Sunteți pe pagina 1din 38

Nr.

1,2,3,5
Decembrie 20010
CUPRINS
Scrisoare cu destinatar...... fără intenţia de a o expedia

Blog & Sferă Fetiţa cu brichetă


Oameni in păienjenişul de mediocritate şi de valori răsturnate
Dragă jurnalule, astăzi.

Bucuria de a scrie compuneri


Blues pentru o literatură minoră
Scârbele nu mor niciodată
Gino versus Compania
Politik Kills
Apă şi non-apă
Moţiune de centură
Din când în când, filme Statul e tovarăşul meu bun
Muartea-n campanie
Amintiri din Epoca Aceasta
Gomorra, oraşul de la poalele vulcanului
Eu, prorpiul meu Avatar
Ayahuasca: Viziuni
Poliţist, subiectiv Prima viziune: prepararea
Regele comediei

on ve rsi s
s e t n
Versi
Coca Cola şi Marlboro Facebook Aşa grăit-a Păunesco...
Examen Oral Să trăiască Eu, când vreau să fluier, Scarface!

Atelier 557
Epopeea Super Mario ‘89 ora
Temp i a ideii
Ôra de literatură cumpărată Teo r

Cei cărora şansa le surâde întotdeauna au parte de un început favorabil şi de


un sfârşit tragic. Nu este important să fii aplaudat la sosire - ceea ce se întâmplă
multora - ci să ţi se ducă dorul după ce ai plecat.
Gracian Balthasar
Atelier
tortura ideilor
557
ORA DE LITERATURĂ CUMPĂRATĂ

Toate numele (Saramago) scrise şi poată cufunda picioarele În supa miso (Mu-
înscrise vreodată în istoria lumii acesteia rakami), aşa cum o pregătea bunica lui
sunau ca un dangăt de clopot catolic, rug- vietnameză după mamă. O cunoştea din
init şi spart. Numai Un nume de toreador nefericire doar din albumele de fotografii
(Sepulveda) precum al său era uns cu ale familiei sau din bârfele vecinelor invid-
miere polifloră de roiau cuconiţele în juru- ioase pe luxuriantul ei loc de veci. Lângă
i ca nişte albine flămânde şi grase. Un mormântul ei din “Cimitirul Vechi Evreiesc
Şotron (Cortazar) desenat pe catafalcul cu- ”, zăcea acoperit doar de un morman stupid
fundat în semiobscuritate îi aduse aminte de pământ Amantul Doamnei Chatterley,
de Istoria asediului Lisabonei (Saramago), (Lawrence) mult prea sărac (cu punga şi cu
deşi nici nu era portughez, nici nu se duhul) ca să-şi poată permite cruce,
născuse în acele timpuri de mult apuse. gărduleţ-împrejmuitor şi tot tacâmul. Min-
Gândi că-i foarte straniu, dar îndată îşi am- unatele oase (Sebold) ale sărmanului lon-
inti că nimic nu ţi se mai poate părea ciudat donez se puteau ele oare odihni în pace pe
odată ce te-ai născut în ţara cu tot atatea vecie fără toate aceste lucruri? Mai este oare
biruri câţi locuitori cu două mâini şi două acesta un om? (Levi). Peste poate. De mult
picioare. Picătura de aur (Tournier) care-i l-or fi devorat cu poă necruţătorii viermi
umplu potirul amintirilor fu de fapt Anul subterani. Şi cum gândurile-i zburdau în
morţii lui Ricardo Reis (Saramago) voie pe maidanul plămădit al nostalgiei, în-
,inscripţionat ostentativ, nu pe o piatră trebarea îi veni firesc: Oare cu Acordorul de
funerară cum s-ar fi cuvenit, ci tocmai pe piane (Mason) ce s-o fi întâmplat? Sub ce
zidul de rezistenţă al capelei-bisericuţe, cel sculptură aberantă i-o zace nemişcat ca-
dinspre miază-noapte. Ce cumplită moarte davrul? Mister! Total mister! Cumplit, chi-
şi ce chin! Rămas Fără sânge (Baricco), căci nuitor mister. Probabil Vrăjitorul (O'Brien)
litri întregi se scurseseră din el ca dintr-un avea să ştie mai multe. Dacă va supravieţui
butoi fără cep prin rana-suvenir ce glonţu- nopţii în acea blestemată capelă bisericuţă,
i dăruise se uscase şi se îngălbenise precum transformată de mult într-o peşteră cu sta-
un vrej neudat. Pogoară-te Moise lagmite de gheaţă, dacă nu-şi va da duhul
(Faulkner) şi fă dreptate! răcni el atunci din până în zori, îl va întreba negreşit, iar în loc
toţi rărunchii şi astfel tăcerea în care era cu- de mister va avea adevăr. Dar Mama Noapte
fundat până nu demult se transformă (Vonnegut)era crudă cu el, se purta ca o
câteva clipe în ecou, apoi muri la loc în mamă vitregă, alcoolică şi răzbunătoare,
beznă. Asta trebuie că este, fără urmă de trimiţându-i la culcare, în loc de nani nani
îndoială, Povestea unui idiot spusă de el puiu' mamii buchete de tunete asurzitoare
însuşi (de Azua). Ar fi putut fi Povestea ce-i sporeau groaza (şi aşa patologică).
nopţii (Toibin), dar el se încăpăţâna să Veadea cum în faţa ochilor săi prind contur
rămâna chircit-covrig în capela - bisericuţă, Grădini şi drumuri (Junger) iar pe pereţii
pentru că îi era teribil de frică de întuner- capelei-bisericuţe cineva scrijelise câteva
icul de afară (mult mai cuprinzător şi nefast Însemnări caucaziene (Junger). Era delir,
decât cel din interior, cu care împărţea dar totuşi era perfect conştient de asta.
celula propriei penitenţe). Se găsea în luna Virusul (Kunzru) terorii îi infestase organ-
lui Aprilie însă era un Aprilie spulberat ismul slăbit, din ce în ce mai slăbit. Trebuie
(Kadare) din calendarul Primăverii căci să mă mişc, să mă mişc cît mai mult vorbea
frigul şi vântul şi ploaia făceau din el un spaima din el. Dansul lui Zorba Grecul
veritabil noiembrie-gri. Degetele îi (Kazantzakis), asta e! Şi se prinse în acest
îngheţaseră repede, de parcă şi le-ar fi băgat joc de mişcări lente, progresive dar frânte,
În zahăr de pepene (Brautigan). Durerea trecându-şi braţul stâng pe după gâtul unui
frigului cobora şi ea, urgent, în tălpile-i deja partener imaginar. Era mai mult decât un
de gheaţă. Gândi că i-ar prinde bine să-şi dans. Era valsul supravieţuirii.
Dorian Dănilă
EPOPEEA SUPER MARIO ‘89
Level 1
Jucătorule, oricare ai fi, de oriunde ai veni şi fie-ţi sufletul cald sau meschin, apasă start. Apasă butonul din stânga
jos. Apasă-l cu hotărâre, căci dacă eziţi ai face bine să renunţi. Trebuie să ştii că vei purta cu tine o îndatorire sacră, aşa cum
vrei mânui sforile, întocmai vor fi mişcările mele, gândurile, fricile, viaţa mea, fericirea sau dezastrul meu. Datoria ta va fi,
de acum încolo, să-mi duci către îndeplinire misiunea. Şi nimic nu trebuie să stea în calea mea spre nemurire, căci nemuritor
voi deveni iubite stăpân şi tovarăş, atunci când din ghearele morţii o voi salva pe Daisy şi vom zbura spre infinit îmbrăţişaţi
în taină. Vei fi atunci părtaş şi unic martor al bucuriei de-a ne regăsi şi a iubirii noastre ce timpul n-o poate atinge.
Soarele deşertului mă orbeşte. În bezna prăfuită ce hornul ţi-o oferă, nu-ţi sunt de folos ochii
deschişi. Doar mâinile trebuie să vadă totul. Picioarele te poartă-nspre ieşirea care pare tot mai departe, pe
măsură ce trupul, sleit de vlagă şi putere refuză să mai spere, înfricoşat, învăluit în negru. Când, în cele din
urmă, reuşeşti să-i dai de capăt şi ajungi la suprafaţă, lumina te orbeşte, ţi-e duşmancă. Aici mâinile vor
recăpăta rolul lor primordial iar ochi, siliţi să se trezească. Încetul cu încetul disting forme. De aici încolo în-
cepe povestea, iar tu stăpâne şi tovarăş întru toate mă vei ghida, aşa cum ştii mai bine, în aventura care prinde
viaţă.
Acum sunt mic, orice greşală, orice atingere nemijlocită cu cei ce-mi stau în cale îmi poate fi fatală.
Înaintez timid sub comanda ta şi ea nesigură. În depărtare disting aievea conturul unor piramide. Gigantice
piramide. Loveşte cuburile, stăpâne-tovarăş, ordonă-mi să sar, să dau cu capu-n ele. Asta ne va aduce puncte.
Unele ascund ciuperci care-mi vor da puteri nebănuite, de-ndată mă voi transforma într-un puternic şi
impunător, greu de răpus. Dar asta vei învăţa pe parcurs, ceea ce eu nu am dreptul să divulg. Iată că se apropie
ceva...
... e o ciupercă umblătoare. Trebuie să sar pe ea, să o distrug. Antenţie, stăpânul meu tovarăş, e
prima noastră încercare. Şi sar...în urma mea rămâne ezitarea. Sunt hotărât mai mult ca niciodată să nimicesc
acea ciuperc-otrăvitoare. Să nu te bucuri, bravul meu stăpân tovarăş, multe dihănii ne vor sta în cale. Iar astea
sunt, fără-ndoială, cel mai puţin înfricoşătoare.
Încep s-alerg. Curajul m-a cuprins şi mă animă. Să ucizi o ciupercă umblătoare e cel mai simplu lucru cu
putinţă. Sunt beat de primul meu succes stăpâne, dar tu să stai la fel ca înainte, să nu te ia pe dinainte aşa
izbândă superficială. Eu sunt umilul grădinar, tu zeul meu stăpân tovarăş.
Mă aflu l-anceput de drum, în lumea mea în alb şi negru. Decorul, zugrăvit de-o mână-n grabă
prinde contur în faţa ta, stăpâne. Eu sar, alerg iar sar într-una pe coşuri, peste gropi, pe pătrăţele, cărămizi
anoste. În zare, triunghiuri uriaşe sugerează piramide. Mă las purtat de propria-ţi îndemânare. Deasupra
fiecărui coş pe care zăbovesc o clipă, m-aplec; eu dau să intru, însă vezi tu, mânuitor al soartei mele, nu toate
mă acceptă înăuntru. Cobor încet pe unul dintre hornuri. E primitor, mă simt mai bine-acum, în siguranţă
– departe de ciuperci sau cratere imense. Aici sunt ouăle ce-mi vor da viaţă. Adună-le centimă cu centimă.
Acum ieşim din nou la suprafaţă.
Furnicile. Iată că vin, stăpân-tovarăş, eu sar dar ele n-au murit. Nu incă. E şiretlic la mijloc şi să iei
aminte. Vor exploda apoi din bobu-n care se preschimbă. Să nu te pierzi cu firea bravul meu, căci lung e dru-
mul de acu-nainte. Dar nu apuc să isprăvesc acestea, căci saltul ce-am făcut m-azvârle fără milă în groapa
din pământ. Sunt mort acum şi deznădăjduit mă-ntorc în timp şi spaţiu, exact de la-nceput. Mai am trei vieţi
şi tot atâta-ncredere în tine. Mă vei purta spre izbăvire aşa cum ne-a fost pactul?
Simţindu-ţi încordarea mă prind în fuga supravieţuirii. Alerg şi sar, cu ochii aţintiţi în zare. Adună-
te copile, căci fuga nu-i o cale. Şi puncetele şi ouăle şi tot ce laşi în urmă, gândeşte-te mai bine... Închipuirea
de ar fi nu-ţi poate spune ce ne aşteaptă mai departe. O de ai şti stăpâne, de ai şti. Sfârşit-am trist şi sadic în
plasa unei arahnide. Probabil eşti uimit stăpâne, ţi-am spus, dar făr’ să bagi de seamă, ce groaznice făpturi
abia ne-aşteaptă.
Acum, tot ce-mi părea trăin în urmă, mi-e cunoscut acum şi repede voi trece peste tot ceea ce în
calea-mi vrăjmaşi-au conceput. Ajungem iar în locul care mi-a fost fatal. Sunt mic, nu am ciupercă şi nici
floare să pot trage, dar sar mânat de răzbunare în cârca arahnidei. Apoi ciuperca umblătoare şi furnica, pe
rând, se-ndreaptă către mine dorind să mă înghită. Dar sunt puternic şi tot ceea ce las în urmă, cu siguranţă
moare. Ce desfătare fără seamă este să prinzi steluţa. Felicitări stăpânul meu tovarăş. Ea stă ascunsă-n unul
dintre cuburi, dar am găsit-o aşa că, să cânte muzicuţa. Cât timp vei auzi cântarea să ştii că-s invincibil. Atenţie În vaduri ape repezi curg,
la groapă, de-acuma doar ea ne ţine calea. Iar eu, ne-ndemânatic,
De bucuria şi de dansul de care-am fost cuprins mă văd silit să uit. Ce scurtă-i nemurirea! Acum, În cratere brutal mă scurg,
la fel ca înainte voi fi cu ochii-n patru. Nu mai e mult şi vom ajunge la turnul ce-n altă lume, mai rea şi mai Mânat de-un gând lunatic.
urâtă, prin farmec ne va duce. Am mai perdut o viaţă.
Sunt pe colina din pătrate negre. Aştept să îmi trag răsuflarea. În drumul meu până aici, am adunat
cu sîrguinţă acele ouă minunate ce-n cale destinul le-a lăsat. Avem vreo nouăzeci până acum, amicul meu
viteaz, cutezător în toate. Să mai murim acum, cînd suntem la final, nădăjduiesc că-i peste poate. C-un salt
gigant voi fi pe lespedea-n mişcare. Apoi, cu altă săritură calculată vom cuceri construcţia de piatră.
Turnul are două intrări. Cea de jos ne poartă către altă lume, mult mai rapid, direct, fără-ncetare.
Dar dacă vom intra pe cea din vârful său vom avea parte de loteria vieţilor. Vom căpăta cu oareşce noroc sau
şansă trei vieţi sau poate două, poate una. Nefastă, crudă va fi soarta noastră – vom da uitării şi ultima
speranţă? – dacă în loc de viaţă sau mai multe ne va ieşi în cale floarea. Să ştii stăpânul meu tovarăş că orice
lucru cât de mic de-acum contează. Căci voi putea să trag cu floarea, e drept, nu vreau să mânii zeii, dar
risipim un dar al providenţei ce şansa de izbândă ne-o dublează.
Cu două salturi bine măsurate ajungem sus, decidă sorţii! Primim trei vieţi. Mult mai uşor vom
spune-acum la revedere morţii.
Dorian Dănilă
TEMPORA BEGIN
1.
Te aştept de ceva timp. Exact acolo unde am stabilit că te voi aştepta, atunci când te-
am sunat şi ţi-am indicat locul de întâlnire în care urmează să te aştept (ca un câine obedient).
Te aştept şi în ultimul timp nu îmi amintesc să fi făcut altceva decât să te aştept. Aşteptarea
moarte n-are. Din păcate. Stau, zac la intrare, oamenii cred ca fac parte din clădire, ca sunt
un fel de statuie integrată arhitectonic în toată treaba aia care e o construcţie foarte ciudată.
Ninge. Nu! Mi se pare. În orice caz e suficient de frig încât să te urăsc. Te aştept în continuare.
Am nervii tari. De atâta plictiseală repet în gând cuvântul: aş-tep-ta-re. Uneori mai rar
(aaşteeptaareee. aşteptaaree, aştept tareee) alteori mai rapid ('ş-tare 'ş-tare 'ş-tare). Asta
făceam eu cât timp te aşteptam pe tine. Am repetat de atâtea ori cuvântul ăsta încît mi s-a
făcut scârbă de el. Ce cuvânt greţos şi idiot. Nimeni nu aşteaptă pe nineni pentru că toţi sunt
deja acolo. Doar eu aştep... 2 ...stau şi tu nu vii. Nu vii
pentru că nu te poţi împotrivi soartei
(pauză câteva secunde) mele de a sta veşnic după alţii. Sunt
osândit, se pare. Eu stau după tine să
vii, pentru că întârzii. Unde mai pui că
am şi ocolit ca să ajung aici în urma ta.
Vezi de ce zic că e mâna Providenţei
aici? Nu e vina ta. Nu. Draga de ea…

Stau. Stau că stau. În gând mă văd stând că stau şi mai pot să mă văd vazându-mă că stau. 3

4 Au trecut deja 3 ani şi tu tot n-ai apărut.


Mi-a crescut barba. Mi-au grescut unghiile. Mi-a scăzut stima de sine. Eu însumi am crescut cu
câţiva centrimetri în lungime. Interesul pentru tine e acelaşi.
Hainele mi s-au rupt, mi-au ieşit coatele prin petice, nu mai am fermoar la pantaloni: a ruginit.
(Între timp a mai şi plouat pe aici).

5 Mă jenează o buruiană care s-a iţit prin crapăturile asfaltului, mă gâdilă. NU pot să mă mişc.

Noroc că a venit primăvara. Nu mai sunt un gheţar, dar mă simt amorţit. Tot nu mă pot mişca încă. Am
rugat un trecător să comande în locul meu, o cafea pentru tine... asta aşa...în caz că vii. Am pus-o pe masa de
lângă cuier. Mi-au promis că ne păstrează locul pentru când ai să vii. Mă rog... 6

7 Oamenii au început să se
îndure de mine. Îmi mai aruncă câte 8 În depărtare îmi pare că-ţi 9 În lumina artificială a
o monedă, când şi când chiar disting silueta. Am emoţii. Mi-e teamă localului pari atât de
bancnote. Asta până când s-au prins să nu îmi imaginez. Aş vrea să alerg frumoasă. Eşti superbă. Ce dor
că nu pot să mă aplec după ele şi mi după tine, acum că m-am dezmorţit mi-a fost de tine. Eram atât de
le-au dat direct în mână aşa. Ca unui complet şi am şi haine curate de la fericit. Plănuisem totul în
milog. Sunt milogul tău. Iubi...... Ajutorul Social. Aş vrea să vin să te amănunt. Comandasem deja
cuprind în braţe, dar îmi este teamă că totul. Aranjasem deja totul.
cineva ne va lua locul. Locul nostru Plătisem deja totul.....dar....
favorit din Spring. Nici nu mă gândesc.
11 10 .....ceva mi-a scăpat.
Pleci? Mai bine stau aici. Ai să înţelegi tu...
S-a răcit cafeaua. Nu-i nimic
12 Nu-i nimic, te aştept. iubi. Nu-i aşa? Zi…

END OF...
13 TEMPORA
Dorian Danila
IC E
S T ET
E I E UT
O R I O L
E G AB S
C A T UL
A T IV
R ISM RLA
IN P U P E
I P R LA S
ID EI L UI
RIA O SU
TEO FRUM Cea mai frumoasă idee înfloreşte
A în cel mai frumos fel,
mângâiată fiind de cel mai atent critic
al ideilor de orice fel,
întrucât destinul ei este acela de a zbura
dintr-un gând în alt gând
de a face miere, de a face pui,
de a-i creşte ramuri din trunchi,
înălţată sus pe cele mai înalte cataligi
ale celui mai nebun circar
din cel mai frumos spectacol
unde s-a întâmplat cu ochii închişi
să văd ceea ce nu credeam că e
deşi cel mai învăţat dintre cei mai învăţaţi
care era cel mai sceptic dintre cei mai sceptici,
îmi indoctrinase toate teoriile
cu cele mai urâte neputinţe din cele mai mari eşecuri
cărora cel mai puternic dintre cei puternici
nu le-ar fi rezistat, nu le-ar fi alungat,
nu le-ar fi nimicit, nu le-ar fi prevăzut
astfel că fără simţuri şi fără cea mai mică bănuială
cea mai frumoasă idee scapătă liberă
în cel mai liniştit loc cu iarbă
mă împrejură în cel mai ciudat fel
şi mă făcu să exclam:
cea mai frumoasă lume în care trăim
este cea mai frumoasă lume în care credem că trăim
căci cea mai frumoasă idee este ideea
că este cea mai frumoasă lumea care este
cea mai frumoasă idee despre lume.

Dinuţ Ion Elvis


BUCURIA
DE A SCRIE
COMPUNERI
Blues pentru
o literatură
minoră
Abia atunci s-a aşezat scriitorul în faţa hârtiei, cu oferă orbului urechea pierdută şi nasului papilele gustative,
creionul în mâna stângă, deşi nu ştia să scrie aşa, în haine astfel omul-furnicar aspiră fără tăgadă să-i înghită pe cei
de casă, în papuci fără talpă, mirosind a apă chioară după o care-i stau în cale fără voie, gândeşte scriitorule, apoi scrie,
baie rece, după un dejun frugal, în camera îngustă şi joasă, altfel te va consta scump, căci dacă e cal, să tragă, dacă e
cu pereţii albi ca în spitalele de arşi, în fum de ţigară popă să citească, iar tu, dacă eşti ceea ce eşti sau crezi că eşti
nestinsă, abia atunci s-a îndreptat, şovăind, spre colţul cel ceea ce cred alţii că eşti atunci e o mare prostie din partea
mai blestemat cu putinţă, în locul sentinţelor iminente, al ta, nu poţi exista închipuindu-ţi că exişti, ci doar gândind,
dramei şi al gândurilor ce nu se pot aşterne vreodată în cu- acţionând, în orice fel, după propria-ţi putinţă sau
vinte, cu resemnarea încolţindu-i în sânge, ca pentru orice neputinţă, oferă-ţi conştiinţa cadou celui mai aprig duşman
eventualitate deşartă a oricărei iluzii meschine, aşa s-a aşezat al tău şi atunci vei putea scrie râuri de fraze, sentinţe,
pe scaunul tare şi strâmb, ca un bolovan care poposeşte pe afirmaţii, remarci, descrieri care dau în vileag tipologii
fundul unui lac împuţit şi apoi şi-a aprins creionul în chip umane sau acte necugetate, erori istorice sau blasfemii scuz-
de ţigara, a fumat plictisit din foile nescrise, la ce bun sunt abile, dar scriitorule, de ce nu mă sculţi, din vanitate sau din
paginile goale, la ce bun mâinile, degetele spoite de nicotină demnitate, poate, sau te-au orbit propriile gânduri aşternute
învechită, dacă ceea ce s-a spus şi scris s-a spus şi scris iar pe foaie, atât de necruţător a fost impactul, ca o mamă care
ceea ce va fi fiind spus în scris nu se poate naşte căci cine l- naşte un copil mort sau unul cu două capete însă află de la
ar putea înţelege pe scriitor, care nu poate dormi, bântuit de mine, că ea tot mamă se cheamă şi îşi iubeşte fătul, pe care
gânduri şi idei care reclamă cuvinte, pe care ignoranţa şi l-a hrănit nădăjduind că va putea merge pe bicicletă, ca va
frivolitatea îl deposedează de sens, aruncându-l în negura putea merge la şcoală, că va ajunge mare, că-şi va creşte, la
propriei existenţe inutile, mânat doar de instinctul rândul său copiii, şi refuză să priceapă, îşi vede copilul cu
supravieţuirii el devine ceea ce nu poate deveni cu adevărat ochii lăuntrici, sperând la fel de nestrămutat că va merge pe
pentru că nu şi-a dorit sau nu poate, îi mai rămâne doar să biciletă, că învăţa bine, că-şi va hrănii copiii din prorpia lui
chestioneze predestinarea, al cărei sens nu-l mai cuprinde sudoare, precum o fiinţă umană, însă tu, trădătorule,
acum, cu greu mai pricepe ceea ce înseamnă o cană, sau la meschinule, laşule, îţi prvieşti sămânţa din care ai zămislit
ce bun covorul atîta timp cît încă e podeaua la fel de tare şi idei cu ură vindicativă, apuci cuţitul cu mâna cu care scrii
rece, la ce bun un scriitor care scrie ceea ce nimeni nu mai şi îţi crestezi grumazul, apoi venele ca să fii sigur, eşti ezitant
simte, la ce bun graiul când toţi se zbat şi dau din mâini, cât în faţa vieţii dar îmbrăţişezii promisiunile morţii cu sclipire
mai energic, cu disperare şi incompetenţa unei slugi căreia în ochii goliţi şi reci, eşti plin de sânge pe haine, podeaua
îi moare stăpânul, scriitorul se întreabă, vorbeşte cu sine bălteşte de vlaga-ţi risipită, prin cavernoasa împunsătură de
căci e singurul care îşi mai poate descifra incoerenţa, cuţit se scurg amintiri ale trecutului, ale unui viitor posibil,
vorbeşte dar nu poate desluşi aievea, poate că ar trebui să căci nu-ţi doreşti prezentul aşa cum hotărăşte providenţa,
urle încet, ca să nu-l asurzească propriile aberaţii, să nu-l te crezi mai puternic decât ea, dar poate tocmai asta îţi e
orbească oglinda atunci când îi va spune că e oglindă inutilă soarta, să zaci în baltă de sânge, în faţa hârtiei nescrise, cu
ce trebuie să-şi pună ordine în viaţă, să revizuiască totul, creionul în mâna stângă cu care nu poţi scrie fără să şovăi,
nimic nu e ceea ce părea a fi la început, nimeni nu are nevoie în papuci şi în haine de casă, duhnind a apă statută, cu stom-
de oglindă care trădează, care spune întotdeauna adevărul, acul plin de resturi, după ultimul dejun sordid pe lumea
îl dă în vileag pe cel inchipuit şi fiecare, în închipuirea sa e asta, după ultima suflare printre oameni, izolat de ei, în cam-
rege, dar de unde tronuri, când ele au fost déjà numărate, era mică şi rece.
inventariate, distribuite cu cinism de un dumnezeu care îi
Scârbele nu mor niciodată
Scârbele istoriei, scârbele prezentului, din
bloc, din magazine, din copaci, de peste
tot, scârbele care divulgă, scârbele care
distrug, conspiră, linguşesc, se târăsc prin
propriile fecale sau le adună pe ale altora,
scârbele care cer milă, scârbele care scriu
la gazetă, scârbele de haită, de grup, scâr-
bele care se adună, pe care le animă
aceeaşi unică dorinţă de autoconservare,
scârbele care zic, apoi tac dacă situaţia
impune, nu zic că zic, zic că trebuie, când
trebuie, au enzima servilismului care se
divide şi dă naştere la viermi, scârbele de
lângă tine şi de departe, scârbele din patul
tău şi cele vecine cu voma, scârbele de sub
unghiile şefilor care se scarpină în fund
cu degetul aghiotant, scârbele răzbat,
răpun, înving, se scaldă în noroiul vieţii
cu credinţa nestrămutată în transcendeţa
prozaicului, scârbele scârboase încât
redundanţa devine un concept depăşit,
scârbele clişeului şi ale conformismului
ca eliberare a conştiinţei lor mizere, scâr-
bele care cotcodăcesc idei nemestecate şi
apoi vomită păreri, scârbele mediocrităţii
şi al excesului de platitudini, scârbele
astea nu mor niciodată, scârbele astea se
descompun lent ca un hoit părăsit pentru
că pute, fraternizează cu moartea care e
scârbită de atâta vanitate urlată în rugaci-
unile de duminică, scârbită de compro-
misul pe care providenţa îl face
prelungindu-le viaţa în infinit. Scârbele
care te fac să-ţi pierzi cadenţa căci ura
necesită cuvinte pentru a prinde viaţă.
Aceste scârbe nu mor. Se divid. Inundă,
invadează, se revarsă, înfundă ţevile de
comunicare, distrug, judecă fără cântar,
cântăresc fără balanţă, iar nesimţirea lor
e logică, futil e doar argumentul cu care-
şi justifică existenţa. Scârbele se chinuie
să încapă într-o cutie când Pământul e
imensitatea pe înţelesul tuturor.

2
Gino versus Compania
Prolog

Era una dintre serile când ne strângeam în spate, între brazii Altfel, o trăsătură parcă îi unea, se regăsea în fiecare şi îi
bătrâni şi singurul lucru ce ne amintea că noaptea invadase teritoriul era apropia ca pe o familie. Ea sună ca un diagnostic: retard mintal.
frigul: o ploaie de gheaţă, nu tocmai aspră dar îndeajuns de tăioasă cât Gino ne băga adesea în sperieţi când, întâlnindu-ne noaptea
să-ţi eliberezi hanoracul din jurul taliei şi să-l potriveşti în grabă pe la fumat, rămânea ţintuit locului, privind cerul, ca răpit de un sevraj
umeri. Stăteam ca de planton, pe jumătate încordaţi, pe jumătate fericiţi toxic, cu balele atârnându-i pe la colţurile gurii. Cu toţii îl batjocoream,
că împărţeam aceleaşi ţigări aduse de Gino te miri de unde. Le scosese profitând de subdezvoltarea lui crerebrală pentru a smulge în felul ăsta
aşa din buzunar, ofilite, îmbibate de jegul pantalonilor şi numai Dum- câteva clipe de amuzament iein. Uneori râdeam copios, cu stropi, cu
nezeu ştie a câta oară îi purta pe aceeaşi. Dar nimeni nu avea timp, crampe la stomac, ca atunci când unul dintre noi (posibil Cătălin) l-a
nimănui nu-i ardea de analize, fumam ca şerpii, nu ca turcii, fumam trimis la un butic celebru pe strada noastră (cu un aşa nume nici nu-i
clandestin, fumam interzis iar fumul descria în aer lumi efemere în care de mirare - "Ultimul mohican") să cumpere o pungă de clitoris verde.
evadam seră de seară. (Vezi, dacă are roşu să nu iei, că nu e bun. Tu să ceri întâi dăla verde şi
dacă încearcă să-ţi dea roşu să n-o iei. Ai înţeles bă?)
Gino Era ceva bucurie în felul lui de a executa ordine de felul ăsta,
ca un căprar obedient gradelor. Se simţea cred, util sau, în felul lui per-
Se trăgea din familia-blestem. Taică-său - beţiv, vag imbecil, schilod şi cepea asta ca un certificat de integrare în grup. Pleca la datorie cu zâm-
slut. Maică-sa o curvă limbută, de o voluptate abjectă. Trăncănea mai betul lui tâmp pe buze, pe gură, pe întreaga faţă. Nu-mi amintesc ce
mereu, asigurându-se că o va auzi o lume întreagă. s-a-ntâmplat apoi, probabil că a reacţionat la fel cum o făcea de fiecare
dată în astfel de situaţii (Duce-ţi-vă-n pula mea, hîî, hîîî) pe care le per-
Avea doi fraţi: sora - scheletică, murdară, cretină şi de o sluţenie ce-ţi cepea totuşi ca fiind jenante, aproape umilitoare. Rodul batjocurii. Deşi
inspira milă. Apoi începea să vorbească, să înjure cel mai gratuit cu nu înţeleagea multe alte lucruri, jena însă da, sau mai excat pe asta o
putinţă, să facă glume proaste, idioate. Şi-atunci, din milostiv te trens- simţea întru totul, o primea ca un glonte în pieptul dezgolit al mîndriei
formai inconştient în tartor. Ce milă? Ce-ndurare? În temniţă să zacă. lui precare. Era un animal de circ. Noi râdeam, unii chiar aplaudau,
În veci. fluierau ca ciobanii după turmă, iar el se apăra după putinţă : băga capul
în pământ şi suduia incoerent, bolborosind ceva, făcând mici boabe de
Frate-său, mai mic de statură, dar mai înaintat în vârstă era pitic, fără scuipat care i se prelingeau pe bărbie. Apoi pleca în casă, ca un învins.
dinţi şi mergea crăcănat, aşa... ca şi cum ar fi călărit un cerc. Îi plcăcea Într-un fel sau altul, era involuntar un bun creştin. A doua zi
să-şi dezvăluie vârsta. Asta îi conferea iluzia unei maturităţi ce fizicul o ni se alătura din nou, împărţind tutun furat de la alţii sau din casă, ca
trăda cu desăvârşire. şi cum ar fi fost cuprins de o cruntă, irevocabilă amnezie.
Gino, printre multe alte lucruri pe care nu le cunoştea, nu
Mai rămânea el, Gino, mezinul, să apere onoarea familiei, să repare cunoştea ranchiuna.
crunta greşală a providenţei, să-drepte belstemul. Dar presupunând că
zeii i-ar fi încredinţat Lui această misiune dinastic-herculiană cu
siguranţă au uitat să-l înzestreze cu ceva minte.
POLITIK 
KILLS
Statu’ e tovarăşul meu bun
* Statu’ e prietenul ăla pe care nu ţi-l alegi, şi sărman. Ţi se face milă. Îi dai acei mulţi bani de un pachet de ţigări scumpe din buzunar. Astea
de care nu mai scapi. Cu el, o viaţă întreagă. care are nevoie, din economiile tale. A doua zi sunt adevăratele ţigări, nu ce fumezi tu, zice el.
afli motivul pentru care Statu’ nu mai are bani: Îţi oferă una. Fumaţi împreună. După câteva fu-
* Dacă mergi cu Statu’ în autobuz el se va aşeza Şi-a cumpărat un cablu de date de 3000 de lei muri îşi aruncă ţigara, o calcă în picioare. Face
pe două scaune iar pe tine te va invita să iei un pentru noul său telefon (care are tot ce-i trebuie, acelaşi lucru cu a ta. Aruncă şi pachetul la coşul
loc în picioare alături (ţi-l cedează el din mai puţin minute incluse). Evident banii nu-i de gunoi. Zice: “Dă-le mă dracului de ţigări. Hai
galanterie…). Nu îşi va cumpăra bilet, dar ţie îţi mai vezi înapoi. Ţi-e ruşine să îi ceri dacă el nu să nu mai fumăm niciodată. E o prostie, ne
va ţine morală că mergi tot cu ăla de acum o se simte, ce dracu doar vă ştiţi de când eraţi mici, îmbolnăvim ca proştii.” Tu nu prea eşti mulţumit,
săptămâna, deja compostat. vă jucaţi împreuna, mestecaţi gumă împreună. ai fi fumat, mai ales din ţigările alea. Dar te laşi
Ţi-e jenă, ţie. Lui nu. Peste câteva luni, te va ruga convins. Îi dai dreptate, cu o uşoară urmă de re-
* Joci fotbal cu Statu’ şi cu alţi colegi în curtea din nou acelaşi lucru. gret. „Aşa e, cred că ai dreptate”, zici. Spre seară
şcolii. Statu’ şutează mingea cu forţă în gardul te întâlneşti cu Statu’ în faţa blocului, care te
din spatele porţii. Mingea se sparge. Regula, în * E ziua ta de naştere. Te gândeşti să îţi inviţi întreabă. „Ai o ţigară? Tare aş fuma una”. „Nu, n-
general era una simplă. Cine sparge plăteşte cel mai bun prieten la o pizza în oraş. Statu’ am”, zici, „parcă am vorbit că”… Statu’: “Du-te şi
mingea. Taică-su’ Statu’lui are fabrică de mingi. acceptă invitaţia cu plăcere. Statul nu îţi cumpără cere şi tu alor tăi nişte bani să luăm un pachet,
Gigel îi spune, “ai spart-o, mi-o plăteşti că te spun nici un cadou, doar prietenia voastră nu poate fi nu fii”…Cumperi un pachet de ţigări mai ieine.
lu’ tata.” Statu’ zice, „nu e corect. Cu toţii ne-am intemeiată pe raţiuni din astea mizere, pecuniare. Le fumaţi pe toate împreună. Statu’, una după alta
jucat, cu toţii plătim pentru ea”. În drum spre Prietenia voastră e ceva profund. Îţi urează un cu poă.
casă, toţi sunt însetaţi, Statu’ găseşte o sticlă de foarte călduros „La mulţi ani”, din sufletul lui.
Cola rece ca gheaţa pe jos. Zice: “Ce-am găsit să Comanzi o pizza pentru fiecare. Bugetul tău e După o viaţă cu Statu’, doar sentimentul nostagiei
fie al meu”. Bea cu poă gâlgâind. Cu toţii am unul redus. Statu’ vrea şi o bere pe lângă asta, şi te mai face să nu rupi definitiv orice legătură cu
jucat fotbal, dar restul se mulţumeşte cu nişte apă ar mai fuma şi o ţigară, tu nu fumezi dar îi vechiul tău tovaraş la bine şi la…atât… Dar cui
sălcie de la chiuvetă când ajunge acasă. Statu’ mai cumperi un pachet şi ar mai bea şi o cafea pentru îi mai pasă de nostalgie în vremuri ca astea. Te
şi trage aşa o râgâitură şi zice: Ce bună e Cola digestie la final. Şi dacă tot am început parcă ar gândeşti: să încerc să-l schimb sau să îmi fac alţi
rece după un meci de fotbal. Aruncă sticlă de suc, merge şi o prajitură. I le cumperi lui, nu ai bani prieteni (americani, belgieni, englezi). Apoi îţi
pe jumătate plină. să-ţi cumperi şi tu. „Nu vrei prăjitură?” zice dai seamă că strănii ăştia, chiar dacă mai corecţi,
Statu’, „e foarte bună, hai ia şi tu, te rog, nu îţi fie nu au farmecul Statului (mioritic). Şi în plus ei
* Statu’ îţi dă întotdeauna beep, nu-ţi răspunde jenă”. Zici, „nu, mulţumesc”. Statu’ zice, „ok, tu nu prea te vor în cercurile lor. Tot Statu’ te
la telefon decât atunci când are nevoie de tine şi pierzi”. La final îţi cere banii, „dă-mi mie, plătesc cunoaşte cel mai bine şi cu el ai trecut prin multe.
are un telefon mobil de 100 de ori mai scump şi eu”, se oferă el vrând să se facă util. Îi dai banii, Ai o tresărire de orgoliu şi parcă nu ai mai con-
mai fiţos decât al tău. iar Statu’l lasă un sfert din ei bacşiş. Apoi îţi ţine tinua aşa. Statu’ e cam nesimţit concluzionezi.
o cuvântare despre cît de elegant şi civilizat e să Soluţia? Care să fie soluţia în cazul ăsta?
* Statu’ îţi va cere întotdeauna bani cu împru- laşi bacşiş.
mut, pretextând că nu mai are un şfanţ pentru Păi soluţia e simplă…Taxi Driver! Sau taci şi-
mâncare. Îşi ia mina de victimă, discursul de om * Eşti pe o bancă în parc cu Statu’. Statu’ scoate nghite.
Apă şi non apă
S-a luat apa cum se spune, adică nu mai curge la robinet. în prefectură. Vor fi cozi imense, de oameni constipaţi care vor
Apa rece, apa caldă. Pe neaşteptate, cumva neoficial, cineva o fură semna hârtii, iar apoi vor fi nevoiţi să aducă dovada că nu au
şi p’asta. Pentru o zi sau cine ştie cât, un oraş întreg plin de urdori folosit apa în alt scop decât acela de a inunda căcatul din veceu.
sudoare şi jeg. Nici măcar învăţaţii nu au apă, cei care cu răbdare Mulţi vor mitui primarii şi vor vinde apa amărâţilor la suprapreţ.
şi previziune salvau ceva din inodorul lichid în peturi de bere sau Mafia căcatului şi a apei din vasul de toaletă. Mafia diareei şi a
ligheane primite de pomană. Esenţa vieţii nu se mai scurge din cancerului de colon. Vom trage apa o singură dată, altfel va fi
niciun robinet din oraş, aşa că trebuie găsită alta. Apa nu curge risipă.
decât atunci când Dumnezeu vrea asta, în Craiova ea curge când Mamă, tată, fiu, pe rând la toaletă. Şi numai atunci când
vrea primarul. Silogism. Primarul dumnezeu. Alt silogism. Dum- se va aduna suficient, vom trage apa o singură dată. Să tragi apa
nezeu e ţigan pentru că primarul craiovei e ţigan. Noi suntem... de 10 ori pe luna, asta e raţia. Aşa că drămuieşte-o bine.
Vorbeşte cu propriile intestine, convinge-le să se abţină Foloseşte-o inteligent. Nici măcar lui dumnezeu nu ne putem
de la ritmul biologic, să nu mai îndeplinească vreo funcţie, nici ruga să ne dea apă, după cum faceau bătrânii africani, dansâns
măcar una. Mitueşte-le ce dracu’, pe lumea asta totul se poate lasciv în jurul focului, impopistraţi precum păsările cerului
aranja. Câteva lumânări aprinse, un colac dat pomană sau o mică aducătoare de ploaie, şuierând incantaţii printre dinţii ştirbi,
donaţie în cutia milei şi transcendenţa devine dulce. Dă-o drac- bătând în tobe, sacrificând o virgină. Nici măcar lui dumnezeu
ului. Până când va trebui să luptăm pentru drepturile burgheze nu ne putem ruga precum strămoşii, pentru că aici primarul nu
ale omului va mai trece o vreme. Aici e lupta pentru căcare. Să acceptă daruri, ne vrea pe noi drept ofrandă. Pe noi şi umilinţa.
ştim măcar când se ia apa, urlă lumea, ca mai apoi, să putem Şi apoi, va promite apă în fiecare zi şi va fi ales, reales, în uralele
planifica ciclul căcării după metoda calendarului. Să ne spălăm mulţimii, pentru că numai el poate opri sau da drumul apei. I se
la subraţ sau pe faţă după metoda calendarului. Luni, marţi, va ridica o statuie, în parcul romanescu, lângă traian demetrescu,
vineri. Până când organismul deprindre cadenţa. Vom fi o drept omagiu, omul care ne dă apă. Poseidon. Un poseidon care
naţiune planificată la excreţie în zilele impare. Ne vom căca pe ascultă manele şi rumegă mămăligă cu praz.
cartelă. Cu voia primarului. Cu cerere la regia de apă şi audienţe
Moţiune de centură
Bordelul Poporului - construit pe vre- Have you seen her dressed in blue e negru, cine suntem noi, încotro ne ducem, există
muri pentru curvele comuniste la sugestia genială See the sky in front of you Dumnezeu, dileme dintr’astea şi concluzia e una
a celui mai suprem designer de pantofi şi cizme And her face is like a sail singură: alb şi negru se aseamănă prin faptul că se
găurite în talpă - e locul cel mai ferit de caniculă Speck of white so fair and pale deosebesc. Răii din opoziţie contra răii de la put-
din întreaga gubernie. Astăzi e democraţie, Have you seen the lady fairer… ere. Care să fie răul cel mai mic? Cob? E probabil
mâine... mai vedem. Dar azi în mod sigur e În timpul ăsta revoluţionarii fără pic de cel mai rău mic din politică. Ăilalţi sunt nişte
democraţie, nu, nu are a face cu voinţa poporului potenţial vindicativ, leşinaşi de sete, năuciţi de matahale, Coivu, Săbescu, Arin Cantonescu ....
cum mulţi naivi îndoctrinaţi de teorie ar putea soare şi prostiţi de proprii lideri - curve din Bor- - Am venit aicişa să protestăm, stăm aicişa până se
crede, ci e democraţie pentru că se votează. Voinţa delul Poporului deghizate în dame inimă roşie - votează moţiunea de centură...
poporului se manifestă afară, nu înăutru, acolo îşi dezvăluie precara mentalitate de agricultori - Şi dacă nu trece...
unde soarele nu s-a topit şi nu s-a scurs pe pământ oprimaţi. Pentru ei, simbolul dreptăţii zace în - Toate-s trecătoare aicişa domnişoară...şi dacă o
ucigând orice boare de vânt c-an tragicul lirism morala snoavelor istorice pe care ţi le citeşte fi de la Dumnezeu să nu treacă, suntem dispuşi să
labescian, dar totuşi, e cald al dracului mă. Ne tre- învăţătoarea în clasa a IV a, alea cu vlad Ţepeş, nu ştiu, nu ştiu, cre’ că… nu ştiu...
buie aer necondiţionat, dar rece. justiţiarul duplicitar, ziua om şi domnitor al Ţării - ?!?
Împrăştiaţii cetăţeni, brusc uniţi, au Româneşti, noaptea vampir, cunoscut sub numele - ….suntem dispuşi, pentru că aşa nu se mai poate,
reuşit să formeze un mănunchi de suporteri ai de Dracula. Adică ce nu e bine e dreacu’, dacă e suntem dispuşi să ne asumăm consecinţele. Jos
moţiunii. E ca la meci. Iar acum sunt lovituri de penal e dreacu’ şi tot aşa... lumea în alb şi negru Săbescu şi ai lui! Jos Săbescu şi ai lui! Am ajuns în
departajare. Să sperăm că ai noştri nu ratează mai ceva ca viziunile de alcoolic ale bătrânului Ba- aşa hal să regretăm ce era înainte, că în fiecare
urna. Trandafir trebuie să voteze moţiunea. covia. Băi, tu înţelegi cum pot unii să mimeze per- noapte mă visez în ipostaze erotice cu Nicolae.
Trandafir va vota moţiunea. Se apropie, un pas, fect revolta, nevoia de dreptate şi disperarea?
doi, trei şi înscrie imparabil, bila albă-n urna albă, Ipocrizenia a devenit ceva atât de relativ, de amorf, Zarele au fost aruncate de către Tăticu’ care dă
ce redundant, ce frumoasă execuţie. Am învins la de greu de depistat pentru că e la tot pasul. Pe mereu numa’ 6 – 6. Şase cuburi de gheaţă în şase
scor dar arbitrul nu validează victoria invocând scena grotescului teatru sunt unii care joacă şi pahare de whisky. Şase blonde cucuiete în şase pa-
nu ştiu ce regulă. Însă pentru noi sunteţi adevăraţii rolul de spectator, totul e jucat şi jucabil, singurul turi. Vai bunicule, da’ de ce ai chelia aşa de mare?
campioni, bă! Ura! Atâta moralitate la curvele lucru autentic e prostia. Puţini sunt maeştri care Ca să trăiţi bine! He, he...horc! horc! Să curgă tax-
astea politice ne impresionează. Cum s-a gândit ea se prefac doar a fi idioţi. ele şi şampania.
la noi mă, tu înţelegi că a avut aşa un fel de Ieri, toate probleme noastre păreau atât
refulaţie şi şi-a zis în capu’ ei că nu poate să facă de îndepărtate...dar azi s-au întors. Plecaseră după Toate asta şi încă multe altele s-au petrecut în gu-
ce-i cere partidu. E, da domnule, un suflet mare va ajutoare. bernie la ceas de vară. Şi ce vară, ce caniculă, să n-
sălăşlui întotdeauna într-un corp şi mai mare, E zarvă mare la Bordel. Curvele se agită. am parte de Lenuţa dacă vă mint. Nu există nicio
aproape imens. Mânca-i-aş sufleţelu’ ei! Îmi vine Unele sunt atât de imbecile că se încurcă în bile şi- concluzie. Moţiunea de centură s-a dus dracului,
să-i dedic She’s a rainbow de la Stones. n urne, altele se impiedică de covorul roşu iar măsurile care vor urma vor fi tragice, deci ne
She comes in colors everywhere; aşternut pe trepte şi cad cu dinţi-n urna albă, vom amuza pe seama lor. Impozitarea impozitelor
She combs her hair muşcă din ea din greşală, neatenţie şi ură faţă de devine o distopie din ce în ce mai reală. Moţiunea
She's like a rainbow schimbare. Altele îşi pierd bilele, unele nu le mai de centură nu e decât o cale mai lungă spre deza-
Coming colors in the air au pentru că le-au supt crezând că sunt mentosane stru, aşa că n-o mai bociţi atât. Fiecare pentru el
Oh, everywhere şi votează aruncând ob-uri în urnă. Alb devine şi noi împotriva tuturor.
She comes in colors negru şi viceversa de atâta confuzie, ce e alb şi ce
Muartea-n campanie

Spectacolul vieţii a luat sfârşit.


Aşezaţi-vă liniştiţi la locurile dumneavoastră.
Aplaudaţi sinistru căci Muartea trebuie s-apară.
Aveţi puţină demnitate-n pula mea. Nu vă-nghiontiţi.
Există muarte pentru toată lumea.

Votaţi Muartea Democratliberalsocială.

Să muriţi bine!
Versis
et
Nonversis
Duios, Păunescu zicea

O, biet popor!
O biet nomenclaturist!
Rîurile mor,
Codrul e un pampas trist!

Pentru ţară,
Dulce zumzet de nenorociri şi glorii,
Pentru neamul românesc,
Partidul muncitoresc
Şi drapel,
Sunt gata oricând să mor.
Tovarşi , executanţi imberbi ai idealurilor mele,
Împuşcaţi-mă-n picior !

Adio Românie, cu rîuri, dealuri, toate alea,


Adio dulce cântec,
Durerea mă învinge.
Mă va îngropa condeiul,
Iar slovele-mi vor plânge
Destinul nebulos.
Destinul unei morţi subtile.
Eu, când vreau să fluier, Scarface!
Eu când vreau să fluier,
ucid.
Sunt Tony Camonte.
Eu, când vreau să aberez
Scriu legi,
asfaltez.
Şi când vreau să mă distrez,
guvernez.

Dacă vreau să fiu bogat,


sunt.

Tu, când vrei să fluieri,


taci.
Asta faci:
Trăieşti pentru mine.

Sunt Tony Camonte.


Cicatrizez România.
Cu asta mă ocup.

Eu, când vreau să fluier,


fur.
Facebook sau Balada Pixului Pierdut

Zilele trecute
Am împrumutat un pix de la un coleg de facultate,
care îl cumpărase de la un magazin
de la o vânzătoare care îl avea de la un vecin,
care îl furase unui tâmplar aiurit
care găsise pixul pe stradă
aruncat de un conţopist grăbit
care îl avea de la maică-sa moştenire,
făcut cadou de către unchiul său,
fost prizonier de război,
care îşi semnase cu el ieşirea din puşcărie,
odată cu prăbuşirea comunismului,
apoi fusese despăgubit cu o sumă uriaşă
de către un ministru incoerent şi uşor zurbagiu,
numit în funcţie în data de x
ca răsplată pentru activitatea sa de partid,
de către un preşedinte meschin, chior de un ochi,
fost pirat în Insulele Maldive,
locul naşterii mele.
Coca Cola şi Marlboro
Şi într-un pachet de Marlboro.
România în rest. Peste tot. Româ-
nia la exterior,
În fiecare zi Coca Cola şi Marlboro în mine.
Coca Cola şi Marlboro.
Azi, mâine, ieri. Nu există ţară pentru români.
Dar există Coca Cola şi Marl- Toate astea - o noapte în care bate
E caniculă. boro. vântul
Coca Cola şi Marlboro. Şi fâlfâie perdelele,
Revolte sociale afară. America, America din capu' meu. O criză de inspiraţie,
În casă eu, Coca Cola şi Marl- Frică de eşec, de facturi şi de
boro. Refuz Carpaţii, obezitate morbidă,
Nimic fără Coca Cola şi Marl- Refuz Capitala, - şi o Coca Cola şi-un Marlboro.
boro. Refuz trecutul, viitorul şi Ca de fiecare dată.
tranziţia,
Cancer pulmonar, insomnii şi Refuz România şi conducătorii, Tot ce mai lipseşte acum e un
palpitaţii, Refuz interacţiunea şi familia, telefon de la un musulman din
Coca Cola şi Marlboro, celula de bază a societăţii. Istanbul.
Dar libertate. Refuz să fiu o bază. - Alo?
Dar nu refuz aproape niciodată, - Iyi geceler.Neden?
America într-un pahar de Coca O Coca Cola rece şi-un Marl- - Rahat.
Cola boro.
EXAMEN
Versurile lui sunt nişte strune
care se tânguie prelung şi vag ORAL
când le citeşti, le-atingi, le mângâi,
Ce minunat! Ce muzică se naşte atunci din ele...
Ce unduire-a slovelor şi ce parfum...
E melodia pentru ultimul meu drum.
E diafanul zorilor.

Foarte corect punctat. Chiar mult prea bine.


Răspunsul tău denotă sârguinţă.
Impresionant, nţ!, n-aş spune...
Ai reprodus ce au mai spus şi alţii (… şi mă
refer la marii noştri critici).
Am consemnat şi vei primi o notă bună.
Acum însă, găsesc de trebuinţă,
Să te întreb ,
(Şi-ai să-mi răspunzi onest, cu elocinţă)
Ce ai de spus, original, desigur,
Referitor la Stănculescu.
(poetul nostru cel de toată stima )

Dacă sinceritatea-i necesară,


Şi nu gândesc că-i altă cale,
Atunci aşa să fie. Mă-nvoiesc.

Nu vreau să spun decât, aşa, ca într-o doară,


Că versul său nu e dumnezeiesc.
Ba dimpotrivă.

Tăcere.
Linişte pentru ceva secunde.
Elevul îşi ia mina gravă.
Comisia rămâne-n aşteptare.
Apoi, elevul se ridică în picioare
Şi zice:
I-aş spune lui, de-ar fi să mai întâi timid, cu glas scăzut, apoi, treptat, din ce în ce mai sigur)
trăiască încă,
exact ce i-aş fi spus şi lui Minescu:

“Mai dute-n p*** mea, Nichita

Dorian Danila
Stănculescu!”

Aşa credeai tu c-ai să scapi de


muncă...?
SĂ TRĂIASCĂ!
Să traiască-n veci prostia!

Să trăiască incultura,
ignoranţa ş-arivia!

Să trăiăscă Nicolae,
Ceauşescu şi Elena.

Să trăiască ţărăniştii, comunist-democraţia,

Să trăiască şi martirii, muribunzii,


pensionarii...
Să trăiască Gheorghe Hagi,
Să trăiască cocalarii.

Sa trăiăscă internetul, coca cola şi pigmeii.


Să trăiască facultatea,
Fizica,
Sociologia,

Să trăiască jurnalismul, libertatea şi trufia.

Să trăiască Pedeleul, hoţia, pornografia,

Să traiască şi studenţii, scriitorii şi actorii,


Mai la urmă,
Ca umilii.

Să trăiască muritorii!
Să trăiască toată lumea!

Dorian Danila
Kurosa
Polanski is still alive!

Ku

w a
br
ic k

i s
is

d
de

e
ad

a
!

d!
lang a i s de ad!
Be r

Din când în când,


filme
Amintiri din epoca aceasta

Prolog analfabeţii unei comune din creierul munţilor, care pleacă înainte ca cineva
Cam câte alunecări în trecut mai poate suporta cinematografia să se prindă cum stă treaba cu mâzgăliturile alea care se cheamă litere. Cu
românească. Cam câte rememorări ale plafonării mai poate duce supraapre- toate astea, ţăranii primesc diplome sunt consemnaţi oficial ca oameni “culţi
ciatul film românesc. Destule. Mult prea destule. Tema centrală a existenţei în cap”. Urmează povestea unei poze cu dictatorul, care din raţiuni propagan-
românului este comunismul: minereu inepuizabil de inspiraţie din care ex- diste şi cu un pic de indolenţă şi grabă specifică sistemului, ajunge să-l
tragem fără simţ de răspundere pentru a crea film, orice. Numai să fie. infăţişeze pe bătrânu’ Nicolae cu o căciulă în cap şi cu alta în mână. Povestea
Laşitate. Vorbim acum, zice-se liber, pentru că nu o făcea nimeni miliţianului care primeşte un porc viu, de la o rudă cu neuronii decedaţi, cu
atunci: despre dictatură, închisoare, frig, teamă şi nedreptate. Caricaturizăm scopul de a fi oferit a doua zi drept atenţie unui medic, încheie prima serie de
în flegme tirani în faţa cărora obişnuiam să ne închinăm respectuos, cu servil- filmuleţe. Miliţianul are crunta misiune de a omorî, pârli şi tranşa animalul în
ismul afectuos al câinelui. Nici vorbă de pedigriu la rasa asta. Suntem şi vom apartament. Mă opresc aici cu deconspirarea. Nu mai e multă peliculă şi la o
fi în spatele unui gard. Şi vom lătra a ameninţare cu dinţii de lapte mijiţi pe la adică, atâtea duble reclamă o pauză. Pauză deci.
colţurile gurii. Imitând ferocitatea aproape perfect. N-am cum să vorbesc despre filmu’ ăsta fără să fac câteva comparaţii
Previziune: Ne vom amuza peste ani de umilinţa de azi. Acţionăm cu precedentul, mult aclamatul 4 3 2 (1) (fâs!). Nu mai avem parte de aceleaşi
retroactiv. Nu când este prea târziu, nici vorbă, ci atunci când a trecut atât de imagini sumbre, friguroase şi noroioase. În “Amintiri...” nu mai e vorba de
mult timp încât tot ce poţi face e să fii nostalgic. Vom pune criza prezentului acelaşi gen de comunism din cauza căruia nu poţi face nimic calumea, nici
pe seama unei gafe rău intenţionate a băsescului. Ne vom aminti de şuviţa lui măcar un amărât de avort ilegal. Nu, aici personajul principal este românul
la un pahar de şpriţ cu prietenii, vom rememora cu simpatie şi umor tâmpeni- descurcăreţ. Nu mai e teroare, e derizoriu. E comic de situaţie. Securiştii par
ile metreselor din politică, memoria va reînvia zburdalnic atâtea bancuri cu nişte pisicuţe puse pe şotii. Lipsurile nu generează frustrare ci doar noi pretexte
blonde încât nu vom şti cu care să începem. Vom râde plescăind pui modificat de amuzament. Nu simţi prezenţa unui tiran care seamănă frică aşa cum ai
genetic, roşii injectate şi apă nefiltrată îmbuteliată în sticle de firmă. Dar vom senzaţia în 4 luni, 3 săptămâni etc. Poate şi pentru că imaginea e mai colorată
râde, iar toate relele pălesc când râzi. Mi-e necaz pe acest haz de necaz care, aici, aproape strident. Copiii din film, deşi ar trebui să fie genu ăla de pionieri,
invariabil, va urma. La nesfârşit. Laitmotiv al generaţiilor care vor veni. Una au nişte feţe de World of Warcra clar!
câte una, toate de acum încolo. Deci Mungiu lasă de-o parte toată construcţia aia în detaliu a unei
Recomandare de partid: Pentru toţi spectatorii acestui film: Să râdeţi lumi cenuşii, cât mai aproape de realitate, concentrându-se pe poanta de la
bine, tovarăşi! E un ordin. Aşezaţi-vă liniştiţi la locurile dumneavoastră şi sfârşitul fiecărui episod. Ai senzaţia că se grăbeşte să ajungă mai repede la final,
vizionare plăcută. Aplaudaţi sinistru la final. Consumul de produse capitaliste pentru a dezvălui duma. Bine, am uitat să spun, nu toate filmuleţele sunt re-
este strict interzis. gizate de Mungiu. Mai sunt alţi doi cred, dintre care unu are nume de străin
Scena 1 Dubla 1 (ce-o fi înţeles ăla din scenarii mi-e greu să-mi imaginez dar în mod sigur a
Amintiri din Epoca de Aur, filmul lui Mungiu, este un compendiu de pastile acceptat să participe în proiectul ăsta cu o frază gen, “Hm, communism? Cool!
amuzante care îşi iau rădăcina în nişte realităţi nemodificate de propaganda I’m in .”). Dar nu ştiu să spun care ce a regizat, dacă fiecare câte unul sau toţi
socilaistă. E ca şi cum Jarmusch.... toate. E o nebuloasă totală pentru mine. Poate şi din lene de documentare.
Scena 1 Dubla 2 Dar mă rog, pentru asta există wikipedia sau cinemagia, eu fac altceva aici. Eu
Amintiri din Epoca de Piatra e un film. sunt ... %!@#$%^&*))(*&*&%$...
Scena 1 Dubla 3 Ce-ar mai fi de spus despre filmu ăsta... România a avut un comu-
Amintiri din Epoca de Aur nu e un film. E mai multe filme. nism aparte. Unul hazliu din câte rezultă de aici. Comunism fără de comunism
Scena 1 Dubla 4 şi ultima şi măcelării fără de carne. Comunism în care privatul nu este o instituţie ci
Cu tot respectul pe care îl am pentru comunism, socialism, totali- privatul era omul, care se descurca precum românu’, ciupind de ici de colo, un
tarism sau cum s-o fi numind ceea ce a fost şi încă mai e, dar sub altă formă, ou, un porc etc. Strategii de mercantilism primar, ce mai! Troc instituţionalizat.
şi cu toată părerea de rău pentru muniţia risipită în corpul lui Ceauşilă (căci Hazlie dramă a istoriei. Comic declin.
Elena aproape că a reuşit să se reîncarneze într-o blondă de Dorobanţi cu „Noi am trăit o formă de absurd istoric.“ (zicea Matei Vişniec)
acelaşi nume) m-am instalat pe canapea acompaniat de câţiva cizburgări Epilog
zemoşi, floricele de porumb, şi o sticlă enormă de Coca Cola. Măcar aşa mă Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu când mă gândesc la comunism, la locul
delimitam şi eu de perioada aia evocată în film, pozând într-un capitalist sadea naşterii mele (un spital jegos şi auster) la casa părintească fără căldură şi apă
care râgâie zgomotos de atâta bunăstare culinară. caldă, la canalul Dunăre-Marea Neagră de crăpau muncitorii jucându-se cu
Filmul este construit ca o serie de povestioare comice, şase la număr dacă îmi târnăcoapele, la şifonierul în care mă ascundeam de tinerel când venea Secu-
amintesc corect. Unele amuzante, altele mai puţin. Dar triste toate. (Există ritatea în inspecţie, parcă-mi saltă şi acum inima de ură vindicativă şi nu-mi
două volume: “Tovarăşi, frumoasă e viaţa” şi „Dragoste în timpul liber” , vine a râde cu spume. Şi doamne, urât mai era pe atunci căci şi părinţii şi fraţii
primul compus din patru filmuleţe al doilea din două mai lungi). şi surorile îmi erau chinuiţi, deposedaţi de speranţă şi casa ne era plină de gol,
În prima povestioară, nişte ţărani imbecili care se pregătesc cu ar- aşijderea stomacul. Nu ştiu alţi tovarăşi cum sunt...
doare să primească delegaţia oficială care urma să treacă prin satul lor, Epilog la epilog
dimpreună cu doi activişti trimişi să inspecteze pregătirile, râmân blocaţi într- Ha, ha, ha. Ce amuzant regim opresiv-punitiv.
o tiribombă. Pe urmă e povestea unui învăţător trimis să alfabetizeze
Poliţist, subiectiv
Corneliu Porumboiu, un regizor. Filme. „Poliţist, adjectiv” lui. Secţie, străzi, maşini, apartament, baie, bucătărie, o bere rece, o
de exemplu. Cel mai recent. tocană pe aragaz. Discuţie cu o persoană din anturajul urmăritului.
Deci…. El cola, poliţistul vodcă. Restaurant. Mirabela Dauer, cer fără soare,
Personajul principal este un om. Omul este poliţist. El tre- pastă fără periuţă, exprimare deficitară în raport. Nevasta sesizează.
buie să prindă un băiat. Consum de marijuana. Deţinere, posibil Atenţionare. Răspunsul poliţistului. Nu ştiam. Nedumerire. Cine se
trafic. Poliţistul nu este de acord. Are o dilemă. Morală. Intrigă. ocupă de cuvinte în România? Academia. Serios? Iarăşi acelaşi “nu
Poliţistul se plimbă pe străzi. Urmăreşte băiatul. Îl ştiam”.
spionează. Apoi scrie un raport. Merge acasă. Manâncă ceva. Discută Convocare în biroul superiorului cel mai superior. Şefu.
cu nevasta. Îl stresează o melodie. Îşi încălzeşte singur mâncarea. Ton calm. De superior. Răbdător. Dicuţie în trei. Doi poliţişti şi un
Bea o bere. Se scarpină... superior cel mai superior. Poliţistul dilematic este mustrat. Întrebare
Apoi... către el. De ce zici că nu vrei să-l arestezi. Răspuns vag, uşor
Colindă străzile. Aceleaşi străzi. Sordid. Nimic în jur. oligofrenic. Ambiguu. Corecţie. Dicţionar explicativ al limbii
Câţiva pietoni, vag. Pustiu. Mizericordie faţă de inculpat. Se opreşte. române pe masă. Poliţist, deschide dicţionar. Citeşte. Află sensuri
Gândeşte. Fumează o ţigară lângă un copac. Stă. Se uită în jur. Se în- multiple ale cuvintelor. Cuvinte pe care le-a folosit în vorbirea
toarce la secţie. Se aşează la birou. Dialog cu un coleg. Despre una, directă. Încercare de justificare. Derută. Totul devine altceva. Capătă
despre alta. Deschide un dulap. Pleacă. Apoi merge iar. Păşeşte agale. un sens. Poliţistul, om al legii. Legea zice ceva. Poliţist, face ce zice
Maşini. Blocuri. Parcari. Curtea şolii. Chiştoace pe jos. Elevi care se legea. Punct. Clar? Situaţie tensionată. Deşi tonul superiorului este
întorc acasă. Ghiozdane. Fiţe. Discuţii amicale. Fete, băieţi. O coală la fel de calm. Trei poliţişti. Doi inferiori pe scaune şi un superior,
de hârtie. Scris de mână. Raport. Despre. cel mai superior, la birou. Dilema dispare. Poliţist eliberat de con-
Discuţie cu un superior. Legea din România. Poliţistul, om fuzie, dacă nu definitiv măcar din conformism.
al legii. Da, dar...nu e corect. Probleme de conştiinţă. Inculpatul e Tablă. Cretă. Poliţist desenează planul flagrantului delict.
tânăr. Arest, consum marijuana, viitor compromis, nedrept, în- Aşa, aşa, aşa şi aşa, noi pe aici, doi prin spate, loc de fumat, strada
durare, legi vechi dar trebuie respectate, occident legi diferite, con- cutare, încercuim, arestăm. Şi gata. Caz închis.
sum, insuficient pentru arest, ce naiba. Sediu poliţie. Scaun. Poliţist
în scaun. Faţa în pumni. Linişte. Aşteptare. Sunet de taste. Secretară Final.
la calculator. Ţac, ţac, ţac, pauză şi iar ţac, ţac. În continuare dilemă. Generic.
Luptă interioară. Muzică.
Rugăminţi către colegi. Ajutor pentru întocmirea raportu-
Regele Comediei, Martin Scorsese, Robert De Niro, 1982
Filmul lui Scorsese este despre şuturile-n cur pe care le primeşti in- Dar ce face el, cum ajunge el pe scenă. Păi, ca în filmele ameri-
variabil de la viaţă, această viaţă pe deplin instituţionalizată. A, şi despre cane, cum altfel. Pentru că calicu’ ăla Jerry Langford (un fel de Mircea Badea
farmecul discret, de plastic, pe care celebritatea îl conferă unora. cu anvergură de Trandafir ) nu vrea în ruptul capului să îi dea o şansă şi să-
l invite în emisiune. Punct din care cariera lui Rupert Dovleac va exploda,
Ha, ha, ha... la tanelntul lui... “şi sunt bun, sunt al naibii de bun, nu aş mai fi aici dacă
nu aş fi dinamită” suna îmbârligătura lui către Jerry. Dar Jerry is a busy man,
Rupert Pupkin (Robert de Niro, la dracu’), acest Sfârlează- ştiţi voi, genul, te-sunăm-noi şi chestii dintr’astea. Atunci ce face el, în dis-
Fofează în traducere mioritică, adesea confundat cu un dovleac (Pumpkin), perarea de a fi faimos. Îl răpeşte pe înfumuratul realizator de show-uri
este regele comediei din capu’ lui. Şarmant dar netalentat, amuzant dar comice, cu complicitatea unei fane nebune, evident cunoscută a lui Pupkin.
numai involuntar, sărac dar demn, este genul de Aguirre (celebru conchis- Spune-mi cu cine te împrieteneşti, ca să-ţi spun cine eşti. Cum nu trece ziua
tador răpus de propria manie a perseverenţei) al suburbiilor, al cărui singur fără maestru pe sticlă, negocierea cu producătorii devine o bagatelă. În
atuu este credinţa oarbă şi nestrămutată în ceea ce numai el, dar numai el, schimbul eliberării maximei vedete – apariţie la în platou ca invitat special.
consideră a fi: talentul de comedian. Ratat, falit la vârsta la care ideea de a Simplu. Echitabil. Zis şi făcut.
debuta în ceva, orice, indiferent ce, alunecă în penibil şi derizoriu. Bine eu am sărit un pic, vroiam să scurtez ca să scriu mai puţin
(scrisu’ ăsta, pe lângă plăcere e şi bătaie de cap pentru unii). Omu’ încearcă
Ha, ha, ha, Rupert Pupkin, ha, ha, ha. metodic, e răbdător, ca în parabola kaiană În faţa legii, dar când central-
ista de la Sediul-Central-al-Studiolui-de-Producţie-şi-de-Televiziune-sau-
DeNiro e DeNiro, iar asta eclipsează tot filmul. Rolul mănuşă al cum-dracu’-so-fi-numind-chestia, te tot amână, te tot amână, că n-ai voie
carierei sale, indiferent câţi ar fi de părere că de fapt Taxi Driver, sau mai să intrii, că n-ai voie să aştepţi acolo, că aia nu, aia nu, atunci parcă îţi trece
rău, Casino (film modest, pe alocuri chiar mediocru, vorba unui moderator prin cap şi ceva extrem. Aşa, ca ultimatum. Şi când mai pui şi că tot ceea ce
de emisiuni sportive care făcea aluzie la un meci de fotbal). dorea era o amărâtă de audienţă, să-i asculte Jerry în persoană caseta pe
Şmecherul Scorsese, vulpe bătrână, induce senzaţia iniţial că de care a înregistrat-o ca probă a harului său magnific, chiar că-ţi vine să-i
aia nu au domnule loc oameni talentaţi în sistem, din cauza mamuţilor şi bagi în măsa. Nu altcineva şi în orice caz nu tipa aia care i-a dat caseta
maimuţoilor de tot felul. Parţial adevărat. Treptat, ca un râs care se înapoi după îndelungi tergiversări momoreţiene aruncându-i în faţă vorbe
intensifică până ce se sparge într-un sughiţ încecăcios, ai parte de o mostră de lemn, că eşti bun dar nu eşti căutat, bla bla bla, mai încearcă, mai introdu
de antitalent din partea sărmanului Rupert. Adică ajunge să dea o o monedă. Tâc! Tâc! Tâc! Ghinion...
reprezentaţie, un monolog de stand up comedy, care, straniu, devine excesiv Dar Jerry n-are timp, saracu’, e ocupat să joace golf....
de amuzant tocmai prin lipsa comicului. Înţelegeţi, sau...
Hmm...Rupert Pupkin...Hm...... Andy Kaufman a avut şi un pic de şansă...
Rupert-ha-ha-ha-Pupkin.
Tristul comedian, după aşa ispravă săvârşită, este evident băgat
Adică fiind alături de el tot filmul, te lipeşti de el, savuros ca o la zdup, pentru o perioadă. Omul e încarcerat, dar imaginaţia zburdă în
savarină, credul ca o fată de pension, iar ambiţia lui devine şi cauza ta, la continuare pe coclaurii aberaţiei: revenirea lui pe scenă - aşteptată îndelung
naiba. Empatie la maxim. Ce mai contează că glumele sunt răsuflate, omu’ de fanii primei şi singurei sale reprezentaţii care nu mai prididesc în a mi
e a-ntâia, ce mai. De fapt, cred că sunt cele mai tari poante, vreodată. Nu? ţi-l ovaţiona ecstatic - se consumă doar în capul lui bântuit de fantoma unei
Dar asta e magia profesorului Martin (a.k.a Scorsese) căci lucrurile nu stau glorii eterne, indiferent de piedici.
chiar aşa, nţ ! Monologul său e plin de replici grosolane inspirate din propria
biografie (oare?), genul de bancuri pe care le gustă doar birjarii şi camion- Ha? ha? ha? Rupert Pupkin…?
agii căci până şi băieţii de la colţ de stradă s-au mai cizelat niţelus.
ha, ha, ha, Rupert Pupkin, ha, ha, ha….etcetera.

Rupert Pupkin, ha, ha, ha.


Gomorra, oraşul de la poalele vulcanului
Matteo Garrone își dezbracă protagoniștii de somptuoasa Garrone zugrăvește un spațiu guvernat de reguli simple,
falsitate vestimentară a imigranților italieni din filmele americane, dar greu de respectat. Reguli stabilite de burtoși epilați care se desfată
oferind în schimb o paradă infiorătoare de criminali pensați, cu o muzică ieină, ce pare a le pune la îndoială ferocitatea.(sau o
bronzați artificial și îmbrăcați cu un prost gust mul mai autentic, evidenţiază?). Mafioții lui Garrone nu au tabieturi subtile, sunt doar
mai plauzibil. Întrebat fiind de ce a ales ca scenă de început un niște antieroi narcisiști, autentici prin comportament, vestimentație
masacru, regizorul a răspuns nonșalant că a adăugat la scenariu și limbaj. E greu să vorbești despre film ca întreg, însă regizorul ital-
această secvență pentru atmosferă, deși poate dezorienta privitorii, ian lasă impresia că este mai mult decît familiar cu lumea pe care o
părând mai degrabă un ceva desprins dintr-un film science-fiction descrie în imagini, în cadre. Este doar o frescă a unei realități crunte
(culorile țipătoare, solarul ce pare a fi mai repede o mașină a tim- cu care orașul Napoli, Italia, se confruntă și, fără îndoială că se va
pului). mai confrunta cel puțin o eternitate.
Două figuri răzbat din pleiada de personaje care se perindă Filmul se încheie cu informații care apar sunt formă de text,
prin cadru de-a lungul filmului. Doi adolescenți care își unesc nepri- pe fundal negru, privind activitatea Camorei, numărul crimelor, a
ceperea și stângăciile cu un singur scop: acela de a le veni de hac banilor obținuți din traficul de droguri, ceea ce relevă adevărata di-
burtoșilor care le comandă. Marco și Ciro pun mâna pe un adevărat mensiune a dezastrului provocat de facțiunea mafiotă. Deși italienii
arsenal, organizează un jaf după care se relaxează într-un club de au receptat filmul drept un documentar, măgulindu-l astfel pe Gar-
stripteasse cu două prostituate cu care nu știu să se comporte. Aici rone vădit încântat că și-a atins scopul, realitatea pare mult mai dură.
filmul devine comedie, pentru a mai destinde parcă atmosfera După vizionarea filmului, rămâi cu o stranie senzație a unor mafioți
încărcată de violență gratuită. Doi puștani care se visează criminali mărunți, a căror unică placere este de a se răfui între ei pentru
notorii, nefiind altceva decât niște mamifere naive care imită fără supremație.
prea multă grație scenele de violență din filme precum Scarface. Însă Matteo Garrone reușește să construiască o adaptare
nu ajung să ucidă, pentru că sunt lichidați. Tot ce fac este să tragă decentă, având în vedere mijloacele de exprimare ușor limitate (cin-
focuri de armă în neștire, urlând ca apucații, în chiloți, pe marginea ematografice), a romanului non-fiction al scriitorului italian Roberto
unui lac. Sfârșesc pe o plajă, cu sângele șiroindu-le din căpătânile Saviano. Cât despre premiul obținut în cadrul Festivalului de la
lor inutile, care adăpostesc un creier imatur pentru acea lume a Cannes, Grand Prix, acesta este doar al doilea ca importanță. Nu de
șmecherilor inveterați. Un excavator se apropie zgomotos pentru a puține ori am auzit voci care îmi prezentau filmul drept marele
scuti nisipul fin de povara hoiturilor unor neisprăviți. câștigător. În anul 2008, premiul Palm D’or avea să-i revină regizoru-
Filmul este construit narativ din mai multe planuri, care lui francez Laurent Cantet pentru filmul “În clasă.”
interferează uneori obositor și ilogic, decontextualizat parcă. Toto,
un copil maturizat forțat este aruncat în vortexul crimelor odioase Gomorra este totuși un film asupra căruia planează o suspiciune.
săvârșite în numele zeului Euro, ca mai apoi să contribuie la Aceea că a fost laureat și/doar pentru a face mai cunoscută publicu-
asasinarea unei cunoștințe, drept rezultat al unei răfuieli din interi- lui larg cartea lui Saviano.
orul bandei. Inocent, firav, dar cu o dorință înspăimântătoare de a
răzbate într-un univers înecat de sânge, Toto reușește. Iar asta
înseamnă declinul unei lumi.
“Când filmul s-a terminat, nu mi-a mai venit să mă
ridic din scaun: aş fi vrut să rămân acolo, pe Pandora, pen-
tru totdeauna, cu femeia mea albastră, cu coada mea
graţioasă, cu ornamentele şi tatuajele mele, să fiu transferat
definitiv în avatarul meu, dream-walker al nostalgiei...”

Mircea Cărtărescu - “Vis şi scamatorie”


Evenimentul Zilei, 15 ianuarie 2010
www.evz.ro

EU, AVATARUL
E ușor redundant, îmi imaginez. Deci
Mi-am trimis avatarul pe Planeta Mall. Acolo, eu- reiau, de această dată pe alt ton. Mi-am trimis
adică el, el adică eu dar nu întocmai ci puțin schimbat avatarul într-o expediție cinematografică, la fil-
păstrând însă caracteristicile esențiale ale înfățișării și egoului mul Avatar care rula pe Planeta Mall.
meu, s-a adică m-am ... În fine, convenția de acum încolo va Și acum impresii. Păi da, avatarului meu
fi aceea de a scrie la persoana a treia, altfel am să mă încurc i-a plăcut filmul, pentru că de, era și el o oaie
și naiba o să-i mai dea de cap vreodată textului ăstuia. Dolly a cal’arilor. Deci nu avea cum altfel. Ba a
Deci, mi-am trimis dublul la cinematograful în trei și rămas vădit impresionat, a și plâns la final
dimensiuni pentru a-mi face un scurt briefing (atenţie molipsinu-se de la o fetișcană înzorzonată,
pleonasm, tot un fel de licenţă poetică…hm…) a ceea ce se îngropată în floricele de porumb, de alături.
petrece acolo, mai puțin în sală ca spațiu în care se Avatarul meu nu prea citește cărți așa că e foarte
depozitează privitorii și mai ales în bombasticul ecran sf, posibil ca asta să fie cea mai impresionantă
care e ecranul în trei d. poveste pe care a auzit-o vreodată (și pe care să
Nu puteam, firește să mă duc în persoană pentru că o și înțeleagă).
acolo e o atmosferă greu respirabilă pentru o ființă normală Pe scurt : niște oameni malefici cu aere
(nu zic neapărat ca mine, ci ca majoritatea dintre noi). Așa de conchistadori hipertehnologizați invadează
că mi-am trimis proiecția care reproducea fidel, în detaliu, teritoriul neprihănit al unor creaturi albastre in-
felul în care arată locuitorii planetei, cala’arii: blugi, pantofi ofensive, sensibile și conectate în permanență la
Marian Mexicanu, geacă cu puf la guler…etc - vestimentația natură ca societatea civilizată la net. Un soldat
lor nu e constantă, dar așa s-a nimerit să fie atunci. Telefon- marin semiretardat trimis în misiune sub
calculator, ochelari de soare și semințe-n buzunare. Sau mă înfățișarea unui na’avi (creaturile albastre așa se
rog, nachos. Depinde... cheamă ele) se îndrăgostește subit de o femeie
Și pentru că nu lucrez pentru Telenciclopedia sau cu care face și dragoste sub copacul strămoșilor
pentru Atlasul de Mitocănie Urbană – cred, dar nu sunt sigur sau așa ceva…. După ce se luptă astea două rase
că așa-i zice - nu am să insist asupra băștinașilor. Nu facem între ele na’avi fiind conduși de creatura
studii de antropologie aici.. umanoidă reformată împotriva propriei specii
Cum avatarul meu este o fire ușor entuziasmabilă pe care o trădează pentru o meduză
față de lucruri noi, a ajuns acolo cam pe la fără un sfert să albastră cu buze reci, cu care și-o
zicem, iar filmul începea pe la și 20. Deci a avut timp suficient trage…am mai zis asta…scuze…
de o mică incursiune pedestră cu caracter explorator în cred că m-a marcat, apoi bla bla
mica-marea lume a cal’arilor, Planeta Mall sau cum v-o veni bla bla bla el rămâne pe planetă pe
la gură să-i ziceți. E ușor redundant, îmi imaginez. vecie trăind fericit până la adânci
Aoleu, da, cum ce film? Ce film?!?.. bătrânețuri ….un fel de happy –
…….Avatar domnule, …Avatar! end corcit. Și toate astea în 3d.
Dorian Dănilă
www.cebineafost.blogspot.com

BLOG
&
SFERĂ
!
!!
tic
ta
s
to
Ci

Fetiţa cu brichetă
Dulce fetiţă cu scurtă fustiţă.
Lucioase bulane în mega sandale.
Stridentă şuviţă în ochi, ca de fiţă
Şi buze cărnoase, aproape mortale.

Am întâlnit-o în supermarket, aşteptam re-


semnat la o coadă imensă. În ceafă m-a lovit cu vocea ultimul pachet, ea mi-a intins ceremonios o
ei interogativă. Total nepregătit: neras, iar hainele, de brighetă. Era premiul pe care-l meritam. La trei pa-
stat prin casă. Cu părul vâlvoi, cu mucii-n freză, con- chete, o brichetă. La patru, un pachet gratuit, dar eu
strastam involuntar şi regretabil cu orice fiinţă vroiam bricheta. Mi-am pus-o pe deget în chip de
umană. verighetă iar ea mi-a jurat exaltată veşnică fidelitate
-Sunteţi fumător? mă întreabă. şi iubire.
-Nu-mi aduc aminte să nu fi fost… spun. Dar Cununia a avut loc în una din clădirile alea
tu eşti? translucide pe care scria mare, cu litere de-o şchiopă
Ar fi trebuit să-i adresez întrebarea răspicat, numele companiei. Marlboro. Apoi m-am cocoţat pe
probabil că nici nu a înţeles. Eu mai mult mormăi un munte de ţigări cu filtru plus şi i-am recitat o
decât să scot vocale pe gură. Nici nu mi-a răspuns, declaraţie de dragoste „Te iubesc până când mă voi
dar mi-a zâmbit. Apoi mi-a povestit ceva fermecător putea lăsa de fumat”. Ce cuvinte măreţe, asistenţa ju-
despre pachetele de ţigări cu filtru plus, pachete albe bila, aplaudând, fluerând şi aprinzând ţigări iar
şi roz, ce frumos povestea. Am rămas captivat, mă mireasa era emoţionată până la lacrimi. I-am croit o
uitam la ea ca şi cum ar fi vorbit cu picioarele sau cu rochie specială, din cea mai fină foiţă de ţigară, cu
subfusta. Ca să îi demontrez ca eram interesat, o în- dungi orizontale de gudron. Era cea mai frumoasă
trerupeam din când în când, încercând fără succes să ţigară din lume, cu care aveam să trăiesc veşnic.
fiu spiritual. Noua provocare Marlboro zice ea. Naşul de cununie ne-a oferit un buchet de
Ţineam morţiş să-i arăt ce fumător sunt eu, chiştoace care mirosea dumnezeiesc, şi-am plecat în
aşa că mi-am cumpărat un pachet, am aprins trei luna de miere, cu barca pe râul de cianură. De pe mal,
ţigări o dată şi am tras cu nesaţ. În aer desenam in- nuntaşii ne urau în cor “Cancer de piatră”, fluturând
imioare efemere din fum de cianură şi sulf. În jurul mâini şi brichete. Femeile mai sensibile, cotropite de
meu plutea o moarte dureroasă şi lentă. Oamenii care emoţie, tuşeau şi-şi vomitau plămânii de emoţie. Ne-
treceau cu plasele pline se opreau uluiţi, mă priveau am făcut o promisiune, dovadă a iubirii noastre,
cu admiraţie. Unii aplaudau, alţii pur şi simplu erau acolo pe barcă, în timp ce pluteam spre moarte, că
uluiţi. Eram un fumător plus, care fuma ţigări plus, atunci când nu vom mai avea ce fuma, ne vom fuma
nu una ci trei, nu una după alta ci simultan, nu unul pe altul şi vom pune scrumul într-o scrumieră
oricum ci cuprins de emulaţie cancerigenă. Plămânii de lemn cu capac bătut în cuie. Aveam să trăim în
dospeau de atâta fum, în gât îmi creşteau stalagmite cancer veşnic pâna la infarct.
purulente şi totul era acum o ceaţă. Am fumat aşa un Aşa să ne ajute nicotina.
pachet, apoi încă unul şi încă unul cu aceeaşi poă
morbidă de viaţă. Eram constant şi fericit. O impre-
Dulce fetiţă cu scurtă fustiţă.
sionam progresiv. Ochii meu se uscaseră din cauza
Lucioase bulane în mega sandale.
fumului pe care nu mă mai oboseam să-l alung, îmi
Stridentă şuviţă în ochi, ca de fiţă
întra şi-n nări şi-n intenstine. După ultima ţigară din
Şi buze cărnoase, aproape mortale.
4
!
r!!
ăto
ci g
nu

Oameni in păienjenişul de mediocritate şi


Si

de valori răsturnate

M-a amuzat un articol, mai mult m-a intris- cum ar face un manelist însetat de glorie post
tat, m-a deprimat şi m-a facut să îmi doresc să mă mortem.
sinucid (dar este asta o solutie, nu!, este cel mult S-a sinucis un om. Şi dacă ne compunem ple-
esenţa filozofiei, aiurea!). doaria pe jumătate din citate, ei bine, eu n-am să citez
Autorul este un căpcaun securist subme- dar am să amintesc ca sinuciderea e cel mai puternic
diocru si plin de sine care are singurul merit de a fi o semnal al anomiei sociale, cum spunea un celebru,
gaură. Un anus care emite flatulaţii şi poluează tot ce adică altfel spus, omul nu s-a sinucis ca urmare
mişcă. E directorul unui ziar, fireşte de aici aerele de exclusivă a prorpriei sale individualităţi, ci din cauză
mare scriitor, copie eşuată lamentabil a hiperval- că societatea, monstru tentacular tenebros, l-a
orosilor noştri scriitori emblemă , reprezentanţi ei împins să o facă. Adică s-a sinucis. Ce? Am pus –o
înşinşi ai unei literaturi minore într-o istorie care nu eu? Şi mai era, remarc, sau nu mă pot abţine să re-
se poate autocaracteriza ca fiind nici măcar decentă. marc - stimaţi tovarăşi libidinoşi, obsedaţi sexual şi
(îmbibată de atrocităţi de tot felul). Un oltean con-
septuagenar-comunişti - fumoasă, ce mai!, cu vilă....
secvent în a se elogia pe sine permanent prin reduc-
toate virtuţile pământului. O, şi ce pretext frumos să
erea celorlalţi, ca o curvă ştirbă printe hipopotami
mai dăm nişte citate şi să filozofăm aiurea ca şi cum
care-şi reclamă agitatându-se, dreptul de a fi
acum descoperim frumuseţea aristotelică a dialec-
considerată o femeie atrăgătoare. Un strigoi care
ticii.
bântuie, căci vremea lui s-a scurs de la Revoluţie sau
Panica Unui Idiot În Mulţime Şi De Aici Dezastrul, Sinuciderea este un spectacol....dar un spec-
cum s-ar mai putea numi aceasta. tacol în care eşti un interpret solitar, fără spectatori
Adică cum domnule, fă-mă să înţeleg, cum sau mai bine zis cu acei spectatori-cauză din umbră,
de s-a sinucis un om cu o viaţă perfectă. Cu vilă, cu care nu se văd dar există. Crimă şi pedeapsă, cauză
soţ, cu faimă… cu moţ? E o întrebare cel puţin şi efect, viaţă-moarte, frumos-urât, scriitor ratat-om.
hamletiană pentru un oltean crescut prin ogoare, cu Ca-nţările... acele ţări cu oameni, nu şoareci (sau oa-
secera-n mână care mai apoi, din adulaţie, a pictat-o meni şi şoareci?) oricum, “ ce e iadul, că n-o fi mai
pe acel steag roşu cu mâna lui de brazdă aridă. Din- rău ca p’aici.“ Şi aşa măi... fată dragă, intrigi
colo de forţa de abstractizare pe care o au cam toţi conştiinţa oltenească şi o faci să se vomite în fraze,
netoţii, nu poţi generaliza din lipsa de profunzime. sub formă de opinie... opinar, oppinion, a opina...
S-a mai sinucis unul şi nu pentru a putea vinde mai avem şi noi un cuvânt pentru asta, păi să n-avem şi
multe Compact Discuri cu poza sa inscripţionată dreptul de a o face ?!
1
Scrisoare cu destinatar...
... fără intenţia de a o expedia

De ce n-ai înţeles nimic din sinuciderea şansă. Clădeşte-ţi propriul imperiu în miniatură şi
unui om? De ce ar trebui să înţelegi şi mai ales de impune singura lege pe care o înţelegi: legea pum-
ce trebuie să strigi că nu ai înţeles. nului, a agresivităţii verbale. Pârjoleşte redacţia
Tu n-ai înţeles nimic pentru că ai mituit înainte să inviţi pe cineva, e singura metodă să te
moartea să te mai lase, obişnuit să poţi aranja orice aperi, priveşte-l apoi cum moare, puţin câte puţin,
şi cu oricine, la mica înţelegere. Cu Moartea e sim- de foame şi sete. Eşti victorios, iar tipul ăsta de glo-
plu, probabil un telefon la miezul nopţii, în care- rie e legitimă, îţi spui, e a sfinţilor domnitori din
ţi bălmăjeai motivele ieine pentru care trebuie să istoriei Moldovei. Nu-ţi vrea nimeni locul, şi ni-
mai trăieşti, ca un doctor Faustus deposedat de ţel, meni nu are nevoie de tine, căci şi atunci când
pentru că tu doreşti nemurirea doar ca să duci mai oferi, dai senzaţia că rupi ceva din tine. Prin tine
departe, la infinit, stindardul abjecţiei umane. Să supravieţuieşte ceea ce a fost înabuşit de mult, în
scriem despre prăşit şi despre progres, în teze şi mod ridicol, prin sânge şi ruşine, pentru că ţi-ai
antiteze şi să-l cităm pe Marin Preda atunci când rupt singur paginile din manualul de istorie, toate
elogiem mai ştiu eu ce speculant agricol. Ridică-l acele pagini ale trecutului, înainte de anul naşterii
în slăvi şi scrie în continuare, dacă nu ai cititori ei tale. Alternativa, versatilitatea şi schimbarea îţi par
se pot cumpăra sau îi poţi constrânge să te placă. pură decadenţă iar mediocritatea bolovănoasă este
De ce să vrei să mori, când dincolo nu poţi lua trofeul sub a cărui greutate devi strâmb.
pârghiile cu tine. Vorbeşti de progres in termeni Fiţuica gazetărească pe care o sufoci, îţi
distructivi doar pentru că nu înţelegi nimic dintr- seamănă. Învelişul color, prima pagină şi ultima,
o tastatură, mâinile tale ştiu doar să dea palme. iar interiorul trist, de un alb negru derizoriu. În
Dacă la un moment dat ajungi să mânuieşti un pix aparenţă vinzi lumii un ziar color, aşa cum la
în loc de seceră, nu înseamnă că eşti vreun Preda. suprafaţă dai sentaţia înşelătoare că eşti un animal
Nu te văd alergând în lanurile de grâu pe social. Dar fiinţa ta este precum ca un anunţ mor-
care nu are cine să le mai secere căci ţi-ai croit tuar, scrjelit pe hârtie cu rămăşiţele cenuşii
drum în viaţă călcând oameni în picioare, în loc răposatului.
de spice. Îi legi în baloţi de servilism, grupuri- Dacă tu reprezinţi libertatea în acest oraş
grupuri, din care te hrăneşti cu lăcomie, precum sufocat de lipsa oamenilor, dacă tu eşti “Cuvântul
muşcă un ţăran dintr-o pâine caldă, după o zi Libertăţii”, atunci înseamnă că eşti unul din
toridă în care a muncit câmpul. Meschin, răpus de proorocii anomiei sociale, vestitorul declinului. A
propriile limite ştiai prea bine care-ţi este unica ireversibilului regres.
5
Dragă jurnalule, astăzi.
.........................................................
Orice exprimare mai alambicată decât codul lui Sinistraţii de la sate. Desuet........Sinistraţii de la oraş......Pen-
Morse, inutilă. tru că apa vine de sus. Ce dacă eşti la etajul patru......... Apa
...... se scurge prin tavanul meu, ca în filmele de Kusturica......şi
.. ajunge pe parchet unde stă....formând bălţi. Ochiuri de apă.
......... De unde voi pescui gândacii care vin la siestă.....căci e cald
Universitatea din Craiova este un hambar. Din cauza aspec- şi pentru ei, dar pentru oameni.......imaginează-ţi.
tului, din cauza vitelor. Totuşi ea există. .............. ........
...........Contrar oricărui tip de normalitate. ................. Plăteşte credit morţii. Dacă n-ai te execută silit.....înainte de
.. termen. Ca pe „fată dragă”…………
.............. ………
... Aşa şi? ……………….Nu toţi cei ce mor încap în televi-
............................................. zor...........................
Aştept. .............
... ................................
........... ...
Nimic nu vine. Să scrijelim pereţii cu pixul.....să ne aşternem
..... gândurile......ce ne animă.........care sunt ..........aşa o sa fie mai
........ curaţi.....se vor menţine pururea.........şi nici de zugravi nu
Alege ceva de pe lista asta şi după 2 ani vei fi expert în ceva. vom mai avea nevoie......stricto senso.....
..................(prorpiul tău ceva, ales de tine.....hazard...zadar....) ..
.... ............că de zugravi ai năravului şi societăţii
............... ......
.. ......................
În Craiova există mai puţine ziare decât puncte cardinale..... ...................
....................................................................... . .....
..........Să ne călcăm în picioare la porţile redacţiei căci muar- Dacă îşi mai sparg mulţi capul.....lovindu-se......sau
tea vine odată cu ploaia. Oamenii dispar fără să se afle şi căzând.......pe asfalt......atunci nu vom mai respira din
asta nu poate fi tolerat. Măcar să ştim ce nu putem împiedica atmosferă.....aer......căci îi va lua locul.....vidul din ţestele
vreodată. Ne mai alinăm starea de bine, ne mai lor....cu păr. Afară e vopsit părul........ înauntru..........nu
.........................dăm cu capul.......de ceva.... ştiu......leopardul?...............Nu, nu.......
de pereţi................până ce, printr-o banală fisură a craniului ........
se va scurge tot ce am ştiut vreodată şi vom rămâne cu o ...............
hârtie în mâini.....ale căror degete.....pământ sub unghii..... ..
................... scriem şi noi aici, cum putem, căci nu ne impozitează ni-
.... meni ..........precum în lumea reală..........poate doar
Ţigările s-au scumpit. Fumează-ţi cărţile din bibliotecă. conştiinţa (conştiinţa, dragostea
Sunt mai ieine. Măcar să scoată fum.... dacă nu scot nimic mea!).......câteodată............dar e totuşi mai raţională
din tine.......Măcar...... ..........rezonabilă şi constructivă..........................
.......... ........................................
Apa e scumpă. Tot ce e natural costă. Dar nici plasticul nu ..........
e gratis. ............
Banii sunt cei mai scumpi.....totuşi......
.. Hai totuşi.....către......
............
. ......................(sfârşit sau final)
3
AYAHUASCA:
de Pablo Amargo

Viziuni
Prima viziune: Prepararea
Fiecare copac, fiecare plantă are un spirit. Oamenii vor spune că o plantă nu
poate gândi. Eu le spun că plantele sunt vii şi conştiente. O plantă nu poate vorbi, dar
în fiecare există un spirit conştient, care vede totul, adică sufletul plantei, esenţa ei, ceea
ce îi dă viaţă. Canalele prin care planta îşi trage apa din pământ reprezintă venele spir-
itului.

Aici putem vedea jungla Ucayali cu arborii săi virgini, vedea în depărtare, în colţul din stânga al tabloului şi deasemenea
tufişuri, simple plante sau plante tămăduitoare şi cătină. O casă în alt copac, aproape de cel de capirona, în dreapta. Dacă această
aborigenă, cu acoperişul din frunze de shebon şi proptele în formă pasăre ciripeşte chis chis, atunci este de bun augur să iei liana. Dar
de furculiţă din lemn de incira, podele din ponas şi un hamac în dacă aceasta ciripeşte chicua, atunci e semn că nu trebuie luată.
mijloc. Putem observa un oarecare Vegatalista care trăieşte la mar- Astfel, Vegetalistul va trebui să o lase pentru o altă zi pentru că
ginea unui râu şi care s-a dedicat obţinerii cunoaşterii prin inter- poate fi în primejdie, duşmanul îl poate ataca, poate fi ucis, sau
mediul ayahuascăi de mulţi ani. Începe prin a tăia liana de orice altceva îngrozitor se poate întâmpla. Dacă mesajul păsării este
ayahuasca dintr-un copac de capirona. Pentru asta, acest vegetalista chis chis chicua înseamnă că pentru început lucrurile vor decurge
trebuie să urmeze o disciplină precisă. Nu şi-a mai văzut soţia de bine, dar după aceea vor degenera. Probabil nu va fi în stare să vin-
trei zile. Deasemenea nu a avut niciun soi de contact cu persoane dece persona bolnavă după cum îşi doreşte. După ce obţine
decadente sau cu temperament maladiv. Nu a mâncat nici sărat, ayahuasca, Vegetalistul o va tăia în bucăţi, o va rula şi o va duce
dulce sau amar. Nici nu s-a îmbătat. Este curat, potrivit cerinţelor acasă. Acolo o va tăia în bucăţi şi mai mici, apoi le va zdrobi şi
acestui ritual. Se trezeşte dis de dimineaţă şi pleacă pentru a fierbe. După ce le va fierbe timp de trei sau patru ceasuri va turna
procura o funie sau o liană de ayahuasca. Pleacă fumând o ţigară zeama fierturii în vase, separat. Va continua să zdrobească, să
şi ea cu el o rezervă de tutun. La poalele plantei de ayahuasca aşează amestece şi să pună şi alte bucăţi la fiert. Şi tot aşa. Va avea întot-
tutunul, chibriturile şi ceva frunze uscate de bananier pentru a deauna trei sau patru recipiente pline ochi cu sucul plantei de
înfăşura tutunul adus în chip de ofrandă. Apoi rosteşte “Bătrînului ayahuasca. Apoi va adauga ayahuasca proaspătă. Vegetalistul
Părinte” (spiritul plantei ayahuasca): “Iată, aici am aşternut tutunul adaugă şi chacruna pe care a luat-o în dimineaţa premergătoare,
pentru tine, chibriturile şi frunzele de bananier pentru a putea când a ţinut post. Mai întâi pune ayahuasca în oală, fredonează
fuma. Îţi cer, ţie, Bătrând Părinte, să îmi îngăduieşti a lua din fluierând, un cântec puternic, icaro, şi suflă deasupra oalei. Apoi
planta-ţi pentru tratament, nu pentru a cauza un rău cuiva ci pen- adaugă frunzele chacruna, cu partea uscată de razele soarelui în jos
tru a vindeca oameni bolnavi ”. Apoi, Vegetalistul observă pasărea partea poroasă la suprafaţă. Apoi adaugă un alt strat de ayahuasca
chicua, care întotdeauna zboară în preajma acestei plante.O putem deasupra.
Prima viziune: Prepararea
continuare....
Apoi, peste două mâini de frunze de chacruna toarnă fi, pentru că, potrivit credinţei, oamenii sunt în permanenţă
apă, umplând astfel oală. influenţaţi de către fiinţe supranaturale. Deşi acestea nu pot fi
Pentru ca leacul să aibă efect, oala trebuie să fie din lut, văzute, ele există într-adevăr. Ele sunt cele care au luat sub
ci nu aluminiu sau alt material. Vegetalistul adaugă o mâna de protecţia lor aceste plante. Ele le conservă, au grijă de plante. De
tutun pentru a fierbe amestecul sau alte ingrediente pe care le va aceea, cei care nu respectă ritualul preparării băuturii din
folosi eventual pentru a crea leacul din ayahuasca. Poate adăuga ayahuasca (riatual care poartă numele de ciencia vegetalista,
două frunze de toe sau motelo huasca, sau poate încerca cu chi- cunoscut în trecutul îndepărtat drept aiquimia pah’stica – adică
curo dimpreună cu shilinto şi puka-lupuna sau clovahuasca. Dar alchimia plantelor) nu le sunt permise viziunile transcendentale.
nu este întodeauna bine să amesteci atâtea plante. E bine ca de Nu poţi deveni un bun Vegetalista decât ţinând cură sau postind
fiecare dată să faci fiertura cu chacruna şi, cel mult, dacă doreşte, ani de zile, doar apoi vei deveni unul are ştiinţa unui muraya,
poate adăuga o plantă, dar în acelaşi timp. Vegetalistul se află într- sumi sau banco, cele mai înalte trei ranguri ale cunoaşterii în
un loc solitar, nici un altul nu poate arunca o privire peste oala medicina tradiţională vegetalistă de pe Amazon.
cu fiertură, care nu trebuie văzută de nimeni în afara sa. Din acest În imagine putem vedea un Vegetalista şi câinele său, ca
motiv, Vegetalistul trebuie să aleagă un sat mic sau un loc izolat o întrupare a păzitorului a cărui menire este să ţină la depărtare
unde nimeni nu va sosi şi unde nimeni nu va vorbi cu acesta. Nu oameni sau alte animale. Dar câinele însuşi are o viziune. Poate
o are alături pe soţia sa, nu are nici măcar un ajutor, nu are pe ni- vedea, în mod mistic, că un duşman se apropie şi îl poate răni pe
meni cu sine. Asta pentru că acest leac se poate dovedi un blestem stăpânul său. Chair dacă Vegetalistul îşi pune arkanele (arkanas)
dacă nu este preparat întocmai după rânduiala ştiută. Nu poate în chip de sistem defensiv, el nu are o sensibilitate îndeajuns de
genera efectele curative pentru că spiritele sau mamele plantelor dezvoltată pentru a simţi duşmanul de la distanţă. Câinele în
nu vin în ajutorul celui care prepară licoarea. Nu este îndeajuns schimb, da, pentru că el poate vedea şi simţi mai multe lucruri,
să găteşti liana. Cel care o face trebuie să aibă un contact spiritual mai multe spirite în moduri diferite. Câinele are şi ceva magic şi
cu cel pe care doreşte să-l vindece prin intermediul ei, pentru a- spiritual. Pentru acest motiv, Vegetalistul trebuie să fie întot-
i conferi putere suferindului. Felul de a fi a celor doi implicaţi în deauna în tovărăşia câinelui său.
acest ritual de vindecare trebuie să aibă un mod asemenător de a
Epilog

Din neputinţa de a obţine şi alţi colaboratori în afara distinsului şi


scumpului nostru prieten Dinuţ Ion Elvis şi a controversatului Dorian Dănilă,
a căror contribuţie rămâne una aproape insignifiantă, cu toate aprecierile şi
mulţumirile de rigoare, toate celelalte articole îi aparţin editorului , cel ce aşterne
acum, aici, aceste cuvinte care constituie un soi de notă explicativă întru a jus-
tifica sărăcăcioasa componenţă (numeric, vorbin, fireşte) a echipei Criticonului
Gracian. Mă văd nevoit să subliniez că numai imposibiliatea unei colabărori
mai ample cu importante voci ale scrisulu românesc face ca majoritatea textelor
să fie semnate de acelaşi pseudonim, nicidecum un anume imbold de megalo-
manie aşa cum, pe deplin îndreptăţit, pot gândi şi aprecia mulţi cititori. Acestea
fiind lămurite, primiţi călduroasele mele salutări şi urări de bine.

Cu simpatie şi fără de cusur consideraţie,


Absinthe Drinker

Concept grafic, tehnoredactare : Abisnthe Drinker


Adresa redacţiei :www.absinther3@gmail.com
Partener: www.cebineafost.blogspot.com

S-ar putea să vă placă și