Sunteți pe pagina 1din 4

REFERAT

DREPT CIVIL

VICIILE DE CONSIMTAMANT

Sunt vicii de consimtamant : eroarea, dolul (viclenia),


violenta si leziunea.

1. EROAREA

Eroarea este falsa reprezentare a realitatii la incheierea


unui act vicil.

Dupa criteriul consecintelor care intervin, eroarea este


de trei feluri :

 eroarea-obstacol (numita si distructiva de voinat) este


cea mai grava forma a erorii, falsa prezentare cazand fie
asupra naturii actului ce se incheie – error in negatio – fie
asupra identitatii obiectului – error in corpore;

 eroarea-viciu de consimtamant este falsa reprezen-


tare ce cade fie asupra calitatilor substantiale ale obiectului
actului – error in substantiam, fie asupra persoanei
cocontractante – error in personam;

 eroarea-indiferenta este falsa reprezentare a unor


imprejurari mai putin importante la incheierea actului juridic
civil si care nu afecteaza insasi valabilitatea actului.

Dupa criteriul naturii realitatii fals reprezentata, se


disting doua feluri de erori :

 eroarea de fapt, care este falsa reprezentare a unei


situatii faptice la incheierea actului juridic (care priveste
obiectul actului, valoarea, cocontractantul);

 eroarea de drept, care este falsa reprezentare a


existentei ori continutului unei norme de drept civil.

In alcatuirea erorii-viciu de consimtamant intra un


singur element, de natura psihologica – falsa reprezentare a
realitatii – de unde rezulta si dificultatea probarii, dovedirii
sale.
- 2 -

2. DOLUL SAU VICLENIA

Dolul, numit si viclenie, este acel viciu de consimtamant


care consta in introducerea in eroare a unei persoane, prin
mijloace viclene sau dolosive, pentru a determina sa incheie
un act juridic. In esenta, deci, dolul este o eroare provocata
(iar nu spontana, ca eroarea propriu-zisa).

Avand originea in dreptul privat roman – unele se


distingeau intre dolus malus (dolul grav) si dolus bonus
(dolul usor) – dupa consecintele pe care le are, ori nu,
asupra valabilitatii actului juridic, se distinge intre :

 dolul principal (dolus dans causam contractui), care


este dolul ce cade asupra unor elemente importante,
determinate la incheierea actului juridic si care atrage
anularea actului si

 dolul incident (dolus incidens), numit si incidental ori


secundar, care este dolul ce cade asupra unor imprejurari
nedeterminate pentru incheierea actului juridic, neatragand
nevalabilitatea actului (se poate cere, insa, o reducere a
prestatiei, daca e cazul).

Dolul, ca viciu de consimtamant, este alcatuit din doua


elemente :

 un element obiectiv, material, constand in utilizarea de


mijloace viclene (masinatiuni, siretenii, manopere dolosive)
pentru a induce in eroare;
 un element subiectiv, intentional, constand in intentia
de a induce in eroare o persoana, pentru a o determina sa
incheie un act juridic civil.

Pentru a fi viciu de consimtamant, dolul trebuie sa


indeplineasca, cumulativ, conditiile :
 sa fie determinat pentru incheierea actului juridic;
 sa provina de la cealalta parte.

Fiind un fapt juridic, dolul poate fi probat prin orice mijloc


de proba, inclusiv martori sau prezumtii simple.
- 3 -

3. VIOLENTA

Violenta este acel viciu de consimtamant care consta in


amenintarea unei persoane cu un rau care ii produce o
temere ce o determina sa incheie un act juridic, pe care
altfel nu l-ar fi incheiat.

Dupa natura raului cu care se ameninta, se distinge


intre :

 violenta fizica – vis – existenta atunci cand


amenintarea cu raul priveste integritatea fizica ori bunurile
persoanei;

 violenta morala – metus – existenta atunci cand


amenintarea cu raul se refera la onoarea, cinstea ori
sentimentele persoanei.

Dupa caracterul amenintarii, se deosebeste intre :

 amenintarea legitima, justa cu un rau, care nu este


viciu de consimtamant (spre exemplu, creditorul il ameninta
pe debitor cu darea sa in judecata in cazul in care nu-si
indeplineste indatorirea pe care o are) si

 amenintarea nelegitima, injusta, cu un rau; numai


aceasta are semnificatia juridica a viciului de consimtamant,
atragand anulabilitatea actului incheiat sub imperiul unei
temeri insuflata de o asemenea amenintare.

Ca si dolul, violenta – viciu de consimtamant este


alcatuita din doua elemente :

 un element obiectiv, exterior, care consta in


amenintarea cu un rau;
 un element subiectiv, constand in insuflarea unei
temeri persoanei amenintata; ceea ce altereaza
consimtamantul, in cazul violentei, este tocmai aceasta
temere insuflata victimei violentei.

Pentru a fi viciu de consimtamant, violenta trebuie sa


intruneasca, cumulativ, urmatoarele doua conditii :

 sa fie determinanta pentru incheierea actului juridic


civil;
 sa fie injusta (nelegitima, ilicita).
- 4 -

4. LEZIUNEA

Leziunea este acel viciu de consimtamant care consta


in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii.

Structura leziunii difera in functie de conceptia care sta


la baza reglementarii ei.

In conceptia subiectiva, leziunea presupune doua


elemente : unul obiectiv, constand in disproportia de valoare
intre contraprestatii si unul subiectiv, constand in profitarea
de stare de nevoie in care se gaseste cealalta parte.

In conceptia obiectiva, leziunea are un singur element :


paguba egala cu disproportia de valoare intre
contraprestatii.

Pentru anularea actului juridic civil pentru leziune este


necesar sa fie intrunite urmatoarele conditii :
 leziunea sa fie o consecinta directa a actului respectiv;
 leziunea sa existe in raport cu momentul incheierii
actului juridic;
 disproportia de valoare intre contraprestatii trebuie sa
fie vadita.

In starea actuala a legislatiei noastre in materie,


leziunea are un domeniu restrans de aplicare, atat din
punctul de vedere al persoanelor care o pot invoca drept
cauza de anulare, cat si din acela al actelor susceptibile de
anulare pentru leziune.

Intr-adevar, sub primul aspect, leziunea priveste minorii


intre 14 si 18 ani, adica minorii cu capacitate de exercitiu
restransa.

Sub cel de-al doilea aspect, sunt anulabile pentru


leziune numai actele juridice civile care, in acelasi timp :
- sunt acte de administrare;
- au fost incheiate de minorul intre 14-18 ani singur, fara
incuviintarea ocrotitorului legal;
- sunt lezionare pentru minor;
- sunt comutative.

Powered by http://www.referate-lucrari.com
Referate,Lucrari de diploma,Licenta,Carti,Teste