Sunteți pe pagina 1din 3

Pag.

1
DOSET Impex
Rev. 0
COD DOCUMENT : PSQ –7.3/6 anexe

ACHIZITOARE (INVESTITOR):
.................................................................................
OBIECTIVUL: ......................................................
OBIECTUL: ..........................................................

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI


DEVIZUL OFERTA NR.....

CATEGORIA DE LUCRARI:

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitate Pret unitar Material Manopera Utilaj Total
crt. Simbol Denumire (lei / U.M.) (mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CHELTUIELI DIRECTE – TOTAL

PROIECTANT CONTRACTANT

Formular CP / SQ –1C, Rev.0


Pag. 2
DOSET Impex
Rev. 0
COD DOCUMENT : PSQ –7.3/6 anexe

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR):


.................................................................................
OBIECTIVUL: ......................................................
OBIECTUL: ..........................................................

LISTA CU CANTITATILE DE ...........................


DEVIZUL OFERTA PENTRU PROCURARE

Nr. Denumire U.M. Cantitatea Pret unitar Valoarea Producator Observatii


crt. (lei / U.M.) (mii lei)
0 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL:

PROIECTANT CONTRACTANT

Formular CP / SQ –1C, Rev.0


Pag. 3
DOSET Impex
Rev. 0
COD DOCUMENT : PSQ –7.3/6 anexe

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR):


.................................................................................
OBIECTIVUL: ......................................................
OBIECTUL: ..........................................................

FISA TEHNICA Nr. ........


ECHIPAMENTUL: ....................................

Nr. Parametrii si conditii impuse de proiectant Date prezentate de contractant (ofertant)


crt. A B

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

Formular CP / SQ –1C, Rev.0