Sunteți pe pagina 1din 7

ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod postal1900


Tel & Fax 056-436755;056-200368; 092259249
e-mail: office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu Dobosi

ELABORARE PARTI SCRISE SI DESENATE

Cod: PSQ – 7.3/14

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:

PSQ-7.3/14-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 6
DOSET Impex
ELABORARE PARTI SCRISE SI DESENATE
PSQ- Ed.1 Rev. 0
7.3/14

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C.DOSETIMPEX SRL. : MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL.

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR


Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan Silviu
NUME Ing.
Duna Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA dec.2001 dec.2001 dec.2001 1


x
SEMNATURA

Pag Rev. Descrierea reviziei Pag. Rev. Descrierea reviziei


1-7 0

PSQ-7.3/14-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 6
DOSET Impex
ELABORARE PARTI SCRISE SI DESENATE
PSQ- Ed.1 Rev. 0
7.3/14

PSQ-7.3/14-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 6
DOSET Impex
ELABORARE PARTI SCRISE SI DESENATE
PSQ- Ed.1 Rev. 0
7.3/14

1. SCOP

1.1 Procedura stabileste regulile generale si cadrul unitar de redactare si prezentare a documentelor
scrise din componenta DTP, ce se elaboreaza in cadrul S.C. Dosetimpex S.R.L., de tipul:
memoriu de prezentare, memoriu justificativ, conditii tehnice, specificatii tehnice produs,
standarde de firma, caiet de sarcini, carti tehnice si dupa caz: lucrari de cercetare-dezvoltare,
studii, rapoarte etc.

2. DOMENIU

2.1 Procedura se refera la tipurile de formulare utilizate la redactarea documentelor scrise, precum si
la regulile generale de redactare si prezentare a continutului tehnic propriuzis al acestora.

3. DEFINITII
3.1 Definitii
3.1.1 Borderou - documentul utilizat pentru evidenta tuturor documentelor din componenta DTP.
3.1.2 Documentatie tehnica de proiectare - documentatie compusa din parti scrise si/sau parti
desenate, care defineste un obiectiv, un sistem, o instalatie, o cladire, un echipament sau in
general un produs, prin care sunt descrise, justificate si stabilite toate caracteristicile,
informatiile, cerintele, procedurile si controalele necesare executiei, constructiei, montajului si
exploatarii acestora, in conformitate cu conditiile stabilite in tema de proiectare.

3.2 Notatii si prescurtari.


3.2.1 DTP - Documentatie tehnica de proiectare.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1 STAS 6857/2-85 Conditii generale pentru documente scrise.


4.2 STAS 9467 -91 Numerotarea diviziunilor si subdiviziunilor in documente scrise.
4.3 STAS 4659 -87 Borderoul documentatiei de baza.

NOTA: Documentele referite in prezenta procedura vor fi utilizate in ultima actualizare (versiune,
editie) daca in aceasta sectiune nu este specificat altfel.

5. RESPONSABILITATI

5.1 Responsabilul de lucrare asigura intocmirea lucrarii pe care o prezinta in ciorna pentru redactare,
precum si toate tipurile de formulare pe care se va redacta DTP partea scrisa.
5.2 Persoana care asigura redactarea prin dactilografie sau editare pe calculator va respecta textul din
lucrarea in ciorna si prevederile prezentei proceduri.

6. MOD DE LUCRU

6.1 Borderoul
6.1.1 Pentru evidenta tuturor documentelor, in vigoare la data respectiva, ce fac parte dintr-o DTP,
referitoare la un sistem, produs sau serviciu, se utilizeaza in mod obligatoriu documentul tip
PSQ-7.3/14-F-03 / Rev.0
Pag. 4 / 6
DOSET Impex
ELABORARE PARTI SCRISE SI DESENATE
PSQ-7.3/14 Ed.1 Rev. 0

borderou.

6.1.2 Borderoul evidentiaza in mod separat documentele aferente unei DTP, indiferent daca acestea
sunt specifice produsului sau refolosite de la alte produse. Documentele se regasesc obligatoriu
inscrise grupate pe pagini separate sub forma partilor scrise si sub forma partilor desenate,
numerotarea documentelor incepand de fiecare data cu cifra "1".
6.1.3 In cadrul acestor grupari se pot evidentia in mod separat documentele produsului respectiv si
documentele refolosite de la alte produse.
6.1.4 Se admite ca documentele componente sa fie indicate fara gruparea lor ca documente specifice
si documente refolosite, in care caz pentru documente refolosite se va inscrie in rubrica " alte
indicatii" prevederea "refolosit".
6.1.5 Ca parte constituienta a documentului tip borderou se regaseste si fila de evidenta a fiselor de
modificare aferente DTP respective, aceasta atasandu-se cu ocazia primei modificari a DTP.
6.1.6 Borderoul se redacteaza pe formularul cod PSQ-7.3/14-F-04 ,Rev.0 anexat prezentei proceduri,
numerotarea acestuia facandu-se in mod natural incepand cu "1" si este data de numaratorul
fractiei din rubrica “Pag”, numitorul reprezentand numarul paginii urmatoare.
6.1.7 Prima fila de borderou are inscriptionata expresia "Proprietate".

6.2 Pagina de garda


6.2.1 Pagina de garda reprezinta documentul scris care contine toate datele de identificare si aprobare
a unei DTP elaborate in cadrul S.C. Dosetimpex S.R.L.
6.2.2 Acest document prezinta urmatoarele caracteristici:
1º Este unic pentru o DTP;
2º Face parte din partea scrisa a DTP;
3º Nu se numeroteaza ca celelalte documente scrise ale DTP( dar se tine seama de existenta
acesteia);
4º Se completeaza o singura data la prima redactare a DTP si nu se modifica.

6.2.3 Pagina de garda va fi semnata, in functie de tipul documentatiei care se elaboreaza, de persoane
cu functii tehnico-administrative cu incidenta asupra documentatiei respective. Semnaturile au
urmatoarele semnificatii:
1º Directorul Tehnic, aproba toate DTP realizate in PROIECT si in calitate de persoana
juridica pentru DTP care vor insoti produsul in cadrul HD ( History Docket/ Dosarul
Produsului);
2º Sef compartiment ACP (compartiment coordonator al DTP) va viza DTP elaborate in
SC Dosetimpex SRL .Viza acestora se va da in functie de tipul documentatiei, de catre una
sau multe persoane, ce au incidenta directa asupra DTP elaborate, specificandu-se functia
pentru care s-a dat aceasta viza.
6.2.4 Pagina de garda se redacteaza pe formularul cod: PSQ-7.3/14-F-01 ,Rev.0 anexat prezentei
proceduri.

6.3 Documentatia tehnica de proiectare - partea scrisa


6.3.1 Aceste documente de tip: memoriu de prezentare, memoriu justificativ, caiet de sarcini,
specificatii tehnice produs, standarde de firma,carte tehnica, studii, lucrari de cercetare-
dezvoltare etc., trebuie sa contina urmatoarele elemente comune, prezentate in mod unitar, in
ordinea in care sunt enumerate si prezentate intr-un volum legat, astfel:
1º Pagina de garda;
2º Pagina de titlu si semnaturi;
PSQ-7.3/14-F-03 / Rev.0
Pag. 5 / 6
DOSET Impex
ELABORARE PARTI SCRISE SI DESENATE
PSQ-7.3/14 Ed.1 Rev. 0

3º Lista paginilor in vigoare;


4º Pagina de cuprins;
5º Paginile de text;
6º Anexe, dupa caz.
6.3.2 Pentru protejarea continutului volumului (lor) de documente scrise, prezentate intr-un volum(e)
legat (e) se utilizeaza copertile care trebuie sa fie dintr-un material adecvat, rezistent la uzura.
Formatul si dimensiunile copertilor trebuie sa corespunda volumului de pagini ale documentului. Pe
coperta de capat se va lipi eticheta care va cuprinde, conform anexei, urmatoarele: sigla si adresa
S.C.Dosetimpex SRL, titlul documentatiei, comanda/contractul, faza, volumul si exemplarul lucrarii.
6.3.3 Pagina de titlu si semnaturi constituie prima pagina numerotata a DTP partea scrisa, se
redacteaza pe formular cod: PSQ-7.3/14-F-01 ,Rev.0 si PSQ-7.3/14-F-02 ,Rev.0 si cuprinde
informatii legate de:
1º Titlu document;
2º Cod document;
3º Data elaborarii documentului;
4º Semnaturile de intocmit si verificat care pot fi departajate, dupa caz, pe specialitati ;
5º Dreptul de autor al S.C. Dosetimpex S.R.L, asupra informatiilor cuprinse in document.

6.3.4 Lista paginilor in vigoare,dupa caz,reprezinta a treia pagina a DTP partea scrisa, in care se
evidentiaza paginile in vigoare a DTP avand in vedere si modificarile acestora.
6.3.5 Pagina de cuprins reprezinta o pagina de text, formular cod: PSQ-7.3/14-F-03 ,Rev.0 ,in
contextul careia se inscrie cuprinsul documentului structurat pe capitole si subcapitole in conformitate
cu norma de continut pentru tipul de document si faza de proiectare pentru care a fost intocmit. In
dreptul fiecarui capitol se va inscrie numarul paginii din cuprinsul lucrarii. Dupa ce s-au enumerat
capitolele de cuprins, in continuare se vor inscrie anexele, cand acestea sunt legate in acelasi volum,
specificandu-se pentru fiecare, denumirea si numarul paginii la care se afla, avand in vedere ca
acestea se numeroteaza in continuarea paginilor de text al documentului.
6.3.6 Textul care cuprinde informatiile care fac obiectul documentului se va redacta pe formular tip
pagina de text, cod : PSQ-7.3/14-F-03 ,Rev.0.Toate paginile de text se vor codifica si se vor numerota
in continuarea paginilor de cuprins in ordinea naturala a numerelor.Anexele unui document scris se
constituie in continuarea acestuia fiind brosate, capsate sau indosariate impreuna cu acestea. In cazuri
deosebite, anexele de volum mare, se admite constituirea lor intr-un volum separat si prevazut cu o
foaie de titlu care va contine titlul documentului la care se refera, sub denumirea documentului
scriindu-se "Anexe".
6.3.7 Se recomanda ca fiecare anexa sa inceapa cu o pagina noua, pe care in dreapta sus, deasupra
titlului, se scrie cu majuscule "Anexa". Daca documentul are mai multe anexe, acestea se desemneaza
prin litere majuscule, in ordine alfabetica, incepand cu "A", cu exceptia literelor " I ", " O " si " X ",
care nu se utilizeaza. Fiecare anexa trebuie prevazuta cu titlu care se scrie similar cu titlul capitolelor.
6.3.8 Fiecare fila de text (inclusiv lista paginilor in vigoare) include in "header" expresia "Proprietate
S.C. Dosetimpex S.R.L "
6.3.9 Documentele scrise transmise clientului pe dischete vor fi prevazute cu mijloace de protectie
(privind dreptul de autor) specifice produselor informatice.
6.3.10 Filele de document scris ce nu se redacteaza pe formular PSQ-7.3/14-F-03 ,Rev.0 (ca de ex.
listinguri de la imprimanta sau pagini cu alt format) vor avea inscrise sub o forma oarecare
informatiile incluse in "header-ul" formularului PSQ-7.3/14-F-03 ,Rev.0

6.4 Executia grafica a documentelor scrise


PSQ-7.3/14-F-03 / Rev.0
Pag. 6 / 6
DOSET Impex
ELABORARE PARTI SCRISE SI DESENATE
PSQ-7.3/14 Ed.1 Rev. 0

6.4.1 Documentele se vor redacta pe formulare tip, prin dactilografiere sau pe calculator, cu
recomandarea ca abrevierile si simbolurile sa nu fie folosite in textul de baza, cu exceptia celor
frecvent utilizate si in general acceptate.Termenii noi care se impun, abrevierile, simbolurile si orice
alte notatii nestandardizate trebuie explicate la inceputul documentului sau acolo unde acestea apar
pentru prima data in document.
6.4.2 Textul se va scrie la un rand si jumatate la masina de scris cand se dactilografiaza sau cu o
densitate de 6 LPI (linii de inch) cand se scrie si se editeaza pe calculator.Se admite scrierea de mana
a formularelor, semnelor conventionale si al altor semne ce nu se gasesc pe claviaturi sau tastaturi.
6.4.3 Desenele cuprinse in documentele scrise se executa in tus negru, in conformitate cu regulile de
reprezentare si cotare stabilite prin standardele de stat de desen.
6.4.4 Se recomanda ca textul sa fie dispus fata de marginile filei (format A4-210x297) dupa cum
urmeaza:
- distanta fata de marginea din stanga filei si inceputul randului, de minim 25mm;
- distanta fata de marginea din dreapta si sfarsitul randului de minim 6mm;
- se recomanda pastrarea unui spatiu liber de doua randuri la inceputul si la sfarsitul paginii de
text.
6.5 Structura documentelor scrise
6.5.1 Continutul documentului se grupeaza de regula in diviziuni si subdiviziuni caracterizate, dupa
caz,prin titluri si numerotate zecimal pentru a scoate in evidenta inlantuirea logica a prevederilor
respective.
6.5.2 Capitolele unui document se prevad in mod obligatoriu cu titluri scrise cu majuscule si
amplasate separat de text, in mijlocul randului.Titlurile lungi care nu incap pe un rand se separa astfel
incat asezarea lor pe pagina sa fie simetrica.
6.5.3 Se recomanda ca subdiviziunile la primul si la al doilea nivel ale unui capitol sa fie prevazute cu
titluri, care se incep cu majuscula si se amplaseaza in stanga paginii, separat de text.
6.5.4 Se recomanda ca in cadrul unui capitol, cat si in cadrul unui document care nu este impartit pe
capitole, toate diviziunile de acelasi nivel sa fie prevazute cu titlu sau toate sa fie fara titlu.
6.5.5 Titlurile nu sunt urmate de semne de punctuatie si nu se subliniaza. In cadrul unui titlu nu se
admite despartirea cuvintelor in silabe. In cadrul unui titlu compus din doua propozitii, acestea se
despart prin punct daca se scriu una in continuarea celeilalte.

7. INREGISTRARI
7.1 Formulare
7.1.1 Pagina de garda cod: PSQ-7.3/14-F-01 ,Rev.0
7.1.2 Pagina de titlu si semnaturi cod: PSQ-7.3/14-F-02 ,Rev.0
7.1.3 Pagina de text cod: PSQ-7.3/14-F-03, Rev.0
7.1.4 Borderou cod: PSQ-7.3/14-F-04, Rev.0

PSQ-7.3/14-F-03 / Rev.0