P. 1
Dictionar geografic

Dictionar geografic

Ratings:
(0)
|Views: 1,066|Likes:
Published by bax1991

More info:

Published by: bax1991 on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

Dicţionar geografic

Áachen [´aahh¬n] oraş în V Germaniei (Renania de Nord-West-falia). 248 mii loc. Centru carbonifer. Industrii (chimică, textilă, constructoare de maşini). Sta iune balneoclimaterică. A fost capitala imperiului lui Carol cel Mare, rege al francilor (768–800), împărat roman (800-814). Catedrală (sec. VIII). Muzee. oraş în N Danemarcei (Iutlanda). 155,5 mii loc. Centru industrial. Port. Catedrală (sec. XIV–XVIII). oraş în partea centrală a Belgiei (Flandra Orientală). 77 mii loc. Centru economic şi cultural. Colegii din sec. XV. oraş în N Elve iei (Aargau), pe rîul Aare. 17 mii loc. Industrii (instrumente de precizie, textile, produse alimentare). Turism. ( Áar) [ar], rîu în Elve ia, afluent al Rinului. Lungime: 295 km. canton în N Elve iei. Suprafa a: 1,4 mii km 2. Popula ia: 519 mii loc. Pomicultură. Creşterea animalelor. oraş în S-V Iranului, port pe fluviul Shatt al’ Arab. 360 mii loc. Export de petrol. Aeroport. oraş în Federa ia Rusă, capitala Republicii Hakasia. 159 mii loc. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Nod feroviar. oraş în Marea Britanie (Sco ia), port la Marea Nordului. 220 mii loc. Construc ii navale. Industrie metalurgică. Pescuit intens. Universitate din 1494. oraş în Côte d’Ivoire, pe laguna Ebré, capitala legislativă a ării. 2,6 mil. loc. Centru industrial. Port. Aeroport. Universitate. Export de cacao, banane, nuci de cocos. oraş în SUA (Texas). 109 mii loc. Expl. de petrol şi gaze naturale. Întreprinderi industriale. oraş în România (jud. Alba), situat în Mun ii Apuseni. 7 mii loc. Bogate zăcăminte aurifere. Întreprinderi de prelucrare a lemnului, textile, alimentare. At. doc. în 1271 ( Abruth ). [a´bruttzi] [´abuu d´abi] [ab´ud¦a] [a´bukir] mun i în Italia, în partea centrală a Mun ilor Apenini. Alt. max.: 2914 m (vf. Corno ). capitala Emiratelor Arabe Unite şi a emiratului cu acelaşi nume. 243 mii loc. Prelucrarea petrolului. Aeroport. actuala capitală a Nigeriei (pînă în 1983 s-a numit Lagos ), oraş recent construit (308 mii loc.). Centru economic şi cultural. golf la gura Nilului şi localitate istorică în Egipt. Victoria amiralului Nelson asupra escadrei franceze (1798), victoria lui Napoleon Bonaparte asupra turcilor (1799) ş. a. oraş în Mexic, port la Oceanul Pacific. 593 mii loc. Turism. capitala Ghanei, port la Golful Guineii. 739 mii loc. Centru industrial. Export de cacao, nuci de cocos, aur, diamante. Universitate. At. doc. în sec. XVII. vulcan stins, punct culminant al Anzilor, în Argentina. Alt. max.: 6959 m. rîu în Italia, afluent al Padului. Lungime: 313 km. Hidrocentrale.

Áalborg (Álborg) Áalst (Álost) Aarau Áare Áargau Abadán Abakán Aberdéen Abidján

[´oolbor] [alst] [a´ro] [´ar¬] [´aargau]

[æb¬´diin] [abid¦´an]

Ábilene Abrúd

[´æb¬lin]

Abrúzzi Abu Dhabi Abúja Abúkir

Acapúlco Accrá Aconcágua Adaá

[akap´ulko] [akr´aa] [akonk´aagua]

Ádana Addís-Abéba

oraş în S Turciei. 1,07 mil. loc. Cultivarea bumbacului. Industrie textilă. Universitate. Moschee din sec. XVI. capitala Etiopiei. 1,25 mil. loc. Centru comercial şi industrial (întreprinderi textile, meşteşugăreşti, alimentare). Aeroport interna ional. Universită i. Muzee. Sediul Organiza iei Uniunii Africane. [æd¬l´eid] [ade´li] oraş în Australia (Australia de Sud), port la Oceanul Indian. 1,07 mil. loc. Şantiere navale. Metalurgie. Universitate. ára ~, por iune a coastei Antarctice (cca 350 mii km 2). Teritoriu descoperit de Dumont d’Urville în 1840, poartă denumirea so iei lui. Sta iuni ştiin ifice franceze. golf în N-V Oceanului Indian, între Peninsula Arabă şi Somalia. Comunică cu Marea Roşie prin strîmtoarea Bab elMandeb. oraş şi port la golful cu acelaşi nume, în Yemen. 400 mii loc. Centru industrial şi cultural. Şantiere navale. Rafinării de petrol. fluviu în N-E Italiei. Lungime: 410 km. Izvorăşte din Alpii Retici, traversează oraşul Verona şi se varsă în Marea Adriatică. Hidrocentrale. República Adîghée , republică în Federa ia Rusă. Su-prafa a: 7,6 mii km 2. Popula ia: 438,5 mii loc. Capitala: Maikop . Industrie constructoare de maşini, de prelucrare a lemnului. Expl. de petrol. República Autonómă Adjária , republică autonomă în Georgia (Gruzia), pe ărmul Mării Negre. Suprafa a: 3 mii km2. Popula ia: 393 mii loc. Capitala: Batumi . Industrie petrolieră. Se cultivă ceai, citrice, tutun. oraş în România (jud. Vrancea). 21 mii loc. Industrie alimentară. Nod feroviar şi rutier. At. doc. în 1433. fluviu în S-V Fran ei. Lungime: 335 km. Izvorăşte din mun ii Pirinei şi se varsă în golful Biscaya. Navigabil pe o distan ă de cca 130 km. Hidrocentrale. Marea ~, mare în S Europei, în bazinul Mării Mediterane, cuprinsă între Peninsula Italică şi Peninsula Balcanică. Suprafa a:132 mii km2. Ad. max.: 1235 m. Porturi importante: Bari , Vene ia , Trieste , Rijeka , Split , Durrës , Dubrovnik . Státul Islámic ~, stat în S-V Asiei, situat între Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, China şi Pakistan. Suprafa a: 648 mii km2. Popula ia: 24 mil. loc. Capitala: Kabul . Limbi oficiale: puştu/pachto (afgana) şi dari/farsi – kabuli (persana). Relief: mun ii Hindukuch , deşertul Registan . Climă temperatconti-nentală. Industrii (îngrăşăminte chimice, ciment, textile, covoare, încăl ăminte). Expl. de gaze naturale, huilă, cromit, minereuri neferoase, pietre semipre ioase, sare. Pomicultură, viticultură, legumicultură. Creşterea animalelor, în special a oilor caracul. Importă automobile, produse petroliere, textile, alimentare. Căi ferate: 25 km. Căi rutiere: 19,2 mii km. Admis în ONU la 19 noiembrie 1946.

Adelaíde Adelíe

Áden Áden Ádige Adîghéea

[´aden] [´aden] [´aadid¦e]

Adjária (Ageária)

Adjúd Adour Adriáticã [a´duur]

Afghanistán

África

al doilea mare continent (după Asia) de pe glob. Este situat între Oceanul Atlantic, Marea Roşie şi Oceanul Indian. Suprafa a: 30,3 mil. km2. Popula ia: 779 mil. loc. Cuprinde mai multe insule, dintre care cea mai mare este Madagascar . Relief variat: platouri şi mun i, cîmpii extinse în zonele de litoral. Alt. max.: 5895 m (vf. Kilimanjaro ). Climă ecuatorială, tropicală şi subtropicală. Rîuri: Nil , Zair , Niger , Zambezi , Orange , Senegal ş.a. Lacuri: Victoria , Tanganyka , Malawi , Ciad , Turkana ş.a. Zăcăminte: petrol, gaze naturale, aur, diamante, minereuri de fier, cupru, mangan, zinc, crom, cobalt.

África de Nord Spaniólã África de Sud

teritoriu pe ărmul african al Mării Mediterane (Maroc). Suprafa a: 32,5 km2. Popula ia: 140 mii loc. Relief de cîmpie. Climă subtropicală. Repara ii navale. Pescuit. Creşterea animalelor (ovine). Administrat de Spania. República ~, stat în extremitatea sudică a Africii, situat între Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Swaziland, Lesotho, Oceanul Atlantic şi Oceanul Indian. Suprafa a: 1,225 mil. km 2. Popula ia: 44,5 mil. loc. Capitale: Cape Town (legislativă), Pretoria (administrativă). Limbi oficiale: afrikaans, engleza. Relief: podişuri şi deşerturi muntoase (alt. max. 3657 m), cîmpii litorale. Climă tropicală în N şi subtropicală în celelalte regiuni. Industrie dezvoltată (energie electrică, fontă, o el, automobile, tractoare, maşini agricole, nave maritime, ciment, hîrtie). Se cultivă porumb, grîu, cartofi, vi ă de vie, tutun. Creşterea animalelor. Planta ii de citrice, bananieri, ananaşi. Exportă cărbune, produse siderurgice, aur, diamante. Importă utilaje industriale, bunuri de larg consum, produse alimentare. Căi ferate: 19,6 mii km. Căi rutiere: 188,7 mii km. Admis în ONU la 7 noiembrie 1945.

Agadír Agápia Agra

[aghaa´diir]

Agrigénto

oraş în Maroc, port la Oceanul Atlantic. 137,5 mii loc. Întreprinderi ale industriei uşoare. Aeroport. Sta iune balneară. comună în România (jud. Neam ). Pe teritoriul localită ii se află Mănăstirea Agapia (sec. XVII). Picturi interioare de Nicolae Grigorescu. [´aagraa], oraş în India (Uttar Pradesh), pe rîul Yamunâ. 956 mii loc. Centru comercial, industrial şi cultural. Monumente arhitectonice (sec. XV–XVII). A fost capitala Imperiului mongol din India (1527–1658). oraş în Italia (Sicilia). 54,8 mii loc. Important centru economic şi cultural, cunoscut şi prin organizarea festivalurilor folclorice interna ionale. Fostă colonie grecească (sec. VI–V î. Hr.). oraş în Kuwait. 285,5 mii loc. Exploatări de petrol. Centru industrial. oraş în V Indiei (Gujarat). 3,3 mii loc. Întreprinderi industriale (textile, de pielărie, de covoare). Nod de cale ferată. Monumente (sec. XV-XVI). Universitate. oraş în România (jud. Alba). 29 mii loc. Localitate istorică: cetate urbană (sec. XII–XVI), biserică reformată (sec. XV–XVI), înăl ată pe locul unei bazilici romane, palat voievodal (sec. XVI–XVII). At. doc. în 1293. oraş în Fran a (Corsica), port la Marea Mediterană, centru adm. al insulei Corsica. 59,7 mii loc. Şantiere navale. Pescuit. Turism. Aici s-a născut Napoleon Bonaparte (1769–1821).

Ahmadí Ahmedabád (Ahmadabád) Aiúd

Ajaccio

[fr.: azak´sjo; it.: a´jatt¿o]

Ákron Alabáma Alabáma

[´ækr¬n] [æl¬´bæm¬] [æl¬´bæm¬]

oraş în SUA (Ohio). 237,8 mii loc. Industrii (produc ia cauciucului, locul întîi în lume; maşini agricole, aparate electronice ş. a.). Universitate. fluviu navigabil în S SUA. Lungime: 1064 km. Izvorăşte din mun ii Apalaşi şi se varsă în golful Mexic, unde formează o deltă. stat în S-E SUA. Suprafa a: 133,9 mii km2. Popula ia: 4,06 mil. loc. Capitala: Montgomery . Expl. de cărbuni şi de minereu de fier. Industrii (chimică, textilă, forestieră). stat federal în N-E Braziliei. Popula ia: 2,6 mil. loc. Capitala: Maceió . Se cultivă trestie de zahăr, bumbac. Complexe zootehnice. peninsulă în N-V Americii de Nord. Relief muntos (mun ii Aleutini). Alt. max.: 3100 m. golf în Oceanul Pacific, pe coastele Americii de Nord, între peninsula Alaska şi golful Vancouver. Ad. max.: 5660 m. stat în SUA, situat în extremitatea N-V a continentului american. Suprafa a: 1,5 mil. km2. Popula ia: 552 mii loc. Capitala: Juneau . Resurse de subsol: petrol, cărbune, aur, cupru, argint. Prelucrarea lemnului. Pescuit. Turism. jude în România, situat în bazinul Mureşului de mijloc. Suprafa a: 6,2 mii km 2. Popula ia: 407 mii loc. Centru adm.: Alba-Iulia . Relief de munte, cu depresiuni adînci în V şi de podiş în E. Zăcăminte de aur, argint, cupru, sare. Expl. forestiere. Întreprinderi industriale (constructoare de maşini, de prelucrare a metalelor, a lemnului, a blănurilor, de faian ă şi por elanuri). Pomicultură. Viticultură. Creşterea animalelor. Universitate. Muzee. Vestigii arheologice din epocile dacică şi romană.

Alagóas Aláska Aláska Aláska

Álba

Álba-Iúlia

municipiu în România, centrul adm. al jud. Alba. 70 mii loc. Întreprinderi industriale (alimentare, de pielărie şi de încăl ăminte). Nod de comunica ii (rutier şi feroviar). Universitate. Muzee. Monumente arhitectonice (catedrale, palate, sec. XIII–XVIII). Fostă aşezare dacică, colonie romană (Apulum ). La Alba-Iulia, în 1600, Mihai Viteazul a înfăptuit prima unire politică a ărilor române: Moldova, Transilvania şi ara Românească. República ~, stat în Europa de Sud, situat în partea de V a Peninsulei Balcanice, între Jugoslavia, Macedonia, Grecia, Marea Adriatică şi Marea Ionică. Suprafa a: 28,7 mii km 2. Popula ia: 2,5 mil. loc. Capitala: Tirana . Limba oficială: albaneza. Relief muntos (Mun ii Dinarici , alt. 2000–2770 m) şi de cîmpie în zona centrală. Climă temperat-conti-nentală în E şi mediteraneană în V. Industrie producătoare de o el, tractoare, ciment, cherestea, hîrtie, textile, zahăr, conserve de fructe, igări etc. Hidrocentrale. În zonele rurale predomină agricultura (cereale, sfeclă de zahăr, bumbac, vi ă de vie, floarea-soarelui, tutun, citrice, măslini). Se cresc animale (ovine, caprine, bovine). Exportă minereu de crom, cupru, fier, tutun, citrice. Importă maşini agricole, mijloace de transport, semifabricate, bunuri de larg consum. Căi ferate: 720 km. Căi rutiere: 7 450 km. Admis în ONU la 14 decembrie 1955.

Albánia

Álbany

[´oolb¬ni]

fluviu în Canada. Lungime: 982 km. Izvorăşte din cîmpia Marilor Lacuri şi se varsă în golful James (Hudson).

Albérta

[æl´b¬¬t¬]

Albertvílle Albión Albuquérque Alcedár Aldán Alép Aleutíne

[alber´vil]

provincie în V Canadei. Suprafa a: 662 mii km2. Popula ia: 2,54 mil. loc. Centru adm.: Edmonton . Resurse de subsol: petrol, cărbune, gaze naturale. Industrie forestieră, chimică. Se cultivă cereale. Zootehnie. oraş în Fran a (Savoia). 18,3 mii loc. În 1992 aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Iarnă. astfel se numea în antichitate Anglia, astăzi nume folosit în limbajul figurat. oraş în SUA (New Mexico). 414 mii loc. Centru economic şi cultural. Universitate. comună în Republica Moldova (rn. Orhei). 1300 loc. Monumente arheologice (sec. IV-III î. Hr.). At. doc. în 1616. rîu în Federa ia Rusă (Iakutia), afluent al fluviului Lena. Lungime: 2273 km. Izvorăşte din mun ii Stanovoi. Navigabil în mare parte. oraş în N Siriei. 1,7 mil. loc. Centru comercial şi industrial (textile, covoare, obiecte de artizanat). Aeroport. Muzee. At. doc. în sec. XX î. Hr. Ínsulele ~, arhipelag în N-V Americii de Nord (SUA), situat între peninsula Alaska şi peninsula Kamceatka. Suprafa a: 37,8 mii km 2. Popula ia: 16 mii loc. Pescuit. Vînătoare de foci. municipiu în România, centrul adm. al jud. Teleorman, situat pe rîul Videa. 50,5 mii loc. Centru agroindustrial. Întemeiat de domnul Alexandru Ghica în 1834. Catedrală ortodoxă (sec. XIX). Biserica Sf. Apostoli (1842–1846). oraş în Egipt, portul principal al ării la Marea Mediterană. 2,7 mil. loc. Industrii (textilă, chimică, metalurgică, alimentară). Şantiere navale. Aeroport. Fondat de Alexandru Macedon în 332–331 î. Hr. Renumit prin: Farul (279 î. Hr.–1326), considerat una dintre cele “şapte minuni“ ale lumii; Biblioteca antică (700 mii de volume); “Museum“ , străvechi centru de cercetare ştiin ifică şi învă ămînt. capitala Algeriei, port la Marea Mediterană. 1,5 mil. loc. Centru industrial, comercial şi cultural. Muzee. Universitate (1859). Străvechi oraş al lumii arabe. República Algeriánă Democrátică şi Populáră , stat în N-V Africii, situat între Maroc, Marea Mediterană, Tunisia, Libia, Niger, Mali şi Mauritania. Suprafa a: 2,4 mil. km2. Popula ia: 32,3 mil. loc. Capitala: Alger . Limba oficială: araba (uzuale: berbera, franceza). Relief: mun ii Atlas în N, mun ii Ahaggar în S-E, podişul Sahara în S-V. Climă medi-teraneană în N şi tropical-deşertică în S. Expl. de petrol, gaze naturale, minereu de fier, plumb, zinc, uraniu, fosforite, sare. Culturi agricole: vi ă de vie, tutun, smochini, măslini, citrice, grîu, sfeclă de zahăr, legume. Exportă petrol şi produse petroliere, gaze naturale, fosforite, vin. Importă vehicule, utilaje industriale, bunuri de larg consum, produse alimentare. Căi ferate: 4,7 mii km. Căi rutiere: 95,6 mii km. Admis în ONU la 8 octombrie 1962.

[´ælb¬´k¬rki]

Alexandría

Alexandría

Algér Algéria

Alicánte Almá-Atá

[alik´ante]

oraş în S-E Spaniei (Valencia), port la Marea Mediterană. 265,6 mii loc. Metalurgie. Export de vinuri. Turism. oraş în Kazahstan, capitala statului pînă în 1997. 1,16 mil. loc. Industrii (constructoare de maşini, textilă, alimentară). Academie de ştiin e. Universită i. At. doc. în 1854.

7020 km împreună cu Ucayali. Păduri de conifere. I î. afluent al Jiului . petrolieră). Suprafa a: 8. În bazinul mijlociu şi inferior al rîului este situată Cîmpia Amazonului (3000 km în lungime şi 300–2000 km în lă ime). port la Marea Mediterană. Tunele. Fran ei. sistem muntos în Asia Centrală. Germaniei şi Austriei. chimică. max.: 2228 m. Elve iei. 554 mii loc. 54 mii loc.: 4506 m (vf. Monumente. max. Lă ime: 60-260 km. Izvorăşte din mun ii Anzi. miniere (cărbune brun). Provincie romană (sec. alimentară). oraş în Elve ia. oraş şi port pe insula Niue din Pacificul de Sud (Noua Zeelandă). Populată în trecut de cel i. Întreprinderi ale industriei uşoare.: 200 m. chimică. Amazónas . Mont Blanc ). provincie în N-E Fran ei. Institu ii de cultură şi de învă ămînt. Ghe ari.8 mii loc.56 mil. Vegeta ie montană. port la golful Osaka. Alpii Orientali (Austrieci).2 km2. Oraş principal: Strasbourg . Alt. Popula ia: 1. Planta ii de bananieri. cartofi). Alt. Navigabil pe o distan ă de 4300 km. de săruri de potasiu. Pajişti alpine. Expl. Zăcăminte (aur. Lungime: 450 km.5 mil.). banane. XVI). Ghe ari. Catedrală Gotică (sec. argint. textilă. Muzeu de istorie. sistem muntos în Europa. 8 mii loc. Beluha ). Industrie petrolieră şi forestieră. stat în N-V Braziliei. trece prin Perú.5 mii loc. situată între fluviul Rin şi mun ii Vasgi . situat la hotarul dintre Kazahstan. Lungime: 103 km. Uzine şi fabrici. Capitala: Manaus . al cantonului Uri . loc. Amaradía Amaríllo Amazón [æm¬´rilou] oraş în S SUA (Texas). Muzee. Popula ia: 2. Alt. Regiune agrară (grîu. Constau din Alpii Occidentali (alt. minereu de fier). Lungime: 1300 km. component al Cordilierei australiene. 8. Export de copră. Columbia şi Brazilia şi se varsă printr-un estuar în Oceanul Atlantic. Lungime: 6400 km. max. 155. Rezerva ii naturale.Almería Alófi Alpi [almer´ia] oraş în S Spaniei (Andaluzia). orz. – V d. 190. Faună bogată.3 mii loc. oraş în Japonia (Honshû). Turism. metalurgică. situat în bazinul mijlociu şi superior al Amazonului. Fondat în 1887. vf. Álpii Australiéni Alsácia (Alsáce) [alz´as] Altái Áltdorf Áltenburg Amagasáki [´alt¬nburk] oraş în E Germaniei (Saxonia). pe teritoriul Italiei. loc. Suprafa a: 1. 4810 m.64 mil. lan muntos în S-E Australiei. med. Lungime: 2000 km. Hr. Alpii Centrali (Elve ieni). Păduri ecuatoriale. Expl. Mongolia şi China. Centru economic şi comercial. Industrii (metalurgică. Industrie constructoa-re de maşini. Monumente istorice.Hr. km2. Trecători. cel mai mare fluviu în America de Sud. rîu în România. centru adm. Izvorăşte din Subcarpa ii Olteniei. textilă. Industrii (constructoare de maşini. vi ă de vie.

situată între Oceanul Arctic şi America Centrală. unite printr-un istm denumit America Centrală . Şantiere navale. Popula ia: metişi. tutun. banane. Márea ~. Cuprinde teritoriile insulare din arhipelagurile Bahamas. Popula ii băştinaşe: maya.2 mil. partea nordică a continentului american. Ad. At. 1. alimentară. partea sudică a continentului american. la N-E de insula Madagascar . bauxită. Universită i. englezi. Relief muntos în V (alt. chimică. Muzee. oraş la N-E de Marea Moartă. [amm´aan] capitala Iordaniei. América de Sud América Latínã Amíens Amiránte Ammán Ámsterdam Amudariá Ámundsen .América continent în emisfera vestică. Popula ia: 200 loc. Suprafa a: 21 mil. ciment. Aeroport. Suprafa a: cca 10 km2. Dependent de statul Seychelles. Culturi agricole: trestie de zahăr. străbate Kîrgîzstanul şi se varsă în lacul Aral. textilă. hîrtie. în care predomină limbile de comunicare spaniola şi portugheza. cupru. Muzeu.5 mil. cauciuc). al XVIlea. Descoperită de Cristofor Columb în timpul călătoriilor sale (1492). creoli. km 2. XIII). km2. situat pe fluviul Somme . Fabrici de şlefuit diamante. loc. europeni. de peste 1000 m. km 2. [a´mj˜e] oraş în Fran a (Picardia). Suprafa a: 1.2 mil. în apropierea Antarctidei. Muzee. Popula ia: 803. Colonizată de spanioli. max. Serveşte ca hotar între Tadjikistan şi Afghanistan. Casa-muzeu Rembrandt . minereu de fier) şi hidroenergetice. în 1275. Vegeta ie ecuatorială şi tropicală (arbori de cacao. Universitate. Universitate. argint. Izvorăşte din Pamir. Suprafa a: 21 mil. 155 mii loc. băuturi spirtoase. de chinină. América Centrálã América de Nord regiune istmică între America de Nord şi America de Sud. capitala Olandei. Este folosit la irigarea planta iilor de bumbac. port legat printr-un canal de Marea Nordului. Antilele Mari şi Antilele Mici.: 6193 m) şi în E. format din America de Nord . podişuri şi cîmpii întinse în centru şi în E. Suprafa a: 42. Acoperită în permanen ă de ghe ari. francezi. Produse industriale: textile. eschimoşi) şi colonizatori. Relief: muntos în V. Popula ia : băştinaşi (indieni.4 mil. fluviu în Asia Centrală. cafea. Cuprinde 33 de state şi cîteva teritorii dependente. km2. 1 mil. tutun. mare în partea sudică a Oceanului Pacific. Lungime: 1415 km (2540 km de la izvoarele rîului Piandj). Lungime: 18 mii km (de la N la S). cu podişuri înalte şi cîmpie joasă (Mississippi ). situată între Marea Caraibilor şi Oceanul Antarctic. Popula ia : băştinaşi ( indieni) şi colonizatori. Servicii financiare. începînd cu sec. igări. negri. Suprafa a: 24. citrice. doc. loc. Monumente de artă gotică (sec. km2. America de Sud . comunitate a ărilor din America de Sud şi America Centrală.2 mil. cuprinsă între Oceanul Pacific şi Oceanul Atlantic. grup numeros (150) de insule coraligene în Oceanul Indian. cacao. a. Industrie constructoare de maşini. incaşii ş. aztecii. Resurse de subsol (petrol. portughezi. loc. de ulei.

bunuri de larg consum. Popula ia : 280 mii loc. fluviu în Federa ia Rusă (Siberia). Nod feroviar. At. Nicobar şi insula Sumatera .5 mii km2. produse lactate. Hidrocentrale.situat pe rîul Bîc. stat în S-V Europei. Monumente istorice (sec. Industrie prelucrătoare de materie primă agricolă.5 mii loc. Suprafa a: 6. Navigabil pe cursul inferior. Suprafa a: 500 mii km 2. Márea ~. Habarovsk. Importantă regiune economică. apar inînd Indiei. Limbi oficiale: catalana. capitala principatului Andorra. 146. Oraş principal: Port Blair . Centru economic şi comercial. Lungime: 4440 km. Suprafa a: 602 mii km2. Cursul mijlociu al fluviului formează grani a între Federa ia Rusă şi China. Numeroase centre culturale: Londra . Se cultivă orez. doc. franceza. oraş în V Fran ei (Anjou). Suprafa a: 8. cocos. Pescuit. citrice.6 mii km 2. Oxford . Creşterea animalelor.3 mii km 2. la 32 km S de Chişinău. vi ă de vie. Industrie minieră (cărbune. Admis în ONU la 28 iulie 1993. Izvorăşte din lacul Baikal şi se varsă în Enisei . Industrie constructoare de maşini agricole. 16. Popula ia 47. Suprafa a: 130. utilaje industriale. Izvorăşte din mun ii Anadîr şi se varsă în golful cu acelaşi nume.8 mii km 2. Capitala: Andorra la Vella.5 mil. Popula ia: 9. mică. Popula ia: 66. Se cultivă cereale. mijloace de transport. Turism. bovine). arhipelag în Oceanul Indian. Culturi agricole: orez. situat între golful Bengal şi marea Andaman . Căi rutiere: 269 km. Angará Angérs [¾´…e] Ánglia . denumirea păr ii asiatice a Turciei. Importă produse petroliere. spaniola. Relief în general muntos (alt. Culturi agricole: grîu. Centru adm. igări. 11. mare în Oceanul Indian situată între penin-sula Malacca .65 mii km2. cuprinsă între Sco ia şi ara Galilor. Cambridge . parte din Marea Britanie. textilă.max. împreună cu Şilka şi Argun. : 4200 m. Navigabil între Irkutsk şi Bratsk. Ad. Popula ia: 69 mii loc. sfeclă de zahăr. citrice. Suprafa a: 468 km2. Popula ia: 175 mii loc. rîu în S-E Federa iei Ruse (Siberia). în 1731. Se produce cărbuni din lemn.6 mii loc. Lungime: 1145 km.Amúr fluviu în N-E Asiei. Principátul ~. reşedin ă a raionului Anenii Noi. tutun. Porturi principale: Blagoveşcensk. vi ă de vie. loc.5 mii loc. arhipelagurile Andaman. Turism (95% din venitul na ional). Navigabil în cea mai mare parte. loc. teritoriu autonom indian constituit din arhipelagurile cu acelaşi nume din Oceanul Indian.3 mii loc. bumbac. legume. din marea Bering. Universitate. Centru comercial de vinuri. Anádîr Anatólia Andalúzia Ándaman Ándaman Ándaman ºi Nicobár Ándhra Pradésh Andórra la Vélla Andórra Anénii Noi oraş în Republica Moldova. XI-XIII). Climă temperat-montană.: Port Blair . Exportă cherestea. Întreprinderi ale industriei alimentare. în antichitate –numele Asiei Mici. de încăl ăminte. [´andr¬ pr¬´de¿] stat în S-E Indiei. Se varsă în Marea Ohotsk. mangan). max. regiune în S Spaniei. industrială şi agricolă. situat în zona estică a mun ilor Pirinei. la hotarul dintre Fran a şi Spania. 2975 m).7 mil. Creşterea animalelor (ovine. Suprafa a: 276. Lungime: 1779 km. Suprafa a: 87. port pe rîul Maine. tutun.

bumbac. Centru economic şi cultural. ecuatorial-musonică şi tropical-ali-zeică. activitate financiar-bancară. Relief muntos. Vestigii antice. Universitate. insule din componen a grupului insular Noua Siberie (Federa ia Rusă. Centru economic şi cultural. Turism. Crescătorii de bovine. provincie istorică în N-V Fran ei. Acoperită permanent cu ghea ă şi zăpezi. Culturi florale. Moschee. capitala Turciei. 1. Export de produse agricole şi de cherestea. cuprinzînd extremită ile de S ale oceanelor Pacific. institu ii navale.3 mil. Turism. trestie de zahăr. în centrul Podişului Anatoliei.56 mil. Pescuit. loc. cherestea.6 mii km. Vestigii romane şi bizantine. pe coasta Oceanului Atlantic. Universitate. Căi ferate: 2. feroviar. Atlantic şi Indian. Climă polară.58 mil. Exportă cafea. Centru adm. Faună acvatică: balene. Popula ia: 11. pe coasta de Azur.Angóla República ~. capitala Republicii Madagascar. 378. port la Marea Mediterană. Importă maşini şi utilaje industriale. Ínsulele ~.8 mii km. bumbac. Se cultivă bumbac. produse chimice. æh´wil¬] teritoriu insular în America Centrală (Marea Caraibilor). Suprafa a: 29 mii km2. arheologic).4 mii loc. de petrol. Popula ia: 8 mii loc. oraş situat pe rîul Ankara . mangan. făină de peşte. Căi rutiere: 72. Suprafa a: 96 km2. oraş în S-V Turciei. Climă tropicală. mijloace de transport. textile şi alimentare. aerian). Ghe ari şi zăpezi permanente pe continentul Antarctida. Ruine din epoca romană. Relief muntos. Zambia şi Namibia. capitala statului Maryland. arahide. Academie.). Sta iune balneară. foci.8 mii loc. situat în centrul regiunii polare Antarctica. trestie de zahăr. Admis în ONU la 1 decembrie 1976.97 mil. oraş în E SUA. situat între Republica Democrată Congo. Relief: podişuri în centrul şi V ării (alt. petrol şi produse petroliere. Muzee (Picasso. Creşterea animalelor. loc. Centru adm. Limba oficială: portugheza. cu arhipelagurile din această zonă. [an´gilja. continent în emisfera sudică. Nod de comunica ii (rutier. regiune polară în emisfera sudică a globului pămîntesc.: The Waley (2.25 mil. sisal. Suprafa a: 13. Conservator. Industrie a cimentului. pomicultură. alimentară. bananieri. Regiune agricolă: viticultură. cupru. 80 mii loc. Climă polară şi subantarctică. km2. stat în V Africii. Administrat de Marea Britanie. minereu de fier. Expl. Climă subtropicală. tutun. Suprafa a: 1. Servicii de transport. uraniu. peşti. loc. a mătăsii. 1000 m şi 1500 – 2000 m). ananaşi. port la Marea Mediterană.2 mii loc. [¾´tib] oraş în S Fran ei. Anguílla Anjou Anjou Ánkara [¾´…u] Annába Annápolis Antálya Antananarívo Antárctica [antanna´ivu] Antarctída Antíbes .. oraş în N-E Algeriei. Planta ii de cafea. 2. Şantiere navale. Parfumerie. Iakutia). pinguini. Universitate. Capitala: Luanda . economic şi cultural. cîmpie joasă nisipoasă de-a lungul ărmului oceanic. Industrie textilă şi alimentară. 256. km 2. 68 mii loc. port la Marea Mediterană.

Popula ia: 68 mii loc. fier. [´antverp¬n] (Anvers) provincie în Belgia şi oraş în această provincie. port pe ărmul Oceanului Pacific. Constau din Antilele Mari la V (Cuba. Relief vulcanic pe insula Antigua şi coraligen pe insula Barbuda . Suprafa a: 442 km 2. Turism. sistem muntos în America de Sud. Resurse de subsol: cărbune. fabricarea produselor alimentare (zahăr. sistem muntos în E Americii de Nord. oraş în Chile. trestie de zahăr. mijloace de transport.).7 mii loc. capitala statului Samoa. Acancagua ). dispus pe ărmul Oceanului Atlantic în lungime de cca 2600 km. rom. Rafinării de petrol. Popula ia: 66. fostă colonie grecească în Turcia (sec. Admis în ONU la 11 noiembrie 1981.2 mil. argint. Barbuda. Suprafa a: 240 mii km2. cupru. Antíle Antílele Olandéze Antitáurus Antofagásta Antofálla Ántwerpen Ánzi Apaláºi Apeníni Ápia Apollónia Appenezéll [ap¬n´tsel] . Climă subtropicală. Limba oficială: engleza. Importă produse petroliere. Mitchell ). marmură.: 2914 m (vf. Exportă produse chimice. max. actualmente port la Marea Neagră. canton în N-E Elve iei. uleiuri vegetale). max. echipament industrial. Monumente medievale (sec. max. arhipelag în Marea Caraibilor. Hr.: 3917 m. Suprafa a: 416 km2. Turism. arbori de cafea. trestie de zahăr. zahăr. mun i în Turcia asiatică. Administrate de Olanda. 467. oraş în N insulei Upolu din Oceanul Pacific. Relief muntos.). Dominica ş. Rafinării de petrol. Jamaica) şi Antilele Mici la E (Insulele Virgine. situa i de-a lungul Mării Mediterane. Zăcăminte: bauxită. Este situat în mun ii Anzi . bata i. Alt.2 mii loc. în N-V Argentinei. 6272 m). trestie de zahăr. 227 mii loc. Capitala: Saint John ´s . Centru agricol.Antígua ºi Barbúda stat în America Centrală. 34 mii loc. XIV-XVI). Popula ia: 36. Aeroport. 3175 m). Anzii Centrali (alt. Industrie bazată pe exploatări de fosfa i naturali. Pescuit maritim. vf. [antof´aja] cel mai înalt vulcan activ de pe pămînt. o continuare a mun ilor Taurus. Corno Grande ). Suprafa a: 800 km2. Anzii Sudici (alt.: Willemstad (71. Climă tropical-oceanică. teritoriu insular în arhipelagul Antilele Mici (Marea Caraibilor). loc. Formează teritoriul Americii Centrale Insulare . 6370 m. petrol. max. Metalurgia şi exploatarea cuprului. Lungime: 1190 km. Turism. manioc. constînd din două culmi paralele. Puerto Rico. citrice. Culturi agricole: bumbac. Popula ia: 214 mii loc. Creşterea vitelor. Centru adm. Planta ii de tutun. Lungime: 9000 km. Ínsulele ~. Alt. legume. sistem muntos în Peninsula Italică. Cordiliéra Andínă . port maritim la estuarul fluviului Schelde. Universitate. peste 6000 m). Activitate financiar-bancară. Metalurgia neferoaselor. bananieri. mărfuri de larg consum. Alt. Se cultivă bumbac. max. Haitti. denumirea antică a localită ii Sozopol din Bulgaria. VI î. 6959 m. Căi rutiere: 1161 km. Monsterrat. Şantiere navale. Constă din trei sectoare: Anzii Nordici (alt. max. Antigua. Climă tropicală umedă.). Relief muntos (alt. cafea. a.: 2037 m (vf. Centru economic şi comercial. max. Alt. maşini şi utilaje industriale. Universitate. situat între Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. pe insulele cu acelaşi nume din arhipelagul Antilele Mici.2 mii loc.

Este acoperit de ghe ari. Popula ia: 1. minereu de fier. loc. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. aur.: Baku . Reşedin ă: mun. de petrol. Muinak . Popula ia: 32. gaze naturale. gaze naturale. stat în S-V Asiei. Márea ~. Suprafa a: 1036 km 2. Yemen. Păduri de răşinoase şi foioase. loc. reşedin ă a jude ului cu acelaşi nume. Emiratele Arabe Unite.2 mil. Saragosa şi Teruel. între Marea Roşie. bauxită. Hidrocentrale. masiv muntos vulcanic în E Turciei (Armenia). Pescuit de perle. Relief de podiş şi cîmpie joasă. Limba oficială: araba. Centru industrial şi agricol. Măslini. Exportă petrol şi produse petroliere.: 5205 m. max. cereale.7 mil. km 2. Industrie constructoare de maşini. ciment. Suprafa a: 64. max. sare. mare în Oceanul Indian. alimentară. legumicultură. Ad. porumb. citrice.5 mii loc.: 3680 m. bauxită. loc. Golful Persic şi Marea Arabiei. Aragón şi Castilia au format în 1479 Regatul Spaniei. cîmpii de-a lungul ărmului Mării Roşii şi ale Golfului Persic. sulf. cuprinzînd provinciile Huesca. E şi S-E. Suprafa a: 7. At. Irak. regiune autonomă în N-E Spaniei. Regátul Arab Saudít . Kuwait. peninsulă în S-V Asiei. în E Azerbaidjanului. Arábia Saudítã Arábiei Arád Márea ~. Bahrain. Importă mijloace de transport. situată între Australia şi insula Noua Guinee. textilă. max. lac sărat în Asia Centrală. 180. Climă tropicală în S şi subtropicală în N. cupru. produse alimentare. Curcubăta Mare ). Alt. Resurse de subsol: huilă. golf în N-E Mării Roşii. Căi rutiere: 46 mii km. Viticultură. mase plastice. uraniu. la hotarul Kazahstanului cu Uzbekistanul. orez. cupru. sistem muntos în Carpa ii Occidentali din România. Viticultură. km2. sorg. orez. argint. Climă tropicală. Suprafa a: 1 mil. Este denumită şi Marea Oman . Suprafa a: 47. mare în Oceanul Indian. forestieră. Oraş pr.5 mii km 2.Apºerón Apuséni Áqaba Arábia [´akaba] peninsulă în Marea Caspică. Universitate. chihlimbar. produse chimice. minereu de fier.: 5165 m. marmură. Rafinării de petrol. de petrol. smochini. Expl. Expl. Resurse de subsol: aur. Format din Masivul Mare şi Masivul Mic. Suprafa a: 3. Capitala: Riyadh . Popula ia: 23.6 mil. Popula ia: 480 mii loc. Suprafa a: 2. în 1123. situat între Iordania. Arád Arafúra Aragón [arag´on] Arál Ararát . Capitala: Saragosa. rodii. gaze naturale. Culturi cerealiere. km2. max. situată între peninsula Arabia şi India. Relief variat: mun i în V.24 mil. Qatar. Expl. jude în V României. Arad . Căi ferate: 1254 km. textile.65 mii km 2.5 mil. Monumente istorice. gaze naturale. municipiu în România. produse siderurgice. Muzee. Ad. Porturi: Aralsk . Pescuit. Se cultivă grîu. doc. Acumulează apele rîurilor Amudaria şi Sîrdaria. Mún ii ~. Lungime: 180 km şi lă ime de 28 km. Monumente istorice. Ad. pustiuri nisipoase în N.: 1849 m (vf. Turism. km 2. coral negru.: 68 m. cafea. chimică. argint. Marea Roşie şi Golful Persic. Zonă turistică. Oman. Alt.7 mii km2. situat pe rîul Mureş . Întreprinderi producătoare de îngrăşăminte chimice. max. de petrol. Suprafa a: 3 mil.

colinar cu depresiuni subcarpatice în partea centrală şi de cîmpie în S. km2.8 mil. Árctic Árctica Ardéni Arequípa Argentína [are´kipa] masiv muntos în Belgia. morse. Faună: urşi polari. Relief variat: muntos în N. metale neferoase şi rare. Capitala: Buenos Aires. afluent al fluviului Orinoco . formînd pe o por iune a cursului său grani a dintre cele două state. tutun. Se cultivă cereale. port fluvial. Limba oficială: spaniola. forestieră. de pielărie. oraş în Federa ia Rusă. Suprafa a: 6. Árgeº Argún Arhánghelsk . Căi ferate: 34 mii km. Podişul Patagoniei în S. gaze naturale. Pescuit.6 mii km. Resurse de subsol: petrol. Relief: Mun ii Anzi în V. textilă. Piteşti . cărbune. textile. Izvorăşte din Mun ii Făgăraşului şi trece prin Curtea de Argeş şi Piteşti. subtropicală şi temperată în S. Fran a şi Luxemburg. floarea-soarelui. Climă aspră. rîu în România. Acoperit în cea mai mare parte de ghe ari. minereu de fier. stat în America de Sud. Expl. Muzee. Zăcăminte: cărbune. Sta iuni balneare. Reşedin ă: mun. Export de lemn şi de produse din lemn. orez. sare. Zonă agricolă productivă (pomicultură. produse chimice. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. între America de Nord şi Eurasia. sare. Vestigii arheologice geto-dacice şi romane. Popula ia: 38 mil. Lungime: 1520 km. Întemeiat în 1540. Vegeta ie de tundră. viticultură). Alt. Paraguay. Căi rutiere: 215. hîrtiei şi celulozei. Industrii (ener-gie electrică. Zonă turistică. Suprafa a: 27 mil. Şantiere navale. Barents (1594-1597). km2. situat în bazinul inferior al rîului Argeş. şi maritim. Climă boreală (temperaturi pînă la -52°C). situat pe Dvina de Nord . situat la 2370 m alt. cuprinzînd teritoriile continentale şi insulare ale extremită ilor Eurasiei şi Americii de Nord. Universitate. Izvorăşte din mun ii Hinganul Mare . Chile. República ~. metalurgie.8 mii km 2. vehicule. aproape de Marea Albă. Bolivia. constructoare de maşini. Explorată de W. Popula ia: 681. situat între Oceanul Atlantic.: 3734 m) şi de podişuri joase.: 5220 m. Ad. Suprafa a: 2. minereuri de fier. păsări. Industrie a lemnului. argint. foci. Turism. Climă tropicală în N. Sistem hidroenergetic. alimentară. Pescuit.8 mii loc. pomicultură. Importă materii prime industriale. bumbac. mijloace de transport. Exportă echipament industrial. 751 mii loc. regiunea polară de nord a pămîntului. km2. Suprafa a: 13. 422 mii loc. Oceánul ~. maşini şi utilaje industriale. textile). Zăcăminte: huilă. de petrol. alimentare. Árgeº jude în România. Viticultură. Pescuit maritim. alimentînd fluviul Amur. ciment. plante furajere. Lungime: 350 km. cîmpii în E şi N. oraş în S-V Perului. afluent pe stînga al Dunării.: 400–700 m. pe teritoriul Columbiei şi Venezuelei. Comunică cu Oceanul Atlantic şi cu Oceanul Pacific.1 mil. Brazilia şi Uruguay. rîu în Federa ia Rusă şi China. alimentară. Păduri. max. Relief muntos (alt. Industrie textilă. Denumirea antică: Ordessos . situat în regiunea polară nordică a pămîntului. bunuri de larg consum. cel mai mic ocean de pe glob. staniu. Industrie chimică. Lungime: 900 km. loc. formînd pe o distan ă a cursului său grani a dintre cele două state. max.Aráuca rîu în America de Sud.

Turism. produse chimice.7 mii km. República ~. Agricultură irigată (bumbac. Popula ia: 3. port la fluviul Ron. teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. loc. constructoare de maşini electrice. afluent al fluviului Mississippi. Relief în general muntos (alt. Suprafa a: 193 km2. aluminiu). Monumente arhitectonice (sec. de aluminiu.4 mii loc. Căi rutiere: 7. Industrie extractivă (minereu de cupru şi polimetalice. orez. stat în Asia de V. Universitate. cu regiuni de cîmpie în depresiunile rîurilor şi lacului Sevan . Administrat de Marea Britanie. tutun. încăl ăminte. Lungime: 2410 km. Iran şi Turcia. Suprafa a: 88 km 2. Relief muntos. 272 mii loc. sudul Transcaucaziei. Capitala: Erevan . Arkánsas Arkánsas [ar´k¬nsoo] Árles [arl] Arménia Árno fluviu în partea centrală a Italiei. Popula ia: 85 mii loc.8 mil. Culturi agricole: porumb. legume). Expl. 169. legume. Creşterea vitelor (ovine. între Georgia (Gruzia).Århus [´orhuus] (Aarhus) . Lungime: 248 km.2 mii loc. produse chimice. Suprafa a: 295 mii km 2. Muzee. Suprafa a: 138 mii km 2. vehicule. activitate financiar-ban-cară. [a´ras] oraş în N Fran ei (Artois). vi ă de vie. Turism. bumbac. coniac.8 mii km 2. loc. Relief muntos. Importă materii prime şi semifabricate industriale. alimentară. loc. Popula ia: 2. 52. cocos. Industrie metalurgică. citrice. oraş în Chile. Pe fluviul Arno sunt situate oraşele Floren a şi Pisa . Muzee. mase plastice. Climă subtropicală. Popula ia: 3. coniac. Centru industrial (textile. Se cultivă banane. vin. forestieră. în cuprinsul Podişului Armeniei. Rafinării de petrol. culturi tehnice. Exportă aparataj electric şi electrotehnic. citrice. Monumente arhitectonice (sec. Ínsula ~. Climă temperat-continentală uscată. port în golful Arica (Oceanul Pacific). Suprafa a: 29. oraş în Danemarca (Iutlanda). Azerbaidjan.: Oranjestad . a hîrtiei. Capitala: Phoenix . legume.67 mil. teritoriu insular în Ameri -ca Centrală. marmură. XVII–XVIII). Centru adm. Creşterea animalelor (bovine. Capitala: Little Rock . de hîrtie). Climă tropicală. oraş în S Fran ei (Provence). aur. cauciuc sintetic. Agricultură specializată în cereale. bazalt). produse petroliere. metalurgică (cupru. mecanică). caprine. alimentară. Izvorăşte din Mun ii Apenini şi se varsă în Marea Ligurică.: Georgetown . Popula ia: 1. Căi ferate: 823 km. ovine). de cupru. Pescuit. cca 90% din produc ia ării). vin. port în golful Arhus . textile. textile. rîu în SUA. Aríca Arizóna [æri´z¬un¬] stat în S-V SUA. 1000-4000 m). Limba oficială: armeana. Centru comercial şi industrial. plumb. Administrat de Olanda. chimică. XIII-XV). Servicii de transport. Turism. Creşterea animalelor. cunoscut din evul mediu prin manufactura de tapiserii.37 mil. zinc. Centru industrial (siderurgie. 43 mii loc. Arrás Arúba Ascensión . bovine). Industrie extractivă (bauxită. Întreprinderi producătoare de ciment. alimente.8 mii loc. Centru adm. Monumente arhitectonice din epoca romană. legume. conserve. stat în centrul SUA. Admis în ONU la 2 martie 1992.

Universită i. Expl. Expl. Institu ii de învă ămînt superior. Planta ii de ceai. Academie de ştiin e.). deşert în Chile. Aeroport. 408 mii loc. Formează partea asiatică a Turciei. Aeroport. situat aproape în întregime în emisfera nordică. Ásia Mícã Asmára Assám Assísi Assuán Astaná Ástrahan Astúria Asunción Aºhabád Atacáma [atak´aama] . Este străbătut de fluviul Brahmaputra . Zonă agricolă (cereale).a. Universită i. Marea Caspică. electrotehnică. oraş situat în regiunea premuntoasă a masivului Kopet-Dag din Asia Centrală. Uzbekistan. Himalaia. de 3200 m. Teatre. musonică. [sp.). 374. Forme de relief diverse: mun i (Ural. capitala statului Turkmenistan. produse ale industriei uşoare şi alimentare). cărbune. oraş în Egipt. hîrtiei şi celulozei. loc. Suprafa a: 10. de la Marea Caspică pînă la China. Mănăstire din sec. Oceanul Indian. repara ia vagoanelor. stat în S Indiei. Suprafa a: 78.a. cuprinzînd statele Kazahstan. formează lacul de acumulare Nasser . Expl. bumbac. Marea Neagră. tutun. trestie de zahăr. oraş pe rîul Işim . Teatre. Muzee. capitala Kazahstanului (din iunie 1998). Centru adm. prelucrarea cafelei). cîmpii (Cîmpia Siberiei de Vest. materiale de construc ie. chimică. ass´iizi] oraş în partea centrală a Italiei (Umbria). Industrie metalurgică. Kremlin (sec. Climă variată: arctică. Şantiere navale. de granit. 512 mii loc. Port fluvial. Expl. Industrie a lemnului. aur. XIII). Aeroport interna ional. Centru comercial (export. între Oceanul Arctic. continentală. 278 mii loc. Marea Roşie. regiune autonomă în N Spaniei. situat pe malul Nilului. rîul şi mun ii Ural. import). minereu de fier. Turkmenistan. partea occidentală a Asiei. Centru religios şi turistic. Popula ia: 22 mil.9 mii km 2. port pe fluviul Paraguay . de prelucrare a peştelui. Altai. 730 mii loc. Cîmpia Chinei de Nord ş. loc. Popula ia: cca 1 mil. de pielărie. Patria Sf. Nod feroviar. Nod feroviar. cupru. Universită i. Muzee. Deccan ş. oraş în E Africii. Cîmpia Turanică. argint. Industrie textilă. la alt. Marea Mediterană. textilă. de petrol. cel mai mare din lume. km 2. Suprafa a: 44 mil. Şantiere navale. Kîrgîzstan. mun ii Caucaz.a. alimentară.: Oviedo . de cărbune. se întinde de-a lungul ărmului Oceanului Pacific pe o distan ă de 1000 km.: asun´ssjon] capitala Republicii Paraguay. Capitala: Dispur .). Suprafa a: cca 506 mii km 2. Resurse de subsol: salpetru. Centru comercial şi industrial (conserve de carne. piei de astrahan). alimentară. Tibet. Oceanul Pacific.Ásia cel mai mare continent al Pămîntului (cca 30%). oraş în Federa ia Rusă. de sare şi de săruri de potasiu.4 mii km2. Ásia Centrálã partea inferioară a Asiei. capitala statului Eritreea. Centru comercial (icre negre. Industrie constructoare de maşini. 220 mii loc. km2. tropicală. Muzee. Popula ia: cca 3. situat în delta Volgăi.6 miliarde loc. 24 mii loc. Suprafa a: 6 mil. Muzee. Barajul Sadd al-Ali.5 mii loc. XIII. podişuri (Anatolia. Tadjikistan. Caucaz. Centru industrial (maşini agricole. Francisco d´Assisi. Tian-Shan ş. situată la S de Marea Neagră. [it.

cu principalul munte Athos . Muzee. textile. 415 mii loc. la V de strîmtoarea Gibraltar şi care s-a scufundat în urma unui mare cutremur. regiune muntoasă în Grecia. Muzeu de tapiserii. siderurgică.6 mil. max.: ´aust¬rlits. unele datînd din sec. fr. pielărie). max. Ad. cel mai mare oraş al statului. Oceanul Arctic (la N) şi Antarctida (la S). Suprafa a: 106. Academie de ştiin e. Centru industrial (metalurgie. al doilea mare ocean de pe glob. localitate în Fran a (Marche). 911 mii loc. capitala Greciei. Turism. Nod feroviar. oraş în sudul Germaniei (Bavaria). 5. [germ. Alt. Vestigii romane. km2. comercial şi cultural. Muzeu. unde. sistem muntos în N-V Africii. afluent al Nilului. (în conurba ie – cca 4 mil. armata oster´lits] franceză. XI–XV). Aeroport interna ional.Átbara Aténa [´atbara] rîu pe teritoriul Etiopiei şi Sudanului. port la Oceanul Pacific. max. Este renumit prin manufacturile sale de tapiserii pentru decorarea pere ilor. Monumente istorice (sec. a ob inut o mare victorie asupra armatei ruso-aus-triece. produse chimice). X. Industrie mecanică. capitala statului Georgia.: denumirea germană a localită ii Slavkov din Cehia (Moravia). continent legendar. Toubkal ). La gurile rîului este situat oraşul Atbara (Sudan). textile. Muzee. Şantiere navale.: 9218 m. XVI). pe teritoriul statelor Maroc. oraş în S-E SUA. Athabáska Áthos [atab´aska] [´aqos] Atlánta [¬t´lænt¬] Atlántic Atlantída Átlas Aubussón [obu´sõ] Áuckland Áugsburg Áusterlitz oraş în Noua Zeelandă. Par ial navigabil. confec ii.). loc. Algeria şi Tunisia. 775 mii loc.: 4165 m (vf. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi şi se varsă în lacul Athabáska (7900 km2). Servicii bancare. pentru mobile (din sec. situat între America de Nord şi America de Sud (la V). Universită i.: 2033 m. Şantiere navale. Pînă în 1863 aceste mănăstiri stăpîneau moşii în ările româneşti. Opera ii bancare. Monumente antice.7 mii loc. Rafinării de petrol. Lungime: 1120 km. Lungime: 1231 km. Europa şi Africa (la E). Centru industrial (avioane. Oceánul ~. prelucrarea lemnului. Alt. 265 mii loc. . textilă. Cercetări arheologice. la 2 decembrie 1805. condusă de Napoleon I. unde se află umeroase mănăstiri ortodoxe. hîrtie. Centru industrial. cu o lungime de 2000 km. fluviu în V Canadei. pe care le închinase Sfîntului Munte unii domni şi boieri. care potrivit scrierilor antice s-ar fi aflat în Oceanul Atlantic. construc ia maşinilor. Universitate.

Avarúa Avignón [avi¤õ] . chimică.2 mil. ovăz. 2996 m şi 3797 m). celuloză.3 mil. nave. hîrtie. hîrtie. siderurgică. Limba oficială: germana. Capitala: Viena . Popula ia: 19. Turism. Se produc motoare. 11 mii loc. toate acestea fiind şi exportate în mare parte. vehicule. coloran i. Industrie dezvoltată (energetică. : Clermont-Ferrand . centru adm. alt. Prealpii Austrieci . por elan. cupru. oraş şi port pe insula Cook (Oceanul Pacific). orz. Importă combustibili. insula Tasmania şi alte insule mici din împrejurime.loc. în partea centrală.7 mii Áustria República ~. loc. maşini agricole. sfeclă de zahăr. aluminiu. Gibson ş. situat pe cursul mediu al Dunării. între Italia şi Elve ia. extractivă.54 mil. metale rare. stat în centrul Europei.a. esături din bumbac. al teritoriului Cook. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. plumb. Sta iuni balneare. în V Podişul Australiei (alt. Întreprinderi producătoare de o eluri. cartofi. Centru adm. Exportă textile. oraş în sudul Fran ei (Venaissin). Export de copră şi fructe. Suprafa a : 2. max. 2234 m). material rulant. 89. argint. cauciuc sintetic.6 mii km. Climă temperatcontinentală.6 mii km 2. Suprafa a: 83. I î. Popula ia: 8. Importă maşini şi utilaje industriale. maşiniunelte. încăl ăminte. minereuri de fier.). Căi ferate: 36. Centru de vinifica ie. celuloză. aur. Pescuit maritim şi oceanic. constructoare de maşini). produse farmaceutice. metalurgică. secară. administrat de Noua Zeelandă. 400–500 m) cu pustiurile Victoria.Hr. km2. Popula ia 1. loc. staniu. Industrie metalurgică. combustibili. porcine). Suprafa a: 7. maşini şi utilaje industriale. mărfuri prime şi semifabricate. ciment. maşini şi utilaje. instrumente muzicale. materii prime şi semifabricate.Austrália Uniúnea Australiánă. Clima ecuatorial-musonică în N şi subtropicală în S. Capitala: Canberra. textile. Turism intensiv. Culturi agricole: grîu. material rulant. îngrăşăminte chimice.7 mil. constructoare de maşini. uraniu. Crescătorii de animale pentru carne şi lapte (bovine. max. Auvérgne [o´verp] provincie istorică în centrul Fran ei. Zăcăminte mari de cărbune. Fostă reşedin ă papală (1309–1377).7 mii loc. Relief în general muntos (Alpii Orientali . Limba oficială: engleza. Turism. Cîmpii joase. situat pe fluviul Ron . ciment. energetică. Căi ferate: 5. alimentară. zinc. Căi rutiere: 210 mii km. sticlărie. Fostă provincie romană (sec. Relief variat: în E mun ii Alpii Australiei şi ai Marii Cumpene de Ape (alt. produse alimentare.86 mii km2. stat cuprinzînd teritoriul continentului Australia.

Hidrocentrale. cu depresiuni în bazinul rîurilor Siret. Kerci (Ucraina). situat la E de Carpa ii Orientali. Popula ia: 745 mii loc. Sericicultură. de gresie. forestieră. Teatre. bere. Lă ime min. denumită de greci Heliopolis . ceai. Industrie metalurgică. textile. 209 mii loc. în 1408. stat situat în partea estică a Transcaucaziei. constructoare de maşini. conserve. ulei. Industrii (ciment. ceai. textile. de petrol. Hidrocentrale şi termocentrale. legată de Marea Neagră prin strîmtoarea Kerci .5 m. min. Viticultură. mare în S Ucrainei. cereale. Georgia (Gruzia). Alt. produse chimice. Centru adm. Popula ia: 7. pielărie-încăl ăminte. Clima temperat-conti-nentală şi subtropicală. Zonă agricolă (cereale. Ad. Relief muntos în V şi deluros în restul teritoriului. alimentară. covoare. loc. sfeclă de zahăr. sta iune climaterică. Taganrog (Rusia). între Rusia. Universitate. Porturi: Mariupol .3 mii loc. Păstrăvărie. sta iune balneară în mun ii Pădurea Neagră . tuf. Azóre Azóv arhipelag portughez în Oceanul Atlantic. confec ii). Importă minereuri neferoase. textilă. chimică. max.7 mii km. roci de construc ie.: 109 km. chimică. localitate istorică în Liban. centrul adm. sare. Márea ~. calcare. al jud. legume. Căi rutiere: 36. 18. Căi ferate: 2.24 mii km2. Industrie constructoare de maşini (utilaj petrolier. ceai). jude în România. orez. situat pe rîul Bistri a . Bacău. Creşterea animalelor. 6 mii loc.6 mii km2. metalurgie. 52 mii loc. Turism. At.1 mii km. vehicule. doc. Iran şi Marea Caspică. energetică.: 2292 m. în partea centrală a Moldovei. situat la 1770 km V de strîmtoarea Gibraltar. produse chimice. Capitala: Baku . Trotuş şi Bistri a. bumbac. Exportă maşini şi utilaje industriale. maşini agricole).: Bacău . Pomicultură. cherestea. maşiniunelte. bunuri de larg consum. sticlă. Armenia. trestie de zahăr. Ape termale.: 26. ananaşi. gaze naturale. . Suprafa a: 2.Azerbaidján República ~. Turism. Admis în ONU la 2 martie 1992. Caucazul Mic ). Planta ii de vi ă de vie. alimentară (vin. brînzeturi). Întreprinderi industriale (construc ii de avioane. oraş în S-V Germaniei (Baden-Wür-ttemberg).: 9–14 m. Sta iune climaterică.: 60 m. Azúga Baálbec Bábele Bab el-Mándeb [bab æl´mandeb] [ba´albek] Bac´ãu Bac´ãu Báden-Báden [´baad¬n-´baad¬n] municipiu în E României (Moldova). fostă colonie romană. Lungime max. Prahova). strîmtoare care leagă Marea Roşie de golful Aden şi desparte peninsula Arabia de continentul Africa. Suprafa a: 39 mii km2. Turism. Ruine antice. orez. Forme tipice de eroziune a gresiei. azi oraş. cu cîmpii înguste în partea centrală şi de-a lungul ărmului Mării Caspice. Expl. Relief muntos în N (Caucazul Mare . Turism. citrice. Pescuit. Centru turistic. Suprafa a: 87 mii km2. Muzee. Mari expl. Ad. Izvoare minerale şi termale.66 mil. minereuri de fier. Popula ia: 242 mii loc. cupru. Centru turistic. citrice. Culturi agricole: bumbac. Suprafa a: 6. oraş în România (jud. vîrf de munte în masivul Bucegi (România). legume). Pescuit.

curmali. confec ii. capitală a Moldovei în timpul lui Bogdan I (1359–1365). de produse alimentare. Ínsula ~. format din cca 700 insule (21 locuite). mijloace de transport. electrotehnică.: Stutgart . Suprafa a: 567 mii km2. Státul (Şeicátul) ~. Admis în ONU la 18 septembrie 1973. feroviar. Produc ie de diamante. Zăcăminte: cărbune. vechi centru administrativ. rîu în E României (Moldova). cea mai mare insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. Popula ia: 660 mii loc. articole de marochinărie. titan. Academie de ştiin e. Păduri. mărfuri de larg consum. Industrie constructoare de maşini. Căi rutiere: 2767 km. Creşterea animalelor. minereuri de fier. Turism. stat insular în Oceanul Atlantic. Relief deşertic. recoltarea bure ilor de mare. arbori de cafea. secară. Popula ia: 12 mil. pielărie). Admis în ONU la 21 septembrie 1971. Suprafa a: 13. Uniúnea ~. Pod rutier între Bahrain şi continent (Arabia Saudită) în lungime de 25 km. Báffin [´bæfin] Báffin Bagdád Bahámas Bahía [b¬´i¬] stat în E Braziliei. planta ii de culturi citrice. Importă mijloace de transport.: 2414 m. Popula ia: 3. fabrici de ciment. Industrie extractivă (petrol. Rafinării de petrol. Vestigii arhitectonice din sec. XV–XVII. orz. forestieră. legume. Turism. Suprafa a: 530 mii km2. mare în N-E Americii de Nord. Lungime: 110 km. . produse chimice. pe ărmul Oceanului Atlantic. moschei (sec. vi ă de vie. aluminiu. XIII–XVI). legume. loc.Báden-Württemberg [´baadn-´vürtemerk] land în S-E Germa-niei. Climă tropicală şi subtropicală. Popula ia: 320 mii loc. farmaceutice. la V de Groenlanda. Climă tropicală. rutier). textilă. orez.8 mii km 2. rafinării petroliere. Exportă produse petroliere şi chimice. port pe fluviul Tigru . Întreprinderi industriale (textile. situat la S-E de Florida. Suprafa a: cca 476 mii km 2. Popula ia: 10 mii loc.5 mii loc. zahăr. Muzee. ananaşi. Căi rutiere: 2400 km. Resurse de subsol: petrol. format de insula Bahrain şi alte 34 de insule. Capitala: Nassau . citrice. Izvorăşte din Podişul Sucevei şi trece prin Iaşi. banane. Întreprinderi de prelucrare a materiei prime agricole. Culturi agricole: bumbac. Suceava). minereuri de fier. Creşterea animalelor. cu oaze cultivabile. nichel. tutun. 3. gaze naturale). Culturi agricole: grîu. Pescuitul de perle. plumb. Culturi agricole: bumbac. Viticultură şi pomicultură. Suprafa a: 35. Centru de comunica ii (aerian. capitala Irakului. Importă maşini şi utilaje industriale. Suprafa a: 660 km2. Centru adm. Universită i. stat insular în Golful Persic. Capitala: Salvador . trestie de zahăr. Exportă petrol şi produse petroliere. Capitala: Manama . 120 m). porumb. rom. curmali. produse alimentare. max. mărfuri de larg consum. Întreprinderi forestiere. Culturi principale: palmieri. minarete. afluent pe dreapta al Jijiei. Este populată de eschimoşi. Márea (Gólful) ~. max. Mausolee. Limba oficială: araba. loc. Limba oficială: engleza.87 mil. comercial şi cultural. situat în apropierea ărmului Arabiei. Bahlúi Bahráin Báia comună în România (jud. pescuit. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. Ad. trestie de zahăr.9 mii km2. chimică. Relief relativ accidentat (alt. diamante.

max. Suprafa a: 505 mii km2. Suprafa a: 17 mii km2 (după unele surse 19 mii km2). Letonia. Lungime: 555 km. situat pe cursul inferior al rîului Buzău . Alt. XI–XV). Centru adm. Parc na ional. Mici întreprinderi alimentare. masiv muntos în Ungaria. Este alimentat de 336 rîuri. Muzee. Ad. Monumente arhitectonice (sec. la N de lacul Balaton . situat în apropierea mun ilor Bakony . capitala Azerbaidjanului. Baikál Baimaclía Bairiki Bákony Bakú [´bokon] Bálaton Balcáni Balcánicã Baleáre BalhẠBálta Álbã Bálticã Báltice . între rîul Timok şi Marea Neagră. At. situat pe insula coraligenă Trawa (arhipelagul Gilbert). Popula ia: 740 mii loc. Copenhaga. Macedonia şi par ial România (Dobrogea) şi Turcia (europeană).: 470 m. Suprafa a: 31. de utilaj minier). Rafinărie de cupru. Resurse hidroenergetice. bauxită. Aeroport. Ínsulele ~. Marea Mediterană. Lungime: 636 km. Suprafa a: cca 10 km2. Turism. în 1327. Riga. XVIII. Climă mediteraneană. sistem muntos în Bulgaria. Şantiere navale. Centru petrolier. Lă ime: 20–50 km. Bulgaria. Marea Ionică şi Marea Adriatică. Ad. Industrie chimică. Alt. Relief muntos. în sec. Grecia. de gaze naturale. 2. lac de apă dulce în Federa ia Rusă. Cel mai adînc lac de pe glob. Universită i. Păduri de foioase. Universitate. legată de Oceanul Atlantic prin strîmtorile daneze şi M area Nordului.77 mil. Maramureş. Szczecin. At. Pescuit. Croa ia.: Palma de Mallorca . max. Cantemir). XV–XVIII. fîne e. mangan. Suprafa a: 5 mii km 2. Suprafa a: 596 km2. Lungimea: 78 km. lac sărat în România. păşuni.: 11 m. Expl. Bosnia şi Her egovina. ările ~. Ad. doc.: 2376 m (vf. de prelucrare a lemnului. Păduri.3 mii loc. Porturi pr. construc ii de maşini. 1. Viticultură.: 27 m. 151 mii loc. Muzee. Monumente arhitectonice din sec. Malmö. Aeroport. constructoare de maşini. situat în S-E Siberiei. Metrou. max. max. alimentară. Sta iune balneoclimaterică. Ad. port la Marea Caspică. În această peninsulă se află statele: Albania. Stockholm. max. Ad. Tallinn. Lituania. reşedin ă a jud.: Sankt-Petersburg. Academie de ştiin e. cuprinsă între Marea Neagră. Península ~.Báia Máre municipiu în România. Zăcăminte de cărbune. capitala statului Kiribati. Gda ñsk. arhipelag spaniol în V Mării Mediterane. doc. Zăcăminte de metale feroase şi neferoase. Marea Marmara. mare în N Europei. Suprafa a: 380 mii km2. Márea ~. Sta iune balneoclimaterică. loc. Centru industrial (metalurgie a neferoaselor. lac în S-E Kazahstanului. Botev ).: 713 m. Climă mediteraneană şi temperat-continentală.5 mii km 2. peninsulă în S Europei. max.: 1620 m (după unele surse 1970 m). max. Export de fosfa i naturali şi copră. Marea Egee. denumire istorică pentru ările din zona Mării Baltice: Estonia. Turism. lac sărat în V Ungariei . Pomicultură (măslini).: 4 m. comună în Republica Moldova (rn. Navigabil.

Universitate. sticlă. de petrol. Relief reprezentat de zone muntoase. Universită i. combustibili. Export de bumbac. marmură. cale ferată. utilaj electrotehnic. legume. Centru industrial şi cultural. Păduri. Bángalore Bángkok Bangladésh [bahgl¬´de¿] Banguí [b¾g´ii] capitala Republicii Centrafricane. (2. păşuni şi fîne e. Importă materii prime. cuprinsă între Dunăre. hidroenergie. Nod feroviar. esături de iută şi bumbac. porumb. Turism. în conurba ie). República Populáră ~. construc ii navale. colinare şi de cîmpie. Bamakó Bámberg Banát Bándung oraş în Indonezia. alimentare etc. centrul adm.746 km. electronică. loc. fabricarea hîrtiei şi cimentului. s-au constituit primele forma iuni politice româneşti. Turism. Întemeiat în 1882. în evul mediu (sec. orez. Creşterea animalelor (ovine. mangan. de conserve. orez. Centru industrial. Căi ferate: 2. Ramuri industriale: prelucrarea iutei. centrul adm. loc. capitala Thailandei. Muzee. Fabrici de cherestea. Zăcăminte: huilă. Exportă iută. produse textile. minereuri de fier. 4. feroviară. textilă. textilă. Industrie dezvoltată: siderurgie. grîu. Turism. IX – XI).9 mil. cupru. prelucrarea petrolului. 71 mii loc. Carpa ii Meridionali. port la fluviul Menam . bovine). produse chimice. Se cultivă iută. Expl. 659 mii loc. oraş în partea central-sudică a Germaniei (Bavaria). 5. construc ii de maşini. hîrtie. Căi rutiere: 193283 km. autovehicule. 598 mii loc. 738 mii loc. Comunica ii: aeroport interna ional. de aceea este supranumit Vene ia Orientului ).38 mil. [´bæhg¬lour] [´bæhkok] oraş în S Indiei. situat între India. maritimă (în oraş pe canale.Báltimore [´boolt¬mour] oraş în N-E SUA (Maryland). Aeroport. Birmania şi golful Bengal. Universitate. Serbia şi Muntenegru. Turism. Căi de comunica ii: aeriană. Tisa şi Mureş. la grani a cu Ungaria. Climă tropicală musonică. port fluvial pe canalul Rin–Main–Dunăre . piei şi articole din piele. loc. Aeroport. Universitate. chimică. port pe fluviul Niger . port la rîul Oubangui . tutun. . peşte etc. produc ia uleiului de cocos. Observator astronomic. Limba oficială: bengali. plumb. Suprafa a: 21. nuci de cocos. comercial şi cultural. XIII – XVI).1 mil. Prelucrarea lemnului. al statului Karnataka. Muzee. Universitate. de prelucrare a cauciucului. Planta ii de ceai şi trestie de zahăr. port la Oceanul Atlantic. Centru industrial şi cultural.8 mii km 2. loc. Academie de ştiin e. Universitate. 2. capitala statului Mali. alimentară. Ramuri industriale: siderurgie. fiind locuită de daci. Mare centru industrial şi cultural. al districtului Iava .5 mil. Relief predominant de cîmpie plană. Popula ia: 1. Climă mediteraneană şi continentală. Capitala: Dhâkâ . cărbune. orz. ceai. cromit.2 mil. Monumente arhitectonice de cult (sec. Păduri de mangrove. Institu ii bancare. produse alimentare. situat în insula Iava . provincie istorică în S-V României. stat în Asia de Sud. maşini şi utilaje industriale. Aeroport. În antichitate a făcut parte din provincia romană Dacia. Industrie electrotehnică şi radiotehnică. cocotieri. Admis în ONU la 17 septembrie 1974. loc. tutun. Centru de cercetări nucleare. loc. bumbac. construc ii navale şi de avioane. textile. Şantiere navale. Popula ia: 134 mil. Suprafa a: 143 mii km2. Cercetări aeronautice şi cosmice. Aici. sare.

textile. confec ii. Barents. loc. Pînă în 1973 se numea Bathurst . Mari întreprinderi ale industriei constructoare de maşini (avioane. electrotehnice. 762 m). Importă mijloace de transport. textilă. Climă subarctică.Bánjul [´band…ul] capitala statului Gambia. legume. Limba oficială: engleza. textile. Creşterea oilor. pe ărmul Oceanului Arctic. Albă şi Kara. Verde (Norvegia). stat insular în Arhipelagul Antilele Mici.5 mii km2. aparate electrotehnice. Turism. Şantiere navale. oraş în N Columbiei.: Murmansk (Federa ia Rusă). oraş în Federa ia Rusă. între arhipelagurile Svalbard.8 mil. Pescuit. constructoare de maşini (vehicule. strunguri). maşini şi utilaje industriale. Aeroport interna ional. Climă tropicală. XVI. Întreprinderi producătoare de zahăr. Aeroport interna ional. Denumită după numele lui W. port la Marea Mediterană. Márea ~. insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. Comunică cu mările Norvegiei. Căi rutiere: 1573 km. max. ulei de palmier. rom. Este unul din cele mai bogate bazine de pescuit din lume. la N-V de insula Victoria. manioc. Universitate. Bárents Barnaúl Barranquílla [barran´kija] Bárrow [´bærou] . automobile. Fránz Joseph şi coastele Europei de Nord. Popula ia: 276 mii loc. Monumente arhitectonice de cult (sec. Păduri cu arbori de esen ă pre ioasă. 675 mii loc. capul nordic al Americii de Nord. chimice. melasă. Universitate din sec. port la Marea Caraibilor. XIII – XIV). km2. chimică. Şantiere navale. Banks Barbádos [bæhks] Barcelóna [barqe´lona] oraş în N-E Spaniei.: 600 m. Relief de podiş şi de cîmpie. Capitala: Bridgetown . Naviga ie intensă. 200 mii loc. de prelucrare a lemnului (mobilă. alimentare. Relief colinar (alt. combustibili. Culturi principale: trestie de zahăr. Ad. mare situată în partea de V a Oceanului Arctic. Suprafa a: 1. Aeroport interna ional. produse petroliere. alimentară.42 mil. de pielărie. în Alaska. Export de cafea. Porturi pr. port la fluviul Gambia. max. Admis în ONU la 9 decembrie 1966. navigator olandez din sec. Suprafa a: 66. Suprafa a: 431 km 2. 1. produse alimentare. XV. chibrituri). Industrie chimică. Industrie metalurgică. Exportă zahăr. Observator astronomic. bata i. Export de cauciuc. centrul adm. motociclete). 918 mii loc. arahide. port pe fluviul Obi . al regiunii autonome Catalonia .

S. 19 mii loc. Aeroport interna ional. produse chimice. construită între anii 1370 şi 1382. Export de curmale. A fost cucerită de orăşenii răscula i şi demolată în 1790. Zăcăminte: petrol. Monumente arhitectonice de cult (sec. port la Marea Tiraniană. parte componentă a statului feudal Moldova. În 1856 Rusia retrocedează Moldovei jude ele sudice Cahul. Lă ime: 213 km. Nod de cale ferată. Baºkíria Báthurst [´bæq¬rst] insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. Ziua cuceririi Bastiliei – 14 iulie 1789 – a fost proclamată în 1880 sărbătoare na ională a Fran ei. XIX constituind doar zona de S a teritoriului dintre Prut şi Nistru. zahăr. Muzee. pe insula Corsica. Export de banane. prin care Oceanul Indian comunică cu Oceanul Pacific (prin marea Tasman). 618 mii loc. Se cultivă grîu. . loc. produse petroliere şi chimice). Turism. În perioada 1941–1944 se află sub administra ia românească. intră în componen a R. fiind denumită oficial Basarabia. al semicantonului Bâleville. oraş în Fran a. Nod feroviar şi rutier. În partea de N-V a insulei se află polul magnetic nordic al Pămîntului. cartofi. al Guadelupei. 51 mii loc. Industrie petrolieră. Ismail şi Bolgrad. în partea de S-E a teritoriului european. Popula ia: 18 mii loc. fostă fortărea ă. XV – XVIII). Capitala: Ufa . Cetatea Albă şi Ismail). După Pacea de la Bucureşti (16/28 mai 1812) întreg teritoriul interfluvial prutonistrean este anexat de Rusia aristă. centrul adm. gaze naturale. care prin votul parlamentului (Sfatul ării). Centru comercial şi turistic. oraş în Irak. ceasuri. Ad. sfeclă de zahăr.Basarábia regiune istorică românească. În 1944 Basarabia redevine republică sovietică. XVII). comercial şi industrial (maşini. port pe fluviul Shatt al’Arab .R. Aeroport interna ional. situat pe fluviul Rin .S. sub denumirea Republica Moldo Básel [´baz¬l] oraş în N Elve iei. Universitate. cărbune. monument istoric în Paris. Monumente arhitectonice de cult (sec. pînă la începutul sec. Moldo-veneşti.S. alimentare). Export de bumbac. devenită închisoare de stat (sec. Lungime: 419 km. De la 24 august 1940.: 94 m. Important centru bancar.8 mii loc. secară. republică în Federa ia Rusă. cînd îşi declară independen a de stat. max. 179 mii loc. În 1917 este proclamată independen a Republicii Demo-cratice Moldoveneşti (Basarabia). pînă la 27 august 1991. copră. Suprafa a: 144 mii km2.S. Port comercial. Universitate. dar în 1878 le anexează din nou. cafea. ovine. strîmtoare situată între Australia şi insula Tasmania. ovăz. cacao. porcine. par ial (fără jude ele Hotin. XI–XV). în 1918 se uneşte cu România. 14. alimentară. Básra Bass Bassetérre Basse-Tére Bastía Bastília [bas´teer] [bas´teer] [bas´tiia] oraş situat pe insula Sfîntul Cristofor . bauxită. cabaline). capitala statului Sfîntul Cristofor şi Nevis. La 28 iunie 1940 este ocupată de U. Popula ia: 4 mil. centrul adm. băuturi spirtoase. República ~. floarea-soarelui. cu statut de regiune pînă în 1873 şi apoi de gubernie pînă în 1917. oraş în insula cu acelaşi nume. Creşterea vitelor (bovine. Fortărea ă. Întreprinderi industriale (maşini. textile. simbol al tiraniei absolutismului monarhic. Port comercial.

crovuri. oraş în România (jud.2 mii loc. land în S-E Germaniei. Mormîntul lui Fr. vinuri. XIII – XVI). Oraş din 1818. rîu în România. coniacuri). . în conurba ie. Muzee. cu ape termale. la N-V de America de Nord. Export de mărfuri industriale şi alimentare. port pe fluviul Mississippi .: 3750 m. oraş în Germania (Bavaria). XVI–XVIII). Suprafa a: 70. loc. centrul adm. Altitudine: 429. Pe Bega este situat or. conserve. zonă geografică în E Cîmpiei Române.6 mii km2. Creşterea animalelor. situat pe rîul Cerna . Universitate. situat pe rîul Răut. Suprafa a: 481 mii km2. Caraş-Severin). sare). petrol. Bălăneşti (rn. 42 mii loc. municipiu în Republica Moldova. cuprinsă între valea Dunării. max. Centru comercial şi cultural. XVIII. Universitate. Báyreuth [germ. oraş în Fran a.: München . Popula ia: 12 mil. XIII-–XVI. cu numele Ad aquas Herculis sacras . Sta iune balneoclimaterică. cel mai înalt deal din Republica Moldova. tutun. Pomicultură. Teatre. capitala Republicii Autonome Adjaria. Nod de cale ferată. al departamentului Oise . între marea Ciukotsk şi insula Banks. de cauciuc sintetic. Industrie petrolieră. 160 mii loc.: baj´rout] Bãile Herculáne Bãlãnéºti Bãlþi Bãrãgán Beáufort Béaumont Béauvoir Beérsheba Béga [´boufort] [´boum¬nt] [bo´uwaar] [bier´geba] mare în bazinul Oceanului Arctic. alimentară. uzine de alumină. blănuri. Liszt. 136 mii loc. Biserică gotică (sec. Universitate. port pe fluviul Adour . medievale şi clasice. ceai. Timişoara. Nisporeni). Se mai cultivă floarea-soarelui. Industrie dezvoltată (rafinării de petrol. XVII). de prelucrare a lemnului).5 m. Centru adm. Universitate. XV). situat pe fluviul Main. Muzee. Terenuri irigate. orez. textile. Batúmi Bavária Bayónne [baj´on] oraş în S-V Fran ei. electronică. regiunea subcarpatică şi valea rîului Mostişte. sfeclă de zahăr. textilă. Lungime: 255 km (180 km pe teritoriul României). Zăcăminte (cărbune. chimică. oraş în Georgia (Gruzia). Culturi cerealiere. mobilă. chimie). afluent pe stînga al Dunării.5 mii loc. Ruine de fortifica ii romane. 57 mii loc. Fabrici de sticlă şi por elanuri. 6. valea Buzăului. 115 mii loc. Întemeiat de coloniştii francezi la începutul sec. Serbia şi Muntenegru. electrotehnică.Hr. Catedrală din sec. Culturi agricole: citrice. oraş în Israel. Agricultură specializată în produc ia grîului şi porumbului. Atestată în anul 153 î. Relief: cîmpie cu lacuri sărate. Muzee. Sta iune balneară. Şantiere navale. 74 mii loc. grafit. Centru industrial (metalurgie. renumit prin vestigiile sale preistorice şi din epoca elenistică şi romană. Industrie prelucrătoare de materii prime agricole. Industrie petrochimică. Manufactură de tapiserii (încă din sec. Deálul ~. Industrie uşoară (aparate electrotehnice. capitala statului Louisiana. Ad. port la Marea Neagră.Báton Rouge [´bætn´ruu…] oraş în S SUA. oraş în SUA (Texas). situat la N-E de com. dune. 220 mii loc. port la golful Mexic. 139. Palate (sec. Industrie constructoare de automobile. Catedrală (1785). Teatru. Catedrală gotică (sec.

5 mil. Exportă produse industriale (metalurgice. Temple. maşiniunelte. Teatre. Căi ferate: 3 410 km. automobile. textile. alimentară. Muzee. stat federal în Europa Occidentală. capitala Irlandei de Nord.3 mil. sticlărie. Ad. ovăz). Centru industrial (construc ii navale. cereale. Suprafa a: 30. Popula ia: 10. germana (local). situat la S-V de com. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. situat pe ărmul de S al Mării Nordului. mătase. 311 mii loc. mijloace de transport. Admis în ONU la 27 decembrie 1945. vagoane. cartofi. Regátul ~ . confec ii. energie electrică. cupru. Căi rutiere: 137 876 km. secară. produse chimice. textile. Creşterea vitelor. electrochimică. Păduri de foioase (stejar. 9. locomotive. Culturi principale: cereale (grîu. de podişuri joase şi de masivul muntos Ardeni. Bélgia Bélgorod oraş în Federa ia Rusă. produc ia conservelor de legume şi fructe). situat pe rîul Done . conserve. legume. stat în E Europei. Industrie dezvoltată: extractivă (zinc. lactate. alimentare. XIV–XVI). . armament. loc. aparate radio şi electrotehnice. in. Capitala: Minsk . cînepă. Nod de comunica ii (feroviar. strunguri. Cahul). XVI. mobilă. Popula ia: 10. tractoare. Suprafa a: 208 mii km2. echipamente electrotehnice. Întreprinderi industriale (prelucrarea metalelor. covoare. Universită i. Muzeu. Căi rutiere: 49300 km. Climă maritimă temperată. orz. Germania şi Olanda. material rulant. Industrie puternic dezvoltată: siderurgică. Importă combustibili. Beirút [bej´ruut] Belarús Beléu Bélfast [engl. gaze naturale. loc. República ~. doc. televizoare. sfeclă de zahăr. chimice. Văleni (rn. Muzee. textile din in) şi comercial. fag. textile). loc. in. mijloace de transport. Universită i. Export de fructe. nave maritime. construc-toare de maşini.: 3 m. Nod de comunica ii. Rafinării de petrol. Lungime: 6 km. produse alimentare vegetale. loc. Universitate. poligrafică. Institu ii academice. Letonia. pagode (sec. bel´faast] lac în Republica Moldova. Fabrici de pielărie şi încăl ăminte. Exportă tractoare. Limbi oficiale: olandeza (flamanda). XIII. Parcuri. aluminiu). Hidrocentrale şi termocentrale. Important centru economic şi cultural. rusa. pomi fructiferi.5 km. Importă materii prime. At. Climă temperat-con-tinentală şi maritimă (în vest). oraş în Marea Britanie. în sec. Muzee. Capitala: Bruxelles . capitala Libanului.8 mil. Căi ferate: 5567 km. mesteacăn). Lă ime: 5. Moschee (din 1291).Beijíng [bej´dzih] oraş în N-E Chinei. Se cultivă sfeclă de zahăr. între Fran a. Lituania. mănăstiri. petrol. Rusia şi Ucraina. 1.5 mii km 2. Numeroase lacuri şi mlaştini. plumb. Limbi oficiale: belorusa. cartofi. Păduri de foioase şi de conifere. plante pomicole. franceza (valona). gaze naturale.16 mil. fluvial pe Marele Canal ). Relief de cîmpie joasă în S şi colinară în S-E. capitala ării. petrolieră. mărfuri de larg consum. aerian. 325 mii loc. Fortărea ă din sec. port la Marea Mediterană. citrice. lînă. cherestea. port la Marea Irlandei. petrol. max. Universită i. fructe. Industrie variată: autocamioane. Luxemburg. hîrtie. Teatre. Relief reprezentat de cîmpii. încăl ăminte. situat între Polonia.

la 20 km de Marea Neagră. Rîbni a). Cetate în sistemul defensiv al statului medieval Moldova. Alt. Suprafa a: 4. produse alimentare. Gólful (Márea) ~. VI î. Colonie milesiană – Tyras (sec. situat pe ărmul vestic al Mării Caraibilor. Bangladesh şi Birmania. Limba oficială: engleza. golf în Oceanul Indian. Întreprinderi ale industriei constructoare de maşini. medie: 2586 m. Suprafa a: 530 mii km2. situată între insulele Sumatera şi Kalimantan . Muzee. Universitate.1 mil. centrul adm. sucuri etc. coastele Antarctidei şi ara Ellsworth.2 mil. piscicole. oraş în S Italiei. mărfuri de larg consum. Fabrici de cherestea. port la Dunăre. lîngă com.Bélgorod-Dnestróvski oraş în Ucraina. Suprafa a: 23 mii km2. capitala Serbiei şi Muntenegru. regiune muntoasă în Asia. Popula ia: 103. Relief de podiş. Universitate. Centru economic şi cultural. cu masive muntoase. max. Bellingshausen şi M. Păduri cu arbori de lemn pre ios. cel mai înalt vîrf al mun ilor Altai. . 1. oraş în Elve ia. Lungime: 50 km. textile. banane. km2. porumb. 64 mii loc. centrul adm. XIII). Exportă materiale şi produse textile. port la Marea Albă. în Iran ş i Pakistan. afluent pe stînga al Nistrului.: 4506 m.2 mii loc. capitala statului Belize. de mobilă. alimentare. loc. Monumente arhitectonice de cult din evul mediu. aerian). Se cultivă trestie de zahăr. Ucraina). legume. între Mexic şi Guatemala. A fost descoperită de navigatorii şi exploratorii ruşi F.: 4470 m.3 mii. al provinciei Compa-nia. Întreprinderi mecanice. Capitala: Belmopan . Muzee.1 mil.9 mii km2. Admis în ONU la 25 septembrie 1981. Expl. mare în extremitatea sudică a Oceanului Pacific. Popula ia: 6 mil. Centru industrial i cultural. de aur. Vinni a. Creşterea animalelor. diamante.Hr. oraş în peninsula Yucatan .P. de confec ii. de carton. Colonie comercială genoveză – Mourocastron. Prelucrarea bumbacului. 2. între India. între ara Graham. F. a materiei prime agricole. Versan i acoperi i de ghea ă şi zăpezi. de construc ie. textile. Export de copră. stat în America Centrală. loc. orez. 55 mii loc. Suprafa a: 490 mii km2. Climă tropicală umedă. XV–XVII). port la limanul Nistrului. Este acoperită de ghea ă şi aisberguri. mijloace de transport. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. Popula ia: 262 mii loc. Izvorăşte la S-E de or. chimice. Bellinzóna Belmopán Béloci [belints´oona] Bélo Horizónte Belomórsk Belucistán (Belugistán) Belúha Bénevento Bengál [´belu ori´zõti] oraş în E Braziliei. Pescuit.2 mii loc. capitala statului Minas Gerais. Lazarev în timpul expedi iei antarctice (1819–1821). Beloci (din rn. combustibili. Turism. Ad. 5. Turism. oraş în Federa ia Rusă (Karelia). Monumente antice şi medievale. vinuri. piper. Nod de comunica ii (feroviar. Vestigii şi monumente istorice. loc. Ad. al cantonului Ticino. 30 mii loc. Căi rutiere: 2710 km. Importă maşini şi utilaje industriale. rîu în Ucraina şi Republica Moldova. în Federa ia Rusă. 17. loc.). Suprafa a: 2. Nod feroviar. Bélgrad Bélitung Belíze [be´liiz] Béllingshausen [´biljingz´gau-zin] Márea ~. alimentare (de prelucrare a cărnii şi peştelui. insulă în Indonezia.). denumită Cetatea Albă (sec. Moncastro (sec. Pişceanka (reg. Nod de cale ferată.

Aeroport. Universitate. cocotieri. Márea ~. savane. al cantonului Berna. Bogate resurse de subsol: petrol. pe coasta Angolei. centrul adm. XIII – XVIII). República ~. aparate şi utilaje electrotehnice. Relief muntos. Benín [be´niin] Bénue Bérgamo Béring Béring Berlín [berl´iin] Bermúde Bérna . Centru comercial şi cultural. optică. Climă tropicală şi subtropicală.: 4773 m. Importă maşini şi utilaje industriale. Creşterea animalelor. textile. (în conurba ie 155. Suprafa a: 2. Centru comercial şi industrial. Relief de cîmpie şi de coline. 130 mii loc. ciment. comercial şi cultural. km2. Ad. Pe ărmul golfului e situat oraşul angolez Benguela . Căi rutiere: 6 070 km. Popula ia: 75. Fortăre e medievale. ulei de palmier. fluvial). financiar şi cultural. Pinacoteca Academiei Carrara. minereu de fier. bananieri. titan. port la Marea Mediterană. Întreprinderi de cherestea. XII–XIV). feroviar. Universită i. Capitala: Porto-Novo . centrul adm. 485. Nod de comunica ii (aerian. Universitate. important centru economic. Turism. de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. Niger şi Nigeria. Căi ferate: 578 km. Galerii de pictură.7 mii loc. poligrafică. 117 mii loc. Activitate financiar-bancară. comercial şi cultural în Europa.3 mil. palate (sec. Monumente arhitectonice medievale. alimentară. Centru industrial.: Hamilton . Bază aeronavală a SUA. castele. Culturi agricole: banane. combustibili. Important nod de comunica ii. min.: 42 m. Biserica Santa Maria Maggiore (sec.). Centru adm. Catedrală. încăl ăminte.4 mii loc. oraş situat pe rîurile Spree şi Havel. loc. Climă tropicală umedă. stat în Africa Occidentală.5 mii loc. pe teritoriul statelor Camerun şi Nigeria. Păduri cu arbori de lemn pre ios. doc. Muzee. Popula ia: 5. At. chimică. de laminat. Lă ime: 35–86 km. Burkina Faso. citrice. teritoriu insular în Oceanul Atlantic. bumbac. Limba oficială: franceza.Bengházi Benguéla [ben´gel¬] oraş în N Libiei. Strîmtoárea ~. Lungime: 1400 km. Ad. bata i. Meşteşugărit. produse chimice. oraş în Italia. Întreprinderi siderurgice. Exportă bumbac. textile. XV). afluent al Nigerului. Turism. Mari întreprinderi industriale (metalurgie. construc ii de maşini. cafea. capitala Germaniei. legume (destinate în mare parte exportului). între Togo. fosfa i naturali. Academii. constructoare de maşini.9 mil. încăl ăminte. max. golf în Oceanul Atlantic. format de cca 360 insule şi insuli e de origine coraligenă şi vulcanică. Industrie puternică: constructoare de maşini. Centru industrial. Muzee. rîu în V Africii. la 960 km E de ărmul Americii de Nord. Suprafa a: 54 km2. mare în partea de N a Oceanului Pacific. situată între Asia şi America de Nord. mărfuri de larg consum. produse ale meşteşugăritului. loc. Suprafa a: 113 km2. capitala Elve iei situată pe rîul Aare . electrotehnice. textile. Palate (sec. electronică. strîmtoare care desparte Asia de America de Nord şi uneşte Oceanul Pacific cu Oceanul Arctic. aur. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. în 1244. automobile. situat la ărmul golfului Benin. Parcuri. textilă. 3. Teatre. 45 mii loc. alimentare). al provinciei Lombardia. Administrat de Marea Britanie. Insulele ~. tutun.5 mil. Planta ii principale: arbori de palmieri.

Bihór Bilbáo [bil´ßao] Bióko . Culturi agricole: cafea. autovehicule. porumb. Zăcăminte: petrol. orez. produse chimice. loc. masiv muntos în V României. alimentare. Centru adm. Centru financiar.2 mii loc. porumb. 1400 m sunt acoperi i de păduri. port pe canalul Nervión . Alt. max. colinară şi de cîmpie. Suprafa a: 47 mii km2. Suprafa a: 7. gresii etc. obiecte de meşteşugărit. stat în Asia de Sud. s-a născut Isus Hristos. Capitala: Thimphu . max.9 mil. Muzee. Universitate. Creşterea animalelor. minereu de cupru. Catedrală romană şi gotică (sec. cherestea. în apropiere de golful Biscaya . cărbune. produse alimentare. situat pe rîul Doubs . Sta iune balneoclimaterică. iută. Sta iuni balneoclimaterice. Culturi agricole: orez. Rezerva ii naturale. cabaline). în Carpa ii Orientali. Termocentrală. Regiune muntoasă. 370 mii loc. oraş în N Spaniei. 24 mii loc.: 1848 m (vf. Lac de acumulare. rîu în România. insulă în Oceanul Atlantic. Oradea . Păduri tropicale şi de conifere. Industrie mecanică (ceasuri. la S de Ierusalim. mei. Universitate. Capitala: Patna . Regatul ~. La confluen a Bistri ei cu Bicazul este situat oraşul Bicaz (jud. Pînă la alt. marmură. bumbac. fluvial şi maritim). grîu. în apropierea coastelor Africii (Golful Guineii Ecuatoriale). trestie de zahăr. grafit. chimice. minereuri de fier. electrotehnică. Hidrocentrală. Popula ia: 1. între India şi China. Pomicultură. Culturi agricole: orez. Popula ia: 631. legumicultură. mărfuri de larg consum. Admis în ONU la 21 septembrie 1971. siderurgică. Nod de comunica ii. Popula ia: 100 mii loc. constructoare de maşini. bauxită etc. situat în partea centrală a Mun ilor Apuseni.5 mii loc.: mun. esături de lînă. chimică. Alt. Mún ii Bihórului . jude în N-V României. covoare. banane. tutun. oraş în Cisiordania. Neam . Climă tropicală şi tropical-musoni-că. 9.: 1725 m.5 mii km 2. Întreprinderi metalurgice. construc ii de maşini agricole. la grani a dintre Slovacia. de cherestea). Limba oficială: tibetana (dzongkha). Curcubăta Mare ). Întreprinderi de ciment. Importă maşini şi utilaje industriale. Resurse naturale: cărbune. cupru. Expl. Suprafa a: 2 mii km2. Suprafa a: 174 mii km 2. aparate de precizie). siderurgice. Industrii (metalurgică. bovine. Aici. Agricultură. Lungime: 42 km. masiv muntos în Carpa ii nord-vestici. de cărbune. grîu. Relief muntos cu depresiuni adînci ale marilor rîuri. XII–XIV). Important nod de comunica ii (aerian. Exportă materiale de cherestea. orz. afluent pe dreapta al Bistri ei . Polonia şi Ucraina. Popula ia: 87 mii loc. textilă). Zonă turistică. Bethléhem Bhután [´betl´ehhem] [bhu´taan] Bicáz Bihár [bih´aar] Bihór stat în N-E Indiei. textile. Meşteşugărit. potrivit Bibliei . Creşterea animalelor (ovine. situat în partea estică a mun ilor Himalaia. textile. 120 mii loc. cocos.Besançón [bæz¾´sõ] Beschízi oraş în E Fran ei (Franche-Comité). feroviar. Pescuit. Pe cursul superior al rîului se află Cheile Bicazului şi Lacul Roşu . Biserica Nativită ii. Industrii (metalurgie. la grani a cu Ucraina. Păduri.). Muzee. Monumente arhitectonice de cult. Căi rutiere: 2 418 km.

tutun. XV – XVI). Planta ii de bananieri. Plutărit. mei. la ărmul vestic al Europei (Spania. aeroport. tutun. Relief format din două masive muntoase paralele (în V şi E). pietre pre ioase. produse chimice etc. în zona mun ilor Apalaşi . Expl. Bacău ş. China. centrul adm. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui . porumb. porumb. porcine. constructoare de maşini şi utilaje textile. afluent pe dreapta al Siretului. max. 127. stat federal în Asia de Sud-Est. esături. Industrie de prelucrare a materiei prime.5 mii loc. oraş în Federa ia Rusă ( inutul Habarovsk). sare). cuprinzînd între ele depresiunea fluviului Irrawaddy . Monumente arhitectonice (sec. Ad. Exportă materii prime. Nod de comunica ii.Birmánia Uniúnea ~. oraş în SUA (Alabama). cauciuc sintetic. Industrie constructoare de maşini agricole. Suprafa a: 194 mii km2. situat pe rîul cu acelaşi nume. trestie de zahăr. produse alimentare. cupru. Piatra-Neam .: New Britain. 88. aparate de radio). plumb. Export de arahide. motociclete. Nod feroviar. nuci de cocos. Limba oficială: birmana. pu in valorificate. situat pe rîul Bira . ciment. Climă tropicală musonică. Bírmingham Bírmingham Birobidján (Birobigeán) Biscáya Bísmarck Bissáu [bi´sau] Bístriþa Bístriþa . Centru industrial şi cultural. a. Oraş din 1349. Pescuit. arbori de cauciuc. Fran a). argint. capitala statului Guineea-Bissau. staniu. loc. Capitala: Yangôn . minereu de fier ş. New Ireland (dintre cele cca 200). Popula ia: 350 mii loc. Laos şi Thailanda. ramifica ii ale mun ilor Himalaya . Popula ia: 47 mii loc. posesiune a statului Papua-Noua Guinee. Dispune de bogate zăcăminte (petrol. în conurba ie. Universitate. rîu în România. Centru economic şi comercial. ovine. alimentară. [biq´kaja] [´bismark] golf în Oceanul Atlantic. al jud.5 mii loc. animale vii. Suprafa a : 50. Fortifica ii. Important centru industrial (automobile. între Bangladesh. Resurse naturale: cărbune. soia. XIV–XVII). Este divizat în 7 “state na ionale” şi 7 provincii. ruinele unei cetă i (sec. cocotieri. lemn şi produse din [´b¬mih¬m] oraş în Marea Britanie (Midlands). cu ieşire la Golful Bengal. nichel. Trece prin oraşele Vatra Dornei. aparataj electric. de cafea. sticlărie. care se prelungesc pînă la marea Andaman . zinc. caprine. 82 mii loc. 650 mii loc. 1 mil.). Nod feroviar. textilă. Bistri a-Nă-săud. tractoare. Suprafa a: 677 mii km2. Lungime: 279 km. piei. arhipelag în Oceanul Pacific (Melanezia). de cherestea. bumbac. cărbune. avioane. gaze naturale. Creşterea intensivă a animalelor (bovine. a. India. Hidrocentrale. ghips. Vegeta ie: păduri tropicale (lemn pre ios). forestiere. grîu. cocotieri. produse de lemn. trestie de zahăr. Pînă în 1989 – Birmania . de savană şi mangrove. Muzee. Relief muntos. cabaline). Culturi agricole: arbori de cacao. Culturi agricole: orez. Universitate. ceai. constructoare de maşini (montaj de automobile şi tractoare. Zăcăminte: cărbune.: 5120 m. bubaline. Întreprin-deri metalurgice. Insule pr. legume. aparate electrotehnice.5 mii km2. de confec ii. municipiu în România. Arhipelágul ~. ulei de palmier. port la Oceanul Atlantic. minereu de fier.

Aeroport interna ional. Vaslui). Industria lemnului (mobilă.: mun. Industrii (metalurgică. Chişinău. Industria sticlei. Întreprinderi industriale (de rulmen i. apicultură. Monumente de artă arhitectonică şi comemorative (Adunarea de la Blaj). Între anii 1926–1991 denumit Frunze . situat la confluen a celor două Tîrnave (Mare şi Mică). port la Marea Mediterană. Teatre. alimentare). Muzee. uraniu.). Turism. Important centru comercial şi cultural. grafit. Institu ii de învă ămînt. Nod feroviar. textilă). capitala statului. Gheorghe . gaze naturale. minereuri neferoase. afluent al Nistrului. siderurgic. Lungime: 155 km. oraş situat în mun ii Anzi . ctitorie a lui Ştefan cel Mare (din 1496). Muzee. în special de automobile Opel . Centru adm. Alba). denumirea Cehiei în cadrul Imperiului Habsburgic (1526–1918). textile. XVIII–XIX). Industrie alimentară. de confec ii. Orezării (pe cursul inferior). rîu în Republica Moldova. 404 mii loc. Viticultură. textilă. wolfram. 5 mil. Pe Bîc sunt situate oraşele Călăraşi. legumicultură. la o alt. aerian. Zăcăminte: cărbune. Vestigii arheologice. Turism.5 mii loc. Hidrocentrale. placaj). oraş în N Kîrgîzstanului. Pomicultură. Muzee. Centru industrial (metalurgic. de peste 2640 m. din V Cehiei. rutier). rîu în România. nichel). formează teritoriul Republicii Cehia. 95 mii loc. 77 mii loc. Străşeni. vinuri. 300 mii loc. Seminarul teologic. capitala Columbiei. oraş în Germania (Renania de Nord-West-falia). este deosebit de bogat în resurse naturale (minereuri de cupru. maşini electrice etc. Uzine metalurgice. de cărbune.Bístriþa-Nãsãúd jude în N României. Muzee. Biserica Sf. Turism. [blæn´tair] oraş în Malawi. Expl. chimică. Bistri a . Rafinării de petrol. chimică.3 mii km 2. municipiu în România (jud. Întreprinderi constructoare de maşini agricole şi utilaje tehnice. Turism. Anenii Noi. Podişul Boemiei. Şantiere navale. 632 mii loc. produc ia cristalului colorat. Astăzi împreună cu Moravia. Teatru. situat pe rîul cu acelaşi nume. Şcoala latinească. Institu ii de cercetări ştiin ifice şi de învă ămînt. Monumente arhitectonice de cult. municipiu în România (jud. al provinciei Orange Free State. Important centru economic şi cultural. Termocentrală. Biºkék Bizérta Bîc Bîrlád Bîrzava Blaj Blantýre Blóemfontein [´bluumf¬ntein] Bóchum [´bohum] Boémia Bogotá . provincie istorică în centrul Europei. Muzee. Anenii Noi). Relief muntos şi de podiş. situat în partea de S a ării. Universitate. Universitate. loc. Universită i. constructoare de maşini. Suprafa a: 5. Turism. zinc. Gura Bîcului (rn. oraş în Tunisia. lîngă com. Sta iuni balneoclimaterice. de prelucrare a lemnului. 402 mii loc. alimentare (conserve de carne. Centru de comunica ii (feroviar. 22. Popula ia: 329 mii loc. Muzeu. plumb. textile. Teatru. tipografii (sec. Serbia şi Muntenegru. Nod feroviar. centrul adm. Vechi centru de cultură şi învă ămînt românesc: Şcoala de obşte. Pomicultură. construc ii de maşini. oraş în Republica Africa de Sud. Rezerva ii naturale. afluent pe stînga al Timişului (129 km pe teritoriul României). produse de panifica ie).

Centru industrial. Întemeiat în 1818 pe locul unei aşezări mai vechi. Şantiere navale. Grădină zoologică. chimice. argint. afluent pe stînga al Căinarului. oraş în S-V Fran ei. (640 mii loc. Aeroport. sec II î. situat pe o insulă din V Mării Arabiei. capitala statului Idaho. rîu în Republica Moldova. XIX). (570 mii loc. Limbi oficiale: spaniola.45 mil. cupru. Centru industrial. oraş în V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). al rn. lame alpaca). Căi rutiere: 42 438 km. a bumbacului. Vechi oraş etrusc ( Felsina ). stat în partea Centrală a Americii de Sud. Centru de comunica ii (feroviar. Universitate. cafea. citrice. Nod feroviar şi rutier. gaze naturale. Muzee. lîngă com. prelucrătoare de materie primă agricolă. Lungime: 45 km. plumb. Aeroport. bovine. Popula ia: 8. Creşterea animalelor (ovine. situat pe rîul Rin . situat între Perú. Port. alimentare). orez). Întreprinderi ale industriei uşoare. Monumente de artă arhitectonică medievală (palate. 600 m). max. în apropierea Oceanului Atlantic. alimentară). XI–XII). Universitate. Întreprinderi textile. situat la vărsarea rîului Ialpug în lacul Ialpug. 405 mii loc. quechua. de cherestea. vehicule. caprine. Turism. Tundră. Vestigii arheologice. oraş în Ucraina (reg. República ~.1 mil. cultural şi universitar. Bombáy [bom´bei] Bonn Boothia Bordeaux [´buuqi¬] [bor´do] peninsulă în N Canadei. Monumente antice şi medievale. cafea. cîmpie joasă. Căinarii Vechi (rn. grîu. turnuri). de automobile şi de motociclete. gaze naturale).). de pielărie. Industrii (constructoare de maşini. Universitate. mun i. Suprafa a: 1. savane. stibiu. Industrie constructoare de maşini agricole. Exportă minereuri neferoase. Soroca). Muzee. banane. Studiouri cinematografice. Climă temperatcontinentală şi tropicală. 202 mii loc. Monumente arhitectonice de cult (sec. aur. situată între insulele Victoria şi Baffin. Odesa). aerian). Se cultivă cereale (porumb. km 2. prelucrătoare a metalelor. Căi ferate: 3694 km. wolfram. în conurba ie). 25 mii loc. 126 mii loc. capitala statului Mahârâshtra. Bolívia Bológna [bo´lo¤¤a] oraş în N Italiei (Emilia-Romagna). . port pe fluviul Garonne. Industrie extractivă (staniu. produse chimice. Muzeu. Turism. biserici. loc. Bolgrad. colonie romană (Bononia . numite Tabacu . în conurba ie). chimică. A fost reşedin ă a emigran ilor bulgari din Basarabia (sec. Argentina şi Chile.Bóise Boláta Bolgrád [´boisi] oraş în SUA. comercial şi cultural. 11 mil. Admis în ONU la 14 noiembrie 1945. trestie de zahăr. manioc. cartofi. Relief: podiş. de prelucrare a petrolului. Institu ii de învă ămînt preuniversitare. loc. Reactor atomic. alimentare. Păduri tropicale. Întreprinderi industriale (prelucrătoare de petrol şi de lemn. cereale. Capitale: La Paz (executivă) şi Sucre (legislativă). Casa-muzeu “Beethoven“. Export de vinuri. centrul adm. aymara. 277 mii loc. Brazilia. Universitate. oraş în V Indiei. Muzee. conserve. Hr. petrol. textilă. Relief de podiş (alt. Importă maşini şi utilaje industriale.

zinc. max. piei. Suprafa a: 600. Capitala: Gaborone . Harvard). Popula ia: 470 mii loc. lîngă comuna Chi cani (rn. Limbi oficiale: engleza. a. Centru industrial (şantiere navale. Creşterea animalelor (ovine. Popula ia: 1. Muzee. electrotehnică. 574 mii loc. Serbia şi Muntenegru şi Marea Adriatică. Monumente istorice comemorative. Turism. la 124 km V de Moscova. Monumente arhitectonice. República ~. Export de petrol. Lă ime: 660–3800 m. Pomicultură. Căi ferate: 887 km. setswana (na ională). produse textile şi alimentare. carne. Relief reprezentat de o depresiune deşertică. Prelucrarea lemnului. Creşterea animalelor.). între Croa ia. Culturi agricole: porumb. citrice. capitala statului Massachusetts. Exportă diamante. Ialoveni). . Centru adm. legume. Se cultivă grîu. Climă temperat-continen-tală montană şi par ial mediteraneană. pielărie şi încăl ăminte etc. Admis în ONU la 22 mai 1992. aparate electrotehnice.13 mii km2. La 26 august /7 septembrie 1812. golf situat în N Mării Baltice.4 mii km2. mei. Lungime: 152 km. confec ii.55 mil. legume. Ramuri agricole: viticultura. Bótna Bótnic Botoºáni Botswána [bot´swaan¬] República ~. Universită i (Boston. situat între Namibia. produse alimentare). Importă maşini şi utilaje industriale. Lungime: 688 km.: 290 m. Muzeu. trupele ruseşti. mărfuri de larg consum. Case memoriale: “Mihai Eminescu“ (Ipoteşti). autovehicule. între Europa şi Asia. Muzee. Industrie extractivă (cărbune. Turism. cauciuc. Se extrag diamante. stat în Africa de Sud. Kutuzov. situat în partea nord-vestică a Peninsulei Balcanice. Căi rutiere: 21168 km. “George Enescu“ (Liveni). huilă. Căuşeni). carne. conduse de Napoleon I. silvicultura. porumb. Gólful ~. pomicultura. Zimbabwe şi Africa de Sud. Popula ia: 4 mil. Culturi cerealiere. Parcuri na ionale. Zambia. nichel. În 1941 aici au avut loc lupte crîncene între armatele ruseşti şi cele germane. situată pe rîul Colocea . Limba oficială: sîrbo-croata. argint. maşini şi utilaje. Suprafa a: cca 5 mii km2. Industrii (maşini şi utilaje textile. conduse de M. “Nicolae Iorga“ (Botoşani) ş. Ad. floarea-soarelui.Borodinó localitate în Federa ia Rusă. produse alimentare. jude în N-E României (Moldova). esături de bumbac. lînă. aur. Vestigii arheologice. rîu în Republica Moldova. Zăcăminte: minereuri de mangan. Vegeta ie forestieră. textile. bovine). au învins armatele franceze. minereuri de fier.: 33 m. cupru. Poduri rutiere. Lungime: 30 km. Lă ime: 240 km. Căi ferate: 1093 km. în apropiere de Borodino. Climă tropicală şi subtropicală. Relief constituit din zone muntoase şi de cîmpie. Căi rutiere: 19204 km. Meşteşugărit. în conurba ie).: Botoşani . Bosfór Bósnia ºi Herþegovína Bóston [´bostn] oraş în N-E SUA. Admis în ONU la 17 octombrie 1966. Creşterea animalelor (ovine. Capitala: Sarajevo. Ad. cereale. între Suedia şi Finlanda. rezerva ii de vînătoare. plumb) şi producătoare de energie electrică. înconjurată de podişuri. cărbune. strîmtoare care leagă Marea Neagră de Marea Marmara. (4 mil. port la Oceanul Atlantic. loc. max. bovine). loc. Suprafa a: 51. Izvorăşte la N de satul Horodca (rn. Vegeta ie preponderent de savană. stat în Europa. loc. afluent pe dreapta al Nistrului.

Este o insulă de origine vulcanică. la alt. Popula ia: cca 3 mil. XIII – XV). Administrat de Norvegia. XII). Turism. port la Marea Mînecii. Resurse de subsol: cositor. legume). la o alt. Lungime: 2900 km. în 1234 ( Corona ). arbori de cafea şi de cacao. Braºóv Braºóv . Muzee. At. Se varsă în Golful Bengal. fabrici textile şi de produse alimentare. construc ii de maşini. mătase).: 145 m. situat pe rîul Havel . Turism. Monumente istorice şi de artă arhitectonică medievală. textilă. Sta iune climaterică. Monumente. Universitate. Vestigii arheologice. Centru adm. la 226 km S de Paris.8 mii loc. foci) şi pescuit. forestiere. Capitală din 1960. comercial şi cultural. Arhitect Oscar Niemeyer. Serveşte ca bază pentru flota maritimă de vînătoare (balene. doc. oraş în Fran a (Berry). Insula ~. Pomicultură: plante tehnice. India (în partea de N-E) şi Bangladesh. Important nod de comunica ii. situat la cca 2500 km S-V de Capul Bunei Speran e (Africa de Sud). cu acelaşi nume. Suprafa a: 10. Popula ia: 641 mii loc. la Potsdam. Construc ii de maşini. Important centru industrial: trac.8 mil. de 1200 m. oraş în partea de E a Germaniei. Industrie uşoară. Catedrală (sec. 323 mii loc. Muzee. de 231 m. oraş în N Fran ei. Filarmonică. provincie istorică în partea centrală a Fran ei. Universitate. lipsită de vegeta ie. alimentară ş.6 mii km2. acoperită în întregime de zăpadă şi ghea ă. Popula ia: 129 mii loc. pe cursul mijlociu al Oltului. aur. fructe. printr-o deltă formată împreună cu fluviul Gange. Suprafa a: 5 362 km 2. Fabrici textile (lînă. Expl. Universitate. Teatru. Industrii (constructoare de maşini. Zonă agricolă (cereale.[bu’lo¤] sur-Mer) Bourbonnais [burbo´ne] Bourges Bourgét Bouvét [bur…] [bur´…e] [bu´ve] Brádford Brahmapútra [´brædf¬d] Brándenburg Brándenburg Brasília [br¬z´iilj¬] capitala Braziliei. produse chimice şi de pielărie. maşini-unelte. Centru industrial. comercial şi cultural. A fost descoperită (1768) de navigatorul francez Louis Antonie de Bougainville. Zonă montană şi depresionară. 95. Centru industrial. maşini. autocamioane. XVII provincia Brandenburg a constituit nucleul statului prusac. centrul adm. în bazinul fluviului Elba . în V Oceanului Pacific. Turism. situată în centrul Podişului Brazilian. XV).: Braşov . teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. în timpul călătoriei sale în jurul lumii din 1766–1769. Oraşul a fost construit în anii 1956–1960. loc. Siderurgie. Ad. fluviu în Asia. 99 mii loc. Suprafa a: 29 mii km 2. land în E Germaniei cu centrul adm. Industrii (armament. Şantiere navale. Muzee. pe teritoriul statelor China.Boúgainville [´buug¬nvil] cea mai mare insulă din arhipelagul Solomon . Fără o popula ie stabilă. Creşterea animalelor. mobilă. Boulógne (Boulogne. Vestigii arheologice.toare. jude în România. cel mai mare lac al Fran ei. Suprafa a: 59 km2. Zonă industrială şi agricolă. Catedrală gotică (sec. 1. a. materiale de construc ie etc. chimică. Turism. În sec. 93 mii loc. max. de prelucrare a lemnului. Suprafa a: 44 km2. Vegeta ie alpină. 483 mii loc. Nod feroviar. municipiu în România. loc. păduri de conifere şi de foioase. situat în mun ii Alpi. Relief muntos. Planta ii de bananieri. Palat (sec. Muzee. anvelope). X – XII). textile. Biserică (sec XV). Monumente de artă arhitectonică (sec. al jud. Par ial navigabil. oraş în Marea Britanie (Anglia).).

municipiu în România. Turism. al jud.5 mil. Muzee.: Brăila . . XII). grîu. port pe malul stîng al Dunării. Muzee. textile. Întreprinderi constructoare de maşini. Se cultivă bumbac. 500 mii loc. petrochimică. nichel. în 1350. Catedrală (sec. Centru de comunica ii (aerian. XII. At. Muzee. combustibili. minereuri de fier. cîmpii. Suprafa a: 4 766 km 2. XVII–XVIII). bauxită.68 mil. soia. textile. jude în România. maşini agricole). rutier). aur. textile. în sec. Centru industrial (siderurgie. legume. República Federatívă ~. producerea celulozei şi hîrtiei. Teatru. Popula ia: 176 mil. chimică. cuprins între Surinam. de mangan. pe cursul inferior al Dunării. doc. Relief variat: podişuri. Popula ia: 405 mii loc. Centru industrial. Nod de cale ferată. zahăr. Perú. Repara ii navale. floarea-soarelui.). Columbia. bovine). Teatru. Întreprinderi de producere a aluminiului. produse alimentare. Culturi agricole: porumb. diamante. trestie de zahăr. Suprafa a: 7420 ha. Export de cauciuc. afluent al fluviului Weser . grîu. stat în centrul şi estul Americii de Sud. cacao etc. Fabrici de încăl ăminte. oraş situat pe fluviul Zair. autogredere. Guyana. Re ea navigabilă internă: 35 000 km. Bolivia. Centru piscicol. construc ii de maşini. Limba oficială: portugheza. chibrituri. Capitala: Brasilia . port pe fluviul Dunărea. Complex de monumente arheologice din sec XII–XIV.). Suprafa a: 8. banane. textilă. Este dezvoltată creşterea animalelor (ovine. km 2. Centru adm. cafea. doc.5 mii loc. alimentare. Fondat în sec. At. 596. conserve. arahide. Meşteşugărit. repara ii navale. situat pe rîul Oker . Relief predominant de cîmpie. oraş în Federa ia Rusă. Căi ferate: 30400 km. Expl. Brãíla Brãnéºti Breánsk comună în Republica Moldova (rn. vagoane. Argentina. situat pe rîul Desna. Centru industrial (locomotive. 259 mii loc. Teatru. Universită i. Importă maşini şi utilaje industriale. de încăl ăminte. de prelucrare a lemnului. aparate optice. capitala Slovaciei. Pescuit. Guyana Franceză şi Oceanul Atlantic. Brazília Brazzavílle [braza´vil] Brãíla capitala Republicii Congo. conserve. Ad. bere etc. produse textile. Agricultură specializată în produc ia de cafea (ocupă primul loc în lume) şi de cacao (locul al treilea). hîrtie. fluvial. Monumente istorice şi de artă arhitectonică. At. confec ii etc.). produse chimice. Turism intens. Filarmonică. Industrie siderurgică. oraş în N Germaniei (Saxonia Inferioară). Venezuela. constructoare de maşini (autovehicule. în 1429. citrice. forestiere. Monumente arhitectonice de cult (sec. 236 mii loc. Muzeu. Orhei). bere. feroviar.Bráteº Brátislava Bráunschweig [´braun¿vaik] lac în România (Moldova). situat la confluen a Prutului cu Dunărea. km. de prelucrare a lemnului. construc ii de maşini şi utilaj greu. produse siderurgice şi petroliere. cu acelaşi nume. IX. orez. alimentară. chimice. Exportă mijloace de transport. Creşterea animalelor. Paraguay. medie: 3 m. doc. afluent al Niprului. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. centrul adm. Universitate. Climă tropicală şi ecuatorială. Căi rutiere: 1. metalurgică. porumb. Important centru industrial (metalurgia laminatelor. Universitate. de prelucrare a petrolului. de calcare. prelucrarea lemnului. Academie de ştiin e. tractoare. ananaşi. alimentare etc. zahăr. Pescuit. comercial şi cultural. Uruguay. Industrii (constructoare de maşini. alimentară etc. Universitate. 452 mii loc.). loc. textilă. Expl.

Suprafa a peninsulei: 24 mii km2.Brémen [´breem¬n] oraş în N Germaniei. oraş în Belarus. loc.8 mii loc. Monumente istorice. produse chimice. Industrii ( constructoare de maşini. Şantiere navale. doc. 121 mii loc. Nod de comunica ii (aerian. Industrii (metalurgică. 145 mii loc. Muzeu. între Oceanul Atlantic şi Marea Nordului. arhipelag în N-V Europei. XVIII). la 230 km de Chişinău. Muzeu. 550 mii loc. maritim). 1. Suprafa a: 315 mii km2. Muzeu. automobile. încăl ăminte). Industria lemnului şi alimentară. Turism. Important centru industrial (avioane. azbest. în 1576. Brísbane [´brizb¬n] Brístol [´bristl] Británic . Irlanda.. textilă. Sta iune balneară. Export de melasă. oraş în Italia (Lombardia). Pescuit. Turism. aparate electrotehnice. rom. textile. alimentară. feroviar. Centru de comunica ii (feroviar. Turism. capitala statului Queensland. şantiere navale). loc. 258 mii loc. situat pe rîul Avon . Republica Irlanda. Arhipelágul ~. comercial şi cultural. Muzee. Pinacotecă.6 mii loc. Centru industrial. la grani a dintre Italia şi Austria. Universitate. Turism. chimică. alimentară. Turism. fluvial). XV–XVII) şi de cult (Domul. Muzee. alimentare). oraş în E Australiei. Zonă agricolă. fabrici de hîrtie. centrul adm. al landului cu acelaşi nume. Pescuit. rutier). de zahăr. port la Oceanul Pacific. situat pe rîul Bug . zahăr. Brénner [´bren¬r] Bréscia [´bre¿¿a] Brest Brest Bretágne [br¬´ta¤] peninsulă franceză. Nod feroviar. în apropiere de golful Bristol . textile etc. Universitate. oraş în N Republicii Moldova. situat pe rîul Lopatnic. Statele cuprinse: Marea Britanie. XI–XIII). alimentară). Universitate. port pe fluviul Weser . Monumente arhitectonice de cult (sec. port comercial şi militar la Oceanul Atlantic. sec. Biserica Acoperămîntul Maicii Domnului (1888). Muzee. reşedin ă a raionului Briceni. de automobile. Întreprinderi industriale (armament. cuprinsă între Oceanul Atlantic şi Marea Mînecii. navală.5 mil. Şosea (din 1772) şi cale ferată (din 1864–1867) care leagă oraşele Innsbruck (Austria) şi Bolzano (Italia). produse alimentare). Bricéni Brídgetown Bríghton [´brid…taun] [´braitn] capitala statului Barbados. în 1019. 197. oraş în S-V Marii Britanii (Anglia).). Important centru industrial (construc ii aeronautice. Rafinării de petrol. textile. locomotive. oraş în N-V Fran ei (Bretagne). Popula ia: 60 mil. Relief muntos. Universitate. şantiere navale. provincie istorică în peninsula cu acelaşi nume. At. oraş în Marea Britanie (Anglia). At. Hebride. Universitate. Principalele insule: Marea Britanie. rafinării de petrol. vapoare. XIV–XV) şi edilitare (sec. port la Marea Mînecii. 153 mii loc. textilă. Fondat în 787. Industrie constructoare de maşini. la 1370 m alt. Turism. trecătoare în Alpii Orientali. 396. port la Oceanul Atlantic. Mici întreprinderi industriale (materiale de construc ii. Universitate. chimică. Monumente arhitectonice edilitare (sec. doc. Centru de comunica ii (aerian.

textile. Nod feroviar şi rutier. max. Expl. cînd a fost din nou anexată la U. situată în N-E Carpa ilor Orientali. Ucraina (din 1991 – Ucraina). produse alimentare. cauciuc.R. Brúges Brunéi Bruxélles [fr. XIII). arbori de cauciuc. Exportă petrol şi produse petroliere. Creşterea animalelor. Căi rutiere: 2 417 km. primărie (sec. XII–XVI. Pescuit. palate (sec. chei. Important centru industrial. Relief muntos. Muzee. Admis în ONU la 21 septembrie 1984. Alt. financiar şi cultural. întreprinderi poligrafice. 221 mii loc. Din 1918 pînă în 1940 a făcut parte din Regatul României. Parc na ional.). Păduri luxuriante. Monumente arhitectonice medievale. autovehicule. ridicat în 1958. înfiin at în 1937 şi lichidat în 1945. Climă ecuatorială.S.: brü´sel] capitala Belgiei. partea de N a Moldovei. Căi ferate: 19 km. fructe. port legat prin canale de Marea Nordului. insula Kalimantan. Important centru industrial (construc ii de maşini-unelte. XIII–XVIII). intră în componen a R. de mobilă. alimentare etc. pe ărmul Mării Chinei de Sud. textile. de produse chimice. Institu ii de cercetări ştiin ifice. petroliere şi forestiere. A fost anexată în 1940 la U. Bucovína . Turism. Monumente arhitectonice medievale: catedrală (sec. clădiri administrative (sec. automobile.: 2 505 m (vf. Bucégi Búchenwald [´buuh¬nvalt] lagăr nazist de concentrare şi exterminare în Germania. Se mai cultivă manioc. S-a aflat în componen a statului feudal Moldova pînă 1775. Universitate. prosper în sec. Centru industrial (metalurgie. Muzee. cabane. apoi eliberată în 1941 şi reintegrată în hotarele României pînă în 1944. At. sagon. [brüü3] oraş în N-V Belgiei. produse chimice etc.Brno oraş în Cehia (Moravia de Sud).. comercial şi cultural. situat între văile rîurilor Prahova şi Dîmbovi a.S.R. Uzine constructoare de maşini şi utilaje (tractoare. în 1243. 391 mii loc. doc. rulmen i).S. colinar şi de cîmpie.S. XV). gaze naturale. regiune istorică în România. locomotive. Monument în memoria eroilor extermina i. cînd a fost ocupată de Austria. Importă maşini şi utilaje industriale.S. legume. masiv muntos în România (Carpa ii Meridionali). Aici au fost ucişi peste 50 mii de prizonieri. material lemnos. Omul ). Popula ia: 351 mii loc. textile. Peşteri. În 1947. motoare electrice. XVIII). stat situat în S-E Asiei. produse alimentare) şi comercial. confec ii. Turism. orez. ~ Darussalám . Suprafa a: 58 mii km2. Capitala: Bandar Seri Begawan . împreună cu oraşul Cernău i. partea de nord a Bucovinei. Universită i. Limba oficială: malaieza.S. Biserici. Planta ii întinse de cocotieri. Vechi centru al industriei textile (broderii). strunguri. port pe un canal navigabil legat de Marea Nordului.

Din sec. După 1940. Academie de ştiin e. II–IV). alimentară. de pielărie şi încăl ăminte. Mari întreprinderi industriale: metalurgie. în conurba ie). Lungime: 15 km. loc. de confec ii. [´buf¬lou] oraş în SUA (New York). care i-a aşezat aici pe tătarii nohaici. avioane. a fost anexat la imperiul Rusiei. Centru de comunica ii (aerian. (10. În sec. germani. loc. situat pe malurile rîului Dîmbovi a. Centru adm. doc. constructoare de maşini (locomotive. comună în Republica Moldova (mun. XIII–XV). Urme de vechi construc ii şi fortifica ii. de pielărie. At. vagoane. Filarmonică. situat pe malul lacului Erie . Teatre. Suprafa a: 226 km 2. XIV s-a aflat în componen a ării Româneşti. XVI pînă la începutul sec. cînd a făcut parte din componen a României. la S-V de localitatea Zatoka (reg. Principal centru politic. elicoptere. loc. Turism. At. Comunica ii interna ionale. Muzeu. Bugeacul. farmaceutice. fluvial). Odesa). alimentară).9 mil. port în golful La Plata . Universită i. Important centru de comunica ii al continentului American. feroviar. Muzee. Muzee. ucraineni. optică. Industrii: siderurgică. municipiu în S ării. regiune în partea de sud a Basarabiei. Budapésta Budéºti Buénaventúra Búenos Áires [´bwenos´aires] Búenos Áires Búffalo Bugáz Bugeác Búgul de Sud . constructoare de maşini. Sta iune balneară. Bugeacul de S-E revine Ucrainei (reg.97 mil. Navigabil (par ial pe cursul inferior). textilă. Fostă colonie romană. Metrou. Centru economic. Parcuri. Vestigii arheologice geto-dace şi romane. Universitate. lac în Ucraina. BelgorodDnestrovski). alcătuit din zonele urbane principale Buda (pe malul drept) şi Pesta (pe malul stîng). după colonizarea lui cu bulgari. Înfiin at de coloniştii spanioli în 1535. comercial şi cultural. chimică.). Universită i. 3 mil. Chişinău). capitala Ungariei. Monumente istorice şi de artă arhitectonică medievală şi contemporană. XIX a fost dominat de turci. Popula ia: 2. doc.3 mil. cu excep ia anilor 1941–1944. fluviu în S-V Ucrainei. zahăr. Turism. găgăuzi. Zonă industrială şi agricolă (cereale. Oraş din 1533. minereuri. creşterea bovinelor). Industrii (chimică. ca sat în 1455. face parte din teritoriul acestei ări. Lă ime: 2–3 km. port principal la Oceanul Pacific. situat pe ărmul Mării Negre. Universitate. poligrafică.).Bucuréºti capitala României. economic şi cultural. divizat în 6 sectoare administrative. 167 mii loc. chimice. rn. Muzee. Odesa. Turism. ruşi. provincie în partea central-estică a Argentinei. Cetate. alimentare. autobuze şi troleibuze etc. Centru industrial (avioane. În 1812 tătarii au fost strămuta i în Crimeea. Operă. loc. Poduri peste Dunăre. Monumente istorice şi de artă arhitectonică (sec. Biblioteci. de prelucrare a lemnului. împreună cu întreg teritoriul Basarabiei. oraş în V Columbiei.: La Plata . Grădină zoologică.24 mil. siderurgie. 329 mii loc. Suprafa a: 308 mii km 2. Academia Română. 1. În apropiere se află cascada Niagara . electronică şi electrotehnică. capitala Argentinei. Institute. textilă. produse chimice şi alimentare etc. se varsă în Marea Neagră printr-un liman. Vestigii arheologice din perioada romană tîrzie (sec. Turism. Hidrocentrale. După întemeierea statului feudal al Moldovei (1359). Teatru Na ional. aluminiu. Biblioteci. loc. în 1459. situat pe ambele maluri ale Dunării. Lungime: 806 km. Popula ia: 12. Export de cafea. textile.

crom. maritim). fructe. IX–X şi XVI–XIX). Fondat în 884. Pomicultură. electrotehnică. Căi rutiere: 36 925 km. Lungime: 772 km.1 mil. nichel. textile. textilă. Universitate. Centru interna ional de comunica ii (aerian. textile. Întreprinderi prelucrătoare a bumbacului. Expl. alimentare. Centru adm. A fost creată la 30 mai 1923. plumb. Mauzoleul lui Ismail Samani (sec. Suprafa a: 4 mii km2. porcine). Întreprinderi de prelucrare a metalelor. fructe. 212 mii loc. Culturi agricole: grîu. port pe malul lacului Tanganyika . forestieră. wolfram.Búgul de Vest Buhará rîu în E Europei. orz. XII–XIII). 330 mii loc. Monumente arhitectonice de cult: catedrală (1221). industrial. afluent al fluviului Duero . la grani a cu Ungaria. de pielărie. minereuri de fier. floareasoarelui. situată în S Siberiei Orientale.2 mii loc. Creşterea animalelor (bovine. bovine. alimentară. 162 mii loc. Întreprinderi de prelucrare a cărnii şi blănurilor de caracul. Muzee. Popula ia: 1. 225 mii loc.: Eisenstadt . mangan. peşte. oraş în N Spaniei (Castilia León). bauxită. fabrici de covoare. stejar) şi conifere. conserve. constructoare de maşini. República ~. port la Marea Neagră. Zăcăminte: huilă. Climă temperat-continentală în nord şi semimediteraneană în sud. Naviga ie pe rîurile Selenga. produse alimentare). loc. de celuloză. porcine). de mobilă. de produse chimice. situat în Peninsula Balcanică. Bujumbúra [bud3um´bura] Bulgária capitala statului Burundi. Culturi cerealiere. Suprafa a: 351. bauxită. Angara şi lacul Baikal. Serbia şi Muntenegru. Monumente arhitectonice medievale (sec. Pescuit. stat în S-E Europei. Centru industrial şi cultural. cupru. biserici (sec. Întreprinderi de prelucrare a lînei. a lemnului. Culturi agricole: cereale. Industrii (energetică. formînd par ial grani a dintre Ucraina. legumicultură.8 mil. trandafir. Bureátia República ~. Păduri de foioase (fag. Grecia. Popula ia: 8. vagoane. metale laminate. textilă). Importă maşini şi utilaje industriale. echipamente industriale. Relief reprezentat de masive muntoase şi cîmpii deluroase. Turcia şi Marea Neagră. IX). Capitala: Sofia . Universitate. Denumirea veche: Usumbura . republică în componen a Federa iei Ruse. loc. lignit. Pescuit. forestiere. Creşterea animalelor (bovine. Industrie forestieră. Turism. textile. Exportă materii prime minerale. Limba oficială: bulgara. situat pe rîul Arlanson . Centru industrial şi cultural. de textile şi confec ii. situat în valea rîului Zeravşan . Legumicultură. Navigabil. Resurse naturale: molibden. produse petroliere.3 mii km2. alimentare. mazăre. XI–XV. Teatre. Relief muntos. Căi ferate: 6508 km. sfeclă de zahăr. petrol. Industria bumbacului şi mătasei. legume. oraş în E Bulgariei. legume. Export de tutun. Centru comercial. [´burg¬nlant] provincie în Austria. Pescuit. păsări). Creşterea animalelor (ovine. Macedonia. tutun. cărbune. Burgás Búrgenland Búrgos . bumbac. mijloace de transport. ovăz. tutun. lactate). a peştelui. Capitala regatului Castiliei în sec. între România. Vînatoare. de produse alimentare (vinuri. mănăstire. Suprafa a: 111 km2. Industrie variată (construc ii navale. siderurgică. Popula ia: 275. alimentare. porcine. Capitala: Ulan-Ude . Belarus şi Polonia. Muzeu. oraş în Uzbekistan. aur. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. zinc.

orez. produse chimice. aur. Fabrici de ciment. încăl ăminte. Nicolae (1675). Ad. Orhei). numele unor străvechi aşezări pe teritoriul României: aşezare geto-dacică în cuprinsul com.: 1500–2600 m). Odesa. Reproduce numele neamului germanic al burgunzilor. Zonă agricolă (vinuri de Burgundia). jude în S-E României. textile şi alimentare) şi agricolă (culturi cerealiere.Burgúndia veche provincie istorică în E Fran ei. alimentare.: mun. manioc. cartofi. produse alimentare. Centru adm. Benin. Ocni a (jud. textilă. stabili i aici în sec. produse alimentare. castru roman şi aşezare civilă din sec. Ghana şi Côte d’Ivoire. columbit. pe ărmul Mării Negre.5 km 2. combustibili. Căi ferate: 495 km. loc. autovehicule. República ~. Capitala: Dijon . II – III. Exportă cafea. Popula ia: 522 mii loc. În anii 1960–1984 se numea Volta Superioară . rn. grîu. Parcuri na ionale. Togo. la S de localitatea Tuzla (reg.6 mil. pescuit. Popula ia: 12. peşte. XVII–XVIII). Capitala: Ouagadougou . Admis în ONU la 18 septembrie 1962.. arahide. de pînă la 750 m). Exportă vite. Zonă industrială (metalurgia feroasă. străbătut de rîul Buzău . Vestigii arheologice geto-dacice şi romane. învecinat cu Republica Democrată Congo. Buzău . Suprafa a: 31. mijloace de transport. ape minerale. Buz´ãu . Căi rutiere: 14 500 km. doc. gaze naturale. Mănăstire rupestră (sec. Creşterea animalelor (caprine. Expl. ceai. ovine.Hr. Se cultivă mei. Suprafa a: cca 6 mii km2. Rîmnicul-Vîlcea). porumb. Păduri de foioase şi conifere. bumbac. comer . Importă maşini şi utilaje industriale. Vegeta ie preponderent de savană. I î. arahide. Industrie prelucrătoare de materii prime agricole. rundi/kirundi.7 mil. Capitala: Bujumbura . viticultură. alimentară.. Vechi complex monastic. Vegeta ie de savană şi pajişti. Butucéni comună în Republica Moldova (rn. Popula ia: 1. Climă ecuatorială musonică. porumb. Relief de podiş (alt. fasole. localizate pe teritoriul comunei Stolniceni (mun. Turism. Provincie franceză din 1477. sorg. construc ii de maşini. tutun. Relief muntos şi colinar subcarpatic. Pescuit. situat între Mali. loc. Limbi oficiale: franceza. Niger.3 km. Climă ecuatorial-musonică. República ~. At.: 3 m. Suprafa a: 275 mii km2. Biserica Sf. trestie de zahăr. bumbac. în 1616. Buridáva Burkína Fáso Burnás Burúndi lac sărat în S-V Ucrainei. Suprafa a: 28 mii km2. stat în Africa Centrală. loc. Alte surse economice: creşterea animalelor. Vîlcea). creşterea animalelor). d. cereale. bunuri de larg consum. Lă ime: 2 . Hr. bovine). Resurse naturale: petrol. de staniu. V. Lungime: 5 km. Căi rutiere: 13 120 km. orez. max. Popula ia: 6. textile. nichel. Limba oficială: franceza. Se cultivă sorg. bumbac. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. Relief muntos (alt. calcare. Tatarbunar). prelucrarea metalelor şi lemnului. tantal. datînd din sec. wolfram. Rwanda şi Tanzania. stat în Africa Occidentală. azi regiune administrativă şi economică.6 mil.

edilitare (episcopie. Teatrul "B. oraş în S-V Republicii Moldova. de jude . rutier). 242 mii loc. 1941–1944) şi în cadrul Republicii Moldova (din 30 decem-brie 1998). între capul Trafalgar şi capul Santa Maria. de conserve din peşte. Biblioteci. port la Oceanul Atlantic. doc. Maree puternice (3 m. Este legat printr-un canal de Marea Mînecii. între Dunăre şi Marea Neagră. Sta iunea balneoclimaterică “Nufărul Alb“. 1502 ca sat ( Şcheia ). strîmtoare în V Oceanului Atlantic. chimică. Lungime: 195 km. al jud. oraş în S-V Spaniei (Andaluzia). Industrie metalurgică. Teatru. Centru vamal de frontieră. alimentară. Existent la 1452 ca aşezare umană. Catedrală (sec. textilă. Zăcăminte de petrol. doc. Industrie aeronautică. constructoare de maşini. alimentară. situat în apropierea rîului Buzău. de mase plastice. în conurba ie. XIII). Şantiere navale. Pod peste Prut. V–XI).: 100 m. Universitate. 45 mii loc.5 mii loc. centrul adm. în 1234. chimică. Industrie metalurgică. Nod de comunica ii (feroviar. port la golful cu acelaşi nume (Marea Mediterană). iar din 1835 – Cahul . Şantiere navale. Industrie chimică. reşedin ă a raionului Cahul. Turism. Cabanatuán Cabínda Cábot Cádiz Cádiz [´kæb¬t] [´kadiq] [´kadiq] Cadrilatér Caen [k¾] Cágliari [´kalijari] Cahúl . oraş în Luzon. fiind denumit apoi Frumoasa . Universitate (1432). Lă ime max. Amfiteatru roman. XIX). Industrie de prelucrare a lemnului. Important centru economic şi cultural. 147 mii loc.). Catedrala Sf. Muzee. oraş în N Angolei. Aeroport. a Principatului Moldova (1856–1878). max. A fost centru adm. oraş în Italia. Industrie alimentară. Arhanghel Mihail (1850). Ad. la 173 km de Chişinău. Universită i. administrative. în componen a provinciei Basarabia (1835–1856). Monumente arhitectonice (sec. de prelucrare a lemnului.).. în conurba ie.Buz´ãu municipiu în S-E României. în insula Sardinia. 183. În 1940 a fost cedată Bulgariei.: 101 m. de ciment. tutun. Industrie uşoară şi alimentară. bisericile Sf. măsline. a României (1918–1940. Cuprindea jude ele Durostor şi Caliacra. între insula Terra Nova şi Cape Breton . At. Muzee. palate). 308 mii loc. port la Oceanul Atlantic.Hr. XII). oraş în N-V Fran ei (Normandia).P. XVIII). At. golf în Oceanul Atlantic. Fabrici textile. 173 mii loc. 24 mii loc. Ad. Meşteşuguri.: 107 km. cea mai mare insulă a arhipelagului Filipine . electrotehnică. biserici. Acoperămîntul Maicii Domnului (sec. cu acelaşi nume. Export de produse petroliere. alimentară. Întemeiat de finicieni (cca 1100 î. Hasdeu". Monumente istorice. Fortifica ii (sec. regiune istorică în S României (Dobrogea). Centrul zonei de cultură a orezului. min. cu statut de oraş. în conurba ie. Monumente arhitectonice de cult. Vechi centru tipografic. Muzee. Dumitru (1899). Export de peşte. Nod feroviar. biserică (sec.

730 mii loc. unt). citrice. Zăcăminte de pirite. Izvorăşte la N de com. Aeroport interna ional. a orezului. hîrtie. port pe Nil. Parc na ional. poligrafică. 11. loc. Rumean ev. de confec ii. Grădină botanică. i-au învins pe turci. de petrol şi gaze naturale. strunguri. Cel mai mare oraş din Africa. Suprafa a: 144 mii km 2. Oraş din 1855.5 mii loc. între Oceanul Pacific şi Golful cu acelaşi nume. Oraş pr. capitala statului Bengalul de Vest. de mobilă. între strîmtoarea Messina şi golful Taranto . Expl. a bumbacului. port pe stînga Dunării. în conurba ie. La 21 iulie 1770. Relief muntos cu cîmpii de litoral. alimentară. construc-toare de maşini (avioane. în anii 1844–1849. În epoca romano-bizantină aici s-a aflat or. At. Califórnia [´kæl¬´fornj¬] . Industrie metalurgică. Viticultură. vite). Pelinei (rn. Pe locul luptei. produse electrotehnice şi chimice. sticlă. Centru comercial (grîu. Mare nod de comunica ii. Calábria [ka´laabria] regiune în S Italiei. electrotehnice. Cerro de la Encantada . A. maşini-unelte). a fost înăl at un monument în formă de coloană (22 m). Cahul) şi se varsă în lacul cu acelaşi nume. loc. Etulia. Monumentul memorial 1877 . la poalele Mun ilor Stîncoşi . Calafát Calcídicã Calcútta Cálgary [´kælg¬ri] oraş în S Canadei (Alberta). Universită i. 3069 m). Industrie metalurgică. situată între golful Orfani (la E) şi golful Salonic (la V). a cărnii. Suprafa a: 15. 7 mil. Climă tropicală şi subtropicală. Popula ia: 2. chimică. Babilon. lîngă com. Izvoare minerale. automobile. oraş în N Indiei.2 mil. textilă. Relief muntos (vf. Aeroport interna ional. Muzee. Caíro capitala Egiptului. care erau mult mai numeroşi. Metrou. automobile. port în delta Gangelui şi Brahmaputrei . peninsulă muntoasă în N Greciei. 21. Culturi de măslini. Se cultivă măslini. Universită i. Muzeu. Creşterea caprinelor şi ovinelor. Întreprinderi de prelucrare a iutei. chimică. peninsulă în N-V Mexicului. Industrie poligrafică şi cinematografică. În cadrul armatei ruse au luptat şi voluntari români din Basarabia.: Catanzaro . păstrat pînă astăzi. conserve. lapte praf. în apropierea deltei fluviului. în frunte cu contele P. în peninsula cu acelaşi nume. municipiu în România (jud. minereuri de fier şi de mangan. alimentare (zahăr.Cahúl rîu în Republica Moldova. Filatură şi esătorie de bumbac. Muzee. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. citrice. Universitate. loc. alimentară. de prelucrare a lemnului.7 mil. În 1988 aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Iarnă (edi ia a XIII-a). în 1424 ( Vadul Diuliu ). Centru industrial (construc ii de material rulant. Centru comercial şi financiar interna ional. Creşterea animalelor. Lungime: 40 km. Nod de comunica ii. doc. Dolj). Hidrocentrale. Monumente antice (moschei). Península ~. încăl ăminte.1 mii km2. Climă mediteraneană. Lungime: 1200 km. Numele antic – Brutium . numit apoi (în anul 641) Al-Fustat. Nod de comunica ii. în conurba ie. tractoare. Lă ime: 50-250 km. Academie de ştiin e. Punct de vamă. pe rîul Cahul (lîngă actualul oraş Vulcăneşti) oştirile ruseşti. Pe teritoriul peninsulei se află republica monastică Athos . vi ă de vie. Industrie chimică.

Capitala: Phnom-Penh . peşte. cherestea. cherestea. Snowdon). Popula ia: 29. magneziu etc. în conurba ie.. Universitatea Harvard (1636). Creşterea animalelor (bivoli. în lungul coastelor de V ale SUA. Capela Colegiului regal (sec. cafea.: 818 m. Industrii (electronică. Întreprinderi agroindustriale. între peninsula California şi coastele Mexicului. produse chimice.9 mil.9 mil. oraş în V statului Perú. Curéntul ~. Exportă cauciuc. cărbune. chimică. tutun. Pescuit. Sanatoriul “Nistru“. în conurba ie. suburbie a or. oraş în Republica Moldova (Transnistria). între golful Siam. Economie puternic dezvoltată: expl. în partea de N. porumb. Nave de pescuit. Industrie: extrac ie de pietre pre ioase. banane. Industrie constructoare de maşini. loc. Regátul ~. minereuri de fier. porci). Căi ferate: 1400 km. citrice. autovehicule. Importă maşini şi utilaje industriale. XV–XVI). Califórniei Gólful ~. med. 285 mii loc.: 1085 m (vf. Fondat în 1630. Mún ii ~. Vegeta ie: păduri de esen e pre ioase. Suprafa a: cca 180 mii km 2. Muzee. orez. Păduri de foioase şi parcuri naturale. Fondat în 1515. Lă ime max. de cherestea. aur. Cámbridge Cambriéni Cámenca . Centru industrial (metalurgie. Culturi agricole: arbori de cafea. stat în S-E Asiei. loc. a cimentului). se produce ciment. manioc. max. orez. de confec ii. bata i. combustibili. Universitate. iută. textile. În acest golf. argint. Laos şi Vietnam. minereuri de fier. Bază de submarine. Pescuit. Nod de comunica ii. bumbac. iută. Parcuri na ionale. Suprafa a: 424 mii km 2. Universitate (din sec. curent marin rece (minus 12 °–26°C) în E Oceanului Pacific.9 mii km2. Wales ). max. cinematografică. Climă tropicalmu-sonică. situat în sudul peninsulei Indochina. Capitala: Sacra-mento . pe malul stîng al Nistrului. golf în Oceanul Pacific. poligrafică.Califórnia stat în S-V SUA. masiv muntos în Marea Britanie (pen. trestie de zahăr. de petrol. Lungime: 550–600 km. 106 mii loc. Suprafa a: 181. nave aerospa iale). XIII). oraş în N-E SUA (Massachusetts). produse chimice. Se cultivă cereale. Viticultură. Ad. Thailanda. Universitate. Ad. încăl ăminte. Fondat în 1537. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. Institut de Tehnologie (1861). pe ărmul Oceanului Pacific. V. la 160 km N de Chişinău. alimentară (zahăr. oraş în E Cubei. Nod de comunica ii. Turism. esături. prelucrarea peştelui). Industrie constructoare de maşini. Popula ia: 10. se varsă fluviul Colorado . minereuri de fier şi polimetalice.: 3 292 m. Limba oficială: khmera (uzuală – franceza). arbori de cauciuc. Alt. bumbac. în conurba ie. gaze naturale. 120 mii loc. 12. poligrafică. industrie constructoare de maşini (avioane. metale. wolfram. N) şi mun i (la S). la 14 km de Lima.5 mii loc. alimentară. Zăcăminte de huilă.: 220 km. aur. Căi rutiere: 15 mii km. textilă. Creşterea animalelor (bovine). Lungime: cca 150 km. cupru. Boston. Califórniei Calláo [ka´jao] Camagüéy [kama´gwei] Cambódgia Cámbridge [´keimbrid…] oraş în E Marii Britanii. 570 mii loc. Pomicultură. port la Oceanul Pacific. Lungime: 1240 km. rom). Relief de cîmpie cu podişuri (în E.

aparatură electronică. A fost construit în sec. Fondat de spanioli în 1540. engleza. Turism. porcine). de ciment.8 mil. hîrtie. de petrol. chimică. centrul adm. Are 200 ecluze. Caserta . Ciad. Se produce o el. zahăr. Vestigii ale civiliza iei maya. sisal. hîrtie. Expl. Lungime: 241 km. Pomicultură. Industrie extractivă (petrol. molibden. Căi rutiere: 67 mii km. aur. uleiuri vegetale). combustibili.: Campeche . Planta ii de bananieri. uraniu. Limbi oficiale: franceza. loc. huilă.6 mil. Căi ferate: 71 104 km. Pacific şi Arctic. Pescuit. autovehicule. med. Importă maşini şi utilaje industriale. Include provinciile Avellino . Suprafa a: 50. km 2. Exportă mijloace de transport. Benevento . uraniu. Capitala: Yaoundé . Canál du Midí .a. situat pe ărmul Golfului Guineii. XVII.Camerún República ~. Importă produse chimice. Campéche Campéche Canáda stat în America de Nord. Popula ia: 614 mii loc. nichel. Popula ia: 16. materii prime. Turism. plumb. Exportă produse petroliere. Republica Populară Congo. radiu. Culturi agricole: măslini. Popula ia: 31 mil.2 mil. traversat de masivele muntoase Adamaoua în centru şi Camerun în SV (alt. ovăz. cereale. nave. sorg. bunuri de larg consum. porumb. celuloză. sfeclă de zahăr. mangan etc. Viticultură. engleza. Climă continental-moderată. cositor. 4070 m). cărbuni. manioc. Nod de comunica ii. aur. Relieful ării reprezintă un podiş întins. al statului Campeche. ovine. cobalt. Denumit şi Languedoc . cupru. de podiş (E) şi de munte (V). Industrie a tutunului. de cacao. Agricultură specializată în produc ia de cereale şi creşterea animalelor pentru carne şi lapte. zinc. [kam´pet¿e] oraş în S-E Mexicului.). Pescuit.97 mil. automobile. Industrie metalurgică. textile. Centru adm. tutun. Vegeta ie tropicală şi de savană (N). Limbi oficiale: franceza. la Marea Tireniană. Centru adm. Guineea Ecuatorială şi Golful Guineii. bumbac. Parcuri na ionale.4 mii km2. Se cultivă orez. Ad. Admis în ONU la 9 noi [ka´nal dy mi´di] canal navigabil în S Fran ei. arahide. stat în Africa Centrală. Suprafa a: 475. Ycatán . maşini şi utilaje industriale. azbest. Uneşte Oceanul Atlantic şi Marea Mediterană prin fluviuil Garonne . Căi ferate: 1200 km. secară. cafea. cartofi. Climă ecuatorială cu precipita ii abundente. cauciuc natural. Admis în ONU la 20 septem-brie 1960. wolfram. Întreprinderi forestiere. Creşterea animalelor (bovine. loc. Popula ia: 5. 152 mii loc. alimentară. lemn). Gabon. loc. Căi rutiere: 849404 km. în partea de V a pen. de cafea. textile. Pomicultură. arbori de cauciuc. Relief de cîmpie. Republica Centrafricană. Salerno . minereuri. fontă. precum şi insulele Newfoundland. în nord polară. metalurgică. stat în S-E Mexicului. porumb. minereuri de fier. Campánia regiune în partea de S a Italiei. Vancouver ş.. orz. citrice. alimentară (conserve de carne. între Nigeria. Pescuit. Creşterea animalelor. a energiei electrice. Suprafa a: 13. aluminiu. cacao. Capitala: Ottawa . produse din lemn. vînătoare. avioane.8 mii km2. platină. tutun. wolfram. cuprinzînd şi insulele Arhipelagului Arctic Canadian. Centru comercial (bumbac. materiale din lemn. titan.: Napoli . Culturi agricole: trestie de zahăr. Se cultivă grîu.: 2 m. port la golful cu acelaşi nume. înconjurat de apele oceanelor Atlantic. gaze naturale. km2. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere. Suprafa a: 9. între oraşele Toulouse şi S ète.

3 mii km2. Are 2 ecluze. cu vitralii medievale engleze (sec. Este o comunitate autonomă a Spaniei. Sta ie de cale ferată. la golful Biscaya . max. mangan. 73 mii loc. în conurba ie. Tenerife ). în ins. în conurba ie). XVI). Catedrală celebră (sec. Canárelor Canbérra [´kænb¬r¬] Curéntul ~. Viticultură. 2648 m). reşedin ă a raionului Cantemir. situată în S-E ării. Lungime: 64. care uneşte fluviul Dunăre şi Marea Neagră. alt. Pod peste Prut.: Santander . Academie de ştiin e. azbest. Ad. Porturi: Cernavodă. Este denumită şi Capul Bunei Speran e. la suprafa ă: 110–140 m. Rămăşi e de ziduri ale oraşului roman.4 mil. Relief muntos (Cordilléra Cantabrica . Expl. Suprafa a: 641. Centru adm. Nod de comunica ii. tutun. Centru al festivalurilor anuale cinematografice interna ionale. cupru. capitala federală a Australiei. Aeroport interna ional. situat pe rîul Tigheci.5 mii loc.6 mil. Muzeu al civiliza iei antice mediteranene. Întreprinderi agroindustriale. 7 mii loc. de minereuri de fier. regiune autonomă în N Spaniei. Muzeu regal. Popula ia: 1. a uleiurilor eterice şi de esen e de flori. produse alimentare). Creşterea animalelor. max. la 100–120 km de ărmul Africii. Pico de Teide . Lă ime la bază: 70 m. (131 mii loc. citrice. 35 mii loc. la 125 km S-V de Chişinău. citrice. Climă tropicală. provincie în S-V Republicii Africa de Sud. Fuerteventura. Nod de comunica ii. Centru turistic. Este unul dintre cele mai vechi oraşe ale Angliei. 310 mii loc. nichel. la Cernavodă şi Agigea . Industrii (materiale de construc ii. în conurba ie). Sta iune balneară şi turistică. Suprafa a: 7. A fost dat în folosin ă la 26 mai 1984. a. textilă. Cannes [kan] Cantávria Cantemír Cánterbury [´kænt¬b¬ri] Cape [keip] . caprine). diamante. Culturi: banane. Industrie aeronautică. cartofi. XI–XV). poligrafie. loc. Lungime: 400–600 km. Parcuri na ionale. Salinitate sporită. oraş în S-E Marii Britanii. oraş în Republica Moldova. Expl.4 mii km2. Relief muntos cu cîmpii înguste pe litoral. Medgidia. curent marin rece în largul coastelor de N-V ale Africii (Oceanul Atlantic). Popula ia: 529 mii loc.1 mil. Pescuit. oraş în S-E Fran ei (Provance). în apropierea localită ii Cania . (295. Agigea. Popula ia: 5. pe ărmul Mării Mediterane. km 2.: 3718 m (vlc. minereuri radioactive. Centru adm. Universitate. Tenerife ş. fosforite. Include insulele Gran Canaria. Fondat în 1973.: Cape Town. Oraş a cărei construc ie s-a început în 1913.2 km. loc.: 7 m. Turism. Este traversat de 7 poduri. XII–XIII). Universitate. Basarabi. cărbuni. siderurgică. de minereuri de fier. ananaşi). Centru adm. porumb. Agricultură (grîu. arhipelag vulcanic în Oceanul Atlantic. Biserică (sec. tutun. vi ă de vie. Reşedin ă a Parlamentului şi Guvernului din 1927. Reşedin a arhiepiscopului primat al bisericii anglicane.Canálul Dúnãre–Márea Neágrã Canáre canal navigabil în S-E României. bananieri. la E de Londra. Pomicultură. Alt. Suprafa a: 5. Şantiere navale. Creşterea animalelor (ovine. Pescuit. Întreprinderi forestiere.: Las Palmas .

la 950 m alt. Regiune turistică şi climaterică. cap în S Africii. fructe. formînd un district federal. Coordonate: 71°11´ lat. Catedrală (1614). Relief muntos (alt. situat pe insula norvegiană Mageröy . preparate din peşte. Centru de cercetări spa iale. Expl. diamante. iar din ocean corali. Oraş pr. Capitala: Praia (pe insula Săo Tiago . Limba oficială: portugheza. ctitorie a lui Mihai Viteazul (sec. confec ii. Centru industrial (vagoane de cale ferată. produse alimentare. hîrtie. S şi la 18°30´ long. Planta ii de măslini şi citrice. bananieri. vf. manioc. material rulant. în conurba ie. Exportă zahăr.). capitala legislativă a Republicii Africa de Sud. Pescuit. Ini ial (1488) s-a numit Cabo Tormentoso (Capul Furtunilor ). Grădină botanică. situat la 155 km S-E de Capul Bunei Speran e .5 mii loc. aloe. produse petroliere. import de petrol ş. situat la 34 °24´ lat. la S de golful Napoli . încăl ăminte.. Floricultură. sare. tricotaje. loc. Biserica domnească. Turism. 1. N şi 17°33´ long. cereale.7 mii loc. a. sateli ilor artificiali şi a navelor spa iale. situat pe coasta Senegalului (Oceanul Atlantic).3 mii km2. tutun. Aeroport interna ional. la 600 km V de Dakar. cap situat pe coasta de E a peninsulei Florida . punctul cel mai de sud al continentului. Muzeu. XVIII). argint. Popula ia: 170 mii loc. E. Parc na ional. Relief muntos (alt. aur. Nod feroviar. 532 m). în SUA. Două universită i. Carácas . ciment. aur. cap în S Africii.4 km2. În anii 1963–1973 s-a numit Cape Kénnedy .: Sydney . lîngă coastele Africii. max. anvelope. şlefuirea diamantelor) şi comercial (export de lînă. adesea secetoasă. Centru industrial (montaj de automobile. Fondat în 1567. 589 m. Monte Solaro ). insulă italiană în Marea Tireniană. 40. Vegeta ie: agave. 3. Turism. în conurba ie. V. Popula ia: 418 mii loc. Se extrage sare. sticlărie). N şi 25°48´ long.92 mil. Cape Canáveral [keip ka´navaral] Cape Town [´keiptaun] Cápri [´kapri] Cápul Ácelor Cápul Búnei Speránþe Cápul Nord Cápul Vérde Cápul Vérde Carácal oraş în România (jud. Universitate. la N-E de peninsula Noua Sco ie . brînzeturi. Meridianul acestui punct geografic desparte apele Oceanului Atlantic de cele ale Oceanului Indian. Centru industrial (prelucrarea metalelor. Bază de lansare a rachetelor. cap în N Europei. Peşteri. situat în Oceanul Atlantic. Aeroport interna ional. XVI). Popula ia: 12. mijloace de transport. [kar´akas] capitala Venezuelei. Fondat în 1652. oraş situat în N ării. cap în V Africii. conserve din fructe şi legume. de huilă. bata i. Culturi agricole: trestie de zahăr. produse farmaceutice. Relief muntos în principalele insule. Suprafa a: 10. Importă maşini şi utilaje industriale. minereuri de fier. cauciuc. Coordonate: 14 °45´ lat. În apropiere se află capul Almadies . Admis în ONU la 16 septembrie 1975. Nod de comunica ii. Nod de comunica ii. şantiere navale. loc. produse de panifica ie). Observator astronomic. centrul adm. Olt). al provinciei Cape. max. Suprafa a: 10. Căi rutiere: 2 250 km. textile.2 mil. Casa lui Iancu Jianu (sec. mărfuri de larg consum. E. banane. stat în arhipelagul vulcanic Capul Verde . Climă tropicală. port la Oceanul Atlantic. Suprafa a: 4 mii km2.Cape Bréton [keip´bretn] insulă canadiană în Oceanul Atlantic. Viticultură.

Situri tripoliene în peşterile din malurile stîncoase ale rîului Lopatnic . XI). plumb. cereale. chimică. Popula ia: 3. Relief predominant muntos. Aici a locuit scriitorul basarabean Constantin Stamati-Ciurea (1828–1890). Industrii (atomică. porcine.9 mii km 2. placaje. Se cultivă tutun (primul loc în SUA). la confluen a Sebeşului cu Timişul . Sector zootehnic (bovine. grîu. zinc. mare în Oceanul Atlantic. max. Centru adm. Oraş cunoscut din epoca romană. [´kaadif] oraş în S-V Marii Britanii ( ara Galilor). magneziu. Suprafa a: 8503 km 2. doc. At. Capitala: Columbia . turbine. Climă temperat-continentală. în 1585. a. Alt. Parcuri na ionale. lignit. Castel (sec. tutun). Capitala: Raleigh . soia. bere). Aeroport. ridicat în 1926–1928 din ini iativa reginei Maria. constructoare de maşini. orz. Industrie metalurgică. pe stînga Dunării. metalurgică. cărbune brun. în memoria eroilor căzu i în primul război mondial. ovăz. între America Centrală (la V şi S). Monument de forma unei cruci (din o el. porumb. Liliecilor ş. Ruinele oraşului roman Tibiscum . caprine. legume. ad. alimentară (brînzeturi. stat în E SUA. Sta iunea balneoclimaterică Băile Herculane . Creşterea animalelor. Avicultură. Întreprinderi forestiere. 33 m înăl ime). max.78 mil km2. Suprafa a: 2. loc.: 2384 m. Reşi a . Popovă . Se extrag minereuri de fier. mangan.6 mil. Creşterea animalelor. Industria aluminiului. Industrie extractivă (cărbune). plumb. cartofi).: 7238 m. Agricultură (bumbac. doc. constructoare de maşini (motoare. Caraíbilor Caraimán Caransébeº Cáraº-Severín Cárdiff Caríntia Carolína de Nord Carolína de Sud . Viticultură. huilă. Suprafa a: 9. oraş în România (jud. la grani a cu Serbia şi Muntenegru. Turism. în conurba ie). azbest. grîu. textilă. port la Oceanul Atlantic (golful Bristol). de materiale pentru construc ii. generatoare pentru termocentrale.). Agricultură (cereale. Monumente ale naturii: Cheile Caraşului . chimică (hîrtie). Turism. America de Sud (la N) şi lan ul Insulelor Antile . Popula ia: 6. At. Universitate. minereuri de fier. de prelucrare a lemnului. medie: 2491 m. Se mai numeşte şi Marea Antilelor . Culturi agricole: porumb. alimentară. Sector zootehnic. cupru. Muzeul ării Galilor. 300 mii loc (626 mii loc. dogărie etc. Ad. situată în mun ii Bucegi . Casamuzeu şi monumentul scriitorului. zinc. Popula ia: 400 mii loc.5 mil. a bumbacului. Nod de comunica ii. macarale-turn). bumbac.2 mii loc. peşterile Buhui . a hîrtiei). constructoare de maşini (macarale). Popula ia: 542 mii loc. Caraş-Severin). Edine ). Márea ~. hidrocentrale. Pomicultură.Caracuºénii Vechi comună în Republica Moldova (jud. Suprafa a: 139. stat în S-E SUA. cabaline). land în S Austriei. Zăcăminte de huilă. Centru adm. Şantiere navale. Industrie a lemnului (mobilă. bor. culme muntoasă în România.4 mii km 2. 34. în 1290 ( Sebeş ).: Klagenfurt . Suprafa a: 82. loc. Termocentrale. jude în S-V României. Muzeu. chimică. Păduri.. secară.5 mii km 2. apicultură.: mun. Comarnic . alimentară. sericicultură.

2305 m. vf. Agricultură (cereale. oraş în Maroc. alimentară (zahăr. grafit. de mangan.: ´kastris] capitala statului Sf. aur. Mún ii ~. Pescuit. Acade-mie de arte. Turism. Creşterea bovinelor şi ovinelor. şantiere navale. Export de cereale. în apropierea Mării Mediterane. 2663 m. de pielărie.3 mil. Turism. 70 mii loc. Resurse naturale: petrol. Pomicultură. Carpa ii Centrali (alt. de-a lungul ărmului Oceanului Pacific. regiune în centrul Peninsulei Iberice (Spania). port la Oceanul Atlantic. România. Aeroport interna ional. Extragerea şi prelucrarea marmurii. Uneşte cursul superior al fluviului Orinoco cu Rio Negro . port comercial şi militar la Marea Mediterană. capitala statului Nevada. lînă. Polonia. grîu. culturi tehnice. legume). Lungime: cca 1600 km. zinc. cupru. [kasi´kjaare] rîu în S Venezuelei. Popula ia: 8. Agricultură dezvoltată (cereale. chimice. Climă continentală. loc. Nivelul său este cu 27. Fondat în 227 î. Ad. Ungaria. Industrie chimică. Muzeu. [´kars¬n ´siti] [karta´hena] oraş în V SUA. Fondat în 1533. Lungime: 1126 km. Prelucrarea petrolului. textile. în conurba ie.5 km2. Universitate (1824). în N-V insulei. Lungime: 410 km. Rainier ). în conurba ie. fabrici.9 mil. max. între Pirinei (N) şi Sierra Morena (S). construc ii de maşini. max. Export de zahăr. banane. Numeroşi vulcani stinşi. Ucraina. chimică (hîrtie). max. alimentară. sfeclă de zahăr. bauxită. Fostă colonie romană. Industrie siderurgică. Ad. XII–XIV).Carpáþi sistem muntos european. electrotehnică. Aeroport interna ional. medie: 184 m.: 4392 m (vf. lan muntos în V SUA şi Canadei. 40. Dom (sec. în conurba ie. Centre industriale (metalurgie. textilă. vf. XVI. XIII). Fondat în 1851. cărbuni. Expl. mică. Federa ia Rusă. Industrie variată: siderurgică. Márea ~. Pietrosu Rodnei ). [port. loc. Turism. prezentîndu-se sub formă de arc. conserve). oraş în N-V Columbiei. 700–1000 m). Lucia. 176 mii loc. în conurba ie. Pescuit. Şantiere navale. cacao. Turkmenistan şi Iran. Suprafa a: 138. argint. Aeroport interna ional. max. citrice. Carpa ii Sud-Estici (alt.: 71 m. 54 mii loc. sucuri. mangan. porumb. de esături. cel mai mare lac sărat de pe glob.9 m sub nivelul Oceanului Planetar. Industrie extractivă (minereuri argentifere). port la Marea Caraibilor. Ad. a cimentului. minereuri de fier. Carpentária Carrára cel mai mare golf din nordul Australiei. de confec ii. Fondat în sec. oraş în S-E Spaniei (Murcia). Palat ducal (sec. Alt. Lungime: 600 km. Cárson Cíty Cartagéna Cartagéna [karta´heena] Casablánca Cascádelor Casiquiáre Cáspicã Castília Cástries . mercur. Se mai numeşte Canalul Casiquiare . Export de petrol şi cafea. pe teritoriile statelor Slovacia. 2. XVI). fosforite. Nod de comunica ii. Şantiere navale. port la Oceanul Atlantic. între Azerbaidjan. Catedrală (sec. Hr. alimentare). 564 mii loc. Zăcăminte de petrol. Parcuri na ionale. situat între peninsula Cape York (E) şi Arnhem (V). Se împarte în trei grupe de mun i: Carpa ii NordVestici (alt. sfeclă de zahăr). Viticultură. situat la limita dintre Europa şi Asia. rom. Industrie alimentară. Are numeroase insule.: 1025 m.5 mii loc. oraş în Italia centrală (Toscana). Suprafa a: 376 km 2. max. forestiere. Gerlachovka ).

max. Izvorăşte la S-V de localitatea Sauca (rn. XIII). mangan. Arhanghel Mihail (sec. cărbune. Zonă turistică.: 5642 m (vf. Navigabil par ial (pe 600 km. rîu în Columbia. Nod feroviar. Produse alimentare. Lă ime: 6 km. Ismail. lîngă lacul Catlabug. În noiembrie 1485. petrol. Ocni a). Gura Căinarului (rn.: George Town . Activitate bancară. Aeroport interna ional. Little Cayman . Vegeta ie bogată. Aeroport. materiale de construc ie. Lungime: 113 km. [ka´jen] oraş pe insula cu acelaşi nume. cacao. Elbrus ). al teritoriului Guyana Franceză. Suprafa a: 259 km2. Suprafa a: peste 500 mii km2. Agricultură (grîu. Biserica Sf. afluent pe stînga al Răutului. în două sectoare). port la Marea Ionică. în conurba ie). Casa-muzeu A. Centru industrial (construc ii de maşini agricole. Cocotieri. Popula ia: 27 mii loc. avînd pere i verticali stîncoşi. În acest lac se varsă două rîuri. 42 mii loc. Industrie extractivă (cărbune. 5. lîngă localitatea Suvorovo (anterior ŞecherliChitai): Catlabugul Mare şi Catlabugul Mic . Matee-vici. Turism. Export de aur. Descoperit de Cristofor Columb în 1503. între Marea Neagră şi Marea Caspică. Izvoare minerale. al provinciei cu acelaşi nume. Popula ia: 6. loc. Turism. Cayman Brac ). materiale lemnoase. pe teritoriile statelor Rusia. Castel (sec. centrul adm. cartofi. port la Oceanul Atlantic. între localită ile Dubova şi Ogradena. ciment. la N-E de or. Centru adm. Creşterea animalelor.2 mii loc. Aici albia fluviului se îngustează. Limbă de comunicare: catalana. Lungime: 1350 km. la 50 km S de Chişinău. prelucrarea petrolului şi a lemnului). Insulele ~. sector al defileului Dunării la trecerea prin Carpa i. Georgia (Gruzia). plumb). Ştefan cel Mare a învins o numeroasă armată turcească. Suprafa a: 31. Muzee. Floreşti). XI). Institut de vulcanologie. lîngă com. XIX). centrul adm. Odesa). arhipelag britanic în Marea Caraibilor. Azerbaidjan şi Armenia. Viteza apei: 5 m/s.Catalónia regiune autonomă în N-E Spaniei. Lungime: 20 km. Turism. Turism. oraş în Republica Moldova. oraş italian în E Siciliei. lac cu apă dulce în Ucraina (reg. pe coastele Mării Mediterane. (552 mii loc. pielărie. 365 mii loc. Universitate (1434). Vestigii romane. rîu în Republica Moldova. Lungime: 9 km. Alt.2 mil. afluent pe stînga al fluviului Magdalena . Nod de comunica ii. Fondat de greci în 729 î. Rezerva ie naturală. Întreprinderi agroindustriale. Hr. alimentară. Catedrală (sec. Alpinism. vi ă de vie).: Barcelona . masiv muntos la hotarul de sud dintre Europa şi Asia. Industria lemnului. Climă temperată (N) şi subtropicală (S). Climă tropicală.9 mii km 2. Lungime: 1500 km. format din trei insule ( Grand Caiman . produse chimice. Pia ă agricolă. la poalele vulcanului Etna. Catánia Catlabúg Cáuca Caucáz Cayénne Cáyman [´keim¬n] Cazáne Cãinár Cãinári . Resurse de subsol: minereuri polimetalice. Suprafa a: 65 km2. Oraş pr. Pescuit.

culme muntoasă în România. Sta iune balneoclimaterică cu ape minerale. Călăraşi .: 2100 m ( vf. Popula ia: 341 mii loc. Lungime: 134 km. Muzeu de artă religioasă (icoane. tablouri. sfeclă de zahăr. Mitro-fan (1853). în 1432 (1433).Cãlãráºi jude în S-E României. ovine. Mănăstírea ~. Alt. grîu. Lungime: 144 km. Biserica mănăstirii a fost ctitorită de Matei Basarab în 1638 şi refăcută în sec. At. XVII (Lichireşti ). doc. rîu în România. manuscrise). Rezerva ie naturală. Ilfov). l a S-V de Ploieşti. reşedin ă a raionului Călăraşi. XIX). de celuloză şi hîrtie. de ciment. plante furajere. comună în România (jud. Cãlãráºi municipiu în România. situat pe rîul Bîc. 9 mii loc. pe o insulă din mijlocul Oltului. Monument în memoria strălucitei victorii a lui Mihai Viteazul în 1595 asupra armatelor turceşti conduse de Sinan-Paşa. max. Pietrosu ). Vestigii romane. Zăcăminte: gaze naturale. Treime (1888. Cãlãráºi Cãlãrãºéuca Cãldãruºáni Cãlimáni Cãlimãnéºti Cãlmãþúi Cãlugãréni Cãpãþînii . mănăstire în România (jud. în N-V Carpa ilor Orientali. Centru adm. Muzeu. Hidrocentrală. considerat o veche albie a Buzăului . Industrie alimentară. înte cursul superior al Mureşului şi depresiunea Valea Dornei . Turism. situată la confluen a Neajlovului cu Cîlniştea .: mun. max. de mobilă. conac (sec. Alexandru Nevski (1885). Giurgiu). constructoare de maşini (nave fluviale). Mún ii ~. la 50 km N-V de Chişinău. Alt. Sta ie de cale ferată. situat pe rîul Olt . Nedela ). izvorăşte din cîmpia Boianului. pe stînga Dunării. Un alt rîu Călmă ui . 3000 loc. Siderurgie. în partea central-sudică a Carpa ilor Meridionali. doc. chimică. oraş în România (jud. cu acelaşi nume. tutun. Peşteri. Turism. Avicultură. Bisericile Sf. Combinat de celuloză şi hîrtie. oraş în Republica Moldova. Piscicultură. Vîlcea). lactate).8 mii loc. băuturi alcoolice). argile. afluent pe stînga al Dunării. Mún ii ~. reşedin ă a jud. afluent pe stînga al Dunării. Biserică. În apropierea localită ii se află Mănăstirea Călărăşeuca (sec. Izvoare carbogazoase. alimentară (zahăr. Industrie alimentară (zahăr. XVII). At. Biserică din epoca lui Neagoe Basarab. secară. 78. Industrie metalurgică. ca sat în sec. Izvorăşte la N de mun ii Buzău şi străbate Bărăganul Ialomi ei. Picturi de N. Lungime: 37 km. zidită în anii 1520–1522. conserve.Ocni a). Urme de aşezări geto-dacice. XIX. Vestigii daco-romane. la grani a cu Bulgaria. Culturi agricole: porumb. 1992). comună în Republica Moldova (rn. caprine). În apropiere este situată mănăstirea Cozia . de tricotaje şi confec ii.: 2130 m (vf. Muzeu. masiv muntos în România. cu bisericile Adormirea Maicii Domnului (1782) şi Sf. XVIII–XIX). Grigorescu. Păduri de molid. floareasoarelui. nisipuri. Suprafa a: 5074 km 2. 6. Sf. preparate din carne şi lapte.9 mii loc. Şcoală de pictură (sec. 21 mii loc. Creşterea animalelor (bovine.

doc.27 mil. República Cecénă Icikéria/Cecéno-Inguşétia . Parc na ional. Obiective turistice: cascada Duruitoarea . Industrie uşoară. orez. în 1420. Capitala: Groznîi . Culturi agricole: porumb. Alt. Pe acest loc a existat o aşezare medievală (Tiraspo ). Fresce murale (zugravi Radul. Toaca ). oraş în Federa ia Rusă. copra. Terenuri agricole. nuci de cocos. masiv muntos în România. monument de arhitectură şi artă de cult medievală (sec. Chircăieşti (rn. cabane. Muzee. a Bistricioarei (la N) şi Bicazului (la S). Bisericile Sf. Sf. XVII–XVIII). loc. Termocentrală. alimentară. manioc. Suprafa a: 148 mii km 2. insulă în arhipelagul Filipine (grupul Visayan ). de petrol şi gaze naturale. cocos. Lungime: 120 km. Suprafa a: 1 9. de produse chimice şi alimentare. alimentară. banane). situat între văile Bistri ei (la E). loc. Gheorghe (1903). Stanciu. Voicu). Industrie alimentară. Odesa. în 1816. XVII–XVIII. ca aşezare rurală. Căuşeni) şi se varsă în Cogîlnic la V de localitatea Ar iz (reg. tutun. Parc na ional. Sf. Popula ia: 6. Capitala: Fortaleza .). Expl. Relief muntos vulcanic. Popula ia: 1. la 130 km S de Chişinău. situat pe rîul Botna. la Oceanul Atlantic. trestie de zahăr. Fondat în 1469. port pe Volga .2 mil. 24 mii loc.. Universitate. Descoperită de Magellan în 1521. 444 mii loc. At. bumbac. cafea. în Carpa ii Orientali. Creşterea animalelor. Suprafa a: 5. ridicată de Ştefan cel Mare. Sta ie de cale ferată. Ateliere meşteşugăreşti. oraş în Republica Moldova. Pe teritoriul localită ii se află Mănăstirea Căpriana .: Cebu (625 mii loc.1 mii km2. Alpinism. doc. electrotehnică. Ucraina). oraş în Republica Moldova (UTA Găgăuză). Anastasie (1867).Cãpriána comună în Republica Moldova (rn. Industrie constructoare de maşini (tractoare).: 1907 m (vf. doc. în 1470. afluent pe stînga al Cogîlnicului . şi reconstruită de Petru Rareş în 1545. Teatre. la intrarea în golful Patras .3 mii km2. Dumitru (1911). Apar ine Greciei. vi ă de vie. pe rîul Lunga . Împăra i Constantin şi Elena (1829). Centru adm. tutun. Izvorăşte în apropierea com. cea mai mare dintre Insulele Ionice. Popula ia: 32 mii loc. la 83 km S-E de Chişinău. Sf. rîu în Republica Moldova şi Ucraina. Apostoli Petru şi Pavel (1870). înainte de 1470. loc. Biserica Adormirea Maicii Domnului. Pomicultură. Edificii din sec. Muzeu. Planta ii de măslini. creată la 15 ianuarie 1934. Export de copră. de cărbune. Sf. Bisericile Sf. în N mun ilor Caucaz. At. capitala Republicii Ciuvaşe (din 1925). [siar´a] stat în N-E Braziliei. Sta ie de cale ferată.42 mil. Industrie uşoară şi alimentară. Nod de comunica ii. Străşeni). sta iunea Durău . Administrată de SUA. Expl. Agricultură (bumbac. zahăr. Nicolae (1840). Suprafa a: 781 km2. Cãuºéni Ceadîr-Lúnga Ceága Ceahl´ãu Ceará Ceboksárî Cebú [seb´uu] Cecénia Cefalonía . reşedin ă a raionului Căuşeni. între insulele Negros şi Bohol . textilă. Popula ia: 2. republică autonomă în Federa ia Rusă. At. textilă. max. Turism. Culturi cerealiere. a materialelor de construc ii. Dispune de trei biserici: Adormirea Maicii Domnului . 22 mii loc. Viticultură. Întreprinderi de prelucrare a petrolului.

ovăz) şi de plante industriale (sfeclă de zahăr. la grani a franco-italiană. Este străbătut de tunelul de cale ferată Fréjus . Căi rutiere: 40 mii km. siderurgică. Slovacia şi Austria. cîmpii (în centru). În agricultură predomină produc ia de cereale (grîu. materii prime şi confec ii. Importă maşini şi utilaje industriale. tutun. oraş în România (jud. mobilă. aur) şi de prelucrare a produselor agricole. rezerva ii naturale. Căi ferate: 9441 km. lemn şi materiale din lemn. Sta iune polară. laminate. Sudan. care uneşte oraşele Modane (Fran a) şi Bardonécchia (Italia).Céhia República ~. Numele antic: Axiopolis . mei. Cenís Centrafricánã Cérna Cernavódã . Industrie extractivă (diamante. Relief variat: mun i (în N şi V). manioc. banane. Planta ii de bumbac. Parcuri. masiv muntos în Alpii Savoiei. producătoare de energie electrică. Vestigii preistorice. Admis în ONU la 19 ianuarie 1993. combustibili. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. Păduri de foioase şi conifere. Constan a). 21 mii loc. materiale de construc ii. din perioada elenistică şi romană. Se cultivă arahide. mijloace de transport. Export de cafea. porumb. sorg. pomicultură. Coordonate: 77°45´ lat. Centrală atomoelectrică. stat în centrul Africii. sangho. Păduri tropicale. situat între Camerun. Geamie (sec. Climă temperat-continentală. diamante. la Orşova. citrice. igname. stat în Europa Centrală. Exportă maşini şi utilaje. secară. Importă materii prime industriale. Popula ia: 10. fontă. în lungime de 13 660 m. Alt. [s¬´ni] Mont Cenís [mõs¬´ni]. legumicultură. Ciad. Creşterea animalelor (bovine. Pescuit. Limba oficială: ceha. Limbi oficiale: franceza. porcine). între Germania.: 3378 m. N şi 104°20´ long.26 mil. în peninsula Taimîr . loc. textile. produse de sticlă şi por elan. Suprafa a: 78. max. bumbac. Capitala: Praga . Poduri feroviare peste Dunăre. produse alimentare. Prelucrarea lemnului.5 mil. Polonia. orz. lacuri de baraje. utilaje. Relief reprezentat de un podiş colinar ( Azande ) şi o regiune de mun i nu prea înal i în N (alt. República ~. ovine.8 mii km2. podişuri (în V). port pe dreapta Dunării. situat la confluen a Dunării cu Canalul Dunăre–Marea Neagră. caprine). Trece prin sta iunea balneoclimaterică Băile Herculane. 1420 m). Suprafa a: 623 mii km2. arbori de cafea. produse chimice. Complexe hidroener-getice. XVIII). vanadiu. Căi rutiere: 55 912 km. încăl ăminte. Turism. afluent pe stînga al Dunării. Întreprinderi forestiere. Capitala: Bangui . Popula ia: 3. o el. rîu în România. Industrie puternic dezvoltată: extractivă. Republica Democrată Congo şi Republica Congo. max. loc. constructoare de maşini. produse chimice şi agroalimentare. hamei). Celiúskin cap în N Asiei. Func ionează din 1871. savane. E. produse de sticlă. Lungime: 84 km. Climă subtropicală. porcine. creşterea animalelor pentru lapte şi carne (bovine. Descoperit de navigatorul polar rus Semion Ivanovici Celiuskin (1700–1764).

loc.6 mii km2. Restaurări în 1827–1834. Catedrală (sec. Pescuit. Termocentrală. Creşterea animalelor. viticolă (sec. oraş în S-E Fran ei (Savoia). împreună cu Bucovina. în 1408. Universitate. Ctitorie a vornicului Cernica Ştirbei (1608). la S-E de India. Urmele unei puternice cetă i medievale e in . Centru industrial (prelucrarea metalelor şi lemnului. Zonă agricolă şi de creştere a animalelor (bovine. produse chimice şi alimentare. al regiunii cu acelaşi nume. chimică (hîrtie). Mănăstírea ~. Capitala : Resistencia. Industrie siderurgică. Industrie de prelucrare a lemnului. mănăstire în România (jud. pe rîul Pripet . oraş în Ucraina. Zăcăminte: cărbune. al provinciei Jilin. Sf. Nicolae (1815). aparataj electronic. (490 mii loc. Popula ia: 838 mii loc. textilă. Zăcăminte de grafit. Nod de comunica ii. în conurba ie). XVII). bumbac). Cérnei Cerníca Cernígov Cernóbîl Cetãþúia Ceúta [´qeuta] Ceylón Cháco [´t¿ako] Chambéry [¿¾be´i] Champágne Changchún [¿¾´pa¤] [t¿ahtsun] Charleroi [¿arl¬´rwa] . tractoare. ilmenit. Mănăstírea ~. 306 mii loc. în lungul văii rîului Cerna . Agricultură (ceai. pe Prut. oraş în N-V Africii. orez. trestie de zahăr. Muzee. loc. cu acelaşi nume.6 mii km2. Universitate. ovine). Popula ia: 17 mil. Biserica Sf. At. (5. culme muntoasă în România. provincie în N Argentinei. Suprafa a: 65. Muzeu de artă religioasă. centrul adm. 206. centrul adm. metalurgia aluminiului. chimică. Cernica). în conurba ie). Colec ie de artă religioasă. în conurba ie. biserici (sec. pietre pre ioase. Gheorghe (1831–1842). Mún ii ~. Turism. Universitate. constructoare de maşini. Construc ii de maşini. Catedrală. a fost cedat Austriei. minereu de fier. Posesiune spaniolă. alimentară. Culturi cerealiere. forestiere. alimentară. ciment. Complex turistic. oraş în S-V Belgiei. 97 mii loc. insulă în Oceanul Indian. A fost reintegrat României. În 1986 popula ia oraşului a fost evacuată în urma avariei la unul dintre reactoarele centralei atomoelectrice. port la Marea Mediterană. textile. vagoane. Castelul ducilor de Savoia (1232). Expl. între 1700 şi 1928 m. situat pe rîul Desna . 68 mii loc. Ilfov. Muzee. Centru industrial (camioane. pe rîul Sambre . al reg. max. Alt.2 mii loc. produse alimentare). Iaşi. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Renumită reg. pe teritoriul căreia se află statul Sri Lanka.7 mil.Cernãúþi oraş în Ucraina. doc. mănăstire în România. la grani a cu Paraguay. Şantiere navale. situate la 18 km de oraş. situată în partea de S a mun. farmaceutice şi alimentare). Pomicultură. IX–XIII). Muzee. Ctitorie (1669–1672) a domnului Gheorghe Duca. centrul adm. provincie istorică în N-E Fran ei. Suprafa a: 99. XV–XVI). Bisericile Sf. com. Muzee. oraş în N-E Chinei. loc. în V Carpa ilor Meridionali. ciment. pe teritoriul Marocului. 2524 m). oraş în Ucraina. Sta ie de cale ferată. 2 mil. produse din lemn. Relief de podiş şi mun i (alt. În 1775. afluent al Dunării. la E de Lyon. Climă musonică. instrumente muzicale. aparataj electrotehnic. Sta ie de cale ferată. Apostoli a fost repictată în 1827–1834. 263 mii loc.

al provinciei Sichuan . 75 mii loc. Muzeu de artă.Chárleston [t¿´aarlst¬n] Chárleston oraş în E SUA (Carolina de Sud). Poligrafie. la S-V de Paris. Nod de comunica ii. sare). Pia ă mondială pentru grîu şi animale. textile. oraş în centrul Fran ei (Berry). oraş în Germania (Saxonia). (8. încăl ăminte. port la Oceanul Atlantic. Institut de arte frumoase. Centru industrial (automobile. în conurba ie. la 1432 m alt. Monumente. construc ii de maşini (vagoane. aparataj electronic şi electrotehnic. Turism. în conurba ie). prelucrarea petrolului. loc. în conurba ie. oraş în N SUA (Illinois). rafinării de petrol. Institu ii financiar-bancare. hîrtie. 302 mii loc. chimică. oraş în N Mexicului. bumbac. constructoare de maşini agricole şi echipament electronic. loc. îngrăşăminte) şi alimentare (conserve de carne). Biserică (sec. Industrie extractivă (aur. în conurba ie). locomotive. Chártres [´¿artr] Châteauroux [´¿ató´ru] Chémnitz [´kemnits] Chengdú [t¿æh´duu] Cheyénne [¿a´jenn] Chicágo [¿¬´kaagou] Chicláyo [t¿i´klajo] oraş în N-V statului Perú. A fost capitala Chinei. produse alimentare). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. plumb). port la lacul Michigan. textilă. chimică. Nod de comunica ii. cărbune. Castel (sec. centrul adm. Chihuáhua [t¿iw´aawa] . la S de Orléans. Aeroport. construc-toare de maşini. Catedrală (sec. 420 mii loc. oraş în N-E Chinei. uraniu. în conurba ie). argint. de prelucrare a lemnului. Centru comercial. Nod de comunica ii. 62 mii loc. centrul adm. în conurba ie. Rafinării de petrol. (511 mii loc. Nod de comunica ii. Muzeu. Universitate. Industrie metalurgică. oraş în partea centralnordică a Fran ei (Orléanais). Fondat în 1670. Important centru de comunica ii (9 aeroporturi). Centru comercial (lemn. Catedrală gotică (sec. chimică (îngrăşăminte). (450 mii loc. 81 mii loc. Construc ii de avioane. al statului Virginia de Vest. 78 mii loc. Universitate. aparataj electronic. oraş în SUA. pe coasta Oceanului Pacific. în conurba ie.6 mil. prelucrarea orezului). XII – XVI). capitala statului Wyoming. confec ii. petrol. XV). hîrtie. siderurgie. produse chimice şi alimentare). alimentară. 530 mii loc. XII. textile. Universitate. Universită i. Pelerinaj. a sticlei. 3. produse alimentare. Muzee. loc. Centru industrial (şantiere navale.. celuloză. zahăr. Muzeu. de pielărie.8 mil. Industrie puternic dezvoltată: siderurgie. capitala statului cu acelaşi nume. în conurba ie. cu vitralii şi sculpturi. Industrie siderurgică. mobilă. Industrie siderurgică.4 mil. Fondat în sec. 2. XI–XIII). oraş în partea de V a SUA. XVIII). biciclete. motoare Diesel). la N-E de Beijing. produse chimice (mase plastice. alimentară (bere). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. forestieră. Fondat în 1709. 269 mii loc. pe rîul Indre . Export de orez.

pielărie. Căi ferate: 10 800 km. Pînă în 1812 apar inea Moldovei. ciment. fosfa i. Suprafa a: 9. ghe ari. citrice. hîrtie. al raionului cu acelaşi nume. Coreea de Nord. petrol. cu o depresiune închisă în centru şi pustiul Atacama în N. bauxită. Chilia Nouă . Rusia. crom. Laos. trestie de zahăr.: 6227 m. de esături şi covoare. stat în S-V Americii de Sud. Alt. plumb. Întreprinderi agroindustriale. Relief muntos. Climă temperat-conti-nentală. Suprafa a: 8 mii km2. tutu insula grecească în Marea Egee. Meşteşuguri (sticlă. Climă deşertică (N). argint. încăl ăminte. Viticultură (vinuri celebre). Căi rutiere: 79 200 km. Capitala: Santiago . alimentară. la N-E de Concepción. Chilía Chillán [t¿i´jan] Chiloé [t¿ilo´e] Chimborázo Chína [t¿imbo´raso] oraş în partea centrală a statului Chile.5 mii loc. Popula ia: 1 274 mil. chimică (fosfa i naturali). bumbac. viticultură. Monumente de arhitectură grecească (veche şi medievală). cărbune. stibiu. por elanuri). Port fluvial. Escaladat în 1880. República Populáră Chinéză . hîrtie. Muzeu. Industrie extractivă (petrol. specii de stepă şi de deltă. zinc. Pescuit. cupru (locul I pe glob). pe ărmul de E al Oceanului Pacific. de celuloză. Exportă minereuri. Zăpezi. Nepal. vinifica ie etc. în S-V tropicală. Suprafa a: 757 mii km 2. Legumicultură. Importă mijloace de transport. constructoare de maşini (tractoare. Industrie metalurgică (cupru. 159 mii loc. Marea Galbenă. Bolivia şi Perú. fontă. Limba oficială: chineza. produse siderurgice. 28. nave.Chíle [´t¿ile] República ~ . oraş în Ucraina (reg. India. loc. ovine. situat pe malul stîng al Dunării (bra ul Chilia). Relief muntos (alt. stat în Asia Centrală şi Orientală. cobalt. pomi fructiferi. la V de coastele Americii de Sud. cupru. Vestigii ale culturii egeene. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. orez. stibiu). Creşterea animalelor (bovine. loc. plumb. Culturi agricole: grîu. Odesa). porumb. Centru industrial (prelucrarea lemnului. Licostomo . Denumirile vechi: genov. Marea Chinei de Est şi Marea Chinei de Sud. Relief predominant muntos. o el. Industrie dezvoltată: energie electrică. wolfram. km 2. Suprafa a: 850 km2.6 mil. Kîrgîzstan. gaze naturale. Bogate resurse naturale: cărbune. Afghanistan. echipament electrotehnic şi electronic. lame). produse chimice. grîu – locul I pe glob. sare). gaolean. Chíos [´çios] . Popula ia: 150 mii loc. guano (locul I în lume). sfeclă de zahăr. porcine. separată de continent prin golfurile Ancud şi Corcovado . Pakistan. Kazahstan. Vegeta ie: păduri montane de foioase şi conifere. minereuri de fier. Popula ia: 57 mii loc. ciment. mangan. a. Principalele culturi agricole: cereale (orez. măslini.) şi agricol (pomicultură. Păduri de foioase şi conifere. textilă. aur. maşini agricole. creşterea animalelor). Relief muntos. floarea-soarelui. vi ă de vie. Mongolia. Urme ale unei cetă i medievale. Cunoscut în evul mediu ca punct vamal la trecerea peste Dunăre. Limba oficială: spaniola. nichel. 1297 m). lîngă ărmul de V al Asiei Mici. minereuri de fier. vulcan stins în Cordiliera Vestică (Anzii Ecuadorieni). aur. centrul adm. Pescuit. Popula ia: 15. subtropicală (în centru) şi temperat-oceanică (S). vehicule). Nod de comunica ii. Vietnam. Bhutan. învecinat cu Argentina. Capitala: Beijing . Birmania. anvelope. cositor. esături de lînă şi bumbac. celuloză. gaze naturale. porumb – locul 2 pe glob. aparataj electronic şi electrotehnic. caprine. insulă chiliană. cartofi. învecinat cu Tadjikistan. Fondat în 1580. molibden. rom. Climă oceanică umedă. Industrie atomică şi aerospa ială.02 mil. sare ş. Creşterea animalelor.

Şantiere navale. Denumit şi Everest . ca tîrg de provincie în 1677. At. Hr. 322 mii loc. Sf. Aici se varsă rîurile Chari şi Logone . Centru industrial: metalurgie. a. Principalul centru industrial şi cultural al republicii. Nod de comunica ii. produse farmaceutice şi de parfumerie. Izvorăşte la N de com. Lungime: 51 km. ca aşezare rurală în 1436. I î.: 11 m. 9. Căuşeni). XV–XIX. Tvardi a (rn. de esături (covoare). port la golful Bengal . produse chimice. ca sat în 1429 ( Zahorna ). Mucenic Teodor Tiron (1858). Catedrale: Naşterea Domnului (1836). comună în Republica Moldova (rn. Cucerit la 29 mai 1953 de neozeelandezul Edmund Hillary şi nepalezul Tenzing Norgay. At. situat pe rîul Bîc . Academie de ştiin e. Ghe ari şi zăpezi. Universitate. Sf. şantiere navale. hîrtie. mun. port la Oceanul Pacific. Fondat în sec. În apropierea localită ii se află Mănăstirea Chi cani . Nod de comunica ii. Cel mai înalt vîrf de munte de pe glob. ctitorie a ieromonahului Andronic Popovici (1864). max. bibliotecă cu căr i şi manuscrise din sec. Denumită şi Mănăstirea Noul Neam . Industrie constructoare de maşini (tractoare. Suprafa a: variază între 10 şi 26 mii km2 (în dependen ă de precipita ii). feroviar. lemnului. Ciad. Nod de comunica ii. aparataj electronic şi electrotehnic). Chittagóng [t¿it¬gong] oraş în Bangladesh. frigidere. alimentară. max. Biserici: Naşterea Maicii Domnului (1757). întreprinderi ale industriei uşoare (covoare.5 mii loc. Împăra i Constantin şi Elena (1777) ş. Clopotni ă (55. seminar teologic. oraş în Noua Zeelandă (Insula de Sud). brînzeturi. doc. prelucrarea petrolului. şantiere navale. pe teritoriile statelor Nigeria. Nod de comunica ii (aerian. Export de iută şi ceai. Chiþcáni Chomolúngma [t¿omo´lungma] vîrf muntos în Himalaia. Muzee. Biblioteci. Vestigii arheologice geto-dacice. 1. Odesa). 750 mii loc. Industrie constructoare de maşini (pentru transport). Ad. rutier). Alt. Universită i. Industrie metalurgică şi constructoare de maşini. Universitate. la grani a dintre Nepal şi China. ca oraş în 1812. la 240 m alt. alimentară. oraş în N-E Republicii Populare Democrate Coreene.Chirghíj–Chitái Chiºin´ãu rîu în Republica Moldova şi Ucraina. Taraclia) şi se varsă în lacul Chitai (reg.6 m înăl ime). Cinci biserici. lac cu apă dulce în partea centrală a Africii Ecuatoriale. de materiale de construc ii. Chongjín [t¿h¬ngd…´in] Chrístchurch [´kraistt¿t¬t¿] Ciad .: 8848 m. Camerun şi Niger. 520 mii loc. doc. construc ii de maşini. dulciuri). capitala Republicii Moldova. coniacuri.5 mil. loc. Teatre. tricotaje) şi alimentare (vinuri. Pescuit. bere. maşini de spălat. ciment. Fondat în 1850. textilă. tipografie. Aeroport interna ional. port la Marea Japoniei.

legume. confec ii. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. textile (mătase. produse chimice şi alimentare). Viticultură. învecinat cu Nigeria. Întreprinderi de ciment. conserve). Exportă citrice. 400 mii loc. Atestat în sec. Capitala: N’Djamena . aeronautică. Teatru. Náxos. ulei de măsline. Pînă în 1924 se numea Ceardjui . Mare centru industrial (prelucrarea plumbului.a. textile. de zone ale deşertului Sahara . lînă). tutun. Capitala: Nicosia . la N-E de Aşhabad. sorg. Se cultivă orez. citrice. a materialelor de construc ii. oraş în Kazahstan. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. 18 mii loc. construc ii de maşini. caprine). aparatură electrică. Niger. Pescuit. de sare. reşedin ă a raionului Cimişlia. bauxită. combustibili. încăl ăminte. Întreprinderi ale industriei uşoare: chimice. mei. din estul Mării Mediterane. ovine. Culturi agricole: bumbac. bumbac. de confec ii. Importă autovehicule. din 1924 pînă în 1927 – Leninsk .Ciad República ~. Măslini. Creşterea animalelor (bovine. mărfuri de larg consum. Exportă bumbac. Căi ferate: 35 km. marmură. Suprafa a: 2. Creşterea animalelor. oraş în Republica Moldova. uraniu. metalelor. feroviar). Climă tropicală deşertică în N şi ecuatorială musonică în S. igarete. Export de zahăr. conserve de peşte. Pescuit. XII. tutun). 117 mii loc. esături. Vegeta ie: păduri de pin. cedru. materiale de construc ii. Popula ia: 89 mii loc. Ciardjóu Cicláde Cienfúegos Cimiºlía Cimként Cincinnáti Cípru . stat în Africa Centrală. cereale. Limbi oficiale: araba. Limbi oficiale: greaca. Thira ş. financiar şi comercial. arahide. Nod de comunica ii (rutier. Suprafa a: 9521 km 2. stat în insula cu acelaşi nume. Institut pedagogic. República ~. porumb. de podişuri şi cîmpii. măsline. ulei de arahide. de savană şi de pustiuri. citrice. esături de bumbac. produse chimico-farmaceutice. maşini şi utilaje industriale. Tínos. 497 mii loc. arhipelag grecesc în Marea Egee. Muzee. 170 mii loc. carne. la N de Taşkent. cămile).). port la Marea Caraibilor. Viticultură şi vinifica ie. Relief de mun i. Climă subtropicală (mediteraneană). Meşteşuguri. Muzeu. Páros. loc. oraş în Tadjikistan. staniu. confec ii. Popula ia: 9. produse din piele. Fabrici de zahăr. bumbac. format din 211 insule ( Andros. arahide. Industrie agroindustrială. Expl. Viticultură. Industrie de prelucrare a petrolului. Nod feroviar. textile. struguri. de încăl ăminte. turca. Expl. Biserica Adormirea Maicii Domnului (1865). Republica Centrafricană şi Camerun. maşini şi utilaje industriale. de minereu de fier. Sudan. Muzee. în conurba ie. ciment. situat pe rîul Cogîlnic. Căi rutiere: 40 000 km. Importă mijloace de transport. [sins¬´næti] oraş în SUA (Ohaio). chiparoşi. Institu ii de învă ămînt superior. franceza. (2 mil. Vegeta ie tropicală. lemnului. Pescuit. materii prime şi semifabricate.57 mii km2. km 2. Popula ia: 781 mii loc. produse din piele. loc. Nod de comunica ii. produse alimentare). Relief muntos şi de cîmpie. combustibili. caprine. alimen-tare (carne. Libia. bata i. [sjen´fuegos] oraş în partea centrală a Cubei. manioc. pe rîul Amudaria . Căi rutiere: 9200 km. produse alimentare. măslini. în conurba ie). Creşterea animalelor (ovine. cartofi. bauxită.1 mil. fructe. Suprafa a: 1. Centru industrial (siderurgie. Industrie uşoară (textile.284 mil.

Mún ii Ciúcului . Rezerva ii naturale. Nod de comunica ii. centrul adm.: 1 954 m (vf. Lacul se mai numeşte Peispi . peninsulă în extremitatea N-E a Asiei. oraş în N Mexicului (Chihuahua). Făleşti). Atestat în 1764 cu numele Angostura .: 140 km. Mîndreşti (rn. comunică cu Oceanul Pacific. din el izvorăşte fluviul Narva . max. Buzău (spre E) şi Doftana (spre V).). Relief muntos. rîu în Republica Moldova. max.6 m. port pe fluviul Orinoco . Expl. feroviar). Făleşti ). Vînătoare. rîu în Republica Moldova. 720 mii loc. Institu ii de învă ămînt superior. Nod de comunica ii (rutier. de prelucrare a lemnului. Lungime max. cel mai estic punct al Asiei. max. port pe Rio Grande . Turism. Pescuit. Termoelectrocentrală. Sărătenii Vechi (rn. Ad. 372 mii loc. Muzee. situat între rîurile Teleajen.: 14. Ad. lîngă Costeşti (rn. mare în bazinul Oceanului Arctic. lîngă com. masiv muntos împădurit în grupa centrală a Carpa ilor Orientali. Suprafa a: 49 mii km2. Verejeni (rn. peninsula Ciukotsk şi peninsula Alaska. Turism. în conurba ie. Alt. afluent pe stînga al Prutului. Naviga ie. rîu în Republica Moldova. alimentară. În S. între Depresiunea Ciucului (la V). 260 mii loc. Industrie a lemnului (cherestea. alimentară. Lungime: 90 km. rîu în Republica Moldova.Citá oraş în Federa ia Rusă. Stînci izolate în formă de ciuperci uriaşe. rîul Trotuş (la E) şi valea Uzului (la S). coloane. Teleneşti). prin strîmtoarea Bering.: 1256 m. între insula Vranghel. de minereu de fier. Izvorăşte din apropierea comunei Pietrosu (rn. Climă polară. Şoiu ). Márea ~. Expl. [sju´dad bo´lißar] oraş în N-E Venezuelei. a materialelor de construc ie. Lungime: 62 km. Ciucaş ). max. turnuri. Pescuit. Teatre. Turism. afluent pe stînga al Ciulucului Mic . Teleneşti). lîngă com. Izvorăşte din apropierea comunelor Beleu i şi Comarovca (rn. al statului Bolívar. mobilă). de cărbune. Vegeta ie de tundră. Lungime: 44 km. Rîşcani). lac pe teritoriul Estoniei şi Federa iei Ruse. Lă ime max. Ocni a. Industrie alimentară (spirt. Făleşti). afluent pe dreapta al Răutului . Industrie constructoare de maşini. afluent pe dreapta al Ciulucului Mare . Lungime: 57 km. al regiunii Cita. Ciuc Ciúcaº Ciud Ciudád Bolívar Ciudád Juárez [sju´dad ´hwares] Ciuhúr Ciukótsk Ciukótsk Ciulúcul Máre Ciulúcul Mic Ciulúcul de Míjloc . de mobilă. În lac se varsă rîul Velikaia . Izvorăşte din apropierea or. înconjurată de marea Ciukotsk (la N) şi de marea Bering (la S). centrul adm.: 1565 m (vf.55 mii km2. din apropierea com. Suprafa a: 595 mii km2. Izvorăşte lîngă satul Ciuluc (rn. Atestat în 1653.: 47 km. masiv muntos în partea de S a Carpa ilor Orientali. hornuri. Creşterea renilor. Acoperită cu ghe ari din octombrie pînă în mai. în S Siberiei. Suprafa a: 3. Alt. Teleneşti). produse lactate şi de panifica ie etc. În N-E se află capul Dejnev.

alimentară (lapte praf. de prelucrare a lemnului (mobilă. Naviga ie pe Volga şi Sura .). motoare). Vegeta ie de stepă şi silvostepă. republică în componen a Federa iei Ruse. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere (30% din suprafa ă). între Prut (la V). municipiu în România (jud. între Piemontul Getic. cărbune. Vegeta ie de stepă şi silvostepă. XVII). înso ite de culmi şi dealuri cu altitudini de pînă la 200 m. planta ii de vii şi livezi. Suceava). Este principala zonă agricolă a României. Climă excesiv-continentală. cîmpie în extremitatea de S a Republicii Moldova. mun ii Altai (la S). Cîmpía de Stépã a Bugeácului Cîmpía Europeánã Cîmpía Românã Cîmpía Sibériei de Vest Cîmpulúng Cîmpulúng Moldovenésc . municipiu în România (jud. gaze naturale. Relief de cîmpie joasă vălurată. creată la 21 aprilie 1925. Cîmpia Germano-Poloneză şi Cîmpia Est-Europeană. ovine. Industrie constructoare de maşini (automobile. Reprezintă un complex de forme colinare. hamei. Relief predominant plan. de cherestea. taiga şi stepă. Alt. cuprinsă între marea Kara (la N). alimentară. Vegeta ie de tundră. Tîrg din 1774. Muzee. Vegeta ie de stepă.35 mil. Creşterea animalelor (bovine. cîmpie în Europa. 23 mii loc. mare cîmpie în Asia Occidentală. Cuprinde numeroase crovuri. care include şi S-V reg. dune de nisip. pe cursul superior al rîului Moldova .: 200–250 m. Enisei ş. de ciment. completată de bogate planta ii de pomi fructiferi. a materialelor de construc ii (var).: 200–250 m. produse de panifica ie). XIV). a palatului domnesc (sec. în regiunea oraşului Băl i. Alt. Irtîş. Capitala: Ceboksarî .: 50–300 m. largi şi întinse. la poalele masivului Rarău . Argeş). cherestea). fructe etc. fragmentat de văi şi vîlcele largi şi întinse.Ciuváºia República Ciuváşă . Cîmpía Bãlþilor Cîmpía Deluroásã de Sud a Basarábiei cîmpie în N Republicii Moldova. cartofi. Podişul Nistrului (la E) şi Podişul Codrilor (la S). care se întinde de la Oceanul Atlantic pînă la mun ii Ural. ovăz. Industrie constructoare de maşini.3 mii km2. în depresiunea cu acelaşi nume. Muzeu etnografic. Podişul Ciuhurului (la N). fragmentat de văi largi şi întinse. Culturi cerealiere (grîu. Suprafa a: 18. chimică. Zăcăminte de petrol. cîmpie în S României. Climă continentală. Odesa (Ucraina). loc. celuloză. Relief relativ plan. Subcarpa i şi Podişul Moldovei. Filatură de bumbac. sfeclă de zahăr. orz). cîmpie în S Republicii Moldova. 44. lacuri sărate. porcine. energetică. Industrie a lemnului (mobilă. cu interfluvii relativ plane. de blănuri. mun ii Ural (la V) şi Podişul Siberiei Centrale (la E). km2. Sta iune climaterică. Popula ia: 1.8 mii loc. Suprafa a: 3 mil. pe cursul mijlociu al fluviului Volga . oraş din 1806. Odesa). hîrtie). situată între Prut şi Nistru (cursurile medio-inferioare) şi grani a de S cu Ucraina (reg. pe teritoriul Federa iei Ruse. a. textilă. tutun. cuprinsă între cursurile inferioare ale Prutului (la V) şi Nistrului (la E) şi ărmul Mării Negre (la S). cuprinzînd Cîmpia Franceză (în V). situat în depresiunea cu acelaşi nume. Alt. Pomicultură. secară. doc. păsări). electrotehnică. Este străbătută de numeroase rîuri ( Obi. situată pe stînga Dunării. Ruinele unei biserici romanice (sec. în 1411. Alt. de încăl ăminte. Combinat de fibre şi fire sintetice. At. cu văi şi vîlcele mai pu in adînci. medie: 100 m. de încăl ăminte.

Monte Carlo. a înfrînt armata polonă care invadase Moldova. Clădiri vechi (sec. de muzică). Biserica Sf. electronică. rîu în Republica Moldova. Izvorăşte la V de comuna Pecişte (rn. 507 mii loc. blănărie. Nisa ş. mobilă. insulă coraligenă în E Oceanului Pacific. al jude ului Cluj. XIV–XV). electrotehnică. secară. metalurgie feroasă. 332 mii loc. Vestigii arheologice.2 km2. tutun. Tatarbunar (reg. de coline şi podişuri cu depresiuni intramontane. produse chimice.: Saltillo . lîngă com. centrul ad m. construc ii de maşini. nisipuri. în bazinul Someşului Mic (Transilva-nia). Lungime: cca 80 km. Basarabeasca . Aeroport interna ional. Monaco. Suprafa a: 7. Centru industrial: siderurgie. cărbune). rîu în Republica Moldova şi Ucraina.a. prelucrarea metalelor. Gherla. oastea moldovenească. prelucrarea petrolului. Sta iuni balneoclimaterice: Cannes. gaze naturale. material rulant (feroviar. Teatre. Odesa. material rulant. Două academii. cuar . copră. Nod de comunica ii. Subordonată Polineziei Franceze. Monumente. Industrii: construc ii de maşini. regiune păduroasă la S de Cernău i. colegii. Bursuc (rn. Culturi agricole: porumb.8 mil. plante furajere. alimentare. Nod de comunica ii. Centru industrial: combinat de utilaj greu. Clípperton Cluj Cluj-Napóca municipiu. ciment. Pe Cogîlnic sunt situate oraşele Hînceşti . Coahuíla [koa´wila] Coásta de Azúr stat în N-E Mexicului. Suprafa a: 14. încăl ăminte. în 1497. Cimişlia . forestieră. calcare. între oraşele Cassis şi Menton. Două academii (de arte. Institut politehnic. condusă de Ştefan cel Mare. jude în N-V României. Orhei). Administrată de Australia (din 1955). Lungime: 243 km. Lungime: 50km. Huedin. textile. por iune a litoralului francez al Mării Mediterane. Universită i. Muzee. Sta iuni balneoclimaterice. Cocós Códrul Cosmínului Cogîlnic Cogîlnic . Centru adm. Pomicultură. Suprafa a: 150 mii km2. Climă temperat-continentală.: Cluj-Napoca. Grădină botanică. Întemeiat în 1796. Cîmpia Turzii. institute academice de cercetare. sfeclă de zahăr. Oraşe pr. Popula ia: 744 mii loc. Suprafa a: 6. “General Motors“). Nelocuită. Descoperită de John Clipperton în sec XVIII. afluent al Răutului. ghips. Descoperit de William Keeling în 1609. XVI–XVIII).65 mii km2. Aici. Rezina). în conurba ie). (2. Ucraina). situat la cca 1100 km S-V de ărmurile Indoneziei. Zăcăminte: minereu de fier. Universită i. situat pe rîul Someşul Mic . Popula ia: 2 mil. rutier). Creşterea animalelor. poligrafie. materiale de construc ii. lîngă or. Hidrocentrale. Izvorăşte din apropierea com. Mihail (sec. Turism. prelucrarea lemnului. arhipelag în E Oceanului Indian. Zonă de munte. Pescuit. Culturi: nuci de cocos.Cléveland [´kliivl¬nd] oraş în SUA (Ohio). Popula ia: 625 mii loc. grîu.2 km2. farmaceutice. granit. cărbune brun. Nisporeni) şi se varsă în lacul Cunduc. Centru adm. plumb.: Turda. loc. port la lacul Erie . cartofi. loc. Culturi agricole: bumbac. Aeroport (Someşeni ). sfeclă de zahăr. Industrie extractivă (argint. Cişmea (rn. construc ii de automobile (companiile “Ford“. Menton. întreprinderi de pielărie. textile şi alimentare.

Admis în ONU la 5 noiembrie 1945. Catedrală (sec XII–XVI). Suprafa a: 270 mii km2. banane. fluviu în America de Nord. de hîrtie. de hîrtie. port la Oceanul Indian. Marea Caraibilor. bumbac. 475 mii loc. XVIII). Agricultură: cartofi. argint. Industrie extractivă (petrol. Industrii: siderurgie. Popula ia: 43 mil. Planta ii de arbori de cafea. poligrafică. stat în N-V Americii de Sud. Navigabil pe cursul inferior (450 km). fluviu în Argentina. Hidrocentrale. Navigabil pe 228 km. oraş în Portugalia central-vestică. 1. Lungime: 2 240 km. Se varsă în Oceanul Pacific (Golful Californiei). Întemeiat în 1517. cărbune. Universită i. Importă produse siderurgice. în conurba ie. Muzeu arheologic. maşini şi utilaje industriale. Navigabil în cursul inferior. alimentare. în SUA şi Mexic. Turism. construc ii navale. de ceramică. Lungime: 1 100 km. Monumente din epoca Renaşterii. Centru industrial (echipament electronic. chimică. al statului Ohio. loc. Renumite băuturi alcoolice (coniac). petrol. Exportă petrol. molibden. XVI). loc. pe 320 km. Export de cauciuc. Muzeu. electrotehnică. Centru adm. (2 mil. prelucrarea petrolului şi a cauciucului. gaze naturale). cherestea). Aeroport interna ional. situat pe fluviul Charente . inut legendar pe ărmul de E al Mării Negre. capitala administrativă a Republicii Sri Lanka. cupru. al statului Carolina de Sud. centrul adm. cafea. Venezuela. Căi ferate: 3 400 km. creşterea animalelor. Muzee. Creşterea animalelor pentru carne. Capitala: Bogotá . Popula ia: 3. loc. Căi rutiere: 106200 km. mase plastice.Cognác [ko´¤ak] oraş în V Fran ei. stat în partea central-vestică a SUA. Aeroport interna ional. 625 mii loc. 149 mii loc. soia. Universitate (1537). metalurgică. cacao.4 mil. Palat episcopal (sec. străbătînd Marele Canion . în conurba ie. în S Caucazu-lui. 31 mii loc. situat pe fluviul Mondego . loc. minereu de fier. textile. cărbuni. fosfa i) şi prelucrătoare (de petrol. în Canada şi SUA. Universitate. gaze naturale. aur. în conurba ie). trestie de zahăr. sticlărie). alimentare. mijloace de transport. centrul adm. Brazilia. de cacao. vanadiu. aur. Hidrocentrale. Relief muntos (în V şi N). Perú şi Ecuador. Vegeta ie: păduri ecuatoriale (50% din suprafa a ării) şi de savană. întreprinderi de pielărie. Pescuit. textile. Colúmbia [k¬´lambi¬] Colúmbia Colúmbus [k¬´lamb¬s] oraş în N-E SUA. alimentară. Muzee. Suprafa a: 1140 km 2. alimentară. oraş în E SUA. platină.: Denver . Climă ecuatorială şi subtropicală. sare. Se cultivă orez. Institut de tehnologie. situat între Oceanul Pacific. Industrie forestieră. .50 mil. tutun. Întrerprinderi textile. chimică. Locul spre care argonau ii au pornit în căutarea lînii de aur. sfeclă de zahăr. de cîmpie (în E). cartofi. porumb. în S-V insulei Ceylon . chimică. alimentară. manioc. Industrie extractivă (huilă. Manufacturi de ceramică şi sticlă (sec. Panamá. în conurba ie. Lungime: 2 740 km. ceai. República ~. Limba oficială: spaniola. minereuri de fier. Coímbra [´kw˜ibr¬] Colhída Colómbo [kol´õmbo] Colorádo [kal¬r´ædou] Colorádo Colorádo Colúmbia [k¬´lambi¬] fluviu în America de Nord. Resurse naturale: cărbune. Se varsă în Oceanul Pacific printrun estuar. textilă. argint. constructoare de vagoane şi automobile. Se varsă în Oceanul Atlantic (golful Bahia Blanca ). copră.

cobalt. Comóre Comrát municipiu în Republica Moldova (UTA Găgăuză). caprine. încăl ăminte. bata i. mango. cărbune. Industrie producătoare de ciment. arbori de cafea şi cacao. orez. Întreprinderi chimice. 28 mii loc. staniu. Pe teritoriul ei se află Mănăstirea Condri a . alimentare (conserve de fructe şi peşte). Tanzania. argint. mijloace de transport. petrol). bata i. XV). ulei de palmier. textile şi de confec ii. textile) şi alimentare. ovine. Chişinău). ridicată pe locul unui schit de lemn din sec. diamante. Biserica Sf. XIX). care după volumul de extrac ie asigură ării unul dintre primele locuri în lume. în conurba ie. bauxită. Se cultivă orez. uraniu. pajişti. Creşterea animalelor: bovine. situat pe malul lacului Como. prelucrarea metalului şi lemnului. Atestat în sec. trestie de zahăr. República Federálă Islámică a Comórelor . aur. República Democrátă ~. după alte surse). Nicolae (încep. zahăr. pneuri. abanoşi. manioc. [´konakri] capitala Republicii Guineea. petrol brut. Se mai cultivă: porumb. Fondat în 1884. porcine. trestie de zahăr. igarete. fabricarea mătăsii. în conurba ie.2 mii km2.9 mii km2 (2. băuturi răcoritoare. ovine. doc. mun i (în N-E. pe locul unei aşezări mai vechi (sec. Relief variat: podişuri (în partea centrală). minereuri de fier. cafea. plante aromatice (vanilie). Cónakry Condríþa Cóngo localitate în Republica Moldova (mun. Construc ii de automobile. Planta ii de bananieri. XVIII. Popula ia: 676 mii loc. palmieri. rutier). E şi S-E). Biserici romane. Rwanda. Bogate şi variate resurse naturale (diamante. rom. port la Oceanul Atlantic. Sta iune climaterică. nuci de cocos. Limbi oficiale: franceza. araba.24 mil. Export de minereuri de fier. Capitala: Kinshasa . cauciuc şi produse de cauciuc. la 105 km S de Chişinău. manioc. stat insular în V Oceanului Indian (arhipelagul Comore ). Catedrală (sec. XVIII. uleiuri vegetale aromate. Vegeta ie: păduri de palisandru. comoriana. culmi şi piscuri muntoase. Nod de comunica ii (feroviar. Admis în ONU la 12 noiembrie 1975. Capitala: Moroni . Suprafa a: 1. Relief: platouri vulcanice. 168 mii loc. XIV–XVI). porumb. mangrove. 800 mii loc. km2. plumb. Importă ech . cositor. radiu. loc. stat în Africa Centrală. Creşterea animalelor (bovine. cacao. Burundi. caprine. Climă ecuatorială umedă şi subecuatorială.Cómo oraş în N Italiei (Lombardia). cupru. Angola şi Republica Populară Congo. Importă produse industriale (maşini. forestiere. conserve. alumină. zinc. Sudan. în 1657 (Condreşti ). tutun. Aeroport interna ional. Căi rutiere: 765 km. Universitate. Muzeu. condimente. bumbac. mase plastice. Suprafa a: 2. Produse industriale: autoturisme. cobalt. Limba oficială: franceza. de cafea şi banane. Vegeta ie: păduri tropicale (3/4 din teritoriu). Exportă cupru. At. biciclete. parcuri na ionale. Turism. Expl. Zambia. situat pe rîul Ialpug . situat între Republica Centrafricană. Pescuit. Industrie uşoară şi agroalimentară. păsări).345 mil. Uganda. Popula ia: 55. ceai. arahide. manioc. Climă tropical-oceanică. ananaşi. Principalele produse agricole: cafea. utilaje. Prelucrarea lemnului. situată pe insula Tumbo . cîmpii aluviale (în N-V). portocale. sec. mangan. ciment. la N-V de insula Madagascar . Pescuit intensiv. esături.

Cóngo

República ~, stat în Africa Centrală, situat între Gabon, Camerun, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo şi Angola. Suprafa a: 342 mii km2. Popula ia: 3 mil. loc. Capitala: Brazzaville. Limba oficială: franceza. Relief: zonă depresionară în bazinul rîului Congo, mărginită de podişuri întinse (alt. max. 1 040 m), şi de o cîmpie litorală umedă în S-V. Climă ecuatorială umedă. Păduri tropicale bogate în esen e pre ioase (70% din teritoriu). Resurse naturale: cupru, aur, argint, diamante, plumb, zinc, radiu, uraniu, wolfram, petrol, cărbune. Întreprinderi care produc îngrăşăminte chimice, ciment, textile, igarete. Culturi agricole: arbori de cafea şi cacao, palmieri de ulei, bananieri, arahide, trestie de zahăr, tutun, orz, porumb, manioc. Pomicultură, legumicultură, pescuit. Creşterea animalelor (caprine, ovine, bovine). Export de petrol şi produse petroliere, lemn şi produse de lemn, tutun, zahăr, citrice. Importă maşini şi utilaje industriale, automobile, produse alimentare. Căi ferate: 1 040

Connécticut Connécticut

[k¬´netik¬t]

fluviu în N-E SUA. Lungime: 650 km. Se varsă în Oceanul Atlantic (strîmtoarea Long Island ). Par ial navigabil (120 km). Hidrocentrale. stat în N-E SUA, la Oceanul Atlantic. Suprafa a: 13 mii km 2. Popula ia 3,5 mil. loc. Capitala: Hartford . Industrie constructoare de avioane, aparate de precizie, electrotehnică, chimică. Zonă agricolă: pomicultură, tutun, creşterea animalelor, avicultură. străvechi oraş pe coasta europeană a strîmtorii Bosfor , astăzi cartier ( Uskiidar “Scutari“) al or. Istanbul (Turcia). A fost întemeiat de împăratul roman Constantin cel Mare, pe locul vechii colonii greceşti Byzantion , devenit în 330 capitala Imperiului Roman, apoi a imperiului Bizantin. Cucerit de turci în 1453, devine capitala Imperiului Otoman pînă în 1923, cu denumirea Istanbul . Aici au fost semnate numeroase tratate de pace. jude în S-E României, la grani a cu Bulgaria, între Dunăre şi Marea Neagră. Suprafa a: 7 070 km2. Popula ia: 759 mii loc. Reşedin ă: mun. Constan a . Relief predominant de podiş. Climă temperatcontinen-tală. Resurse naturale: minereu de fier, fosforite, caolin, cretă, calcare, nisipuri, ape minerale sulfuroase. Produse industriale: utilaje tehnologice, maşini agricole, ciment, prefabricate din beton, mobilă, textile, confec ii, tricotaje, uleiuri vegetale, conserve. Şantiere navale, rafinării de petrol. Agricultură: porumb, grâu, secară, plante furajere, sfeclă de zahăr, floa-rea-soarelui, legume; pomicultură, viticultură; creşterea animalelor. Institu ii de învă ămînt şi de cultură. Turism.

Constantinópol

Constánþa

Constánþa

municipiu în S-E României, centrul adm. al jud. Constan a, cel mai mare port maritim al ării la Marea Neagră. 360 mii loc. Aeroport interna ional. Centru industrial: construc ii şi repara ii de nave maritime, prelucrarea metalelor şi lemnului, fabricarea mobilei, celulozei şi hîrtiei, poligrafie, textile, confec ii, produse alimentare. Universitatea “Ovidiu“. Institute de marină (civilă şi militară). Teatre. Muzee. Vestigii arheologice. Monumente istorice. Oraşul a fost construit pe locul vechii colonii greceşti Tomis .

Constánþa

oraş în S Germaniei (Baden–Württemberg), situat pe malurile lacului cu acelaşi nume. 76 mii loc. Centru industrial: metalurgie, construc ii de maşini, echipament electronic, prelucrarea lemnului, produse chimice, textile şi alimentare. Universitate. Catedrală (sec. XI–XVI). Biserică gotică (sec. XV). Sta iune balneoclimaterică. Turism. [kuk] strîmtoare între Insula de Nord şi Insula de Sud a Noii Zeelande, unind Marea Tasman cu Oceanul Pacific. Lungime: 107 km. Lă ime: 22–91 km. Ad. max.: 97 m. A fost descoperită de J. Cook în 1770. capitala Danemarcii, situată pe insulele Seeland şi Amager , port la strîmtoarea Ø resund . 626 mii loc. (1,7 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Mare centru industrial: montaj de automobile, construc ii de nave, de echipament şi aparataj electrotehnic, de motoare; întreprinderi chimice, de mobilă şi hîrtie, alimentare. Academie de ştiin e. Universitate (1479). Muzee. Palate (sec. XVII). Catedrală neoclasică (1811–1829). Turism.

Cook

Copenhága (Cópenhaga)

Corálilor Cordiléri

Córdoba

Márea ~, mare a Oceanului Pacific, între coasta de N-E a Australiei şi Melanezia. Suprafa a: 4,1 mil. km2. Ad. medie: 2 394 m. Ad. max.: 9 174 m. Mún ii ~, cel mai lung lan muntos de pe glob (cca 18 000 km), situat în vestul Americii de Nord, de la Alaska pînă în Mexic, şi în America de Sud, din Venezuela pînă în ara de Foc. Alt. max.: 6 193 m (vf. McKinley , în America de Nord) şi 6959 m (vf. Aconcagua , în America de Sud). Cca 80 de vulcani activi. oraş în S Spaniei (Andaluzia), situat pe fluviul Guadalquivir . 311 mii loc. Nod de comunica ii. Industrii: expl. minereului de cupru, întreprinderi chimice, textile, alimentare. Vestigii romane. Fortifica ii maure. Moschee (sec. VIII–X). Muzee. República Populáră Democrátă Coreeánă , stat situat în partea de N a peninsulei Coreea, între China, Federa ia Rusă, Coreea de Sud, Marea Japoniei şi Marea Galbenă. Suprafa a: 120,5 mii km 2. Popula ia: 23,7 mil. loc. Capitala: Phenian . Limba oficială: coreeana. Relieful este format de masive muntoase şi regiuni de cîmpie litorală. Climă subtropicală musonică. Vegeta ie: păduri de conifere şi foioase (80% din teritoriu), păşuni alpine. Bogate resurse naturale: cărbune, minereuri de fier, cupru, plumb, zinc, aur, argint, wolfram, fosfa i, sare. Industrie energetică (hidrocenrale), siderurgică, constructoare de maşini, textilă, alimentară. Se produce o el, fontă, tractoare, aparataj electrotehnic, îngrăşăminte chimice, ciment, celuloză, hîrtie, conserve. Se cultivă orez, grîu, orz, porumb, soia, bumbac, tutun. Creşterea animalelor (bovine, porcine). Pescuit. Exportă minereuri, metale, produse agricole. Importă maşini şi utilaje industriale, combustibili, mijloace de transport. Căi ferate: 10 800 km. Căi rutiere: 30 000 km. Admis în ONU la 17 septembrie 1991.

Coréea de Nord

Coréea de Sud

República Coréea , stat în estul Asiei, situat în partea de S a peninsulei Coreea , între Coreea de Nord, Marea Galbenă şi Marea Japoniei. Suprafa a: 99 mii km 2. Popula ia: 48,3 mil. loc. Capitala: Seul . Limba oficială: coreeana. Relief în cea mai mare parte muntos, cu cîmpii în lungul ărmului apusean. Clima temperat-continentală, cu caracter musonic şi tropical. Industrie dezvoltată: extractivă (cărbune, minereuri de fier, cupru, plumb, zinc, aur, argint, wolfram), siderurgică (fontă, o el, cupru rafinat, zinc), constructoare de maşini şi utilaje, automobile, nave, aparate electronice şi electrotehnice, producătoare de anvelope, hîrtie, ciment, produse chimice, textile, conserve de peşte. Culturi agricole principale: orez, grîu, ovăz, porumb, soia, bata i, tutun. Pomicultură. Sericicultură, pescuit. Creşterea animalelor. Exportă echipament industrial, mijloace de transport, aparate electronice, produse chimice, textile, alimentare. Importă materii prime, automobile, semifabricate, bunuri de larg consum. Căi ferate: 8500 km. Căi rutiere: 30 000 km. Admis în ONU la 17 septembrie 1991. insulă în Marea Ionică. Suprafa a: 593 km 2. Popula ia: cca 100 mii loc. Oraş pr.: Corfu (port). Relief muntos. Climă mediteraneană. Pescuit. Turism. Administrată de Grecia. renumit oraş din Grecia antică (sec. VII–VI î. Hr.). În prezent port în golful cu acelaşi nume. 30 mii loc. Rafinărie de petrol. Centru comercial (export de stafide, ulei de măsline). Relicve arheologice. Muzeu. Turism. peninsulă în S-V Marii Britanii, între Marea Mînecii şi canalul Bristol. Lungime: 150 km. Lă ime max.: 72 km. Relief muntos. Industrie extractivă (cositor, cupru, argint, zinc, plumb, mangan), prelucrătoare de materii prime. Creşterea vitelor. Pescuit. Turism. oraş în N-E Argentinei, centrul adm. al provinciei Corrientes, port pe fluviul Paraná . 270 mii loc. Aeroport interna ional. Centru industrial şi comercial (export de cereale). Universitate. Muzeu. Fondat în 1588. insulă în N Mării Mediterane. Suprafa a: 8,7 mii km 2. Popula ia: 252 mii loc. Relief muntos (alt. max. 2 710 m, vf. Monte Cinto ). Expl. de minereuri de fier, cupru, mercur, zinc, plumb, marmură. Planta ii de citrice, măslini. Viticultură. Turism. Creşterea animalelor (ovine, caprine). Administrată de Fran a. [kor´u¤a] oraş în N-V Spaniei (Galicia), port la Oceanul Atlantic. 245 mii loc. Industria aluminiului, de prelucrare a lemnului, tutunului şi peştelui, chimică, textilă, de hîrtie. Şantiere navale. Pescuit. comună în Republica Moldova (rn. Soroca). Expl. de calcare. Prelucrarea artistică a pietrei. At. doc. în 1509.

Córfu

Corínt

Córnwall

[´koonw¬l]

Corriéntes

Córsica

Corúña

Cosãúþi

Cósta Ríca

República ~, stat în America Centrală, între Oceanul Pacific şi Marea Caraibilor, învecinat cu Nicaragua (în N) şi Panamá (în S-E). Suprafa a: 51 mii km2. Popula ia: 3,9 mil. loc. Capitala: San José . Limba oficială: spaniola. Relief predominant muntos, cu un podiş intramontan şi cîmpii litorale. Climă tropicală cu precipita ii bogate pe litoralul Mării Caraibilor. Vegeta ie tropicală şi de savană. Pădurile ocupă 45% din teritoriul ării. Industrie slab dezvoltată: mici întreprinderi de prelucrare a materiei extractive şi a produc iei agricole. Resurse naturale bogate (aur, argint, mangan, petrol, bauxită, ape geotermale), dar pu in exploatate. Planta ii de arbori de cafea, de cacao, bananieri, ananaşi, trestie de zahăr. Se mai cultivă orez, porumb, manioc. Creşterea animalelor (bovine). Pescuit. Exportă cafea, banane, carne, lemn şi produse de lemn, textile. Importă maşini şi utilaje industriale, autovehicule, combustibili, mărfuri de larg consum. Căi ferate: 950 km. Căi rutiere: 35 541 km. Admis în ONU la 3 noiembrie 1945. República ~ (Coásta de Fíldeş) , stat în Africa de Vest, la N-V de Golful Guineii, între Liberia, Guineea, Mali, Burkina Faso şi Ghana. Suprafa a: 322,5 mii km 2. Popula ia: 16,8 mil. loc. Capitala: Yamoussoukro (administrativă) şi Abidjan (legislativă). Relief de podiş înalt (la N) şi de cîmpie litorală (la S), culmi muntoase şi piscuri. Climă subtropicală umedă. Vegeta ie tropicală şi de savană. Expl. de petrol, diamante, aur, minereu de mangan. Rafinării de petrol, fabrici de cherestea, de ciment, textile, de produse alimentare. Se cultivă arbori de cafea, de cacao, banane, precum şi orez, porumb, mei, sorg, manioc, bata i. Ramuri economice tradi ionale: creşterea animalelor (bovine, ovine, caprine), pescuitul, vînătoarea, meşteşugăritul. Exportă cafea, cacao, banane, petrol, produse petroliere, lemn şi produse de lemn, ulei de palmier. Importă maşini şi utilaje industriale, mijloace de transport, combustibili. Căi ferate: 660 km. Căi rutiere: 70 000 km. Limba oficială: franceza. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. [kot¾´te] peninsula în N-V Fran ei (Normandia), între golful Saint-Malo şi estuarul Senei (Marea Mînecii). Lungime: cca 100 km. Relief de coline. Climă oceanică. Creşterea animalelor (bovine, ovine, cabaline). comună în România (jud. Iaşi). 9 mii loc. Centru pomicol. Podgorii renumite (vinul “Cotnari“). Expl. de gresii. Sta ie de cale ferată. Cetate geto-dacică (sec. V–III î. Hr.). Pod de piatră (sec. XV). Biserici (sec. XV şi XVI). Beciuri ale caselor domneşti (sec. XV). At. doc. ca tîrg în 1448. [koto´nu] oraş în Benin, port la golful Guineea . 490 mii loc. în conurba ie. Mici întreprinderi mecanice, textile, de încăl ăminte, alimentare. Export de ulei de palmier şi bumbac. vulcan activ în Mun ii Anzi (Ecuador), unul dintre cei mai mari din lume. Alt.: 5 896 m. Parc na ional. oraş în E Germaniei (Brandenburg), pe rîul Spree . 130 mii loc. Nod de comunica ii. Centru industrial (siderurgie, echipament electric, covoare, postavuri, tricotaje, produse alimentare) şi comercial. Biserică (sec. XIV), castel (sec. XVIII). Muzeu. At. doc. în 1156.

Côte d'Ivoire

Cotentín

Cotnári

Cotonou

Cotopáxi Cóttbus

[kotop´ahhi] [´kotbus]

Covásna

jude în partea central-estică a României, în bazinul Oltului superior. Suprafa a: 3,7 mii km 2. Popula ia: 240 mii loc. Centru adm: mun. Sfîntul Gheorghe . Relief muntos şi de coline. Climă temperat-con-tinentală. Resurse naturale: lignit, minereu de fier, calcare, gresii, ape minerale. Industrie constructoare de maşini, agregate, motoare, echipament electric auto, piese pentru tractoare şi maşini agricole. Întreprinderi alimentare. Zonă agricolă: plante tehnice, cartofi, sfeclă de zahăr, grîu, secară; creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine); avicultură. Teatre. Muzee. Turism.

Covásna

oraş în România (jud. Covasna), la poalele mun ilor Vrancea . 14 mii loc. Întreprinderi de mobilă şi cherestea, de materiale de construc ii, de îmbuteliere a apelor minerale. Sta iune balneoclimaterică. Vestigii arheologice. Biserică (sec. XIII–XIV). At. doc. în 1567. [´kov¬ntri] oraş în Marea Britanie (Anglia). 295 mii loc. (648 mii loc., în conurba ie). Nod de comunica ii. Centru industrial: construc ii de avioane, automobile, tractoare, motociclete, maşini unelte, aparataj electronic, optică; întreprinderi textile (mătase), alimentare. Universitate. Muzee. Vestigii arheologice. Ruinele unei fortifica ii (sec. XIV). masiv muntos în S-V mun ilor Făgăraş , între rîurile Olt şi Topolog . Alt. max.: 1 668 m. Parc na ional. Mănăstírea ~ , mănăstire pe malul drept al Oltului. Ctitorie (1387 – 1388) a domnului Mircea cel Bătrîn. Mormîntul domnitorului. Monumente istorice. S-a mai numit şi Mănăstirea Nucet . oraş în Polonia, situat pe fluviul Vistula . 830 mii loc. în conurba ie. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Aeroport interna ional. Centru industrial: siderurgie, construc ii de maşini, materiale de construc ii, întreprindri textile, alimentare. Academie de ştiin e. Universitate. Catedrală (sec. XII–XIV). Biserica Notre-Dame (sec. XIII–XV). Observator astronomic (1792). municipiu în S României, situat pe rîul Jiu , centrul adm. al jud. Dolj. 303 mii loc. Sta ie de cale ferată. Aeroport. Centru industrial: construc ii de avioane, locomotive, tractoare, automobile, maşini agricole, aparataj electric, prelucrarea lemnului, întreprinderi textile, alimentare. Universitate. Teatru. Filarmonică. Clădiri vechi (sec. XVI – XVII). At. doc. în 1475. insulă în Marea Mediterană. Suprafa a: 8,3 km 2. Popula ia: 540 mii loc. Relief muntos (alt. max.: 2 456 m). Zăcăminte : minereuri de fier, mangan, azbest, ghips. Culturi agricole: grîu, porumb, citrice, măslini, tutun, legume. Viticultură. Creşterea animalelor. Vestigii arheologice. Turism. Administrată de Grecia. mare în bazinul Mării Egee, cuprinsă între arhipelagul Ciclade, Pelopones şi insula Creta . oraş în Republica Moldova (mun. Chişinău). Centru de vinifica ie, depozit de vinuri (construit în subteranele fostelor mine de calcare), expozi ii de vinuri clasice şi spumante (şampanie “Cricova“). At. doc. ca aşezare rurală în 1431.

Cóventry

Cózia Cózia

Cracóvia

Craióva

Créta

Créta Crícova

Suprafa a: 27 mii km 2. Eupatoria. Importă materii prime. Nod de comunica ii. gaze naturale. de prelucrare a lemnului. Industrie extractivă (cărbune. Pescuit. Cuánza (Kwanza) .). Mai este denumită Chersonesul Tauric şi Taurida . Relief predominant muntos. Colonizată de greci (sec. Ramuri agricole principale: cultivarea cerealelor (porumb. Briceni).7 mil.5 mil.5 mii km2. Hr. Criº Criuléni Críva Croáþia rîu în România. Peştera “Emil Racovi ă“. la 43 km N-E de Chişinău. Muzeu. petrol. la S de Luanda. Se varsă în Oceanul Atlantic. oraş în Republica Moldova. Exportă produse industriale. Pomicultură. produse alimentare. Pescuit. situat în N-V Peninsulei Balcanice. Hidrocentrale. Viticultură. loc. Marea Adriatică. grîu). pomicultură.. Bosnia şi Her egovina. instrumente şi aparatură pentru cercetările ştiin ifice. Capitala: Zagreb . Vegeta ie: păduri de foioase (30% din teritoriu). stat în Europa. Aluşta . bauxită. Mici întreprinderi agroindustriale. constructoare de maşini (nave. 1545 m. maşini şi echipament de transport. Se cresc bovine. Cróydon [´kroidn] oraş în S-E Marii Britanii (Anglia). Căi rutiere: 26 930 km. viticultură. în 1607. Ataşată Ucrainei în 1954. chimice. Suprafa a: 56. construc-toare de maşini. între Slovenia. Sta iuni balneoclimaterice: Ialta. República ~. porcine. doc. Aeroport. Crişul Alb (238 km). comună în Republica Moldova (rn. în 1520. Anexată la Imperiul Rus în 1783. 322 mii loc. Pod peste Nistru. format prin unirea celor trei Crişuri: Crişul Repede (148 km). vf. apoi de turci (1475). alimentare. sare marină). Popula ia: 4. loc. Relief muntos în lungul litoralului (alt. a citricelor şi măslinilor. Turism. Crişul Negru (144 km). 11 mii loc. mărfuri de larg consum. Climă temperat-continentală (în N) şi mediteraneană (în S). reşedin ă a raionului Criuleni. max. minereu de fier.Hr. At. situat pe malul drept al Nistrului. Lungime: 960 km. Floricultură. Navigabil pe cursul inferior (258 km). VII î.). Minereu de fier. Ungaria. Roman Koš ) şi de platou în interior. Căi ferate: 2 700 km. Industrie metalurgică. una dintre cele mai mari de pe teritoriul Basarabiei. fluviu în partea centrală a Angolei. At. doc. combustibili. Serbia şi Muntenegru. a sfeclei de zahăr şi florii-soarelui. Protectorat roman (631 î. scăldată de apele Mării Negre. textile. tutun. specii ierboase de cîmpie. Cucerită de tătari (1430). Admis în ONU la 22 mai 1992. de produse petroliere.Criméea peninsulă în S Ucrainei. Popula ia: 2. aparataj electrotehnic). la S de Londra. Cereale. echipament electric. afluent pe stînga al Tisei .

402 mii loc. Vegeta ie tropicală montană şi de savană. arbori de cafea. argint. Popula ia: 11. în 1437. limitată în S-E de masivul muntos Sierra Maestra (alt. Aici. mango. minereuri de nichel. Capitala: Havana . Putineşti (rn. cascade. Ucraina) şi se varsă în Turunciuc . Lungime: cca 100 km. Condi ii favorabile culturilor agricole (trestie de zahăr. 388. tutun. cascade. Căi rutiere: 46 555 km. Navigabil pe cursul inferior. izvoarele lui fiind situate la alt.Cúba República ~. bananieri. cupru. cobalt. între care şi o monedă moldovenească emisă de Alexandru cel Bun. Suprafa a: 111 mii km 2. s-a găsit un tezaur de aur traco-getic (sec. comună în Republica Moldova (rn. Climă tropicală cu precipita ii abundente. igarete. wolfram. Hidrocentrală. Praguri. bauxită). rîu în Republica Moldova. Izvorăşte de sub dealul Măgura (alt. rîu în Ucraina şi Republica Moldova. Iaşi). Izvorăşte din apropierea com. Aeroport. lîngă com. fluviu în Namibia. produse alimentare. Exportă produse petroliere. loc. În 1957. afluent pe stînga al Răutului. diamante). Lungime: cca 123 km. Cubángo (Okavango) Cubólta Cuciurgán Cucuténi Cuhuréºtii de Sus Cuiabá Cúla Cunéne (Kunene) . de prelucrare a lemnului. At. conserve. bra al Nistrului . textile. citrice. argint. doc. constructoare de maşini (autovehicule. XV. într-un mormînt preistoric. Izvorăşte din apropierea localită ii Marianovka (reg. Formează grani a cu Namibia. Căi ferate: 4 881 km. porcine). Lungime: 1600 km. Ocni a). Treime (1913–1914. Lungime: 66 km. al statului Mato Crosso. Industrie dezvoltată: extractivă (minereuri de fier. Şciusev). întreprinderi ale materialelor de construc ii. bata i) şi creşterea animalelor (bovine. oraş în S-V Braziliei. îngrăşăminte chimice.). Floreşti). 2000–2560 m). arhitect A. Praguri. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. de 132 m (rn. Importă mijloace de transport. IV î. Se varsă în Oceanul Atlantic. Lipnic (rn. ciment. Se pierde în deşertul Kalahari . lîngă com. Limba oficială: spaniola. combustibili. IV–III î. mangan crom. Floreşti). XVII–XVIII). comună în România (jud.18 mil. Făleşti). Pescuit intensiv. manioc. cupru. zahăr brut. rîu în Africa central-sudică. Centru minier (aur. porumb. centrul adm. utilaje şi aparataj electrotehnic). siderurgică. la grani a cu Angola. Hr. afluent pe dreapta al Răutului . a fost descoperit un tezaur de obiecte şi 600 de monede de argint din sec. alcool. Universitate. orez. Relief de cîmpie joasă. în N-E Munteniei şi SE Transilvaniei. lîngă această localitate. afluent pe stînga al Nistrului . de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. stat în America Centrală. renumită prin vestigiile arheologice din perioada neolitică (milen. anvelope.8 m). Odesa. Biserica Sf. rîu în Republica Moldova. esături. Nezavertailovca. Casele familiei Cantacuzino (sec.) – Cultura Cucuteni – răspîndită în Moldova (inclusiv Basarabia). bunuri de larg consum. situat pe insula cu acelaşi nume şi în numeroase insule mai mici din Arhipelagul Antilelor Mari. Hr. nichel. Produce energie electrică.

XVIII). capitala statului dac. sisal. sorg. forestieră. Hr. Catedrală (sec. Culturi agricole: trestie de zahăr. ciment. Capitala: Mahacikala . situat pe rîul Argeş .) Mănăstirea Curchi. complex monastic (sec. ia fiin ă primul stat centralizat al geto-dacilor. Sarmizegetusa. plante tehnice). Temple. legume.9 mil. Popula ia daco-romană. Hr. luptă împotriva bastarnilor (sec. Creşterea animalelor (bovine. Suprafa a: 472 km2. Dácia teritoriul populat în antichitate de geto-daci. situată în N mun ilor Caucaz. constructoare de maşini. dar în urma războaielor din 101–102 şi 105–106 sunt înfrîn i. Industrie extractivă (petrol. vîrf în mun ii Bihor .: Wilemstad . chimică. ge ii şi dacii ob in unele victorii asupra armatelor romane. biserica Naşterea Maicii Domnului (1808–1810). Biserici (sec. Forma iuni de triburi geto-dacice opune rezisten ă armatelor lui Alexandru cel Mare (335 î. At. localitate în Republica Moldova (rn. Oraş pr. Popula ia: 1. Centru industrial (întreprinderi mecanice.). loc.Hr. Pomicultură. sub presiunea triburilor barbare. doc. Mănăstirea Curtea de Argeş . Argeş). Hr. Reşedin ă domnească pe vremea lui Basarab I (1310–1352). Industrii (mobilă. de mobilă. devine centrul provinciei Dacia Romana . alimentare). Sub stăpînirea Imperiului Roman popula ia autohtonă s-a romanizat.4 mil. în Mun ii Anzi. alimentare) şi comercial (export de produse ale industriei uşoare). Ge ii sînt men iona i încă de Herodot cu prilejul conflictului lor cu regele persan Darius I (514 î. sub conducerea lui Burebista. iar regatul Dacia este transformat într-o provincie romană. cel mai înalt din Carpa ii Occidentali..3 mii km2.). II î. centrul adm. XIII–XVIII). îi învinge pe macedonenii conduşi de regele Lisimah (300–292 î.). În timpul lui Decebal (87–106). aerian). 37 mii loc. Curchi Curcub´ãta Máre Curitíba Cúrtea de Árgeº Cúzco (Cusco) [´kusko] oraş în Perú. chimice. în conurba ie. porumb. de celuloză şi hîrtie. Dumitru (1775). Orhei. ovine). de fosforite. În 271. În sec I î. 1. cherestea. în Marea Caraibilor. 257 mii loc. loc. Centru industrial (produse textile. Administrată de Olanda. At.). a păstrat legăturile econo Daghestán República ~. însuşind limba latină şi civiliza ia romană. agricol şi comercial. oraş în România (jud. XVI–XVII). Două universită i. care corespunde aproximativ teritoriului locuit apoi de români. Aeroport interna ional. Nod de comunica ii (feroviar. textile.: 1 849 m. Expl. Popula ia: 154 mii loc. Relief cu aspect colinar. Muzeu. Curtea Argeş (1330) şi Curtea de Argeş (1510). Suprafa a: 50. Biserica Domnească (1352). Hr. republică autonomă în Federa ia Rusă. la 3 650 m alt. ctitorie a domnului Neagoe Basarab. Mănăstirea La Merced (sec. oraş în S-E Braziliei. doc. în 1499. gaze naturale). armata şi administra ia romană părăsesc Dacia. Fondat în 1654. Rafinării de petrol (importat). vestită prin legenda “Meşterul Manole“. biserică din 1512–1517. Viticultură. Universitate (1597).Curaçaó [küra´sou] insulă în arhipelagul Antilelor Mici. aparataj electric. Nod de comunica ii. obiecte din ceramică şi por elan). Alt. arahide. pentru a-şi fortifica pozi iile la Dunăre. alimentară. portocale. rămasă în locurile de baştină. al statului Paraná. . pe teritoriul Daciei. de ciment. Pe teritoriul acestei localită i: biserica Sf. XVII). Turism. Culturi agricole (cereale.

utilaj petrolier. Muzeu. Dállas Dalmáþia Damanhûr Damásc Damiétta Dammám Dámpier [´dæmpj¬] . în conurba ie). de prelucrare a pielei. Kenedy. arhipelag din 20 de insule în Oceanul Indian. cărbuni. 1 mil. chimică. Turism. situată pe peninsula Capul Verde . Mare pia ă a bumbacului. Centru comercial şi de transport. automobile. Creşterea animalelor (ovine). Expl. textilă. produse farmaceutice. alimentare. aparatură telefonică). a lemnului. 215 mii loc. alimentară (conserve de peşte). (4. alimentară). Institutul Africii Negre.Dakár capitala Senegalului. obiecte din aur şi argint). Viticultură. Centru industrial (televizoare. a fost asasinat J. Nod de comunica ii. situată la poalele mun ilor Antiliban . Pescuit. loc. 122 mii loc. Acvariu. [da´mjeta] oraş în N Egiptului. Industrie textilă (bumbac). Şantiere navale. 1. Centru industrial (ciment. de petrol. preşedintele SUA. de încăl ăminte. Industria bumbacului şi mătăsii. în conurba ie. capitala Siriei. în conurba ie. cu lungimea de 120 km şi lă imea de 25 km. în Croa ia şi Serbia şi Muntenegru. este foarte crestat. regiune istorică pe litoralul estic al Mării Adriatice. a tutunului. Monumente istorice. port în Delta Nilului . oraş în N Arabiei Saudite. situat în Delta Nilului . Artizanat (covoare. Turism. la 22 noiembrie 1963. Industrie constructoare de maşini (avioane. Suprafa a: 5 mii km2. marmură. sticlă. la N-E de coastele Australiei. Muzee. 600 mii loc. maşini agricole). Planetariu.08 mil. Monumente arhitectonice. Moschee (sec. Pescuit. de ciment. Ad ~. Artizanat. În acest oraş. electronică. Universitate.F. Întreprinderi textile.6 mil. Universitate. Dampier (1652–1715). esături. ărmul Dalma iei. Punct de tranzit interna ional. se află strîmtoarea Dampier . oraş în Egipt. Resurse naturale: bauxită. alimentară. alimentară (orez. în lungime de 1400 km. sticlă. Universitate. Suprafa a: 544 km 2. ulei). Universitate. loc. între insulele Umboi şi Noua Britanie . port în Golful Persic . XIV). port la Oceanul Atlantic.7 mil. loc. Industrii (chimică. Planta ii de măslini şi citrice. Terminal al conductelor de petrol. de formă alungită ( ărm dalmatic). loc. Muzee. [´dael¬s] oraş în S SUA (Texas). 1900 m). 1. hîrtie. Au fost descrise de navigatorul englez William D. bitum. avînd în apropiere numeroase insule. max. produse chimice). Centru financiar-ban-car. pe rîul Barada . Aici. Relief muntos (alt.

maritim. Ad. Exportă maşini şi echipament pentru transport. rutier). oraş în E Tanzaniei. trece prin Riga şi se varsă printr-o deltă în Marea Baltică. max. Export de copră. Climă temperat-oceanică. bazată pe creşterea animalelor pentru lapte şi carne (bovine. gaze naturale). Denumit pe cursul superior Macintyre sau Barwon .: 70–200 m. accidentată în urma glacia iei cuaternare. Este cuprins între Marea Nordului şi Marea Baltică.Danemárca Regátul ~. Uneşte Oceanul Arctic cu Oceanul Atlantic. Aeroport interna ional. loc. Recoltarea perlelor. loc. Ad. bumbac. Nod de comunica ii (aerian. străbătută de numeroase rîuri (Stora. Industrie a lemnului şi a cărnii. ciment. Izvorăşte din podişul Valdai . Admis în ONU la 24 octombrie Strîmtoárea Danemárcii . Institut politehnic. încăl ăminte. XII). Se mai cultivă cartofi.9 mii km. centrul adm. aparate electrice. Între Darlington şi Stockton a fost construită prima cale ferată din lume (1823).: 287 km. în S istmului Panama . afluent pe dreapta al fluviului Murray . textilă. Este folosit în iriga ie. flori. mobilă. oraş în S-V Germaniei (Hessen). Lungime: 120. vopsele). Pescuit. max. Gudena. strîmtoare între insulele Groenlanda şi Islanda . Fabrici de tutun. ovăz). Aici se varsă fluviul Atrato . Lă imea min. în conurba ie. Muzee. Industrie constructoare de maşini. Industrie dezvoltată: constructoare de maşini (motoare. pe peninsula Iutlanda . secară. Turism. XVIII). îmbrăcăminte. stat în Europa de V. cafea. Zăcăminte de plumb şi antimoniu. Lungime: 1020 km. golf în Marea Caraibilor. Arhipelagul Danez. 173 m). XVI). Se învecinează cu Germania. alimentară. alimentară. feroviar. Ad. sticlă. 2 mil. constructoare de maşini (locomotive). Uneşte Marea Marmara cu Marea Egee. Capitala: Copenhaga . produse chimice (lacuri. plante decorative. al Teritoriului de Nord. Oraş din 1330. strîmtoare între peninsula Balcanică şi Asia Mică.: 227 m. Lă ime: 1.5 km. cultivarea cerealelor (orz. Kattegat şi Øresund . max. Relief de cîmpie joasă (alt. port la Oceanul Indian. Muzeu. extractivă (petrol. între depresiunea lacului Ciad şi Nilul Alb . (316 mii loc. Agricultură intensivă. Lungime: 2740 km. oraş în Marea Britanie (Anglia). Lungime: 165 km. Industrie siderurgică. Seacă pe timp secetos. sisal. Centru industrial şi comercial.: 3088 m. silvicultură. mobilă. doc. Importă materii prime industriale. chimico-farmaceu-tică. Căi rutiere: 71 mii km. produse alimentare. sfeclă de zahăr. în sec. 138 mii loc. conserve de carne.3–18. maşini agricole. Palat (sec. Turism. Nod de comunica ii. În N şi N-E se desparte de Peninsula Scandinavică prin strîmtorile Skagerrak . Numele vechi: Port Darwin. porcine). textile. Universitate. textilă. max. port la Marea Timor. At. Şantiere navale. Par ial navigabil. Pescuit. Terminal petrolier. rîu în S-E Australiei. XI. Danemárca Dardanéle (Hellespont) Dar es-Salaam Darfúr Darién Dárling [´daalih] regiune muntoasă în V Sudanului. Primărie (sec. combustibili. Dárlington [´daaliht¬n] Dármstadt [´darm¿tat] Dárwin [´daawin] Dáugava (Dvína de Vest) . fluviu în Belarus şi Letonia. Omme ). mase plastice). Căi ferate: 2. Popula ia: 5. insula Bornholm şi par ial în Insulele Frisce de Nord . electrotehnică. Suprafa a: 43 mii km2. poligrafică. 79 mii loc. construc ii navale). Biserică (sec. în conurba ie).: 153 m. 86 mii loc.3 mil. oraş în N Australiei. Alt. chimică (îngrăşăminte. Grădină botanică.5 km. Limba oficială: daneza.

diamante. Narbada .5 mii loc. . confec ii. ostroave. loc. nurci. încăl ăminte. XIII). Navigabil. prelucrarea lemnului. 216 mii loc. Aeroport interna ional. Lungime: 129 km. Este format din oraşul vechi Shâhjahânâbâd şi oraşul nou New Delhi (întemeiat în 1911). 9. stat în SUA. Legumicultură. Include mai multe bra e şi ramifica ii ale fluviului. situat în depresiunea cu acelaşi nume. Sporturi de iarnă. în Alpii Retici . 850 mii loc. între Groenlanda şi partea de S-E a insulei Baffin . min. Industrie construc-toare de maşini (vagoane. Davós Dãrmãnéºti [da´voos] Débreþin (Debrecen) Déccan (Dekkan) Délaware Délaware [´del¬we¬r] Delft Délhi [´deli] Délos (Dhílos) Délta Dúnãrii [´dilos] insulă grecească în Marea Egee. Capitala: Dover . Industrie variată: construc ii de maşini. Godavari. Universitate. grîu. Relief stîncos (alt. şantiere navale. tricotaje. Vegeta ie bogată (stufărişuri.8 mii loc. în conurba ie. poligrafie. ra e şi gîşte sălbatice. Culturi irigate: bumbac. Este străbătut de rîurile Mahanadi.4 mii km 2. minereu de fier. Universitate. port principal în insulă. Krishna. Industrie prelucrătoare de materii prime agricole. Expl. Universitate. pe teritoriul României (4340 km2) şi pe teritoriul Ucrainei (710 km2). 14. Nod de comunica ii. Sta iune climaterică. rogozuri). orez.Daváo Davis [´deiv¬s] golf în Oceanul Indian în S insulei Mindanao (Filipine). Institut politehnic. Izvorăşte din mun ii Catskil (Apalaşi) şi se varsă în golful cu acelaşi nume. Suprafa a: 3. Institut de cercetări nucleare. oraş în V Olandei. Important nod de comunica ii. grinduri.5 km 2. Centru industrial (construc ii de maşini. în sec. Bacău). Teatre. textile. Ad.2 mii loc.2 mii loc. i ei. Centru financiar şi comercial.6 mil. spa iu deltaic la vărsarea fluviului Dunărea în Marea Neagră. Păduri rare. pe rîul Uz . farmaceutică. alimentare. maşini agricole. Rezerva ii naturale. Hidrocentrală. Lă ime: 360 km. Turism. Explorată de John Davis în 1585 şi 1587. 700 m). Faună variată: berze. Zăcăminte: cărbuni. Industrie a lemnului şi a plantelor textile. Aici este situat oraşul cu acelaşi nume. oraş în E Elve iei. Zonă piscicolă. 11. orez. care îndeplineşte func ia de capitală a ării. Muzeu. oraş în România (jud. de cărbune brun. Universită i. rulmen i). faian ă). hermine etc. Şantiere navale. fluviu în SUA. podiş în zona interioară a peninsulei Hindustan. Rafinărie de petrol. mangan. Muzeu. Lă ime: 65 km. mistre i. Export de copră. Creşterea animalelor. Monumente arhitectonice şi istorice.: 104 m. Lungime: 1170 km. Cunoscut din 1075. produse chimice şi farmaceutice. savane. textilă. Suprafa a: 5. alimentară. med. În E şi V se înal ă Mun ii Ga i (alt. în teritoriul cu acelaşi nume. în conurba ie. la 1550 m alt. vulpi. XIII. Pomicultură. Vestigii arheologice. pelicani etc.: 107 m). oraş în N Indiei. strîmtoare în Oceanul Atlantic. oraş în E Ungariei. Termocentrală. 8. Muzee. cablu. Lungime: 660 km. Muzee.. lemn. max. Fabrici de cherestea. Suprafa a: 1 mil. Monumente gotice (sec. produse chimice şi farmaceutice. Universitate. cacao. At. km2. plante oleaginoase. Popula ia: 666. lebede. zone inundabile.

Demavénd (Demâvánd) Dénver

[´denv¬r]

vulcan stins, cel mai înalt vîrf în masivul Elbrus , în N Podişului Iranian. Alt.: 5604 m (după alte informa ii – 5671 m). Zăpezi, ghe ari. Izvoare termale. Turism. oraş în V SUA, centrul adm. al statului Colorado. 2,29 mil. loc. în conurba ie. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Industrie constructoare de maşini (avioane, utilaj minier), electronică, alimentară (conserve de carne, zahăr). Expl. de cărbune şi minereuri polimetalice. Universitate. Muzeu de artă. Grădină botanică. Turism. oraş în partea centrală a Marii Britanii (Anglia). 220 mii loc. în conurba ie. Nod de comunica ii. Industrie metalurgică, constructoare de maşini (automobile, motoare pentru avioane), chimică, textilă (mătase), por elan. Catedrală (sec. XVI), edificii (sec. XVI–XVIII). Muzeul mătăsii. oraş în centrul SUA, centrul adm. al statului Iowa. 198 mii loc. (393 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport. Industrie constructoare de maşini agricole, aeronautică, chimică, de ciment, alimentară (conserve de carne). Centru comercial (porumb, vite). Universitate. rîu, afluent pe stînga al Niprului , Ucraina. Lungime: 1130 km. Navigabil pe o distan ă de 535 km.

Dérby

[´daabi]

Des Moines

[di´moin]

Desná Dessáu [´desau]

oraş în E Germaniei (Halle), situat pe rîul Mulde. 105 mil. loc. Industrie variată: metalurgie, construc ii de maşini (vagoane, maşini-unelte, echipament electric), instrumente de precizie, esături, produse alimentare. Muzeu de artă. Palat (sec. XVII). oraş în N SUA (Michigan), situat pe ărmul lacului Erie . 1,3 mil. loc. (5,2 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Important centru industrial (concernele de automobile “Ford“, “Chrysler“, “General Motors“), siderurgie, construc ii de maşini-unelte, produse chimice. Şantiere navale. Rafinării de petrol. Universită i. Muzeul de istorie a automobilelor. Comunitate românească în SUA. municipiu în România, centrul adm. al jud. Hunedoara, situat pe valea Mureşului. 77,5 mii loc. Industrie extractivă (aur, argint, cupru, pirită, andezit), constructoare de maşini, de ciment, sticlă, por elanuri şi faian ă, de prelucrare a lemnului, de produse alimentare. Teatru. Muzeu. Sta iune balneoclimaterică. Monumente arhitectonice şi istorice (sec. XIII–XVII). Turism.

Detróit

[di´troit]

Déva

Dévon Dezfül Dhâkâ (Dácca)

[´devn]

insulă nepopulată în Arhipelagul Arctic Canadian. Suprafa a: 55,3 mii km2. Relief montan. Ghe ari. (Dizfúl) [diz´ful], oraş în S-V Iranului. 122 mii loc. Întreprinderi de pielărie, morărit, covoare. Centru comercial (bumbac, orez). Vestigii antice. capitala statului Bangladesh, port în delta Gange–Brahmaputra. 6,55 mil. loc. în conurba ie. Centru industrial şi comercial. Întreprinderi de prelucrare a metalelor, textile (bumbac, iută), de produse chimice, alimentare. Meşteşugărit textil, giuvaiergerie. Cercetări nucleare. Universitate. Muzee. Monumente de arhitectură (sec. XVII).

Dhaulagíri

[dh¬wlaa´giri]

vîrf în mun ii Himalaia, unul dintre cele mai înalte din lume (al şaselea). Alt.: 8 172 m. Acoperit de zăpezi şi ghe ari.

Diéppe

[djep]

oraş în N Fran ei (Normandia), port la Marea Mînecii. 44 mii loc. în conurba ie. Şantiere navale. Industrie chimică. Prelucrarea fildeşului. Pescuit. Sta iune balneară. Biserică (sec. XIII–XVI). Castel (sec. XV–XVII), astăzi muzeu. Turism. oraş în E Fran ei (Burgundia). 152 mii loc. (231 mii loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Centru industrial (locomotive, echipament optic şi electric, produse chimico-farma-ceutice şi alimentare). Pia ă viticolă (vinuri de Burgundia). Universitate. Monumente arhitectonice de cult şi istorice (sec. XIII–XV). Muzee. Vestigii arheologice. Alpii ~, lan muntos dispus în lungul litoralului Mării Adriatice, în S Sloveniei, Croa iei, Bosniei şi Her egovinei, pînă în Albania. Lungime: 1000 km. Alt. max.: 2522 m. Păduri de conifere şi foioase. Se mai numesc Alpii Ilirici sau Dalmatici . jude în partea central-sudică a României, în zona Subcarpa ilor. Suprafa a: 4,05 km2. Popula ia: 558 mii loc. Centru adm.: oraşul Tîrgovişte. Relief muntos şi de cîmpie. Zăcăminte: petrol, gaze naturale, lignit, sare, gresie, ghips, calcare. Păduri de conifere şi de foioase. Ramuri industriale: construc ii de maşini, materiale de construc ii, energie electrică, aparataj electric, produse ceramice, mobilă, produse textile şi alimentare. Culturi cerealiere. Pomicultură. Creşterea animalelor. Sta iuni balneoclimaterice. Mănăstiri. Monumente arhitectonice şi istorice. Turism.

Dijón

[dí´…õ]

Dinárici

Dîmboviþa

Dîmboviþa

Djiboúti

[d…i´buuti]

rîu în S României, afluent pe stînga al Argeşului , la Budeşti. Lungime: 268 km. Izvorăşte din N mun ilor Iezer , trece prin mai multe localită i, inclusiv prin capitala ării Bucureşti, unde are cursul canalizat. capitala Republicii Djibouti, port în golful Aden . 383 mii loc. în conurba ie. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Centru industrial (prelucrarea petrolului, repara ii navale, întreprinderi de pielărie). Export de cafea, piei, semin e oleaginoase. República ~, stat în E Africii, situat între Eritreea, Etiopia, Somalia, golful Aden şi strîmtoarea Bâb el-Mandeb . Pînă în 1977 s-a numit Somalia Franceză . Suprafa a: 23 mii km2. Popula ia: 473 mii loc. Capitala: Djibouti . Limbi oficiale: araba, franceza. Relieful ării este format de platouri joase (alt. 400–500 m) şi de reg. muntoase (Massif de Goda, Mousa Ali ). Climă tropicală aridă. Vegeta ie de semideşert. Industrie bazată pe exploatarea petrolului, extrac ia sării de mare, recoltarea perlelor şi a bure ilor de mare. Mici întreprinderi industriale (de pielărie, materiale de construc ii, textile, confec ii) şi alimentare (produse lactate, ape minerale). Centrale electrice. Ocupa ia principală a locuitorilor este creşterea animalelor (oi, capre, cămile) şi pescuitul. Planta ii de cafea. Exportă piei, blănuri, cafea, sare, produse din carne şi peşte. Importă maşini şi utilaje industriale, mijloace de transport, produse alimentare. Căi ferate: 106 km. Căi rutiere: 3067 km. Admis în ONU la 20 septembrie 1977.

Djiboúti

Dobrógea

provincie istorică în S-E României, între Dunăre şi Marea Neagră. Suprafa a: 15,46 mii km2. Popula ia: 600 mii loc. Populată din antichitate de geto-daci, a făcut parte din statul lui Burebista. A intrat în componen a Imperiului Roman şi a celui Bizantin. În sec. XIV, aici s-a constituit o forma iune politică, condusă succesiv de Balica, Dobrotici (din 1348), Ivanco (din 1348). A fost cucerită de turci (1417), pe cînd făcea parte din ara Românească. În 1878 este retrocedată României. Din 1940 partea de S a provinciei (Cadrilaterul) intră în componen a Bulgariei.

Dobrúºa

Mănăstírea ~, mănăstire în Republica Moldova, situată pe teritoriului satului cu acelaşi nume (rn. Teleneşti). Construită în 1822 pe lîngă un schit de lemn din 1772. Are trei biserici, cea principală cu hramul Sf. Nicolae . Dispunea de o bogată bibliotecă cu căr i laice şi religioase. grup de insule în arhipelagul grecesc Sporadele de Sud , în Marea Egee, situat în apropierea ărmului sud-vestic al Asiei Mici. Suprafa a: 2,7 mii km2. Popula ia: 163 mii loc. Relief muntos. Legumicultură. Citrice, măslini, vi ă de vie. Pescuit. Turism. capitala Tanzaniei (din 1974), situată la 1130 m alt. 46,2 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, aerian, rutier). Industrie uşoară, de prelucrare a materiei prime agricole (arahide, hrişcă, struguri), de cherestea, de pielărie. Pia ă agricolă. Muzeu geologic. capitala statului Qatar, port în golful Persic. 237 mii loc. în conurba ie. Aeroport interna ional. Centru industrial (prelucrarea metalelor, rafinării de petrol) şi comercial (export de peşte şi perle). Artizanat. Universitate. jude în S şi S-V României, pe cursul inferior al Jiului . Suprafa a: 7,41 mii km2. Popula ia: 757 mii loc. Centru adm.: Craiova . Relief colinar în N şi de cîmpie în S. Resurse: petrol, gaze naturale, materiale de construc ii. Industrie constructoare de maşini (locomotive, tractoare, automobile), electrotehnică, chimică, textilă, alimentară. Culturi agricole: cereale (grîu, porumb, secară), floareasoarelui, sfeclă de zahăr, legume, plante furajere. Viticultură. Pomicultură. Avicultură. Mănăstiri. Castre. Muzee. Turism. Uniunea ~, stat insular, situat în arhipelagul Antilele Mici , între Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. Suprafa a: 751 km2. Popula ia: 75 mii loc. Capitala: Roseau . Limba oficială: engleza. Relief muntos şi de cîmpie joasă. Climă tropicală umedă. Vegeta ie specifică zonelor tropicale. Economie bazată pe industria uşoară (forestieră, de prelucrare a materiei prime agricole) şi pe cea alimentară. Planta ii de bananieri, citrice, arbori de cafea, trestie de zahăr, tutun. Pescuit. Turism. Exportă banane, citrice, rom, sucuri. Importă maşini şi utilaje industriale, mijloace de transport, combustibili, mărfuri de larg consum, produse alimentare. Căi rutiere: 750 km. Admis în ONU la 18 septembrie 1978.

Dodecanéz

Dodóma

Dóha (Al-Dawhah)

Dolj

Dominíca

Dominicánã

República ~, stat insular în America Centrală, situat în partea de E a insulei Hispaniola (din arhipelagul Antilele Mari), între Haiti, Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. Suprafa a: 48,4 mii km2. Popula ia: 8,98 mil. loc. Capitala: Santo Domingo . Limba oficială: spaniola. Relieful este format de culmi muntoase, cu înăl imi de pînă la 3175 m ( Pico Duarte ), şi de cîmpii interioare fertile. Climă tropicală umedă. Vegeta ie montană tropicală şi de savană. Pădurile ocupă 25% din teritoriul ării. Industrie extractivă (bauxită, minereuri de fier, cupru, aur, cobalt, titan) şi prelucrătoare a produc iei agricole. Se cultivă trestie de zahăr, banane, orez, cacao, cafea, tutun, exportate în cantită i mari. Importă maşini şi utilaje industriale, produse petroliere, chimice, textile. Căi ferate: 1 670 km. Căi rutiere: 11400 km. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. fluviu în Federa ia Rusă. Lungime: 1870 km. Izvorăşte din Podişul Central Rusesc, trece prin Voronej şi Rostov pe Don şi se varsă în Marea Azov. Navigabil pe 1355 km. Este unit cu Volga printr-un canal navigabil. Denumit în antichitate Tanais . oraş în Republica Moldova, reşedin ă a raionului Donduşeni. 12 mii loc. Industrii (materiale de construc ii, repara ii mecanice, produse alimentare). Biserica Sf. Ierarh Nicolae . Întemeiat în 1897. rîu în Ucraina şi Federa ia Rusă, afluent pe dreapta al Donului . Lungime: 1053 km. Navigabil pe 222 km. bazin carbonifer (huilă) în Ucraina şi în Federa ia Rusă, situat de o parte şi de alta a Done ului . Suprafa a: 60 mii km2. Important centru industrial (energetică, siderurgie, construc ii de maşini, produse chimice şi cocsochimice, materiale de construc ii). Denumirea mai veche: Donbass . comună în Republica Moldova (rn. Orhei). 1890 loc. Casa memorială “Alexandru Donici“. Pînă în 1966 s-a numit Bezin . At. doc. în 1436. rîu în România, afluent pe dreapta al Bistri ei , la Vatra Dornei. Lungime: 50 km. Izvorăşte din N mun ilor Călimani . municipiu în România (jud. Botoşani), situat pe rîul Jijia. 35,5 mii loc. Uzine şi fabrici (construc ii de maşini-unelte, prelucrarea lemnului, confec ii, tricotaje, sticlărie, por elan). Muzeele memoriale “Mihai Eminescu“, “George Enescu“. Biserici (sec. XV, XVIII). At. doc. ca tîrg în 1407 şi ca punct de vamă în 1408. oraş în N-V Germaniei (Renania de Nord–Westfalia), port pe canalul Dortmund–Ems . 603 mii loc. Centrul industrial al Ruhrului: siderurgie, construc ii de maşini (vagoane, armament), aparatură electrotehnică, produse chimice. Expl. de cărbune (huilă). Fabrici de bere. Universitate. Muzee. Monumente edilitare şi istorice (sec. XIII–XV). At. doc. în 885. oraş în V Marii Britanii, port la Marea Irlandei, centrul adm. al insulei Man . 23 mii loc. Ape minerale. Sta iune balneară. Turism. oraş în S-E Marii Britanii (Anglia), port la strîmtoarea cu acelaşi nume. 35 mii loc. Industrie siderurgică, constructoare de maşini. Şantier naval. Pescuit. Muzeu. Turism. Denumit în epoca romană Dubris . oraş în E SUA, centrul adm. al statului Delaware. 28 mii loc. Comer extern. Muzeu.

Don

Donduºéni

Donéþ Donéþk

Dónici Dórna Dorohói

Dórtmund

[´dortmunt]

Doúglas Dóver

[´dugl¬s] [´douv¬]

Dóver

Drághiºte (Drábiºte) Dragomírna

rîu în Republica Moldova, afluent pe dreapta al Racovă ului . Lungime: 66 km. Izvorăşte din apropierea localită ii Romancău i (Ucraina, reg. Cernău i). Mănăstirea ~, mănăstire de maici în România, situată în com. Mitocul Dragomirnei (jud. Suceava), ctitorie a mitropolitului Anastasie Crimca. Două biserici de la începutul sec. XVII. Picturi murale. Incintă fortificată. Muzeu de artă veche. rîu în Europa Centrală, afluent pe dreapta al Dunării . Lungime: 898 km. Izvorăşte din Mun ii Alpi (Italia), traversează Austria şi formează pe o por iune grani a Ungariei cu Croa ia. Hidrocentrale. oraş în E Germaniei (Saxonia), port pe fluviul Elba . 485 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, fluvial, aerian). Important centru industrial (construc ii de maşini electrice, de aparate fotografice şi de filmat, mecanică fină, optică, aparataj electronic, utilaj industrial, por elanuri, faian ă, produse alimentare) şi cultural (institu ii de cercetări ştiin ifice, universitate, teatre, biblioteci, muzee, pinacotecă). Monumente de artă arhitectonică şi istorice. At. doc. în 1216. rîu în Albania, format prin unirea Drinului Alb şi a Drinului Negru . Lungime: 280 km. Se varsă în golful cu acelaşi nume al Mării Adriatice. rîu în Europa Centrală, afluent pe dreapta al fluviului Sava . Lungime: 320 km. Străbate teritoriul Muntenegrului şi formează, pe cursul inferior, grani a Bosniei şi Her egovinei cu Serbia. Hidrocentrală. municipiu în S-V României, centrul adm. al jud. Mehedin i, port pe partea stîngă a Dunării. 120 mii loc. Nod hidroenergetic şi de naviga ie Por ile de Fier I , cu cea mai mare hidrocentrală din România. Centru industrial (vagoane, aparate de măsurat şi control, anvelope, materiale de construc ie, prelucrarea lemnului, celuloză, hîrtie, mobilă, placaje, produse alimentare). Şantier naval. Monumente: ruinele castrului roman Drobeta , ale Podului lui Traian , vestigiile unei cetă i medievale, ale unor străvechi aşezări omeneşti (sec. XIII–XVI) ş.a. At. doc. în 1233 cu denumirea Severin . Actualul nume a fost atribuit mun. în 1972.

Dráva

Drésda (Drésden)

Drin (Dríni) Drína

Drobéta-TúrnuSeverín

Dróchia

oraş în Republica Moldova, situat la 178 km N-V de Chişinău, reşedin ă a raionului Drochia. 22 mii loc. Nod de comunica ii. Mici întreprinderi industriale (repara ii mecanice, materiale de construc ie, produse alimentare). Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Muzeu. Întemeiat în 1895. emirat în Emiratele Arabe Unite, situat pe ărmul S-E al Golfului Persic . Suprafa a: 3,9 mii km2. Popula ia: 586 mii loc. Centru adm.: Dubai . Expl. de petrol. Pescuit de perle. oraş în Emiratele Arabe Unite, centrul adm. al emiratului cu acelaşi nume, port în Golful Persic . 350 mii loc. Aeroport interna ional. Pescuit. Lácul de acumuláre ~, lac în E Republicii Moldova, pe cursul mediu al Nistrului, format prin construirea barajului hidrocentralei de la Dubăsari (1954). Lungime: 128 km. Lă ime: 0,2–2 km. Suprafa a: 6750 ha. Ad. max.: 7,5 m.

Dubái

Dubái Dubãsári

în conurba ie). Catedrală armenească (sfîrşitul sec. XVII.5 mii loc. Nod de comunica ii. fabrici de produse alimentare. Alt. Uzine metalurgice. Industrie siderurgică şi constructoare de maşini. oraş în România (jud. XI–XIII). At. XIX). în 1702. fluviu în Spania şi Portugalia. cocsochimice şi de prelucrare a petrolului. În 1908 astrofizicianul N. Se varsă în Oceanul Atlantic. capitala Irlandei. oraş în Croa ia. Universitate. Expl. de argile. Dubãsárii Vechi Dúblin [´dublin] Dubná Dubróvnik Dúero [´dwero] Dufourspitze Duisburg [dü´fur¿pitse] [´düisburk] Dulúth [d¬´luq] Dumbrãvéni . în apropiere de oraşul portughez Porto. topitorie de in. doc. Criuleni). cel mai înalt vîrf al Alpilor Pennini. VII. situată pe malul drept al Nistrului. textile. Donici a instalat aici primul observator astronomic din Basarabia. Centru de cercetări nucleare (din 1956). oraş în SUA (Minnesota). 50 mii loc. oraş în Federa ia Rusă. At. Navigabil pe cca 200 km. Teatre. oraş în V Germaniei (Renania de Nord–West-falia). 478 mii loc. Muzee. de cărbuni.: 4638 m. port de mare trafic la Lacul Superior . 86 mii loc. port la Marea Adriatică.Dubãsári oraş în E Republicii Moldova. situat pe rîul Tîrnava Mare . 538 mii loc. biserici). ca aşezare rurală în 1332. Muzeu de artă. Escaladat în 1855 de o expedi ie britanică. pe malul stîng al Nistrului. Sibiu). în masivul Monte Rosa . Mici întreprinderi industriale (fermentarea tutunului. Important centru turistic şi balneoclimateric pe coasta Dalma iei. At. Mare centru industrial şi cultural. Două universită i. Catedrală (sec. 9 mii loc. cauciuc. Muzeu. doc. la 128 km N de Moscova. în sec. Industrie locală: prelucrarea lemnului. XVI). materiale de construc ii. At. confec ii. Grădină zoologică. Cunoscut din sec. situat pe fluviul Volga . Hidrocentrale. sucuri naturale). Grădină zoologică. Cuvioasa Parascheva (sec. Fabrici de conserve. comună în Republica Moldova (rn. XVIII). construc ii de locomotive şi automobile. Centru industrial (şantiere navale. 36. la grani a dintre Italia şi Elve ia. morărit. gotic şi renascentist (palate. Lungime: 938 km. Universitate. port pe rîul Ruhr . Monumente arhitectonice în stil romanic. mănăstiri. 6. produse alimentare). siderurgie. produse chimice. doc. Export de petrol. minereu de fier. bere. expl. Aeroport interna ional. doc. sticlărie. Hidrocentrală. Hidrocentrală. confec ii. 68 mii loc. port la Marea Irlandei. Castel (sec. Academie de ştiin e şi de artă. constructoare de maşini grele şi navale. Biserica Sf.5 mii loc. la confluen a cu Rinul. grîu. (240 mii loc. hîrtie. Şantiere navale. în anul 291.

feroviare.Hr. Drava. Capitala: Durango . port la Marea Nordului. port la Oceanul Pacific. chimică. Sulina. oraş în N Fran ei (Flandra). Gala i. XIV). alimentară (bere). Bratislava.Dúnãrea fluviu în Europa Centrală. Centru industrial (construc ii navale şi de maşini. oraş roman în sec. Jiu. Bază pentru vînatul de balene. şi se varsă în Marea Neagră prin trei guri (Chilia. Sta iune balneoclimaterică. 175 mii loc. produse de cauciuc. oraş în V Mexicului. Universitate. Váh. Austria. port la Marea Nordului. în conurba ie. Întreprinderi de prelucrare a petrolului. ulei de măsline. Nod de comunica ii.2 mil. cromit. Prelucrarea petrolului. Construc ii navale şi de maşini. produse chimice. textilă (iută. în conurba ie. România şi Serbia şi Muntenegru. prelucrarea peştelui. Ialomi a. Croa ia şi Serbia şi Muntenegru. III î. Ucraina). Ismail ş. centrul adm. România. Universitate. Budapesta. plumb. Industrie poligrafică. mangan. Argeş. Este numit şi Victoria de Durango . Lă imea Dunării oscilează între 20 şi 100 m şi între 100 şi 350 m. Prin canalele Rin–Main–Dunăre şi Dunărea–Marea Neagră asigură o legătură fluvială navigabilă între Marea Nordului şi Marea Neagră (3500 km) Dundée [dun´dii] oraş în N-E Marii Britanii (Sco ia). aur. prelucrarea tutunului şi pieilor. Export de cereale. fabrici de conserve din peşte. a. Sta iune balneoclimate-rică. în special a bovinelor. maritime. antimoniu. oraş în V Albaniei. port la Oceanul Indian. a. argint. oraş în Noua Zeelandă (Insula de Sud). Slovacia şi Ungaria. Tulcea. Fondat în 1556. Nod de comunica ii aeriene.2 km 2. încăl ăminte. Olt. Viena. Centru industrial: şantiere navale. alimentară. Industrie siderurgică. Gheorghe). mobilă). formînd pe parcurs grani a dintre unele state (Slovacia şi Austria. antimoniu. textilă. Brăila. loc. 117 mii loc. 416 mii loc. Dunédin [du´niidin] Dúnkerque [´dõkerk] Durángo Durángo Dúrban [´d¬¬b¬n] oraş în Republica Africa de Sud (Natal). (Epidamos ). Lungime: 2 860 km. in). traversează teritoriile ărilor: Germania. Creşterea animalelor. Pe teritoriul României are lungimea de 1075 km. argint). Culturi principale: porumb. sf. Belgrad. Călăraşi. Sava. Dúrrës [´dur¬s] . Siret. Navigabil de la Ulm (Germania) şi pînă la vărsare. Hron. Şantiere navale. în conurba ie. uzine chimice. Porturi: Ulm. Afluen ii principali: Inn. Muzee de artă. Drobeta-Turnu-Se-verin. al statului cu acelaşi nume. zinc. loc. fabrici de zahăr) şi comercial (export de cărbune. tutun. Suprafa a: 123. port la Marea Adriatică. România şi Republica Moldova. Popula ia: 1. Giurgiu. 1. Colonie grecească în sec. Prut ş. 86 mii loc. a lemnului. Industrie a mineritului (minereuri de fier. Biserica Sain Mary (sec.4 mil. ( Dyrrachium ). Morava. aur. textilă. Aeroport. 201 mii loc. aparataj electrotehnic. petrochimică. Resurse naturale: minereuri de fier. Timiş. Ungaria. Pescuit. bumbac. stat în Mexic. România şi Bulgaria. lînă).Hr. Industrie minieră. Muzeu de istorie naturală. Centru industrial (prelucrarea petrolului şi lemnului. Linz. zahăr. Izvorăşte din E mun ilor Pădurea Neagră (Schwarzwald). VII î. Tisa. textile.

XI. fluviu în Federa ia Rusă. Denumită în anii 1929–1961 Stalinabad . Tîrguri interna ionale. Climă tropicală umedă. oraş în V Armeniei. situată în valea Ghissara. Dvína de Nord Éastbourne Ébru Ecimiadzín Ecuadór . Industrie constructoare de maşini. Lungime: 750 km. comună în Republica Moldova (rn. loc. construc ii de maşini. de materiale de construc ii. podiş şi mun i. Lungime: 18 m. Este legat prin canale de fluviul Volga . chimice. admis în ONU la 21 decembrie 1945. Universitate. Vestigii arheologice cu vechime de cca 300 mii de ani. Suprafa a: 300 m2. orez. Pînă în 1945 s-a numit Vagarşapat. Muzee. aur. Academie de ştiin e. Lungime: 928 km. República ~. stat în N-V Americii de Sud. alimentară. de sticlărie. Nod de comunica ii. Planta ii de bananieri. XIII–XVIII).Duruitoárea Duruitoárea Düsseldorf [´düs¬ldorf] cascadă în două trepte (30 m înăl ime) pe versantul de N-V al masivului Ceahlău (România). Obiectiv turistic. Industrie extractivă. al landului Renania de Nord–Westfalia. trestie de zahăr. Muzee. Înăl ime: 7–10 m. pe ărmul Mării Mînecii. Biserici (sec. Centru industrial şi comercial. Relief de cîmpie. platină. Resurse naturale: petrol. cupru. alimentară). Popula ia: 13. cacao. la 20 km de Erevan. în apropiere de Arhanghelsk. Aero-port interna ional. Columbia şi Perú. VII). Meşteşuguri. constructoare de vagoane. Pescuit. mase plastice. Cascadă pe rîul Ciuhur . turism. centrul adm. cafea. Nod de cale ferată. Universitate. alimentare. Institu ii financiar-bancare. Aeroport. Căi rutiere: 45 mii km. Iriga ii (orezării). Se varsă în Marea Mediterană. manioc. ovine. produse petroliere. bumbac. Rîşcani). Se formează prin unirea rîurilor Suhona şi Iug şi se varsă printr-o deltă în Marea Albă. de pielărie. banane. peşte. A fost capitala Regatului Armeniei (184–344). [´iistboon] oraş în S-E Marii Britanii (Anglia). porumb. la S de Londra. Pescuit. Limba oficială: spaniola. oraş în V Germaniei. Uzine siderurgice. electronice. Navigabil în aval de Saragosa. port pe fluviul Rin. de pielărie. Reşedin ă a mitropoliei armene. la 1 200 m alt. Sta iune balneară. IV–VII). Se cresc animale (bovine. Catedrală (sec. chimică. zinc. Se mai cultivă grîu. textilă. crevete. textilă (combinat de bumbac). Fondat în sec. întreprinderi textile. Navigabil pe cca 525 km. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase (50% din teritoriu). Centru sportiv şi turistic. arbori de cafea şi de cacao. Importă maşini şi mijloace de transport. fluviu în N-E Spaniei. de utilaj minier şi de automobile (firma “Auto–Union“). Parcuri na ionale. coline. Duºanbé capitala Tadjikistanului. 60 mii loc. Suprafa a: 384 mii km2. cartofi. Nod de comunica ii. Capitala: Quito . argint. 578 mii loc. de hîrtie. savane. Monumente istorice şi de artă arhitectonică (sec. Căi ferate: 965 km. Grotă în malul stîncos al rîului. Industrii (constructoare de maşini. Exportă petrol. lame).5 mil. 595 mii loc. 90 mii loc. Hidrocentrale. constructoare de maşini. alimentară. situat între Oceanul Pacific. de confec ii. traversat de ecuator. mărfuri de larg consum.

Turism. textile. Aeroport. grîu. textile. Popula ia: 70. Nod de comunica ii. Izmir. pe traseul Băl i–Briceni. Édineþ oraş în Republica Moldova. sticlărie. Reşedin ă regală (sec. construc ii de maşini. . hîrtie). cuprinzînd şi peninsula Sinai din Asia. prelucrarea cărnii. At. loc. Căi rutiere: 47387 km. capitală a Sco iei (1437–1707).: 2 561 m. Turism. Culturi principale: orez. XII). doc. porumb. Climă tropical-umedă (în E). reşedin a raionului cu acelaşi nume. Se cresc animale pentru carne. Biblioteci. aparataj electronic. între lacul Techirghiol şi Marea Neagră .: 111 m. în bazinul Nilului . Muzee. XI). 9 800 loc. uzine chimice. uraniu. 260 mii loc. Castelul ducilor de Edinburgh (sec. în conurba ie. manioc. conserve de carne etc. trestie de zahăr. chimică (îngrăşăminte de fosfa i). Sanatorii. al provinciei Alberta .). Suprafa a: 1 mil. XI). doc. Biserica Sf. km 2. Exportă grafit şi alte minereuri. Catedrală gotică (sec. Muzee. Asia Mică şi insula Creta . Turism. 850 mii loc. Institute de cercetări. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. Rafinării de petrol. fasole. Muzee. centrul adm. Centru industrial: siderurgie. produse alimentare. Capitala: Cairo . Naviga ie intensă. Importă maşini şi utilaje industriale. vanilie. 21 mii loc. comercial şi cultural. alimentară (ulei. República Arábă ~. 635 mii loc. Căi ferate: 8 800 km. Ad. Grădină botanică. cafea. Nod de comunica ii. Muzee. Vasile cel Mare (1870). mare la E de Marea Mediterană. produse alimentare). morărit. bata i. Comunică cu Marea Marmara prin strîmtoarea Dardanele . repara ii mecanice. la 1913 m alt. cîmpii de litoral. max. la 202 km N-V de Chişinău. Suprafa a: 2. cuişoare. petrol.Édinburgh [´edinb¬r¬] oraş-port în N-E Marii Britanii (Sco ia). mărfuri de larg consum. Pescuit. doc. tropical-de-şertică (în V) şi mediteraneană (în N). Universitate. petrolieră.15 mii km2. Centru balneoclimateric. zahăr. învecinat cu Libia. Édmonton Édward [´edw¬d] (Éduard) Eforíe Egée Egípt Éindhoven [´einhoov¬] oraş în S Olandei. celuloză. Israel. Limba oficială: araba. bumbac. Industrie extractivă (grafit. tutun. Porturi: Salonic. Industrii (materiale de construc ii. Aeroport interna ional. ca oraş din 1232. stat în N-E Africii. Parc na ional. la grani a dintre Republica Democrată Congo şi Uganda. prelucrarea lemnului. zahăr. Ad. Márea ~. Marea Mediterană şi Marea Roşie. între peninsula Balcanică. în conurba ie. Universitate. în 1431. constînd din două sta iuni: Eforie Nord şi Eforie Sud . At. oraş în S-E României. Centru industrial (siderurgie. [´edm¬nt¬n] oraş în Canada. în 1785. deşerturi. aur.8 mil. trestie de zahăr. marmură). produse din sticlă. piper. Relief: regiuni muntoase şi de podiş. lac tectonic în E Africii. Biblioteci. bumbac. prelucrarea lemnului. Pescuit. max. Sudan. Vegeta ie săracă. Suprafa a: 191 km2. mijloace de transport. At. textile. Baze de tratament. fier. Pireu .

Navigabil pe 947 km. rulmen i.5 mii km2. 1. suburbia oraşului New York. Nod de comunica ii. Este legat prin canale cu alte sisteme hidrografice. textile. Nod de comunica ii. Mare centru industrial: siderurgie. Sta iuni meteorologice. port la Oceanul Atlantic. Industria lemnului şi tutunului. [i´liz¬b¬q] oraş în N-E SUA (New Jersey). Aplinism. Muzee. situat pe Nipru . construc ii de maşini. 110 mii loc. Fondat în 1664. cel mai înalt vîrf din mun ii Caucaz (Caucazul Mare). fluviu în partea centrală a Europei (Cehia. Izvorăşte din Mun ii Sude i şi se varsă printr-un estuar în Marea Nordului. materiale de construc ii. vulcan stins. XVIII). Germania). Ruinele unei cetă i medievale.Ekaterinbúrg oraş în Federa ia Rusă. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Palatul Potiomkin (sec. Centru industrial: siderurgie. mase plastice. loc. Străbate regiunea colinară a Fălciului şi depresiunea Elanului . oraş în Albania. rîu în E României. de ciment. Lungime: 68 km. Nod feroviar. întreprinderi de prelucrare a petrolului. loc. uşoară şi alimentară. Fondat în 1865.38 mil. Observator astronomic la 4250 m alt. şantiere navale. Havel. Între anii 1924 şi 1991 sa numit Sverdlovsk . Elsterul Negru . poligrafice. aparataj electronic. de produse alimentare (ulei de măsline). Ghe ari. mobilă. la S-E de Tirana. Ekaterinosláv Elán Élba Elbasán (Elbasani) Élbrus Elistá Elizabéth Éllesmere [´elzmi¬] . uzine de materiale de construc ii. în partea de E a mun ilor Ural . S-a mai numit Stepnoi (1944–1957).19 mil. produse alimentare. la N-V de insula Groenlanda . pe rîul Iset . oraş în S Ucrainei. Universitate. de material feroviar). Teatre. electrotehnice. Muzeu. capitala Republicii Autonome Kalmîkia. Afluen i: Vltava. chimice. Industrie grea (siderurgie. Acoperit în mare parte cu ghea ă (1/3 din teritoriu). Relief muntos (alt. material feroviar. construc ii de maşini agricole. Muzee. Suprafa a: 200. palate neoclasice. fabrică de mobilă. medicamente. Lungime: 1 165 km. 85 mii loc. turism. alimentare. Teatre. Întemeiat în 1723. afluent pe dreapta al Prutului . Aeroport. Saale. pînă la 3000 m). Universitate. Catedrală. 1. insulă în N Arhipelagului Arctic Canadian. S-a mai numit Novorossiisk (1796–1802) şi Dnepropetrovsk (1927–1991). 93 mii loc. Universitate. oraş în Federa ia Rusă. cu două cratere la alt. Muzeu. 5 642 m (la V) şi 5595 m (la E). construc ii de maşini grele.

Austria. aparate de precizie. secară. Culturi agricole: cafea. Sta iune balneologică. între Guatemala. Liechtenstein şi Italia. În oaze se cultivă curmali. coloran i. italiana. Limba oficială: araba. Creşterea animalelor de rasă superioară (vaci. stat în Europa centrală.38 mil. măslini. Limba oficială: spaniola. fibre sintetice. situat pe ărmul Golfului Persic şi al golfului Oman . produse alimentare. bumbac. ciment.: Bologna. loc. legume. brînzeturi. Popula ia: 6. Capitala: Berna . Suprafa a: 83. mătăsuri. Honduras şi Oceanul Pacific. susan. Creşterea vitelor (bovine. cu o cîmpie îngustă pe litoral. Confederá ia Elve iánă . în deosebi brînzeturi. porcine). orz. limitată în E de mun i. fibre de bumbac. Climă tropicală deşertică. prelucrătoare şi de produc ie (mase plastice.4 mil. retoromana (na ională). loc. în bazinul Volgăi inferioare. lapte praf). franceza. porumb. gaz lichefiat. Suprafa a: 21 mii km2. de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. îngrăşăminte. tutun. sfeclă de zahăr. Căi ferate: 5 029 km Emília–Romágna [e´miilja ro´maha] regiune în N Italiei. perle. Admis în ONU la 9 decembrie 1971. lînă. mijloace de transport. Flotă comercială. Vegeta ie: arbori de esen e pre ioase (30% din teritoriu). produse alimentare. Culturi agricole: citrice. bumbac. material rulant. Exportă produse petroliere. Emirátele Arábe Uníte . Centru adm. motoare. Expl. cereale. sfeclă de zahăr. Căi rutiere: 12 539 km. trestie de zahăr. stat în America Centrală. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. porci). grîu. Popula ia: 4 mil. Ramuri industriale: hidroenergetică. orez. fibre de agave. combustibili. Suprafa a: 41. mărfuri de larg consum.3 mii km 2. autovehicule. Importă maşini şi utilaje industriale. mei. pomi fructiferi. Importă materii prime industriale. producătoare de aluminiu. Turism dezvoltat. Relief predominant muntos şi de podiş.El Salvadór República ~. Construc ii de automobile şi maşini agricole.6 mii km2. situat între Fran a. Recoltarea perlelor. stat în S-E Peninsulei Arabe. peşte. produse alimentare. legume. îngrăşăminte chimice. loc. Exportă cafea. Hidrocentrale. minereuri neferoase şi de sulf). Relieful este reprezentat de o cîmpie de litoral şi deşertică. Élton Elvéþia [´elt¬n] lac sărat (de origine tectonică) în Federa ia Rusă. loc. Căi ferate: 602 km. Importă maşini şi utilaje industriale. gaze naturale). aparate electronice. forestiere şi subterane (aur. Izvoare minerale sărate. combustibili. Creşterea animalelor (ovine. Vegeta ie deşertică şi de oaze. Climă temperată (montană). Sta iuni balneare renumite. suprafa a: 22. esături de bumbac şi de mătase. ceasuri. caprine. porumb. aluminiu. Suprafa a: 152–200 km2. mărfuri de larg consum. Căi rutiere: 4360 km. Industrie energetică. păşuni alpine. centrale termice. cartofi. Relief predominant muntos. instrumente de precizie). Climă tropicală. extractivă (petrol. construc ii de maşini (turbine. piei. produse farmaceutice. porumb. produse chimice. ceasornice. Popula ia: 7. Întreprinderi textile şi alimentare. Capitala: Abu Dhabi . situat pe ărmul estic al Oceanului Pacific. Activită i financiar-ban-care. Germania. cămile). Păşuni şi fîne e naturale bogate. zahăr. Limbi oficiale: germana. Capitala: San Salvador . Pescuit. balsam de Perú. Se cultivă grîu. Popula ia: 2.1 mii km2. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere. Export intensiv de capital.4 mil. Exportă maşini şi utilaje industriale.

Catedrală (sec. Creşterea animalelor (ovine). Industrie electrometalurgică. căi rutiere: 1 000 km. Moschee (sec. Ad. Colegii. Nod de comunica ii. alimentară. construc ie de maşini (maşini-unelte. Etiopia. situat între Sudan. At. chimică. Suprafa a: 120 mii km2 (după unele surse 93. Biserică (sec. cupru. Limbi oficiale: tigrigna. Nod de comunica ii. azbest.2 mii km2. Epír Ereván Érfurt oraş în partea centrală a Germaniei. Industrie metalurgică. Hidrocentrale. Climă tropicală. Afluen i: Angara. Industrie extractivă (minereuri de fier. institute de învă ămînt superior. Se cresc animale (bovine. Zăcăminte de petrol. Regat în sec. [´iiri] lac în America de Nord. centrul adm. Filarmonică. produse alimentare. de prelucrare a lemnului. în 724. 243 mii loc. constructoare de maşini (automobile. Navigabil pe 2 870 km. la V de mun ii Pind . Se varsă printr-un estuar în marea Kara. pe ărmul Mării Ionice. Vegeta ie: păduri de-a lungul rîurilor. orz. Centru industrial: metalurgie. Se cultivă cafea. Din 1913 apar ine Greciei. plante oleaginoase. Străvechea patrie a grecilor. În 148 î. Navigabil. stat în N-E Africii. cereale (porumb. Lungime: 4 102 km. Hr. loc.5 mil. loc. motoare.: 64 m . aparataj electrotehnic). savane. Popula ia: 340 mii loc. Pescuit. Universitate. sare). Hr.: Ianina. vi ă de vie. locomotive. ovine. araba. Suprafa a: 9. cîmpii (în E şi N-E). Parcuri şi rezerva ii naturale. împreună cu Macedonia. situat pe rîul Gera . oraş situat pe rîul Razdan . 276 mii loc. Catedrală gotică (sec. cabaline. grîu). Aeroport. Nod de comunica ii. de încăl ăminte. Hr. siderurgie. VI–VII). a devenit provincie romană. Industrie extractivă (petrol).28 mil. mărfuri de larg consum. Academie de Ştiin e. mase plastice. Importă maşini şi echipamente industriale. cereale. Hr. generatoare. Expl. turbine. alimentară.7 mii km 2. Exportă cafea. XIII). electronică. 218 mii loc. Relief predominant înalt: mun i (în S-E). al landului Thuringia. esături de mătase. piei. Sediu episcopal (742). crom. produse petroliere. 1. Port cu acelaşi nume la lacul Erie .7 mii km2). regiune istorică în N-V Greciei şi S Albaniei. de instrumente muzicale. aparataj electrotehnic). de pielărie. Oraş pr. caprine. oraş în E Turciei. bumbac. la 174 m alt. nichel. constructoare de maşini. IV î. Relief muntos. Admis în ONU la 28 mai 1993. constructoare de maşini de precizie şi instrumente optice. platină. doc. de confec ii. produse din lemn. chimică. Universitate. A fost ocupată de turci în 1430. Suprafa a: 25. siderurgică. la grani a dintre SUA şi Canada. uleiuri vegetale.Eniséi fluviu în Federa ia Rusă (Siberia de Vest). Érie Eritréea Erzurúm . de gresii şi calcare. Muzee. (Erebuni ). în special zebu. produse de cauciuc sintetic. aur. textilă. de hîrtie. XV). Popula ia: 4. Cetate din 782 î. Universitate. ovăz. XIII). Tunguska. Capitala: Asmara. Căi ferate: 350 km. apoi bizantină în 395 d. Hidrocentrală. mei. max. titan. cămile). capitala Armeniei. Aeroport interna ional. Djibouti şi Marea Roşie. Teatre.

Relief de cîmpie cu zone mai înalte în S şi S-E. esături. IX. hîrtie. 1200 m). piele şi produse din piele. de prelucrare a lemnului. Popula ia: 1. sticlărie. combustibili. aridă). în Italia. Lungime: 1010 km. República ~. situat pe litoralul Mării Baltice. textile. Vegeta ie: păduri de conifere (circa 40% din teritoriu). km2. Capitala: Tallinn. 1928. Exportă cafea. între Sudan. 1964 şi 1993. Iran şi se varsă.. Admis în ONU la 13 noiembrie 1945. Exportă aparate şi utilaje electrotehnice. Catedrală (sec. mărfuri de larg consum. produse alimentare. împreună cu Tigru . Iriga ii. păduri. lemn. stat în E Africii. cultivarea cerealelor. cel mai înalt din Europa: 3 340 m. e cunoscut din timpuri străvechi cu denumirea Mesopotamia . cămile. Djibouti. cu podişuri în S-E şi N-V. doc. Turism. sare de caliu). produse chimice (mase plastice. Eritreea. Mare centru industrial: metalurgia cositorului. Capitala: Addis–Abeba . Climă temperată. Limba oficială: amhara. construc ii de maşini şi armament. ovăz. autovehicule. cu particularită i maritime în V. Navigabil par ial (80 km).7 mil. bumbac. în Golful Persic. Sta iune de observa ie vulcanologică (la alt. textilă. materiale de construc ii. temperată. fluviu în N Americii de Sud (Guyana). Navigabil. Parcuri na ionale. Întreprinderi textile. Căi ferate: 1 030 km. ocupînd şi numeroase insuli e în Marea Baltică. alimentară. îngrăşăminte chimice. specii de mlaştini. Kenya. ciment. textile. Ramuri agricole: creşterea animalelor pentru lapte şi carne (bovine. cu o depresiune în E şi unele zone sub nivelul mării (–166 m). Siria. Diametrul craterului principal: 400 m. vulcan activ în N-E Siciliei. 1908. trestie de zahăr. stat în N-E Europei. Suprafa a: 1. Climă tropicală diferen iată după regiuni (răcoroasă. 1950. produse agricole. traversează Turcia. plante oleaginoase. situat la N de ecuator. Erup ii puternice în anii 475 şi 396 î. 1669. Pescuit. loc. chimică. produse de larg consum. de prelucrare a lemnului. Căi ferate: 782 km. format prin unirea a două rîuri mari: Murat şi Karasu . cai. Acoperit cu vii şi livezi (pînă la alt. legumicultură. Lungime: 3 065 km. 628 mii loc.2 mii km2. Căi rutiere: 28 mii km. utilaj industrial. în sec. Resurse naturale de subsol: şisturi bituminoase. constructoare de maşini (excavatoare. Vegeta ie: savane. Suprafa a: 45. cu păduri (pînă la 2000 m). Hr. tricotaje. gaze naturale. Se cresc vite cornute mari (zebu). grîu. Turism. Produce ciment. aparate şi utilaje electrotehnice şi radiotehnice). porcine). uleiuri vegetale.Éssen [´es¬n] oraş în Germania (Renania de Nord-Westfalia). Industrie în dezvoltare: energetică. XV). Izvorăşte din podişul Armeniei . Importă maşini şi utilaje industriale. fluviu în S-V Asiei. turbării. At. Vestigii arheologice. Somalia. de pielărie. 2 943 m). Industrie extractivă (minereuri aurifere. Admis în ONU la 17 septembrie 1991. tantal. sorg). Essequíbo Estónia [ese´kibo] Etiópia Étna Eufrát . fosforite. între Federa ia Rusă şi Letonia. Regiunea dintre Eufrat şi Tigru. materiale din lemn pre ios. platină. Pescuit de perle. cereale (mei. oi. mijloace de transport. Limba oficială: estona. Căi rutiere: 14 820 km. Se varsă în Oceanul Atlantic printr-un estuar. Produce energie electrică. Relief predominant înalt. prelucrătoare a materiei prime industriale şi agricole. Importă materii prime industriale. porumb. loc. turbă. produse petroliere. Popula ia: 67.14 mil. Culturi agricole: arbori de cafea. 1169.5 mil. de forma unui culuar lung de cca 200 km. îngrăşăminte). păşuni alpine.

Industrie extractivă (huilă). XIV. Suprafa a: 8. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. denumire recentă pentru ansamblul continental. de hîrtie. [´ev¬nzvil] oraş în partea centrală a SUA (Indiana). Davis în 1592. 40 mii loc. Suprafa a: 12. XII–XIV). (cca 3/4 din popula ia globului). 71°11´ lat. Eurásia Európa Évansville Everést Évora [´evura] Éxeter [´eks¬t¬] Éyre Faénza [´e¬] [fa´entsa] Faisalabád Fálkland [´foolkl¬nd] Fálkland Famagústa . 101. port la Marea Mînecii. v. textile.2 km2. Centru comercial. de la Peninsula Scandinavică ( Capul Nord . catedrală. 280 mii loc. Vînătoare de balene. 4 807 m. alimentare. Catedrală (1474). loc. în peninsula cu acelaşi nume. Universitate. Popula ia: 728 mil. pe 6 000 km. vf. Nod de comunica ii.2 mii loc.7% din suprafa a uscatului (54. 35 mii loc. la E şi S-E de ărmul Americii de Sud. 56 mii loc. alimentară. loc. curent marin rece în S-V Oceanului Atlantic. Monumente de arhitectură cultă (biserici. port la Marea Neagră.2 mil. Nod de comunica ii. mobilă. Popula ia: 2. de la Peninsula Iberică (Capul Roca . metalurgică (aluminiu). Chomolungma. Universitate. max. uleiuri vegetale) şi cultural (muzeu de artă. Administrat de Marea Britanie. măsline. de produse alimentare (bere). Pescuit. Relief variat (alt. km2). Temperatura apei: 4–15 °C. Climă oceanică.: Port Stanley . oraş în N-E Italiei (Emilia–Romagna). Străvechi centru de ceramică (sec. de pielărie şi încăl ăminte. Suprafa a: 10. Mont Blanc ). oraş în Portugalia central-sudică. Export de citrice. comercial (export de cereale. Viteza: 1–2 km/h. oraş în N-E Pakistanului. ovine. biserici). Muzeu de ceramică (1908). km2. la S-V de Ravenna. moschee). între continent şi arhipelagul Falkland. Întreprinderi ale industriei uşoare (textile. medie 300 m. de aici denumirea produselor de faian ă). mase plastice. care se întinde de la N spre S. format de Europa şi Asia. situat pe Ohio . alt. continent în emisfera nordică. Catedrală (sec. lîngă ărmul de E al Americii de Sud. oraş în S-V Marii Britanii (Anglia).Eupatória oraş în Ucraina (Crimeea). Pescuit. 9°30´ long. ocupînd 36. constructoare de maşini (automobile. Relief muntos. 118 mii loc. Vîrful ~. 36° lat. lac sărat în S Australiei.85 miliarde loc. Vestigii romane. şi de la V spre E. vin.2–15 mii km2. produse alimentare). N) pînă la Peninsula Iberică ( Capul Tarifa . mănăstiri. Muzeu etnografic. port la Marea Mediterană. Se cresc bovine. N). oraş în E Ciprului. Izvoare cu ape termale. Centru agricol. 1. în conurba ie. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. frigidere) produse chimice. arhipelag în S-V Oceanului Atlantic. Centru industrial (metalurgie. În cuprinsul ei se află 44 de state. Vegeta ie de tundră. textile. sticlărie.5 mil. tutun. Centru adm. V) pînă în N-E mun ilor Ural (67°20´ long. pe 4 000 km.4 mil. Nod de comunica ii. Turism. Sta iune balneoclimaterică. Industrie textilă. Descoperit de navigatorul englez J.3 mii loc. E). Universitate. în conurba ie. Este populat de cca 3. produse chimice şi alimentare). Pînă în 1979 s-a numit Lyalipur . încăl ăminte.

Oraşe pr. Industrie de prelucrare a metalelor. textile. Fondat în sec. FãgãrẠFãgãrẠFeodósia Ferganá Feroe Ferrára [ferr´ara] Fes [fèss] Fézzan Fíji . oraş în N Marocului. Nod de comunica ii. mobilă. de mobilă.: Fergana.5 mii loc.Farc´ãu Fayetteville [´fejetvil] cel mai înalt vîrf din Mun ii Maramureşului. Universitate (sec. Nod de comunica ii. Lungime: cca 300 km. Păduri de conifere. Universitate (1867). 150 mii loc. Turism. între rîurile Olt şi Dîmbovi a . orez. XVII–XVIII). Popula ia: 80 mii loc. Climă continentală excesivă. Din 1951 administrată de Libia. Moldoveanu . : 6638 m. la V de Kerci. Creşterea ovinelor. Alt. vopsele. de cherestea.: 2 544 m (vf. Oraş pr. situat pe fluviul Pad . Păstorit. Lă ime max. depresiune intramontană în Asia Centrală (Uzbekistan. ocupată de arabi în 665. [´fid…i] Márea ~. cel mai înalt din România). Termocentrală.: 170 km. Hr. castel (1385). 45. Pescuit. Sta iuni balneare. Industrie de prelucrare a metalelor. chimică. produse chimice). în bazinul rîului Sîrdaria . municipiu în România (jud. aluminiu.6 mii km2. [´ferœ] arhipelag (22 in-sule) în N Oceanului Atlantic. biserici (sec.4 mii km2. Teritoriu danez cu autonomie internă. Pomicultură. Suprafa a: 1. Nod de comunica ii. palate. XV–XVIII). produse alimentare) şi comercial. Braşov). Kîrgîzstan). produse alimentare. masiv muntos în Carpa ii Meridionali. Galeria de artă “I. situat pe rîul Cape Fear . peşte. încăl ăminte. Popula ia: 50 mii loc. Ad. VI î. Andijan. păşuni alpine. de pielărie. la grani a cu Ucraina. oraş în N Italiei (Emilia–Romagna). Centru industrial (mobilă. Alt.. Universitate (din anul 859). 275 mii loc în conurba ie. Relief vulcanic. 86 mii loc. Aeroport interna ional. VII. Noua Caledonie. Muzeu. Suprafa a: 550 mii km 2. textilă. oraş în E SUA (Carolina de Nord). Suprafa a: 2. 550 mii loc. Provincie romană din anul 19 î. a materialelor de construc ii. alimentară. Catedrală (1135). Hidrocentrală. Muzeu. oraş în Ucraina (Crimeea). Centru industrial (construc ii de maşini. Monumente de arhitectură cultă (musulmană). max. Culturi irigate: bumbac. port la Marea Neagră. situat pe rîul Olt . Pescuit. K. între Islanda şi Marea Britanie. Turism. Viticultură. Cetate-cas-tel (sec. Mún ii ~. Păşuni alpine. îngrăşă-minte). Noua Zeelandă şi Kermadec . Zăcăminte de petrol. sticlărie. Vînătoare de balene. mase plastice.: 1961 m. Aivazovski“. regiune de deşert şi oaze în S-V Libiei. de parfumuri. Vestigii arheologice. Namangan.: Sebha . mare în S-V Oceanului Pacific. Industrie chimică (mase plastice. Tadjikistan. între arhipelagul Fiji. textile. Export de lînă. Muzee. Climă umedă. Turism. Hr. alimentară (conserve de peşte. XIV). Suprafa a: 2000 km2. Fondat în sec. vin).max.

mangan). Capitala: Suva. Pescuit. Suprafa a: 5. Pescuit. Importă petrol. ovine. ceai. Se cresc bovine.5 mil. orez. cu cîmpii aluviale. crom. minereuri de fier şi crom.: 10 265 m.Fíji República ~. încăl ăminte. care cuprinde cca 800 de insule. cereale. banane. uleiuri vegetale. produse chimice. km 2. Păduri cu arbori de esen e pre ioase (45% din teritoriu). spaniola. de prelucrare a materiei prime industriale (a metalelor şi petrolului) şi agricole (fabrici de zahăr. Popula ia: 84. cărbuni. aur. tutun. República ~. majoritatea de origine vulcanică. Păduri (70% din teritoriu). Importă maşini şi utilaje industriale. min. frigidere. între arhipelagul Japoniei. platină. cupru). Tallinn. parcuri na ionale. zinc. parcuri na ionale. produse din lemn.: 115 m. Climă tropicală şi subecuatorială musonică. Industrie extractivă (minereu de fier. bata i. Suprafa a: 30 mii km2. de cafea. Suprafa a: 300 mii km2. stat insular în S-V Oceanului Pacific. aur. autovehicule. mangan. produse chimice şi alimentare (zahăr. ciment. Climă tropicală umedă. Helsinki. Limbi oficiale: engleza. cocotieri. de cacao. Lungime: 400 km. mijloace de transport. Vegeta ie tropicală şi de savană. cuprinzînd insulele arhipelagului Filipine (cca 7 100). uleiuri. Produce energie electrică. constructoare de maşini. Ad. Capitala: Manila . Meşteşugărit (ceramică. argint. minereu de fier.: 5 860 m. textile). rezerva ii naturale. Relief de coline şi mun i. Rusia şi Estonia. max. cu cîmpii intramontane şi de litoral. insula Taiwan şi Filipine. conserve de peşte. Planta ii mari de trestie de zahăr. maşini şi utilaje industriale. Suprafa a: 18. arbori de cauciuc. lemn şi materiale de lemn. porumb. porcine. animale. bananieri. argint. mercur. loc. ulei de cocos.5 mil. peşte. orez. de natură vulcanică. abaca (cînepă de Manila). Relief în general muntos. lactate). zahăr. mobilă. ulei de copră. Exportă zahăr. Ad. două dintre ele fiind cele mai mari: Viti Levu şi Vanua Levu. Porturi: Sankt-Petersburg. Exportă cafea. mijloace de transpor Filipíne Márea Filipínelor . Industrie extractivă (aur.3 mii km2. echipamente electrice şi electronice. Şantiere navale. broderii). engleza. tutun. . fijiana. arahide. ananaşi. Turism. Ad. echipamente electronice. Limbi oficiale: tagalog (filipineza). Filipíne Fínic Gólful ~. Rezerva ii naturale. golf la Marea Baltică. mobilă. Popula ia: 856 mii loc. între Finlanda. televizoare. în arhipelagul Fiji. pălării de paie. cupru. mare în V Oceanului Pacific. max. producătoare de materiale de construc ii. Se mai cultivă sorg. stat în S-E Asiei.

At. peninsulă în S-E Americii de Nord. Agricultură (cereale. oraş în N Italiei (Toscana). tutun. Ferme de animale cu blănuri pre ioase. Important centru industrial (metalurgie. Nod de comunica ii (feroviar. Exportă produse electronice. XI–XIII). Norvegia. Aeroport interna ional. Suprafa a: 152 mii km 2. biserica Sf. porcine. situat pe rîul Răut. prelucrarea lemnului. por elan. alimentare. între insulele Flores şi Sulawesi (Indonezia). mobilă. bumbac. Celebră şcoală de artă (în sec. între golful Mexic şi Oceanul Atlantic. în conurba ie. Sta iuni balneare. sfeclă de zahăr.: Tallahassee. com insulă daneză în Marea Baltică. chimică. Este locuită predominant de flamanzi. Popula ia: 466 mii loc. Oraş pr. automobile. situat pe rîul Arno . reni. Federa ia Rusă şi Marea Baltică (Golful Finic şi Golful Botnic). forestiere. doc. tutun. Este centrul adm. Florianópolis Florída (Flórida) Florída . Culturi agricole: citrice.19 mil. al statului Santa Catarena. hidroenergetice. trestie de zahăr. vanadiu. piei. la 127 km N de Chişinău. medie: 1 830 m. şi de coline. titan. Pescuit. Ierarh Nicolae (1807). Universitate (1321). Climă subtropicală (în N) şi tropicală umedă (în S. produse lactate (unt. Turism. Universitate. Industrie agroalimentară. orz. în conurba ie. ciment. Importă maşini şi utilaje industriale. suedeza. Suprafa a: 115 mii km2. cu numeroase lacuri. În agricultură predomină creşterea vitelor pentru carne şi lapte (bovine. Export de cereale. Vînătoare. tutun.1 mii km2. Ramuri industriale: construc ii de maşini. loc. mobilă. Pescuit. Produce echipamente electronice şi electrotehnice. plante tehnice). Relief de cîmpie joasă. păsări) Se cultivă secară. rutier). de marochinărie. fabrici de hîrtie. reşedin ă a raionului Floreşti. Ramuri industriale: extractivă (fosforite). oraş în S-E Braziliei. mare în bazinul Oceanului Pacific.: Odense. port la Oceanul Atlantic.Finlánda República ~. Ad. Muzeu. loc. ovăz. în 1580. Relief relativ neted. de ceramică şi sticlă. între Suedia. biblioteci. Se cresc bovine. XIII–XV). produse chimice. încăl ăminte). cartofi. Întreprinderi de prelucrare a metalelor şi a materiei prime agricole (zahăr. porcine. Ad. Mitrofan (1853). cereale. creşterea animalelor). celuloză şi hîrtie. oraş în Republica Moldova. constructoare de maşini electrice. Capitala: Helsinki . palate (sec.5 mii km 2. Catedrala Sf. aparate de precizie şi electronice. Popula ia: 5. Vechiul nume: Destêrro . de produse alimentare. cobalt. regiune naturală în V Europei. Biserici (sec. şantiere navale. Suprafa a: 338. Centru adm. legume.) stat în S-E SUA. Bogate resurse naturale: minereuri de fier. nichel. Păduri întinse (72% din teritoriu). muzee.: 5140 m. stat în N Europei. cu zone muntoase în N şi cu cîmpii litorale. caşcaval). Olanda şi Fran a (partea de N). fabricarea produselor textile. Suprafa a: 115 mii km2. Relief de cîmpie. 642 mii loc. blănuri. Popula ia: 14 mil. XIII–XVI). Fiónia Flándra Florénþa Flóres Floréºti Márea ~. ovine. Pescuit. parcuri na ionale (peste 1000). fructe. conserve). Nod de comunica ii. Limbi oficiale: finlandeza. 420 mii loc. 20000 loc. Suprafa a: 3. Climă boreală. Este separată de Cuba prin strîmtoarea Florida . materiale şi produse lemnoase. textile. crom. Rezerva ii naturale. hîrtie. cuprinzînd teritoriile statelor Belgia. Agricultură intensivă (cereale. Turism. max. chimice. utilaje pentru industria forestieră.

101 mii loc. 30 mii loc. Aeroport interna ional. Amapala. Lungime: 65 km. Centru industrial (construc ii de maşini. 160 mii loc. Nod de comunica ie. încăl ăminte. al provinciei Formosa. XV). tricotaje. XI. Industria lemnului. Industria hîrtiei. aparate electrotehnice. Muzeu.: 27 m. repara ii de maşini agricole. Foggia Fonséca [fõ´seka] Forli Formósa Fortaléza [forta´leza] Fort-de-France [for-d¬-fr´¾¾s] Fránkfort [´fræhkf¬rt] Fránkfurt pe Main Fránkfurt pe Óder oraş în E Germaniei (Brandenburg). centru adm. Pescuit. Casa Goethe. doc. XII). Muzeu arheologic. alimentară. XII–XIII). situat pe rîul Milcov . Fabrici de încăl ăminte. fructe. Construc ii de utilaj greu. loc. textile. mecanică. Universită i. . oraş în N-E Braziliei. Aeroport interna ional. rom. mobilă. Tîrguri interna ionale. 1. loc. 110 mii loc. chimico-farmaceutică. Muzee. textile. Important centru industrial: construc ii de maşini. Întemeiat în 1604 şi denumit ini ial Fort-Royal . în conurba ie). 660 mii loc. Biserici. port pe fluviul Main . laminator de sîrmă. At. chimică. oraş în E păr ii centrale a SUA. conserve. centrul adm. turnătorie de fontă. max. în sec. industrie electronică. Honduras i Nicaragua. de pielărie. al statului Ceará. a cauciucului. în conurba ie. oraş în N-V insulei Martinica . 88 mii loc. textile. Aeroport interna ional. At. 104 mii loc. al statului Kentucky. zahăr.Focºáni municipiu în E României. port la Oceanul Atlantic. Ad. Nod de comunica ii. Centru industrial (construc ii de maşini. Centru industrial (aparate electrice. oraş în S-E Italiei (Puglia). ca tîrg în 1546. Monumente istorice. Teatru. XV–XVII). Monumente istorice. 170 mii loc. încăl ăminte. în conurba ie.4 mil. Bazilica San Mercuriale (sec. la S de Ravenna. de mobilă. port pe rîul Paraguay. Fondat în 1609. Universitate. Teatre. poligrafică. pe coasta Americii Centrale. Catedrală (sec. Palatul comunal (sec. cafea) şi comercial (export de cafea. Colegiu (1886). bumbac. (1. Muzeu arheologic. Universitate. oraş în partea centrală a Italiei (Emilia–Romagna). Porturi: La Unión. Pia ă de cereale şi lînă. Primărie (sec. Vrancea. oraş în partea centrală a Germaniei (Hessen). doc. Galerie de pictură. golf la Oceanul Pacific. produse chimice şi alimentare). textilă. port pe fluviul Oder . alimentară (whisky). zahăr. Academie de artă. Nod de comunica ii. textilă. Catedrală. motoare electrice. port la Marea Caraibilor. alimentară. centru adm. produse chimice şi alimentare). zahăr). de mase plastice. alimentară. între El Salvador. Industrie electronică. oraş în N-E Argentinei. Turism.95 mil. fabrici de confec ii şi tricotaje. centru adm. Nod de comunica ii. al jud.

În agricultură predomină creşterea vitelor (bov Franz Jóseph [frants´jozef] arhipelag în Antarctica. la S-V de Berna. XVIII). textilă şi de confec ii. Turism. Monaco şi Marea Medite-rană. Popula ia: 59. Ultima erup ie: în 1707–1708. Mun ii Jura în E. Sta iuni balneare. vagoane. Universitate. al cantonului Fribourg. loc. oceanică şi mediteraneană. Export de copră. format din 187 insule. Suprafa a: 551. oraş în Japonia la poalele vulcanului Fuji Yama . Suprafa a: 480 km 2. Elve ia. cîmpii pe ărmurile maritime şi oceanice etc.: 3763 m. siderurgică.8 mii loc. ară puternic dezvoltată. 36 mii loc.: 3776 m. sateli i etc. păşuni alpine. loc. Relief cu caracter divers: Mun ii Pirinei în S-V. Parc na ional. Turism. port la strîmtoarea Tsushima. în conurba ie. în S-V ării. artizanat (por elan). oraş în V Elve iei. Prelucrarea metalelor şi lînei. podişul Ardeni în N şi N-V. Industrie extractivă (minereuri de fier. alimentară. Muzeu etnografic. Luxemburg. electrotehnică.Fránþa República ~. 228 mii loc. comună în Republica Moldova (rn. Industrie extractivă (huilă). bauxită. lan de insule în S şi în S-E Mării Nordului. Freetown [´friitaun] Fribourg [fri´buur] Frísce Frumoása Fuégo Fúji [´fudji] Fúji Yáma Fúkui Fúkuoka Funafúti Gabès . oraş în Japonia (Honshû). gaze naturale etc. Ultima erup ie: în 1991. vulcan activ în Guate-mala. Alt. Ínsulele ~. Germania. alimentară (ulei de palmier). stat în V Europei. Fondat în 1787. siderurgică. Capitala: Paris. Universitate. Belgia.5 mii km2. chimică (fibre sintetice. avioane. aparatură electrotehnică. vulcan stins în Japonia la 90 km S-V de Tokio.). Pescuit. cacao. prelucrarea pielei. la N-V de Nagoya. Aeroport interna ional. Limba oficială: franceza. constructoare de maşini. Catedrală (sec. port la Oceanul Pacific. capitala statului Tuvalu. Export de minereu de fier. 530 mii loc. port la Oceanul Atlantic. Marea Nordului. hîrtie. fîne e (25%). situat între Spania. Nod de comunica ii. pe ărmul de N al Africii (Tunisia). mase plastice. Produse din mătase naturală şi artificială.9 mil. petrol. Italia. cauciuc). Lungime: cca 100 km. metale rare. centrul adm. 260 mii loc. locomotive. Acoperit de ghea ă. 1. citrice. Centru industrial (construc ii de maşini. Universitate. a hîrtiei. a cauciucului. în N mării Barents . cărbune. capitala statului Sierra Leone. hîrtie. în conurba ie. textilă. diamante. Temple. Oceanul Atlantic. Industrie chimică. Marea Mînecii. Muzee. produse chimice şi alimentare (ciocolată). Şantiere navale. legume). cu zone colinare.: 620 m. Este considerat munte sacru. Suprafa a: 16 mii km2. oraş în Japonia (Kyûshû). săruri de potasiu. max. Complex monastic. XIX) construită pe locul unui schit de lemn (din sec. Este cea mai mare ară din Europa Occidentală. textilă. Vegeta ie: păduri (25% din teritoriu). Popula ia 20 mii loc. constructoare de maşini (automobile.3 mil. Lă ime: 50 m.). produse chimice şi alimentare) şi comercial agricol (orez. 2. Climă temperată. nave. Turism. Călăraşi). Alt. hidroenergetică. golf în Marea Mediterană. Biserică (sec. huilă. Mun ii Alpi în S-E. Posesiune a Federa iei Ruse. Sta iuni meteorologice. Alt. elicoptere. Universitate. XIII–XV). pe atolul cu acelaşi nume.

Turism. 91 mii loc. Suprafa a: 8 mii km2. 139 mii loc. Republica Congo şi Oceanul Atlantic.7 mii km2. Planta ii de trestie de zahăr. jude în E României. bananieri. confec ii. produse alimentare. la grani a cu republica Moldova. Turism. Apicultură.). 330 mii. Festival interna ional de umor (anual). chimică (lacuri. stat în V Africii Centrale. loc. trestie de zahăr. ananaşi. mobilă. arahide. bere. Sta iuni balneoclimaterice. Vegeta ie: păduri dese (4/5 din teritoriu) şi de savană. fontă. Muzeu. ovine). uleiuri. Nod de comunica ii. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. al jud. Căi ferate: 668 km. gaze naturale). Alcătuit din 61 de insule şi insuli e ( Isabela. Popula ia: 10 mii loc. produse chimice. Suprafa a: 4466 km2. Piscicultură. în N şi E) şi de cîmpie litorală mlăştinoasă (în V). Relief vulcanic. rutier). plante furajere). Centru pomicol. cacao. feroviar. produse de lemn. la 111 m alt. Popula ia: 645 mii loc.Gabón República Gobonéză. Gala i. centru adm. Turism. Centru adm. oraş în Bulgaria. Biserici (sec. Industrie extractivă (petrol.5 mii loc. Gala i . orez. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. oraş în Georgia (Gruzia). de maşini şi utilaje industriale. port la Marea Neagră. Turism. Aparatură electronică şi electrotehnică. laminate). Relief de cîmpie şi de podiş. aur. Poligrafie. Relief de podiş şi mun i (în centru. Exportă materiale prime industriale. miniere). situat pe rîul Iantra .: mun. Se învecinează cu Guineea Ecuatorială. produse din piele. la 950 km de ărmurile Ecuadorului. Creşterea animalelor (bovine. Pescuit. Limba oficială: franceza (uzuală: bantu/fang). Sta ie de cale ferată. Grădină zoologică. situat în N peninsulei Eyre . [´ge¬dn¬] lac sărat în S Australiei. uraniu. cafea. unt. aur. căruia îi apar ine din 1832. alimentară. Industrie extractivă (minereuri de fier. Termocentrală. Universitate.7 mii km 2. Climă temperat-continentală. între Dunăre. Viticultură. Catedrală. arahide. Monumente. porumb. Suprafa a: 7. siderurgică (o el. Camerun. traversat de ecuator. conserve. mijloace de transport. Universită i. Gábrovo Gágra Gairdner Galálapagos Galáþi Galáþi municipiu în E României. Căi rutiere: 7518 km. unul dintre principalele oraşe din S ării. cacao. cosmetice şi alimentare.a. Nod de comunica ii (fluvial. Popula ia: 1. textile. legumicultură. textile. Siderurgie. încăl ăminte. Comer intensiv. vopsele). constructoare de maşini (agricole. petrol. XVII). Capitala: Libreville . Parc na ional. prelucrarea metalelor şi lemnului (mobilă). Zonă agricolă (grîu. . mangan. produse alimentare. (1999). Teatre. 27. Climă ecuatorială. Pescuit. Importă maşini şi utilaje industriale. textilă. floarea-soarelui. Se produce ciment. Suprafa a: 267. loc. Culturi agricole: manioc. Santa Cruz ş. fildeş. Siret şi Prut (cursurile inferioare). Întreprinderi meşteşugăreşti. bata i. forestieră şi de prelucrare a lemnului. Aeroport.3 mil. port pe stînga Dunării. petrol). Gaboróne capitala Botswanei. combustibili. Muzee. arhipelag vulcanic în Oceanul Pacific. construc ii navale. Fernandina. confec ii. porumb.

Popula ia: 1. ilmenit. secară. Suprafa a: 11. Centru adm. bumbac. Importă maşini şi utilaje industriale. între Senegal şi Oceanul Atlantic. regiune istorică în partea centrală a Europei. Expl. ovăz. porumb. Pescuit. Admis în ONU la 21 septembrie 1965. Pomicultură. República ~. Suprafa a: 378 km2. Expl. Pescuit. Planta ii de cocotieri. Popula ia: 165 mii loc. Căi rutiere: 2 386 km. Industrie agroalimentară. Populată din sec. port la golful Mexic.: 1 486 m. Limba oficială: engleza. mărfuri de larg consum. porumb. textilă. ceară. Creşterea animalelor (bovine. Turism. populată în mare parte de găgăuzi. la izvoarele rîului Arieşul Mic . Centru adm. Relief de cîmpie. Alt. alimentară. Vegeta ie specifică tropicală: păduri-galerii. pe teritoriul Guineii.4 mii km2.: Auch . legume). forestiere. loc.: Comrat. Şantiere navale. formînd o comunitate autonomă. în N-V mun ilor Carpa i (Polonia. 64 mii loc. provincie istorică în S-V Fran ei. Galíþia Gálveston [´gælvistn] Gámbia Gámbia Gánge fluviu în S Asiei. Considerat rîu sacru. Ucraina). Principat al Rusiei Kievene. Muzee. fluviu în Africa Occidentală. Viticultură.: Gaza . loc. Universitate. Izvorăşte din mun ii Pirinei. Lungime: 1200 km. a cimentului. ovine).3 mii km2. Zonă agricolă (citrice. staniu. mei. orez. de prelucrare a petrolului. Produse agricole: arahide (50% din venitul na ional). Pescuit. porumb. mijloace de transport. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Lungime: 650 km. fabrici de covoare. Viticultură. Monumente. pe teritoriul Indiei şi Bangladeshului.: Santiago de Compostela . Centru adm. savane. se uneşte cu Brahmaputra şi se varsă în Golful Bengal. Relief de cîmpie şi coline. ovine). cartofi. sorg. se uneşte cu fluviul Dordogne şi se varsă în Oceanul Atlantic. Capitala: Banjul . Industrie metalurgică. la N-E de peninsula Sinai şi la V de Israel. măslini. Exportă arahide. de cupru.85 mii km2. produse alimentare. plante tehnice. forestiere. pe ărmul Oceanului Atlantic. fîşie litorală pe ărmul Mării Mediterane. Universitate (la Comrat). Lungime: 2 700 km (3 090 km după alte surse). orz. floarea-soarelui. formînd estuarul Gironde . cereale). Tîrguri anuale de animale (iulie). Oraş pr. Popula ia: 675 mii loc. Garónne Gascónia Gáza Gãgãuzã Gãína Múntele ~. Climă tropicală. Se varsă în Oceanul Atlantic. . plumb. Unitátea Teritoriál-Administrativã ~ regiune în S Republicii Moldova.4 mil. Izvorăşte din mun ii Himalaya. Senegalului şi Gambiei. combustibili. Suprafa a: 29. stat în V Africii. Popula ia: 3 mil.Galícia [ga´liqia] regiune în N-V Spaniei. manioc. VI de basci. Culturi agricole: grîu. XII–XIV). [ga´ron] fluviu în S-V Fran ei. Creşterea animalelor (bovine. oraş în S SUA (Texas). aflată mai tîrziu în componen a Poloniei (din 1352) şi a Austriei (1772–1918). culme muntoasă în S Mun ilor Bihorului. iar apa lui – miraculoasă şi purificătoare. nuci de cocos. Întreprinderi agroalimentare. Zonă agricolă (grîu. Suprafa a: 1. apoi independent (sec.

institut de muzică. orez.: 309 m.Gdañsk oraş în N Poloniei. Institu ii de învă ămînt superior. Bază militară. a celulozei şi hîrtiei. Centru industrial (ceasornice. X. Monumente de arhitectură. grădină botanică). Turism. Castel (sec. cu vechi tradi ii (bumbac.: Atlanta . arahide. Suprafa a: 582 km2. port în golful Gdañsk (Marea Baltic ă). a hîrtiei şi postavurilor. aparataj electrotehnic. port la golful Gdañsk. Nod de comunica ii. textile. instrumente de precizie. Centru industrial (siderurgie. Turism. tractoare şi nave. produse chimice şi alimentare) şi bancar interna io-nal. Turism. chimică. în special de locomotive. palate). Industrie extractivă (bauxită). doc. diamante) şi cultural (universitate. Universitate.5 mii loc. în sec. tutun. doc. Sta iuni climaterice. At. Ad. centrul adm. in. Catedrală (sec. Aeroport interna ional. Industrie alimentară (conserve de peşte). mare port în golful Genova. textile şi alimentare) şi cultural (academie de arte. Pescuit. Nod de comunica ii. [hent] oraş în N-V Belgiei. Biserici gotice (sec. al cantonului Geneva. Gdýnia Genéva Genéva Genóva Gent Geórgetown [´d…ood…taun] Geórgetown Geórgia . port la Oceanul Atlantic. XIII–XV). Suprafa a: 153 mii km 2. VII. 200 mii loc. pe ărmul lacului cu acelaşi nume. în conurba ie. Turism. 174 mii loc. Centru adm. Aeroport. Muzee.92 mil. XII–XIII). IX–XII). zahăr. produse chimice. comercial (export de cafea. textilă. muzee. Şantiere navale. constructoare de maşini şi utilaje. oraş în N-V Italiei (Liguria). Grădină botanică. la grani a dintre Elve ia şi Fran a. catedrală. Nod de comunica ii. loc. prelucrarea lemnului. Şantiere navale. mare biserică de lemn. Lungime: 70 km. bumbac. construc ii de maşini. oraş în S-V Elve iei. produse chimice şi alimentare. petrochimică. Nod de comunica ii. 232 mii loc. 253 mii loc. monumente istorice. stat în S-E SUA. Industrie textilă. în sec. At. capitala Guyanei. Muzee. electrotehnică. 808 mii loc. Turism. produse alimentare). Export de produse alimentare. XIV). catedrală. Centru industrial (prelucrarea lemnului. Aeroport interna ional. Popula ia: 6. de prelucrare a lemnului. 15 mii loc. max. Export de cărbune şi cocs. cînepă. în conurba ie. cacao. textile. 469. oraş în insula Grand Cayman (Marea Caraibilor). Palatul Artushof (sec. lac în Mun ii Alpi. [´gdinja] oraş în N Poloniei. în valea Ronului . iută). Construc ii de maşini. port important situat pe canalul Leie şi fluviul Schelde. Culturi agricole: porumb.

Biserici (sec. constructoare de maşini (aparataj şi utilaj electronic. Exportă ceai. Caucazul Mic ). Fran a.). porcine. situat între Danemarca. Importă maşini şi utilaje industriale. Cîmpia Germaniei Centrale . produse farmaceutice). Turcia şi Marea Neagră. chimică (coloran i. stat în S-V Asiei. Întreprinderi ale industriei textile. Administrat de Marea Britanie. hîrtie. ovăz). XI–XIV). Catedrală gotică (sec. tutun. zinc. energetică. metalurgică (ocupă locul al treilea în produc ia mondială de o el). loc. Vîrf marcant: Kazbek (5033 m alt. chimice. Cehia. cu masive muntoase ce depăşesc rar alt. Relief predominant muntos ( Caucazul Mare. produse alimentare (conserve. Fără popula ie stabilă. stat în Europa Centrală. de stepă şi subtropicală. siderurgică. orz. Popula ia: 83. Viticultură. Rafinării de petrol. Vegeta ie: păduri de foioase (41% din teritoriu). cereale.7 mii km2. esături de lînă. Suprafa a: 69. maşini electrice). Alazan ). Armenia. secară. primul loc în lume). Vegeta ia: păduri de conifere (28% din teritoriu). Ramuri industriale: expl. combustibili. electronice. sericicultura. Capitala: Tbilisi .Geórgia (Gruzia) República ~. avicultura. vinuri. mijloace de transport. de 1000 m. Relieful ării este reprezentat de trei mari zone naturale: Cîmpia Germaniei de Nord . constructoare de maşini (autocamioane. Principalele ramuri industriale: extractivă (lignit. Olanda şi Marea Nordului. sfeclă de zahăr. cu cîmpii depresionare (Colhida. siderurgie. vi ă de vie. Căi ferate: 1 570 Geórgia de Sud Germánia teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. coniacuri. alimentară. Austria. Pesc [he´rona] oraş în N-E Spaniei (Catalonia). zona prealpină şi alpină ( Cîmpia Rinului. Principalele culturi agricole: ceai. Limba oficială: georgiana/gruzina. cu regiuni plane (în V) şi şiruri de coline morenice (în E). legume.8 mil. Climă de tranzi ie de la temperatoceanică (în N-V) la cea continentală (în S-E). de mangan. pomicultură. vopsea. fibre sintetice. format dintr-un grup de insule vulcanice. tricotaje. citrice. energetică (centrale electrice nucleare). cartofi. În agricultură predomină creşterea animalelor (bovine.). ovine. încăl ăminte. alimentare. Marea Baltică. Viticultură şi vinifica ie. învecinat cu Federa ia Rusă. Polonia. loc. Sînt dezvoltate creşterea animalelor (bovine. textilă. mătase şi bumbac. mase plastice. ovine) şi produc ia de cereale (grîu. strunguri. (1996). Belgia. Elve ia. Alpii Bavariei ş. 71 mii loc. Cahetia. República Federálă ~. Limba oficială: germana. Azerbaidjan. chimice. Relief muntos. XII–XIV). ape minerale). Climă subtropicală şi temperată. Suprafa a: 357 mii km 2. ceai. produse chimice (îngrăşăminte de azot. caprine). Suprafa a: 3750 km2. vinuri. Climă oceanică. Luxemburg. maşini-unelte.2 mil. Capitala: Berlin . plumb. porumb. celuloză. Geróna . citrice. Popula ia: 5. produse ale industriei constructoare de maşini. de ciment. păşuni montane (25%). hîrtie). nave). a. Muzeu arheologic. situat la cca 2 275 km S-E de Falkland.

sorg. Lungime: 8. Întreprinderi de asamblare a automobilelor. mobilă. Importă maşini şi utilaje industriale. bauxită. produse petroliere. la grani a cu bulgaria. cereale. galerie de pictură. Vatra (pînă în 1991 s-a numit Ghidighici ). produse alimentare. Vegeta ie de savană.5 mii km2. Suprafa a: 3 526 km2. de aur (de aici denumirea ării dată de englezi – Gold Coast (Coasta de Aur ). Ad. materiale de construc ie. Palate (sec. Sta iune balneară. în N Dunării. tutun. muzee. Relief în mare parte de şes. păsări).: 9. Se mai cultivă manioc. produse alimentare) şi cultural (institu ii de învă ămînt superior. de ciment. max. porcine. două teatre. bananieri. lîngă com. de prelucrare a lemnului şi pieilor.: 1 180 m. oraş în N Spaniei (Asturia). ovine. Lácul de acumuláre ~. Institu ii de învă ămînt. cu podişuri (în N şi V) şi o cîmpie litorală (în S). Lă ime: 14–45 km. repara ii navale.: mun. 263 mii loc. Lungime: 65 km. min. Climă tropicală. apicultură. stat în V Africii Centrale. Popula ia: 303 mii loc. Lă ime: 800 m.25 mil. Popula ia: 68 mii loc. între Marele Deşert de Nisip (în N) şi deşertul Victoria (în S). produse alimentare. monumente arhitectonice. max. între 300–500 m). Suprafa a: 286 km2. Limba oficială: engleza (na ională – akan). Relief de podiş (alt.5 km. Oraşul a fost puternic afectat de cutremurul din 1988. Expl. vestigii arheologice). monumente istorice. format prin construirea unui baraj în 1963. igarete). materiale de construc ii. Ghidighíci Ghiumrí Gibraltár Gíbson Gijón [hi´hon] strîmtoare între Europa (Spania) şi Africa (Maroc). jude în S României. în 1924–1991 – Leninakan . Burkina Faso. Exportă cacao-boabe (30% din produc ia mondială). Pînă în 1840 s-a numit Kumairi . Togo şi Golful Guineii. textile. lac de acumulare în Republica Moldova. aur. diamante. bumbac. mei. porumb. Gílbert [´gilb¬t] Giúrgiu . caprine. ciocolată. care leagă Oceanul Atlantic cu Marea Mediterană. port în golful Biscaya (Oceanul Atlantic). Pescuit. Centru adm. Climă temperat-continentală. oraş în N-V Armeniei. Creşterea animalelor (bovine. legumicultură. textile. Universită i. Se învecinează cu Coasta de Fildeş. Export de copră. arahide. creşterea animalelor). de laminare a aluminiului. Turism. în 1840–1924 –Aleksandropol . Căi rutiere: 40 mii km. Căi ferate: 953 km. Admis în ONU la 8 martie 1957. por elanuri. Ad. rutier). lemn de esen e pre ioase. Turism. Denumirea antică: Coloanele lui Hercule . Zonă agricolă (cereale. Culturi agricole: arbori de cacao şi de cauciuc. deşert în V Australiei. sticlărie. Capitala: Accra . Centru industrial (construc ii de maşini. Popula ia: 20. Posesiune a statului Kiribati. cu păduri ecuatoriale (în S-E). Giurgiu . teatre. textile. Centru industrial (siderurgie.: 200 m. Ad. Relief de cîmpie. Petrol. pe ărmul Golfului Guineii.Ghána República ~. plante oleaginoase. minereu de mangan. Creşterea animalelor. Nod de comunica ii (feroviar. loc. muzeu etnografic. mărfuri de larg consum. mangan. arhipelag în partea central-vestică a Oceanului Pacific (Micronezia). pe cursul mediu al rîului Bîc . XIV–XVI). Suprafa a: 238. Construc ii de nave fluviale. gaze naturale. de diamante. confec ii. 123 mii loc.5 m.

oraş în Federa ia Rusă. oraş în S-E Republicii Belarus. Suprafa a: 5. Aeroport interna ional.6 mii km2. a fost răstignit Isus Hristos. Universitate (1451). Oaze (în V). maşini-unelte). Relief muntos (în N şi N-V). tamarix). pînă în 1948 – Oirot-Tura . Relief de podiş înalt (alt. confec ii. situat pe fluviul Clyde . colină lîngă Ierusalim. Nod de comunica ii (feroviar. Industrie agroalimen-tară. cca 2 200 m). Produse industriale: energie electrică. jude în S-V României. oraş în V Republicii Moldova. Se varsă în golful Bengal (Oceanul Indian). Climă temperat-continentală. regiune în S-V Siriei. Rar populată. Întreprinderi ale industriei uşoare (mobilă. Muzeu etnografic. alt. Catedrală gotică (sec. km2. electrotehnică. încăl ăminte. Cunoscut din 1513. Ocupată de Israel în 1967. aparate electroteh-nice) şi alimentare (carne). Institut pedagogic. maşini-unelte. Arhanghel Mihail (1895). în 1527. Influen ează clima unor ări litorale din N-V Europei. Institu ii de învă ămînt superior. 3500 loc. 505 mii loc. 14 mii loc. Climă continentală excesivă. unde. doc. Sector zootehnic. în 1142. Culturi agricole: cereale. legume. de prelucrare a metalelor şi lemnului. Port. ciment. Construc ii de maşini (locomotive. la 168 km N-V de Chişinău. formînd o deltă. Este considerat fluviu sacru. Viteza medie: 3–9 km/h. Par ial navigabil. conform religiei creştine. Turism. chimică. reşedin ă a raionului Glodeni. oraş în N-E Marii Britanii (Sco ia). situat pe rîul Glodeanca . Podiş pietros şi nisipos (alt. At. gaze naturale. situat pe rîul Maima . Lă ime: 75–250 km. Mari şantiere navale. Direc ia principală: S-V–N-E. XII–XVI).: Tîrgu-Jiu. petrol. At. al regiunii Gomel. doc. Suprafa a: cca 2 mil. mare regiune deşertică şi semideşertică în partea central-estică a Asiei (Mongolia. Vegeta ie săracă (saxaul.: 2 500 m). aparataj electrotehnic). Cahul). Gorj Górno-Altáisk . Teatre. centrul adm. tricotaje.Giurgiuléºti Glásgow [´glæsgou] comună în S-V Republicii Moldova (rn. capitala Republicii Autonome Altai. Popula ia: 398 mii loc. Grădină botanică. 688 mii loc. pe cursul de mijloc al Jiului. confec ii. medie: 900–1200 m. cultură şi artă. Galerie de artă. Industrie constructoare de maşini (maşini agricole. Centru vamal de frontieră. frigidere. Suprafa a bazinului: 290 mii km 2. rutier). cherestea. doc. Apicultură. Repara ii navale. Înăl ímile ~. izvoare minerale. port pe rîul Soj . alimentară. Lungime: 1 465 km. Biserica Sf. în N Oceanului Atlantic. mobilă. Resurse naturale: cărbune. de suprafa ă (24°–28°C). Centru adm. fructe. eliberată de trupele siriene în 1973 şi anexată de Israel în 1981. petrochimică. textile. cu zone subcarpatice (în partea centrală) şi sectoare de cîmpie colinară (în S). în 1616. At. Pod peste Prut. textilă. 48 mii loc. Glodéni Góbi (Shámo) Godávari Golán Gólfstrom [´golf¿trom] Golgóta Gómel (Hómel) curent oceanic cald. Institu ii de învă ămînt. fluviu în India. metalurgie. max. calcare. Pînă în 1932 s-a numit Ulala . China). Iriga ii.

Muzee. construc ii de automobile (firma "Volvo"). esături. de tutun. Principalele culturi agricole: grîu. Limba oficială: greaca. magnezit). Muzee. Planta ii de măslini. Aeroport interna ional. Turism. conserve. bauxită. cartofi. Climă temperat-ma-ritimă. Turcia. Creşterea animalelor (bovine. Bulgaria. port la strîmtoarea Kattegat . aluminiu. metalurgică. chimică. crom. mangan. jud.–I d. Fondat în 1619. 135 mii loc.: Visby . textile. Universitate. principalul centru politic. XV–XVI). Se cultivă cereale.1 mii km2. cartofi. porumb. caprine. citrice. textilă. (716 mii loc. Cuprinde şi numeroase insule (cca 2000) din Marea Egee. bovine. Grădină botanică. situat pe rîul Genil . în apropierea Londrei. Universitate. Aşezarea a fost distrusă de romani în timpul ultimului război daco-roman (105–106). Marea Egee. cu zone de cîmpie în N. alimentară (zahăr). stafide. Institut politehnic.). Turism. unde au fost descoperite vestigiile Sarmizegetusei Regia. Mare centru industrial: şantiere navale.Hr. autovehicule. Se cresc ovine. Gótland Göttingen [´gœtihg¬n] oraş în partea centrală a Germaniei (Saxonia Inferioară). 258 mii loc. aparataj electric. păşuni (39%). 444 mii loc. [´grinid3] oraş în Marea Britanie (Anglia). tutun. ulei de măsline. sfeclă de zahăr. situat pe fluviul Tamisa . petrol. bumbac. Pescuit intensiv. oraş în S-E Spaniei (Andaluzia). esături. ovine). XIII–XVIII). încăl ăminte. citrice. economic şi religios al statului dac (sec. electroenergetică. militar. XVII–XVIII). cărbune. Universitate. vi ă de vie. 228 mii loc. Relief predominant muntos (4/5 din teritoriu). Capitala: Atena . Granáda [gra´naada] Grãdiºtea Muncélului Grécia República Elénă . combustibili. Clădiri gotice (sec. Suprafa a: 132 mii km2. tutun. Climă tropicală şi mediteraneană. argint. măsline şi ulei de măsline. I î. televizoare. Hunedoara). la S-E de ărmul Scandinaviei. Edificii din sec. situat în partea sudică a Peninsulei Balcanice. în conurba ie). Centru adm. Greenwich . ară agrar-industrială. loc. Vechi observator astronomic (1675–1958). nichel. alimentară. stat în S-E Europei. Marea Cretei şi Marea Ionică. insulă suedeză în Marea Baltică. Industrie metalurgică. Vegeta ia: păduri montane sărăcăcioase (15% din teritoriu). chibrituri. Marea Ionică şi Marea Mediterană. orez. sfeclă de zahăr. Păduri de conifere. Orăştioara de Sus.Götebórg [gœt¬´borj] oraş în S-V Suediei. chimică. Parcuri na ionale. Monumente arhitectonice (sec. Suprafa a: 3. frigidere. Monumente arhitectonice (sec. Rezerva ii naturale. hîrtie. plumb. textilă. Importă maşini şi utilaje industriale. Grădină botanică. Popula ia: 60 mii loc. Industrie extractivă (lignit. Pe aici trece meridianul zero (primul meridian). Industrie cinematografică. XVII–XVIII. Exportă bauxită. Centru cultural şi artistic. Metalurgia aluminiului. vinuri. Instrumente optice şi aparatură fotografică. coniac. Operă (1859). loc pe teritoriul satului Grădiştea de Munte din România (com. Popula ia: 11 mil. Produce o el. marmură. bumbac. învecinat cu Albania. Macedonia.Hr. zinc.

Admis în ONU la 17 septembrie 1974. Suprafa a: 1. produse din piele şi alimentare) şi cultural (palat din sec. cunoscute cu denumirea Grenadinele meridionale. textile. trestie de zahăr. mare în bazinul Oceanului Arctic. Turism. Monumente arhitectonice (sec. constructoare de maşini (aparate electrotehnice şi electronice). de ciment. Aeroport. Construc ii de maşini. oraş în Republica Moldova. Catedrală (sec. Popula ia: 100 mii loc. Centru de cercetări nucleare. situat pe rîul Henares . banane. la 60 km E de Chişinău. nuci de cocos. cacao. Ad.: 4845 m. XVIII). situat între Oceanul Atlantic şi Marea Caraibilor. Climă oceanică subtropicală. Industrie metalurgică. Centru industrial (construc ii de automobile. situat pe rîul Isère . rutier). mijloace de transport. Nod de comunica ii. în conurba ie. Islanda şi arhipelagul Spitsbergen. Expl. la N-E de Madrid. Fondat în 1531. Pescuit intens. bunuri materiale de larg consum. 2. km2. Muzee. Pod roman şi apeduct. oraş în Federa ia Rusă. ceramică. petrochimie. fluviu în S Spaniei. declanşate de Rusia împotriva cecenilor. km2. Universitate. biserică din sec. nucşoară. Guadalajára Guadalquivír [gwadalki´biir] . pe o insulă de origine vulcanică – Grenada (suprafa a: 305 km2) – şi altele mai mici. bumbac. oraşul a fost distrus în mare parte. creolo-portugheza). Popula ia: 55 mii loc. Grigoriópol Groenlánda Groenlándei Gróznîi Guadalajára [gwadala´hara] oraş în partea centrală a Spaniei (Castilia-La Mancha). Limba oficială: engleza (uzuale: creolo-engleza. Universitate. În urma opera iunilor militare. textile. 11. Creşterea animalelor (reni. alimentare). esături. Hidrocentrale. zinc. situat pe malul stîng al Nistrului. Podiş mărginit de lan uri muntoase (în E şi V). alimentară. XI–XVI). Aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Iarnă în 1968. max.. nucşoară. al statului Jalisco. între insulele Groenlanda. citrice. întreprinderi alimentare. muzee). Suprafa a: 344 km2. Ad. în special eschimoşi. plumb. Zăcăminte de cărbune. Produse industriale: chimice. de petrol. Vegeta ie de tundră. cacao-boabe. criolit. Se varsă în Oceanul Atlantic (golful Cádiz ). Func ionează mici întreprinderi de prelucrare a materiei prime agricole (textile. capitala republicii Autonome Cecene. med. Vegeta ie: păduri tropicale. Lungime: 657 km. Se cultivă banane. Suprafa a: 2. ovine). centrul adm. 405 mii loc. hîrtie. Capitala: Saint George ´s . Relief muntos. Universitate (1792).: 1 445 m. Fondat în 1792 pe locul fostei aşezări rurale Ciorna .5 mii loc. Climă arctică şi subarctică. (1996). hîrtie. Iriga ii. Comuni-că cu Oceanul Atlantic şi Marea Norvegiei. încăl ăminte. Căi rutiere: 1 050 km. textile. Márea ~. Grenóble [gr¬´nobl] oraş în S-E Fran ei (Dauphiné). XIII. Întreprinderi agroindustriale. insulă în N Oceanului Atlantic (cea mai mare de pe glob). Importă maşini şi utilaje industriale.2 mil. 401 mii loc. Exportă nuci de cocos. XVI). Palat (sec. aparataj electrotehnic. Par ial navigabil. ciment.Grenáda stat insular în arhipelagul Antilele Mici.2 mil. grafit. XV. oraş în partea central-vestică a Mexicului.24 mil. Aeroport. sticlă. 63 mii loc. combustibili. acoperit în mare parte cu ghe ari (cca 80%). Nod de comunica ii (aerian. loc.

loc. Căi ferate: 1 139 km. Climă tropicală. ananaşi. Se cultivă arbori de cafea şi de cacao. Culturi agricole: cocotieri. Administrată de Fran a. bunuri de larg consum. Fabrici de zahăr. tricotaje. Popula ia: 440 mii loc. manioc. Căi rutiere: 13.: Basse-Terre . Industrie extractivă (petrol. stibiu.: Agaña . şi de cîmpie litorală. Pescuit. Portugalia). Admis în ONU la 21 noiembrie 1945. XVI). 218 mii loc. Centru industrial (metalurgie. rom. situată la 2 200 km S de Tokio (Japonia). orez. porcine. Vegeta ie silvică şi de savană. format de un grup de insule din arhipelagul. Guadiána Guám Guantánamo Guatemála oraş în S-E Cubei. situat între Mexic. cafea. textile. Capitala: Guatemala .3 mii km. República ~. Supr. bumbac. Fondat în 1530. Rafinării de petrol. Importă combustibili. cupru. bata i. (1998). port la Oceanul Pacific. . igarete. Popula ia: 145 mii loc. cafea. bananieri. Par ial navigabil (93 km). produse chimice şi alimentare) şi comercial (export de cafea. format de insula cu acelaşi nume din Arhipelagul Marianelor . Administrat de SUA. ciocolată). [guadi´ana] fluviu în Peninsula Iberică (Spania. Exportă banane. Nod de comunica ii. loc. cu subsol vulcanic. manioc. Se cresc bovine. lemn şi materiale din lemn pre ios. Lungime: 840 km. Industrie textilă. Se cultivă trestie de zahăr. porumb. Aeroport interna ional.: 1780 km2. stat în America Centrală. Iriga ii. citrice. bumbac. arbori de cafea şi de cacao. Honduras. biserică (sec. teritoriu insular în V Oceanului Pacific. Relief predominant muntos. Vegeta ie bogată: păduri de esen e pre ioase (50% din teritoriu) şi de savană. vanilie. Belize. Vegeta ie bogată. mercur. Relief de platou. Pescuit. alimentară (zahăr. argint. Centru adm. banane). Climă tropicală umedă. legume. zinc.6 mil. tutun. banane. cacao. Limba oficială: spaniola. utilaje industriale. cu cîmpii litorale relativ înguste şi joase. Centru adm. aur. ovine.Guadelúpa teritoriu insular în Oceanul Atlantic. trestie de zahăr. zahăr. Universitate (1867). bananieri. Industrie uşoară (textile. Turism. cacao. rafinării de petrol. Antilele Mici (Marea Caraibilor). Bază maritimă şi aeriană. zahăr. Climă tropicală. Fondat în 1819. trestie de zahăr. El Salvador şi Oceanul Pacific. prelucrarea lemnului. Turism. Se varsă în Oceanul Atlantic (golful Cádiz ). crom) şi de prelucrare a materiei prime agricole. Catedrală. bata i. wolfram. ananaşi. Exportă cafea. rom. Suprafa a: 109 mii km2.3 mil. mijloace de transport. Suprafa a: 549 km2. Marea Caraibilor. 1. bananieri. ceasuri) şi alimentară. porumb. Guayaquíl [gwaja´kil] oraş în Ecuador. Popula ia: 13. Căi rutiere: 1690 km. Căi rutiere: 2 384 km.

uşoară şi de prelucrare a materiei prime agricole. Cuprinde şi grupul de insule Bijagos (cca 60) din apropierea litoralului. arahide. Guinéii Gólful ~. Liberia. arbori şi plante de savană. golf al Oceanului Atlantic.5 mil. Climă tropicală umedă. porumb. vi ă de vie. Côte d'Ivoire. orez. km2. forestiere. citrice. Senegal. de ciment şi alimentară. Vegeta ie bogată: păduri tropicale. Se cresc bovine. cafea. autovehicule. bauxită. Exportă cacao-boabe. Suprafa a: 36 125 km2. Admis în ONU la 12 decembrie 1958. Industrie de prelucrare a lemnului (cherestea. Suprafa a: 28. Limba oficială: spaniola. Căi rutiere: 28. orez. stat în Africa de Vest. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase (mahon. porumb. Importă maşini şi utilaje industriale. banane.: 240 m). susan.Guinéea República ~. Importă maşini şi utilaje industriale. alt. Capitala: Malabo. păduri de podiş. arahide. Pescuit. Suprafa a: 1. Economie slab dezvoltată. banane. Industrie extractivă (minereu de fier. de podiş (în S) şi de cîmpie litorală (în V). alt. produse de alumină. diamante). textile. bunuri de larg consum. bazată pe agricultură. produse alimentare. Relieful ării reprezintă o cîmpie continentală joasă (alt. Expl. bananieri. stat în V Africii. bunuri de larg consum. Admis în ONU la 17 Guinéea Ecuatoriálã República ~. în special ovine. la ărmul Golfului Guineii. Se cresc animale. citrice. Se cultivă orez. Guinéea-Bissáu República ~. produse alimentare. manioc. Limba oficială: franceza. Elobey. banane. manioc. Pescuit. Popula ia: 7. ovine. placaje). Exportă minereu de fier. ulei de palmier. Ad. combustibili. pe coasta Oceanului Atlantic. mei. 3008 m). Vegeta ie: păduri tropicale şi de savană. tutun. bauxită. lemn. de cîmpie pe litoral şi de mun i vulcanici pe insule (alt. diamante. Principalele ramuri economice sunt agricultura şi exploatările forestiere.: 1 500 m). palmieri. peşte. legume. caprine. 600–900 m. Mali. Popula ia: 1. stat în Africa de Vest. Relief variat: regiuni de munte. Guineea şi Oceanul Atlantic.1 mii km2. abanos. Capitala: Bissau. combustibili. învecinat cu Guineea-Bisau. utilaje industriale. cafea. cafea. Se cultivă cacao.35 mil. Pescuit. materiale lemnoase. cocotieri. În componen a sa intră teritoriul continental Rio Muni şi insulele Fernando Póo. Se învecinează cu Senegal. Annobón. în lungul ărmului de V al Africii Ecuatoriale. arahide. okoumé). bovine. produse agroalimentare. Limba oficială: portugheza. Importă mijloace de transport. Căi ferate: 662 km.: 6360 m. arbori de cauciuc. Climă tropicală. max.5 mii km. Predomină produc ia de cafea. caprine. Se mai cultivă trestie de zahăr. Suprafa a: 245. max. orez. tutun. străbătută de rîuri şi acoperită de numeroase mlaştini. . Capitala: Conakry . Întreprinderi de prelucrare a materiei prime vegetale şi animale. bananieri. combustibili. loc. mobilă. Climă ecuatorială umedă. Exportă peşte (2/3 din tot exportul). mei. mijloace de transport. Corisco. Căi rutiere: 4 150 km. max. Popula ia: 498 mii loc. loc. creşterea animalelor şi opera ii bancare. max. aur. Sierra Leone şi Oceanul Atlantic.9 mii km 2. manioc.78 mil. între Camerun şi Gabon. Căi rutiere: 2 682 km. nuci de cocos. Relief de podiş (în partea continentală. bata i.

În apropiere se află mănăstirile Vorone (1488) şi Humor (1530). rom. mobilă). combustibili. cabluri. Vegeta ie: păduri (3/4 din teritoriu). Industrii (metalurgică. Parfumuri. Venezuela şi Oceanul Atlantic. XIV–XVII). lemn şi materiale lemnoase pre ioase. textile. utilaje şi semifabricate industriale. Suceava). mangan. Pescuit. bunuri de larg consum. construc ii de maşini de transport. cafea. în conurba ie). Muzee. prelucrarea lemnului şi petrolului. 2 771 m). Pescuit. alumină. columbit. Exportă bauxită. Întreprinderi de prelucrare a lemnului de esen e pre ioase. În regiunile de savană se practică creşterea vitelor (bovine. Guyána Guyána Francézã Háarlem Habárovsk Hága . 615 mii loc. doc. 300–500 m). planta ii de arbori şi plante tropicale. Suprafa a: 91 mii km2. în 1490. Parc dendrologic. Limba oficială: engleza. 300–500 m) şi de cîmpie litorală. Industria lemnului (cherestea. peşte. lactate). Muzeu etnografic. Popula ia: 857 mii loc. chimică. Monumente: biserică gotică (sec. At. Nod de comunica ii. Sediul mai multor organisme interna ionale. stat în N Americii de Sud. a materiei prime agricole (zahăr. Centru adm. doc. orez. porcine. în sec. oraş în V olandei.: Cayénne . produse alimentare. Fabrici de sticlărie. 17 mii loc. orez. Admis în ONU la 20 septembrie 1966. la 7 km E de ărmul Mării Nordului. situat pe rîul Moldova . automobile. strunguri. Centru industrial (şantiere navale. crevete. Căi ferate: 187 km (după unele surse numai 88 km). Turism. Brazilia. turbă. manioc. XIII–XVII). Căi rutiere: 7 200 km (după alte surse 5 700 km). Expl. produse chimico-far-maceutice. Aeroport. Centru floricol (din sec. materiale de construc ii. oraş în Federa ia Rusă (Extremul Orient). Produce motoare. învecinat cu Surinam. Climă subtropicală umedă. construc ii şi repara ii navale. electronică şi electrotehnică. în 1097. Popula ia: 115 mii loc. At. At. alimentară). o zonă muntoasă în V (alt. mobilă etc. Monumente arhitectonice vechi (sec. orez. construc ii de maşini. Fondat în 1652. extractivă (cupru. reşedin ă regală şi a administra iei de stat. de prelucrare a lemnului. doc. Teatre. textilă.). Culturi agricole: trestie de zahăr. [´haarlem] oraş în V Olandei. Relief variat: o cîmpie joasă pe litoral. palate (sec. un podiş străbătut de rîuri în S (alt.Gúra Humórului oraş în România (jud. rutier). ovine). de produse farmaceutice. Relief de podiş colinar (alt. poligrafică. Vegeta ie: păduri de lemn pre ios. aur. XVII). mangan. Importă maşini. Oraş din 1905. Administrat de Fran a. minereuri de fier. alimentară (conserve de fructe şi legume. între Brazilia şi Surinam. rom etc. port la Marea Nordului. teritoriu în N-E Americii de Sud. Muzee. Ramuri industriale: metalurgie. alimentare). [gai´aana] República (Cooperatístă) ~. Suprafa a: 215 mii km2. aparataj şi echipament electronic. porumb. X. port pe fluviul amur . (686 mii loc. 447 mii loc. tutun. alimentară. textilă. ananaşi. citrice. tutun. forestiere. bananieri. 152 mii loc. de bauxită (locul al treilea în lume). zahăr. porumb. cacao. Capitala: Georgetown . Expl. În cîmpia litorală se mai cultivă trestie de zahăr. chimică. situat pe ărmul Oceanului Atlantic. Nod de comunica ii (feroviar. XIV). planta ii de bata i. calcare). Turism. diamante.

332 mii loc. doc. Centru industrial (metalurgie. alimentară. Academie de Arte frumoase. textile. de prelucrare a petrolului. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. Mici întreprinderi industriale (de alumină. trestie de zahăr. Important centru industrial (metalurgie. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. Limbi oficiale: franceza. plumb. cacao. Pescuit. República ~. porcine. ciment. ceramică. esături. Monumente arhitectonice (biserică din sec. Relief: masive muntoase (în S-E). 1. biserică (1750). fosforite etc. aparataj electronic. 115 mii loc. Suprafa a: 27 750 km2. situat în V insulei Haiti . Universitate(1694). bumbac. Aeroport. textile) şi prelucrătoare de materii prime agricole (uleiuri eterice. Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. Rafinării de petrol. Capitala: Port-auPrince. primărie din sec. port la strîmtoarea Tsugaru . tricotaje.47 mil. ovine). At. XIX). la 50 km N-V de Leipzig. aur. Turism. forestiere. textilă. în S-E Siberiei. ară agrară. Muzeu. port la Marea Mediterană. Creşterea animalelor şi păstorit în mun i. montaj de automobile. oraş în Marea Britanie (Anglia). produse alimentare). în 806. conteinere). bata i. Centru industrial (metalurgie. Popula ia: 586 mii loc. echipamente). stat în America Centrală. republică în Federa ia Rusă. produse chimice şi alimentare. Universită i. 250 mii loc. Aeroport. institut politehnic. Industrie alimentară (conserve de peşte). Nod de comunica ii. uleiuri eterice. Muzeu. produse chimice. port la Oceanul Atlantic. prelucrarea cauciucului. zahăr. Vegeta ie: păduri de pini şi de esen e pre ioase (3. cîmpii şi podişuri (în partea centrală) şi cîmpii de litoral (în V). port pe fluviul Saale . conserve de peşte) şi comercial (export de cereale. Popula ia: 7. port în delta fluviului Hong Ha. bananieri. porumb. constructoare de maşini (vagoane. rafinării de petrol. República ~ (Hakásă) . minereuri de fier. tutun. loc. aparataj electric. muzeu maritim etc. 88 mii loc. Sta iune balneoclimaterică. Exportă cafea. Hai Phong Haíti Hakásia Hákodate Hálifax [´hælifæks] Hálifax Hálle . filatură şi esătorii de lînă şi bumbac. sticlă) şi cultural (universitate. oraş în N Japoniei (Hokkaidô). orez. de confec ii. porumb. Expl. ciment. sticlă. aur. creola haitiană. Monumente arhitectonice (sec.7% din teritoriu) şi savane. Pescuit. XIV–XVI). Centru adm.Háifa oraş în N-V Israelului. argint (nevalorificate). bunuri de larg consum. molibden. Universitate. combustibili. molibden. oraş în S-E Canadei. Importă produse industriale finite (maşini. cupru. Creşterea animalelor (bovine. resurse bogate de cupru. confec ii. loc. Se cultivă grîu. construc ii şi repara ii navale. Suprafa a: 61. macarale. lemn de esen e pre ioase. Industrie metalurgică.). construc ii de ma-şini-unelte. Construc ii de maşini (strunguri) şi utilaje electrotehnice. XV. constructoare de nave. [´hal¬] oraş în Germania (Saxonia Superioară). Catedrală (1749).55 mil. plante furajere. Se cultivă cafea. confec ii. rom. [haj´oh] oraş în N-E Vietnamului. utilaje. Aeroport. între Republica Dominicană. rom. de încăl ăminte. produse alimentare. încăl ăminte. Căi ferate: 354 km. Climă tropicală. filatură de bumbac. cărbune. Căi rutiere: 4 000 km. zahăr. automobile şi aeronautice.9 mii km2 . cacao. 320 mii loc. Industrie metalurgică. Muzeu maritim. tutun). Pescuit. montaj de automobile. Construc ii navale. (1998).: Abakan. de cărbuni.).

Popula ia: 345 mii loc. textile. alimentare). maşini-unel-te. Industrie metalurgică. loc. Suprafa a: 755 km2. max.8 mil. aparataj electrotehnic şi instrumente de precizie. de petrol şi gaze naturale. fier. produse chimice şi alimentare). situat pe fluviul Elba . gaze metan. Mausoleul lui Hô şi Min.: or. poligrafie. Suprafa a: 6639 km2. textile. Mare port interna ional. 1. Aeroport. constructoare de maşini grele. Popula ia: 1. Grădină botanică. Licee. Aeroport. bere. 527 mii loc. aparataj electrotehnic. XI–XV). construc ii de automobile. grădină zoologică. comer . textile. Academie de muzică şi teatru. hîrtie. loc. plante furajere. avioane. Se produce mobilă. financiar (opera ii bancare) şi comercial. oraş în N Germaniei. oraş situat pe fluviul Hong Ha . marmură. lignit. Mare centru industrial (construc ii de tractoare. pe platoul Matabele (la 1 473 m alt. port pe fluviul Leine . tractoare. XVI–XIX). al landului Saxonia Inferioară. poligrafie. Universitate. Fondat în 1890. sare gemă. cupru.: 3 225 m. Catedrale. centru adm. între insula Halmahera şi Noua Guinee . prelucrarea lemnului. rafinării de petrol. Hanói Hanóvra Hántî-Mansíisk Haráre Harbín Harghíta jude în România. Grădina botanică. Întreprinderi industriale (de prelucrare a metalelor.35 mil. Suprafa a: 523 mii km 2. Temple. Monumente arhitectonice (sec. port pe rîul Songhua Jiang . Aeroport. pe cursurile superioare ale rîurilor Olt.: mun. montaj de automobile. Expl. Se cultivă cereale. Universitate. în conurba ie). Creşterea animalelor. Nod de comunica ii. capitala Vietnamului. lemnului. rulmen i. produse chimice şi alimentare) şi cultural (universitate. muzee. pirite. medie: 1110 m. Ramuri industriale: metalurgie. loc. ceramică.2 mil. operă.Halmahéra Hámburg mare de origine tectonică în v Oceanului Pacific. pagode (sec. oraş în N-E Chinei. Nod de comunica ii. capitala Republicii Zimbabwe. . Muzee. Expl. Turism. Aeroport.59 mil. port la lacul Ontario . de automobile. Nod de comunica ii. suprafa a: 75 mii km2. Relief în mare parte muntos. mobilă. Universitate. produse alimentare). tricotaje. Expl. cauciucului. lactate).7 mil. Important centru industrial (metalurgia neferoaselor. (2. textile. 320 mii loc. cartofi. Important centru industrial (metalurgie şi siderurgie. construc ii de maşini. 2. Centru industrial (siderurgie. Centru adm. Universitate tehnică. Popula ia: 1. 3. XV–XVIII). de autovehicule. Ad. Nod de comunica ii.5 mil.). încăl ăminte. Muzee. Nod de comunica ii. institute de cercetări. produse chimice şi alimentare). regiune autonomă în Federa ia Rusă (Siberia de Vest). Aeroport. Zăcăminte de fier. Grădină botanică. şcoli generale. de aur. avioane.. electrotehnică şi electronică. chimicofarmaceutice. Hámilton [´hæmilt¬n] oraş în S-E Canadei. Aeroport. prelucrarea lemnului. textile. construc ii de maşini. de huilă. produse chimice şi alimentare. locomotive şi vagoane. loc. produse alimentare (alcool. oraş-land în N Germaniei. Climă temperat-continentală. monumente arhitectonice din sec. Centru adm. plumb. Ad. Miercurea-Ciuc . (1998). Muzee. Hantî-Mansíisk . prelucrarea metalelor şi a lemnului. Mureş şi Tîrnave .

în conurba ie. Industrie constructoare de maşini (tractoare. Lungime: 1636 km. Turism. confec ii. Hátanga Havána Hável Hávre [´haf¬l] [´aavr] rîu n N-E Germaniei. flam. feroviar. loc. plumb.2 mil. oraş în N-V ării. Muzee. Vechi centru religios. Resurse naturale: minereuri de fier. întreprinderi electrotehnice. produse chimice. 1. textilă. arhipelag în partea central-nordică a Oceanului Pacific. rutier). sisal. Hárwell Hásselt [´haawl] [fr. de tutun. oraş în N-V Fran ei (Normandia). utilaj minier. Palatul Ekaterinei (sec. Ramuri industriale: şantiere navale. Suprafa a: 7. Fondat în sec. Universitate (1386). Relief muntos. format prin unirea rîurilor Heta şi Kotui . loc. arhipelag britanic în Oceanul Atlantic (Sco ia). aici se află mormîntul lui Avraam. port la strîmtoarea Florida. Climă temperat-oceanică. port comercial şi pentru călători. ananaşi. Hawáii Hebríde Hébron Heidelberg [´haid¬lberk] oraş în S-V Germaniei. Biserici (sec. Pescuit. 100 mii loc. Turism. poligrafică. poligrafie. Centru industrial (metalurgia neferoaselor. primărie (sec. construc ii navale şi de automobile. Muzee. Conform tradi iilor creştine. orez. de esături de bumbac. XVII–XIX). Universitate (1728). conserve de fructe. Centru industrial (maşini agricole. Construc ii de maşini (vagoane. strunguri. Lungime: 341 km. igarete.Hárkov oraş în E Ucrainei. alimentară.: ´has¬lt] localitate în Marea Britanie (Anglia). pe rîul Necka.5 km 2. chimică. la 29 km S-V de Ierusalim. . Artizanat. Centru adm. rafinării de petrol. 68 mii loc. fluviu în Federa ia Rusă (Siberia). cafea. capitala Cubei. format din cca 500 de insule. Oraş din 1232. metalurgie.: ´aselt. Popula ia: 100 mii loc. alimentare) şi comercial.22 mil. situat la vărsarea Senei în Marea Mînecii. Institut oceanografic. de ceramică. oraş în N-E Belgiei. Suprafa a: 16. bananieri. Turism. XVIII).7 mii km2. vagoane. Culturi agricole: trestie de zahăr. de ciment. XVII. avioane. aparataj electrotehnic). Primul reactor nuclear din Marea Britanie (1947).6 mii loc. Observator astronomic. Institut de astronomie şi fizică nucleară. Navigabil. încăl ăminte. alimentare) şi comercial (pia ă pentru zahăr. centru adm. Popula ia: 1. al regiunii Harkov. Nod de comunica ii. Muzee. 1. alimentare. loc. produse alimentare (zahăr. prelucrarea lemnului şi pielei. Grădină botanică. Fondat în 1517. cafea. pe rîul Demer. iudaic şi arab. Catedrală (sec. Monumente arhitectonice: biserică (sec. Climă subtropicală oceanică. locomotive. prelucrarea petrolului. XI–XV). Relief muntos vulcanic. Vestigii arheologice. Produce mobilă. Aeroport interna ional. Teatre. la S de Oxford.63 mil. XVII). Universitate (1805). cafea. XVII). Nod de comunica ii (aerian. Centru de cercetări atomice. Se varsă în Marea Laptev. 140 mii loc. Trece prin Berlin. Pescuit. produse textile. Nod de comunica ii. instrumente de precizie. Biserici (sec. Academie de ştiin e. oraş în Cisiordania. 2. Pescuit. rom). cupru. la 68 km E de Bruxelles. constituind cel de-al 5-lea stat al SUA. afluent pe dreapta al Elbei . farmaceutice. bumbac). electronice. de piele. Păstorit. aparataj electroteh-nic şi electronic). Brandenburg. Navigabil.: Honolulu. XIII). Potsdam.

Hékla Helicón Hélsinki [´hehkla] Herât [he´raat] oraş în N-V Afghanistanului. minereuri de fier. Alt. Fondat în 1550. porcine).Heilbronn [´hajlbronn] oraş în S-V Germaniei. Centru adm. XVIII–XIX). doc. motoare. de aparataj electronic. Culturi agricole: cereale. 367 mii loc. China. tutun. Produse ale industriei uşoare ( esături de mătase şi lînă. Cernău i). centru adm. aparataj electrotehnic). Popula ia: cca 13 mii loc. Academii (de arte frumoase. textilă. Alt.: 1 191 m. land în partea cen-tral-vestică a Germaniei. Grădină botanică de floră alpină. Pia ă pentru oi caracul. rafinării de petrol.: 1749 m. hîrtie. Oraş din 1281. situat în N Indiei şi în Nepal. Chomolungma. constructoare de maşini (automobile. Lă ime: 50–350 km. Aici s-a născut Gh. Alt. al raionului Her a. Erup ii în 1300. Catedrală (1786). 1947. Lungime: 800 km. Centru industrial (o elării. Pînă în 1940 a făcut parte din România. covoare). alimentară. 525 mii loc. cel mai înalt sistem muntos de pe glob. chimică. Institut politehnic. sistem muntos asiatic pe teritoriul Afghanistanului şi Pakistanului. At. pe rîul Hari Rud . 1980. în 1408. construc ii de maşini agricole. construc ii de maşini auto şi electrotehnice.: 7 690 m (vf. Popula ia: 6 mil. Pakistan şi Bhutan. loc. capitala Finlandei. max. Industrie extractivă (cărbune. Industrie constructoare de maşini (nave. port în Golful Finic. port fluvial pe Neckar .: 1491 m. Teatre.: Wiesbaden. Hindukúsh (Hindukuº) . forestieră. de hîrtie. Centru industrial (şantier naval. chimică. Artizanat. alimentară. 1776. Monumente arhitectonice (sec. Aeroport interna ional. Fondat în 1778 ca fortărea ă. în 741. situat pe fluviul Nipru . Alt. doc. Hersón Hérþa Héssen Hibíni Himaláia masiv muntos în N-V Federa iei Ruse (peninsula Kola ). cartofi. Nod de comunica ii. textilă. întreprinderi chimice. oraş în S Ucrainei. Metrou.1 mii km2. de încăl ăminte.: 8848 m (vf. rutier). Suprafa a: 21. Alt. farmaceutică. la 43 km N de Stuttgart. denumit şi Everest ). situat pe dreapta Prutului. Zăcăminte de apatit (cele mai mari în lume). Nod de comunica ii (aerian. masiv muntos în Grecia. Biserică (1780). gaze naturale. Locul legendar al întîlnirii muzelor. Monumente de arhitectură (sec. Muzeu na ional. At. alimentare). XIII–XIV)). produse alimentare). Muzeu. aparataj electrotehnic). vi ă de vie. textile. Creşterea animalelor (bovine. materiale de construc ii. Lă ime: 180–350 km. muzică). 123 mii loc. XIII–XV). cupru). Tirich-Mir ). vulcan activ în S-V Islandei. Asachi. de confec ii. oraş în Ucraina (reg. Monumente arhitectonice (sec. 178 mii loc. Nod de comunica ii. Lungime: 2 800 km. Suprafa a acoperită de ghe ari: 6 200 km2. max. Universitate (1828). max. săruri de potasiu. Izvoare termale.

Pescuit. zahăr. Par ial navigabil. mangan. Monument de arhitectură. Parcuri na ionale. Călăraşi). Mănăstírea ~. Marea Caraibilor. automobile. în urma lansării asupra oraşului a unei bombe atomice. Aşezămînt monastic din sec. petrol. Pescuit. arbori de cafea. mănăstire în Republica Moldova. alimentară. Suprafa a: 112. Alt. învecinat cu Guatemala. păstorit. Localitatea datează documentar din 1730. în apropierea localită ii Neculăieuca (rn. Industrie extractivă (plumb. Hînceşti.3 mii km. Muzeu de Artă. Întreprinderi agroindustriale. a sec. Climă tropicală umedă. Nod de comunica ii. Suprafa a: 83. Lungime: 1 183 km. Mănăstírea ~. ovine.1 mii km2. manioc. loc. situată în codrii Lăpuşnei. Mănăstírea ~. La 6 august 1945 a fost distrus în propor ie de 75% de către americani.08 mil.5 km2. Biserica Înăl area Domnului a fost zidită în 1848.63 mil. Simion Stîlpnicul (din a doua jum. Ctitorie (1678) a serdarului Mihalcea Hîncu. oraş în Republica Moldova. Asahi ) . zinc.Hiróshima [hir´o¿ima] oraş în Japonia (Honshû). Culturi principale: bananieri. peşte. minereuri de plumb. Exportă banane. 1. Hírova Hîncéºti Hîncu Hîrbovãþ Hîrjáuca Hokkáidô Hondúras [sp. la care s-au mai adăugat biserica de lemn Sf. Creşterea animalelor (bovine. . pe teritoriul Chinei şi Vietnamului. Orhei). textilă. Vegeta ie: păduri de foioase şi de conifere. Universitate. doc. la izvoarele rîului Cogîlnic . XVIII. port în golful cu acelaşi nume. Muzeu. crom. Nicaragua. în 1500. At. Zăcăminte de cărbuni. produse petroliere. fasole. Turism. Importă maşini şi utilaje industriale. aur. S-a mai numit Ciurova. Admis în ONU la 17 decembrie 1945. pe rîul Cogîlnic . Se varsă în Marea Chinei de Sud. cu vulcani activi. insulă japoneză în N Arhipelagului Japonez (a doua ca mărime. Căi rutiere: 18 630 km. Nisporeni). zidită din piatră în 1828. poligrafică. la 33 km S-V de Chişinău. sorg. Industrie construc-toare de maşini (camioane. a hîrtiei. maşiniunelte). Popula ia: 6. argint. max. Mănăstírea ~. Oceanul Pacific şi El Salvador. XVIII: un schit de lemn (sec. Capitala: Tegucigalpa .: on´duras] República ~. lemn. caprine). orez. XIX). Şantiere navale. citrice. stat în America Centrală. în apropierea comunei Hîrjauca (rn. loc. Călăraşi). Limba oficială: spaniola. la v ărsarea fluviului Otagawa. petrol. XVIII. Muzeul Memorial al Păcii. pe teritoriul localită ii Hîrbovă (rn.5 mii loc. Se mai cultivă porumb. carne. zinc. Păduri de conifere şi foioase (60% din teritoriu). Datează din sec. mănăstire în Republica Moldova. sare) şi de prelucrare a materiei prime agricole. Relief predominant muntos. Biserica Adormirea Maicii Domnului . 19. Relief muntos. minereuri de fier. mănăstire în Republica Moldova (rn. XVIII). Datează din sec. Biserica Înăl area Domnului a fost zidită în 1848. după insula Honshû). tutun. Nicolae (1805) şi biserica de piatră Sf. Parcul Păcii. reşedin ă a rn. mănăstire în Republica Moldova. mijloace de transport. Căi ferate: 1. savane. îngrăşăminte. chimică. Hong Ha [´hong ´haa] fluviu în Asia.: 2 290 m (vf. trestie de zahăr.

important port pe canalul navigabil Houston . cea mai mare insulă japoneză. de aparataj electronic. teatre. (cca 230). săpun. oraş în S Vietnamului. regiune istorică în asia Centrală. alimentare. Nod de comunica ii. loc. Monumente de arhitectură. comerciale (pia ă de cereale. conserve de fructe. Centru comercial. Denumirea veche: Nova Lisboa. Climă subtropical-mu-sonică. populată în antichitate (sec. chimică. stat independent (din sec. Lantau.) de triburile est-iranieie ale horezmilor. prelucrarea lemnului. integrat în Imperiul Kuşanilor (sec. loc. feldspat. Industrii: construc ii navale. Satrapie persană (sec. Iriga ii. port la Oceanul Pacific (golful Mamala ). Aeroport. Se varsă în Marea Galbenă (golful Bohai ).).5 mil. Popula ia: 100. [hon¬´luulu] oraş în SUA.). Hr. precum şi o por iune din insula Kówloon . Suprafa a: 231 km 2. Muzee. Aeroport. pe teritoriul de astăzi al Uzbekistanului. de cărbune. Expl. Lama ş. Centru adm: Hong Kong (Victoria). poligrafie. Huáng He Húdson [´hudsn] . Lungime: 4 845 km. peşte) şi comercial. constructoare de nave. Hr. VI î. bumbac. Întemeiat în 1836. ceai. Nod de comunica ii. cuprinzînd insulele Hong Kong. Vegeta ie luxuriantă. zahăr. IV î. apoi anexat la Rusia. Universită i. Întreprinderi agroindustriale. Astrodrom. la cca 1800 m alt. XVII. loc.). apoi integrat în hotarele Ucrainei. al statului Hawaii. XIV). financiar şi industrial (prelucrarea petrolului. polimetale. uraniu. VII î. textilă. loc. armenească. Hr. alimentară).12 mii km2. Resurse naturale: minereuri de fier. Pescuit. oraş în S-V Ucrainei. Centru industrial (şantiere navale. muzee. Turism. Lungime: 492 km. centrul adm. Relief muntos (alt. textile. Suprafa a: 1. s-a aflat în componen a României (1918–1940). Cetate medievală a Moldovei (sec. fructe. feroviare. flotă comercială. Teatre. Întreprinderi miniere. Se varsă în Oceanul Atlantic. doc. Port interna ional.1 mil. Navigabil pe o distan ă de 1600 km. 405 mii loc. Hidrocentrale.). forestiere. 4. împreună cu toată Basarabia (1812). [´hwah´h¬] fluviu în E Chinei. [´hjuust¬n] oraş în S SUA (Texas). de biciclete. Aeroport. fortificată de Alexandru cel Bun. cauciuc etc. animale). Turism.Hong Kong teritoriu în S-E Chinei. Biserici (catolică. wolfram. Climă temperată.5 mil. Fondat de portughezi în 1912. la 84 km de golful Mexic. Ştefan cel Mare. Aeroport. Universitate. petrol. produse ale industriei uşoare şi alimentare (chimice. situat pe rîul Nistru. ortodoxă). de biciclete. fluviu în SUA. I–II d. port pe fluviul Dong Nai . Honolúlu Hónshû [´honsjuu] Horézm Hô ªi Min Hotín Houston Huámbo oraş în partea central-vestică a Angolei. Popula ia: 6. 820 mii loc. a fost reanexat la URSS. A fost cucerit de turci (1713). 14 mii loc. 4 mil. max. Cercetări spa iale. cucerit de Califatul arab (712). fabrici de prelucrare a bumbacului şi cărnii). Relief colinar. în aglomera ie. de aparataj electric şi electrotehnic.a. Industrii (siderurgică. în partea de S-E a insulei Oahu . fier. Hidrocentrale. Se cultivă orez. situată între Marea Japoniei şi Oceanul Pacific. Universitate. în sec. At. Hr. Opera ii financiar-bancare. 3 776 m). construc ii de utilaj petrolier. şantiere navale. Suprafa a bazinului: 771 mii km2. Petru Rareş.

Popula ia: 548 mii loc. secară. Teatru dramatic şi de estradă. minereuri de fier. Ad. lîngă com. de maşini pentru transport. de pielărie şi încăl ăminte. Institu ii de învă ămînt superior. Goian (Transnistria). Universită i. ceramică). Climă temperat-con-tinentală. argintărie. doc. XIV). situat pe rîul Cerna . Lungime: 73 km. hîrtie). Suprafa a: 59. lemn. pe teritoriul com. de pielărie. Facultă i de inginerie. schitul Sf. fibre artificiale). Humor (jud. Suceava). Mănăstirea a fost construită (1690–1697) în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu. Pescuit. Centru industrial (construc ii de maşini şi utilaj energetic şi electrotehnic. Centru adm. Ad. Muzee. la ărmul Canadei. confec ii. km 2. afluent pe stînga al Nistrului. A fost întemeiată de vornicul Oană (pe la 1415). XVIII). Resurse naturale: cărbune brun. Termocentrală. alimentară. textile. Colec ie de icoane vechi. chimică (mase plastice. loc. medie: 128 m.: 228 m. pe teritoriul oraşului Horezu (jud. oraş în India. calcare. XVI–XVII). colec ie de icoane. Hunedoara). produse chimicofarmaceutice. Ucraina). constructoare de maşini. marmură. Monumente de arhi-tectură medievală (sec. Relief predominant muntos. max. Muzee. porumb. centrul adm. Mănăstírea ~. Comunică cu oceanul prin strîmtoarea omonimă. de echipament aeronautic. zinc. mangan. în sistemul Marilor Lacuri. la grani a dintre SUA şi Canada. Biserică (1456). de prelucrare a metalelor şi lemnului. Muzee. [´hjuur¬n] [haidara´bad] lac în America de Nord. Lă ime: 115–240 km. Turism. . Teatre. complex monastic în România. max. Suprafa a: 1. Oraş din 1415. 4. plumb.: Deva . al statului Andhra Pradesh. Vestigii arheologice. Uneşte apele Oceanului Atlantic cu cele ale golfului Hudson. situat pe rîul Musi . Húdson Humór Hunedoára Hunedoára Hurézu Húron Hyderabád (Haiderabad) Iagorlîc rîu în Ucraina şi Republica Moldova. Artizanat (în metal. prelucrarea metalelor şi lemnului.6 mii km2. Ad. Turism. mănăstire în România. Ad. municipiu în România (jud. Izvorăşte din apropierea localită ii Borşci (reg. Picturi din 1535. huilă. 81 mii loc. Vîlcea). Aeroport interna ional. plante textile. Industrie metalurgică. Castel (sec. jude în România central-vestică. Odesa. Biserică din 1530. Naviga ie. Lungime: 826 km. Mănăstírea ~ (Humórului) . Culturi agricole: grîu. Nod de comunica ii.: 141–988 m. textile. Centru industrial (siderurgie. schitul Sfin ii Apostoli – în 1698. XIX). Ştefan – în 1703.: 867 m. pe cursul inferior al Mureşului . produse alimentare). strîmtoare între peninsula Labrador şi insula ara lui Baffin. Suprafa a: 7 063 km2. în 1265. pomicultură.23 mil. încăl ăminte. Căr i vechi. materiale de construc ii. At. de armament.35 mil. ctitorie a logofătului Teodor Bubuiog. Aici s-a aflat o renumită şcoală de pictură (sec. cartofi. Fondat în 1590. Catedrală (sec.Húdson golf în N-V Oceanului Atlantic.

legume. Industrie extractivă (diamante. Hidrocentrale. Lungime: 286 km. băuturi alcoolice şi răcoritoare). secară. Climă aspră (polară). doc. alimentară. Lungime: 417 km. Creşterea animalelor (reni). aur. cărbune). Izvorăşte din masivul Stara Planina . Centru adm. la S de oraşul Bolgrad (reg. Iakútsk Iálomiþa Iálomiþa Ialovéni Ialpúg Ialpúg Iálta Iamál Iántra . grîu. la 79 km de Simferopol. km2. materiale de construc ii. Odesa. Turism. capitala Iakutiei. Muzee (“A. cositor. Industrie uşoară şi alimentară (conserve de peşte. licee. Izvorăşte la N de com. Cuvioasa Parascheva (1897). a materialelor de construc ii. Iriga ii. afluent pe dreapta al Dunării. Sta iune balneoclimaterică. a avut loc Conferin a de la Ialta a conducătorilor celor trei mari puteri aliate în cel de-al doilea război mondial. sfeclă de zahăr. Biserica Aleksandr Nevski (1890). Lungime: 142 km. teatre. Numeroase lacuri. republică în Federa ia Rusă. tricotaje. Industrie chimică. prelucrarea pielei. 700 mii loc. Suprafa a: 122 mii km2. Centru adm. Şcoli generale. oraş în E Federa iei Ruse. jude în S-E României. la 13 km S-V de Chişinău. în bazinul fluviului Lena (Siberia Orientală). la com. Hidrocentrale. feroviar. Lungime: 700 km. mobilă).P. port la Marea Neagră.a.). rutier). floarea-soarelui. Lă imea max. Fabrici de confec ii. forestieră (cherestea.: Iakutsk . Culturi agricole: porumb. peninsulă în N-V Siberiei. lactate. Denumirea antică: Naparis . în Cîmpia Bărăganului. textilă. Centru pomicol. Aici. Suprafa a: 134 km 2. Grădină botanică.). Suprafa a: 4 450 km2. rîu în România. Biserica Sf. Relief în cea mai mare parte de cîmpie. port pe fluviul Lena .Iakútia República Sahá .09 mil. de arte ş. oraş în Republica Moldova. Ucraina). Turism. Pe rîul Ialpug este situat oraşul Comrat. Comunică cu lacul Cuhurlui. produse alimentare. loc. plante furajere. Sector zootehnic. situat pe rîul Işnovă . Giurgeni. Fondat în 1632. afluent pe stînga al Dunării . ovăz). Iriga ii. Teatre. în 1945 (4–11 februarie). textile. At. Legumicultură. Lă ime: 1–6 km. comercial (blănuri) şi cultural (universitate. max. Lungime: 42 km. mănăstire din 1604. Javgur (rn. Nod de comunica ii (aerian. viticol. reşedin ă a raionului Ialoveni. Culturi cerealiere (grîu.: Slobozia . pe stînga Dunării. hidrocentrală). alimentare (vinuri Xeres ). Limanuri. în aval de Sviştov. între golful Baidara k şi estuarul fluviului Obi . Cehov“. Cimişlia) şi se varsă în lacul Ialpug lîngă oraşul Bolgrad (reg. rîu în N Bulgariei. Ad. în 1502. Animale cu blană pre ioasă. Popula ia: 304 800 loc. Popula ia: 1. în peninsula Crimeea. 14 mii loc. biserică din 1852 etc. oraş în S Ucrainei. Climă temperat-continentală.1 mil.: 240 km. pe cursul inferior al rîului Ialomi a . orz. lac în Ucraina. Apicultură. confec ii. Suprafa a: 3. în partea de N a Federa iei Ruse.: 6 m. rîu în Republica Moldova şi Ucraina. Centru industrial (mobilă. Odesa).

Ruinele unui palat arab din sec. case memoriale). istorie. Lungime: 440 km (orientare N-V spre S-E). Teatre. al jud. centrul adm. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. peninsulă în extremitatea de S. Izvorăşte din apropierea com. Criuleni). catedrală (sec. feroviar. Universitate. Vestigiile uneia dintre cele mai vechi aşezări urbane din lume (milen. Alt. esături. rutier). Muzeu de arte. soia). Radioteleviziune.V a Europei. biserici. Coşerni a (rn.şul Tula. constructoare de maşini (material rulant feroviar. Se editează reviste. 349 550 loc. fibre sintetice. Portugalia şi Andorra. Popula ia: 826 310 loc. Mănăstire (sec. Climă temperat-conti-nentală. laminate. situat pe Bahlui . Nod de comunica ii (aerian. chimică (mase plastice. textilă. Climă temperat-oceanică (în N şi N-V) şi mediteraneană (în S şi E). rutier). pomicultură. XII). mase plastice. sfeclă de zahăr. Muzee (de artă. catedrală. cu masive muntoase şi cîmpii. Vestigii arheologice. Lungime: 100 km. port pe Volga. Relief de coline şi văi largi. ştiin e naturale). Turism. şcoli generale şi profesionale. grîu.Iaroslávl oraş în Federa ia Rusă. la N-V de Moscova. Cuprinde teritoriile statelor Spania. Iaşi. aparate electrotehnice şi de radio). Hr. aparataj electrotehnic şi de radio. Fondat în 1010. afluent pe dreapta al Nistrului. a mobilei şi pielei. N. viticultură. Păduri de foioase. motoare. de încăl ăminte. Península ~. Teatre. Agricultură: cereale (porumb. Aici scriitorul s-a născut (1828). Centru turistic. Universitate (1860). jude în N-E României (Moldova). 13 mii loc. fluvial. Teatre. Monumente de arhitectură şi istorie (palate. licee. mobilă. Produse industriale: maşini agricole.: 2393 m. lîngă com. ziare. Filiala Academiei Române. secară. localitate în Israel. Iásnaia Poleána localitate în Federa ia Rusă. golful Biscaya şi Marea Mediterană. tipografii. VIII. confec ii. XVII). produse chimice. Tolstoi“. Muzee.). Relief de podiş. VII î. la 23 km N-E de Ierusalim. Ungheni). legumicultură. Edituri. fibre sintetice). alimentară. textile. a creat cca 60 de ani şi aici a fost înmormîntat în parcul Conacului (1910). creşterea animalelor. preparate din carne şi lapte. la 14 km de ora. Ibéricã (Pirinéicã) Ibérici Íchel Ierihón . Iaºi Iaºi municipiu în N-E României. băuturi alcoolice şi răcoritoare etc. floarea-soarelui. unde se află muzeul-conac “L. Centru adm. aparate radio. Mînzăteşti (rn. Suprafa a: 5 746 km2.7 mii km2. produse farmaceutice şi alimentare (conserve de legume şi carne. Iaşi . lan muntos în N-E Spaniei. strunguri. Suprafa a: 594. Nod de comunica ii (aerian. max. orz.).: mun. alimentare). Industrie metalurgică. la grani a cu Republica Moldova. feroviar. Filarmonică. Grădina publică “Copou“. XVIII). rîu în Republica Moldova. între Oceanul Atlantic. frigidere. Centru industrial (nave fluviale. mănăstiri. Minereu de fier. Rezerva ie paleontologică. biserici (sec. Mún ii ~. 635 mii loc.

Lă ime: 35 km. lac în V Olandei. Centru adm. Baraje. Climă temperat-conti-nentală. Lungime: 2 900 km. Se produce energie electrică. Nod de comunica ii (aerian. Comunică cu lacul Ladoga prin rîul Volhov . Parcuri na ionale. Monumente de arhitectură cultă (biserici. legumicultură.: 10 m. Muzee. Iriga ii. aparate şi instrumente de măsurat. Centru industrial: metalurgie. Centru turistic. Zonă agrarindustrială.Ierusalím oraş în Israel. confec ii. Bucureşti. [igua´su] rîu în S-E Braziliei. loc. Suprafa a: 3. aparate radio. pe teritoriul statelor China. India. poligrafică. strunguri. cherestea. capitala statului Israel. legumicultură. capitala Udmurtiei. alimentară. Pescuit. pielărie şi încăl ăminte. Oraş sfînt pentru creştini. locuri legate de via a lui Isus Hristos). Termocentrală. de sticlărie. motociclete. provincie în partea de N a Fran ei. Suprafa a: 12 mii km2.: mun. băuturi alcoolice şi răcoritoare. max. Teatre. tricotaje. Pe Ilmen este situat or. armament. astăzi unitate administrativ-terito-rială cu centru la Paris. Turism. în partea central-estică a Cîmpiei Române. Leagănul constituirii statului francez. Popula ia: 300 400 loc. Lungimea: 1320 km. situat la vărsarea rîului Ijssel . Universitate. Institu ii de învă ămînt superior. Popula ia: 11 mil. secară. Muzee. Universitate. jude în S României. Monumente de arhitectură. Navigabil. Pescuit. materiale de construc ii. la 25 km V de ărmul Mării Moarte. Nod de comunica ii. produse alimentare. Culturi agricole: porumb. Ad. construc ii de maşini. Ind . Izvorăşte din Podişul Tibetului şi se varsă în Marea Arabiei. de cultură şi artă. Suprafa a bazinului: 1. conserve de legume şi fructe. Iguaçú Ijévsk Ijsselmeer Île-de-France [´eis¬lmeer] [il d¬ fr¾¾s] Ílfov Ílmen lac în N-V păr ii europene a Federa iei Ruse. Iriga ii. viticultură. Relief de cîmpie. Hidrocentrale. Cereale. Pomicultură. feroviar). Turism. Cascade. Novgorod. situat pe rîul Ij . Industrie electrotehnică. Teatre.16 mil. Pakistan.4 mii km2. Sector zootehnic. catedrale. de prelucrare a metalelor şi diamantelor. Pomicultură. Suprafa a variază între 733 şi 2090 km2. utilaje pentru transport. Vestigii arheologice. oraş în Federa ia Rusă. Între anii 1984–1987 s-a numit Ustinov. Suprafa a: 1 593 km 2. moschei. Lungime: 45 km. grîu. evrei şi musulmani. fluviu în Asia de Sud. mobilă. Meşteşuguri. materiale de construc ie. automobile. afluent pe stînga al fluviului Paraná . km 2. 579 mii loc. esături.

diamante.4 mil. muzee. de prelucrare a pielei şi a lemnului. Meşteşuguri. al statului Indiana. Zăcăminte de staniu. Suprafa a: 2. hîrtie. savane. arbori de cauciuc. wolfram. televizoare. de automobile. Ad. a ceaiului (locul 1 pe glob). comercial (pia ă agricolă) şi cultural (universită i. petrol. Suprafa a: 73. cupru. ulei. Se varsă în Marea Siberiei Orientale. Se mai cultivă bumbac. Agricultura este specializată în producerea cerealelor (locul 3 în lume). cîmpii întinse.27 mil. prelucrarea lemnului. biciclete. Nepal.). mobilă. coloran i. in. îngrăşăminte). podişuri colinare. Planta ii de orez. Thailanda. Păduri tropicale. a orezului (locul 2 pe glob). unt. produse electronice. chimică (mase plastice. ara agrar-industrială. Sporturi. celuloză. deşerturi. max. stat în Asia de Sud. autoturisme. km2. sorg. cartofi. oraş în N SUA. textile. jungle. Vietnam şi Malaysia. marea Andaman şi Golful Bengal. Comunică cu Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific. zinc. bauxită etc. magneziu. Myanmar. cîne Oceánul ~. 1. peninsulă în S-E Asiei. Cambodgea. km 2. jungle.: 7 450 m. A fost traversat de Vasco de Gama în 1497.). farmaceutice şi alimentare). Climă tropical-musonică. maşini agricole. construc ii aeronautice. Asia (în N). cărbune brun. plumb. conserve. Suprafa a: 3. Navigabil pe o distan ă de 1154 km. igarete. printr-o deltă. Indochína . Laos. constructoare de maşini (şantiere navale. zahăr. loc. Lungime: 1726 km. Marea Arabiei). de podiş şi de cîmpie. uraniu. bere. încăl ăminte.05 mil. mangan. Bhutan. de mătase şi iută. Limba oficială: hindi. Australia (în E) şi Antarctica (în S). Capitala: New Delhi . minereuri de fier. Aici se află situate statele Birmania. Suprafa a bazinului: 360 mii km2. Popula ia: 1 miliard loc. argint. de ciment. ocean între Africa (în V). motociclete. Relief muntos. Se produc esături de bumbac şi lînă. Nod de comunica ii. Fondat în 1820. echipament şi utilaje de transport. Centru industrial (metalurgie. cupru). aparate radio etc. utilaj energetic. savane. strîmtoarea Malacca.2 mil. Relief variat: lan uri montane. avioane. Uniúnea Indiána . Climă subecuatorialămusonică. metalurgică (aluminiu. China. situat între Pakistan.Índia República ~. aur. situat pe White River. alimentară. Aeroport. Vegeta ie: păduri dese. între Marea Chinei de Sud. Indián Indianápolis [indi¬´næplis] Indighírka fluviu în Federa ia Rusă (Siberia Orientală). Bangladesh şi Oceanul Indian (Golful Bengal. km2. centru adm. monumente de arhitectură). tractoare. Industrie diversificată: extractivă (huilă. mei.

9 mii km2.). nu departe de vărsarea bra ului Chilia al Dunării în mare. Exportă petrol şi produse petroliere. Ramuri agricole: cultivarea cerealelor (grîu. Potrivit Bibliei . 119 mii loc. de prelucrare a materiei prime agricole.3 mii km2. 3 764 m) şi de cîmpie. Gheizere. Se cresc animale (bovine. între Indochina şi Australia şi între Oceanul Indian şi Oceanul Pacific. sfeclă de zahăr. santal. max. autoturisme.2 mii km2. Se varsă în Marea Moartă. forestieră (mahon. Israel şi Iordania. Grădină botanică. Relief muntos (alt. Relief muntos. republică în Federa ia Rusă. fluviu în Orientul Apropiat. Pescuit. zahăr. Muzeu de artă. de cafea şi de cacao. zahăr. Suprafa a: 114. Turism. Inguºétia Inn Ínnsbruck Ínsula de Nord Ínsula de Sud Ínsula ªérpilor Iónicã Iónice Iordán . bauxită. Turism. ciment. rîu în partea centrală a Europei (Elve ia. alimentară. minereuri de mangan. max. de tricotaje. Numele antic: Aenus. Pescuit. mangrove. Cefalonia ). Pescuit. Vegeta ie: păduri de pini şi stejăriş. caprine. textile. Germania). Industrie extractivă (petrol. Lacuri. bubaline.: Nazran. de ceai. nave. Jocuri Olimpice (1964. separată de Insula de Nord prin strîmtoarea Cook . aparate radio. Universitate. Relief muntos (alt. Nod de comunica ii. arbori de cauciuc. max. Siria. Hidroenergie. gaze naturale lichefiate. situată în partea centrală a Caucazului. bauxită. măslini. cupru. pe teritoriul statelor Liban. Grecia şi Albania.: 5 121 m. Popula ia: 230. conserve. Hidrocentrale. ulei de palmier República ~. motociclete. Se cultivă vi ă de vie. Creşterea animalelor. partea de E a Mării Mediterane. Austria. insulă în Marea Neagră. Lungime: 252 km. km2. Suprafa a: 250 mii km2. acumulatoare. sorg). Parcuri na ionale.6 mil. chimică. arhipelag grecesc în Marea Ionică. Márea ~. 1 628 m. Centru adm. citrice. porumb. max. cămile. Industrie electrotehnică. orez. situat pe rîul Inn. Creşterea extensivă a animalelor (ovine. Se cultivă cereale. centrul adm. gaze naturale. Pescuit. în apa Iordanului a fost botezat Isus Hristos. Parcuri na ionale. cabaline). 2 796 m). Aeroport. legumicultură. porcine). alimentară. nichel. planta ii de bananieri. 1976). în lungul coastelor de V ale Greciei. la Passau. Ad. Limba oficială: bahasa indoneziană. pe insulele Arhipelagului Malaez. Fondat în 1180. Popula ia: 882 mii loc.7 mii km 2. ulei. al landului Tirol. huilă. pe ins. Produce energie electrică. insulă în arhipelagul Noua Zeelandă.3 mil. Popula ia: 316 mii loc. televizoare. argint. Vînătoare. poligrafică. pomicultură. cositor. sfeclă de zahăr. floarea-soarelui. stat în S-E Asiei. Popula ia: 2. de prelucrare a metalelor şi a lemnului. insulă în arhipelagul Noua Zeelandă. Suprafa a: 153. aur. de prelucrare a gazelor naturale şi a metalelor. Climă ecuatorială. farmaceutică. ovine. Ínsulele ~. Parcuri na ionale. a hîrtiei. cauciuc natural. loc. savane. cafea. cuprinsă între Italia. orz. Relief muntos vulcanic (alt. viticultură.Indonézia República ~. [´insbruk] oraş în V Austriei. Iriga ii. Suprafa a: 2. Suprafa a: 1. de podiş şi de cîmpie. peşte. lemn şi produse din lemn. afluent pe dreapta al Dunării. Lungime: 517 km. îngrăşăminte chimice. Suprafa a: 3. biserici). diamante etc. cartofi. măslini. Industrie extractivă (petrol). rezerva ii naturale.92 mil. Capitala: Jakarta . Popula ia: 193 mii loc. ceai. Turism. Monumente de arhitectură (palate. mirodenii. loc. Lacuri. teck). Pînă în 1945 a apar inut României.

porumb. Culturi agricole: grîu. Afghanistan. alimentară. Căi ferate: 2 403 km. Căi rutiere: 6. rutier). orz. Popula ia: 24. a esăturilor de bumbac şi lînă. Principalele culturi agricole: grîu. lînă. orez. gaze naturale. televizoare. îngrăşăminte chimice. tractoare. de ciment. sare gemă. Vegeta ie de stepă şi deşert. mangan). vi ă de vie. mărfuri de larg consum. legume. măslini. stat în S-V Asiei. km2.45 mil. Pakistan. de confec ii. produse chimice şi alimentare. Industrie petrolieră dezvoltată (locul 2 în lume după volumul de expl. televizoare. Irak. citrice. Capitala: Bagdad. Relief variat: masive muntoase (în N-E). orz. tractoare. fier. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. cupru. săruri de potasiu. porumb. pielărie. ciment. Iordania. cupru. constructoare de maşini (autovehicule. piei. Importă maşini şi utilaje industriale. crom. o el. de frigidere. soia. zone colinare (în V şi S-V). Se mai cultivă bumbac.48 mil. perle). stat în S-V Asiei. max. 1 734 m). textilă ( esături de bumbac. fructe. lînă. Universitate. ciment. sare gemă. Produce electricitate. alimentară (zahăr.3 mil. b . Capitala: Amman . Nod de comunica ii (aerian. Climă subtropicală şi continentală. frigidere. mazăre. floarea-soa-relui. Industrie constructoare de maşini agricole şi maşini-unelte. tutun. băuturi alcoolice. Irak şi Turcia. de covoare. citrice. ghips. curmale. metalurgică (o el). plumb. păsări). dominat de culmi înalte (alt. mărfuri de larg consum. aparate radio). fosfa i. fontă. Vegeta ie de deşert şi semideşert. centrul adm. Exportă petrol. mei. sare. vi ă de vie. Suprafa a: 1. caprine. Siria. bumbac. Popula ia: 6. ulei de măsline. Climă subtropicală uscată. mătase şi in). cîmpie (în partea centrală). tutun. Industrie extractivă (petrol. chimică. feroviar. vi a de vie. Relief de podiş.). alimentară (ulei de măsline. nichel. smochini. situat între Israel. piei. Limba oficială: persana. cupru. oraş în Federa ia Rusă. de ciment. trestie de zahăr. cereale. sfeclă de zahăr. Golful Persic şi Kuwait. fasole. autovehicule. Industrie extractivă. loc. maşini şi utilaje industriale. ceramică). Popula ia: 68. cupru. piei. Capitala: Teheran. îngrăşăminte chimice. Azerbaidjan. al Republicii Mari. minereuri de mangan. situat pe rîul Kokşaga . calculatoare. cămile. Meşteşuguri (covoare persane. minereuri de fier. lînă. Golful Persic. Marea Arabiei.9 mii km. Turism. Importă maşini şi echipamente industriale. Exportă fosfa i. 250 mii loc. Turcia. de prelucrare a pielei. covoare. Suprafa a: 435 mii km2. Iran. Relief în cea mai mare parte muntos. fasole. Muzeu de artă. lactate. sfeclă de zahăr. Pescuit (peşte. În agricultură predomină cultivarea curmalelor şi a cerealelor. carne.). învecinat cu Armenia. Importă echipamente. Exportă petrol şi produse petroliere. situat între Arabia Saudită. curmali. aluminiu.7 mii km2. citrice. azbest.Iordánia Regátul Haşimít al Iordániei . tutun etc. Limba oficială: araba. Creşterea animalelor (ovine. Kuwait. legume. Zăcăminte de gaze naturale. trestie de zahăr. autovehicule. Suprafa a: 97.). bumbac. Turkmenistan.64 mil.5 Irán República Islámică ~. cu deşerturi întinse. laminate). mijloace de transport. măslini. combustibili. săruri de potasiu. argint. zinc. Se practică creşterea nomadă a oilor şi caprelor. Se cresc ovine. Căi rutiere: 25. loc. lactate etc. Resurse naturale: petrol. tutun. bovine. Arabia Saudită şi Marea Roşie. medicamente. carne. Ioºkár-Olá Irák República ~. bere etc. Căi ferate: 619 km. măslini. huilă. metalurgică (o el. Vegeta ie de deşert şi de stepă. Climă subtropicală (în N) şi tropicală (în S). sisal. păduri dese în mun i. loc. crom. hîrtie. porumb. caprine. stat în S-V Asiei (pînă în 1935 – Persia ). farmaceutică. Siria. gaze naturale. citrice. chimică. Fondat în 1584. de prelucrare a pielei. mijloace de transport. aparate radio. Turism. Limba oficială: araba. curmale.

km2. farmaceutice şi alimentare. pe teritoriul Federa iei Ruse şi a Kazahstanului. produse textile. Ghe ari. la S-E de Groenlanda .64 mil. fîne e. orz). ceapă. care produc energie electrică. rîu în Bulgaria. Irlánda República ~. pirite. nave. ciment. Hidrocentrale.Irkútsk oraş în Federa ia Rusă. Suprafa a: 70 285 km 2. conserve de peşte. Turism dezvoltat.: 272 m. Lungime: 4 248 km. Muzee. îngrăşăminte. lactate etc. catolică şi protestantă. confec ii. loc. max. Func ionează întreprinderi mari. mărginită de coline şi mun i nu prea înal i. cupru.: 99 m. Se extrag cărbuni. Ad. cauciuc. fiind situată între Marea Britanie. engleza. Principalele ramuri agricole: creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. rutier). institut de cercetări nucleare) şi comercial.: 46 km. Lungime max. Relieful ării reprezintă o cîmpie (cu lacuri şi mlaştini. in. Iriga ii.). prelucrarea lemnului. Sofia. situat pe rîul Angara . la 550 m alt. la confluen a cu rîul Irkut (în S Siberiei Centrale).1 mii km2. Centru industrial (metalurgie. capitala Pakistanului (din 1967). Oceanul Atlantic şi Marea Irlandei. Exportă echipamente industriale. Popula ia: 3. Nod de comunica ii. maşini agricole. cultivarea cerealelor (ovăz. situată în N insulei Irlanda . Irlánda de Nord Irlánda Irtîº Ískãr Iskenderún Islámabad Islánda . Zonă industrială (construc ii navale şi aeronautice. 204 mii loc. ovine). Suprafa a: 47 mii km 2. Nod de comunica ii (aerian. produse chimice. aluminiu. Limbi oficiale: irlandeza. Centru adm. afluent pe stînga al fluviului Obi . plante furajere). rîu în Asia Centrală. minereuri de zinc. mare în Oceanul Atlantic. Hidrocentrale. 2 119 m). utilaje pentru întreprinderile textile) şi agricolă (creşterea animalelor pentru carne şi lapte. s-a declanşat o criză social-politică. la S de peninsula Asia Mică. Teatre. Iriga ii. o el. porcine. Suprafa a bazinului: 1. textile. Centru cultural (universitate. Ad. chimice şi alimentare). Pescuit. Relief reprezentat de platouri vulcanice (alt.6 mil. bere. păşuni. În cea mai mare parte navigabil (3 785 km). Pescuit. grîu. loc. mase plastice.8 mii km2. dar şi păşuni bogate). Comer cu piei şi blănuri.: Belfast. Universitate. echipament electronic şi electrotehnic. cartofi. se cultivă cereale. stat în N Europei Occidentale. Între comunită ile religioase. avicultură. situată în N-E ării. între insula Irlanda şi Marea Britanie. În lunca rîului este situat or. Vegeta ie: păduri. 635 mii loc. insulă în N Oceanului Atlantic. Pescuit. produse alimentare (zahăr. tomate). turbă. mercur. Capitala: Dublin. argint. Lungime: 410 km.93 mil. legumicultură (cartofi. plumb. din 1968. Importă maşini şi ut provincie autonomă a Marii Britanii. medicamente. textile. feroviar. Popula ia: 1. automobile. echipament de calcul. max. Vegeta ie de tundră. Ocupă cea mai mare parte a insulei Irlanda. afluent pe dreapta al Dunării. max. Márea ~. Suprafa a: 14. golf la Marea Mediterană. construc ii de maşini. Suprafa a: 102. Climă temperată oceanică. capitala Bulgariei.

ceramică. Se mai cultivă măsline. Popula ia: 6. de confec ii.3 mii km. mase plastice. anvelope. situat pe insula Islanda din N Oceanului Atlantic. 1688–1714). producătoare de deriva i petrolieri. la 80 km V de Marea Neagră. îngrăşăminte chimice. Lungime: 178 km. Relief format de un podiş central. Căi rutiere: 12. mijloace de transp lac în Asia Centrală (Kîrgîztan). Vegeta ie de tundră. centrale geotermice). produse chimice şi alimentare) şi comercial. vinuri. Siria. Limbi oficiale: ivrit (neo-ebraica) şi araba. Turism. mijloace de transport. rutier). fabrici de cărămizi şi igle. al raionului Ismail. afluient al Dunării. caprine. Státul ~. legume. lactate. citrice. fructe. lactate. legume. de produse alimentare (conserve de peşte. Lă ime max.3 mil. industria energetică. XV–XVI. Centru industrial (construc ii de maşini. motoare electrice. cu numeroşi vulcani şi piscuri. Exportă peşte şi produse din peşte. piei şi blănuri. loc. brom). confec ii. Institut pedagogic. Flotă comercială maritimă. magneziu. creşterea animalelor pentru carne şi lapte (ovine. bumbac. Nod de comunica ii. hîrtie. Nicolae (sec. o el. păsări de curte). influen ată de curentul cald Golfstrom . XVII). echipament electric. Agricultura este specializată în cultivarea citricelor şi a cerealelor (grîu. situat între Marea Mediterană. Pescuit. Turism de amploare. Odesa).24 mii km2. Pescuit intens. Importă materii prime. Climă mediteraneană şi subtropicală. petrol. vi ă de vie. Marea Roşie şi Egipt. bovine) şi pentru blănuri. banane. Iordania. Cuprinde şi alte insule mai mici din apropiere. Importă echipamente. Vegeta ie de stepă şi deşert. cupru. Ismaíl Ismailía Israél oraş în N-E Egiptului. 95.: 668 m.).5 mii loc. cu ghe ari masivi. Adormirea Maicii Domnului (ctitorie a lui Constantin Brîncoveanu. Suprafa a: 21 mii km2. săruri de potasiu. ciment. minereuri de fier. cu gheizere şi izvoare termale. combustibili. automobile asamblate. textile. maşini şi utilaje industriale. curmali. gaze naturale. cupru. păduri de conifere. vin. de mun i (în N) şi de un deşert (în S-V). constructoare de maşini (avioane. Limba oficială: islandeza. Issîk-Kul . conserve etc. conserve din carne şi peşte). mase plastice. At. centru adm. situat într-o depresiune intramontană a mun ilor Tian-Shan . fosfa i. bere). stat în S-V Asiei. uzina de prelucrare a metalelor. Capitala: Ierusalim. produse agricole. port la Canalul Suez . porcine. aparate radio şi televizoare. Ad. Admis în ONU la 10 noiembrie 1946. Fondat în 1863. fructe şi legume. Climă temperat-oceanică. max. Suprafa a: 6. la 1608 m alt. îngrăşăminte. conserve. produce ciment. ca oraş şi cetate (Smil ) în sec. ovine. conserve. 260 mii loc. Cruce (fosta geamie turcească). Bisericile Sf. produse alimentare (carne. combustibili.Port fluvial. Suprafa a: 103 mii km2.Islánda República ~. Capitala: Reykjavik. Industrie dezvoltată: extractivă (diamante. orz). Liban. domn al ării Româneşti.: 60 km. aparate radio). Popula ia: 279 mii loc. bunuri de larg consum. Şantier de repara ii navale. ulei de balenă. Creşterea animalelor (bovine. stat în N-V Europei Occidentale. doc. oraş în S-V Ucrainei (reg. arahide. Construieşte nave. lînă. tutun. aluminiu. Relief: podişuri bazaltice. port pe malul stîng al bra ului Chilia. Nod de comunica ii (feroviar. Sf. fontă. esături de lînă şi bumbac. Exportă diamante prelucrate. bazată pe resurse naturale (hidrocentrale. Vînătoare. A făcut parte din componen a Moldovei. industria metalurgică (pentru neferoase). Ramuri principale ale economiei: pescuitul (locul 1 pe glob) şi prelucrarea peştelui. combinat de celuloză şi carton. Se practică legumicultura în sere. Rezerva ii naturale.

Sta iuni balneoclimaterice (Pula. XV–XVIII). Clima mediteraneană. Formează cea mai mare parte a Danemarcii şi o parte din Germania. plumb.Istanbúl cel mai mare oraş al Turciei. Turism. Universită i. afluent pe stînga al rîului Irtîş . peninsulă în N Europei Centrale. de prelucrare a metalelor şi a lemnului. X). Planta ii de măslini. mercur. stejar. oraş în S-V Ucrainei. Iºím Iºnovãþ Itália Itálicã Iutlánda Iváno-Frankóvsk . stat în S Europei. cu podişuri. Elba ş. fructelor (măsline. energetică. Relief de podiş. Península ~. de prelucrare a lemnului. partea iugoslavă partajată în 1999 între Croa ia şi Slovenia.). República ~. citrice) şi legumelor. cea medievală – Constantinopol . Muzee. coloran i. Suprafa a: 149 mii km2. nave maritime. împăr ită între Italia şi Iugoslavia (1954). Slovenia). încăl ăminte. castani. alimentară. medicamente. poligrafice.7 mil. textile. Marea Ionică. Monumente bizantine. Turism. peninsulă în S Europei. păşuni alpine. între golfurile Triest şi Rijeka . Capitala: Roma. fontă. Par ial navigabil (270 km pe cursul inferior). Agricultură specializată în produc ia cerealelor. între Marea Baltică şi Marea Nordului. loc. rîu în Republica Moldova. în N-E cu înăl imi pînă la 1 400 m. Fondat în 1662. Se cresc animale pentru carne şi lapte. Sicilia. Colonie romană (sec. Construc ii de maşini (automobile. Teatre. anexată la Italia (1920). ovăz. insulele Sardinia. Pînă în 1962 s-a numit Stanislav. Relief predominant muntos. Relief de coline. rîu în Federa ia Rusă (Siberia de Vest). de unde provine şi altă denumire Peninsula Apeninică. textilă. II î. zinc. motoare. Important centru economic. la limita dintre Europa şi Asia. instrumente şi aparatură de precizie). Denumirea antică – Bizantion . Ístria (Ístra) peninsulă pe ărmul de N-E al Mării Adriatice (Croa ia. Formează o mare parte a teritoriului Italiei. Climă maritimă umedă. metalurgică şi siderurgică (o el. afluent pe dreapta al Bîcului . Industrie puternic dezvoltată şi diversificată: constructoare de maşini (automobile. cedată Austriei (1797). păduri de fag. Opatija ). loc. sulf. zone colinare şi cîmpii riverane şi litorale. frigidere). Suprafa a: 39. a materialelor de construc ii. Moschei. Teatre. a vinului. Izvorăşte în apropierea com. Străşeni). sfeclă de zahăr. avioane. electronică şi electrotehnică (televizoare. comercial şi cultural. cauciuc sintetic.5 mii km2. Marea Adriatică. Se produc maşini de scris şi de calcul. aparatură electrotehnică). Climă temperat-con-tinentală şi mediteraneană. Este străbătută de mun ii Apenini. Se cultivă grîu. între mările Tireniană. petrochimică. petrol. aluminiu). maşini agricole. Marea Mediterană şi Marea Ligurică.Hr. chimică. situat pe malurile Bosforului.91 mil. de mobilă. Austria. orz. a pielei şi încăl ămintei. extractivă (minereuri de fier. la E de Carpa i. tractoare. Vegeta ie montană şi de litoral subtropicală. Nod de comunica ii. Lungime: 59 km. Se învecinează cu Fran a. Căpriana (rn. întreprinderi chimice. Limba oficială: italiana. Elve ia. gaze naturale). provincie a Imperiului German (sec.9 mii km2. ceramică. dominată de Vene ia (sec.3 mii km2. produse din sticlă şi por elan. mobilă. Muzee. secară. alimentară. Slovenia. laminate. Se cultivă bumbac. Ionică şi Adriatică. ocupînd Peninsula Italică. Fortărea ă din 1695. mangan. bauxită. 238 mii loc. Suprafa a: 301. Popula ia: 57. biciclete.a. lîngă localitatea Sîngera (mun. 7. Lungime: 2450 km. Industrie constructoare de maşini. aparate radio. Suprafa a: 3. Chişinău).

Nod de comunica ii. fructe. de prelucrare a lemnului. bumbac. Centru industrial (şantiere navale. feroviar).5 mil. Export de tutun. situat pe rîul Uvodi . Localitate istorică. 130 mii loc. 1. de sticlă şi ceramică). Muzeu de arheologie. Port la strîmtoarea Sunda (Marea Java). Nod de comunica ii. Muzeu de artă. legume. Turism. Teatre. cafea. Nod de comunica ii. textilă. al statului Râjâsthân . Centru industrial (expl.: Guadalajara . Important centru industrial (siderurgie. situat pe rîul Narmada . rutier). Centru adm. Pia ă pentru lemn. port la strîmtoarea Palk . Universitate. 198 mii loc.. Industria bumbacului şi mătăsii. a sticlei. 9. Sta iune balneară. 890 mii loc. struguri. port la golful Izmir (Marea Egee). bumbac. centrul adm. comercial (lemn. alimentară. Pescuit. loc. stat în V Mexicului. Moschei (sec. Fondat ca oraş în 1727. strunguri). alimentară.). Aeroport. Nod de comunica ii (feroviar. Fondat de greci în sec. sticlei şi ceramicii. electrotehnică. universitate etc. poligrafie. Universitate. Centrul unei zone agricole (orez. alimentare). cărbuni. produse chimice. a materialelor de construc ie. port pe rîul Peari River . Popula ia: 5. pe coasta Oceanului Pacific. centru adm. Universitate. Industrie extractivă (metale pre ioase. Creşterea animalelor. tutun.Hr. Turism. Nod de comunica ii. Izmír Jábalpur Jáckson [´d3æks¬n] Jáffa Jáfna Jáipur [´d…aipur] Jakárta [d3a´karta] Jalâlâbâd [d3alaala´baad] Jalísco [ha´lisko] .Hr. Aeroport. Nod de comunica ii (aerian. loc. smochine. oraş în Israel. Artizanat (produse de esătorie manuală). la 318 km N-E de Moscova.) şi comercial.Ivánovo oraş în Federa ia Rusă. Fondat în 1819. care desparte teritoriul insular al ării de India. oraş în E Afghanistanului.4 mil. Industrie electronică. II î. 2. XI î. textile. mercur). făcînd parte din conurba ia Tel Aviv. constructoare de maşini (macarale.2 mil. Universitate (1877). XVI–XVII). planta ii de citrice). de prelucrare a metalelor. Turism. forestieră. oraş în V Turciei. Filarmonică. Denumirea conurba iei: Tel Aviv(Jaffa). bumbac.1 mil. capitala Indoneziei. Pînă în 1932 s-a numit Ivanovo-Voznesensk . Muzee. XVIII). alimentară.8 mii km 2. produse chimice şi alimentare). întreprinderi petrochimice. purtînd numele Aeolians . construc ii de maşini. textilă. Pescuit. Fondat în 1560. de bauxită. oraş în S SUA. alimentare. loc. Suprafa a: 80. oraş în N-V insulei Iava . [´d3ab¬lpur] oraş în partea centrală a Indiei. de prelucrare a pielei. institut de oceanografie. construc ii navale şi asamblarea automobilelor. covoare. Observator astronomic (sec. Pescuit. citrice. chimică. a hîrtiei. institu ii de învă ămînt profesional. de confec ii. de prelucrare a lemnului (mobilă). men ionată în Biblie şi cunoscută în antichitate (milen. de cherestea. Universitate. cultural (academie de ştiin e. Institu ii financiar-bancare şi comerciale. loc. [´jaf¬ne] oraş în N Republicii Sri Lanka. Industrie extractivă (marmură). metalurgie. trestie de zahăr. textilă. Nod de comunica ii. Parcuri. mobilă) şi cultural (universitate. la confluen a rîului Kabul cu Chitral . muzee). 69 mii loc. 478 mii loc. fluvial. prelucrarea cauciucului şi a lemnului. chimică (vopsele). textile. Culturi agricole: cereale. la S-V de Delhi. Aeroport. al statului Mississippi. oraş în India.

Soroca). ceai. maşini şi utilaje industriale. Suprafa a: 1 mil. produse chimice. esături de bumbac. situat pe insula Jamaica (arhipelagul Antilele Mari). dintre care patru sunt cele mai mari: Hokkaidô. teritoriu dependent. cocotieri. Parcuri na ionale. Vegeta ie bogată. aur. Suprafa a: 4. Pescuit intens. Moose. situat în partea centrală a Oceanului Pacific. influen ată de curentul cald Kuro Shivo . Expl. crom. Suprafa a: 373. benzină. plumb. comună în Republica Moldova (rn. Capitala: Tokio . mangan. Popula ia: 126. televizoare. Se mai cultivă porumb. de bauxită (locul 3 în lume). Mihail (1849). prelungirea spre S a golfului Hudson . Nottaway ş.7 mii km2. Administrat de Statele Unite ale Americii. sare. Ínsula ~. rom. km 2. Expl. uraniu. Creşterea animalelor (bovine. De ine primul loc din lume în producerea de autovehicule. insulă indoneziană în S arhipelagului Sondele Mari . care dispune de trei biserici: Înăl area Sf. minereuri de fier. chiparoşi. încăl ăminte. Arbori de cauciuc. ocupînd pe scara economiei mondiale al doilea loc.: pînă la 100 m.1 km 2. calcare.7 mil. Honshû. ciment. bananieri. trestie de zahăr. locul 3 – fontă şi feroaliaje. Înăl area Domnului (1825) şi Sf.3% din teritoriu). loc. Capitala: Kingston . Naviga ie intensă. Suprafa a: 132.2 mii km2. de huilă.Jamáica [d…¬´meik¬] stat în America Centrală. Limba oficială: engleza (se vorbeşte şi spaniola). Popula ia: 2. orez. arbori de camfor. după SUA. alumină. planta ii de magnolii. legume. Exportă bauxită. staniu. între ărmul de E al Asiei. Ad. anvelope. Căi rutiere: 16 635 km. aşezămînt monastic din sec. Rezerva ii naturale. rupestră (sec. zinc. mare în bazinul de V al Oceanului Pacific. Relief muntos şi de podiş. cupru. derivate petroliere. Climă ecuatorial-musonică. Kyûshû .: 3 742 m. textile. Suprafa a: 11. molibden. max. tra Japóniei Jarvs Márea ~. rom etc. porcine. mangan. aur. XVIII. materii prime. cafea. petrol. Se produc energie electrică. nave. cauciuc sintetic. Importă combustibili. ară industrială puternic dezvoltată. banane. Popula ia: 108 mii loc. În apropierea ei se află Mănăstirea Japca. şi numeroşi vulcani activi. fibre sintetice ş. caprine).5 mii km2. loc. Expl.a.5 mil. situat pe insulele Arhipelagului Japonez. Ad. insula Sahalin şi Arhipelagul Japonez. aparate foto.. locul 2 – cupru brut şi rafinat. Fără o popula ie permanentă. o el. motociclete ş. sulf. a. tropicală şi subtropicală: păduri de foioase şi conifere (67. Japónia stat în E Asiei. mangan. În el se varsă rîurile Ekwan. Climă tropicală. argint. de cacao. ghips. zahăr. de cafea. cu vîrfuri de peste 3 000 m alt. Admis în ONU la 18 septembrie 1962. Climă maritimă. de petrol. aluminiu. medie: 1 752 m. terestre. Albany. hîrtie şi carton. gaze naturale. Relief muntos şi colinar. Ad. conserve. Relief: podiş calcaros. anvelope. fructe. metale colorate. Jáva . Limba oficială: japoneza (nipona).. X – XIII). lignit. Shikoku . Vegeta ie montană şi de savană. Pescuit. James Jápca [´d…eimz] golf pe ărmul Canadei. zahăr. minereuri de fier. a. Căi ferate: 400 km. mărginit de culmi muntoase (în N şi E) şi de cîmpii litorale (în S şi V). Cruci . biciclete. Cîmpiile ocupă teritorii restrînse pe ărmul Mării Japoniei.

Jáva

Márea ~, mare în V Oceanului Pacific, cuprinsă între insulele Sumatera, Java şi Kalimantan . Suprafa a: 552 mii km2. Ad. max.: 1 272 m. Ad. medie: 45 m. Expl. de petrol. [´d…¬¬zi] cea mai mare insulă în arhipelagul Anglo-Nor-mand, situată în Marea Mînecii. Suprafa a: 117 km 2. Popula ia: 87 mii loc. Centru adm.: Saint Helier . Relief de coline. Legumicultură, floricultură. Creşterea ovinelor. Sta iuni balneoclimaterice. Pescuit. Turism. rîu în România, afluent pe dreapta al Prutului. Lungime: 307 km. Oraş situat pe Jijia: Dorohoi . Piscicultură. Iriga ii. oraş în V Ucrainei, situat pe rîul Teterev . 305 mii loc. Nod de comunica ii. Industrie metalurgică, constructoare de maşini (strunguri), chimică, a materialelor de construc ii, a în-căl ămintei şi confec iilor, a produselor de cherestea (mobilă) şi alimentare, a instrumentelor muzicale. Teatre. Muzee. Fondat în 884. rîu în România, afluent pe stînga al Dunării. Lungime: 339 km. Baraj de protec ie în amonte, la Rovinari. Trece prin Tîrgul Jiu şi Craiova. Iriga ii. oraş în N-E Republicii Africa de Sud, important centru economic, comercial şi cultural al ării. 715 mii loc. (1,95 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Expl. de uraniu, metale rare, aur. Industrie siderurgică, constructoare de maşini (utilaj minier, aparataj electrotehnic, material feroviar şi auto), de şlefuire a diamantelor şi de prelucrare a lemnului, textilă, alimentară. Universită i, colegii. Muzee. Observator astronomic. Fondat în 1886. Oraş din 1928.

Jérsey

Jíjia Jitómir

Jíu Johánnesburg [jo´han¬sburk]

Jungária

[d3un´garia]

depresiune în N Chinei, între mun ii Tian-Shan, Alatau şi Altaiul Mongol . Suprafa a: cca 700 mii km2. Climă temperat-continentală, cu precipita ii scăzute. Vegeta ie de stepă. Pe terenuri irigate se cultivă grîu, porumb, bumbac. Expl. de petrol. Mún ii ~, mun i în Europa de Vest, pe teritoriile statelor Fran a, Elve ia şi Germania. Lungime: 400 km. Lă ime: 80 km. Păduri întinse. Expl. forestiere. oraş în Letonia central-nordică, situat pe stînga rîului Lielupe , la 44 km V de Riga. 60 mii loc. Fabrici de celuloză şi hîrtie. Muzeu de istorie. Sta iune balneoclimaterică. Turism. [3u´rwa], Rio ~, rîu în N-V Americii de Sud, pe teritoriile statelor Perú şi Brazilia, afluent pe dreapta al Amazonului . Lungime: 3 283 km. Par ial navigabil (1000 km). República Kabardíno-Balkáră , republică în Federa ia Rusă, situată în N mun ilor Caucaz. Suprafa a: 12,5 mii km2. Popula ia: 790 mii loc. Capitala: Nalcik . Resurse naturale: molibden, crom, plumb, nichel, zinc, mangan. Agricultură specializată în produc ia cerealelor, legumelor (cartofi). Pomicultură. Creşterea animalelor (ovine, bovine). Întemeiată în 1921 ca regiune autonomă. Republică din 1957.

Jurá Jurmala [´iuurmala] (Iurmala)

Juruá

Kabardíno-Balkária

Kabúl

capitala Afghanistanului, oraş situat pe rîul Kabul. 1,42 mil. loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Centru industrial (maşini agricole, repara ii mecanice, prelucrarea pieilor, ciment, textile, confec ii, produse alimenta-re) şi comercial (pentru piei de caracul, esături, stofe). Academie de ştiin e. Monumente istorice şi de arhitectură (sec. XVI – XVII). Oraş distrus în mare parte în timpul războiului civil din 1979. [ka´fu¬] rîu în Zambia, afluent pe stînga al fluviului Zambezi . Lungime: 970 km. Parc na ional pe cursul mijlociu. regiune semideşertică în S Africii, între fluviile Orange şi Zambezi , pe teritoriul statelor Botswana, Africa de Sud şi Namibia. Lungime: 1500 km. Lă ime: 800 km. Nisipuri, cîmpii de dune. Climă tropical-continentală aridă. Vegeta ie de savană şi deşertică. insulă în Arhipelagul Malaez, între Marea Chinei de Sud, marea Sulu, marea Sulawesi şi marea Java. Apar ine Indoneziei, Malaysiei şi sultanatului Brunei. Suprafa a: 734 mii km2. Popula ia: 8,4 mil. loc. Relief muntos, de coline şi cîmpii litorale. Climă ecuatorială. Expl. de petrol, gaze naturale, cărbune, minereuri de fier. Arbori de cauciuc şi de cafea, cocotieri. Orez, porumb. Export de lemn, cauciuc, cafea. oraş, enclavă rusă la Marea Baltică, între Polonia şi Lituania. 420 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Centru industrial: şantier naval, construc ii de vagoane, fabrici de cherestea, de celuloză şi hîrtie, de produse chimice şi alimentare (conserve de peşte). Universitate (1544). Institut de cercetări oceanografice. Teatre. Filarmonică. Monumente de arhitectură. Grădină botanică. Muzee. Fondat în 1255. Capitala Prusiei între 1525 şi 1618. A apar inut Germaniei până în 1945. Aici s-a născut Immanuel Kant. Pînă în 1946 s-a numit Königsberg .

Kafúe Kalahári

Kalimantán (Bornéo)

Kaliningrád

Kalmîkia

República ~, republică în S-V Federa iei Ruse, pe dreapta cursului inferior al Volgăi . Suprafa a: 76 mii km2. Popula ia: 324 mii loc. Centru adm.: elista . Expl. de gaze naturale. Cereale. Creşterea animalelor. Pescuit. A fost întemeiată în 1920. peninsulă în partea asiatică a Federa iei Ruse, înconjurată de Oceanul Pacific (la S-E), marea Bering (la E) şi marea Ohotsk (la V). Lungime: cca 1200 km. Lă ime max.: 450 km. Suprafa a: 370 mii km2. Relief muntos şi de cîmpie. Vulcani: 160, dintre care 28 activi. Izvoare termale, gheizere. Ghe ari. Climă temperat-maritimă. Vegeta ie de tundră şi pajişti alpine. Păduri de răşinoase. Zăcăminte: cărbune, petrol, aur, mică, sulf. Pescuit. Vînătoare de animale. oraş în S-V Ucrainei, situat pe rîul Smotrici , afluent pe stînga al Nistrului . 107 mii loc. Construc ii de maşini, prelucrarea metalelor, materiale de construc ii. Produc ie de celuloză şi hîrtie, de mobilă, produse alimentare (zahăr, preparate din carne). Teatru. Muzeu de istorie. Mănăstire (sec. XIV). Biserici ortodoxe, catolice, armene. Cetate (sec. XV). At. doc. în 1196. Cunoscut în istoriografia românească cu numele Cameni a .

Kamceátka

Kamenéþ–Podólski

Kampála

capitala Ugandei, oraş situat pe ărmul de N al lacului Victoria . 1 mil. loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Centru industrial (prelucrarea metalelor, a lemnului, a cafelei, pielărie, ciment, produse chimice, farmaceutice, textile, alimentare), cultural şi financiar-bancar. Universitate. Teatru. Muzee. Fondat în 1890. [´kanazawa] oraş în Japonia (Honshû), port la Marea Japoniei. 435 mii loc. Nod de comunica ii. Centru industrial ( esături de mătase, por elanuri; artizanat) şi turistic. Universitate. Cetate (sec. XVI – XVII). Fondat în 1583. oraş în S Afghanistanului, la 1 020 m alt. 230 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Centru industrial ( esături de mătase şi lînă) şi comercial (piei de caracul, lînă, mătase, fructe). Mausoleu (sec. XVIII). Fondat în 330 î. Hr. Capitală a statului afgan în sec. XVIII. oraş în Sri Lanka (ins. Ceylon ), situat pe cursul superior al rîului Mahaweli , la 100 km de Colombo. 125 mii loc. Centru de pelerinaj budist. Temple. Grădină botanică. Fondat în sec. XIV. În 1592–1815 a fost capitala Ceylonului. oraş în N-V Malaysiei (pen. Malacca ), centru adm. al statului Perlic. 15 mii loc. Pia ă de produse agricole. rîu în SUA, afluent pe dreapta al rîului Missouri . Lungime: 278 km (1200 km de la izvoarele confluentului Republican). Iriga ii. oraş în S-V Ungariei, la S de lacul Balaton . 72 mii loc. Nod de comunica ii. Produse industriale: transformatoare, ciment, textile, zahăr, lactate. Mănăstire (sec. XI). Márea ~, mare în S Oceanului Arctic, între Novaia Zemlea, Severnaia Zemlea şi ărmul continentului asiatic al Federa iei Ruse (Siberia de Vest). Suprafa a: 885 mii km2. Ad. medie: 118 m. Ad. max.: 620 m. Acoperită cu ghe ari. Port pr.: Dikson. lac sărat în V Turkmenistanului, care comunică cu Marea Caspică printr-o strîmtoare îngustă. Suprafa a: 13 mii km2. Ad.: 4–7 m. Salinizare sporită. Pe ărmuri depuneri de săruri. Expl. de mirabilit. República Karaceáevo-Cerchéză , republică în Federa ia Rusă, în N Caucazului. Suprafa a: 14,1 mii km2. 435 mii loc. Centru adm.: Cerkessk . Zăcăminte: cărbune, zinc, plumb. Expl. forestiere. Culturi cerealiere. Creşterea animalelor (bovine, ovine). S-a format în 1991. [k¬´raat¿i] oraş în Pakistan, port la Marea Arabiei. 5,15 mil. loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Industrie constructoare de maşini (nave, automobile asamblate), siderurgică, petrochimică, a cimentului şi tutunului, a încăl ămintei şi esăturilor de bumbac, alimentară. Rafinării de petrol. Export de cereale, bumbac, lînă, piei. Institu ii financiar-ban-care. Universitate. Fondat în 1725. În 1947–1959 a fost capitala statului. República Karakalpakstán , republică în Uzbekistan. Suprafa a: 164,9 mii km 2. Popula ia: 1,32 mil. loc. Capitala: Nukus . Industrie dezvoltată: prelucrarea metalelor, producerea materialelor de construc ii, a conservelor şi untului. Culturi agricole irigate: bumbac, orez, legume. Creşterea animalelor (oi de caracul, bovine).

Kánazawa

Kandahár

Kándy

[´kændi]

Kángar Kánsas Káposvar [kænz¬s] [´kapo¿vaar]

Kára

Kará-Bogáz-Gol

Karaceáevo-Cerkésia

Karáchi

Karakalpákia

Karakorúm

Karakúm

sistem muntos în Asia Centrală, în India, China şi Pakistan, la S-E de Pamir. Lungime: 800 km. Alt. medie: 6000 m. Alt. max.: 8 611 m. Ghe ari şi zăpezi persistente. Păduri pe versantul sudic (pînă la 3 500 m alt.). deşert în Asia Centrală, pe teritoriul Turkmenistanului. Suprafa a: 350 mii km 2. Barcane, dune, sărături. Climă excesiv-continen-tală. Culturi irigate (în oaze). Păstorit. Zăcăminte de sulf. Este străbătut de canalul Amudaria-Marea Caspică . República ~, republică autonomă în N-V Federa iei Ruse. Suprafa a: 172,4 mii km 2. Popula ia: 800 mii loc. Centru adm.: Petrozavodsk . Industrie forestieră, extractivă (fosforite, minereuri de fier, cupru, nichel). Creşterea renilor. Pescuit. Vînătoare. [´karlovats] oraş în Croa ia, situat pe rîul Kupa (afluent al rîului Sava ), la 48 km S-V de Zagreb. 71 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Industrie constructoare de maşini (turbine, motoare), chimică, de prelucrare a lemnului, pielei şi alimentară. Ateliere de ceramică. Hidrocentrală. Catedrală roma-nocatolică. Fortărea ă (1579). oraş în V Cehiei, situat pe rîul Teplá . 58 mii loc. Nod de comunica ii. Producere de por elanuri, cristaluri, textile. Sta iune balneoclimaterică mondială. Galerie de artă. Muzee. Turism. Fondat în 1358. oraş în Serbia şi Muntenegru, situat pe fluviul Dunăre . 8,2 mii loc. Aici, în 1699, a avut loc Congresul de pace de la sfîrşitul războiului (1698–1699) dintre Liga Sfîntă (Rusia, Austria, Vene ia, Polonia) şi Imperiul Otoman. insulă grecească în S-E Mării Egee, în arhipelagul Sporadele de Sud . Suprafa a: 303 km2. Popula ia: 7,8 mii loc. Relief muntos (alt. max. 1 215 m). oraş în E Germaniei (Hessen), pe cursul inferior al rîului Fulda . 203 mii loc. Nod de comunica ii (fluvial, feroviar, rutier). Industrie constructoare de maşini (locomotive, automobile, aparataj electrotehnic, de precizie şi optic), textilă (iută şi bumbac), alimentară. Muzeu de artă. Castele. Monumente de arhitectură medievală. Grădină botanică. Fostă colonie romană ( Castelum Cattorum ). At. doc. în 913 (Chassala ). regiune colinară în N Poloniei (Pomerania), în vecinătatea deltei Vistulei şi a golfului Gdañsk . Alt. max.: 329 m. capitala Nepalului, oraş situat pe cursul superior al rîului Bagmâti . 420 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Industrie extractivă (marmură), de prelucrare a pieilor şi iutei, a materialelor de construc ii (ciment, cărămizi), textilă, alimentară. Universitate. Palate, temple, sanctuare. Muzeu na ional. Centru de pelerinaj. Fondat în 723. oraş în S Poloniei (Silezia), centrul adm. al voievodatului cu acelaşi nume. 370 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Centru industrial: expl. de zinc şi huilă, siderurgie, metalurgie (a metalelor neferoase), construc ii de maşini grele; uzine chimice şi cocsochimice. Universitate. Fondat în 1598. strîmtoare între peninsulele Iutlanda şi Scandinavia, care leagă Marea Baltică cu Marea Nordului. Lungime: 270 km. Lă ime: 60–122 km. Ad.: 17–124 m. Pescuit.

Karélia

Kárlovac

Kárlovy Váry

[´karlovi´vari]

Kárlowitz

[´karlovits]

Kárpathos Kássel

[´karpaqos]

Kaszuby Kâtmândú

[ka´¿ubõ]

Katowíce

[kato´vitse]

Kattegát

Káunas

oraş în Lituania, la 90 km V de Vilnius, port pe Nemunas. 424 mii loc. Nod de comunica ii. Industrie metalurgică, constructoare de maşini, electrotehnică, a hîrtiei, chimică, textilă, alimentară. Hidrocentrală. Pescuit. Universitate. Teatre. Muzee. Catedrală (sec. XV–XVII). Cetate (sec. XV–XVII). Numele vechi: Kovno (pînă în 1917). [kawa´saki] oraş în Japonia (Honshû), port pe ărmul de V al golfului Tokio. 1,2 mil. loc. Centru industrial: şantiere navale, siderurgie, construc ii de maşini (automobile), prelucrarea petrolului, electrotehnică, produse chimice şi alimentare. Templu (sec. XII). República ~, stat în partea central-vestică a Asiei, situat între Rusia, China, Kîrgîzstan, Turkmenistan, Uzbekistan şi Marea Caspică. Suprafa a: 2,71 mil. km 2. Popula ia: 17 mil. loc. Capitala: Astana . Limba oficială: kazaha. Relief variat: cîmpii, podişuri, mun i, zone colinare. Climă temperatcontinentală. Vegeta ie de stepă şi deşert. Păduri de foioase şi conifere. Industrie diversificată: extractivă (lignit, cărbune brun, petrol, gaze naturale, minereu de fier, fosfa i, bauxită, crom, nichel, mangan), metalurgică, siderurgică, constructoare de maşini, chimică, alimentară. Agricultură pe terenuri irigate. Se cultivă cereale (grîu, secară, orz, ovăz, orez, porumb), bumbac, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cartofi, tutun, fructe. Se cresc animale pentru carne şi lînă (vite cornute mari, oi, capre, cămile). Exportă materii prime industriale, produse alimentare. Importă maşini şi utilaje, mijloace de transport, bunuri de larg consum. Căi ferate: 21 200 km. Căi rutiere: 165 mii km. Admis în ONU la 2 martie 1992.

Kawasáki

Kazahstán

Kazán

oraş în Federa ia Rusă, port pe fluviul Volga , capitala Republicii Tătare (Tatarstan). 1,1 mil. loc. Nod de comunica ii. Întreprinderi constructoare de maşini, de prelucrare a blănurilor şi de încăl ăminte, chimice, poligrafice, textile, alimentare. Prelucrarea petrolului. Universitate. Teatre. Muzee. Monumente arhitectonice (sec. XVI–XVIII). Fondat în 1117. oraş în Bulgaria, în N-V depresiunii Kazanlîk. 65,2 mii loc. Cultivarea şi prelucrarea trandafirilor (parfumuri). Ape termale. Mormînt tumular tracic (sec. IV–III î. Hr.), cu picturi murale. vîrf vulcanic în mun ii Caucazului Mare (Georgia). Alt.: 5047 m. Acoperit de ghe ari şi zăpezi persistente, sub 3300 m alt. – păşuni subalpine. oraş în Federa ia Rusă (bazinul Kuzbass ), situat pe rîul Tom . 518,5 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Industrie extractivă (huilă), metalurgică (o el), siderurgică, constructoare de maşini şi utilaj minier, chimică (mase plastice, cauciuc sintetic), de mobilă, alimentară. Universitate. Teatre. Filarmonică. Muzee. Între anii 1925–1932 s-a numit Şceglovsk . [ke´nitra] oraş în N-V Marocului, la N de Rabat, pe fluviul Sebu . 140 mii loc. Centru industrial (filaturi de bumbac, conserve de peşte, uleiuri vegetale) şi comercial (export de produse agricole). Fondat în 1913. Pînă în 1956 s-a numit Port Lyautey.

Kazanlîk

Kazbék Kémerovo

Kenítra

Suprafa a: 7 mii km2. cocotieri. Muzee. ceai. [kergel´en] arhipelag vulcanic în S Oceanului Indian (cca 300 insule). 180 mii loc. arahide. poligrafie. produse farmaceutice şi alimentare). loc. mătase. constructoare de maşini. oraş situat la confluen a Nilului Alb cu Nilul Albastru. XII). XVIII). Export de cafea. capitala Ucrainei. biserici. încăl ăminte. V. Muzee. clădiri vechi (sec. a cimentului. purtînd numele Panticapaion. covoare. caprine. produse petroliere. siderurgică. Ad. Administrat de Fran a. alimentară. Uganda.. alimentară. Fondat în 1820 ca tabără militară egipteană. max. Fondat în 1173. rutier). Baze de cercetări ştiin ifice. cămile. carne. produse alimentare) şi cultural. port pe fluviul Nipru. (1 mil. Ghe ari. Industrie de prelucrare a metalelor. Climă tropicală. Industrie extractivă (cupru. Studiouri cinematografice.Hr. prelucrarea lemnului. cherestea. Moschei (sec. situat între Tanzania.7 km2. Popula ia: 31 mil. grafit. comercial şi financiar-bancar. VI î. plumb. în 860. televizoare. Somalia şi Oceanul Indian. X–XIII). ciment. Universitate. Rezerva ia Masai Mara . Hr. În apropierea arhipelagului se află fosa oceanică Kermadec. ciment. XI–XIV). At. Biserica Sf. Agricultura este bazată pe creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. marmură). Nod de comunica ii. III d. în conurba ie). Fondat de milesieni în sec. Întreprinderi textile ( esături de bumbac. la N-E de Noua Zeelandă. trestie de zahăr). bananieri. 214 mii loc. Planta ii de ananaşi. Se produc electricitate. Căi ferate: 3 000 km. magnezit. covoare). feroviar. Vînătoare. citrice. Catedrală (sec. Nod de comunica ii (aerian. oraş în Polonia. produse alimentare. Ioan Botezătorul (sec. metalurgică. textile. şcoli profesionale şi de cultură generală.Kénya República ~. bumbac. argint. Climă subpolară. Nepopulat. sorg. Palat episcopal (sec. palate. alimentară (ulei vegetal. Şantiere navale. Căi rutiere: 63 400 k oraş în Ucraina (Crimeea). siderurgică.64 mil. Capitala: Nairobi . loc. aur. cu masive muntoase (în V) şi de cîmpii litorale (în E). conserve de peşte). Important centru industrial (construc ii navale şi de maşini-unelte. cupru. Climă ecuatorială musonică. Fondat în sec. poligrafic. stat în Africa de Est ecuatorială. Catedrale (sec. loc. textilă. îngrăşăminte chimice. încăl ăminte. derivate petroliere. Parcuri na ionale. sisal. Academie de ştiin e. Muzeu istorico-arheologic. Suprafa a: 583 mii km2. Se mai cultivă porumb. Administrat de Noua Zeelandă. hîrtie. Limbi oficiale: swahili. textile. electrotehnică. Vînătoare de balene şi de foci.: 10 047 m. combustibili. Monumente istorice şi de arhitectură. 2. Teatre. Export de lînă. Universitate. arhipelag vulcanic în Oceanul Pacific. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Relief de podiş. Alte institu ii de învă ămînt superior. Industrie extractivă (minereu de fier). Vegeta ie de savană şi de semideşert. Nod de comunica ii. engleza. Pescuit. de asamblare a mijloacelor de transport. citadelă (sec. sare. bunuri de larg consum. porcine) şi pe cultivarea plantelor comerciale (ceai. cafea. ovine. XV – XVIII). Fondat în sec. doc. Suprafa a: 33. bumbac. XI –XII). capitala Sudanului. port la strîmtoarea cu acelaşi nume. Bogate resurse de materii prime: aur. 930 mii loc. Teatru. XVII). Etiopia. Centru industrial (construc ii de maşini şi nave fluviale. Sudan. oraş în partea central-sudică a Iranului. Kerci Kerguelén Kermádec [ker´madek] Kermán (Kirmán) Khartoum [khar´tum] Kíelce [´kjeltse] Kíev . fluvial. 350 mii loc. Pescuit. chimică. Import de echipament de transport auto şi utilaje industriale. la S de Varşovia.

bunuri de larg consum. de produse alimentare. stat insular în Oceania (Pacificul Central). Muzee. Limbi oficiale: gilbertana. de pielărie şi încăl ăminte. Kilimanjáro Kímberley [´kimb¬li] Kíngston [´kihst¬n] Kíngston [´kihst¬n] Kíngstown Kinshása [´kihstaun] [kin´¿asa] Kíribati Kirkúk . cărămizi). Universitate. ceramică). Climă ecuatorială. construc ii navale. Nod de comunica ii. de locomotive şi motoare Diesel. Fondat în 1693. Cel mai înalt de pe continent. Aeroport. de ciment. loc. Fondat în 1871. Universitate. Aeroport. 30 mii loc. arbori de pîine. Expl. Pia ă pentru cafea şi animale. Monumente arhitectonice (sec. în S-V insulei Sf. Ghe ari. oraş în S-E Canadei (Ontario). cherestea. Importă maşini şi utilaje industriale. Se cresc porcine. produse alimentare. păduri tropicale şi podişuri alpine (de la 2 000 m în sus). Nod de comunica ii. port la Marea Caraibilor. şi prelucrarea petrolului. 420 mii loc. Catedrală romano-catolică. Mawenzi (5150 m). Aeroport. Export de bauxită. Pădurile de cocotieri şi pandanus ocupă 50% din teritoriul ării. Catedrală. pescuit. lînă. Aeroport.). turism şi agricultură. petrolului. Centru industrial (construc ii navale. Întreprinderi de prelucrare a pielei. produse chimice şi alimentare) şi cultural.9 mil. capitala Jamaicăi. Teatru. mobilă. Suprafa a: 861 km2. Industrie metalurgică (o el). Economia este bazată pe exploatări miniere (fosfa i). materiale de construc ii. Capitală din 1962. Păduri ecuatoriale (pînă la 1 000 m alt. Grădină botanică. Shira (4006 m). produse agroalimentare. Universitate. format din trei conuri: Kibo (5 895 m). lemnului. Capitala: Bairiki . Escaladat pentru prima dată în 1889. la poalele mun ilor Zagros . capitala Republicii Democratice Congo. Academie de arte plastice. Important centru industrial: metalurgia fierului şi cositorului. Vegeta ie reprezentată de arbori şi plante ierboase tropicale. la 1540 m alt. bananieri. Şi-a declarat independen a la 12 iulie 1979. oraş situat în partea central-estică a ării. oraş în Republica Africa de Sud (Cape). Oraş fondat în 1861. República ~. Planta ii de cocotieri. Colegiu regal militar. la N-E de Tuvalu. Line şi al insulei Banaba (Ocean) . capitala statului Sfîntul Vincen iu şi Grenadine. Aeroport. Turism. taro. [kir´kuuk] oraş în N-E Irakului. Mare centru de exploatare şi prelucrare a diamantelor. de încăl ăminte. alimentară. Căi rutiere: 640 km. de confec ii. Nod de comunica ii. Popula ia: 96 mii loc. Vincen iu (Antilele Mici). produse chimice şi farmaceutice. Aeroport interna ional. 80 m). situat pe ărmul de N-E al lacului Ontario . în partea de N-E a Tanzaniei. mobilă. Grădină botanică. de prelucrare a metalelor. pe teritoriile arhipelagurilor Gilbert. [kiliman´d3aaro] masiv muntos în E Africii. peşte. Universitate. engleza. Muzee. port pe fluviul Congo (Zair). Pia ă pentru cereale (grîu). Exportă copră. papaya. XVII–XVIII). savane (pînă la 2 000 m). de confec ii. textilă. Relief insular de origine coraligenă şi vulcanică (alt. 158 mii loc. Materiale de construc ii (ciment. 633 mii loc. Phoenix.Kigáli capitala Rwandei. 107 mii loc. 156 mii loc. Artizanat (olărit. Fabrici de ciment. Prelucrarea coprei. max. produse alimentare. alimentare. tutun. 3. zăpezi (la peste 5 300 m).

de produse chimice şi alimentare. porcine). Trece prin oraşele OrehovoZuevo. produse chimice. bovine. Ad. petrol. tutun. constructoare de maşini agricole şi maşini-unelte. lînă. XII–XV). Fondat în 1872. oraş în S-V Federa iei Ruse. Erup ii vulcanice pe fundul lacului. Hidrocentrală. lac tectonic în Africa Orientală. Suprafa a: 2. chimică. de prelucrare a lemnului. At. de confec ii şi textile. max. Suprafa a: cca 300 mii km2. metalurgică. afluent pe stînga al rîului Oka . în mun ii Ogilvie . Alt. port pe fluviul Congo .: 4 750 m. textile. pomicultura. Ultima erup ie în anii 1972–1974. port la confluen a Rinului cu Moselle . plumb. la 1460 m alt. Se mai cultivă bumbac. Kovrov.83 mil. Oraş din 1254. Suprafa a: 2100 km2. port la Oceanul Indian. oraş în Cehia. creşterea animalelor (ovine. de mobilă. rîu în Federa ia Rusă. lactate). Muzee. Centru industrial şi comercial. metalurgică (o eluri). [kism´aajo] oraş în S-E somaliei.: 496 m. Admis în ONU la 2 martie 1992. 120 mii loc. Limba oficială: kirghiza. Industrie diversificată: extractivă. Kislovódsk Kismáayo Kívu Kîrgîzstán (Kirghizstán) Kîzîlkúm Kládno Kliázma Kliucévski Klóndike Kóblenz [‘kooblents] . biserica iezui ilor (sec.69 mii km2. Capitala: Bişkek . Fabrici de mobilă. floarea-soarelui. la 800–1 200 m alt. gaze naturale. vulcan activ în E peninsulei Kamceatka . plante aromate. Vegeta ia: păduri montane pe suprafe e reduse. XVII). produse alimentare (zahăr. 355 mii loc. plante ierboase.Kisangáni oraş în N-E Republicii Democratice Congo. Industrie extractivă (minereu de fier. República ~. doc. minereuri de cupru. carne. oraş în V Germaniei (Renania–Palatinat). Centru pr. între Amudaria şi Sîrdaria. cărbune). 73 mii loc. ciment. zinc. de pielărie. Vegeta ie sărăcăcioasă. Popula ia: 4. China. caprine. Universitate. sfeclă de zahăr. situat între Republica Democrată Congo şi Rwanda. situat între Kazahstan. alimentară. Principalele ramuri agricole: cultivarea cerealelor (grîu. textilă. stat în N-E Asiei Centrale. siderurgică (laminate). constructoare de utilaje. legumicultura. alimentară. în 1803. Nod de comunica ii. Lungime: 686 km. loc. Importă maşini şi utilaje industriale. Tadjikistan şi Uzbekistan. Aeroport interna ional. deşert în Asia Centrală (Uzbekistan. a sticlei. Catedrală (sec. la poalele de N ale mun ilor Caucaz. Zăcăminte de cărbune. mijloace de transport. Dune. farmaceutică. produse de pielărie. pe rîul Klondike . Kazahstan). tutun. fructe. Sta iune balneoclimaterică.: Dawson. la 24 km N-V de Praga. Nod de comunica ii. Izvoare cu apă minerală. Turism. max. Primele descoperiri în anii 1894–1896. [´klondaik] renumită regiune auro-argentiferă în N-V Canadei. Întreprinderi de materiale de construc ii. 114 mii loc. mătase. mărfuri de larg consum. Căi ferate: 376 km. Climă continentală. ară agrar-in-dustrială. energetică. sericicultura. Pînă în 1966 s-a numit Stanleyville . XVIII). Relief predominant muntos. siderurgică. de produse alimentare. Suprafa a: 199 mii km2. Vladimir. Castel (sec. Lipsa vie uitoarelor. porumb). textile (din bumbac şi lînă). Exportă bumbac. Muzee. căi rutiere: 28 400 km. Centru de vinifica ie. bere. 73 mii loc. Industrie constructoare de maşini (avioane). cu depresiunile Ciuisk şi Fergana în S-V şi Issîk-Kul în E. electronică.

Relief vulcanic. Universitate. textilă şi de confec ii. bovine. Pescuit. vagoane. Lungime: 450 km. Muzeu de artă. Aeroport interna ional.: Sîktîvkar . Popula ia: 5 mii loc. În mun ii Kolîma se află bogate zăcăminte de aur. 965 mii loc. Înăl imi stîncoase (alt.9 mii km2. Industrie extractivă (cărbune brun). alimentară. Muzee. la E de peninsula Kamceatka . În acest lac se varsă rîul cu acelaşi nume (655 km). Fondat în anul 38 d. în N-V mun ilor Ural . forestiere. străbătută de rîul Kolîma . prelucrarea metalelor. electrotehnică. nichel. Lă ime: 40 km. ovăz. Se cultivă secară. vînătoare. Kómi Kootenay Kopetdág Kórçë Kordofán [´kort¿¬] . a pielăriei. păduri. Monumente istorice şi arhitectonice. republică autonomă în Federa ia Rusă. Climă aspră. Suprafa a: 435 km 2. legume. X. fier. deluros (în centru) şi vălurat (în S).: 2942 (vf. max. Pia ă agricolă. Conservator. Kokánd Kóla Kolîmá Köln [kœln] Komandór arhipelag în N-V Oceanului Pacific (marea Bering). poligrafică. produse chimice şi alimentare) şi comercial agricol (bumbac). pe rîul Karasu . Centru adm. porcine). Nod de comunica ii. textilă. Suprafa a: 1 848 km2. Materiale de construc ii. Industrie petrochimică. tractoare. 68 mii loc. chimică. alimentară. Grădină botanică. Popula ia: 1. Hr. siderurgică. Zăcăminte: apatite. automobile ale firmei “Ford“). între Marea Albă şi marea Barents. gaze naturale. constructoare de maşini (locomotive. Teatre. defilee. oraş în Estonia. Pescuit (somn). Alt. Oraşe pr. oraş în S-E Albaniei. orz. în depresiunea Fergana . lan muntos în Asia Centrală. Pe cursul superior al rîului se află parcul na ional Kootenay . Vînătoare. cu cascade. la 150 km E de Tallinn. Suprafa a: 170 mii km2. izvoare cu ape minerale. port pe fluviul Rin . alebastru. Suprafa a: 100 mii km2. la S de lacul Ohrida. 75 mii loc. Industrie extractivă. Relief muntos (în V). Bază navală şi aeriană.: Murmansk. peninsulă în N-V Federa iei Ruse. petrol. silvotundră şi de conifere. At. loc. la grani a dintre Iran şi Turkmenistan. diferite specii de animale. la V de valea Nilului Alb .4 mil. pe ărmul Golfului Finic. Expl. farmaceutică. max. doc. în sec. nisipuri. Apar ine Federa iei Ruse. Creşterea animalelor (reni. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Nod de comunica ii. República ~. Suprafa a: 14 mii km2. Relief de dealuri şi mun i. cîmpie în Federa ia Rusă. în N-E Siberiei. regiune fizico-geo-grafică în partea central-vestică a Sudanului. Climă caldă (sub influen a Golfstromu-lui). Severomorsk . Rîzeh ). electrotehnică. lac în S-V Canadei (Columbia britanică). (în majoritate eschimoşi). Centru industrial (metalurgie. textile. 1460 m). Institu ii financiar-ban-care. oraş în Uzbekistan. Zăcăminte: cărbune. de cherestea şi mobilă. Vegeta ie de tundră. sticlei şi tutunului. cupru. grîu. 178 mii loc. textilă şi alimentară. Baze militare. la sud de peninsula Alaska .Kódiak [‘koudiæk] Kóhtla-Járve insulă americană în N-E Oceanului Pacific. oraş în V Germaniei. Suprafa a: 415.

alimentară (vinuri). de prelucrare a lemnului. Centru adm.Koreák Distríctul Autonóm~ (Koreakia). Fondat în 1628. confec ii. Vînătoare. ciment. XIV). hîrtie. 920 mii loc. de esături şi confec ii. doc. textile. compresoare). în sec. oraş în S-E Finlandei. Navigabil pe cursul inferior. a por elanului. insulă în Marea Baltică (Golful Finic). Alt. textilă. Fabrici de cherestea. rutier). poligrafie. Se varsă în golful Bengal. chimică. [´kri¿na] fluviu în partea central-sudică a Indiei. Catedrală (sec. aparate radio şi electrotehnice. în 1241. de cărbune. catifea). Industrie siderurgică. Administrată de Federa ia Rusă. Ultima erup ie a avut loc în 1972–1973. Mare centru industrial: metalurgie. de încăl ăminte.5 km2. Košciúszko Kóšice Kósovo (Metóhia) Kótka Kótlin Krakatáu Krasnodár Krasnoiársk Kréfeld Krishna . oraş în S-V Federa iei Ruse. alimentară. Creşterea ovinelor. Castel de apă (sec. Universită i. de prelucrare a lemnului şi pielei. arbuşti. Creşterea renilor. Suprafa a: 16 km2. Suprafa a: 10. Muzee. Vegeta ie de tundră. Fondat în 1878. loc. Biserica Buna-Vestire (1804–1812). Suprafa a: 10. oraş în E Slovaciei. siderurgie. construc ii navale. Iriga ii. Muzeul tehnicii. XII. Se produc televizoare.9 mii km2. institute).: Priština . Industrie petrolieră. Pînă în 1920 s-a numit Ekaterinodar . insulă vulcanică în strîmtoarea Sunda . 241 mii loc. constructoare de maşini (strunguri. Teatre. zinc. situat pe o mică insulă din Golful Finic. Ruinele unei cetă i din sec. 639 mii loc. provincie autonomă în Serbia şi Muntenegru. textilă. hîrtie.7 mil. Expl. port pe fluviul Rin . Hidrocentrală. de maşini agricole şi utilaj greu. district în Federa ia Rusă. Universitate. situat pe rîul Hernád . construită în 1703. produse alimentare. Teatre. [ko¿´tsu¿ko] [´ko¿itse] masiv muntos în N-E Alpilor Australieni. construc ii de maşini şi aparatură electronică. Filarmonică. minereuri de plumb. Nod de comunica ii (feroviar.: Palana . Institu ii de învă ămînt superior (universită i. alimentară.5 mii km2. oraş în V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). mobilă. max. At. Sporturi de iarnă. Zăcăminte: lignit. Nod de comunica ii. XV. Industrie metalurgică. fluvial. Pomicultură. Popula ia: 39 mii loc. Pescuit. A fost par ial distrusă în 1883 în urma erup iei vulcanului Krakatau . Suprafa a: 301. de măsurat.: 2 228 m (cel mai înalt vîrf de pe continent). At. în partea de sud a Siberiei de Est. Important centru economic şi cultural. prelucrarea peştelui. Nod de comunica ii (feroviar. produse alimentare. 250 mii loc. Popula ia: 1. farmaceutică. Muzeu de artă contemporană. Pe această insulă se află fortărea a Kronştadt . Centru industrial: şantiere navale. doc. oraş în Federa ia Rusă. Muzee. între insulele Yava şi Sumatera . textile (mătase.5 mii loc. feroviar. în N peninsulei Kamceatka . XII). păşuni alpine. Centru adm. Climă subarctică. Nod de comunica ii (aerian. Relief muntos. Păduri de eucalipt. celuloză. Cereale. Lungime: 1 285 km. rutier). rutier). Denumirea veche: Kistnâ . siderurgie (uzină de aluminiu). Conflict interetnic declanşat în 1997. situat pe rîul Kuban . Fondat în 1793. situat pe fluviul Enisei . 56. produse chimice.

Izvorăşte din ghe arii Caucazului. a înfrînt hoardele mongolo-tătare. Castel (sec. Viteză: 2–6 km/h. Nod de comunica ii. Păşuni alpine (pînă la alt. chimice (îngrăşăminte). sistem muntos în S-V Asiei. Iriga ii. la grani a Iranului cu Turcia şi Irak.: 7723 m (vf. Regiunea cu acelaşi nume este populată în cea mai mare parte de curzi. la 10/21 iulie 1774. capitala Malaysiei. max. Pelerinaj budist. Zăcăminte de cărbune. situat în N-V Oceanului Pacific. dar a fost nevoită să recunoască independen a Hanatului Crimeii. situat pe fluviul Shira . Insulele ~. argint. Aici. Lă ime: 170 km. Nod de comunica ii. limita de N şi de S a podişului Tibet . Temperatura apei: 28°C în august şi 18°C în februarie. Georgia (Gruzia) şi Azerbaidjan. Lungime: 2700 km. Universitate. în urma războiului din 1768–1774. Universită i. Izvorăşte din Podişul Armeniei (Turcia). alimentare. de 3500–3800 m). între fluviul Don şi rîul Nepriadva . Djilo ). Vulcani. oştirile ruseşti.Kuála Lúmpur oraş în S-V peninsulei Malacca . Influen ă puternică asupra regiunilor învecinate. XVI. Fondat în 1857. conduse de marele cneaz Dimitri Donskoi. vînătoare. fluviu pe teritoriul statelor Turcia. Climă temperată musonică. Alt. loc. Fondat în sec. Muztag ). industria por elanului. Alt. Lungime: 1515 km. curent marin cald în Oceanul Pacific. Zăcăminte de cărbune. petrol. alimentare.6 mii km2. oraş în Japonia (Ky-ush-u). sistem muntos în Asia Centrală. Construc ii de maşini (automobile asamblate). Hidrocentrale. XVI). Aerodrom interna ional. fluviu în S-V Federa iei Ruse. de-a lungul coastelor de E ale Japoniei. arhipelag format din 56 de insule. Tbilisi şi Rustavi şi se varsă printr-o deltă în Marea Caspică. printr-o deltă. fabrici textile. în preajma vîrfului Elbrus . între peninsula Kamceatka (la N) şi insula Hokkaidô (la S). Ghe ari. Iriga ii în cursul inferior. apar inînd Federa iei Ruse. mai sus – zăpezi permanente şi ghe ari. localitate în N-E Bulgariei. Moschee (1873). Navigabil pe cursul inferior. cupru şi aur. Fabrici de cherestea. Relief muntos. a fost semnat Tratatul de pace ruso-turc.1 mil. 1. apropiind în acest mod eliberarea ării de sub domina ia mongolo-tă-tară. cu direc ia N-E. trece prin Armavir şi Krasnodar şi se varsă în Marea Azov. Lungime: 907 km. cîmpie în S-V Rusiei europene. Conform tratatului Rusia a ob inut teritorii în N şi N-E Mării Negre şi dreptul la naviga ie comercială în mare şi prin strîmtori.: 4168 m (vf. trece prin oraşele Gori. Pescuit. pe teritoriul Chinei. Climă subtropicală. la 8 septembrie 1380. Suprafa a: 15.2 mii loc. minereuri de fier. max. Lungime: 1200 km. Muzeu. Kubán Kuciúk-Kainargí Kulikóvo Kumamóto Kunlún Kurá Kurdistán Kuríle Kuroshio (Kuro-ªivo) . unde. textile. Repara ii ale materialului rulant. 631. Construc ii de avioane.

Importă maşini. tutun.7 mii km2. fabrici textile (bumbac. Pescuit (peşte. cu cîmpii litorale (în restul teritoriului). loc. perle). situat pe rîul Tobol . siderurgică. Muzee. aparataj electrotehnic). prelucrarea pieilor. Universitate. XVII. utilaje şi echipament industrial. a. la 536 km S de Moscova. situat pe rîul Rioni . Kustanái Kutaísi Kuwait [ku´wait] oraş în N Kazahstanului . Novokuzne k. fabrici de desalinizare a apei de mare. Turism.11 mil. Exportă petrol şi produse petroliere. mare bazin carbonifer în Federa ia Rusă. Teatre. situat pe rîul Seim . Străvechi monumente de arhitectură (palate. Dispune de rezerve mari de gaze naturale.82 mii km2. Industrie chimică. XI). Culturi agricole pe terenuri irigate şi de oază: cereale. piei.5 mil. gaze lichefiate. Fondat în sec. de produse alimentare. V–VI. zahăr. Muzee. Suprafa a: 17. At. în partea de S-V a Siberiei. între Irak şi Arabia Saudită. Kuwait (Al-Kuwait) Kuzbáss Kyóto [kj´ooto] oraş în Japonia (Honsh¦). aparatură electrotehnică. Státul ~ .7 mii km. electrotehnică. Mare centru industrial: construc ii aeronautice. Oraşe pr. bovine. cuprinzînd şi cîteva insuli e din apropierea ărmului golfic. Nod de comunica ii. în conurba ie). 440 mii loc. frigiderelor şi televizoarelor. alimentară. asamblarea automobilelor. 235 mii loc. loc. Flotă comercială maritimă. Sta ie de cale ferată. perle. XVIII). crevete). o el. (900 mii loc. farmaceutică. Popula ia: 2. sticlărie. Economie bazată pe extrac ia şi prelucrarea petrolului (locul 2 în lume). Relief de podiş deşertic (în V). mătase) şi de produse alimentare. Vegeta ie săracă. mijloace de transport. Pescuit intens (peşte.: Kemerovo. Muzee. utilaj minier). artizanat (obiecte din bronz. Industrie extractivă (minereu de fier). Aeroport interna ional. la 274 km E de Magnitogorsk. de ciment. alimentară. tractoare. 239 mii loc. situat pe ărmul de N-V al Golfului Persic. cămile. Mănăstirea Sf. Suprafa a: 26. Principal centru industrial: construc ii şi repara ii de nave. produse agro-alimentare. de mobilă. curmali. oraş în Georgia (Gruzia). por elanuri). caprine. de cărbune. Căi rutiere: 4. Fondat în 1879. Climă tropical-de-şertică. Centrală atomoelectrică. de confec ii. fabrici de produse alimentare. Treime (sec. sanctuare). port la Golful Persic. de cărbune. Catedrală în ruine (sec. fontă.Kursk oraş în Federa ia Rusă. Limba oficială: araba. constructoare de maşini (utilaj minier. capitala statului Kuwait. Importantă zonă industrială: expl. siderurgie. . construc ii de maşini. Capitala Kuwait . stat în Asia de S-V. confec ii. Aeroport. Institu ii de învă ămînt superior. Fondat în 788. fabrici textile. uzine electrotehnice şi chimice. Se cresc ovine. lînă. Nod feroviar. igări. Pia ă pentru cereale. textile. Vestigii arheologice. temple. Important centru economic şi cultural. doc. de desalinizare a apei de mare. 30 mii loc. Catedrală (sec. 1. mărfuri de larg consum. produse chimice. de prelucrare a metalelor şi pielei. localizată în regiunile cu oaze. Centru industrial: construc ii de maşini (autobasculante. alimentară. în 1032. la N-E de –Osaka. Industrie extractivă (aur). Nod de comunica ii. legume. Prokopievsk ş. acumulatoare. chimică. Expl.

: Nagasaki. XVII). max. lac de origine glaciară în partea centrală a Canadei. 1787 m pe vf. Sta ie de cale ferată.: 1676 m. Este cel mai mare lac cu apă dulce din lume. păduri de conifere (în rest). Culturi agricole: orez. Institut pedagogic. Prin rîuri şi canale comunică cu Marea Baltică. ceai.: 4 316 m. Sta iu-nea climaterică Lacul Roşu .3 mii km 2. Ad.: 397 m. lac în America de Nord.7 mii km 2. Este cel mai mare lac din Europa. Zăcăminte de cărbune.Kyushu [´kju¿uu] una dintre cele mai mari insule ale Arhipelagului Japonez. Alt. max. Suprafa a: 1. moschee. artizanat. Centru industrial: materiale de construc ie. Universitate. la grani a dintre SUA şi Canada. de produse alimentare. Lauren iu . cupru. Turism.1 mii km 2.1 mil.: 230 m. Pia ă agricolă. de încăl ăminte şi textile. Vegeta ie abundentă. Pînă în 1853 s-a numit Ak-Meceti . pe cursul superior al rîului Bicaz . max.07 mil. pe teritoriul Canadei. situat pe rîul Ravi . Vînatul animalelor de blană.). nichel. între peninsula Labrador . centrul sporturilor de iarnă. Fondat în 1820. la E de Sankt-Petersburg. situat pe rîul Sîrdaria . Străbate cîmpia Murray . Ad. trestie de zahăr. Muzeu de istorie şi etnografie. Ad.: 350 m. lac de origine tectono-glaciară în V Canadei.3 mii km 2. Ad. 3. Kujû ). Lake Placid [´lejk´plæsid] . Lungime: 1 500 km. textile. lac în N-V Federa iei Ruse. Fukuoka. Monumente arhitecturale din perioada marilor mongoli (palate. Suprafa a: 6. fabrici de celuloză şi hîrtie. Zăcăminte: minereuri de fier. Pescuit. max. insula ara lui Baffin şi Groenlanda . peninsulă în N-E Americii de Nord. oraş în Kazahstan. Suprafa a: 30. 167 mii loc. Marea Albă şi bazinul fluviului Volga . Climă subtropicală (în N) şi temperată (în S). format în 1837 prin surparea unei por iuni a muntelui Piatra Ghilcoşului .4 mil. electrotehnică. pe ărmul lacului Placid. Nod de comunica ii. km2.: 137 m. Márea ~. max. Suprafa a: 17.6 km2.4 mii loc. Suprafa a: 82. Vegeta ie de tundră (în N). mauzolee).7 mii km 2. între golfurile Hudson şi Sf. Relief deluros (200 – 800 m alt. Kzîl-Ordá Labradór Labradórului Lachlan Lácul Rénilor Lácul Róºu [´lækl¬n] Lácul Sclávilor Lácul Superiór Lácul Úrºilor Ládoga Lahóre [la´h¬or] oraş în N-E Pakistanului. loc. prelucrarea metalelor. Alt. sta iune balneoclimaterică în N-E SUA (New York). Ad. Suprafa a: 1. max. În apropiere se află mari zăcăminte de uraniu. Din el izvorăşte rîul Neva .: 140 m. rîu în S-E Australiei. Aici au avut loc Olimpiadele de Iarnă din 1932 şi din 1980. Suprafa a: 42. Grădina Châlimar Bâgh (sec. Kumamoto . lac de origine tectono-glaciară în N-E Canadei. Oraşe pr. Climă subtropicală musonică. mare în N-V Oceanului Atlantic. Suprafa a: 31. km2. lac de baraj natural în România. în mun ii Adirondack. Din acest lac izvorăşte fluviul Mackenzie . pînă în 1925 – Petrovsk . situată în partea de S a acestuia. afluent al rîului Murrumbidgee . max. Centru industrial: metalurgie. Popula ia: 13. Relief muntos (alt.

piei. Limba oficială: lao. Resurse naturale: minereuri de fier. electrotehnică. apatită. staniu. Meşteşugărit. Nod de comunica ii. combustibili. Numeroase lacuri şi mlaştini. Suprafa a: 660 mii km2. ghips. lînă. sericicultură. în partea de N a peninsulei Scandinavia şi în V peninsulei Kola . Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. Cambodgia. huilă. arahide. regiune în N Europei. Popula ia: 5. port la Oceanul Atlantic. Aeroport. Creşterea animalelor (bovine. Centru industrial: rafinării de petrol. ovine. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime agricole. bumbac. Popula ia: cca 2. plumb). Suprafa a: 236. forestieră. Expl. Ad. situat pe fluviul Huanghe . Popula ia: 45 mii loc. 560 mii loc. cu podişuri şi cîmpii de-a lungul rîului Mekong (în V). În marea Laptev se varsă fluviul Lena . Popula ia: 44 mii loc. în sud păduri de conifere. República Democrátică Populară ~. Suprafa a: 400 mii km2.: 100 km. Muzee. cuprinsă între ărmurile Asiei şi insulele Severnaia Zemlea şi Novosibirsk . Climă tropicală.76 mil. mare în bazinul Oceanului Arctic. Finlanda şi par ial în Federa ia Rusă. construc ii navale. bumbac. Pescuit.Languedóc [l¾g´dok] provincie istorică în S Fran ei. Pomicultură. mahon. export de cereale. între China. Vînătoare. tutun. porcine). Relief muntos şi de podiş. Bogate resurse naturale: minereuri de fier şi de metale neferoase.: 3385 m. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. insulă în V arhipelagului Canare . Climă tropicală musonică. fabrici textile şi de încăl ăminte. Pomicultură. Lă ime max. max. aur.5 mil. loc. Centrală nucleară. Suprafa a: 973 km2. Turism. Thailanda şi Birmania. Lungime max. 670 m). Lanzaróte [lanqa´rote] Lanzhou [lan´dzou] oraº în partea centralã a Chinei Láos La Pérouse La Pláta [la pe´ruuz] [la´plaata] strîmtoare între insulele Sahalin şi Hokkaido . al provinciei Buenos Aires. 1.5 mil. Statut de provincie a ării: din sec. Relief predominant muntos. centrul adm. viticultură. Poten ial hidroenergetic. Creşterea animalelor.: Arrecife . cupru. construc ii de maşini pentru transport şi minierit. sticlărie.: Toulouse . Oraş pr. produse alimentare. Centru industrial şi comercial: rafinării de petrol. în special a oilor. al provinciei Gansu . Creşterea animalelor.: 50–118 m. Climă arctică. nichel. carne. Vegeta ie: păduri cu arbori de lemn pre ios (teck. Vegeta ie de tundră. Ad. med. porumb. Nod de comunica ii. Suedia. Căi rutiere: 18. materiale şi produse din lemn. prelucrarea lemnului. alimentară. Lapónia Láptev . Se cultivă orez. oraş în E Argentinei. Suprafa a: 42. loc. 88% din teritoriu). pe teritoriul statelor Norvegia. care uneşte marea Ohotsk cu Marea Japoniei. cafea. alimentare (prepararea cărnii). max. Universitate.: 520 m. Exportă orez. situat în peninsula Indochina. citrice. Importă maşini şi utilaje industriale. bivoli. pietre scumpe. bunuri de larg consum. Relief muntos vulcanic (alt. forestiere. Márea ~. Ad. petrochimie.: 43 km. centrul adm. Capitala: Vientiane . stat în Asia de S-E.8 mii km2.2 mii km. Industrie extractivă (bauxită.1 mii km 2. Centru adm. fabrici textile şi de produse alimentare. loc. XIII pînă în 1790.

Monumente de arhitectură: biserică (1180). Centru comercial (export de tutun). al cantonu-lui Vaud. I. situat pe malul lacului Geneva. 115 mii loc. Nod de comunica ii (rutier. comercial şi turistic. Industrie uşoară. Tîrguri agricole anuale. farmaceutică. Popula ia: 5 mil. Sta iune balneoclimaterică. Universitate. comună în Republica Moldova (rn. afluent al Dunării. străbate partea de S-V a Bavariei şi trece prin Augsburg. pomi fructiferi). citrice. Hidrocentrale. 361 mii loc. alimentară. aerian). oraş în V Siriei. centrul adm. XV–XVIII). alimentară (vinuri. Castel episcopal (sec. Ruine antice. Ad. port la Marea Mediterană. a hîrtiei. Cercetări nucleare. Muzeu. a materialelor de construc ie. Ruinele unui amfiteatru roman. Izvorăşte din Alpii Austriei. Industrie textilă. Lungime: 30 km. Zonă industrială şi agricolă (cereale.). 101 mii loc. Catedrală (sec. centru adm. Cantemir). în insula Gran Canaria (Insulele Canare) . de încăl ăminte. punct vamal. Sta iune balneoclimaterică. Muzee. Catedrală (sec.2 mii km 2. Suprafa a: 17. Industrie textilă. situat pe rîul Piniós . strîmtoare între continentul Asiei şi insula Leahovski . Vărzăreşti (rn. Străveche aşezare romană (Lausonna). fluvial. XV). Rumean ev. i-au învins pe turci. În sec. oraş în S-E Italiei (Puglia).Láptev Strîmtoárea ~. Lárga Lárissa Las Pálmas Las Végas Latákia [la´taakia] Látium Lausánne Lãpúºna Lãpúºna (Lãpuºniþa) Lecce [´let¿e] Lech [leç] . 139 mii loc. Centru comercial (trafic de mărfuri). Universitate. oştirile ruseşti. Industrie electrotehnică. în Austria şi Germania. palat episcopal (1420–1428).: Roma . (252 mii loc. La 2 iulie 1770. alimentară (conserve de fructe). Laptev (1701–1767). vi ă de vie. Hînceşti). Turism. doc. Muzeu arheologic. produse din ceramică. oraş în V SUA (Nevada). textilă ( esături de mătase). rîu în Republica Moldova. Universitate. rîu în Republica Moldova. Ungheni). Lungime: 1154 km. [lo´zan] oraş în S-V Elve iei. XII–XIII). Aeroport interna ional. Lă ime: 50–62 km. Universitate. alimentară. Leagă Marea Laptev cu Marea Siberiei Orientale. conserve). Centru financiarbancar. At. oraş în Spania. Repara ii navale. [´larissa] oraş în Grecia (Tesalia). Lărgu a (rn. afluent pe stînga al Prutului. aparatură electrotehnică). al inutului Lăpuşna. A. loc. Centru adm. măslini. Industrie constructoare de maşini. Lungime: 263 km. bazilică (1548). de prelucrare a metalelor. de prelucrare a lemnului. în 1430 (1431). 197 mii loc. în conurba ie). rîu în Europa Centrală. medie: 11–16 m. textilă. În rîndurile armatei ruse au luptat şi voluntari români din Basarabia. în f runte cu mareşalul P. port în N insulei. Industrie constructoare de maşini (motoare electrice. Izvorăşte la E de com. regiune în partea centrală a Italiei. Lungime: 70 km. afluent pe stînga al Prutului. Izvorăşte în apropierea com. 202 mii loc. Sta iune balneoclimate-rică. ulei vegetal etc. feroviar. Centru comercial şi turistic. XIV–XVI: tîrg. pe rîul Larga. alimentară (ulei de măsline. alimentară. A fost descoperită în 1740 de navigatorul şi exploratorul rus D.

Şantiere navale. alimentară. Cuvioasa Parascheva (1818). 13 mii loc. reşedin ă a raionului Leova. Muzee. poligrafie. centrul adm. km2. Nod de comunica ii (feroviar. XI. în 1489. oraş în E Germaniei (Sachsen). XI–XII). Fondat în sec. XII). prelucrarea lemnului. XVI). doc. situat pe malul Prutului. XII). Industrie uşoară. oraş în Republica Moldova. încăl ăminte. Biserici (sec. citrice. Afluen i: Kirenga. rutier). Fondat în 882. “Rembrandt“. 1158 m). primărie (sec. 146 mii loc. textilă. Poten ial hidroenergetic. fabrici de produse chimice. situat pe fluviul Weisse . fluviu în Federa ia Rusă (Siberia de Est). farmaceutică. Universitate. XVI–XVII). în apropierea oraşului San Rafael Tasajera. Relief muntos (alt. Suprafa a: 303 km 2. Nod de comunica ii. Izvorăşte din mun ii de la vest de lacul Baikal şi se varsă printr-o deltă în marea Laptev. textile. mase plastice. max. Important centru industrial. XVII–XIX). produse alimentare). construc ii de maşini-unelte şi aparataj electric. aparatură electrotehnică. fluviu în America Centrală. ca oraş ( Lipsk ) în sec. hîrtie. la 97 km S-V de Chişinău. XVI–XVI). situat pe rîul Se . comercial şi cultural. Se varsă în Oceanul Pacific. Mănăstire (sec. Turism. Industrie extractivă (antracit). primărie (sec. Nod de comunica ii (rutier. Popuila ia: 25 mii loc. Suprafa a bazinului: 2. instrumente muzicale. în conurba ie). hîrtie. automobile.Leeds [´liidz] oraş în partea centrală a Marii Britanii (Anglia). Academii (de ştiin e. a lemnului şi a pielei. sec.: Lefkás . loc. locomotive. oraş în N-V Spaniei. textile. Monumente istorice şi de arhitectură. Aldan. metalurgică.5 mil. El Salvador. Centru industrial: metalurgie. Aeroport. Vitim. cosmetice (parfumuri) şi alimentare. Observator astronomic. 120 mii loc. Muzeu. militar. alimentară. de prelucrare a metalelor. Aeroport. Pescuit. încăl ăminte. Muna . pe teritoriul statelor Guatemala. XIX). Centru industrial (mase plastice. Muzee: etnografic. Léeuwarden [´leewarda] Lefkás Legnano [le¤´¤aano] oraş în N-V Italiei (Lombardia). oraş în S-V Olandei. produse alimentare. X. chimică. mobilă şi hîrtie. Universitate (1904). Biserică (sec. Honduras. Universitate. de arte grafice). Construc ii de maşini şi aparataj electrotehnic. 89 mii loc. poligrafică. de pielărie. 495 mii loc. port în delta Rinului . Leiden [leid¬] Leipzig [´laipsiç] Lémpa Léna León Leóva . Navigabil pe cursul inferior. textile. Lungime: 325 km. alimentare. aerian). At. Fabrici alimentare. Monumente de arhitectură (primărie. produse chimice. situat pe canalul Aire . Biserica Sf. Tîrguri interna ionale. industrie electrotehnică. vi ă de vie. XIII–XIV). motoare pentru avioane etc. Viliui. Pescuit. Măslini. Templul lui Apolo în ruine. al provinciei Friesland . Castel (1250.1 mil. Oraş pr. oraş în N Olandei.). 530 mii loc. la 15 km de Haaga. Aeroport. Resurse hidroenergetice. Lungime: 4 400 km. (2. mobilă. 55 mii loc. textilă. Important centru industrial: construc ii de maşini (avioane. Biserică (1518–1529). biserici (sec. doc. Catedrală (sec. clădiri vechi). insulă grecească în Marea Ionică. Vechi centru tipografic. feroviar. Castel (sec. At.

fabrici de prelucrare a lemnului şi pielei. la ărmul Mării Baltice. 114 mii loc. Culturi agricole: cereale (orz. crom. de telefon. Fondat în sec. În agricultură predomină creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. Pescuit intens. sfeclă de zahăr. Capitala Masseru . biserici (sec. XVII). Suprafa a: 64. stat în N-E Europei Centrale. 3482 m) în E şi S. situat între Estonia. de încăl ăminte şi textile. marmoră. plumb. produse petroliere. Parc din sec. legume. Lésbos Lesótho [l¬´soto] Letónia República ~. Turism. Pasurile Simplon şi Saint-Gothard . grîu. aparatură electrică şi electro [lu´ve] (Louvain) oraş în partea central-nordică a Belgiei. Vegeta ie: păduri de conifere (45% din teritoriu). în special se cresc caprine. porumb. Izvoare termale. Dispune de materii prime (dolomit. energetică. Leuvén Levánt [l¬´v¾] regiune geografică în Spania orientală. Căi ferate: 2.: 3570 m. 2 000–3 000 m) în V şi de Mun ii Scorpiei (alt. Exportă confec ii. de produse alimentare. vagoane. Rusia. Industrie extractivă (diamante. Este dezvoltată creşterea animalelor. Relief predominant muntos. Hr. Climă temperat-con-tinentală şi subtropicală.2 mil. Planta ii de citrice. Apar ine Greciei.: Mytilene . Faună variată: zimbrul. vite.6 mii km2. ghips. legume.6 km. Viticultură. situat în S Africii. sub 100 m) şi de cîmpie colinară (alt. alimentară). produse industriale şi alimentare. loc. Exportă maşini şi utilaje industriale. XV). . măslini. Popula ia: 116 mii loc. turbă. Regátul ~. Climă maritimă şi temperat-con-tinentală. de produse chimice. fructe. 150–300 m). de mobilă. Pescuit. max. chimică. de hîrtie. culme muntoasă în mun ii Alpi . [´lesvos] insulă în E Mării Egee. lînă. lemn). Lungime: 130 km. Uzine constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor. Este organizat în 26 de districte şi 7 oraşe de rang republican. Alt. Suprafa a: 1. 968 m). bovine. de tricotaje. Importă mijloace de transport. porcine). roci de construc ie). Relief format de podişul Basuto (alt. Climă mediteraneană. cartofi. ursul brun. picturi rupestre din milen. Popula ia: 2. Vegeta ie predominant de stepă. Belarus şi Lituania. Limba oficială: letona. Străvechi adăposturi săpate în stîncă. piei. aparate de radio. secară). de mobilă şi încăl ăminte. tutun. Pînă în 1868 – protectorat britanic denumit Basutoland . alimentară (carne. lîngă ărmurile Turciei. încăl ăminte. IX. situat pe rîul Dyle . max. diamante. Centrale termoelectrice. cabaline. Se practică apicultura. mohair. engleza. motoare electrice. Suprafa a: 30. Faună relativ săracă. Relief de cîmpie joasă în lungul litoralului (alt. sorg. Admis în ONU la 17 octombrie 1966. loc. Relief deluros (alt. ondatra. calcar. castorul. Pescuit. Culturi agricole: grîu. la grani a Italiei cu Elve ia.61 mii km2. Popula ia: 2. VII î. roci de construc ie. de televiziune. Oraş pr. Limbi oficiale: sotho. Universitate. avînd frontiere din toate păr ile cu statul Africa de Sud. de aparate electronice şi electrotehnice. chimică. Numeroase rîuri şi deosebit de numeroase lacuri (cca 3000). Căi rutiere: 5 324 km. Clădiri în stil gotic: primărie (sec.Lepontíni Mún ii ~. Economie bazată pe agricultură şi industrie dezvoltată (constructoare de maşini: maşini agricole. mijloace de transport. Capitala: Riga .6 mil. Zăcăminte de magneziu. XVI–XVIII. Majoritatea popula iei active este angajată în industria minieră din Africa de Sud. max. mobilă. lapte). străbătute de şosele şi căi ferate. Culturi de măslini şi vi ă de vie. turbării.35 mii km2. frigidere. plante furajere.

Climă mediteraneană. max. ovăz. Exportă cauciuc. Exportă animale vii. loc. titan. uraniu. Păduri tropicale. între Siria şi Israel. Popula ia: 3. cea mai mare insulă din arhipelagul Hebride . grafit.3 mil. porcine). Ramuri agricole: pomicultura. caprine. 1752 m). stat în Asia de Sud-Vest. combustibili. Rafinării de petrol. bovine). iar în S-V de o cîmpie litorală joasă. hipopotami. Climă tropicalmusonică. metale şi produse din me Libéria República ~. Faună bogată: leoparzi. Căi ferate: 493 km. Vegeta ie montană (păduri de cedru. aur. A . manioc. alimentară. mangan. sare. antilope. citrice. stat în Africa de Vest. alimentare). ghips. industria uşoară (de ciment. filme fotografice). orz. datorită taxelor mici). viticultura. de cafea şi de cacao. bananieri. cauciuc natural. turism şi comer . diamante. Climă oceanică. Turism. insulă în E arhipelagului Filipine. situat pe ărmul estic al Mării Mediterane. roci de construc ie. Vegeta ie: păduri tropicale şi de savană. Suprafa a: 2. situat pe ărmul Oceanului Atlantic. Creşterea animalelor (caprine. 168 mii loc. porumb). (2000).: Tacloban . produse lactate). mărginit în N de o zonă muntoasă (mun ii Nimba . mobilă. mijloace de transport. Suprafa a: 11. Pescuit şi recoltarea de bure i. creşterea animalelor (ovine. max. metalurgică. citrice. port pe fluviul Rin . max. alt. loc. textile. Faună relativ săracă. Căi rutiere: 10.9 mil. textilă. rezerva ii naturale. exploatări forestiere. Suprafa a: 8 mii km2. Organizat în 5 guvernorate şi capitala. Léwis [´luu¬s] Léyte [´leiti] Libán República ~. 2814 m) în E. Guineea şi Côte d’Ivoire. cuprinzînd între ei depresiunea fertilă Bekáa .: Stornoway . Relief vulcanic (alt. Popula ia: 3. Flotă comercială maritimă (cea mai mare din lume. Turism intens. Oraş pr. Creşterea animalelor. produc ia de cereale (grîu. între Sierra Leone. Divizat în 13 comitate. batate). măsline. 1349 m). Dispune de resurse naturale: cărbune. Meşteşugărit. orez. Limba oficială: engleza. trestie de zahăr. 3088 m) în V şi mun ii Antiliban şi Hermon (alt. Capitala: Monrovia .5 mil. A luat fiin ă prin comasarea mai multor localită i cu oraşul Wiesdorf . lînă. Pescuit. mare producător de vopsea. porumb. opera ii financiare. banane. Suprafa a: 10. legumicultura. străbătută de rîurile Orontes şi Litani . Popula ia: 1. Relief predominant muntos: mun ii Liban (alt.3 mii km.3 mii km2. Importă maşini şi utilaje industriale. Climă subecuatorială. din N-E Oceanului Atlantic. Limba oficială: araba. Relief muntos. Parcuri na ionale. lemn şi produse din lemn. Denumit după numele lui Carl Leverkus (1804–1889). cimpanzei. Economia (în parte ruinată de războiul civil) este bazată pe agricultură. citrice. Popula ia: 28 mii loc. Întreprinderi ale industriei uşoare (de ciment şi asfalt. constructoare de maşini. cafea. 9% din teritoriul ării). Pescuit. situată între insulele Samar (la N) şi Mindanao (la S). Importă maşini şi echipamente de transport. produse chimice şi alimentare. minereu de fier.4 mii km2. Capitala: Beirut . Industrie chimico-far-maceutică (medicamente. 400–600 m). aur). zahăr. loc. şi de stepă. Oraş pr. încăl ăminte. la 12 km N de Köln . minereuri de fier. diamante. agricultura (arbori de cauciuc. pescuitul.Léverkusen [´leev¬rkuuz¬n] oraş în V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). palmieri. mangan. uleiuri vegetale. Principalele ramuri economice: industrie extractivă (minereu de fier. Relief de podiş (alt. ovine. max.4 mii km2. Planta ii de cocotieri.

Capitala: Tripoli . port la Golful Guineii (Oceanul Atlantic). produse electrotehnice. migdali. textilă. Universitate (1970). stat în partea central-sudică a Europei. cu zone de podiş pietros în V. sub 1000 m) şi în S (prelungirea mun ilor Tibesti . Ligúria . alimentară. Relief de pustiuri şi semipustiuri. fluvial). uraniu. textilă. bunuri de larg consum. Popula ia: 33 mii loc. arahide. Principátul ~. produse din metal şi chimice. cu masive muntoase în N-V (alt. centru adm. 2 286 m). Bogate resurse în subsol: petrol. Fondat în 1849. vi ă de vie. Pe terenuri irigate se cultivă cereale (grîu. Nod de comunica ii (feroviar. păduri mici (0.7 mil. cu Deşertul Libiei în E şi reg. Centru carbonifer. Relief de cîmpie în bazinul rîului Rin şi colinar în V (alt. Industrie de prelucrare a metalelor. Sudan. doc. materiale de construc ie. cafea. Ciad.9 mil. Rezerva ii naturale. Muzee (arheologic. în oaze – citrice. gaze naturale. Căi ferate: 19 km. Se practică apicultura. textile şi alimentare. localitate în N-V Republicii Cehe. regiune în N-V Italiei. păşuni alpine (30%). stat în N Africii. chimică. Pescuit Librevílle [libr¬´vil] Lídice Liechtenstein [´lidjitse] [´liht¬n´¿tain] capitala statului Gabon. combustibili. 2599 m). Este divizat în 13 regiuni (baladiyat). Se cresc ovine. cămile. Căi navigabile interne. km2. bumbac.3% din teritoriu). la ărmul golfului Genova . învecinat cu Elve ia şi Austria. Se cresc animale pentru lapte şi carne. At. precum şi muntos în E (alt. legume. siderurgică. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere (35% din teritoriu). arahide. hîrtie. încăl ăminte. măslini. 400–600 m). Observator astronomic. tutun. Capitala: Vaduz . chimice. construc ii navale. Produce cabluri electrice. textilă. Muzeu memorial. sare. ghips. în 721. Liége [lj´ee…] oraş în E Belgiei. al prvinciei Liége .Líbia Jamahiría Arábă Libiánă Populáră Socialístă . loc. Popula ia: 1. de artă). bovine. lemnului şi tutunului.4 mii km2. Admis în ONU la 18 septembrie 1990. caprine. Exportă maşini şi mijloace de transport. Climă subtropicală şi tropical-deşertică. Limba oficială: germana. vi ă de vie. electrotehnică. alt. Industrie siderurgică. Culturi agricole: măslini. la 16 km N-V de Praga. curmali. Industrie extractivă. max. biciclete).: Genova . Limba oficială: araba. rutier. Aeroport. învecinat cu Egipt. Căi rutiere: 323 km. produse agricole. palat episcopal). alimentare). Climă temperat-con-tinentală. oraş situat în V ării. colinare şi de cîmpie în N-E. chimică. Centru financiar mondial. constructoare de maşini (automobile. În iunie 1942 popula ia a fost exterminată de hitleriştii germani. maşini-unelte. Niger. alimentară. minereu de fier. situat pe stînga fluviului Meuse . textile. esături şi confec ii. Turism. biserici. de ciment. Vegeta ie semideşertică: păşuni. Popula ia: 5. Viticultură.98 mil. Industrie puternic dezvoltată (autovehicule. Universitate. citrice. Prin port se exportă lemn. aparate electronice şi optice. Monumente (catedrală. ovăz). calcar. loc. alimentară. batate. îngrăşăminte azotoase. Suprafa a: 160 km 2. Importă maşini şi echipamente industriale. Este divizat în 11 comune. Suprafa a: 1. lînă şi covoare. situat la ărmul Mării Mediterane. sulf. 212 mii loc. produse chimice. Se cresc animale pentru lapte şi carne. Este dezvoltat meşteşugăritul. chimică. în mun ii Alpi. Algeria şi Tunisia. Metalurgie. cacao. max. 420 mii loc. Suprafa a: 5. Centru adm. produse alimentare.

: Lipari. capitala statului Malawi (din 1975). pod suspendat (în lungime de 2770 m). doc. XVII). Aeroport. fluvial). Fondată în 1535. Palatul Regal (sec. 6. alimentară. arhipelag vulcanic în S-E Mării Tiraniene. parfumuri. alimentară. Muzee. Academie. XVII). Aeroport. Salina. textilă. Biserici (sec. Monumente: castel (sec. Fondat în sec. 144 mii loc. Academie de ştiin e (din 1779). fabrici de pielărie şi încăl ăminte. XI. textile. Industrie metalurgică. autor de studii militare. XIV –XIX). Nod de comunica ii. constructoare de maşini agricole şi aparate electrotehnice. situată pe rîul Rimac . turism). apar inînd Italiei. prelucrarea lemnului (mobilă). capitala statului Perú. Biblioteca Na ională. Lă ime (la intrare): 245 km. localitate în Republica Moldova (rn. loc. armata moldoveană condusă de Ştefan cel Mare a învins hoardele tătarilor care invadase ara. constructoare de nave şi vagoane. mare în bazinul mediteranean. catedrală (sec. Fran ei şi insulele Corsica şi Elba. XVIII). în sec. Iaşi. chimică. capitala Portugaliei. de produse alimentare (conserve de peşte). Iriga ii pe cursul inferior. de textile şi confec ii. între ărmurile Italiei. biserici (sec. Industria tutunului. Academie de ştiin e. Viticultură. Vulcano . tenor. Universită i (cea mai veche din 1551). mobilei. oraş în S insulei Cipru.: 2 650 m. Universită i (cea mai veche din 1288).: peste 1000 m. situată pe rîul cu acelaşi nume. Festivalul vinului. Metalurgie. 820 mii loc. Paris. Briceni). port la vărsarea fluviului Tajo în Oceanul Atlantic. oraş în Republica Moldova (rn. de prelucrare a lemnului. chimică. 180 mii loc. Odesa. pilot român. La 20 august 1470. Grădină botanică. fluviu în S-E Africii. Ocni a). Muzee. golf al Mării Mediterane. Se varsă în Oceanul Indian. Planta ii de măslini şi smochini. construc ii de maşini. lîngă Lipnic. Monumente de arhitectură (catedrală. max. Moscova. Universitate. Lilóngwe [li´lohgwei] Líma [´liima] Limassól Limpópo Lion Lipáre (Lipári) [ljõ] Lipcáni Lípnic Lisabóna . XV–XVIII). Viena). Aici s-au născut Iacov Gorski (1866–1934). Aeroport. XIV–XVI). At. Centru industrial (pielărie. Se mai numesc Insulele Eoliene . Castel (sec. Pînă la confluen a cu Marico poartă numele Rîul Crocodililor . Teatre (dintre care cel mai vechi datează din 1563). confec iilor şi produselor alimentare. Muzee. prefect de Tighina şi Cetatea Albă. Ad. Muzee. hîrtiei şi sticlăriei.5 mil. Ínsulele ~.Ligúricã Lille [lil] Márea ~. Pescuit. la 218 km de Paris. oraş în N Fran ei. Lungime: 93 km. Insule pr. 250 mii loc. electrotehnică. Centru vamal de frontieră. Suprafa a: 30 mii km2. Rafinării de petrol. Lungime: 1600 km. biserici). care a evoluat pe scenele multor teatre (Chişinău. igarete) şi cultural (muzee. XII). Roma. de încăl ăminte şi prelucrarea tutunului. a celulozei. Pod peste Prut. port în golful Akrotiri . Industrie metalurgică. Nod de comunica ii (aerian. Suprafa a: 115 km 2. Eugen Adamovici (1876–?). XV. Parcuri. Ad. la S de oraşul Xai-Xai . Turism. catedrală (1147). Fortifica ii (sec. pe coasta de S a Fran ei. Navigabil pe aproximativ 130 km.

dolomită. Teatre. la peste 1100 m alt. prin golful Biscaya . Universitate. cultural (galerii. capitala Sloveniei. Lobámba Locárno Lód´z . monumente) şi industrial (metalurgie. a celulozei şi hîrtiei. Climă temperată cu nuan e maritime în V. doc. Academie de ştiin e şi de arte. textilă. teatre. Important centru comercial (bumbac. situat la vărsarea fluviului Mersey în Marea Irlandei. cînepă) şi furajere. Resurse de subsol: roci de construc ie (calcar. biserici (sec. Se mai cultivă sfeclă de zahăr. Lungime: 1 020 km. de încăl ăminte. XVII–XVIII). în 1144. muzee. sub 90 m) şi de zone colinare în E şi S-E (alt. aparate electrotehnice. Belarus. Turism. pe malul de N al lacului Maggiore . frigidere. Centru industrial (construc ii de motoare) şi cultural (teatre. Líverpool Ljubljána [liub´liana] Loára cel mai mare fluviu al Fran ei. rutier. produse chimice. 335 mii loc. Cercetări nucleare. sediul Parlamentului şi reşedin a regală. alimentară (conserve. sub 300 m). textile şi alimentare). biserici (sec. încăl ăminte. 16 mii loc. Centru industrial (construc ii de maşini textile. loc. Federa ia Rusă şi Marea Baltică. construc ii de maşini. Nod de comunica ii (feroviar. castel (1342). produse lactate). motoare Diesel şi pentru avioane. [´wud…] oraş în partea central-sudică a Poloniei. rafinării de petrol. At. doc. capitala legislativă a statului Swaziland. a încăl ămintei. la 290 m alt. lemn. secară). Capitala: Vilnius . 12 mii loc. Economie bazată pe industrie şi agricultură. Industria lemnului (mobilă). X. Izvorăşte din mun ii Ceveni şi se varsă în Oceanul Atlantic. muzee). în conurba ie). Aeroport. zahăr. situat între Letonia. Agricultură specializată în creşterea animalelor pentru carne şi lapte. Monumente: cetate (sec. Relief format de o cîmpie în centru şi pe litoral (alt. XII). fructe). Turbării. cartofi. Numeroase rîuri şi lacuri. Monumente. filarmonică. cereale. cretă). Este divizat în 10 provincii. Pescuit intens.Lituánia República ~. Muzee. situată în partea central-vestică a ării.3 mii km2. Muzee. 492 mii loc. produse chimice şi alimentare). (1. chimică (îngrăşăminte azotoase şi fosfatice). X). textile. plante textile (in. ghips. aparataj electrotehnic. stat în N-E Europei Centrale. Popula ia: 3. Polonia. Oraş din 1207. Limba oficială: lituaniana. oraş în S-E Elve iei (Ticino). Centru cultural comercial şi industrial. de ciment. aerian). Fondat în sec. poligrafică. Faună: numeroase specii de păsări (300) şi peşti. hîrtie. Exportă maşini şi utilaje industriale. oraş situat pe rîul Sava . XV–XVIII). televizoare).3 mil. Monumente: castel (sec. XV–XVI. textilă.8 mil. în 789. Suprafa a: 65. Muzeu Na ional. Imp [´liv¬puul] oraş în V Marii Britanii (Anglia). şantiere navale. produse animaliere. Sta iune climaterică şi turistică. Este legat prin canale cu Sena şi Saône . primărie (1718). Vegeta ie: păduri predominant de conifere (30. de prelucrare a lemnului şi chihlimbarului. de automobile şi de aparatură electrotehnică. 852 mii loc. Construc ii de turbine şi maşini grele. chimică. grîu. Universitate. At. loc. transformatoare. Par ial navigabil de vase oceanice şi fluviale. în produc ia cerealelor (orz.5% din teritoriul ării). nave. Pe malurile Loarei se află numeroase castele construite în sec. la 120 km S-V de Varşovia. Industrie constructoare de maşini (utilaje şi maşini-unelte. Universitate. aparate de filmat. echipament electric. alimentară.

: Milano. [lo´mee] capitala statului Togo. I d. Hr. VII – centru al regatului anglo-saxon. Lungime: 965 km. Observator astronomic. Mare centru ştiin ific şi cultural. cacao. locomotive şi vagoane. cucerită de romani. vopsele şi lacuri. cărbuni. confec ii. în mare parte. Sta iuni balneare. Oraş pr. instrumente de măsurat. produse chimice. afluent pe stînga al Prutului. textile şi alimentare). constructoare de maşini. automobile. Navigabil în sezonul ploios. din sec. rîu în Republica Moldova. de textile şi confec ii. Anexată la Fran a în 1648. de nave şi echipamente electronice şi electrotehnice. Bergamo. Parcuri celebre. Zonă industrială (metalurgie. Centru comercial (pentru marmură. la 45 km de vărsare în Marea Nordului. 7. Lungime: 57 km. lîngă comuna Lopatnic (rn. Universitate. a încăl ămintei. coloran i. lemnului şi bumbacului. Institu ii comerciale şi bancare interna ionale. cafea. port la golful Benin .Logóne Lombárdia rîu în partea central-nor -dică a Africii (Ciad). Creşterea animalelor. cosmetice şi parfumuri. Suprafa a: 17 km2. maşini agricole. maritim. cauciuc. XI). prelucrarea şi chimizarea petrolului. 368 mii loc. alimentară. Cercetări spa iale. Universitate. Termocentrală. Edine ). apoi. cunoscut cu numele latin Londinium . Sectoare mlăştinoase. motoare electrice. XII – capitala Angliei. situat în partea de S–V a Oceanului Pacific. Brescia . aerian). Include zona centrală City of London şi numeroase cartiere. Popula ia: 9 mil. textilă. Se cresc animale pentru carne şi lapte. Se cultivă grîu. . aparate optice. revenind Fran ei în 1919. Aeroporturi. XII–XVIII). regiune în N Italiei. Suprafa a: 23. la Germania în 1871. Rafinării de petrol.: Metz. Nod de comunica ii (rutier. suburbii şi oraşe-satelit. Administrat de Australia. Industrie poligrafică şi cinematografică. Lomé Lóndra Lopátnic Lord Howe Loréna Los Ángeles [los´æhg¬l¬s] oraş în V SUA (California). Resurse naturale: forestiere. construc ii de avioane. esături de lînă şi bumbac. loc. medicamente. minereu de fier. Muzee. Populată în antichitate de cel i. Universitate. Centrul produc iei cinematografice (Hollywood). Aeroporturi. 10 mil. Muzee.9 mii km2. Culturi cerealiere. loc. port pe Tamisa . Cel mai mare centru industrial al ării: avioane. bumbac. şantiere de repara ii navale: produse chimice. capitala Marii Britanii (Anglia). Industrie metalurgică. fabrici de ciment. XVII). Industrie de prelucrare a marmurei. teritoriu dependent. Popula ia: 375 loc. de produse alimentare. Izvorăşte la N de Grimăncău i (rn. palate (sec. XV–XIX).1 mil. Oraşe pr. Fondat de spanioli în 1781. Ínsula ~. produse alimentare. loc. în sec. maşini-unelte. provincie istorică în N-E Fran ei. orez. catedrală (sec. apoi de franci. Briceni). În sec. ulei de palmier). situat la 25 km de ărmul Oceanului Pacific. clădiri vechi. textilă. chimică. aparate de radio şi televiziune. alimentară. Rafinării de petrol. Mare centru industrial (siderurgie. mobilă. biserici (sec. afluent de stînga al rîului Chari . în conurba ie. Teatre. a devenit centrul provinciei romane Britannia . Monumente: Turnul Londrei (sec. construc ii de avioane. fructe. În antichitate a existat ca aşezare celtică. Pomicultură.

în 1233. 700 mii loc. al statului Uttar Pradesh . Centru industrial: metalurgie. produse alimentare. Muzeu arheologic. construc ii de maşini. hîrtie. primărie (1389). ciment. soia. electrotehnică.: Baton Rouge . doc. Universitate. Muzee.5 mil. XVIII). Aeroporturi. 85 mii loc. depresiune intramontană în Carpa ii Meridionali. XIV). biserici (sec. situat la golful Mexic . Fondat în 1779. XVI). Lúdwigsburg . Nod de comunica ii.Louisiána [luizi´æn¬] stat în S SUA. construc ii de automobile şi maşini electrice. Suprafa a: 135 km2. ghips. At. constructoare de maşini-unelte. reconstruită şi transformată). prelucrarea lemnului. Muzee. Muzee. Monumente istorice şi de arhitectură: catedrală (1173. la 160 km S-E de Varşovia. automobile şi tractoare. alimentară. XVI. oraş în S-V Germaniei. Industrii (prelucrarea petrolului şi aluminiului. centrul adm. de încăl ăminte. Lublin [´ljublin] Lucérna Lucknow [´l¬khn¬u] oraş în N Indiei. gaze naturale. palate). 264 mii loc. poduri (sec. IX. XIV–XVII). mănăstire (sec. textile şi alimentare. XIII–XIV). Centru industrial: metalurgie. Monumente (moschee. Industrie metalurgică (cupru). minereu de fier. textile. situat pe rîul Neckar . Centru adm. situat pe ărmul de N-V al Lacului celor Patru Cantoane . Resurse naturale: petrol. Louisville [´luuisvil] Lóviºtea Luánda Lübeck [´ljubek] oraş în partea de N a Germaniei. VIII. X–XIII. aparataj electrotehnic. textile şi alimentare).8 mil. la 56 km N-E de Hamburg. constructoare de maşini. Industrie metalurgică. oraş în Elve ia central-nordică. Oraş din 1178. construc ii de avioane. Monumente: biserici (sec. chimică. 150 mii loc. prelucrarea lemnului. Fondat de portughezi în 1576. biserici (sec. Sta iune turistică. pe cursul Oltului . loc. încăl ăminte. Se cresc animale pentru carne şi lapte. produse chimice. Suprafa a: 134 mii km2. spital (sec. al cantonului Lucerna . produse chimice şi alimentare). produse chimice şi alimentare. Centru industrial (autocamioane. Muzee. Vi ă de vie. şantiere navale. textilă. primărie. Fondat în 1704. Teatre. alimentară. Nod de comunica ii. Aeroport. produse textile şi alimentare). prelucrarea lemnului. 362 mii loc. Monumente arhitectonice: catedrală (1317). Nod de comunica ii. 243 mii loc. Universitate. sare gemă. textilă. Popula ia: 4. chimică. port pe rîul Ohio . aparatură electrotehnică. Centru industrial (metalurgie. pomi fructiferi. Universitate. Por elanuri. oraş în E Poloniei. Institu ii comerciale. Se exportă bumbac. produse chimice. electrotehnică. prelucrarea lemnului şi sticlei. XII–XVII). Aeroport. instrumente muzicale. centrul adm. cafea. situat pe rîul Bystrzyca . 1. ára Lóviştei . Nod de comunica ii. trestie de zahăr. castel (sec. Fondat în sec. XIII–XIV). oraş situat pe ărmul golfului Bengo (Oceanul Atlantic). Monumente: castel regal (1704–1733). poligrafică. Se cultivă bumbac. Fondat în sec. pe rîul Gomati. Construc ii de maşini şi utilaje de transport. Forma iune statală românască în sec. Universitate. Fondat în sec. maşini agricole. capitala Angolei. Fondat în 1143. loc. palate. oraş în E SUA (Kentucky).

Tradi ii militare istorice. cupru). palate. 220 mii loc. rîu în Republica Moldova. alimentară. 49. metalurgică (aluminiu. Centru industrial (o elării. 78. Catedrala Sankt Peters (1080–1145). jucării. Aluatu (rn. produse alimentare. 1 mil. lîngă com. At. Centru industrial (textile. produse alimentare) şi comercial. în 1334. oraş în N-E Fran ei (Lorena). 85 mii loc. At. Muzee. Corten (rn. fabrici textile. la S-V de Leipzig. Catedrală anglicană. mobilă. Oraş din 1210. Aici se află sediile Parlamentului Uniunii Europene şi al Cur ii Europene de Justi ie. oraş în N-V Ucrainei. Centru industrial: automobile. Taraclia). Industrie extractivă (cărbune). mase plastice. hîrtie. Biserica Sankt Georg (1360–1366). aparate electrice. oraş situat în S ării.Lúgoj municipiu în România (jud. loc. doc. de încăl ăminte. Filatură de mătase. produse chimice. Teatru. chimico-farmaceutică. textilă. Industrie constructoare de maşini (caroserii. Teatru. Monumente: biserici. încăl ăminte. textilă. Lungime: 85 km. alimentară. Teatre. ceramică. la 17 km N-E de Malmö. rîu în Republica Moldova. situat pe valea rîului Timiş . Produce faian ă. Basarabeasca). 97 mii loc. igarete. Industrie constructoare de maşini şi material rulant feroviar. Castel (1702–1706). remorci. la 2 aprilie 1711. Centru industrial (asamblarea autovehiculelor. de aparate electrice. lîngă com. Lund Lünen [ljunen] Lunévílle [ljune´vil] Lúnga Lungúþa Lusáka Lützen Luþk Luxembúrg . al faian ei). fabrici de ciment. Institut etnografic. Oraş din 1244. rutier). Izvorăşte la N de Ciucur-Mingir (rn. Nod feroviar. Aeroport. mobilă. oraş în S-V Suediei. Nod de comunica ii (feroviar. electrotehnică. produse alimentare). afluent pe dreapta al rîului Lunga . Universitate. Muzeu. pe rîurile Alzette şi Pétrusse. Institu ii financiare şi comerciale interna ionale. la 1300 m alt. produse de pielărie şi alimentare. 5 mii loc. Nod de comunica ii. utilaje pentru transport). Fondat în 1905. [´ljuts¬n] localitate în E Germaniei. a fost semnat un tratat între Dimitrie Cantemir şi Petru cel Mare privind alian a antiotomană. textile şi alimentare). esătorii de bumbac. dantelării. mobilă. Universitate (1668). Aici. Universitate. tricotaje. oraş situat în S ării. de încăl ăminte. în 963.6 mii loc. Taraclia). situat pe rîul Meurthe . Cimişlia). Muzee (istoric. capitala statului Luxemburg. situat pe rîul Lippe . Muzeul Na ional. Timiş). doc. Fondat în 1020. mase plastice. catedrală. 25 mii loc. Lungime: 60 km. Muzeu de istorie.8 mii loc. oraş în N-V Germaniei (Renania de Nord-West-falia). în apropiere de grani a cu Polonia. capitala Zambiei. Izvorăşte la S-V de Abaclia (rn. afluent pe stînga al Ialpugului .

XII–XIX). a. XIX).26 mil. 160 mii loc. Monumente istorice şi de arhitectură: bazilică (sec. max. rutier. Suprafa a: 2 586 km 2. Lucena ş. Monumente: biserici (sec. sec. petrol.. primărie (sec. tutun. XVII). între rîurile Duda. Culturi agricole: cereale (grîu. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. [´luksor] oraş în S-E Egiptului. Importă materii prime minerale. Întemeiat de romani în anul 43 î. Aeroport. ovăz). vopsele.). de mangan. Aeroport. Siderurgie. XIV–XIII î. Expl. cea mai mare insulă a arhipelagului Filipine . cartofi. automobile. produse alimentare. ciment. Căi ferate: 275 km.: Manila. Economie dezvoltată. produse chimice. V–IV î. Parc na ional. Guejar şi Guayabero . Centru comercial pentru produse agricole.1. lan muntos în Columbia central-sudică. vi ă de vie. Baguio. port în delta Amazonului. fluvial). hîrtie. produse textile şi alimentare. devenit deosebit de puternic pe timpul lui Alexandru Macedon (336–323 î. Popula ia: 428 mii loc. tutun. plante furajere. cauciuc sintetic. cu regiuni colinare (Gutland ). Palatul Artelor (muzeu. mase plastice. minereu de fier. porumb. orz. Păduri şi savane. produse petroliere. de ghips. Floricultură. Cunoscut din sec. aur. instru-mente medicale. cauciuc. Culturi: trestie de zahăr. aerian). catedrală (sec. Industria lemnului. max. cărbune. în regiunile muntoase ale Peninsulei Balcanice. Macaréna Macedónia . doc.: 3 050 m. 2928 m). cărbune. stat antic în N Greciei. mangan. minereu de fier. Transformat în provincie romană. sticlărie. construc ii de maşini. clădiri în stil baroc (sec. vopsele. Centrul unei zone agricole. produse alimentare (carne. Silvicultură. În agricultură predomină creşterea animalelor pentru carne şi lapte. Populat de slavi în sec. şi cunoscut cu numele Lugdunum . situat între Fran a. 221 mii loc. VI–VII. la 460 km S-E de Paris. Climă subecuatorială. conserve). situat pe fluviul Nil . Expl. Relief format în N de podişul Ardeni (alt. Hr. lapte. Turism intens. teatru (sec. cocotieri. Climă temperată.Luxembúrg stat în Europa de Vest. XII).). catedrală dominicană (sec. hîrtie. Hr. la 674 km S-E de Cairo. Aeroport. rutier. Universitate. Căi rutiere: 5 160 km. Hr. Căi navigabile interne. gaze naturale. loc. în 1256. bazată pe industrie şi opera ii bancare. mangan. Limbi oficiale: franceza. oraş în V Ucrainei. germana. medicamente. Relief muntos vulcanic (alt. biserici (sec. situat pe fluviul Ron . Popula ia: 35 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar. roci de construc ii. cabluri. încăl ăminte. XVIII). 1875). materiale plastice. mobilă. de cupru. 400–500 m) şi în S de cîmpia întinsă Moselle . vin. Vechea denumire românească: Liov . Vegeta ie: păduri de stejar şi fag (34% din teritoriu). Nod de comunica ii (feroviar. maşini agricole. Lúxor Luzón Lvov Lyon Macapá oraş în N Braziliei. 811 mii loc. Suprafa a: 108 mii km2. aparate electrotehnice. Mare centru industrial: metalurgie. Centru industrial: automobile. Vestigiile templului Amon (sec. prelucrarea lemnului. confec ii. Hr. lemn. Capitala: Luxemburg . XVII–XVIII). XVII). Două universită i (1809. Alt. Este divizat în 12 cantoane (grupate în 3 districte). Expl. Fondat în 1752. maşini textile. Belgia şi Germania. tricotaje. XII–XIII). XIII–XVII). energie electrică. crom. Exportă maşini şi echipament de transport. Muzee. At. anvelope. Muzee. Oraşe pr. [ljõ] oraş în partea central-estică a Fran ei (Lyonnais). cu nuan e maritime. Turism. produse alimentare.

oraş în S-E Indiei. siderurgică. zahăr. Pescuit intens. aur. cartofi. ovine. textilă. Capitala: Skopje . pielărie. Climă tropicală umedă. bata i. Climă subtropicală.5 mil. de produse alimentare (zahăr. 2 886 m) şi de o cîmpie litorală în E. arbori de cafea. Relief format în E de mun ii Alpii Dinarici (alt. forestieră. grafit. sorg. 5. mangotieri. Creşterea animalelor (bovine. cafea. Teatru. mirodenii. porcine. orez. loc. motociclete. lîngă coasta de N-V a Africii. Popula ia: 16. cărbune. după Mississippi . Muzee. Bulgaria şi Grecia. Nod de comunica ii. max. Universitate. Muzee. columbit. al doilea ca lungime din America de Nord. Viticultură (renumitele vinuri de Madeira). păşuni montane. Se cultivă cereale (în special grîu. cartofi. chimică (îngrăşăminte azotoase şi fosfatice. Resurse subterane: lignit. Popula ia: 265 mii loc. ovine). metale. Pescuit în lacuri. beriliu. piei. Importă maşini şi uti [m¬´kaj] [m¬´kenzi] Mackay Mackénzie Madagascár lac în N Canadei. bumbac). orz). mică. Exportă minereuri de grafit. pietre pre ioase. Faună bogată.7 mii km 2. Madéira Madiun Madrás . conserve de carne şi peşte). banane. loc. Se practică meşteşugăritul. Economie predominant agrară. poligrafie. centru adm. Importă maşini. loc. Limba oficială: macedoneană. oraş în Indonezia. Divizat în 30 de districte. la cca 150 km S–V de Surabaya. situat pe insula Madagascar din S-E Africii. minereu de fier. Capitala: Antananarivo . produse chimice şi manufacturiere. crom. zinc. viticultură. Este organizat în 6 provincii. 25. nichel. marmură. Exportă maşini şi utilaj de transport. Industrie extractivă. bananieri. bumbac. stat în S Europei. Monumente istorice şi de arhitectură: temple (sec. Suprafa a: 587 mii km2. între Albania. Conservator. Popula ia: 108 mii loc. Vegeta ie: păduri tropicale (esen e pre ioase: abanos. bumbac. franceza. separa i de vasta cîmpie a depresiunii rîului Vardar . XVII). cromite. Pia ă agricolă (pentru cafea. República ~. utilaje şi echipamente industriale. Pomicultură. constructoare de maşini. Industrie textilă. porcine. Vegeta ie: păduri de foioase (39% din teritoriu). stat în V Oceanului Indian. sfeclă de zahăr. Se mai cultivă orez. Comunică printr-un rîu cu lacul Aylmer şi prin alte lacuri şi rîuri mici cu Marele Lac al Sclavilor . esături. montaj de automobile. cacao. mei. XVI–XIX). Limbi oficiale: malgaşa. manioc. Lungime: 4 600 km.01 mil. cu varia ii în regiunile montane. textile şi confec ii. tutun. vanilie. mangan. Căi rutiere arhipelag vulcanic în Oceanul Atlantic. bere). Popula ia: 2. energetică. 100–1 500 m). porumb. Sta iuni balneoclimaterice. citrice. porumb. care străbate teritoriul ării de la N-V spre S-E. situat în N Peninsulei Balcanice. caprine. Centru industrial (construc ii de vagoane. produse alimentare). alimentară şi de prelucrare a tutunului. port la Oceanul Indian. de ciment şi hîrtie. Suprafa a: 797 km 2.4 mil. 2 251 m). Trestie de zahăr. Serbia şi Muntenegru. tutun. sodă caustică). Căi ferate: 1095 km. Se cresc animale: bovine. alimentară (ulei. Climă temperat-con-tinentală şi mediteraneană. Navigabil pe o distan ă de cca 2 000 km. cu zone muntoase (alt. Suprafa a: 648 km 2. santal) şi de savană.: Funchal . de pielărie.Macedónia República ~. orez. mijloace de transport. fluviu în N-V Canadei. Culturi agricole: planta ii de trestie de zahăr. VIII). max. combustibili. minereu de fier. Dispune de bogate resurse de subsol: cromite. Aeroport. zahăr. Industrie metalurgică. arahide. Repara ii feroviare. vin. ghips. situat pe insula Java. catedrale (sec. al statului Tamil Nadu. Suprafa a. Teatre. de prelucrare a tutunului. Centru adm. uraniu. biserici (sec. Relief format de un platou central (alt. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi şi se varsă în marea Beaufort (Oceanul Arctic).

Comunică (pe cursul superior) cu Dunărea prin canalul Main–Dunăre . Aeroport. Madúra Mádurai Mágdeburg insulă în Arhipelagul Indonezian. Academie de ştiin e (1713) şi de muzică (1830). 288. Se cultivă orez. strîmtoare între extremitatea sudică a Americii de Sud şi insula ara de Foc . oraş în S Indiei (Tamil Nadu). situată pe rîul Manzanares . la 131 km S-V de Berlin. de pielărie şi încăl ăminte. al Republicii Adîghee. Centru adm. Industrie extractivă (magnetită). Expl. Climă ecuatorială musonică. Arcul de Triumf (sec. 471 m). Filarmonică. max. confec ii. Teatre. prelucrarea lemnului. oraş în Federa ia Rusă. studiouri cinematografice. care uneşte Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific. Ad. tutun. produse alimentare. loc. pagode. Bangkalan . doc. Lă ime: 38–1170 km. Monumente: templu. Popula ia: 1. Suprafa a: 212 km 2. Pescuit. de instala ii şi utilaje industriale. XVIII) etc. Izvorăşte din Mun ii Bavariei. Fabrici de încăl ăminte. Popula ia: 1. Important centru comercial.Madríd capitala Spaniei. Turism. Şantiere navale. Păduri ecuatoriale şi de savană. Catedrală gotică (1220–1240). Numele vechi: Verbano . rîu în partea central-su-dică a Germaniei. Muzee. al regiunii cu acelaşi nume. industrial şi cultural. de petrol. Centru industrial şi cultural. cartofi. Metalurgie. constructoare de utilaje miniere şi de transport. construc ii de maşini grele. sticlărie. Turism. oraş în Germania (Saxonia Superioară). Nod feroviar. la 435 km S de Madras .: Angusta . Industrie forestieră.: Sumenep.: 1170 m. Pescuit.: Punta Arenas .25 mil. Aeroport. moschee. At. porumb. statui ecvestre. pe rîul Belaia . siderurgică. Nod feroviar. Avicultură. Lágo ~. loc. produse farmaceutice şi alimentare. Universitate. în 805. Ad. XVIII). situat pe fluviul Ural . produse alimentare. Lungime: 524 km. sticlă. biserici (sec. Muzeu. locomotive. Magellán Maggióre Magnitogórsk Maikóp Main Maine . Relief colinar (alt. XI). 3. Turism. Suprafa a: 92 mii km2. încăl ăminte. aparataj electronic şi optic. Universitate (1508). avioane. celuloză. lac alpin la grani a dintre Italia şi Elve ia. prelucrarea pielei (încăl ăminte) şi a lemnului (mobilă). textile şi alimentare. Fondat în 1857. loc. palate. 445 mii loc. construc ii de utilaje petroliere. Se cultivă cereale. situată în partea de S a mării Java . textile. vi ă de vie.5 mii loc. 168 mii loc.02 mil. Muzee. în conurba ie. centrul adm. Teatre. la 194 m alt. max. produse chimice şi farmaceutice. aparate de precizie. Oraşe pr. Turism.: 372 m. Metalurgie. Lungime: 563 km. max. în 932. hîrtie. Nod de comunica ii. cocsochimică. Suprafa a: 5. pomi fructiferi. catedrală (sec.9 mil. Construc ii de automobile. Creşterea animalelor (bovine). Monumente istorice şi arhitectonice: fortărea ă (sec. 1. Izvoare minerale. prelucrarea lemnului. palate. Produce ciment. manioc. loc. Institu ii de învă ămînt superior. minaret. [mejn] stat în N-E SUA. produse alimentare.5 mii km2. At. tipografii. port pe Elba . doc. XVII).1 mil. afluent pe dreapta al Rinului . Institut politehnic. Port pr. produse textile şi alimentare. pe ărmul golfului Maine (Oceanul Atlantic). centru adm. oraş în Federa ia Rusă.

Importă mijloace de transport. geologice). ceai. Export de cacao şi cafea. bovine. arahide). fortărea ă maură (sec. bazată pe agricultură. Industrie extractivă (cărbune. Lungime: 800 km. peninsulă în S-E Asiei. Exportă tutun. biserică (sec. 3 003 m). Suprafa a: 2. Creşterea animalelor (caprine. alimentară. Este organizat în 3 provincii. la S–E de insula Tasmania. XIII–XIV). medicamente. Numărul popula iei este variabil. max. Căi ferate: 789 km. În agricultură predomină culturile destinate exportului (tutun.7 mil.Maquarie Insula ~. cel mai mare de pe glob. bumbac. divizate în 24 de districte. extremitatea de S a peninsulei Indochina. 2 190 m). República ~. Climă ecuatorială. IX–XI). forestieră. Relief muntos (alt. Centru industrial: siderurgie. Ad. Suprafa a: 176 km 2. materiale de construc ii. minereu de fier. Relief muntos (alt. 5 030 m). strîmtoare între peninsula Malacca şi insula Sumatera. Tanzania şi Mozambic.: 200 m. ovine. port la Marea Mediterană. Suprafa a: 237 mii km 2. Suprafa a: 118. Capitala: Lilongwe . wolfram. 60 mii loc. Arhipelágul ~. Aeroport. 330 vulcani. de fructe şi cherestea. bunuri de larg consum. XVII). castel (sec. Căi navigabile interne. Turism. Limbi oficiale: engleza. lemn. Administrat de Australia. uraniu. Planta ii de orez. Căi rutiere: 27 880 km. arhipelag în V Oceanului Pacific. format de cca 10 mii de insule. bauxită. vin. situată între Marea Andaman şi strîmtoarea Malacca. măsline. port în golful Guineea. produse alimentare (ulei. situat în partea de S–V a Oceanului Pacific. Sta iune balneară. chichewa. Prelucrarea lemnului şi a produselor agricole. şantier naval. Popula ia: 10. Păduri de esen e pre ioase şi de savană. Fondat în 1827. porcine). Pia ă pentru vinuri. max.5 mii km2. 555 mii loc. loc. Sta iuni de cercetări ştiin ifice (meteorologice. bumbac. piei. [´malaga] oraş în S Spaniei (Andaluzia). bauxită. Admis în ONU la 1 decembrie 1964. situat între Asia şi Australia. Pescuit în lacul Malawi. porumb. Climă tropicală. Climă ecuatorială şi subecuatorială. capitala Guineii Ecuatoriale. km2. Universitate. arahide. Resurse de subsol: staniu. cocotieri. Economie slab dezvoltată. stat în S-E Africii. bere). confec ii. energetică. pietre pre ioase). combustibili. Monumente: ruinele unui amfi-teatru roman. Malábo Malácca Malácca Malaéz Málaga Maláwi . Aeroport. arbori de cauciuc. ceai. zahăr. Lă ime: 64–480 km. Relief predominant de podiş înalt (alt.5 mil. max. teritoriu dependent. max. Capitală din 1968. Denumirea anterioară: Nyassaland . situat între Zambia.

Pescuit dezvoltat. Suprafa a: 1.85 mil. Suprafa a: 332 mii km2. ca . Relief în cea mai mare parte de podiş (alt. unt. situat între Algeria. bubaline. anvelope. Burkina Faso. componente electronice. Climă tropicală de deşert (în N) şi musonică (în S). cauciuc. Vegeta ie tropicală bogată. bananieri. Se cultivă mei. cu păduri în valea Nigerului. Importă produse industriale. Faună: specii de păsări şi peşti (tonul). Vegeta ie de pustiu şi semipustiu (în N) şi de savană (în S). trestie de zahăr. Popula ia: 22. copra. încăl ăminte. confec ii. arahide. stat federal în S-E Asiei. Niger.4 mil. Limba oficială: malaeza. minereuri de fier. forestieră. Este organizat în 13 state şi 2 teritorii federale. lapte). ovine. soia. Senegal şi Mauritania.2 mii km. manioc. Întreprinderi de prelucrare a peştelui. Flotă comercială maritimă. tutun. Suprafa a: 302 km2. bumbac. gaze naturale). de cacao şi de cafea. combustibili. de prelucrare a metalelor şi a petrolului. Organizat în 20 de districte (atoli) şi capitala. orez. de ulei de cocos. carne. stat în Africa de Vest. servicii balneocurative.25 mil. Căi ferate: 2 200 km. Se cresc animale (bovine. cea mai joasă de pe glob – 2 m. Admis în ONU la 17 septembrie 1957. uleiuri. cocotieri. Teritoriul ării este străbătut de rîurile Niger şi Senegal. fructe. minereu de fier. porcine. bauxită. arbori de pîine). a. produse chimice şi alimentare. Economie bazată pe turism. Turism. petrol. Culturi agricole: arbori de hevea. produse agricole. situată pe insula Male . grîu. mangan. Produce cauciuc natural. Climă ecuatorial-musonică. Exportă maşini şi utilaje de transport. Insulele reprezintă culmile mai înalte ale unui platou submarin de origine coraligenă. loc. Industrie producătoare de energie electrică. Căi rutiere: 94. legume. Capitala: Bamako. produse alimentare (conserve de peşte). Climă ecuatorială musonică. ciment. sare. porumb. Relief predominant muntos. Turism dezvoltat. situat în partea sudică a peninsulei Malacca – sectorul continental şi în N insulei Borneo (Kalimantan ) – sectorul insular. caprine. Capitala: Male . Faună bogată: maimu e. aparate de radio. legume. caprine. Industrie energetică. sorg. Dispune de bogate resurse naturale (staniu. fructe exotice. Maldíve República ~.Maláysia Federá ia ~. diamante. 500–1000 m). artizanat. sector al deşertului Sahara. cămile ş. taro. citrice. Limba oficială: franceza. port la Oceanul Indian. plante citrice. ulei de arahide. cherestea. Este împăr it în 8 regiuni şi un district al capitalei. Aeroport. cositor. manioc. República ~. zahăr. Mále Malí capitala Republicii Maldive. Se mai cultivă mei. situat pe Insulele Maldive din Oceanul Indian. km2. agricultură specializată (planta ii de cocotieri. Admis în ONU la 21 septembrie 1965. Capitala: Kuala Lumpur . alimentară. Importă mijloace de transport. Popula ia: 11. 65 mii loc. Vegeta ie tropicală exotică. ulei de palmier. Côte d'Ivoire. Popula ia: 320 mii loc. orez. componente electronice. fosforite. Exportă peşte şi produse din peşte. bauxită. avînd alt. Limba oficială: divehi. de ciment. de conserve de fructe. stat în sudul Asiei. textile şi de produse alimentare (zahăr. loc. Se cresc bovine. textile. maşini şi echipament de transport. lemn. mangan. Pescuit. ovine. de produse meşteşugăreşti. mirodenii. pescuit. Resurse de subsol: aur. Guineea. Produce energie electrică.

Importă materii prime. Capitala: La Valletta . roşcovi. piei. Aeroport. cartofi. Se produce aluminiu. asamblarea mijloacelor de transport. Universitate. ovine. Turism. tutun. 1. XVI. Popula ia: 73 mii loc. Termocentrală. ciment. port la Golful Persic . Fondat în sec. Oraş pr. textile şi alimentare. plumb. castel-muzeu (sec. ciment. textile. cauciucului. legume. hîrtie.6 mii km2. situată în partea de V a Mării Mediterane. Limbi oficiale: malteza. caprine. Pescuit. Postul de radio local “Radio Vacan a“. fragmentat de văi şi coline. Pescuit. primărie (sec. Universitate. port la strîmtoarea Øresund . animale vii. Export de petrol adus din Arabia Saudită. Iriga ii. prelucrarea lemnu-lui şi a cimentului. Climă subtropicală şi mediteraneană. Gozo. Creşterea animalelor (bovine. fructe. stat în S Europei. produse chimice. confec ii. Exportă vehicule. Aeroport. legume. capitala statului Bahrain. Pescuit. bumbac. Turism. Turism dezvoltat. Turism. mase plastice. produse alimentare (vin. engleza. Căi rutiere: 1600 km. tutun. în Marea Irlandei. Climă temperat-oceanică. Muzeu. Rafinărie de petrol. conserve de peşte). Centru industrial: şantiere navale. porcine). 150 mii loc. situată pe insula Bahrain . Rafinărie de petrol. plante cultivate. Filfla ) din Marea Mediterană. Málmö [´malmœ] Málta Mamáia Man [´mæn] Manágua Manáma Manáus . la cca 50 km V de ărmul Angliei. Oraş din 1846. Teatre. Se cresc ovine. Suprafa a: 572 km2. Zăcăminte de fier. XV–XVI). oraş în N-V Braziliei. Fabrici de încăl ăminte. centru de turism. Oraş pr. citrice. situată pe litoralul Mării Negre. Este divizat în 6 regiuni. sta iune balneoclimaterică în România. Relief deluros. Creşterea animalelor. Relief muntos şi de cîmpie. Popula ia: 398 mii loc. Admis în ONU la 1 decembrie 1964. XVI). Fondat în sec. produc ia aparatajului electric şi electronic. Popula ia: 600 mii loc. al statului Amazonas .: Palma de Mallorca . mobilă. Catedrală (sec. insulă în Arhipelagul Britanic. Grădină botanică. între insula Sicilia (distan ă 90 km) şi continentul Africii (distan ă 290 km).: Douglas . carne. măslini.Mallorca [ma´ljorka] cea mai mare insulă a arhipelagului Baleare . oraş în S Suediei. situată pe ărmul lacului Managua. Vegeta ie: smochini. Fondat în 1660. Aeroport. Naviga ie maritimă. 1 mil. alimentare. maşini şi semifabricate industriale. Festival anual de muzică uşoară românească. Plajă în lungime de 10 km. zinc. capitala statului Nicaragua. bovine. pielei şi iutei. XIV). port pe Rio Negro . Pescuit. XII.2 mil. República ~. centrul adm. se produce textile. Comino. Statut de autonomie. Pe terenuri irigate se cultivă cereale. Aeroport. loc. produse alimentare. Prelucrarea petrolului. Culturi: ovăz. produse chimice. Posesiune spaniolă. Ramuri industriale: construc ii navale. construc ii de vagoane şi de utilaj electrotehnic. Monumente: biserică în stil gotic (sec. Suprafa a: 3. ciment. lemnului. Relief de podiş calcaros. Suprafa a: 316 km2. XX). 250 mii loc. Pescuit de perle. loc. produse chimice şi alimentare. situat în arhipelagul Malta (pe insulele Malta.

de cosmetică. XVI). încăl ăminte. centrul adm. a. hîrtie. Centru religios (mănăstiri. 1. Monumente. uleiuri vegetale). Universitate. chimică. 450 mii loc. Olimp ş. Universitate. automobile. Teatre. oraş în N-V Venezuelei. Muzee. conserve de peşte. Monumente: catedrală (sec. locomotive. textilă. produse chimice. Nod de comunica ii. Monumente: fragmente ale unei fortifica ii (sec. al districtului Mandalay . biserici (sec. Important centru industrial: construc ii de avioane. port la Marea Neagră. textilă. textile. de ciment. 923 mii loc. Muzee. situat la confluen a Rinului cu Neckar . lac în S Canadei. capitala statului Mozambic. Universitate. Pescuit. situat pe rîul Maracay . Fondat în sec. Industrie siderurgică. Festivaluri folclorice anuale. centrul adm. Aeroport. Muzee. Pia ă agricolă pentru cafea. Manitóba Mánnheim [mæn¬´toub¬] [´manhaim] Mapúto [ma´puutu] Maracáibo Maracáy . loc. pe rîul Pasig . hîrtie. orez decorticat. alimentară. de încăl ăminte. Aeroport. XVI–XVII). 535 mii loc. Fondat în sec. primărie (1877). 318 mii loc. utilaje miniere şi textile. de celuloză şi hîrtie. repara ii navale. Produce ciment. Universitate. biserică (1709). Muzeu. lînă) şi alimentare. XVIII). încăl ăminte. 45 mii loc. al statului Zulia . oraş în S-V Germaniei. XV). farmaceutică.5 mil. prelucrarea petrolului şi a lemnului. de încăl ăminte. cacao. Fondat în 1571. temple budiste). Servicii financiare şi comerciale. electrotehnică. port pe fluviul Ýrrawaddy. Centru industrial: prelucrarea pielei şi a lemnului. Turism. alimentare (zahăr. 1. Venus. XVII. fabrici de textile şi confec ii. Port maritim. alimentară. port fluvio-maritim pe canalul Liverpool–Manchester . municipiu în România (jud. Centru industrial: construc ii de maşini. Aeroport. de prelucrare a lemnului şi a produselor agricole. situată în partea de S-V a insulei Luzon . Neptun. Localitate fondată în 1571. situat pe ărmul golfului Delagoa (Oceanul Atlantic). produse alimentare. al statului Aragua . 305 mii loc. loc. VI î. 2 mil. Centru turistic. Pescuit. fabrici de produse textile (bumbac. Mangália Mangalóre [mang¬´luur] Maníla oraş în S-V Indiei (Karnâtaka). Universitate. poligrafie. oraş în N Venezuelei. Universită i. construc ii de maşini (automobile). Mandaláy [mænd¬´lej] oraş în Birmania. centrul adm. port la Marea Arabiei (Oceanul Indian). Fondat în 1596. şantiere navale. Hr. aerian). Nod de comunica ii (rutier. Lungime: 225 km. ulei). cauciuc. Fondat în 1857. Repara ii navale. prelucrarea petrolului şi a lemnului. Şantier naval. igarete. Sta iunile balneoclimaterice Saturn.73 mil. Industrie constructoare de nave. capitala Republicii Filipine. Teatre. de produse alimentare.Mánchester [´mænt¿est¬(r)] oraş în centrul Marii Britanii (Anglia). zahăr. alimentare (cafea. legat prin rîul Dauphin cu lacul Winnipeg . de produse textile şi alimentare. loc. tutun. constructoare de maşini agricole. Port fluvial. de aparataj electrotehnic şi de precizie. Aeroport. Industrie de prelucrare a petrolului şi a metalelor. produse chimice. Constan a). textile. textile (cînepă). Jupiter. Întreprinderi de prelucrare a lemnului (mobilă). Aeroport. Metalurgie. Aeroport. Catedrală (sec.

Suprafa a: 90 mii km2. Industrie constructoare de maşini agricole. porcine.: Săo Luis .: 67 m.. materiale de construc ie. fiind răpus de oboseală. Se cultivă porumb. Suprafa a: 333 mii km 2.: 350 m. aparate electrice şi optice). porumb. zinc. plumb. de produse alimentare (preparate din carne şi lapte. textilă. utilaje miniere. Izvoare cu ape minerale. Ad. Pomicultură. palmieri de ulei. Centru adm. avînd distan a de 42. bovine). opera ii bancare. Înghea ă în perioada septembrie–mai. de podiş. de cîmpii litorale. [mar¬´¤¾u] stat în N-E Braziliei. Ad. dar şi pe comer . arahide. a avut loc o bătălie în care armata ateniană. Parcuri na ionale. doc. am învins". loc. max. păduri de foioase. staniu. între ărmurile orientale ale Chinei şi insulele Ryukyu şi Kyûshû (Japonia). Filarmonică. Institu ii de învă ămînt superior şi mediu. Maranháo Maratón Márea Álbã Márea Británie Regátul Unít al Márii Británii şi Irlándei de Nord . 6 co-mitate metropolitane şi Marea Londră în Anglia. rîul Neva şi un canal navigabil. Climă temperatcontinentală. Creşterea animalelor (bovine. mare în bazinul Oceanului Arctic. Produce celuloză şi hîrtie. cuprinzând şi numeroase insule şi arhipelaguri mici din Oceanul Atlantic. Se cresc animale (ovine. Industrie extractivă (petrol). Pescuit.: 2 717 m. Expl. condusă de Miltiade. de prelucrare a lemnului. Popula ia: 5. Teatru. Se cultivă bumbac. Climă temperat-oceanică. Suprafa a: 1. alimentară.: Baia Mare . Hr. Zone naturale ocrotite. Vegeta ie: păşuni. potasiu. max. Relieful ării este diversificat după insule şi regiuni: muntos. Zăcăminte: aur.Maramúreº jude în N-V României. grîu. Pescuit intens. De aici denumirea probei olimpice de alergare. Popula ia: 60 mil. gresie.2 km N-E de Atena. Popula ia: 535 mii loc. cu zone de dealuri şi podişuri. Viticultură. siderurgie. Apicultură. în 1199. la 42. şi. 27 districte unitare. Limba oficială: engleza. a învins oştirile persane ale lui Darius. Veche provincie românească.2 mil. 22 de districte unitare în Walles. Este divizat în 35 de comitate. ghips. manioc. autovehicule. Planta ii de castan comestibil. Relief predominant muntos. trestie de zahăr. sare. Marea Irlandei şi Marea Nordului. argint. avioane. a căzut mort. petrol. Suprafa a: 6300 km 2. cartofi. în anul 490 î.25 mil. Bogate resurse de cărbune. mică. caprine. Sta iuni balneoclimaterice. Unul din atenieni (Filipides) a alergat pînă la Atena. cafea. plumb. Monumente şi locuri istorice. la grani a cu Ucraina. bazată în fond pe industrie. între peninsulele Kola şi Kanin . Comunică cu marea Barents şi Marea Baltică prin lacul Onega . În apropiere de Maraton. pentru a anun a victoria. cositor. textile mare în V Oceanului Pacific. gaze naturale. Márea Chínei de Est . medie: 349 m. km2. prelucrătoare a materiei prime agricole. Ad. 32 de districte unitare în Sco ia şi 26 districte unitare în Irlanda de Nord. Principalele ramuri industriale: metalurgie. de încăl ăminte. minereuri de fier.2 km. Ad. turism. loc. Centru adm. maşini agricole. stat în Europa Occidentală. At. prelucrarea lemnului. cacao. Turism. calcar. de marmură. Suprafa a: 244 mii km2. produse chimice. orz. după ce a rostit cuvintele "Bucura i-vă. Economie puternic dezvoltată. situat pe insula Marea Britanie şi în partea de N a insulei Irlanda . ovine). cupru. conserve de legume şi fructe). med. Capitala: Londra . localitate în N Aticii (Grecia). centrale atomice. construc ii de maşini (nave.

Dune. Ad. deşert în S-V Australiei. între Arhipelagul Britanic. Denumirea antică: Pontus Euxinus . în 1984–1994. Depuneri de sare. Lungime: 351 km (cel mai lung din lume). Suprafa a: 78 mii km2. între peninsula Coreea şi ărmul continentului asiatic de la N de vărsarea fluviului Chang Jiang . peninsula Malacca . Ucrainei. Este declarat monument al naturii. medie: 40 m. în S Australiei. Uneşte porturile din partea europeană a Federa iei Ruse cu cele din Extremul Orient. km2. Márea Mînecii Márea Moártã Márea Neágrã Márea Nórdului mare în bazinul Oceanului Atlantic.: 5080 m. medie: 1140 m. Suprafa a: 417 mii km2. apar inînd Venezuelei. între Africa şi peninsula Arabia . Comunică cu Marea Meidterană şi cu golful Aden (Marea Arabiei).: 720 m. Suprafa a: 1 072 km2. pe cursul mijlociu al fluviului Colorado . Relief muntos (alt. Planta ii de arbori de cafea şi de cacao. între ărmul sudic al Marii Britanii şi litoralul nordic al Fran ei.9 mii km 2. Suprafa a: 3. Expl. Marea Baltică şi Marea Mînecii.: 810 m. 1 160 m). mare între Europa de Sud-Est şi Asia Mică. max. la 408 m sub nivelul mării (cea mai joasă de pe glob). Ad. Comunică cu Marea Nordului prin strîmtoarea Pas de Calais . Suprafa a: 484 mii km2. Ad. Suprafa a: 1020 km2. Ad. Pescuit. Ad. medie: 1 282 m.: 2 245 m. Ad. Sta iuni balneoclimaterice. Ad. Ad. Parc na ional. mare în bazinul Oceanului Atlantic. max. insulă în S-V arhipelagului Antilele Mici (Marea Caraibilor). cale maritimă navigabilă. medie: 86 m. Suprafa a: 450 mii km2. Turism. insula Borneo . Ad. care trece prin mările Oceanului Arctic şi leagă între ele oceanele Atlantic şi Pacific. medie: 94 m. Scandinavia. Ad. max. Suprafa a: 413. Márea Róºie Márele Canión Márele Deºért Victória Márele Drum Marítim de Nord Márele Golf Australián Márele Lac Sãrát Margaríta . Lă ime: 6–29 km. max.54 mil.: 16 m. a fost construit un tunel rutier şi feroviar lung de 50 km.7–5. mare intercontinentală în bazinul Oceanului Indian. medie: 491 m.Márea Chínei de Sud Márea Gálbenã mare în V Oceanului Pacific. cu Marea Egee prin strîmtoarea Dardanele şi cu Marea Azov prin strîmtoarea Kerci . max. Ad. Ad. Suprafa a: 575 mii km2. max. peninsula Iutlanda şi ărmul Olandei. Suprafa a: 300 mii km2. scaldă ărmurile României. Pescuit de perle. max. de săruri de potasiu.: 2 039 m. max. Ad. Rusiei. arhipelagul Filipine şi insula Taiwan .: 140 m. între capurile Pasley (în V) şi Carnot (în E). Turciei şi Bulgariei. mare în V Oceanului Pacific. max. Suprafa a: 2. între ărmul de S-E al Asiei. lac sărat între Israel şi Iordania. Comunică cu Marea Norvegiei.: 1 800 m. lac în V SUA.5 mii km 2. Georgiei. Comunică cu marea Marmara prin strîmtoarea Bosfor . Pe sub această mare.: 172 m. Ad. max. Ad. situat într-o zonă deşertică a Podişului Marelui Bazin. golf al Oceanului Indian. max.: 5420 m. Ad. canion în SUA (Arizona). Climă subecuatorială.

2 mil. Huron. mare între Asia Mică şi Peninsula Balcanică. curmale. cartofi. plumb. medie: 357 m. zinc. . Climă oceanică. produse alimentare. max. Vegeta ie sărăcăcioasă: păduri restrînse. anvelope. pirite. 746 mii loc. Izvorăşte din masivul muntos Rila Planina şi se varsă în Marea Egee. covoare. Maria (sec. ovăz. articole din mătase naturală. cupru. sorg. Suprafa a: 11. esături de lînă şi bumbac. republică în Federa ia Rusă. textile. Cuprinde 16 regiuni. Suprafa a: 245. Economie axată pe industria extractivă (fosfa i naturali. Viticultură. Izvorăşte din podişul Langres . Creşterea extensivă a animalelor (bovi Maroni Marrakéch [mara´ke¿] fluviu în N Americii de Sud. oraş în V Cehiei. despăr it de Spania prin strîmtoarea Gibraltar . Ontario ) în E Americii de Nord.2 mii km 2. alimentare. staniu. Pescuit. Popula ia: 18 mii loc. Muzeu. fluviu navigabil în Peninsula Balcanică. Lauren iu şi o re ea de canale lacurile sunt legate de oceanul Atlantic şi de bazinele fluviilor Mississippi şi Hudson . igarete şi tutun. măslini. hîrtie. uraniu) şi pe cea prelucrătoare şi producătoare (energie electrică. Creşterea animalelor (bovine. nichel. gaze naturale. Ad. Márea ~. format din 15 insule mari vulcanice şi numeroase insuli e coraligene. Prelucrarea lemnului şi a pielei. Sta iune balneoclimaterică (izvoare minerale sulfuroase. palat. Popula ia: 31. subtropicală mediteraneană şi deşertică. Se cultivă porumb. Popula ia: 768 mii loc. situat la 40 km S–V de Karlovy Vary. Naviga ie intensă.: 1 355 m. stat în N-V Africii. banane. Este legat prin canale cu Rinul şi Saône . în N-V Microneziei. petrol. dominat de mun ii Atlas şi Antiatlas . între Algeria şi Sahara Occidentală. conserve de peşte şi legume). Biserica Sf. Capitala: Ioşkar-Ola . secară. porumb.Marí República ~. carne. varietă i de plante de stepă şi de semideşert. loc. Expl. mangan. Limba oficială: araba. afluent pe dreapta al Senei . grup de cinci lacuri (Superior. Mariáne Marianské Lázn¸ [´marjanske laaynje] Márile Lácuri Maríþa Mármara Márna Maróc rîu navigabil în N-E Fran ei. Comunică cu Marea Egee şi Marea Neagră. XIX). prelucrarea lemnului. la grani a dintre Surinam şi Guyana Franceză. Se varsă în Oceanul Atlantic. moschei. îngrăşăminte azotoase. Ad. cartofi. Culturi agricole: grîu. bumbac. arahide. celuloză. Prin fluviul Sf. Aeroport.5 mii km2. produc ie de covoare. Suprafa a: 23. trestie de zahăr. porcine). in. citrice. Pescuit. sfeclă de zahăr. Denumirea antică: Hebrus . Lungime: 490 km. populată de etnicii marí. cînepă. Suprafa a: 459 mii km2. Ínsulele ~. la grani a dintre SUA şi Canada. Relief variat. Climă tropical-ocea-nică. Lungime: 525 km. cherestea.3 mii km2. asamblare de autovehicule. mase plastice. Aeroport. Capitala: Rabat . oraş în partea central-vestică a Marocului. forestiere. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. Fondat în 1062. Michigan. Numele german (pînă în 1918) – Marienbad. Lungime: 720 km. minereuri de fier. arhipelag în V Oceanului Pacific. ciment. Suprafa a: 1018 km2. situat pe ărmul Oceanului Atlantic în N-V şi al Mării Mediterane în N. alcaline). Păduri tropicale şi savane. Regátul ~. de pielărie. divizate în 41 de provincii şi 25 de prefecturi. Monumente: mausolee. Erie.

situată pe rîul Caledon . metalurgică. manioc. capitala sultanatului Oman. arbori de cafea şi de piper. Suprafa a: 1. primărie (sec. Pomicultură. Limbi oficiale: engleza. Aeroport. (1. Teritoriul ării ocupă cîteva sute de insule (32 de atoli şi 867 de recifi coraligeni). Popula ia: 399 mii loc. în conurba ie). bananieri.. Produse textile şi alimentare. construc ii de maşini şi aparataj electrotehnic. alimentară. Ínsulele ~. Suprafa a: 4. Economie slab dezvoltată.1 mii km2. Exportă peşte. loc. (380 mii loc. dispuse în două şiruri insulare: Ralik în V şi Ratak în E. Pescuit. Monumente: ruinele unor edificii termale. XIX). Vestigii romane. servicii bancare). produse manufacturate şi alimentare. XV. stat insular în Oceanul Pacific (Micronezia). [´me¬r¬l¬nd] stat în E SUA. Aeroport. loc. legume şi fructe. aluminiu). financiar şi comercial. trestie de zahăr. dom. Monumente: biserici (sec. Prelucrarea diamantelor. 808 mii loc. Industrie extractivă (cărbune). la S-V de arhipelagul Hawaii. de cafea. Popula ia: 63 mii loc.2 mil. Nod de comunica ii. copra. bananieri. Export de curmale. Popula ia: cca 1 mil. Planta ii de ceai. Produce zahăr. 81 mii loc. de fosfa i naturali. A fost descoperită în 1502 de Cristofor Columb. Climă ecuatorială. agricultură. Suprafa a: 200. chimică. Creşterea animalelor. rom. Suprafa a: 32 mii km2. Produc ie de cereale.6 mii km2. Pescuit. Nod caravanier. Expl. prelucrarea petrolului. Meşteşuguri. în conurba ie). 1397 m). vanilie. Universitate. XII–XIII. Centru adm. Metrou.5 km 2. Fondat în sec. arhipelag vulcanic în Oceanul Indian. Port şi aeroport pe atolul Majuro. fructe. XVI). peşte uscat. castel (sec. situat în V insulei Sicilia . Capitala: Dalap-Uliga-Darrit (pe atolul Majuro ).: Fort-de-France . legume. Păduri (24% din teritoriu). Turism. República ínsulelor Márshall . turism. la E de insula Madagascar . Climă tropicală umedă. fructe. Ínsulele ~. biserică (sec. departament al Fran ei. şantiere navale. Turism. Arbori de cafea.Marsála Márshall oraş în Italia. Importă maşini şi utilaje de transport. port la Marea Mediterană. Centru adm. Fondat în 1868. loc. Nu are căi ferate şi nici căi rutiere importante. Admis în ONU la 17 septembrie 1991. 110 mii loc. Relief vulcanic (alt. Este divizat în 26 de districte. capitala statului african Lesotho. IV î. XVIII). Hr. electrotehnică. 30 mii loc. port pe ărmul golfului Oman . Metalurgie (cupru. Muzee. Creşterea animalelor (porcine). constructoare de maşini şi utilaj de transport. Popula ia: 5. la N de ecuator. cel mai mare port al ării la Marea Mediterană. Climă tropicală umedă. Se cultivă bata i. Pia ă pentru vinuri. Academie de ştiin e. Legumicultură. XVII). pe coasta Oceanului Atlantic. Produc ie meşteşugărească. în S-E peninsulei Arabia. în conurba ie). Aeroport. legume. Sta iune turistică şi balneoclimaterică.2 mil. Se cresc bovine.: Port Louis (pe insula Mauritius ). ulei de cocos. Marsília Martiníca Maryland Mascaréne Mascát (Masquat) Másseru [´mæz¬ru] . marshalleza. (298 mii loc. Vegeta ie tropicală arborescentă: cocotieri. Fondat în sec. Important centru industrial. oraş în S Fran ei (Provence). trestie de zahăr. insulă în arhipelagul Antilele Mici . bazată pe asisten a financiară străină şi pe surse proprii (pescuit. fructe. Oraş pr.: Annapolis . Viticultură. max.

Exportă minereu de fier.). Popula ia: 1. Aeroport.: Boston. în 1550. sorg. manioc. oraş în Japonia (pe insula Shikoku). Climă tropicală aridă. Se recoltează guma arabică. carne. tutun. Creşterea animalelor (ovine. combustibili. de încăl ăminte. Căi rutiere: 7 635 km. porumb. la E de Madagascar . Capitala: Port Louis . legume. Importă mijloace şi utilaj de transport. cu o cîmpie litorală acoperită de numeroase bancuri de nisip. bunuri de larg consum.: Cuiaba . textile. tutun. Industrie constructoare de maşini şi utilaje electrice.9 mii km. Mateúþi Máto Grósso [´matu´grossu] Mátsuyama [´matsujama] stat în V Braziliei. produse alimentare. Admis în ONU la 27 República ~. Monumente. aparate optice. rafinării de petrol. metalelor şi pielei. caprine. cabaline). 200–500 m). Capitala: Nouakchott . ceai. de aparatură electronică. Importă maşini şi utilaje industriale.Massachúsetts [mæss¬´t¿uussits] stat în N-E SUA. Relief reprezentat de un podiş vulcanic mai ridicat în S-V (826 m). situat în V Oceanului Indian. Pescuit intens. bata i. ovine. Suprafa a: 21. Vegeta ie: păduri tropicale (acoperă 22% din teritoriul ării). cupru. prelucrătoare a petrolului. arahide. gumă arabică. Exportă zahăr. loc. Turism. bovine. Limba oficială: araba (uzuală – franceza). manioc. bovine. poligrafică. orez. coborînd în trepte spre N. îngrăşăminte azotoase. km2. Maurítius . orez. dominat de platouri nu prea înalte (alt. tutun. sare). doc.15 mil. ceasuri. la ărmul estic al Oceanului Atlantic. peşte sărat şi conservat. Algeria. Popula ia: 2. loc. Mali şi Senegal.4 mii km2. Popula ia: 6. mei. porumb. port la Marea Japoniei. Economie în dezvoltare. Limba oficială: engleza. loc. mărginit în N şi E de cîmpii litorale înguste. Muzeu. bazată pe industria de prelucrare şi de producere (derivate petroliere. Culturi agricole: porumb. Culturi agricole: orez. ceai. pe insula Mauritius din arhipelagul Mascarene . copra. cămile. Căi ferate: 705 km. produse chimice şi alimentare. stat în N-V Africii. de stepă şi de savană. igname. curmale. Admis în ONU la 24 aprilie 1968. Centru adm. pe coasta Oceanului Atlantic. piei. bunuri de larg consum. energetică. Meşteşugărit. wolfram. IV–III î. copra. Monument arheologic: La Şan uri (fortifica ie de pămînt de formă rotundă apar inînd geto-dacilor. piei. pe agricultură (trestie de zahăr. trestie de zahăr. rom. Este divizat în 12 regiuni şi districtul capitalei. porcine). nuci de cocos) şi pe creşterea vitelor (caprine.4 mil.1 mil. 469 mii loc. textilelor. Suprafa a: 2040 km2. Căi rutiere: 1.9 mil. Produc ie de cereale. Pescuit. Faună: diverse specii de păsări şi peşti. zahăr. stat în S-E Africii. covoarelor. Zăcăminte: minereuri de fier şi de mangan. Industrie extractivă (minereuri de fier. între Sahara Occidentală. Relief deşertic (un sector al Saharei Occidentale). Centru industrial (metalurgie. Climă subtropicală musonică. de produse textile şi alimentare. combustibili. S uprafa a: 1. Suprafa a: 907 mii km 2. vite. curmali. cafea. diamante. Popula ia: 2. alimentară. At. sec. Flotă comercială maritimă. Rezina). bata i. Pescuit. Flotă comercială maritimă. zahărului. igarete).08 mil. legume. Centru adm. Vegeta ie de deşert. cafea. Mauritánia República Islámică ~. arahide. Turism. Creşterea animalelor. fosfa i naturali. Legumicultură. în podişul cu acelaşi nume. ghips. confec ii. Include 9 districte şi 2 municipalită i. construc ii de maşini agricole. ilmenit. fire şi fibre textile. loc. Pomicultură. rom. brînzeturilor. fabrici de hîrtie. artizanat) şi comercial (pia ă agricolă). diamante. comună în Republica Moldova (rn. de produc ie a cimentului. Hr.

situat pe valea rîului Siret . conserve de fructe). piei) şi religios islamic (pelerinaj). viticultură. poligrafică. de aparate pentru uz casnic. metalurgică. 76 mii loc. de ciment. Centru industrial (metalurgie. mausoleu în memoria “Bătăliei de la Mărăşeşti“ (24 iulie / 5 august – 6/19 august 1917) în care Armata Română a zdrobit ofensiva germană. Muzeu de artă. oraş în N-V Columbiei. Centru comercial şi turistic. detergen i). Nod de comunica ie (feroviar. animale. construc ii de remorci. Numeroase lacuri (cca 2 700). Centru comercial. Geamie. doc. arahide. azbest). palat (sec. Turism. Vrancea). din 1994. XVI). ceasuri) şi comercial (pia ă pentru legume). 966 mii loc. XIII–XV). rutier). Muzee. în care armatele româneşti şi ruseşti au învins armata germană.: Dzaoudzi . forestiere. maşini de transport. siderurgie. Aici. deal în Republica Moldova (rn. biserici. Biserică. produse de pielărie. 13. situat pe Rio Porce . drojdie. municipiu în România (jud. Produse ale industriei uşoare (sticlărie. Monumente: catedrală (sec. 2. loc. Aeroport. Oraş din 1908. Mazúria Mãgura Mãrãºéºti Mãrãºti localitate în România (jud. oraş în România (jud. Constan a). la 70 km E de ărmul Mării Roşii. Mbabáne Mécca Méchelen Medellín [mede´ljin] Medgidía . Centru industrial (metalurgie. XVI). bauxită. fluvial-maritim). financiar. în 1455. 52 mii loc. îngrăşăminte. Ansamblu comemorativ. ulei. Vrancea). arbori de vanilie. Suprafa a: 375 km2.4 mil. chimice şi alimentare. produc ie de alcool. alimentară (zahăr. Popula ia: 132 mii loc. Agricultură (trestie de zahăr. la 1150 m alt. cartofi şi se cresc animale. brînzeturi). Oraş din 1968. Important centru comercial (cafea. Expl. la 1 500 m alt. [´mehh¬l¬] (Malines) oraş în partea de N a Belgiei. Este administrată de Fran a. argint). port pe canalul Dunăre – Marea Neagră . Hidrocentrală (la Călimăneşti. cultural şi religios. rutier. port pe rîul Dyle . a avut loc “Bătălia de la Mărăşti“. At. situată în N-V ării. din 1995). oraş în partea de V a Arabiei Saudite. Arhiepiscopie. regiune geografică în N-E Poloniei. la 11/24 iulie – 19 iulie/1 august 1917. capitala statului Swaziland. Pescuit. alimentară. Industrie extractivă (minereuri de fier şi de staniu. 47 mii loc. a hîrtiei. cocotieri).Mayótte [ma´jot] insulă vulcanică în arhipelagul Comore din Oceanul Indian. prelucrarea lemnului şi a tutunului. a sticlăriei şi ceramicii. XI. constructoare de maşini.2 mii loc. biserică (sec. chimică. Fondat în sec. Pomicultură. vopsele. de prelucrare a lemnului şi a bumbacului. material rulant. de pielărie şi încăl ăminte. Făleşti). Universitate. mun. Se cultivă secară. Nod de comunica ii (feroviar. avînd cea mai mare altitudine (388 m) în Podişul Ciulucului. de maşini agricole. Aeroport. între Vistula şi cîmpia litorală baltică. textilă. Industrie extractivă (aur. Centru adm. Repara ii feroviare. Lac de acumulare.

Muzeu. loc. de prelucrare a lemnului (mobilă) şi a sticlei.4 mii km2). Vanuatu. argile. Popula ia: cca 4 mil. Sta iuni balneoclimaterice. Fiji. Aeroport. din 1968.: 5120 m. 200–250 m). cabaline). Ad. maşini-unelte. 62 mii loc. de produse alimentare. Monumente istorice şi arhitectonice: biserică fortificată (sec. Viticultură şi pomicultură. Aeroport.Médiaº municipiu în România (jud. Suprafa a: 967 mii km2. Iriga ii. produc ie de pielărie şi încăl ăminte. alimentare. Industrie constructoare de maşini (nave fluviale. Ebrul. Vestigii romane. Marea Moschee (sec. Solomon. Mari a ş. Centru adm. Climă ecuatorială şi tropicală. Universitate. km 2. Nod feroviar. oraş în V Arabiei Saudite. fructe. 607 mii loc. Centru turistic şi de pelerinaj. un golf al mării Baffin şi un lac situat în N Canadei. Căi ferate: 129 km. de sticlărie şi de produse alimentare). Muzee. furgonete). Industrie constructoare de maşini (autocisterne. Comunică cu Oceanul Atlantic. alimentară. Suprafa a: 63 mii km2. grupare insulară în S-V Oceanului Pacific (Oceania). mun. Fabrici de textile. Produc ie de cereale. al statului Victoria . porcine. între golfurile Foxe şi Committee . curmale. Pescuit. maşini agricole.: mun. de podiş şi cîmpie. construc ii de automobile. Complexul hidroenergetic Por ile de Fier . 5030 m). Suprafa a: 4933 km 2. Mélbourne Mélville [´melvil] . ovăz. clădiri vechi (sec. transformatoare electrice. Relief predominant muntos (alt. Serbia şi Muntenegru. Căi rutiere: 1 874 km. Relief colinar (alt. max. ovine. Expl. situat pe rîul Tîrnava Mare . Se cultivă porumb. floarea-soarelui. Tibrul. la 800 m alt. At. Popula ia: cca 300 loc. textilă. Izvorăşte din podişul Tibet şi se varsă în Marea Chinei de Sud. Santa Cruz ş. peninsulă în N Canadei. Medína Mediteránã Mehedínþi Mekóng Melanézia fluviu în S-E Asiei. de ceramică. Acelaşi nume îl poartă o insulă nelocuită în V Arhipelagului Arctic Canadian (42. Sector zootehnic (bovine. Márea ~. pirite. de pielărie şi încăl ăminte. max. arbori de cauciuc). caprine. În 1956 aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Vară. cartofi. Oraş din 1319. formată din mai multe arhipelaguri şi insule (Noua Guinee. Centru industrial (şantiere navale. Climă temperat-con-tinentală. Obiective turistice. în 1267.a. Relief muntos. de cherestea şi mobilă. bananieri. Universită i.). material rulant. granit. Vegeta ie tropicală (cocotieri. Africa şi Asia. XVII). XVI–XVII).5 mil. Ronul. Marea Marmara şi cu Marea Roşie. Ad. comercial (mare pia ă a lînii) şi cultural. mare intercontinentală situată între Europa. la grani a cu Bulgaria. financiar. medie: 1498 m. jude în S-V României. Conservator. de esături şi confec ii. VII) adăposteşte mormîntul Profetului Mahomed. centru adm. Avicultură şi apicultură. de gaze naturale. În ea se varsă Nilul. Pescuit şi naviga ie intensă. calcare. motoare. Port pe ărmul golfului Port Phillip . Popula ia: 322 mii loc. doc. XIV–XV). a. Pia ă agricolă. Par ial navigabil. azbest. în peninsula Labrador (2930 km2). a celulozei şi hîrtiei. secară. în special pe Coasta de Azur . grîu. Suprafa a: 2. Lungime: 4 500 km. remorci. primărie (sec. aparate de măsurat). Sibiu). Drobeta-Turnu-Severin . rafinării de petrol. orz. [´melb¬n] oraş în S-E Australiei. Zăcăminte: huilă. Noua Caledonie.

XVI a fost cucerită de turci. 273 mii loc. între Tigru şi Eufrat . Aeroport. zinc. 124 mii loc. centru adm. cînepă. Izvorăşte din podişul Langres (Fran a) şi se varsă în delta Rinului . Civiliza ie umană în milen. XIII). Păduri de foioase şi conifere. Hr. a încăl ămintei. la 1 640 m alt. 600 mii loc. Lungime: 1 200 km. wolfram. Colonie romană în anul 25 î. Prelucrarea lemnului. Aeroport. Nod feroviar. chimică. Monumente: catedrală (sec. Industrie de prelucrare a metalelor şi a lemnului. textile. al statului Mérida . Pia ă agricolă (pentru animale şi bumbac). al statului Yucatán .Mémphis [´memfis] oraş în SUA (Tennessee). Zăcăminte: minereuri de fier. Lungime: 129 km. alimen-tare). II î. Meshéti Mesopotámia Messína Metálici Metz [mes] oraş în N-E Fran ei (Lorena). la grani a Cehiei cu Germania. Universitate. Institu ii financiar-ban-care. al provinciei Estremadura .Hr. Tunele pe sub fluviu (feroviar. oraş în S-E Mexicului. VIII î. ciment. rutiere). Teatru de balet. produse textile şi alimentare (conserve.Hr. Se produce ciment. max. Fondat în 1542. Forma iuni statale în milen. alimentară. siderurgică. Lungime: 1 000 km. cucerită de arabi (sec. XIII–XVI). 50 mii loc. V î. Aeroport. animale). Nod de comunica ie. produse chimi-co-farmaceutice. Izvorăşte din mun ii Pennini şi se varsă în Marea Irlandei. Hr. 2859 m). 1. biserică (sec. Meuse [mœœz] . Fondat în 1558. Turism. Universitate. Muzeu. Hr. Muzeu. Centru industrial (şantiere navale. Aeroport. fluviu în Thailanda. Vestigii romane.: 1 244 m. Turism. Asiria ). ( Summer. Babilon. XII). pielărie. Metalurgie. port pe rîul Moselle . alimentară. situat pe fluviul Guadiana . Imperiu Seleucid (anul 321 î. Catedrală (sec. pieilor şi a tutunului. Mún ii ~. zone joase inundabile. Pia ă agricolă (zahăr.Hr. centrul adm. pe teritoriul statelor Fran a. produse alimentare. oraş în Italia (Sicilia). regiune în V şi S-V Asiei. 612 mii loc. Izvorăşte din mun ii Den-Lao şi se varsă în golful Siam al Mării Chinei de Sud. Relief predominant muntos (alt. Turism. port la strîmtoarea Messina . Provincie romană (anul 117 d. oraş în Spania.). Institut de biologie marină. max. în Orientul Apropiat şi Mijlociu.06 mil. constructoare de maşini (automobile. produse alimentare). cafea). plumb. Universitate. uraniu. textile. chimică. Lungime: 950 km. Menám Mérida Mérida Mérida Mérsey [´m¬¬zi] fluviu în partea de V a Marii Britanii (Anglia). centrul adm. a intrat în componen a Rusiei.). masiv muntos hercinic în Europa Centrală. Iriga ii. Centru industrial (prelucrarea metalelor. loc. port pe fluviul Mississippi . Hr. Relief: masive muntoase. În sec. aparataj electrotehnic). a cimentului. în conurba ie. Lă ime: cca 200 km. Industrie extractivă (minereu de fier). Belgia şi Olanda. În 1829 o parte a reg. Universitate. Populată de triburi semitice în milen. regiune istorică în S Georgiei (Gruziei). Alt. Par ial navigabil (pe 400–750 km). Fondat în sec. dopuri de plută. staniu. prelucrarea bumbacului. IV î. rîu în V Europei. VII). oraş în N-V Venezuelei.

de prelucrare a lemnului. oraş în Federa ia Rusă. stat în sudul Americii de Nord. electrotehnică. Suprafa a: 1. Aeroport interna ional.: Lansing . pescuit. Cereale. Muzeu de mineralogie. în sistemul Marilor Lacuri (SUA). Centru comercial şi financiar-bancar. Academie de ştiin e (1884). max. golf al Oceanului Atlantic. Popula ia: 9. stat în N-E SUA. Popula ia: 103 mil. constructoare de maşini şi agregate (automobile. Climă temperată tropicală şi subtropicală. la 2200 m alt. forestieră. loc. îngrăşăminte azotoase şi fosfatice. specii de ierburi de stepă şi de savană. alimentară. Golful Mexic. carne. Industrie variată: extractivă (huilă. Suprafa a: 58 mii km2. Numeroase institu ii comerciale şi bancare. Catedrală (sec. Muzee. Universită i. care cuprind în interior Podişul Mexican . alimentară. sare). Pescuit.97 mil. încăl ăminte.5 mil. sulf. Al doilea mare oraş din lume. port la Oceanul Atlantic (golful Biscayne ). Limba oficială: spaniola. produse chimice şi alimentare etc. gaze naturale. Miáss Míchigan Míchigan [´mi¿¬g¬n] [´mi¿¬g¬n] . Centru adm. situat între SUA. Pescuit. în conurba ie). maşini agricole.5 mil. cu cîmpii în zonele de litoral. aparatură electrotehnică. Pomicultură.5 mii km2. uraniu. Produse chimice şi alimentare. Ad. siderurgică. petrol. Important centru de comunica ii. comer . chimică. Guatemala şi Oceanul Pacific. la E de mun ii Ural . Teatre. mangan. tractoare. Ad. în peninsula Lower . Muzee. XVI–XIX).Méxic Golful ~. petrochimică. cupru. energetică. A capitala Mexicului.: 282 m. Belize. sfeclă de zahăr. Produce anvelope. (20. metalurgică. aur. Locul de desfăşurare a Jocurilor Olimpice (1968). loc. vagoane. bazată pe industrie. frigidere. loc.85 mil. avioane. montaj de automobile.8 mil. ciment. aparate de radio şi televizoare. zinc. Importantă zonă industrială. marmură). siderurgie. Opt universită i (cea mai veche din 1551). Este divizat în 31 de state federale şi un district federal. Expl. prelucrarea petrolului. Aeroport. gaze naturale. Turism. Parcuri na ionale. cupru. textilă. 9. Legumicultură. constructoare de maşini (automobile).25 mil. Industrie extractivă (aur. Mare centru industrial: metalurgie neferoasă. Suprafa a: 250. Turism. Teatre. Relieful ării reprezintă un sector al mun ilor Cordilieri . Economie dezvoltată. Méxic Státele Uníte Mexicáne . argint. igarete. (3. Sta iuni balneoclimaterice. maşini de spălat). biciclete. vin. minereuri de fier.: 4 375 m. celuloză. Vegeta ie: păduri tropicale. la 178 m alt. km2. minereuri de fier. între SUA. Nod de comunica ii. situată în partea centrală a ării. sare. talc. Rezerva ii naturale. mercur. México (Ciudád de México) Miámi [mai´ æm¬] oraş în S-E SUA (Florida). zahăr. 360 mii loc. construc ii de maşini (automobile. Metalurgie. de petrol. ciment. hîrtie. loc. loc. cauciuc sintetic. Din acest golf se formează curentul marin Golfstrom . Fondat de spanioli în 1567. în conurba ie). Marea Caraibilor. textile. Industrie electronică. aparatură electrotehnică). Suprafa a: 1. ghips. Capitala: Mexico . Mexic şi Arhipelagul Antilelor. km2. lac în America de Nord. 175 mii loc. ghips. agricultură. max. plumb.

loc. din 1979. Hr. orez. Climă subecuatorială. prelucrarea lemnului. loc. păsări). max. Mílos Mindanáo Mindóro . bata i. pe partea stîngă a Oltului. Nu are căi ferate. 1. la 2 100 km N-V de arhipelagul Hawaii. al regiunii Lombardia. Popula ia: 5 mii loc. în 1427. porumb. ananas.7 mii km2. doc. tricotaje. Relief muntos. siderurgie. Suprafa a: 707. Important centru industrial: metalurgie.5 mii loc. al jud. 5 km2. banane. Harghita. afluent pe dreapta al rîului Putna . grup de insule în Oceanul Pacific. Culturi agricole: orez. biciclete. Capitala: Palikir (pe insula Pohnpei ). motociclete. la S-V de insula Luzon . Industrie extractivă (aur. Mun. produse chimice. stat insular în V Oceanului Pacific.2 km2. Metalurgie. în arhipelagul Ciclade . articole artizanale. de la 720 m alt. bărci de pescuit. Se cultivă cocotieri. Căi rutiere: 226 km. construc ii de tractoare. Popula ia: 475 mii loc.4 mil. Administrat de SUA. Pescuit. Mídway [´midwei] Ínsulele ~. Galerie de artă modernă. construc ii de maşini (automobile. 42 mii loc. Climă mediteraneană. cacao. oraş în N Italiei. IV–XV). Industria lemnului. Economie slab dezvoltată. cu vulcani activi (alt. porumb. max. porumb. Creşterea animalelor (porcine. fier. bazată pe agricultură. Existent din sec. avînd un relief predominant muntos. trestie de zahăr. Monumente: Domul (sec. Muzee.Micronézia Státele Federáte ale Micronéziei . Izvoare termale. cupru. produse alimentare. Expl. Renumita Bibliotecă Ambrosiană . insulă grecească în Marea Egee. combustibili. Admis în ONU la 17 septembrie 1991. poligrafie. Pescuit. Pinacoteci. avioane. Climă tropical-oceanică. confec ii. cărbune). esături. asisten ă financiară. poligrafie. Suprafa a: 158 km2. centru adm. Nod de comunica ie. Suprafa a: 9. cînepă de Manila. At. Orez. trestie de zahăr. textile. platină. motoare. Este divizat în 4 state. copra. Importă produse industriale (maşini. biserici (sec. insulă în S arhipelagului Filipine . Pînă la Unirea Principatelor (24 ianuarie/5 februarie 1859) a servit drept hotar între ara Românească şi Moldova. Muzeu. Suprafa a: 99 km2. Relief muntos. Relief muntos (alt. Aeroport. 2 965 m). îmbutelierea apelor minerale. pescuit. V–IV î. Suprafa a: 5. utilaje) şi alimentare. peşte. alimentare. arbori de piper. produc ia micilor întreprinderi industriale. Miércurea-Ciuc Miláno Mílcov rîu în România. banane. Popula ia: 2. XVI). ulei de palmier. Vegeta ie bogată: palmieri. cupru. Teatrul de operă La Scala . tractoare. Lungime: 68 km. confec ii. insulă în arhipelagul Filipine . Aeroport. bananieri. Popula ia: 110 mii loc. la 800 km E de arhipelagul Filipine . Produce energie electrică. centru adm. Universită i. Monumente istorice şi arhitectonice. măslini. Exportă produse textile şi confec ii. Sta iuni balneoclimaterice. Pescuit. Academie de ştiin e. palate (sec. Cuprinde numeroase insule şi insuli e (peste 500) vulcanice şi coraligene. XIV–XIX). în depresiunea Ciuc. piper. 2585 m). municipiu în România. Izvorăşte din Subcarpa ii Vrancei . Popula ia: 14 mil. Culturi agricole: grîu. de aur. aparataj electrotehnic).

138 mii loc. între fluviul Mississippi şi golful Mexic . motociclete. arahide). loc. fluviu în SUA. porumb. Se cultivă bumbac. Suprafa a: 2 176 km 2. Parcuri na ionale.8 mil. Academie de ştiin e. Navigabil. Fondat în 1739.Mínna Minneápolis [mini´æplis] oraş în partea central-vestică a Nigeriei. Izvorăşte din Lacul Superior şi se varsă în golful Mexic . 2. loc. Aeroport. creşterea animalelor. constructoare de maşini. Suprafa a: 125. porcine). orez. poligrafică. loc. stat în S SUA.7 mil. lac în S-E Canadei (Québec). Centru adm. alimentară. At. Industrie extractivă (minereu de fier). 1. cultural şi comercial. Teatre. Navigabil pe cursul inferior şi mijlociu. petrol). Creşterea animalelor (bovine. a celulozei şi hîrtiei. Centru financiar şi comercial (pia ă pentru grîu şi porumb). forestieră. de produse chimice. Industrie constructoare de maşini agricole şi de transport. textilă. Monumente. a încăl ămintei. Se varsă în golful James prin rîul Rupert . Industrie constructoare de automobile. sfeclă de zahăr. Universitate. Zonă agricolă (grîu. al statului Niger . grîu. alimentară. Missouri Missouri Mistassíni Mítchell [´mit¿¬l] . Mínsk Minusínsk Mississíppi Mississíppi oraş în Federa ia Rusă. centrul adm. Industrie forestieră. loc.6 mil. Suprafa a: 225.7 mil. chimico-farmaceutică. a hîrtiei. Muntele ~. în 1067. Nod de comunica ie. de ciment. Suprafa a: 180. soia). de prelucrare a lemnului. Hidrocentrale. Provoacă mari inunda ii. Parc na ional. Industrie extractivă (petrol.: Saint Paul . de utilaje electrotehnice. afluent pe dreapta al fluviului Mississippi . ovăz. Industrie extractivă (minereuri de zinc şi plumb. porumb. Capitala: Jackson . Descoperit în 1672. Universitate. Centru adm. poligrafică. textile şi alimentare. loc. alimentară. 78 mii loc. Muzee. gaze naturale). alimentară. Muzeu. bata i. a instrumentelor de precizie.2 mii km2. Aeroport. situată pe rîul Svisloci . Turism.5 mii km 2.45 mil. Important centru economic. cărbuni. oraş în N SUA (Minnesota). textilă. soia. capitala Republicii Belarus. doc. Popula ia: 2. chimică. Popula ia: 5. Păduri pe pante. constructoare de maşini şi utilaj de transport. Zonă agricolă (grîu. avînd lungimea de 3 950 km (de la izvoarele rîului Missouri – 6420 km). cel mai înalt vîrf (alt. avicultură). Studiou cinematografic. Creşterea animalelor.4 mii km2. de la 1 220 m alt. în America de Nord. porumb. Nod de comunica ie. bumbac. în conurba ie cu Saint Paul . situat pe fluviul Enisei. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi . port pe fluviul Mississippi . constructoare de maşini şi de prelucrare a produselor agricole. [m¬´zuri] rîu în partea central-nordică a SUA. aparatură electrotehnică). tractoare. Teatre. 2 034 m) al mun ilor Apalaşi . stat în partea centrală a SUA. pajişti alpine pe culmi. afluent al Berezinei . aparate electronice şi de precizie (ceasuri). Popula ia: 4.: Jefferson City . Este legat prin canale de Marile Lacuri . la grani a cu Canada. forestieră. Minnesota [mini´sout¬] stat în N SUA. Pia ă agricolă (pentru bumbac. Lungime: 4 740 km.

Vegeta ie bogată şi variată: păduri de codru (stejar. confec ii. Zăcăminte: aur. de pielărie şi cherestea. 22 mii loc. frigidere. maşini de spălat.. populată în antichitate de moesi. situat pe fluviul Nipru. palatul sultanilor (sec. 210 mii loc. regiune istorică între Balcani şi Dunăre. loc. produse lactate. produc ie de ciment. XIX).a. alimentară. Suprafa a: 33840 km2. animale. învecinat cu România şi Ucraina. frasin. divizată apoi (în anul 86) în Moesia Superior şi Moesia Inferior . Centru comercial (cunoscut încă din sec. fluvial). Economie bazată pe agricultură şi industrie. textile şi alimentare) şi comercial (pia ă pentru cereale. conserve din legume şi fructe. oraş în S-V Republicii Yemen. Pomicultură. motoare şi aparataj electric.). ciment. de produse alimentare. Nod de comunica ii. materiale de construc ii. Centru industrial (rafinării de petrol.45 mil. ovăz. tei) şi de luncă (salcie. plop). Topli a ş. în conurba ie). Export de cafea (“Mocca“). ovine). Teatru. Izvorăşte de la 1200 m alt. Limba oficială: româna. Viticultură. 10 mii loc. prelucrarea metalelor. 368 mii loc. covoare. devenită provincie romană (sec. 1 mil. Aeroport. Fondat în 1267. nisip. textilă. Universitate. loc. Muzee. cultivate cu cereale (grîu. Dispune de suprafe e agricole însemnate. Lungime: 216 km. Se produc: vinuri. Vegeta ie de specii xerofite. Suha . Afluen i: Moldovi a. I d. potasiu. Aeroport. Industrie metalurgică. chimică. port la Oceanul Indian. Capitala: Chişinău . alimentară. port la Marea Roşie. ulm. arbuşti şi plante de stepă şi silvostepă. XVI). de sub vîrful Lucina (Carpa i). textile. încăl ăminte. mobilă. regiune deşertică în S-V SUA (California). electrotehnică. Port. X. situat pe ărmul de N-V al golfului Mobile . Nod de comunica ii (rutier. de celuloză şi hîrtie. Popula ia: 4. [´mohaat¿] oraş în S Ungariei. sare. port pe Dunăre. banane). Pia ă agricolă (cereale. la 23 km N de Casablanca.Mobíle [mou´biil] oraş în S-E SUA (Alabama). chimică. floarea-soarelui. stat în S-E Europei Centrale. Nod rutier. Creşterea animalelor (bovine. Expl. zone colinare şi cîmpii. afluent pe dreapta al Siretului. argint. Rîuri: Prut. de gaze naturale (Baimaclia). Climă temperat-continentală. Hr. Universitate. de prelucrare a petrolului şi lemnului. Industrie metalurgică (aluminiu). tutun. Mócca Moesia Mogadíshu [moga´di¿u] Moghilév oraş în Belarus. calcare). Avicultură. igări. de pielărie şi încăl ăminte. constructoare de maşini. Resurse de subsol destinate construc iei (argile. oraş în N-V Marocului. Suprafa a: 64. 171 mii loc. Pescuit. (477 mii loc. Turism. metalurgie. legume. port la Oceanul Atlantic. rîu în România. de ciment. sfeclă de zahăr. fag. peşte. Rafinării de petrol. zahăr. bumbac. Fondat în sec. fabrici textile şi de produse alimentare. tractoare. Principalele produse industriale: televizoare. de produse chimice. República ~. Centrală electrică ( Cuciurgan Móhacs Mohammedía Moháve Moldóva Moldóva . de plăci fibro-lemnoase. Relief constituit din podişuri.8 mii km2. Denumirea veche: Fédala . fructe). fabrici textile. Nistru. capitala statului Somalia. XIII). orz. porumb). ulei vegetal. Construc ii de maşini agricole. Răut . Sta iune balneoclimaterică. constructoare de maşini (nave). Humor. chimică. care îngloba şi teritoriul de azi al Dobrogei. Monumente: moschee (sec. Muzeu. prelucrarea lemnului. pompe submersibile.

aur. cu ierni calde şi veri însorite. Limba oficială: mongola. de cosmetică. Faună: dropii. loc. ovine. lignit. Căi rutiere: 50 km. uraniu. Importă combustibili. farmaceutică. Suprafa a: 83. conserve de carne etc. activită i ştiin ifice (cercetări oceanografice. repara ii navale. cartofi. Teritoriul ării reprezintă un sector terminal al mun ilor Alpii Maritimi . materiale de construc ie. huilă. molibden. loc. 1 mil. servicii comerciale. produse de sticlărie. stat în S Europei. Popula ia: 2. Muzeu oceanografic. km2. situată pe Coasta de Azur (Marea Mediterană). Popula ia: 2. ghips. Industrie electronică. textile. forestiere (lemn roşu. a materialelor de construc ie. culani. Zăcăminte: fluorite. Climă ecuatorială. parfumuri. Monróvia . pînă la 3 000 m). minereu de fier. aparate electronice. Sta iune balneoclimaterică. Sector principal în agricultură – creşterea animalelor (bovine. pe insula Mombasa . 600 mii loc. situat pe un promontoriu al Mării Mediterane. a cimentului şi hîrtiei. Centru financiar şi turistic. prin cîmpii deşertice şi deluroase în S-E. Capitala: Ulan-Bator . Monumente: fort (sec. Relief diversificat prin mun ii Altaiului Mongol (alt. port la Oceanul Indian. Fondat în sec. produse farmaceutice şi alimentare). dar insuficient valorificate. cupru. orz. flori. cocotieri. alimentare. Este organizat în 4 districte. Muzeu de antichită i. Palat princiar (sec. moschee. 1 000–2 000 m) în centru şi în E. Mombása Monáco Monáco Mongólia stat în Asia Centrală. Metalurgie. energie electrică. de cosmetică. Sta iune balneară. Oraşe pr. Căi ferate: 1. loc.7 km. construc ii navale. 4 374 m) şi Hangai (alt. Exportă materii capitala Liberiei.1 mil. max. arhipelag în V Oceanului Pacific (Indonezia). Zonă vulcanică activă.). de prelucrare a metalelor şi petrolului. capitala statului cu acelaşi nume. chimică. chimice şi alimentare. Principalele surse de venit: turism. Rafinării de petrol. Capitala: Monaco . Expl. Este divizat în 21 de reg. de covoare şi esături. Exportă medicamente. Fondat în 1822. Vegeta ie: păduri de conifere. arbori de cuişoare şi de piper. Admis în ONU la 28 mai 1993. cămile). Weda.7 mii km2. păşuni şi specii de plante de stepă şi xerofite. emisiuni de timbre. Şantiere navale. alimentară (lactate. petrol. cabaline. bumbac). antilope. Bogat poten ial hidroenergetic. şi municipalitatea capitalei. situat între Federa ia Rusă şi China. fazani. Culturi agricole: orez. plante furajere. Produse chimico-farmaceu-tice. Centru industrial (prelucrarea petrolului şi a lemnului. Aeroport.: Ambon. Nod de comunica ii. benefice renumitelor sta iuni balneare de pe Coasta de Azur. opera ii bancare. caprine. Principátul ~. produc ie de ciment. oraş situat în N-V ării. Suprafa a: 1. abanos).Molúce Ínsulele ~. Artizanat. ceai. înconjurat pe continent de teritoriul Fran ei. brînzeturi. textilă. între insulele Sulawesi şi Noua Guinee . Suprafa a: 2. lemn. Dispune de variate resurse naturale.62 mil. ciment. încăl ăminte. Aeroport. XVI). sare. XI. materii prime. Limba oficială: franceza. hîrtie. alimentară. Popula ia: 32 mii loc. 4 mii loc. 4031 m). produse alimentare.57 mil. Universitate. port la Oceanul Atlantic. ovăz. de pielărie şi încăl ăminte. pe Coasta de Azur . Produc ie de aluminiu.2 km2. Centru comercial (export de cafea. XIII–XVII). Climă excesiv continentală. cămile etc. max. oraş în S-E Kenyei. Climă subtropicală. Namela . muzeu oceanografic). Se cultivă grîu. prin deşertul Gobi (alt. Relief muntos (alt. Industrie extractivă. zinc. biserici.

încăl ăminte. la 15 km de Nisa . gaze naturale). Aparataj electronic. Culturi agricole: grîu. încăl ăminte. alimentară. 282 mii loc. produse alimentare). Acoperit de ghe ari. Se cresc animale pentru carne şi lapte. produc ie de mase plastice. Universitate. Universitate. Planta ii de arbori de cafea. electrotehnică. XVII). [mõp¬´lje] oraş în S Fran ei (Languedoc). Navigabil pe distan a de 125 km. tractoare. Centru adm. Universitate. loc. Capitoliu. stat în N-V SUA. plumb. centru adm. crom. Aeroport. granit). confec ii. Monumente. Lauren iu . palat. Important centru industrial (metalurgie. oraş în N-E Mexicului. Aeroport. ciment.: Helena . Aeroport. 1.: Plymouth . în conurba ie). porumb. situat pe Coasta de Azur . petrol. Fondat în 1642. Parcuri. capitala Urugu-ayului. alimentară. max. loc. textile. Sta iune balneoclimaterică. Izvorăşte din mun ii Sude i . avioane. port pe ărmul estuarului La Plata .5 mil. Industrie extractivă (minereuri de cupru. 16 mii loc. locomotive. Fondat în 1781. la S de insula Elba . XIX). Lungime: 358 km. VIII. Monumente: catedrală (sec. Centru adm. Raliu automobilistic. Muzeu. Universită i. rîu. vagoane). cel mai înalt din Europa (alt. Muzee. al statului Nuevo-León . engl. Climă tropical-oceanică. Produc ie de mobilă. oraş în N-E SUA. mangan. Produc ie industrială. Rafinării de petrol. [mõn bl¾] masiv muntos în Alpii Occidentali . ciment. carne). aparate electrotehnice şi electronice. marchează grani a dintre Cehia şi Slovacia şi între Slovacia şi Austria. Popula ia: 879 mii loc. Popula ia: 15 mii loc. Suprafa a: 10. biserică (sec. Alt. 1 mil. Renumită prin romanul “Contele de Monte-Cristo“ de Alexandre Dumas-tatăl. Alpinism. oraş în S-E Canadei (Québec). Tunel rutier între Fran a şi Italia. între Fran a şi Italia. masiv muntos în Alpii Pennini .9 mil. metalurgică (a neferoaselor). Centru industrial: construc ii de maşini-unelte. Nod de comunica ii. Mont Blanc Mónte-Cárlo Montecrísto Mónte Rósa Monterréy [´monte´rooza] [monte´rrei] Montevidéo Montpelliér Montpelier Montréal [mont´pili¬r] [fr. alimentară etc. hîrtie.5 km2. loc. Monumente: catedrală (1364). Teatre. Industrie extractivă (fosfa i. Nod de comunica ii. textilă. bananieri. ceramică.: mõre´aal. insulă în Marea Tiraniană. oraş în Principatul Monaco. Aeroporturi. Suprafa a: 104 km2.: 4 634 m. alimentare (vinuri). sticlărie. Aeroport. apar inînd Italiei. Suprafa a 380. centrul adm. produse chimice.5 mii loc. clădiri (sec. chimică. max. bumbac. la 124 km de Marsilia. la grani a dintre Italia şi Elve ia.8 mii km 2. Nod de comunica ii. siderurgie. Turism. (3. de faian ă. Fondat în 1726. port pe fluviul Sf. textile. Renumit centru turistic. 2. Ghe arul Gorner . secară. Turism. Observator astronomic şi meteorologic. Fondat în 1579. 8. trestie de zahăr. produse chimice şi alimentare (vinuri. de prelucrare şi chimizare a petrolului. asamblare de automobile. Monumente: catedrală. Grădină botanică. Turism. zinc. de prelucrare a lemnului. sfeclă de zahăr. loc.: mõtri´ool] Moráva . al statului Vermont . Industrie constructoare de maşini (nave. 4 807 m).Monserrát Montána insulă britanică în Arhipelagul Antilelor Mici. grădini publice. Fondat în sec.5 mil. Turism. XV–XVIII). fier. afluent pe stînga al Dunării.

Studioul cinematografic “Mosfilm“. Mare centru industrial. oraş în Bosnia şi Her egovina. Industrie siderurgică. aparataj electrotehnic). a cimentului. XI. Ostrava .3 mil. Nod de comunica ii. Pia ă de fructe şi vinuri. XVI–XVII). Agricultură (cereale. capitala statului Comore. Culturi agricole: grîu. Popula ia: 965 mii loc. de textile şi confec ii. oraş în N Irakului. Industrie extractivă (bauxită). Industrie electro-nică. port la Marea Mediterană. de prelucrare a lemnului şi tutunului. Nucleul cnezatului moscovit (sec. Oraşe pr. animale şi fructe. Slovacia). Fondat în sec. loc. strîmtoare între ărmul de S-E al Africii şi insula Madagascar. republică în Federa ia Rusă. la 80 km S-V de Sarajevo. Centru industrial: rafinării de petrol.S. Lungime: 550 km. 8. afluent pe stînga al rîului Oka . de produse alimentare. Ruse din 1918. Suprafa a: 26. Capitala: Saransk. tutun. cacao). Monumente: Kremlinul. electrotehnică. de pielărie şi încăl ăminte. de mobilă. de ceasuri şi instrumente muzicale.: 2 000–3 000 m. Aeroport. fructe). siderurgică. textilă. secară. de ciment. loc. alimentară. Popula ia: 4 mil. cafea. a U. în conurba ie. situată pe rîul Moscova. Monumente: moschee.: Brno. sfeclă de zahăr. Academie de ştiin e. Pelerinaj. Universită i (13). textilă. Biblioteci (20). Universitate. Turism. tutun. fructe. alimentară. Navigabil. Hidrocentrale. Lungime: 502 km. rîu în V Europei (Fran a. palate. XIII). oraş în N-V Algeriei. palat. catedrale (sec. alimentară. Pescuit. Móscova Móselle Mostaganém [mo´zel] Móstar rîu în partea europeană a Rusiei. sfeclă de zahăr. doc. Muzee (75). a Federa iei Ruse din 1991. capitala Federa iei Ruse. Centru industrial (aparataj electro-tehnic. industrie textilă (covoare).R.2 mii km2. Ad. porumb. República ~.S. afluent pe stînga al Rinului . loc. poligrafică.Morávia Mordóvia regiune la E de Boemia (Cehia. cereale. maşini-unelte. nave fluviale. Construc ii de maşini (automobile. Navigabil (14 ecluze). Capitală a R. hîrtie. 1. Aeroport. 115 mii loc. Men ionat în 1147. Aeroport. Turism. Este străbătut de curentul Mozambic . chimică.S. Suprafa a: 26 mii km2. Legat cu Volga prin canalul Moscova . situat pe rîul Neretva . XV). Muzeu. produse chimice şi alimentare) şi comercial (export de vinuri. 32 mii loc. ciment. 127 mii loc. biserici (sec. port pe fluviul Tigru . Canálul ~. Lă ime max.F. cartofi). Nod de comunica ii. chimico-farmaceutică. Mosúl Mozambíc . Germania). Aeroport. At. Teatre (60). Industrie de prelucrare a metalelor şi lemnului. Centru comercial (vanilie. Pia ă pentru cereale. XVI). cartofi. chimică.S.9 mil. Luxemburg. avioane. centrul Marelui Cnezat al Moscovei (1328). din 1922.: 1 000 km. Izvorăşte din mun ii Vosgi . biserici. de pielărie şi încăl ăminte. Lungime: 1 670 km. Creşterea animalelor. în 1452. Moróni Móscova oraş în S-V insulei Ngazidja . mănăstiri (sec. traversată de rîul Morava. comercial şi cultural.

Planta ii: cocotieri. loc. Lungime: 124 km. Castel în ruine (sec. port pe canalul dintre Rin şi Ron . Suprafa a: 812 mii km2. centrul adm. lemn. Zăcăminte: minereu de fier. produse petroliere şi alimentare. Poten ial hidroenergetic bogat. Turism. specii de savană şi de stepă. textilă. C rîu în Germania. XII–XIV). Malawi şi Tanzania. Aeroport. Fondat în 1158. Este divizat în 10 provincii şi districtul capitalei. oraş în S-E Germaniei. mahon. biserica Saint étienne (sec. XIII. XIII). biserici (sec. ceai. copra. chimice. Căi ferate: 3130 km. zahăr. Capitala: Podgorica . Suprafa a: 13. fabrici textile. al landului Bavaria. mei. Importă maşini şi echipament de transport. bumbac.3 mil. VIII. XV). biserici (sec. Capitala: Maputo . Studiouri cinematografice.Mozambíc República ~. Culturi agricole: porumb. alimentară. XVIII). oraş în N-V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). constructoare de maşini (vagoane. de cherestea şi hîrtie. XIX). biciclete). max. igarete. autovehicule asamblate. de hîrtie. Industrie extractivă (bauxită. alimentară. bere. sorg. arahide. Întreprinderi de produse textile (din bumbac şi lînă). Construc ii de maşini şi utilaje pentru industria textilă. staniu. XIII). ceai. primărie (sec. Se cresc animale (ovine. Múlde Mulhouse [mju´luuz] München [´mjunhen] Münster [´mjunst¬r] Múntenégru Munténia . Popula ia: 645 mii loc. sisal. tutun. Institute de cercetări. citrice. Teatru Na ional. palat episcopal (sec. Universitate. doc. XVI–XVII). Nod de comunica ii. Tipografii. textilă. de prelucrare a lemnului şi pielei. Relief muntos (alt. hîrtie. Plutărit. pielărie şi încăl ăminte. At. Limba oficială: portugheza. Climă mediteraneană. Muzee. loc. alimentară. Se mai produce esături de bumbac. Popula ia: 112 mii loc. citrice. cartofi. Hidrocentrală. Industrie constructoare de maşini (agricole şi textile) şi aparataj electrotehnic. Exportă crevete. cu ieşire la Oceanul Indian. stat în S-E Africii. alimentare. a materialelor de construc ii. Universitate. bananieri. de mobilă. energetică. dominat de culmi muntoase spre S. Turism. plumb). Zambia. primărie (1551). învecinat cu Africa de Sud. nuci de cocos. tantalit. trestie de zahăr. bauxită. de ciment. poligrafie. XIX). arahide. Centru industrial: construc ii de avioane şi automobile. Vegeta ie: păduri cu esen e pre ioase (cedru. Popula ia: 19. floarea-soarelui. în sec. podişul Mozambic în N. afluent pe stînga al Elbei . bumbac. uraniu. 2 522 m). vi ă de vie. beriliu. Izvorăşte din Mun ii Metalici (Cehia). podişul Matabele în V. 1. Zimbabwe. Relief variat: cîmpii pe cursurile inferioare ale fluviilor Zambezi şi Limpopo şi în lungul litoralului. petre pre ioase. abanos).3 mil. Climă tropicală şi subecuatorială. chimică. port pe canalul Dortmund-Ems. de aparataj electrotehnic şi de optică. cuprinsă între Carpa i şi Dunăre şi între rîurile Olt şi Milcov. oraş în N-E Fran ei (Alsacia). Culturi agricole: măslini. denumirea veche a păr ii de E a ării Româneşti. Oraş din 1273. Industrie extractivă. Metrou. Monumente: Domul (sec. Muzeu de arte frumoase. Monumente: Domul (sec. republică în S-V statului Serbia şi Muntenegru. orez. Aeroport. Muzee. situat pe rîul Isar . cupru. Nod de comunica ii. de produse chimi-cofarmaceutice şi alimentare. aur. siderurgică.8 mii km 2. caprine). 273 mii loc.

Insule ( Kilwa ). porcine. ovăz.Múreº jude în partea central-nordică a României. plante textile şi furajere. În perioada 1982–1988 se numea Brejnev . utilaje de pescuit. Rafinării de petrol. Suprafa a: 4 920 km2. Aeroport. Centru adm. de pielărie şi sticlărie. Prelucrarea lemnului. produc ie de confec ii. Industrie extractivă (aur. Mlaştini (în S). Suprafa a: 6 714 km2. ape minerale. fabrici de frigidere. Oraşul a fost distrus aproape în întregime de o bombă atomică lansată de avia ia SUA la 9 august 1945. Universitate. produse alimentare) şi comercial. Universită i. Jocurile Olimpice de Iarnă (edi ia a 18-a) în 1998. mobilă. a materialelor de construc ie. Industrie grea (automobile. Turkmenistan). Lungime: 978 km. Pescuit. de maşini şi aparataj electronic. alimentară. caprine). [´mwanza] oraş în N-V Tanzaniei. Múreº rîu în Europa Centrală (România. grîu. prelucrarea lemnului. electrotehnică. motoare Diesel). oraş în Federa ia Rusă (Republica Tătară). la 160 km N-V de Tokio . Institu ii de învă ămînt superior. secară. de mobilă. oraş în Japonia (Honshû). Industrie metalurgică. Port în golful Kola (marea Barents). Turism. afluent pe stînga al Tisei . Tipografii. tutun. Culturi agricole: porumb. oraş în Federa ia Rusă. Aeroport. alimentară. Climă temperatcontinentală. situat pe partea stîngă a rîului Kama . Apicultură. în V insulei Kyûshû . Centrul catolicismului japonez. Relief de coline. Fondat în 1916. Teatru. fructe. port la Marea Chinei de Est. produse chimice şi alimentare) şi comercial. max. Centru industrial (maşini-unelte. păduri. de prelucrare a lemnului. orz. port la lacul Victoria . Denumirea antică: Maris (Marisia) . a materialelor de construc ii. Popula ia: 602 mii loc. ovine. Se cresc animale (bovine. 360 mii loc.: Tîrgu-Mureş . 225 mii loc. camioane. legume. Ungaria. chimizarea petrolului. în peninsula Kola . instrumente muzicale. Teatre. oraş în Japonia. alimentară. Artizanat. constructoare de nave. 535 mii loc. materiale de construc ii. situat în mun ii Mitumba . între Republica Congo şi Zambia. instrumente muzicale. în bazinul superior al rîului Mureş . Centru industrial (şantiere navale. Muzee. textilă. Hidrocentrală. Universitate. 445 mii loc. Iriga ii. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. produse alimentare. Aeroport. Pescuit. Ad. Murgáb Múrmansk Mwánza Mwéru Náberejnie Celnî [´mweru] Nágano Nagasáki . Serbia şi Muntenegru). încăl ăminte. Izvorăşte din masivul muntos Hăşmaşu Mare (Carpa ii Orientali). Resurse naturale: gaze naturale. Reconstruit în deceniile următoare. dealuri şi podişuri.: 26 m. Lungime: 803 km (761 km pe teritoriul României). diamante). roci de construc ie. Izvorăşte din mun ii Paropamiz şi se pierde în deşertul Karakum . Prelucrarea lemnului. lac în Africa Centrală. 469 mii loc. rîu în Asia Centrală (Afghanistan.

Universitate. Centru adm. XVII). produse alimentare. Expl. Suprafa a: 4. loc. produse alimentare. textilă. Parc na ional. tutunului şi cafelei. Mausoleu (sec. Fondat în 1899. port la Marea Japoniei (golful Nahodka ). bumbac. capitala Republicii Kabardino-Bal-kare. tutun. 243 mii loc. tutun. oraş în Federa ia Rusă (Extremul Orient).5 mii loc. la 120 km N-E de Kyôto . mobilă. la 1 675 m alt. materiale de construc ie. Aeroport. repara ii navale. 125 mii loc. bovine). oraş în Japonia (Honshû). Institut politehnic. confec ii. produse alimentare). textile. produse alimentare). Muzee. República Autonómă ~. ciment. Muzeu. viticultură. XVIII). Popula ia 306. pielei. Capitală din 1964. zinc. bumbacului.: Stepanakert . Suprafa a: 5. Conflictul armat din 1992–1993 între Armenia şi Azerbaidjan s-a încheiat prin declararea autonomiei acestei enclave armene. Turism. Universitate. textile. sulf. textile. Zăcăminte: sare. automobile. Prelucrarea metalelor. Creşterea animalelor. Fondat în 1817. petroliere şi forestiere.5 mil. republică în Azerbaidjan. Principal centru industrial (metalurgie. textile şi alimentare. ceramică. sticlărie. Expl. Aeroport interna ional. maşini unelte. alimentară. Industria lemnului. bumbac. mobilă. A fost creată în 1923 (80% armeni). încăl ăminte.4 mil. Fondat în sec. a materialelor de construc ii. materiale de construc ii. Capitala: Nahicevan . pomicultură). oraş situat pe platoul Athi. Pescuit. oraş în V Kenyei. capitala Kenyei. Asamblare de automobile. situat la 1 860 m alt. prelucrarea lemnului. 363 mii loc. construc ii de maşini.Nagórnîi Karabáh regiune autonomă în Azerbaidjan. avioane. şantiere navale. forestiere. 1. situat în N depresiunii Fergana . plumb. manufactură. Industrie chimică (îngrăşăminte). biciclete. material feroviar. molibden. bumbacului. XV. produse chimice. 2. Teatre. electrotehnică. Sta ie de cale ferată. oraş în Uzbekistan.4 mii km 2. textile. vi ă de vie. prelucrarea lemnului. port la Oceanul Pacific (golful Ise ). 166 mii loc.5 mii km2. Agricultură (cereale. Nagóya Nahiceván Nahódka Nairóbi Nakúru Nálcik Namangán . Mare centru industrial (metalurgie. castel (sec. Culturi agricole: cereale. loc. Turism. la grani a cu Turcia. lemnului. electrotehnică. Universitate. Creşterea animalelor (ovine. mătăsii. Temple. Catedrală.5 mii loc. Centru industrial (metalurgie. Popula ia: 194. Centru comercial. produse chimice şi alimentare). Construc ii mecanice. oraş în Federa ia Rusă.

oraş în E Chinei. Universitate. Se cultivă mei. de mobilă. port pe canalul Marna–Rin . [nan´¿an] [n¾¾t] sistem muntos în centrul Asiei (China). în 947. 1. castele. Nod de comunica ii (rutier. de confec ii. fluvio-maritim. oraş în Federa ia Rusă. aerian). Pescuit. biserici. Este organizat în 13 regiuni. XV). loc. Muzeu. cu ieşire la Oceanul Atlantic. între Angola. Muzee. Nod de comunica ii. produse petroliere şi chimice. Hr. poligrafică. diamante.Hr. situat pe rîul Peciora . Port fluvio-ma-ritim. catedrală (sec. textile. stat în S-V Africii. locomotive. de deşertul Kalahari în E şi de deşertul Namib în V. ora în V Fran ei (Bretagne). doc. sorg. alimentară. Industrie siderurgică. Universitate. legume. uraniu (locul 5 pe glob). centrul adm. aparataj electrotehnic). Pescuit intens. aparataj electrotehnic). Popula ia: 1. XVII–XVIII). Vegeta ie: păduri pe teritorii restrînse. diamante. Palatul ducal (sec. al provinciei Jiangsu. centrul adm. predominant semiaridă. germaniu (50% din rezervele mondiale). oraş în Dacia romană. metalurgia neferoaselor. constructoare de maşini. Suprafa a: 825 mii km2. Universitate. feroviar. tractoare. 103 mii loc. produse alimentare. Se extrag zinc. Zăpezi. produse chimice şi alimentare). aur. bazilici. alimentare (carne. aparate electrotehnice. argint. Turism intens. bovine). XVIII). ghe ari. situat la 383 km S-V de Paris şi la 54 km de ărmul Oceanului Atlantic. străbătute de rîuri sezoniere şi dominate de mun i izola i în partea centrală. palate. mobilă. Aeroport. Fondat în 472 î. Exportă materii prime industriale. Meşteşugărit. de ciment. Lungime: 1000 km. Muzee. Alt. Relief format de platouri tectonice. automobile. oraş în S Italiei.15 mil. şantiere navale. Universitate (1224). 254 mii loc. 2.75 mil. situat pe teritoriul mun. prelucrarea petrolului. Nancy Nanjíng (Nankíng) Nanshán Nántes Napóca Nápoli Narián-Mar . XVI). plante erbacee de savană şi de stepă. maşini de transport. XV). cupru. electrotehnică. încăl ăminte. Biserică (sec. porumb. chimică. plumb. Împreună cu Africa de Sud administrează un teritoriu de 1 124 km 2 în zona Walvis Bay . loc. al Districtului Na ional Nene k. Industrie metalurgică. construc ii de maşini-unelte. constructoare de maşini (nave. prelucrarea peştelui. produse textile. peşte.Namíbia República ~. Monumente istorice şi de arhitec-tură. forestiere. a cimentului. Fabrici de cherestea. At. clădiri (sec.6 mil. mărfu [ná´si] oraş în N-E Fran ei (Lorena). blănuri de caracul. În agricultură predomină creşterea vitelor (ovine. centrul adm. al regiunii Campania . Mănăstiri. Cluj-Napo-ca de azi (România). max. chimică (îngrăşăminte). alimentare etc. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime. Limba oficială: engleza (limbi vorbite: bantu şi afrikaans). Botswana şi Africa de Sud. cu precipita ii mai bogate în regiunile înalte. Capitala: Windhoek. de produse alimentare. de prelucrare a petrolului. de produse chimice. Industrie metalurgică. Climă tropicală. lactate). Centru industrial (metalurgie. fructe.: 6 346 m. 22 mii loc. Lă ime: 250–400 km. loc. Expl. Fondat în anul 600 î. Reşedin ă a procuratorului Daciei. Muzee. Importă echipamente industriale şi de transport. Reşedin a ducilor de Lorena din sec. Rafinării de petrol. XIII. Catedrală (sec. castel (sec. Monumente. Observator astronomic. alimentară. XVI). constructoare de maşini (autocamioane. Aeroport. port la golful Napoli .

conserve de peşte). Forturi din sec. fluviu în India. Nazarét . servicii în turism. Este divizat în 14 districte. turistic şi cultural. în partea de N a peninsulei Hindustan . Regat autonom în sec. pescuit. Este considerat fluviu sacru. oraş în partea de N a Norvegiei. Institu ii financiare şi turistice. Fondat în 1779. Fondat în 1223. max. port la Oceanul Atlantic. 60 m) înconjurat de înăl imi. IX. avînd în interior o depresiune restrînsă (Buaada ). Izvorăşte din mun ii Tian-Shan şi se varsă în Sîrdaria . Narmáda Naródnaia Nárva Nárvik Náshville Nássau [´næssoo] Náuru Navárra regiune istorică în N-E Spaniei şi S-V Fran ei. lînei. Uzbekistan). Capitala: Yeren . Lungime: 807 km. situată în N-E insulei New Providence . Navigabil pe cursul inferior. Importă produse alimentare. Iriga ii. port la Marea Norvegiei. dar şi a francilor. chimică. maşini şi utilaje pentru industria forestieră. [´næ¿vil] oraş în SUA. Universită i. Alt. Economie bazată pe extrac ia şi prelucrarea fosfa ilor naturali. Planta ii de măslini şi mandarini. Şi-a proclamat independen a la 31 ianuarie 1968. Climă ecuatorială umedă. bovine). Relief format de un platou (alt. Hidrocentrale. Navarra spaniolă e comunitate autonomă din 1512. bananieri. mijloace de transport. Pescuit. Iriga ii.Narîn rîu în Asia Mijlocie (Kîrgîzstan. al statului Tennessee. Aeroport. Se practică creşterea vitelor (porcine. XVII–XVIII. a sticlăriei şi materialelor de construc ie. la 12 km de vărsarea acestuia în Golful Finic . rom. 85 mii loc. Export de minereu de fier (din Suedia) şi de lemn (din Finlanda). Sta iune balneară. inului. Căi ferate: 5 km. cel mai înalt vîrf din mun ii Ural (în N masivului). Hidrocentrale. Monumente istorice şi arhitectonice. Men ionat în Vechiul şi Noul Testament. Fabrici de prelucrare a bumbacului. Industrie textilă şi alimentară. situat pe rîul Cumberland . Prelucrarea lemnului. centrul adm.: 1 895 m. Vegeta ie în special de cocotieri şi pandanus. Drenează depresiunea Fergana . nuci de cocos. poligrafică. 56 mii loc. Industria laminatelor. Planta ii de palmieri. Popula ia: 12 mii loc. Izvorăşte din mun ii Maikala şi se varsă în Marea Arabiei (golful Khambhât ). República ~. comer .3 km2. textilă. conserve). port pe fluviul Narva . Centru muzical (festivaluri anuale din 1979). Industrie alimentară (zahăr. de produse alimentare. Lungime: 1 289 km. Se cultivă legume. Navara franceză a fost încorporată în Regatul francez în 1607. Biserica Buna-Vestire (1730). 175 mii loc. Oraş din 1729. 512 mii loc. Suprafa a: 21. Limbi oficiale: engleza. Aeroport. capitala statului Bahamas. de produse alimentare (în special. Şantiere navale. Exportă fosfa i. de pielărie şi încăl ăminte. nauruana. a materialelor de construc ii. A opus rezisten ă în fa a expansiunii musulmane. Sta iune balneară. apă potabilă. ananaşi. 50 mii loc. oraş în N Israelului (Galileea). stat insular în vestul Oceanului Pacific. la N-E de Papua-Noua Guinee. combustibili. oraş în N-E Estoniei. constructoare de avioane. de mobilă. Centru comercial. materiale de construc ii. locuit de basci. Căi rutiere: 28 km.

21 mii loc. sfeclă de zahăr. Culturi agricole: grîu. mănăstirile Neam . Şcoli generale şi profesionale. produse alimentare. Lungime: 256 km. secară. legume). produse alimentare). Agapia. muntele Ceahlău . gaze naturale. Muzeu. pomi fructiferi. pentru industria forestieră. rîu în Belarus şi Lituania.75 mil. oraş în România (jud. Siret şi Moldova . Creşterea animalelor (bovine. Canalizat. Este legat prin canale de Nipru. Agricultură (cereale. tricotaje. Casa memorială "Ion Creangă" (Humuleşti) ş. textile. Industrie extractivă (petrol. cămine culturale. cartofi. district autonom în Federa ia Rusă. Pescuit. Fondat în 1900. încăl ăminte. gresie. plante furajere. sfeclă de zahăr. Aeroport.: 2 535 m. Popula ia: 1. Pădurea de Argint . Creşterea intensivă a animalelor (bovine.4 km 2. Industrie constructoare de ma-şini-unelte. Minsk şi se varsă în golful Kursk (Marea Baltică). Este al doilea munte ca altitudine din Carpa ii Româneşti. ciment. Hidrocentrală. Expl. Néckar Negóiul Neisse Néman [´najse] [´njem¬n] Nemúro Nenéþk . Lungime: 938 km. vîrf în Mun ii Făgăraşului (România). repara ii şi prelucrarea metalelor.: Narian-Mar . gaze naturale). construc ii de piese şi utilaje pentru transporturile feroviare şi rutiere. Sihăstria. produse alimentare. 12 mii loc. doc. Centru adm. Suprafa a: 177 mii km2. Creşterea animalelor (reni. Zăcăminte: săruri de potasiu. jude în România. Secu. rîu în S-V Germaniei. afluent pe stînga al Odrei . Relief: zone montane subcarpatice. stat în partea central-nordică a SUA. Universitate. Alt. izvoare cu ape minerale. podiş în trepte de la V spre E. ca sat în 1264.Nazrán Nãsãúd N’Djaména [nd¦a´mina] oraş în Federa ia Rusă. Apicultură. covoare. capitala Republicii Ciad. esături.: mun.: Lincoln . Leagă marea Ohotsk de Oceanul Pacific. argile. porumb. constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor. materiale de construc ii. covoare. Popula ia: 54 mii loc. Muzeu. Izvorăşte din mun ii Jizera (Cehia). Industrie extractivă (petrol). mobilă. Cetatea Neam ului . în bazinele rîurilor Bistri a. Centru adm. 595 mii loc. Neamþ Nebitdág Nebráska [n¬´bræsk¬] oraş în Turkmenistan. moschee. cherestea. produc ie de celuloză şi hîrtie. biblioteci. Bistri a-Năsăud). situat pe Someşul Mare . port la confluen a rîului Chari cu Logone . bovine). At. afluent pe dreapta al Rinului . de tricotaje şi produse alimentare. Navigabil. Catedrală catolică. Obiective turistice: Cheile Bicazului . porcine). Filatură de bumbac. loc. Bistri a. Prelucrarea bumbacului şi a orezului. mase plastice. Hidrocentrale. strîmtoare între insula Hokkaidô (Japonia) şi insulele Kurile (Federa ia Rusă). Par ial navigabil. Suprafa a: 5 895 km2. rîu la grani a dintre Polonia şi Germania. ovine). Piatra-Neam . în partea central-nordică a Moldovei. Muzeu na ional. Centru adm. Suprafa a: 200. Vînătoare. Industrie uşoară (mobilă. a. Lungime: 370 km. licee. Izvorăşte din apropierea or. Rezerva ii naturale: Codrii de Aramă. capitala Inguşetiei. orz. Izvorăşte din mun ii Pădurea Neagră . Hidrocentrală. Climă temperat-continentală. Văratec . Navigabil pe cursul inferior. Vistula şi Pripet. de gaze naturale. 90 mii loc. confec ii. Popula ia: 586 mii loc. în partea de N a bazinului Peciora . Metalurgie. vi ă de vie. porcine.

Suprafa a: 147 mii km 2.: 230 m. A fost construit în 1873–1895. de textile. Pescuit. Industrie constructoare de maşini agricole. Relief predominant muntos. Universitate. porumb. aur. Biserică (sec. orz. fluviu în N-V păr ii europene a Federa iei Ruse. Aparataj electronic. Se cresc animale (bovine.75 mil. oraş în V Lituaniei. situat pe ărmul nordic al lacului omonim. constructoare de nave şi de automobile. Dom în stil baroc (sec. situat între China şi India. alimentară. Pescuit. Păstorit transhumant (ovine. 32 mii loc. Industrie reprezentată de mici întreprinderi de extrac ie şi prelucrare a minereurilor (fier. grîu. Turism intens. Se cresc şi bovine (bivoli). Turism. stat în partea central-sudică a Asiei. plante furajere. ovine). alimentare. Lungime: 37 km. Este practic Néretva Néringa Ness Neuchâtél [nœ¿a´tel] rîu în Bosnia-Her ego-vina şi Croa ia. Lungime: 36 km. XV). La mari altitudini mun ii sunt acoperi i cu zăpezi şi ghe ari. textilă. mangan. situat pe limba de pămînt Kurşski a Mării Baltice. Agricultură bazată pe terenuri irigate şi pe creşterea animalelor. XVIII). Suprafa a: 286. Sta iune balneară. al cantonului cu acelaşi nume. loc. Industrie extractivă (aur. max. Turism. Universitate. port la Oceanul Pacific. chimică. Climă temperată şi rece în N. Ad. Capitala: Kâthmându . iar la cele mai coborîte – de păduri şi păşuni alpine. 467 mii loc. parte din vasta Cîmpie a Gangului . produse alimentare. caprine). Legat prin canale cu Marea Albă şi cu fluviul Volga. tutun. Suprafa a: 320–356 km 2. Izvorăşte din Alpii Dinarici şi se varsă în Marea Adriatică. trestie de zahăr. 1. max. Lungime: 74 km. argint. zinc. XIII. Biserică (sec. plumb. Popula ia.: Carson City . XII. chimică. mercur). Fondat în 1801. de prelucrare a lemnului..4 km2. centrul adm. Suprafa a: 56. Muzeu de artă.Nepál Regátul ~. oraş în V Elve iei. textilă. chimică. inclusiv cel mai înalt pisc de pe glob – Chomolungma (Everest ) (8848 m). stat în V SUA. la frontiera Austriei cu Ungaria. lac în N-V Sco iei. oraş în V Germaniei. 150 mii loc. iută. Se cultivă orez. XII–XVI). în depresiunea Glen More . Sticlărie. loc. ceai. grafit. de ciment.9 mil. Agricultură (cereale. Ad. Fondat în sec. cu numeroase vîrfuri ce depăşesc 7000–8000 m alt. de cherestea. cărbune. mecanică de precizie (ceasornice). subecuatorială în depresiunea centrală şi tropicală musonică în S. Centru adm. Hidrocentrală. cupru. wolfram. Castel (sec. Fabrici de hîrtie. Limba oficială: nepaleza. alimentară. oraş în S-E Australiei.4 mii km 2. Popula ia: 25. XII. cartofi. Neusiedler [´nouziidl¬r] Neuss [nois] Nevá Neváda [n¬´væd¬] Newcástle [njuu´kaasl] . Rezerva ie naturală (pentru păsări migratoare). Lac de acumulare. XVI–XVIII). Edificii (sec. lac tectonic în Europa Centrală. Lungime: 218 km. Ruinele unor fortifica ii. Statut de oraş din 1214. situat pe partea stîngă a fluviului Rin . sulf). legume). cuprinzînd în nord lan urile mun ilor Himalaia . alimentară. metalurgică (pentru neferoase). cupru. cu 14 zone administrative. XIII). Industrie siderurgică. Izvorăşte din lacul Ladoga şi se varsă în Golful Finic al Mării Baltice la V de Sankt-Petersburg.: 4 m. Include 5 regiuni. care coboară spre sud în trepte montane şi colinare pînă în cîmpia aluvionară Terai . secară.

New Haven [njuu´heiv¬n] New Ireland [njuu´aj¬l¬nd] (Noua Irlandã) [njuu´d3¬rzi] New Jérsey New México [njuu´meksikou] New Orleáns [njuu´oorli¬nz] New York [njuu' jork] Niagára [naj´ægr¬] rîu în E Americii de Nord. Construc ii aeronautice şi de motoare navale. utilaje. oraş în N-E SUA (Connecticut). cupru. moschee. de pielărie. insulă vulcanică în arhipelagul Bismarck (Melanezia). Teatru. Popula ia: 66 mii loc. Sediul ONU. metalurgie. constructoare de maşini (automobile. stat în N-E SUA. port pe fluviul Niger . în conurba ia Delhi . aparate electrotehnice). creşterea animalelor). secară. aur. Întreprinderi ale industriei textile. Creşterea animalelor (bovine. 302 mii loc. pomi fructiferi. loc. prelucrarea petrolului. Pe cursul mijlociu se află cele două cascade: americană (51 m înăl ime şi 300 m lă ime) şi canadiană (49 m înăl ime şi 800 m lă ime). 7. Suprafa a: 21. Industrie constructoare de maşini. Agricultură (grîu. port la Oceanul Atlantic. Edificii monumentale: catedrală. porumb. Popula ia: 128 mii loc. 477 mii loc. de automobile. produse chimice. Palat preziden ial. Construc ii aeronautice navale. zinc). porcine).New Délhi [njuu´deli] capitala federală a Indiei.: Trenton . Industrie extractivă (petrol. Hidrocentrale. în componen a statului Papua-Noua Guinee. produse alimentare (zahăr). zinc). textile. Universitate (1701). Pescuit. metalurgică. situat pe dreapta rîului Yamuna . Universitate. palate. Observator astronomic. Muzee. mobilă. bumbac. Suprafa a: 315 mii km 2.: Santa Fe . Mare centru industrial: construc ii aeronautice. Fondat în 1626. Aeroporturi. Industrie extractivă (minereu de fier. chimică. chimică. Popula ia: 1. produse de sticlărie. alimentare. chimi-co-farmaceutică. produc ie de textile. 425 mii loc. Oraş fondat în 1931. Fabrică de ceasuri. textile. prelucrarea lemnului şi a petrolului. plumb. Lungime: 56 km. alimentară. Popula ia: 8. gaze naturale. Relief muntos (alt.2 mil. de hîrtie. motoare. Catedrală. Suprafa a: 9. Turism.: 2399 m). Climă ecuatorială. Centru adm. Turism dezvoltat. Fondat în 1718. precum şi pe insulele Long Island şi Staten Island . loc. navale. de pielărie. legume.2 mii km 2. Aeroport. Niaméy [nja´me] .8 mil. poligrafie. alimentară.6 km2. loc. Culturi agricole: porumb. max. produse chimice. biserici.5 mil. Muzeu na ional. Aeroport. Centru adm. Monumente. alimentare etc. Aeroport. capitala statului Niger. oraş în N-E SUA (pe teritoriul statelor New York şi New Jersey). hîrtie. Materiale de construc ii. Universită i. situat pe ărmul Oceanului Atlantic. Muzeu. aparate electrotehnice. alimentare. Universită i. la frontiera dintre SUA şi Canada. Uneşte lacurile Erie şi Ontario . textilă. stat în S-V SUA. oraş în S-E SUA (Louisiana). aparate electrotehnice. argint.

Benin. urmat în S-V de o vastă cîmpie (alt. Faună bogată: crocodili. Pescuit în lacul Ciad . Turism. República ~. cămile. banane. cocotieri. Se cultivă arahide. Prelucrarea lemnului. caldă şi umedă. sare). Căi rutiere: 17 mii k Ínsulele ~. produse petroliere. Popula ia: 10. Culturi agricole: orez. fasole. Suprafa a: 148 mii km2. Centru comercial şi cultural. carne. Climă tropicală umedă. cacao.). oraş în N Bulgariei. Suprafa a: 1. Este divizat în 15 departamente şi 2 regiuni autonome. Nigeria. în V şi S-V. Ahzar ). manioc. Climă tropicală de deşert. de stepă şi de savană.6 mii km2. minereuri de fier. bata i. Este divizat în 7 departamente şi o comunitate urbană. trestie de zahăr. Bogate resurse de subsol. de încăl ăminte. carne. Relief marcat de trei zone naturale: un podiş dominat de culmi muntoase (alt. bunuri de larg consum. argint. par ial valorificate (uraniu – locul 5–6 pe glob. max. ciment.7 mil. sare). Oraş roman fondat de Traian (102). veşnic verzi. maşini şi utilaje. vite. 200–500 m) drenată de fluviul Niger şi de alte rîuri intermitente ( Tarna. Nicobár Nícopole Nicosía Níger capitala statului Cipru. plumb. sorg.6 mii loc. Popula ia: 5 mil. arhipelag indian în S golfului Bengal . peşte. staniu. Produce textile. Camorta. situat între Oceanul Pacific şi Marea Caraibilor. Exportă vite. textile. bumbac. o cîmpie joasă litorală în E. de covoare. wolfram. Libia. iguane.27 mil. Ciad. Aeroport. piei. loc. piei. Vegeta ie de deşert. Pescuit. textile ş. Resurse naturale reduse (aur. a. pielei şi tutunului. în special pe creşterea animalelor (ovine. Limba oficială: spaniola. 2 000 m). învecinat cu Algeria. 2 107 m). Vegeta ie: păduri întinse. întreprinderi alimentare. stat în Africa Occidentală. trestie de zahăr.). cupru. o depresiune tectonică. manioc. Căi ferate: 300 km. carne. cu masive muntoase în zona centrală şi nordică a ării (alt. 182 mii loc. Culturi agricole destinate exportului (cafea. stat în America Centrală. susan. hîrtie. în N insulei Cipru . Katchall ş. cu vulcani activi. Creşterea animalelor pentru carne (bovine. cherestea. iaguari. sorg. Climă tropicală. Hidrocentrale. km2. pume. Limba oficială: franceza. bovine) şi pe industria de prelucrare a produselor agricole (ulei de arahide. Popula ia: 14. max. Vestigii arheologice. Importă echipament te . Capitala Niamey . 17 mii loc. a. arahide. situat pe dreapta Dunării. bumbac) şi consumului intern (porumb. mei. Economie bazată pe exportul de uraniu. Burkina Faso şi Mali. caprine. Honduras şi Costa Rica. fabrici de ciment. Suprafa a: 1. aur. în N şi în partea centrală. pe agricultură. bumbac. Importă materii prime industriale. a. Relief vulcanic. lemn şi materiale lemnoase. porcine). Exportă uraniu. Relieful reprezintă un vast podiş semideşertic. orez). în care se află marile lacuri Nicaragua şi Managua . Muzeu. fosfa i. Capitala: Managua . produse de carne. Industrie de prelucrare a produc iei agricole. păsări ş. Monumente. învecinat cu El Salvador. Este format din 19 insule (Great Nicobar. între insulele Andaman şi Sumatera . loc. fibre de bumbac. zahăr.Nicarágua República ~. Ruinele unor fortifica ii. alimentare. fabrici de ciment.

Victoria Nil. Pentru uz intern se cultivă porumb. 1. port pe ărmul lacului de acumulare Kahovka de pe fluviul Nipru . Iriga ii. situat la confluen a rîului Oka cu Volga . petrol. alimentară. de o vastă cîmpie pe cursul inferior al fluviului Niger în S şi de cîmpii litorale în S şi S-V. constructoare de maşini (macarale electrice). cupru. constructoare de maşini. Limba oficială: engleza. oraş în Japonia (Honshû). oraş în S-E Ucrainei. arahide. Sta iune climaterică. în N. trestie de zah oraş în Federa ia Rusă. Turism. Fondat în 1221. Popula ia: 130. esături. Vegeta ie variată: tropicală. rîu în Etiopia şi Sudan. pielărie. Parc na ional. În cursul său poartă mai multe denumiri: Kagera . oraş în Federa ia Rusă. Nod de comunica ii. Pelerinaj. de la confluen a cu Rîul Gazelelor pînă la confluen a lui cu Nilul Albastru . material feroviar. automobile. Fondat în 1788. Suprafa a: 924 mii km2.Nigéria República Federálă a Nigériei . maşini agricole). de savană şi de stepă. mase plastice. minereu de fier. Gorki“. loc. mase plastice. de prelucrare a lemnului. produse alimentare. Statut de oraş din 1917. între Benin. cel mai lung din lume – 6 671 km. produse alimentare. alimentară. Muzeul “M. VIII). la N-V de Tokio. confec ii. Níjni Nóvgorod Níjni Taghíl Nikkô Nikoláev Níkopol Nil Nílul Alb Nílul Albástru . Lungime: 957 km. Industrie constructoare de maşini şi utilaje (pompe). Industrie metalurgică. Muzee. extractivă) şi pe agricultură. denumirea Nilului pe cursul lui mijlociu (Sudan). afluent pe dreapta al Nilului (la Khartoum). forestieră. Muzeu. Port fluvial. încăl ăminte. În anii 1932–1990 se numea Gorki . loc. Bahr el-Jabal. Niger. plumb. Rafinării de petrol. orez. cacao. aur. Universită i. de peste 2 000 m).9 mil. Pînă în 1782 s-a numit Nikitino . Nilul Alb şi Nil . zinc. Teatre. XIII). 514 mii loc. Prelucrarea metalelor şi a lemnului. produc ie de mobilă. Fondat în 1721. XIV–XVI). minereu de fier. situat la ărmul Golfului Guineii. 24 mii loc. textilă. Par ial navigabil (pe por iuni). Agricultură pentru export: cauciuc natural. în S mun ilor Ural . Siderurgie. Biserici (sec. XVII). columbit (de ine unul din primele locuri în lume). aur. de ciment. Zăcăminte: huilă. Izvorăşte din lacul Tana (Etiopia). stat în V Africii Centrale. prelucrarea petrolului şi a lemnului. cu precipita ii mai reduse. materiale de construc ii. metalurgică (laminate). Mausolee. Hidrocentrală. fluviu în E şi N-E Africii. sorg. nuci de cocos. port în limanul Bugul de Sud la Marea Neagră. manioc. oraş în S Ucrainei. Mănăstire budistă (sec. produse alimentare. Fondat în 1630. Industrie extractivă (minereu de mangan). Include un teritoriu federal şi 36 de state federale. cărbune. 158 mii loc. textilă. textile. Expl. alimentară. Teatre. de încăl ăminte. 410 mii loc. Capitala: Abuja . Aeroport. taro. Kremlin (sec. Relief format de o zonă montană în partea centrală a ării (alt. bumbac. chimică. avioane. uşoară. de staniu. Climă ecuatorială cu bogate precipita ii în S şi subecuatorială musonică. Lungime: 1368 km. metalurgie. Economie bazată pe industrie (grea. mei. Construc ii de maşini (nave fluviale. argint.5 mil. Cursul superior poartă denumirea Abay . textilă. Baraje. Albert Nil. termocentrale. lacuri de acumulare. electrotehnică. mănăstire (sec. wolfram. Ciad şi Camerun. 1 800 m) şi de lan uri muntoase în S-E (alt. Navigabil pe 500 km.

arhipelag în S Mării Mînecii. combustibili. Importă maşini şi utilaje industriale. XVII). Bistri a. Sta iuni balneare. în apropiere de vărsarea fluviului Enisei în marea Kara . Denumirea latină: Nicaia. Climă tropicală oceanică. Rîbni a. Muzee. Criuleni. Relieful reprezintă un platou cu înăl imi de pînă la 70 m. la 70 km N-V de Chişinău. bata i. în Norvegia. Teatre. citrice. citrice. cel mai nordic punct al continentului Europa. Iagorlîc. Tiraspol. Grigoriopol. Centru adm. Creşterea animalelor.: Kingston . care coboară spre litoral pînă la 27 m alt. Cuciurgan . oraş în Republica Moldova. cocotieri. Arhangheli Mihail şi Gavriil (1817. pomicol.: Alofi . Alderney şi Sark ) şi altele mai mici. la 655 km de Samoa. Culturi: bananieri. reşedin ă a raionului Nisporeni. Hidrocentrale. Moghiliov-Podolski. alimentară. autovehicule. pescuit. Popula ia: 3 mii loc. Ichel. Botna. situat între insulele Tonga şi Cook . Catedrală (sec. Norílsk Normánde . Suprafa a: 36 km2. E. Cereale. Lungime: 2 200 km (ca lungime al treilea în Europa. în 1618. a materialelor de construc ii. produse alimentare. Dubăsari. cobalt. metalurgică. [ni´uuee] teritoriu insular în Oceanul Pacific. Cafea. At. electronică. Slobozia ş. Navigabil pe 1 677 km. Conductă de gaze naturale. N şi 27°45´ long. fluviu în Ucraina şi Republica Moldova. Ínsulele ~. textile. doc. Sta iune balneoclimaterică. Aeroport. Muzeu. opera ii bancare. Pe Nistru sunt situate oraşele Hotin. 160 mii loc. legume. Industrie alimentară. 168 mii loc. Biblioteci. Pescuit. Vegeta ie: păduri şi planta ii de palmieri. apicultură. a. Neman şi Bugul de Vest. Observator astronomic. după Volga şi Dunăre). Svicea. Sisteme de iriga ie. Centru adm. Par ial navigabil. XVII). Legat prin canale cu Dvina de Vest. Coordonate: 71°08´01" lat. Autonomie internă administrată de Marea Britanie.5 mii loc. taro. Guernsey. Otaci. situat pe rîul Nîrnova . 346 mii loc. Izvorăşte din N Carpa ilor şi se varsă printr-un liman în Marea Neagră. de prelucrare a metalelor.: Strîi. Camenca. oraş în S-E Fran ei. Administrată de Australia (din 1914). la aproximativ 1 500 km N-E de Sydney (Australia). Pescuit. Produse de export: miere. Administrat de Noua Zeelandă. Soroca. format de patru insule mai mari ( Jersey. port la Marea Mediterană. 1901). manioc. Rîbni a. Agricultură.: Saint Helier . Suprafa a: 263 km2. Bîc. biserică (sec. Centru viticol. cărbuni). Industrie extractivă (nichel. cupru. Suprafa a: 195 km2. 16 mii loc. Afluen i pr. flori. Biserica Sf. Rezina. Lungime: 1352 km. oraş în Federa ia Rusă.Nípru fluviu în Federa ia Rusă. Construc ii de maşini. Răut. Belarus şi Ucraina. banane. între Noua Caledonie şi Noua Zeelandă . Ocni a. Nísa Nisporéni Nístru Niúe Nórdkynn Nórfolk [´nuurt´gyn] [´noof¬k] cap pe ărmul de N al Peninsulei Scandinavia. produse alimentare. nuci de cocos. cosmetică (parfumuri). Beloci. Tighina (Bender). Universitate. Popula ia: 2. Camenca. Lomni a. cauciuc sintetic. Turism. Centru adm. Izvorăşte din podişul Valdai şi se varsă printr-un liman în Marea Neagră. insulă vulcanică în Oceanul Pacific.

Climă temperată oceanică influen ată de apele calde ale Curentului Norvegiei . Capitala: Oslo . XIV). Zăcăminte: petrol. Islanda şi Jan Mayen . max. Muzeu de artă. Mont Panié ). Căi rutiere: 5 762 km. 736 mii loc. scăzînd în înăl ime spre N-E şi coborînd brusc spre V. Universitate. parcuri na ionale. Fondat în sec.54 mil. bazată pe industrie diversificată.3 mil.: 3 970 m. Păduri ecuatoriale şi savane. Mun ii sunt acoperi i la mari înăl imi de ghe ari şi zăpezi persistente. caprine. chimico-farmaceu-tică. bananieri. stat în Europa de Nord. Centru comercial (pia ă agricolă). şantiere navale. situat în vestul Peninsulei Scandinavia. Norvégia Regátul Norvégiei . între Peninsula Scandinavia şi insulele Shetland. de crom. Teatru. argint. metalurgică. fabrici de produse chimice şi alimentare. situat pe rîul Trent .4 mil. cocotieri. doc.Normándia provincie istorică în N-V Fran ei. Femunden. pe servicii în transporturi şi comer . Climă ecuatorială (în N) şi subecuatorială (în S). Oceanul Arctic (marea Barents şi Marea Norvegiei). Ad. Administrat de Fran a. după Groenlanda – 884. Oraş pr. puternic accidentate de văi adînci. taro. vlc. max.8 mii km2. orez. loc. trestie de zahăr. mangan. Aeroport. mare insulă în V Oceanului Pacific. textilă. 5 030 m). Creşterea intensivă a animalelor (bovine. cupru. Fondat în 1903. cărbune. porumb. mun i vechi. Dispune de boga Márea ~. teritoriu insular în S-V Oceanului Pacific. dominate de culmi muntoase. Industrie constructoare de maşini de transport şi utilaje. iar în E se află statul Papua-Noua Guinee. separată de aceasta prin strîmtoarea Torres . sorg. loc. XV). între Oceanul Atlantic (Marea Nordului). Norvégiei Nóttingham [´notih¬m] Nóua Caledónie Nóua Guinée (Irián) Nouakchótt . Finlanda şi Suedia. oraş în Marea Britanie (Anglia). în sec. Este divizat în 19 districte. Partea occidentală apar ine Indoneziei. Industrie extractivă (minereu de fier). vf. ovine. Relief muntos (alt. Creşterea animalelor. Climă tropicală umedă. at.2 mii loc. Este străbătută de Curentul Norvegiei . 201 mii loc. porcine). aur. capitala Mauritaniei. 4. segment al curentului Gulf Stream . Suprafa a: 324. Pescuit. de mobilă şi încăl ăminte. cu piscuri înalte (alt. mare în bazinul Oceanului Arctic. alimentară. în S-V. [nwak´¿ot] oraş în N-V Africii. manioc. cu aspect de platouri în zona centrală. biserică (sec. 19 mii km2. Azi este constituită din două regiuni: Base-Normandie şi Haute-Normandie . Limba oficială: norvegiana. uzine de desalinizare a apei de mare. cîmpie mlăştinoasă în S. Numeroase lacuri: Mjosa. Culturi agricole: bumbac. max. 299. Prelucrarea metalelor şi a lemnului. Teritoriul ării este străbătut de Alpii Scandinavici . Vegeta ie forestieră şi de savană. cupru. ară cu economie puternic dezvoltată. km2. minereu de fier. constituit din insula omonimă şi un grup de insule mai mici. la N de Australia. formînd aici ărmuri abrupte şi crestate de fiorduri. Centru adm.: Nouméa . Castel (sec. situate la N-E de Australia ( Melanezia ). max. Expl. în mare parte eroda i. Culturi agricole (grîu. cabaline. Este a doua insulă din lume ca suprafa ă.Culmi muntoase (alt. arbori de cafea. IX. 1 628 m. Federa ia Rusă. Feroe.: Rouen . Pe litoral cîmpiile ocupă suprafe e foarte restrînse. XII (la 1155). Popula ia: 4. situat la 8 km de ărmul Oceanului Atlantic. Hornindalsvatnet (cel mai adînc din Europa – 514 m). pomi fructiferi. Suprafa a: 1. cobalt. 2 469 m. Vegeta ie: păduri de conifere (la altitudini mai joase). Galdhopinggen) . porumb).2 mii km2. nichel.

Academie marină. textile. şantiere navale. Relief de podiş (alt. 203 mii loc. vlc. port pe Dunăre. Muzee. hidroenergetică. situat pe insulele South Island (Insula Sudică) şi North Island (Insula Nordică) şi pe alte cîteva insule mai mici. Suprafa a: 44 mii km 2. Agricultură: cereale (grîu. loc.44 mil. Climă temperat-oceanică. aur. construc ii de maşini (avioane. Universitate. Ghe ari. separat de continentul Europei prin strîmtoarea Kara . Agricultură irigată în valea Nilului. plante furajere. Nóvaia Zemleá Nóvi Sad Novokuznéþk Novorossíisk Novosibírsk Núbia Nuévo León . specii de stepă (Insula Sudică). Nóua Zeelándã stat în Oceania (sistem insular din S-V Oceanului Pacific). por elanuri. încăl ăminte. Centru adm. Se cultivă cereale (grîu. Şantiere navale. Fondat în 1893 (Gusevka ). Limba oficială: engleza (uzuală – maori). Păduri. Economie de tip agro-industrial. Vojvodina . max. 350–1000 m). Universitate. medie 200 m). Capitala: Wellington . metalurgică (aluminiu). Şantiere navale. utilaj minier). În anii 1903–1925 s-a numit Novonikolaevsk . creşterea animalelor. 3 764 m). constructoare de maşini (maşini agricole. Aeroport. oraş în Federa ia Rusă. reprezintă un podiş mai pu in înalt. în 1526. constructoare de maşini (utilaj minier). Relief muntos. cartofi. chimică. Popula ia: 3. Insula Nordică. Popula ia: 3. între marea Kara şi marea Barents . At. despăr ită de cea sudică prin strîmtoarea Cook. port la Marea Neagră. Industrie forestieră. argint.93 mil. Lungime: 605 km. loc. Suprafa a: 270. În agricultură predomină creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. produse alimentare. citrice. gheizere. mobilă. 1. Zone protejate de stat. Divizat în 16 districte.2 mii km2. material rulant. centrul adm. Centru industrial. [nu´eevo le´on] stat în N-E Mexicului. alimentară. porumb). gaze naturale. Relief colinar (alt. de pielărie şi încăl ăminte. Pescuit. Creşterea animalelor. maşini-unelte. Suprafa a: 82. maşini agricole. chimică. pomi fructiferi. S-a mai numit Kuzne k-Sibirsk (în 1622–1931) şi Stalinsk-Kuzne k (în 1932–1961). textilă. maşini agricole. prelucrarea petrolului.9 mii km 2. chimică. citrice. Teatre. forestieră. alt. pielărie. Fondat în 1838. port pe fluviul Obi . porcine. deşert în N-E Africii (Sudan.Nóua Scóþie peninsulă în S-E Canadei. Egipt). Lă ime: 80–160 km. max. doc. ovine – locul 4 pe glob). porumb). Teatre. unelte agricole). oraş în Federa ia Rusă. Fondat în 1618. tex arhipelag în Oceanul Arctic. Industrie în dezvoltare: constructoare de maşini (asamblări de automobile. Climă arctică. aparate electrotehnice). ciment. Insula Sudică are relief predominant muntos (muntele Cook . 2989 m. 600 mii loc. cultural şi ştiin ific. Vegeta ie: păşuni şi fîne e. Regiune istorică cunoscută cu denumirea ara Kuş . Industrie extractivă (cărbune). produse farmaceutice şi alimentare. păduri mixte (Insula Nordică) şi de fag (Insula Sudică). alimentară.65 mil. orz. Industrie metalurgică (cositor).5 mii km2. Muzee. Ruapehu ) şi numeroase lacuri. al reg. Muzee. Muzeu. a materialelor de construc ii. loc.: Monterrey . cu mul i vulcani activi şi stinşi (alt. metalelor şi lemnului. 180 mii loc. completat în E de cîmpia litorală Canterbury . oraş în Federa ia Rusă. oraş în N Serbia şi Muntenegru. Vegeta ie de tundră. Suprafa a: 64. cratere. Se extrage petrol. minereu de fier. lignit.

Siderurgie. Suprafa a: 95. Palat regal (sec. Lungime: 3 680 km (de la confluen a celor două rîuri. Planta ii de ananaşi. Între Mun ii Oaşului şi mun ii Gutîi . între rîul Talna şi afluentul său Lechin a . textilă. Relief muntos (alt. Centru comercial (pentru copră. forestieră. Sta ie de cale ferată. Utilaje şi aparataj industrial. textilă. chimico-farmaceutică. cu capitala Oaxaca . XIX). confec ii şi produse alimentare. 1233 m). Lă ime max. în bazinul carbonifer Ruhr . Cercetări ştiin ifice.6 mii km2. fluviu în Federa ia Rusă. trestie de zahăr. argint.: Honolulu . Mún ii Oáşului .6 mii km2. Pescuit. culme muntoasă joasă (alt. Universitate. Tanzania şi Mozambic. 373 mii loc. loc. Suprafa a: 1. alimentară. situată pe dreapta fluviului Amudaria . 5 570 km de la izvorul afluentului său principal Irtîş ). 869 m. oraş în Germania (Renania de Nord-Westfalia). în componen a arhipelagului Hawaii . Suprafa a: 29. situat pe rîul Pegnitz . în sec. Hidrocentrală (la Novosibirsk). Industrie extractivă (antimoniu. 108 mii loc. Muzee. Lungime: 580 km. Fabrici de mobilă. Izvorăşte din mun ii Altai. Institu ii de învă ămînt superior. oraş în S Germaniei (Bavaria). Turism.: 704 m. Port pe canalul RinHerne . Nukús Nürnberg [´njúrnberk] Nyása [´njæs¬] Oáhu Oakland [´oukl¬nd] oraş în V SUA (California). şi se varsă în marea Kara (Oceanul Arctic). 250 mii loc. Vîrful Obîrşiei ). Teatre. Popula ia: 3. e situată Depresiunea Oaş . Navigabil.Nuku’alofa [nukua´lofa] capitala statului Tonga. max. Este legat de oraşul San Francisco printr-un pod lung de 13 km. stat în Mexic. motoare navale. aur. de jucării. sticlărie. 187 mii loc. Izvoare cu ape minerale. banane). fiind format prin unirea rîurilor Biia şi Katun . între Malawi.05 mil. Aeroport. Monumente. Ad. maşini-unelte. Aeroport. alimentară. aparataj electro-tehnic). Centrală atomoelectrică. oraş în Uzbekistan. XVIII. Turism. Institu ii de cercetări ştiin ifice în domeniul energiei atomice. Muzee. XIV). construc ii de maşini. Muzeu. chimică. OẠOaxáca [wa´haka] Óberhausen [´oob¬rhauzen] Óbi Óbninsk . Fortărea ă (sec. vf. Industrie constructoare de maşini. vanilie. At. la 472 m alt. 493 mii loc. capitala Republicii Karakalpakstan. oraş în Federa ia Rusă. Şantiere navale. produse chimice şi alimentare.4 mii km2. Monumente istorice şi arhitectonice. pe valea Turului . sare). Industrie constructoare de maşini (autocamioane. Zonă etnografică cunoscută cu denumirea ara Oaşului . max. Artizanat. port pe ărmul estic al golfului San Francisco (Oceanul Pacific). 36 mii loc.: 80 km. prelucrarea petrolului. alimentară. Pescuit. Minereuri neferoase. Turism. Vestigii ale vechii culturi aztece. Oraş pr. Popula ia: 837 mii loc. în Siberia de Vest . situat pe rîul Protva . insulă vulcanică în Oceanul Pacific. Universitate. max. Fabrică de creioane. Pescuit. doc. oraş situat în insula Tongatapu . Navigabil. printr-un estuar denumit golful Obi . lac tectonic în S-E Africii.

beci domnesc din epoca lui Ştefan cel Mare. Muzee. cultural şi turistic.3 mil. electrotehnică. servind ca bază navală turcească împotriva Rusiei. loc. bambus. XII şi gotică din sec. a. Sta iune balneoclimaterică. a cauciucului. Ch. XVII–XVIII au efectuat cercetări serioase olandezul Tasman. XV). Vrancea). coraligen sau vulcanic. Monumente istorice şi de cult religios: Cetatea Crăciuna în ruine (sec. situat pe rîul Milcov . apoi Aci-Kale ). Muzee. Muzeu. totalitatea insulelor din partea centrală şi S-V a Oceanului Pacific (pe o suprafa ă de apă de cca 70 mil. Navigabil. Din 1791 cetatea şi regiunea din împrejurimea sa revine Rusiei. la 69 km de sta ia de cale ferată Nikolaev . Vegeta ie: păduri tropicale (palmieri. Monumentul scriitorului C. Aici s-a aflat Episcopatul Milcovei (distrus de tătari în 1241). Teatre. de unde rom.Oceákov oraş în S Ucrainei. la 232 km N-V de Chişinău.11 mil. 8. străbate partea de S-V a Poloniei şi apoi. Monumente din sec. Faună săracă. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior şi de cercetări ştiin ifice. utilaj frigoriferic). Centru industrial. Biserica Sf. în 1288. la 10 km N-V de Focşani. 12 mii loc. Edificii în stil neoclasic. Aeroport. Cuprinde subdiviziunile Melanezia (în V). 20 mii loc. fabrici de produse alimentare). situat pe ărmul Mării Negre. mase plastice. Popula ia: cca 11 mil. Polinezia (în centru şi în E). în insula Fionia . Suprafa a insulelor: 1. textilă. Universitate. coloran i). Gheorghe (sec. Rafinării petroliere. Vozia . Nod de comunica ii (feroviar. km2. Lungime: 912 km. Izvorăşte din Cehia (Moravia). oraş în S Ucrainei. biserica Mănăstirea (sec. textilă. 1. Stamati. Ódense Óder (Ódra) Odésa Odobéºti oraş în România (jud. Centru pomicol. Port. denumită şi Ozu . rutier). XIX). în 1521 a descoperit Insulele Mariane . 171 mii loc. At. loc. Renumit centru viticol. se varsă în Marea Baltică. Şantiere navale. [´odz¬ns¬] oraş în Danemarca. englezul Cook şi francezul La Pérouse. fluviu în Europa Centrală. după confluen a cu rîul Neisse . alimentară ş. Micronezia (în NV). At. doc. Monumente. Climă caldă şi umedă. A existat ca cetate ( Kara-Kermen . XVIII). port la limanul Niprului. Şantiere navale. Casa memorială “H. şi Noua Zeelandă (în S-V). Fondat în 1794 (pe locul vechii aşezări turco-tă-tare Hagibei ). în 1897. ferigi arborescente). Operă. km2). În sec. Primul european care a pătruns în Oceania a fost Magellan. Industrie siderurgică. Industrie alimentară. bananieri. poligrafică. Oceánia Ocníþa oraş în Republica Moldova. alimentară. materiale de construc ii. . strunguri. Pe aici trecea hotarul dintre Moldova şi ara Românească. Industrie siderurgică. savane (în V Oceaniei). Industrii (utilaj tehnologic. Relief în general muntos. Este legat prin canale cu Elba şi Vistula . Biserici (romanică din sec. XIII). Andersen“. chimică (îngrăşăminte. doc. reşedin ă a raionului Ocni a. constructoare de maşini (maşini grele. XII–XIV.5 mii loc.

596 mii loc. Industrie siderurgică. Oraş pr. Relief: cîmpii. gaze naturale. Universitate.3 mii km2. culmi muntoase. sare. Suprafa a: 1. chimică. grîu. XVIII). minereu de zinc şi de plumb. Parc na ional (sec. Face trecerea dintre Moldova (depresiunea Tazlău–Caşin) şi Transilvania (depresiunea Braşov). Izvorăşte din Podişul Central Rusesc. Centru adm. Navigabil. Centru de artizanat (ceramică. Suprafa a: 1.). loc. utilaj petrolier). minereu de fier. medie: 850 m. alimentară. oraş în N Japoniei (Honshû). la grani a dintre Albania şi Macedonia. Cereale. cu direc ia de la N spre S. Turism. Ad. citrice. podişuri. max.: Magadan . Suprafa a: 116. Mai este denumit şi Curentul Kurilelor . a hîrtiei. Lungime: 1 480 km. Resurse naturale: petrol. Popula ia: 11. legume.: Columbus . avioane. Din lac izvorăşte Drinul Negru . Culturi: orez. Comunică cu Marea Japoniei prin strîmtorile Tătară şi La Pérouse . trestie de zahăr. cărbune. Aeroport. Agricultură (porumb. Pe ărmul de N-E al lacului este situat oraşul Ohrid (Macedonia). de prelucrare a petrolului.Ohio [u´hajou] stat în N-E SUA.: Naha . Suprafa a: 181 mii km2. constructoare de maşini (automobile. alimentară. Fabrici textile. Pescuit de corali şi perle.: 3 521 m. peninsula Kamceatka . între rîul Ohio şi lacul Erie.6 mil. Climă subtropicală musonică.1 km2. între culmile sudice ale mun ilor Nemira şi cele N-V ale Mun ilor Vrancei . Popula ia: 1. rezerva ii naturale. Ad. fructe). rîu în partea europeană a Rusiei. a. 265 mii loc. cea mai mare insulă din arhipelagul japonez Ryukyu . Port pr. loc. Creşterea animalelor (bovine). alimentare. afluent pe dreapta al fluviului Volga . curent marin rece în Oceanul Pacific. esături). Popula ia: 3. Relief de cîmpie şi dealuri. Sta iune climaterică.34 mil. petrol. Relief de podiş (în E) şi de cîmpie (în rest).: 285 m. max. bumbac. Ad.2 mil. aparataj electrotehnic ş. Expl. mare în bazinul Oceanului Pacific. Ohótsk Márea ~. situată între Oceanul Pacific şi Marea Chinei de Est. În Marea Ohtotsk se varsă fluviul Amur . de-a lungul coastelor estice ale insulelor Kurile şi Hokkaido . chimică. Suprafa a: 350 km2. Óhrid Oia-ªívo Oitúz Oká Ókayama [´okajama] Ókinava Oklahóma . [Ohrída] lac de origine tectonică în Peninsula Balcanică. Creşterea animalelor (bovine. Hokkaido şi Sahalin . de cărbune. km2. situată la 875 m alt. porcine). trecătoare în Carpa ii orientali. loc. [oukl¬´houm¬] stat în partea central-sudică a SUA. insulele Kurile. Centru adm. Industrie constructoare de maşini (avioane. Parcuri. Pescuit. între ărmul N-E al Asiei.: Oklahoma City . bata i.24 mil.

materiale de construc ii. Muzee. poligrafică. centrul adm. Produc ie de cereale. Pescuit. Vestigii arheologice. situat la ărmul Mării Nordului. Rezerva ii naturale. electrotehnică. între Germania. basoreliefuri. obiecte din bronz. port la Oceanul Pacific. străbătute de canale de desecare. alimentară. 619 mii loc. produse alimentare. turbării. Venit considerabil asigurat de creşterea animalelor (vite cornute mari. cormoranul. Reşedin ă regală şi a guvernului se află la Haga . cultural şi comercial. porcine. Construc ii de maşini (avioane. situată între Dunăre. Monumente. Sta iuni balneoclimaterice. a fost semnat un acord între Prusia şi Austria. ovine. statui. siderurgie. în bazinul rîului Olt . rîu în România. Relief: dealuri (în N) şi cîmpie (în S). În antichitate – Alutus . Climă temperat-oceanică.: Slatina . Sta iuni balneoclimaterice. Predomină industria metalurgică. În mitologia greacă era considerat lăcaşul zeilor. Capitala: Amsterdam . pînă la 50 m). 321 m). [´olomouts] oraş în Cehia (Moravia de Nord). constructoare de maşini agricole. Centru industrial. Aeroport. popular – Aluta . legume. Turism. XIII). Exportă produse industriale (mijloace de masiv muntos în Grecia. constructoare de maşini (nave. oraş antic în Grecia.1 mil. tutun. provincie istorică în România. la 29 noiembrie 1850. rom. Relief în cea mai mare parte de cîmpie joasă (alt. Parcuri. alimentară. din patru în patru ani. bazată pe o industrie puternic dezvoltată şi pe o agricultură specializată. max. Faună: bîtlanul purpuriu. afluent pe stînga al Dunării. Limba oficială: olandeza. situat în depresiunea Tesalia . Popula ia: 16. Aici au apărut primele forma iuni politice statale româneşti: voievodate. biciclete). Olt şi Carpa ii Meridionali. pe alocuri sub nivelul mării (–6 şi –7 m). oraş în SUA (Nebraska). Hr. cnezate (sec. Turism. păsări). Teritoriu intens colonizat de romani. Universitate. Viticultură. XIV). Lungime: 615 km. construc ii de maşini (utilaje tehnologice).53 mii km2. Export de animale. Universitate. era condusă de un ban (sec. jude în România. Aici se desfăşurau. loc. produse chimice şi alimentare. textilă. Aeroport. [ou´limpi¬] oraş în N-V SUA. Se cultivă cartofi. Suprafa a: 5. Centru adm. în cinstea lui Zeus Olimpianul. inscrip ii.). şi de podiş în S ării (alt. Rafinării de petrol. Este organizat în 12 pro-vincii. lopătarul. petrochimică. Alt. al statului Washington. maşini-unelte). avioane. IV î. plante floricole. Metalurgia neferoaselor. Vestigii arheologice: stadion (sec. Turism dezvoltat. petrolieră. grîu. Suprafa a: 41. 39 mii loc. Climă temperat-continentală. Aici. Luxemburg şi Belgia. orz. situat pe fluviul Missouri . Zone cu umiditate excesivă. Creşterea animalelor (bovine. max. Economie în plină ascensiune. Olímp Olímpia Ólomouc Olt Olt Olténia Olýmpia Ómaha [´oum¬h¬] .5 mii km2. în partea de N-E a Peloponesului (Elida). Vegeta ie: păduri de stejar şi de fag (9% din teritoriu). 106 mii loc. Nod feroviar. autovehicule. fabrici textile.Olánda stat în Europa de Vest. sfeclă de zahăr. Pomicultură. Dispune de cea mai performantă agricultură din lume.: 2 918 m. Se extrag gaze naturale (locul 4 pe glob). Integrată în ara Românească. de produse chimice şi alimentare. Monumente. prin care Prusia a renun at la politica hegemonică în Germania. Jocurile Olimpice. Izvorăşte din Carpa ii Orientali. Pescuit intens. porcine). Industria aluminiului şi a lemnului. Popula ia: 520 mii loc.

Căi rutiere: 26 349 km. Aeroport. loc. prelucrarea petrolului. textile şi alimentare. mango. Face parte din conurba ia Khartoum .Omán Sultanátul ~. carne. alimentară. produse alimentare. vinuri. situat pe rîul Irtîş . produse din cauciuc sintetic. de pielărie şi încăl ăminte. lac în Federa ia Rusă. Turism. Suprafa a: 18 965 km 2. Omdurmán Ómsk Onéga Ontário Orádea Orán Oránge . legume. cămile). al jud. Muzee. după Alger. Culturi pr. max. textile. sorg. chimică. Formează grani a dintre Namibia şi Republica Africa de Sud. Faună săracă. loc. max. Capitala: Mascat . argint. Hidrocentrală. Universitate. textile şi alimentare. legume. 527 mii loc. Port. situat pe Crişul Repede . la ărmul Mării Arabiei şi al golfului Oman . lînă. cu lacul Ladoga. Teatre. Vegeta ie săracă deşertică. Industrie constructoare de maşini (utilaje tehnologice). Construc ii de maşini (maşini agricole. mărfuri de larg consum.: 115 m. încăl ăminte. Teatre. Se mai extrage cupru. Navigabil. trestie de zahăr. În oaze cresc curmali. Aeroport. 224 mii loc. de deşerturi nisipoase în S-E şi N-V. Climă tropicală aridă. de prelucrare a lemnului. Aeroport. Prelucrarea metalelor. Popula ia: 2. lac în America de Nord. 664 mii loc. Institu ii de învă ămînt superior şi de cercetări. alimentară. Bihor . oraş în N-V Algeriei. de blănărie şi confec ii de blănuri. animale. textilă. situat pe malul stîng al Nilului Alb .: citrice. palmieri. caprine. Este organizat în 7 districte şi o provincie. fabrici de produse alimentare. de masive muntoase în N şi S-V (alt. aparataj electrotehnic ş. Admis în O oraş în Sudan. Monumente de arhitectură. bumbac. Pe malurile lacului sunt situate oraşele: Toronto. situat în S-E peninsulei Arabia . Centru industrial şi cultural. Monumente de arhitectură. Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite. stat în Asia. Fortărea ă (sec. aur. Ad. 1. cereale. a. Iriga ii.61 mii km 2. Export de minereuri. Fondat în 903. Creşterea animalelor (ovine.75 mil. vite. Relief format de podişuri în partea centrală a ării. Pielărie. Limba oficială: araba. grîu. succedate de cîmpii nisipoase de litoral în E şi S. fabrici de produse chimice. Praguri. banane. la confluen a cu Nilul Albastru .). Nu este navigabil. oraş în Federa ia Rusă (Siberia). 3 353 m). Exportă petrol şi produse petroliere. Lungime: 2 250 km. centrul adm. Pescuit. Pelerinaj (la mormîntul lui Mahdi). Turism. Universitate. tutun. Este legat prin canale şi afluen i cu Marea Albă. între Canada şi SUA. Pia ă agricolă. Muzee. Şantiere navale. Industrie constructoare de maşini şi utilaje tehnologice. Nod feroviar. maşini şi aparate electrotehnice. cu rîurile Hudson şi Ottawa . municipiu în N-V României. Rochester. textilă. Hamilton (Canada). fructe. metale şi aliaje. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. Suprafa a: 9. Ad max. [´oorand…] fluviu în S Africii. XVIII). Importă mijloace de transport. port la Marea Mediterană. Comunică prin canale cu lacurile Erie şi Huron .: 237 m. mei. bovine. Muzeu. între Yemen. al doilea oraş al ării ca mărime şi importan ă economică. Izvorăşte din Mun ii Scorpiei şi se varsă în Oceanul Atlantic. Economie bazată pe exploatarea petrolului şi a gazelor naturale. chimică. Suprafa a: 312 mii km2.16 mil. Oswego (SUA).

situat pe rîul Oka . At. pielărie şi încăl ăminte. Distrus de tătari în sec. Expl. Industria energiei electrice. XIV). Turism. la ărmul Oceanului Pacific. Monumentul lui Vasile Lupu (în curtea Catedralei). Aici pe locul numit Peştera . sfeclă de zahăr.2 mii km 2. arme şi podoabe.: 5748 m. funda iile a două biserici ortodoxe. un oraş din perioada Hoardei de Aur (sec. Catedrala Sf. 1880) şi Sf. Ultima erup ie a avut loc în 1941. Şi-a strămutat locul de aşezare după ce vechea localitate a fost arsă şi ruinată de turci şi tătari. Suprafa a: 254. Muzeu. Licee.Orãºtíe Óregon [´œrig¬n] municipiu în România (jud. Industrie a lemnului. XVI. tipografie unde s-a tipărit Palia de la Orăştie (1582). A fost centru de inut (sec. oraş în Federa ia Rusă. cel mai înalt vîrf din Mexic. argint. oraş în Federa ia Rusă. de blănărie. 547 mii loc. între localită ile Trebujeni şi Butuceni. în 1437.: Salem . alimentară. a fost creat un muzeu. pe rîul Răut. construc ii de maşini. XIV–XVI).3 mil. Dumitru (1632). siderurgie. Şcoli. Bisericile Sf. Biserică fortificată (sec. doc. la 35 km S-E de actualul oraş. Lungime: 2 750 km. pe teritoriul Orheiului Vechi . mercur. Păduri extinse. Fondat ca cetate în 1566. metalurgică (aluminiu). Alt. Muzeu. sticlărie. produse alimentare. obiecte de uz casnic. celulozei şi hîrtiei. Popula ia: 3. XIV–XV). Orinóco fluviu în America de Sud. În comuna Butuceni. chimică (vopsele. XV–XVI. Izvorăşte din Podişul Guyanelor şi se varsă în Oceanul Atlantic. loc. Se cultivă grîu. 320 mii loc. produse alimentare. pomi fructiferi. Muzee. 25 mii loc. tripolie. Oriól Orizába . textile. Centru adm. au fost descoperite situri din cele mai vechi epoci ale istoriei omenirii (paleolitic. Cetatea Orăştiei (sec. Industrie alimentară. ctitorie a domnului Vasile Lupu. la 48 km N de Chişinău. Expl. vestigii ale culturii materiale getice. Pescuit. Născătoare de Dumnezeu (1903). epoca de bronz). XVI se afla situat pe Răut. ovine). cupru. alimentară. XIV). legume. de calcare. încăl ăminte. Zăcăminte: aur. a lemnului. Ierarh Nicolae (1793. colegii. stat în N-V SUA. un oraş medieval moldovenesc (sec. coloran i). 38 mii loc. fortificat cu două valuri de pămînt şi şan uri. situat pe valea rîului Grădişte . oraş în Republica Moldova. Pînă la mijlocul sec. de gaze naturale. Construc ii de maşiniunelte. [oris´aba] vulcan activ în S-E Podişului Mexican. în 1224. În anii 1938–1957 s-a numit Cikalov . Mare centru industrial. pe teritoriul căruia s-au găsit fundamentele unei cetă i de piatră şi două mari construc ii (caravansaraiuri). Par ial navigabil. XV–XIX) şi de jude (din 1835). O elării. Creşterea animalelor (bovine. Orenbúrg Orhéi Orhéiul Vechi rezerva ie arheologică în Republica Moldova (jud. monede emise în sec. Hunedoara). Institu ii de învă ămînt superior. At. doc. textile. pe fluviul Ural . pe baza materialelor arheologice descoperite. Orhei). Monumente. în fa a insulei Trinidad . unelte agricole. În prezent pe teritoriul vechiului Orhei se efectuează cercetări ştiin ifice şi lucrări de restaurare. situat pe dreapta Răutului.

9 mii km 2. Climă temperat-continentală. Creşterea animalelor. min. Palatul regal (sec. Academie. Universitate. 2. textile şi alimentare. la vărsarea rîului Lo în fiordul Oslo . XV). Orléans Ormúz (Hormúz) órºova Ósaka Osétia de Nord Osétia de Sud Ósijek ['osijek] Óslo [´uslu] oraş în Croa ia. Muzee. casa Janna d’Arc. al naviga iei. Muzee. confec ii. Cuprinde cca 90 de insule. 108 mii loc. Import de materii prime. XIII–XVIII). Monumente. Suprafa a: 800 mii km 2. cunoscut cu numele Naniwa . loc. fortărea ă (sec. Relief muntos. alimentare.Órkney Insulele Orkney . XIX). Monumente arhitectonice în stil baroc. esătorie de bumbac. Teatre. fabrici de produse alimentare. Popula ia: 20 mii loc. fabrici de produse alimentare. . Monumente valoroase: catedrală (sec. Rezerva ie naturală. Centru industrial şi comercial. electrotehnică. situat pe malul lacului de acumulare Por ile de Fier I . în conurba ie).: 71 m. produse alimentare. etnografic). Uneşte golful Oman cu Golful Persic . construc ii de maşini (utilaje tehnologice). Port. utilaj energetic. Oraş vechi. Sta iune de cercetări geografice. Universitate. orz. Monumente de arhitectură: biserică (sec. Aeroport. Nod de comunica ii. strîmtoare între peninsula Arabia şi ărmul sudic al Iranului. XV–XVI). Regiúnea Autonómă ~. Muzee. Creşterea animalelor (ovine). produse textile şi alimentare. Expl. Popula ia: 655 mii loc. legume. Universitate. situată în S-E ării. de transport). siderurgie. porumb). Suprafa a: 3. oraş în Japonia.: 56 km. republică în S-V Federa iei Ruse. biserici (sec. castel (sec. materiale de construc ii. capitala Norvegiei. Port la Dunăre. Strîmtoarea ~. Construc ii de maşini. uzine mecanice.7 mil. [orle´¾] oraş în partea centrală a Fran ei. textile.: hinvali . Suprafa a: 975 km2. Climă temperat-oceanică. sfeclă de zahăr. 16 mii loc. Teatre. Capitala: Vladikavkaz . Denumirea istorică Alania . situat în S insulei Honshû .6 mii loc. Mare centru economic şi cultural. Sporturi de iarnă. Export de maşini. Ad. Industrie diversificată: metalurgia neferoaselor. Culturi agricole: cereale (grîu. XII). Nod feroviar. Mehedin i). la S de Paris. case memoriale. Aeroport. arhipelag britanic în Oceanul Atlantic. Construc ii de maşini agricole. A existat ca aşezare daco-romană Dierna . construc ii de maşini (navale. fabrici textile şi alimentare. fabrici de produse chimice. Pomicultură. situat pe malul drept al rîului Drava . port la Oceanul Pacific (golful Osaka ). la N de Sco ia. Industrie dezvoltată: construc ii de maşini (nave. Climă temperat-continentală. oraş în România (jud. Industrie uşoară. Lă ime min. Vestigii romane. textile. Lungime: 150 km. Sta iuni balneoclimaterice. Universitate. aparataj electrotehnic). (6 mil. 166 mii loc. pe Loara. Teatre. prelucrarea lemnului. Muzee (de artă. loc. prelucrarea metalelor. regiune în Republica Georgia (Gruzia). Academie de ştiin e. XIV–XV). Viticultură. Cetate medievală. fabrici de confec ii şi de produse alimentare. Centru adm. Pescuit. República ~. miniere (neferoase) şi forestiere. Relief muntos. Construc ii şi repara ii navale. 695 mii loc. Turism. produse chimice. Popula ia: 99.

America la E şi Asia şi Australia la V. Izvorăşte din Alpii vestici şi se varsă în Marea Adriatică printr-o deltă întinsă. aparataj electrotehnic). Industrie mecanică. care uneşte Marea Adriatică cu Marea Ionică. Ad. Importante căi de naviga ie. separă Republica Democrată Congo de Republica Centrafricană şi apoi de Republica Populară Congo. Comunică cu Oceanul Arctic prin strîmtoarea Bering. XII). Lungime: 105 km. Monumente istorice. cocsochimică. delimitat de peninsulele Alaska şi Ciukotsk la N. Centru religios. Oceánul ~. Universită i. rîu în Africa Ecuatorială. Catedrală gotică (sec. Monumente arhitectonice: catedrală gotică (sec. la Montreal. Muzee. alimentară. Industrie constructoare de maşini (automobile). afluent pe stînga al fluviului Sf. mănăstire (sec. textile. situat la N-V de Londra. chimică. Meşteşugărit. Universitate (din 1608). XII–XVI). cu Oceanul Atlantic prin strîmtoarea Drake. Institu ii financiare. strîmtoare între Italia şi Peninsula Balcanică. oraş în N Spaniei (Asturia). Iriga ii. Muzee. min. constructoare de maşini. Izvorăşte din apropierea lacului Albert . alimentare. a materialelor de construc ii. Lungime: 1 120 km.Osténde Óstrava Otránto Óttawa oraş în Belgia (Flandra de Vest). medie: 4282 m. Fondat în 1800. Biblioteci. oraş în Republica Burkina Faso. fabrici de hîrtie. textilă. Teatre. Muzee. afluent pe dreapta al fluviului Zair (Congo ). alimentară. situat pe Oder (Odra). 315 mii loc. Este străbătut de puternici curen i oceanici. Capitala statului din 1867. 69 mii loc. Antarctida la S. XIV–XV). XII). Turism. km2. Lungime: 1 160 km. Lă ime: 75 km. fluviu în N Italiei. Aeroport. XV–XVIII). 120 mii loc. Port pescăresc la Marea Nordului. construc ii de maşini (autovehicule. alimentară. capitala ării. Industria lemnului. Adesea provoacă mari inunda ii. Lungime: 652 km. Oraş din 1267. [´oksf¬d] oraş în Marea Britanie (Anglia). Pescuit intens. Hidrocentrale. Turism. produse chimice şi alimentare) şi cultural. celulozei şi a hîrtiei. Navigabil par ial (650 km). max. cel mai întins şi mai adînc ocean de pe glob.2 mil. Navigabil. prelucrarea metalelor. Colegii. pe fluviul Tamisa . Centrul unei regiuni carbonifere şi siderurgice. capitala federală a Canadei (Ontario). biserici (sec.: 11 034 m. la poalele Mun ilor Cantabrici . rîu în Canada. oraş în Cehia (Moravia de Nord). metalurgică. Ad. Óttawa Ouagadougou [waga´dugu] Oubángui [ub´¾gi] Oviédo Óxford Pacífic Pad (Po) . Muzee. Nod de comunica ii. Sta iune balneoclimaterică. Aeroport. Ad. Universitate (sec. Centru industrial (construc ii şi repara ii navale. 333 mii loc. Suprafa a: 165. iar cu Oceanul Indian prin mările Arhipelagului Malaez şi zona oceanică de la S de Tasmania. textilă. Industrie extractivă (cărbune). Par ial navigabil. poligrafie. alimentară. situată pe rîul Ottava . 203 mii loc.: 567 m. Comunică printr-un canal cu lacul Ontario . Metalurgie. 442 mii loc. Lauren iu . Universitate. Aeroport. poligrafică. textilă.

Faună bogată în partea de nord. Pe terenuri irigate (75% din suprafa a pămînturilor lucrate) se cultivă plante comerciale (bumbac. combustibili. Popula ia: 20 mii loc. chimică. cu păduri montane în N. Vegeta ie de stepă şi deşert. Culturi de orez. Popula ia: 15 mii loc. catedrală (sec. cromit. situat la nord de Australia. capelă (sec. Centru comercial şi cultural. Aici a existat o străveche fortifica ie de pămînt. 11 mii loc. Resurse bogate de petrol şi cărbuni. Climă tropicală uscată. Industrie de prelucrare a produselor agricole. Suprafa a: 487 km 2. Limba oficială: urdu. Climă ecuatorială. Suprafa a: 803.). Grădină botanică (cea mai veche din Europa. República ~. Păduri tropicale. Exportă materii prime agricole. Expl. arbori de pîine. păşuni. . Suprafa a: 14 mii km2. 2 084 m). cînepă. al teritoriului Samoa Americană. Universitate (din 1222). una dintre cele mai mari din lume). stat insular în Oceanul Pacific. mărfuri de larg consum. arhipelag în V Oceanului Pacific. la V de Vene ia. de produc ie a cimentului. 225 mii loc.94 mii km2. stat în Asia de Sud. ovine. care în sec. Relief muntos (alt. caprine). Muzee. bovine. Cuprinde cca 300 insule vulcanice şi coraligene. mango. format de cca 100 de insule. a lemnului. curmali) şi pentru consum intern (grîu. de petrol. Monumente arhitectonice: biserică (sec. Industrie extractivă. dintre care cea mai mare este Babelthuap . República Islámică ~. energetică (hidrocentrala Tarbela. textilă. XV–XVI a fost reconstruită din piatră şi utlizată de localnici ca cetate. chimică. loc. engleza. Se extrage bauxită. textilă. produse manufacturiere. Turism. Capitala: Coror . alimentară. situat la ărmul Mării Arabiei. iută. Creşterea extensivă a animalelor pentru carne şi lapte (porcine. Relieful reprezintă zone fizicogeo-grafice şi naturale diverse: Cîmpia Indului (în E şi S-E). Capitala: Islamabad. energetică. Organizat în 4 provincii şi 2 unită i administrative federale. de prelucrare a metalelor.Pádova oraş în N Italiei (Veneto). XIII–XVI). alimentară. nuci de cocos. legume. Paláu (Beláu) Paláuan insulă în S-V arhipelagului Filipine . Se cultivă manioc. trestie de zahăr. bata i. Căi rutiere: 64 km. ramifica iile mun ilor Himalaia şi Hindukush (în N şi N-V). nichel. cea mai populată însă fiind Coror (8 km2. Pescuit intens. Culturi: cocotieri. Podişul Belucistanului (în V şi S-V). cupru. sare. Importă echipamente industriale şi de transport. Turism dezvoltat. în apropiere de ărmul Mării Adriatice. textilă. Se practică artizanatul. Afgha-nistan şi India. Vegeta ie: păduri. produse alimentare. Popula ia: 147. centrul adm.8 mil. între Iran. 11 mii loc. or Págo Págo Pakistán Palánca Paláu comună în Republica Moldova (rn. XIII–XVI). Industrie constructoare de maşini şi utilaje agricole. fosfa i. a hîrtiei. Admis în ONU la 15 decembrie 1994. max. Economie bazată pe agricultură. Suprafa a: 498 km2. 1545). XIV). Ştefan-Vodă). oraş în insula Tutuila (arhipelagul Samoa din partea centrală a Oceanului Pacific). situată pe malul drept al Nistrului. Se extrage bauxită. Limbi oficiale: palauana. Aeroport interna ional.

trestie de zahăr. [´palma de ma´ljorka] oraş în Spania. cîmpie pe cursul mijlociu al Dunării. regiune istorică în Orientul Apropiat. Cunoscută din milen. Encluze.6 mil. mangan. Turism. I î. XV–XVIII). Muzee. între Costa Rica. Universitate. Limba oficială: spaniola. canal pe teritoriul statului Panamá. min. între mun ii Hindukush.5 m. palate (sec. a lemnului. Liban la N. Climă continentală rece şi foarte aridă.5 mii km2. Naviga ie de canal (87 [pa´nai] insulă în V arhipelagului Filipine . Cîmpía Panónică . port la Marea Mediterană. servicii în transportul de tranzit prin canalul Panamá . Hr. Aeroport. XII–XIII). Căi ferate: 354 km. cocotieri. catedrală (sec. arbori de cacao şi de cafea. Marea Caraibilor. Centru turistic şi balneoclimateric. IV–III î. pe teritoriul Ungariei. Popula ia: 2. zahăr. max. locuită de triburile ilirice şi celtice. Relief muntos. loc. este ocupată apoi de huni. Popula ia: 1. situat pe coasta nordică a Siciliei . combustibili.91 mil. crevete. Exportă produse petroliere. IV–VIII). Culturi: orez. cupru. Ad. care leagă Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific.: 12. Prin hotărîrea ONU din 1947 s-a convenit să se creeze pe acest teritoriu două state: Israel şi Iordania. devenind în cele din urmă nucleul statului feudal maghiar. Suprafa a: 12. Monumente: biserică (sec. trestie de zahăr. Se mai cultivă orez. întreprinderi ale industriei uşoare. 1829 m). pescuit. Kunlun şi Altai (Tadjikistan. iar în S-E de Cordilierii Chioco (alt. porumb. Aeroport interna ional. Şantiere navale. fructe. Păduri tropicale. agricultură.6 km. Rafinării de petrol. Monumente de valoare: biserici (sec. Karakorum. cuprinzînd şi numeroase insule din apropierea ărmurilor. XV). Vegeta ie: păduri tropicale umede (peste 50% din teritoriu) şi de savană.: 7719 m (vf. Palestína Palma de Mallorca Palmýra Pamír Panamá Panamá Panáy Panónia . Hr. mijloace de transport. Climă subecuatorială umedă. Hr. Universitate.6 km2. Romanizată (sec. specii de plante de stepă şi de semideşert. cafea. reprezentat în V de Cordilierii Veraguas (alt. Este divizat în 9 provincii şi 3 dis-tricte. de cîmpie joasă litorală. avari. stat în America Centrală. Lungime: 79.). Creşterea animalelor este slab dezvoltată. port la Marea Tireniană. Oraş pr. Ghe ari. Lă ime: 91–300 m. În trecut – provincie romană. loc. Serbiei şi Muntenegru şi României. Kongur Tagh ). limitată de Marea Mediterană la V. Industrie reprezentată de mici întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. legume. Căi rutiere: 10146 km. situat în insula Mallorca . Suprafa a: 76 mii km2. IX–X). construc ii de maşini. Muzee.Palérmo oraş în Italia. Deşertul Sirie la E şi Marea Moartă la S. Fără popula ie. – I d. Şantiere navale. unguri (sec. la S-V de arhipelagul Hawaii . situat pe istmul Panamá . slavi (sec. República ~. Suprafa a: 2. Administrată de SUA. Capitala: Panamá City . Centru industrial. Planta ii mari de bananieri. produse alimentare. Columbia şi Oceanul Pacific. a petrolului importat. palate (sec. XIV).: Iloilo . turism. insulă coraligenă în partea centrală a Oceanului Pacific. 309 mii loc. comercial şi balneoclimateric. banane. 732 mii loc. Zăcăminte: aur. crom. Relief muntos. boboase. tutun. XII. 3478 m). podiş muntos în Asia Centrală. max. Alt. Importă produse industriale. Afghanistan). cînepă de Manila. Popula ie rară. Ramuri economice: opera ii bancare. Vegeta ie: păşuni alpine. China. XVII). cacao. Construit în anii 1904–1914.

Popula ia: 5.7 mil. Pescuit. centrul adm. banane. Limbi oficiale: spaniola. arbori de cauciuc. inclusiv pe două din arhipelagul Solomon (Buka . VI î. Izvorăşte din N Podişului Brazilian. copră. ovine. mangan. precum şi în insulele vulcanice ale Pacificului. Se cresc bovine. Vegeta ie: păduri pe aproximativ 2/3 din teritoriul ării. autovehicule. Industrie extractivă (petrol. Suprafa a: 462. cacao. aur. sisal. crom. nichel. Este divizat în 17 departamente şi un district al capitalei. Zăcăminte: minereuri de cupru. forestieră. Pescuit intens.8 mii km2. cu pu ină vegeta ie. Relief muntos în cea mai mare parte a insulei principale (alt. Se cresc animale (bovine. Turism. Suprafa a: 406. Importă maşini şi utilaje industriale. Popula ia: 5. . partea de E constă dintr-o cîmpie joasă. ceai. bumbac şi soia (locul 1 în lume).: Joâo Pessoa . Port. grîu. manioc. columbit. Este divizat în 20 de provincii şi un district al capitalei. ovine). Par ial navigabil. Lungime: 2500 km. oraş în Federa ia Rusă. Industrie extractivă. Industrie extractivă (minereu de fier). caprine.Panticapaíon Papeéte fostă colonie grecească pe ărmul nordic al Mării Negre. produse de larg consum. Centru adm. uraniu. porcine. oraş situat în N insulei Tahiti . trestie de zahăr. prelucrătoare de materii prime agricole. Căi rutiere: 19736 km. tutun şi. mai cu seamă. alimentară. de prelucrare a lemnului şi a produselor agricole (zahăr Paraíba stat în N-E Braziliei. şi un podiş deluros (alt. porumb. Popula ia: 3. tutun. stat în America de Sud. Suprafa a: 1. întemeiată de milesieni în sec. Economia ării este bazată pe agricultură. caolin. Creşterea animalelor. cărbune. Pescuit de perle. cacao. cauciuc. bumbac. exploatări forestiere şi comer . Capitala: Asunción . orez. Limba oficială: engleza. Admis în ONU la 10 octombrie 1975. arahide. loc. rîu în Brazilia şi Paraguay. loc. Brazilia şi Argentina. República ~. Planta ii de cocotieri. Pădurile tropicale ocupă 51% din teritoriu. Hr. copră. 680 m). Capitala: Port Moresby . tutun. 12 600 MW). ghips). de cauciuc. brăzdat de afluen ii fluviului Paraná . una dintre ele Itaipú fiind cea mai mare din lume. al Polineziei Franceze. wolfram. orez. Vînătoare. beril. guarani. manioc. max.4 mil. 79 mii loc. porumb. la ărmul Oceanului Atlantic. energetică. loc.37 mii km2. forestieră.25 mil. citrice. În partea de S a insulei Noua Guinee se extind cîmpii mlăştinoase. Suprafa a: 56. Centru adm. zinc. Bază aeronavală. de cacao. Culturi: trestie de zahăr. stat insular în Oceanul Pacific. argint. situat în partea de E a insulei Noua Guinee şi pe mai multe insule vulcanice din apropiere. energetică (două mari hidrocentrale. Bougainville ).7 mil. afluent pe dreapta al fluviului Paraná . Se cultivă orez. în cuprinsul Cîmpiei Amazonului.75 mii km 2. ovine).: Belém . cobalt. trestie de zahăr.3 mii loc. Bogate resurse de subsol: cupru. max. Teritoriul ării cuprinde două regiuni geografice separate de fluviul Paraguay : partea de V reprezintă o cîmpie înaltă ( Chaco ). cafea. Se cultivă trestie de zahăr. km 2. arbori de cafea. Climă ecuatorială. Azi Kerci . învecinat cu Bolivia. Creşterea animalelor (bovine. trestie de zahăr. Export de cafea. bumbac. Pápua-Nóua Guinée Pará Paraguáy Paraguáy stat în N Braziliei. Exportă cupru. cu păduri ecuatoriale. Climă tropicală cu precipita ii abundente în E şi mai uscată în V. petrol. bumbac. 4694 m). străbătută de fluviul Paraguay . Popula ia: 5.

Aşezare etruscă şi romană. forestiere. Muzee. max. comercial şi cultural al ării. Zăcăminte bogate în aur. Institu ii financiar-bancare. Lungime: 185 km. Centru adm. A fost denumit după exploratorul polar englez William Parry (1790–1855). max. Alt. arbori de cafea. Lă ime min. medicamente. Parîngul Mare sau Mîndra ). Relief de podiş. Lungime: 4 700 km. Climă montană cu precipita ii abundente. Ad. Observator astronomic. trestie de zahăr. 2. Climă arctică. Expl. Parîng Párma Mún ii Par´îngului . afluent pe dreapta al Padului . constructoare de maşini. produse cosmetice etc. Aerodromuri. masiv muntos în Carpa ii Meridionali (România).Paramáribo Paraná oraş în Republica Surinam. păduri de conifere şi fag. palate. Universitate. lemn. arhipelag în Arctica canadiană. Păşuni alpine. Universită i. Aeroport. textilă. (9. diamante. alimentară. XVI–XVII). argint. Parcuri şi grădini. Biblioteci. oraş în N-E Italiei.: 29 km. Industrie petrolieră. Monumente: catedrală romano-ca-tolică (sec. de prelucrare a lemnului. Monumente: catedrale (sec. Port. Se cultivă cereale (grîu. biserici (sec. aparataj electronic. Cel mai mare centru economic. străbate S Braziliei. rom etc. avioane. de confec ii. curge apoi pe teritoriul Argentinei şi se varsă în Oceanul Atlantic prin estuarul La Plata .). marchează o por iune a grani ei dintre Paraguay şi Argentina. Naviga ie intensă. chimică. XVI). Parnás Párry Pas de Calais [pa d¬ ka´le] . a cimentului şi sticlei. Île-deFrance .75 mil. palate (sec. Popula ia: 8. fabrici alimentare (zahăr. de parfumuri. Era considerat de vechii greci drept reşedin ă a Muzelor şi loc sacru al poe ilor. Alt. 152 mii loc. în apropiere de confluen a cu Marna . strîmtoare între Fran a şi Marea Britanie. Muzee.32 mil. porumb). Paraná París capitala Fran ei. soia. Turism. alimentară. stat în S Braziliei. Localitatea a luat fiin ă în preajma unei cetă i celtice (parisi ) în antichitate. fluviu în America de Sud. tractoare. Suprafa a: 199. Centru comercial (pentru bauxită. situat pe rîul Parma . care l-a descoperit în anul 1818. porcine). centrul adm. Prelucrarea lemnului. Vegeta ie: păduri tropicale. XV–XVI).: Curitiba . Creşterea animalelor (bovine. Relief muntos şi deluros. fasole. biserici gotice (sec. loc. loc. orez. XII). coloran i. maşini de precizie etc. Industrie dezvoltată şi diversificată: constructoare de maşini (automobile. pe partea stîngă a fluviului Paraná (cursul mijlociu). Se formează prin unirea rîurilor Paranaiba şi Rio Grande . de bijuterii şi de articole de lux.: 24–64 m. rom). XII–XIII). cacao.). bumbac. poligrafică. 2519 m (vf. capitala ării. uneşte Marea Mînecii cu Marea Nordului. chimică (mase plastice. port pe fluviul Sena . cafea. stepe. Par ial navigabil. mănăstire.18 mil.). Muzee. zahăr. de servicii în transport şi turism. manioc. al reg.5 mii km2. loc.: 2 457 m. Suprafa a: 100 mii km2. Academii. Universitate. Popula ie rară. în conurba ie). masiv muntos în S-E Greciei. 175 mii loc.

Izvorăşte din Uralul de N şi se varsă în marea Barents printr-o deltă. Pomicultură. Muzee. Zăcăminte: minereuri de fier. Voievozi (1664). peninsulă în S Greciei. Centru adm. aşezare dacă şi castru roman. alimentare. situat pe rîul Kama . Mecanică. alimentare. Turism. Universitate. medicamente.: 4 634 m.04 mil. XVII).2 mii km2. avînd direc ia de la V la E. Alt. loc. materiale de construc ie. Castélul ~. Industrie puternic dezvoltată. Popula ia: 600 mii loc. Acoperi i cu păduri în mare parte. culme muntoasă în Alpii de vest. electrotehnică şi electronică. prelucrarea petrolului şi a lemnului. Craiova (România). fluviu în N-E păr ii europene a Federa iei Ruse. biciclete. Suprafa a bazinului: 322 mii km2. Industrie constructoare de maşini. . cărbune. Fondat ca cetate în 1663. Institu ii de învă ămînt superior. situată între Rio Colorado şi Rio Negro la N şi strîmtoarea Magellan la S. Mún ii ~. Construc ii de maşini. max. produse chimice şi alimentare. Acoperită cu ghe ari. Nod de comunica ii. Popula ia: 11. de cărbuni. alimentară. mun i în S-V Germaniei. Iaşi). măslini.Paºcáni Patagónia municipiu în România (jud. A fost reşedin ă de vară a familiei regale române. de prelucrare a lemnului. castel în stil renascentist în România (or.: 1457 m. Relief muntos.88 mil.: 1 004 m. Feldberg ). max. petrol. At. Grădină botanică.: 2 404 m. loc. Perm oraş în Federa ia Rusă. maşini de calculat. gaze naturale. conacul Cantacuzino (sec. metalurgie. citrice. masiv muntos la grani a dintre Germania şi Cehia. textile. Turism. Bogate zăcăminte de bauxită. Alt. Relief predominant muntos. Álpii ~. Muzeu. electrotehnică. Alt. Pescuit. situat pe valea Siretului . Predeal). Suprafa a: 785 mii km2. Astăzi muzeu. extremitatea sudică a Peninsulei Balcanice. piane. max. Expl. Turism. energetică. cu ieşire largă la Oceanul Atlantic. situată între Marea Egee şi Marea Ionică.4 mii km 2. Creşterea animalelor. Climă mediteraneană. pe teritoriul Italiei şi Elve iei. doc. Importante resurse energetice. culme muntoasă situată în N-V Mun ilor Apuseni (România). Climă temperată aridă. fabrici textile. Produce motoare. Chile). Fondat în 1681. Peşteri. Fondat în 1760. chimică. Repara ii de locomotive şi vagoane. Alt. De aici izvorăşte fluviul Dunărea .: 1 495 m (vf. Teatre. vi ă de vie. Legumicultură. Construc ii de maşini. Culturi agricole: cereale. În 1940-1957 s-a numit Molotov . 555 mii loc. ceasuri. cu cîmpii litorale înguste în zona golfurilor. regiune în S Americii de Sud (Argentina. situate în antichitate pe locul actualului mun. textilă. compresoare. Suprafa a: 22. Pãdúrea Boémiei Pãdúrea Cráiului Pãdúrea Neágrã Pecióra Pelendáva Péleº Peloponés Penníni Pennsylvánia Pénza oraş în Federa ia Rusă. Lungime: 80 km. Navigabil. situat pe rîul Sura . Monumente istorice şi arhitectonice: biserica Sf. max. stat în N-E SUA. Suprafa a: 117. prin rîurile Brigach şi Brege . hîrtie. Creşterea vitelor (ovine). Alt. mobilă. de confec ii. 46 mii loc. casa memorială “Mihail Sadoveanu“.: Harrisburg . max. în 1419. 1. Produc ie de cereale. Lungime: 1 809 km. Fabrici de produse chimice. petrol.

capitala Cambodgiei. situat pe rîul Salt .: 25–104 m. Muzee. în apropiere de lacul Trasimene . Organizat în 12 departamente şi o provincie constitu ională. Între anii 1790–1800 a fost capitala SUA. km2. ce reprezintă platouri înalte (punas). Climă ecuatorială în cîmpiile din E. se află cel mai mare lac din America de Sud – Titicaca. construc ii de maşini (aparataj electronic). República ~. cu alt. desparte peninsula Arabia de Iran. fabrici textile şi alimentare. al statului Arizona. Vechi centru comercial. Universitate. 994 mii loc. Industrie constructoare de maşini (aeronautice. Mari exploatări de argi Perúgia oraş în Italia.3 mil. loc. Moschee (1630). textilă. 985 mii loc. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. XIV). al regiunii Umbria . loc. Societă i şi institu ii ştiin ifice şi artistice. [fil¬´delfj¬] oraş în E SUA (Pennsylvania]. Turism. Meşteşugărit. Columbia. Valoroase monumente medievale şi renascentiste: biserici (sec. Institu ii financiare şi comerciale. Universitate. În extremitatea de S. Muzeu de artă khmeră. chimică. Muzee. vf. în conurba ie). Industrie constructoare de maşini (electrotehnică). alimentară. Relief variat: în V o cîmpie îngustă de coastă cu peisaj deşertic. piemontul andin La Montaña (2/3 din teritoriu).285 mil. Universită i (sec. 149 mii loc. comercial şi turistic. Activitate comercială. situat pe rîul Delaware . Teatre. o vastă cîmpie aluvială la obîr şia fluviului Amazon. Suprafa a: 1. Academie de ştiin e. Siderurgie. Limbi oficiale: spaniola. la grani a cu Bolivia. Muzee. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. loc. Aeroport. textilă. XII. Capitala: Lima. poligrafică.85 mil. Monumente istorice şi arhitectonice. loc. aymará. Vestigii etrusce şi romane.15 mil. Brazilia. situată pe fluviul Mekong . oraş în SUA. navale. Port fluvio-maritim. [pe´¿aaw¬r] oraş în N Pakistanului. 1. stat în V Americii de Sud.Pérsic Perú Gólful ~. alimentară. Monumente istorice şi arhitectonice. la N de Roma. Bolivia şi Chile. în zona oraşului Piatra-Neam de astăzi. Economie dominată de industria minieră şi agricultură. 1. Activitate artizanală. quecha. situată pe valea fluviului Tedongan . Muzee. deasupra cărora se înal ă creste paralele cu vîrfuri ce depăşesc 6 000 m (alt. situat la coasta vestică a Oceanului Pacific. localizată în N Moldovei (Româ-nia). mai mari de 4 000 m.64 mil. centrul adm. Turism. Centru industrial. 2. golf în N-V Oceanului Indian. Universitate. Lungime: 926 km. tropicală aridă în regiunile de coastă. între Ecuador. VI–VII. Ad. X–XVI).23 mil. XIII–XVI). Sta iune climaterică de iarnă. Galerie na ională. Pesháwar Petrodáva Phenián Philadélphia Phnóm-Penh [´phnom´pen] Phoenix [´fiiniks] . Vegeta ie ecuatorială. financiar. aşezare dacă. 6768 m. în centru lan urile muntoase ale Anzilor (Sierra). fabrici de produse textile şi alimentare. loc. deşertică şi semideşertică. centrul adm. Lă ime: 180–230 km. farmaceutică. max. Palatul Comunal (sec. Rafinării de petrol. Cerro de Huascaran. capitala Coreii de Nord. (2. În 1776 aici a fost proclamată independen a SUA. Popula ia: 28. Port. Prelucrarea bumbacului şi a mătăsii. de automobile).

Muzee. floristică şi faunistică (capre negre). Alt. fabrici de produse textile şi alimentare. Neam . 105 mii loc. max. Gala i. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Iu. max. max. [´pi¬r] oraş în SUA. cartofi. între golful Biskaya şi Marea Mediterană .: 2 239 m (vf. de prelucrare a lemnului (cherestea. Lermontov".: 2 303 m. România). oraş în S Greciei. centrul adm. Nod feroviar. Hr. Sta ie meteorologică de altitudine. por elanului şi ceramicii. Monumente de arhitectură: Turnul înclinat (sec. farmaceutică. XI–XII). IV–II î. Lă ime: 50 km. 128 mii loc. Izvoare minerale (mai cu seamă în N). în conurba ia Atenei. Alt. Mare centru industrial şi comercial: construc ii navale. Industrie constructoare de maşini (aeronave). chimică. identificată cu aşezarea întărită de la Poiana (com. Institu ii de învă ămînt superior. Metalurgie. loc. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. 170 mii loc. care datează din sec. alimentară. Mún ii ~. XI–XIV). vîrf în Mun ii Rodnei (România). Muzeu. Universitate (1338–1343).: 3 404 m. Turnul-clopotni ă (1499). Vegeta ie: păduri. sticlă). alimentare. Popula ia: 1. situat pe rîul Missouri . situat pe rîul Arno. Ioan (sec. sticlărie. Formează cumpăna de ape dintre Marea Egee şi Marea Ionică. 13 mii loc. 135 mii loc. Este cel mai important port al ării. construc ii de maşini. Turism. păşuni alpine. bauxită. situată pe Siret. Suprafa a: 19.: Amiens . mun i în V Greciei. Mún ii Píndului . Lungime: 435 km. Domul (sec. produc ia materialelor de construc ii (ciment. Turism. Centru comercial. municipiu în România. aşezare geto-dacă. Se cultivă cereale. Se cresc animale pentru carne şi lapte. nichel. Casa memorială "C. Monumente arhitectonice. Piátra-Neamþ Picardía Piérre Pietrósul Pind Piréu Pirinéi Piroboridáva Písa [´piisa] . Zăcăminte: minereuri de fier. Rezerva ie ştiin ifică. Vestigii geto-dacice.Hogaş". Oraş pr. a materialelor de construc ii. Institu ii de învă ămînt. al statului Dakota de Sud. textile. oraş în Italia (Toscana). Muzee. pe ărmul Mării Egee (golful Egina ). Casa memorială "M. export de mărfuri industriale şi alimentare. Muzeu. Sta iune balneoclimaterică. textilă. jud. Alt. fabrici chimice. situat pe valea Bistri ei . biserică (sec. Teatru. clădiri vechi. Industrie constructoare de maşini (utilaj agricol). cobalt. sistem muntos în S-V Europei. marmură. la grani a dintre Fran a şi Spania. Stavropol). Climă montană temperată.Piatigórsk Piátra Cráiului oraş în Federa ia Rusă (reg. Păduri conifere. Alt. mangan. alimentară. La Om ). a celulozei şi hîrtiei.4 mii km 2. masiv muntos în E Carpa ilor Meridionali (România). Nod feroviar. sfeclă de zahăr. mobilă). XIV) ş. Nicoreşti. Monumente: biserica Sf.8 mil. Lungime: 798 km. XV). provincie în N Fran ei.: 2 650 m. Turism. reşedin a jud. a. textilă. a sticlei. Alpinism.

Monumente de arhitectură. partea de V Prusiei (1772). a. Aeroport. Monumente: biserici (sec. situat pe fluviul Mari a . regiune istorică în V Ucrainei. de fibre şi esături de bumbac. At. Vestigii tracice şi romane. centrul adm. 120 mii loc. Industrie de prelucrare a petrolului şi lemnului. Rezerva ie naturală de pini. Prahova. 375 mii loc. Celelalte insule sînt nelocuite. maşini textile). Nod de comunica ii. Caragiale ş. Industrie constructoare de maşini (“škoda“. Centrală atomoelectrică. restituită Poloniei în 1436. Teatru. în 1503. clădiri vechi. XV). A apar inut Polo-niei (sec. Teatru. Institute de învă ă-mînt superior.5 km2 şi o popula ie de numai 60–70 loc. grup de insule în S Oceanului Pacific. situat în S-V statului Pennsylvania. Tîrg interna ional de mostre. siderurgică. al jud. Suprafa a: 37. XV–XVIII). Denumit după cea mai mare insulă Pitcairn . chimică. capitala Republicii Muntenegru. XVII). Monumente: moschee (sec. municipiu în România. localitate de tip urban în Republica Georgia (Abhazia). electrotehnică. XVI–XVII). Institu ii de cercetări ştiin ifice. XIV). Aeroport. vestigii greceşti. port pe canalul Ohio .25 mil. municipiu în România. fabrici textile şi alimentare (conserve de legume). Nod de comunica ii. L. loc. Stăpînită de Petru Muşat (sec. Turciei (sec. Pocúþia Pódgorica [´podgoritsa] Podólia . Monumente arhi-tectonice: biserici (sec. Monumente istorice: ruinele unei cetă i antice şi bazilici bizantine. doc. XVI–XVII). Industrie siderurgică. clădiri vechi. 175 mii loc. 186 mii loc. utilaj industrial şi minier). constructoare de maşini. case vechi. oraş în Serbia şi Muntenegru. alimentară. Climă tropicală. În anii 1949–1992 s-a numit Titograd . chimică. Turism. constructoare de maşini. construc ii de automobile (Dacia ). textilă. Monumente arhitectonice (sec. sec. aceasta avînd suprafa a de cca 4. Universită i. doc. în jurul cetă ii Halici. XVIII). Muzee. Metalurgie. de produse alimentare. Pitéºti Píttsburgh [´pitsb¬rg] oraş în SUA. Descoperit în 1767 de navigatorul Robert Pitcairn. alimentare. textile. sta iune balneoclimaterică pe ărmul Mării Negre. X. de încăl ăminte. regiune istorică în V Ucrainei. în sec. Construc ii de maşini (utilaj electrotehnic. I.Pítcairn [´pitke¬n] Ínsulele ~. În 1945 a fost încorporată în componen a Ucrainei. oraş în partea de S a Bulgariei. Teatru. Aeroport. situat pe valea Argeşului . Piþúnda Ploiéºti Plóvdiv Plze² [plzeñ] oraş în V Cehiei. Muzee. Institu ii de învă ămînt superior. 254 mii loc. Muzee. prelucrarea tutunului. At. situat în Cîmpia Ploieştiului. 2. a sticlei. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt. Universitate. Vestigii dacice şi vechi româneşti. la 22 km S de Gagra . locomotive electrice. 12 mii loc. XV). Muzeu regional. Curtea Voievodală (în ruine. Muzee. Grădină zoologică. Centru industrial şi cultural. fabrici de cherestea. Monumente istorice şi arhitectonice. a sticlei şi ceramicii. iar partea de E Rusiei (din 1793).4 km 2. situată în N interfluviului bugonistrean. alimentară. fabrici de mobilă. alimentară (bere). statuile lui Mihai Viteazul. Universitate. Biblioteci. centrul adm. la S-V de Praga. de pielărie şi hîrtie. Argeş. al jud. Prelucrarea tutunului.

produse chimice. carne. format de peste 150 de insule (din 5 arhipelaguri). Lituania. Divizat în 16 voievodate. loc. situată la poalele masivului Postăvarul . Suprafa a: 4 mii km 2. Tonga ş. manioc. bata i. Sporturi de iarnă. Constuc ii de maşini. situat pe rîul Pahra . Pescuit. Insule vulcanice şi coraligene. instrumente muzicale. Relief predominant de cîmpie relativ plană. a. rezerva ii naturale. europeni. inclusiv 3 de tip urban.: Papeete . Hoteluri. bumbac. Carpa i. unde în 1475 Ştefan cel Mare a repurtat o strălucită victorie asupra armatei turceşti conduse de Soliman-Paşa. Turism. colinar şi de cîmpie. la S-V de Harkov. În ascen Poltáva oraş în Ucraina. citrice. loc în apropiere de municipiul Vaslui (România). condusă de Carol al XII-lea. Cehia. maşini agricole. mormoni).Podólsk oraş în Federa ia Rusă. Muzeu. sulf (1/5 din rezervele mondiale. în 1709. situat între Rusia. Centru adm. Căi rutiere: 792 km. catolici. Pódul Înált Poiána-Braºóv Polinézia Polinézia Francézã Polónia República ~. cabane. Institu ii de învă ămînt superior. Cocotieri. Relief muntos. bananieri. zahăr. orientată spre cea de pia ă. 320 mii loc. Economie dinamică. alt. Braşov). Suprafa a: 312 685 km2. max. Se extrag cărbuni (locul 5 pe glob la lignit şi 7 la huilă). La Poltava. la 1 030 m alt. conserve de peşte). Pomeránia . Limba oficială: poloneza. drenată de fluviul Vistula şi afluen ii săi. Creştinism (protestan i. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Administrat de Fran a. Ucraina. Recoltarea perlelor negre. locul 2 pe glob ca producător). sare. construc ii de maşini (acumulatoare. materiale de construc ii (ciment). stat în N Europei Centrale. sta iune climaterică în România (jud. teritoriu insular în partea central-sudică a oceanului Pacific. asiatici. Capitala: Varşovia. Vegeta ie bogată şi variată. Cocotieri. 2499 m) şi de podişuri în N-V. regiune istorică între Vistula şi Marea Baltică. încăl ăminte. Popula ia: 38. pe teritoriul de astăzi al Germaniei şi Poloniei. alimentară (ulei de cocos. Polinezieni. Creşterea animalelor (bovine. bazată pe industrie şi agricultură. textile şi alimentare. pajişti alpine. Este dezvoltată industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime miniere. 210 mii loc. Climă tropicală. trestie de zahăr. Industrie textilă. Belarus. petrol. Muzee. ovine). Metalurgie. maşini de cusut). situat pe rîul Vorskla . Climă temperată de tranzi ie de la oceanică la continentală. Zone ocrotite: parcuri na ionale. Samoa. Turism. Vegeta ie de păduri montane (pini). Aeroport. vile. Pescuit. Climă ecuatorială şi tropicală oceanică. sticlărie. gaze naturale. Germania şi Marea Baltică. Petru I a ob inut o mare victorie asupra armatei suedeze.7 mil. metale neferoase (mai ales argint – locul 1 pe continent şi cupru – locul 2). arbori de pîine. Teatre. Slovacia. por elanuri. grup de arhipelaguri ( Hawaii. cu zone montane în S (Sude i.) şi insule dispersate în partea centrală a Oceanului Pacific. Popula ia: 227 mii loc.

statui.: 3 937 m. 440 mii loc. Fondat de romani în 138 d. electronică. Aeroport. Centru comercial pentru vinurile de Porto. port la Marea Mediterană. 384 mii loc. [´poo(r)t ¬v´spejn] capitala statului Trinidad–Tobago. de prelucrare a lemnului. în lungul coastei de S a Mării Negre. Rafinării de petrol. oraş situat în S-E insulei Noua Guinee. Universitate. Aeroport. al statului Rio Grande do Sul. Aeroport. mobilă. Industrie metalurgică. Universitate. cafea. în timpul unei erup ii violente a vulcanului Vezuviu. situată în N-V insulei Trinidad . 1. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. arahide. Se extrag polimetale. Grădină botanică. lan muntos în partea asiatică a Turciei.1 mil. 337 mii loc. (1. a hîrtiei. obiecte de artă decorativă etc. prelucrarea lemnului (cherestea. Hr. bumbac. [porto´pres] capitala statului Haiti. şantiere navale. Lă ime: 130 km. Turism. port pe fluviul Columbia . cărbune. 220 mii loc. locuin e). centrul adm. capitala Republicii Benin. 160 mii loc. Aeroport. Fondat în 1749. bazilică. Sta iune balneară. Turism. Aeroport. 1. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. alimentară. chimică. oraş în N-V SUA (Oregon). cacao. Aeroport. hîrtie). Port la Marea Caraibilor. comercial (export de zahăr. capitala statului Papua-Noua Guinee. ulei de palmier. port la Oceanul Atlantic. Alt. XII–XIII).Pompéii oraş antic în apropiere de Napoli (Italia). oraş în N-V Portugaliei. alimentare. constructoare de maşini. Teatre. copra). Construc ii de avioane. În 79 î. Centru industrial (prelucrarea lemnului). Mare port de tranzit. Muzee. În urma săpăturilor arheologice au fost scoase la suprafa ă ruinele unor edificii (amfiteatru. Universitate. loc. situat pe fluviul Douro. împreună cu Herculanum şi Stabiae . Muzeu. alimentară. Universitate. Póntici Port-au-Prince Pórtland [´poo(r)tl¬nd] Port Louis [´poo(r)t´luuis] Port Móresby [´poo(r)t ´moo(r)zbi] Pórto [´portu] Pôrto Alégre [´portu ¬´legri] Pórto-Nóvo Port of Spain Port Saíd Pórtsmouth [´poo(r)tsm¬q] . la golful cu acelaşi nume. a fost acoperit de lavă. Muzee. Aeroport. de confec ii. fabrici textile. Industrie metalurgică. Vegeta ie montană. de prelucrare a petrolului. Metalurgia aluminiului. construc ii navale.Hr. capitala statului Mauritius. port la Oceanul Atlantic. Lungime: 1000 km. cacao. în conurba ie). Universitate. cauciucului şi lemnului. Universitate. loc. constructoare de maşini (navale). fabrici de produse chimice şi alimentare. 180 mii loc. oraş în S-E Braziliei. terme. situată pe ărmul vestic al insulei Haiti.2 mil. textilă. Centru comercial (export de cauciuc. Mún ii ~. oraş în N-E Egiptului. palat episcopal în stil baroc. lemn de esen e pre ioase) şi cultural. Monumente arhitectonice: catedrală (sec.1 mil. Sta iuni balneare. textilă. port la Oceanul Indian. temple. port la Marea Mînecii. artizanat. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Export de copra. 185 mii loc. Export de zahăr. rom. 195 mii loc. oraş în Marea Britanie. Port la Marea Caraibilor. şantiere navale. Industrie petrochimică. Aeroport. Muzee. cafea. loc. max.

Tejo. poligrafică. Suprafa a: 92 389 km2. Teatre. Limba oficială: portugheza. aur. Portugália República Portughéză . material rulant. fabrici de confec ii. staniu. caolin. Serra de Caramulo . Nod rutier şi port fluvial. situat la S-V de Berlin. centrul adm. port la Oceanul Pacific. electrotehnică. max. situat pe rîul Warta .: 1 799 m. Guadiana .1 mil. a. . Mai este cunoscut şi cu denumirea Cristianul Mare .3 mil. fiindu-le caracteristice erup ii frecvente. în special pe insulele Azore . situat pe insula Efate (Vaté ). păşuni naturale (16%). cabane. Postãvárul Potómac Pótsdam Póznañ [´poznañ] oraş în S-V Poloniei. Aeroport. ulei de balenă. 20 mii loc. Monumente arhitectonice: Domul (sec. Noul Palat (1763). Export de lînă. XV–XVII). loc. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. XVIII). vagoane). pe rîul Havel . construc ii de maşini (motoare. pîrtii de schi). prelucrarea cauciucului.Port Stánley [´poo(r)t´stænli] oraş în insula Falkland . chimică. Palatul reziden ial. Aeroport. poligrafie. autonome. Navigabil. stat în Europa Occidentală. Cuprinde şi arhipelagurile insulelor Azore şi Madeira . alimentară (conserve). Lungime: 459 km. Sporturi de iarnă (hoteluri. făcînd parte din grupul Mun ilor Bîrsei (România). Universitate. 143 mii loc. istoric şi cultural. Izvorăşte din mun ii Apalaşi şi se varsă în golful Chesapeake (Oceanul Atlantic) printr-un estuar. loc. Monumente: castel (sec. Muzee. Postăvarul ). Centru industrial. ară industrial-agra-ră în rapidă dezvoltare. zinc. Vegeta ie: păduri de stejar şi de pin (28% din teritoriu). farmaceutice şi alimentare. fluviu în N-E SUA. Port fluvial. max. În S predomină podişurile şi cîmpiile relativ accidentate. Repara ii navale. XVI). Industrie constructoare de maşini (locomotive. Capitala: Lisabona . de produse chimice. Climă temperat-oceanică. teleferic. Palatul de Marmură ş. 1. oraş în Germania. Ritmuri de dezvoltare accentuată în metalurgia neferoaselor şi rafin Port Víla capitala Republicii Vanuatu. Comer extern. (vf. Dispune de zăcăminte de wolfram. Platourile constituie forma principală de relief al ării. 1991 m). cărbuni. biserici (în stil gotic şi baroc). Arhipelagurile atlantice sînt de origine vulcanică. Popula ia: 10. pirite. primăria (sec. culme muntoasă în S-V Carpa ilor Occidentali. Importantă bază turistică. Este divizat în 22 districte (18 continentale şi 4 insulare) şi 2 reg. Important centru industrial: metalurgie. Serra de Marăo . ocupînd S-V Penisulei Iberice. argint. Muzee. Alt. al arhipelagului Falkland . întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. uraniu. 590 mii loc. Altitudinile joase de litoral au favorizat scurgerea în Atlantic a marilor fluvii ce pornesc din Spania: Douro. Turism. textilă. Vechea reşedin ă a regilor Prusiei. maşini agricole). situat între Spania şi Oceanul Atlantic. strunguri. La N de Tejo se desfăşoară lan urile muntoase paralele Serra da Estrela (alt.

a materialelor de construc ii. oraş în Italia (Toscana). capitala Republicii Capul Verde. 825 mii loc. ghips. aerian). petrochimică şi chimică. a Republicii Africa de Sud. Pescuit intens. Centru adm. chimică. XIV). 65 mii loc. doc. Universitate. palate. Export de produse tropicale (citrice. Muzeu geologic. oraş în Serbia şi Muntenegru. gaze naturale. textilă. edificii vechi. biserică (1703). Monumente: mănăstiri. electrotehnică şi radioelectronică. Industrie textilă. Aeroport. Muzee. al regiunii autonome Kosovo . coline şi cîmpie. 7 mii loc. Punct de tranzit în naviga ia transatlantică. Institu ii de învă ămînt mediu şi superior: universită i la Ploieşti şi Vălenii de Munte. Creşterea animalelor. Lipsit de popula ie permanentă. Turism. Operă. Galerie na ională. feroviar. Turism. Industrie siderurgică. Fondat în 1855. a cimentului şi sticlei. La V de insulă se află polul magnetic al Terrei. poligrafică. XV) ş. pe cumpăna de ape între bazinele rîurilor Prahova şi Timiş. situată în partea centrală a ării. Nelocuită. muzee memoriale. utilaje. Suprafa a: 35. Mănăstirea Predeal . situat la trecătoarea Predeal . situată între insulele Somerset şi Victoria . Monumente: castel (sec. XIII).a. catedrală romano-gotică (sec.2 mil. în 1805. Popula ia: 870 mii loc. 166 mii loc. Ploieşti . sare. Suprafa a: 4. [´wejlz] insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. 250 mii loc. aparate de precizie). Relief de mun i. Zăcăminte: petrol. constructoare de maşini (asamblare de automobile. Institu ii de cercetări ştiin ifice. Teatre. Pia ă agricolă. XIII–XV).6 mii km2. Castelul Peleş (Sinaia). alimentară. Academie de ştiin e. At. Produc ie de cereale. oraş în România (jud. cafea etc. Climă aspră subpolară. X). constructoare de maşini (automobile. reprezentat de insula cu acelaşi nume (din apele antarctice). XIX). biserică (sec. Industrie dezvoltată: siderurgică. situată în partea de S a ării. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. constructoare de maşini (utilaj petrolier). Păduri. situată la N-E de Capul Bunei Speran e . Biserică (sec. a produselor de meşteşugărit (ceramică) şi alimentare. Sta iune climaterică. A fost capitala Cehoslovaciei în anii 1919–1992. Práia Práto Predeál Pretória Prínþul de Wales Prínþul Édward Príština . Reşedin ă a ducilor de Boemia (1061–1140). statui. în bazinul superior al rîului Prahova . textilă. loc. lignit. Universitate (1348). bazilică (sec.: mun. alimentară. Administrat de Africa de Sud. Industrie de prelucrare a petrolului şi a lemnului. Studiouri cinematografice. utilaj minier.). textilă. Nod interna ional de comunica ii (rutier. Relief muntos. port în insula Săo Tiago . 1. centrul adm. catedrală (sec. podul Carol.7 mii km2. Sta iuni climaterice. Numeroase monumente: Domul (sec. aparataj electrotehnic).Prága capitala Republicii Cehia. Viticultură. poligrafică. teritoriu insular în Oceanul Indian. XIII). Teatre. la N-V de Floren a. Sporturi de iarnă. pe rîul Vltava . Práhova jude în partea central-sudică a României. alimentară. Breb). Pomicultură. Braşov). Suprafa a: 47 km2. Casa Domnească a lui Matei Basarab (1641. capitala adm.

Biserică construită în anii 1466–1469. Relief muntos şi de cîmpie litorală. mănăstire în România. Turism. doc. constructoare de maşini (maşini-unelte. industrie electronică. Culturi agricole: trestie de zahăr. care s-a desprins în 1525 din componen a fostelor posesiuni ale Ordinului teutonic. Marchează grani a dintre România. XVII–XVIII).). [pu´eebla] oraş în Mexic. meşteşugărit (obiecte din piele. Dolhasca). ceramică). com. Denumirea antică: Pyretus . Suceava (com. Centru industrial: metalurgie. electrotehnică. în jud. Teatru. materiale de construc ii. 210 mii loc. fabrici de ciment. Ctitorie a domnului Petru Rareş (1530). Mormîntul lui Petru Rareş (1546). chimică. 180 mii loc. fluviu. Monumente: catedrală (sec. situat în S podişului Mexican. Pe valea Prutului se află lacul de acumulare Stînca–Cos-teşti .13 mil. de confec ii. Universitate (1764). Probota. de produse alimentare.: San Juan . fabrici textile. Construc ii de automobile. A fost locuită de foceeni (sec. alimentară. Vame de frontiere. Centru adm. XVI–XVII). Lungime: 144 km. banane. Suprafa a: 9 mii km2. A fost desfiin at în 1947. produc ie de bijuterii. ananas. Hr. situat între Vistula şi Niemen. Institu ii de învă ămînt. 1. afluent pe dreapta al Siretului. Academie teologică (1759–1779). albi. numele vechiului stat în Germania de Nord. Sisteme de iriga ie. în 903. VI î. cu capitala Berlin . în jud. orez. Izvorăşte de sub vîrful Lăcău (Mun ii Vrancei). reprezentat de insula omonimă şi de alte insule mai mici din cadrul arhipelagului Antilele Mari (Marea Caraibilor). Rafinării de petrol. loc. alimentară. Căi rutiere: 22 588 km. Căi ferate: 96 km. petrochimică. negri. capitala statului Puebla. apoi ocupată de romani şi transformată în provincie romană. de produse textile (bumbac) şi alimentare. Vrancea. sticlărie. Centre piscicole. Izvorăşte din N mun ilor Carpa i (la alt. citrice. mănăstire în România. Ucraina şi Republica Moldova. At. Muzee. construc ii de maşini. Creştinism (catolici). Muzee. centrul adm. În 1918 a devenit stat-membru al Republicii Germane. Mănăstírea ~. Putna). A fost constituit în 1618 prin unirea mărcii de Brandenburg cu ducatul Prusiei. textilă. Suceava (s. [pro´vããs] regiune istorică în S-E Fran ei. Lungime: 967 km. în N-V Cîmpiei Ruse. ceasuri). argintărie. port la Oceanul Atlantic. Climă tropicală oceanică.83 mil. de prelucrare a pielei. al statului Rhode Island. pe teritoriul jud. Universită i. teritoriu insular în America Centrală. oraş în N-E SUA. afluent pe stînga al Dunării. Provence Providénce [prov¬´d¬ns] Prúsia Prut Pskov Puébla Puérto Ríco Uniúnea ~. Muzeu de manuscrise. mulatri. Monumente medievale. liguri. . Industrie de prelucrare a petrolului. oraş în Federa ia Rusă. Vegeta ie tropicală silvică. situat pe rîul Velikaia . Din 1481 apar ine Fran ei. broderii şi obiecte de cult. Administrat de SUA. loc. Centru industrial şi comercial. biserici în stil baroc (sec. Turism. Pútna Pútna rîu în România. Aeroport. legume. Popula ia: 3. de 1600 m) şi se varsă în Dunăre la 15 km E de Gala i (România). Creoli (majoritatea). cel i.Próbota Mănăstírea ~. Prima ctitorie a domnului Ştefan cel Mare.

pescuitul în golf. loc. Universită i. produse chimice şi alimentare). oraş în S-E Canadei. cu oaze rare în zona de litoral. între Emiratele Arabe Unite.: 88 km. doc. Prelucrarea metalelor. Climă tropicală aridă. Este divizat în 9 municipalită i. Meşteşugărit. fabrici de hîrtie. piscicolă. loc. XVIII). de prelucrare a cauciucului. Centru industrial: metalurgie. afluent pe dreapta al Dunării. Mai dezvoltat este sectorul zootehnic. Lungime: 186 km. Ecuador. Izvorăşte din E mun ilor Anzii Columbieni. de pielărie. chimică (fabrici de chibrituri). perle. Fabrici textile. Monumente istorice din timpul domina iei spaniole. port la Marea Galbenă. la 2 890 m alt. rîu în Europa Centrală. Tranzit de mărfuri. Observator astronomic. Státul ~. situat în insula Luzon . afluent pe stînga al Amazonului. Vegeta ie săracă (curmali. 1. Importă materii prime şi semifabricate. Institu ii de cercetări marine. porcine. Universitate. Export de cereale şi lemn. maşini şi utilaje. X. construc ii navale. Perú şi Brazilia. Qéna Qingdáo [tsih´dau] Québec [engl. Crescătorii de gazele ( oryx . peşte. meşteşugărit. Lă ime max. Lauren iu . Centru comercial. Lungime: 1580 km. cocotieri). Centru industrial (textile.Putumáyo Qátar Qátar rîu în America de Sud. Turism. Navigabil în cursul inferior. Artizanat.66 mil. în sec. Popula ia: 793 mii loc. păsări). Universitate. Industrie constructoare de maşini (inclusiv şantiere navale). prelucrarea lemnului. cocos. Suprafa a: 11 437 km 2. Industrie petrolieră şi chimică. al provinciei Belucistan . pe teritoriul statelor Columbia.4 mii km2. Exportă petrol şi produse petroliere. fabrici textile. alimentare. oraş situat în mun ii Anzi. sulfuri.: kwi'bek. Căi rutiere: 1 [kéna] oraş în Egipt. prelucrătoare a produc iei agricole. Limba oficială: araba. textilă. Relief predominant de cîmpie (cu dune). avînd un relief de podişuri joase calcaroase şi de cîmpii deşertice. Se practică recoltarea perlelor. Centrul cultural al canadienilor de limbă franceză. Arabia Saudită şi Golful Persic. 1. centrul adm. gaze naturale. singura crescătorie de gazele din lume). de fosforite (în apropiere). ovine. Izvorăşte din Alpii Stiriei . stat în Asia. At. oraş în V Pakistanului. precum şi de cărbune. Suprafa a: 11.12 mil. situat în E peninsulei Arabia. Universită i. XVII–XIX). 286 mii loc. Teritoriul ării cuprinde peninsula cu acelaşi nume din Golful Persic . fr. textilă. oraş în E Chinei. Pescuit intens. Monumente istorice (sec. Sta iune balneară. Lungime: 400 km. al provinciei cu acelaşi nume. curmale. Muzee. specializat în creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. Monumente arhitectonice (sec. Muzee.5 mil. porumb. textile. loc. situat pe fluviul Nil . 140 mii loc. alimentare. peninsulă în partea de S-V a Golfului Persic. Navigabil în cursul inferior. alimentară. Mari exploatări de petrol şi gaze naturale (după rezerve situîndu-se pe locul 5 pe glob). ghips. pe teritoriul Austriei şi Ungariei. Teatre. Capitala: Doha . Expl. 1. oraş în Filipine. 180 mii loc. A fost capitala Republicii Filipine (1948–1976). centrul adm. confec ii. situat pe ărmul estuarului Sf. capitala Ecuadorului. chimice şi de produse alimentare. mijloace de transport. mei.: ke´bek] Quétta ['kweetaa] Quezon City Quito [keson´siti] [´kito] Raab (Rába) . Se cultivă curmali. produse alimentare.

Cernău i. Aeroport. oraş în N-E Bulgariei. textilă. fabrici de sticlărie şi por elanuri. de pielărie şi încăl ăminte. Sta iune meteorologică de altitudine. XVI–XVIII). 522 mii loc. Libertador . chimice. loc. Prelucrarea metalelor. Biserica Naşterea Maicii Domunlui . Racov´ãþ Ráhov Rajasthán [rad…es´than] Raleigh [´rooli] Ramát Gan Rancágua Rar´ãu Rarotónga Ráºcov Ravénna Rázgrad Rãciúla . 237 mii loc.Rabát capitala Marocului. oraş în N Italiei (Emilia-Romagna). Arhiepiscopie. Aeroport interna ional. construită în stil baroc est-euro-pean în sec. Prelucrarea metalelor. cuprins între văile Moldovei şi Bistri ei. textile. al districtului omonim. cărbuni. Păşuni întinse în zona alpină. a materialelor de construc ii. al reg. Popula ia: 44 mil. cocotieri. 52 mii loc.: Avarua . XVII şi reconstruită în 1742–1740. 136 mii loc. Turism. Culturi agricole: cereale. Ucraina). argint). (1. Institu ii de învă ământ. grădişte getică (sec. Fost tîrg şi centru vamal la trecerea peste Nistru (sec. XII–XIV). Catedrala romano-catolică Sf. chimică. Datează din sec. centrul adm. Universitate. Creşterea animalelor. cea mai mare insulă în arhipelagul Cook . 194 mii loc. Turism. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. aşezămînt monastic în Republica Moldova. Aeroport interna ional. chiliile şi încăperile auxiliare au fost construite în prima jumătate a sec. masiv muntos în Carpa ii Orientali (România). port la Oceanul Atlantic. centrul adm. Turism. zinc. oraş în V Ucrainei.: 1 651 m (vf. Industrie chimică. Muzee. Turism. Suprafa a: 342. Centru adm. Industrie extractivă (petrol. Numeroase monumente romane. Sta iune climaterică. trestie de zahăr. alimentare. Răciula (rn. Turism. centrul adm. Muzee. rîu în Republica Moldova. Suprafa a: 67. de produse alimentare. Rezerva ia forestieră şi ştiin ifică Slătioara . Caetan . fabrici textile. Centru industrial (radiotehnică. bumbac. a. XVIII.2 mii km 2. Construc ii de maşini. citrice. Industrie constructoare de maşini şi aparataj electrotehnic. Popula ia: 9. afluent pe stînga al Prutului.29 mil. oraş în S-E SUA. Capitala: Jaipur . max.).Muzee. Universită i. de produse farmaceutice. Sta iune balneară. alimentară. XIX. textilă. la S-E de oraşul Ruse . Călăraşi). Mănăstírea ~. Monumente arabe (sec. Moschee (1614).2 mii loc. Centru minier (cupru). Monumente.1 km2. 120 mii loc. Fondat în 1150. alimentară. de confec ii. comună în Republica Moldova (UATSN). oraş în partea centrală a statului Chile. textilă. Izvorăşte la S de localitatea Serbiceni (reg. Fabrici de carton. Planta ii de bananieri. Vestigii arheologice: aşezări tripoliene. oraş în Israel. Muzee. Rarău ). 17 mii loc. al statului Carolina de Nord. situat pe teritoriul com. fabrici de prelucrare a tutunului. sta iuni paleontologice. loc. Tursim. în Pacificul de Sud. de confec ii. Monument al naturii: Pietrele Doamnei . situat pe rîul Tisa . stat în N-V Indiei. Universitate. alimentare) şi comercial. Alt. situat în apropiere de ărmul Mării Adriatice. Lungime: 68 km. IV–III î. plumb. bizantine ş. Hr. în conurba ie). alimentară. la E de Tel Aviv-(Jaffa). Prelucrarea lemnului.

la Ustia (rn. XVIII–XIX).9 mil. arhipelag în Oceanul Pacific. Insulele ~. automobile. Legumicultură. forestiere şi de cărbuni. Suceava). chimice. lîngă Războieni. Lungime: 1 640 km. 1202 m). fabrici de produse textile şi alimentare. Red Ríver [red´riv¬ (r)] Regina Charlotte Reims [´rees] Renánia de NordWestfália . în bazinul Ruhr . textilă. XVII). Hidrocentrale. Construc ii de maşini (aeronautice. Relief predominant de cîmpie. aparate electrotehnice). Creşterea animalelor (bovine. În timpul apelor mari se desparte în două bra e: Atchafalaya şi Old River . publicist. Academie. Mari zăcăminte de cărbuni.: Düsseldorf . în provincia istorică Champagne. Nicolae (1359–1365). Industrie siderurgică. mici întreprinderi industriale (confec ii. XVII–XVIII). port la Oceanul Atlantic. biserici (sec. animator al vie ii publice din Basarabia. Turism. alimentare. Sta iuni termale. constructoare de maşini (nave. Termocentrală.5 mii loc. Relief muntos (alt. doc.5 mii loc. Neam ). Centru industrial (construc ii de maşini. oraş în N-E Fran ei. În 1476. 535 mii loc. Lacuri de acumulare. Turism. clădiri vechi (sec. Iriga ii. fabrici de ciment. pierdută de Ştefan cel Mare. alimentară. Navigabil pe cursul inferior (560 km). rutier). în conurba ie. Aeroport.3 mii km 2. max. port pe Aisne-Marna .1 mii km2. Dubăsari). Centru adm. om politic. Popula ia: 2. maşini-unelte. Rãut Rãzboiéni Rãzéni Reazán Recífe [re´siife] oraş în N-E Braziliei. Universitate. artizanat. ovine). Donduşeni). Nod de comunica ii (feroviar. Suprafa a: 10. Muzee. de-a lungul coastelor canadiene. Biserica Sf. rîu în S SUA. afluent pe dreapta al Nistrului. Universitate. automobile. fluvial. rîu în Republica Moldova. minereuri de fier şi neferoase). Rediul Mare (rn. ctitorită de marele voievod. a avut loc o bătălie a oştirilor moldoveneşti cu turcii. om politic. Important centru industrial: construc ii de maşini (maşini agricole. comună în România (jud. Popula ia: 17 mil. Expl.Rãdãúþi oraş în N-E României (jud. Prelucrarea lemnului (mobilă). În memoria celor căzu i în luptă aici a fost ridicată (1496) o biserică. în 1484/1485. Suprafa a: 34. Teatre. loc. fabrici de produse chimice. Ioan Pelivan (1876–1954). aparatură electronică). afluent pe dreapta al fluviului Mississippi . Muzeu etnografic. Produc ie de cereale. XVII–XVIII). miniere (cărbuni. textile. 185 mii loc. Numeroase monumente arhitectonice. alimentare). maşini de calcul. membru al Academiei Române (1919). land în V Germaniei. At. produse alimentare). 32. Pescuit. Ialoveni). situat pe valea rîului Oka . prelucrarea petrolului. Monumente arhitectonice (sec. 2. situat pe rîul Topli a . la Valea Albă. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. Centru viticol şi de vinifica ie. pomicultură. Vechi centru de vinifica ie (vinuri. una dintre cele mai vechi localită i din Basarabia. Lungime: 286 km. şampanie). comună în Republica Moldova (rn. chimică. Aici s-au născut Ion Incule (1884–1940). Institu ii de învă ămînt superior. textile. loc. Expl. oraş în Federa ia Rusă. Izvorăşte la S-E de com. utilaj pentru automobile. Muzee. aparataj electric). primul preşedinte al Sfatului ării.

Teatre. a pielei (încăl ăminte). sfeclă de zahăr. Peleaga ). 2 500 m (vf. Relief în cea mai mare parte muntos. de calcare. păduri de conifere şi de fag. Le Tampon. Relief muntos şi de cîmpie litorală. tutun. 97 mii loc. oraş în S-V ării. Fondat în 874. textilă. Capitală din 1944. în 1470. Monumente arhitectonice (sec. Se cultivă trestie de zahăr. Aeroport. Vegeta ie: păşuni alpine. Piscuri: Fournaise (2 366 m). 30 mii loc. al raionului cu acelaşi nume. minereu de fier. îndeosebi conserve de peşte). alimentară (vin. chimică. Expl. alimentară. rom. Se cultivă cereale (secară. arbori de cafea. reşedin ă a raionului Rezina. [reju´njõ] teritoriu dependent reprezentat de o insulă de origine vulcanică din componen a arhipelagului Mascarene (Oceanul Indian). mirodenii). Transporturi auto. utilaj petrolier. 917 mii loc. Caraş-Severin . Expl. Turism. Important nod orohidrografic. Muzee.: Mainz . vanilie. textile. Fabrici de ciment. Vegeta ie: păduri tropicale. chimică. situat pe malul drept al Nistrului. oraş în Republica Moldova. Faună: zimbrul. produse alimentare. situat pe rîul Bîrzava . Universitate. Saint-André.: Saint-Denis. tutun.Renánia-Palatinát land în S-V Germaniei. Saint-Pierre. încăl ăminte. textilă. Industria tutunului. Reni Réºiþa Retezát Réunion Réykjavik [´reikjaviik] capitala Islandei. 122 mii loc. al jud. produse alimen-tare). la 101 km N de Chişinău. Alte oraşe: Le Port.). caprele negre. în conurba ie. Centru bancar şi comercial.8 mil. situat pe rîul James. zahăr). Suprafa a: 2512 km2. chimică. centrul adm. At. Termocentrală. doc. Administrat de Fran a. Centru adm. Pescuit. Altitudini: 2 509 m (vf. loc. a. Biserica Adormirea Maicii Domnului (1859). miniere (huilă. o el. Industrii (confec ii. 15 mii loc. Industrie siderurgică (fontă. Repara ii navale. pomi fructiferi. ovine). Retezat ) ş. Port fluvial. Creşterea animalelor (bovine. Institu ii de învă ămînt superior. oraş în Ucraina (reg. Industrie prelucrătoare de produc ie agricolă (zahăr. Popula ia: 3. Păpuşa ). Muzee. laminate). întreprinderi industriale (ciment. Parc na ional. Este unul din vechile oraşe ale Moldovei. At. Neiges (3069 m). municipiu în România. Căi rutiere: 2 710 km. legume. Odesa). Popula ia: 685 mii loc. la V de lacul Cahul . Centru adm. 2 484 m (vf. doc. situat pe malul stîng al Dunării . manioc. a. textile. în sec. Universită i. de prelucrare a lemnului. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Rezína Ríchmond [´rit¿m¬nd] oraş în E SUA. Mún ii ~. masiv în V Carpa ilor Meridionali. Muzee. Tăul Negru. Turism. material rulant). XVI–XVIII). ovăz). savane. Lacuri glaciare (Bucura. Industrie constructoare de maşini. Suprafa a: 19. . Zănoaga ş. capitala statului Virginia. Şantiere navale. plante aromate. port la Oceanul Atlantic. porumb. centrul adm.8 mii km2. alimentară. Climă tropicală maritimă. calcare). XVI. constructoare de maşini (turbine.

Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. Imperia etc. biserici (sec. max. construc ii de maşini. produse chimice. port pe fluviul Daugava . C onstruc ii moderne. Sta iune balneară (celebra plajă Copacabana ). oraş în Croa ia. Muzee. Monumente: catedrală (sec. capitala statului Rio de Janeiro. Valoroase monumente vechi: castel. Ad. Centru industrial: şantiere navale. loc. Sta iune balneară. Por iunea franceză se mai numeşte şi Coasta de Azur . Nisa. Turism. Hidrocentrale. vi ă de vie etc. mangan. 918 mii loc. Monumente arhitectonice (mănăstire. minereu de fier. XVI). Este legat prin canale cu Dunărea. XIV). lac în vestul Caucazului. Aeroport.). Centru financiar interna ional. afluent pe stînga al Amazonului. Export de cafea. alimentară. rîu în America de Sud. Vegeta ie abundentă (măslini. Pe teritoriul Columbiei se numeşte Guainia .: 116 m. Industrie constructoare de maşini (maşini de transport. Teatre. catedrală (sec. Marna. San Remo. clădiri. prelucrarea petrolului. palate. XIV–XVII). Turism. Suprafa a: 1. Lungime: 2300 km. textile.: 64 m. Ad. (11 mil. Aeroport. bumbac. Ríga Rijéka Rin Río de Janéiro Río Gránde fluviu în America de Nord. Celebre sta iuni balneoclimaterice (Cannes. Río Négro Río Négro Ríþa Riviéra [ri´vjeera] . a lemnului. loc. Cascade. Navigabil de la Basel în aval (886 km). petrochimie. aparataj electronic şi electrotehnic etc. Între anii 1889 şi 1960 a fost capitala Braziliei. pe teritoriul Argentinei (Patagonia). Grădină botanică. Cascade (în cursul superior). Lungime: 1 320 km. Vestigii romane. primărie (sec. cuprinsă între oraşele Cannes (Fran a) şi Spezia (Italia). oraş în S-E Braziliei. Par ial navigabil (1000 km). golf la Mării Baltice.). între Letonia şi Estonia. Climă mediteraneană. Lungime: 1 000 km. Hidrocentrale. formînd pe un segment grani a dintre SUA şi Mexic. biserici.7 mil. Fran ei. Academie de ştiin e. Turism. 5. fluviu în V Europei. iar cea italiană include Riviera di Ponente şi Riviera de Levante . textile şi alimentare. Izvorăşte din Preanzii Columbieni. pe teritoriul Georgiei (Abhazia). carne. Elba . [´riu´negru] fluviu în America de Sud. produc ie de hîrtie. pe teritoriul statelor Columbia şi Brazilia. Universitate.Ríga capitala Letoniei.5 km2. în conurba ie). XIII). Rapallo.). palate). Suprafa a: 18 mii km 2. Turism intens. Vechea denumire: Fiume . Lungime: 3060 km. Germaniei şi Olandei. port la Marea Adriatică. Teatre. Par ial navigabil. a pielei. Muzee. la 950 m alt. 167 mii loc. produse alimentare. denumire a unei păr i a litoralului Mării Mediterane. Navigabil în aval de Presidio. pe teritoriul Elve iei. Izvorăşte din Alpii Lepontini (Elve ia) şi se varsă în Marea Nordului. max. citrice. port la Oceanul Atlantic. în apropiere de vărsarea acestuia în Marea Baltică. de prelucrare a lemnului. Mare centru industrial: prelucrarea metalelor. chimică. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi şi se varsă în golful Mexic . Ronul. iriga ii (în cursul inferior). Izvorăşte din Anzi şi se varsă în Oceanul Atlantic printr-un estuar. Import de petrol şi produse petroliere.

Teatru. Rîbinsk Rîbniþa oraş în Republica Moldova. de igarete. alimentară). de confec ii. utilaje mecanice şi optice). masiv muntos în Peninsula Balcanică. Industrie constructoare de maşini (maşini agricole. strunguri. a cimentului. la 104 km N de Chişinău. Muzee. textile. Faună bogată: cerbi. Rîbniþa Rîmnicul Sãrát Rîmnicu-Vîlcea Rîºcáni Rockford Ródna Rodópi . Alt. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. XVII).7 mil. Institu ii de învă ămînt superior. Industrii: rafinării de petrol. zinc. al jud. la confluen a cu rîul Rîbni a . situat pe malul stîng al Nistrului. max. Industrie chimică. pe fluviul Volga . în 1388. Rezerva ie ştiin ifică. 255 mii loc. [´rakf¬rd] oraş în partea centralnordică a SUA (Illinois). XVIII–XIX). afluent pe stînga al Nistrului. Muzeu. At. clădiri vechi).: 2 303 m (vf. cel mai mare oraş al ării. furnire). masiv muntos în Carpa ii Orientali (România). 2. a hîrtiei etc. alimentară. Sta iune meteorologică de altitudine. alimentare. Centru industrial: construc ii de maşini (nave. 600–700 m). Centru piscicol. la N de Moscova. de prelucrare a lemnului (mobilă. doc. municipiu în România (jud. Izvorăşte la NV de localitatea Slobodka (reg. Biserica Adormirea Maicii Domnului (1859). fabrici de confec ii şi produse alimentare. forestiere. pe teritoriul Bulgariei şi Greciei. crom. cu precipita ii abundente. de pielărie şi încăl ăminte. Pescuit. oraş în Federa ia Rusă. urşi. chimică. păduri subalpine. păstrăvi. textilă. Zăcăminte: minereuri de plumb. 119 mii loc. reşedin ă a raionului Rîşcani. Centru comercial. Lungime: 45 km. 62 mii loc. Pietrosul Mare ). lîngă oraşul Rîbni a . Centru pomicol şi viticol. Biserici (sec. Parcul Zăvoi . prelucrarea lemnului (mobilă. chibrituri). Prelucrarea petrolului (uleiuri. la 166 km N-V de Chişinău. Teatre. strunguri). rîu în Ucraina şi Republica Moldova. Mún ii Ródnei . Institu ii de învă ămînt.: 2 191 m (vf. în 1657. Mún ii ~. doc. centrul adm. Şcerbakov (1946–1957). Hidrocentrală pe malul lacului de acumulare Rîbinsk . Odesa. cocoşi-de-munte. poligrafie. Vestigii arheologice. 19 mii loc. oraş în Republica Moldova. Alt. Cunoscut din 1071 cu denumirea Ust-Şeksna . Fondat în 1834. Muzeu. Turism. Monumente istorice şi arhitectonice (biserici. Culturi agricole: tutun. Goljam Perelik ). petrochimie. situat pe valea Oltului . Ucraina). Turism. Climă montană. Vegeta. At. parafine). alimentară. loc. vi ă de vie (pînă la alt. Turism. At. fabrici textile. de prelucrare a lemnului (mobilă). de confec ii. Buzău). Expl. Universitate. max. 43 mii loc. S-a mai numit: Rîbnaia Sloboda (1504–1779). situat pe rîul Copăceanca . Industrii (metalurgică. At. în 1602. doc. motoare.ie: păşuni alpine (în E masivului). doc. Centru comercial.Riyádh [rij'aad] capitala Arabiei Saudite. în 1574. 145 mii loc. Andropov (1984–1989). Vîlcea. Monumente arhitectonice (sec. situat pe rîul Rîmnic . Muzee. de confec ii. Aeroport. municipiu în România. placaje.

). alcătui i din Mun ii Banatului şi Mun ii Apuseni (alt. 2 544 m – vf. În sec.4 mii km 2. Teatre. caprine. Podişul Moldovei. înconjurat de masivele muntoase ale Carpa ilor: Carpa ii Orientali (alt. Curcubăta Mare ) şi Mun ii Poiana Ruscăi . inscrip ii ş. chiparos. de Romulus şi Remus . prelucrarea metalelor. Muzee. Róma Róman municipiu în România (jud. Este divizat în 41 de jude e (şi municipiul Bucureşti). În interiorul şi exteriorul Carpa ilor se disting mai multe zone colinare şi culmi deluroase: Podişul Someşean. Centru industrial: siderurgie (laminor de evi). Academie de ştiin e. un sector al marii Cîmpii Panonice . Cuprinde şi oraşul-stat Vatican . iar în V Cîmpia de Vest . Capitala: Bucureşti . Aeroporturi. panteon. produse alimentare. case vechi. financiar şi cultural. pielărie (încăl ăminte). Popula ia: 83 mii loc. Limba oficială: româna. max. Suprafa a: 238. a fost întemeiat în 753 î. în conurba ie. edificii vechi. La vărsarea sa în Marea Neagră. Vegeta ie: păduri de pin. Marea Neagră. distrus în mare parte în 1467 şi apoi refăcut de Ştefan cel Mare. II–III d. devenit capitala provinciei Dacia Malvensis . Muzee. Conservator (din 1570). vi ă de vie. Carpa ii Meridionali (alt. I î. palate. dealuri. produc ie a materialelor de construc ii. podişuri. Creşterea animalelor (ovine. terme. terme. prelucrarea metalelor. Vestigii antice. Serbia şi Muntenegru şi Ungaria. Popula ia: 22. Se cultivă cereale. al regiunii Lazio . Podişul (cu mun ii) Dobrogei . textile. a. Neam ). Industrie cinematografică. max.Hr. bovine). 1 848 m – vf. Românía stat în S-E Europei.Ródos insulă grecească în Marea Egee. Carpa ii Occidentali . Sta iuni balneoclimaterice. edificii publice. Edificat pe timpul domniei lui Roman I (1391–1394). Industrie dezvoltată şi diversificată: metalurgie. hanul Vi i ). Pietrosul). Monumente istorice şi arhitectonice (biserici. alimentare. Mare centru politic. Principalul oraş-port: Rodos . Dobrosloveni. Popula ia: 94 mii loc. cîmpii. construc ii de maşini. Institu ii de învă ămînt. construc ii de maşini. Climă mediteraneană. Valoroase monumente istorice şi arhitectonice: temple. max. radiotehnică.72 mil. loc. de confec ii. Universită i. situat între Ucraina. comercial. capitala Italiei şi centrul adm. bazilici.4 mil. oraş situat pe cursul inferior al fluviului Tibru . citrice. Podişul Transilvaniei. 2. În S şi S-E se întinde Cîmpia Dunării . fabrici chimice. Biblioteci. Republica Moldova. cu cîmpii acumulative în lungul ărmurilor. Subcarpa ii Orientali şi Subcarpa ii Moldovei. Localizat pe teritoriul satului Reşca (com. România).4 mii km2. devine capitala Imperiului Roman. tutun. 2 307 m – vf. Potrivit legendei. Vestigii arheologice (temple. Dunărea form Rómula oraş roman (sec. Bulgaria. statui etc. arcuri de triumf.). situată în apropierea ărmului Asiei Mici. Suprafa a: 1. Hr. Teritoriul ării este caracterizat prin diverse forme de relief şi zone naturale: mun i. Moldoveanul ). măslini. Relief deluros. . loc. Este cea mai mare insulă din arhipelagul Sporadele de Sud . situat la confluen a râului Moldova cu Siretul . textile şi confec ii. Hr. stejar. Partea centrală este ocupată de Podişul Transilvaniei . fondat pe locul vechii aşezări dacice Malva .

confec ii. Centru industrial: metalurgie. unde. Administrat de Noua Zeelandă. biserici (sec. prelucrarea petrolului. Viticultură. palate. 3 277 m). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. încăl ăminte. 15. Ceramică. Siderurgie. Muzee. Rønne Roráima Roseau [rou´zou. rafinării de petrol. Turism. Muzee. Culturi legumicole. fabrici textile (cu vechi tradi ii). produse alimentare. a fost ucis de turci. provincie istorică în S Fran ei (Pirineii Orientali). loc. Expl. 16. Navigabil. Suprafa a: 960 mii km 2. 106 mii loc. electrotehnică. C.5 mii loc. forestiere şi de minereu de fier. veche localitate lîngă lacul Cahul (Republica Moldova). Cuprinde sectoare din continent şi insula Ross. Climă aspră. Expl. acoperit de ghe ari. Teatru. pe teritoriul Elve iei şi Fran ei. construc ii de maşini. cel mai înalt masiv din Podişul Guyanei . Universitate. la 30 km de Marea Nordului. licheni).: r¬u´z¬u] Ross Ross Rostóv pe Don Roºcáni Rótterdam Rouen Roussillon [rusi´jõ] Rub al KhãlÆ . Loara . Creşterea animalelor (cămile). mecanică. oraş în S-V Olandei. mobilă. Întreprinderi de prelucrare a materiei prime. trădat de boieri. chimice. Vegeta ie de pustiu. Hidrocentrale. cetate etc. Aici voievodul. Port pentru mărfuri de tranzit. Aeroport. Hr. pustiu în S-E peninsulei Arabia . Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (uleiuri vegetale). Teatre. fabrici textile şi alimentare. teritoriu insular dependent în Antarctica. Vegeta ie extrem de săracă (muşchi. construc ii navale. oastea condusă de Ioan-Vodă cel Viteaz a fost învinsă de otomani.Ron fluviu în V Europei. Centru comercial. Centru comercial şi industrial. Aeroport. Şantiere navale. Aeroport. XIV–XVII). Monumente arhitectonice. Mare trafic de mărfuri. XIII–XVI). 1 mil. 4 023 m) şi Terror (alt. [rw´¾] oraş în N-V Fran ei (Normandia). materiale de construc ii. Ross. situat în delta Rinului. cu vulcanii activi Erebus (alt. Aeroport. Vînătoare. între 500 şi 1000 m. Turism. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. capitala statului Dominica (arhipelagul Antilele Mici ). Este legat prin canale de Rin. Suprafa a: 650 mii km2. Lă ime: pînă la 500 km. Lungime: cca 1 200 km. Şlefuirea diamantelor. Climă tropicală. engl. Cîmpie cu alt. Denumirea veche: Charlotte . Aeroport. Cunoscut din sec. [´rœn¬] oraş în Danemarca.: 2 810 m. Márea ~. construc ii de maşini (în special agricole). Celebre monumente de arhitectură: Catedrala Notre-Dame (sec. în insula Bornholm. Izvorăşte din mun ii Alpi şi se varsă printr-o deltă în Marea Mediterană. Port fluvialmaritim. max. max. Institu ii financiar-bancare. situat pe rîul Don . în afară de echipele sta iunilor antarctice de cercetări ştiin ifice. situat pe cursul inferior al Senei . Teatre. 730 000 km2. în America de Sud. Descoperită în 1841 de J. Fără popula ie stabilă. petroliere. mare în Oceanul Pacific. Relief muntos. 590 mii loc. Alt. de faian ă şi de por elanuri. la grani a dintre Brazilia. V d. Muzee.: 2 972 m. Guyana şi Venezuela. oraş în Federa ia Rusă. Moselle. Ad. în 1574. alimentare.2 mii loc. la ărmul Antarcticii.

Marea Japoniei). doc. Centru comercial. Bureatia (Ulan-Ude). Marea Siberiei de Est. Institu ii de învă ământ. Cecenia (Groznîi). ale căror urme au fost descoperite la S de municipiul Drăgăşani din România (jud.: 5 119 m (vf. Tătaria (Kazan). Include 20 de republici autonome. Complex de monumente arheologice: Grădiştea . mecanică. ştiin ifice şi de cultură. Acoperit cu zăpezi persistente şi ghe ari la alt. Başkiria (Ufa). Kabardino-Balkaria (Nalcik). feroviare. Udmurtia (Ijevsk). Hakasia (Abakan). Ucraina şi Polonia. în sec. Finlanda. Teatre. Hr. Farfuria Turcească . 10 districte autonome. electrotehnică. Mongolia. Azerbaidjan. marea Kara. 193 mii loc. mănăstire în Republica Moldova. cocsochimică. . fabrici de pielărie. Osetia de Nord (Vladikavkaz). XV. chimică etc. Tuva (Kîzîl). Biserica Sf. Vîlcea).Hr. La alt. Lituania. o regiune autonomă. marea Laptev. [´ruur] bazin carbonifer în Germania (cel mai mare din Europa Occidentală). Construc ii de maşini (navale. Stanley ). Marea Caspică şi Marea Neagră. II–III d. Altai (Gorno-Altaisk). Muzee. marea Ohotsk. Mordovia (Saransk). Ciuvaşia (Ceboksarî). Emscher şi Lippe . situat la ărmurile Oceanului Arctic (marea Barents. de peste 4 600 m. stat în Europa Orientală şi Asia Septentrională.2 mii km2. Karaceae-vo-Cerkesia (Cerkassk). Alt. aşezări getice din sec. Parcul Na ional Albert. situată în apropierea comunei Rudi (rn. alimentare. Soroca). max. port la Dunăre.. Republicile autonome (şi capitalele lor): Karelia (Petrozavodsk).Rúdi Mănăstirea ~.. Suprafa a: 6. Denumirea veche: Rusciuc . situat în bazinul rîurilor Ruhr . Industrie puternic dezvoltată: extractivă. Iakutia (Iakutsk). textile. Aeroport. Are ieşire la Marea Baltică. marea Ciukotsk) şi Oceanul Pacific (marea Bering. Universită i. Letonia. constructoare de maşini. Parcuri. 6 inuturi. la grani a dintre Republica Democrată Congo şi Uganda. Komi (Sîktîvkar). Kalmîkia (Elista). Estonia. savane şi păduri rare (pe versan ii estici). Kazahstan. X–XIII. 2 oraşe de rang federal (Moscova. Georgia. Inguşetia (Nazran). Norvegia. China. siderurgică. masiv muntos în E Africii. Ruhr Rúse Rúsia Rusidáva Ruwenzóri [ruw¬n´zori] castru şi aşezare civică romană din sec. joase – păduri tropicale şi montane ecuatoriale (pe versan ii vestici). Localitate at. VII–V şi IV–III î. Mari (Ioşkar-Ola). 49 de regiuni. reprezentînd o fortifica ie de pămînt inelară din sec. maşini agricole). rafinării de petrol. Este învecinată cu Belarus. Federa ia Rusă . Daghestan (Mahacikala). construită în stil vechi moldovenesc (1777). Suprafa a: 17 075 mil. Treime . SanktPetersburg). oraş în N Bulgariei.

Relief în general deluros. zadă. Frontiera de V trece prin apele lacului Kivu . Suprafa a: 2250 km2. pe teritoriul Fran ei şi Germaniei. 370 mii loc. Ryûkyû Saale Saar Sáaremaa Sába Sáca Sacraménto Sahalín . cafea. Suprafa a: 2. gaze naturale). Oraş pr. strîmtoarea La Pérouse şi marea Ohotsk . Lungime: 246 km. petrol. constituit din 73 de insule. Izvorăşte din mun ii Fichtel . Turism. Suprafa a: 26 338 km 2. Gisenyi . Muzeu de artă. porcine). Alt. afluent pe stînga al Elbei. Saar . Lungime: 427 km.4 mil. loc. Cimişlia). de pielărie.: Naha (în insula Okinawa ).1 mii km2. Tanzania. banane ş. Popula ia: 1. combustibili. Batîr (rn. ananas. Popula ia: 40 mii loc. trestie de zahăr. Admis în ONU la 18 septembrie 1962. arbori de cafea. wolfram. Suprafa a: 87. Popula ia: 8160 000 loc. brad. manioc. oraş în V SUA. situat pe fluviul cu acelaşi nume. afluent pe dreapta al Mosellei . porumb. Par ial navigabil (175 km). între Kyûshû şi Taiwan. situată între Strîmtoarea Tătară . Climă ecuatorială musonică. stat în Africa Centrală. textilă. Izvorăşte la N de com. aur. de cărbuni. ară agrară slab dezvoltată (antrenează 80% din popula ia activă). Creşterea animalelor. învecinat cu Uganda. Parcuri na ionale. sorg. Industrie extractivă (minereuri de staniu. zebre. Vegeta ie: molid. insulă în Oceanul Pacific. rîu în Republica Moldova şi Ucraina (reg. produse alimentare. grîu. Exportă ceai. a. culturi de orez. trestie de zahăr. Administrată de Federa ia Rusă. Relief de podiş înalt (alt. tutun. rinoceri. Turism. zahăr). Căi rutiere: 13 173 km. insulă de origine vulcanică în Arhipelagul Antilelor Mici (Marea Caraibilor). leoparzi. Există planta ii de ceai. Vegeta ie: păduri tropicale. Lungime: 52 km. Faună: lei. alimentară. Sta iuni balneoclimaterice. 4 507 m – Muntele Karisimbi ). arhipelag în Marea Baltică. al statului California . Creşterea animalelor extensivă (bovine. fasole. Alte oraşe: Butare. afluent pe dreapta al rîului Ceaga . Par ial navigabil (120 km). pînă la 50 m. Ruhengeri. 1500–2000 m) dominat de mun i vulcanici (alt. Planta ii de bumbac. Port fluvial. Se cultivă bata i.7 mii km 2. Pia ă de legume şi fructe. Climă subtropicală (în N) şi tropicală (în S). de ciment. Expl. de materiale de construc ii. arhipelag japonez în V Oceanului Pacific. piei. ovine. centrul adm. străbate reg. Izvorăşte din masivul Donon . Pescuit. Odesa). Terase litorale. păduri pe teritorii restrânse. apar ine Estoniei. Vegeta ie de savană. Importă maşini şi utilaje industriale. cartofi. beriliu. Administrată de Olanda. minereuri. Pescuit. Capitala: Kigali . înşirate pe 1 200 km. Suprafa a: 13 km2. echipamente de transport. Este organizat în 11 prefecturi. vite. Burundi şi Republica Democrată Congo. Centru adm. Aeroport.Rwánda República ~. alimentară (conserve. textilă. Relief predominant muntos. rîu în Europa Occidentală. bata i. Climă musonică. Industrie constructoare de maşini. Popula ia: 1000 loc.: Kingisepp . max. [´zaal¬] [zaa¬r] rîu în E Germaniei.

: ElAaiún /Lâayoun . Universitate. Lungime: 825 km. fluviu în partea de N-V a Turciei. de la Oceanul Atlantic la Marea Roşie. Aeroport interna ional. max. Turism. Industrie de pielărie. oraş în insula Antigua. Monumente. Muzee. Climă tropicală deşertică. Centru industrial: construc ii de maşini (automobile. oraş în Spania. Saharna (rn. Climă continentală rece. capitala statului Grenada. fosfa i. în conurba ie). Izvorăşte din Podişul Anatoliei şi se varsă în Marea Neagră. Alt. As-Smava . Baimaclia (rn. Nisipurile ocupă 17% din suprafa ă. Centru adm. Iriga ii. al statului Minnesota. sistem muntos în Asia. minereu de fier. rom). Relief muntos în centru şi în N.9 km). ocupînd aproape în întregime partea de N a Africii. Rotondo ). textile. utilaje de cale ferată etc. minereu de fier.5 mil. Industrii (alimentară. centrul adm. capitala statului Antigua şi Barbuda.8 mii loc. Expl. Alt. afluent de dreapta al Ialpugului . situat în Masivul Central . Alte oraşe: Dakhla . Climă tropicală aridă. Format din două lan uri muntoase. Rîuri principale: Nilul şi Nigerul . port la Marea Caraibilor. cu podişuri pietroase şi nisipoase. de confec ii etc. Relief colinar deşertic. pe teritoriul com. 2112 m) leagă Italia cu Elve ia prin strîmtoarea Saint-Gothard. Universitate. tunel rutier (16. 32 mii loc. XIII–XIV). între izvoarele fluviului Obi şi lacul Baical . Produse petroliere. 202 mii loc. reptile). sare marină. afluent al fluviului Duero . Cantemir). uraniu. gazele. Turism. situat pe rîul Tormes . Muzee. teritoriu în N-V Africii. Popula ia: 240. 38 mii loc. Monumente arhitectonice. 353 mii loc. alimentare (zahăr. Muzee. km 2. Suprafa a: 266 mii km 2. bisericile Sf. de cărbuni. Hidrocentrală. Constă din schitul rupestru Buna-Vestire (sec.: 3 491 m. Turism. creşterea ovinelor. Centru comercial (produse agricole). rîu în Republica Moldova. textilă. Aeroport. port pe fluviul Mississippi. Universitate. max. molid. Prelucrarea peştelui. situat în Alpii Leopontini (Elve ia). pe litoral moderată. Administrat de Maroc şi Mauritania. prelucrarea metalelor. 273 mii loc. poligrafie. Treime (1812–1821) şi Adormirea Maicii Domnului (1863). Lungime: 53 km. (300 mii loc. Vegeta ie xerofită. Păstorit nomad. Construc ii de maşini. Din acest masiv izvorăsc fluviile Rin şi Ron. Sahára Occidentálã Sahárna Saián Saint-Étienne Saint George’s [s¬nt'd…ood…] Saint-Gothárd [sego'taar] Saint John’s [sent´d3onz] Saint Paul [sent´pool] Sakárya Salamánca Sálcia Máre . O autostradă (la alt. Rezina)..). hiene. masiv muntos. Universitate.Sahára cel mai mare deşert de pe glob. Sta iune balneoclimaterică. pe teritoriul Federa iei Ruse. zadă etc. Faună săracă (specii rare: antilope. chimică. fabrici de produse alimentare (morărit. Suprafa a: 8. gaze naturale. bovinelor. pe litoral cîmpii joase cu dune de nisip. Mănăstirea ~. Vegeta ie: păduri de cedru siberian.: 3196 m (vf. Izvorăşte lîngă com. [sete'tjen] oraş în S-E Fran ei (Lyonnais). oraş în N SUA. Relief glaciar. Exploatări de fosfa i. conserve de carne). caprinelor. Zăcăminte: petrol. alimentară. port la Marea Caraibilor. Tunel feroviar (15 km). care cuprind în interior depresiunile Tuvinsk şi Minusinsk . complex monastic în Republica Moldova. Vegeta ie săracă de pustiu.).

Aeroport. loc. Monumente: fortărea ă (sec. Centru industrial: şantiere navale. în 1962. Relief în general muntos. Muzeu. biserici (sec. oraş în E Braziliei. port la Oceanul Atlantic. alimentară. Industrie a hîrtiei. jambu. 397 mii loc. Pe teritoriul de V al arhipelagului. gaze naturale. format de un grup din 7 insule vulcanice şi coraligene. XVI–XVIII). Monumente: moschee. Culturi agricole: cocotieri. Universitate. Relief colinar. Vegeta ie bogată şi variată. XVI). Administrat de SUA. alimentare. (740 mii loc. Sta iune balneară. de diamante. de confec ii. Turism. arhipelag în Oceanul Pacific. 144 mii loc. constructoare de maşini. Suprafa a: 3 mii km 2. chimică. situat la vărsarea fluviului Varder în golful Salonic . Universitate. Teatre. Tîrguri anuale de mostre. palate (sec. cu cîmpii litorale înguste. catedrală (sec. bananieri. XI–XVI). XVIII). Universitate. alimentară. 108 mii loc. Aeroport. Export de cacao. Muzee (Casa Mozart). 378 mii loc. Centru adm. mormîntul lui Timur Lenk. Climă subecuatorială şi tropicală umedă. Fortifica ii (sec. Centru comercial (pia ă agricolă). textile. textilă. în conurba ie). 154 mii loc. diamante etc. taro. esături. de prelucrare a lemnului. XVII). prelucrarea lemnului (mobilă). 2 mil. situat pe rîul Willamette . Expl. Monumente arhitectonice romane şi bizantine. confec ii) şi alimentare. construc ii de maşini. XII–XIII. Industrie metalurgică. a instrumentelor muzicale. biserici (sec.Salem [´seil¬m] oraş în N-V SUA. Muzee. petrol. Aeroport. Popula ia: 65 mii loc. citrice. s-a constituit statul Samoa de Vest . oraş în N Greciei (Macedonia). al landului cu acelaşi nume. centrul adm. medrese etc. aparate cinematografice). Cunoscut printr-o şcoală de medicină încă din sec. Industrii: şantiere navale. situat pe rîul Salzach . Pescuit intens. centrul adm. al statului Bahia . Vegeta ie: păduri tropicale. XVII–XVIII). Universitate şi alte institu ii de învă ământ. iar pe cel de E – teritoriul dependent Samoa Americană . Muzee. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. port la Marea Tireniană. Samarkánd Samóa (Samoá) Samóa Americanã . Industrie constructoare de maşini. Muzee. cafea. frigidere. Construc ii de maşini (ascensoare. situate în E arhipelagului Samoa . fabrici de încăl ăminte. Suprafa a: 197 km2. Salérno Saloníc (Salónic) Salvadór Sálzburg [´zaltsburg] oraş în N-V Austriei. întreprinderi ale industriei uşoare (covoare. oraş în S Italiei (Campania). în Polinezia. teritoriu insular în partea central-vestică a Oceanului Pacific. situat pe valea rîului Zeravşan . oraş în E Uzbekistanului. televizoare. al statului Oregon . Teatre. Teatre. alimentară. port la Marea Egee. textilă. centrul adm. format din 16 insule vulcanice. Universitate. zahăr. tutun. Climă tropicală oceanică.: Pago Pago . Muzee. Universitate (1842). manioc.

alimentare. la 1 169 m alt.). Catedrală (sec. Ocupă 9 insule de origine vulcanică. nave etc. Universitate. nuci de cocos. Vegeta ie bogată: păduri de palmieri. pe teritoriul statului Nicaragua. Principalele ramuri economice: agricultura. Întreprinderi meşteşugăreşti. Capitală din 1918. max. Exportă copră. Aeroport interna ional. arbori de pîine (50% din suprafa ă). Faună bogată (pinguini. Climă subpolară. Turism. banane. în conurba ie). oraş situat într-un podiş. (3. Limbi oficiale: samoana. Capitală din 1821. centrul adm. Pe alocuri se întîlnesc podişuri deluroase. vf. Izvorăşte din lacul Nicaragua şi se varsă în Marea Caraibilor. Export de zahăr. întreprinderi poligrafice. XVI–XVII). Aeroport. situată într-o zonă muntoasă. San Francísco San José San Juán [san´hwan] San Juán [san´hwan] . Aeroport. Monumente: catedrală (sec.5 mii loc. constituit din 11 insule vulcanice. Administrat de Marea Britanie. Este organizat în 11 districte. foci. turismul. cu relief în mare parte muntos. Aeroporturi. textile. Universitate. engleza. 500 mii loc. Muzeu. Fabrici ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. fabrici ale industriei uşoare şi alimentare. chimice. Suprafa a: 2 842 km2. la 2 400 m alt. Lungime: 225 km. Centru industrial: rafinării de petrol. cu precipita ii abundente şi temperaturi moderate. din care 4 locuite: Savaii (alt. Este dezvoltată industria de tip artizanal. max. în conurba ie. în conurba ie). leoparzi de mare). Fondat în 1776. Upolu (alt. Se cultivă taro. Lipsit de popula ie permanentă. XVII–XVIII). 725 mii loc. vf. construc ii de maşini (aparatură. Manono. Mici întreprinderi de pielărie. 43. taro. Centru comercial. porcine. loc. cabaline) şi pescuitul. port la Oceanul Atlantic. în întregime acoperit cu un strat gros de ghea ă. Muzee. Rafinării de petrol. XVIII). Universită i. Meşteşugărit.25 mil. Marchează un segment al grani ei dintre Nicaragua şi Costa Rica. Climă tropicală. cacao. fluviu în America Centrală. 1100 m. port la golful cu acelaşi nume. în Polinezia. teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. 927 mii loc.Samóa (Samóa de Vest) Státul Independént ~. al insulei Puerto Rico . oraş în S SUA (Texas). Aeroport. Apolime. Turism. Universită i. oraş în V SUA (California). situate la S-E de Georgia de Sud. alimentare. mici rîuri cu izvoare în mun i. Fito). şi utilaje electronice. Relief stîncos. cîmpii litorale joase şi plane. Ínsulele ~. textile. tutun etc. trestie de zahăr. păşuni (2%). Suprafa a: 311 km2. Sta iune climaterică. oraş în America Centrală. [san ho´se] capitala Republicii Costa Rica. Capitala: Apia. industria forestieră şi de prelucrare a produselor agricole. lemn Sánaa San António Sandwích de Sud capitala Republicii Arabe Yemen. Academie de ştiin e. cacao. 936 mii loc. stat insular în S-V Oceanului Pacific. rom). Se practică creşterea animalelor (bovine. cafea. Mauga). Moschee. 1858 m. fortărea ă (sec. Popula ia: 179 mii loc. Centru comercial. (900 mii loc. situat la cca 3 000 km N-E de Noua Zeelandă. Fondat în 1736.

alimentare. Aeroport interna ional. arhipelag de origine vulcanică în Oceanul Pacific (Melanezia). Monumente: catedrală (sec. marmură). sticlă. 76 mii loc. Suprafa a: 938 km 2. oraş în N-V Federa iei Ruse.Sankt Gállen [zahkt´gal¬n] oraş în N-E Elve iei. Prelucrarea lemnului. a cimentului. Florentino Domagnano . cauciuc. esături din lînă. Mare centru industrial: construc ii de maşini grele. loc. Muzee: Ermitaj. textile. poligrafie. XIII–XVI). Festival anual de muzică uşoară. capitala statului El Salvador. citrice. orz. Sta iune balneară. Mănăstire (sec. alimentare. Muzee. Turism. 60 mii loc. Institu ii de cercetări ştiin ifice. Limba oficială: italiana. cuprins în interiorul Italiei. fabrici de produse chimice. Metrou. 5 mii loc. emisiuni de timbre poştale. chimică. Include 9 districte comunale (castelli). Vegeta ie constituită în mare parte de păduri. dominat de Monte Titano (alt. piatră pentru construc ii. Mănăstire fondată în 301. fabrici textile (bumbac). Muzeu. Suprafa a: 60. Numeroase monumente istorice şi arhitectonice. capitala Republicii San Marino. textilă. a tutunului.2 mil. situată la poalele vulcanului cu acelaşi nume. al provinciei Villa Clara . astăzi fiind recunoscut ca cea mai veche republică din lume. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Petrograd (1914–1924). Centru comercial (pentru produse agricole). Muzee. Aeroport. Administrat de statul Solomon. textilă. Capitala: San Marino . Turism. alimentară. între provinciile Forli şi Pesaro-Urbino. XVI). tutun). porcine). Componentele de bază ale economiei: turism (2/3 din venitul ării). Devine stat independent în 1263. alimentară. Nod feroviar. Muzeu. alimentare (conserve de fructe). cu relief de coline argiloase şi calcaroase. a hîrtiei. port pe Neva. Vestită sta iune balneară. 5. Climă mediteraneană. Din 1862 – protectorat al Italiei. Industrie constructoare de maşini. A fost întemeiat în jurul oraşului San Marino în anul 301. măslini. alimentară. San Rémo San Salvadór San Sebastián Sánta Clára Sánta Cruz [´sænt¬ ´kruuz] . port la golful Biskaya (Oceanul Atlantic). centrul adm. Numeroase cutremure. majolică. biserici. Sankt-Pétersburg San Maríno San Maríno República ~. Port la Marea Mediterană. Popula ia cca 6 mii loc. a pieilor. textile. Industrie textilă. Capitala Rusiei între 1712 şi 1918. Muzeul Rus etc. la S-V de Genova. [san sevasti´an] oraş în N Spaniei. max. por elanuri. Borgo Maggiore. Fondat în 1703 de Petru cel Mare. loc.57 km 2. în ara bascilor. pielărie. Fondat în 1689. Exportă vin.). 738 m). Denumiri anterioare: Sankt Petersburg (1703–1914). Capitală din 1821. carne. 1 mil. Centru comercial (pentru cereale. Fondat în 1524. de confec ii. porumb). produs oraş în N Italiei (Liguria). stat în S Europei. Artizanat. Principalele culturi: cereale (grîu. exploatări de cărbune. Monumente: fortifica ii (sec. Teritoriul ării reprezintă un sector al Apeninilor Nordici . vi ă de vie. industrie chimică. pe Riviera . al cantonului cu acelaşi nume. Muzee. Popula ia: 27 mii loc. 174 mii loc. centrul adm. Func ionează întreprinderi de ciment. 195 mii loc. în conurba ie. Creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. Universită i. Alte oraşe: Serravalle. Construc ii de maşini. XII–XIII). Se practică artizanatul (obiecte din metal. metalurgie. Universitate. Leningrad (1924–1991). agricultură. mobilă. Monumente arhitectonice. Universită i. lemn. oraş în Cuba. roci de construc ie. utilaje şi aparate electrotehnice şi radioelectronice etc.

loc. Cresc bovine. Lungime: 480 km. Izvoare termale şi minerale. loc. ovine. Prelucrarea lemnului. în conurba ie. copră. oraş în S-E Cubei. port la Marea Caraibilor. întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. Capitala: Săo Tomé. Universitate. Industria este reprezentată de mici întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. 365 mii loc. República Democrátică ~. afluent al Ronului . Centru comercial. Aeroport interna ional. Muzee. Popula ia: 150 mii loc. băuturi alcoolice). Comunică prin canale cu Rinul. biserici. bere). alimentare. 2. de cherestea. Limba oficială: portugheza. 1. XVI. clădiri în stil colonial spaniol. conserve). Este divizat în 2 dis-tricte. textile (bumbac. rom. Teatre. stat insular în Oceanul Atlantic (Golful Guineii). Sena. materiale de construc ii. Din teritoriul ării fac parte cîteva insule de origine vulcanică. Aeroporturi. Muzee.67 mil. Fondat în 1554. meşteşugurile. Impor Santiágo de Cúba Sánto Domíngo São Miguel [s¬u mi´gel] Saône [´soon] São Páulo [s˜¬u´paulu] São Tomé ºi Príncipe Sápporo oraş în N Japoniei (Hokkaidô). Sta iune balneară. Pia ă mondială a cafelei. biserici (sec. chimice.5 mil. Universită i. loc. maimu e. Muzee. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. rafinării de petrol. Aeroport interna ional. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. în conurba ie). Citrice. Loara ş. alimentare. caprine. Aeroport. de transport). a. mătase). de fabricare a hîrtiei. Universită i.13 mil. din care cele mai mari sunt Săo Tomé şi Príncipe. Universitate. Construc ii de maşini (nave). Se practică pescuitul. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. Aici au avut loc Jocurile Olimpice din 1972. oraş în S-E Braziliei. capitala statului Săo Paulo. bananieri.Santiágo (Santiágo de Chile) capitala statului Chile. situată la poalele Anzilor. alimentare. păsări exotice. cocotieri. de 2 024 m şi sub 1 000 m). lînă. Moselle. . 9. XVI). Şantiere navale. capitala Republicii Dominicane. Popula ia: 175 mii loc. loc. cu mormîntul lui Cristofor Columb). întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. uleiuri vegetale. esături) şi alimentare (morărit. porcine. Faună: reptile. Universitate. Exportă cacao (ocupă unul dintre primele locuri pe glob). textile. textile. Există planta ii de arbori de cacao. cea mai mare insulă din arhipelagul Azore (Portugalia). Par ial navigabil (de la vărsare). port la Marea Caraibilor. Izvorăşte din mun ii Faucilles (Lorena). Suprafa a: 1000 km2. de prelucrare a tutunului. Climă ecuatorială. Sporturi de iarnă. ciocolată. Vegeta ie forestieră bogată. plante leguminoase. rîu în Fran a. de confec ii. metalurgie (aluminiu). cafea.2 mil. manioc. Suprafa a: 747 km 2. Se cultivă porumb. de cafea. (18. Muzee. Important centru industrial: construc ii de maşini (maşini agricole. Principala ramură a economiei o constituie agricultura. situat la cca 300 km de ărmul vestic al Africii. Relief în general muntos (respectiv cu altitudini max. Monumente arhitectonice: catedrală. întreprinderi ale industriei uşoare (textile. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. 6 mil. Ramuri industriale: construc ii de maşini. Turism. conserve. de produse chimice. Teatre. XVI–XVII).

ovine. textilă etc. oraş întemeiat de romani (108–110). Turism. aur. Lungime: 945 km. Construc ii de maşini (avioane. denumit Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa . economic. Saale şi al fluviului Elba . Navigabil. XVI–XVII). land în N-V Germaniei. I d. militar şi religios al statului dac (sec. Monumente istorice şi arhitectonice: palate (sec. Centru adm. centrul politic. [s¬'vœn¬] fluviu în E şi S-E SUA. Suprafa a: 4. utilaje). Relief muntos în E. caprine. citrice.: Satu-Mare . cereale). Suprafa a: 8. situat pe fluviul Ebru . Popula ia: 396 mii loc. regiune istorică în E Germaniei. mare în Oceanul Atlantic. Centru adm. pe teritoriul statelor Serbia şi Munte-negru. Turism. Se cultivă cereale. a tutunului. sfeclă de zahăr. Hidrocentrale. XVII) ş.). gaze naturale. localitate în România (jud. Industrii (constructoare de maşini. Suprafa a: 24 mii km 2. de dealuri premontane (în S-E) şi muntos (în N-E). prelucrarea lemnului şi a plutei. alimentară. Rezerva ii naturale. Monumente istorice şi ahitectonice. Zonă etnografică: ara Oaşului . Aici au fost descoperite ruinele principalei aşezări dacice din Mun ii Orăştiei. XI. de produse textile şi alimentare. Creşterea animalelor (bovine. Agricultură: cereale. loc.4 mii km2. Lungime: 725 km. aparatură electrotehnică). Centru comercial (vinuri. Izvorăşte din Alpii Julieni. Resurse: petrol. vi ă de vie. zinc.65 mii loc. Universitate. alimentare. forestieră. Sardínia Sargásselor Sarmizegetúsa Sátu-Máre Sáva Savánnah Saxónia Saxónia Inferioarã . fabrici de produse chimice. argint. sare etc. Aeroport. Muzee.). troleibuze. Culturi: cereale.a. în bazinul rîurilor Spree Mulde. constructoare de maşini. betonite. loc. XII–XVI). situată în N-E Arhipelagului Antilelor . 615 mii loc. Este bogată în peşte. pomi fructiferi. afluent pe dreapta al Dunării. Popula ia: 7.: Hanovra . 448 mii loc. Artizanat. petrochimică. material feroviar. bazilică (sec. Industrie extractivă. catedrală (sec. Relief muntos. rîu în S Europei. Márea ~. măslini. Zăcăminte: minereuri de fier. Popula ia: cca 6 mil. plumb. Mari cantită i de alge sargassacee (de aici şi denumirea mării). Expl. Construc ii de maşini (automobile. Vestigii arheologice. vi ă de vie. insulă în bazinul vestic al Mării Mediterane. porcine). jude în N-V României. Suprafa a: 47. creşterea animalelor. Hunedoara). Slovenia. a hîrtiei. Muzee. metalurgică. legume.Hr. Suprafa a: 6–7 mil.4 mii km 2. Izvorăşte din mun ii Apalaşi şi se varsă în Oceanul Atlantic. andezit. Oraş pr. vagoane. textilă. km2.: Cagliari . Aeroport. Croa ia. minereuri de plumb şi zinc. Hidrocentrale.Saragósa [qara´goqa] oraş în N-E Spaniei (Aragón). Universitate. Turism. fier). fabrici de covoare. de podiş în V şi de cîmpie în S-V. Centru industrial: construc ii de maşini (maşini-unel-te.5 mii km2. Popula ia: 1. ovine. alimentară. textilă. de prelucrare a lemnului. Industrie metalurgică. automobile). Navigabil pe 600 km. plumb. sfeclă de zahăr. Sarájevo capitala statului Bosnia şi Her egovina. miniere (argint. Climă mediteraneană secetoasă. textile. porcine). Creşterea animalelor (bovine. Relief de cîmpie.50 mil. Zăcăminte: cărbuni. zinc.

minereuri de fier. între valea Nerei şi culoarul Timiş-Cerna. zone de cîmpie. Fondat în 1718. Legumicultură. Se produc ceasuri de mare precizie. Dostoevski". Industrie extractivă. Climă temperat-oceanică. Este cea mai mare peninsulă din Europa: cca 800 mii km 2. Lungime: 75 km. Izvorăşte la N de com. în conurba ie). Suprafa a: 3. port pe rîul Irtîş . Cimişlia).Sãláj jude în N-V României. max. Relief constituit din mun i (în N-V) şi din zone joase (în S-E). Se cresc bovine. Casa memorială "F. 1892). Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime. Vestigii arheologice. loc. metalurgică. Locuri istorice (cîmpul de luptă de la Guruslău ).85 mii km 2. plante tehnice. prelucrarea metalelor. Nod feroviar. Popula ia: 263 mii loc. rîu în Republica Moldova. Muzee. Suprafa a: 78. Semeníc Semipalátinsk . Alt. afluent pe stânga al Prutului. Şantiere navale. Relief: mun ii Alpii Scandinavici (în V). Izvorăşte din apropierea com. porcine. construc ii de maşini (în aeronautică). Relief muntos în S-V. materiale de construc ie. Nod feroviar.6 mil. rîu în Republica Moldova şi Ucraina. Şantiere navale. vi ă de vie. podişul Småland (în S). Versan i împăduri i. alimentare (conserve. cartofi. 517 mii loc.: Zalău . afluent pe stânga al Cogîlnicului.: 1 445 m. [¿aaf´hauz¬n] oraş în N Elve iei. oraş în N-V SUA (Washington).13 mil. produse textile şi de confec ii. de podiş deluros şi cîmpii în rest. Creşterea ovinelor. cupru. pajişti pe înăl imi. Turism. Centru adm. 350 mii loc. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. plumb. Hînceşti). textile. Lungime: 54 km. Pe teritoriul peninsulei sunt situate statele Norvegia. porumb. avînd orientarea de la N la S. în 1437 (Şendreni ). al cantonului cu acelaşi nume. 35 mii loc. Institu ii de învă ământ superior. oraş în Kazahstan. Brezoaia (rn. Pomicultură. situată în N insulei britanice. port la Oceanul Pacific. ghips. catedrală. Mún ii Semenícului. Lipoveni (rn.: Edinburgh . Centru adm. centrul adm. Ştefan-Vodă). cartofi. Marea Nordului. alabastru. Universită i (1861. Marea Norvegiei şi Oceanul Arctic. peninsulă în N-E Europei. orz. sfeclă de zahăr. Turism. andezit. lactate). Zăcăminte: cărbuni. Pescuit. Turism. Culturi: cereale. separată de Anglia prin mun ii Cheviot . ovine. siderurgie. Sãráta Sãráta Scandinávia Schaffháusen Schinoása Scóþia Sculéni Seattle [sii´ætl] comună în Republica Moldova (rn. Centru vamal de frontieră. (2. Izvorăşte din apropierea localită ii SărataMereşeni (rn. Suedia şi Finlanda (par ial).8 mii km2. Lacuri glaciare şi tectonice. Lungime: 59 km. bovinelor. cărbune brun. Cascada de pe Rin. Pod peste Prut. Construc ii de maşini. primărie). Aeroport. rîu în Republica Moldova. At. Muzee. textilă şi de confec ii. Centru agricol. Ungheni). Climă temperată. parte din teritoriul Marii Britanii. tundră (în N). Monumente istorice şi arhitectonice medievale (fortifica ii. doc. Vegeta ie: păduri de conifere. Pescuit. fabrici de produse chimice. Hidrocentrală. Popula ia: 5. Muzee. M. situat pe fluviul Rin . prelucrarea lemnului. Zăcăminte: lignit. Teatre. alimentară. Se cultivă grîu. Cetate (1776). de confec ii şi alimentare. masiv muntos în Carpa ii Occi-dentali (Mun ii Banatului). cuprinsă între Marea Baltică.

Industrie metalurgică. zinc. sare.7 mii km2. 5 mii loc. Ungaria. păşuni montane. păşuni. Locul desfăşurării Jocurilor Olimpice din 1988. crocodili. Guineea. bumbac. de pielărie şi încăl ăminte. Saône şi Loara . Lungime: 776 km. Industrie de prelucrare a produselor agricole (zahăr. Macedonia. cu masive muntoase şi colinare în partea de E (alt. caprine. Dispune de variate resurse de subsol (minereuri de fier. Rezerve importante de cărbune şi petrol. Sérra da Estréla Seúl . Climă subecuatorială musonică. Industria Serbiei: minieră. articole manufactu-riere. 918.). Vegeta ie de stepă. ulei de arahide. celuloză. Teatre. România. medie 450 m). loc. Se extrag şi se prelucrează minereu de fier şi metale neferoase (cupru. Albania şi Marea Adriatică. orez. Im Sérbia ºi Muntenégru stat proclamat cu această denumire în 2002. sub 150 m). textilă. mun i puternic accidenta i în S. Capitala: Belgrad . Mali. stat în Africa Occidentală. loc. esături. şi Vojevodina . Institu ii financiare. Rezerva ii naturale. República ~. arahide. Se cultivă mei. XVII). Este împăr it în 10 regiuni. Relief predominant de cîmpie (alt. echipamente industriale etc. nave. bauxită).: 1991 m (vf. electrotehnică. parcuri na ionale. hîrtie). versan i abrup i. Popula ia: 11. Capitala: Dakar . turbine. în N-V peninsulei Balcanice. Climă temperat-continentală şi mediteraneană. chimică. ovine. stibiu. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere. în conurba ie. ulei de arahide. Este legat prin afluen ii săi şi prin numeroase canale navigabile cu Rinul. Monumente arhitectonice (sec. de savană. fiind format în baza republi-cilor Serbia şi Muntenegru din componen a fostei Republici Federative Iugoslavia . Izvorăşte din platoul Langres . hipopotami. max. autocare. de podişuri deluroase interfluviale. Suprafa a: 196. maşini agricole. încăl ăminte. loc.). În agricultură pre [´serr¬ d¬ i¿trel¬] masiv muntos în centrul Portugaliei. Universitate.8 mil. produse petroliere. plumb. de ciment. capitala Coreii de Sud. Alt. pielărie. cocotieri. Suprafa a: 102 200 km2. Navigabil. Bulgaria.1 mil. Sendái Sénegal oraş în Japonia. Culmi şi vîrfuri netezite. Aeroport. porcine. Croa ia. reg. parcuri na ionale. port pe fluviul Hangang . îngrăşăminte chimice. porumb. Limba oficială: sîrba. păşuni.). Agricultura reprezintă principala ramură a economiei (antrenează cca 75% din popula ia activă). Parc natural. situat în N-E insulei Honshû . motociclete. Monumente istorice şi arhitectonice (sec. Faună: lei. autoturisme. uleiuri vegetale. metalurgică.Séna fluviu în Fran a. fabricarea hîrtiei. conserve etc. între Bosnia şi Her egovina. alimentară. alimentară (zahăr. poligrafie. Guineea-Bisau. Gambia. Sunt dezvoltate pescuitul. textilă şi de confec ii. Exportă arahide. mai umedă în S şi mai uscată în N. Centru industrial: construc ii de maşini şi aparataj electrotehnic. mercur. Muzee. fosfa i. învecinat cu Mauritania. 10. a produselor textile. de confec ii şi alimentare. chimică (coloran i. cabaline). Rezerva ii naturale. Estrela . Zăcăminte de wolfram. cel mai înalt din ară). conserve din carne şi peşte). creşterea animalelor (bovine. antilope. Popula ia: 10. Universitate. vinuri. Muzeu. Aeroport. palmieri. drenat de numeroase rîuri şi rîule e sezoniere. Cuprinde provinciile autonome Kosovo . prelucrarea metalelor şi a cauciucului. Păduri. trestie de zahăr. situat la ărmul Oceanului Atlantic. fosfa i ş. Complexe de relief: cîmpii pe cursul Dunării şi Moravei.8 mil. din care suficient valorificate sunt fosforitele. peşte. XIV–XV). cărbune. a. forestieră şi de cherestea. constructoare de maşini (tractoare. trece prin Paris şi Rouen şi se varsă în Marea Mînecii printr-un estuar. Este situat în S Europei.

chimică. textilă (iută. Muzeu. mirodenii. Economie bazată pe turism. Suprafa a: 1. 250 mii loc. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Importă produse industriale (maşini. Capitala: Victoria . Locul de existen ă a coloniei antice greceşti Chersones . ferigi arbores-cente). [se´Bilja] oraş în S-V Spaniei (Andaluzia).41 mii km2. tutun) şi creşterea animalelor (bovine. Suprafa a: 455 km2. Curieuse (alt. Apar ine Federa iei Ruse. Institu ii de cercetări biologice marine. Climă ecuatorială oceanică. Teritoriul ării cuprinde un mare număr (peste 100) de insule şi insuli e de origine vulcanică şi coraligenă. 744 m). navale). Hidrocentrală. Silhouette (alt. Industrie militară. prelucrarea lemnului. conserve de peşte. mobilă. Turism. Teatre. engleza. max. pe rîul Sena . piese de schimb). între marea Kara şi marea Laptev . 679 mii loc.6 mii km2. Nod de comunica ii (rutier. 912 m). combustibili. max. Alt. port la Marea Neagră. 22 mii loc. catedrală (sec. Limbi oficiale: creola. Teatru. de prelucrare a tutunului. cocotieri. oraş în Federa ia Rusă. Industrie metalurgică. XIII–XVIII).: 965 m. fabrici de produse alimentare. Parcul natural Sevan . În agricultură predomină culturile tehnice (ceai. Acoperită de ghea ă (48% din teritoriu). Institu ii de învă ămînt. stat insular în Oceanul Indian. [sei¿elz] Sévernaia Zemléa Severodvínsk Sevílla Sévres Seychélles Republica ~. devenită proprietate regală. forestieră. oraş în Fran a. oraş în Ucraina (Crimeea). XV–XVII). maimu e. Vegeta ie de păduri ecuatoriale (palmieri. cu înăl imi relativ reduse: Mahé (alt. bunuri de larg consum. Ruinele cetă ii Chersones . situat pe fluviul Guadalquivir . La completarea venitului contribuie serviciile de comer şi turism în porturile maritime şi în aeroportul interna ional Victoria (din 1971).Seván Sevastópol lac de origine tectonică în Armenia (cel mai mare din Caucaz). Universitate. Suprafa a: 37. maritim). Celebre monumente arhitectonice: moschei. agricultură şi pescuit. Teatre. porcine). Numele antic: Hispalis . Pia ă agricolă. Muzeu na ional de ceramică. Aeroport. trestie de zahăr. franceza. Căi rutiere: 323 . alimentară (conserve. situat la 1 903 m alt. Relieful lor este accidentat. Ad.: 99 m. 368 mii loc. scor işoară. Sta iune balneară. Artizanat. biserici (sec. Muzee. Industrie de prelucrare a produselor agricole. Port din 1804. bumbac). port la Marea Albă. prelucrarea lemnului. situat la 1100 km N-E de insula Madagascar. utilaje. Praslin. 550–600 m). XV–XVI). arhipelag în Oceanul Arctic.estoase. Faună: broaşte. palate (sec. Climă arctică. vanilie. Celebră manufactură de por elanuri (din 1756). Construc ia oraşului modern a început în 1783. Exportă copră. Muzee. Acumulează apele a 30 de rîuri. Şantiere navale. uleiuri). Popula ia: 80 mii loc. max. dugongi. în conurba ia Parisului. constructoare de maşini (aeronautice. textilă.

Pitons (alt. Agricultură bazată pe produc ia de cereale (ovăz. Se practică pescuitul. fabrici textile. Pe această insulă a fost exilat (1815–1821) şi a murit împăratul Napoleon Bonaparte. cu vînturi permanente şi ploi frecvente. al jud. 786 m. forestieră. eucalip i ş. prelucrarea lemnului (mobilă). banane. Admis în ONU la 18 septembrie 1979. Se cultivă trestie de zahăr. situată la 1850 km V de ărmul Africii. Sfîntul Cristofór ºi Névis stat insular în America Centrală. Exportă zahăr. cartofi. Vegeta ie abundentă (bambuşi. 68 mii loc. combustibili. bovine). Artizanat. îmbrăcăminte. Căi rutiere: 805 km. Newcastle . Popula ia: 160 mii loc. bananieri. Climă tropical-oceanică. Este divizat în 2 state. max. cedri. situat pe insula cu acelaşi nume din arhipelagul Antilele Mici. serviciile de turism. Turism. de igarete. Exploatări forestiere. între Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. Climă tropicală oceanică. tutun. cocotieri. cereale. manufacturiere. centrul adm.: Jamestown . Muzee. legume. mai numeroase fiind păsările marine.Sfînta Eléna teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. articole de tutungerie. hîrtie. alimentară. cocotieri. Suprafa a: 269. Faună: diverse specii de păsări. Relief colinar. caprine. Navigabil pentru vase mici. . municipiu în partea centrală a României. Construc ii de maşini. max. electronică. Nevis şi Sombrero . Capitala: Castries . Importă maşini şi utilaje industriale. Administrat de Marea Britanie. Se practică pescuitul şi prelucrarea peştelui. Vegeta ie: păduri tropicale în zonele muntoase. Popula ia: 6 800 loc. Este organizat în 10 de. melasă. Capitala: Basseterre . 738 m) în S-V. copră. produse manufacturiere. toate avînd relief înalt şi puternic fragmentat de văi intramontane şi cursuri rapide de apă.6 km2. Economia ării este bazată pe agricultură. Climă subtropicală şi tropicală moderată. Teatre. porcine. pro Sfîntul Gheórghe Sfîntul Gheórghe bra ul de S al Dunării. Se cresc bovine. mijloace de transport. Suprafa a: 122 km 2. Vegeta ie formată de păduri cu arbori de esen e pre ioase. Cristofor . situat pe trei insule ale arhipelagului Antilele Mici din Oceanul Atlantic. Se mai cultivă arbori de cafea. alt. Muntele Misery ). Lungime: 109 km. vlc. Principalele ramuri ale economiei: agricultura. mijloace de transport. bovine. rom.). industria uşoară şi turism. ovine. alimentare. 1 200 m. aparate electronice. bata i. ale industriei electronice. Faună săracă. uleiuri vegetale. reprezentat de o insulă vulcanică. industria uşoară. Principalele culturi: trestie de zahăr. străbătută de lan uri muntoase: Canaries Mountains (alt. Alte oraşe: Sandy Point Town. Insulă de origine vulcanică. ananaşi. Soufrière ) în S. Importă maşini şi utilaje. Se practică creşterea animalelor (ovine. Limba oficială: engleza. max. Popula ia: 48. Sfînta Lucía (Santa Lucia) stat insular în America Centrală. caprine. Func ionează mici întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. Teritoriul ării cuprinde insulele de origine vulcanică Saint Kitts (Sf. Produce hîrtie. 1 156 m. a. pescuitul maritim. îmbrăcăminte. bananieri. Cresc ovine. Monumente. Centru adm. Suprafa a: 617 km2. Charlestown. Comunică cu complexul lacustru Razelm prin canalele Dranov şi Dunavă . care se desparte de bra ul Tulcea şi se varsă în Marea Neagră prin alte două bra e. ulei de cocos rafinat. situat pe valea Oltului . comer şi transport. Covasna. produse alimentare. Industrie prelucrătoare a produselor agricole.5 mii loc.partamente. de confec ii. Exportă zahăr. de produse alimentare. combustibili. porumb) şi de legume.

Pajişti. ulei de cocos. Navigabil. Este divizat în 11 cir-cumscrip ii. industria uşoară. Capitala: Kingstown . Monumente: cetate (sec. Pescuit. ările din bazinul Mării Caraibilor ş. format de peste 100 de insule. Climă tropicală cu precipita ii abundente.25 mii loc. ovine). XII. golf al Ocenului Atlantic. dar numeroase. Suprafa a: 263 mii km2. XV). Se produce zahăr. insulă în S-E Arhipelagului Japonez. SUA. Se formează din lacul Ontario şi se varsă printr-un estuar în Oceanul Atlantic. Industrii: de ciment. a. rom. situat pe malul sudic al lacului omonim. mlaştini. Lungime 1224 km. Cursuri de apă mici. a.3 km2. Păduri de stejar. alt. textile. Monumente medievale. toate de origine vulcanică. aparate electrice. nuci de cocos. Climă temperată umedă. Navigabil. situat în N Angliei. igarete. Căi rutiere: 943 km. Ad. forestiere. stat insular în America Centrală. produse alimentare. situat între Marea Caraibilor şi Oce-anul Atlantic. constructoare de maşini (maşini grele. banane.: Kôchi . de minereuri de cupru. Encluze. Principalele surse economice: agricultura. textilă. chimică. Shéffield [´¿effiild] Shétland [´¿etl¬nd] Shíkoku [´¿ikoku] Shkódër [´¿kod¬r] Shkódër [´¿kod¬r] . băuturi din fructe. Pescuit. Expl.: Lerwick . Pescuit maritim. arhipelag în Oceanul Atlantic.: 4 317 m. Suprafa a: 389. Oraş pr. arahide. Exportă produse ale industriei uşoare. textile. Centru comercial (tutun. Popula ia: 125 mii loc. alimentară. Oraş pr. Importă mijloace de transport. turismul. Relief în cea mai mare parte muntos. Fondat la începutul sec. Alt. Se cultivă banane. nuci de cocos.8 mii km2. maşini agricole. îmbrăcăminte. Suprafa a: 1. trestie de zahăr. Comer extern cu Marea Britanie. max. Admis în ONU la 16 septembrie 1 Shásta [´¿æst¬] masiv muntos în V SUA. maşini şi utilaje miniere. textilă.4 mii km2. Alt. Popula ia: 4. Climă subtropicală musonică. la frontiera dintre Albania şi Serbia şi Muntenegru. electrotehnice). oraş în N Albaniei. cîmpii litorale. 82 mii loc. alimentară. dominat de conuri vulcanice ( Soufrière . Suprafa a: 250–375 km2. de pielărie. Creşterea animalelor (cabaline. zahăr. max. Suprafa a: 18. bunuri de larg consum. brad alb ş. Galerii de artă. Ad.: 42 m. în Mun ii Cascadelor . Pescuit. situat în partea de N-E a Marii Britanii. Universitate. Muzee. max. cacao. Aeroport. situat între Oceanul Pacific şi insula Honshû. umedă.: 65–1 000 m. 531 mii loc. Teritoriul ării cuprinde insula Sfîntul Vincen iu şi grupul insular Grenadinele de Nord . catedrală. laminate). lac de origine tectonică în Peninsula Balcanică. tutun. Relief: mun i cu vulcani vechi eroda i. siderurgică (o eluri superioare. Aeroport.: 1 981 m. oraş în Marea Britanie. Zăpezi veşnice şi ghe ari pe vîrfuri şi pe pantele de altitudini mari. Limba oficială: engleza.Sfîntul Laurénþiu Sfîntul Laurénþiu Sfîntul Vincénþiu ºi Grenadíne fluviu în N-E Americii de Nord. Popula ia: 25 mii loc. Industrie extractivă (cărbune). Vegeta ie tropicală bogată (pădurile ocupă ½ din suprafa ă). A fost escaladat pentru prima dată în 1854. 1165 m). Faună: diverse specii de păsări. lînă) şi turistic.

Creşterea animalelor (bovine. XIV–XVI). Amur. Relief: mun i (în S). XIII–XIV). Filarmonică. plante tehnice. Suprafa a: 25. minereu de fier. Climă variată: arctică şi subarctică (în N). XVIII) etc. por elanului şi faian ei. Centru adm. Parcul natural “Dumbrava“. XV). Muzee. porcine). Siéna oraş în partea centrală a Italiei (Toscana). a sticlei. diamante. ovine. separată de Italia prin strîmtoarea Messina . Sibiu . textilă. Culturi agricole: cereale. activ Etna ). Străveche şcoală de pictură (sec. sulf. în 1192–1196 ( Cibinium. Márea ~. situat pe rîul Cibin . instrumente muzicale. Filarmonică. Muzee. jude în partea centrală a României. At. XIII–XV) ş. Se cultivă cereale. biserici (sec. Monumente istorice şi arhitectonice. . mobilă etc. textile. 3 340 m. Industrie extractivă (marmură). Păduri. petrol. max. Lena . Taiga (70% din suprafa ă). cuprinsă între mun ii Ural (în V) şi Oceanul Pacific (în E). Suprafa a: 13 mil. de prelucrare a metalelor. tricotaje. loc. metale pre ioase. Monumente istorice şi arhitectonice: fortifica ii (sec. Expl. Comunică cu marea Laptev şi marea Ciukotsk. Viticultură. Teatru. Rîuri: Obi. cartofi. forestiere. Sibiu. Celebre monumente istorice şi arhitectonice: catedrală (sec.Sibéria regiune în partea de N a Asiei. Popula ia: 447 mii loc. catedrală ortodoxă (sec. vlc. pomi fructiferi. Zăcăminte: cărbune. municipiu în România. Universită i.: mun.2 mil. Muzee. palate (sec. Suprafa a: 936 mii km2. Enisei. chimică. păşuni alpine. 172 mii loc. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. între ărmul de N-E al Asiei şi insulele Novosibirsk şi Vranghel . măslini. Popula ia: 5. centrul adm. Extremul Orient . Resurse: petrol. Este divizată în cîteva sectoare: Siberia Occidentală. 70 mii loc. Irtîş. Teatru. sare etc. XIV–XV). Universită i. Pomicultură. Produse industriale: maşini şi utilaje pentru industria uşoară. XII–XIV). aparate de măsurat. vi ă de vie. Creşterea animalelor (bovine. Grădină zoologică. Ad. temperată (în S). migdale. Siberia Orientală. km 2. de gaze naturale şi de marmură. alimentară (vinuri). Nod de comunica ii.7 mii km2.4 mii km 2. al jud. Vulcani noroioşi. turnuri (sec. Climă mediteraneană. a. în Federa ia Rusă. Este una din primele colonii germane din Transilvania. constructoare de maşini şi utilaje. max. mare în bazinul Oceanului Arctic. Universitate. gaze naturale. ovine. În partea de N-E se întind mun ii Apeninii Sicilieni (alt. zonă depresionară (în N). Aeroport. Izvoare termice. Sibériei Orientále Sibíu Sibíu Sicília cea mai mare insulă italiană din Marea Mediterană. Cîmpiile ocupă zonele litorale. porcine). la S de Floren a. citrice. doc. Suprafa a: 5.: 160 m. Villa Germani ).

diamante. Cuprinde Cîmpia Sileziei (în centru şi în N-V). situat între Marea Japoniei şi cursul inferior al fluviului Amur . XVII–XVIII). polimetale. meşteşugurile. Culturi: măslini. Popula ia: 5. Maramureş). Whitney . Importă petrol şi derivate petroliere. cu seismicitate ridicată. XIII–XV). Lungime: 750 km. municipiu în România (jud. vf. Func ionează mici întreprinderi alimentare. Dispune de bogate resurse de subsol (minereuri de fier. mănăstire (sec. minereu de fier. Păduri de foioase şi conifere (în V). în 1329. minereuri brute. Vechi centru cultural. cu mai multe vîrfuri ascu ite. de cacao. Zăcăminte: pirite. o zonă deluroasă (în E şi N-E). situat pe rîul Tîrnava Mare . Reg. Muzee. lignit. Lungime: 1 200 km. cu precipita ii iarna. între fluviile Odra (cursul superior) şi Vistula . produse textile (tricotaje. Exportă diamante. Există planta ii mari de cocotieri. arahide. utilaje şi piese de schimb. situat pe coasta estică a Oceanului Atlantic. XVIII). Alt. masiv muntos în Federa ia Rusă. Se practică pescuitul.: 2 078 m. Lungime: 150 km. trestie de zahăr. loc. sorg. Căi ferat lan muntos în V SUA.: 4 418 m. în 1224 şi în 1280 (cu denumirea Castrum Sex ). Vestigii arheologice. cherestea). punctul culminant al Africii Occidentale ). izvoare termale. pe teritoriul statelor Polonia. Alt. bunuri de larg consum. At. mercur. Monumente istorice şi arhitectonice: ziduri ale unei cetă i cu 14 turnuri (sec. cu bogate precipita ii vara. doc.: 1948 m. doc. porumb. mijloace de transport. Bintimane . cromite.5 mii loc. XIV. municipiu în România (jud. Rezerva ii naturale. max. Suprafa a: 71 740 km 2. manioc. Vulcani noroioşi. 45. materiale de construc ii. sare gemă. Limba oficială: engleza. Majoritatea popula iei (2/3 din totalul celei active) este ocupată în agricultură. cacao. At.Siérra Leóne República ~. vi ă de vie. Prelucrarea lemnului (mobilă. Mulhacén . max. Climă ecuatorială. arbori de cafea. forestiere. între Guineea şi Liberia. legume. aur) şi de întreprinderi prelucrătoare ale materiei prime. Mari zăcăminte de huilă. de şlefuire a diamantelor. păduri rare de pin (în E). Se mai cultivă orez. Mureş). Capitala: Freetown . Monumente: biserici (sec. stat în Africa Occidentală. Cunoscută din sec. Este divizat în 13 districte şi Western Area. XIV–XVII). Siérra Neváda Siérra Neváda Sighétul Marmáþiei Sighiºoára Sihoté-Alín Silézia . XVII–XVIII). Muzee. cafea. Pajişti alpine la înăl imile de peste 3 000 m. trestie de zahăr. clădiri în stil baroc (sec. Climă de tip mediteranean-mon-tan. Alt. textilă şi alimentară. cuprins între depresiunea internă a Californiei şi Podişul Marelui Bazin. Sude i (în S şi S-V). Relief format de cîmpii plane litorale în V şi S şi de podişuri şi mun i în E şi N-E (alt. parte din mun ii Carpa i. Turism. situat pe valea Tisei . pomi fructiferi. X. textile. max. vf. industria sticlei şi por elanului. Vegeta ie tropicală în cîmpie (păduri de esen ă) şi de savană în zonele montane şi de podişuri. Cehia şi Germania. regiune istorică în Europa Centrală.: 3 478 m. 37 mii loc. bauxită. utilaje şi piese de schimb pentru industria uşoară. Construc ii de maşini. max. XVIII). bauxită. mei. vf.699 mil. masiv muntos în S Spaniei. case (sec. biserici (sec. covoare) şi alimentare.

textile şi alimentare (conserve. Şantiere navale. medie 60 m. Cunoscut cu denumirea tătară Ak-Mechet (sec. potrivit Bibliei. situată între golful şi canalul Suez. Agricultură în zonele de oaze. Aeroportul şi porturile maritime leagă între ele ările de pe cele trei continente: Asia. Industrie uşoară şi alimentară. Universitate. repara ii navale. de cherestea. Popula ia: 4. a. Fondat în 1819. Aeroport. ca sat (Izvorul ) în 1690. Industrie dezvoltată de prelucrare a materiei prime importate (cauciuc. Teatru. At. alt. metale. VIII î. Economie dezvoltată bazată pe industrie. textilă. mobilă). se afla reşedin a suveranului David. Păduri ecuatoriale pe suprafe e restrînse. 177 m). Climă tropicală uscată. plante legumicole şi floricole. Universită i. situat pe rîul Salghir . Electrotehnică. mangan ş. Capitala: Singapore . Katherina . tutun. montan (în S). produse textile (tricotaje. Africa şi America.4 mil. situat pe insula cu acelaşi nume şi pe numeroase alte 54 insule mici din strîmtoarea Malacca (Johore) şi Marea Chinei de Sud . arbori de cauciuc. Întemeiat în sec. Pescuit intens. engleza şi tamil. staniu). electronică şi electrotehnică. Turism. produse petroliere. de construc ii şi repara ii navale. Relieful insulei principale reprezintă o cîmpie granitică deluroasă (alt. colină fortificată în vechiul Ierusalim. Aeroport. de coloniştii din Milet. Exportă cauciuc. Sinái Sináia Singapóre Singapóre República ~. Sporturi de iarnă. Nod de comunica ii.: 2 637 m. Centru industrial şi comercial (pia ă a cauciucului). Parcuri. pomi fructiferi. la poalele mun ilor Bucegi . chineza. Suprafa a: 693 km2. Sión .7 mii km2. Crescătorii de porci şi păsări. Căi ferate: 67 km. peninsulă în V Asiei. oraş în România (jud. 26 mii loc. de produse chimice. vf. mirodenii. Căi rutiere: 2989 km. centrul adm. cu o depresiune în centru. utilaje şi aparate de precizie. doc. Múntele Sión (Siónului) . Limbi oficiale: malaieza. Admis în ON Sinóp oraş în N Turciei. port la Marea Neagră. XV–XVIII). capitala statului Singapore. 2. golful Aqaba şi Marea Mediterană .98 mil. de încăl ăminte. situat pe valea rîului Prahova . stat în Asia de Sud. Sta iune climaterică. de parfumerie şi cosmetică. precum şi templul lui Iahve (numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament ). caprine). Hr. Complex muzeistic. unde. Climă ecuatorială. Castelele Peleş. servicii de transporturi şi retransport interna ional. max. covoare) şi alimentare. Zăcăminte: petrol. prelucrarea metalelor şi a lemnului (cherestea. Rafinării. max. oraş situat în S insulei cu acelaşi nume. Creşterea animalelor (ovine. loc. Importă petrol brut. Alt. Relief de podiş (în N). loc. produse industriale.Simferópol oraş în Ucraina (Crimeea). Teleferic. Pelişor şi Foişor . Rezerva ia Ariniş . Grădină botanică. Suprafa a: 60. 16 mii loc. Mănăstirea Sinaia . Construc ii de maşini şi utilaje. al provinciei cu acelaşi nume. Prahova). vinuri). Industrie constructoare de maşini şi utilaje. Muzeu. petrol. Port la strâmtoarea Singapore . 355 mii loc. Marea Roşie . Industrie prelucrătoare a materiei prime importate. minereuri. Planta ii de cocotieri.

Muzee. căprioara. XVI–XV î. cămile). Ion (sec. tricotaje) şi alimentară. Roman. Muzeu. chimică. Climă mediteraneană în partea de V şi subtropicală deşertică în cea de E. Întreprinderi ale industriei uşoare (covoare. Monumente istorice şi arhitectonice: bisericile Sf. situat în apropierea frontierei cu Ucraina. păsări migratoare. textilă (covoare). la 108 km N-V de Chişinău. cereale. Prelucrarea lemnului. sfeclă de zahăr. a materialelor de construc ii. capitala Republicii Komi. Este divizat în 13 districte (guvernorate) şi capitala. şcoli. pe valea Siretului superior. Mai dezvoltată este industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime (petrol. fosfa i. 508 mii loc. afluent pe stînga al Dunării (la S de Gala i). Israel şi Liban. între Turcia. Universitate. Faună: jderul. VIII î. 2 814 m). mănăstire. 244 mii loc. situat pe ărmul estic al Mării Mediterane. Suprafa a: 185 180 km2. format prin confluen a rîurilor Narîn şi Karadaria . care uneşte Marea Nordului cu Marea Baltică. Capitala: Damasc . XVII). Sîktîvkár Sîngeréi Sîrdariá Skagerrák Skópje . max.. Par ial navigabil. alimentară. Iordania. Suceava). Lungime: 740 km (576 km pe teritoriul României). grîu. reşedin ă a raionului Sîngerei. de podişuri calcaroase şi nisipoase în S (alt. max. Muzee. În ascensiune industria petrolieră. República Arábă Siriánă . prelucrarea petrolului. legume. port la Marea Ionică. Pe terenuri irigate se cultivă bumbac. Lă ime: 130–145 km. palate (sec. V î. caprine. Muzee. Relief determinat de cîmpia îngustă de litoral în V şi cea din valea Eufratului în partea centrală. în depresiunea Fergana . industria cimentului. At. Fondat în sec. pe alocuri silvică. Are cel mai mare bazin hidro-grafic din România (43. Centru de pomicultură.333 mil. strîmtoare în N Europei. Industrie metalurgică. cabaline. Lungime: 2212 km (3 078 km cu rîul Narîn) . Denumirea antică: Seretos . de prelungirile mun ilor Torus în N (alt. Lungime: 300 km. Hr. oraş în Republica Moldova. stat în S-V Asiei. ară industrial-agrară. Castel. temple (sec. ghips). poligrafică. O ramură economică importantă constituie creşterea animalelor (ovine. 127 mii loc. fluviu în Asia Centrală. bovine. Limba oficială: araba. moschei.9 mii loc. fabrici ale industriei uşoare şi alimentare. alimentară. în 1586. Cunoscut din 1586. constructoare oraş în Federa ia Rusă. electrotehnică) şi alimentare. prelucrarea lemnului. Turism. situat pe rîul Sîsola . Sf.). loc. Iriga ii. Popula ia: 17. de mun ii Liban şi Antilibian în S-V (alt. amfiteatru roman. Se varsă printr-o deltă în lacul Aral . Hr. Ad. XIII–XIV). orz. XIV). Hr.: 800 m. Monumente: cetate. Hidrocentrale. Vegeta ie de stepă şi deşertică. Bacău . Turism. 9. Nod feroviar. doc. situat pe rîul Ciulucul Mare . Teatre. XIV) ş. Sirét Sirét Síria rîu în România. Pe valea rîului Siret sunt situate oraşele Siret.9 km2). cărbune brun. metalurgică. în 1340. Aeroport. Sunt dezvoltate viticultura şi pomicultura. Şantiere navale. Construc ii de maşini şi utilaje. 1 387 m). între Peninsula Scandinavă (Norvegia) şi peninsula Iutlanda (Danemarca). Industrie uşoară (covoare. Vestigii greceşti şi romane: teatru (sec. max. Treime (sec. Gheorghe (1870). oraş în România (jud.Siracúsa oraş în S Italiei (Sicilia). doc.). Licee. At. cetate domnească (sec. 1 803 m). Izvorăşte din Carpa ii Păturoşi (Ucraina). Irak. capitala Republicii Macedonia. pisica sălbatică. a. Universitate. oraş situat pe fluviul Vardar . 15 mii loc. Biserica Sf..

6 mii loc. plumb. chimică. Turism. kremlin (sec. Gerlachovka ). com oraş în Federa ia Rusă. Veliki Triglav ). situat pe rîul Slănic . mangan. catedrală (sec. Universită i. în apropierea frontierei cu Belarus. iar în V în ramifica iile montane ale Carpa ilor Mici (alt. XII). Importă echipament industrial şi de transport. păsări. oraş în România (jud. doc. a sticlei. Polonia. 7. Sanatorii. a. de cîmpiile centrale Ljubljana şi Celjé . care în N trec în masivele muntoase Tatra Joasă (alt. Muzeul sării. stat în sudul Europei. a.). de prelucrare a lemnului. stibiu. de mobilă). Capitala: Bratislava . congelatoare ş. Suprafa a: 20 256 km2.) sunt înso ite de cîmpii cultivabile. loc. învecinat cu Republica Cehă. Zilina. oraş în E Bulgariei. Banská. constructoare de maşini. vf. Ocupînd extremitatea N-V a Carpa ilor.43 mil. XVI–XVII). Climă mediteraneană şi tempe-ratcontinentală. Nitra. în cîmpia Tundja . textile. ovine. calculatoare. Teatre. Popula ia: 2 mil.8 mii loc. Laborec ş. de pielărie. Cunoscut din 862. Croa ia şi Marea Mediterană. Drava. Capitala: Ljubljana. minereuri de fier. Include 3 regiuni (krai) şi oraşul autonom Bratislava. Mur . prelucrătoare (siderurgică. aparate de precizie. Teritoriul este drenat de trei rîuri principale: Sava. Alte oraşe: Košice. Parcul Na ional Tatra . Monumente istorice şi arhitectonice: biserică (sec. Relief format de prelungirile Alpilor în N-V (alt. În agricult Slovénia República ~. la poalele mun ilor Nemira . Trnava . vf. Slãníc-Moldóva Slíven Slovácia República ~. vf. Baza economiei o constituie industria extractivă (cărbuni. mercur. XVII–XVIII). Turism de amploare. detergen i. Expl. 768 m) şi Carpa ilor Albi (alt. Limba oficială: slovena. cartofi. grafit ş. Este dezvoltată industria prelucrătoare (metalurgică. Turism. Popula ia: 5. de sare. Sta iune balneoclimaterică. pomi fructiferi (mai ales meri. Austria. 2864 m.). situat pe valea Slănicului . Creşterea animalelor: porcine. Bacău). aparatură electrotehnică etc. Ungaria. Parcul Na ional Triglav .) şi Tisei (Horuad. loc. foioase). stat în Europa Centrală. bauxită. Nitra. Prešov. Văile afluen ilor Dunării (Vah. porumb. Sta iune balneoclimaterică. Construc ii de maşini şi utilaje (frigidere. a. situat la intersec ia principalelor căi de comunica ii între ările continentului. situat între Italia. At. de pielărie. mobilă. de culmile Mun ilor Dinarici în S (alt. industrie alimentară. zinc. Ape minerale. cu vestita peşteră Postojna . a. Smolénsk Sóci . Aeroport. sfeclă de zahăr. Prahova). forestieră.). 2 043 m. pruni). Ucraina. utilaje şi aparataj electrotehnic. Muzee. port la Marea Neagră. păşuni alpine. în Subcarpa ii de Curbură. vi ă de vie. max. Principalele culturi agricole: cereale (grîu. forestieră) şi uşoară (textilă. situat pe fluviul Nipru . Vegeta ie silvică bogată (conifere. Sta iune balneoclimaterică în lungul ărmului mării (140 km). 2 655 m. Industrie textilă. max. Dispune de neînsemnate resurse de subsol: minereuri de fier. prelucrarea lemnului. 1 000 m). Vegeta ie: păduri de conifere şi foioase (1/3 din teritoriu). oraş în Federa ia Rusă. 1 181 m). Limba oficială: slovaca. 355 mii loc. 354 mii loc. teritoriul Slovaciei reprezintă un complex de podişuri şi cîmpii premontane. chimică (în special farmaceutică). Dumbier ) şi Tatra Înaltă (alt. 123 mii loc. electronic şi microelectronic. În apropiere se află sta iunea balneoclimaterică Sliven . Climă temperat-con-tinentală moderată. Suprafa a: 49 mii km2. în 1757. Ungaria şi Austria. orz). alimentară) şi cea constructoare de maşini (refrigeratoare. alimentară. Muzee.Slãníc oraş în România (jud. Hron ş. Exportă produse din metal. cupru.

Encluze. sorg. a bumbacului şi mătăsii. pînă la 1 505 m). catedrală (sec. Relief format de podişuri relativ joase (alt. Pescuit de peşte şi perle. tutun. 1. loc. Creşterea animalelor. bata i. Centru comercial (pia ă pentru produsele agricole). zimbri. tămîie. în depresiunea Sofia. ulei de palmier. Economie slab dezvoltată. Se cultivă taro. Navigabil pe cursul de 373 km de la vărsare. produse alimentare. situat în peninsula Somalia. Hr. azbest). păsări exotice. combustibili. în S peninsulei Arabia . Este organizat în 7 provincii şi municipiul capitalei. Admis în ONU . mei. de prelucrare a cauciucului.15 mil. Izvorăşte din podişul SmolenskMóscova . bumbac. caprine şi îndeosebi cămile (ocupă locul I în lume). Exportă lemn şi produse din lemn. Limbi oficiale: araba. fosfa i. Djibouti. VI). bazată pe agricultură. peşte. Vella Lavella ş. max. Vestigii romane. Este împăr it în 16 regiuni. de mobilă. Muzee. Există planta ii de bananieri. 2 331 m). tutun. pomi fructiferi. Include teritoriul a cca 100 insule din arhipelagul Melanezia. clei vegetal). produse petroliere. VIII î. copra. alimentară. Suprafa a: 3. situat la E de Noua Guinee. Climă subecuatorială. ovine. oraş situat în partea central-vestică a ării. Climă tropicală. articole manufacturiere. unele însă nevalorificate.Socótra insulă în N-V Oceanului Indian. Turism. Cresc porcine. Academie de ştiin e. XIX) ş. a. Cresc bovine. conserve din carne şi peşte. răşini aromatice (ocupă unul din primele locuri în lume). dominate în N de mun ii Ogo şi Carcar (alt.6 mii km2. Faună: crocodili. zahăr. Pescuit dezvoltat. bovine. Industrie variată: constructoare de maşini. XIII–XVI). textilă. Suprafa a: 30 mii km2. cacao. max. argint. electrotehnică. cocotieri. bananieri. susan. orez. cu o cîmpie în S-E care se desfăşoară în lungul litoralului pe o distan ă de peste 3000 km. Veche aşezare tracică (Serdica ) din sec. Exploatări forestiere. bazată pe creşterea nomadă a animalelor. de origine vulcanică. cacao. Capitala: Mogadishu . Aeroport. golful Aden şi Oceanul Indian. Importă maşini şi utilaje. Exportă banane. Se mai cultivă porumb. Ínsulele ~. Faună: lei. stat insular în vestul Oceanului Pacific. igname. San Cristóbal. de tricotaje şi confec ii. Limba oficială: engleza. Suprafa a: 638 mii km2. grădini. capitala Bulgariei. Climă tropicală uscată. Capitala: Honiara . Sófia Soj Sólomon Somália República Democrátică ~. foarte umedă. tutun. Popula ia: 10. mijloace de transport. între Kenya. cupru. loc. Economie slab dezvoltată. Vegeta ie de semideşert. cele mai mari. Admis în ONU la 19 septembrie 1978. 2515 m). Studii cinematografice. avînd relief muntos: Guadalcanal (alt. Teatre. somaleza. trestie de zahăr. mistre i. Monumente istorice şi arhitectonice: bazilică (sec.5% din teritoriu). cu cicloni. Face parte din Republica Yemen. Vegeta ie de stepă şi savană (păduri 9. de încăl ăminte. Func ionează mici întreprinderi alimentare şi ale industriei uşoare. rîu în Federa ia Rusă şi Belarus. chimică. Se colectează răşini aromatice (smirnă. Malaita.68 mil. Universitate. Culturi: curmali. agricultură pe suprafe e de teren irigate şi pescuit maritim. 500–1500 m). Santa Isabel. afluent pe dreapta al Niprului. În subsol bogate resurse minerale (aur. plante legumicole. Popula ia: 17 mii loc. bauxită. zebre. Lungime: 648 km. a. Etiopia. stat în Africa de Est. pescuit şi industria de prelucrare a produselor agricole. Relief muntos (alt. Popula ia: 496 mii loc. hipopotami. Importă echipamente industriale şi de transport. rinoceri. Parcuri. New Georgia. Mari suprafe e acoperite cu păduri tropicale (90% din teritoriu). biserici (sec.

vf. grupate în 17 reg. XIX). Climă temperat-oceanică. Lungime: 403 km. Vestigii arheologice. [´¿pitsb¬rg¬n] arhipelag în Oceanul Arctic. stat în S-V Europei. confec ii. în Arhipelagul Malajez. în Peninsula Iberică. Denumirea antică: Samus . 3 404 m. 52 mii loc. în 1499. la 161 km N de Chişinău. Monumente: Cetatea Soroca (sec. Kalimantan şi Sulavesi .5 mii km2. cu n oraş în Grecia (Pelopones). format de podişul central Meseta (alt. XVI). Sónde Sópot Soróca Spánia Regátul Spániei . centrul adm. precum şi de cîmpiile de litoral şi cele de la vărsare a rîurilor în mare şi ocean. Pitiuze (Marea Mediterană) şi Insulele Canare (Oceanul Atlantic). 2 613 m) în N. şi Sondele Mici . Suprafa a: 505 mii km2. Monumente vechi: templu. vf. Lombok. Cuprinde şi Insulele Baleare . Include 50 de provincii. Popula ia totală: 200 mii loc. Sierra de Guadarrama. produse alimentare. Sumbava. dominat de mun ii Cordillera Central (alt. Toledo. Licee. Capitala: Madrid . catedrală (1842). Flores. Relief de platou acoperit cu ghea ă. Popula ia: 39. Centrul adm. Cordillera Ibérica (alt. Turism. format din două grupuri de insule: Sporadele de Nord (77 de insule) şi Sporadele de Sud (Rodos – cea mai mare insulă). Sierra de Gredos ş. Centru comercial (pia ă pentru cereale). sinagogă (începutul sec. Sierra Morena. care cuprinde insulele Bali. cereale. al raionului Soroca.: 26 km. Suprafa a totală: 543. biserici etc. doc.5 mil km2. Popula ia: 4. colegii. în apropiere de Gda ñsk. Pescuit. loc. Vînătoare.Sómeº Sónde rîu în România. trecînd prin Berlin. Arhipelágul ~. înconjura i de lan urile muntoase Cordillera Cantábrica (alt. Lă ime med. 2313 m) şi Pirinei (alt. 43 mii loc. Strîmtoárea ~.5 mii loc. 3 478. Formează numeroase bra e şi lacuri. biserici (sec. Andorra şi Portugalia. situat la ărmurile Oceanului Atlantic în N şi ale Mării Mediterane în S-E. Suprafa a: 65 mii km 2.78 mil. Cataloniei.a. tricotaje. Unit printr-un canal cu Oder . arhipelag grecesc în Marea Egee. Cordillera Betica (alt. arhipelag în V Oceanului Pacific. care cuprinde insulele Sumatera. 12 mii loc. Industrii: aparatură electrotehnică. Timor ş. strîmtoare între insulele Sumatera şi Java . ziduri în ruine. León. Festival interna ional anual de muzică uşoară. Mulhacén ) în S-E. între Fran a. tutun. a. [´¿pree] rîu în E Germaniei. uneşte Oceanul Indian cu marea Java. Pico d’Aneto ) în N-V. Andaluziei. Cuprinde cea mai mare parte a teritoriului norvegian Svalbard . 2 592 m). Lungime: 433 km (388 km pe teritoriul României).: Longyearbyen . Climă maritimă arctică. sta iune balneară pe litoralul Mării Baltice. Climă mediteraneană. Citrice. Insulele au în cea mai mare parte un relief muntos. oraş în Republica Moldova. At. temperat-continentală şi mediteraneană. situat pe malul drept al Nistrului. Java. Se împarte în Sondele Mari . oraş în N Poloniei. Muzee. 600–1 000 m). XIX–XX). Se varsă în Tisa pe teritoriul Ungariei. Vegeta ie: păduri de stejar şi fag în mun i (10% din teritoriu). Faună diversă. Limba oficială: spaniola. plante ierboase de păşune şi de stepă. Navigabil pe cca 100 km. Spárta Spítsbergen Sporáde Sprée . afluent pe stînga al Tisei . Industrie uşoară şi alimentară. Relief muntos. Relief în general muntos. Cordillera Subetica. Alte masive muntoase: Sierra Nevada. Pescuit. Suprafa a: 1. Izvorăşte din mun ii Sude i şi se varsă în lacul Havel .

uleiuri vegetale.). 743 mii loc. 163 mii loc. leoparzi. Popula ia: 18. cacao. 2 524 m. poligrafie. la Marea Baltică. oraş în Azerbaid-jan. Pescuit int Mún ii ~. palate etc. lactate). aparataj electrotehnic şi electronic).: 2 412 m. stat în Asia de Sud.Sri Lánka República Demo-crátică Socialístă ~. Stanovói Stára Zagóra Stávropol Stepanakért Stóckholm . Centru industrial. a. nuci de cocos. Nod feroviar. Institu ii de învă ă-mînt superior. Economie bazată pe agricultură. Limbi oficiale: singhaleza. situat la poalele Caucazului de Nord. petrochimie. Industrie extractivă (gaze naturale. Teatre. textilă. Aeroport interna ional. Teatre. topaz ş. Suprafa a: 66 mii km2. Zăcăminte: aur. cărbune. vf. fibre şi esături de bumbac. aparatură electrotehnică etc. instrumente. [´stokholm] capitala Suediei. tutun. pietre pre ioase (rubin. zahăr. despăr it de India prin strîmtoarea Palk . Muzee. situat în Siberia Orientală. comercial şi cultural. 335 mii loc. Capitala: Colombo . conserve din peşte. Universitate.). aparataj electrotehnic etc. safir.). porcine. bata i. vf. sistem muntos în Federa ia Rusă. petrol). oraş situat pe cîteva insule şi peninsule ale lacului Mälaren . minereuri de metale rare. chimică. materiale feroviare. Monumente de arhitectură medievală şi modernă (catedrală.). tamila. situat pe insula Sri Lanka din Oceanul Indian. conserve de carne. manioc. la S de peninsula Industan. Muzee. Vestigii romane. cafea. alimentară (vinuri. max. întreprinderi care produc ciment. elefan i. tutun. arbori de cauciuc. mahon). arahide. Func ionează rafinării de petrol. de produse alimentare etc. uleiuri vegetale etc. Se extrag grafit. Industrie constructoare de maşini (maşini agricole. pielărie.66 mil. a materialelor de construc ii. şantiere navale. situat la poalele mun ilor Sredna Gora . sare. ceai. de pielărie şi încăl ăminte. esături de mătase. alimentară (carne. 55 mii loc. Centru comercial. Vegeta ie tropicală în S şi de savană în N (păduri cu arbori de lemn pre ios: santal. În anii 1935–1943 s-a numit Voroşilovsk. Lungime: cca 700 km. minereu de fier. oraş în Federa ia Rusă. textilă (covoare. Pînă în 1972 se numea Ceylon . Alt. financiar. a mobilei. alimentară. macarale. loc. textilă. max. Construc ii de maşini (aparate de precizie. biserici. centrul adm. constructoare de maşini (strunguri. Gole -Skalistîi . Principalele culturi: orez. Pidurutala-gala ). Relieful ării reprezintă în partea centrală un podiş. caprine). pe exploatări miniere şi pe industria de prelucrare a materiei prime. trestie de zahăr. Faună: urşi. numeroase specii de păsări. confec ii). Se cresc animale (bovine. culminat de mun i riziduali (alt. întreprinderi de sticlărie.). Centru comercial. Climă subecuatorială musonică. care spre litoral trec în dealuri şi apoi în cîmpii joase pe alocuri mlăştinoase. Industrie chimică. Muzeu na ional. Fondat în 1252. Este divizat în 9 provincii. Nod feroviar. al Regiunii Autonome Nagorno-Karabah. Academii şi institute de cercetări ştiin ifice. oraş în centrul Bulgariei.

Carolina de Nord. situat pe rîul Neckar . max. XII–XIII). cartofi. Elbert). case memoriale. Wyoming. întreprinderi textile. sare. Massachusetts. S. Maryland. Nevada. Culturi agricole: cereale.6 mii km 2. Florida. Institu ii financiarbancare şi comerciale. Rhode Island. Valoroase monumente arhitectonice: catedrală (sec. port pe fluviul Rin . Creşterea animalelor. industria hîrtiei şi poligrafiei. Oregon. Viticultură. maşini-unelte. a produselor chimice. Ohio. Lungime: 430 km. Delaware.2 mii loc. vf. Idaho. forma i din lan urile distincte Mun ii Stîncoşi (alt. prefectură.A. Virginia.: Suceava . Washington. case vechi etc. Produse de faian ă. rîu în Peninsula Balcanică. Colorado. Georgia. Centru industrial: construc ii de maşini (automobile. Mun ii Cascadelor şi Sierra Nevada (alt. palate. Tennessee. Dakota de Nord. Texas. Institu ii bancare şi comerciale. Suprafa a: 12. situat în partea centrală a continentului. State: Maine. sfeclă de zahăr. Iowa. vf. textile şi alimentare. Relief determinat de cîteva complexe fizico-geografice şi naturale: în V Mun ii Cordilieri . Whitney ). Minnesota. Montana. 592 mii loc. Vermont. Alabama. rafinării de petrol. Centru industrial: metalurgie. Carolina de Sud. mobilă). XVIII) etc. Strúma Stúttgart Suceáva jude în N-E României. New Jersey. Virginia de Vest. Cuprinde 50 de state şi un district federal (Columbia). Pennsylvania. Întreprinderi de prelucrare a lemnului (celuloză. care încadrează Podişul Columbiei . Universită i. Monumente istorice (cetă i. . Wisconsin. [´¿tutgart] oraş în Germania. Academie de arte frumoase. Louisiana. cea mai nordică din grupul Insulelor Eoliene .6 km2. optice şi electrotehnice). New York. Hawaii. nave fluviale etc. între Oceanul Pacific şi Oceanul Atlantic.. Státele Uníte ale Américii. Suprafa a: 8. Muzee. calcare.Strasburg [stras´buur] oraş în N-E Fran ei. 264 mii loc. Izvorăşte de pe versantul de S-V al masivului Vitoşa şi se varsă în Marea Egee . XIII–XV). Popula ia: 1. castel (sec. Podişul Marelui Bazin şi Podişul Colorado Strómboli insulă italiană în Marea Tireniană. Pomicultură. Muzee. Nebraska. Nod feroviar. ale industriei uşoare şi alimentare. pirită. vagoane. centrul adm. Illinois. 4 418 m. max. Turism. construc ii de maşini şi utilaje (automobile. la frontiera cu Ucraina. Kansas. Zăcăminte: minereuri de mangan. Teatre. Missouri. Indiana. palat (sec. XIII–XVI). California. Turism. 4 329 m. New Mexico. Kentucky. Sediul Consiliului Europei (din 1949) şi al Adunării Europene (din 1979). biserici. Vulcanul activ Stromboli (926 m alt. Aeroport. Dakota de Sud. New Hampshire. erupe la intervale de 20 de minute). primărie. al landului Baden-Würt-temberg. Vestigii romane. biserici (sec.). Izvoare minerale. alimentare. poduri. stat federal în America de Nord. Arizona. şantiere navale. Universitate. Mississippi. cînepă. Studiouri cinematografice. Centru adm. Muzee. De aici denumirea vulcanului Farul Mării Mediterane . Alaska. (Alsacia). Arkansas. statui). XIII–XV).U. Pomicultură. Numeroase monumente arhitectonice: biserică (sec. hîrtie. Aeroport interna ional. Utah. Connecticut. Oklahoma. Popula ia: 710 mii loc. Michigan. mănăstiri. Teatre. Relief muntos (în V şi în centru) şi de podiş (în E). pe teritoriul Bulgariei şi Greciei. învecinat cu Canada şi Mexic. aparate de precizie.

Suceava. apoi cetate romană pe malul stîng al Dunării. Capitala: Khartoum . hipopotami. feroviar). Libia. bata i. sorg. centrul adm. Suceava. max. Faună: lei. Bahr el-Ghazal. vf. max. rîu în România. Jur. Climă ecuatorială musonică în S şi tropicală deşertică în N. Lungime: 300 km. în com. un pod peste Dunăre. cu zone de podiş şi cu mun i înal i în V ( Dorfur şi Kordofan .5 mil. Turism. Ciad. Aici a existat o cetate. produse de pielărie. savane care trec în păşuni de stepă şi în deşert. biserici. a. mango masiv muntos în E Europei Centrale.a. Monumente istorice şi arhitectonice: cetate. Podişul Etiopean (alt. Labal Marrah ). Sudéþi . A fost construită în 1581–1606. Păşuni alpine. în 1388. Izvorăşte din Obcinele Bucovinei . km2. situat între Egipt. vf. Republica Democrată Congo.: 1 603 m (vf. Sobat ş. Pe terenuri irigate (2 mil. Suceava). afluent pe dreapta al Siretului . 118 mii loc. situat pe rîul cu acelaşi nume. Lol. ară agrară (antrenează ¾ din popula ia activă). aparate de măsurat. Alt. arahide. ocupă locul 2 între ările din Africa). Kenya. Mănăstírea ~. orez. ctitorie a mitropolitului Gheorghe Movilă şi a fra ilor săi. Republica Centrafricană. la extremitatea de NV a mun ilor Boemiei . Zăcăminte: aur. Etiopia şi Marea Roşie. At. mănăstire în N-E României. grîu. han. Păduri de foioase şi conifere. al jud. doc. Limba oficială: araba. Muzee. 3 187 m. loc. antilope. Este organizat în 8 state federale şi capitala na ională. textile şi alimentare. aşezare geto-dacă. Vegeta ie: păduri tropicale. străbate Podişul Sucevei şi trece prin mun. stat în N-E Africii. Lungime: 170 km. Sn¸¿ka ). cu industrie în dezvoltare. Popula ia: 37 mil. a. nichel. Teritoriul ării este puternic segmentat de fluviul Nil şi afluen ii săi Nilul Alb şi Nilul Albastru . alt. domnii Ieremia şi Simion Movilă. mei. Universitate. în care se varsă o mul ime de alte rîuri ( Atbara. Relieful reprezintă o vastă cîmpie. case vechi. Atelier de covoare şi broderii. Suceáva Sucevíþa Sucidáva Sudán República ~. pe teritoriul actualului oraş Corabia din România (jud. crocodili ş.). Aeroport. Poloniei şi Germaniei. hîrtie. Turism. Uganda. Picturi. mănăstire. lignit ş. Olt). de stepă şi deşertice în N. pe teritoriul Cehiei. Kenyeti ) şi reg. Incintă fortificată. Suprafa a: 2. Produse industriale: maşini şi utilaje. susan. celuloză. Sucevi a (jud. Mormintele familiei Movileştilor. 3088 m. Nod de comunica ie (rutier. maimu e. ha) se cultivă bumbac (principala cultură de export.Suceáva municipiu în N-E României (jud. Climă temperată montană. Suceava). porumb.

Popula ia: 8. în S o depresiune centrală acoperită de foarte multe lacuri mari şi mici. Lă ime: 180 m. cărbuni. trestie de zahăr. insulă în Arhipelagul Malaiez. tutun ş. Supra-fa a: 189 mii km2. zinc. loc. Ad. 377 m) şi de cîmpia Skania . Lungime: 162 km. Ad. cu următoarele particularită i: în V şi N-V Mun ii Scandinavi (alt. Lungime: 83. Vîrfuri: Sarek (2090 m).6 mii km2. la S-V de insula Flores . insulă indoneziană în Arhipelagul Malaiez (Oceanul Indian). Climă subecuatorială maritimă. plumb. apar ine Indoneziei. situat în partea estică a peninsulei Scandinavia . a. Păduri tropicale. vf. gaze naturale. metalurgică (fontă. Vegeta ie: păduri de conifere şi de foioase (50% din suprafa ă). care se desparte de bra ul Tulcea şi se varsă în Marea Neagră lîngă oraşul Sulina (România).: Waingapu . Suprafa a: 473. nichel. Dispune de însemnate zăcăminte de minereuri de fier. Ad.: 20 m. o el. Industrie avansată: extractivă. plante de tundră montană. Capitala: Stockholm . mare în Oceanul Pacific. Turism. Climă ecuatorială. bumbac. Márea ~. argint. insulă indoneziană în arhipelagul Malaiez (Oceanul Indian). mare în Oceanul Pacific. Este divizat în 24 de provincii. Limba oficială: suedeza. Oraş pr. porumb. situată la S-V de peninsula Malacca . aur.). wolfram. Kebnecajse ). Suprafa a: 348 mii km2. cupru. bra ul central al Dunării. cărbuni. tutun. Întreprinderi forestiere.a. Relief de cîmpie şi mun i (cu numeroşi vulcani activi). întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. ceai. max. aluminiu ş.Suédia Regátul Suédiei . în partea centrală zone colinare (alt. în E cîmpii înguste de litoral. învecinat cu Norvegia şi Finlanda. uraniu. aur. de prelucrare a tutunului. între insulele Kalimantan. Institu ii de învă ămînt superior. capitala Republicii Autonome Abhazia. Popula ia: 352 mii loc. Cuprinde şi numeroase insule din Marea Baltică (Gotland. port la Marea Neagră. stat în N Europei.89 mil.). canal navigabil pe istmul Suez. loc. Climă ecuatorială. Economie bazată pe industrie şi servicii. Expl. Suprafa a: 435 mii km2. Relief preponderent muntos (alt. a. Sulawesi şi arhipelagul Filipine . medie 500 m). porumb. Se cultivă orez. Culturi: cafea. Climă temperat-maritimă în S şi aspră în N. 1 225 m). 2 117 m. cafea. în deltă. max. Numeroase rezerva ii naturale şi parcuri na ionale. Suéz Suhúmi Sulawési (Célebes) Sulawési Sulína Súlu Sumatéra (Sumátra) Súmba . de produse alimentare (conserve din fructe şi de peşte. Suprafa a: 450 mii km2. tutun. Grădină botanică. Suprafa a: 11. mangan. de petrol. Relief predominat de platou şi de cîmpie. oraş în Georgia (Gruzia). vinuri). la ărmurile Mării Baltice (Golful Botnic). Culturi: orez. Descoperită în 1667. Zăcăminte: petrol. Pescuit. urmată de podişul Smoland (alt. öland ş. Sta iune balneoclimaterică. Creşterea animalelor (inclusiv cai pentru export). Popula ia: 13 mii loc. Creşterea animalelor. orez. 125 mii loc. între arhipelagul Filipine (în N-E) şi insula Kalimantan (în S-V).5 mii km2. fragmente de numeroase rîuri care se varsă în Marea Baltică (Golful Botnic). Popula ia: cca 37 mil. la E de insula Kaliman-tan . cons Canálul ~.: 1590–5575 m. zinc. Muzee. Márea ~. Sulitjelma (1 914). cauciuc. Teatre. uneşte Marea Mediterană cu Marea Roşie.8 km. [´s¬leb¬s] Ínsula ~.: 3645–8547 m. Construc ii de maşini (aparate de precizie). Relief muntos.

produse alimentare. Organizat în 10 districte. azbest. 2. orez. format din arhipelagul Spitzbergen şi Insula Urşilor. cu excep ia cîtorva cîmpii aluviale. legume. Suprafa a: 15. Universitate. de minereu de fier. savane. Expl. banane. Alte oraşe. cu unele culmi muntoase (alt. dominat de culmi muntoase. max. Capitala administrativă: Mbabane . Vegeta ie de savană. Suprafa a: 62 900 km2. Importă echipamente şi utilaje industriale. carne. aluminiu. Administrat de Norvegia. Relief format de un podiş deluros. Muzee. lemn şi produse din lemn. Suprafa a: 163 mii km 2. Limba oficială: swazi şi engleza. Relief de podiş. textile. pescuitul. copră. situat la ărmul Oceanului Atlantic. Popula ia: 720 mii loc. Aeroport. caprine. porumb. bumbac. sorg.4 mii km2. Turism. alumină. care se întind în văile rîurilor Umbuluzi. Se cultivă orez. Principala ramură a economiei o constituie agricultura. fabrici de produse chimice. diamante. ciment. Se cultivă trestie de zahăr (ocupă unul din primele locuri pe glob la producerea de zahăr pe cap de locuitor). lemn şi produse din lemn. produse chimice. max. cocotieri. echipamente industriale. Komati. Căi rutiere: 9 153 km. Aeroport. Capitala: Paramaribo . a. Centru adm. învecinat cu Africa de Sud şi Mozambic. Căi ferate: 301 km. stat în N-E Americii de Sud. minereu de fier. pînă în cîmpia Mozambic. Ngwavuna. Este divizat în 4 districte. stat în S Africii. orez. la V de insula Flores . Exportă bauxită. bata i. trestie de zahăr. Şantiere navale. citrice.4 mil. Piramiden. combustibili. combustibili . Dispune de bogate şi variate resurse de subsol (cărbune. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime. păduri şi păşuni montane. Exploatări de bauxită (ocupă unul din primele locuri în lume). oraş situat pe insula Viti Levu . Popula ia: 4 200 loc. Ny Alesund . oraş în Indonezia. la strîmtoarea Surabaja . ovine. agricultura. Planta ii de cafea. porcine. şi de o vastă cîmpie de litoral în N şi N-E. Swáziland Regátul ~. loc. Usushwana ş. Importă cereale. rafinării de petrol. nuci de cocos. uleiuri vegetale. banane. cărbune ş. max. bumbac. vînătoare. Limba oficială: olandeza. materiale de construc ii. aur. Climă arctică. Popula ia: 980 mii loc. Popula ia: 440 mii loc. Export de zahăr. mijloace de transport.: Longyearbyen .Sumbáwa [sum´baua] insulă indoneziană în Arhipelagul Malaiez (Oceanul Indian). Surabája Surinám Súva Sválbard [´svaalbard] teritoriu insular în Oceanul Arctic. situate la 600 km N de coastele Norvegiei. Păduri tropicale cu arbori de esen ă pre ioase. Relief muntos (alt. Pescuit. alimentare. Oraş pr. Exportă zahăr. Raba . vlc. vite. păsări. Func ionează mici întreprinderi care produc electricitate. Brazilia şi Guyana Franceză. Climă subtropicală şi temperată. capitala statului Fiji. Norvegieni. textile. trestie de zahăr. Relief de platou. 71 mii loc. Suprafa a: 17 363 km2. Climă subecuatorială maritimă. 1 800 m) coboară în pante line din V spre E. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. medie 1200 m. Usuti. Se cresc animale. 2 851 m. diamante). fructe tropicale. îmbrăcăminte. articole din lemn. Climă ecuatorială. Admis în ONU la 4 decembrie 1975. Lan urile muntoase (alt. Păduri tropicale. 1280 m) în S-V. Tambora ). Universitate. alt. zahăr. Produce zahăr. zinc. esături de bumbac şi de lînă. minereuri. cu temperaturi înalte şi precipita ii bogate.a. Barentsburg. citrice. Se cresc bovine. legume. República ~. între Guyana. centru legislativ şi reşedin ă regală: Lobamba . Principalele ramuri economice: industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime. situat în N-E insulei Java . azbest. Vegeta ie de savană. cupru.

Numeroase monumente de arhitectură: biserică gotică (sec. medie: 2 m. marcînd prin aceasta prima etapă în unirea celor trei ări româneşti. uşoară (încăl ăminte. loc. Formează un segment din grani a dintre Irak şi Iran. rîu în România. constructoare de maşini. la 1330 m alt. textile. Arhanghel Mihail (1879). metalurgie. În 1877. 415 mii loc. Industrie extractivă (huilă). Teatru. situat pe malul drept al rîului Ciorna . Institu ii de învă ămînt superior. Tatarbunar). localitate subordonată mun. chimică (superfosfa i). carne. Lungime: 195 km. Lungime: 51 km. XIV–XV). mobilă) şi alimentară. Par. Biserica Sf. Industrie siderurgică. trece prin Fălticeni . format prin confluen a Tigrului şi Eufratului . străbate Podişul Sucevei . rn. trecătoare în mun ii Balcani. pe teritoriul Bulgariei.: 2 130 m (vf. Fabrică a materialelor de construc ii. Universită i. Vîrful lui Pătru ). Teatre. Lă ime: 8 km.ial navigabil. situat în bazinul Dunării inferioare.). 230 mii loc. Centru comercial (export de grîu. Teatru. Hidrocentrale. At. lînă. Iriga ii. Centru silvic. de pielărie. în sec. la 116 km S-E de Chişinău. fructe etc. oraş în N-V Poloniei. situat pe fluviul Odra . maşini agricole. XVI). Muzee. Izvorăşte din zona vîrfului Poiana Ciungilor . Muzee. în 1573. material rulant). rutier). cucerind astfel Transilvania. Rostov). fluviu în Irak. com-binat de fermentare a tutunului. unde în 1599 (18/28 oc-tombrie) Mihai Viteazul l-a învins pe Andrei Báthory. confec ii. reşedin ă a raionului Şoldăneşti. situată între Balcanii Centrali şi Balcanii de Est. oraş în Republica Moldova. castel (sec. port la Oceanul Pacific (Marea Tasman). Nod de comunica ie. principele Transilvaniei. aici a avut loc o mare bătălie între armatele ruseşti şi cele turceşti. motoare electrice. Muzeu. chimice. în bazinul carbonifer Done k . masiv muntos în Carpa ii Meridionali (România). textile. constructoare de maşini (nave. Turism. Centru industrial: şantiere navale. Face legătura rutieră între oraşele Gabrovo şi Kazanlîk . Ad. doc. Se varsă în Golful Persic . în centrul României. la N-E de localitatea Primorskoe (reg. reşedin ă a raionului Ştefan-Vodă. oraş în Federa ia Rusă (reg. alimentară. alimentare. palate (sec. XIV–XV) etc. Szczécin [´¿tet¿in] ªagán ªáhtî ªatt el Arab (Shatt al 'Arab) ªélimbãr ªípka ªoldãnéºti ªomúzul Máre ªtéfan-Vódã ªureánu . Mún ii ~. siderurgică. întreprinderi ale materialelor de construc ii. Denumirea veche: Cîzîl . Industrie uşoară şi alimentară. 4 mil. Nod de comunica ie (feroviar. Alt. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. Aeroport. 10 mii loc. Biserica Sf. utilaje. At. Port la Marea Baltică. doc. făcînd parte din grupa mun ilor Parîng . Gheorghe (1873). lac în Ucraina. textilă. afluent pe dreapta al Siretului . Se mai numesc şi Mun ii Sebeşului . piei. oraş în Republica Moldova. 9 mii loc. XIX. Monumente arhitectonice. Odesa. la 118 km N de Chişinău. construc ii de maşini. Sibiu.Sýdney [´sidni] oraş în S-E Australiei. Lungime: 11 km. max.

Lungime: 68 km. peninsulă în Federa ia Rusă. Popula ia: 6. wolfram. Suprafa a: 1 042 km2. 2 237 m. Universitate. Limba oficială: tadjika. loc. bovine. În zona de cîmpie litorală se cultivă citrice. cocotieri. Faună: lupi. cafea. Pamir în S (alt. şacali. (5 mil. 4 000–5 000 m) ş. afluent pe dreapta al Siretului . Important centru industrial (metalurgie. străbătute de afluen ii rîului Amudaria (Vahş. de încăl ăminte. Popula ia: 132 mii loc. a. Climă temperat-continentală şi continentală aridă. Suprafa a: 25. petrol. Izvorăşte din Mun ii Vrancei . Climă tropicală umedă. Nod de comunica ii.: tai´ti] Taibéi [chin. Vestigii arheologice. Centru adm. Relief muntos (alt. Universitate. trestie de zahăr. construc ii navale. Surhandaria. Turkestan. Tundră. 972 mii loc. situat între Uzbekistan. República ~. max. valea Zeravşan (în partea central-vestică). loc. Suprafa a: 143.3 mil. Aeroport. Turism. textile. centrul adm. Pia ă agricolă. 7134 m).5 mil. loc. banane. Întreprinderi ale industriei uşoare (covoare. În partea centrală a peninsulei se află lacul Taimîr . Se cresc ovine. textilă. 7495 m). loc. 1. prelucrarea lemnului. cea mai mare din arhipelagul Insulele Societă ii . Tabríz Tadjikistán oraş în N-V Iranului. a camforului. Relief constituit de masive muntoase (în centru şi N) şi de cîmpii joase (în S şi V). Turism.1 mii km2. Piandj. Aeroport. între marea Kara şi marea Laptev. o republică autonomă şi capitala. caprine. China şi Afghanistan.ªuºíþa Tabásco rîu în România. Se produc esături de bumbac şi mătăsu [te´gu] oraş în S-E Coreii de Sud. Meşteşugărit. de hîrtie. Industrie de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. fr.: thaip´ei] Taimîr . Vegeta ie ierboasă şi silvică (în mun i). Economie bazată pe industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime şi pe agricultură (concentrează cca 40% din popula ia activă). constructoare de maşini. la S de Mărăşeşti. făcînd parte din Polinezia Franceză . Suprafa a: 400 mii km 2. Aeroport interna ional. Capitala: Duşanbe . vf. capre de munte. fabrici de ciment. max. Doar în regiunea S-V se profilează cîteva cîmpii premontane cultivabile. Taegú Tahiti [tai´iti. Orohena ). Relief mai coborît în depresiunea Fergana (în N-V).: Papeete .6 mil. (Taipei) . Centru miner: cupru.8 mil. 2. dropii. Kîrgîzstan. situată în extremitatea nordică a continentului asiatic. Exploatări de cărbune. Include 3 provincii. loc. stat în S-E Mexicului.3 mii km 2. Zeravşan şi Hissar în N-V şi în partea vestică (alt. aparatură electro. a. Capitala: Villa Hermosa . Vara adesea seacă. Dinamică este industria energetică (hidrocentrala Nurek de pe Vahş). produse de pielărie) şi alimentare. Centru comercial. vanilie etc. în conurba ie). minereuri neferoase. Numele antic: Tauris . al provinciei Taiwan (China). Se cultivă bumbac. Pescuit. Ghe ari. insulă în Oceanul Pacific. alimentară. fazani ş. Popula ia: 1. ară cu cei mai numeroşi şi cei mai înal i mun i din Asia Centrală: Alai şi Transalai în N (alt. alimentare. Climă aspră. Muzeu de artă. max. textile. Kafirnigan ). stat în Asia Centrală.şi radiotehnică). oraş în insula Taiwan (Oceanul Pacific).

bananieri. de textile şi confec ii. Aeroport. petrol. de pielărie şi încăl ăminte. de pielărie. despăr ită de continentul Asiei prin strîmtoarea cu acelaşi nume. Suprafa a: 345 mii km2. Centru comercial şi industrial (materiale de construc ii. barcane. cupru ş.: 1435 m. Aeroport. textilă. confec ii. al provinciei Shanxi . Monumente. oraş în S-V Finlandei. În văile unor rîuri şi în oaze se practică agricultura. Fondat în sec. Naviga ie. Popula ia: cca 21 mil. Dune. Este legat prin canale cu golful Bristol şi cu Marea Irlandei. max. Aeroport. Industrie minieră. apoi colonie romană. oraş în E Chinei. de prelucrare a lemnului (mobilă). constructoare de maşini. a celulozei şi hîrtiei. Relief predominant muntos (alt. Taiyán Tájo Tákla-Makán Tállinn Tamísa cel mai mare fluviu din Marea Britanie. 219 mii loc. Nod feroviar. Muzee.9 mil. [t¾´…e] oraş în N Marocului. Támpere Tanganyika Tangér .9 mii km2. situat pe ărmul lacului Näsijärvi . Climă continentală uscată. în partea de S a Angliei. Teatre. Conservator. Denumirea veche: Formosa . alimentară. Lungime: 1 120 km. Climă tropical-musonică umedă. Universitate. fluviu în V Europei. pe teritoriul Spaniei şi Portugaliei. siderurgică. de încăl ăminte. maşini şi utilaje electrice. produse alimentare). XII–XV). lac tectonic în Africa de Est. (XIV–XVI). Lungime: 338 km. Pescuit. deşert nisipos în V Chinei.1 mii km2. aparate de radio. Monumente arhitectonice: biserici (sec. cetate (sec. Suprafa a: 31. 1. cocotieri. loc. a celulozei şi hîrtiei. loc. în depresiunea Kaşgaria . Se cultivă trestie de zahăr. Numele vechi: Reval (Revel). Altitudini între 800 şi 1 500 m. la intrarea în strîmtoarea Gibraltar . alimentară. palate). chimică. Izvorăşte din zona dealurilor Cotswold . Burundi. Vegeta ie tropicală. 485 mii loc.: Taibei . centrul adm. chimică. Aeroport.). cabluri ş. situat între Republica Democrată Congo. a. Oraş pr.Taiwán insulă a Chinei. X. Sporturi de iarnă. în V Oceanului Pacific. a materialelor de construc ii. Port. Pescuit. Ad. Suprafa a: 36. trece prin Oxford şi Londra şi se varsă printr-un estuar în Marea Nordului. a. alimentară. Academie de ştiin e. Industrie constructoare de maşini (excavatoare. port la Golful Finic (Marea Baltică). Universitate. textilă. Izvorăşte din mun ii Sierra de Cuenca (Spania) şi se varsă printr-un estuar în Oceanul Atlantic. Tanzania şi Zambia. Industrie constructoare de maşini (locomotive). max. capitala Estoniei. Muzee. situat pe ărmul Oceanului Atlantic. 394 mii loc. Navigabil. 3 997 m). textile. Monumente arhitectonice (moschee. aur. Navigabil. citrice. Zăcăminte: cărbuni. gaze naturale. Universitate. Străveche aşezare cartagineză. Hidrocentrale.

Cascade. cuprins între văile Bicazului şi Trotuşului. Ad. oraş în Republica Moldova. în 1811. 16 mii loc. 116 mii loc. afluent pe dreapta al fluviului Amazon . construc ii de maşini şi utilaje. aparataj electrotehnic şi electronic ş. Vegeta ie tropicală şi de savană (păduri – 45% din teritoriu).: 1664 m (vf. centrul adm. cafea. poligrafie.7 mii loc. cel mai mare rîu din Asia Centrală. Port comercial. Pescuit. şi mun ii Livingstone în sud (alt. între Mozambic. insula Tasmania. Márea ~. confec ii) şi alimentare (conserve de carne şi de peşte ş. Majoritatea popula iei este ocupată în agricultură. Faună: lei. uraniu). Expl. Lungime: 2200 km. Include şi teritoriul insulelor din apropiere: Zanzibar. ce [tapa´3os] rîu în Brazilia. XII–XIV). Cunoscut din sec. mare în S-V Oceanului Pacific. Construc ii de maşini (maşini agricole. de produse alimentare (conserve). unele însă pu in valorificate. Biserica Sf. catedrală (sec. Pentru export produce bumbac. Centru industrial şi comercial.). Centru industrial şi cultural. situate în N-V. Monumente arhitectonice. Nod de comunica ii. Rezerva ii naturale şi parcuri na ionale. situat pe ărmul nordic al golfului Taranto . textile şi alimentare (ulei de măsline). At. Climă ecuatorială musonică. a lemnului. tutun. Este divizat în 25 de regiuni. situat la ărmul Oceanului Indian. 3175 m). Pescuit marin. a. XI. Navigabil pe cursul inferior (280 km). vulcan activ mereu. elefan i. oraş în S Italiei (Puglia). Grinduşul ). Culmi împădurite. antilope. Relief de cîmpie au şi insulele Zanzibar şi Pemba . al raionului Taraclia. 245 mii loc. plumb. textile. de fabricare a hîrtiei. Zambia. port la Marea Mediterană.2 mil. Prelucra-rea petrolului. Muzee. max. Academie agricolă. a. Izvorăşte din mun ii Karakorum şi TianShan . oraş în N-E Spaniei (Catalonia).1 mii km2. Şantiere navale. Limba oficială: swahili. produse chimice. Gheorghe (1874). ară agrară în curs de dezvoltare. între Australia. Tanganyuka şi Malawi . Alt. Industrie uşoară şi alimentară. crocodili. de depresiunile marilor lacuri africane Victoria. rinoceri. Mún ii Tarcăului . Vestigii arheologice romane. Uganda şi Kenya. Teatre. Dorpat . Dispune de variate resurse naturale (diamante. doc. Lungime: 2180 km. prelucrarea metalelor. Malawi. loc. stat în E Africii. Suprafa a: 945. siderurgie. cu masive muntoase vulcanice de mare alt. Tapajós Taraclía Táranto Tarc´ãu Tarím Tarragóna Tártu Tasmán . oraş în Estonia. wolfram. clădiri vechi. întreprinderi ale industriei uşoare (pielărie. de igarete.Tanzánia República Unítă ~. Muzee. Pemba ş. Mănăstire (sec. întreprinderi petrochimice. Noua Zeelandă şi insulele Norfolk şi Noua Caledonie. masiv muntos în Carpa ii Orientali. Numele antic: Tarent . Capitala: Dar es-Sa-laam (capitala desemnată: Dodoma ). situat la 162 km S-V de Chişinău. Rwanda. Vestigii arheologice. max. piscul Kilimanjaro . staniu.). a. 1 000–1 500 m). Popula ia: 38. 112. Republica Democrată Congo. Universitate. de gresie. Relieful este format de un podiş central (alt. XII–XIII). cărbune. în N (5 895 m. Observator astronomic. traversează deşertul Takla-Makan şi se pierde în nisipurile din E deşertului. încăl ăminte. Numele vechi: Iuriev. aur. Nod feroviar. V şi S-V şi de cîmpiile riverane şi de litoral în E ării. Burundi.: 5 604 m.

medresa Barak-Han ş. creşterea bovinelor şi ovinelor). textilă şi de confec ii. Construc ii de maşini (locomotive electrice.). ulei.). prelucrarea lemnului.: Hobart. a. moschee etc. nichel. Gala i). XII. zahăr. aparatură şi utilaje electrotehnice etc. plumb.: 3 734 m.). loc. Conservator. cărbune. Aeroport. zinc. Popula ia: 3.8 mil. Muzee. Muzee. de por elanuri şi faian ă. Studiouri cinematografice.13 mil. legume. Universită i. IV. Suprafa a: 68 mii km2. la poalele mun ilor Tian-Şhan . Centru adm. Taºként Tátra masiv muntos în Carpa i. 48 mii loc. chimică şi chimico-farmaceu-tică. Universitate. Climă mediteraneană. loc. cupru. Academie de ştiin e. Monumente arhitectonice (mausoleu. República Tatarstán . Zăcăminte: cupru. vf. VI–VII).). . Dumbier ). a. XIII). max. stepe montane. şi Tatra Joasă . Păduri veşnic verzi.3 mil. Muzee. Suprafa a: 68 mii km2. a pielei şi a tutunului. Gerlachovka ). Relief de podişuri vulcanice (alt. Păduri de conifere. Teatre. biserici. constructoare de maşini (automobile. în sec. capitala Uzbekistanului. alimentară. 2. Agricultură (cereale. Alt. pe teritoriul Slovaciei (alt. semipustiuri. situat pe valea Bîrladului . savane. ceai. Nod feroviar şi rutier. max. zinc. republică în Federa ia Rusă. rutier). maşini agricole. în zona de frontieră dintre Slovacia şi Polonia (alt. Din 1901 apar ine Australiei. vf. strunguri ş. oraş situat pe valea rîului Circik . Monumente istorice şi arhitectonice: cetate şi castel (sec. Grădină botanică. Nod de comunica ii (feroviar. doc. max. Capitala: Kazan. rutier). Zăcăminte: crom. şampanie.a. vin etc. Táurus Tãtária Tbilísi Tecuci municipiu în România (jud. VI). Parc na ional. Ala Dað . Climă subtropicală în N şi temperată în S. bazilică (sec. Institu ii de învă ămînt. Tasman în 1642. sistem muntos în Turcia. cartofi. vf. loc. Universită i. Numele vechi: Tiflis (pînă în 1936). separată de continent prin strîmtoarea Bass . farmaceutice. Turism. Repara ii metalice. At. de produse textile ( esături de bumbac) şi alimentare. în cuprinsul Podişului Anatoliei . excavatoare.Tasmánia insulă la S-E de ărmurile Australiei. în bazinul mijlociu al Volgăi . Nod de comunica ii (feroviar. de încăl ăminte. Industrie extractivă (petrol.). Hidro-centrală. energetică. plumb. 1 617 m).). vinuri etc. Important centru industrial: construc ii de maşini (maşini agricole. acestea fiind separate între ele printr-o depresiune tectonică. Capitala Gruziei din sec. Descoperită de navigatorul olandez A. 2 045 m. de confec ii. oraş situat pe fluviul Kura . Popula ia: 459 mii loc. 1. textile şi de confec ii. fabrici de produse chimice şi chimico-farmaceutice. aparatură electronică şi electrotehnică ş. constînd din Tatra Înaltă . gaze naturale). de produse alimentare (conserve de legume. 2 663 m. plante furajere. Academie de ştiin e. de fructe şi de carne. întreprinderi chimice. alimentare (ulei. fabrici de mobilă. catedrală (sec. Muzeu. maşini-unelte. max. poligrafie. capitala Georgiei (Gruziei). Aeroport. Galerie de artă plastică. Teatre. Centru comercial. industrial şi cultural.

textile (covoare persane. Important centru industrial. porumb. bere). Fostă capitală a ării. de şlefuire a diaman-telor. Popula ia: 4. Turism. Turism. Centru adm. Muzee. loc. clădiri vechi (sec. Grădini publice. a pieilor. subpolară. comercial şi cultural al ării. esături din lînă şi bumbac). secară. Capitală (a Persiei) din 1788. Fondat de spanioli în 1579. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. licheni). Suprafa a: 5 760 km 2. textilă. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. Teatre. Suprafa a: 109 mii km2. Muzee. Turism. 7. chimică. în care au rămas sediile multor institu ii de stat.: Alexandria . textilă. vi ă de vie. capitala Iranului. alcool. de mobilă. Climă temperat-oceanică. alimentară. Teatre. Industrie metalurgică (aluminiu. a sticlei. Expl. argint). Téleorman Tenerífe Ínsula ~. legume. Tennessee Teritóriile Austrále ºi Antárctice Francéze teritoriu în Oceanul Indian (insular) şi Antarctica ( ara Adéliei). Popula ia: 625 mii loc. Teatre. rutier). Industrie extractivă (petrol. miniere (cărbune. Pomicultură. oraş situat la 1100 m alt. Administrată de Spania. la grani a cu Bulgaria.1 mii km2. 535 mii loc. chimică şi chimico-farmaceutică.. gaze naturale). alimentară. Transport fluvial şi rutier. Fondat în 1909. alimentară. Nod de Comunica ii (feroviar. Climă tropicală uscată. Relief muntos în E (mun ii Apalaşi ). [tene´sii] stat în partea centrală şi S-E a SUA. port la Marea Mediteraneană. alimentară (ulei. Creşterea animalelor (bovine. poligrafică. bere. ambasade. textilă. At. minereuri de fier şi de zinc. Teatre. doc.9 mil. Muzee. întreprinderi ale materialelor de construc ie (ciment). Aeroport interna ional. Monumente arhitectonice: Moscheea de aur. Universitate. pe o vale între înăl imile vulcanice din S-E ării. sfeclă de zahăr. oraş situat la poalele muntelui Elbrus . Suprafa a: 396 117 km2. pomi fructiferi. XII. Fără popula ie permanentă. Turism. vlc. legume. XVIII–XIX). Relief predominant de cîmpie (Cîmpia Română ). Capitala: Nashville-Davidson. Relief predominant muntos (alt. Relief în cea mai mare parte muntos. Avicultură. jude în S României.75 mil. Planta ii de bumbac. Universitate. activ Pico de Teyde ). a tutunului. electrică. Viticultură. . În 1948 a fost comasat cu oraşul din apropiere Jáffa . 1. Centru adm. Suprafa a: 2. loc. floarea-soarelui. Prelucrarea metalelor. loc. alimentare (zahăr. max. XIII–XIX). Se cultivă cereale (grîu. Aeroporturi. fosfa i). Culturi: cereale. orz). chimică. Administrat de Fran a. de pielărie şi încăl ăminte. Ghe ari veşnici. energetică. Palatul soarelui (sec. Floră săracă (muşchi. 3718 m.Tegucigálpa [tegusi´galpa] capitala Hondurasului. Teherán Tel Avív (-Jáffa) oraş în Israel. constructoare de maşini şi utilaje. XVIII). Universită i. Centru comercial. străbătut de rîul cu acelaşi nume (1600 km). de podiş în centru şi de cîmpie în V. insulă de origine vulcanică din Arhipelagul Canarelor . ovine). Popula ia: 475 mii loc. Muzee. Industrie de prelucrare a metalelor. Industrie extractivă (aur. în sec. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. Aeroport.: Santa Cruz de Tenerife . în conurba ie. feroaliaje). Export de citrice. Se cultivă tutun. constructoare de maşini şi utilaje. conserve).25 mil.

Teritoriul ării include cîteva regiuni geografice: cîmpia fluviului Menam în partea centrală. electronică. regiune în Grecia. Lacuri sărate. Hr. agricultura. porumb. Thar . Capitala: Bangkok . situat în peninsula Indochina şi peninsula Malacca. plumb. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase (60% din teritoriu). pescuitul. a Imperiului Otoman. Climă tropicală. cărbune. crocodili. grîu. Suprafa a: 60 km2. caprine. Reg. metalurgică. chimică. Suprafa a: 692. textilă. n. Altitudini între 100 şi 200 m. Limba oficială: thai. bizantină (pînă în 1348). Climă tropicală musonică. Creşterea animalelor. Climă tropicală uscată. arahide. golful Siam. Fără popula ie permanentă. Malaysia şi marea Andaman. e.9 mii km2. Ghe ari veşnici. Lipsit de popula ie permanentă. textilă. A fost invadată de dorieni (sf. a Serbiei. elefan i. stat în S-E Asiei.4 mil.1 mii km 2.). utilaj petrolier ş. Popula ia: 62. max.4 mil. care include sectoarele continentale ara lui Graham. milen. II î. deşert în India şi Pakistan. cărbuni ş. între Birmania. a. Teritóriul Antárctic Británic Teritóriul Británic din Oceánul Indián Tesália Téxas Thailánda Regátul ~.Hr. între cursul inferior al Indului şi mun ii Aravalli . orez. turismul. Principalele ramuri ale economiei: industrie în dezvoltare. 2 576 m). alimentară. gaze naturale. constructoare de maşini (avioane. Este organizat administrativ în 71 de provincii (grupate în 6 regiuni) şi o metropolă (capitala). Faună: tigri. de produc ie a cauciucului sintetic. Administrat de Australia.). Lucrări şi servicii în cadrul bazei navale anglo-americane. wolfram. Suprafa a: 6. [´tekses] stat în S SUA.). alimentară. km 2. loc. săruri de brom. Relief muntos. Laos. Suprafa a: 514 mii km2. loc. exploatarea lemnului. Industrie extractivă. cîmpia fluviului Mekong în E şi cîmpiile de litoral în S. s-a aflat sub do-mina ia Macedoniei (352–196 î.). Dune de nisip. acesta situat la S de insulele Maldive . de prelucrare a petrolului. 1 793 m). teritoriu în Antarctica. podişul Korat în N-E (alt. Popula ia: 3000 loc. Se cultivă bumbac. maimu e. fier. diverse specii de păsări. păşuni. Suprafa a: 250 mii km2. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. petrol. bananieri). Iriga ii din apele Indului. a. Shetland de Sus şi insulele Orkney. de asamblare a automobilelor. cămile). Relief de platou şi muntos (alt. dealuri şi lan uri muntoase în N-V (alt. Suprafa a: 382 500 km2. În 1881 a revenit Greciei. 3 000–4 000 m). la S de mun ii Olimp . Popula ia: 735 mii loc. forestieră. electrică. În agricultură sunt a Deşértul ~. romană (sec. acoperit de ghea ă şi zăpadă. Creşterea nomadă a vitelor (ovine. leoparzi. Capitala: Austin . savane. Păduri de acacia. Administrat de Marea Britanie. Dispune de bogate zăcăminte: minereu de staniu. pînă la 2000 m). de prelucrare primară a produselor agricole. cu cele mai scăzute temperaturi de pe glob. magneziu. Administrat de Marea Britanie. legume. Popula ia: 17 mil. Climă subpolară. Suprafa a: 13.Teritóriul Antárctic Australián teritoriu în Antarctica de Est. Industrie extractivă (petrol. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. constituit din mai multe insule ce in de arhipe-lagul Chagos . Vegeta ie bogată (cocotieri. masive muntoase în sectorul thailandez al peninsulei Malacca (alt. pomi fructiferi. ierburi xerofite. Cambodgia. constituit dintr-un sector continental şi cîteva insule din apropiere.). II î. teritoriu insular în V Oceanului Indian. de ciment.

situat pe malul drept al fluviului Nistru. rîu în Republica Moldova.: 7 439 m. Popula ia: 2. Podíşul ~. At. At. încăl ăminte. întreprinderi ale industriei uşoare (mobilă. Păduri de conifere. pe teritoriul Ciadului şi a Libiei. oraş situat pe o vale intramontană din Himalaia Orientală. cupru ş. De aici izvorăsc fluviile Ind. Lacuri şi izvoare termale.62 mil. Lungime: 405 km. Administrată de Grecia. ocupînd cea mai mare parte a Podişului Tibet . sare. Prelucrarea lemnului. cartofi.a. de pielărie. iaci). doc. 1203 m). municipiu în Republica Moldova. În mun i se întîlnesc numeroşi ghe ari. afluent pe stînga al Prutului. şi se varsă în Marea Tireniană printr-o deltă.a. în S-E mai temperată.25 km 2. Suprafa a: 398 km2. Suprafa a: 2 mil. Suprafa a: 16. 132 mii loc. Centru adm. textile) şi alimentare. max. Monumente istorice şi arhitectonice: Cetatea Tighina. Alt max. a. VII. masiv muntos în Sahara. cărbuni ş.: 3 415 m. Muzee. Sf. Băiuş (rn. vi ă de vie. Popula ia: 2. Planta ii de măslini. Relief muntos (alt. Catedrala Episcopală (cu trei hramuri): Schimbarea la fa ă. Este străbătut de numeroase lan uri muntoase cu înăl imi de peste 6 000 m.4 mil. Relief de mun i şi podişuri înalte. (ca vamă cu o mică fortifica ie din pămînt şi lemn) în 1408. regiune în S-V Chinei. medii cuprinse între 4000 şi 5000 m. Climă deşertică. Centru comercial şi meşteşugăresc. XIX). Zăcăminte: minereuri de fier.: Lhasa . Vegeta ie săracă. pe teritoriul Chinei şi Kîrgîzstanului. Reşedin ă regală. Alt. bovine. minereu de fier. Climă mediteraneană. trecînd prin Roma. 22 mii loc. Predomină vegeta ia erbacee.: Erfurt . Biserica Acoperămîntul Maicii Domnului (sec. de minereuri de fier. în sec. Zăcăminte: cărbuni. Huanghe ş. petrol. doc. de artizanat. Construc ii de maşini şi utilaje. în sec. Brahmaputra. Thímphu (Tímbu) Thuríngia Tian-Shan Tibésti Tibét Tibét Tíbru Tighéci Tighína (Bendér) . Climă aspră şi uscată. În depresiuni se cultivă orz. Vegeta ie de pustiu. de semipustiu şi de stepă montană. repara ii navale. Popula ia: cca 18 mii loc. Alt. At.22 mil. Prelucrarea metalelor. Lungime: 2 500 km. Ierarh Nicolae (1825). sare ş. loc. Lungime: 35 km. doc. Leova). km2. XV (Chigheci ). Izvorăşte din mun ii Apeninii Toscano-Emi-lieni . pomi fructiferi. Izvorăşte în apropierea com. cel mai înalt podiş din lume. Suprafa a: 1. străbate Cîmpia Romei . Climă aspră şi uscată. fluviu în Peninsula Italică. Numeroşi ghe ari. separată de continent prin strîmtoarea Thasos . păşuni alpine. cu precipita ii reduse.Thássos [´qaasos] insulă în N Mării Egee. a. sistem muntos în Asia Centrală. Zăpezi permanente. situat pe teritoriul Chinei şi Indiei. Navigabil în cursul inferior. Vîrful Victoriei . land în Germania. întreprinderi de repara ii auto. max. de aur. la N de mun ii Himalaya . Centru adm. capitala regatului Bhutan. Adormirea Maicii Domnului. km2. Climă continentală aspră. la 58 km S-E de Chişinău. Expl. caprine. legume. rutier). Creşterea animalelor (ovine. Nod de comunica ii (feroviar. întreprinderi ale industriei alimentare. loc.

Observator astronomic. Tímiº Tímiº rîu în S-V României. municipiu în S-V României. Suprafa a: 33. plante uleioase. Siria şi Irak. Suprafa a: 615 mii km2. Vestigii arheologice. între coastele de N-V ale Australiei şi insula Timor . a. XIV–XV). mobilă. monument medieval de arhitectură militară. se varsă în Golful Persic . arbori de cauciuc ş. catedrala sîrbească (sec. XIV–XV). Relief de cîmpie. Relief muntos (alt. Operă.) şi alimentare. Lungime: 1 950 km. Filarmonică. încăl ăminte. ape minerale. Monumente istorice şi arhitectonice. Viticultură. pe teritoriul statelor Turcia. Operă. legume. Teatre. A fost construită în anii 1538–1541 pe locul unei întărituri de pămînt şi lemn mai vechi (sec.a. Centru adm. A fost atacată şi asediată de turci şi tătari. poligrafie. Pomicultură. Izvorăşte din mun ii Taurusul Armean . insulă în E Arhipelagului Malaiez. secară). tutun. XVIII). Popula ia: 694 mii loc. Vegeta ie de savană. produse chimice. situat pe malurile canalului Bega . de cazacii zaporojeni. Comunică cu marea Arafura. Se cultivă: orez. de material rulant. catedrala ortodoxă (sec. numele ini ial al cetă ii fiind Tighina . Popula ia: 1. după ce se uneşte cu Eufratul . în 1212. manioc. Lungime: 350 km (244 km pe teritoriul României). Culturi cereale (grîu. max.: Timişoara .9 mil. întreprinderi ale industriei uşoare (produse de pielărie şi încăl ăminte. Denumită de turci Bender (“chei. Suprafa a: 8 692 km 2.). Lungime: 183 km. Timiş. medie: 406 m. Centru industrial: construc ii de maşini (excavatoare. Zăcăminte: petrol. afluent pe dreapta al Dunării. XVIII). a. Construc ii de maşini şi utilaje. port. situat la E de insulele Flores şi Sumba. oraş fluvial“). jude în V României. Izvorăşte din Mun ii Semenicului şi se varsă în Dunăre pe teritoriul Serbiei. doc. minereu de fier.Tighína Cetátea ~. atestat în 1408. motoare Diesel ş. afluent pe dreapta al Dunării. tramvaie. de confec ii etc. confec ii. Administrată de Indonezia. străbate Cîmpia Mesopotamiei şi. Românilor basarabeni le-a servit ca loc de refugiu şi apărare contra invaziilor străine. care păzea o vamă la trecerea peste Nistru. Creşterea animalelor (bovine. fortărea ă pe malul drept al Nistrului. Timiºoára Timók rîu în Peninsula Balcanică. în aval de Belgrad. de marochinărie. Climă subecuatorială. porcine). maşini agricole.2 mii km 2. cu zone de dealuri în N şi S şi de mun i în N-E. At. Creşterea animalelor. de agronomie. Filarmonică. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. institutele de medicină. autoturisme. Trece prin oraşele Mosul şi Bagdad . Izvorăşte din mun ii Balcani. al jud. Monumente arhitectonice: castel (sec. Timeses . XX) ş. catedrala catolică (sec. a. Universitate. politehnic ş. orz. textile. lignit. Teatre. loc. material rulant. Apicultură. Tígru fluviu în Asia. Timór Timór . pe cursul inferior marcînd frontiera dintre Serbia şi Muntenegru şi Bulgaria. centrul adm. Aeroport interna ional. Numele antice: Tibiscus. 335 mii loc. la grani a cu Ungaria şi Serbia şi Muntenegru. Ad. Trece prin oraşele Caransebeş şi Lugoj. mare în E Oceanului Indian. Teaghinea cheaci . 2960 m). de armatele ruseşti. sfeclă de zahăr. Muzee. Muzee. Din 1812 şi-a pierdut importan a militară.

Este divizat în 13 districte administrative. textilă şi de confec ii. Alte oraşe: Aileu. Fondat în 1586 pe locul unei aşezări mai vechi Cinghi-Tura . Biserica Acoperămîntul Maicii Domnului (sec. la 3812 m alt. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. cu vulcani stinşi şi gheizere noroioase. Renovată de mai multe ori. de aparate electrice.: 2630 m. cerbi. strunguri. Relief muntos (alt. alimentară. Rîuri scurte şi repezi: Lois. Gorj. Porturi: Neapole. Institu ii de învă ămînt superior. Tata Mailau ). formează pe o por iune de 62 km grani a dintre România şi Ucraina şi se varsă în Dunăre în amonte de Belgrad. XVIII. XIV. Capitală din 1920. Şi-a proclamat independen a în mod oficial la 20 mai 2002. picturi din sec. Tismana). max. Industrie constructoare de maşini (nave fluviale. 2 936 m. şerpi ş. stat insular în Oceania.a. cuprinsă între Peninsula Italică şi insulele Sicilia. tutun. Mănăstírea ~. max. lac tectonic situat în Anzii Cordilieri . cea mai mare insulă din arhipelagul Sondele Mici . com. de prelucrare a metalelor. 496 mii loc. Universitate. Navigabil. doc. a. puternic accidentat. la 71 km S-E de Chişinău. XV. cafea. anterior fiind un teritoriu dependent. cunoscută din sec. ovine. textilă. alimentară. Suprafa a: 8330 km2 (cel mai mare lac alpin de pe glob). max. Bancau. afluent pe dreapta al Dunării. Teatre. XIX). mistre i. Hidrocentrală. municipiu în Republica Moldova. Muzee. Manatuto ş. situat pe malul stîng al Nistrului. Nod de comunica ii. porcine. ceai. mănăstire în România (jud. Dilor. Întreprinderi industriale: uzine constructoare de maşini şi utilaje. a. parte a Mării Mediterane. Se cultivă orez. Edificii moderne. fabrici de mobilă. Important centru industrial şi cultural. aparate de măsurat. de esături din bumbac şi de confec ii. Aeroport. cuprinzînd şi enclava Okussi din partea de V a insulei principale (indoneziană). Muzeu de artă religioasă. Popula ia:. bumbac. Monumente arhitectonice. Fresce din sec. chimică. a lemnului. 925 618 loc. de conserve. de pielărie şi încăl ăminte. Fondat în 1792. administrat de Indonezia. Ainaro. Lungime: 960 km. Iriga ii. Palermo . la grani a dintre Perú şi Bolivia. 183 mii loc. Pescuit intens. Ad. pe litoral – cîmpii înguste. Sardinia şi Corsica. Capitala: Dili .: 364 m. şi pe două insule mai mici Palau Atauro şi Palau Jaco . Universitate. Izvorăşte din Carpa ii Păduroşi (Ucraina). vf. situat pe rîul Tura . Resurse de subsol: petro capitala Albaniei. Economie bazată pe agricultură şi industria prelucrătoare a produc iei agricole. Muzee. Climă tropicală musonică. At. situat în partea de răsărit a insulei Timor . Teatre. situată în partea centrală a ării. Tirána Tiráspol Tireniánã Márea ~. teck. Aeroport. Planta ii de arbori de cauciuc. cabaline.). utilaje electrotehnice etc. rîu. XVI. Vegeta ie de savană şi păduri de arbori tropicali (eucalipt. Monumente istorice. oraş în Federa ia Rusă. Suprafa a: 15 007 km2. cartofi. crocodili. Ad. Studiouri cinematografice. Faună: maimu e.Timórul de Est/Timórul Orientál Republica Democratică a Timorului de Est/ Republica Democratică a Timorului Oriental . Teatru. 238 mii loc. Karau ş. de prelucrare a metalelor şi a lemnului. cocotier). Tísa Tismána Titicáca Tiumén . în sec. Laclo. Construită din lemn de tisă (1375–1378). de vinuri şi coniacuri etc. Bogat în peşte. Ermera. porumb. Aeroport. Se cresc bovine. Muzee. santal.

Tocantíns Tógo República Togoléză . Func ionează întreprinderi de cherestea. produse petroliere. clădiri vechi. biserici. Prelucrarea metalelor şi a lemnului (mobilă). de pielărie. în N-E insulei Trinidad. stat în vestul Africii. Popula ia: 5. Muzee. poligrafică.). minereuri de fier. al jud. Industrie de prelucrare a lemnului (mobilă. Cascade. 99. placaje. ateliere de meşteşugărit. străbătut în N-E de lan urile muntoase Togo (alt. At. în 1406. fluviu în Brazilia. Capitala: Lomé . Cetatea Neam (în ruine. Climă subecuatorială musonică şi tropicală. iar pentru consumul intern porumb. a materialelor de construc ie. Vegeta ie formată de păduri tropicale şi de savană. Universitate. loc. Poarta sărutului. Muzee. situat pe valea Mureşului. XVI). industria extractivă şi de prelucrare a produselor agricole. XV–XVII). Monumente istorice şi arhitectonice: Curtea Domnească (sec. fabrici de produse chimice şi alimentare.8 mii loc.Tîrgóviºte municipiu în partea central-sudică a României. Muzee. Turnul Chindiei (sec. 98. Vestigii arheologice. ciment. centrul adm. textile. Fostă aşezare dacică. Popula ia: 45 mii loc. palate. jambu. realizat de C. aceasta urmată de un ărm cu lagune şi bancuri de nisip. Construc ii de maşini şi utilaj petrolier. cu 21 de prefecturi. materiale de construc ie. împreună cu care formează teritoriul Republicii Trinidad-Tobago. Pescuit maritim. petrol. ciment. textilă. biserici. centrul adm. Relief de podiş. biserici. situat la ărmul Golfului Guineii. XIV–XVII. Tîrgu-Neamþ oraş în România (jud. care coboară treptat spre S pînă în cîmpia litorală. Lungime: 2 850 km. Neam ). al jud. Se cultivă pentru export cacao. cafea. cocotieri. Dîmbovi a. doc. prelucrarea lemnului. bauxită. Burkina Faso şi Benin. Grădină zoologică. repara ii auto. 168 mii loc. Exportă fosfa i. Universită i. Par ial navigabil (pe 350 km de la vărsare). Circa 85% din popula ia activă sunt antrenate în agricultură. Teatre. orez. păsări). alimentare. Casa memorială “Ion Creangă“ (la Humuleşti). caprine. Este divizat în 5 regiuni. cromite. ovine. Zăcăminte: fosforite. Turism. izvorăşte din Podişul Braziliei şi se varsă în estuarul Amazonului. XV). între Ghana. igname. copră. cacao. al jud. în ruine). Masa tăcerii ).8 mii loc. sorg. 25 mii loc. utilaje industriale. XI. Hidrocentrale. Industrie constructoare de maşini. transporturile de tranzit. Rafinării de petrol. porcine. municipiu în S-V României. Gorj. Sector zootehnic productiv (bivoli. Aeroport. bunuri de larg consum. Brân-cuşi ( Coloana infinitului. Mureş. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. cafea. centrul adm.3 mil. grafit. Universitate. max. XIV). alimentară. în sec. cherestea etc. situat pe rîul Ialomi a . case vechi. Supra-fa a: 301 km2. Turism. Principalele ramuri economice: agricultura. At. Tobágo insulă în Oceanul Atlantic (arhip elagul Antilele Mici). Biserica Domnească (sec. bumbac. 1 020 m) şi Atakora . în 1332. a materialelor de construc ie. C . Monumente: cetate (sec. At. situat pe valea rîului Neam . alimentară. Muzee. mei. doc. arahide. Monumente: ansamblul monumental. Suprafa a: 56 785 km2. manioc. Tîrgu-Jiu Tîrgu-Múreº municipiu în partea centrală a României. doc. case vechi. sec. de prelucrare a lemnului. Filarmonică. textilă.

pagode. Industrie siderurgică. Viticultură şi vinifica ie.). XVI). Academie de ştiin e. de ciment. catedrală gotică (sec. Centru adm. a materialelor de construc ie. citrice. nave. Monumente arhitectonice: biserici (sec.). Centru industrial: construc ii de maşini (automobile). Monumente: palat imperial. a. situat pe Volga. Institu ii de cercetări ştiin ifice. capitala Japoniei. moschei etc. situat pe rîul Tom . biserici (sec. loc. sare. XI. Fondat în sec. situat pe Tisa . în conurba ie). Muzee. teritoriu insular în partea central-vestică a Oceanului Pacific. Hidrocentrală. de prelucrare a lemnului. alimentară. la 516 m alt. clădiri (sec. Pescuit dezvoltat. XII. Turism. aparate de măsurat şi de control. aparataj electric etc. aparatură electronică. Monumente istorice şi arhitectonice: cetate (sec. Nod caravanier. tutun). Artizanat. XIX). Industrie constructoare de maşini (mijloace de transport. Teatre. Artizanat. format din 3 in-sule situate la N de arhipelagul Samoa . alimentară. chimică. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. cinematografică. 35 mii loc. Prelucrarea metalelor (tradi ii în produc ia de săbii şi de armuri). oraş în partea centrală a Spaniei (Castilia Nouă). situată în E insulei Honshû . metalurgică. sinagogi. Muzee. Ínsulele ~. automobile. Muzee. 665 mii loc. alimentară. Suprafa a: 210 km2. Centru comercial (pia ă pentru grîne. Universitate. textilă şi de confec ii.8 mii loc. utilaje electrotehnice ş. XVIII–XIX). în sec. textile şi alimentare. Relief cu altitudini reduse. de sticlărie. Universitate. Aeroport. mecanică fină etc. Denumirea veche.8 mil. 64 mii loc. prelucrarea metalelor. utilaj electrotehnic. Centru comercial. sanctuare. oraş în Federa ia Rusă. Turism.).: Fakaofo . Climă tropicală. de prelucrare a petrolului. textilă. constructoare de maşini (avioane. Stavropol . Teatru. afluent al fluviului Obi . 506 mii loc. oraş în Federa ia Rusă (Siberia Occidentală).Tókaj Tokeláu [´tokai] oraş în N-E Ungariei. XV–XVI). 333 mii loc. XIII–XVIII). de pînă la 1964. Vestigii romane. Grădină zoologică. Administrat de Noua Zeelandă. de prelucrare a lemnului. Parcuri. chimică. Popula ia: 1870 loc. Universită i. oraş în SUA (Ohio). (30 mil. cocotieri. port pe ărmul S-V al lacului Erie . . situat în valea fluviului Niger . Renumitele vinuri de Tokaj. Industrie constructoare de maşini (rulmen i. At. temple. situat pe fluviul Tajo . 11. artizanat (ceramică). Culturi agricole: bananieri. Aeroporturi. 7. port la golful Tokio (Oceanul Pacific). doc. Tókio [´tookio] Tolédo [t¬´liid¬u] Tolédo Toliátti Tombouctou Tomsk [tõmbuk´tu] oraş în Mali. poligrafică. Aeroport. fabrici de produse chimice. loc.

Fondat în 1854. automobile. Organizat în 23 de districte. Transport naval şi aerian. plante aromatice. maşini-unelte ş. serviciile de transport. Industrie extractivă (cărbuni). case vechi. Aeroport.4 mil. 120 mii loc. biserici. centrul adm. catedrală (sec. Vestigii romane.). Pescuit. alimentară. cocotieri. max. Climă tropicală. Aeroport. din care numai 45 sunt populate (Tongatapu. loc. 3. citrice. Mare centru industrial: construc ii de maşini (automobile “FIAT“. centrul adm. Centru industrial. tractoare. Universită i. pe lîngă fortul Toronto. produse electrotehnice şi radiotehnice. Leagă apele Mării de Corali (Oceanul Pacific) şi ale mării Arafura (Oceanul Indian). oraş în N-V Italiei. utilaje) şi alimentare. turismul. strîmtoare între peninsula australiană York şi insula Noua Guinee . de Torres. Importă produse industriale (maşini. Teatru. Piemonte . Aeroport. cocotieri. maşini agricole. combustibili. Denumirea antică: Taurasia . capitala statului Tonga: Nuku´alofa . Centru comercial (cereale. situat pe valea rîului Pad . Căi rutiere: 675 km.). alimentare. fructe tropicale. al provinciei Ontario . fabrici de produse chimice. material feroviar.Tónga Regátul ~. max. Întreprinderi constructoare de maşini (navale. vanilie. Universitate.: 9 m. XV–XVI). situat în arhipelagul Tonga . cu precipita ii abundente şi uragane puternice. Muzee. Vava´u. Exportă copră. Limba oficială: engleza şi tongana. al reg. Muzee. metalurgice (aluminiu). poligrafie. cu numeroşi vulcani activi (alt. Toríno Torónto [t¬´rontou] oraş în Canada. cu suprafa a totală de aproximativ 670 km2. Conservator. Pescuit de perle. Proclamarea independen.). Descoperită în 1606 de navigatorul spaniol L. Culturi agricole: bata i (principal producător pe glob). Lă ime: 85–160 km. Popula ia: 106 mii loc. Monumente istorice şi arhitectonice: palate (sec. în insula Kao ). bananieri. Institu ii financiare şi bancare. textilă. avînd ca surse complementare industria. textile. constructoare de maşini şi utilaje. Vegeta ia: planta ii de bananieri. Ad. Vegeta ie de păduri tropicale umede (cca 11% din teritoriu). a. chimice. Tongatápu Topeka [t¬´pik¬] insulă coraligenă în S Oceanului Pacific. aparatură electronică şi optică etc. Oraş pr. citrice.. Pescuit maritim. Fondat de francezi în 1720. 1. V. Suprafa a: 750 km2. XII–XVII). textile şi alimentare. la 2 200 km N-E de Noua Zeelandă. ajutoarele externe. loc. stat în S-V Oceanului Pacific. Capitala: Nuku´alofa . Suprafa a: 257 km2. comercial şi cultural. Tórres . Relief muntos. aeronautice. vize şi comer . În cuprinsul ei se întîlnesc numeroase insule coraligene şi vulcanice (cca 70). Universitate (1404). oraş în partea centrală a SUA.9 mil. capitala statului Kansas . avioane. 1 033 m. Climă tropicală oceanică. Institut politehnic (1859). Eua ş.ei: 4 iunie 1970. făcînd parte din arhipelagul Tonga . legume. Academie de arte. a. Baza economiei o constituie agricultura. situat pe ărmul N-V al lacului Ontario . animale). Cuprinde cca 170 de insule. Teatre.

Port fluvial. care se învecina cu Marea Neagră. Monumente istorice şi arhitectonice. Şantiere navale. Aici a avut loc bătălia navală din 21 octombrie 1805. Construc ii de avioane. XVII) ş. Trebizond . făcînd parte din Polinezia Franceză. 145 mii loc. Cocotieri. catedrală (sec. metalurgie. Hr. arbori de cafea şi vanilie. alimentare. Turism. port la Marea Neagră. Monumente: mănăstire rupestră. 168 mii loc. Denumirile vechi: Trapezunt. Oraş. Industrie constructoare de maşini (material rulant). În antichitate a fost colonie greacă. mercur. XII–XIII). 435 m).Toscána regiune în Italia. Vestigii romane şi bizantine. Viticultură. max. a. XVII–XVIII) ş. Cocotieri. palate. XII–XVII). [tubwa'i] (Tubuaí) arhipelag în S Oceanului Pacific. Trafalgár . provincie romană. Pescuit. provincia Moesia. situat pe malul drept al Loarei . ['twamo'tu] (Tuamotú) arhipelag în S Oceanului Pacific. oraş în S-E Fran ei. Pomicultură. situat pe flu-viul Garonne . Muzee. Suprafa a: 164 km 2. Popula ia: 12 mii loc. biserici (sec. Centru comercial. întreprinderi chimice. pr. XI–XIII). Monumente: biserici (sec. Valoroase monumente arhitectonice: biserică (sec. de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. Pia ă agricolă (produse agricole. port la Marea Mediterană. construc ii de maşini. de produse chimice şi alimentare. prelucrarea metalelor. situată în partea central-vestică a ării. XIII) ş. catedrală (sec. Şantiere navale. Industrie extractivă (petrol. Relief vulcanic (alt. XIII). XIII). 359 mii loc. oraş în partea de V a Fran ei (Touraine). metale neferoase. devenit în anul 46 d. în special vinuri). Popula ia: 3. produse textile şi alimentare. ovine). Creşterea animalelor (bovine. Climă tropicală umedă. marmură). Institut politehnic. între Marea Tireniană şi Marea Ligurică. Vestigii romane.: Floren a . Popula ia: 1. la E de insula Tahiti . Aeroport. chimică. 130 mii loc. Muzee. Monumente: biserici (sec. Turism. la V de strîm-toarea Gibraltar . cap în S Peninsulei Iberice (Spania).5 mil. catedrală (sec.8 mii loc. în urma căreia flota engleză (condusă de amiralul Nelson) a repurtat o strălucită victorie asupra flotei franco-spaniole. palate (sec. fabrici de mobilă. oraş în N-E Turciei. Suprafa a: 915 km2. obiecte de artizanat. Muzee. XIII–XVI). Touamótou Toubouaï Toulón [tu´lõ] Toulouse [tu´luuz] Tours [´tuur] Trabzón Trácia denumire dată teritoriului locuit de traci. oraş în S-V Fran ei (Languedoc). textile. Pescuit. alimentară. Suprafa a: 23 mii km2. întreprinderi producătoare de ciment. a. Universitate (1229). Turism. arbori de cafea şi de vanilie. Culturi cerealiere. prefectură ş. a. textilă. a. Aeroport. loc. primărie (sec. de hîrtie. Este administrată de Polinezia Franceză. Macedonia şi Marea Egee.

pe care U. Aeroport. limba. Vestigii romane. unguri. XV–XVII). a. La sfârşitul sec. germani ş. Este teritoriul de formare a poporului şi limbii române. poligrafică. textilă. cumani ş. XI–XIII). Port de tranzit interna ional pentru mărfuri. Suprafa a: 128 km 2. colonizată cu saşi şi secui (sec. Transnístria Trasiméne Lácul ~. o include. alimentară. în componen a R. At. Aici. în anul 217 î. port la golful Trieste (Marea Adriatică). doc. Muzee. Este cel mai mare lac din Penin-sula Italică. aici sunt men ionate primele forma iuni statale (voievodate) româneşti: Gelu.. Menumorut . Industrie de prelucrare a petrolului.S. cucerită de romani în 106 şi transformată în provincie romană. XI–XIV). la 259 m alt. În 1992 au avut loc lupte violente pentru întregirea teritoriului Republicii Moldova. X–XI. lac în partea centrală a Italiei (Umbria). bulgari.). Monumente arhitectonice de valoare: catedrală (sec. cultura şi credin a pînă la independen a deplină şi la crearea în 1918 a statului na ional unitar România. a. În sec. Carpa ii Meridionali şi Mun ii Apuseni.S. la 2 au-gust 1940. XIII).Transilvánia provincie istorică în România. cunoscut şi cu denumirea Ardeal . XVII). Moldoveneşti. huni. Sta iune balneară. Universitate. oraş în N-E Italiei. În antichitate a fost locuit de triburile geto-dace (carpi. Colonie romană ( Tergeste ). Triéste (Triést) . castel (sec.A. XVIII şi în cursul sec. IX–XV. A fost nucleul statului geto-dac Dacia . în 52 î. La 24 octom-brie 1924 în Transnistria este formată R. XIX teritoriul dintre Nistru şi Bug este colonizat de Imperiul arist cu ruşi. constructoare de maşini. avari. 245 mii loc. Ocupată de unguri (sec.S.R. teritoriu cuprins astăzi între Carpa ii Orientali. Hr. chimică. de ciment. Aşezările româneşti în Transnistria sporesc numeric în sec. pecenegi. ucrai-neni. Hr.S. regiune istorică la E de Nistru. Glad. În evul mediu devine culoar de trecere spre V a popoarelor migratoare orientale (go i.S. Transilvania şi-a păstrat în cursul secolelor identitatea na ională. în Republica Moldova. După proclamarea independen ei de stat a Republicii Moldova (27 august 1991) liderii separatişti proruşi de la Tiraspol declară Transnistria drept stat aparte. armata cartagineză (condusă de Hannibal) a învins armata romană condusă de consulul Cains Flaminius. Teatru.S. biserici (sec. apoi anexată Imperiului Habsburgic. XVI–XVIII. tirage i). Moldovenească.

Popula ia: 1 365 000 loc. oraş în V Norvegiei. savane. Vegeta ie: păduri de esen e pre ioase (45% din teritoriu). (după unele izvoare – 104 km2). activ Eons). Pescuitul şi prelucrarea peştelui. 532 mii loc. Întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. forestieră. comună suburbană a mun. în sec. 140 mii loc. At. Căi rutiere: 8 000 km. stat în America Centrală. păsări. Muzee. Muzee. Exportă produse petroliere. XVII). XII–XIV). Turism în proces de reorganizare. Tróndheim [´trunheim] Trujillo [tru´hijo] Truºéni Tsushíma [tsu´¿ima] . Monumente: catedrală (sec. doc. folclorist. capitala Libiei. Faună bogată (îndeosebi păsări). situat între Coreea şi Japonia. Catedrală gotică (sec. Tobago ). arbori de cafea şi de cacao. alimentară (conserve de peşte). Suprafa a: 709 km2. constructoare de maşini. Universitate (1824). Hr.5 mil. Aici s-a născut Gheorghe Madan (1872–1944). ovine. Relief muntos (alt. Industrie extractivă şi de prelucrare a hidrocarburilor. Trípoli Trípoli Tristán da Cúnha Trómsø [´trumsœ] oraş în Norvegia. Universitate. Popula ia: 60 mii loc. Pescuit. Pescuit maritim intens. situat la S-V de insula Sfînta Elena .Trinidád-Tobágo República ~. textile. a materialelor de construc ii. teritoriu insular în sudul Oceanului Atlantic. port la Marea Mediterană. Admis în ONU la 18 septembrie 1962. încăl ăminte) şi alimentare. chimică. Punct terminus al unei conducte de petrol. Climă oceanică musonică. produse alimentare. Faună: păsări (pinguini. Industrie extractivă (pirite. Relieful insulelor reprezintă zone de cîmpii deluroase. textilă. Universitate. XVI. max. în Republica Moldova. 940 m. vlc. maşini şi utilaje industriale. Aeroport. în ins. legume. A fost locuit de finicieni (sec. cocotieri. Include 7 comitate şi 2 oraşe cu statut special. Vegeta ie formată în cea mai mare parte de arbori şi plante cultivate. Aeroport. max. Cresc bovine.). viticol şi de vinifica ie. Suprafa a: 5 128 km2. Trinidad şi 576 m. 3239 m. Fondat în 997. Aeroport. clădiri în stil colonial. oraş în N Libanului. important port la Marea Mediterană. Capitala: Port of Spain .). IV î. Observator. cacao. situat pe insulele Trinidad şi Tobago din arhipelagul Antilele Mici (Marea Caraibilor). animator al vie ii publice din Basarabia. oraş în Perú. Rafinării de petrol. în curs de dezvoltare. Centru adm. Se cultivă secară. 245 mii loc. Exploatări de petrol şi gaze naturale. citrice. 54 mii loc. de prelucrare a lemnului. port pe ărmul insulei Tromsø . Muzeu polar. biserici baroce (sec. Importă petrol. întreprinderi ale industriei uşoare (textile. în ins. minereuri). Climă tropicală oceani-că. mamifere marine. Fondat în 1534. Centru pomicol. zahăr. ovăz. tutun. ară industrial-agrară.: Edinburg . metalurgică. dominate de lan uri muntoase nu prea înalte (alt. XVIII). Denumirea veche: Nidaros . Vestigii romane. alimentară. orez. Construc ii navale. Principalele culturi agricole: trestie de zahăr. a obiectelor de artizanat. 1. alimentare. Industrie de pielărie şi încăl ăminte. Institu ii de cercetări. chimico-farmaceutică. Monumente. alimentară. arhipelag japonez în S Mării Japoniei. Popula ia: 400 loc. citrice. păşuni. prozator. textilă. banane. format din cinci insule. Suprafa a: 209 km2. loc. port la Oceanul Atlantic. Administrat de Marea Britanie. bananieri. Chişinău. albatroşi etc.

Muzee. Şantiere navale. alimentară. XV). Mare centru industrial. biserică şi primărie (sec. la 27–28 mai 1905. Muzeu. loc. poligrafică. de uleiuri vegetale. alimentară. vin. ulei etc. Se mai cultivă curmali. Materiale de construc ii. turism.1 mil. Port pe bra ul Tulcea al Dunării. 542 mii loc. sub 500 m). Climă mediteraneană în N şi tropicală deşertică în S. Muzee. ovine. Vegeta ie: păduri cu arbori de pin. capitala Tunisiei. Popula ia: 270 mii loc. instrumente muzicale. condusă de amiralul Tôgô. pomicultură. citrice. doc. confec ii. textile. Bibliotecă bogată de literatură arabă. care leagă Marea Japoniei cu Marea Chinei. Valoroase monumente arhitectonice: castel (sec. Universitate (1477). în 1657 (Tulcea ). Suprafa a: 164 mii km 2. produc ie de cereale (porumb.Tsushíma [tsu´¿ima] Tübingen strîmtoare între arhipelagul cu acelaşi nume şi ărmul de N-V al insulei Kyûshû . flota rusă a fost înfrîntă de flota japoneză. Universitate. Aeroport. Centru industrial: metalurgie. Lă ime: 130 km. Túla Túlcea Túlcea Tungúska Tunís Tunísia República Tunisiánă . în S un sector al deşertului Sahara . Im . X î. Industrie metalurgică (feroase). situat pe ărmul Mării Mediterane. Tulcea . pe ărmul Mării Mediterane. XI–XVI). Popula ia: 9. întreprinderi care produc materiale de construc ii. Zonă agricolă: viticultură. comer . grîu. Fondat în sec. Include 23 de guvernorate. maşini şi utilaje de transport. Institu ii de cercetări ştiin ifice. stat în N Africii. chimice. Centru adm. de instrumente muzicale. situat pe fluviul Neckar . Relief variat: în N lan uri ale mun ilor Atlas (alt. porumb. situat pe rîul Upa . sorg. În antichitate s-a numit Aegussus . tutun. produse alimentare (conserve de peşte. palate etc. Exportă fosforite. Limba oficială: araba.: mun. în E cîmpii litorale cu lacuri sărate. oraş în Federa ia Rusă. Cerealele (grîu. Suprafa a: 8. măsline. minereuri de fier. plumb. cămile). creşterea animalelor.4 mii km 2. Vestigii arheologice. XII (anul 1146). Tulcea. textilă. Universitate. oraş în S-V Germaniei. mobilă. cărbune brun. între Algeria şi Libia. textile. curmali. legumicultură. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. Principalele ramuri economice: agricultura. afluent al rîului Oka . în partea centrală stepă deluroasă (alt. Capitala: Tunis . afluen i ai fluviului Enisei (Siberia Centrală). plută (6% din teritoriu). arme ş. zinc. numele a două rîuri din Federa ia Rusă: Tunguska Inferioară (2 989 km) şi Tunguska Mijlocie (1 685 km). produse chimice şi alimentare. in.). alimentare. industria extractivă (fosfa i. port la golful cu acelaşi nume. pescuit. plante ierboase de stepă şi de deşert. vi ă de vie. IX). chimică. Relief de deal şi de munte. secară). citrice. textile. Func ionează o uzină metalurgică. mausolee. jude în S-E României. al jud. Piscicultură. 98 mii loc.). Sector zootehnic productiv (vite cornute mari. uleiuri vegetale. centrul adm. de legume şi fructe. de zahăr. mei) ocupă circa ¾ din suprafe ele lucrate. motociclete. Aici. Valoroase monumente: moschee (sec. Vestigii arheologice. XVI). cu întreprinderi metalurgice. 1544 m). Cetate (sec. 1. Se recoltează bure i de mare. Cunoscut din sec. stejar. Lacuri fluviale şi de litoral. loc. fabrici de ciment. Aeroport interna ional.a. At. 82 mii loc. Principalul cultivator de măslini şi producător de ulei de măsline din Africa. construc ii de maşini (maşini agricole. Hr. gaze naturale) şi de prelucrare a materiei prime. legume. Turism. XIII). minaret (sec. orz.4 mil. municipiu în România (Dobrogea). caprine.

alt. cu masive muntoase în S (Kopet Dag . stat în V Asiei Centrale. a. Agricultura este specializată în cultivarea bumbacului şi creşterea animalelor (în special a oilor de caracul) . gaze naturale. Afghanistan.R. Cel mai înalt vîrf. Capitala: Aşhabad . alt.Turá Túrcia rîu în Federa ia Rusă (Siberia Occidentală). a. Relief predominat de cîmpia deşertică Karakum (80% din teritoriu). agricultura. max. Tadjikistan şi Turkmenistan . Se învecinează cu Georgia (Gruzia). chimică. Rezerva ie naturală. max. Uzbekistan. a materialelor de construc ii. apoi oraş roman (Potaissa ). afluent al Mari ei . plante de stepă. max. Pustiul Karakum este traversat de canalul cu acelaşi nume (de la V spre E). XV–XVI). Vegeta ie xerofită de pustiu şi semipustiu. Cluj). Partea europeană a Turciei. calcare. pielărie. textilă. 980 m). industria energetică şi constructoare de maşini.5 mil. Principalele ramuri economice: industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime. max. max. Grecia şi Bulgaria. Suprafa a: 780 mii km 2. medie 900 m). Limba oficială: turkmena. Marea Egee şi Marea Mediterană. învecinat cu Kazahstan. Relieful ării este predominat de două lan uri muntoase. Termocentrală. alimentare. arharul. biserici (sec.S. reprezintă un sector al Podişului Traciei Orientale . Exploatări de petrol. 2942 m) şi E ( Kughitang-tau . metalurgică. marne). Dispune de bogate resurse naturale (cărbuni. sare gemă. Faună bogată. doc. 63 mii loc. stat în S-V Asiei şi în S-E Europei. loc. Armenia. Túrda Turkestán Turkmenistán regiune istorică în Asia Centrală. Include 76 de departamente (provincii). 3 937 m) şi lan ul Taurus (alt. max. mai extinse în zonele de vărsare în mare a rîurilor. Capitala: Ankara . În lungul litoralului se întind cîmpii înguste. Climă temperat-continentală şi mediteraneană. au fost reorganizate în patru republici ale U. bentonit ş. At. Uzbekistan. păşuni montane. cupr municipiu în România (jud. Popula ia: 67. Iran şi Marea Caspică. fosforite. ciment. În anii 1924–1925. alimentară. textile. Vegeta ie: păduri de foioase. República ~. Este divizat în 5 re-giuni (şi capitala). Lungime: 1 042 km. partea sa vestică.1 mii km2. Sta iune balneară. Irak. Izvorăşte din zona de mijloc a mun ilor Ural.S. Aşezare dacică. Popula ia: 5. Ararat (5 165 m. mirabilit. înconjurat de Marea Neagră. 3 756 m) şi Antitaurus (alt. Climă continentală aridă. Siria. căprioara. cu două şiruri de mun i şi cîmpia drenată de rîul Ergene . care comunică cu fluviul Amudaria printr-un afluent al acestuia. extremitatea estică a Peninsulei Balcanice. loc. afluent al Tobolului .: Kîrgîzstan. Monumente: Palatul voievodal (sec. 3 917 m) din S. a sticlei. avînd un teritoriu cu aspect peninsular. în E ării). păduri rare în regiunile muntoase (3% din teritoriu). XV–XVIII) ş. minereuri de fier. blănărie. alt. în 1197. 3189 m) şi cu regiuni colinare în S-E ( Karabil . dropii. situat pe valea Argeşului . lan ul Pontic din N (alt. Iran. Economie axată pe agricultură şi industrie avansată. por elanului şi faian ei. care se desprind în E de Podişul Armeniei .3 mil. Suprafa a: 488. acestea cuprinzând între ele Podişul Anatoliei (alt. Func ionează întreprinderi de produse chimice. împreună cu teritoriile Buhara şi Khiva . Limba oficială: turca. fazani. Industrie extractivă (ghips. Faună: jderul.

5 mii km2. banane.). Turism. teritoriu insular în Oceanul Atlantic. constituit din cele două insule omonime şi o serie de insule din componen a arhipelagului Bahamas (Marea Caraibilor). Importă maşini şi utilaje industriale. Popula ia: 17 mii loc. Suprafa a: 25 mii km2. Faună săracă. Vînătoare. situat în Polinezia (partea estică a Oceaniei). bananieri ş. alimentară. Odesa. max. Turism de amploa-re. 38 mii loc. Principalele surse de venituri: pescuitul. Niutao. forestieră. Ruinele cetă ii Turnu . Muzee. cărbuni. Popula ia: cca 314 mii loc. Ucraina). Teatru. República ~. a cimentului. Vegeta ie: păduri de palmieri. Exploatări de sare (din apa mării). Se cultivă bananieri. afectată de cicloane (uragane). Se cultivă cocos. Limbi oficiale: tuvaluana şi engleza. a materialelor de construc ii. de cîmpie litorală. de pielărie şi încăl ăminte. alimentară. Climă ecuatorială oceanică. Industrie siderurgică. Creşterea animalelor (bovine. Port la Marea Baltică. emisiunile de mărci filatelice. planta ii de cocotieri. 25 m). castel (sec. 206 mii loc. Întreprinderi ale materialelor de construc ii. stat insular în S-V Oceanului Pacific. sisal. taro. Suprafa a: 430 km2. ananaşi. Túrku oraş în S-V Finlandei. Căi rutiere: 8 km. alimentare. cu excep ia păsărilor şi peştilor.). combustibili. manioc. Pescuit. peşte şi produse din peşte. jambu. Centru adm. în bazinul superior al fluviului Enisei (Siberia de Sud). porumb. Túrnu-Mãguréle Turunciúc Tuvá Tuvalú . republică în Federa ia Rusă.a. colectări de bure i de mare. impozite. cultivarea pomilor şi a plantelor tropicale. chimică. bunuri de larg consum. de prelucrare a lemnului. a. port fluvial. Aeroport. trestie de zahăr. motoare.: Kîzîl . nisipuri. constructoare de maşini (nave. Popula ia: 11 mii loc. cobalt. de produse chimice (îngrăşăminte) şi alimen. Universitate. mercur ş. textilă. Monumente arhitectonice: catedrală romană şi gotică (sec. Func ionează mici întreprinderi textile. A fost capitala ării pînă în 1812. servicii de transport.tare. de prelucrare a metalelor. Suprafa a: 170. Capitala: Vaiacu . Climă tropicală oceanică. biciclete). Pînă în 1975 s-a numit Elleice. a. Nanumanga ş. XIII–XV).Turks ºi Cáicos Ínsulele ~. citrice. de materiale pentru construc ii. Proclamarea independen ei: 1 octombrie 1978. Industrie extractivă (azbest. avînd relief de cîmpie joasă (alt. fructe. cu temperaturi ridicate şi precipita ii abundente.a. textilă. stîncos. Aici ar fi existat cetatea romano-bizantină Turris . rîu în Republica Moldova. municipiu în România (jud. Teleorman). Relief variat: accidentat. Lungime: 58 km. situat pe ărmul golfului Botnic . Administrat de Marea Britanie. Cioburciu şi se varsă iar în Nistru lîngă oraşul Bileaevka (reg. ovine). Centru adm. XIII–XVII) ş. situat pe malul stîng al Dunării. Exportă copră. Centru industrial şi cultural. produse alimentare. Cuprinde 9 insule de origine coraligenă (Nanumea. Activitate financiarbancară. bra pe stînga al Nistrului. Se separă de acesta la S de com.: Cockburn Town . legume.

pe teritoriul Chinei. Muzee. constructoare de maşini. alimentară. . întemeiat la începutul sec. Climă temperată oceanică rece. constituit la începutul sec. Industrie extractivă (minereu de fier. înăl at pe ruinele străvechiului Tyras . Partea de V a arhipelagului apar ine statului Chile. Administrat de Norvegia. 462 mii loc. XII. Týras Þaidám Þára Báscilor Þára de Foc Þára de Jos Þára de Sus Þára Regínei Máud Þára Româneáscã Þárigrad numele oraşului Constantinopol (azi Istanbul). stăpînită din 1436 de Iliaş.). teritoriu în Antarctica. Lipsit de popula ie permanentă. stat feudal românesc. iar cea de E Argentinei. sărături. numele antic al Nistrului . avîndu-şi reşedin a la Vaslui. denumirea istorică a păr ii de N-V a Moldovei. la ărmurile Oceanului Atlantic şi ale Oceanului Indian. În anii 1931–1990 s-a numit Kalinin . XVIII. Galerie de arte plastice. Creşterea vitelor.Tver oraş în Federa ia Rusă. Centrală nucleară. Centrul adm. Primul domn al ării Româneşti a fost Basarab I (1330–1352). textilă. Popula ia: 2. A fost stăpînit de Burebista (82–44 î. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. fiul mai mare al lui Alexandru cel Bun. Industrie constructoare de maşini (vagoane. Port fluvial. avînd ca oraş de scaun Suceava. Oraşul medieval. Hr. Capitala statului a fost succesiv la Cîmpulung.5 mil. situat pe Volga. folosit în documentele slave şi în literatura veche românească pînă în sec. la gurile Nistrului de colonişti milesieni. în care din 1436 şi-a exercitat puterea de “voievod“ Ştefan al II-lea.6 mii km 2. de tundră şi silvică montană. denumirea istorică a păr ii de sud-est a Moldovei. alimentară. minereuri de aur şi argint. Climă subpolară. Relief de platou şi masive muntoase (alt. Suprafa a: 7. cu vînturi puternice. Lă ime: 300 km. Relief muntos (în SV) şi de cîmpie (în N-E). Bucureşti (alternativ la Tîrgovişte ). 3630 m. petrol. Tîrgovişte. a materialelor de construc ii. Vegeta ie de stepă. Argeş (Curtea de Argeş). metalurgică. Resurse naturale. Siret şi Milcov. Suprafa a: 72 mii km2. depresiune tectonică în N-E podişului Tibet . Hr. Centru industrial şi cultural. Climă temperat-continentală uscată. VI î. comunitate autonomă în N Spaniei.). Deşerturi nisipoase. arhipelag în S Americii de Sud. Teatre. apoi cucerit de romani şi ataşat provinciei romane Moesia Inferior (sec. s-a mai numit Maurocastron . semideşerturi. sare. Belgorod . Dunăre. la N-V de Moscova. locuită de basci. Cărbuni. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. Descoperit de Magellan în 1520. separată de continent prin strîmtoarea Magellan. azi Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina). chimică. 2704 m). XIV în urma unirii forma iunilor statale româneşti din stînga şi din dreapta Oltului. marmură). Pescuit. Turism. Denumirea a pătruns şi în folclorul românesc. aflate pe teritoriul dintre Carpa i. Lungime: 700 km. precum şi al unui oraş grecesc.: Vitoria . Vegeta ie de deşert şi sărătură. Cunoscut din sec. aparatură electrotehnică etc. II–III). loc. excavatoare. apoi Cetatea Albă. fiul lui Alexandru cel Bun.

Aici. rîu în Perú. At. Olanda. doc. situat între Rusia. Industrie extractivă (cupru.). începînd din a doua jumătate a sec. oastea moldoveană. Centru adm. a petrolului. Lungime: 1650 km. cetate în ruine. alimentară. Cîmpia Mării Negre ) cu alt. doc. minereu de fier). mistre ul. republică în Federa ia Rusă. Suprafa a: 42. Podişul Podoliei. Vegeta ie de pădure.66 mil. în V Uralului . cu industrie şi agricultură avansate. in. de cărbuni. Þãrile de Jos Þéþina Þípova Þuþóra Ucayáli Ucraína stat în Europa Orientală. Ucraina Transcarpatică apar ine cîmpiei omonime. de la V de lacul Albert . Fondat în 1708. Hoverla ). Pe teritoriul com. Suprafa a: 603.7 mii km2. 2061 m. unul dintre izvoarele rîului Oubangui . Industrie constructoare de maşini şi utilaje (aparatură electrotehnică). vulpea. motociclete. Izvorăşte în zona mun ilor Cordiliera Orientală . Este divizat în 24 de regiuni. hrişcă. situată în apropiere de Cernău i. vf.). Sevastopol) şi o republică autonomă (Crimeea). Colinele Done ului ş. pe teritoriul căreia s-au aflat vechile branişti ale cur ii domneşti de la Iaşi. de confec ii. cerbul.: Ijevsk . Capitala: Kiev . S-a numit arskoe Selo (pînă în 1937). Climă temperat-conti-nentală. de cîmpie ( Cîmpia Polesiei. Popula ia: 1. a ob inut o victorie asupra cazacilor. denumirea istorică a regiunii europene. Ungaria. Creşterea animalelor (bovine. strunguri. ursul. parcuri. Moldova.1 km2. un segment al Cîmpiei Panonice . Teritoriul Ucrainei reprezintă un sector al Cîmpiei Europei de Est. Cîmpia Niprului. de prelucrare a lemnului. pe Kama . Expl. minereu de fier (Krivoi R República Udmúrtă ~. 1545 m. Avicultură. petrol şi gaze naturale (Subcarpa ii Orientali). 2 teritorii metropolitane (Kiev. Faună: lupul. Parcuri na ionale. loc. metalurgică. max. Limba oficială: ucraineana. porcine). Iaşi). Udmúrtia Uéle rîu în Africa. Rezina). Polonia şi Belarus. 98 mii loc. avînd şi relief predominant de podiş (Podişul Volîn. Luxemburg şi partea de N-E a Fran ei. care alternează cu reg. la E de masivul Coropuna . aparatură electrotehnică etc.Þárskoe Seló denumirea istorică a oraşului Puşkin din Federa ia Rusă. care cuprinde teritoriul statelor Belgia. max. dropii. Navigabil pe cursul inferior. Culturi agricole: grîu. vf. a. rezerva ii naturale. situat la 30 km S de Sankt-Petersburg. cu alt. rîsul. Palate. unul din izvoarele fluviului Amazon . At. Izvorăşte din zona Mun ilor Albaştri . XIII). Sericicultură. iar în V Carpa ii Păduroşi (segmentul de nord al Carpa ilor Orientali . legume ş. . în S Mun ii Crimeii (alt. comună în România (jud. în 1746. Cetátea ~. Lungime: 1 300 km. pe teritoriul Republicii Democrate Congo. XVIII. constructoare de maşini (automobile. Aproximativ 5% din teritoriu este ocupat de mun i. a. Popula ia: 53 mil. cu clopotni ă veche. Slovacia. sub 200 m. România. ară cu bogate resurse naturale. comună în Republica Moldova (rn. Roman Koş ). se află Mănăstirea ipova . textilă. loc. de jucării. Fostă reşedin ă de vară a arilor ruşi. cu încăperi auxiliare şi chilii săpate în maluri de rîu stîncoase (sec. alimentară. coborîte (sub 500 m). alt. stepă şi silvostepă. în Ucraina. în 1395. cu două biserici (principala cu hramul Adormirea Maicii Domnului ). condusă de Petru Şchiopul. chimică. secară. în 1587.

Fondat în 1574. 684 mii loc.Ufá oraş în Federa ia Rusă. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. Capitala: Kampala . Rezerva ii naturale. chimică. Industrie constructoare de maşini (locomotive. utilaje petroliere etc.5 mii km2. Teatre. Limbi oficiale: engleza şi swahili. pomicultură. Centru adm. nave fluviale etc. plante arborescente de savană şi ierboase de stepă. Institu ii de învă ămînt superior. Prelucrarea metalelor şi a lemnului. Muntele Margherita ). Muzee. grupate în 4 pro-vincii. a lemnului. 370 mii loc.). mei. de prelucrare a lemnului. Universitate. Nod de comunica ii (feroviar.82 mil. República ~. Kenya. maşini-unelte. Sudan. Tanzania. Muzee. sorg. Fondat în 1666. între Republica Democrată Congo. cel mai mare oraş al ării. viticultură. ceai. de produse textile şi alimentare. Fondat în 1639. prelucrarea petrolului. alimentară.: Perugia . Pentru export se cultivă arbori de cafea. înso it de masivele muntoase Ruwenzori în V (alt. orz. rutier). dar insuficient valorificate. iar pentru consumul intern manioc. Suprafa a: 241 mii km2. utilaje şi aparate electrice. creşterea animalelor (ovine. vagoane. Pînă în 1924 s-a numit Simbirsk . textile şi confec ii. Hidrocentrală. bumbac. motoare. staniu. cu depresiuni ocupate de cîteva lacuri mari: Victoria. textilă. situat la ecuator. situat pe fluviul Volga . Aeroport. a materialelor de construc ii. Edward. wolfram.). Rwanda. Zonă agricolă (grîu. loc. pe rîul Selenga . Teatre. Muzee. industrie chimică. capitala Mongoliei. Predomină exportul de cafea. Este divizat în 39 de districte. 1. max. Ugánda Ulán Bátor Ulán-Udé Uliánovsk Úmbria . Climă ecuatorială şi subecuatorială. Teatre. alimentară. fasole. stat în partea central-estică a Africii. 1000–15000 m). bananieri. a materialelor de construc ii. oraş în Federa ia Rusă. bata i. Centru industrial: construc ii de maşini (maşini energetice. oraş în Federa ia Rusă. max. Aeroport interna ional. Hidrocentrale. cartofi). Aeroport. trestie de zahăr. Popula ia: 24. Industrie constructoare de maşini (automobile. porumb. la 1300 m alt. Căi rutiere: 28 660 km. de încăl ăminte. Vegeta ie constînd din păduri montane (32% din teritoriu). Universitate. loc. de sticlărie. George. cobalt.09 mil. textilă. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Căi ferate: 1241 km. bovine). Se importă echipamente şi utilaje industriale. Economie axată în fond pe agricultură.). vulcanul Elgon în E (alt. Nod feroviar. capitala Bureatiei. 4321 m). întreprinderi ale materialelor de construc ii. mun ii Virunga în S-V (alt. Dispune de resurse naturale (minereuri de cupru. Suprafa a: 8. Pînă în 1934 s-a numit Verhneudinsk . Muzee. 4260 m). capitala Başkiriei. Teatre. aparate electrice etc. situat pe valea rîului Tola . Aerodrom. Relieful este reprezentat de un vast podiş (alt. regiune în partea centrală a Italiei. 5119 m. străbătută de fluviul Tibru . în Uralul de Mijloc. apatite). 692 mii loc. Fondat în 1648. Popula ia: 828 mii loc. Albert . alimentară. esături. Port fluvial.

Alexandru Nevski (1905). În proces de revigorare se află industria metalurgică. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. fluviu în America de Sud. Izvorăşte din mun ii Sera do Mar (Brazilia). Bogate resurse de subsol: cărbuni. Bisericile Sf. Ucraina. îngrăşăminte minerale. Faună tipică Europei Centrale. 1015 m. Sf. gaze naturale. XIII–XV). de fier. orz. Slovenia şi Austria. drenată de fluviul Dunărea şi afluentul ei Tisa . maşini-unelte ş. cea uşoară şi constructoare de maşini. Industrie constructoare de maşini (utilaje şi aparate electrotehnice. Climă continentală (aspră în N şi mai blîndă în S). Nod de comunica ii. Muzee. petrol. Licee. de repara ii navale. chimică. Ierarh Nicolae (1882). Navigabil pe cursul inferior. refrigeratoare. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Kékes ). Fondat în 1584. reg. minereuri de mangan. Suprafa a: 93 mii km2. Izvorăşte din mun ii Ural şi se varsă prin două bra e în Marea Caspică. Balaton din S mun ilor Bakony. limită geografică între Europa şi Asia. România. loc. castel (sec.Ungária República Ungáră . textilă. o el laminat şi brut.7 mil. 43 mii loc. sistem muntos în federa ia Rusă. Principalele culturi agricole: cereale (grîu. Relief caracterizat de cîteva zone fizico-geografice şi naturale: un sector al mun ilor Carpa i în N-E (alt. constructoare de utilaje şi aparate electrotehnice. porumb. a. alimentare. Biblioteca "Carolina rediviva". bauxită ş. aluminiu. Dispune de resurse naturale de subsol: bauxită. oraş în Kazahstan. 705 m). XVI–XVII) ş.). Lungime: 2000 km (de la marea Kara pînă la Marea Caspică). Muzeu etnografic. şcoli de cultură generală. oraş în partea cen-tral-sudică a Suediei. Vechi centru politic. încăl ăminte din piele naturală. 5 oraşe autonome şi capitala. Monumente: catedrală gotică (sec. alimentară. reşedin a raionului Ungheni. Narodnaia .a. Uni-versitate (1477). max. a. situat pe malul stîng al Prutului. vf. Urál Urálsk Uruguáy . ciment. Vegeta ie formată din păduri de foioase (16% din teritoriu) şi din plante de stepă şi silvostepă. At. Include 19 comitate. mobilă. vf. Popula ia: 10. mun ii Bakony în V (alt. vagoane. Nod de comunica ii (feroviar. Croa ia. lignit. secară). rutier). Muzee. Institu ii de învă ămînt superior. ale căror produse sunt bine cunoscute: autobuze. Navigabil pe cursul inferior. produse alimentare. mangan. stat în Europa Centrală. cultural şi religios. 185 mii loc. chimice. textile şi de confec ie. situat între Slovacia.: 1894 m. situat pe fluviul Ural . economic. Alt. minereuri de fier. Lungime: 1 580 km. care divizează Cîmpia Panonică în Mica Cîmpie în N-V şi Marea Cîmpie în S-E. huilă. Lungime: 2428 km. plante tehnice (sfe oraş în Republica Moldova. Pînă în 1775 s-a numit Yaík . în 1430. Capitala: Budapesta . Climă temperat-continen-tală moderată. Aeroport. 216 mii loc. Unghéni Úppsala Urál fluviu pe teritoriul Federa iei Ruse şi Kazahstanului. Teatru. fontă. doc. poligrafice. esături de bumbac. cupru. pe cursul mediu şi inferior formează grani a dintre Argentina şi Uruguay şi se varsă în Oceanul Pacific prin estuarul La Plata .

textilă. Universitate (1636). situat la ărmul Oceanului Atlantic. rîu în Asia. de ciment. Industrie siderurgică. Se modernizează căile de comunica ii. zinc. max. situat în delta Rinului . între Marea Caspică şi lacul Aral. Climă continentală excesivă. a. 164 mii loc. pomi fructiferi.5 mii km2. Căi f Ürümqi [jurjum´t¿i] oraş în V Chinei. Exportă piei. de pielărie. Nikolsk (pînă în 1926). Muzeu. Denumirile vechi: Nikolskoe (pînă în 1898). XIV). în Mun ii Stîncoşi . centrul adm. lînă şi lapte: bovine. loc. Popula ia: 3. Teatru. situat pe valea rîului ürümqi . oraş în Federa ia Rusă ( inutul Primorsk). Industrie extractivă (cărbune). alimentară. Fondat în 1866. caprine). Suprafa a: 177. Func ionează mici fabrici şi uzine constructoare de maşini şi utilaje. Ussúri Ussuríisk Ust-Ilímsk Ustiúrt Utah [´juuta] Útrecht [´juju´trect] . Teritoriul reprezintă o vastă cîmpie deluroasă (alt. Relief cu altitudini mici. ulei. situat pe rîul Razdolnaia . de cărbune. plumb. 513 m). Nod feroviar. petrol. 1. Oraş antic. loc. constructoare de maşini. orz. Lungime: 897 km. a. de congelare şi conservare a cărnii. Expl.74 mil. de prelucrare a lînii. vi ă de vie. oraş în Olanda. stat în partea central-vestică a SUA. gaze naturale. situat pe rîul Angara . specializată mai cu seamă în creşterea animalelor (pentru carne. podiş în Asia. lînă. echipamente şi utilaje industriale. textilă. Limba oficială: spaniola. chimice. fortărea ă (anul 48 î. Popula ia: 1.). afluent al fluviului Uruguay . alimentară. constructoare de maşini. Institu ii de învă ămînt superior. Nod feroviar. Aeroport. textilă. 115 mii loc. esături. Industrie metalurgică. Importă materii prime. afluent pe dreapta al Amurului . Culturi agricole: cereale. alimentară. argint ş. legume. Izvorăşte din mun ii Sihote Alin . ară agrară. porcine). carne şi produse din carne.42 mil. constructoare de maşini. Capitala: Salt Lake City . chimică. pe teritoriul Kazahstanului şi Uzbekistanului. de uleiuri vegetale. Suprafa a: 220 mii km2. Creşterea animalelor (bovine. XIII–XVII). Formează un segment al grani ei cu China. Este divizat în 19 depar-tamente. biserică romanică (sec. stat în S-E Americii de Sud. Monumente: catedrală gotică (sec. constructoare de maşini. Centru comercial şi meşteşugăresc cu tradi ii. Muzee. sfeclă de zahăr. Irkutsk). Capitala: Montevideo . pădurile ocupînd doar 2% din suprafa ă. legume. Complex silvic. metalurgică. aur. de zahăr. oraş în Federa ia Rusă (reg. Pescuit maritim. Hidrocentrală pe fluviul Uruguay (Salto Grande ).2 mil. Aeroport. chimică. Nod de comunica ii. Climă subtropicală oceanică.Uruguáy República Orientálă a Uruguáyului . Suprafa a: cca 200 mii km2. minereuri de cupru. Vegeta ie deşertică. al provinciei Utrecht . în Extremul Orient. 235 mii loc. Industrie extractivă (cărbune). alimentară. in. între Argentina şi Brazilia. Zăcăminte: petrol. loc. Vegeta ie ierboasă de păşune. floarea-soarelui. Hidrocentrală. Se cultivă grîu. textile ş. NikolskUssuriiski (pînă în 1935) şi Voroşilov (pînă în 1957). străbătută de rîul Rio Negro . chimică. pe teritoriul Federa iei Ruse. ovine. Hr. combustibili. automobile. Universitate. porumb.

plumb. Institu ii financiare. Nod feroviar. trestie de zahăr. Niprului şi Dvinei de Vest. Galerii de tablouri. Turism. porumb. de pielărie şi încăl ăminte. agricolă (cereale. Industrie alimentară. Relief deluros (alt. Climă aspră. Monumente arhitectonice arabe şi spaniole (catedrală. de peste 4000 m) şi Pamir (alt. orez). vinuri). Posesiune a Federa iei Ruse. Alt. aur. alimentară. stat în Asia Centrală.). Institu ii de învă ămînt superior.). învecinat cu Kazahstan. care cuprinde pustiul Kîzîlkum . chimică. viticole. şacali. În acest loc a existat tîrgul medieval moldovenesc Troian (sec. alimentară (conserve. Tadjikistan. situat la vărsarea rîului Turia în Marea Mediterană. situată între arhipelagul Novaia Zemlea şi peninsula Iugorski .Úttar Pradésh [´ut¬r pr¬´de¿] stat în N Indiei.4 mii km2. minereuri de cupru. Industrie constructoare de maşini (aparate electrotehnice şi de precizie. port la golful Botnic. Capitala: Taşkent . cerealiere (grîu. constructoare de maşini. bumbac. În agricultură (concentrează 1/3 din popula ia activă) predomină culturile tehnice (îndeosebi bumbacul). textilă. Fără popula ie stabilă. Suprafa a: 3. orz. în cîmpia Gangelui . Lacuri. Muzeu. Industrie mecanică. medie 150 m). Cahul). Popula ia: 140 mii loc. Industrie constructoare de maşini agricole. palat etc. Climă continentală uscată. Repara ii navale. a. Industrie constructoare de maşini. la izvoarele Volgăi. medie: 343 m. textilă şi de confec ii. fazani. Váasa Vádul lui Isác Vadúz [fa´duts] Vaigáci Valáhia Valdái Valéncia . a materialelor de construc ie. 778 mii loc. Exploatări de petrol. a. Faună: urşi.). sucuri ş. podişul deşertic Ustiurt . pomicole. XVI). Economie bazată pe industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. porumb. a. alimentară. insulă în Oceanul Arctic. Universită i. muzeul poştei (de mărci). maşini-unelte ş. gaze naturale. oraş în E Spaniei. Limba oficială: uzbeka.5 mil. dropii. textilă.). Popula ia: 25. denumire veche pe care străinii au dat-o ării Româneşti şi Moldovei (uneori) după etnonimul românilor din evul mediu valahi (vlahi ). chimică. de prelucrare a lemnului. Kîrgîzstan. cărbune. fluoritice. Vegeta ie de tundră. situat la poalele mun ilor Himalaia . Sta iune balneoclimaterică. 57 mii loc. situată pe malul stîng al Prutului. arahide etc. capitala statului Liechtenstein. Uzbekistán República ~. alimentară (conserve de legume şi fructe. castel (sec. 2000–5000 m) (în E şi S-E). Numeroase lacuri. antilope. 5 mii loc. de prelucrare a lemnului. situat în N-V Cîmpiei Ruse . cîmpia fluviului Amudaria şi regiunea mării Aral . XV–XVI). loc. Muzeu de arte. Suprafa a: 447 400 km2. Turism. Artizanat. din masivele muntoase din V mun ilor Tian-Shan (alt. păşuni alpine. Aerodrom. chimică. situat pe fluviul Rin . Relieful constă din marea Cîmpie a Turanului (în partea central-vestică). podiş în Federa ia Rusă. Port. Meşteşugărit. zinc. textilă. Păduri de conifere. băl i. Afghanistan şi Turkmenistan. comună în Republica Moldova (rn. Centrul unei regiuni viticole. chimică. leg [´vaasa] oraş în S-V Finlandei. Capitala: Lucknow . din depresiunea intermontană Fergana (în E) şi din alte zone deşertice. Include Republica Autonomă Karakalpakstan (autonomă) şi 12 re-giuni. a hîrtiei. a hîrtiei. Suprafa a: 295 mii km2. orez. textilă şi de confec ii. mangan ş. Reg. Vegeta ie de pustiu şi semipustiu.

Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare.5 mil. Păduri. de lîngă Turnu-Măgurele (jud. 280 mii loc. situat într-un golf al oceanului Pacific. Capitală din 1570. max.: Valencia. Valoroase monumente arhitectonice (catedrală. lac tectonic în S-V Suediei (cel mai mare din peninsula Scandinavia). Expl.9 mil. Sta iune balneoclimaterică. prelucrarea lemnului. 16 mii loc. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. de fructe şi legume.Cimişlia.: 98 m. Leova. 473 mii loc.Valéncia [va´lenqja] regiune în E Spaniei. construite după cucerirea Daciei de către împăratul Traian (106). Victoria ). Popula ia: 3. conserve de carne. situat pe ărmul Oceanului Pacific (golful Baurrard). Vancouver [væn´kuuv¬] Vänern [´veen¬rn] . Universită i. de la Dunăre pînă la pasul Bran din E Carpa ilor Meridionali. Suprafa a: 5. Sta iune climaterică. Popula ia: 400 mii loc. Apele lacului se varsă în strîmtoarea Kattegat prin rîul Götta älv . Suprafa a: 34 mii km2. vf. atestat cu numele latin Limes Transalutanus . rafinării de petrol. cînd romanii au părăsit Dacia. prelucrarea lemnului. Şi-au pierdut importan a militară după 246. în apropierea ărmului nord-american. Culturi agricole: cereale. Industrie de prelucrare a materiei prime agricole. (1. Şantiere navale. (600 mii loc. Alicante. Port. Ad. forestiere. Bază militară maritimă. vi ă de vie. în lungime de cca 235 km. rafinării de petrol. bumbac. produse alimentare: zahăr. citrice. 2200 m.59 mii km2.: Victoria . Cahul şi în reg. construc ii de maşini. Muzeu arheologic. denumirea străvechilor fortifica ii de pămînt din cuprinsul spa iului dacoroman. Centru comercial şi industrial: şantiere navale. oraş în S-V Canadei. Turism. port la Marea Mediterană. Vallétta Valparaíso Válul lui Traián Vancouver [væn´kuuv¬(r)] insulă canadiană în Oceanul Pacific. Odesa. în conurba ie). metalurgia cuprului. La ~. clădiri). biserici. Suprafa a: 23. Climă temperată maritimă umedă. Pe t eritoriul Basarabiei sunt cunoscute: Valul lui Traian de Jos (în rn. Turism. Zăcăminte de cărbuni. max. legume. Fondat în 1536. Universitate. Teleorman). Castellón de la Plana . Aeroport. Port maritim.3 mii km2. Centru comercial şi turistic. Cf. Ucraina) şi Valul lui Traian de Sus (în raioanele. Centru comercial şi industrial: şantiere navale. Căuşeni). loc. măslini. loc. Relief muntos (alt. Valul lui Traian din România. Muzee. oraş în Chile. a hîrtiei. în conurba ie). capitala statului Malta. Oraşe pr. de peşte. Oraş pr. Aeroport.

Divizat în 6 districte. şerpi. de artizanat). pe ins. loc. oraş în N Indiei (Uttar Pradesh). At. alimentare. loc. În anii 1949–1957 s-a numit Stalin . castel regal (sec. Relief de dealuri şi coline. XIII–XVIII). . capitala Poloniei. chimică. Climă tropicală umedă.. Sta iune balneară interna ională. 312 mii loc. Vaslui. Centru adm. porumb. Navigabil pentru vase mici pe cursul inferior. Locuri istorice (Podul Înalt ). textilă. arbori de cacao. copră. fluviu în Peninsula Balcanică. Tabwemasana. Climă continentală. Universitate. situat la N-E de Australia. Creşterea animalelor (bovine. alimentară. aur. Vestigii antice. Se cultivă cereale. poligrafică. porcine. Suprafa a: 14760 km2. cu văi intramontane şi podişuri cu pante line. Mare centru politic. Aeroport interna ional. prelucrarea metalelor şi a lemnului. Universitate. XIV). vi ă de vie.a. Muzee.67 mil. Port fluvial. Vegeta ie: pădurile tropicale acoperă 90% din suprafa a ării. băuturi. Şantiere navale. Izvorăşte din Mun ii Macedoniei (masivul Dobra Voda ) şi se varsă în golful Salonic (Grecia). format din culmi şi piscuri înalte (alt. éfaté ş. moschei. Cuprinde teritoriul a peste 70 de insule. afectată de vînturi şi uragane puternice în timpul verii australe. alimentară. Popula ia: 197 mii loc. produse electrotehnice şi radiotehnice.1 mil. floarea-soarelui. Industrie slab dezvoltată: extractivă (mangan. situat pe ărmul Mării Negre. biserici (sec. Relieful insulelor este predominant muntos (de origine vulcanică). oraş în N-E Bulgariei. pe cursul superior şi mijlociu al Bîrladului . edificii vechi şi noi. combustibili. sfeclă de zahăr. Universită i. pomi fructiferi. 1.3 mii km2. Santo ). Aeroport. doc. Turism. carne. Pescuit.: mun. cafea-boabe. textile şi de confec ii. în sec. Se cultivă fructe. Teatre. Centru comercial şi industrial (produse textile. Malalkula. Pînă în 1957 s-a numit Benares . de sticlărie. situat pe malul stîng al Gangelui. XIII. palate). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Fostă colonie gre-cească Odessos . palate. Aeroport. Industrie constructoare de maşini (automobile). Lungime: 420 km. Biblioteci. bananieri. farmaceutică. Academie de ştiin e. Centru turistic. max.Vanuátu República ~. Admis în ONU la 15 septembrie 1981. Suprafa a: 5. Erromango. Economie bazată pe agricultură. XVII–XVIII). 1. textilă. întreprinderi de produse chimice. diamante). servicii de turism. ovine). Port maritim. stat insular în S-V Oceanului Pacific. Faună: crocodili. Numeroase monumente istorice şi arhitectonice: catedrală (sec. diverse specii de păsări. argint. Exportă copră. Popula ia: 465 mii loc. cocotieri. economic şi cultural. Rezerva ii naturale. legume. oraş situat pe Vistula . Căi rutiere: 1 130 km. Centru religios al hinduşilor (temple. 1879 m. arahide. din care 12 sunt mai mari: Santo. creşterea animalelor (bovine. Capitala: Port Vila . Trece prin Skopje . alimentare. Muzee. ovine). Nod feroviar şi rutier. de tricotaje şi confec ii. pescuit. Importă produse industriale (echipamente şi utilaje tehnice). produse chimice. Varánasi Vardár Várna Varºóvia Vaslúi jude în E României (Moldova). aparatură fină şi optică etc. arbori de cafea.

max. în 1375. Mormîntul Veronicăi Micle. Palatul Vatican. Secretar de stat este cardinalul Angelo Sodano (din 1990). Reşedin ă a lui Ştefan cel Mare. porcine). Fondată în 1785. jud. canton în S-V Elve iei. 20 mii loc. A luat fiin ă în sec. Lungime: 66 km. [´vet¬rn] lac tectonic în partea centrală a Suediei. Biserici (sec. Capitala: Vatican . Prin rîul Motala apele lacului se varsă în Marea Baltică. centrul administrativ al jud. Státul ~. Vărzăreşti. Local numit şi Vasluie . Neam ). At. Vaslúi Vaticán rîu în România. Suprafa a: 0. mausoleul lui Peneş Curcanul şi al doroban ilor eroi din Vaslui. anterior cardinalul Karol Iosef Wojty/la. textile şi de confec ii. Institu ii de învă ămînt superior. Mănăstírea ~. Muzee. din propriile venituri şi din cele provenite în urma opera iilor bancare. Zonă agricolă (viticultură). situat pe teritoriul oraşului Roma (Italia).: Lausanne . Vaticanul îşi finan ează activitatea din contul veniturilor depuse de organiza iile bisericii catolice. Întreprinderi ale materialelor de construc ii. ctitorie a lui Ştefan cel Mare (1490). Muzeu: icoane argintate (sec. Turism. alimentare (uleiuri vegetale. rn.9 km2. broderii (sec. Nisporeni. Turism. la confluen a cu rîul Vaslui . Este cel de al 266-lea papă al Vaticanului şi primul papă suveran neitalian. edificii administrative. Teatru. Agapia.44 km2. doc. nămol de turbă). Dispune de ac iuni ale renum oraş în România (jud. Stat independent. XVIII–XIX). Izvorăşte din N-E Podişului Central Moldovenesc. Suprafa a: 3. Locuri şi monumente istorice: biserica Sf. de prelucrare a lemnului (mobilă). Ob ine suveranitatea prin Acordurile de la Laterano.Vaslúi municipiu în E României. bazilica San Pietro. unde Ştefan cel Mare i-a învins pe otomani. mănăstire în România. Popula ia: 602 mii loc. Biserica Naşterea Maicii Domnului . XVIII). fiind amplasat pe colina Vatican . Creşterea animalelor (bovine. obiecte de valoare. Popula ia 1000 loc. Limbi oficiale: latina şi italiana. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. a. de inut şi de jude . Actualul papă Ioan Paul II a fost ales de Conclavul Vaticanului la 16 octombrie 1978. Întemeiată în sec. Mănăstírea ~. Face parte din sistemul navigabil care leagă oraşele Stockholm şi Göteborg. situat pe valea Bistri ei . Sta iune balneoclimaterică (ape minerale. mănăstire în Republica Moldova. căzu i la Plevna în 1877. al VIII-lea. situat pe valea Bîrladului . XV. Activitatea legislativă şi cea executivă sunt exercitate de papa. Atelier pentru esut covoare.). Cuprinde pia a San Pietro. Centru adm. cîteva muzee.: 119 m. Muzeu. 82 mii loc. pe teritoriul satului Văratec (com. stat în S Europei. vechi centru adm. Ad. arhiepiscop de Cracovia (Polonia). cînd Roma devine centrul politic şi religios al bisericii catolice. Ion . la 76 m alt. în com. Suceava). încheiate la 11 februarie 1929. Este unul dintre cei mai mari ac ionari şi investitori din lume. produse lactate şi de panifica ie ş. Vaslui. Fondat în 1803. Suprafa a: 1. ale industriei uşoare şi alimentare. Biserică construită (1841) pe locul uneia de lemn. grădini şi străzi din interiorul cartierului Vatican.2 mii km2. afluent pe stînga al Bîrladului . zidită în 1863 pe locul uneia mai vechi. Podul Înalt (la S de Vaslui). pe malul nordic al lacului Geneva (Leman). Vátra Dórnei Vättern Vaud [´voo] Vãrátec Vãrzãréºti . Este unul din cele mai vechi aşezăminte monastice din Basarabia. XVI–XVIII).

alimentară. textilă. textilă. Numeroase poduri (cca 400). stat în N Americii de Sud. oraş în N-E Italiei. Roraima ). vf. tutun. Artizanat (obiecte de artă din sticlă. Muzee. 62 mii loc. Monumente: catedrală (sec. constructoare de maşini. textile. chimică. esături etc. întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. în S-E podişul Macizo de Guyana (alt. textilă. Teatre. Capitala: Caracas . Turism. Relieful ării este format din trei zone geografice distincte: în N-V şi N lan urile mun ilor Cordiliera Anzilor (alt. 1 district federal. oraş în N Bulgariei. Climă ecuatorială umedă în S şi ecuatorială musonică în rest. 340 mii loc. cacao. aluminiu. de prelucrare a lemnului. Trece prin oraşul Veatka .Veátka oraş în Federa ia Rusă. situat pe rîul cu acelaşi nume. Vegeta ie de pădure şi de savană. de prelucrare a metalelor. Exportă petrol şi produse petroliere. Include 22 de state. Importă maşini şi util . Columbia şi Marea Caraibilor. a. Institu ii de învă ămînt superior. XII–XIV). a petrolului. 78 mii loc. Cartiere urbane: Marghera. Canale (în loc de străzi). loc. Suprafa a: 917 mii km2. instrumente electrotehnice. XVII). Sta iune balneară (Lido ). Muzee. XVIII–XIX). alimentare. Lacul principal – Maracaibo . bauxită. rutier. concentrate în Canal Grande . situat pe fluviul Iantra . a hîrtiei. max. electrotehnică şi electronică. Cunoscut din 1239. 2772 m. Catedrală (sec.). de sticlărie. în centru o cîmpie vastă drenată de fluviul Orinoco şi afluen ii săi (Caroni. aparate radio şi electronice). de prelucrare a inului. minereu de fier. Veátka Veázma rîu în Federa ia Rusă. afluent pe dreapta al Kamei . Din 1934 pînă în 1990 s-a numit Kirov . între Guyana. Lungime: 147 km. clădiri vechi (sec. 2 teritorii federale. cacao. Construc ii de maşini.). Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime. Ceramică artistică. Pescuit maritim. oraş în Federa ia Rusă. la N-E de Smolensk. situat pe un grup de insule din laguna Vene ia a Mării Adriatice. afluent pe stînga al Niprului .7 mil. Nod de comunica ii (feroviar. max. XVII). Dispune de bogate resurse de subsol: petrol. bumbac. alimentară. 495 mii loc. de prelucrare a lemnului. Port fluvial. Academie de arte. alimentară. Monumente: cetate în ruine (sec. alimentară. XIII). cafea. Se cresc animale pentru carne şi lapte. manioc. Capitala celui de-al doilea arat bulgar (1187–1393). Brazilia. cafea. Ansambluri arhitecturale: bazilici. [venesw´ela] Veázma Velíko T´ãrnovo Venéþia Venezuéla República ~. dantele. Limba oficială: spaniola. case de locuit ş. biserici. orez. Universitate. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. forestieră. Smolensk. banane. situat la ărmul Oceanului Atlantic. Muzeu arheologic. Muzee. Nod de comunica ii (feroviar. textilă şi de confec ii. Meta ş. palate. Bolivar ). a construc iilor navale. Murano. biserici (sec. din metale. por elanuri şi din lemn încrustat. situat pe rîul cu acelaşi nume. Industrie constructoare de maşini (strunguri. maritim). trestie de zahăr. Navigabil vara pe cursul inferior (1 000 km). Centru comercial. chimică. a. Caura. Popula ia: 24. Turism. Teatre. Industrie metalurgică (neferoase). rutier). Pînă în 1965 s-a numit Tărnovo . Apure. a. vf. Lungime: 1 367 km. siderurgică. Principalele culturi agricole: porumb. farmaceutică. XIV–XVII). în reg. Mestre. Faună bogată. palat regal (sec. Cunoscut din 1374. Burano ş. Industrie constructoare de maşini. rîu în Federa ia Rusă. faian ă şi por elanuri. 5 007 m. a materialelor de construc ie. minereuri de fier.

Nod de comunica ii (feroviar.: Connecticut . catedrală. textilă şi de confec ii. prin care se pune capăt primului război mondial.5 mii loc. [v¬r´mant] stat în N-E SUA. textilă şi de confec ii. Pe versan i se practică viticultura şi pomicultura. Fostă reşedin ă regală. în 1906. produc ia materialelor de construc ie. prelucrarea lemnului. talc. situat pe rîul Adige . Observator permanent. azbest. care a produs modificări în configura ia conului. pie e. făcînd parte din conurba ia capitalei. Tratatul de pace de la ~. primărie (sec. aparatură electrotehnică). prelucrarea lemnului.Veracrúz [vera´krus] oraş în E Mexicului. Verdún [ver´dœ˜¤ Verhoiánsk oraş în Federa ia Rusă.. Construc ii de maşini. teatre etc. ovine). Hr. în N-E Siberiei. În primul război mondial (21 februarie –18 decembrie 1916) aici a avut loc principala bătălie între armatele franceze şi germane. la 15 km S-V de Paris. Centru comercial şi turistic. Vermónt Veróna oraş în N Italiei (Veneto). Industrie constructoare de maşini. Creşterea intensivă a animalelor (bovine. max. Erup ii puternice: în 63 şi 79 î. I). castel (sec. de produse chimice şi alimentare. Versáilles Vezúviu vulcan activ în peninsula Italică. 30 mii loc. pe ărmul golfului Napoli . fabrici textile. a articolelor de textile şi confec ii. Pompei şi Stabiae . chimică. Rîu pr. Fondat în 1638. a. Zăcăminte: roci de construc ie. de dealuri în V şi de podiş în E. Numeroase lacuri (cca 400). cu vîrfuri muntoase izolate. XVI–XVIII). Monumente de arhitectură (sec. Export de zahăr. 270 mii loc. care s-a terminat cu victoria armatei franceze. bumbac. Vestigii romane. Industrie metalurgică (aluminiu). automobile asamblate. petrochimică. port la golful Mexic . 96 mii loc. Valoroase monumente arhitectonice: palate. oprind ofensiva armatei germane spre Paris ( Bătălia de la Verdun ). din 1919. XI–XII). sucuri. alimentară. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. 2. porumb. Nod de comunica ii. Turism. de prelucrare a petrolului. Aeroport. Monumente antice şi medievale: arene romane (sec. situat pe rîul Iana . XIV. oraş în N-E Fran ei (Lorena). biserici. azi muzeu de artă). Aici a fost înregistrată cea mai scăzută temperatură absolută în emisfera de N a Pămîntului (–71°C). max. catedrală (sec. XVII) ş. Construc ii de maşini (maşini-unelte. Suprafa a: 25 mii km 2. Alt. Muzee. XIV). 1 340 m). VIII). Centru religios şi turistic. Culturi agricole: grîu. . Capitala: Montpelier. cartofi. prin care se recunoaşte independen a a 30 de state ale Americii. Academie. [ver´saai] oraş în Fran a. Relief muntos în partea centrală (mun ii Green din lan ul Apalaşilor . Locul de încheiere a unor tratate interna ionale: Tratatul de pace de la ~ . clădiri în stil baroc etc. forestiere. banane etc. maşini-unelte. Monumente istorice şi arhitectonice: fortifica ii în ruine (sec. a tutunului. Sta iune balneară. pomi fructiferi. palate. alimentară. aerian). plante furajere. Stat federal din 1791.: 1277 m. constructoare de maşini (nave. a hîrtiei. Popula ia: 563 mii loc. situat pe rîul Meuse . Expl. utilaje). în urma cărora au fost distruse oraşele Herculaneum. produse alimentare (lactate. Centru comercial. alt. în Italia meridională. catedrală (sec. de hîrtie. conserve). Fondat în 1519. din 1783. cafea. porcine. 470 mii loc.

Monumente arhitectonice (pagode. Teatre. loc. de pielărie şi încăl ăminte. (eschimoşi). textilă şi de confec ii. situată pe fluviul Mekong . biserici. la poalele mun ilor Wienerwald (Pădurea Vieneză). Monumente arhitectonice: Domul (sec. Hidrocentrală. în S-E insulei Vancouver . Universitate. Academie de ştiin e. Popula ia: 1. de instrumente muzicale.64 mil. castele. a hîrtiei. Vestigii romane. Parcuri. max. de prelucrare a lemnului. port la Oceanul Indian. pe fluviul Zambezi . apeduct). Victória Victória Victória Victória Victória Viéna Vientiáne [vje´tjan] capitala statului Laos. automobile. Lă ime: cca 1800 m. Port fluvial. Suprafa a: 69. Nod de comunica ii (feroviar. 1. alimentară. oraş în Canada. Fondat în 1843. Nod de comunica ii.1 mii loc. palate (sec. Este cel mai mare lac din Africa. Turism. de prelucrare a petrolului şi a lemnului (mobilă).5 mii km 2. Universitate. alimentară. Port fluvial. constructoare de maşini.: 80 m. insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. Ad. Climă subarcti-că. XVI). Industrie uşoară. 443 mii loc. de prelucrare a cauciucului. între insulele Banks şi Prin ul Wales . Turism. Port. Posesiune canadiană. 101 mii loc. textilă şi de confec ii. alimentare (decorticării de orez). Turism. biserică gotică (sec. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. . la grani a dintre Zambia şi Zimbabwe.2 mii km2. Produse de artizanat. Industrie cinematografică. XIV–XVI). 600 m). capitala Republicii Seychelles. Aeroport. situată pe Dunăre. Suprafa a: 217. Denumit după regina Angliei. Tanzania şi Uganda. mare cascadă în S Africii. Întreprinderi de pielărie. Muzee.Vicénza [vit¿entsa] oraş în N Italiei (Veneto). Universitate (1365). 112 mii loc. Academia de arte. Monumente istorice şi arhitectonice: palate. temple). Înăl ime: 122 m. textile ( esături din bumbac şi din lînă. rutier). Parc na ional. Turnul de televiziune (cca 300 m). capitala Austriei. Nod feroviar şi rutier. Pescuit. chimică. pe teritoriul statelor Kenya. Institu ii financiar-bancare interna ionale. max. într-o cîmpie din apropierea Alpilor . situat în insula Mahoré . Denumirea antică (latină): Vindobona . Relief deluros (alt. lac în Africa Ecuatorială. catedrală. Navigabil. Centru comercial. poligrafică. Vestigii romane (ruinele unui teatru roman. Vegeta ie de tundră. XIII–XIV). Industrie constructoare de maşini (locomotive. Aeroport interna ional. alimentară. Capitala Republicii Laos din 1975. Opera din Viena. Aeroport. Pescuit. Mare centru economic şi cultural. Este bîntuit de furtuni. Centru comercial. utilaje şi aparataj electrotehnic. Industrie metalurgică. 26 mii loc. şaluri). Turism. aparatură medicală şi optică).

Vietnám

República Socialístă ~, stat în S-E Asiei, situat în partea de E a peninsulei Indochina, pe ărmul Mării Chinei de Sud, între Cambodgia, Laos şi China. Este divizat în 7 provincii şi 3 oraşe cu statut special. Suprafa a: 335 mii km2. Popula ia: 81 mil. loc. Capitala: Hanoi . Limba oficială: vietnameza. Relieful este reprezentat de masive muntoase şi podişuri: în N mun ii Truong (alt. max. 3 143 m, vf. Fan Si Pan ), în centru şi în S mun ii Annam (alt. max. 3 285 m, vf. Ngokan ) şi zone de podişuri pe alocuri puternic fragmentate. Cîmpiile ocupă regiunile de litoral şi văile fluviilor Sông Hong şi Mekong . Climă tropical-musonică. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase – 44% din teritoriu, savane. Faună: tigri, leoparzi, maimu e, păuni, fazani ş.a. Dispune de bogate şi variate resurse miniere, din care numai unele sunt suficient exploatate (huilă, petrol, fosfa i, sare). Subsolul mai con ine minereuri de cupru, cositor, zinc, plumb, mangan, apatite, bauxită, metale rare. Industria este reprezentată de întreprinderi de prelucrare a materiei prime şi producătoare de maşini şi utilaje (mijloace de transport, inclusiv biciclete, motociclete), de asamblare a aparatelor electrice, de ciment, laminate, îngrăşăminte minerale, textile. Produse de elec Nearis) , rîu în Ucraina şi Republica Moldova, aflu-ent pe stînga al Prutului , la Te cani (rn. Briceni). Izvorăşte în apropie-rea localită ii Burdiug (reg. Cer-nău i, Ucraina). Lungime: 50 km. capitala Lituaniei, situată pe rîul Vilia. 595 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Aerodrom. Centru industrial, comercial şi cultural. Industrie constructoare de maşini (maşini-unelte, electromotoare, aparataj electrotehnic, aparate radio şi de precizie, produse electronice ş. a.), de prelucrare a lemnului (mobilă), textilă, de confec ii şi tricotaje, alimentară (lactate, produse din carne). Academie de ştiin e. Universitate. Teatre. Filarmonică. Muzee. Monumente arhitectonice: castel (sec. XIV, în ruine), biserici, clădiri vechi (în stil gotic, baroc). Fondat în sec. X.

Viliia (Neris

Vílnius

Víña del Mar

[´vi¤a del´mar]

Vínniþa

oraş în Chile, în aglomera ia urbană Valparaiso , port la oceanul Pacific. 310 mii loc. Rafinării de petrol, fabrici de zahăr, de produse chimice şi textile. Sta iune balneară. Cazinouri. Grădini, parcuri. Turism. oraş în V Ucrainei, situat pe rîul Bug . 385 mii loc. Nod feroviar. Industrie constructoare de maşini (agregate şi piese pentru tractoare, rulmen i, maşini-unelte, aparataj electrotehnic, aparate radio ş. a.), de prelucrare a lemnului, chimică, textilă, de confec ii şi tricotaje, alimentară. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură (teatre, muzee). Grădini, parcuri. Fondat în sec. XIV. Ínsulele ~, grup de insule mari (7) şi mici (cca 90) în bazinul Mării Caraibilor. Suprafa a: 497km2. Popula ia: 132 mii loc. Cuprinde Insulele Virgine Americane şi Insulele Virgine Britanice . Administrate de SUA şi Marea Britanie. Ínsulele ~, teritoriu insular în Oceanul Atlantic, constituit din cca 60 de insule şi insuli e din componen a arhipelagului Antilele Mici (Marea Caraibilor). Suprafa a: 350 km 2. Popula ia: 118 mii loc. Centru adm.: Charlotte Amalie . Turism de amploare. Servicii de transport şi călătorii. Alte ramuri economice: rafinării de petrol, industria aluminiului, cultivarea trestiei de zahăr, creşterea animalelor (porcine, bovine). Pescuit. Relief colinar şi muntos. Climă tropicală oceanică. Administrat de SUA.

Virgíne

Virgíne Americáne

Virgíne Británice

Ínsulele ~, teritoriu insular în Oceanul Atlantic, alcătuit din numeroase insule vulcanice (30, după unele izvoare – 36) din Arhipelagul Antilele Mici (Marea Caraibilor). Suprafa a: 153 km 2. Popula ia: 19 mii loc. Centru adm.: Road Town . Planta ii de bananieri, cocotieri, citrice, trestie de zahăr. Turism de amploare (locul I pe glob, circa 70% din venitul na ional). Relief colinar. Climă tropicală oceanică. Vegeta ie: păduri de palmieri, plante tropicale. Adminstrat de Marea Britanie.

Virgínia

[v¬r´d3inj¬]

stat în E SUA, situat pe coasta Oceanului Atlantic. Suprafa a: 110,7 mii km 2. Popula ia: 6,20 mil. loc. Capitala: Richmond . Relief: zonă muntoasă din lan ul Apalaşilor (alt. max. 1740 m) în V, cîmpie piemontică în partea centrală, care continuă spre E cu o cîmpie litorală joasă. Zăcăminte: cărbune, minereu de fier. Industrie constructoare de maşini (construc ii navale, mijloace de transport), forestieră, a hîrtiei şi celulozei, de prelucrare a tutunului, textilă, alimentară. Se cultivă bumbac, grîu, porumb, tutun, cartofi. Legumicultură. Pomicultură. Creşterea animalelor (bovine, păsări). Pescuit intens. A fost denumită în onoarea reginei Angliei.

Virgínia de Vest

stat în partea de E a SUA, în mun ii Apalaşi. Suprafa a: 62,75 km 2. Popula ia: 1,85 mil. loc. Capitala: Charleston . Relieful reprezintă o parte a podişului Alegani , cu văi şi culmi muntoase în E. Zăcăminte: cărbune, petrol, gaze naturale, minereu de fier. Industrie extractivă, siderurgică, cocsochimică, a materialelor de construc ii, de prelucrare a lemnului, chimică, textilă, alimentară. Culturi agricole: cereale (grîu, porumb ş. a.), bumbac, cartofi, pomi fructiferi, plante furajere. Creşterea animalelor (bovine). Universită i. Muzee. Turism. Parcuri na ionale.

Vístula

fluviu în Polonia. Lungime: 1 091 km. Izvorăşte din partea de N a Beskizilor Silezieni (mun ii Carpa i) şi se varsă în Marea Baltică (golful Gdañsk ). Trece prin Cracovia şi Varşovia . Este legat prin canale cu sistemele hidrografice ale Odrei şi Niprului. Navigabil. oraş în Belarus, situat pe Daugava . 370 mii loc. Nod feroviar. Port fluvial. Industrie de maşini (strunguri, aparataj electrotehnic, maşini-unelte, aparate de radio, televizoare, piese pentru ceasuri), chimică, de încăl ăminte, textilă, alimentară. Institu ii de învă ămînt superior. Teatre. Muzee. Cunoscut din 974. masiv muntos în Bulgaria, la S de Sofia (alt. max. 2290 m, vf. Cerni Vrăh ). Este acoperit de păduri de foioase şi de conifere, precum şi de pajişti alpine. Parc na ional. jude în România, în partea central-sudică a ării, la S de Carpa ii Meridionali. Suprafa a: 5,7 mii km 2. Popula ia: 437 mii loc. Centru adm.: mun. Rîmnicu-Vîlcea . Relief muntos în N şi deluros în S. Zăcăminte: petrol, sare, cuar , mică, ape minerale. Industrie extractivă, de prelucrare a lemnului, chimică, producătoare de energie electrică, alimentară. Culturi agricole: cereale (grîu, ovăz, porumb), sfeclă de zahăr, tutun, in, legume. Viticultură. Pomicultură. Se cresc animale (bovine, ovine, porcine). Rezerva ii naturale. Vestigii arheologice. Mănăstirile Hurez, Cozia, Arnota, Govora . În antichitate – cetatea dacică Buridava .

Vítebsk

Vítoºa

Vîlcea

Vladikavkáz

oraş în Federa ia Rusă, în mun ii Caucaz , centrul adm. al Osetiei de Nord – Alania, situat pe rîul Terek . 327 mii loc. Industrie constructoare de maşini (aparataj electrotehnic, maşini-unelte), metalurgică (neferoase), de prelucrare a lemnului, chimică, de sticlărie, textilă şi de confec ii, alimentară. Institu ii de învă ămînt superior. Teatre. Muzee. Fondat în 1784. Denumirile anterioare: Dzaudjikau (1931–1944) şi Ordjonikidze (1954–1990). oraş în Federa ia Rusă (Extremul Orient), port la Marea Japoniei. 650 mii loc. Punct terminus al magistralei feroviare transsiberiene. Aeroport. Industrie constructoare de maşini, de prelucrare a lemnului, alimentară. Repara ii navale. Bază de pescuit şi vînătoare. Universitate. Institute (politehnic, de medicină). Teatre. Filarmonică. Muzee. Fondat în 1860. provincie autonomă în Serbia şi Muntenegru, la grani a cu România. Suprafa a: 21,5 mii km2. Popula ia: 2 mil. loc. Centru adm.: Novi Sad . Ramuri industriale: extractivă (petrol, gaze naturale), construc ii de maşini şi utilaje; întreprinderi textile şi de confec ii, alimentare. Se cultivă grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cînepă, tutun, vi ă de vie, pomi fructiferi. Creşterea animalelor (bovine, porcine, păsări). Pia ă agricolă. fluviu în Federa ia rusă. Este cel mai lung fluviu din europa – 3 530 km. Izvorăşte din podişul Valdai , străbate Cîmpia Europei de Est şi se varsă printr-o deltă întinsă în Marea Caspică. Afluen i: Oka, Kostroma , Kama ş.a. Pe Volga sunt situate oraşele: Iaroslavl, Nijni Novgorod, Kazan, Samara, Saratov, Volgograd, Astrahan. Prin afluen i şi canale uneşte Marea Albă cu Marea Baltică şi Marea Azov cu Marea Neagră. Principală arteră navigabilă. oraş în Federa ia Rusă, situat pe malul drept al Volgăi . 1,05 mil. loc. Nod de comunica ii (feroviar, aerian, fluvial, rutier). Mare centru economic, comercial şi cultural. Industrie metalurgică, constructoare de maşini (nave fluviale, tractoare, utilaj petrolier ş. a.), de prelucrare a petrolului, a lemnului, chimică, textilă, alimentară ş. a. Hidrocentrală. Institu ii de învă ămînt superior. Teatre. Muzee. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost aproape în întregime distrus, apoi în următorii ani complet restabilit. Denumirile anterioare: arí în (pînă în 1925), Stalingrád (pînă în 1961). regiune în N-V Ucrainei. Suprafa a: 20,2 mii km2. 1,08 mil. loc. Oraş pr.: Lu k . Zonă agricolă şi forestieră. Cunoscută ca principat kievean din sec. X (cu denumirea Vladimir-Volînski ). oraş în Federa ia Rusă, situat pe valea rîului Vologda . 292 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Port fluvial. Construc ii de maşini (nave fluviale, utilaj forestier), prelucrarea lemnului, a inului; întreprinderi textile, alimentare. Pia ă pentru cereale şi animale. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. XVI), biserici (sec. XVII–XVIII), mănăstire (sec. XVII), case vechi (sec. XVIII–XIX). Cunoscut din 1147. fluviu în Africa de Vest. Lungime: 1 400 km. Se formează pe teritoriul Ghanei, prin confluen a a trei rîuri: Volta Neagră, Volta Albă şi Volta Roşie , care izvorăsc din Burkina Faso. Se varsă în Golful Guineii. Navigabil pe o distan ă de 400 km de la vărsare. Hidrocentrală.

Vladivostók

Vojvódina

Vólga

Volgográd

Volînia

Vólogda

Vólta

Vorónej

oraş în Federa ia Rusă, situat pe valea rîului Voronej. 905 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Port fluvial. Aeroport. Mare centru industrial, comercial şi cultural. Construc ii de maşini (avioane, excavatoare, strunguri, aparatură radioelectronică ş. a.), prelucra-rea lemnului; întreprinderi chimico-farmaceutice, textile, alimentare. Pia ă pentru cereale. Universitate. Teatre. Muzee. Monumente arhitectonice: biserică (sec. XVIII), palatul Potiomkin (sec. XVIII), clădiri vechi. Fondat ca cetate în 1585. Mănăstírea ~, mănăstire în România, pe teritoriul localită ii Vorone , subordonată oraşului Gura Humorului (jud. Suceava). Biserica mănăstirii este ctitorie a lui Ştefan cel Mare, zidită în 1488. Moaştele Sf. Daniil Sihastrul. Aici au fost descoperite Codicele vorone ean şi Psaltirea vorone eană (manuscrise din sec. XVI). Monument UNESCO. Mún ii ~, masiv muntos în N-E Fran ei, cuprins între Rin şi Moselle . Lungime: 125 km (orientat de la N spre S). Se împarte în Vosgii Înal i , în S (alt. max. 1 424 m, vf. Guebwiller ) şi Vozgii Joşi (Scunzi ), în N (cu înăl imi între 300 şi 600 m), în mare parte împăduri i. Trecători înalte. Parc natural. Turism. jude în E României, în zona de curbură a Carpa ilor. Suprafa a: 4 863 km 2. Popula ia: cca 395 mii loc. Centru adm.: municipiu Focşani . Zonă seismică. Resurse naturale: sare, cărbune brun, roci de construc ie, păduri. Industrie constructoare de maşini, de exploatare şi prelucrare a lemnului, chimică, textilă. Se cultivă cereale (grîu, porumb, secară), floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume, plante furajere. Viticultură. Pomicultură. Creşterea animalelor (bovine, ovine). Monumente istorice (mausoleele de la Mărăşti, Mărăşeşti, Soveja ). Sta iuni balneoclimaterice. Turism.

Voronéþ

Vosgi

Vráncea

Vráncei

Mún ii ~, sistem muntos în Carpa ii de Curbură , cuprins între Depresiunea Vrancei (în E) şi cursurile superioare ale rîurilor Caşin (în N), Oituz (în V) şi Rîmnic (în S). Văi adînci, culmi şi masive înalte (pînă la 1 657 m). Rezerva ii naturale. Situri arheologice. insulă în Oceanul Arctic, situată între Marea Siberiei de Est şi marea Ciukotsk, fiind despăr ită de continent prin strîmtoarea De Long . Suprafa a: 7,3 mii km2. Relief muntos (alt. max. 1 100 m) şi de cîmpie (pe litoral). Vegeta ie de tundră. Denumită astfel în memoria navigatorului rus. F. P. Vranghel (1796–1870). Apar ine Rusiei. oraş în Serbia şi Muntenegru, port pe Dunăre. 32 mii loc. (86 mii loc. în conurba ie). Fabrici de încăl ăminte, textile, alimentare. insulă italiană în arhipelagul Lipare din S Mării Tiraniene. Suprafa a: 30 km2. Popula ia: cca 500 loc. Cuprinde trei conuri vulcanice (alt. max. 499 m). Erup ii în 1888, 1890, 1906. Turism. [´weik] Ínsula ~, teritoriu insular în zona centrală a Oceanului Pacific, format din trei insule de origine coraligenă, situate la V de arhipelagul Hawaii. Suprafa a: cca 8 km 2. Popula ia: 300 loc. Lucrări şi servicii în cadrul bazei militare americane. Relief cu subsol coraligen. Climă tropical-oceanică. Vegeta ie: palmieri de cocos. Administrat de SUA.

Vránghel

Vúkovar Vulcáno

Wake

Wales

[´wejlz]

peninsulă pe ărmul de S-V al Marii Britanii, cuprinsă între golful Bristol , canalul Sf. George şi Marea Irlandei . Relief muntos în cea mai mare parte ( Mun ii Cambrieni , alt. max. 1 085 m). Climă temperată oceanică. Păduri de foioase. Pajişti. Zăcăminte: cărbune, minereu de fier. Turism. Prín ul de ~, cap pe ărmul american al strîmtorii Bering , la extremitatea vestică a peninsulei Seward (Alaska). Este punctul cel mai de vest al continentului nord-american (65°35´ lat. N şi 168°05´ long. V). capitala federală a SUA, situată în E ării, pe rîul Potomac (districtul Columbia). 608 mii loc. (3,95 mil. în conurba ie). Cel mai important centru politic, economic şi cultural al SUA. Nod feroviar. Aeroport. Port la Oceanul Atlantic. Şantiere navale. Întreprinderi de construc ie, poligrafice, electronice, alimentare. Marea industrie lipseşte în acest oraş. Predomină sediile administrative, institu iile culturale, financiare: Capitoliul, Casa Albă , teatre, muzee, clădiri memoriale, monumente. Şapte universită i, două institute politehnice. Fondat în 1791 şi numit astfel în memoria lui George Washington (1732–1799), om politic american, cel dintîi preşedinte al SUA (1789–1797).

Wales

Wáshington

[´wo¿iht¬n]

Wáshington

stat în N-V SUA, cu ieşire la Oceanul Pacific. Suprafa a: 176,5 mii km2. Popula ia: 4,87 mil. loc. Centru adm.: Olympia . Relief predominant muntos. Păduri de conifere. Zăcăminte: cărbune, minereuri de metale neferoase. Industrii puternic dezvoltate: metalurgică, energetică, aeronautică, construc ii de nave, atomică, de prelucrare a lemnului, textilă, alimentară. Pia ă agricolă. Se cultivă cereale, pomi fructiferi, legume, plante furajere. Creşterea animalelor (bovine). Pescuit fluvial şi marin. Stat în componen a SUA din 1889. [waat¬r´loo] loca-litate în Belgia, unde, la 18 iunie 1815, a avut loc bătălia decisivă între armata franceză şi coali ia militară anglo-prusiană, condusă de Wellington şi Blücher, în urma căreia Napoleon I Bonaparte, suferind înfrîngerea definitivă, a fost înlăturat de la tronul Fran ei. Márea ~, mare în S Oceanului Atlantic, la ărmul Antarcticii, între peninsulele ara lui Graham, ara Prin esa Martha şi insula Orkney de Sud . Suprafa a: 2,89 mii km2. Ad. max.: 8 268 m. Vînătoare de balene. A fost descoperită în 1823 de naviga-torul britanic J. Weddell. capitala Noii Zeelande, situată în S Insulei de Nord , la strîmtoarea Cook . 345 mii loc. Principalul port al ării. Aeroport. Şantiere navale, întreprinderi de prelucrare a lemnului, de produse chimice, textile, alimentare. Universitate. Institu ii de cercetări ştiin ifice. Muzee. Galerie de artă. Edificii în stil neoclasic. Turism. Fondat în 1840. Capitală a ării din 1931 . oraş în Germania, situat pe Rin , la poalele mun ilor Taunus , centrul adm. al landului Hessen. 273 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, fluvial, rutier). Construc ii de maşini, întreprinderi de ciment, poligrafice, chimico-farmaceutice, textile, alimentare. Centru comercial şi turistic. Renumită sta iune balneară (ape termale). Clădiri vechi (sec. XVII–XIX). Ínsula ~, insulă în Marea Mînecii. Suprafa a: 381 km2. Popula ia: 128 mii loc. Oraş pr.: Newport . Turism. Posesiune a Marii Britanii

Waterlóo

Wéddell

[´wedl]

Wéllington

[´weliht¬n]

Wíesbaden

[´viisbaad¬n]

Wight

[´wait]

Numeroase monumente arhitectonice: catedrală.: 28 m. a. centrul adm. biserici (sec. Apele lacului se varsă prin rîul Nelson în golful Hudson . alimentară. afluent al Rinului .: Cheynne . Turism. Wínnipeg [´winipeg] Wínnipeg Wiscónsin [wis´kansn] stat în N-E SUA. XII–XIII). maşini şi aparate electronice). textilă (lînă). porcine).). alimentară.7 mii km2. biserici (sec. constructoare de maşini (locomotive. cupru. 38 mii loc. mecanică. Industrie extractivă. 645 mii loc. Aeroport. de pielărie. Worms [vorms] Wroc/law [´vrotswaf] Wúppertal oraş în Germania (Renania de Nord-Westfalia). Domul. preparate din carne ş. a materialelor de construc ii. [wai´oumih] stat în partea central-estică a SUA. Teatre. Valoroase monumente arhitectonice: catedrală în stil roman (sec. a hîrtiei. Navigabil. alimentară. cînd Namibia şi-a declarat independen a. oraş în S Canadei. Nod de comunica ii (feroviar.Windhoek [´vinthuk] capitala Namibiei. Nod de comunica ii (feroviar. Relief de podiş (în E) şi muntos (în V. porcine). lac tectono-glaciar în S Canadei (Monitoba). poligrafică.).6 mii km2. lacul Michigan şi fluviul Mississippi . Prelucrarea materiei primei agricole (tutun. a. de prelucrare a petrolului şi a lemnului. financiar şi cultural. Muzee. motoare. 127 mii loc. Teatru. Pescuit. situat pe valea rîului Wupper . între Lacul Superior. oraş în Germania (Renania – Palatinat). XIII-XIV). legume. Industrie constructoare de maşini. Industrie extractivă (minereuri de fier. textilă şi de confec ii. primărie (sec. a. max. rutier). Nod de comunica ii (feroviar. Popula ia: cca 500 mii loc. Mun ii Stîncoşi ). Centru comercial (pentru grîu). al provinciei Monitoba .). Industrie constructoare de maşini (maşini-unelte. constructoare de maşini (mijloace de transport. în bazinul Sileziei . plante furajere. Fondat în 1738 (cu denumirea Fort Ronge ). Centru comercial. Suprafa a: 253. Turism. Stat federal din 1890. Centru comercial. Muzeu.6 mii km2. Ad. port pe fluviul Rin. textilă. XI). Turism. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior (institut de medicină. Creşterea animalelor (bovine. rutier). XI–XIV). tutun. Suprafa a: 169. Teatre. Port pe Oder. loc. gaze naturale. fructe. Muzeu. sfeclă de zahăr. alimentară. Popula ia: 5 mil. maşini agricole. ovăz. Aeroport. Capitala: Madison . Relief deluros şi de cîmpie. . chimică. Creşterea animalelor (bovine. Industrie textilă (lînă). Centru comercial. alimentară (zahăr. Aeroport interna ional. zinc). utilaje şi aparate electronice ş. minereuri de fier. bauxită ş. politehnic). Wyoming Xánthi (Xánthe) oraş în Grecia (Tracia). Turism. rutier). chimico-farmaceutecă. Industrie metalurgică. oraş în S-V Poloniei. alimentară. Fondat de germani în 1890. electromotoare. legume). a. textilă. Universită i. Muzeu. sinagogă (sec. Capitala statului Africa de Sud (1892). Nod feroviar şi rutier. Zăcăminte: petrol. 382 mii loc. vagoane. Nod de comunica ii. Industrie textilă şi de confec ii. XIV–XVI). Monumentul lui Luther (1868). administrat de acest stat pînă în 1990. de prelucrare a lemnului. 618 mii loc. 76 mii loc. aur. Centru adm. de confec ii. aparate de radio s. Suprafa a: 24. Culturi agricole: porumb. situat pe Oder (Odra). Universitate. alimentară.

Popula ia: cca 700 loc. capitala Republicii Nauru. Universitate. Considerat fluviu sacru al hinduşilor. platou vulcanic în N-V SUA. Universitate. apoi – Dagon . Pînă în 1989 s-a numit Rangoon . moschee). oraş în China. Izvorăşte din masivul Changbai şi se varsă în Golful Coreii (Marea Galbenă). textile. oraş în Japonia (Honshû). situat între culmile Mun ilor Stîncoşi . Prelucrarea metalelor şi a lemnului. Întreprinderi de repara ii navale. uleiuri vegetale. rîu în N-V SUA. port în delta fluviului Irrawaddi . textilă. Canion. Relief fragmentat de văi adînci (canioane). de produse textile şi alimentare (decorticări. Fostă capitală (din 1886) a coloniei britanice şi apoi a statului independent Birmania (din 1948). Fondat în sec. Muzeu. bumbac. capitala Republicii Camerun. oraş în N-V insulei Taiwan . Muzee. la N-E de Nügata . Lungime: 1 980 km. în conurba. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Fondat în 1895. Centru comercial. Cascade. la grani a dintre China şi Córeea. 315 mii loc. 2. chimică. Centru comercial. fluviu în China. Xingú Xinning Xinzhú [si'nih] (Si-Ning) Yalujiáng Yámagata Yámunâ [´jamuna] Yangôn [jœh´gon] Yangtze (Changjiang Yangzhóu Yaoundé [jaun´de] Yáren Yéllowstone [´jaren] [´jeloustoun] Yéllowstone [jeloustoun] .). loc. centrul adm. cel mai lung fluviu din această ară – 5980 km. temple. rîu în India. Nod feroviar şi rutier. situată în S-V insulei omonime. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi. Hr. lupi albi. al provinciei Shaanxi . Parc na ional. port la strîmtoarea Taiwan . Centru comercial. Aeroport interna ional.8 mil. Izvorăşte din Serra do Roncador . Suprafa a: cca 8850 km2. Cascade. Păduri întinse. capitala Birmaniei. a. Par ial navigabil. Rafinării de petrol. fluviu în Asia Orientală. Monumente arhitectonice (pagode. Monumente: pagode. afluent pe dreapta al fluviului Missouri. Port fluvio-maritim. chimice. Lungime: 1080 km. 800 mii loc. Export de fosfa i.Xi´án (Sián) oraş în China. lemn. [jah'd…ou] oraş în partea de E a Chinei. Pescuit. anterior – Okkala (pînă în 1955). Izvorăşte din podişul Tibet şi se varsă în Marea Chinei de Est . Aeroport. 302 mii loc. zinc ş. textile şi de confec ii. 238 mii loc. În 1872 teritoriul platoului a fost declarat parc na ional. Nod feroviar şi rutier. Par ial navigabil. Lungimea: 1 370 km. afluient pe dreapta al Amazonului . de prelucrare a lemnului. alimentare. port la Marele Canal Chinez . castori etc.). centrul adm. urşi negri. rîu în Brazilia. Întreprinderi producătoare de utilaje şi unelte agricole. Centru comercial (export de orez. afluent pe dreapta al Gangelui. 4 mil. Lungime: 813 km. Izvorăşte din mun ii Himalaia şi trece prin Delhi şi Agra. alimentare. IV î. alimentară. 292 mii loc. al provinciei Qinghai . Aeroport interna ional. Fluviul Albástru ) . Faună bogată: bizoni. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare.ie. întreprinderi textile şi alimentare. loc. Artizanat. berbeci sălbatici.a. Întreprinderi siderurgice. la 2500 m alt. Numeroase gheizere cu apă clocotită şi vapori. Industrie metalurgică. Universitate. preparate din carne ş.

bauxită ş. Vegeta ie deşertică. 3. metalurgică. Popula ia: 18. în E podişul Hadramaut . situat în insula Honshû . cai arabi. Păşuni. Suprafa a: 483. legume. Economie în dezvoltare. alimentară. pe coasta Oceanului Atlantic. vulturi. hiene. peninsulă în N Americii Centrale.2 mii km 2. Principalele culturi: mei. trestie de zahăr. orz. ovine. petrochimie. Relief muntos. argint. produse din sticlă şi ceramică. Dispune de variate zăcăminte (cupru. Pescuit intens.8 mil. Popula ia: 41 mil loc. aur). Climă tropicală. Capitala: Sanaa . între Arabia Saudită. Biblioteca “Kanzawa“ (1275). Climă tropicală de altitudine. Resurse de subsol: aur. Relief de cîmpie joasă. Lă ime: 200–220 km. Yokoháma York [´jook] peninsulă în N-E Australiei. Zonă agricolă. situat în S-V peninsulei Arabia. Func ionează întreprinderi de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. Suprafa a: 555 mii km2.: 90–1 270 m. În agricultură este concentrată majoritatea popula iei active (60–65%). textilă şi de confec ii. Yucatán [juka´tan] Yucatán Yúkon [juka´tan] [´juukon] Yúkon [´juukon] Yunnán [jun´nan] . Vegeta ie xerofită. Principal port al Japoniei. plumb. strîmtoare între peninsula Yucatan şi insula Cuba . Lungime: 3 185 km. Faună: şacali. loc. Popula ie rară. Oman şi Marea Roşie. alimentare. E). Se formează prin confluen a rîurilor Lewes şi Pelly (Canada) şi se varsă printr-o deltă în marea Bering . sorg. fluviu în America de Nord. cupru. Relief muntos şi de cîmpie litorală. plumb. O componentă de bază a economiei o constituie creşterea animalelor (bovine. cafea. Păduri la altitudini nu prea mari. provincie în S Chinei. molibden. oaze. Include şi insulele Perim. Suprafa a: cca 180 mii km2. maimu e. Universită i. textile. precum şi p oraş în Japonia. şerpi. Situri arheologice (cultura maya). Climă tropicală uscată. Relief muntos şi de cîmpie. Centru comercial. cărbune. Centru adm. în N deşertul Rub-alKhâlî .: White horse . pe ărmul vestic al golfului Tokio . cămile). cu multe ramuri tradi ionale. înso i i de o cîmpie îngustă de litoral. Turism. între golful Mexic şi Marea Caraibilor . grîu. Popula ia: 32 mii loc. loc. a. Monumente. zinc. sunt valorificate în parte cele de petrol. de savană şi silvică în mun i.Yémen República Arabă ~.5 mii km2. păsări migratoare. 3760 m). bumbac. situată între golful Carpentaria şi Marea Coralilor . Suprafa a: 436. În cel mai nordic punct al peninsulei se află capul York (10°42´ lat. zinc. fructe. Relief în cea mai mare parte muntos şi de podiş: în V Mun ii Yemenului (alt.: Kunming . minereu de fier). Zăcăminte: aur. Este divizat în 17 provincii. siderurgie. max. Industrie extractivă (cărbune. pe teritoriul Canadei şi SUA (Alaska). caprine. material rulant. pe suprafe e reduse. S şi 142°32´ long. teritoriu în N-V Canadei. la grani a cu SUA (Alaska). Kamaran (din S Mării Roşii) şi Socotora (din Golful Aden). financiar şi cultural. Aeroport. utilaj electroener-getic. construc ii de automobile. Ad. stat în Asia de Sud-Vest. Mare centru industrial: şantiere navale. de gaze naturale. Climă tropicală secetoasă. Centru adm.2 mil. plumb. Limba oficială: araba.

sistem muntos pe teritoriul Iranului şi Irakului. Cascada Victoria . XIII–XV) ş.a. Func ionează întreprin-deri metalurgice. 1 000–1 400 m) şi masive muntoase.7 mil. porumb. Turism. Izvorăşte din zona Marilor Lacuri Africane şi se varsă în Oceanul Atlantic. citrice. oraş situat pe partea stîngă a rîului Sava . de asamblare a vehiculelor. a sticlei. Nod de comunica ii (feroviar. Aeroport interna ional. Relief de cîmpie joasă. capitala Croa iei. Grădină botanică. Parcuri na ionale: Luangwa. max. în 1094. Poten ial hidroenergetic bine valorificat (cascada Victoria Zágreb Zagrós Zaír Zambézi Zámbia Zamo. Cele mai înalte vîrfuri sunt acoperite cu ghe ari.: 4 548 m. At. Oraş pr. Muzee. al districtului cu acelaşi nume. Aeroport. aur. conserve de peşte). aparataj electric. stat în S Africii. Muzeu. 78 mii loc. Lualaba (pînă la Kisangani ).Zádar oraş în Croa ia. km2. în apropierea coastei de E a Africii. bumbac. Tanzania. Botswana. de produse alimentare (vinuri. Climă subtropicală continentală. Lungime: 2 660 km. textilă. cu bogate precipita ii. Malawi. loc. Se practică creşterea animalelor (bovine. vestigii romane. argint. Zimbabwe. Oraş-model din epoca Renaşterii poloneze. Industrie constructoare de maşini (maşini-unelte.s. biserici (sec. Specii de plante de pustiu şi de stepe montane. întreg teritoriul fiind drenat de afluen ii fluviului Zambezi . Se dezvoltă turismul. Zambiei şi Mozambicului. Se extrag minereuri de cupru. Universitate (1669). República ~. huilă. Teatre. arahide. Academie de ştiin e şi de arte. Port maritim. izolat păduri de foioase. Cocotieri. Economie bazată pe industria minieră şi agricultură. întreprinderi textile şi de confec ii. Construc ia maşinilor de transport. cobalt. Monumente: fortifica ii în ruine (sec. Construc ii de maşini. doc. 2 100 m – mun ii Muchinga ).: Zanzibar . arbori de cuişoare. caprine.c Zanzibár oraş în S-E Poloniei. XIII). 53 mii loc. de pielărie. Hidrocentrală (Kariba ). tutun. zinc. Pescuit. Popula ia: 10 mil. situat între Republica Democrată Congo. fluviu în S-E Africii. porcine. soia. Fondat în 1579. Lungime: cca 1800 km. Include 9 provincii. Vegeta ie: păduri tropicale şi de savană. Climă tropicală. Fortifica ii din sec. Popula ia: 662 mii loc. Capitala: Lusaka . Alte denumiri: Congo. Suprafa a: 752 mii km2. trestie de zahăr. XVI. Namibia şi Angola. chimică. 868 mii loc. condi ionată de altitudini şi precipita ii musonice. forestiere. Par ial navigabil. . păsări). material feroviar). XIII). cu deosebire în E ării (alt. IX–XI). Izvorăşte din podişul Ba-Lunda şi se varsă în strîmtoarea Mozambic (Oceanul Indian). alimentară. situat pe ărmul Mării Adriatice. Relieful reprezintă un complex de podişuri înalte (alt. a hîrtiei. În agricultură predomină producerea de cereale (grîu. Lungime: 4 700 km. Suprafa a: 1. sorg). Climă ecuatorială. plumb. centrul adm. insulă tanzaniană în Oceanul Indian. fluviu în Africa Ecuatorială. de prelucrare a lemnului. rutier). Tîrguri interna ionale de mostre. Navigabil. Alt. de ciment. Sta iune turistică. alimentare. Sioma Ngwesi. catedrală (sec. textile. Monumente medievale: biserică (sec. max. pe teritoriul Angolei. uraniu. prelucrarea lemnului (mobilă). Mozambic.

[´zenitsa] oraş în Bosnia şi Her egovina. Lungime: 1242 km. Vegeta ie formată de păduri tropicale (50% din teritoriu) şi de savană. Păduri de foioase. 700–1 400 m) şi de masive muntoase în E (alt. electronică. precum şi de întreprinderi prelucrătoare eficiente. Se cultivă tutun. oraş în N-V Slovaciei. ară agrar-industrială în dezvoltare. oraş în S-E Ucrainei. Navigabil pe cursul inferior. Pescuit. trestie de zahăr. 898 mii loc. fosfa i ş. staniu. chimică. energetică. Pînă în 1921 s-a numit Alexandrovsk . porumb. Dispune de bogate resurse naturale de subsol (crom. ceai. Rezerva ii naturale. Industrie constructoare de maşini (aparataj electrotehnic). din care izvorăsc afluen ii marilor fluvii Zambezi şi Limpopo . Hidrocentrală. Se cresc bovine.. de cuişoare şi de ulei de cuişoare. minereu de fier. Muzeul mijloacelor de transport. Nod de comunica ii (feroviar. Faună: zebre. Popula ia: 12 mil. 160 mii loc. parcuri na ionale. Port comercial. cocsochimică. 15 mii loc. Sta iune balneară interna ională. Include 8 pro-vincii şi 2 oraşe cu statut de provincie. Praguri. Bacău). ciment. siderurgică.: Middelburg . Nod feroviar. în România (Moldova). alimentară. Pînă în 1980 s-a numit Rhodesia de Sud şi Republica Rhodesia . mangan). alimentară. Industrie siderurgică. pe ărmul Mării Negre. antilope. alimentară.). huilă. Popula ia: 360 mii loc. 148 mii loc. În ascensiune industria metalurgică. Turism.8 mii km 2. uşoară. arahide. minereu de fier. caprine. Zlátni Pjásãci . zahăr. sorg. Highiş . max. fontă. stat în S Africii. vf. alimentară. a. situat pe fluviul Nipru . bumbac. Export de copră. Aeroport. aur. păşuni. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Teatre. Capitala: Harare . cupru. probabil lîngă com. Alonim: Mun ii Highiş-Drocea . bauxită.: 860 m. Negri (jud. Centru comercial şi cultural. Hidrocentrală. în România. Limba oficială: engleza. rinoceri negri. 2593 m – mun ii Jnvanga ). Centru adm. Port fluvial. Suprafa a bazinului: 233 mii km2. provincie în S-V Olandei. loc. constructoare de maşini (automobile. rutier). Fondat în 1770. Izvorăşte din zona sudică a mun ilor Stanovoi . wolfram. fostă aşezare dacică pe malul Siretului. grîu. Industrie alimentară. îngrăşăminte de azot. situat între Zambia. ovine [´zlatni ´pjassetsi] oraş în Bulgaria. Suprafa a: 390 757 km2. Zonă agricolă: legumicultură. Zaporójie Zarándului Zárgidava Zéeland (Zelánda) Zéia Zénica ¾ílina [´3ilina] Zimbábwe República ~. Alt. creşterea animalelor. situat pe rîul Váh . situat pe rîul Bosna . îmbrăcăminte şi încăl ăminte. Produce o el.). max. 86 mii loc. Republica Africa de Sud şi Botswana. Relief caracterizat printr-un complex de podişuri în partea centrală (alt. masiv muntos în S-V Mun ilor Apuseni .Zanzibár oraş în Tanzania. elefan i. afluent pe dreapta al Amurului . cuprins între Mureş şi Crişul Alb. chimică. a. Institu ii de învă ămînt. Monumente. la N-V de Varna. argint. banane. Institu ii de învă ămînt superior. situat pe ărmul de V al insulei Zanzibar . agregate electroenergetice ş. chimică şi cocsochimică. soia. Suprafa a: 1. rîu în Federa ia Rusă (Extremul Orient). Climă tropicală. Mún ii ~. Turism intens. Mozambic. nichel. textilă şi de confec ii. de celuloză şi hîrtie. Muzee. Industrie extractivă (cărbuni. azbest.

Suprafa a: 88. Monumente arhitectonice: Domul Romanic (sec. Institu ii de învă ămînt. XV). al c antonului cu acelaşi nume. XI–XIII). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Muzeul Schumann . rutier).Zlatoúst oraş în Federa ia Rusă. prelucrarea lemnului. Grădină botanică. Monumente arhitectonice medievale: biserici (sec. Aeroport. instrumente şi aparate de precizie. Nod de comunica ii (feroviar.: 143 m. XVII). pe malul căruia este situat oraşul Amsterdam . Teatru. [zœjder´zee] [´tsjurih] golf în Marea Nordului. alimentară. aparate de precizie). Canale navigabile. textile. centrul adm. Zugdídi Zuiderzee Zürich Zürich [´tsjurih] Zwíckau [´tsvikau] oraş în S Germaniei (Saxonia). Muzeu etnografic. XVIII–XIX). Zwólle [´zwol¬] oraş în Olanda. tractoare. maşini-unelte. Nod de comunica ii (feroviar. constructoare de maşini (construc ii metalice. la 410 m alt. alimentare. port pe rîul Ijssel . produse chimice. palat (sec. 210 mii loc. constructoare de maşini (automobile. . max. Industrie metalurgică (o eluri superioare). 97 mii loc. Centru comercial (pia ă pentru cereale şi animale). ceasuri etc. lac glaciar în partea de N a Elve iei. XV). centrul adm. Teatru. Aeroport. în conurba ie). Ad. afluent al Elbei . Muzee. primărie (sec. oraş în Georgia (Gruzia). case de locuit (sec. Artizanat. situat în depresiunea Colhida . Nod feroviar. Industrii: construc ii de aparataj optic şi electrotehnic. Muzeu. oraş în N Elve iei. primărie (sec. primărie (sec. edificii urbane (sec. Industrie a celulozei şi hîrtiei. (940 mii loc. de faian ă şi por elanuri. a produselor de ceramică. XVI–XIX). 345 mii loc. situat pe rîul Mulde . Fondat în 1754. Industrie extractivă (cărbune). Pescuit. rutier). textilă. în S Uralului. Monumente arhitectonice: catedrală gotică (sec. Muzeu. 124 mii loc. Institu ii financiar-bancare. XIII–XV). Universitate (1833). poligrafie. în Podişul Elve ian . 55 mii loc. Apele lacului se scurg în Rin prin rîul Limmat .). textilă (mătase). chimică. capitala constitu ională a Olandei. alimentară. textile şi alimentare. la 160 km V de Celeabinsk.5 km2. XV–XVI). al provinciei Overijssel . XVI).

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Daniela Mocealov liked this
danvasilis liked this
sherryka liked this
Barna Gheorghe liked this
Mladin Adriana liked this
Mihaela Alexandra liked this

You're Reading a Free Preview

Download