Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul I.

Produsul turistic
I.1. Conceptul de produs turistic
In general, in literatura de specialitate produsul turistic este definit ca fiind o combinatie de elemente
tangibile si intangibile care are rolul de a satisface nevoile turistului pe parcursul intregului voiaj. Rolul
primordial il are categoria reprezentata de serviciile turistice prin intermediul carora sunt valorificate
componentele de tip tangibil, adica patrimoniul si infrastructura turistica ale unei anumite zone.
Produsul turistic reprezinta:
1.Un amalgam de elemente tangibile si intangibile concentrate intr-o activitate specifica. Aceasta include si
combina atractivitatea unei destinatii, facilitatile si caile de acces pe care turistul le achizitioneaza ca o
combinatie de activitati si aranjamente.
2.Ansamblul de servicii si facilitati care se materializeaza in ambianta specifica a factorilor naturali si
artificiali de atractie si a amenajarilor turistice create care reprezinta elementele componente ale ofertei
turistice si pot exercita o forta pozitiva de atractie a turistilor.
I.2. Conceperea produsului turistic
Elementele care se au in vedere la realizarea produsului turistic si care contribuie la clarificarea acestui
concept sunt :
• Componente naturale : asezarea geografica, clima, relieful, apele, peisajul, vegetatia, fauna, rezervatiile
naturale, atc.
• Componente generale ale existentei umane : limba, cultura, traditii,obiceiuri, folclorul, ospitalitatea, etc.
• Infrastructura generala : transportul si comunicatiile, reteaua comerciala, aprovizionarea cu apa si
electricitate, canalizare, salubritate, etc.
• Infrastructura turistica : agentiile de turism, unitatile de cazare :hoteluri, moteluri, pensiuni, etc., unitati de
alimentatie, transporturile turistice de toate categoriile,reteaua de informare turistica, etc.
• Factorul uman : reprezentat de actvitatea lucratorilor din turism cu rol esential in realizarea prestatiilor
turistice, care intra in alcatuirea produsului turistic.
Din acest sistem complex de elemente ale produsului turistic , rolul determinant in atragerea consumatorilor
il are patrimonial turistic al zonei sau tarii, care include resursele turistice naturale, culturale, religioase,
istorice si umane ale acesteia concentrate sub forma obiectivelor turistice.
Prestatiile turistice ce intra in structura unui produs turistic sunt furnizate de intreprinderi independente si
diferite: societatile de transport, structurile de primire cu functiune de cazare, unitatile de alimentatie publica,
unitatile de agreement, de tratament, firmele care inchiriaza echipamentele turistice.
Produsul turistic presupune si prestarea unor servicii suplimentare, cum ar fi :servicii de assistenta turistica ,
de informare, de intermediere, de supraveghere a copiilor, etc.
Rolul agentiei de turism este de a gestiona si coordona aceste servicii complementare intr-o oferta
complexa si completa adaptata preferintelor turistilor.
Caracteristicile produsului turistic:
-Produsul turistic este intotdeauna un produs unic. Aceasta unicitate este conferita de varietatea structurii
resurselor turistice.
-Produsul turistic nu poate fi stocat, nu poate fi transportat, este perisabil si se consuma la sursa implicand
deplasarea obligatorie.
-Produsul turistic nu poate fi standardizat intrucat el trebuie sa satisfaca o gama diversa de consumatori
care au multiple motivatii de consum turistic.
-Produsul turistic este neelastic neputandu-se modifica usor si intr-un timp relativ scurt.
-Comercializarea produsului turistic presupune achizitionarea imaginii acestuia impreuna cu informatii legate
de structura si particularitatile elementelor ce compun produsul.
I.3. Politica de produs turistic
Intre produsul turistic si oferta turistica exista o legatura directa cele 2 notiuni neputandu-se confunda.
Oferta turistica are o sfera de cuprindere mai mare, iar produsul turistic reprezinta, de fapt, o modalitate de
materializare a ofetei turistice.
Prin politica de produs turistic orice firma de turism isi stabileste principalele orientari strategice si
modalitatile tactice de comercializare a lor, nivelul calitatii, gradul de diferentiere fata de produsele
concurentei, gradul de diversificare si innoire.
Activitatile distincte pe care le regasim in continutul politicii de produs turistic sunt urmatoarele:
• Studierea produsului care implica analize asupra caracteristicilor acestuia;
• Pozitionarea produsului care se refera in principal la realizarea unor studii de imagine intrucat prin
pozitionare se poate afla care este valoarea produsului turistic pentru clientela atat valoarea psihologica cat
si valoarea de intrebuintare.
Stabilirea strategiilor de aplicat in cadrul politicii de produs:
-activitatea de diversificare si innoire a produselor turistice;
-adaptarea produsului turistic la cerintele in diversitate ale consumatorului.
Ca modalitati concrete de modificare a produsului turistic se pot aminti urmatoarele:
-imbunatatirea produsului prin cresterea continua a nivelului calitatii serviciilor oferite;
-imbunatatirea produsului printr-o mai buna dozare a bazei tehnico-materiale cu tipuri de unitati originale cu
specific;
-conservarea elementelor naturale si antropice din cuprinsul zonelor cu potential turistic dezvoltat astfel incat
sa se asigure conservarea echilibrului ecologic;
-stabilirea acelor strategii de produs in concordanta cu cerintele si motivatiile clientilor