Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

SC. LACRYMOSA SRL a luat fiinţă în anul 1970 prin


asocierea SC Lacrymosa SRL cu investitori autohtoni.
Asociaţii au convenit ca noua societate sa fie
organizată sub forma de societate cu răspundere
limitată, cu sediul în Sibiu,Str.Cireşilor, Nr. 10, jud.
Sibiu, inscrisă CF 22345 Sibiu.
Societatea poate deschide puncte de lucru,
puncte comerciale, filiale si reprezentante în
toate localităţile din ţară.
Punctul iniţial de lucru a fost în oraşul Cisnădie
unde se gaseşte fabrica pentru producţia de
bijuterii (obiectul de activitate) .

Indicatorii economico-financiari

Indicatori 2005 2006 2007


Cifra de 3.311.844.378 4.384.103.263 5.392.003.274
afaceri
2.843.728.163 4.093.327.955 5.096.225.978
Cheltuieli
668.116.215 390.775.308 295.777.296
Profit
Număr 20 17 10
angajaţi
Muncitori 1 1 3

Situaţia salariaţiilor întreprinderii

Nr.crt Nume Prenume Data angajarii Functia


1. Petrean Cosmin 01/01/80 Acţionar
2. Peter Alexandru 12/11/08 Manager
3. Ciglenean Florin 11/12/06 Contabil
4. Chirca Claudiu 12/10/75 Administrator
5. Barbu Simina 02/01/99 Lucr. Comercial
6. Cincă Loredana 05/09/00 Operator PC
7. Ogneriu Andreea 07/06/70 Dirrector
8. Parău Cristina 10/10/85 Secretar

PETREAN COSMIN 1
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

9. Opreana Alin 05/02/03 Agent vanzări


10. Cristecu Marian 12/06/88 Resurse umane

Rezolvarea cerinţelor minimale pentru proiect

1. Pentru lansarea în execuţie a programului Excel se execută clic pe meniul START,


apoi se alege Programs şi va apărea meniul în cascadă alegându-se, în cele din urmă Microsoft
Excel.

PETREAN COSMIN 2
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Foaia deschisa apoi poartă numele de foaie de calcul şi arată astfel:

Salvarea foii de calcul ce face astfel: din meniul File (Fişier) alegem Save as..., alegem apoi un
nume semnificativ pentru foaia de calcul pe care îl introducem în caseta unde scrie File name
(Nume fişier), alegem apoi din lista Save In locul unde urmează să fie salvat registrul de calcul
şi apăsăm butonul Save (Salvare) sau tasta ENTER.

PETREAN COSMIN 3
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Pentru setarea caracteristicilor paginii se alege din meniul File - Page Setup (Iniţializare pagină)
şi în cadrul ferestrei deschise se pot face modificările dorite în legătură cu aspectul paginii.

PETREAN COSMIN 4
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Stabilirea marginilor în cadrul foii de calcul se stabilesc tot în cadrul Page Setup la Margins.

Stabilirea unui antet şi a unui subsol se realizează din meniul File - Page Setup -
Header/Footer. Pentru introducerea antetului dorit şi care nu se regăseşte în lista anteturilor se
selectează Antet particularizat şi se introduce antetul dorit. Pentru subsol se procedează în
acelaşi mod.

PETREAN COSMIN 5
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

2. Datele introduse în tabele pot fi de mai multe feluri: general, număr, ora, data, text,
contabil, etc. Alegerea acestora se face din meniul de context prin clic dreapta pe mouse într-o
celulă. De aici se alege Format Cells (Formatare celule) şi apoi Number (Număr). Se va
deschide apoi ai o fereastră care permite alegerea tipului de dată dorit. Astfel:

Alinierea titlului dintr-o celulă se realizează din acelaşi meniu de context prin apăsarea butonului
Alignment (Aliniere) de unde se alege apoi alinierea dorită: stânga, dreapta, centrat,
distribuit, aliniere stânga-dreapta, etc.

PETREAN COSMIN 6
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Tot de aici se poate alege poziţia textului introdus: verticală sau orizontală, sau diverse
înclinaţii din Orientare

3. Utilizarea diferitelor dimensiuni, stiluri (obişnuit, cursiv, aldin, aldin cursiv), fonturi
şi tipuri se aleg tot din meniul de context, de această dată din Font. Tot de aici se poate alege si
culoarea dorită pentru scris şi tipul de subliniere (cu o linie, cu 2 linii sau fără).

Bordarea unui tabel, a unei celule, a unui capăt de tabel se realizează din acelaşi meniu de
context, din fereastra Border (Borduri).

De asemenea, umplerea unui tabel, sau a


unei celule se poate face nu doar cu
ajutorul culorilor, ci şi cu o serie de
modele. Aceste modele se regăsesc în
meniul de context al aplicaţiei, adică în
Format Cells la Patterns (Modele).

PETREAN COSMIN 7
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

4. Pentru a tasta o formula selectaţi celula în care doriţi să apară rezultatul formulei, tastaţi
semnul egal (=) şi introduceţi formula după care apăsaţi tasta ENTER. În cadrul formulelor se
pot efectua operaţii de adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere. Pentru a copia
formula executăm clic pe celula ce conţine formula pe care dorim să o copiem, plasăm
indicatorul mouse-ului deasupra mânerului de umplere şi tragem mânerul de umplere peste
celulele în care dorim să copiem formula.

Copierea formulei de calcul pe mai multe celule prin tragere cu mouse-ul:

5. Inserarea unor rânduri şi a unor coloane în cadrul foilor de calcul se face din meniul Insert şi
Rânduri sau Coloane, în funcţie de ceea ce dorim să inserăm.

PETREAN COSMIN 8
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Pentru coloane
Pentru randuri

6. Stabilirea lăţimii coloanei şi a înălţimii rândului se face din meniul Format - Rând - Înălţime
Rând pentru rânduri, şi Format - Coloană - Lăţime coloană pentru coloane.

7. Pentru a nu mai selecta umbra, chenarul, culoarea sau fontul, Excel putem folosi
caracteristica AutoFormat care furnizează câteva formate de tabel predefinite pe care le putem
utiliza în cadrul unei foi de calcul, pentru a realiza acest lucru se urmăresc paşii:
- Se selectează celulele care conţin datele pe care dorim să le autoformatăm
- Se deschide meniul Format şi se alege Autoformat apărând caseta de dialog din
următoarea imagine
- După ce se alege modelul pe care dorim sa-l utilizăm, se da clic pe OK şi Excel formatează
tabelul astfel încât să arate ca cel din zona de previzualizare.

PETREAN COSMIN 9
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

8. Utilizarea funcţiei matematice SUM Se face pentru a aduna pe linie sau pe


coloană o serie de termeni. Pentru a introduce aceasta funcţie se selectează căsuţa în care
urmează să se însumeze termenii precizaţi. Apoi din mediul Insert se alege Funcţii. În fereastra
deschisă se selectează categoria funcţiei dorite, în acest caz Mat & Trig, iar de aici SUM şi se
introduce domeniul ce urmează să fie însumat. Această însumare de termeni se poate face şi prin
apăsarea butonului autosum din bara de instrumente standard.

Butonul autosum

PETREAN COSMIN 10
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Funcţia logică IF verifică îndeplinirea unei condiţii şi întoarce o valoare dacă o condiţie
precizată evaluează TRUE şi altă valoare dacă evaluează FALSE. Această funcţie face parte din
categoria funcţiilor logice.

Funcţia Statistică AVERAGE întoarce media aritmetică a argumentelor sale care pot
fi numere, nume, matrice sau referinţe care conţin numere. Pentru această funcţie, se va alege la
categoria funcţiei: Statistice, iar apoi AVERAGE. În caseta deschisă se va scrie domeniul de
celule pentru care se doreşte a fi efectuată media aritmetică

PETREAN COSMIN 11
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Functia Matematica COUNTIF numara celulele dintr-un domeniu al caror continut


satisface un criteriu.

PETREAN COSMIN 12
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Functiile MAX SI MIN gaseste numarul maxim respectiv minim din campul bazei de
date, pentru inregistrarile care respecta un criteriu.

Functia financiara FV calculeaza valoarea viitoare pentru o serie de incasari provenite


din plăti egale facute de intr-un numar de perioade uper, cu o anumita dobanda considerata. O
suma globala , vp poate fi investita la inceputul operatiei.

PETREAN COSMIN 13
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Functia financiara PMT calculeaza partile periodice pentru diferite tipuri si viitoare
valori ale investitiei, fiind date dobanda investitiei, termenul (uper) si valoarea prezenta (vp).

Înserarea unei diagrame presupune următorii paşi:


- Selectarea domeniului ce urmează să apară în cadrul diagramei
- Din mediul Insert selectăm Diagrame
- Se alege apoi tipul de diagramă dorit şi se apasă butonul Next, apărând apoi
exemplificată reprezentarea grafică a domeniului selectat cu toate etichetele de date şi toate
informaţiile necesare. Dacă suntem de acord cu acestea se apasă Next pentru a trece la pasul
următor. Dacă se observă că ceva nu e corect sau dorim să modificăm ceva din pasul anterior ne
putem întoarce apăsând Back. În pasul următor apare o fereastră din care se poate alege titlul
diagramei, denumirea axelor X si Y, sau X şi Z, in funcţie de tipul diagramei, dacă aceasta e
normală sau în format 3D, unde să fie aşezată legenda, tipul de etichete, etc. Apoi se execută clic
pe Finish pentru a insera diagrama în foaia de calcul.
Pasul 1: alegerea tipului de diagramă dorit

PETREAN COSMIN 14
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Pasul 2: Vizualizarea
diagramei cu etichetele şi toate
datele necesare

Pasul 3: Introducerea titlurilor pentru


diagramă, axa X şi axa Y şi a
etichetelor de date valorice

PETREAN COSMIN 15
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Pasul 4: Înserarea diagramei obţinute fie ca foaie nouă fie ca obiect în registrul de calcul

În cadrul diagramei apărute se pot efectua schimbări cu privire la suprafaţa diagramei, la


seria de date, la punctele de date, la legendă, la suprafaţa reprezentată grafic, la titlul diagramei.
Toate acestea se pot efectua prin clic dreapta în zona care se doreşte să fie formatată.

PETREAN COSMIN 16
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

7. Inserarea unei organigrame se face din meniul Inserare - Imagine – Organigramă

Alegerea tipului dorit

8. Copierea unui rând sau a unei coloane se face astfel:


- se selectează rândul sau coloana ce urmează sa fie copiate şi se apasă butonul Copy din bara de
instrumente, sau se face clic dreapta pe domeniul selectat şi se alege Copy.
- se marchează apoi căsuţa unde urmează să se copieze coloana sau rândul respectiv şi se apasă
butonul lipire din bara de instrumente, sau clic dreapta cu mouse-ul în căsuţa respectivă şi
Lipire, sau Paste.

PETREAN COSMIN 17
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Ascunderea unei coloane presupune selectarea acesteia şi clic dreapta cu mouse-ul pe


zona selectată şi alegerea opţiunii Hide (Ascundere). Readucerea coloanei în prim-plan se face
apăsând Unhide, sau Reafişare.

9. Filtrarea presupune selectarea capetelor de tabel care vor fi ulterior supuse


filtrării. Apoi, din meniul Date se alege Filtrare - Filtrare automată. Operaţia de filtrare
presupune apariţia în colţul din dreapta jos a unei săgeţi cu ajutorul căreia se poate face filtrarea
datelor.
Sortarea datelor presupune scrierea acestora în odine ascendentă sau descendentă
pornind de la o celulă selectată..

Sortare ascendenta Sortare descendenta

PETREAN COSMIN 18
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

10. Exportul de date din foile de calcul ce face folosind tehnologia OLE, adică se
copiază coloana, rândul, o diagramă, o organigramă, un tabel, etc, iar în loc să dăm Paste, alegem
din meniul Edit - Paste Special.

PETREAN COSMIN 19
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Rezolvarea cerintelor minimale pentru ACCESS

Folosind programul Microsoft Access am realizat o bază de date a firmei S.C. LACRYMOSA
S.R.L. ce constă in gestionarea vanzărilor si mai degrabă a contabilităţii firmei.
Pentru început am creat bază de date după care am creat tabelele ce mă vor ajuta la crearea
programului. Tabelele le-am creat cu un dublu click pe Create table.

Dupa ce se acceseaza Create table in Design view va aparea o fereastra in care se vor
completa pe rand datele fiecarui tabel impreuna cu detaliile fiecarui camp din tabel.

PETREAN COSMIN 20
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Dupa ce sunt completate tabelele cu numele campurilor si sunt formatate in functie de tipul
acestora, se trece la introducerea datelor.
După crearea tabelelor se construiesc relaţiile dintre tabele (modul în care datele dintr-
un tabel sunt corelate cu datele dintr-un alt tabel).

Pentru a stabili relaţiile între tabele se procedează astfel: din meniul Tools se alege
opţiunea Relationships, apoi butonul Show table şi alegeţi tabelele pe care doriţi să le utilizaţi
într-o relaţie. Apoi construim relaţiile dintre tabele cu ajutorul mouse-ului, clic stânga pe câmpul
cheie primară din tabelul părinte şi cu butonul mouse-ului apăsat, deplasăm cursorul peste
câmpul cheie externă corespondent din tabelul fiu. Eliberăm butonul mouse-ului şi pe ecran
apare o fereastră care cere confirmarea legăturii

În final, după ce au fost definite toate relaţiile diagrama va arăta astfel:

PETREAN COSMIN 21
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Interogarile au fost făcute tot cu Design view astfel:

Pentru interogarea important se alege tipul acesteia printr-un click dreapta in fereastra si se alege
tipul interogarii (query type) din lista ascunsa.

PETREAN COSMIN 22
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

Pentru interogarile urmatoare se aleg alte tipuri, dupa cum urmeaza:


• Important → Make Table Query;
• Intrari → SQL Specific → Union;
• Makefifo → Make Table Query;
• Query 1 → Delete Query;
• Transfer din fiecare material → Select Query;
• Valoarea materialelor facturate → Select Query.

Crearea formularelor si rapoartelor


Fiecare form si report a fost facut cu Design view. Datele au fost luate din tabelele
deschise prin Field List. Fiecare text si unboug poate fi formatat in functie de dorinta
utilizatorului.

PETREAN COSMIN 23
PROIECT LA BAZELE INFORMATICII

PETREAN COSMIN 24