertvílle Albión Albuquérque Alcedár Aldán Alép Aleutíne

[alber´vil]

provincie în V Canadei. Suprafa a: 662 mii km2. Popula ia: 2,54 mil. loc. Centru adm.: Edmonton . Resurse de subsol: petrol, cărbune, gaze naturale. Industrie forestieră, chimică. Se cultivă cereale. Zootehnie. oraş în Fran a (Savoia). 18,3 mii loc. În 1992 aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Iarnă. astfel se numea în antichitate Anglia, astăzi nume folosit în limbajul figurat. oraş în SUA (New Mexico). 414 mii loc. Centru economic şi cultural. Universitate. comună în Republica Moldova (rn. Orhei). 1300 loc. Monumente arheologice (sec. IV-III î. Hr.). At. doc. în 1616. rîu în Federa ia Rusă (Iakutia), afluent al fluviului Lena. Lungime: 2273 km. Izvorăşte din mun ii Stanovoi. Navigabil în mare parte. oraş în N Siriei. 1,7 mil. loc. Centru comercial şi industrial (textile, covoare, obiecte de artizanat). Aeroport. Muzee. At. doc. în sec. XX î. Hr. Ínsulele ~, arhipelag în N-V Americii de Nord (SUA), situat între peninsula Alaska şi peninsula Kamceatka. Suprafa a: 37,8 mii km 2. Popula ia: 16 mii loc. Pescuit. Vînătoare de foci. municipiu în România, centrul adm. al jud. Teleorman, situat pe rîul Videa. 50,5 mii loc. Centru agroindustrial. Întemeiat de domnul Alexandru Ghica în 1834. Catedrală ortodoxă (sec. XIX). Biserica Sf. Apostoli (1842–1846). oraş în Egipt, portul principal al ării la Marea Mediterană. 2,7 mil. loc. Industrii (textilă, chimică, metalurgică, alimentară). Şantiere navale. Aeroport. Fondat de Alexandru Macedon în 332–331 î. Hr. Renumit prin: Farul (279 î. Hr.–1326), considerat una dintre cele “şapte minuni“ ale lumii; Biblioteca antică (700 mii de volume); “Museum“ , străvechi centru de cercetare ştiin ifică şi învă ămînt. capitala Algeriei, port la Marea Mediterană. 1,5 mil. loc. Centru industrial, comercial şi cultural. Muzee. Universitate (1859). Străvechi oraş al lumii arabe. República Algeriánă Democrátică şi Populáră , stat în N-V Africii, situat între Maroc, Marea Mediterană, Tunisia, Libia, Niger, Mali şi Mauritania. Suprafa a: 2,4 mil. km2. Popula ia: 32,3 mil. loc. Capitala: Alger . Limba oficială: araba (uzuale: berbera, franceza). Relief: mun ii Atlas în N, mun ii Ahaggar în S-E, podişul Sahara în S-V. Climă medi-teraneană în N şi tropical-deşertică în S. Expl. de petrol, gaze naturale, minereu de fier, plumb, zinc, uraniu, fosforite, sare. Culturi agricole: vi ă de vie, tutun, smochini, măslini, citrice, grîu, sfeclă de zahăr, legume. Exportă petrol şi produse petroliere, gaze naturale, fosforite, vin. Importă vehicule, utilaje industriale, bunuri de larg consum, produse alimentare. Căi ferate: 4,7 mii km. Căi rutiere: 95,6 mii km. Admis în ONU la 8 octombrie 1962.

[´ælb¬´k¬rki]

Alexandría

Alexandría

Algér Algéria

Alicánte Almá-Atá

[alik´ante]

oraş în S-E Spaniei (Valencia), port la Marea Mediterană. 265,6 mii loc. Metalurgie. Export de vinuri. Turism. oraş în Kazahstan, capitala statului pînă în 1997. 1,16 mil. loc. Industrii (constructoare de maşini, textilă, alimentară). Academie de ştiin e. Universită i. At. doc. în 1854.

pe teritoriul Italiei. Alt.). textilă. Ghe ari. port la golful Osaka. Beluha ). Fran ei. sistem muntos în Asia Centrală. cartofi). chimică. provincie în N-E Fran ei. Columbia şi Brazilia şi se varsă printr-un estuar în Oceanul Atlantic. oraş şi port pe insula Niue din Pacificul de Sud (Noua Zeelandă). Planta ii de bananieri. Alpii Orientali (Austrieci). Industrii (constructoare de maşini. Álpii Australiéni Alsácia (Alsáce) [alz´as] Altái Áltdorf Áltenburg Amagasáki [´alt¬nburk] oraş în E Germaniei (Saxonia). Păduri de conifere. al cantonului Uri . sistem muntos în Europa. cel mai mare fluviu în America de Sud. Export de copră. banane. Constau din Alpii Occidentali (alt. Popula ia: 2. Uzine şi fabrici. Provincie romană (sec. situată între fluviul Rin şi mun ii Vasgi . Lungime: 103 km. oraş în Japonia (Honshû). Lungime: 1300 km. 4810 m. Lungime: 450 km. Elve iei. Trecători. Rezerva ii naturale. I î. Industrii (metalurgică. Monumente. Catedrală Gotică (sec. Lungime: 2000 km. de săruri de potasiu. petrolieră).5 mii loc. lan muntos în S-E Australiei. chimică. Germaniei şi Austriei. 54 mii loc. textilă. Alt. loc. Muzeu de istorie. Alt. 8. Întreprinderi ale industriei uşoare.3 mii loc. Turism.2 km2. rîu în România. Expl. orz. Pajişti alpine. Popula ia: 1. Institu ii de cultură şi de învă ămînt. Expl. Faună bogată. Industrie petrolieră şi forestieră. – V d. Amazónas . miniere (cărbune brun).8 mii loc. vi ă de vie. Industrie constructoa-re de maşini.56 mil. Mongolia şi China. Capitala: Manaus .Almería Alófi Alpi [almer´ia] oraş în S Spaniei (Andaluzia). Navigabil pe o distan ă de 4300 km. component al Cordilierei australiene. loc. Centru economic şi comercial. situat la hotarul dintre Kazahstan. 7020 km împreună cu Ucayali. Vegeta ie montană. Mont Blanc ). Lă ime: 60-260 km. stat în N-V Braziliei. Păduri ecuatoriale. oraş în Elve ia. situat în bazinul mijlociu şi superior al Amazonului.64 mil. trece prin Perú. km2. Ghe ari. minereu de fier). Suprafa a: 1. Lungime: 6400 km. port la Marea Mediterană. max. afluent al Jiului . 155.Hr.5 mil. 190. Hr. Amaradía Amaríllo Amazón [æm¬´rilou] oraş în S SUA (Texas).: 4506 m (vf. argint. med. Zăcăminte (aur. XVI). Regiune agrară (grîu. alimentară). metalurgică. max. max. Oraş principal: Strasbourg . Suprafa a: 8. Alpii Centrali (Elve ieni). Izvorăşte din mun ii Anzi. Muzee.: 200 m. 554 mii loc. centru adm. Tunele.: 2228 m. Izvorăşte din Subcarpa ii Olteniei. vf. Fondat în 1887. În bazinul mijlociu şi inferior al rîului este situată Cîmpia Amazonului (3000 km în lungime şi 300–2000 km în lă ime). Monumente istorice. Populată în trecut de cel i. 8 mii loc.

Antilele Mari şi Antilele Mici.2 mil. loc. partea sudică a continentului american. în care predomină limbile de comunicare spaniola şi portugheza. a. loc. Popula ia : băştinaşi ( indieni) şi colonizatori. Produse industriale: textile. Resurse de subsol (petrol. Descoperită de Cristofor Columb în timpul călătoriilor sale (1492).5 mil. negri. Colonizată de spanioli. Fabrici de şlefuit diamante. situat pe fluviul Somme . portughezi. începînd cu sec. podişuri şi cîmpii întinse în centru şi în E. 155 mii loc. Muzee. Culturi agricole: trestie de zahăr. partea nordică a continentului american. Acoperită în permanen ă de ghe ari. Dependent de statul Seychelles. Aeroport. textilă. [amm´aan] capitala Iordaniei. tutun. situată între Marea Caraibilor şi Oceanul Antarctic. 1 mil. Cuprinde 33 de state şi cîteva teritorii dependente. de chinină. Industrie constructoare de maşini.: 6193 m) şi în E. bauxită. Suprafa a: 1. cu podişuri înalte şi cîmpie joasă (Mississippi ). km2. englezi. de ulei. Suprafa a: 21 mil. de peste 1000 m. 1. comunitate a ărilor din America de Sud şi America Centrală. în apropierea Antarctidei. banane. igări. loc. Suprafa a: 21 mil. Vegeta ie ecuatorială şi tropicală (arbori de cacao. max. hîrtie. Serveşte ca hotar între Tadjikistan şi Afghanistan. aztecii. Monumente de artă gotică (sec. Muzee. port legat printr-un canal de Marea Nordului. Cuprinde teritoriile insulare din arhipelagurile Bahamas. creoli. Casa-muzeu Rembrandt . europeni. tutun. America de Sud . cupru.2 mil.2 mil. minereu de fier) şi hidroenergetice. grup numeros (150) de insule coraligene în Oceanul Indian. Lungime: 1415 km (2540 km de la izvoarele rîului Piandj). Popula ia: 200 loc. Lungime: 18 mii km (de la N la S). incaşii ş. argint. format din America de Nord . Popula ii băştinaşe: maya. Universitate. km 2. unite printr-un istm denumit America Centrală . ciment. XIII). km2. străbate Kîrgîzstanul şi se varsă în lacul Aral. chimică. América Centrálã América de Nord regiune istmică între America de Nord şi America de Sud. At. citrice. în 1275. Izvorăşte din Pamir. situată între Oceanul Arctic şi America Centrală. cuprinsă între Oceanul Pacific şi Oceanul Atlantic. Popula ia: 803. Relief muntos în V (alt. Universită i. [a´mj˜e] oraş în Fran a (Picardia). km 2. Relief: muntos în V. Şantiere navale. Suprafa a: 24. Ad. doc. Popula ia : băştinaşi (indieni. Márea ~.América continent în emisfera vestică. la N-E de insula Madagascar . Servicii financiare. Universitate. oraş la N-E de Marea Moartă. eschimoşi) şi colonizatori. Muzeu. cafea. băuturi spirtoase. km2. al XVIlea. América de Sud América Latínã Amíens Amiránte Ammán Ámsterdam Amudariá Ámundsen . alimentară. Suprafa a: 42. cauciuc). francezi. mare în partea sudică a Oceanului Pacific. fluviu în Asia Centrală. Este folosit la irigarea planta iilor de bumbac. cacao.4 mil. Popula ia: metişi. capitala Olandei. Suprafa a: cca 10 km2.

Popula ia: 66. regiune în S Spaniei. mică. cuprinsă între Sco ia şi ara Galilor. la 32 km S de Chişinău. loc. Universitate. port pe rîul Maine. Relief în general muntos (alt. produse lactate. teritoriu autonom indian constituit din arhipelagurile cu acelaşi nume din Oceanul Indian.7 mil. Se cultivă cereale.Amúr fluviu în N-E Asiei. Suprafa a: 276. [´andr¬ pr¬´de¿] stat în S-E Indiei.6 mii km 2. Se varsă în Marea Ohotsk. doc. tutun. Centru economic şi comercial. Habarovsk. citrice. Popula ia: 9. textilă. Căi rutiere: 269 km. Suprafa a: 602 mii km2. bovine). Popula ia : 280 mii loc. Navigabil între Irkutsk şi Bratsk. Creşterea animalelor (ovine. vi ă de vie.5 mil. Importă produse petroliere. Numeroase centre culturale: Londra . Suprafa a: 468 km2. Suprafa a: 130. cocos. Centru comercial de vinuri. 146. Turism. stat în S-V Europei. Turism (95% din venitul na ional). Izvorăşte din mun ii Anadîr şi se varsă în golful cu acelaşi nume. Industrie prelucrătoare de materie primă agricolă.8 mii km 2. Popula ia 47. Suprafa a: 6. mijloace de transport. Márea ~. în antichitate –numele Asiei Mici. Monumente istorice (sec. Nod feroviar.3 mii km 2. igări. oraş în V Fran ei (Anjou). Culturi agricole: orez. Se cultivă orez.65 mii km2. Centru adm. Oxford . Climă temperat-montană. parte din Marea Britanie. Nicobar şi insula Sumatera . Anádîr Anatólia Andalúzia Ándaman Ándaman Ándaman ºi Nicobár Ándhra Pradésh Andórra la Vélla Andórra Anénii Noi oraş în Republica Moldova.max. rîu în S-E Federa iei Ruse (Siberia). XI-XIII). bunuri de larg consum. din marea Bering.6 mii loc.5 mii loc.3 mii loc. mangan). Principátul ~. Suprafa a: 8. tutun. Ad. Industrie constructoare de maşini agricole. Lungime: 1779 km. 2975 m). vi ă de vie. Exportă cherestea. la hotarul dintre Fran a şi Spania. în 1731. reşedin ă a raionului Anenii Noi. situat în zona estică a mun ilor Pirinei. loc. Hidrocentrale.5 mii loc. arhipelag în Oceanul Indian. Navigabil în cea mai mare parte. de încăl ăminte. Popula ia: 175 mii loc. Cambridge . Capitala: Andorra la Vella.situat pe rîul Bîc. Industrie minieră (cărbune. Popula ia: 69 mii loc. împreună cu Şilka şi Argun. mare în Oceanul Indian situată între penin-sula Malacca . At. Navigabil pe cursul inferior. Pescuit. sfeclă de zahăr. spaniola. Creşterea animalelor. Angará Angérs [¾´…e] Ánglia . legume. Admis în ONU la 28 iulie 1993.: Port Blair . Suprafa a: 500 mii km 2. bumbac. Întreprinderi ale industriei alimentare. capitala principatului Andorra. Porturi principale: Blagoveşcensk. denumirea păr ii asiatice a Turciei. industrială şi agricolă. Izvorăşte din lacul Baikal şi se varsă în Enisei . Cursul mijlociu al fluviului formează grani a între Federa ia Rusă şi China. franceza. arhipelagurile Andaman. Se produce cărbuni din lemn. 11. Suprafa a: 87.5 mii km2. situat între golful Bengal şi marea Andaman . Lungime: 4440 km. Culturi agricole: grîu. citrice. max. fluviu în Federa ia Rusă (Siberia). utilaje industriale. Oraş principal: Port Blair . 16. Limbi oficiale: catalana. Importantă regiune economică. : 4200 m. Lungime: 1145 km. apar inînd Indiei.

cu arhipelagurile din această zonă. ecuatorial-musonică şi tropical-ali-zeică. Expl. Capitala: Luanda . institu ii navale. bananieri.8 mii km. economic şi cultural. Culturi florale. Faună acvatică: balene. Şantiere navale. Industrie a cimentului. Atlantic şi Indian. cupru. în centrul Podişului Anatoliei. Export de produse agricole şi de cherestea.56 mil. pomicultură. Parfumerie. insule din componen a grupului insular Noua Siberie (Federa ia Rusă. Limba oficială: portugheza.8 mii loc. Sta iune balneară. loc. 2. Centru economic şi cultural. Relief muntos. Universitate. capitala statului Maryland. Căi ferate: 2. mijloace de transport. trestie de zahăr.97 mil. Popula ia: 11. [¾´tib] oraş în S Fran ei. produse chimice. regiune polară în emisfera sudică a globului pămîntesc. Relief: podişuri în centrul şi V ării (alt. 378. feroviar. Căi rutiere: 72. Turism. bumbac. cherestea. pe coasta de Azur. Administrat de Marea Britanie.2 mii loc. port la Marea Mediterană. km 2. Popula ia: 8 mii loc.6 mii km. Climă subtropicală. textile şi alimentare. Suprafa a: 1. oraş în N-E Algeriei. Vestigii romane şi bizantine. activitate financiar-bancară. Ínsulele ~. Regiune agricolă: viticultură. de petrol.. alimentară. făină de peşte. Se cultivă bumbac. sisal. pinguini. Centru economic şi cultural. Pescuit. petrol şi produse petroliere. Servicii de transport. continent în emisfera sudică. Centru adm. cîmpie joasă nisipoasă de-a lungul ărmului oceanic. Muzee (Picasso. tutun. Nod de comunica ii (rutier. provincie istorică în N-V Fran ei. arheologic). capitala Turciei. æh´wil¬] teritoriu insular în America Centrală (Marea Caraibilor). Industrie textilă şi alimentară. oraş în E SUA. [an´gilja. port la Marea Mediterană. foci. situat între Republica Democrată Congo. a mătăsii. Climă tropicală. ananaşi. peşti. Acoperită permanent cu ghea ă şi zăpezi. pe coasta Oceanului Atlantic.3 mil. Zambia şi Namibia. port la Marea Mediterană. Anguílla Anjou Anjou Ánkara [¾´…u] Annába Annápolis Antálya Antananarívo Antárctica [antanna´ivu] Antarctída Antíbes . Relief muntos. Climă polară. Crescătorii de bovine. Vestigii antice. Admis în ONU la 1 decembrie 1976. 68 mii loc. Universitate. 80 mii loc. Creşterea animalelor. situat în centrul regiunii polare Antarctica.58 mil.25 mil. Suprafa a: 96 km2. Climă polară şi subantarctică. Ruine din epoca romană. Ghe ari şi zăpezi permanente pe continentul Antarctida. 1000 m şi 1500 – 2000 m). loc. arahide. Turism. Iakutia). Suprafa a: 29 mii km2. cuprinzînd extremită ile de S ale oceanelor Pacific. Academie. Centru adm. oraş situat pe rîul Ankara . oraş în S-V Turciei. Conservator. stat în V Africii.: The Waley (2. minereu de fier. trestie de zahăr. capitala Republicii Madagascar. 256. Exportă cafea. Moschee.4 mii loc. uraniu. Planta ii de cafea. mangan.). km2.Angóla República ~. 1. bumbac. loc. Universitate. Importă maşini şi utilaje industriale. Suprafa a: 13. aerian).

Barbuda. Rafinării de petrol. o continuare a mun ilor Taurus. 6370 m. Metalurgia neferoaselor. Exportă produse chimice. 3175 m). Suprafa a: 416 km2. Anzii Centrali (alt. Antíle Antílele Olandéze Antitáurus Antofagásta Antofálla Ántwerpen Ánzi Apaláºi Apeníni Ápia Apollónia Appenezéll [ap¬n´tsel] . Suprafa a: 240 mii km2. Hr. Culturi agricole: bumbac. manioc. 467. Centru adm. Dominica ş. Popula ia: 214 mii loc. arhipelag în Marea Caraibilor. mijloace de transport. Alt. Lungime: 9000 km. Turism. trestie de zahăr. peste 6000 m). Haitti. Climă tropical-oceanică. max. Centru agricol. Suprafa a: 800 km2. fier. Formează teritoriul Americii Centrale Insulare . uleiuri vegetale). citrice. situat între Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic.2 mii loc. Administrate de Olanda. port pe ărmul Oceanului Pacific. constînd din două culmi paralele. Constă din trei sectoare: Anzii Nordici (alt.). Zăcăminte: bauxită. Metalurgia şi exploatarea cuprului. Jamaica) şi Antilele Mici la E (Insulele Virgine. Se cultivă bumbac. Creşterea vitelor. max. actualmente port la Marea Neagră. 34 mii loc. cupru. Capitala: Saint John ´s . fabricarea produselor alimentare (zahăr. Turism. Relief vulcanic pe insula Antigua şi coraligen pe insula Barbuda . max. 6272 m). max.).: 2037 m (vf. dispus pe ărmul Oceanului Atlantic în lungime de cca 2600 km. Activitate financiar-bancară. 6959 m. Corno Grande ). [antof´aja] cel mai înalt vulcan activ de pe pămînt.: 3917 m. port maritim la estuarul fluviului Schelde. Puerto Rico. canton în N-E Elve iei. Aeroport. [´antverp¬n] (Anvers) provincie în Belgia şi oraş în această provincie. teritoriu insular în arhipelagul Antilele Mici (Marea Caraibilor). Limba oficială: engleza. zahăr. Mitchell ). Popula ia: 68 mii loc. Universitate. mărfuri de larg consum. Centru economic şi comercial. sistem muntos în America de Sud. Alt. legume. vf. trestie de zahăr. Turism. Lungime: 1190 km. Este situat în mun ii Anzi . XIV-XVI). bata i.: 2914 m (vf. max. Industrie bazată pe exploatări de fosfa i naturali. oraş în N insulei Upolu din Oceanul Pacific. Planta ii de tutun. Anzii Sudici (alt. Cordiliéra Andínă . pe insulele cu acelaşi nume din arhipelagul Antilele Mici. Monumente medievale (sec. bananieri. fostă colonie grecească în Turcia (sec. Relief muntos (alt. echipament industrial. capitala statului Samoa.2 mii loc. denumirea antică a localită ii Sozopol din Bulgaria. sistem muntos în E Americii de Nord. Ínsulele ~. Suprafa a: 442 km 2. cafea. Antigua.2 mil.).7 mii loc. Constau din Antilele Mari la V (Cuba. Alt. a. petrol. 227 mii loc. Resurse de subsol: cărbune. trestie de zahăr. Popula ia: 66. Relief muntos. Climă subtropicală. Acancagua ). Monsterrat. Alt. Pescuit maritim. Climă tropicală umedă. mun i în Turcia asiatică.: Willemstad (71. Admis în ONU la 11 noiembrie 1981. Şantiere navale. oraş în Chile. sistem muntos în Peninsula Italică. rom.Antígua ºi Barbúda stat în America Centrală. Căi rutiere: 1161 km. argint. maşini şi utilaje industriale. VI î. loc. arbori de cafea. marmură. Popula ia: 36. Rafinării de petrol. Importă produse petroliere. situa i de-a lungul Mării Mediterane. max. în N-V Argentinei. max. Universitate.

180. Suprafa a: 1036 km 2. max. forestieră. smochini. Culturi cerealiere. Regátul Arab Saudít . Ad. orez.24 mil. de petrol. doc. orez. porumb. Expl. loc. chimică. Popula ia: 23. marmură. situată între peninsula Arabia şi India. golf în N-E Mării Roşii. Căi ferate: 1254 km. Măslini. Relief variat: mun i în V. Este denumită şi Marea Oman . Porturi: Aralsk . coral negru. argint. cupru.: 68 m. legumicultură.5 mil. Monumente istorice. jude în V României. alimentară. peninsulă în S-V Asiei. Viticultură. Pescuit.: 5165 m. Marea Roşie şi Golful Persic. minereu de fier. Resurse de subsol: huilă.5 mii km 2.: 1849 m (vf. de petrol. Expl. loc. Monumente istorice. cuprinzînd provinciile Huesca. Saragosa şi Teruel. stat în S-V Asiei. gaze naturale. Suprafa a: 7. Muzee. Importă mijloace de transport. regiune autonomă în N-E Spaniei. Capitala: Saragosa. Zonă turistică. Industrie constructoare de maşini. Oraş pr. Arad . Capitala: Riyadh . bauxită. Bahrain. Yemen. Curcubăta Mare ). în 1123. Oman. gaze naturale. Universitate. situat între Iordania. în E Azerbaidjanului. la hotarul Kazahstanului cu Uzbekistanul. Popula ia: 480 mii loc. produse siderurgice. Suprafa a: 2. municipiu în România. Popula ia: 32. At. Centru industrial şi agricol. gaze naturale. uraniu. Suprafa a: 1 mil. Márea ~. Este acoperit de ghe ari. Relief de podiş şi cîmpie joasă. km2. ciment. Mún ii ~. situată între Australia şi insula Noua Guinee. masiv muntos vulcanic în E Turciei (Armenia). loc. Suprafa a: 47. cereale. Exportă petrol şi produse petroliere. Qatar. Hidrocentrale. Kuwait. E şi S-E. Climă tropicală în S şi subtropicală în N.6 mil. Resurse de subsol: aur. minereu de fier.Apºerón Apuséni Áqaba Arábia [´akaba] peninsulă în Marea Caspică. Suprafa a: 64. Păduri de răşinoase şi foioase. km2. Irak. max. cafea. aur. Arád Arafúra Aragón [arag´on] Arál Ararát . mase plastice. Emiratele Arabe Unite. max. produse chimice. Aragón şi Castilia au format în 1479 Regatul Spaniei. Alt. Ad. Climă tropicală. mare în Oceanul Indian. cîmpii de-a lungul ărmului Mării Roşii şi ale Golfului Persic. Suprafa a: 3. Format din Masivul Mare şi Masivul Mic. Limba oficială: araba. lac sărat în Asia Centrală. Arábia Saudítã Arábiei Arád Márea ~. Se cultivă grîu. situat pe rîul Mureş . produse alimentare. sorg. km 2. sulf. textilă. Viticultură.: Baku . bauxită.2 mil. km 2. sistem muntos în Carpa ii Occidentali din România.: 3680 m. sare. rodii. Suprafa a: 3 mil. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. Acumulează apele rîurilor Amudaria şi Sîrdaria. Lungime: 180 km şi lă ime de 28 km. Întreprinderi producătoare de îngrăşăminte chimice. Muinak . max. Golful Persic şi Marea Arabiei. Pescuit de perle. max. Alt.7 mii km2. citrice. textile. Reşedin ă: mun. Popula ia: 1.: 5205 m.7 mil. Rafinării de petrol. reşedin ă a jude ului cu acelaşi nume.5 mii loc. mare în Oceanul Indian. chihlimbar. pustiuri nisipoase în N. între Marea Roşie. de petrol. Ad. gaze naturale. Turism. Expl.65 mii km 2. argint. Căi rutiere: 46 mii km. cupru.

maşini şi utilaje industriale. Şantiere navale. produse chimice. Limba oficială: spaniola. constructoare de maşini. bumbac. Faună: urşi polari. viticultură).: 400–700 m. vehicule. cel mai mic ocean de pe glob.8 mii loc. Muzee. Relief variat: muntos în N. oraş în S-V Perului. colinar cu depresiuni subcarpatice în partea centrală şi de cîmpie în S. Sta iuni balneare. foci. pe teritoriul Columbiei şi Venezuelei. Se cultivă cereale. argint. Industrie a lemnului. stat în America de Sud. Zăcăminte: cărbune. Export de lemn şi de produse din lemn. ciment. Lungime: 900 km. loc. 422 mii loc. Ad. Paraguay. Păduri. morse. textile. Vestigii arheologice geto-dacice şi romane. max. cîmpii în E şi N. cărbune. rîu în Federa ia Rusă şi China. Industrii (ener-gie electrică. Explorată de W. Universitate. Acoperit în cea mai mare parte de ghe ari. plante furajere. minereu de fier.6 mii km. situat la 2370 m alt. pomicultură. Zonă turistică. Izvorăşte din mun ii Hinganul Mare . Suprafa a: 6.8 mil. Climă aspră. República ~. Climă tropicală în N. Căi rutiere: 215. Climă boreală (temperaturi pînă la -52°C). şi maritim. Întemeiat în 1540. alimentară. cuprinzînd teritoriile continentale şi insulare ale extremită ilor Eurasiei şi Americii de Nord. păsări. Turism. Comunică cu Oceanul Atlantic şi cu Oceanul Pacific. textile). afluent pe stînga al Dunării. situat între Oceanul Atlantic. Importă materii prime industriale. Fran a şi Luxemburg. Relief: Mun ii Anzi în V. km2. km2. Barents (1594-1597). Capitala: Buenos Aires. de pielărie. Căi ferate: 34 mii km. Relief muntos (alt.1 mil. hîrtiei şi celulozei. situat în bazinul inferior al rîului Argeş.8 mii km 2. Expl. formînd pe o por iune a cursului său grani a dintre cele două state. tutun. minereuri de fier. Lungime: 350 km. regiunea polară de nord a pămîntului. între America de Nord şi Eurasia. alimentînd fluviul Amur. Árctic Árctica Ardéni Arequípa Argentína [are´kipa] masiv muntos în Belgia. Zonă agricolă productivă (pomicultură. Zăcăminte: huilă. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. Exportă echipament industrial.: 5220 m. Popula ia: 38 mil. Oceánul ~. Pescuit. Resurse de subsol: petrol. Popula ia: 681. km2. afluent al fluviului Orinoco . sare. gaze naturale. Sistem hidroenergetic. staniu. orez. forestieră. aproape de Marea Albă. Vegeta ie de tundră. Industrie chimică. alimentare. metale neferoase şi rare.: 3734 m) şi de podişuri joase. Viticultură. alimentară. de petrol. Suprafa a: 13. sare. Podişul Patagoniei în S. Denumirea antică: Ordessos . metalurgie. Lungime: 1520 km. situat în regiunea polară nordică a pămîntului. Pescuit. mijloace de transport. formînd pe o distan ă a cursului său grani a dintre cele două state. Alt. Chile. rîu în România. max.Aráuca rîu în America de Sud. situat pe Dvina de Nord . 751 mii loc. Pescuit maritim. subtropicală şi temperată în S. textilă. Brazilia şi Uruguay. port fluvial. Reşedin ă: mun. Industrie textilă. Árgeº Argún Arhánghelsk . Izvorăşte din Mun ii Făgăraşului şi trece prin Curtea de Argeş şi Piteşti. Árgeº jude în România. oraş în Federa ia Rusă. Suprafa a: 27 mil. Piteşti . floarea-soarelui. Suprafa a: 2. Bolivia. bunuri de larg consum.

a hîrtiei. port în golful Arica (Oceanul Pacific). sudul Transcaucaziei. Muzee. caprine. Pescuit.: Georgetown . Culturi agricole: porumb. Importă materii prime şi semifabricate industriale.7 mii km. aluminiu). aur. Suprafa a: 193 km2. Turism. port la fluviul Ron. plumb. cauciuc sintetic. oraş în Danemarca (Iutlanda). Climă subtropicală. Ínsula ~. Izvorăşte din Mun ii Apenini şi se varsă în Marea Ligurică. stat în Asia de V. Relief în general muntos (alt. afluent al fluviului Mississippi. Lungime: 2410 km. mase plastice.8 mii loc. conserve. produse chimice. bovine).: Oranjestad . textile. Industrie extractivă (minereu de cupru şi polimetalice. culturi tehnice. Monumente arhitectonice (sec. citrice. teritoriu insular în S Oceanului Atlantic.2 mii loc. produse chimice. port în golful Arhus . chimică. Climă temperat-continentală uscată. Arrás Arúba Ascensión . Aríca Arizóna [æri´z¬un¬] stat în S-V SUA. Suprafa a: 295 mii km 2. Popula ia: 1. Servicii de transport. forestieră. marmură. Administrat de Olanda. República ~. Popula ia: 85 mii loc. de aluminiu. Capitala: Erevan . 52. bumbac. Popula ia: 2. Industrie extractivă (bauxită. de cupru. cu regiuni de cîmpie în depresiunile rîurilor şi lacului Sevan .Århus [´orhuus] (Aarhus) . Centru adm. vin. Centru comercial şi industrial. alimentară.4 mii loc. Iran şi Turcia. ovine).8 mii km 2. Creşterea vitelor (ovine. Suprafa a: 29. coniac. Popula ia: 3. Centru adm. Expl. Relief muntos. Pe fluviul Arno sunt situate oraşele Floren a şi Pisa . teritoriu insular în Ameri -ca Centrală. bazalt). încăl ăminte. [a´ras] oraş în N Fran ei (Artois).8 mil. XIII-XV). Administrat de Marea Britanie. Universitate. Muzee. Se cultivă banane.67 mil. cca 90% din produc ia ării). loc. textile. Centru industrial (textile. Arkánsas Arkánsas [ar´k¬nsoo] Árles [arl] Arménia Árno fluviu în partea centrală a Italiei. 272 mii loc. alimentară. Suprafa a: 88 km 2. oraş în S Fran ei (Provence). Monumente arhitectonice din epoca romană. Relief muntos. Monumente arhitectonice (sec. stat în centrul SUA. Creşterea animalelor. metalurgică (cupru. în cuprinsul Podişului Armeniei. Industrie metalurgică. coniac. Căi ferate: 823 km. Agricultură specializată în cereale. Rafinării de petrol. legume). produse petroliere. mecanică). legume. 169. citrice. oraş în Chile. tutun. între Georgia (Gruzia). legume. Climă tropicală. Capitala: Phoenix . Lungime: 248 km. zinc. Exportă aparataj electric şi electrotehnic. cocos. Agricultură irigată (bumbac. Întreprinderi producătoare de ciment. loc. Turism. Centru industrial (siderurgie. alimente. Suprafa a: 138 mii km 2. Admis în ONU la 2 martie 1992. legume. constructoare de maşini electrice. cunoscut din evul mediu prin manufactura de tapiserii. loc.37 mil. 1000-4000 m). Capitala: Little Rock . vi ă de vie. de hîrtie). Căi rutiere: 7. Turism. 43 mii loc. orez. Limba oficială: armeana. XVII–XVIII). Popula ia: 3. rîu în SUA. vehicule. Creşterea animalelor (bovine. activitate financiar-ban-cară. Azerbaidjan. vin.

374. Tian-Shan ş. Centru adm.a. Formează partea asiatică a Turciei. repara ia vagoanelor. de la Marea Caspică pînă la China. argint. Institu ii de învă ămînt superior. Caucaz. Marea Caspică. Expl. de prelucrare a peştelui. de sare şi de săruri de potasiu. Kîrgîzstan. oraş în Federa ia Rusă. Uzbekistan. Suprafa a: 10. Expl. se întinde de-a lungul ărmului Oceanului Pacific pe o distan ă de 1000 km. aur.Ásia cel mai mare continent al Pămîntului (cca 30%). deşert în Chile. capitala statului Turkmenistan.6 miliarde loc.a. Industrie constructoare de maşini. Cîmpia Turanică. de 3200 m. Muzee. chimică. de cărbune. XIII. Ásia Centrálã partea inferioară a Asiei. Universită i. Popula ia: 22 mil. Ásia Mícã Asmára Assám Assísi Assuán Astaná Ástrahan Astúria Asunción Aºhabád Atacáma [atak´aama] . Nod feroviar. Mănăstire din sec. Suprafa a: 6 mil.).).: Oviedo . Centru comercial (export. Turkmenistan. Oceanul Pacific. Cîmpia Chinei de Nord ş. km2. Expl. Este străbătut de fluviul Brahmaputra . 278 mii loc. Altai. Forme de relief diverse: mun i (Ural. mun ii Caucaz. 730 mii loc. Climă variată: arctică. de pielărie. prelucrarea cafelei). Oceanul Indian. Resurse de subsol: salpetru. 512 mii loc. regiune autonomă în N Spaniei. capitala Kazahstanului (din iunie 1998). ass´iizi] oraş în partea centrală a Italiei (Umbria). Capitala: Dispur . electrotehnică. km 2. capitala statului Eritreea. Nod feroviar. cel mai mare din lume. Tibet. XIII). Centru industrial (maşini agricole. alimentară. rîul şi mun ii Ural. bumbac. Şantiere navale. Port fluvial. Industrie metalurgică. import). la alt.). 408 mii loc. formează lacul de acumulare Nasser . Muzee. Aeroport. Himalaia. situat în delta Volgăi. Muzee. oraş pe rîul Işim . loc. Academie de ştiin e. situat aproape în întregime în emisfera nordică.4 mii km2. oraş în E Africii. Centru religios şi turistic. Suprafa a: 78. Universită i. Popula ia: cca 1 mil. textilă. oraş în Egipt.9 mii km 2. Centru comercial şi industrial (conserve de carne. Marea Roşie. Centru comercial (icre negre. piei de astrahan). Kremlin (sec. tropicală. cuprinzînd statele Kazahstan. Marea Neagră. Universită i.a. Deccan ş. Expl. cîmpii (Cîmpia Siberiei de Vest. loc. Popula ia: cca 3. produse ale industriei uşoare şi alimentare).: asun´ssjon] capitala Republicii Paraguay. Francisco d´Assisi. port pe fluviul Paraguay . trestie de zahăr. 24 mii loc. minereu de fier. stat în S Indiei. Barajul Sadd al-Ali. continentală. Şantiere navale. Suprafa a: cca 506 mii km 2. [it. Patria Sf. cărbune. Industrie a lemnului. Industrie textilă. de granit. Muzee. 220 mii loc. Suprafa a: 44 mil. Aeroport interna ional. Zonă agricolă (cereale). musonică. Planta ii de ceai. între Oceanul Arctic. hîrtiei şi celulozei. Aeroport. alimentară. [sp. materiale de construc ie. oraş situat în regiunea premuntoasă a masivului Kopet-Dag din Asia Centrală. Teatre. Tadjikistan. situată la S de Marea Neagră.5 mii loc. Marea Mediterană. cupru. tutun. partea occidentală a Asiei. de petrol. Teatre. podişuri (Anatolia. situat pe malul Nilului.

Ad. continent legendar. Aeroport interna ional. loc. siderurgică. Europa şi Africa (la E). oraş în sudul Germaniei (Bavaria). construc ia maşinilor. care potrivit scrierilor antice s-ar fi aflat în Oceanul Atlantic. Alt.). Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi şi se varsă în lacul Athabáska (7900 km2). Turism. unele datînd din sec. Centru industrial (avioane. Algeria şi Tunisia. pe care le închinase Sfîntului Munte unii domni şi boieri. textile.7 mii loc. Monumente antice. Alt. a ob inut o mare victorie asupra armatei ruso-aus-triece. 415 mii loc. oraş în S-E SUA. Centru industrial (metalurgie. fluviu în V Canadei. Muzeu de tapiserii. La gurile rîului este situat oraşul Atbara (Sudan). Universită i. Muzee. cu o lungime de 2000 km. (în conurba ie – cca 4 mil. Vestigii romane. fr. la V de strîmtoarea Gibraltar şi care s-a scufundat în urma unui mare cutremur. unde se află umeroase mănăstiri ortodoxe. port la Oceanul Pacific. cu principalul munte Athos .: 9218 m.: denumirea germană a localită ii Slavkov din Cehia (Moravia). Rafinării de petrol.: 2033 m. Şantiere navale. Muzee. 5. max. Academie de ştiin e. Suprafa a: 106. max. produse chimice).: 4165 m (vf. regiune muntoasă în Grecia. Industrie mecanică. XVI). armata oster´lits] franceză. textilă. XI–XV). textile. la 2 decembrie 1805. Athabáska Áthos [atab´aska] [´aqos] Atlánta [¬t´lænt¬] Atlántic Atlantída Átlas Aubussón [obu´sõ] Áuckland Áugsburg Áusterlitz oraş în Noua Zeelandă. al doilea mare ocean de pe glob. situat între America de Nord şi America de Sud (la V). comercial şi cultural. localitate în Fran a (Marche). Monumente istorice (sec.Átbara Aténa [´atbara] rîu pe teritoriul Etiopiei şi Sudanului. afluent al Nilului. X. . [germ. Par ial navigabil. Oceánul ~. pentru mobile (din sec. pielărie). Muzeu. sistem muntos în N-V Africii. Servicii bancare. Şantiere navale. hîrtie. Opera ii bancare. 265 mii loc. Lungime: 1120 km. Cercetări arheologice. Este renumit prin manufacturile sale de tapiserii pentru decorarea pere ilor. prelucrarea lemnului. max.6 mil.: ´aust¬rlits. capitala Greciei. confec ii. cel mai mare oraş al statului. Lungime: 1231 km. Toubkal ). Pînă în 1863 aceste mănăstiri stăpîneau moşii în ările româneşti. km2. Centru industrial. unde. Nod feroviar. capitala statului Georgia. Oceanul Arctic (la N) şi Antarctida (la S). 911 mii loc. pe teritoriul statelor Maroc. Universitate. condusă de Napoleon I. 775 mii loc.

Se produc motoare. insula Tasmania şi alte insule mici din împrejurime. coloran i. Căi ferate: 5. Suprafa a: 7. Industrie dezvoltată (energetică. maşini agricole. Climă temperatcontinentală. max. 2234 m). material rulant. situat pe cursul mediu al Dunării. uraniu. Culturi agricole: grîu. km2. constructoare de maşini). aur. hîrtie. îngrăşăminte chimice. sticlărie. combustibili. Avarúa Avignón [avi¤õ] .7 mii Áustria República ~. Capitala: Viena . Popula ia 1. produse farmaceutice. Căi rutiere: 210 mii km. Prealpii Austrieci . maşini şi utilaje.loc. Suprafa a : 2. Popula ia: 19. stat cuprinzînd teritoriul continentului Australia.86 mii km2. hîrtie. produse alimentare. toate acestea fiind şi exportate în mare parte. Capitala: Canberra. chimică. în partea centrală. loc. Căi ferate: 36. Relief în general muntos (Alpii Orientali . esături din bumbac. Crescătorii de animale pentru carne şi lapte (bovine. textile. Zăcăminte mari de cărbune. orz. 89. ciment. loc. Exportă textile. Export de copră şi fructe. centru adm. secară. administrat de Noua Zeelandă.7 mil. cartofi. Turism intensiv. porcine). zinc. max. oraş în sudul Fran ei (Venaissin). Cîmpii joase. ovăz. Gibson ş. metalurgică.54 mil. siderurgică. Turism. plumb. oraş şi port pe insula Cook (Oceanul Pacific). Limba oficială: germana. : Clermont-Ferrand . mărfuri prime şi semifabricate. Centru adm. material rulant. metale rare. staniu. Limba oficială: engleza. Industrie metalurgică. Sta iuni balneare.7 mii loc.2 mil. cauciuc sintetic. alt. 2996 m şi 3797 m). Admis în ONU la 14 decembrie 1955. între Italia şi Elve ia. constructoare de maşini. sfeclă de zahăr.6 mii km 2. celuloză. Auvérgne [o´verp] provincie istorică în centrul Fran ei. aluminiu. Centru de vinifica ie. vehicule. situat pe fluviul Ron . Importă combustibili. Importă maşini şi utilaje industriale.a. energetică. I î. maşini şi utilaje industriale. extractivă. Fostă reşedin ă papală (1309–1377). Pescuit maritim şi oceanic.6 mii km. Fostă provincie romană (sec. Întreprinderi producătoare de o eluri. Relief variat: în E mun ii Alpii Australiei şi ai Marii Cumpene de Ape (alt. argint. Popula ia: 8. materii prime şi semifabricate. stat în centrul Europei. cupru. în V Podişul Australiei (alt. nave. minereuri de fier. por elan. încăl ăminte. al teritoriului Cook. ciment.). maşiniunelte.Hr. Clima ecuatorial-musonică în N şi subtropicală în S. instrumente muzicale. 11 mii loc. Suprafa a: 83.3 mil. Turism. celuloză. 400–500 m) cu pustiurile Victoria.Austrália Uniúnea Australiánă. alimentară.

textilă. citrice. Taganrog (Rusia). Pescuit. roci de construc ie. Trotuş şi Bistri a. cupru. Creşterea animalelor. bumbac. covoare. Lă ime min. pielărie-încăl ăminte. brînzeturi). al jud. doc.: Bacău . de gresie. vehicule. Industrie metalurgică. în partea centrală a Moldovei. Turism. maşini agricole). 209 mii loc. trestie de zahăr. Turism. mare în S Ucrainei. textile. Turism. Culturi agricole: bumbac. Márea ~. Suprafa a: 2. Armenia. Kerci (Ucraina). alimentară (vin. stat situat în partea estică a Transcaucaziei. Admis în ONU la 2 martie 1992. Ruine antice. ceai. Porturi: Mariupol . oraş în S-V Germaniei (Baden-Wür-ttemberg). sta iune climaterică. ceai. sta iune balneară în mun ii Pădurea Neagră . alimentară. centrul adm. orez. At. Teatre. Centru turistic. sfeclă de zahăr. între Rusia. ulei. Viticultură. Capitala: Baku . Lungime max. bere. produse chimice. Relief muntos în N (Caucazul Mare . Căi rutiere: 36. produse chimice. situat la E de Carpa ii Orientali. 6 mii loc.3 mii loc. oraş în România (jud. fostă colonie romană. situat la 1770 km V de strîmtoarea Gibraltar.: 109 km. chimică. denumită de greci Heliopolis .: 26. cereale. Azúga Baálbec Bábele Bab el-Mándeb [bab æl´mandeb] [ba´albek] Bac´ãu Bac´ãu Báden-Báden [´baad¬n-´baad¬n] municipiu în E României (Moldova). Industrie constructoare de maşini (utilaj petrolier. Bacău. Ape termale. Expl.24 mii km2. Centru adm. Industrii (ciment. azi oraş. Întreprinderi industriale (construc ii de avioane. Azóre Azóv arhipelag portughez în Oceanul Atlantic. Sta iune climaterică. Exportă maşini şi utilaje industriale. Relief muntos în V şi deluros în restul teritoriului. cu cîmpii înguste în partea centrală şi de-a lungul ărmului Mării Caspice. ceai). citrice. cu depresiuni în bazinul rîurilor Siret. Pescuit. Căi ferate: 2. strîmtoare care leagă Marea Roşie de golful Aden şi desparte peninsula Arabia de continentul Africa. maşiniunelte. Planta ii de vi ă de vie. în 1408. Pomicultură. situat pe rîul Bistri a .: 60 m.: 9–14 m. min. Forme tipice de eroziune a gresiei. conserve.6 mii km2.7 mii km. Universitate. chimică. Popula ia: 745 mii loc. minereuri de fier. max.5 m. . confec ii). Ad. Prahova). vîrf de munte în masivul Bucegi (România). legată de Marea Neagră prin strîmtoarea Kerci . Sericicultură.66 mil. Georgia (Gruzia). Zonă agricolă (cereale. legume). Hidrocentrale şi termocentrale. Caucazul Mic ). Suprafa a: 87 mii km2. Popula ia: 242 mii loc. 18. legume. Importă minereuri neferoase. Ad. calcare.Azerbaidján República ~. de petrol. Clima temperat-conti-nentală şi subtropicală.: 2292 m. Turism. 52 mii loc. tuf. Alt. metalurgie.1 mii km. Suprafa a: 39 mii km2. constructoare de maşini. gaze naturale. sticlă. Păstrăvărie. Centru turistic. localitate istorică în Liban. Mari expl. energetică. jude în România. cherestea. ananaşi. Popula ia: 7. sare. Iran şi Marea Caspică. Hidrocentrale. loc. Suprafa a: 6. bunuri de larg consum. orez. forestieră. textile. Muzee. Izvoare minerale şi termale.

mijloace de transport. pe ărmul Oceanului Atlantic. port pe fluviul Tigru . farmaceutice. rîu în E României (Moldova). rom. Pescuitul de perle. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. cea mai mare insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. Popula ia: 320 mii loc. XIII–XVI). Întreprinderi de prelucrare a materiei prime agricole. max. Centru de comunica ii (aerian. Capitala: Salvador . Suprafa a: 35. pescuit.87 mil. Produc ie de diamante. Admis în ONU la 21 septembrie 1971. stat insular în Golful Persic. Climă tropicală. Bahlúi Bahráin Báia comună în România (jud. Importă maşini şi utilaje industriale. Viticultură şi pomicultură. Suprafa a: 660 km2. Popula ia: 12 mil. 3. situat la S-E de Florida. Culturi agricole: grîu. porumb. minereuri de fier. Întreprinderi forestiere. plumb. diamante. legume. Admis în ONU la 18 septembrie 1973. loc. comercial şi cultural. mărfuri de larg consum.9 mii km2. situat în apropierea ărmului Arabiei. Izvorăşte din Podişul Sucevei şi trece prin Iaşi. aluminiu. Státul (Şeicátul) ~. minarete. la V de Groenlanda. Vestigii arhitectonice din sec. Ad. Academie de ştiin e. Popula ia: 10 mii loc. Turism. forestieră. ananaşi. produse chimice. Relief relativ accidentat (alt. pielărie). Universită i. mare în N-E Americii de Nord.8 mii km 2. afluent pe dreapta al Jijiei. de produse alimentare. Relief deşertic. Industrie extractivă (petrol. Capitala: Manama . Pod rutier între Bahrain şi continent (Arabia Saudită) în lungime de 25 km. recoltarea bure ilor de mare. Culturi principale: palmieri. Suprafa a: 530 mii km2.: Stutgart . citrice. fabrici de ciment. Creşterea animalelor. produse alimentare. Importă mijloace de transport. Păduri. Exportă produse petroliere şi chimice. Culturi agricole: bumbac. cu oaze cultivabile. Creşterea animalelor. Întreprinderi industriale (textile. textilă. tutun. electrotehnică. trestie de zahăr. Capitala: Nassau . Căi rutiere: 2400 km. max. secară. curmali.5 mii loc. Suprafa a: 567 mii km2. stat insular în Oceanul Atlantic. Márea (Gólful) ~. Suprafa a: cca 476 mii km 2. banane. format de insula Bahrain şi alte 34 de insule. Rafinării de petrol. arbori de cafea. curmali. minereuri de fier. Limba oficială: engleza. Culturi agricole: bumbac. feroviar. Limba oficială: araba. vi ă de vie. orz. trestie de zahăr. Resurse de subsol: petrol. orez. Suceava). titan. loc. zahăr. Uniúnea ~. legume. Muzee. planta ii de culturi citrice. Popula ia: 660 mii loc. Báffin [´bæfin] Báffin Bagdád Bahámas Bahía [b¬´i¬] stat în E Braziliei. gaze naturale). confec ii. Ínsula ~. XV–XVII. Climă tropicală şi subtropicală. vechi centru administrativ. moschei (sec. Mausolee.Báden-Württemberg [´baadn-´vürtemerk] land în S-E Germa-niei.: 2414 m. mărfuri de larg consum. Zăcăminte: cărbune. nichel. Lungime: 110 km. 120 m). Centru adm. format din cca 700 insule (21 locuite). Este populată de eschimoşi. Exportă petrol şi produse petroliere. Căi rutiere: 2767 km. capitală a Moldovei în timpul lui Bogdan I (1359–1365). Turism. Popula ia: 3. Industrie constructoare de maşini. rutier). rafinării petroliere. articole de marochinărie. chimică. capitala Irakului. Suprafa a: 13. .

Tallinn. reşedin ă a jud. Viticultură.: 2376 m (vf. Popula ia: 740 mii loc.: 11 m. lac în S-E Kazahstanului. capitala statului Kiribati. Aeroport. Copenhaga. mare în N Europei. Alt. Navigabil. Muzee. Ínsulele ~.: Palma de Mallorca . At. Ad. Expl. Climă mediteraneană. sistem muntos în Bulgaria. între rîul Timok şi Marea Neagră. Ad. Suprafa a: 31.5 mii km 2. Universită i. Gda ñsk. comună în Republica Moldova (rn. Centru adm. Suprafa a: 380 mii km2. max.: 470 m. lac sărat în V Ungariei . legată de Oceanul Atlantic prin strîmtorile daneze şi M area Nordului. Alt. Sta iune balneoclimaterică. Porturi pr. Baikál Baimaclía Bairiki Bákony Bakú [´bokon] Bálaton Balcáni Balcánicã Baleáre BalhẠBálta Álbã Bálticã Báltice . Malmö. Turism. At. situat în S-E Siberiei. max. Rafinărie de cupru. cuprinsă între Marea Neagră. Centru industrial (metalurgie a neferoaselor. Muzee. Marea Marmara. 1. XVIII. constructoare de maşini. de prelucrare a lemnului. max. Szczecin. Mici întreprinderi alimentare. Croa ia. 2. Marea Ionică şi Marea Adriatică. bauxită. Ad. ările ~. Păduri.Báia Máre municipiu în România. Cel mai adînc lac de pe glob. loc. max. Lungime: 555 km. În această peninsulă se află statele: Albania. Este alimentat de 336 rîuri. situat pe cursul inferior al rîului Buzău .77 mil. la N de lacul Balaton . Turism. Lă ime: 20–50 km. Península ~. Aeroport. Relief muntos.: 4 m. Sta iune balneoclimaterică. Pomicultură (măslini). doc. Marea Egee. XI–XV). Zăcăminte de metale feroase şi neferoase.: 713 m.: Sankt-Petersburg. mangan. Resurse hidroenergetice. Parc na ional. Centru petrolier. situat în apropierea mun ilor Bakony . 151 mii loc. peninsulă în S Europei. max. Ad. Marea Mediterană. de gaze naturale. situat pe insula coraligenă Trawa (arhipelagul Gilbert). Suprafa a: cca 10 km2. Suprafa a: 17 mii km2 (după unele surse 19 mii km2). Suprafa a: 5 mii km 2. Academie de ştiin e. Industrie chimică. Lungimea: 78 km. păşuni. Riga.: 27 m. de utilaj minier). arhipelag spaniol în V Mării Mediterane. Bosnia şi Her egovina. în 1327. max.3 mii loc. port la Marea Caspică. Cantemir).: 1620 m (după unele surse 1970 m). Zăcăminte de cărbune. alimentară. Grecia. Pescuit. Bulgaria. lac de apă dulce în Federa ia Rusă. lac sărat în România. Şantiere navale. Lungime: 636 km. construc ii de maşini. în sec. Universitate. Macedonia şi par ial România (Dobrogea) şi Turcia (europeană). Suprafa a: 505 mii km2. fîne e. Export de fosfa i naturali şi copră. Ad. doc. Metrou. Stockholm. Lituania. denumire istorică pentru ările din zona Mării Baltice: Estonia. Márea ~. Suprafa a: 596 km2. Climă mediteraneană şi temperat-continentală. masiv muntos în Ungaria. Letonia. Botev ). Maramureş. Păduri de foioase. capitala Azerbaidjanului. XV–XVIII. Monumente arhitectonice (sec. max. Monumente arhitectonice din sec.

Báltimore [´boolt¬mour] oraş în N-E SUA (Maryland). fabricarea hîrtiei şi cimentului. 71 mii loc. Universită i. grîu. 5. hidroenergie. bumbac. Importă materii prime. Industrie electrotehnică şi radiotehnică. combustibili. chimică. capitala statului Mali. . stat în Asia de Sud. port pe fluviul Niger . Planta ii de ceai şi trestie de zahăr. de petrol. construc ii navale şi de avioane.1 mil. tutun. al statului Karnataka. 4. oraş în partea central-sudică a Germaniei (Bavaria). fiind locuită de daci. Popula ia: 1. orz. 659 mii loc. loc.8 mii km 2. Turism. loc. Căi de comunica ii: aeriană. cărbune. Muzee. de prelucrare a cauciucului. peşte etc. Muzee. Carpa ii Meridionali. Universitate. Universitate. Fabrici de cherestea. Industrie dezvoltată: siderurgie. textilă. păşuni şi fîne e. Întemeiat în 1882. al districtului Iava . port la rîul Oubangui . loc. capitala Thailandei.5 mil. Zăcăminte: huilă. Aeroport. Export de bumbac.38 mil. Aeroport. Climă tropicală musonică. Căi ferate: 2. Centru de cercetări nucleare. marmură. Nod feroviar. porumb. tutun. colinare şi de cîmpie. 2. centrul adm. Universitate.746 km. textile. plumb. alimentare etc. În antichitate a făcut parte din provincia romană Dacia. loc. port fluvial pe canalul Rin–Main–Dunăre . hîrtie. Exportă iută. piei şi articole din piele. Aici. Centru industrial şi cultural. construc ii navale. situat în insula Iava . Ramuri industriale: prelucrarea iutei. Se cultivă iută. utilaj electrotehnic. [´bæhg¬lour] [´bæhkok] oraş în S Indiei. cale ferată. Mare centru industrial şi cultural. cuprinsă între Dunăre. maritimă (în oraş pe canale. Bamakó Bámberg Banát Bándung oraş în Indonezia. Relief reprezentat de zone muntoase. Turism. prelucrarea petrolului. Suprafa a: 143 mii km2. produse alimentare. Expl. de aceea este supranumit Vene ia Orientului ). Căi rutiere: 193283 km. esături de iută şi bumbac. situat între India. maşini şi utilaje industriale. Capitala: Dhâkâ . Prelucrarea lemnului. port la fluviul Menam . produc ia uleiului de cocos. Suprafa a: 21. produse chimice. alimentară.9 mil. Centru industrial. s-au constituit primele forma iuni politice româneşti. ceai. provincie istorică în S-V României. Bángalore Bángkok Bangladésh [bahgl¬´de¿] Banguí [b¾g´ii] capitala Republicii Centrafricane. orez. Climă mediteraneană şi continentală. sare. Academie de ştiin e. Şantiere navale. Serbia şi Muntenegru. cocotieri. Universitate. feroviară. textilă. electronică. 598 mii loc. Monumente arhitectonice de cult (sec. Limba oficială: bengali. 738 mii loc. Ramuri industriale: siderurgie. loc. Admis în ONU la 17 septembrie 1974. (2. comercial şi cultural. legume. Universitate. Cercetări aeronautice şi cosmice. XIII – XVI). la grani a cu Ungaria. Păduri de mangrove. loc. Turism. República Populáră ~. produse textile. minereuri de fier. centrul adm. Comunica ii: aeroport interna ional. autovehicule.2 mil. Popula ia: 134 mil. în evul mediu (sec. bovine). cromit. Observator astronomic. IX – XI). nuci de cocos. orez. Aeroport. Centru industrial şi cultural. port la Oceanul Atlantic. Tisa şi Mureş. în conurba ie). Creşterea animalelor (ovine. de conserve. Institu ii bancare. Turism. mangan. cupru. Păduri. Birmania şi golful Bengal. sticlă. construc ii de maşini. Relief predominant de cîmpie plană.

oraş în Federa ia Rusă. aparate electrotehnice. port la fluviul Gambia. Márea ~. Observator astronomic. Culturi principale: trestie de zahăr. XVI. Relief de podiş şi de cîmpie. Este unul din cele mai bogate bazine de pescuit din lume. Aeroport interna ional. Industrie chimică. Universitate. Climă tropicală. confec ii. mare situată în partea de V a Oceanului Arctic. port la Marea Caraibilor. stat insular în Arhipelagul Antilele Mici. manioc. Monumente arhitectonice de cult (sec. bata i. 675 mii loc. Creşterea oilor. melasă. max. textilă. strunguri). port pe fluviul Obi . port la Marea Mediterană. Porturi pr. centrul adm. combustibili. Popula ia: 276 mii loc. Suprafa a: 1. XIII – XIV). Bárents Barnaúl Barranquílla [barran´kija] Bárrow [´bærou] . alimentare. arahide. Mari întreprinderi ale industriei constructoare de maşini (avioane. ulei de palmier. rom. Limba oficială: engleza. Export de cauciuc. Exportă zahăr. între arhipelagurile Svalbard. produse petroliere. 1. Industrie metalurgică. de prelucrare a lemnului (mobilă. textile.: 600 m. capul nordic al Americii de Nord. Universitate din sec. produse alimentare. Şantiere navale. Pescuit.5 mii km2. automobile. legume. Admis în ONU la 9 decembrie 1966. km2. Verde (Norvegia). Denumită după numele lui W. Barents. Export de cafea. Capitala: Bridgetown . XV. constructoare de maşini (vehicule. de pielărie. 918 mii loc. Naviga ie intensă. Căi rutiere: 1573 km.: Murmansk (Federa ia Rusă). Suprafa a: 66. Aeroport interna ional. insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. al regiunii autonome Catalonia . Banks Barbádos [bæhks] Barcelóna [barqe´lona] oraş în N-E Spaniei. motociclete). Ad. Turism. Suprafa a: 431 km 2.42 mil. Comunică cu mările Norvegiei. pe ărmul Oceanului Arctic. Întreprinderi producătoare de zahăr. Importă mijloace de transport. 200 mii loc. loc. Relief colinar (alt. 762 m). oraş în N Columbiei. max. la N-V de insula Victoria. Fránz Joseph şi coastele Europei de Nord. Păduri cu arbori de esen ă pre ioasă. Pînă în 1973 se numea Bathurst . Albă şi Kara. chimică. în Alaska. textile.Bánjul [´band…ul] capitala statului Gambia. electrotehnice. Aeroport interna ional. Şantiere navale. navigator olandez din sec. maşini şi utilaje industriale. chibrituri). alimentară. chimice.8 mil. Climă subarctică.

În 1917 este proclamată independen a Republicii Demo-cratice Moldoveneşti (Basarabia). produse petroliere şi chimice).S. port pe fluviul Shatt al’Arab . 179 mii loc. Aeroport interna ional. XV – XVIII). situat pe fluviul Rin . Monumente arhitectonice de cult (sec.8 mii loc. Fortărea ă. Capitala: Ufa . cafea. centrul adm. XIX constituind doar zona de S a teritoriului dintre Prut şi Nistru. parte componentă a statului feudal Moldova. XVII). în 1918 se uneşte cu România. alimentare). Básra Bass Bassetérre Basse-Tére Bastía Bastília [bas´teer] [bas´teer] [bas´tiia] oraş situat pe insula Sfîntul Cristofor . băuturi spirtoase. Ziua cuceririi Bastiliei – 14 iulie 1789 – a fost proclamată în 1880 sărbătoare na ională a Fran ei. 14. pe insula Corsica. textile. Nod feroviar şi rutier. cacao. cărbune. Popula ia: 18 mii loc. strîmtoare situată între Australia şi insula Tasmania. care prin votul parlamentului (Sfatul ării).S. De la 24 august 1940. Port comercial. Muzee. fostă fortărea ă. produse chimice. Industrie petrolieră. Universitate. secară. bauxită. În partea de N-V a insulei se află polul magnetic nordic al Pămîntului. cu statut de regiune pînă în 1873 şi apoi de gubernie pînă în 1917. fiind denumită oficial Basarabia.R. oraş în Fran a. cînd îşi declară independen a de stat. sfeclă de zahăr. oraş în insula cu acelaşi nume.Basarábia regiune istorică românească. Moldo-veneşti. sub denumirea Republica Moldo Básel [´baz¬l] oraş în N Elve iei. cabaline). Port comercial. dar în 1878 le anexează din nou. par ial (fără jude ele Hotin. al Guadelupei. pînă la 27 august 1991. în partea de S-E a teritoriului european.S. copră. Întreprinderi industriale (maşini. Centru comercial şi turistic. Nod de cale ferată. Ad. Ismail şi Bolgrad. republică în Federa ia Rusă. Creşterea vitelor (bovine. República ~. Export de banane. Se cultivă grîu. Suprafa a: 144 mii km2. al semicantonului Bâleville. intră în componen a R. Export de bumbac. Zăcăminte: petrol. Universitate. În perioada 1941–1944 se află sub administra ia românească. comercial şi industrial (maşini. ceasuri. Lă ime: 213 km. La 28 iunie 1940 este ocupată de U. După Pacea de la Bucureşti (16/28 mai 1812) întreg teritoriul interfluvial prutonistrean este anexat de Rusia aristă. devenită închisoare de stat (sec. gaze naturale.: 94 m. simbol al tiraniei absolutismului monarhic. floarea-soarelui. porcine. ovine. XI–XV). Baºkíria Báthurst [´bæq¬rst] insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. În 1856 Rusia retrocedează Moldovei jude ele sudice Cahul. capitala statului Sfîntul Cristofor şi Nevis. Export de curmale. port la Marea Tiraniană. Cetatea Albă şi Ismail). 19 mii loc. A fost cucerită de orăşenii răscula i şi demolată în 1790. monument istoric în Paris. zahăr. alimentară. construită între anii 1370 şi 1382. 618 mii loc. Popula ia: 4 mil. pînă la începutul sec. . loc. Lungime: 419 km. cartofi. Aeroport interna ional. Turism. centrul adm. Important centru bancar. oraş în Irak. max. prin care Oceanul Indian comunică cu Oceanul Pacific (prin marea Tasman). Monumente arhitectonice de cult (sec.S. ovăz. 51 mii loc. În 1944 Basarabia redevine republică sovietică.

Industrie constructoare de automobile. ceai. 160 mii loc. dune. Industrie petrolieră. petrol. Universitate. Şantiere navale. 42 mii loc. centrul adm. Oraş din 1818. port la golful Mexic. Centru adm. Ad.2 mii loc. Serbia şi Muntenegru. XIII – XVI). Universitate. sare). port la Marea Neagră. cuprinsă între valea Dunării. Fabrici de sticlă şi por elanuri. situat la N-E de com.5 mii loc. Teatru. situat pe rîul Cerna . afluent pe stînga al Dunării. Zăcăminte (cărbune. oraş în România (jud. max. 6. oraş în Israel. Teatre. Báyreuth [germ. tutun. 139. Nod de cale ferată. Manufactură de tapiserii (încă din sec. electronică. cu ape termale. capitala statului Louisiana.: München . Suprafa a: 481 mii km2. Popula ia: 12 mil. Suprafa a: 70. Ruine de fortifica ii romane. 220 mii loc. Palate (sec. situat pe fluviul Main. oraş în Fran a. Altitudine: 429. Catedrală (1785). între marea Ciukotsk şi insula Banks. valea Buzăului. Centru industrial (metalurgie. electrotehnică. Centru comercial şi cultural. renumit prin vestigiile sale preistorice şi din epoca elenistică şi romană.: 3750 m. chimică. chimie). Creşterea animalelor.5 m. Culturi cerealiere.: baj´rout] Bãile Herculáne Bãlãnéºti Bãlþi Bãrãgán Beáufort Béaumont Béauvoir Beérsheba Béga [´boufort] [´boum¬nt] [bo´uwaar] [bier´geba] mare în bazinul Oceanului Arctic. municipiu în Republica Moldova. oraş în Georgia (Gruzia). zonă geografică în E Cîmpiei Române. regiunea subcarpatică şi valea rîului Mostişte. Timişoara. XIII-–XVI. Sta iune balneară. Industrie dezvoltată (rafinării de petrol. alimentară. situat pe rîul Răut. XVII). port pe fluviul Mississippi . port pe fluviul Adour . 57 mii loc. 136 mii loc. uzine de alumină. 74 mii loc. Liszt. mobilă. Pe Bega este situat or. în conurba ie.6 mii km2. Lungime: 255 km (180 km pe teritoriul României). Industrie prelucrătoare de materii prime agricole. Caraş-Severin). rîu în România. textilă. Muzee. capitala Republicii Autonome Adjaria. al departamentului Oise . Industrie uşoară (aparate electrotehnice. XVI–XVIII). Catedrală din sec. vinuri. Batúmi Bavária Bayónne [baj´on] oraş în S-V Fran ei. Întemeiat de coloniştii francezi la începutul sec. Catedrală gotică (sec. textile. Culturi agricole: citrice. 115 mii loc. Agricultură specializată în produc ia grîului şi porumbului. Se mai cultivă floarea-soarelui. XV). Muzee. blănuri. Universitate. Industrie petrochimică. Muzee. de prelucrare a lemnului). Bălăneşti (rn. Export de mărfuri industriale şi alimentare. de cauciuc sintetic. coniacuri). Mormîntul lui Fr. medievale şi clasice. orez. Nisporeni). Terenuri irigate. Deálul ~. oraş în SUA (Texas).Báton Rouge [´bætn´ruu…] oraş în S SUA. Relief: cîmpie cu lacuri sărate. conserve. crovuri. Pomicultură. cel mai înalt deal din Republica Moldova. loc. Biserică gotică (sec. cu numele Ad aquas Herculis sacras . grafit. Sta iune balneoclimaterică. sfeclă de zahăr. oraş în Germania (Bavaria). XVIII. la N-V de America de Nord. land în S-E Germaniei. Universitate. . Atestată în anul 153 î.Hr.

Limbi oficiale: olandeza (flamanda). în sec. textile). Institu ii academice. Păduri de foioase şi de conifere. rusa. Căi rutiere: 137 876 km. Climă maritimă temperată. produse chimice. stat în E Europei. plante pomicole. Numeroase lacuri şi mlaştini. oraş în Marea Britanie. Căi ferate: 5567 km. Popula ia: 10. germana (local). Exportă produse industriale (metalurgice. Rafinării de petrol. Moschee (din 1291). Muzee. Lungime: 6 km. situat pe ărmul de S al Mării Nordului. Universitate. Climă temperat-con-tinentală şi maritimă (în vest). plumb. Exportă tractoare. cartofi. loc. loc. Popula ia: 10. XIII.8 mil. Luxemburg. cereale. strunguri.Beijíng [bej´dzih] oraş în N-E Chinei. Relief reprezentat de cîmpii. confec ii. Export de fructe. 325 mii loc. República ~. situat la S-V de com. Lituania. tractoare. Văleni (rn. alimentare. situat între Polonia. Importă combustibili. Rusia şi Ucraina. covoare. de podişuri joase şi de masivul muntos Ardeni. material rulant. Limbi oficiale: belorusa. între Fran a. Ad. citrice. petrol. produc ia conservelor de legume şi fructe). cherestea. fluvial pe Marele Canal ). franceza (valona).5 km. Hidrocentrale şi termocentrale. energie electrică. fructe. 9. Căi ferate: 3 410 km. Beirút [bej´ruut] Belarús Beléu Bélfast [engl. mărfuri de larg consum. Important centru economic şi cultural.3 mil. aerian. Industrie variată: autocamioane. alimentară. Letonia. secară. cartofi. bel´faast] lac în Republica Moldova. Nod de comunica ii (feroviar. ovăz). conserve. Relief de cîmpie joasă în S şi colinară în S-E. automobile. in. Regátul ~ . Importă materii prime. Fabrici de pielărie şi încăl ăminte. capitala ării. Bélgia Bélgorod oraş în Federa ia Rusă. At. lactate. in. Germania şi Olanda. orz. Căi rutiere: 49300 km. 1. Muzee. Culturi principale: cereale (grîu. Suprafa a: 208 mii km2. Industrie dezvoltată: extractivă (zinc. Capitala: Minsk . nave maritime. mijloace de transport. hîrtie. echipamente electrotehnice. lînă. port la Marea Mediterană. electrochimică. Muzee. mănăstiri. textile. capitala Irlandei de Nord. Parcuri. textile din in) şi comercial. situat pe rîul Done . petrol. max.5 mii km 2. sticlărie. Teatre. port la Marea Irlandei. 311 mii loc. Temple. maşiniunelte. Universită i. pagode (sec. Centru industrial (construc ii navale.: 3 m. gaze naturale. Lă ime: 5. . Cahul). loc. XVI. XIV–XVI). locomotive. gaze naturale. Creşterea vitelor. mobilă. chimice. Păduri de foioase (stejar. aluminiu). Admis în ONU la 24 octombrie 1945. Întreprinderi industriale (prelucrarea metalelor. mesteacăn). capitala Libanului. fag. sfeclă de zahăr. poligrafică. pomi fructiferi.16 mil. Se cultivă sfeclă de zahăr. loc. Nod de comunica ii. cupru. cînepă. construc-toare de maşini. televizoare. produse alimentare vegetale. mijloace de transport. mătase. petrolieră. aparate radio şi electrotehnice. stat federal în Europa Occidentală.5 mil. Industrie puternic dezvoltată: siderurgică. încăl ăminte. vagoane. Admis în ONU la 27 decembrie 1945. textile. Teatre. Capitala: Bruxelles . Fortărea ă din sec. Universită i. Universită i. legume. armament. Muzeu. doc. Suprafa a: 30.

stat în America Centrală. VI î. între Mexic şi Guatemala. 64 mii loc. Bangladesh şi Birmania. situat pe ărmul vestic al Mării Caraibilor. Colonie milesiană – Tyras (sec. Căi rutiere: 2710 km.2 mii loc. Universitate. alimentare. al cantonului Ticino. Muzee. mijloace de transport. Centru economic şi cultural.2 mii loc. Colonie comercială genoveză – Mourocastron. de carton. Popula ia: 262 mii loc. Pişceanka (reg. Export de copră. Nod de cale ferată. la 20 km de Marea Neagră. 30 mii loc. denumită Cetatea Albă (sec. port la Marea Albă. medie: 2586 m. banane. Popula ia: 103. port la Dunăre. cel mai înalt vîrf al mun ilor Altai. Suprafa a: 490 mii km2. Nod feroviar. Creşterea animalelor. Ad. Întreprinderi mecanice. afluent pe stînga al Nistrului. km2.Bélgorod-Dnestróvski oraş în Ucraina. al provinciei Compa-nia. 17. 1. situată între insulele Sumatera şi Kalimantan . a materiei prime agricole.: 4506 m. Admis în ONU la 25 septembrie 1981.). Monumente antice şi medievale. Rîbni a). Ad. oraş în Federa ia Rusă (Karelia). XIII). piper. oraş în S Italiei. în Federa ia Rusă. Gólful (Márea) ~. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. loc. Turism. 5. mare în extremitatea sudică a Oceanului Pacific. port la limanul Nistrului. aerian). Bellinzóna Belmopán Béloci [belints´oona] Bélo Horizónte Belomórsk Belucistán (Belugistán) Belúha Bénevento Bengál [´belu ori´zõti] oraş în E Braziliei. cu masive muntoase. de mobilă. Ucraina). Monumente arhitectonice de cult din evul mediu. între ara Graham. Climă tropicală umedă. Suprafa a: 530 mii km2. Lazarev în timpul expedi iei antarctice (1819–1821). 55 mii loc. combustibili. Nod de comunica ii (feroviar. centrul adm. Limba oficială: engleza. Păduri cu arbori de lemn pre ios. capitala statului Belize. loc. Suprafa a: 23 mii km2. produse alimentare. Moncastro (sec. Lungime: 50 km. chimice. Pescuit. loc. Capitala: Belmopan .1 mil. Cetate în sistemul defensiv al statului medieval Moldova. Muzee. insulă în Indonezia. diamante. Vinni a. porumb. regiune muntoasă în Asia. în Iran ş i Pakistan. Expl. loc. capitala Serbiei şi Muntenegru.9 mii km2. de construc ie. lîngă com. oraş în peninsula Yucatan . Prelucrarea bumbacului. între India. F. 2. Bellingshausen şi M. Este acoperită de ghea ă şi aisberguri. Vestigii şi monumente istorice. Suprafa a: 4. piscicole. legume. de aur. . XV–XVII). vinuri. Beloci (din rn. A fost descoperită de navigatorii şi exploratorii ruşi F. alimentare (de prelucrare a cărnii şi peştelui. Fabrici de cherestea. Exportă materiale şi produse textile. oraş în Elve ia. coastele Antarctidei şi ara Ellsworth. orez. capitala statului Minas Gerais. max.1 mil.Hr. textile.2 mil.3 mii. mărfuri de larg consum. Turism. textile. Se cultivă trestie de zahăr.: 4470 m. Izvorăşte la S-E de or. rîu în Ucraina şi Republica Moldova. Alt. Universitate.P. Suprafa a: 2. sucuri etc. Întreprinderi ale industriei constructoare de maşini. centrul adm. Relief de podiş. Versan i acoperi i de ghea ă şi zăpezi. Importă maşini şi utilaje industriale.). Centru industrial i cultural. Popula ia: 6 mil. de confec ii. golf în Oceanul Indian. Bélgrad Bélitung Belíze [be´liiz] Béllingshausen [´biljingz´gau-zin] Márea ~.

afluent al Nigerului.4 mii loc. Creşterea animalelor. situat la ărmul golfului Benin. chimică. Pe ărmul golfului e situat oraşul angolez Benguela . Palate (sec. textile. situată între Asia şi America de Nord. Universitate. cafea. Păduri cu arbori de lemn pre ios. Monumente arhitectonice medievale. Popula ia: 5. ciment. Planta ii principale: arbori de palmieri. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. Pinacoteca Academiei Carrara. de laminat.). bata i. Centru industrial. construc ii de maşini. format de cca 360 insule şi insuli e de origine coraligenă şi vulcanică. bumbac. Nod de comunica ii (aerian. 485. doc. de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. automobile. Bogate resurse de subsol: petrol. citrice. pe coasta Angolei. golf în Oceanul Atlantic. Climă tropicală şi subtropicală.5 mii loc. încăl ăminte. Întreprinderi siderurgice. XII–XIV). Culturi agricole: banane. Importă maşini şi utilaje industriale. Muzee. capitala Elve iei situată pe rîul Aare . combustibili. Industrie puternică: constructoare de maşini. Turism. legume (destinate în mare parte exportului). Centru comercial şi industrial. bananieri. Meşteşugărit. (în conurba ie 155. Limba oficială: franceza. Ad. Galerii de pictură. 130 mii loc. Relief de cîmpie şi de coline. Ad. Aeroport. Fortăre e medievale. ulei de palmier. titan. Exportă bumbac. Centru adm.5 mil. între Togo. alimentare). teritoriu insular în Oceanul Atlantic. Biserica Santa Maria Maggiore (sec. At. oraş în Italia. 45 mii loc. Universită i. Capitala: Porto-Novo . electronică. Lă ime: 35–86 km. optică. fluvial). castele.9 mil.7 mii loc. Márea ~. centrul adm. Benín [be´niin] Bénue Bérgamo Béring Béring Berlín [berl´iin] Bermúde Bérna . alimentară. feroviar. pe teritoriul statelor Camerun şi Nigeria.3 mil. centrul adm. textile. Academii. rîu în V Africii.Bengházi Benguéla [ben´gel¬] oraş în N Libiei. Bază aeronavală a SUA. Activitate financiar-bancară. Lungime: 1400 km. Universitate.: 42 m. loc. al cantonului Berna. Mari întreprinderi industriale (metalurgie. capitala Germaniei. Muzee. loc. fosfa i naturali. minereu de fier. Popula ia: 75. Teatre. tutun. port la Marea Mediterană. km2. Suprafa a: 54 km2. Întreprinderi de cherestea. încăl ăminte. cocotieri. aparate şi utilaje electrotehnice. comercial şi cultural în Europa. oraş situat pe rîurile Spree şi Havel. República ~. constructoare de maşini. Administrat de Marea Britanie. electrotehnice. produse ale meşteşugăritului. Suprafa a: 2. Niger şi Nigeria. Burkina Faso. în 1244. mărfuri de larg consum. Important nod de comunica ii. poligrafică. financiar şi cultural. Insulele ~. Turism. Parcuri. important centru economic. 3. produse chimice. stat în Africa Occidentală.: Hamilton . min. al provinciei Lombardia. Căi rutiere: 6 070 km. 117 mii loc. Climă tropicală umedă. textile. palate (sec. textilă. strîmtoare care desparte Asia de America de Nord şi uneşte Oceanul Pacific cu Oceanul Arctic. Catedrală. comercial şi cultural. Strîmtoárea ~. Relief muntos. Suprafa a: 113 km2. XIII – XVIII). Centru comercial şi cultural. mare în partea de N a Oceanului Pacific. Centru industrial. Căi ferate: 578 km. aur. la 960 km E de ărmul Americii de Nord. XV). savane.: 4773 m. max.

fluvial şi maritim). de cherestea).: 1848 m (vf. feroviar. Bethléhem Bhután [´betl´ehhem] [bhu´taan] Bicáz Bihár [bih´aar] Bihór stat în N-E Indiei. Meşteşugărit. situat pe rîul Doubs . Regiune muntoasă. Muzee. Universitate. esături de lînă. oraş în Cisiordania. Universitate. Capitala: Patna . Hidrocentrală. rîu în România. Centru financiar. max. situat în partea estică a mun ilor Himalaia. alimentare. produse chimice. gresii etc. Relief muntos cu depresiuni adînci ale marilor rîuri. Mún ii Bihórului . Monumente arhitectonice de cult. jude în N-V României. textilă). cherestea. colinară şi de cîmpie. Importă maşini şi utilaje industriale. la grani a dintre Slovacia. Climă tropicală şi tropical-musoni-că. Industrie mecanică (ceasuri.: 1725 m. Creşterea animalelor (ovine. Popula ia: 631. Resurse naturale: cărbune. Pînă la alt. s-a născut Isus Hristos. Păduri. Admis în ONU la 21 septembrie 1971. 120 mii loc. construc ii de maşini agricole. siderurgică. cărbune. Neam . aparate de precizie). Capitala: Thimphu . Biserica Nativită ii. mei. Catedrală romană şi gotică (sec.9 mil. Culturi agricole: orez. Culturi agricole: cafea.2 mii loc. în apropierea coastelor Africii (Golful Guineii Ecuatoriale). Întreprinderi de ciment. stat în Asia de Sud. Agricultură. potrivit Bibliei . trestie de zahăr. cupru. Termocentrală. în apropiere de golful Biscaya . Alt. Popula ia: 1. la S de Ierusalim. Creşterea animalelor. de cărbune. grîu. insulă în Oceanul Atlantic.: mun. Zonă turistică.). autovehicule. Important nod de comunica ii (aerian. Lungime: 42 km. Pe cursul superior al rîului se află Cheile Bicazului şi Lacul Roşu . La confluen a Bistri ei cu Bicazul este situat oraşul Bicaz (jud. Lac de acumulare. loc. orez. Rezerva ii naturale. produse alimentare. Zăcăminte: petrol. masiv muntos în Carpa ii nord-vestici. Alt. Suprafa a: 174 mii km 2. marmură.5 mii km 2. Exportă materiale de cherestea. 1400 m sunt acoperi i de păduri. Popula ia: 87 mii loc. max. electrotehnică. 370 mii loc. 9. Căi rutiere: 2 418 km. grîu. cabaline). legumicultură. Popula ia: 100 mii loc. Pomicultură. Păduri tropicale şi de conifere. XII–XIV). Polonia şi Ucraina. textile. Muzee. masiv muntos în V României. Suprafa a: 7. Limba oficială: tibetana (dzongkha). Culturi agricole: orez. orz. Suprafa a: 2 mii km2. Nod de comunica ii. minereuri de fier. obiecte de meşteşugărit. la grani a cu Ucraina. 24 mii loc. Suprafa a: 47 mii km2. Curcubăta Mare ). constructoare de maşini. chimică. Industrii (metalurgică. Pescuit. port pe canalul Nervión . chimice. iută. bauxită etc. mărfuri de larg consum. Regatul ~. Sta iune balneoclimaterică. minereu de cupru. oraş în N Spaniei. Industrii (metalurgie. în Carpa ii Orientali. între India şi China. cocos. Oradea . afluent pe dreapta al Bistri ei . porumb. Sta iuni balneoclimaterice. textile. siderurgice. banane. bumbac. grafit. porumb. bovine.Besançón [bæz¾´sõ] Beschízi oraş în E Fran ei (Franche-Comité). Aici. Centru adm. Întreprinderi metalurgice. tutun. Expl.5 mii loc. covoare. situat în partea centrală a Mun ilor Apuseni. Bihór Bilbáo [bil´ßao] Bióko .

cupru. Vegeta ie: păduri tropicale (lemn pre ios). Expl. 82 mii loc. Relief muntos. ruinele unei cetă i (sec. porcine. Nod feroviar. Trece prin oraşele Vatra Dornei. Important centru industrial (automobile. 88. produse de lemn. Suprafa a : 50. constructoare de maşini şi utilaje textile. pietre pre ioase. XV – XVI). 1 mil.). trestie de zahăr. aparate electrotehnice. Dispune de bogate zăcăminte (petrol. esături. Culturi agricole: arbori de cacao. argint. Limba oficială: birmana.: New Britain. cărbune. grîu. al jud. posesiune a statului Papua-Noua Guinee. Arhipelágul ~. China. în zona mun ilor Apalaşi . 650 mii loc. XIV–XVII). Suprafa a: 194 mii km2. Universitate. caprine. sticlărie. motociclete. Bacău ş. cuprinzînd între ele depresiunea fluviului Irrawaddy . produse chimice etc. Universitate. New Ireland (dintre cele cca 200). textilă. Suprafa a: 677 mii km2. aparataj electric. Culturi agricole: orez. a. la ărmul vestic al Europei (Spania. Planta ii de bananieri. cocotieri. forestiere. Exportă materii prime. Plutărit. mei. cu ieşire la Golful Bengal. Laos şi Thailanda. Climă tropicală musonică. Capitala: Yangôn . Zăcăminte: cărbune. piei. loc. [biq´kaja] [´bismark] golf în Oceanul Atlantic. de cherestea. ramifica ii ale mun ilor Himalaya . de cafea. Muzee. Este divizat în 7 “state na ionale” şi 7 provincii. 127. staniu. soia. trestie de zahăr. minereu de fier ş. de savană şi mangrove. Fortifica ii. între Bangladesh. afluent pe dreapta al Siretului.5 mii loc. Popula ia: 47 mii loc. pu in valorificate. oraş în Federa ia Rusă ( inutul Habarovsk). India. max.: 5120 m. avioane. Ad. nuci de cocos. Pescuit. zinc.Birmánia Uniúnea ~. aparate de radio). Fran a). ghips. Hidrocentrale. rîu în România. arbori de cauciuc. constructoare de maşini (montaj de automobile şi tractoare. Lungime: 279 km. porumb. bubaline.5 mii loc. minereu de fier. Industrie de prelucrare a materiei prime. Bistri a-Nă-săud. tractoare. Popula ia: 350 mii loc. a. port la Oceanul Atlantic. cauciuc sintetic. centrul adm. nichel. alimentară. tutun. ulei de palmier. sare). oraş în SUA (Alabama). animale vii. cocotieri. municipiu în România. aeroport. ceai. Întreprin-deri metalurgice. Insule pr. Piatra-Neam . lemn şi produse din [´b¬mih¬m] oraş în Marea Britanie (Midlands). Bírmingham Bírmingham Birobidján (Birobigeán) Biscáya Bísmarck Bissáu [bi´sau] Bístriþa Bístriþa . ovine. de confec ii. porumb. Centru economic şi comercial. plumb. arhipelag în Oceanul Pacific (Melanezia). situat pe rîul Bira . produse alimentare. Creşterea intensivă a animalelor (bovine. gaze naturale. bumbac. cabaline). legume. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui . tutun. Industrie constructoare de maşini agricole. Nod feroviar. care se prelungesc pînă la marea Andaman . ciment.5 mii km2. Relief format din două masive muntoase paralele (în V şi E). Monumente arhitectonice (sec. Pînă în 1989 – Birmania . capitala statului Guineea-Bissau. Oraş din 1349. Resurse naturale: cărbune. Nod de comunica ii. Centru industrial şi cultural. situat pe rîul cu acelaşi nume. stat federal în Asia de Sud-Est. în conurba ie. Export de arahide.

oraş în Republica Africa de Sud. ctitorie a lui Ştefan cel Mare (din 1496). Institu ii de cercetări ştiin ifice şi de învă ămînt. Biserica Sf. oraş situat în mun ii Anzi . Important centru economic şi cultural. Teatre. Vechi centru de cultură şi învă ămînt românesc: Şcoala de obşte. Industria sticlei. siderurgic. Suprafa a: 5. Rafinării de petrol. Întreprinderi constructoare de maşini agricole şi utilaje tehnice. Popula ia: 329 mii loc. Pomicultură. rutier). 632 mii loc. 77 mii loc. situat în partea de S a ării. Vaslui). rîu în România. Gheorghe . alimentare). 22.3 mii km 2. Hidrocentrale. Relief muntos şi de podiş. maşini electrice etc. provincie istorică în centrul Europei. construc ii de maşini. plumb. Monumente arhitectonice de cult. Între anii 1926–1991 denumit Frunze . Seminarul teologic. Institu ii de învă ămînt. Pe Bîc sunt situate oraşele Călăraşi. Nod feroviar. XVIII–XIX). grafit. chimică. Centru industrial (metalurgic. Lungime: 155 km. Astăzi împreună cu Moravia. Podişul Boemiei. loc. Orezării (pe cursul inferior). oraş în N Kîrgîzstanului. legumicultură. Turism. Turism. municipiu în România (jud. constructoare de maşini. Industrie alimentară. textilă). lîngă com. situat pe rîul cu acelaşi nume. placaj). uraniu. Aeroport interna ional. Şcoala latinească. Chişinău. Muzee. 402 mii loc. produc ia cristalului colorat. textile. Străşeni. Sta iuni balneoclimaterice. de prelucrare a lemnului. chimică. 300 mii loc. Muzee. 95 mii loc. apicultură. Industrii (metalurgică. Viticultură. Biºkék Bizérta Bîc Bîrlád Bîrzava Blaj Blantýre Blóemfontein [´bluumf¬ntein] Bóchum [´bohum] Boémia Bogotá . denumirea Cehiei în cadrul Imperiului Habsburgic (1526–1918). la o alt. formează teritoriul Republicii Cehia. Anenii Noi. minereuri neferoase. este deosebit de bogat în resurse naturale (minereuri de cupru. Pomicultură. Centru de comunica ii (feroviar. Vestigii arheologice. Uzine metalurgice. oraş în Tunisia. Turism. Bistri a . Centru adm.: mun. tipografii (sec. alimentare (conserve de carne. Teatru. capitala Columbiei. Universitate. Turism. Universită i. zinc. Alba). port la Marea Mediterană. de peste 2640 m. municipiu în România (jud. Universitate. al provinciei Orange Free State. Gura Bîcului (rn. oraş în Germania (Renania de Nord-West-falia). produse de panifica ie). de confec ii. situat la confluen a celor două Tîrnave (Mare şi Mică). Industria lemnului (mobilă. Serbia şi Muntenegru. Monumente de artă arhitectonică şi comemorative (Adunarea de la Blaj). de cărbune. 404 mii loc. [blæn´tair] oraş în Malawi. Nod feroviar. textile. Turism.). gaze naturale.5 mii loc. Muzee. Muzee. nichel). centrul adm. Teatru. afluent pe stînga al Timişului (129 km pe teritoriul României). Important centru comercial şi cultural. Muzeu. din V Cehiei. Expl. afluent al Nistrului. în special de automobile Opel . textilă. Muzee. rîu în Republica Moldova. capitala statului. Rezerva ii naturale. Zăcăminte: cărbune. Termocentrală. 5 mil. aerian. Întreprinderi industriale (de rulmen i.Bístriþa-Nãsãúd jude în N României. wolfram. vinuri. Şantiere navale. Anenii Noi).

Vestigii arheologice. Universitate. Monumente antice şi medievale. Întemeiat în 1818 pe locul unei aşezări mai vechi. în conurba ie). Institu ii de învă ămînt preuniversitare. cafea. Se cultivă cereale (porumb. 600 m). República ~. Aeroport. situată între insulele Victoria şi Baffin. Bolgrad. biserici. de prelucrare a petrolului. cereale. comercial şi cultural. Întreprinderi ale industriei uşoare. Lungime: 45 km. Suprafa a: 1. Căinarii Vechi (rn. oraş în S-V Fran ei. 405 mii loc. Turism. Muzee. Importă maşini şi utilaje industriale. orez). Întreprinderi industriale (prelucrătoare de petrol şi de lemn. Hr. max. quechua. colonie romană (Bononia . Studiouri cinematografice. Relief: podiş. centrul adm. vehicule. cultural şi universitar. Industrie constructoare de maşini agricole. 126 mii loc. capitala statului Mahârâshtra. Universitate. petrol. caprine. prelucrătoare de materie primă agricolă. aerian). XIX). Limbi oficiale: spaniola. gaze naturale). de pielărie. Monumente arhitectonice de cult (sec. Întreprinderi textile. chimice. a bumbacului. Relief de podiş (alt. XI–XII). . Monumente de artă arhitectonică medievală (palate. Grădină zoologică. alimentare.1 mil. Şantiere navale. Exportă minereuri neferoase. A fost reşedin ă a emigran ilor bulgari din Basarabia (sec. Export de vinuri. Casa-muzeu “Beethoven“. situat pe rîul Rin . Port. lame alpaca). cîmpie joasă. trestie de zahăr. Industrii (constructoare de maşini. Climă temperatcontinentală şi tropicală. de automobile şi de motociclete.Bóise Boláta Bolgrád [´boisi] oraş în SUA. oraş în V Indiei. loc. Universitate.45 mil. loc. situat la vărsarea rîului Ialpug în lacul Ialpug. Tundră. Creşterea animalelor (ovine. 11 mil. Industrie extractivă (staniu. capitala statului Idaho. rîu în Republica Moldova. afluent pe stînga al Căinarului. oraş în V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). de cherestea. Centru de comunica ii (feroviar. 202 mii loc. aymara. stibiu. (570 mii loc. sec II î. gaze naturale. banane. manioc. Căi rutiere: 42 438 km. km 2. port pe fluviul Garonne. Muzee. turnuri). 25 mii loc. bovine. conserve. Popula ia: 8. al rn. Odesa). Brazilia. cafea.). numite Tabacu . citrice. alimentare). argint. savane. cartofi. Centru industrial. textilă. Centru industrial. Capitale: La Paz (executivă) şi Sucre (legislativă). aur. prelucrătoare a metalelor. oraş în Ucraina (reg. Păduri tropicale. Universitate. Bolívia Bológna [bo´lo¤¤a] oraş în N Italiei (Emilia-Romagna). în apropierea Oceanului Atlantic. plumb. în conurba ie). Argentina şi Chile. Aeroport. Nod feroviar şi rutier. Admis în ONU la 14 noiembrie 1945. mun i. Bombáy [bom´bei] Bonn Boothia Bordeaux [´buuqi¬] [bor´do] peninsulă în N Canadei. Muzee. cupru. chimică. situat pe o insulă din V Mării Arabiei. Căi ferate: 3694 km. Soroca). Turism. alimentară). lîngă com. Muzeu. situat între Perú. Reactor atomic. produse chimice. 277 mii loc. wolfram. Vechi oraş etrusc ( Felsina ). stat în partea Centrală a Americii de Sud. grîu. (640 mii loc.

“George Enescu“ (Liveni). Pomicultură. max. Culturi cerealiere. Ad. textile. mei. loc. produse textile şi alimentare. Universită i (Boston. . rezerva ii de vînătoare. esături de bumbac. Creşterea animalelor (ovine. golf situat în N Mării Baltice. Suprafa a: 51. lînă. Climă tropicală şi subtropicală. bovine). 574 mii loc. Centru adm. La 26 august /7 septembrie 1812. minereuri de fier. “Nicolae Iorga“ (Botoşani) ş. Industrie extractivă (cărbune. Monumente arhitectonice. Creşterea animalelor. Admis în ONU la 22 mai 1992. Muzee. lîngă comuna Chi cani (rn. Muzeu. maşini şi utilaje. Meşteşugărit. aur. Kutuzov. legume. Lungime: 152 km. capitala statului Massachusetts. Muzee. aparate electrotehnice. Zimbabwe şi Africa de Sud. situat între Namibia. Parcuri na ionale. Popula ia: 470 mii loc. Căi rutiere: 19204 km. produse alimentare. Relief reprezentat de o depresiune deşertică. cărbune. Export de petrol. (4 mil. nichel.55 mil. confec ii. în apropiere de Borodino. pielărie şi încăl ăminte etc. strîmtoare care leagă Marea Neagră de Marea Marmara. rîu în Republica Moldova. Exportă diamante. argint. Serbia şi Muntenegru şi Marea Adriatică. în conurba ie). În 1941 aici au avut loc lupte crîncene între armatele ruseşti şi cele germane. Căi ferate: 1093 km.Borodinó localitate în Federa ia Rusă. Limba oficială: sîrbo-croata. între Suedia şi Finlanda. Lungime: 688 km. produse alimentare). Culturi agricole: porumb. Bótna Bótnic Botoºáni Botswána [bot´swaan¬] República ~. plumb) şi producătoare de energie electrică. Creşterea animalelor (ovine. Monumente istorice comemorative. Zăcăminte: minereuri de mangan. a. port la Oceanul Atlantic. Lungime: 30 km. pomicultura. Relief constituit din zone muntoase şi de cîmpie.: 33 m. Centru industrial (şantiere navale. Capitala: Gaborone . Popula ia: 1. Prelucrarea lemnului. Poduri rutiere. Bosfór Bósnia ºi Herþegovína Bóston [´bostn] oraş în N-E SUA. carne. carne. electrotehnică. Suprafa a: cca 5 mii km2. Importă maşini şi utilaje industriale. Gólful ~. Se extrag diamante. înconjurată de podişuri.13 mii km2. Turism. Izvorăşte la N de satul Horodca (rn. zinc. situată pe rîul Colocea . Suprafa a: 600. silvicultura. Căuşeni). loc. între Croa ia. Limbi oficiale: engleza. Capitala: Sarajevo. huilă. Vegeta ie preponderent de savană. au învins armatele franceze. cauciuc. floarea-soarelui. Căi ferate: 887 km. Căi rutiere: 21168 km.: 290 m. la 124 km V de Moscova. Vegeta ie forestieră. conduse de M. stat în Africa de Sud. Vestigii arheologice. Harvard). piei. jude în N-E României (Moldova). bovine). mărfuri de larg consum. cupru. cereale.: Botoşani .4 mii km2. Climă temperat-continen-tală montană şi par ial mediteraneană. Admis în ONU la 17 octombrie 1966. trupele ruseşti. situat în partea nord-vestică a Peninsulei Balcanice. Ramuri agricole: viticultura.). Industrii (maşini şi utilaje textile. legume. República ~. loc. Turism. max. Case memoriale: “Mihai Eminescu“ (Ipoteşti). stat în Europa. Ad. porumb. Ialoveni). Popula ia: 4 mil. Lă ime: 240 km. Lă ime: 660–3800 m. conduse de Napoleon I. Zambia. afluent pe dreapta al Nistrului. autovehicule. între Europa şi Asia. setswana (na ională). citrice. Se cultivă grîu.

în timpul călătoriei sale în jurul lumii din 1766–1769. fluviu în Asia. fructe. 95.8 mil. Arhitect Oscar Niemeyer. Fără o popula ie stabilă. Capitală din 1960. mobilă. construc ii de maşini.Boúgainville [´buug¬nvil] cea mai mare insulă din arhipelagul Solomon . Ad. jude în România. Popula ia: cca 3 mil. Universitate. XV).: 145 m. oraş în Fran a (Berry). Suprafa a: 59 km2. textilă. situat pe rîul Havel . alimentară ş. Centru adm. loc.[bu’lo¤] sur-Mer) Bourbonnais [burbo´ne] Bourges Bourgét Bouvét [bur…] [bur´…e] [bu´ve] Brádford Brahmapútra [´brædf¬d] Brándenburg Brándenburg Brasília [br¬z´iilj¬] capitala Braziliei. autocamioane. At. de 1200 m. Turism. India (în partea de N-E) şi Bangladesh. Monumente. Vegeta ie alpină. Muzee. Zonă agricolă (cereale. la alt. în bazinul fluviului Elba . Suprafa a: 5 362 km 2. Serveşte ca bază pentru flota maritimă de vînătoare (balene. Suprafa a: 10. Zonă montană şi depresionară. arbori de cafea şi de cacao. a. Planta ii de bananieri.toare. Biserică (sec XV). al jud. lipsită de vegeta ie. situat la cca 2500 km S-V de Capul Bunei Speran e (Africa de Sud). cel mai mare lac al Fran ei. pe teritoriul statelor China. Sta iune climaterică. În sec. Centru industrial. Nod feroviar. max.: Braşov . produse chimice şi de pielărie. anvelope). Lungime: 2900 km. A fost descoperită (1768) de navigatorul francez Louis Antonie de Bougainville. oraş în Marea Britanie (Anglia). 483 mii loc. Insula ~. Pomicultură: plante tehnice. Muzee. provincie istorică în partea centrală a Fran ei. Braºóv Braºóv . comercial şi cultural. Siderurgie. maşini. Oraşul a fost construit în anii 1956–1960. Construc ii de maşini. Resurse de subsol: cositor. comercial şi cultural. fabrici textile şi de produse alimentare. la 226 km S de Paris. Turism. oraş în partea de E a Germaniei. cu acelaşi nume. Centru industrial. Turism. la Potsdam. Industrie uşoară. aur. la o alt. loc. Catedrală (sec. Suprafa a: 29 mii km 2. Boulógne (Boulogne.). acoperită în întregime de zăpadă şi ghea ă. în 1234 ( Corona ). teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. Suprafa a: 44 km2. printr-o deltă formată împreună cu fluviul Gange. 99 mii loc. Universitate. de prelucrare a lemnului. Popula ia: 129 mii loc. Popula ia: 641 mii loc. XIII – XV). Muzee. Monumente de artă arhitectonică (sec. doc. Relief muntos. 1. păduri de conifere şi de foioase. mătase). Vestigii arheologice.8 mii loc. Turism. Important centru industrial: trac. Expl.6 mii km2. port la Marea Mînecii. Creşterea animalelor. materiale de construc ie etc. Catedrală gotică (sec. Monumente istorice şi de artă arhitectonică medievală. XII). Fabrici textile (lînă. în V Oceanului Pacific. Zonă industrială şi agricolă. 323 mii loc. Şantiere navale. Muzee. legume). centrul adm. textile. XVII provincia Brandenburg a constituit nucleul statului prusac. 93 mii loc. maşini-unelte. situată în centrul Podişului Brazilian. situat în mun ii Alpi. land în E Germaniei cu centrul adm. Industrii (armament. Par ial navigabil. pe cursul mijlociu al Oltului. Vestigii arheologice. Universitate. oraş în N Fran ei. chimică. Palat (sec. forestiere. Industrii (constructoare de maşini. Teatru. X – XII). Este o insulă de origine vulcanică. Important nod de comunica ii. Filarmonică. de 231 m. municipiu în România. Administrat de Norvegia. foci) şi pescuit. Se varsă în Golful Bengal.

Turism. Culturi agricole: porumb. comercial şi cultural. Argentina. Importă maşini şi utilaje industriale. în sec. Filarmonică. alimentare. Suprafa a: 8. banane. ananaşi. República Federatívă ~. floarea-soarelui. hîrtie. Universită i. oraş în Federa ia Rusă. aparate optice. Muzee. Columbia. Industrii (constructoare de maşini. Expl. grîu. doc. Centru industrial (siderurgie. construc ii de maşini. de prelucrare a petrolului. XII). Brãíla Brãnéºti Breánsk comună în Republica Moldova (rn. Relief predominant de cîmpie. At. 596. doc. At. prelucrarea lemnului. de mangan. Teatru. Complex de monumente arheologice din sec XII–XIV. stat în centrul şi estul Americii de Sud. Se cultivă bumbac. Re ea navigabilă internă: 35 000 km. porumb. legume. Catedrală (sec. de calcare. cacao etc.5 mii loc. constructoare de maşini (autovehicule. feroviar. capitala Slovaciei. cu acelaşi nume. oraş situat pe fluviul Zair. Muzee. produse chimice. Centru industrial (locomotive. Nod de cale ferată. soia. Paraguay. Guyana. Meşteşugărit. Popula ia: 405 mii loc. maşini agricole). chimică. 500 mii loc. Centru piscicol. Căi ferate: 30400 km. alimentare etc. tractoare. Centru de comunica ii (aerian. Climă tropicală şi ecuatorială. bovine). Suprafa a: 7420 ha. metalurgică. Întreprinderi de producere a aluminiului. rutier). produse textile. textile. jude în România. Universitate. textile. cafea. de prelucrare a lemnului. alimentară. Fondat în sec. situat pe rîul Oker .). conserve. forestiere. de prelucrare a lemnului. medie: 3 m. Venezuela. Monumente istorice şi de artă arhitectonică. Turism intens. Exportă mijloace de transport. aur. construc ii de maşini şi utilaj greu. zahăr. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. loc. XII. alimentară etc. km. al jud. Centru adm. 452 mii loc. grîu. 259 mii loc. Teatru. Muzeu. Limba oficială: portugheza. bere. Creşterea animalelor. în 1350. autogredere. nichel. Capitala: Brasilia . Fabrici de încăl ăminte. textilă. orez. Universitate. fluvial. zahăr. situat la confluen a Prutului cu Dunărea. Monumente arhitectonice de cult (sec. Universitate. produse alimentare. doc.: Brăila . repara ii navale. producerea celulozei şi hîrtiei. vagoane. produse siderurgice şi petroliere. petrochimică. trestie de zahăr. de încăl ăminte. minereuri de fier. afluent al Niprului. Expl. At. afluent al fluviului Weser . Popula ia: 176 mil.). Suprafa a: 4 766 km 2. port pe fluviul Dunărea. bere etc. km 2. Ad. Este dezvoltată creşterea animalelor (ovine. . Căi rutiere: 1. Agricultură specializată în produc ia de cafea (ocupă primul loc în lume) şi de cacao (locul al treilea). Important centru industrial (metalurgia laminatelor. Export de cauciuc. situat pe rîul Desna. în 1429. conserve.5 mil. cuprins între Surinam. Relief variat: podişuri. Uruguay. Brazília Brazzavílle [braza´vil] Brãíla capitala Republicii Congo. port pe malul stîng al Dunării. oraş în N Germaniei (Saxonia Inferioară). cîmpii.68 mil. Muzee. diamante. Întreprinderi constructoare de maşini. Bolivia. bauxită.). confec ii etc. municipiu în România. 236 mii loc. citrice. Orhei). Industrie siderurgică.). textile. Perú. textilă. centrul adm. IX. Centru industrial. Teatru. combustibili. pe cursul inferior al Dunării. chibrituri. Pescuit. XVII–XVIII). Repara ii navale.Bráteº Brátislava Bráunschweig [´braun¿vaik] lac în România (Moldova). arahide. Pescuit. chimice. Guyana Franceză şi Oceanul Atlantic. Academie de ştiin e.

la 230 km de Chişinău. Muzee. vapoare. Zonă agricolă. automobile. At. 145 mii loc. port la Marea Mînecii. textilă. chimică. Întreprinderi industriale (armament.Brémen [´breem¬n] oraş în N Germaniei. 258 mii loc. Principalele insule: Marea Britanie.6 mii loc. centrul adm. oraş în N-V Fran ei (Bretagne). Turism. sec. de zahăr. Industrie constructoare de maşini. Turism. şantiere navale). At. alimentară). azbest. provincie istorică în peninsula cu acelaşi nume. XV–XVII) şi de cult (Domul. Industrii ( constructoare de maşini. Nod de comunica ii (aerian. feroviar. 550 mii loc. 1. Industrii (metalurgică. alimentară. textile etc. oraş în Marea Britanie (Anglia). reşedin ă a raionului Briceni. situat pe rîul Bug . Republica Irlanda. textilă. Muzeu. Nod feroviar. doc. cuprinsă între Oceanul Atlantic şi Marea Mînecii. în apropiere de golful Bristol . Export de melasă. Mici întreprinderi industriale (materiale de construc ii. port la Oceanul Atlantic. rom. XVIII). capitala statului Queensland. 197. XI–XIII). oraş în S-V Marii Britanii (Anglia). Şantiere navale. oraş în Belarus. Suprafa a: 315 mii km2. încăl ăminte). Pescuit. XIV–XV) şi edilitare (sec. Monumente arhitectonice de cult (sec.8 mii loc. şantiere navale. Fondat în 787. oraş în N Republicii Moldova. Pinacotecă. zahăr. oraş în E Australiei. trecătoare în Alpii Orientali. Centru industrial. în 1019. 396. Statele cuprinse: Marea Britanie. Muzee. oraş în Italia (Lombardia). Rafinării de petrol. Suprafa a peninsulei: 24 mii km2. Universitate. Important centru industrial (construc ii aeronautice. 121 mii loc. situat pe rîul Lopatnic. Irlanda. arhipelag în N-V Europei. Bricéni Brídgetown Bríghton [´brid…taun] [´braitn] capitala statului Barbados. Important centru industrial (avioane. Sta iune balneară. doc. alimentare). fluvial). Biserica Acoperămîntul Maicii Domnului (1888). fabrici de hîrtie. 153 mii loc. port pe fluviul Weser . Turism. chimică. Turism.5 mil. Universitate. Monumente istorice. Universitate. produse chimice. Muzeu. Muzee. loc. textile. textile. Turism. comercial şi cultural. Muzeu. Centru de comunica ii (feroviar. aparate electrotehnice. la 1370 m alt. Arhipelágul ~. la grani a dintre Italia şi Austria. între Oceanul Atlantic şi Marea Nordului. Monumente arhitectonice edilitare (sec. loc. alimentară. Relief muntos. Şosea (din 1772) şi cale ferată (din 1864–1867) care leagă oraşele Innsbruck (Austria) şi Bolzano (Italia). port comercial şi militar la Oceanul Atlantic. Universitate. de automobile. Pescuit. în 1576. Centru de comunica ii (aerian. rafinării de petrol. Brísbane [´brizb¬n] Brístol [´bristl] Británic .). port la Oceanul Pacific. navală. Brénner [´bren¬r] Bréscia [´bre¿¿a] Brest Brest Bretágne [br¬´ta¤] peninsulă franceză. al landului cu acelaşi nume. Hebride. Popula ia: 60 mil.. Turism. situat pe rîul Avon . Universitate. Industria lemnului şi alimentară. maritim). Universitate. produse alimentare). rutier). locomotive.

chei. În 1947. de produse chimice. Monumente arhitectonice medievale. pe ărmul Mării Chinei de Sud. Parc na ional. At. 391 mii loc. XV). textile. cînd a fost din nou anexată la U. produse alimentare. gaze naturale. Aici au fost ucişi peste 50 mii de prizonieri. Se mai cultivă manioc. produse chimice etc. Exportă petrol şi produse petroliere. sagon. confec ii. textile. în 1243. Admis în ONU la 21 septembrie 1984. Vechi centru al industriei textile (broderii).Brno oraş în Cehia (Moravia de Sud). motoare electrice. prosper în sec. [brüü3] oraş în N-V Belgiei. Muzee.S. Brúges Brunéi Bruxélles [fr. XIII). Universită i. S-a aflat în componen a statului feudal Moldova pînă 1775. legume. max. Turism.S. partea de N a Moldovei.S. automobile.). Climă ecuatorială. Planta ii întinse de cocotieri. împreună cu oraşul Cernău i. ridicat în 1958. Alt. port pe un canal navigabil legat de Marea Nordului. rulmen i). Muzee. Capitala: Bandar Seri Begawan . Popula ia: 351 mii loc. masiv muntos în România (Carpa ii Meridionali). clădiri administrative (sec. Căi rutiere: 2 417 km. Important centru industrial. întreprinderi poligrafice.: brü´sel] capitala Belgiei.: 2 505 m (vf. apoi eliberată în 1941 şi reintegrată în hotarele României pînă în 1944. Din 1918 pînă în 1940 a făcut parte din Regatul României. Centru industrial (metalurgie. primărie (sec. cînd a fost ocupată de Austria.R. Pescuit. ~ Darussalám . fructe. 221 mii loc. Relief muntos. locomotive. strunguri. situată în N-E Carpa ilor Orientali. Bucovína . cauciuc. produse alimentare) şi comercial. regiune istorică în România. palate (sec.S.S. financiar şi cultural. Căi ferate: 19 km. XVIII). intră în componen a R. Important centru industrial (construc ii de maşini-unelte. Limba oficială: malaieza. doc. Uzine constructoare de maşini şi utilaje (tractoare. textile. Peşteri. Monumente arhitectonice medievale: catedrală (sec. alimentare etc. Creşterea animalelor. Bucégi Búchenwald [´buuh¬nvalt] lagăr nazist de concentrare şi exterminare în Germania. comercial şi cultural. Suprafa a: 58 mii km2. Institu ii de cercetări ştiin ifice. situat între văile rîurilor Prahova şi Dîmbovi a. Monument în memoria eroilor extermina i. material lemnos. cabane. Expl. Universitate.. insula Kalimantan. Biserici. colinar şi de cîmpie. A fost anexată în 1940 la U. partea de nord a Bucovinei. de mobilă. XIII–XVIII). XII–XVI.S.R. autovehicule. petroliere şi forestiere. stat situat în S-E Asiei. port legat prin canale de Marea Nordului. înfiin at în 1937 şi lichidat în 1945. Turism. arbori de cauciuc. orez. Importă maşini şi utilaje industriale. Ucraina (din 1991 – Ucraina). Păduri luxuriante. Nod feroviar şi rutier. Omul ).

Universită i. Biblioteci. Lungime: 806 km. ca sat în 1455. Metrou. Poduri peste Dunăre. Bugeacul. divizat în 6 sectoare administrative. farmaceutice. Institute. Mari întreprinderi industriale: metalurgie. 1. 329 mii loc. de pielărie. [´buf¬lou] oraş în SUA (New York). creşterea bovinelor).). cu excep ia anilor 1941–1944.: La Plata . Sta iune balneară. după colonizarea lui cu bulgari. regiune în partea de sud a Basarabiei. la S-V de localitatea Zatoka (reg. 167 mii loc. ucraineni. Urme de vechi construc ii şi fortifica ii. autobuze şi troleibuze etc. Popula ia: 12. Budapésta Budéºti Buénaventúra Búenos Áires [´bwenos´aires] Búenos Áires Búffalo Bugáz Bugeác Búgul de Sud . germani. constructoare de maşini (locomotive. Turism. Grădină zoologică. doc. XIX a fost dominat de turci. siderurgie. textile. optică. a fost anexat la imperiul Rusiei. loc. Parcuri. fluvial). Important centru de comunica ii al continentului American. BelgorodDnestrovski). Turism. capitala Argentinei. comercial şi cultural. Universitate. Monumente istorice şi de artă arhitectonică (sec. Operă. Centru adm. Înfiin at de coloniştii spanioli în 1535. constructoare de maşini. Academia Română. minereuri. situat pe ambele maluri ale Dunării. capitala Ungariei. chimice. După 1940. II–IV). zahăr. Export de cafea.9 mil. Teatru Na ional. provincie în partea central-estică a Argentinei. Monumente istorice şi de artă arhitectonică medievală şi contemporană. Centru industrial (avioane. doc. Lă ime: 2–3 km. alimentară). Turism. elicoptere. loc. lac în Ucraina. XIV s-a aflat în componen a ării Româneşti. Principal centru politic. electronică şi electrotehnică.24 mil. port principal la Oceanul Pacific.3 mil. de pielărie şi încăl ăminte. situat pe malurile rîului Dîmbovi a. găgăuzi. Teatre. fluviu în S-V Ucrainei. Zonă industrială şi agricolă (cereale. rn. În apropiere se află cascada Niagara . Industrii (chimică. După întemeierea statului feudal al Moldovei (1359). port în golful La Plata . economic şi cultural. care i-a aşezat aici pe tătarii nohaici. textilă. Industrii: siderurgică. de confec ii. Muzee. Muzee. Universită i. cînd a făcut parte din componen a României. Hidrocentrale.97 mil. ruşi. Suprafa a: 308 mii km 2. comună în Republica Moldova (mun.Bucuréºti capitala României. se varsă în Marea Neagră printr-un liman. Vestigii arheologice din perioada romană tîrzie (sec. alcătuit din zonele urbane principale Buda (pe malul drept) şi Pesta (pe malul stîng). de prelucrare a lemnului. poligrafică. loc. aluminiu. Turism. loc.). chimică. Oraş din 1533. Lungime: 15 km. municipiu în S ării. XIII–XV). avioane. Academie de ştiin e. (10. feroviar. Fostă colonie romană. Suprafa a: 226 km 2. face parte din teritoriul acestei ări. Chişinău). Filarmonică. Centru de comunica ii (aerian. Biblioteci. Comunica ii interna ionale. Cetate. Din sec. At. oraş în V Columbiei. textilă. Popula ia: 2. produse chimice şi alimentare etc. loc. At. Navigabil (par ial pe cursul inferior). Odesa). Bugeacul de S-E revine Ucrainei (reg. în 1459. În 1812 tătarii au fost strămuta i în Crimeea. Centru economic. alimentare. Odesa. Muzeu. În sec. vagoane. în conurba ie). XVI pînă la începutul sec. situat pe ărmul Mării Negre. Universitate. situat pe malul lacului Erie . alimentară. împreună cu întreg teritoriul Basarabiei. Muzee. 3 mil. Vestigii arheologice geto-dace şi romane.

Belarus şi Polonia. Popula ia: 1. biserici (sec. Creşterea animalelor (ovine. alimentare. lignit. alimentare. Centru industrial şi cultural. între România. de produse chimice. Pescuit. Navigabil. Serbia şi Muntenegru. 225 mii loc. Turism. la grani a cu Ungaria. Fondat în 884. textile. Burgás Búrgenland Búrgos . 212 mii loc. situat în Peninsula Balcanică. Mauzoleul lui Ismail Samani (sec. porcine). Industria bumbacului şi mătasei. Culturi cerealiere. conserve. cupru. vagoane. textile. tutun. Capitala: Sofia . Monumente arhitectonice de cult: catedrală (1221). Export de tutun. Limba oficială: bulgara. IX–X şi XVI–XIX). Angara şi lacul Baikal. siderurgică. bauxită. legumicultură. forestieră. Industrie variată (construc ii navale. porcine). sfeclă de zahăr. Creşterea animalelor (bovine. cărbune. Centru industrial şi cultural. Pomicultură. Macedonia. Legumicultură. nichel. lactate). Capitala: Ulan-Ude . Muzeu. a peştelui. port la Marea Neagră. minereuri de fier. peşte. maritim). wolfram. fabrici de covoare. oraş în N Spaniei (Castilia León). Întreprinderi de prelucrare a metalelor. Grecia. Bujumbúra [bud3um´bura] Bulgária capitala statului Burundi. Turcia şi Marea Neagră. situată în S Siberiei Orientale. A fost creată la 30 mai 1923. Exportă materii prime minerale. formînd par ial grani a dintre Ucraina. Suprafa a: 351. Capitala regatului Castiliei în sec. oraş în Uzbekistan. Bureátia República ~. oraş în E Bulgariei. Întreprinderi prelucrătoare a bumbacului. Importă maşini şi utilaje industriale.3 mii km2. Culturi agricole: grîu. de mobilă. de celuloză. Păduri de foioase (fag.Búgul de Vest Buhará rîu în E Europei. Centru adm. Climă temperat-continentală în nord şi semimediteraneană în sud. afluent al fluviului Duero . metale laminate. Întreprinderi de prelucrare a cărnii şi blănurilor de caracul. Căi ferate: 6508 km. situat în valea rîului Zeravşan . República ~. plumb. mijloace de transport. Pescuit. loc. Suprafa a: 4 mii km2. loc. XII–XIII). textilă). Lungime: 772 km. Creşterea animalelor (bovine. Monumente arhitectonice medievale (sec. crom. floareasoarelui. Culturi agricole: cereale. mănăstire. mazăre. textilă. orz. alimentare. stat în S-E Europei. bauxită. situat pe rîul Arlanson . Industrii (energetică. echipamente industriale. Relief reprezentat de masive muntoase şi cîmpii deluroase. forestiere. XI–XV. Suprafa a: 111 km2. mangan. Teatre. industrial. de textile şi confec ii. Muzee. Pescuit. porcine. bumbac. electrotehnică. fructe. zinc. port pe malul lacului Tanganyika . Zăcăminte: huilă. republică în componen a Federa iei Ruse. legume. tutun.2 mii loc. Popula ia: 275. de produse alimentare (vinuri. Universitate. produse alimentare). petrol. Naviga ie pe rîurile Selenga. aur.: Eisenstadt . Popula ia: 8. de pielărie. produse petroliere. 162 mii loc. trandafir. legume. fructe.8 mil. a lemnului. Universitate.1 mil. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. bovine. Resurse naturale: molibden. Centru interna ional de comunica ii (aerian. Expl. Relief muntos. Întreprinderi de prelucrare a lînei. ovăz. Industrie forestieră. Denumirea veche: Usumbura . Căi rutiere: 36 925 km. textile. păsări). [´burg¬nlant] provincie în Austria. Vînatoare. 330 mii loc. alimentară. Centru comercial. IX). stejar) şi conifere. constructoare de maşini.

bumbac. rundi/kirundi. castru roman şi aşezare civilă din sec. de pînă la 750 m). columbit. pe ărmul Mării Negre. Zonă agricolă (vinuri de Burgundia). străbătut de rîul Buzău . Orhei). localizate pe teritoriul comunei Stolniceni (mun. Limba oficială: franceza. manioc.3 km. Zonă industrială (metalurgia feroasă. Limbi oficiale: franceza. porumb. gaze naturale. Popula ia: 12. Rwanda şi Tanzania. de staniu. Benin. încăl ăminte. V. Turism. Ad. Popula ia: 522 mii loc. viticultură. bovine). aur.6 mil. textile. XVII–XVIII). stat în Africa Centrală. Relief de podiş (alt. peşte. alimentare. Rîmnicul-Vîlcea). loc. Relief muntos şi colinar subcarpatic. Vîlcea). alimentară. II – III. At. cereale. stat în Africa Occidentală. porumb. textilă. prelucrarea metalelor şi lemnului. Exportă cafea. orez. Capitala: Dijon . Fabrici de ciment. Suprafa a: 28 mii km2. Suprafa a: 31. mijloace de transport. Togo. numele unor străvechi aşezări pe teritoriul României: aşezare geto-dacică în cuprinsul com. Ghana şi Côte d’Ivoire. grîu.. Exportă vite. Importă maşini şi utilaje industriale. Lă ime: 2 . Parcuri na ionale. Se cultivă sorg. Popula ia: 6. Căi rutiere: 13 120 km. stabili i aici în sec. Provincie franceză din 1477. Creşterea animalelor (caprine. Mănăstire rupestră (sec. tutun. Capitala: Ouagadougou . combustibili. construc ii de maşini. calcare. d. comer . În anii 1960–1984 se numea Volta Superioară . Buz´ãu . Vechi complex monastic. arahide. wolfram. în 1616. Alte surse economice: creşterea animalelor. situat între Mali. nichel. Căi ferate: 495 km. produse chimice. Suprafa a: 275 mii km2. trestie de zahăr. bumbac. loc. la S de localitatea Tuzla (reg. Păduri de foioase şi conifere. textile şi alimentare) şi agricolă (culturi cerealiere. Centru adm. Căi rutiere: 14 500 km.5 km 2. Climă ecuatorială musonică. ovine. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. autovehicule. Suprafa a: cca 6 mii km2. orez. jude în S-E României. ceai. Climă ecuatorial-musonică.. tantal. pescuit.: 1500–2600 m). República ~. Nicolae (1675).Hr. Biserica Sf. datînd din sec. rn. Popula ia: 1.: mun. Admis în ONU la 18 septembrie 1962. Butucéni comună în Republica Moldova (rn. arahide. învecinat cu Republica Democrată Congo. República ~. Relief muntos (alt.6 mil. doc. Buridáva Burkína Fáso Burnás Burúndi lac sărat în S-V Ucrainei. produse alimentare. Pescuit. Resurse naturale: petrol. produse alimentare. cartofi. bumbac. Niger. Hr. max. ape minerale. azi regiune administrativă şi economică. Lungime: 5 km. Vegeta ie de savană şi pajişti. Odesa. Buzău . creşterea animalelor). Se cultivă mei. Tatarbunar). Vegeta ie preponderent de savană. Industrie prelucrătoare de materii prime agricole. loc.: 3 m.Burgúndia veche provincie istorică în E Fran ei. Ocni a (jud. bunuri de larg consum. sorg. Expl. Capitala: Bujumbura . fasole. Reproduce numele neamului germanic al burgunzilor.7 mil. I î. Vestigii arheologice geto-dacice şi romane.

Existent la 1452 ca aşezare umană. a Principatului Moldova (1856–1878). Industrie alimentară. Meşteşuguri. centrul adm. Nod feroviar. A fost centru adm. Industrie metalurgică. XVIII).5 mii loc. Universitate. cu acelaşi nume. în insula Sardinia.Hr. Lă ime max. Industrie aeronautică. Universită i. de mase plastice. chimică. oraş în Italia. între Dunăre şi Marea Neagră. alimentară. la 173 km de Chişinău. Industrie uşoară şi alimentară. În 1940 a fost cedată Bulgariei. de jude . Catedrala Sf. 147 mii loc. al jud. în 1234. alimentară. Cabanatuán Cabínda Cábot Cádiz Cádiz [´kæb¬t] [´kadiq] [´kadiq] Cadrilatér Caen [k¾] Cágliari [´kalijari] Cahúl . cea mai mare insulă a arhipelagului Filipine .: 100 m. palate). de conserve din peşte. oraş în Luzon. măsline. Sta iunea balneoclimaterică “Nufărul Alb“. Biblioteci. Arhanghel Mihail (1850). Universitate (1432). între capul Trafalgar şi capul Santa Maria. între insula Terra Nova şi Cape Breton . Zăcăminte de petrol. edilitare (episcopie. XIII). 1941–1944) şi în cadrul Republicii Moldova (din 30 decem-brie 1998). XIX). 242 mii loc. Important centru economic şi cultural. Ad. Export de produse petroliere. max. doc. Industrie metalurgică. în conurba ie. Teatru. în conurba ie. Aeroport. Întemeiat de finicieni (cca 1100 î. de prelucrare a lemnului. port la Oceanul Atlantic. de ciment. 1502 ca sat ( Şcheia ). Cuprindea jude ele Durostor şi Caliacra. 45 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar. Acoperămîntul Maicii Domnului (sec. golf în Oceanul Atlantic. în conurba ie.). fiind denumit apoi Frumoasa .Buz´ãu municipiu în S-E României. Hasdeu". Monumente arhitectonice de cult.: 107 km. Vechi centru tipografic. electrotehnică. Dumitru (1899). oraş în S-V Republicii Moldova.P. situat în apropierea rîului Buzău. strîmtoare în V Oceanului Atlantic. alimentară. Catedrală (sec. Fabrici textile. Turism.: 101 m. Şantiere navale. Maree puternice (3 m. At. Muzee. regiune istorică în S României (Dobrogea). reşedin ă a raionului Cahul. oraş în N Angolei. administrative. Muzee. Şantiere navale. rutier). Teatrul "B. oraş în N-V Fran ei (Normandia). 308 mii loc.).. Ad. cu statut de oraş. Lungime: 195 km. textilă. At. iar din 1835 – Cahul . 183. Industrie chimică. port la golful cu acelaşi nume (Marea Mediterană). Centru vamal de frontieră. 24 mii loc. 173 mii loc. chimică. Este legat printr-un canal de Marea Mînecii. Industrie de prelucrare a lemnului. Monumente arhitectonice (sec. XII). Pod peste Prut. bisericile Sf. Muzee. Centrul zonei de cultură a orezului. în componen a provinciei Basarabia (1835–1856). min. biserici. biserică (sec. Amfiteatru roman. Monumente istorice. V–XI). tutun. doc. a României (1918–1940. oraş în S-V Spaniei (Andaluzia). port la Oceanul Atlantic. Fortifica ii (sec. Export de peşte. constructoare de maşini.

Industrie metalurgică. Monumentul memorial 1877 . Lungime: 1200 km. automobile. a orezului. numit apoi (în anul 641) Al-Fustat. Creşterea caprinelor şi ovinelor. construc-toare de maşini (avioane. textilă. Culturi de măslini. chimică. automobile. Muzee. alimentară. maşini-unelte). alimentare (zahăr. A. Întreprinderi de prelucrare a iutei. care erau mult mai numeroşi. Suprafa a: 144 mii km 2. Calábria [ka´laabria] regiune în S Italiei. hîrtie.1 mii km2. peninsulă în N-V Mexicului. Viticultură. Climă mediteraneană. Rumean ev. Climă tropicală şi subtropicală. produse electrotehnice şi chimice. conserve. Metrou. i-au învins pe turci. Suprafa a: 15. Oraş din 1855. în frunte cu contele P. minereuri de fier şi de mangan. a bumbacului. a fost înăl at un monument în formă de coloană (22 m). loc. în anii 1844–1849. Academie de ştiin e. Universitate. Universită i. Monumente antice (moschei). Izvorăşte la N de com. electrotehnice. lîngă com. Lungime: 40 km. Mare nod de comunica ii. oraş în N Indiei. de confec ii.Cahúl rîu în Republica Moldova. capitala statului Bengalul de Vest.5 mii loc. în 1424 ( Vadul Diuliu ). Babilon. Cahul) şi se varsă în lacul cu acelaşi nume. Nod de comunica ii. alimentară. încăl ăminte. poligrafică. port în delta Gangelui şi Brahmaputrei . port pe Nil. Etulia. 730 mii loc. Universită i. municipiu în România (jud. Expl. Punct de vamă.: Catanzaro . Pelinei (rn. între strîmtoarea Messina şi golful Taranto . Creşterea animalelor. Relief muntos (vf. Zăcăminte de pirite. vi ă de vie. Península ~. Se cultivă măslini. Cerro de la Encantada . port pe stînga Dunării. în conurba ie. Nod de comunica ii. citrice. unt). Filatură şi esătorie de bumbac. Centru comercial (grîu. tractoare. Pe teritoriul peninsulei se află republica monastică Athos . situată între golful Orfani (la E) şi golful Salonic (la V). 11. chimică. Industrie metalurgică. Cel mai mare oraş din Africa. pe rîul Cahul (lîngă actualul oraş Vulcăneşti) oştirile ruseşti. Lă ime: 50-250 km. de mobilă. în conurba ie. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. Pe locul luptei. loc. strunguri. Industrie poligrafică şi cinematografică. Muzee. În epoca romano-bizantină aici s-a aflat or. Aeroport interna ional. doc. Grădină botanică. Relief muntos cu cîmpii de litoral. Dolj). în peninsula cu acelaşi nume. Oraş pr. citrice. Centru industrial (construc ii de material rulant. Califórnia [´kæl¬´fornj¬] . peninsulă muntoasă în N Greciei. păstrat pînă astăzi. de prelucrare a lemnului. la poalele Mun ilor Stîncoşi . Muzeu. sticlă. Hidrocentrale.7 mil. Centru comercial şi financiar interna ional. 3069 m). În cadrul armatei ruse au luptat şi voluntari români din Basarabia. Popula ia: 2. a cărnii. 7 mil. Izvoare minerale. La 21 iulie 1770. 21. Numele antic – Brutium . Aeroport interna ional. At. de petrol şi gaze naturale. Parc na ional. Caíro capitala Egiptului.2 mil. În 1988 aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Iarnă (edi ia a XIII-a). loc. Industrie chimică. vite). între Oceanul Pacific şi Golful cu acelaşi nume. Calafát Calcídicã Calcútta Cálgary [´kælg¬ri] oraş în S Canadei (Alberta). în apropierea deltei fluviului. lapte praf.

V. iută. Căi rutiere: 15 mii km. max. situat în sudul peninsulei Indochina.: 3 292 m. Universitate. peşte.. Vegeta ie: păduri de esen e pre ioase. Căi ferate: 1400 km. Relief de cîmpie cu podişuri (în E. Universitate. 12. cărbune. cherestea. oraş în Republica Moldova (Transnistria). Zăcăminte de huilă. Regátul ~. Alt. 570 mii loc. cafea. Boston. XV–XVI). trestie de zahăr.5 mii loc. XIII).9 mii km2. textile. poligrafică. citrice. bata i. Capitala: Phnom-Penh . porumb. Capitala: Sacra-mento . Sanatoriul “Nistru“. alimentară. iută. Pescuit. la 160 km N de Chişinău. bumbac. textilă. Fondat în 1630. Industrie: extrac ie de pietre pre ioase. Climă tropicalmu-sonică. în conurba ie. Suprafa a: 424 mii km 2. Suprafa a: 181. Nod de comunica ii. Fondat în 1537. orez. Bază de submarine. Se cultivă cereale. pe malul stîng al Nistrului. oraş în N-E SUA (Massachusetts). Califórniei Gólful ~. banane. în lungul coastelor de V ale SUA. de confec ii. Cámbridge Cambriéni Cámenca . tutun. Economie puternic dezvoltată: expl. Lungime: cca 150 km. de petrol. aur. max. Industrii (electronică. Nave de pescuit. Popula ia: 29. Turism. de cherestea. în partea de N.: 220 km. med. Lungime: 550–600 km. minereuri de fier. Universitate (din sec. Centru industrial (metalurgie. Wales ). Industrie constructoare de maşini. stat în S-E Asiei. porci). Snowdon). 120 mii loc. Păduri de foioase şi parcuri naturale. Creşterea animalelor (bivoli.9 mil. Ad. Laos şi Vietnam. cupru. între golful Siam. Viticultură. Fondat în 1515. a cimentului). cherestea. arbori de cauciuc. produse chimice. loc. Institut de Tehnologie (1861). Ad. loc. wolfram. cinematografică. Nod de comunica ii. manioc. port la Oceanul Pacific. produse chimice. se varsă fluviul Colorado . esături. poligrafică. Muzee. Thailanda. Capela Colegiului regal (sec. Limba oficială: khmera (uzuală – franceza). combustibili. se produce ciment. Culturi agricole: arbori de cafea. rom). minereuri de fier. bumbac. 106 mii loc. aur. Universitatea Harvard (1636).: 1085 m (vf. Suprafa a: cca 180 mii km 2. magneziu etc. Lungime: 1240 km. oraş în V statului Perú. alimentară (zahăr. la 14 km de Lima. prelucrarea peştelui). nave aerospa iale). Lă ime max. Parcuri na ionale. În acest golf. 285 mii loc. curent marin rece (minus 12 °–26°C) în E Oceanului Pacific. chimică. Creşterea animalelor (bovine). Pomicultură. Pescuit. suburbie a or. orez. între peninsula California şi coastele Mexicului. N) şi mun i (la S). Întreprinderi agroindustriale.: 818 m. pe ărmul Oceanului Pacific. încăl ăminte. Exportă cauciuc. Califórniei Calláo [ka´jao] Camagüéy [kama´gwei] Cambódgia Cámbridge [´keimbrid…] oraş în E Marii Britanii. industrie constructoare de maşini (avioane. golf în Oceanul Pacific. Mún ii ~. Curéntul ~. Importă maşini şi utilaje industriale. Industrie constructoare de maşini. în conurba ie. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. în conurba ie. Popula ia: 10. metale. masiv muntos în Marea Britanie (pen. minereuri de fier şi polimetalice.9 mil. oraş în E Cubei. gaze naturale. autovehicule.Califórnia stat în S-V SUA. argint.

Denumit şi Languedoc . Exportă produse petroliere. Pomicultură. Vancouver ş. Căi ferate: 71 104 km. înconjurat de apele oceanelor Atlantic. cuprinzînd şi insulele Arhipelagului Arctic Canadian. Are 200 ecluze. porcine).). Industrie metalurgică. Benevento . ovine. gaze naturale. aur. precum şi insulele Newfoundland. Republica Populară Congo. cărbuni. radiu. [kam´pet¿e] oraş în S-E Mexicului. materiale din lemn. Popula ia: 16. Întreprinderi forestiere.: Napoli . uraniu. Importă produse chimice. 4070 m). Se cultivă orez. Lungime: 241 km.Camerún República ~. loc. Industrie a tutunului. Relieful ării reprezintă un podiş întins.a. Gabon. textile. uraniu. situat pe ărmul Golfului Guineii. Campánia regiune în partea de S a Italiei. Admis în ONU la 20 septem-brie 1960. Turism. citrice. Canál du Midí . cositor. Popula ia: 31 mil. arbori de cauciuc. Pomicultură. de cafea. arahide. nave. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere. tutun.6 mil. Vegeta ie tropicală şi de savană (N). Guineea Ecuatorială şi Golful Guineii. azbest.8 mii km2. Limbi oficiale: franceza. stat în Africa Centrală. Viticultură. Căi ferate: 1200 km. alimentară (conserve de carne. în partea de V a pen. Ad. platină..2 mil.: Campeche . Salerno . Creşterea animalelor. autovehicule. hîrtie. loc. aur. zinc. Suprafa a: 9. minereuri. Suprafa a: 475. 152 mii loc. Campéche Campéche Canáda stat în America de Nord. traversat de masivele muntoase Adamaoua în centru şi Camerun în SV (alt. a energiei electrice. Agricultură specializată în produc ia de cereale şi creşterea animalelor pentru carne şi lapte. sfeclă de zahăr. huilă. Capitala: Ottawa . Suprafa a: 13. Centru comercial (bumbac. automobile. nichel. port la golful cu acelaşi nume. vînătoare. engleza. între oraşele Toulouse şi S ète. hîrtie. molibden. Popula ia: 5. tutun. cauciuc natural. alimentară. Centru adm. wolfram. lemn). avioane. Pescuit. de ciment. XVII. Industrie extractivă (petrol. plumb. Capitala: Yaoundé . Ycatán . produse din lemn. Vestigii ale civiliza iei maya. Climă ecuatorială cu precipita ii abundente. Culturi agricole: trestie de zahăr.97 mil. orz. centrul adm. Pescuit. Căi rutiere: 849404 km. materii prime. engleza. zahăr. al statului Campeche. în nord polară. km2. Include provinciile Avellino . Nod de comunica ii. Exportă mijloace de transport.4 mii km2. km 2. Relief de cîmpie. textile. Fondat de spanioli în 1540. bunuri de larg consum. Creşterea animalelor (bovine. chimică. wolfram. Importă maşini şi utilaje industriale. Căi rutiere: 67 mii km. Turism. aluminiu. celuloză. la Marea Tireniană. Se produce o el. Republica Centrafricană. Ciad. bumbac. Centru adm. manioc. ovăz. med. de podiş (E) şi de munte (V). sorg. Pacific şi Arctic. metalurgică. cacao. porumb. stat în S-E Mexicului. Se cultivă grîu. Parcuri na ionale.: 2 m. cereale. Climă continental-moderată. uleiuri vegetale). Caserta . minereuri de fier. Popula ia: 614 mii loc. sisal. cafea. cupru. fontă.8 mil. porumb. Admis în ONU la 9 noi [ka´nal dy mi´di] canal navigabil în S Fran ei. de cacao. maşini şi utilaje industriale. Culturi agricole: măslini. secară. cartofi. Suprafa a: 50. aparatură electronică. mangan etc. titan. între Nigeria. A fost construit în sec. combustibili. Uneşte Oceanul Atlantic şi Marea Mediterană prin fluviuil Garonne . Planta ii de bananieri. loc. de petrol. Pescuit. cobalt. Limbi oficiale: franceza. Expl.

Medgidia. fosforite. Biserică (sec.: Cape Town. cupru. în ins. Reşedin a arhiepiscopului primat al bisericii anglicane. Alt. A fost dat în folosin ă la 26 mai 1984. cărbuni. 35 mii loc. Muzeu al civiliza iei antice mediteranene. cartofi. Culturi: banane. Universitate. Popula ia: 529 mii loc. loc. loc. azbest. minereuri radioactive. la suprafa ă: 110–140 m. 2648 m). Relief muntos cu cîmpii înguste pe litoral.: Las Palmas . max. Creşterea animalelor.Canálul Dúnãre–Márea Neágrã Canáre canal navigabil în S-E României. Agigea. poligrafie. (295. situat pe rîul Tigheci. în conurba ie). Este denumită şi Capul Bunei Speran e. XII–XIII). la 125 km S-V de Chişinău. Întreprinderi forestiere. alt. în conurba ie). Tenerife ). ananaşi).4 mil. Expl. cu vitralii medievale engleze (sec. Întreprinderi agroindustriale. XI–XV).4 mii km2. Include insulele Gran Canaria. nichel. Basarabi. Nod de comunica ii. Fondat în 1973. Agricultură (grîu. pe ărmul Mării Mediterane. Relief muntos (Cordilléra Cantabrica . mangan. provincie în S-V Republicii Africa de Sud.: Santander . Expl. Industrie aeronautică. capitala federală a Australiei. Suprafa a: 5. Centru turistic. Are 2 ecluze. Rămăşi e de ziduri ale oraşului roman. care uneşte fluviul Dunăre şi Marea Neagră. Este unul dintre cele mai vechi oraşe ale Angliei. Canárelor Canbérra [´kænb¬r¬] Curéntul ~. max. 310 mii loc. Muzeu regal. Suprafa a: 7.5 mii loc. tutun. produse alimentare). Lungime: 64. Centru al festivalurilor anuale cinematografice interna ionale. Pomicultură.: 3718 m (vlc. Academie de ştiin e. arhipelag vulcanic în Oceanul Atlantic. Ad. siderurgică. Tenerife ş. la 100–120 km de ărmul Africii.3 mii km2. Reşedin ă a Parlamentului şi Guvernului din 1927. Pescuit. citrice. oraş în Republica Moldova. Centru adm. de minereuri de fier.1 mil. oraş în S-E Fran ei (Provance). a uleiurilor eterice şi de esen e de flori. diamante. 73 mii loc. la golful Biscaya . situată în S-E ării. XVI). regiune autonomă în N Spaniei. Lă ime la bază: 70 m. Cannes [kan] Cantávria Cantemír Cánterbury [´kænt¬b¬ri] Cape [keip] . Este traversat de 7 poduri. vi ă de vie.2 km.: 7 m. Centru adm. Suprafa a: 641. Este o comunitate autonomă a Spaniei. 7 mii loc. a. la E de Londra. Universitate. de minereuri de fier. Centru adm. caprine). la Cernavodă şi Agigea . (131 mii loc. textilă. Popula ia: 5. Lungime: 400–600 km. în apropierea localită ii Cania . Sta iune balneară şi turistică. Pico de Teide . Nod de comunica ii. Sta ie de cale ferată. porumb. Porturi: Cernavodă. tutun. Popula ia: 1. Climă tropicală. curent marin rece în largul coastelor de N-V ale Africii (Oceanul Atlantic). Aeroport interna ional. în conurba ie. citrice. Fuerteventura. reşedin ă a raionului Cantemir. Viticultură. Oraş a cărei construc ie s-a început în 1913. km 2. Turism. Pescuit. Pod peste Prut.6 mil. oraş în S-E Marii Britanii. Salinitate sporită. bananieri. Creşterea animalelor (ovine. Catedrală celebră (sec. Şantiere navale. Parcuri na ionale. Industrii (materiale de construc ii.

în conurba ie. N şi 25°48´ long. vf. Olt). ctitorie a lui Mihai Viteazul (sec. centrul adm. Popula ia: 418 mii loc. hîrtie. Bază de lansare a rachetelor. Oraş pr. Nod feroviar. max. Capitala: Praia (pe insula Săo Tiago . tutun.2 mil. Culturi agricole: trestie de zahăr. Biserica domnească. Suprafa a: 10. produse farmaceutice.7 mii loc. XVIII). [kar´akas] capitala Venezuelei. oraş situat în N ării. şantiere navale. anvelope. în SUA. la 600 km V de Dakar. Planta ii de măslini şi citrice. import de petrol ş. cap în S Africii. al provinciei Cape. Muzeu. Suprafa a: 4 mii km2. brînzeturi. confec ii.3 mii km2. Viticultură.). Vegeta ie: agave. încăl ăminte. Căi rutiere: 2 250 km. şlefuirea diamantelor) şi comercial (export de lînă. Peşteri. Admis în ONU la 16 septembrie 1975. Cape Canáveral [keip ka´navaral] Cape Town [´keiptaun] Cápri [´kapri] Cápul Ácelor Cápul Búnei Speránþe Cápul Nord Cápul Vérde Cápul Vérde Carácal oraş în România (jud. Relief muntos (alt. 1. Centru industrial (montaj de automobile. Exportă zahăr. loc. produse petroliere. Popula ia: 170 mii loc. minereuri de fier. a. cap în N Europei. E. fructe. Turism. cereale. la N-E de peninsula Noua Sco ie . situat în Oceanul Atlantic. situat la 155 km S-E de Capul Bunei Speran e . Regiune turistică şi climaterică. Centru industrial (prelucrarea metalelor. Floricultură. S şi la 18°30´ long. Monte Solaro ). Climă tropicală. Două universită i. mărfuri de larg consum. Aeroport interna ional. situat la 34 °24´ lat. punctul cel mai de sud al continentului. Se extrage sare.. Relief muntos în principalele insule. În anii 1963–1973 s-a numit Cape Kénnedy . diamante. Limba oficială: portugheza. produse alimentare. Meridianul acestui punct geografic desparte apele Oceanului Atlantic de cele ale Oceanului Indian. adesea secetoasă. lîngă coastele Africii. Aeroport interna ional. N şi 17°33´ long. Expl. Centru industrial (vagoane de cale ferată. conserve din fructe şi legume. cap în S Africii. Carácas . Fondat în 1567. sticlărie). Observator astronomic. sateli ilor artificiali şi a navelor spa iale. Ini ial (1488) s-a numit Cabo Tormentoso (Capul Furtunilor ). Turism. port la Oceanul Atlantic. insulă italiană în Marea Tireniană. Casa lui Iancu Jianu (sec. bata i. în conurba ie. textile. aloe. cap situat pe coasta de E a peninsulei Florida . Popula ia: 12. 532 m).: Sydney . capitala legislativă a Republicii Africa de Sud. situat pe coasta Senegalului (Oceanul Atlantic).92 mil. mijloace de transport.Cape Bréton [keip´bretn] insulă canadiană în Oceanul Atlantic. E. Fondat în 1652. Coordonate: 71°11´ lat. iar din ocean corali. XVI). Nod de comunica ii. situat pe insula norvegiană Mageröy . la S de golful Napoli .5 mii loc. Suprafa a: 10. aur. de huilă. cauciuc. aur. tricotaje. sare. max. 40. Coordonate: 14 °45´ lat. loc. ciment. manioc. 3. stat în arhipelagul vulcanic Capul Verde . material rulant. Relief muntos (alt. preparate din peşte. V. argint. Catedrală (1614). Nod de comunica ii. 589 m. Grădină botanică. cap în V Africii. Importă maşini şi utilaje industriale. În apropiere se află capul Almadies . produse de panifica ie).4 km2. Centru de cercetări spa iale. Universitate. la 950 m alt. banane. Parc na ional. bananieri. Pescuit. formînd un district federal.

la confluen a Sebeşului cu Timişul . Întreprinderi forestiere. hidrocentrale. bor. Avicultură. Creşterea animalelor. doc.78 mil km2. Turism. grîu. Pomicultură. Climă temperat-continentală. [´kaadif] oraş în S-V Marii Britanii ( ara Galilor). constructoare de maşini (motoare. Popovă . dogărie etc. max. 300 mii loc (626 mii loc. Parcuri na ionale. Capitala: Raleigh . Muzeu. între America Centrală (la V şi S). Aici a locuit scriitorul basarabean Constantin Stamati-Ciurea (1828–1890). Muzeul ării Galilor. cereale. max. Casamuzeu şi monumentul scriitorului.5 mii km 2. Situri tripoliene în peşterile din malurile stîncoase ale rîului Lopatnic . peşterile Buhui . loc. Industrie extractivă (cărbune). Şantiere navale. Se mai numeşte şi Marea Antilelor . huilă. cupru. în 1290 ( Sebeş ). port la Oceanul Atlantic (golful Bristol). plumb. Ad. la grani a cu Serbia şi Muntenegru. Suprafa a: 9. pe stînga Dunării. Se extrag minereuri de fier. porcine. turbine. bumbac. Viticultură. plumb. Creşterea animalelor. Se cultivă tutun (primul loc în SUA). Oraş cunoscut din epoca romană. constructoare de maşini (macarale). medie: 2491 m. mangan. Culturi agricole: porumb. ovăz. Popula ia: 542 mii loc. Ruinele oraşului roman Tibiscum . Monumente ale naturii: Cheile Caraşului . Castel (sec. Edine ). Centru adm. lignit. Sector zootehnic. Aeroport. bere). Termocentrale. Suprafa a: 8503 km 2. doc. Sta iunea balneoclimaterică Băile Herculane . At. zinc.: 2384 m. Reşi a . a bumbacului. Industrii (atomică. de prelucrare a lemnului.).: mun. azbest. în 1585. Suprafa a: 2. ad. orz. Caraíbilor Caraimán Caransébeº Cáraº-Severín Cárdiff Caríntia Carolína de Nord Carolína de Sud . legume.Caracuºénii Vechi comună în Republica Moldova (jud. zinc. chimică. 33 m înăl ime).4 mii km 2. chimică. Caraş-Severin). situată în mun ii Bucegi . cărbune brun. loc. Zăcăminte de huilă. Liliecilor ş. metalurgică. land în S Austriei. Industria aluminiului. generatoare pentru termocentrale. a. Sector zootehnic (bovine. stat în S-E SUA. sericicultură.5 mil. porumb. Comarnic . Popula ia: 400 mii loc. Relief predominant muntos. Monument de forma unei cruci (din o el. caprine. în conurba ie). textilă. At. placaje.: Klagenfurt . alimentară. Industrie metalurgică. minereuri de fier. tutun). ridicat în 1926–1928 din ini iativa reginei Maria. apicultură. Popula ia: 3.6 mil. Universitate. Alt. Păduri. Suprafa a: 82. Nod de comunica ii. de materiale pentru construc ii. Márea ~.2 mii loc. mare în Oceanul Atlantic. alimentară (brînzeturi. Agricultură (cereale. stat în E SUA. cartofi). 34. XI). America de Sud (la N) şi lan ul Insulelor Antile . cabaline). jude în S-V României.. secară. Agricultură (bumbac. culme muntoasă în România. Popula ia: 6. Industrie a lemnului (mobilă.9 mii km 2. în memoria eroilor căzu i în primul război mondial. grîu.: 7238 m. Suprafa a: 139. a hîrtiei). alimentară. oraş în România (jud. soia. macarale-turn). chimică (hîrtie). Capitala: Columbia . Centru adm. magneziu. constructoare de maşini. Turism.

în conurba ie.5 km2. port comercial şi militar la Marea Mediterană. Rainier ). Carpentária Carrára cel mai mare golf din nordul Australiei. Are numeroase insule. forestiere.: 71 m. Parcuri na ionale. Centre industriale (metalurgie. 2663 m. Creşterea bovinelor şi ovinelor. situat la limita dintre Europa şi Asia. Gerlachovka ). XVI). Numeroşi vulcani stinşi. Suprafa a: 376 km 2. oraş în N-V Columbiei. max. rom. Export de cereale. Agricultură dezvoltată (cereale. Se mai numeşte Canalul Casiquiare . Fondat în 227 î. minereuri de fier. Şantiere navale. banane. [kasi´kjaare] rîu în S Venezuelei. Popula ia: 8. România. max. şantiere navale. loc. cel mai mare lac sărat de pe glob. Industrie variată: siderurgică. Turism. lînă. de confec ii. Lungime: 600 km. capitala statului Nevada. Lucia. max. Expl. mică. Lungime: 410 km. Palat ducal (sec. Aeroport interna ional. 700–1000 m). Carpa ii Centrali (alt. porumb. [port. 70 mii loc. între Azerbaidjan. oraş în S-E Spaniei (Murcia). Extragerea şi prelucrarea marmurii. Resurse naturale: petrol. 2. oraş în Maroc. medie: 184 m. alimentare). cărbuni. legume). Turism. a cimentului. Universitate (1824). XVI. Carpa ii Sud-Estici (alt. 40. Fondat în sec. în N-V insulei. [´kars¬n ´siti] [karta´hena] oraş în V SUA. 564 mii loc.: 1025 m. pe teritoriile statelor Slovacia. alimentară (zahăr. Ad.9 mil. Ucraina. textilă. sucuri. Turkmenistan şi Iran. max.Carpáþi sistem muntos european. Industrie alimentară. XII–XIV). în apropierea Mării Mediterane. Mún ii ~. Prelucrarea petrolului. în conurba ie. Viticultură. 176 mii loc. Industrie extractivă (minereuri argentifere). 54 mii loc. chimice. lan muntos în V SUA şi Canadei. Nivelul său este cu 27. Ad. textile.: ´kastris] capitala statului Sf. între Pirinei (N) şi Sierra Morena (S). în conurba ie. Catedrală (sec. Muzeu. Cárson Cíty Cartagéna Cartagéna [karta´heena] Casablánca Cascádelor Casiquiáre Cáspicã Castília Cástries . de pielărie. Federa ia Rusă. Uneşte cursul superior al fluviului Orinoco cu Rio Negro . conserve).9 m sub nivelul Oceanului Planetar. Industrie chimică. Agricultură (cereale. Turism. Pescuit. Lungime: 1126 km. sfeclă de zahăr). bauxită. citrice. port la Oceanul Atlantic. grîu. de-a lungul ărmului Oceanului Pacific. Industrie siderurgică. Lungime: cca 1600 km. argint. Nod de comunica ii. Acade-mie de arte.: 4392 m (vf. construc ii de maşini. Márea ~. loc. Aeroport interna ional. fabrici. Zăcăminte de petrol. prezentîndu-se sub formă de arc. chimică (hîrtie). Dom (sec. cupru. electrotehnică. Pescuit. Suprafa a: 138. Export de zahăr. zinc. de esături. cacao. Fostă colonie romană.3 mil. Fondat în 1533. oraş în Italia centrală (Toscana). Alt. Se împarte în trei grupe de mun i: Carpa ii NordVestici (alt. Fondat în 1851. alimentară. mangan. vf. Polonia. XIII). Pietrosu Rodnei ). Export de petrol şi cafea. regiune în centrul Peninsulei Iberice (Spania). de mangan. Aeroport interna ional. max. mercur. port la Oceanul Atlantic. grafit. culturi tehnice. Hr. aur. Ungaria. în conurba ie. 2305 m. situat între peninsula Cape York (E) şi Arnhem (V). port la Marea Caraibilor.5 mii loc. Pomicultură. Climă continentală. Ad. Şantiere navale. fosforite. sfeclă de zahăr. vf.

la N-E de or. Odesa). Little Cayman . Descoperit de Cristofor Columb în 1503.: George Town . între localită ile Dubova şi Ogradena. petrol. Agricultură (grîu. Lă ime: 6 km. Suprafa a: 65 km2. Resurse de subsol: minereuri polimetalice. Export de aur. Universitate (1434). Centru industrial (construc ii de maşini agricole. afluent pe stînga al fluviului Magdalena . În acest lac se varsă două rîuri. Cayman Brac ). al teritoriului Guyana Franceză. Oraş pr. sector al defileului Dunării la trecerea prin Carpa i.Catalónia regiune autonomă în N-E Spaniei. ciment. cacao. în două sectoare). 365 mii loc. Suprafa a: 259 km2.: Barcelona . max. Zonă turistică. cărbune. centrul adm.2 mii loc. Pia ă agricolă. masiv muntos la hotarul de sud dintre Europa şi Asia. Lungime: 1500 km. Ştefan cel Mare a învins o numeroasă armată turcească. XI). arhipelag britanic în Marea Caraibilor. 42 mii loc. 5. la poalele vulcanului Etna. Alpinism. Viteza apei: 5 m/s. Georgia (Gruzia). pe coastele Mării Mediterane. în conurba ie). Suprafa a: 31. Produse alimentare. Elbrus ). Vestigii romane. Institut de vulcanologie. lac cu apă dulce în Ucraina (reg. Cocotieri. [ka´jen] oraş pe insula cu acelaşi nume. pe teritoriile statelor Rusia. Nod de comunica ii. lîngă localitatea Suvorovo (anterior ŞecherliChitai): Catlabugul Mare şi Catlabugul Mic . Izvoare minerale. În noiembrie 1485. Turism. (552 mii loc. Turism. între Marea Neagră şi Marea Caspică. Biserica Sf. Muzee.2 mil. Creşterea animalelor. Lungime: 9 km. format din trei insule ( Grand Caiman . Lungime: 1350 km. loc. la 50 km S de Chişinău. Climă temperată (N) şi subtropicală (S). Castel (sec. Izvorăşte la S-V de localitatea Sauca (rn. Popula ia: 27 mii loc. Industria lemnului. mangan. lîngă lacul Catlabug. Aici albia fluviului se îngustează. port la Marea Ionică. Limbă de comunicare: catalana. Vegeta ie bogată. Activitate bancară. Centru adm.: 5642 m (vf. Gura Căinarului (rn. Aeroport. Lungime: 20 km. Floreşti). materiale lemnoase. Catedrală (sec. materiale de construc ie. Matee-vici. Navigabil par ial (pe 600 km. Popula ia: 6. al provinciei cu acelaşi nume. vi ă de vie). avînd pere i verticali stîncoşi. Aeroport interna ional. produse chimice. Climă tropicală. plumb). alimentară. Turism. Casa-muzeu A. XIII). Insulele ~. rîu în Republica Moldova. Azerbaidjan şi Armenia.9 mii km 2. Pescuit. Hr. prelucrarea petrolului şi a lemnului). centrul adm. pielărie. cartofi. Nod feroviar. XIX). Catánia Catlabúg Cáuca Caucáz Cayénne Cáyman [´keim¬n] Cazáne Cãinár Cãinári . Lungime: 113 km. oraş în Republica Moldova. rîu în Columbia. Suprafa a: peste 500 mii km2. afluent pe stînga al Răutului. Ocni a). port la Oceanul Atlantic. oraş italian în E Siciliei. Întreprinderi agroindustriale. Industrie extractivă (cărbune. Arhanghel Mihail (sec. Rezerva ie naturală. Turism. Ismail. lîngă com. Fondat de greci în 729 î. Alt.

comună în Republica Moldova (rn. Nedela ). 21 mii loc. cu bisericile Adormirea Maicii Domnului (1782) şi Sf. 9 mii loc. Culturi agricole: porumb. în 1432 (1433). afluent pe stînga al Dunării.: 2130 m (vf. Lungime: 144 km.Ocni a). Giurgiu). Muzeu de artă religioasă (icoane. Piscicultură. conac (sec. Industrie alimentară (zahăr. Un alt rîu Călmă ui . Sta ie de cale ferată. considerat o veche albie a Buzăului . 78. floareasoarelui. 1992). Lungime: 134 km. grîu. Biserică.8 mii loc. pe o insulă din mijlocul Oltului. 3000 loc. Centru adm. Industrie metalurgică. reşedin ă a jud. comună în România (jud. Rezerva ie naturală. oraş în Republica Moldova. Muzeu. situată la confluen a Neajlovului cu Cîlniştea . Alexandru Nevski (1885).: mun.: 2100 m ( vf. oraş în România (jud. tutun. Izvoare carbogazoase. preparate din carne şi lapte. Peşteri. max. Ilfov). Urme de aşezări geto-dacice. Sf. Muzeu. Vestigii romane. Mitro-fan (1853). caprine). Cãlãráºi Cãlãrãºéuca Cãldãruºáni Cãlimáni Cãlimãnéºti Cãlmãþúi Cãlugãréni Cãpãþînii . culme muntoasă în România. tablouri. Păduri de molid. Combinat de celuloză şi hîrtie. Alt. Turism. Mănăstírea ~. Picturi de N. max. doc. Cãlãráºi municipiu în România. conserve. XVII (Lichireşti ). 6. argile. Grigorescu. pe stînga Dunării. Lungime: 37 km. Vîlcea). Turism. nisipuri. secară. ca sat în sec. XIX. băuturi alcoolice). Creşterea animalelor (bovine. de tricotaje şi confec ii. situat pe rîul Olt . Siderurgie. plante furajere. Vestigii daco-romane. rîu în România. zidită în anii 1520–1522. sfeclă de zahăr. manuscrise). Popula ia: 341 mii loc. constructoare de maşini (nave fluviale). At. XVII). lactate). ovine. În apropierea localită ii se află Mănăstirea Călărăşeuca (sec. Şcoală de pictură (sec.9 mii loc. Monument în memoria strălucitei victorii a lui Mihai Viteazul în 1595 asupra armatelor turceşti conduse de Sinan-Paşa. Biserica mănăstirii a fost ctitorită de Matei Basarab în 1638 şi refăcută în sec. Mún ii ~. În apropiere este situată mănăstirea Cozia . Biserică din epoca lui Neagoe Basarab. Alt. înte cursul superior al Mureşului şi depresiunea Valea Dornei . XIX). situat pe rîul Bîc. chimică. mănăstire în România (jud. de mobilă. doc. At. de celuloză şi hîrtie. XVIII–XIX). izvorăşte din cîmpia Boianului. în N-V Carpa ilor Orientali. Călăraşi . Hidrocentrală. masiv muntos în România. Suprafa a: 5074 km 2. Mún ii ~.Cãlãráºi jude în S-E României. la 50 km N-V de Chişinău. Treime (1888. Bisericile Sf. afluent pe stînga al Dunării. Zăcăminte: gaze naturale. Pietrosu ). de ciment. Izvorăşte la N de mun ii Buzău şi străbate Bărăganul Ialomi ei. la grani a cu Bulgaria. Avicultură. reşedin ă a raionului Călăraşi. cu acelaşi nume. Industrie alimentară. alimentară (zahăr. l a S-V de Ploieşti. Sta iune balneoclimaterică cu ape minerale. în partea central-sudică a Carpa ilor Meridionali.

Terenuri agricole. în 1816. în 1470. cea mai mare dintre Insulele Ionice. orez. loc. textilă.1 mii km2. Viticultură. Voicu). Anastasie (1867). 444 mii loc. Cãuºéni Ceadîr-Lúnga Ceága Ceahl´ãu Ceará Ceboksárî Cebú [seb´uu] Cecénia Cefalonía . Ateliere meşteşugăreşti. rîu în Republica Moldova şi Ucraina. la 130 km S de Chişinău. Apar ine Greciei. Apostoli Petru şi Pavel (1870). cocos. Chircăieşti (rn. Suprafa a: 781 km2. Industrie alimentară. Administrată de SUA.: Cebu (625 mii loc. Bisericile Sf. oraş în Federa ia Rusă. 24 mii loc. oraş în Republica Moldova. situat pe rîul Botna. ridicată de Ştefan cel Mare. Odesa. Industrie uşoară şi alimentară. Capitala: Fortaleza . tutun.27 mil. de cărbune. bumbac. XVII–XVIII). Fresce murale (zugravi Radul. Expl. Teatre. port pe Volga . Izvorăşte în apropierea com. Muzeu.42 mil. loc. Sf. Centru adm. At. Pe teritoriul localită ii se află Mănăstirea Căpriana . de petrol şi gaze naturale. Toaca ). capitala Republicii Ciuvaşe (din 1925). doc. República Cecénă Icikéria/Cecéno-Inguşétia . zahăr. Suprafa a: 5. Popula ia: 6. electrotehnică.Cãpriána comună în Republica Moldova (rn. Dispune de trei biserici: Adormirea Maicii Domnului . Export de copră. Suprafa a: 1 9. afluent pe stînga al Cogîlnicului . Industrie uşoară. Agricultură (bumbac. Muzee. Nicolae (1840).2 mil. în Carpa ii Orientali. Străşeni).: 1907 m (vf. Fondat în 1469. Creşterea animalelor. Termocentrală. Sta ie de cale ferată. în N mun ilor Caucaz. Împăra i Constantin şi Elena (1829). şi reconstruită de Petru Rareş în 1545. Suprafa a: 148 mii km 2. Industrie constructoare de maşini (tractoare). Alt. Sf. masiv muntos în România. Culturi agricole: porumb. Pe acest loc a existat o aşezare medievală (Tiraspo ). reşedin ă a raionului Căuşeni. Alpinism.. Parc na ional. oraş în Republica Moldova (UTA Găgăuză). Popula ia: 2. ca aşezare rurală. cabane. At.). de produse chimice şi alimentare. înainte de 1470. nuci de cocos. a Bistricioarei (la N) şi Bicazului (la S). alimentară. Nod de comunica ii. Planta ii de măslini. alimentară. Sta ie de cale ferată. Obiective turistice: cascada Duruitoarea . Universitate. creată la 15 ianuarie 1934. Întreprinderi de prelucrare a petrolului. Biserica Adormirea Maicii Domnului. [siar´a] stat în N-E Braziliei. Culturi cerealiere. trestie de zahăr. la 83 km S-E de Chişinău. Ucraina). max. textilă. Gheorghe (1903). XVII–XVIII. între insulele Negros şi Bohol . vi ă de vie. manioc. Stanciu. Sf. insulă în arhipelagul Filipine (grupul Visayan ). republică autonomă în Federa ia Rusă. la Oceanul Atlantic. doc. Descoperită de Magellan în 1521. pe rîul Lunga . banane). Popula ia: 32 mii loc. la intrarea în golful Patras . Lungime: 120 km. monument de arhitectură şi artă de cult medievală (sec. Edificii din sec.3 mii km2. Turism. At. Popula ia: 1. cafea. Parc na ional. Relief muntos vulcanic. Bisericile Sf. Expl. în 1420. doc. Căuşeni) şi se varsă în Cogîlnic la V de localitatea Ar iz (reg. tutun. Pomicultură. copra. a materialelor de construc ii. 22 mii loc. loc. situat între văile Bistri ei (la E). sta iunea Durău . Capitala: Groznîi . Dumitru (1911). Sf.

Industrie puternic dezvoltată: extractivă. materii prime şi confec ii. savane. Căi rutiere: 55 912 km. situat la confluen a Dunării cu Canalul Dunăre–Marea Neagră. Relief variat: mun i (în N şi V). Capitala: Praga . produse de sticlă şi por elan. orz. citrice. Păduri de foioase şi conifere. Suprafa a: 623 mii km2. care uneşte oraşele Modane (Fran a) şi Bardonécchia (Italia). Coordonate: 77°45´ lat. lemn şi materiale din lemn. Slovacia şi Austria. sangho. porcine). port pe dreapta Dunării. N şi 104°20´ long.8 mii km2. Constan a). între Germania. hamei). mei. produse chimice. Trece prin sta iunea balneoclimaterică Băile Herculane. Func ionează din 1871. Turism. ovine. combustibili. banane. Este străbătut de tunelul de cale ferată Fréjus . legumicultură. din perioada elenistică şi romană. Păduri tropicale. Popula ia: 3. Parcuri. oraş în România (jud. Suprafa a: 78. textile. rîu în România. Industrie extractivă (diamante. Importă maşini şi utilaje industriale. caprine). siderurgică. Alt. încăl ăminte. vanadiu. situat între Camerun. la grani a franco-italiană. Export de cafea. max. Sudan. tutun. Centrală atomoelectrică. laminate.26 mil. Admis în ONU la 19 ianuarie 1993. Se cultivă arahide. República ~. în peninsula Taimîr . 21 mii loc. Importă materii prime industriale.Céhia República ~. cîmpii (în centru). Cenís Centrafricánã Cérna Cernavódã . la Orşova. Ciad. [s¬´ni] Mont Cenís [mõs¬´ni]. porcine. Limbi oficiale: franceza. stat în centrul Africii. arbori de cafea. loc. Căi rutiere: 40 mii km. Complexe hidroener-getice. În agricultură predomină produc ia de cereale (grîu. lacuri de baraje. în lungime de 13 660 m. bumbac. XVIII). masiv muntos în Alpii Savoiei. ovăz) şi de plante industriale (sfeclă de zahăr. fontă. materiale de construc ii. 1420 m). utilaje. Climă subtropicală. manioc. sorg. Polonia. Creşterea animalelor (bovine. pomicultură. Pescuit. Exportă maşini şi utilaje. Descoperit de navigatorul polar rus Semion Ivanovici Celiuskin (1700–1764). Limba oficială: ceha. secară. o el. max. loc. Întreprinderi forestiere. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. igname. Prelucrarea lemnului. stat în Europa Centrală. mobilă. Căi ferate: 9441 km. producătoare de energie electrică. Relief reprezentat de un podiş colinar ( Azande ) şi o regiune de mun i nu prea înal i în N (alt.: 3378 m. Numele antic: Axiopolis . Republica Democrată Congo şi Republica Congo. rezerva ii naturale. creşterea animalelor pentru lapte şi carne (bovine. produse alimentare. mijloace de transport. podişuri (în V). Planta ii de bumbac. Vestigii preistorice. Popula ia: 10. Lungime: 84 km. Poduri feroviare peste Dunăre. afluent pe stînga al Dunării. Celiúskin cap în N Asiei.5 mil. Geamie (sec. Sta iune polară. Climă temperat-continentală. Capitala: Bangui . aur) şi de prelucrare a produselor agricole. E. constructoare de maşini. produse chimice şi agroalimentare. produse de sticlă. porumb. diamante.

Zăcăminte de grafit. ciment. situată în partea de S a mun. provincie în N Argentinei. Suprafa a: 99. max. metalurgia aluminiului. Muzee. aparataj electronic. centrul adm. 2524 m). 206. 263 mii loc. la E de Lyon. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. pe teritoriul Marocului. produse din lemn. Industrie siderurgică. Popula ia: 17 mil. mănăstire în România (jud. farmaceutice şi alimentare). Ctitorie a vornicului Cernica Ştirbei (1608). Muzee. Culturi cerealiere. pe rîul Sambre . Sta ie de cale ferată. pe rîul Pripet . În 1775. IX–XIII). produse alimentare). chimică. În 1986 popula ia oraşului a fost evacuată în urma avariei la unul dintre reactoarele centralei atomoelectrice. cu acelaşi nume. com. doc. în conurba ie). al reg.Cernãúþi oraş în Ucraina. Muzeu de artă religioasă. Pomicultură. oraş în Ucraina. Creşterea animalelor. At. Zăcăminte: cărbune. în lungul văii rîului Cerna . loc.6 mii km2. 2 mil. al provinciei Jilin. Centru industrial (camioane. alimentară. Urmele unei puternice cetă i medievale e in . oraş în S-V Belgiei. 97 mii loc. trestie de zahăr. Popula ia: 838 mii loc. Restaurări în 1827–1834. în conurba ie. Universitate. A fost reintegrat României. Sta ie de cale ferată. Cernica). în V Carpa ilor Meridionali. Mănăstírea ~. oraş în Ucraina. alimentară. loc. produse chimice şi alimentare. Centru industrial (prelucrarea metalelor şi lemnului. oraş în S-E Fran ei (Savoia). mănăstire în România. în conurba ie). Ilfov. situat pe rîul Desna . minereu de fier. Universitate. bumbac). Catedrală. Posesiune spaniolă. Termocentrală. Construc ii de maşini. Şantiere navale. centrul adm. oraş în N-V Africii. tractoare. Renumită reg. Zonă agricolă şi de creştere a animalelor (bovine. Pescuit. aparataj electrotehnic. pe teritoriul căreia se află statul Sri Lanka. Apostoli a fost repictată în 1827–1834. Climă musonică. între 1700 şi 1928 m. Industrie de prelucrare a lemnului. textilă. constructoare de maşini. vagoane. Alt. provincie istorică în N-E Fran ei. Bisericile Sf. în 1408. Ctitorie (1669–1672) a domnului Gheorghe Duca. orez. Mănăstírea ~. ovine). (490 mii loc.6 mii km2. Turism. chimică (hîrtie). situate la 18 km de oraş. culme muntoasă în România. ilmenit. Muzee. Agricultură (ceai. Muzee.2 mii loc. 306 mii loc. 68 mii loc. Gheorghe (1831–1842). XVII). centrul adm. afluent al Dunării. Suprafa a: 65. instrumente muzicale. Expl. împreună cu Bucovina.7 mil. textile. Colec ie de artă religioasă. forestiere. Castelul ducilor de Savoia (1232). Nod de comunica ii. Universitate. Biserica Sf. Complex turistic. Mún ii ~. biserici (sec. al regiunii cu acelaşi nume. Nicolae (1815). Capitala : Resistencia. oraş în N-E Chinei. pietre pre ioase. Catedrală (sec. la S-E de India. (5. loc. Sf. ciment. insulă în Oceanul Indian. pe Prut. Cérnei Cerníca Cernígov Cernóbîl Cetãþúia Ceúta [´qeuta] Ceylón Cháco [´t¿ako] Chambéry [¿¾be´i] Champágne Changchún [¿¾´pa¤] [t¿ahtsun] Charleroi [¿arl¬´rwa] . Iaşi. XV–XVI). Relief de podiş şi mun i (alt. port la Marea Mediterană. viticolă (sec. a fost cedat Austriei. la grani a cu Paraguay.

în conurba ie. bumbac. în conurba ie). port la lacul Michigan. argint. 75 mii loc. Castel (sec. (450 mii loc. plumb). al statului Virginia de Vest.4 mil. motoare Diesel).Chárleston [t¿´aarlst¬n] Chárleston oraş în E SUA (Carolina de Sud). centrul adm. zahăr. Universită i. Poligrafie. 3. Universitate. în conurba ie. 81 mii loc. uraniu. Pelerinaj. oraş în SUA. oraş în centrul Fran ei (Berry). Institut de arte frumoase. 2. XV). oraş în N SUA (Illinois).6 mil. în conurba ie). capitala statului cu acelaşi nume. Pia ă mondială pentru grîu şi animale. aparataj electronic. Industrie siderurgică. în conurba ie. 420 mii loc. Important centru de comunica ii (9 aeroporturi). loc. loc. produse alimentare). chimică. îngrăşăminte) şi alimentare (conserve de carne). rafinării de petrol. produse alimentare. Catedrală (sec. textile. petrol. Muzeu de artă.. Rafinării de petrol. Fondat în 1670. constructoare de maşini agricole şi echipament electronic. 269 mii loc. XII – XVI). Universitate. 530 mii loc. celuloză. chimică (îngrăşăminte). 78 mii loc. capitala statului Wyoming. XII. Nod de comunica ii. Universitate. Aeroport. textilă. loc. produse chimice (mase plastice. Centru comercial (lemn. centrul adm. Nod de comunica ii. siderurgie. confec ii. Chártres [´¿artr] Châteauroux [´¿ató´ru] Chémnitz [´kemnits] Chengdú [t¿æh´duu] Cheyénne [¿a´jenn] Chicágo [¿¬´kaagou] Chicláyo [t¿i´klajo] oraş în N-V statului Perú. forestieră. hîrtie. Turism. în conurba ie). XVIII). Institu ii financiar-bancare. Nod de comunica ii. locomotive. prelucrarea orezului).8 mil. alimentară. cu vitralii şi sculpturi. oraş în Germania (Saxonia). în conurba ie. produse chimice şi alimentare). Muzeu. oraş în N Mexicului. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. port la Oceanul Atlantic. Centru comercial. 302 mii loc. (8. Fondat în sec. Biserică (sec. aparataj electronic şi electrotehnic. în conurba ie. biciclete. cărbune. construc ii de maşini (vagoane. la S de Orléans. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Export de orez. Chihuáhua [t¿iw´aawa] . oraş în N-E Chinei. Monumente. Centru industrial (şantiere navale. la N-E de Beijing. Fondat în 1709. Construc ii de avioane. chimică. Catedrală gotică (sec. XI–XIII). sare). mobilă. Industrie metalurgică. Nod de comunica ii. al provinciei Sichuan . construc-toare de maşini. pe coasta Oceanului Pacific. de pielărie. la 1432 m alt. 62 mii loc. de prelucrare a lemnului. a sticlei. oraş în partea centralnordică a Fran ei (Orléanais). textile. A fost capitala Chinei. Industrie extractivă (aur. oraş în partea de V a SUA. la S-V de Paris. Industrie siderurgică. pe rîul Indre . Industrie puternic dezvoltată: siderurgie. încăl ăminte. hîrtie. Muzee. Centru industrial (automobile. (511 mii loc. alimentară (bere). prelucrarea petrolului. Muzeu.

Licostomo . alimentară. Industrie extractivă (petrol. Relief muntos. Alt. încăl ăminte. Fondat în 1580. petrol. Creşterea animalelor (bovine. porumb. Bogate resurse naturale: cărbune. chimică (fosfa i naturali).Chíle [´t¿ile] República ~ . a. gaze naturale. Vestigii ale culturii egeene. stibiu. stibiu). Mongolia. Păduri de foioase şi conifere. subtropicală (în centru) şi temperat-oceanică (S). separată de continent prin golfurile Ancud şi Corcovado . vinifica ie etc. Afghanistan. plumb. citrice. molibden. sare ş. minereuri de fier. centrul adm. orez. Climă oceanică umedă. mangan. Relief muntos. Urme ale unei cetă i medievale. minereuri de fier. Bhutan. viticultură. pe ărmul de E al Oceanului Pacific. Marea Chinei de Est şi Marea Chinei de Sud. wolfram. fosfa i. cupru. gaolean. argint. Kazahstan. ciment. Importă mijloace de transport. Coreea de Nord. Marea Galbenă.6 mil. insulă chiliană. de celuloză. Odesa). Relief muntos (alt. Vegeta ie: păduri montane de foioase şi conifere. Monumente de arhitectură grecească (veche şi medievală). Popula ia: 15. cositor. bauxită. Chilia Nouă . Suprafa a: 850 km2. km 2. Exportă minereuri. sfeclă de zahăr. cartofi. învecinat cu Argentina. Suprafa a: 757 mii km 2. învecinat cu Tadjikistan. aur. produse chimice. Capitala: Santiago . Rusia. ghe ari. Căi rutiere: 79 200 km. 28. Birmania. República Populáră Chinéză . produse siderurgice. Industrie dezvoltată: energie electrică. Pescuit. gaze naturale. nave. Nepal. Culturi agricole: grîu. pielărie. Zăpezi. Întreprinderi agroindustriale. loc. cobalt. maşini agricole. celuloză. Cunoscut în evul mediu ca punct vamal la trecerea peste Dunăre. textilă. Laos. loc. crom. stat în Asia Centrală şi Orientală. Pescuit. nichel. hîrtie. de esături şi covoare. Chíos [´çios] . vulcan stins în Cordiliera Vestică (Anzii Ecuadorieni). Nod de comunica ii. Căi ferate: 10 800 km. Climă temperat-conti-nentală.: 6227 m. echipament electrotehnic şi electronic. Pakistan.5 mii loc. Capitala: Beijing . lîngă ărmul de V al Asiei Mici. al raionului cu acelaşi nume. 159 mii loc. fontă. hîrtie. Popula ia: 1 274 mil. bumbac. oraş în Ucraina (reg. la N-E de Concepción. 1297 m). la V de coastele Americii de Sud. specii de stepă şi de deltă. Port fluvial. ovine. aur. cupru (locul I pe glob). vehicule). Bolivia şi Perú. Popula ia: 150 mii loc. guano (locul I în lume). Admis în ONU la 24 octombrie 1945. Escaladat în 1880. India. vi ă de vie. lame). grîu – locul I pe glob. zinc. Principalele culturi agricole: cereale (orez. Relief predominant muntos. Kîrgîzstan. situat pe malul stîng al Dunării (bra ul Chilia). trestie de zahăr. sare). măslini. porumb – locul 2 pe glob. anvelope. tutu insula grecească în Marea Egee. pomi fructiferi. Limba oficială: spaniola. Suprafa a: 9. caprine. porcine. constructoare de maşini (tractoare. Denumirile vechi: genov. Creşterea animalelor. plumb. o el. Limba oficială: chineza. Popula ia: 57 mii loc. Viticultură (vinuri celebre). în S-V tropicală. Centru industrial (prelucrarea lemnului. cărbune. por elanuri). Vietnam. Climă deşertică (N). esături de lînă şi bumbac. rom. Muzeu. ciment. Legumicultură. Suprafa a: 8 mii km2. Industrie atomică şi aerospa ială. stat în S-V Americii de Sud. Pînă în 1812 apar inea Moldovei. creşterea animalelor). Chilía Chillán [t¿i´jan] Chiloé [t¿ilo´e] Chimborázo Chína [t¿imbo´raso] oraş în partea centrală a statului Chile. floarea-soarelui. Industrie metalurgică (cupru.) şi agricol (pomicultură. aparataj electronic şi electrotehnic. Meşteşuguri (sticlă.02 mil. cu o depresiune închisă în centru şi pustiul Atacama în N.

520 mii loc. Ghe ari şi zăpezi. seminar teologic. Aeroport interna ional. frigidere. textilă. Pescuit. alimentară. Fondat în sec.Chirghíj–Chitái Chiºin´ãu rîu în Republica Moldova şi Ucraina. Nod de comunica ii. şantiere navale. tricotaje) şi alimentare (vinuri. lemnului. Odesa). Universită i. Universitate. la grani a dintre Nepal şi China. coniacuri. a. max. Vestigii arheologice geto-dacice. capitala Republicii Moldova. Industrie metalurgică şi constructoare de maşini. Industrie constructoare de maşini (pentru transport). Ciad. ca oraş în 1812. port la Oceanul Pacific. comună în Republica Moldova (rn.5 mil. max. pe teritoriile statelor Nigeria. brînzeturi. loc. Nod de comunica ii (aerian. bibliotecă cu căr i şi manuscrise din sec.6 m înăl ime). Tvardi a (rn.: 8848 m. Izvorăşte la N de com. Taraclia) şi se varsă în lacul Chitai (reg. Centru industrial: metalurgie. la 240 m alt. I î. prelucrarea petrolului. At. Chiþcáni Chomolúngma [t¿omo´lungma] vîrf muntos în Himalaia. Biserici: Naşterea Maicii Domnului (1757). Chittagóng [t¿it¬gong] oraş în Bangladesh. ca tîrg de provincie în 1677. ca aşezare rurală în 1436. ca sat în 1429 ( Zahorna ). Suprafa a: variază între 10 şi 26 mii km2 (în dependen ă de precipita ii). situat pe rîul Bîc . Chongjín [t¿h¬ngd…´in] Chrístchurch [´kraistt¿t¬t¿] Ciad . ciment. 9. Universitate. Principalul centru industrial şi cultural al republicii. port la Marea Japoniei. Denumită şi Mănăstirea Noul Neam . 1. produse farmaceutice şi de parfumerie. de materiale de construc ii. Industrie constructoare de maşini (tractoare. Şantiere navale. bere. Teatre. Nod de comunica ii. Ad. oraş în Noua Zeelandă (Insula de Sud). Biblioteci. Aici se varsă rîurile Chari şi Logone . ctitorie a ieromonahului Andronic Popovici (1864). Împăra i Constantin şi Elena (1777) ş. Export de iută şi ceai. Sf. aparataj electronic şi electrotehnic). port la golful Bengal . Nod de comunica ii. Fondat în 1850. doc. Cucerit la 29 mai 1953 de neozeelandezul Edmund Hillary şi nepalezul Tenzing Norgay. Căuşeni). Denumit şi Everest . Mucenic Teodor Tiron (1858). Alt. 750 mii loc. XV–XIX. produse chimice. Cinci biserici. tipografie. Catedrale: Naşterea Domnului (1836). Academie de ştiin e. Lungime: 51 km. hîrtie. Cel mai înalt vîrf de munte de pe glob.5 mii loc. maşini de spălat. Hr. de esături (covoare). doc. construc ii de maşini. feroviar. Camerun şi Niger. Muzee. lac cu apă dulce în partea centrală a Africii Ecuatoriale. Clopotni ă (55. întreprinderi ale industriei uşoare (covoare. Sf. În apropierea localită ii se află Mănăstirea Chi cani . mun. alimentară. At. oraş în N-E Republicii Populare Democrate Coreene. şantiere navale. 322 mii loc.: 11 m. dulciuri). rutier).

Popula ia: 781 mii loc. citrice. situat pe rîul Cogîlnic. alimen-tare (carne. Viticultură şi vinifica ie. în conurba ie.). Atestat în sec. construc ii de maşini. km 2. Pînă în 1924 se numea Ceardjui . franceza. caprine. în conurba ie). Tínos. aparatură electrică. textile.57 mii km2. textile (mătase.284 mil. ciment. mărfuri de larg consum. Industrie agroindustrială. Biserica Adormirea Maicii Domnului (1865). Întreprinderi ale industriei uşoare: chimice. învecinat cu Nigeria. materii prime şi semifabricate. Creşterea animalelor (ovine. Pescuit. caprine). Institu ii de învă ămînt superior. tutun. ulei de măsline. măsline. esături. loc. stat în Africa Centrală. lînă). (2 mil. arahide. 400 mii loc. Viticultură. de podişuri şi cîmpii. Niger. Páros. staniu. [sjen´fuegos] oraş în partea centrală a Cubei. Muzeu. [sins¬´næti] oraş în SUA (Ohaio). turca. cereale. metalelor. de sare. XII. tutun). port la Marea Caraibilor. confec ii. a materialelor de construc ii. de confec ii. carne. din estul Mării Mediterane. Întreprinderi de ciment. Importă mijloace de transport. Climă tropicală deşertică în N şi ecuatorială musonică în S. Pescuit. oraş în Kazahstan. maşini şi utilaje industriale. feroviar). cartofi. struguri. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. Limbi oficiale: greaca. financiar şi comercial. Nod de comunica ii. Limbi oficiale: araba. produse din piele. Náxos. chiparoşi. sorg. cedru. Căi ferate: 35 km. măslini. Capitala: N’Djamena . 170 mii loc. ulei de arahide. produse alimentare). Republica Centrafricană şi Camerun. Muzee. marmură. conserve de peşte. Căi rutiere: 9200 km. Libia. Măslini. República ~. bauxită. Creşterea animalelor (bovine. Culturi agricole: bumbac. fructe. reşedin ă a raionului Cimişlia. Exportă citrice. bauxită. cămile). Pescuit. bumbac. bumbac. Căi rutiere: 40 000 km. din 1924 pînă în 1927 – Leninsk . Industrie de prelucrare a petrolului. legume. Popula ia: 9. Suprafa a: 2.Ciad República ~. de savană şi de pustiuri. Creşterea animalelor. manioc. pe rîul Amudaria . ovine. lemnului. Expl. confec ii. 18 mii loc. Export de zahăr. 497 mii loc.1 mil. Suprafa a: 9521 km 2. Institut pedagogic. Sudan. încăl ăminte.a. arahide. loc. combustibili. Industrie uşoară (textile. Expl. oraş în Tadjikistan. stat în insula cu acelaşi nume. produse alimentare. Vegeta ie tropicală. materiale de construc ii. Teatru. esături de bumbac. arhipelag grecesc în Marea Egee. igarete. bata i. Mare centru industrial (prelucrarea plumbului. de încăl ăminte. Importă autovehicule. textile. Nod feroviar. maşini şi utilaje industriale. produse chimice şi alimentare). Ciardjóu Cicláde Cienfúegos Cimiºlía Cimként Cincinnáti Cípru . Relief de mun i. Vegeta ie: păduri de pin. oraş în Republica Moldova. Popula ia: 89 mii loc. Capitala: Nicosia . Fabrici de zahăr. aeronautică. conserve). la N de Taşkent. Centru industrial (siderurgie. de minereu de fier. Se cultivă orez. Thira ş. Muzee. Nod de comunica ii (rutier. produse chimico-farmaceutice. Suprafa a: 1. 117 mii loc. Meşteşuguri. uraniu. Climă subtropicală (mediteraneană). combustibili. Relief muntos şi de cîmpie. mei. Viticultură. citrice. produse din piele. format din 211 insule ( Andros. la N-E de Aşhabad. Exportă bumbac. de zone ale deşertului Sahara . porumb.

masiv muntos împădurit în grupa centrală a Carpa ilor Orientali. max. în conurba ie. Atestat în 1653. rîu în Republica Moldova. Pescuit. turnuri. lac pe teritoriul Estoniei şi Federa iei Ruse. situat între rîurile Teleajen. Vînătoare.Citá oraş în Federa ia Rusă. [sju´dad bo´lißar] oraş în N-E Venezuelei. cel mai estic punct al Asiei.6 m. hornuri. port pe Rio Grande . prin strîmtoarea Bering. din apropierea com. Ad.55 mii km2. înconjurată de marea Ciukotsk (la N) şi de marea Bering (la S). afluent pe dreapta al Ciulucului Mare . de prelucrare a lemnului. centrul adm. Rîşcani). Ciuc Ciúcaº Ciud Ciudád Bolívar Ciudád Juárez [sju´dad ´hwares] Ciuhúr Ciukótsk Ciukótsk Ciulúcul Máre Ciulúcul Mic Ciulúcul de Míjloc . între Depresiunea Ciucului (la V). rîu în Republica Moldova. Atestat în 1764 cu numele Angostura .: 140 km. Turism. Lă ime max.: 1 954 m (vf. Institu ii de învă ămînt superior. Naviga ie. Termoelectrocentrală. peninsula Ciukotsk şi peninsula Alaska.: 1565 m (vf. Lungime: 62 km. 372 mii loc. feroviar). Lacul se mai numeşte Peispi . comunică cu Oceanul Pacific. Industrie constructoare de maşini. oraş în N Mexicului (Chihuahua). Industrie alimentară (spirt. Expl. de mobilă. Suprafa a: 595 mii km2. din el izvorăşte fluviul Narva . produse lactate şi de panifica ie etc. Rezerva ii naturale. Teleneşti). rîu în Republica Moldova.: 14. În N-E se află capul Dejnev.: 47 km.: 1256 m. Nod de comunica ii. Teatre. 260 mii loc. afluent pe stînga al Prutului. Turism. Suprafa a: 3. peninsulă în extremitatea N-E a Asiei. 720 mii loc. Stînci izolate în formă de ciuperci uriaşe. de minereu de fier. Făleşti ). lîngă Costeşti (rn. Izvorăşte din apropierea or. Izvorăşte din apropierea comunelor Beleu i şi Comarovca (rn. Teleneşti). Izvorăşte lîngă satul Ciuluc (rn. Lungime: 44 km. Mîndreşti (rn. Buzău (spre E) şi Doftana (spre V). între insula Vranghel. Lungime max. Creşterea renilor. Izvorăşte din apropierea comunei Pietrosu (rn. rîu în Republica Moldova. Márea ~. mobilă). Verejeni (rn. în S Siberiei. afluent pe stînga al Ciulucului Mic . masiv muntos în partea de S a Carpa ilor Orientali. max. alimentară. a materialelor de construc ie. Turism. Şoiu ). Acoperită cu ghe ari din octombrie pînă în mai.). centrul adm. În lac se varsă rîul Velikaia . lîngă com. Pescuit. port pe fluviul Orinoco . Alt. Făleşti). Nod de comunica ii (rutier. mare în bazinul Oceanului Arctic. Mún ii Ciúcului . al regiunii Cita. coloane. În S. Sărătenii Vechi (rn. Climă polară. Suprafa a: 49 mii km2. lîngă com. Lungime: 90 km. Teleneşti). Ocni a. Vegeta ie de tundră. Industrie a lemnului (cherestea. Relief muntos. Ad. Alt. alimentară. Făleşti). Lungime: 57 km. Muzee. max. rîul Trotuş (la E) şi valea Uzului (la S). de cărbune. al statului Bolívar. Expl. afluent pe dreapta al Răutului . max. Ciucaş ).

Climă excesiv-continentală. Muzeu etnografic. cherestea). municipiu în România (jud. 44. sfeclă de zahăr. 23 mii loc. Sta iune climaterică. energetică.: 50–300 m. Vegeta ie de tundră. Pomicultură. Alt. cîmpie în extremitatea de S a Republicii Moldova.: 200–250 m. de ciment. Creşterea animalelor (bovine. Culturi cerealiere (grîu. Muzee.Ciuváºia República Ciuváşă . hîrtie). motoare). păsări). Capitala: Ceboksarî . At. mare cîmpie în Asia Occidentală. dune de nisip. largi şi întinse. planta ii de vii şi livezi. Relief de cîmpie joasă vălurată. Reprezintă un complex de forme colinare. Naviga ie pe Volga şi Sura . Subcarpa i şi Podişul Moldovei. completată de bogate planta ii de pomi fructiferi. care include şi S-V reg. situată pe stînga Dunării. fructe etc. cărbune. Popula ia: 1. alimentară. de prelucrare a lemnului (mobilă. între Piemontul Getic. între Prut (la V). creată la 21 aprilie 1925. chimică. de încăl ăminte. Podişul Ciuhurului (la N). Enisei ş. tutun.35 mil. XVII). Suprafa a: 18. a palatului domnesc (sec. în regiunea oraşului Băl i. XIV).3 mii km2. Climă continentală. Industrie constructoare de maşini. Suceava). medie: 100 m. cuprinsă între cursurile inferioare ale Prutului (la V) şi Nistrului (la E) şi ărmul Mării Negre (la S). cartofi. textilă. a materialelor de construc ii (var). Odesa). Alt. Irtîş. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere (30% din suprafa ă). doc. de încăl ăminte. cîmpie în S României. orz). Industrie constructoare de maşini (automobile. Ruinele unei biserici romanice (sec. Alt. Vegeta ie de stepă. cîmpie în S Republicii Moldova. Suprafa a: 3 mil. hamei. Cîmpía de Stépã a Bugeácului Cîmpía Europeánã Cîmpía Românã Cîmpía Sibériei de Vest Cîmpulúng Cîmpulúng Moldovenésc .8 mii loc. situat în depresiunea cu acelaşi nume. lacuri sărate. cuprinsă între marea Kara (la N). Argeş). fragmentat de văi largi şi întinse. cu văi şi vîlcele mai pu in adînci. mun ii Altai (la S). pe cursul mijlociu al fluviului Volga . electrotehnică. Tîrg din 1774. Filatură de bumbac. situată între Prut şi Nistru (cursurile medio-inferioare) şi grani a de S cu Ucraina (reg. celuloză. loc. care se întinde de la Oceanul Atlantic pînă la mun ii Ural. Cuprinde numeroase crovuri. Industrie a lemnului (mobilă. de blănuri. cîmpie în Europa. Odesa (Ucraina). ovăz. pe cursul superior al rîului Moldova . cuprinzînd Cîmpia Franceză (în V). oraş din 1806. mun ii Ural (la V) şi Podişul Siberiei Centrale (la E). Combinat de fibre şi fire sintetice. Cîmpía Bãlþilor Cîmpía Deluroásã de Sud a Basarábiei cîmpie în N Republicii Moldova. gaze naturale. Relief relativ plan. Alt. Este principala zonă agricolă a României. de cherestea. în 1411. republică în componen a Federa iei Ruse. ovine. fragmentat de văi şi vîlcele largi şi întinse. Relief predominant plan. secară. Vegeta ie de stepă şi silvostepă. la poalele masivului Rarău . municipiu în România (jud. în depresiunea cu acelaşi nume. Podişul Nistrului (la E) şi Podişul Codrilor (la S). pe teritoriul Federa iei Ruse.). Zăcăminte de petrol. taiga şi stepă. Cîmpia Germano-Poloneză şi Cîmpia Est-Europeană. a. km2. cu interfluvii relativ plane.: 200–250 m. produse de panifica ie). înso ite de culmi şi dealuri cu altitudini de pînă la 200 m. Vegeta ie de stepă şi silvostepă. Este străbătută de numeroase rîuri ( Obi. porcine. alimentară (lapte praf.

Culturi agricole: bumbac. jude în N-V României. loc. centrul ad m.Cléveland [´kliivl¬nd] oraş în SUA (Ohio). Institut politehnic. grîu. Industrii: construc ii de maşini. în 1497. plante furajere. Întemeiat în 1796. Lungime: 50km. material rulant (feroviar. Universită i. Suprafa a: 150 mii km2. granit. Aeroport (Someşeni ). ciment. Zăcăminte: minereu de fier. Vestigii arheologice. încăl ăminte. cărbune brun. condusă de Ştefan cel Mare. Popula ia: 625 mii loc. Pe Cogîlnic sunt situate oraşele Hînceşti . Nod de comunica ii. sfeclă de zahăr. Suprafa a: 14. Coahuíla [koa´wila] Coásta de Azúr stat în N-E Mexicului. Mihail (sec.: Cluj-Napoca. Suprafa a: 7. prelucrarea metalelor. poligrafie. XVI–XVIII). Monte Carlo. copră. construc ii de maşini. Zonă de munte. textile şi alimentare. prelucrarea petrolului. lîngă or.8 mil. Centru industrial: siderurgie. rutier). de coline şi podişuri cu depresiuni intramontane. Biserica Sf. Suprafa a: 6. Pomicultură. în bazinul Someşului Mic (Transilva-nia). Lungime: 243 km. Monaco. afluent al Răutului. Centru industrial: combinat de utilaj greu. Clădiri vechi (sec. Menton. rîu în Republica Moldova şi Ucraina.: Saltillo . Sta iuni balneoclimaterice: Cannes. a înfrînt armata polonă care invadase Moldova. cărbune). Subordonată Polineziei Franceze. Industrie extractivă (argint. Ucraina). Cîmpia Turzii. regiune păduroasă la S de Cernău i. Hidrocentrale. situat la cca 1100 km S-V de ărmurile Indoneziei. ghips. Culturi: nuci de cocos. Clípperton Cluj Cluj-Napóca municipiu. Huedin. întreprinderi de pielărie. Tatarbunar (reg.2 km2. Rezina). blănărie. electronică. Monumente. textile. Izvorăşte din apropierea com. Centru adm. metalurgie feroasă. rîu în Republica Moldova. Centru adm. gaze naturale. colegii. Culturi agricole: porumb. Izvorăşte la V de comuna Pecişte (rn. insulă coraligenă în E Oceanului Pacific. Climă temperat-continentală. situat pe rîul Someşul Mic . Orhei). Nod de comunica ii. materiale de construc ii.2 km2.a. por iune a litoralului francez al Mării Mediterane. Grădină botanică. Două academii. calcare. sfeclă de zahăr. plumb. forestieră. Creşterea animalelor. arhipelag în E Oceanului Indian. material rulant. Universită i. în conurba ie). Nisporeni) şi se varsă în lacul Cunduc. Aici. “General Motors“). Bursuc (rn. al jude ului Cluj. 332 mii loc. alimentare. tutun. cuar . Aeroport interna ional. electrotehnică. loc. institute academice de cercetare. (2. 507 mii loc. mobilă. Descoperit de William Keeling în 1609. Descoperită de John Clipperton în sec XVIII.65 mii km2. Oraşe pr. oastea moldovenească. lîngă com. Cişmea (rn. nisipuri. Cimişlia . produse chimice. Odesa. Două academii (de arte. prelucrarea lemnului. Popula ia: 2 mil. Teatre. port la lacul Erie . Basarabeasca . Gherla. farmaceutice. Turism. Administrată de Australia (din 1955). XIV–XV). construc ii de automobile (companiile “Ford“. Pescuit. Sta iuni balneoclimaterice. între oraşele Cassis şi Menton. Cocós Códrul Cosmínului Cogîlnic Cogîlnic . Nelocuită. secară. de muzică). Lungime: cca 80 km. Nisa ş. Popula ia: 744 mii loc. Muzee.: Turda. cartofi.

textile. Marea Caraibilor. Coímbra [´kw˜ibr¬] Colhída Colómbo [kol´õmbo] Colorádo [kal¬r´ædou] Colorádo Colorádo Colúmbia [k¬´lambi¬] fluviu în America de Nord. porumb. maşini şi utilaje industriale. aur. chimică. chimică. cafea. Aeroport interna ional. 1. de cîmpie (în E). centrul adm. Turism. Universitate. Locul spre care argonau ii au pornit în căutarea lînii de aur. chimică. în conurba ie. trestie de zahăr. Admis în ONU la 5 noiembrie 1945.Cognác [ko´¤ak] oraş în V Fran ei. în S Caucazu-lui. República ~. minereuri de fier.50 mil. tutun. constructoare de vagoane şi automobile. Brazilia. XVI). Căi ferate: 3 400 km. 149 mii loc. în SUA şi Mexic. cărbune. creşterea animalelor. în conurba ie). Palat episcopal (sec. port la Oceanul Indian. banane. Muzeu. Relief muntos (în V şi N). oraş în E SUA. oraş în Portugalia central-vestică. Aeroport interna ional. metalurgică. construc ii navale. (2 mil. stat în N-V Americii de Sud. Se varsă în Oceanul Pacific printrun estuar. Lungime: 1 100 km. cărbuni. electrotehnică. Se varsă în Oceanul Pacific (Golful Californiei). al statului Carolina de Sud. Se cultivă orez. situat pe fluviul Mondego . Centru adm. loc. alimentare. sare. de hîrtie. loc. gaze naturale. Hidrocentrale. sfeclă de zahăr. bumbac. vanadiu. capitala administrativă a Republicii Sri Lanka. centrul adm. poligrafică. Universită i. Creşterea animalelor pentru carne. Navigabil pe cursul inferior (450 km). Industrii: siderurgie. 475 mii loc. Popula ia: 43 mil. stat în partea central-vestică a SUA. 625 mii loc. fluviu în America de Nord. Exportă petrol. întreprinderi de pielărie. Lungime: 2 240 km. Resurse naturale: cărbune. loc. Pescuit. Muzeu arheologic. Export de cauciuc. Suprafa a: 270 mii km2. cartofi.4 mil. argint. Limba oficială: spaniola. alimentară. loc. Monumente din epoca Renaşterii. aur. în Canada şi SUA. mijloace de transport. Întemeiat în 1517. molibden. în conurba ie. argint. minereu de fier. Vegeta ie: păduri ecuatoriale (50% din suprafa a ării) şi de savană. Industrie extractivă (petrol. cupru. inut legendar pe ărmul de E al Mării Negre. manioc. Navigabil în cursul inferior. textilă. Industrie forestieră. platină. alimentară. Muzee.: Denver . ceai. Muzee. XVIII). mase plastice. soia. Se varsă în Oceanul Atlantic (golful Bahia Blanca ). Suprafa a: 1140 km 2. Importă produse siderurgice. cacao. Industrie extractivă (huilă. Navigabil pe 228 km. Climă ecuatorială şi subtropicală. de hîrtie. Perú şi Ecuador. fosfa i) şi prelucrătoare (de petrol. Lungime: 2 740 km. Manufacturi de ceramică şi sticlă (sec. sticlărie). pe 320 km. fluviu în Argentina. Hidrocentrale. alimentare. prelucrarea petrolului şi a cauciucului. Capitala: Bogotá . situat pe fluviul Charente . . cherestea). în S-V insulei Ceylon . alimentară. Colúmbia [k¬´lambi¬] Colúmbia Colúmbus [k¬´lamb¬s] oraş în N-E SUA. Institut de tehnologie. 31 mii loc. Catedrală (sec XII–XVI). de ceramică. Centru industrial (echipament electronic. Panamá. gaze naturale). Planta ii de arbori de cafea. Popula ia: 3. de cacao. petrol. al statului Ohio. străbătînd Marele Canion . situat între Oceanul Pacific. în conurba ie. Întrerprinderi textile. copră. Renumite băuturi alcoolice (coniac). Universitate (1537). textile. Agricultură: cartofi. Căi rutiere: 106200 km. Venezuela.

în conurba ie. cositor. Aeroport interna ional. încăl ăminte. Popula ia: 55. esături. ciment. Bogate şi variate resurse naturale (diamante. Comóre Comrát municipiu în Republica Moldova (UTA Găgăuză). fabricarea mătăsii. Produse industriale: autoturisme. conserve. Biserici romane. 168 mii loc. XIX). Importă produse industriale (maşini. aur. prelucrarea metalului şi lemnului. Pescuit intensiv. Exportă cupru. km2. cobalt. plumb. 28 mii loc. parcuri na ionale. condimente. Pescuit. Export de minereuri de fier. rutier). República Federálă Islámică a Comórelor . Vegeta ie: păduri de palisandru. radiu. bata i. cacao. cobalt. Relief variat: podişuri (în partea centrală). uleiuri vegetale aromate. orez. araba. petrol brut. pneuri. cupru. XV). de cafea şi banane. loc. Climă tropical-oceanică.24 mil. Întreprinderi chimice. mun i (în N-E. mangrove. Suprafa a: 2. Atestat în sec. Burundi. forestiere. ridicată pe locul unui schit de lemn din sec. E şi S-E). porumb. culmi şi piscuri muntoase. caprine. zinc. Sta iune climaterică. Planta ii de bananieri. Prelucrarea lemnului. Nod de comunica ii (feroviar. tutun. Principalele produse agricole: cafea. stat insular în V Oceanului Indian (arhipelagul Comore ). Climă ecuatorială umedă şi subecuatorială. doc. Angola şi Republica Populară Congo. cîmpii aluviale (în N-V). Biserica Sf. Rwanda. alimentare (conserve de fructe şi peşte). textile şi de confec ii. plante aromatice (vanilie). nuci de cocos. Sudan. bauxită. Capitala: Moroni . biciclete. porcine. Cónakry Condríþa Cóngo localitate în Republica Moldova (mun. Suprafa a: 1. mijloace de transport. manioc. Chişinău). 800 mii loc. care după volumul de extrac ie asigură ării unul dintre primele locuri în lume. ovine. după alte surse). la 105 km S de Chişinău. port la Oceanul Atlantic. Zambia. trestie de zahăr. Capitala: Kinshasa . utilaje. palmieri. Popula ia: 676 mii loc. diamante. Industrie producătoare de ciment. comoriana. în 1657 (Condreşti ). în conurba ie. manioc. XVIII. pe locul unei aşezări mai vechi (sec. situat pe rîul Ialpug . zahăr. Turism. textile) şi alimentare. Uganda.345 mil. uraniu. Limbi oficiale: franceza. Pe teritoriul ei se află Mănăstirea Condri a . cărbune. XVIII. cauciuc şi produse de cauciuc. Se mai cultivă: porumb. igarete. Creşterea animalelor (bovine. At. păsări). arbori de cafea şi cacao. mase plastice. Fondat în 1884. Universitate. mango. Admis în ONU la 12 noiembrie 1975. băuturi răcoritoare. situat pe malul lacului Como. petrol). stat în Africa Centrală. Limba oficială: franceza. Industrie uşoară şi agroalimentară. bata i.9 mii km2 (2. arahide. Muzeu. Vegeta ie: păduri tropicale (3/4 din teritoriu). Tanzania. Creşterea animalelor: bovine. Importă ech . bumbac. sec. Căi rutiere: 765 km. trestie de zahăr. situat între Republica Centrafricană. Relief: platouri vulcanice. alumină. rom. Catedrală (sec.Cómo oraş în N Italiei (Lombardia). XIV–XVI). Se cultivă orez. minereuri de fier. República Democrátă ~. caprine. situată pe insula Tumbo . [´konakri] capitala Republicii Guineea. pajişti.2 mii km2. ananaşi. ulei de palmier. Construc ii de automobile. Expl. argint. manioc. ovine. Nicolae (încep. la N-V de insula Madagascar . ceai. staniu. portocale. mangan. cafea. abanoşi.

Cóngo

República ~, stat în Africa Centrală, situat între Gabon, Camerun, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo şi Angola. Suprafa a: 342 mii km2. Popula ia: 3 mil. loc. Capitala: Brazzaville. Limba oficială: franceza. Relief: zonă depresionară în bazinul rîului Congo, mărginită de podişuri întinse (alt. max. 1 040 m), şi de o cîmpie litorală umedă în S-V. Climă ecuatorială umedă. Păduri tropicale bogate în esen e pre ioase (70% din teritoriu). Resurse naturale: cupru, aur, argint, diamante, plumb, zinc, radiu, uraniu, wolfram, petrol, cărbune. Întreprinderi care produc îngrăşăminte chimice, ciment, textile, igarete. Culturi agricole: arbori de cafea şi cacao, palmieri de ulei, bananieri, arahide, trestie de zahăr, tutun, orz, porumb, manioc. Pomicultură, legumicultură, pescuit. Creşterea animalelor (caprine, ovine, bovine). Export de petrol şi produse petroliere, lemn şi produse de lemn, tutun, zahăr, citrice. Importă maşini şi utilaje industriale, automobile, produse alimentare. Căi ferate: 1 040

Connécticut Connécticut

[k¬´netik¬t]

fluviu în N-E SUA. Lungime: 650 km. Se varsă în Oceanul Atlantic (strîmtoarea Long Island ). Par ial navigabil (120 km). Hidrocentrale. stat în N-E SUA, la Oceanul Atlantic. Suprafa a: 13 mii km 2. Popula ia 3,5 mil. loc. Capitala: Hartford . Industrie constructoare de avioane, aparate de precizie, electrotehnică, chimică. Zonă agricolă: pomicultură, tutun, creşterea animalelor, avicultură. străvechi oraş pe coasta europeană a strîmtorii Bosfor , astăzi cartier ( Uskiidar “Scutari“) al or. Istanbul (Turcia). A fost întemeiat de împăratul roman Constantin cel Mare, pe locul vechii colonii greceşti Byzantion , devenit în 330 capitala Imperiului Roman, apoi a imperiului Bizantin. Cucerit de turci în 1453, devine capitala Imperiului Otoman pînă în 1923, cu denumirea Istanbul . Aici au fost semnate numeroase tratate de pace. jude în S-E României, la grani a cu Bulgaria, între Dunăre şi Marea Neagră. Suprafa a: 7 070 km2. Popula ia: 759 mii loc. Reşedin ă: mun. Constan a . Relief predominant de podiş. Climă temperatcontinen-tală. Resurse naturale: minereu de fier, fosforite, caolin, cretă, calcare, nisipuri, ape minerale sulfuroase. Produse industriale: utilaje tehnologice, maşini agricole, ciment, prefabricate din beton, mobilă, textile, confec ii, tricotaje, uleiuri vegetale, conserve. Şantiere navale, rafinării de petrol. Agricultură: porumb, grâu, secară, plante furajere, sfeclă de zahăr, floa-rea-soarelui, legume; pomicultură, viticultură; creşterea animalelor. Institu ii de învă ămînt şi de cultură. Turism.

Constantinópol

Constánþa

Constánþa

municipiu în S-E României, centrul adm. al jud. Constan a, cel mai mare port maritim al ării la Marea Neagră. 360 mii loc. Aeroport interna ional. Centru industrial: construc ii şi repara ii de nave maritime, prelucrarea metalelor şi lemnului, fabricarea mobilei, celulozei şi hîrtiei, poligrafie, textile, confec ii, produse alimentare. Universitatea “Ovidiu“. Institute de marină (civilă şi militară). Teatre. Muzee. Vestigii arheologice. Monumente istorice. Oraşul a fost construit pe locul vechii colonii greceşti Tomis .

Constánþa

oraş în S Germaniei (Baden–Württemberg), situat pe malurile lacului cu acelaşi nume. 76 mii loc. Centru industrial: metalurgie, construc ii de maşini, echipament electronic, prelucrarea lemnului, produse chimice, textile şi alimentare. Universitate. Catedrală (sec. XI–XVI). Biserică gotică (sec. XV). Sta iune balneoclimaterică. Turism. [kuk] strîmtoare între Insula de Nord şi Insula de Sud a Noii Zeelande, unind Marea Tasman cu Oceanul Pacific. Lungime: 107 km. Lă ime: 22–91 km. Ad. max.: 97 m. A fost descoperită de J. Cook în 1770. capitala Danemarcii, situată pe insulele Seeland şi Amager , port la strîmtoarea Ø resund . 626 mii loc. (1,7 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Mare centru industrial: montaj de automobile, construc ii de nave, de echipament şi aparataj electrotehnic, de motoare; întreprinderi chimice, de mobilă şi hîrtie, alimentare. Academie de ştiin e. Universitate (1479). Muzee. Palate (sec. XVII). Catedrală neoclasică (1811–1829). Turism.

Cook

Copenhága (Cópenhaga)

Corálilor Cordiléri

Córdoba

Márea ~, mare a Oceanului Pacific, între coasta de N-E a Australiei şi Melanezia. Suprafa a: 4,1 mil. km2. Ad. medie: 2 394 m. Ad. max.: 9 174 m. Mún ii ~, cel mai lung lan muntos de pe glob (cca 18 000 km), situat în vestul Americii de Nord, de la Alaska pînă în Mexic, şi în America de Sud, din Venezuela pînă în ara de Foc. Alt. max.: 6 193 m (vf. McKinley , în America de Nord) şi 6959 m (vf. Aconcagua , în America de Sud). Cca 80 de vulcani activi. oraş în S Spaniei (Andaluzia), situat pe fluviul Guadalquivir . 311 mii loc. Nod de comunica ii. Industrii: expl. minereului de cupru, întreprinderi chimice, textile, alimentare. Vestigii romane. Fortifica ii maure. Moschee (sec. VIII–X). Muzee. República Populáră Democrátă Coreeánă , stat situat în partea de N a peninsulei Coreea, între China, Federa ia Rusă, Coreea de Sud, Marea Japoniei şi Marea Galbenă. Suprafa a: 120,5 mii km 2. Popula ia: 23,7 mil. loc. Capitala: Phenian . Limba oficială: coreeana. Relieful este format de masive muntoase şi regiuni de cîmpie litorală. Climă subtropicală musonică. Vegeta ie: păduri de conifere şi foioase (80% din teritoriu), păşuni alpine. Bogate resurse naturale: cărbune, minereuri de fier, cupru, plumb, zinc, aur, argint, wolfram, fosfa i, sare. Industrie energetică (hidrocenrale), siderurgică, constructoare de maşini, textilă, alimentară. Se produce o el, fontă, tractoare, aparataj electrotehnic, îngrăşăminte chimice, ciment, celuloză, hîrtie, conserve. Se cultivă orez, grîu, orz, porumb, soia, bumbac, tutun. Creşterea animalelor (bovine, porcine). Pescuit. Exportă minereuri, metale, produse agricole. Importă maşini şi utilaje industriale, combustibili, mijloace de transport. Căi ferate: 10 800 km. Căi rutiere: 30 000 km. Admis în ONU la 17 septembrie 1991.

Coréea de Nord

Coréea de Sud

República Coréea , stat în estul Asiei, situat în partea de S a peninsulei Coreea , între Coreea de Nord, Marea Galbenă şi Marea Japoniei. Suprafa a: 99 mii km 2. Popula ia: 48,3 mil. loc. Capitala: Seul . Limba oficială: coreeana. Relief în cea mai mare parte muntos, cu cîmpii în lungul ărmului apusean. Clima temperat-continentală, cu caracter musonic şi tropical. Industrie dezvoltată: extractivă (cărbune, minereuri de fier, cupru, plumb, zinc, aur, argint, wolfram), siderurgică (fontă, o el, cupru rafinat, zinc), constructoare de maşini şi utilaje, automobile, nave, aparate electronice şi electrotehnice, producătoare de anvelope, hîrtie, ciment, produse chimice, textile, conserve de peşte. Culturi agricole principale: orez, grîu, ovăz, porumb, soia, bata i, tutun. Pomicultură. Sericicultură, pescuit. Creşterea animalelor. Exportă echipament industrial, mijloace de transport, aparate electronice, produse chimice, textile, alimentare. Importă materii prime, automobile, semifabricate, bunuri de larg consum. Căi ferate: 8500 km. Căi rutiere: 30 000 km. Admis în ONU la 17 septembrie 1991. insulă în Marea Ionică. Suprafa a: 593 km 2. Popula ia: cca 100 mii loc. Oraş pr.: Corfu (port). Relief muntos. Climă mediteraneană. Pescuit. Turism. Administrată de Grecia. renumit oraş din Grecia antică (sec. VII–VI î. Hr.). În prezent port în golful cu acelaşi nume. 30 mii loc. Rafinărie de petrol. Centru comercial (export de stafide, ulei de măsline). Relicve arheologice. Muzeu. Turism. peninsulă în S-V Marii Britanii, între Marea Mînecii şi canalul Bristol. Lungime: 150 km. Lă ime max.: 72 km. Relief muntos. Industrie extractivă (cositor, cupru, argint, zinc, plumb, mangan), prelucrătoare de materii prime. Creşterea vitelor. Pescuit. Turism. oraş în N-E Argentinei, centrul adm. al provinciei Corrientes, port pe fluviul Paraná . 270 mii loc. Aeroport interna ional. Centru industrial şi comercial (export de cereale). Universitate. Muzeu. Fondat în 1588. insulă în N Mării Mediterane. Suprafa a: 8,7 mii km 2. Popula ia: 252 mii loc. Relief muntos (alt. max. 2 710 m, vf. Monte Cinto ). Expl. de minereuri de fier, cupru, mercur, zinc, plumb, marmură. Planta ii de citrice, măslini. Viticultură. Turism. Creşterea animalelor (ovine, caprine). Administrată de Fran a. [kor´u¤a] oraş în N-V Spaniei (Galicia), port la Oceanul Atlantic. 245 mii loc. Industria aluminiului, de prelucrare a lemnului, tutunului şi peştelui, chimică, textilă, de hîrtie. Şantiere navale. Pescuit. comună în Republica Moldova (rn. Soroca). Expl. de calcare. Prelucrarea artistică a pietrei. At. doc. în 1509.

Córfu

Corínt

Córnwall

[´koonw¬l]

Corriéntes

Córsica

Corúña

Cosãúþi

Cósta Ríca

República ~, stat în America Centrală, între Oceanul Pacific şi Marea Caraibilor, învecinat cu Nicaragua (în N) şi Panamá (în S-E). Suprafa a: 51 mii km2. Popula ia: 3,9 mil. loc. Capitala: San José . Limba oficială: spaniola. Relief predominant muntos, cu un podiş intramontan şi cîmpii litorale. Climă tropicală cu precipita ii bogate pe litoralul Mării Caraibilor. Vegeta ie tropicală şi de savană. Pădurile ocupă 45% din teritoriul ării. Industrie slab dezvoltată: mici întreprinderi de prelucrare a materiei extractive şi a produc iei agricole. Resurse naturale bogate (aur, argint, mangan, petrol, bauxită, ape geotermale), dar pu in exploatate. Planta ii de arbori de cafea, de cacao, bananieri, ananaşi, trestie de zahăr. Se mai cultivă orez, porumb, manioc. Creşterea animalelor (bovine). Pescuit. Exportă cafea, banane, carne, lemn şi produse de lemn, textile. Importă maşini şi utilaje industriale, autovehicule, combustibili, mărfuri de larg consum. Căi ferate: 950 km. Căi rutiere: 35 541 km. Admis în ONU la 3 noiembrie 1945. República ~ (Coásta de Fíldeş) , stat în Africa de Vest, la N-V de Golful Guineii, între Liberia, Guineea, Mali, Burkina Faso şi Ghana. Suprafa a: 322,5 mii km 2. Popula ia: 16,8 mil. loc. Capitala: Yamoussoukro (administrativă) şi Abidjan (legislativă). Relief de podiş înalt (la N) şi de cîmpie litorală (la S), culmi muntoase şi piscuri. Climă subtropicală umedă. Vegeta ie tropicală şi de savană. Expl. de petrol, diamante, aur, minereu de mangan. Rafinării de petrol, fabrici de cherestea, de ciment, textile, de produse alimentare. Se cultivă arbori de cafea, de cacao, banane, precum şi orez, porumb, mei, sorg, manioc, bata i. Ramuri economice tradi ionale: creşterea animalelor (bovine, ovine, caprine), pescuitul, vînătoarea, meşteşugăritul. Exportă cafea, cacao, banane, petrol, produse petroliere, lemn şi produse de lemn, ulei de palmier. Importă maşini şi utilaje industriale, mijloace de transport, combustibili. Căi ferate: 660 km. Căi rutiere: 70 000 km. Limba oficială: franceza. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. [kot¾´te] peninsula în N-V Fran ei (Normandia), între golful Saint-Malo şi estuarul Senei (Marea Mînecii). Lungime: cca 100 km. Relief de coline. Climă oceanică. Creşterea animalelor (bovine, ovine, cabaline). comună în România (jud. Iaşi). 9 mii loc. Centru pomicol. Podgorii renumite (vinul “Cotnari“). Expl. de gresii. Sta ie de cale ferată. Cetate geto-dacică (sec. V–III î. Hr.). Pod de piatră (sec. XV). Biserici (sec. XV şi XVI). Beciuri ale caselor domneşti (sec. XV). At. doc. ca tîrg în 1448. [koto´nu] oraş în Benin, port la golful Guineea . 490 mii loc. în conurba ie. Mici întreprinderi mecanice, textile, de încăl ăminte, alimentare. Export de ulei de palmier şi bumbac. vulcan activ în Mun ii Anzi (Ecuador), unul dintre cei mai mari din lume. Alt.: 5 896 m. Parc na ional. oraş în E Germaniei (Brandenburg), pe rîul Spree . 130 mii loc. Nod de comunica ii. Centru industrial (siderurgie, echipament electric, covoare, postavuri, tricotaje, produse alimentare) şi comercial. Biserică (sec. XIV), castel (sec. XVIII). Muzeu. At. doc. în 1156.

Côte d'Ivoire

Cotentín

Cotnári

Cotonou

Cotopáxi Cóttbus

[kotop´ahhi] [´kotbus]

Covásna

jude în partea central-estică a României, în bazinul Oltului superior. Suprafa a: 3,7 mii km 2. Popula ia: 240 mii loc. Centru adm: mun. Sfîntul Gheorghe . Relief muntos şi de coline. Climă temperat-con-tinentală. Resurse naturale: lignit, minereu de fier, calcare, gresii, ape minerale. Industrie constructoare de maşini, agregate, motoare, echipament electric auto, piese pentru tractoare şi maşini agricole. Întreprinderi alimentare. Zonă agricolă: plante tehnice, cartofi, sfeclă de zahăr, grîu, secară; creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine); avicultură. Teatre. Muzee. Turism.

Covásna

oraş în România (jud. Covasna), la poalele mun ilor Vrancea . 14 mii loc. Întreprinderi de mobilă şi cherestea, de materiale de construc ii, de îmbuteliere a apelor minerale. Sta iune balneoclimaterică. Vestigii arheologice. Biserică (sec. XIII–XIV). At. doc. în 1567. [´kov¬ntri] oraş în Marea Britanie (Anglia). 295 mii loc. (648 mii loc., în conurba ie). Nod de comunica ii. Centru industrial: construc ii de avioane, automobile, tractoare, motociclete, maşini unelte, aparataj electronic, optică; întreprinderi textile (mătase), alimentare. Universitate. Muzee. Vestigii arheologice. Ruinele unei fortifica ii (sec. XIV). masiv muntos în S-V mun ilor Făgăraş , între rîurile Olt şi Topolog . Alt. max.: 1 668 m. Parc na ional. Mănăstírea ~ , mănăstire pe malul drept al Oltului. Ctitorie (1387 – 1388) a domnului Mircea cel Bătrîn. Mormîntul domnitorului. Monumente istorice. S-a mai numit şi Mănăstirea Nucet . oraş în Polonia, situat pe fluviul Vistula . 830 mii loc. în conurba ie. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Aeroport interna ional. Centru industrial: siderurgie, construc ii de maşini, materiale de construc ii, întreprindri textile, alimentare. Academie de ştiin e. Universitate. Catedrală (sec. XII–XIV). Biserica Notre-Dame (sec. XIII–XV). Observator astronomic (1792). municipiu în S României, situat pe rîul Jiu , centrul adm. al jud. Dolj. 303 mii loc. Sta ie de cale ferată. Aeroport. Centru industrial: construc ii de avioane, locomotive, tractoare, automobile, maşini agricole, aparataj electric, prelucrarea lemnului, întreprinderi textile, alimentare. Universitate. Teatru. Filarmonică. Clădiri vechi (sec. XVI – XVII). At. doc. în 1475. insulă în Marea Mediterană. Suprafa a: 8,3 km 2. Popula ia: 540 mii loc. Relief muntos (alt. max.: 2 456 m). Zăcăminte : minereuri de fier, mangan, azbest, ghips. Culturi agricole: grîu, porumb, citrice, măslini, tutun, legume. Viticultură. Creşterea animalelor. Vestigii arheologice. Turism. Administrată de Grecia. mare în bazinul Mării Egee, cuprinsă între arhipelagul Ciclade, Pelopones şi insula Creta . oraş în Republica Moldova (mun. Chişinău). Centru de vinifica ie, depozit de vinuri (construit în subteranele fostelor mine de calcare), expozi ii de vinuri clasice şi spumante (şampanie “Cricova“). At. doc. ca aşezare rurală în 1431.

Cóventry

Cózia Cózia

Cracóvia

Craióva

Créta

Créta Crícova

Popula ia: 2. apoi de turci (1475). Peştera “Emil Racovi ă“. echipament electric. Admis în ONU la 22 mai 1992. Mai este denumită Chersonesul Tauric şi Taurida . la 43 km N-E de Chişinău. Anexată la Imperiul Rus în 1783. oraş în Republica Moldova. grîu). stat în Europa. Relief predominant muntos. Importă materii prime. instrumente şi aparatură pentru cercetările ştiin ifice. Pescuit. Căi rutiere: 26 930 km. produse alimentare.5 mil. loc. doc. Pomicultură. de prelucrare a lemnului. Aeroport. Criº Criuléni Críva Croáþia rîu în România. combustibili. la S de Londra. pomicultură. Pod peste Nistru. Popula ia: 4. fluviu în partea centrală a Angolei. Cuánza (Kwanza) . República ~. la S de Luanda. Hidrocentrale. sare marină). mărfuri de larg consum. în 1520. Se varsă în Oceanul Atlantic. tutun. At. 322 mii loc.Criméea peninsulă în S Ucrainei. situat pe malul drept al Nistrului. Hr. doc. comună în Republica Moldova (rn. Serbia şi Muntenegru. specii ierboase de cîmpie. Crişul Negru (144 km). Nod de comunica ii. Marea Adriatică. Ataşată Ucrainei în 1954. Vegeta ie: păduri de foioase (30% din teritoriu). At. Climă temperat-continentală (în N) şi mediteraneană (în S). gaze naturale. Protectorat roman (631 î.. afluent pe stînga al Tisei . Căi ferate: 2 700 km. în 1607. aparataj electrotehnic). textile. reşedin ă a raionului Criuleni. Sta iuni balneoclimaterice: Ialta. Muzeu. porcine. Briceni). între Slovenia. de produse petroliere. Aluşta . Roman Koš ) şi de platou în interior. situat în N-V Peninsulei Balcanice. Turism. a sfeclei de zahăr şi florii-soarelui. loc. 11 mii loc. Floricultură. petrol. Capitala: Zagreb . Exportă produse industriale.7 mil. Colonizată de greci (sec. chimice.). alimentare. Suprafa a: 56. scăldată de apele Mării Negre. a citricelor şi măslinilor. Relief muntos în lungul litoralului (alt.5 mii km2. Industrie metalurgică. Mici întreprinderi agroindustriale. viticultură. Navigabil pe cursul inferior (258 km). Suprafa a: 27 mii km 2. Lungime: 960 km. minereu de fier. Pescuit. Industrie extractivă (cărbune. Viticultură. Ungaria. constructoare de maşini (nave. Crişul Alb (238 km).Hr. Cróydon [´kroidn] oraş în S-E Marii Britanii (Anglia). Cucerită de tătari (1430). format prin unirea celor trei Crişuri: Crişul Repede (148 km). una dintre cele mai mari de pe teritoriul Basarabiei. max. Se cresc bovine. Bosnia şi Her egovina. Minereu de fier. vf. bauxită. VII î. 1545 m. Eupatoria. Ramuri agricole principale: cultivarea cerealelor (porumb. Cereale. construc-toare de maşini.). maşini şi echipament de transport.

argint. izvoarele lui fiind situate la alt. Lipnic (rn. Izvorăşte de sub dealul Măgura (alt. produse alimentare. Şciusev). mangan crom. XVII–XVIII). argint. comună în Republica Moldova (rn. bra al Nistrului . stat în America Centrală. minereuri de nichel. de 132 m (rn. rîu în Ucraina şi Republica Moldova. citrice. Universitate. rîu în Africa central-sudică. la grani a cu Angola. Exportă produse petroliere. al statului Mato Crosso. utilaje şi aparataj electrotehnic). Admis în ONU la 24 octombrie 1945. centrul adm. Biserica Sf. wolfram. loc. îngrăşăminte chimice. ciment. renumită prin vestigiile arheologice din perioada neolitică (milen. bauxită). Formează grani a cu Namibia. igarete. Ucraina) şi se varsă în Turunciuc . Căi ferate: 4 881 km. Floreşti). limitată în S-E de masivul muntos Sierra Maestra (alt. lîngă com. întreprinderi ale materialelor de construc ii. Făleşti). Iaşi). de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. lîngă com.8 m). În 1957. anvelope. conserve. afluent pe stînga al Răutului. Izvorăşte din apropierea com. cupru. porumb. cupru. Ocni a). într-un mormînt preistoric.) – Cultura Cucuteni – răspîndită în Moldova (inclusiv Basarabia). tutun. afluent pe dreapta al Răutului . arhitect A. mango. lîngă această localitate. fluviu în Namibia. Lungime: cca 123 km. IV–III î. s-a găsit un tezaur de aur traco-getic (sec. Casele familiei Cantacuzino (sec. cobalt. oraş în S-V Braziliei. în 1437. bananieri. Relief de cîmpie joasă. combustibili. bunuri de larg consum. Praguri. rîu în Republica Moldova. Căi rutiere: 46 555 km. Condi ii favorabile culturilor agricole (trestie de zahăr. Praguri. Lungime: 1600 km. nichel. orez.18 mil. 2000–2560 m). Lungime: 66 km. Nezavertailovca. bata i) şi creşterea animalelor (bovine. Hr. Lungime: cca 100 km. Floreşti). Se pierde în deşertul Kalahari . Pescuit intensiv. comună în România (jud.). esături. Centru minier (aur. textile. rîu în Republica Moldova. Hr. situat pe insula cu acelaşi nume şi în numeroase insule mai mici din Arhipelagul Antilelor Mari. Importă mijloace de transport. doc. IV î. diamante). constructoare de maşini (autovehicule. arbori de cafea.Cúba República ~. Capitala: Havana . Aici. Izvorăşte din apropierea localită ii Marianovka (reg. 388. Cubángo (Okavango) Cubólta Cuciurgán Cucuténi Cuhuréºtii de Sus Cuiabá Cúla Cunéne (Kunene) . Limba oficială: spaniola. afluent pe stînga al Nistrului . Climă tropicală cu precipita ii abundente. Produce energie electrică. în N-E Munteniei şi SE Transilvaniei. cascade. de prelucrare a lemnului. între care şi o monedă moldovenească emisă de Alexandru cel Bun. Popula ia: 11. Se varsă în Oceanul Atlantic. alcool. Aeroport. Hidrocentrală. Industrie dezvoltată: extractivă (minereuri de fier. manioc. zahăr brut. cascade. porcine). Suprafa a: 111 mii km 2. Vegeta ie tropicală montană şi de savană. Navigabil pe cursul inferior. a fost descoperit un tezaur de obiecte şi 600 de monede de argint din sec. At. 402 mii loc. siderurgică. XV. Odesa. Putineşti (rn. Treime (1913–1914.

Dumitru (1775). situat pe rîul Argeş . sisal. însuşind limba latină şi civiliza ia romană. loc. Curchi Curcub´ãta Máre Curitíba Cúrtea de Árgeº Cúzco (Cusco) [´kusko] oraş în Perú. Fondat în 1654. Pe teritoriul acestei localită i: biserica Sf. At. Temple. Industrie extractivă (petrol.: Wilemstad . Mănăstirea La Merced (sec. Pomicultură. republică autonomă în Federa ia Rusă. la 3 650 m alt. At. pentru a-şi fortifica pozi iile la Dunăre. Hr. sub presiunea triburilor barbare. Culturi agricole: trestie de zahăr. loc. gaze naturale). alimentare). în 1499. Catedrală (sec. Argeş). Viticultură. chimice. pe teritoriul Daciei. Industrii (mobilă. ia fiin ă primul stat centralizat al geto-dacilor. Dácia teritoriul populat în antichitate de geto-daci. Biserica Domnească (1352). textile. luptă împotriva bastarnilor (sec. Biserici (sec. Ge ii sînt men iona i încă de Herodot cu prilejul conflictului lor cu regele persan Darius I (514 î. al statului Paraná. forestieră. obiecte din ceramică şi por elan). Relief cu aspect colinar. Suprafa a: 472 km2.) Mănăstirea Curchi. Reşedin ă domnească pe vremea lui Basarab I (1310–1352). În sec I î. biserica Naşterea Maicii Domnului (1808–1810). XIII–XVIII). Popula ia: 154 mii loc. vîrf în mun ii Bihor . alimentare) şi comercial (export de produse ale industriei uşoare). cel mai înalt din Carpa ii Occidentali. alimentară. Rafinării de petrol (importat).: 1 849 m. Capitala: Mahacikala . de mobilă. Popula ia daco-romană. Turism. dar în urma războaielor din 101–102 şi 105–106 sunt înfrîn i. de ciment. centrul adm. Sarmizegetusa. Popula ia: 1. Expl. aparataj electric.). Orhei. care corespunde aproximativ teritoriului locuit apoi de români. Universitate (1597). de celuloză şi hîrtie. Muzeu. XVIII). Culturi agricole (cereale.). porumb. În 271. sorg. Curtea Argeş (1330) şi Curtea de Argeş (1510).Hr. în conurba ie. devine centrul provinciei Dacia Romana . portocale. Hr. ge ii şi dacii ob in unele victorii asupra armatelor romane. 257 mii loc. Nod de comunica ii.4 mil. oraş în S-E Braziliei. în Marea Caraibilor. Oraş pr. Hr. doc. Hr. chimică.. îi învinge pe macedonenii conduşi de regele Lisimah (300–292 î. armata şi administra ia romană părăsesc Dacia.). plante tehnice). legume. oraş în România (jud.). aerian). Administrată de Olanda. agricol şi comercial. Centru industrial (produse textile.3 mii km2. capitala statului dac. cherestea. XVII). În timpul lui Decebal (87–106). în Mun ii Anzi. Sub stăpînirea Imperiului Roman popula ia autohtonă s-a romanizat. ctitorie a domnului Neagoe Basarab. Mănăstirea Curtea de Argeş . rămasă în locurile de baştină. constructoare de maşini. Nod de comunica ii (feroviar. localitate în Republica Moldova (rn. doc. iar regatul Dacia este transformat într-o provincie romană. ovine). XVI–XVII). ciment. arahide. Aeroport interna ional. Două universită i.Curaçaó [küra´sou] insulă în arhipelagul Antilelor Mici. vestită prin legenda “Meşterul Manole“. complex monastic (sec. biserică din 1512–1517. II î. 37 mii loc. situată în N mun ilor Caucaz. Suprafa a: 50. Alt. a păstrat legăturile econo Daghestán República ~. 1. . Centru industrial (întreprinderi mecanice.9 mil. sub conducerea lui Burebista. de fosforite. Forma iuni de triburi geto-dacice opune rezisten ă armatelor lui Alexandru cel Mare (335 î. Creşterea animalelor (bovine.

cu lungimea de 120 km şi lă imea de 25 km. Planta ii de măslini şi citrice. a lemnului. loc. arhipelag din 20 de insule în Oceanul Indian. Mare pia ă a bumbacului. este foarte crestat. port în Delta Nilului . maşini agricole). Aici. Industrie textilă (bumbac). Centru industrial (ciment. Turism. Viticultură. loc. a fost asasinat J. 1. Acvariu. [´dael¬s] oraş în S SUA (Texas). de ciment. cărbuni. situată la poalele mun ilor Antiliban . Pescuit. capitala Siriei. sticlă. de încăl ăminte. în conurba ie. XIV). Terminal al conductelor de petrol. Creşterea animalelor (ovine). de petrol. Resurse naturale: bauxită. Universitate. la 22 noiembrie 1963. Au fost descrise de navigatorul englez William D.Dakár capitala Senegalului. utilaj petrolier. Muzee. Pescuit. ulei). se află strîmtoarea Dampier . loc. 600 mii loc. Monumente arhitectonice. avînd în apropiere numeroase insule. chimică. în conurba ie). Turism.F. 1 mil. Expl. Artizanat (covoare. Nod de comunica ii. Dállas Dalmáþia Damanhûr Damásc Damiétta Dammám Dámpier [´dæmpj¬] . de formă alungită ( ărm dalmatic). hîrtie. [da´mjeta] oraş în N Egiptului. 1900 m). Institutul Africii Negre. alimentară. la N-E de coastele Australiei. Muzeu. alimentară (conserve de peşte). pe rîul Barada . Punct de tranzit interna ional. produse chimice). alimentare. Întreprinderi textile. a tutunului. Universitate. În acest oraş. Industrie constructoare de maşini (avioane. (4. Monumente istorice. alimentară (orez. Şantiere navale. regiune istorică pe litoralul estic al Mării Adriatice. Muzee. situată pe peninsula Capul Verde . Dampier (1652–1715).6 mil. între insulele Umboi şi Noua Britanie . Universitate. ărmul Dalma iei. Suprafa a: 544 km 2. Universitate. situat în Delta Nilului . Centru comercial şi de transport. esături. obiecte din aur şi argint). Planetariu.7 mil. în conurba ie. textilă. Artizanat. Centru industrial (televizoare.08 mil. automobile. alimentară). loc. aparatură telefonică). Ad ~. port la Oceanul Atlantic. de prelucrare a pielei. în Croa ia şi Serbia şi Muntenegru. 1. marmură. oraş în N Arabiei Saudite. produse farmaceutice. Centru financiar-ban-car. Industria bumbacului şi mătăsii. Industrii (chimică. bitum. Moschee (sec. Relief muntos (alt. 215 mii loc. 122 mii loc. preşedintele SUA. electronică. oraş în Egipt. sticlă. Kenedy. Suprafa a: 5 mii km2. port în Golful Persic . în lungime de 1400 km. max.

Fabrici de tutun. XI. textilă. ciment. Pescuit. Lungime: 120. Este folosit în iriga ie. al Teritoriului de Nord. electrotehnică.5 km. oraş în S-V Germaniei (Hessen). max. strîmtoare între insulele Groenlanda şi Islanda . Recoltarea perlelor. loc. Biserică (sec. Universitate. stat în Europa de V. Ad. rutier). Se învecinează cu Germania. Industrie constructoare de maşini. Palat (sec. Climă temperat-oceanică. Se mai cultivă cartofi. Aeroport interna ional. silvicultură. max. Industrie siderurgică. Grădină botanică. 79 mii loc. construc ii navale). în conurba ie). Lă ime: 1. oraş în N Australiei. Şantiere navale. bumbac. rîu în S-E Australiei. Seacă pe timp secetos. Capitala: Copenhaga . Importă materii prime industriale. Nod de comunica ii. sfeclă de zahăr. îmbrăcăminte. alimentară. textilă.3–18. maşini agricole. 2 mil. vopsele). Ad. chimico-farmaceu-tică. strîmtoare între peninsula Balcanică şi Asia Mică. În N şi N-E se desparte de Peninsula Scandinavică prin strîmtorile Skagerrak . mase plastice). Limba oficială: daneza. Lungime: 165 km. bazată pe creşterea animalelor pentru lapte şi carne (bovine. Muzee. Lungime: 1020 km. combustibili. în sec. conserve de carne. Ad. textile. pe peninsula Iutlanda . Par ial navigabil. ovăz). (316 mii loc. constructoare de maşini (locomotive).9 mii km. Relief de cîmpie joasă (alt. în conurba ie. Export de copră. Zăcăminte de plumb şi antimoniu. Este cuprins între Marea Nordului şi Marea Baltică. Pescuit. gaze naturale). Agricultură intensivă. port la Marea Timor.: 70–200 m. produse chimice (lacuri. Uneşte Marea Marmara cu Marea Egee. Uneşte Oceanul Arctic cu Oceanul Atlantic. Alt. porcine). Danemárca Dardanéle (Hellespont) Dar es-Salaam Darfúr Darién Dárling [´daalih] regiune muntoasă în V Sudanului. port la Oceanul Indian. Căi rutiere: 71 mii km. în S istmului Panama . Nod de comunica ii (aerian. Lă imea min. sticlă. sisal. Gudena. străbătută de numeroase rîuri (Stora. Terminal petrolier.: 287 km. Arhipelagul Danez. Institut politehnic. loc.: 227 m. afluent pe dreapta al fluviului Murray .3 mil. maritim. Kattegat şi Øresund . Dárlington [´daaliht¬n] Dármstadt [´darm¿tat] Dárwin [´daawin] Dáugava (Dvína de Vest) . cafea. XVI). Izvorăşte din podişul Valdai .: 153 m. Industrie a lemnului şi a cărnii. extractivă (petrol. mobilă.Danemárca Regátul ~. At. max. max. feroviar. plante decorative. Lungime: 2740 km. XVIII). încăl ăminte. flori.5 km. Căi ferate: 2. 138 mii loc. 173 m). secară. mobilă. Exportă maşini şi echipament pentru transport. golf în Marea Caraibilor. aparate electrice.: 3088 m. alimentară. între depresiunea lacului Ciad şi Nilul Alb . Muzeu. trece prin Riga şi se varsă printr-o deltă în Marea Baltică. fluviu în Belarus şi Letonia. produse alimentare. Omme ). accidentată în urma glacia iei cuaternare. Turism. Aici se varsă fluviul Atrato . Popula ia: 5. oraş în Marea Britanie (Anglia). oraş în E Tanzaniei. centrul adm. Numele vechi: Port Darwin. insula Bornholm şi par ial în Insulele Frisce de Nord . poligrafică. cultivarea cerealelor (orz. Industrie dezvoltată: constructoare de maşini (motoare. Suprafa a: 43 mii km2. Turism. Admis în ONU la 24 octombrie Strîmtoárea Danemárcii . 86 mii loc. Denumit pe cursul superior Macintyre sau Barwon . Centru industrial şi comercial. Oraş din 1330. Primărie (sec. chimică (îngrăşăminte. Între Darlington şi Stockton a fost construită prima cale ferată din lume (1823). doc. XII).

14. Bacău). max. orez. Rafinărie de petrol.. Lă ime: 65 km. Muzeu. Termocentrală. spa iu deltaic la vărsarea fluviului Dunărea în Marea Neagră. Davós Dãrmãnéºti [da´voos] Débreþin (Debrecen) Déccan (Dekkan) Délaware Délaware [´del¬we¬r] Delft Délhi [´deli] Délos (Dhílos) Délta Dúnãrii [´dilos] insulă grecească în Marea Egee. Rezerva ii naturale. Include mai multe bra e şi ramifica ii ale fluviului.2 mii loc. la 1550 m alt. oraş în E Ungariei. Este străbătut de rîurile Mahanadi. oraş în V Olandei. 216 mii loc. oraş în E Elve iei. med. Important nod de comunica ii. în sec. în conurba ie. confec ii. XIII. Expl. Muzeu. de cărbune brun. grîu. stat în SUA. plante oleaginoase. Aici este situat oraşul cu acelaşi nume. min. minereu de fier. km2. faian ă). oraş în N Indiei. Lungime: 660 km. Zonă piscicolă. Navigabil. port principal în insulă. cablu. Aeroport interna ional. în conurba ie. Cunoscut din 1075. farmaceutică.5 km 2. textile. Creşterea animalelor. Universită i. pelicani etc. produse chimice şi farmaceutice.6 mil. Păduri rare. . 850 mii loc. grinduri. 700 m). orez. situat în depresiunea cu acelaşi nume. Monumente gotice (sec. oraş în România (jud. strîmtoare în Oceanul Atlantic. 9. Universitate. Industrie prelucrătoare de materii prime agricole. 8.: 104 m. Lungime: 129 km. podiş în zona interioară a peninsulei Hindustan. Sta iune climaterică. încăl ăminte. zone inundabile. tricotaje. Universitate. Lă ime: 360 km. lebede. Nod de comunica ii. alimentară. At. Este format din oraşul vechi Shâhjahânâbâd şi oraşul nou New Delhi (întemeiat în 1911). XIII). pe rîul Uz . textilă. Relief stîncos (alt. Universitate. mangan. savane. Sporturi de iarnă. Industrie construc-toare de maşini (vagoane. Centru industrial (construc ii de maşini.: 107 m). produse chimice şi farmaceutice. ostroave. rulmen i). Legumicultură. care îndeplineşte func ia de capitală a ării. Vestigii arheologice. Muzee. În E şi V se înal ă Mun ii Ga i (alt. Centru financiar şi comercial. Export de copră. Popula ia: 666. în teritoriul cu acelaşi nume. cacao. poligrafie. Teatre. fluviu în SUA. Monumente arhitectonice şi istorice. Turism. Narbada . şantiere navale. maşini agricole. Şantiere navale. Institut politehnic. mistre i.Daváo Davis [´deiv¬s] golf în Oceanul Indian în S insulei Mindanao (Filipine). i ei. Institut de cercetări nucleare.5 mii loc. 11. între Groenlanda şi partea de S-E a insulei Baffin . loc. în Alpii Retici . Godavari. Krishna. ra e şi gîşte sălbatice. Culturi irigate: bumbac. Industrie a lemnului şi a plantelor textile. nurci. Suprafa a: 3. pe teritoriul României (4340 km2) şi pe teritoriul Ucrainei (710 km2). alimentare. Zăcăminte: cărbuni. Izvorăşte din mun ii Catskil (Apalaşi) şi se varsă în golful cu acelaşi nume.8 mii loc. Ad. Hidrocentrală. hermine etc. Suprafa a: 1 mil. Lungime: 1170 km. vulpi. Fabrici de cherestea. rogozuri). Vegeta ie bogată (stufărişuri.4 mii km 2. Muzee.2 mii loc. Faună variată: berze. Capitala: Dover . Industrie variată: construc ii de maşini. Suprafa a: 5. Universitate. lemn. Explorată de John Davis în 1585 şi 1587. Pomicultură. diamante. prelucrarea lemnului.

Demavénd (Demâvánd) Dénver

[´denv¬r]

vulcan stins, cel mai înalt vîrf în masivul Elbrus , în N Podişului Iranian. Alt.: 5604 m (după alte informa ii – 5671 m). Zăpezi, ghe ari. Izvoare termale. Turism. oraş în V SUA, centrul adm. al statului Colorado. 2,29 mil. loc. în conurba ie. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Industrie constructoare de maşini (avioane, utilaj minier), electronică, alimentară (conserve de carne, zahăr). Expl. de cărbune şi minereuri polimetalice. Universitate. Muzeu de artă. Grădină botanică. Turism. oraş în partea centrală a Marii Britanii (Anglia). 220 mii loc. în conurba ie. Nod de comunica ii. Industrie metalurgică, constructoare de maşini (automobile, motoare pentru avioane), chimică, textilă (mătase), por elan. Catedrală (sec. XVI), edificii (sec. XVI–XVIII). Muzeul mătăsii. oraş în centrul SUA, centrul adm. al statului Iowa. 198 mii loc. (393 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport. Industrie constructoare de maşini agricole, aeronautică, chimică, de ciment, alimentară (conserve de carne). Centru comercial (porumb, vite). Universitate. rîu, afluent pe stînga al Niprului , Ucraina. Lungime: 1130 km. Navigabil pe o distan ă de 535 km.

Dérby

[´daabi]

Des Moines

[di´moin]

Desná Dessáu [´desau]

oraş în E Germaniei (Halle), situat pe rîul Mulde. 105 mil. loc. Industrie variată: metalurgie, construc ii de maşini (vagoane, maşini-unelte, echipament electric), instrumente de precizie, esături, produse alimentare. Muzeu de artă. Palat (sec. XVII). oraş în N SUA (Michigan), situat pe ărmul lacului Erie . 1,3 mil. loc. (5,2 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Important centru industrial (concernele de automobile “Ford“, “Chrysler“, “General Motors“), siderurgie, construc ii de maşini-unelte, produse chimice. Şantiere navale. Rafinării de petrol. Universită i. Muzeul de istorie a automobilelor. Comunitate românească în SUA. municipiu în România, centrul adm. al jud. Hunedoara, situat pe valea Mureşului. 77,5 mii loc. Industrie extractivă (aur, argint, cupru, pirită, andezit), constructoare de maşini, de ciment, sticlă, por elanuri şi faian ă, de prelucrare a lemnului, de produse alimentare. Teatru. Muzeu. Sta iune balneoclimaterică. Monumente arhitectonice şi istorice (sec. XIII–XVII). Turism.

Detróit

[di´troit]

Déva

Dévon Dezfül Dhâkâ (Dácca)

[´devn]

insulă nepopulată în Arhipelagul Arctic Canadian. Suprafa a: 55,3 mii km2. Relief montan. Ghe ari. (Dizfúl) [diz´ful], oraş în S-V Iranului. 122 mii loc. Întreprinderi de pielărie, morărit, covoare. Centru comercial (bumbac, orez). Vestigii antice. capitala statului Bangladesh, port în delta Gange–Brahmaputra. 6,55 mil. loc. în conurba ie. Centru industrial şi comercial. Întreprinderi de prelucrare a metalelor, textile (bumbac, iută), de produse chimice, alimentare. Meşteşugărit textil, giuvaiergerie. Cercetări nucleare. Universitate. Muzee. Monumente de arhitectură (sec. XVII).

Dhaulagíri

[dh¬wlaa´giri]

vîrf în mun ii Himalaia, unul dintre cele mai înalte din lume (al şaselea). Alt.: 8 172 m. Acoperit de zăpezi şi ghe ari.

Diéppe

[djep]

oraş în N Fran ei (Normandia), port la Marea Mînecii. 44 mii loc. în conurba ie. Şantiere navale. Industrie chimică. Prelucrarea fildeşului. Pescuit. Sta iune balneară. Biserică (sec. XIII–XVI). Castel (sec. XV–XVII), astăzi muzeu. Turism. oraş în E Fran ei (Burgundia). 152 mii loc. (231 mii loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Centru industrial (locomotive, echipament optic şi electric, produse chimico-farma-ceutice şi alimentare). Pia ă viticolă (vinuri de Burgundia). Universitate. Monumente arhitectonice de cult şi istorice (sec. XIII–XV). Muzee. Vestigii arheologice. Alpii ~, lan muntos dispus în lungul litoralului Mării Adriatice, în S Sloveniei, Croa iei, Bosniei şi Her egovinei, pînă în Albania. Lungime: 1000 km. Alt. max.: 2522 m. Păduri de conifere şi foioase. Se mai numesc Alpii Ilirici sau Dalmatici . jude în partea central-sudică a României, în zona Subcarpa ilor. Suprafa a: 4,05 km2. Popula ia: 558 mii loc. Centru adm.: oraşul Tîrgovişte. Relief muntos şi de cîmpie. Zăcăminte: petrol, gaze naturale, lignit, sare, gresie, ghips, calcare. Păduri de conifere şi de foioase. Ramuri industriale: construc ii de maşini, materiale de construc ii, energie electrică, aparataj electric, produse ceramice, mobilă, produse textile şi alimentare. Culturi cerealiere. Pomicultură. Creşterea animalelor. Sta iuni balneoclimaterice. Mănăstiri. Monumente arhitectonice şi istorice. Turism.

Dijón

[dí´…õ]

Dinárici

Dîmboviþa

Dîmboviþa

Djiboúti

[d…i´buuti]

rîu în S României, afluent pe stînga al Argeşului , la Budeşti. Lungime: 268 km. Izvorăşte din N mun ilor Iezer , trece prin mai multe localită i, inclusiv prin capitala ării Bucureşti, unde are cursul canalizat. capitala Republicii Djibouti, port în golful Aden . 383 mii loc. în conurba ie. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Centru industrial (prelucrarea petrolului, repara ii navale, întreprinderi de pielărie). Export de cafea, piei, semin e oleaginoase. República ~, stat în E Africii, situat între Eritreea, Etiopia, Somalia, golful Aden şi strîmtoarea Bâb el-Mandeb . Pînă în 1977 s-a numit Somalia Franceză . Suprafa a: 23 mii km2. Popula ia: 473 mii loc. Capitala: Djibouti . Limbi oficiale: araba, franceza. Relieful ării este format de platouri joase (alt. 400–500 m) şi de reg. muntoase (Massif de Goda, Mousa Ali ). Climă tropicală aridă. Vegeta ie de semideşert. Industrie bazată pe exploatarea petrolului, extrac ia sării de mare, recoltarea perlelor şi a bure ilor de mare. Mici întreprinderi industriale (de pielărie, materiale de construc ii, textile, confec ii) şi alimentare (produse lactate, ape minerale). Centrale electrice. Ocupa ia principală a locuitorilor este creşterea animalelor (oi, capre, cămile) şi pescuitul. Planta ii de cafea. Exportă piei, blănuri, cafea, sare, produse din carne şi peşte. Importă maşini şi utilaje industriale, mijloace de transport, produse alimentare. Căi ferate: 106 km. Căi rutiere: 3067 km. Admis în ONU la 20 septembrie 1977.

Djiboúti

Dobrógea

provincie istorică în S-E României, între Dunăre şi Marea Neagră. Suprafa a: 15,46 mii km2. Popula ia: 600 mii loc. Populată din antichitate de geto-daci, a făcut parte din statul lui Burebista. A intrat în componen a Imperiului Roman şi a celui Bizantin. În sec. XIV, aici s-a constituit o forma iune politică, condusă succesiv de Balica, Dobrotici (din 1348), Ivanco (din 1348). A fost cucerită de turci (1417), pe cînd făcea parte din ara Românească. În 1878 este retrocedată României. Din 1940 partea de S a provinciei (Cadrilaterul) intră în componen a Bulgariei.

Dobrúºa

Mănăstírea ~, mănăstire în Republica Moldova, situată pe teritoriului satului cu acelaşi nume (rn. Teleneşti). Construită în 1822 pe lîngă un schit de lemn din 1772. Are trei biserici, cea principală cu hramul Sf. Nicolae . Dispunea de o bogată bibliotecă cu căr i laice şi religioase. grup de insule în arhipelagul grecesc Sporadele de Sud , în Marea Egee, situat în apropierea ărmului sud-vestic al Asiei Mici. Suprafa a: 2,7 mii km2. Popula ia: 163 mii loc. Relief muntos. Legumicultură. Citrice, măslini, vi ă de vie. Pescuit. Turism. capitala Tanzaniei (din 1974), situată la 1130 m alt. 46,2 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, aerian, rutier). Industrie uşoară, de prelucrare a materiei prime agricole (arahide, hrişcă, struguri), de cherestea, de pielărie. Pia ă agricolă. Muzeu geologic. capitala statului Qatar, port în golful Persic. 237 mii loc. în conurba ie. Aeroport interna ional. Centru industrial (prelucrarea metalelor, rafinării de petrol) şi comercial (export de peşte şi perle). Artizanat. Universitate. jude în S şi S-V României, pe cursul inferior al Jiului . Suprafa a: 7,41 mii km2. Popula ia: 757 mii loc. Centru adm.: Craiova . Relief colinar în N şi de cîmpie în S. Resurse: petrol, gaze naturale, materiale de construc ii. Industrie constructoare de maşini (locomotive, tractoare, automobile), electrotehnică, chimică, textilă, alimentară. Culturi agricole: cereale (grîu, porumb, secară), floareasoarelui, sfeclă de zahăr, legume, plante furajere. Viticultură. Pomicultură. Avicultură. Mănăstiri. Castre. Muzee. Turism. Uniunea ~, stat insular, situat în arhipelagul Antilele Mici , între Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. Suprafa a: 751 km2. Popula ia: 75 mii loc. Capitala: Roseau . Limba oficială: engleza. Relief muntos şi de cîmpie joasă. Climă tropicală umedă. Vegeta ie specifică zonelor tropicale. Economie bazată pe industria uşoară (forestieră, de prelucrare a materiei prime agricole) şi pe cea alimentară. Planta ii de bananieri, citrice, arbori de cafea, trestie de zahăr, tutun. Pescuit. Turism. Exportă banane, citrice, rom, sucuri. Importă maşini şi utilaje industriale, mijloace de transport, combustibili, mărfuri de larg consum, produse alimentare. Căi rutiere: 750 km. Admis în ONU la 18 septembrie 1978.

Dodecanéz

Dodóma

Dóha (Al-Dawhah)

Dolj

Dominíca

Dominicánã

República ~, stat insular în America Centrală, situat în partea de E a insulei Hispaniola (din arhipelagul Antilele Mari), între Haiti, Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. Suprafa a: 48,4 mii km2. Popula ia: 8,98 mil. loc. Capitala: Santo Domingo . Limba oficială: spaniola. Relieful este format de culmi muntoase, cu înăl imi de pînă la 3175 m ( Pico Duarte ), şi de cîmpii interioare fertile. Climă tropicală umedă. Vegeta ie montană tropicală şi de savană. Pădurile ocupă 25% din teritoriul ării. Industrie extractivă (bauxită, minereuri de fier, cupru, aur, cobalt, titan) şi prelucrătoare a produc iei agricole. Se cultivă trestie de zahăr, banane, orez, cacao, cafea, tutun, exportate în cantită i mari. Importă maşini şi utilaje industriale, produse petroliere, chimice, textile. Căi ferate: 1 670 km. Căi rutiere: 11400 km. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. fluviu în Federa ia Rusă. Lungime: 1870 km. Izvorăşte din Podişul Central Rusesc, trece prin Voronej şi Rostov pe Don şi se varsă în Marea Azov. Navigabil pe 1355 km. Este unit cu Volga printr-un canal navigabil. Denumit în antichitate Tanais . oraş în Republica Moldova, reşedin ă a raionului Donduşeni. 12 mii loc. Industrii (materiale de construc ii, repara ii mecanice, produse alimentare). Biserica Sf. Ierarh Nicolae . Întemeiat în 1897. rîu în Ucraina şi Federa ia Rusă, afluent pe dreapta al Donului . Lungime: 1053 km. Navigabil pe 222 km. bazin carbonifer (huilă) în Ucraina şi în Federa ia Rusă, situat de o parte şi de alta a Done ului . Suprafa a: 60 mii km2. Important centru industrial (energetică, siderurgie, construc ii de maşini, produse chimice şi cocsochimice, materiale de construc ii). Denumirea mai veche: Donbass . comună în Republica Moldova (rn. Orhei). 1890 loc. Casa memorială “Alexandru Donici“. Pînă în 1966 s-a numit Bezin . At. doc. în 1436. rîu în România, afluent pe dreapta al Bistri ei , la Vatra Dornei. Lungime: 50 km. Izvorăşte din N mun ilor Călimani . municipiu în România (jud. Botoşani), situat pe rîul Jijia. 35,5 mii loc. Uzine şi fabrici (construc ii de maşini-unelte, prelucrarea lemnului, confec ii, tricotaje, sticlărie, por elan). Muzeele memoriale “Mihai Eminescu“, “George Enescu“. Biserici (sec. XV, XVIII). At. doc. ca tîrg în 1407 şi ca punct de vamă în 1408. oraş în N-V Germaniei (Renania de Nord–Westfalia), port pe canalul Dortmund–Ems . 603 mii loc. Centrul industrial al Ruhrului: siderurgie, construc ii de maşini (vagoane, armament), aparatură electrotehnică, produse chimice. Expl. de cărbune (huilă). Fabrici de bere. Universitate. Muzee. Monumente edilitare şi istorice (sec. XIII–XV). At. doc. în 885. oraş în V Marii Britanii, port la Marea Irlandei, centrul adm. al insulei Man . 23 mii loc. Ape minerale. Sta iune balneară. Turism. oraş în S-E Marii Britanii (Anglia), port la strîmtoarea cu acelaşi nume. 35 mii loc. Industrie siderurgică, constructoare de maşini. Şantier naval. Pescuit. Muzeu. Turism. Denumit în epoca romană Dubris . oraş în E SUA, centrul adm. al statului Delaware. 28 mii loc. Comer extern. Muzeu.

Don

Donduºéni

Donéþ Donéþk

Dónici Dórna Dorohói

Dórtmund

[´dortmunt]

Doúglas Dóver

[´dugl¬s] [´douv¬]

Dóver

Drághiºte (Drábiºte) Dragomírna

rîu în Republica Moldova, afluent pe dreapta al Racovă ului . Lungime: 66 km. Izvorăşte din apropierea localită ii Romancău i (Ucraina, reg. Cernău i). Mănăstirea ~, mănăstire de maici în România, situată în com. Mitocul Dragomirnei (jud. Suceava), ctitorie a mitropolitului Anastasie Crimca. Două biserici de la începutul sec. XVII. Picturi murale. Incintă fortificată. Muzeu de artă veche. rîu în Europa Centrală, afluent pe dreapta al Dunării . Lungime: 898 km. Izvorăşte din Mun ii Alpi (Italia), traversează Austria şi formează pe o por iune grani a Ungariei cu Croa ia. Hidrocentrale. oraş în E Germaniei (Saxonia), port pe fluviul Elba . 485 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, fluvial, aerian). Important centru industrial (construc ii de maşini electrice, de aparate fotografice şi de filmat, mecanică fină, optică, aparataj electronic, utilaj industrial, por elanuri, faian ă, produse alimentare) şi cultural (institu ii de cercetări ştiin ifice, universitate, teatre, biblioteci, muzee, pinacotecă). Monumente de artă arhitectonică şi istorice. At. doc. în 1216. rîu în Albania, format prin unirea Drinului Alb şi a Drinului Negru . Lungime: 280 km. Se varsă în golful cu acelaşi nume al Mării Adriatice. rîu în Europa Centrală, afluent pe dreapta al fluviului Sava . Lungime: 320 km. Străbate teritoriul Muntenegrului şi formează, pe cursul inferior, grani a Bosniei şi Her egovinei cu Serbia. Hidrocentrală. municipiu în S-V României, centrul adm. al jud. Mehedin i, port pe partea stîngă a Dunării. 120 mii loc. Nod hidroenergetic şi de naviga ie Por ile de Fier I , cu cea mai mare hidrocentrală din România. Centru industrial (vagoane, aparate de măsurat şi control, anvelope, materiale de construc ie, prelucrarea lemnului, celuloză, hîrtie, mobilă, placaje, produse alimentare). Şantier naval. Monumente: ruinele castrului roman Drobeta , ale Podului lui Traian , vestigiile unei cetă i medievale, ale unor străvechi aşezări omeneşti (sec. XIII–XVI) ş.a. At. doc. în 1233 cu denumirea Severin . Actualul nume a fost atribuit mun. în 1972.

Dráva

Drésda (Drésden)

Drin (Dríni) Drína

Drobéta-TúrnuSeverín

Dróchia

oraş în Republica Moldova, situat la 178 km N-V de Chişinău, reşedin ă a raionului Drochia. 22 mii loc. Nod de comunica ii. Mici întreprinderi industriale (repara ii mecanice, materiale de construc ie, produse alimentare). Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Muzeu. Întemeiat în 1895. emirat în Emiratele Arabe Unite, situat pe ărmul S-E al Golfului Persic . Suprafa a: 3,9 mii km2. Popula ia: 586 mii loc. Centru adm.: Dubai . Expl. de petrol. Pescuit de perle. oraş în Emiratele Arabe Unite, centrul adm. al emiratului cu acelaşi nume, port în Golful Persic . 350 mii loc. Aeroport interna ional. Pescuit. Lácul de acumuláre ~, lac în E Republicii Moldova, pe cursul mediu al Nistrului, format prin construirea barajului hidrocentralei de la Dubăsari (1954). Lungime: 128 km. Lă ime: 0,2–2 km. Suprafa a: 6750 ha. Ad. max.: 7,5 m.

Dubái

Dubái Dubãsári

Universitate. XVII. Şantiere navale. sticlărie. expl. în anul 291. Donici a instalat aici primul observator astronomic din Basarabia. port de mare trafic la Lacul Superior . de argile. situat pe rîul Tîrnava Mare . ca aşezare rurală în 1332. cocsochimice şi de prelucrare a petrolului. VII. bere. 9 mii loc. Muzeu de artă. Fabrici de conserve. situat pe fluviul Volga . Muzee. Universitate. cel mai înalt vîrf al Alpilor Pennini. Muzeu. Castel (sec. Industrie locală: prelucrarea lemnului. capitala Irlandei. fluviu în Spania şi Portugalia. XVI). Hidrocentrale. port pe rîul Ruhr . At. pe malul stîng al Nistrului. Grădină zoologică. At. în 1702. XIX). oraş în România (jud. 6. materiale de construc ii. Dubãsárii Vechi Dúblin [´dublin] Dubná Dubróvnik Dúero [´dwero] Dufourspitze Duisburg [dü´fur¿pitse] [´düisburk] Dulúth [d¬´luq] Dumbrãvéni . 36. oraş în V Germaniei (Renania de Nord–West-falia). în apropiere de oraşul portughez Porto. fabrici de produse alimentare. Monumente arhitectonice în stil romanic.: 4638 m. mănăstiri. doc. Cunoscut din sec. minereu de fier. Academie de ştiin e şi de artă. În 1908 astrofizicianul N. constructoare de maşini grele şi navale. Hidrocentrală. construc ii de locomotive şi automobile. 68 mii loc. doc. XI–XIII). Grădină zoologică. confec ii. morărit.5 mii loc. hîrtie. 50 mii loc. Hidrocentrală. situată pe malul drept al Nistrului. Uzine metalurgice. comună în Republica Moldova (rn. doc. doc. Lungime: 938 km. confec ii. Expl. în masivul Monte Rosa . Mare centru industrial şi cultural. produse alimentare). siderurgie. At. Export de petrol. Nod de comunica ii. în sec. în conurba ie). grîu. Se varsă în Oceanul Atlantic. Criuleni).Dubãsári oraş în E Republicii Moldova. oraş în SUA (Minnesota). Catedrală armenească (sfîrşitul sec. oraş în Croa ia. Centru de cercetări nucleare (din 1956). Biserica Sf. Sibiu). Aeroport interna ional. Două universită i. port la Marea Irlandei. topitorie de in. cauciuc. At. 538 mii loc. port la Marea Adriatică. la grani a dintre Italia şi Elve ia. Important centru turistic şi balneoclimateric pe coasta Dalma iei. Alt. sucuri naturale). Navigabil pe cca 200 km. Teatre. textile. (240 mii loc. gotic şi renascentist (palate. 478 mii loc. de cărbuni. XVIII).5 mii loc. la confluen a cu Rinul. produse chimice. la 128 km N de Moscova. Mici întreprinderi industriale (fermentarea tutunului. Catedrală (sec. Industrie siderurgică şi constructoare de maşini. biserici). Cuvioasa Parascheva (sec. oraş în Federa ia Rusă. Escaladat în 1855 de o expedi ie britanică. Centru industrial (şantiere navale. 86 mii loc.

Muzee de artă. a lemnului. (Epidamos ). Drava. Morava. încăl ăminte. textilă (iută. Culturi principale: porumb. Centru industrial: şantiere navale. ( Dyrrachium ). Gala i. port la Marea Nordului. Dunédin [du´niidin] Dúnkerque [´dõkerk] Durángo Durángo Dúrban [´d¬¬b¬n] oraş în Republica Africa de Sud (Natal). tutun. argint. România şi Republica Moldova. Sta iune balneoclimate-rică. Linz.2 mil. aur. Pescuit. Viena. alimentară. Brăila. Industrie minieră. Drobeta-Turnu-Se-verin. alimentară (bere). Aeroport. feroviare. maritime. Industrie siderurgică. România şi Serbia şi Muntenegru. Lungime: 2 860 km. Călăraşi.4 mil. Muzeu de istorie naturală. Lă imea Dunării oscilează între 20 şi 100 m şi între 100 şi 350 m. Bază pentru vînatul de balene. mobilă). plumb. port la Oceanul Pacific. în conurba ie. III î. Tisa. Sulina. aparataj electrotehnic. Hron.Hr. Nod de comunica ii. în conurba ie. în special a bovinelor. uzine chimice. Construc ii navale şi de maşini. 175 mii loc. Váh. loc. Popula ia: 1. port la Oceanul Indian. in). Ucraina). oraş în V Mexicului. a. cromit. Creşterea animalelor. Ialomi a. 117 mii loc. 1. Croa ia şi Serbia şi Muntenegru. Export de cereale. Izvorăşte din E mun ilor Pădurea Neagră (Schwarzwald). Slovacia şi Ungaria. aur.Dúnãrea fluviu în Europa Centrală. Este numit şi Victoria de Durango . mangan. VII î. prelucrarea tutunului şi pieilor. Olt. Pe teritoriul României are lungimea de 1075 km. a. Tulcea. Jiu. textile. în conurba ie. Austria. Prelucrarea petrolului. Budapesta. Ungaria. produse chimice. Argeş. Industrie poligrafică.Hr. Bratislava. Sava. Navigabil de la Ulm (Germania) şi pînă la vărsare. Ismail ş. XIV). ulei de măsline. centrul adm. oraş roman în sec. formînd pe parcurs grani a dintre unele state (Slovacia şi Austria. Biserica Sain Mary (sec. Universitate. Industrie a mineritului (minereuri de fier. fabrici de zahăr) şi comercial (export de cărbune. prelucrarea peştelui. şi se varsă în Marea Neagră prin trei guri (Chilia. zinc. Siret. bumbac. textilă. Afluen ii principali: Inn. petrochimică. Porturi: Ulm. oraş în V Albaniei. Şantiere navale. produse de cauciuc. Capitala: Durango . Gheorghe). port la Marea Nordului. lînă). oraş în N Fran ei (Flandra). Sta iune balneoclimaterică. Belgrad. chimică.2 km 2. argint). Centru industrial (construc ii navale şi de maşini. fabrici de conserve din peşte. Resurse naturale: minereuri de fier. 201 mii loc. sf. Întreprinderi de prelucrare a petrolului. al statului cu acelaşi nume. Prin canalele Rin–Main–Dunăre şi Dunărea–Marea Neagră asigură o legătură fluvială navigabilă între Marea Nordului şi Marea Neagră (3500 km) Dundée [dun´dii] oraş în N-E Marii Britanii (Sco ia). România. Dúrrës [´dur¬s] . România şi Bulgaria. zahăr. Nod de comunica ii aeriene. Fondat în 1556. Universitate. loc. Giurgiu. Timiş. 86 mii loc. port la Marea Adriatică. textilă. 416 mii loc. oraş în Noua Zeelandă (Insula de Sud). antimoniu. traversează teritoriile ărilor: Germania. Prut ş. Suprafa a: 123. stat în Mexic. Colonie grecească în sec. antimoniu. Centru industrial (prelucrarea petrolului şi lemnului.

turism. textilă. alimentară. oraş în V Germaniei. cartofi. Se varsă în Marea Mediterană. Pînă în 1945 s-a numit Vagarşapat. Exportă petrol. întreprinderi textile. Pescuit. Industrie constructoare de maşini. produse petroliere. textilă (combinat de bumbac). de materiale de construc ii. Suprafa a: 300 m2. Industrii (constructoare de maşini. constructoare de vagoane. Muzee. electronice. construc ii de maşini. Popula ia: 13. mărfuri de larg consum. Grotă în malul stîncos al rîului. Parcuri na ionale. manioc. Muzee. Lungime: 750 km. Lungime: 928 km. Biserici (sec. Limba oficială: spaniola. Capitala: Quito . argint. Uzine siderurgice. cafea. XIII–XVIII). Înăl ime: 7–10 m. cacao. Iriga ii (orezării). mase plastice. de hîrtie. Climă tropicală umedă. Este legat prin canale de fluviul Volga . Se mai cultivă grîu. la 1 200 m alt. Relief de cîmpie. trestie de zahăr. admis în ONU la 21 decembrie 1945. Nod de cale ferată. Fondat în sec. constructoare de maşini. al landului Renania de Nord–Westfalia. Monumente istorice şi de artă arhitectonică (sec. 595 mii loc. Rîşcani). de sticlărie. Sta iune balneară. Catedrală (sec. de pielărie. podiş şi mun i. lame). Planta ii de bananieri. loc. fluviu în Federa ia Rusă. de confec ii. Academie de ştiin e. centrul adm. Suprafa a: 384 mii km2. ovine. în apropiere de Arhanghelsk. Cascadă pe rîul Ciuhur . fluviu în N-E Spaniei. Industrie extractivă. A fost capitala Regatului Armeniei (184–344). chimică. aur. 60 mii loc. IV–VII). situat între Oceanul Pacific. la S de Londra. Resurse naturale: petrol. Obiectiv turistic. [´iistboon] oraş în S-E Marii Britanii (Anglia). crevete. Duºanbé capitala Tadjikistanului. Columbia şi Perú. stat în N-V Americii de Sud. Vestigii arheologice cu vechime de cca 300 mii de ani. peşte. Aero-port interna ional. banane. oraş în V Armeniei. Navigabil pe cca 525 km. platină. Aeroport. Centru industrial şi comercial. Pescuit. VII). bumbac. Institu ii financiar-bancare. coline. Se formează prin unirea rîurilor Suhona şi Iug şi se varsă printr-o deltă în Marea Albă. Căi rutiere: 45 mii km. alimentară. Hidrocentrale. la 20 km de Erevan. zinc. Navigabil în aval de Saragosa. cupru. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase (50% din teritoriu). orez. de utilaj minier şi de automobile (firma “Auto–Union“). port pe fluviul Rin. Lungime: 18 m. Dvína de Nord Éastbourne Ébru Ecimiadzín Ecuadór . Se cresc animale (bovine.Duruitoárea Duruitoárea Düsseldorf [´düs¬ldorf] cascadă în două trepte (30 m înăl ime) pe versantul de N-V al masivului Ceahlău (România). comună în Republica Moldova (rn. Meşteşuguri. Nod de comunica ii. situată în valea Ghissara. traversat de ecuator. 578 mii loc. pe ărmul Mării Mînecii. XI.5 mil. Reşedin ă a mitropoliei armene. arbori de cafea şi de cacao. chimice. Tîrguri interna ionale. Denumită în anii 1929–1961 Stalinabad . 90 mii loc. Centru sportiv şi turistic. de pielărie. República ~. Universitate. porumb. Căi ferate: 965 km. alimentare. alimentară). Nod de comunica ii. Importă maşini şi mijloace de transport. Universitate. savane.

Centru industrial: siderurgie. celuloză. Turism. At. în conurba ie. doc. Rafinării de petrol. Pireu . Ad. marmură). al provinciei Alberta . între lacul Techirghiol şi Marea Neagră . Culturi principale: orez. alimentară (ulei. Relief: regiuni muntoase şi de podiş. piper. 850 mii loc. conserve de carne etc. porumb. sticlărie. morărit. manioc. Naviga ie intensă. Asia Mică şi insula Creta . 260 mii loc. produse alimentare. Limba oficială: araba. Suprafa a: 1 mil. Institute de cercetări. Căi rutiere: 47387 km. doc. Marea Mediterană şi Marea Roşie. . zahăr. cafea. în 1431. cîmpii de litoral. XI). max. fasole. Parc na ional. construc ii de maşini. XII). doc. bata i. Muzee. 21 mii loc. Exportă grafit şi alte minereuri. lac tectonic în E Africii. Suprafa a: 191 km2. Turism. Industrie extractivă (grafit. Vegeta ie săracă. km 2. Popula ia: 70. Universitate. produse alimentare). Admis în ONU la 24 octombrie 1945. în 1785. Sanatorii. Catedrală gotică (sec. tropical-de-şertică (în V) şi mediteraneană (în N). Se cresc animale pentru carne. Biblioteci. Muzee. Industrii (materiale de construc ii. Márea ~. uraniu. Climă tropical-umedă (în E).8 mil. vanilie. Aeroport. aur. petrolieră.Édinburgh [´edinb¬r¬] oraş-port în N-E Marii Britanii (Sco ia). Aeroport interna ional. repara ii mecanice. comercial şi cultural. Édineþ oraş în Republica Moldova. hîrtie). Reşedin ă regală (sec. Capitala: Cairo . Comunică cu Marea Marmara prin strîmtoarea Dardanele . Centru balneoclimateric. Importă maşini şi utilaje industriale. capitală a Sco iei (1437–1707). trestie de zahăr. Muzee. Suprafa a: 2. la 1913 m alt. Ad. Israel. Édmonton Édward [´edw¬d] (Éduard) Eforíe Egée Egípt Éindhoven [´einhoov¬] oraş în S Olandei. Centru industrial (siderurgie.: 2 561 m. Turism. [´edm¬nt¬n] oraş în Canada. Universitate. Biblioteci. la grani a dintre Republica Democrată Congo şi Uganda. Căi ferate: 8 800 km. República Arábă ~.: 111 m. Grădină botanică. petrol. aparataj electronic. At. Porturi: Salonic. max. XI). Baze de tratament. mijloace de transport. bumbac. Nod de comunica ii. Nod de comunica ii. Castelul ducilor de Edinburgh (sec. cuişoare. fier. între peninsula Balcanică. textile. trestie de zahăr. textile. constînd din două sta iuni: Eforie Nord şi Eforie Sud . grîu.). 635 mii loc. zahăr. mare la E de Marea Mediterană.15 mii km2. în conurba ie. Sudan. 9 800 loc. uzine chimice. oraş în S-E României. stat în N-E Africii. loc. prelucrarea lemnului. prelucrarea lemnului. textile. centrul adm. Biserica Sf. prelucrarea cărnii. chimică (îngrăşăminte de fosfa i). pe traseul Băl i–Briceni. produse din sticlă. la 202 km N-V de Chişinău. reşedin a raionului cu acelaşi nume. învecinat cu Libia. At. bumbac. Vasile cel Mare (1870). Pescuit. cuprinzînd şi peninsula Sinai din Asia. deşerturi. ca oraş din 1232. mărfuri de larg consum. Pescuit. Muzee. în bazinul Nilului . tutun. Izmir.

Sta iuni meteorologice. Fondat în 1664. pînă la 3000 m). Ghe ari. oraş în S Ucrainei. Suprafa a: 200. Nod de comunica ii. Muzeu. vulcan stins. Întemeiat în 1723. Universitate. Lungime: 68 km. textile. Mare centru industrial: siderurgie. loc. insulă în N Arhipelagului Arctic Canadian. material feroviar. 5 642 m (la V) şi 5595 m (la E). Observator astronomic la 4250 m alt. situat pe Nipru . 93 mii loc. de produse alimentare (ulei de măsline). Universitate. 1. Elsterul Negru . în partea de E a mun ilor Ural . cu două cratere la alt. Aeroport. cel mai înalt vîrf din mun ii Caucaz (Caucazul Mare). construc ii de maşini. Între anii 1924 şi 1991 sa numit Sverdlovsk . pe rîul Iset . de material feroviar). Universitate. Muzee. uşoară şi alimentară. oraş în Federa ia Rusă. 85 mii loc. alimentare. suburbia oraşului New York. XVIII). S-a mai numit Novorossiisk (1796–1802) şi Dnepropetrovsk (1927–1991). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. şantiere navale. Străbate regiunea colinară a Fălciului şi depresiunea Elanului . Havel. Catedrală. Navigabil pe 947 km. Centru industrial: siderurgie. chimice. afluent pe dreapta al Prutului . Ekaterinosláv Elán Élba Elbasán (Elbasani) Élbrus Elistá Elizabéth Éllesmere [´elzmi¬] . Palatul Potiomkin (sec. loc. Germania). materiale de construc ii. uzine de materiale de construc ii. Nod de comunica ii. Este legat prin canale cu alte sisteme hidrografice. port la Oceanul Atlantic. întreprinderi de prelucrare a petrolului. Teatre.38 mil. turism.Ekaterinbúrg oraş în Federa ia Rusă. Izvorăşte din Mun ii Sude i şi se varsă printr-un estuar în Marea Nordului. Industrie grea (siderurgie. produse alimentare. aparataj electronic. poligrafice. palate neoclasice. 110 mii loc. Aplinism. mase plastice. fluviu în partea centrală a Europei (Cehia. 1. rulmen i. mobilă. la S-E de Tirana. construc ii de maşini agricole. Lungime: 1 165 km. la N-V de insula Groenlanda . Nod feroviar. Muzeu. Relief muntos (alt. Ruinele unei cetă i medievale. Muzee. construc ii de maşini grele. Teatre. Fondat în 1865. Industria lemnului şi tutunului. de ciment. [i´liz¬b¬q] oraş în N-E SUA (New Jersey). S-a mai numit Stepnoi (1944–1957). capitala Republicii Autonome Kalmîkia. medicamente. oraş în Albania.19 mil. fabrică de mobilă. Acoperit în mare parte cu ghea ă (1/3 din teritoriu). Afluen i: Vltava.5 mii km2. rîu în E României. electrotehnice. Saale.

Limba oficială: araba. în bazinul Volgăi inferioare. Căi rutiere: 4360 km. gaze naturale). fibre sintetice. Activită i financiar-ban-care. mărfuri de larg consum. grîu. loc. coloran i. mei.4 mil. porcine). cartofi. aparate electronice. bumbac. măslini. zahăr. orez. mijloace de transport. Relieful este reprezentat de o cîmpie de litoral şi deşertică. loc. Popula ia: 2. Export intensiv de capital. Culturi agricole: cafea. combustibili. Culturi agricole: citrice. orz. situat pe ărmul Golfului Persic şi al golfului Oman . combustibili. Creşterea vitelor (bovine. piei. bumbac.6 mii km2. Sta iune balneologică. esături de bumbac şi de mătase.4 mil. brînzeturi. Élton Elvéþia [´elt¬n] lac sărat (de origine tectonică) în Federa ia Rusă. ceasuri. Admis în ONU la 9 decembrie 1971. Limba oficială: spaniola. italiana. Germania.1 mii km2. legume. situat pe ărmul estic al Oceanului Pacific. Recoltarea perlelor. perle. tutun. Centru adm. Capitala: Abu Dhabi . balsam de Perú. Importă materii prime industriale. Căi ferate: 5 029 km Emília–Romágna [e´miilja ro´maha] regiune în N Italiei. pomi fructiferi. Emirátele Arábe Uníte . Suprafa a: 41. material rulant. extractivă (petrol. loc. Relief predominant muntos. Capitala: Berna .: Bologna.3 mii km 2. în deosebi brînzeturi. autovehicule. gaz lichefiat. Hidrocentrale. Suprafa a: 21 mii km2. porumb. prelucrătoare şi de produc ie (mase plastice. aluminiu. Suprafa a: 83. caprine. Liechtenstein şi Italia. mătăsuri. Industrie energetică. Exportă produse petroliere. Exportă cafea. cămile). minereuri neferoase şi de sulf). sfeclă de zahăr. stat în Europa centrală. Popula ia: 4 mil. îngrăşăminte. produse alimentare. forestiere şi subterane (aur. ceasornice. Ramuri industriale: hidroenergetică.38 mil. franceza. legume. de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. produse alimentare. lapte praf). Creşterea animalelor (ovine. Popula ia: 7. stat în America Centrală. Climă temperată (montană). Climă tropicală. stat în S-E Peninsulei Arabe. fibre de bumbac. lînă. Se cultivă grîu. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere. Honduras şi Oceanul Pacific. Turism dezvoltat. aparate de precizie. secară. sfeclă de zahăr. Creşterea animalelor de rasă superioară (vaci. Exportă maşini şi utilaje industriale. mărfuri de larg consum. Limbi oficiale: germana. Vegeta ie: arbori de esen e pre ioase (30% din teritoriu). produse farmaceutice. Popula ia: 6. instrumente de precizie). Importă maşini şi utilaje industriale. Pescuit. Importă maşini şi utilaje industriale. fibre de agave. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. porci). cu o cîmpie îngustă pe litoral. Climă tropicală deşertică. produse alimentare. Vegeta ie deşertică şi de oaze. păşuni alpine. retoromana (na ională). În oaze se cultivă curmali. motoare. Capitala: San Salvador . îngrăşăminte chimice. centrale termice. situat între Fran a. Căi rutiere: 12 539 km.El Salvadór República ~. producătoare de aluminiu. Expl. susan. Izvoare minerale sărate. Căi ferate: 602 km. Austria. ciment. trestie de zahăr. suprafa a: 22. cereale. construc ii de maşini (turbine. peşte. Păşuni şi fîne e naturale bogate. Confederá ia Elve iánă . limitată în E de mun i. produse chimice. între Guatemala. Flotă comercială. Relief predominant muntos şi de podiş. Suprafa a: 152–200 km2. Construc ii de automobile şi maşini agricole. porumb. porumb. Întreprinderi textile şi alimentare. Sta iuni balneare renumite. loc.

Vegeta ie: păduri de-a lungul rîurilor. Universitate. (Erebuni ).Eniséi fluviu în Federa ia Rusă (Siberia de Vest). Universitate. căi rutiere: 1 000 km. Importă maşini şi echipamente industriale. cămile). chimică. Zăcăminte de petrol. Ad. VI–VII).28 mil. la 174 m alt. bumbac. împreună cu Macedonia. At. pe ărmul Mării Ionice. de pielărie. Industrie extractivă (petrol). Industrie metalurgică. Nod de comunica ii. XIII). situat pe rîul Gera . crom. nichel. A fost ocupată de turci în 1430.2 mii km2. [´iiri] lac în America de Nord. Hr. loc. vi ă de vie. Se cresc animale (bovine. Hr. Teatre. turbine. araba. ovine. de instrumente muzicale. oraş în E Turciei. orz. doc. loc. situat între Sudan. al landului Thuringia. mei. alimentară. 243 mii loc. de încăl ăminte. Navigabil pe 2 870 km. Se varsă printr-un estuar în marea Kara. max. construc ie de maşini (maşini-unelte. Sediu episcopal (742). de confec ii. Se cultivă cafea. Admis în ONU la 28 mai 1993. în special zebu. generatoare. esături de mătase. Industrie extractivă (minereuri de fier. Muzee. Hidrocentrală. Moschee (sec. Popula ia: 4. Căi ferate: 350 km. cupru. siderurgie. institute de învă ămînt superior. Érie Eritréea Erzurúm . aur. Centru industrial: metalurgie. stat în N-E Africii. Afluen i: Angara. Tunguska. Oraş pr. Relief predominant înalt: mun i (în S-E). Regat în sec. constructoare de maşini. Climă tropicală. Cetate din 782 î. IV î. motoare. aparataj electrotehnic). grîu). XIII). sare). Filarmonică. capitala Armeniei. Exportă cafea. apoi bizantină în 395 d. textilă. mase plastice. mărfuri de larg consum. Djibouti şi Marea Roşie. Hr. azbest. de hîrtie. Nod de comunica ii. 218 mii loc.: 64 m . Epír Ereván Érfurt oraş în partea centrală a Germaniei. Colegii. Aeroport. de gresii şi calcare. Relief muntos. la grani a dintre SUA şi Canada. Suprafa a: 120 mii km2 (după unele surse 93. Catedrală (sec. constructoare de maşini de precizie şi instrumente optice. În 148 î. Industrie electrometalurgică. Străvechea patrie a grecilor. Expl. siderurgică. Suprafa a: 25. produse alimentare. centrul adm. Limbi oficiale: tigrigna. titan. Port cu acelaşi nume la lacul Erie . chimică. uleiuri vegetale. Aeroport interna ional. savane. produse de cauciuc sintetic. ovăz. Catedrală gotică (sec. Lungime: 4 102 km.7 mii km2). platină.7 mii km 2. cereale. alimentară. Biserică (sec. constructoare de maşini (automobile. produse petroliere. Suprafa a: 9. Hidrocentrale. cîmpii (în E şi N-E). electronică. plante oleaginoase. caprine. Etiopia. Universitate. Parcuri şi rezerva ii naturale. cabaline. a devenit provincie romană. Popula ia: 340 mii loc. locomotive. produse din lemn. Din 1913 apar ine Greciei. în 724. XV). Capitala: Asmara. Hr.: Ianina. aparataj electrotehnic). Pescuit. la V de mun ii Pind . piei. cereale (porumb. de prelucrare a lemnului. oraş situat pe rîul Razdan . Navigabil. Creşterea animalelor (ovine). regiune istorică în N-V Greciei şi S Albaniei.5 mil. Nod de comunica ii. Academie de Ştiin e. 1. 276 mii loc.

Iriga ii. îngrăşăminte). mijloace de transport. aridă). doc. esături. IX. fluviu în S-V Asiei. Mare centru industrial: metalurgia cositorului. Admis în ONU la 17 septembrie 1991. 1928. Ramuri agricole: creşterea animalelor pentru lapte şi carne (bovine. sare de caliu). grîu. Eritreea. porumb. între Federa ia Rusă şi Letonia. mărfuri de larg consum. utilaj industrial. în sec. ocupînd şi numeroase insuli e în Marea Baltică. Căi rutiere: 28 mii km. Exportă aparate şi utilaje electrotehnice. temperată. Izvorăşte din podişul Armeniei . cereale (mei. 1950. piele şi produse din piele. situat la N de ecuator. 1964 şi 1993. Relief predominant înalt. îngrăşăminte chimice.2 mii km2. păşuni alpine. aparate şi utilaje electrotehnice şi radiotehnice). e cunoscut din timpuri străvechi cu denumirea Mesopotamia . constructoare de maşini (excavatoare. autovehicule. cămile. lemn. chimică. Capitala: Tallinn. Exportă cafea. km2. păduri. 1200 m). Hr. Limba oficială: estona. Produce energie electrică. de prelucrare a lemnului. traversează Turcia. Căi ferate: 1 030 km. Căi rutiere: 14 820 km. Iran şi se varsă. ciment.7 mil. produse de larg consum. 1908. Erup ii puternice în anii 475 şi 396 î. plante oleaginoase. 1669. Acoperit cu vii şi livezi (pînă la alt. Căi ferate: 782 km. textilă. de prelucrare a lemnului. Turism. Importă materii prime industriale. Capitala: Addis–Abeba . cu păduri (pînă la 2000 m). Se cresc vite cornute mari (zebu). stat în E Africii. Industrie în dezvoltare: energetică. Vestigii arheologice. Somalia. gaze naturale. produse alimentare. Vegeta ie: savane. textile.5 mil. oi. Pescuit. Djibouti. Se varsă în Oceanul Atlantic printr-un estuar. sticlărie. fosforite. Diametrul craterului principal: 400 m. 1169. stat în N-E Europei. Climă tropicală diferen iată după regiuni (răcoroasă. Kenya. sorg). Lungime: 1010 km. 628 mii loc. Turism. hîrtie. bumbac. Importă maşini şi utilaje industriale. loc. în Italia. Navigabil. legumicultură. Popula ia: 1. Limba oficială: amhara. Resurse naturale de subsol: şisturi bituminoase. textile. produse petroliere. construc ii de maşini şi armament. materiale de construc ii. Pescuit de perle. Regiunea dintre Eufrat şi Tigru. cu o depresiune în E şi unele zone sub nivelul mării (–166 m). 2 943 m). tricotaje. combustibili. platină. turbă.14 mil. între Sudan. alimentară. de forma unui culuar lung de cca 200 km. Suprafa a: 45. República ~. Navigabil par ial (80 km). Suprafa a: 1. cultivarea cerealelor. Culturi agricole: arbori de cafea. Catedrală (sec. At. Relief de cîmpie cu zone mai înalte în S şi S-E. materiale din lemn pre ios. Sta iune de observa ie vulcanologică (la alt. Produce ciment. cu podişuri în S-E şi N-V. Siria. Popula ia: 67. cu particularită i maritime în V. prelucrătoare a materiei prime industriale şi agricole. situat pe litoralul Mării Baltice. trestie de zahăr. Întreprinderi textile. cai.Éssen [´es¬n] oraş în Germania (Renania de Nord-Westfalia). uleiuri vegetale.. produse chimice (mase plastice. Parcuri na ionale. Industrie extractivă (minereuri aurifere. porcine). fluviu în N Americii de Sud (Guyana). Vegeta ie: păduri de conifere (circa 40% din teritoriu). în Golful Persic. Climă temperată. Admis în ONU la 13 noiembrie 1945. de pielărie. împreună cu Tigru . XV). format prin unirea a două rîuri mari: Murat şi Karasu . ovăz. produse agricole. specii de mlaştini. cel mai înalt din Europa: 3 340 m. vulcan activ în N-E Siciliei. Lungime: 3 065 km. tantal. turbării. loc. Essequíbo Estónia [ese´kibo] Etiópia Étna Eufrát .

port la Marea Mînecii. oraş în S-V Marii Britanii (Anglia). Relief variat (alt. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. produse chimice şi alimentare). Se cresc bovine. Nod de comunica ii. măsline. Climă oceanică. continent în emisfera nordică. N).5 mil. care se întinde de la N spre S. textile. Popula ia: 728 mil. mănăstiri. Popula ia: 2. Viteza: 1–2 km/h. km2. constructoare de maşini (automobile.4 mil. textile. Catedrală (sec. v. metalurgică (aluminiu). Monumente de arhitectură cultă (biserici. la E şi S-E de ărmul Americii de Sud. În cuprinsul ei se află 44 de state. port la Marea Neagră. 4 807 m. Vestigii romane. Eurásia Európa Évansville Everést Évora [´evura] Éxeter [´eks¬t¬] Éyre Faénza [´e¬] [fa´entsa] Faisalabád Fálkland [´foolkl¬nd] Fálkland Famagústa . Nod de comunica ii. pe 4 000 km.2 km2. medie 300 m. 36° lat. Vîrful ~. la S-V de Ravenna. moschee). curent marin rece în S-V Oceanului Atlantic. Universitate. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. Nod de comunica ii. ovine. Industrie textilă. mase plastice.3 mii loc. Universitate. Muzeu de ceramică (1908). Pescuit. biserici). 9°30´ long. Administrat de Marea Britanie. Mont Blanc ). Centru adm.85 miliarde loc. denumire recentă pentru ansamblul continental. în conurba ie. Chomolungma. Davis în 1592. oraş în N-E Italiei (Emilia–Romagna). lîngă ărmul de E al Americii de Sud. Străvechi centru de ceramică (sec. în conurba ie. N) pînă la Peninsula Iberică ( Capul Tarifa . Turism. de hîrtie. sticlărie. ocupînd 36. XII–XIV). Pescuit. între continent şi arhipelagul Falkland.2 mii loc. Vegeta ie de tundră. 35 mii loc. format de Europa şi Asia. 101. Este populat de cca 3. frigidere) produse chimice. Universitate. de produse alimentare (bere). vin. alimentară. 71°11´ lat. oraş în E Ciprului. 280 mii loc. de la Peninsula Scandinavică ( Capul Nord . alimentare.7% din suprafa a uscatului (54. 56 mii loc. de aici denumirea produselor de faian ă). V) pînă în N-E mun ilor Ural (67°20´ long. oraş în Portugalia central-sudică.2 mil. E). uleiuri vegetale) şi cultural (muzeu de artă.: Port Stanley . port la Marea Mediterană. situat pe Ohio . XIV. Export de citrice. Muzeu etnografic. Relief muntos. de pielărie şi încăl ăminte.2–15 mii km2. Catedrală (1474). şi de la V spre E. Suprafa a: 12. produse alimentare). Suprafa a: 10. vf. Suprafa a: 8. 40 mii loc. Izvoare cu ape termale. 1. catedrală. arhipelag în S-V Oceanului Atlantic. alt. loc. loc. oraş în N-E Pakistanului. de la Peninsula Iberică (Capul Roca . max. lac sărat în S Australiei. mobilă. Centru comercial. în peninsula cu acelaşi nume. Pînă în 1979 s-a numit Lyalipur . Centru agricol. Centru industrial (metalurgie. Vînătoare de balene. Temperatura apei: 4–15 °C. [´ev¬nzvil] oraş în partea centrală a SUA (Indiana). pe 6 000 km. (cca 3/4 din popula ia globului). Sta iune balneoclimaterică. Descoperit de navigatorul englez J. încăl ăminte. Industrie extractivă (huilă). tutun. km2).Eupatória oraş în Ucraina (Crimeea). comercial (export de cereale. 118 mii loc. Întreprinderi ale industriei uşoare (textile.

Viticultură. Cetate-cas-tel (sec.: Fergana. de parfumuri. Fondat în sec. Centru industrial (construc ii de maşini. mobilă. Popula ia: 50 mii loc. Tadjikistan. Vestigii arheologice. situat pe rîul Cape Fear . Moldoveanu . produse chimice). Braşov). Suprafa a: 550 mii km 2. Muzeu. Provincie romană din anul 19 î.: Sebha . a materialelor de construc ii. port la Marea Neagră. Teritoriu danez cu autonomie internă.Farc´ãu Fayetteville [´fejetvil] cel mai înalt vîrf din Mun ii Maramureşului. orez. păşuni alpine. Vînătoare de balene. XIV).: 1961 m. Muzee. 86 mii loc. Turism. Păduri de conifere. municipiu în România (jud. 275 mii loc în conurba ie. cel mai înalt din România). [´ferœ] arhipelag (22 in-sule) în N Oceanului Atlantic. Noua Caledonie. oraş în N Italiei (Emilia–Romagna). Suprafa a: 2.max. Lă ime max. Pomicultură. Suprafa a: 2000 km2. Popula ia: 80 mii loc. Alt. castel (1385). Sta iuni balneare. între Islanda şi Marea Britanie. Noua Zeelandă şi Kermadec . ocupată de arabi în 665. la grani a cu Ucraina. Universitate (sec. oraş în Ucraina (Crimeea). XV–XVIII).5 mii loc. oraş în N Marocului. alimentară. produse alimentare) şi comercial. Climă continentală excesivă. peşte. textilă. între rîurile Olt şi Dîmbovi a . de pielărie. Suprafa a: 1.. Muzeu. vopsele. K. Export de lînă. Galeria de artă “I. situat pe rîul Olt . Universitate (1867). textile. Turism. Pescuit. situat pe fluviul Pad . mase plastice. 45. Păşuni alpine. XVII–XVIII). : 6638 m. Oraş pr. de cherestea. Nod de comunica ii. FãgãrẠFãgãrẠFeodósia Ferganá Feroe Ferrára [ferr´ara] Fes [fèss] Fézzan Fíji .6 mii km2. 550 mii loc. de mobilă. Aivazovski“. Hr.4 mii km2. biserici (sec. la V de Kerci. Alt. oraş în E SUA (Carolina de Nord). textile. între arhipelagul Fiji. Nod de comunica ii. în bazinul rîului Sîrdaria . încăl ăminte.: 170 km. Kîrgîzstan). VII. Monumente de arhitectură cultă (musulmană). Hidrocentrală. produse alimentare. Hr. vin). Zăcăminte de petrol. Centru industrial (mobilă. Industrie de prelucrare a metalelor. Universitate (din anul 859). VI î. chimică. Lungime: cca 300 km. Catedrală (1135). Climă umedă. [´fid…i] Márea ~. Industrie chimică (mase plastice. Păstorit. Mún ii ~. regiune de deşert şi oaze în S-V Libiei. Nod de comunica ii. Ad. Turism. Aeroport interna ional. Din 1951 administrată de Libia. Termocentrală. Creşterea ovinelor. mare în S-V Oceanului Pacific. Pescuit. Industrie de prelucrare a metalelor. Andijan. îngrăşă-minte). Fondat în sec. palate. max. 150 mii loc. Culturi irigate: bumbac.: 2 544 m (vf. Oraşe pr. masiv muntos în Carpa ii Meridionali. sticlărie. Namangan. aluminiu. depresiune intramontană în Asia Centrală (Uzbekistan. alimentară (conserve de peşte. Relief vulcanic.

cuprinzînd insulele arhipelagului Filipine (cca 7 100). producătoare de materiale de construc ii. República ~. arahide. mijloace de transpor Filipíne Márea Filipínelor . abaca (cînepă de Manila). ananaşi. aur. care cuprinde cca 800 de insule. Industrie extractivă (aur. golf la Marea Baltică. engleza. peşte. cupru). Ad. produse din lemn. Climă tropicală umedă. Climă tropicală şi subecuatorială musonică. ulei de copră. insula Taiwan şi Filipine. argint. mercur. Ad. mijloace de transport. zahăr. Exportă cafea. Lungime: 400 km.3 mii km2. produse chimice şi alimentare (zahăr. uleiuri. fijiana. Păduri (70% din teritoriu). autovehicule. Relief de coline şi mun i. Suprafa a: 30 mii km2. aur. ovine.: 5 860 m. cu cîmpii aluviale. frigidere. min. mangan. două dintre ele fiind cele mai mari: Viti Levu şi Vanua Levu. Meşteşugărit (ceramică. echipamente electronice. textile). max. lactate). de cafea. platină. de natură vulcanică. Rezerva ii naturale. mare în V Oceanului Pacific. televizoare. tutun. cocotieri. . minereuri de fier şi crom. crom. Pescuit.5 mil. Limbi oficiale: engleza. uleiuri vegetale.5 mil. broderii). Rusia şi Estonia. Filipíne Fínic Gólful ~. lemn şi materiale de lemn. cereale. majoritatea de origine vulcanică. porcine. Ad. Helsinki. Se mai cultivă sorg.Fíji República ~. orez. în arhipelagul Fiji. Suprafa a: 18. banane. Vegeta ie tropicală şi de savană. Planta ii mari de trestie de zahăr. km 2. cupru. Suprafa a: 5. produse chimice. zinc. de cacao. mangan). bata i. Importă petrol. Capitala: Manila . echipamente electrice şi electronice. arbori de cauciuc. parcuri na ionale. porumb.: 10 265 m. bananieri. Şantiere navale. loc. cu cîmpii intramontane şi de litoral. de prelucrare a materiei prime industriale (a metalelor şi petrolului) şi agricole (fabrici de zahăr. Pescuit. între Finlanda. maşini şi utilaje industriale. mobilă. Se cresc bovine. argint. pălării de paie. Limbi oficiale: tagalog (filipineza). stat insular în S-V Oceanului Pacific. Porturi: Sankt-Petersburg. ciment. Importă maşini şi utilaje industriale. Popula ia: 84. Turism. cărbuni. ulei de cocos. Tallinn. Păduri cu arbori de esen e pre ioase (45% din teritoriu).: 115 m. între arhipelagul Japoniei. spaniola. Capitala: Suva. Industrie extractivă (minereu de fier. stat în S-E Asiei. constructoare de maşini. parcuri na ionale. rezerva ii naturale. Relief în general muntos. animale. tutun. minereu de fier. mobilă. încăl ăminte. Suprafa a: 300 mii km2. Produce energie electrică. Exportă zahăr. ceai. max. orez. Popula ia: 856 mii loc. conserve de peşte.

: Odense. Suprafa a: 152 mii km 2. loc. textile. suedeza. şi de coline. Norvegia.19 mil. conserve). fabricarea produselor textile. cu numeroase lacuri.Finlánda República ~. aparate de precizie şi electronice. tutun. XI–XIII). por elan. în conurba ie. chimică. mobilă. Suprafa a: 115 mii km2. Olanda şi Fran a (partea de N). la 127 km N de Chişinău. At. Pescuit. cobalt. şantiere navale. Biserici (sec. al statului Santa Catarena. Fiónia Flándra Florénþa Flóres Floréºti Márea ~. Climă boreală. doc. Universitate (1321). Turism. bumbac. orz. produse chimice. Capitala: Helsinki . Întreprinderi de prelucrare a metalelor şi a materiei prime agricole (zahăr. alimentare. tutun. Relief de cîmpie. Este centrul adm. oraş în Republica Moldova. Centru adm. în conurba ie. între golful Mexic şi Oceanul Atlantic. plante tehnice). Este separată de Cuba prin strîmtoarea Florida . mare în bazinul Oceanului Pacific. păsări) Se cultivă secară. forestiere. de ceramică şi sticlă. peninsulă în S-E Americii de Nord. Vechiul nume: Destêrro . medie: 1 830 m. celuloză şi hîrtie. creşterea animalelor). Produce echipamente electronice şi electrotehnice. Suprafa a: 338. Se cresc bovine. blănuri. ovăz. 420 mii loc. Popula ia: 5. Nod de comunica ii (feroviar.: Tallahassee. Muzeu. chimice. de produse alimentare. produse lactate (unt. reşedin ă a raionului Floreşti. Agricultură intensivă (cereale. cu zone muntoase în N şi cu cîmpii litorale.: 5140 m. ciment. situat pe rîul Arno . Sta iuni balneare. Suprafa a: 3. materiale şi produse lemnoase. fabrici de hîrtie. hidroenergetice. Universitate. Ramuri industriale: extractivă (fosforite). Ferme de animale cu blănuri pre ioase. Exportă produse electronice. Relief relativ neted. reni. com insulă daneză în Marea Baltică. cereale. Agricultură (cereale. Pescuit. Ad. titan. legume. ovine. XIII–XVI).1 mii km2. Ierarh Nicolae (1807). încăl ăminte). Catedrala Sf. 20000 loc. regiune naturală în V Europei. loc. hîrtie. automobile. fructe. situat pe rîul Răut. porcine. parcuri na ionale (peste 1000). Climă subtropicală (în N) şi tropicală umedă (în S. Vînătoare. constructoare de maşini electrice. în 1580. stat în N Europei. 642 mii loc. Celebră şcoală de artă (în sec. oraş în N Italiei (Toscana). Importă maşini şi utilaje industriale.5 mii km 2. mobilă. Turism. tutun. Popula ia: 466 mii loc. port la Oceanul Atlantic. Ramuri industriale: construc ii de maşini. Oraş pr. muzee. utilaje pentru industria forestieră. Nod de comunica ii. Limbi oficiale: finlandeza. Aeroport interna ional. Suprafa a: 115 mii km2. Export de cereale. între insulele Flores şi Sulawesi (Indonezia). prelucrarea lemnului.) stat în S-E SUA. oraş în S-E Braziliei. Bogate resurse naturale: minereuri de fier. biblioteci. Rezerva ii naturale. nichel. În agricultură predomină creşterea vitelor pentru carne şi lapte (bovine. piei. XIII–XV). vanadiu. Culturi agricole: citrice. max. Popula ia: 14 mil. de marochinărie. porcine. crom. Ad. biserica Sf. trestie de zahăr. palate (sec. rutier). Mitrofan (1853). Federa ia Rusă şi Marea Baltică (Golful Finic şi Golful Botnic). Important centru industrial (metalurgie. cuprinzînd teritoriile statelor Belgia. între Suedia. Pescuit. Industrie agroalimentară. Florianópolis Florída (Flórida) Florída . Relief de cîmpie joasă. Păduri întinse (72% din teritoriu). caşcaval). cartofi. Este locuită predominant de flamanzi. sfeclă de zahăr.

Pescuit. (1. Colegiu (1886). situat pe rîul Milcov . . motoare electrice. 104 mii loc. Palatul comunal (sec. fabrici de confec ii şi tricotaje. 170 mii loc. XII). Honduras i Nicaragua. centrul adm. textile. încăl ăminte. At. turnătorie de fontă. textile. alimentară. laminator de sîrmă. Academie de artă. textile. loc. Biserici. port pe rîul Paraguay. doc. 1. doc. Lungime: 65 km. port pe fluviul Oder . Galerie de pictură. Industrie electronică. 160 mii loc. Teatru. ca tîrg în 1546. Nod de comunica ii. în conurba ie. mobilă. chimică. de mase plastice. alimentară (whisky). oraş în N-E Braziliei. Teatre. Muzeu. zahăr. oraş în S-E Italiei (Puglia). aparate electrotehnice. rom. Vrancea. max. golf la Oceanul Pacific. textilă. produse chimice şi alimentare). Întemeiat în 1604 şi denumit ini ial Fort-Royal . mecanică. în conurba ie. 660 mii loc. 101 mii loc. Construc ii de utilaj greu. Ad. repara ii de maşini agricole. Muzeu arheologic. Aeroport interna ional. 110 mii loc. în conurba ie). Monumente istorice. Universită i. a cauciucului. oraş în N-V insulei Martinica . Fabrici de încăl ăminte. XII–XIII). loc. Aeroport interna ional. Fondat în 1609. Muzee. industrie electronică. Nod de comunica ii. centru adm. conserve. în sec. la S de Ravenna. centru adm. chimico-farmaceutică. bumbac. Centru industrial (construc ii de maşini. Catedrală. Tîrguri interna ionale. Porturi: La Unión. între El Salvador. port la Oceanul Atlantic. pe coasta Americii Centrale. textilă. al statului Ceará.4 mil. Primărie (sec. Universitate. oraş în E păr ii centrale a SUA. al jud. Aeroport interna ional. XI. Industria lemnului. Bazilica San Mercuriale (sec. port la Marea Caraibilor. al statului Kentucky. XV).: 27 m. oraş în partea centrală a Italiei (Emilia–Romagna). Pia ă de cereale şi lînă. Nod de comunica ii. Industria hîrtiei. zahăr. At.95 mil. încăl ăminte. 30 mii loc. 88 mii loc. centru adm. de mobilă. Centru industrial (aparate electrice. de pielărie. Monumente istorice. zahăr). Foggia Fonséca [fõ´seka] Forli Formósa Fortaléza [forta´leza] Fort-de-France [for-d¬-fr´¾¾s] Fránkfort [´fræhkf¬rt] Fránkfurt pe Main Fránkfurt pe Óder oraş în E Germaniei (Brandenburg). Universitate. alimentară. Centru industrial (construc ii de maşini. cafea) şi comercial (export de cafea. fructe. Muzeu arheologic. Important centru industrial: construc ii de maşini. XV–XVII). al provinciei Formosa.Focºáni municipiu în E României. Casa Goethe. Turism. alimentară. oraş în N-E Argentinei. poligrafică. Catedrală (sec. oraş în partea centrală a Germaniei (Hessen). tricotaje. Amapala. port pe fluviul Main . Nod de comunica ie. produse chimice şi alimentare).

Marea Nordului. textilă. mase plastice. Muzeu etnografic. aparatură electrotehnică. Industrie chimică. Mun ii Jura în E.: 620 m. avioane. sateli i etc. elicoptere. Alt. XIII–XV). artizanat (por elan). podişul Ardeni în N şi N-V. Belgia.3 mil. metale rare. a hîrtiei. port la Oceanul Atlantic. cărbune. Ultima erup ie: în 1991. Aeroport interna ional. XVIII). Este cea mai mare ară din Europa Occidentală. locomotive. 1. Sta iuni balneare. capitala statului Sierra Leone. chimică (fibre sintetice. Muzee. la N-V de Nagoya. fîne e (25%). Popula ia: 59. oraş în Japonia (Honshû). cauciuc). Turism. format din 187 insule. Relief cu caracter divers: Mun ii Pirinei în S-V. Sta iuni meteorologice. Suprafa a: 16 mii km2. Ultima erup ie: în 1707–1708. în S-V ării. produse chimice şi alimentare) şi comercial agricol (orez. siderurgică.9 mil. pe atolul cu acelaşi nume. petrol.: 3776 m. Universitate. vulcan stins în Japonia la 90 km S-V de Tokio. Export de minereu de fier. diamante. Capitala: Paris. Vegeta ie: păduri (25% din teritoriu). hidroenergetică. Centru industrial (construc ii de maşini. cacao. Parc na ional. capitala statului Tuvalu. 228 mii loc. Germania. Complex monastic. constructoare de maşini. Suprafa a: 480 km 2. în N mării Barents .5 mii km2. 2. situat între Spania. Posesiune a Federa iei Ruse. port la Oceanul Pacific.). hîrtie. Limba oficială: franceza. Produse din mătase naturală şi artificială. în conurba ie. Este considerat munte sacru. golf în Marea Mediterană. port la strîmtoarea Tsushima. 260 mii loc. Marea Mînecii. ară puternic dezvoltată. a cauciucului. la S-V de Berna. centrul adm. Lă ime: 50 m. Popula ia 20 mii loc. Călăraşi). pe ărmul de N al Africii (Tunisia). loc. Industrie extractivă (minereuri de fier. Prelucrarea metalelor şi lînei. Monaco şi Marea Medite-rană. electrotehnică. Elve ia. oraş în Japonia la poalele vulcanului Fuji Yama . În agricultură predomină creşterea vitelor (bov Franz Jóseph [frants´jozef] arhipelag în Antarctica. Pescuit. Oceanul Atlantic.: 3763 m. Luxemburg. loc. Ínsulele ~. hîrtie. Biserică (sec. Fondat în 1787. max. Acoperit de ghea ă. 530 mii loc. citrice. constructoare de maşini (automobile.8 mii loc. comună în Republica Moldova (rn. în conurba ie. siderurgică. Şantiere navale. gaze naturale etc. Universitate. Catedrală (sec. al cantonului Fribourg. cu zone colinare. prelucrarea pielei. Nod de comunica ii. Universitate. legume). huilă. alimentară. oraş în Japonia (Kyûshû). Temple. lan de insule în S şi în S-E Mării Nordului. Lungime: cca 100 km. Universitate. Suprafa a: 551. oraş în V Elve iei. stat în V Europei.). săruri de potasiu.Fránþa República ~. Export de copră. nave. 36 mii loc. produse chimice şi alimentare (ciocolată). Alt. textilă. bauxită. oceanică şi mediteraneană. textilă şi de confec ii. Turism. păşuni alpine. Climă temperată. Mun ii Alpi în S-E. vagoane. Alt. vulcan activ în Guate-mala. Industrie extractivă (huilă). cîmpii pe ărmurile maritime şi oceanice etc. alimentară (ulei de palmier). Italia. Turism. XIX) construită pe locul unui schit de lemn (din sec. Freetown [´friitaun] Fribourg [fri´buur] Frísce Frumoása Fuégo Fúji [´fudji] Fúji Yáma Fúkui Fúkuoka Funafúti Gabès .

Camerun. Suprafa a: 267. Căi rutiere: 7518 km. Centru adm. produse chimice. prelucrarea metalelor şi lemnului (mobilă). Viticultură.7 mii km 2. oraş în Bulgaria. căruia îi apar ine din 1832. Exportă materiale prime industriale. cacao. Suprafa a: 4466 km2. . orez. combustibili. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. port pe stînga Dunării.7 mii km2. Planta ii de trestie de zahăr. textile. aur.3 mil. rutier). XVII). fontă. Monumente.). Gábrovo Gágra Gairdner Galálapagos Galáþi Galáþi municipiu în E României.5 mii loc. Popula ia: 645 mii loc. Pescuit. uleiuri. Popula ia: 1.Gabón República Gobonéză. Culturi agricole: manioc. Piscicultură. situat pe rîul Iantra . construc ii navale. Popula ia: 10 mii loc. produse din piele. Turism. Se produce ciment. Fernandina. al jud. (1999). bata i. Climă temperat-continentală. miniere). ovine). arahide. Muzee. petrol). Nod de comunica ii (fluvial. centru adm. confec ii. Vegeta ie: păduri dese (4/5 din teritoriu) şi de savană. Industrie extractivă (petrol. încăl ăminte. loc. Alcătuit din 61 de insule şi insuli e ( Isabela. produse de lemn. ananaşi. Se învecinează cu Guineea Ecuatorială. la 950 km de ărmurile Ecuadorului. uraniu. Centru pomicol. Relief de podiş şi mun i (în centru. Zonă agricolă (grîu. stat în V Africii Centrale. Poligrafie. bere. laminate). la 111 m alt. confec ii. arahide. legumicultură. Suprafa a: 8 mii km2. Siret şi Prut (cursurile inferioare). Muzeu. Căi ferate: 668 km. Aeroport. Nod de comunica ii. Industrie extractivă (minereuri de fier. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. trestie de zahăr. forestieră şi de prelucrare a lemnului. Suprafa a: 7. mobilă. Sta ie de cale ferată. Pescuit. traversat de ecuator. unt. conserve. siderurgică (o el. Turism. situat în N peninsulei Eyre . porumb.a. aur. între Dunăre. unul dintre principalele oraşe din S ării. chimică (lacuri. feroviar. Republica Congo şi Oceanul Atlantic. cacao. [´ge¬dn¬] lac sărat în S Australiei. mijloace de transport. Aparatură electronică şi electrotehnică. cafea. bananieri. Festival interna ional de umor (anual). Catedrală. petrol. Apicultură. Parc na ional. Limba oficială: franceza (uzuală: bantu/fang). cosmetice şi alimentare. Universitate. Importă maşini şi utilaje industriale. Relief vulcanic. Sta iuni balneoclimaterice. gaze naturale).: mun. Comer intensiv. constructoare de maşini (agricole. textile. 330 mii. Teatre. Grădină zoologică. Capitala: Libreville . loc. Siderurgie. Gaboróne capitala Botswanei. Întreprinderi meşteşugăreşti. Turism. Relief de cîmpie şi de podiş. port la Marea Neagră. Universită i. Biserici (sec. la grani a cu republica Moldova. Gala i. porumb. produse alimentare. fildeş. mangan. Termocentrală. alimentară. vopsele). arhipelag vulcanic în Oceanul Pacific. 139 mii loc. Turism. de maşini şi utilaje industriale. textilă. plante furajere). 91 mii loc. floarea-soarelui. în N şi E) şi de cîmpie litorală mlăştinoasă (în V). Santa Cruz ş. jude în E României. oraş în Georgia (Gruzia). Climă ecuatorială. Gala i . 27. Creşterea animalelor (bovine. produse alimentare.

República ~. se uneşte cu Brahmaputra şi se varsă în Golful Bengal. Zonă agricolă (citrice. pe teritoriul Guineii. bumbac. Lungime: 1200 km. fluviu în Africa Occidentală. Principat al Rusiei Kievene. provincie istorică în S-V Fran ei. Relief de cîmpie. formînd o comunitate autonomă. Monumente. porumb.3 mii km2. Vegeta ie specifică tropicală: păduri-galerii. fabrici de covoare. Populată din sec.: Comrat. textilă. iar apa lui – miraculoasă şi purificătoare. Pescuit. de prelucrare a petrolului. Limba oficială: engleza. ilmenit. 64 mii loc. mijloace de transport. Întreprinderi agroalimentare. Industrie agroalimentară. Lungime: 650 km. Considerat rîu sacru. Pescuit. Universitate.85 mii km2. de cupru. sorg. Culturi agricole: grîu. Muzee. regiune istorică în partea centrală a Europei. Popula ia: 1. ovine). Suprafa a: 1. floarea-soarelui. orez. . Oraş pr. cartofi.Galícia [ga´liqia] regiune în N-V Spaniei.: Santiago de Compostela . alimentară. produse alimentare. Relief de cîmpie şi coline. stat în V Africii. VI de basci. port la golful Mexic. nuci de cocos.4 mii km2. Climă tropicală. Suprafa a: 11. loc. Şantiere navale. Popula ia: 675 mii loc. Admis în ONU la 21 septembrie 1965. legume). Popula ia: 165 mii loc. Lungime: 2 700 km (3 090 km după alte surse). Centru adm. măslini. mărfuri de larg consum. se uneşte cu fluviul Dordogne şi se varsă în Oceanul Atlantic. Centru adm. Suprafa a: 378 km2. Industrie metalurgică. Izvorăşte din mun ii Pirinei. ovine). Produse agricole: arahide (50% din venitul na ional). manioc. cereale). în N-V mun ilor Carpa i (Polonia. a cimentului. Importă maşini şi utilaje industriale. Viticultură. Ucraina). Suprafa a: 29. forestiere. XII–XIV). forestiere. Zonă agricolă (grîu. plante tehnice. populată în mare parte de găgăuzi. savane. aflată mai tîrziu în componen a Poloniei (din 1352) şi a Austriei (1772–1918). Expl. Exportă arahide. porumb.4 mil. la izvoarele rîului Arieşul Mic . Pescuit. ceară. fîşie litorală pe ărmul Mării Mediterane. Garónne Gascónia Gáza Gãgãuzã Gãína Múntele ~.: 1 486 m. Se varsă în Oceanul Atlantic. pe teritoriul Indiei şi Bangladeshului. Senegalului şi Gambiei. [ga´ron] fluviu în S-V Fran ei. mei. Alt.: Gaza . pe ărmul Oceanului Atlantic. oraş în S SUA (Texas). Izvorăşte din mun ii Himalaya. apoi independent (sec. Popula ia: 3 mil. Expl.: Auch . loc. Turism. Căi rutiere: 2 386 km. combustibili. staniu. Unitátea Teritoriál-Administrativã ~ regiune în S Republicii Moldova. Capitala: Banjul . Pomicultură. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. orz. Tîrguri anuale de animale (iulie). Galíþia Gálveston [´gælvistn] Gámbia Gámbia Gánge fluviu în S Asiei. ovăz. culme muntoasă în S Mun ilor Bihorului. porumb. Viticultură. secară. Universitate (la Comrat). formînd estuarul Gironde . la N-E de peninsula Sinai şi la V de Israel. Centru adm. între Senegal şi Oceanul Atlantic. Creşterea animalelor (bovine. plumb. Creşterea animalelor (bovine. Planta ii de cocotieri.

[´gdinja] oraş în N Poloniei. Institu ii de învă ămînt superior. Gdýnia Genéva Genéva Genóva Gent Geórgetown [´d…ood…taun] Geórgetown Geórgia . arahide. tractoare şi nave. 253 mii loc. aparataj electrotehnic. Nod de comunica ii. Şantiere navale. orez. diamante) şi cultural (universitate. Centru industrial (ceasornice. iută). produse alimentare). construc ii de maşini. produse chimice. Şantiere navale. în sec. X. produse chimice şi alimentare) şi bancar interna io-nal. cu vechi tradi ii (bumbac. Centru adm. mare biserică de lemn. al cantonului Geneva. Muzee. palate). 200 mii loc. oraş în insula Grand Cayman (Marea Caraibilor). port la Oceanul Atlantic. Castel (sec. Export de cărbune şi cocs. XII–XIII). Turism. port important situat pe canalul Leie şi fluviul Schelde. [hent] oraş în N-V Belgiei. Aeroport. Sta iuni climaterice. chimică. max. Turism. Biserici gotice (sec. pe ărmul lacului cu acelaşi nume. Popula ia: 6. At. petrochimică. catedrală. Export de produse alimentare. doc. Universitate. port la golful Gdañsk.92 mil. în conurba ie. institut de muzică. catedrală. cacao. în valea Ronului . Turism. a hîrtiei şi postavurilor. At. VII. la grani a dintre Elve ia şi Fran a. în sec. 808 mii loc. cînepă. Bază militară. stat în S-E SUA. Monumente de arhitectură. oraş în N-V Italiei (Liguria). 232 mii loc. electrotehnică. monumente istorice. de prelucrare a lemnului. Centru industrial (prelucrarea lemnului. comercial (export de cafea. Turism. 15 mii loc. grădină botanică). 469. Muzee. Suprafa a: 153 mii km 2. oraş în S-V Elve iei. instrumente de precizie. Ad. prelucrarea lemnului. Turism. a celulozei şi hîrtiei. Palatul Artushof (sec. muzee. Nod de comunica ii. textilă. Culturi agricole: porumb. textile. bumbac. Grădină botanică. textile. XIII–XV). Aeroport interna ional.5 mii loc. Lungime: 70 km. lac în Mun ii Alpi. 174 mii loc. în special de locomotive. XIV). în conurba ie. doc. textile şi alimentare) şi cultural (academie de arte. zahăr. produse chimice şi alimentare. Centru industrial (siderurgie. tutun. Aeroport interna ional.: Atlanta . loc. capitala Guyanei. in. Nod de comunica ii. port în golful Gdañsk (Marea Baltic ă). Industrie extractivă (bauxită). Nod de comunica ii.Gdañsk oraş în N Poloniei. constructoare de maşini şi utilaje. centrul adm. mare port în golful Genova. Industrie alimentară (conserve de peşte). Pescuit.: 309 m. Suprafa a: 582 km2. Industrie textilă. IX–XII). Catedrală (sec. Construc ii de maşini.

Armenia. situat între Danemarca. legume. vinuri. încăl ăminte. orz. chimice. metalurgică (ocupă locul al treilea în produc ia mondială de o el). alimentare. porumb. cu masive muntoase ce depăşesc rar alt. combustibili.8 mil. Belgia. vopsea. Suprafa a: 3750 km2. vinuri. stat în S-V Asiei. ceai. vi ă de vie. Popula ia: 83. În agricultură predomină creşterea animalelor (bovine. ovăz). loc. Relieful ării este reprezentat de trei mari zone naturale: Cîmpia Germaniei de Nord . Caucazul Mic ). Viticultură şi vinifica ie. constructoare de maşini (autocamioane. chimică (coloran i.). fibre sintetice. Limba oficială: germana. XI–XIV). Relief muntos. hîrtie). plumb. República Federálă ~. maşini-unelte. nave). a. secară. Alpii Bavariei ş. Azerbaidjan. de stepă şi subtropicală. produse ale industriei constructoare de maşini. Fără popula ie stabilă. XII–XIV). celuloză. Exportă ceai. situat la cca 2 275 km S-E de Falkland. Olanda şi Marea Nordului. Climă de tranzi ie de la temperatoceanică (în N-V) la cea continentală (în S-E). alimentară. Polonia. hîrtie. caprine). energetică. sericicultura. Cîmpia Germaniei Centrale . Principalele ramuri industriale: extractivă (lignit. pomicultură.). Cehia. citrice. maşini electrice). Muzeu arheologic. Capitala: Berlin . Austria. Alazan ). mase plastice. Principalele culturi agricole: ceai. învecinat cu Federa ia Rusă. Cahetia. Căi ferate: 1 570 Geórgia de Sud Germánia teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. Capitala: Tbilisi . tricotaje. Relief predominant muntos ( Caucazul Mare. Popula ia: 5. chimice. sfeclă de zahăr. Climă subtropicală şi temperată. primul loc în lume). Marea Baltică. Pesc [he´rona] oraş în N-E Spaniei (Catalonia). Biserici (sec.2 mil. citrice. zinc. Catedrală gotică (sec. tutun. Întreprinderi ale industriei textile. cu cîmpii depresionare (Colhida. 71 mii loc. Ramuri industriale: expl. ovine. Administrat de Marea Britanie. ape minerale). produse farmaceutice). zona prealpină şi alpină ( Cîmpia Rinului. de 1000 m. Limba oficială: georgiana/gruzina. siderurgie. energetică (centrale electrice nucleare). loc. constructoare de maşini (aparataj şi utilaj electronic. siderurgică. textilă. Geróna . electronice. Suprafa a: 69. Luxemburg. Vegeta ia: păduri de conifere (28% din teritoriu).7 mii km2. avicultura. Elve ia. de ciment. Fran a. porcine. mijloace de transport. Sînt dezvoltate creşterea animalelor (bovine. Vîrf marcant: Kazbek (5033 m alt.Geórgia (Gruzia) República ~. cartofi. produse alimentare (conserve. Turcia şi Marea Neagră. Rafinării de petrol. stat în Europa Centrală. format dintr-un grup de insule vulcanice. Suprafa a: 357 mii km 2. de mangan. Climă oceanică. ovine) şi produc ia de cereale (grîu. (1996). mătase şi bumbac. strunguri. produse chimice (îngrăşăminte de azot. Vegeta ie: păduri de foioase (41% din teritoriu). coniacuri. cu regiuni plane (în V) şi şiruri de coline morenice (în E). esături de lînă. cereale. Importă maşini şi utilaje industriale. păşuni montane (25%). Viticultură.

cu podişuri (în N şi V) şi o cîmpie litorală (în S). deşert în V Australiei. Lă ime: 14–45 km. de prelucrare a lemnului şi pieilor. teatre. Se mai cultivă manioc. vestigii arheologice). max. Petrol. ciocolată. Suprafa a: 3 526 km2. Vegeta ie de savană. textile. Lungime: 8. Sta iune balneară. produse petroliere. Popula ia: 303 mii loc. în 1840–1924 –Aleksandropol . Lungime: 65 km. sorg. format prin construirea unui baraj în 1963. XIV–XVI). por elanuri. la grani a cu bulgaria. Suprafa a: 238. mobilă. Pînă în 1840 s-a numit Kumairi . Popula ia: 68 mii loc. arhipelag în partea central-vestică a Oceanului Pacific (Micronezia). cereale. mangan. diamante. bauxită.5 km. porcine. Lácul de acumuláre ~. minereu de mangan. Expl. bananieri. păsări). de laminare a aluminiului. textile. produse alimentare) şi cultural (institu ii de învă ămînt superior. Pescuit. pe cursul mediu al rîului Bîc . mei. Climă tropicală. ovine. Creşterea animalelor (bovine. caprine. galerie de pictură. de diamante. creşterea animalelor). muzee. Turism. Universită i. Se învecinează cu Coasta de Fildeş. aur. Zonă agricolă (cereale. Relief de cîmpie.Ghána República ~. tutun.: 9. monumente arhitectonice. Turism. Nod de comunica ii (feroviar. Lă ime: 800 m. Admis în ONU la 8 martie 1957. legumicultură. Relief în mare parte de şes. între Marele Deşert de Nisip (în N) şi deşertul Victoria (în S). Ad. Denumirea antică: Coloanele lui Hercule . Centru adm. bumbac. Posesiune a statului Kiribati. Export de copră. materiale de construc ie.: 1 180 m. mărfuri de larg consum. Climă temperat-continentală. sticlărie. Căi rutiere: 40 mii km.: mun. cu păduri ecuatoriale (în S-E). Întreprinderi de asamblare a automobilelor. port în golful Biscaya (Oceanul Atlantic). max. produse alimentare. Popula ia: 20. Giurgiu . loc. min. rutier). 263 mii loc. porumb. stat în V Africii Centrale. Culturi agricole: arbori de cacao şi de cauciuc. confec ii. Gílbert [´gilb¬t] Giúrgiu . Burkina Faso. materiale de construc ii. gaze naturale. lemn de esen e pre ioase. Centru industrial (siderurgie. igarete). Creşterea animalelor. care leagă Oceanul Atlantic cu Marea Mediterană. Oraşul a fost puternic afectat de cutremurul din 1988. 123 mii loc. Capitala: Accra . Ghidighíci Ghiumrí Gibraltár Gíbson Gijón [hi´hon] strîmtoare între Europa (Spania) şi Africa (Maroc).5 mii km2.5 m. Institu ii de învă ămînt. de ciment. arahide. oraş în N Spaniei (Asturia). în 1924–1991 – Leninakan . de aur (de aici denumirea ării dată de englezi – Gold Coast (Coasta de Aur ). muzeu etnografic. Importă maşini şi utilaje industriale. pe ărmul Golfului Guineii. Vatra (pînă în 1991 s-a numit Ghidighici ). Ad. jude în S României. Căi ferate: 953 km. Centru industrial (construc ii de maşini. monumente istorice. textile. între 300–500 m). repara ii navale. Suprafa a: 286 km2. Ad.: 200 m.25 mil. Construc ii de nave fluviale. plante oleaginoase. produse alimentare. Palate (sec. Togo şi Golful Guineii. Exportă cacao-boabe (30% din produc ia mondială). apicultură. două teatre. lîngă com. lac de acumulare în Republica Moldova. oraş în N-V Armeniei. Relief de podiş (alt. Limba oficială: engleza (na ională – akan). în N Dunării.

Podiş pietros şi nisipos (alt. chimică. Sector zootehnic. Înăl ímile ~. alt. gaze naturale. colină lîngă Ierusalim. aparate electroteh-nice) şi alimentare (carne). în 1527. petrochimică. jude în S-V României. cca 2 200 m). cu zone subcarpatice (în partea centrală) şi sectoare de cîmpie colinară (în S). Lungime: 1 465 km. doc. Muzeu etnografic. capitala Republicii Autonome Altai. conform religiei creştine. max. în 1142. At. maşini-unelte. Cunoscut din 1513. Galerie de artă. Glodéni Góbi (Shámo) Godávari Golán Gólfstrom [´golf¿trom] Golgóta Gómel (Hómel) curent oceanic cald. Mari şantiere navale.: 2 500 m).: Tîrgu-Jiu. 505 mii loc. Climă temperat-continentală. mare regiune deşertică şi semideşertică în partea central-estică a Asiei (Mongolia. situat pe rîul Maima . fructe. At. cultură şi artă. km2. Arhanghel Mihail (1895). Resurse naturale: cărbune. Turism. Relief muntos (în N şi N-V). Industrie constructoare de maşini (maşini agricole. Oaze (în V). Vegeta ie săracă (saxaul. Culturi agricole: cereale. 48 mii loc. Se varsă în golful Bengal (Oceanul Indian). Suprafa a bazinului: 290 mii km 2. doc. pe cursul de mijloc al Jiului. Nod de comunica ii (feroviar. confec ii. izvoare minerale. At. XII–XVI). Climă continentală excesivă. eliberată de trupele siriene în 1973 şi anexată de Israel în 1981. oraş în V Republicii Moldova. Centru adm. 688 mii loc. Popula ia: 398 mii loc. oraş în Federa ia Rusă. fluviu în India. Institu ii de învă ămînt. formînd o deltă. Gorj Górno-Altáisk . metalurgie. Aeroport interna ional. port pe rîul Soj . calcare. la 168 km N-V de Chişinău. Ocupată de Israel în 1967. a fost răstignit Isus Hristos. maşini-unelte). de prelucrare a metalelor şi lemnului. medie: 900–1200 m. Centru vamal de frontieră.Giurgiuléºti Glásgow [´glæsgou] comună în S-V Republicii Moldova (rn. ciment. Produse industriale: energie electrică. petrol. pînă în 1948 – Oirot-Tura . Biserica Sf. Institut pedagogic. 14 mii loc. Cahul). textilă. doc. China). în N Oceanului Atlantic. Universitate (1451). Institu ii de învă ămînt superior. reşedin ă a raionului Glodeni. Pod peste Prut. Grădină botanică. frigidere. mobilă. Teatre. de suprafa ă (24°–28°C). Construc ii de maşini (locomotive. Iriga ii. unde. Viteza medie: 3–9 km/h. Este considerat fluviu sacru. regiune în S-V Siriei. al regiunii Gomel. Port. rutier).6 mii km2. situat pe fluviul Clyde . Întreprinderi ale industriei uşoare (mobilă. în 1616. Suprafa a: 5. Industrie agroalimen-tară. alimentară. Lă ime: 75–250 km. Par ial navigabil. centrul adm. Apicultură. Influen ează clima unor ări litorale din N-V Europei. Direc ia principală: S-V–N-E. oraş în S-E Republicii Belarus. Catedrală gotică (sec. aparataj electrotehnic). Suprafa a: cca 2 mil. 3500 loc. Rar populată. Repara ii navale. legume. confec ii. textile. tricotaje. încăl ăminte. cherestea. situat pe rîul Glodeanca . Relief de podiş înalt (alt. Pînă în 1932 s-a numit Ulala . oraş în N-E Marii Britanii (Sco ia). electrotehnică. tamarix).

Relief predominant muntos (4/5 din teritoriu). Instrumente optice şi aparatură fotografică. alimentară (zahăr). vinuri. loc pe teritoriul satului Grădiştea de Munte din România (com.Götebórg [gœt¬´borj] oraş în S-V Suediei. situat în partea sudică a Peninsulei Balcanice. XV–XVI). Vegeta ia: păduri montane sărăcăcioase (15% din teritoriu). Pescuit intensiv. chibrituri. Industrie metalurgică. conserve.Hr.1 mii km2. Produce o el. marmură. Hunedoara). în conurba ie). Bulgaria. petrol. sfeclă de zahăr. Gótland Göttingen [´gœtihg¬n] oraş în partea centrală a Germaniei (Saxonia Inferioară). coniac. în apropierea Londrei. Planta ii de măslini. mangan. Granáda [gra´naada] Grãdiºtea Muncélului Grécia República Elénă . electroenergetică. militar.: Visby . crom. învecinat cu Albania. Cuprinde şi numeroase insule (cca 2000) din Marea Egee. Macedonia. Marea Egee. bumbac. economic şi religios al statului dac (sec. bumbac. Fondat în 1619. XVII–XVIII). Parcuri na ionale. sfeclă de zahăr. Vechi observator astronomic (1675–1958). vi ă de vie. insulă suedeză în Marea Baltică. cu zone de cîmpie în N. textilă. situat pe fluviul Tamisa . cărbune. oraş în S-E Spaniei (Andaluzia). port la strîmtoarea Kattegat . Climă tropicală şi mediteraneană. 228 mii loc.). Greenwich . Aşezarea a fost distrusă de romani în timpul ultimului război daco-roman (105–106). Popula ia: 60 mii loc. la S-E de ărmul Scandinaviei. ulei de măsline. Edificii din sec. tutun. Suprafa a: 132 mii km2. porumb. Turcia. orez. Se cultivă cereale. aparataj electric. ară agrar-industrială. Se cresc ovine. XIII–XVIII). bauxită. Rezerva ii naturale. Muzee. Suprafa a: 3. Aeroport interna ional. esături. Marea Cretei şi Marea Ionică. Metalurgia aluminiului. alimentară. Climă temperat-ma-ritimă. [´grinid3] oraş în Marea Britanie (Anglia). autovehicule. argint. televizoare. Clădiri gotice (sec. Centru cultural şi artistic. Orăştioara de Sus. Industrie extractivă (lignit. unde au fost descoperite vestigiile Sarmizegetusei Regia. principalul centru politic. ovine). Monumente arhitectonice (sec. caprine. cartofi. esături. citrice.Hr.–I d. 135 mii loc. de tutun. Turism. Universitate. Universitate. Exportă bauxită. Mare centru industrial: şantiere navale. (716 mii loc. 444 mii loc. Grădină botanică. XVII–XVIII. combustibili. Centru adm. tutun. Importă maşini şi utilaje industriale. Operă (1859). aluminiu. Industrie cinematografică. metalurgică. plumb. păşuni (39%). I î. Marea Ionică şi Marea Mediterană. 258 mii loc. nichel. hîrtie. Institut politehnic. încăl ăminte. Universitate. textilă. Capitala: Atena . Păduri de conifere. magnezit). Limba oficială: greaca. stafide. jud. chimică. Turism. Popula ia: 11 mil. Muzee. cartofi. stat în S-E Europei. construc ii de automobile (firma "Volvo"). Pe aici trece meridianul zero (primul meridian). Monumente arhitectonice (sec. chimică. măsline şi ulei de măsline. zinc. Principalele culturi agricole: grîu. loc. bovine. situat pe rîul Genil . frigidere. citrice. textile. Creşterea animalelor (bovine. Grădină botanică.

Aeroport. Palat (sec. Func ionează mici întreprinderi de prelucrare a materiei prime agricole (textile. med.: 1 445 m. citrice. Climă oceanică subtropicală. Căi rutiere: 1 050 km.24 mil. la 60 km E de Chişinău. hîrtie. 405 mii loc. banane. Catedrală (sec. situat pe rîul Henares . Vegeta ie: păduri tropicale. XVI). Vegeta ie de tundră. grafit. esături. bumbac. Capitala: Saint George ´s . oraş în Federa ia Rusă. bunuri materiale de larg consum. situat pe malul stîng al Nistrului. Monumente arhitectonice (sec. nucşoară. situat între Oceanul Atlantic şi Marea Caraibilor. XI–XVI). Universitate (1792). situat pe rîul Isère . Aeroport. Pescuit intens. Creşterea animalelor (reni. Aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Iarnă în 1968. Turism. Fondat în 1531. petrochimie. textile. acoperit în mare parte cu ghe ari (cca 80%). XVIII). centrul adm.5 mii loc. Construc ii de maşini. Zăcăminte de cărbune.2 mil. oraşul a fost distrus în mare parte. cacao-boabe. Islanda şi arhipelagul Spitsbergen. XIII. Limba oficială: engleza (uzuale: creolo-engleza. (1996). Nod de comunica ii (aerian. Relief muntos. criolit.: 4845 m. km2. km2. Exportă nuci de cocos. hîrtie. Pod roman şi apeduct. între insulele Groenlanda. Climă arctică şi subarctică. textile. Iriga ii. oraş în partea central-vestică a Mexicului. fluviu în S Spaniei. mare în bazinul Oceanului Arctic. Lungime: 657 km. constructoare de maşini (aparate electrotehnice şi electronice). muzee). Muzee. Suprafa a: 344 km2. capitala republicii Autonome Cecene. Centru de cercetări nucleare. plumb. Grigoriópol Groenlánda Groenlándei Gróznîi Guadalajára [gwadala´hara] oraş în partea centrală a Spaniei (Castilia-La Mancha). combustibili. Ad. al statului Jalisco. produse din piele şi alimentare) şi cultural (palat din sec. în special eschimoşi. loc.. insulă în N Oceanului Atlantic (cea mai mare de pe glob). Se varsă în Oceanul Atlantic (golful Cádiz ). Hidrocentrale. alimentară. Importă maşini şi utilaje industriale. Se cultivă banane. Centru industrial (construc ii de automobile.Grenáda stat insular în arhipelagul Antilele Mici. oraş în Republica Moldova. Industrie metalurgică. declanşate de Rusia împotriva cecenilor. max. de ciment. În urma opera iunilor militare. Nod de comunica ii. de petrol. încăl ăminte. sticlă. 2. pe o insulă de origine vulcanică – Grenada (suprafa a: 305 km2) – şi altele mai mici. ceramică. XV. 63 mii loc. Popula ia: 55 mii loc. în conurba ie. Ad. Guadalajára Guadalquivír [gwadalki´biir] . alimentare). nuci de cocos. aparataj electrotehnic. Par ial navigabil. rutier). textile. Întreprinderi agroindustriale. mijloace de transport. cunoscute cu denumirea Grenadinele meridionale. ciment. Universitate. creolo-portugheza). cacao. Comuni-că cu Oceanul Atlantic şi Marea Norvegiei. întreprinderi alimentare. la N-E de Madrid. nucşoară. biserică din sec.2 mil. Podiş mărginit de lan uri muntoase (în E şi V). Popula ia: 100 mii loc. Márea ~. Fondat în 1792 pe locul fostei aşezări rurale Ciorna . Universitate. ovine). Expl. Suprafa a: 2. 11. 401 mii loc. Grenóble [gr¬´nobl] oraş în S-E Fran ei (Dauphiné). trestie de zahăr. Produse industriale: chimice. Suprafa a: 1. zinc. Admis în ONU la 17 septembrie 1974.

crom) şi de prelucrare a materiei prime agricole. bumbac. Suprafa a: 549 km2. Turism. (1998). Rafinării de petrol. Centru adm. . wolfram.3 mil. alimentară (zahăr. Exportă banane. Catedrală. bunuri de larg consum. produse chimice şi alimentare) şi comercial (export de cafea.3 mii km. 218 mii loc. igarete. Pescuit. Guadiána Guám Guantánamo Guatemála oraş în S-E Cubei. Industrie uşoară (textile. Climă tropicală. porumb. ciocolată). prelucrarea lemnului. Supr. Administrată de Fran a. XVI). Importă combustibili. trestie de zahăr. utilaje industriale. Limba oficială: spaniola. Se cresc bovine. cu cîmpii litorale relativ înguste şi joase. ovine. Administrat de SUA. biserică (sec. [guadi´ana] fluviu în Peninsula Iberică (Spania. Se varsă în Oceanul Atlantic (golful Cádiz ). bata i. Portugalia). Bază maritimă şi aeriană. bananieri. Căi ferate: 1 139 km. aur. Nod de comunica ii. Centru adm. format de un grup de insule din arhipelagul. Suprafa a: 109 mii km2. porcine. Fondat în 1819. Fondat în 1530. şi de cîmpie litorală. stat în America Centrală. Se cultivă arbori de cafea şi de cacao. Fabrici de zahăr. bananieri. zahăr. cacao. Pescuit. argint. cupru. zahăr. rom. mercur. legume.6 mil. arbori de cafea şi de cacao. rafinării de petrol. Căi rutiere: 2 384 km. Popula ia: 145 mii loc. port la Oceanul Pacific. Antilele Mici (Marea Caraibilor). ananaşi. Climă tropicală. República ~. Vegeta ie silvică şi de savană. Exportă cafea.: Agaña . Capitala: Guatemala . Industrie textilă. tricotaje. Se cultivă trestie de zahăr. Belize. Turism. Universitate (1867). Iriga ii. cu subsol vulcanic. manioc. format de insula cu acelaşi nume din Arhipelagul Marianelor . Căi rutiere: 13.: 1780 km2. El Salvador şi Oceanul Pacific. porumb. lemn şi materiale din lemn pre ios. banane). Relief de platou. banane. orez. Popula ia: 440 mii loc. Vegeta ie bogată: păduri de esen e pre ioase (50% din teritoriu) şi de savană. trestie de zahăr. Marea Caraibilor. bananieri. citrice. cacao. stibiu. Honduras. Popula ia: 13.: Basse-Terre . 1. bumbac. Vegeta ie bogată. loc. bata i. cafea. Căi rutiere: 1690 km. rom. loc. situată la 2 200 km S de Tokio (Japonia). Par ial navigabil (93 km). situat între Mexic. tutun. cafea. vanilie. Climă tropicală umedă. Lungime: 840 km. mijloace de transport. Aeroport interna ional. teritoriu insular în V Oceanului Pacific. Relief predominant muntos. manioc. Culturi agricole: cocotieri. zinc.Guadelúpa teritoriu insular în Oceanul Atlantic. textile. Centru industrial (metalurgie. Industrie extractivă (petrol. ananaşi. ceasuri) şi alimentară. Admis în ONU la 21 noiembrie 1945. Guayaquíl [gwaja´kil] oraş în Ecuador.

Relief variat: regiuni de munte.: 6360 m. diamante. manioc. produse agroalimentare. bata i.35 mil. Popula ia: 7. Economie slab dezvoltată. arbori de cauciuc. Limba oficială: spaniola. Admis în ONU la 17 Guinéea Ecuatoriálã República ~. diamante). Căi rutiere: 28. Guinéea-Bissáu República ~. în special ovine. bazată pe agricultură. mei. banane. loc. utilaje industriale.: 240 m). legume. Vegeta ie bogată: păduri tropicale. Importă maşini şi utilaje industriale. bananieri. Importă maşini şi utilaje industriale. max. Popula ia: 498 mii loc. Admis în ONU la 12 decembrie 1958. arbori şi plante de savană. păduri de podiş. Căi rutiere: 2 682 km. bunuri de larg consum. Se cultivă cacao. cafea. Elobey. Căi rutiere: 4 150 km. 3008 m).5 mil. Climă ecuatorială umedă. combustibili. banane. aur. cocotieri. ulei de palmier. produse de alumină. stat în Africa de Vest. 600–900 m. susan. pe coasta Oceanului Atlantic. orez.Guinéea República ~. stat în Africa de Vest. Guineea şi Oceanul Atlantic. tutun. placaje). bauxită. Pescuit. peşte. ovine. abanos. Industrie de prelucrare a lemnului (cherestea. bunuri de larg consum. arahide. golf al Oceanului Atlantic. vi ă de vie. . orez. Relief de podiş (în partea continentală. Predomină produc ia de cafea. bauxită. banane. combustibili. uşoară şi de prelucrare a materiei prime agricole. caprine. În componen a sa intră teritoriul continental Rio Muni şi insulele Fernando Póo. loc. Ad. de podiş (în S) şi de cîmpie litorală (în V). Popula ia: 1. Liberia. tutun. Industrie extractivă (minereu de fier. Exportă cacao-boabe.: 1 500 m). Întreprinderi de prelucrare a materiei prime vegetale şi animale. manioc. porumb. mei. Se cresc bovine. Sierra Leone şi Oceanul Atlantic. Suprafa a: 1. manioc. bovine. max.1 mii km2. Vegeta ie: păduri tropicale şi de savană. în lungul ărmului de V al Africii Ecuatoriale. învecinat cu Guineea-Bisau. lemn. km2. Senegal. Côte d'Ivoire. Se mai cultivă trestie de zahăr. Suprafa a: 28. max. străbătută de rîuri şi acoperită de numeroase mlaştini. cafea. Se cresc animale. Climă tropicală umedă. Principalele ramuri economice sunt agricultura şi exploatările forestiere. Relieful ării reprezintă o cîmpie continentală joasă (alt. de ciment şi alimentară. materiale lemnoase. Guinéii Gólful ~. Cuprinde şi grupul de insule Bijagos (cca 60) din apropierea litoralului. Se învecinează cu Senegal. Exportă minereu de fier. orez. Expl. cafea. alt. Pescuit. produse alimentare. forestiere. max. arahide. Corisco. la ărmul Golfului Guineii. produse alimentare. caprine. bananieri. combustibili. creşterea animalelor şi opera ii bancare.5 mii km. Annobón. Suprafa a: 36 125 km2. palmieri. Capitala: Malabo. alt. arahide. autovehicule.9 mii km 2. Limba oficială: franceza. Exportă peşte (2/3 din tot exportul). citrice. mijloace de transport. Limba oficială: portugheza. Pescuit. Căi ferate: 662 km. Climă tropicală. Capitala: Conakry . stat în V Africii. porumb. nuci de cocos. Mali. citrice. între Camerun şi Gabon. Se cultivă orez. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase (mahon. Importă mijloace de transport. mobilă. textile. Suprafa a: 245.78 mil. okoumé). de cîmpie pe litoral şi de mun i vulcanici pe insule (alt. Capitala: Bissau.

aur. 615 mii loc. Popula ia: 857 mii loc. rom etc. port la Marea Nordului.: Cayénne . situat pe rîul Moldova . Ramuri industriale: metalurgie. XIII–XVII). Produce motoare. mangan. Pescuit. porumb. ovine). Guyána Guyána Francézã Háarlem Habárovsk Hága . orez. Industrii (metalurgică. Centru industrial (şantiere navale. Expl. 152 mii loc. Monumente arhitectonice vechi (sec. tutun. Vegeta ie: păduri de lemn pre ios. În regiunile de savană se practică creşterea vitelor (bovine. 447 mii loc. construc ii de maşini de transport. de prelucrare a lemnului. Muzee. crevete. mangan. mobilă etc. construc ii şi repara ii navale. bunuri de larg consum. Relief variat: o cîmpie joasă pe litoral. Pescuit. Importă maşini. alimentare). produse chimico-far-maceutice. între Brazilia şi Surinam. mobilă). materiale de construc ii. Centru adm. textile. doc. alimentară. Vegeta ie: păduri (3/4 din teritoriu). minereuri de fier. Popula ia: 115 mii loc. Limba oficială: engleza. rutier). Suceava). textilă. Nod de comunica ii (feroviar. strunguri. în sec. palate (sec. cabluri. zahăr. At. Oraş din 1905. manioc. X. alimentară). porcine. textilă. Aeroport. Admis în ONU la 20 septembrie 1966. Venezuela şi Oceanul Atlantic. utilaje şi semifabricate industriale. Parc dendrologic. situat pe ărmul Oceanului Atlantic. În apropiere se află mănăstirile Vorone (1488) şi Humor (1530). columbit. [gai´aana] República (Cooperatístă) ~. Fabrici de sticlărie. 17 mii loc. prelucrarea lemnului şi petrolului. calcare). ananaşi. de bauxită (locul al treilea în lume). bananieri. Căi rutiere: 7 200 km (după alte surse 5 700 km). cacao.). Administrat de Fran a. Suprafa a: 91 mii km2. un podiş străbătut de rîuri în S (alt. port pe fluviul amur . Teatre. Capitala: Georgetown . în conurba ie). 300–500 m). oraş în Federa ia Rusă (Extremul Orient). Turism. peşte. alimentară (conserve de fructe şi legume. [´haarlem] oraş în V Olandei. chimică. poligrafică. Suprafa a: 215 mii km2. At. XIV–XVII). alumină. construc ii de maşini. reşedin ă regală şi a administra iei de stat. planta ii de bata i. planta ii de arbori şi plante tropicale. Brazilia. extractivă (cupru. Monumente: biserică gotică (sec. diamante. Centru floricol (din sec. orez. Sediul mai multor organisme interna ionale. aparataj şi echipament electronic. Industria lemnului (cherestea. 2 771 m). citrice. Căi ferate: 187 km (după unele surse numai 88 km). forestiere. în 1097. automobile. 300–500 m) şi de cîmpie litorală. (686 mii loc. În cîmpia litorală se mai cultivă trestie de zahăr. turbă. la 7 km E de ărmul Mării Nordului. rom. învecinat cu Surinam. Fondat în 1652. lemn şi materiale lemnoase pre ioase. porumb. de produse farmaceutice.Gúra Humórului oraş în România (jud. Întreprinderi de prelucrare a lemnului de esen e pre ioase. lactate). Muzeu etnografic. o zonă muntoasă în V (alt. combustibili. doc. Exportă bauxită. XIV). XVII). oraş în V olandei. At. în 1490. Relief de podiş colinar (alt. produse alimentare. Parfumuri. a materiei prime agricole (zahăr. electronică şi electrotehnică. chimică. orez. Expl. Nod de comunica ii. cafea. doc. Culturi agricole: trestie de zahăr. stat în N Americii de Sud. Turism. teritoriu în N-E Americii de Sud. Climă subtropicală umedă. tutun. Muzee.

primărie din sec. Popula ia: 586 mii loc. ciment. Pescuit. (1998). Universitate. cacao. în S-E Siberiei. esături. argint (nevalorificate). de cărbuni. 320 mii loc. molibden. Industrie metalurgică. Universitate(1694). Admis în ONU la 24 octombrie 1945. Căi ferate: 354 km. tricotaje. bananieri. zahăr. Creşterea animalelor şi păstorit în mun i. produse chimice şi alimentare. de încăl ăminte. prelucrarea cauciucului. porcine. Muzeu. rom. Industrie metalurgică. Creşterea animalelor (bovine. Monumente arhitectonice (biserică din sec. Turism.47 mil. aur. Muzeu. trestie de zahăr. macarale. confec ii. Centru adm. [´hal¬] oraş în Germania (Saxonia Superioară). Construc ii de maşini (strunguri) şi utilaje electrotehnice. bunuri de larg consum. aparataj electric. Popula ia: 7. alimentară.). montaj de automobile. bata i. filatură de bumbac. Centru industrial (metalurgie. rafinării de petrol.). Pescuit. produse alimentare. 115 mii loc. creola haitiană.7% din teritoriu) şi savane. tutun). 88 mii loc. Nod de comunica ii. în 806. cupru. porumb. textile) şi prelucrătoare de materii prime agricole (uleiuri eterice. ovine). confec ii. 250 mii loc. rom. uleiuri eterice. constructoare de maşini (vagoane. Capitala: Port-auPrince. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. Relief: masive muntoase (în S-E). automobile şi aeronautice.: Abakan. încăl ăminte. ceramică. Pescuit. Vegeta ie: păduri de pini şi de esen e pre ioase (3. Se cultivă cafea. conserve de peşte) şi comercial (export de cereale. Important centru industrial (metalurgie. oraş în S-E Canadei. situat în V insulei Haiti . biserică (1750). combustibili. 332 mii loc. ciment. Muzeu maritim. cărbune. montaj de automobile. República ~. sticlă) şi cultural (universitate.9 mii km2 . loc. muzeu maritim etc. port la Marea Mediterană. doc. conteinere). Exportă cafea. Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. Aeroport. XIV–XVI). Catedrală (1749). oraş în N Japoniei (Hokkaidô). port la strîmtoarea Tsugaru . produse chimice. Industrie alimentară (conserve de peşte). între Republica Dominicană. la 50 km N-V de Leipzig. Aeroport. fosforite etc. institut politehnic. port pe fluviul Saale . construc ii de ma-şini-unelte. República ~ (Hakásă) . produse alimentare).55 mil. republică în Federa ia Rusă. Aeroport. port la Oceanul Atlantic. filatură şi esătorii de lînă şi bumbac. sticlă. zahăr. forestiere. XV. Suprafa a: 61. aur. Hai Phong Haíti Hakásia Hákodate Hálifax [´hælifæks] Hálifax Hálle . Suprafa a: 27 750 km2. tutun. Centru industrial (metalurgie. Rafinării de petrol. textilă. Academie de Arte frumoase. stat în America Centrală. Monumente arhitectonice (sec. lemn de esen e pre ioase. 1. constructoare de nave. At. aparataj electronic.Háifa oraş în N-V Israelului. Se cultivă grîu. oraş în Marea Britanie (Anglia). de confec ii. echipamente). utilaje. ară agrară. XIX). construc ii şi repara ii navale. cacao. loc. molibden. Expl. bumbac. porumb. Universită i. Climă tropicală. cîmpii şi podişuri (în partea centrală) şi cîmpii de litoral (în V). resurse bogate de cupru. Limbi oficiale: franceza. Importă produse industriale finite (maşini. Mici întreprinderi industriale (de alumină. plante furajere. Construc ii navale. de prelucrare a petrolului. Căi rutiere: 4 000 km. port în delta fluviului Hong Ha. plumb. [haj´oh] oraş în N-E Vietnamului. textile. minereuri de fier. orez. Sta iune balneoclimaterică.

(2. prelucrarea lemnului. Nod de comunica ii. Centru adm. plante furajere.7 mil. construc ii de maşini. pagode (sec. oraş în N Germaniei. Grădină botanică. oraş-land în N Germaniei. Popula ia: 1.35 mil.59 mil. (1998). Grădina botanică. textile. Universitate. Expl. 3. cupru.5 mil. Suprafa a: 755 km2. locomotive şi vagoane. max.Halmahéra Hámburg mare de origine tectonică în v Oceanului Pacific. Nod de comunica ii. pirite. de petrol şi gaze naturale. XV–XVIII). lemnului. Popula ia: 345 mii loc. port pe rîul Songhua Jiang . loc. produse chimice şi alimentare. Expl. Universitate. Ad. monumente arhitectonice din sec. loc. muzee. chimicofarmaceutice. lactate). financiar (opera ii bancare) şi comercial. loc. mobilă. de huilă. rafinării de petrol. de autovehicule. constructoare de maşini grele.2 mil. electrotehnică şi electronică. încăl ăminte. poligrafie. Nod de comunica ii. Fondat în 1890. cartofi. pe cursurile superioare ale rîurilor Olt. textile. medie: 1110 m. pe platoul Matabele (la 1 473 m alt. Grădină botanică. Aeroport. Nod de comunica ii. institute de cercetări. Important centru industrial (metalurgie şi siderurgie. construc ii de maşini. Universitate. hîrtie. de aur.: mun. Creşterea animalelor. textile. Catedrale. suprafa a: 75 mii km2. poligrafie. Se produce mobilă. Suprafa a: 6639 km2. situat pe fluviul Elba .8 mil. marmură. . Hanói Hanóvra Hántî-Mansíisk Haráre Harbín Harghíta jude în România. rulmen i. Expl. fier. Aeroport. tricotaje. 1. Miercurea-Ciuc . sare gemă. Ad. operă. avioane. oraş în N-E Chinei. produse alimentare (alcool. Popula ia: 1. port pe fluviul Leine . capitala Vietnamului. XI–XV). Aeroport. Hantî-Mansíisk . Centru industrial (siderurgie. Aeroport. prelucrarea metalelor şi a lemnului. plumb. Nod de comunica ii. Relief în mare parte muntos. şcoli generale. Mare centru industrial (construc ii de tractoare. avioane. Întreprinderi industriale (de prelucrare a metalelor. aparataj electrotehnic şi instrumente de precizie. 527 mii loc. Zăcăminte de fier. Temple. Muzee.: 3 225 m. Important centru industrial (metalurgia neferoaselor. maşini-unel-te. Muzee. între insula Halmahera şi Noua Guinee . Climă temperat-continentală. alimentare). grădină zoologică. bere. Centru adm. textile. Aeroport. produse chimice şi alimentare) şi cultural (universitate. prelucrarea lemnului. produse alimentare). Mausoleul lui Hô şi Min. Hámilton [´hæmilt¬n] oraş în S-E Canadei. 2. Aeroport. port la lacul Ontario . de automobile. Universitate tehnică. Academie de muzică şi teatru. loc. Se cultivă cereale. Suprafa a: 523 mii km 2.). Monumente arhitectonice (sec. cauciucului. lignit. al landului Saxonia Inferioară. Mare port interna ional. ceramică. produse chimice şi alimentare). 320 mii loc. capitala Republicii Zimbabwe. regiune autonomă în Federa ia Rusă (Siberia de Vest).: or. comer . Muzee. construc ii de automobile. XVI–XIX).. Ramuri industriale: metalurgie. centru adm. tractoare. Licee. textile. montaj de automobile. produse chimice şi alimentare). oraş situat pe fluviul Hong Ha . gaze metan. Industrie metalurgică. Turism. aparataj electrotehnic. Mureş şi Tîrnave . în conurba ie).

loc. Institut de astronomie şi fizică nucleară. Universitate (1386). Relief muntos vulcanic. fluviu în Federa ia Rusă (Siberia).6 mii loc. la 29 km S-V de Ierusalim. chimică. Hárwell Hásselt [´haawl] [fr. de ciment. Fondat în 1517. Se varsă în Marea Laptev. sisal. Centru industrial (metalurgia neferoaselor. Navigabil. avioane. 1. prelucrarea lemnului şi pielei. strunguri. . port la strîmtoarea Florida.: ´aselt.7 mii km2. Catedrală (sec. pe rîul Necka. XI–XV). confec ii. Muzee. la S de Oxford. alimentară. XVII). Turism. Navigabil.Hárkov oraş în E Ucrainei. situat la vărsarea Senei în Marea Mînecii. de esături de bumbac. la 68 km E de Bruxelles. format din cca 500 de insule. Popula ia: 100 mii loc. arhipelag în partea central-nordică a Oceanului Pacific.5 km 2. igarete. 140 mii loc. Lungime: 341 km. de piele. Centru industrial (maşini agricole. Industrie constructoare de maşini (tractoare. afluent pe dreapta al Elbei . Observator astronomic. al regiunii Harkov. format prin unirea rîurilor Heta şi Kotui . 2. Construc ii de maşini (vagoane. cafea. rom). Biserici (sec. Universitate (1805). Pescuit. Primul reactor nuclear din Marea Britanie (1947). rafinării de petrol. constituind cel de-al 5-lea stat al SUA. Vestigii arheologice. utilaj minier. construc ii navale şi de automobile. metalurgie. Grădină botanică. poligrafică. pe rîul Demer. bumbac). întreprinderi electrotehnice. Universitate (1728). cafea.: Honolulu. Monumente arhitectonice: biserică (sec. aparataj electroteh-nic şi electronic). cafea. oraş în N-E Belgiei. Palatul Ekaterinei (sec. Popula ia: 1.22 mil. rutier). Relief muntos. Suprafa a: 16. Centru de cercetări atomice. Muzee. oraş în N-V ării. cupru. ananaşi. textilă. XIII). încăl ăminte. Trece prin Berlin. XVIII).2 mil. Vechi centru religios. de ceramică. centru adm. loc. Brandenburg. Hawáii Hebríde Hébron Heidelberg [´haid¬lberk] oraş în S-V Germaniei. primărie (sec. Pescuit. Conform tradi iilor creştine. Aeroport interna ional. Potsdam. alimentare. aici se află mormîntul lui Avraam. Hátanga Havána Hável Hávre [´haf¬l] [´aavr] rîu n N-E Germaniei. plumb. Climă temperat-oceanică. orez. Produce mobilă. Oraş din 1232. Teatre. produse textile. conserve de fructe. Nod de comunica ii (aerian. Ramuri industriale: şantiere navale. Fondat în sec.: ´has¬lt] localitate în Marea Britanie (Anglia). feroviar. XVII–XIX). de tutun. Nod de comunica ii. alimentare) şi comercial. Nod de comunica ii. Turism. flam. 68 mii loc. Academie de ştiin e. Suprafa a: 7. arhipelag britanic în Oceanul Atlantic (Sco ia). poligrafie. produse chimice. electronice. Artizanat. în conurba ie. Turism. aparataj electrotehnic). loc. locomotive. Culturi agricole: trestie de zahăr. bananieri. farmaceutice. Biserici (sec. Climă subtropicală oceanică. Muzee. XVII). Centru adm. capitala Cubei.63 mil. Pescuit. vagoane. oraş în Cisiordania. alimentare) şi comercial (pia ă pentru zahăr. Păstorit. Resurse naturale: minereuri de fier. Lungime: 1636 km. prelucrarea petrolului. 1. produse alimentare (zahăr. instrumente de precizie. iudaic şi arab. Institut oceanografic. 100 mii loc. port comercial şi pentru călători. oraş în N-V Fran ei (Normandia). XVII.

minereuri de fier. port în Golful Finic. materiale de construc ii. rutier). Artizanat. Fondat în 1778 ca fortărea ă. Monumente arhitectonice (sec. Catedrală (1786). chimică. chimică. Nod de comunica ii (aerian. Alt. Izvoare termale. doc. Pînă în 1940 a făcut parte din România. XIII–XIV)). rafinării de petrol. Lungime: 2 800 km. muzică). Lă ime: 180–350 km. Institut politehnic. loc. de confec ii. XIII–XV). Monumente de arhitectură (sec. gaze naturale. în 741.: 1749 m. doc. pe rîul Hari Rud . At. Grădină botanică de floră alpină. construc ii de maşini auto şi electrotehnice. Universitate (1828).1 mii km2. Asachi. Tirich-Mir ). tutun. Biserică (1780). vulcan activ în S-V Islandei.: Wiesbaden. capitala Finlandei. port fluvial pe Neckar . Centru industrial (o elării. Aeroport interna ional. 1947. la 43 km N de Stuttgart. Hindukúsh (Hindukuº) . masiv muntos în Grecia. situat în N Indiei şi în Nepal. Academii (de arte frumoase. oraş în S Ucrainei. aparataj electrotehnic). China. XVIII–XIX). motoare. constructoare de maşini (automobile. sistem muntos asiatic pe teritoriul Afghanistanului şi Pakistanului. Chomolungma. Hékla Helicón Hélsinki [´hehkla] Herât [he´raat] oraş în N-V Afghanistanului. Monumente arhitectonice (sec. covoare). hîrtie. cartofi. 123 mii loc. Suprafa a: 21. forestieră. Suprafa a acoperită de ghe ari: 6 200 km2. Alt. de hîrtie. centru adm. land în partea cen-tral-vestică a Germaniei. Centru adm. 367 mii loc. alimentare). Metrou. vi ă de vie. Culturi agricole: cereale. Lă ime: 50–350 km.Heilbronn [´hajlbronn] oraş în S-V Germaniei. de încăl ăminte. Zăcăminte de apatit (cele mai mari în lume). situat pe dreapta Prutului. oraş în Ucraina (reg. Centru industrial (şantier naval. Hersón Hérþa Héssen Hibíni Himaláia masiv muntos în N-V Federa iei Ruse (peninsula Kola ). 1776. Pia ă pentru oi caracul. Cernău i). alimentară. 1980. întreprinderi chimice. Nod de comunica ii. construc ii de maşini agricole. textile. farmaceutică. max. Nod de comunica ii.: 1 191 m. Oraş din 1281.: 8848 m (vf. Industrie extractivă (cărbune. al raionului Her a. Erup ii în 1300. Muzeu na ional. aparataj electrotehnic). Teatre. Locul legendar al întîlnirii muzelor. Popula ia: cca 13 mii loc. Alt. situat pe fluviul Nipru .: 1491 m. Muzeu. Aici s-a născut Gh. produse alimentare). Produse ale industriei uşoare ( esături de mătase şi lînă. în 1408. cupru). Creşterea animalelor (bovine. denumit şi Everest ). Alt. porcine). 178 mii loc. Lungime: 800 km. At. Industrie constructoare de maşini (nave. 525 mii loc. cel mai înalt sistem muntos de pe glob. de aparataj electronic. Alt. săruri de potasiu. Fondat în 1550. Pakistan şi Bhutan. max. textilă. textilă. alimentară.: 7 690 m (vf. max. Popula ia: 6 mil.

textilă. Nicolae (1805) şi biserica de piatră Sf. mănăstire în Republica Moldova. citrice. Muzeu de Artă. 1. XVIII. în 1500. Şantiere navale. în apropierea localită ii Neculăieuca (rn. Biserica Înăl area Domnului a fost zidită în 1848. Mănăstírea ~. Importă maşini şi utilaje industriale. S-a mai numit Ciurova. ovine. XIX). Capitala: Tegucigalpa .: on´duras] República ~. XVIII. lemn. zinc. Se mai cultivă porumb. mijloace de transport. mănăstire în Republica Moldova. Vegeta ie: păduri de foioase şi de conifere. Suprafa a: 83. a sec. orez. Popula ia: 6. . stat în America Centrală. Biserica Adormirea Maicii Domnului . Creşterea animalelor (bovine. Aşezămînt monastic din sec. pe teritoriul Chinei şi Vietnamului. poligrafică. Întreprinderi agroindustriale. Căi rutiere: 18 630 km. Hînceşti. situată în codrii Lăpuşnei. Relief muntos. Păduri de conifere şi foioase (60% din teritoriu). zidită din piatră în 1828. Biserica Înăl area Domnului a fost zidită în 1848. XVIII: un schit de lemn (sec. Hírova Hîncéºti Hîncu Hîrbovãþ Hîrjáuca Hokkáidô Hondúras [sp. savane. Exportă banane. Mănăstírea ~. XVIII). port în golful cu acelaşi nume. Industrie extractivă (plumb. arbori de cafea. Admis în ONU la 17 decembrie 1945. mangan. zinc. alimentară. minereuri de plumb. Culturi principale: bananieri. tutun. Alt. Localitatea datează documentar din 1730. pe teritoriul localită ii Hîrbovă (rn. produse petroliere. aur. minereuri de fier.5 mii loc. Par ial navigabil. Universitate. după insula Honshû). Marea Caraibilor. Climă tropicală umedă. Nisporeni). Relief predominant muntos. Căi ferate: 1.: 2 290 m (vf. Zăcăminte de cărbuni. Suprafa a: 112. fasole. în urma lansării asupra oraşului a unei bombe atomice.1 mii km2. doc. Industrie construc-toare de maşini (camioane. petrol. Hong Ha [´hong ´haa] fluviu în Asia. Ctitorie (1678) a serdarului Mihalcea Hîncu. insulă japoneză în N Arhipelagului Japonez (a doua ca mărime. reşedin ă a rn.08 mil. Pescuit. At. zahăr.63 mil. Simion Stîlpnicul (din a doua jum. Călăraşi). sare) şi de prelucrare a materiei prime agricole. în apropierea comunei Hîrjauca (rn. păstorit. Parcul Păcii.Hiróshima [hir´o¿ima] oraş în Japonia (Honshû). crom. max. Orhei). manioc. Nod de comunica ii. Lungime: 1 183 km. automobile. argint. la izvoarele rîului Cogîlnic . maşiniunelte). mănăstire în Republica Moldova (rn. Limba oficială: spaniola. Muzeul Memorial al Păcii. Asahi ) . chimică. Muzeu. Mănăstírea ~. Turism. oraş în Republica Moldova.5 km2. 19. Mănăstírea ~. loc. sorg. la v ărsarea fluviului Otagawa. îngrăşăminte. pe rîul Cogîlnic . trestie de zahăr.3 mii km. cu vulcani activi. Nicaragua. La 6 august 1945 a fost distrus în propor ie de 75% de către americani. Se varsă în Marea Chinei de Sud. la care s-au mai adăugat biserica de lemn Sf. Datează din sec. peşte. Pescuit. învecinat cu Guatemala. caprine). mănăstire în Republica Moldova. petrol. Monument de arhitectură. la 33 km S-V de Chişinău. Oceanul Pacific şi El Salvador. carne. Parcuri na ionale. a hîrtiei. loc. Călăraşi). Datează din sec.

alimentară). centrul adm. fluviu în SUA. Cercetări spa iale. constructoare de nave. Întreprinderi agroindustriale. al statului Hawaii. Popula ia: 100. Hr. Relief muntos (alt. Nod de comunica ii. I–II d. Suprafa a: 1. 4. 3 776 m). poligrafie. chimică. Lungime: 4 845 km. împreună cu toată Basarabia (1812). Resurse naturale: minereuri de fier. 405 mii loc. Universitate. Climă temperată. loc. Hr. integrat în Imperiul Kuşanilor (sec.Hong Kong teritoriu în S-E Chinei. Aeroport. la 84 km de golful Mexic. Întreprinderi miniere.). zahăr. Hidrocentrale. petrol. Expl. max. Lama ş. A fost cucerit de turci (1713). Aeroport. populată în antichitate (sec. de cărbune. Industrii: construc ii navale. de biciclete. a fost reanexat la URSS. cuprinzînd insulele Hong Kong. (cca 230). Navigabil pe o distan ă de 1600 km. Vegeta ie luxuriantă. Aeroport. Hr. XVII. Teatre. Centru adm: Hong Kong (Victoria). VI î. loc. Se cultivă orez. cea mai mare insulă japoneză. construc ii de utilaj petrolier. Astrodrom. Suprafa a bazinului: 771 mii km2. Monumente de arhitectură. fortificată de Alexandru cel Bun. Întemeiat în 1836. textile. Industrii (siderurgică. stat independent (din sec. precum şi o por iune din insula Kówloon . oraş în S Vietnamului. Lungime: 492 km. alimentare. fructe. cauciuc etc. conserve de fructe. Centru industrial (şantiere navale. doc. şantiere navale. apoi integrat în hotarele Ucrainei. peşte) şi comercial. s-a aflat în componen a României (1918–1940).). Biserici (catolică. polimetale. Turism. teatre. comerciale (pia ă de cereale. fabrici de prelucrare a bumbacului şi cărnii). loc. feldspat. Aeroport. [´hwah´h¬] fluviu în E Chinei. Petru Rareş.) de triburile est-iranieie ale horezmilor. animale). Centru comercial.5 mil.). Iriga ii. IV î. forestiere.1 mil. ortodoxă). ceai. oraş în S-V Ucrainei. feroviare. Lantau. regiune istorică în asia Centrală. fier. loc. Honolúlu Hónshû [´honsjuu] Horézm Hô ªi Min Hotín Houston Huámbo oraş în partea central-vestică a Angolei. situată între Marea Japoniei şi Oceanul Pacific. produse ale industriei uşoare şi alimentare (chimice. prelucrarea lemnului. la cca 1800 m alt. flotă comercială. în aglomera ie. VII î. Opera ii financiar-bancare. Port interna ional.). Relief colinar. Satrapie persană (sec. port la Oceanul Pacific (golful Mamala ). port pe fluviul Dong Nai . Se varsă în Marea Galbenă (golful Bohai ). Suprafa a: 231 km 2. în partea de S-E a insulei Oahu . At. bumbac. muzee. Universitate. Ştefan cel Mare. Huáng He Húdson [´hudsn] . wolfram. de aparataj electronic. textilă. 4 mil. [´hjuust¬n] oraş în S SUA (Texas). cucerit de Califatul arab (712). situat pe rîul Nistru. Hr. financiar şi industrial (prelucrarea petrolului. uraniu. Nod de comunica ii. Universită i. în sec. Se varsă în Oceanul Atlantic. Cetate medievală a Moldovei (sec. apoi anexat la Rusia. Fondat de portughezi în 1912. Muzee. Climă subtropical-mu-sonică. Hidrocentrale. pe teritoriul de astăzi al Uzbekistanului. de aparataj electric şi electrotehnic.12 mii km2.a. [hon¬´luulu] oraş în SUA.5 mil. 820 mii loc. 14 mii loc. Denumirea veche: Nova Lisboa. săpun. de biciclete. Turism. XIV). armenească. Pescuit. important port pe canalul navigabil Houston . Popula ia: 6.

Institu ii de învă ămînt superior. Centru industrial (siderurgie. XVI–XVII). Monumente de arhi-tectură medievală (sec. Ad. confec ii. Muzee. pomicultură. loc.35 mil. Castel (sec. încăl ăminte. Odesa. pe teritoriul com. calcare. lemn. materiale de construc ii. ctitorie a logofătului Teodor Bubuiog. Ad. Mănăstirea a fost construită (1690–1697) în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu. Turism. de prelucrare a metalelor şi lemnului. textile. Muzee.: 228 m. produse chimicofarmaceutice. Lungime: 826 km. Catedrală (sec. XIV). XIX). Universită i. Húdson Humór Hunedoára Hunedoára Hurézu Húron Hyderabád (Haiderabad) Iagorlîc rîu în Ucraina şi Republica Moldova. Ştefan – în 1703. hîrtie). secară. Colec ie de icoane vechi. constructoare de maşini. Turism. Facultă i de inginerie. Picturi din 1535. A fost întemeiată de vornicul Oană (pe la 1415). Ad. doc. Humor (jud. Uneşte apele Oceanului Atlantic cu cele ale golfului Hudson.: Deva . Nod de comunica ii. situat pe rîul Cerna . Comunică cu oceanul prin strîmtoarea omonimă. max. Suceava). colec ie de icoane. produse alimentare). schitul Sfin ii Apostoli – în 1698. argintărie. Artizanat (în metal. chimică (mase plastice. mangan. de pielărie şi încăl ăminte. porumb. Suprafa a: 59. Izvorăşte din apropierea localită ii Borşci (reg. jude în România central-vestică. strîmtoare între peninsula Labrador şi insula ara lui Baffin. Popula ia: 548 mii loc. Aeroport interna ional. At. mănăstire în România. Lungime: 73 km. afluent pe stînga al Nistrului.Húdson golf în N-V Oceanului Atlantic. Pescuit. max. Industrie metalurgică. situat pe rîul Musi . Suprafa a: 7 063 km2. Culturi agricole: grîu.6 mii km2. 4. de armament. Vestigii arheologice. Ucraina).23 mil. Termocentrală. km 2. huilă. de echipament aeronautic. Ad. Biserică din 1530. Naviga ie. prelucrarea metalelor şi lemnului. Centru adm. pe cursul inferior al Mureşului . ceramică). cartofi. zinc. Suprafa a: 1. de maşini pentru transport. Centru industrial (construc ii de maşini şi utilaj energetic şi electrotehnic. medie: 128 m. Biserică (1456). lîngă com. la grani a dintre SUA şi Canada. centrul adm. Relief predominant muntos. schitul Sf. plumb. de pielărie. [´hjuur¬n] [haidara´bad] lac în America de Nord. pe teritoriul oraşului Horezu (jud. plante textile. la ărmul Canadei. Aici s-a aflat o renumită şcoală de pictură (sec. complex monastic în România. XVIII). Resurse naturale: cărbune brun. textile. în 1265. Hunedoara). Teatru dramatic şi de estradă. Teatre. Muzee. Căr i vechi. Fondat în 1590. marmură.: 141–988 m. 81 mii loc. Vîlcea). alimentară. fibre artificiale). Mănăstírea ~. Goian (Transnistria). Oraş din 1415. Lă ime: 115–240 km. în sistemul Marilor Lacuri. Mănăstírea ~ (Humórului) .: 867 m. al statului Andhra Pradesh. municipiu în România (jud. minereuri de fier. Climă temperat-con-tinentală. oraş în India. .

la com. Limanuri.1 mil. Sta iune balneoclimaterică. comercial (blănuri) şi cultural (universitate. în partea de N a Federa iei Ruse.09 mil. Ucraina). produse alimentare. Javgur (rn. capitala Iakutiei. Legumicultură.: Iakutsk . Cimişlia) şi se varsă în lacul Ialpug lîngă oraşul Bolgrad (reg. Lungime: 142 km. pe stînga Dunării. de arte ş. afluent pe stînga al Dunării . oraş în Republica Moldova. lac în Ucraina. At. Numeroase lacuri. Turism. în peninsula Crimeea. feroviar. rîu în România. alimentară. plante furajere. pe cursul inferior al rîului Ialomi a . Centru adm. Şcoli generale.P. mobilă). grîu. port la Marea Neagră. Iakútsk Iálomiþa Iálomiþa Ialovéni Ialpúg Ialpúg Iálta Iamál Iántra . Comunică cu lacul Cuhurlui. Iriga ii. Lungime: 700 km.). textilă. situat pe rîul Işnovă . mănăstire din 1604. oraş în E Federa iei Ruse. a materialelor de construc ii. aur. Sector zootehnic. orz. floarea-soarelui. hidrocentrală). Odesa. Popula ia: 304 800 loc. Muzee (“A. Lungime: 42 km. cărbune). sfeclă de zahăr. tricotaje. confec ii. licee. a avut loc Conferin a de la Ialta a conducătorilor celor trei mari puteri aliate în cel de-al doilea război mondial. Giurgeni. Culturi cerealiere (grîu. Relief în cea mai mare parte de cîmpie.). Lă imea max. Suprafa a: 122 mii km2. 14 mii loc. max. Teatre. în 1502.Iakútia República Sahá . rîu în Republica Moldova şi Ucraina. reşedin ă a raionului Ialoveni. viticol. la 79 km de Simferopol. la 13 km S-V de Chişinău. republică în Federa ia Rusă. lactate. băuturi alcoolice şi răcoritoare). teatre. Cehov“. cositor. Creşterea animalelor (reni). afluent pe dreapta al Dunării. între golful Baidara k şi estuarul fluviului Obi . în aval de Sviştov. biserică din 1852 etc. Biserica Sf. Climă temperat-continentală. Climă aspră (polară). Pe rîul Ialpug este situat oraşul Comrat. Apicultură. legume. Centru pomicol. Nod de comunica ii (aerian. Suprafa a: 134 km 2. Lă ime: 1–6 km. Grădină botanică.: 240 km. Denumirea antică: Naparis . la S de oraşul Bolgrad (reg. port pe fluviul Lena . Fabrici de confec ii. Aici. Popula ia: 1. Lungime: 417 km. în 1945 (4–11 februarie). rutier). materiale de construc ii. Suprafa a: 4 450 km2. Izvorăşte la N de com. Hidrocentrale. 700 mii loc.a. Biserica Aleksandr Nevski (1890). forestieră (cherestea. Industrie chimică. loc. jude în S-E României. în Cîmpia Bărăganului. ovăz). Culturi agricole: porumb. în bazinul fluviului Lena (Siberia Orientală). Animale cu blană pre ioasă. Fondat în 1632. textile. Iriga ii. km2. doc. Lungime: 286 km. Odesa).: Slobozia . Cuvioasa Parascheva (1897). Izvorăşte din masivul Stara Planina . Industrie uşoară şi alimentară (conserve de peşte. oraş în S Ucrainei. Ad. Centru adm.: 6 m. alimentare (vinuri Xeres ). rîu în N Bulgariei. Centru industrial (mobilă. Turism. peninsulă în N-V Siberiei. Hidrocentrale. secară. Industrie extractivă (diamante. prelucrarea pielei. Suprafa a: 3.

Mún ii ~. chimică (mase plastice. orz. golful Biscaya şi Marea Mediterană.7 mii km2. şcoli generale şi profesionale. lîngă com. secară. mănăstiri. XVII). Teatre. Aici scriitorul s-a născut (1828). unde se află muzeul-conac “L. biserici. localitate în Israel. soia). Turism. situat pe Bahlui . Vestigii arheologice. Agricultură: cereale (porumb. mobilă.). Tolstoi“. Minereu de fier. Centru industrial (nave fluviale. Muzee. alimentare). Păduri de foioase. Mînzăteşti (rn. fibre sintetice. port pe Volga. XII). Lungime: 100 km. rutier). Iásnaia Poleána localitate în Federa ia Rusă. Grădina publică “Copou“. Filarmonică. centrul adm.şul Tula. Criuleni). preparate din carne şi lapte. feroviar. XVIII). Rezerva ie paleontologică. Suprafa a: 5 746 km2. alimentară. pomicultură. Radioteleviziune. Centru turistic.: 2393 m. 635 mii loc. Teatre. laminate. fibre sintetice). Península ~. Nod de comunica ii (aerian. al jud. Iaşi . Nod de comunica ii (aerian. afluent pe dreapta al Nistrului. Edituri. Teatre. între Oceanul Atlantic. Ibéricã (Pirinéicã) Ibérici Íchel Ierihón . Produse industriale: maşini agricole. N. Portugalia şi Andorra. fluvial. Hr. 349 550 loc. Fondat în 1010. Filiala Academiei Române. viticultură. Climă temperat-oceanică (în N şi N-V) şi mediteraneană (în S şi E). la 14 km de ora. Relief de podiş. catedrală. tipografii. catedrală (sec. legumicultură. jude în N-E României (Moldova). produse chimice. case memoriale). Muzee (de artă. Iaşi. la 23 km N-E de Ierusalim.). la grani a cu Republica Moldova. rîu în Republica Moldova. Ungheni).: mun. VIII.V a Europei. licee. ziare. de încăl ăminte. esături. VII î.Iaroslávl oraş în Federa ia Rusă. Cuprinde teritoriile statelor Spania. Muzeu de arte. sfeclă de zahăr. produse farmaceutice şi alimentare (conserve de legume şi carne. Izvorăşte din apropierea com. aparataj electrotehnic şi de radio. Centru adm. 13 mii loc. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. frigidere. Popula ia: 826 310 loc. aparate electrotehnice şi de radio). mase plastice. textilă. peninsulă în extremitatea de S. max. textile. Lungime: 440 km (orientare N-V spre S-E). strunguri. a mobilei şi pielei. Mănăstire (sec. lan muntos în N-E Spaniei. Industrie metalurgică. Iaºi Iaºi municipiu în N-E României. istorie. Universitate. Relief de coline şi văi largi. ştiin e naturale). aparate radio. cu masive muntoase şi cîmpii. feroviar. Se editează reviste. biserici (sec. la N-V de Moscova. Coşerni a (rn. a creat cca 60 de ani şi aici a fost înmormîntat în parcul Conacului (1910). Vestigiile uneia dintre cele mai vechi aşezări urbane din lume (milen. Ruinele unui palat arab din sec. grîu. confec ii. Monumente de arhitectură şi istorie (palate. constructoare de maşini (material rulant feroviar. Alt. motoare. Universitate (1860). Climă temperat-conti-nentală. rutier). floarea-soarelui. Suprafa a: 594. băuturi alcoolice şi răcoritoare etc. creşterea animalelor.

Cereale. tricotaje. Pakistan. oraş în Federa ia Rusă.16 mil. de sticlărie. Suprafa a: 1 593 km 2. Suprafa a variază între 733 şi 2090 km2. Culturi agricole: porumb. Muzee. Lungimea: 1320 km. produse alimentare. Meşteşuguri. Navigabil. situat pe rîul Ij . Turism. Sector zootehnic. grîu. Zonă agrarindustrială. provincie în partea de N a Fran ei. în partea central-estică a Cîmpiei Române. India. conserve de legume şi fructe. legumicultură. [igua´su] rîu în S-E Braziliei. armament. evrei şi musulmani. Iriga ii. Se produce energie electrică. Bucureşti. Centru adm. moschei. situat la vărsarea rîului Ijssel . catedrale. de prelucrare a metalelor şi diamantelor. Ind . fluviu în Asia de Sud. construc ii de maşini. automobile. feroviar). Popula ia: 300 400 loc. astăzi unitate administrativ-terito-rială cu centru la Paris. capitala Udmurtiei. materiale de construc ie. Oraş sfînt pentru creştini. Iriga ii. materiale de construc ii. Baraje. Monumente de arhitectură cultă (biserici. utilaje pentru transport. Suprafa a bazinului: 1. Teatre. Lungime: 2 900 km. Turism. Pescuit.4 mii km2. lac în V Olandei. Suprafa a: 12 mii km2. de cultură şi artă. poligrafică. Industrie electrotehnică. Universitate. Suprafa a: 3. Universitate. esături. viticultură. Pescuit.: 10 m. Termocentrală. Între anii 1984–1987 s-a numit Ustinov. aparate radio. cherestea. Novgorod. Institu ii de învă ămînt superior. legumicultură. Lungime: 45 km. Hidrocentrale. băuturi alcoolice şi răcoritoare. Centru turistic. Pomicultură. Parcuri na ionale. Ad. Vestigii arheologice. secară. jude în S României. afluent pe stînga al fluviului Paraná . Centru industrial: metalurgie. aparate şi instrumente de măsurat. Lă ime: 35 km. Leagănul constituirii statului francez.Ierusalím oraş în Israel. alimentară. la 25 km V de ărmul Mării Moarte. Relief de cîmpie. pielărie şi încăl ăminte. Izvorăşte din Podişul Tibetului şi se varsă în Marea Arabiei. loc. motociclete. Teatre. Iguaçú Ijévsk Ijsselmeer Île-de-France [´eis¬lmeer] [il d¬ fr¾¾s] Ílfov Ílmen lac în N-V păr ii europene a Federa iei Ruse. capitala statului Israel.: mun. mobilă. Monumente de arhitectură. Comunică cu lacul Ladoga prin rîul Volhov . locuri legate de via a lui Isus Hristos). Cascade. Popula ia: 11 mil. strunguri. Nod de comunica ii. confec ii. km 2. 579 mii loc. pe teritoriul statelor China. max. Nod de comunica ii (aerian. Climă temperat-conti-nentală. Pe Ilmen este situat or. Muzee. Pomicultură.

situat între Pakistan. savane. televizoare. cîmpii întinse. muzee. Marea Arabiei). cupru. wolfram. minereuri de fier. magneziu. Suprafa a: 73. km2. marea Andaman şi Golful Bengal. încăl ăminte.Índia República ~. Bangladesh şi Oceanul Indian (Golful Bengal. de mătase şi iută. petrol. bauxită etc. max. Popula ia: 1 miliard loc. Myanmar. ocean între Africa (în V). Vietnam şi Malaysia. comercial (pia ă agricolă) şi cultural (universită i. Meşteşuguri. Asia (în N). ulei. Climă subecuatorialămusonică. Cambodgea. a ceaiului (locul 1 pe glob). de ciment. savane. Centru industrial (metalurgie. unt. echipament şi utilaje de transport. Păduri tropicale. construc ii aeronautice. hîrtie. mangan. loc.2 mil. mei. sorg. cupru). Nod de comunica ii. deşerturi. biciclete. avioane. km2. constructoare de maşini (şantiere navale. farmaceutice şi alimentare). de prelucrare a pielei şi a lemnului. cărbune brun. Limba oficială: hindi. Uniúnea Indiána . maşini agricole. Thailanda. Relief muntos. de podiş şi de cîmpie. îngrăşăminte). cîne Oceánul ~. Fondat în 1820. plumb. a orezului (locul 2 pe glob). 1. Ad. in. Suprafa a: 3.: 7 450 m. Indochína . monumente de arhitectură).). chimică (mase plastice. stat în Asia de Sud. Comunică cu Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific. Zăcăminte de staniu. mobilă. tractoare. zahăr. oraş în N SUA. Indián Indianápolis [indi¬´næplis] Indighírka fluviu în Federa ia Rusă (Siberia Orientală). strîmtoarea Malacca. Vegeta ie: păduri dese. prelucrarea lemnului. utilaj energetic. Relief variat: lan uri montane. alimentară. Agricultura este specializată în producerea cerealelor (locul 3 în lume). Capitala: New Delhi . peninsulă în S-E Asiei.). Aeroport. autoturisme. uraniu. aparate radio etc. între Marea Chinei de Sud. Sporturi. podişuri colinare. Nepal. Planta ii de orez. conserve. ara agrar-industrială. argint.27 mil. de automobile. Bhutan. jungle. metalurgică (aluminiu. textile. printr-o deltă. coloran i. motociclete. zinc. aur. diamante. A fost traversat de Vasco de Gama în 1497. situat pe White River. produse electronice.05 mil. Se varsă în Marea Siberiei Orientale. cartofi. China. Laos. Navigabil pe o distan ă de 1154 km. Climă tropical-musonică. al statului Indiana. Lungime: 1726 km. Se mai cultivă bumbac. arbori de cauciuc.4 mil. igarete. Se produc esături de bumbac şi lînă. Suprafa a bazinului: 360 mii km2. celuloză. Aici se află situate statele Birmania. centru adm. bere. Industrie diversificată: extractivă (huilă. Suprafa a: 2. Australia (în E) şi Antarctica (în S). jungle. km 2.

pe insulele Arhipelagului Malaez. 119 mii loc. savane. cauciuc natural. Márea ~. Austria. Industrie extractivă (petrol). al landului Tirol. Nod de comunica ii. Creşterea animalelor. porcine). nave. Popula ia: 882 mii loc.9 mii km2. max. Climă ecuatorială. de cafea şi de cacao. îngrăşăminte chimice. Suprafa a: 1. cuprinsă între Italia. Parcuri na ionale. Pescuit. Pescuit. lemn şi produse din lemn. situat pe rîul Inn. de prelucrare a gazelor naturale şi a metalelor. Pescuit. mangrove. de prelucrare a materiei prime agricole. 1 628 m. de prelucrare a metalelor şi a lemnului. loc. bauxită. Limba oficială: bahasa indoneziană. acumulatoare. bauxită. Popula ia: 2. în lungul coastelor de V ale Greciei. Suprafa a: 153. între Indochina şi Australia şi între Oceanul Indian şi Oceanul Pacific. Exportă petrol şi produse petroliere. Israel şi Iordania. Relief muntos. 2 796 m). Cefalonia ).3 mii km2. max. argint. Popula ia: 193 mii loc. Iriga ii. insulă în arhipelagul Noua Zeelandă. Parcuri na ionale. teck). caprine. cămile.92 mil. max. Lungime: 252 km.). Gheizere. rîu în partea centrală a Europei (Elve ia. Suprafa a: 114. arhipelag grecesc în Marea Ionică. situată în partea centrală a Caucazului. [´insbruk] oraş în V Austriei. Relief muntos (alt. Capitala: Jakarta . Turism. sfeclă de zahăr. măslini. Lacuri. Hidrocentrale. nichel. Se varsă în Marea Moartă. chimică. pomicultură. ulei de palmier República ~.3 mil. Suprafa a: 250 mii km2. afluent pe dreapta al Dunării. Aeroport. Pescuit. alimentară. de tricotaje. planta ii de bananieri. sorg). mirodenii. Turism. autoturisme. Suprafa a: 3. Produce energie electrică. Grădină botanică. minereuri de mangan. poligrafică. stat în S-E Asiei. zahăr. televizoare. max. Industrie electrotehnică. zahăr. aparate radio. farmaceutică. separată de Insula de Nord prin strîmtoarea Cook . arbori de cauciuc.: Nazran. la Passau. sfeclă de zahăr. republică în Federa ia Rusă. ceai. rezerva ii naturale.2 mii km2. fluviu în Orientul Apropiat. pe teritoriul statelor Liban. Jocuri Olimpice (1964. de podiş şi de cîmpie. Potrivit Bibliei . Se cultivă cereale. aur. centrul adm. de ceai. partea de E a Mării Mediterane. gaze naturale lichefiate. alimentară. a hîrtiei. Germania). porumb. 3 764 m) şi de cîmpie. orz. cabaline). Fondat în 1180. floarea-soarelui. nu departe de vărsarea bra ului Chilia al Dunării în mare. Popula ia: 316 mii loc. huilă.6 mil. Grecia şi Albania. citrice. ulei. peşte. Industrie extractivă (petrol. Lacuri. Vînătoare. Ramuri agricole: cultivarea cerealelor (grîu. Suprafa a: 2. Ad. 1976). biserici). orez. loc. Se cresc animale (bovine. Popula ia: 230.7 mii km 2. legumicultură.: 5 121 m. Parcuri na ionale. ciment. insulă în Marea Neagră. Lungime: 517 km. bubaline. Siria. conserve. gaze naturale. Vegeta ie: păduri de pini şi stejăriş. Creşterea extensivă a animalelor (ovine. viticultură. forestieră (mahon. Universitate. insulă în arhipelagul Noua Zeelandă. cartofi. km2. diamante etc. Inguºétia Inn Ínnsbruck Ínsula de Nord Ínsula de Sud Ínsula ªérpilor Iónicã Iónice Iordán .Indonézia República ~. textile. cositor. măslini. pe ins. Monumente de arhitectură (palate. Pînă în 1945 a apar inut României. Se cultivă vi ă de vie. cafea. Relief muntos (alt. Hidroenergie. cupru. ovine. motociclete. Numele antic: Aenus. în apa Iordanului a fost botezat Isus Hristos. santal. Turism. Relief muntos vulcanic (alt. Ínsulele ~. Muzeu de artă. Centru adm.

metalurgică (o el. lactate etc. cupru. curmale. Limba oficială: persana. sfeclă de zahăr. bumbac. lînă. 250 mii loc. fosfa i. Culturi agricole: grîu. Industrie extractivă. mijloace de transport. cereale. al Republicii Mari. centrul adm. Azerbaidjan. Climă subtropicală şi continentală. trestie de zahăr.7 mii km2. nichel. tutun. hîrtie. minereuri de fier. Exportă petrol. Fondat în 1584. situat între Israel. curmale. vi ă de vie. televizoare.45 mil. Căi ferate: 619 km. Iordania. Importă maşini şi utilaje industriale. Zăcăminte de gaze naturale. Suprafa a: 1. covoare. a esăturilor de bumbac şi lînă. cămile. Resurse naturale: petrol.5 Irán República Islámică ~. max. aparate radio. tutun. stat în S-V Asiei. Climă subtropicală (în N) şi tropicală (în S). fontă. crom. măslini. alimentară (ulei de măsline. Irak. aparate radio). Turism. Popula ia: 6. caprine. carne. mei. chimică. Pakistan. ciment. zone colinare (în V şi S-V). o el. de ciment. Marea Arabiei.). Muzeu de artă. carne. cupru. chimică. Iran. porumb. feroviar. Industrie extractivă (petrol. Golful Persic. citrice.3 mil. tractoare. Ioºkár-Olá Irák República ~. Nod de comunica ii (aerian. sare. combustibili. fructe. alimentară. huilă. citrice. medicamente. Vegeta ie de stepă şi deşert. televizoare. Golful Persic şi Kuwait. maşini şi utilaje industriale. orez.48 mil. Siria. de confec ii. fier. b . Relief variat: masive muntoase (în N-E). Arabia Saudită şi Marea Roşie. Industrie constructoare de maşini agricole şi maşini-unelte. ulei de măsline. măslini. argint.64 mil. mijloace de transport. zinc. Industrie petrolieră dezvoltată (locul 2 în lume după volumul de expl. Creşterea animalelor (ovine. citrice. farmaceutică. legume. gaze naturale. de prelucrare a pielei. sisal. bumbac. alimentară (zahăr. băuturi alcoolice.Iordánia Regátul Haşimít al Iordániei . Vegeta ie de deşert şi semideşert. aluminiu. Turkmenistan. calculatoare. piei.). legume. Capitala: Amman . orz. fasole. frigidere. Popula ia: 24. azbest. curmali. Meşteşuguri (covoare persane. Exportă fosfa i. stat în S-V Asiei (pînă în 1935 – Persia ). ceramică). loc. Se practică creşterea nomadă a oilor şi caprelor. plumb. floarea-soa-relui. sfeclă de zahăr. îngrăşăminte chimice. lînă. Se cresc ovine. de covoare. Căi rutiere: 6. bere etc. păduri dese în mun i. tutun. Turcia. gaze naturale. Căi ferate: 2 403 km. Importă maşini şi echipamente industriale. loc. învecinat cu Armenia. km2. Siria. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. Suprafa a: 97. Irak şi Turcia. Importă echipamente. Pescuit (peşte. porumb. crom. Relief în cea mai mare parte muntos. cu deşerturi întinse. piei. lactate. Principalele culturi agricole: grîu. orz. stat în S-V Asiei. săruri de potasiu. produse chimice şi alimentare. situat între Arabia Saudită. Limba oficială: araba. laminate). Climă subtropicală uscată. vi a de vie. Universitate. măslini. porumb. pielărie. cîmpie (în partea centrală). Capitala: Teheran. Afghanistan. fasole. Exportă petrol şi produse petroliere. de frigidere. În agricultură predomină cultivarea curmalelor şi a cerealelor. de prelucrare a pielei. perle). Se mai cultivă bumbac. Limba oficială: araba. săruri de potasiu. loc.9 mii km. vi ă de vie. sare gemă. autovehicule. ciment. tractoare. de ciment. păsări). caprine. Produce electricitate. Capitala: Bagdad. smochini. 1 734 m). Relief de podiş. cupru. mangan). soia. metalurgică (o el). oraş în Federa ia Rusă. lînă. mazăre. mărfuri de larg consum. Căi rutiere: 25. piei. Kuwait. situat pe rîul Kokşaga . citrice. îngrăşăminte chimice. dominat de culmi înalte (alt. textilă ( esături de bumbac. trestie de zahăr. mărfuri de larg consum. Turism. ghips. constructoare de maşini (autovehicule. autovehicule. mătase şi in). Vegeta ie de deşert şi de stepă. tutun etc. sare gemă. Suprafa a: 435 mii km2. cupru. rutier). minereuri de mangan. Popula ia: 68. bovine.).

prelucrarea lemnului. chimice şi alimentare). cartofi. km2. farmaceutice şi alimentare. Suprafa a: 47 mii km 2. conserve de peşte. produse alimentare (zahăr. la 550 m alt. 204 mii loc. Capitala: Dublin. 2 119 m). afluent pe dreapta al Dunării. bere. Irlánda de Nord Irlánda Irtîº Ískãr Iskenderún Islámabad Islánda . aluminiu. loc. textile.: 46 km. pirite. Lungime: 410 km.6 mil. produse chimice. mercur. Iriga ii. Zonă industrială (construc ii navale şi aeronautice. păşuni. echipament electronic şi electrotehnic. Suprafa a: 102. ciment. produse textile. Muzee. tomate). se cultivă cereale. Suprafa a: 14. Popula ia: 3. stat în N Europei Occidentale. Între comunită ile religioase. Suprafa a bazinului: 1. Lungime max. Nod de comunica ii. turbă. construc ii de maşini.93 mil. Sofia. care produc energie electrică. Lungime: 4 248 km. dar şi păşuni bogate). Ad. fîne e.64 mil. plante furajere). Ocupă cea mai mare parte a insulei Irlanda. Popula ia: 1. medicamente. cupru.: Belfast. feroviar. Irlánda República ~.1 mii km2. golf la Marea Mediterană. pe teritoriul Federa iei Ruse şi a Kazahstanului.8 mii km2.Irkútsk oraş în Federa ia Rusă. Pescuit. 635 mii loc. s-a declanşat o criză social-politică. Pescuit. rîu în Bulgaria. plumb. situat pe rîul Angara . mărginită de coline şi mun i nu prea înal i. la S-E de Groenlanda . În cea mai mare parte navigabil (3 785 km). Principalele ramuri agricole: creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. legumicultură (cartofi. Iriga ii. mare în Oceanul Atlantic. din 1968. ovine).: 99 m. ceapă. În lunca rîului este situat or. Hidrocentrale. Ghe ari. Vegeta ie de tundră. Centru cultural (universitate. Func ionează întreprinderi mari. Limbi oficiale: irlandeza. afluent pe stînga al fluviului Obi . Teatre. porcine. maşini agricole. minereuri de zinc. Comer cu piei şi blănuri. Turism dezvoltat. Se extrag cărbuni. situată în N insulei Irlanda . situată în N-E ării. max. institut de cercetări nucleare) şi comercial. max. Relief reprezentat de platouri vulcanice (alt. capitala Bulgariei. nave. lactate etc.). orz). Climă temperată oceanică. Ad. confec ii. Centru adm. avicultură.: 272 m. automobile. Nod de comunica ii (aerian. mase plastice. catolică şi protestantă. Oceanul Atlantic şi Marea Irlandei. cultivarea cerealelor (ovăz. rutier). grîu. cauciuc. Exportă echipamente industriale. in. Suprafa a: 70 285 km 2. fiind situată între Marea Britanie. Relieful ării reprezintă o cîmpie (cu lacuri şi mlaştini. textile. Centru industrial (metalurgie. rîu în Asia Centrală. loc. Márea ~. între insula Irlanda şi Marea Britanie. engleza. Importă maşini şi ut provincie autonomă a Marii Britanii. Pescuit. max. la S de peninsula Asia Mică. capitala Pakistanului (din 1967). la confluen a cu rîul Irkut (în S Siberiei Centrale). Hidrocentrale. argint. îngrăşăminte. Universitate. echipament de calcul. utilaje pentru întreprinderile textile) şi agricolă (creşterea animalelor pentru carne şi lapte. insulă în N Oceanului Atlantic. o el. Vegeta ie: păduri.

cu ghe ari masivi. A făcut parte din componen a Moldovei. Popula ia: 279 mii loc. Marea Roşie şi Egipt. textile. port pe malul stîng al bra ului Chilia. Ismaíl Ismailía Israél oraş în N-E Egiptului. situat pe insula Islanda din N Oceanului Atlantic. Căi rutiere: 12. Pescuit intens. uzina de prelucrare a metalelor. ciment. maşini şi utilaje industriale. îngrăşăminte chimice. Şantier de repara ii navale. îngrăşăminte. Vegeta ie de stepă şi deşert. mijloace de transport. Importă materii prime. Construieşte nave. la 80 km V de Marea Neagră. Exportă diamante prelucrate.3 mii km. industria metalurgică (pentru neferoase). banane. aparate radio şi televizoare. cupru. Pescuit. ovine. Nod de comunica ii (feroviar. fosfa i. minereuri de fier. Fondat în 1863. anvelope. mase plastice. producătoare de deriva i petrolieri. Cuprinde şi alte insule mai mici din apropiere. bovine) şi pentru blănuri. Ad. Capitala: Reykjavik. mase plastice. vi ă de vie.Islánda República ~. max. curmali. 260 mii loc. Vegeta ie de tundră. magneziu. influen ată de curentul cald Golfstrom . Sf. al raionului Ismail. aparate radio). XVII). vin. ca oraş şi cetate (Smil ) în sec. Relief: podişuri bazaltice. produse alimentare (carne. afluient al Dunării. Suprafa a: 6. Industrie dezvoltată: extractivă (diamante. de mun i (în N) şi de un deşert (în S-V). doc. bumbac. păsări de curte). Rezerva ii naturale.). caprine. săruri de potasiu. lactate. păduri de conifere. Cruce (fosta geamie turcească). Ramuri principale ale economiei: pescuitul (locul 1 pe glob) şi prelucrarea peştelui. conserve. la 1608 m alt. 95. bunuri de larg consum. domn al ării Româneşti. Centru industrial (construc ii de maşini. ceramică. situat într-o depresiune intramontană a mun ilor Tian-Shan . brom). Admis în ONU la 10 noiembrie 1946.: 668 m. Státul ~. port la Canalul Suez . fructe. Climă mediteraneană şi subtropicală. porcine. confec ii. Limba oficială: islandeza. centru adm. cu numeroşi vulcani şi piscuri. motoare electrice. mijloace de transp lac în Asia Centrală (Kîrgîztan). echipament electric. Institut pedagogic. Relief format de un podiş central. Capitala: Ierusalim. Nod de comunica ii. loc.: 60 km. Siria. aluminiu. XV–XVI. cu gheizere şi izvoare termale. hîrtie. ulei de balenă. legume. bere).24 mii km2.5 mii loc. conserve din carne şi peşte). combinat de celuloză şi carton. Exportă peşte şi produse din peşte. automobile asamblate. Popula ia: 6. Importă echipamente. de confec ii. lînă. Climă temperat-oceanică. stat în S-V Asiei. Agricultura este specializată în cultivarea citricelor şi a cerealelor (grîu. bazată pe resurse naturale (hidrocentrale. vinuri. fructe şi legume. Adormirea Maicii Domnului (ctitorie a lui Constantin Brîncoveanu. conserve etc. Se mai cultivă măsline. Suprafa a: 103 mii km2. produce ciment. combustibili. fabrici de cărămizi şi igle. Vînătoare. tutun. At. conserve. creşterea animalelor pentru carne şi lapte (ovine. cupru. rutier). oraş în S-V Ucrainei (reg. legume. o el. produse chimice şi alimentare) şi comercial. petrol. Turism de amploare. de produse alimentare (conserve de peşte. piei şi blănuri. stat în N-V Europei Occidentale. orz). situat între Marea Mediterană. Bisericile Sf. Se practică legumicultura în sere. fontă. Limbi oficiale: ivrit (neo-ebraica) şi araba. Creşterea animalelor (bovine. Lungime: 178 km. esături de lînă şi bumbac.Port fluvial. centrale geotermice). citrice. gaze naturale. Nicolae (sec. lactate. arahide. Flotă comercială maritimă. Odesa). Lă ime max. Liban. Iordania. 1688–1714). Turism. Issîk-Kul . produse agricole. combustibili. Suprafa a: 21 mii km2.3 mil. industria energetică. constructoare de maşini (avioane.

Chişinău). extractivă (minereuri de fier. Monumente bizantine. sfeclă de zahăr. a vinului. Popula ia: 57. Elve ia. peninsulă în N Europei Centrale. partea iugoslavă partajată în 1999 între Croa ia şi Slovenia. poligrafice. zinc. Construc ii de maşini (automobile. lîngă localitatea Sîngera (mun. situat pe malurile Bosforului. metalurgică şi siderurgică (o el. Turism. República ~. Se produc maşini de scris şi de calcul. avioane. de unde provine şi altă denumire Peninsula Apeninică. Teatre. mobilă. sulf. Muzee. X). petrochimică. Formează o mare parte a teritoriului Italiei. Se cultivă grîu. Relief de podiş. insulele Sardinia. Capitala: Roma. întreprinderi chimice. produse din sticlă şi por elan. mercur. XV–XVIII). Austria. textile. medicamente. zone colinare şi cîmpii riverane şi litorale. laminate.9 mii km2. Slovenia. Sicilia. între Marea Baltică şi Marea Nordului. orz. instrumente şi aparatură de precizie). cu podişuri. păduri de fag. Relief predominant muntos. II î. cea medievală – Constantinopol .a.Hr. alimentară. Important centru economic. gaze naturale). biciclete. de mobilă. Limba oficială: italiana. Lungime: 59 km. motoare. Fondat în 1662. mangan. oraş în S-V Ucrainei. Formează cea mai mare parte a Danemarcii şi o parte din Germania. a materialelor de construc ii. la E de Carpa i. Lungime: 2450 km. plumb. Slovenia). provincie a Imperiului German (sec. Planta ii de măslini. Se învecinează cu Fran a. a pielei şi încăl ămintei. Ístria (Ístra) peninsulă pe ărmul de N-E al Mării Adriatice (Croa ia. castani. de prelucrare a metalelor şi a lemnului. dominată de Vene ia (sec. Marea Ionică. Colonie romană (sec. rîu în Republica Moldova. ovăz. Par ial navigabil (270 km pe cursul inferior). Iºím Iºnovãþ Itália Itálicã Iutlánda Iváno-Frankóvsk .3 mii km2. Denumirea antică – Bizantion . stat în S Europei. Moschei. la limita dintre Europa şi Asia. cauciuc sintetic. afluent pe dreapta al Bîcului . Climă temperat-con-tinentală şi mediteraneană. Teatre. Se cultivă bumbac. peninsulă în S Europei. afluent pe stînga al rîului Irtîş . Suprafa a: 39. Climă maritimă umedă. Sta iuni balneoclimaterice (Pula. Nod de comunica ii. citrice) şi legumelor. aparate radio.91 mil. ceramică. electronică şi electrotehnică (televizoare. Fortărea ă din 1695. 238 mii loc. loc. Península ~. Izvorăşte în apropierea com. Este străbătută de mun ii Apenini. Străşeni). împăr ită între Italia şi Iugoslavia (1954). Industrie puternic dezvoltată şi diversificată: constructoare de maşini (automobile. în N-E cu înăl imi pînă la 1 400 m. Suprafa a: 149 mii km2. bauxită. textilă. anexată la Italia (1920). de prelucrare a lemnului. aparatură electrotehnică). petrol. loc. Marea Mediterană şi Marea Ligurică. stejar. maşini agricole. Se cresc animale pentru carne şi lapte. chimică. Elba ş. între mările Tireniană. aluminiu). Ionică şi Adriatică.). Relief de coline. fontă. Turism. Opatija ). Suprafa a: 301. energetică. între golfurile Triest şi Rijeka . rîu în Federa ia Rusă (Siberia de Vest). Marea Adriatică. secară. ocupînd Peninsula Italică. Universită i.Istanbúl cel mai mare oraş al Turciei. Muzee. alimentară. Agricultură specializată în produc ia cerealelor. Clima mediteraneană. Industrie constructoare de maşini. comercial şi cultural. Căpriana (rn. păşuni alpine. fructelor (măsline. încăl ăminte. nave maritime.7 mil. tractoare. cedată Austriei (1797). frigidere). 7. Pînă în 1962 s-a numit Stanislav. Vegeta ie montană şi de litoral subtropicală. coloran i.5 mii km2. Suprafa a: 3.

XVIII). XI î.8 mii km 2. II î. de sticlă şi ceramică). 890 mii loc.Hr. la confluen a rîului Kabul cu Chitral . oraş în Israel. metalurgie. comercial (lemn. Nod de comunica ii. întreprinderi petrochimice. Muzee. loc. Nod de comunica ii. [´jaf¬ne] oraş în N Republicii Sri Lanka. oraş în S SUA. port la strîmtoarea Palk . Industrie extractivă (marmură). port pe rîul Peari River . Culturi agricole: cereale. Nod de comunica ii (feroviar.: Guadalajara . trestie de zahăr. Universitate. feroviar). 2. cafea. la 318 km N-E de Moscova. Creşterea animalelor. Pia ă pentru lemn. Industria bumbacului şi mătăsii. 9. stat în V Mexicului. de prelucrare a pielei. de bauxită. făcînd parte din conurba ia Tel Aviv. Turism. de cherestea. Pînă în 1932 s-a numit Ivanovo-Voznesensk . Nod de comunica ii.4 mil. Industrie extractivă (metale pre ioase. covoare. 1. [´d3ab¬lpur] oraş în partea centrală a Indiei. Muzeu de arheologie. Universitate. purtînd numele Aeolians . Universitate. textilă. Pescuit. institu ii de învă ămînt profesional. Centrul unei zone agricole (orez. oraş în V Turciei. Export de tutun. de prelucrare a metalelor. Parcuri. al statului Râjâsthân . de confec ii. port la golful Izmir (Marea Egee). Muzeu de artă. poligrafie. a materialelor de construc ie. Universitate. cărbuni. Industrie electronică. situat pe rîul Uvodi . alimentare. Centru industrial (expl. Important centru industrial (siderurgie. bumbac.Hr. oraş în E Afghanistanului. de prelucrare a lemnului (mobilă). alimentară. Nod de comunica ii (aerian. sticlei şi ceramicii. a sticlei. a hîrtiei. strunguri). bumbac. Moschei (sec. forestieră. Izmír Jábalpur Jáckson [´d3æks¬n] Jáffa Jáfna Jáipur [´d…aipur] Jakárta [d3a´karta] Jalâlâbâd [d3alaala´baad] Jalísco [ha´lisko] . institut de oceanografie. constructoare de maşini (macarale. Centru adm. 478 mii loc. capitala Indoneziei. Fondat ca oraş în 1727. Institu ii financiar-bancare şi comerciale. Fondat de greci în sec.). bumbac. Filarmonică. Sta iune balneară. al statului Mississippi. alimentare). men ionată în Biblie şi cunoscută în antichitate (milen. Artizanat (produse de esătorie manuală). fructe.1 mil.. Pescuit. Aeroport. Aeroport. muzee). oraş în India. Aeroport. universitate etc. Universitate (1877). prelucrarea cauciucului şi a lemnului. Pescuit. rutier). citrice. Localitate istorică. XVI–XVII). Teatre. Observator astronomic (sec. produse chimice şi alimentare). Nod de comunica ii. construc ii navale şi asamblarea automobilelor. loc. legume.2 mil. textilă. Turism.5 mil.Ivánovo oraş în Federa ia Rusă. de prelucrare a lemnului. struguri. care desparte teritoriul insular al ării de India. centru adm. alimentară. Port la strîmtoarea Sunda (Marea Java). Denumirea conurba iei: Tel Aviv(Jaffa). electrotehnică. chimică. Centru industrial (şantiere navale. Fondat în 1819. textile. chimică (vopsele). Suprafa a: 80. alimentară.) şi comercial. produse chimice. 198 mii loc. smochine. 130 mii loc. Turism. cultural (academie de ştiin e. loc. oraş în N-V insulei Iava . la S-V de Delhi. situat pe rîul Narmada . pe coasta Oceanului Pacific. construc ii de maşini. Nod de comunica ii. 69 mii loc. textilă. mobilă) şi cultural (universitate. mercur). tutun. Fondat în 1560. textile. fluvial. centrul adm. Popula ia: 5. loc. planta ii de citrice).

Kyûshû . încăl ăminte. aparate foto. uraniu. cocotieri. argint. Importă combustibili. maşini şi utilaje industriale. molibden. mărginit de culmi muntoase (în N şi E) şi de cîmpii litorale (în S şi V). Exportă bauxită. materii prime. biciclete. Suprafa a: 4. Expl. anvelope. Naviga ie intensă. aur. o el. zinc. rom etc. ciment. Se produc energie electrică. anvelope. Arbori de cauciuc. tropicală şi subtropicală: păduri de foioase şi conifere (67. aur.3% din teritoriu). max. situat pe insulele Arhipelagului Japonez. insula Sahalin şi Arhipelagul Japonez. planta ii de magnolii. Înăl area Domnului (1825) şi Sf. În el se varsă rîurile Ekwan. Cîmpiile ocupă teritorii restrînse pe ărmul Mării Japoniei. benzină. Relief: podiş calcaros. Admis în ONU la 18 septembrie 1962. legume. Expl. locul 3 – fontă şi feroaliaje. Creşterea animalelor (bovine. ară industrială puternic dezvoltată.7 mil. hîrtie şi carton. De ine primul loc din lume în producerea de autovehicule. XVIII. Rezerva ii naturale. Popula ia: 108 mii loc. Suprafa a: 1 mil. Jáva . Honshû. mangan. Nottaway ş. ceai. de bauxită (locul 3 în lume). a. Vegeta ie montană şi de savană. cauciuc sintetic. chiparoşi. medie: 1 752 m. lignit. Căi ferate: 400 km. Ad. trestie de zahăr. care dispune de trei biserici: Înăl area Sf. Mihail (1849). Climă tropicală. Vegeta ie bogată. minereuri de fier.. terestre. loc. Climă maritimă. sulf. km 2. crom.7 mii km2. dintre care patru sunt cele mai mari: Hokkaidô. nave. În apropierea ei se află Mănăstirea Japca. bananieri. calcare. orez. Moose. metale colorate. esături de bumbac. de petrol. sare. mangan.5 mii km2. Ad.2 mii km2. televizoare. situat pe insula Jamaica (arhipelagul Antilele Mari). Albany. Limba oficială: engleza (se vorbeşte şi spaniola). staniu. între ărmul de E al Asiei. mare în bazinul de V al Oceanului Pacific.: pînă la 100 m. Expl.1 km 2. cafea. Se mai cultivă porumb. caprine). plumb. teritoriu dependent. Limba oficială: japoneza (nipona).5 mil. aşezămînt monastic din sec. Shikoku . petrol.Jamáica [d…¬´meik¬] stat în America Centrală. Japónia stat în E Asiei. de cacao. prelungirea spre S a golfului Hudson . arbori de camfor. situat în partea centrală a Oceanului Pacific. după SUA. şi numeroşi vulcani activi. cu vîrfuri de peste 3 000 m alt. Relief muntos şi de podiş. Suprafa a: 373. Parcuri na ionale. Capitala: Kingston . locul 2 – cupru brut şi rafinat. alumină. James Jápca [´d…eimz] golf pe ărmul Canadei. Ínsula ~. a. Pescuit. de cafea. tra Japóniei Jarvs Márea ~. ghips. cupru. influen ată de curentul cald Kuro Shivo . Ad. Suprafa a: 132. conserve. rupestră (sec. fibre sintetice ş.. mangan. Relief muntos şi colinar.: 3 742 m. loc. ocupînd pe scara economiei mondiale al doilea loc. comună în Republica Moldova (rn. derivate petroliere. Cruci .a. Căi rutiere: 16 635 km. Capitala: Tokio . Pescuit intens. Administrat de Statele Unite ale Americii. de huilă. Soroca). Popula ia: 2. Fără o popula ie permanentă. porcine. Suprafa a: 11. rom. gaze naturale. textile. zahăr. fructe. motociclete ş. aluminiu. insulă indoneziană în S arhipelagului Sondele Mari . produse chimice. zahăr. minereuri de fier. Climă ecuatorial-musonică. Popula ia: 126. X – XIII). banane.

Jáva

Márea ~, mare în V Oceanului Pacific, cuprinsă între insulele Sumatera, Java şi Kalimantan . Suprafa a: 552 mii km2. Ad. max.: 1 272 m. Ad. medie: 45 m. Expl. de petrol. [´d…¬¬zi] cea mai mare insulă în arhipelagul Anglo-Nor-mand, situată în Marea Mînecii. Suprafa a: 117 km 2. Popula ia: 87 mii loc. Centru adm.: Saint Helier . Relief de coline. Legumicultură, floricultură. Creşterea ovinelor. Sta iuni balneoclimaterice. Pescuit. Turism. rîu în România, afluent pe dreapta al Prutului. Lungime: 307 km. Oraş situat pe Jijia: Dorohoi . Piscicultură. Iriga ii. oraş în V Ucrainei, situat pe rîul Teterev . 305 mii loc. Nod de comunica ii. Industrie metalurgică, constructoare de maşini (strunguri), chimică, a materialelor de construc ii, a în-căl ămintei şi confec iilor, a produselor de cherestea (mobilă) şi alimentare, a instrumentelor muzicale. Teatre. Muzee. Fondat în 884. rîu în România, afluent pe stînga al Dunării. Lungime: 339 km. Baraj de protec ie în amonte, la Rovinari. Trece prin Tîrgul Jiu şi Craiova. Iriga ii. oraş în N-E Republicii Africa de Sud, important centru economic, comercial şi cultural al ării. 715 mii loc. (1,95 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Expl. de uraniu, metale rare, aur. Industrie siderurgică, constructoare de maşini (utilaj minier, aparataj electrotehnic, material feroviar şi auto), de şlefuire a diamantelor şi de prelucrare a lemnului, textilă, alimentară. Universită i, colegii. Muzee. Observator astronomic. Fondat în 1886. Oraş din 1928.

Jérsey

Jíjia Jitómir

Jíu Johánnesburg [jo´han¬sburk]

Jungária

[d3un´garia]

depresiune în N Chinei, între mun ii Tian-Shan, Alatau şi Altaiul Mongol . Suprafa a: cca 700 mii km2. Climă temperat-continentală, cu precipita ii scăzute. Vegeta ie de stepă. Pe terenuri irigate se cultivă grîu, porumb, bumbac. Expl. de petrol. Mún ii ~, mun i în Europa de Vest, pe teritoriile statelor Fran a, Elve ia şi Germania. Lungime: 400 km. Lă ime: 80 km. Păduri întinse. Expl. forestiere. oraş în Letonia central-nordică, situat pe stînga rîului Lielupe , la 44 km V de Riga. 60 mii loc. Fabrici de celuloză şi hîrtie. Muzeu de istorie. Sta iune balneoclimaterică. Turism. [3u´rwa], Rio ~, rîu în N-V Americii de Sud, pe teritoriile statelor Perú şi Brazilia, afluent pe dreapta al Amazonului . Lungime: 3 283 km. Par ial navigabil (1000 km). República Kabardíno-Balkáră , republică în Federa ia Rusă, situată în N mun ilor Caucaz. Suprafa a: 12,5 mii km2. Popula ia: 790 mii loc. Capitala: Nalcik . Resurse naturale: molibden, crom, plumb, nichel, zinc, mangan. Agricultură specializată în produc ia cerealelor, legumelor (cartofi). Pomicultură. Creşterea animalelor (ovine, bovine). Întemeiată în 1921 ca regiune autonomă. Republică din 1957.

Jurá Jurmala [´iuurmala] (Iurmala)

Juruá

Kabardíno-Balkária

Kabúl

capitala Afghanistanului, oraş situat pe rîul Kabul. 1,42 mil. loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Centru industrial (maşini agricole, repara ii mecanice, prelucrarea pieilor, ciment, textile, confec ii, produse alimenta-re) şi comercial (pentru piei de caracul, esături, stofe). Academie de ştiin e. Monumente istorice şi de arhitectură (sec. XVI – XVII). Oraş distrus în mare parte în timpul războiului civil din 1979. [ka´fu¬] rîu în Zambia, afluent pe stînga al fluviului Zambezi . Lungime: 970 km. Parc na ional pe cursul mijlociu. regiune semideşertică în S Africii, între fluviile Orange şi Zambezi , pe teritoriul statelor Botswana, Africa de Sud şi Namibia. Lungime: 1500 km. Lă ime: 800 km. Nisipuri, cîmpii de dune. Climă tropical-continentală aridă. Vegeta ie de savană şi deşertică. insulă în Arhipelagul Malaez, între Marea Chinei de Sud, marea Sulu, marea Sulawesi şi marea Java. Apar ine Indoneziei, Malaysiei şi sultanatului Brunei. Suprafa a: 734 mii km2. Popula ia: 8,4 mil. loc. Relief muntos, de coline şi cîmpii litorale. Climă ecuatorială. Expl. de petrol, gaze naturale, cărbune, minereuri de fier. Arbori de cauciuc şi de cafea, cocotieri. Orez, porumb. Export de lemn, cauciuc, cafea. oraş, enclavă rusă la Marea Baltică, între Polonia şi Lituania. 420 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Centru industrial: şantier naval, construc ii de vagoane, fabrici de cherestea, de celuloză şi hîrtie, de produse chimice şi alimentare (conserve de peşte). Universitate (1544). Institut de cercetări oceanografice. Teatre. Filarmonică. Monumente de arhitectură. Grădină botanică. Muzee. Fondat în 1255. Capitala Prusiei între 1525 şi 1618. A apar inut Germaniei până în 1945. Aici s-a născut Immanuel Kant. Pînă în 1946 s-a numit Königsberg .

Kafúe Kalahári

Kalimantán (Bornéo)

Kaliningrád

Kalmîkia

República ~, republică în S-V Federa iei Ruse, pe dreapta cursului inferior al Volgăi . Suprafa a: 76 mii km2. Popula ia: 324 mii loc. Centru adm.: elista . Expl. de gaze naturale. Cereale. Creşterea animalelor. Pescuit. A fost întemeiată în 1920. peninsulă în partea asiatică a Federa iei Ruse, înconjurată de Oceanul Pacific (la S-E), marea Bering (la E) şi marea Ohotsk (la V). Lungime: cca 1200 km. Lă ime max.: 450 km. Suprafa a: 370 mii km2. Relief muntos şi de cîmpie. Vulcani: 160, dintre care 28 activi. Izvoare termale, gheizere. Ghe ari. Climă temperat-maritimă. Vegeta ie de tundră şi pajişti alpine. Păduri de răşinoase. Zăcăminte: cărbune, petrol, aur, mică, sulf. Pescuit. Vînătoare de animale. oraş în S-V Ucrainei, situat pe rîul Smotrici , afluent pe stînga al Nistrului . 107 mii loc. Construc ii de maşini, prelucrarea metalelor, materiale de construc ii. Produc ie de celuloză şi hîrtie, de mobilă, produse alimentare (zahăr, preparate din carne). Teatru. Muzeu de istorie. Mănăstire (sec. XIV). Biserici ortodoxe, catolice, armene. Cetate (sec. XV). At. doc. în 1196. Cunoscut în istoriografia românească cu numele Cameni a .

Kamceátka

Kamenéþ–Podólski

Kampála

capitala Ugandei, oraş situat pe ărmul de N al lacului Victoria . 1 mil. loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Centru industrial (prelucrarea metalelor, a lemnului, a cafelei, pielărie, ciment, produse chimice, farmaceutice, textile, alimentare), cultural şi financiar-bancar. Universitate. Teatru. Muzee. Fondat în 1890. [´kanazawa] oraş în Japonia (Honshû), port la Marea Japoniei. 435 mii loc. Nod de comunica ii. Centru industrial ( esături de mătase, por elanuri; artizanat) şi turistic. Universitate. Cetate (sec. XVI – XVII). Fondat în 1583. oraş în S Afghanistanului, la 1 020 m alt. 230 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Centru industrial ( esături de mătase şi lînă) şi comercial (piei de caracul, lînă, mătase, fructe). Mausoleu (sec. XVIII). Fondat în 330 î. Hr. Capitală a statului afgan în sec. XVIII. oraş în Sri Lanka (ins. Ceylon ), situat pe cursul superior al rîului Mahaweli , la 100 km de Colombo. 125 mii loc. Centru de pelerinaj budist. Temple. Grădină botanică. Fondat în sec. XIV. În 1592–1815 a fost capitala Ceylonului. oraş în N-V Malaysiei (pen. Malacca ), centru adm. al statului Perlic. 15 mii loc. Pia ă de produse agricole. rîu în SUA, afluent pe dreapta al rîului Missouri . Lungime: 278 km (1200 km de la izvoarele confluentului Republican). Iriga ii. oraş în S-V Ungariei, la S de lacul Balaton . 72 mii loc. Nod de comunica ii. Produse industriale: transformatoare, ciment, textile, zahăr, lactate. Mănăstire (sec. XI). Márea ~, mare în S Oceanului Arctic, între Novaia Zemlea, Severnaia Zemlea şi ărmul continentului asiatic al Federa iei Ruse (Siberia de Vest). Suprafa a: 885 mii km2. Ad. medie: 118 m. Ad. max.: 620 m. Acoperită cu ghe ari. Port pr.: Dikson. lac sărat în V Turkmenistanului, care comunică cu Marea Caspică printr-o strîmtoare îngustă. Suprafa a: 13 mii km2. Ad.: 4–7 m. Salinizare sporită. Pe ărmuri depuneri de săruri. Expl. de mirabilit. República Karaceáevo-Cerchéză , republică în Federa ia Rusă, în N Caucazului. Suprafa a: 14,1 mii km2. 435 mii loc. Centru adm.: Cerkessk . Zăcăminte: cărbune, zinc, plumb. Expl. forestiere. Culturi cerealiere. Creşterea animalelor (bovine, ovine). S-a format în 1991. [k¬´raat¿i] oraş în Pakistan, port la Marea Arabiei. 5,15 mil. loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Industrie constructoare de maşini (nave, automobile asamblate), siderurgică, petrochimică, a cimentului şi tutunului, a încăl ămintei şi esăturilor de bumbac, alimentară. Rafinării de petrol. Export de cereale, bumbac, lînă, piei. Institu ii financiar-ban-care. Universitate. Fondat în 1725. În 1947–1959 a fost capitala statului. República Karakalpakstán , republică în Uzbekistan. Suprafa a: 164,9 mii km 2. Popula ia: 1,32 mil. loc. Capitala: Nukus . Industrie dezvoltată: prelucrarea metalelor, producerea materialelor de construc ii, a conservelor şi untului. Culturi agricole irigate: bumbac, orez, legume. Creşterea animalelor (oi de caracul, bovine).

Kánazawa

Kandahár

Kándy

[´kændi]

Kángar Kánsas Káposvar [kænz¬s] [´kapo¿vaar]

Kára

Kará-Bogáz-Gol

Karaceáevo-Cerkésia

Karáchi

Karakalpákia

Karakorúm

Karakúm

sistem muntos în Asia Centrală, în India, China şi Pakistan, la S-E de Pamir. Lungime: 800 km. Alt. medie: 6000 m. Alt. max.: 8 611 m. Ghe ari şi zăpezi persistente. Păduri pe versantul sudic (pînă la 3 500 m alt.). deşert în Asia Centrală, pe teritoriul Turkmenistanului. Suprafa a: 350 mii km 2. Barcane, dune, sărături. Climă excesiv-continen-tală. Culturi irigate (în oaze). Păstorit. Zăcăminte de sulf. Este străbătut de canalul Amudaria-Marea Caspică . República ~, republică autonomă în N-V Federa iei Ruse. Suprafa a: 172,4 mii km 2. Popula ia: 800 mii loc. Centru adm.: Petrozavodsk . Industrie forestieră, extractivă (fosforite, minereuri de fier, cupru, nichel). Creşterea renilor. Pescuit. Vînătoare. [´karlovats] oraş în Croa ia, situat pe rîul Kupa (afluent al rîului Sava ), la 48 km S-V de Zagreb. 71 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Industrie constructoare de maşini (turbine, motoare), chimică, de prelucrare a lemnului, pielei şi alimentară. Ateliere de ceramică. Hidrocentrală. Catedrală roma-nocatolică. Fortărea ă (1579). oraş în V Cehiei, situat pe rîul Teplá . 58 mii loc. Nod de comunica ii. Producere de por elanuri, cristaluri, textile. Sta iune balneoclimaterică mondială. Galerie de artă. Muzee. Turism. Fondat în 1358. oraş în Serbia şi Muntenegru, situat pe fluviul Dunăre . 8,2 mii loc. Aici, în 1699, a avut loc Congresul de pace de la sfîrşitul războiului (1698–1699) dintre Liga Sfîntă (Rusia, Austria, Vene ia, Polonia) şi Imperiul Otoman. insulă grecească în S-E Mării Egee, în arhipelagul Sporadele de Sud . Suprafa a: 303 km2. Popula ia: 7,8 mii loc. Relief muntos (alt. max. 1 215 m). oraş în E Germaniei (Hessen), pe cursul inferior al rîului Fulda . 203 mii loc. Nod de comunica ii (fluvial, feroviar, rutier). Industrie constructoare de maşini (locomotive, automobile, aparataj electrotehnic, de precizie şi optic), textilă (iută şi bumbac), alimentară. Muzeu de artă. Castele. Monumente de arhitectură medievală. Grădină botanică. Fostă colonie romană ( Castelum Cattorum ). At. doc. în 913 (Chassala ). regiune colinară în N Poloniei (Pomerania), în vecinătatea deltei Vistulei şi a golfului Gdañsk . Alt. max.: 329 m. capitala Nepalului, oraş situat pe cursul superior al rîului Bagmâti . 420 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Industrie extractivă (marmură), de prelucrare a pieilor şi iutei, a materialelor de construc ii (ciment, cărămizi), textilă, alimentară. Universitate. Palate, temple, sanctuare. Muzeu na ional. Centru de pelerinaj. Fondat în 723. oraş în S Poloniei (Silezia), centrul adm. al voievodatului cu acelaşi nume. 370 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Centru industrial: expl. de zinc şi huilă, siderurgie, metalurgie (a metalelor neferoase), construc ii de maşini grele; uzine chimice şi cocsochimice. Universitate. Fondat în 1598. strîmtoare între peninsulele Iutlanda şi Scandinavia, care leagă Marea Baltică cu Marea Nordului. Lungime: 270 km. Lă ime: 60–122 km. Ad.: 17–124 m. Pescuit.

Karélia

Kárlovac

Kárlovy Váry

[´karlovi´vari]

Kárlowitz

[´karlovits]

Kárpathos Kássel

[´karpaqos]

Kaszuby Kâtmândú

[ka´¿ubõ]

Katowíce

[kato´vitse]

Kattegát

Káunas

oraş în Lituania, la 90 km V de Vilnius, port pe Nemunas. 424 mii loc. Nod de comunica ii. Industrie metalurgică, constructoare de maşini, electrotehnică, a hîrtiei, chimică, textilă, alimentară. Hidrocentrală. Pescuit. Universitate. Teatre. Muzee. Catedrală (sec. XV–XVII). Cetate (sec. XV–XVII). Numele vechi: Kovno (pînă în 1917). [kawa´saki] oraş în Japonia (Honshû), port pe ărmul de V al golfului Tokio. 1,2 mil. loc. Centru industrial: şantiere navale, siderurgie, construc ii de maşini (automobile), prelucrarea petrolului, electrotehnică, produse chimice şi alimentare. Templu (sec. XII). República ~, stat în partea central-vestică a Asiei, situat între Rusia, China, Kîrgîzstan, Turkmenistan, Uzbekistan şi Marea Caspică. Suprafa a: 2,71 mil. km 2. Popula ia: 17 mil. loc. Capitala: Astana . Limba oficială: kazaha. Relief variat: cîmpii, podişuri, mun i, zone colinare. Climă temperatcontinentală. Vegeta ie de stepă şi deşert. Păduri de foioase şi conifere. Industrie diversificată: extractivă (lignit, cărbune brun, petrol, gaze naturale, minereu de fier, fosfa i, bauxită, crom, nichel, mangan), metalurgică, siderurgică, constructoare de maşini, chimică, alimentară. Agricultură pe terenuri irigate. Se cultivă cereale (grîu, secară, orz, ovăz, orez, porumb), bumbac, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cartofi, tutun, fructe. Se cresc animale pentru carne şi lînă (vite cornute mari, oi, capre, cămile). Exportă materii prime industriale, produse alimentare. Importă maşini şi utilaje, mijloace de transport, bunuri de larg consum. Căi ferate: 21 200 km. Căi rutiere: 165 mii km. Admis în ONU la 2 martie 1992.

Kawasáki

Kazahstán

Kazán

oraş în Federa ia Rusă, port pe fluviul Volga , capitala Republicii Tătare (Tatarstan). 1,1 mil. loc. Nod de comunica ii. Întreprinderi constructoare de maşini, de prelucrare a blănurilor şi de încăl ăminte, chimice, poligrafice, textile, alimentare. Prelucrarea petrolului. Universitate. Teatre. Muzee. Monumente arhitectonice (sec. XVI–XVIII). Fondat în 1117. oraş în Bulgaria, în N-V depresiunii Kazanlîk. 65,2 mii loc. Cultivarea şi prelucrarea trandafirilor (parfumuri). Ape termale. Mormînt tumular tracic (sec. IV–III î. Hr.), cu picturi murale. vîrf vulcanic în mun ii Caucazului Mare (Georgia). Alt.: 5047 m. Acoperit de ghe ari şi zăpezi persistente, sub 3300 m alt. – păşuni subalpine. oraş în Federa ia Rusă (bazinul Kuzbass ), situat pe rîul Tom . 518,5 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Industrie extractivă (huilă), metalurgică (o el), siderurgică, constructoare de maşini şi utilaj minier, chimică (mase plastice, cauciuc sintetic), de mobilă, alimentară. Universitate. Teatre. Filarmonică. Muzee. Între anii 1925–1932 s-a numit Şceglovsk . [ke´nitra] oraş în N-V Marocului, la N de Rabat, pe fluviul Sebu . 140 mii loc. Centru industrial (filaturi de bumbac, conserve de peşte, uleiuri vegetale) şi comercial (export de produse agricole). Fondat în 1913. Pînă în 1956 s-a numit Port Lyautey.

Kazanlîk

Kazbék Kémerovo

Kenítra

comercial şi financiar-bancar. loc. max. plumb. cherestea. engleza. Fondat în 1820 ca tabără militară egipteană. Ghe ari. Relief de podiş. covoare. clădiri vechi (sec. Muzee. oraş în partea central-sudică a Iranului. 180 mii loc. Vînătoare. Administrat de Noua Zeelandă. chimică. Nod de comunica ii. ceai. citrice. Academie de ştiin e. Palat episcopal (sec. Teatru. sare. Întreprinderi textile ( esături de bumbac. Suprafa a: 7 mii km2. a cimentului.: 10 047 m. Climă ecuatorială musonică. covoare). siderurgică. Industrie extractivă (minereu de fier). poligrafic. produse petroliere. combustibili. sisal. derivate petroliere. prelucrarea lemnului. cu masive muntoase (în V) şi de cîmpii litorale (în E). citadelă (sec. magnezit. Căi ferate: 3 000 km. Hr.64 mil. Fondat de milesieni în sec. hîrtie. 2. oraş situat la confluen a Nilului Alb cu Nilul Albastru. Muzeu istorico-arheologic. XVII). Nepopulat. stat în Africa de Est ecuatorială. constructoare de maşini. 930 mii loc. XI –XII). produse alimentare. XV – XVIII). Export de cafea. de asamblare a mijloacelor de transport. Planta ii de ananaşi. televizoare. cocotieri. feroviar. bumbac. palate. doc. mătase. îngrăşăminte chimice. conserve de peşte). Suprafa a: 33. At. Aeroport interna ional. Alte institu ii de învă ămînt superior. Import de echipament de transport auto şi utilaje industriale. Ad. ciment. loc. purtînd numele Panticapaion. 350 mii loc. textile. caprine. cupru. VI î. Teatre. Centru industrial (construc ii de maşini şi nave fluviale. în 860. XII). sorg. Administrat de Fran a. Important centru industrial (construc ii navale şi de maşini-unelte. trestie de zahăr). produse farmaceutice şi alimentare). capitala Ucrainei.7 km2. Muzee. Suprafa a: 583 mii km2. şcoli profesionale şi de cultură generală. Sudan. Şantiere navale. XVIII). Catedrale (sec. arhipelag vulcanic în Oceanul Pacific. cămile. Fondat în 1173. Climă subpolară. poligrafie. 214 mii loc. Climă tropicală. Industrie extractivă (cupru. carne. la S de Varşovia. încăl ăminte. Fondat în sec. oraş în Polonia. porcine) şi pe cultivarea plantelor comerciale (ceai. la N-E de Noua Zeelandă. Export de lînă. alimentară. Ioan Botezătorul (sec. ciment. Baze de cercetări ştiin ifice. textilă. argint. alimentară. biserici. bumbac. port la strîmtoarea cu acelaşi nume. Somalia şi Oceanul Indian. Pescuit. rutier). cafea. Universitate. V. loc. alimentară (ulei vegetal. Capitala: Nairobi . Industrie de prelucrare a metalelor. situat între Tanzania. Pescuit. Se produc electricitate. XI–XIV). Agricultura este bazată pe creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. Fondat în sec. Moschei (sec. încăl ăminte. în conurba ie). fluvial. Vînătoare de balene şi de foci. produse alimentare) şi cultural.Kénya República ~. ovine. Biserica Sf. III d. (1 mil. Nod de comunica ii. textile. X–XIII). bunuri de larg consum. Kerci Kerguelén Kermádec [ker´madek] Kermán (Kirmán) Khartoum [khar´tum] Kíelce [´kjeltse] Kíev . Nod de comunica ii (aerian. Uganda. siderurgică. Se mai cultivă porumb. [kergel´en] arhipelag vulcanic în S Oceanului Indian (cca 300 insule). Căi rutiere: 63 400 k oraş în Ucraina (Crimeea). Catedrală (sec. port pe fluviul Nipru. marmură). Etiopia. Rezerva ia Masai Mara . Nod de comunica ii. În apropierea arhipelagului se află fosa oceanică Kermadec. Vegeta ie de savană şi de semideşert.Hr. Limbi oficiale: swahili. electrotehnică. Monumente istorice şi de arhitectură. Universitate. Studiouri cinematografice. grafit. capitala Sudanului.. Bogate resurse de materii prime: aur. Parcuri na ionale. aur. metalurgică. arahide. Popula ia: 31 mil. bananieri.

max. Vegeta ie reprezentată de arbori şi plante ierboase tropicale. Muzee. Colegiu regal militar. de ciment. engleza. Prelucrarea coprei. bananieri. 3. [kir´kuuk] oraş în N-E Irakului. arbori de pîine. Economia este bazată pe exploatări miniere (fosfa i). Căi rutiere: 640 km. Aeroport. peşte. oraş în S-E Canadei (Ontario). capitala statului Sfîntul Vincen iu şi Grenadine. capitala Republicii Democratice Congo. zăpezi (la peste 5 300 m). Pia ă pentru cafea şi animale. port la Marea Caraibilor. mobilă. de încăl ăminte. Turism. Cel mai înalt de pe continent. loc. [kiliman´d3aaro] masiv muntos în E Africii. şi prelucrarea petrolului. păduri tropicale şi podişuri alpine (de la 2 000 m în sus). de pielărie şi încăl ăminte. Capitala: Bairiki . Aeroport. oraş situat în partea central-estică a ării. Ghe ari. produse alimentare. stat insular în Oceania (Pacificul Central). ceramică). materiale de construc ii. port pe fluviul Congo (Zair). produse agroalimentare. 30 mii loc. de confec ii. Pia ă pentru cereale (grîu). 107 mii loc. oraş în Republica Africa de Sud (Cape). 80 m). Centru industrial (construc ii navale. 633 mii loc. 156 mii loc. Importă maşini şi utilaje industriale. la N-E de Tuvalu. Nod de comunica ii. Fabrici de ciment. produse alimentare. Nod de comunica ii. în partea de N-E a Tanzaniei. taro. Popula ia: 96 mii loc. papaya. Păduri ecuatoriale (pînă la 1 000 m alt. pescuit. Oraş fondat în 1861. textilă. Phoenix. turism şi agricultură. Catedrală romano-catolică. produse chimice şi alimentare) şi cultural. cherestea. Line şi al insulei Banaba (Ocean) . lemnului. Aeroport. format din trei conuri: Kibo (5 895 m). bunuri de larg consum. de confec ii. Se cresc porcine. petrolului. Materiale de construc ii (ciment. Vincen iu (Antilele Mici). 158 mii loc. Planta ii de cocotieri. savane (pînă la 2 000 m). Fondat în 1871. alimentare. Grădină botanică. República ~.Kigáli capitala Rwandei. Mare centru de exploatare şi prelucrare a diamantelor. XVII–XVIII). Aeroport interna ional.). 420 mii loc. Aeroport. situat pe ărmul de N-E al lacului Ontario . Monumente arhitectonice (sec. Artizanat (olărit. lînă. Industrie metalurgică (o el). Universitate. de locomotive şi motoare Diesel. construc ii navale. Academie de arte plastice. Nod de comunica ii. Climă ecuatorială. Capitală din 1962. în S-V insulei Sf. Muzee. Catedrală. Universitate. Mawenzi (5150 m). capitala Jamaicăi. Pădurile de cocotieri şi pandanus ocupă 50% din teritoriul ării. Întreprinderi de prelucrare a pielei. Suprafa a: 861 km2. Şi-a declarat independen a la 12 iulie 1979. la 1540 m alt. Expl. pe teritoriile arhipelagurilor Gilbert. Escaladat pentru prima dată în 1889. Teatru. la poalele mun ilor Zagros . Universitate.9 mil. alimentară. de produse alimentare. Grădină botanică. Fondat în 1693. cărămizi). de prelucrare a metalelor. Universitate. Aeroport. Limbi oficiale: gilbertana. produse chimice şi farmaceutice. tutun. Important centru industrial: metalurgia fierului şi cositorului. Shira (4006 m). Relief insular de origine coraligenă şi vulcanică (alt. Export de bauxită. Exportă copră. mobilă. Kilimanjáro Kímberley [´kimb¬li] Kíngston [´kihst¬n] Kíngston [´kihst¬n] Kíngstown Kinshása [´kihstaun] [kin´¿asa] Kíribati Kirkúk .

Pînă în 1966 s-a numit Stanleyville . produse de pielărie. 73 mii loc. la 1460 m alt. Castel (sec. Lungime: 686 km. Kovrov. Climă continentală. metalurgică (o eluri). în 1803. la 24 km N-V de Praga. textilă. cărbune). Fondat în 1872. [kism´aajo] oraş în S-E somaliei. Întreprinderi de materiale de construc ii. alimentară. sfeclă de zahăr. Izvoare cu apă minerală. port pe fluviul Congo . siderurgică. la 800–1 200 m alt. Sta iune balneoclimaterică. Erup ii vulcanice pe fundul lacului. constructoare de maşini agricole şi maşini-unelte. afluent pe stînga al rîului Oka . pomicultura. Universitate. doc. Relief predominant muntos. farmaceutică. Centru industrial şi comercial. Aeroport interna ional. vulcan activ în E peninsulei Kamceatka . Ad. de produse chimice şi alimentare. Exportă bumbac. Vegeta ia: păduri montane pe suprafe e reduse. carne. Lipsa vie uitoarelor. Suprafa a: 2. [´klondaik] renumită regiune auro-argentiferă în N-V Canadei. electronică. fructe. República ~. Turism. Suprafa a: cca 300 mii km2. mărfuri de larg consum. alimentară. textile. Industrie extractivă (minereu de fier. de confec ii şi textile. mătase. biserica iezui ilor (sec. lac tectonic în Africa Orientală. porcine). chimică. rîu în Federa ia Rusă. Dune. siderurgică (laminate). Admis în ONU la 2 martie 1992. Nod de comunica ii.: 496 m. loc. de pielărie. Vegeta ie sărăcăcioasă. Zăcăminte de cărbune. Kazahstan). oraş în Cehia. Căi ferate: 376 km. ară agrar-in-dustrială. gaze naturale. Primele descoperiri în anii 1894–1896. legumicultura. Vladimir. în mun ii Ogilvie . XVII). produse alimentare (zahăr. China. textile (din bumbac şi lînă). Muzee. caprine. situat între Republica Democrată Congo şi Rwanda.69 mii km2. la poalele de N ale mun ilor Caucaz. plumb. 114 mii loc. Kislovódsk Kismáayo Kívu Kîrgîzstán (Kirghizstán) Kîzîlkúm Kládno Kliázma Kliucévski Klóndike Kóblenz [‘kooblents] . de produse alimentare. lînă. oraş în S-V Federa iei Ruse. căi rutiere: 28 400 km. de mobilă. XII–XV). situat între Kazahstan. Tadjikistan şi Uzbekistan. XVIII).83 mil. max. creşterea animalelor (ovine. Centru de vinifica ie. Hidrocentrală. lactate). Popula ia: 4. cu depresiunile Ciuisk şi Fergana în S-V şi Issîk-Kul în E. Fabrici de mobilă. Alt. Importă maşini şi utilaje industriale. Trece prin oraşele OrehovoZuevo. plante ierboase. Capitala: Bişkek . Centru pr. port la confluen a Rinului cu Moselle . porumb). ciment. bovine. de prelucrare a lemnului. max. Suprafa a: 199 mii km2. minereuri de cupru.Kisangáni oraş în N-E Republicii Democratice Congo. Catedrală (sec. oraş în V Germaniei (Renania–Palatinat). Nod de comunica ii. Oraş din 1254. Muzee. Ultima erup ie în anii 1972–1974. Principalele ramuri agricole: cultivarea cerealelor (grîu. mijloace de transport. a sticlei. energetică. floarea-soarelui. produse chimice. At. zinc. stat în N-E Asiei Centrale. plante aromate.: 4 750 m. pe rîul Klondike . între Amudaria şi Sîrdaria. bere. Se mai cultivă bumbac. 120 mii loc. sericicultura. constructoare de utilaje. tutun. petrol. metalurgică. deşert în Asia Centrală (Uzbekistan. Industrie constructoare de maşini (avioane). Suprafa a: 2100 km2. tutun. port la Oceanul Indian. 355 mii loc. Limba oficială: kirghiza.: Dawson. 73 mii loc. Industrie diversificată: extractivă.

At. Suprafa a: 14 mii km2. oraş în V Germaniei. doc. la V de valea Nilului Alb . silvotundră şi de conifere. 178 mii loc. Centru industrial (metalurgie. În acest lac se varsă rîul cu acelaşi nume (655 km). porcine). poligrafică. 68 mii loc. República ~. bovine.: 2942 (vf. Climă aspră. Suprafa a: 435 km 2. în N-V mun ilor Ural . max. ovăz. Industrie extractivă. farmaceutică. Popula ia: 5 mii loc.: Sîktîvkar . Lă ime: 40 km. Nod de comunica ii. fier. oraş în Uzbekistan. Rîzeh ). Industrie petrochimică. Kokánd Kóla Kolîmá Köln [kœln] Komandór arhipelag în N-V Oceanului Pacific (marea Bering). la sud de peninsula Alaska . textilă. produse chimice şi alimentare) şi comercial agricol (bumbac). Apar ine Federa iei Ruse. 1460 m). Bază navală şi aeriană. Relief vulcanic. Popula ia: 1. chimică. pe rîul Karasu . textilă şi alimentară. Conservator. Expl. la E de peninsula Kamceatka . la grani a dintre Iran şi Turkmenistan. textilă şi de confec ii. Muzee. Suprafa a: 100 mii km2. alimentară. Pescuit (somn). 965 mii loc. Vînătoare. cupru. Muzeu de artă. Materiale de construc ii. electrotehnică. grîu. Relief de dealuri şi mun i. în depresiunea Fergana . Universitate. oraş în S-E Albaniei. Pe cursul superior al rîului se află parcul na ional Kootenay . În mun ii Kolîma se află bogate zăcăminte de aur. orz. regiune fizico-geo-grafică în partea central-vestică a Sudanului. forestiere. lac în S-V Canadei (Columbia britanică). defilee. republică autonomă în Federa ia Rusă. Suprafa a: 170 mii km2. Zăcăminte: apatite. deluros (în centru) şi vălurat (în S). electrotehnică. Kómi Kootenay Kopetdág Kórçë Kordofán [´kort¿¬] . Oraşe pr. Aeroport interna ional. Hr. nichel. în sec. loc. în N-E Siberiei. Suprafa a: 1 848 km2. Lungime: 450 km. la S de lacul Ohrida. 75 mii loc. lan muntos în Asia Centrală. Teatre. cîmpie în Federa ia Rusă. max. păduri. de cherestea şi mobilă. străbătută de rîul Kolîma . Industrie extractivă (cărbune brun). Relief muntos (în V). Grădină botanică. Centru adm. Monumente istorice şi arhitectonice. siderurgică. X. Nod de comunica ii. sticlei şi tutunului. Suprafa a: 415. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. alebastru. peninsulă în N-V Federa iei Ruse. automobile ale firmei “Ford“). oraş în Estonia. Climă caldă (sub influen a Golfstromu-lui). gaze naturale. Severomorsk . petrol. textile. port pe fluviul Rin . alimentară. Creşterea animalelor (reni. prelucrarea metalelor. între Marea Albă şi marea Barents. Pia ă agricolă. a pielăriei. vagoane. nisipuri. Alt. vînătoare. Zăcăminte: cărbune. pe ărmul Golfului Finic.4 mil. Vegeta ie de tundră.Kódiak [‘koudiæk] Kóhtla-Járve insulă americană în N-E Oceanului Pacific. (în majoritate eschimoşi). Înăl imi stîncoase (alt. Se cultivă secară. constructoare de maşini (locomotive. Institu ii financiar-ban-care. Fondat în anul 38 d. Baze militare. cu cascade. Pescuit. diferite specii de animale. izvoare cu ape minerale.9 mii km2. la 150 km E de Tallinn. legume. tractoare.: Murmansk.

insulă vulcanică în strîmtoarea Sunda .9 mii km2. produse alimentare. Institu ii de învă ămînt superior (universită i. alimentară (vinuri). situat pe fluviul Enisei . Relief muntos. celuloză. construc ii navale. Zăcăminte: lignit. Pînă în 1920 s-a numit Ekaterinodar . chimică. Industrie siderurgică. în partea de sud a Siberiei de Est. între insulele Yava şi Sumatera . Vînătoare. Administrată de Federa ia Rusă. 56. minereuri de plumb. feroviar. Creşterea ovinelor. zinc. Teatre. provincie autonomă în Serbia şi Muntenegru. de esături şi confec ii. produse alimentare. constructoare de maşini (strunguri.: 2 228 m (cel mai înalt vîrf de pe continent). oraş în S-E Finlandei. construită în 1703. Suprafa a: 16 km2. în 1241.5 km2. Industrie petrolieră. în N peninsulei Kamceatka . Se produc televizoare. siderurgie. Universită i. Nod de comunica ii (feroviar. 639 mii loc.5 mii km2. Iriga ii. Fondat în 1628. Denumirea veche: Kistnâ . situat pe rîul Kuban . insulă în Marea Baltică (Golful Finic). Popula ia: 1. situat pe o mică insulă din Golful Finic. Muzeul tehnicii. Se varsă în golful Bengal. Universitate. hîrtie. textile (mătase. de cărbune. XII. A fost par ial distrusă în 1883 în urma erup iei vulcanului Krakatau . Fondat în 1793. Alt.Koreák Distríctul Autonóm~ (Koreakia). Nod de comunica ii. a por elanului. Expl. catifea). Pescuit. doc. Ruinele unei cetă i din sec. Navigabil pe cursul inferior. 920 mii loc. de maşini agricole şi utilaj greu. Ultima erup ie a avut loc în 1972–1973. Nod de comunica ii (aerian. Fabrici de cherestea. rutier). construc ii de maşini şi aparatură electronică. situat pe rîul Hernád . textilă. în sec. Creşterea renilor.: Priština . Suprafa a: 301. hîrtie. Sporturi de iarnă. farmaceutică. Biserica Buna-Vestire (1804–1812). Lungime: 1 285 km. Centru adm. Industrie metalurgică. XIV). alimentară. Mare centru industrial: metalurgie. Muzee. siderurgie (uzină de aluminiu). Important centru economic şi cultural. At. XV. Centru industrial: şantiere navale. Vegeta ie de tundră. textilă. Păduri de eucalipt. XII). confec ii. de măsurat. păşuni alpine. prelucrarea peştelui. oraş în Federa ia Rusă. At. Cereale. doc. Climă subarctică. de încăl ăminte. fluvial. Suprafa a: 10. Košciúszko Kóšice Kósovo (Metóhia) Kótka Kótlin Krakatáu Krasnodár Krasnoiársk Kréfeld Krishna . oraş în V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). district în Federa ia Rusă. 241 mii loc. ciment.7 mil. Pe această insulă se află fortărea a Kronştadt . poligrafie. compresoare). Filarmonică. Popula ia: 39 mii loc.: Palana . loc. de prelucrare a lemnului. textile. Conflict interetnic declanşat în 1997. port pe fluviul Rin . Centru adm. mobilă. produse chimice. institute). oraş în E Slovaciei. rutier). de prelucrare a lemnului şi pielei. Muzee. oraş în S-V Federa iei Ruse. [´kri¿na] fluviu în partea central-sudică a Indiei. Muzeu de artă contemporană. Teatre. arbuşti. Fondat în 1878. [ko¿´tsu¿ko] [´ko¿itse] masiv muntos în N-E Alpilor Australieni. Pomicultură. Catedrală (sec. max. 250 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar. Castel de apă (sec. alimentară. Suprafa a: 10. rutier).5 mii loc. Hidrocentrală. aparate radio şi electrotehnice.

situat pe fluviul Shira . pe teritoriul Chinei. Pelerinaj budist. loc. Fabrici de cherestea. apar inînd Federa iei Ruse. trece prin oraşele Gori. argint. Lă ime: 170 km. Repara ii ale materialului rulant. în urma războiului din 1768–1774. Construc ii de maşini (automobile asamblate). max. Insulele ~.: 7723 m (vf. Temperatura apei: 28°C în august şi 18°C în februarie. sistem muntos în Asia Centrală. Izvorăşte din Podişul Armeniei (Turcia). apropiind în acest mod eliberarea ării de sub domina ia mongolo-tă-tară. Construc ii de avioane. Iriga ii. curent marin cald în Oceanul Pacific. Climă temperată musonică. între fluviul Don şi rîul Nepriadva . Păşuni alpine (pînă la alt. limita de N şi de S a podişului Tibet . Alt. a înfrînt hoardele mongolo-tătare. Zăcăminte de cărbune.6 mii km2. Suprafa a: 15. Lungime: 1515 km. situat în N-V Oceanului Pacific. Aerodrom interna ional. între peninsula Kamceatka (la N) şi insula Hokkaidô (la S). oştirile ruseşti. fabrici textile. Relief muntos. Regiunea cu acelaşi nume este populată în cea mai mare parte de curzi. Navigabil pe cursul inferior. trece prin Armavir şi Krasnodar şi se varsă în Marea Azov. capitala Malaysiei. Muzeu. Djilo ). Influen ă puternică asupra regiunilor învecinate. Conform tratatului Rusia a ob inut teritorii în N şi N-E Mării Negre şi dreptul la naviga ie comercială în mare şi prin strîmtori. Zăcăminte de cărbune. XVI). Vulcani. Universitate. Climă subtropicală. Castel (sec. chimice (îngrăşăminte). Fondat în sec. Viteză: 2–6 km/h. Moschee (1873). 1. de-a lungul coastelor de E ale Japoniei. fluviu în S-V Federa iei Ruse.2 mii loc. Georgia (Gruzia) şi Azerbaidjan. mai sus – zăpezi permanente şi ghe ari. unde. Izvorăşte din ghe arii Caucazului. Hidrocentrale. max. Muztag ). de 3500–3800 m). Aici.Kuála Lúmpur oraş în S-V peninsulei Malacca . Ghe ari. minereuri de fier. textile. arhipelag format din 56 de insule. cîmpie în S-V Rusiei europene. alimentare. Lungime: 907 km. Lungime: 2700 km. la 10/21 iulie 1774. a fost semnat Tratatul de pace ruso-turc. cupru şi aur. dar a fost nevoită să recunoască independen a Hanatului Crimeii. cu direc ia N-E. Iriga ii în cursul inferior. sistem muntos în S-V Asiei. industria por elanului.: 4168 m (vf. alimentare. vînătoare. la 8 septembrie 1380. în preajma vîrfului Elbrus . Universită i. conduse de marele cneaz Dimitri Donskoi. Lungime: 1200 km. fluviu pe teritoriul statelor Turcia. oraş în Japonia (Ky-ush-u). Kubán Kuciúk-Kainargí Kulikóvo Kumamóto Kunlún Kurá Kurdistán Kuríle Kuroshio (Kuro-ªivo) . Fondat în 1857. Nod de comunica ii. Tbilisi şi Rustavi şi se varsă printr-o deltă în Marea Caspică. localitate în N-E Bulgariei. 631. Alt.1 mil. printr-o deltă. Nod de comunica ii. XVI. petrol. la grani a Iranului cu Turcia şi Irak. Pescuit.

7 mii km2. Pescuit intens (peşte. Dispune de rezerve mari de gaze naturale. textile. mătase) şi de produse alimentare. de confec ii. Economie bazată pe extrac ia şi prelucrarea petrolului (locul 2 în lume). XI). curmali. Exportă petrol şi produse petroliere. aparataj electrotehnic). Expl. Aeroport. fabrici textile (bumbac. 440 mii loc. alimentară. Pescuit (peşte. construc ii de maşini. siderurgie. 239 mii loc. la N-E de –Osaka. crevete). fabrici de desalinizare a apei de mare. Kustanái Kutaísi Kuwait [ku´wait] oraş în N Kazahstanului . situat pe ărmul de N-V al Golfului Persic. uzine electrotehnice şi chimice. temple. fabrici textile. Sta ie de cale ferată. Institu ii de învă ămînt superior. Căi rutiere: 4. legume. Se cresc ovine. por elanuri). mijloace de transport. Industrie chimică. bovine. Mănăstirea Sf. siderurgică. mare bazin carbonifer în Federa ia Rusă. (900 mii loc. constructoare de maşini (utilaj minier. Centru industrial: construc ii de maşini (autobasculante. fontă. oraş în Georgia (Gruzia). loc. Pia ă pentru cereale. Catedrală în ruine (sec. Vegeta ie săracă. prelucrarea pieilor. acumulatoare.5 mil. Muzee. Principal centru industrial: construc ii şi repara ii de nave. farmaceutică. Industrie extractivă (aur). Suprafa a: 26. în conurba ie). zahăr. Flotă comercială maritimă. doc. 30 mii loc. situat pe rîul Seim . Climă tropical-de-şertică.82 mii km2. Universitate. capitala statului Kuwait. o el. Fondat în sec. cuprinzînd şi cîteva insuli e din apropierea ărmului golfic. aparatură electrotehnică. confec ii. V–VI. de produse alimentare. Culturi agricole pe terenuri irigate şi de oază: cereale. gaze lichefiate. alimentară. Capitala Kuwait . tractoare. de desalinizare a apei de mare. produse agro-alimentare. chimică. perle. mărfuri de larg consum. situat pe rîul Tobol . Centrală atomoelectrică. de ciment. utilaje şi echipament industrial. XVII. Nod de comunica ii. Popula ia: 2. la 536 km S de Moscova. cu cîmpii litorale (în restul teritoriului). port la Golful Persic. XVIII).7 mii km. caprine. Oraşe pr. alimentară. . Muzee. Nod de comunica ii. Importantă zonă industrială: expl. sanctuare). piei. la 274 km E de Magnitogorsk.: Kemerovo. Teatre. Limba oficială: araba. situat pe rîul Rioni . de mobilă. Treime (sec. utilaj minier). produse chimice. stat în Asia de S-V. de cărbune. tutun. loc. Prokopievsk ş. electrotehnică. Vestigii arheologice. 1. Importă maşini. Kuwait (Al-Kuwait) Kuzbáss Kyóto [kj´ooto] oraş în Japonia (Honsh¦).Kursk oraş în Federa ia Rusă. cămile. Nod feroviar. localizată în regiunile cu oaze. Novokuzne k. asamblarea automobilelor. Fondat în 788. artizanat (obiecte din bronz. Aeroport interna ional. de prelucrare a metalelor şi pielei. în 1032. At. Turism. în partea de S-V a Siberiei. Státul ~ . igări. perle). Fondat în 1879. frigiderelor şi televizoarelor. Muzee. Mare centru industrial: construc ii aeronautice. de cărbune.11 mil. fabrici de produse alimentare. lînă. Industrie extractivă (minereu de fier). Important centru economic şi cultural. a. Relief de podiş deşertic (în V). 235 mii loc. între Irak şi Arabia Saudită. Catedrală (sec. Străvechi monumente de arhitectură (palate. sticlărie. Suprafa a: 17.

: 137 m. max. Lungime: 1 500 km.: 350 m. Pescuit. max. ceai. format în 1837 prin surparea unei por iuni a muntelui Piatra Ghilcoşului . Pînă în 1853 s-a numit Ak-Meceti . Kujû ). loc. Lake Placid [´lejk´plæsid] . afluent al rîului Murrumbidgee .1 mii km 2. în mun ii Adirondack. de produse alimentare. oraş în Kazahstan. Nod de comunica ii. max.7 mii km 2. cupru. electrotehnică. max. Ad. Alt. Universitate. prelucrarea metalelor. max. trestie de zahăr. păduri de conifere (în rest). Climă subtropicală (în N) şi temperată (în S). Vînatul animalelor de blană.: 140 m. rîu în S-E Australiei.7 mii km 2. Suprafa a: 82. Ad. Kumamoto . Zăcăminte: minereuri de fier. Suprafa a: 42. lac de baraj natural în România. km2. 167 mii loc. Culturi agricole: orez.: Nagasaki. Străbate cîmpia Murray . Kzîl-Ordá Labradór Labradórului Lachlan Lácul Rénilor Lácul Róºu [´lækl¬n] Lácul Sclávilor Lácul Superiór Lácul Úrºilor Ládoga Lahóre [la´h¬or] oraş în N-E Pakistanului. Prin rîuri şi canale comunică cu Marea Baltică. Alt. Din acest lac izvorăşte fluviul Mackenzie .3 mii km 2. centrul sporturilor de iarnă. Grădina Châlimar Bâgh (sec. Relief muntos (alt. Monumente arhitecturale din perioada marilor mongoli (palate. Suprafa a: 17.: 4 316 m.07 mil. la E de Sankt-Petersburg. Zăcăminte de cărbune. Márea ~. mauzolee). între golfurile Hudson şi Sf. nichel. peninsulă în N-E Americii de Nord. lac de origine tectono-glaciară în V Canadei. 3. Este cel mai mare lac cu apă dulce din lume.).: 1676 m. între peninsula Labrador . Centru industrial: materiale de construc ie.1 mil. Ad. pe cursul superior al rîului Bicaz . km2. Turism. Suprafa a: 1. Pia ă agricolă. lac de origine glaciară în partea centrală a Canadei. de încăl ăminte şi textile. Fondat în 1820. mare în N-V Oceanului Atlantic. XVII). la grani a dintre SUA şi Canada. pînă în 1925 – Petrovsk . Ad. lac în America de Nord. Suprafa a: 31.6 km2.4 mil. Institut pedagogic. situat pe rîul Sîrdaria . fabrici de celuloză şi hîrtie. Ad. Oraşe pr. Vegeta ie de tundră (în N). artizanat. În apropiere se află mari zăcăminte de uraniu.3 mii km 2.Kyushu [´kju¿uu] una dintre cele mai mari insule ale Arhipelagului Japonez. situată în partea de S a acestuia. Din el izvorăşte rîul Neva . lac în N-V Federa iei Ruse. Marea Albă şi bazinul fluviului Volga . max. max. situat pe rîul Ravi . pe teritoriul Canadei.: 230 m. Suprafa a: 1. 1787 m pe vf. Centru industrial: metalurgie. lac de origine tectono-glaciară în N-E Canadei. Suprafa a: 30. moschee. Popula ia: 13.4 mii loc. sta iune balneoclimaterică în N-E SUA (New York). Lauren iu . Muzeu de istorie şi etnografie. Fukuoka. insula ara lui Baffin şi Groenlanda . Vegeta ie abundentă. Sta iu-nea climaterică Lacul Roşu . textile. Relief deluros (200 – 800 m alt. Aici au avut loc Olimpiadele de Iarnă din 1932 şi din 1980. Climă subtropicală musonică. Suprafa a: 6. Sta ie de cale ferată. pe ărmul lacului Placid.: 397 m. Este cel mai mare lac din Europa.

Climă tropicală musonică. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. Exportă orez. Suprafa a: 973 km2. aur.: 520 m. materiale şi produse din lemn. mahon. sticlărie. Suprafa a: 42. Muzee. Suprafa a: 400 mii km2. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. forestiere. max. Numeroase lacuri şi mlaştini. Suprafa a: 236. export de cereale. fabrici textile şi de produse alimentare. Centru adm. Aeroport. bunuri de larg consum. loc. mare în bazinul Oceanului Arctic. porumb. alimentară. apatită. huilă.: Toulouse . Pomicultură. în partea de N a peninsulei Scandinavia şi în V peninsulei Kola . în sud păduri de conifere. fabrici textile şi de încăl ăminte. Lanzaróte [lanqa´rote] Lanzhou [lan´dzou] oraº în partea centralã a Chinei Láos La Pérouse La Pláta [la pe´ruuz] [la´plaata] strîmtoare între insulele Sahalin şi Hokkaido . alimentare (prepararea cărnii). al provinciei Gansu . loc. Vînătoare. Meşteşugărit. Centru industrial: rafinării de petrol. Ad. Se cultivă orez.5 mil. 560 mii loc. Climă arctică. Statut de provincie a ării: din sec.Languedóc [l¾g´dok] provincie istorică în S Fran ei. ovine. citrice. XIII pînă în 1790. care uneşte marea Ohotsk cu Marea Japoniei. Oraş pr. Suprafa a: 660 mii km2. Cambodgia.1 mii km 2. Ad. Lungime max. bivoli. Suedia. Vegeta ie: păduri cu arbori de lemn pre ios (teck. al provinciei Buenos Aires.: 50–118 m. Pescuit. Creşterea animalelor (bovine. Creşterea animalelor. cuprinsă între ărmurile Asiei şi insulele Severnaia Zemlea şi Novosibirsk . prelucrarea lemnului. centrul adm. între China. Resurse naturale: minereuri de fier. Creşterea animalelor. Popula ia: 5. forestieră. Nod de comunica ii. Relief predominant muntos. Relief muntos şi de podiş. Importă maşini şi utilaje industriale.: 3385 m. tutun. În marea Laptev se varsă fluviul Lena . petrochimie. construc ii de maşini pentru transport şi minierit. port la Oceanul Atlantic. sericicultură. Turism. staniu. Centru industrial şi comercial: rafinării de petrol. Climă tropicală.76 mil. max.: 100 km. bumbac. construc ii navale.: 43 km. Pomicultură. Márea ~. cafea. arahide. pietre scumpe. viticultură.2 mii km. pe teritoriul statelor Norvegia. Lă ime max. electrotehnică. situat în peninsula Indochina. Universitate. 88% din teritoriu). regiune în N Europei. porcine). loc. Thailanda şi Birmania. Vegeta ie de tundră. Nod de comunica ii. insulă în V arhipelagului Canare . Ad. Relief muntos vulcanic (alt. 1. carne. bumbac. Capitala: Vientiane . med. piei. lînă.8 mii km2. Poten ial hidroenergetic. Bogate resurse naturale: minereuri de fier şi de metale neferoase. ghips. Expl. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime agricole. în special a oilor. Limba oficială: lao. plumb). Lapónia Láptev . Popula ia: 45 mii loc. Industrie extractivă (bauxită. cupru. oraş în E Argentinei.: Arrecife . nichel. Centrală nucleară. combustibili. situat pe fluviul Huanghe . stat în Asia de S-E. 670 m). Căi rutiere: 18. Finlanda şi par ial în Federa ia Rusă. Popula ia: cca 2. República Democrátică Populară ~. centrul adm. cu podişuri şi cîmpii de-a lungul rîului Mekong (în V). produse alimentare.5 mil. Popula ia: 44 mii loc.

Zonă industrială şi agricolă (cereale. Industrie constructoare de maşini. Industrie constructoare de maşini (motoare electrice. Repara ii navale. în 1430 (1431). oraş în Spania.: Roma . Muzeu. Universitate. rîu în Republica Moldova. În rîndurile armatei ruse au luptat şi voluntari români din Basarabia. alimentară. Castel episcopal (sec. [´larissa] oraş în Grecia (Tesalia). afluent pe stînga al Prutului. citrice. A fost descoperită în 1740 de navigatorul şi exploratorul rus D. I. al cantonu-lui Vaud. oraş în S-E Italiei (Puglia). 202 mii loc. Sta iune balneoclimate-rică. Ruine antice. Muzeu arheologic. în Austria şi Germania. situat pe rîul Piniós . Lă ime: 50–62 km. farmaceutică. Centru comercial şi turistic. a materialelor de construc ie. port în N insulei. oraş în V SUA (Nevada). textilă. Hidrocentrale. Izvorăşte la E de com. Lungime: 263 km. măslini. alimentară (vinuri. XV). La 2 iulie 1770. Lungime: 1154 km. Lungime: 70 km. afluent al Dunării. Monumente de arhitectură: biserică (1180). a hîrtiei. în conurba ie). Centru adm. Lungime: 30 km. Izvorăşte în apropierea com. Universitate. alimentară. Lărgu a (rn. Aeroport interna ional. 361 mii loc. Rumean ev. Leagă Marea Laptev cu Marea Siberiei Orientale. punct vamal. Vărzăreşti (rn. loc. de încăl ăminte. Universitate. vi ă de vie. centrul adm. oştirile ruseşti. aerian). conserve). străbate partea de S-V a Bavariei şi trece prin Augsburg. Centru comercial (export de tutun). Tîrguri agricole anuale. Ruinele unui amfiteatru roman. feroviar. bazilică (1548). Catedrală (sec. de prelucrare a metalelor. rîu în Europa Centrală. Muzee. Universitate. Hînceşti). Centru comercial (trafic de mărfuri). 139 mii loc. pomi fructiferi). 101 mii loc. doc. Izvorăşte din Alpii Austriei. rîu în Republica Moldova. Nod de comunica ii (rutier. Industrie electrotehnică. Cercetări nucleare. i-au învins pe turci. oraş în V Siriei. centru adm. A. Străveche aşezare romană (Lausonna). Lárga Lárissa Las Pálmas Las Végas Latákia [la´taakia] Látium Lausánne Lãpúºna Lãpúºna (Lãpuºniþa) Lecce [´let¿e] Lech [leç] . situat pe malul lacului Geneva.Láptev Strîmtoárea ~. în insula Gran Canaria (Insulele Canare) . Ungheni). Laptev (1701–1767). 197 mii loc. Industrie uşoară. (252 mii loc. Suprafa a: 17. alimentară (conserve de fructe). Industrie textilă. În sec. Sta iune balneoclimaterică. XII–XIII). pe rîul Larga. regiune în partea centrală a Italiei. în f runte cu mareşalul P. alimentară. alimentară (ulei de măsline. Centru financiarbancar. port la Marea Mediterană. comercial şi turistic. At. comună în Republica Moldova (rn. ulei vegetal etc. Turism. XV–XVIII). al inutului Lăpuşna. Cantemir).2 mii km 2. de prelucrare a lemnului. [lo´zan] oraş în S-V Elve iei. afluent pe stînga al Prutului. produse din ceramică.). XIV–XVI: tîrg. aparatură electrotehnică). fluvial. 115 mii loc. Sta iune balneoclimaterică. Ad. Industrie textilă. medie: 11–16 m. strîmtoare între continentul Asiei şi insula Leahovski . textilă ( esături de mătase). Catedrală (sec. Popula ia: 5 mil. palat episcopal (1420–1428).

Pescuit. 1158 m). XVI–XVII).Leeds [´liidz] oraş în partea centrală a Marii Britanii (Anglia). de arte grafice). Templul lui Apolo în ruine. produse alimentare. Fabrici alimentare. Turism. (2. Suprafa a bazinului: 2. produse alimentare). Important centru industrial: construc ii de maşini (avioane. cosmetice (parfumuri) şi alimentare. Industrie extractivă (antracit). 120 mii loc. oraş în S-V Olandei. locomotive. la 15 km de Haaga. primărie (sec. citrice. încăl ăminte. Afluen i: Kirenga. Muna . Biserica Sf. motoare pentru avioane etc. Navigabil pe cursul inferior. Important centru industrial. Castel (sec. pe teritoriul statelor Guatemala. Centru industrial (mase plastice. Monumente de arhitectură (primărie. oraş în Republica Moldova. X. produse chimice. Industrie uşoară. km2. Izvorăşte din mun ii de la vest de lacul Baikal şi se varsă printr-o deltă în marea Laptev. vi ă de vie. Suprafa a: 303 km 2. ca oraş ( Lipsk ) în sec. comercial şi cultural. Universitate. 89 mii loc. situat pe fluviul Weisse . aerian). industrie electrotehnică. Universitate. instrumente muzicale. textilă. Lungime: 4 400 km. Vechi centru tipografic. Popuila ia: 25 mii loc. Viliui. oraş în E Germaniei (Sachsen). Aldan. feroviar. Biserică (1518–1529).). poligrafie. Muzee: etnografic. Academii (de ştiin e. metalurgică. insulă grecească în Marea Ionică. XVI). oraş în N Olandei. Se varsă în Oceanul Pacific. în conurba ie). Leiden [leid¬] Leipzig [´laipsiç] Lémpa Léna León Leóva . automobile. Centru industrial: metalurgie. centrul adm. primărie (sec. hîrtie. situat pe rîul Se . Léeuwarden [´leewarda] Lefkás Legnano [le¤´¤aano] oraş în N-V Italiei (Lombardia). Nod de comunica ii. 55 mii loc. mobilă şi hîrtie. al provinciei Friesland . în apropierea oraşului San Rafael Tasajera. Măslini. doc. mobilă. hîrtie. textile. Tîrguri interna ionale. reşedin ă a raionului Leova. biserici (sec. Catedrală (sec. XIX). Relief muntos (alt. Universitate (1904). Muzee. alimentară. XI–XII). textile. 530 mii loc. At. textile. XVII–XIX). Aeroport. Biserici (sec. At. Resurse hidroenergetice. Aeroport. situat pe malul Prutului. XVI–XVI). Muzeu. clădiri vechi).: Lefkás . fluviu în America Centrală. de prelucrare a metalelor. doc. XIII–XIV). fabrici de produse chimice. XII). construc ii de maşini-unelte şi aparataj electric. Vitim. a lemnului şi a pielei. 13 mii loc. “Rembrandt“. Construc ii de maşini şi aparataj electrotehnic. oraş în N-V Spaniei. XI. Honduras. la 97 km S-V de Chişinău. Castel (1250. de pielărie. în 1489. port în delta Rinului . chimică. 495 mii loc. XII). Aeroport. situat pe canalul Aire . Biserică (sec. max. alimentară. textilă. Nod de comunica ii (feroviar. Mănăstire (sec. Şantiere navale. Oraş pr.1 mil. 146 mii loc. farmaceutică. Nod de comunica ii (rutier. Poten ial hidroenergetic. sec. Lungime: 325 km. încăl ăminte. mase plastice. El Salvador.5 mil. fluviu în Federa ia Rusă (Siberia de Est). Monumente istorice şi de arhitectură. Cuvioasa Parascheva (1818). Observator astronomic. prelucrarea lemnului. poligrafică. Fondat în 882. militar. alimentare. Pescuit. loc. rutier). aparatură electrotehnică. Fondat în sec.

vite. . tutun. Popula ia: 2. porcine). legume. secară). Alt.6 km. energetică. plante furajere. lîngă ărmurile Turciei. În agricultură predomină creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. sub 100 m) şi de cîmpie colinară (alt.: Mytilene . lapte). măslini. situat pe rîul Dyle . Pescuit. Leuvén Levánt [l¬´v¾] regiune geografică în Spania orientală. porumb. ondatra. Regátul ~. mohair. Zăcăminte de magneziu. Popula ia: 116 mii loc. cabaline. Climă maritimă şi temperat-con-tinentală. Majoritatea popula iei active este angajată în industria minieră din Africa de Sud. Belarus şi Lituania. piei. produse petroliere. Exportă confec ii. roci de construc ie). Este organizat în 26 de districte şi 7 oraşe de rang republican. Culturi agricole: cereale (orz. Dispune de materii prime (dolomit. de aparate electronice şi electrotehnice. loc. de produse alimentare. marmoră.6 mil. Planta ii de citrice. Industrie extractivă (diamante. Vegeta ie: păduri de conifere (45% din teritoriu). Fondat în sec. Suprafa a: 30. Se practică apicultura. roci de construc ie. Faună relativ săracă. Căi rutiere: 5 324 km. de televiziune. 968 m). 3482 m) în E şi S. turbării. Centrale termoelectrice. Rusia. Importă mijloace de transport. Viticultură. chimică. calcar. max. avînd frontiere din toate păr ile cu statul Africa de Sud. situat în S Africii. Climă temperat-con-tinentală şi subtropicală. XVI–XVIII. Culturi de măslini şi vi ă de vie. Popula ia: 2. Admis în ONU la 17 octombrie 1966. Este dezvoltată creşterea animalelor. frigidere. engleza. alimentară (carne. Suprafa a: 1.: 3570 m. situat între Estonia. Exportă maşini şi utilaje industriale. chimică. crom. XVII). Limbi oficiale: sotho. Numeroase rîuri şi deosebit de numeroase lacuri (cca 3000). Clădiri în stil gotic: primărie (sec. mobilă. sfeclă de zahăr. bovine. VII î. 2 000–3 000 m) în V şi de Mun ii Scorpiei (alt. aparatură electrică şi electro [lu´ve] (Louvain) oraş în partea central-nordică a Belgiei. max. Pescuit. biserici (sec. stat în N-E Europei Centrale. în special se cresc caprine.35 mii km2. Faună variată: zimbrul. 150–300 m). max. de mobilă. ghips. fabrici de prelucrare a lemnului şi pielei. [´lesvos] insulă în E Mării Egee.6 mii km2. mijloace de transport. culme muntoasă în mun ii Alpi . la grani a Italiei cu Elve ia. Relief format de podişul Basuto (alt. de mobilă şi încăl ăminte. plumb. Pescuit intens. turbă. Oraş pr. Lungime: 130 km. încăl ăminte. 114 mii loc. castorul. Limba oficială: letona. Capitala: Riga . Pînă în 1868 – protectorat britanic denumit Basutoland . alimentară). Izvoare termale. grîu. legume.Lepontíni Mún ii ~. IX. Apar ine Greciei. picturi rupestre din milen. Uzine constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor. diamante. Vegeta ie predominant de stepă. Universitate. de hîrtie. Turism. străbătute de şosele şi căi ferate. Parc din sec. Climă mediteraneană. Relief deluros (alt. de produse chimice.2 mil. cartofi. de încăl ăminte şi textile. vagoane. Hr. produse industriale şi alimentare. la ărmul Mării Baltice. de telefon. Relief predominant muntos. lemn). sorg. Căi ferate: 2. Culturi agricole: grîu. Economie bazată pe agricultură şi industrie dezvoltată (constructoare de maşini: maşini agricole. Relief de cîmpie joasă în lungul litoralului (alt. Lésbos Lesótho [l¬´soto] Letónia República ~. aparate de radio. loc. lînă. fructe. Pasurile Simplon şi Saint-Gothard . ursul brun. Suprafa a: 64. motoare electrice. XV).61 mii km2. Capitala Masseru . Străvechi adăposturi săpate în stîncă. de tricotaje.

constructoare de maşini. Vegeta ie montană (păduri de cedru. Organizat în 5 guvernorate şi capitala. Suprafa a: 11. loc. Ramuri agricole: pomicultura. Climă oceanică. loc. Léwis [´luu¬s] Léyte [´leiti] Libán República ~. insulă în E arhipelagului Filipine. Suprafa a: 8 mii km2.Léverkusen [´leev¬rkuuz¬n] oraş în V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). mobilă. la 12 km N de Köln . mare producător de vopsea. citrice. Popula ia: 3. Suprafa a: 2. uraniu. ovine. de cafea şi de cacao. Turism. mangan. Suprafa a: 10.3 mii km. pescuitul. antilope.: Stornoway .: Tacloban . manioc. Limba oficială: engleza. legumicultura. Oraş pr. exploatări forestiere. Creşterea animalelor. Economia (în parte ruinată de războiul civil) este bazată pe agricultură. Popula ia: 28 mii loc. diamante. (2000). creşterea animalelor (ovine. străbătută de rîurile Orontes şi Litani . Turism intens. cimpanzei. Exportă animale vii. 1349 m). ovăz. Guineea şi Côte d’Ivoire. sare. Meşteşugărit. turism şi comer . Climă subecuatorială. Exportă cauciuc. bovine). 2814 m) în E. Flotă comercială maritimă (cea mai mare din lume. Divizat în 13 comitate.4 mii km2. lemn şi produse din lemn. Capitala: Beirut . minereuri de fier. zahăr. citrice. Pescuit. metale şi produse din me Libéria República ~. max. Creşterea animalelor (caprine. Păduri tropicale. Căi ferate: 493 km. porumb. mijloace de transport. între Sierra Leone. hipopotami. aur). între Siria şi Israel. din N-E Oceanului Atlantic.5 mil.3 mil. Relief de podiş (alt. 1752 m). Vegeta ie: păduri tropicale şi de savană. porumb). Limba oficială: araba. uleiuri vegetale. cafea. Popula ia: 3. metalurgică. Relief predominant muntos: mun ii Liban (alt. Popula ia: 1. industria uşoară (de ciment. situat pe ărmul Oceanului Atlantic.3 mii km2. textilă. grafit. Importă maşini şi utilaje industriale. alimentare). orez. 3088 m) în V şi mun ii Antiliban şi Hermon (alt.4 mii km2. banane. opera ii financiare. încăl ăminte. viticultura. caprine. port pe fluviul Rin . agricultura (arbori de cauciuc. Capitala: Monrovia . Industrie chimico-far-maceutică (medicamente. loc. 9% din teritoriul ării). A luat fiin ă prin comasarea mai multor localită i cu oraşul Wiesdorf . Dispune de resurse naturale: cărbune. A . filme fotografice). Întreprinderi ale industriei uşoare (de ciment şi asfalt. Pescuit şi recoltarea de bure i. Relief muntos. produse lactate). rezerva ii naturale. bananieri. batate). Faună bogată: leoparzi. 168 mii loc. ghips. lînă. cauciuc natural. Relief vulcanic (alt. alt. situat pe ărmul estic al Mării Mediterane. iar în S-V de o cîmpie litorală joasă. Denumit după numele lui Carl Leverkus (1804–1889). alimentară. textile. palmieri. citrice. Planta ii de cocotieri. orz. titan. mangan. combustibili. stat în Asia de Sud-Vest. roci de construc ie. aur. minereu de fier. Rafinării de petrol. situată între insulele Samar (la N) şi Mindanao (la S). Importă maşini şi echipamente de transport. datorită taxelor mici). porcine). măsline. Principalele ramuri economice: industrie extractivă (minereu de fier. stat în Africa de Vest. max. şi de stepă. cuprinzînd între ei depresiunea fertilă Bekáa . Oraş pr. produc ia de cereale (grîu. Căi rutiere: 10. diamante. max. trestie de zahăr. produse chimice şi alimentare. Climă mediteraneană. Faună relativ săracă. Pescuit. Climă tropicalmusonică. mărginit în N de o zonă muntoasă (mun ii Nimba .9 mil. Parcuri na ionale. cea mai mare insulă din arhipelagul Hebride . 400–600 m). max.

Industrie siderurgică. În iunie 1942 popula ia a fost exterminată de hitleriştii germani. la 16 km N-V de Praga. Se cresc animale pentru lapte şi carne.4 mii km2. încăl ăminte. electrotehnică. migdali. Centru financiar mondial. Suprafa a: 5. Este divizat în 11 comune. Industrie puternic dezvoltată (autovehicule. km2. Relief de cîmpie în bazinul rîului Rin şi colinar în V (alt. maşini-unelte. bovine. alimentară. loc. Industrie extractivă. vi ă de vie. în mun ii Alpi. cămile. produse din metal şi chimice. hîrtie. sub 1000 m) şi în S (prelungirea mun ilor Tibesti . uraniu. 420 mii loc. Climă temperat-con-tinentală. cu zone de podiş pietros în V. esături şi confec ii.98 mil. citrice. Se practică apicultura. produse alimentare. cafea.9 mil. Bogate resurse în subsol: petrol. cu masive muntoase în N-V (alt. chimică. păşuni alpine (30%). Observator astronomic. textilă. Capitala: Tripoli . lînă şi covoare. situat la ărmul Mării Mediterane. fluvial). stat în partea central-sudică a Europei. localitate în N-V Republicii Cehe. Liége [lj´ee…] oraş în E Belgiei. colinare şi de cîmpie în N-E. vi ă de vie. oraş situat în V ării. 212 mii loc. învecinat cu Elve ia şi Austria. Admis în ONU la 18 septembrie 1990. At. Viticultură. tutun. Muzeu memorial. Suprafa a: 160 km 2. Capitala: Vaduz . Universitate (1970). Căi rutiere: 323 km. biserici. Monumente (catedrală. Este divizat în 13 regiuni (baladiyat). doc. constructoare de maşini (automobile. textilă. materiale de construc ie. Rezerva ii naturale. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere (35% din teritoriu). de artă). Principátul ~. Prin port se exportă lemn. cu Deşertul Libiei în E şi reg. Limba oficială: germana. Culturi agricole: măslini. Pescuit Librevílle [libr¬´vil] Lídice Liechtenstein [´lidjitse] [´liht¬n´¿tain] capitala statului Gabon. Limba oficială: araba. la ărmul golfului Genova . textile şi alimentare. ghips. păduri mici (0. centru adm. construc ii navale. arahide.7 mil. Suprafa a: 1. Sudan. 2 286 m). stat în N Africii. port la Golful Guineii (Oceanul Atlantic). Este dezvoltat meşteşugăritul. Căi ferate: 19 km. gaze naturale. Turism. cacao. bumbac. de ciment. Vegeta ie semideşertică: păşuni.Líbia Jamahiría Arábă Libiánă Populáră Socialístă . Popula ia: 5. produse chimice. Relief de pustiuri şi semipustiuri. Se cresc animale pentru lapte şi carne. Climă subtropicală şi tropical-deşertică. alimentare). în oaze – citrice. Importă maşini şi echipamente industriale. 2599 m). textilă. max. Metalurgie. 400–600 m). învecinat cu Egipt. Aeroport. legume. loc. situat pe stînga fluviului Meuse . Popula ia: 33 mii loc. alimentară. lemnului şi tutunului. produse agricole. Fondat în 1849. produse electrotehnice. Nod de comunica ii (feroviar. minereu de fier. măslini. sare. sulf. chimică. batate. rutier. în 721. aparate electronice şi optice. Popula ia: 1. Căi navigabile interne. alimentară. biciclete). Industrie de prelucrare a metalelor. Algeria şi Tunisia. textile. chimice. Ciad. regiune în N-V Italiei. Pe terenuri irigate se cultivă cereale (grîu.: Genova . îngrăşăminte azotoase. chimică. combustibili. max. Exportă maşini şi mijloace de transport.3% din teritoriu). Muzee (arheologic. alt. curmali. Centru adm. calcar. bunuri de larg consum. precum şi muntos în E (alt. al prvinciei Liége . Centru carbonifer. Produce cabluri electrice. Ligúria . arahide. Se cresc ovine. Universitate. caprine. palat episcopal). ovăz). Niger. siderurgică.

Industrie metalurgică. 250 mii loc. Briceni). alimentară. Parcuri. golf al Mării Mediterane. Universitate. 144 mii loc. XV–XVIII). de încăl ăminte şi prelucrarea tutunului. electrotehnică. Muzee. Paris. doc. de prelucrare a lemnului. Ad. Moscova. Roma. a celulozei. parfumuri. apar inînd Italiei. catedrală (1147). chimică. constructoare de maşini agricole şi aparate electrotehnice. Centru vamal de frontieră. Fondat în sec. Lilóngwe [li´lohgwei] Líma [´liima] Limassól Limpópo Lion Lipáre (Lipári) [ljõ] Lipcáni Lípnic Lisabóna . loc. fluvial). turism). Ínsulele ~. constructoare de nave şi vagoane. XIV–XVI). Planta ii de măslini şi smochini. situată pe rîul cu acelaşi nume. Academie. Academie de ştiin e (din 1779). Fondată în 1535. At. construc ii de maşini. Castel (sec. mare în bazinul mediteranean. hîrtiei şi sticlăriei.: 2 650 m. oraş în Republica Moldova (rn. Viticultură. prefect de Tighina şi Cetatea Albă. capitala statului Perú. textile. Ad. pe coasta de S a Fran ei. Centru industrial (pielărie. igarete) şi cultural (muzee. Aeroport. biserici). confec iilor şi produselor alimentare. Iaşi. oraş în N Fran ei. Aeroport. tenor. Aeroport. Lungime: 1600 km. pod suspendat (în lungime de 2770 m). pilot român. Biserici (sec. Iriga ii pe cursul inferior. Lă ime (la intrare): 245 km. XVIII). Pescuit. port în golful Akrotiri . în sec. Academie de ştiin e. Odesa. XV. Teatre (dintre care cel mai vechi datează din 1563).: peste 1000 m. capitala Portugaliei. situată pe rîul Rimac . Festivalul vinului. fabrici de pielărie şi încăl ăminte. Pînă la confluen a cu Marico poartă numele Rîul Crocodililor . Industria tutunului. Eugen Adamovici (1876–?). Fortifica ii (sec. oraş în S insulei Cipru. care a evoluat pe scenele multor teatre (Chişinău. Insule pr. Se varsă în Oceanul Indian. Suprafa a: 30 mii km2. Rafinării de petrol. Lungime: 93 km. Monumente: castel (sec. XIV –XIX). 820 mii loc. Biblioteca Na ională. prelucrarea lemnului (mobilă). armata moldoveană condusă de Ştefan cel Mare a învins hoardele tătarilor care invadase ara. Universită i (cea mai veche din 1551). Salina. Muzee. Se mai numesc Insulele Eoliene . biserici (sec. Viena). Muzee. textilă. port la vărsarea fluviului Tajo în Oceanul Atlantic. La 20 august 1470. Grădină botanică. capitala statului Malawi (din 1975). la 218 km de Paris. Navigabil pe aproximativ 130 km.: Lipari. mobilei. de produse alimentare (conserve de peşte). XVII). Universită i (cea mai veche din 1288). Vulcano . Fran ei şi insulele Corsica şi Elba.5 mil. Nod de comunica ii. Palatul Regal (sec. localitate în Republica Moldova (rn. 180 mii loc. Ocni a). 6. autor de studii militare. XI. Monumente de arhitectură (catedrală.Ligúricã Lille [lil] Márea ~. Nod de comunica ii (aerian. fluviu în S-E Africii. Suprafa a: 115 km 2. între ărmurile Italiei. Industrie metalurgică. catedrală (sec. Metalurgie. lîngă Lipnic. max. Muzee. de textile şi confec ii. Turism. alimentară. XVII). Aici s-au născut Iacov Gorski (1866–1934). arhipelag vulcanic în S-E Mării Tiraniene. la S de oraşul Xai-Xai . chimică. XII). Pod peste Prut.

produse lactate). Construc ii de turbine şi maşini grele. de ciment.Lituánia República ~. XII). Monumente. biserici (sec. la 290 m alt. Faună: numeroase specii de păsări (300) şi peşti. capitala Sloveniei. alimentară. fructe). 12 mii loc. 335 mii loc.3 mii km2. aparataj electrotehnic. Belarus. stat în N-E Europei Centrale. poligrafică. capitala legislativă a statului Swaziland. sub 300 m). XVII–XVIII). X). Lungime: 1 020 km. Par ial navigabil de vase oceanice şi fluviale. Suprafa a: 65. filarmonică. castel (1342). Economie bazată pe industrie şi agricultură. prin golful Biscaya . Izvorăşte din mun ii Ceveni şi se varsă în Oceanul Atlantic.5% din teritoriul ării). teatre. Relief format de o cîmpie în centru şi pe litoral (alt. rutier. cereale. Líverpool Ljubljána [liub´liana] Loára cel mai mare fluviu al Fran ei. situată în partea central-vestică a ării. textilă. Federa ia Rusă şi Marea Baltică. în 789. cînepă) şi furajere. produse chimice şi alimentare). Este divizat în 10 provincii. Exportă maşini şi utilaje industriale. aparate electrotehnice. At. loc. Agricultură specializată în creşterea animalelor pentru carne şi lapte. motoare Diesel şi pentru avioane. Este legat prin canale cu Sena şi Saône . Pescuit intens. Centru industrial (construc ii de motoare) şi cultural (teatre. cultural (galerii. grîu.3 mil. Vegeta ie: păduri predominant de conifere (30. Numeroase rîuri şi lacuri. monumente) şi industrial (metalurgie. Lobámba Locárno Lód´z . Oraş din 1207. doc. muzee. Resurse de subsol: roci de construc ie (calcar. secară). Pe malurile Loarei se află numeroase castele construite în sec. Academie de ştiin e şi de arte. echipament electric. Sta iune climaterică şi turistică. şantiere navale. Centru cultural comercial şi industrial. de prelucrare a lemnului şi chihlimbarului. Capitala: Vilnius . Muzee. 16 mii loc. sub 90 m) şi de zone colinare în E şi S-E (alt. [´wud…] oraş în partea central-sudică a Poloniei. Monumente: cetate (sec. a celulozei şi hîrtiei. situat între Letonia. Muzee. loc. produse chimice. XV–XVIII). textile şi alimentare). Universitate. Turbării. doc. 852 mii loc. situat la vărsarea fluviului Mersey în Marea Irlandei. Polonia. Climă temperată cu nuan e maritime în V. televizoare). zahăr. de automobile şi de aparatură electrotehnică. Limba oficială: lituaniana. Popula ia: 3. hîrtie. Universitate. textilă. (1. XV–XVI. a încăl ămintei. Universitate. chimică (îngrăşăminte azotoase şi fosfatice). X. pe malul de N al lacului Maggiore . muzee). rafinării de petrol. plante textile (in. lemn. în conurba ie). aparate de filmat. Centru industrial (construc ii de maşini textile. oraş situat pe rîul Sava . Nod de comunica ii (feroviar. chimică. produse animaliere. la 120 km S-V de Varşovia. At. Industrie constructoare de maşini (utilaje şi maşini-unelte. ghips. sediul Parlamentului şi reşedin a regală. în produc ia cerealelor (orz.8 mil. Industria lemnului (mobilă). oraş în S-E Elve iei (Ticino). alimentară (conserve. cartofi. în 1144. nave. Fondat în sec. biserici (sec. textile. 492 mii loc. Important centru comercial (bumbac. Imp [´liv¬puul] oraş în V Marii Britanii (Anglia). construc ii de maşini. Cercetări nucleare. Turism. Muzeu Na ional. Se mai cultivă sfeclă de zahăr. la peste 1100 m alt. primărie (1718). dolomită. frigidere. Aeroport. de încăl ăminte. transformatoare. Monumente: castel (sec. cretă). Teatre. încăl ăminte. aerian).

lemnului şi bumbacului. Centrul produc iei cinematografice (Hollywood). Centru comercial (pentru marmură. aparate optice. capitala Marii Britanii (Anglia). rîu în Republica Moldova. Resurse naturale: forestiere. Administrat de Australia. port pe Tamisa . Lungime: 965 km. Aeroporturi. . Popula ia: 375 loc. Include zona centrală City of London şi numeroase cartiere. În sec. Industrie poligrafică şi cinematografică. de produse alimentare. alimentară. a încăl ămintei. palate (sec.1 mil. XII – capitala Angliei. Termocentrală. aparate de radio şi televiziune. chimică. Ínsula ~. alimentară. în conurba ie. Oraşe pr. Se cresc animale pentru carne şi lapte. Hr. în sec. catedrală (sec. produse alimentare. XII–XVIII). vopsele şi lacuri. Universitate. fabrici de ciment. Nod de comunica ii (rutier. Briceni). cacao. situat la 25 km de ărmul Oceanului Pacific. Brescia . 7. construc ii de avioane. Universitate. Mare centru ştiin ific şi cultural. la Germania în 1871. revenind Fran ei în 1919. Muzee. maşini agricole. loc. regiune în N Italiei. Sta iuni balneare. motoare electrice. Navigabil în sezonul ploios. cafea. în mare parte. din sec. produse chimice. Zonă industrială (metalurgie. Lungime: 57 km. Se cultivă grîu. şantiere de repara ii navale: produse chimice. Muzee. Parcuri celebre. afluent de stînga al rîului Chari . biserici (sec. constructoare de maşini. Oraş pr. esături de lînă şi bumbac. construc ii de avioane. Bergamo. Populată în antichitate de cel i. Teatre. port la golful Benin . Pomicultură. XV–XIX). a devenit centrul provinciei romane Britannia . maşini-unelte. locomotive şi vagoane. textile şi alimentare). textilă.9 mii km2. minereu de fier. cosmetice şi parfumuri. provincie istorică în N-E Fran ei.: Metz. automobile. prelucrarea şi chimizarea petrolului. XI). Industrie metalurgică. medicamente. Anexată la Fran a în 1648. Rafinării de petrol.Logóne Lombárdia rîu în partea central-nor -dică a Africii (Ciad). 368 mii loc. mobilă. maritim. aerian). Universitate. de textile şi confec ii. Suprafa a: 23. Industrie de prelucrare a marmurei. Izvorăşte la N de Grimăncău i (rn. suburbii şi oraşe-satelit. cărbuni. cauciuc. coloran i. În antichitate a existat ca aşezare celtică. I d. Rafinării de petrol. Culturi cerealiere. fructe. Monumente: Turnul Londrei (sec. teritoriu dependent. confec ii. Edine ). Aeroporturi. instrumente de măsurat. loc. la 45 km de vărsare în Marea Nordului. Cel mai mare centru industrial al ării: avioane. Creşterea animalelor. XVII). loc. Sectoare mlăştinoase. Mare centru industrial (siderurgie. textilă. apoi. ulei de palmier).: Milano. Cercetări spa iale. [lo´mee] capitala statului Togo. lîngă comuna Lopatnic (rn. Observator astronomic. afluent pe stînga al Prutului. Lomé Lóndra Lopátnic Lord Howe Loréna Los Ángeles [los´æhg¬l¬s] oraş în V SUA (California). clădiri vechi. apoi de franci. VII – centru al regatului anglo-saxon. cucerită de romani. bumbac. situat în partea de S–V a Oceanului Pacific. de nave şi echipamente electronice şi electrotehnice. cunoscut cu numele latin Londinium . Fondat de spanioli în 1781. Institu ii comerciale şi bancare interna ionale. 10 mil. orez. Suprafa a: 17 km2. Popula ia: 9 mil.

Se exportă bumbac. aparatură electrotehnică. hîrtie. palate). de încăl ăminte. produse chimice şi alimentare. şantiere navale. Lublin [´ljublin] Lucérna Lucknow [´l¬khn¬u] oraş în N Indiei. instrumente muzicale. mănăstire (sec. Construc ii de maşini şi utilaje de transport. oraş în E Poloniei. Lúdwigsburg . Muzee. ciment. XVIII). Monumente: biserici (sec. textile şi alimentare). pomi fructiferi. oraş în E SUA (Kentucky). soia. Popula ia: 4. maşini agricole. Muzee. biserici (sec. Universitate. Industrie metalurgică. prelucrarea lemnului. cafea. construc ii de maşini. Fondat în sec. Se cresc animale pentru carne şi lapte. biserici (sec. reconstruită şi transformată). constructoare de maşini-unelte.: Baton Rouge . 85 mii loc. Nod de comunica ii. sare gemă. loc. XVI. Centru industrial (metalurgie. gaze naturale. XIV–XVII). situat pe rîul Bystrzyca . Muzee. electrotehnică. la 160 km S-E de Varşovia.5 mil. Fondat în 1704. Fondat în sec. Fondat în 1779. Fondat în sec. primărie (1389). depresiune intramontană în Carpa ii Meridionali. XIII–XIV). prelucrarea lemnului. Industrie metalurgică (cupru). electrotehnică. Nod de comunica ii. Fondat în 1143. minereu de fier. produse alimentare. oraş în Elve ia central-nordică. Forma iune statală românască în sec. al cantonului Lucerna . castel (sec. constructoare de maşini. textile. doc. aparataj electrotehnic. construc ii de avioane. 362 mii loc. Aeroport. XIV). chimică. Monumente istorice şi de arhitectură: catedrală (1173. poduri (sec. Oraş din 1178. Se cultivă bumbac. Fondat de portughezi în 1576. Monumente: castel regal (1704–1733). Universitate. automobile şi tractoare. oraş situat pe ărmul golfului Bengo (Oceanul Atlantic). capitala Angolei. Centru industrial (autocamioane. prelucrarea lemnului. 243 mii loc. 1. produse chimice. chimică. port pe rîul Ohio . ghips. Muzee. alimentară. la 56 km N-E de Hamburg. pe cursul Oltului . centrul adm. Monumente (moschee. în 1233. Aeroporturi. XVI). Monumente arhitectonice: catedrală (1317). palate. textile şi alimentare. produse chimice şi alimentare). Universitate. Nod de comunica ii. VIII. produse chimice. Sta iune turistică. produse textile şi alimentare). prelucrarea lemnului şi sticlei. Centru adm. spital (sec. Centru industrial: metalurgie.8 mil. primărie. alimentară. al statului Uttar Pradesh . Teatre. situat pe ărmul de N-V al Lacului celor Patru Cantoane . 700 mii loc. 264 mii loc. Institu ii comerciale. At. Nod de comunica ii. pe rîul Gomati. poligrafică. textilă. Aeroport. Louisville [´luuisvil] Lóviºtea Luánda Lübeck [´ljubek] oraş în partea de N a Germaniei. IX. Universitate. oraş în S-V Germaniei. Centru industrial: metalurgie. Muzeu arheologic. ára Lóviştei . 150 mii loc. Vi ă de vie. Por elanuri. situat pe rîul Neckar . situat la golful Mexic . XIII–XIV). Industrii (prelucrarea petrolului şi aluminiului. trestie de zahăr. Suprafa a: 135 km2. X–XIII. centrul adm. loc. textilă. construc ii de automobile şi maşini electrice. Suprafa a: 134 mii km2. încăl ăminte. XII–XVII).Louisiána [luizi´æn¬] stat în S SUA. Resurse naturale: petrol.

Taraclia). igarete. Teatru. Centru industrial (o elării. produse alimentare. la 17 km N-E de Malmö. jucării. chimico-farmaceutică.Lúgoj municipiu în România (jud. Muzeul Na ional. rîu în Republica Moldova. 220 mii loc. fabrici textile. Izvorăşte la S-V de Abaclia (rn. Castel (1702–1706). metalurgică (aluminiu. Muzeu de istorie. capitala Zambiei. capitala statului Luxemburg. aparate electrice. Filatură de mătase. At. afluent pe dreapta al rîului Lunga . Centru industrial (asamblarea autovehiculelor. mobilă. al faian ei). Biserica Sankt Georg (1360–1366). Fondat în 1020. 25 mii loc. în 1334. Universitate (1668). în apropiere de grani a cu Polonia. catedrală. a fost semnat un tratat între Dimitrie Cantemir şi Petru cel Mare privind alian a antiotomană. 97 mii loc. doc. Muzeu. rîu în Republica Moldova.6 mii loc. produse chimice. oraş în S-V Suediei. mobilă. Taraclia). electrotehnică. de aparate electrice. rutier). mase plastice. cupru). 5 mii loc. 49. tricotaje. pe rîurile Alzette şi Pétrusse. oraş în N-V Germaniei (Renania de Nord-West-falia). în 963. fabrici de ciment. Teatru. Catedrala Sankt Peters (1080–1145). situat pe valea rîului Timiş . Cimişlia). Industrie constructoare de maşini (caroserii. textilă. Aici se află sediile Parlamentului Uniunii Europene şi al Cur ii Europene de Justi ie. 78. textilă. dantelării. Muzee. la 1300 m alt. Lungime: 85 km. oraş în N-V Ucrainei. Universitate. Produce faian ă. Basarabeasca). situat pe rîul Meurthe . Industrie extractivă (cărbune). At. lîngă com. palate. situat pe rîul Lippe . Corten (rn. oraş în N-E Fran ei (Lorena). Nod de comunica ii. ceramică. Monumente: biserici. Muzee (istoric. Aeroport. Industrie constructoare de maşini şi material rulant feroviar. Tradi ii militare istorice. Nod de comunica ii (feroviar. produse de pielărie şi alimentare. Oraş din 1210. utilaje pentru transport). 1 mil. de încăl ăminte. Institu ii financiare şi comerciale interna ionale. Aici. Teatre. Centru industrial (textile. încăl ăminte. Catedrală anglicană. oraş situat în S ării. mase plastice. afluent pe stînga al Ialpugului . textile şi alimentare). [´ljuts¬n] localitate în E Germaniei. Universitate. de încăl ăminte. produse alimentare) şi comercial. Lungime: 60 km. oraş situat în S ării.8 mii loc. 85 mii loc. esătorii de bumbac. alimentară. alimentară. doc. la 2 aprilie 1711. Oraş din 1244. Centru industrial: automobile. remorci. Nod feroviar. Aluatu (rn. Lund Lünen [ljunen] Lunévílle [ljune´vil] Lúnga Lungúþa Lusáka Lützen Luþk Luxembúrg . Timiş). loc. mobilă. la S-V de Leipzig. produse alimentare). Fondat în 1905. Izvorăşte la N de Ciucur-Mingir (rn. lîngă com. hîrtie. Institut etnografic.

Macaréna Macedónia . Vestigiile templului Amon (sec. sec. germana. Climă temperată. biserici (sec. doc. de cupru. Fondat în 1752. situat pe fluviul Nil . Hr. lan muntos în Columbia central-sudică. Vegeta ie: păduri de stejar şi fag (34% din teritoriu).: 3 050 m. Lúxor Luzón Lvov Lyon Macapá oraş în N Braziliei. Transformat în provincie romană. ovăz). XIX). Limbi oficiale: franceza. vi ă de vie. în regiunile muntoase ale Peninsulei Balcanice. Hr. lemn. maşini textile. max.1. Economie dezvoltată. Populat de slavi în sec. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. vin. XIV–XIII î. Turism intens. hîrtie. port în delta Amazonului. Climă subecuatorială. max. Floricultură. 400–500 m) şi în S de cîmpia întinsă Moselle . automobile. Nod de comunica ii (feroviar. loc. tricotaje. clădiri în stil baroc (sec. şi cunoscut cu numele Lugdunum . la 674 km S-E de Cairo. tutun.). Hr. cauciuc. Alt. Universitate. maşini agricole. Aeroport. 160 mii loc.: Manila. porumb. de ghips. XVII). vopsele. Aeroport. prelucrarea lemnului. Muzee. energie electrică. aerian). Cunoscut din sec. XVII–XVIII). crom. Monumente: biserici (sec. produse alimentare (carne. cea mai mare insulă a arhipelagului Filipine . Industria lemnului. Suprafa a: 2 586 km 2. minereu de fier. produse alimentare. Centru comercial pentru produse agricole. bazată pe industrie şi opera ii bancare. Centrul unei zone agricole. Baguio. cu regiuni colinare (Gutland ). Culturi agricole: cereale (grîu. teatru (sec. Hr. produse alimentare.. Popula ia: 35 mii loc. Lucena ş. produse textile şi alimentare. Vechea denumire românească: Liov . stat antic în N Greciei. VI–VII. Turism. cauciuc sintetic. gaze naturale. sticlărie. Parc na ional. lapte. XII–XIX). Oraşe pr. devenit deosebit de puternic pe timpul lui Alexandru Macedon (336–323 î. mobilă. Este divizat în 12 cantoane (grupate în 3 districte). 221 mii loc. Expl. cartofi. instru-mente medicale. cabluri. Mare centru industrial: metalurgie. mangan. tutun. aur. Două universită i (1809. Căi rutiere: 5 160 km. confec ii. Silvicultură. În agricultură predomină creşterea animalelor pentru carne şi lapte. Capitala: Luxemburg . 811 mii loc.). materiale plastice. Siderurgie. Căi navigabile interne. mase plastice. rutier. medicamente. cărbune. plante furajere. catedrală (sec. situat între Fran a. minereu de fier. primărie (sec. mangan. [ljõ] oraş în partea central-estică a Fran ei (Lyonnais). în 1256. oraş în V Ucrainei. XII–XIII). roci de construc ii. fluvial).Luxembúrg stat în Europa de Vest. Popula ia: 428 mii loc. situat pe fluviul Ron . Expl. Aeroport. Monumente istorice şi de arhitectură: bazilică (sec. conserve). cocotieri. At. Nod de comunica ii (feroviar. cărbune. aparate electrotehnice. XVIII). Culturi: trestie de zahăr. petrol. [´luksor] oraş în S-E Egiptului. Centru industrial: automobile. Întemeiat de romani în anul 43 î. 2928 m). Muzee. Guejar şi Guayabero . Expl. XVII). Exportă maşini şi echipament de transport. încăl ăminte. Relief muntos vulcanic (alt. a. de mangan. Păduri şi savane. ciment. produse chimice. între rîurile Duda. Importă materii prime minerale. construc ii de maşini. vopsele. V–IV î. Palatul Artelor (muzeu.26 mil. hîrtie. 1875). catedrală dominicană (sec. Relief format în N de podişul Ardeni (alt. Suprafa a: 108 mii km2. anvelope. produse petroliere. orz. Căi ferate: 275 km. la 460 km S-E de Paris. Belgia şi Germania. cu nuan e maritime. rutier. XII). XIII–XVII).

Limbi oficiale: malgaşa. citrice. lîngă coasta de N-V a Africii. biserici (sec. cacao. mijloace de transport. manioc. Bulgaria şi Grecia. Economie predominant agrară. sfeclă de zahăr. motociclete. Este organizat în 6 provincii. sodă caustică). crom. porumb. santal) şi de savană. República ~. Culturi agricole: planta ii de trestie de zahăr. chimică (îngrăşăminte azotoase şi fosfatice. între Albania. energetică. păşuni montane. Popula ia: 265 mii loc.: Funchal . produse chimice şi manufacturiere. situat pe insula Java. viticultură. beriliu. Exportă maşini şi utilaj de transport. ghips. la cca 150 km S–V de Surabaya. separa i de vasta cîmpie a depresiunii rîului Vardar . de produse alimentare (zahăr. Climă tropicală umedă.5 mil. Climă subtropicală.4 mil. Conservator. loc. cafea. Trestie de zahăr. siderurgică. cu varia ii în regiunile montane. Se cresc animale: bovine. Sta iuni balneoclimaterice. situat în N Peninsulei Balcanice. mangotieri. orez.01 mil. al doilea ca lungime din America de Nord. arahide. oraş în Indonezia. de ciment şi hîrtie. Vegeta ie: păduri de foioase (39% din teritoriu). Pescuit intens. Centru industrial (construc ii de vagoane. poligrafie. aur. grafit. esături. bumbac. Climă temperat-con-tinentală şi mediteraneană. Capitala: Antananarivo . 2 251 m). Suprafa a: 648 km 2. arbori de cafea. VIII). Divizat în 30 de districte. 100–1 500 m). după Mississippi . oraş în S-E Indiei. zahăr. de pielărie. Industrie textilă. pielărie. Exportă minereuri de grafit. Vegeta ie: păduri tropicale (esen e pre ioase: abanos. bumbac. Importă maşini. marmură. Comunică printr-un rîu cu lacul Aylmer şi prin alte lacuri şi rîuri mici cu Marele Lac al Sclavilor . max. Lungime: 4 600 km. combustibili. montaj de automobile. bere). caprine. Teatru. Industrie extractivă. Muzee. 5. Suprafa a. forestieră. pietre pre ioase. alimentară (ulei. zinc. loc. utilaje şi echipamente industriale. bumbac). situat pe insula Madagascar din S-E Africii. conserve de carne şi peşte). mei. Limba oficială: macedoneană. porcine. ovine). porumb. mangan. franceza. textile şi confec ii. cartofi. banane. max. Muzee. Creşterea animalelor (bovine. minereu de fier. mică. fluviu în N-V Canadei. Se cultivă cereale (în special grîu. al statului Tamil Nadu. Resurse subterane: lignit. Pescuit în lacuri. 25. produse alimentare). Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi şi se varsă în marea Beaufort (Oceanul Arctic). zahăr. Pomicultură. bata i. uraniu. Navigabil pe o distan ă de cca 2 000 km. stat în S Europei. orz). Industrie metalurgică. Universitate. Capitala: Skopje . nichel. Importă maşini şi uti [m¬´kaj] [m¬´kenzi] Mackay Mackénzie Madagascár lac în N Canadei. bananieri. ovine. mirodenii. constructoare de maşini. port la Oceanul Indian. columbit. cromite. minereu de fier. Căi rutiere arhipelag vulcanic în Oceanul Atlantic. porcine. tutun. piei. Suprafa a: 587 mii km2. catedrale (sec. stat în V Oceanului Indian. metale. loc. Faună bogată. orez. Nod de comunica ii. cu zone muntoase (alt. vin. Aeroport. textilă. XVI–XIX). Căi ferate: 1095 km. Repara ii feroviare. Dispune de bogate resurse de subsol: cromite.Macedónia República ~.7 mii km 2. 2 886 m) şi de o cîmpie litorală în E. Popula ia: 108 mii loc. Madéira Madiun Madrás . alimentară şi de prelucrare a tutunului. Centru adm. Pia ă agricolă (pentru cafea. care străbate teritoriul ării de la N-V spre S-E. Serbia şi Muntenegru. cartofi. Se mai cultivă orez. centru adm. vanilie. Teatre. Popula ia: 2. XVII). Suprafa a: 797 km 2. Viticultură (renumitele vinuri de Madeira). cărbune. Relief format în E de mun ii Alpii Dinarici (alt. Relief format de un platou central (alt. Popula ia: 16. tutun. Monumente istorice şi de arhitectură: temple (sec. sorg. de prelucrare a tutunului. Se practică meşteşugăritul.

sticlă. oraş în Germania (Saxonia Superioară). oraş în Federa ia Rusă. Important centru comercial. studiouri cinematografice. palate. oraş în Federa ia Rusă. strîmtoare între extremitatea sudică a Americii de Sud şi insula ara de Foc . celuloză. Centru industrial şi cultural. produse textile şi alimentare. Climă ecuatorială musonică. loc. Aeroport. Oraşe pr. Turism. Teatre. max. minaret. Industrie forestieră. vi ă de vie. Turism. confec ii. porumb. Catedrală gotică (1220–1240). Popula ia: 1. Lágo ~. Magellán Maggióre Magnitogórsk Maikóp Main Maine . Muzee. Creşterea animalelor (bovine). care uneşte Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific. 445 mii loc. doc. lac alpin la grani a dintre Italia şi Elve ia. max. Institu ii de învă ămînt superior. de pielărie şi încăl ăminte. Se cultivă orez. Universitate. loc. Teatre. Pescuit. la 131 km S-V de Berlin. produse farmaceutice şi alimentare. Universitate (1508). construc ii de utilaje petroliere. al Republicii Adîghee. Fabrici de încăl ăminte. la 194 m alt. centrul adm. Lă ime: 38–1170 km.5 mii loc. rîu în partea central-su-dică a Germaniei. în conurba ie. XVIII). Muzee. tutun. Suprafa a: 5. Centru adm. At. Avicultură. Lungime: 563 km. tipografii. prelucrarea pielei (încăl ăminte) şi a lemnului (mobilă). Popula ia: 1. Academie de ştiin e (1713) şi de muzică (1830). pe ărmul golfului Maine (Oceanul Atlantic). manioc.: Sumenep. Turism. siderurgică. Izvoare minerale. prelucrarea lemnului. Şantiere navale. Construc ii de automobile. Pescuit. palate. aparate de precizie. constructoare de utilaje miniere şi de transport. Numele vechi: Verbano . Relief colinar (alt. 288. Metalurgie. produse alimentare. sticlărie. produse alimentare. pomi fructiferi. Suprafa a: 92 mii km2. Monumente istorice şi arhitectonice: fortărea ă (sec. cartofi. de petrol. Ad. locomotive. Filarmonică. Metalurgie. Industrie extractivă (magnetită).02 mil. în 805. Izvorăşte din Mun ii Bavariei. hîrtie. 471 m). Produce ciment. afluent pe dreapta al Rinului . Institut politehnic. prelucrarea lemnului.9 mil. textile. XVII).: Angusta . Monumente: templu. Suprafa a: 212 km 2. Turism. XVIII) etc. moschee. Se cultivă cereale. port pe Elba . Ad. Lungime: 524 km. 1.Madríd capitala Spaniei.25 mil.5 mii km2. At. de instala ii şi utilaje industriale. centru adm. doc.: 372 m.1 mil.: Punta Arenas . Nod de comunica ii. produse alimentare. pagode. al regiunii cu acelaşi nume. biserici (sec. oraş în S Indiei (Tamil Nadu). loc. loc. cocsochimică. Muzeu. produse chimice şi farmaceutice. Bangkalan . încăl ăminte. Nod feroviar. textile şi alimentare. aparataj electronic şi optic. catedrală (sec.: 1170 m. situat pe fluviul Ural . statui ecvestre. Comunică (pe cursul superior) cu Dunărea prin canalul Main–Dunăre . [mejn] stat în N-E SUA. la 435 km S de Madras . XI). Fondat în 1857. situată pe rîul Manzanares . Nod feroviar. Aeroport. situată în partea de S a mării Java . Expl. max. Păduri ecuatoriale şi de savană. construc ii de maşini grele. în 932. Port pr. Madúra Mádurai Mágdeburg insulă în Arhipelagul Indonezian. industrial şi cultural. Arcul de Triumf (sec. 168 mii loc. 3. avioane. pe rîul Belaia .

arbori de cauciuc. ceai. vin. Admis în ONU la 1 decembrie 1964. 330 vulcani. max. bumbac. max. Denumirea anterioară: Nyassaland . XIII–XIV). Numărul popula iei este variabil. stat în S-E Africii. confec ii. castel (sec. Arhipelágul ~. arahide. Climă ecuatorială. forestieră. max. Lă ime: 64–480 km. Creşterea animalelor (caprine. biserică (sec. 555 mii loc. situat între Asia şi Australia. la S–E de insula Tasmania. Sta iuni de cercetări ştiin ifice (meteorologice. km2. loc. Este organizat în 3 provincii. fortărea ă maură (sec. Aeroport. uraniu. Pescuit în lacul Malawi. Prelucrarea lemnului şi a produselor agricole. Administrat de Australia. În agricultură predomină culturile destinate exportului (tutun. format de cca 10 mii de insule. cel mai mare de pe glob. Căi ferate: 789 km. cocotieri. Climă tropicală. bere). wolfram. 60 mii loc. 2 190 m). chichewa. arahide). Climă ecuatorială şi subecuatorială. port la Marea Mediterană. materiale de construc ii. bovine. Pia ă pentru vinuri. bumbac. max. alimentară. capitala Guineii Ecuatoriale. port în golful Guineea. pietre pre ioase). Industrie extractivă (cărbune. Lungime: 800 km. minereu de fier. Suprafa a: 176 km 2. XVII). situată între Marea Andaman şi strîmtoarea Malacca. de fructe şi cherestea. Tanzania şi Mozambic. Căi navigabile interne. Universitate. Turism. Suprafa a: 118. extremitatea de S a peninsulei Indochina. bazată pe agricultură. 5 030 m). şantier naval. energetică. zahăr. Limbi oficiale: engleza. Fondat în 1827. Relief predominant de podiş înalt (alt. medicamente. bauxită. Exportă tutun. lemn. IX–XI). măsline. produse alimentare (ulei. Suprafa a: 2. Popula ia: 10. porcine). Aeroport. 3 003 m). Monumente: ruinele unui amfi-teatru roman. Planta ii de orez. Capitala: Lilongwe . piei. situat între Zambia. divizate în 24 de districte. bauxită. arhipelag în V Oceanului Pacific. Relief muntos (alt. ovine. Suprafa a: 237 mii km 2.Maquarie Insula ~. Export de cacao şi cafea. Economie slab dezvoltată. Relief muntos (alt. peninsulă în S-E Asiei. porumb. bunuri de larg consum. Păduri de esen e pre ioase şi de savană. Căi rutiere: 27 880 km. Malábo Malácca Malácca Malaéz Málaga Maláwi . [´malaga] oraş în S Spaniei (Andaluzia). Resurse de subsol: staniu. Centru industrial: siderurgie.5 mii km2.5 mil. Capitală din 1968. ceai. Ad. Importă mijloace de transport. Sta iune balneară. strîmtoare între peninsula Malacca şi insula Sumatera. teritoriu dependent. República ~. geologice). combustibili. situat în partea de S–V a Oceanului Pacific.7 mil.: 200 m.

Exportă peşte şi produse din peşte. fructe. Vegeta ie tropicală exotică. Industrie producătoare de energie electrică. produse chimice şi alimentare. manioc. produse agricole. situat în partea sudică a peninsulei Malacca – sectorul continental şi în N insulei Borneo (Kalimantan ) – sectorul insular. caprine. taro. Capitala: Bamako. Produce cauciuc natural. Admis în ONU la 21 septembrie 1965. Vegeta ie tropicală bogată. Mále Malí capitala Republicii Maldive. Dispune de bogate resurse naturale (staniu. porcine. grîu. confec ii. República ~. Importă produse industriale. uleiuri. Limba oficială: franceza. soia. mangan. bubaline. porumb. bumbac. bananieri. loc. Economie bazată pe turism. de ulei de cocos. petrol. stat federal în S-E Asiei. Exportă maşini şi utilaje de transport. Suprafa a: 332 mii km2. Maldíve República ~. Relief predominant muntos.25 mil. situat pe Insulele Maldive din Oceanul Indian. cauciuc. stat în Africa de Vest. minereuri de fier. carne. Popula ia: 11. Popula ia: 22. de prelucrare a metalelor şi a petrolului. aparate de radio. Faună bogată: maimu e. servicii balneocurative. combustibili.4 mil. de produse meşteşugăreşti. Suprafa a: 1. încăl ăminte. fructe exotice. textile. produse alimentare (conserve de peşte). orez. Este împăr it în 8 regiuni şi un district al capitalei. Turism. stat în sudul Asiei. Pescuit. situat între Algeria. cocotieri.Maláysia Federá ia ~. Teritoriul ării este străbătut de rîurile Niger şi Senegal. Pescuit dezvoltat. pescuit. trestie de zahăr. Industrie energetică. Limba oficială: malaeza. bauxită. Vegeta ie de pustiu şi semipustiu (în N) şi de savană (în S). Insulele reprezintă culmile mai înalte ale unui platou submarin de origine coraligenă. artizanat. agricultură specializată (planta ii de cocotieri. citrice. ca . caprine. ciment. situată pe insula Male . Climă ecuatorială musonică. Organizat în 20 de districte (atoli) şi capitala. de cacao şi de cafea. lapte). ovine. unt. arbori de pîine). sector al deşertului Sahara. Flotă comercială maritimă. Culturi agricole: arbori de hevea. gaze naturale). Suprafa a: 302 km2. tutun. Climă ecuatorial-musonică. manioc. Burkina Faso. km2. legume. Produce energie electrică. Climă tropicală de deşert (în N) şi musonică (în S). Limba oficială: divehi. Resurse de subsol: aur. avînd alt. fosforite. Capitala: Male . Se cresc bovine. Întreprinderi de prelucrare a peştelui. cu păduri în valea Nigerului. loc. Se cresc animale (bovine. Căi rutiere: 94. cea mai joasă de pe glob – 2 m. textile şi de produse alimentare (zahăr. Relief în cea mai mare parte de podiş (alt. plante citrice. legume. mirodenii.85 mil. 65 mii loc. Guineea. ulei de palmier. Niger. cămile ş. orez. componente electronice. a. mangan. forestieră. zahăr. cherestea. alimentară. Faună: specii de păsări şi peşti (tonul). maşini şi echipament de transport. Căi ferate: 2 200 km. minereu de fier. sare. Côte d'Ivoire. Capitala: Kuala Lumpur . Senegal şi Mauritania. diamante. Importă mijloace de transport. de ciment. ovine. Este organizat în 13 state şi 2 teritorii federale. bauxită. componente electronice. copra. de conserve de fructe. Aeroport. arahide. lemn. Turism dezvoltat. Se mai cultivă mei. anvelope. Popula ia: 320 mii loc. cositor. ulei de arahide. sorg. port la Oceanul Indian. Se cultivă mei. Admis în ONU la 17 septembrie 1957.2 mii km. 500–1000 m).

mase plastice. roşcovi. măslini. Popula ia: 600 mii loc. piei. Oraş din 1846. XVI. Naviga ie maritimă.: Palma de Mallorca . Se produce aluminiu. Prelucrarea petrolului. al statului Amazonas . tutun. Pescuit. Climă subtropicală şi mediteraneană. Postul de radio local “Radio Vacan a“. ciment. Teatre. Grădină botanică. legume. Pe terenuri irigate se cultivă cereale. oraş în S Suediei. maşini şi semifabricate industriale.: Douglas . Statut de autonomie. Gozo. loc. cauciucului. Iriga ii. Culturi: ovăz.6 mii km2. Zăcăminte de fier. stat în S Europei. 1. Málmö [´malmœ] Málta Mamáia Man [´mæn] Manágua Manáma Manáus . Popula ia: 73 mii loc. port pe Rio Negro . carne. Export de petrol adus din Arabia Saudită. Turism. Aeroport. centrul adm. centru de turism. Monumente: biserică în stil gotic (sec. insulă în Arhipelagul Britanic. port la Golful Persic . oraş în N-V Braziliei. porcine). Pescuit. Posesiune spaniolă. sta iune balneoclimaterică în România. Termocentrală. textile şi alimentare. Universitate. Limbi oficiale: malteza. Turism.Mallorca [ma´ljorka] cea mai mare insulă a arhipelagului Baleare . XII. Relief deluros. prelucrarea lemnu-lui şi a cimentului. Ramuri industriale: construc ii navale. XVI). capitala statului Nicaragua. Fabrici de încăl ăminte. zinc. Aeroport. port la strîmtoarea Øresund . Filfla ) din Marea Mediterană. Muzeu. 1 mil. Admis în ONU la 1 decembrie 1964. Se cresc ovine. produse alimentare. Pescuit. tutun. Relief muntos şi de cîmpie. engleza. conserve de peşte). lemnului. Pescuit. bumbac. produc ia aparatajului electric şi electronic. Vegeta ie: smochini. fragmentat de văi şi coline. Popula ia: 398 mii loc. caprine. legume. mobilă. Fondat în sec. confec ii. se produce textile. Rafinărie de petrol. construc ii de vagoane şi de utilaj electrotehnic. Comino. bovine. primărie (sec. Căi rutiere: 1600 km. Suprafa a: 3. între insula Sicilia (distan ă 90 km) şi continentul Africii (distan ă 290 km). în Marea Irlandei. Fondat în 1660. 250 mii loc. Catedrală (sec. Fondat în sec. Aeroport. Exportă vehicule. alimentare. Rafinărie de petrol. Climă temperat-oceanică. Este divizat în 6 regiuni. situată pe ărmul lacului Managua. Oraş pr. pielei şi iutei. Plajă în lungime de 10 km. ciment. produse alimentare (vin. cartofi. capitala statului Bahrain. fructe. Capitala: La Valletta . XX). situată pe litoralul Mării Negre. XIV). plante cultivate. castel-muzeu (sec. la cca 50 km V de ărmul Angliei. República ~. situată pe insula Bahrain . textile. produse chimice şi alimentare. Aeroport. Turism dezvoltat. Universitate. Relief de podiş calcaros. Creşterea animalelor (bovine. ovine. Festival anual de muzică uşoară românească. ciment. Centru industrial: şantiere navale. Suprafa a: 316 km2. situată în partea de V a Mării Mediterane. citrice. hîrtie. produse chimice. asamblarea mijloacelor de transport. Importă materii prime. Creşterea animalelor. plumb. Pescuit de perle. XV–XVI). produse chimice. loc. Oraş pr. Turism. Suprafa a: 572 km2. situat în arhipelagul Malta (pe insulele Malta. 150 mii loc.2 mil. animale vii.

situată în partea de S-V a insulei Luzon . Universitate. oraş în S-V Germaniei. port fluvio-maritim pe canalul Liverpool–Manchester . legat prin rîul Dauphin cu lacul Winnipeg . textilă. şantiere navale. loc. Nod de comunica ii. Fondat în 1596. Aeroport. alimentare (cafea. loc. XVII. farmaceutică. cacao. Pescuit. 923 mii loc. locomotive. de ciment. Aeroport. Repara ii navale. Muzeu. Produce ciment. poligrafie. Aeroport. ulei). de aparataj electrotehnic şi de precizie. de cosmetică. Universitate. Aeroport. municipiu în România (jud. situat pe ărmul golfului Delagoa (Oceanul Atlantic). 535 mii loc. Teatre. Olimp ş. produse chimice. textile (cînepă). alimentară. Servicii financiare şi comerciale. Aeroport. Pescuit. Universită i. de produse alimentare. Industrie constructoare de nave. loc. 2 mil. XV). Fondat în 1857. capitala Republicii Filipine. centrul adm. prelucrarea petrolului şi a lemnului. Port maritim. oraş în N Venezuelei. primărie (1877). situat la confluen a Rinului cu Neckar . Hr. 450 mii loc. chimică. cauciuc. al districtului Mandalay . situat pe rîul Maracay . încăl ăminte. de încăl ăminte. lac în S Canadei. Metalurgie. port la Marea Arabiei (Oceanul Indian). al statului Zulia . XVIII). 1. VI î. Jupiter. Universitate. Aeroport. a. alimentare (zahăr.73 mil. hîrtie. uleiuri vegetale). Fondat în sec. 318 mii loc. constructoare de maşini agricole. automobile.Mánchester [´mænt¿est¬(r)] oraş în centrul Marii Britanii (Anglia). Monumente. zahăr. produse chimice. Centru turistic. Teatre. capitala statului Mozambic. de celuloză şi hîrtie. produse alimentare. Centru industrial: construc ii de maşini. Manitóba Mánnheim [mæn¬´toub¬] [´manhaim] Mapúto [ma´puutu] Maracáibo Maracáy . electrotehnică. port la Marea Neagră. textile. Monumente: fragmente ale unei fortifica ii (sec. Şantier naval. centrul adm. prelucrarea petrolului şi a lemnului. Centru industrial: prelucrarea pielei şi a lemnului. Universitate. Universitate. utilaje miniere şi textile. Important centru industrial: construc ii de avioane. conserve de peşte. oraş în N-V Venezuelei. Muzee.5 mil. 45 mii loc. Pia ă agricolă pentru cafea. centrul adm. repara ii navale. al statului Aragua . Monumente: catedrală (sec. Centru religios (mănăstiri. Mandaláy [mænd¬´lej] oraş în Birmania. alimentară. temple budiste). Turism. igarete. Muzee. Constan a). Lungime: 225 km. Industrie de prelucrare a petrolului şi a metalelor. Sta iunile balneoclimaterice Saturn. Festivaluri folclorice anuale. construc ii de maşini (automobile). de încăl ăminte. încăl ăminte. textile. biserică (1709). Fondat în 1571. Muzee. Industrie siderurgică. pe rîul Pasig . 305 mii loc. Catedrală (sec. lînă) şi alimentare. de prelucrare a lemnului şi a produselor agricole. orez decorticat. fabrici de textile şi confec ii. XVI–XVII). hîrtie. textilă. XVI). 1. Localitate fondată în 1571. Nod de comunica ii (rutier. Mangália Mangalóre [mang¬´luur] Maníla oraş în S-V Indiei (Karnâtaka). Port fluvial. fabrici de produse textile (bumbac. tutun. Întreprinderi de prelucrare a lemnului (mobilă). Fondat în sec. port pe fluviul Ýrrawaddy. Venus. Neptun. biserici (sec. aerian). de produse textile şi alimentare.

Maramúreº jude în N-V României.. alimentară. Este divizat în 35 de comitate. Suprafa a: 1. de cîmpii litorale. Industrie constructoare de maşini agricole. Marea Irlandei şi Marea Nordului. Vegeta ie: păşuni. prelucrătoare a materiei prime agricole. Parcuri na ionale. Zăcăminte: aur. orz. Expl. pentru a anun a victoria. sare. Înghea ă în perioada septembrie–mai. cupru. Limba oficială: engleza. Popula ia: 535 mii loc. autovehicule. loc. [mar¬´¤¾u] stat în N-E Braziliei. Ad. Ad. 27 districte unitare. Filarmonică. în 1199. de podiş. Zone naturale ocrotite.25 mil. Veche provincie românească. grîu. de prelucrare a lemnului. porcine. bazată în fond pe industrie. conserve de legume şi fructe). Apicultură. Institu ii de învă ămînt superior şi mediu. Hr. Popula ia: 5. Sta iuni balneoclimaterice. bovine). Pescuit intens. aparate electrice şi optice). Popula ia: 60 mil. argint. Suprafa a: 333 mii km 2. Climă temperatcontinentală. condusă de Miltiade. Climă temperat-oceanică.2 mil. ghips. At. Maranháo Maratón Márea Álbã Márea Británie Regátul Unít al Márii Británii şi Irlándei de Nord . Se cresc animale (ovine. între peninsulele Kola şi Kanin . textilă. a avut loc o bătălie în care armata ateniană. Se cultivă porumb. porumb. siderurgie. arahide. De aici denumirea probei olimpice de alergare. cu zone de dealuri şi podişuri. maşini agricole. cacao.: Baia Mare . petrol. avînd distan a de 42. cuprinzând şi numeroase insule şi arhipelaguri mici din Oceanul Atlantic. plumb. de produse alimentare (preparate din carne şi lapte. În apropiere de Maraton. Suprafa a: 90 mii km2. între ărmurile orientale ale Chinei şi insulele Ryukyu şi Kyûshû (Japonia). plumb. km2. staniu. Economie puternic dezvoltată. Suprafa a: 6300 km 2. Produce celuloză şi hîrtie. fiind răpus de oboseală. Bogate resurse de cărbune. gresie. Pescuit. utilaje miniere. mare în bazinul Oceanului Arctic.: Săo Luis . Se cultivă bumbac. Márea Chínei de Est . Ad. max. Suprafa a: 244 mii km2. materiale de construc ie.2 km. la 42. Viticultură. doc. localitate în N Aticii (Grecia). dar şi pe comer . max. mică. zinc. rîul Neva şi un canal navigabil. potasiu. caprine. 6 co-mitate metropolitane şi Marea Londră în Anglia. Centru adm. Planta ii de castan comestibil. a învins oştirile persane ale lui Darius. de marmură. Teatru. Relieful ării este diversificat după insule şi regiuni: muntos. gaze naturale. trestie de zahăr. la grani a cu Ucraina. 32 de districte unitare în Sco ia şi 26 districte unitare în Irlanda de Nord. Creşterea animalelor (bovine.2 km N-E de Atena. minereuri de fier. Relief predominant muntos. loc. medie: 349 m. în anul 490 î. stat în Europa Occidentală. Capitala: Londra . Izvoare cu ape minerale. şi. turism. centrale atomice. de încăl ăminte. calcar. Ad. manioc. Principalele ramuri industriale: metalurgie. Unul din atenieni (Filipides) a alergat pînă la Atena. avioane. prelucrarea lemnului. Monumente şi locuri istorice.: 67 m. Turism. cartofi. opera ii bancare. cositor. Pomicultură.: 350 m. med. Comunică cu marea Barents şi Marea Baltică prin lacul Onega . palmieri de ulei. Industrie extractivă (petrol). după ce a rostit cuvintele "Bucura i-vă. 22 de districte unitare în Walles. păduri de foioase. a căzut mort. situat pe insula Marea Britanie şi în partea de N a insulei Irlanda . cafea. Centru adm. textile mare în V Oceanului Pacific. ovine).: 2 717 m. produse chimice. construc ii de maşini (nave. am învins".

pe cursul mijlociu al fluviului Colorado . Ad. Pe sub această mare. Ad. cale maritimă navigabilă. Márea Róºie Márele Canión Márele Deºért Victória Márele Drum Marítim de Nord Márele Golf Australián Márele Lac Sãrát Margaríta . în 1984–1994. Turciei şi Bulgariei.: 5080 m. Comunică cu Marea Meidterană şi cu golful Aden (Marea Arabiei). Denumirea antică: Pontus Euxinus . Ad. Suprafa a: 300 mii km2. Climă subecuatorială. max. Ad. Parc na ional. medie: 40 m. Expl. Ad. de săruri de potasiu.: 720 m. arhipelagul Filipine şi insula Taiwan . peninsula Malacca . Suprafa a: 2. Este declarat monument al naturii. Ad. între peninsula Coreea şi ărmul continentului asiatic de la N de vărsarea fluviului Chang Jiang . mare intercontinentală în bazinul Oceanului Indian. max. Suprafa a: 1020 km2. între ărmul sudic al Marii Britanii şi litoralul nordic al Fran ei. Suprafa a: 575 mii km2. Scandinavia.: 2 245 m. Turism. Planta ii de arbori de cafea şi de cacao.Márea Chínei de Sud Márea Gálbenã mare în V Oceanului Pacific. 1 160 m). max.: 5420 m. între Africa şi peninsula Arabia . Suprafa a: 78 mii km2. Marea Baltică şi Marea Mînecii. max. Suprafa a: 484 mii km2. max. Ad.7–5. Suprafa a: 1 072 km2. în S Australiei. care trece prin mările Oceanului Arctic şi leagă între ele oceanele Atlantic şi Pacific. medie: 1 282 m. mare în V Oceanului Pacific. insula Borneo . medie: 94 m. mare între Europa de Sud-Est şi Asia Mică. Ad.: 2 039 m.: 140 m. insulă în S-V arhipelagului Antilele Mici (Marea Caraibilor). Ad. între Arhipelagul Britanic. Comunică cu Marea Nordului prin strîmtoarea Pas de Calais . Sta iuni balneoclimaterice. la 408 m sub nivelul mării (cea mai joasă de pe glob). max. Suprafa a: 413. Pescuit. Ad. max.: 172 m. Ad. cu Marea Egee prin strîmtoarea Dardanele şi cu Marea Azov prin strîmtoarea Kerci . Ucrainei. Ad. Ad. Suprafa a: 417 mii km2.: 1 800 m. Depuneri de sare. medie: 1140 m.5 mii km 2. max. Lungime: 351 km (cel mai lung din lume). peninsula Iutlanda şi ărmul Olandei. Márea Mînecii Márea Moártã Márea Neágrã Márea Nórdului mare în bazinul Oceanului Atlantic. canion în SUA (Arizona). Comunică cu marea Marmara prin strîmtoarea Bosfor . Ad. medie: 491 m. Ad. max. Ad. max. a fost construit un tunel rutier şi feroviar lung de 50 km.9 mii km 2. Georgiei. Pescuit de perle. max. Relief muntos (alt. Suprafa a: 3. km2. Suprafa a: 450 mii km2. lac în V SUA. scaldă ărmurile României. golf al Oceanului Indian. medie: 86 m. mare în bazinul Oceanului Atlantic. între capurile Pasley (în V) şi Carnot (în E). situat într-o zonă deşertică a Podişului Marelui Bazin. deşert în S-V Australiei. apar inînd Venezuelei. Rusiei.: 16 m. Dune. Uneşte porturile din partea europeană a Federa iei Ruse cu cele din Extremul Orient.54 mil. Lă ime: 6–29 km. lac sărat între Israel şi Iordania. Comunică cu Marea Norvegiei. între ărmul de S-E al Asiei.: 810 m.

populată de etnicii marí. Ad. asamblare de autovehicule. cupru. la grani a dintre SUA şi Canada. Mariáne Marianské Lázn¸ [´marjanske laaynje] Márile Lácuri Maríþa Mármara Márna Maróc rîu navigabil în N-E Fran ei.2 mil. format din 15 insule mari vulcanice şi numeroase insuli e coraligene. varietă i de plante de stepă şi de semideşert. Numele german (pînă în 1918) – Marienbad. Izvorăşte din podişul Langres . afluent pe dreapta al Senei . conserve de peşte şi legume). celuloză. Regátul ~. cartofi. Culturi agricole: grîu. Relief variat. porumb. Popula ia: 18 mii loc. Economie axată pe industria extractivă (fosfa i naturali. Expl. prelucrarea lemnului. covoare. Creşterea animalelor (bovine. mase plastice. carne. subtropicală mediteraneană şi deşertică. Muzeu. Limba oficială: araba. Climă tropical-ocea-nică.: 1 355 m. anvelope. Maria (sec. Suprafa a: 459 mii km2. situat la 40 km S–V de Karlovy Vary. Márea ~. forestiere. loc. zinc. Sta iune balneoclimaterică (izvoare minerale sulfuroase. Capitala: Rabat . Ad. Păduri tropicale şi savane. in. Prin fluviul Sf. Cuprinde 16 regiuni.5 mii km2. Suprafa a: 11. Denumirea antică: Hebrus . mangan. la grani a dintre Surinam şi Guyana Franceză. Suprafa a: 23. sorg. Este legat prin canale cu Rinul şi Saône . Lungime: 490 km. măslini. cartofi. Suprafa a: 245. curmale. mare între Asia Mică şi Peninsula Balcanică. cînepă. produse alimentare. îngrăşăminte azotoase. Fondat în 1062. Climă oceanică. Prelucrarea lemnului şi a pielei. banane.2 mii km 2. Popula ia: 31. secară. republică în Federa ia Rusă. articole din mătase naturală. . cherestea. Lauren iu şi o re ea de canale lacurile sunt legate de oceanul Atlantic şi de bazinele fluviilor Mississippi şi Hudson . Ínsulele ~. nichel. oraş în V Cehiei. Pescuit. Capitala: Ioşkar-Ola . în N-V Microneziei. igarete şi tutun. palat. moschei. alimentare. despăr it de Spania prin strîmtoarea Gibraltar . stat în N-V Africii. de pielărie. Se cultivă porumb. staniu. Huron. dominat de mun ii Atlas şi Antiatlas . Erie. Creşterea extensivă a animalelor (bovi Maroni Marrakéch [mara´ke¿] fluviu în N Americii de Sud. alcaline). citrice. divizate în 41 de provincii şi 25 de prefecturi. arahide. Comunică cu Marea Egee şi Marea Neagră. textile. plumb. Biserica Sf. Lungime: 720 km. oraş în partea central-vestică a Marocului. arhipelag în V Oceanului Pacific. esături de lînă şi bumbac. 746 mii loc. sfeclă de zahăr. Aeroport. gaze naturale. grup de cinci lacuri (Superior.3 mii km2. fluviu navigabil în Peninsula Balcanică. ciment. situat pe ărmul Oceanului Atlantic în N-V şi al Mării Mediterane în N. uraniu) şi pe cea prelucrătoare şi producătoare (energie electrică. Monumente: mausolee.Marí República ~. petrol. între Algeria şi Sahara Occidentală. max. medie: 357 m. Vegeta ie sărăcăcioasă: păduri restrînse. Pescuit. porcine). Ontario ) în E Americii de Nord. Izvorăşte din masivul muntos Rila Planina şi se varsă în Marea Egee. bumbac. trestie de zahăr. minereuri de fier. Aeroport. Viticultură. Suprafa a: 1018 km2. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. Popula ia: 768 mii loc. Michigan. Naviga ie intensă. ovăz. XIX). Se varsă în Oceanul Atlantic. hîrtie. pirite. Lungime: 525 km. produc ie de covoare.

arhipelag vulcanic în Oceanul Indian. şantiere navale. Pia ă pentru vinuri. XV. Nod caravanier. stat insular în Oceanul Pacific (Micronezia). Admis în ONU la 17 septembrie 1991. (380 mii loc. Aeroport. servicii bancare). max. Fondat în sec.: Port Louis (pe insula Mauritius ). Monumente: biserici (sec. Produc ie de cereale. Aeroport. Suprafa a: 32 mii km2. fructe. Creşterea animalelor (porcine). castel (sec. la N de ecuator. XIX). primărie (sec. A fost descoperită în 1502 de Cristofor Columb. República ínsulelor Márshall . la E de insula Madagascar . dom. Hr. 30 mii loc. Universitate. Pescuit. prelucrarea petrolului. trestie de zahăr. XVI). peşte uscat. Suprafa a: 200. în conurba ie). pe coasta Oceanului Atlantic. turism. Climă tropicală umedă. Meşteşuguri. 1397 m). Suprafa a: 4. [´me¬r¬l¬nd] stat în E SUA. constructoare de maşini şi utilaj de transport. Produse textile şi alimentare. Nu are căi ferate şi nici căi rutiere importante. agricultură. Academie de ştiin e. în conurba ie). Produc ie meşteşugărească..5 km 2. Popula ia: 5. Climă ecuatorială. loc. Arbori de cafea. port pe ărmul golfului Oman . Port şi aeroport pe atolul Majuro. Aeroport. Fondat în sec. legume.2 mil. Muzee. situat în V insulei Sicilia . 808 mii loc.: Fort-de-France . legume. XII–XIII. Monumente: ruinele unor edificii termale. Important centru industrial. dispuse în două şiruri insulare: Ralik în V şi Ratak în E. Turism. în conurba ie). metalurgică. Legumicultură. Economie slab dezvoltată. bananieri. capitala statului african Lesotho. Prelucrarea diamantelor. Planta ii de ceai. legume şi fructe. aluminiu). Exportă peşte.6 mii km2. insulă în arhipelagul Antilele Mici . fructe. construc ii de maşini şi aparataj electrotehnic. Expl. Limbi oficiale: engleza. rom. Viticultură. Nod de comunica ii. Pescuit. Climă tropicală umedă. chimică. departament al Fran ei. Industrie extractivă (cărbune). Se cultivă bata i. bananieri. capitala sultanatului Oman. financiar şi comercial. de cafea. alimentară. manioc. (1.: Annapolis . biserică (sec. Vestigii romane. IV î. în S-E peninsulei Arabia. Produce zahăr. vanilie. Centru adm. Pomicultură.2 mil. Suprafa a: 1.1 mii km2. Marsília Martiníca Maryland Mascaréne Mascát (Masquat) Másseru [´mæz¬ru] . electrotehnică. Teritoriul ării ocupă cîteva sute de insule (32 de atoli şi 867 de recifi coraligeni). Importă maşini şi utilaje de transport. arbori de cafea şi de piper. la S-V de arhipelagul Hawaii. Turism. 81 mii loc. Metrou. Oraş pr. Se cresc bovine. Ínsulele ~. oraş în S Fran ei (Provence). Sta iune turistică şi balneoclimaterică.Marsála Márshall oraş în Italia. trestie de zahăr. copra. Creşterea animalelor. Popula ia: 63 mii loc. cel mai mare port al ării la Marea Mediterană. fructe. marshalleza. Vegeta ie tropicală arborescentă: cocotieri. Fondat în 1868. bazată pe asisten a financiară străină şi pe surse proprii (pescuit. Popula ia: cca 1 mil. Centru adm. (298 mii loc. Păduri (24% din teritoriu). Capitala: Dalap-Uliga-Darrit (pe atolul Majuro ). loc. Popula ia: 399 mii loc. situată pe rîul Caledon . Ínsulele ~. 110 mii loc. de fosfa i naturali. Este divizat în 26 de districte. loc. Metalurgie (cupru. XVII). produse manufacturate şi alimentare. Export de curmale. Relief vulcanic (alt. ulei de cocos. port la Marea Mediterană. XVIII).

Relief reprezentat de un podiş vulcanic mai ridicat în S-V (826 m). Faună: diverse specii de păsări şi peşti. Economie în dezvoltare. Căi rutiere: 1. 469 mii loc. Suprafa a: 2040 km2. curmali. Exportă zahăr. alimentară. bazată pe industria de prelucrare şi de producere (derivate petroliere. porumb. la ărmul estic al Oceanului Atlantic. At. Monumente. zahăr. produse chimice şi alimentare. pe agricultură (trestie de zahăr. Culturi agricole: porumb. Centru industrial (metalurgie. orez. între Sahara Occidentală. de aparatură electronică. rafinării de petrol. poligrafică. Turism. Admis în ONU la 24 aprilie 1968. legume. Creşterea animalelor (ovine. Legumicultură. manioc. Popula ia: 1. cămile. dominat de platouri nu prea înalte (alt. Climă tropicală aridă. Mali şi Senegal. wolfram. curmale.Massachúsetts [mæss¬´t¿uussits] stat în N-E SUA. Culturi agricole: orez. gumă arabică. Centru adm.4 mil.9 mii km.1 mil. Mateúþi Máto Grósso [´matu´grossu] Mátsuyama [´matsujama] stat în V Braziliei.15 mil. doc. port la Marea Japoniei. carne. loc. Relief deşertic (un sector al Saharei Occidentale). Turism. igarete). metalelor şi pielei. Importă mijloace şi utilaj de transport. fabrici de hîrtie. porcine). Pescuit intens. Meşteşugărit. ceai. loc. de încăl ăminte. Pescuit. Pescuit. aparate optice. loc. Hr. Vegeta ie: păduri tropicale (acoperă 22% din teritoriul ării). Suprafa a: 907 mii km 2. Flotă comercială maritimă. manioc. Popula ia: 2.: Cuiaba . caprine. fire şi fibre textile. Popula ia: 6. îngrăşăminte azotoase. piei. Limba oficială: engleza. energetică. Căi rutiere: 7 635 km.9 mil. de produc ie a cimentului. Industrie extractivă (minereuri de fier. Include 9 districte şi 2 municipalită i. km2. textilelor. textile. ghips. construc ii de maşini agricole. Popula ia: 2. bunuri de larg consum. Centru adm. confec ii.). orez. cupru. bunuri de larg consum. Importă maşini şi utilaje industriale. Industrie constructoare de maşini şi utilaje electrice. Flotă comercială maritimă. Monument arheologic: La Şan uri (fortifica ie de pămînt de formă rotundă apar inînd geto-dacilor. tutun. Limba oficială: araba (uzuală – franceza). bata i. diamante. Mauritánia República Islámică ~. ceasuri.08 mil. cu o cîmpie litorală acoperită de numeroase bancuri de nisip. piei. ovine. Capitala: Port Louis . peşte sărat şi conservat. copra. pe insula Mauritius din arhipelagul Mascarene . Se recoltează guma arabică. tutun. S uprafa a: 1. covoarelor. Exportă minereu de fier. coborînd în trepte spre N. sare). rom. prelucrătoare a petrolului. Suprafa a: 21. cafea. arahide. arahide. în 1550. bata i. copra. porumb. Admis în ONU la 27 República ~. bovine. la E de Madagascar . situat în V Oceanului Indian. vite. sorg. cafea. igname. pe coasta Oceanului Atlantic. Pomicultură. 200–500 m). Muzeu. loc. sec. rom. bovine. Produc ie de cereale. Maurítius .: Boston. combustibili. Zăcăminte: minereuri de fier şi de mangan. nuci de cocos) şi pe creşterea vitelor (caprine. Capitala: Nouakchott . în podişul cu acelaşi nume. de produse textile şi alimentare.4 mii km2. Creşterea animalelor. mei. Rezina). IV–III î. Vegeta ie de deşert. Căi ferate: 705 km. produse alimentare. diamante. zahărului. Aeroport. fosfa i naturali. legume. comună în Republica Moldova (rn. Este divizat în 12 regiuni şi districtul capitalei. mărginit în N şi E de cîmpii litorale înguste. oraş în Japonia (pe insula Shikoku). brînzeturilor. combustibili. trestie de zahăr. ilmenit. Climă subtropicală musonică. stat în S-E Africii. stat în N-V Africii. cabaline). Algeria. ceai. tutun. de stepă şi de savană. artizanat) şi comercial (pia ă agricolă).

Fondat în sec. fluvial-maritim). forestiere. între Vistula şi cîmpia litorală baltică. XVI). la 1150 m alt. ulei. Constan a). 2. situat pe valea rîului Siret . 76 mii loc. Numeroase lacuri (cca 2 700). de pielărie şi încăl ăminte. detergen i). Biserică. Aici. chimică. avînd cea mai mare altitudine (388 m) în Podişul Ciulucului. Suprafa a: 375 km2. 13. Se cultivă secară. XVI). Hidrocentrală (la Călimăneşti. de aparate pentru uz casnic.4 mil. Universitate. cocotieri). Mbabáne Mécca Méchelen Medellín [mede´ljin] Medgidía . oraş în N-V Columbiei. Produse ale industriei uşoare (sticlărie. la 11/24 iulie – 19 iulie/1 august 1917. Industrie extractivă (minereuri de fier şi de staniu. mausoleu în memoria “Bătăliei de la Mărăşeşti“ (24 iulie / 5 august – 6/19 august 1917) în care Armata Română a zdrobit ofensiva germană. Oraş din 1908. metalurgică. de maşini agricole. arbori de vanilie. alimentară. rutier).: Dzaoudzi . piei) şi religios islamic (pelerinaj). situat pe Rio Porce . [´mehh¬l¬] (Malines) oraş în partea de N a Belgiei. palat (sec. ceasuri) şi comercial (pia ă pentru legume). la 70 km E de ărmul Mării Roşii. conserve de fructe). Important centru comercial (cafea. Muzee. Centru adm. alimentară (zahăr. financiar. Făleşti). a avut loc “Bătălia de la Mărăşti“. 52 mii loc. 47 mii loc. deal în Republica Moldova (rn. Centru comercial şi turistic. Turism. Nod de comunica ie (feroviar. textilă. At. Arhiepiscopie. maşini de transport. a hîrtiei. construc ii de remorci. azbest). material rulant. Agricultură (trestie de zahăr. în 1455. poligrafică.2 mii loc. oraş în partea de V a Arabiei Saudite. brînzeturi). Popula ia: 132 mii loc. Pescuit. Pomicultură. situată în N-V ării. din 1995). vopsele. Vrancea). port pe rîul Dyle . municipiu în România (jud. Mazúria Mãgura Mãrãºéºti Mãrãºti localitate în România (jud. Centru comercial. chimice şi alimentare. animale. XIII–XV).Mayótte [ma´jot] insulă vulcanică în arhipelagul Comore din Oceanul Indian. Geamie. Repara ii feroviare. bauxită. Nod de comunica ii (feroviar. drojdie. în care armatele româneşti şi ruseşti au învins armata germană. Este administrată de Fran a. port pe canalul Dunăre – Marea Neagră . Centru industrial (metalurgie. Ansamblu comemorativ. arahide. siderurgie. a sticlăriei şi ceramicii. prelucrarea lemnului şi a tutunului. loc. biserici. cultural şi religios. Aeroport. Vrancea). capitala statului Swaziland. Muzeu de artă. Oraş din 1968. regiune geografică în N-E Poloniei. argint). din 1994. XI. viticultură. doc. de ciment. îngrăşăminte. rutier. Centru industrial (metalurgie. produse de pielărie. Expl. de prelucrare a lemnului şi a bumbacului. mun. 966 mii loc. Lac de acumulare. la 1 500 m alt. Aeroport. Monumente: catedrală (sec. Industrie extractivă (aur. biserică (sec. cartofi şi se cresc animale. produc ie de alcool. oraş în România (jud. constructoare de maşini.

medie: 1498 m. de prelucrare a lemnului (mobilă) şi a sticlei. de gaze naturale. porcine. Industrie constructoare de maşini (nave fluviale. Mari a ş. max.: mun. Márea ~. Produc ie de cereale. Fiji. formată din mai multe arhipelaguri şi insule (Noua Guinee. transformatoare electrice.5 mil. Pescuit.a. bananieri. arbori de cauciuc). Ad. orz. motoare. Căi rutiere: 1 874 km. rafinării de petrol. Aeroport. Industrie constructoare de maşini (autocisterne. Medína Mediteránã Mehedínþi Mekóng Melanézia fluviu în S-E Asiei. At. de ceramică. Relief colinar (alt. fructe. Lungime: 4 500 km. de esături şi confec ii. Pia ă agricolă. Expl.). cartofi. secară. Sibiu). floarea-soarelui. remorci. Iriga ii. Suprafa a: 4933 km 2. din 1968. Se cultivă porumb. Suprafa a: 2. Tibrul. Marea Marmara şi cu Marea Roşie. Popula ia: cca 4 mil. Santa Cruz ş. peninsulă în N Canadei. 62 mii loc. XIV–XV). curmale. Centru turistic şi de pelerinaj. Ad. argile. produc ie de pielărie şi încăl ăminte. furgonete). Africa şi Asia. Căi ferate: 129 km. pirite. loc. Aeroport. Universită i. doc. situat pe rîul Tîrnava Mare . la 800 m alt. 607 mii loc. comercial (mare pia ă a lînii) şi cultural. Izvorăşte din podişul Tibet şi se varsă în Marea Chinei de Sud. max. Vegeta ie tropicală (cocotieri. alimentară. maşini-unelte. Pescuit şi naviga ie intensă. în peninsula Labrador (2930 km2). Mélbourne Mélville [´melvil] .4 mii km2). a celulozei şi hîrtiei. Nod feroviar. XVI–XVII). Suprafa a: 967 mii km2. Centru adm. de cherestea şi mobilă. În 1956 aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Vară. primărie (sec. material rulant. Monumente istorice şi arhitectonice: biserică fortificată (sec.: 5120 m. ovăz. construc ii de automobile. la grani a cu Bulgaria. grîu. Relief muntos. Sector zootehnic (bovine. Popula ia: cca 300 loc. Drobeta-Turnu-Severin . Relief predominant muntos (alt. a. azbest. Complexul hidroenergetic Por ile de Fier . Suprafa a: 63 mii km2. de produse alimentare. al statului Victoria . de podiş şi cîmpie. Marea Moschee (sec. Ronul.Médiaº municipiu în România (jud. financiar. Acelaşi nume îl poartă o insulă nelocuită în V Arhipelagului Arctic Canadian (42. centru adm. Sta iuni balneoclimaterice. Comunică cu Oceanul Atlantic. În ea se varsă Nilul. [´melb¬n] oraş în S-E Australiei. mun. ovine. Fabrici de textile. Oraş din 1319. Obiective turistice. calcare. Popula ia: 322 mii loc. Muzee. Muzeu. cabaline). Solomon. un golf al mării Baffin şi un lac situat în N Canadei. jude în S-V României. XVII). VII) adăposteşte mormîntul Profetului Mahomed. în 1267. mare intercontinentală situată între Europa. granit. textilă. aparate de măsurat). de pielărie şi încăl ăminte. Vanuatu. maşini agricole. Zăcăminte: huilă. km 2. Noua Caledonie. Serbia şi Muntenegru. Climă ecuatorială şi tropicală. 200–250 m). Conservator. de sticlărie şi de produse alimentare). Universitate. alimentare. grupare insulară în S-V Oceanului Pacific (Oceania). Port pe ărmul golfului Port Phillip . clădiri vechi (sec. Par ial navigabil. Ebrul. Climă temperat-con-tinentală. Avicultură şi apicultură. în special pe Coasta de Azur . Vestigii romane. caprine. 5030 m). între golfurile Foxe şi Committee . oraş în V Arabiei Saudite. Centru industrial (şantiere navale. Viticultură şi pomicultură.

Universitate. XVI a fost cucerită de turci. Forma iuni statale în milen. al statului Yucatán . Se produce ciment. zinc. Fondat în 1558. Institu ii financiar-ban-care. pe teritoriul statelor Fran a. port pe fluviul Mississippi . XIII). produse alimentare). a încăl ămintei. staniu. Turism. oraş în Spania. 2859 m). textile. alimentară. Hr. Zăcăminte: minereuri de fier. Meshéti Mesopotámia Messína Metálici Metz [mes] oraş în N-E Fran ei (Lorena).Hr. Lungime: 1 000 km. Hr. Colonie romană în anul 25 î. Izvorăşte din mun ii Pennini şi se varsă în Marea Irlandei. Babilon. 612 mii loc. Industrie de prelucrare a metalelor şi a lemnului. Menám Mérida Mérida Mérida Mérsey [´m¬¬zi] fluviu în partea de V a Marii Britanii (Anglia). Nod de comunica ie. cucerită de arabi (sec. În sec. Aeroport. wolfram. Par ial navigabil (pe 400–750 km). regiune în V şi S-V Asiei.Mémphis [´memfis] oraş în SUA (Tennessee). Aeroport. loc. a cimentului. Meuse [mœœz] . VII). Tunele pe sub fluviu (feroviar. 50 mii loc. Universitate. port pe rîul Moselle . alimentară. în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Izvorăşte din mun ii Den-Lao şi se varsă în golful Siam al Mării Chinei de Sud. Alt. În 1829 o parte a reg. Prelucrarea lemnului. Catedrală (sec. produse textile şi alimentare (conserve. Iriga ii. între Tigru şi Eufrat . Hr. animale). II î. al provinciei Estremadura . max. alimen-tare). cafea). biserică (sec. VIII î. Muzeu. Pia ă agricolă (pentru animale şi bumbac). Belgia şi Olanda. oraş în N-V Venezuelei. Lungime: 1 200 km. produse alimentare. produse chimi-co-farmaceutice. oraş în Italia (Sicilia). uraniu. XII). siderurgică. Izvorăşte din podişul Langres (Fran a) şi se varsă în delta Rinului . Lungime: 950 km. cînepă. regiune istorică în S Georgiei (Gruziei). a intrat în componen a Rusiei. Universitate. Vestigii romane. în conurba ie. chimică. 124 mii loc. ( Summer. prelucrarea bumbacului. 273 mii loc. 600 mii loc.Hr. dopuri de plută. Fondat în 1542. zone joase inundabile. fluviu în Thailanda. Industrie extractivă (minereu de fier). Centru industrial (şantiere navale. rîu în V Europei. pielărie. ciment. 1.).: 1 244 m. Universitate. aparataj electrotehnic). Fondat în sec. la 1 640 m alt. Populată de triburi semitice în milen. chimică. Turism. plumb. Metalurgie. V î. Lă ime: cca 200 km. Nod feroviar. la grani a Cehiei cu Germania. oraş în S-E Mexicului. constructoare de maşini (automobile.).Hr. rutiere). Civiliza ie umană în milen. Relief: masive muntoase. Păduri de foioase şi conifere. max. Muzeu. centru adm. Turism. Lungime: 129 km. Pia ă agricolă (zahăr. Aeroport. Relief predominant muntos (alt. Institut de biologie marină.06 mil. Hr. Provincie romană (anul 117 d. masiv muntos hercinic în Europa Centrală. Monumente: catedrală (sec. XIII–XVI). situat pe fluviul Guadiana . Centru industrial (prelucrarea metalelor. Imperiu Seleucid (anul 321 î. al statului Mérida . Asiria ). centrul adm. IV î. Teatru de balet. centrul adm. Aeroport. port la strîmtoarea Messina . textile. Mún ii ~. pieilor şi a tutunului.

Turism. Centru adm. tractoare. oraş în Federa ia Rusă. Ad. biciclete. aur. textile. aparate de radio şi televizoare. cupru. zinc. loc. ghips. Teatre.5 mil. Muzee.25 mil. Industrie extractivă (aur. chimică. prelucrarea petrolului. cupru. Suprafa a: 1.: 4 375 m. Aeroport interna ional. la E de mun ii Ural . situat între SUA. Al doilea mare oraş din lume. 9. Relieful ării reprezintă un sector al mun ilor Cordilieri . talc. specii de ierburi de stepă şi de savană. forestieră. frigidere. km2. Suprafa a: 1. Marea Caraibilor.8 mil. Miáss Míchigan Míchigan [´mi¿¬g¬n] [´mi¿¬g¬n] . ghips. lac în America de Nord. produse chimice şi alimentare etc. celuloză. Climă temperată tropicală şi subtropicală. uraniu.Méxic Golful ~. Belize. Ad. (3. vagoane. ciment. Catedrală (sec. Expl. Importantă zonă industrială.97 mil. loc. Suprafa a: 250. ciment. electrotehnică. Academie de ştiin e (1884). încăl ăminte. petrochimică. energetică. Popula ia: 103 mil. avioane. Muzeu de mineralogie. Industrie variată: extractivă (huilă. bazată pe industrie. Este divizat în 31 de state federale şi un district federal. siderurgică. maşini agricole. aparatură electrotehnică. sare). Din acest golf se formează curentul marin Golfstrom . Centru comercial şi financiar-bancar. sulf. Cereale. Important centru de comunica ii. mercur. la 2200 m alt. Legumicultură. Economie dezvoltată. Locul de desfăşurare a Jocurilor Olimpice (1968). golf al Oceanului Atlantic. Pomicultură. constructoare de maşini (automobile). Fondat de spanioli în 1567. la 178 m alt. stat în N-E SUA. marmură). Parcuri na ionale. Turism. zahăr. hîrtie. vin. în conurba ie). agricultură. port la Oceanul Atlantic (golful Biscayne ). México (Ciudád de México) Miámi [mai´ æm¬] oraş în S-E SUA (Florida). km2. în peninsula Lower . Produce anvelope. 175 mii loc. în sistemul Marilor Lacuri (SUA). max. minereuri de fier. (20. loc. între SUA. maşini de spălat). situată în partea centrală a ării. max. sfeclă de zahăr. Muzee. alimentară.85 mil. Limba oficială: spaniola. gaze naturale. loc. alimentară. 360 mii loc. pescuit. Mexic şi Arhipelagul Antilelor. carne. sare. Teatre. Pescuit. loc. de petrol. Capitala: Mexico . cauciuc sintetic.5 mii km2. siderurgie. aparatură electrotehnică). Numeroase institu ii comerciale şi bancare. comer . plumb. Industrie electronică. Aeroport. în conurba ie). Golful Mexic. mangan. Mare centru industrial: metalurgie neferoasă. îngrăşăminte azotoase şi fosfatice. XVI–XIX).5 mil. Universită i. Vegeta ie: păduri tropicale.: Lansing .: 282 m. care cuprind în interior Podişul Mexican . stat în sudul Americii de Nord. igarete. constructoare de maşini şi agregate (automobile. de prelucrare a lemnului. gaze naturale. Méxic Státele Uníte Mexicáne . Nod de comunica ii. montaj de automobile. Sta iuni balneoclimaterice. A capitala Mexicului. petrol. Produse chimice şi alimentare. Pescuit. argint. cu cîmpii în zonele de litoral. Suprafa a: 58 mii km2. Metalurgie. Guatemala şi Oceanul Pacific. Popula ia: 9. metalurgică. minereuri de fier. Opt universită i (cea mai veche din 1551). Rezerva ii naturale. textilă. construc ii de maşini (automobile.

Culturi agricole: grîu. textile. Produce energie electrică. copra. poligrafie. Harghita. bazată pe agricultură. asisten ă financiară. în depresiunea Ciuc. produse alimentare.Micronézia Státele Federáte ale Micronéziei . loc. ananas. Pescuit. 42 mii loc. insulă grecească în Marea Egee. bata i. Popula ia: 5 mii loc. Popula ia: 14 mil. V–IV î. max. centru adm. porumb. loc. Este divizat în 4 state. Relief muntos. siderurgie. max. Suprafa a: 99 km2. platină.2 km2. esături. biserici (sec.5 mii loc. Pînă la Unirea Principatelor (24 ianuarie/5 februarie 1859) a servit drept hotar între ara Românească şi Moldova. Metalurgie. insulă în arhipelagul Filipine . Climă subecuatorială. Orez. At. de aur. Relief muntos (alt. pe partea stîngă a Oltului. doc. Creşterea animalelor (porcine. Muzeu. Sta iuni balneoclimaterice. la S-V de insula Luzon . Monumente: Domul (sec. Economie slab dezvoltată. Cuprinde numeroase insule şi insuli e (peste 500) vulcanice şi coraligene. bananieri. Vegeta ie bogată: palmieri. trestie de zahăr. XIV–XIX). afluent pe dreapta al rîului Putna . 1. Teatrul de operă La Scala . în 1427. Muzee. tricotaje. confec ii. Relief muntos. Galerie de artă modernă. Se cultivă cocotieri. din 1979. la 800 km E de arhipelagul Filipine . Popula ia: 110 mii loc. municipiu în România. Industria lemnului. cînepă de Manila. ulei de palmier. construc ii de tractoare. 5 km2. Izvorăşte din Subcarpa ii Vrancei . motociclete. al jud. produse chimice. Pescuit. Climă tropical-oceanică. confec ii. prelucrarea lemnului. pescuit. tractoare. Nod de comunica ie. piper. porumb. Climă mediteraneană. poligrafie. cupru. alimentare. Important centru industrial: metalurgie. stat insular în V Oceanului Pacific. aparataj electrotehnic). peşte. Suprafa a: 707. Capitala: Palikir (pe insula Pohnpei ). avînd un relief predominant muntos. Mídway [´midwei] Ínsulele ~. oraş în N Italiei.4 mil. combustibili. bărci de pescuit. Importă produse industriale (maşini. Suprafa a: 9. Aeroport. avioane. IV–XV). motoare. Monumente istorice şi arhitectonice. Existent din sec. cărbune). Administrat de SUA. construc ii de maşini (automobile. îmbutelierea apelor minerale. biciclete. Căi rutiere: 226 km. Pinacoteci. Miércurea-Ciuc Miláno Mílcov rîu în România. articole artizanale. cu vulcani activi (alt. Popula ia: 475 mii loc. Admis în ONU la 17 septembrie 1991. Culturi agricole: orez. grup de insule în Oceanul Pacific. arbori de piper. în arhipelagul Ciclade . cupru. măslini. Pescuit. Izvoare termale. banane. Expl. palate (sec. Suprafa a: 158 km2. Popula ia: 2. cacao. Mun. Nu are căi ferate. insulă în S arhipelagului Filipine . Hr.7 mii km2. Universită i. de la 720 m alt. Lungime: 68 km. Renumita Bibliotecă Ambrosiană . al regiunii Lombardia. păsări). 2585 m). Aeroport. Mílos Mindanáo Mindóro . produc ia micilor întreprinderi industriale. Exportă produse textile şi confec ii. Industrie extractivă (aur. banane. fier. utilaje) şi alimentare. la 2 100 km N-V de arhipelagul Hawaii. porumb. Suprafa a: 5. 2 965 m). trestie de zahăr. Academie de ştiin e. XVI). orez. centru adm.

Lungime: 4 740 km. Provoacă mari inunda ii. Industrie constructoare de automobile. Mínsk Minusínsk Mississíppi Mississíppi oraş în Federa ia Rusă. de utilaje electrotehnice. a instrumentelor de precizie. aparatură electrotehnică). Turism. a hîrtiei. porumb.2 mii km2. Universitate. textilă. afluent al Berezinei . Zonă agricolă (grîu. Muntele ~. bumbac. grîu. constructoare de maşini. de la 1 220 m alt. de produse chimice. forestieră. capitala Republicii Belarus. Studiou cinematografic. gaze naturale). Missouri Missouri Mistassíni Mítchell [´mit¿¬l] . chimico-farmaceutică. 78 mii loc. de ciment. Navigabil pe cursul inferior şi mijlociu. Navigabil. Monumente. stat în S SUA.Mínna Minneápolis [mini´æplis] oraş în partea central-vestică a Nigeriei.: Saint Paul . Minnesota [mini´sout¬] stat în N SUA. între fluviul Mississippi şi golful Mexic . Industrie extractivă (minereuri de zinc şi plumb. arahide). Suprafa a: 2 176 km 2. bata i. la grani a cu Canada. Muzeu. 1. Popula ia: 4. Parcuri na ionale.8 mil. Aeroport. cel mai înalt vîrf (alt. ovăz. Industrie extractivă (petrol. chimică. Industrie forestieră. de prelucrare a lemnului.7 mil.4 mii km2. Centru adm. poligrafică. soia). loc. a celulozei şi hîrtiei. porumb. alimentară. Teatre. textilă. motociclete. în conurba ie cu Saint Paul .6 mil. alimentară. oraş în N SUA (Minnesota). constructoare de maşini şi utilaj de transport. Izvorăşte din Lacul Superior şi se varsă în golful Mexic . loc. tractoare. forestieră. porcine). Important centru economic. pajişti alpine pe culmi. petrol). avînd lungimea de 3 950 km (de la izvoarele rîului Missouri – 6420 km). Se cultivă bumbac. Aeroport. porumb. Centru adm.7 mil. avicultură). Industrie extractivă (minereu de fier).: Jefferson City . în 1067.5 mii km 2. în America de Nord. constructoare de maşini şi de prelucrare a produselor agricole. Parc na ional. Nod de comunica ie. Creşterea animalelor. loc. Academie de ştiin e. situată pe rîul Svisloci . 2 034 m) al mun ilor Apalaşi . Industrie constructoare de maşini agricole şi de transport. lac în S-E Canadei (Québec). port pe fluviul Mississippi . Muzee. 2. Centru financiar şi comercial (pia ă pentru grîu şi porumb). [m¬´zuri] rîu în partea central-nordică a SUA. cărbuni. situat pe fluviul Enisei. At. 138 mii loc. aparate electronice şi de precizie (ceasuri). loc. textile şi alimentare. Teatre. Păduri pe pante. al statului Niger . alimentară. Popula ia: 5. Suprafa a: 180. Pia ă agricolă (pentru bumbac. poligrafică. Suprafa a: 225. loc. creşterea animalelor. Fondat în 1739. cultural şi comercial. Nod de comunica ie. fluviu în SUA. sfeclă de zahăr. Este legat prin canale de Marile Lacuri . orez. centrul adm. Zonă agricolă (grîu. afluent pe dreapta al fluviului Mississippi . alimentară. Hidrocentrale.45 mil. Capitala: Jackson . a încăl ămintei. Se varsă în golful James prin rîul Rupert . Descoperit în 1672. soia. stat în partea centrală a SUA. Universitate. Suprafa a: 125. doc. Creşterea animalelor (bovine. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi . Popula ia: 2.

palatul sultanilor (sec. XIII). Resurse de subsol destinate construc iei (argile. 1 mil. textile şi alimentare) şi comercial (pia ă pentru cereale. Vegeta ie de specii xerofite. Se produc: vinuri. Muzee. electrotehnică. textile. argint. Zăcăminte: aur. Avicultură.8 mii km2. port la Marea Roşie. Nistru. Turism. Centru industrial (rafinării de petrol. de sub vîrful Lucina (Carpa i). capitala statului Somalia. regiune deşertică în S-V SUA (California). constructoare de maşini (nave). ulei vegetal. loc. Export de cafea (“Mocca“). Lungime: 216 km. calcare). prelucrarea metalelor. covoare. de produse alimentare. încăl ăminte. Suprafa a: 64. Capitala: Chişinău . de gaze naturale (Baimaclia). de prelucrare a petrolului şi lemnului. port la Oceanul Indian. populată în antichitate de moesi. Teatru. mobilă. Izvorăşte de la 1200 m alt.a. floarea-soarelui. devenită provincie romană (sec. República ~. pompe submersibile. regiune istorică între Balcani şi Dunăre. produc ie de ciment. învecinat cu România şi Ucraina. maşini de spălat. Muzeu. textilă.). Nod rutier. în conurba ie). Pomicultură. Popula ia: 4. [´mohaat¿] oraş în S Ungariei. I d. Monumente: moschee (sec. Industrie metalurgică. Dispune de suprafe e agricole însemnate. produse lactate. fabrici textile. ovăz. Aeroport. fabrici textile şi de produse alimentare. Nod de comunica ii. prelucrarea lemnului. confec ii. loc. ciment. orz. Rafinării de petrol. XIX).45 mil. Sta iune balneoclimaterică. Limba oficială: româna. Climă temperat-continentală. porumb). fructe). potasiu. de plăci fibro-lemnoase. Răut . alimentară. port la Oceanul Atlantic. tutun. frasin. XVI). fluvial). Centru comercial (cunoscut încă din sec. ulm. de produse chimice. situat pe ărmul de N-V al golfului Mobile . chimică. la 23 km N de Casablanca. zahăr. bumbac. de pielărie şi încăl ăminte. (477 mii loc. tractoare. fag. sare. Industrie metalurgică (aluminiu). Denumirea veche: Fédala . Mócca Moesia Mogadíshu [moga´di¿u] Moghilév oraş în Belarus. Rîuri: Prut. afluent pe dreapta al Siretului. port pe Dunăre. Suprafa a: 33840 km2. ovine). legume. chimică. nisip. 368 mii loc. Expl. de ciment. chimică. Hr. constructoare de maşini. Fondat în 1267. 10 mii loc. sfeclă de zahăr. stat în S-E Europei Centrale. igări. Suha . Nod de comunica ii (rutier. Construc ii de maşini agricole. situat pe fluviul Nipru. de pielărie şi cherestea. Universitate. Principalele produse industriale: televizoare. metalurgie. Universitate. zone colinare şi cîmpii. motoare şi aparataj electric. animale. 171 mii loc. X. Creşterea animalelor (bovine. oraş în N-V Marocului. Humor. Aeroport. Fondat în sec.Mobíle [mou´biil] oraş în S-E SUA (Alabama). care îngloba şi teritoriul de azi al Dobrogei. peşte. Viticultură.. materiale de construc ii. conserve din legume şi fructe. banane). divizată apoi (în anul 86) în Moesia Superior şi Moesia Inferior . frigidere. Centrală electrică ( Cuciurgan Móhacs Mohammedía Moháve Moldóva Moldóva . alimentară. tei) şi de luncă (salcie. plop). cultivate cu cereale (grîu. de celuloză şi hîrtie. arbuşti şi plante de stepă şi silvostepă. Topli a ş. 22 mii loc. 210 mii loc. Pia ă agricolă (cereale. rîu în România. Relief constituit din podişuri. Afluen i: Moldovi a. Economie bazată pe agricultură şi industrie. Vegeta ie bogată şi variată: păduri de codru (stejar. Port. oraş în S-V Republicii Yemen. Pescuit.

culani. antilope. ghips. Weda. Popula ia: 2. activită i ştiin ifice (cercetări oceanografice.7 km. Principátul ~. Aeroport. emisiuni de timbre. loc. Culturi agricole: orez. cocotieri. materii prime. de prelucrare a metalelor şi petrolului. Oraşe pr. Şantiere navale.7 mii km2.2 km2. a materialelor de construc ie. situat între Federa ia Rusă şi China. alimentară (lactate. Fondat în 1822. Suprafa a: 2. minereu de fier. Teritoriul ării reprezintă un sector terminal al mun ilor Alpii Maritimi . situată pe Coasta de Azur (Marea Mediterană). de cosmetică. cartofi.). Este divizat în 21 de reg. Climă excesiv continentală. cabaline. 4 374 m) şi Hangai (alt. Muzeu oceanografic. prin deşertul Gobi (alt. construc ii navale. chimică. Universitate. energie electrică. încăl ăminte. XVI). materiale de construc ie. hîrtie. Principalele surse de venit: turism. pînă la 3 000 m). opera ii bancare. 4 mii loc. 1 000–2 000 m) în centru şi în E. stat în S Europei. capitala statului cu acelaşi nume. arbori de cuişoare şi de piper. Monróvia . Este organizat în 4 districte. produc ie de ciment. km2. 4031 m). Dispune de variate resurse naturale.62 mil. Metalurgie. Muzeu de antichită i. Palat princiar (sec. Produc ie de aluminiu. Popula ia: 2. Sector principal în agricultură – creşterea animalelor (bovine. Vegeta ie: păduri de conifere. plante furajere. Climă ecuatorială. fazani. 600 mii loc. Industrie extractivă. textilă. XIII–XVII). max. zinc. pe Coasta de Azur . păşuni şi specii de plante de stepă şi xerofite. ciment. Centru comercial (export de cafea. ovine. oraş situat în N-V ării. molibden. ovăz. Importă combustibili. alimentare.Molúce Ínsulele ~. Relief diversificat prin mun ii Altaiului Mongol (alt. Suprafa a: 83. parfumuri. produse de sticlărie. petrol. biserici. benefice renumitelor sta iuni balneare de pe Coasta de Azur. orz. lemn. Nod de comunica ii. produse alimentare. Artizanat. pe insula Mombasa . farmaceutică. cupru. cămile etc. sare. Căi rutiere: 50 km. Sta iune balneoclimaterică. abanos). Fondat în sec. Centru industrial (prelucrarea petrolului şi a lemnului. oraş în S-E Kenyei. Suprafa a: 1. şi municipalitatea capitalei. Limba oficială: franceza. Faună: dropii. aparate electronice. caprine. arhipelag în V Oceanului Pacific (Indonezia). port la Oceanul Atlantic. de covoare şi esături. Rafinării de petrol. conserve de carne etc. a cimentului şi hîrtiei. repara ii navale. uraniu. Exportă medicamente. 1 mil. situat pe un promontoriu al Mării Mediterane.57 mil. textile. lignit. alimentară. port la Oceanul Indian. ceai. loc. Industrie electronică. de cosmetică. muzeu oceanografic). Centru financiar şi turistic. Se cultivă grîu. produse farmaceutice şi alimentare). dar insuficient valorificate. bumbac). Aeroport. înconjurat pe continent de teritoriul Fran ei. Produse chimico-farmaceu-tice. prin cîmpii deşertice şi deluroase în S-E. între insulele Sulawesi şi Noua Guinee . forestiere (lemn roşu. aur. Mombása Monáco Monáco Mongólia stat în Asia Centrală. chimice şi alimentare. Zăcăminte: fluorite. Monumente: fort (sec. de pielărie şi încăl ăminte. Climă subtropicală. Limba oficială: mongola. Căi ferate: 1. cu ierni calde şi veri însorite. Namela . Bogat poten ial hidroenergetic. Relief muntos (alt. Expl. servicii comerciale. Admis în ONU la 28 mai 1993. huilă. Sta iune balneară. loc. XI. Capitala: Ulan-Bator . Capitala: Monaco . brînzeturi. moschee. cămile). max.: Ambon. flori. Zonă vulcanică activă. Exportă materii capitala Liberiei.1 mil. Popula ia: 32 mii loc.

Muzeu. oraş în S-E Canadei (Québec). fier. Alt. Alpinism. Centru adm. Nod de comunica ii.5 km2. crom. apar inînd Italiei. Popula ia: 15 mii loc. loc. Climă tropical-oceanică. sticlărie. 16 mii loc. Se cresc animale pentru carne şi lapte. capitala Urugu-ayului. Monumente: catedrală (sec. Izvorăşte din mun ii Sude i . alimentară etc. clădiri (sec. vagoane). plumb. Ghe arul Gorner . ciment. Nod de comunica ii. Acoperit de ghe ari. Aeroport.Monserrát Montána insulă britanică în Arhipelagul Antilelor Mici. (3. Mont Blanc Mónte-Cárlo Montecrísto Mónte Rósa Monterréy [´monte´rooza] [monte´rrei] Montevidéo Montpelliér Montpelier Montréal [mont´pili¬r] [fr. XIX). Lauren iu . 4 807 m). bumbac. secară. 282 mii loc. 2. Centru industrial: construc ii de maşini-unelte. de prelucrare şi chimizare a petrolului. insulă în Marea Tiraniană. textile. hîrtie. la S de insula Elba . Rafinării de petrol. Industrie constructoare de maşini (nave. Centru adm.8 mii km 2. Industrie extractivă (minereuri de cupru. alimentară. ciment. gaze naturale). locomotive. port pe fluviul Sf. VIII. Capitoliu. masiv muntos în Alpii Pennini . rîu. de faian ă. metalurgică (a neferoaselor). Observator astronomic şi meteorologic. Muzee. sfeclă de zahăr. Aeroport. XVII). Aeroport. loc.9 mil. produse chimice şi alimentare (vinuri. grădini publice. alimentară. centrul adm. carne). aparate electrotehnice şi electronice. Important centru industrial (metalurgie. max. alimentare (vinuri). Fondat în sec. 1 mil. Universită i. Fondat în 1726. engl. situat pe Coasta de Azur . Universitate. produse chimice. XV–XVIII). Suprafa a 380. Fondat în 1781. Renumită prin romanul “Contele de Monte-Cristo“ de Alexandre Dumas-tatăl. Aeroporturi. Culturi agricole: grîu. 8. Nod de comunica ii. Monumente. Parcuri. Turism. oraş în N-E SUA.: mõtri´ool] Moráva . de prelucrare a lemnului. Grădină botanică. Monumente: catedrală (1364). granit). Produc ie de mobilă. avioane. oraş în Principatul Monaco. Tunel rutier între Fran a şi Italia. cel mai înalt din Europa (alt. confec ii. electrotehnică. Fondat în 1642. produc ie de mase plastice. trestie de zahăr. încăl ăminte. Produc ie industrială. siderurgie. Lungime: 358 km. Fondat în 1579. Teatre. tractoare. Monumente: catedrală. Turism. chimică. stat în N-V SUA. la grani a dintre Italia şi Elve ia. marchează grani a dintre Cehia şi Slovacia şi între Slovacia şi Austria. între Fran a şi Italia. textile.: 4 634 m.5 mii loc. afluent pe stînga al Dunării. mangan. loc. Suprafa a: 10. loc. în conurba ie).5 mil.: Helena . Popula ia: 879 mii loc. petrol. Planta ii de arbori de cafea. textilă. Turism. Industrie extractivă (fosfa i.5 mil. încăl ăminte. Raliu automobilistic. Suprafa a: 104 km2.: Plymouth . max. Universitate. ceramică.: mõre´aal. [mõn bl¾] masiv muntos în Alpii Occidentali . 1. asamblare de automobile. Aparataj electronic. porumb. Turism. oraş în N-E Mexicului. la 124 km de Marsilia. Universitate. [mõp¬´lje] oraş în S Fran ei (Languedoc). Renumit centru turistic. biserică (sec. Navigabil pe distan a de 125 km. centru adm. al statului Vermont . Aeroport. zinc. port pe ărmul estuarului La Plata . bananieri. palat. al statului Nuevo-León . Sta iune balneoclimaterică. la 15 km de Nisa . produse alimentare).

tutun. 32 mii loc. sfeclă de zahăr. Centru industrial (aparataj electro-tehnic. Aeroport. Ostrava . Navigabil. Suprafa a: 26. 1. fructe). Moróni Móscova oraş în S-V insulei Ngazidja . alimentară. biserici. XV). Industrie extractivă (bauxită). Lungime: 550 km. electrotehnică. Industrie electro-nică. Studioul cinematografic “Mosfilm“. Monumente: moschee. Biblioteci (20). Izvorăşte din mun ii Vosgi . Popula ia: 965 mii loc. Men ionat în 1147. poligrafică. port la Marea Mediterană. XIII). Nucleul cnezatului moscovit (sec. capitala Federa iei Ruse. republică în Federa ia Rusă. maşini-unelte. de textile şi confec ii. comercial şi cultural. Aeroport. port pe fluviul Tigru . At. animale şi fructe. a Federa iei Ruse din 1991. palat. Agricultură (cereale. Aeroport.S. Pelerinaj. Lă ime max. doc. Suprafa a: 26 mii km2. loc. hîrtie. Ruse din 1918.Morávia Mordóvia regiune la E de Boemia (Cehia. Oraşe pr. Lungime: 1 670 km. 127 mii loc. catedrale (sec. Muzee (75). ciment. 8. Navigabil (14 ecluze). Universită i (13). de ciment. cartofi). în 1452. Luxemburg. cafea. de produse alimentare. Pia ă de fructe şi vinuri. situat pe rîul Neretva . Centru industrial: rafinării de petrol. rîu în V Europei (Fran a. Móscova Móselle Mostaganém [mo´zel] Móstar rîu în partea europeană a Rusiei. cartofi. palate. biserici (sec. Fondat în sec. oraş în N-V Algeriei. Slovacia). Construc ii de maşini (automobile. de mobilă. Mosúl Mozambíc . strîmtoare între ărmul de S-E al Africii şi insula Madagascar.S. de pielărie şi încăl ăminte. XVI–XVII). din 1922. a U.2 mii km2. Industrie de prelucrare a metalelor şi lemnului. Nod de comunica ii. Este străbătut de curentul Mozambic . aparataj electrotehnic). loc. siderurgică. afluent pe stînga al rîului Oka . capitala statului Comore.S.F. alimentară. Canálul ~. Legat cu Volga prin canalul Moscova . oraş în N Irakului. Pescuit. în conurba ie. la 80 km S-V de Sarajevo. traversată de rîul Morava. XI. centrul Marelui Cnezat al Moscovei (1328). República ~. porumb.S. Nod de comunica ii. Turism. afluent pe stînga al Rinului .: 1 000 km. Capitala: Saransk. de pielărie şi încăl ăminte. Centru comercial (vanilie. chimico-farmaceutică. situată pe rîul Moscova. Creşterea animalelor.: 2 000–3 000 m. cereale. de prelucrare a lemnului şi tutunului. Popula ia: 4 mil. produse chimice şi alimentare) şi comercial (export de vinuri. tutun. mănăstiri (sec. XVI). industrie textilă (covoare). Pia ă pentru cereale. de ceasuri şi instrumente muzicale. nave fluviale. sfeclă de zahăr. Industrie siderurgică. avioane. textilă. Universitate. cacao). Culturi agricole: grîu. chimică.R. chimică.9 mil. Monumente: Kremlinul. Teatre (60). Germania). Capitală a R. 115 mii loc. alimentară. loc. fructe. secară. textilă. Muzeu. oraş în Bosnia şi Her egovina. Aeroport.3 mil. Lungime: 502 km. Turism. Hidrocentrale. a cimentului. Mare centru industrial. Academie de ştiin e. Ad.: Brno.

oraş în S-E Germaniei. Muzeu de arte frumoase. tantalit. alimentară. Suprafa a: 812 mii km2. orez. XVIII). VIII. hîrtie. Fondat în 1158. podişul Mozambic în N. Climă tropicală şi subecuatorială. loc. 273 mii loc. energetică. bauxită. Climă mediteraneană. cartofi. Centru industrial: construc ii de avioane şi automobile. loc. bere. C rîu în Germania. dominat de culmi muntoase spre S. aur. Turism.3 mil. alimentară. Limba oficială: portugheza. primărie (sec. tutun. Căi ferate: 3130 km. centrul adm. citrice. de aparataj electrotehnic şi de optică. biciclete). trestie de zahăr. copra. bumbac. în sec. Zambia. Metrou. floarea-soarelui. situat pe rîul Isar . At. Malawi şi Tanzania. Relief muntos (alt. Importă maşini şi echipament de transport. Planta ii: cocotieri. 2 522 m). nuci de cocos. cupru. Culturi agricole: măslini. XVI–XVII). bumbac. Tipografii. port pe canalul Dortmund-Ems. Zimbabwe. Oraş din 1273. beriliu. sorg. Popula ia: 645 mii loc. XII–XIV). denumirea veche a păr ii de E a ării Româneşti. autovehicule asamblate. biserici (sec. al landului Bavaria. Izvorăşte din Mun ii Metalici (Cehia). Zăcăminte: minereu de fier. bananieri. de produse chimi-cofarmaceutice şi alimentare. Popula ia: 19. citrice. igarete. afluent pe stînga al Elbei . mei. XIX). stat în S-E Africii. arahide. Studiouri cinematografice. Nod de comunica ii. Se mai produce esături de bumbac. de mobilă. republică în S-V statului Serbia şi Muntenegru. uraniu. Relief variat: cîmpii pe cursurile inferioare ale fluviilor Zambezi şi Limpopo şi în lungul litoralului. produse petroliere şi alimentare. constructoare de maşini (vagoane. de ciment. Construc ii de maşini şi utilaje pentru industria textilă. specii de savană şi de stepă. mahon. alimentare. cu ieşire la Oceanul Indian. Universitate. vi ă de vie. a materialelor de construc ii. Vegeta ie: păduri cu esen e pre ioase (cedru. poligrafie. Culturi agricole: porumb. caprine). Suprafa a: 13. oraş în N-E Fran ei (Alsacia). primărie (1551). ceai. biserica Saint étienne (sec. Poten ial hidroenergetic bogat. Popula ia: 112 mii loc. chimice. Industrie extractivă (bauxită. plumb). Aeroport. textilă. Lungime: 124 km. Muzee. Nod de comunica ii. Monumente: Domul (sec.Mozambíc República ~. port pe canalul dintre Rin şi Ron . pielărie şi încăl ăminte. Universitate. biserici (sec. sisal. Industrie constructoare de maşini (agricole şi textile) şi aparataj electrotehnic.8 mii km 2. de prelucrare a lemnului şi pielei. Aeroport. Castel în ruine (sec. Capitala: Podgorica . Industrie extractivă. Teatru Na ional. Múlde Mulhouse [mju´luuz] München [´mjunhen] Münster [´mjunst¬r] Múntenégru Munténia . chimică. Institute de cercetări. lemn. cuprinsă între Carpa i şi Dunăre şi între rîurile Olt şi Milcov. fabrici textile. max. Hidrocentrală. staniu. de hîrtie. XV). doc. Monumente: Domul (sec.3 mil. Exportă crevete. Turism. zahăr. siderurgică. oraş în N-V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). abanos). palat episcopal (sec. Plutărit. alimentară. Capitala: Maputo . podişul Matabele în V. ceai. de cherestea şi hîrtie. XIII). Este divizat în 10 provincii şi districtul capitalei. Muzee. XIII. învecinat cu Africa de Sud. arahide. XIX). XIII). petre pre ioase. Se cresc animale (ovine. textilă. 1. Întreprinderi de produse textile (din bumbac şi lînă).

Centru adm. Universită i. Fondat în 1916. Murgáb Múrmansk Mwánza Mwéru Náberejnie Celnî [´mweru] Nágano Nagasáki . Popula ia: 602 mii loc. rîu în Asia Centrală (Afghanistan. în peninsula Kola . textilă. produse alimentare) şi comercial. produse chimice şi alimentare) şi comercial. alimentară. mobilă. porcine. tutun.: Tîrgu-Mureş . Jocurile Olimpice de Iarnă (edi ia a 18-a) în 1998. [´mwanza] oraş în N-V Tanzaniei. grîu. oraş în Federa ia Rusă (Republica Tătară). ovăz. produse alimentare. Centru industrial (maşini-unelte. Suprafa a: 4 920 km2. Izvorăşte din mun ii Paropamiz şi se pierde în deşertul Karakum . Climă temperatcontinentală. Turism.Múreº jude în partea central-nordică a României. ovine. Múreº rîu în Europa Centrală (România. plante textile şi furajere. fructe. de prelucrare a lemnului. În perioada 1982–1988 se numea Brejnev . în V insulei Kyûshû . Izvorăşte din masivul muntos Hăşmaşu Mare (Carpa ii Orientali). 445 mii loc. Aeroport. Institu ii de învă ămînt superior. de pielărie şi sticlărie. afluent pe stînga al Tisei . instrumente muzicale. 225 mii loc. lac în Africa Centrală. caprine). păduri. Centrul catolicismului japonez. Lungime: 803 km (761 km pe teritoriul României). camioane. constructoare de nave.: 26 m. Culturi agricole: porumb. Mlaştini (în S). Pescuit. utilaje de pescuit. Insule ( Kilwa ). Relief de coline. a materialelor de construc ii. Industrie metalurgică. oraş în Japonia. Muzee. secară. orz. Aeroport. dealuri şi podişuri. Teatre. instrumente muzicale. Hidrocentrală. 360 mii loc. electrotehnică. Se cresc animale (bovine. de maşini şi aparataj electronic. 535 mii loc. prelucrarea lemnului. Ad. Turkmenistan). Prelucrarea lemnului. Industrie grea (automobile. 469 mii loc. la 160 km N-V de Tokio . ape minerale. Iriga ii. Port în golful Kola (marea Barents). situat în mun ii Mitumba . Resurse naturale: gaze naturale. chimizarea petrolului. legume. produc ie de confec ii. Oraşul a fost distrus aproape în întregime de o bombă atomică lansată de avia ia SUA la 9 august 1945. Industrie extractivă (aur. de mobilă. Lungime: 978 km. Denumirea antică: Maris (Marisia) . oraş în Federa ia Rusă. diamante). Artizanat. fabrici de frigidere. alimentară. a materialelor de construc ie. în bazinul superior al rîului Mureş . roci de construc ie. port la lacul Victoria . Serbia şi Muntenegru). Suprafa a: 6 714 km2. Reconstruit în deceniile următoare. Universitate. Apicultură. între Republica Congo şi Zambia. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. Ungaria. Prelucrarea lemnului. motoare Diesel). max. Teatru. Tipografii. port la Marea Chinei de Est. materiale de construc ii. Centru industrial (şantiere navale. Aeroport. alimentară. Pescuit. oraş în Japonia (Honshû). Universitate. încăl ăminte. Rafinării de petrol. situat pe partea stîngă a rîului Kama .

Suprafa a: 5. Turism. Muzee. materiale de construc ii. Creşterea animalelor (ovine. mobilă. confec ii. Capitală din 1964. încăl ăminte. Culturi agricole: cereale. A fost creată în 1923 (80% armeni). XVII). bumbac. tutun. Parc na ional. Capitala: Nahicevan . produse alimentare). mătăsii. Construc ii mecanice. construc ii de maşini. textile şi alimentare. bumbac. 2. Principal centru industrial (metalurgie. Mare centru industrial (metalurgie.Nagórnîi Karabáh regiune autonomă în Azerbaidjan. ciment. Institut politehnic. Asamblare de automobile. mobilă. automobile. Nagóya Nahiceván Nahódka Nairóbi Nakúru Nálcik Namangán . plumb. Centru adm. electrotehnică. Popula ia: 194. materiale de construc ie. oraş în Japonia (Honshû). 1. textile. bumbacului. avioane. textilă. 363 mii loc. Mausoleu (sec. Popula ia 306. oraş în Uzbekistan. Temple. Aeroport. Zăcăminte: sare. capitala Kenyei. Conflictul armat din 1992–1993 între Armenia şi Azerbaidjan s-a încheiat prin declararea autonomiei acestei enclave armene. situat în N depresiunii Fergana . forestiere. lemnului.: Stepanakert . Fondat în sec. sticlărie. Sta ie de cale ferată. maşini unelte. Expl. Fondat în 1817. molibden. textile. repara ii navale. Catedrală. produse alimentare). XV. oraş în Federa ia Rusă (Extremul Orient). petroliere şi forestiere. Expl. la 1 675 m alt. Universitate. la 120 km N-E de Kyôto . oraş în V Kenyei. material feroviar. Centru industrial (metalurgie. 243 mii loc. Prelucrarea metalelor. 166 mii loc.4 mii km 2. produse chimice. pomicultură). produse alimentare. República Autonómă ~. Suprafa a: 4. tutunului şi cafelei.5 mil. alimentară.5 mii loc. viticultură. situat la 1 860 m alt. Pescuit. Creşterea animalelor. oraş situat pe platoul Athi. Aeroport interna ional. castel (sec. textile. port la Marea Japoniei (golful Nahodka ). manufactură. a materialelor de construc ii.4 mil. biciclete. textile. sulf. tutun. Universitate. Agricultură (cereale. Industrie chimică (îngrăşăminte). republică în Azerbaidjan.5 mii km2. prelucrarea lemnului. şantiere navale. vi ă de vie. loc. Turism. XVIII). prelucrarea lemnului. 125 mii loc. zinc. bovine). capitala Republicii Kabardino-Bal-kare.5 mii loc. electrotehnică. bumbacului. Fondat în 1899. Muzeu. Universitate. Teatre. produse alimentare. loc. produse chimice şi alimentare). la grani a cu Turcia. Centru comercial. Industria lemnului. pielei. port la Oceanul Pacific (golful Ise ). oraş în Federa ia Rusă. ceramică.

cu precipita ii mai bogate în regiunile înalte. produse alimentare. lactate). Muzee.Hr. diamante. centrul adm.75 mil. de ciment. Se cultivă mei. între Angola. predominant semiaridă. Hr. Fondat în 472 î. şantiere navale. de produse alimentare. oraş în S Italiei. oraş în Dacia romană. alimentară. porumb. Industrie siderurgică. Relief format de platouri tectonice. plante erbacee de savană şi de stepă. castele. fructe. constructoare de maşini. construc ii de maşini-unelte. de confec ii. clădiri (sec. constructoare de maşini (autocamioane. Alt. locomotive. doc. de mobilă. blănuri de caracul. max.Namíbia República ~. germaniu (50% din rezervele mondiale). tractoare. Universitate. castel (sec. centrul adm. Palatul ducal (sec. XVI). aerian). Aeroport. electrotehnică. XV). Nod de comunica ii (rutier. Importă echipamente industriale şi de transport. Nod de comunica ii. poligrafică. Lă ime: 250–400 km. port la golful Napoli . de prelucrare a petrolului. loc. încăl ăminte. XV). 1. Universitate. Expl. prelucrarea petrolului. mobilă. Nancy Nanjíng (Nankíng) Nanshán Nántes Napóca Nápoli Narián-Mar . Monumente. port pe canalul Marna–Rin . XVIII). 2. Pescuit intens. loc. Reşedin ă a procuratorului Daciei. aparataj electrotehnic). situat pe teritoriul mun. mărfu [ná´si] oraş în N-E Fran ei (Lorena). Catedrală (sec. [nan´¿an] [n¾¾t] sistem muntos în centrul Asiei (China). Universitate (1224). Mănăstiri. XVII–XVIII). situat pe rîul Peciora . constructoare de maşini (nave. Climă tropicală. de deşertul Kalahari în E şi de deşertul Namib în V. 22 mii loc. produse chimice şi alimentare). stat în S-V Africii. chimică (îngrăşăminte). At. al Districtului Na ional Nene k. Lungime: 1000 km. peşte. alimentare etc. automobile. XVI). Cluj-Napo-ca de azi (România). În agricultură predomină creşterea vitelor (ovine. Suprafa a: 825 mii km2. Centru industrial (metalurgie. Aeroport. catedrală (sec. Popula ia: 1. Port fluvio-ma-ritim. Turism intens. centrul adm.15 mil.: 6 346 m. cu ieşire la Oceanul Atlantic. Limba oficială: engleza (limbi vorbite: bantu şi afrikaans). metalurgia neferoaselor. în 947. bazilici. cupru. alimentară. chimică. situat la 383 km S-V de Paris şi la 54 km de ărmul Oceanului Atlantic. forestiere. legume. ghe ari. aur. Exportă materii prime industriale. Este organizat în 13 regiuni. Pescuit. aparataj electrotehnic). aparate electrotehnice. fluvio-maritim. Rafinării de petrol. feroviar. Se extrag zinc. Industrie metalurgică. uraniu (locul 5 pe glob). Botswana şi Africa de Sud. textile. al regiunii Campania . Zăpezi. Muzee. XIII. Vegeta ie: păduri pe teritorii restrînse. Monumente istorice şi de arhitec-tură. oraş în E Chinei. sorg. palate. Universitate. bovine). Industrie metalurgică. plumb. a cimentului. oraş în Federa ia Rusă. alimentare (carne. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime. Capitala: Windhoek. străbătute de rîuri sezoniere şi dominate de mun i izola i în partea centrală. Meşteşugărit. Muzeu. 254 mii loc. argint. ora în V Fran ei (Bretagne). de produse chimice. Fondat în anul 600 î. 103 mii loc. Observator astronomic. prelucrarea peştelui. produse petroliere şi chimice. Împreună cu Africa de Sud administrează un teritoriu de 1 124 km 2 în zona Walvis Bay . Reşedin a ducilor de Lorena din sec. produse textile. al provinciei Jiangsu. maşini de transport. biserici. Fabrici de cherestea.6 mil. Muzee. Biserică (sec. diamante. loc.

cel mai înalt vîrf din mun ii Ural (în N masivului). centrul adm. Exportă fosfa i. situată în N-E insulei New Providence . Suprafa a: 21. Centru comercial. comer . bovine). de produse alimentare. 56 mii loc. Capitala: Yeren . Limbi oficiale: engleza.Narîn rîu în Asia Mijlocie (Kîrgîzstan. Se cultivă legume. pescuit. Monumente istorice şi arhitectonice. 175 mii loc. Uzbekistan). oraş în N-E Estoniei. nuci de cocos. Vegeta ie în special de cocotieri şi pandanus. Biserica Buna-Vestire (1730). servicii în turism. Sta iune balneară. Relief format de un platou (alt. situat pe rîul Cumberland . poligrafică. Centru muzical (festivaluri anuale din 1979). rom. Climă ecuatorială umedă. locuit de basci.: 1 895 m. lînei. max. Izvorăşte din mun ii Tian-Shan şi se varsă în Sîrdaria . textilă. combustibili. Economie bazată pe extrac ia şi prelucrarea fosfa ilor naturali. stat insular în vestul Oceanului Pacific. Lungime: 807 km. Iriga ii. Fabrici de prelucrare a bumbacului. conserve de peşte). Planta ii de palmieri. Se practică creşterea vitelor (porcine. fluviu în India. Industrie textilă şi alimentară. 512 mii loc. Fondat în 1223. Iriga ii. Importă produse alimentare. Hidrocentrale. [´næ¿vil] oraş în SUA. nauruana. a sticlăriei şi materialelor de construc ie. la N-E de Papua-Noua Guinee. Aeroport. IX. Lungime: 1 289 km. Aeroport. 85 mii loc. turistic şi cultural. Alt. în partea de N a peninsulei Hindustan . de pielărie şi încăl ăminte. Drenează depresiunea Fergana . la 12 km de vărsarea acestuia în Golful Finic . Navara franceză a fost încorporată în Regatul francez în 1607. capitala statului Bahamas. constructoare de avioane. chimică. Căi ferate: 5 km. Prelucrarea lemnului. Pescuit. Institu ii financiare şi turistice. port la Oceanul Atlantic. materiale de construc ii. conserve). mijloace de transport. Nazarét . Navigabil pe cursul inferior. maşini şi utilaje pentru industria forestieră. Forturi din sec. apă potabilă. Hidrocentrale. oraş în partea de N a Norvegiei. Oraş din 1729. Este considerat fluviu sacru. ananaşi. al statului Tennessee. Navarra spaniolă e comunitate autonomă din 1512. Regat autonom în sec. XVII–XVIII. República ~. Export de minereu de fier (din Suedia) şi de lemn (din Finlanda). Izvorăşte din mun ii Maikala şi se varsă în Marea Arabiei (golful Khambhât ). Este divizat în 14 districte. de mobilă. Popula ia: 12 mii loc. inului. A opus rezisten ă în fa a expansiunii musulmane. 60 m) înconjurat de înăl imi. Narmáda Naródnaia Nárva Nárvik Náshville Nássau [´næssoo] Náuru Navárra regiune istorică în N-E Spaniei şi S-V Fran ei. Industria laminatelor. port la Marea Norvegiei. oraş în N Israelului (Galileea). a materialelor de construc ii. Planta ii de măslini şi mandarini. Şi-a proclamat independen a la 31 ianuarie 1968. Universită i. Fondat în 1779. Men ionat în Vechiul şi Noul Testament. de produse alimentare (în special. 50 mii loc. Industrie alimentară (zahăr. Sta iune balneară. dar şi a francilor. bananieri. avînd în interior o depresiune restrînsă (Buaada ).3 km2. Căi rutiere: 28 km. Şantiere navale. port pe fluviul Narva .

Creşterea animalelor (reni. covoare. construc ii de piese şi utilaje pentru transporturile feroviare şi rutiere. Este legat prin canale de Nipru. Industrie extractivă (petrol). cherestea. în bazinele rîurilor Bistri a. materiale de construc ii. Obiective turistice: Cheile Bicazului .: 2 535 m. în partea central-nordică a Moldovei. muntele Ceahlău . vi ă de vie. doc. Creşterea intensivă a animalelor (bovine.75 mil. Secu. Aeroport. Şcoli generale şi profesionale. capitala Republicii Ciad. Navigabil pe cursul inferior. Metalurgie. licee. secară. în partea de N a bazinului Peciora .4 km 2. Casa memorială "Ion Creangă" (Humuleşti) ş. constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor. Siret şi Moldova . Apicultură. biblioteci. Minsk şi se varsă în golful Kursk (Marea Baltică). jude în România. cartofi. Industrie extractivă (petrol. sfeclă de zahăr. Navigabil. tricotaje. încăl ăminte. 90 mii loc. confec ii. Muzeu. Expl. afluent pe stînga al Odrei . Canalizat. Hidrocentrală. gaze naturale). Pescuit. Izvorăşte din mun ii Pădurea Neagră . legume). Izvorăşte din apropierea or. Centru adm. de tricotaje şi produse alimentare. Suprafa a: 200. sfeclă de zahăr. Alt. rîu în Belarus şi Lituania. Culturi agricole: grîu.: mun. Centru adm. argile. 595 mii loc. Catedrală catolică. port la confluen a rîului Chari cu Logone . stat în partea central-nordică a SUA. produse alimentare. Agricultură (cereale. Creşterea animalelor (bovine. Sihăstria. a. de gaze naturale.: Lincoln . Piatra-Neam . Lungime: 938 km. produse alimentare). Popula ia: 1. Popula ia: 54 mii loc. izvoare cu ape minerale. plante furajere. district autonom în Federa ia Rusă. Hidrocentrală.Nazrán Nãsãúd N’Djaména [nd¦a´mina] oraş în Federa ia Rusă. Suprafa a: 177 mii km2. Relief: zone montane subcarpatice. podiş în trepte de la V spre E. moschee. Prelucrarea bumbacului şi a orezului. rîu în S-V Germaniei. At. pomi fructiferi. rîu la grani a dintre Polonia şi Germania. Industrie constructoare de ma-şini-unelte. textile. repara ii şi prelucrarea metalelor. cămine culturale. situat pe Someşul Mare . Vînătoare. Climă temperat-continentală. Bistri a-Năsăud). Filatură de bumbac. gresie. 12 mii loc.: Narian-Mar . Izvorăşte din mun ii Jizera (Cehia). Par ial navigabil. strîmtoare între insula Hokkaidô (Japonia) şi insulele Kurile (Federa ia Rusă). Vistula şi Pripet. gaze naturale. Rezerva ii naturale: Codrii de Aramă. mănăstirile Neam . Neamþ Nebitdág Nebráska [n¬´bræsk¬] oraş în Turkmenistan. Centru adm. porumb. covoare. bovine). Văratec . Agapia. Bistri a. mobilă. Suprafa a: 5 895 km2. Néckar Negóiul Neisse Néman [´najse] [´njem¬n] Nemúro Nenéþk . porcine. 21 mii loc. Muzeu. Leagă marea Ohotsk de Oceanul Pacific. porcine). Lungime: 370 km. esături. oraş în România (jud. capitala Inguşetiei. Muzeu na ional. afluent pe dreapta al Rinului . Lungime: 256 km. ca sat în 1264. Zăcăminte: săruri de potasiu. Industrie uşoară (mobilă. Universitate. vîrf în Mun ii Făgăraşului (România). ovine). Popula ia: 586 mii loc. mase plastice. Fondat în 1900. pentru industria forestieră. Pădurea de Argint . orz. ciment. Hidrocentrale. Este al doilea munte ca altitudine din Carpa ii Româneşti. produse alimentare. Cetatea Neam ului . produc ie de celuloză şi hîrtie. loc.

lac în N-V Sco iei. porumb. 32 mii loc. Lungime: 36 km. max. wolfram. centrul adm. Pescuit. Rezerva ie naturală (pentru păsări migratoare).. Turism. chimică. Se cultivă orez. loc. secară. subecuatorială în depresiunea centrală şi tropicală musonică în S. în depresiunea Glen More . Capitala: Kâthmându . XVIII). Este practic Néretva Néringa Ness Neuchâtél [nœ¿a´tel] rîu în Bosnia-Her ego-vina şi Croa ia. Universitate. aur. chimică. Fondat în sec. Popula ia. Lungime: 74 km. Suprafa a: 56. Fondat în 1801. Sta iune balneară. Sticlărie. XVI–XVIII). Centru adm. alimentară. cu 14 zone administrative. XII. cuprinzînd în nord lan urile mun ilor Himalaia . Neusiedler [´nouziidl¬r] Neuss [nois] Nevá Neváda [n¬´væd¬] Newcástle [njuu´kaasl] . 1. iar la cele mai coborîte – de păduri şi păşuni alpine. cupru. metalurgică (pentru neferoase). parte din vasta Cîmpie a Gangului . grîu. Popula ia: 25. situat pe limba de pămînt Kurşski a Mării Baltice.9 mil.: Carson City . mecanică de precizie (ceasornice). Pescuit. la frontiera Austriei cu Ungaria. Lungime: 218 km. Universitate. A fost construit în 1873–1895. Păstorit transhumant (ovine. XII–XVI). chimică. oraş în S-E Australiei. Statut de oraş din 1214. produse alimentare. Ad. Dom în stil baroc (sec.: 230 m. care coboară spre sud în trepte montane şi colinare pînă în cîmpia aluvionară Terai . Industrie reprezentată de mici întreprinderi de extrac ie şi prelucrare a minereurilor (fier. Hidrocentrală. oraş în V Germaniei. port la Oceanul Pacific. cărbune. Climă temperată şi rece în N. 150 mii loc. Industrie constructoare de maşini agricole. situat între China şi India. alimentară. Turism. 467 mii loc. grafit. de textile. tutun. XIII). Muzeu de artă. Ad. cu numeroase vîrfuri ce depăşesc 7000–8000 m alt. oraş în V Lituaniei. plumb. situat pe ărmul nordic al lacului omonim. sulf). oraş în V Elve iei. mercur). Biserică (sec. Turism intens. Edificii (sec. cartofi. constructoare de nave şi de automobile. de ciment. Biserică (sec. XV). legume). stat în V SUA. cupru. Suprafa a: 286. caprine). Industrie extractivă (aur. XII. inclusiv cel mai înalt pisc de pe glob – Chomolungma (Everest ) (8848 m). situat pe partea stîngă a fluviului Rin . textilă. La mari altitudini mun ii sunt acoperi i cu zăpezi şi ghe ari. Include 5 regiuni. mangan. lac tectonic în Europa Centrală. Castel (sec. Industrie siderurgică. textilă. de prelucrare a lemnului. ovine).4 km2. Legat prin canale cu Marea Albă şi cu fluviul Volga. Se cresc şi bovine (bivoli). Lac de acumulare. zinc. Lungime: 37 km.Nepál Regátul ~. alimentare. Fabrici de hîrtie. argint. XIII. Agricultură (cereale. trestie de zahăr. alimentară. stat în partea central-sudică a Asiei. Limba oficială: nepaleza. Suprafa a: 320–356 km 2. max. al cantonului cu acelaşi nume. iută. Se cresc animale (bovine. Agricultură bazată pe terenuri irigate şi pe creşterea animalelor.75 mil. loc. fluviu în N-V păr ii europene a Federa iei Ruse. Aparataj electronic. plante furajere. orz. de cherestea. Izvorăşte din Alpii Dinarici şi se varsă în Marea Adriatică. Izvorăşte din lacul Ladoga şi se varsă în Golful Finic al Mării Baltice la V de Sankt-Petersburg. ceai. Ruinele unor fortifica ii.4 mii km 2. Relief predominant muntos. Suprafa a: 147 mii km 2.: 4 m.

aparate electrotehnice. alimentare. Uneşte lacurile Erie şi Ontario . de automobile. Fabrică de ceasuri. zinc).8 mil. prelucrarea petrolului. motoare. Materiale de construc ii. Universită i. insulă vulcanică în arhipelagul Bismarck (Melanezia). constructoare de maşini (automobile. 302 mii loc. Popula ia: 1. cupru. situat pe ărmul Oceanului Atlantic. poligrafie. Universitate (1701). port pe fluviul Niger . Popula ia: 128 mii loc. în componen a statului Papua-Noua Guinee.6 km2. Edificii monumentale: catedrală. stat în S-V SUA. bumbac. Muzeu na ional. aparate electrotehnice. aparate electrotehnice). legume. Construc ii aeronautice navale. Mare centru industrial: construc ii aeronautice. Pe cursul mijlociu se află cele două cascade: americană (51 m înăl ime şi 300 m lă ime) şi canadiană (49 m înăl ime şi 800 m lă ime). Teatru. argint. Catedrală. textile. 425 mii loc. de pielărie. palate. Popula ia: 66 mii loc. Suprafa a: 9. chimi-co-farmaceutică. alimentară. Popula ia: 8. produse de sticlărie. Lungime: 56 km. Climă ecuatorială. produse chimice. Muzee.New Délhi [njuu´deli] capitala federală a Indiei. oraş în N-E SUA (pe teritoriul statelor New York şi New Jersey). Aeroport. Întreprinderi ale industriei textile. oraş în N-E SUA (Connecticut). prelucrarea lemnului şi a petrolului. în conurba ia Delhi . loc. Culturi agricole: porumb. de pielărie. textile. chimică. 7. Palat preziden ial.: Santa Fe . Creşterea animalelor (bovine. capitala statului Niger. Observator astronomic.5 mil. aur.: 2399 m). biserici. Monumente. Fondat în 1626. Industrie extractivă (minereu de fier. Suprafa a: 21. navale. New Haven [njuu´heiv¬n] New Ireland [njuu´aj¬l¬nd] (Noua Irlandã) [njuu´d3¬rzi] New Jérsey New México [njuu´meksikou] New Orleáns [njuu´oorli¬nz] New York [njuu' jork] Niagára [naj´ægr¬] rîu în E Americii de Nord. port la Oceanul Atlantic. alimentare etc. mobilă. textilă. Aeroport. stat în N-E SUA.: Trenton . chimică. 477 mii loc. Niaméy [nja´me] . Relief muntos (alt. de hîrtie. precum şi pe insulele Long Island şi Staten Island . Turism dezvoltat. situat pe dreapta rîului Yamuna . Turism. metalurgică. produse alimentare (zahăr). Fondat în 1718. produc ie de textile. Construc ii aeronautice şi de motoare navale. Centru adm. alimentară. Hidrocentrale. Sediul ONU. Oraş fondat în 1931. Centru adm. produse chimice. Industrie extractivă (petrol. secară. loc. Industrie constructoare de maşini. metalurgie. utilaje. moschee. creşterea animalelor). Universită i. Universitate. plumb. Suprafa a: 315 mii km 2.2 mil. gaze naturale. loc. Aeroport. oraş în S-E SUA (Louisiana). hîrtie. zinc). alimentare. Muzeu. Aeroporturi. pomi fructiferi. la frontiera dintre SUA şi Canada. porcine). max. Pescuit. Agricultură (grîu.2 mii km 2. porumb.

fibre de bumbac.6 mii km2. cocotieri. Burkina Faso şi Mali. textile ş. Este format din 19 insule (Great Nicobar. carne. Exportă uraniu. Este divizat în 7 departamente şi o comunitate urbană. orez). Climă tropicală. pume. Ahzar ). argint.6 mii loc. Culturi agricole destinate exportului (cafea. Relief vulcanic. staniu. piei. minereuri de fier. Oraş roman fondat de Traian (102). de covoare. Suprafa a: 148 mii km2. Este divizat în 15 departamente şi 2 regiuni autonome. maşini şi utilaje. max. max. Căi ferate: 300 km. Suprafa a: 1. Culturi agricole: orez. de încăl ăminte. lemn şi materiale lemnoase. stat în America Centrală. Bogate resurse de subsol. în care se află marile lacuri Nicaragua şi Managua . sare). Produce textile. situat între Oceanul Pacific şi Marea Caraibilor. wolfram. cupru. Exportă vite. arahide. cherestea. de stepă şi de savană. a. bata i. Vegeta ie: păduri întinse. bumbac) şi consumului intern (porumb. Pescuit în lacul Ciad . Capitala: Managua . veşnic verzi. 200–500 m) drenată de fluviul Niger şi de alte rîuri intermitente ( Tarna. Capitala Niamey . învecinat cu El Salvador. Ruinele unor fortifica ii. iguane. fabrici de ciment. Resurse naturale reduse (aur. 2 107 m). învecinat cu Algeria. loc. produse de carne. fosfa i. carne. trestie de zahăr. produse petroliere. Limba oficială: spaniola. sorg. cămile. bumbac. Industrie de prelucrare a produc iei agricole. Relieful reprezintă un vast podiş semideşertic. urmat în S-V de o vastă cîmpie (alt. Muzeu. banane. a. stat în Africa Occidentală. cu masive muntoase în zona centrală şi nordică a ării (alt. Relief marcat de trei zone naturale: un podiş dominat de culmi muntoase (alt. situat pe dreapta Dunării. în special pe creşterea animalelor (ovine. alimentare. în N şi în partea centrală. Libia. sare). Monumente. loc. piei. Popula ia: 14. întreprinderi alimentare. par ial valorificate (uraniu – locul 5–6 pe glob. caldă şi umedă.). hîrtie. Honduras şi Costa Rica. Camorta. a. Benin. Importă materii prime industriale. Importă echipament te .). Nigeria. ciment. Ciad. textile. fabrici de ciment. Limba oficială: franceza. susan. Popula ia: 5 mil. Economie bazată pe exportul de uraniu.Nicarágua República ~. Aeroport. porcine). cu vulcani activi. aur. în N insulei Cipru . carne. o cîmpie joasă litorală în E. Centru comercial şi cultural. sorg. bumbac. Hidrocentrale. 182 mii loc. pe agricultură. Popula ia: 10. Climă tropicală umedă.7 mil. Vestigii arheologice. cacao. Katchall ş. între insulele Andaman şi Sumatera . 17 mii loc. manioc. Căi rutiere: 17 mii k Ínsulele ~. Suprafa a: 1. caprine. Nicobár Nícopole Nicosía Níger capitala statului Cipru. o depresiune tectonică. bovine) şi pe industria de prelucrare a produselor agricole (ulei de arahide. mei. Vegeta ie de deşert. km2. bunuri de larg consum. vite. în V şi S-V. peşte. manioc. Pescuit. República ~. Creşterea animalelor pentru carne (bovine. oraş în N Bulgariei. arhipelag indian în S golfului Bengal .27 mil. 2 000 m). iaguari. plumb. Turism. Se cultivă arahide. trestie de zahăr. păsări ş. Faună bogată: crocodili. Climă tropicală de deşert. pielei şi tutunului. Prelucrarea lemnului. zahăr. fasole.

Capitala: Abuja . petrol. Pentru uz intern se cultivă porumb. trestie de zah oraş în Federa ia Rusă. de o vastă cîmpie pe cursul inferior al fluviului Niger în S şi de cîmpii litorale în S şi S-V. 410 mii loc. mănăstire (sec. 1. Kremlin (sec. de peste 2 000 m). produse alimentare. Agricultură pentru export: cauciuc natural. Industrie metalurgică. Rafinării de petrol. Statut de oraş din 1917. Suprafa a: 924 mii km2. Siderurgie. plumb. Mănăstire budistă (sec. port pe ărmul lacului de acumulare Kahovka de pe fluviul Nipru . de savană şi de stepă. afluent pe dreapta al Nilului (la Khartoum). Limba oficială: engleza. Biserici (sec. Iriga ii. materiale de construc ii. produc ie de mobilă. Albert Nil. Victoria Nil. prelucrarea petrolului şi a lemnului. Climă ecuatorială cu bogate precipita ii în S şi subecuatorială musonică. Industrie extractivă (minereu de mangan). columbit (de ine unul din primele locuri în lume). termocentrale. Construc ii de maşini (nave fluviale. Ciad şi Camerun. maşini agricole). mase plastice. Bahr el-Jabal. stat în V Africii Centrale. 158 mii loc. confec ii. Port fluvial. Economie bazată pe industrie (grea. lacuri de acumulare. avioane. de ciment. În cursul său poartă mai multe denumiri: Kagera . Fondat în 1788. denumirea Nilului pe cursul lui mijlociu (Sudan). port în limanul Bugul de Sud la Marea Neagră. minereu de fier. argint. cel mai lung din lume – 6 671 km. Hidrocentrală. produse alimentare. arahide. textilă. Izvorăşte din lacul Tana (Etiopia). în S mun ilor Ural . cupru. constructoare de maşini. Muzee. esături. nuci de cocos. material feroviar. Industrie constructoare de maşini şi utilaje (pompe). zinc. Universită i. de la confluen a cu Rîul Gazelelor pînă la confluen a lui cu Nilul Albastru . metalurgică (laminate). alimentară. Parc na ional. loc. Gorki“. electrotehnică. wolfram. Muzeul “M. Teatre. rîu în Etiopia şi Sudan.Nigéria República Federálă a Nigériei . textilă. Include un teritoriu federal şi 36 de state federale. situat la ărmul Golfului Guineii. între Benin. Nod de comunica ii. În anii 1932–1990 se numea Gorki .5 mil. Nilul Alb şi Nil . mei. aur. pielărie. 514 mii loc. încăl ăminte. Lungime: 957 km. Lungime: 1368 km. Cursul superior poartă denumirea Abay . aur. VIII). chimică. constructoare de maşini (macarale electrice). Baraje. Prelucrarea metalelor şi a lemnului. Turism. alimentară. de prelucrare a lemnului. minereu de fier. uşoară. 24 mii loc. fluviu în E şi N-E Africii. Sta iune climaterică. XIV–XVI). de staniu. Relief format de o zonă montană în partea centrală a ării (alt. Teatre.9 mil. loc. Pelerinaj. XVII). situat la confluen a rîului Oka cu Volga . Fondat în 1630. Aeroport. oraş în S-E Ucrainei. de încăl ăminte. Mausolee. Zăcăminte: huilă. 1 800 m) şi de lan uri muntoase în S-E (alt. Fondat în 1221. Fondat în 1721. Niger. orez. bumbac. Muzeu. oraş în Japonia (Honshû). forestieră. Par ial navigabil (pe por iuni). manioc. în N. oraş în Federa ia Rusă. Pînă în 1782 s-a numit Nikitino . Vegeta ie variată: tropicală. oraş în S Ucrainei. Níjni Nóvgorod Níjni Taghíl Nikkô Nikoláev Níkopol Nil Nílul Alb Nílul Albástru . XIII). alimentară. produse alimentare. textile. mase plastice. automobile. Popula ia: 130. textilă. cacao. metalurgie. Navigabil pe 500 km. Expl. cu precipita ii mai reduse. cărbune. taro. la N-V de Tokio. sorg. extractivă) şi pe agricultură.

Construc ii de maşini.: Kingston . în apropiere de vărsarea fluviului Enisei în marea Kara . cupru. Coordonate: 71°08´01" lat. Produse de export: miere. Creşterea animalelor. Afluen i pr. Suprafa a: 195 km2. care coboară spre litoral pînă la 27 m alt. oraş în S-E Fran ei. flori. cobalt. N şi 27°45´ long. taro. alimentară. Teatre. Climă tropicală oceanică. Conductă de gaze naturale. Tighina (Bender). 168 mii loc. de prelucrare a metalelor. la 655 km de Samoa. Izvorăşte din podişul Valdai şi se varsă printr-un liman în Marea Neagră. Centru adm. 160 mii loc. XVII). manioc. Autonomie internă administrată de Marea Britanie. situat între insulele Tonga şi Cook .: Alofi . Răut. Culturi: bananieri. Lomni a. după Volga şi Dunăre). Rîbni a. Rezina. Universitate. produse alimentare. nuci de cocos. Svicea.Nípru fluviu în Federa ia Rusă.: Saint Helier . Legat prin canale cu Dvina de Vest. cărbuni). Otaci. Par ial navigabil. banane. legume. Moghiliov-Podolski. insulă vulcanică în Oceanul Pacific. Sta iune balneoclimaterică. Tiraspol. Suprafa a: 36 km2. 1901). Centru adm. Cereale. Ichel. Observator astronomic. Biblioteci. metalurgică. 16 mii loc. Biserica Sf. apicultură. oraş în Republica Moldova. cosmetică (parfumuri). Ínsulele ~. Centru adm. Soroca. Hidrocentrale. Cuciurgan . Nísa Nisporéni Nístru Niúe Nórdkynn Nórfolk [´nuurt´gyn] [´noof¬k] cap pe ărmul de N al Peninsulei Scandinavia. Industrie extractivă (nichel. At. Muzeu. Industrie alimentară. Criuleni. doc. la aproximativ 1 500 km N-E de Sydney (Australia). a materialelor de construc ii. Izvorăşte din N Carpa ilor şi se varsă printr-un liman în Marea Neagră. Vegeta ie: păduri şi planta ii de palmieri. Aeroport. situat pe rîul Nîrnova . Neman şi Bugul de Vest. citrice. pomicol. în 1618. Lungime: 1352 km. reşedin ă a raionului Nisporeni. cocotieri. Relieful reprezintă un platou cu înăl imi de pînă la 70 m. autovehicule. Iagorlîc. arhipelag în S Mării Mînecii. electronică. Popula ia: 3 mii loc.: Strîi. opera ii bancare. Agricultură. în Norvegia. Centru viticol. Arhangheli Mihail şi Gavriil (1817. Turism. format de patru insule mai mari ( Jersey. Camenca. Guernsey. Bistri a. Pe Nistru sunt situate oraşele Hotin.5 mii loc. Beloci. Norílsk Normánde . XVII). Pescuit. Catedrală (sec. Alderney şi Sark ) şi altele mai mici. Suprafa a: 263 km2. Slobozia ş. [ni´uuee] teritoriu insular în Oceanul Pacific. Navigabil pe 1 677 km. Rîbni a. Lungime: 2 200 km (ca lungime al treilea în Europa. Popula ia: 2. textile. Administrat de Noua Zeelandă. Dubăsari. Denumirea latină: Nicaia. Administrată de Australia (din 1914). citrice. Camenca. 346 mii loc. Bîc. Importă maşini şi utilaje industriale. Pescuit. Grigoriopol. Muzee. a. produse alimentare. biserică (sec. Botna. la 70 km N-V de Chişinău. fluviu în Ucraina şi Republica Moldova. port la Marea Mediterană. oraş în Federa ia Rusă. bata i. cauciuc sintetic. Cafea. pescuit. cel mai nordic punct al continentului Europa. combustibili. E. între Noua Caledonie şi Noua Zeelandă . Sta iuni balneare. Belarus şi Ucraina. Sisteme de iriga ie. Ocni a.

Federa ia Rusă. Feroe. porcine). Administrat de Fran a. între Peninsula Scandinavia şi insulele Shetland. situat la 8 km de ărmul Oceanului Atlantic. 736 mii loc. Norvégiei Nóttingham [´notih¬m] Nóua Caledónie Nóua Guinée (Irián) Nouakchótt . situate la N-E de Australia ( Melanezia ). Limba oficială: norvegiana. Dispune de boga Márea ~.Culmi muntoase (alt. loc. 5 030 m). de crom. Industrie constructoare de maşini de transport şi utilaje. Este a doua insulă din lume ca suprafa ă. aur. Fondat în 1903. Suprafa a: 1. 299. cobalt. max. cărbune. porumb. vlc.3 mil. Culturi agricole: bumbac. argint. at. textilă. XIV). km2. formînd aici ărmuri abrupte şi crestate de fiorduri. 201 mii loc.54 mil. Căi rutiere: 5 762 km. Teritoriul ării este străbătut de Alpii Scandinavici . alimentară. pe servicii în transporturi şi comer . orez. stat în Europa de Nord. Teatru. scăzînd în înăl ime spre N-E şi coborînd brusc spre V. max. între Oceanul Atlantic (Marea Nordului). Partea occidentală apar ine Indoneziei. [nwak´¿ot] oraş în N-V Africii. vf. Castel (sec. Capitala: Oslo . în mare parte eroda i. XII (la 1155). Hornindalsvatnet (cel mai adînc din Europa – 514 m). uzine de desalinizare a apei de mare. Muzeu de artă. Suprafa a: 324. cîmpie mlăştinoasă în S. Femunden. parcuri na ionale. cu aspect de platouri în zona centrală. Oraş pr. la N de Australia.: 3 970 m. fabrici de produse chimice şi alimentare. Centru comercial (pia ă agricolă). Norvégia Regátul Norvégiei . Prelucrarea metalelor şi a lemnului.2 mii loc. bananieri. Vegeta ie: păduri de conifere (la altitudini mai joase). Universitate. minereu de fier.Normándia provincie istorică în N-V Fran ei. Este străbătută de Curentul Norvegiei . Islanda şi Jan Mayen . Centru adm. Oceanul Arctic (marea Barents şi Marea Norvegiei). bazată pe industrie diversificată. situat pe rîul Trent . Finlanda şi Suedia. max. XV). în sec. mun i vechi. cocotieri. Fondat în sec. arbori de cafea. Ad. după Groenlanda – 884. mangan. pomi fructiferi. Climă tropicală umedă.: Nouméa . Numeroase lacuri: Mjosa. sorg. capitala Mauritaniei. cu piscuri înalte (alt. 4. cupru. 2 469 m. trestie de zahăr.2 mii km2. caprine. dominate de culmi muntoase.8 mii km2. Mun ii sunt acoperi i la mari înăl imi de ghe ari şi zăpezi persistente. Vegeta ie forestieră şi de savană. ovine. loc.4 mil. Industrie extractivă (minereu de fier). Galdhopinggen) .: Rouen . biserică (sec. Creşterea animalelor. Popula ia: 4. mare insulă în V Oceanului Pacific. Climă ecuatorială (în N) şi subecuatorială (în S). nichel. Culturi agricole (grîu. chimico-farmaceu-tică. Climă temperată oceanică influen ată de apele calde ale Curentului Norvegiei . Păduri ecuatoriale şi savane. doc. Aeroport. în S-V. Pescuit. de mobilă şi încăl ăminte. oraş în Marea Britanie (Anglia). constituit din insula omonimă şi un grup de insule mai mici. Creşterea intensivă a animalelor (bovine. segment al curentului Gulf Stream . Pe litoral cîmpiile ocupă suprafe e foarte restrînse. taro. Expl. situat în vestul Peninsulei Scandinavia. max. Relief muntos (alt. cabaline. manioc. ară cu economie puternic dezvoltată. 1 628 m. 19 mii km2. teritoriu insular în S-V Oceanului Pacific. IX. Mont Panié ). mare în bazinul Oceanului Arctic. puternic accidentate de văi adînci. şantiere navale. Zăcăminte: petrol. porumb). Azi este constituită din două regiuni: Base-Normandie şi Haute-Normandie . Este divizat în 19 districte. separată de aceasta prin strîmtoarea Torres . iar în E se află statul Papua-Noua Guinee. metalurgică. cupru.

în 1526. Agricultură irigată în valea Nilului. reprezintă un podiş mai pu in înalt. chimică. por elanuri.Nóua Scóþie peninsulă în S-E Canadei. constructoare de maşini (utilaj minier). între marea Kara şi marea Barents . material rulant. Divizat în 16 districte. textile. plante furajere. Se extrage petrol. Centru industrial. citrice. max. orz.9 mii km 2. gaze naturale. chimică. Teatre. oraş în Federa ia Rusă. metalelor şi lemnului. Aeroport. ciment. cultural şi ştiin ific. creşterea animalelor.5 mii km2. citrice. Climă temperat-oceanică. Relief de podiş (alt. 203 mii loc. Insula Sudică are relief predominant muntos (muntele Cook . Ruapehu ) şi numeroase lacuri. prelucrarea petrolului. produse farmaceutice şi alimentare. cratere. Relief muntos. lignit. Suprafa a: 82. Insula Nordică. Păduri. Creşterea animalelor. Economie de tip agro-industrial. loc. centrul adm.65 mil. Fondat în 1618. alt. Suprafa a: 270. Zone protejate de stat. maşini agricole. 1. Vojvodina . Universitate. Academie marină. Relief colinar (alt. Industrie extractivă (cărbune). Limba oficială: engleza (uzuală – maori). pielărie. Popula ia: 3. În anii 1903–1925 s-a numit Novonikolaevsk . separat de continentul Europei prin strîmtoarea Kara . Muzee. specii de stepă (Insula Sudică). loc. constructoare de maşini (maşini agricole. maşini agricole. Se cultivă cereale (grîu.: Monterrey . de pielărie şi încăl ăminte. completat în E de cîmpia litorală Canterbury . Industrie forestieră. Regiune istorică cunoscută cu denumirea ara Kuş . unelte agricole). Fondat în 1838. Suprafa a: 64. aparate electrotehnice). loc. situat pe insulele South Island (Insula Sudică) şi North Island (Insula Nordică) şi pe alte cîteva insule mai mici. utilaj minier). Şantiere navale. porumb).44 mil. oraş în Federa ia Rusă. Suprafa a: 44 mii km 2. port pe Dunăre. Lă ime: 80–160 km. Nóua Zeelándã stat în Oceania (sistem insular din S-V Oceanului Pacific). porumb). porcine. 3 764 m). cartofi. alimentară. şantiere navale. hidroenergetică. oraş în Federa ia Rusă. al reg. încăl ăminte. S-a mai numit Kuzne k-Sibirsk (în 1622–1931) şi Stalinsk-Kuzne k (în 1932–1961). Vegeta ie: păşuni şi fîne e. vlc. alimentară. chimică. Popula ia: 3. Capitala: Wellington . construc ii de maşini (avioane. a materialelor de construc ii. Industrie metalurgică (cositor). 2989 m. Pescuit. Lungime: 605 km. medie 200 m). Teatre. port pe fluviul Obi . Şantiere navale. În agricultură predomină creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. Agricultură: cereale (grîu. Industrie în dezvoltare: constructoare de maşini (asamblări de automobile. oraş în N Serbia şi Muntenegru. textilă. produse alimentare. pomi fructiferi. despăr ită de cea sudică prin strîmtoarea Cook. Muzee. minereu de fier. Muzeu. Nóvaia Zemleá Nóvi Sad Novokuznéþk Novorossíisk Novosibírsk Núbia Nuévo León . gheizere. forestieră. Ghe ari. maşini-unelte. 350–1000 m). 180 mii loc. aur. max. Fondat în 1893 (Gusevka ).2 mii km2. port la Marea Neagră. metalurgică (aluminiu). ovine – locul 4 pe glob). Universitate. Egipt).93 mil. argint. mobilă. Muzee. Vegeta ie de tundră. doc. At. păduri mixte (Insula Nordică) şi de fag (Insula Sudică). Centru adm. 600 mii loc. deşert în N-E Africii (Sudan. cu mul i vulcani activi şi stinşi (alt. [nu´eevo le´on] stat în N-E Mexicului. tex arhipelag în Oceanul Arctic. Climă arctică.

Fabrică de creioane. Nukús Nürnberg [´njúrnberk] Nyása [´njæs¬] Oáhu Oakland [´oukl¬nd] oraş în V SUA (California). oraş în Uzbekistan. Suprafa a: 29. alimentară. culme muntoasă joasă (alt. Institu ii de cercetări ştiin ifice în domeniul energiei atomice. între Malawi. Universitate. Vîrful Obîrşiei ). vanilie. stat în Mexic. printr-un estuar denumit golful Obi . XIV). produse chimice şi alimentare. chimico-farmaceutică. Zonă etnografică cunoscută cu denumirea ara Oaşului . argint. cu capitala Oaxaca . trestie de zahăr. de jucării. confec ii şi produse alimentare. Artizanat. doc. fluviu în Federa ia Rusă. Monumente. port pe ărmul estic al golfului San Francisco (Oceanul Pacific). Port pe canalul RinHerne . Oraş pr. Vestigii ale vechii culturi aztece. oraş situat în insula Tongatapu .6 mii km2. Palat regal (sec. Este legat de oraşul San Francisco printr-un pod lung de 13 km. Suprafa a: 1.05 mil. Relief muntos (alt. Sta ie de cale ferată. Muzeu. 250 mii loc. Izvoare cu ape minerale. Tanzania şi Mozambic. 493 mii loc. motoare navale. Universitate. în sec. Ad. Lungime: 580 km. Muzee. alimentară. Pescuit. 869 m. max.: Honolulu .4 mii km2. Teatre. 187 mii loc. Lungime: 3 680 km (de la confluen a celor două rîuri. OẠOaxáca [wa´haka] Óberhausen [´oob¬rhauzen] Óbi Óbninsk . 108 mii loc. XIX). sticlărie. At. Aeroport. capitala Republicii Karakalpakstan. Turism. Utilaje şi aparataj industrial. în componen a arhipelagului Hawaii . construc ii de maşini. Navigabil. Cercetări ştiin ifice. şi se varsă în marea Kara (Oceanul Arctic). 1233 m). Monumente istorice şi arhitectonice. în Siberia de Vest . textilă. max. Minereuri neferoase. Muzee. Centrală atomoelectrică. Popula ia: 3. Planta ii de ananaşi.: 80 km. situat pe rîul Pegnitz . Fortărea ă (sec. prelucrarea petrolului. insulă vulcanică în Oceanul Pacific. 373 mii loc. Popula ia: 837 mii loc. Turism. e situată Depresiunea Oaş . chimică. pe valea Turului . Institu ii de învă ămînt superior. Mún ii Oáşului . lac tectonic în S-E Africii. oraş în S Germaniei (Bavaria). alimentară. Turism. textilă. situată pe dreapta fluviului Amudaria . XVIII. 5 570 km de la izvorul afluentului său principal Irtîş ). max. Lă ime max. Izvorăşte din mun ii Altai. forestieră. maşini-unelte. oraş în Federa ia Rusă. Suprafa a: 95. fiind format prin unirea rîurilor Biia şi Katun . Şantiere navale. Între Mun ii Oaşului şi mun ii Gutîi . Aeroport. Industrie constructoare de maşini (autocamioane. Fabrici de mobilă. loc. aparataj electro-tehnic).Nuku’alofa [nukua´lofa] capitala statului Tonga. între rîul Talna şi afluentul său Lechin a . în bazinul carbonifer Ruhr . oraş în Germania (Renania de Nord-Westfalia). Centru comercial (pentru copră. vf. aur. Pescuit. Pescuit. banane). 36 mii loc.6 mii km2. Industrie extractivă (antimoniu. Siderurgie. situat pe rîul Protva . sare). Navigabil. Hidrocentrală (la Novosibirsk). la 472 m alt. Industrie constructoare de maşini.: 704 m.

fluviu în Europa Centrală. Faună săracă. loc. Biserici (romanică din sec. Ódense Óder (Ódra) Odésa Odobéºti oraş în România (jud.11 mil. ferigi arborescente). [´odz¬ns¬] oraş în Danemarca. Casa memorială “H. Din 1791 cetatea şi regiunea din împrejurimea sa revine Rusiei. Primul european care a pătruns în Oceania a fost Magellan.5 mii loc. constructoare de maşini (maşini grele. Rafinării petroliere. în 1897. 8. XVIII). XIII). Industrie alimentară. Renumit centru viticol. în 1288. în insula Fionia . 20 mii loc. XIX). A existat ca cetate ( Kara-Kermen . Aeroport. Cuprinde subdiviziunile Melanezia (în V). în 1521 a descoperit Insulele Mariane . Industrie siderurgică. Andersen“. Port. Biserica Sf. Micronezia (în NV). strunguri. situat pe ărmul Mării Negre. cultural şi turistic. situat pe rîul Milcov . după confluen a cu rîul Neisse . Universitate. Industrii (utilaj tehnologic. XII şi gotică din sec. alimentară. de unde rom. 12 mii loc. km2). În sec. At. Şantiere navale. chimică (îngrăşăminte. doc. Nod de comunica ii (feroviar. Vozia . a cauciucului. At. Centru industrial. Popula ia: cca 11 mil. se varsă în Marea Baltică. Operă. Şantiere navale. biserica Mănăstirea (sec. port la limanul Niprului. Fondat în 1794 (pe locul vechii aşezări turco-tă-tare Hagibei ). poligrafică. mase plastice. şi Noua Zeelandă (în S-V). Muzee. Edificii în stil neoclasic. XVII–XVIII au efectuat cercetări serioase olandezul Tasman. 171 mii loc. străbate partea de S-V a Poloniei şi apoi. beci domnesc din epoca lui Ştefan cel Mare.Oceákov oraş în S Ucrainei. coraligen sau vulcanic. Aici s-a aflat Episcopatul Milcovei (distrus de tătari în 1241). Industrie siderurgică. Muzeu. Sta iune balneoclimaterică. Teatre. Monumente. doc. Vrancea). la 10 km N-V de Focşani. Monumente istorice şi de cult religios: Cetatea Crăciuna în ruine (sec. Navigabil. Stamati. Centru pomicol. bananieri. loc. oraş în S Ucrainei. la 232 km N-V de Chişinău. XII–XIV. totalitatea insulelor din partea centrală şi S-V a Oceanului Pacific (pe o suprafa ă de apă de cca 70 mil. Muzee. bambus. Climă caldă şi umedă. englezul Cook şi francezul La Pérouse. XV). apoi Aci-Kale ). coloran i). km2. . electrotehnică. la 69 km de sta ia de cale ferată Nikolaev .3 mil. Relief în general muntos. 1. reşedin ă a raionului Ocni a. denumită şi Ozu . Pe aici trecea hotarul dintre Moldova şi ara Românească. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior şi de cercetări ştiin ifice. savane (în V Oceaniei). Monumentul scriitorului C. textilă. Lungime: 912 km. a. Ch. Vegeta ie: păduri tropicale (palmieri. Polinezia (în centru şi în E). textilă. rutier). Este legat prin canale cu Elba şi Vistula . Suprafa a insulelor: 1. alimentară ş. fabrici de produse alimentare). utilaj frigoriferic). Izvorăşte din Cehia (Moravia). servind ca bază navală turcească împotriva Rusiei. materiale de construc ii. Gheorghe (sec. Oceánia Ocníþa oraş în Republica Moldova. Monumente din sec.

Ad. Navigabil. Popula ia: 3. trestie de zahăr. Ohótsk Márea ~. chimică. max.: Magadan . Suprafa a: 116. Port pr. Relief de cîmpie şi dealuri.34 mil. podişuri. Fabrici textile. situată la 875 m alt. Climă subtropicală musonică. minereu de fier. între ărmul N-E al Asiei. alimentară. bata i. Universitate. În Marea Ohtotsk se varsă fluviul Amur . km2.24 mil. [Ohrída] lac de origine tectonică în Peninsula Balcanică. Resurse naturale: petrol. esături). a. Relief: cîmpii.: Oklahoma City . Suprafa a: 1. insulele Kurile.). Popula ia: 11. alimentară. Suprafa a: 181 mii km2. fructe).: Naha . Centru adm. Oraş pr. la grani a dintre Albania şi Macedonia. cea mai mare insulă din arhipelagul japonez Ryukyu . bumbac. de prelucrare a petrolului. chimică. gaze naturale. Industrie siderurgică. petrol. cărbune.Ohio [u´hajou] stat în N-E SUA.1 km2.6 mil. trecătoare în Carpa ii orientali. loc.: Columbus .: 285 m. Óhrid Oia-ªívo Oitúz Oká Ókayama [´okajama] Ókinava Oklahóma . Creşterea animalelor (bovine). legume. loc. 596 mii loc. Culturi: orez. Izvorăşte din Podişul Central Rusesc. Suprafa a: 1. loc. utilaj petrolier). porcine). Pe ărmul de N-E al lacului este situat oraşul Ohrid (Macedonia). Pescuit. Lungime: 1 480 km. Centru adm. [oukl¬´houm¬] stat în partea central-sudică a SUA. alimentare. aparataj electrotehnic ş. 265 mii loc. Parcuri. oraş în N Japoniei (Honshû). Comunică cu Marea Japoniei prin strîmtorile Tătară şi La Pérouse . Centru de artizanat (ceramică. cu direc ia de la N spre S. Ad. citrice. culmi muntoase. Relief de podiş (în E) şi de cîmpie (în rest). a hîrtiei.: 3 521 m. Mai este denumit şi Curentul Kurilelor . rezerva ii naturale. max. Agricultură (porumb. Sta iune climaterică. mare în bazinul Oceanului Pacific. Turism. rîu în partea europeană a Rusiei. avioane. curent marin rece în Oceanul Pacific. situată între Oceanul Pacific şi Marea Chinei de Est. de cărbune. minereu de zinc şi de plumb. medie: 850 m. Industrie constructoare de maşini (avioane. Parc na ional (sec. Hokkaido şi Sahalin . Aeroport. Popula ia: 1. de-a lungul coastelor estice ale insulelor Kurile şi Hokkaido . Suprafa a: 350 km2. între rîul Ohio şi lacul Erie. Face trecerea dintre Moldova (depresiunea Tazlău–Caşin) şi Transilvania (depresiunea Braşov). afluent pe dreapta al fluviului Volga .3 mii km2. XVIII). Cereale. Ad. grîu. Din lac izvorăşte Drinul Negru . Pescuit de corali şi perle. Expl. sare. între culmile sudice ale mun ilor Nemira şi cele N-V ale Mun ilor Vrancei . constructoare de maşini (automobile.2 mil. Creşterea animalelor (bovine. peninsula Kamceatka .

petrolieră. statui. Vestigii arheologice. cormoranul. Olímp Olímpia Ólomouc Olt Olt Olténia Olýmpia Ómaha [´oum¬h¬] . plante floricole. la 29 noiembrie 1850. 619 mii loc. ovine. Teritoriu intens colonizat de romani. porcine. constructoare de maşini (nave. în partea de N-E a Peloponesului (Elida). Aeroport. Faună: bîtlanul purpuriu. biciclete). constructoare de maşini agricole. Aici au apărut primele forma iuni politice statale româneşti: voievodate. Zone cu umiditate excesivă.Olánda stat în Europa de Vest. între Germania. Construc ii de maşini (avioane. Economie în plină ascensiune. din patru în patru ani. pe alocuri sub nivelul mării (–6 şi –7 m). Relief în cea mai mare parte de cîmpie joasă (alt. centrul adm. oraş în SUA (Nebraska). Se cultivă cartofi. Monumente. Aici. XIII). În antichitate – Alutus . avioane. Turism. [´olomouts] oraş în Cehia (Moravia de Nord). cultural şi comercial. sfeclă de zahăr. Pomicultură. Dispune de cea mai performantă agricultură din lume. turbării. loc. Turism dezvoltat. basoreliefuri. poligrafică. porcine). Integrată în ara Românească. Rafinării de petrol. Popula ia: 520 mii loc. legume. Suprafa a: 5. popular – Aluta . construc ii de maşini (utilaje tehnologice).53 mii km2. Capitala: Amsterdam .1 mil. inscrip ii. Climă temperat-continentală. Metalurgia neferoaselor. maşini-unelte). Olt şi Carpa ii Meridionali.5 mii km2. în bazinul rîului Olt . Monumente. Pescuit intens. Produc ie de cereale. Alt. Jocurile Olimpice.: Slatina . jude în România. Viticultură. obiecte din bronz. Este organizat în 12 pro-vincii. lopătarul. Centru industrial. Sta iuni balneoclimaterice.: 2 918 m. Hr. materiale de construc ii.). electrotehnică. pînă la 50 m). autovehicule. În mitologia greacă era considerat lăcaşul zeilor. Parcuri. Se extrag gaze naturale (locul 4 pe glob). era condusă de un ban (sec. Climă temperat-oceanică. petrochimică. siderurgie. port la Oceanul Pacific. în cinstea lui Zeus Olimpianul. Vegeta ie: păduri de stejar şi de fag (9% din teritoriu). XIV). Aeroport. al statului Washington. Relief: dealuri (în N) şi cîmpie (în S). Suprafa a: 41. şi de podiş în S ării (alt. produse alimentare. rom. situată între Dunăre. provincie istorică în România. prin care Prusia a renun at la politica hegemonică în Germania. max. Rezerva ii naturale. păsări). de produse chimice şi alimentare. fabrici textile. max. IV î. Industria aluminiului şi a lemnului. alimentară. [ou´limpi¬] oraş în N-V SUA. grîu. Luxemburg şi Belgia. tutun. Turism. Muzee. textilă. Aici se desfăşurau. cnezate (sec. produse chimice şi alimentare. Venit considerabil asigurat de creşterea animalelor (vite cornute mari. Export de animale. Limba oficială: olandeza. Centru adm. Popula ia: 16. Nod feroviar. Sta iuni balneoclimaterice. oraş antic în Grecia. rîu în România. 321 m). orz. alimentară. Creşterea animalelor (bovine. situat la ărmul Mării Nordului. Pescuit. Universitate. bazată pe o industrie puternic dezvoltată şi pe o agricultură specializată. Reşedin ă regală şi a guvernului se află la Haga . 39 mii loc. situat în depresiunea Tesalia . Vestigii arheologice: stadion (sec. Lungime: 615 km. situat pe fluviul Missouri . străbătute de canale de desecare. a fost semnat un acord între Prusia şi Austria. Izvorăşte din Carpa ii Orientali. 106 mii loc. Predomină industria metalurgică. Exportă produse industriale (mijloace de masiv muntos în Grecia. Universitate. afluent pe stînga al Dunării.

Aeroport. Universitate. alimentară. max. Suprafa a: 18 965 km 2. situat pe Crişul Repede . textile. Ad max. fabrici de produse chimice. palmieri. Formează grani a dintre Namibia şi Republica Africa de Sud. succedate de cîmpii nisipoase de litoral în E şi S. Izvorăşte din Mun ii Scorpiei şi se varsă în Oceanul Atlantic. de masive muntoase în N şi S-V (alt. situat în S-E peninsulei Arabia . Construc ii de maşini (maşini agricole. tutun. Căi rutiere: 26 349 km. legume. mei. lînă. bumbac. oraş în N-V Algeriei. carne. Rochester. municipiu în N-V României. În oaze cresc curmali. 527 mii loc.Omán Sultanátul ~. XVIII). Fondat în 903. de pielărie şi încăl ăminte. trestie de zahăr. 224 mii loc. de prelucrare a lemnului. Praguri. Capitala: Mascat .: citrice. Culturi pr. grîu. textilă. lac în Federa ia Rusă. Navigabil. centrul adm. cereale. al jud. Limba oficială: araba. Creşterea animalelor (ovine. Industrie constructoare de maşini (utilaje tehnologice). Port. între Canada şi SUA. Hamilton (Canada). Iriga ii. Muzee. Pia ă agricolă. argint. textilă. Nu este navigabil. Monumente de arhitectură. chimică. port la Marea Mediterană. la confluen a cu Nilul Albastru .16 mil. produse alimentare. Suprafa a: 312 mii km2. Fortărea ă (sec. metale şi aliaje. Pe malurile lacului sunt situate oraşele: Toronto. banane. chimică. cămile). Hidrocentrală. Economie bazată pe exploatarea petrolului şi a gazelor naturale. 1. Importă mijloace de transport. loc. Pielărie. mango. Relief format de podişuri în partea centrală a ării. produse din cauciuc sintetic. la ărmul Mării Arabiei şi al golfului Oman . Pescuit. Centru industrial şi cultural. stat în Asia. Bihor . Monumente de arhitectură. bovine. cu lacul Ladoga. Teatre. după Alger. aparataj electrotehnic ş. Muzeu. între Yemen. Muzee. Export de minereuri. Pelerinaj (la mormîntul lui Mahdi). Turism. Turism. Oswego (SUA). Aeroport.: 237 m.61 mii km 2. de blănărie şi confec ii de blănuri. Climă tropicală aridă. situat pe malul stîng al Nilului Alb . mărfuri de larg consum. de deşerturi nisipoase în S-E şi N-V. oraş în Federa ia Rusă (Siberia). caprine. situat pe rîul Irtîş . Se mai extrage cupru. Este legat prin canale şi afluen i cu Marea Albă.: 115 m. animale. textile şi alimentare. 3 353 m). Este organizat în 7 districte şi o provincie. Industrie constructoare de maşini şi utilaje tehnologice. Face parte din conurba ia Khartoum . fabrici de produse alimentare. vite. Şantiere navale.75 mil. maşini şi aparate electrotehnice. Prelucrarea metalelor. Ad. Nod feroviar. 664 mii loc. sorg. alimentară. textile şi alimentare. Omdurmán Ómsk Onéga Ontário Orádea Orán Oránge . încăl ăminte. vinuri. Institu ii de învă ămînt superior şi de cercetări. Vegeta ie săracă deşertică. Exportă petrol şi produse petroliere. Comunică prin canale cu lacurile Erie şi Huron . lac în America de Nord. cu rîurile Hudson şi Ottawa . Lungime: 2 250 km. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. [´oorand…] fluviu în S Africii. a. Suprafa a: 9. al doilea oraş al ării ca mărime şi importan ă economică. Admis în O oraş în Sudan. Faună săracă. max. Aeroport. fructe. prelucrarea petrolului. Popula ia: 2. Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite. Universitate. legume. Teatre. aur. loc.).

situat pe dreapta Răutului. cupru. 38 mii loc. A fost centru de inut (sec. tipografie unde s-a tipărit Palia de la Orăştie (1582). Popula ia: 3. în 1437. XVI se afla situat pe Răut. Alt. argint. legume. un oraş din perioada Hoardei de Aur (sec. Creşterea animalelor (bovine. loc. oraş în Republica Moldova. pe fluviul Ural . Expl. O elării. ovine). sticlărie. pomi fructiferi. produse alimentare. oraş în Federa ia Rusă. Monumentul lui Vasile Lupu (în curtea Catedralei). [oris´aba] vulcan activ în S-E Podişului Mexican. At. stat în N-V SUA.Orãºtíe Óregon [´œrig¬n] municipiu în România (jud. Industria energiei electrice. Biserică fortificată (sec. 1880) şi Sf. XV–XVI. At. Mare centru industrial. Orenbúrg Orhéi Orhéiul Vechi rezerva ie arheologică în Republica Moldova (jud. mercur. obiecte de uz casnic.3 mil. XIV). construc ii de maşini. de blănărie. pe teritoriul Orheiului Vechi . pe baza materialelor arheologice descoperite.: Salem .: 5748 m. metalurgică (aluminiu). În anii 1938–1957 s-a numit Cikalov . Licee. Lungime: 2 750 km. colegii. Distrus de tătari în sec. Turism. În prezent pe teritoriul vechiului Orhei se efectuează cercetări ştiin ifice şi lucrări de restaurare. În comuna Butuceni. cel mai înalt vîrf din Mexic. Muzee. ctitorie a domnului Vasile Lupu. siderurgie. un oraş medieval moldovenesc (sec. Muzeu. Monumente. Aici pe locul numit Peştera . Expl. Fondat ca cetate în 1566. Industrie alimentară. textile. la 35 km S-E de actualul oraş. alimentară. Centru adm. 25 mii loc. doc. la 48 km N de Chişinău. Se cultivă grîu. Orinóco fluviu în America de Sud. XIV–XVI). unelte agricole. monede emise în sec. au fost descoperite situri din cele mai vechi epoci ale istoriei omenirii (paleolitic. produse alimentare. de gaze naturale. Şcoli. epoca de bronz). Izvorăşte din Podişul Guyanelor şi se varsă în Oceanul Atlantic. XIV). Construc ii de maşiniunelte. vestigii ale culturii materiale getice. între localită ile Trebujeni şi Butuceni. Şi-a strămutat locul de aşezare după ce vechea localitate a fost arsă şi ruinată de turci şi tătari. XVI. încăl ăminte. alimentară. textile. Născătoare de Dumnezeu (1903). în 1224. la ărmul Oceanului Pacific. Hunedoara). XIV–XV). a lemnului. sfeclă de zahăr. Păduri extinse. 320 mii loc. pe teritoriul căruia s-au găsit fundamentele unei cetă i de piatră şi două mari construc ii (caravansaraiuri). Pînă la mijlocul sec. pielărie şi încăl ăminte. Zăcăminte: aur. arme şi podoabe. 547 mii loc. Orhei). tripolie. în fa a insulei Trinidad . coloran i). Par ial navigabil. situat pe rîul Oka . a fost creat un muzeu. funda iile a două biserici ortodoxe. Industrie a lemnului. oraş în Federa ia Rusă. Ierarh Nicolae (1793. pe rîul Răut. Suprafa a: 254. Ultima erup ie a avut loc în 1941. Bisericile Sf. chimică (vopsele. Muzeu. XV–XIX) şi de jude (din 1835). Institu ii de învă ămînt superior. Oriól Orizába . Catedrala Sf. Cetatea Orăştiei (sec. Dumitru (1632). Pescuit. doc. de calcare. fortificat cu două valuri de pămînt şi şan uri. celulozei şi hîrtiei.2 mii km 2. situat pe valea rîului Grădişte .

Strîmtoarea ~. Sta iune de cercetări geografice. situat în S insulei Honshû .: 71 m. Denumirea istorică Alania . Universitate. Turism. loc. de transport). situată în S-E ării. aparataj electrotehnic). XV–XVI). pe Loara. etnografic). fabrici de produse chimice. fortărea ă (sec. la S de Paris.: hinvali . Capitala: Vladikavkaz . Nod de comunica ii. orz. Uneşte golful Oman cu Golful Persic . 166 mii loc. Nod feroviar. República ~. sfeclă de zahăr. Construc ii şi repara ii navale. situat pe malul drept al rîului Drava . Expl. Monumente de arhitectură: biserică (sec. Construc ii de maşini. Orléans Ormúz (Hormúz) órºova Ósaka Osétia de Nord Osétia de Sud Ósijek ['osijek] Óslo [´uslu] oraş în Croa ia. Ad. Centru adm. Academie de ştiin e. textile. Teatre. fabrici de produse alimentare. cunoscut cu numele Naniwa . situat pe malul lacului de acumulare Por ile de Fier I . textile şi alimentare. biserici (sec. Viticultură. Monumente. construc ii de maşini (utilaje tehnologice). . Pescuit. Lă ime min. Teatre. oraş în Japonia. Aeroport. Muzee (de artă. Port. Universitate. esătorie de bumbac. Relief muntos. Relief muntos. confec ii. (6 mil. Muzee. Culturi agricole: cereale (grîu. Regiúnea Autonómă ~. produse alimentare. Climă temperat-continentală. Creşterea animalelor. Pomicultură. A existat ca aşezare daco-romană Dierna . Vestigii romane. produse chimice. XIV–XV). electrotehnică. Export de maşini. Universitate. Sporturi de iarnă. Climă temperat-oceanică. legume. în conurba ie). Rezerva ie naturală. loc. Academie. Popula ia: 99. Climă temperat-continentală. materiale de construc ii.6 mii loc.: 56 km. Suprafa a: 975 km2. arhipelag britanic în Oceanul Atlantic. Lungime: 150 km.7 mil. XIII–XVIII). Construc ii de maşini agricole. utilaj energetic. regiune în Republica Georgia (Gruzia). Aeroport. Centru industrial şi comercial. textile. fabrici de confec ii şi de produse alimentare. construc ii de maşini (navale. Sta iuni balneoclimaterice. Mare centru economic şi cultural. Oraş vechi. Popula ia: 655 mii loc.9 mii km 2. Creşterea animalelor (ovine). case memoriale. alimentare. Industrie dezvoltată: construc ii de maşini (nave. Suprafa a: 800 mii km 2. prelucrarea metalelor. republică în S-V Federa iei Ruse. 695 mii loc. Universitate. la vărsarea rîului Lo în fiordul Oslo . Cuprinde cca 90 de insule. prelucrarea lemnului. casa Janna d’Arc. Port la Dunăre. 108 mii loc. Muzee. Popula ia: 20 mii loc. Suprafa a: 3. la N de Sco ia. XII). port la Oceanul Pacific (golful Osaka ). Palatul regal (sec. uzine mecanice. produse textile şi alimentare. siderurgie. XIX). min. castel (sec. al naviga iei. 2. Muzee. miniere (neferoase) şi forestiere. Import de materii prime. capitala Norvegiei. Monumente valoroase: catedrală (sec. Teatre. Industrie diversificată: metalurgia neferoaselor. [orle´¾] oraş în partea centrală a Fran ei. Monumente arhitectonice în stil baroc.Órkney Insulele Orkney . oraş în România (jud. 16 mii loc. Cetate medievală. fabrici textile şi alimentare. Mehedin i). Industrie uşoară. XV). strîmtoare între peninsula Arabia şi ărmul sudic al Iranului. fabrici de produse alimentare. porumb).

XII–XVI). Lungime: 652 km. Antarctida la S. iar cu Oceanul Indian prin mările Arhipelagului Malaez şi zona oceanică de la S de Tasmania. Meşteşugărit. Hidrocentrale. aparataj electrotehnic). Industrie extractivă (cărbune). Muzee. alimentară. afluent pe dreapta al fluviului Zair (Congo ). [´oksf¬d] oraş în Marea Britanie (Anglia). Lauren iu . la poalele Mun ilor Cantabrici . Aeroport. fabrici de hîrtie. Universitate (din 1608). oraş în N Spaniei (Asturia). Ad. Óttawa Ouagadougou [waga´dugu] Oubángui [ub´¾gi] Oviédo Óxford Pacífic Pad (Po) . situat pe Oder (Odra). Lungime: 1 160 km. Biblioteci. Ad. Par ial navigabil. Iriga ii. Port pescăresc la Marea Nordului. Industrie constructoare de maşini (automobile).: 11 034 m. Muzee. Universită i. poligrafică. Catedrală gotică (sec. situată pe rîul Ottava . Turism. Comunică cu Oceanul Arctic prin strîmtoarea Bering. Izvorăşte din Alpii vestici şi se varsă în Marea Adriatică printr-o deltă întinsă. Pescuit intens.: 567 m. 69 mii loc. situat la N-V de Londra. separă Republica Democrată Congo de Republica Centrafricană şi apoi de Republica Populară Congo. Aeroport. la Montreal. alimentară. 203 mii loc. Universitate (sec. medie: 4282 m. Monumente istorice. textile. Capitala statului din 1867. XII). fluviu în N Italiei. textilă. celulozei şi a hîrtiei. Muzee. alimentară. XV–XVIII). Monumente arhitectonice: catedrală gotică (sec. Industrie mecanică. alimentară. Muzee. cel mai întins şi mai adînc ocean de pe glob. Suprafa a: 165. strîmtoare între Italia şi Peninsula Balcanică. Nod de comunica ii.2 mil. capitala ării. Colegii. oraş în Republica Burkina Faso. biserici (sec. XII). Lungime: 105 km. America la E şi Asia şi Australia la V. mănăstire (sec. Centru industrial (construc ii şi repara ii navale. chimică. capitala federală a Canadei (Ontario). pe fluviul Tamisa . Navigabil par ial (650 km). Turism. Importante căi de naviga ie. Ad. Sta iune balneoclimaterică. Izvorăşte din apropierea lacului Albert . afluent pe stînga al fluviului Sf. alimentare. Comunică printr-un canal cu lacul Ontario . construc ii de maşini (autovehicule. 120 mii loc. delimitat de peninsulele Alaska şi Ciukotsk la N. oraş în Cehia (Moravia de Nord). rîu în Africa Ecuatorială. prelucrarea metalelor. XIV–XV). cu Oceanul Atlantic prin strîmtoarea Drake. rîu în Canada. max. Adesea provoacă mari inunda ii. a materialelor de construc ii. cocsochimică. Institu ii financiare. 333 mii loc. min.Osténde Óstrava Otránto Óttawa oraş în Belgia (Flandra de Vest). textilă. constructoare de maşini. textilă. Centru religios. Oceánul ~. care uneşte Marea Adriatică cu Marea Ionică. Industria lemnului. km2. Centrul unei regiuni carbonifere şi siderurgice. poligrafie. metalurgică. Lungime: 1 120 km. Navigabil. 315 mii loc. Universitate. 442 mii loc. Metalurgie. produse chimice şi alimentare) şi cultural. Este străbătut de puternici curen i oceanici. Fondat în 1800. Oraş din 1267. Lă ime: 75 km. Aeroport. Teatre.

Exportă materii prime agricole. al teritoriului Samoa Americană. Industrie de prelucrare a produselor agricole. Se extrage bauxită. situat la ărmul Mării Arabiei. produse alimentare. Aeroport interna ional. XIV). Expl. mărfuri de larg consum. care în sec. caprine). fosfa i. or Págo Págo Pakistán Palánca Paláu comună în Republica Moldova (rn. catedrală (sec. Economie bazată pe agricultură. Climă ecuatorială. Creşterea extensivă a animalelor pentru carne şi lapte (porcine. a hîrtiei. între Iran. de produc ie a cimentului.8 mil. format de cca 100 de insule. 11 mii loc. mango. stat insular în Oceanul Pacific. textilă. Monumente arhitectonice: biserică (sec. Muzee.Pádova oraş în N Italiei (Veneto). una dintre cele mai mari din lume). Ştefan-Vodă). Climă tropicală uscată. bata i.94 mii km2. Universitate (din 1222). cînepă. Popula ia: 20 mii loc. capelă (sec. Relieful reprezintă zone fizicogeo-grafice şi naturale diverse: Cîmpia Indului (în E şi S-E). alimentară. Limbi oficiale: palauana. oraş în insula Tutuila (arhipelagul Samoa din partea centrală a Oceanului Pacific). Păduri tropicale. Suprafa a: 14 mii km2. cromit. 2 084 m). Suprafa a: 487 km 2. Organizat în 4 provincii şi 2 unită i administrative federale. produse manufacturiere. de prelucrare a metalelor. Suprafa a: 803. în apropiere de ărmul Mării Adriatice. textilă. arhipelag în V Oceanului Pacific. Grădină botanică (cea mai veche din Europa.). arbori de pîine. chimică. Culturi: cocotieri. Vegeta ie de stepă şi deşert. Turism dezvoltat. nuci de cocos. de petrol. Pe terenuri irigate (75% din suprafa a pămînturilor lucrate) se cultivă plante comerciale (bumbac. bovine. trestie de zahăr. a lemnului. Suprafa a: 498 km2. Popula ia: 147. cea mai populată însă fiind Coror (8 km2. Se practică artizanatul. Relief muntos (alt. Afgha-nistan şi India. Faună bogată în partea de nord. Culturi de orez. XIII–XVI). engleza. República ~. la V de Vene ia. 11 mii loc. Capitala: Islamabad. ovine. Industrie constructoare de maşini şi utilaje agricole. centrul adm. Capitala: Coror . Industrie extractivă. Pescuit intens. stat în Asia de Sud. cu păduri montane în N. energetică. nichel. energetică (hidrocentrala Tarbela. Aici a existat o străveche fortifica ie de pămînt. Podişul Belucistanului (în V şi S-V). ramifica iile mun ilor Himalaia şi Hindukush (în N şi N-V). Popula ia: 15 mii loc. curmali) şi pentru consum intern (grîu. combustibili. Centru comercial şi cultural. situat la nord de Australia. Se cultivă manioc. Cuprinde cca 300 insule vulcanice şi coraligene. Resurse bogate de petrol şi cărbuni. legume. Limba oficială: urdu. Turism. sare. max. cupru. República Islámică ~. Paláu (Beláu) Paláuan insulă în S-V arhipelagului Filipine . Căi rutiere: 64 km. XIII–XVI). . Se extrage bauxită. XV–XVI a fost reconstruită din piatră şi utlizată de localnici ca cetate. 1545). chimică. Admis în ONU la 15 decembrie 1994. alimentară. Importă echipamente industriale şi de transport. textilă. loc. Vegeta ie: păduri. situată pe malul drept al Nistrului. dintre care cea mai mare este Babelthuap . iută. păşuni. 225 mii loc.

Construit în anii 1904–1914. Muzee. a petrolului importat. Lungime: 79. Ghe ari. Kunlun şi Altai (Tadjikistan. locuită de triburile ilirice şi celtice. Administrată de SUA. a lemnului. insulă coraligenă în partea centrală a Oceanului Pacific. întreprinderi ale industriei uşoare. República ~. agricultură. Este divizat în 9 provincii şi 3 dis-tricte. Vegeta ie: păduri tropicale umede (peste 50% din teritoriu) şi de savană. avari. mangan. Centru turistic şi balneoclimateric. Creşterea animalelor este slab dezvoltată. pescuit. Popula ia: 1. Ramuri economice: opera ii bancare.: 7719 m (vf. reprezentat în V de Cordilierii Veraguas (alt. la S-V de arhipelagul Hawaii . banane. XV–XVIII). mijloace de transport. Marea Caraibilor. cînepă de Manila. slavi (sec. Suprafa a: 2.: Iloilo . Serbiei şi Muntenegru şi României. XV). Universitate. Monumente de valoare: biserici (sec. Popula ie rară. Ad. IV–VIII). Afghanistan). max. situat pe coasta nordică a Siciliei .5 m.6 km. I î. Relief muntos. [´palma de ma´ljorka] oraş în Spania. Hr. IX–X). Climă continentală rece şi foarte aridă. între Costa Rica. regiune istorică în Orientul Apropiat. arbori de cacao şi de cafea. Vegeta ie: păşuni alpine. Culturi: orez.Palérmo oraş în Italia. pe teritoriul Ungariei. Muzee. care leagă Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific. XII. trestie de zahăr. comercial şi balneoclimateric. Columbia şi Oceanul Pacific. Suprafa a: 12. Oraş pr. Relief muntos. XIV). min. între mun ii Hindukush. XVII). boboase. În trecut – provincie romană. combustibili. Palestína Palma de Mallorca Palmýra Pamír Panamá Panamá Panáy Panónia . Cunoscută din milen. Encluze. Şantiere navale. Păduri tropicale. Şantiere navale. Naviga ie de canal (87 [pa´nai] insulă în V arhipelagului Filipine . 1829 m). Se mai cultivă orez. Popula ia: 2.91 mil. 309 mii loc. zahăr. canal pe teritoriul statului Panamá. legume. produse alimentare. specii de plante de stepă şi de semideşert. Exportă produse petroliere. loc. Alt. de cîmpie joasă litorală. situat în insula Mallorca . podiş muntos în Asia Centrală. Lă ime: 91–300 m. trestie de zahăr. turism. Căi rutiere: 10146 km. Romanizată (sec. Deşertul Sirie la E şi Marea Moartă la S. China.6 mil. unguri (sec. Fără popula ie. porumb. 3478 m). Liban la N. servicii în transportul de tranzit prin canalul Panamá . Căi ferate: 354 km. cîmpie pe cursul mijlociu al Dunării. Prin hotărîrea ONU din 1947 s-a convenit să se creeze pe acest teritoriu două state: Israel şi Iordania. Centru industrial. Hr. crom. Rafinării de petrol. Aeroport interna ional. 732 mii loc. situat pe istmul Panamá . este ocupată apoi de huni. – I d. Turism. catedrală (sec. limitată de Marea Mediterană la V.: 12. Karakorum.). cuprinzînd şi numeroase insule din apropierea ărmurilor. port la Marea Mediterană. Hr. palate (sec.5 mii km2. max. Industrie reprezentată de mici întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. iar în S-E de Cordilierii Chioco (alt. Universitate. XII–XIII). Climă subecuatorială umedă.6 km2. loc. crevete. cocotieri. cupru. Capitala: Panamá City . Kongur Tagh ). Limba oficială: spaniola. stat în America Centrală. devenind în cele din urmă nucleul statului feudal maghiar. fructe. Suprafa a: 76 mii km2. Aeroport. Cîmpía Panónică . port la Marea Tireniană. IV–III î. Monumente: biserică (sec. construc ii de maşini. Planta ii mari de bananieri. cafea. Zăcăminte: aur. cacao. tutun. Importă produse industriale. palate (sec.

bumbac. loc. 79 mii loc. Se cultivă trestie de zahăr. Export de cafea. ovine). cacao. . de cacao. forestieră. cauciuc. Culturi: trestie de zahăr. Este divizat în 17 departamente şi un district al capitalei. forestieră. crom. tutun şi. Bogate resurse de subsol: cupru. Popula ia: 5. una dintre ele Itaipú fiind cea mai mare din lume. Admis în ONU la 10 octombrie 1975. orez. Căi rutiere: 19736 km. inclusiv pe două din arhipelagul Solomon (Buka . Teritoriul ării cuprinde două regiuni geografice separate de fluviul Paraguay : partea de V reprezintă o cîmpie înaltă ( Chaco ). km 2. mai cu seamă. Capitala: Asunción . arbori de cafea. partea de E constă dintr-o cîmpie joasă.Panticapaíon Papeéte fostă colonie grecească pe ărmul nordic al Mării Negre. arbori de cauciuc. tutun. exploatări forestiere şi comer . Popula ia: 5. al Polineziei Franceze. centrul adm. şi un podiş deluros (alt. Azi Kerci . cu pu ină vegeta ie.: Joâo Pessoa . oraş situat în N insulei Tahiti . copră. Industrie extractivă. situat în partea de E a insulei Noua Guinee şi pe mai multe insule vulcanice din apropiere. banane. cobalt. Suprafa a: 1. bumbac. precum şi în insulele vulcanice ale Pacificului. citrice. ovine. Pescuit intens. Economia ării este bazată pe agricultură.75 mii km 2. Suprafa a: 56. 4694 m). tutun.7 mil. la ărmul Oceanului Atlantic. orez. uraniu. loc. energetică (două mari hidrocentrale. manioc. caprine. sisal. alimentară. Industrie extractivă (minereu de fier). wolfram. Zăcăminte: minereuri de cupru. Se cresc bovine. Port. mangan. Pădurile tropicale ocupă 51% din teritoriu. Se cresc animale (bovine. autovehicule. În partea de S a insulei Noua Guinee se extind cîmpii mlăştinoase. Pápua-Nóua Guinée Pará Paraguáy Paraguáy stat în N Braziliei.3 mii loc. cafea. Este divizat în 20 de provincii şi un district al capitalei. Turism. caolin. max. Bază aeronavală. de prelucrare a lemnului şi a produselor agricole (zahăr Paraíba stat în N-E Braziliei. copră. stat insular în Oceanul Pacific. Par ial navigabil.8 mii km2.25 mil. Vegeta ie: păduri pe aproximativ 2/3 din teritoriul ării. petrol. República ~. Exportă cupru. Centru adm. bumbac şi soia (locul 1 în lume). întemeiată de milesieni în sec. trestie de zahăr. Popula ia: 3. afluent pe dreapta al fluviului Paraná . cu păduri ecuatoriale. Climă ecuatorială. Lungime: 2500 km. 12 600 MW).37 mii km2. în cuprinsul Cîmpiei Amazonului. ghips). grîu. Bougainville ). trestie de zahăr. trestie de zahăr.4 mil. prelucrătoare de materii prime agricole. Creşterea animalelor (bovine. produse de larg consum. Suprafa a: 406. energetică.7 mil. Suprafa a: 462. cacao. brăzdat de afluen ii fluviului Paraná . nichel. guarani. rîu în Brazilia şi Paraguay. columbit. Centru adm. porcine. Creşterea animalelor. cărbune. Importă maşini şi utilaje industriale. arahide. oraş în Federa ia Rusă. străbătută de fluviul Paraguay . bumbac. Vînătoare. porumb. Pescuit de perle. 680 m). Brazilia şi Argentina. ceai. argint. Planta ii de cocotieri. Limba oficială: engleza. manioc. max. VI î. Pescuit. zinc. Capitala: Port Moresby . învecinat cu Bolivia.: Belém . stat în America de Sud. Izvorăşte din N Podişului Brazilian. Hr. ovine). aur. Se cultivă orez. Industrie extractivă (petrol. de cauciuc. Relief muntos în cea mai mare parte a insulei principale (alt. Climă tropicală cu precipita ii abundente în E şi mai uscată în V. Popula ia: 5. loc. Limbi oficiale: spaniola. porumb. beril.

Expl. al reg.Paramáribo Paraná oraş în Republica Surinam. Parcuri şi grădini. Suprafa a: 199. Era considerat de vechii greci drept reşedin ă a Muzelor şi loc sacru al poe ilor. fasole. Creşterea animalelor (bovine. lemn. Prelucrarea lemnului. avioane. rom etc.75 mil. medicamente. oraş în N-E Italiei.). XVI–XVII). capitala ării. XVI). 2.).: Curitiba . coloran i. palate. bumbac. aparataj electronic. păduri de conifere şi fag. soia. Port. Popula ia: 8. Centru comercial (pentru bauxită. A fost denumit după exploratorul polar englez William Parry (1790–1855). Observator astronomic. Industrie dezvoltată şi diversificată: constructoare de maşini (automobile. argint. Lungime: 4 700 km. Monumente: catedrale (sec. Alt. textilă. Parîngul Mare sau Mîndra ). Ad. comercial şi cultural al ării. Muzee. mănăstire.5 mii km2. Academii.18 mil. cacao. marchează o por iune a grani ei dintre Paraguay şi Argentina. arbori de cafea. fluviu în America de Sud. Institu ii financiar-bancare. de prelucrare a lemnului. forestiere. situat pe rîul Parma . Centru adm. max. afluent pe dreapta al Padului . Relief muntos şi deluros. Aerodromuri. Lă ime min. Vegeta ie: păduri tropicale. produse cosmetice etc. pe partea stîngă a fluviului Paraná (cursul mijlociu). Localitatea a luat fiin ă în preajma unei cetă i celtice (parisi ) în antichitate. de bijuterii şi de articole de lux. de servicii în transport şi turism. Aşezare etruscă şi romană. diamante.32 mil. în apropiere de confluen a cu Marna .: 24–64 m. loc. Île-deFrance . alimentară. Paraná París capitala Fran ei. chimică (mase plastice. max. orez. curge apoi pe teritoriul Argentinei şi se varsă în Oceanul Atlantic prin estuarul La Plata . 152 mii loc.: 2 457 m. Muzee.: 29 km. stepe. Turism. stat în S Braziliei. Muzee. Cel mai mare centru economic. alimentară. cafea. Se formează prin unirea rîurilor Paranaiba şi Rio Grande . Parîng Párma Mún ii Par´îngului . arhipelag în Arctica canadiană. străbate S Braziliei. centrul adm. tractoare. port pe fluviul Sena . Păşuni alpine. biserici (sec. masiv muntos în S-E Greciei. Alt. loc. zahăr. fabrici alimentare (zahăr. Universitate. Popula ie rară. Aeroport. 2519 m (vf. manioc. chimică. Industrie petrolieră. loc. Naviga ie intensă. XII). Zăcăminte bogate în aur. palate (sec. Lungime: 185 km. Par ial navigabil. Universită i. Climă montană cu precipita ii abundente. Universitate. Suprafa a: 100 mii km2. Se cultivă cereale (grîu.). Climă arctică. masiv muntos în Carpa ii Meridionali (România). constructoare de maşini. trestie de zahăr. XV–XVI). rom). Relief de podiş. maşini de precizie etc. Parnás Párry Pas de Calais [pa d¬ ka´le] . XII–XIII). biserici gotice (sec. porumb). porcine). Monumente: catedrală romano-ca-tolică (sec. în conurba ie). (9. uneşte Marea Mînecii cu Marea Nordului. Biblioteci. de parfumuri. strîmtoare între Fran a şi Marea Britanie. care l-a descoperit în anul 1818. poligrafică. a cimentului şi sticlei. de confec ii. 175 mii loc.

: 1 495 m (vf. stat în N-E SUA. petrol. măslini. în 1419. medicamente. produse chimice şi alimentare. Popula ia: 11.: 2 404 m. Nod de comunica ii. maşini de calculat. Industrie constructoare de maşini. Produc ie de cereale. peninsulă în S Greciei. Alt. Suprafa a: 785 mii km2. citrice. max. situate în antichitate pe locul actualului mun. culme muntoasă în Alpii de vest. At. Muzee. Construc ii de maşini. Turism. max. Álpii ~. energetică. XVII). prin rîurile Brigach şi Brege . casa memorială “Mihail Sadoveanu“. metalurgie. Industrie puternic dezvoltată. Pãdúrea Boémiei Pãdúrea Cráiului Pãdúrea Neágrã Pecióra Pelendáva Péleº Peloponés Penníni Pennsylvánia Pénza oraş în Federa ia Rusă. Turism. Legumicultură. doc. Pomicultură. hîrtie. Peşteri. avînd direc ia de la V la E. Fondat în 1681. Suprafa a bazinului: 322 mii km2. gaze naturale. Fabrici de produse chimice. Teatre. max. biciclete. situat pe rîul Sura . cu ieşire largă la Oceanul Atlantic. alimentară. Suprafa a: 117. Repara ii de locomotive şi vagoane. loc. 46 mii loc. conacul Cantacuzino (sec.: 4 634 m. Produce motoare. Fondat ca cetate în 1663. Culturi agricole: cereale. Importante resurse energetice. electrotehnică. Acoperită cu ghe ari. Fondat în 1760. situat pe rîul Kama . Grădină botanică. regiune în S Americii de Sud (Argentina. 555 mii loc. extremitatea sudică a Peninsulei Balcanice. mun i în S-V Germaniei. Castélul ~. Creşterea vitelor (ovine). Relief muntos. textile. Izvorăşte din Uralul de N şi se varsă în marea Barents printr-o deltă. fabrici textile. Popula ia: 600 mii loc. Expl. cu cîmpii litorale înguste în zona golfurilor. Alt. Muzeu. castel în stil renascentist în România (or. Perm oraş în Federa ia Rusă. Alt. compresoare. prelucrarea petrolului şi a lemnului. textilă. În 1940-1957 s-a numit Molotov . Universitate. situată între Rio Colorado şi Rio Negro la N şi strîmtoarea Magellan la S. Alt. Bogate zăcăminte de bauxită. aşezare dacă şi castru roman. Acoperi i cu păduri în mare parte. max. Climă mediteraneană. Navigabil. petrol. mobilă. Lungime: 80 km. de cărbuni.: 1457 m. Pescuit. . masiv muntos la grani a dintre Germania şi Cehia. Creşterea animalelor. fluviu în N-E păr ii europene a Federa iei Ruse.4 mii km 2.: Harrisburg .2 mii km2. Iaşi). Construc ii de maşini.: 1 004 m. Chile). de prelucrare a lemnului. electrotehnică şi electronică. Mecanică. Suprafa a: 22. 1. alimentare. Predeal). Feldberg ). loc. Lungime: 1 809 km. Mún ii ~. Centru adm. piane. Zăcăminte: minereuri de fier. ceasuri. Turism. situat pe valea Siretului . De aici izvorăşte fluviul Dunărea .04 mil. culme muntoasă situată în N-V Mun ilor Apuseni (România).88 mil. max. cărbune. pe teritoriul Italiei şi Elve iei.Paºcáni Patagónia municipiu în România (jud. de confec ii. chimică. Alt. A fost reşedin ă de vară a familiei regale române. Relief predominant muntos. Climă temperată aridă. Craiova (România). Monumente istorice şi arhitectonice: biserica Sf. Institu ii de învă ămînt superior. Voievozi (1664). materiale de construc ie. Astăzi muzeu. situată între Marea Egee şi Marea Ionică. alimentare. vi ă de vie.

85 mil. 2. Activitate artizanală. de automobile). vf. Mari exploatări de argi Perúgia oraş în Italia. capitala Coreii de Nord. Industrie constructoare de maşini (electrotehnică). Vechi centru comercial. la grani a cu Bolivia. Meşteşugărit. loc. În 1776 aici a fost proclamată independen a SUA. Centru industrial. fabrici textile şi alimentare. Academie de ştiin e. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Monumente istorice şi arhitectonice. centrul adm. în zona oraşului Piatra-Neam de astăzi. construc ii de maşini (aparataj electronic). loc.Pérsic Perú Gólful ~. Limbi oficiale: spaniola. Galerie na ională. navale. Palatul Comunal (sec. situat pe rîul Salt . situată pe fluviul Mekong . Port. situat la coasta vestică a Oceanului Pacific.3 mil. al regiunii Umbria . 149 mii loc. [pe´¿aaw¬r] oraş în N Pakistanului. Relief variat: în V o cîmpie îngustă de coastă cu peisaj deşertic. Muzee. 6768 m. X–XVI). Muzee. Muzeu de artă khmeră.64 mil. Suprafa a: 1. în conurba ie). în apropiere de lacul Trasimene . aşezare dacă. golf în N-V Oceanului Indian. farmaceutică. República ~.285 mil.23 mil. Universitate. Teatre. max. Universită i (sec. Monumente istorice şi arhitectonice. Sta iune climaterică de iarnă. Bolivia şi Chile.: 25–104 m. aymará. situată pe valea fluviului Tedongan . Între anii 1790–1800 a fost capitala SUA. centrul adm. Industrie constructoare de maşini (aeronautice. mai mari de 4 000 m. Universitate. XIII–XVI). Turism. Ad. deşertică şi semideşertică. se află cel mai mare lac din America de Sud – Titicaca. Valoroase monumente medievale şi renascentiste: biserici (sec. Lungime: 926 km. În extremitatea de S. alimentară. 1. Vegeta ie ecuatorială. Institu ii financiare şi comerciale. Pesháwar Petrodáva Phenián Philadélphia Phnóm-Penh [´phnom´pen] Phoenix [´fiiniks] . stat în V Americii de Sud. Port fluvio-maritim. Columbia. km2. XIV). quecha. VI–VII. Universitate. capitala Cambodgiei. Capitala: Lima. Muzee. alimentară. Siderurgie. în centru lan urile muntoase ale Anzilor (Sierra). Societă i şi institu ii ştiin ifice şi artistice. o vastă cîmpie aluvială la obîr şia fluviului Amazon. Cerro de Huascaran. cu alt. [fil¬´delfj¬] oraş în E SUA (Pennsylvania]. 994 mii loc. 985 mii loc. piemontul andin La Montaña (2/3 din teritoriu). Turism. localizată în N Moldovei (Româ-nia). Activitate comercială. (2. la N de Roma. desparte peninsula Arabia de Iran. textilă. Muzee. 1. Rafinării de petrol. Economie dominată de industria minieră şi agricultură. Moschee (1630). Vestigii etrusce şi romane. XII. Lă ime: 180–230 km. tropicală aridă în regiunile de coastă. poligrafică. ce reprezintă platouri înalte (punas). deasupra cărora se înal ă creste paralele cu vîrfuri ce depăşesc 6 000 m (alt. Brazilia. între Ecuador. Climă ecuatorială în cîmpiile din E. al statului Arizona. Aeroport. Organizat în 12 departamente şi o provincie constitu ională. Prelucrarea bumbacului şi a mătăsii. financiar. loc. Popula ia: 28. oraş în SUA. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. situat pe rîul Delaware . chimică. loc. fabrici de produse textile şi alimentare. comercial şi turistic. textilă.15 mil. loc.

XV). Hr. reşedin a jud. mangan. oraş în S Greciei. Se cresc animale pentru carne şi lapte. masiv muntos în E Carpa ilor Meridionali (România). Zăcăminte: minereuri de fier. a celulozei şi hîrtiei. Neam . Vegeta ie: păduri. al statului Dakota de Sud. Păduri conifere. alimentare. Metalurgie. între golful Biskaya şi Marea Mediterană . por elanului şi ceramicii. Muzeu. Lungime: 798 km. sfeclă de zahăr. fabrici de produse textile şi alimentare. farmaceutică. Turism. Universitate (1338–1343). sticlă). Monumente de arhitectură: Turnul înclinat (sec. la grani a dintre Fran a şi Spania. centrul adm. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Mún ii Píndului . Casa memorială "C. Turnul-clopotni ă (1499). Alt. max. pe ărmul Mării Egee (golful Egina ).8 mil. Sta iune balneoclimaterică. Lermontov". XIV) ş. provincie în N Fran ei. Alpinism. Suprafa a: 19. Lă ime: 50 km. a. situat pe rîul Missouri .4 mii km 2.Piatigórsk Piátra Cráiului oraş în Federa ia Rusă (reg. Vestigii geto-dacice. 170 mii loc. sticlărie. care datează din sec. XI–XII). Nod feroviar. Gala i. Industrie constructoare de maşini (utilaj agricol). clădiri vechi. de prelucrare a lemnului (cherestea.: 2 239 m (vf. textile. alimentară. vîrf în Mun ii Rodnei (România).: Amiens . Muzee. sistem muntos în S-V Europei. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Izvoare minerale (mai cu seamă în N). floristică şi faunistică (capre negre). Turism. chimică. fabrici chimice. Lungime: 435 km. XI–XIV). max. Institu ii de învă ămînt superior. bauxită. 135 mii loc. Formează cumpăna de ape dintre Marea Egee şi Marea Ionică. export de mărfuri industriale şi alimentare. Institu ii de învă ămînt. oraş în Italia (Toscana). Iu. alimentară. Este cel mai important port al ării. Mún ii ~.Hogaş". produc ia materialelor de construc ii (ciment. municipiu în România. biserică (sec. Casa memorială "M. situat pe rîul Arno. cartofi. 105 mii loc. Teatru. Alt. nichel. păşuni alpine. 128 mii loc. construc ii de maşini. Alt. identificată cu aşezarea întărită de la Poiana (com. Se cultivă cereale. Rezerva ie ştiin ifică. în conurba ia Atenei. Turism. aşezare geto-dacă. Popula ia: 1.: 3 404 m.: 2 650 m. Stavropol). cobalt. Muzeu. Nod feroviar. [´pi¬r] oraş în SUA. Sta ie meteorologică de altitudine.: 2 303 m. textilă. România). Climă montană temperată. mun i în V Greciei. Industrie constructoare de maşini (aeronave). mobilă). Oraş pr. Muzee. textilă. situat pe valea Bistri ei . max. Centru comercial. jud. IV–II î. Piátra-Neamþ Picardía Piérre Pietrósul Pind Piréu Pirinéi Piroboridáva Písa [´piisa] . a materialelor de construc ii. La Om ). Monumente: biserica Sf. Alt. a sticlei. Monumente arhitectonice. Nicoreşti. Mare centru industrial şi comercial: construc ii navale. marmură. Domul (sec. situată pe Siret. 13 mii loc. Ioan (sec. loc.

Pitéºti Píttsburgh [´pitsb¬rg] oraş în SUA. port pe canalul Ohio . doc. construc ii de automobile (Dacia ). case vechi. alimentară (bere). vestigii greceşti. Climă tropicală. Monumente: biserici (sec. Metalurgie. fabrici textile şi alimentare (conserve de legume). Turism. L. XVIII). sta iune balneoclimaterică pe ărmul Mării Negre.25 mil. Prahova. electrotehnică. Celelalte insule sînt nelocuite. oraş în Serbia şi Muntenegru. Muzee. XIV). siderurgică. Universită i. Aeroport. Rezerva ie naturală de pini. Institu ii de învă ămînt superior. restituită Poloniei în 1436. chimică. clădiri vechi. sec. alimentară. Monumente de arhitectură. Nod de comunica ii. Centrală atomoelectrică. 375 mii loc. grup de insule în S Oceanului Pacific. 2. Industrie constructoare de maşini (“škoda“. situat pe valea Argeşului . Vestigii tracice şi romane. Muzee. textile. chimică. Caragiale ş. Tîrg interna ional de mostre.4 km 2. utilaj industrial şi minier). Teatru. loc. În anii 1949–1992 s-a numit Titograd . în jurul cetă ii Halici. 120 mii loc. în sec. situat în S-V statului Pennsylvania. alimentară. Teatru. regiune istorică în V Ucrainei. partea de V Prusiei (1772). localitate de tip urban în Republica Georgia (Abhazia). fabrici de cherestea. oraş în partea de S a Bulgariei. Muzeu regional. Monumente arhi-tectonice: biserici (sec. Monumente arhitectonice (sec. I.5 km2 şi o popula ie de numai 60–70 loc.Pítcairn [´pitke¬n] Ínsulele ~. Monumente: moschee (sec. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt. At. al jud. Curtea Voievodală (în ruine. Universitate. în 1503. centrul adm. Prelucrarea tutunului. maşini textile). situat pe fluviul Mari a . Industrie siderurgică. constructoare de maşini. Stăpînită de Petru Muşat (sec. municipiu în România. alimentare. centrul adm. Turciei (sec. Suprafa a: 37. fabrici de mobilă. A apar inut Polo-niei (sec. capitala Republicii Muntenegru. prelucrarea tutunului. de pielărie şi hîrtie. X. clădiri vechi. Teatru. Aeroport. Grădină zoologică. XVII). 186 mii loc. Denumit după cea mai mare insulă Pitcairn . Institu ii de cercetări ştiin ifice. 175 mii loc. la S-V de Praga. de produse alimentare. At. doc. Muzee. Monumente istorice şi arhitectonice. 254 mii loc. a sticlei. al jud. a. Industrie de prelucrare a petrolului şi lemnului. a sticlei şi ceramicii. Institute de învă ă-mînt superior. XVI–XVII). 12 mii loc. Argeş. de încăl ăminte. statuile lui Mihai Viteazul. la 22 km S de Gagra . Universitate. Piþúnda Ploiéºti Plóvdiv Plze² [plzeñ] oraş în V Cehiei. XV–XVIII). Monumente istorice: ruinele unei cetă i antice şi bazilici bizantine. textilă. municipiu în România. În 1945 a fost încorporată în componen a Ucrainei. Vestigii dacice şi vechi româneşti. de fibre şi esături de bumbac. Biblioteci. Nod de comunica ii. Centru industrial şi cultural. Muzee. regiune istorică în V Ucrainei. constructoare de maşini. iar partea de E Rusiei (din 1793). situat în Cîmpia Ploieştiului. Pocúþia Pódgorica [´podgoritsa] Podólia . XVI–XVII). Descoperit în 1767 de navigatorul Robert Pitcairn. aceasta avînd suprafa a de cca 4. XV). situată în N interfluviului bugonistrean. Construc ii de maşini (utilaj electrotehnic. XV). Aeroport. locomotive electrice.

Climă temperată de tranzi ie de la oceanică la continentală. Relief predominant de cîmpie relativ plană. alimentară (ulei de cocos. Lituania. sare. bananieri. Institu ii de învă ămînt superior. europeni. materiale de construc ii (ciment). locul 2 pe glob ca producător). Sporturi de iarnă. catolici. citrice. În ascen Poltáva oraş în Ucraina. La Poltava. unde în 1475 Ştefan cel Mare a repurtat o strălucită victorie asupra armatei turceşti conduse de Soliman-Paşa. Cocotieri. produse chimice. Turism. situat pe rîul Vorskla . mormoni). Petru I a ob inut o mare victorie asupra armatei suedeze. teritoriu insular în partea central-sudică a oceanului Pacific. Ucraina. Aeroport. Vegeta ie de păduri montane (pini). condusă de Carol al XII-lea. format de peste 150 de insule (din 5 arhipelaguri).Podólsk oraş în Federa ia Rusă. Cocotieri. bata i. Industrie textilă. Hoteluri. construc ii de maşini (acumulatoare. Tonga ş. situată la poalele masivului Postăvarul . Samoa. Pomeránia . manioc. pajişti alpine. încăl ăminte. Căi rutiere: 792 km. situat pe rîul Pahra . maşini de cusut). orientată spre cea de pia ă. sulf (1/5 din rezervele mondiale. por elanuri. Administrat de Fran a. petrol. asiatici. alt. rezerva ii naturale. Suprafa a: 312 685 km2. loc. loc în apropiere de municipiul Vaslui (România). drenată de fluviul Vistula şi afluen ii săi. Suprafa a: 4 mii km 2. Centru adm. carne. sticlărie. Creştinism (protestan i. Climă ecuatorială şi tropicală oceanică. 320 mii loc. instrumente muzicale.: Papeete . Popula ia: 227 mii loc. Pescuit. Economie dinamică. Creşterea animalelor (bovine. colinar şi de cîmpie. Zone ocrotite: parcuri na ionale. vile. inclusiv 3 de tip urban. gaze naturale. Germania şi Marea Baltică. metale neferoase (mai ales argint – locul 1 pe continent şi cupru – locul 2). Polinezieni. Insule vulcanice şi coraligene. Divizat în 16 voievodate. Pódul Înált Poiána-Braºóv Polinézia Polinézia Francézã Polónia República ~. ovine). zahăr. bumbac. bazată pe industrie şi agricultură. cabane. la S-V de Harkov. pe teritoriul de astăzi al Germaniei şi Poloniei. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Capitala: Varşovia. Muzee. Este dezvoltată industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime miniere. Slovacia. sta iune climaterică în România (jud.7 mil. Relief muntos. max. Metalurgie. Se extrag cărbuni (locul 5 pe glob la lignit şi 7 la huilă). regiune istorică între Vistula şi Marea Baltică. Vegeta ie bogată şi variată. Cehia. stat în N Europei Centrale. grup de arhipelaguri ( Hawaii. Carpa i. textile şi alimentare. a. Muzeu. Recoltarea perlelor negre. Constuc ii de maşini. la 1 030 m alt. arbori de pîine. Teatre. Pescuit. Turism.) şi insule dispersate în partea centrală a Oceanului Pacific. trestie de zahăr. situat între Rusia. Popula ia: 38. Climă tropicală. maşini agricole. cu zone montane în S (Sude i. 2499 m) şi de podişuri în N-V. conserve de peşte). 210 mii loc. în 1709. Limba oficială: poloneza. Braşov). Belarus.

a fost acoperit de lavă. Universitate. Metalurgia aluminiului. hîrtie).Hr. comercial (export de zahăr. Muzee. [´poo(r)t ¬v´spejn] capitala statului Trinidad–Tobago. alimentară. Fondat de romani în 138 d. cafea. Export de copra. Universitate. 160 mii loc. Mún ii ~. şantiere navale. 185 mii loc. port la Marea Mînecii. în lungul coastei de S a Mării Negre. de prelucrare a lemnului. Vegeta ie montană. cacao. Se extrag polimetale. 440 mii loc. mobilă. împreună cu Herculanum şi Stabiae . locuin e). bumbac. centrul adm. loc. Sta iuni balneare. situat pe fluviul Douro. oraş în Marea Britanie. 220 mii loc. Port la Marea Caraibilor. Aeroport. a hîrtiei. arahide. capitala statului Mauritius. port pe fluviul Columbia . port la Oceanul Atlantic. Port la Marea Caraibilor. alimentare. Fondat în 1749. constructoare de maşini. Grădină botanică.Pompéii oraş antic în apropiere de Napoli (Italia). Export de zahăr. Turism. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. port la Oceanul Atlantic. cacao. Industrie metalurgică. Aeroport. constructoare de maşini (navale).: 3 937 m. textilă. port la Oceanul Indian. oraş situat în S-E insulei Noua Guinee. 1. Muzee. capitala Republicii Benin. Aeroport. Mare port de tranzit. Turism. Rafinării de petrol. terme. obiecte de artă decorativă etc. Universitate. rom. Universitate. 1. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. loc. XII–XIII).1 mil. Lă ime: 130 km. lemn de esen e pre ioase) şi cultural. loc. 384 mii loc. Aeroport. 337 mii loc. cafea. Sta iune balneară. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. de prelucrare a petrolului. ulei de palmier. textilă. oraş în N-E Egiptului. palat episcopal în stil baroc.2 mil. fabrici textile. max. În 79 î. cărbune. Alt. Aeroport. oraş în N-V SUA (Oregon). Industrie metalurgică. Universitate. de confec ii. Aeroport. cauciucului şi lemnului. Muzeu. în conurba ie). capitala statului Papua-Noua Guinee. Aeroport. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. al statului Rio Grande do Sul. oraş în S-E Braziliei. Centru industrial (prelucrarea lemnului). la golful cu acelaşi nume. oraş în N-V Portugaliei. Aeroport. statui. [porto´pres] capitala statului Haiti. 180 mii loc. Póntici Port-au-Prince Pórtland [´poo(r)tl¬nd] Port Louis [´poo(r)t´luuis] Port Móresby [´poo(r)t ´moo(r)zbi] Pórto [´portu] Pôrto Alégre [´portu ¬´legri] Pórto-Nóvo Port of Spain Port Saíd Pórtsmouth [´poo(r)tsm¬q] . alimentară. (1. Industrie petrochimică. fabrici de produse chimice şi alimentare. situată pe ărmul vestic al insulei Haiti.1 mil. Universitate. electronică. prelucrarea lemnului (cherestea. Hr. în timpul unei erup ii violente a vulcanului Vezuviu. temple. lan muntos în partea asiatică a Turciei. Centru comercial pentru vinurile de Porto. artizanat. 195 mii loc. Muzee. chimică. Lungime: 1000 km. port la Marea Mediterană. În urma săpăturilor arheologice au fost scoase la suprafa ă ruinele unor edificii (amfiteatru. Construc ii de avioane. Centru comercial (export de cauciuc. Teatre. copra). construc ii navale. situată în N-V insulei Trinidad . bazilică. şantiere navale.

Nod rutier şi port fluvial. stat în Europa Occidentală. port la Oceanul Pacific. În S predomină podişurile şi cîmpiile relativ accidentate. max. Serra de Marăo . teleferic. poligrafică. Repara ii navale. Monumente arhitectonice: Domul (sec. situat între Spania şi Oceanul Atlantic. farmaceutice şi alimentare. situat pe insula Efate (Vaté ). strunguri. Export de lînă. Tejo. Postăvarul ). uraniu. ocupînd S-V Penisulei Iberice. Lungime: 459 km. Altitudinile joase de litoral au favorizat scurgerea în Atlantic a marilor fluvii ce pornesc din Spania: Douro. chimică. max. pirite. 20 mii loc. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. ulei de balenă. XV–XVII). Noul Palat (1763). Universitate. culme muntoasă în S-V Carpa ilor Occidentali. Ritmuri de dezvoltare accentuată în metalurgia neferoaselor şi rafin Port Víla capitala Republicii Vanuatu. 143 mii loc.3 mil. Portugália República Portughéză . Importantă bază turistică. Cuprinde şi arhipelagurile insulelor Azore şi Madeira . Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. poligrafie. pîrtii de schi). (vf. Comer extern. Dispune de zăcăminte de wolfram. Popula ia: 10. aur. Este divizat în 22 districte (18 continentale şi 4 insulare) şi 2 reg. Muzee. situat pe rîul Warta . oraş în Germania. păşuni naturale (16%). Platourile constituie forma principală de relief al ării. XVIII). Vechea reşedin ă a regilor Prusiei. Aeroport. argint. vagoane). situat la S-V de Berlin. Muzee. Serra de Caramulo . Climă temperat-oceanică. Arhipelagurile atlantice sînt de origine vulcanică. 590 mii loc. pe rîul Havel . a. Izvorăşte din mun ii Apalaşi şi se varsă în golful Chesapeake (Oceanul Atlantic) printr-un estuar. XVI). textilă.1 mil. Teatre. construc ii de maşini (motoare. . Important centru industrial: metalurgie. La N de Tejo se desfăşoară lan urile muntoase paralele Serra da Estrela (alt. Palatul de Marmură ş. Alt. fluviu în N-E SUA. loc. al arhipelagului Falkland . Palatul reziden ial. Guadiana .: 1 799 m. zinc. maşini agricole). de produse chimice. fiindu-le caracteristice erup ii frecvente. material rulant. istoric şi cultural. 1991 m). Mai este cunoscut şi cu denumirea Cristianul Mare . Centru industrial. Sporturi de iarnă (hoteluri. cărbuni. 1.Port Stánley [´poo(r)t´stænli] oraş în insula Falkland . Aeroport. loc. Monumente: castel (sec. în special pe insulele Azore . centrul adm. cabane. Port fluvial. alimentară (conserve). făcînd parte din grupul Mun ilor Bîrsei (România). prelucrarea cauciucului. Suprafa a: 92 389 km2. Navigabil. Vegeta ie: păduri de stejar şi de pin (28% din teritoriu). Industrie constructoare de maşini (locomotive. Postãvárul Potómac Pótsdam Póznañ [´poznañ] oraş în S-V Poloniei. fabrici de confec ii. primăria (sec. Limba oficială: portugheza. caolin. Capitala: Lisabona . biserici (în stil gotic şi baroc). autonome. staniu. ară industrial-agra-ră în rapidă dezvoltare. Turism. electrotehnică.

aerian). Creşterea animalelor. Biserică (sec. textilă. 166 mii loc. aparataj electrotehnic). utilaje. Export de produse tropicale (citrice. coline şi cîmpie. textilă. aparate de precizie). Breb). gaze naturale. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. situată în partea de S a ării. Galerie na ională. constructoare de maşini (utilaj petrolier). oraş în România (jud. Teatre. Industrie dezvoltată: siderurgică. biserică (1703). Industrie de prelucrare a petrolului şi a lemnului. Fondat în 1855. constructoare de maşini (asamblare de automobile. port în insula Săo Tiago . cafea etc. Institu ii de cercetări ştiin ifice.2 mil. sare. Turism. textilă. Monumente: castel (sec. XIII). capitala Republicii Capul Verde. X). statui. Industrie textilă. Sta iune climaterică.a. bazilică (sec. Relief de mun i. Institu ii de învă ămînt mediu şi superior: universită i la Ploieşti şi Vălenii de Munte. la N-V de Floren a. Pia ă agricolă.Prága capitala Republicii Cehia. Suprafa a: 35. situată între insulele Somerset şi Victoria . Păduri. situată în partea centrală a ării. utilaj minier. At. Nelocuită. Monumente: mănăstiri. în bazinul superior al rîului Prahova . 65 mii loc. ghips. constructoare de maşini (automobile. poligrafică. petrochimică şi chimică. Muzee.6 mii km2. în 1805.). loc. centrul adm. podul Carol. capitala adm. Popula ia: 870 mii loc. a Republicii Africa de Sud. a cimentului şi sticlei. Viticultură. teritoriu insular în Oceanul Indian. oraş în Serbia şi Muntenegru. Sta iuni climaterice. Suprafa a: 4. catedrală (sec. XIII–XV). alimentară. Castelul Peleş (Sinaia). 7 mii loc. Reşedin ă a ducilor de Boemia (1061–1140). Zăcăminte: petrol. Produc ie de cereale. XIII). Práhova jude în partea central-sudică a României. Pomicultură. Industrie siderurgică. XIV). Punct de tranzit în naviga ia transatlantică. Teatre. catedrală romano-gotică (sec. biserică (sec.7 mii km2. Turism. pe rîul Vltava . situată la N-E de Capul Bunei Speran e . doc. 1. Nod interna ional de comunica ii (rutier. Ploieşti . Práia Práto Predeál Pretória Prínþul de Wales Prínþul Édward Príština . a produselor de meşteşugărit (ceramică) şi alimentare. Centru adm. reprezentat de insula cu acelaşi nume (din apele antarctice). Aeroport. Casa Domnească a lui Matei Basarab (1641. Relief muntos. alimentară. 250 mii loc. al regiunii autonome Kosovo . 825 mii loc. A fost capitala Cehoslovaciei în anii 1919–1992. Operă. a materialelor de construc ii. lignit. muzee memoriale. edificii vechi. Studiouri cinematografice. Mănăstirea Predeal . oraş în Italia (Toscana). Muzeu geologic. Pescuit intens. Numeroase monumente: Domul (sec. Administrat de Africa de Sud. La V de insulă se află polul magnetic al Terrei. XV) ş. XIX). [´wejlz] insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. Academie de ştiin e.: mun. chimică. situat la trecătoarea Predeal . Lipsit de popula ie permanentă. feroviar. Climă aspră subpolară. poligrafică. electrotehnică şi radioelectronică. Universitate. Suprafa a: 47 km2. Universitate (1348). Braşov). palate. pe cumpăna de ape între bazinele rîurilor Prahova şi Timiş. alimentară. Sporturi de iarnă.

broderii şi obiecte de cult. Centre piscicole. Sisteme de iriga ie. mănăstire în România. fluviu. Vegeta ie tropicală silvică. 210 mii loc. cu capitala Berlin . în 903. Creştinism (catolici). com. chimică. sticlărie.Próbota Mănăstírea ~. afluent pe dreapta al Siretului. numele vechiului stat în Germania de Nord. situat pe rîul Velikaia . Centru industrial şi comercial. în jud. Suceava (s. Dolhasca). mulatri. Căi rutiere: 22 588 km. teritoriu insular în America Centrală. situat în S podişului Mexican. port la Oceanul Atlantic. produc ie de bijuterii. [pro´vããs] regiune istorică în S-E Fran ei.83 mil. meşteşugărit (obiecte din piele. mănăstire în România. de 1600 m) şi se varsă în Dunăre la 15 km E de Gala i (România). Relief muntos şi de cîmpie litorală. alimentară.). Biserică construită în anii 1466–1469. Suceava (com. Mormîntul lui Petru Rareş (1546). loc. Muzeu de manuscrise. petrochimică. [pu´eebla] oraş în Mexic. electrotehnică. alimentară. legume. Denumirea antică: Pyretus . 180 mii loc. Popula ia: 3. de prelucrare a pielei. A fost desfiin at în 1947. de produse alimentare. Academie teologică (1759–1779). situat între Vistula şi Niemen. Provence Providénce [prov¬´d¬ns] Prúsia Prut Pskov Puébla Puérto Ríco Uniúnea ~. XVI–XVII). Construc ii de automobile. afluent pe stînga al Dunării. Monumente medievale. Industrie de prelucrare a petrolului. Marchează grani a dintre România. Ucraina şi Republica Moldova. Climă tropicală oceanică. Lungime: 144 km. fabrici textile. Centru industrial: metalurgie. cel i. constructoare de maşini (maşini-unelte. Lungime: 967 km. At. Căi ferate: 96 km. Prima ctitorie a domnului Ştefan cel Mare. capitala statului Puebla. Universită i. citrice. Monumente: catedrală (sec. Turism. al statului Rhode Island. textilă. Izvorăşte din N mun ilor Carpa i (la alt. reprezentat de insula omonimă şi de alte insule mai mici din cadrul arhipelagului Antilele Mari (Marea Caraibilor). Ctitorie a domnului Petru Rareş (1530). biserici în stil baroc (sec.: San Juan . Izvorăşte de sub vîrful Lăcău (Mun ii Vrancei). XVII–XVIII). care s-a desprins în 1525 din componen a fostelor posesiuni ale Ordinului teutonic. banane. albi. Teatru. 1. loc. Muzee. Aeroport. Creoli (majoritatea). Turism. Din 1481 apar ine Fran ei. pe teritoriul jud. liguri. ananas. Muzee. A fost locuită de foceeni (sec. de produse textile (bumbac) şi alimentare. A fost constituit în 1618 prin unirea mărcii de Brandenburg cu ducatul Prusiei. în N-V Cîmpiei Ruse. ceasuri). orez. în jud. . construc ii de maşini. Vame de frontiere. Rafinării de petrol. Pútna Pútna rîu în România. fabrici de ciment. Mănăstírea ~. centrul adm. Pe valea Prutului se află lacul de acumulare Stînca–Cos-teşti . oraş în N-E SUA. oraş în Federa ia Rusă. Institu ii de învă ămînt. Centru adm. În 1918 a devenit stat-membru al Republicii Germane. Probota. VI î. Vrancea. negri. argintărie. Universitate (1764). Administrat de SUA. Putna). apoi ocupată de romani şi transformată în provincie romană. ceramică).13 mil. doc. Culturi agricole: trestie de zahăr. Suprafa a: 9 mii km2. de confec ii. industrie electronică. Hr. materiale de construc ii.

situat pe fluviul Nil . pe teritoriul Austriei şi Ungariei. Fabrici textile. Turism. fabrici de hîrtie. Este divizat în 9 municipalită i. meşteşugărit. al provinciei cu acelaşi nume. mei. oraş în E Chinei. afluent pe dreapta al Dunării. singura crescătorie de gazele din lume). Státul ~. Navigabil în cursul inferior. 1. în sec. cocotieri). gaze naturale. Izvorăşte din Alpii Stiriei . Lungime: 400 km. piscicolă. capitala Ecuadorului. textilă.: kwi'bek. Ecuador.5 mil. Monumente istorice (sec. XVII–XIX). Centru industrial: metalurgie. peninsulă în partea de S-V a Golfului Persic. textile. fr. mijloace de transport. A fost capitala Republicii Filipine (1948–1976). de fosforite (în apropiere). prelucrătoare a produc iei agricole. Universită i. între Emiratele Arabe Unite. porcine.: ke´bek] Quétta ['kweetaa] Quezon City Quito [keson´siti] [´kito] Raab (Rába) . Universită i. ovine. 180 mii loc. centrul adm. oraş în S-E Canadei. produse alimentare. Meşteşugărit. Monumente arhitectonice (sec. port la Marea Galbenă. situat în E peninsulei Arabia. At. Navigabil în cursul inferior. alimentare. perle. Artizanat. Centrul cultural al canadienilor de limbă franceză. Lă ime max. specializat în creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. porumb. Sta iune balneară. loc. confec ii. chimice şi de produse alimentare. precum şi de cărbune. oraş în V Pakistanului. construc ii navale. Lungime: 186 km. cu oaze rare în zona de litoral. Teatre.: 88 km. Se practică recoltarea perlelor. al provinciei Belucistan .12 mil.66 mil. Centru industrial (textile. maşini şi utilaje. de pielărie. loc. Teritoriul ării cuprinde peninsula cu acelaşi nume din Golful Persic . Muzee. situat în insula Luzon . loc. stat în Asia. Observator astronomic. Arabia Saudită şi Golful Persic. Centru comercial. peşte. Limba oficială: araba. fabrici textile. prelucrarea lemnului. Lauren iu . Lungime: 1580 km. Muzee. la 2 890 m alt. 1. Capitala: Doha . avînd un relief de podişuri joase calcaroase şi de cîmpii deşertice. curmale. Mari exploatări de petrol şi gaze naturale (după rezerve situîndu-se pe locul 5 pe glob). Export de cereale şi lemn. Expl. Industrie constructoare de maşini (inclusiv şantiere navale). X. Pescuit intens.4 mii km2. Exportă petrol şi produse petroliere. XVIII). Qéna Qingdáo [tsih´dau] Québec [engl. centrul adm. sulfuri. Universitate. 1. afluent pe stînga al Amazonului. Relief predominant de cîmpie (cu dune). Căi rutiere: 1 [kéna] oraş în Egipt. Izvorăşte din E mun ilor Anzii Columbieni. alimentare. 286 mii loc. 140 mii loc. Suprafa a: 11 437 km 2. Tranzit de mărfuri. situat pe ărmul estuarului Sf. pe teritoriul statelor Columbia.Putumáyo Qátar Qátar rîu în America de Sud. Institu ii de cercetări marine. pescuitul în golf. oraş în Filipine. Se cultivă curmali. Climă tropicală aridă. rîu în Europa Centrală. Vegeta ie săracă (curmali. Prelucrarea metalelor. textilă. doc. păsări). chimică (fabrici de chibrituri). de prelucrare a cauciucului. alimentară. Mai dezvoltat este sectorul zootehnic. Suprafa a: 11. Industrie petrolieră şi chimică. Popula ia: 793 mii loc. Importă materii prime şi semifabricate. Crescătorii de gazele ( oryx . produse chimice şi alimentare). Monumente istorice din timpul domina iei spaniole. ghips. oraş situat în mun ii Anzi. Perú şi Brazilia. cocos. Universitate.

Institu ii de învă ământ. Racov´ãþ Ráhov Rajasthán [rad…es´than] Raleigh [´rooli] Ramát Gan Rancágua Rar´ãu Rarotónga Ráºcov Ravénna Rázgrad Rãciúla . situat pe rîul Tisa . Centru adm. Arhiepiscopie. loc. în conurba ie). Mănăstírea ~. construită în stil baroc est-euro-pean în sec. Fondat în 1150. Construc ii de maşini. situat în apropiere de ărmul Mării Adriatice. oraş în N Italiei (Emilia-Romagna). a materialelor de construc ii. situat pe teritoriul com. Industrie extractivă (petrol. centrul adm. bumbac. Călăraşi). grădişte getică (sec.2 mii loc. fabrici de sticlărie şi por elanuri. XVII şi reconstruită în 1742–1740. Industrie constructoare de maşini şi aparataj electrotehnic. Popula ia: 44 mil. Vestigii arheologice: aşezări tripoliene. oraş în S-E SUA. Numeroase monumente romane. alimentare) şi comercial. chiliile şi încăperile auxiliare au fost construite în prima jumătate a sec. Răciula (rn. Prelucrarea lemnului. la S-E de oraşul Ruse . Muzee. textilă. Lungime: 68 km. Popula ia: 9. 17 mii loc. Universitate. 237 mii loc. 136 mii loc. alimentare. chimică. Prelucrarea metalelor. Centru minier (cupru). Moschee (1614). aşezămînt monastic în Republica Moldova. Monument al naturii: Pietrele Doamnei . Turism. Muzee. Turism. Libertador . Industrie chimică. Aeroport interna ional. a. sta iuni paleontologice.1 km2. centrul adm. Rarău ).2 mii km 2. Sta iune climaterică. max. Monumente arabe (sec. de pielărie şi încăl ăminte. Universită i.: 1 651 m (vf. bizantine ş. centrul adm. Centru industrial (radiotehnică. Cernău i. oraş în Israel. Prelucrarea metalelor.29 mil. Capitala: Jaipur . Turism. textilă. plumb. afluent pe stînga al Prutului. rîu în Republica Moldova. Aeroport. masiv muntos în Carpa ii Orientali (România). 120 mii loc. Tursim. Datează din sec. Fost tîrg şi centru vamal la trecerea peste Nistru (sec. loc. Aeroport interna ional.Rabát capitala Marocului. Universitate. zinc. argint). de confec ii. 522 mii loc. XIX. Turism. Alt. Catedrala romano-catolică Sf. cea mai mare insulă în arhipelagul Cook . fabrici textile. în Pacificul de Sud. Creşterea animalelor. Turism. al statului Carolina de Nord. Sta iune balneară. XVIII. cuprins între văile Moldovei şi Bistri ei. trestie de zahăr. oraş în V Ucrainei. de produse farmaceutice. oraş în partea centrală a statului Chile. XII–XIV). (1. chimice. cocotieri. fabrici de prelucrare a tutunului.). de confec ii. stat în N-V Indiei. textilă. Păşuni întinse în zona alpină. cărbuni. de produse alimentare. Fabrici de carton.Muzee. Culturi agricole: cereale. Biserica Naşterea Maicii Domunlui . Monumente. la E de Tel Aviv-(Jaffa). Sta iune meteorologică de altitudine. Ucraina). Hr.: Avarua . Suprafa a: 342. al reg. IV–III î. port la Oceanul Atlantic. XVI–XVIII). alimentară. 194 mii loc. Muzee. Rezerva ia forestieră şi ştiin ifică Slătioara . Planta ii de bananieri. Caetan . alimentară. 52 mii loc. citrice. alimentară. oraş în N-E Bulgariei. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. textile. Izvorăşte la S de localitatea Serbiceni (reg. al districtului omonim. Suprafa a: 67. comună în Republica Moldova (UATSN).

Navigabil pe cursul inferior (560 km).3 mii km 2. Biserica Sf. Centru industrial (construc ii de maşini. artizanat. 1202 m). ovine). membru al Academiei Române (1919).5 mii loc. comună în Republica Moldova (rn. miniere (cărbuni. clădiri vechi (sec. 185 mii loc. Relief predominant de cîmpie. aparate electrotehnice). Rediul Mare (rn. aparatură electronică). textile. chimică.Rãdãúþi oraş în N-E României (jud. Ioan Pelivan (1876–1954). alimentare. şampanie). Aici s-au născut Ion Incule (1884–1940). Legumicultură. situat pe rîul Topli a . publicist. XVII–XVIII). 32. În 1476. în provincia istorică Champagne. la Ustia (rn. Produc ie de cereale. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. constructoare de maşini (nave. pomicultură. port pe Aisne-Marna . Teatre. Lacuri de acumulare. om politic. Relief muntos (alt. Suprafa a: 10. port la Oceanul Atlantic. Muzeu etnografic. Pescuit. Aeroport. oraş în Federa ia Rusă. Hidrocentrale. Lungime: 1 640 km.5 mii loc. Nicolae (1359–1365).: Düsseldorf . în bazinul Ruhr . aparataj electric).1 mii km2. în conurba ie. 2. Vechi centru de vinifica ie (vinuri. Neam ). Ialoveni). automobile. land în V Germaniei. Termocentrală. situat pe valea rîului Oka . Suprafa a: 34. fluvial. rutier). textilă. Creşterea animalelor (bovine. Popula ia: 2. a avut loc o bătălie a oştirilor moldoveneşti cu turcii. textile. fabrici de ciment. Important centru industrial: construc ii de maşini (maşini agricole. Expl. fabrici de produse chimice. minereuri de fier şi neferoase).9 mil. Lungime: 286 km. Mari zăcăminte de cărbuni. la Valea Albă. XVIII–XIX). Sta iuni termale. fabrici de produse textile şi alimentare. alimentară. Donduşeni). Rãut Rãzboiéni Rãzéni Reazán Recífe [re´siife] oraş în N-E Braziliei. Industrie siderurgică. At. Suceava). Turism. Centru viticol şi de vinifica ie. ctitorită de marele voievod. maşini-unelte. Centru adm. Expl. 535 mii loc. automobile. Universitate. Iriga ii. În memoria celor căzu i în luptă aici a fost ridicată (1496) o biserică. Academie. Prelucrarea lemnului (mobilă). Izvorăşte la S-E de com. Turism. chimice. utilaj pentru automobile. de-a lungul coastelor canadiene. afluent pe dreapta al Nistrului. Numeroase monumente arhitectonice. prelucrarea petrolului. rîu în Republica Moldova. Muzee. Construc ii de maşini (aeronautice. biserici (sec. XVII–XVIII). Institu ii de învă ămînt superior. animator al vie ii publice din Basarabia. Insulele ~. produse alimentare). În timpul apelor mari se desparte în două bra e: Atchafalaya şi Old River . Universitate. alimentare). afluent pe dreapta al fluviului Mississippi . arhipelag în Oceanul Pacific. Red Ríver [red´riv¬ (r)] Regina Charlotte Reims [´rees] Renánia de NordWestfália . Dubăsari). una dintre cele mai vechi localită i din Basarabia. max. XVII). Nod de comunica ii (feroviar. om politic. pierdută de Ştefan cel Mare. loc. lîngă Războieni. Popula ia: 17 mil. oraş în N-E Fran ei. Muzee. primul preşedinte al Sfatului ării. Monumente arhitectonice (sec. rîu în S SUA. în 1484/1485. mici întreprinderi industriale (confec ii. comună în România (jud. forestiere şi de cărbuni. doc. loc. maşini de calcul.

la 101 km N de Chişinău. ovine). Industrie prelucrătoare de produc ie agricolă (zahăr. Industrie constructoare de maşini. a pielei (încăl ăminte). plante aromate. încăl ăminte. întreprinderi industriale (ciment. Popula ia: 685 mii loc. XVI–XVIII). sfeclă de zahăr. manioc.Renánia-Palatinát land în S-V Germaniei. Se cultivă cereale (secară. Universitate. Lacuri glaciare (Bucura.). centrul adm. Monumente arhitectonice (sec. capitala statului Virginia. situat pe malul stîng al Dunării . Căi rutiere: 2 710 km. Rezína Ríchmond [´rit¿m¬nd] oraş în E SUA. Suprafa a: 19. masiv în V Carpa ilor Meridionali. Mún ii ~. Popula ia: 3. Reni Réºiþa Retezát Réunion Réykjavik [´reikjaviik] capitala Islandei. Tăul Negru. produse alimentare. Faună: zimbrul. Repara ii navale. Retezat ) ş. At. alimentară (vin. Suprafa a: 2512 km2. Centru adm. municipiu în România. Institu ii de învă ămînt superior. oraş în S-V ării. Saint-Pierre. textile. Port fluvial. în sec. o el. Muzee. centrul adm. chimică. doc. Le Tampon. Centru bancar şi comercial. Muzee. Transporturi auto.: Mainz . îndeosebi conserve de peşte). Capitală din 1944. 97 mii loc. Este unul din vechile oraşe ale Moldovei. Neiges (3069 m). tutun. textilă. porumb. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Climă tropicală maritimă. Relief muntos şi de cîmpie litorală. rom. Biserica Adormirea Maicii Domnului (1859). textilă. situat pe rîul James. . alimentară. oraş în Republica Moldova. Pescuit. Saint-André. [reju´njõ] teritoriu dependent reprezentat de o insulă de origine vulcanică din componen a arhipelagului Mascarene (Oceanul Indian). constructoare de maşini (turbine. Industrii (confec ii. Alte oraşe: Le Port. reşedin ă a raionului Rezina. Vegeta ie: păşuni alpine. chimică. în conurba ie. doc. savane. Termocentrală. chimică. Şantiere navale. Caraş-Severin . Aeroport. 122 mii loc. Fabrici de ciment. 2 484 m (vf. Industria tutunului.: Saint-Denis. mirodenii). Universită i. calcare). Relief în cea mai mare parte muntos. de calcare. Industrie siderurgică (fontă. laminate). minereu de fier. al raionului cu acelaşi nume. al jud. Centru adm. Expl. alimentară. 917 mii loc. oraş în Ucraina (reg. At.8 mil. XVI. Administrat de Fran a. Muzee. textile. Peleaga ). produse alimen-tare). Parc na ional. arbori de cafea. tutun. Teatre. la V de lacul Cahul . Altitudini: 2 509 m (vf. miniere (huilă. Se cultivă trestie de zahăr. vanilie. în 1470. situat pe malul drept al Nistrului. Turism. a. caprele negre. 15 mii loc. situat pe rîul Bîrzava . ovăz). zahăr). Fondat în 874. port la Oceanul Atlantic. Odesa). păduri de conifere şi de fag. Creşterea animalelor (bovine. a. de prelucrare a lemnului.8 mii km2. utilaj petrolier. Piscuri: Fournaise (2 366 m). Zănoaga ş. pomi fructiferi. 2 500 m (vf. material rulant). legume. 30 mii loc. Important nod orohidrografic. loc. Expl. Turism. Vegeta ie: păduri tropicale. Păpuşa ).

iriga ii (în cursul inferior).).: 64 m. mangan. Germaniei şi Olandei. oraş în S-E Braziliei. Hidrocentrale. bumbac. prelucrarea petrolului. Între anii 1889 şi 1960 a fost capitala Braziliei. Izvorăşte din Anzi şi se varsă în Oceanul Atlantic printr-un estuar. oraş în Croa ia. Turism intens. lac în vestul Caucazului. Vegeta ie abundentă (măslini.7 mil. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. Sta iune balneară. construc ii de maşini. pe teritoriul Georgiei (Abhazia). Marna. cuprinsă între oraşele Cannes (Fran a) şi Spezia (Italia). Aeroport. textile. Centru financiar interna ional. Ad. Academie de ştiin e.: 116 m. Rapallo. 167 mii loc. Ríga Rijéka Rin Río de Janéiro Río Gránde fluviu în America de Nord. Nisa. Universitate. pe teritoriul Argentinei (Patagonia). port pe fluviul Daugava . Grădină botanică. XVI).). 5. Ad. XIV–XVII). Este legat prin canale cu Dunărea. Centru industrial: şantiere navale. loc. (11 mil. C onstruc ii moderne. fluviu în V Europei. biserici (sec. Fran ei. Muzee. denumire a unei păr i a litoralului Mării Mediterane. Río Négro Río Négro Ríþa Riviéra [ri´vjeera] . Hidrocentrale. Navigabil în aval de Presidio. Industrie constructoare de maşini (maşini de transport. în conurba ie). carne. Cascade. Import de petrol şi produse petroliere. Turism. Imperia etc. max. Par ial navigabil (1000 km). Pe teritoriul Columbiei se numeşte Guainia . petrochimie. aparataj electronic şi electrotehnic etc. produse chimice. între Letonia şi Estonia. formînd pe un segment grani a dintre SUA şi Mexic. Navigabil de la Basel în aval (886 km). Lungime: 2300 km.5 km2.). Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi şi se varsă în golful Mexic . Teatre. la 950 m alt. Monumente: catedrală (sec. pe teritoriul Elve iei. Suprafa a: 18 mii km 2. Vestigii romane. textile şi alimentare. loc. vi ă de vie etc. Aeroport. de prelucrare a lemnului. biserici. max. palate). Cascade (în cursul superior). a lemnului. Por iunea franceză se mai numeşte şi Coasta de Azur . Ronul.Ríga capitala Letoniei. Par ial navigabil. Izvorăşte din Alpii Lepontini (Elve ia) şi se varsă în Marea Nordului. XIV). pe teritoriul statelor Columbia şi Brazilia. primărie (sec. Celebre sta iuni balneoclimaterice (Cannes. afluent pe stînga al Amazonului. Lungime: 1 000 km. port la Oceanul Atlantic. catedrală (sec. minereu de fier. capitala statului Rio de Janeiro. Monumente arhitectonice (mănăstire. Teatre. Elba . Lungime: 3060 km. Suprafa a: 1. Climă mediteraneană. Turism. palate. port la Marea Adriatică. Turism. San Remo. rîu în America de Sud. Izvorăşte din Preanzii Columbieni. Sta iune balneară (celebra plajă Copacabana ). a pielei. produc ie de hîrtie. produse alimentare. clădiri. în apropiere de vărsarea acestuia în Marea Baltică. [´riu´negru] fluviu în America de Sud. citrice. alimentară. chimică. 918 mii loc. Mare centru industrial: prelucrarea metalelor. golf la Mării Baltice. Valoroase monumente vechi: castel. iar cea italiană include Riviera di Ponente şi Riviera de Levante . Lungime: 1 320 km. Export de cafea. Vechea denumire: Fiume . XIII). Muzee.

7 mil. de confec ii. păstrăvi. Goljam Perelik ). Institu ii de învă ămînt. max. de igarete. Biserici (sec. lîngă oraşul Rîbni a . At. chibrituri). Rîbinsk Rîbniþa oraş în Republica Moldova. doc. Pescuit. Centru pomicol şi viticol. rîu în Ucraina şi Republica Moldova. Muzeu. Sta iune meteorologică de altitudine. Vestigii arheologice. situat pe rîul Rîmnic . în 1602. Expl. Centru comercial. prelucrarea lemnului (mobilă. Prelucrarea petrolului (uleiuri. Fondat în 1834. Vîlcea. parafine). Vegeta. 2. Centru piscicol. al jud. de prelucrare a lemnului (mobilă. în 1657. 600–700 m). XVII). Biserica Adormirea Maicii Domnului (1859). Industrii (metalurgică. 255 mii loc. Monumente arhitectonice (sec. Aeroport. XVIII–XIX). oraş în Federa ia Rusă. doc. Centru industrial: construc ii de maşini (nave. pe teritoriul Bulgariei şi Greciei. situat pe malul stîng al Nistrului. textilă. alimentară. Ucraina). Industrii: rafinării de petrol. Teatre. de confec ii. Buzău). Pietrosul Mare ). Turism. Alt. Muzee. de prelucrare a lemnului (mobilă). Lungime: 45 km. Teatru. Faună bogată: cerbi. a hîrtiei etc.Riyádh [rij'aad] capitala Arabiei Saudite. loc. Monumente istorice şi arhitectonice (biserici. zinc. oraş în Republica Moldova. Cunoscut din 1071 cu denumirea Ust-Şeksna . Rîbniþa Rîmnicul Sãrát Rîmnicu-Vîlcea Rîºcáni Rockford Ródna Rodópi .: 2 191 m (vf. a cimentului. situat pe valea Oltului . de confec ii. clădiri vechi). Şcerbakov (1946–1957). Rezerva ie ştiin ifică. [´rakf¬rd] oraş în partea centralnordică a SUA (Illinois). crom. Muzee. municipiu în România (jud. situat pe rîul Copăceanca . în 1388. cocoşi-de-munte. afluent pe stînga al Nistrului. chimică. cu precipita ii abundente. municipiu în România. Mún ii ~. S-a mai numit: Rîbnaia Sloboda (1504–1779). petrochimie. centrul adm. 145 mii loc. fabrici de confec ii şi produse alimentare. At. la confluen a cu rîul Rîbni a . păduri subalpine. Climă montană. forestiere.: 2 303 m (vf. alimentară. pe fluviul Volga . Centru comercial. Parcul Zăvoi . reşedin ă a raionului Rîşcani. strunguri. poligrafie. Zăcăminte: minereuri de plumb. Industrie chimică. 62 mii loc. Turism. în 1574. de pielărie şi încăl ăminte. utilaje mecanice şi optice). Universitate. Culturi agricole: tutun. alimentară). furnire). la N de Moscova. alimentare. 119 mii loc. urşi. Izvorăşte la NV de localitatea Slobodka (reg. strunguri). Turism. Industrie constructoare de maşini (maşini agricole. Alt.ie: păşuni alpine (în E masivului). Mún ii Ródnei . la 166 km N-V de Chişinău. Institu ii de învă ămînt superior. Muzeu. masiv muntos în Carpa ii Orientali (România). doc. At. max. vi ă de vie (pînă la alt. 19 mii loc. masiv muntos în Peninsula Balcanică. placaje. fabrici textile. 43 mii loc. motoare. Odesa. At. textile. Andropov (1984–1989). la 104 km N de Chişinău. Hidrocentrală pe malul lacului de acumulare Rîbinsk . Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. cel mai mare oraş al ării. doc.

Dobrosloveni.). comercial. financiar şi cultural. stejar. Teatre. terme. Este cea mai mare insulă din arhipelagul Sporadele de Sud . max. Marea Neagră. Conservator (din 1570). chiparos. Localizat pe teritoriul satului Reşca (com. Monumente istorice şi arhitectonice (biserici. Climă mediteraneană. Principalul oraş-port: Rodos . edificii vechi. Curcubăta Mare ) şi Mun ii Poiana Ruscăi . Carpa ii Occidentali . edificii publice. fabrici chimice. Vestigii antice.4 mii km2. palate. Hr. Relief deluros. vi ă de vie. Creşterea animalelor (ovine. Serbia şi Muntenegru şi Ungaria. pielărie (încăl ăminte). Industrie dezvoltată şi diversificată: metalurgie. distrus în mare parte în 1467 şi apoi refăcut de Ştefan cel Mare. de Romulus şi Remus . Popula ia: 22. alcătui i din Mun ii Banatului şi Mun ii Apuseni (alt. Se cultivă cereale. loc.Hr. arcuri de triumf. Róma Róman municipiu în România (jud. iar în V Cîmpia de Vest . . situat la confluen a râului Moldova cu Siretul .4 mii km 2. cu cîmpii acumulative în lungul ărmurilor. hanul Vi i ). Capitala: Bucureşti . Partea centrală este ocupată de Podişul Transilvaniei . devenit capitala provinciei Dacia Malvensis . Muzee. Biblioteci. La vărsarea sa în Marea Neagră. cîmpii. Cuprinde şi oraşul-stat Vatican . Republica Moldova. în conurba ie. situat între Ucraina. prelucrarea metalelor. măslini. prelucrarea metalelor.Ródos insulă grecească în Marea Egee. Podişul Transilvaniei. inscrip ii ş. citrice. Podişul (cu mun ii) Dobrogei . capitala Italiei şi centrul adm. 2. I î. II–III d. Valoroase monumente istorice şi arhitectonice: temple. radiotehnică. produse alimentare. Institu ii de învă ămînt. Vegeta ie: păduri de pin. Industrie cinematografică. Suprafa a: 1.). Universită i. Bulgaria. În S şi S-E se întinde Cîmpia Dunării . Românía stat în S-E Europei. panteon. 1 848 m – vf. Subcarpa ii Orientali şi Subcarpa ii Moldovei. Moldoveanul ). construc ii de maşini. Academie de ştiin e. de confec ii. produc ie a materialelor de construc ii. Pietrosul). bovine). al regiunii Lazio . dealuri. Carpa ii Meridionali (alt. Muzee. case vechi. Neam ). Potrivit legendei. 2 307 m – vf. terme. caprine. un sector al marii Cîmpii Panonice . alimentare. devine capitala Imperiului Roman. Podişul Moldovei. bazilici. Teritoriul ării este caracterizat prin diverse forme de relief şi zone naturale: mun i. Sta iuni balneoclimaterice. Este divizat în 41 de jude e (şi municipiul Bucureşti). Hr. Centru industrial: siderurgie (laminor de evi). loc. tutun. max. Dunărea form Rómula oraş roman (sec. Suprafa a: 238. a. În interiorul şi exteriorul Carpa ilor se disting mai multe zone colinare şi culmi deluroase: Podişul Someşean. fondat pe locul vechii aşezări dacice Malva . statui etc. În sec. podişuri. înconjurat de masivele muntoase ale Carpa ilor: Carpa ii Orientali (alt. 2 544 m – vf. Popula ia: 94 mii loc.72 mil. Edificat pe timpul domniei lui Roman I (1391–1394). max. Popula ia: 83 mii loc. textile. textile şi confec ii.4 mil. România). Limba oficială: româna. oraş situat pe cursul inferior al fluviului Tibru . situată în apropierea ărmului Asiei Mici. a fost întemeiat în 753 î. construc ii de maşini. Aeroporturi. Vestigii arheologice (temple. Mare centru politic.

Aeroport. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. prelucrarea petrolului. 16. Relief muntos. Rønne Roráima Roseau [rou´zou. Mare trafic de mărfuri. Cuprinde sectoare din continent şi insula Ross. Guyana şi Venezuela. la 30 km de Marea Nordului. în America de Sud. fabrici textile (cu vechi tradi ii). 1 mil. produse alimentare. Întreprinderi de prelucrare a materiei prime. oastea condusă de Ioan-Vodă cel Viteaz a fost învinsă de otomani. construc ii navale. Vegeta ie extrem de săracă (muşchi. Suprafa a: 650 mii km2. 3 277 m). Monumente arhitectonice. oraş în S-V Olandei. Siderurgie. Hr. Descoperită în 1841 de J. Moselle. engl. situat pe cursul inferior al Senei . XIV–XVII). Loara . veche localitate lîngă lacul Cahul (Republica Moldova). electrotehnică. încăl ăminte. Suprafa a: 960 mii km 2. acoperit de ghe ari. situat în delta Rinului. Hidrocentrale. max. Şlefuirea diamantelor. Centru comercial. provincie istorică în S Fran ei (Pirineii Orientali). loc. Expl. Şantiere navale.5 mii loc. cu vulcanii activi Erebus (alt. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. biserici (sec. chimice. forestiere şi de minereu de fier. confec ii. Teatre. C. Izvorăşte din mun ii Alpi şi se varsă printr-o deltă în Marea Mediterană. Teatru. palate. Cunoscut din sec. Celebre monumente de arhitectură: Catedrala Notre-Dame (sec. Vînătoare. materiale de construc ii. Denumirea veche: Charlotte . Viticultură. Expl. situat pe rîul Don . de faian ă şi de por elanuri. Vegeta ie de pustiu. Universitate.: 2 972 m. între 500 şi 1000 m. cel mai înalt masiv din Podişul Guyanei . în insula Bornholm. Ceramică. Climă tropicală. la ărmul Antarcticii. 730 000 km2. licheni). capitala statului Dominica (arhipelagul Antilele Mici ). petroliere.: 2 810 m.2 mii loc. Muzee. cetate etc. Creşterea animalelor (cămile). Lă ime: pînă la 500 km. trădat de boieri. Ad. Administrat de Noua Zeelandă. Port pentru mărfuri de tranzit. 15. pe teritoriul Elve iei şi Fran ei. 4 023 m) şi Terror (alt. mecanică. V d. Institu ii financiar-bancare.: r¬u´z¬u] Ross Ross Rostóv pe Don Roºcáni Rótterdam Rouen Roussillon [rusi´jõ] Rub al KhãlÆ . Aeroport. Muzee. teritoriu insular dependent în Antarctica. Ross. Climă aspră. mare în Oceanul Pacific.Ron fluviu în V Europei. Aeroport. Márea ~. a fost ucis de turci. [´rœn¬] oraş în Danemarca. Turism. construc ii de maşini (în special agricole). 590 mii loc. Alt. Este legat prin canale de Rin. 106 mii loc. Port fluvialmaritim. Lungime: cca 1 200 km. la grani a dintre Brazilia. unde. Centru industrial: metalurgie. rafinării de petrol. Navigabil. Cîmpie cu alt. max. fabrici textile şi alimentare. Aeroport. Centru comercial şi industrial. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (uleiuri vegetale). XIII–XVI). Fără popula ie stabilă. [rw´¾] oraş în N-V Fran ei (Normandia). oraş în Federa ia Rusă. Aeroport. Muzee. în afară de echipele sta iunilor antarctice de cercetări ştiin ifice. pustiu în S-E peninsulei Arabia . Aici voievodul. în 1574. alimentare. Turism. construc ii de maşini. mobilă. Teatre. Culturi legumicole.

Georgia. Inguşetia (Nazran). Biserica Sf. X–XIII. Teatre. Institu ii de învă ământ. marea Laptev. Include 20 de republici autonome. Marea Japoniei). electrotehnică. la grani a dintre Republica Democrată Congo şi Uganda. SanktPetersburg).2 mii km2. Mordovia (Saransk). XV. marea Ciukotsk) şi Oceanul Pacific (marea Bering. Marea Caspică şi Marea Neagră. ale căror urme au fost descoperite la S de municipiul Drăgăşani din România (jud. Finlanda. 49 de regiuni. VII–V şi IV–III î. situat în bazinul rîurilor Ruhr . reprezentînd o fortifica ie de pămînt inelară din sec. Tătaria (Kazan). de peste 4 600 m. Letonia. Stanley ). situat la ărmurile Oceanului Arctic (marea Barents. Lituania. mănăstire în Republica Moldova. textile. Este învecinată cu Belarus. marea Ohotsk. Başkiria (Ufa). Karaceae-vo-Cerkesia (Cerkassk). Aeroport. Alt. mecanică. construită în stil vechi moldovenesc (1777). Centru comercial. Federa ia Rusă . Industrie puternic dezvoltată: extractivă. joase – păduri tropicale şi montane ecuatoriale (pe versan ii vestici). aşezări getice din sec. Acoperit cu zăpezi persistente şi ghe ari la alt.. Complex de monumente arheologice: Grădiştea . Tuva (Kîzîl).Hr. Farfuria Turcească . II–III d. Ciuvaşia (Ceboksarî). Emscher şi Lippe . cocsochimică. fabrici de pielărie. port la Dunăre. Localitate at. savane şi păduri rare (pe versan ii estici). în sec. rafinării de petrol. 193 mii loc. Treime . stat în Europa Orientală şi Asia Septentrională. Parcuri. Bureatia (Ulan-Ude). 6 inuturi. oraş în N Bulgariei. Azerbaidjan. Hakasia (Abakan). Komi (Sîktîvkar). Kabardino-Balkaria (Nalcik). masiv muntos în E Africii. alimentare. doc. Ucraina şi Polonia. Denumirea veche: Rusciuc . [´ruur] bazin carbonifer în Germania (cel mai mare din Europa Occidentală). Vîlcea). Altai (Gorno-Altaisk). Parcul Na ional Albert. Osetia de Nord (Vladikavkaz). 10 districte autonome. Suprafa a: 6. Mari (Ioşkar-Ola). Estonia. China. Daghestan (Mahacikala). o regiune autonomă. Suprafa a: 17 075 mil. Kazahstan. Hr. La alt. situată în apropierea comunei Rudi (rn. . Cecenia (Groznîi).Rúdi Mănăstirea ~. marea Kara.. Norvegia. Republicile autonome (şi capitalele lor): Karelia (Petrozavodsk). maşini agricole). siderurgică. Soroca). Udmurtia (Ijevsk). max. Construc ii de maşini (navale. Marea Siberiei de Est. Are ieşire la Marea Baltică. Iakutia (Iakutsk). Mongolia.: 5 119 m (vf. Universită i. Muzee. Kalmîkia (Elista). feroviare. ştiin ifice şi de cultură. 2 oraşe de rang federal (Moscova. chimică etc. Ruhr Rúse Rúsia Rusidáva Ruwenzóri [ruw¬n´zori] castru şi aşezare civică romană din sec. constructoare de maşini.

manioc. Ryûkyû Saale Saar Sáaremaa Sába Sáca Sacraménto Sahalín . înşirate pe 1 200 km. Popula ia: 1. între Kyûshû şi Taiwan. textilă. Turism. strîmtoarea La Pérouse şi marea Ohotsk . Suprafa a: 2.1 mii km2. sorg. a. situată între Strîmtoarea Tătară . Muzeu de artă. Vegeta ie: păduri tropicale. Terase litorale. culturi de orez. loc. 370 mii loc. afluent pe dreapta al Mosellei . Vegeta ie: molid. Gisenyi . Parcuri na ionale. Sta iuni balneoclimaterice. arhipelag japonez în V Oceanului Pacific. trestie de zahăr. al statului California . Par ial navigabil (120 km). Suprafa a: 2250 km2. Izvorăşte la N de com. Tanzania. situat pe fluviul cu acelaşi nume. 1500–2000 m) dominat de mun i vulcanici (alt. Administrată de Olanda. max. Climă musonică. Popula ia: 8160 000 loc. Popula ia: 1000 loc. ară agrară slab dezvoltată (antrenează 80% din popula ia activă).: Naha (în insula Okinawa ).4 mil. Suprafa a: 26 338 km 2. pînă la 50 m. Aeroport. textilă. 4 507 m – Muntele Karisimbi ). Climă ecuatorială musonică. brad. Expl. Pescuit. de cărbuni. porcine). oraş în V SUA. arhipelag în Marea Baltică. afluent pe stînga al Elbei. cartofi. Cimişlia). alimentară. ovine. Admis în ONU la 18 septembrie 1962. Lungime: 427 km. [´zaal¬] [zaa¬r] rîu în E Germaniei. alimentară (conserve. zebre. gaze naturale). grîu. stat în Africa Centrală. arbori de cafea.7 mii km 2. străbate reg. Industrie extractivă (minereuri de staniu. Batîr (rn. leoparzi. de ciment. Relief predominant muntos. aur. Importă maşini şi utilaje industriale. Industrie constructoare de maşini. Oraş pr. Capitala: Kigali . Turism. Suprafa a: 87. bata i. afluent pe dreapta al rîului Ceaga . pe teritoriul Fran ei şi Germaniei. păduri pe teritorii restrânse. rîu în Europa Occidentală. Pescuit. Par ial navigabil (175 km). învecinat cu Uganda. de materiale de construc ii. produse alimentare. Planta ii de bumbac. echipamente de transport. centrul adm. trestie de zahăr. banane ş. vite. cafea. porumb. petrol. Se cultivă bata i. combustibili. Popula ia: 40 mii loc. Este organizat în 11 prefecturi. Saar .: Kingisepp . Faună: lei. Izvorăşte din mun ii Fichtel . insulă în Oceanul Pacific. beriliu. piei. minereuri. Frontiera de V trece prin apele lacului Kivu . Pia ă de legume şi fructe. Centru adm. fasole. Exportă ceai.Rwánda República ~. Alte oraşe: Butare. Odesa). apar ine Estoniei. Vegeta ie de savană. Ruhengeri. ananas. Suprafa a: 13 km2. zahăr). Creşterea animalelor extensivă (bovine. Izvorăşte din masivul Donon . rinoceri. insulă de origine vulcanică în Arhipelagul Antilelor Mici (Marea Caraibilor). Creşterea animalelor. Relief în general deluros. Administrată de Federa ia Rusă. constituit din 73 de insule. Port fluvial. Căi rutiere: 13 173 km. Burundi şi Republica Democrată Congo. Lungime: 52 km. Climă subtropicală (în N) şi tropicală (în S). de pielărie. Există planta ii de ceai. zadă. Alt. Relief de podiş înalt (alt. wolfram. tutun. rîu în Republica Moldova şi Ucraina (reg. Lungime: 246 km.

Administrat de Maroc şi Mauritania. de cărbuni.: 3 491 m. 2112 m) leagă Italia cu Elve ia prin strîmtoarea Saint-Gothard. Constă din schitul rupestru Buna-Vestire (sec. Monumente. 38 mii loc. Exploatări de fosfa i. Zăcăminte: petrol. oraş în insula Antigua. Rezina). alimentare (zahăr. Izvorăşte lîngă com. [sete'tjen] oraş în S-E Fran ei (Lyonnais). rîu în Republica Moldova. Universitate. bovinelor. uraniu. Tunel feroviar (15 km). Monumente arhitectonice. Cantemir). molid. creşterea ovinelor. masiv muntos. Climă tropicală deşertică. situat în Alpii Leopontini (Elve ia). port la Marea Caraibilor. pe litoral moderată.: 3196 m (vf. poligrafie. Faună săracă (specii rare: antilope. pe teritoriul Federa iei Ruse. Saharna (rn. ocupînd aproape în întregime partea de N a Africii. O autostradă (la alt. Centru comercial (produse agricole). între izvoarele fluviului Obi şi lacul Baical . Turism. textile. alimentară. Treime (1812–1821) şi Adormirea Maicii Domnului (1863). Aeroport interna ional. utilaje de cale ferată etc. XIII–XIV). Izvorăşte din Podişul Anatoliei şi se varsă în Marea Neagră. oraş în N SUA. gazele. Vegeta ie săracă de pustiu. zadă etc. de la Oceanul Atlantic la Marea Roşie. fluviu în partea de N-V a Turciei. oraş în Spania. prelucrarea metalelor. gaze naturale. Universitate. Relief glaciar. port la Marea Caraibilor. al statului Minnesota. Alt. Aeroport. textilă. Turism. chimică. Relief muntos în centru şi în N. Muzee. Expl. 202 mii loc. As-Smava . Hidrocentrală. sare marină. Centru adm. 273 mii loc. Industrii (alimentară.9 km).5 mil. fosfa i. bisericile Sf. 353 mii loc.8 mii loc. Mănăstirea ~. hiene. Iriga ii. Climă continentală rece. Prelucrarea peştelui. Format din două lan uri muntoase. afluent de dreapta al Ialpugului . Turism. Alt. port pe fluviul Mississippi.). capitala statului Antigua şi Barbuda. Sahára Occidentálã Sahárna Saián Saint-Étienne Saint George’s [s¬nt'd…ood…] Saint-Gothárd [sego'taar] Saint John’s [sent´d3onz] Saint Paul [sent´pool] Sakárya Salamánca Sálcia Máre . teritoriu în N-V Africii. capitala statului Grenada. Suprafa a: 266 mii km 2. care cuprind în interior depresiunile Tuvinsk şi Minusinsk . Muzee.. Industrie de pielărie. afluent al fluviului Duero .: ElAaiún /Lâayoun . Baimaclia (rn. max. Popula ia: 240. Nisipurile ocupă 17% din suprafa ă. Universitate.Sahára cel mai mare deşert de pe glob. tunel rutier (16. Vegeta ie xerofită. Lungime: 825 km. de confec ii etc. pe teritoriul com. (300 mii loc. situat pe rîul Tormes . 32 mii loc. Sta iune balneoclimaterică. sistem muntos în Asia. Universitate. rom). Construc ii de maşini. max. caprinelor. minereu de fier. Alte oraşe: Dakhla . Din acest masiv izvorăsc fluviile Rin şi Ron. km 2. Lungime: 53 km.). minereu de fier. Relief colinar deşertic. Produse petroliere. Suprafa a: 8. complex monastic în Republica Moldova. pe litoral cîmpii joase cu dune de nisip. în conurba ie). Muzee. Rotondo ). centrul adm. reptile). Rîuri principale: Nilul şi Nigerul . conserve de carne). Vegeta ie: păduri de cedru siberian. Centru industrial: construc ii de maşini (automobile. situat în Masivul Central . fabrici de produse alimentare (morărit. Climă tropicală aridă. cu podişuri pietroase şi nisipoase. Păstorit nomad.

144 mii loc. Muzee. în conurba ie). Muzee (Casa Mozart). Export de cacao. Vegeta ie: păduri tropicale.: Pago Pago . situat pe rîul Willamette . aparate cinematografice). port la Oceanul Atlantic. cafea. Centru comercial (pia ă agricolă). Industrie constructoare de maşini. situate în E arhipelagului Samoa . Teatre. biserici (sec. Relief colinar. Universitate. XVI). Relief în general muntos. iar pe cel de E – teritoriul dependent Samoa Americană . jambu. textilă. loc. Universitate (1842). XI–XVI). diamante etc. oraş în S Italiei (Campania). Universitate şi alte institu ii de învă ământ. medrese etc. textile. (740 mii loc. cu cîmpii litorale înguste. format de un grup din 7 insule vulcanice şi coraligene. port la Marea Egee. Salérno Saloníc (Salónic) Salvadór Sálzburg [´zaltsburg] oraş în N-V Austriei. Muzee. Industrie a hîrtiei. 2 mil. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. XVIII). frigidere. Universitate. Centru adm. 397 mii loc. 108 mii loc. televizoare. Sta iune balneară. alimentară. Industrie metalurgică. petrol. confec ii) şi alimentare. situat pe valea rîului Zeravşan . Aeroport. fabrici de încăl ăminte. catedrală (sec. alimentară. de confec ii.Salem [´seil¬m] oraş în N-V SUA. Samarkánd Samóa (Samoá) Samóa Americanã . bananieri. esături. teritoriu insular în partea central-vestică a Oceanului Pacific. situat pe rîul Salzach . 378 mii loc. textilă. zahăr. alimentară. a instrumentelor muzicale. port la Marea Tireniană. Universitate. Suprafa a: 3 mii km 2. Teatre. al landului cu acelaşi nume. prelucrarea lemnului (mobilă). palate (sec. centrul adm. Fortifica ii (sec. Administrat de SUA. tutun. constructoare de maşini. gaze naturale. Climă subecuatorială şi tropicală umedă. Monumente: fortărea ă (sec. Centru industrial: şantiere navale. chimică. format din 16 insule vulcanice. Popula ia: 65 mii loc. Climă tropicală oceanică. taro. Expl. al statului Oregon . Muzeu. Teatre. de prelucrare a lemnului. alimentare. Tîrguri anuale de mostre. construc ii de maşini. citrice. XVII). s-a constituit statul Samoa de Vest . Aeroport. manioc. XII–XIII. în Polinezia. mormîntul lui Timur Lenk. XVI–XVIII). Turism. Aeroport. Muzee. de diamante. arhipelag în Oceanul Pacific. întreprinderi ale industriei uşoare (covoare. Monumente: moschee. Universitate. oraş în E Uzbekistanului. Suprafa a: 197 km2. situat la vărsarea fluviului Varder în golful Salonic . oraş în E Braziliei. 154 mii loc. centrul adm. Muzee. Construc ii de maşini (ascensoare. Monumente arhitectonice romane şi bizantine. al statului Bahia . XVII–XVIII). Pe teritoriul de V al arhipelagului. Industrii: şantiere navale. Cunoscut printr-o şcoală de medicină încă din sec. biserici (sec. oraş în N Greciei (Macedonia). Pescuit intens. în 1962. centrul adm. Vegeta ie bogată şi variată. Culturi agricole: cocotieri.

Întreprinderi meşteşugăreşti. Se practică creşterea animalelor (bovine. Suprafa a: 311 km2. Turism. nuci de cocos. în întregime acoperit cu un strat gros de ghea ă. din care 4 locuite: Savaii (alt. Turism. loc. fabrici ale industriei uşoare şi alimentare. (3. al insulei Puerto Rico . cafea. în conurba ie. engleza. construc ii de maşini (aparatură. situat la cca 3 000 km N-E de Noua Zeelandă. Aeroport. max. Faună bogată (pinguini. stat insular în S-V Oceanului Pacific. XVI–XVII). alimentare. oraş în V SUA (California). în conurba ie). constituit din 11 insule vulcanice. taro. textile. nave etc. 1100 m.Samóa (Samóa de Vest) Státul Independént ~. Capitală din 1918. port la Oceanul Atlantic. Exportă copră. leoparzi de mare). Academie de ştiin e. foci. Monumente: catedrală (sec. Administrat de Marea Britanie. Export de zahăr. la 1 169 m alt. trestie de zahăr. Ínsulele ~. la 2 400 m alt. Fondat în 1736. în conurba ie). Popula ia: 179 mii loc. Manono. Climă subpolară. Capitală din 1821. Pe alocuri se întîlnesc podişuri deluroase. lemn Sánaa San António Sandwích de Sud capitala Republicii Arabe Yemen. şi utilaje electronice. Capitala: Apia. Universită i. XVIII). arbori de pîine (50% din suprafa ă). Centru comercial. cabaline) şi pescuitul. turismul. Meşteşugărit. centrul adm. Fondat în 1776. întreprinderi poligrafice. (900 mii loc. Ocupă 9 insule de origine vulcanică. Marchează un segment al grani ei dintre Nicaragua şi Costa Rica. Apolime. fluviu în America Centrală. Relief stîncos. oraş în S SUA (Texas). Principalele ramuri economice: agricultura. rom). situate la S-E de Georgia de Sud. alimentare. Lipsit de popula ie permanentă. Upolu (alt. Vegeta ie bogată: păduri de palmieri. cacao. Fito). Muzeu. păşuni (2%).). cu relief în mare parte muntos. mici rîuri cu izvoare în mun i. Centru comercial. Moschee. 43. banane. Universitate. textile. vf. Este dezvoltată industria de tip artizanal. Se cultivă taro. fortărea ă (sec. cacao. Universitate. 1858 m. cu precipita ii abundente şi temperaturi moderate. Mauga). Muzee. 500 mii loc. Fabrici ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. Aeroporturi. Aeroport interna ional. San Francísco San José San Juán [san´hwan] San Juán [san´hwan] . Catedrală (sec. 927 mii loc. 936 mii loc. Lungime: 225 km. Aeroport. [san ho´se] capitala Republicii Costa Rica.25 mil.5 mii loc. Suprafa a: 2 842 km2. Climă tropicală. 725 mii loc. vf. în Polinezia. porcine. max. chimice. pe teritoriul statului Nicaragua. port la golful cu acelaşi nume. XVII–XVIII). cîmpii litorale joase şi plane. situată într-o zonă muntoasă. Sta iune climaterică. Universită i. Este organizat în 11 districte. Izvorăşte din lacul Nicaragua şi se varsă în Marea Caraibilor. Limbi oficiale: samoana. Aeroport. Rafinării de petrol. tutun etc. teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. industria forestieră şi de prelucrare a produselor agricole. oraş situat într-un podiş. Mici întreprinderi de pielărie. Centru industrial: rafinării de petrol. oraş în America Centrală.

produs oraş în N Italiei (Liguria). Aeroport. Numeroase monumente istorice şi arhitectonice. Vestită sta iune balneară. Universită i. Muzeul Rus etc. pielărie. 60 mii loc. XIII–XVI). mobilă. Exportă vin. metalurgie. biserici. Sta iune balneară. Construc ii de maşini. Popula ia: 27 mii loc. Industrie textilă. Festival anual de muzică uşoară. A fost întemeiat în jurul oraşului San Marino în anul 301. Fondat în 1689. a hîrtiei. San Rémo San Salvadór San Sebastián Sánta Clára Sánta Cruz [´sænt¬ ´kruuz] . a pieilor. cuprins în interiorul Italiei. industrie chimică. tutun). 5 mii loc. Capitala: San Marino . al cantonului cu acelaşi nume. Port la Marea Mediterană. port la golful Biskaya (Oceanul Atlantic). Artizanat. max. 174 mii loc. lemn. alimentară. Turism. Fondat în 1524. capitala statului El Salvador. textile. Sankt-Pétersburg San Maríno San Maríno República ~. piatră pentru construc ii. arhipelag de origine vulcanică în Oceanul Pacific (Melanezia). Universitate. Muzeu. agricultură. porumb). la S-V de Genova. Institu ii de cercetări ştiin ifice. Fondat în 1703 de Petru cel Mare. 738 m). 195 mii loc. alimentară. fabrici textile (bumbac). Devine stat independent în 1263. măslini. Monumente: fortifica ii (sec. exploatări de cărbune.Sankt Gállen [zahkt´gal¬n] oraş în N-E Elve iei. textilă. 1 mil. marmură). între provinciile Forli şi Pesaro-Urbino. de confec ii. stat în S Europei. XVI). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Mănăstire fondată în 301. [san sevasti´an] oraş în N Spaniei. alimentare (conserve de fructe). Monumente: catedrală (sec. Principalele culturi: cereale (grîu. a tutunului. Componentele de bază ale economiei: turism (2/3 din venitul ării). sticlă. Popula ia cca 6 mii loc. alimentare. Industrie constructoare de maşini. chimică. vi ă de vie. dominat de Monte Titano (alt. Suprafa a: 60. a cimentului. Universită i. Alte oraşe: Serravalle. Aeroport interna ional. Muzee. Metrou. Muzee. în ara bascilor. Prelucrarea lemnului. capitala Republicii San Marino. Numeroase cutremure. pe Riviera . Turism. Centru comercial (pentru cereale.). centrul adm. Borgo Maggiore. Denumiri anterioare: Sankt Petersburg (1703–1914). Creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. Centru comercial (pentru produse agricole). astăzi fiind recunoscut ca cea mai veche republică din lume. Vegeta ie constituită în mare parte de păduri. Mănăstire (sec.57 km 2. Mare centru industrial: construc ii de maşini grele. Petrograd (1914–1924). XII–XIII). cu relief de coline argiloase şi calcaroase. fabrici de produse chimice. loc. situată la poalele vulcanului cu acelaşi nume. Capitală din 1821. Administrat de statul Solomon. citrice. poligrafie. Muzee.2 mil. Monumente arhitectonice. majolică. emisiuni de timbre poştale. Limba oficială: italiana. carne. 5. port pe Neva. în conurba ie. por elanuri. alimentară. roci de construc ie. textilă. oraş în Cuba. cauciuc. Climă mediteraneană. Florentino Domagnano . utilaje şi aparate electrotehnice şi radioelectronice etc. Include 9 districte comunale (castelli). Se practică artizanatul (obiecte din metal. esături din lînă. Muzeu. textile. porcine). Func ionează întreprinderi de ciment. Suprafa a: 938 km 2. Teritoriul ării reprezintă un sector al Apeninilor Nordici . Muzee: Ermitaj. Leningrad (1924–1991). alimentare. Nod feroviar. Din 1862 – protectorat al Italiei. oraş în N-V Federa iei Ruse. al provinciei Villa Clara . orz. loc. Capitala Rusiei între 1712 şi 1918. 76 mii loc. centrul adm.

metalurgie (aluminiu). Moselle. plante leguminoase. 365 mii loc. bananieri. Popula ia: 175 mii loc. biserici (sec. Prelucrarea lemnului. situată la poalele Anzilor. Izvorăşte din mun ii Faucilles (Lorena). bere). Industria este reprezentată de mici întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. cu mormîntul lui Cristofor Columb). Important centru industrial: construc ii de maşini (maşini agricole. Exportă cacao (ocupă unul dintre primele locuri pe glob). conserve. XVI). de transport). Fondat în 1554. Turism. maimu e. 2. situat la cca 300 km de ărmul vestic al Africii. stat insular în Oceanul Atlantic (Golful Guineii). XVI–XVII). lînă. de prelucrare a tutunului. întreprinderi ale industriei uşoare (textile. porcine. esături) şi alimentare (morărit. alimentare. Construc ii de maşini (nave). 1. Sta iune balneară. textile. 6 mil. Aici au avut loc Jocurile Olimpice din 1972.67 mil. băuturi alcoolice). Climă ecuatorială. de produse chimice. Se cultivă porumb. Muzee. manioc. Izvoare termale şi minerale. Sena. Aeroport. Teatre. Aeroport interna ional. Teatre.13 mil. port la Marea Caraibilor. afluent al Ronului . Cresc bovine. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. Centru comercial. Sporturi de iarnă. Ramuri industriale: construc ii de maşini. de confec ii. Vegeta ie forestieră bogată. de fabricare a hîrtiei. Există planta ii de arbori de cacao. Universitate. Universitate. copră. textile. chimice. Şantiere navale. port la Marea Caraibilor. Suprafa a: 747 km 2. Suprafa a: 1000 km2. loc. Comunică prin canale cu Rinul. XVI. Citrice. Aeroport interna ional. Relief în general muntos (respectiv cu altitudini max. întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte.Santiágo (Santiágo de Chile) capitala statului Chile. biserici. de cafea. Principala ramură a economiei o constituie agricultura. Faună: reptile. de cherestea. Limba oficială: portugheza. Pia ă mondială a cafelei. textile (bumbac. alimentare.2 mil. loc. cafea. Loara ş. mătase). Lungime: 480 km. Universită i. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. Capitala: Săo Tomé. Muzee. păsări exotice. ovine. Popula ia: 150 mii loc. Universită i. loc. cocotieri. ciocolată. capitala Republicii Dominicane. capitala statului Săo Paulo. oraş în S-E Braziliei. clădiri în stil colonial spaniol. Monumente arhitectonice: catedrală. uleiuri vegetale. cea mai mare insulă din arhipelagul Azore (Portugalia). rîu în Fran a. meşteşugurile. rom. alimentare. oraş în S-E Cubei. Este divizat în 2 dis-tricte. rafinării de petrol.5 mil. de 2 024 m şi sub 1 000 m). 9. materiale de construc ii. Impor Santiágo de Cúba Sánto Domíngo São Miguel [s¬u mi´gel] Saône [´soon] São Páulo [s˜¬u´paulu] São Tomé ºi Príncipe Sápporo oraş în N Japoniei (Hokkaidô). Muzee. República Democrátică ~. Universitate. în conurba ie. conserve). în conurba ie). din care cele mai mari sunt Săo Tomé şi Príncipe. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. loc. Muzee. Din teritoriul ării fac parte cîteva insule de origine vulcanică. . întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. Aeroporturi. caprine. (18. a. Se practică pescuitul. Par ial navigabil (de la vărsare).

denumit Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa . ovine. fabrici de covoare. [s¬'vœn¬] fluviu în E şi S-E SUA. Centru adm. a hîrtiei. fabrici de produse chimice. vi ă de vie. Resurse: petrol. I d. miniere (argint. Popula ia: cca 6 mil.).). vi ă de vie. alimentară. Muzee. sare etc. material feroviar. mare în Oceanul Atlantic.Saragósa [qara´goqa] oraş în N-E Spaniei (Aragón). regiune istorică în E Germaniei. creşterea animalelor. Sardínia Sargásselor Sarmizegetúsa Sátu-Máre Sáva Savánnah Saxónia Saxónia Inferioarã . Sarájevo capitala statului Bosnia şi Her egovina. XVI–XVII). automobile). Aici au fost descoperite ruinele principalei aşezări dacice din Mun ii Orăştiei. Centru comercial (vinuri. betonite. Mari cantită i de alge sargassacee (de aici şi denumirea mării). Hunedoara). minereuri de plumb şi zinc. situată în N-E Arhipelagului Antilelor . km2. XII–XVI). sfeclă de zahăr. alimentară. forestieră. Suprafa a: 47.4 mii km2. 615 mii loc. situat pe fluviul Ebru . Suprafa a: 4. Monumente istorice şi ahitectonice. Márea ~. plumb. centrul politic.50 mil. Izvorăşte din mun ii Apalaşi şi se varsă în Oceanul Atlantic. porcine). Relief muntos în E. alimentare. Expl. Agricultură: cereale. gaze naturale. loc. XVII) ş. Hidrocentrale. Suprafa a: 6–7 mil. sfeclă de zahăr. Croa ia. textilă. de prelucrare a lemnului. militar şi religios al statului dac (sec. petrochimică.: Satu-Mare . Muzee.65 mii loc. Construc ii de maşini (automobile. Turism. Centru industrial: construc ii de maşini (maşini-unel-te. legume. Izvorăşte din Alpii Julieni. caprine. Creşterea animalelor (bovine. în bazinul rîurilor Spree Mulde. Centru adm. Construc ii de maşini (avioane. Popula ia: 396 mii loc. jude în N-V României. Universitate. zinc. Monumente istorice şi arhitectonice: palate (sec.5 mii km2. Aeroport. Navigabil. Zonă etnografică: ara Oaşului . Lungime: 945 km. Se cultivă cereale. Vestigii arheologice. Culturi: cereale. Industrie extractivă.Hr. prelucrarea lemnului şi a plutei. argint. catedrală (sec. plumb. metalurgică. Suprafa a: 24 mii km 2. de produse textile şi alimentare. de podiş în V şi de cîmpie în S-V. andezit. ovine.a. textile. troleibuze. Navigabil pe 600 km. rîu în S Europei. Rezerva ii naturale. Slovenia. Zăcăminte: cărbuni. pomi fructiferi. Este bogată în peşte. bazilică (sec. XI. economic. loc. localitate în România (jud. Industrii (constructoare de maşini. Saale şi al fluviului Elba . de dealuri premontane (în S-E) şi muntos (în N-E). oraş întemeiat de romani (108–110). măslini.4 mii km 2. Zăcăminte: minereuri de fier. Popula ia: 7. porcine). Oraş pr. Suprafa a: 8. textilă. utilaje). Turism. aur. Relief muntos. pe teritoriul statelor Serbia şi Munte-negru. a tutunului. Popula ia: 1. vagoane. zinc. cereale). textilă etc. 448 mii loc. constructoare de maşini. land în N-V Germaniei. aparatură electrotehnică). Turism. Climă mediteraneană secetoasă. Industrie metalurgică. citrice. Lungime: 725 km. insulă în bazinul vestic al Mării Mediterane. Hidrocentrale. afluent pe dreapta al Dunării. Universitate.: Cagliari . Relief de cîmpie. Artizanat. fier).: Hanovra . Creşterea animalelor (bovine. Aeroport.

catedrală. Se cultivă grîu. cartofi. centrul adm. produse textile şi de confec ii. Turism. Şantiere navale.13 mil. separată de Anglia prin mun ii Cheviot . Vegeta ie: păduri de conifere. Teatre. Suedia şi Finlanda (par ial). 1892). Versan i împăduri i. max. Pomicultură. parte din teritoriul Marii Britanii. cartofi. Vestigii arheologice. Dostoevski". Nod feroviar. At. Centru agricol. siderurgie. Aeroport. Pescuit. Casa memorială "F. minereuri de fier. Universită i (1861. al cantonului cu acelaşi nume. 35 mii loc. peninsulă în N-E Europei.: 1 445 m. Construc ii de maşini. prelucrarea lemnului. plante tehnice.: Zalău . fabrici de produse chimice. rîu în Republica Moldova. între valea Nerei şi culoarul Timiş-Cerna. Popula ia: 263 mii loc. plumb. Marea Norvegiei şi Oceanul Arctic. zone de cîmpie. Lungime: 75 km.Sãláj jude în N-V României. cărbune brun. Muzee. cuprinsă între Marea Baltică. Pescuit. Creşterea ovinelor. Suprafa a: 3.8 mii km2. Institu ii de învă ământ superior. Semeníc Semipalátinsk . Ştefan-Vodă).: Edinburgh . Sãráta Sãráta Scandinávia Schaffháusen Schinoása Scóþia Sculéni Seattle [sii´ætl] comună în Republica Moldova (rn.85 mii km 2. Este cea mai mare peninsulă din Europa: cca 800 mii km 2. Lacuri glaciare şi tectonice. oraş în N-V SUA (Washington). în 1437 (Şendreni ). vi ă de vie. Pod peste Prut. [¿aaf´hauz¬n] oraş în N Elve iei. primărie). porcine. de podiş deluros şi cîmpii în rest. rîu în Republica Moldova şi Ucraina. textile. Zăcăminte: cărbuni. Locuri istorice (cîmpul de luptă de la Guruslău ). Climă temperată.6 mil. Relief: mun ii Alpii Scandinavici (în V). orz. Ungheni). Climă temperat-oceanică. masiv muntos în Carpa ii Occi-dentali (Mun ii Banatului). situat pe fluviul Rin . alabastru. porumb. Turism. Lungime: 59 km. pajişti pe înăl imi. situată în N insulei britanice. port pe rîul Irtîş . întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. ovine. construc ii de maşini (în aeronautică). metalurgică. sfeclă de zahăr. Pe teritoriul peninsulei sunt situate statele Norvegia. Cimişlia). Centru adm. Lipoveni (rn. tundră (în N). Relief constituit din mun i (în N-V) şi din zone joase (în S-E). afluent pe stânga al Prutului. prelucrarea metalelor. 517 mii loc. 350 mii loc. în conurba ie). Zăcăminte: lignit. Nod feroviar. doc. de confec ii şi alimentare. Lungime: 54 km. cupru. oraş în Kazahstan. Cetate (1776). Centru adm. (2. M. Marea Nordului. Turism. Izvorăşte la N de com. lactate). alimentară. Hînceşti). Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime. Industrie extractivă. Alt. Se produc ceasuri de mare precizie. Muzee. afluent pe stânga al Cogîlnicului. Hidrocentrală. ghips. textilă şi de confec ii. Cascada de pe Rin. Izvorăşte din apropierea com. avînd orientarea de la N la S. loc. Popula ia: 5. alimentare (conserve. Monumente istorice şi arhitectonice medievale (fortifica ii. andezit. Fondat în 1718. Suprafa a: 78. Culturi: cereale. Mún ii Semenícului. materiale de construc ie. Şantiere navale. Muzee. Centru vamal de frontieră. port la Oceanul Pacific. Se cresc bovine. rîu în Republica Moldova. Legumicultură. Relief muntos în S-V. Brezoaia (rn. Izvorăşte din apropierea localită ii SărataMereşeni (rn. podişul Småland (în S). bovinelor.

antilope. autoturisme. încăl ăminte. crocodili.).7 mii km2.Séna fluviu în Fran a. Lungime: 776 km.). sub 150 m). caprine. ulei de arahide. Complexe de relief: cîmpii pe cursul Dunării şi Moravei. Navigabil. de podişuri deluroase interfluviale. conserve din carne şi peşte). textilă şi de confec ii. Universitate. Centru industrial: construc ii de maşini şi aparataj electrotehnic. sare. fosfa i ş. a. Monumente arhitectonice (sec. cărbune. fosfa i. Albania şi Marea Adriatică. Ungaria. România. Faună: lei. îngrăşăminte chimice. fabricarea hîrtiei. Este situat în S Europei. în N-V peninsulei Balcanice. Capitala: Dakar . Muzeu. între Bosnia şi Her egovina. produse petroliere. Rezerva ii naturale. hîrtie). poligrafie. peşte. Parc natural. de pielărie şi încăl ăminte. Climă temperat-continentală şi mediteraneană. şi Vojevodina . de confec ii şi alimentare. Aeroport. învecinat cu Mauritania. Institu ii financiare. metalurgică. Croa ia. motociclete. República ~. de ciment. versan i abrup i. Sunt dezvoltate pescuitul. Culmi şi vîrfuri netezite. creşterea animalelor (bovine. ovine. Capitala: Belgrad . Guineea-Bisau. Estrela . Mali. echipamente industriale etc. ulei de arahide. hipopotami. mercur. stat în Africa Occidentală. pielărie. maşini agricole. Sérra da Estréla Seúl . Teatre. capitala Coreii de Sud. mai umedă în S şi mai uscată în N. Exportă arahide.1 mil. medie 450 m). Industria Serbiei: minieră.). Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere. Climă subecuatorială musonică. În agricultură pre [´serr¬ d¬ i¿trel¬] masiv muntos în centrul Portugaliei. Relief predominant de cîmpie (alt. Rezerve importante de cărbune şi petrol. Se extrag şi se prelucrează minereu de fier şi metale neferoase (cupru. Zăcăminte de wolfram. păşuni. fiind format în baza republi-cilor Serbia şi Muntenegru din componen a fostei Republici Federative Iugoslavia . trestie de zahăr. textilă. celuloză. Rezerva ii naturale. forestieră şi de cherestea. Popula ia: 10. Se cultivă mei. porcine. de savană. turbine. arahide. Guineea. alimentară (zahăr. Monumente istorice şi arhitectonice (sec. parcuri na ionale. electrotehnică. mun i puternic accidenta i în S. drenat de numeroase rîuri şi rîule e sezoniere. a produselor textile. Dispune de variate resurse de subsol (minereuri de fier. Suprafa a: 102 200 km2. Universitate. chimică. cabaline). cocotieri. max. din care suficient valorificate sunt fosforitele. Vegeta ie de stepă. Agricultura reprezintă principala ramură a economiei (antrenează cca 75% din popula ia activă). păşuni montane. port pe fluviul Hangang . situat în N-E insulei Honshû . palmieri. plumb. porumb. articole manufactu-riere. loc. Gambia. Păduri. loc. cu masive muntoase şi colinare în partea de E (alt. chimică (coloran i. 5 mii loc. trece prin Paris şi Rouen şi se varsă în Marea Mînecii printr-un estuar. stibiu. bumbac.8 mil. Industrie metalurgică. constructoare de maşini (tractoare. alimentară.8 mil. Este împăr it în 10 regiuni. conserve etc. Limba oficială: sîrba. XVII).: 1991 m (vf. zinc. 918. Izvorăşte din platoul Langres . Bulgaria. Este legat prin afluen ii săi şi prin numeroase canale navigabile cu Rinul. Industrie de prelucrare a produselor agricole (zahăr. uleiuri vegetale. parcuri na ionale. Cuprinde provinciile autonome Kosovo . Sendái Sénegal oraş în Japonia. Muzee. Im Sérbia ºi Muntenégru stat proclamat cu această denumire în 2002. autocare. Popula ia: 11. nave. Locul desfăşurării Jocurilor Olimpice din 1988. cel mai înalt din ară). bauxită). Suprafa a: 196. loc. 10. Aeroport. vinuri. Saône şi Loara . esături. prelucrarea metalelor şi a cauciucului. în conurba ie. orez. XIV–XV). Macedonia. reg. situat la ărmul Oceanului Atlantic. Alt. păşuni.

bumbac). Teatre. port la Marea Albă. textilă. prelucrarea lemnului. ferigi arbores-cente). Industrie militară. Relieful lor este accidentat. oraş în Ucraina (Crimeea). Suprafa a: 1. Limbi oficiale: creola. constructoare de maşini (aeronautice. arhipelag în Oceanul Arctic. în conurba ia Parisului. combustibili. Institu ii de învă ămînt. 679 mii loc. dugongi. fabrici de produse alimentare. Importă produse industriale (maşini. Teatre. Vegeta ie de păduri ecuatoriale (palmieri. situat la 1100 km N-E de insula Madagascar.Seván Sevastópol lac de origine tectonică în Armenia (cel mai mare din Caucaz). Pia ă agricolă. Construc ia oraşului modern a început în 1783. Exportă copră. Teritoriul ării cuprinde un mare număr (peste 100) de insule şi insuli e de origine vulcanică şi coraligenă. Parcul natural Sevan . mirodenii. Climă arctică.6 mii km2. Celebre monumente arhitectonice: moschei. biserici (sec. Suprafa a: 37. cu înăl imi relativ reduse: Mahé (alt. Teatru. oraş în Fran a. Muzeu na ional de ceramică. Praslin. 912 m). bunuri de larg consum. chimică. max. Ad. mobilă. conserve de peşte. Institu ii de cercetări biologice marine. 550–600 m). XIII–XVIII). XV–XVII). Alt. piese de schimb). maritim). Muzee. Popula ia: 80 mii loc. Celebră manufactură de por elanuri (din 1756). 250 mii loc. tutun) şi creşterea animalelor (bovine. 368 mii loc.41 mii km2. Acoperită de ghea ă (48% din teritoriu). devenită proprietate regală. La completarea venitului contribuie serviciile de comer şi turism în porturile maritime şi în aeroportul interna ional Victoria (din 1971). stat insular în Oceanul Indian. Faună: broaşte. franceza. cocotieri. Industrie de prelucrare a produselor agricole. scor işoară. Nod de comunica ii (rutier. Numele antic: Hispalis . 744 m). de prelucrare a tutunului.: 965 m. Suprafa a: 455 km2. agricultură şi pescuit. Artizanat. textilă (iută. port la Marea Neagră. utilaje. pe rîul Sena . alimentară (conserve. În agricultură predomină culturile tehnice (ceai. Sta iune balneară. prelucrarea lemnului. forestieră. max.: 99 m. Şantiere navale. Hidrocentrală. Locul de existen ă a coloniei antice greceşti Chersones . Curieuse (alt. maimu e. Universitate. Turism. situat la 1 903 m alt. trestie de zahăr. Port din 1804. Ruinele cetă ii Chersones . navale). [se´Bilja] oraş în S-V Spaniei (Andaluzia). situat pe fluviul Guadalquivir . palate (sec. Economie bazată pe turism. engleza. porcine). Acumulează apele a 30 de rîuri. max. vanilie. [sei¿elz] Sévernaia Zemléa Severodvínsk Sevílla Sévres Seychélles Republica ~. Muzeu. Capitala: Victoria . Muzee. uleiuri). între marea Kara şi marea Laptev . Căi rutiere: 323 . oraş în Federa ia Rusă. catedrală (sec. Silhouette (alt.estoase. XV–XVI). întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. 22 mii loc. Aeroport. Industrie metalurgică. Climă ecuatorială oceanică. Apar ine Federa iei Ruse.

rom. porcine. copră. cu vînturi permanente şi ploi frecvente. cartofi. melasă. Insulă de origine vulcanică. caprine. vlc. . Este divizat în 2 state. Muntele Misery ). Popula ia: 160 mii loc. Covasna. cedri. Principalele culturi: trestie de zahăr. situat pe valea Oltului . produse manufacturiere. Popula ia: 48.Sfînta Eléna teritoriu insular în S Oceanului Atlantic.5 mii loc. Exportă zahăr. străbătută de lan uri muntoase: Canaries Mountains (alt. Economia ării este bazată pe agricultură. Muzee. cocotieri. Faună: diverse specii de păsări. alimentare. 786 m. situat pe insula cu acelaşi nume din arhipelagul Antilele Mici. max. 1 156 m. Newcastle . Pitons (alt. articole de tutungerie. Administrat de Marea Britanie. Suprafa a: 122 km 2. Vegeta ie: păduri tropicale în zonele muntoase. alt. Func ionează mici întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. combustibili. ananaşi. Nevis şi Sombrero . Exportă zahăr. bananieri. ovine. Capitala: Basseterre . îmbrăcăminte. Vegeta ie abundentă (bambuşi. al jud. Se practică pescuitul. a. Climă tropicală oceanică. Climă subtropicală şi tropicală moderată. cocotieri. bata i. bovine. pescuitul maritim. Suprafa a: 617 km2. Importă maşini şi utilaje industriale. produse alimentare. mai numeroase fiind păsările marine. Capitala: Castries . care se desparte de bra ul Tulcea şi se varsă în Marea Neagră prin alte două bra e. Sfînta Lucía (Santa Lucia) stat insular în America Centrală. banane. fabrici textile. 738 m) în S-V. Principalele ramuri ale economiei: agricultura. mijloace de transport. tutun. porumb) şi de legume. Teritoriul ării cuprinde insulele de origine vulcanică Saint Kitts (Sf. situată la 1850 km V de ărmul Africii. bovine). bananieri. Agricultură bazată pe produc ia de cereale (ovăz. Comunică cu complexul lacustru Razelm prin canalele Dranov şi Dunavă . Vegeta ie formată de păduri cu arbori de esen e pre ioase. de igarete. Se cresc bovine. centrul adm. pro Sfîntul Gheórghe Sfîntul Gheórghe bra ul de S al Dunării. Cristofor . Cresc ovine. alimentară. caprine. mijloace de transport. Relief colinar. eucalip i ş. legume. toate avînd relief înalt şi puternic fragmentat de văi intramontane şi cursuri rapide de apă. max. Este organizat în 10 de. Exploatări forestiere. Alte oraşe: Sandy Point Town. îmbrăcăminte. ulei de cocos rafinat. Artizanat. Se practică pescuitul şi prelucrarea peştelui. Climă tropical-oceanică. Turism. Charlestown. municipiu în partea centrală a României. Teatre. 1 200 m. Monumente. Se cultivă trestie de zahăr. forestieră. Navigabil pentru vase mici.: Jamestown . situat pe trei insule ale arhipelagului Antilele Mici din Oceanul Atlantic. Importă maşini şi utilaje. Suprafa a: 269.partamente. industria uşoară şi turism. Soufrière ) în S. Produce hîrtie. serviciile de turism. cereale.). max. Admis în ONU la 18 septembrie 1979. Se practică creşterea animalelor (ovine. electronică. Popula ia: 6 800 loc. industria uşoară. Lungime: 109 km. Limba oficială: engleza. 68 mii loc. Căi rutiere: 805 km. Construc ii de maşini. de produse alimentare. Faună săracă. Industrie prelucrătoare a produselor agricole. între Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. combustibili. comer şi transport. hîrtie. prelucrarea lemnului (mobilă). uleiuri vegetale. Pe această insulă a fost exilat (1815–1821) şi a murit împăratul Napoleon Bonaparte. Sfîntul Cristofór ºi Névis stat insular în America Centrală. Centru adm. de confec ii. Se mai cultivă arbori de cafea. manufacturiere.6 km2. aparate electronice. ale industriei electronice. reprezentat de o insulă vulcanică.

forestiere. tutun. ările din bazinul Mării Caraibilor ş. industria uşoară. Popula ia: 125 mii loc. Oraş pr. textilă. Aeroport. Navigabil. alimentară. Suprafa a: 250–375 km2. aparate electrice. Capitala: Kingstown . siderurgică (o eluri superioare. turismul. Pescuit maritim. Aeroport. arhipelag în Oceanul Atlantic. Admis în ONU la 16 septembrie 1 Shásta [´¿æst¬] masiv muntos în V SUA. Oraş pr. Expl. Exportă produse ale industriei uşoare. Zăpezi veşnice şi ghe ari pe vîrfuri şi pe pantele de altitudini mari. Encluze. lac de origine tectonică în Peninsula Balcanică. electrotehnice). Lungime 1224 km.: 42 m. 1165 m). alimentară. situat între Oceanul Pacific şi insula Honshû. Popula ia: 4. Suprafa a: 18. ulei de cocos. Suprafa a: 1. ovine). mlaştini. a. Pescuit. a.: 4 317 m. Industrii: de ciment.25 mii loc. arahide. Ad. chimică. alt. SUA. de pielărie. rom. laminate). 531 mii loc. Creşterea animalelor (cabaline. zahăr. textile. format de peste 100 de insule. catedrală.: Kôchi . XII. Se produce zahăr. de minereuri de cupru. Alt. constructoare de maşini (maşini grele. oraş în N Albaniei. golf al Ocenului Atlantic. banane. cîmpii litorale. Limba oficială: engleza. Teritoriul ării cuprinde insula Sfîntul Vincen iu şi grupul insular Grenadinele de Nord .3 km2. max.: 65–1 000 m. Căi rutiere: 943 km. Monumente: cetate (sec. Pajişti. Monumente medievale.4 mii km2. situat pe malul sudic al lacului omonim. Pescuit. Se cultivă banane. dar numeroase. oraş în Marea Britanie. maşini şi utilaje miniere. Cursuri de apă mici. Se formează din lacul Ontario şi se varsă printr-un estuar în Oceanul Atlantic. Păduri de stejar. insulă în S-E Arhipelagului Japonez. brad alb ş. Relief în cea mai mare parte muntos. situat în N Angliei. Muzee.Sfîntul Laurénþiu Sfîntul Laurénþiu Sfîntul Vincénþiu ºi Grenadíne fluviu în N-E Americii de Nord. Climă temperată umedă. toate de origine vulcanică. Industrie extractivă (cărbune). umedă. trestie de zahăr. Climă subtropicală musonică. la frontiera dintre Albania şi Serbia şi Muntenegru. Fondat la începutul sec. Alt. Relief: mun i cu vulcani vechi eroda i. Importă mijloace de transport. situat între Marea Caraibilor şi Oce-anul Atlantic. Climă tropicală cu precipita ii abundente. îmbrăcăminte. în Mun ii Cascadelor . situat în partea de N-E a Marii Britanii. Suprafa a: 389.8 mii km2. Faună: diverse specii de păsări. Galerii de artă. igarete. max. Centru comercial (tutun. 82 mii loc. textile. produse alimentare. Popula ia: 25 mii loc. stat insular în America Centrală. textilă. maşini agricole. Principalele surse economice: agricultura. Suprafa a: 263 mii km2. XV). A fost escaladat pentru prima dată în 1854. nuci de cocos. Ad. Vegeta ie tropicală bogată (pădurile ocupă ½ din suprafa ă). dominat de conuri vulcanice ( Soufrière . nuci de cocos. max.: 1 981 m. cacao. Comer extern cu Marea Britanie. Este divizat în 11 cir-cumscrip ii. Universitate. Navigabil. Shéffield [´¿effiild] Shétland [´¿etl¬nd] Shíkoku [´¿ikoku] Shkódër [´¿kod¬r] Shkódër [´¿kod¬r] .: Lerwick . Pescuit. bunuri de larg consum. băuturi din fructe. lînă) şi turistic.

de gaze naturale şi de marmură. Sibériei Orientále Sibíu Sibíu Sicília cea mai mare insulă italiană din Marea Mediterană. Industrie constructoare de maşini şi utilaje.7 mii km2.: mun. ovine. Suprafa a: 13 mil.: 160 m.2 mil. Rîuri: Obi. la S de Floren a. XII–XIV). Filarmonică. Climă variată: arctică şi subarctică (în N). de prelucrare a metalelor. Suprafa a: 936 mii km2. Muzee. Monumente istorice şi arhitectonice. Celebre monumente istorice şi arhitectonice: catedrală (sec. mobilă etc. forestiere. Relief: mun i (în S). Sibiu . temperată (în S). pomi fructiferi. Climă mediteraneană. citrice. XIII–XV) ş. Lena . jude în partea centrală a României. Pomicultură. Teatru. gaze naturale. Viticultură. Monumente istorice şi arhitectonice: fortifica ii (sec. Comunică cu marea Laptev şi marea Ciukotsk. Filarmonică. alimentară (vinuri). Márea ~. Popula ia: 447 mii loc. porcine). separată de Italia prin strîmtoarea Messina . între ărmul de N-E al Asiei şi insulele Novosibirsk şi Vranghel . 3 340 m. Este una din primele colonii germane din Transilvania. petrol. Sibiu. Culturi agricole: cereale. textilă. a sticlei.4 mii km 2. 172 mii loc. turnuri (sec. Amur. Aeroport. aparate de măsurat. păşuni alpine. biserici (sec. vlc. porcine). metale pre ioase. Centru adm. Teatru. loc. diamante. Nod de comunica ii. cuprinsă între mun ii Ural (în V) şi Oceanul Pacific (în E). cartofi. ovine. Popula ia: 5. XIV–XVI). Izvoare termice. minereu de fier. Irtîş. Suprafa a: 5. situat pe rîul Cibin . Parcul natural “Dumbrava“. măslini. XVIII) etc. Ad. Universită i. doc.Sibéria regiune în partea de N a Asiei. Creşterea animalelor (bovine. Industrie extractivă (marmură). Expl. max. por elanului şi faian ei. XIV–XV). al jud. sare etc. Se cultivă cereale. At. vi ă de vie. Taiga (70% din suprafa ă). catedrală ortodoxă (sec. 70 mii loc. Enisei. Este divizată în cîteva sectoare: Siberia Occidentală. Siberia Orientală. palate (sec. a. Creşterea animalelor (bovine. instrumente muzicale. migdale. în Federa ia Rusă. Păduri. Muzee. Vulcani noroioşi. Suprafa a: 25. mare în bazinul Oceanului Arctic. Muzee. . max. XIII–XIV). centrul adm. Extremul Orient . Resurse: petrol. Străveche şcoală de pictură (sec. Siéna oraş în partea centrală a Italiei (Toscana). tricotaje. activ Etna ). sulf. municipiu în România. Villa Germani ). constructoare de maşini şi utilaje. Zăcăminte: cărbune. în 1192–1196 ( Cibinium. Grădină zoologică. zonă depresionară (în N). Universitate. Produse industriale: maşini şi utilaje pentru industria uşoară. În partea de N-E se întind mun ii Apeninii Sicilieni (alt. XV). plante tehnice. Cîmpiile ocupă zonele litorale. textile. km 2. Universită i. chimică.

pe teritoriul statelor Polonia. cu seismicitate ridicată. arbori de cafea. cacao. minereu de fier. Căi ferat lan muntos în V SUA. Monumente istorice şi arhitectonice: ziduri ale unei cetă i cu 14 turnuri (sec. cu precipita ii iarna. mercur. At. utilaje şi piese de schimb. XVII–XVIII). utilaje şi piese de schimb pentru industria uşoară. 45. biserici (sec. loc. vf. porumb. stat în Africa Occidentală. XIV. At. pomi fructiferi. Relief format de cîmpii plane litorale în V şi S şi de podişuri şi mun i în E şi N-E (alt. Bintimane . în 1224 şi în 1280 (cu denumirea Castrum Sex ). Mureş). trestie de zahăr. lignit. Maramureş). arahide. Lungime: 750 km. covoare) şi alimentare. între fluviile Odra (cursul superior) şi Vistula . situat pe coasta estică a Oceanului Atlantic. bauxită. Cunoscută din sec. polimetale. max. sorg. Pajişti alpine la înăl imile de peste 3 000 m. Mulhacén . XIII–XV). între Guineea şi Liberia. Vegeta ie tropicală în cîmpie (păduri de esen ă) şi de savană în zonele montane şi de podişuri. Monumente: biserici (sec. cuprins între depresiunea internă a Californiei şi Podişul Marelui Bazin.: 1948 m. forestiere. de şlefuire a diamantelor. de cacao. sare gemă. Este divizat în 13 districte şi Western Area. diamante. Vulcani noroioşi. Turism. regiune istorică în Europa Centrală. Siérra Neváda Siérra Neváda Sighétul Marmáþiei Sighiºoára Sihoté-Alín Silézia . textilă şi alimentară. Importă petrol şi derivate petroliere. max. 37 mii loc. Se mai cultivă orez. Culturi: măslini. case (sec. păduri rare de pin (în E).: 3 478 m. Muzee. Alt. punctul culminant al Africii Occidentale ). în 1329. Prelucrarea lemnului (mobilă.Siérra Leóne República ~. Capitala: Freetown . Sude i (în S şi S-V). manioc. cromite. Popula ia: 5. minereuri brute. Există planta ii mari de cocotieri. Alt. Păduri de foioase şi conifere (în V). Climă ecuatorială. situat între Marea Japoniei şi cursul inferior al fluviului Amur . XVIII). cafea. aur) şi de întreprinderi prelucrătoare ale materiei prime. masiv muntos în S Spaniei. X. mijloace de transport. Construc ii de maşini. materiale de construc ii. max. mei. max. bauxită. produse textile (tricotaje. industria sticlei şi por elanului. Reg. meşteşugurile. masiv muntos în Federa ia Rusă. cu mai multe vîrfuri ascu ite. Majoritatea popula iei (2/3 din totalul celei active) este ocupată în agricultură.699 mil. Dispune de bogate resurse de subsol (minereuri de fier. textile. Whitney . cu bogate precipita ii vara. bunuri de larg consum. Exportă diamante. o zonă deluroasă (în E şi N-E). situat pe rîul Tîrnava Mare . Alt. Func ionează mici întreprinderi alimentare. clădiri în stil baroc (sec. XVIII). doc. Zăcăminte: pirite. situat pe valea Tisei . Muzee. Se practică pescuitul. vi ă de vie. Vestigii arheologice. Rezerva ii naturale. Limba oficială: engleza. legume. Cuprinde Cîmpia Sileziei (în centru şi în N-V). municipiu în România (jud. Suprafa a: 71 740 km 2.: 2 078 m. vf. trestie de zahăr. Mari zăcăminte de huilă. doc.5 mii loc.: 4 418 m. XVII–XVIII). mănăstire (sec. Vechi centru cultural. vf. XIV–XVII). parte din mun ii Carpa i. izvoare termale. Climă de tip mediteranean-mon-tan. municipiu în România (jud. Cehia şi Germania. Lungime: 1 200 km. Lungime: 150 km. cherestea).

vf. Mănăstirea Sinaia . port la Marea Neagră. centrul adm. situat pe rîul Salghir . Căi ferate: 67 km. plante legumicole şi floricole. Alt. Muzeu. caprine). colină fortificată în vechiul Ierusalim. Capitala: Singapore . arbori de cauciuc. Economie dezvoltată bazată pe industrie. Climă tropicală uscată. Prahova). tutun. Complex muzeistic. Suprafa a: 693 km2. Aeroport. staniu). Parcuri. Suprafa a: 60. Aeroportul şi porturile maritime leagă între ele ările de pe cele trei continente: Asia. unde. montan (în S). At. Electrotehnică. 26 mii loc. Africa şi America. Căi rutiere: 2989 km. Sporturi de iarnă. Sta iune climaterică. pomi fructiferi. Pescuit intens. situat pe valea rîului Prahova . Castelele Peleş. textilă. Relief de podiş (în N). produse petroliere. metale. loc. Hr. Múntele Sión (Siónului) . Sión . covoare) şi alimentare. Creşterea animalelor (ovine. Fondat în 1819. Industrie dezvoltată de prelucrare a materiei prime importate (cauciuc. engleza şi tamil. mangan ş. Aeroport. 355 mii loc. situat pe insula cu acelaşi nume şi pe numeroase alte 54 insule mici din strîmtoarea Malacca (Johore) şi Marea Chinei de Sud . Turism.4 mil. golful Aqaba şi Marea Mediterană . minereuri. doc. Agricultură în zonele de oaze. stat în Asia de Sud. Popula ia: 4. Climă ecuatorială. Centru industrial şi comercial (pia ă a cauciucului). cu o depresiune în centru. mirodenii. repara ii navale.: 2 637 m. Limbi oficiale: malaieza. oraş situat în S insulei cu acelaşi nume. la poalele mun ilor Bucegi .98 mil. de construc ii şi repara ii navale. vinuri). mobilă). medie 60 m. capitala statului Singapore. alt. produse textile (tricotaje. oraş în România (jud. prelucrarea metalelor şi a lemnului (cherestea. Zăcăminte: petrol. 2. max. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. max. peninsulă în V Asiei. VIII î. precum şi templul lui Iahve (numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament ). Rafinării. Admis în ON Sinóp oraş în N Turciei. electronică şi electrotehnică. Crescătorii de porci şi păsări. Întemeiat în sec. Teleferic. servicii de transporturi şi retransport interna ional. 16 mii loc. Industrie prelucrătoare a materiei prime importate. Grădină botanică. Sinái Sináia Singapóre Singapóre República ~. Exportă cauciuc. Relieful insulei principale reprezintă o cîmpie granitică deluroasă (alt. Nod de comunica ii. de parfumerie şi cosmetică. Cunoscut cu denumirea tătară Ak-Mechet (sec. Teatru. se afla reşedin a suveranului David. Marea Roşie . Katherina .7 mii km2. de încăl ăminte. 177 m). textile şi alimentare (conserve. de cherestea. Universitate. Şantiere navale. situată între golful şi canalul Suez. de produse chimice. Pelişor şi Foişor . Importă petrol brut. XV–XVIII).Simferópol oraş în Ucraina (Crimeea). al provinciei cu acelaşi nume. Planta ii de cocotieri. Universită i. Industrie uşoară şi alimentară. potrivit Bibliei. chineza. de coloniştii din Milet. utilaje şi aparate de precizie. loc. a. petrol. Construc ii de maşini şi utilaje. Păduri ecuatoriale pe suprafe e restrînse. ca sat (Izvorul ) în 1690. Rezerva ia Ariniş . produse industriale. Port la strâmtoarea Singapore .

XIII–XIV). temple (sec. oraş în Republica Moldova. Are cel mai mare bazin hidro-grafic din România (43. Pe valea rîului Siret sunt situate oraşele Siret. Nod feroviar. Par ial navigabil. Centru de pomicultură. tricotaje) şi alimentară. 2 814 m). oraş situat pe fluviul Vardar . mănăstire. Iordania. caprine. stat în S-V Asiei. Hidrocentrale. Lungime: 740 km (576 km pe teritoriul României). VIII î. Ion (sec.. Faună: jderul. XIV) ş. bovine. care uneşte Marea Nordului cu Marea Baltică. Muzee. grîu. Hr. Treime (sec. alimentară.: 800 m. Ad. Suceava). Turism. situat pe rîul Ciulucul Mare . XVI–XV î. Bacău . 244 mii loc. República Arábă Siriánă . capitala Republicii Macedonia. situat pe rîul Sîsola .333 mil. max. moschei. ară industrial-agrară.9 km2). Sirét Sirét Síria rîu în România. alimentară. pisica sălbatică. cereale. de podişuri calcaroase şi nisipoase în S (alt. pe alocuri silvică. electrotehnică) şi alimentare. Muzeu. 15 mii loc. 127 mii loc. a materialelor de construc ii. în 1586. Monumente: cetate. Aeroport. legume. Se varsă printr-o deltă în lacul Aral . Pe terenuri irigate se cultivă bumbac. Roman. prelucrarea lemnului. Vestigii greceşti şi romane: teatru (sec. fabrici ale industriei uşoare şi alimentare. Sunt dezvoltate viticultura şi pomicultura. capitala Republicii Komi. XIV). Vegeta ie de stepă şi deşertică. Biserica Sf. În ascensiune industria petrolieră. amfiteatru roman. reşedin ă a raionului Sîngerei. 508 mii loc. Relief determinat de cîmpia îngustă de litoral în V şi cea din valea Eufratului în partea centrală. păsări migratoare. At. cărbune brun. metalurgică. doc. 1 387 m). Lungime: 2212 km (3 078 km cu rîul Narîn) . Sîktîvkár Sîngeréi Sîrdariá Skagerrák Skópje . Întreprinderi ale industriei uşoare (covoare. Hr. max. Construc ii de maşini şi utilaje. V î. ghips). cămile). Israel şi Liban. Este divizat în 13 districte (guvernorate) şi capitala. Limba oficială: araba. Muzee. Capitala: Damasc . Licee. Monumente istorice şi arhitectonice: bisericile Sf. între Turcia. Universitate. Climă mediteraneană în partea de V şi subtropicală deşertică în cea de E. Teatre. Mai dezvoltată este industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime (petrol. max.Siracúsa oraş în S Italiei (Sicilia). 9. Irak.. Industrie uşoară (covoare. Turism. doc.9 mii loc. situat în apropierea frontierei cu Ucraina. Izvorăşte din Carpa ii Păturoşi (Ucraina). cabaline.). Suprafa a: 185 180 km2. Hr. Castel. Universitate. chimică. At. a. Şantiere navale. Denumirea antică: Seretos . industria cimentului. oraş în România (jud. prelucrarea petrolului. fluviu în Asia Centrală. Popula ia: 17. căprioara. 1 803 m). Cunoscut din 1586. de mun ii Liban şi Antilibian în S-V (alt. sfeclă de zahăr.). pe valea Siretului superior. constructoare oraş în Federa ia Rusă. fosfa i. Prelucrarea lemnului. Gheorghe (1870). strîmtoare în N Europei. orz. cetate domnească (sec. XVII). Lungime: 300 km. la 108 km N-V de Chişinău. afluent pe stînga al Dunării (la S de Gala i). format prin confluen a rîurilor Narîn şi Karadaria . Lă ime: 130–145 km. Muzee. Fondat în sec. între Peninsula Scandinavă (Norvegia) şi peninsula Iutlanda (Danemarca). palate (sec. Industrie metalurgică. Iriga ii. situat pe ărmul estic al Mării Mediterane. în depresiunea Fergana . poligrafică. de prelungirile mun ilor Torus în N (alt. loc. O ramură economică importantă constituie creşterea animalelor (ovine. Sf. în 1340. port la Marea Ionică. textilă (covoare). şcoli.

plumb. Alte oraşe: Košice. foioase). porumb. constructoare de maşini.Slãníc oraş în România (jud. stibiu. Sta iune balneoclimaterică în lungul ărmului mării (140 km). com oraş în Federa ia Rusă. Vegeta ie silvică bogată (conifere. oraş în Federa ia Rusă. mercur. Mur . păşuni alpine. Parcul Na ional Tatra . stat în Europa Centrală. În apropiere se află sta iunea balneoclimaterică Sliven .) sunt înso ite de cîmpii cultivabile. vf. Creşterea animalelor: porcine. Relief format de prelungirile Alpilor în N-V (alt. Include 3 regiuni (krai) şi oraşul autonom Bratislava. Ape minerale. 2864 m. zinc. forestieră) şi uşoară (textilă. ovine. de sare. Gerlachovka ). pruni). textile. Exportă produse din metal. Dispune de neînsemnate resurse de subsol: minereuri de fier. păsări. Muzee. catedrală (sec. XVII–XVIII). At. 1 000 m). Popula ia: 2 mil. 768 m) şi Carpa ilor Albi (alt. minereuri de fier. Industrie textilă. Vegeta ie: păduri de conifere şi foioase (1/3 din teritoriu). Principalele culturi agricole: cereale (grîu. a. de pielărie. congelatoare ş. de culmile Mun ilor Dinarici în S (alt. chimică. 2 655 m. stat în sudul Europei. la poalele mun ilor Nemira . kremlin (sec. Prešov. sfeclă de zahăr. 355 mii loc. Universită i. pomi fructiferi (mai ales meri. bauxită. electronic şi microelectronic. vf. 2 043 m. situat pe fluviul Nipru . Climă mediteraneană şi tempe-ratcontinentală. doc. Turism. mangan. Trnava . cu vestita peşteră Postojna . Importă echipament industrial şi de transport. teritoriul Slovaciei reprezintă un complex de podişuri şi cîmpii premontane. grafit ş. vi ă de vie. situat pe rîul Slănic . a. a sticlei. cupru. în apropierea frontierei cu Belarus. Zilina. 7. aparate de precizie. Dumbier ) şi Tatra Înaltă (alt. 123 mii loc. Ocupînd extremitatea N-V a Carpa ilor. Laborec ş. Construc ii de maşini şi utilaje (frigidere. Suprafa a: 49 mii km2. a. 354 mii loc. Ungaria. Drava. Muzeul sării. Banská.). Croa ia şi Marea Mediterană. Austria. cartofi. calculatoare. Parcul Na ional Triglav . Monumente istorice şi arhitectonice: biserică (sec. detergen i. Teatre. Capitala: Bratislava . Sanatorii. Limba oficială: slovena. alimentară. în cîmpia Tundja . vf. Veliki Triglav ). Aeroport. Baza economiei o constituie industria extractivă (cărbuni.) şi Tisei (Horuad. Suprafa a: 20 256 km2. situat la intersec ia principalelor căi de comunica ii între ările continentului. în Subcarpa ii de Curbură. 1 181 m). aparatură electrotehnică etc. Este dezvoltată industria prelucrătoare (metalurgică. XVI–XVII).8 mii loc. Turism. industrie alimentară. oraş în E Bulgariei. utilaje şi aparataj electrotehnic. În agricult Slovénia República ~.43 mil. Muzee. Turism de amploare. de cîmpiile centrale Ljubljana şi Celjé . iar în V în ramifica iile montane ale Carpa ilor Mici (alt. orz). Hron ş. a. Prahova). forestieră. Teritoriul este drenat de trei rîuri principale: Sava. max. loc.). oraş în România (jud. de pielărie. mobilă. Nitra. loc. 6 mii loc. învecinat cu Republica Cehă. chimică (în special farmaceutică). Climă temperat-con-tinentală moderată. de mobilă).). Ungaria şi Austria. Polonia. situat pe valea Slănicului . Expl. Smolénsk Sóci . port la Marea Neagră. Capitala: Ljubljana. alimentară) şi cea constructoare de maşini (refrigeratoare. Nitra. Ucraina. Sta iune balneoclimaterică. Popula ia: 5. care în N trec în masivele muntoase Tatra Joasă (alt. Văile afluen ilor Dunării (Vah. Sta iune balneoclimaterică. Bacău). situat între Italia. Slãníc-Moldóva Slíven Slovácia República ~. max. în 1757. Limba oficială: slovaca. XII). Cunoscut din 862. prelucrarea lemnului. prelucrătoare (siderurgică. de prelucrare a lemnului.

Exportă banane. Universitate. chimică. stat în Africa de Est. Capitala: Honiara . Ínsulele ~. Climă subecuatorială. alimentară. Pescuit de peşte şi perle. max. tutun. cacao. Suprafa a: 3. unele însă nevalorificate. bumbac. bazată pe agricultură. Creşterea animalelor. Sófia Soj Sólomon Somália República Democrátică ~. conserve din carne şi peşte. copra. sorg. Academie de ştiin e. bauxită. avînd relief muntos: Guadalcanal (alt. bata i. bananieri. Pescuit dezvoltat. Economie slab dezvoltată. Exploatări forestiere. situat în peninsula Somalia. bazată pe creşterea nomadă a animalelor. Popula ia: 496 mii loc. cu o cîmpie în S-E care se desfăşoară în lungul litoralului pe o distan ă de peste 3000 km. articole manufacturiere. pescuit şi industria de prelucrare a produselor agricole. stat insular în vestul Oceanului Pacific. somaleza. Importă echipamente industriale şi de transport. Parcuri. Aeroport. Veche aşezare tracică (Serdica ) din sec.15 mil. Faună: lei. XIX) ş. Mari suprafe e acoperite cu păduri tropicale (90% din teritoriu). răşini aromatice (ocupă unul din primele locuri în lume). capitala Bulgariei. Culturi: curmali. ulei de palmier. San Cristóbal.6 mii km2. Se mai cultivă porumb. Industrie variată: constructoare de maşini. Include teritoriul a cca 100 insule din arhipelagul Melanezia. Suprafa a: 638 mii km2. biserici (sec. Există planta ii de bananieri. Teatre. Face parte din Republica Yemen. XIII–XVI). foarte umedă. situat la E de Noua Guinee. Relief format de podişuri relativ joase (alt. ovine. Exportă lemn şi produse din lemn. mijloace de transport. de origine vulcanică. în S peninsulei Arabia . azbest). de mobilă. trestie de zahăr. oraş situat în partea central-vestică a ării. de prelucrare a cauciucului. New Georgia. Lungime: 648 km. Capitala: Mogadishu . cele mai mari. mei. a. Malaita. a bumbacului şi mătăsii. Hr. Cresc bovine. zahăr. Djibouti. cupru. caprine şi îndeosebi cămile (ocupă locul I în lume). dominate în N de mun ii Ogo şi Carcar (alt. zimbri. Se cultivă taro. Vegeta ie de semideşert. Climă tropicală. Popula ia: 17 mii loc. Popula ia: 10. Vegeta ie de stepă şi savană (păduri 9. Centru comercial (pia ă pentru produsele agricole). orez. catedrală (sec. textilă. în depresiunea Sofia. Etiopia. Faună: crocodili. cocotieri. afluent pe dreapta al Niprului. zebre. clei vegetal). loc. tutun. 500–1500 m). de încăl ăminte. VIII î. pînă la 1 505 m). loc. Este împăr it în 16 regiuni. Santa Isabel. plante legumicole. max. peşte. Admis în ONU . a. produse alimentare. Limbi oficiale: araba. tutun. păsări exotice. Muzee. Encluze. Monumente istorice şi arhitectonice: bazilică (sec. Relief muntos (alt. rîu în Federa ia Rusă şi Belarus. produse petroliere. Vella Lavella ş. agricultură pe suprafe e de teren irigate şi pescuit maritim. Admis în ONU la 19 septembrie 1978. igname. În subsol bogate resurse minerale (aur. hipopotami. Turism. între Kenya. Func ionează mici întreprinderi alimentare şi ale industriei uşoare.68 mil. Izvorăşte din podişul SmolenskMóscova . Suprafa a: 30 mii km2. 2 331 m). bovine. VI). argint. rinoceri. cu cicloni. Economie slab dezvoltată. Importă maşini şi utilaje. fosfa i. Studii cinematografice. Vestigii romane. 1. tămîie. 2515 m). Climă tropicală uscată. Navigabil pe cursul de 373 km de la vărsare. mistre i. Este organizat în 7 provincii şi municipiul capitalei. Limba oficială: engleza. Se colectează răşini aromatice (smirnă. de tricotaje şi confec ii. golful Aden şi Oceanul Indian. electrotehnică. grădini. pomi fructiferi.5% din teritoriu).Socótra insulă în N-V Oceanului Indian. susan. Cresc porcine. cacao. combustibili.

loc. înconjura i de lan urile muntoase Cordillera Cantábrica (alt. Vînătoare. sinagogă (începutul sec. Cataloniei. 2 592 m). Climă temperat-oceanică. Se varsă în Tisa pe teritoriul Ungariei. Turism. Capitala: Madrid . format de podişul central Meseta (alt. 43 mii loc. situat pe malul drept al Nistrului. Toledo. Festival interna ional anual de muzică uşoară. care cuprinde insulele Sumatera. Faună diversă. Monumente: Cetatea Soroca (sec. afluent pe stînga al Tisei . Cordillera Subetica. At. trecînd prin Berlin. temperat-continentală şi mediteraneană. [´¿pree] rîu în E Germaniei. uneşte Oceanul Indian cu marea Java. Sierra de Gredos ş. Suprafa a: 505 mii km2.5 mil km2. la 161 km N de Chişinău. ziduri în ruine. colegii. Suprafa a: 65 mii km 2. Lombok. Muzee. între Fran a. biserici (sec. şi Sondele Mici . 2 613 m) în N.Sómeº Sónde rîu în România. Licee. grupate în 17 reg.a. Unit printr-un canal cu Oder . strîmtoare între insulele Sumatera şi Java . Suprafa a totală: 543. doc. Popula ia: 4. vf. Cuprinde cea mai mare parte a teritoriului norvegian Svalbard .: Longyearbyen . Pescuit. Relief de platou acoperit cu ghea ă. 12 mii loc. Flores. Popula ia totală: 200 mii loc.: 26 km. vf. XVI). Industrii: aparatură electrotehnică. 52 mii loc. Cordillera Ibérica (alt. biserici etc. catedrală (1842). a. confec ii. în 1499. Timor ş. Centru comercial (pia ă pentru cereale). 600–1 000 m). precum şi de cîmpiile de litoral şi cele de la vărsare a rîurilor în mare şi ocean. cu n oraş în Grecia (Pelopones). arhipelag în V Oceanului Pacific. cereale. Cuprinde şi Insulele Baleare . Alte masive muntoase: Sierra Nevada. Andorra şi Portugalia. sta iune balneară pe litoralul Mării Baltice. Include 50 de provincii. Pitiuze (Marea Mediterană) şi Insulele Canare (Oceanul Atlantic). Relief muntos. XIX). arhipelag grecesc în Marea Egee.78 mil. tricotaje. 3 404 m. care cuprinde insulele Bali. Pico d’Aneto ) în N-V. oraş în Republica Moldova. Andaluziei. tutun. Insulele au în cea mai mare parte un relief muntos. XIX–XX). situat la ărmurile Oceanului Atlantic în N şi ale Mării Mediterane în S-E. Lă ime med. Navigabil pe cca 100 km. Strîmtoárea ~. León. Lungime: 403 km. Vegeta ie: păduri de stejar şi fag în mun i (10% din teritoriu). Climă maritimă arctică. Java. plante ierboase de păşune şi de stepă. Kalimantan şi Sulavesi . Mulhacén ) în S-E. Cordillera Betica (alt. Denumirea antică: Samus .5 mii loc. 3 478. Lungime: 433 km (388 km pe teritoriul României). Formează numeroase bra e şi lacuri. Se împarte în Sondele Mari . Sierra de Guadarrama. Climă mediteraneană. centrul adm. al raionului Soroca. în apropiere de Gda ñsk. Sierra Morena. Monumente vechi: templu. Limba oficială: spaniola. stat în S-V Europei. dominat de mun ii Cordillera Central (alt. Spárta Spítsbergen Sporáde Sprée . Citrice. Suprafa a: 1. 2313 m) şi Pirinei (alt. în Peninsula Iberică. Centrul adm. [´¿pitsb¬rg¬n] arhipelag în Oceanul Arctic. Popula ia: 39. oraş în N Poloniei. Sumbava. Pescuit. Arhipelágul ~.5 mii km2. Vestigii arheologice. în Arhipelagul Malajez. produse alimentare. Industrie uşoară şi alimentară. Relief în general muntos. format din două grupuri de insule: Sporadele de Nord (77 de insule) şi Sporadele de Sud (Rodos – cea mai mare insulă). Sónde Sópot Soróca Spánia Regátul Spániei . Izvorăşte din mun ii Sude i şi se varsă în lacul Havel .

situat pe insula Sri Lanka din Oceanul Indian. elefan i. pe exploatări miniere şi pe industria de prelucrare a materiei prime. Nod feroviar.). vf. Limbi oficiale: singhaleza. Se extrag grafit. aparataj electrotehnic şi electronic). Este divizat în 9 provincii. safir. alimentară. minereuri de metale rare. loc. comercial şi cultural. şantiere navale. Capitala: Colombo . oraş în Federa ia Rusă. întreprinderi care produc ciment. Construc ii de maşini (aparate de precizie. alimentară (vinuri. manioc. petrochimie. al Regiunii Autonome Nagorno-Karabah. Industrie constructoare de maşini (maşini agricole. tutun. pietre pre ioase (rubin. 55 mii loc. despăr it de India prin strîmtoarea Palk . Fondat în 1252. 335 mii loc. mahon). a mobilei. chimică. biserici. Muzeu na ional.: 2 412 m. Pînă în 1972 se numea Ceylon . arbori de cauciuc. Principalele culturi: orez. Zăcăminte: aur. oraş situat pe cîteva insule şi peninsule ale lacului Mälaren . oraş în centrul Bulgariei. textilă. Relieful ării reprezintă în partea centrală un podiş. tutun. minereu de fier. Academii şi institute de cercetări ştiin ifice. confec ii). sistem muntos în Federa ia Rusă. Muzee. situat la poalele Caucazului de Nord. sare. textilă (covoare. topaz ş. 2 524 m. la Marea Baltică. palate etc. cafea. caprine). numeroase specii de păsări. stat în Asia de Sud. Nod feroviar. 743 mii loc. materiale feroviare. max. Pidurutala-gala ). vf.66 mil. aparatură electrotehnică etc. a materialelor de construc ii. poligrafie. conserve din peşte. cacao. Gole -Skalistîi . Industrie chimică. Universitate. Stanovói Stára Zagóra Stávropol Stepanakért Stóckholm . oraş în Azerbaid-jan. uleiuri vegetale etc. În anii 1935–1943 s-a numit Voroşilovsk. Alt. ceai. Industrie extractivă (gaze naturale. zahăr. constructoare de maşini (strunguri. instrumente. Climă subecuatorială musonică. Teatre. esături de mătase. Se cresc animale (bovine. Suprafa a: 66 mii km2.). aparataj electrotehnic etc. Popula ia: 18. care spre litoral trec în dealuri şi apoi în cîmpii joase pe alocuri mlăştinoase. petrol). lactate). Faună: urşi. bata i. a. Teatre. situat în Siberia Orientală. Economie bazată pe agricultură. de pielărie şi încăl ăminte. arahide. porcine. la S de peninsula Industan. Centru comercial. de produse alimentare etc.). [´stokholm] capitala Suediei. situat la poalele mun ilor Sredna Gora . Vegeta ie tropicală în S şi de savană în N (păduri cu arbori de lemn pre ios: santal. Centru comercial. cărbune. 163 mii loc. Centru industrial. Vestigii romane. centrul adm. max. conserve de carne. pielărie. uleiuri vegetale.). macarale.Sri Lánka República Demo-crátică Socialístă ~. culminat de mun i riziduali (alt. alimentară (carne. Muzee. tamila. Lungime: cca 700 km. nuci de cocos. Aeroport interna ional. Monumente de arhitectură medievală şi modernă (catedrală. leoparzi. întreprinderi de sticlărie.). textilă. trestie de zahăr. Pescuit int Mún ii ~. fibre şi esături de bumbac. Institu ii de învă ă-mînt superior. Func ionează rafinării de petrol. financiar.

. XIII–XV). cînepă. Muzee. Centru industrial: metalurgie. Întreprinderi de prelucrare a lemnului (celuloză. Oregon. Relief muntos (în V şi în centru) şi de podiş (în E). Mun ii Cascadelor şi Sierra Nevada (alt. Turism. cea mai nordică din grupul Insulelor Eoliene . Georgia. stat federal în America de Nord. Institu ii bancare şi comerciale. Utah. XIII–XVI). Produse de faian ă. Colorado. întreprinderi textile. aparate de precizie. rafinării de petrol. erupe la intervale de 20 de minute). vf. case memoriale. New Hampshire. Whitney ). şantiere navale. poduri.2 mii loc. situat pe rîul Neckar . Studiouri cinematografice. pe teritoriul Bulgariei şi Greciei. calcare.6 mii km 2. Centru adm. Teatre. Aeroport. California. Suprafa a: 8. Alaska. prefectură. sfeclă de zahăr. Pomicultură. Pomicultură. Culturi agricole: cereale. XII–XIII). port pe fluviul Rin . primărie. S.. al landului Baden-Würt-temberg. Oklahoma. Muzee. Monumente istorice (cetă i. Muzee. construc ii de maşini şi utilaje (automobile. Alabama. mănăstiri. hîrtie. Academie de arte frumoase. mobilă). Centru industrial: construc ii de maşini (automobile. Popula ia: 1. forma i din lan urile distincte Mun ii Stîncoşi (alt. Creşterea animalelor.A. Rhode Island. Washington. la frontiera cu Ucraina.). Wisconsin.: Suceava . nave fluviale etc. Delaware. Popula ia: 710 mii loc. Ohio. Dakota de Nord. Connecticut. Hawaii. Minnesota. 4 418 m. 592 mii loc. Valoroase monumente arhitectonice: catedrală (sec. castel (sec. maşini-unelte. New Jersey. Mississippi.U. Suprafa a: 12. Missouri. Podişul Marelui Bazin şi Podişul Colorado Strómboli insulă italiană în Marea Tireniană. Illinois. Nod feroviar. Vestigii romane. cartofi. biserici. Iowa. situat în partea centrală a continentului. statui). max. Turism. Zăcăminte: minereuri de mangan. Teatre. optice şi electrotehnice). XIII–XV).6 km2. sare. Kansas. New Mexico. Virginia de Vest. Izvoare minerale. rîu în Peninsula Balcanică. Carolina de Sud. Idaho. max. Pennsylvania. alimentare. Izvorăşte de pe versantul de S-V al masivului Vitoşa şi se varsă în Marea Egee . Maryland. 264 mii loc. Nebraska. 4 329 m. Wyoming. [´¿tutgart] oraş în Germania.Strasburg [stras´buur] oraş în N-E Fran ei. pirită. Kentucky. textile şi alimentare. industria hîrtiei şi poligrafiei. Texas. vagoane. Institu ii financiarbancare şi comerciale. Elbert). Vermont. biserici (sec. State: Maine. Cuprinde 50 de state şi un district federal (Columbia). care încadrează Podişul Columbiei . Universitate. Massachusetts. învecinat cu Canada şi Mexic. Indiana. De aici denumirea vulcanului Farul Mării Mediterane . case vechi etc. Florida. palate. Dakota de Sud. Louisiana. Viticultură. Virginia. Strúma Stúttgart Suceáva jude în N-E României. ale industriei uşoare şi alimentare. palat (sec. între Oceanul Pacific şi Oceanul Atlantic. Numeroase monumente arhitectonice: biserică (sec. Nevada. Arizona. New York. (Alsacia). Michigan. Lungime: 430 km. Státele Uníte ale Américii. Sediul Consiliului Europei (din 1949) şi al Adunării Europene (din 1979). Vulcanul activ Stromboli (926 m alt. Tennessee. a produselor chimice. Aeroport interna ional. XVIII) etc. Relief determinat de cîteva complexe fizico-geografice şi naturale: în V Mun ii Cordilieri . Arkansas. vf. Carolina de Nord. Universită i. centrul adm. Montana.

ha) se cultivă bumbac (principala cultură de export. a. maimu e.Suceáva municipiu în N-E României (jud. feroviar). cu zone de podiş şi cu mun i înal i în V ( Dorfur şi Kordofan . afluent pe dreapta al Siretului . Suceava. celuloză. ctitorie a mitropolitului Gheorghe Movilă şi a fra ilor săi. loc. 3088 m. cu industrie în dezvoltare. hîrtie. Podişul Etiopean (alt. Lungime: 300 km. orez. Zăcăminte: aur. Păduri de foioase şi conifere. lignit ş. de stepă şi deşertice în N. Izvorăşte din Obcinele Bucovinei . Faună: lei. aparate de măsurat. Atelier de covoare şi broderii.5 mil. Poloniei şi Germaniei. Este organizat în 8 state federale şi capitala na ională. nichel. vf. situat între Egipt. Olt).a. Aici a existat o cetate. Labal Marrah ). Suceáva Sucevíþa Sucidáva Sudán República ~. Sudéþi . Păşuni alpine. situat pe rîul cu acelaşi nume. Limba oficială: araba. Produse industriale: maşini şi utilaje. Muzee. alt. Mănăstírea ~. Ciad. Monumente istorice şi arhitectonice: cetate. Pe terenuri irigate (2 mil. în 1388. doc. Suprafa a: 2. Vegeta ie: păduri tropicale. savane care trec în păşuni de stepă şi în deşert. porumb. Popula ia: 37 mil. Picturi. grîu. Nod de comunica ie (rutier. Relieful reprezintă o vastă cîmpie. Mormintele familiei Movileştilor. han. Universitate. Capitala: Khartoum . produse de pielărie. rîu în România.). A fost construită în 1581–1606. Teritoriul ării este puternic segmentat de fluviul Nil şi afluen ii săi Nilul Alb şi Nilul Albastru . Uganda. Bahr el-Ghazal. crocodili ş. stat în N-E Africii. arahide. Libia. Climă temperată montană. Suceava). antilope. Kenya. Jur. Sobat ş. vf. a. Suceava). centrul adm. al jud. Suceava. Alt. max. ocupă locul 2 între ările din Africa). Climă ecuatorială musonică în S şi tropicală deşertică în N. max. 3 187 m. hipopotami. sorg. ară agrară (antrenează ¾ din popula ia activă). Kenyeti ) şi reg. Sn¸¿ka ). bata i. domnii Ieremia şi Simion Movilă. susan. Republica Democrată Congo. în care se varsă o mul ime de alte rîuri ( Atbara. Sucevi a (jud. km2. mănăstire în N-E României. biserici. Lungime: 170 km. mei. Turism. Turism. străbate Podişul Sucevei şi trece prin mun. Incintă fortificată. pe teritoriul actualului oraş Corabia din România (jud.: 1 603 m (vf. Aeroport. Etiopia şi Marea Roşie. un pod peste Dunăre. At. aşezare geto-dacă. mango masiv muntos în E Europei Centrale. Lol. apoi cetate romană pe malul stîng al Dunării. mănăstire. textile şi alimentare. în com. la extremitatea de NV a mun ilor Boemiei . 118 mii loc. case vechi. Republica Centrafricană. pe teritoriul Cehiei.

între insulele Kalimantan. 125 mii loc. Suéz Suhúmi Sulawési (Célebes) Sulawési Sulína Súlu Sumatéra (Sumátra) Súmba . Culturi: cafea. argint. urmată de podişul Smoland (alt. porumb. cu următoarele particularită i: în V şi N-V Mun ii Scandinavi (alt. Dispune de însemnate zăcăminte de minereuri de fier. Limba oficială: suedeza. Márea ~.: 3645–8547 m.Suédia Regátul Suédiei . Zăcăminte: petrol. Relief de cîmpie şi mun i (cu numeroşi vulcani activi). oraş în Georgia (Gruzia). la E de insula Kaliman-tan . Capitala: Stockholm . Popula ia: 352 mii loc. Suprafa a: 435 mii km2.89 mil. Sta iune balneoclimaterică. stat în N Europei. plumb. apar ine Indoneziei. cons Canálul ~. orez. Márea ~. situat în partea estică a peninsulei Scandinavia . de petrol. loc. Suprafa a: 450 mii km2. plante de tundră montană. Sulitjelma (1 914). uneşte Marea Mediterană cu Marea Roşie. Se cultivă orez. wolfram. în E cîmpii înguste de litoral. între arhipelagul Filipine (în N-E) şi insula Kalimantan (în S-V). Muzee. fragmente de numeroase rîuri care se varsă în Marea Baltică (Golful Botnic). aur. în deltă. Pescuit. Descoperită în 1667. bra ul central al Dunării. cauciuc. Vîrfuri: Sarek (2090 m). Culturi: orez. mangan. în partea centrală zone colinare (alt. Cuprinde şi numeroase insule din Marea Baltică (Gotland. cupru.).: 20 m.). Popula ia: 8. Teatre. 2 117 m. max. Climă ecuatorială. zinc. Ad. Suprafa a: 473. Lungime: 83. uraniu. o el. Popula ia: 13 mii loc. [´s¬leb¬s] Ínsula ~. Climă temperat-maritimă în S şi aspră în N. la ărmurile Mării Baltice (Golful Botnic). Vegeta ie: păduri de conifere şi de foioase (50% din suprafa ă). a.5 mii km2. port la Marea Neagră. Oraş pr. cărbuni. tutun. Relief predominat de platou şi de cîmpie. Expl. Climă subecuatorială maritimă. Climă ecuatorială. Sulawesi şi arhipelagul Filipine .a. insulă indoneziană în Arhipelagul Malaiez (Oceanul Indian). Ad. Kebnecajse ). întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. de prelucrare a tutunului. cărbuni. situată la S-V de peninsula Malacca . Întreprinderi forestiere. Creşterea animalelor (inclusiv cai pentru export). Supra-fa a: 189 mii km2. Industrie avansată: extractivă. Institu ii de învă ămînt superior. metalurgică (fontă. Popula ia: cca 37 mil. aluminiu ş. zinc. Este divizat în 24 de provincii. Suprafa a: 348 mii km2. vinuri). aur. tutun. Relief preponderent muntos (alt. mare în Oceanul Pacific. max. loc. Numeroase rezerva ii naturale şi parcuri na ionale. a. Ad. 377 m) şi de cîmpia Skania . Turism. Grădină botanică. Suprafa a: 11. bumbac. 1 225 m). trestie de zahăr.: 1590–5575 m. care se desparte de bra ul Tulcea şi se varsă în Marea Neagră lîngă oraşul Sulina (România). canal navigabil pe istmul Suez. insulă în Arhipelagul Malaiez. insulă indoneziană în arhipelagul Malaiez (Oceanul Indian). mare în Oceanul Pacific. gaze naturale. Construc ii de maşini (aparate de precizie).: Waingapu . Economie bazată pe industrie şi servicii. capitala Republicii Autonome Abhazia. öland ş. cafea. la S-V de insula Flores . nichel. Păduri tropicale. Lă ime: 180 m. medie 500 m). Lungime: 162 km. porumb. Relief muntos. de produse alimentare (conserve din fructe şi de peşte. învecinat cu Norvegia şi Finlanda. ceai.8 km. vf. tutun ş. în S o depresiune centrală acoperită de foarte multe lacuri mari şi mici. Creşterea animalelor.6 mii km2.

Climă subecuatorială maritimă. Exploatări de bauxită (ocupă unul din primele locuri în lume). savane. Principalele ramuri economice: industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime. a. citrice. Exportă zahăr. caprine. produse chimice. Administrat de Norvegia. trestie de zahăr. la strîmtoarea Surabaja . zahăr. stat în S Africii. max. combustibili . Lan urile muntoase (alt. azbest. Expl. aur. Relief format de un podiş deluros. Komati. Muzee. dominat de culmi muntoase. rafinării de petrol. păsări. materiale de construc ii. diamante). capitala statului Fiji. Centru adm.a. Importă echipamente şi utilaje industriale. mijloace de transport. orez. pescuitul. bata i. banane. Oraş pr.Sumbáwa [sum´baua] insulă indoneziană în Arhipelagul Malaiez (Oceanul Indian). produse alimentare. 2. şi de o vastă cîmpie de litoral în N şi N-E. porcine. orez. 2 851 m. Suprafa a: 163 mii km 2. oraş în Indonezia. 71 mii loc. Organizat în 10 districte. Produce zahăr.4 mil. Suprafa a: 17 363 km2. fructe tropicale. ciment. aluminiu. ovine. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. textile. Suprafa a: 15. Păduri tropicale cu arbori de esen ă pre ioase. lemn şi produse din lemn. copră. carne. vînătoare. Usushwana ş. lemn şi produse din lemn. Şantiere navale. porumb. Exportă bauxită. Barentsburg. combustibili. cu unele culmi muntoase (alt. legume. Suprafa a: 62 900 km2. uleiuri vegetale. Este divizat în 4 districte. banane. Vegeta ie de savană. Relief de podiş. care se întind în văile rîurilor Umbuluzi. pînă în cîmpia Mozambic. Planta ii de cafea. zinc. Relief de platou. păduri şi păşuni montane. Surabája Surinám Súva Sválbard [´svaalbard] teritoriu insular în Oceanul Arctic. fabrici de produse chimice. Capitala: Paramaribo . situate la 600 km N de coastele Norvegiei. medie 1200 m.: Longyearbyen . vite. Turism. Piramiden. Se cultivă trestie de zahăr (ocupă unul din primele locuri pe glob la producerea de zahăr pe cap de locuitor). nuci de cocos. esături de bumbac şi de lînă. învecinat cu Africa de Sud şi Mozambic. Se cresc bovine. Climă arctică. Popula ia: 980 mii loc. Limba oficială: swazi şi engleza. Păduri tropicale. Universitate. Tambora ). minereu de fier. Pescuit. de minereu de fier. Export de zahăr. Climă subtropicală şi temperată. citrice. Importă cereale. diamante. Popula ia: 4 200 loc. cu temperaturi înalte şi precipita ii bogate. Func ionează mici întreprinderi care produc electricitate. trestie de zahăr. 1 800 m) coboară în pante line din V spre E. Ny Alesund . centru legislativ şi reşedin ă regală: Lobamba . Aeroport. Swáziland Regátul ~. alimentare. Universitate. Principala ramură a economiei o constituie agricultura. între Guyana. República ~. Admis în ONU la 4 decembrie 1975. textile. Căi ferate: 301 km. agricultura. cu excep ia cîtorva cîmpii aluviale. cupru. alt. Raba . echipamente industriale.4 mii km2. situat la ărmul Oceanului Atlantic. Relief muntos (alt. Popula ia: 720 mii loc. Ngwavuna. vlc. loc. Limba oficială: olandeza. max. Norvegieni. 1280 m) în S-V. alumină. bumbac. format din arhipelagul Spitzbergen şi Insula Urşilor. Se cultivă orez. Vegeta ie de savană. la V de insula Flores . Climă ecuatorială. Usuti. Dispune de bogate şi variate resurse de subsol (cărbune. stat în N-E Americii de Sud. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime. îmbrăcăminte. Alte oraşe. situat în N-E insulei Java . Brazilia şi Guyana Franceză. bumbac. azbest. articole din lemn. Se cresc animale. Capitala administrativă: Mbabane . sorg. cocotieri. Aeroport. Popula ia: 440 mii loc. Căi rutiere: 9 153 km. max. legume. oraş situat pe insula Viti Levu . minereuri. cărbune ş.

castel (sec. Gheorghe (1873). Izvorăşte din zona vîrfului Poiana Ciungilor . Centru industrial: şantiere navale. situat pe malul drept al rîului Ciorna . maşini agricole. utilaje. Rostov). Universită i. situată între Balcanii Centrali şi Balcanii de Est. Lă ime: 8 km. Szczécin [´¿tet¿in] ªagán ªáhtî ªatt el Arab (Shatt al 'Arab) ªélimbãr ªípka ªoldãnéºti ªomúzul Máre ªtéfan-Vódã ªureánu . la 116 km S-E de Chişinău. pe teritoriul Bulgariei. afluent pe dreapta al Siretului .ial navigabil. Denumirea veche: Cîzîl . Se varsă în Golful Persic . Numeroase monumente de arhitectură: biserică gotică (sec. Centru silvic. la 118 km N de Chişinău. aici a avut loc o mare bătălie între armatele ruseşti şi cele turceşti. medie: 2 m. Biserica Sf. oraş în N-V Poloniei. Centru comercial (export de grîu. Formează un segment din grani a dintre Irak şi Iran. material rulant). oraş în Republica Moldova. constructoare de maşini. Turism. Muzee. doc.: 2 130 m (vf. Port la Marea Baltică. de pielărie. oraş în Republica Moldova. Odesa. Lungime: 195 km. carne. Nod de comunica ie (feroviar. străbate Podişul Sucevei . în centrul României. Teatre. oraş în Federa ia Rusă (reg. Industrie siderurgică. Industrie extractivă (huilă). textilă. motoare electrice. doc. Iriga ii. reşedin ă a raionului Ştefan-Vodă. 9 mii loc. fluviu în Irak. Arhanghel Mihail (1879).Sýdney [´sidni] oraş în S-E Australiei. mobilă) şi alimentară. trece prin Fălticeni . palate (sec. siderurgică. textile. At. 10 mii loc. At. Biserica Sf. la 1330 m alt. Lungime: 11 km. uşoară (încăl ăminte. Mún ii ~. lac în Ucraina. Alt. Industrie uşoară şi alimentară. în sec. Teatru. Par. max. Teatru. în 1573. cucerind astfel Transilvania. alimentare. 4 mil. situat pe fluviul Odra . 230 mii loc. În 1877. loc. unde în 1599 (18/28 oc-tombrie) Mihai Viteazul l-a învins pe Andrei Báthory. Sibiu.). constructoare de maşini (nave. Aeroport. în bazinul carbonifer Done k . textile. chimică (superfosfa i). XVI). Fabrică a materialelor de construc ii. lînă. Vîrful lui Pătru ). întreprinderi ale materialelor de construc ii. piei. masiv muntos în Carpa ii Meridionali (România). confec ii. la N-E de localitatea Primorskoe (reg. XIV–XV). metalurgie. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. Nod de comunica ie. com-binat de fermentare a tutunului. Ad. reşedin ă a raionului Şoldăneşti. format prin confluen a Tigrului şi Eufratului . construc ii de maşini. Se mai numesc şi Mun ii Sebeşului . Hidrocentrale. situat în bazinul Dunării inferioare. Institu ii de învă ămînt superior. rîu în România. Muzee. Face legătura rutieră între oraşele Gabrovo şi Kazanlîk . Lungime: 51 km. rutier). chimice. XIX. rn. alimentară. marcînd prin aceasta prima etapă în unirea celor trei ări româneşti. 415 mii loc. Tatarbunar). principele Transilvaniei. fructe etc. făcînd parte din grupa mun ilor Parîng . XIV–XV) etc. trecătoare în mun ii Balcani. Muzeu. localitate subordonată mun. Monumente arhitectonice. port la Oceanul Pacific (Marea Tasman).

Climă temperat-continentală şi continentală aridă. wolfram. Popula ia: 6. a. Se produc esături de bumbac şi mătăsu [te´gu] oraş în S-E Coreii de Sud. ară cu cei mai numeroşi şi cei mai înal i mun i din Asia Centrală: Alai şi Transalai în N (alt. de hîrtie. Tabríz Tadjikistán oraş în N-V Iranului. Suprafa a: 25. Universitate. Relief constituit de masive muntoase (în centru şi N) şi de cîmpii joase (în S şi V). afluent pe dreapta al Siretului . situat între Uzbekistan. Numele antic: Tauris . Kîrgîzstan. Industrie de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. situată în extremitatea nordică a continentului asiatic. între marea Kara şi marea Laptev. Economie bazată pe industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime şi pe agricultură (concentrează cca 40% din popula ia activă).8 mil. Suprafa a: 1 042 km2. dropii. Surhandaria. textile. 2 237 m. cafea. cea mai mare din arhipelagul Insulele Societă ii . stat în S-E Mexicului. Taegú Tahiti [tai´iti. Turism. Zeravşan şi Hissar în N-V şi în partea vestică (alt. Centru adm. alimentară. a camforului. oraş în insula Taiwan (Oceanul Pacific). Nod de comunica ii. Se cresc ovine. la S de Mărăşeşti. (5 mil. 1. în conurba ie). aparatură electro. República ~. făcînd parte din Polinezia Franceză . Important centru industrial (metalurgie. Universitate. Include 3 provincii. China şi Afghanistan.: tai´ti] Taibéi [chin. capre de munte. (Taipei) .ªuºíþa Tabásco rîu în România. Meşteşugărit. străbătute de afluen ii rîului Amudaria (Vahş. cocotieri. textile. În zona de cîmpie litorală se cultivă citrice. Centru miner: cupru.6 mil.1 mii km2. Popula ia: 132 mii loc. max. vanilie etc. vf. max. banane. 2. stat în Asia Centrală. valea Zeravşan (în partea central-vestică). fr. Popula ia: 1. Pia ă agricolă. 4 000–5 000 m) ş. bovine. construc ii navale.: Papeete . a. Pescuit. Tundră. Vara adesea seacă. Ghe ari. În partea centrală a peninsulei se află lacul Taimîr . Limba oficială: tadjika. loc. constructoare de maşini.3 mii km 2. prelucrarea lemnului. loc. Vegeta ie ierboasă şi silvică (în mun i). Suprafa a: 143. Dinamică este industria energetică (hidrocentrala Nurek de pe Vahş). Suprafa a: 400 mii km 2. şacali. minereuri neferoase. centrul adm. textilă. alimentare. al provinciei Taiwan (China). insulă în Oceanul Pacific. petrol. 972 mii loc. Aeroport. Pamir în S (alt. Lungime: 68 km.: thaip´ei] Taimîr . Se cultivă bumbac. loc. peninsulă în Federa ia Rusă. max. loc. Relief mai coborît în depresiunea Fergana (în N-V). produse de pielărie) şi alimentare. fabrici de ciment. Capitala: Villa Hermosa .3 mil. Turism. Climă tropicală umedă. 7495 m). Faună: lupi. 7134 m). fazani ş. de încăl ăminte. loc. Muzeu de artă. Izvorăşte din Mun ii Vrancei .5 mil.şi radiotehnică). Aeroport interna ional. Vestigii arheologice. Kafirnigan ). Piandj. o republică autonomă şi capitala. Aeroport. trestie de zahăr. Climă aspră. Doar în regiunea S-V se profilează cîteva cîmpii premontane cultivabile. Exploatări de cărbune. Turkestan. caprine. Centru comercial. Capitala: Duşanbe . Întreprinderi ale industriei uşoare (covoare. Relief muntos (alt. Orohena ).

capitala Estoniei. 485 mii loc. Climă continentală uscată. Industrie constructoare de maşini (excavatoare. de prelucrare a lemnului (mobilă). constructoare de maşini. a. Monumente arhitectonice (moschee. Monumente arhitectonice: biserici (sec. cocotieri.9 mil. alimentară. barcane.). Centru comercial şi industrial (materiale de construc ii. Universitate. apoi colonie romană. de pielărie. al provinciei Shanxi . textilă. Nod feroviar. Izvorăşte din mun ii Sierra de Cuenca (Spania) şi se varsă printr-un estuar în Oceanul Atlantic. Străveche aşezare cartagineză. loc. Taiyán Tájo Tákla-Makán Tállinn Tamísa cel mai mare fluviu din Marea Britanie. chimică. produse alimentare). situat pe ărmul Oceanului Atlantic. palate). textile. Aeroport. Dune. a celulozei şi hîrtiei. Izvorăşte din zona dealurilor Cotswold . Zăcăminte: cărbuni. Muzee. 394 mii loc. în depresiunea Kaşgaria . siderurgică. oraş în S-V Finlandei. 3 997 m). Suprafa a: 36. Oraş pr. max. a. pe teritoriul Spaniei şi Portugaliei. Navigabil. în partea de S a Angliei. (XIV–XVI). Aeroport. Fondat în sec. despăr ită de continentul Asiei prin strîmtoarea cu acelaşi nume. Tanzania şi Zambia.: 1435 m. fluviu în V Europei. aur. Se cultivă trestie de zahăr. a celulozei şi hîrtiei. aparate de radio. XII–XV). Aeroport. trece prin Oxford şi Londra şi se varsă printr-un estuar în Marea Nordului. Támpere Tanganyika Tangér . gaze naturale. Altitudini între 800 şi 1 500 m. Industrie constructoare de maşini (locomotive). port la Golful Finic (Marea Baltică). alimentară. Navigabil. Teatre. situat pe ărmul lacului Näsijärvi . Suprafa a: 345 mii km2. citrice. Pescuit. confec ii. X. Lungime: 1 120 km. Vegeta ie tropicală.Taiwán insulă a Chinei. loc. Hidrocentrale. chimică. oraş în E Chinei. Universitate. petrol. Denumirea veche: Formosa . cabluri ş. Aeroport. [t¾´…e] oraş în N Marocului. Port. Relief predominant muntos (alt. Muzee.: Taibei . a materialelor de construc ii. Conservator. Monumente. Lungime: 338 km. bananieri. cetate (sec.9 mii km2.1 mii km2. În văile unor rîuri şi în oaze se practică agricultura. de încăl ăminte. Naviga ie. Ad. cupru ş. Universitate. deşert nisipos în V Chinei. la intrarea în strîmtoarea Gibraltar . de textile şi confec ii. 219 mii loc. Burundi. Climă tropical-musonică umedă. Pescuit. de pielărie şi încăl ăminte. textilă. în V Oceanului Pacific. centrul adm. lac tectonic în Africa de Est. Industrie minieră. alimentară. situat între Republica Democrată Congo. Sporturi de iarnă. Popula ia: cca 21 mil. Academie de ştiin e. Suprafa a: 31. Este legat prin canale cu golful Bristol şi cu Marea Irlandei. 1. maşini şi utilaje electrice. Numele vechi: Reval (Revel). max.

Construc ii de maşini (maşini agricole. Zambia. Navigabil pe cursul inferior (280 km). Observator astronomic. Burundi. masiv muntos în Carpa ii Orientali. şi mun ii Livingstone în sud (alt. a. de depresiunile marilor lacuri africane Victoria. a. XII–XIV). ară agrară în curs de dezvoltare. oraş în S Italiei (Puglia). Nod de comunica ii. Expl. Numele antic: Tarent . traversează deşertul Takla-Makan şi se pierde în nisipurile din E deşertului. 112. a. prelucrarea metalelor. Suprafa a: 945. al raionului Taraclia. Popula ia: 38. Pentru export produce bumbac. Industrie uşoară şi alimentară. 116 mii loc. în N (5 895 m.: 5 604 m. mare în S-V Oceanului Pacific. Vegeta ie tropicală şi de savană (păduri – 45% din teritoriu). Teatre. textile. Gheorghe (1874). Malawi. Numele vechi: Iuriev. oraş în Estonia. 245 mii loc. încăl ăminte. Alt. a lemnului. cel mai mare rîu din Asia Centrală. Rwanda. oraş în N-E Spaniei (Catalonia). Rezerva ii naturale şi parcuri na ionale. 3175 m). doc. antilope. Pemba ş. situat pe ărmul nordic al golfului Taranto . Márea ~. Academie agricolă. Relieful este format de un podiş central (alt. afluent pe dreapta al fluviului Amazon . Dispune de variate resurse naturale (diamante. de fabricare a hîrtiei. Lungime: 2180 km. XI. Tanganyuka şi Malawi . Limba oficială: swahili. wolfram.2 mil.7 mii loc. Muzee. Noua Zeelandă şi insulele Norfolk şi Noua Caledonie. uraniu). piscul Kilimanjaro . V şi S-V şi de cîmpiile riverane şi de litoral în E ării. centrul adm. Republica Democrată Congo. rinoceri. poligrafie. de igarete. Nod feroviar. Prelucra-rea petrolului. cu masive muntoase vulcanice de mare alt. în 1811. stat în E Africii. Pescuit marin. Culmi împădurite. Biserica Sf. textile şi alimentare (ulei de măsline). oraş în Republica Moldova. Muzee. Este divizat în 25 de regiuni. Faună: lei. aparataj electrotehnic şi electronic ş.Tanzánia República Unítă ~. situat la 162 km S-V de Chişinău. Majoritatea popula iei este ocupată în agricultură. de produse alimentare (conserve). crocodili. între Australia. Uganda şi Kenya. vulcan activ mereu. întreprinderi petrochimice. max. catedrală (sec. staniu. Port comercial. Universitate. tutun.). situate în N-V. Capitala: Dar es-Sa-laam (capitala desemnată: Dodoma ). clădiri vechi. Lungime: 2200 km. Dorpat . XII–XIII). confec ii) şi alimentare (conserve de carne şi de peşte ş. Izvorăşte din mun ii Karakorum şi TianShan . loc. unele însă pu in valorificate. siderurgie. 1 000–1 500 m). Monumente arhitectonice. situat la ărmul Oceanului Indian. Relief de cîmpie au şi insulele Zanzibar şi Pemba . Tapajós Taraclía Táranto Tarc´ãu Tarím Tarragóna Tártu Tasmán . aur. ce [tapa´3os] rîu în Brazilia. Include şi teritoriul insulelor din apropiere: Zanzibar. Centru industrial şi comercial. Vestigii arheologice romane. Şantiere navale. cafea. Ad. Pescuit. construc ii de maşini şi utilaje. Centru industrial şi cultural. Climă ecuatorială musonică.). de gresie. între Mozambic. întreprinderi ale industriei uşoare (pielărie. Mún ii Tarcăului . max. port la Marea Mediterană. Mănăstire (sec.1 mii km2. cuprins între văile Bicazului şi Trotuşului. 16 mii loc. Grinduşul ). elefan i. produse chimice. plumb. At. Vestigii arheologice.: 1664 m (vf. Cunoscut din sec. cărbune. Cascade. insula Tasmania.

vin etc. Numele vechi: Tiflis (pînă în 1936). moschee etc. chimică şi chimico-farmaceu-tică. vf. nichel. farmaceutice. Parc na ional. Táurus Tãtária Tbilísi Tecuci municipiu în România (jud. Gerlachovka ). de încăl ăminte. aparatură şi utilaje electrotehnice etc. . Galerie de artă plastică. Climă mediteraneană. Repara ii metalice. Academie de ştiin e. max. Studiouri cinematografice. întreprinderi chimice. cartofi. cărbune. ulei. legume. max. de produse alimentare (conserve de legume.). capitala Uzbekistanului.: Hobart. strunguri ş. situat pe valea Bîrladului . cupru. separată de continent prin strîmtoarea Bass . Climă subtropicală în N şi temperată în S. medresa Barak-Han ş. Muzee. în sec. textile şi de confec ii. Zăcăminte: crom. Capitala: Kazan. Muzee.Tasmánia insulă la S-E de ărmurile Australiei. VI–VII). plumb. vinuri etc. prelucrarea lemnului. zinc. la poalele mun ilor Tian-Şhan . Important centru industrial: construc ii de maşini (maşini agricole. catedrală (sec. a pielei şi a tutunului.: 3 734 m. alimentară. Muzeu. XIII). acestea fiind separate între ele printr-o depresiune tectonică. creşterea bovinelor şi ovinelor).). poligrafie. Conservator. 1 617 m). loc. Taºként Tátra masiv muntos în Carpa i. Academie de ştiin e. stepe montane.3 mil. de produse textile ( esături de bumbac) şi alimentare. savane. Păduri veşnic verzi. sistem muntos în Turcia. fabrici de mobilă. Centru adm. plumb. Centru comercial. Muzee. doc. industrial şi cultural. în zona de frontieră dintre Slovacia şi Polonia (alt. Monumente istorice şi arhitectonice: cetate şi castel (sec. semipustiuri. Relief de podişuri vulcanice (alt. şampanie. fabrici de produse chimice şi chimico-farmaceutice. Nod de comunica ii (feroviar. Gala i). Nod feroviar şi rutier. VI). 2. Monumente arhitectonice (mausoleu. de por elanuri şi faian ă. Construc ii de maşini (locomotive electrice. rutier). de fructe şi de carne. biserici. excavatoare. IV. constructoare de maşini (automobile. Popula ia: 3. a.8 mil. loc. zahăr. Teatre. Popula ia: 459 mii loc. constînd din Tatra Înaltă . Universitate. republică în Federa ia Rusă. Din 1901 apar ine Australiei.a. oraş situat pe fluviul Kura .13 mil. Agricultură (cereale. XII. Universită i. Universită i. Tasman în 1642. vf. de confec ii. gaze naturale). în bazinul mijlociu al Volgăi . Suprafa a: 68 mii km2. Capitala Gruziei din sec. bazilică (sec. ceai.). aparatură electronică şi electrotehnică ş. max. 48 mii loc. 2 045 m. Hidro-centrală. plante furajere. Păduri de conifere. vf. energetică. Dumbier ). Grădină botanică. At. şi Tatra Joasă . Zăcăminte: cupru. maşini agricole.).). Industrie extractivă (petrol. rutier). loc. zinc. capitala Georgiei (Gruziei). Turism. textilă şi de confec ii. pe teritoriul Slovaciei (alt. oraş situat pe valea rîului Circik . Suprafa a: 68 mii km2. 1. alimentare (ulei. Institu ii de învă ămînt. maşini-unelte. 2 663 m. Nod de comunica ii (feroviar. în cuprinsul Podişului Anatoliei . Alt. a.). Aeroport. Teatre. Ala Dað . República Tatarstán . Descoperită de navigatorul olandez A. Aeroport. max.

loc. Teatre. a sticlei. gaze naturale). de şlefuire a diaman-telor. de pielărie şi încăl ăminte. subpolară. Muzee.Tegucigálpa [tegusi´galpa] capitala Hondurasului. Fondat în 1909. jude în S României. vi ă de vie. feroaliaje). XII. În 1948 a fost comasat cu oraşul din apropiere Jáffa . Suprafa a: 396 117 km2. chimică. Avicultură. ambasade. a tutunului. Muzee. XIII–XIX). electrică. alcool. bere. oraş situat la 1100 m alt. textilă. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. Teatre. Transport fluvial şi rutier. Fără popula ie permanentă. fosfa i). Grădini publice. XVIII). la grani a cu Bulgaria. Aeroporturi. Aeroport. .: Alexandria . Climă tropicală uscată. Culturi: cereale. Suprafa a: 109 mii km2.1 mii km2. întreprinderi ale materialelor de construc ie (ciment). Prelucrarea metalelor. insulă de origine vulcanică din Arhipelagul Canarelor . Palatul soarelui (sec. Industrie de prelucrare a metalelor. Administrat de Fran a. textilă. Suprafa a: 5 760 km 2. Creşterea animalelor (bovine. Industrie extractivă (aur. textilă. miniere (cărbune. alimentare (zahăr. Nod de Comunica ii (feroviar. Muzee. Fondat de spanioli în 1579. Popula ia: 4. Important centru industrial.75 mil. max. Universitate. Capitală (a Persiei) din 1788. Viticultură. Turism. Relief muntos în E (mun ii Apalaşi ). Universitate. Universită i. Fostă capitală a ării. pe o vale între înăl imile vulcanice din S-E ării. ovine). 1. alimentară (ulei. vlc. Industrie extractivă (petrol. rutier). Sta iuni de cercetări ştiin ifice. alimentară. Ghe ari veşnici. Climă temperat-oceanică. Monumente arhitectonice: Moscheea de aur. de mobilă. în conurba ie. energetică. Muzee.9 mil. Teherán Tel Avív (-Jáffa) oraş în Israel. 3718 m. Teatre. licheni). bere). Relief în cea mai mare parte muntos.25 mil. Turism. esături din lînă şi bumbac). loc. 535 mii loc. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. Tennessee Teritóriile Austrále ºi Antárctice Francéze teritoriu în Oceanul Indian (insular) şi Antarctica ( ara Adéliei). străbătut de rîul cu acelaşi nume (1600 km). în sec. floarea-soarelui. Planta ii de bumbac. constructoare de maşini şi utilaje. în care au rămas sediile multor institu ii de stat. Floră săracă (muşchi. Industrie metalurgică (aluminiu. Se cultivă cereale (grîu. Centru adm. porumb. Popula ia: 625 mii loc. poligrafică. comercial şi cultural al ării. textile (covoare persane. Centru adm. minereuri de fier şi de zinc. At. Téleorman Tenerífe Ínsula ~. constructoare de maşini şi utilaje. doc. Turism. alimentară. Pomicultură. a pieilor. port la Marea Mediteraneană.. Capitala: Nashville-Davidson. Export de citrice. orz). Turism. Se cultivă tutun. Relief predominant muntos (alt. oraş situat la poalele muntelui Elbrus . Expl. XVIII–XIX). chimică şi chimico-farmaceutică. legume. sfeclă de zahăr. alimentară. clădiri vechi (sec. Teatre. secară. Popula ia: 475 mii loc. 7. [tene´sii] stat în partea centrală şi S-E a SUA. chimică. de podiş în centru şi de cîmpie în V. legume. pomi fructiferi. activ Pico de Teyde ). Suprafa a: 2. Relief predominant de cîmpie (Cîmpia Română ). Centru comercial. capitala Iranului. Administrată de Spania.: Santa Cruz de Tenerife . conserve). loc. Aeroport interna ional. argint).

Suprafa a: 250 mii km2. Ghe ari veşnici. agricultura. Relief muntos. savane. Industrie extractivă (petrol. Relief de platou şi muntos (alt. Iriga ii din apele Indului. electrică. de asamblare a automobilelor. petrol. între cursul inferior al Indului şi mun ii Aravalli . s-a aflat sub do-mina ia Macedoniei (352–196 î. plumb. maimu e. Climă subpolară. În 1881 a revenit Greciei. arahide. Dispune de bogate zăcăminte: minereu de staniu. Creşterea nomadă a vitelor (ovine. Hr. utilaj petrolier ş. pînă la 2000 m). bizantină (pînă în 1348).4 mil. loc. a. golful Siam. regiune în Grecia. dealuri şi lan uri muntoase în N-V (alt. podişul Korat în N-E (alt. Cambodgia. textilă. magneziu. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase (60% din teritoriu). de ciment.4 mil. deşert în India şi Pakistan. Suprafa a: 6.). loc. acoperit de ghea ă şi zăpadă. 1 793 m). elefan i.). stat în S-E Asiei. Suprafa a: 382 500 km2. de prelucrare primară a produselor agricole. pescuitul. Creşterea animalelor. Climă tropicală. teritoriu insular în V Oceanului Indian. Fără popula ie permanentă.1 mii km 2. Administrat de Marea Britanie. Climă tropicală uscată. Capitala: Austin . metalurgică. Administrat de Marea Britanie.9 mii km2. porumb. orez. alimentară. Popula ia: 17 mil. romană (sec. fier. teritoriu în Antarctica. cărbune. electronică. Lacuri sărate. acesta situat la S de insulele Maldive . grîu. Popula ia: 62. leoparzi. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. constituit din mai multe insule ce in de arhipe-lagul Chagos .). Sta iuni de cercetări ştiin ifice. păşuni. km 2. 2 576 m).Teritóriul Antárctic Australián teritoriu în Antarctica de Est. exploatarea lemnului. bananieri). constituit dintr-un sector continental şi cîteva insule din apropiere.Hr. e. Thar . Vegeta ie bogată (cocotieri. Climă tropicală musonică. A fost invadată de dorieni (sf. constructoare de maşini (avioane. II î. crocodili. Teritóriul Antárctic Británic Teritóriul Británic din Oceánul Indián Tesália Téxas Thailánda Regátul ~. pomi fructiferi. Malaysia şi marea Andaman. care include sectoarele continentale ara lui Graham. n. Lucrări şi servicii în cadrul bazei navale anglo-americane. ierburi xerofite. de produc ie a cauciucului sintetic. Principalele ramuri ale economiei: industrie în dezvoltare. de prelucrare a petrolului. Altitudini între 100 şi 200 m. Se cultivă bumbac. legume. a. a Serbiei. gaze naturale. la S de mun ii Olimp . diverse specii de păsări. Popula ia: 3000 loc. [´tekses] stat în S SUA. Teritoriul ării include cîteva regiuni geografice: cîmpia fluviului Menam în partea centrală. 3 000–4 000 m). Shetland de Sus şi insulele Orkney. Industrie extractivă. II î. chimică. Popula ia: 735 mii loc. Capitala: Bangkok . Administrat de Australia. cărbuni ş. alimentară. Limba oficială: thai. max. cu cele mai scăzute temperaturi de pe glob. săruri de brom. wolfram. Laos.). a Imperiului Otoman. între Birmania. În agricultură sunt a Deşértul ~. Faună: tigri. forestieră. milen.). Suprafa a: 60 km2. Lipsit de popula ie permanentă. Suprafa a: 692. cîmpia fluviului Mekong în E şi cîmpiile de litoral în S. masive muntoase în sectorul thailandez al peninsulei Malacca (alt. textilă. cămile). turismul. Este organizat administrativ în 71 de provincii (grupate în 6 regiuni) şi o metropolă (capitala). Suprafa a: 514 mii km2. Păduri de acacia. caprine. situat în peninsula Indochina şi peninsula Malacca. Suprafa a: 13. Reg. Dune de nisip.

Popula ia: cca 18 mii loc. de artizanat. Navigabil în cursul inferior. Centru adm. în sec. la 58 km S-E de Chişinău. ocupînd cea mai mare parte a Podişului Tibet .: Lhasa . cărbuni ş. (ca vamă cu o mică fortifica ie din pămînt şi lemn) în 1408. cartofi. şi se varsă în Marea Tireniană printr-o deltă. De aici izvorăsc fluviile Ind. Alt. Huanghe ş. Centru adm. Nod de comunica ii (feroviar.4 mil. capitala regatului Bhutan. minereu de fier. bovine. Păduri de conifere. Suprafa a: 16. Expl. situat pe malul drept al fluviului Nistru. În depresiuni se cultivă orz. în sec. de minereuri de fier. Prelucrarea metalelor. medii cuprinse între 4000 şi 5000 m. Izvorăşte din mun ii Apeninii Toscano-Emi-lieni . loc. masiv muntos în Sahara. At. loc. Suprafa a: 2 mil. de aur. Suprafa a: 398 km2. Climă aspră şi uscată. de pielărie.: 3 415 m. fluviu în Peninsula Italică. Alt. Reşedin ă regală.62 mil. separată de continent prin strîmtoarea Thasos . Băiuş (rn. întreprinderi de repara ii auto. Climă deşertică. At. pe teritoriul Ciadului şi a Libiei. VII. Leova). regiune în S-V Chinei. doc. caprine. de semipustiu şi de stepă montană. trecînd prin Roma. Biserica Acoperămîntul Maicii Domnului (sec.: Erfurt . 22 mii loc. Climă aspră şi uscată. land în Germania. Monumente istorice şi arhitectonice: Cetatea Tighina. rîu în Republica Moldova. Zăcăminte: minereuri de fier. Relief de mun i şi podişuri înalte. Administrată de Grecia. doc. Ierarh Nicolae (1825). rutier). textile) şi alimentare. Lungime: 35 km. Centru comercial şi meşteşugăresc. întreprinderi ale industriei alimentare. Sf. a. cel mai înalt podiş din lume. XV (Chigheci ). XIX). max. Relief muntos (alt. sare ş. Adormirea Maicii Domnului. Lungime: 2 500 km. Popula ia: 2. sistem muntos în Asia Centrală. Muzee. Construc ii de maşini şi utilaje. Brahmaputra. km2. afluent pe stînga al Prutului. Alt max. încăl ăminte. 132 mii loc. în S-E mai temperată. Izvorăşte în apropierea com. În mun i se întîlnesc numeroşi ghe ari. legume. doc.25 km 2. max. Suprafa a: 1. păşuni alpine.a. 1203 m). Climă mediteraneană. At. Zăcăminte: cărbuni. Creşterea animalelor (ovine. pe teritoriul Chinei şi Kîrgîzstanului. Vîrful Victoriei . Thímphu (Tímbu) Thuríngia Tian-Shan Tibésti Tibét Tibét Tíbru Tighéci Tighína (Bendér) . Vegeta ie de pustiu. pomi fructiferi. cu precipita ii reduse. oraş situat pe o vale intramontană din Himalaia Orientală. Vegeta ie săracă. întreprinderi ale industriei uşoare (mobilă. Prelucrarea lemnului. sare. străbate Cîmpia Romei . Numeroşi ghe ari. cupru ş. Climă continentală aspră. Lungime: 405 km. vi ă de vie. iaci).Thássos [´qaasos] insulă în N Mării Egee. a. Planta ii de măslini. repara ii navale. Lacuri şi izvoare termale. Podíşul ~. situat pe teritoriul Chinei şi Indiei. petrol. Zăpezi permanente. la N de mun ii Himalaya . Predomină vegeta ia erbacee. municipiu în Republica Moldova.22 mil. Popula ia: 2. Este străbătut de numeroase lan uri muntoase cu înăl imi de peste 6 000 m. Catedrala Episcopală (cu trei hramuri): Schimbarea la fa ă.: 7 439 m.a. km2.

plante uleioase. politehnic ş. legume. Monumente arhitectonice: castel (sec. de confec ii etc. de armatele ruseşti. de material rulant. At. a. după ce se uneşte cu Eufratul . monument medieval de arhitectură militară. care păzea o vamă la trecerea peste Nistru.Tighína Cetátea ~. cu zone de dealuri în N şi S şi de mun i în N-E. porcine). catedrala catolică (sec. se varsă în Golful Persic . XX) ş. a. Ad.a. în aval de Belgrad. situat pe malurile canalului Bega . Denumită de turci Bender (“chei. A fost atacată şi asediată de turci şi tătari. doc. Izvorăşte din Mun ii Semenicului şi se varsă în Dunăre pe teritoriul Serbiei. Universitate. jude în V României.) şi alimentare.). Aeroport interna ional. Trece prin oraşele Mosul şi Bagdad . secară). loc. Monumente istorice şi arhitectonice. mare în E Oceanului Indian. Vegeta ie de savană. Teaghinea cheaci . numele ini ial al cetă ii fiind Tighina . sfeclă de zahăr. Teatre. autoturisme. Centru adm. catedrala ortodoxă (sec. XVIII). Teatre.9 mil. manioc. Construc ii de maşini şi utilaje. afluent pe dreapta al Dunării. la grani a cu Ungaria şi Serbia şi Muntenegru. A fost construită în anii 1538–1541 pe locul unei întărituri de pămînt şi lemn mai vechi (sec. Timiºoára Timók rîu în Peninsula Balcanică. institutele de medicină. Trece prin oraşele Caransebeş şi Lugoj. Creşterea animalelor (bovine. Muzee. al jud. Filarmonică. Vestigii arheologice. Siria şi Irak. situat la E de insulele Flores şi Sumba. Lungime: 350 km (244 km pe teritoriul României). de agronomie. Comunică cu marea Arafura. Se cultivă: orez. lignit. orz. Izvorăşte din mun ii Balcani. tutun. Filarmonică. Suprafa a: 8 692 km 2. Operă. municipiu în S-V României. XVIII). port. catedrala sîrbească (sec. străbate Cîmpia Mesopotamiei şi.: Timişoara . Izvorăşte din mun ii Taurusul Armean . mobilă. Pomicultură. arbori de cauciuc ş. pe cursul inferior marcînd frontiera dintre Serbia şi Muntenegru şi Bulgaria. a. între coastele de N-V ale Australiei şi insula Timor . Din 1812 şi-a pierdut importan a militară. Administrată de Indonezia. medie: 406 m. Popula ia: 694 mii loc. Muzee. centrul adm. produse chimice. afluent pe dreapta al Dunării. Românilor basarabeni le-a servit ca loc de refugiu şi apărare contra invaziilor străine. maşini agricole. Centru industrial: construc ii de maşini (excavatoare. Climă subecuatorială. Culturi cereale (grîu. oraş fluvial“). fortărea ă pe malul drept al Nistrului. tramvaie. poligrafie. XIV–XV). Relief de cîmpie. în 1212. Popula ia: 1. 335 mii loc. Lungime: 1 950 km. minereu de fier. încăl ăminte. întreprinderi ale industriei uşoare (produse de pielărie şi încăl ăminte. 2960 m). Zăcăminte: petrol. Timiş. XIV–XV). Numele antice: Tibiscus.2 mii km 2. atestat în 1408. motoare Diesel ş. Tímiº Tímiº rîu în S-V României. Operă. max. Viticultură. Timór Timór . Lungime: 183 km. Relief muntos (alt. Timeses . Creşterea animalelor. de cazacii zaporojeni. Tígru fluviu în Asia. textile. ape minerale. Apicultură. Suprafa a: 615 mii km2. pe teritoriul statelor Turcia. Observator astronomic. de marochinărie. Suprafa a: 33. confec ii. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. insulă în E Arhipelagului Malaiez. material rulant.

a. Capitala: Dili . Teatre. Fresce din sec. la 71 km S-E de Chişinău. porumb. Faună: maimu e. Institu ii de învă ămînt superior. a. tutun. Este divizat în 13 districte administrative. Palermo . cu vulcani stinşi şi gheizere noroioase. anterior fiind un teritoriu dependent. Vegeta ie de savană şi păduri de arbori tropicali (eucalipt. situat pe rîul Tura . cabaline. Aeroport. Ermera. Muzee. mănăstire în România (jud. Tirána Tiráspol Tireniánã Márea ~. formează pe o por iune de 62 km grani a dintre România şi Ucraina şi se varsă în Dunăre în amonte de Belgrad. fabrici de mobilă.).: 364 m. Pescuit intens. Aeroport. pe litoral – cîmpii înguste. Ainaro. XV. situat în partea de răsărit a insulei Timor . administrat de Indonezia. Muzee. situat pe malul stîng al Nistrului. bumbac. Izvorăşte din Carpa ii Păduroşi (Ucraina). Şi-a proclamat independen a în mod oficial la 20 mai 2002. Ad. Capitală din 1920. aparate de măsurat. Tismana). cunoscută din sec. puternic accidentat. alimentară. Sardinia şi Corsica. Muzee. textilă. At. Se cultivă orez. Hidrocentrală. Karau ş. Economie bazată pe agricultură şi industria prelucrătoare a produc iei agricole. XVI. Universitate. Tata Mailau ). Planta ii de arbori de cauciuc. strunguri. Muzeu de artă religioasă. Relief muntos (alt. XIX). Renovată de mai multe ori. de prelucrare a metalelor. de vinuri şi coniacuri etc. chimică. Navigabil. afluent pe dreapta al Dunării. Construită din lemn de tisă (1375–1378). Resurse de subsol: petro capitala Albaniei. max. Mănăstírea ~. rîu. Suprafa a: 8330 km2 (cel mai mare lac alpin de pe glob). ovine. cafea. 2 936 m. Important centru industrial şi cultural. Întreprinderi industriale: uzine constructoare de maşini şi utilaje. Alte oraşe: Aileu. de pielărie şi încăl ăminte. cartofi. Iriga ii. de esături din bumbac şi de confec ii. Universitate.a. max. la 3812 m alt. în sec. porcine. Monumente arhitectonice. XIV. Nod de comunica ii. vf. Manatuto ş. 238 mii loc. cerbi. lac tectonic situat în Anzii Cordilieri . picturi din sec. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. alimentară.: 2630 m. 925 618 loc. Edificii moderne. santal. de prelucrare a metalelor şi a lemnului. Studiouri cinematografice. Industrie constructoare de maşini (nave fluviale. la grani a dintre Perú şi Bolivia. Porturi: Neapole. max. cea mai mare insulă din arhipelagul Sondele Mici . şi pe două insule mai mici Palau Atauro şi Palau Jaco . Popula ia:. de conserve. Climă tropicală musonică. şerpi ş. 183 mii loc.Timórul de Est/Timórul Orientál Republica Democratică a Timorului de Est/ Republica Democratică a Timorului Oriental . XVIII. Monumente istorice. situată în partea centrală a ării. cocotier). Rîuri scurte şi repezi: Lois. Dilor. Lungime: 960 km. Laclo. Fondat în 1586 pe locul unei aşezări mai vechi Cinghi-Tura . Bancau. parte a Mării Mediterane. textilă şi de confec ii. Fondat în 1792. stat insular în Oceania. a lemnului. doc. oraş în Federa ia Rusă. cuprinzînd şi enclava Okussi din partea de V a insulei principale (indoneziană). Suprafa a: 15 007 km2. Biserica Acoperămîntul Maicii Domnului (sec. mistre i. Teatru. crocodili. Se cresc bovine. Tísa Tismána Titicáca Tiumén . de aparate electrice. com. Ad. teck. utilaje electrotehnice etc. Aeroport. 496 mii loc. ceai. cuprinsă între Peninsula Italică şi insulele Sicilia. Bogat în peşte. Teatre. Gorj. municipiu în Republica Moldova.

Masa tăcerii ). de pielărie. textilă. Turnul Chindiei (sec. Tocantíns Tógo República Togoléză . textilă.Tîrgóviºte municipiu în partea central-sudică a României. At. case vechi. cromite. 25 mii loc. biserici. doc. Filarmonică. împreună cu care formează teritoriul Republicii Trinidad-Tobago. Universitate. arahide. Exportă fosfa i. C . Industrie constructoare de maşini. palate. cafea. Muzee. XIV). în sec. Vegeta ie formată de păduri tropicale şi de savană. cu 21 de prefecturi. care coboară treptat spre S pînă în cîmpia litorală. doc. Monumente istorice şi arhitectonice: Curtea Domnească (sec. Capitala: Lomé . poligrafică. Cascade. situat pe valea Mureşului. ciment. Prelucrarea metalelor şi a lemnului (mobilă). situat pe rîul Ialomi a . case vechi. cocotieri. centrul adm. caprine. XIV–XVII.). Par ial navigabil (pe 350 km de la vărsare). Gorj. Lungime: 2 850 km. Universitate. stat în vestul Africii. transporturile de tranzit. Teatre. alimentară. în 1332. At. Burkina Faso şi Benin. placaje. Monumente: ansamblul monumental. Sector zootehnic productiv (bivoli. fluviu în Brazilia. străbătut în N-E de lan urile muntoase Togo (alt. jambu. industria extractivă şi de prelucrare a produselor agricole. în 1406. sec. Neam ). produse petroliere. orez. Tobágo insulă în Oceanul Atlantic (arhip elagul Antilele Mici). Rafinării de petrol. mei. Monumente: cetate (sec.8 mii loc. Biserica Domnească (sec. ovine. alimentară. textile. At. bunuri de larg consum. Fostă aşezare dacică. ateliere de meşteşugărit. Muzee. Casa memorială “Ion Creangă“ (la Humuleşti). Este divizat în 5 regiuni. materiale de construc ie. minereuri de fier. ciment. în N-E insulei Trinidad. Poarta sărutului. sorg. Vestigii arheologice. Industrie de prelucrare a lemnului (mobilă. Muzee. alimentare. prelucrarea lemnului. fabrici de produse chimice şi alimentare. Se cultivă pentru export cacao. Hidrocentrale. loc. clădiri vechi. 168 mii loc. între Ghana. Grădină zoologică. Turism. situat pe valea rîului Neam . al jud. iar pentru consumul intern porumb. XVI). Muzee. cacao. Aeroport. Tîrgu-Jiu Tîrgu-Múreº municipiu în partea centrală a României. al jud. Turism. Mureş. de prelucrare a lemnului. Pescuit maritim. repara ii auto.8 mii loc. izvorăşte din Podişul Braziliei şi se varsă în estuarul Amazonului. centrul adm. 1 020 m) şi Atakora . centrul adm. Circa 85% din popula ia activă sunt antrenate în agricultură. realizat de C. Relief de podiş. porcine. copră. XV). în ruine). municipiu în S-V României. Zăcăminte: fosforite. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. cherestea etc. Climă subecuatorială musonică şi tropicală. petrol. igname. XI. Popula ia: 5. Popula ia: 45 mii loc. Tîrgu-Neamþ oraş în România (jud. Universită i.3 mil. a materialelor de construc ie. manioc. grafit. Supra-fa a: 301 km2. Func ionează întreprinderi de cherestea. XV–XVII). Brân-cuşi ( Coloana infinitului. 98. doc. cafea. 99. biserici. Dîmbovi a. păsări). bumbac. max. Cetatea Neam (în ruine. a materialelor de construc ie. al jud. bauxită. situat la ărmul Golfului Guineii. Construc ii de maşini şi utilaj petrolier. utilaje industriale. biserici. aceasta urmată de un ărm cu lagune şi bancuri de nisip. Principalele ramuri economice: agricultura. Suprafa a: 56 785 km2.

Climă tropicală. XV–XVI). aparataj electric etc. XI. XII. de prelucrare a petrolului. catedrală gotică (sec. de ciment. port pe ărmul S-V al lacului Erie . Monumente istorice şi arhitectonice: cetate (sec. textilă şi de confec ii. citrice. Turism. Relief cu altitudini reduse. 665 mii loc. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. loc. Monumente arhitectonice: biserici (sec. chimică. mecanică fină etc. prelucrarea metalelor. aparate de măsurat şi de control. Universită i.). situat pe Tisa . At. artizanat (ceramică).: Fakaofo . clădiri (sec. chimică.). sinagogi. moschei etc. textilă. constructoare de maşini (avioane. cinematografică. situat pe fluviul Tajo . Popula ia: 1870 loc. port la golful Tokio (Oceanul Pacific). Administrat de Noua Zeelandă. loc. poligrafică.8 mil. Denumirea veche. Industrie constructoare de maşini (mijloace de transport. alimentară. utilaje electrotehnice ş. 35 mii loc. . Monumente: palat imperial. Muzee. cocotieri. capitala Japoniei. Centru adm. Academie de ştiin e. temple. Centru comercial. Muzee. Artizanat. textile şi alimentare. a materialelor de construc ie. Prelucrarea metalelor (tradi ii în produc ia de săbii şi de armuri). Artizanat. aparatură electronică. Renumitele vinuri de Tokaj. Industrie constructoare de maşini (rulmen i. în conurba ie). oraş în SUA (Ohio). utilaj electrotehnic.8 mii loc. Centru comercial (pia ă pentru grîne. sanctuare. Aeroporturi. Culturi agricole: bananieri. XIII–XVIII). Turism. XVIII–XIX). doc. Tókio [´tookio] Tolédo [t¬´liid¬u] Tolédo Toliátti Tombouctou Tomsk [tõmbuk´tu] oraş în Mali. a. alimentară. 11. Muzee. 64 mii loc. situată în E insulei Honshû . 7. fabrici de produse chimice. de sticlărie. pagode. Fondat în sec. afluent al fluviului Obi . de prelucrare a lemnului. Viticultură şi vinifica ie. metalurgică. Centru industrial: construc ii de maşini (automobile). format din 3 in-sule situate la N de arhipelagul Samoa .). (30 mil. oraş în Federa ia Rusă. Aeroport. de prelucrare a lemnului. automobile. Stavropol . teritoriu insular în partea central-vestică a Oceanului Pacific. Hidrocentrală. în sec. 506 mii loc. XIX). Vestigii romane. la 516 m alt. Ínsulele ~. situat pe Volga. Nod caravanier. oraş în Federa ia Rusă (Siberia Occidentală). Industrie siderurgică. sare. Aeroport. Universitate. alimentară. Universitate. tutun). Pescuit dezvoltat. Institu ii de cercetări ştiin ifice. Parcuri. biserici (sec. situat pe rîul Tom .Tókaj Tokeláu [´tokai] oraş în N-E Ungariei. Teatru. 333 mii loc. Grădină zoologică. de pînă la 1964. Teatre. XVI). oraş în partea centrală a Spaniei (Castilia Nouă). nave. Suprafa a: 210 km2. situat în valea fluviului Niger .

Muzee. max. Vestigii romane. alimentare. Institut politehnic (1859). oraş în N-V Italiei. catedrală (sec. Leagă apele Mării de Corali (Oceanul Pacific) şi ale mării Arafura (Oceanul Indian). Fondat de francezi în 1720. Pescuit maritim. Ad. material feroviar. Baza economiei o constituie agricultura. vize şi comer . a. textile şi alimentare. citrice. Oraş pr. din care numai 45 sunt populate (Tongatapu. loc.). Piemonte . făcînd parte din arhipelagul Tonga .4 mil. Denumirea antică: Taurasia . Climă tropicală oceanică. Aeroport. strîmtoare între peninsula australiană York şi insula Noua Guinee . V. Limba oficială: engleza şi tongana. Lă ime: 85–160 km. Cuprinde cca 170 de insule. cocotieri. XV–XVI). pe lîngă fortul Toronto. Pescuit de perle. Teatre. case vechi. Eua ş. serviciile de transport. Importă produse industriale (maşini. stat în S-V Oceanului Pacific.). Organizat în 23 de districte. plante aromatice. Suprafa a: 750 km2. chimice. Exportă copră. Culturi agricole: bata i (principal producător pe glob). Climă tropicală. cu numeroşi vulcani activi (alt. centrul adm. Aeroport. loc. Teatru. animale). Vava´u. Vegeta ie de păduri tropicale umede (cca 11% din teritoriu). 120 mii loc. legume. la 2 200 km N-E de Noua Zeelandă. cocotieri.: 9 m. XII–XVII). avînd ca surse complementare industria. Relief muntos. aparatură electronică şi optică etc. Capitala: Nuku´alofa . Toríno Torónto [t¬´rontou] oraş în Canada. Fondat în 1854. Descoperită în 1606 de navigatorul spaniol L. produse electrotehnice şi radiotehnice. al reg. Conservator. Proclamarea independen. Academie de arte. aeronautice. Tórres . automobile. În cuprinsul ei se întîlnesc numeroase insule coraligene şi vulcanice (cca 70).9 mil. Institu ii financiare şi bancare.ei: 4 iunie 1970. Căi rutiere: 675 km. combustibili. textilă.). capitala statului Kansas . centrul adm. Monumente istorice şi arhitectonice: palate (sec. poligrafie. 1. Centru comercial (cereale. de Torres. cu suprafa a totală de aproximativ 670 km2. Centru industrial. maşini agricole. tractoare. Tongatápu Topeka [t¬´pik¬] insulă coraligenă în S Oceanului Pacific. situat în arhipelagul Tonga . oraş în partea centrală a SUA. citrice. Popula ia: 106 mii loc. capitala statului Tonga: Nuku´alofa . turismul.Tónga Regátul ~. cu precipita ii abundente şi uragane puternice. Mare centru industrial: construc ii de maşini (automobile “FIAT“. utilaje) şi alimentare. 3. fructe tropicale. Vegeta ia: planta ii de bananieri. maşini-unelte ş. biserici. ajutoarele externe. situat pe ărmul N-V al lacului Ontario . Universită i. Suprafa a: 257 km2. Întreprinderi constructoare de maşini (navale. fabrici de produse chimice. 1 033 m. metalurgice (aluminiu). Muzee. bananieri. Transport naval şi aerian. Pescuit. a. max. vanilie. Industrie extractivă (cărbuni). Universitate. avioane. Aeroport. alimentară. situat pe valea rîului Pad . Universitate (1404). al provinciei Ontario . în insula Kao ). comercial şi cultural. constructoare de maşini şi utilaje.. textile.

port la Marea Mediterană. Popula ia: 12 mii loc. 130 mii loc. obiecte de artizanat. provincia Moesia. situată în partea central-vestică a ării. mercur. Popula ia: 3. Oraş. catedrală (sec. XIII). Trafalgár . 359 mii loc.Toscána regiune în Italia. a. la V de strîm-toarea Gibraltar . Suprafa a: 23 mii km2. oraş în N-E Turciei. de hîrtie. Pescuit. Trebizond . a. alimentară.8 mii loc. întreprinderi chimice. Denumirile vechi: Trapezunt. 168 mii loc. între Marea Tireniană şi Marea Ligurică. XIII–XVI). Turism. produse textile şi alimentare. Relief vulcanic (alt. Pomicultură. de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. Şantiere navale. 145 mii loc. prefectură ş. Suprafa a: 164 km 2. arbori de cafea şi de vanilie. textile. situat pe malul drept al Loarei . catedrală (sec.5 mil. arbori de cafea şi vanilie. situat pe flu-viul Garonne . loc. în urma căreia flota engleză (condusă de amiralul Nelson) a repurtat o strălucită victorie asupra flotei franco-spaniole. de produse chimice şi alimentare. XII–XIII). XII–XVII). Monumente istorice şi arhitectonice. palate. palate (sec. XVII–XVIII) ş. oraş în S-E Fran ei. devenit în anul 46 d. făcînd parte din Polinezia Franceză. Touamótou Toubouaï Toulón [tu´lõ] Toulouse [tu´luuz] Tours [´tuur] Trabzón Trácia denumire dată teritoriului locuit de traci. Creşterea animalelor (bovine. 435 m). ovine). a. Universitate (1229). Turism. Aeroport. provincie romană. Cocotieri. Macedonia şi Marea Egee. port la Marea Neagră. pr. fabrici de mobilă. cap în S Peninsulei Iberice (Spania). Muzee. Construc ii de avioane. Vestigii romane şi bizantine. oraş în S-V Fran ei (Languedoc). catedrală (sec. Industrie constructoare de maşini (material rulant). chimică. Turism. Muzee. la E de insula Tahiti . Valoroase monumente arhitectonice: biserică (sec. max. ['twamo'tu] (Tuamotú) arhipelag în S Oceanului Pacific.: Floren a . întreprinderi producătoare de ciment. primărie (sec. textilă. Cocotieri. Pia ă agricolă (produse agricole. Este administrată de Polinezia Franceză. alimentare. marmură). Popula ia: 1. în special vinuri). Aici a avut loc bătălia navală din 21 octombrie 1805. Hr. Port fluvial. care se învecina cu Marea Neagră. XI–XIII). Vestigii romane. Muzee. În antichitate a fost colonie greacă. Monumente: biserici (sec. Monumente: biserici (sec. [tubwa'i] (Tubuaí) arhipelag în S Oceanului Pacific. Viticultură. Climă tropicală umedă. construc ii de maşini. biserici (sec. XIII) ş. Şantiere navale. Suprafa a: 915 km2. XVII) ş. Aeroport. Monumente: mănăstire rupestră. a. metale neferoase. Institut politehnic. XIII). Culturi cerealiere. Industrie extractivă (petrol. oraş în partea de V a Fran ei (Touraine). metalurgie. Pescuit. prelucrarea metalelor. Centru comercial.

doc. Este cel mai mare lac din Penin-sula Italică. Port de tranzit interna ional pentru mărfuri.. Aici. A fost nucleul statului geto-dac Dacia . XI–XIV). Hr. În antichitate a fost locuit de triburile geto-dace (carpi. port la golful Trieste (Marea Adriatică). Monumente arhitectonice de valoare: catedrală (sec. germani ş. Universitate. poligrafică. Ocupată de unguri (sec. Menumorut . Suprafa a: 128 km 2.S. alimentară. X–XI. bulgari. XIII). După proclamarea independen ei de stat a Republicii Moldova (27 august 1991) liderii separatişti proruşi de la Tiraspol declară Transnistria drept stat aparte. textilă. 245 mii loc. Colonie romană ( Tergeste ). XVI–XVIII. castel (sec. Muzee. În 1992 au avut loc lupte violente pentru întregirea teritoriului Republicii Moldova. tirage i).A. Teatru. La sfârşitul sec. XI–XIII). în anul 217 î. colonizată cu saşi şi secui (sec. În evul mediu devine culoar de trecere spre V a popoarelor migratoare orientale (go i. Carpa ii Meridionali şi Mun ii Apuseni. Triéste (Triést) . At. Moldoveneşti. avari. Transnístria Trasiméne Lácul ~. unguri. armata cartagineză (condusă de Hannibal) a învins armata romană condusă de consulul Cains Flaminius. cultura şi credin a pînă la independen a deplină şi la crearea în 1918 a statului na ional unitar România. ucrai-neni. Aşezările româneşti în Transnistria sporesc numeric în sec. cumani ş. pecenegi. o include. Glad. la 2 au-gust 1940. În sec. la 259 m alt.). XIX teritoriul dintre Nistru şi Bug este colonizat de Imperiul arist cu ruşi.S. a. cucerită de romani în 106 şi transformată în provincie romană. limba. în componen a R.Transilvánia provincie istorică în România. în 52 î.S. constructoare de maşini. biserici (sec. chimică. IX–XV. pe care U. Vestigii romane. regiune istorică la E de Nistru. Hr. de ciment. apoi anexată Imperiului Habsburgic. La 24 octom-brie 1924 în Transnistria este formată R.R. XVII). XV–XVII).S. Transilvania şi-a păstrat în cursul secolelor identitatea na ională. Aeroport. huni. Industrie de prelucrare a petrolului. a.S. oraş în N-E Italiei. aici sunt men ionate primele forma iuni statale (voievodate) româneşti: Gelu. Moldovenească. lac în partea centrală a Italiei (Umbria).S. cunoscut şi cu denumirea Ardeal . teritoriu cuprins astăzi între Carpa ii Orientali. Este teritoriul de formare a poporului şi limbii române. XVIII şi în cursul sec. în Republica Moldova. Sta iune balneară.

Admis în ONU la 18 septembrie 1962. capitala Libiei. Centru adm. XII–XIV). Suprafa a: 5 128 km2. Vegeta ie formată în cea mai mare parte de arbori şi plante cultivate. legume. păşuni. Pescuitul şi prelucrarea peştelui. Pescuit. Construc ii navale. în curs de dezvoltare. Cresc bovine. situat între Coreea şi Japonia. forestieră. Industrie de pielărie şi încăl ăminte. clădiri în stil colonial. Exploatări de petrol şi gaze naturale. Include 7 comitate şi 2 oraşe cu statut special. Exportă produse petroliere. în Republica Moldova.). Tróndheim [´trunheim] Trujillo [tru´hijo] Truºéni Tsushíma [tsu´¿ima] . mamifere marine. cacao. ovăz.5 mil. Suprafa a: 709 km2. situat la S-V de insula Sfînta Elena . alimentară (conserve de peşte). orez. cocotieri. activ Eons). Industrie extractivă şi de prelucrare a hidrocarburilor. Administrat de Marea Britanie. textile. Denumirea veche: Nidaros . XVIII). Trinidad şi 576 m. Faună bogată (îndeosebi păsări). max. At. Industrie extractivă (pirite. Monumente: catedrală (sec. Principalele culturi agricole: trestie de zahăr. chimică.: Edinburg . produse alimentare. stat în America Centrală. Monumente. 532 mii loc. Vestigii romane. IV î. albatroşi etc. Popula ia: 1 365 000 loc. încăl ăminte) şi alimentare. Popula ia: 400 loc. Aeroport. tutun. textilă. zahăr. port pe ărmul insulei Tromsø . Muzeu polar. Institu ii de cercetări. viticol şi de vinifica ie. Popula ia: 60 mii loc. Catedrală gotică (sec. maşini şi utilaje industriale. loc. Întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. Rafinării de petrol. biserici baroce (sec. arhipelag japonez în S Mării Japoniei. oraş în N Libanului. oraş în Perú. 940 m. doc. a obiectelor de artizanat. Aeroport. Importă petrol. minereuri). Vegeta ie: păduri de esen e pre ioase (45% din teritoriu). 3239 m. A fost locuit de finicieni (sec. XVII). folclorist. max. Climă oceanică musonică. vlc. ovine. bananieri. Fondat în 997. Relief muntos (alt. metalurgică. 54 mii loc. 1. port la Marea Mediterană. 140 mii loc. Se cultivă secară. Observator. în sec. 245 mii loc. Universitate (1824). Relieful insulelor reprezintă zone de cîmpii deluroase. banane. arbori de cafea şi de cacao. citrice. important port la Marea Mediterană. prozator. alimentare. Căi rutiere: 8 000 km. întreprinderi ale industriei uşoare (textile. Centru pomicol. savane.). Trípoli Trípoli Tristán da Cúnha Trómsø [´trumsœ] oraş în Norvegia. Climă tropicală oceani-că. alimentară. Turism în proces de reorganizare. comună suburbană a mun. oraş în V Norvegiei. Pescuit maritim intens. teritoriu insular în sudul Oceanului Atlantic. Faună: păsări (pinguini. în ins. citrice. textilă. Tobago ).Trinidád-Tobágo República ~. în ins. Universitate. chimico-farmaceutică. dominate de lan uri muntoase nu prea înalte (alt. format din cinci insule. Capitala: Port of Spain . a materialelor de construc ii. constructoare de maşini. Muzee. păsări. Punct terminus al unei conducte de petrol. Chişinău. Suprafa a: 209 km2. Fondat în 1534. animator al vie ii publice din Basarabia. Hr. de prelucrare a lemnului. Aeroport. XVI. Universitate. Aici s-a născut Gheorghe Madan (1872–1944). situat pe insulele Trinidad şi Tobago din arhipelagul Antilele Mici (Marea Caraibilor). ară industrial-agrară. alimentară. port la Oceanul Atlantic. (după unele izvoare – 104 km2). Muzee.

textilă. condusă de amiralul Tôgô. Universitate (1477). produc ie de cereale (porumb. instrumente muzicale. produse chimice şi alimentare. plumb. minereuri de fier. sorg.). creşterea animalelor. oraş în S-V Germaniei. oraş în Federa ia Rusă. situat pe ărmul Mării Mediterane. Túla Túlcea Túlcea Tungúska Tunís Tunísia República Tunisiánă . maşini şi utilaje de transport. arme ş. XVI). Tulcea. Centru industrial: metalurgie. Muzee. alimentară. Limba oficială: araba. X î.4 mil. Capitala: Tunis . chimică. Universitate. minaret (sec. Muzeu. care leagă Marea Japoniei cu Marea Chinei. 98 mii loc. vi ă de vie.1 mil. 82 mii loc. Zonă agricolă: viticultură. 1. Şantiere navale. Cunoscut din sec. uleiuri vegetale. port la golful cu acelaşi nume. Vestigii arheologice. Popula ia: 9. chimice. produse alimentare (conserve de peşte. mausolee. gaze naturale) şi de prelucrare a materiei prime. măsline. loc. loc. ulei etc. At. de instrumente muzicale. Suprafa a: 164 mii km 2. cămile). XV). turism. mei) ocupă circa ¾ din suprafe ele lucrate. în S un sector al deşertului Sahara . pe ărmul Mării Mediterane. industria extractivă (fosfa i. 542 mii loc. textile. sub 500 m). afluent al rîului Oka . IX). Valoroase monumente arhitectonice: castel (sec. Fondat în sec. confec ii. XI–XVI). legumicultură. Tulcea . Aeroport interna ional. poligrafică. ovine. grîu. alimentară. secară). motociclete. fabrici de ciment. Sector zootehnic productiv (vite cornute mari. între Algeria şi Libia. textile. pescuit. plante ierboase de stepă şi de deşert. caprine. Industrie metalurgică (feroase). Aeroport. Se recoltează bure i de mare. palate etc. Aici. jude în S-E României.4 mii km 2. Hr. Relief variat: în N lan uri ale mun ilor Atlas (alt. afluen i ai fluviului Enisei (Siberia Centrală).a. stejar. stat în N Africii. Func ionează o uzină metalurgică. Centru adm. Turism. XIII). În antichitate s-a numit Aegussus . municipiu în România (Dobrogea). citrice. pomicultură. flota rusă a fost înfrîntă de flota japoneză. situat pe fluviul Neckar . Port pe bra ul Tulcea al Dunării. biserică şi primărie (sec. in. Climă mediteraneană în N şi tropicală deşertică în S. Vegeta ie: păduri cu arbori de pin. numele a două rîuri din Federa ia Rusă: Tunguska Inferioară (2 989 km) şi Tunguska Mijlocie (1 685 km). Relief de deal şi de munte. curmali. de zahăr. Se mai cultivă curmali. zinc. Cetate (sec. în E cîmpii litorale cu lacuri sărate. citrice. Popula ia: 270 mii loc. Institu ii de cercetări ştiin ifice. tutun. Principalul cultivator de măslini şi producător de ulei de măsline din Africa.: mun. comer . al jud. de uleiuri vegetale. la 27–28 mai 1905. centrul adm. Lacuri fluviale şi de litoral. orz. 1544 m). Include 23 de guvernorate. Vestigii arheologice. construc ii de maşini (maşini agricole. porumb. alimentare. Valoroase monumente: moschee (sec. legume. Principalele ramuri economice: agricultura. capitala Tunisiei.Tsushíma [tsu´¿ima] Tübingen strîmtoare între arhipelagul cu acelaşi nume şi ărmul de N-V al insulei Kyûshû . plută (6% din teritoriu). Lă ime: 130 km. Im . cu întreprinderi metalurgice. vin. Muzee. Industrie constructoare de maşini şi utilaje.). Mare centru industrial. situat pe rîul Upa . XII (anul 1146). Bibliotecă bogată de literatură arabă. Piscicultură. doc. Suprafa a: 8. întreprinderi care produc materiale de construc ii. mobilă. cărbune brun. Cerealele (grîu. de legume şi fructe. Exportă fosforite. în partea centrală stepă deluroasă (alt. Universitate. în 1657 (Tulcea ). Materiale de construc ii. textile.

afluent al Tobolului . max. avînd un teritoriu cu aspect peninsular. Grecia şi Bulgaria. ciment. cu două şiruri de mun i şi cîmpia drenată de rîul Ergene . arharul. a. Ararat (5 165 m. marne). agricultura. Uzbekistan. Suprafa a: 780 mii km 2.5 mil. Faună: jderul. Irak. República ~. Vegeta ie xerofită de pustiu şi semipustiu. Climă continentală aridă. Sta iune balneară. sare gemă. care se desprind în E de Podişul Armeniei . păşuni montane. fosforite. În lungul litoralului se întind cîmpii înguste. Marea Egee şi Marea Mediterană. în 1197. Túrda Turkestán Turkmenistán regiune istorică în Asia Centrală. a materialelor de construc ii. afluent al Mari ei . Siria. 63 mii loc. Uzbekistan. Capitala: Ankara .S.Turá Túrcia rîu în Federa ia Rusă (Siberia Occidentală). pielărie. metalurgică. au fost reorganizate în patru republici ale U. max. Climă temperat-continentală şi mediteraneană. Pustiul Karakum este traversat de canalul cu acelaşi nume (de la V spre E). Afghanistan. doc. textilă. 3 756 m) şi Antitaurus (alt. chimică. max. a. Partea europeană a Turciei. Izvorăşte din zona de mijloc a mun ilor Ural. acestea cuprinzând între ele Podişul Anatoliei (alt. max. Aşezare dacică. stat în V Asiei Centrale. Armenia. Cluj). plante de stepă. loc. Industrie extractivă (ghips. XV–XVI).S. Limba oficială: turkmena.R. Limba oficială: turca. medie 900 m).: Kîrgîzstan. minereuri de fier. Iran. 3 937 m) şi lan ul Taurus (alt. Popula ia: 5.1 mii km2. alt. blănărie. alt. textile. în E ării). Agricultura este specializată în cultivarea bumbacului şi creşterea animalelor (în special a oilor de caracul) . mai extinse în zonele de vărsare în mare a rîurilor. apoi oraş roman (Potaissa ). gaze naturale. At. 3 917 m) din S. Principalele ramuri economice: industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime. fazani. cupr municipiu în România (jud. Popula ia: 67. Faună bogată. Exploatări de petrol. alt. Monumente: Palatul voievodal (sec. a sticlei. Este divizat în 5 re-giuni (şi capitala). max. Relieful ării este predominat de două lan uri muntoase. căprioara. alimentare. industria energetică şi constructoare de maşini. 3189 m) şi cu regiuni colinare în S-E ( Karabil . dropii. bentonit ş. Capitala: Aşhabad . lan ul Pontic din N (alt. XV–XVIII) ş. păduri rare în regiunile muntoase (3% din teritoriu). Relief predominat de cîmpia deşertică Karakum (80% din teritoriu). por elanului şi faian ei. Include 76 de departamente (provincii). învecinat cu Kazahstan. extremitatea estică a Peninsulei Balcanice. Economie axată pe agricultură şi industrie avansată. împreună cu teritoriile Buhara şi Khiva . calcare. stat în S-V Asiei şi în S-E Europei. reprezintă un sector al Podişului Traciei Orientale . loc. situat pe valea Argeşului . În anii 1924–1925. Suprafa a: 488. max. 980 m). mirabilit. Se învecinează cu Georgia (Gruzia). biserici (sec. care comunică cu fluviul Amudaria printr-un afluent al acestuia. Termocentrală. Dispune de bogate resurse naturale (cărbuni. Tadjikistan şi Turkmenistan . Cel mai înalt vîrf. Rezerva ie naturală. Func ionează întreprinderi de produse chimice.3 mil. Lungime: 1 042 km. partea sa vestică. Iran şi Marea Caspică. înconjurat de Marea Neagră. alimentară. 2942 m) şi E ( Kughitang-tau . Vegeta ie: păduri de foioase. cu masive muntoase în S (Kopet Dag .

Climă tropicală oceanică. peşte şi produse din peşte. Centru adm. textilă. bananieri ş. republică în Federa ia Rusă.). Căi rutiere: 8 km. municipiu în România (jud. Popula ia: 11 mii loc. cultivarea pomilor şi a plantelor tropicale. Niutao. Exportă copră. XIII–XV). A fost capitala ării pînă în 1812. Ucraina). Pescuit. rîu în Republica Moldova. Muzee. Teatru. Vegeta ie: păduri de palmieri. Ruinele cetă ii Turnu . Se separă de acesta la S de com. stîncos. Monumente arhitectonice: catedrală romană şi gotică (sec. manioc. cu temperaturi ridicate şi precipita ii abundente. port fluvial. Activitate financiarbancară. Pînă în 1975 s-a numit Elleice. stat insular în S-V Oceanului Pacific. Creşterea animalelor (bovine. combustibili. produse alimentare.Turks ºi Cáicos Ínsulele ~.5 mii km2. XIII–XVII) ş. a materialelor de construc ii. Se cultivă cocos. Aici ar fi existat cetatea romano-bizantină Turris . constructoare de maşini (nave. Administrat de Marea Britanie. Capitala: Vaiacu . bra pe stînga al Nistrului. textilă.tare. taro. chimică.). a cimentului. Centru adm.: Kîzîl . forestieră. Func ionează mici întreprinderi textile. 206 mii loc. Importă maşini şi utilaje industriale. República ~. teritoriu insular în Oceanul Atlantic. a. Limbi oficiale: tuvaluana şi engleza. mercur ş. porumb. ovine). Lungime: 58 km. Industrie siderurgică. Climă ecuatorială oceanică. de materiale pentru construc ii. fructe. castel (sec. impozite. afectată de cicloane (uragane). avînd relief de cîmpie joasă (alt. Întreprinderi ale materialelor de construc ii. ananaşi. Faună săracă. banane. citrice. Suprafa a: 25 mii km2. Industrie extractivă (azbest. Teleorman). Port la Marea Baltică. Centru industrial şi cultural. de pielărie şi încăl ăminte. situat pe malul stîng al Dunării. Popula ia: 17 mii loc. 25 m). situat în Polinezia (partea estică a Oceaniei). alimentară. situat pe ărmul golfului Botnic . Turism de amploa-re. cărbuni. Cioburciu şi se varsă iar în Nistru lîngă oraşul Bileaevka (reg. de produse chimice (îngrăşăminte) şi alimen. Turism.a. Aeroport. Suprafa a: 170. Túrku oraş în S-V Finlandei. Popula ia: cca 314 mii loc. 38 mii loc. max. Odesa. a. constituit din cele două insule omonime şi o serie de insule din componen a arhipelagului Bahamas (Marea Caraibilor). bunuri de larg consum. colectări de bure i de mare. de prelucrare a metalelor. cu excep ia păsărilor şi peştilor. Principalele surse de venituri: pescuitul. alimentare. Proclamarea independen ei: 1 octombrie 1978. cobalt. motoare.a. Vînătoare. Suprafa a: 430 km2. servicii de transport. jambu. de cîmpie litorală. emisiunile de mărci filatelice. în bazinul superior al fluviului Enisei (Siberia de Sud). Se cultivă bananieri.: Cockburn Town . Exploatări de sare (din apa mării). trestie de zahăr. Túrnu-Mãguréle Turunciúc Tuvá Tuvalú . Universitate. Nanumanga ş. Cuprinde 9 insule de origine coraligenă (Nanumea. sisal. biciclete). legume. alimentară. de prelucrare a lemnului. planta ii de cocotieri. nisipuri. Relief variat: accidentat.

Tver oraş în Federa ia Rusă. Bucureşti (alternativ la Tîrgovişte ). teritoriu în Antarctica. apoi Cetatea Albă. depresiune tectonică în N-E podişului Tibet . Galerie de arte plastice. stat feudal românesc. sare. chimică. aflate pe teritoriul dintre Carpa i. Siret şi Milcov.). la gurile Nistrului de colonişti milesieni. Turism. Relief de platou şi masive muntoase (alt. Centru industrial şi cultural. A fost stăpînit de Burebista (82–44 î. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. Muzee. Cărbuni. XIV în urma unirii forma iunilor statale româneşti din stînga şi din dreapta Oltului. 2704 m). comunitate autonomă în N Spaniei. loc. Suprafa a: 72 mii km2. pe teritoriul Chinei. minereuri de aur şi argint. Denumirea a pătruns şi în folclorul românesc. Centrul adm. fiul mai mare al lui Alexandru cel Bun. Administrat de Norvegia. Capitala statului a fost succesiv la Cîmpulung. Pescuit. întemeiat la începutul sec. folosit în documentele slave şi în literatura veche românească pînă în sec. Descoperit de Magellan în 1520. s-a mai numit Maurocastron .5 mil. Hr. Partea de V a arhipelagului apar ine statului Chile. XVIII. Lă ime: 300 km. de tundră şi silvică montană. excavatoare. arhipelag în S Americii de Sud. fiul lui Alexandru cel Bun. Suprafa a: 7. Deşerturi nisipoase.: Vitoria . Climă temperată oceanică rece. Centrală nucleară. Lipsit de popula ie permanentă. VI î. stăpînită din 1436 de Iliaş. Resurse naturale.6 mii km 2. Dunăre. 462 mii loc. separată de continent prin strîmtoarea Magellan. Vegeta ie de deşert şi sărătură. la ărmurile Oceanului Atlantic şi ale Oceanului Indian. la N-V de Moscova. situat pe Volga. Tîrgovişte. Týras Þaidám Þára Báscilor Þára de Foc Þára de Jos Þára de Sus Þára Regínei Máud Þára Româneáscã Þárigrad numele oraşului Constantinopol (azi Istanbul).). semideşerturi. Lungime: 700 km. Vegeta ie de stepă. Hr. petrol. azi Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina). alimentară. precum şi al unui oraş grecesc. Port fluvial. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. Creşterea vitelor. Industrie constructoare de maşini (vagoane. Climă temperat-continentală uscată. Climă subpolară. apoi cucerit de romani şi ataşat provinciei romane Moesia Inferior (sec. alimentară. Relief muntos (în SV) şi de cîmpie (în N-E). înăl at pe ruinele străvechiului Tyras . XII. marmură). sărături. Primul domn al ării Româneşti a fost Basarab I (1330–1352). Belgorod . textilă. denumirea istorică a păr ii de sud-est a Moldovei. În anii 1931–1990 s-a numit Kalinin . metalurgică. în care din 1436 şi-a exercitat puterea de “voievod“ Ştefan al II-lea. II–III). aparatură electrotehnică etc. iar cea de E Argentinei. constituit la începutul sec. avîndu-şi reşedin a la Vaslui. . Teatre. locuită de basci. 3630 m. constructoare de maşini. Industrie extractivă (minereu de fier. Oraşul medieval. avînd ca oraş de scaun Suceava. Popula ia: 2. cu vînturi puternice. Argeş (Curtea de Argeş). Cunoscut din sec. denumirea istorică a păr ii de N-V a Moldovei. a materialelor de construc ii. numele antic al Nistrului .

Roman Koş ). Izvorăşte din zona Mun ilor Albaştri . . rezerva ii naturale. Limba oficială: ucraineana. România. Industrie constructoare de maşini şi utilaje (aparatură electrotehnică). minereu de fier). Pe teritoriul com. în S Mun ii Crimeii (alt. 2061 m. secară. în Ucraina. republică în Federa ia Rusă. a ob inut o victorie asupra cazacilor. 98 mii loc. dropii. Fondat în 1708. a petrolului. unul dintre izvoarele rîului Oubangui .1 km2. Faună: lupul. Navigabil pe cursul inferior. un segment al Cîmpiei Panonice . Ungaria. ursul. Udmúrtia Uéle rîu în Africa. comună în Republica Moldova (rn. Popula ia: 1. iar în V Carpa ii Păduroşi (segmentul de nord al Carpa ilor Orientali . Colinele Done ului ş. Cîmpia Mării Negre ) cu alt. cu alt. Fostă reşedin ă de vară a arilor ruşi. cu două biserici (principala cu hramul Adormirea Maicii Domnului ). stepă şi silvostepă. Þãrile de Jos Þéþina Þípova Þuþóra Ucayáli Ucraína stat în Europa Orientală. Teritoriul Ucrainei reprezintă un sector al Cîmpiei Europei de Est. Culturi agricole: grîu. Podişul Podoliei. cetate în ruine. coborîte (sub 500 m). cu clopotni ă veche. legume ş. situată în apropiere de Cernău i. metalurgică. Cîmpia Niprului. hrişcă. chimică. At. loc. ară cu bogate resurse naturale. de prelucrare a lemnului. de cîmpie ( Cîmpia Polesiei. Aici. avînd şi relief predominant de podiş (Podişul Volîn. de confec ii. Iaşi). pe Kama . oastea moldoveană. în 1587. Popula ia: 53 mil. vulpea.). minereu de fier (Krivoi R República Udmúrtă ~. strunguri. a. Aproximativ 5% din teritoriu este ocupat de mun i. Hoverla ). constructoare de maşini (automobile. începînd din a doua jumătate a sec. în 1746.7 mii km2. max. unul din izvoarele fluviului Amazon . alimentară. Slovacia. Olanda. Avicultură. Rezina). XIII). cu încăperi auxiliare şi chilii săpate în maluri de rîu stîncoase (sec. Luxemburg şi partea de N-E a Fran ei. Expl.). motociclete. care alternează cu reg. alimentară. se află Mănăstirea ipova . alt. de jucării. mistre ul. pe teritoriul căreia s-au aflat vechile branişti ale cur ii domneşti de la Iaşi. vf. condusă de Petru Şchiopul. care cuprinde teritoriul statelor Belgia. Parcuri na ionale. S-a numit arskoe Selo (pînă în 1937). Lungime: 1650 km. petrol şi gaze naturale (Subcarpa ii Orientali). Lungime: 1 300 km. cu industrie şi agricultură avansate. Sevastopol) şi o republică autonomă (Crimeea). de cărbuni. Polonia şi Belarus. în V Uralului . Cetátea ~. XVIII. în 1395. Vegeta ie de pădure. comună în România (jud. rîu în Perú. sub 200 m. loc. rîsul. max.: Ijevsk . de la V de lacul Albert . Suprafa a: 603. Industrie extractivă (cupru. a. cerbul. Capitala: Kiev . pe teritoriul Republicii Democrate Congo. At.66 mil. Palate. Izvorăşte în zona mun ilor Cordiliera Orientală . la E de masivul Coropuna . parcuri. Sericicultură. Creşterea animalelor (bovine. situat între Rusia. 2 teritorii metropolitane (Kiev. Climă temperat-conti-nentală. denumirea istorică a regiunii europene. Moldova. textilă. in.Þárskoe Seló denumirea istorică a oraşului Puşkin din Federa ia Rusă. doc. Centru adm. doc. Suprafa a: 42. 1545 m. situat la 30 km S de Sankt-Petersburg. porcine). aparatură electrotehnică etc. Este divizat în 24 de regiuni. Ucraina Transcarpatică apar ine cîmpiei omonime. vf.

aparate electrice etc. loc. Aerodrom. situat pe valea rîului Tola . Muzee. pomicultură. rutier). Economie axată în fond pe agricultură. Kenya. Prelucrarea metalelor şi a lemnului. Industrie constructoare de maşini (locomotive. între Republica Democrată Congo. Dispune de resurse naturale (minereuri de cupru. Nod feroviar. vagoane. situat la ecuator. Teatre.5 mii km2. Climă ecuatorială şi subecuatorială. alimentară. Pentru export se cultivă arbori de cafea. Fondat în 1648. Muzee. Centru industrial: construc ii de maşini (maşini energetice. trestie de zahăr. Edward. întreprinderi ale materialelor de construc ii. Fondat în 1574. maşini-unelte. 692 mii loc. ceai. 4260 m).Ufá oraş în Federa ia Rusă. în Uralul de Mijloc. Rwanda. regiune în partea centrală a Italiei. bananieri. textile şi confec ii. capitala Bureatiei. Este divizat în 39 de districte. Popula ia: 828 mii loc. înso it de masivele muntoase Ruwenzori în V (alt. dar insuficient valorificate. textilă. alimentară. mei. industrie chimică. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. a materialelor de construc ii. Relieful este reprezentat de un vast podiş (alt. porumb. Hidrocentrală. Fondat în 1639. Sudan. iar pentru consumul intern manioc. alimentară. cu depresiuni ocupate de cîteva lacuri mari: Victoria. bata i. pe rîul Selenga . Limbi oficiale: engleza şi swahili. Capitala: Kampala . 4321 m). Aeroport. oraş în Federa ia Rusă. Ugánda Ulán Bátor Ulán-Udé Uliánovsk Úmbria . viticultură. utilaje şi aparate electrice. Muntele Margherita ). capitala Başkiriei. Aeroport interna ional. textilă. Universitate. max. Tanzania.09 mil.). Muzee. Muzee. apatite). esături. 370 mii loc. Aeroport. creşterea animalelor (ovine. situat pe fluviul Volga . la 1300 m alt. de încăl ăminte. Rezerva ii naturale. República ~. staniu. 684 mii loc. cartofi). nave fluviale etc. străbătută de fluviul Tibru . 1. Nod de comunica ii (feroviar. Fondat în 1666. Industrie constructoare de maşini (automobile. Teatre. 5119 m. Pînă în 1924 s-a numit Simbirsk .). Căi rutiere: 28 660 km. Institu ii de învă ămînt superior. loc. Albert . orz. wolfram. 1000–15000 m). Zonă agricolă (grîu. Teatre. vulcanul Elgon în E (alt. Popula ia: 24. Universitate. Căi ferate: 1241 km. de prelucrare a lemnului. Predomină exportul de cafea. grupate în 4 pro-vincii. capitala Mongoliei.82 mil. cel mai mare oraş al ării. Teatre. mun ii Virunga în S-V (alt. cobalt. fasole. Suprafa a: 241 mii km2.: Perugia . prelucrarea petrolului. George. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. utilaje petroliere etc. max. de sticlărie. bumbac. motoare. chimică. Vegeta ie constînd din păduri montane (32% din teritoriu). Se importă echipamente şi utilaje industriale. Suprafa a: 8. Port fluvial. stat în partea central-estică a Africii.). bovine). sorg. plante arborescente de savană şi ierboase de stepă. oraş în Federa ia Rusă. Pînă în 1934 s-a numit Verhneudinsk . de produse textile şi alimentare. a materialelor de construc ii. Centru adm. Hidrocentrale. a lemnului.

loc. fontă. vf. textilă. Unghéni Úppsala Urál fluviu pe teritoriul Federa iei Ruse şi Kazahstanului. esături de bumbac. oraş în Kazahstan. Bisericile Sf. alimentare. Institu ii de învă ămînt superior. chimică. În proces de revigorare se află industria metalurgică. 216 mii loc. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. mangan. textile şi de confec ie. Muzee.a. Vechi centru politic. XVI–XVII) ş. Vegeta ie formată din păduri de foioase (16% din teritoriu) şi din plante de stepă şi silvostepă. Monumente: catedrală gotică (sec. Faună tipică Europei Centrale.7 mil. Suprafa a: 93 mii km2. Navigabil pe cursul inferior. 1015 m. minereuri de fier. Popula ia: 10. situat pe malul stîng al Prutului. reg. vf. economic. Industrie constructoare de maşini (utilaje şi aparate electrotehnice. XIII–XV).). Uni-versitate (1477). 705 m). Dispune de resurse naturale de subsol: bauxită. minereuri de mangan. refrigeratoare. şcoli de cultură generală. Principalele culturi agricole: cereale (grîu. orz. rutier). Narodnaia . Izvorăşte din mun ii Sera do Mar (Brazilia). îngrăşăminte minerale. Bogate resurse de subsol: cărbuni. Ucraina. de fier. stat în Europa Centrală. poligrafice. încăl ăminte din piele naturală. Muzeu etnografic. Lungime: 2000 km (de la marea Kara pînă la Marea Caspică). fluviu în America de Sud. gaze naturale. Lungime: 2428 km. Sf. reşedin a raionului Ungheni. cultural şi religios. Nod de comunica ii (feroviar. limită geografică între Europa şi Asia. 5 oraşe autonome şi capitala. oraş în partea cen-tral-sudică a Suediei. situat pe fluviul Ural . vagoane. bauxită ş. plante tehnice (sfe oraş în Republica Moldova. drenată de fluviul Dunărea şi afluentul ei Tisa . max. 185 mii loc. mobilă. Capitala: Budapesta . Aeroport. în 1430. aluminiu. huilă. Kékes ). Nod de comunica ii. Licee. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare.Ungária República Ungáră . Climă continentală (aspră în N şi mai blîndă în S). Pînă în 1775 s-a numit Yaík . maşini-unelte ş. petrol. lignit. pe cursul mediu şi inferior formează grani a dintre Argentina şi Uruguay şi se varsă în Oceanul Pacific prin estuarul La Plata . Relief caracterizat de cîteva zone fizico-geografice şi naturale: un sector al mun ilor Carpa i în N-E (alt. cupru.: 1894 m. Alexandru Nevski (1905). At. Teatru. Slovenia şi Austria. România. Fondat în 1584. Biblioteca "Carolina rediviva". a. alimentară. ale căror produse sunt bine cunoscute: autobuze. Navigabil pe cursul inferior. de repara ii navale. chimice. secară). Urál Urálsk Uruguáy . doc. Lungime: 1 580 km. a. Ierarh Nicolae (1882). Izvorăşte din mun ii Ural şi se varsă prin două bra e în Marea Caspică. 43 mii loc. situat între Slovacia. o el laminat şi brut. constructoare de utilaje şi aparate electrotehnice. Croa ia. sistem muntos în federa ia Rusă. Climă temperat-continen-tală moderată. Alt. porumb. cea uşoară şi constructoare de maşini. produse alimentare. mun ii Bakony în V (alt. care divizează Cîmpia Panonică în Mica Cîmpie în N-V şi Marea Cîmpie în S-E. Muzee. Balaton din S mun ilor Bakony. ciment. Include 19 comitate. castel (sec.

Suprafa a: cca 200 mii km2. al provinciei Utrecht . pomi fructiferi. loc. constructoare de maşini. Nod de comunica ii. Suprafa a: 220 mii km2. Hidrocentrală. Monumente: catedrală gotică (sec. constructoare de maşini.5 mii km2.). constructoare de maşini. aur. situat în delta Rinului .74 mil. petrol. de cărbune. legume. Capitala: Montevideo . Se cultivă grîu. Popula ia: 1. Vegeta ie ierboasă de păşune. caprine). porumb. ulei. chimică. Institu ii de învă ămînt superior. oraş în Federa ia Rusă ( inutul Primorsk). Limba oficială: spaniola.2 mil. minereuri de cupru. Căi f Ürümqi [jurjum´t¿i] oraş în V Chinei. fortărea ă (anul 48 î.42 mil. alimentară. în Extremul Orient. Universitate. alimentară. legume. Industrie siderurgică. Capitala: Salt Lake City . Universitate (1636). Expl. 115 mii loc. între Marea Caspică şi lacul Aral. carne şi produse din carne. Denumirile vechi: Nikolskoe (pînă în 1898). de ciment. Industrie extractivă (cărbune). Creşterea animalelor (bovine. lînă şi lapte: bovine. chimică. situat pe valea rîului ürümqi . textilă. străbătută de rîul Rio Negro . de zahăr. Aeroport. in.Uruguáy República Orientálă a Uruguáyului . chimice. Nikolsk (pînă în 1926). stat în partea central-vestică a SUA. floarea-soarelui. oraş în Olanda. Importă materii prime. chimică. biserică romanică (sec. Ussúri Ussuríisk Ust-Ilímsk Ustiúrt Utah [´juuta] Útrecht [´juju´trect] . 164 mii loc. Zăcăminte: petrol. Formează un segment al grani ei cu China. XIV). combustibili. 513 m). de pielărie. constructoare de maşini. Muzee. loc. lînă. de prelucrare a lînii. situat pe rîul Angara . loc. gaze naturale. centrul adm. Exportă piei. Lungime: 897 km. specializată mai cu seamă în creşterea animalelor (pentru carne. XIII–XVII). a. situat pe rîul Razdolnaia . Climă continentală excesivă. Climă subtropicală oceanică. afluent al fluviului Uruguay . vi ă de vie. stat în S-E Americii de Sud. Irkutsk). oraş în Federa ia Rusă (reg. max. Popula ia: 3. afluent pe dreapta al Amurului . pădurile ocupînd doar 2% din suprafa ă. automobile. Suprafa a: 177. ară agrară. pe teritoriul Kazahstanului şi Uzbekistanului. sfeclă de zahăr. textile ş. Culturi agricole: cereale. NikolskUssuriiski (pînă în 1935) şi Voroşilov (pînă în 1957). de uleiuri vegetale. podiş în Asia. Vegeta ie deşertică. metalurgică. alimentară. pe teritoriul Federa iei Ruse. Fondat în 1866. în Mun ii Stîncoşi . Aeroport. Industrie extractivă (cărbune). textilă. 1. textilă. ovine. echipamente şi utilaje industriale. Teatru. Oraş antic. esături. 235 mii loc. Hidrocentrală pe fluviul Uruguay (Salto Grande ). situat la ărmul Oceanului Atlantic. Nod feroviar. Este divizat în 19 depar-tamente. argint ş. între Argentina şi Brazilia. a. rîu în Asia. orz. Muzeu. alimentară. Se modernizează căile de comunica ii. de congelare şi conservare a cărnii. Industrie metalurgică. Relief cu altitudini mici. plumb. Hr. Centru comercial şi meşteşugăresc cu tradi ii. Nod feroviar. zinc. porcine). Complex silvic. Izvorăşte din mun ii Sihote Alin . Pescuit maritim. Teritoriul reprezintă o vastă cîmpie deluroasă (alt. Func ionează mici fabrici şi uzine constructoare de maşini şi utilaje.

Kîrgîzstan. oraş în E Spaniei. orez. Faună: urşi. Relief deluros (alt. Posesiune a Federa iei Ruse. castel (sec. Turism. Galerii de tablouri. pomicole. situat în N-V Cîmpiei Ruse . Port.5 mil. Institu ii financiare. cîmpia fluviului Amudaria şi regiunea mării Aral . alimentară (conserve de legume şi fructe. care cuprinde pustiul Kîzîlkum . Afghanistan şi Turkmenistan. Muzeu de arte. a. Vegeta ie de pustiu şi semipustiu. a. loc. capitala statului Liechtenstein. Suprafa a: 295 mii km2. podiş în Federa ia Rusă. Muzeu. situat la vărsarea rîului Turia în Marea Mediterană. chimică. fazani. Numeroase lacuri. Uzbekistán República ~. insulă în Oceanul Arctic. Industrie constructoare de maşini. Tadjikistan. antilope. în cîmpia Gangelui . de prelucrare a lemnului. Reg. Nod feroviar. şacali. Lacuri.). leg [´vaasa] oraş în S-V Finlandei. orez). alimentară. viticole. textilă. Niprului şi Dvinei de Vest. Suprafa a: 447 400 km2. Meşteşugărit. Păduri de conifere.). învecinat cu Kazahstan. Artizanat. dropii. stat în Asia Centrală. Exploatări de petrol. orz. de peste 4000 m) şi Pamir (alt. Universită i. Climă aspră. plumb. alimentară (conserve. În agricultură (concentrează 1/3 din popula ia activă) predomină culturile tehnice (îndeosebi bumbacul). Aerodrom. alimentară. Institu ii de învă ămînt superior. mangan ş. Monumente arhitectonice arabe şi spaniole (catedrală.). Popula ia: 25. situat pe fluviul Rin . Capitala: Taşkent . a hîrtiei. chimică. textilă şi de confec ii. medie 150 m). denumire veche pe care străinii au dat-o ării Româneşti şi Moldovei (uneori) după etnonimul românilor din evul mediu valahi (vlahi ). 57 mii loc.Úttar Pradésh [´ut¬r pr¬´de¿] stat în N Indiei. fluoritice. maşini-unelte ş. Limba oficială: uzbeka. Turism. muzeul poştei (de mărci). de prelucrare a lemnului. porumb. Vegeta ie de tundră. agricolă (cereale. constructoare de maşini. zinc. Alt. Industrie alimentară. textilă. Industrie constructoare de maşini agricole. Include Republica Autonomă Karakalpakstan (autonomă) şi 12 re-giuni. Váasa Vádul lui Isác Vadúz [fa´duts] Vaigáci Valáhia Valdái Valéncia . Industrie mecanică. situată pe malul stîng al Prutului. a hîrtiei. păşuni alpine. chimică. În acest loc a existat tîrgul medieval moldovenesc Troian (sec. XVI). 5 mii loc. a materialelor de construc ie. sucuri ş. textilă şi de confec ii. Suprafa a: 3. Sta iune balneoclimaterică. gaze naturale. vinuri). situat la poalele mun ilor Himalaia . cărbune. Relieful constă din marea Cîmpie a Turanului (în partea central-vestică). minereuri de cupru. Repara ii navale. XV–XVI). Industrie constructoare de maşini (aparate electrotehnice şi de precizie. situată între arhipelagul Novaia Zemlea şi peninsula Iugorski . Popula ia: 140 mii loc. comună în Republica Moldova (rn. Capitala: Lucknow . Climă continentală uscată. chimică. la izvoarele Volgăi. Centrul unei regiuni viticole. palat etc. a. port la golful Botnic. medie: 343 m. aur. Fără popula ie stabilă. porumb. textilă. podişul deşertic Ustiurt . din masivele muntoase din V mun ilor Tian-Shan (alt. 2000–5000 m) (în E şi S-E). cerealiere (grîu. trestie de zahăr. arahide etc.). Economie bazată pe industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. de pielărie şi încăl ăminte. bumbac. băl i. din depresiunea intermontană Fergana (în E) şi din alte zone deşertice. 778 mii loc.4 mii km2. Cahul).

max. Turism. atestat cu numele latin Limes Transalutanus . de la Dunăre pînă la pasul Bran din E Carpa ilor Meridionali. Muzeu arheologic.5 mil. metalurgia cuprului. loc. prelucrarea lemnului. Pe t eritoriul Basarabiei sunt cunoscute: Valul lui Traian de Jos (în rn. Relief muntos (alt. prelucrarea lemnului. citrice. Universită i. Cf.9 mil. a hîrtiei. Odesa. Industrie de prelucrare a materiei prime agricole. oraş în S-V Canadei. max. Turism. Port. Zăcăminte de cărbuni. lac tectonic în S-V Suediei (cel mai mare din peninsula Scandinavia). Şantiere navale. în apropierea ărmului nord-american. Centru comercial şi industrial: şantiere navale. vf. forestiere. construite după cucerirea Daciei de către împăratul Traian (106). în lungime de cca 235 km. Vallétta Valparaíso Válul lui Traián Vancouver [væn´kuuv¬(r)] insulă canadiană în Oceanul Pacific. 2200 m. Castellón de la Plana . Valul lui Traian din România. Aeroport. de peşte.59 mii km2. Bază militară maritimă. legume. măslini. oraş în Chile. în conurba ie). Aeroport. denumirea străvechilor fortifica ii de pămînt din cuprinsul spa iului dacoroman. Expl. 16 mii loc.: Victoria . întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. cînd romanii au părăsit Dacia. în conurba ie). de fructe şi legume. clădiri). Port maritim.3 mii km2. produse alimentare: zahăr. Cahul şi în reg. Oraş pr. Suprafa a: 5.: Valencia. Popula ia: 400 mii loc. Muzee. Centru comercial şi industrial: şantiere navale. Suprafa a: 23. Alicante. Vancouver [væn´kuuv¬] Vänern [´veen¬rn] . Valoroase monumente arhitectonice (catedrală. situat pe ărmul Oceanului Pacific (golful Baurrard). Suprafa a: 34 mii km2. (600 mii loc. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Climă temperată maritimă umedă. port la Marea Mediterană. Păduri. Şi-au pierdut importan a militară după 246. Capitală din 1570. Fondat în 1536. bumbac. 473 mii loc. Ucraina) şi Valul lui Traian de Sus (în raioanele. (1. La ~. Culturi agricole: cereale. Centru comercial şi turistic. construc ii de maşini.Valéncia [va´lenqja] regiune în E Spaniei. Căuşeni). vi ă de vie. Ad. Universitate. Apele lacului se varsă în strîmtoarea Kattegat prin rîul Götta älv . Sta iune balneoclimaterică. Sta iune climaterică. Victoria ). Leova. situat într-un golf al oceanului Pacific. conserve de carne. de lîngă Turnu-Măgurele (jud. Popula ia: 3. Oraşe pr. biserici. capitala statului Malta. loc. rafinării de petrol. rafinării de petrol.Cimişlia. Teleorman).: 98 m. 280 mii loc.

Cuprinde teritoriul a peste 70 de insule. Se cultivă fructe. Biblioteci. textilă. Climă continentală. diverse specii de păsări. ovine). Pescuit. Santo ). stat insular în S-V Oceanului Pacific. chimică. edificii vechi şi noi.67 mil. floarea-soarelui. 1.1 mil. XIII–XVIII). prelucrarea metalelor şi a lemnului. format din culmi şi piscuri înalte (alt. Port fluvial. XIII. Industrie slab dezvoltată: extractivă (mangan. creşterea animalelor (bovine. XIV). băuturi. Port maritim. Turism. porcine. situat pe ărmul Mării Negre. servicii de turism. éfaté ş. doc. 1. Se cultivă cereale. Admis în ONU la 15 septembrie 1981. Centru turistic. Mare centru politic. aparatură fină şi optică etc. vi ă de vie. Vaslui. Tabwemasana.3 mii km2.a. palate). în sec. oraş în N-E Bulgariei. textilă. Capitala: Port Vila . cocotieri. Vegeta ie: pădurile tropicale acoperă 90% din suprafa a ării. Industrie constructoare de maşini (automobile). alimentară. Economie bazată pe agricultură. din care 12 sunt mai mari: Santo. loc. alimentară. de tricotaje şi confec ii. Relieful insulelor este predominant muntos (de origine vulcanică). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. produse chimice. Centru religios al hinduşilor (temple. arbori de cafea. 312 mii loc. Varánasi Vardár Várna Varºóvia Vaslúi jude în E României (Moldova). XVII–XVIII). Numeroase monumente istorice şi arhitectonice: catedrală (sec. situat pe malul stîng al Gangelui. Suprafa a: 14760 km2. cafea-boabe. şerpi. legume. Erromango. Aeroport interna ional. Climă tropicală umedă. Popula ia: 197 mii loc. Vestigii antice. 1879 m. argint. capitala Poloniei. Universită i. castel regal (sec.Vanuátu República ~. Teatre. Academie de ştiin e. situat la N-E de Australia. Centru adm. . Izvorăşte din Mun ii Macedoniei (masivul Dobra Voda ) şi se varsă în golful Salonic (Grecia). Locuri istorice (Podul Înalt ). Fostă colonie gre-cească Odessos . Căi rutiere: 1 130 km.. arahide. pe cursul superior şi mijlociu al Bîrladului . pomi fructiferi. diamante). oraş în N Indiei (Uttar Pradesh). textile şi de confec ii. Aeroport. arbori de cacao. pescuit. Muzee. Relief de dealuri şi coline.: mun. Universitate. Centru comercial şi industrial (produse textile. Universitate. produse electrotehnice şi radiotehnice. Nod feroviar şi rutier. întreprinderi de produse chimice. Importă produse industriale (echipamente şi utilaje tehnice). economic şi cultural. copră. Suprafa a: 5. Malalkula. Faună: crocodili. fluviu în Peninsula Balcanică. max. de sticlărie. Popula ia: 465 mii loc. bananieri. afectată de vînturi şi uragane puternice în timpul verii australe. Rezerva ii naturale. At. moschei. Creşterea animalelor (bovine. Pînă în 1957 s-a numit Benares . poligrafică. Exportă copră. alimentare. oraş situat pe Vistula . combustibili. Lungime: 420 km. biserici (sec. porumb. Trece prin Skopje . În anii 1949–1957 s-a numit Stalin . pe ins. Aeroport. Muzee. Sta iune balneară interna ională. Divizat în 6 districte. loc. ovine). sfeclă de zahăr. carne. aur. alimentare. palate. farmaceutică. Navigabil pentru vase mici pe cursul inferior. de artizanat). cu văi intramontane şi podişuri cu pante line. Şantiere navale.

Vaticanul îşi finan ează activitatea din contul veniturilor depuse de organiza iile bisericii catolice. Întemeiată în sec. arhiepiscop de Cracovia (Polonia). Mormîntul Veronicăi Micle. Ad. 82 mii loc. centrul administrativ al jud. Nisporeni. Este cel de al 266-lea papă al Vaticanului şi primul papă suveran neitalian. situat pe valea Bîrladului . Stat independent. mănăstire în Republica Moldova. produse lactate şi de panifica ie ş. At. Suceava). Turism. textile şi de confec ii. Zonă agricolă (viticultură). Muzeu: icoane argintate (sec. Creşterea animalelor (bovine.). obiecte de valoare. Suprafa a: 3. pe teritoriul satului Văratec (com. alimentare (uleiuri vegetale. Locuri şi monumente istorice: biserica Sf. [´vet¬rn] lac tectonic în partea centrală a Suediei. Sta iune balneoclimaterică (ape minerale. Prin rîul Motala apele lacului se varsă în Marea Baltică.: 119 m. Dispune de ac iuni ale renum oraş în România (jud. cînd Roma devine centrul politic şi religios al bisericii catolice. Mănăstírea ~.2 mii km2. XV. broderii (sec. situat pe teritoriul oraşului Roma (Italia). porcine). ale industriei uşoare şi alimentare. la confluen a cu rîul Vaslui . Vátra Dórnei Vättern Vaud [´voo] Vãrátec Vãrzãréºti . anterior cardinalul Karol Iosef Wojty/la. fiind amplasat pe colina Vatican . Face parte din sistemul navigabil care leagă oraşele Stockholm şi Göteborg. Fondată în 1785. Vărzăreşti. Suprafa a: 0. al VIII-lea. edificii administrative. Este unul dintre cei mai mari ac ionari şi investitori din lume. Vaslúi Vaticán rîu în România. Atelier pentru esut covoare. Vaslui. afluent pe stînga al Bîrladului . stat în S Europei. Turism. situat pe valea Bistri ei . Biserică construită (1841) pe locul uneia de lemn. Secretar de stat este cardinalul Angelo Sodano (din 1990). a. Suprafa a: 1. nămol de turbă). jud. Popula ia: 602 mii loc. XVIII). canton în S-V Elve iei. Ion . A luat fiin ă în sec. Teatru. Muzee. doc. Fondat în 1803. grădini şi străzi din interiorul cartierului Vatican. Izvorăşte din N-E Podişului Central Moldovenesc. încheiate la 11 februarie 1929. Limbi oficiale: latina şi italiana.: Lausanne . Întreprinderi ale materialelor de construc ii. max.44 km2. Muzeu.Vaslúi municipiu în E României. mausoleul lui Peneş Curcanul şi al doroban ilor eroi din Vaslui. din propriile venituri şi din cele provenite în urma opera iilor bancare. Este unul din cele mai vechi aşezăminte monastice din Basarabia. Lungime: 66 km. cîteva muzee. Podul Înalt (la S de Vaslui). de prelucrare a lemnului (mobilă). Actualul papă Ioan Paul II a fost ales de Conclavul Vaticanului la 16 octombrie 1978. Cuprinde pia a San Pietro. XVIII–XIX). Întreprinderi de prelucrare a lemnului. ctitorie a lui Ştefan cel Mare (1490). în com. căzu i la Plevna în 1877. de inut şi de jude . Státul ~. mănăstire în România. rn. în 1375. Centru adm. Popula ia 1000 loc. la 76 m alt. Capitala: Vatican . bazilica San Pietro. Institu ii de învă ămînt superior. Ob ine suveranitatea prin Acordurile de la Laterano. Biserici (sec. Palatul Vatican. vechi centru adm. zidită în 1863 pe locul uneia mai vechi. Activitatea legislativă şi cea executivă sunt exercitate de papa. Reşedin ă a lui Ştefan cel Mare. Mănăstírea ~. XVI–XVIII).9 km2. Local numit şi Vasluie . 20 mii loc. Neam ). Biserica Naşterea Maicii Domnului . Agapia. pe malul nordic al lacului Geneva (Leman). unde Ştefan cel Mare i-a învins pe otomani.

495 mii loc. instrumente electrotehnice. cafea. Faună bogată. esături etc. rutier. Turism. Muzee. oraş în N-E Italiei. Apure. tutun. Dispune de bogate resurse de subsol: petrol. Industrie constructoare de maşini (strunguri. afluent pe stînga al Niprului . în S-E podişul Macizo de Guyana (alt. clădiri vechi (sec. Turism. concentrate în Canal Grande . XVII). 1 district federal. cafea. de prelucrare a lemnului. a. Suprafa a: 917 mii km2. bauxită. orez. Climă ecuatorială umedă în S şi ecuatorială musonică în rest. trestie de zahăr. faian ă şi por elanuri. din metale. Exportă petrol şi produse petroliere. Lungime: 1 367 km. XIII). cacao. a. afluent pe dreapta al Kamei .). Artizanat (obiecte de artă din sticlă.).Veátka oraş în Federa ia Rusă. Universitate. oraş în Federa ia Rusă. Vegeta ie de pădure şi de savană. loc. palat regal (sec. 78 mii loc. Relieful ării este format din trei zone geografice distincte: în N-V şi N lan urile mun ilor Cordiliera Anzilor (alt. Monumente: catedrală (sec. alimentară. a hîrtiei. forestieră. alimentare. Catedrală (sec. Pînă în 1965 s-a numit Tărnovo . banane. Include 22 de state. XIV–XVII). 340 mii loc. Caura. textilă. max. biserici. Cartiere urbane: Marghera. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. electrotehnică şi electronică. 62 mii loc. între Guyana. constructoare de maşini. stat în N Americii de Sud. Murano. Cunoscut din 1239. biserici (sec. Capitala: Caracas . dantele. Principalele culturi agricole: porumb. alimentară. textile. de prelucrare a metalelor. Columbia şi Marea Caraibilor. textilă. Veátka Veázma rîu în Federa ia Rusă. siderurgică. Limba oficială: spaniola. farmaceutică. Centru comercial. Muzee. Numeroase poduri (cca 400). aparate radio şi electronice). alimentară. Muzeu arheologic. în centru o cîmpie vastă drenată de fluviul Orinoco şi afluen ii săi (Caroni. Teatre. Din 1934 pînă în 1990 s-a numit Kirov . situat la ărmul Oceanului Atlantic. Ansambluri arhitecturale: bazilici. Navigabil vara pe cursul inferior (1 000 km). de sticlărie. por elanuri şi din lemn încrustat. Sta iune balneară (Lido ). alimentară. Bolivar ). Teatre. Capitala celui de-al doilea arat bulgar (1187–1393). 2772 m. situat pe un grup de insule din laguna Vene ia a Mării Adriatice. palate. a petrolului. Construc ii de maşini. Importă maşini şi util . Cunoscut din 1374. vf. chimică. Port fluvial. XVII). de prelucrare a inului. Se cresc animale pentru carne şi lapte. Roraima ). Mestre. Nod de comunica ii (feroviar. situat pe rîul cu acelaşi nume. bumbac. a construc iilor navale. rutier). Lungime: 147 km. minereu de fier. case de locuit ş. cacao. Industrie constructoare de maşini. Canale (în loc de străzi). textilă şi de confec ii. Trece prin oraşul Veatka . Nod de comunica ii (feroviar. rîu în Federa ia Rusă. 5 007 m. în reg. Meta ş. vf. textilă. situat pe fluviul Iantra . manioc. Burano ş. Ceramică artistică. a. minereuri de fier. Muzee. situat pe rîul cu acelaşi nume. XII–XIV). Institu ii de învă ămînt superior. [venesw´ela] Veázma Velíko T´ãrnovo Venéþia Venezuéla República ~. Academie de arte. XVIII–XIX). chimică. a materialelor de construc ie. max. Popula ia: 24. întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. aluminiu. Pescuit maritim. Smolensk. la N-E de Smolensk.7 mil. oraş în N Bulgariei. maritim). Industrie metalurgică (neferoase). Monumente: cetate în ruine (sec. Lacul principal – Maracaibo . de prelucrare a lemnului. Brazilia. 2 teritorii federale. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime.

Fondat în 1638. Monumente de arhitectură (sec. cu vîrfuri muntoase izolate. Muzee. Construc ii de maşini (maşini-unelte. XIV. Numeroase lacuri (cca 400). Turism. chimică. porcine. Pe versan i se practică viticultura şi pomicultura. castel (sec. max. catedrală. forestiere. Centru comercial şi turistic. Centru religios şi turistic. banane etc. catedrală (sec. teatre etc. Vermónt Veróna oraş în N Italiei (Veneto). Alt. pe ărmul golfului Napoli . Fostă reşedin ă regală. ovine). clădiri în stil baroc etc. de prelucrare a petrolului. XVI–XVIII). din 1783. în Italia meridională. prelucrarea lemnului. Locul de încheiere a unor tratate interna ionale: Tratatul de pace de la ~ . 2. care s-a terminat cu victoria armatei franceze. Popula ia: 563 mii loc. Stat federal din 1791. textilă şi de confec ii. în urma cărora au fost distruse oraşele Herculaneum. Pompei şi Stabiae . de dealuri în V şi de podiş în E. 470 mii loc. 96 mii loc. alimentară. a hîrtiei.5 mii loc. Erup ii puternice: în 63 şi 79 î. Culturi agricole: grîu. a tutunului. Valoroase monumente arhitectonice: palate. Industrie constructoare de maşini. care a produs modificări în configura ia conului. fabrici textile. constructoare de maşini (nave. I). maşini-unelte. 270 mii loc. azbest. Zăcăminte: roci de construc ie. XVII) ş. prin care se pune capăt primului război mondial. Rîu pr. plante furajere. Nod de comunica ii (feroviar. situat pe rîul Meuse . situat pe rîul Iana . Fondat în 1519. oraş în N-E Fran ei (Lorena). Verdún [ver´dœ˜¤ Verhoiánsk oraş în Federa ia Rusă. . Suprafa a: 25 mii km 2. port la golful Mexic . în N-E Siberiei. la 15 km S-V de Paris. azi muzeu de artă). alt. cafea. biserici. Industrie metalurgică (aluminiu). catedrală (sec. în 1906. Aeroport. a. primărie (sec. palate. Versáilles Vezúviu vulcan activ în peninsula Italică. Creşterea intensivă a animalelor (bovine. talc.. aparatură electrotehnică). situat pe rîul Adige . Construc ii de maşini. Academie. prelucrarea lemnului. Tratatul de pace de la ~. Vestigii romane. utilaje). Aici a fost înregistrată cea mai scăzută temperatură absolută în emisfera de N a Pămîntului (–71°C). Sta iune balneară. [v¬r´mant] stat în N-E SUA. [ver´saai] oraş în Fran a. Centru comercial. XIV). sucuri. porumb. de produse chimice şi alimentare. aerian). conserve). Export de zahăr. produc ia materialelor de construc ie. XI–XII). produse alimentare (lactate. Nod de comunica ii.: Connecticut . automobile asamblate. max. din 1919. Monumente istorice şi arhitectonice: fortifica ii în ruine (sec. pomi fructiferi. de hîrtie.Veracrúz [vera´krus] oraş în E Mexicului. 1 340 m). bumbac. a articolelor de textile şi confec ii. pie e.: 1277 m. Expl. făcînd parte din conurba ia capitalei. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Capitala: Montpelier. prin care se recunoaşte independen a a 30 de state ale Americii. În primul război mondial (21 februarie –18 decembrie 1916) aici a avut loc principala bătălie între armatele franceze şi germane. 30 mii loc. cartofi. Observator permanent. alimentară. petrochimică. oprind ofensiva armatei germane spre Paris ( Bătălia de la Verdun ). textilă şi de confec ii. Relief muntos în partea centrală (mun ii Green din lan ul Apalaşilor . Hr. Monumente antice şi medievale: arene romane (sec. VIII).

alimentară. loc. Suprafa a: 217. Industrie constructoare de maşini (locomotive. Academia de arte. şaluri). alimentară. Fondat în 1843. Institu ii financiar-bancare interna ionale. Centru comercial. Aeroport. XVI). textilă şi de confec ii. port la Oceanul Indian. pe fluviul Zambezi . Pescuit. mare cascadă în S Africii. textile ( esături din bumbac şi din lînă. Industrie cinematografică. la poalele mun ilor Wienerwald (Pădurea Vieneză). . Întreprinderi de pielărie.64 mil. situată pe fluviul Mekong . alimentare (decorticării de orez). Este cel mai mare lac din Africa. (eschimoşi). 26 mii loc. Pescuit. Produse de artizanat. aparatură medicală şi optică). Centru comercial. Denumit după regina Angliei.5 mii km 2. 1. biserici. Climă subarcti-că. capitala Republicii Seychelles. Turism. insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. max. situat în insula Mahoré . Universitate (1365). Monumente arhitectonice: Domul (sec. automobile. Nod de comunica ii. Industrie metalurgică. Monumente arhitectonice (pagode. Popula ia: 1. 443 mii loc. pe teritoriul statelor Kenya. castele. capitala Austriei. Este bîntuit de furtuni. Turnul de televiziune (cca 300 m). Înăl ime: 122 m. 101 mii loc. catedrală. Parc na ional. la grani a dintre Zambia şi Zimbabwe. apeduct).1 mii loc. de instrumente muzicale. Relief deluros (alt. utilaje şi aparataj electrotehnic. Hidrocentrală. constructoare de maşini. Nod feroviar şi rutier. Suprafa a: 69. Vegeta ie de tundră. Victória Victória Victória Victória Victória Viéna Vientiáne [vje´tjan] capitala statului Laos. chimică. Monumente istorice şi arhitectonice: palate. Nod de comunica ii (feroviar. Port. XIV–XVI). Port fluvial. Turism. de prelucrare a cauciucului. 112 mii loc. Port fluvial. Turism. alimentară. Academie de ştiin e. palate (sec. Lă ime: cca 1800 m. de prelucrare a petrolului şi a lemnului (mobilă). biserică gotică (sec. Posesiune canadiană. Mare centru economic şi cultural. Opera din Viena. Parcuri. Vestigii romane. textilă şi de confec ii. de pielărie şi încăl ăminte. într-o cîmpie din apropierea Alpilor .: 80 m. lac în Africa Ecuatorială. Industrie uşoară. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. 600 m). Capitala Republicii Laos din 1975. Turism. de prelucrare a lemnului. rutier). Universitate. XIII–XIV). Vestigii romane (ruinele unui teatru roman. Aeroport interna ional. Aeroport. a hîrtiei. temple). Denumirea antică (latină): Vindobona . Ad. în S-E insulei Vancouver . Teatre. Tanzania şi Uganda. între insulele Banks şi Prin ul Wales . Universitate. poligrafică. Muzee.2 mii km2. max. Navigabil. situată pe Dunăre.Vicénza [vit¿entsa] oraş în N Italiei (Veneto). oraş în Canada.

Vietnám

República Socialístă ~, stat în S-E Asiei, situat în partea de E a peninsulei Indochina, pe ărmul Mării Chinei de Sud, între Cambodgia, Laos şi China. Este divizat în 7 provincii şi 3 oraşe cu statut special. Suprafa a: 335 mii km2. Popula ia: 81 mil. loc. Capitala: Hanoi . Limba oficială: vietnameza. Relieful este reprezentat de masive muntoase şi podişuri: în N mun ii Truong (alt. max. 3 143 m, vf. Fan Si Pan ), în centru şi în S mun ii Annam (alt. max. 3 285 m, vf. Ngokan ) şi zone de podişuri pe alocuri puternic fragmentate. Cîmpiile ocupă regiunile de litoral şi văile fluviilor Sông Hong şi Mekong . Climă tropical-musonică. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase – 44% din teritoriu, savane. Faună: tigri, leoparzi, maimu e, păuni, fazani ş.a. Dispune de bogate şi variate resurse miniere, din care numai unele sunt suficient exploatate (huilă, petrol, fosfa i, sare). Subsolul mai con ine minereuri de cupru, cositor, zinc, plumb, mangan, apatite, bauxită, metale rare. Industria este reprezentată de întreprinderi de prelucrare a materiei prime şi producătoare de maşini şi utilaje (mijloace de transport, inclusiv biciclete, motociclete), de asamblare a aparatelor electrice, de ciment, laminate, îngrăşăminte minerale, textile. Produse de elec Nearis) , rîu în Ucraina şi Republica Moldova, aflu-ent pe stînga al Prutului , la Te cani (rn. Briceni). Izvorăşte în apropie-rea localită ii Burdiug (reg. Cer-nău i, Ucraina). Lungime: 50 km. capitala Lituaniei, situată pe rîul Vilia. 595 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Aerodrom. Centru industrial, comercial şi cultural. Industrie constructoare de maşini (maşini-unelte, electromotoare, aparataj electrotehnic, aparate radio şi de precizie, produse electronice ş. a.), de prelucrare a lemnului (mobilă), textilă, de confec ii şi tricotaje, alimentară (lactate, produse din carne). Academie de ştiin e. Universitate. Teatre. Filarmonică. Muzee. Monumente arhitectonice: castel (sec. XIV, în ruine), biserici, clădiri vechi (în stil gotic, baroc). Fondat în sec. X.

Viliia (Neris

Vílnius

Víña del Mar

[´vi¤a del´mar]

Vínniþa

oraş în Chile, în aglomera ia urbană Valparaiso , port la oceanul Pacific. 310 mii loc. Rafinării de petrol, fabrici de zahăr, de produse chimice şi textile. Sta iune balneară. Cazinouri. Grădini, parcuri. Turism. oraş în V Ucrainei, situat pe rîul Bug . 385 mii loc. Nod feroviar. Industrie constructoare de maşini (agregate şi piese pentru tractoare, rulmen i, maşini-unelte, aparataj electrotehnic, aparate radio ş. a.), de prelucrare a lemnului, chimică, textilă, de confec ii şi tricotaje, alimentară. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură (teatre, muzee). Grădini, parcuri. Fondat în sec. XIV. Ínsulele ~, grup de insule mari (7) şi mici (cca 90) în bazinul Mării Caraibilor. Suprafa a: 497km2. Popula ia: 132 mii loc. Cuprinde Insulele Virgine Americane şi Insulele Virgine Britanice . Administrate de SUA şi Marea Britanie. Ínsulele ~, teritoriu insular în Oceanul Atlantic, constituit din cca 60 de insule şi insuli e din componen a arhipelagului Antilele Mici (Marea Caraibilor). Suprafa a: 350 km 2. Popula ia: 118 mii loc. Centru adm.: Charlotte Amalie . Turism de amploare. Servicii de transport şi călătorii. Alte ramuri economice: rafinării de petrol, industria aluminiului, cultivarea trestiei de zahăr, creşterea animalelor (porcine, bovine). Pescuit. Relief colinar şi muntos. Climă tropicală oceanică. Administrat de SUA.

Virgíne

Virgíne Americáne

Virgíne Británice

Ínsulele ~, teritoriu insular în Oceanul Atlantic, alcătuit din numeroase insule vulcanice (30, după unele izvoare – 36) din Arhipelagul Antilele Mici (Marea Caraibilor). Suprafa a: 153 km 2. Popula ia: 19 mii loc. Centru adm.: Road Town . Planta ii de bananieri, cocotieri, citrice, trestie de zahăr. Turism de amploare (locul I pe glob, circa 70% din venitul na ional). Relief colinar. Climă tropicală oceanică. Vegeta ie: păduri de palmieri, plante tropicale. Adminstrat de Marea Britanie.

Virgínia

[v¬r´d3inj¬]

stat în E SUA, situat pe coasta Oceanului Atlantic. Suprafa a: 110,7 mii km 2. Popula ia: 6,20 mil. loc. Capitala: Richmond . Relief: zonă muntoasă din lan ul Apalaşilor (alt. max. 1740 m) în V, cîmpie piemontică în partea centrală, care continuă spre E cu o cîmpie litorală joasă. Zăcăminte: cărbune, minereu de fier. Industrie constructoare de maşini (construc ii navale, mijloace de transport), forestieră, a hîrtiei şi celulozei, de prelucrare a tutunului, textilă, alimentară. Se cultivă bumbac, grîu, porumb, tutun, cartofi. Legumicultură. Pomicultură. Creşterea animalelor (bovine, păsări). Pescuit intens. A fost denumită în onoarea reginei Angliei.

Virgínia de Vest

stat în partea de E a SUA, în mun ii Apalaşi. Suprafa a: 62,75 km 2. Popula ia: 1,85 mil. loc. Capitala: Charleston . Relieful reprezintă o parte a podişului Alegani , cu văi şi culmi muntoase în E. Zăcăminte: cărbune, petrol, gaze naturale, minereu de fier. Industrie extractivă, siderurgică, cocsochimică, a materialelor de construc ii, de prelucrare a lemnului, chimică, textilă, alimentară. Culturi agricole: cereale (grîu, porumb ş. a.), bumbac, cartofi, pomi fructiferi, plante furajere. Creşterea animalelor (bovine). Universită i. Muzee. Turism. Parcuri na ionale.

Vístula

fluviu în Polonia. Lungime: 1 091 km. Izvorăşte din partea de N a Beskizilor Silezieni (mun ii Carpa i) şi se varsă în Marea Baltică (golful Gdañsk ). Trece prin Cracovia şi Varşovia . Este legat prin canale cu sistemele hidrografice ale Odrei şi Niprului. Navigabil. oraş în Belarus, situat pe Daugava . 370 mii loc. Nod feroviar. Port fluvial. Industrie de maşini (strunguri, aparataj electrotehnic, maşini-unelte, aparate de radio, televizoare, piese pentru ceasuri), chimică, de încăl ăminte, textilă, alimentară. Institu ii de învă ămînt superior. Teatre. Muzee. Cunoscut din 974. masiv muntos în Bulgaria, la S de Sofia (alt. max. 2290 m, vf. Cerni Vrăh ). Este acoperit de păduri de foioase şi de conifere, precum şi de pajişti alpine. Parc na ional. jude în România, în partea central-sudică a ării, la S de Carpa ii Meridionali. Suprafa a: 5,7 mii km 2. Popula ia: 437 mii loc. Centru adm.: mun. Rîmnicu-Vîlcea . Relief muntos în N şi deluros în S. Zăcăminte: petrol, sare, cuar , mică, ape minerale. Industrie extractivă, de prelucrare a lemnului, chimică, producătoare de energie electrică, alimentară. Culturi agricole: cereale (grîu, ovăz, porumb), sfeclă de zahăr, tutun, in, legume. Viticultură. Pomicultură. Se cresc animale (bovine, ovine, porcine). Rezerva ii naturale. Vestigii arheologice. Mănăstirile Hurez, Cozia, Arnota, Govora . În antichitate – cetatea dacică Buridava .

Vítebsk

Vítoºa

Vîlcea

Vladikavkáz

oraş în Federa ia Rusă, în mun ii Caucaz , centrul adm. al Osetiei de Nord – Alania, situat pe rîul Terek . 327 mii loc. Industrie constructoare de maşini (aparataj electrotehnic, maşini-unelte), metalurgică (neferoase), de prelucrare a lemnului, chimică, de sticlărie, textilă şi de confec ii, alimentară. Institu ii de învă ămînt superior. Teatre. Muzee. Fondat în 1784. Denumirile anterioare: Dzaudjikau (1931–1944) şi Ordjonikidze (1954–1990). oraş în Federa ia Rusă (Extremul Orient), port la Marea Japoniei. 650 mii loc. Punct terminus al magistralei feroviare transsiberiene. Aeroport. Industrie constructoare de maşini, de prelucrare a lemnului, alimentară. Repara ii navale. Bază de pescuit şi vînătoare. Universitate. Institute (politehnic, de medicină). Teatre. Filarmonică. Muzee. Fondat în 1860. provincie autonomă în Serbia şi Muntenegru, la grani a cu România. Suprafa a: 21,5 mii km2. Popula ia: 2 mil. loc. Centru adm.: Novi Sad . Ramuri industriale: extractivă (petrol, gaze naturale), construc ii de maşini şi utilaje; întreprinderi textile şi de confec ii, alimentare. Se cultivă grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cînepă, tutun, vi ă de vie, pomi fructiferi. Creşterea animalelor (bovine, porcine, păsări). Pia ă agricolă. fluviu în Federa ia rusă. Este cel mai lung fluviu din europa – 3 530 km. Izvorăşte din podişul Valdai , străbate Cîmpia Europei de Est şi se varsă printr-o deltă întinsă în Marea Caspică. Afluen i: Oka, Kostroma , Kama ş.a. Pe Volga sunt situate oraşele: Iaroslavl, Nijni Novgorod, Kazan, Samara, Saratov, Volgograd, Astrahan. Prin afluen i şi canale uneşte Marea Albă cu Marea Baltică şi Marea Azov cu Marea Neagră. Principală arteră navigabilă. oraş în Federa ia Rusă, situat pe malul drept al Volgăi . 1,05 mil. loc. Nod de comunica ii (feroviar, aerian, fluvial, rutier). Mare centru economic, comercial şi cultural. Industrie metalurgică, constructoare de maşini (nave fluviale, tractoare, utilaj petrolier ş. a.), de prelucrare a petrolului, a lemnului, chimică, textilă, alimentară ş. a. Hidrocentrală. Institu ii de învă ămînt superior. Teatre. Muzee. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost aproape în întregime distrus, apoi în următorii ani complet restabilit. Denumirile anterioare: arí în (pînă în 1925), Stalingrád (pînă în 1961). regiune în N-V Ucrainei. Suprafa a: 20,2 mii km2. 1,08 mil. loc. Oraş pr.: Lu k . Zonă agricolă şi forestieră. Cunoscută ca principat kievean din sec. X (cu denumirea Vladimir-Volînski ). oraş în Federa ia Rusă, situat pe valea rîului Vologda . 292 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Port fluvial. Construc ii de maşini (nave fluviale, utilaj forestier), prelucrarea lemnului, a inului; întreprinderi textile, alimentare. Pia ă pentru cereale şi animale. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. XVI), biserici (sec. XVII–XVIII), mănăstire (sec. XVII), case vechi (sec. XVIII–XIX). Cunoscut din 1147. fluviu în Africa de Vest. Lungime: 1 400 km. Se formează pe teritoriul Ghanei, prin confluen a a trei rîuri: Volta Neagră, Volta Albă şi Volta Roşie , care izvorăsc din Burkina Faso. Se varsă în Golful Guineii. Navigabil pe o distan ă de 400 km de la vărsare. Hidrocentrală.

Vladivostók

Vojvódina

Vólga

Volgográd

Volînia

Vólogda

Vólta

Vorónej

oraş în Federa ia Rusă, situat pe valea rîului Voronej. 905 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Port fluvial. Aeroport. Mare centru industrial, comercial şi cultural. Construc ii de maşini (avioane, excavatoare, strunguri, aparatură radioelectronică ş. a.), prelucra-rea lemnului; întreprinderi chimico-farmaceutice, textile, alimentare. Pia ă pentru cereale. Universitate. Teatre. Muzee. Monumente arhitectonice: biserică (sec. XVIII), palatul Potiomkin (sec. XVIII), clădiri vechi. Fondat ca cetate în 1585. Mănăstírea ~, mănăstire în România, pe teritoriul localită ii Vorone , subordonată oraşului Gura Humorului (jud. Suceava). Biserica mănăstirii este ctitorie a lui Ştefan cel Mare, zidită în 1488. Moaştele Sf. Daniil Sihastrul. Aici au fost descoperite Codicele vorone ean şi Psaltirea vorone eană (manuscrise din sec. XVI). Monument UNESCO. Mún ii ~, masiv muntos în N-E Fran ei, cuprins între Rin şi Moselle . Lungime: 125 km (orientat de la N spre S). Se împarte în Vosgii Înal i , în S (alt. max. 1 424 m, vf. Guebwiller ) şi Vozgii Joşi (Scunzi ), în N (cu înăl imi între 300 şi 600 m), în mare parte împăduri i. Trecători înalte. Parc natural. Turism. jude în E României, în zona de curbură a Carpa ilor. Suprafa a: 4 863 km 2. Popula ia: cca 395 mii loc. Centru adm.: municipiu Focşani . Zonă seismică. Resurse naturale: sare, cărbune brun, roci de construc ie, păduri. Industrie constructoare de maşini, de exploatare şi prelucrare a lemnului, chimică, textilă. Se cultivă cereale (grîu, porumb, secară), floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume, plante furajere. Viticultură. Pomicultură. Creşterea animalelor (bovine, ovine). Monumente istorice (mausoleele de la Mărăşti, Mărăşeşti, Soveja ). Sta iuni balneoclimaterice. Turism.

Voronéþ

Vosgi

Vráncea

Vráncei

Mún ii ~, sistem muntos în Carpa ii de Curbură , cuprins între Depresiunea Vrancei (în E) şi cursurile superioare ale rîurilor Caşin (în N), Oituz (în V) şi Rîmnic (în S). Văi adînci, culmi şi masive înalte (pînă la 1 657 m). Rezerva ii naturale. Situri arheologice. insulă în Oceanul Arctic, situată între Marea Siberiei de Est şi marea Ciukotsk, fiind despăr ită de continent prin strîmtoarea De Long . Suprafa a: 7,3 mii km2. Relief muntos (alt. max. 1 100 m) şi de cîmpie (pe litoral). Vegeta ie de tundră. Denumită astfel în memoria navigatorului rus. F. P. Vranghel (1796–1870). Apar ine Rusiei. oraş în Serbia şi Muntenegru, port pe Dunăre. 32 mii loc. (86 mii loc. în conurba ie). Fabrici de încăl ăminte, textile, alimentare. insulă italiană în arhipelagul Lipare din S Mării Tiraniene. Suprafa a: 30 km2. Popula ia: cca 500 loc. Cuprinde trei conuri vulcanice (alt. max. 499 m). Erup ii în 1888, 1890, 1906. Turism. [´weik] Ínsula ~, teritoriu insular în zona centrală a Oceanului Pacific, format din trei insule de origine coraligenă, situate la V de arhipelagul Hawaii. Suprafa a: cca 8 km 2. Popula ia: 300 loc. Lucrări şi servicii în cadrul bazei militare americane. Relief cu subsol coraligen. Climă tropical-oceanică. Vegeta ie: palmieri de cocos. Administrat de SUA.

Vránghel

Vúkovar Vulcáno

Wake

Wales

[´wejlz]

peninsulă pe ărmul de S-V al Marii Britanii, cuprinsă între golful Bristol , canalul Sf. George şi Marea Irlandei . Relief muntos în cea mai mare parte ( Mun ii Cambrieni , alt. max. 1 085 m). Climă temperată oceanică. Păduri de foioase. Pajişti. Zăcăminte: cărbune, minereu de fier. Turism. Prín ul de ~, cap pe ărmul american al strîmtorii Bering , la extremitatea vestică a peninsulei Seward (Alaska). Este punctul cel mai de vest al continentului nord-american (65°35´ lat. N şi 168°05´ long. V). capitala federală a SUA, situată în E ării, pe rîul Potomac (districtul Columbia). 608 mii loc. (3,95 mil. în conurba ie). Cel mai important centru politic, economic şi cultural al SUA. Nod feroviar. Aeroport. Port la Oceanul Atlantic. Şantiere navale. Întreprinderi de construc ie, poligrafice, electronice, alimentare. Marea industrie lipseşte în acest oraş. Predomină sediile administrative, institu iile culturale, financiare: Capitoliul, Casa Albă , teatre, muzee, clădiri memoriale, monumente. Şapte universită i, două institute politehnice. Fondat în 1791 şi numit astfel în memoria lui George Washington (1732–1799), om politic american, cel dintîi preşedinte al SUA (1789–1797).

Wales

Wáshington

[´wo¿iht¬n]

Wáshington

stat în N-V SUA, cu ieşire la Oceanul Pacific. Suprafa a: 176,5 mii km2. Popula ia: 4,87 mil. loc. Centru adm.: Olympia . Relief predominant muntos. Păduri de conifere. Zăcăminte: cărbune, minereuri de metale neferoase. Industrii puternic dezvoltate: metalurgică, energetică, aeronautică, construc ii de nave, atomică, de prelucrare a lemnului, textilă, alimentară. Pia ă agricolă. Se cultivă cereale, pomi fructiferi, legume, plante furajere. Creşterea animalelor (bovine). Pescuit fluvial şi marin. Stat în componen a SUA din 1889. [waat¬r´loo] loca-litate în Belgia, unde, la 18 iunie 1815, a avut loc bătălia decisivă între armata franceză şi coali ia militară anglo-prusiană, condusă de Wellington şi Blücher, în urma căreia Napoleon I Bonaparte, suferind înfrîngerea definitivă, a fost înlăturat de la tronul Fran ei. Márea ~, mare în S Oceanului Atlantic, la ărmul Antarcticii, între peninsulele ara lui Graham, ara Prin esa Martha şi insula Orkney de Sud . Suprafa a: 2,89 mii km2. Ad. max.: 8 268 m. Vînătoare de balene. A fost descoperită în 1823 de naviga-torul britanic J. Weddell. capitala Noii Zeelande, situată în S Insulei de Nord , la strîmtoarea Cook . 345 mii loc. Principalul port al ării. Aeroport. Şantiere navale, întreprinderi de prelucrare a lemnului, de produse chimice, textile, alimentare. Universitate. Institu ii de cercetări ştiin ifice. Muzee. Galerie de artă. Edificii în stil neoclasic. Turism. Fondat în 1840. Capitală a ării din 1931 . oraş în Germania, situat pe Rin , la poalele mun ilor Taunus , centrul adm. al landului Hessen. 273 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, fluvial, rutier). Construc ii de maşini, întreprinderi de ciment, poligrafice, chimico-farmaceutice, textile, alimentare. Centru comercial şi turistic. Renumită sta iune balneară (ape termale). Clădiri vechi (sec. XVII–XIX). Ínsula ~, insulă în Marea Mînecii. Suprafa a: 381 km2. Popula ia: 128 mii loc. Oraş pr.: Newport . Turism. Posesiune a Marii Britanii

Waterlóo

Wéddell

[´wedl]

Wéllington

[´weliht¬n]

Wíesbaden

[´viisbaad¬n]

Wight

[´wait]

a. Universitate. XI–XIV). chimică. Muzee. Nod de comunica ii (feroviar. Popula ia: cca 500 mii loc. a. al provinciei Monitoba . maşini agricole. Industrie constructoare de maşini (maşini-unelte. Turism. Capitala: Madison . financiar şi cultural. cupru. XII–XIII). Turism. a materialelor de construc ii. Universită i. de pielărie. fructe. Industrie constructoare de maşini.: 28 m. Zăcăminte: petrol. chimico-farmaceutecă. biserici (sec. Worms [vorms] Wroc/law [´vrotswaf] Wúppertal oraş în Germania (Renania de Nord-Westfalia). Creşterea animalelor (bovine. Industrie extractivă. afluent al Rinului . Fondat în 1738 (cu denumirea Fort Ronge ). porcine). Navigabil. plante furajere. legume. Centru comercial. 38 mii loc. Domul. Suprafa a: 253. a hîrtiei. a. Nod de comunica ii (feroviar. lac tectono-glaciar în S Canadei (Monitoba). Popula ia: 5 mil. XIII-XIV). Relief de podiş (în E) şi muntos (în V. XIV–XVI). zinc). utilaje şi aparate electronice ş. de confec ii. sfeclă de zahăr. Wínnipeg [´winipeg] Wínnipeg Wiscónsin [wis´kansn] stat în N-E SUA.6 mii km2. aparate de radio s.7 mii km2. alimentară. Teatre. Prelucrarea materiei primei agricole (tutun. Pescuit. Suprafa a: 24. situat pe Oder (Odra). Nod de comunica ii (feroviar. alimentară. oraş în Germania (Renania – Palatinat).: Cheynne .). 76 mii loc. a. administrat de acest stat pînă în 1990. Mun ii Stîncoşi ). mecanică. preparate din carne ş. rutier). Teatre. de prelucrare a petrolului şi a lemnului. Ad. textilă. alimentară. motoare. . Centru comercial. aur. de prelucrare a lemnului. Aeroport. situat pe valea rîului Wupper . 618 mii loc. textilă. Wyoming Xánthi (Xánthe) oraş în Grecia (Tracia). cînd Namibia şi-a declarat independen a. oraş în S Canadei. XI). Relief deluros şi de cîmpie. constructoare de maşini (locomotive. vagoane. Industrie textilă şi de confec ii. alimentară. Aeroport. max. Turism. Apele lacului se varsă prin rîul Nelson în golful Hudson .Windhoek [´vinthuk] capitala Namibiei. Fondat de germani în 1890.). Creşterea animalelor (bovine. rutier). [wai´oumih] stat în partea central-estică a SUA. Nod de comunica ii. porcine). 382 mii loc. poligrafică. oraş în S-V Poloniei. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior (institut de medicină. alimentară. 127 mii loc. Centru comercial. primărie (sec. 645 mii loc. textilă şi de confec ii. biserici (sec. Monumentul lui Luther (1868). Aeroport interna ional.). Valoroase monumente arhitectonice: catedrală în stil roman (sec. constructoare de maşini (mijloace de transport. Numeroase monumente arhitectonice: catedrală. Capitala statului Africa de Sud (1892). maşini şi aparate electronice). Turism. Port pe Oder. sinagogă (sec. Muzeu. alimentară (zahăr. bauxită ş. Nod feroviar şi rutier. legume). lacul Michigan şi fluviul Mississippi . politehnic). textilă (lînă). Stat federal din 1890. minereuri de fier. ovăz. Centru comercial (pentru grîu). rutier). Suprafa a: 169. port pe fluviul Rin. loc. Industrie textilă (lînă). Muzeu. alimentară. Culturi agricole: porumb. Muzeu. centrul adm. între Lacul Superior. Industrie extractivă (minereuri de fier. Teatru. tutun. electromotoare. Industrie metalurgică. în bazinul Sileziei . Centru adm. gaze naturale.6 mii km2.

capitala Birmaniei. apoi – Dagon . Hr. Izvorăşte din mun ii Himalaia şi trece prin Delhi şi Agra. Izvorăşte din Serra do Roncador . capitala Republicii Camerun. Pînă în 1989 s-a numit Rangoon . Universitate. alimentare. Centru comercial (export de orez. rîu în N-V SUA. Centru comercial. fluviu în Asia Orientală. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Xingú Xinning Xinzhú [si'nih] (Si-Ning) Yalujiáng Yámagata Yámunâ [´jamuna] Yangôn [jœh´gon] Yangtze (Changjiang Yangzhóu Yaoundé [jaun´de] Yáren Yéllowstone [´jaren] [´jeloustoun] Yéllowstone [jeloustoun] . centrul adm. Par ial navigabil.Xi´án (Sián) oraş în China. Întreprinderi de repara ii navale. bumbac. zinc ş. Muzeu. Industrie metalurgică. Considerat fluviu sacru al hinduşilor. Cascade. Artizanat. alimentare. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Întreprinderi siderurgice. Universitate. întreprinderi textile şi alimentare. 292 mii loc. cel mai lung fluviu din această ară – 5980 km. temple. al provinciei Shaanxi . Aeroport interna ional. de produse textile şi alimentare (decorticări. oraş în China. preparate din carne ş. Lungime: 1080 km. afluent pe dreapta al Gangelui. Centru comercial. Izvorăşte din podişul Tibet şi se varsă în Marea Chinei de Est . castori etc. rîu în Brazilia. Cascade. Parc na ional. Pescuit. Relief fragmentat de văi adînci (canioane). al provinciei Qinghai . textile. berbeci sălbatici. Monumente: pagode. Muzee. în conurba. Izvorăşte din masivul Changbai şi se varsă în Golful Coreii (Marea Galbenă). Aeroport interna ional. la 2500 m alt. textile şi de confec ii. oraş în Japonia (Honshû). Fondat în sec. fluviu în China. 315 mii loc. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi. Export de fosfa i. afluent pe dreapta al fluviului Missouri. Numeroase gheizere cu apă clocotită şi vapori. oraş în N-V insulei Taiwan . 800 mii loc.8 mil. Fondat în 1895. Fluviul Albástru ) . Popula ia: cca 700 loc. Port fluvio-maritim. capitala Republicii Nauru. anterior – Okkala (pînă în 1955). chimice. la N-E de Nügata . platou vulcanic în N-V SUA. În 1872 teritoriul platoului a fost declarat parc na ional. 4 mil. Par ial navigabil. Fostă capitală (din 1886) a coloniei britanice şi apoi a statului independent Birmania (din 1948). Aeroport. textilă. loc. Lungimea: 1 370 km. port la strîmtoarea Taiwan . afluient pe dreapta al Amazonului . Suprafa a: cca 8850 km2. Canion. Centru comercial.a. [jah'd…ou] oraş în partea de E a Chinei. lemn. Lungime: 1 980 km. Lungime: 813 km. port în delta fluviului Irrawaddi . Rafinării de petrol. rîu în India. Întreprinderi producătoare de utilaje şi unelte agricole. a. port la Marele Canal Chinez . Păduri întinse. 238 mii loc.). Nod feroviar şi rutier. uleiuri vegetale. Monumente arhitectonice (pagode. loc. IV î. la grani a dintre China şi Córeea. Nod feroviar şi rutier. 302 mii loc. centrul adm. situată în S-V insulei omonime. situat între culmile Mun ilor Stîncoşi .ie. Universitate.). Faună bogată: bizoni. chimică. urşi negri. Prelucrarea metalelor şi a lemnului. 2. moschee). de prelucrare a lemnului. lupi albi. alimentară.

fructe. plumb. Lungime: 3 185 km. Popula ia: 18. situat în S-V peninsulei Arabia.2 mil. Climă tropicală de altitudine. În cel mai nordic punct al peninsulei se află capul York (10°42´ lat. în N deşertul Rub-alKhâlî . a. Ad. pe suprafe e reduse. Economie în dezvoltare.5 mii km2. în E podişul Hadramaut . Lă ime: 200–220 km. zinc. situat în insula Honshû . de savană şi silvică în mun i. construc ii de automobile. 3760 m). Climă tropicală uscată. cai arabi. alimentare. între golful Mexic şi Marea Caraibilor . O componentă de bază a economiei o constituie creşterea animalelor (bovine. Popula ia: 32 mii loc. stat în Asia de Sud-Vest. Relief de cîmpie joasă. Este divizat în 17 provincii. Aeroport. Suprafa a: 436. Monumente. max.: White horse . sunt valorificate în parte cele de petrol. Mare centru industrial: şantiere navale. de gaze naturale.: 90–1 270 m. şerpi. Biblioteca “Kanzawa“ (1275). Situri arheologice (cultura maya). Păduri la altitudini nu prea mari. S şi 142°32´ long. Resurse de subsol: aur. loc. Popula ie rară. bauxită ş. cu multe ramuri tradi ionale. Yokoháma York [´jook] peninsulă în N-E Australiei. E). 3. legume. Relief muntos şi de cîmpie. pe teritoriul Canadei şi SUA (Alaska). plumb.8 mil. Se formează prin confluen a rîurilor Lewes şi Pelly (Canada) şi se varsă printr-o deltă în marea Bering . vulturi. Func ionează întreprinderi de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. Vegeta ie xerofită. Limba oficială: araba. Principal port al Japoniei. sorg. Centru adm. fluviu în America de Nord. la grani a cu SUA (Alaska). Zăcăminte: aur. textile. pe coasta Oceanului Atlantic. Centru adm. păsări migratoare. Relief în cea mai mare parte muntos şi de podiş: în V Mun ii Yemenului (alt. siderurgie. aur). Suprafa a: 483. Centru comercial. financiar şi cultural. molibden. Suprafa a: cca 180 mii km2. Relief muntos. argint. Principalele culturi: mei. trestie de zahăr. minereu de fier). înso i i de o cîmpie îngustă de litoral. ovine. bumbac.Yémen República Arabă ~. plumb. Yucatán [juka´tan] Yucatán Yúkon [juka´tan] [´juukon] Yúkon [´juukon] Yunnán [jun´nan] . alimentară. strîmtoare între peninsula Yucatan şi insula Cuba . orz. În agricultură este concentrată majoritatea popula iei active (60–65%). Suprafa a: 555 mii km2. loc. teritoriu în N-V Canadei. textilă şi de confec ii. Climă tropicală. între Arabia Saudită. zinc. Oman şi Marea Roşie. hiene. precum şi p oraş în Japonia.: Kunming . caprine. situată între golful Carpentaria şi Marea Coralilor . Faună: şacali. utilaj electroener-getic. cărbune. maimu e. Dispune de variate zăcăminte (cupru. material rulant. cupru. Relief muntos şi de cîmpie litorală. Include şi insulele Perim. Popula ia: 41 mil loc. Universită i. cafea. metalurgică. petrochimie. grîu. provincie în S Chinei. oaze. Zonă agricolă. Pescuit intens. Kamaran (din S Mării Roşii) şi Socotora (din Golful Aden). cămile).2 mii km 2. Climă tropicală secetoasă. Industrie extractivă (cărbune. Vegeta ie deşertică. produse din sticlă şi ceramică. Păşuni. pe ărmul vestic al golfului Tokio . Capitala: Sanaa . Turism. peninsulă în N Americii Centrale.

aur. argint. 2 100 m – mun ii Muchinga ). Capitala: Lusaka . Tanzania. cu bogate precipita ii. Alt. sistem muntos pe teritoriul Iranului şi Irakului. Parcuri na ionale: Luangwa. Hidrocentrală (Kariba ). material feroviar). Grădină botanică. conserve de peşte). Lualaba (pînă la Kisangani ). Zimbabwe. Pescuit. Monumente medievale: biserică (sec. max. Par ial navigabil. catedrală (sec.a. Mozambic. Alte denumiri: Congo. sorg). Namibia şi Angola. huilă. a sticlei. Poten ial hidroenergetic bine valorificat (cascada Victoria Zágreb Zagrós Zaír Zambézi Zámbia Zamo. textile. Oraş pr. pe teritoriul Angolei. textilă. Se extrag minereuri de cupru. Tîrguri interna ionale de mostre. a hîrtiei. Construc ii de maşini. Cascada Victoria . Include 9 provincii. chimică. păsări). forestiere. Aeroport. Monumente: fortifica ii în ruine (sec. de produse alimentare (vinuri. Aeroport interna ional.Zádar oraş în Croa ia. alimentară. centrul adm. doc. Climă tropicală. citrice. Malawi. Navigabil. soia.: 4 548 m. XIII). Cele mai înalte vîrfuri sunt acoperite cu ghe ari. porumb. de pielărie. Suprafa a: 752 mii km2. 1 000–1 400 m) şi masive muntoase. Lungime: 2 660 km. cobalt. situat pe ărmul Mării Adriatice. Muzeu. Specii de plante de pustiu şi de stepe montane. Climă ecuatorială. în 1094. XVI. stat în S Africii. Vegeta ie: păduri tropicale şi de savană. República ~. capitala Croa iei. 53 mii loc. prelucrarea lemnului (mobilă). Relieful reprezintă un complex de podişuri înalte (alt. Se practică creşterea animalelor (bovine. Economie bazată pe industria minieră şi agricultură. caprine. Se dezvoltă turismul. arahide. biserici (sec.s. oraş situat pe partea stîngă a rîului Sava . Sta iune turistică. Suprafa a: 1. loc. în apropierea coastei de E a Africii. Climă subtropicală continentală. Port maritim. Universitate (1669). rutier). Muzee. Cocotieri. de prelucrare a lemnului. Construc ia maşinilor de transport. În agricultură predomină producerea de cereale (grîu. Nod de comunica ii (feroviar. Sioma Ngwesi. întreg teritoriul fiind drenat de afluen ii fluviului Zambezi . Industrie constructoare de maşini (maşini-unelte. Fondat în 1579. Func ionează întreprin-deri metalurgice. Turism. fluviu în Africa Ecuatorială. At. situat între Republica Democrată Congo. al districtului cu acelaşi nume. cu deosebire în E ării (alt. de ciment. Fortifica ii din sec. condi ionată de altitudini şi precipita ii musonice. izolat păduri de foioase. km2. Teatre. aparataj electric. alimentare. max. Oraş-model din epoca Renaşterii poloneze. XIII–XV) ş. bumbac. . Botswana. vestigii romane. Izvorăşte din zona Marilor Lacuri Africane şi se varsă în Oceanul Atlantic.c Zanzibár oraş în S-E Poloniei.: Zanzibar . uraniu. Izvorăşte din podişul Ba-Lunda şi se varsă în strîmtoarea Mozambic (Oceanul Indian). XIII). Lungime: cca 1800 km. Popula ia: 662 mii loc. Academie de ştiin e şi de arte. insulă tanzaniană în Oceanul Indian. Zambiei şi Mozambicului. 868 mii loc. Lungime: 4 700 km. fluviu în S-E Africii. plumb. IX–XI). tutun. Relief de cîmpie joasă. trestie de zahăr. Popula ia: 10 mil.7 mil. porcine. de asamblare a vehiculelor. zinc. arbori de cuişoare. 78 mii loc. întreprinderi textile şi de confec ii.

8 mii km 2. păşuni. Suprafa a: 1. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. rîu în Federa ia Rusă (Extremul Orient).Zanzibár oraş în Tanzania. Praguri. uşoară. chimică. loc. îngrăşăminte de azot. 86 mii loc. Păduri de foioase. alimentară. Aeroport. din care izvorăsc afluen ii marilor fluvii Zambezi şi Limpopo . Port fluvial. îmbrăcăminte şi încăl ăminte. Institu ii de învă ămînt superior. alimentară. a. fostă aşezare dacică pe malul Siretului. Vegeta ie formată de păduri tropicale (50% din teritoriu) şi de savană. mangan). Suprafa a: 390 757 km2. Relief caracterizat printr-un complex de podişuri în partea centrală (alt. zahăr. În ascensiune industria metalurgică. Pînă în 1980 s-a numit Rhodesia de Sud şi Republica Rhodesia . Centru comercial şi cultural. situat pe fluviul Nipru . Capitala: Harare . Nod feroviar. trestie de zahăr. huilă. max. grîu. Faună: zebre. elefan i. vf. constructoare de maşini (automobile. oraş în N-V Slovaciei. pe ărmul Mării Negre. parcuri na ionale. Limba oficială: engleza. masiv muntos în S-V Mun ilor Apuseni . minereu de fier. Se cultivă tutun. 898 mii loc. situat pe ărmul de V al insulei Zanzibar . cuprins între Mureş şi Crişul Alb. Hidrocentrală. Rezerva ii naturale. Industrie alimentară. Bacău). Mozambic. Popula ia: 360 mii loc. energetică. chimică şi cocsochimică.. max. Navigabil pe cursul inferior. situat pe rîul Bosna . în România (Moldova). Highiş . Industrie extractivă (cărbuni. a. Suprafa a bazinului: 233 mii km2. aur. rinoceri negri. ovine [´zlatni ´pjassetsi] oraş în Bulgaria. Pescuit. alimentară. minereu de fier. stat în S Africii. cocsochimică. Pînă în 1921 s-a numit Alexandrovsk . Muzee.: 860 m. agregate electroenergetice ş. Port comercial. provincie în S-V Olandei. oraş în S-E Ucrainei. Export de copră. 148 mii loc. Climă tropicală. banane. siderurgică. situat pe rîul Váh . precum şi de întreprinderi prelucrătoare eficiente. Republica Africa de Sud şi Botswana. Produce o el. Fondat în 1770. Nod de comunica ii (feroviar. alimentară. 700–1 400 m) şi de masive muntoase în E (alt.). [´zenitsa] oraş în Bosnia şi Her egovina. afluent pe dreapta al Amurului . textilă şi de confec ii. Industrie constructoare de maşini (aparataj electrotehnic).: Middelburg . Sta iune balneară interna ională. bauxită. 160 mii loc. Monumente. arahide. Teatre. cupru. Zonă agricolă: legumicultură. probabil lîngă com. electronică. Zaporójie Zarándului Zárgidava Zéeland (Zelánda) Zéia Zénica ¾ílina [´3ilina] Zimbábwe República ~. Alt. în România. argint. ară agrar-industrială în dezvoltare. Industrie siderurgică. rutier). wolfram. chimică. fosfa i ş. Lungime: 1242 km. Zlátni Pjásãci . Mún ii ~.). soia. Negri (jud. Alonim: Mun ii Highiş-Drocea . Dispune de bogate resurse naturale de subsol (crom. Izvorăşte din zona sudică a mun ilor Stanovoi . de cuişoare şi de ulei de cuişoare. antilope. ceai. Turism. Hidrocentrală. Include 8 pro-vincii şi 2 oraşe cu statut de provincie. creşterea animalelor. staniu. Se cresc bovine. Turism intens. Popula ia: 12 mil. Muzeul mijloacelor de transport. sorg. ciment. de celuloză şi hîrtie. Centru adm. porumb. Institu ii de învă ămînt. azbest. bumbac. fontă. 2593 m – mun ii Jnvanga ). situat între Zambia. la N-V de Varna. nichel. 15 mii loc. caprine.

). chimică. Monumente arhitectonice medievale: biserici (sec. textile şi alimentare. pe malul căruia este situat oraşul Amsterdam . lac glaciar în partea de N a Elve iei. a produselor de ceramică. Suprafa a: 88. Institu ii financiar-bancare. rutier). produse chimice. 124 mii loc. Zugdídi Zuiderzee Zürich Zürich [´tsjurih] Zwíckau [´tsvikau] oraş în S Germaniei (Saxonia). aparate de precizie). al c antonului cu acelaşi nume. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. (940 mii loc. 97 mii loc. oraş în N Elve iei. prelucrarea lemnului. port pe rîul Ijssel .: 143 m. constructoare de maşini (automobile. textilă. centrul adm. Industrie a celulozei şi hîrtiei. Muzeu. alimentară. textile. alimentare. Aeroport. XVI–XIX). primărie (sec. la 410 m alt. capitala constitu ională a Olandei. XV–XVI). în conurba ie). Ad. oraş în Georgia (Gruzia). Institu ii de învă ămînt. situat în depresiunea Colhida . afluent al Elbei . ceasuri etc. Monumente arhitectonice: catedrală gotică (sec. de faian ă şi por elanuri. Nod de comunica ii (feroviar. primărie (sec. centrul adm. Nod de comunica ii (feroviar. 55 mii loc. Industrie metalurgică (o eluri superioare). Industrie extractivă (cărbune). Teatru. max. Artizanat. primărie (sec. textilă (mătase). XIII–XV). XVI). maşini-unelte.Zlatoúst oraş în Federa ia Rusă. alimentară. Pescuit. XV). Muzeu etnografic. rutier). Teatru. XVII). Industrii: construc ii de aparataj optic şi electrotehnic. Apele lacului se scurg în Rin prin rîul Limmat . Canale navigabile. constructoare de maşini (construc ii metalice. edificii urbane (sec. poligrafie. Muzeu. Nod feroviar. în Podişul Elve ian . Muzeul Schumann . Aeroport. 210 mii loc. [zœjder´zee] [´tsjurih] golf în Marea Nordului. . Muzee. Grădină botanică. XVIII–XIX). palat (sec.5 km2. 345 mii loc. case de locuit (sec. la 160 km V de Celeabinsk. tractoare. Universitate (1833). Zwólle [´zwol¬] oraş în Olanda. XI–XIII). Centru comercial (pia ă pentru cereale şi animale). al provinciei Overijssel . XV). Fondat în 1754. situat pe rîul Mulde . Monumente arhitectonice: Domul Romanic (sec. instrumente şi aparate de precizie. în S Uralului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->