Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Hyperion

Facultatea de Stiinte Politice, Sociologie si Relatii Internationale

Specialitatea: Stiinte Politice

Anul II, zi

PLAN DE LECTIE

Profesor universitar Golu

Student: Rusu Alin

1
PROIECT DIDACTIC
Data: 15 septembrie 2010
Şcoala: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Onesti, jud. Bacau
Clasa: a IV-a
Invăţător : Rusu Alin
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Unitatea de învăţare: România în Europa şi pe glob
Subiectul: Europa – un continent al planetei
Tipul lecţiei: predare-învăţăre
Obiective cadru:
Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă);
Relaţionarea elementelor geografice, pe baza unor surse diferite ;
Utilizarea adecvată a limbajului specific geografiei;

2
Obiective de referinţă:
1.5. - să localizeze corect elemente ale spaţiuluigeografic(de la localitate la planetă) într-un context dat;
3.2. - să descrie în enunţuri simple elemente reprezentate de suporturi cartografice;
3.3- să identifice în diferite surse de informare(texte, hărţi, imagini etc.)caracteristici ale realităţii înconjurătoare.
Elevii vor fi capabili:
Obiective operaţionalE
cognitive:
OC1 - sa localizeze corect elemente ale spatiului geografic de la localitate la tara, la continent;
OC2 - să construiască enunţuri simple şi dezvoltate despre evenimente observate în realitatea înconjurătoare;
OC4 - sa identifice diferite surse de informare (texte, hărti, imagini) caracteristici ale realitatii inconjuratoare.

afective:

O8 să participe activ la lecţie, manifestând interes pentru rezolvarea sarcinilor propuse ;


O9 să se implice în activităţile de grup ;
O10 să participe cu plăcere la toate etapele lecţiei;

psiho-motorii :

O11 să păstreze poziţia corectă în bancă ;


O12 să mânuiască corect şi lejer instrumentul de lucru, materialul didactic .

3
STRATEGII DIDACTICE:
Resurse:
A. bibliografice:
Oficiale: „Curriculum Naţional”, M.E.C., 2004

B. metodologice:
 strategia didactică: dirijată, activ-participativă;
 metode şi procedee: conversaţia, jocul didactic, explicaţia, munca independentă, munca pe echipe;
 forme de activitate: pe echipe in grupe de 6 elevi; pe echipe in grupe de 4 elevi, frontal, individual.

 materiale: video-proiector; fişe de informare; fişe de evaluare; fişe pentru teme; hărţi; drapelul UE, drapelul
României.
temporale: 45 minute
C. Umane: 27 elevi

DEMERSUL DIDACTIC
Conţinuturile învăţării Resurse
Ob. Secvenţele Mijloace Forme de
lecţiei Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Metode didactice activitate Evaluare
Momentul Se asigură climatul de ordine şi - îşi pregătesc conversaţia - frontală
organizatoric disciplină favorabil desfăşurării orei materialele necesare;

4
O11 de geografie
2 min Distribuirea materialelor necesare Observare
elevilor pentru activităţile de grup şi sistematică
cele individuale;
Captarea şi Prezintă elevilor la calculator un - ascultă şi urmăresc conversaţia - calculatorul - frontală Observare
orientarea fragment din ,,Amintiri din copilărie”
cu atenţie şi interes - expunerea sistematică
atenţiei de Ion Creangă citit de Mihail - răspund la
3 min Sadoveanu. întrebările puse de
învăţător.
Anunţarea temei Anunţ elevii că în această oră vor -ascultă conversaţi - frontală Observarea
şi enunţarea recapitula cunoştinţele referitoare la explicaţiile a sistematică
obiectivelor Europa. a activităţii
1-2 elevi repetă elevilor
2 min tema lecţiei

Se fac precizări referitoare la - răspund la Harta judeţului


Dirijarea localitatea natală , a satului Ţibucani. întrebări; Neamţ, harta
învăţării Se discută pe scurt despre istoricul -localizează pe hartă, administrativă
satului Ţibucani, se face trecerea la localitatea Ţibucani, a României,
25 min judeţ, ţară, continent, evaluând pe judeţul Neamţ, harta Europei ,
scurt cunoştintele elevilor. vecinii judeţului harta politică a
Neamţ. lumii, globul
pamântesc.
4-5 elevi prezintă
câteva caracteristici
ale ţărilor vecine
României Autoevaluare

5
Propune elevilor jocul didactic: Elevii din fiecare joc didactic Bileţele cu - pe grupe
,,Isteţel’’. grupă extrag biletele întrebări
Anexa 1. din coşuleţ şi
răspund la întrebări
Fiecare răspuns
corect este notat cu
un punct. Câştigă
echipa care
acumulează mai
multe puncte.

Prezintă la videoproiector imagini Privesc imaginile şi Conversaţi videoproiector


cu Europa şi despre Uniunea pun întrebări acolo a,
Europeană. unde este cazul explicaţia
Propune elevilor un joc didactic:
,,Cine ştie câştigă!” Elevii au de compus
zece întrebări
referitoare la U.E.
care sunt adresate
echipei adverse.
rolurile se
schimbă.Câştigă
echipa care a
formulat cele mai
frumoase întrebări şi
a fost cea mai
ordonată şi liniştită.

6
4 Fixarea şi Joc didactic: ,,Completează repede Elevii completează joc didactic Fişe de - pe echipe Autoevaluare
evaluarea şi bine!’’ fişa de evaluare sub evaluare
cunoştinţelor Anexa 2 formă de joc.

5min

1 - realizarea unui
Tema pentru poster pentru
acasă portofoliul . Posterul
va cuprinde numele
2 min tarilor membre UE,
numele capitalei
fiecarei tari; drapelul
national al fiecarei
tari

ROMANIA IN EUROPA

Asezarea Romaniei in Europa

~ Continentul Europa este o mare intindere de uscat – cuprinde mai multe tari printre care si tara noastra
~ Romania este situata in partea de Sud-Est a continentului

7
~ Romania este o tara carpatica, dunareana si pontica

Scurta prezentare geografica a tarilor vecine

UNGARIA
- tara central – europeana
- situata in Vestul Romaniei
- capitala – Budapesta
- limba vorbita – maghiara
- religia – catolica
- este traversata de Dunare.
- Cea mai mare parte a teritoriului tarii este o campie unde se cultiva cereale, cartofi, sfecla de zahar,etc.

Republica Modova
- situata in estul Romaniei
- capitala – Chisinau
- limba vorbita – romana
- religia – ortodoxa
- este situata intre Prut si Nistru , se mai numeste si Basarabia
- are o populatie de 4.400.000 de locuitori, dintre care 64% romani
- e o tara predominant agricola ( se cultiva graul, porumbul, sfecla de zahar )

Bulgaria
- situata in partea de sud a Romaniei
- capitala – Sofia

8
- limba vorbita – bulgara
- religia – ortodoxa
- Bulgaria este strabatuta de la est la vest de Muntii Balcani si limitata la nord de Dunare
- Agricultura este bine dezvoltata

Serbia
- situata in partea de sud-vest a Romaniei
- capitala – Belgrad
- limba vorbita – sarba
- religia ortodoxa
- forme de relief: campii la nord ( unde se practica agricultura), iar in centru si sud regiuni muntoase ( ce
dispun de resurse de carbine, fier, cupru, zinc)

Ucraina
- este situata in partea de nord a tarii noastre
- capitala – Kiev
- limba vorbita – ucraineana
- religia – ortodoxa
- populatia este formata din ucraineni, la care se adauga rusi, romani, evrei
- cea mai mare parte a teritoriului este acoperita de campii si podisuri. In Ucraina lantul carpatic poarta
denumiea de Carpatii Padurosi

9
ANEXA 1

Joc didactic – „Isteţel”

Din ce continent face parte România?


Unde este situată ţara noastră?
Ce fel de ţară este România?
Care sunt ţările vecine României?
Care este capitala Ungariei?
Care este capitala Republicii Moldove?
Care este capitala Bulgariei?
Care este capitala Serbiei?
Care este capitala Ucrainei?
Care este graniţa de sud a României?
Oraşul Budapesta este străbătut de râul…………..
Serbia se afla în partea de ………………………….
România este cu statele vecine în relaţii de……………………….
Oraşul Bucureşti este împărţit în …………sectoare.
Judeţul în care ne aflăm se numeşte…………………………………
Fiecare judeţ are un oraş care este …………………… de judeţ.
Care sunt vecinii judeţului Neamţ?
Câte oraşe sunt în judeţul Neamţ?Care sunt acestea?

10
În ce regiune a ţării se află judeţul Neamţ?
Câţi locuitori are Republica Moldova?
Cum se numeşte lanţul carpatic din Ucraina?
Care sunt continentele aflate pe globul pământesc?
Ce suprafată are continentul Europa?
Ce populaţie numără continentul Europa ?
Unde este aşezată România pe globul pământesc?
Care sunt vecinii Europei?
Cine formează Eurasia?
Când se sărbătoreşte ,,Ziua Europei?’
Când s-a înfiinţat Comunitatea Economică Europeană?
Care sunt ţările care făceau parte din Comunitatea Economică Europeană?
Care este deviza U.E.
Care este moneda europeană unica si cana a fost pusă în circulaţie?
Care este drapelul oficial al comunităţii europene?
Care este imnul european?
Când a fost adoptat imnul european?
Când a devenit România membră U.E.?
Cine a propus înfiinţarea U.E.?
Care sunt ţările care au aderat la U.E. în 2010?
Câte ţari are Uniunea Europeană în prezent?

11
Ce ştim despre Europa?

I . Alege variantele corecte:

1. România face parte din continentul:

a) Asia;
b) Africa;
c) Europa;

2.Steagul Uniunii Europene are pe fundalul albastru:

a) 10 steluţe;
b) 12 steluţe;
c) 15 steluţe;

3.Imnul Uniunii Europene este:

a) ,, Deşteaptă-te, române!” de Andrei Mureşanu;


b) ,, Primăvara” din ,,Anotimpurile”de Vivaldi;
c) ,, Odă bucuriei”din Simfonia a 9 –a de Beethoven ;

12
4.Moneda U.E .este :

a) dolarul;
b) leul ;
c) euro ;

5. Ziua Europei se sărbătoreşte în data de :

a) 8 mai;
b) 9 mai ;
c) 5 mai ;

6.Capitala Uniunii Europene este ;

a) Bruxelles ;
b) Paris ;
c) Bucureşti ;

7.Din ce ţară europeană izvorăşte Dunărea?

a) Spania;
b) Germania;
c) Cipru;

8.Ce ţară are forma unei cizme?

a) Marea Britanie ;
b) Franţa ;
c) Italia;

9. Ce scriitor iubit de copii s-a născut în Danemarca?

13
a) Carlo Collodi ;
b) Hans Christian Andersen ;
c) Ion Creangă ;

10. România este membră a Uniunii Europene din anul :

a) 2004;
b) 2007;
c) 2001 ;

11. În ce ţară europeană se practică luptele cu taurii ?

a) Olanda ;
b) Spania ;
c) Belgia ;

II . Uneşte ţara cu capitala :

Franţa Berlin
Marea Britanie Roma
Germania Paris
Ungaria Atena
Spania Budapesta
Italia Londra
Austria Madrid
Grecia Viena

III. Ce ai prezenta unui cetăţean european despre ţara ta ?

a)____________________________________________________

14
b)____________________________________________________
c)____________________________________________________

TEST DE EVALUARE – GEOGRAFIE

Obiective de referinta

O.1: să aleagă variantele corecte de răspuns pentru două afirmaţii date;


O.2: să pună în corespondenţă şase state europene cu capitalele lor;
O.3: să completeze un text lacunar cu informaţii despre Uniunea Europeană;
O.4: să formuleze propoziţii folosind trei termeni geografici.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

SUFICIENT BINE FOARTE BINE

Încercuieşte corect 1-5 variante; Încercuieşte corect 6-10 variante; Încercuieşte corect 11-15
variante;

Găseşte 1-2 perechi; Găseşte 3-4 perechi; Găseşte 5-6 perechi;

15
Completează textul cu 1-3 Completează textul cu 4-6 Completează textul cu 7-9
informaţii despre Uniunea informaţii despre Uniunea informaţii despre Uniunea
Europeană; Europeană; Europeană;

Formulează 1 propoziţie. Formulează 2 propoziţii. Formulează 3 propoziţii.

1: Încercuieşte variantele corecte de răspuns:

a). În Europa, România este situată în partea:


- de nord; - centrală;
- de sud; - de vest;
- de est.

b). Ţările vecine României sunt:


- Spania; - Republica Moldova;
- Austria; - Olanda;
- Bulgaria; - Ungaria;
- Serbia; - Ucraina.

.2: Realizează corespondenţele dintre statele europene şi capitalele lor.

Bulgaria Belgrad
Ungaria Sofia
Serbia Chişinău
Republica Moldova Budapesta
Ucraina Bucureşti

16
România Kiev

.3: Completează spaţiile punctate:

În anul 1957 un grup de şase ţări europene dezvoltate a înfiinţat Comunitatea Economică Europeană. În anul 1993 Comunitatea
Economică Europeană a devenit …….......................................În prezent aceasta cuprinde ….. de state, printre care şi România. Aceasta a intrat
în Uniunea Europeană pe data de …………...............................
Ziua Europei se sărbătoreşte, în fiecare an, la data de ………, imnul Uniunii Europene este ………................................................. din
Simfonia a IX-a a compozitorului german Ludwig van Beethoven, moneda reprezentativă se numeşte …………., iar steagul de culoare
………….............are un cerc cu ………… steluţe …………. Toate acestea sunt simboluri ale Uniunii Europene.
4. Formulează propoziţii cu următoarele cuvinte:
continent, oceane, Europa

17