Sunteți pe pagina 1din 27

| 


 

  
i  
i i

ë  
 

  

 
 
 
  
   

 
 
 
  
ë   
  
 
  

! "
 
"  

  
# 

$ 
  "% 
 

 
 
& 
 
 '

 
°$($ë)$*° +,°!,-ë
 ' 
 

 ./0 1/1/2

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.25/259 din 25.04.1996

Prezenta lege stabileşte baza juridică, tehnico-


economică şi organizatorică de activitate a
persoanelor fizice şi juridice în domeniul construcţiilor,
obligaţiile şi răspunderea lor
privind calitatea în construcţii.
ë 3   
  
 " '

   
 

 
 

 
 "
 
# 
' 
 
" 

"

   
# 

METODA STĂRILOR LIMITĂ (MSL)ƊNP005-1996


Noţiuni generale
Elementele şi construcţiile din lemn se verifică în
domeniul elastic al comportării materialului;

  
 
 
 
   
 
    

  
 
  

 
 


   
 

 $+*°ë° 45
,5 )*
ë 2   
 
   

 
"  " "

  #
" 
 
  
  "
 "  "

 
  

Rezistenţele de calcul ale lemnului
masiv
Ri
R m m`


>i

V 
     
      

       
 
V 
     
     
V       
 
   
V 
    
 

  
  


 
!"#!$
$ 
%
 
&'
 "
 &"#!
"(# 
$ '"
#%
 
&)$%&&
"$# 
) !$
& "
 &"##
#&$
 )
 
  

  #$
"##%&&(
)'"
!#%&&"
$ )'
"*
& &(%&&"
$!#
"#$%&&
& 
# )
  
  
  )
 
    
 
 
 
 
  ( ) 
  
Stările limită luate în considerare:
stări limită ultime, corespunzând
epuizării capacităţii portante:
- ruperi de diferite naturi;
- pierderea stabilităţii formei sau a
poziţiei;
- ieşirea din lucru datorită unor
deformaţii remanente excesive;
stări limită ale exploatării normale,
corespunzând întreruperii capacităţii
de exploatare normală a elementelor
de construcţie, datorită, în special,
deplasărilor statice sau dinamice
excesive.
ionstrucţiile şi elementele de construcţie se clasifică în
funcţie de durata de exploatare în construcţii
permanente şi construcţii provizorii;
După condiţiile de exploatare a construcţiilor din lemn,
elementele acestora se clasifică în următoarele clase
de exploatare:
clasa 1 de exploatare caracterizată prin umiditatea
conţinută de materialul lemnos corespunzătoare
unei temperaturi de 0-20±2°i şi umiditatea
relativă a aerului Oi  65%;
clasa 2 de exploatare caracterizată prin umiditatea
conţinută de materialul lemnos corespunzătoare
unei temperaturi de 0-20±2°i şi umidităţi relative
a aerului 65%  Oi  ð0%;
clasa 3 de exploatare caracterizată prin umiditatea
conţinută de materialul lemnos superioară celei
din clasa 2 de exploatare;