Sunteți pe pagina 1din 12

Procesul de comunicare

în marketing

Cursul al III-lea
Elementele procesului de
comunicare

{ Componentele de bază: emiţătorul


şi receptorul
{ Instrumentele comunicării: mesajul
şi mijloacele de transmitere a
mesajului
{ Activităţile esenţiale: codificarea,
decodificarea, răspunsul, reacţia
inversă
{ Zgomotul (elementul perturbator)
Emiţătorul
{ Puternic
z administrează recompense şi/ sau
penalizări
{ Atractiv
z d.p.d.v. al trăsăturilor fizice,
personalităţii, abilităţii intelectuale,
stilului de viaţă etc.
{ Credibil
z competent (cunoştinţe, experienţă,
abilităţi), prestigios (poziţia într-o
ierarhie profesională, socială), de
încredere (onestitate, integritate)
Receptorul

Ţinta demersului comunicaţional:

Cu cine comunicăm?

Cum este publicul-ţintă?


Codificare - decodificare

{ Analiza situaţiei de marketing


z Problema de rezolvat

{Ideea de comunicat
Codificare
{Mesaj

Decodificare
Mesajul

{ Ansamblu coerent de semne, având


rolul de a reda ideea dorită de
emiţător

{ Conceperea mesajului – decizii


privind:
z Conţinutul mesajului
z Structura mesajului
z Forma mesajului
Conţinutul mesajului

{ Ce trebuie spus, pt. a se obţine


răspunsul dorit?
{ Elemente de atracţie:
z Raţionale ( pt. bunuri cu destinaţie
productivă, bunuri de folosinţă
îndelungată, uneori bunuri de larg
consum)
z Emoţionale (adesea, pt. bunuri de
larg consum)
Forma mesajului
{ Modalitatea în care emiţătorul îşi
prezintă ideea d.p.d.v. simbolic

Elemente de codificare verbală


(cuvinte, combinaţii de cuvinte)

Elemente de codificare
nonverbală (imagini vizuale, colorit,
muzică, expresiile feţei, caracteristicile
vocii etc.)
Canalele de comunicare

{ Canale personale
z canale mediatoare
z canale expert
z canale sociale

{ Canale nepersonale
Răspunsul

{ Ansamblul reacţiilor receptorului


după expunerea la mesaj
{ Care este răspunsul dorit?
(stabilirea obiectivelor de
comunicare, în funcţie de răspunsul
dorit)
Conexiunea inversă

{ Acea parte a răspunsului


receptorului care ajunge la emiţător
Factorii perturbatori

{ Intervin la nivelul diferitelor


secvenţe ale procesului de
comunicare