Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LANSARE SI URMARIRE

1 DATE DE IDENTIFICARE:

1.1 Titlul DTP :_______________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________
1.2 Nr. Comanda / contract _________________1.3 Tip documentatie : ___________________________
1.4 Compartiment elaborator :____________________1.5 Specialitatea___________________________
1.6 Termen de predare (Se stabileste de Seful de proiect):  specialitate catre Sef proiect:_____________
 CTE : _________________________
 Beneficiar / client:_____________________
2 ELABORARE DTP SPECIALITATE
2.1 Responsabil lucrare :____________________________________________________________
2.2 Echipa de lucru :________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.3 Verificare interna :  specialitate  parte economica  Asigurarea Calitatii  ansamblu Sef proiect
2.4 Verificare externa:  specialisti MLPTL

GRAFIC DE REALIZARE

Nr. Denumire activitate Documente Responsabil activitate Termen Obs.


crt (inclusiv schimbul de teme) aplicabile (perioada
realizare)
1 Lansare Sef proiect :
2 Primit tema specialitate Resp.Lucrare
3 Analizat si transmis raspuns Resp.Lucrare
4 Elaborare lucrare :
-Parte scrisa
-Parte economica
-Parte desenata
5 Verificare interna
specialitate(scrisa/desenata)
6 Verificare parte economica
7 Verificare de ansamblu
nivel Sef proiect
8 Verificare Asigurarea Responsabil AQ
Calitatii
9 Introducere observatii
10 Analizare si avizare CTE CTE

11 Introducere observatii
12 Editare parte scrisa
parte desenata
13 Multiplicare
14 Transmitere documentatie
Sef proiect
15 Verificare externa
Sef compartiment ……………………………………………………………………………………
Nume, prenume semnatura data
Sef proiect ……………………………………………………………………………………………
Nume, prenume semnatura data

Formular PSQ-4.2-F-01 ,Rev.0