Sunteți pe pagina 1din 4

Raport de vizită

Întocmit azi, 2 iulie 2009, în urma vizitei la apartamentele sociale stabilite de


către DGAS-MB şi DGASPC-sector 4 în vederea observării copiilor în mediul lor de
viaţă având ca scop selectarea acestora pentru includerea în programul “Centrul de zi
pentru copii cu autism sau cu tulburări de spectru autist”.

Apartamentul Social GULLIVER:

1. ŢUCAN Narcis Ionuţ socializează într-un mod acceptabil cu persoanele noi cu care
intră în contact, nu comunică verbal, însă reacţionează când îşi aude numele, răspunde la
comenzi.
Din discuţiile cu personalul centrului am luat la cunoştinţa faptul că Ţucan Narcis
Ionuţ are frecvente crize manifestate prin comportamente autoagresive si heteroagresive.
În urma evaluării prin observare directă în mediul lui cotidian, considerăm că
poate fi integrat în “Centrul de zi pentru copii cu autism sau cu tulburări de spectru
autist”, menţionând că poate fi inclus în activităţile de socializare cu ceilalţi beneficiari
(din alte centre şi din familii). Considerăm că are potenţial pentru a răspunde favorabil
unui program educaţional şi poate achiziţiona deprinderi de viată independentă.

2. MIHĂIŢĂ Ionuţ-Gabriel nu socializează cu persoanele noi cu care intră în contact,


nu stabileşte contact vizual cu persoanele care i se adresează, nu comunică verbal, nu
reacţionează când este apelat.
Din discuţiile cu personalul centrului am luat la cunoştinţa faptul că Mihăiţă
Ionuţ-Gabriel are frecvente crize manifestate prin comportamente autoagresive şi
heteroagresive
În urma evaluării prin observare directă în mediul lui cotidian, considerăm că
poate fi integrat progresiv în programul “Centrul de zi pentru copii cu autism sau cu
tulburări de spectru autist”, începând cu o şedinţa pe săptămână, timp de o lună, fiind
inclus în activităţi de socializare.

Apartamentul Social BAMBI:

3. VASILE Nicuşor- -Ionuţ nu socializează cu persoanele noi cu care intră în contact, nu


stabileşte contact vizual cu persoanele care i se adresează, nu se joacă cu ceilalţi copii din
apartament, manifestă ecolalie, nu răspunde când este apelat.
În urma evaluării prin observare directă în mediul lui cotidian, considerăm că
poate fi integrat progresiv in programul “Centrul de zi pentru copii cu autism sau cu
tulburări de spectru autist”, începând cu o şedinţă pe săptămână, fiind inclus în activităţi
de socializare.

4. RUHN Alina-Corina nu comunică verbal, nu reacţionează când este strigată pe nume,


manifestă hospitalism, nu stabileşte contact vizual cu persoanele care i se adresează, nu
suportă contactul tactil, are manifestări negative (ţipete) când i se dă o sarcină (jocul cu
lego-cuburi), nu socializează cu persoanele noi şi nici cu ceilalti copii din apartament.
Din discuţiile cu personalul centrului am luat la cunoştinţa faptul că Ruhn Alina-
Corina are frecvente crize manifestate prin comportamente autoagresive şi
heteroagresive.
În urma evaluării prin observare directă în mediul ei cotidian, considerăm că nu se
poate integra momentan în programul desfăşurat în “Centrul de zi pentru copii cu autism
sau cu tulburări de spectru autist”; timp de o lună se va face un program special de lucru
în mediul său de viaţa (apartament) având ca scop stabilirea unei relaţii favorabile
beneficiar-specialist urmând ca la sfârşitul lunii, în urma unei reevaluări să se stabilească
integrarea în program în cadrul centrului.
Apartamentul Social CUORE:

5. MIHAI Alexandru nu comunică verbal, nu răspunde la apelarea numelui, nu


răspunde la comenzi, manifestă hospitalism, nu socializează cu persoanele noi şi nici cu
cei din mediul lui (este izolat într-o cameră separată), din cauza tetraplegiei spastice nu
poate avea o postură ortostatică (stă doar in şezut cu picioarele încrucişate).
Din discuţiile cu personalul centrului am luat la cunoştinţa faptul că Mihai
Alexandru are frecvente crize manifestate prin comportamente autoagresive (se dă cu
capul de pereţi, îşi muşcă mâinile şi picioarele).
În urma evaluării prin observare directă în mediul lui cotidian, considerăm că nu
se poate integra în programul desfăşurat in “Centrul de zi pentru copii cu autism sau cu
tulburări de spectru autist”.

6. MANOLESCU Marinela, nu comunică verbal, răspunde preferenţial la apelarea


numelui, stabileşte contact vizual cu interlocutorul, socializează în mod acceptabil cu
persoanele noi, execută preferenţial comenzile (doar la insistenţe), împinge persoanele
noi cu care intră in contact.
Din discuţiile cu personalul centrului am luat la cunoştinţă faptul că Manolescu
Marinela are frecvente crize manifestate prin comportamente autoagresive şi
heteroagresive, având obiceiul de a lovi cu palma şi de a împinge persoanele noi cu care
intră în contact.
În urma evaluării prin observare directă în mediul ei cotidian, considerăm că
poate fi integrată în “Centrul de zi pentru copii cu autism sau cu tulburări de spectru
autist”, menţionând că poate fi inclusă în socializarea cu ceilalţi beneficiari (din alte
centre şi din familii). Considerăm că are potenţial pentru a răspunde favorabil unui
program educaţional şi poate achiziţiona deprinderi de viaţă independentă.
Din discuţiile cu personalul apartamentelor sociale am aflat ca ieşirile în aer liber
sunt foarte rare acestea făcându-se doar atunci când sunt cel puţin trei angajaţi prezenţi;
mai frecvente sunt ieşirile cu câte unul dintre copii, dacă este cazul, în imediata apropiere
(magazin).

Specialist: Psiholog: ILIOIU Nicoleta

Psihopedagog: RAICIU Ana-Maria Lăcrămioara