Sunteți pe pagina 1din 112

CODUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, AL URBANISMULUI ŞI

AL CONSTRUCłILOR

(CODUL CONSTRUCłIILOR)

PROIECT DE LEGE