Sunteți pe pagina 1din 1

SCM ,,OLTENIA” CRAIOVA, P R E Ş E D I N T E,

CF R 2299171 Ing.A.Georgescu
Str.Calea Severinului nr.34

SECŢIA :_____________
RAPORT DE PRODUCŢIE
pe luna ……… anul…….
Nr. Nr./dată Valoare Valoare Accize Impozit Tarif Confecţii Reparaţii Marcare Pietre Cutii Valoare T.V.A. EXPLICAŢII
crt. document totală deponent sau totală 19%
comision fără
T.V.A.
Sume fără T.V.A.
x x 1=11+12 2 3 4 5=5+7 6 7 8 9 10 11=5+8+9+10 12 x
1. x x
2. x x
3. x x
4. x x
5. x x
6. x x
7. x x
8. x x
9. x x
10. x x
11. x x
12. x x
13. x x
14. x x
15. x x
16. x x
17. x x
18. x x
19. x x
20. x x
21. x x
22. x x
23. x x
24. x x
T OTAL

CONTABIL ŞEF, PRODUCŢIE, SALARIZARE, T.V.A., ŞEF SECŢIE,

Claudita Udriste (7/17/2007 7:45:36 PM): 0747135323