Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Manual: Ion Dună , Raluca Dună , Limba şi literatura română ,


Manual pentru clasa a IX –a , Bucureşti ,E.D.P. 2004.
Data : 19.01.2010
Şcoala : Liceul Ion Luca ,Vatra Dornei
Clasa : a IX – a D
Obiectul : Limba şi literatura română
Profesor mentor:Stela Iacob
Subiectul : Comunicarea . Elementele situaţiei de comunicare .
Tipul lecţiei : de acumulare de cunoştinţe noi
Obiective operaţionale :
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili :
- O1 :să identifice elementele situaţiei de comunicare ;
- O2: să utilizeze corect şi adecvat formele exprimării orale
şi scrise în diferite situaţii de comunicare ;
- O3: să argumenteze un punct de vedere ;
- O4: să utilizeze adecvat achiziţiile lingvistice în receptarea
diferitelor texte .
Metode : conversaţia , problematizarea , demonstraţia .
Resurse : manualul , tabla , dicţionare , fişe de lucru .
Bibliografie : • Ion Dună , Raluca Dună , Limba şi literatura
română, Manual pentru clasa a IX –a , Bucureşti ,E.D.P. 2004.
• Felicia Puşcaş , Comunicare . Limba şi literatura
română.Subiecte. Teorie.Exemplificări. Aplicaţii
Editura Grinta ,Cluj- Napoca,2004.
• Paul Magheru , Noţiuni de stil şi compoziţie ,
Bucureşti, Editura Coresi,1991.
• Ioan Derşidan , Metodica predării limbii şi literaturii
române ,Cluj – Napoca , Casa Cărţii de Ştiinţă , 2003.
• Vistian Goia , Didactica limbii şi literaturii române
pentru gimnaziu şi liceu , Cluj- Napoca, Editura Dacia,2002.
Desfăşurarea lecţiei

Evenimente Activităţi de învăţare Observaţi


instrucţionale Activitatea Activitatea elevilor i
profesorului

1. Moment - Notarea absenţilor Elevul de serviciu


organizatoric - Organizarea clasei prezintă absenţii.

2. Verificarea Se verifică tema de Elevii răspund la


cunoştinţelor şi casă şi cunoştinţele întrebări
a temei de casă despre sensul cuvintelor
prin întrebări şi
răspunsuri

3.Pregătirea şi Pornind de la lecţia


anunţarea subiectului anterioară despre sensul
a). Captarea atenţiei cuvintelor,pe tablă se Elevii scriu în caiete
scrie un citat : „Limba citatul .
este mai bogată decât
orice instituţie „.
Se formulează câteva Elevii răspund la Se
întrebări despre întrebări,exprimându- folosesc
comunicare : şi dicţionarel
- Ce înseamnă a vorbi ? părerea proprie sau e
- Care este diferenţa folosind dicţionarele .
b). Prezentarea noilor dintre a vorbi şi a
conţinuturi comunica ?

Se explică elevilor faptul Elevii observă că


că omenirea nu poate fi există situaţii de
imaginată în absenţa comunicare non
comunicării. verbală şi
Comunicarea poate fi exemplifică.
verbală sau non verbală.
Comunicarea verbală
este realizată cu ajutorul
cuvintelor ,care prin Elevii notează în
asociere cu alte cuvinte caiete.
formează propoziţii ,
fraze.
Comunicarea verbală
poate fi orală şi scrisă.
Orice proces de
comunicare presupune
existenţa unor factori :
emiţător,receptor,canale
cod,mesaj,context. Elevii îşi notează în
Se dă definiţia fiecărui caiete schema.
factor al comunicării.
Roman Jakobson a
conceput următoarea
schemă a comunicării
(Se va include în schema
tablei )
context
mesaj
Emiţător Receptor
canal Elevii observă în
cod aceste situaţii
Se discută unele situaţii emiţătorul,receptor,ca
având în vedere factorii nalul codul, mesajul şi
ce pot perturba contextul şi identifică
comunicarea . factorii perturbatori.
(pag.23,nr. 1,2,3 )

4. Fixarea şi Se împart elevilor fişe de Se lucrează pe Se


consolidarea lucru ce conţin texte grupe ,elevii rezolvând folosesc
cunoştinţelor ( evaluare literare sau nonliterare cerinţele. fişele de
formativă ). ,elevii urmând să lucru.
identifice elementele
situaţiei de comunicare .
FIŞE DE LUCRU :

1). „În decursul acestei săptămâni ,jumătatea vestică a Europei va fi


dominată de un vast câmp anticiclonic,pe când în cea de răsărit va
domina activitatea depresionară.
Intensificările de vânt se vor resimţi în zonele vestice ale ţării îndeosebi
la mijlocul săptămânii , corelate cu ninsoare .
În Moldova ,Bărăgan şi Dobrogea va fi viscol , în timp ce în restul ţării
valorile termice vor fi deosebit de coborâte, caracterizând o vreme
geroasă “. ( prognoza meteo în Jurnalul Naţional )
Identifică elementele situaţiei de comunicare .

2). - Paxeladin : se dă la tuse! ( slogan publicitar pentru un medicament


contra răcelii);
- Mulţumim pentru creditul acordat !( slogan publicitar pentru o
bancă );
- Radio de pici! ( slogan publicitar pentru un post de radio condus de
copii ) .
Explică relaţia dintre emiţător şi receptor în situaţiile de comunicare
date .

3). Românul e născut poet !


„ Înzestrat de natură cu o închipuire strălucită ,şi cu o inimă simţitoare,el
îşi revarsă tainele sufletului în melodii armonioase şi în poezii
improvizate .
De-l munceşte dorul ,de-l cuprinde veselia ,de-l minunează vreo faptă
măreaţă ,el îşi cântă durerile şi mulţumirile ,îşi cântă eroii , îşi cântă
istoria ,şi astfel sufletul său e un nesfârşit de frumoasă poezie „.
( V. Alecsandri ,Poezia populară , 1852 )

Identifică elementele situaţiei de comunicare .

4). Te afli într-o maşină ,eşti prins în trafic ; îl vezi pe trotuar pe prietenul
tău , căruia ai vrea să îi comunici un mesaj urgent . Îl strigi , el te aude ,
dar distanţa dintre voi e mare , e gălăgie pe stradă şi nu vă puteţi
înţelege .

Ce factor al comunicării este perturbat ?